Spotify wil api-toegang Songshift intrekken vanwege export naar concurrenten

Spotify dreigde de api-toegang van de dienst Songshift in te trekken. De dienst maakte het mogelijk Spotify-nummers over te zetten naar andere muziekdiensten, maar volgens Spotify is dat tegen zijn voorwaarden.

Vanaf Songshift-versie 5.1.2 is het niet meer mogelijk muziek, nummers en afspeellijsten over te zetten van Spotify naar andere muziekstreamingdiensten zoals Apple Music, Deezer of Pandora. Het gaat alleen om het exporteren van Spotify-liedjes. Het blijft nog wel mogelijk nummers van andere services te importeren in Spotify. Andere muziekdiensten blijven verder wel gewoon ondersteund, schrijft het bedrijf. Songshift zegt teleurgesteld te zijn in de beslissing van Spotify, maar het bedrijf legt zich erbij neer.

Spotify zou tegen Songshift hebben gezegd dat het overzetten van muziek naar concurrerende diensten tegen de algemene voorwaarden van de streamingdienst zou zijn. Songshift kreeg daarop een ultimatum. Het moest de exportfunctie verwijderen, anders zou de hele api-toegang worden ingetrokken.

De beslissing valt op, omdat juist Spotify zich publiekelijk fel uitspreekt tegen machtsposities van platforms. Het bedrijf begon samen met Epic Games een coalitie om te lobbyen tegen Apple en het vermeende machtsmisbruik van Apple in de App Store. Spotify heeft nog niet gereageerd op de situatie rondom Songshift.

Update: Tweaker rootpowered merkt op dat een andere dienst, TuneMyMusic, dezelfde functie stop heeft moeten zetten.

Door Tijs Hofmans

Redacteur

12-10-2020 • 09:57

135 Linkedin

Reacties (135)

Wijzig sortering
Tijd dat de EU ingrijpt.. Ze moeten voor Clouddiensten (het meewerken aan) Portability verplicht maken. Consumenten moeten zonder opgeworpen hindernissen kunnen overstappen naar een concurrent. Is kwestie van gezonde concurrentie mogelijk maken.
Dit is hetzelfde als "Nummerbehoud" als je naar een andere telco overstapt.

[Reactie gewijzigd door CyBeRSPiN op 12 oktober 2020 10:11]

Tijd dat de EU ingrijpt.. Ze moeten voor Clouddiensten (het meewerken aan) Portability verplicht maken.
Dat is al verplicht, vanuit de GDPR:
The data subject shall have the right to receive the personal data concerning him or her, which he or she has provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided
Personal data is zeker niet je playlist.

Persoonlijke data is data waarmee je geïdentificeerd kunt worden.
Dus liedjes uit je collectie, je playlist, ... dat is allemaal geen gdpr gevoelige data en valt er dus niet onder.

Dan heb je natuurlijk nog de randgevalletjes waarbij mensen hun naam als naam van een playlist gebruiken, om het allemaal lekker ingewikkeld te maken.

Maar denk dus niet dat GDPR je hierbij gaat helpen.
Personal data is zeker niet je playlist.

Persoonlijke data is data waarmee je geïdentificeerd kunt worden.
Dus liedjes uit je collectie, je playlist, ... dat is allemaal geen gdpr gevoelige data en valt er dus niet onder.

Dan heb je natuurlijk nog de randgevalletjes waarbij mensen hun naam als naam van een playlist gebruiken, om het allemaal lekker ingewikkeld te maken.

Maar denk dus niet dat GDPR je hierbij gaat helpen.
Je playlist valt zeker wel onder persoonsgegevens. Definitie in artikel 4.1 AVG: "Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Zolang gegevens over jou door iemand te koppelen zijn aan jouw persoon zijn het persoonsgegevens. Je playlist zegt iets over je muziekvoorkeuren en is (door Spotify) te koppelen aan jouw persoon. Aangezien je je playlist zelf hebt samengesteld valt die onder gegevens die je aan Spotify hebt verstrekt, Spotify de grondslag voor het verwerken van je playlistst baseert op "een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b" en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht valt dit onder het Recht op overdraagbaarheid van gegevens uit artikel 20 AVG. Daarmee heb je ook het recht dat "de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden"

M.i. is Spotify hierop (tenzij ze andere manieren bieden voor de overdraagbaarheid) dus wel degelijk aan te spreken op basis van de AVG.

M.vr.gr: een privacy professional
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
De vraag is echter of een playlist wel informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon is of dat jij persoonlijk van mening bent dat dit zo is. Ik betwijfel dat. Stel ik maak een playlist op basis van de laatste CD van een bekende artiest; wat zegt dat over mij als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon? Vrij weinig tot niets lijkt mij. De playlist zal ook niet uniek zijn. Het is in dit voorbeeld hooguit het identificatiekenmerk van de playlist wat naar mij terug te koppelen is.

[Reactie gewijzigd door Bor op 12 oktober 2020 11:33]

De definitie van persoonsgegevens onder de AVG is heel erg breed. Er is ook al jurisprudentie dat bijvoorbeeld kentekens en ip adressen persoonsgegevens kunnen zijn. Die zeggen ook niet meer over de persoon die ze "gebruikt" dan dat deze persoon ze gebruikt heeft.
Die zaken zijn daarbij wel uniek en direct te koppelen aan de gebruiker die het kenmerk in gebruik heeft. Maar geldt dat ook voor een playlist wat eigenlijk bestaat uit een verzameling links naar nummers en albums? Dat is een andere orde dan een direct identificerend kenmerk als een kenteken of een IP adres.

[Reactie gewijzigd door Bor op 12 oktober 2020 12:21]

Ik snap waar je heen wilt maar ook niet opzichzelfstaande gegevens zijn in combinatie met (direct of indirect) identificerende gegevens, persoonsgegevens. Neem bijvoorbeeld de uitslag van je Corona test. Puur de uitslag van een Corona test is niet uniek, dat is alleen maar "positief"of "negatief". In combinatie met jouw naam is het echter wel een persoonsgegeven. Omdat de GGD jouw naam bij de uitslag heeft is ook die uitslag in de database van de GGD een persoonsgegeven. Zo ook dus de playlist op spotify, dit is voor Spotify een persoonsgegeven omdat zij weten bij wie de playlist hoort.

:-)
persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar de persoon herleidbaar zijn, dus NAW, ip-adres, mac-adres van smartphone (zowel bluetooth als wifi), kenteken. Stel dat je een spotify playlist zou krijgen via de mail, zou je die dan zonder verder aanvullende informatie kunnen herleiden naar de eigenaar ? Lijkt mij niet, en al helemaal niet met zekerheid naar één persoon, dus daarom valt zo'n playlist alleen niet onder persoonsgegevens.
Gepseudonimiseerde gegevens zijn nog steeds persoonsgegevens (want indirect herleidbaar), geanonimiseerde gegevens zijn geen persoonsgegevens, want niet herleidbaar en die vallen dan ook niet onder de AVG. Uitgangspunt is wel dat geanonimiseerde gegevens ook echt niet herleidbaar zijn, dus vaak is de beste methode om data ook te aggregeren na het anonimiseren.
persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar de persoon herleidbaar zijn, dus NAW, ip-adres, mac-adres van smartphone (zowel bluetooth als wifi), kenteken. Stel dat je een spotify playlist zou krijgen via de mail, zou je die dan zonder verder aanvullende informatie kunnen herleiden naar de eigenaar ? Lijkt mij niet, en al helemaal niet met zekerheid naar één persoon, dus daarom valt zo'n playlist alleen niet onder persoonsgegevens.
Half goed.

Persoonsgegevens zijn inderdaad gegevens die herleidbaar zijn naar een specifiek individu, of informatie die direct over iemand gaat. Jouw godsdienst, sexuele geaardheid, politieke voorkeur of vakbondslidmaatschap zijn daarom ook persoonsgegevens (bijzondere persoonsgegevens, zelfs). Niet direct naar jou herleidbaar, maar wel informatie over jou. Aldus de AP.

Een persoonlijke Spotify-playlist is dat dus ook.
Natuurlijk ben je identificeerbaar aan de hand van een playlist. Je playlist zal niet uniek zijn maar bevat natuurlijk patronen. Je muzieksmaak is westers en als er ook maar één Nederlandstalige song tussen zit is je nationaliteit al met grote zekerheid te achterhalen. Een artiest die in je buurt optreed kan je playlist beïnvloeden en een locatie weggeven en een aankoop van een ticket voor een artiest kan je in kaart brengen. Het hangt er allemaal vanaf hoe je je data beschermt en de meeste mensen doen dat niet dus ook via een playlist ben je te identificeren
Je muzieksmaak is westers en als er ook maar één Nederlandstalige song tussen zit is je nationaliteit al met grote zekerheid te achterhalen.
Dat maakt op zich niet uit vanuit het oogpunt van de GDPR. Het gaat om informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat iemand waarschijnlijk uit Nederland komt (wat je ook nog kan betwisten want België, Zuid Afrika etc) is geen informatie waarmee je een individueel persoon kunt aanduiden.
Volgens mij voeg je nu een (onterrecht) criterium toe aan of iets een persoonsgegeven. @nandervv zegt het ook al in andere woorden, maar het is niet zo dat iets alleen een persoonsgegeven is als het tot een individueel persoon leidt. Denk maar aan onbetwistbare persoonsgegevens zoals voornaam of geboortedatum, alleen in combinatie zijn die (mogelijk) uniek, maar niemand trekt in twijfel of het om een persoonsgegeven gaat.

Ik houd mij verder buiten de discussie of afspeellijsten wel of geen persoonsgegeven zijn omdat dit volgens mij niet zo vaststaat. Er is voor zover ik weet geen jurisprudentie over en het zou ook van de situatie kunnen afhangen. Ik volg de discussie wel met veel plezier want dit levert interessante argumenten op.
Een makkelijke manier om over de GDPR na te denken is het volgende : verkleint een gegeven het aantal personen dat dit zou kunnen zijn? Zo ja, dan is het een persoonsgegeven.

Als je een playlist van nederlandstalige rap aan een persoon waar ik bevriend mee ben zou laten zien, dan weten ze dat ik het niet ben.

Playlists kunnen daarnaast, zeker als je opslaat wanneer iemand deze gemaakt heeft (en afspeelt) een vrij accuraat beeld geven van iemands gemoedstoestand..
Wat je noemt is allemaal irrelevant voor de definitie van persoonsgegeven onder de AVG. Zoals hierboven al in een andere reactie haarfijn is aangegeven zijn persoonsgegevens "Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". De m.i. veel gemaakte fout is te denken dat het alleen identificerende gegevens zou betreffen, maar dat is niet zo. De Spotify accounts zijn (door Spotify) te herleiden tot natuurlijke personen. Daarom zijn de accounts en alle gegevens die daarmee samenhangen (welk abonnement je hebt, playlists etc.) voor Spotify persoonsgegevens en zijn ze daarmee gebonden aan de AVG. Dat wil niet zeggen dat de Spotify-accounts en bijbehorende gegevens voor de rest van de wereld ook als persoonsgegevens gezien moeten worden. Niet voor iedereen zijn geldt immers dat Spotify accounts te herleiden zijn tot een geïdentificeerde of identifceerbare natuurlijk personen. Niet iedereen heeft immers de informatiepositie om dat te kunnen doen. Zo zie je dat ook de context van belang is; wat voor de ene partij een persoonsgegeven is, hoeft voor de andere partij niet per se een persoonsgegeven te zijn.
Dat iets niet uniek is betekent hier niets volgens mij. Als je dat doortrekt dan zijn al jouw aankopen individueel ook niet uniek, dus zijn al jouw aankopen bij elkaar geen informatie over jou als persoon? Lijkt me niet.
De avg heeft die regel juist ingeschakeld om overstappen mogelijk te maken. Dus ja, van toepassing.
Maar de playlists gemaakt op de algoritmes van Spotify zijn wel uniek:
"Made for you"
"Uniquely yours"

Al die playlisten die gemaakt worden op basis van jouw luistergedrag vallen (nmm) dan wel weer onder de GDPR en die mag je ook niet exporteren. Ik denk dat Spotify hier in het grijze gebied van de GDPR loopt en het geen klaar gemaakte zaak is, vermoed wel dat als hier een rechtszaak overkomt dat dit dan in het voordeel van de consument zal vallen aangezien de GDPR voor de burger is.
Maar dat zijn automatisch gegenereerde playlists; wat anders dan je eigen zelf samengestelde playlist.

Het vervelende aan de AVG is dat veel zaken voor interpretatie vatbaar zijn en soms nogal vaag zijn omschreven of niet verder zijn gespecificeerd.

[Reactie gewijzigd door Bor op 12 oktober 2020 11:39]

Zekers maar zover ik weet maakt Spotify geen verschil er tussen dat je zelf gemaakte playlists niet mag exporteren en gegenereerde wel.
Ik denk dat er legal niks mis is met die fomuleringen en ze wel degelijk duidelijk zijn. Bedrijven proberen echter te obfusceren (zoals altijd als er winst te maken valt) en daardoor is het voor kleinere concurrenten of afhankelijke bedrijven niet haalbaar om hun rechten af te dwingen. Tijd dus dat een toezichthouder (in dit geval uit Zweden?) optreedt.
Dan zegt dat over jou als persoon dat je dat een leuke cd vindt. Combineer dat met de rest van de playlists op je account, en je hebt een aardig specifiek profiel te pakken. Het gaat dan ook niet om die ene playlist die niet uniek is, maar om je hele account die wel uniek is.
Stel ik maak een playlist op basis van de laatste CD van een bekende artiest; wat zegt dat over mij als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon?
Dat zegt dat jij de moeite hebt genomen om zelf een playlist te maken van die laatste CD. Dat heb je waarschijnlijk gedaan omdat jij dat interessante muziek vindt. Je hebt niet van iedere nieuwe CD een playlist gemaakt. En dat is dus al (voor Spotify) interessante informatie.

edit: Zoals mjz2cool dus al schreef...

[Reactie gewijzigd door PPie op 13 oktober 2020 08:09]

M.vr.gr: een privacy professional
Serieus? Je gaat een eigen bijzonder vrije interpretatie van nog niet door bevoegd rechters in vergelijkbare gevallen getoetste regelgeving kracht bijzetten door te roepen dat je privacy professional bent?

Dat heet een "argumentum ad verecundiam", oftewel een "beroep op autoriteit", en is een populaire drogreden om zwakke (of onverdedigbare) argumenten alsnog trachten van geldigheid te voorzien.

Speciaal voor jou laat ik er een reductio ad absurdum op los: als je jouw duiding van art. 4.1 volgt mag je niets meer over wie dan ook opslaan, en kun je in de praktijk databases als geheel afschaffen, gezien je net hebt gesteld dat zelfs ademhalen op straat een persoonsgegeven is, gezien het naar mij als persoon te koppelen is, en mensen die dat toevallig horen verplicht zijn mee te werken aan het vernietigen of overdragen van hun kennis van het geluid van mijn ademhaling.

Nee meneer de privacy professional (sic), zo werkt de wereld niet. Hier in het Westen maakt de wetgevende macht wetten, voert de uitvoerende macht die uit, en toetst de rechterlijke macht dat onafhankelijk aan redelijkheid en toepasbaarheid. De AVG heeft als doel het beschermen van privacygevoelige informatie van en over personen, niet het faciliteren van eenvoudiger leverancier switchen. Zou wat worden.
Ik denk dat jouw begrip van Playlist: “De lijst van titels en artiesten” iets anders is dan wat @chime eronder verstaat: “De collectie muziek die door de playlist wordt beschreven”.

Ik kan me niet voorstellen dat Spotify rechtmatig bezwaar kan maken tegen het overdragen van de lijst titels en uitvoerenden, maar natuurlijk wel tegen het overdragen van de onderliggende auteursrechtelijk beschermde werken.
Dat staat ook helemaal niet ter discussie. Alleen of ze het makkelijk moeten maken.
Zo lang ze de koppeling tuseen je account en je playlist maar kunnen verbreken is er niets waar de gpdr iets over te zeggen heeft. Je playlist is persoonlijk, als in smaak, maar niet per se persoonsgebonden.

De data die onherroepelijk herleidbaar is naar jou als persoon moet overdraagbaar zijn, de rest kan gewoon losgekoppeld worden en daarbij alle herleidbaarheid verliezen.
Nu zit er wel een catch in die redenering. 1 van je playlists wordt namelijk automatisch gevormd door likes. Er is in die situatie dus sprake van het volgen van persoonlijk gedrag.
Maar is die koppeling naar jou als persoon 'hard'? Een muzieksmaak deel je met vele mensen. De playlist zelf kun je niet gebruiken om te achterhalen van wie het is. Dat kan enkel door de koppeling met je account. Je account bevat de persoonsgerelateerde gegevens.
Er zijn zat andere mensen die veel nummers van K3 in hun lijst hebben staan.
Dat ligt eraan, zijn afspeellijsten (waar het hier vermoedelijk om gaat) jouw persoonlijke data?
Ja. Deze gegevens zijn gekoppeld aan jouw account, je ID staat erbij, dus het zijn persoonsgegevens. Tenzij ze de playlist en alle revisies ervan verwijderen (en dus geen audit trail meer hebben) blijft dat zo en valt het onder gegevens die ze verplicht zijn aan te bieden.
Als ik als aanbieder van de dienst een algemeen anoniem account aanmaak en ik verander de koppeling van jouw playlist naar dat account, dan is niets van de playlist herleidbaar meer naar jouw persoon. De playlist zelf is geen persoonsgegeven.
Puur speculatie want IANAL, gebruikt Spotify niet ook playlist en play history om hun algoritme te voeden voor je discover playlists? In principe is dit soort data uniek aan jou...
Het gaat in het geval van Spotify alleen niet om persoonlijke data. Dan nog is het jammer dat ze importeren wel toe staan vanuit concurrenten (als ik dat goed begrijp), maar exporteren niet.

Update: nu ik er over nadenk, zou het toch wel persoonlijke data zijn? Het zijn immers niet de nummers zelf die geëxporteerd worden, maar informatie die aan jouw account gekoppeld is.

[Reactie gewijzigd door mjz2cool op 12 oktober 2020 10:34]

Wat bedoel je met die link?
Dat Spotify wel denkt dat ze jouw voorkeuren kunnen matchen op een persoonlijk (ander) profiel. Blijkbaar zegt je collectie aan speellijsten dus wel degelijk iets over jou als persoon. Ik denk ook wel dat het gebruikt kan worden (misschien in combinatie met andere publiek beschikbare data) om je te identificeren...
Ja dat klopt, maar wat ik ook heb toegevoegd aan mn reactie, de afspeellijsten die je maakt zijn wel persoonlijke data, gezien dat aan jouw account is gekoppeld.
Waarbij je je af kan vragen of een lijst met muzieknummers of een playlist behoort tot "personal data". 't Is vast handig voor klanten die over willen stappen, maar ik denk niet dat je met GDPR/AVG in de hand wijzend naar dit specifieke artikel je gelijk gaat halen...

[Reactie gewijzigd door Tukkertje-RaH op 12 oktober 2020 10:24]

Als je ze zelf samengesteld hebt is het per definitie persoonlijke data, het zegt immers iets over je persoonlijke voorkeuren.

/edit - misschien te snel geweest, de GDPR op zich beschermt alleen data die tot een natuurlijk persoon te herleiden is. Maar dat wordt wel breed geïnterpreteerd.
"Since the definition includes “any information,” one must assume that the term “personal data” should be as broadly interpreted as possible."

[Reactie gewijzigd door Anders op 12 oktober 2020 10:53]

Tijd voor een rechtzaak dus of bestuurlijke actie vanuit de EU
De gdpr kunnen ze ook al argument gebruiken om Songshift de toegang te ontzeggen, gezien Spotify verantwoordelijk is voor het beheer van die gegevens.

Voor de fun ga ik mijn gegevens eens opvragen om te zien of mijn playlists er ook in zitten.

[Reactie gewijzigd door IStealYourGun op 12 oktober 2020 11:30]

Je vergeet alleen even dat Cyberspin bedoelde dat je makkelijk over moet kunnen stappen, hij bedoelde niet dat je de data die Spotify over jou heeft kunt opvragen. Dat laatste heeft nogal weinig zin bij overstappen, het is niet alsof je dat 1 op 1 kunt importeren ofzo (als je dat überhaupt zou moeten willen).
Groot probleem gaat zijn van hoe je zoiets zou kunnen gaan bolwerken.

In welke standaard ga je dat gieten?
De discussie daar rond alleen al gaat jaren aanslepen, want vergeet niet, het gaat niet enkel over liedjes.

Wat doe je met zaken die vrij uniek zijn voor 1 cloud provider, hoe omvat je dat in die standaard.

Vanaf wanneer zou het verplichten om het aan te kunnen leveren in dat formaat?

Wat is de impact op investeringsbereidheid van bedrijven?
Het zou even goed kunnen dat dit concurrentie moeilijker gaat maken, voor nieuwe spelers kan het moeilijker worden om ergens in te stappen.

Want meer regelgeving wilt vaak zeggen dat het geheel duurder wordt.


Het overzetten van een telefoonnummer is dan nog een vrij gemakkelijke: daarvoor is per land een standaard, en het is een vrij klein gegeven.

Interessant gegeven hier rond zou zijn waar deze zaken onder vallen.
Ben jij de auteur van die gegevens? Wat mag je daarmee doen? Wat is de impact van de gebruiksvoorwaarden van spotify op deze gegevens? Heb jij recht om die gegevens in een leesbaar formaat aan te krijgen? ...

[Reactie gewijzigd door chime op 12 oktober 2020 10:34]

Spotify hoeft niet perse zelf alles te faciliteren, noch hoeft er eerst een standaard te komen. Bedrijven als Songshift voorzien nu in zo’n oplossing. Spotify zou dat niet mogen tegenwerken omdat het duidelijk bedoeld is om concurrentie te dwarsbomen.
Er is geen standaard formaat maar je mag als ik het goed begrepen heb hoeft het ook niet dat het 1 op 1 hetzelfde is als van concurenten. Het gaat erom dat de data in een leesbaar en bruikbaar bestand aangeleverd worden. Sommige diensten leveren alleen een PDF en ik vraag me af of dat goed genoeg is. Kickstarter levert meerdere json bestanden die relatief makkelijk zijn te analyseren en te gebruiken.

Een functie dichtzetten voor dergelijke partijen mag, maar Spotify moet zelf de functie om het te exporteren wel leveren.
Wat is de impact van de gebruiksvoorwaarden van spotify op deze gegevens? Heb jij recht om die gegevens in een leesbaar formaat aan te krijgen?
Wettelijk gezien heb je er in Eutopa recht op volgens de GDPR, het maakt niet uit wat de algemene voorwaarden zeggen.
Ik kende het niet en ben opzoek gegaan naar alternatieven, maar blijkbaar hebben deze ook al een verzoek van Spotify gehad: https://www.tunemymusic.com.
Thanks, had ik nog niet gezien! Ik heb een update in het stuk gezet.
https://soundiiz.com werkt nog @Tijs Hofmans

Al was mijn Spotify account vanmorgen wel ineens "weg". Opnieuw gelinkt en nu snel alles nog aan het overzetten naar Apple Music. Soundiiz heeft een Platform-to-Platform service waarmee je alles in een keer over zet.

Ik was enorm fan van Spotify en dan met name de "Release Radar". Maar die is ook al weken de weg kwijt en ik krijg alleen nog maar rommel geserveerd. Dit is wel weer een sneue zet zeg.

Update 10:59 — Spotify is wel van de Soundizz homepage verwijdert.

[Reactie gewijzigd door sandervd00 op 12 oktober 2020 10:59]

Op zich is dit nieuws al 'oud'. De ontwikkelaar van FreeYourMusic, een soortgelijke app heeft +- 2 jaar geleden een blogpost geschreven waarin Spotify aangeeft dat ze de API key van FreeYourMusic opheven als zij het exporteren van playlists vanuit spotify niet stoppen.

Wat ik ervan begrijp is dat zij toen over zijn gegaan van een officiële API naar een soort van webscraper die de playlists uitleest waardoor zij 'officieel' geen voorwaarden verbreken.

[Reactie gewijzigd door .Mac op 12 oktober 2020 16:04]

Ik heb zelf eens https://freeyourmusic.com/en gebruikt, een vergelijkbare dienst; ik heb nog geen aankondigingen van die partij gezien, laatste activiteit was vorige week op Twitter.
Tsja, dit is onder andere de reden waarom ik het altijd zo moeilijk heb gevonden om het "time to play fair" platform van Spotify serieus te nemen.

Spotify is zelf totaal geen lieverdje. Ze betalen hun artiesten super slecht uit, forceren muziek op je waar ze voor betaald krijgen zonder dit te disclosen, zijn te lui om goed te investeren in software (kijk bijv. naar het nog steeds missen van 2FA ondanks duizenden forum posts, of het feit dat de Apple Watch app door de community is gemaakt omdat ze zelf te lui waren dit te doen, maar wel Apple onder de bus probeerde te gooien hiervoor).

Er valt wat voor te zeggen dat Apple niet helemaal juist speelt, maar Spotify heeft imo ontzettend last van de pot verwijt de ketel, en ik hoop ook dat er eens wat rechtszaken tegen Spotify zelf gespannen gaat worden als ze zo doorzetten.
Spotify maakt geen winst (ze hebben in hun bestaan al meer dan 2.7 miljard euro verlies gemaakt bron:https://www.statista.com/...s-revenue-and-net-income/). Van welk geld moet Spotify artiesten beter uitbetalen? (btw, Spotify betaald de artiesten niet. Spotify betaald de platenmaatschappijen, die dan de artiesten uitbetalen)

Voorts is dankzij Spotify de dalende trend van muziekuitgaven (door piraterij) door de consument omgekeerd. Dankzij spotify heeft de muziekindustrie eenmaal meer inkomsten dan zonder spotify.
(btw, Spotify betaald de artiesten niet. Spotify betaald de platenmaatschappijen, die dan de artiesten uitbetalen)
Neen, Spotify betaalt direct aan de persoon of bedrijf welke de rechten bezit. Dit zijn lang niet altijd platenmaatschappijen. In mijn familie heb ik iemand die muziek op Spotify heeft en zij wordt per keer dat het liedje gespeeld wordt ca 0,005 EUR betaald direct door Spotify.
En niet te vergeten dat ze de Linux API binary hebben verwijderd.

Dus geen CLI Spotify players meer :(
Ik gebruik op het moment gewoon spotifyd in combinatie met spotify-tui, allemaal in de terminal, zonder problemen. Heb ik iets gemist?
Heb 't over libspotify, de officiële C API
Een app maken voor de Apple Watch is iets anders dan deze ook goedgekeurd krijgen
Was gewoon mogelijk, alleen had spotify er geen zin in.
Klopt, er was een fan-made app (meegemaakt op Reddit dit stukje), en Spotify heeft na een hoop gezeur deze opgekocht en probleemloos de Apple App Store in.
Als een third party dit kan zou Spotify zelf dat ook moeten kunnen.
Tja zo zie je maar weer hoe hypocriet bedrijven kunnen zijn.
Anoniem: 1463186
@ro8in12 oktober 2020 10:19
Spotify is altijd al een vrij hypocriet bedrijf geweest. Ze doen met deze rechtszaak alsof ze helemaal pro-consument zijn, maar ze steken al sinds het begin een dikke middelvinger op naar de consument.

Een aantal jaar terug was ik wat actiever op de fora van Spotify. Die stonden barstensvol met goede feature suggesties, bugs die werden aangekaart etc. Wat Spotify daarmee deed? Helemaal niks, soms reageerden ze met het zeggen 'Bedankt, maar we doen hier niks mee' maar meestal werden ideeën die duizenden reacties hadden niet eens erkend door Spotify. In plaats daarvan veranderden ze het logo van groen naar iets anders groen en kondigden ze het aan alsof het revolutionair was. De fora op die dag waren niet zo pro-spotify laten we maar zeggen.

Dat de rechtszaak er is vind ik goed, maar Spotify is zo anti-consumer als ze kunnen zijn. Ze kopen zelfs podcasts op tegenwoordig, omdat ze weten dat ze het kunnen. Dikke middelvinger naar de consument, maar ondertussen doen alsof ze de good guy zijn.
Dat niet alleen. Ze waren aan het klagen dat Apple anti-competitief was, omdat bepaalde API’s op de Watch niet toegankelijk waren. Daarop heeft Apple deze in de eerstvolgende WatchOS release direct beschikbaar gemaakt. Vervolgens heeft Spotify, tot woede van veel gebruikers die dachten nu de relevante features te krijgen, er he-le-maal niets mee gedaan. Maar ze zeuren er nog altijd over op Time to Play Fair. Spotify speelt niet fair.
Ik deel deze ervaring helemaal en ben ook gestopt met suggesties op het forum.
Alleen heeft Spotify wel een ander belangrijk voordeel. De API kan dor iedereen gebruikt worden en zo kun je je eigen aanpassingen maken.
Zo heb ik bijvoorbeeld mijn eigen functie gemaakt om song/artist/album te verwijderen zodat ik niet afhankelijk ben van de grillen van Spotify. Ook kun je je eigen export/import maken, maar dat kun je ook downloaden vanuit je account.
Tja,

Mocht Spotify de rechtszaak tegen Apple winnen dan heeft Songshift mooie jurisprudentie om naar te verwijzen als ze alsnog toegang willen afdwingen zullen we maar zeggen....
Geen idee waarom je op 0 gemod stond, want dit lijkt me volledig on-topic!
Als het gaat om playlists, dan zou ik het inderdaad een beetje hypocriet vinden.
Als het gaat om muziekbestanden, dus de daadwerkelijke nummers, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Dan zal copyright het probleem zijn.
Uit het verhaal meen ik op te maken dat het om de daadwerkelijke muziek gaat, maar ik vind dat niet geheel duidelijk verwoord.
Voor zover ik weet werkt songshift zo:
Je logt in op je Spotify account en op bijvoorbeeld Apple Music.
Je "exporteerd" een playlist van Spotify naar Apple Music.
Songshift gaat dan alle nummers in je spotify lijst opzoeken op Apple Music en deze toevoegen op een nieuwe lijst op je Apple Music. Als Songshift dit nummer niet kan vinden, dan voegt Songshift deze niet toe.

Dus hij exporteerd geen muziekbestanden.
Spotify zou als het goed is dit soort data moeten laten exporteren volgens de AVG (portsbiliteit van data is daarin opgenomen als het goed is), dus theoretisch moet zo'n dienst kunnen blijven bestaan als Spotify zich aan de regels houdt. Het gaat alleen wat minder makkelijk omdat je eerst om een data-export moet vragen.
Playlist zijn geen persoonsgegevens...
Songshift kopieert je playlists of je library naar een andere dienst, dus alleen de lijsten, niet de muziek zelf. Dan zou het niet in de App Store staan :P.
Het logische antwoord op de komst van Apple One. Spotify is mogelijk toch een beetje bang voor deze all-in-one-dienst? Of komen er verdere maatregelen - zoals het opheffen van Family-accounts - en probeert Spotify op deze manier alvast te voorkomen dat users overstappen.

Hoe dan ook, een zorgelijke ontwikkeling. Ik ben ooit overgestapt van Google Play Music naar Spotify en het was toen al een crime om alle nummers een voor een weer toe te voegen.
Ik kan me dat wel voorstellen. Aanbod is ongeveer gelijk. Apple ecosysteem heeft een goede integratie van Apple Music en prijs is vergelijkbaar en Apple geeft je dan nog 50GB opslag. Alleen heb je er volgens mij niet zoveel aan als je Android devices in huis hebt
Apple Music is er ook voor Android (en op het web/via iTunes voor op de PC)
https://play.google.com/s...apple.android.music&hl=en
Ik ben zelf 6 jaar geleden van Spotify naar Dezer overgestapt met een soort tool die hier beschreven werd. En dit soort praktijken laten mij ook niet snel weer naar Spotify overstappen.
Iemand nog goede alternatieven voor Spotify? (Geen Apple Music, ik heb geen Apple devices meer). Ik mis Pandora erg (steengoede AI qua nummer ontdekking e.d. Spotify zuigt daarin hard), maar die is in Nederland helaas niet beschikbaar. Ik heb nog een tijd Google Play Music gehad waar ik best tevreden over was, maar dat gaat nu naar Youtube Music en dat vind ik dan weer een gedrocht.

[Reactie gewijzigd door !GN!T!ON op 12 oktober 2020 12:22]

Apple Music werkt ook op Android en Windows.
Ik gebruik altijd al Deezer, bevalt prima. Echt het enige nadeel is dat Spotify ondertussen wat dominant is geworden / standaard, dus vrij veel lijstjes die je links en rechts krijgt aangeboden zijn voor spotify. Sommige internetradio's etc hebben ondersteuning voor Spotify en niet allemaal ook voor Deezer (maar veel ook wel). Als je dat net als mij allemaal niet super belangrijk vind, bevalt Deezer prima.
Nummer herkenning gebruik ik af en toe, werkt niet altijd, maar weet niet of alternatieven dat beter doen en zal ook afhangen van je muziek genre.
Zou je dit ook kunnen zien als machtsmisbruik van Spotify? Zelf heb ik ook uitgezocht hoe je simpel spotify playlists kan overzetten baar YouTube music, zonder je gegevens aan een externe app te geven.

In het kader van andere discussies zie je dat vrijwel grote tech bedrijven toch alles proberen voor eigen gewin en niet voor hun klanten. Tenzij ze dat zo kunnen verkopen.
Dat niet, maar Spotify doet precies hetzelfde wat Apple in hun ogen doet... je klanten aan de voorwaarden houden.
Ik denk dat dit wel eens gechallenged kan worden in een Europees hof; zijn jouw playlists en geschiedenis van jezelf of van Spotify? Als ze van jezelf zijn, heb je alle recht om de data op te vragen en ermee te doen wat je wilt - onder andere dus importeren in een andere dienst.

Misschien een ander verhaal als het de fysieke audiobestanden zijn natuurlijk. Gaat dit om de metadata (playlists, geschiedenis, etc) of de audiobestanden zelf?
Ik zou zeggen dat ala jij de playlist maakt, dit van jou is. Zowel ‘intellectueel’ eigendom als persoonlijke gegevens over jouw luistervoorkeuren wat onder GPDR zou kunnen vallen.

Als zelfs een mobiel nr jouw eigendom is die je mag meenemen naar een andere provider, dan is dit dat zeker ook.
Dan geld dat ook voor reacties op Tweakers? Er is weliswaar de MyReact - maar volgens mij geen RSS/XML of API om je eigen data te downloaden?
Gaat volledig om de Metadata.

En je playlists zijn jouw persoonlijke voorkeuren en vallen daarmee dus onder de GDPR wetgeving.
In het artikel kan ik niet goed lezen wat nu eigenlijk niet wordt toegestaan door Spotify:
- exporteren van je gedownloade muziek naar een andere dienst => licentietechnisch waarschijnlijk niet toegestaan door de licentiegevers.
- exporteren van jouw lijstjes met favorieten tijdens het sporten, koken, zondagochtend ontbijtje, etc. => als ze je gaan dwingen om die titels één voor één over te tikken dan lijkt me dat gewoon pesterij en misbruik maken van je macht; dus een laakbare actie.
Het gaat om het tweede, puur de metadata
Ik zit even te kijken op https://developer.spotify.com/terms/ en zie nu inderdaad in artikel 1f staan dat je op geen enkele manier manier een competatief product of service mag maken met hun api:
Do not use the Spotify Platform, Spotify Service or Spotify Content in any manner to compete with Spotify or to build products or services that compete with, or that replicates or attempts to replace an essential user experience of the Spotify Service, Spotify Content or any other Spotify product or service without our prior written permission.
Dat is wel een erg brede definitie en straalt uit dat ze ongelofelijk bang zijn voor concurrentie. Misschien wel vanwege de concurrerende partijen?
Goh, ik kan het ergens wel begrijpen dat je als bedrijf niet toelaat om met jouw API concurrerende diensten te helpen/voeden.

Nu is de vraag, waarom dan niet omgekeerd? Exporteer uit concurrerende dienst en importeer in Spotify? niet relevant als je van Spotify naar een andere dienst wil gaan :+

Tijd om 2 tooltjes uit te brengen: eentje die een xml kopie download van je playlist, en een ander (van een ander bedrijfje) die dit kan importeren in een andere dienst?

[Reactie gewijzigd door Primuszoon op 12 oktober 2020 12:40]

Tijd om 2 tooltjes uit te brengen: eentje die een xml kopie download van je playlist, en een ander (van een ander bedrijfje) die dit kan importeren in een andere dienst?
Dat mag dus niet vanwege de "any manner" in dat stukje...
Dit is geen bescherming, maar concurrentiebelemmering. Het gaat namelijk niet om de titels, maar om de beleving en geluidskwaliteit van de muziek. Dat bereik je door integratie met allerlei devices en applicaties die gewoon goed werken, maar niet door het belemmeren van exporteren van lijstjes van gebruikers.
Die gebruikers wilden namelijk toch al weg, of andere services naast Spotify gebruiken, en die geeft je zo nog een schop na...
Nu is de vraag, waarom dan niet omgekeerd? Exporteer uit concurrerende dienst en importeer in Spotify? niet relevant als je van Spotify naar een andere dienst wil gaan
Maar wel relevant vanwege de wederkerigheid. Waarom accepteer je wel een import maar geen export?
"Do as I say, not as I do" :)
Precies dat!
Predik open systemen, maar niet als het je eigen systeem raakt...
Open systemen en Spotify... moet je eens proberen een podcast feed toe te voegen van een podcast die niet al in hun collectie zit. Dat kan dus simpelweg niet. De podcast functie in Spotify zou wat mij betreft niet zo mogen heten.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee