Cookies op Tweakers

Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Door Sander van Voorst

Nieuwsredacteur

Zelf een thuismodem kiezen

Gaat het dan toch nog gebeuren?

Inleiding

Het is iets waar iedereen die een internetverbinding thuis heeft mee te maken heeft gehad. Zodra je een abonnement afsluit, krijg je hopelijk binnen enkele weken een modem van de provider toegestuurd. Dat moet je gebruiken om verbinding te maken met het netwerk van jouw provider. In feite zijn het niet alleen modems, maar ook routers. Zo maken zij niet alleen verbinding met het netwerk van de provider, maar regelen de apparaten ook het thuisnetwerk en sluit je er bedrade en draadloze apparaten op aan. De meeste apparaten die providers toesturen, zijn dus gecombineerde modemrouters. De kwaliteit van deze dingen valt vaak erg tegen, bijvoorbeeld als het gaat om wifi-bereik. Daar komt bij dat je het modem niet eens in eigendom hebt, maar vaak alleen in bruikleen.

Bij het afsluiten van een abonnement is er geen stap in het proces waarbij wordt gevraagd of je eigenlijk wel een modem thuisgestuurd moet krijgen. Dat gebeurt gewoon. Dat is vreemd, want eigenlijk zou er wel een dergelijke stap moeten zijn. Er is sinds 2008 namelijk al Europese regelgeving die lidstaten verplicht om regels in te voeren waarmee consumenten zelf kunnen kiezen welk modem en welke router zij gebruiken. Die regelgeving heeft een bepaalde termijn om in de lidstaten in wetgeving opgenomen te worden, en deze termijn is inmiddels verstreken. Dus waarom zitten wij dan nog steeds met de situatie zoals die altijd heeft bestaan?

Nederland heeft inmiddels eerste stappen gezet en de consultatie rond de conceptregelgeving is inmiddels afgesloten. Genoeg redenen om eens een blik te werpen op de voorgestelde regeling en op de reacties die daarop zijn ingestuurd.

'Network Connector', door Yuri Samollov, CC BY 2.0

Hoe zijn we hier gekomen?

Laten we eerst kijken naar de geldende wetgeving. Omdat het om Europese wetgeving gaat, zijn andere lidstaten ook verplicht om uitvoering te geven aan de regels die zijn vastgelegd in richtlijn 2008/63/EG. Die gaat over concurrentie op telecommarkten en bevat in artikel 4 de volgende tekst:

“De lidstaten zien erop toe dat de nieuwe interfaces van het openbare net aan de gebruiker zelf de mogelijkheid bieden eindapparatuur aan te sluiten en dat de fysieke eigenschappen van die interfaces door de exploitanten van openbare telecommunicatienetten worden gepubliceerd.”

De vraag die bij het lezen van deze tekst opkomt is wat de betekenis van de term ‘eindapparaten’ precies inhoudt, want daar schijnt het om te gaan. Gelukkig biedt de richtlijn ook een definitie van deze term. Die luidt als volgt:

“de apparaten die voor overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie direct of indirect op de interface van een openbaar telecommunicatienet zijn aangesloten; in beide gevallen, direct of indirect, kan de aansluiting geschieden per draad, per optische vezel of via elektromagnetische golven; een aansluiting is indirect wanneer een apparaat geplaatst is tussen het eindapparaat en de interface van het net.”

Hoewel het taalgebruik niet inspireert tot het lezen van meer dan tien woorden, blijkt hieruit wel dat de definitie vrij breed is. In feite gaat het om alle apparaten die direct of indirect op het netwerk van de provider zijn aangesloten. Een modem zou dus onder de definitie moeten vallen, omdat het direct is aangesloten op het netwerk. Een router ook, omdat die indirect via het modem is aangesloten op het netwerk. Cruciaal hierbij is de vraag waar de grens wordt getrokken tussen het telecomnetwerk en het thuisnetwerk van de gebruiker, zoals we later zullen zien. Dit wordt aangeduid als netwerkaansluitpunt of netwerkinterface.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Ondanks deze regels is in Nederland nog niet veel van het effect daarvan te merken. Een van de eerste tekenen van leven kwam aan het einde van 2016, toen het ministerie van Economische Zaken het zogenaamde Besluit Eindapparaten publiceerde, dat de eerdergenoemde Europese regels vertaalt in Nederlandse. Als gevolg daarvan moeten providers bijvoorbeeld technische informatie op hun website plaatsen, zodat gebruikers en fabrikanten die kunnen inzien.

Kort na de publicatie zette toezichthouder ACM een pagina online op zijn ConsuWijzer-portaal. Daar gaf de organisatie informatie over het kiezen van eigen apparatuur om aan te sluiten op het netwerk van telecomproviders. Er zat echter nog een haakje aan. De pagina bevatte namelijk wel informatie over het gebruik van een eigen router, maar het was voor veel mensen al wel duidelijk dat ze een eigen router achter hun modem konden hangen. Maar juist op de vraag of ze ook een eigen modem konden kiezen, gaf de pagina geen antwoord. Die vraag moest beantwoord worden aan de hand van een internetconsultatie.

Het was dus wachten op de consultatie, die halverwege 2017 van start moest gaan. Die deadline werd niet gehaald. Het ministerie zei destijds tegen Tweakers: "Dit heeft ermee te maken dat we als EZ de toezichthouders goed willen aansluiten en betrokken willen houden bij het proces." Uiteindelijk kwam de consultatie in december online en het bleek dat het kabinet een duidelijk standpunt had ingenomen: een modem valt ook onder de definitie van eindapparaat en moet dus vrij te kiezen zijn. Volgens het gepubliceerde concept moet die keuze halverwege dit jaar voor klanten van providers te maken zijn.

Toezichthouder ACM publiceerde destijds een bericht waarin de voordelen voor klanten uiteengezet werden. Zo kunnen consumenten een product kiezen dat het beste bij hun netwerk past, krijgen de apparaten mogelijk meer functies, is er meer controle over privacy doordat de klantgegevens niet bij de provider liggen en kunnen consumenten eenvoudiger overstappen zolang de nieuwe provider dezelfde apparatuur ondersteunt. De ACM onderstreepte daarbij dat de providers verantwoordelijk blijven voor de veiligheid en continuïteit van hun netwerken. Dat houdt in dat ze bepaalde beveiligingsmaatregelen mogen nemen. Als het gaat om privacy zou de verantwoordelijkheid bij de consument of de fabrikant van het apparaat komen te liggen.

Providers stribbelen tegen

Bij de publicatie van de internetconsultatie schreef staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken: "Modems, routers en tv-ontvangers zijn volgens Europese regelgeving onderdeel van het privénetwerk van een consument of bedrijf. Daar hoort bij dat je zelf mag kiezen welke apparatuur daarop het best past bij jouw wensen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Net zoals dat je zelf kunt kiezen welke mobiele telefoon of welk merk televisie je koopt. Hieraan is behoefte bij consumenten en het stimuleert bovendien dat meer aanbieders van deze apparaten toegang tot de markt hebben."

Providers

Dat is vrij heldere taal en het is duidelijk dat de regering van plan is klanten van providers zelf te laten kiezen voor een modem. Voor de klanten die hierop zitten te wachten, is dat goed nieuws. De providers zijn echter minder blij met de voorgestelde regeling, zo blijkt uit de reacties op de internetconsultatie. Providers KPN, T-Mobile, VodafoneZiggo, Tele2 en Caiw hebben een gezamenlijke reactie opgesteld.

Daarin spreken ze van 'verregaande consequenties voor alle aanbieders', die het gevolg zijn van de voorgestelde beleidsregel. Bovendien zijn ze niet tevreden met het traject in aanloop naar de consultatie, omdat hun aanbevelingen niet zouden zijn meegenomen. Een ander twistpunt is dat de providers het niet met het ministerie eens zijn dat het slechts om een verduidelijking van bestaande regels gaat. Zij vinden dat het juist om een wijziging van de regels gaat.

Het draait allemaal om het begrip 'netwerkaansluitpunt' en waar het zogenaamde openbare elektronische communicatienetwerk eindigt of begint. In de voorgestelde regels eindigt dit netwerk bij het netwerkaansluitpunt, waarop het modem is aangesloten. Dat modem zou dan dus niet meer onder het netwerk van de providers vallen. Dat vinden ze echter geen goed idee, omdat dit allemaal problemen met zich mee zou brengen, die hieronder nader worden besproken. Het ministerie vindt de situatie dat providers de grens pas bij de lanpoort van het modem trekken juist onwenselijk, omdat er een marktaanbod voor modems bestaat dat nu echter niet wordt benut doordat klanten niet genoeg keuze hebben. Een van de argumenten van de providers is dat het Europese recht geen steun biedt voor de zienswijze van het ministerie.

Nieuwe situatie (boven) en huidige situatie. Afbeelding uit reactie van VTKE

In hun kritiek vermelden de providers dat ze het er niet mee eens zijn dat het aansluitpunt door de beleidsregel buiten hun invloedssfeer wordt geplaatst, zoals te zien is op bovenstaande afbeelding. Ze schrijven dat het modem een 'cruciaal deel' van het netwerk is, omdat dit een 'actieve component' vormt. Als die ontbreekt, vrezen de providers dat ze niet genoeg controle kunnen uitoefenen op hun eigen netwerk, waardoor ze ook niet geacht kunnen worden de eindverantwoordelijkheid te dragen als het gaat om verwachtingen van de klant en prestaties van het netwerk.

Andere argumenten van de providers zijn een hoger aantal storingen door 'vreemde' modems op een netwerk en de noodzaak van het zelf doorvoeren van updates. Zo stellen de providers dat ze modems in hun eigen beheer kunnen updaten, maar dat klanten met een eigen modem dat zelf zouden moeten doen. Dit zou 'risico's op het gebied van internetveiligheid' met zich meebrengen. Daarmee lijken de providers voorbij te gaan aan het verschijnsel dat het beschikbaar stellen van patches voor bijvoorbeeld kwetsbaarheden vaak lang duurt en dat individuele gebruikers deze zelf mogelijk sneller kunnen doorvoeren.

Ze stellen wel: "Uiteraard zijn er eindgebruikers en leveranciers die ervoor zorgen dat het modem altijd voldoet aan de laatste updates. In het businessmodel voor de verkoop van modems zit echter geen prikkel voor leveranciers en eindgebruikers om hiervoor te zorgen. In de meeste gevallen gaat het om een eenmalige aanschaf zonder servicecontract en verdere veiligheidsgaranties." Een derde argument is dat de telecombedrijven geen kwaliteitsgaranties kunnen doen als klanten zelf een modem aansluiten, dat bijvoorbeeld niet getest is.

Ten slotte schrijven de telecomproviders dat de voorgestelde beleidsregel ook de keuze van een settopbox lijkt toe te staan. Dat zien ze eveneens als problematisch, omdat er voor de beveiliging van videocontent bepaalde eisen aan hardware en drm worden gesteld.

Overige reacties

Naast enkele positieve reacties van individuele consumenten heeft ook de VTKE, oftewel Verbund der Telekommunikations-Endgerätehersteller, positief op de consultatie gereageerd. Dit consortium vertegenwoordigt de makers van eindapparaten zoals modems en routers. Dat stelt 'verheugd' te zijn over de voorgestelde beleidsregel. Ten aanzien van de discussie over het netwerkaansluitpunt zegt de organisatie dat het ministerie voor de juiste interpretatie heeft gekozen en dat de interpretatie die 'gaandeweg door aanbieders is gehanteerd' onjuist is. Deze zou ervoor zorgen dat de fabrikanten van eindapparaten in hun mogelijkheden worden beperkt om die apparaten aan klanten van Nederlandse providers te verkopen.

Een interessant standpunt is dat volgens de VTKE de beleidsregel meteen geldig zou moeten zijn. Doordat het ministerie zijn voorstel aanduidt als verduidelijking, zou dit betekenen dat de verplichting om klanten een eigen modem te laten kiezen dus al bestaat. Daarom zou toezichthouder ACM dan ook meteen kunnen beginnen met handhaven.

Voorbeeld Duitsland

Rond het onderwerp van vrije router- en modemkeuze spelen tegenstrijdige belangen. Aan de ene kant willen gebruikers keuzevrijheid en aan de andere kant is het voor providers eenvoudiger om de bestaande situatie te handhaven. Ook blijft de vraag hoeveel klanten uiteindelijk voor een eigen modem zullen kiezen. Een land waar consumenten inmiddels al wel de keuze hebben om een eigen apparaat aan te sluiten, is Duitsland. Daar gelden de regels sinds halverwege 2016. Om wellicht een blik in de toekomst te kunnen werpen als de plannen van het kabinet in de huidige vorm doorgaan, is het nuttig om eens te kijken hoe de regelgeving bij onze buren heeft uitgepakt. Daarmee is niet gezegd dat de Nederlandse situatie precies hetzelfde eruit zal zien als de Duitse.

De site Golem maakte een jaar nadat de regels van kracht waren geworden de balans op en concludeerde dat maar weinig mensen van de mogelijkheid gebruikmaakten en dat een enkele fabrikant de vruchten plukte van de aanpassing als het gaat om kabelmodems. De site onderzocht destijds de klantenaantallen met kabelmodems die van een eigen apparaat gebruikmaakten. Het bleek dat bij verschillende providers maximaal één procent van de klanten deze mogelijkheid benutte. Of de situatie inmiddels significant is veranderd, is onduidelijk. Bovendien geven de aantallen geen inzicht in klanten met bijvoorbeeld dsl-modems.

Verder bleek dat gebruikers die wel een eigen kabelmodem hadden aangeschaft in het overgrote deel van de gevallen een Fritzbox hadden gekozen. Die zijn afkomstig van de Berlijnse fabrikant AVM. Ziggo-zuster Unitymedia zei dat deze apparaten bij 99 procent van zijn klanten aanwezig waren die ervoor gekozen hadden een eigen apparaat te gebruiken. De vraag is of de Duitse markt genoeg overeenkomt met de Nederlandse om te concluderen dat er niet snel een scala aan aanbieders verschillende modemopties zal gaan aanbieden.

Het eerdergenoemde consortium VTKE uitte zich eveneens positief over de ontwikkelingen in Duitsland. Het consortium, waar ook AVM deel van uitmaakt, sprak van een 'successcenario'. Het haalde een eigen onderzoek aan waaruit zou blijken dat ongeveer de helft van de ondervraagden zei van plan te zijn een eigen apparaat aan te schaffen. Golem plaatste vraagtekens bij deze resultaten, gezien de cijfers van de providers.

Tot slot

Als het aan het kabinet ligt, krijgen we halverwege dit jaar nog de keuze om een eigen modem uit te zoeken bij ons internetabonnement, of gewoon voor het providermodem te gaan. De reacties op de consultatie wijzen uit dat de providers niet erg te spreken zijn over de plannen. Het is de vraag of deze bezwaren nog tot een ingrijpende aanpassing van de voorgestelde beleidsregel gaan leiden, of dat de regels in hun huidige vorm gaan gelden. Bij de aankondiging van de consultatie zei het ministerie van EZ enkel dat na afloop de staatssecretaris een besluit zal nemen over het verdere verloop van het proces, waardoor het nu wachten is op een beslissing. Daarna zal moeten blijken hoe de regels in de praktijk uitpakken.

Mochten de regels inderdaad halverwege het jaar van kracht worden, zullen providers de nodige informatie op hun site beschikbaar moeten stellen. In Nederland is dat onder meer bij Xs4all, Telfort en Tweak te vinden, in Duitsland kun je alvast een voorproefje nemen bij Unitymedia, dat documentatie aanbiedt op een speciale site. Ook hier is het niet te verwachten dat er meteen een scala aan modemopties beschikbaar zal zijn. Voor dsl-modems zijn er verschillende opties te vinden, maar bij kabelmodems is de keuze beperkt.

Wat vind je van dit artikel?

Geef je mening in het Geachte Redactie-forum.

Reacties (515)

Wijzig sortering
Dit is al sinds laat 2016 wettelijk geregeld. De providers hebben er echter tot nu to geen gehoor aan gegeven onder het mom "we willen eerst zeker weten dat het veilig is". Zie ook dit staatsblad en dit draadje op het forum van KPN.

Ik gebruik mijn experiabox op het moment alleen voor telefonie. Voor data en tv gebruik ik een Ubiquiti USG. Ik heb een 500mbit abbo, maar met de USG is 800mbit en hoger geen vreemd gezicht in de speedtests. De 500mbit lijnen zijn niet gecapt "omdat de experiabox toch niet sneller kan".

[Reactie gewijzigd door MadMan op 22 februari 2018 06:34]

Het is nog ernstiger bij Tele2.

Het modem wat zij leveren bij mijn vriendin is bizar ver dichtgetimmerd.

Er is enkel een user/user login - je kan niet zelf je LAN IP range / DHCP scope instellen (of zelfs maar inzien). Hij kan niet in bridge modus en als je er een ander modem aan hangt (na veel gerommel met diverse versies van de logingegevens die ik online heb gevonden) haal je niet eens de halve snelheid.

Aan de telefoon geven ze aan dat de halve snelheid een veiligheidsmaatregel is om te garanderen dat het allemaal wel goed werkt met "illegale" apparatuur, zoals gewoon mijn eigen gekochte modem.

Blegh.
Ik kreeg het voor elkaar om op mijn DrayTek Vigor 2860 bijna de volle 100/30 te halen op het Tele2 netwerk.
In het begin deed hij het prima... maar volgens mij was Tele2 er achter gekomen want na een maand werd hij ineens hartstikke onstabiel zonder dat ik instellingen had gewijzigd.
Yep, hetzelfde hier met een FritzBox, maximaal 20/10 nu terwijl het Tele2 modem makkelijk 45/28 doet.
Tele2 gebruik maakt gebruik van de VULA dienstverlening van KPN en moet moeite doen om dat voor elkaar te krijgen. Het enige wat ze kunnen is een ander profiel kiezen binnen die VULA dienstverlening. 20/2 is een valide profiel op VDSL (en ADSL), dan volgt 30/3, 50/10, 100/30 en bonded 200/60. (Hier te vinden in tabel 6.1).

Wel is het in principe mogelijk de download te shapen, maar waarom zouden ze daar moeite voor doen? Het kost Tele2 geld om dat voor elkaar te krijgen ...
Ik snap je punt niet..

Het is namelijk wat ze al actief doen.
Ze kunnen twee dingen doen:
1) Ander profiel kiezen bij KPN. Dat zijn de snelheden die ik noemde. Als je 10Mb upload hebt, heb je ook minimaal 50Mb download.
2) Die kunnen ze in theorie shapen naar 20Mb. Maar dat moet Tele2 zelf doen en dat kost geld en moeite. Ze kunnen ook - als ze je willen narren - op het 30/3 profiel zetten en KPN doet het voor ze.

Kortom: Ik geloof er niks van dat Tele2 zelf shaped als KPN het goedkoper voor ze kan doen. Alleen zou je dan letterlijk 30/3 moeten ervaren (of 20/2 als ze nog verder gaan). Dat is het punt, het is verre van logisch. In je FB kan je zien wat de maximum te halen snelheid is vanuit de wijkcentrale, kijk daar eens naar wat daar staat ...
Ik zal het nog een keer op een rijtje zetten voor je:

Met het Tele2 modem halen wij ongeveer 45/28 (de belofte is 50/20)

Met ieder ander modem (getest zijn twee FritzBoxen en een Cisco) halen wij maximaal 20/10 - vrijwel exact ronde nummers.

Op dit moment zit het Tele2 modem er weer aan, bij gebrek aan alternatief.

Het resultaat is helaas de vaste DHCP scope die niet eens inzichtelijk is.
Ik denk dat dit met de ondsteuning van frequenties/vectoring te maken heeft op de Fritz/Cisco
Elke Fritz die VDSL doet (volgens mij 7340 en hoger) ondersteunt VDSL2 en vectoring, de 7270 doet alleen ADSL2+. Dat zou hem theoretisch niet mogen zijn, maar wel een mooie out-of-the-box tip inderdaad! De 7490 ondersteunt keurig vectored VDSL ...

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 23 februari 2018 23:03]

Ja geen idee. De laatst geteste modem was een 7490.
Ik zal het nog een keer op een rijtje zetten voor je:

50/20 is geen snelheid die afgenomen kan worden in de dienstverlening van Tele2 (en KPN die het aanlevert). 20/2 kan, 50/10 kan, 100/30 kan.

Met een FB haal je 20/10 zeg je, omdat je denkt dat Tele2 je snelheid omlaag brengt.

En ik zeg dat ik niet geloof dat Tele2 dat zelf doet omdat het ze geld kost, terwijl KPN het voor ze kan doen voor minder geld.

Ik geloof eerder dat er iets aan de hand is met bekabeling o.i.d. vandaar de tip om even naar je DSL specs te kijken in je FB. Maar goed, dat is uiteraard aan je zelf ...
Hier heb je een screenshot van de volgens jou onmogelijke snelheid. Dit is het Tele2 50/20 (of volgens jou 50/10) abbo met hun eigen mobo: https://i.imgur.com/MpAvUJb.png
Zelf nadenken is niet verboden uiteraard. En een link is bedoeld om zelf ook wat naslag te doen, niet alles hoeft blind te worden voorgekauwd :) En ik hen ook niet gezegd dat het onmogelijk is, alleen dat het profiel niet bestaat. En ik vroeg zoiets als dit:
https://imgur.com/a/yChvS

Als Tele2 aan shaping doet, is het zo goed als onmogelijk dat ze dat realtime kunnen afhankelijk van een aangesloten modem. Als het Telfort modem het instantaan doet op een betere snelheid, dan kan het geen shaping zijn. KPN Wholesale geeft wel door wat voor modemtype ze zien op de DSLAM en dat is ook op te vragen, maar voor zover ik weet niet realtime.
Mja zoals ik zeg - de fritzbox is niet meer in gebruik, en die informatie is in hun rare modem onzichtbaar ;) je kan niet eens zien of er een actieve verbinding is.

Ik weet niet hoe ze het doen, maar de praktijk is dat het nou eenmaal dit resultaat heeft :)
Antwoord is misschien hetzelfde als in België: "repair profiel", in België als je een niet gecertificeerde modem (die niet op de whitelist staat) aansluit kom je automatisch op een "repair profiel" te staan. Hetzelfde gebeurt mocht er iets mis zijn met de lijn of een wel gewhiteliste modem.

Dus het is wel degelijk mogelijk dat een andere modem je syncsnelheid verandert. Echter moet er dan wel een 20/10 profiel bestaan als dat niet het geval is zal het ergens anders zitten.

[Reactie gewijzigd door GoldenBE op 23 februari 2018 18:06]

Zoiets gok ik, maar ik kan het ook niet anders verklaren.
Ach, 't is nog steeds veel meer dan talloze mensen in de buitengebieden nu hebben. En in ieder geval een fijne upload ....
Heh ja, ik wil ook niet te hard klagen tegen ze voor ze er achter komen dat de upload veel hoger is dan de bedoeling is ;)

Mijn ouders hebben 4.6/0.8 in de Zeeuwse polder, en KPN Internet Buitengebied over 4G is geannuleerd in de regio omdat er te weinig klanten voor waren.
Dat is gewoon misdadig die "snelheid" ...
Kijk, nu ben je duidelijk en zeg je dingen die je eerder nooit noemte.

Hoe dan ook, het Tele2 modem (wat overigens behoorlijk instabiel is) haalt als enige de genoemde snelheid - terwijl de rest allemaal (zonder uitzondering) blijft steken op 20/10.

De afgenomen snelheid zal dan misschien 50/10 zijn, maar we krijgen in de praktijk 45/28 (upload is op een of andere manier niet gecapped, ook al hebben we het 50mbit abbo).
Een modem kan moeilijk dicht getimmerd zijn aangezien het enkel het ene elektrische signaal omzet in het andere... wat jij bedoelt is de router functionaliteit. Spijtig genoeg begrijpt 95% van de gebruikers het verschil niet, laat staan dat het zinvol is ze een eigen modem te laten kiezen.

Je kiest voor je elektriciteit toch ook niet welke transformator er gebruikt wordt... zolang jij maar 220V/50Hz binnen krijgt is alles prima en kan je er eender welk toestel op aansluiten. Laat ons dus voor internet hetzelfde doen... een ethernet signaal binnen brengen met een publiek IP-adres en dan kan jij ook doen wat je wil.

Ik blijf er dus bij dat de vrije keuze van een modem op zich absurd is... voor de vrije keuze van een router (en die heb je bij Telenet in Belgie ook wel met een modem-only al is dus soms wel na wat zeuren) ben ik 200% voorstander.
Uiteraard gaat het om een router/modem combinatie - ik neem aan dat dat toch duidelijk was.

Daar heeft het artikel het ook over, maar als je de titel leest staat dat daar ook niet gespecificeerd.

Ik zou wensen dat enkel een modem mogelijk was - prima als dat in het beheer van de providers is, als ik een router kan kiezen.
De wet gaat ook over vrije keuze van puur de modem... terwijl de meeste mensen die klagen dat louter doen over router functionaliteit (en niet beseffen dat een modem daar op zich los van staat).
De reden laat zich raden: voor de providers staan die ook niet los van elkaar.

Enkel bij zakelijke providers is het gebruikelijk (ook niet altijd) en/of mogelijk om voor een los modem te kiezen.
Ik prefereer toch echt 230 VAC. 220 was het 20 jaar geleden.
Kheb zelf een asus router staan, vanwege de meegeleverde fritzbox de 500mbit snelheden niet aankon.
Althans, het duurt veels te lang voordat deze boxen op de 500mbit snelheid komen. Waarin tegen, mijn asus router direct 500+mbit staat te pompen.
Welke asus router heb je achter hangen?
Is dat een goede router?
Heb je orgineele firmware draaiend?
Toen ik een provider moest kiezen na de oplevering van mijn glas aansluiting viel KPN af vanwege de Experiabox. Ik wil baas zijn op mijn eigen netwerk. Vodafone bood naast een destijds interessant contract ook de mogelijkheid mijn eigen spullen aan het accespunt te hangen. Ik kon dus mijn bestaande netwerk inclusief router, dect-centrale etc. in 5 minuten aan het glas hangen.
Juist bij KPN is het heel eenvoudig om een ander modem te gebruiken. Enige wat je nodig hebt is een simpel vlan switchje waarmee je de juiste VLAN's untagged op de poorten zet. Telefonie kun je dan nog door de EB laten afhandelen, maar dit heb ik er zelf afgelaten.

Enige nadeel is geen Netflix op de IPTV kastjes omdat je in bridged modus draait ipv routed, maar Netflix zit al op mijn smarttv, in betere 4K kwaliteit.

Internet gaat met een Edgerouter, werkt perfect!

[Reactie gewijzigd door Fairy op 28 februari 2018 13:46]

Je kunt en mag absoluut geen ander modem gebruiken. Het modem zit in de FTU/NT, oftewel het (meestal oranje) kastje waar de glasvezelleiding ingeplugd zit en een normale patchkabel uitkomt die je op je router aansluit. De router is ook hetgeen jij hier bedoeld, maar dat is dus heel wat anders.

Even uitzoeken wat je precies bedoeld is hier wel belangrijk voor je zomaar wat post, als mensen de info die jij geeft als waar aannemen en dus letterlijk hun modem proberen te vervangen is de kans op zeer dure schade niet ondenkbaar, zelfs waarschijnlijk. De glasvezel is niet op een reguliere "plug and play" manier aangesloten op de FTU/NT.

Verder doet Netflix het hier gewoon, dus ik zou mijn configuratie nog maar eens nalopen als ik jou was.

Nog even reagerend op de post die je als reactie op de mijne hierboven plaatst. De KPN monteur die hier is geweest nav een telefoniestoring had geen enkel probleem met het leveren van service op de situatie zoals ik ze aangesloten heb. Waar je in dit geval géén service op krijgt is internet.
Daar had inderdaad router moeten staan. Dit is echter louter een typefout, want ik weet absoluut wel het verschil tussen een router en alles wat er voor zit.

Overigens, want je zegt over het aansluiten van de glasvezel rechtstreeks op de router klopt m.i. niet helemaal. De grondplaat beschikt wel degelijk over een stekkertje waar je een glasvezelkabel op aan kan sluiten. Je hebt aan de andere kant enkel een switch of router nodig met de juiste SFP module om het signaal op te pakken.

Mijn netwerk is hier grotendeels al op voorbereid, enkel de SFP en glas patchkabel ontbreekt nog. Dit heeft eigenlijk maar 1 reden, je wint er niets mee qua performance en het stroomverbruik van de mediaconverter die er vanuit KPN op zit is maar 1,2 watt. Een SFP in een switch verbruikt ook stroom, dus je wint er niets mee. Vandaar dat ik het ook nog niet heb gedaan, maar er zijn genoeg mensen die hun router al rechtstreeks aan de vezel hebben hangen, puur omdat het kan.

Overigens, een gebroken vezel herstellen of een nieuwe connector plaatsen kost je geen vermogen, als je de juiste mensen maar kent. Als je zoiets door een provider laat fixen gaat dat inderdaad een aardige cent kosten.

[Reactie gewijzigd door Fairy op 28 februari 2018 21:51]

Dat jij dat weet is heel mooi, maar er zijn een hoop mensen die dit niet weten en daar is mijn reactie op jou op gebaseerd.
Verder zeg ik niks over het aansluiten van een glasvezel direct op de router. Ik heb het over het modem, waar jij het in de post waar ik op reageer ook over had. Of dat je bedoeling was of niet. Daarbij, jij hebt het nu wederom over het aansluiten van de glasvezelkabel direct op de router en dat is dus onmogelijk. Dat er een aansluitmogelijkheid is op het modem ofwel de FTU/NT die mogelijk als connectie naar je router/switch kan dienen, is wederom een heel ander verhaal.

Verder ging ik bij het gebroken vezel verhaal ten eerste er van uit dat de oplossing legaal zou blijven, wat niet meer het geval is als je "een mannetje" anders dan de KPN monteur aan de binnenkomende glasvezelkabel laat sleutelen. Ten tweede ga ik er van uit dat het percentage mensen die zulk een "mannetje" kennen dusdanig laag is dat het niet terzake doet.

Het is gewoon heel simpel: De FTU/NT die in je meterkast hangt, daar mag jij zelf of je mannetje, buiten het aansluiten van de RJ45 getermineerde netwerkkabel naar de router, helemaal niets mee doen. Je router is in deze het eindapparaat en wat je daarmee doet of niet doet mag je helemaal zelf weten.
Kom je er vervolgens toch aan en het gaat mis, dan kun je kiezen tussen een illegale oplossing of het betalen van een aardige som aan KPN.
En die versie 10 expedia box zouw binnenkort een firmware update krijgen zodat ie wel nog sneller kon.
Maar effe ontopic ik vind het best een goed idee dat je als vrije conument niet alleen afhankelijk bent wat modem keuze betrefd van je provider, misschien heeft bedrijf x wel een goede en misschien wel snellere modem in de aanbieding heeft wat de laatste nieuwe updates heeft voor bijvoorbeeld glasvezel op volle snelheid te laten draaien.Of een goede surfboard modem voor zigo op volle snelheid te laten draaien wat kabel internet betrefd.De radio bij zigo en televisie zou van de kabel gaan zodat men meer bandbreedte heeft voor te internetten (topic van afgelopen jaar dacht ik)Maarja dan rijst de vraag wat moet die nieuwere modem nu gaan kosten, is het de moeite waard om hem te kopen (is hij echt beter als die wat je van de provider krijcht?).

[Reactie gewijzigd door rjmno1 op 24 februari 2018 01:20]

Het is mij niet duidelijk hoe je de USG hebt aangesloten: lus je jouw modem door naar de USG oid?
Aan de FTU/NT heb ik een managed switch hangen die vlan id 6 doorzet naar de USG en vlan id's 4 en 7 naar de experiabox voor IPTV en telefonie. De USG direct aan de FTU/NT kan ook, dan moet je de routering in de USG regelen.
De experiabox helemaal weglaten kan ook, maar dat heeft wat meer voeten in de aarde, mede omdat KPN dus ondanks dat dat onwettig is, geen SIP gegevens verstrekt en telefonie daardoor op deze manier door hun onmogelijk wordt gemaakt.

Voor mij was het alleen van belang dat ik "internet" via de USG heb, dat de experiabox nog nodig is voor telefonie en IPTV maakt voor mij geen verschil. Bijkomend voordeel is dat KPN het smoesje "uw telefoon/IPTV werkt niet omdat u uw eigen router gebruikt" niet kan gebruiken en dat ook niet kan gebruiken als excuus om onder servicelevering uit te komen.
Die laatste zin klopt volgens mij echter niet. Omdat je er nog een switch tussen hebt hangen, kan dat wel degelijk gebruikt worden, maar in geval van een storing kun je toch vaak snel even terugschakelen naar 1 op 1.

[Reactie gewijzigd door Fairy op 28 februari 2018 21:53]

De enige reden waarom ik een eigen modem zou neerzetten is dat KPN geen aanpassingen kan maken op het modem. Sinds een tijdje ben ik geregeld port forwardings aan het weghalen naar mijn tv ontvanger. KPN probeert dit te rechtvaardigen door het verbeterde onderhoud te noemen. Ze moeten er gewoon met hun handjes vanaf blijven. Een beetje mijn interne netwerk blootleggen omwille makkelijker onderhoud uit te voeren. :(

Bron (en eigen observatie): https://forum.kpn.com/thu...ar-hd-tv-ontvanger-435155

[Reactie gewijzigd door debom op 22 februari 2018 13:30]

Dit kan je ook oplossen door er een Router achter te hangen, dan is je eigen netwerk veilig en kan kpn lekker bij z'n tv boxen
Het probleem daar is dat je dan een NAT over NAT (double NAT) krijgt en dingen (zoals mijn VPN) niet meer werken.
Dat is geen oplossing maar eerder het creëren van een probleem. Dubbel nat gaat niet werken wanneer je bijv iptv kijkt of een beveiligingssysteem hebt met camera. Ook kan je dan geen vpn opzetten of eenvoudig externe toegang krijgen tot je NAS. Jouw oplossing werkt alleen als een internet voor alleen een beetje browsen en email gebruikt.
Waarom zet je geen DMZ aan naar je eigen router? (mits je eigen router een degelijke firewall bevat)
Ik heb de 2 interactieve TV boxjes direct aan de Experiabox V9 hangen, en 1 lijn rechtstreeks door in DMZ naar mijn eigen router waar achter de rest van mijn netwerk zit..

Heb nergens last van voor vpn/rdp/nas access.
Dan nog heb je de voordelen van routed iptv niet. Je werkt nog steeds met vlans en kracht van routed iptv is juist dat niet meer hoeft.

Verder is dmz voor een bedrijf helemaal niet handig en al helemaal
Niet waneer een bedrijven meerdere ip adressen op 1 aansluiting heeft. Vaak geeft dmz ook probleem met sommige diensten en mail providers. die staan geen nat achter nat verbindingen toe. Waarbij dmz ook als Nat gezien wordt omdat het wan adres van de router een intern adres is.

[Reactie gewijzigd door xbeam op 25 februari 2018 15:12]

Van jouw linkje:
Het is een forwarding die alleen door één beheerafdeling van KPN te bereiken is.
Hoe doen ze dit dan? Voor zover ik gezien heb ondersteund de hele experiabox geen whitelisting. Een portforward is dus per definitie door heel de wereld te bekijken!

Deze ben ik overigens gister ook per toeval tegengekomen toen ik mijn forwards in dook om een oude forward te verwijderen. Maar verwijderd omdat ik niet meer wist wat die deed, nu snap ik dus waarom ik het niet wist.
@Tweakers gaan jullie ook een dergelijk artikel schrijven over het openzetten van TV-ontvangers?

Eigen keuze voor modem/router is leuk, maar IMHO nog niet eens het meest interessant.
(Zolang je zelf een router kunt kiezen vind ik het best), maar wat er gaat gebeuren met TV-ontvangers ben ik veel meer benieuwd naar.

Wat zijn de gevolgen van de regeling voor TV-ontvangers?
Het lijkt dus dat je straks weer eigen ontvangers kunt regelen. Een zelf gekochte (geen huur) Humax bij kabel en eigen ontvanger bij IPTV.
Zou dit kunnen betekenen dat je weer bijv. een server kunt bouwen met meerdere DVB-C ontvangers?
Wat gebeurt er met de limitering van smartcards? Heb je straks überhaupt nog smartcards nodig?
Met IPTV ontvangers eigen apparatuur waar je kunt opnemen op harde schijf i.p.v. de cloud?

Daar ben ik persoonlijk veel meer benieuwd naar. Al die ontvangers zijn tegenwoordig onderdeel van een huurconstructie waar je tot €5 moet betalen per ontvanger. Dat is €60 per jaar.
Binnen twee jaar heb er dus een gekochte Humax ontvanger uit.
En met een dergelijke Humax heb ik opnames in eigen beheer en kan ik die zo lang terugkijken als ik wil. Sterker nog; via FTP kan ik ze op de PC/NAS zetten.

En providers hebben limieten op aantal ontvangers. Zal dit straks ook zo blijven?

[Reactie gewijzigd door Piet91 op 22 februari 2018 11:54]

Ze zullen de reden 'Copyright regels van onze aanbieders' aanhalen. Dus daar halen ze je hele verhaal onderuit.

[Reactie gewijzigd door vinz98 op 22 februari 2018 20:47]

Ik woon in belgie, heb vdsl2+ en heb ook een volledig eigen toestel... en toevallig of niet, maar ook een Fritz!box (zelfs ook een rode zoals op de foto :)) ..; en ben énorm tevreden van dat toestel... het biedt enorm veel mogelijkheden aan;
zo heb je de standaard dingen zoals de internet-verbinding maken, ip-telefonie, maar er zit ook een DECT server in (zodat je met een draadloze telefoon kan aanmelden op de fritzbox, ik gebruik nu m'n gigasets erop), en de voip voorziet ook een RJ-11 aansluiting zodat je evt je bekabelde telefonie erlangs kan laten lopen (en dus met je vaste toestellen gewoon bellen en de voipserver zet het dan om naar voip, maar ook in de andere richting van voip naar analoog bij inkomende oproepen)
dan heb je ook nog eens een IP-SEC vpn server erin zitten (cisco x-auth) waarmee je verschillende vpn inkomende accounts kan configgen. er is uiteraard ook nog standaard meuk zoals portforwarding, dynamic dns, er zit een NTP service in de router (zodat je je pc's kan laten timesyncen met je router).
maar er zit ook monitoring in je router; je kan bv de throughput bekijken, of het stroomverbruik van de verschillende onderdelen. er is een van de beste logging systemen die ik al gezien heb enz enz

dat die modems zo populair zijn in duitsland? da's echt niet verwonderlijk, ze zijn het toonvoorbeeld van de algekende deutsche grundlichkheit... voordien had ik altijd Linksys toestellen, en ik was daar tevreden van, maar nu ik een fritzbox heb gehad zou ik toch echt niet meer terug willen naar een linksys

[Reactie gewijzigd door bogy op 22 februari 2018 22:37]

Hier gebruik ik ook al jaren met grote tevredenheid een Fritzbox in combinatie met Telfort NL. Inderdaad legio mogelijkheden, een externe telfoonprovider, dect centrale, nummerblokkering. noerm maar op. De door Telfort verstrekte modems zijn verschrikkelijke apparaten die ik ongebruikt in de kast laat liggen. Ik kijk televisie via de schotel en gebruik hiervoor de VU+ ontvangers en die zijn 50x beter dan de ontvangers die verstrekt worden door Canal Digitaal. Leve de eigen keuze van hardware.
"en toevallig of niet, maar ook een Fritz!box"

Het enige "eigen toestel" als in eigen router dat je in België als consument op VDSL kan gebruiken tegen volle snelheid. :P
Maar ik moet zeggen ik ben zelf ook dik tevreden van mijn Fritz!Box. Stukken stabieler dan de "gratis" modem/router combo.
Nu ook in België alle VDSL modems toelaten die compatibel zijn met de gebruikte technieken (Vectoring, ...), wat technisch mogelijk is dacht ik.

PS: ook op de kabel/coax (Telenet) mogen ze er eens werk van maken. Als professionele klant kan je makkelijk een modem-only krijgen maar als gewone consument doen ze er soms zeer moeilijk over en ben je verplicht om hun dichtgetimmerde modem/router combo te gebruiken die voor tweakers niet voldoet en volledig op afstand te controlen valt door Telenet.

[Reactie gewijzigd door GoldenBE op 23 februari 2018 18:13]

Zoiets ga ik ook verwachten inderdaad. Net als maximaal aantal ontvangers.
Desondanks ben ik erg benieuwd hoe het gaat uitpakken met deze regeling.

Maar blijft het toch slechte ontwikkeling vinden. "Vroeger" konden we ongelimiteerd opnemen op VHS en zelfs nu nog tot voor kort met Humax opnemen en via FTP opslaan op eigen apparatuur.
En dat wordt steeds meer dichtgetimmerd. Erg jammer.
Ik heb een Samsung box met 500gb harde schijf en een Humax zonder met Smartcards van Ziggo.
Hier een Humax 5300c met een oude laptop schijf eraan. Haal er nog regelmatig opnames via FTP van af die ik wil bewaren.
Klopt. Dat heb ik en doe ik ook. Ziggo wil daar echter het liefst vanaf. Bij nieuwe abonnementen of verandering van abonnement is dat niet (meer) mogelijk. Ook is het alleen mogelijk op deze manier van hun netwerk gebruik te maken als je al zo'n ontvanger had voordat UPC en Ziggo samengingen.
Er worden nog regelmatig Humax 5300c's aangeboden via marktplaats of bij de locale kringloop van mensen die een Horizon box (braak) hebben gekregen. Heb er zelf ook voor een paar euro er twee gekocht waarvan er op dit moment één in gebruik.
Verstandig. Prima ding. Ik ben ook al aan mijn tweede bezig.
De vraag is hoeveel mensen er uiteindelijk voor een "eigen" modem zullen kiezen. Persoonlijk denk ik dat dit maar een marginaal deel van de gebruikers zal zijn en dan begrijp ik het standpunt ook wel van de providers. Daarbij vrees ik ook dat de providers dit ook zullen aangrijpen om de abonnementsprijzen zullen verhogen, onder het mom van gestegen kosten.

De keuze voor de Fritzbox in Duitsland zal voor het grootste deel te maken hebben dat het afkomstig is van een Duits bedrijf, want dat is natuurlijk altijd besser dan de producten uit het Verre Oosten. Dat idee leeft nog steeds bij de Oosterburen en dat zie je ook terug bij heel veel andere producten, ondanks dat verschillende statistieken aantonen dat Deutsch nicht immer besser is.
De vraag is hoeveel mensen er uiteindelijk voor een "eigen" modem zullen kiezen. Persoonlijk denk ik dat dit maar een marginaal deel van de gebruikers zal zijn en dan begrijp ik het standpunt ook wel van de providers.
Dus voor de massa lever je een standaardoplossing. Voor de tweakers lever je de optie (en de benodigde technische gegevens) om hun eigen modems te gebruiken. Voor tweakers geldt dan wel dat het abonneeovernamepunt (AOP), en daarmee de fysieke verantwoording van de provider, verplaatst van het modem van de provider naar de aansluiting die de woning binnenkomt.

Weinig moeite, iedereen blij, en het hoeft dan niet zo'n opgeblazen discussiepunt te worden. Verplicht providers om de benodigde technische gegevens te publiceren. Zie hoe XS4ALL dat doet met glasvezel voor een referentie-implementatie.

Zelf heb ik wel eens slechte ervaringen gehad met een (door de provider geleverde) Fritz!Box op een XS4ALL glasvezelverbinding. Die werd op afstand wel eens geherconfigureerd, met als resultaat dat alle lokale statische routes verdwenen. Zeer irritant. De oplossing was een managed switch, een pfSense router en de Fritz!Box enkel gebruiken als draadloos access point en SIP telefooncentrale in het eigen netwerk (waar de provider er niet meer bij kan). Ja, dit is een zeldzame/specialistische situatie, maar er was tenminste een oplossing (aan de kant van de consument) mogelijk. En die vrijheid is belangrijk.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 februari 2018 07:55]

Maar wij als Tweaker hebben ook de keuze. Wij kunnen gewoon zelf gaan shoppen en de modem van de provider er tussenuit halen. Ik was zelf zo gefrustreerd door de KPN Experia Box dat ik maar mijn eigen switch en router heb geïnstalleerd zodat die Experia-troep weer terug in de doos kon.

Dat is net zo goed marktwerking en als dat de prijzen van de providers laag houdt vind ik dat een betere oplossing dan bij de provider kunnen kiezen wat je wilt.
Alleen is het probleem dat met de Experiabox 10 je geen enkele gegevens meer kan achterhalen. Zelfs ondanks dat ze deze gegevens moeten verschaffen voor Voip en TV, je krijgt ze gewoonweg niet.

Hierdoor kan je als alles-in-een klant dus geen ander modem gebruiken als KPN klant...
KPN geeft inderdaad geen gegevens af. Gelukkig is het voor Internet en IPTV makkelijk zelf in te regelen zonder dat je specifieke KPN info nodig hebt.
Maar dat is inderdaad niet zo voor VoIP van KPN. Daarom raad ik ook iedereen aan om VoIP niet van KPN te nemen en die af te nemen van een ISP onafhankelijke VoIP provider.
Beter is om helemaal geen KPN te nemen.

Voor info over aansluiten eigen apparatuur op het KPN netwerk zie http://www.netwerkje.com
In Nederland zijn reguliere telefoonnummers gebonden aan een regio EN moeten gebonden zijn aan een vast object. Als je een locatie onafhankelijke VoIP lijn wil dan krijg je een 085 tot 088 nummer, die zijn gereserveerd voor VoIP (06 is natuurlijk gereserveerd voor mobiel).

Daarnaast zijn er een paar strikte eisen aan een KPN/Ziggo/Tele2 (etc.) VoIP lijn m.b.t. 112. Het is wettelijk zo dat 112 altijd bereikbaar moet blijven. Iets waar VoIP providers zich niet aan hoeven te houden.

Nou kan jij wel iedereen aanraden om een losse VoIP provider te nemen, maar jan met de pet op heeft daar geen boodschap aan. Want Jan wil gewoon kunnen internetten en Jan wil gewoon kunnen bellen en daarnaast wil Jan er niet teveel voor betalen. Of dat alles gaat via een ZTE, Arcadyn, Linksys of Fritzbox zal Jan allemaal verrekken. Waarom zou Jan een extra VoIP abo nemen met een totaal ander nummer als hij zn huidige nummer kan houden en daar niks extra voor hoeft te betalen? Jan denkt, laat die t-force maar lullen, ik pak wel zo'n alles-in-1 pakket en dan regelt KPN het maar voor mij, want anders moet ik elke keer t-force bellen als er iets is en dat schiet niet op. De gozer heeft veel praatjes en weet het altijd beter, maar als ik hem dan nodig heb is hij er niet.

Maar goed, jij wil dus wel een eigen SIP client draaien. Wel zo lekker makkelijk, want dan kan je je vaste nummer overal opnemen, MAAR KPN blijft dan wel verantwoordelijk voor de kwaliteit en misbruik. KPN moet ervoor gaan zorgen dat 112 bereikbaar blijft (ongeacht al die trucjes die jij uithaalt) en ze moeten ervoor zorgen dat jij dat nummer alleen kan gebruiken op de locatie waar het aan toe is gewezen, om misbruik te voorkomen.

Als ik dat alles in gedachten houdt, dan kan ik de standpunten en werkwijze van KPN toch net iets beter begrijpen.
+3 voor je.

Ik snap je verhaal helemaal en je hebt gezien 112 en de vaste nummers etc gelijk.
En inderdaad voor 99% van de consumenten en ook zakelijke klanten geld bovenstaande helemaal. De willen iets dat werkt. en het liefst zonder te veel kosten.

Dat wil niet zeggen dat voor iemand zoals ik het geen doen is en ik het alsnog in eigen hand wil houden.
En ik heb te maken met zakelijke situaties waarbij de starre houding van de ISP's echt lastig is om voor elkaar te krijgen wat nodig is.
ik noem maar even VPN tunnels of port forwarding t.b.v. van eigen mailserveres etc.. Dan kan ik echt niks met de standaard router/modems zonder bridge.

Bijvoorbeeld een situatie laatst.
Mijn klant zit met zijn bedrijf in het buitengebied en heeft gelukkig laatst glasvezel kunnen krijgen. Solcon was de enige leverancier die een fatsoenlijk aanbod had. Maar wel een standaard Huawei router met GPON module en dus de router die niet in bridge kon. Ik kon wel mijn eigen router met GPON SFP module gaan gebruiken maar ze wilden geen GPON authenticatie gegevens (een soort van PPPoE account) geven. Met als gevolg dat onze VPN router die nodig was voor kritische bedrijfsapplicaties niet inzet baar was.
Dit heeft ruim een half jaar geduurd om tot op directie niveau te klagen bij Solcon voordat ze eindelijk bridge hebben geactiveerd. Het kon dus wel.
En nu gelukkig lopen de VPN's als een trein en ook de algemene internet snelheid is een factor 2-3 omhoog gegaan. Die Huawei is leuk maar zeker niet snel met routing/natting/dns queries etc.

Dank je voor je heldere verhaal wat betreft SIP en KPN.
Daar ga je weer, dit is iets wat ik niet kan begrijpen. Jij wil een consumenten lijntje met consumenten kwaliteit en service gebruiken in bedrijfsmatige omgeving. Natuurlijk niks mis mee zolang het voldoet, maar ga dan ook niet verwachten dat je top level service krijgt. Als die "kritische bedrijfsapplicaties" daadwerkelijk zo kritisch zijn, waarom dan geen zakelijk lijntje laten leggen? Bedrijven die leveren aan consumenten die gooien het op bulk verkoop en dan wil je zo min mogelijk tijd investeren in uitzonderingen zoals de jouwe. Dan moet je inderdaad zelf de moeite doen om het te regelen.

Ik heb in mijn bedrijf ook kritische applicaties hangen o.a. een VPN tussen meerdere locaties, maar dat is allemaal zo kritisch dat ik ervoor kies om te investeren in zakelijke lijntjes. Daar betaal ik voor, maar ik krijg er ook iets voor terug. Buiten het feit dat ik wel eigen hardware heb draaien, maar stel het was niet zo, dan kan ik makkelijk de accountmanager bellen en heb ik 1 persoon die er achteraan gaat.

Dat gezegd hebbende, vroeger (toen ADSL nog net nieuw was) moest je je eigen modem aanschaffen, we hadden zelfs een heus Nederlands bedrijf welke wereldberoemd was (hoe heet dat bedrijf ook alweer?). Die hele markt is ingestort toen providers zelf modems gingen leveren en dat is jammer. Er zijn een paar obstakels (zoals telefonie), maar technisch gezien kan het wel. Ook op glasvezel en coax kan het. Zoals je zelf al zegt, ook al wil de provider zijn eigen hardware er tussen hebben maak het dan op z'n minst mogelijk dat het modem in bridge modus kan en handel telefonie en tv via een ander pad af (dan moet je maar een extra IPv6 adres gebruiken, who cares?).

Maar goed dan krijg je wel dingen als, als het eigen modem van een klant niet goed is. Dan wordt er van KPN wel verwacht dat ze het oplossen, maar als ze er een factuur ervoor sturen dan hebben ze alle poppen aan het dansen. Nu is het zo dat ze gewoon een nieuw modem opsturen en klaar. Dus ik kan wel begrijpen dat providers het liever doen zoals ze het nu doen. Het werd hierboven al genoemd, maar inderdaad er zullen ook meer kosten aan vast zitten.

Ik vind de verwoording van de Nederlandse wetgeving ook maar raar. Er zit een gigantisch overlappend grijs gebied. Zeg gewoon dat de consument een publiek IP adres moet krijgen op zijn eigen hardware, dan is het probleem aan alle kanten opgelost lijkt mij.

[Reactie gewijzigd door SizzLorr op 23 februari 2018 16:24]

Je weet dat er technische geen verschil zit tussen consumetne en zakelijke GPON verbinden. Het verschil zit hem in SLA dus wanneer de modem stuk staan de zelfde dag mog voor de deur en pas volgende week maandag.

Veel bedrijven hebben dat niet nodig. Omdat er IT bedrijf is die SLA over neemt en zorgt voor werkende modem/router.
Volgens mij zeggen wij hetzelfde.
Ik denk dat zijn probleem er meer in zit dat er niets anders geleverd wordt en dat ze zowel zakelijk als consumenten geen bridge mogelijkheid hebben (solcon heeft alleen dmz) hierdoor heb je als bedrijf in deze gebieden dus altijd een probleem . Ongeacht of het zakelijk of een privé aansluiting is. Daarom is vrije router keuze juist belangrijk.

Daardoor is ook de discussie over zakelijk en concemtmr aansluiting niet relevant.

[Reactie gewijzigd door xbeam op 23 februari 2018 22:06]

Ikzelf gebruik Ziggo zakelijk (5x IP met routing subnet) en Edutel Zakelijk glasvezel.
Allemaal zakelijk.

Maar helaas is dat niet altijd op elke locatie te krijgen op sommige plekken in NL ben je blij als je zakelijk glasvezel of Ziggo of VDSL kunt krijgen. Maar als dat er niet is neem ik genoegen met KPN. Maar wel met eigen apparatuur.
Maar wie gebruikt er tegenwoordig nog een vaste lijn? Alleen oudere generaties en de zakelijke gebruiker misschien. Bij een beetje mobiel abbonnement kan je gewoon onbeperkt bellen en smsen. Bellen doe ik sowieso bijna nooit. Bij mijn provider krijg ik hdtv gewoon via de coax (lang leve de tv met dvd-c) en het netwerk is vanaf het genexis glasmoden van de provider, lekker in eigen beheer. Ik blijf zover mogelijk van alles in 1 oplossingen waar ik door de provider allemaal hardware gepusht krijg, waar ik niet op zit te wachten (dichtgetimmerde routers, extra settopboxen en dergelijke.)
Dat KPN die gegevens niet geeft wil niet zeggen dat ze daartoe niet verplicht zouden zijn.
Die verplichting is nu juist het grijze gebied waar dit artikel van Tweakers over gaat.
De politiek moet daar de juiste wetgeving voor maken.
En dan nog zal het lastig zijn om KPN te bewegen om die info te geven. Wet of geen wet.
wel of geen wet, waarom zal het lastig zijn, niet vodoen aan de wet is gewoon strafbaar, uiteindelijk kun je kpn gewoon verbieden operationeel te zijn totdat ze zich aan de wet houden (als de overtreding maar lang genoeg duurt)
Dus wat je nu voorstelt is dat van een op de andere dag miljoenen mensen (waaronder ouderen, alarmcentrales en noodhulp apparaten) zonder telefoon zitten alleen omdat jij een eigen router wil draaien? Wat ben ik blij dat de mensen die wel over dit soort kwesties gaan rationeel zijn en wel een dialoog aangaan om oplossingen te zoeken.
Voor vijf tot tien Euro per maand koop je Voip af en hang je een willekeurige en ouderwetse DECT telefoon aan bijvoorbeeld die Experiabox, uiteraard afhankelijk van de provider. Gemak dient de mens! De gemiddelde consument (waartoe ik mijzelf ook schaar) zal het daarom niet erg vinden dat alles is dichtgetimmerd. Sterker nog, dat geeft men waarschijnlijk zelfs een (onterecht) veilig(er) gevoel.
Hmm daar ben ik het niet mee eens
Het isdat de wachtwoorden voor de pppoe overal op forums rond slingeren maar van kpn krijg je hem niet.

Als kpn morgen het pppoe wachtwoord wijzigt kan je niets anders dan experia box weer uit de doos halen.
ik heb dan ook geen KPN, maar krijg de diensten geleverd via NLEx, en dat bevalt me prima. Andere optie zou ziggo zijn maar deze hebben t al lang en breed verpest :)
NLEx levert op basis van het KPN netwerk (zoals vele doen). Maar dan heb je wel inderdaad meer info.
Zelf raad ik aan om HeldenVanNu te nemen. Die hebben een uitmuntende helpdesk die alles goed vinden en je ook goed supporten. Ook met eigen apparatuur.
heldenVanNu leveren standaard een Mikrotik (RB951) router die je mag vervangen door je eigen router. Ze leveren gewoon de benodigde PPPoE account info.

Wat betreft Ziggo, die doen het best wel goed, ook hun heldpesk. En het modem is simpel in bridge te zetten.
Zelf heb ik nu Edutel glasvezel (500Mbit) en Ziggo Zakelijk (500Mbit). Edutel is overgenomen door KPN en de zakelijke klanten krijgen geen alternatief. Ik ga voor die lijn over naar HeldenVanNu.
Ik gebruik een Mikrotik CCR1036 router die alle loadbalanced over de 2 lijnen.
natuurlijk doet ziggo het niet goed,

het feit dat je over een bridge-modus begint in een topic als dit laat toch wel zien dat je eigenlijk niet precies weet waarover je praat.

maar om je een idee te geven, ik heb 2 routers in gebruik op 2 locaties, de ene heeft een arm cpu, en 256mb ram, de andere een mips cpu met 64mb ram, beiden werken ze op een Linux-achtige firmware..

op de apperatuur draait, een dns-cash, een dhcp-server, een firewall met portforwarding en op de arm draait nog een printserver, en een vpn server.

vervolgens ga ik via samba (windows filesharing), data overpompen. en wat denk je dat er gebeurd, heel simpel de mips based gaat over zijn nek terweil de arm vrolijk door gaat. de hardware kan de datastromen dus gewoon niet aan. het zelfde gebeurd in modem/routers die te goedkoop zijn of teveel meuk draaien (meuk zals een online-management laag). zelfs als je zo'n modem in bridgemode hebt zal het grootste deel van de software geladen blijven, en zelfs als dat niet zo is, dan is het nog steeds geen highend hardware. kortom lag en latency.

en dit hele stuk komt natuurlijk nog bovenop de latency die er toch al is bij iedere extra hop in het netwerk. je moet er dus voor zorgen dat er zo min mogelijk apparaten tussen jou in je doel zitten daar is het hele internet op bedacht. een hop via een bridge (die ook nog eens heel traag is) is dus echt geen alternatief voor een eigen modem/router. bovendien kun je door in bridge te gaan geen gebruik meer maken van de ziggo hotspots als je een eigen modem hebt kun je dat wel, mits je de juiste instellingen kunt vinden, kun je een ongebruikt wifi kanaal inzetten voor en voor de mensen die maar 1 radio hebben kunnen dan nog nog streeds een wifi stick gebruiken
Nu haal je 2 dingen door elkaar.
1)
Bridge modus is juist heel handig om juist alle belasting op de CPU van het modem te halen. In router modus (niet bridge) zijn de CPU's van de meeste modem/router echt te zwak om veel data en ook veel tcp NAT sessies af te handelen. Dat merk je meteen zodra je dezelfde modem/router in bridge zet en dan een goede snelle router gebruikt die wel gemaakt is om veel NAT sessies etc. af te handelen, alles gaat veel sneller. In bridge is er zo goed als geen enkele CPU belasting.

2)
Daarnaast begrijp ik dat je een VPN tussen 2 locaties heb en op de ene locatie staat een MIPS gebasseerde router en op de andere locatie een ARM gebasseerde router. Die MIPS zal wel single core zijn en de ARM dual of quad core.
VPN's zijn CPU intensief en dus krijg je zeker bij SAMBA/CIFS connecties vertragingen. Een ARM multicore doet dat beter dan een MIPS single core.
Welk merk router(s) gebruik je als ik vragen mag??

Ik gebruik heel veel VPN's (ik beheer ongeveer 50 locaties met ook allerhande VPN connecties) en met de juiste routers haal ik gewoonweg 100% lijn snelheid, ook op de CIFS connecties waarbij de CPU's nog geen 4% gebruiken. Zelfs met ipsec AES encryptie.

Een aanrader is de Mikrotik CCR1009 series. Die kosten ongeveer € 400 en halen zo bizar hoge snelheden dat je nooit problemen krijgt. Zelfs met 2x 500Mbit VPN tunnels, geen enkel probleem.
Zelfs de Mikrotik Hex RB750Gr3 (+/- € 80,-) doet dat met zijn dual core MMIPS zonder problemen.

De interne (hotspot) wifi van providers gebruik ik nooit, die schakel ik ook altijd uit. Ik heb onbeperkt 4G en kan ik heel NL zonder wifi uit de voeten. En wifi richt ik in met specifieke Wifi AP's.

Maar voor de duidelijkheid, ik heb ook veel liever eigen (modem) apparatuur die ik kan inrichten zoals ik wil. Maar tot die tijd is de bridge functie van Ziggo wel bruikbaar.
En dat is een aardige. Tot hoever reikt de wet? Tot je router als IP device, of horen de SIP credentials daar ook bij? Dat gaat net zo lang goed tot het moment dat jouw router wordt gehacked en er van je SIP account dure calls worden gemaakt. Ik vraag me dan ook af of je dat nu moet willen met SIP. Bij misbruik nu is de schuldvraag niet zo lastig. Voor TV zijn genoeg "How to's" te vinden.

M.i. zegt je eigen routerkeuze iets over IP en niet over SIP, wat een applicatie is over IP. Als er iemand is die dit juridisch kan duiden, graag doen, ik vind dit machtig interessant waar de grenzen (moeten) liggen.
Sip gaat over aparte vlan en dus technische een aparte aansluiting

[Reactie gewijzigd door xbeam op 23 februari 2018 17:13]

Dat is de KPN implementatie en tegelijk is dat maar hoe je de wetgeving interpreteert. Ik kan ook zeggen, op een "end-device" moet ik alle services van de provider kunnen termineren. En dan valt deze er WEL onder. Maar wat ik eerder zei, je kan ook zeggen dat SIP een dienst is los van de access, die vind ik ook verdedigbaar. Ik ben meer benieuwd naar wat de wet daarover nu wil zeggen, gaat het over het totaal van diensten wat de provider levert, of louter het terminatiepunt van de access?
Als je sip bij een 3e afneemt snap ik je probleem niet die kunnen namelijk alleen met vrije keus aanbieden.

Je krijgt een ip/dns adress
En de login en soms nog een stun adres. Veel plezier er mee
Ja duh! Maar daar ging het niet om, het gaat specifiek om KPN die op die ene V10 router van ze.die TV, Telefoon en Internet levert. Mijn simpele vraag is of de SIP credentials van KPN onder die "Thuismodem" regeling valt of niet. Voor beide keuzes is wat te zeggen. Ik wil uit principe één device die ik zelf beheer. Dus niet telefonie met zo'm V10 box en nog wat anders ernaast. Mijn keuze. En dat alles anders kan, tuurlijk, maar dat was niet mijn vraag.
Wat nu ja duh je snapt het zelf niet. Bij kpn is telfonien en tv een aparte vlan dus technische een andere aansluiten. Wat jij er mee doet moet je zelf weten of 1 appartaat gebruikt of 3 verschillende maakt niet uit.

Voor alle 3 vlans gelden ze zelfde regels ze komen ook alle 3 op de zelfde plek uit grond en gebruiken de zelfde techniek.

[Reactie gewijzigd door xbeam op 23 februari 2018 17:36]

Met alle respect, je klinkt als klok en klepel. Technisch is het één aansluiting die je van KPN krijgt. Het artikel gaat over je thuismodem die je op het IS/RA punt aansluit. Je verwart dat er logisch drie (TV, Internet en Telefoon) signalen over één fysieke drager heengaan. Die zijn op dat fysieke (laag 1) niveau niet te scheiden bij het IS/RA punt, dat kan alleen op laag 2 met het VLAN ID. Het is dan ook één technische aansluiting. Niet twee of drie.

Over dit is voor zover ik - niet - kon terugvinden geen enkele jurisprudentie over. Ik ben zelf geen jurist en ben benieuwd of iemand daar meer verstand van heeft.
En weer een respectloze reactie terwijl je zelf de klepel nog niet gevonden hebt.

Maar als je goed leest herhaal je precies wat ik zeg.

Als je er niets over kan vinden moet je concept wet lezen die is heel duidelijk. Het is drager met drie aansluiting en dus voor alle 3 de zelfde regels. Wat is daar ingewikkeld aan.

[Reactie gewijzigd door xbeam op 23 februari 2018 20:00]

Niet zo bedoeld, en als ik het teruglees zie ik het ook niet. Je slaat alleen de plank mis, je haalt een "logisch" en "fysiek" door elkaar. Maakt niet uit man, 't is weekend.
Sorry beetje drukte dag gehad en dislectie helpt niet mee

In het huidige concept staat dat mensen de vrij keus van hardware moeten hebben vanaf het punt dat de verbinding geen voeding (stroom) meer nodig heeft vanuit de provider zelf. Dus alles in de meterkast waarvan de stekker in je eigen stroom voorzieningen gaat moet je kunnen vervangen.

Dus op de plek waar nu je router staat moet je zonder tussenkomst van een expira-box een asterix server kunnen draaien.
Check. En de grote vraag die ik dan stel: Valt de SIP credentials van KPN ook onder de regeling of niet en blijft het beperkt tot het "internet" deel. Ik heb overigens ook - bewuste keuze - geen alles in 1 gedoe en lockin bij welke provider dan ook. En ook mijn eigen SIP provider gekozen. Vrijheid is ook wat waard.

Ik heb vorig jaar Ziggo al gewezen op dit artikel maar daar werd ik hartelijk uitgelachen en ook mijn rechtsbijstand had er geen zin in. Fijn weer terug bij XS4ALL nu er sinds een jaar een fatsoenlijke snelheid leverbaar is in de straat.

En ik wilde echt niet onrespectvol zijn, sorry kerel!
Maar wij als Tweaker hebben ook de keuze. Wij kunnen gewoon zelf gaan shoppen en de modem van de provider er tussenuit halen.
Niet altijd waar.

Kabelmodem: kan je niet vervangen. Je kan er natuurlijk wat achter zetten, maar het feit blijft dat een (soms brak, zelfs in bridge mode) apparaat van de ISP het AOP is.

DSL/FTTH: je krijgt telefonie niet aan de praat zonder het originele modem, tenzij je XS4ALL neemt. Ook bieden providers anders dan XS4ALL niet altijd de benodigde gegevens aan, wat het lastig/onmogelijk maakt.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 februari 2018 13:19]

Er zijn legio providers die wel het KPN netwerk hebben maar niet de bijkomende meuk eromheen natuurlijk... wij kopen zakelijk gewoon lijnen in en zetten de diensten en apparatuur erop die klanten willen of nodig hebben.
Kabelmodem: kan je niet vervangen. Je kan er natuurlijk wat achter zetten, maar het feit blijft dat een (soms brak, zelfs in bridge mode) apparaat van de ISP het AOP is.
Nee, niet waar. Kabelmodem kan je technisch wel degelijk vervangen. Docsis ondersteunt keurig een geüniformeerde "leverancierskant" qua settings. In principe zou jij dus prima een Fritzbox 6490 (Docsis) aansluiten op je Ziggo lijn of welke dan ook. Technisch geen enkel probleem. Het probleem zit bij het hoofdkantoor van Ziggo.
Dat is ook zo. Ik was vergeten te vermelden dat wij hier thuis alleen internet en tv hebben, geen telefoon. Dat is weer een stuk makkelijker om voor elkaar te krijgen.
Ik heb precies hetzelfde gedaan, die KPN Experia Box is verschrikkelijk. Het probleem voor de providers is echter straks ondersteuning moeten bieden voor alle verschillende modems. Zal ze een hoop geld aan de service afdeling gaan kosten. Aan de andere kant, dan hadden ze maar fatsoenlijke modems moeten leveren en niet de troep die ze je vandaag de dag meegeven. Ik heb ooit van Ziggo een modem gehad dat nog uit de UPC tijd kwam, ancient technology die om de haveklap uitviel. 180 mbps maar alleen op de dagen dat het werkte ;(

[Reactie gewijzigd door Relatief op 23 februari 2018 11:52]

Ik zie niet zo waarom providers ondersteuning moeten bieden op iets wat niet van hen is, neem je een eigen modem moet je hem ook zelf lekker beheren en configureren. Veroorzaak je problemen ga je lekker van de lijn af. De gemiddelde tweaker zal het wel lukken maar heb in een andere hoedanigheid (studentenwoningen) enorm gepruts gezien met enorme verstoringen tot gevolg omdat de meest cheapy shit wordt gekocht / aangesloten.
Tja wie denk je dat de leek gaat bellen als het niet werkt...
Ja, NU kan dat nog (modem zelf vervangen) maar als je providers hun gang laat gaan, moet je niet vreemd opkijken als ze steeds een stapje verder gaan en 'geruisloos' op een systeem overgaan wat alleen nog met hun eigen routers modems etc werkt.

Ik merk de laatste jaren dat nu UPC in Ziggo is overgegaan, het bijvoorbeeld al lastiger is geworden om hun standaard meegeleverde bagger-kwaliteit-wifi-modem in bridge mode te gebruiken met je eigen draadloze router. Dit laten ze je niet meer zelf doen, maar moet je telefonisch 'aanvragen' bij Ziggo en die nemen daar maximaal 24 uur de tijd voor… Heel handig allemaal. De arrogantie. Zelfs de eigen monteur excuseerde zich hiervoor, en voor de matige kwaliteit en mogelijkheden van de standaard modem.
Idd zelfde hier, met de kpn arcadian , c7 archer achter de arcadyan heeft ping van 15 ms, de arcadyan zelf heeft een ping van 23 ms , ???

Arcadyan er tussen uit , archer heeft ineens ping van 8 ms met 105 mbit op een 100 mbit fiber lijn.
Kan nu alleen geen telefonie meer afnemen door de vlan constructie. Dus heb dat maar opgezegt.

Daag kpn modem ga maar lekker terug in de doos. En idd ook telkwns static routs kwijt in die arcadyan routers.
Probleem in Duitsland nu is on een fatsoenlijk kabel internet aan te leggen. Want dat is dramatisch slecht in Saarland. Als dat beter is zullen geheid mensen overstappen op een Fritzbox.
Net een paar maanden geleden hiernaartoe verhuisd. Het heeft werkelijk 3 maanden geduurd voordat ik internet in mijn huiskamer kreeg. Eerst de realisatie dat ondanks het wel als mogelijk staat aangegeven op de website, en na 2x een Techniker te sturen, dat het onmogelijk was om het kabelsignaal in ons appartement te versterken. Daarna heeft het nog zeker een maand geduurd voor de DSL aansluiting. En dat voor een schamele 6 Mbit/s verbinding....
Nou, zo'n odyssey had ik jaren geleden ook in Rotterdam. Dat is een risico dat je altijd hebt bij een verhuizing. Ik had destijds kabel van UPC besteld. Dat zou binnen 24 uur moeten werken. Na twee of drie keer een technicus over de vloer gehad te hebben (en twee maanden verder) stelden ze voor om toch maar kabel aan te leggen en dat zou minimaal 150€ kosten (ik zit nb in een huurwoning) omdat mijn adres zogenaamd al aangesloten was (dikke BS door een fuck-up in de registratie van UPC die de gegevens van de gemeente niet goed hadden overgenomen, maar dat wilden ze natuurlijk niet toegeven). En toen nog eens zat 6 weken zitten wachten op ADSL van Scarlet dat ook pas na bezoek door een installateur van Scarlet en een technicus van KPN werkte (omdat het in de wijkkast niet goed was geschakeld) en die toen ook nog eens doodleuk mijn bovenbuurman afsloot bij zijn poging mij aan te sluiten (die vervolgens zelf ook een maand zonder internet zet). Te belachelijk voor woorden in de 21ste eeuw zou je zeggen, maar die zooi gebeurt helaas.

[Reactie gewijzigd door Darkstriker op 22 februari 2018 18:06]

€ 150 klinkt als een koopje. Toen we dit nieuwbouwhuis kochten mochten we nog even € 650 overmaken voor welgeteld 3 meter grondkabel van de stoep naar de meterkast. Er hoefde niet eens voor gegraven te worden want de geul met andere kabels lag nog open. Oplichters zijn het. Maar alles is beter dan KPN. Dat die nog klanten hebben is echt onbegrijpelijk.
Nou destijds was ik ook niet zo blij met het ADSL (slappe 50/5 waarbij ik de 50 vaak niet eens haalde), maar dankzij pairbonding en VDSL2 heb ik inmiddels een 100/10 abo waar ik meestal 110/30 mee haal dus de tijden dat kabel massaal beter was zijn iig bij mij in de buurt voorbij. Vooral als ik hoor dat mijn buurman die wel kabel heeft genomen regelmatig kampt met packet-loss en lage speeds in de piek-uren waarvan ik dus totaal geen last heb.
Ik heb meer kritiek op KPN in het algemeen, met name de klantenservice, ook zakelijk. Ogenschijnlijk doodnormale zaken zoals een domeinnaamregistratie of hosting aanpassen loopt elke keer weer uit op een chaos van tegenstrijdige verhalen. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd, gewoon binnen het eigen bedrijf. En dan gaat het alsnog mis, omdat je een verkeerde versie van een formulier gehad hebt. Later blijken verschillende afdelingen er dan verschillende versies op na te houden van hetzelfde formulier.. zonder dat van elkaar te weten.. echt, twee weken bijna dagelijks een uur per dag aan het bellen geweest voor een simpele domeinopzegging! Voor een klant uiteraard, zelf trap ik daar niet meer in. Kafka kan er nog wat van leren. En dat was de zoveelste keer in zoveel jaar, het wordt er ook niet beter op of zo.

Wat ADSL/kabel betreft. Dat ligt er maar net aan hoe het bij jou in de buurt is. Hoe brak en hoe oud en hoe ver de kast van je huis staat en hoeveel lassen er in de kabel zitten intussen. Waar ik vroeger woonde ligt nu nog steeds geen kabel dus die mensen zitten verplicht bij KPN. Dat werkt niet dus hebben ze nota bene zelf een kleine straalverbinding laten opzetten met het volgende dorp, waar wel kabel is. Geeft wel een beetje aan hoe erg het is.
Ik heb voor glasvezel in Duitsland een eigen router gebruikt en ze verklaarde me al voor gek. De provider bood nauwelijks ondersteuning voor het configureren van de router. De router moest zich met mijn account identificeren om een IP adres te krijgen. Dit was zo obscuur dat ik vermoed dat ze het bewust ontmoedigen. En dit was slechts een router. Zou dat beter zijn met een kabel modem?
Ik heb anders prettige 120 mbit via Unitymedia (vroeger KabelBW) maar zie geen enkele reden een eigen modem te kopen. Wifi werkt goed, snelheid is goed, en de features van een FritzBox hoef ik niet. Waarom dan 200 euro uitgeven?

[Reactie gewijzigd door _Pussycat_ op 22 februari 2018 17:38]

Dan zit je in een gebied waar ze Unitymedia(UPC) hebben en dus geluk heb. Maar andere plekken no way.
Weinig moeite, iedereen blij, en het hoeft dan niet zo'n opgeblazen discussiepunt te worden.
Hoewel ik in principe voorstander ben van vrije modemkeuze denk ik dat je het hiermee wel iets te ver zit te trivialiseren.
Hoewel deze situatie in het bedrijfsleven vrij gebruikelijk is zijn ook de mensen die die dingen beheren afdoende kundig probleem te gaan troubleshooten en wordt er doorgaans ook zware/enterprise hardware toegepast.
In een particulier scenario heb je geen enkele houvast om er van uit te gaan dat je en persoon aan de lijn hebt die verstand van zaken heeft en de hardware die is aangesloten een naam mag hebben en je zal als provider onherroepelijk gaan verzanden in van die welles nietes discussies links en rechts.
Zeker in de situatie waarin zo'n handig buurjongetje zo'n unsupported situatie achterlaat bij je waar je al dan niet van op de hoogte bent en pas achter komt als je internet niet werkt en dat handige buurjongetje niet thuis geeft.
Zeker in de situatie waarin zo'n handig buurjongetje zo'n unsupported situatie achterlaat bij je waar je al dan niet van op de hoogte bent en pas achter komt als je internet niet werkt en dat handige buurjongetje niet thuis geeft.
In dat geval is het AOP (bijvoorbeeld) de Ethernetpoort van het glasvezelkastje en is het aan de klant om het aantoonbaar te maken dat het niet aan diens kant van de verbinding ligt.

Dat je daardoor misschien lastige klanten verliest aan de concurrentie, het zij zo. Maar bekijk het ook van de andere kant: als concurrenten dit ook verplicht moeten implementeren, dan krijg je ook weer lastige klanten terug. :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 februari 2018 13:22]

Je bent niet de enige die het op deze manier heeft ingericht ;) bij mij thuis een soort gelijke opstelling met een managed switch, een edgerouter lite en de fritzbox in de woonkamer als access point. Bij een maatje een managed switch en vervolgens alleen de Fritzbox, die variant is ook mogelijk. Ik ben erg blij dat xs4all hier niet moeilijk over doet en de benodigde info beschikbaar gemaakt heeft. Wellicht offtopic: het is nu alleen nog wachten op aanbieder die een deftige app voor Android TV ontwikkeld om TV te kunnen kijken. Dan is mijn leven compleet haha. knippr zou wel is de eerste kunnen zijn.

[Reactie gewijzigd door RobinMM op 22 februari 2018 13:22]

Knippr? Error, ik las andoid TV niet goed, ze zijn daar zo te zien wel druk mee bezig: https://service.knippr.nl...ndroid-TV-app-beschikbaar

[Reactie gewijzigd door bakvis op 22 februari 2018 12:57]

Dat management door XS4ALL kun je met 1 vinkje uitzetten in de Fritzbox dus je overdrijft enorm.
AOP is altijd en dan ook altijd punt waarop de de Coax/glas/ADSL op aansluit. modem hangt daar dan ook altijd achter hoe graag een provider dan ook je wilt laten geloven is alles achter het AOP verantwoording van gebruiker. Nu hebben we het in Nederland wel het zo dat doordat alle providers eigen modems gebruiken dat zij daar ook verantwoording over dragen maar feitelijk gezien hebben niks te zeggen over wat je achter je AOP punt hebt hangen.
Het herconfigureren door XS4ALL had je heel makkelijk kunnen voorkomen door deze optie uit te vinken in de FritBox.

Ken je eigen box.....
Geprobeerd. Maakte geen verschil. ;)
Ken je eigen box.....
Het modem is eigendom van XS4ALL. De eigen box (pfSense) ken ik door en door.
Ik ken de box een beetje
Config downloaden
Met notepad++ de tr069 uitzetten
Nieuwe checksum maken uploaden en voila
Ik ga niet met het abonneeovernamepunt (AOP) op een niet ondersteunde manier spelen. Het AOP is nu Ethernetaansluiting op het glasvezelkastje in de woning. Op dat punt is er geen (technisch, procedureel, juridisch) getouwtrek over wie waarvoor wanneer verantwoordelijk is.
In mijn geval is het mijn eigen router en mijn provider juicht het alleen maar toe
Als het je eigen router is dan had je provider er sowieso niets op te zoeken. Dan hoor je ook geen verbindingen van buitenaf door je provider of anders toe te staan.
Maar standaard pushen zij aanpassingen/firmware naar het netwerk en als tr069 aanstaat tja dan kan je een probleem hebben en heb het al van andere gehoord dat hun eigen setup daarom om zeep ging
Nou, de regels zijn al best lang erg duidelijk, echter duurt het erg lang voordat het is doorgevoerd in wet helaas.
Ik kan het even niet meer vinden, maar hier is namelijk een rechtzaak of zoiets van geweest, en daarin was het heel simpel. Wie de stroomrekening betaald, is eigenaar van het netwerk ( stond er wel met iets meer woorden, maar dit was de essentie)

Oude telefoons worden vanuit het telefoon netwerk gevoed : KPN verantwoordelijk en eigenaar van het netwerk.
modems en alle andere dingen nodig voor aansluiting worden door jou en mij gevoed: particulier verantwoordelijk voor netwerk.

daarmee is meteen al duidelijk dat modems van zowel glasvezel als van kabel of (a/v)dsl onze verantwoordelijkheid zijn, en onderdeel van onze netwerken, en niet die van de provider.
Wie de stroomrekening betaald, is eigenaar van het netwerk ( stond er wel met iets meer woorden, maar dit was de essentie)
mhh zo dat ook opgaan voor de "slimme" stroommeter?
Het eigenverbruik van de slimme meter betaal jij niet zelf. Ja dus.
quite uit een eerdere discussie op https://www.security.nl/p...kooi+van+Faraday+maken%3F
Uit documentatie van Netbeheer Nederland maak ik op dat het "smart metering" meetsysteem over vier communicatiepoorten beschikt: P0,P1,P2 en P3. Over P1 heb ik het volgende gevonden:
"When no device is connected through the P1 port, the power consumption of the P1 circuitry shall not be included in the register values. When a device is connected to the P1 port, the power consumption of the P1 circuitry shall be included in the register values. The P1 port will function and supply power independent of the state of the E breaker."
Ik concludeer: als je niets aansluit op P1, mag het stroomverbruik dat te maken heeft met P1 niet worden geteld.
Maar zodra men wél iets op P1 aansluit, mag wél al het stroomverbruik dat met P1 heeft te maken worden meegeteld.

Waarvoor dient P1 dan? Hierover vond ik het volgende:
"Het uitlezen van de gegevens uit de Slimme Meter kan via verschillende methoden. Ten eerste kunnen de gegevens op afstand via de zogeheten “P3-poort” naar de Netbeheerder worden verzonden. Een tweede belangrijke manier om de gegevens uit de Slimme Meter uit te lezen, is via de zogeheten “P1-poort”. Via deze poort kan een Kleinverbruiker kennis nemen van het verbruik, en daarbij kunnen eventueel Onafhankelijke Diensten Aanbieders (ODA’s) de Kleinverbruiker assisteren in het monitoren en optimaliseren van het energieverbruik."
D
Een reden dat providers dit niet leuk vinden is juist dat hun zaken willen kunnen uitlezen en aanpassen op het modem.

Ik kan mij nog een situatie herinneren waar iemand een eigen pfsense modem had gebouwd en de geleverde modem weg had gehaald.
Binnen een week had zij het toen nog "@home" aan de telefoon dat ze geen data van zijn netwerk meer in konden lezen.
Mooie oplossing, ik zit met het zelfde probleem (onstabiele fritzbox met telefoon aansluiting op xs4all glas). Heb je een uitgebreidere beschrijving van je setup ?

[Reactie gewijzigd door trogdor op 22 februari 2018 11:02]

De oplossing was eigenlijk nog veel eenvoudiger: de handleiding lezen ;) Je kunt de FRITZ!Box namelijk dusdanig configureren dat je ISP er geen toegang meer tot heeft. Dit heb ik zelf ook gedaan, zonder enige issue. Uiteindelijk heb ik hem wel vervangen door een ERL i.c.m. een HPE switch en Ubiquiti WAP, maar dat staat er compleet los van.

Wanneer jij, als technisch onderlegd persoon al niet kunt lezen (niet lullig bedoeld), wat verwacht je dan van de gemiddelde nitwit? Ja, het blijft de keuze van de gebruiker, maar leer mij Nederlanders kennen... die denken al snel dat ze het beter weten en heel goed in staat zijn om zelf de boel op eigen hardware in te kunnen richten. Terwijl ze in werkelijkheid geen flauw benul hebben van wat ze aan het doen zijn (de "Tweakers" daargelaten).

Als je meer flexibiliteit wilt, kies je een ISP die dat toe staat. Bijvoorbeeld XS4ALL. Ze leveren weliswaar standaard de FRITZ!Box, maar ze pinnen je er niet op vast. Als je je eigen configuratie hebt verprutst, kun je altijd nog de box van de provider terugplaatsen voor werkend internet.
Modem bridgen? Waar lees je dat? Ik heb het nergens over bridgen gehad.
Ik woon in Duitsland en het is heel moeilijk om een provider te vinden die bridge-modus ondersteund. Vaak heb je de keuze uit twee varianten
1. De gratis variant dat is zo'n KPNish experia box. En deze alleen super beperkt is. Want je kan alleen Wi-fi zelf aanpassen en de "locatie naar je plex bijvoorbeeld"
2. De Fritzbox die je tegen betaling(lening) van 30,- aanschaft. Deze optie qua functionaliteit heb ik njet meegemaakt omdat ik voor optie 1 ben gegaan. (Reden hier onder)


Deutch ist nicht immer besser. Daarnaast is de infra hier in Saarland echt zo slecht. Lopen nog steeds achter op de rest van de wereld. En qua snelheid staat op internet dat ze minimaal 16mb/s aanbieden. Maar uiteindelijk krijg ik vanuit de muur maar 1-3mb/s. Ik betaal daarvoor gewoon €30,- 8)7 omdat er qua providers niet veel in de straat wordt aangeboden. dit is ook de reden dat ik voor zo'n homebox van o2 ben gegaan, en zo'n Fritzbox dus geen nut voor mij heeft.

De mensen die praten over geen glasvezel maar wel de kabel hebben van 100mb/s etcetc jullie zijn te verwend. Want zou je hier wonen zou je het opeens gaan waarderen wat je hebt. Want in veel delen van Duitsland is de infra super slecht.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 22 februari 2018 08:42]

Ik vind dat zelf eigenlijk het belangrijkste: de "Bridge modus". Met die verplichting was ik wel tevreden geweest. Dat de provider een eigen modem aanlevert, swa. Als hij daarmee betere controle heeft over snelheid en andere zaken, mooi. Laat hem zijn eigen netwerk maar beheren, doe ik het mijne. Ik heb zo een giga hekel aan die xperia boxen en zo. Die komen er bij mij niet in.
Maar om als consument nu ook nnog eens een modem te moeten gaan uitkiezen, denk dat dat voor 99% van de aansluitingen niet gaat gebeuren.

Ik werk wel eens in Dld en het is in de buurt van Darmstad maar ook zuidelijker echt dramatisch! En een geld dat het dan ook nog eens kost! Met wat wij in NL gewend zijn is het echt 20 jaar terug.
Dit is precies waardoor mensen de vrijheid willen hebben. Ik zou zo naar glasvezel willen maar de "Lock IN" met hun modem router houdt me tegen. In een ver ver verleden kreeg je bij ZIggo (Casema) gewoon een modem, niets meer niets minder. Dan kon jezelf al naar gelang je eigen interne netwerk bouwen en nog belangrijker je ben veel flexibeler om te wisselen van Provider omdat je eigen netwerk niet wordt aangepast. Je wisselt alleen van WAN adres .

Nu moet ik eerst kijken of de "Modem" (want zo worden ze in de markt gezet ipv Rouiter) in bridgemodus kan . Of ik de NAT kan aanpassen, het WIFI netwerk kan uitzetten. Ja dat kan maar dan heb je geen Hotspots meer.

Eigenlijk heeft de upgrade van Modem naar Modem/Routers ervoor gezorgd dat we deze discussie hebben.
Ik zou zo naar glasvezel willen maar de "Lock IN" met hun modem router houdt me tegen.
Misschien begrijp ik je verkeerd, maar dit lijkt me geen probleem? Ik heb glasvezel van Telfort en heb twee jaar geleden mijn waardeloze Experiabox V8 in een la gemikt en vervangen door een managed switch met VLAN-ondersteuning en een Netgear R7000 router. Werkt als een zonnetje, en ik heb die troep van de provider niet meer nodig. Enige minpuntje is dat ik vaste telefonie nu niet kan gebruiken, maar dat deed ik daarvoor ook al niet.
Ik gebruik de telefonie wel. Maar blijft toch raar dat je iets moet opofferen terwijl je er wel voor betaald :-)
Precies, dat modem heb ik nog steeds. Een ubbee ofzo.
Hangt een Apple AirPort extreme achter en boven nog een Apple AirPort express en dat is allemaal automatisch geconfigureerd met de AirPort app van Apple. Mijn smart tv heeft een CI+ module met nog een Casema kaart erin en dat werkt perfect.
Hbo gaat goed via het interactieve menu van de smartcard. De rest via kabel. Mijn iPhone en iPad halen beneden gewoon de 150mbit zoals mijn aansluiting is. Boven haal ik 65mbit vanwege de beperking van de AirPort express. Het mooie van alles is dat ik wifispots gewoon op aan heb staan terwijl ik helemaal geen WiFi in dat modem heb. Ik weet niet wat de grens is van mijn Ubbee modem maar voorlopig gaat deze configuratie er niet uit. Voor zover ik weet is er nog altijd een los modem te krijgen bij ziggo zonder of met uitschakelbare WiFi.
Nee ik zat nog voor de Ubee met een Arris geloof ik.
Maar de nieuwe witte modem van heeft idd uitschakelbare wifi en het bereik ervan is goed (als je hem aan doet :-)) Ik heb 2 Netgears 7000 die het intern allemaal afhandelen.
Ik woon zelf in Saarland (Neunkirchen) 2de grootste stad van Saarland - Saarbrucken is de grootste stad en meteen de hoofdstad van de province Saarland. Maar het is echt dramatisch. Ik snap niet dat een land als Duitsland dit zover heft gekregen. Waar ze vroeger de heer en meester waren van de autobahn en de railworks. Zijn andere landen zelfs in die categorie ze voorbij gegaan.

Om dan dus nog over de infrastructuur maar te zwijgen. In mijn straat kan je eigenlijk de volgende providers krijgen.
- o2
- T-Mobile (PS dit is tevens ook meteen de aanlegger van alle aansluitingen naar de huizen/flats)
- VodafoneDeutchland
- 1und1
Alle ISP's bieden vrijwel een gratis variant en een betaalde variant dus de Fritzbox. Het rare is dus echt alleen de Fritzbox ze laten je niet uit een groter assortiment kiezen 8)7 Ik zit opgescheept met o2. Probleem was ze boden 16mb/s aan. Uiteindelijk wanneer de homebox werd aangesloten was het nog maar 1-3mb/s. Hun antwoord was dat is de enige snelheid die uit de muur komt :S Het rare is dat de zus van mij vrouw die voor ons hier heeft gewoon had een veel snellere verbinding had |:( |:( schaamteloos hoe o2 met de klanten omgaat hier in Duitsland. Dus ja nu moet ik nog een jaar ongeveer hier blijven bij o2.

Natuurlijk zullen steden als Koln/Berlijn/Frankfurt/Munchen/Mannheim de betere internetverbinding hebben. Maar dat zijn grote steden de rest van Duitsland meeeh niet aan te raden voor vele om er te gaan wonen. Want je zult echt achterover vallen met bagger snelheden.

Probleem nog is. T-MOBILE DEUTCHLAND biedt niet zoals in Nederland UNLIMITED 4G simkaarten aan. Anders had ik een 4g modem van €100,- aangeschaft. Maar had wel 2 jaar lang betere internet.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 22 februari 2018 09:16]

Ik ben bekend met dit probleem; een lagere snelheid ondanks dat iemand voor je wel een hogere snelheid had.

Mijn oplossing: er waren niet genoeg aansluitingen in de wijkkast, dus toen de snelle aansluiting van de vorige bewoner vrijkwam is die naar de volgende wachtende gegaan. Dat was ik niet, dus ik kreeg een langzame (max 6 MBit). Alle aanbieders doen echter alsof er altijd nodes vrij zijn als je je aanmeld.

O2 kan dit niet oplossen, je moet bij Telekom zijn. O2 is (net als Vodafone, 1&1, etc, in sommige gebieden vaak niet meer dan een reseller, ook als ze zich anders voordoen zijn ze afhankelijk van T-Online infrastructuur.

Als netwerkbeheerder kan Telekom extra aansluitingen in de wijkkast plaatsen. Ga daarvoor naar de Bauherrenservice, https://www.telekom.de/umzug/bauherren, en vraag of ze kunnen zien wat de situatie in de wijkkast is. Ik zou het niet over de reguliere klantenservice proberen, die hebben weinig benul van dit soort zaken.

Bauherrenservice kan het verzoek meteen starten (hangt ervan af of je een aardige medewerker hebt, of een Duitser van het type dat je vast wel kent), of stuur anders een paar e-mails naar info at telekom punt de en vraag om een 'Portnachrustung' voor jouw adres.

Bij mij duurde het acht weken, wat ik acceptabel vond - ten slotte moet iemand er met een set kaarten op uit en die in een kastje steken. Succes ermee.
Nederland heeft ideale bodem voor kabels, geen enkel gesteente. Japan heeft voor die reden zo een enorme boost gehad in mobiel internet omdat bekabelde versie gewoon moeilijk was. Zelfs in NL heb je nog steeds in gebieden buiten steden en (grote)dorpen gewoon geen normaal internet (zie bezwaar mensen platteland en ik kan uit eigen ervaring vertellen dat het 2018 nog steeds zo is), het is een kosten overweging en een kabel trekken voor 5 mensen of voor 50 mensen is de keuze snel gemaakt.

(zelf thuis 100Mbit abo, werkelijk 75Mbit, 30euro p/m, gemeente koggeland 100Mbit 45€ p/m werkelijk 7Mbit -zelfde resultaat bij andere provider, zijn aan het kijken voor (zakelijk) 4G verbinding)

Ik zal wel simpel zijn maar als ze de modem kosteloos maken zie ik geen probleem, ik gebruik hun modem als.. modem en mijn eigen router naar keuze. Van mij zouden ze 3 opties mogen geven:
Geen modem mee: geen kosten.
Onze basic modem mee: geen kosten
Modem met wifi etc: maand bedrag.
Nu betaal je vaak een vast bedrag per maand voor de bruikleen van een modem :O

[Reactie gewijzigd door D0gtag op 22 februari 2018 10:33]

Geen modem mee: geen kosten.
Onze basic modem mee: geen kosten
Modem met wifi etc: maand bedrag.
euh? zolang "ZE" de extra stroomkosten van wifi niet gaan betalen, zie ik niet in waarom deze duurder moet zijn dan zonder wifi.

beter zou dan zijn.
Geen modem mee: geen kosten.
Onze basic modem mee: maand bedrag.
Modem met wifi etc: maand bedrag.
Ik maak al jaren met veel plezier gebruik van de bridge optie van Ziggo. En zie eigeblijk geen reden daarvan af te wijken.

Het modem levert in de praktijk 95 procent if meer van de beloofde snelheid, iets waar Ziggo altijd goed in is geweest.

En door zelf een hele luxe Asus RT-AC5300 router te plaatsen heb ik overal, zelfs op zolder en in de tuin goede wifi ontvangst.
Waarom zou een router zorgen voor beter wifi bereik? Of bedoel je dat je zelf een goed wifi Access Point geplaatst hebt?

[edit]
@fre0n
mijn punt is dat een router niet zorgt voor meer of minder bereik op bv wifi, dat doet een AP

[Reactie gewijzigd door borft op 22 februari 2018 15:02]

Betere antenes, meer antenes , directional antennes, betere radios, hoger vermogen radios,

Genoeg redenen.

Kpn arcadyan op g 20 mbit wifi
Archer c7 op g 40 mbit wifi zelfde devices zelfde plaatsing.

Arcadyan ondersteund tot 300 mbit N
Archer ondersteund gigabit AC wifi

Zoek de verschillen
haha, lees mijn edit, een router heeft niets te maken met wireless networking, een router bepaalt waar pakketjes heen moeten. Ik snap dat er verschil in kwaliteit is tussen wireless access points.
en het is mijn router die het ondersteund :) niet mijn wireless access point want die heb ik geen. Mijn router net als 99% van alle routers hebben gewoon wifi.

Its all in the terminology zodra je all in one devices hebt.
haha, 99% van alle routers, ik denk het niet. Het hele Internet hangt aan elkaar met routers, denk je dat die allemaal wifi hebben? Dat jouw (consumenten/thuis )router een ingebouwd AP heeft is natuurlijk mooi, maar dat maakt het niet minder een AP.

analoog: een CD speel je in de auto af met je cdspeler, die weliswaar in de auto zit, maar je speelt de CD niet af met je auto, of wel?
99% an de router die door isp geleverd wordt , wel op topic blijven.

auto is geen allinone. als je die vergelijking maakt , ja mijn auto zijn infotainment systeem speelt cd’s af en niet de cd speler.

jouw smart phone heeft dus ook geen internet wat dat wordt geleverd door het modem. in een all in one maken we geen onderscheid meer.
ik heb geen router van mijn ISP (Ziggo) gekregen, maar een kabelmodem :) Mijn smartphone heeft zeker wel Internet, maar is geen router, noch een access point (alhoewel die functionaliteit wel toe te voegen is dmv een hotspot app).
Staat erbij toch? Een asus RT-AC5300 https://www.coolblue.nl/p...H17Yy0NTHWZxoCdRQQAvD_BwE

Dat is een router. Met naast gigabit LAN poortjes ook drie WLAN interfaces en daarmee biedt het AP functionaliteit. Maar het kan ook gebruikt worden om een mesh op te zetten bijvoorbeeld.
Asus noemt het een Triband Internet Router. Die in theorie draadloos 5,3 gigabit verbinding kan maken door alle technieken en banden te combineren.

Dat boeit me allemaal niets. Mn internet is 400mbit en daarvan haal ik 392 mbit overal in huis. En daar ia het me om te doen.

Finacieel was het een aderlating, want 340 euro toen ik hem.kocht.

In mijn beleving is een wifi access point, precies dat en niets meer. En een router kun je krijgen in verschillende varianten waarbij voor soho een combi van netwerk en wifi heel gebruikelijk is. Je kunt ze natuurlijk ook zonder krijgen. En zakelijk zal men bij grotere bedrijven dit soort producten links laten liggen.

Zelf ben ik erg gecharmeerd van Cisco Meraki (dat werkt op kantoor als eem zonnetje) maar dat is voor thuis niet te betalen. Moet je ook niet willen.

[Reactie gewijzigd door 4Lph4Num3r1c op 24 februari 2018 00:14]

Ik doe precies hetzelfde; tot wanhoop gedreven door de Ziggo modem die elementaire fouten in de FW bevat. Op in de router voor bepaalde apparaten gereserveerde IP adressen wordt zomaar ineens geen data meer verzonden, en voor dat apparaat wordt zomaar ineens een nieuw IP adres uitgegeven. Daardoor raken zowel modem als host de weg kwijt; af en toe is er even wel data, en dan weer een tijdje niet. De gemiddelde consument ervaart dit als "de wifi doet het niet". Het Ziggo forum staat nokvol met deze klacht en Ziggo probeert d.m.v. copy-paste van de standaard riedel "wat te doen bij problemen met Wifi" met man en macht te voorkomen dat ze tienduizenden modems moet terughalen. We hebben met diverse forumleden het verhaal al een paar keer helemaal uitgeschreven voor Ziggo, maar deze forumposts worden stelselmatig genegeerd en soms zelfs verwijderd. Over dit soort zaken gaat deze hele discussie: Jij, ik en een heleboel mede-Tweakers kunnen dit soort problemen analyseren en oplossen, maar de "gemiddelde consument" kan dat niet. Ziggo CS zijn doodsbang dat zij morgen te maken krijgen met diezelfde "gemiddelde consument" die net van de Media Markt is thuisgekomen met een nieuwe router die, volgens het handige neefje, alle "wifi problemen" in één klap zou oplossen en daar hulp bij nodig heeft. Met alle slechte pers en kosten van dien. Ik denk dat die angst zéér terecht is.
In de straat? Mijn vriendin woont in een rijtje met 6 huizen nabij Saarbrücken. De snelheid van het internet is dramatisch en hetgeen wat ik me daar aan irriteer.

OT: Voor zover ik had begrepen was het een modem met o2 merkje erop wat ze kon krijgen had ik van haar begrepen. Dus ik vraag me af of het in Duitsland wel zo correct geregeld is.

Zal het eens navragen
Ze hebben in Duitsland toch enkele jaren geleden geëxperimenteerd met internet via het stroomnetwerk? Is dat nooit iets geworden?
Je zou toch verwachten dat een grootmacht als Deutschland dat op orde zou hebben. Dat het oude oosten natuurlijk achterloopt op het westen begrijp ik, maar ik begrijp dat het overal achterloopt..
De vraag is hoeveel mensen er uiteindelijk voor een "eigen" modem zullen kiezen.
Dat zal inderdaad marginaal zijn. Ik verwacht dat de providers ook een stelling gaan innemen dat een eigen router niet door hun wordt ondersteund, waar ik ook wel begrip voor heb. En zeker als dat provider ding "gratis" blijft, dan valt 99,8% van de gebruikers af denk ik. In mijn geval had ik het wel aardig gevonden om een eigen kabelmodem op de Ziggo lijn te zetten, puur omdat het kan.
Gratis bestaat niet, kijk maar naar de huidige rechtzaken mbt telefoon in abbos.
De providers zullen voor niet modem afnemers een reël lager abbo prijs moeten hanteren.

Ze zijn natuurlijk wel vrij om ALLE eventuele storingen door te berekenen, en de monteur is natuurlijk ook voor jou duurder, want die kent jou modem niet. Genaait word je toch :-)
Vooralsnog heb ik nog nooit een gratis modem/router gekregen van een provider, maar immer in bruikleen gedurende het contract en staat er altijd beschreven in de voorwaarden dat de modem/router aan het einde van het contract retour gezonden moet worden aan de provider.

In de praktijk word het modem/router niet retour gevraagd, maar dat is weer iets anders.

Ik vind het een krankzinnige regeling en snap heel goed dat een provider mensen min of meer verplicht om een bepaald type modem/router te gebruiken.

Op deze wijze hebben ze een belangrijke foutfactor in hun dienstverlening geëlimineerd.

Ik hoop ook dat de jokers die een eigen modem/router willen hebben dan ook flink gaan betalen voor de support die ze vragen bij hun providers en dat deze kosten niet verdeeld worden over alle abonnees.

De 'Tweakers' gaan het net wel op om hun problemen op te lossen, maar Jan met de pet die denkt een modem/router van 5 euro goedkoper aan te schaffen, maar van mij lekker betalen om zijn shit opgelost te krijgen.
Dat modem in bruikleen is natuurlijk door de provider gekocht, en de kosten daarvan worden echt wel op de gebruikers verhaald. Dat ze het bruikleen noemen..... tja.....
Ik vind het een krankzinnige regeling en snap heel goed dat een provider mensen min of meer verplicht om een bepaald type modem/router te gebruiken.
Waarom draai je het nu om? providers moeten zich gewoon aan de euroDocsis 3.1 standaard ( in geval van kabel ) houden. Dan werkt alle apparatuur. hoog uit wat instellingen aanpassen, welke ze vanaf nu dus verplicht moeten doorgeven.
Bruikleen en gratis weggeven is juridisch een wereld van verschil.

Tuurlijk moeten de providers voldoen aan bepaalde regelingen, maar in die regelingen staat niet beschreven hoe de UI van een modem/router eruit hoort te zien, dat betekend dus als een provider een klant moet / wil helpen om te zorgen dat deze online kunnen gamen deze dus niet even makkelijk door het menu van de modem/router kan loodsen.

Ik vind dat je niet van een provider hoeft te verwachten dat de helpdesk op de hoogte is van de veelvoud aan modem/routers en daar dus deugdelijke support op kan geven.

Dus eigen modem/router prima als dat wettelijk gezien moet, maar dan ook niet piepen als je geen verbinding krijgt of portforwarding niet voor elkaar krijgt. Of betalen voor de support.

Levert vast ook mooie van-het-kastje-naar-de-muur situaties op waarbij de provider de modem/router de schuld geeft en de fabrikant van de modem/router naar de provider wijst.
Sommige providers, zoals O2, geven je ook een keuze bij het bestellen van het abonnement: wil je de standaard O2 Homebox of kies je voor de Fritzbox. Ik vraag me af of dat dan wordt meegerekend als "eigen router" (want natuurlijk krijgt Fritzbox dan een groot aandeel) of juist niet, wat wellicht ook niet een compleet beeld geeft van de werkelijkheid.
Ik vraag me af of dat dan wordt meegerekend als "eigen router" (want natuurlijk krijgt Fritzbox dan een groot aandeel) of juist niet,
De provider levert de Fritz!Box, en die blijft waarschijnlijk (ken O2 niet) eigendom van de provider. Dat is dus geen eigen router.
Deze discussie lijkt erg op die t.a.v. de eigen telefoon (grijs!) in de vorige eeuw. PTT heeft lang volgehouden dat de telefoon eigendom van PTT moest zijn (inclusief maandelijkse betaling van huur/vastrecht). Toen gekleurde telefoons met cijferknoppen op de markt kwamen werden deze illegaal aangesloten. Uiteindelijk was de situatie niet meer houdbaar en was iedereen vrij zelf een telefoon te kopen. Het aansluitpunt werd gestandaardiseerd met een standaard telefoonplug. Niks technische problemen en iedereen blij.

Ooit nog een eigen modem (Philips, 1200/600 b/s) aangesloten voor mijn Amiga. Werkte uitsteken, mijn vrouw kon zelfs bij Weekamp bestellen. Ik begrijp eigenlijk niet waarom dit later fout is gegaan.
Ik ben het met je eens en denk inderdaad dat dit weer voor onnodige prijsstijgingen gaat zorgen. Aan de andere kant moet ook maar blijken hoeveel klanten er daadwerkelijk gebruik van gaan maken, misschien zet de regel in ieder geval de providers op scherp om ervoor te zorgen dat hun 'standaard' modem voldoet aan de meeste wensen en geen goedkope rommel is.

Ook is het zo dat de meeste mensen na de modem nog een router gebruiken die veel uitgebreider is en alles aan boord heeft wat men wil gebruiken. Nu ben ik niet helemaal meer thuis in de huidige netwerk producten, maar meestal komen de modems toch wat te kort op gebied van bepaalde functies. Mensen zullen dus nog steeds een router na de modem gebruiken, waardoor ik mij af vraag hoe veel nut het uiteindelijk zal hebben.
Ik denk dat dit een voordeel kan bieden TOV Bridge-modus waar je nu extra kopzorgen aan hebt omdat zo'n modem van de provider zo'n geklooi is. Bovendien dwingt het providers ook om hun netwerk goed op orde te hebben, zodat 1 rogue apparaat geen hele wijk plat kan leggen. Immers beweren ze dat nu al. Stel je voor dat er malware uitkomt voor de huidige boxen, zeg. Nu ze dit hebben toegegeven steun ik het voorstel eigenlijk nog meer.
Dat hangt er ook vanaf wat de providers doen.

Ik kreeg eerst een nieuwe router van online.nl waarin ze portforwarding hadden uitgeschakeld.
Ik kan niet wachten tot ik zelf een modem kan plaatsen. De huidige opzet waar ik mar 2 van de 4 ethernet poorten kan gebruiken omdat de andere 2 zijn "gereserveerd voor TV" en ik dus weer een extra switch in de meterkast moet hebben om 1 extra poort te creeren is gewoon totale onzin.
Volgens de ISP is het een hardware beperking en kunnen ze er niets aan doen. Volgens mij is het gewoon een VLAN dat ik zelf niet kan veranderen, aangezien deze modems ook door andere ISP's ingezet worden en daar gewoon 4 poorten voor internet beschikbaar zijn.

Als ze nou gewoon eens wat minder zouden bullshitten zou ik er geen problemen mee hebben om het modem van de ISP te gebruiken, maar bij UPC hadden we modems die continu vastliepen of waarvan de wifi module er steeds mee stopte, en dat had (toendertijd) absoluut geen prioriteit, want het zou aan je kabel aansluiting in huis liggen (yeah, right, mn wifi netwerk valt uit omdat we inferieure coax kabel zouden gebruiken terwijl het bekabelde deel gewoon internet heeft). En nu met glasvezel deze onzin met niet alle poorten op het modem kunnen gebruiken.. zolang ISP's daar moeilijk over blijven doen kan ik niet wachten tot ik zelf een modem kan plaatsen dat gewoon normaal bruikbaar is.
Uiteraard is passthrough ook niet toegestaan, dus dat ding puur als modem gebruiken is ook geen optie (en dan houd je alsnog een extra router in je meterkast).
Vroeger (in het pre 20mbit adsl tijdperk) gebruikte wij altijd een eigen modem, al was het alleen al om de stabiliteit te waarborgen omdat de routers/endpoints van de providers te vaak crashte, extreem slechte opties hadden of simpelweg 10-15% minder snelheid haalde. Een vrij simpele en goedkope update zorge dan voor stukke minder hoofdpijn. Dit kan echter meer beperkt omdat de providers de boel hebben dichtgetimmert onder de noemer "interactieve tv".

N=1 scenario:
Zodra ziggo de boel open gooit zal ik een van de eerste zijn die mijn modem gaat vervangen. De cisco box is een draak van een apparaat en besluit soms gewoon voor 4-10 seconden de verbinding dicht te gooien omdat hij slecht met bepaalde (geen idee welke) signalen van de kabel om kan gaan. Meerder modems vervangen met als eindcommentaar dat je een maar de nieuwe modem moet nemen met interactieve tv (waarvoor je extra moet betalen, wat ik niet gebruik).

Dan haal ik liever er zelf een en ga ik een dag de boel aan de praat krijgen. Scheelt me een hoop kopzorgen omdat als het dan mis gaat het aan mijzelf ligt en ik er in ieder geval iets aan kan doen.

Dat de adoptiegraad laag ligt (<5%) verbaast mij niets. Er is nog geen duidelijke markt op dit moment, de verkoop zal niet snel aanwakkeren door onduidelijke voordelen voor reguliere gebruikers en er zijn nog weinig tot geen ready-made producten beschikbaar. Het traject zit dus nog in zijn early adopters fase en zal waarschijnlijk pas over enkele jaren tractie krijgen.
Het gaat mij niet om de adoptiegraad, maar om de mogelijkheid om de bug tussen je pc en het internet er uit te slopen. De modems van de providers zijn (soms) van dubieuze qualiteit en worden je via een huurconstructie door je strot gedrukt. Dan koop ik er liever een zelf.

Besluit bijv. ziggo ineens naar docsis 3.1 over te stappen, dan is het jammer voor de consument maar dan moeten ze maar een compatible modem kopen.
Ik verwacht i.i.g.v. dat je uiteindelijk gewoon voor het gebruik van het ISP modem blijft betalen ook al maak je er geen gebruik van....
Ik weet niet of kwalitatief Fritzboxen beter of slechter zijn dan spul uit het Verre Oosten. Ik heb er zelf ook een gekocht, niet om de kwaliteit maar omdat het hier (woon ook in Duitsland) een de facto standaard is geworden.

Is er een probleem, dan is de eerste vraag nu "Wat voor modem heeft u?". Antwoord je iets met Asus, Netgear, Linksys, noem maar op, dan probeert de medewerker direct de verantwoording bij jou te leggen. Zeg je 'Fritzbox', dan blijft het even stel want men weet dat ze op zoek moeten naar een oplossing.

Ik stel de vrije keus zeer op prijs. Hiervoor zat ik bij een grote kabelaanbieder, en had een slecht modem waarbij de bridge modus softwarematig was uitgeschakeld, en er was niets aan te doen. De huidige situatie is veel beter.
Ik denk gezien de problemen met de Puma 6 chipset best veel mensen...
Ik denk dat alleen tweakers hun eigen modem/router gaan aanschaffen. De meeste mensen hebben geen idee, en erger nog: het boeit ze niet... als het maar werkt.

De Fritzbox die ik nu bij mijn xs4all verbinding heb zou ik niet zo snel vervangen, aangezien het aardig in de kosten zou lopen. Ik gebruik de box nu voor modem, router en dect host. En dat bevalt eigenlijk wel..
En die van jou wordt niet om de haverklap unresponsive? Ik heb daar ook met de nieuwe veel last van. 2x per week moet de stroom eraf.
Zelden of nooit... erg stabiel. Ben heel tevreden over de fritz box. Maar toch, zelfs al zou het 2x per week moeten, dan zouden de meeste niet tweakers eerst de helpdesk bellen, in plaats van zelf een ander modem uitzoeken, plaatsen, etc.. het boeit ze niet, zolang het maar werkt, en anders gaan ze bellen.
Als je belt kun je alleen maar hetzelfde model terugkrijgen wat dus buggy is. Dat geven mensen na 2-3 keer wel op denk ik

[Reactie gewijzigd door Origin64 op 27 februari 2018 13:55]

Ik heb hier een fritzbox van xs4all. Deze is net nieuw. De vorige liep ong. 1x per dag vast. Dan moest je hem resetten, maakte gewoon geen verbinding meer. De nieuwe doet dat 'maar' 2x per week.

Zodra deze regel er is, flikker ik dat onding in een doos en stuur hem terug. Het functioneert niet. En dat weet xs4all. Maar ze blijven die troep leveren. Hoeveel mensen klagen er nou over behalve ik.

Ik vind het helemaal niet erg een keer 100 euro te betalen voor een apparaat waar ik me daarna niet elke keer dat ik achter mn pc ga zitten zorgen om hoef te maken hoe lang hij het blijft doen.
Persoonlijk denk ik dat dit maar een marginaal deel van de gebruikers zal zijn en dan begrijp ik het standpunt ook wel van de providers.
Ik denk inderdaad dat het altijd een minderheid zal zijn, maar het is nog steeds beter dan verplicht te worden een apparaat te huren van je provider vind ik persoonlijk. Bovendien vermijd je dat je twee routers moet gebruiken als je wil verhinderen dat je provider volledige controle over je thuisnetwerk heeft, inclusief al je smart-home of internet-of-things apparaten (indien je die hebt). Dat bespaart zowel in energie als in aankoop (en/of huur) kosten.
De keuze voor de Fritzbox in Duitsland zal voor het grootste deel te maken hebben dat het afkomstig is van een Duits bedrijf, want dat is natuurlijk altijd besser dan de producten uit het Verre Oosten.
Ik heb sinds een paar weken overgestapt naar een nieuwe provider die de gebruiker toelaat om zijn eigen Fritzbox te gebruiken. Voorheen maakte ik gebruik van het Proximus-netwerk met een BBox3 (een modem door Proximus geleverd en van het merk Sagemcom), met daar achter een eigen OpenWRT router.

Ik ben erg tevreden over de kwaliteit van de software die AVM aflevert met de Fritzbox. Bovendien biedt de routerinterface ook een makkelijke en overzichtelijke manier om problemen op het ADSL netwerk te analyzeren wanneer er iets misgaat. Bij de BBox was je daar meteen verplicht om naar de helpdesk te bellen, en je kan je best voorstellen hoe leuk dat is.

Buiten het feit dat je bij je eigen router een stuk meer opties hebt dan bij de meeste provider modemrouters, kan de provider nu ook geen stiekeme updates op de router zetten die impact hebben op mijn lokale netwerk en de apparaten daarop aangesloten.

[Reactie gewijzigd door sspiff op 22 februari 2018 15:23]

Ik persoonlijk vind de Fritzbox dingen drie keer niks kwa instelmogelijkheden, maar ze zijn de enige aanbieder met naamsbekendheid in Duitsland en dat men in Duitsland Chinese fabrikanten minder vertrouwd op oogpunt gegevens en privacy is niet meer dan terecht. Maar dat betekent natuurlijk niet, dat men een Duits merk moet aanschaffen. Maar omdat het hier niet kan moet ik eerlijk toegeven dat ik me er ook nog nooit in heb verdiept welke dan wel beter zou zijn dan de Fritzbox. Ik denk eerder dat ik een pure modem van de provider zou nemen en daar mijn eigen router achter zetten. Dat ding moet volgens mij toch vaker vervangen worden dan de modem zelf ivm nieuwe wifi standaarden ed.

Mijn Huawei hier (van VF/nu TMO) is bovendien nog veel minder kwa mogelijkheden dan de FritzBoxen dus dat lijkt me geen logische uitkomst van de vrije keuze. Als je de laagste kwaliteit/instelbaarheid wilt, dan kom je gauw uit bij fabrikanten uit het verre oosten, maar mensen die de keuze graag zelf willen lijken me niet bepaald het soort dat dan voor zo'n ding gaan. Ik vermoed dat veel mensen die in Duitsland zelf kiezen niet echt zelf kiezen, maar vooral niet maandelijks voor die Fritzbox willen betalen (vaak 5-10€ per maand) en gewoon geld sparen door de Box volgens eigen behoeftes zelf te kopen.
ik kon bij tweak ook voor de fritzbox kiezen, kostte eenmalig 75 euro, en dan blijft die eigendom, ook als ik switch naar een andere provider die met dezelfde fritzbox werkt, zoals bijv. XS4ALL. Da's dus een goede deal, want die zelfde fritzbox kost in de losse retail, bijv. bij bol.com / mediamaerkt / coolblue etc. een slordige € 275,- dus dat is ff lekker besparen...
Ik zou al blij zijn als er bijvoorbeeld een keuze komt tussen een modem of een modem/router combo.

Van mij mag de provider best zijn modem plaatsen, zolang ik zelf een router kan kiezen die een extern IP ontvangt vanaf de modem. Het geeft mij de keus om zonder enkele tussenkomst een veilig netwerk te bouwen met de scheidingen die ik nu wil zonder te vertrouwen op DMZ mogelijkheden die wellicht nog steeds bepaalde dingen toch blokkeren of forwarden.
Die Fritzbox zal ook wel goedkoper zijn geweest.
Het vermoeden is er dat Chinese iot apparaten phone home doen. In Europa acht men die kans kleiner dat dit gebeurt, zeker ivm EU regels.

[Reactie gewijzigd door vinz98 op 22 februari 2018 20:58]

Het vervangen van een modem naar eigen keuze, daar zie ik zo 123 niet het voordeel van in. Ik vind het prettig dat in mijn geval Ziggo de verantwoordelijkheid heeft om mij 400 Mbit te bieden (en dit ook netjes levert praktisch 24/7). Hiervan afwijken lijkt mij alleen maar meer kosten voor mij als consument te leiden in plaats van minder.

Hiervoor had ik een geïntegreerde oplossing modem incl. router en die liet ik altijd gelijk ‘bridgen’. Vanaf dag 1 de beste Tweaker router oplossing er aan natuurlijk 😉 Het feit dat er gecombineerde modems met slechte router wordt geleverd of die afgrijselijke Horizonbox, is echt niet van deze tijd. Eigenlijk van geen enkele tijd. Voor alles achter die eerste LAN poort moet mi meer keuze vrijheid worden geboden en/of verdisconteerd als korting in de prijs wanneer geen router wordt gekozen. Ook voor TV en video ondemand zou ik graag een eigen product uitzoeken. Ik ken bijv werkelijk niemand die enthousiast is over de Horizonbox om maar een voorbeeld te noemen (traag, maakt herrie, replay werkt vaak niet, ondoorgrondelijke menu opties enz enz).
En wat nou als je vastzit aan een modem waarvan je weet dat de chipset bagger is? Zoals de modems met puma chip van Ziggo? RMA je hem krijg je hetzelfde baggerding weer terug. Met de nieuwe regels kun je er iig dan zelf nog voor kiezen wat voor modem je wilt.

Overigens zijn wij tevreden met onze gebridgde Ubee maar ik hou mn hart vast als het ding kapot gaat.
En wat nou als je vastzit aan een modem waarvan je weet dat de chipset bagger is? Zoals de modems met puma chip van Ziggo?
Hier was ik de dupe van geworden. Ziggo stuurde me een 'nieuw' modem op, de Connect Box met Puma 6 chip. Verschrikkelijk modem. Hoge pings, packetloss etc etc. Heb geluk gehad dat een Ziggo medewerker op Tweakers mijn 'oude' EPC3928 heeft weten te activeren zodat ik die weer kon gebruiken.
Dan koop je een Ubee via Marktplaats, laat het MAC adres registreren door Ziggo en bridgen.
Dit zijn dus praktijken die Ziggo verbied, omdat er gehandeld wordt in hun eigendommen. Hiervoor kan Ziggo je zelfs van het netwerk afsluiten.
In theorie kunnen ze dat ja, maar ik heb het in de praktijk nooit meegemaakt. Genoeg Ziggo modems via Marktplaats gekocht vorig jaar.
Je kan Ziggo bellen om een modem te laten registreren maar de kans dat ze het nu nog doen is nihil.
Eind vorig jaar ben ik met een paar medewerkers op pad geweest en er is uitgebreid over gesproken. In het verleden kon het maar dat is niet meer zo.

Tenzij je voorbeelden hebt van na december 2017 want dan heb ik het mis, wat vreemd zou zijn want ik heb het van medewerkers zelf. :)
Ik heb 2 week geleden nog een Cisco EPC3928 laten activeren door een Ziggo Medewerker :)

EDIT: Snap niet zo goed waarom dit 'Off-topic' wordt gemodereerd.

[Reactie gewijzigd door MaxTheKing op 22 februari 2018 11:58]

Dan sta ik gecorrigeerd. :)

Dankzij de gesprekken was ik overtuigd dat ze het niet meer deden, wel dus. :)
Heeft echter wel wat moeite gekost. Via de telefoon wouden ze het niet doen, via Twitter ook niet, is uiteindelijk via een Ziggo medewerker op Tweakers gelukt :P
Ja ho wacht, niet de reguliere weg bewandeld dus. Dat voorbeeld telt in dit geval niet want wie access heeft kan alle modems registreren. Mij gaat het om het beleid natuurlijk. :P
Aha.. Volgens het beleid doen ze het inderdaad niet meer. Maar als je wat moeite doet is het nog wel mogelijk!
Uit nieuwsgierigheid: De EPC3928 staat bij Ziggo gewoon in de lijst van apparaten die zij leveren. Wilde je deze dan puur activeren omdat je hem zelf gekocht had in plaats van dat Ziggo hem levert?
Wilde je deze dan puur activeren omdat je hem zelf gekocht had in plaats van dat Ziggo hem levert?
Correct
De Ubee's die op Ziggo's netwerk kunnen zijn 8 downstream varianten, daar krijg je nooit 400Mbit overheen, en als je in een wijk woont met veel Ziggo gebruikers is 200Mbit op piektijden ook al lastig met 8 downstreams.
De Ubee is beperkt in downlink kanalen (max 8 ) en kan dus niet de duurdere (post 250mbit volgens mij) abonnementen voorzien op die snelheid.

[Reactie gewijzigd door Sloerie op 22 februari 2018 09:48]

Beetje raar want ik haal gewoon 400mbps over de UBee.
En kapotgaan doen die dingen. Ik had nog zo'n lekker dom Cisco modem wat het prima deed. Nu zit ik met een Cisco EPC3928 in bridge mode met daarachter een RT-N66U. Ik hoop dat de Cisco het nog lang uithoudt, maar ook dit ding is niks. Het apparaat geeft best vaak geen IP meer door aan de router, waardoor de RT-N66U helemaal van slag raakt. Ik zie dus meer dan genoeg redenen om een AVM Fritz!box 6591(heeft helaas een Intel Puma 7) Broadcom BCM3390 based modem met Docsis 3.1 aan te schaffen, want de ConnectBox komt er hier niet in. Dan kan ik gamen na een lange dag studeren wel vergeten. Verder wil ik nog heel veel dingen doen met die Horizonbox. Denk maar aan: opblazen, met een hakbijl doormidden hakken, in brand steken, 380V op zetten en kijken wat er gebeurt of het ding van de verdieping van een flat naar beneden gooien. Ik heb zo'n enorme hekel aan dat ding. Ik zie het als een zegen wanneer ik gewoon weer een Humax HD PVR kan installeren.

[Reactie gewijzigd door daanb14 op 22 februari 2018 10:41]

Gebruik zelf ook de EPC3928 sinds kort in bridge mode met daarachter een pfSense router. Heb er nog geen problemen mee ondervonden, hij is in ieder geval een stuk stabieler dan de Connect Box die ik hiervoor had.
Ik heb ook koste wat het kost ervoor gezorgd dat we hier nog de oude apparatuur hielden. Simpele humax IRHD5300C decoders een Ubee modem. Krijg regelmatig weer zon aanbieding voor zo'n horizon box maar dat gedrocht komt er bij mij echt niet in (ik ken al genoeg mensen die alleen maar ellende hebben met die dingen). Ik ben overigens erg tevreden over Ziggo en dat wil ik graag zo houden dus ik hoop wel dat ze in de toekomst wat beter hun apparatuur gaan testen en klanten niet opschepen met producten die brak by design zijn. Schijnbaar was er tot 2017 überhaupt nog geen echt standaard om te testen.
Toen ik mijn abbo had opgezegd bij Ziggo wilde ze die modems niet eens terug. Kon direct naar het grofvuil.
Ik kan zo zat dingen opnoemen, komt ie:

Een ding wat ik al echt jaren wil is een Wake-On-LAN functie, dat heeft mijn provider modemrouter niet of het zit ergens verborgen/afgeschermd waar ik niet bij kan.

Nog een ding is de vormgeving, ik vind de ExperiaBox echt een lelijk en onhandig groot ding. Hij past net niet in een kastje waar ik het wil hebben omdat hij te groot is. Zelf heb ik nog een vrij compacte router liggen die daar wél past.

Bridge modus is leuk natuurlijk, maar ook niet elke provider modem ondersteunt die functionaliteit. Daarnaast is het toch van de knotste dat ik dan twee apparaten heb staan die inprincipe allebei het zelfde kunnen.

Je hebt bepaalde routers van providers die heel veel stroom verbruiken, waardoor je zo 50 euro of meer per jaar kwijt bent aan een apparaat wat 24/7 aan staat, terwijl je het apparaat slechts een fractie van de tijd gebruikt als je fulltime werkt. 50 euro lijkt niet veel maar het telt allemaal wel op, er zijn zoveel apparaten in huis die(onnodig) standby draaien. Ik[ wil in ieder geval de regie hebben op welke apparaten ik gebruik, zeker als deze gebruik maken van mijn electriciteit.

Het mooiste zou gewoon zijn dat je de optie krijgt om bij het afsluiten van een contract de provider modem/router te weigeren, dus opt-out.
Wake on LAN hoef je alleen maar de broadcast ip voor te gebruiken, dit zou elke modem/router combo moeten kunnen.

https://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/WOL
https://en.wikipedia.org/wiki/Broadcast_address

[Reactie gewijzigd door Origin64 op 22 februari 2018 14:48]

Het vervangen van een modem naar eigen keuze, daar zie ik zo 123 niet het voordeel van in. Ik vind het prettig dat in mijn geval Ziggo de verantwoordelijkheid heeft om mij 400 Mbit te bieden (en dit ook netjes levert praktisch 24/7). Hiervan afwijken lijkt mij alleen maar meer kosten voor mij als consument te leiden in plaats van minder.
De discussie die er niet toe doet. Het gaat niet om jouw tevredenheid met de status quo. Het gaat om keuzevrijheid, waarin ook jij kan kiezen voor een situatie die jij comfortabel vindt. ;)

Dat 99% van de massa kiest voor een bepaalde oplossing houdt niet automatisch in dat de 1% daarin mee moet gaan.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 februari 2018 07:10]

Meh. Democratie is toch zo mooi?
In een democratie is niet iedereen gelijk, maar moet iedereen wel op een acceptabele manier gelijk behandeld worden. Iedereen zou dus een keuze moeten (kunnen) maken, omdat wat acceptabel is verschilt per geval.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 februari 2018 07:55]

Meh. Democratie is toch zo mooi?
Ik dacht dat in de huidige democratie de minderheid altijd gelijk krijgt. 8)7
Verder gaat het in een democratie er toch meer om dat je de keuze hebt (Keuze van politieke partij, keuze van provider en dus keuze van eigen modem). Het gaat er ook niet om dat ik die keuze anders wil maken, het gaat erom dat ik die keuze wil kunnen maken.

Overigens zie je hier heel erg dat de lobbyisten (van grote telecom bedrijven) het dus heel erg tegen houden, terwijl andere nutteloze wetten er wel in 1x door worden gedrukt omdat dat beter uit komt voor de grotere bedrijven.

P.S.: Vanwege de bagger Ziggo apparatuur, hebben wij nu voor het hele netwerk eigenlijk al een andere (betere en sterkere) router aangeschaft, dit heeft al veel opgelost maar we merken dat het modem nog wel vaak tegenwerkt.

[Reactie gewijzigd door Venraiden4K op 22 februari 2018 09:11]

Een betere/sterke WiFi AP kan ik me voorstellen. Maar de Modem en Router functionaliteit van Ziggo spul is niks mis mee. Dat de WiFi wat minder functioneert is een ander verhaal en bovendien geheel afhankelijk van plaatsing, overige apparaten en dergelijke. Zolang de standaard Ziggo hardware sneller dan het abonnement kan routeren en moduleren/de-moduleren is alleen de WIFI misschien twijfelachtig.
Ik zou anders wat graag mijn eigen DNS servers willen instellen in het Ziggo modem. Dat kan dus niet. Er is dus wel degelijk iets mis met die dingen.
Daarom een eigen Pi of ander device die DHCP en DNS uitdeelt. Maar voor de gemiddelde thuisgebruiker is er dus niks mis mee. En tja er zijn nog altijd dommeriken die met miljoenen anderen naar 8,8.8.8 en 8.8.4.4 willen resolven voor hun DNS.

Grappige is dat in Duitsland bijvoorbeeld de "Tweakers" de zelfde hardware kopen als ze door de provider geleverd worden alleen minder vaak worden geupdate en dergelijke.

Persoonlijk ben ik dan ook van mening dat provider gewoon een 1Gbps kabeltje moet afleveren met publiek IP address via DHCP/BOOTP en dat de consument dan zelf bepaald wat voor router ze plaatsen.

Maar even terug komen. Dat jij toevallig eigen DNS server(s) voor interne netwerk hebt draaien maakt nog niet dat de hardware van Ziggo slecht is. De hardware van Ziggo heeft gewoon wat beperkingen in gebruik die bij een gemiddelde consument nooit zal voor komen.
Natuurlijk, het is altijd maar 'de consument' en 'Jan met de Pet wil dat niet'. Maar er zijn zat mensen die zelf hun DNS willen regelen om zo een reclamevrij netwerk te hebben. En het is gewoon slecht dat Ziggo dat afschermt. Of het is eigenlijk kinderachtig. Dus moet je een eigen oplossing verzinnen. DHCP kan je ook niet uitschakelen, dus die Pi van jou helpt dan ook niet. Prima dat jij dat goed genoeg vindt. Ik niet. En met mij velen lees ik hier.
Op mijn UBee kan ik DHCP gewoon uitzetten. Maar vanwege mijn pfSense staat ie in Bridge modus.
Helaas heeft Ziggo nog tig andere modems. Ik heb overigens een Technicolor TC7210.Z die als modem / router een stuk beter is dan de Ubee, los van de DHCP/DNS instellingen. Maar binnenkort gaat hij toch echt in Bridge modus met een Unifi router erachter.
Daarbij kan dit stukje goed helpen.
Leuk stukje maar met UBee + pfSense zit ik zelf boven de 400mbps down en op iets boven de 40 mbps up, dus om iets aan te passen heeft weinig zin. Mijn 2 ap's haal ik met dd-wrt netjes ongeveer 300mbps (afhankelijk van client). En helaas heeft Unify geen goedkope 10Gbps switch (mijn NAS/Server zit met glas op 10Gbps poort van mijn Procurve).
Unifi heeft sowieso niets goedkoops :) .
In een goede democratie is het zo geregeld dat de meerderheid de belangen maar vooral de rechten van minderheden waarborgt. Dat is juist om te voorkomen dat de meerderheid 'zijn zin kan doordrukken'. Vandaar een scheiding tussen de wetgevende en rechtsprekende macht. Bij voorkeur ook een vrije pers/journalistiek om de andere twee partijen kritisch te beoordelen.
ik zie daar wel voordelen van, in de huidige connectbox van ziggo wordt een vaste ip range gebruikt voor het interne netwerk, plaats voor een extra router is er niet op die locatie en moet dus noodgedwongen met een dubbel netwerk werken, ik moet wel zeggen dat hij qua stabiliteit hier best goed scoort, net als wifi bereik (de Cisco was beroerder)
Het vervangen van een modem naar eigen keuze, daar zie ik zo 123 niet het voordeel van in. Ik vind het prettig dat in mijn geval Ziggo de verantwoordelijkheid heeft om mij 400 Mbit te bieden (en dit ook netjes levert praktisch 24/7). Hiervan afwijken lijkt mij alleen maar meer kosten voor mij als consument te leiden in plaats van minder.
Fijn voor je. Mijn moeder en mijn broertje hebben beide Ziggo en de wifi van de door Ziggo geleverde router is gewoon ruk, heb er bij mijn moeder een AP naast gelegd maar nu heeft ze dus twee apparaten omdat het ding van ziggo gewoon bagger is.
Als jij op een site als tweakers al 10 jaar actief bent, zo meen ik op te kunnen maken uit je userprofiel, dan zou je toch wel moeten kunnen weten dat de WiFi functie van elk aangeboden modem nu, slechts een "extraatje" is, en je voor een fatsoenlijk netwerk altijd beter af bent met een zelfgekozen en geconfigureerde router.. Overigens heeft een collega van me, contact gezocht met Ziggo via whatsapp over de ook bij hem niet zo deftige standaard wifi, en conform hun "power promise" kwamen ze langs om eea met van die homeplugs en range-extenders, gratis te upgraden. Kostte 'm niet meer dan een paar appjes.
Niet iedereen krijgt (mocht het nodig zijn) zo'n zgn wifibooster (router of homeplugs) gratis

Als je bv al het duurste all in one pakket afneemt en in oud @home gebied woont (vanaf het begin al losse modem naast mediabox),val je (zoals wel vaker het geval is bij Ziggo :( ) buiten de voorwaarden en moet je gewoon betalen.

-Nieuwe internetklanten van Ziggo die een nieuw
modem in bruikleen krijgen.
- Alle verhuizende internetklanten van Ziggo.
- Bestaande internetklanten van Ziggo die een
nieuw modem in bruikleen krijgen door
aanpassingen van hun pakket.
- Bestaande internetklanten met een Ziggo Mediabox
XL die deze box als modem gebruikten, maar naast de
Ziggo Mediabox XL nu een los modem gaan gebruiken

https://www.ziggo.nl/pdf/...den%20Power%20Promise.pdf

https://www.ziggo.nl/internet/wifibooster/
De collega in kwestie was al een lange klant bij Ziggo, woonachtend in het originele @home gebied. Die kreeg na een paar whatsappjes sturen, en hintten op overstappen naar KPN, zo'n boosterset inclusief monteur aan huis. Kwestie van even wat doordrammen blijkbaar, nee heb je, ja kan je krijgen, zal ik maar zeggen.

Overigens is het dan wel weer iets van net-niet standaard homeplug setje, dus er zelf non-ziggo apparaten bij aanhaken gaat dan mogelijk weer wat lastig lees ik her en der, maar het is een hele verbetering aldus mijn collega, die daar niet om maalt, waar ik verwacht dat een "tweaker" dat mogelijk wel wat zal doen.
Dan heeft die collega geluk gehad.

Je hebt namelijk nog wel medewerkers bij Ziggo die aan de vaste klanten denken,
maar het zijn er nog maar heel weinig.
De meeste verwijzen naar de voorwaarden
en als je doordramt en aangeeft over te stappen ,wensen ze je veel succes met een lagere snelheid bij kpn (het enige alternatief hier in de omgeving)

Zelf gelukkig nooit meegemaakt ,maar genoeg keer hetzelfde verhaal als hierboven
aangehoord van mensen hier uit de buurt.


De router (wifibooster via internetkabel zoals Ziggo het noemt)
is een gerebrande TP Link Archer C7 waar ze een eigen uitgeklede custom firmware op hebben gezet.
Zal met de homeplug niet anders zijn,aangezien ziggo zelf geen apparatuur fabriceert.

Die uitgeklede firmware zal dan ook de reden zijn dat het problemen geeft met andere niet Ziggo apparaten.
Wat te verwachten valt met firmware die Ziggo zelf heeft samengesteld
want dat is daar nog nooit goed gegaan :D
Dan heb ik heel veel geluk gehad (of ben ik heel overtuigend) want ik heb zo al meerdere upgrades erdoor gekregen bij ziggo. Zowel voor mijzelf als een paar andere adressen
Geluk/doorzettingsvermogen/overtuigingskracht..geef het beestje een naam.

Ik krijg het ook wel altijd voor elkaar,
maar dan wel 9 vd 10 keer na meerdere keren gebeld te hebben en diverse callcenter medewerkers aan de lijn te hebben gekregen

Maar zoals gezegd heel veel mensen ook niet
en die verhalen heb ik (naast van buurtbewoners gehoord te hebben) ,
hier ook regelmatig gelezen in reacties en op ziggo forums

Meeste mensen bellen max 3 keer en nadat ze dan telkens te horen hebben gekregen dat het voor hun niet mogelijk is,proberen ze het niet meer.
Wat begrijpelijk is.

Maar sws vind ik het vrij belachelijk dat er bij Ziggo vrijwel altijd in de actievoorwaarden staat
dat vaste klanten die al het duurste pakket afnemen uitgesloten zijn.

Naast nieuwe klanten lokken vind ik het vrij logisch dat je jarenlange vaste klanten ook weleens mag belonen,maar zo werkt het tegenwoordig helaas niet meer.
Ik begrijp het punt nooit zo goed. In mijn geval levert UPC een Cisco als ingang tot hun netwerk in mijn huis die ik direct in bridge zet met mijn eigen router.

Wat is er dan beter als ik mijn eigen modem mag kiezen?
Upc is ziggo geworden en toevallig staan die erom bekent momenteel een modem te leveren met een gigantische bug erin.
Persoonlijk kan ik niet wachten totdat deze wet werkelijkheid word want op dag 1 vliegt er een postnl pakketje met dat modem terug naar ziggo

Daarbij denk ik dat de enige mensen die een eigen modem gaan gebruiken zijn vooral tweaker bezoekers en niet oma van 80 die net weet hoe ze een mailtje moet versturen
Of gewoon overstappen naar KPN ofzo? ;)

Ik moet persoonlijk gewoon niks hebben van Ziggo. Heb het voordeel dat VDSL2 in m'n vorige woning beschikbaar was en nu glasvezel, dus ook gelukkig geen noodzaak om Ziggo te nemen. Kan het iedereen aanraden. Voor ongeveer hetzelfde bedrag ook nog Spotify Premium erbij en nooit gezeik :)
Ik wil ook zeker overstappen maar helaas geen glasvezel, Ziggo levert max 400/40mbit op mijn locaties de adsl komt niet verder als 40/4, en gezien ik voor mijn werk vaak grote bestanden upload is die upload killing voor me. (nu soms 5 minuten wachten word dan 50)
Helaas valt de uitrol van glasvezel de laatste tijd erg tegen
Was het maar zo makkelijk dat je gewoon kon overstappen naar een andere provider die iets degelijks aanbiedt. Jammer genoeg is het in veel (buiten)gebieden zo dat er maar één aanbieder is die een degelijke snelheid kan leveren.

Ik ben twee jaar geleden overgestapt op KPN aangezien ze mij beloofden dat ze een downloadsnelheid van 50Mbps konden leveren op mijn adres (want er lag VDSL volgens hun systeem). Uiteindelijk kreeg ik maximaal 6Mbps, dus na twee weken weer terug naar Ziggo *zucht*.

Dus dan maar wachten op glasvezel...
Dat ding, de CB, werkt trouwens voor het overgrote deel van de gebruikers perfect. Dat gamers wat T3 's hebben zal hen de broek niet doen bollen.
Buffer bloat bestrijding.

Als ik een 4Mbps ADSL heb, en 1Gbps LAN, dan stapelen de pakketten zich heel rap op bij het modem. Als die zeg 100 pakketten buffert, dan kan ik geen game meer spelen terwijl er een upload loopt, want mijn uitgaande game pakketten moeten bijna altijd 99 pakketten afwachten voor ze weer aan de beurt zijn, omdat die upload de pijp zo hard mogelijk blijft vullen. In een open modem kun je daaraan tweaken, zodat je veel minder latency krijgt. In een situatie als boven heeft een buffer van meer dan pakweg 4 pakketten geen zin, maar leidt wel tot hoge latency.

Dat kan alleen maar in het modem, want daar zit de bottleneck overgang. Je kunt dit niet efficient in een eigen router implementeren die zich achter het modem van de netwerkbeheerder bevindt.
Dat kan wel met een goede router.

Als je een Mikrotik hebt, kun je PCQ queueing gebruiken en die voldoende buffers/buckets geven voor alle pakketjes. Feitelijk shape/buffer je dan al het verkeer al voordat het je modem in gaat. De Mikrotik doet dat dan voor je.
En als je echt handig bent kun je ook per verkeer soort of IP adres daar weer prio's aan geven.
Zelfs met een 4Mbit ADSL lijntje.
Als het modem buffer-bloat heeft los je dat niet zomaar op in de router. De router krijgt te laat backpressure van het modem, omdat die vrolijk zijn buffer vult en daardoor nodeloos de boel vertraagt. Het is technisch wel mogelijk door de router als het ware te "trainen" zodat die ontdekt hoe de buffering loopt, maar is veel complexer en minder efficient dan simpelweg de buffers van het modem verkleinen.
Hier heb je geen modem voor nodig hoor. Wat jij beschrijft heet QoS (of ook wel traffic shaping), en dat kan je gewoon op IP niveau doen, oftewel, dat gebeurt al aan de LAN kant, in de router, voor het modem.

[edit]
@ReneX
Volgens mij is Quality of Service precies wat hier beschreven wordt. Ik weet niet waarom jij denkt dat het iets anders is, maar qos is een heel algemene term die verwijst naar bijvoorbeeld het prioriteit geven van bepaald netwerkverkeer.

Toen ik nog ADSL had (lang, lang geleden), gebruikte ik hiervoor volgens mij een tool die wondershaper heet, op een linux doos die gateway/router was voor mijn netwerk. Hierbij gebruikte ik aparte buckets voor bv interactief verkeer (ssh ed) en bv downloads. Hierdoor kan je voorkomen dat interactief verkeer gebufferd wordt, waardoor het gewoon snel blijft.

[Reactie gewijzigd door borft op 22 februari 2018 15:18]

QoS is iets anders.
Ter aanvulling, zoals ik het lees is dit een buffer probleem van de modem en dat is iets anders dan QoS.

Bij QoS heb je aparte buffers, en heeft het vol lopen van een buffer voor de ene applicatie geen impact op de buffer voor een andere applicatie, maw net zoals jij in het verleden bv ook gebruikte.
Wanneer de modem maar 1 buffer heeft dan is hiermee QoS weer om zeep geholpen, en juist in zo'n geval gebruik je liever een ander modem.
Omdat niet elke situatie is zoals jij schetst. Ik kreeg bij T-Mobile Thuis bijvoorbeeld een modem waarvan 2 LAN poorten gebruikt konden worden. De andere 2 zijn gereserveerd (en niet her-programmeerbaar) voor televisie, terwijl ik een internet only abonnement heb..

Daarnaast is de wifi van desbetreffende router om te huilen. Maximaal 50Mbps op 2.4GHz en 80Mbps op 5GHz. Zit ik dan met mijn 500/500 Mbps abonnement.

Hierom was ik dus genoodzaakt om zowel een switch als een accesspoint aan te schaffen. Dat zijn ongewenste extra kosten en stroom.
Een switch EN een access point? Dat had vast wel 1 apparaat kunnen zijn...
Had gekund, zij het niet dat ik graag een FritzBox wilde, waarvan een AP voldoende was. Een router was dusdanig duurder dat een extra switch voordeliger was. Hoe dan ook, mijn punt was dat je met de T-Mobile modem altijd te kort komt
Niet bij iedereen is de beste lokatie van de switch de beste voor een ap.
mijn switch zit bijvoorbeeld netjes in de meterkast, waar oom bijna alle ethernet kabels uitkomen, vond ik wel handig. Mijn ap zit op zolder ( allemaal houten vloeren ) op deze manier had ik teminste wifi tot halvewege in de tuin. ( 1100m2 ) en een tweede ap staat tegen de nokbalk achterin de schuur. die doet de rest van mijn tuin.

Het ap gedeelte van ziggo? die zit alleen maar onnodig stroom te verbruiken en wifi kanalen te vervuilen.
maar uit zetten is helaas geen optie want dan werken de ziggo wifi hotspots onderweg niet meer. En te lui om mijn telefoon abbo om te zetten naar eentje met data.
Je kunt prima het modem vervangen door een mediaconverter met je eigen router erachter.
Haha nog leuker, ik krijg straks op glas 750 een modem met alleen 50mbit 2,4ghz wifi
Als je van provider veranderd kun je je eigen modem blijven gebruiken. Je hoeft de oude dan niet terug te sturen naar je vorige provider. Ook ben je verlost van de instalatie/configuratie van de modem van de nieuwe provider.

Kortom je wordt onafhankelijker en blijft baas in eigen netwerk.
Voorbeeld:
Bij Tele2 een prima modem. Op zich erg tevreden mee. Maar toen ik mijn NAS ging gebruiken en een backup maakte via de Hyperbackup optie, kon ik niet meer online gamen. Vanalles geprobeerd met de support van de game, maar niks hielp. Contact met Tele2 opgenomen. Maar die konden geen oplossing bieden. Het probleem zat in het modem zelf (heb een nieuwe gehad, hielp niet. Nu een andere provider en ander merk modem en probleem is weg). Een router achter het modem hielp ook niet.

Daarnaast werkte port forwarding maar half en heel omslachtig.

Een eigen modem had alles opgelost. Maar helaas. Niet mogelijk natuurlijk. Daarom ben ik blij als dit straks geregeld is. Ook maakt het overstappen naar een andere provider een stuk makkelijker. Je kan immers je eigen modem blijven gebruiken. Even de instellingen veranderen en voila. Je hoeft niet al je ports weer aan te passen ed.

Daarnaast is VPN via de router dan ook mogelijk. Een stuk handiger dan aparte VPN per device. Vaak in modems van providers niet mogelijk of uitgeschakeld. Zo leveren veel providers ook modems met USB poorten met mogelijkheid voor bijvoorbeeld Samba-shares... maar de providers schakelt de USB mogelijkheid dan uit....

Redenen genoeg? :+

Natuurlijk niet voor iedereen interessant. Dus een standaard modem is ook prima. Maar zolang ze vaak met brakke systemen werken of "vernieuwende" systemen die tot veel klachten leiden (Horizon anyone?) ben ik voor vrijheid van keuze. Providers moeten gewoon signaal doorgeven en that's it. Ze zetten al veel te veel in op andere gebieden om klanten te behouden (eigen TV-kanalen bijvoorbeeld)

[Reactie gewijzigd door waah op 22 februari 2018 09:11]

Dat jij 2 kastjes stroom hebt verbruiken om je eigen router te kunnen draaien en bij vrije keuze dat potentieel maar 1 hoeft te zijn.
Ik weet niet precies wat het stroomverbruik is van een Cisco-modem, maar UPC zelf sprak over ongeveer 40-50 euro per jaar. aangezien ik maar 50pm betaal voor elektra. geloof ik niet dat de modem verantwoordelijk is voor 1/12e van mijn rekening. Wat mij betreft is het verbruik van een modem dus nihil. Zeker in vehouding met de server die er boven in de meterkast zit.

Natuurlijk, alle beetjes helpen, maar om daar nou wetgeving voor door te voeren voor die enkele tweaker die met een eigen modem aan de gang wil....

[Reactie gewijzigd door Dennisdn op 22 februari 2018 07:28]

a) het is geen wetswijziging, het is gewoon hoe de regels altijd al waren

b) je vraagt een voorbeeld, ik geef dat voorbeeld en jij verwerpt het omdat jij je toevallig niet druk maakt om je stroomrekening.

Genoeg providers die wel stroom-slurpers leveren. (inderdaad rustig paar tientjes per jaar) En waarom ook niet, zij hoeven de rekening niet te betalen.

Dan is het voordeel van vrijheid van apparatuur toch overduidelijk?

Het is alsof je argumenteert dat we weer terug kunnen naar de tijd van KPN-draaischijftelefoons, want “ik bel nooit nummers met veel nullen”

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 februari 2018 07:35]

Ik begrijp dat anderen er anders inzitten als ik. Daarom opende ik ook met "ik begrijp het punt nooit zo goed".

Maar ik ben ook benieuwd wat het gaat betekenen voor de niet-tweakers. Providers leveren tegenwoordig een out-of-the-box werkend systeem. Die zullen nu de providersettings handmatig moeten gaan invoeren. Providers kunnen geen standaard methode meer aanleveren omdat alle modems weer anders zijn.
Een provider kan nog steeds de huidige “optie” en dus out-of-the-box experience kwa apparatuur aanbieden dus dat is geen probleem.

Wil u gebruik maken van een door ziggo geleverde modem/router:
o Ja.
o Nee (benodigde configuratie wordt u via de mail toegestuurd).

Het gaat om de keuzevrijheid hierin en niet dat ziggo verplicht is iedereen een eigen box te laten kopen, mensen moeten gewoon die keuze krijgen.

[Reactie gewijzigd door Cowamundo op 22 februari 2018 08:29]

Die providers zullen met de oplevering dan laten zien dat het werkt en jij tekent daarvoor. En ze wensen je verder veel succes. Bij verstoringen leveren ze geen support op jouw router en dat is prima te verteren. En ze zullen nog wel wat verzinnen om die drempel zo hoog mogelijk te maken.
Volgens mij lees ik alleen dat je de mogelijkheid moet krijgen om het zelf te doen. Het wordt niet DE enige optie. Als je niet zelf een eigen modem wil en zelf alles wil instellen, kan je altijd voor de provider optie gaan die alles out-of-the-box doet. Echter voor diegene die wel een eigen modem willen, die hebben op dit moment niet de vrijheid (die ze dus wel hebben volgens de regels) om die keuze te nemen.

Als je leest hoe het in Duitsland is, minder dan 1% heeft een eigen modem, dan 'begrijp ik het punt niet zo goed' waarom de providers zo moeilijk doen erover.

Ik ben ook gewoon die massa gebruiker, want ik heb totaal geen kennis over netwerken instellen etc. Echter ben ik toch wel bang als grote instanties gewoon de regeltjes mogen buigen naar zichzelf en de vrijheid wegnemen van de consument terwijl ze die wel horen te hebben. We zijn gewoon een beetje gebrainwashed in al die jaren dat het zo normaal is dat je die keuze voor modem niet hoeft te maken (lees: kan maken).

[Reactie gewijzigd door WahWah op 22 februari 2018 08:54]

Ik begrijp hun punt wel. Iets wat je moet regelen voor 1 procent van je klanten, moet stevig geld bij.
1 a4tje met instellingen als download op hun website kost m.i. niet veel tijd en geld.
Met de door Ziggo geleverde Modem/Router had ik het probleem ik op een of andere wijze nooit Dedicated Servers publiek zichtbaar kreeg, enige oplossing was om deze in een DMZ te plaatsen.

Forwarding leek op een of andere manier niet te werken, ik heb weken, zoniet maanden zitten te graven in de instellingen van dat modem, tot treurens toe met de ziggo helpdesk gebelt erover, maar helaas.

Nu kom ik zelf uit de Telecom brance, dus gelukkig kende ik een paar collega's die bij Ziggo zijn gaan werken, en daarmee eens wezen babbelen, en deze gaven mij de tip een gewone cisco modem te nemen, hierin een paar instellingen te wijzigen zodat hij communiceerd met de Ziggo servers, and violla werken.

Ondertussen hebben ik een van de meest gebruikte cisco consumenten modem/router met dubbel Wifi erop staan waarbij ik volledig toegang heb tot het modem (in tegenstelling vaak tot de door provider geleverde modems waarbij meer als de helft niet beschikbaar is voor de gebruiker qua instellingen) waarin forwarding en alles gewoon werk zoals verwacht.

De xperia boxen van KPN zijn bagger, ik heb hiervan dozijnen moeten installeren als KPN monteur en zoveel ellende mee gehad, ik zou op tweakers een essay kunnen schrijven erover.
Heb hier ook regelmatig discussies op het werk over gehad, dat ze vaak DOA waren, of gewoon slecht hun connectie konden behouden, vaak heel veel packet loss vooral op langere afstanden bij klanten die meer als 6km afstand worden en buiten het onder steunde gebied, maar toch blijven aanbieden die krengen. Dan mocht je als monteur de klant nee verkopen, terwijl verkopers heel hard riepen naar de klant de monteur het allemaal zou oplossen.

Ondertussen heeft KPN dit probleem opgelost door meeste monteur met kennis het bedrijf uit te schoppen, en alleen nog mensen voor dit werk in te huren die totaal geen verstand van zaken hebben, en gewoon als apen dom die kastjes neerkwakken zonder enige vraag te stellen, en uiteindelijk is de klant ervan de dupe.

Ben zo blij ik 3 jaar geleden heb gezegt krijg de fink.... ter.. maar ik ga wat anders doen.
Maar ik ben ook benieuwd wat het gaat betekenen voor de niet-tweakers. Providers leveren tegenwoordig een out-of-the-box werkend systeem. Die zullen nu de providersettings handmatig moeten gaan invoeren.
Het verandert helemaal niks, maar benadrukt simpelweg dat wat ik (en vele Tweakers) nu al doen legaal is en niet in strijd met Algemene Voorwaarden.

Wat ze wel moeten doen: in plaats dat ik op allerhande internetforums op zoek moet naar instellingen en zelf maar moet uitvogelen of ze PPPoE of PPPoA gebruiken, dat ze dit ergens op hun eigen website opschrijven, met de VLAN nummertjes voor hun verschillende diensten erbij.

Dat is letterlijk 1 pagina, zoals je bij XS4All kunt zien:
https://www.xs4all.nl/ser...an-fritzbox-instellen.htm

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 februari 2018 09:53]

Meten is weten. Mijn experiabox + settopbox verbruikt 15 watt continue, ongeveer 30 euro per jaar. Veel te veel naar mijn idee.

[Reactie gewijzigd door Aikon op 22 februari 2018 09:09]

Dat het lager kan, vast. Dat je in staat moet zijn je eigen router/modem te kunnen kiezen, absoluut.

Maar aan de andere kant, als iemand zich druk moet maken over ~2,50 per maand kan die beter kijken naar andere manieren om geld te besparen.

Impact op het milieu, als dat een punt zou zijn, is voor alle modems in Nederland bij elkaar genomen dan zeer waarschijnlijk ook zo goed als nihil.

[Reactie gewijzigd door Amorac op 22 februari 2018 08:53]

Als je je niet druk maakt over een nutteloze €2.50 p/m, hoe wordt je dan ooit miljonair? Besparen is besparen. Het modem is nu voor veel mensen een veredeld aansluitpunt voor de echte router.

Bovendien kan een slecht modem ook de wifi-capaciteit verlagen door slechte kanalen uit te kiezen. Zeker als je er 3 op een rij hebt staan in je buurt.
Wie zegt dat ik miljonair wil worden? Als je 2,50 niet kan missen kan je beter gaan kijken naar het goedkoopste abo wat er is, dan heb je wel andere problemen dan vrijheid in routerkeuze.

Heb niets gezegd over de overige punten die je aanhaalt verder dus sja. Wie zegt dat een niet provider geleverde router wel het juiste kanaal kiest? Niet dat het veel uitmaakt, ben omringd door ~15 wifi signalen van andere dus elk kanaal heeft wel wat zitten. Ken buurten waar het er meer dan 25 zijn..
Wederom: meten is weten. Moet je wel goed meten, die 15 watt is voor modem (9 watt) en decoder (6,5 watt) samen, heb het even nagekeken ;)

15 watt is 130 kWh/jaar, dat is ongeveer 4,5% van het verbruik van een gemiddeld huishouden. Dan komt daar nog een settopbox bij, of 2 of 3. En nog een wifi-extender (want ja de originele voldoet niet altijd, maar zit je wel aan vast). Dan kom je dus op een belachelijk hoog percentage stroomverbruik alleen al voor internet/tv/bellen, namelijk 5~10%. Juist zaken die 24/7 aanstaan verbruiken ongemerkt heel veel stroom.

Het is nu eenmaal zo dat je die apparatuur 'nodig' hebt, maar met een beetje moeite kan het verbuik volgens mij prima worden teruggebracht naar enkele watts. Maar de enige die dat kan doen is de provider en die heeft daar totaal geen prikkel voor, want de consument betaald de stroomkosten en veranderd zomaar van provider voor enkele euro's prijsverschil.

Daarnaast is het energieverbruik voor productie van al die modems e.d. ook nog gigantisch natuurlijk maar goed.
Dan zal je ook moeten kijken om te besparen op bijv je vriezer/koelkast, zeker als die niet recent zijn, Je TV echt uit en niet op standby (als die al echt uit kan/gaat)..

Vergeet niet je alarm klok, de vaste telefoon (dect bijv), je tijd schakelaars, etc etc.. Zat wat "sluipstroom" gebruikt.

Als je dan toch bezig bent ga dan je huis goed isoleren, bespaar je misschien weer op stook kosten :)

Maar zoals ik al zei, we zouden de keuze voor eigen apparatuur gewoon moeten hebben, maar vind "stroombesparing van 50 euro p/j niet een noemenswaardige reden.

Als je nu per maand 60 euro p/m aan stroom kwijt ben, en je kan dat niet betalen, dan gaat 2,50 besparen je daar echt niet mee helpen. Zeg dan je internet abo ofzo op of kijk naar andere dingen dan peanuts besparen.

Alle kleine beetjes helpen vast wel, maar dan zal je dus ook je alarm klok etc weg moeten doen, als die 2,50 zo cruciaal voor je is

[Reactie gewijzigd door Amorac op 22 februari 2018 09:39]

Je kan heel de wereld er wel bij gaan betrekken in je bezuinigingen, daar gaat je modem niet minder van verbruiken, en dáár hebben we het nu over.
Topic is vrij keuze in moden/router niet stroomkosten (of settopboxe/extenders..) als je het nu op die fiets gaat gooien. Als je wilt besparen doe het dan gewoon goed en ga niet beknibbelen op iets wat qua kosten "1 patat met" per maand is.

Had je al een router/modem op het oog mocht je zelf van plan zijn een een eigen te nemen? Wat is daarvan het gebruik? Ga je ineens van 2.50 per maand naar 0,50?

[Reactie gewijzigd door Amorac op 22 februari 2018 11:26]

Een docsis 3.1 modem kost al snel 200 euro. Met 30 euro doe je er dus al 5-6 jaar over om je geld terug te winnen en je moet hopen dat ziggo niet docsis 3.1 afschaft. Niet rendabel dus. Verder is het milieutechnisch ook te verwaarlozen.
Milieutechnisch is vervanging sowieso vrijwel nooit te prefereren aangezien bij elektronica doorgaans de meeste energie in de productie zit. Maar op een gegeven moment zullen de modems toch een keer moeten worden vervangen, en dan zou het mooi zijn als ze slechts enkele watts verbruiken.
Dat valt eigenlijk reuze mee, een beetje dikke A/V receiver verbruikt 2 à 3 keer meer dan een moderne TV.

Ontopic: ik vind het echt een storm in een glas water. Je krijgt het standaard modem er ongeveer gratis bij, als je iets anders wil staat het je vrij om zelf te gaan prutsen. Dat is dan die 1 procent bijvoorbeeld.

Wat je in Duitsland ook ziet is bijvoorbeeld zoals O2 het aanpakt, bij hen kun je gewoon direct uit meerdere modems kiezen bij het bestellen van je abonnement. Het standaard modem is gratis en andere modellen (waaronder een Fritzbox) kosten eenmalig extra. Prima oplossing, iedereen blij.
Dat valt eigenlijk reuze mee, een beetje dikke A/V receiver verbruikt 2 à 3 keer meer dan een moderne TV.

Ontopic: ik vind het echt een storm in een glas water. Je krijgt het standaard modem er ongeveer gratis bij, als je iets anders wil staat het je vrij om zelf te gaan prutsen. Dat is dan die 1 procent bijvoorbeeld.

Wat je in Duitsland ook ziet is bijvoorbeeld zoals O2 het aanpakt, bij hen kun je gewoon direct uit meerdere modems kiezen bij het bestellen van je abonnement. Het standaard modem is gratis en andere modellen (waaronder een Fritzbox) kosten eenmalig extra. Prima oplossing, iedereen blij.
Nee dus niet ik had een prima setup bij mijn vorige provider. Ik had helemaal geen andere apparatuur nodig. Was nu dus genoodzaakt om heel veel om te gooien.
Maar ook voor de niet-tweakers die uiteindelijk een goede configuratie hebben. Zij zouden die zo moeten over kunnen 'prikken' als ze een nieuwe provider kiezen. Scheelt mij ook weer vragen van vrienden/collega's om ze te helpen bij het overzetten van configuratie.
Maar ook voor de niet-tweakers die uiteindelijk een goede configuratie hebben. Zij zouden die zo moeten over kunnen 'prikken' als ze een nieuwe provider kiezen.
Aan de LAN-kant klopt dit.

Aan de WAN-kant verschillen providers nou eenmaal van manier van transport en authenticatie. Daar zullen ze voor hun moverende redenen voor hebben en ook in de eigen methode geinvesteerd hebben. Per provider zal zelfs de gekozen apparatuur verschillen en de mogelijkheden definieren, dus op korte termijn zal "omprikken" niet zo makkelijk gaan, ongeacht je modem.

Dan is het vervangen van een 'bridged modem' met een ander 'bridged modem' het makkelijkste.

Aan de andere kant, in een modem-router de WAN-instellingen wijzigen is makkelijker dan alle instellingen WAN+LAN in een nieuw modem-router instellen.

Hoe meer ik er over nadenk, hoe meer het probleem ook zit in het feit dat moderne kastjes de modem en WLAN-functies met elkaar vermengen. Dat de providers dat zijn gaan leveren vanuit klantwens, snap ik, maar dan moeten ze ook geen huilie doen wanneer mensen liever andere apparatuur hebben.
Wordt de Fritzbox van O2 dan geleverd met originele fabriekssoftware of zit er een vleugje O2 doorheen geklust zodat deze alsnog de controle over dit modem behouden, instellingen kunnen wijzigen en monitoren?
Voor niks gaat de zon op. Je betaalt sowieso indirect, en als je gaat prutsen, dan vervalt ongetwijfeld alle support he.
Met dat soort instelling wordt je niet gauw rijk. Gierig zijn is overdreven, maar nutteloos stroomverbruik is een makkelijk bespaarpunt.
Als jij mijn stroomrekening gaat betalen wil ik er best over ophouden :-)
Ik vind het eng dat providers allemaal hun eigen modems hebben, veelal ook nog eens met custom firmware die je als consument niet kan updaten naar standaard firmware van de modemfabrikant.

Ik ben bang dat de providers de firmware gebruiken om geheime features in te brengen zoals afluisteren van verkeer om bijvoorbeeld 'relevante advertenties' te kunnen tonen. Nu nog niet, maar in de toekomst, als de providers gaan zaniken dat de netneutraliteit in Amerika ook is afgeschaft en dat zij dat hier ook willen omdat ze anders niet 'concurrerend' zijn.

Ik heb zelf ook een eigen modem, want ik weiger het modem van mijn provider te gebruiken.
Je begrijpt toch dat dat dat ook in het netwerk zou kunnen, maar bij wet verboden is.
De provider wil net eigen apparatuur omdat ze zo de dienst en support kunnen optimaliseren.
Tenzij het diezelfde overheid is die het oplegt aan providers om terrorisme en kinderporno te bestrijden.
Dan is het de overheid die meekijkt, en de provider die faciliteert. Maar ik zie het verschil nog niet.
Afluisteren van verkeer kan maar alleen als het http verkeer is, zodra het https is is dat niet meer mogelijk door je modem/router. Dus daar zou ik niet zo heel snel bang over worden.
Daar ben ik dan niet heel bang voor. Providers strijden juist voor een vrij internet in NL omdat dat hun een hoop gezeur scheelt. Zie bvb Pirate Bay kwestie.

Ik vind het eng at providers nu beweren dat aparte modems voor verstoringen op het netwerk kunnen zorgen. Dat betekent dus dat elk provider-modem een attack vector is om een complete wijk plat te leggen, blijkbaar.
Mja, je argument dat men allerlei afluisterzaken inbouwt is niet geheel valide. Nu gaan ze dat gewoon de stap voor jouw modem doen, en dan weten ze net zoveel..
Klopt, maar het is natuurlijk veel makkelijker en vooral goedkoper om dat op het modem te doen. Misschien kan zelfs de SSL ontsleuteld worden door een soort proxy op het modem te zetten die transparant is voor de gebruiker.

En het kan twee doelen dienen: commercieel, door het surfgedrag van de klanten te volgen en justitieel, voor opsporing van criminele activiteiten.

[Reactie gewijzigd door ArtGod op 22 februari 2018 12:04]

Met deze regeling geld dat natuurlijk ook voor de interactieve tv kastjes. Betekend dat dat ze hier ook de gegevens vrij van moeten geven en dat de tv ( zoals bijna iedere tv) zijn eigen ontvanger kan gebruiken op glasvezel? Dat zou namelijk
Mooi zijn. 1 afstandbediening minder, kastje minder. Minder stroom verbruik niet veel maar toch wat.
Dat zou inderdaad een stuk mooier zijn, door de jaren heen is Ziggo juist steeds restrictiever geworden. Je kan nu niet eens meer smartcards krijgen en moet gaan huren als je bv een CI+ module wil. Alleen de bestaande smartcards worden nog "ondersteund".
Ik denk dat het argument van "Dan kunnen mensen het makkelijker streamen of opnemen" best zal opkomen als dit een ding is.
Precies, in mijn geval ik zou het erg prettig vinden als ik mijn AppleTV als (interactieve) TV ontvanger zou kunnen gebruiken. Diverse providers

Glasvezel modem > router > switch > Apple TV

Het glasvezel modem (modem only) zou wat mij betreft, optioneel, door de provider geleverd mogen worden. Als de provider alvast een betrouwbaar internet signaal aan kan leveren, is dat ook gemakkelijk door consument en provider te controleren: "sluit uw laptop rechtstreeks aan op het modem". Wat je achter je modem doet is jouw zorg.
Ja daar ben ik het ook volledig mee eens, dat was vroeger bij de adsl sta daard. Modem vabuit de provider, de rest eigen keuze.
Als mensen bij Ziggo voortaan een eigen modem ophangen, dan kan Ziggo niet meer een 'eigen' wifi netwerk maken waar iedereen op kan.
Dat kon je sowieso al uitzetten toch?
Inderdaad en dan mag je er zelf ook geen gebruik van maken. Dus dat soort voorwaarden kan men dan wel ook hier doortrekken.
Die kan je "uitzetten", maar bij mij straalt dat ding nog steeds uit! Vooral dit is waarom ik keuze vrijheid wil, meerdere modems als optie bij je provider is prima startpunt. Bij UPC destijds zelfde geconstateerd, dus ingepakt in aluminium folie ;) Ik wil een modem die alleen bridged doet (dus ook lekker zuinig is), prima als Ziggo die levert, updatet en goede ondersteuning levert.
Daar heb ik toch nooit gebruik van gemaakt en ben wat maar blij met m'n eigen router achter Ziggo's Cisco modem (bridged) internet is gewoon sneller en ik hoef die Cisco niet meer zo nu en dan te herstarten.
Ben benieuwd wat dit voor effect heeft op bijvoorbeeld Ziggo Hotspots. Dit leunt volledig op de geleverde modem van de provider. Als deze modems zouden verdwijnen, verdwijnt ook deze dienst. Of in het minst erge geval wordt de functionaliteit zeer beperkt.

Dan kan je wel beweren dat iedereen toch wel mobiel internet heeft, maar door de hotspots bespaar ik daar op.

Als je het dan toch over kostenbesparing hebt levert mij dat meer op dan het stroomverbruik.
Volgens mij hierboven al ergens aangegeven, maar voor Ziggo Hotspots hoeft er niks te veranderen.
Als je nu in bridge mode gaat (wat elke Tweaker natuurlijk doet :)) mag je geen gebruik maken van de hotspots omdat je eigen modem het vanaf dat moment niet meer ondersteund. Dit zal ook voor andere modems gelden die die hotspot niet kunnen opzetten.

Sterker nog: Ziggo ontneemt je eerst je Hotspots-login, en pas 24h daarna zetten ze je in bridge mode.

Edit: 'sterker nog'-stukje toegevoegd.

[Reactie gewijzigd door netmeester op 22 februari 2018 10:03]

Sterker nog: Ziggo ontneemt je eerst je Hotspots-login, en pas 24h daarna zetten ze je in bridge mode.
Oh? Bij mij ging het zo: ik kreeg het Ziggo-pakketje van de postbode, heb alles aangesloten, initiele verbinding opgezet, gebeld met klantenservice voor verzoek om in bridge-modus te zetten en 2 minuten later was het gefikst.
Toen ik zelf net Ziggo had genomen heb ik ze meteen gebeld en toen ging het inderdaad 'on the fly' zoals bij jou. Da's inmiddels zo'n 3 jaar geleden en ging over een nieuwe verbinding.

De laatste keer heb ik de verbinding van m'n ouders omgezet naar bridged en betrof het dus een reeds actieve verbinding. Misschien zit daar een verschil, maar het viel me inderdaad op dat die 24h voorheen niet nodig was.
Bij mij was het ook in 2015 en ook een nieuwe verbinding. Ik zie technisch niet in waarom dat een verschil zou moeten maken maar blijkbaar heeft dat er dan iets mee te maken.
Met de staat van onbeperkte abonnementen tegenwoordig is dat geen heel groot probleem meer. Het zou je meer schelen voor je rekening als Ziggo alle nutteloze extra's uit het abbo haalt, schat ik.
1 2 3 ... 12

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True