Europarlementariërs willen schaduwlobby van grote techbedrijven aanpakken

De Nederlandse Europarlementariër Paul Tang en twee collega's willen dat de voorzitter van het parlement onderzoek doet naar de schaduwlobbypraktijken van bigtechbedrijven en dat er wordt ingegrepen om lege vennootschappen de toegang tot het Europarlement te ontzeggen.

De brief, die Paul Tang op zijn Twitter-account heeft geplaatst, spreekt over een grootschalige lobby die in het kader van het wetgevingsproces rondom de Digital Markets Act en de Digital Services Act op gang kwam. Volgens de opstellers heeft deze lobby 'zijn toevlucht genomen tot heimelijke en misleidende manieren om beleidsmakers te beïnvloeden'. De Europarlementariërs benadrukken dat er sprake was van 'massaal lobbyen' en dat daarbij transparante tools en goed vertrouwen van degenen met wie meetings worden gehouden, van groot belang zijn.

De opstellers schrijven dat ze ontstemd zijn om te lezen dat er organisaties zijn die hun lobbycampagnes actief op parlementariërs richten, maar niet in het EU-transparantieregister staan. Volgens de parlementariërs is hier sprake van een praktijk waarbij er lege vennootschappen in het register staan, die worden gefinancierd door de bedrijven die niet in het transparantieregister staan. "Het werk van deze shell organisations, die zich voordoen als officiële vertegenwoordigers van groepen kiezers, zoals middelgrote en kleine bedrijven, terwijl ze tegelijkertijd de zakelijke belangen van hun financiers naar voren brengen, is schandalig en schaadt een juiste belangenafweging."

De brief eindigt met een oproep aan de voorzitter van het Europees Parlement om deze lege vennootschappen en hun contacten met het parlement te identificeren, en hun de toegang tot het parlement te ontzeggen. In dat laatste geval vinden de politici ook dat de toegang tot het parlement geblokkeerd moet worden voor de bedrijven die deze lege organisaties financieren.

Deze brief is mede ondertekend door Christel Schaldemose. Zij was de rapporteur van het Europees Parlement ten tijde van het wetgevingsproces van de Digital Services Act en was verantwoordelijk voor de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel. De DSA en de DMA zijn bedoeld om grote techbedrijven te reguleren en hebben daarom veel aandacht gekregen van deze bedrijven, onder andere in de vorm van lobbycampagnes. Dinsdag stemde het Europarlement in met deze twee EU-wetten.

Michiel van Hulten, de directeur van Transparency International EU, vertelde eerder in een interview met Tweakers dat er ten aanzien van de transparantie rondom lobbyen in de EU nog veel zaken beter kunnen, ook vanuit de politici zelf. Zo is momenteel nog vaak onduidelijk met wie lobbyisten van de bigtechbedrijven spreken binnen het Europees Parlement. Dat komt doordat lang niet elke parlementariër aangeeft met wie hij gesprekken voert. Daarnaast is vaak wel duidelijk met wie hoge ambtenaren of commissarissen spreken, maar contacten tussen bedrijven en lagere ambtenaren van de EU hoeven niet in het register te worden vermeld.

Door Joris Jansen

Redacteur

06-07-2022 • 13:18

71 Linkedin

Reacties (71)

Wijzig sortering
Het is gewoon tijd dat lobby's algeheel verboden worden. Het is gewoon een legale variant van corruptie. Zaken moeten transparant verlopen, daar past de lobbycultuur niet bij.

Open en inzichtelijke informatievoorziening zou kunnen vanuit derden, dan is het open en duidelijk niet achterkamers.
Lobby is veel genuanceerder dan het beeld dat de meesten er van hebben.

Lobby is ook een middel om nieuwere technieken bekend te maken bij beleidsmakers, realiteit-check op voorgesteld beleid, onnodige obstructies aan te kaarten (denk aan verouderde wetgeving).

De openbaarheid is zeker een probleem, maar als je het helemaal verbiedt krijg je juist wat je niet wil: nog meer schimmige bewegingen.
Het is heel makkelijk: *ALLE* communicatie die ook maar remotely met lobbyen te maken heeft online zetten voor alle inwoners van de EU zodat er ten alle tijden 100% transparantie is.

Dan hou je corruptie en perversie buiten de deur, anders niet.
100% transparantie betekent juist dat alles blokkeert, iedereen de kaarten op borst blijft houden. Je wilt de concurrent niet laten zien waar jouw grens ligt want dan gaan ze daar met een klein stapje overheen en sta jij met lege handen. Tijdens een lobby proces kun je niet 100% transparant zijn.

Wat je wilt is inzicht in wat er gebeurt maar dat is wat anders dan 100% transparantie.

Een lobby is bedoeld om invloed uit te oefenen maar ook om compromisruimte te vinden. Parlementariërs en lobbyisten moeten in mijn ogen eerlijk/open zijn over de relatie met elkaar, de gesprekken die gevoerd worden maar tijdens de lobby niet over de inhoud. Achteraf zouden gespreksverslagen wel openbaar gemaakt moeten worden voor de controlerende functie. Wat mij betreft dus wel meer reguleren m.b.t. de ontmoetingen en daar een notulist bij voor controle achteraf.
Controle achteraf is helemaal nutteloos in de meeste gevallen. Dan zijn de wetten waarvoor gelobbyd is al ingevoerd.

Het inzicht moet plaats vinden gedurende het hele proces.

Als iedereen zijn kaarten op de borst wil houden is ook goed, zijn we van de lobby af en worden keuzen gemaakt met de meest actuele inzichten. Ook niet verkeerd.
Dan worden keuzes gemaakt op slechts hele beperkte informatie. Voordat een parlement een zinnige keuze kan maken moeten ze toch redelijk van de hoed en de rand weten. Je kunt wel een wet bedenken op basis van flarden informatie, maar als bijvoorbeeld de technologie daarvoor er helemaal niet is (of slechts in een hele prille fase bij universitair onderzoek) dan heeft zo'n wet geen zin.
Jij bent wel heel naïef. De lobby groepen, en dan zeker die verdoken lobby groepen, of die van grote bedrijven hebben maar 1 doel, en dat is alles en iedereen beïnvloeden, op welke manier dan ook, voor eigen gewin. In the US is lobbyen veelal gelijk aan ouderwets omkopen.
Dan mogen bedrijven nog zoveel trainingen geven als ze willen, om boetes van de FTC te voorkomen. Maar als het op politiek aankomt is het gewoon dat.
Dus ook partijen als Bits For Freedom, Amnesty International, de EFF, de Consumentenbond etc moet dan het lobbyen verboden worden?
Ja, lijkt me wel logisch. Die hebben net zo goed belangen die je neutraal zou moeten bekijken.
Die zijn allemaal opgericht om een tegenkracht te zijn van de enorme bolwerk van lobby groepen voor miljarden bedrijven en de rijken. Als lobbyen in zijn geheel wordt verboden dan hoeven zij dat dus ook niet meer te doen.
Ik snap je gevoel, zo dacht ik er ook over totdat ik voor m'n studie naar Brussel ben geweest om het hoe en wat van lobby's te leren.

Het zit toch een stuk complexer in elkaar, maar heel in het kort komt het er op neer dat de politiek afhankelijk is van de (praktijk) expertise van bedrijven.

We kunnen wel beslissen dat we de Deltawerken 3.0 aan gaan leggen om NL tegen zeespiegelstijging te beschermen, maar wie weet er nu het beste welke soort dijk het beste werkt, langste mee gaat, meeste waar voor z'n geld biedt? Dat zijn de dijkenbouwers. Dijkenbouwers die niet alleen het algemene belang moeten/willen dienen, maar ook hun aandeelhouders. Vroeger of later en in meer of mindere mate zullen ze dus geneigd zijn die dijk die hun het meeste oplevert aan te raden, maar zonder hun kennis is de kans groot dan (onkundige) politici nog veel slechtere/duurdere keuzes zullen maken.

Kortom lobbyisten zijn een noodzakelijk kwaad, die met strikte regelgeving en handhaving in toom gehouden moeten worden.
Je kunt ook er ook voor zorgen dat alle benodigde kennis bij Rijkswaterstaat en de universiteiten geconcentreerd is.

Dat was vroeger zo, maar onder invloed van het neoliberalisme spook is veel kennis weggevloeid bij RWS. Juist richting die marktpartijen, die de neiging hebben hun eigen belang voorop te stellen.
Ik ben het helemaal met je eens, maar jouw toevoeging is niet strijdig met @Alxndr 's stelling.

Als parlementarier moet je informatie kunnen halen bij zowel het ambtelijk apparaat, als bij externe partijen (zoals bedrijven en belangenorganisaties). Transparantie is daarbij van ultiem belang, en het belichten van astroturfing zoals hier gebeurt helpt enorm.
Gewoon alle overheids communicaties openbaar maken, dan kan iedereen zien wat de ministers over spreken.

Zelfs het meest onzinnige bericht zoals vragen wat de andere minister in de koffie wil moet openbaar gemaakt worden
-------
Minister_A: wil je suiker in je Koffie
Minister_B: NEE, wel 3 zoetjes
Minister_A: OK zie je over 3 minuten in Zaal_XXX
--------
VDLeyen is het daar niet mee eens :X
Vluchtig
Reden genoeg voor journalist Alexander Fanta om de sms-berichten op te vragen bij de Europese Commissie via een beroep op de Europese variant van de Wet Openbaarheid van Bestuur. In principe moeten alle documenten die van belang zijn voor de besluitvorming bewaard blijven en op verzoek openbaar gemaakt worden, tenzij er zwaarwegende belangen zijn om dat niet te doen.

Maar Fanta kreeg wat betreft het sms-contact nul op het rekest. Drie documentjes kreeg hij toegestuurd, maar geen tekstberichten. Die worden namelijk helemaal niet geregistreerd in het documentatiesysteem, liet de Commissie weten, omdat ze naar hun aard ‘vluchtig’ zouden zijn.
https://businessam.be/eu-...et-pfizer-baas-vrijgeven/
Zo te zien is het al verplicht voor Rutte om deze berichten vrij te geven als wij als burgers hier om vragen.
https://www.geenstijl.nl/...-seriele-ambtsmisdrijven/
https://image.gscdn.nl/im...15de3168efdf93e9591a6d7b8
en wat gaat dat bewerkstelligen? Niets. Als beleidsmakers weten dat al hun mail/app verkeer wordt opgeslagen, gaan ze wel de echt belangrijke zaken face-face bespreken, zonder dat het geregistreerd wordt.

En je wilt ook niet werken in een omgeving waarbij elke gedachte/opmerking opgeslagen wordt. Want dan gaan mensen juist heel terughoudend zijn en elke woord wegen. "Wat voor gevolg heeft het als ik dit of dat zeg". Totaal onwerkbaar. Het is nodig dat je soms ff (achter gesloten deuren) alles kunt zeggen wat je wilt, tegen elkaar. Het is een illusie te denken dat je beter beleid krijgt door alle communicatie daarover op te slaan.

Probeer jij anders maar eens een week lang op je werk alles op te nemen en on-line te zetten. Elke opmerking, elke zin, elke discussie. Op de wc, thuis, in de pauze, bij de koffieautomaat. ALLES. Eens kijken of je dat nog zo goed je werk kunt doen.

[Reactie gewijzigd door segil op 6 juli 2022 14:24]

Zo te zien is het al verplicht voor Rutte om deze berichten vrij te geven als wij als burgers hier om vragen
https://www.geenstijl.nl/...-seriele-ambtsmisdrijven/
https://image.gscdn.nl/im...15de3168efdf93e9591a6d7b8
Dan krijg je zoveel informatie dat de zaken die er toe doen niet meer te vinden zijn. Geen goed plan dus.

En het is ook niet zo relevant. Als politici onderling dingen bespreken heeft dat toch pas effect als de ideeën in een wet worden gegoten. En wat daarin staat is openbaar en uiteindelijk het enige wat telt.
Gewoon alle overheids communicaties openbaar maken, dan kan iedereen zien wat de ministers over spreken.

Zelfs het meest onzinnige bericht zoals vragen wat de andere minister in de koffie wil moet openbaar gemaakt worden
-------
Minister_A: wil je suiker in je Koffie
Minister_B: NEE, wel 3 zoetjes
Minister_A: OK zie je over 3 minuten in Zaal_XXX
--------
En wat denk je dat daar het gevolg van is? Dat in de media breed uitgemeten wordt dat minister B blijkbaar een zoetekauw is, maar geen suiker gebruikt, compleet met analyses over eetgewoontes en verandering in kledingmaten. En dat breed uitgemeten wordt dat minister A blijkbaar koffie haalt voor minister B. Is dat puur collegiaal of zit er meer achter? Wat zouden de ega's van beide ministers daarvan vinden? Etc. etc.
Dat schrikt iedereen af behalve de meest publieksgeile vlogger-types.

Het is al een godswonder dat er niet alleen maar volslagen idioten in Den Haag rondlopen en dat er af en toe zelfs iemand is met kennis van zaken. Alles wat je doet wordt geanalyseerd en bekritiseerd. Je kan genadeloos afgerekend worden op iets dat je voorganger in opdracht van de 2e kamer gedaan heeft. Wanneer je bij een besluit betrokken raakt dat voor iemand nadelig uit zou kunnen pakken kan je tegenwoordig verwachten dat een stel hooligans verhaal komt halen aan de voordeur.
Je kunt haast zeggen dat diegenen die nu ng in de politiek stappen/ blijven, last hebben van totale verstandsverbijstering omdat ze niet doorhebben waar ze zich in begeven/ bevinden, of een gigantische plaat voor hun kop hebben en blind/ doof zijn voor iedere vorm van kritiek en publieksgeil zijn voor elke vorm van publiciteit, goed of slecht. Ik denk dat dit een aardig beeld geeft van de staat waarin de politiek zch bevindt, en dat wordt niet beter wanneer we nóg meer op politici gaan inhakken.

Het zou de taak van alle Nederlanders moeten zijn om het zijn van politicus interessant te maken voor mensen die kennis van zaken hebben en zin hebben om de problemen goed aan te pakken en daarbij niet bang zijn om ook pijnpunten aan te pakken. Dat doe je niet door op de fringe-partijen aan de linker- of rechterkant te stemmen, want die hebben wel ronkende en aansprekende verkiezingsproramma's, maar zijn voor de rest vaak het voorbeeld van het slechtste wat de moderne politiek te bieden heeft. Dat doe je door politici te behandelen zoals je zelf in de hierarchie van je eigen bedrijf behandeld wilt worden: wel verantwoordelijk zijn voor zaken waar je zelf direct invloed op hebt, maar niet van elk klein dingetje een halszaak maken en niet bij alles direct op de man spelen.

Edit: wat slordigheidsfoutjes gecorrigeerd.

[Reactie gewijzigd door CivLord op 7 juli 2022 09:17]

Zo te zien is het al verplicht voor Rutte om deze berichten vrij te geven als wij als burgers hier om vragen.
https://www.geenstijl.nl/...-seriele-ambtsmisdrijven/
https://image.gscdn.nl/im...15de3168efdf93e9591a6d7b8
En als ze het vragen bij de koffiemachine, wat dan?

Mensen moeten kunnen opereren met enige vorm van privacy. Jij vindt het ook niet ok als er 24/7 een camera in je gezicht hangt.
Zo te zien is het al verplicht voor Rutte om deze berichten vrij te geven als wij als burgers hier om vragen
https://www.geenstijl.nl/...-seriele-ambtsmisdrijven/
https://image.gscdn.nl/im...15de3168efdf93e9591a6d7b8
Je kan dat niet verbieden. Dan moet je bijvoorbeeld ook protesten vanuit burgers gaan verbieden want dat is in essentie ook een lobby.

Bij lobby is ook geen sprake van corruptie. Als die corruptie er wel is en kan aangetoond worden dan is het simpelweg corruptie, dan ben je aanm het omkopen en dan ben je strafbaar bezig.
De lobbyisten in oa Brussel, Den Haag en andere grote steden in de wereld zijn kapitalistisch gedreven en niet op basis van volksvertegenwoordiging. Hierdoor is er sprake van een scheefgroei van machtsverdeling in de maatschappij waarbij belangen onevenredig worden gewogen doordat de communicatie vervuild raakt met irrelevante informatie.

•Een oude bekende is sigarettenlobby.
•Iets verder terug had je asbest.
•Landbouw met koeien die “veel melk” produceren, alleen krijgen ze een dieet met heel veel proteine en vezels met als gevolg veel scheetjes, cq methaan
•CO2 is er ook een dat al heel bekend is, een verlengde daarvan is zogeheten “chemtrails” wat graag werd herhaald met conspiracy theory, alleen de con-trails blijken dus terdege wel en veel vervuilende te zijn en allerlei andere indirecte effecten te hebben die ook nooit zijn meegewogen.
•PFAS en trawanten, dat goedje is rommel wat ook al heel bekend was en onlangs wederom in België bij te hoge uitstoot blijft de directie gewoon ontkennen met allerlei “rapporten”.
• Plastic, ten eerste is de bevolking voorgelogen dat het recyclebaar was, plastic-lobby gebruikte recycle logo met nr’s waarvan er maar 2 echt te recyclen zijn, daar was het nooit voor bedoeld, ten tweede werd het gedumpt in oa China totdat die ook zei van dat er geen droog brood in was te verdienen en het een echt westers probleem werd, ten derde is al heel lang bekend dat micro-plastics endocrine-systeem (hormonen) beïnvloed, maar ook dat werd links en rechts weggeschoven dat het niet serieus te nemen was.
•dan vergeet ik nog het “diesel-schandaal”


En elke keer betaalt de gewone burger de prijs dubbel. Ten eerste subsidiëren ze de boel omdat het gezond/beter is, later betalen ze de rekening omdat het eigenlijk toch niet zo goed is.
Al die dingen zijn niet door lobbyisten gekomen maar door parlementariërs die zich niet goed of slechts eenzijdig hebben laten informeren. Als je iemand uit de tabaksindustrie op bezoek hebt gehad, dan moet je als parlementariër dat onderwerp ook bespreken met bijvoorbeeld long- en kankerexperts. Dan krijg je informatie vanuit alle invalshoeken en kan je een goede keuze maken.

Door lobbyen dan te verbieden krijgen parlementariërs helemaal geen informatie meer.
Voor die longkankerexperts is lobbyen geen hoofdtaak. Die doen onderzoek en hebben geen tijd om alle parlementariërs af te lopen. De lobbyisten worden juist betaald om dat de hele dag te doen. Dan is er al vrij snel sprake van een disbalans.
Op kankergebied heb je tal van stichtingen en verenigingen die én fondsen werven voor onderzoek, én onderzoek doen, én voorlichting geven. Daar lopen genoeg deskundigen met up-to-date kennis rond die politici graag willen voorlichten.
Je bent toch echt goedgelovig dan,
Mbt sigaretten
https://m.youtube.com/wat...DQKq2F08&t=6s&pp=2AEGkAIB

Recent met PFAS in belgië,
https://www.bloomberg.com...cal-cleanup-pact-for-pfas
The Flemish government concluded its agreement with 3M after just 10 months of negotiations, compared to eight years it took to settle the Minnesota case.
Soortgelijke issues speelde ook al in de VS en daar hebben ze het eindeloos uitgerekt, hier in Belgie hebben ze het ook geprobeerd met allerlei vage onderzoekjes de communicatie te vervuilen.

Bij dieselgate was het ook bekend bij hoger management.


De zogeheten “chemtrails” zijn altijd bewust geridiculiseerd om de bewuste contrails niet te onderzoeken, je krijgt dan een alu-hoedje terwijl gezond verstand je al zegt dat een onvolledige verbranding zonder enige vorm van catalysator per definitie extreem vervuilend is,

ouder artikel;
https://www.theguardian.c...ing-aviation-off-the-hook

recenter met iets meer middelen;
https://www.theguardian.c...ft-engines-endanger-lives
We have found ultrafine particles from Heathrow across large areas of west London, and they can be detected more than 12 miles (20km) away in the city centre. It is a similar situation in several European cities, meaning millions of people are exposed.
Aan de ene kant stop je miljarden om auto’s schoner te laten rijden en wordt er geklaagd over boeren en aan de andere kant laat je duizende vliegtuigen dagelijks een koude start maken als ze meest vervuilend zijn waarbij die rommel in de nabije omgeving neervalt.
En... hoe slaat jouw reactie op mijn mededeling dat er genoeg contra-expertise rondloopt die in ieder geval bereid is om met politici te praten?
Bij twijfel is het niet doen.

De “experts” zijn mensen uit een relatief kleine groep die elkaar vervolgens tegenspreken en/of afzwakken.


In de medische wereld is dit helaas de normaalste gang van zaken om bepaalde medicatie te pushen voor symptomen terwijl de oorzaak ergens anders ligt. Welbekend is diabetes, de oplossing ligt niet echt in medicatie,
ander voorbeeld is bloeddruk,
etc, etc.
Dus degene die het hardste schreeuwt, wordt het beste gehoord. Degene met het meeste geld, kan de meeste en beste lobbyisten betalen, en wordt dus meer gehoord, etc.
De taak van de politiek is juist om de beste adviseurs te vinden, en niet om zich te laten vinden door lobbyisten. Daarnaast ontbreekt het gewoon aan gedegen kennis op heel veel gebieden binnen de overheid zelf, of wordt er domweg niet naar ze geluisterd.
Dan moet je bijvoorbeeld ook protesten vanuit burgers gaan verbieden want dat is in essentie ook een lobby.
Nee natuurlijk niet, dat is anders gedefinieerd.
Bij lobby is ook geen sprake van corruptie.
Dat is het hele punt dat pietjuhhh maakt, dat het gelegaliseerde corruptie is. En dat kan, waar een wil is, dus ook gewoon weer niet-legaal gemaakt worden.
Nee dat is precies hoe het wel is gedefinieerd.

Lobbyen is het stelselmatig uitoefenen van invloed op beleidsmakers bij bestuursorganen; het initiatief voor het contact ligt bij de lobbyist, iemand die er geen statutair onderdeel van uitmaakt. De interventie door zo’n derde partij vindt doorgaans plaats buiten het zicht van de openbaarheid. Een ander kenmerk van lobbyen is dat de externe beïnvloeding plaatsvindt buiten het actief kiesrecht en het petitierecht om en evenmin in het kader van procedures voor inspraak en participatie. Lobbyen wordt daarom een van de oorzaken van een democratisch tekort genoemd.

Doneren aan bijvoorbeeld de Hart stichting mag dan in principe ook niet meer.
Lobbyen is het beïnvloeden van uitkomsten danwel het introduceren van legislate. Dit gebeurd niet door de belanghebbende, dit wordt gedaan door lobby bedrijven welke de contacten hebben.

Het ergste van alles, dit gebeurd allemaal achter gesloten deuren en wat er is besproken wat de quid pro quo is etc.

Demonstraties welke u eerder aanhaalde zijn zo open als het maar zijn kan.

"Doneren aan de bijvoorbeeld Hart stichting mag dan in principe ook niet meer."
Als u daarmee een verplichting stelt op de uitwerking van een politiek orgaan zou dat inderdaad niet mogen. Echter heb ik sterke twijfel of er overheidshandelen wordt gewijzigd middels een donatie aan een private organisatie.

[Reactie gewijzigd door pietjuhhh1990 op 6 juli 2022 13:57]

Dat is letterlijk wat de Hart stichting doet. Het haalt geld op voor onderzoek en geeft informatie aan bestuursorganen om een bepaalde beleid door te duwen, kijk bijvoorbeeld op hun website over Corona. dat is per definitie lobbyen.

"Disclaimer" ik zeg niet dat de Hartstichting verkeerd bezig is. alleen dat lobbyen verbieden onmogelijk is en in mijn optiek tegen vrijheid van meningsuiting gaat.

Er zou alleen geen winstoogmerk mogen zijn.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 6 juli 2022 14:06]

Bedrijven zijn geen personen. Daarom hebben burgers stemrecht en bedrijven niet.

Burgers hebben vrijheid van meningsuiting. Burgers die bij bedrijven werken ook, maar zodra ze middelen inzetten om hun meningsuiting onevenredig meer kracht bij te zetten, mag dat best aan banden gelegd worden.

Lobby mag wat mij betreft dus tot op zekere hoogte illegaal zijn. Het is soms gewoon kopen van een paar extra stemmen en dus niet democratisch.
Dat er bedrijven zijn die niets anders doen dan lobbyen wil niet zeggen dat enkel zij dat kunnen doen. Iedereen kan lobbyen, iedereen kan en mag politici contacteren om hen te ontmoeten op kantoor, op restaurant, in de bar, ... om dan hun eigen visie te geven over welke richting zij wensen dat wetgeving opgaat en waarom.

Dat jij er van uitgaat dat er quid pro quo is, is een aanname die jij niet hard kunt maken en ook nog eens bij wet verboden is. Dus neen, dat gebeurd zeer zelden tot nooit. Zeker in Europa zijn er al redelijk strenge regels in vergelijking met andere landen, maar zijn er blijkbaar ook nog te veel mogelijkheden om je als bedrijf, of individu, achter te verbergen.
Lobbyen is het beïnvloeden van uitkomsten danwel het introduceren van legislate. Dit gebeurd niet door de belanghebbende, dit wordt gedaan door lobby bedrijven welke de contacten hebben.
Door het zo te stellen houd je jezelf voor de gek. Een "lobby bedrijf" is onderdeel van de belanghebbende als verpakken ze dat meestal in iets als een onafhankelijke stichting of vereniging. Als bijvoorbeeld de BOVAG gaat adviseren is dat lobbyen namens de bedrijven die lid zijn.
Het is gewoon tijd dat lobby's algeheel verboden worden. Het is gewoon een legale variant van corruptie. Zaken moeten transparant verlopen, daar past de lobbycultuur niet bij.
Lobbyen heeft op zichzelf helemaal niets met corruptie te maken. Het is belangenbehartiging - als de politiek een ingrijpend besluit voorbereidt dat jouw bedrijf of organisatie ernstig belemmert of zelfs de nek omdraait, heb je alle recht om die politici jouw kant van de zaak te laten zien. Het punt is wel dat dit transparant moet zijn voor alle partijen - en dat is precies waar dit artikel over gaat.
Maar die transparantie ligt niet bij de lobbyisten maar bij het parlement of de politiek zelf. Een lobbyist kan prima een mooi verhaal komen vertellen. Maar het is de politicus die zich niet moet laten corrumperen. Zodra een lobbyist iets aanbiedt gelijk de deur uit zetten en nooit meer langs laten komen.
Het lobby werk heeft wel nut. Er moet enkel een gelijk en transparant speelveld zijn voor iedereen.
Jij en ik moeten de zelfde toegang kunnen hebben, als een Facebook of een Vattenfall.
Het lobby werk heeft wel nut.
Voor bedrijven ja, niet voor de burger.
Je hebt een erg eenzijdige blik van het bedrijfsleven. Of je werkt niet, of je bent ambtenaar, of je werkt bij een bedrijf dat op de rand van corruptie opereert.
Je hebt een erg eenzijdige blik van het bedrijfsleven.
Je moet wel heel naïef zijn wil je geen eenzijdige en zeer negatieve blik van het bedrijfsleven in een kapitalistische samenleving hebben.
Ook, de hiervoor genoemde hartstichting en gelijken, maar ook de ANWB als burgers in het verkeer, de vakbonden voor de werkenden, Consumentenbond, land- en tuinbouworganisaties. De tabakobedrijven hebben geheid een afvaardiging, maar ook KWF, en specifieker longkanker nederland. Iedereen die bij politici op bezoek gaat om voor zijn zaak te pleiten is aan het lobbyen.
Leuk, maar het bedrijfsleven heeft nagenoeg oneindig meer te besteden voor lobby-activiteiten en dus is de praktijk zoals ik zeg: niet in het belang van de burger, onder aan de streep in ieder geval.
Ik weet niet of dat waar is.
De FNV is, was?, had zeker zo'n sterke invloed als de werkgeversverenigingen.
De tabaksindustrie lijkt meer en meer aan t kortste eind te trekken.
Hetzelfde gaat gebeuren met alcohol.
Dan is er ook de consumentenbond.
Maar er geldt ook dat een werkgeversbelang niet noodzekelijkerwijs tegen een burgerbelang is, ik hoop dat mijn werkgever nog lang een gezond bedrijf blijft dat mij en mijn collega's nog jaren van werk kan voorzien, en daar heeft de rest van de maatschappij ook belang bij.

Het heeft ook te maken met de signatuur van de regering, als de VVD een grotere inbreng heeft zal er eerder naar de werkgever worden geluisterd, bij PvdD en gl eerder naar de dierenrechten, en natuurbelangen. De afwegingen worden anders.

[Reactie gewijzigd door boschhd op 6 juli 2022 23:03]

Mee eens. Ik ben alleen bang dat er al teveel lobby in Brussel is om dit tegen te houden.
Het is gewoon tijd dat lobby's algeheel verboden worden. Het is gewoon een legale variant van corruptie. Zaken moeten transparant verlopen, daar past de lobbycultuur niet bij.
Helemaal mee eens en roepen verschillende partijen al jaren.
Alleen de politiek zit daar niet op te wachten, zeker de europesche niet.
Die willen meer geld elk jaar, dus ik verwacht niet dat dat gaat lukken.
Maar wanneer is iets dan lobby'en (en verboden) en wanneer gewoon informeel contact tussen de politiek en de maatschappij (en toegestaan)?
Alles met (zakelijke) relaties is een stuk pleasing/gunning. Dat gebeurt tussen bedrijven onderling, zakelijk, privé, op de golfbaan, tijdens verjaardagen en met politici tijdens een etentje. Sommige dingen zijn niet direct een officiële procedure waard, maar bijvoorbeeld een informeel gesprek. Het wordt schimmiger als er geldbedragen mee gemoeid zijn (direct of indirect).

Maar een lobby club kan ook nuttige zaken ter tafel brengen, waar (op dat moment) bijvoorbeeld bij de politiek een blinde vlek voor is. Het wordt schimmiger als er regelgeving uitvloeit, waarbij een inhoudelijk debat niet meer mogelijk is en de belangengroepen erachter onzichtbaar zijn. In geval van de NL politiek zou de 2e kamer daar alert op moeten zijn, maar ook 2e kamerleden kunnen zich laten leiden door de lobbyist (omdat ze er privé mee eens zijn c.q. achter het gedachtengoed van de lobbyist staan c.q. ooit in het verleden of toekomst mogelijk voordelig gebruik kunnen maken van de lobbyist zijn invloedsfeer).

Maar vaker zal het subtieler zijn. Net zoiets hoe reclame toch de gemiddelde burger zijn/haar koopgedra beïnvloedt. Mooi voer voor psychologen. Het is en bijft grijs gebied, waar je met regelgeving maar beperkt iets aan kunt doen. Zeker omdat de overheid ook haar eigen belangen heeft (voorbeeld: Betuwelijn, HSL).

Bij directe emolumenten als vakanties, een fiets, gereedschap, VIP lounge bij GrandPrix etc, dan wordt het lastiger. Maar dit gebeurt zo heel vaak, zonder dat dit extern te traceren valt (er wordt geen factuur gestuurd...)
Met lobbiën op zich is niets mis.
Het is in feite niets meer dan een standpunt naar voren brengen door een partij die in enige vorm geraakt wordt of geraakt kan worden door de besluitvorming. Het is dan aan degene bij wie gelobbied wordt om dat standpunt mee te nemen en af te wegen bij de uiteindelijke besluitvorming.

He gaat pas mis wanneer er druk wordt uitgeoefend om andere standpunten te negeren of wanneer beloftes worden gedaan wanneer de besluitvorming gunstig uitpakt voor de lobbyïst. Dán kan het de kant van corruptie op gaan.

Nogmaals, er is niets mis mee wanneer bij de voorbereiding van een wet een vertegenwoordiger van een belangengroep of bedrijf naar één van de betrokken beleidsmakers gaat en vraagt of deze zich er van bewust is dat voor zijn belangengroep of bedrijf bepaalde consequenties zijn, of zegt dat een bepaalde aanpassing voor zijn belangengroep of bedrijf erg gunstig uitpakt. Het is dan aan die betrokken beleidsmaker om die input mee te nemen in de besluitvorming en af te wegen tegen alle andere belangen en standpunten.
Het is dan wel zaak dat alles open en transparant gebeurt.
Sorry, maar je hebt echt geen idee waar je over praat. De zaken waar in Nederland het meest over geklaagd wordt zijn juist de zaken die we zelf doen. Denk aan ziektekostenverzekering (die overigens best wel goedkoop is, maar goed), AOW leeftijd, studieleningen etc.

De EU richtlijnen zijn juist heel vaak in het voordeel van burgers, ten kost van bedrijven. Losse landen zullen niet gauw bedrijvenkartels of bedrijven met grote marktmacht aanpakken (als ze er al de capaciteit voor hebben). Er zit veel te snel een landelijk belang bij, terwijl de EU dat onafhankelijk kan aanpakken. Als Philips buiten de pot heeft gepiest, dan zal de Nederlandse regering daar niet snel iets aan willen doen. De EU pakt dat wel aan. En daar hebben we uiteindelijk als burger veel aan.
Gewoon heel Europa afschaffen.
Moeilijk, is een continent.
Is al lang niet meer datgene waarvoor het ooit opgericht is.
Duitsland en Frankrijk hebben toch nog steeds geen oorlog? Dus de reden van oprichting, werkt.

En de rest van je betoog, Tja het lijkt net politiek.
Men vergeet vaak gemakshalve wat de EU (niet Europa) ons allemaal óók gebracht heeft; een ongekend lange periode aan vrede en voorspoed, gelijke speelvelden voor alle lidstaten op gebied van regelgeving, kwaliteitsstandaarden etc. consumentenbescherming op allerlei gebied.
Zomaar een greep uit de voorbeelden. Er is best een fors overheidsapparaat waar je best een beetje kritisch op kunt zijn, maar ‘Europa afschaffen’ is gewoon een vrij simpel statement.
Dat overheidsapparaat valt overigens wel mee. De EU begroting is ongeveer 175 miljard. De Nederlandse begroting 353 miljard. Per NL capita dus 20750 euro voor de NL begroting en 395 euro voor de EU begroting. Als we alles wat de EU centraal doet lokaal willen doen dan kost dat aanzienlijk meer dan 395 euro pp.
De Europese Centrale bank heeft anders wel een schuld van ongeveer 9000 miljard euro.
Als je oa landen in oorlog of nog volop in een corrupt politiek systeem opeens lidmaatschappen begint aan te bieden, dan wil ik wel eens graag weten of jan-met-de-pet het wel eens is met dit soort zaken.
Dan heb je toch wat gemist. Er is geen lidmaatschap aangeboden. Er is ze de mogelijkheid aangeboden om in de toekomst te gaan onderhandelen over het lidmaatschap, wanneer ze een hele lijst met problemen (waar jij er een paar van aanhaalt) opgelost hebben. Na de problemen met o.a. Polen en Hongarije kan je ervan verzekerd zijn dat niemand meer het voordeel van de twijfel krijgt voordat alle problemen zijn opgelost.
Je stelt voor om allemaal losse verdragen af te sluiten? Denk je dat dat democratischer is met de positie van Nederland? Denk je dat alles in Nederland te reguleren is?
Terug naar de EEG.
Terug naar de analoge tv, vroeger was alles beter.
Tijd voor een Europese Versie van House of Cards? Was meesterlijk om te zien hoe big biznizz de Politiek in zijn wurggreep heeft. Is hier in "the old continent" geen haar beter.
Bijzonder in een tijd dat de voorzitter van de EU (Ursula von der Leyen) weigert haar SMS verkeer met Pfizer te openbaren.
"vluchtig verkeer" (zie link in m'n eerdere reactie ;))
Het heeft ook helemaal geen waarde (anders dan dat het weer wat leuke clicks oplevert voor nieuwssites). Uiteindelijk wordt alles wat officieel is gepubliceerd en door parlementen behandeld en in stemming gebracht. En dan kan Ursula zeggen dat ze de CEO van Pfizer heel lief vindt, als de parlementen zeggen dat ze het daar niet mee eens zijn en niet willen dan gebeurt het niet.
Geld is macht en macht corrumpeert... Dat was zo, is zo en zal altijd zo blijven.
en macht corrumpeert...
Exact.. en daarom nooit de macht bij het volk neerleggen }>

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee