Europees Hof van Justitie: antiwitwasregister UBO is buitenproportioneel

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het UBO-register 'in de huidige vorm de grondrechten en privacy van burgers ernstig aantast'. Het gaat daarbij vooral om de bepaling dat bepaalde gegevens door iedereen mogen worden ingezien.

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners. Het UBO-register is een Europese database en is in Nederland onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Door het register is het mogelijk om gegevens op te vragen over de eigenaren of oprichters van een organisatie.

Het Europees Hof schrijft dinsdag dat het tot het oordeel is gekomen naar aanleiding van 'een reeks prejudiciële vragen over de uitlegging van een aantal bepalingen van de antiwitwasrichtlijn' door een Luxemburgse rechter. Die leidde een zaak waarbij een vennootschap de publiekelijke toegang tot zijn gegevens in het UBO-register wilde beperken. De rechter gaf het vennootschap gelijk en oordeelde dat de openbaarmaking van de gegevens 'een onevenredig risico met zich mee kan brengen dat de grondrechten van de uiteindelijk begunstigden in kwestie worden aangetast'.

Het Hof is het eens met de rechter en heeft daarom bepaald dat het beschikbaar stellen van bepaalde gegevens voor iedereen 'buitenproportioneel is, niet beperkt is tot wat strikt noodzakelijk is en niet evenredig is met het nagestreefde doel'.

Het schrappen van het openbare UBO-register is goed nieuws voor de privacybelangenorganisatie Privacy First. Die had eerder een rechtszaak aangespannen, waarin de organisatie eiste dat het UBO-register in Nederland wordt stopgezet. Het ging dan specifiek om de verplichting om gegevens te verstrekken via de Kamer van Koophandel. Privacy First verloor deze rechtszaak echter en het hoger beroep. De rechter en het Gerechtshof stelden dat het 'niet aannemelijk is' dat het UBO-register voor grote schade zou zorgen bij bedrijven.

Door Loïs Franx

Redacteur

22-11-2022 • 14:24

88 Linkedin

Reacties (88)

Wijzig sortering
Het UBO is opgericht om criminelen te bestrijden, maar het is juist een bron die criminaliteit kan veroorzaken: een middel om te zoeken naar mensen om af te persen en te bestelen, en de privacy van te schenden.
Overheden en het bankwezen slaan compleet door in het bestrijden van criminaliteit door ook normale ondernemers en burgers te benadelen (het bancaire sleepnet, verhinderen van cash geld, verhinderen van crypto, kyc, kvk, ubo, etc), terwijl tegelijkertijd de grote multinationals van diezelfde overheid, Nederland mogen gebruiken als belastingparadijs, en convenant dealtjes mogen sluiten met de Belastingdienst (tax rulings).

[Reactie gewijzigd door Cyb op 22 november 2022 14:50]

Reageer
Tegelijkertijd is het UBO er voor om te zorgen dat het geen/minder zin heeft om een kerstboom aan bv's, nv's en dergelijke op te tuigen om daadwerkelijk eigenaarschap / verantwoordelijkheid te ontlopen.
Een wat overtrokken maar wel actueel voorbeeld, de investeringskerstboom aan luxe jachten en onroerend goed van een paar gesanctioneerde Russen makkelijker ontrafelen.
Reageer
En kost het sportverenigingen bakken met geld. Verschrikkelijk veel moeite.

Nu hoorde ik vandaag weet dat onze minister van sport de amateurclubs nog verder kapot wil maken omdat er 1 op de 100.000 vrijwilligers misschien ooit iets fout doet.

Je kan niet alles dichttimmeren met regels. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. En ja verschrikkelijk als je het slachtoffer bent. Maar niemand is straks nog vrijwilliger of bestuurder. En dan maar klagen over de arrogante samenleving.
Reageer
Hoezo kost het bakken met geld? Ik ben zelf bestuurslid van een sportvereniging en heb al het UBO-werk zelf kunnen doen in een uurtje of twee.
Reageer
de bankkosten zijn de laatste jaren flink toegenomen. Niet omdat banken meer doen. Maar omdat de overheid hun taak niet doet. En ze dat bij (oa) banken neer te leggen.

Eigenlijk is het gewoon verkapte belasting.
Reageer
Bankkosten zijn voor verenigingen niet flink gestegen.
Als dat wel zo is, zit je bij de verkeerde bank.

-Penningmeester van een studentenvereniging.
Reageer
Misschien goed om te weten dat banken dit doen op aangeven van de overheid. Doe je het niet dan mag je een paar honderd miljoen aftikken. Da's voor een bedrijf geen echte keuze, vind je niet?
Reageer
Onlangs heeft een bank een rechtszaak gewonnen. De DNB eiste dat die andere bank het doorlichten van klanten volgens de regels van DNB zou doen. De andere bank had er zelf een systeem voor ingericht. De rechtbank oordeelde dat dat minstens zo goed was als wat DNB eiste.

Volgzaam de regeltjes van onze overheid volgen maakt de regeltjes niet automatisch goed. Zie bijvoorbeeld nieuws: Europees Hof van Justitie: antiwitwasregister UBO is buitenproportioneel

De banken kunnen hiertegen in opstand komen. Wij als individuele burgers nauwelijks.

[Reactie gewijzigd door rud op 23 november 2022 00:57]

Reageer
En hoe gaan banken zich hiertegen verzetten? Suggesties zijn welkom.

De uitspraak inzake 'die andere bank' ligt iets genuanceerder.
De uitspraak zegt niet dat het systeem van die bank (dat minder controleerde) minstens net zo goed was als wat de DNB eist. de uitspraak zei dat de vereisten van DNB niet duidelijk genoeg zijn.
https://www.rechtspraak.n...ntiwitwaswetgeving--.aspx
Reageer
Wel een omslachtige manier van je target uitzoeken als je ook gewoon op instagram kunt zoeken wat er te halen is. #rolex #pp #ap #ferrari
Reageer
De gemiddelde influencer die met dure horloges en auto's op Instagram loopt te pronken, weet wel dat er mensen meekijken met minder goede bedoelingen. Toch kiezen ze er zélf voor om er mee te pronken (al dan niet met geleende goederen). Maar de KVK en UBO is (i.t.t. Instagram) geen keuze, maar een verplichting. Lijsten als de Quote 500 komen er uit, maar ook criminele organisaties als de Quote 500 Bende, die het actief gebruiken voor high impact crime, maar ook voor identiteitsfraude. Ook zijn er vele datahandelaren die de gegevens misbruiken, doorverkopen, enz.
Reageer
Nederland is niet meer het belastingparadijs dat het ooit was. De regels voor brievenbusfirmas zijn flink aangescherpt en er is ook een bronbelasting ingevoerd. Terecht ook, want het liep de spuigaten uit.
Reageer
Het doel van het UBO is helemaal niet slecht. De gegevens die men verzameld zijn ook te verdedigen. Het probleem zit ook niet in het UBO zelf, maar in het openbare karakter daarvan.
Als men de toegang tot de gegevens die in het UBO zijn vastgelegd beperkt tot de instellingen die dat nodig hebben en ook de te verstrekken gegevens beperkt tot het doel waarvoor ze nodig zijn is het eigenlijk een prima initiatief wat veel dubbel werk kan voorkomen.
Reageer
Het erge is dat deze regels niet gelden voor de gevestigde orde, want die gebruiken gewoon buitenlandse trusts. De superrijken zullen altijd wegen hebben om zichzelf anoniem te maken en te beschermen.
Reageer
Op zich ben ik niet perse tegen het UBO register, mits deze door de juiste organisaties gebruikt kan/zal worden. Nu blijkt in de praktijk dat ik alsnog elke financiële instelling alle UBO gegevens moet aanleveren, terwijl dit uit het register getrokken zou kunnen worden (daar is het toch voor gemaakt?)
Dus ik heb de KvK alle UBO gegevens doorgegeven voor het registrer, en vervolgens moet ik ING, ICS, ABN AMRO, BUNQ, NN etc. allemaal los deze gegevens aanleveren (inclusief kopieën van oprichtingsaktes, kopie paspoorten etc.).
Reageer
Alle financiële instellingen zijn verplicht jouw gegevens te valideren tegen de witwas en opsporingslijsten. En moet valideren of de gegevens die je hebben van jou kloppen.

Als jij die gegevens aanlevert ligt het risico voor verkeerd aangeleverde gegevens bij jou.
Lever jij niet tijdig de gegevens aan, dan heeft de instelling daarmee een schoon bordje.
Reageer
Dus elke financiële instelling moet dus zelf de UBO gegevens opvragen van het bedrijf bij de gemachtigde(n) van het bedrijf. Daarmee is dus het UBO register overbodig lijkt me
Reageer
Even opgezocht. Op dit moment kun je voor ongeveer €17.500 de persoonsgegevens van alle ubo's in Nederland legaal downloaden (als je de juiste papieren hebt).

Ik zie dat de vulgraad lang nog niet 100% dekking geeft, wellicht dat financiële instellingen daarom zelf de gegevens ook opvragen bij de klanten.
Reageer
Maar het is wel dikke onzin. Een bank moet de tenaamstelling controleren en vastleggen. De sanctielijsten zijn per land online beschikbaar want openbaar. Transacties moeten worden getoetst aan de hand van die lijsten.

Ik zou niet weten waarom iemand zich via een abonnement zou moeten laten identificeren.
Reageer
Moet je nagaan dat iedere financiële instelling ook recentelijk is begonnen met het in rekening brengen van extra vaste kosten voor hun compliance afdelingen. Ik bestuur een VvE en daarvoor moet ik mijzelf een tweede keer identificeren bij de ING voor EUR 7,50 per maand. Niet eenmalig, maar voortaan PER MAAND. Een korte zoektocht leverde op dat vrijwel alle banken dit toepassen.
Reageer
Een abonnement om jezelf te identificeren... geweldig
Reageer
Een abonnement om te bewijzen dat je geen crimineel bent.

Deze regels gaan rechtstreeks in tegen alle rechtsbeginselen. Toch stemmen onze tweede en eerste kamer er structureel mee in.

Denk daarvan wat je wil. Maar ik vind dat crimineel.
Reageer
Of je dan ook nog even eHerkenning minimaal niveau 3 wilt aanschaffen om jezelf tussentijds nog een paar keer te identificeren.
Reageer
Neenee, Wft zul je bedoelen :)
Reageer
Inderdaad, bij de ING moest ik dat ook doen. Verbazingwekkend! Want je kunt je bij de ING alleen maar als gemachitgde voor de bankrekning inschrijven als je bij de KvK geregistreerd staat. Dat UBO-register bij banken is dus echt dubbelop.
Als programmeur zouden we toch echt dezelfde gegevens niet twee keer in een programma zetten, veel te riskant bij aanpassingen.
Reageer
Precies dit. Om gek van te worden. Zelfs verzekeraars vragen om een complete inschrijving waarin exact hetzelfde staat als wat reeds bij de KvK is aangeleverd. Het komt er dus op neer dat er helemaal geen centraal register is en dat iedere financiële instelling zijn eigen register bijhoudt. Met alle privacy bezwaren en bijbehorende veiligheidsrisico's van dien.
Reageer
Exact dit! Ik ben tegenwoordig meer bezig om mijzelf overal te identificeren i.p.v. te ondernemen. Zelfs bij een verzekeringsmaatschappij in inmiddels al...
Reageer
Ik kreeg ook bericht van ING, of ik maar even rekeningen en saldo bij alle banken wilde aanleveren en opgeven of ik onroerend goed bezat en zo ja, in welke landen. En snel want als niet binnen week binnen en naar de zin van ING dan wisten ze niet of ze me nog als klant wilden houden. WTF?
Het komt er op neer dat alle banken je complete belastingaangifte willen hebben. Dat is toch niet normaal?
Reageer
Nu nog de 100€ van tafel.
Reageer
Deze waanzin;
https://www.hollandgold.n...ties-boven-100-monitoren/

[Reactie gewijzigd door Tha op 22 november 2022 14:50]

Reageer
100 euro, daarvoor kan je niet eens de gemiddelde weekboodschappen van een gezin voor doen.
Reageer
Volgens mij zijn ze gewoon een nulletje vergeten want als ik de tank van mijn auto driekwart leeg rijd en hem weer vol gooi kom ik daar al boven. Complete waanzin dit, maar gaat weer een hoop rompslomp opleveren en de kosten daarvan moeten weer door de belastingbetaler worden opgebracht.
Reageer
Ga eens naar 'gidsland' Zweden, daar is de achterlijkheid helemaal losgeslagen om crimialiteit en criminele geldstromen zogenaamd tegen te werken. Overigens met geen enkel resultaat, de zware criminaliteit is er afgelopen jaren enorm toegenomen.

De ultieme oplossing is natuurlijk iedereen een chip waarmee je elke vorm van sociaal contact - inclusief dat om bepaalde financiele handelingen te kunnen doen loggen.
Reageer
Zware criminaliteit is een containerbegrip, criminele geldstromen is 'slechts' een van de categorieën. Die moet je dus niet door elkaar halen en als gelijke grootheden beschouwen.

Prima als het nog steeds zo is, maar dan is er wel wat meer nuance en onderbouwing vereist.
Reageer
Ultiem voor wie?
Overigens ben ik voor transparantie. Laat de overheid eens het goede voorbeeld geven.

[Reactie gewijzigd door gepebril op 24 november 2022 12:11]

Reageer
Voor overheidsdiensten en elk ander die (onder excuses) er toegang tot mag hebben.. Iedereen een chip onder de huid, die ten alle tijden is uit te lezen. Met wie je contact hebr gehad, waar, voor hoelang etc etc etc.
Reageer
Dan moet je ineens echt veel huizen gaan bezitten, voor elke €560,- die je hebt een huis, om zo onder dit monitoren uit te komen. :+

Maar ik blijf me verbazen, dus als crimineel doe je dan 50 een transactie van €99,- en dan zien ze het niet, maar mijn weekboodschappen willen ze een ambtenaar (al dan niet als algoritme) naar laten kijken.
Sinds wanneer bepaald de hoogte van het bedrag of de transactie crimineel is.

Waar is het wetenschappelijk bewijs dat de kans dat een transactie van €100,- crimineel is groot is?
Dit is gewoon sleepnet gedrag.

Ik heb de data van mijn transacties niet met dat doel vertrekt, dus mag het door ook niet voor worden gebruikt. En als ik geen keus heb (gedwongen ben) transactie dat te genereren (zoals bij alle pin-pas, nfc en online aankopen) gelden er dus nog strengere regels wat er met die data gedaan mag worden: alleen dat wat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de transactie.
Simpele basis uitgangspunten voor alle data, dus ook financiële data.
Reageer
Waarom doen we dan niet net als de duitsers? Gewoon weer terug naar Cash?
Reageer
Ik had de eerder berichten hierover (notabene op tweakers) ook blijkbaar gemist:

Deze is van gisteren

en deze van vorige maand.
Reageer
Gemist? Of onbewust genegeerd?
De titels, geven niet echt aan. Dat ze willen monitoren vanaf 100 euro. Dat staat ook niet echt in het artikel, er staan helemaal geen voorbeelden, met gevolgen voor de normale burger.
Reageer
Geen idee of je dit als een betrouwbare bron kan zien gezien ik dit zelf niet normaal gebruik:
Nederland wil alle betalingen vanaf 100 euro monitoren

In ieder geval lijkt mij dit niet een goed idee.

[Reactie gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 22 november 2022 14:52]

Reageer
Al die transacties staan al sinds het begin van digitaal bankieren in 'een' database. Bij de banken die het betalingsverkeer uitvoeren namelijk. En ja, die data wordt bewaard binnen de wettelijke kaders voor bewaring van gegevens. En als je denkt dat dit voor 'big brother' is: Nee. Er is immers voor heel veel zaken een wettelijke bewaarplicht (7-12 jaar voor transacties, langer voor statistisch gebruik).
Reageer
Dat is heel iets anders dan actief monitoren. Kijken of ik voor de grap met wat vrienden iets kan automatiseren om geld over te maken met een random bedrag boven de 100 euro in grote getallen; vinden ze vast leuk :+.
Reageer
En jij denkt dat historie niet meegenomen wordt bij alerts op transacties? 😂
Reageer
Daar gaat het niet om, het gaat om een zo'n hoog mogelijke load te creeren op dat domme systeem. Het zal mij een worst verder wezen dat ze mijn transactie historie hebben :z. Het gaat ze niks aan en ik heb er niks te verbergen, alleen ben ik wel tegen totalitaire trekjes en als ik dat kan hinderen door vervelend te doen dan lijkt me dat erg leuk.
Reageer
Ik kan je alvast vertellen dat het systeem absoluut niet 'dom' is. Maar ja, wat weet jij er eigenlijk van?

Er zitten ook geen totalitaire trekjes aan want als er niets is, dan gebeurt er ook niets mee; vragen om uitleg voor bepaalde transactiepatronen is ook helemaal niet 'totalitair'. Dat is simpelweg een wettelijke verplichting die een heel duidelijk doel heeft om de samenleving te beschermen. En uiteindelijk beslist Justitie of signalen verder onderzocht moeten worden.
Reageer
Anders lees je mijn zin nog een keer door. Met dom bedoel ik niet dat het systeem dom is, maar dat ik het een dom systeem vind.
Wat weet ik er van; misschien zit ik in het vakgebied. Alleen als je domme aannames doet dat kom je daar niet achter.
Er is een wettelijke verplichting voor hogere bedragen, niet voor lagere bedragen.
Omdat iets een wet is betekent niet dat het gelijk goed is, Hitler heeft ook genoeg wetten gemaakt. Wetten veranderen ten goede en ten kwade. Zover ik weet is het nog niet door de kamer goedgekeurd en is het dus ook nog geen wettelijke verplichting.

Waar zijn de cijfers dat dit de samenleving gaat beschermen. Als jij een goede studie hebt die dat kan aantonen dan ben ik best bereid om van gedachte te veranderen.
Waarom kiezen ze voor de ondergrens van 100 euro? Waarom niet gelijk alles want denk je nu serieus dat criminelen niet slim genoeg zijn om alle transacties in delen van 99 euro te doen (laat staan dat ze het via een bank gaan doen).
Reageer
De 'grap' is dan dat ze de kosten daarvan dan weer aan ons berekenen.
Reageer
Snap ik, maar gegeven de keuze; vind ik dit altijd nog een betere optie dan toegeven aan totale controle die gigantisch nutteloos is en waar ze waarschijnlijk geen enkele witwasser (of terrorist) mee gaan vangen.
Prima dat de staat witwassen wil aanpakken, maar het begint meer op een controle net te lijken dan dat ze daadwerkelijk wat voor elkaar krijgen.
Daarnaast zijn er ergere dingen dan witwassen. Als er een inbraak wordt gedaan is de kans dat ze iemand pakken of dat je je spul terugkrijgt eigenlijk niet aanwezig. Laat ze liever aan zulke zaken geld besteden.

Laatste punt, dit systeem gaan wij ook betalen en ik kan je garanderen dat we er niet op gaan profiteren.
Reageer
Tweakers schreef er gisteren en vorige maand ook al over (linkjes in m'n andere reactie), blijkbaar ben ik niet de enige die dat gemist had.
Reageer
Het is sowieso bedenkelijk dat een tekort aan mankracht terwille van besparing op personeelskosten bij politie/justitie en fiod krampachtig gecompenseerd moet worden met geautomatiseerde systemen die regelmatig rammelen en op grove wijze de privacy van alle burgers aantasten.
Dan heb ik het nog niet eens over de vaak volkomen uit de hand lopende kosten die standaard lijken bij allerlei overheidsprojecten
Reageer
Dat is steeds vaker een probleem.

Het afschuiven van politietaken naar de bankensector is iets wat een tijdje al aan de gang is. Dat onze privacy daar onder moet lijden lijkt duidelijk van ondergeschikt belang.

Ik zou wel eens willen weten wat Europese rechters zeggen over de inperking van onze privacy.
Reageer
Het alternatief is dat onze opsporingsinstanties mee kijken met alle banktransacties. Dat lijkt me ook niet erg efficiënt.
Reageer
Het geeft ook een bepaalde incompetentie weer van beleidsmakers en beleidsverantwoordelijken. 'Paniek' maatregelen uit gebrek aan competentie, mankracht en/of inzet. Iedere keer lopen ze achter de feiten aan, iedere keer moeten ze zwaardere maatregelen voorstellen/nemen die de hele maatschappij treft en het gaat zware/georganiseerde criminaliteit niet verminderen of witwassen tegengaan. In Zweden weten ze daar alles van.
Reageer
Wat stel jij dan voor dat banken doen aan witwassen? De witwasschandalen bij ABN en ING waren mogelijk door een gebrek aan toezicht van die banken. Veroordeelde oplichters konden bij die banken bijvoorbeeld nieuwe rekeningen openen om door te gaan met oplichten. Als de toenmalige maatregelen niet voldoende waren moet je zwaardere maatregelen treffen. Dat lijkt mij evident. Zijn ze nu te zwaar? Misschien wel, maar voorheen waren ze dus te licht.
Reageer
Je bent nu als overheden constant bezig om achter de feiten aan te lopen en uit incompetentie begin je de hele samenleving er maar voor te straffen mert als excuus dat het criminaltieit tegenwerkt. Je kan veel beter aan de voorkant beginnen. Maak het veel lastiger om bepaalde bedrijfstakken waarbij het bekend bij is dat het witwaspraktijken makkelijk mogelijk maakt moeilijker, pas de Bibob maatregelen vele vaker toe. Laat diegene die al eerder zijn veroordeeld voor witwaspraktijken geen onderneming meer starten of als financierder mogen dienen.

De witwaszaken die ik persoonlijk ken zijn vrijwel allemaal het neefje van de vriend en daar weer familie van die een hoesjes & telefoonreparatie/kapperszaak/bakkerij zijn begonnen....niet zelf natuurlijk, alleen op papier.

De grote witwaszaken krijg je niet klein dat gaat via grote ingewikkelde int. constructies die vaak pas in beeld komen tijdens onderzoek, na de arrestatie. Achter de feiten aanlopen.

we hebben altijd zo'n grote mond in Nederland over China met haar overheids-privacy schendende maatregelen maar we zijn heel achterbaks en sluw exact het zelfde aan het doen, alleen de excuses ervoor zijn anders.
Reageer
Dit was dus voor ons een reden om het penningmeesterschap van veel verenigingen op te zeggen. Het openbaar zijn van die gegevens en dat je geregistreerd staat als minimaal 25% belanghebbende....
Is ook een raar gedrocht, een pseudo-UBO....
Reageer
ja het was echt bizar hoe ze niet om konden gaan met het concept van een verenigingsbestuur. Natuurlijk begrijp ik dat je ook voor die rechtsvorm kan kiezen om de wet te ontduiken, en dat ze dat zo hopen te voorkomen, maar dit ging echt nergens over.

Echter, waarom zou je je hierom afmelden? Als bestuurslid moest je je toch überhaupt al bij kvk inschrijven? Dus wat veranderde er in dat opzicht?

[Reactie gewijzigd door foppe-jan op 22 november 2022 14:59]

Reageer
Klopt dat je bij de KvK ingeschreven moet staan, dat was het probleem niet. Die info is volgens mij niet "openbaar". Het UBO-register wel. Plus, wat gaat de roverheid denken als je UBO bent bij 6+ verenigingen? Terwijl wij dit alleen doen om de betreffende verenigingen uit de brand te helpen.

Moet ik er wel bij zeggen dat we voor een aantal verenigingen nog steeds de administratie doen, maar dan in opdracht van de betreffende penningmeester.
Reageer
Bij de KvK kan ik ook tegen een vergoeding een uitgifte kopen (rond de 12 euro ofzo). Dan staat daar ook je naam en achternaam enz..
Reageer
Mooi, een begin is er. Het wordt tijd dat er een rem op deze wetgeving wordt gezet. Net zoals de 100euro regeling die men door wilt gaan voeren. Het is een mega grote inbreuk op je privacy. Even tanken en men 'mag' je flaggen als een potentiële witwasser. Wie verzint zoiets?

Bovenstaande uitspraak is gelukkig de basis van een hoop obstructies om deze wetgeving een halt toe te roepen. Witwassen tegen gaan, dat is prima. De hele bevolking flaggen als potentiele witwasser, nee, niet prima.
Reageer
Vergeet ook de kosten niet, al deze massale controles kosten een boel geld wat dan weer doorberekend wordt.
Reageer
Precies! Mijn BV krijgt sinds afgelopen jaar een rekening voor het privilege om veel te veel persoonsgegevens aan te moeten leveren middels vervelende formulieren en kopietjes. Ik heb het bedrag even niet bij de hand, maar iets rond de 100 euro/jaar staat me bij.
Reageer
Als je dan ook even gelijk met een alternatief komt om witwassen tegen te gaan zou het afschaffen van de huidige wet- regelgeving nog een beetje zinnig zijn...
Reageer
De KVK heeft per direct hun UBO service uitgeschakeld. Zijn ze zowaar een keer pro-actief.
Het Hof is het eens met de rechter en heeft daarom bepaald dat het beschikbaar stellen van bepaalde gegevens voor iedereen 'buitenproportioneel is, niet beperkt is tot wat strikt noodzakelijk is en niet evenredig is met het nagestreefde doel'.
Het probleem is dus niet het verzamelen, maar het openbaar maken.

Ik ben dan wel benieuwd wat de gevolgen gaan zijn voor bedrijven die middels de Wwft verplicht zijn om onderzoek te doen naar hun klanten.
Het schrappen van het openbare UBO-register is goed nieuws voor de privacybelangenorganisatie Privacy First. Die had eerder een rechtszaak aangespannen, waarin de organisatie eiste dat het UBO-register in Nederland wordt stopgezet. Het ging dan specifiek om de verplichting om gegevens te verstrekken via de Kamer van Koophandel.
Privacy First is tegen het verzamelen, toch? Dan helpt deze uitspraak niet veel.
Reageer
Er zal een toegangspoortje moeten komen om deze data in te zien, simpel.

Privacy First neemt alle zeer kwalijke gevolgen van crimineel geld/witwassen graag voor lief om hun natte droom van anonimiteit waar te maken. Alles onder het mom van "vind maar andere manieren om een maatschappelijk probleem op te lossen". Maar je mag niet weten wie wat doet/gedaan heeft.

je kunt er een mooi verhaal aan vastplakken maar daar komt het simpelweg op neer. Lekker, zulke gasten.
Reageer
Ook voor de UBO-tijd stond er in het handelsregister welke personen handelingen voor een bedrijf mochten uitvoeren en wie toegang tot de bankrekening had. Ook toen was er dus geen anonimiteit. Iedereen kon zien wie namens een bedrijf mocht handelen, wat maatschapplijk gewoon nodig is. Als jij met een nieuwe klant zaken doet kun je in het gewone register zien wie er tekenbevoegdheid heeft, wat gewoon keihard nodig is. Maar dat heeft altijd al gekund.
Daar is toch zeker geen anonimiteit aan?
Reageer
Ik weet niet hoe het in Nederland precies werkt, maar als Belg kan ik niet zomaar iemand opzoeken in het UBO register. Als ik het register wil raadplegen, moet ik motiveren waarom ik toegang tot deze informatie wil. Vrij toegankelijk is deze informatie dan toch niet?
Reageer
Dat is dan ook waarschijnlijk waarom de Nederlandse UBO op de vingers getikt wordt door de Europese rechter. De NL UBO gaat te ver in zijn openheid, waar de BE UBO selectief is met toegang.
Reageer
De Luxemburgse UBO is op de vingers getikt, niet de Nederlandse. Maar... dit heeft wel gevolgen voor de Nederlandse, want er blijkt uit dat Nederlandse rechters er verkeerde juridische opvattingen over hadden.
Reageer
Het idee achter het UBO-register is niet verkeerd. Je wilt daarmee inzichtelijk maken wie achter een rechtspersoon zit (of een kerstboom aan rechtspersonen) zodat je als wederpartij weet met wie je echt zakendoet. Het is echter naar mijn mening voor een gedeelte symptoombestrijding omdat de roze olifant in de kamer niet geadresseerd wordt en dat is uberhaupt het bestaan van de mogelijkheid om complexe structren op te richten waardoor de UBO niet meer inzichtelijk is. Vaak maken mensen met verkeerde bedoelingen misbruik van complexe structuren via instransparante jurisdicties (British Virgin Island, St. Kitts en Nevis, ect.) om vermogen buiten het zicht van overheden te houden. Het gaat dan om o.a. hele vermogende mensen, oligarchen en andere boeven die dit soort constructies gebruiken om belasting te ontwijken, ontduiken en/of geld wit te wassen. Belasting betalen is nou eenmaal voor paupers. De reden dat er weinig aan gedaan wordt, is denk omdat de rijksten der aarde er veel baat bij hebben om te kiezen hoeveel belasting zij willen betalen en overheden in feite tegen elkaar uit te spelen. Dit gaat ten koste van de man in de straat en de slagkracht van overheden om op te kunnen treden tegen dit soort uitwassen. Een stelletje oligarchen en boeven liften op dit systeem mee.

[Reactie gewijzigd door badbadpresident op 22 november 2022 15:57]

Reageer
Om dat tegen te gaan is de bronbelasting ingevoerd. Hierdoor is het moeilijker voor vermogende mensen om via Nederland en vervolgens Ierland geld door te sluizen naar de Bermuda eilanden en dergelijke.
Reageer
Het Hof is het eens met de rechter en heeft daarom bepaald dat het beschikbaar stellen van bepaalde gegevens voor iedereen 'buitenproportioneel is, niet beperkt is tot wat strikt noodzakelijk is en niet evenredig is met het nagestreefde doel'.
Wellicht zou dit anders vormgegeven kunnen worden. Bijvoorbeeld: partij A doet zaken met partij B. Partij B moet van partij A de UBO('s) weten conform de Wwft. Partij B vraagt aan partij A wie de UBO('s) is/zijn, en kan de naam/die namen vervolgens aandragen aan een register. Het register geeft enkel aan 'klopt' of 'klopt niet'.

Vergelijk het met het verifiëren van de bankrekening van een particulier gebaseerd op de naam, waarbij enkel aangegeven wordt of de ingevoerde naam overeenkomt met de naam van de rekeninghouder ('ja' of 'nee'). Zo voorkom je dat iedereen het kan uitvragen. Het gaat namelijk om verifiëren, niet (openbaar) uitvragen. In het voorbeeld houdt partij B controle over de betreffende gegevens. en bepaalt die met wie deze gedeeld worden.

Je kan dus zo niet meer spreken van een openbaar register en kan toch voldoen aan de gedachte achter wat de Wwft vereist betreffende UBO's, wat mogelijk dit probleem oplost.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 november 2022 15:05]

Reageer


Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee