Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Curator laat internetters gewoon bestellen bij failliete webwinkel

Bij computerwinkel Update Computers kon twee weken nadat het bedrijf failliet verklaard werd nog gewoon besteld worden. De curator had verzaakt de bestel-functie ongedaan te maken, tot woede van de brancheorganisatie voor pc-winkels.

Update Computers uit Drachten, dat naast een webwinkel ook uit twee fysieke shops bestond, werd op 20 oktober failliet verklaard. Op de site van het bedrijf verscheen daarna echter geen melding, en ook de bestelmogelijkheid bleef intact. Zelfs op woensdagochtend, meer dan twee weken na het uitspreken van het faillissement, konden klanten nog steeds producten bestellen en betalen via de webshop van het failliete bedrijf. Het is niet bekend hoeveel mensen hierdoor zijn gedupeerd.

Sander Vale, voorzitter van de de brancheorganisatie voor computerwinkels NLCW, reageert verontwaardigd. "Mensen die zich nu door een mooie aanbieding laten verleiden, doen een bestelling en betalen online. Dat geld valt in de failliete boedel en zijn ze dus kwijt. Zulke klanten voelen zich opgelicht en dat kan ik me voorstellen. Ik vind het zeer laakbaar dat een curator, onder wiens verantwoordelijkheid het bedrijf valt, dit toelaat."

Waarnemend curator Alexander Wiersma van Dorhout Advocaten in Groningen erkent dat de bestelmogelijkheid onterecht is blijven bestaan. "Als mensen betaald hebben na 20 oktober is dat inderdaad een beetje sneu. Ik heb net contact gehad met de webbeheerder en hij heeft beloofd de bestelfunctie zo snel mogelijk te blokkeren."

De curator wijst met de beschuldigende vinger naar het management van Update Computers. "Ik ben niet door het management van het bedrijf en ook niet door anderen op het bestaan van de bestelfunctie van de shop gewezen." Wiersma erkent zelf ook niet gekeken te hebben bij de webwinkel of er besteld kon worden. Wiersma roept gedupeerden op zich te melden zodat hij van geval tot geval kan bekijken welke status de vordering krijgt. De gedupeerden zullen echter als boedelschuldeisers de vorderingen van enkele andere preferente partijen voor zich moeten dulden.

Door Olaf van Miltenburg

Nieuwscoördinator

04-11-2009 • 16:04

212 Linkedin Google+

Reacties (212)

Wijzig sortering
Zulke klanten voelen zich opgelicht en dat kan ik me voorstellen. Ik vind het zeer laakbaar dat een curator, onder wiens verantwoordelijkheid het bedrijf valt, dit toelaat."

Als een curator aangesteld wordt aangesteld zijn er gedragregels:

In navolging van de “best practice rules” van de Commissie Tabaksblat heeft de
algemene ledenvergadering van Insolad op 8 september jl. Praktijkregels voor curatoren
(en bewindvoerders) vastgesteld. De reden daarvoor dient, in de woorden van de
Insolad-voorzitter, te worden gezocht in het streven naar verdere professionalisering en
kwaliteitsverbetering van de beroepsuitoefening, hetgeen één van de doelstellingen van
Insolad is. De bepalingen van de Faillissementswet geven in hoofdlijnen – en soms in
detail – aan hoe een curator en een bewindvoerder hebben te handelen. De
jurisprudentie heeft inmiddels veel verfijningen en aanvullingen gebracht; er blijven
echter punten over waar noch de wet noch de jurisprudentie (duidelijk) richting geven.

De curator moet:
• zich jegens alle belanghebbenden integer gedragen
• streven naar objectiviteit in zijn oordeelsvorming
• onafhankelijk zijn en zich primair laten leiden door de belangen van de boedel
• zijn werkzaamheden zorgvuldig, vakkundig en doelmatig uitvoeren
• zich fatsoenlijk en respectvol gedragen jegens een ieder met wie hij handelt

De curator zal desalniettemin rekening moeten houden met de Praktijkregels en de
rechter zal deze naar alle waarschijnlijkheid mede een rol laten spelen bij de vraag of een
curator wel of niet behoorlijk heeft gehandeld, en derhalve al dan niet civielrechtelijk
aansprakelijk is.

Dus heb je geld betaald en je wilt het terug, kun je proberen om de curator aan sprakelijk te stellen. Maar dat zal dus geen makkelijk traject zijn.
Derhalve is het toch verstandig om goed op te letten waar je iets bestelt.
. zijn werkzaamheden zorgvuldig, vakkundig en doelmatig uitvoeren

Dus heb je geld betaald en je wilt het terug, kun je proberen om de curator aan sprakelijk te stellen. Maar dat zal dus geen makkelijk traject zijn.


Zal niet makkelijk zijn, maar ik kan me niet voorstellen dat een rechter de klager geen gelijk zal geven. De man heeft een fout gemaakt, geeft dat min of meer toe. Geloof me, zijn verzekering zal dit snel willen afhandelen.
Wellicht heeft de curator niet gehandeld zoals in redelijkheid mocht worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht.

De curator kan dan in hoedanigheid (als curator, qualitate qua) aansprakelijk voor de schade die daaruit is voortgevloeid voor de vennootschap. Hiervoor is hij overigens verzekerd.

Voor persoonlijke aansprakelijkheid (pro se) moet blijken dat de curator de vennootschap welbewust op enige wijze heeft willen benadelen of achterstellen.

Gedupeerden die na publicatie van het faillissement nog bestellingen hebben geplaatst en betalingen hebben verricht hadden kunnen weten dat het faillissement was uitgesproken. Het vergt echter nogal veel van consumenten om elke keer te moeten controleren of een bedrijf niet toevallig failliet is. Te meer omdat het een kleine moeite is om een mededeling op de website te plaatsen (wat inmiddels is gedaan). Ik zou zelfs willen betogen dat dit een van de eerste dingen is waar een curator aan zou moeten denken in onderhavig geval. Een geslaagde aansprakelijkheidsstelling van de curator in hoedanigheid lijkt mij dan ook niet onmogelijk.

[Reactie gewijzigd door Dionamuh op 4 november 2009 22:02]

De gedupeerden zullen echter als boedelschuldeisers de vorderingen van enkele andere preferente partijen voor zich moeten dulden.
Dit vindt ik toch echt een zeer foute uitspraak van de curator. Er is hier duidelijk een geval van nalatigheid. Elk zichzelf respecterende bedrijf heeft een website! De curator moet een bericht plaatsen op de homepage van die site met de melding dat het bedrijf failliet is, ongeacht of het nou een webshop is of niet.

Het bedrijf is al failliet verklaard en een van de eerste dingen die een curator moet doen is alles stop zetten zodat men balans op kan maken. Op een bepaalde manier is het dus toch mogelijk geweest om orders te plaatsen bij een bedrijf wat failliet is verklaard, dat kon de consument niet weten want blijkbaar was het niet gemeld op de site en de site werkte ook naar behoren want het was mogelijk om orders te plaatsen.

De orders zijn geplaatst na het faillissement. Het bedrijf mocht van de rechter geen zaken meer doen maar dat is toch gebeurd. Als een curator de orders dan niet terug draait en het geld van deze mensen niet terug stort dan lapt hij de uitspraak van de rechtbank dus aan zijn laars! Hij laat het toe dat het bedrijf nog gewoon verder opereert terwijl dat niet meer mocht van de rechter.

Dit heeft zeer zware implicaties en men zou zelfs kunnen zeggen dat je hiermee oplichting kan legaliseren. Je start een bedrijf, laat na een tijdje jezelf failliet verklaren en terwijl de curator bezig als je oude schulden kwijt te schelden ga je gewoon verder met de tweede ronden.

Een fout is een fout dat kan gebeuren, hoe klein of groot (Ariane 5 is ook kapt door een fout, poef weg miljarden) maar dan moet men die fouten wel oppikken er iets aan doen en er een les uit trekken.

[Reactie gewijzigd door SizzLorr op 5 november 2009 04:17]

En waarom zou een betaling na faillisement niet gewoon onder een onverschuldigde betaling (art 6:203 BW) kunnen vallen? Je hebt dan simpelweg een vordering op een onverschuldigde betaling bij Update Computers, en aangezien ze helemaal niet handelsbevoegd meer waren tijdens het doen van de bestelling lijkt het met juridisch gezien niet onlogisch dat de curator je dit geld gewoon teruggeeft.

Indien dit niet zo is, kan iemand toelichten wáárom ik nu de verkeerde kant op denk?
Er is niet onverschuldigd betaald, want je bent een overeenkomst aangegaan. Een gefailleerde is niet handelingsonbekwaam, hij is alleen "de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement behorend vermogen" kwijt (art. 23 Faillissementswet).
Om het nog wat verder uit te leggen: een onverschuldigde betaling kan sowieso nooit uit een overeenkomst (of onrechtmatige daad) voortkomen. Een onverschuldigde betaling is een betaling zonder rechtsgrond (je had geen reden om iemand geld te geven).

Door aanbod en aanvaarding (art. 6:217 lid 1 BW) is een overeenkomst ontstaan. Het probleem is nu dat er er geen geldige overdracht plaats kan vinden (art. 3:84 BW), omdat de winkel het goed niet kan leveren. Dit is een tekortkoming in de nakoming (namelijk wanprestatie, art. 6:74 BW) en geeft dus het recht op schadevergoeding.
Oftewel, compleet kansloos om je geld terug te krijgen. Ik vraag me af of je met een civiele zaak tegen de curator kans maakt; door zijn schuld was het nog mogelijk om bestellingen te doen....
Nou dit is inderdaad nog de vraag. De winkel was in principe niet meer handelingsbevoegd aangezien zij failliet is. De betaling is derhalve gebaseerd op een vernietigbare overeenkomst. Indien de overeenkomst wordt vernietigd is de koper gerechtigd het bedrag terug te vorderen inclusief rente.

Nu krijg je echter een vordering op een failliete boedel dus dan is weer de vraag wat die waard is (ik ben niet gespecialiseerd in faillissementsrecht). De curator heeft mogelijk wel onrechtmatig gehandeld door nog gedl te accepteren. Dan zou een vordering jegens de curator kunnen worden ingesteld op basis van artikel 6:162 BW.
Een faillissement betekent niet dat de winkel niet meer handelingsbevoegd is. Het betekent (1) dat het bewind over de winkel door een curator wordt overgenomen en (2) dat er andere regels zijn waarop uitstaande schulden vereffend zullen worden.

Het kan in het belang van de schuldeisers zijn dat de bedrijf gewoon haar werkzaamheden continueert na een faillissement, bijvoorbeeld om de verkoopwaarde te behouden of doorstart te vergemakkelijken.
Dan lijkt het mij ook dat de curator vanaf dat moment verantwoordelijk is voor het doen en laten van het bedrijf.
Als je dan bestellingen gewoon door laat lopen en niet levert valt dat bij mij onder het kopje bedrog.
En het kan niet zo zijn dat je dan maar achteraan in de rij van schuldeisers terecht komt bij het bedrijf, maar vooraan in de rij bij meneer de curator zelf.
Als ik een dergelijke stunt op het werk zou uithalen betekent dat waarschijnlijk ontslag op staande voet en ga je maar melden bij de soos.
Volgens mij is het zo dat een failliet bedrijf gewoon mag doorgaan.
Onder 1 voorbehoud. Aan de nieuw aangegane verplichtingen moet kunnen worden voldaan. Hier is de curator voor verantwoordelijk dat dit kan en wordt uitgevoerd.
Je zou mogelijk ook vol kunnen houden dat er sprake is van fraude. De webshop heeft betalingen geaccepteerd terwijl vanaf het faillissement al vast stond dat daar geen levering tegenover zou staan.
Voortaan moet je dus eerst controleren of een bedrijf waar je online wilt bestellen onlangs niet failliet is gegaan. Het moet niet gekker worden. :s

Dit vraagt om een website met een lijst van failliete ondernemingen die nog steeds een actieve bestelfunctie online hebben. Zal heel wat views opleveren.
Als je de bedrijfsnaam opzoekt in het insolventieregister (http://insolventies.rechtspraak.nl/Default.aspx dan zie je gelijk of het failliet is. Ik kan me voorstellen dat dit voor kleine bestellingen niet de moeite waard is maar voor een grotere bestelling zou ik graag dergelijke zekerheid hebben. Het kost een paar muisklikken maar je verkleint de kans dat je je geld kwijtraakt door een onzorgvuldige curator.
Het is natuurlijk een grove fout van de kant van de curator maar aan de andere kant kan ik het me begrijpen dat er overheen is gekeken.

Personeel word direct naar huis gestuurd, pc's afgesloten en voor de rest gebeurt er niks meer tot de curator het zegt.
En als het dan een curator is die wellicht geen tot weinig ervaring heeft met online verkoop dan word het dus "vergeten" om de site off-line te halen. Foutje is zo gebeurt natuurlijk.

Wat me echter het meest verbaasd is dat mensen nog bij die winkel hebben besteld. Ik check toch meestal nog recente reviews/stats voor ik iets bestel bij een webwinkel (puur om voor mezelf te controleren dat dit soort zaken me niet overkomen).

Ik hoop voor de gedupeerde dat ze hun geld terug kunnen krijgen (eventueel bank-vordering, of via creditcard maatschappij/iDeal).
Anders kan het een zeer lang staartje worden voor die mensen, ze komen dan compleet onderaan de lijst te staan en maken dus de minste kans op hun geld

Erg trieste zaak maar helaas human failure zoals gewoonlijk |:(

:X
Volgens het nieuwsbericht hebben ze nog een behoorlijke kans op hun geld. Boedelvorderingen worden namelijk als eerst voldaan. Hiervoor moet er natuurlijk wel iets in de boedel zitten, maar de filialen en voorraad zullen in ieder geval iets opbrengen. Het zou een heel ander verhaal zijn als gedupeerden in plaats van (concurrente) boedelschuldeisers concurrente schuldeisers zijn met bijbehorende vordering. Dan wordt het inderdaad achteraan aansluiten.
Als curator van een online-winkel moet je hier natuurlijk het eerst naar kijken?! Beetje dom.
ik vraag me af of je zo'n curator financieel verantwoordelijk kunt stellen...
ik vraag me namelijk af of dit niet gewoon 'oplichting' heet...
Ik vraag me af of mensen die nu via Ideal of MasterCard betaald hebben, via zo'n concern hun geld ook terug kunnen krijgen. Ik dacht dat dat het mooie was van die betaal systemen, of zit ik er nu naast? Die geven toch jou je geld terug (tot iets van 500 Euro) als een webshop in gebreke blijft?
fout: ideal geeft nevernooit iets terug. Ook niet als de verkoper een crimineel uit het buitenland blijkt te zijn die met nederlandstalige scamwebsites jongeren bedonderd.
Paypal is heel erg met deze functie aan het adverteren, maar ik klikte bij skype 1x op tegoed aanvullen, en het bedrag was al afgeschreven voor ik zelfs maar zag hoeveel het om ging (blijkbaar dus 10 euro). Ik was het daarmee oneens, maar paypal schreef het wel gewoon direct van mijn gekoppelde bankrekening af. Contact opnemen = kastje naar de muur.. nu nog 9,76 tegoed over die ik nevernooit zal gebruiken...
credit cards zijn vaak wat williger, maar dat komt omdat ze al duizenden euro;s aan je verdienen per jaar.
PayPal is iets anders dan iDeal. Bij iDeal moet je altijd via je eigen bank inloggen. In het geval van ING geef je je gebruikersnaam, wachtwoord en TAN-code die je via sms krijgt. Als je dan 'per ongeluk' iets betaalt ben je gewoon dom.

Overigens lijkt mij dat een curator geen verstand van websites hoeft te hebben, maar wel van banken. En aangezien er bij een betaling altijd een bank betrokken is, had hij dit kunnen weten. Imho kan hem dus nalatigheid worden verweten.

[Reactie gewijzigd door poefel op 4 november 2009 16:53]

@poefel: je kan van een curator niet verwachten dat hij de technische kanten van websites kent, maar ik vind het wel een noodzakelijk begin dat hij de basis van het businessmodel van een bedrijf kent waarvoor hij verantwoordelijk is. Hoe kan je immers een bedrijf helpen als je niet weet hoe ze werken, hoe ze inkomsten binnenhalen en schulden maken?

Als je weet dat dat bedrijf een webwinkel is, dan vind ik het ook maar logisch dat je weet dat er een online bestelfunctie is.
@poefel: je kan van een curator niet verwachten dat hij de technische kanten van websites kent
In deze internettijd lijkt me dat niet meer dan een vereiste.
Maar het is niet enkel een internetbedrijf, het heeft ook twee fysieke winkels. Volgens mij is het daar de mist ingegaan.
@poefel: je kan van een curator niet verwachten dat hij de technische kanten van websites kent ...
Hoeveel technische kennis heb je hiervoor nodig? Je mag verwachten van een curator dat hij altijd gaat kijken wat de inkomsten bronnen waren van een bedrijf dat gezonken is.
100% mee eens. ik vind dit onacceptabele simpelheid. 'niemand heeft me daar op gewezen'. Halloho! :D
Het bedrijf is niet per definitie webwinkel:
...naast een webwinkel ook uit twee fysieke shops bestond...
Waarschijnlijk dat die laatste twee eerder bestonden en dus niet geregistreerd staat als webwinkel.

ECHTER, tegenwoordig heeft nagenoeg ieder computerbedrijf een website en is er een grote waarschijnlijkheid ook een webshop aanwezig.

Al met al blijft het vreemd en riekt het goedje een beetje.
Paypal mag dan wel adverteren met kopersbescherming in de praktijk blijk je gewoon je geld kwijt te zijn.

Ik kocht twee speciale DVDs van een verkoper uit Rusland, ik mailde zelfs iemand die al eerder iets bij hem gekocht had of hij tevreden was met zijn spullen. Ik kreeg een positief antwoord en ik ging tot koop over.

Natuurlijk kwam er niets aan en ik was 35 Euro kwijt, gelukkig had ik 'kopersbescherming' van Paypal, ik doorliep de procedure en kreeg gelijk. Daarna doodleuk een berichtje dat er geen geld op het account stond en ik dus ook niks terug kreeg.

'Kopersbescherming van Paypal?' Een wassen neus, bijna oplichting..

Koop gewoon met creditcard, dan krijg je wel je geld terug.
Zelfs als je iets op Marktplaats koopt en met Paypal betaalt - dat wil niet zeggen dat je jouw geld in geval van oplichting terugkrijgt. Ik heb een defecte apparaat gekocht, waar ik niets mee kon, maar heb geen euro teruggekregen omdat de doos werd opgestuurd en ik heb hem ontvangen...
Ik heb hetzelfde gehad, maar bij mij liep het goed af. Namelijk, het geld wordt wel op de betreffende account geblokkeerd. Zodra geld op die rekening gestort wordt wordt het alsnog teruggeboekt. Ik had geluk dat de betreffende gebruiker later geld ontving op die rekening, het eerste wat er gebeurde was dat ik terugbetaald werd.

Ik zou dus zeggen, Paypal is beter dan een bankaire overboeking (o.a. iDeal), slechter dan een kredietkaart.
credit cards zijn vaak wat williger, maar dat komt omdat ze al duizenden euro;s aan je verdienen per jaar.
Duizenden euro's? Alleen als je zo'n idioot bent die een jaar lang duizenden euro's rood blijft staan. Als je gewoon elke maand je creditcard rekening betaalt ben je alleen de kosten van de kaart (25 euro p/j) kwijt.

Da's het mooie van het creditcard systeem, het handjevol prutsers dat zwaar rood staat betaalt zich scheel voor het gros van de mensen die gewoon netjes betalen. En de transactiekosten komen (net als bij iDeal/pinnen) voor rekening van de detaillist - die betaalt een beetje meer maar heeft dan niet het risico dat het personeel of een overvaller met zakken vol cash vandoor gaat.

[Reactie gewijzigd door Dreamvoid op 4 november 2009 19:15]

een creditmaatschappij krijgt ook een percentage van het aankoopbedrag.

Vraag bij een dealer van bankstellen/auto's/grote dingen maar eens of je met je creditcard kunt betalen, kijken ze meteen zuur.

helemaal als je daarna zegt dat je er geen hebt, maar dat er dus nog wel 10% van de prijs af kan :+
Dat is bij iDeal of pinnen ook zo, de winkelier betaalt per transactie. Maar voor de winkelier is het toch handig, want hij hoeft zich tenminste geen zorgen te maken over grote hoeveelheden cash in het pand (ok, tenzij hij zelf 'creatief' is met BTW en liever geen sporen van de transactie wil achterlaten, maar dat is een ander verhaal).

[Reactie gewijzigd door Dreamvoid op 4 november 2009 19:32]

ideal en pinnen hebben een vast bedrag per transactie en niet een percentage zoals creditcards, doorgaans is deze trouwens tussen de 3 en 4%, niet 10%
Stel je koopt een laptop van €1000,-

Dan is 3/4% toch al een flinke hap uit de marge die een retailer heeft voor het product, CC zijn erg duur voor bedrijven, vandaar dat de kosten voor deze betaalmethode ook vaak hoger zijn dan bij iDEAL ect.

(behalve pdashop/Coolblue waar het sinds deze week ook gewoon €0,0 is :) )
Een beetje goede winkelier gaat niet moeilijk doen over creditcard betalingen. Als 5% van je omzet met een creditcard wordt betaald en de marge wordt daardoor 5% minder voor de winkelier, dan is dat gemiddeld over zijn omzet dus maar 0,25% minder marge. Maar wel een heel stuk meer klantvriendelijkheid.

Er zijn helaas nog genoeg winkeliers die je extra laten betalen voor creditcard transacties, of voor iDeal transacties. Dan haak ik al snel af. Klantvriendelijkheid en ruime keuze aan betalingsmogelijkheden zorgt voor meer omzet en dus betere inkooptarieven.

Ontopic:

Een curator die geld laat binnenkomen via de webshop van een failliet is volgens mij gewoon belangenverstrengeling. Het salaris van een curator staat namelijk hoger op de lijst dan de schuldeisers. Dus het geld van de gedupeerden zou rechtstreeks naar de curator zijn zak kunnen gaan. Om dan nog met een opmerking te komen dat het sneu is voor de gedupeerden vind ik helemaal schandalig. Alles wat overgemaakt is, nadat het bedrijf al failliet was verklaard, was sowieso nooit debiteurensaldo. Dus de curator moet het geld gewoon direct terugstorten. Je hoort in zo'n situatie niet alsnog gedupeerd te zijn. Schandalige situatie gewoon.
De curator is als het goed is voor dit soort fouten gewoon verzekerd (net als bv artsen), dus zijn aansprakelijkheidsverzekering keert dit geld normaal gesproken ook uit naar die klanten.

[Reactie gewijzigd door Dreamvoid op 4 november 2009 23:03]

Wat je aan de CC-maatschappij betaald ligt tegenwoordig rond de 1%, wel moet je per transactie ook een bedrag betalen aan een partij die de transacties voor je afhandelt.
Ideal kan vanaf zo'n €0,11 per transactie geloof ik dus dat valt ook nogal mee.
Volgens mij wel meer dan 500 Euro. Als er niet wordt geleverd kunnen zij het geld terughalen.

Of dat ook met een failliet bedrijf is de vraag. Echter dat is het probleem van de CC company. Als klant van de cc krijg je volgnes mij wel je geld terug.

Van ideal weet ik het niet.
iDeal is geen creditcard systeem met daarbij horende verzekeringen.

Het is een manier om overboekingen via de aangesloten banken, soepel en accuraat (geen verkeerde rekeningnummers, ordernummers en bedragen) te laten verlopen.

De iDeal boekingen zijn dan ook door de klant geïnitieerde overboekingen en kunnen niet door de klant teruggeboekt worden (denk aan storneren bij automatische afschrijvingen).
Mastercard (of andere bekende creditcard) wel, iDeal niet.
Dit is iets dat schijnbaar bij de meeste mensen niet bekend is, maar iDeal biedt geen enkele kopersbescherming.
Als het even kan doe ik al mijn online betalingen dan ook dmv creditcard, als er dan wat mis gaat kan je meestal je geld gewoon terug krijgen, bij iDeal bestaat die mogelijkheid niet.

Wat meer info over online betaalmethoden en hun voor- en nadelen:
http://www.kopersbelangen...order=asc&vote=viewresult

[Reactie gewijzigd door Marijn_ op 4 november 2009 16:51]

Ideal vind ik extreem makkelijk voor die kleine bedragen die je soms over gaat maken.

stel dat ik via Ideal een bedrag van 20 euro overmaak en het blijkt een wassen neus.

jammer voor die 20 euro, maar ik zal er niet direct een boterham minder om eten.

bij grotere bedragen gaan we inderdaad over tot CC
Wat ik vreemd vind is dat wanneer je zelf je boekhouding en juridische zaken uitbesteed, je altijd zelf verantwoordelijk blijft als het bedrijf waar je het aan uitbesteed blundert, maar wanneer na een faillissement een bedrijf onder zo'n toko komt te vallen en de curator dan blundert, dat het dan gewoon vervelend, sorry en je zult toch achteraan moeten aansluiten wordt.

Nu is de curator toch verantwoordelijk voor de afhandeling van die toko?
Lijkt me dan ook dat zijn firma die poen mag ophoesten, zij pikken ook als eerste hun eigen salaris uit de boedel als er nog enig geld in zit.
Als je een fout maakt, moet je op de blaren zitten zou ik zeggen.
Volgens mij snap je het niet helemaal, de klanten zullen nu gewoon als schuldeisers gezien worden. Gezien het bedrijf falliet is verklaard zullen er wel wat meer schuldeisers zijn.
Je wordt dus achter in dit rijtje aangesloten omdat de rest al langer wacht op geld.

Er wordt dus niet gezegd dat ze het geld niet terug krijgen, ze krijgen het terug maar dan moet er nog wel geld over zijn zodra deze schuldeisers aan de beurt zijn (wat een kleine kans heeft)

Lijkt me veder heel lastig om een BV geld te laten betalen wat niet aanwezig is (als het bij jou wel kan dan richt ik een bv op en kom ik naar je toe ;))!

Kut voor die mensen, dat zeker maar de gebruikers hebben hier ook enige schuld aan.
Elke webshop die je gebruikt moet je wel eerst even checken natuurlijk. En dit gaat voor iedereen op behalve de personen die regelmatig gebruikt maakt van hun diensten!

[Reactie gewijzigd door Mellow Jack op 4 november 2009 16:32]

Het klopt niet wat je hier schrijft. De mensen die betaald hebben nadat duidelijk is dat er niet geleverd kan worden (want de zaak is in staat van faillisement), hebben een onverschuldigde betaling gedaan en daarmee recht op terugbetaling. Men dient mogelijke rekening te houden met aftrek van verwerkingskosten. Dat laatste is echter grijs gebied, want de curator heeft een onderzoeksplicht. Dat een curator een webshop niet ofline haalt en of ten minste de mogelijkheid tot betaling niet wegneemt, geeft de mogelijkheid te denken dat de curator nalatig is geweest.
Het klopt wel wat ik hier schrijf :P ik heb expres het juridische aspect hierbuiten gelaten omdat ik niet weet hoe dat zit. Ik zeg alleen dat ze hun geld niet kwijt zijn maar dat ze een schuldeiser zijn. Of het rechtmatig is dat is dan weer een andere kwestie! Als het niet rechtmatig is dan zijn ze idd geen schuldeiser maar krijgen ze gewoon hun geld terug!
Dan had je dat op z'n minst kunnen nuanceren. Jargon en standaard ABN kan namelijk nog wel eens botsen. De mensen die een betaling hebben gedaan na het faillisement hebben een andere status dan diegenen die een betaling hebben gedaan voordat het faillisement werd uitgesproken.

Je schrijft dat het lastig is om geld uit een bv te halen waar geen geld in zit. Dat klopt, maar is in dit geval niet van toepassing.

Oh ja, schuttingtaal in je post waar ik in eerste instantie op reageerde staat niet echt netjes, vooral in het openbaar (het begint met K en eindigt op T).
Ik denk dat je niet helemaal juist zit met deze opmerking. Ook na een faillissement kan een curator nog gewoon doorgaan met het bedrijf (de lopende contracten, etc.). Dus ook door handelen om zo veel mogelijk positieve boedel te krijgen.

De mensen in dit geval hebben pech en in Nederland wordt men nog altijd geacht de wet te kennen. Hierbij hoort volgens mij ook dat je in openbare registers kan kijken om te zien of iemand failliet is. Als je daarna nog met hun handelt, dan wordt je courant schuldeiser. Dus niet achteraan sluiten, maar samen met de anderen de boedel verdelen. Mensen met voorrang komen hier nog voor (hypotheek, loonvorderingen, etc.)

Van onverschuldigde betaling is dus geen sprake. Nakoming door levering van producten is niet definitief onmogelijk per definitie.
Ja, maar als een curator besluit door te gaan met bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld de webwinkel openhoudt om de voorraad op de maken, dan kan het niet zo zijn dat hij wel geld incasseert en niet levert; dat zou oplichting zijn.
Lijkt me veder heel lastig om een BV geld te laten betalen wat niet aanwezig is (als het bij jou wel kan dan richt ik een bv op en kom ik naar je toe )!
Behalve dat ik deze situatie echt te schandalig voor woorden vind, weten ze EXACT wat er binnen is gekomen nadat de boel failliet gegaan is. En dan heb ik het over (geld van) bestellingen die geplaatst zijn NA het faillissement, dus dat geld kunnen ze makkelijk weer terug overmaken naar de "gedupeerden".

IMHO grove nalatigheid van de curator.
Geld van bestellingen die geplaatst zijn na het faillissement (en dus na de nalatigheid van de curator) zullen in dit geval waarschijnlijk uit de aansprakelijkheidsverzekering van de curator terugbetaald worden, niet uit de failliete boedel.
"Makkelijk weer terug overmaken naar de gedupeerden" - nee, dat kan niet. De wet regelt expliciet wat er moet gebeuren met transacties tussen een failliete ondernemening en een klant. De curator mag daar niet van afwijken. Doet hij dat wel, dan kunnen andere schuldeisers hem volledig aansprakelijk stellen, en daarbovenop komen mogelijk starfrechterlijke sancties.

Nu is er een goede kans dat de schade 50/50 tussen curator en klanten wordt verdeeld.
Kut voor die mensen, dat zeker maar de gebruikers hebben hier ook enige schuld aan.
Elke webshop die je gebruikt moet je wel eerst even checken natuurlijk. En dit gaat voor iedereen op behalve de personen die regelmatig gebruikt maakt van hun diensten!
Ach, hebben we weer zoiemand die eigen schuld gaat roepen.
Ja, een webshop waar je nog nooit hebt besteld check je even vantevoren, maar check jij de webshops waar je in het verleden al eens met succes besteld hebt ook nog steeds iedere keer dat je er een bestelling plaatst?

Deze shop was al 2 weken failliet, die site had nooit van zijn leven meer in bedrijf mogen zijn. De curator was daar verantwoordelijk voor.
Hij zegt zelf dat hij er nooit op gewezen is, dat hoeft ook niet, hij had zichzelf moeten laten informeren!

[Reactie gewijzigd door Mathijs op 4 november 2009 16:46]

Oke en daar hebben we weer iemand die dingen gaat roepen zonder goed te lezen ;)
Ik zeg ook duidelijk (en dat staat ook in jou quote) dit gaat voor iedereen op behalve voor de mensen die regelmatig gebruik maken van hun diensten!

Ga de volgende keer wat beter lezen als je iemand op zijn plaats wilt wijzen!
Ja, maar blijft staan dat een curator zich ook niet kan verschuilen achter het feit dat hij het niet wist. Dat had meneer gewoon moeten uitzoeken. Wanneer vandaag de dag een winkel failliet gaat, dan kijk je toch niet alleen of de deuren op slot zijn, maar ook of een eventueel aanwezige website offline gehaald is. Kom op zeg

Nog even daargelaten dat deze "winkel" te boek staat als een WEBSHOP. Hallo ?!?!? Zou er dan een webpagina kunnen zijn waar producten besteld en betaald worden? Wat een blunder van die curator :r

[Reactie gewijzigd door Yucko op 4 november 2009 18:16]

je hebt wel in de gaten dat je om een B.V. op te richten je een heleboel geld kwijt bent he? zowieso 90 euro voor registratie bij de overheid, en 200 euro voor de formulieren en waarschijnlijk nog eens 200> voor de notaris.

@martin

in dit geval zijn de mensen die nadertijd hebben besteld schuldeisers. echter zijn er bepaalde schuldeisers zoals b.v. de belastingsdienst (en de curator zijn loon als eerste natuurlijk, the world isn't fair :( ) die voorang hebben en daardoor kunnen deze mensen waarschijnlijk fluiten naar hun geld.

[Reactie gewijzigd door appel437 op 4 november 2009 19:32]

je hebt wel in de gaten dat je om een B.V. op te richten je een heleboel geld kwijt bent he? zowieso 90 euro voor registratie bij de overheid, en 200 euro voor de formulieren en waarschijnlijk nog eens 200> voor de notaris.
Je vergeet dat je 14K minimaal op je bankrekening moet hebben, als vermogen van de BV. Dat is een eis voor de KvK registratie.
En dat je als directeur loon moet ontvangen; dus naast het startkapitaal, moet je ook voldoende geld binnenkrijgen om de directeur (jezelf) voor een jaar in dienst te nemen (tegen een normaal loon). :)
oke, dus jij richt een bv voor me op en ik mag dan proberen geld te regelen? klinkt als een deal!! (ps, dat geld ga ik natuurlijk maar voor 10% aan jou afdragen he, maar zo slim ben je zelf ook wel denk ik)
Ja, het is wel echt vreemd als de curator, of het bedrijf waar hij voor werkt niet aansprakelijk gesteld kan worden voor dit soort blunders. Hier moet toch een soort loket voor zijn of een andere klachteninstantie. De curator laat je op deze wijze gewoon geld in een put waarvan je niet wist dat hij er was gooien. Hij is gevoelsmatig en moreel zeker aansprakelijk, nu juridisch nog.
Ik denk niet dat het eerder bij een (grote) winkel is voorgekomen.

ik denk dat je bij de rechter ook wel wat kan terughalen via de curator. Hij is immers in gebreke gebleven. Bewust geld achteroverdrukken van klanten (als hij het bewust niet heeft uitgezet) is oplichting.

In beide gevallen lijkt het me dat je wel iets terug kan halen. Niet via de failliete winkel, maar direct bij de curator die jou geld aan andere heeft gegeven.
En die curator ziet ook nog steeds geld binnen komen.
En een webshop zonder bestelknop ?

Nee, dit is echt helemaal van de zotte.
Die mensen zouden de curator persoonlijk en zakelijk in gebreke moeten stellen.
Tevens zou voor deze mensen een soort preferentie gemaakt moeten worden.
Het bedrijf is failliet, mag geen nieuwe transacties meer doen volgends de wet, tenzij uitdrukkelijke toestemming van de curator.
Alleen openstaanden facturen zullen wel ontvangen moeten worden.

In dit geval zijn er dus na het faillissement, illegaal, nieuwe transacties opgezet en uitgevoerd.
Deze vallen naar mijn idee niet onder het faillissement, en moeten ongedaan worden.
( als jij failliet gaat, en snel je huis verkoopt, voor de bak dit doet, zelf als je meer vangt. kan de curator dit domweg terugdraaien )

Deze mensen moeten dus naar mijn idee direct hun geld terug krijgen.
Niks niet afdoen met "zuur" en "jammer".

En als deze curator dat vanuit zijn functie niet doet kan hij het via zijn persoonlijke rekening doen wat mij betreft.
Eerder nalatigheid, maar inderdaad de curator is verantwoordelijk en zal dus in de buidel moeten tasten. Overigens schuimt een beetje curator zoveel af dat dat er best vanaf kan ...
Is de bewindvoerder aansprakelijk voor fouten die hij/zij maakt?
Iedere bewindvoerder wordt op persoonlijke titel benoemd. Wanneer hij fouten maakt waardoor betrokkenen benadeeld worden, is hij hiervoor aansprakelijk. Iedere bewindvoerder heeft voor dergelijke gevallen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Kan het conflict niet tijdens het traject van de Wsnp opgelost worden, dan kan de benadeelde een aparte civiele procedure opstarten tegen de bewindvoerder.

Bron: http://www.wsnp.rvr.org/
Ik zou de integriteit van deze curator sterk in twijfel willen trekken. Net wat jij en flark zeggen... en het is ongelofelijk dat de curator grotendeels (enkele gevallen krijgen misschien nog hun geld terug) hiermee weg zal komen.
Het is zelfs een leugen dat hij er niet aan heeft durven denken dat zo'n bestelmodule uitgeschakeld had moeten worden. Hoezo heb je als curator dan geen inzicht in het bedrijf waar je de troep moet opruimen?? Zoiets moet je toch proactief op je nemen, en niet als een of andere joker de boel nog even extra stoffig maken?

Maar ook de eigenaren van de failliete winkel valt zeker wat te verwijten. Zij verzuimen iedere betrokkene/bezoeker te laten weten dat de winkel zijn webshop in de lucht laat, terwijl het nooit meer kan leveren... met andere woorden failliet is. Daar zouden die eigenaren persoonlijk verantwoordelijk voor moeten worden gehouden. Ook al zouden ze in een BV zitten.

En bij een faillissement lijkt het altijd alsof de eigenaren en/of topmanagers van failliete bedrijven hun klanten en personeel in de kou laten zitten, terwijl ze zelf met vier auto's en een paar huizen verder leven. Ik hoop niet dat de eigenaren van de failliete winkel dit waar laten zijn... Dat zou ik een schande vinden.
Lijkt mij ook:
falaciteren van betalingen voor producten waarvan bekend is dat levering nooit zal geschieden; zoon beetje de basisdefinitie van 'Fraude'
Wat ik niet snap is dat bij een failissement de Curator altijd alle bankrekeningen bevriest. Bij een on-line betaling of wat voor betaling dan ook dienen alle transacties te bounchen. Dus de curator is in meer dingen nalatig geweest.
Duh die doet dat gewoon expres. Hoe meer mensen achteraf nog bestellen, hoe meer geld er binnenkomt.
Soms is dat ook terecht. Een bedrijf dat nog geld moet betalen voor wel geleverde spullen moet natuurlijk wel ergens kunnen betalen.
Precies, en 1 van de expliciete taken van een curator is om de inboedel van een bedrijf te verkopen. Dus als er mensen zich spontaan melden, waarom zou je ze dan afwijzen? Dat gaat natuurlijk alleen op voor de inventaris, dus niet voor bestellingen.
Ik ken gevallen dat daarvoor een speciaal rekeningnummer naar de debiteur wordt gestuurd. In het geval van de DSB bijv. moeten debiteuren hun debet via een speciale, ofwel niet via de gebruikelijke rekening betalen. De curator daarachter mag je daarvoor aankijken. Dus de curator heeft genoeg macht en middelen om de boel netjes af te sluiten.
(edit: zinsbouw)

[Reactie gewijzigd door Grrmbl op 4 november 2009 22:05]

En een rekening betaald op het oude nummer wordt dan als niet betaald beschouwd (en is dus nogmaals opeisbaar).

Dat komt voor, maar niet zozeer bij een faillisement, alswel bij een (zakelijk) conflict.
Er heeft dan nl. iemand (normaal niet de curator) beslag laten leggen (middels deurwaarder) op de inkomsten. Die heeft echter alleen verhaal op de debiteur als hij het factuurbedrag weet en als hij het bij de debiteur (nogmaals) gaat opeisen, dan moet hij kunnen aantonen dat zijn eerdere beslag terecht was en dat de debiteur op de hoogte was van het beslag.
Zoiets levert flink op voor de failliete boedel. Een hoop mensen die betalen en gelijk achteraan mogen aansluiten bij de groep die toch al niets kreeg.
Dit is wel heeeel erg sneu. In dit geval lijkt me dat alle gedupeerde van na 20ocktober hun geld terug krijgen door wanbeleid van de curator.
Weinig kans. Er zijn heel precieze wettelijke regels voor het terugbetalingen van vorderingen in geval van een faillissement en daarin wordt geen rekening gehouden met dit soort situaties. En een curator kan niet zomaar uitzonderingen maken.
--------------------------------------------------------------------------------

Is de bewindvoerder aansprakelijk voor fouten die hij/zij maakt?
Iedere bewindvoerder wordt op persoonlijke titel benoemd. Wanneer hij fouten maakt waardoor betrokkenen benadeeld worden, is hij hiervoor aansprakelijk. Iedere bewindvoerder heeft voor dergelijke gevallen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Kan het conflict niet tijdens het traject van de Wsnp opgelost worden, dan kan de benadeelde een aparte civiele procedure opstarten tegen de bewindvoerder.

Bron: http://www.wsnp.rvr.org/
Een bewindvoerder is NIET hetzelfde als een curator.
De curator wordt als bewindvoerder aangesteld....
Zou je de curator hier eigenlijk verantwoordelijk voor kunnen stellen (en van hem geld kunnen claimen)? :P
Heb er maar één woord voor: Schandalig!!! En iets zegt me dat dat niet geheel per ongeluk is gebeurd want voor een curator die geld komt opeisen is dat altijd leuk meegenomen. Maar ja wie ben ik om mijn wantrouwen in de goedheid van de mens uit te spreken O-)
de curator eist geen geld; hij verdeelt het geld.
Anders gezegd: de curator inventariseert activa, schulden en tegoeden en probeert die zover mogelijk met elkaar te rijmen rekening houdend met ene wettelijk vastgestelde volgorde van betaling.
Die curator zelf wordt van zo'n online bestelling geen cent rijker: hij is zover ik weet aangesteld (en dus betaald) door de rechtbank.
Die curator zelf wordt van zo'n online bestelling geen cent rijker: hij is zover ik weet aangesteld (en dus betaald) door de rechtbank.

Echt niet, de curator wordt betaald uit de boedel. En ook nog eens met voorrang anders krijg je geen advocaat zo gek om als curator op te treden.
Die curator zelf wordt van zo'n online bestelling geen cent rijker: hij is zover ik weet aangesteld (en dus betaald) door de rechtbank.

Echt niet, de curator wordt betaald uit de boedel. En ook nog eens met voorrang anders krijg je geen advocaat zo gek om als curator op te treden.
En dus wordt hij geen cent rijker! Hij krijgt toch wel geld, dus met meer geld (er is altijd geld) krijgt hij niet ineens meer. Er worden nu gewoon meer schuldeisers terugbetaald, maar juist de mensen die dat mogelijk maken door nog te bestellen na het faillissement krijgen hun geld waarschijnlijk niet (volledgi) terug.

Ik vind dat de curator zich er wel erg makkelijk vanaf maakt. Zo iemand zou moeten weten wat voor bedrijf het is, zou de boekhouding moeten kennen en dus moeten weten dat er een webshop is. Het is erg makkelijk om de directeuren van het bedrijf de schuld te geven en je achter onwetendheid te verschuilen.
Een curator komt geen geld eisen. Een curator factureert zijn uren en die moeten uit de failliete boedel betaald worden. Ik ken de exacte volgorde niet, maar de curator komt dacht ik voor de banken, maar na de belastingdienst.

Of het schandalig is durf ik met de weinige informatie niet te stellen. Onzorgvuldig is het in ieder geval wel.
LOL, deze curator vind ik dus gewoon een oplichter. Website zonder koop button ja ja...

Maar denk een ding; Een curator heeft maar een belang. Dat is het incasseren van zijn eigen salaris. Alle overige belangen zijn ondergeschikt hieraan.

Er zijn zelfs gevallen bekend waar klanten in showroom hun auto komen ophalen. Betalen in de verwachting de sleutel te krijgen om vervolgens als trotse bezitter te vertrekken. Vervolgens grijpt de curator in, sorry ze zijn failliet, geld weg en geen auto. Want nu ben je een van de schuldeisers en sta je achter in de rij. Vriend van mij heeft de mazzel gehad dat de eigenaar van garage de auto al op naam gesteld had. Hierdoor was hij reeds juridisch eigenaar van de auto en kon de curator deze dus niet achterhouden in de boedel.

Tips, die ik zelf gebruik:
1. Betaal nooit met IDEAL of voorruit als je het niet vertrouwd. Je stort het namelijk zelf over je bent je geld kwijt.
2. Grote bedragen, haal het product op, of gebruik aflevering aan huis.
3. Rembours heeft ook niet veel zin, je betaal hier namelijk ook voorruit aan de deur.
4. Met auto's? betaal pas als je het kenteken/eigendomsbewijs in handen hebt.
5. Betaal met credit card. Je bent verzekerd en als het bedrijf niet levert om wat voor redenen dan ook betaald de CC maatschappij je terug. Ze hebben namelijk leveringsplicht.
wat bedoel je met onder rembours betaal je voorruit?

bij rembours betaal je toch aan tnt nadat je je bestelling in ontvangst heb genomen.
dan heb je toch je spullen.

of bedoel je iets anders?
Er kan nog altijd een baksteen in de doos zitten. Je mag de zending niet openen voor de betaling, dus je betaalt in principe altijd vooruit.
Hier zou nou eens een Postbus 51 campagne voor moeten komen. Mensen leren om geen domme dingen te doen is veel beter dan achteraf de rommel opruimen met gemeenschapsgeld.

Al moet je het vermogen van mensen om goed advies te negeren niet onderschatten. Ook al geeft de overheid al jaren richtlijnen aan voor verantwoorde woonlasten, en weet iedereen dat het nogal roekeloos is om een 130% hypotheek te nemen die je maar net met je 2 inkomens kan betalen, toch deden hele volksstammen dat. En maar klagen en naar anderen wijzen als het misgaat.

[Reactie gewijzigd door Dreamvoid op 4 november 2009 19:36]

1 2 3 ... 9

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Apple iPhone XS Red Dead Redemption 2 LG W7 Google Pixel 3 XL OnePlus 6T (6GB ram) FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Google Pixel 3

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True