FTD gaat in hoger beroep tegen Eyeworks

FTD gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter in de Eyeworks-zaak. De rechter bepaalde dat de site, waarop de bestandsnaam van usenet-uploads stond, schuldig is aan openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermd werk.

Komt Een Vrouw Bij De DokterFTD gaat de zaak aan het Gerechtshof in Den Haag voorleggen. In het hoger beroep zou het vonnis ongedaan moeten worden gemaakt. Dat werd bekendgemaakt door de usenetcommunity zelf, die daar het volste vertrouwen in heeft.

FTD verloor vorige week een kort geding tegen filmproducent Eyeworks, het bedrijf van Reinout Oerlemans. Eyeworks eiste dat FTD alle verwijzingen naar usenet-uploads van de film Komt Een Vrouw Bij De Dokter zou verwijderen. De rechter ging daarin mee. Volgens de voorzieningenrechter is de werkwijze van FTD 'te kwalificeren als een directe openbaarmaking'. Dat FTD de bestanden niet zelf host of in zijn beheer heeft, doet daar volgens de rechter niets aan af; FTD zou gebruikers in staat stellen om de bestanden eenvoudiger te downloaden en stelt de bestanden daarmee ter beschikking.

De zaak ging alleen om de Eyeworks-film; andere spots van FTD waarin films worden besproken, staan nog wel op de site. Bovendien geldt de uitspraak van de rechter niet als verbod op het noemen van bestandsnamen van usenet-uploads in het algemeen. Wel kan, als de uitspraak in hoger beroep overeind blijft, deze zaak als jurisprudentie gaan gelden.

De zaak dient vermoedelijk later dit jaar bij het Gerechtshof. De exacte datum moet nog worden vastgesteld. FTD, dat rechtszaken via donaties financiert, is ook nog in een bodemprocedure tegen Brein verwikkeld.

Door Arnoud Wokke

Redacteur

08-06-2010 • 13:37

206 Linkedin

Reacties (206)

Wijzig sortering
Wat ik mis in dit artikel, is dat de desbetreffende rechter dikke maatjes is met de advocaat van Eyeworks.
Quote: "Ze blijken nota bene samen cursussen te geven op het gebied van intellectueel eigendom en piratenbestrijding. Zitting FTD vs Eyeworks was 19 mei. Een dag later zitten zowel rechter mr. C.A.J.F.M. Hensen als advocaat Prof. mr. D.J.G. Visser aan tafel om les te geven over "praktisch procederen"."
Heel terecht dus, om in hoger beroep te gaan, ik hoop dat ze dit gegeven ook aankaarten.
Ik heb hier - uiteraard naar gevraagd. Volgens Arnoud Engelfriet - de jurist die FTD bijstaat - stelt dat niets voor: het is in de kleine wereld van de rechtspraak rondom deze zaken onvermijdelijk dat rechters en advocaten elkaar tegenkomen.

Tekenend in dit geval is dat FTD voor het kort geding wist, maar geen verzoek tot 'wraking' heeft ingevuld: het is geen grond, waarop je kan concluderen dat de rechter bevooroordeeld is geweest in zijn uitspraak. Dit soort zaken speelt vaker, aldus Engelfriet.

Ze zullen het daarom ook niet aankaarten in hoger beroep: dan hadden ze wraking moeten proberen, aldus Engelfriet. Het is in de juridische wereld gewoon geen kwestie, maar het doet het imago van deze rechter en rechtspraak uiteraard geen goed :)
Anoniem: 16225
@arnoudwokke8 juni 2010 14:39
En FTD is het met zo'n naieve redenatie eens (klein wereldje en normaal als je rechter en je eigen aanklager samen cursussen over een onderwerp geven waarover je wordt aangeklaagd)? Ik zou gelijk een andere advocaat nemen.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 16225 op 8 juni 2010 14:43]

Die "naieve redenatie" is echter wel de stand van de jurisprudentie rond wraking. Het ís gewoon niet genoeg. De kans is levensgroot dat een wrakingsverzoek met die grond wordt afgewezen. En dan krijg je gewoon diezelfde rechter terug, die dan ook nog eens boos is omdat je hem hebt gewraakt. Niet slim dus.

@een_naam: je kletst onzin, sorry.

[Reactie gewijzigd door Arnoud Engelfriet op 8 juni 2010 16:38]

Je kan je ook afvragen waarom rechters dit soort nevenfuncties mogen uitoefenen terwijl er een redelijke kans bestaat dat ze niet meer objectief zijn.

Achteraf is moeilijk zoniet onmogelijk te bewijzen dat het wel zo is dus is het wellicht beter om preventief te verbieden.
Cursusen en lezingen geven is redelijk normaal voor mensen met specialistische kennis. Zo iemand kan veel dieper op materie ingaan dan iemand die alleen een algemene kennis van zaken heeft op een bepaald terein.

Internet recht en aanverwante is een nieuw terein, er zullen dus weinig rechters en advocaten zijn die zich hierin gespecialiceerd hebben (in vergelijking met de grote hoeveelheden juristen die strafrecht of letselschade als specialisme hebben).

Als je wil dat die kleine groep snel groter wordt dan zullen die paar juristen veel moeten samenwerken om nieuwe juristen te trainen.
Arnoud,

Toch nog een keertje vragen.... Ik kan begrijpen dat het feit dat een rechter een cursus geeft geen reden is voor wraking. Ik kan me ook prima voorstellen dat rechter en advocaat elkaar kennen geen reden is voor wraking.

Maar...

De advocaat is cursusleider, de rechter doceert de visie van de advocaat. En bovendien heeft de rechter er belang bij dat de advocaat hem ook in de toekomst inhuurt om te doceren. De rechter heeft er dus belang bij de advocaat goed te stemmen.

Is, volgens jou, zo'n, toch vrij evident belangenconflict, echt onvoldoende argument om tot wraking te kunnen overgaan?

[Reactie gewijzigd door dmantione op 8 juni 2010 16:46]

de rechter doceert de visie van de advocaat
Hoe kom je tot die conclusie? Ik zie daar geen rechtvaardiging voor
En bovendien heeft de rechter er belang bij dat de advocaat hem ook in de toekomst inhuurt om te doceren
Heb je wel controleerd of de rechter daarvoor betaald is, of dat ie wellicht gewoon vanuit zijn overheidsfunctie daar zonder beloning aan participeert?
Hoe kom je tot die conclusie?
Het lijkt me evident dat een docent de stof van een cursusleider doceert. Of dat daadwerkelijk zo is zou naar mijn mening niet aangetoond hoeven te worden, het feit dat hij ondergeschikt is aan de advocaat levert al een risico op op een belangenconflict.
Heb je wel controleerd of de rechter daarvoor betaald is, of dat ie wellicht gewoon vanuit zijn overheidsfunctie daar zonder beloning aan participeert?
De Orde van Advocaten is geen overheidsinstelling, waarmee de vraag me beantwoord lijkt.
Het lijkt me evident dat een docent de stof van een cursusleider doceert. Of dat daadwerkelijk zo is zou naar mijn mening niet aangetoond hoeven te worden, het feit dat hij ondergeschikt is aan de advocaat levert al een risico op op een belangenconflict.
Wat een onzin zeg. Het is het leger niet.
Als een cursus gaat over wetgeving op het gebied van copyright dan kunnen ze verschillende docenten daar gewoon onafhankelijk van elkaar in doceren.

conclusie: jij doet een aanname dat de rechter de visie van de advocaat doceert, zonder dat je daar enige serieuze onderbouwing voor hebt.
De Orde van Advocaten is geen overheidsinstelling, waarmee de vraag me beantwoord lijkt.
Sinds wanneer is een rechter in dienst van de Orde van Advocaten????
De vraag is dus helemaal niet beantwoord. Een rechter is in dienst van de overheid.
Sinds wanneer is een rechter in dienst van de Orde van Advocaten????
De vraag is dus helemaal niet beantwoord. Een rechter is in dienst van de overheid.
Daarmee sla je de spijker op zijn kop. Er is dus sprake van een nevenfunctie en die nevenfunctie brengt een belangenconflict met zich mee.

Je volgt overigens een discuseertechniek waarbij niet je wijst op fouten in mijn redenering; maar als regelrechte onzin afdoet. Dat vind ik een weinig volwassen manier om een discussie te voeren.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 9 juni 2010 10:56]

Ik zou maar een beetje terughoudend zijn met je uitspraken....
Als ik als wetenschapper een cursus/lezing geef, dan wordt ik daar i.h.a. niet voor betaald, en mijn lezing hoeft ook absoluut niet overeen te komen met de visie van degene die het zaakje organiseert.
Heel goed mogelijk dat hier dat hier hetzelfde werkt...
Oliemaatschappijen heeft ook wetenschappers in dienst. Die wetenschappers kunnen zeer nuttige wetenschap op klimaatgebied verichten, en hun bijdrage wordt gewaardeerd. Toch is er bij de beslissingen om fossiele brandstoffen terug te dringen een belangenconflict aanwezig, en dienen deze wetenschappers niet bij de besluitvorming daarover betrokken worden.

Jouw lezing hoeft dus niet met die van je opdrachtgever overeen te komen, maar als jij een lezing geeft waar jouw opdrachtgever belangen bij heeft, dan dient jouw lezing niet bij besluitvorming betrokken te zijn.

Als we dat terug redeneren naar deze rechter, dan gaat het er ook niet om dat deze rechter misschien wel de belangen van zijn cursusleider kan scheiden van de juridische belangen, maar dat eenvoudigweg een belangconflict aanwezig is, en deze rechter geen beslissende rol zou moeten spelen.

En zeg nou niet dat deze rechter een degelijk vonnis heeft afgeleverd... het rammelt aan alle kanten, zelfs vanuit het oogpunt van een auteursrechthebbenden is het een weinig solide redenering.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 8 juni 2010 22:24]

Die "naieve redenatie" is echter wel de stand van de jurisprudentie rond wraking. Het ís gewoon niet genoeg. De kans is levensgroot dat een wrakingsverzoek met die grond wordt afgewezen. En dan krijg je gewoon diezelfde rechter terug, die dan ook nog eens boos is omdat je hem hebt gewraakt. Niet slim dus.
Waarom dan de reden van hoger beroep? Het ging nu om een specifiek geval, namelijk alleen "Komt een Vrouw Bij de Dokter", geëist door Eyeworks.

Als Eyeworks in hoger beroep gelijk krijgt, dan is er ineens jurisprudentie en gaan Warner, Disney, Sony en alle grote jongens ook maar even aankloppen. Als er niet in hoger beroep gegaan was, dan was er misschien één release van FTD verwijderd en is de kous af geweest.

Je loopt hier dus wel een aardig risico mee om FTD te censureren.
Ik weet niet of jij die advocaat was/bent maar het lijkt mij dat die advocaat zowieso al bang was om een rechter boos te maken, met het oog op de toekomst van zijn eigen carriere, ik had meteen een andere advocaat genomen, eentje die wel voor de belangen van zijn client opkomt en niet bang is voor de gevolgen van een wraking van een partijdige rechter. Rechters moeten onafhankelijk zijn anders is het hek van de dam en bij twijfel moet een advocaat alle mogelijkheden gebruiken die hem tot z'n beschikking staan, een bange advocaat het je niets aan in zo'n geval. Door het voorgaande na te laten kweek je onrecht.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 16225 op 8 juni 2010 15:17]

Jouw "inzichten" getuigen van weinig realiteitszin. De advocaat zit er niet voor zijn carriere maar om de belangen van zijn client (in overleg met de client) zo goed mogelijk te behartigen. Als die belangen geschaad kunnen worden door een boze rechter (die ook maar een mens is en het mogelijk evenmin leuk vindt om zo zwaar bekritiseerd te worden als je met wraking doet) dan laat je zulke acties achterwege, tenzij je dat risico voor lief neemt omdat er voor jouw client nog grotere belangen zijn te verdedigen.
Deze advocaat was gewoon bang voor z'n toekomst en had het belang van z'n client helemaal niet hoog in het vaandel staan, jammer maar helaas een beetje advocaat met ruggengraat had die rechter proberen te wraken, of het gelukt was is iets anders er was in ieder geval genoeg aanleiding toe.
Moscovitsch of hoe je die naam ook schrijft had dit zeker niet gepikt.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 16225 op 8 juni 2010 20:14]

Moscovitsch of hoe je die naam ook schrijft had dit zeker niet gepikt.
Nee, nou haal je er een fris voorbeeld bij.

Misschien moet je eens proberen te luisteren naar mensen die echt verstand hebben van die materie. Populistisch gewouwel is de politiek al mee bezig.

[Reactie gewijzigd door arjankoole op 8 juni 2010 22:53]

Die waarschijnlijk dezelfde opmerking plaatst. Daarbij is het gewoon te laat. In hoger beroep krijgt FTD sowieso een andere rechter.
Anoniem: 16225
@humbug8 juni 2010 14:57
Ja lekker handig van die "advocaat", met zulke advocaten kom je er wel. Ongelofelijk wat een naieviteit, lijkt wel een soort virus wat zich over Nederland heeft verspreid ;( . Het is toch werkelijk niet te geloven een rechter die je moet berechten geeft samen een cursus met je aanklager over hetgene waarover je wordt aangeklaagd en dat is allemaal heel normaal en niet verdacht. Bananenrepubliek in the making part 1. En dan bovendien je eigen advocaat die het allemaal maar normaal vind 8)7, dan ben je echt verloren als aangeklaagde.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 16225 op 8 juni 2010 15:18]

Bedankt voor je reactie, deze kant van het verhaal kende ik nog niet.
Dan vertrouw ik maar op Engelfriets inschattingen.
Misschien omdat het niet belangrijk is? Zelfs de jurist diie FTD bijstaat ziet dit niet als probleem.... http://blog.iusmentis.com...an-bestand/#comment-24679
Anoniem: 12113
@Jeroen V8 juni 2010 17:34
Das niet waar. Engelfriet heeft aangegeven niet achteruit maar vooruit te willen kijken. Verder heeft hij en FTD er geen belang bij om een rechter door het slijk te halen terwijl de uitspraak nog niet in rechte is. En verder wilde hij er niet over spreken omdat hij nog met FTD aan het beraadslagen was welke koers ze na dat vonnis zouden gaan varen.

Nu dat ze in hoger beroep gaan, kan het best zo zijn dat een van de gronden de positie van de lagere rechter is.
Als je nou eens gewoon even leest wat er op die link staat ipv dit soort onzin te spuien:
Het enkele feit dat een advocaat en een rechter samen een cursus geven, is te weinig om de rechter van partijdigheid te beschuldigen. Het IE-wereldje is klein, en zulke samenwerkingen zijn onvermijdelijk. Natuurlijk hebben we hiernaar gekeken, maar rechters worden geacht dergelijke zakelijke banden opzij te zetten en objectief te oordelen.
Dit is wat Engelfriet daar letterlijk vertelt.
En toch: dat ze vriendjes zijn en samen een les geven, zou niet hoeven af te doen aan de objectiviteit van een rechter. Mocht dat wel zo zijn, dan hoort zo iemand niet thuis in de rechterlijke macht. Los dat ik me totaal niet kan vinden in zijn uitspraak.
Een rechter moet een verzoek indienen zich te mogen verschonen als zijn onpartijdigheid in het geding kan zijn. Ik vind dat hier wel het geval was.
Anoniem: 146814
@Stevie-P8 juni 2010 14:08
En ik vraag me af waarom een rechter, die weet dat hij niet onpartijdig is, er zelf mee wegkomt als hij 'gepakt' wordt.

Stel, de scheidsrechter die straks de WK finale gaat fluiten blijkt achteraf een paar duizend chinese loten van de winnende partij te hebben, dan kan hij een mooie rechtzaak voor fraude tegemoet zien. Waarom telt dit voor elke beroepsgroep, behalve rechters zelf?
Rechters zijn onschendbaar, om de objectiviteit te waarborgen. Werkt in dit geval net de andere kant op, krijg ik het idee.

In Spanje komen ze ermee weg om lekker een partij te rukken in de zaal, in België helpen ze hun maatjes omdat ze gokschulden hebben, in Nederland heeft er eentje iedere week z'n neus vol wit poeder, liggen ze regelmatig letterlijk een partij te maffen bij belangrijke strafzaken(ik noem een Lucia de B en een Schiedammer parkmoord) en nu moet ik geloven dat die twee stuks rapalje elkaar niet even feliciteren bij hun volgende peperdure college over hoe slecht downloaden wel niet is.

Genoeg rechters die het wel serieus doen, maar genoeg ook niet, deze hoort duidelijk bij die laatste partij, anders had hij zich al verschoont om de schijn van partijdigheid al niet te hebben.
Objectief of niet, de kans is wel heel erg groot dat je hier belangenverstrengeling krijgt...

Hopelijk krijgt FTD in hogerberoep wel gelijk, en gaan de platen en film maatschappijen dat hun model voor de verkoop van hun content achterhaalt is!
Ze werken samen in een cursus over het Procederen en contracteren in IE-zaken, onder leiding van de advocaat van Eyeworks? Als het nou was, dat ze samen op de schietvereniging zaten. Dan was het voor mij anders geweest, echter vind ik dat die cursus qua werkgebied dichtbij die van de rechtzaak komt. Helemaal aangezien de cursus nog een week voor de rechtzaak plaats gevonden heeft.
http://twitpic.com/1tb50b
... en een docent ondergeschikt is aan de cursusleider. Ofwel de rechter als docent doceert de auteursrechtenvisie van de advocaat als cursusleider. Dat klinkt niet als zuivere koffie.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 8 juni 2010 15:56]

Het gaat er niet eens om OF die relatie invloed heeft op de objectiviteit, het gaat erom dat je elke schijn van mogelijke partijdigheid wilt/moet willen vermijden.
Idd. Dat is ook wat de richtlijnen van de Rechtspraak zelf voorschrijven.
Euh wat denk je nou zelf, misschien zelfs niet eens bewust maar dan zeker onbewust heeft het invloed. Dit soort dingen mag dan gewoon niet voorkomen en het zou een reden kunnen zijn om het oordeel ongegrond te laten verklaren ! Want dan mag de rechter gaan proberen aan te tonen dat hij niet bevooroordeeld is.
Onbewust?

Hoe zie je dat voor dan je?

Zoiets als advocaat zegt tegen rechter tijdens geven van cursus over intellectueel eigendom en piratenbestrijding:
"Moet volgende maand dat FTD clubje aanklagen wat die illegale downloaders aan het helpen is"
Rechter:
"Hè dat is toch weer toevallig ik ben de rechter in die rechtzaak"

Ontopic:
Dit is 100% zeker een rede om het ongegerond te laten verklaren, de kans dat de rechter partijdig is, is gewoon te groot.
Begrijp me niet verkeerd ik zeg niet dat FTD vrijuit zou moeten gaan, maar de rechtzaak moet over gedaan worden omdat iedereen gewoon recht heeft op een eerlijk proces!

edit:
excuses mijn reactie was voor patrickvdweide bedoeld

[Reactie gewijzigd door redstorm op 8 juni 2010 14:53]

Toch leuk dat allerlei mensen die geen jurist zijn denken te kunnen vertellen wat wel en niet reden is om het ongegrond te laten verklaren.
Een paar posts hieronder stond al dat het volgens de jurist die FTD bij staat helemaal geen reden is. (dat stond er al een half uur voor jouw reactie)

Beweer jij nu dat die jurist zijn vak niet verstaat en het toch wel een reden is?
In theorie niet, maar laat de rechter nu ook gewoon mens zijn, dus beïnvloedbaar :+ .
Ik vind dit stevige stemmingmakerij, het zegt helemaal niets over de zaak in kwestie.
Natuurlijk wel. Een rechter hoort onpartijdig te zijn en elke vorm van belangenverstrengeling tegen te gaan. Als blijkt dat de rechter en de advocaat ondertussen ook nog eens cursussen geven op het gebied van IE, dan kan ik volmondig zeggen dat de rechter niet onpartijdig was en dat er sprake was van belangenverstrengeling.

De rechter had zich moeten excuseren en de zaak moeten overdragen aan een andere collega-rechter. Dat heeft hij niet gedaan.
Yes, klopt als een zwerende vinger! Je hoort dit, bij wet, te melden!
Waarom is iemand per definitie partijdig als hij curssussen geeft over copyright zaken?

Hij is een rechter die over dat soort dingen gaat... Logisch dat hij deskundig is op het gebied, (is immers zijn werk). En bij een cursus wil je graag informatie van deskundigen met praktijkervaring. Logisch dat hij o.a. gevraagd wordt daar aan deel te nemen. Dat zegt niets over partijdigheid. De FTD advocaat zou ook prima in dezelfde cursus les kunnen geven.

Een rechter moet de wet kunnen toepassen... Dus moet hij het dusdanig goed kennen, dat hij er cursussen over het onderwerp kan geven.

NB: De thuiskopie wetgeving is onderdeel van onze copyright wetgeving! Wie weet gaf hij wel cursus over hoe de thuiskopie wetgeving in elkaar steekt!?!
Het gaat niet om die cursus. Dat is prima. Het gaat erom dat de rechter een ondergeschikte is van de advocaat van de aanklager. Het is dus mogelijk dat de rechter niet obectief handelde in de zaak om zijn relatie met de advocaat niet te schaden.
Of dat daadwerkelijk zo is doet er dan niet toe, elke schijn naar belangenverstrengeling moet voorkomen worden en dat is hier niet gebeurd.

De advocaat van FTD zegt echter dat het niet aannemelijk genoeg is om er iets mee te doen na de uitspraak. Hij kan dat beter inschatten dan ik, dus het zal wel meevallen, maar persoonlijk vind ik dit niet kunnen. Er zijn genoeg andere rechters die de zaak kunnen behandelen.
Waarom is iemand per definitie partijdig als hij curssussen geeft over copyright zaken?
Dat is niet het probleem. In een cursus doceert een rechter dan zijn eigen visie op het auteursrecht. Het probleem is dat hij dat samen met de advocaat van één van de partijen doet. Dan ontstaat de schijn dat hij de visie van de advocaat doceert. Dat hij ook nog eens ondergeschikte is van die advocaat is helemaal dubieus, want dan doceert de rechter daadwerkelijk de auteursrechtenvisie van de advocaat. De nevenfunctie van de rechter was ook niet opgegeven in het daarvoor bestemde register. Dit valt letterlijk onder de definitie corruptie, en hoort in een rechstaat niet ongestraft voorbij te gaan.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 8 juni 2010 16:03]

Een vermoeden van partijdigheid is genoeg. In .be is er een heel bekend voorbeeld van: het spaghetti arrest: http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaghetti-arrest
Dit wist men bij ftd, en men heeft er geen punt van gemaakt. Probleem is dat alle rechters en advocaten in het internet recht elkaar heel goed kennen, en op zijn minst enkele uren voor brein werken. Tevens is wraking van d rechter een best zwaar middel.
Anoniem: 16225
@leuk_he8 juni 2010 15:03
En veroordeling van een onschuldige is niet zo zwaar ? Of een ten onrechte veroordeelde wegens belangenverstrengeling is niet zo erg als een rechter maar niet gewraakt wordt?

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 16225 op 8 juni 2010 15:04]

Veroordeling? het is wel een beslissing van de recht over een confligt tussen 2 private partijen. Enkel de kosten voor het proces zijn opgelegd als "straf" (al vind ik 10.000 euro wel een hoog bedrag voor een kort geding, maar ik heb er ook geen verstand van.... )
Je verwart een civiele procedure met een strafzaak. Het ging hier om een civiele procedure, waarbij twee private partijen tegenover elkaar stonden.
Anoniem: 16225
@Stevie-P8 juni 2010 13:54
Precies, belachelijk dat deze rechter uitspraak heeft gedaan in deze zaak, een rechter die duidelijk niet onafhankelijk was t.o.v. de klagende partij, maar bovendien nog een bepaald standpunt heeft t.o.v "piratenbestrijding" en over dit onderwerp zelfs "cursussen" geeft.
Lijkt me niet meer dan normaal dat de uitspraak van deze rechter teniet wordt gedaan, anders zijn we een soort van bananenrepubliek. Wat mij betreft kan deze rechter na schuldig te zijn bevonden uit z'n ambt worden gezet.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 16225 op 8 juni 2010 13:59]

FTD kan daar niets mee in hoger beroep, daarom lees je er niets over. Wraken en verschonen kan niet meer als de zaak al geweest is.
Inderdaad een (belangrijk?) punt dat ik ook mis in dit verhaal
Anoniem: 339212
8 juni 2010 13:39
Mogen we nu wel of niet illegaal downloaden?
Er is niet zoiets als illegaal downloaden, zolang het maar niet gaat om spelletjes en applicaties (Gamez en Warez). Volgens de Nederlandse wetgeving mag je gewoon boeken, films en muziek voor eigen gebruik downloaden en ook lezen, kijken en horen. Je mag het alleen niet verspreiden.

Overigens is het meer dan terecht dat men in hoger beroep gaat. Deze uitspraak is te zot voor woorden. Hoe kan een bestandsnaam (of een spot) hetzelfde zijn als openbaarmaking? Het product wordt niet verspreid, dat is al gedaan. Iemand zegt alleen dat het ergens staat. De persoon zal zelf de download moeten starten door gebruik te maken van externe (en niet FTD gerelateerde) tools. Bovendien is het downloaden van boeken, films en muziek gewoon legaal conform de huidige auteurswet.

En dan hebben we het nog niet dat de advocaat van Eyeworks en de desbetreffende rechter (die zowel de oorspronkelijke als het kort geding heeft behandeld) meer met elkaar bekend zijn dan de standaard advocaat/rechter relatie....
Niet helemaal.

Het verstoppen van een mens is ook niet illegaal. Maar als het een dief is wordt je wel medeplichtig, ook als je de diefstal niet zelf hebt gepleegd.

Als ftd de (illegale) uploader helpt, zou ftd medeplichtig kunnen worden.
Het helpen van de (legale) downloaders is natuurlijk geen probleem.

En volgens mij doet ftd dat laatste, door te wijzen op wat er beschikbaar is, en hier een allerlei community diensten omheen te bieden.
faciliteren is het enige waar ze op zouden kunnen worden gepakt, het probleem is dat de uitspraak een andere invalshoek heeft gekozen (een makkelijker uitleg die imho niet in lijn is met de geest van de wetgeving en strijdig is met recent jurisprudentie)
Downloaden is in NL nog steeds niet illegaal, dus illegaal downloaden bestaat niet ;)
Uploaden daarentegen wel.
Wrong, enkel op boeken, muziek en films is de wet op de thuiskopie van kracht. Software valt hier niet onder. Daarnaast kan men ook vragen stellen bij het downloaden op zich.
"wet op de thuiskopie"?
Volgens mij heet die wet (en dan met name Artikel 16b en 16c) nog steeds gewoon Auteursrecht 1912
Fout: Software is uitgezonderd van de thuiskopieregeling, de rest valt er wel onder. Het is zeker niet beperkt tot boeken, muziek en films.
Wrong, enkel op boeken, muziek en films is de wet op de thuiskopie van kracht. Software valt hier niet onder. Daarnaast kan men ook vragen stellen bij het downloaden op zich.
Dezelfde redenering: zo kan men ook vragen stellen over het niet illegaal downloaden van software alleen op zich.

Downloaden is niet illegaal. Het verkrijgen en gebruiken van software zonder licentie is illegaal, of dit nu via downloaden gaat of via een andere weg. Anders kan je ook stellen dat snail mail ontvangen illegaal is.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 juni 2010 18:15]

Anoniem: 80466
@Capacitor8 juni 2010 14:24
Downloaden is in NL nog steeds niet illegaal
Het downloaden van software of niet op DVD televisie uitgebrachte films is wel degelijk illegaal
Hoe dat zo? Als mijn neef uit Amerika zijn DVD-collectie meeneemt, dan zou ik daar volgens jou geen thuiskopie van mogen maken? Voor zover ik weet is de auteurswet niet regiogebonden, hoor.

Over software kun je ook nog een hele boom opzetten - software downloaden is alleen illegaal in bepaalde gevallen, zoals het downloaden van Windows 7. En zelfs daar zijn uitzonderingen op.
Het downloaden van Windows 7 is juist niet illegaal. Het gebruik ervan zonder geldige licentie wel.
Een producent kan natuurlijk toestemming geven tot downloaden. Uiteraard staat dat los van legaal downloaden via de thuiskopieregeling.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 8 juni 2010 15:44]

Als je het hebt over de beta of dergelijke hiervoor vrijgegeven versien dan wel idd. Heb je het over een full version W7 dan kan ik je verklappen dat dat keihard illegaal is. Zelfde geld voor commerciele games en andere software. Enige softtware/games die gratis zijn is freeware en games waarvan de licentie is vrijgegeven,. Rest is gewoon keihard illegaal hoor. Dus ik weet niet hoe je bij deze uitspraak komt en waar je deze vandaan hebt want in NL mag het downloaden daarvan namelijk niet.
windows 7 kan je gewoon downloaden bij MS zelf zonder enig probleem, beetje googelen en je hebt zo de msdn linkjes naar de iso's. wat wel verboden is is die kraakprogramma's die de licencie's vervalsen. maar die kan je ook via google zo vinden. waarom pakken ze google niet aan? ik kan sneller en vooral meer via google illigale rotzooi vinden dan via ftd...

als je legale code voor W7 hebt is het zelfs aangeraden om via de MS site de iso te downloaden, vaak hebben die namelijk de laatste updates er al ingebakken...

[Reactie gewijzigd door flippy op 9 juni 2010 00:12]

Inderdaad om de freeware en dergelijke wat onder software valt maar niet te spreken want vanzelfsprekend mag je dat dus wel downloaden ;) (terwijl hAl zegt van wel)
Een uitzondering daarop zou kunnen zijn dat je DVD kapot is, maar je hebt wel een originele key. Zelfde geld voor digitale distributies, zoals bijvoorbeeld Incredimail (ik noem maar wat).

Als je een geldige key hebt is er niets aan de hand.
of als het open source betreft
Downloaden mag in nederland (behalve games/software) films en muziek mag gewoon gedownload worden en alleen voor eigen gebruik.
Graag onderbouwen waar vermeld staat dat dit "alleen" van toepassing is op software (lees; waar vermeld staat dat de wet duidelijk aangeeft dat het 'niet' is toegestaan games en software te downloaden en muziek alsmede films wel).

Ik durf te wedden dat het lang zoeken zal zijn, wellicht heb je dus iets aan: http://www.auteursrecht.nl/ voordat je gaat blaaten. Er is n.l. geen onderscheid in auteursrecht en copyright oh oops, copyright = auteursrecht. En het auteursrecht is dus van toepassing op alles. Je mag het dus in geen enkel geval bezitten als je er niet voor betaald hebt en downloaden is tevens het 'zelf' maken van een directe kopie van iets dat al illegaal geupload is waardoor je, jezelf dus meer kunt zien als mede pleger (lees; schender). Dat jij niet gewaarschuwd of gepakt wordt is omdat jij een kleintje bent in tegenstelling tot de grote verspreiders die ervoor zorgen dat er soms honderden tot zelfs miljarden worden misgelopen, wie zou er dan dus interessanter zijn?
Het maken van een kopie voor eigen gebruik is wettelijk toegestaan. En daarbij wordt in de wet nergens vermeld dat die kopie afkomstig moet zijn van een bron die toestemming heeft om het te verspreiden. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak, bij 6.18, waarin de rechtbank expliciet zegt dat het downloaden van mp3's (of andersoortige muziekbestanden) toegestaan is.
sterker nog, voor het maken van die thuiskopie betalen we met z'n allen heffing op lege cd's en dvd's. OOK als je zelfgeschreven spul of foto's op die CD brand. Uiteindelijk betaal je dus gewoon voor je download. Ze kunnen moeilijk gaan verbieden om te downloaden, als ze je ervoor laten betalen nietwaar?
Het maken van een kopie voor eigen gebruik is wettelijk toegestaan. En daarbij wordt in de wet nergens vermeld dat die kopie afkomstig moet zijn van een bron die toestemming heeft om het te verspreiden.
Desalniettemin blijven er mensen hardnekkig roepen dat je het origineel moet bezitten en anderzijds dat je mag kopieren en downloaden omdat je eventueel heffing betaalt op schijfjes. Eventueel, want ik koop nauwelijks schijfjes, laat staan met heffing.

De heffing staat los van de mogelijkheid tot downloaden. Er kan tenslotte op de dvd's etc ook een regelrechte kopie geplaatst worden van een auteursrechtelijk beschermd werk.
Het geeft niet echt dat mensen zo denken, als er maar regelmatig gemeld wordt hoe het wel zit. Waarvoor wederom dank.
De hele redenirng van de rechter was dat de bron niet legaal was, dus de verwijzing ook niet, dus het publiceren van de naam was een openbaarmaking.

Overigens is wel al vastgesteld (zoek op thuiskopie heffing) dat downloaden uit ongeautoriseerde brond (?_?) niet automatisch een legale file oplevert. het downloaden zelf is niet illegaal, maar acties met de file zelf zijn dan niet automatisch toegestaan.

Mij lijk t toch dat eyeworks zelf de file openbaar gemaakt heeft, net als de trailer die ftd ook maar offline heeft gehaald.
De uitspraak in kort geding was alleen merkwaardig omdat de rechter blijk gaf van de nogal vreemde rechtsopvatting dat TPD rechtstreeks inbreuk maakt op het auteursrecht. In die opvatting gaat de rechtbank waarschijnlijk niet mee. In eerdere zaken werd het aanbieden van illegale downloads verboden op basis van een "onrechtmatige daad" (art 6:162 BW). Daar heeft TPD waarschijnlijk weing verweer tegen.
En de rechter was min of meer vriendjes met...
bewijs het eens voor je dat soort dingen roept?
De rechter in deze zaak: mr. C.A.J.F.M. Hensen en de advocaat van Eyeworks; Prof. mr. D.J.G. Visser schijnen de dag na de rechtzaak samen een seminar te hebben gegeven, dat ook nog eens direct de materie waar de rechtzaak van Eyeworks vs. FTD over gaat behandeld....

Zie http://twitpic.com/1tb50b

Dus dan kun je de opmerking van Miggle wel min of meer stellen...
Vriendjes... geen idee.... bekenden van elkaar... dat zeker....

Dan kun je dus heel logisch vragen gaan stellen over de onpartijdigheid in deze....
Is toch vrij normaal dat ze elkaar spreken, dat is niet verboden of zo, zelfs echtgenoten zoals advocaten en rechters die getrouwd zijn met elkaar kunnen gewoon een zaak tegen elkaar voeren waar de dan de ene de rechter is en de andere de advocaat . Word geacht dat ze dat professioneel scheiden van elkaar, is niet verboden of zo. ;)

Dat heeft zelfs een naam, maar kan er niet opkomen.

[Reactie gewijzigd door mad_max234 op 8 juni 2010 18:55]

Is toch vrij normaal dat ze elkaar spreken, dat is niet verboden of zo, zelfs echtgenoten zoals advocaten en rechters die getrouwd zijn met elkaar kunnen gewoon een zaak tegen elkaar voeren waar de dan de ene de rechter is en de andere de advocaat . Word geacht dat ze dat professioneel scheiden van elkaar, is niet verboden of zo. ;)
Dat is een andere situatie dan wat hier geschetst wordt.

Het gaat hier over twee partijen (de aanklager én de rechter) die beiden een seminar/college geven over juist de kwestie waar de zaak om gaat, namelijk het downloaden / beschikbaar stellen van materiaal.

Ik denk dat dit in de rechtszaal nog wel eens zou kunnen vallen, vooral ook omdat dit een voorziening-zitting is geweest waar FTD niet gehoord is, en alleen de (mogelijk partijdige) eisende partij en de rechter in de zaal waren.

Een koppel dat getrouwd is mag denk ik ook geen echtscheiding-zaken doen. ;)
@JackPoint & Killingdjef,

geenstijl (van telegraaf......) lijkt me niet een heel betrouwbare bron, en lijkt me helemaal niet de site om aan te halen als bewijs. Is een beetje hetzelfde als wikipedia als bron gebruiken in een wetenschappelijk artikel.
Stond ook nog ergens anders.

De advocaat van eyeworks en de rechter hadden samen een college gegeven hoe om te gaan met "downloaders".

Dit is op zich al voldoende als hij dat zelf doet om hem zo'n zaak niet te geven laat staan als de advocaat van een van de partijen ook nog bekende (en dan niet alleen rechter/advocaat) van elkaar zijn.
ik snap wel wat je bedoelt, maar toch is dit vaak niet het geval. Dit is deels om de reden dat van een rechter verwacht mag worden dat hij/zij objectief en naar de wet een uitspraak doet. Dit was volgens mij ook het geval van de rechter die the piratebay behandelde.

Ik ben zelf geen jurist of rechten student dus ik weet de juiste benaming niet maar daar komt het wel op neer.
Er is hier geen kant en klare duidelijke wetgeving over. Dat betekent dat de rechter bepaalde zaken tegen elkaar af moet wegen. Deze rechter heeft, er vanuitgaande dat het verhaal over download colleges waar is, dan op z'n minst een kleur in deze zaak. Dat zal ongetwijfeld in zijn opinie meegewerkt hebben.
Lees het artikel eens voor je dit soort commentaar geeft. Daar komt bij dat wanneer dit ongegrond zou zijn diverse media en mensen al lang de gelegenheid zouden benutten om heel hard te roepen "Zie je wel! Geenstijl is onbetrouwbaar!"
De advocaat van FTD heeft zelfs geroepen dat het ongegrond is!

Lees de andere reacties eens voor je dit soort commentaar geeft. Daarin stond deze informatie namelijk al 2 uur voordat jij je reactie plaatste!!
...als bron gebruiken in een wetenschappelijk artikel.

De aard van de bron mag geen (voor)oordeel opleveren over de betrouwbaarheid van de verkregen informatie. De lezer moet een afweging over de betrouwbaarheid maken uitsluitend op basis van de informatie zelf. Ook informatie uit een 'betrouwbare bron' mag niet klakkeloos voor juist worden aangenomen. Om een betrouwbaar beeld te krijgen is het gebruikelijk meerdere verschillende bronnen te gebruiken en de verkregen informatie te vergelijken.
michielg, je kan toch minstens de bron lezen voordat je gilt dat een site niet betrouwbaar is. Dan had je misschien ook gezien dat er zowel naar de website van de universiteit van Leiden werd gelinked alsmede naar een scan van een brocure van de Nederlandse orde van advocaten.
Moet je dit even checken:
http://www.geenstijl.tv/2...ckt_topverhaal_kapot.html

Ik denk dat die band van GS met de Telegraaf wel meevalt ;)
juist en daarom snap ik deze uitspraken niet want deze struinen allemaal tegen de wet in wat dus ongeoorloofd is in principe. Zolang downloaden legaal is kunnen dit soort uitspraken wettelijk gezien niet eens lijkt me.
Illegaal downloaden in ieder geval niet :P
Maar wanneer is het illegaal?
Als het om software en games gaat. Maar dan nog, mag je dan als site niet aangeven waar die bestanden te halen zijn? Dat snap ik niet. Stel, ik kom iemand op straat tegen, en ik zeg tegen hem/haar: "Om de hoek staat iemand heroïne en wapens te verkopen. Hij verkoopt alleen als jij het codewoord zegt: Wapens" Ben je dan strafbaar? Ik vertel alleen waar hij die dingen kan halen, ik moedig hem niet aan, en ik verkoop de illegale waren ook niet. Ik deel alleen een feit mee. Kan ik dan opgepakt worden? In principe is het met FTD hetzelfde, die geven aan waar je iets kan vinden, en onder welke naam het te vinden is. Daar is toch niks illegaals aan?
Nou en of dat illegaal is, je helpt dan namelijk mee aan een strafbaar feit, namelijk de handel in heroïne, en dat is strafbaar!

De vergelijking gaat hier niet op omdat het niet om het downloaden gaat, de rechter heeft het naast zich neergelegd of dat wel of niet strafbaar is en vond dat niet ter zake doen.

Even over "illegaal" downloaden (want ik zie de nodige onzin voorbij komen):
Je mag alles wat je maar wil downloaden. "illegaal downloaden" bestaat dus simpelweg niet.
* Films, muziek en boeken mag je gebruiken voor eigen gebruik en niet vermenigvuldigen.

* Software (games, OS, apps) mag je niet gebruiken zonder (gekochte of gekregen en dus legale) licentie.
Trek deze parallellen eens door:

Als fabrikant van onderdelen om brommers op te voeren - Ben je strafbaar?
Als verkoper van brommeronderdelen deze onderdelen verkopen - Ben je strafbaar?
Als koper van deze onderdelen deze items aanschaffen - Ben je strafbaar?

Volgens het nederlandse recht, bij bovenstaande 3 is het antwoord in geen van de gevallen ja....

Pas als je de aangeschafte onderdelen daadwerkelijk gebruikt, dus op je brommertje plaatst en hier vervolgens mee de openbare weg op gaat ben je strafbaar....

De uitspraak zoals die nu staat zegt dus zoveel als.... Iemand die jou verteld waar je deze onderdelen kunt kopen is al strafbaar....

Tuurlijk, het aanzetten tot een strafbaar feit kan in sommige gevallen als een strafbaar feit op zich worden aangemerkt, maar als je deze in extrema doortrekt, zou je kunnen stellen dat een wapenfabrikant schuldig is aan moord zodra het een reclame voor een nieuw soort kogel uitbrengt (openbaarmaking)...

Tuurlijk, we weten allemaal waarom FTD er is, en waarom Eyeworks (met succes tot dusver) het heeft gedaan, maar is het een logische uitleg van de nederlandse wetgeving... nee totaal niet....
Opgevoerde brommers zijn niet per definitie illegaal in Nederland. Ik mag een brommer zo ver opvoeren dat hij aan de TT zou kunnen meedoen, volkomen legaal. Ik mag hem alleen niet op de openbare weg berijden. Maar op eigen terein wel.
Daarom staat er ook "en hier vervolgens mee de openbare weg op gaat"
Danku, zat me al op te vreten hier ;) Je mag alles downloaden, maar niet al het gedownloade mag worden gebruikt.
Danku, zat me al op te vreten hier ;) Je mag alles downloaden, maar niet al het gedownloade mag worden gebruikt.
En zelfs dan nog, wie weet dat jij het gebruikt ? En behalve downloaden zijn er natuurlijk bronnen zat om aan de gewenste zaken te komen.

Maar goed. Het ging om EiWorx. Die film heb ik inmiddels bemachtigd. Gewoon voor de heb, om het principe; niet om te zien.
Als jij in zo'n situatie het codewoord doorgeeft aan iemand om toegang te krijgen tot dergelijke middelen, dan ben je gewoon medeplichtig... zo simpel is het.

Volgens jouw beredenatie zou ik dan ook niet schuldig zijn als ik een paar inbrekers in detail vertel hoe ze een bepaald pand binnenkomen en waar de meest waardevolle spullen staan... Ik help niet mee en verdien er niets aan, maar ik weet toch wel zeker dat ik dan hardstikke medeplichtig ben.

De uitspraak in dit geval is gewoon erg twijfelachtig, omdat de uitspraak eigenlijk helemaal geen directe betrekking heeft met het downloaden van de film. Het is hier bijna compleet gespeeld op het 'noemen van', een kennisgeving dus. Dat klopt niet helemaal imo, dat zou betekeken dat ik op een discussie-forum dus niet eens mag zeggen dat ik bijvoorbeeld gisteren een bepaalde film heb binnengehaald via usenet. want ook zou dan een verwijzing zijn volgens deze uitspraak... Er ligt dus eigenlijk een soort van verbod om te spreken over deze film... dat is toch nog krommer dan een banaan?

[Reactie gewijzigd door MicGlou op 8 juni 2010 21:19]

Dan ben je strafbaar. Je bent dan medeplichtig aan het plegen van een strafbaar feit.

De situatie is nu echter anders. FTD wijst geen mensen naar de download van de betreffende film. FTD biedt de leden een platform om elkaar te wijzen op welke zaken ze hebben 'gezien' op Usenet.

Om nu jouw vergelijk er weer bij te halen. Stel, ik heb een kale muur aan de buitenkant van mijn huis. Daar mag eenieder die zich bij mij aanmeldt teksten op schrijven. Ik wis eventueel bepaalde teksten met een inhoud die strijdig is met de wet.

Nu gebruikt iemand mijn muur om anderen erop te wijzen dat in Amsterdam op de hoek van de reguliersdwars een coffeeshop is die alleen verkoopt als je het codewoord 'koekhappen' zegt.

Ben ik nu strafbaar?
Anoniem: 276855
@resma8 juni 2010 15:59
Goeie vergelijking. LOL. :D
Illegaal downloaden mag nooit! Vandaar de term illegaal ;)

Je mag natuurlijk wél legaal downloaden en soms zelfs vrij gebruiken (mits alleen thuisgebrui): bijvoorbeeld muziek, films en software waar je licenties op bezit of die open source/licentie vrij zijn.

Edit @ hieronder: films en muziek mag je inderdaad altijd gebruiken zolang het voor thuisgebruik is, dus ja soms, niet altijd, daarnaast is de zaak voor software anders dan voor muziek en films.

[Reactie gewijzigd door Distael op 8 juni 2010 13:56]

Soms zelfs vrij gebruiken!? Je mag in Nederland elke film downloaden die je wilt downloaden. Dat maakt de uitspraak nog belachelijker. Er staat een film op het internet, iedereen mag hem downloaden volgens de wet, maar nu magje via een website niet meer vertellen dat die film op het internet staat. Zoek je met google naar die film en jij vindt de te downloaden film, dan mag dat gewoon. Raakt kant noch wal..
Downloaden mag wel. Maar het actief verspreiden mag niet.

Downloaden valt onder de thuiskopie wetgeving. Het begrip 'downloaden' komt niet voor in de letter van de wet.
Anoniem: 80466
@Tarabass8 juni 2010 14:26
Je mag in Nederland elke film downloaden die je wilt downloaden
Ook niet waar.
Je hebt recht op een thuiskopie. Een thuiskopie kan echter niet als de film nog niet publiekelijk is uitgebracht op TV of DVD.
Als je nou eens uitlegt waarom, want dit is al de derde keer dat ik je er naar moet vragen. Art 16b van de auteurswet stelt nergens de eis dat een film uitgebracht moet zijn.
een voorbeeldje:

Planet 51: (verkrijgbaar via Bol.com) is net in de bioscoop verschenen. (en uiteraard een BR-rip via usenet)

In hoeverre is "mijn" .MKV file illegaal? en wie bepaald wanneer iets legaal dan wel illegaal is? (er van uitgaande dat ik keurig via bol.com de DVD heb besteld)
Het downloaden dan films en/of muziek is niet illegaal. Het downloaden van software is illegaal. Er kan dus alleen sprake zijn van illegaal downloaden als het software betreft --> google is your friend.....
Het downloaden van software is illegaal
Kleine nuancering: het downloaden van software zonder toestemming van degene die de auteursrechten heeft, is illegaal.

Het downloaden van opensuse is bijvoorbeeld 100% legaal, want de auteurs van de verschillende onderdelen hebben hier expliciet hun permissie voor gegeven door de software bijvoorbeeld onder de GPL uit te brengen.
Het heeft niet met downloaden te maken.

FTD heeft zelf ook niks met downloaden te maken en is gewoon legaal bezig, mensen posten de naam er op en andere mensen halen die er af. Maar hun hosten niks van alles wat er op staat.

Tevens is downloaden legaal in nederland ;)
FTD heeft echter wel met massale verveelvoudiging te maken. En dat is illegaal.
Spindels van 100 beschrijfbare dvd'tjes hebben ook met massale verveelvoudiging te maken....zijn die ineens ook illegaal?
Met 100 schijfjes kun je ook honderd verschillende films voor thuisgebruik branden, dus dat is dan niet illegaal. 1 schijfje per film.
Mogen we nu wel of niet illegaal downloaden?
Zoals jij het noemt lijkt het me duidelijk: Illegaal downloaden is illegaal, oftewel niet toegestaan.

Als je een legale download weet te vinden dan is dus gewoon legaal.
illegaal downloaden mag natuurlijk nooit :+
Tja, software (dus ook games) zijn in principe 'illegaal om te downloaden'. Waar het hier zoal om draait, een film, valt in het geheel niet onder illegaal. Thuiskopie.
Onzin!

Zie onderstaande link. Dit is toch echt software en heel erg legaal om te downloaden en gebruiken.

http://www.microsoft.com/...en/us/trial-software.aspx
http://openoffice.nl-2010.com/nl/
openoffice is natuurlijk top, maar die link van jou vind ik nogal shady..
heb 'm ff gerund (in sandboxie voor de zekerheid):
http://server.clanftd.net...t_2010-06-08_19-55-06.png
Illegaal mag NIET, illegaal betekent dat het wederrechtelijk is.
De vraag is echter, of de wet bepaalt of dit mag of niet, en niet de rechter zoals in veel Angelsaksische landen het geval is.
Als illegaal downloaden zou mogen zou het niet illegaal meer zijn.
Het woord illegaal zegt het al..dit zou nooit mogen ;) . Gelukkig is in Nederland downloaden NIET illegaal. Wel is het dan aan jou om aan te tonen dat je ook een origineel aangekocht product bezit. Geld dus ook voor "backups."
Als je wel illegaal mag downloaden is het dus legaal...
Illigaal downloaden mag natuurlijk niet. Dat is namelijk illigaal ;) .
Alleen is downloaden lang niet altijd illigaal in Nederland...
Waar ik nu zo benieuwd naar ben is of onze beste Reinout zijn Apple iPod en iPhone vol heeft staan met legale muziek. Op de één of andere manier geloof ik dat namelijk niet. Ik las ooit eens een artikel over wat "bekende mensen" op hun mp3 speler hebben staan en het ging dus over Reinout Oerlemans. De muziekkeus was zo divers dat ik meteen zoiets had van "zou je die cd's of singles echt allemaal gekocht hebben?" Zomaar een vraagje dus..... want als dat niet het geval is dan is zijn aanklacht een beetje hypo...
Anoniem: 111970
@Emos8 juni 2010 13:56
Waarom ben je daar zo benieuwd naar?

Ik snap wel dat er dan een laag van hypocrise omheen komt te liggen*, maar dat veranderd verder niets aan de zaak in kwestie.

Dat is zo'n beetje net zo nutteloos als stellen dat de agent die jou een boete gaf, de officie van justitie die de hoogte van de boete vast stelde, en de rechter die jou geen gelijk gaf in jouw bezwaarschrift, ook allemaal wel eens te hard rijden. Daarmee kom je niet onder je boete uit.

* overigens ook nog niet eens.. immers stellen we hier allemaal dat het downloaden van muziek en films legaal is. Dus al staat de iPod/iPhone van Reinout Oerlemans vol met gedownload spul, dan zou dat geen probleem mogen zijn. Het is hoe dan ook niet vergelijkbaar met de zaak die hier tegen FTD heeft gespeeld.
Een CD kost ongeveer 25-30 euro (of zelfs goedkoper met een beetje zoeken.
Met 1,000 cd's heb je toch een behoorlijk brede muziekverzameling.

Max 30.000 euro dus, makkelijk te doen voor een beetje muziekliefhebber. Laat staan als je het in 10-15 jaar opbouwd.

Reinout is miljonair, die zal echt niet kijken op "die paar centen:.
Ik ben waarschijnlijk een sloeber vergeleken met Oerlemans maar ik heb ook al bijna duizend CD's. Dat is wel in een lange periode opgebouwd (bijna 25 jaar)

Ook op mijn speler staat wel eens een nummer die ik niet op cd heb aangeschaft maar ik houd mij daarbij aan de regels (wet)

Overigens heeft de uitspraak van de rechter mij zeer verbaasd en het zou mij nog meer verbazen wanneer dit in hoger beroep stand houdt.

In principe mag je met die uitspraak de titel van die film niet meer hier op tweakers noemen in dit topic. Je zou daarmee mensen op; het idee kunnen brengen dat er auteursrechten geschonden kunnen worden op het internet.
Ook op mijn speler staat wel eens een nummer die ik niet op cd heb aangeschaft maar ik houd mij daarbij aan de regels (wet)
De hele bovenstaande discussie en alle andere over het onderwerp downloaden, hebben als conclusie dat muziek downloaden mag. Derhalve mag ook jouw speler en al je harddiskruimte vol staan met gedownloade muziek. Dat is ook 'houden aan de wet'. De wet verbiedt het namelijk niet, dus het mag.

Besef nou dat de 'sloeber-situatie' een stuk kan verbeteren als je niet meer koopt maar downloadt. :) Het mag, en het kan.
En wat dan nog? Hij mag voor thuisgebruik een kopie maken en gebruiken. Waarom zou dat voor hem anders zijn dan voor anderen. Het staat hem vrij om gebruik te maken van dezelfde regelingen als degenen die pro downloaden zijn. Het staat hem ook vrij om via de juiste weg te proberen het downloaden van zijn films tegen te gaan. De manier waarop de rechterlijke macht er mee omgaat (toestaan ex-parte en uitspraken die geheel ingaan tegen jurisprudentie baart mij veel meer zorgen).
Anoniem: 46304
8 juni 2010 14:30
Is het niet vreemd dat de zaak weer voor de rechtbank in Den Haag dient? Ik meende dat een hoger beroep altijd door een rechtbank in een andere plaats behandeld moet, juist om te voorkomen dat rechters collega's waar ze dagelijks mee werken moeten overrulen.
De zaak dient bij het *Gerechtshof* in Den Haag, en dat zijn andere rechters ("raadsheren") dan de rechters uit de rechtbank.
benieuwd wat hier uit komt, vindt het beetje raar allemaal, of verbied dan alles of nix, niet één bepaalde film lijkt mij.
Anoniem: 5792
@Nowad8 juni 2010 13:51
Dat komt doordat de eigenaar van slechts één film een rechtszaak heeft aangespannen, Daarom gaat het alleen over die ene film.
Zo werkt het niet. Je moet in je aanklacht heel nauwkeurig omschrijven waarvoor je partij/persoon X aanklaagt. Dan wordt enkel in wat jij beschrijft berecht. Je kan dan niet later of tijdens het proces nog ff zeggen, ow ja, en voor dit en dat wou ik ook nog ff aanklagen!
Buiten het legaal of illegaal verhaal om vindt ik het niet terecht dat FTD wordt aangepakt.

Het is een stuk software meer niet.

Laat ze dan gewoon de nieuwsservers plat gooien of het downloaden volledig illegaal maken. Dan ben je als downloader zelf verantwoordelijk.

Ik ben er geen voorstander van want het zou er ingewikkelder op worden.

Ik denk dat het niet vergeten mag worden dat de jongeren onder ons (Zoals ik)
al jaren download en er geen kwaad in ziet. We zijn er mee opgegroeid.

Ik denk dat er veel minder gedownload zou worden als ze de boel goedkoper maken.
Waarom moet je in hemelsnaam 60 of 70 euro betalen voor een spel. of 200 tot 400
euro voor een stukje OS of software.
Of ga per bit betalen en splits surfen daaruit.
Dat is nou juist het grote probleem: jullie zien het simpelweg niet meer als diefstal, want je doet het je hele leven al. En kom ook niet met opmerkingen over dat het allemaal te duur is en er daarom veel wordt gedownload. Een Mercedes jatten omdat ie te duur is doe je toch ook niet? En dan vervolgens zeggen dat het hun eigen schuld is, want dan moeten ze hem maar goedkoper maken? Wat een onzin.

Het zit in onze cultuur en dat is eigenlijk best triest. Ik download zelf ook en ben net zo fout hoor, begrijp me niet verkeerd, maar ik heb nog het besef dat het diefstal is.
Wat jij zegt idd. Maar geef jezelf niet de schuld van het feit dat je mens bent :). Het is geen excuus voor diefstal; de definitie van het woord is in deze context zo verdraaid, dat rechtbanken en grootse instanties het zelf niet meer snappen.
http://i.justrealized.com...not-theft-handy-guide.jpg
Dus,als ik een copy van je mercedes maak,jat ik de jouwe nog niet....
Die 70 euro voor games is prima te verklaren hoor:

10 euro ontwikkelkosten
10 euro makerskosten
10 euro hoesjeskosten
10 euro transportkosten
10 euro winkelkosten
10 euro winstkosten
10 euro boguskosten OW sorry doe ik nu BIG na?

/On-topic:

Ik ben het met je eens. Nog steeds wordt er door producenten en distributiebedrijven gengeerd dat het downloaden (eigenlijk vrijvertaald; het vrij of gratis aanwezig zijn van media via diverse websites en/of andere constructies) zorgt voor betere verspreiding. Waarom CONSTANT die boot laten varen ipv er in te stappen is me niet duidelijk. Er wordt blijkbaar liever vastgehouden aan een steeds groter worden systeem van anti-illigale downloadpraktijken die op terugkerende kracht geld zullen opleveren ipv innovatieve distributieplatformen te ontwikkelen.

Gelukkig weten we natuurlijk ook dat er zoiets is als vraag/aanbod. Modern Warfare 2 was HEEL gewild. WAAROM zou je daar dan 20 euro voor vragen? Omdat hij toch wel verkoopt? Waarom dan geen 70 euro... Tja..markt en geld.

Misschien geld afschaffen..Iemand? :)


Edit: Wellicht een tikkeltje geagiteerde reactie maar laten we niet vergeten dat we mensen zijn met gevoelens en emoties. Maar mijn reactie is eigenlijk hierom:

MENSEN...zoals wij...de downloadende...bewust downloadende mens van Iron Man 2 of Avatar in 1080p van 10,2 GB via FTD of ...he...Limewire(?!) wordt bestempeld als ILLIGAAL DOWNLOADEND. Maar..in feite is de mens zo: Ligt er een portemonnee met 1000 euro. Dan breng je die terug naar de eigenaar. Ligt er 1000 euro op elke hoek van de straat..zonder die portemonnee....dan loopt iedereen er mee weg. Laat de distributeurs gewoon hun portemonnee beter in hun broekzak stoppen ipv de vinder er de schuld van te geven.

[Reactie gewijzigd door Juantinto op 8 juni 2010 14:51]

Wellicht zou het helpen als in de IT-sector ook eens de overheadkosten en salariskosten in overeenstemming zou brengen met andere technologische bedrijven. Met het ontstaan van de technologie-hype is er een behoorlijke scheefgroei ontstaan wat dat betreft.

Gebruikers zien allerlei 'luxe' die samenhangen met de IT-sector en ook in de muziek en filmindustrie), zoals mooie kantoorpanden, leasauto's voor veel medewerkers en niet te vergeten, de scheefgegroeide salarissen.
In de opinie van de gebruikers bestaat deze sector uit grote geldwolven die exorbitante bedragen vragen voor de geleverde diensten.

Dit is een van de factoren die er toe bijdragen dat mensen downloaden niet als diefstal zien.
Anoniem: 51970
8 juni 2010 15:47
Dus als ik zeg er goud ligt bij mijn bank op de hoek, en het wordt volgende week gestolen, dan heb ik het gedaan? Want ik heb bekend gemaakt dat je het dáár kunt vinden. Of vul zelf nog maar een paar dingen in.
Ik denk dat dit vonnis geen schijn van kans maakt om overeind te blijven.
Het feit dat daar goud ligt komt niet door een illegale handeling zoals het uploaden van films, muziek en software. :9

Desalniettemin is de "zegger" in geen van beide gevallen verantwoordelijk in mijn ogen. Het komt tenslotte niet door die persoon dat daar iets te vinden is.

[Reactie gewijzigd door JorzoR op 8 juni 2010 16:07]

Het is ook gewoon dweilen met de kraan open. Als ze het echt willen aanpakken moeten ze de aanbieders aanpakken en niet degenen die the message doorgeven.

In de middeleeuwen ging dat ook zo trouwens: de boodschapper die slechts nieuws bracht werd vaak gestraft of vermoord, degene die goed nieuws bracht kreeg vaak een beloning, bijvoorbeeld goud.
De aanbieders pakken gaat ook echt niet helpen hoor. Van een enkele film kunnen er wel duizenden kopieen rondzwerven op het internet omdat deze allemaal door verschillende mensen zijn geupload.

Je moet juist kijken naar de rede dat mensen deze illegale bronnen prefreren boven de legale.

Qua muziek is het voor mij erg duidelijk. Als ik op iTunes een gare 256kbps AAC kan downloaden of via een torrent tracker een 24bits / 96KHz FLAC rip dan is voor mij de keuze snel gemaakt.
Als ik het goed heb gaan ze in het hoger beroep toch niet zo zeer meer kijken naar de inhoud van de zaak maar gaan ze meer na of de regels wel goed zijn gevolgd toch?

en als dat zo is dan wint FTD het want er staat nog nergens in de wet dat het niet mag wat FTD doet. (na de aanpassingen van de NZB knop)

maar corrigeer me als ik het fout heb!
Anoniem: 46304
@stijn13098 juni 2010 14:27
Nee, je bent in de war met cassatie bij de Hoge Raad. Daar kijkt men puur of de procesgang in orde was (en zo nee, dan wordt de zaak terugverwezen naar een andere rechtbank).

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 46304 op 8 juni 2010 14:28]

dit moeten ze makkelijk winnen ongeacht of ze nou illegaal bezig zijn of niet.. als we niet eens bestandsnamen mogen plaatsen zonder enig vorm van link is het wel heel erg slecht gesteld met de toekomst. Ook het feit dat de advocaat van Eyeworks en de rechter samen cursussen geven moet een doorslag zijn vind ik.

Alleen zie ik op de nieuwspagina van FTD dat men roept om veel donaties te geven.. Wie zegt ons niet dat ze na een half jaar er alsnog mee kappen en de donaties in hun zak steken
We kunnen daarvoor niet meer dan vertrouwen op FTD. Het is met alle dingen waarin je doneert. Welke garantie heb je dat ze morgen niet stoppen?

Ik denk ook dat ze een grote kans hebben om deze rechtzaak te winnen. Vooral al om het feit dat eerst de rechter vraagt aan ze hoe "streaming" op usenet werkt maar daarna wel heel technisch probeert over te komen en het toch directe openbaarmaking noemt.
De discussie gaat niet over het wel of niet mogen downloaden van een film voor eigen gebruik, maar over het verwijzen naar iets waarvan men weet dat er een strafbaar feit voor gepleegd is. Ik zal het uitleggen.

Iemand heeft een film op usenet gezet, wat strafbaar is. Gebruikers van FTD maken middels FTD anderen attent op de aanwezigheid van de film, waarvan men weet dat de upload strafbaar is. Het komt op mij een beetje over als iemand vertellen dat op de hoek van de straat een gestolen fiets staat die je zo kunt meenemen. Wel voor eigen gebruik natuurlijk ;-) Kan me voorstellen dat dit juridisch lastige materie is.

Wat ik me nog steeds afvraag: hoe kan het dat downloaden voor eigen gebruik is toegestaan, terwijl het uploaden van diezelfde film strafbaar is?

PS: ik gebruik FTD zelf ook :)

[Reactie gewijzigd door Mhp op 8 juni 2010 14:17]

Omdat als je upload kan je er donder op zeggen dat het illegale content is (tenzij eigen gemaakte dingen is bijna alles illegaal om te uploaden, maar anders is het vaak copyright protected oid)... Voor gebruikers is het niet duidelijk welke download nou eigenlijk wel en welke niet mag, daarom is het beide toegestaan omdat je niet duidelijk kan zien wanneer je nou illegaal bezig zou zijn...

Beetje versimpelt verteld omdat ik er ook niet het fijne van weet maar zoiets maar dan wat ingewikkelder komt in de buurt bij hoe het echt zit :P
Omdat als je upload kan je er donder op zeggen dat het illegale content is
Beetje versimpelt verteld omdat ik er ook niet het fijne van weet maar zoiets maar dan wat ingewikkelder komt in de buurt bij hoe het echt zit :P
Waarom begin je dan er weer over illegaal, je geeft zelf al aan dat je het niet snapt.
:)
Het plaatsen van een film op usenet is niet per definitie strafbaar. Hangt er maar net vanaf waar dat gebeurd. Dus iemand heeft een DVD van een slechte Nederlandse film, gaat naar verweggistan waar uploaden legaal is en plaatst de upload op usenet. Iemand anders download de film dan weer in Nederland. Lijkt me dat niemand iets illegaals doet.

In dat specifieke geval zou iedereen gewoon naar die film mogen verwijzen. Immers, de upload is legaal dus de verwijzing verwijst niet naar iets illegaals en is dus niet meer illegaal dan een opmerking als "je kan de DVD bij de Mediamarkt kopen". Maar als je niet kan aantonen dat usenet uploads illegaal zijn en er dus geen criminele activitieit plaats hoeft te vinden kun je ook niet spreken van hulp bij illegaal gedrag. ;)

Maar goed, de aanname is dus dat de upload wel verboden is, al staat dat niet automatisch vast.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers is samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer onderdeel van DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee