Julian Assange mag volgens Britse rechter worden uitgeleverd aan VS

De Verenigde Staten hebben de Britse beroepszaak over de uitlevering van WikiLeaks-oprichter Julian Assange gewonnen. Daarmee is een uitspraak van een lagere rechter van begin dit jaar dat Assange niet uitgeleverd kon worden, ongedaan gemaakt.

Dat Julian Assange naar de VS uitgeleverd mag worden, is vrijdag volgens The Telegraph bepaald in een vonnis van het Britse High Court. Assange kan tegen het vonnis beroep aantekenen. De rechters verwierpen in hun beslissing de uitspraak van een lagere rechter in januari. Die besliste toen dat Assange niet uitgeleverd mocht worden omdat er een reëel risico bestond dat de WikiLeaks-oprichter zelfmoord zou plegen als hij in isolatie geplaatst zou worden in een zwaarbeveiligde Amerikaanse gevangenis.

De VS ging in beroep tegen die uitspraak en betoogde dat Assange na uitlevering niet onder de meest stringente vrijheidsbenemende maatregelen zou vallen, tenzij daar op basis van eventuele toekomstige gedragingen van hem aanleiding voor zou zijn. Ook zou zijn mentale gesteldheid niet dusdanig slecht zijn, dat uitlevering niet mogelijk zou zijn. De rechters bleken overtuigd te zijn door de toezeggingen en claims: "Het risico is naar ons oordeel weggenomen door de garanties die worden geboden. Als die garanties voor de lagere rechter waren gegeven, had ze de relevante vraag volgens ons anders beantwoord."

De verdediging vond de garanties die de VS gaf, onder andere dat het land geen special administrative measures toe zou passen, te vaag. Assange bevindt zich sinds 2019 in een Britse gevangenis, nadat hij jaren in de ambassade van Ecuador in Londen verbleef. Daar nam hij in 2012 zijn toevlucht, om uitlevering aan Zweden wegens verdenking van verkrachting te voorkomen. Zweden stopte in 2019 het onderzoek in die zaak.

De VS wil Assange uitgeleverd krijgen vanwege vermeende computerinbraak in een Amerikaanse staatscomputer en overtredingen van de Amerikaanse spionagewet. Hij zou op basis van de aantijgingen 175 jaar cel opgelegd kunnen krijgen.

Door Olaf van Miltenburg

Nieuwscoördinator

10-12-2021 • 12:21

270 Linkedin

Submitter: no_way_today

Reacties (270)

Wijzig sortering
De VS ging in beroep tegen die uitspraak en betoogde dat Assange na uitlevering niet onder de meest stringente vrijheidsbenemende maatregelen zou vallen, tenzij daar op basis van eventuele toekomstige gedragingen van hem aanleiding voor zou zijn.
In een land dat het werkwoord Epsteined heeft uitgevonden, zou ik ze niet zo erg vertrouwen op hun blauwe ogen.
Sterker nog Assange bracht aan het licht dat de VS mensenrechten schende. En nu wil die zelfde VS aandragen dat het wel goed zal zitten met Assange zijn mensenrechten. Het is een compleet debiele poppenkast. Het moment dat hij in de VS land hoor je nooit meer wat van hem. Buiten dat hij wellicht nog een keer publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld om maar te voorkomen dat iemand ooit nog hun vuile was buiten hangt. Het vullis dat al die mistanden heeft begaan had aan die schandpaal genageld moeten worden, en achter slot en grendel moeten verdwijnen. Die lui hebben oorlogsmisdaden begaan, bondgenoten afgeluisterd en mensen rechten geschonden. En dat terwijl de VS een zekere dictator precies om die redenen hebben geexecuteerd.
Deels klopt dit, en als ik kijk naar het filmpje Collateral Damage, dan ben ik het hier mee eens.

Eigenlijk had de VS op dat moment het boetekleed aan moeten doen. Dan was het morele speelveld anders op dat moment. Maar dat hebben ze niet gedaan, en toen werd het een soort digitaal oorlogje voeren.

Er is vervolgens onder het mom van "information wants to be free" [1] ook veel informatie gelekt die niet gelekt had hoeven worden. Hierdoor zijn mensen waar wij ethisch gezien achter staan (bijvoorbeeld mensen die informatie geven over moslimterrorisme on the field) in gevaar gekomen.

En er lijkt een smerig spelletje gespeeld te zijn met Trump, Clinton, en de Russen.

[1] En daar ben ik het niet mee eens. Als klokkenluider zijnde moet je je focussen op excessen ipv alle vuile was naar buiten gooien. Overigens zijn om die reden ook veel mensen gestopt met samenwerking van Wikileaks.
Assange is geen klokkenluider, dat toevallig in de informatie die hij lekte iets zat wat misdaden aan het licht bracht maakt hem nog geen klokkenluider. Een klokkenluider brengt misstanden aan het licht, Assange wil alle informatie openbaar maken ook die waar een legitiem belang op geheimhouding bij is en waar geen wetten mee overtreden worden.

Als je het over klokkenluiders wil hebben, begin dan over Snowden, die gericht allerlei kwalijke programma's in openbaarheid bracht en niet blind liep te lekken.

Overigens las ik een paar jaar terug een analyse van een Amerikaanse jurist: Assange had Manning actief gevraagd om informatie te lekken en geholpen met informatie hoe hij dat kon doen. Dat is ook bij ons medeplichtigheid aan computervrede breuk.

Geheim houden van Amerikaanse staatsgeheimen heeft en had hij als niet Amerikaan buiten Amerika niets mee te maken. Als hij niet Manning actief benaderd en geholpen had, maar Manning op eigen initiatief alles gedaan had en aan hem toegezonden had Amerikaanse justitie hem nets kunnen maken en geen grond voor uitleveringsverzoek gehad.
Assange is geen klokkenluider
begin dan over Snowden,


Voor het eindresultaat maakt het natuurlijk niets uit: je leven wordt volledig kapot gemaakt. Mensenrechten worden geschonden en iedereen die er ook maar naar kijkt is doelwit. De boodschap is duidelijk voor iedereen, klokkenluiders maar ook mensen daaromheen, niemand is veilig.
Assange heeft het gewoon ongelovelijk stom aangepakt. Aangezien hij niet degene is die de toegang had tot de desbetreffende vertrouwelijke informatie waaruit een misdrijf bleek, is hij geen klokkenluider en heeft hij geen recht op bescherming.

Als hij die informatie alleen ontvangen had, redactioneel bewerkt zodat alleen de maatschappelijk relevante informatie gepubliceerd zou worden, dan had hij kunnen rekenen op journalisten organisaties en had hij in de meetse landen bescherming gehad als zijnde een journalist. Zo als het er nu voorstaat verzwakt hij door een zotte claim dat wat hij deed journalistiek was de positie van journalisten.

Deze situatie is heel simpel samen te vatten:
Manning heeft onzorgvuldig gehandel als klokkenluider door veel te veel informatie openbaar te maken waar hij geen goed excuus voor had.

Assange is zak hooi die alleen maar gefocussed is op lekken van alles wat geheim is ongeacht het maatschappelijk nut. Kijk naar wat wikileaks publiceerde om te zien waar het ze om te doen was. Niet naar wat ze zeggen, want die twee dingen strookten niet. Cable gate is een goed voorbeeld: lekker de aandacht krijgen, maar maatschappelijk nut niets, misstanden opgelost geen.
Hij is daarintegen wel een journalist en deed gewoon wat een journalist hoort te doen
Daar zijn we het dus niet over eens, een journalist beoordeeld de data die hij krijgt en kijkt wat hij publiceert en wat niet, daarbij het algemeen belang in ogenschouw houdend. Een journalist plaatst what hij publiceert in context en dumpt niet random data onder het motto 'information wants to be free'.

Assange claimt dat hij een journalist is om bescherming en sympathie op te wekken. Als hij een journalist wil zijn, moet hij eerst maar eens beginnen zich als een journalist te gedragen.
hij deed precies wat een journalist hoort te doen. en wat hij poste was gefact checked. het kwam letterlijk bij de bron vandaan lol. Chelsea Manning heeft het doorgespeeld aan assange. hij was een voormalig inlichtingenanalist van het Amerikaanse leger. betere bronnen dan dat kan je niet krijgen lijkt mij
Dat algemeen belang criterium betekent wel dat er een hoop journalisten, zich geen journalist meer mag noemen.
Oh, ik wil Assange ook geen klokkenluider noemen.. Ik wil alleen aangegeven dat ' De boodschap is duidelijk voor iedereen, klokkenluiders maar ook mensen daaromheen, niemand is veilig'.
Maar als het enkel om het lekker zelf ging wat was dan de motivatie?
Was het niet dat je bij het ontdekken van misstanden dan maar alles buiten hangt zodat iedereen kan zien wat gebeurt (goed of fout)? Want als je eerst zelf moet gaan zoeken dan duurt het nog langer.
Wat jij voorstelt staat mijlen ver van klokkenluiden. Klokkenluiden is dat je weet van een misstand, het wordt intern niet opgelost en genegeerd, dus treed je ermee in de openbaarheid.

Als je niet weet van een specifiek misstand en alleen een berg informatie krijgt en op alleen een vermoeden dat openbaarten ben je geen klokkenluider en heb je geen recht op bescherming.

Maar nogmaals, dan nog zou Assange dan niet de klokkenluider zijn, hij beheert slechts het publicatie platform. Manning zou de klokkenluider zijn, maar zij handelde niet op een specifiek haar bekend feit, maar gaf hele ladingen relevante en irrelevante informatie aan Assange zonder enige richting.
Als je niet weet van een specifiek misstand
Dat zei ik niet - ik zei: als er 1 misstand is gevonden kun je ook meer publiceren omdat je hebt ontdekt/besloten dat het mogelijk structureel fout zit.
Een klokkenluider brengt alleen de misstanden naar buiten. Het moment dat Manning besloot om alles naar buiten te brengen en het later wel uit te zoeken, was het moment waarop hij geen aanspraak meer kon maken op bescherming als klokkenluider.
In het wetsvoortel in nederland (Melder = klokkenluider):
"melder: een natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten:
a. verkregen informatie over een inbreuk meldt of openbaar maakt, dan
wel
b. een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt;"


Met andere woorden; je maakt informatie over een inbreuk openbaar.

Lees het hele voorstel even en je leest overal dat de melder bescherming krijgt voor de gevolgen van het melden van misstanden/misdrijven. Er staat niets over bescherming bij het openbaar maken van infomatoie waarvoor je een geheimhoudingsplicht hebt die geen misdrijg/misstand zijn.

In dat geval geld dat de bestaande algemenere wetgeving van toepassing is en dus heb je afhankelijk van de situatie contract breuk of erger gepleegd en geen bescherming.
Wat betreft de Collateral Damage video is hij zeer zeker een klokkenluider geweest. Of hij dat in het algemeen ook is geweest, is een andere discussie. Ik neig naar nee omdat en masse informatie is gelekt ipv targeted. Maar wat betreft dat ene punt, dat was targeted, en in dit opzicht was hij zeker wel een klokkenluider. Want dat betrof een oorlogsmisdaad. Die nog steeds onbestraft is gelaten. Het zou de VS sieren om op dat punt het boetekleed aan te doen, en Assange op dat punt niet te vervolgen, maar ik vrees dat de leiders aldaar daar de ballen niet voor hebben. Je kunt iemand prijzen om een bepaalde daad, zonder het verder eens te zijn met (alle) andere daden. En vice versa. Het is niet altijd zo zwart-wit.
Je kan iemand prijzen om een goede daad, dat betekent echter niet dat je hem of haar vervolgens niet meer vervolgt voor alle andere illegale zaken die deze persoon deed.

Het is niet dat je goede daden tegen criminele daden kan weg strepen.
Daar zijn we het over eens, maar dat stelde ik in mijn vorige posts ook al. Overigens kunnen omstandigheden wel een straf doen verlichten of verzwaren. 'Goede daden' kan een omstandigheid zijn. Verder ontkende jij dat Assange een klokkenluider was; terwijl ik stelde dat hij dat mbt collateral murder/damage wel was.
Oh nee, Assange is niet de klokkenluider hier, dat is Manning.

Assange is alleen de beheerder van het publicatie platform (tenminste daar had hij zich toe moeten beperken). Zijn grootste probleem nu is dat hij volgens de Amerikanen iig Manning actief zou hebben geholpen om de wet te overtreden.

Als Assange zich had beperkt tot alleen publiceren dan had hij geen wet overtreden waarvoor hij uitgeleverd kon worden.
Als je een klokkenluider vraagt de klok te luiden, ben je net zo goed een klokkenluider.
Hij vroeg niet om de klok te luiden, hij vroeg om te lekken. Om te vragen de klok te luiden had hij al weet moeten hebben van een misstand.
There is nothing that any Government and its agencies does that should be withheld from the public of its own country or any country affected by such actions. As the USA considers itself to be the Earth's Supreme Leader/Dictator then any of its actions are of interest to the entire population of the Earth.
Wat een kolder, lijkt me niet verstandig dat de overheid publiceert wie ze onder telefoontap hebben, of welke informatie ze hebben om kinderlokkers te pakken. sommige wetten verbieden dat zelfs..
Het zou wel een goede zet zijn als ze jaarlijks een passage publiceren van afgeronde en verwerkte ondezoeken en rechtzaken waar ze een telefoontap in hebben gebruikt.

Niet om het onderzoek te schaden, maar wel om inzicht te geven in hoe vaak deze middelen gebruikt worden (vandaar NA het onderzoek en rechtzaak zijn afgerond)

Als politie moet je transparant werken, waarom dit dan niet ook toevoegen?
The problem is that whatever they publish, the public is expected to accept it verbatim. No evidence to prove one word. The same with Coronavirus, the UK Government spews out numbers Deaths, hospitalisations, positive tests but where is the proof. No lists of People who have died with their Post(Zip)Codes. A Family Name and the first 3 alphanumeric characters of the Postcode would add some hint of veracity to their claims.
"Transparency" and Government are two words that will not ever rhyme.
In de aanklacht wordt aangegeven waar deze op gebaseerd is, uiteraard zal dit bewijs bij een rechtzaak op tafel moeten komen, maar ik hecht geen enkele waarde aan een ontkenning van een verdachte van een misdrijf. Dat is niet meer of minder dan ik zou verwachten van zowel een crimineel en een onschuldig persoon.
definieer "eerlijk".. dat is een nogal subjectief begrip en juist middel trias politicas probeert men dat te adresseren dus hoezo is dat naief? Als het om "staatsgeheimen" gaat is de wet vrij streng.. heeeeeeel streng. Is dat wat je bedoelt met niet "eerlijk"?
Het stelen van staatsgeheimen is verboden (Manning/Snowden). Ze publiceren als journalist niet (Assange).

Gezien dat de VS geheime rechtbanken heeft en mensen in een ander land (Cuba) op sluit zonder proces hoef je er echt niet op te rekenen dat ie een eerlijk, publiek proces zal krijgen.
Zeker gezien er plannen gelekt zijn van o.a. de CIA dat ze van plan waren hem te ontvoeren en hem een "ongelukje" te laten krijgen.
dat vind jij "niet eerlijk" (ik ook niet). punt blijft dat jij dat niet ok vind, de gemiddelde amerikaan vind het uitstekend. Definieer "eerlijk"... dat is nl. subjectief..
Eerlijk als onafhankelijk. Ik betwijfel ten zeerste dat een "enemy of the state" (laten we eerlijk zijn, zo behandelen ze hem) een normaal proces zal krijgen met onafhankelijke, niet beïnvloede rechters & jury
Ik heb sowieso nul vertrouwen in eerlijke rechtzaken in de VS, maar daar hebben we het niet over.

We hebben het erover of Assange een klokkenluider is, en dat is hij niet. We hebben het erover of Assange medeplichtig is aan computervrede breuk, waar de VS bewijs voor zegt te hebben in officiele communicatie met het Britse rechtsysteem.

Als ze daarover hebben gelogen, dan hebben ze de Britse rechters voorgelogen. Mocht dat geen gevolgen hebben, weten de Engelsen ook meteen dat hun rechtsysteem ook een grote grap is.
Gezien wat de VS allemaal doet, inclusief de plannen wat ze hadden om hem te ontvoeren en vermoorden (lang leven lekken), gecombineerd met dat de zogenaamde andere partij het ontkent (en zelfs weer de gevangenis in gegaan was i.v.m. niet meewerken) acht ik de kans dat het waar is ongeveer 0.

Assange had beschermd moeten zijn onder de journalisten wetgeving!
Espionage, laat me niet lachen. Assange is geen USA-staatsburger, het publiceren is niet op US gebied gebeurd en Assange is niet op USA-grondgebied geweest.

De hele aanklacht slaat nergens op en is puur bedoeld als afschrikking bedoeld zodat niet nog iemand het in zijn hoofd haalt het nog een keer te doen.
Niet voor niets dat Edward Snowden eerst buiten de grijpgrage handen van de VS gevlucht was voor ie zijn mond open deed!

Vergeet niet, dit is hetzelfde land dat loog dat er WMD's in Irak aanwezig waren om andere landen mee te trekken in een oorlog.

[Reactie gewijzigd door hackerhater op 10 december 2021 15:04]

Het is amerika. de westerse werld blijft maar als puppets achter amerika lopen. klagen nu over immigratie van uit het midden oosten. maar lopen al wel since 76 achter amerika aan en hun plannen om afghanistan an het midden oosten over te nemen. En de UN/NATO en alle andere westerse landen doen er niks tegen. amerika kan lekker hun gang gaan obama krijgt een nobel prijs voor het afslachten van gadaffi omdat hij zijn olie in de gold dinar wilde verhandelen. en niemand die er wat aan doet. de grootste terroristen zitten in amerika gerund door de zionisten lobby die amerika al 58 jaar beheerd. En iedereeen weet het maar kijkt er na en doet niks. Maar iemand zo als assange die gewoon zijn werk doet en laat zien wat voor terroristen amerika is krijgt geen help wordt in de bak gegooid en zoek het maar uit. gewoon ziek dit.
Het uitleveringsverzoek is gebaseerd op de aanklacht voor conspiracy to commit computer intrusion. Dat Trump een grand stander is die itt Obama opdracht gaf om spionage aanklachten op te nemen geeft aan dat de VS een bananen republiek is, maar heeft niets te maken met of hij wel of niet schuldig is aan het eerste.

De rechter had het risico of hij een eerlijk proces kan krijgen mee kunnen wegen, maar uiteindelijk is het ook de UK de minister die daar uiteindelijk over beslist. Alleen is UK het schoothondje van de VS en na Brexit kunnen ze al helemaal geen nee meer zeggen tegen de VS. Dus die gaan daar echt niet roepen dat hij in de VS geen eerlijk proces krijgt.

Wat dat betreft was naar Engeland gaan wel het stomste wat Assange kon doen.
Dat economische toedracht zou kunnen spelen tussen Amerika en de VK is niet uit te sluiten.

Maar het is ook niet uit te sluiten dat VK afwil van Assange omdat de gehele zaak nationaal en internationaal negatief beeld afgeeft. Of de rechtbank daardoor politieke invloeden heeft gehad om de uitlevering mogelijk te maken is een vraag die uiteraard nooit beantwoord zal worden.
Ben ik het niet zo met je eens. Assange is nooit een klokkenluider geweest. Het credo was niets anders dan informatie naar buiten brengen zodra het binnenkwam. Dat is ook wat hij gedaan heeft. Dat het met de verkiezingen niet goed uitpakte. Is een andere zaak. Als het over Trump ging was het net zo goed naar buiten gebracht.

Overigens is het hele verhaal van mensen in gebaar brengen onjuist, daar is nooit bewijs van getoont en dat heeft het pentagon zelfs zelf toegegeven tijdens de manning zaak. Sterker nog, heeft Assange destijds van te voren aan gegeven "He, ik ga dit naar buiten brengen. Als jullie namen willen censureren, help dan mee". Waar geen gehoor aan is gegeven.
Vervolgens heeft Assange zelf een hypercensuur toegepast. Hij heeft destijds ALLES gecencureerd en daarna vervolgens dingen ongecensureerd. Zoals bijvoorbeeld de meest voorkomende engelse woorden, etc. Om zo er zeker van te zijn dat niemand in gevaar kwam.
Zeker de VS heeft heel vreemde wetten, waar rechtvaardigheid zeker niet altijd bovenaan staat. De staat lijkt onder het mom "staatsgeheim" eigenlijk alles ongestraft te kunnen doen. Wie daarvan illegale acties naar buiten brengt is in de eerste plaats schuldig aan het lekken van staatsgeheimen.
In veel landen kan je niet eens gestraft worden als je illegale praktijken naar buiten brengt.

In het geval van Assange ligt het wel iets gecompliceerder. Hij was de frontman van WikiLeaks, die meer staatsgeheimen naar buiten bracht dan alleen de illegale.

De VS stelt zich wel vaker boven alle (internationale) wetten, zeker als het om terrorisme gaat. Zelfs de meest basale rechten van de mens worden dan gewoon geschonden. In Guantanamo Bay werden gevangenen bijvoorbeeld als beesten in kooien opgesloten.
Is het plaatsen van mensen in een kooi dan verboden volgens een (internationale) wet?
Ik denk echt dat er daar wat internationale verdragen (geneva conventie) geschonden werden, maar of die kooi er daar een van was weet ik niet hoor!?
Geneefse Conventie gaat over krijgsgevangenen. Dat is al niet het geval hier. Ook Guantanamo Bay zou daar niet onder vallen: diegenen die daar zaten waren ook geen soldaten.
Ik meen dat ze het daarom war on terror noemden.

Maar deze terroristen plegen hun daden veelal niet herkenbaar als lid van een leger oid, maar vermomd.

Dan telt de geneefse conventie weer niet
De kooien waren daar slechter dan waar je een dier in houdt. Stevig gaas en een betonnen vloer in de buitenlucht, geen enkele vorm van privacy, perioden dat ze niet eens buiten de kooi mochten bewegen enz. velen werden daar ook zonder enige vorm van proces vastgehouden. Bijna elke conventie over de rechten van de mens werden daar geschonden.
Amerika komt overal mee weg omdat de zionisten hun beschermen. vergeet niet dat amerika al 58 jaar beschermd word door de zionisten. AIPAC/WINEP en de isreal lobby (zionisten lobby). UN en NATO zijn geen haar beter want die laten dit allemaal toe. Amerika is letterlijk de grootste terroristen staat ter wereld. maar wordt verheerlijkt door het westen. waarom? ik heb geen idee. Obama kreeg zelfs een nobel prijs na het vermoorden van gadaffi. Moet je kijken hoe Libie er nu uit ziet. slechtste land van afrika terwijl het voorheen toen gadaffi nog leefde de beste land van afrika was. gewoon ziek wat voor spelletje amerika speeld met de wereld. iedereen kijkt er na maar doet niks. ja een amerika puppet zijn meer niet. gerechtigheid bestaat niet.
Libië was onder Gadaffi al behoorlijk afgegleden naar een soort schurkenstaat. De opstanden zijn uit de bevolking zelf ontstaan.
De UN maakt zich de laatste 10 jaar wel wat los van het Amerikaanse gedachten goed (Trump weigerde er ook aan te betalen), maar verder klopt je analyse helemaal.
En dat terwijl de VS een zekere dictator precies om die redenen hebben geexecuteerd.
Welke dictator zou dat dan moeten zijn?
Ik denk dat er dan opeens een sleutel vrijkomt van het aes encrypted bestand mbt de wikileaks documenten waar ze assange voor willen aanklagen.
Ik heb de indruk dat die 'insurance.aes' bestanden waar al die Assange-fans zo hard over lopen te dwepen, uiteindelijk één of andere berg onbenullige data zijn zoals de sportuitslagen van de afgelopen 40 jaar of zo. Het zullen zeker weten niet de lanceercodes zijn voor het Amerikaanse wapenarsenaal.

Wat dat betreft geloof ik er niet in dat er één of ander Tom Clancy-achtig complot speelt en dat Assange de spil is in een grote spionageroman. Dit gaat met een enorme sisser af lopen.
Waarschijnlijk was dat gewoon ruwe gelekte data (dus zonder zwarte balkjes). Als je 'm dan omlegt, dan komt die ruwe data gelekt vrij. Helaas heeft hij er een nogal libertair gedachtegoed op nagehouden mbt het uitbrengen van gelekte data (veel teveel met ironisch genoeg collateral damage ipv targeted). Lekker makkelijk...
ja ga daar maar nie van uit. de CIA plotte letterlijk een plan om assange te vermoorden.
En dan?

Als er vuile was van anderen wordt opgehangen, hoe groot is de kans dat die daar ook maar iets van gaan voelen?
Geen idee, maar dat bestand werd veelvuldig gedeeld, met de notie erbij dat mocht er wat met Assange gebeuren, het bestand ontsleuteld zou kunnen worden. Geen idee wat voor vuile was er in zit, maar waarschijnlijk worden de powers that be daar niet blij van. De spreekwoordelijke beerput kan open getrokken worden.

Kan ook zijn dat we dan Chinese praktijken krijgen, dan verdwijnen er opeens wat mensen met de mededeling dat ze het even wat rustiger aan gaan doen.
Die lui hebben oorlogsmisdaden begaan, bondgenoten afgeluisterd en mensen rechten geschonden. En dat terwijl de VS een zekere dictator precies om die redenen hebben geexecuteerd.
En bij welk tribunaal zou je willen berechten?


Er zijn 7mld mensen op de wereld en ze weten allemaal wel dat de VS flink wat fouten heeft gemaakt, maar bij welke rechtbank denk je ze aan te gaan klagen?

https://www.amnesty.org/e...21/07/amr510132008eng.pdf
Uit afghanistan weten we ook dat de Taliban een product van de VS is, dat daar een kettingreactie uit is voortgekomen dat vandaag de dag nog steeds niet is opgelost.

In Irak en Afghanistan heb je bergen nuclear afval en mijnen van de VS.


Dat zijn allerlei zaken waarvan is “afgesproken” dat “beschaafde” landen ze niet gaan gebruiken.
Al qeada taliban isis allmeaal producten/gesponsord door de VS. Amerika wilt niks met de ICC te maken hebben. NATO en de UN zijn amerika puppets. Zionisten runnen de VS. en ga zo maar door. amerika komt overal mee weg. ze zijn al sinds eind 1800 bezig met landen te veroveren en amerika puppets macht te geven over een democratisch gekozen president. Begon in eind 1800 met Pinochet in chili. van af dat moment is er helemaal niks veranderd. En de wereld kijkt er na en doet niks. Sterker nog ze geven obama een nobel prijs voor het vernietigen van libie. een land dat letterlijk het beste afrikaanse land was ooit. gewoon ziek hoe het westen hier mee omgaat. en maar amerika puppets blijven. en het nu gek vinden in europa dat we immigratie hebben. nou ik vind dat niet zo gek. blijf vrienden met de grootste terrorist en je krijgt dit.
Helemaal met je eens. Typisch gevalletje Edward Snowden. Ze doen alsof ze alle mensenrechten respecteren (wanneer het ze mooi uit komt). Wanneer het ze niet goed uitkomt overtreden ze elke wet of het nu ethisch is of niet. Ongelofelijk werkelijk...
Amerika respect niet eens de mensen rechten in amerika zelf. dat is nog het mooiste. maar ze willen wel de wereld vertellen wat ze wel en niet moeten/mogen doen. hypocriet gezeik. en het westen bflijt maar als een puppet achter amerika aan lopen
De VS hebben helemaal geen dictator geëxecuteerd. Saddam en zijn trawanten zijn door de Irakezen zelf ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. 1 van de eerste dingen die de Amerikanen deden toen ze tijdelijk het bestuur over Irak overnamen, was het invoeren van een moratorium op de doodstraf.
VS heeft Saddam gexecuteerd. leer ff feiten.
Dat zal in het hoger beroep wel aangevoerd worden denk ik
Dit was het hoger beroep.
Weet niet wat waar is, maar uit het NOS-artikel:
De uitspraak betekent nog niet direct dat de Wikileaks-oprichter wordt uitgeleverd, hij kan nog in beroep gaan.

[Reactie gewijzigd door Melkunie op 10 december 2021 13:19]

Er zijn in het GB meerdere niveaus van rechtbanken.
Bij iedere rechtbank kun je beroep aantekenen.

Dus bij rechtbank aantekenen. Verlies?
Rechtbank hoger en herhaal.
Dat is hier in Nederland ook hoor. Het is niet zo dat ze in Engeland een oneindige trap van rechtbanken hebben waar je iedere keer een treetje hoger beroep aan kan tekenen als je verliest :)

[Reactie gewijzigd door Pietervs op 10 december 2021 13:34]

Dat zeg ik ook niet.
Ik geef aan hoe het kan verlopen.

Niets meer en niet minder.
In Nederland heb je maar 1 nivo waar je beroep kunt aantekenen (rechtbank -> beroep bij gerechtshof). Daarna kun je proberen om in cassatie te gaan, maar cassatie is in tegenstelling tot hoger beroep geen recht.
Ik zie dit nieuws overal opduiken, in alle media.
Wellicht even goed kijken.
Er is zeker aandacht voor bij de (massa)media.
Alleen zie jij dat niet.
Ondertussen in NL.

Verworpen!

MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.
Voorgesteld 25 november 2021
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
van mening dat klokkenluiders beschermd moeten worden;
verzoekt de regering klokkenluiders te beschermen, geen aangifte tegen
hen te doen en lopende aangiftes tegen mensen die misstanden naar
buiten brengen in te trekken,
en gaat over tot de orde van de dag.
Van Nispen
Kathmann
Ellemeet
Simons
Koekkoek
Azarkan
Omtzigt
Bisschop

Partijen tegen:
VVD
D66
CDA
CU

[Reactie gewijzigd door adje123 op 10 december 2021 12:59]

als dat alles is wat er in de tekst staat vind ik het ook wat mager.

wat is een klokkenluider? welke definitie? welke scope is er?
Ik vind het net wat te beknopt geschreven om zo'n houding aan te nemen.
Aangifte mag best qua formaliteit bijvoorbeeld.

Ik zou deze tekst dus ook afwijzen.
Anoniem: 1532362
@tyrunar10 december 2021 13:18
Een motie is nog geen wet. Moties gaan nooit in detail over de technische dingen, het enige doel is om te kijken of de meerderheid het eens is met het standpunt.

Als de meerderheid instemt met de motie (de motie wordt aangenomen), wordt er gekeken naar hoe het juridisch geregeld gaat worden.

Men kan dan verschillen van mening over wat precies een klokkenluider is, maar daar wordt dan over gedebatteerd.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 1532362 op 10 december 2021 13:27]

Probleem is wel ,dat door de versnippering, het voor veel kleine partijtjes steeds lastiger wordt primaire taken uit te voeren
De Kamer moet de regering controleren en kan ook met wetsvoorstellen komen.
De vele een of twee mans fracties hebben daar geen tijd en mensen voor.
Een kiesdrempel is de sleutel.
Hoe eerder hoe beter.
Een kiesdrempel is de sleutel voor het probleem dat jij schetst, maar is zeker niet de oplossing.

Door partijen machtiger te maken ten opzichte van het gekozen kamerlid (wat een kiesdrempel doet), geef je ze minder ruimte om een eigen standpunt in te nemen en dat is nu juist het probleem in ons huidige systeem. Naar mijn mening moet een kamerlid zelfstandig de afweging kunnen maken bij iedere stem die hij/zij uitbrengt.
Als hij zelfstandig alles moet afwegen dan moet hij niet lid van een partij worden.
Juist dat individuele zorgt voor meer macht bij ambtenaren en overheden.
Volledig dossier:
https://www.tweedekamer.n...2021Z21617&did=2021D46059

Belangrijk om te weten, is dat zo'n motie niet direct een wet is. Het is vervolgens aan het kabinet om zo'n motie in beleid en wetten te gieten. Het signaal dat hier dus wordt afgegeven, is dat VVD, D66, CDA, CU op geen enkele manier ook maar willen nadenken over het beschermen van klokkenluiders.
Ik zou deze tekst dus ook afwijzen.
Dat jij dus tegen deze motie zou stemmen, geeft dus ook aan dat jij niet eens zou willen nadenken over het beschermen van klokkenluiders.
Ik hoef er niet over na te denken inderdaad, want ik ben uit principe voorstander van het beschermen van klokkenluiders.

Wel wil ik voorkomen dat mensen zichzelf onder klokkenluider scharen om weg te komen met randzaken.

[Reactie gewijzigd door tyrunar op 10 december 2021 13:25]

Wel wil ik voorkomen dat mensen zichzelf onder klokkenluider scharen om weg te komen met randzaken.
Het gaat om een motie, de uitwerking waar jij het over hebt wie wel wie niet onder eventuele wetgeving valt moet dan uitgewerkt worden. dus tegen deze motie stemmen betekend dat er geen wil is om een wet er over te maken en dus ook niet uit te werken wie er wel of niet onder valt.

Je kan dan de conclusie trekken dat klokkenluiders van het huidige en toekomstige kabinet geen bescherming krijgen.

Na de toeslagenaffaire zit men natuurlijk niet op nog meer klokkenluiders te wachten of mensen die het willen worden. Dit wetende krab je je nu wel 3x achter je oren klokkenluider te worden.
Als je dan nog weet dat klokkenluiders binnen de overheid structureel kapot gemaakt worden, voorbeelden daarvan zijn er dan luiden de huidige coalitiepartijen het einde van de klokkenluiders in. Daarmee laten ze zien misstanden binnen de overheid lekker in de doofpot te houden.
Het gaat om een motie, de uitwerking waar jij het over hebt wie wel wie niet onder eventuele wetgeving valt moet dan uitgewerkt worden. d
Nee, dat klopt niet. De motie roept de regering op tot specifiek handelen ("lopende aangiftes tegen mensen die misstanden naar buiten brengen in te trekken"). Dat heeft niets met wetgeving te maken.

Het is ook onbeperkt breed. Elke aangifte tegen een klokkeluider valt hieronder, zelfs ongerelateerde aangiftes. (Huiselijk geweld? Als het een lopende aangifte is, en de dader heeft toevallig ook een misstand naar buiten gebracht, dat valt die aangifte onder de motie).
dan hadden ze de motie anders moeten formuleren en alles na het 'beschermen' weglaten. Want nu staat er achter dat er ook geen aangifte meer mag plaatsvinden.

De wens om te beschermen is voldoende, maar deze motie bespreekt meer dan alleen de intentie van beschermen en bevat al vrijgeleiden zonder de toekomst te kennen.
Een motie aannemen betekend verder niet.
Het kabinet kan kiezen hoe ze een motie wel of niet wil uitvoeren, ze kan de motie afzwakken, deels overnemen. Een motie is niets meer of minder dan een wens die de kamer kenbaar maakt waarvoor er een meerderheid is.
Heb je een voorbeeld van waar dit dan gebeurd? Ik heb hier namelijk nooit van gehoord.
nee heb ik zo niet. Ik doel er meer op zoals ik in m'n eerste reactie al noemde: zoals ik de motie nu lees is het een vrijbrief/carta blanc voor alles en iedereen die klokkenluider zou kunnen heten.

Niet eens een aangifte, zelfs dat niet eens. Ik vind dat te vrijpleitend op voorhand.
Er zou nooit een 'license to kill' mogen zijn op dat vlak. Al was het maar gewoon een aangifte wegens huisvredebreuk qua formaliteit waar je verder niets mee doet want het daadwerkelijke onderwerp van discussie is veel belangrijker maar deze motie lijkt te stellen dat zelfs dat niet mag.
Burgerlijke ongehoorzaamheid ten gunste van de goede orde is en blijft nog steeds ongehoorzaamheid, even als voorbeeld maar deze motie wenst het dus niet eens 'ongehoorzaamheid' meer te noemen?

Mijn reactie was dus puur om het sentiment van de motie zonder dat ik verdere dossierkennis heb/had.
Waarschijnlijk bedoelt hij Huig Plug.
Maar Huig was wel erkend als klokkenluider.
Er is nogal een pedant en vooral intrigant mannetje in de Kamer die alles eraan gelegen is om alles zwart te maken aangaande het corona-'beleid.' Maar ook die kunnen gelijk hebben. Het partij-kartel bestaat wel degelijk in Nederland. Dat wordt keer op keer duidelijk. Van 'functie' elders tot aan de vorming van dit nieuwe ...kabinet.

De ellende wordt komende 4 jaar voortgezet. Er is enorme verbeter- en vooral democratiseringsslag nodig in de Nederlandse politiek waarbij burgerinspraak en participatie veel meer aan de orde moet komen.
een analoge klok geeft tweemaals daags de juiste tijd aan. Wil niet zeggen dat je de rest van de tijd profijt hebt van de klok.

Er zijn ook mensen die de hele samenleving willen afbreken en terug willen naar totale anarchie en eerlijk opnieuw beginnen. Wat ze niet beseffen is dat een samenleving uiteindelijk weer op hetzelfde punt uit komt, omdat dat nou eenmaal het beste werkt.
Over het algemeen komt een samenleving niet op het punt wat het beste werkt uit, maar schiet het dat punt voorbij en valt hij uit elkaar. Zoals dat zo'n beetje in de hele geschiedenis is gegaan.

Wat het beste werkt is ook weer een kwestie van persoonlijke overtuiging, cultuur etc. Maar ik ben het wel met je eens dat totale anarchie niet de beste optie is.
klopt, beschavingen komen en gaan.

Je hebt van die mensen die alle gevestigde orde willen afschaffen. Belastingen etc. zou het grootste boosaardige kwaad zijn etc.
En dan ga je met ze in gesprek om de hypothetische toekomst van dat plan te bespreken en komen ze uiteindelijk tot de conclusie dat het concept belastingen best handig is voor een samenleving om dingen te regelen :)
Alleen als de klok stuk is hè!
sorry, daar doelde ik op inderdaad.
Het betreft een klok die hoe langer hoe meer toont dat ie stuk is.
Dat ie toch nog steeds tweemaal daags de juiste tijd aangeeft doet daar niets aan af.
Als er een batterij inzit (of aan het stroomnet hangt), dan kan een analoge klok de hele dag de tijd correct weergeven hoor. Dit model bijvoorbeeld (bol.com), mocht je een "slimmerik" denken te zijn en de gebruikte verdeling bij het meest gangbare model analoge klok niet te erkennen als 24:00, maar als 2 keer 12.

Een kapotte, analoge klok, geeft 2 keer per dag de juiste tijd aan. Het gelinkte model doet dat echter 1 keer per dag. Ter verduidelijking.... ;) :+
Die eerste drie hebben vermoedelijk ook het meeste last van klokkeluiders... :Y)
Ja er zit geen enkele nuance in dat voorstel. Ik vind dat klokkenluiders gesteund moeten worden, maar iets aan de kaak stellen mag ook niet een ‘get out of jail free card’ worden.

Overigens lopen er ook al allerlei ‘programma’s’ voor klokkenluiders. Dat kan ook de reden zijn dat deze motie is afgewezen.

[Reactie gewijzigd door klonic op 10 december 2021 23:19]

Er zijn hele kuddes andersdenkender die hun 'grote leiders' als klokkenluiders zien. Daar mag best wel wat meer uitleg bij over wat een klokkenluider is,en wanneer je die blijkbaar speciale bescherming mag genieten.
EN dat is het mooie, zoals hierboven ook al gezegd. Zodra de motie aangenomen wordt, gaan ze kijken hoe je dit precies wilt verwoorden in een wettekst. Daar komen ook weer rondes overheen waarin elke partij zijn bezwaren en aanbevelingen geeft... En uiteindelijk komt er een wetsvoorstel, dat aangenomen of afgewezen kan worden.

In jouw geval denk ik dat je de motie zou aannemen, om vervolgens jouw punt in de wet goed te laten verankeren.
nadeel zou kunnen zijn dat de motie al een bepaalde formulering had (zoals nu) waarop dan bij het gesteggel over de uiteindelijk te maken wettekst gehamerd gaat worden 'ja maar je was akkoord met die motie en daar staat in dat....'.

Dus liever direct al kritisch kijken naar de tekst van de motie.
En die motie gaat verder dan het beschermen van klokkeluiders. Het benoemt expliciet de afbakening dat er helemaal geen aangifte gedaan mag worden etc.
Ik zou het bij de intentie gelaten hebben. Nu stellen ze al kaders die wat mij betreft ondoordacht zijn (hoewel ik me kan voorstellen dat de indieners van de motie hier wel degelijk een slinks plan mee hebben).
maar dat gaat al uit van het feit dat er zoiets als een "klokkenluider" nodig is. Het kan ook zijn dat er veel volksvertegenwoordigers zijn die vertrouwen hebben in de bestaande systemen. Dan is "klokkenluider" iets dat gewoon bestaat maar geen extra bescherming nodig heeft. Er zit een enorme subjectieve boodschap in de term klokkenluider, wat is dat dan en waarom is dat nuttig? Is klokkenluiden niet iets van mensen die tegen het bestaande systeem zijn?
Verrassing* De verassing komt inderdaad later.

Waarschijnlijk rond Rutte 7 want zolang zal de poppenkast wel doorgaan.
Gewoon met droge ogen zijn ze nu een Rutte4 aan het "inrichten", te gek voor woorden. Natuurlijk willen ze daar geen klokkenluiders bij.
de poppenkast zal door blijven gaan zolang het volk op dezelfde poppenkast blijft stemmen.
Het enige wat de huidige status quo kan doorbreken is een massale verkiezingsuitslag over rechts of over links.
Zolang men overwegend centrum/centrumrechts blijft stemmen zullen we met de huidige partijen moeten blijven formeren.
Probleem is dat er geen alternatief is.
Voor de meeste is het al kiezen uit een compromis.
Van dat compromis komt dan bij een formatie nog een keer een compromis waardoor er nog minder over is van jou stem.

Alternatief FvD, PVV op rechts die te extreem zijn.
Groen Links is grachtengordel groen, groen als je het kan betalen.
SP, leuk maar ook binnen die partij mag je geen kritiek hebben en hun standpunten zijn vaak ook niet realistisch.
BBB nu 1 stem er krijg er eventueel nog een paar meer.

Uiteindelijk weet de massa dat een stem op extremen links of rechts ook niet zullen werken.

We zitten helaas gevangen in een system.

Enige waar ik op hoop Omtzigt die eigen partij begint en dan wel een geloofwaardig alternatief in het midden kan zijn en 25-30 zetels pakt en dan wel iets kan veranderen.

In het midden, voor de massa is er nu gewoon geen alternatief.
Mensen kiezen doormiddel van een kieswijzer, dus het is een kwestie van ‘optimalisatie’ om simpele zieltjes te winnen. Het uitvoeren van je beloftes is onzin.
Kieswijzer is waardeloos en bevestigd altijd dat nummer 1 een compromisstem is van wat jij al wil.
Systeem faalt helaas gewoon.
En daarom vind ik het geen democratie meer!
Op papier is het nog een democratie, in de praktijk is er heel veel minder van overgebleven en lijkt het ook alleen maar minder en minder te worden.
Je kunt het rustig een understatement noemen, geen alternatief.

Kaag had het niet goed doordacht toen ze overwoog Rutte en de VVD buiten te sluiten - had ze de #1 willen inruilen voor de #3? De PVV wil echt niet het Europa-beleid van D66 gaan steunen. En dan had de PVV naast D66 ook nog de deelname van GL en de PvdA moeten slikken.

Het praktische probleem is dat we een multi-dimensionale split hebben. Rechts/links kun je altijd wel 76 zetels vinden, maar dat is niet de splitsing.

Omtzigt is vrij kansloos qua partij. Dat is een beetje het 50PLUS probleem: hoe gaat hij een stabiele partij bij elkaar krijgen? Dat is niet zijn vaardigheid; hij is niet die bruggenbouwer.
Te diep op het web gekeken?
Hoezo te diep op het web?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Toeslagenaffaire

Al hierom vind ik dat er strafrechtelijke vervolging moet komen!
Het loont niet om een klokkenluider te zijn. Het enige voordeel dat je hiermee behaalt is een min of meer schoon geweten.
Bedrijven nemen je niet aan, overheden proberen je zelfs te vervolgen. Het is te zot voor woorden dat mensen die misstanden aan de grote klok hangen zodat het niet onder het tapijt geveegd wordt, zo behandeld worden en de gevolgen daarvan nog jaren, soms zelfs hun hele leven, moeten ondervinden.

Je zou eerder een oorkonde verwachten dan een arrestatiebevel. Maar daarvoor zouden deze bedrijven en overheden eerst de hand in eigen boezem moeten steken. En kritiek, daar kunnen we allemaal slecht tegen.
Is hij klokkenluider dan? Zijn toeleveranciers zijn dat misschien, maar zelf toch niet? Ik ken de precieze definities niet maar hij lijkt me meer een journalist? Misschien een redacteur of uitgever?
Zijn toeleveranciers blijven vaak anoniem. Als hij degene is die het openbaar maakt dan denk ik dat hij de titel klokkenluider kan claimen. Net als andere journalisten dat van mij mogen. De andere personen in de keten mogen dat ook, er staat nergens dat er per zaak maar 1 van kan zijn.
Dat er niet zomaar voordeel voor de persoon aan zit ben ik met je eens. Maar aangezien het meestal niet alleen het werk van een persoon lijkt kan je dus niet zomaar stellen dat het perse nadelen heeft.

Dat er niet zomaar voordeel aan zit komt omdat er nu eenmaal wetten zijn die een land ook niet even zomaar kan negeren omdat er mogelijk misstanden zijn bekend gemaakt of zelfs gestopt. Daar zijn rechters voor om af te wegen.
En dat is precies wat de overheid in de VS wilt. Ze willen dat het niet loont om een klokkenluider te zijn zodat ze ongestoord en on-gecontesteerd hun ding kunnen doen.

Niet alleen de VS hoor. Rusland kan dit ook goed. En ik neem aan China ook.
Veel mensen geloven te veel in wat natie staten willen uitstralen, en niet hoe natie staten echt zijn. Vandaar dat klokkeluiders ook als parasieten worden behandelt, zij ondermijden de PR van natiestaten. Dat alleen al zou de ogen moet openen van burgers. Echter we spreken hier over een geloof, en in een geloof zijn hiaten in het verhaal meestal geen issue. Daar wordt meestal schouderophalend op gereageerd.
Denk je niet dat er een hele hoop zaken zijn die juist beter intern afgehandeld kunnen worden dan aan de grote klok?

Ik begrijp de meerwaarde van klokkenluiders maar ben van mening dat het vele malen belangrijker is dat organisaties intern daar goed mee omgaan (straffeloos dingen aangeven die dan direct geëscaleerd worden naar de top) dan dat er een algemene helden oorkonde voor klokkenluiders is.
Zeker op het gebied van spionage en contraspionage begrijp ik dat de kans op wet overtreden groot is, de wetten worden uiteraard niet net zo regelmatig herzien als de techniek vooruitgaat. Ik hoop/ga er vanuit dat de juiste controle plaatsvind op deze diensten én dat er intern ook de ruimte is om wettelijke overschrijdingen (of aanverwante zaken) te melden, zonder negatieve consequenties voor de melder.

Als je er eens op een andere manier naar kijkt: wat als Assange voornamelijk bijv. Russische spionage geheimen had gedeeld, wat kan Rusland's tegenstanders daar allemaal van leren en aan voordeel t.o.v. Rusland mee behalen..
Het loont niet om een klokkenluider te zijn. Het enige voordeel dat je hiermee behaalt is een min of meer schoon geweten.
En is dat niet het belangrijkste wat er is, een schoon geweten?
Die boterham moet ook nog steeds gesmeerd kunnen worden. Als je niet meer aan de bak komt omdat je als klokkenluider bekend staat en bedrijven te bang zijn om je aan te nemen, kan een schoon geweten wel prettig zijn, maar die lege maag vraagt om iets meer vulling.
Hopelijk gebeurd er een wonder en wordt hij niet uitgeleverd...Klokkenluiders zijn geen criminelen en zouden ook niet als zodanig moeten worden behandeld. Het is goed dat er mensen zijn die durven op te staan tegen fouten in 'onze' regeringsorganen. Als dit niet meer mogelijk is dan kunnen we net zo goed openlijk in een dictatuur overgaan.
Als men informatie op een onwettige manier heeft verkregen dan is dat een misdaad, klokkenluider of niet.
misschien maar een rechter zou dan de ernst tegen elkaar af kunnen strepen.
Als iemand een computer hackt en daar beeldmateriaal van mensenrechtenschendingen mee verkrijgt en publiceert dan vind ik dat daar strafverlichting voor mag komen danwel vrijpleiting.
Dat gebeurt toch ook niet als de politie op die manier bewijsmateriaal verkrijgt? Eerste wat ere gebeurt is dat het als niet toelaatbaar word bestempelt.
Lijkt mij ook niet wenselijk dat we dit gaan toestaan, dan zeg je dus dat alles maar mag.

Wanneer weet je of er daadwerkelijk bewijs is? Voor of na dat je illegaal toegang krijgt? Misschien hack je het systeem wel en is dat beeldmateriaal er niet, moet je dan ook strafverlichting krijgen want je dacht dat het er was? Of inbreken ergens in een gebouw?
dat is wat als. Het beeldmateriaal was er wel degelijk en volgens mij heeft Assange zelf niet gehackt maar de info slechts verkregen.
Hij is meer de woordvoerder.
dat is wat als. Het beeldmateriaal was er wel degelijk
Ja maar je stelt voor om precedent te creëren voor die wat als. En waarom mag de politie het dan niet? Er worden vaak zat mensen vrij gesproken op procedure fouten.

In plaats van dat moeten er gewoon goede procedures komen om het te melden. Als je weet dat het er is moet het ook op een legale manier bewezen kunnen worden.
procedure-fouten prima, maar het bewijsmateriaal is er vervolgens wel degelijk en kan als aparte case worden ingeschoten wat mij betreft.
Voor oorlogsmidaden zijn er geen goede procedures om te melden. Het enige wat je kunt doen is openbaarmaking en het beste hopen. Dit geldt in hoge mate voor oorlogsmisdaden uitgevoerd door een supermacht. Julian Assange ervaart dit uit de eerste hand.

Er is geen recht dan het recht van de sterkste.
Juist voor dit is een vrije pers zo enorm belangrijk
tja het gerecht gebruikt graag vrouwe Justitia als beeltenis.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Justitia_(godin)

een weegschaal voor het spreken van het recht, een zwaard voor de straf.
en een blinddoek omdat regels regels zijn en praktijk is vaak minder zwart/wit er zijn veel meer tinten grijs die niet in de regels staan. ;)
de blinddoek is er juist om geen tinten grijs te zien maar gewoon puur te luisteren naar het vraagstuk zelf zonder gevoelig te zijn voor details die een rationele eerlijke (doch harde) uitspraak kunnen beinvloeden.

Persoon heeft iemand anders gedood.
'ja maar hij kijkt zo sip uit z'n ogen, misschien strafvermindering uit medelijden?' -> nee dus want blinddoek.

'verdachte heeft zo'n leuk vestje aan of woont in zo'n leuk huis en dat verliest ie dan' -> nee dat doet niet ter zake, want blinddoek.
En het wrange is dat die blinddoek dus compleet ongedaan gemaakt wordt door een rechtssysteem zoals in de VS of in Engeland: Waarin iemands schuld beoordeeld wordt door a jury of his peers. En daardoor krijg je advocaten die een pleidooi gaan voeren op basis van emotie, en achterliggende politieke motieven,
Illegaal verkregen bewijsmateriaal is ineens wel toegestaan in het algemeen belang. Zeg dat er wederrechtelijk verkregen bankgegevens in handen van een overheid komen, dan is het prima om belastingontduiking te gaan vervolgen.

Als het maar even kan doen ze het toch wel.
Je moet het HOE en WAT apart van elkaar zien. Wat hij heeft gedaan is bewonderenswaardig, een held in de ogen van velen. Hoe hij het heeft gedaan maakt het strafbaar
ik beschouw het, tegen elkaar afgestreept, dus eerder als burgerlijke ongehoorzaamheid.

iets wat zo indruist tegen waar we hier in het westen onze mond vol van hebben moet gewoon aangekaart worden.
Eens, maar dat zijn meningen, wat ik aangaf zijn feiten en daar wordt hij helaas op gepakt
Je bedoelt, daar wordt hij op genaaid.
Stukken die verkregen zijn via via, hoeven per definitie niet illegaal te zijn.
Is een beetje hetzelfde als een pedofiel berechten op basis van illegaal verkregen persoonlijke informatie, dan kan die persoon nog steeds veroordeelt worden, ook al zijn de gegevens illegaal verkregen.
In dit geval, zou de overheid van Amerika toch echt wel even eerder achter hun hoofd mogen krabben, dat ze dus met de feiten in hun gezicht gedrukt werden van mensenrechten die hard geschonden was, maar dat doet er niet toe want heksenjacht op Assange... terwijl hij toch zeker niet de persoon was die gelekt had. Beetje de tussen persoon aanpakken. Lijkt wel alsof je de autohandelaar aanpakt, omdat iemand de auto van hem gekocht had... Uiteindelijk zou je de leverancier moeten aanpakken (wat ook gebeurd was), maar om dan de tussenpersoon er ook bij te naaien, gaat naar mijn mening iets te ver door de bocht.

[Reactie gewijzigd door Power2All op 10 december 2021 14:05]

Idd en dat moet dus in de VS gebeuren.
misschien maar een rechter zou dan de ernst tegen elkaar af kunnen strepen.
En dat is precies wat de VS vraagt.
Dat hij uitgeleverd word, zodat een rechter daar over kan oordelen.
dat kan toch ook via een videoverbinding? :P
nee, dat is bij rechtzaken zeer ongewoon en word door rechters als zeer ongewenst gezien.

[Reactie gewijzigd door mjtdevries op 10 december 2021 14:58]

ook rechters zullen mee moeten gaan met de tijd. Of ontvangen ze hun stukken ook nog in graniet gekerfd?
Pas een paar maanden geleden hebben ze besloten dat ze documenten via een bepaalde email methode kunnen ontvangen ipv fax. Dus dat kerven in graniet klopte aardig :)

Maar het is hier niet zozeer een kwestie van meegaan met de tijd, maar meer dat iemand in levende lijve in een rechtzaal hebben toch iets heel anders is dan via een video verbinding.

Ik gebruik video heel veel voor vergaderingen, maar het is niet het zelfde.
klopt, en toch gaan bijv. hier in Nederland stemmen op om serieuzer te kijken naar videoverbindingen om kosten te besparen op telkens het vervoer van cel naar rechtbank met zware beveiliging.
Klopt, en er is ook heel duidelijk bij gezegd dat ze dat vooral willen gebruiken bij de procedurele dingen waarbij iemand maar even 10 min aanwezig moet zijn en het inhoudelijk helemaal niet spannend is.

Uiteindelijk blijf het zo dat wanneer een aanklager in de rechtbank de verdachte gaat verhoren dat iedereen wil dat die persoon fysiek aanwezig is.
Daar is een video verbinding niet geschikt voor.
Dus dat hij misdadig gedrag laat zien door een "misdaad", sommige mensen noemen dit hypocriet.

Dus overheden mogen misdaden begaan?

In een echte democratie moeten klokkenluiders wettelijk beschermd worden.
Je redenatie klopt niet. Dat iemand verdacht is van overtreden van specifieke wetten wil niet zomaar stellen dat een ander dus maar andere wetten mag overtreden. Een bekend voorbeeld is dat de politie ook niet zomaar bewijs mag verzamelen om een verdachte van moord op te sporen. Dat wil niet zeggen dat het plegen van moord dus maar mag.
De situatie ligt anders.

Deze zaak gaat over de basisregel van de journalistiek: je bronnen mogen geheim blijven, en je moet mogen rapporteren wat die bronnen je vertellen, ook als het boeven zijn.

Stel een inbreker breekt in in een huis en komt er achter dat daar verschrikkelijke misdrijven worden gepleegd. De inbreker verzameld bewijs en maakt foto's. Vervolgens gaat de inbreker naar de telegraaf en rapporteert daar aan een journalist zijn bevindingen, dan kun je niet zeggen dat de journalist van de telegraaf moet worden opgepakt voor het verspreiden van illegaal verkregen materiaal.
Er kan met de informatie van de inbreker geen goede rechtszaak worden gestart omdat deze info onrechtmatig is verkregen, dat spreekt, maar een journalist mag gewoon rapporteren wat zijn bronnen hem/haar vertellen zonder die bronnen te verraden.

Als een hacker inbreekt in een systeem en hij/zij blijkt daar een hoop documenten te vinden waar details in zitten die ernstig strafbaar zijn dan mag die hacker deze lekken aan een journalist (in dit geval Assange). Wikileaks fungeert hier als media outlet, en Assange is de journalist die rapporteert wat zijn bronnen hebben gevonden.

[Reactie gewijzigd door stevejobs op 10 december 2021 12:58]

Het gaat om wetgeving in het VK en de VS. Meestal is er wel bronbescherming, maar dat wil nog niet zomaar betekenen dat alles maar gepubliceerd mag worden. Daarbij is het voor iemand die de wet heeft overtreden niet zomaar een recht om dat te lekken, ook niet naar een journalist. Uiteindelijk is bescherming niet ultiem, er zijn namelijk ook nog andere wetten. Als de verdediging is dat het onder journalistiek valt dan zal dat waarschijnlijk op zijn minst toch moeten blijken dat het niet met het doel was om geen last van anders verboden zaken te hebben. Daar is bronbescherming niet zomaar voor bedoeld, anders kan iedereen zich er wel op gaan beroepen om wel de voordelen te hebben maar niet de nadelen.
https://en.wikipedia.org/...erest_Disclosure_Act_1998
Er was wel degelijk een data protection en whistleblowing protection actief.
Hiermee denk ik dat er een boel "omzeilt" is om Assange aan te kunnen pakken.
Ja, het is een act van 1998, maar hij was pas in 2018 veranderd, maar dat is dan niet van toepassing tegen Assange, die voor deze aanpassing pas was aangepakt, en dan is het sowieso niet van toepassing, aangezien je niet een wetswijziging kan toepassen, midden in een bestaande case.
Wat zou er volgens jou omzeilt zijn? Want zoals ik het lees is het een beperkte bescherming, vooral voor bescherming tegen werkgevers.
In veel landen is een "misdaad" gepleegd om een misdaad aan te tonen een special case. Je mag geen moord er voor plegen. Maar dingen als computervredebreuk aanklachten hoeft je denk ik niet bang voor te zijn. Als echter uit wat je lekt geen misdaad blijkt.... dan ben je gewoon een misdadiger. Dus wat je bent hangt op het eindresultaat. Nood breekt wetten?
ik weet niet of je deze reactie nou serieus meent of niet?
Daar heeft de politie met vaste camera's gericht op de openbare weg anders geen problemen mee als die beelden kunnen gebruiken.
Nood breekt wet toch?
Of alleen wanneer het een niet discriminerend virus is?
Op zich is dat zeer juist. Maar er is toch wel ergens een scheidslijn.
Als ik tijdens het schrikbewind van Hitler geleeft zou hebben, zou ik toch wel trots zijn om door hem als misdadiger aangemerkt te worden.

Nee, ik zeg niet dat de VS vergeleken kan worden met Hitler Duitsland. Ik probeer aan te geven dat 'befehl ist befehl' niet altijd de meest perfecte actie is...
Meen je dat nu? Dus zolang een regime maar wettelijk bepaald dat hun criminele activiteiten staatsgeheim zijn, zitten ze veilig? Europa zou net alle klokkenluiders verregaande bescherming moeten bieden, alleen dankzij hen leren we over mistoestanden bij overheden en bedrijven.
zo werkt het nou eenmaal. Black ops zijn niet voor niets staatsgeheim en worden wel 'black' genoemd.
Men weet dat het niet door de beugel kan maar tolereert het wel.

Als er schokkende onthullingen zijn, betuigt men vaak spijt maar die spijt is voornamelijk vanwege het feit dat het is uitgekomen en niet omdat ze spijt hebben van wat er mis is gegaan.
Zolang BoJo van alles doet om vriendjes te worden met de USA (wat niet echt soepel loopt) zal er geen wonder geschieden.
Dit zou zomaar onderdeel kunnen zijn van een handelsverdrag, want de VK is nu te klein om een gebalanceerd handelsverdrag met de VS te kunnen overeenkomen.
Dat klopt, maar is wel enigzins off-topic. De uitlevering heeft een dubbele norm: de rechters en de politiek moeten het onafhankelijk van elkaar goedkeuren. Het is al lang duidelijk dat er geen politieke redenen zijn om de uitlevering tegen te houden (niet speciaal voor Assange; dat geldt voor verreweg de meeste uitleveringen).
Aangezien je stelling af hangt van wetgeving mag toch wel verwacht worden dat je dan ook uitleg geeft hoe wettelijk blijkt dat iemand niets strafbaars heeft gedaan. Anders is het namelijk wel erg makkelijk om te doen alsof democratisch gekozen wetten handhaven te vergelijken is met dictatuur.
De uitlevering is net zo goed op die wetgeving.

[Reactie gewijzigd door kodak op 10 december 2021 12:47]

Is het niet wat overdreven als Assagne in een zwaar beveiligde instelling vast wordt gehouden? Innocent until proven guilty, toch? :? Waarom dan iemand gelijk zwaar beveiligd weg stoppen? Zoveel vijanden zal Assagne toch niet hebben die hem bijvoorbeeld dood willen? :?
Misschien omdat hij buiten de deur nog steeds de middelen heeft om ernstige misdrijven van overheden te openbaren? Of zoals overheden dit graag verwoorden als: "gevaar voor nationale veiligheid".
Ik weet niet, maar zonder Assagne gaat de website WikiLeaks gewoon door... Dus als het echt een gevaar voor de nationale veiligheid was, dan zou de eerste stap het neer halen van de website zijn, niet de woordvoerder achter de site.
Volgens mij willen ze gewoon een voorbeeld van hem maken. De oprichter van silk rond heeft ook 2x levenslang gekregen, ook dat voelt wel erg alsof ze een voorbeeld willen maken van hem.

Besef je maar dat de VS je komt halen als je ze in de weg zit.

[Reactie gewijzigd door klonic op 10 december 2021 23:15]

Navalny zit er in s Rusland ook niet al te warmpjes bij. Tegengeluid tegen een regering geven is levensgevaarlijk.
Ze pakken hem inderdaad te hard aan, maar feit is wel dat hij ook bepaalde demonstraties heeft georganiseerd die alle perken te buiten gingen. Als je hier in Nederland de boekjes te buiten gaat bij het demonstreren, dan kom je er ook niet met een “sorry, ik zal het nooit meer zo doen” vanaf. Wél kom je er beter vanaf dan in Rusland; dat is zeker waar.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 12 december 2021 18:07]

Amerika schend meer mensenrechten dan china en rusland doen. dit zijn feiten. maar ja nog steeds wilt het westen geen feiten weten. altijd vingertje wijzen naar china en rusland en niet naar amerika. gewoon hypocriet gezeik hier in het westen.
Omdat hij al meerdere keren gevlucht is misschien? De vorige keer dat hij naar Zweden uitgeleverd mocht worden om daar terecht te staan voor de verkrachtingszaak heeft hij zijn huisarrest verbroken en is 7 jaar(!) ondergedoken in de ambassade van Equadoor om die rechtszaak te voorkomen (en tegelijkertijd zeggen ze fans: 'Geen veroordeling dus hij is toch onschuldig!' :p)

[Reactie gewijzigd door fsfikke op 10 december 2021 18:05]

Het laatste wat ik er van weet is dat het onderzoek gestopt is nav de verkrachting door Julian Assange.

wiki bron

Vermits dit onderzoek stop gezet is kan hij hier ook niet voor veroordeeld worden. De straf die hij wel moet krijgen is het ontvluchten van het land door de voorwaarden die zijn opgelegd in 2010 (huisarrest).

Dit lijkt me eerder misbruik te maken van internationaal recht om een "tegenstander" monddood te maken (en tevens een voorbeeld te geven, ook nog na Manning)
Hij is gevlucht om uit de handen van de Amerikanen te blijven, die proberen hem onder allerlei valse manier te pakken te krijgen. Dat lijkt nu eindelijk gelukt te zijn. Wanneer hij straks uitgeleverd word aan de USA dat zal hij voor zijn rest van zijn leven gemarteld worden. De Amerikanen willen zo iedereen bang maken, durf onze macht niet aan te raken of we krijgen je wel te pakken.

Terecht dat Assange doods bang de ambassade is ingevlucht. Nu komt er waarschijnlijk toch een einde aan zijn leven. Ik hoop dat het hem lukt om zelfmoord te plegen voor de martelingen beginnen.
Dat in zweden is bewezen dat het onzin is. daaorm is hij niet berecht. nog al logisch lijkt mij
Pff, al weer bijna 10 jaar aan de gang.
Ik blij het vreemd, vinden dat Amerika van mening is, dat ze o.a. hem mogen berechten. Terwijl hij de beschuldigingen niet eens op hun grondgebied heeft gedaan.

Is zo'n beetje dat ik hier in Nederland een bepaald geloof "beledig" en dat laten we zeggen Marokko om uitlevering vraag, Blijf het bizar vinden.
Als je Nederlandse staatsgeheimen vanuit het buitenland lekt zal Nederland (terecht) ook een uitlevering eisen.
De norm voor uitlevering is dubbele strafbaarheid: iets moet zowel hier als daar in de wet staan. Belediging van de Islam staat niet in de wet hier; schanding van staatsgeheimen is wel vrij universeel.
- Hij heeft beelden vrijgegeven van een helicopteraanval op Irakese burgers en journalisten van Reuters.
- Hij is tweemaal beschuldigd van verkrachting, deze zaken zijn ingetrokken en de zogenaamde vrouwen lopen nog vrij rond.

Als je opstaat voor het goede, komen overheden achter je aan om je leven te vernietigen.
Als je opstaat voor het goede, komen overheden achter je aan om je leven te vernietigen.
Definier 'goede' graag. Goed voor u, goed voor Assange, goed voor het beeld dat een partij probeert uit te stralen, goed voor veiligheid in een land?
- Hij heeft geheime documenten met informatie die het leven kan kosten aan honderden informanten zomaar te grabbel gegooid. Hoeveel mensen zijn er alsnog op de vlucht moeten slaan dankzij hem? Hoeveel zijn er vermoord? Een beetje degelijk journalist had het nodige gecensureerd. Daarom ook dat hij later is gaan samenwerken met journalisten.
- De verkrachtingszaken zijn nooit ingetrokken geweest maar kunnen wel degelijk heropend worden. Een zaak wordt in de ijskast gelegd als er geen kans is om vooruitgang te boeken. En dat die vrouwen rondlopen, is dat niet normaal? Zij beweren slachtoffer te zijn, niet de dader.

Als je openstaat voor het goede moet je ook je eigen fouten durven toegeven en het hoofd hooghouden.
En hoeveel mensen zijn er nu op de vlucht en/of voortijdig om het leven gekomen door diezelfde regering die nog steeds niet snapt hoe je legermacht en/of diplomaten terug moet trekken uit een land met een vijandig ingestelde regering?

Meest bekende voorbeelden daarvan zijn Vietnam en nu dan weer Afghanistan. De V.S. mogen dan wel schreeuwen dat er zoveel mensen hun leven niet zeker waren nadat WikiLeaks zaken bekend maakten, zelf doen ze het nog slechter.

Daarmee wil ik niet aangeven een voorstander van Assange te zijn, ik mag het karakter dat zich in de persoon Assange heeft kunnen ontwikkelen niet. Iets te vol van zichzelf (narcist) en destructief naar helpende handen. Had hij zich veel beter gedragen in de ambassade van Ecuador, dan had hij langer op hun beschermende hand kunnen rekenen. Of een staatsburger van Ecuador kunnen worden. Of op hulp bij een poging om de Britse politie te ontlopen.

Maar het was meer van: "Alsjeblieft politiepersonen, neem 'dit geval' zo snel mogelijk uit onze handen."
Snowden deed het stukken beter. Zelfs Manning verdient meer respect dan Assange.

Maar dat alles neemt dus niets weg van de V.S. administraties die wel heel graag met dubbele tong de nieuwsnetten met hypocriete woorden vullen.

*edit: - vergissing in landsnaam van de ambassade gecorrigeerd

[Reactie gewijzigd door GeroldM op 10 december 2021 19:11]

ze hebben hun aanklacht ingetrokken.
En laten we nog even kijken naar wat er echt aan de hand was: een gescheurd condoom is geen verkrachting maar goed de Zweden zijn van tijd tot tijd wel raar als het gaat om vrouwenrechten.
Het is ronduit kul wat je daar schrijft. Ik weet heel goed dat dit het verhaaltje is wat onder Assange fans circuleert, maar lees je aub in de feiten in (uitspraak van de hoogste Britse rechter mbt de uitlevering is een goed startpunt). Dit onderwerp is in elk Assagne bericht op Tweakers wel uitgebreid besproken omdat er altijd wel weer een halve zool voorbij komt die denkt dat ie er bij was.
The defence had argued that the allegations against Assange were not offences in English law and therefore not grounds for extradition. But Riddle said the alleged offences against Miss A of sexual assault and molestation met the criteria for extradition, and an allegation made by Miss B if proven "would amount to rape" in this country.

[Reactie gewijzigd door fsfikke op 10 december 2021 18:20]

Nu ben ik toch benieuwd waar je op doelt met "de Zweden zijn van tijd tot tijd wel raar als het gaat om vrouwenrechten"
het concept dat aanranding of minder vrij snel geschaard zou kunnen worden onder 'verkrachting'.
zoals ook bij Assange schijnbaar gesuggereerd werd: de vrouwen hadden vrijwilig sex met hem maar het condoom scheurde oid... en dan zou het verkrachting zijn?

Of als je de volgende ochtend spijt hebt je de man alsnog kan aanklagen?
Dat sentiment dus.
Dat sentiment dus.
Daar was in de aanklacht tegen Assange geen enkele sprake van.
De Britse rechter heeft bekeken of de zaak in het VK ook als verkrachting zou worden gezien, want alleen dan kon hij daarvoor uitgeleverd worden.
De conclusie was overduidelijk dat het ook in het VK verkrachting zou zijn en dus oordeelde rechter dat uitlevering aan Zweden mogelijk was.
Triest dat dat fabeltje dat het alleen in Zweden als verkrachting zou worden gezien vanwege hun "vreemde" wetten elke keer opnieuw terug komt.
Ken van de zaak niet alle details, je zou verwachten van een rechter dat hij/zij daar een deskundig oordeel over velt.
Enige wat ik nu zie is iemand (Assange) die van verkrachting verdacht wordt, maar niet veroordeeld. Voor mij ben je dan net zo onschuldig als ieder ander.
Het grappige is dat soms vrouwen juist meer rechten hadden (vanwege 'functionaliteit' wellicht). Bij het vergaan van een schip is het "vrouwen en kinderen eerst". Terwijl ze allemaal even goed/slecht kunnen zwemmen. Het leger werd eerst exclusief met mannen gevuld. En dat was niet vrijwillig en ook niet altijd goed voor de levensverwachting [van die mannen].

Inmiddels lijkt de maatschappij idd een tikkie door te slaan. Een vrouw voelt zich al onheus bejegend als ze een compliment krijgt van een man die ze toevallig niet leuk vindt. 8)7
dat is het verschil tussen mooi en lelijk.
Als je lelijk bent is het harassment, als je mooi bent is het flirten.
Vind het leger een goed voorbeeld, wat dat betreft zijn ze in Israel een stuk verder gefeminiseerd.
Als man moet ik het maar accepteren denk ik, zou het wel waarderen als er een duidelijkere lijn getrokken wordt zodat we gewoon weten waar we aan toe zijn bij het benaderen van een vrouwmensch.
het is ook een tricky item, 30 jaar geleden zou er waarschijnlijk de andere kant op geoordeeld zijn. Laten we hopen dat het recht snel het zuivere middenpad vind.
dat is ook weer zo'n dingetje inderdaad.

Daarom vind ik het een beetje vermoeiend worden als mensen elke keer weer over dat Zweedse akkefietje beginnen.
Assange is wél veroordeeld, in het VK (voor het overtreden van Britse regels; ontvluchten van justitie). De zaken in Zweden en het VS zijn niet gesponeerd, maar in de ijskast gezet zolang er geen voortgang in de zaak zat. Doorgaans telt verjaring niet als de dader zich actief aan justitie onttrekt, dus seponering komt ook niet dichterbij.
Hij is tweemaal beschuldigd van verkrachting, deze zaken zijn ingetrokken en de zogenaamde vrouwen lopen nog vrij rond.
Die aanklachten zijn niet ingetrokken. De zweedse regering heeft alleen maar besloten de zaak stop te zetten omdat er geen kans was dat hij op afzienbare tijd voor een zweedse rechter gebracht kon worden.
En uiteraard lopen de slachtoffers vrij rond.
Onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
Je snapt zelf hopelijk hoe dom deze uitspraak is? Assagne heeft 9 jaar ondergedoken in een ambassade* om de rechtszaak te ontlopen en uiteindelijk lang genoeg te frustreren dat Zweden het opgegeven heeft. Dan kan je niet zeggen "Zie je wel, het recht heeft gezegevierd, Assange is onschuldig!"

*met het slappe excuus dat door zijn fans zonder nadenken overgenomen werd dat hij in Zweden itt in het VK kans liep om naar de VS uitgeleverd te worden. Nu blijkt maar weer wat een onzinargument dat altijd was.
Je snapt zelf hopelijk hoe dom deze uitspraak is?
Wat een rare vraag, heb je daar ooit ' ja' op beantwoord gekregen?

Bewijs is bewijs. Zijn aanwezigheid of afwezigheid verandert daar niets aan. Mocht je over DNA beginnen. Er is geen DNA gevonden in het condoom. https://www.deccanherald....ange-sex-case-no-dna.html

edit: DNA van Assange, dacht ik spel het even uit

[Reactie gewijzigd door plasticmorals op 10 december 2021 18:33]

Zullen we de rechtszaak die er nooit is gekomen dan maar hier gaan doen op basis van krantenartikelen uit een Indiase krant?

Assagne heeft 7 jaar in een armoedige ambassade verscholen om te voorkomen dat hij terecht moest staan in deze zaak. Dat zegt mij meer dan een krantenartikeltje.
Dat was natuurlijk om te voorkomen dat hij werd uitgeleverd aan de VS.
Was het laatste deel van mijn post te veel voor je?

*met het slappe excuus dat door zijn fans zonder nadenken overgenomen werd dat hij in Zweden itt in het VK kans liep om naar de VS uitgeleverd te worden. Nu blijkt maar weer wat een onzinargument dat altijd was.
Was het laatste deel van mijn post te veel voor je?
Ook deze vraag snap ik niet. Is dat gemeen bedoeld? Ben je 14?

Hij wilde inderdaad voorkomen dat hij naar de VS werd uitgeleverd. De beschuldiging van verkrachting was slechts een vehikel. En zie daar dit artikel, hij wordt uitgeleverd, wat altijd al het doel is geweest.
Hoe kom jij er bij dat ze niet vrij rond zouden mogen lopen?
Onschuldig tot het tegendeel bewezen is toch?
Ik heb het natuurlijk over Assange.
Je zegt: "de zogenaamde vrouwen lopen nog vrij rond"
Bedoel je dat onschuldig tot het tegendeel bewezen word alleen maar van toepassing is op Assange?
Andere mensen hebben dat recht niet? Die vrouwen hebben dat recht niet?
Jij geeft immers heel duidelijk aan dat jij vind dat ze niet vrij rond zouden moeten lopen. Dus jij verklaart ze schuldig van iets waarop een gevangenis straf zou staan.
Jij noemt ze slachtoffers.
Ik noem ze valse beschuldigers.
Jij hebt ze bij voorbaat veroordeeld, zonder enige proces, zonder hoor en wederhoor. In jouw ogen schuldig tot het tegendeel bewezen word.
Ik noem ze slachtoffers omdat dat de juridische term is.

In tegenstelling tot jij hecht ik aan een rechtstaat.
Door hen slachtoffers te noemen veroordeel jij bij voorbaat Assange.
Het is vrij normaal dat de benadeelde partij slachtoffer genoemd word tijdens het proces, dus voordat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Daarnaast heb ik ze specifiek slachtoffer genoemd omdat jij in de reactie daarvóór klaagde dat zij vrij rond liepen, terwijl jij geen enkel bewijs of hebt dat ze een valse aangifte zouden hebben gedaan. Jouw enige reden om dat te roepen is omdat je een fan van Assange bent.

Maar ja, je noemt jezelf dan ook niet voor niets iemand met een plastische moraal.
Je leest dus duidelijk niet wat ik schrijf. Blijf lekker je kop in het zand steken. Het zal mij een worst wezen.

edit:
Hier nog de tekst "Wet uitbreiding slachtoffer rechten":
https://www.rijksoverheid...ten+nader+rapportfase.pdf
Waarin gesproken word over "verdachten" en "slachtoffers"

Stukje tekst hieruit:
artikel 258a 2
De voorzitter van de rechtbank kan ambtshalve, op vordering van de officier van justitie, op
verzoek van de verdachte of van het slachtoffer beslissen dat de verplichte verschijning van de
verdachte achterwege blijft in verband met zwaarwegende belangen van de verdachte, het
slachtoffer of een van de andere procesdeelnemers dan wel in het geval geen van de
procesdeelnemers de verplichte verschijning wenselijk of noodzakelijk vindt.

[Reactie gewijzigd door mjtdevries op 10 december 2021 18:25]

ik heb net nog een stukje tekst toegevoegd. Nu zie je zwart op wit in een wettekst dat er over slachtoffers word gesproken voordat er een uitspraak van de rechter is. Want tegelijkertijd gaat het over verdachten.
Duidelijker kan toch niet.
En kijk eens naar de balk in je eigen oog.
Kijk, een inhoudelijke reactie. Je kunt het wel. Wel jammer van die laatste opmerking weer.

Maar alsnog. In de wet mogen deze termen dan staan. Het wordt slachtoffer betekent niets zolang er geen bewijs is voor een misdaad. Ik snap niet waarom je Assange zo erg als een verkrachter wilt afschilderen. Heb je iets tegen hem? Het is belangrijk om neutraal te blijven.
Lees eens de thread terug. Jij doet steeds beschuldigingen die niet onderbouwt zijn. Ik doe dat niet.
Ik snap niet waarom je die vrouwen zo erg als valse beschuldigers wilt afschilderen. Heb je iets tegen hen? Het is belangrijk om neutraal te blijven!

Ik heb nergens gezegd dat hij een verkrachter is. Ik geef steeds aan dat hij iemand is die beschuldigd word van verkrachting.
Wat extra toelichting:
in het woord verdachte zit het woord 'vermeend' als het ware al ingebakken. Verdenking.
Maar in het woord slachtoffer niet. Dus 'vermeend slachtoffer' zou een eerlijkere tegenhanger zijn van 'verdachte'.
Ook al heeft God zelf die wet geschreven, de woorden zijn niet gelijkwaardig.

Dus door het woord slachtoffer te gebruiken in plaats van 'vermeend slachtoffer' kies je eigenlijk een kant.
Ja dat klopt. "vermeend slachtoffer" zou een veel betere term zijn.
Maar ja, ik maak de wetten niet en heb geen invloed op de termen die gebruikt worden.
Mijn eerdere comment:
Jij noemt ze slachtoffers.
Ik noem ze valse beschuldigers.
Maar je hebt moeite om jouw vooroordeel toe te geven omdat 'slachtoffer' zogenaamd juridisch een toegestaan woordje is, maar zoals ik aangaf is het geen neutraal woord.
Ja, logisch. Assange onttrok zich aan het verhoor, en dat verhoor was bedoeld om essentieel bewijs te leveren.
Als verhoor het enige essentiële bewijs is, is er sprake van een wel erg wankele zaak. Logisch dat er geen vervolg aan is gegeven.
De rechter die over de uitlevering van Assange oordeelde is wellicht een goede vriend van de minister van buitenlandse zaken. Dezelfde minister die ervoor heeft gezorgd dat hij werd uitgezet bij de ambassade van Ecuador, aldus dit artikel.

Zie ook de discussie over dit artikel op HN.
De VS ging in beroep tegen die uitspraak en betoogde dat Assange na uitlevering niet onder de meest stringente vrijheidsbenemende maatregelen zou vallen, tenzij daar op basis van eventuele toekomstige gedragingen van hem aanleiding voor zou zijn.
En 3 seconden na uitlevering is daar zeker huub huub barbatruuc toch "aanleiding" voor.
En "we hebben toch vergist in zijn gesteldheid - terwijl geen misstanden zijn ontdekt door het onderzoek dat we alvast hadden liggen, daarom betreuren we dat hij zelfmoord heeft gepleegd"

of
we horen gewoon nooit meer wat... gesloten deuren want: spoinage / nationale dreiging.
"dat Assange na uitlevering niet onder de meest stringente vrijheidsbenemende maatregelen zou vallen, tenzij daar op basis van eventuele toekomstige gedragingen van hem aanleiding voor zou zijn"

Binnen 24 uur na aankomst is die gedraging begaan. Gewoon omdat.
Dat maakt sowieso niet uit.

Ik geloof ze meteen dat hij niet in de meest stingente officieel bestaande gevanginis terecht komt. Hij is natuurlijk al jaren geleden in een FISA rechtbank veroordeeld en gaat direct naar een geheime faciliteit die niet op VS grondgebied is.

En dan mag hij vanwege covid via videoconferentie bij zijn publieke rechtzaak aanwezig zijn :P

[Reactie gewijzigd door KSU4reqY op 10 december 2021 18:03]

Goh, dit had niemand kunnen verwachten van de Britten. /s
Dit is hoe de rechtsstaat en democratie eruit ziet
Volgens mij is Assange recent getrouwd of hij wil op zeer korte termijn trouwen (hij heeft daar in ieder geval toestemmnig voor gekregen om in de gevangenis te mogen trouwen), mogelijk dat dit nog invloed kan hebben op zowel verdere procesgang als uitlevering.

toevoeging: tweet weer gevonden...
https://twitter.com/StellaMoris1/status/1458911877522767874

[Reactie gewijzigd door litebyte op 10 december 2021 13:51]

Het profiel van de user geeft aan dat ze verloofde is, dus ik denk niet dat ze al getrouwd zijn, maar dat het dus nog gaat komen. :)

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee