Europese Commissie wil digitale grenzen lidstaten wegnemen

Brussel heeft voorstellen op tafel gelegd die de zogenoemde digital single market een stap dichterbij moeten brengen. Onder meer leveringskosten bij grensoverschrijdend online-shoppen moeten omlaag en muziek- en videodiensten moeten hun aanbod over landen gelijk kunnen trekken.

De voorstellen van de Europese Commissie om van Europa een enkele digitale markt te maken, moeten eind 2016 gerealiseerd zijn. Een van de drie pijlers van het pakket met voorstellen is dat consumenten en bedrijven betere toegang tot digitale goederen en diensten in andere lidstaten moeten krijgen. Onder andere moeten de verzendkosten omlaag: een meerderheid van de bedrijven zou de hoge kosten als een probleem zien bij grensoverschrijdend aanbod, terwijl klanten lage leveringskosten juist als een enorm voordeel zouden zien.

Daarnaast zouden consumenten bij het kopen in alle lidstaten met vergelijkbare regels beschermd moeten worden en moet ook het afdwingen van die regels sneller en consistenter. Brussel belooft daarvoor de Regulation on Consumer Protection Cooperation onder de loep te nemen.

Verder wil de Commissie een einde aan 'ongerechtvaardigd' geo-blocken. Veel diensten hanteren verschillen in prijzen en aanbod tussen verschillende lidstaten, onder andere omdat per land de rechten voor muziek en video geregeld moeten worden. Zo heeft Netflix in veel landen een ander aanbod. Volgens de EU blokkeren diensten hun aanbod echter ook vaak uit commerciële overwegingen en hier zou een einde aan moeten komen.

Harmonisatie van onder andere auteursrechtregels moet er daarnaast ook voor zorgen dat bijvoorbeeld streamingdiensten eenvoudiger hetzelfde aanbod in verschillende Europese landen kunnen aanbieden. De eerste voorstellen om de regels aan te passen moeten er eind dit jaar liggen. Netflix zegt tegen Hollywood Reporter echter niet te gaan wachten op de Europese regelgeving, maar dat het zelf al bij onderhandelingen pan-Europese overeenkomsten in de wacht probeert te slepen.

Een andere pijler waar Brussel voorstellen onder schaart gaat over het zorgen voor een gelijk speelveld voor bedrijven. Onder andere gaat de Commissie de invloed van zoekmachines, social media en app stores op de markt bekijken. Bovendien moet de privacy van burgers beter beschermd worden. Google ligt al tijden onder vuur in de EU vanwege zijn machtspositie met zijn zoekmachine en Facebook kampt in veel lidstaten met onderzoeken naar zijn privacybeleid. Vorige week nog sprak Facebook zich uit tegen deze 'terugkeer naar nationale regulatie'. Door de verschillen in regelgeving zouden Facebook-gebruikers in de toekomst sommige nieuwe functionaliteit pas later, of in het geheel niet krijgen, waarschuwde de dienst.

De Europese Commissie gaat verder bekijken hoe internetpiraterij aangepakt kan worden, maar details hierover zijn er nog niet. Daarnaast moet er een European Cloud-initiatief komen dat er onder andere voor moet zorgen dat clouddiensten een Europees certificaat kunnen krijgen en gebruikers eenvoudiger van cloudaanbieder kunnen wisselen.

D66-Europarlementariër Marietje Schaake steunt het in gang zetten van een enkele digitale markt, maar is sceptisch over de voorstellen. "Ik vrees dat de lidstaten de voorstellen zullen afzwakken en dat zij niet bereid zijn de veranderingen in gang te zetten. Economische groei en innovatie worden momenteel tegengehouden doordat er 28 verschillende systemen van regels zijn en niemand wil bewegen."

Door Olaf van Miltenburg

Nieuwscoördinator

06-05-2015 • 13:41

83 Linkedin

Reacties (83)

83
81
63
0
0
0
Wijzig sortering
Doe dit dan gewoon wereldwijd, enige waar ik in EU mee te maken heb qua digitaal content is de UK (ebay, BBC materiaal etc), die toch al beetje 'raar' in de EU zit. Netflix echter is veel meer US gerelateerd, zaken aankopen/spelen is veelal Azië.

Ze hebben altijd van die leuke ideeën, maar er lijkt nooit over te zijn nagedacht en de uitwerking is al helemaal niet wat ze er ooit van dachten, af en toe beetje praktisch denken mag wel, wij zijn gewoon anders dan bv een US.
Anoniem: 126717
@SinergyX6 mei 2015 13:59
Het is een mooie eerste stap, en goed voor de economie. En de klant! Netflix is bijvoorbeeld nog steeds niet in heel Europa uitgerold puur omdat ze in elk land apart nieuwe afspraken moeten maken en per land rechten moeten afdragen. Een markt, een regel.
Waarom is dit goed voor de economie? Wat wij elders kopen, wordt hier niet verkocht.

De EU kan beter eens een blik werpen op waar zij zelf onderdeel van uitmaakt: de overheid.
Van harmonisatie is totaal geen sprake.
Ze zouden eens kunnen nadenken over:

Waarom moet ik BPM betalen voor een tweedehands auto uit het buitenland?
Waarom mag ik geen zorgverzekering in het buitenland afsluiten?
Waarom mag ik geen hypotheek in Denemarken afsluiten?
Waarom moet ik meer MRB betalen dan een Belg?
Waarom bestaan roamingkosten nog steeds?
Waarom betaal ik meer loonbelasting dan een Duitser?
Waarom moet ik betalen voor slecht presterende banken en economieën?
Waarom zijn de grondprijzen hier zo hoog?
@andreetje Zo werkt een moderne economie niet en zo werkt een economie die ook maar enigszins verweven is met de wereldeconomie al helemaal niet. "Wat men elders koopt, koopt men hier niet" gaat voorbij aan het feit dat men, om een versimpeling van J.S. Mill te gebruiken, het totaal nut wel verbeterd kan worden hierdoor. Als men ergens anders iets goedkoper aanbiedt en ik als Nederlander het daar koop houdt dat in dat mijn welvaart relatief groter is dan wanneer ik dat voor veel geld hier moet kopen. Alhoewel dat jammer is voor mensen die dat directe product niet goedkoper kunnen verkopen, zorgt het er voor dat ik andere dingen wel weer kan doen. Het is te simpel om te stellen dat makkelijkere toegang tot goedkopere markten lijkt tot economische problemen thuis. Dat heeft zich, mits onverstoord, nog nooit voorgedaan.

Het tweede punt van je stelling gaat voorbij aan de wijze waarop de Europese Unie is georganiseerd. Alhoewel de digitale markt al tijden is aangemerkt door de Lidstaten (en Commissie) als een onderdeel van de interne markt, zijn alle zaken die jij noemt expliciet uitgezonderd van Europese harmonisatie. Dit omdat er onder lidstaten een angst is dat het of intern beleid te zeer destabiliseert (zorg, hypotheken, pensioenen) of omdat het wordt gezien als iets dat te zeer nationaal beleid/belang betreft (belastingen). Voor beide stel ik voor dat je dan wel een politieke partij begint (oprecht, zelfs D66 brand zijn handen niet aan dit niveau van integratie) dan wel dat je de discussie op andere wijze in Den Haag start. Echter voor een groot deel hangt het samen met de vrijheid die elk land voor het inrichten van zijn eigen samenleving en zelfs ik als groot voorstander van de EU vind dat een grote verworvenheid.

Banken redden is een politieke discussie die feitelijk buiten de EU instellingen plaatsvind en grotendeels nationaal gebeurt. In hoeverre je daar daadwerkelijk voor betaalt is daarnaast moeilijk vast te stellen en valt tot op zekere hoogte onder de noemer: "Ik rijd geen auto waarom betaal ik mee voor het onderhoud ervan"

Grondprijzen zijn totaal los van elke internationale economische orde en zijn voor een groot deel zelfs op het micro niveau geregeld. "Wat de gek er voor geeft" is nooit echt goed te regelen door wetgeving.
Leuk en aardig om J.S. Mill aan te halen maar maximalisering van welvaart is juist hetgeen nu de grootste economische en sociale problemen veroorzaakt. Door maximalisering van totale welvaart is minimalisering van welzijn ontstaan wat uiteindelijk tot een veel groter probleem leidt dan een economisch model ooit zal kunnen bevatten.

En hetzelfde geldt voor het feit dat er wellicht elders zaken goedkoper te kopen zijn. Ook dat zorgt voor een vermindering van welzijn op de locatie waar níet gekocht wordt. En wellicht is die vermindering tijdelijk maar hij is zeker niet fictief en heeft zeker ook invloed op de sociale situatie. Beste voorbeeld is mischien nog wel Griekenland; het welzijn daar is sterk ondermijnt doordat er een poging is gedaan welvaart te maximaliseren.
Nogmaals ik probeerde het enigszins te versimpelen, maar wat jij aanhaalt is weer een ander symptoom. Wanneer opkomende landen niet diegene zijn die profiteren van het voordeel dat ze bieden, vind een eenzijdige verrijking plaats. De discussie over welzijn vs welstand hangt daar ook nauw mee samen en speelt ook in de discussie over hoe om te gaan met kapitaal opbouw.
Griekenland is een compleet ander verhaal. Griekenland heeft welzijn proberen te kopen met welvaart die het niet had. Uit elk onderzoek blijkt dat doordat Griekenland heeft gelogen over zijn economische opbouw ten tijde van toetreding tot de Euro, ze vervolgens veel te goedkoop geld hebben kunnen lenen onder voorwaarden die ze nooit hebben kunnen voldoen. Wat ze nu inderdaad parten speelt is dat het moeilijker is om een (synthetisch) relatief voordeel te creeeren zoals lage rente, lage muntwaarde of lage lonen.
In elke normale situatie is er niet per definitie sprake van een welzijns vermindering door stijging van welvaart in de Mills zin van het woord wanneer dit niet verstoort wordt door of overheden, of kapitaal.
wanneer dit niet verstoort wordt door of overheden, of kapitaal.
Maar alles wordt toch altijd verstoord door kapitaal en overheden? :+
Het maakt wel degelijk uit waar wij iets kopen. Wanneer in de grensgebieden burgers in Duitsland tanken en winkelen, veroorzaakt dit in Nederland: lagere omzet, minder inkomstenbelasting, minder btw, minder accijnzen, meer werkeloosheid en minder loonbelasting. Het geld wat wij in Duitsland besteden, is uit onze economie.

Ik begrijp heel goed dat landen niet kunnen en willen harmoniseren. Daar verschillen we te veel voor. En daarom is de euro een mislukking en daarom zal de EU nooit een succes worden.
In dat geval moet je ook geen vrij verkeer van diensten toestaan.
Wij hebben een zeer hoge werkeloosheid, en tegelijk werken hier honderdduizenden Polen (en zijn er Polen met een uitkering...). Nou kun je daar allerlei interessante theorieën op los laten hoe goed dit alles is voor Europa, maar in Nederland zijn duizenden gezinnen gewoon zwaar de pineut.
Een Nederlandse chauffeur met 1500 euro vaste maandlasten kan niet concurreren met een Pool met 300 euro vaste lasten.

Wij Nederlanders hebben alleen maar nadelen van de EU. Exporteren deden we al voordat de EU er was, dus daar hebben we de EU ook niet voor nodig.
Volgens mij doen Polen vooral de baantjes die de Nederlanders niet willen doen. Hard werken in de tuinderijen zie je niet snel Nederlanders voor in de rij staan.
Daarnaast kunnen de Polen geen uitkering krijgen als ze daar geen rechten voor opgebouwd hebben in Nederland. Net als wat er in het VK gezegd wordt dat de EU migranten massaal naar hun eilandjes komen om daar uitkeringen aan te vragen is op basis van EU wetgeving, en nationale wetgeving nooit mogelijk geweest. Ook voegen de immigranten vele miljarden toe aan het BBP.
Er zijn dus volgens jou honderdduizenden Nederlanders die een werkeloosheidsuitkering genieten op kosten van werkenden, die kunnen gaan werken maar dit niet willen.

Ik kan eigenlijk geen betere reden bedenken om alle Polen de toegang tot ons land te ontzeggen, om zo de uitkering die honderdduizenden werkelozen te beëindigen.
Let wel, dit gaat om miljarden euro's aan uitkeringen voor blijkbaar luie mensen, met daarnaast nog een innings- en controle- en uitkeringsapparaat zoals dat nergens ter wereld te vinden is.

Een verzorgingsstaat kan alleen blijven bestaan als je er zuinig mee omspringt.
Blijkbaar willen we er in Nederland vanaf. Want wie denkt dat dit waanzinnige monster nog lang houdbaar is, komt bedrogen uit.

Van een BBP kunnen wij niet eten. Sterker nog, de verdiensten van de Polen verdwijnen gedeeltelijk uit Nederland maar wij moeten er wel extra voor aan de EU afdragen.
Ja. Ik verwacht niet dat mensen die relatief hoog opgeleid zijn en werkloos thuis zitten aan de slag zullen gaan in de kassen.

Daarnaast betekent een hoger BBP ook dat er meer belasting geheven wordt. Dus ook al sturen de Polen een deel van hun besteedbare inkomen terug naar hun thuisland dan betekent dit niet dat Nederland geen belastinginkomsten heeft geheven over dit loon.
Er zitten juist heel veel laagopgeleiden thuis in de bijstand en in de WW.
We kunnen hier allerlei theorieën op los laten, maar het is wel duidelijk dat Polen hier goud verdienen en een nagel aan de doodskist van de verzorgingsstaat vormen.

Dus:
1. Onze eigen laagopgeleiden hebben geen werk
2. Bedrijven die nog geen laagbetaalde Polen in dienst hebben die 10 uur per dag maken worden uit concurrentieoverwegingen gedwongen dit ook te doen. Dat maakt het probleem nog groter.
3. Een groot deel van wat hier verdiend wordt verdwijnt naar het buitenland
4. De Nederlandse vrachtwagenchauffeur met studerende kinderen komt in de WW, dan in de bijstand, moet zijn huis verkopen, komt in de schuldsanering door de restschuld en springt voor de trein.
5. Door de vele inkomensafhankelijke subsidies loont het voor laagbetaalden niet echt meer om te gaan werken. Sterker nog, sommigen gaan er financieel op achteruit.

Realiteit in Nederland anno 2015. In een notendop hoe een ooit welvarend land in 20 jaar tijd arm wordt.
Dit gaat heel hard off-topic, maar je redenering klopt niet.
1) Polen verdienen hier geen goud. Als alles gaat zoals Europees en Nederlands geregeld is dan werken Polen voor Nederlands cao loon en dragen zij Nederlandse belastingen daar over af.
Wanneer dit niet zo is, is er sprake van uitbuiting. Dit gebeurt inderdaad en is illegaal maar wordt amper op gecontroleerd. De uitbuiting vind plaats door Nederlandse bedrijven die vervolgens Nederlandse klanten een lagere prijs bieden.
2) Dat is wederom een uitbuitingsprobleem dat niet uit de EU voortkomt maar vanuit landgenoten die misbruik willen maken van een systeem.
3)Een groot deel van wat hier verdient wordt en hier belasting over wordt betaald verdwijnt naar het buitenland alwaar het niveau van welvaarst stijgt waardoor de Nederlandse (of Duitse of Franse) diensten voor het hogere segment interessant worden terwijl ze nu niet te betalen zijn voor relatief nieuwe lidstaten. Als trade-off kopen wij relatief goedkope arbeid of benzine of alcohol of wat dan ook wat de welvaart voor de gewone burger vergroot.
4) Erg overtrokken reactie, maar de realiteit is waar laaggeschoolde arbeid migreert er vaak of een nieuw soort arbeid voor in de plaats komt, of de laaggeschoolde arbeid zich specialiseert. Mooi voorbeeld is bijvoorbeeld mannen die op booreilanden werken of lascertificaten bezitten. Ik ken verschillende technische bedrijven die overal ter wereld Nederlanders in willen zetten. Ja, er is altijd een groep mensen die van elke economische beweging de dupe is ten koste van het geluk van anderen, daarom is er sociale zekerheid. (Die nu dus ook door buitenlanders wordt gevoed, want loonbelasting)
5) Deze categorie bestond al heel, heel ver voor er ook maar vergaande Europese harmonisatie was en heeft daar absoluut niets mee te maken. Uit elk onderzoek blijkt dat de doorsnee burger het allerliefst gewoon werk wil en nuttig bezig wil zijn. Persoonlijk accepteer ik het feit dat er mensen zijn die dat niet willen en probeer ik me daar niet druk over te maken. Een van de redenen waarom er een discussie is over een basisinkomen voor alle inwoners is omdat dit werkt met alle kennis die we hier over hebben en dus het zware toetsings en controle systeem (dat heel duur is) afstoot ten bate van een eerlijker systeem.

De realiteit die je schetst klopt niet. Nederland is nog steeds een van de meest welvarende landen ter wereld. Economische realiteit veranderd altijd en het is de uitdaging om de mensen die daar als 1000 jaar lang het minst weerbaar tegen zijn te beschermen. Jarenlang heeft de EU zich alleen op (interne) handel gericht, maar meer en meer is sociale zekerheid voor iedereen in een globaliserende wereld daar een onderdeel van. Het verhaal 'in 20 jaar arm' is ook nogal cru. In de jaren 80 ging het vele malen slechter met ons 'gewone burgers', geen werk, moeilijke bureaucratische voorzieningen, geen opties.
Nu is het zo dat in het meest extreme geval die vrachtwagen chauffeur zijn diensten ook ergens anders in Europa kan aanbieden, zijn kinderen eventueel gratis in Duitsland kunnen studeren (zijn ze ook nog eens gewilder op de arbeidsmarkt, want buitenland ervaring) en hij bijzonder weinig last heeft van inflatie of prijs-instabiliteit.
Ik snap je argumenten en ik ben me zeer bewust van het beeld dat wordt opgeroepen in de media en op straat, maar het verhaal klopt niet. Kritisch zijn is niet 'tegen' zijn, kritisch zijn is willen weten hoe het zit.

[Reactie gewijzigd door Maupertus op 8 mei 2015 11:58]

Chapeau, duidelijk verhaal!

Ik denk dat wij het op sommige punten niet eens zullen worden.

1. De Polen verdienen goud in de zin dat de salarissen hier 5x zo hoog zijn als in Polen.

2. Met 10 uur werken per dag is niks mis; dat heb ik ook vaak gedaan. De Pool is er ook toe bereid, maar veel Nederlanders niet. Zolang je betaald krijgt is er geen sprake van uitbuiting.

3. Wat jij beschrijft kan nooit goedmaken wat een ww'er kost.

4. Wij hebben nog nooit zo'n hoge werkeloosheid gehad als nu. Toeval? M.i. zitten wij in een neergaande spiraal van hoge staatsuitgaven voor de verzorgingsstaat, hoge lastendruk, lager besteedbaar inkomen, faiilisementen in het MKB, hoge werkeloosheid. Dat honderdduizenden (...) Oost-europeanen hier werken maakt het er bepaald niet beter op.

Mijn reactie is erg gechargeerd, maar niet helemaal onrealistisch. Vele veertigers en vijftigers worden nu gedwongen zzp'er om niet in de geschetste situatie te komen, en werken voor hongerloontjes.

5. Het is niet de schuld van uitkeringsgerechtigden dat met alle toeslagen erbij een laagbetaalde baan niet meer loont. Het is de schuld van de wetgever. Ik geef de calculerende burger groot gelijk. Maar het blijft een ziek systeem dat werken niet loont. Daar gaat een land aan ten onder.

Het basisinkomen zou dit moeten oplossen, maar dat is onzin.

Waarom loopt het huidige systeem vast? De lasten zijn hoog, dus de uitkeringen moeten hoog zijn. Een steeds kleinere groep werkenden wordt steeds hoger belast om dit systeem in stand te houden. Straks gaan de babyboomers in de AOW. Het wordt onbetaalbaar.
Het systeem wordt koste wat kost in stand gehouden door steeds verder te nivelleren. Tot modaal inkomen loont werken netto niet meer. En die grens wordt steeds hoger.

Het basisinkomen zou dit dolgedraaide systeem moeten redden. Echter, wie gaat dit basisinkomen betalen? De verhouding werkenden - niet werkenden zal met zo'n riante uitkering nog ongunstiger worden. Werken zal niet meer lonen onder anderhalf modaal.

Het basisinkomen zal de verzorgingsstaat alleen maar versneld onbetaalbaar maken.

En die voordelen: je hoeft geen controles meer uit te voeren, minder ambtenaren nodig... Gaan we die overbodige ambtenaren ook een basisinkomen geven? Wie betaalt dat?

Strikt genomen is basisinkomen nivellering op nog grotere schaal. De problemen zullen dus toenemen: werken wordt nog minder lonend en de loonkosten worden nog hoger.

Basisinkomen is duidelijk niet de oplossing. De enige oplossing is het verlagen van de lastendruk voor werknemers.

De Nederlandse welvaart neemt in duizelingwekkend tempo af. We temperen al 15 jaar de salarissen, maar de staatsuitgaven nemen 6% per jaar toe. De belastingdruk neemt toe en tegelijk trekt de overheid zich terug.
Huizen onder water, restschulden, mensen die hun hypotheek, huur of zorgpremie niet meer betalen, winkelketens die failliet gaan, (jeugd-) werkeloosheid die oploopt, Europa dat technologisch steeds verder achterloopt, de banken en de zuidelijke landen die wij op de been moeten houden....
Nee, er is helemaal geen reden voor optimisme.
Was het vroeger zo dat een crisis wel weer gevolgd werd door een opleving: er is nog geen kaarslichtje aan het einde van deze tunnel (ongeacht de staatspropaganda in de aanloop naar de verkiezingen).
Snap wat je bedoelt als we dat ooit 1 willen hebben. Moeten we als alle EU burgers stemmen voor, De Europese Staten. Het is dan ook goedkoper om ons te beschermen tegen invasies als die ooit nog komen gaan. Dan kunnen we 1 leger des Europa maken. :)
Maar zoiets duurt nog wel een tijd, de huidige generatie zal dit niet maken als dit ooit komt zitten alle mensen geboren tussen de jaren 1960 & 1980 al in bejaardenhuis of ze zijn gepensioneerd.
In NAVO verband kunnen we al samenwerken. Daar hebben we de EU niet voor nodig.
Wij nemen defensie uberhaupt niet serieus, gezien de jaarlijks afnemende uitgaven (wat m.i. zeer onverstandig is, maar dat terzijde).
Yup. Goede punten. Ik vraag me dan ook af of men hiermee niet eerder probeert om de gemiddelde burger te paaien voor het concept van de 'Europese Eenheid' die momenteel op zo veel punten faalt in de hoop de negatieve opinie bij de burgers daarover een beetje om te buigen.

Steeds meer mensen beginnen door te krijgen dat o.a. die monetaire unie (euro) een gefaald experiment is en niet alleen door een steeds onvermijdelijker wordende Grexit en het wanhoopsbeleid van de ECB. En van politieke eenheid is al helemáál geen sprake. Dan proberen we het maar met heel klein stukje commerciële eenheid met slechts zeer beperkte impact voor de gemiddelde consument als het überhaupt al realiseerbaar zou zijn wat ik ernstig betwijfel gezien de forse praktische problemen waaronder huidige regelgeving en de grote hoeveelheid partijen die dit zullen gaan proberen tegen te houden.

Eind 2016? Laat me niet lachen. Ik denk dat ze hopen zo de steeds groter wordende kritiek weer een jaartje te kunnen afzwakken. Vooruitschuiven van het erkennen en onder ogen zien van de gigantische echte problemen in Europa is the name of the game onder politiekers vrees ik. Want een echte oplossing hebben ze gewoon niet buiten erkennen dat het allemaal gefaald heeft en het allemaal maar grotendeels terug te draaien.

En dat willen ze zo lang mogelijk niet hoeven toegeven. Want dan zal de vraag gesteld gaan worden: "Maar waarom hebben jullie het dan in godsnaam laten gebeuren en zolang laten voortbestaan?" En die vraag willen ze koste wat kost niet hoeven te beantwoorden. En dat snap ik wel. Ik ben alleen niet bereid te accepteren dat daarvoor het welzijn en de welvaart van een paar honderd miljoen mensen opgeofferd blijft worden.

[Reactie gewijzigd door CaptJackSparrow op 6 mei 2015 15:23]

Helaas wordt de publieke opinie zo gemanipuleerd dat men denkt dat de EU ons welvaart heeft gegeven, terwijl het omgekeerde waar is.
Een rijk land is in nivelleringsverband altijd de pineut. Er wordt likkebaardend naar onze pensioenpotten gekeken door de Brusselse wolven. Om met Plassterk's woorden te spreken: dat geld zit daar maar in de potemonnee van burgers, terwijl politici het nuttig kunnen "investeren".

Kritiek op de EU wordt afgedaan met populisme of onderbuikgevoelens. En dat terwijl we het experiment gewoon fallikant fout zien gaan.
Dezelfde harmonisatie kan er ook voor zorgen dat op europees niveau, o.a down / upload diensten verboden kunnen worden. Het wordt klaarblijkelijk niet verteld, maar dit is meestal de stap daartoe. Nederland is al geen lidstaat meer, veto recht is allang ingeleverd en kan alleen 'adviseren' bij een besluit, totaal geen inspraak meer.
Koop Hollandse waar!
Ik persoonlijk ga nog liever een uur voor me uit staren dan een Nederlandse serie kijken ;) mijn God wat een meuk.
Ik ben Nederlander. Ik vind dat Nederland uit de EU moet. Wij hebben wel de lasten, maar niet de lusten van de EU.

Neem de naheffing, die waarschijnlijk naar de 1 miljard euro gaat. Die wordt veroorzaakt door een nieuwe rekenwijze, waarin ook de zwarte economie wordt meegerekend.

Samengevat betalen de legaal werkende Nederlanders de belasting betalen die zwartwerkers ontduiken.
Leuk verhaal uit de euro.

Vooruit dan net als Zwitserland met een dure munt zitten, export naar de kloten, werkloosheid.
Moeten we al niet spreken over koersverschillen en de nadelen voor Nederland als export land.

De lage euro maakt het mogelijk dat wij nu goed kunnen exporteren, de Duitsers trouwens ook, die draaien nog steeds dankzij de lage euro.

Dat er dingen kunnen en moeten veranderen ben ik het mee eens, uit de euro, populistisch verhaal.

Samengevat kan de eru beter iets doen aan de belastingconstructies van multinationals. Samengevat, betalen wij meer belasting omdat die grote bedrijven bijna niets betalen.
Zwitserland is een stinkend rijk land dat dankzij de als een tierelier draaiende economie nu een luxeprobleem heeft. Ik zou willen dat Nederland hetzelfde "probleem" had.

Duitsland en Nederland hadden een sterke munt en goede economieën. Duitsland draaide ook goed toen de euro sterk was.

Wij moeten helemaal niet blij zijn met een zwakke euro. Het betekent dat de EU economie zwak is. Een zwakke munt maakt onze economie minder competitief. De toenemende export is leuk voor de korte termijn, maar voor de zwakke euro gaan we een hoge prijs betalen.

De euro is een rampzalig gedrocht. Voor ons een te zwakke munt, voor de zuidelijke landen te sterk.
De geldpersen worden aangezet om de zuidelijke landen te helpen. Met de geldpers wordt het werkelijke probleem onder het tapijt geschoven: zwakke zuidelijke economieën die het globaal niet redden. Tegelijk maakt het bijdrukken ons arm. Ons geld devalueert.

Jij kunt het populistisch vinden, maar na 15 jaar euro heeft Europa er nog nooit zo slecht voorgestaan. En niets wijst er op dat de euro een succes gaat worden. Griekenland is op sterven na dood. Wij hebben een ongekend hoge werkeloosheid en lage groei. De plannen zijn dat wij nog meer moeten gaan bijdragen om het zuiden te helpen.

Wij betalen een hoge prijs voor een experiment dat al lang mislukt is maar toch wordt doorgezet.
Zwitserland is een stinkend rijk land
Zwitserland is enkel een rijk land door het bankgeheim, waardoor het grootste deel van het criminele en zwarte geld van de wereld daar veilig is. Door de onnoemelijk vele financiële instellingen, met goedbetaalde werknemers en de superrijken die periodiek hun geldzaken komen regelen in Zwitserland, bulkt het land inderdaad van het geld. Dat heeft niets te maken met het feit Zwitserland niet in de EU of de Euro zit.
Zodra het bankgeheim wordt opgeheven zijn er te veel financiële instellingen, is er voor de meeste superrijken geen reden meer om naar Zwitserland te gaan en stort de Zwitserse economie in. Dan komen de Zwitsers in Brussel bedelen om bij de EU te mogen en hun dan waardeloze Zwitserse frank in te ruilen voor de Euro.
Duitsland en Nederland hadden een sterke munt en goede economieën. Duitsland draaide ook goed toen de euro sterk was.
.

De Euro is nog steeds sterker dan toen het 13 jaar geleden fysiek geïntroduceerd werd. Het is alleen minder sterk dan op het sterkste punt. (Toen klaagde iedereen trouwens dat de Euro te sterk was en onze export te duur was.)
We zullen zien hoe het de Zwitsers vergaat. Voorlopig zitten zij aan de juiste kant.

Juist Nederland is kwetsbaar. Onze banken liggen onder vuur. Oogappeltje Shell ziet de olieprijzen halveren. De gaskraan in het noorden wordt half dichtgedraaid. Wij krijgen grote naheffingen uit de EU. Wij hebben een kleine maakindustrie. Wij zijn sterk in diensten verlenen waar niemand op zit te wachten.

Pakjes van Rotterdam naar het Ruhrgebied brengen, dat is onze kracht (...).

Intussen stijgt de werkeloosheid, stijgen de lasten en stijgt de staatsschuld. De zorg is onbetaalbaar en slecht geworden dankzij mevrouw Schipper's partij.

Toen de euro er nog niet was, hadden de zuidelijke landen hyperinflatie. Nu moeten hun zwakke economieën hetzelfde presteren als de Duitse economie. Gaat het nu al wat beter met Griekenland, Italië en Spanje? Integendeel: ze worden steeds zwakker. En zelfs de Franse economie redt het niet, zelfs niet met staatssteun, Chinezen en Europese subsidies.

Zuidelijke economieën hebben hoge inflatie nodig. Wij niet. We passen dus domweg niet bij elkaar in één munt. Een kleuter begrijpt dat nog.

Nu de euro in Europa is ingebed, zitten we in een zware crisis. Wij worden intussen beroofd met nivellering op internationale schaal.

Dat de euro nog best sterk is, is geen verdienste van de EU maar van een zwakke Amerikaanse en Japanse economie.

Ik ben totaal niet optimistisch gestemd voor de toekomst. Dat komt omdat keer op keer de verkeerde financiële maatregelen worden genomen door politici.
Er is een gigantsich verschil tussen een EU-wijde en wereldwijde vrije markt te bouwen.
Mee eens. Als ik op HDtracks.com een album wil kopen dan kan dat soms niet omdat het in dit land niet beschikbaar mag zijn.
Wel op LP, CD, in iTunes maar niet in high-res audio...
Anoniem: 455646
@SinergyX6 mei 2015 14:29
wereldwijd gaat hem niet worden omdat je dan ook met o.a. China zit en China kent een strenge censuur beleid.
Binnen europa heb je een eengemaakte economische unie waarbij men nu digitale grenzen wil doen vervagen. Er is dus al een zeer sterk systeem in plaats om dit te regelen. Wereldwijd kan dit niet zomaar, dan moet je met landen onderling weer bilaterale akkoorden gaan afsluiten en dat is zeer moeilijk en complex. Dit is reeds een grote stap in de goede richting, laat ons die eerst nemen.
Vreemd dat dit een prioriteit is voor de EU, een enkele markt is natuurlijke en uitkomst maar het zou relevanter zijn om te beginnen in de analoge wereld voordat we ons op de digitale regelgeving storten. Een enkele Europese markt met over de hele linie dezelfde BTW, inkomstenbelasting, verkeersregels, milieuregels en import/expert regels zou een substantieel grotere verbetering zijn dan dit voorstel.

Ik kan me wel vinden in het aanpakken van 'ongerechtvaardigd' geo-blocken maar als je begint met het wegnemen van de motivatie om in verschillende landen verschillende prijzen te hanteren is die kunstmatige belemmering voor commerciële bedrijven geen motief meer.

Wat ook vreemd is dat er word gepraat over innovatie stimuleren en tegelijkertijd over piraterij aanpakken. Het is vrijwel exclusief vanwege piraterij dat er vandaag de dag diensten als Netflix en Spotify bestaan.
Vreemd dat dit een prioriteit is voor de EU, een enkele markt is natuurlijke en uitkomst maar het zou relevanter zijn om te beginnen in de analoge wereld voordat we ons op de digitale regelgeving storten.
Volgens mij wil de EU ook de analoge kant aanpakken, het online shoppen dus, lees:
Onder meer leveringskosten bij grensoverschrijdend online-shoppen moeten omlaag
en
Onder andere moeten de verzendkosten omlaag: een meerderheid van de bedrijven zouden de hoge kosten als een probleem zien bij grensoverschrijdend aanbod, terwijl klanten lage leveringskosten juist als een enorm voordeel zouden zien.
Het is eigenlijk van de zotte dat we in de EU zulke versnippering kennen. Zowel analoog als digitaal. Alleen al in Nederland hebben we tal van van online shops. Terwijl in Amerika je met name Amazon en Newegg hebt. En de prijzen zijn niet eens altijd goedkoper dan in Nederland: ja het is efficiënter, maar het zorgt blijkbaar ook voor een makkelijkere monopoliepositie.

Desniettemin ben ik van mening dat een verenigde EU daardoor er ook voor zorgt dat innovatie gemakkelijker kan. Neem de drone bezorging van Amazon als voorbeeld.
edit: @ blokker, dat is ook wat ik bedoel, heb het iets verduidelijkt

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 6 mei 2015 14:57]

Ik ben net blij dat er wat versnippering is. In de VS heb je enkele mastodonten (zoals Amazon) die zo machtig zijn dat zij een markt kunnen gaan sturen. Natuurlijk hebben zij het voordeel dat zij innovatie ook kunnen sturen (denk maar aan hun drones) maar het zou niet de eerste keer zijn dat ze hun positie misbruiken om hun positie te vergroten (verbieden dat andere retailers lagere prijzen krijgen bijvoorbeeld).

Dat de prijzen hier, ondanks de grotere concurentie, niet altijd goedkoper zijn heeft meerdere redenen. Vooreerst heb je uiteraard een veel kleinere schaal en koop je dus minder in, aan de andere kant liggen een hoop lasten hier een stuk hoger.
Amazon in Amerikaans.
"Een enkele Europese markt met over de hele linie dezelfde BTW, inkomstenbelasting, verkeersregels, milieuregels en import/expert regels zou een substantieel grotere verbetering zijn dan dit voorstel."

Dat is slechts een mening, en afhankelijk van je politieke voorkeur.
Welke politieke voorkeur zou dat zijn?

Ik ben het wel met Sorcerer eens. Er wordt nu weer één of ander detail-"probleem" aangepakt terwijl van enige integratie geen sprake is. En het is maar de vraag of er echt een probleem is.

Een veel groter probleem is, dat er feitelijk nog steeds geen vrij verkeer van goederen en diensten is. Over een auto uit Duitsland moeten wij alsnog BPM betalen. Een ziektekostenverzekering en een hypotheek mogen we niet in het buitenland afsluiten.

Een ander probleem is dat onze lasten veel hoger zijn dan die van een Poolse werknemer, terwijl we op de arbeidsmarkt er wel tegen moeten concurreren. Het gevolg is dat bouwvakkers en vrachtwagenchauffeurs nu werkeloos thuis zitten.

Wij hebben wel de lasten, maar niet de lusten van de EU. Exporteren, dat deden we al lang voordat de grenzen open gingen. Daar hebben we de EU echt niet voor nodig. Ook de euro hebben we niet nodig. Toen deze nog sterk was, gingen de zuidelijke landen er aan onderdoor en moest daar veel geld naar toe. Nu zakt de euro, en zijn we nog slechter af.
Een ziektekostenverzekering en een hypotheek mag je zeker wel in het buitenland afsluiten. Verzekeraars en banken doen daar alleen niet echt aan. Hoewel het afsluiten van een hypotheek in een andere munt wel veel gedaan werd, wat geheel fout kan gaan zoals te zien was in IJsland.

En belasting is natuurlijk een bevoegdheid van de lidstaat, want belasting innen is wel een van de kerntaken van soevereiniteit. Dus je zal Den Haag boos moeten aanspreken op de BPM.
Iedere Nederlander is verplicht om in Nederland een zorgverzekering af te sluiten.

http://www.rijksoverheid....kering-af-te-sluiten.html

De hypotheek afsluiten in het buitenland mag inderdaad wel.

Van soevereiniteit is geen sprake meer als je Oost-Europeanen toegang moet geven tot onze arbeidsmarkt en onze verzorgingsstaat.
De Oost-Europeaan mag hier veel geld verdienen, maar wij mogen geen goedkope Poolse auto zonder BPM rijden. Word jij daar niet pissig van?
Moet je wel goed lezen. "Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering afsluiten". Als een buitenlandse verzekeraar deze verzekering aanbiedt mag je die gewoon afsluiten. Wat niet mag/kan is een verzekering uit Duitsland voor inwoners van Duitsland afsluiten en vervolgens in Nederland wonen en werken.
Om één of andere reden is er niet 1 buitenlandse aanbieder van basis zorgverzekeringen. Mijn conclusie is dat dit afgeschermd wordt. Bewijs heb ik echter niet.
Dat de euro nu zwakker is niet meteen een nadeel voor exporterende lande zooals Nederland en België het is eerder een voordeel. Onze havens zullen er wel bij varen.
Ik ben een beetje in de war omtrent je standpunten, aan de ene kant pleit je voor meer integratie, aan de andere kant voor minder.

Hoe dan ook, het is een politieke keuze om wel of niet meer te integeren. Er zijn eurofielen en euroskeptici. Het verenigen en integreren van vanalles en nog wat is niet de enige logische keuze, er zijn ook veel mensen op tegen.
Eigenlijk is de Europese "analoge" markt veel verder gevorderd dan de digitale. Belasting ligt nationaal heel gevoelig bij de lidstaten, inclusief Nederland (en gaat voorlopig dus niet gebeuren), maar bijvoorbeeld veel nationale keurmerken worden in de hele EU erkend, waardoor producten niet in elk land afzonderlijk gecertificeerd hoeven te worden. Het is juist de digitale interne markt, die technisch juist veel minder last zou moeten hebben van landsgrenzen, die hierbij enorm achterloopt en dat vooral om juridische redenen. Dus het is goed dat dat wordt aangepakt.
Natuurlijk hoeft dat niet te betekenen dat er op andere gebieden niets gebeurt, er kunnen best meerdere initiatieven tegelijk lopen.
Er zijn meer Europeanen met een facebook account dan een wagen, dus zo vreemd is dat niet. Het ene sluit het andere ook niet uit want net zoals regeringen bestaat de EU ook uit verschillende aparte commissies en werkgroepen.
"Onder meer leveringskosten bij grensoverschrijdend online-shoppen moeten omlaag"

Toen ik apple oortjes op de belgische site van apple wou bestellen koste het 6euro extra. (30euro oortjes en 6euro verzending)
Als ik een pot proteinne koop uit nedeland van 24euro is het gratis verzending. (een 8L emmer)

Misschien moeten ze daar regels op maken zodat bedrijven algemeen geen zotte verzendingskosten mogen rekenen.
Heb onlangs zelfs oortjes van 3euro uit china gekocht met gratis verzending...
Misschien moeten ze daar regels op maken zodat bedrijven algemeen geen zotte verzendingskosten mogen rekenen.
Heb onlangs zelfs oortjes van 3euro uit china gekocht met gratis verzending...
Omdat er dikke subsidie is in China waarvoor de verkopen praktisch niks kwijt is aan verzending. Daarnaast is de kwaliteit (even buiten het verzendkosten verhaal om) waarschijnlijk niet te vergelijken...

Kijk hier is, hoe kunnen winkels daar wat aan doen, die hebben gewoon te betalen voor verzending?
http://www.postnl.nl/vers...uren/tarieven/?country=be
http://www.postnl.nl/vers...uren/tarieven/?country=nl

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 6 mei 2015 14:08]

En hoe hoog denk je dat de verzendkosten van de Belgische ondernemer waren? Ik denk dat die 6 euro heel realistisch is.

Binnen Nederland is het wat goedkoper maar toch zeker ook tussen de 4 en 6 Euro. Iemand heeft dat betaald. Het zit gewoon in de productprijs. Doe je een bestelling met één pot proteine heeft de ondernemer pech en maakt hij misschien bijna geen winst. Bestel je meerdere potten heeft de ondernemer geluk en worden de verzendkosten verdeeld over meerdere producten.

De oortjes uit China kun je niet vergelijken. Die heb je niet binnen 2 dagen in huis. En wat als je ze terug wilt sturen omdat ze kapot zijn? Dat kost naar China misschien wel 20 Euro.

Je ziet het ook in de computerbranche waar de marges flinterdun zijn. Daar moet vaak door de consument gewoon verzendkosten bestaald worden.

Wat wel bizar is dat ik voor een pakketje naar Duitsland en Belgie bijv. 6 Euro betaal en voor Frankrijk ineens 15 Euro. Daar mag inderdaad wat aan gedaan worden. Met zulke hoge kosten is het voor Nederlandse ondernemers onzinnig om ook maar te proberen iets aan de Franse consument te verkopen.
Die verzendkosten moet je betalen omdat de ondernemer er ook voor moet betalen. Als ik met mijn webshop een bestelling naar België wil versturen betaal ik daarvoor een kleine €9 ex. btw aan PostNL. Die mag ik niet doorberekenen omdat ze vanuit China gratis versturen? PostNL / BPost bezorgen je bestelling uit Nederland de volgende dag in Vlaanderen en een dag later in Wallonië. Zie dat maar eens te doen met die bestelling uit China. Transport kost nou eenmaal geld. Als je daarvoor niet wilt betalen moet je op de fiets naar de winkel bij je om de hoek.
Ik ben benieuwd wat voor neveneffecten er van dit soort voorstellen komen.
Ik bedoel: er ligt bedrijven nu toch niets (of niet veel) in de weg om overal gelijke prijzen en gelijke content aan te bieden?

Wat lossen deze voorstellen dan precies op? Of dwingen ze iets af bij leveranciers?
En wat gaat dit betekenen voor bijvoorbeeld overheidsdiensten? En de relatie tussen overheid en burger? Kan ik behalve digitale diensten straks ook goedkoper een Mercedes kopen? of een vergunning over de grens halen voor iets dat europees geregeld is (kan zo gauw ff geen voorbeeld bedenken, maargoed, die zijn er vast)

Ik kan me niet voorstellen dat deze voorstellen gedaan worden omdat een eurparlementarier in Brussel hetzelfde Netflix aanbod wil hebben als thuis :)
Dat de groten de kleinere gaan opslokken omdat ze niet op kunnen tegen het prijsgeweld van de groten met diepe zakken. En dus een verschraling van de markt op lange termijn en de overgebleven bedrijven die hun marktaandeel kunnen consolideren door toch de prijs omhoog te gooien.
Nog meer winkels die hierdoor het loodje leggen en banen die verloren gaan tegen de order pickers die voor de laagst mogelijk lonen mogen werken. Wat de artikelen betreft zal er nog meer op prijs aangestuurd worden en minder op kwaliteit zodat je vaker met kapotte artikelen zit. Niet dat dit al aan de gang was, hierdoor zal dit gewoon versnellen.
[quote]Reacties op je eigen reactie kan je niet modereren[\quote]
da's dan weer jammer :)

Maar ik denk dat je gelijk hebt. Niet echt goed voor je onderhandelingspositie als rijk westers land, denk ik dan. Dus of dit zo maar zonder slag of stoot wordt aangenomen durf (of hoop) ik te betwijfelen.
De bedrijven die makkelijk in heel de EU kunnen opereren, worden ook groter en machtiger. Het door jou genoemde effect zal dus worden gestimuleerd met deze maatregelen.
Een bedrijf dat vandaag audio/video wil aanbieden in Europa moet in elk land apart onderhandellen over de rechten om dat te mogen doen. Je hebt dan wel een grote markt, maar om 27 keer dezelfde onderhandellingen te gaan voeren is alles behalve efficient.

En verkoop je bijv. digitale diensten mag je ineens de BTW voet van het land van de consument gaan opzoeken om die aan te rekenen. Verzend je goederen naar het buitenland dan is het ineens een stuk duurder dan verzenden in het eigen land.

Vergunningen zullen altijd nationaal geregeld blijven, en je kan vandaag reeds een auto in het buitenland gaan kopen als je wenst. Je moet alleen zien dat je in het land waar je hem inschrijft (meestal het land waar je woont) in orde bent.
Klopt, maar er is geen wet die ze dat verbiedt op dit moment. En het is goed voor de lokale werkgelegenheid :)

Het is alsof ze het ijscoverkopers op de noordpool makkelijker willen maken.
muziek- en videodiensten moeten hun aanbod over landen gelijk kunnen trekken.
Dat kunnen ze al. Er is NIETS dat een muzikant behoudt om zijn muziek te verkopen in de hele EU tegelijk aan dezelfde prijs. Geen enkele wet die dat moeilijker maakt.

Het probleem is dat rechthebbenden (zoals bvb Universal) hun content land per land willen uitrollen, om telkens opnieuw rond de tafel te kunnen zitten met de distributeurs (zoals Netflix en Spotify), om steeds opnieuw een grotere deel van de opbrengsten uit de contracten te persen.

Het is een obscene vorm van extreme hebzucht die we al járen zien bij de film- en muziekindustrie, en het gat enkel ten koste van gebruikers en distributeurs.
Het probleem is dat ze land per land gaan omdat in elk land hun belangen verdedigd moeten worden. Je wil in elk land een instantie hebben die de rechten int en er over waakt dat iedereen die de muziek openbaar maakt er ook voor betaald. Omdat je dat dus in elk land regeld als rechthebbende, moet iemand die er gebruik van wil maken in deze landen ook telkens weer gaan onderhandellen met de inningsmaatschapij van het land waar ze de dienst wensen uit te rollen.
Als wat je zegt waar is, is dat nog maar eens een keer niet de schuld van de wetgever: dat die onderhandelingen met de semi-criminele inningsorganisaties zoals SABAM en BREIN het proces vertragen, is de schuld van de industrie. Niets weerhoud de grote film- en muziekstudio's om 1 Europese inningsorganisatie op te richten met lokale afdelingen, wat het proces zou versnellen. Of makkelijker: niets weerhoudt BREIN en SABAM ervan om samen te gaan, zodat je via 1 organisatie in 2 landen actief bent.

Voor de zoveelste keer is het probleem dus nog maar eens een keer een groep maffia-achtige figuren die voor de zoveelste keer langs de kassa willen passeren.
Precies. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit om Netflix et al. gaat.
Dit gaat, denk ik, om goedkope arbeid en zgn. oneerlijke belastingmaatregelen, Netflix is maar een jip-en-janneke uitleg zodat de burger het snapt en blij is.
Anoniem: 301518
6 mei 2015 14:25
Het is een stap in de goede richting. Maar zoals eerder gezegd, doe gelijk wereldwijd.
Enige waardoor het niet kan is het graaiwerk van bedrijven.
Het kan niet omdat er geen samenwerkingsverbanden zijn en met elk land dus appart een akkoord dient gesloten te worden. Dit is een tijdrovende oplossing en ik ben er ook niet zeker van dat het westen erop vooruit zal gaan.
Wereldwijd?
Dus jij wilt dat wij ook censuur toepassen omdat o.a. China en Rusland dit wensen?
Een aantal punten naar aanleiding van dit stuk en de comments.
Ten eerste, de agenda zoals die is gepresenteerd door de Commissie is lang niet zo vergaand als die voor bijvoorbeeld de Vrijheid van Diensten ten tijde van Bolkesteijn. Het is een veel losser pakket van maatregelen waar, waarschijnlijk bewust, geen budget voor vrij is gemaakt. Het is eerder een eerste aanzet voor de Raad om in actie te komen.
Ten tweede, de digitale agende valt zeer zeker onder Europese bevoegdheden. Reeds bij de opkomst van het internet is door de Instellingen verklaard dat de digitale markt in al haar aspecten een verlengstuk is van de daadwerkelijke reele markt. Dit is niet raar, voor veel mensen is tegenwoordig het grensoverschrijdend contact net zo vaak digitaal als dat het in persona is. Het is meer en meer duidelijk dat er ook digitale grenzen zijn die de vervlechting van de markt belemmeren.
Ten derde, het is een directe reactie op de lijn die is ingeslagen tov Amerika. Een van de grote voordelen die Amerika heeft gehad sinds de oorlog is dat er zo'n 200 (nu 300) miljoen Amerikanen rondlopen op een aaneengesloten continent waardoor het relatief makkelijk is om colosale bedrijven te ontwikkelen. Tegenwoordig hebben ze datzelfde voordeel niet alleen ten opzichte van consumer-base, maar ook van vrij ronddrijvend kapitaal dat kan investeren in nieuwe technologie. Google is misschien een success, maar daar staan 100 gefaalde projecten tegenover die wel allemaal eerst een paar miljoen hebben verbrand. In Europa is het veel en dan ook veel moeilijker om op die schaal geld te verzamelen omdat het moeilijk is om buiten je nationale markt aansprekend te zijn. (Dit is een van de redenen waarom ik voor de herverdelingsfunctie van de Commissie wat betreft wetenschappelijk onderzoek ben). Er is al jarenlang gesteggel over de Europese Start-up Markt en er wordt nu eindelijk wat gedaan.
Ten vierde, heel veel dingen die voor de consument interessant zijn zullen nog tijden op zich laten wachten. Belastingen worden voor een heel groot deel NIET Europees geregeld omdat daar nationale belangen (soms volkomen terecht, soms protectionistisch) een grote rol spelen. Ga er niet van uit dat digitale btw oid in een keer weg zal vallen. Maar voor mensen die een tech bedrijf beginnen gaat het misschien wel makkelijker worden om patenten te organiseren en om diensten (nog) makkelijker ook in het buitenland aan te bieden. Breedband verbeteringen etc vallen ook buiten deze agenda (het wordt alleen aangeraden voor een goede markt) maar netneutraliteit zal door veel nieuwe bedrijven zeker aantrekkelijk worden gevonden omdat ze tegen Amerikaanse incumbent interests moeten knokken. Ook privacy zal nu hopelijk een pilaar worden waarop Europese bedrijven concurerend kunnen zijn. (Zie alleen de nieuwe Franse anti-terreur wet).
Over zaken als verzendkosten en netwerken, daar is vooral volgens mij voor PR wat over gezegd, voor een deel zijn verzendkosten een logsich gevolg van afstand en de postmarkt is nog heel ver van een vervlechting verwijderd. Echter, waar al heel lang over gesproken wordt is het feit dat de internet netwerken veel meer grensoverschrijdend zouden moeten zijn. Echter, veel internet architectuur is ooit aangelegd met een stevige subsidie of door het staatsbedrijf. Private internet netwerken die te groot worden en zonder third-party access regelingen zorgen weer voor problemen zoals we die in Amerika zien. Bedrijven zijn geen monopolist, maar wel alleenheerser in specifieke postcode gebieden.
Specifieke gevallen zoals de Shampoo die alleen in Belgie te krijgen is en het goedkope voetbal in Spanje zijn daadwerkelijk uitspraken over gedaan door het Hof van Justitie die in beide gevallen er voor zorgen dat de consument beschermd wordt.
Julia Reda, europarlementariër namens de Duitse Piratenpartij en vice-president van de Groenen/EVA-fractie in het Europese Parlement, is er een stuk kritischer over. Volgens haar zal het simpelweg invoeren van ‘roaming voor Netflix’ het willekeurig toepassen van geoblocking niet zomaar beëindigen. Omdat de maatregelen die worden voorgesteld alleen toepasbaar zijn op ‘legaal verworven/aangekochte content’ zal de ergernis over geblokkeerde content op het internet alleen maar groter worden. De meeste video’s worden tegenwoordig gefinancierd via advertenties of publieke fondsen en dus niet aangekocht door de individuele gebruiker. Dat betekent dat op de videosites de mededeling dat ‘deze video niet beschikbaar is in uw land’ alleen maar vaker voor zal komen.

Ook heeft de Commissie nagelaten de publieke omroepen op te nemen in haar plannen. Dit vormt een ernstige belemmering voor ex-pats, immigranten en toeristen die als gevolg van geoblocking de toegang tot cultuur en nieuws uit eigen land ontzegd wordt.
Voor tastbare goederen, zoals kranten of tijdschriften, zou deze situatie ondenkbaar zijn. Het is volstrekt onverdedigbaar om kunstmatig opnieuw nationale grenzen te creëren in een gemeenschappelijke markt op een grensoverschrijdend medium. Compromissen die resulteren in een internet met nationale barrières en discriminatie mogen wij niet accepteren.

De strategie schiet op een schandalige manier tekort voor wat betreft enige betekenisvolle harmonisatie van het auteursrecht. Commissaris Ansip heeft niet aan president Junckers opdracht voldaan om ‘de nationale bastions van auteursrechten af te breken’. Het aanpakken van de onderliggende problemen is vermeden. We blijven zitten met fragmentatie in 28 verschillende wetten, met elk hun eigen verschillen in uitzonderingen en beperkingen op het auteursrecht. Dit zal de culturele uitwisseling binnen Europa blijven hinderen. De alledaagse activiteiten van mensen op het internet zullen zich blijven afspelen in een juridische schemerzone – van het online delen van hun eigen foto’s van publieke gebouwen tot hedendaagse gewoontes als audiovisueel citeren.

De Commissie negeert op deze punten ijskoud het overgrote deel van de respondenten van de auteursrecht-consultatie die vorig jaar werd uitgevoerd. Zij keert ook op tragische wijze haar rug naar de bibliotheken en archieven, die uitdrukkelijk om hervorming vragen zodat ze hun belangrijke culturele missie kunnen uitvoeren in het informatietijdperk. De Commissie weigert te luisteren naar de oproep van Europese startups voor wie de juridische fragmentatie een obstakel vormt om te kunnen opschalen en te concurreren met Amerikaanse internetreuzen. Ze slaagt er ook niet in op Europees niveau de bescherming van auteurs tegen onbillijke contracten te garanderen, noch om gebruikers met lichamelijke beperkingen van culturele toegang te voorzien.

De Commissie-Juncker blijft straffe taal uitslaan tegen buitenlandse online platformen, en kondigt in de strategie een brede evaluatie aan van hun praktijken. Hoewel gezonde concurrentie op het internet een prijzenswaardige doelstelling is, brengt het invoeren van een verplichting tot zorg voor online diensten, zoals de Commissie overweegt, het risico met zich mee dat de grote spelers hun dominantie juist kunnen verstevigen. Volgens de Commissiedocumenten die Reda heeft kunnen inzien, is een onderdeel van deze zorgplicht dat de internetplatformen gedwongen worden de uploads van hun gebruikers te scannen op ‘illegale content’. Deze maatregel zou een forse uitbreiding betekenen van de ongegronde massa-surveillance en zou het handhaven van de wet uitbesteden aan private ondernemingen. Daarnaast worden er gigantische barrières opgeworpen voor toegang op de markt voor internet-providers, waardoor concurrentie daar bijna onmogelijk wordt.

Ten slotte roept de recente uitspraak van commissaris Oettinger waarin hij geoblocking verdedigde – waarbij hij zelfs een journalist een ‘Taliban’ noemde omdat deze de nutteloosheid ervan uitlegde – ernstige twijfels op over de eensgezindheid van de Commissie. Dit wordt het moment van de waarheid voor de manier waarop Juncker zijn Commissie vormgegeven heeft: kan de vice-president garanderen dat de Commissie op één lijn zit voor wat betreft de Digitale Gemeenschappelijke Markt?
Hoe past dit met bv het verschil in hoe landen met data omgaan? Bijvoorbeeld wat er over Frankrijk in het nieuws stond, met de nieuwe wetten enz?
Het is maar de vraag of dit de consument iets oplevert. Een aanbieder in Spanje zou online goedkope pakketten van oninteressante voetbalcompetities kunnen aanbieden aan Spanjaarden. Daaronder bijvoorbeeld de Eredivisie. Met dit voorstel zou een Nederlander dus ook dat pakket moet kunnen afnemen, tegen een veel lagere prijs dan het online aanbod in Nederland zelf. Gevolg: het aanbod in Spanje verdwijnt, de Spanjaard raakt zijn goedkope voetbal kwijt en de Nederlander schiet er niets mee op.

Een ander gevolg kan zijn dat je je als aanbieder dan maar beperkt tot de infrastructuren van de nationale providers. Bied je je diensten alleen nog via de platformen van Ziggo en KPN, en online niets meer, dan kun en hoef je andere Europeanen dus niet meer te bedienen. En de consument en aanbieder zitten weer vast aan een provider die ook graag een marge wil hebben.

Dat er verschillende verzendkosten worden gehanteerd, is nu eenmaal het gevolg van de postmarkt. Daar kun je moeilijk de webshops op aanspreken. Een oplossing als "voor iedere EU-afnemer dezelfde verzendkosten" betekent wellicht dat in Nederland meer webshops weer overgaan op aparte verzendkosten. Het is sowieso de vraag waarom de EU zich in deze markt moet mengen, de markt rond webshops ontwikkelt zich juist uitstekend, daar is geen politiek ingrijpen nodig.

En de overdreven bemoeienis van de politiek met social media en zoekmachines moeten we helemaal niet willen. Het is pure bescherming van een paar achterlopende Europese landen en gaat de privacybelangen ver voorbij. We kunnen als consument zelf wel kiezen wat we wel en niet willen gebruiken. Opgelegde regeltjes beperken de vrijheid van ondernemers en consumenten om producten zo te maken en in te richten als zij wenselijk achten.

Gelukkig kunnen we wel veel vertrouwen hebben in de manier waarop alles geïmplementeerd gaat worden. Moest je vroeger nog één vinkje zetten om je cookies uit te schakelen, nu kunnen we gelukkig de hele dag cookiemeldingen wegklikken. Wel zo fijn en gemakkelijk - een hele vooruitgang die alleen EU-parlementsleden konden voorzien. Waar zouden we toch zijn zonder hen...
Wordt soms wel lastig als fabrikanten per land "exclusiviteit" afspraken maken. Zo gebruikt mijn vriendin een bepaald merk shampoo dat in België exclusief via kappers verdeeld wordt. Het is hier nergens online te krijgen. Geen enkele in BE of NL gevestigde webshop voert dit merk. In de UK bestaat deze afspraak niet en die versturen het gewoon naar hier.

Als deze "grenzen" wegvallen ga ik als consument wel blij zijn maar de kapper op de hoek niet. Die was behoorlijk kwaad dat wij hetzelfde product aan de helft van de prijs konden aanschaffen terwijl hem exclusiviteit beloofd was :)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee