VN: internettoegang is mensenrecht en mag nooit worden afgesloten

Toegang tot internet is een recht van ieder mens en mag daarom nooit worden afgesloten, ook niet vanwege schendigen van het auteursrecht of politieke onrust. Dat concludeert de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Toegang tot internet is belangrijk voor de vrijheid van meningsuiting, concludeert speciaal rapporteur Frank La Rue van de Mensenrechtenraad in een rapport, dat vrijdag is gepresenteerd voor de Mensenrechtenraad. De raad kan zich vinden in de conclusies van La Rue, blijkt uit het verslag.

Als landen hun inwoners toegang tot internet of delen van het internet ontzeggen, overtreden ze daarmee internationale verdragen en afspraken, zo zegt La Rue. Het mensenrecht geldt voor zowel grote groepen als individuen: het afsluiten van eigen burgers zoals Noord-Korea doet is tegen internationale afspraken, maar ook het afsluiten van mensen die drie keer zijn betrapt op het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de rechthebbende is ontoelaatbaar. Onder meer Frankrijk wil downloaders afsluiten. Ook het kort afsluiten van internet, zoals in Syrië gebeurt en eerder in Egypte plaatsvond, is tegen internationale wetten. Alleen het afsluiten van sites met kinderporno is volgens La Rue gerechtvaardigd.

La Rue spreekt zich alleen uit over landen die inwoners afsluiten van internet. Wat de Mensenrechtenraad denkt van het afsluiten van specifieke diensten door providers, zoals Vodafone in Nederland al doet en KPN wil gaan doen, is onduidelijk.

De rapporteur keert zich ook tegen grove schendingen van de privacy. Vaak geven landen als reden dat ze daarmee terrorisme willen bestrijden, maar volgens La Rue klopt dat niet. "Privacyschendingen vinden vaak plaats om politieke redenen en niet om veiligheidsredenen." Ook verdedigt de VN-rapporteur in het rapport het recht om content online anoniem te posten.

Het rapport van La Rue moet de basis gaan vormen voor een internationaal verdrag dat alle landen in de Verenigde Naties ondertekenen. De conclusies van La Rue zullen vermoedelijk door de lidstaten uitonderhandeld worden, waardoor de kans bestaat dat niet alle aanbevelingen daarin zullen komen.

Door Arnoud Wokke

Redacteur

04-06-2011 • 13:37

180 Linkedin

Reacties (180)

180
170
112
13
1
5
Wijzig sortering
Anoniem: 359445
4 juni 2011 18:28
Persoonlijk zie ik dit als een vorm van "dieptepunt" voor de mensenrechten. Als je naar de mensenrechten kijkt dan merk je toch op dat deze grotendeels bestaan uit essentiële rechten die noodzakelijk zijn voor een menswaardig leven zoals het folterverbod, recht op een eerlijk proces. Het feit dat men nu plots mensenrechten toevoegt zoals "Recht op Internet" is allereerst nutteloos en ten tweede zorgt het ervoor dat de term "mensenrecht" zijn waarde verliest.


Allereerst even verduidelijken waarom ik dit een dieptepunt vindt; de mensenrechten zouden moreel gezien dé hoogste rechtsregels mogen zijn op geen enkele manier inbreuk mag op gedaan worden. De grootste reden waarom deze rechten de hoogste rechtsregels zouden zijn is omdat deze de grootste noden van de mens beschermen namelijk het recht op leven, bewegingsvrijheid, fysieke integriteit en privacy. Nu is de trend steeds meer rechten aan deze mensenrechten-verdragen toe te voegen die steeds verder liggen van die eigenlijke essentie. Het recht op internet is (volgens mij dan toch) onvergelijkbaar met het folterverbod en toch worden ze op dezelfde hoogte gesteld. Wat mij hier vooral in stoort is het feit dat de huidige mensenrechten nog maar in weinig landen een feitelijkheid zijn geworden, het toevoegen van extra mensenrechten maakt inbreuken frequenter en na verloop van tijd zelfs minder choquerend in de publieke opinie en dergelijke. (Al laat een rechter zich hier niet door beïnvloeden maar de politiek en dergelijke wel).

Het tweede probleem rond dit recht is de infrastructuurvereiste. De mensenrechten mogen dan wel niet toegekend zijn door de staat maar dat veranderd niets aan het feit dat de staat ze moet garanderen. Indien de staat geen geld heeft om dergelijke infrastructuur voor iedereen ter beschikking te stellen tegen een lage prijs, hoe gaat men dan ingrijpen ? Het antwoord is simpel : niet. Natuurlijk kan je dit mensenrecht dan zien als een intentieverklaring maar er bestaan gewone verdragen om dergelijke intentie te uiten zonder afbreuk te doen aan de (vooral morele) waarde van de mensenrechten.

Dit recht op internet zou in het jaar 2011 op geen enkele mogelijke manier een mensenrecht mogen zijn, simpelweg omdat de infrastructuur dergelijke mensenrecht op veel plaatsten in de wereld zelfs met de beste wil niet kan garanderen. Indien dit écht een mensenrecht dient te worden dan had men beter enkele jaren gewacht om zeker te zijn dat er geen massale (passieve*) inbreuken zijn vanaf de opstelling.

*Hiermee bedoel ik dat de inbreuken al aanwezig zijn vanaf de opstelling en volledig los staan van enige acties die de overheid neemt.

EDIT : Aangezien ik niet heel aandacht het artikel gelezen had en vooral op de hoofding afging lijkt het dat men zuiver en alleen de afsluiting wil verbieden. Wat natuurlijk mijn pleidooi van "infrastructuur" en dergelijke teniet doet. Maar dan blijf ik toch bij mijn standpunt dat het daarom niet een mensenrecht hoeft te worden, al te vaak grijpt men naar een middel dat buiten proportie van het doel staat. Een simpel verdrag zal waarschijnlijk hetzelfde effect bereiken zonder onmiddellijk te moeten grijpen naar het "hoogste" recht dat men heeft.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 359445 op 4 juni 2011 19:41]

Sorry, maar met dit hele betoog ga je voorbij aan een heel belangrijk punt in dit artikel: het recht op internettoegang als onderdeel van het recht op vrije meningsuiting.
Tegenwoordig vindt zoveel van de wereldwijde communicatie via internet plaats, dat het afsluiten ervan de vrijheid van meningsuiting aantast. Het is dus geen recht op zichzelf, het is een nadere specificatie van het recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht is dusdanig essentieel, dat ik deze nadere specificatie gerechtvaardigd vind.
Anoniem: 359445
@Dirk4 juni 2011 20:38
Ik geef gerust toe dat ik het artikel heel ruw gelezen had toen ik hierop reageerde, alleen al wegens het feit dat het examens zijn en dat ik om dit uur niet de nodige vereiste concentratie hiervoor kan opbrengen, daarvoor mijn excuses ;-).

Wat mijn punt is en blijft : Maak er geen apart mensenrecht voor, als het een doortrekking is van andere mensenrechten dan geef ik gerust toe dat er op het eerste zicht geen problemen mee zijn.

(En bedankt voor alle reacties, ik heb zeker en vast al een aantal keer mijn visie moeten aanpassen. De dwangloze dwang van het betere argument aan het werk)
...essentiële rechten die noodzakelijk zijn voor een menswaardig leven zoals het folterverbod, recht op een eerlijk proces.

...recht op internet zou op geen enkele mogelijke manier een mensenrecht mogen zijn, simpelweg omdat de infrastructuur dergelijke mensenrecht op veel plaatsten in de wereld zelfs met de beste wil niet kan garanderen.
Het is ook niet overal ter wereld gegarandeerd dat je niet zal worden gefolterd, wel een eerlijk proces krijgt, en ongehinderd je mening kan uiten. Desondanks zijn dat wel mensenrechten. Waarom zou dat mbt internettoegang anders moeten zijn?
Anoniem: 359445
@BadRespawn4 juni 2011 19:46
Omdat u nu juist het feit dat er zoveel schending zijn inroept als een argument om de hoeveelheid schendingen in de toekomst te verhogen en een "nothing new on the horizon"-attitude te creëren.

Het argument dat de mensenrechten op dit moment helemaal niet een feitelijke werkelijkheid zijn geworden is een verschrikkelijk iets. Dit moet men natuurlijk zoveel mogelijk tegen te zien gaan, maar zolang men de huidige rechten nog niet kunnen worden nageleefd lijkt het me een verschrikkelijk idee er nog meer toe te voegen(en waardoor er nog meer schendingen zijn) zodat de mensenrechten helemaal een vodje papier worden waar niemand nog naar om kijkt.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 359445 op 4 juni 2011 19:48]

een verschrikkelijk idee er nog meer toe te voegen(en waardoor er nog meer schendingen zijn) zodat de mensenrechten helemaal een vodje papier worden waar niemand nog naar om kijkt.
Ik denk dat het niet een roep is voor de toevoeging van nog een mensenrecht; valt internettoegang niet gewoon onder het recht van "access to information"?

Zo blijkt min of meer uit wat de VN zegt:

"Als landen hun inwoners toegang tot internet of delen van het internet ontzeggen, overtreden ze daarmee internationale verdragen en afspraken"

"Ook het kort afsluiten van internet, zoals in Syrië gebeurt en eerder in Egypte plaatsvond, is tegen internationale wetten."http://www.un.org/rights/50/decla.htm
Article 19.
"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."

[Reactie gewijzigd door BadRespawn op 4 juni 2011 20:03]

Anoniem: 359445
@BadRespawn4 juni 2011 20:07
Opnieuw hoever men juist gaat gaan weet ik natuurlijk ook niet, dat hangt af van wat de commissie beslist, ik hou het in mijn reacties eerder als tegenargumenten tot het creëren van een mensenrecht genaamd "Recht op Internet".

Wat u daar zegt over het recht op toegang tot informatie klopt natuurlijk, internet kan worden gezien als een toegang tot informatie maar in hoeverre moet dit worden veralgemeend ? Toegang tot informatie kan bijvoorbeeld betekenen : 1 computer per 300 inwoners in de bib OF het kan betekenen recht op internet in elke woning.

Indien men het "Recht op Internet" houd tot een uitbreiding van het "Recht op toegang tot Informatie" is er natuurlijk niet zoveel kritiek te vinden dan wanneer met het als een zelfstandig recht wil beschouwen. Het probleem is dat het nu moeilijk is om te voorspellen wat men exact bedoelt en hoe ver men juist wil gaan(alleen al om dat dit slechts advies is). Ik haal hier dus enkel argumenten tegen het "worst case scenario" van het Recht op Internet als een zelfstandig mensenrecht te zien.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 359445 op 4 juni 2011 20:12]

Dat internettoegang specifiek wordt genoemd is een oproep om er meer op toe te zien dat het recht op toegang tot- en het verspreiden van informatie, niet wordt geschonden.

Dat andere rechten ook worden geschonden is geen rede om je niet druk te maken om deze rechten, net zo min als het feit dat er elders misdrijven worden gepleegd een rede is om niet misdaden die zich hier voordoen te bestrijden, ook als die andere overtredingen ernstiger zijn.
Dieven maar laten gaan omdat we eerst alle moordenaars gaan oppakken? Zo werkt het dus niet (tot groot verdriet van de dieven).

Ik vind het vreemd dat je iets dat al een mensenrecht is, een "dieptepunt" voor de mensenrechten noemt.

[Reactie gewijzigd door BadRespawn op 4 juni 2011 20:52]

Anoniem: 359445
@BadRespawn4 juni 2011 20:27
Wat u hier zegt klopt natuurlijk volledig, beter veel weinig te straffen dan weinig veel te straffen.

Maar de vraag die ik mij stel : waarom moet dit via mensenrechten gebeuren? Er zijn nog veel andere groepen van rechtsregels die hierbij kunnen helpen zoals het volkenrecht. Mensenrechten hebben een speciaal statuut verworven en extra artikels hierbij toevoegen mag niet gebeuren zonder eerst alle gevolgen te overwegen.

Het idee achter de uitspraak "Dit is een dieptepunt voor de mensenrechten" was simpelweg dat men hier onmiddellijk mensenrechten zou gebruiken(in de hypothese dat het effectief een apart mensenrecht wordt) wanneer er veel minder extreme manieren waren om dit recht op internet te garanderen.

Om geen misverstanden te creëren : Internet moet toegankelijk zijn voor iedereen, dat vind ik zeker. Maar probeer eerst via verdragen, akkoorden en doelstellingen dit te realiseren vooraleer men zuiver juridisch dit probleem aanpakt.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 359445 op 4 juni 2011 20:29]

waarom moet dit via mensenrechten gebeuren?
Als je met "dit" specifiek internettoegang bedoelt: het valt onder een reeds bestaand mensenrecht (art 19).

Als je art 19 zelf bedoelt (recht op toegang tot- en het verspreiden van informatie): je kan dezelfde vraag stellen over alle andere mensenrechten: waarom uberhaubt rechten regelen dmv internationale verdragen? Het antwoord staat in de inleiding vd universele verklaring vd mensenrechten:

"Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, "
Maar probeer eerst via verdragen, akkoorden en doelstellingen dit te realiseren vooraleer men zuiver juridisch dit probleem aanpakt.
Dat is exact wat de universele verklaring van mensenrechten is: een verdrag. Het staat daarmee niet los van de rechtspraak: verdragen kunnen heel goed wel juridische implicaties hebben.

[Reactie gewijzigd door BadRespawn op 4 juni 2011 20:49]

Ik kan zo even niet begrijpen waar jij dit vandaan haalt. Ten eerste is het nog niet in werking getreden, het is een rapport welke nog bekeken en besproken moet worden door de raad zelf. Om nu al een dergelijke uitspraak te doen vindt ik iets te vroeg. Ten tweede hoe zit het dan met het recht om vrijelijk radio zendingen te ontvangen? Dat komt eigenlijk op hetzelfde neer.
Anoniem: 359445
@SizzLorr4 juni 2011 19:00
Of het al dan niet een feitelijk recht geworden is vindt ik niet echt relevant, ik ga hier zuiver uit van de hypothese dat het een zou worden en geef daarom redenen waarom het beter geen zou worden.

Over het recht op vrijelijk radiozendingen te ontvangen, zou u mij even kunnen vertellen waar ik dit recht kan vinden aangezien ik het niet ken?

Even in de hypothese dat het effectief bestaat (waarmee ik niet bedoel dat u liegt of dergelijke zaken, louter en alleen dat ik het nergens vind). Dan nog kan je internet niet vergelijken met radio, radio heeft namelijk een hele lage drempel. Ik heb geen cijfers maar als ik een gokje moet wagen kost radio over een heel land ter beschikking stellen 1/1000ste van wat een internetconnectie kost. Ook valt dit recht meer onder de persvrijheid wat op zich natuurlijk wél een broodnodig recht is, internet bevat ook pers maar het "Recht op Internet" invoegen in de rechtsorde zuiver en alleen voor de pers die op het internet bestaat (en die vaak ook offline verkregen kan worden) lijkt me nutteloos.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 359445 op 4 juni 2011 19:37]

Volgens mij is het zelfs mogelijk dat het internet zich zo ontwikkeld dat bepaalde groepen anderen (onder consensus) toegang tot internet gaan ontzeggen. Deze wet zal dan precies het tegendeel bewerkstelligen van wat het beoogd, bescherming van het internet. En er zijn wel meer radicale ontwikkelingen denkbaar de komende paar honderd jaar.

Ooit zullen we hard lachen om deze wet.

[Reactie gewijzigd door ArtPhil-Flower op 4 juni 2011 20:24]

De grootste reden waarom deze rechten de hoogste rechtsregels zouden zijn is omdat deze de grootste noden van de mens beschermen namelijk het recht op leven, bewegingsvrijheid, fysieke integriteit en privacy. ... Het recht op internet is (volgens mij dan toch) onvergelijkbaar met het folterverbod en toch worden ze op dezelfde hoogte gesteld.
Het recht op internettoegang is wel vergelijkbaar met het recht op bewegingsvrijheid. QED.
Anoniem: 359445
@Dooievriend4 juni 2011 20:11
Ik denk dat het dan toch dichter bij het recht op toegang to informatie ligt, alleen al omdat recht op bewegingsvrijheid zou betekenen dat u recht heeft u te verplaatsen naar een plaats waar internet wel toegankelijk is. Wat een volledig nutteloos iets is natuurlijk. (Aangezien dat zou betekenen dat u indien er geen internet in uw land is het recht heeft te immigreren naar een land waar er wél internet is)

Al geef ik toe dat deze argumentatie allemaal niet zo heel goed is, ik zie het verband tussen de twee rechten niet echt heel duidelijk om er effectief goede argumenten voor te zoeken.
Er zijn hier een groot aantal mensen die niet goed kunnen lezen/interpreteren.

Recht op internet hebben betekent niet dat iedereen gratis het internet op mag. Wat het eigenlijk wel betekent is dat men -ongeacht wat- het recht niet heeft je een internet verbod op te leggen of je internet af te sluiten.

Met rechten komen namelijk ook plichten, de plicht voor het recht op internet is momenteel de financiële last ervan kunnen dragen.

In Afrika hebben ze weinig aan dit mensen recht maar dat betekent niet meteen dat het geen waarden heeft. Want in de wereld waar wij in leven, is iemand van internet afsluiten een regelrechte ramp. Je kunt namelijk niks meer en het zal ook nog maar een paar jaar duren voordat je echt niks meer kunt zonder internet, denk aan:

Bankzaken(straks en nu eingelijk al internet only).
Belastingaangiften(straks internet only).
DigID en de daaraan verwante services(internet only).
Solliciteren voor een baan(internet only).
Opzoeken van dingen, zoals waar je recht op hebt(internet only).

Ja sommigen van deze dingen kunnen ook conventioneel gedaan worden, maar ga er niet van uit dat dit makkelijk is.

[Reactie gewijzigd door madmaxnl op 4 juni 2011 19:42]

Er wordt bedoeld dat internettoegang al een mensenrecht is:

Article 19.
"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."
http://www.un.org/rights/50/decla.htm
Anoniem: 399807
5 juni 2011 22:52
Ik zou wel wat kanttekeningen willen plaatsen.

Het lijkt wel mooi, zo'n recht op internet toegang. De achtergrond is het recht op informatie neem ik aan. En om deel te kunnen nemen aan de hoogtechnologische maatschappij.

Maar tegelijkertijd legitimeert zo'n recht het idee dat we niet zonder allerlei gadgets kunnen, dat we niet zouden overleven als samenleving of als soort op aarde zonder deze voorziening.

We hebben onszelf verslaafd en afhankelijk gemaakt van hi-tech omdat het cool is en omdat we luier worden in ons denken en doen. Je hoeft tegenwoordig niets meer te onthouden want als je het echt wilt weten vraag je het gewoon even via de GSM aan degene die het wel weet (welke kleur ze moest hebben bij de Bokker...) Je hoeft niet meer ergens naar een balie om iets te regelen, het kan nu via internet. En iets kopen? De deur hoef je niet echt meer uit.

Het gemak dient de mens, maar de mens dient de technologie tegenwoordig. We adopteren te makkelijk technologie die ook risico's in zich draagt. Elke dag zo'n beetje zien we de gevolgen op deze website.

Als je zegt dat internet een mensenrecht is, dan zeg je ook dat we dus een economie moeten draaien die ecologisch onverantwoord ons klimaat aan gort produceert omdat die hi-tech output realiseert. Dat het normaal is om energie te gebruiken op enorme schaal om al die servers te draaien en de hele infrastructuur op peil te houden. Zo'n mensenrecht verankert het principe dat overheden verplicht zijn om het internet toegang te waarborgen terwijl het in ons collectief belang is om ook ons consumptiegedrag te beperken. Dit bijt elkaar. En dit in een tijd van piek olie. Energie wordt schaarser, duurder, daarmee ook de kosten van het internet als geheel. Maar we zijn gebonden aan internationale verdragen om energie te pompen in deze infrastructuur en er voor te zorgen dat ondanks groeiende armoede, alle mensen toegang blijven houden. Onmogelijk.

Laten we mensenrechten niet uitbouwen op basis van economische theorieën die met depletie geen rekening houden, die alleen ideologisch kunnen bestaan vanwege relatief goedkope energie: waarden en normen bestaan bij de gratie van goedkope energie overschotten en die tijd is voorbij. Het is al onmogelijk om eten, drinken en huisvesting te realiseren voor iedere mens op aarde.

Terwijl men in derdewereldlanden nog omkomt van ziekte en honger, gaan wij al twee stappen verder en beschouwen we een m.b.v. gemeentelijke hulpfondsen betaalde lcd tv voor de minima in Groningen als normaal omdat als zij een kans willen op een baan, zij met beide voeten in de maatschappij moeten staan en dus tv moeten kunnen kijken voor hun algemene ontwikkeling en gaan we internet als elementair recht beschouwen?

Laten we als ras liever zorgen dat we allemaal eerst de basis behoeften voorzien hebben alvorens we hi-tech aspecten van onze samenleving als recht te beschouwen, het is alleen decadentie en niet gestoeld op enig logisch nadenken. En het is daarbij nog puur politiek, om zo bepaalde landen de les te lezen over hun internet cultuur.
Wat een verschrikkelijke onzin, vrijheid is ook een mensenrecht, en dat mag onder voorwaarden ook afgenomen worden. Ik zie niet in waarom dit met internettoegang niet zou mogen, als iemand zich buiten internet ernstig misdraag wordt hij (tijdelijk) uit de samenleving verwijderd, voor internet mag van mij precies hetzelfde gelden.
Als ik drie keer iemand sla, krijg ik op zijn hoogst taakstraf, een boete en op zijn ergst een celstraf van een paar maanden.

Als we bv de Franse 3 strikes wet pakken dan zou ik permanent/langdurig geband kunnen worden van het internet voor iets lulligs als het downloaden van een bestandje. De straffen staan dus compleet los van de zwaarte van de overtreding en is compleet niet in de interesses van de burgers.

Als ik gebanned zou worden van het internet zou ik:
- Amper nog contact kunnen onderhouden met mijn (internationale) vrienden & familie, we wonen ver van elkaar en gebruiken skype, facebook, email, etc. om met elkaar contact te houden. -> Sociale isolatie in een mate waar het vrij moeilijk is om contact te onderhouden (telefoon is in veel gevallen niet van toepassing). Dit alleen al is imo een zwaardere straf dan cel straf van een paar maanden.
- Geen werk meer kunnen doen en mijn bedrijven wel kunnen stoppen. Kan ik net zo goed putjes gaan scheppen.

Zo zijn er nog wel een paar dingen te verzinnen waarom het afsluiten van internet niet zou mogen gebeuren.

Nee, het afsluiten van internet voor het downloaden van een paar bestandjes is echt compleet belachelijk.
Als je na 2 waarschuwingen verder blijft gaan met de wet te overtreden dan mag er wel degelijk een straf volgen. In Frankrijk kiest men voor het afsluiten van je abbonement, zou je liever enkele maanden in de gevangenis doorbrengen?

Bijkomend ontneemt men je de toegang van thuis uit op deze manier maar kan je nog altijd toegang krijgen via andere wegen zoals de plaatselijke bibliotheek, of gewoon op kantoor.
Inderdaad, een gewaarschuwd man telt voor twee. Toch blijft het feit staan dat de straf (afsluiting van internet) onevenredig zwaar is, vergeleken met andere strafbare handelingen. Zeker als je de opgelopen schade van die strafbare feiten vergelijkt.
Er zijn tal van voorbeelden te noemen van ernstiger delicten waar minder straf voor staat of in de praktijk bestrafd worden.

Vergeet niet dat het nog altijd niet onomstotelijk vast staat hoeveel schade de contentindustrie lijdt door piraterij. Tel daarbij op dat internet steeds meer vervlochten raakt in ons dagelijks leven en je begrijpt dat La Rue wel een aardig punt te pakken heeft.

Ik vind dit een enorm goede ontwikkeling. Eindelijk een orgaan dat de belangen van burgers serieus neemt. De praktijk heeft al uitgewezen dat we als burgers niet te veel moeten verwachten van de EU of onze nationale leiders als het op onze privacy aankomt. En dat terwijl juist laatstgenoemden, al zij het soms indirect, democratisch gekozen zijn door deze burgers. Go La Rue!
jammer dat je zelf aangeeft dat je offtopic bent, want ik vind dat namelijk niet. het is nou eenmaal een feit dat ze belachelijk overdrijven. als ik iedere CD die ik heb zou moeten kopen dan had ik dat nooit gedaan natuurlijk, want die dingen zijn belachelijk duur. een nummer opnemen is ook helemaal niet zoveel werk, maar de meeste artiesten maken er gewoon veel werk van. (en ik kan het weten, want ik ben zelf muzikant).

niet iedere gedownloade track staat voor een verkochte track. zoals ik al zei zijn de meeste nummers het geld gewoon niet waard. het afsluiten van internet na het downloaden van een paar CDtjes is echt belachelijk en in veel gevallen kan dat zelfs leiden tot grote problemen. iemand die wordt afgesloten gaat natuurlijk ook niet meer betalen en hoe meer mensen er worden afgesloten hoe minder je verdient als ISP. en dat is voor de franse staat natuurlijk ook niet goed. bovendien is die straf natuurlijk onevenredig met het misdrijf. als je en CD zou jatten in de winkel krijg je een kleine boete. das iets anders dan afgesloten worden van het internet.
Als ik drie keer iemand sla, krijg ik op zijn hoogst taakstraf, een boete en op zijn ergst een celstraf van een paar maanden.
Dat ligt er helemaal aan, als je drie keer voor de rechter staat voor het slaan van iemand (en niet drie keer slaan in één geval, want dat is niet vergelijkbaar met de franse three-strikes wet), zul je die derde keer op een fiks hogere straf kunnen rekenen, en in sommige gevallen zelfs op een automatische levenslang (de three-strikes wet in een aantal Amerikaanse staten)
Nee, het afsluiten van internet voor het downloaden van een paar bestandjes is echt compleet belachelijk.
Daar kan ik een deel in mee gaan, en daar valt zeker over te praten, maar dat betekend nog niet dat daarom internet maar een mensenrecht moet worden wat niet afgenomen mag worden.
Er zou eerder betere regelgeving moeten komen over wanneer en hoe lang een internettoegang afgesloten mag worden, net als er regels zijn over wanneer iemand zijn vrijheid ingenomen mag worden.
Als we bv de Franse 3 strikes wet pakken dan zou ik permanent/langdurig geband kunnen worden van het internet voor iets lulligs als het downloaden van een bestandje.
Als ik gebanned zou worden van het internet zou ik:

- Geen werk meer kunnen doen en mijn bedrijven wel kunnen stoppen. Kan ik net zo goed putjes gaan scheppen.
Als jij na 2 waarschuwingen toch nog een lullig bestandje gaat downloaden, met het risico dat je daarna je bedrijf moet stoppen, dan heb jij volgens mij toch weldegelijk een probleem met het bepalen van je prioriteiten.

En deze opmerking is afkomstig van een mede-downloader. Van iemand die tegen de jacht op individuele downloaders is. Maar soms, actioninvoke, moet je echter gewoon je verstand gebruiken......
Uh, niet vergelijkbaar kerel.

Iemands vrijheid ontnemen is al heel erg lang een zeer gevoelig onderwerp en zoiets als de 'doodstraf' (compleet iemands leven ontnemen) heeft pas recentelijk de status van 'not-done' gekregen.
De regels en wetten die bepalen of iemand wel of niet zijn vrijheid ontnomen wordt (en daar tel ik een nachtje je roos uitslapen in de cel nìet bij mee) zijn al jaren, decennia of zelfs honderden jaren in ontwikkeling om ze tot de huidige 'volwassen' regelgeving te maken die het vandaag de dag is. Daar is gòed over nagedacht en alle argumenten van alle partijen zijn meerdere malen goed onderzocht om tot een duidelijk beeld te komen van wat wij als 'mensheid' vinden dat voldoende schade is aan andere mensen om zo'n dusdanig 'recht' van iemand anders te mogen ontnemen.

Internetafsluiting daarentegen is iets wat vandaag de dag (als sommige bedrijven/instaties/regeringen hun zin krijgen/hebben) beschouwd wordt als 'een tik op de vingers'.
Huidige status van internet regelgeving is voornamelijk gevormd door de luide stemmen van het bedrijfsleven en grote instanties met financiële belangen.

Als internetafsluiting ècht de status van een 'grondrecht' wilt bereiken is er grondig veel opiniepeiling en onderzoek nodig, en dan niet alleen van mensen met een grote mond.

[Reactie gewijzigd door Ayporos op 5 juni 2011 14:04]

Als internetafsluiting ècht de status van een 'grondrecht' wilt bereiken is er grondig veel opiniepeiling en onderzoek nodig, en dan niet alleen van mensen met een grote mond.
Daar ben ik het helemaal mee eens, alleen zie ik La Rue als ook "iemand met een grote mond"
behalve dat hij nu uit de "internet" samenleving word verwijdered omdat een stokoude en corrupte industrie een beetje haar inkomsten wil veiligstellen door mensen uit te buiten ipv gewoon je marktmodel veranderen.
Och pleurt toch op zeg, het is zo simpel om als crimineel (ja ik noem je gewoon een crimineel met zo'n moreel als jij hebt) te zeggen dat anderen zich maar aan jouw gedrag moeten aanpassen terwijl JIJ niet eens recht hebt op hun content, maar jij dus vindt dat jij dat recht jezelf mag toeeigenen.. Ga zelf anders content maken.. Nee, die kut mentaliteit van veel mensen tegenwoordig DIE moet juist veranderen, zomaar vinden dat alles gratis moet zijn. Je hoeft immers niet die content te kijken/luisteren, het zijn luxe producten, dus vindt je het te duur dan laat je het gewoon liggen, of wacht tot het op een tv zender voorbij komt.. Wat mij betreft mogen mensen met de mentaliteit die jij hebt meteen afgesloten worden van internet.. Als er iemand corrupt is, dan zijn het dus wel mensen zoals jij, je bent niets beter dan de dief die bij iemand inbreekt.
Iemand alleen om zijn moreel als crimineel bestempelen nijgt nogal naar fascisme.

Een van de redenen dat ik geen films en muziek koop is juist die mentaliteit van de entertanmentindustrie richting (potentiele) klanten.
Och pleurt toch op zeg,
Wat mij betreft mogen mensen met de mentaliteit die jij hebt meteen afgesloten worden van internet..
Gelukkig gebeurt dat niet en heb jij vooralsnog pech. ;) Los van wat je er persoonlijk van vindt is het gewoon wet. Dat wil zeggen, het is niet verboden.
Ik ga met die visie zelfs niet akkoord. Het is niet omdat je eigen abbonement word afgesloten dat je daarom geen toegang meer hebt. Er zijn plaatsen genoeg waar je al dan niet gratis het net op kunt (neem nu de plaatselijke bibliotheek of een hotspot in de stad).
internet een mensenrecht?
hier een paar interresante dingetjes:
1.iedereen hoort een internetaanluising te krijgen als die persoon er voor betaald,
als de persoon betalingsachterstanden heeft- mag het toch gewoon worden afgesloten.
want gas en licht mag wel gewoon worden afgesloten??????
2. internet als "mensenrecht" zien , en vervolgens keihard filteren&sensureren.
3. in ontwikkelingslanden zijn er mensen die geen pc hebben, en dito aanlsuiting, dus in die landen worden dus mensenrechten verbroken???


hoe leuk internet ook is, het een een luxe die je maar moet kunnen veroorloven.
tru, in de westerse samleving gaat met er vanuit dat iedereen een verbinding heeft,
,maar IMO, is het nog geen recht....
Anoniem: 96523
@mrc4nl4 juni 2011 17:51
1.iedereen hoort een internetaanluising te krijgen als die persoon er voor betaald,
als de persoon betalingsachterstanden heeft- mag het toch gewoon worden afgesloten.
want gas en licht mag wel gewoon worden afgesloten??????
Water en elektriciteit mogen niet worden afgesloten als je dit niet kunt betalen. In Nederland kun je dit altijd, want je kunt altijd een uitkering krijgen. Wanneer je niet WILT betalen dan mag het worden afgesloten, als je het niet KUNT betalen niet.
2. internet als "mensenrecht" zien , en vervolgens keihard filteren&sensureren.
Censuur mag ook niet, volgens de VN, al houden de aangesloten landen er zich niet aan.
Dingen als kinderporno valt niet onder censuur, maar is gewoonweg strafbaar. Je hebt het recht op internet en het recht om een mening te hebben/geven, maar dit betekend niet dat je dan maar de wet mag overtreden.
3. in ontwikkelingslanden zijn er mensen die geen pc hebben, en dito aanlsuiting, dus in die landen worden dus mensenrechten verbroken???
Deze mensen zullen ook geen water en elektriciteit in hun huis (lees: onderdak) hebben, en veel kleding zullen ze ook niet dragen. Dus eigenlijk missen ze nu al alle primaire levensbehoeften. En dan ga jij je druk maken over een internetaansluiting?


Internet is IMHO een recht, net als het krijgen van correcte nieuws informatie. Het hoeft ook niet gratis te zijn want iedereen kan het betalen, want iedereen heeft recht op hulp van de regering (in de vorm van een uitkering).
gas & licht mag niet zomaar worden afgesloten, enfin niet in de belgische winter.
Toegang tot internet is een recht van ieder mens en mag daarom nooit worden afgesloten
Zie je het al voor je?

KPN: "Ja u heeft al 5 maanden niet betaald, we sluiten u af van het internet."
klant: "Nee, het is mijn recht en jullie mogen me nooit afsluiten."

Dit kan toch gewoon niet...
Elektriciteit mag normaal gesproken ook nooit afgesloten worden, maar natuurlijk zijn er uitzonderingen.
Anoniem: 119722
@Malarky4 juni 2011 16:36
Elektriciteit mag normaal gesproken ook nooit afgesloten worden, maar natuurlijk zijn er uitzonderingen.
Klopt.
Voorstel van deurwaarders is overigens om PC, en Tv te laten staan. Want als je geen PC meer hebt kun je ook niet solliciteren, en een baan krijgen. Dan kun je je schuld ook niet afbetalen. En daarmee valt de PC zomaar in het vakje " broodnodig" ;)
http://www.nu.nl/economie...computer-laten-staan.html
En die TV dan? Daar kan je niet mee solliciteren? Je wordt er alleen maar lui van... :P
Zonder TV gaan mensen op straat hangen, bushokjes slopen, deurwaarders stalken, burgemeesters pesten etc. Je hebt die mensen maar liever met een krat Schultenbrau voor de TV.
uhhh.. trust me, electriciteit wordt gewoon afgesloten als je lang genoeg je rekening niet betaald, en dat is IMHO goed ook..
Anoniem: 271482
@Malarky4 juni 2011 16:34
Electriciteit kan wel degelijk afgesloten worden, net als gas en water. Met 6 maanden achterstand stuurt het energiebedrijf gewoon iemand langs die meters onklaar maakt en verzegeld. Af- en heraansluitingskosten komen er dan ook nog bij. Onlangs nog meegemaakt omdat de huisbaas rekeningen had lopen via een bewoner die met de noorderzon vertrokken was. Je zit dan wel een dagje of twee zonder om alles opnieuw aan te vragen.
En als je die monteur gewoon niet binnenlaat? :P
En als je die monteur gewoon niet binnenlaat? :P
dan nemen ze een deurwaarder mee en de politie, die dan je deur vakkundig openmaken. ( die kan daarna niet meer dicht )
Het gaat om landen die internet laten filteren en daarmee stukken afsluiten.

Niet om providers die mensen die een dienst afnemen afsluiten en ook niet dat het een recht is dat je internet zou moeten krijgen in je woning.
Anoniem: 271482
@SunnieNL4 juni 2011 16:35
Goeie zaak, maar Iran, China en Zuidkorea houden zich bij voorbaat niet aan deze resolutie... Wat gaan ze dan doen, de oorlog verklaren?
Goeie zaak, maar Iran, China en Zuidkorea houden zich bij voorbaat niet aan deze resolutie... Wat gaan ze dan doen, de oorlog verklaren?
om te beginnen: Noord Korea ;)

Ten tweede, sancties.
Als ze het verdrag niet erkennen? Dan val je gewoon een autonomie aan en dwing je ze de resolutie aan te nemen. Nu is het vanuit ons gedachtegoed niet zo'n slecht iets, dat daar vrij internet zou zijn. Maar vanuit dezelfde gedachtegoed zou er toch ergens beseft moeten worden dat de vrijheid van een autonomie wordt geschaat hier.
Ik denk dat het hier gaat om permanent van het internet afgesloten worden. Niet wanneer je niet je rekening betaald.

Vond het ook wel een idioot idee, want als iemand bijvoorbeeld software download, en je sluit hem permanent van het internet af dan zal hij ook geen sotware kunnen kopen. Terwijl illegaal downloaden gewoon een aankoop is die nooit heeft plaatsgevonden.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 4 juni 2011 13:55]

gewoon een aankoop is die nooit heeft plaatsgevonden
Wat is daar gewoon aan? Het lijkt me een bijzondere situatie, zeker als iemand wel het product heeft maar het nooit heeft aangekocht klopt er iets niet.
Anoniem: 233879
@Wolfos4 juni 2011 15:02
Je kan ook naar een winkel gaan en software kopen ...
En die moet je dan vervolgens weer online registreren...
Rechten hoeven niet gratis te zijn, water, voedsel, onderdak, onderwijs; allemaal rechten waar je wel degelijk voor moet betalen. Als je met een kar vol etenswaren de supermarkt uitloopt zonder te betalen kom je daar ook niet mee weg door te zeggen dat voedsel een recht is.
Inderdaad. Waar de VN meer op doelt is het afsluiten op politieke gronden, zoals Iran, Egypte en China.
Maar al heb je geen geld om boodschappen bij de AH te doen(of dus een internetabonnement af te sluiten, krijg je er toch geld voor? Elke burger van Nederland heeft ten slotte recht op een inkomen!(en dan heb ik het niet over wetovertreders)
Anoniem: 86703
@Coltragon5 juni 2011 10:42
Dit kan toch gewoon niet...
Hoezo niet? Als jij niet betaald kies jij er zelf voor om geen gebruik te willen maken van die diensten. Het gaat erom dat je wel de mogelijkheid hebt om van die diensten gebruik te maken.
Recht hebben op != gratis.
Zie je het al voor je?

KPN: "Ja u heeft al 5 maanden niet betaald, we sluiten u af van het internet."
klant: "Nee, het is mijn recht en jullie mogen me nooit afsluiten."

Dit kan toch gewoon niet...
Je slaat de spijker op z'n kop, wat mij betreft. Niet te veel van voorstellen dus, deze wet.

[Reactie gewijzigd door ArtPhil-Flower op 4 juni 2011 21:16]

Het is ook geen wet en zal het in Nederland ook niet snel worden.
Hoe doet het waterbedrijf dat dan ? En het elektriciteitsbedrijf ?
KPN kan ook die weg op.
Water en elektriciteit mogen niet worden afgesloten, tenzij de de bedrijven aan kunnen tonen dat je het kan betalen. Dus dit resulteert dan in het onder curatele gesteld worden, zodat de rekeningen netjes betaald worden.

Iedereen kan deze rekeningen betalen, zelfs met een uitkering, dus als je ze niet betaald dan doe je iets niet goed. Maar afsluiten doen (en mogen) ze nooit.
Uh...dat doen ze dus wel. Alleen in de wintermaanden mogen ze je niet van gas en elektra afsluiten.
Anoniem: 247804
@Tijger4 juni 2011 20:06
Er wordt meestal een soortement van betaal regeling bedacht....in geval van uitkering wordt er bijv. een deel direct naar de voormailge NUTS bedrijven betaald.... Dat er iemand echt afgesloten wordt zijn hoge uitzonderingen die de niet afsluit regel dus bevestigd.... ... Dus in het algemeen...NEE dus....
Hoe maak je tegenwoordig je eten klaar zonder gas en elektra? En je gaat ook stinken als je je niet kan wassen.
Dan komt er een incassobureau dat de computer op komt halen :+
Anoniem: 119722
@walletje-w4 juni 2011 14:10
Dan komt er een incassobureau dat de computer op komt halen :+
offtopic:
Incassobureau's halen doorgaans niet weg. Incassobureau's manen je alleen om je schuld te betalen. Alleen gerechtsdeurwaarders kunnen iets weghalen NA een uitspraak van de rechter als het niet tot betaling van de schulden komt.
offtopic:
en dan zet je je mobiel aan en ga je daar internetten:+
afsluiten mag niet, maar afknijpen naar 1kbit mag wel. en reken maar dat dat ongeveer op hetzelfde neer gaat komen.
Hm, vind het toch maar een rare conclusie.

Eerst zegt hij dat het NOOIT mag worden afgesloten, maar daarna dat het wel mag als het om kinderporno gaat.

Nu is kinderporno inderdaad wel heel erg, maar het maakt het wel allemaal wat lastiger nu. Waarom alleen kinderporno? Puur logisch gezien lijkt het mij voor de wet een overtreding, net zoals illegaal downloaden/rasistische websites etc.

Dus nu gaat hij bepalen wat wel door de sociale beugel kan en wat niet, en het lijkt me niet dat zo'n rol aan 1 persoon gegeven mag worden.
En moeten we dan inderdaad ook Mladic onbeperkt internet toegang geven? En stel je voor dat Bin Laden levend gepakt was, had hij dan ook gewoon internet moeten krijgen? Als ik continue spam en phising mails verstuur, daar mag ik ook gewoon mee doorgaan? (Hooguit in de gevangenis gegooid worden, vanwaar ik weer lekker ermee door kan gaan want ze mogen het toch niet afsluiten).


Deze uitspraak lijkt me nutteloos (geen land dat internet compleet afsluit maakt het iets uit wat de VN zegt) en bijzonder kort door de bocht.


@AlBundy, makkelijk te zeggen dat mensen niet mogen worden afgesloten maar sites wel, wat is het verschil precies? Iedereen kan zo zijn computer veranderen in een webserver, dan mag ik daar dus alles opzetten want je mag me toch niet afsluiten? (En blokkeren van kinderporno is evil censuur op tweakers).
Ze mogen jouw internetverbinding niet afsluiten, wel je webserver. Of beter gezegd, ze mogen je dan sommeren je webserver te sluiten of te ontdoen van de illegale content op straffe van een dwangsom.

Zo gaat het natuurlijk ook bij een hostingprovider, die sluiten ze ook niet compleet af, alleen de server met de content wordt bijvoorbeeld in beslag genomen.
ookal zijn het verdachten en criminelen, hun hebben ook rechten.
anders ben je net zo erg als hun, mss zelfs erger omdat je beter hoort te weten dan n stel barbaren
Dus je moet criminelen en terroristen gewoon toestaan vanuit de cel door te gaan met hun bezigheden. Kan je misschien moreel beter zijn maar je bent dan wel zo debiel bezig dat je beter ze maar meteen de macht kan geven.
Dus je moet criminelen en terroristen gewoon toestaan vanuit de cel door te gaan met hun bezigheden. Kan je misschien moreel beter zijn maar je bent dan wel zo debiel bezig dat je beter ze maar meteen de macht kan geven.
Het is wat ons beter maakt dan hen. Nietwaar? je kan het niveau van een beschaving aflezen aan hoe 't haar gevangenen behandeld.

We zijn geen barbaren.

Overigens gelden bepaalde rechten doorgaans al niet voor gevangenen, en dit zal er heus nog wel zo eentje zijn.
Dat alleen kinderporno wordt uitgezonderd verbaast mij ook. Dus kinderporno is erger dan terrorisme, kindersextoerisme, mensenhandel, anti-semitisme, spionage, illegale orgaanhandel, drugsoorlogen, cyberwar en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.
tsja als ze al die dingen er hier in dit artikel bij zouden moeten zetten had et drie uur geduurt voor ik klaar was met lezen.

ik neem aan dat het niet alleen geldt voor kinderporno, maar ook voor de dingen die in het normale leven strafbaar zijn. zie jouw post. het is niet zo dat dit ineens een vrijbrief is om je maar te misdragen, want straffen kan nog altijd.
Simpel. Mensen mogen niet worden afgesloten, sites met kinderporno wel. Nu is het me alleen niet helemaal duidelijk of er dan bedoeld wordt het blokkeren (censureren) van sites met kinderporno, of het daadwerkelijk sluiten hiervan.
Het viel me al op dat niemand op de CP-trein was gesprongen. Ik begrijp ook niet waarom specifiek CP weer vermeld is? Is CP toevallig een wereldwijde immorele daad (als dusdanig ervaren in elke cultuur) ? Waarom CP en niet eh terrorisme, hackers, leechers, spam, allemaal ongewenst right?

Ik snap het gewoon niet, je regel/wet/rechtgeving is een miljoen keer strakker te definieren als je geen uitzonderingen gaat bouwen, dat is het begin van een spaghetti--entangled-wet.
Eerst zegt hij dat het NOOIT mag worden afgesloten, maar daarna dat het wel mag als het om kinderporno gaat.
Het is in de inleiding vh artikel wat simpel geformuleerd, maar het is niet anders dan bvb het recht op vrijheid van beweging: het is wel een basisrecht, maar als je rechten van anderen schendt dan kan ter bescherming vd samenleving dat recht je tijdelijk worden ontnomen (bvb gevangenisstraf ivm diefstal.
Wel interessant, wat betekent dit voor zaken zoals bij Kevin Mitnick? Hij is sinds 2003 wel weer vrij, maar er zijn ongetwijfeld ook andere mensen verboden om gebruik te maken van apparaten die op internet aangesloten kunnen worden.
Lijkt me wel dat er in het uiteindelijke verdrag een soort clausule komt voor veroordeelde black hat hackers.
Hij kan er geen gebruiken in America, helaas kan je geen rechten ontnemen op andermans grondgebied ;)
Anoniem: 96523
@AlBundy4 juni 2011 17:37
Iedereen heeft rechten, maar als je deze rechten schend dan kunnen ze worden afgenomen.

In het geval van Frankrijk heeft het niets meer te maken met het schenden van rechten, maar gewoonweg een politiek spel van het bedrijfsleven.

Helaas is Frankrijk niet de enige en daarom dat dit op wereld niveau moet worden vastgesteld.
even voor de jongeren onder ons. Kevin Mitnick is de beruchtste hacker known to man. hij heeft onder andere Dell en compaq gehackt, maar ook instanties als NORAD, NSA en zelfs het pentagon. hij mag sinds zijn vrijlating in 2003 geen gebruik maken van mobiele telefoons en apparaten die met internet kunnen verbinden en hij is nu beveiligingsexpert.

dit soort mensen zijn erg belangrijk voor de samenleving. wat hij deed staat nu bekend als social engineering. ook analyseerde hij de broncodes van besturingssystemen en mobiele telefoons puur alleen voor het bestuderen zodat hij er wat van leerde. de FBI vond dat niet goed, maar ik denk dat door hem de beveiliging op het internet met sprongen vooruit is gegaan. hij was nog een goede hacker en niet zoals die dudes van Lulzec.

ps. kzal straks een download link toevoegen voor de liefhebbers van de 2 uur durende documantaire die over hem is gemaakt.

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 5 juni 2011 13:51]

waar is die download link als ik vragen mag? :?
maar kan die Kevin Mitnick dan niet gewoon naar wat weet ik jemen of zo gaan endaar internetten, ik bedoel. De vs kan toch niet bepalen dat hij in de vs moet blijven? en 24/7 bewaking kan toch ook niet? ze hebben toch geen macht in zulksoort gebieden, of mis ik hier een stuk informatie?
Anoniem: 341744
4 juni 2011 14:58
mmh met dat auteurrechten stukje ben ik het eigenlijk niet zo eens. maar dat met politieke onrust zeker
Als je een tientje op straat ziet liggen, pak je het op terwijl je weet dat het niet van jou is.

Deze ontwikkeling moest er op den duur van komen en ik heb zoiets van eindelijk een stap vooruit. Niet omdat ik dingen voor niks wil maar omdat ik geloof in vrijheid.

Als je auteursrechten houdende bestande vind dan moest dus de eigenaar van die bestanden er voor zorgen dat het daar niet stond.

De industrie heeft jaren lang niets gedaan als kijken hoe het achteruit ging met de verkopen, en wanneer ze direct ingegrepen hadden (niet mensen beboeten maar goede beveiliging ontwikkelen) hadden we nu een heel ander internet at betreft films, series etc.

Door van internettoegang een recht te maken, vermeiden ze het onmogelijke uit te voeren, internet beperken en daarmee dus ook rechten, en wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij de verantwoordelijken.
Elk redelijk denkend mens weet dat je geen high-budget albums, series, movies, etc. kan maken als iedereen (incl. televisie stations) het meteen legaal kan verspreiden. Je hebt tegenwoordig geen dure installaties meer nodig (vroeger wel) om kopieen te maken.

Auteursrecht "an sich" is daarom voor aanbieders als afnemers een goed ding.

Waar gaat het dan fout?

1. Tegenwoordig beschermd auteursrecht nauwelijks nog 'auteurs' direct, het beschermd voor het overgrote deel de zgn. "rights holders" - (big) business die de rechten van de makers hebben overgenomen.

2. Met ingang van de Conventie van Bern is de lengte van auteursrecht explosief gestegen. Denkt iedereen nou werkelijk dat het doel is om die paar werkjes die nog commercieel interessant zijn te beschermen? Nee. Het werkelijke doel van extreem lange copyrights is om er voor te zorgen dat de 50+ jaren aan materiaal/cultureel erfgoed niet gratis beschikbaar komt voor iedereen, omdat dit dan concurreert met hedendaags materiaal. Stel je voor dat elke geluidsopname (c)1960 of vroeger voor iedereen gratis te verspreiden is, te gebruiken is in remixes, etc. etc. En dat is met 50 jaar copyright!

3. Een grote mix van verschillende rechten die door elkaar heenlopen. Het auteursrecht op een geluidsopname kan dan wel 50 jaar zijn maar als daarop een werk staat dat door iemand "geschreven" is dan is het plotseling toch 50 jaar nadat die persoon overleden is. Ook werken van klassieke componisten zijn dan plotseling "geinterpreteerd". Je weet dus nooit of een LP die jij hebt (c) 1960 dan op 1 januari 2011 public domain geworden is of niet.

Oh, en vergeet niet, bepaalde donkere machten zijn binnen de Europese Unie bezig de copyright op geluidsopnames te verlengen naar 70 jaar (dezelfden proberen dit ook in Canada door te drukken).
ik snap het niet hoor. waarom 50 jaar? de meeste echte artiesten worden geen 70 vanwege het leven wat ze hebben. als ze dood zijn hebben ze ook niets meer an die rechten. de enige die er dan nog wat aan hebben zijn de maatschappijen die jou zogenaamd gaan betalen. dat hebben we gezien dus. in Belgie hebben ze nog een achterstand van 4 jaar ofzo. das toch belachelijk. en dan ook nog met 20 jaar willen verlengen? sommige mensen denken echt niet na.
Het gaat er ook niet om of de machthebbenden zeggen dat het mag of niet. Die kunnen zeggen wat ze willen maar de ondempbare put van het internet MAG niet worden afgesloten en KAN niet worden beperkt. De theorie is wat anders als de praktijk in dit geval.

Al maken ze er 100 jaar van of oneindig, het internet is nog steeds open en alles is verkrijgbaar.

Elk redelijk denkend mens kan bedenken dat als je wilt doorgaan met het maken van high budget zaken dat je die moet kunnen bekostigen. Als de verkoop in de winkels daar niet voor zorgen kan, dan een ander model gebruiken of stoppen.

Stoppen is geen optie dus waar men al jaren tegenaanhikt is wat werk verzetten om een nieuw model uit te rollen. Het wordt ook steeds weer bewezen dat als een artiest maar een goed product heeft, hij niet een studio van een miljoen nodig heeft maar prima een hit kan worden met een simplel pc in een thuisstudio.

tv series zijn ook al betaald na het uitzenden door de reclame, het zou dan niet uit moeten maken wat mensen doen met de oude aflevering. Je kan 'm ook opnemen op je hd recorder. Wat is dan het verschil met een bestand uit de winkel.. Dat je dubbel betaald...

El-bytemaster doet wat de industrie ook wil volhouden en bepaalde zaken in de redenatie zien als constante waar dat helemaal niet zo hoeft en kan zijn in deze tijd.

Autersrecht is bepaald geen goed ding als het niet te handhaven is. Of wil je iedereen straks in de cel zetten die een mp3 downloaden omdat deze zo leuk en high budget is..
Dan moeten we toch echt eerst een heleboel gevangenissen bijmaken. En daarbij gebruik je gewoon encryptie om je privacy (ook een recht waar ze moeilijk mee kunnen stoppen) te waarborgen.

Het gaat er niet om of de industrie nou wel of geen geld verdient maar op welke manier dit in de toekomst gaat gebeuren. Niet op de ouderwetse verjaarde manier als je het mij vraagt want dit werk al vele jaren niet meer (sinds machnetisch tape) en toch krijgen we nog steeds nieuwe films etc vreemd....

Dat de industrie kapot gaat aan downloaden is een fabeltje wat steeds weer de kop op steekt. De afgelopen jaren zijn het bewijs. Gehackte consoles worden beter verkocht. Series gaan naar meer verschillende landen doordat kijkers bij de omroep vragen naar iets wat ze op internet gezien hebben etc etc

Hoe langer de industrie niets doet en alleen maar zeurt hoe langer het duurt voordat alles goed geregeld is.
De zwakken (die hardnekkig blijven volhouden aan het oude model) vallen af en nieuwetijdse aanpak wordt uitgevoerd door de volgende generatie die wel snapt hoe het in deze tijd echt werkt. Of je er nou in mee wil of niet. Tis zwemmen of verdrinken.
bepaalde donkere machten
Ik zal er een woord aan geven: onwetendheid. Het enige probleem dat we hebben is dat we een samenleving hebben opgebouwd rond concurrentie ipv samenwerking. Eeuwenoude begrippen als: 'geld', 'markt', 'wetten' doen ons niets dan kwaad, terwijl ze bij ieder mens tot in het diepste van zijn ziel ingeprent.

Mooie post, verder.

[Reactie gewijzigd door ArtPhil-Flower op 4 juni 2011 20:19]

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee