Belgische 5g-veiling definitief op de lange baan door 'ordinaire centenkwestie'

In België zijn de federale overheid en de deelstaten het woensdag niet eens geraakt over de veiling van de 5g-radiofrequenties. Hierdoor dreigt de uitrol van het snelle netwerk jaren vertraging op te lopen. Telecomminister De Backer spreekt over een 'ordinaire centenkwestie'.

De federale regering had de veiling voor 5g-frequenties bij het zomerakkoord vorig jaar al goedgekeurd, maar het dossier raakte daarna geblokkeerd bij het zogeheten Overlegcomité. Daar stemmen de federale overheid en de Belgische deelstaten hun beleid op elkaar af. Het Overlegcomité kon vorige maand al geen akkoord bereiken en tijdens een nieuwe poging woensdagochtend lukte dat evenmin. Telecomminister Philippe De Backer stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Geen akkoord over 5g. Ordinaire centenkwestie vanuit regio’s blokkeert economische toekomst van ons land. Bijzonder jammer en kortzichtig", tweette hij na het overleg.

Het grootste struikelblok vormt de verdeling van de inkomsten uit de veiling, waarmee volgens de krant De Tijd een bedrag van 680 miljoen euro is gemoeid. Traditioneel gaat tachtig procent van de inkomsten naar de federale overheid en twintig procent naar de deelstaten. Van dat deel gaat zo’n zestig procent naar Vlaanderen en de rest naar de Franstalige gemeenschap. De deelstaten willen echter een groter deel van de inkomsten. Volgens hen gaan mensen door het snelle internet almaar meer media consumeren, en media is een bevoegdheid van de deelstaten.

Overigens komt het Overlegcomité volgende maand nog eens bij elkaar voor een nieuwe poging, maar daar wordt weinig van verwacht. Zelfs als het tot een akkoord zou komen over de aanpassing van de telecomwet, dan raakt dat niet meer tijdig goedgekeurd door het parlement. België staat aan de vooravond van nieuwe verkiezingen, waardoor het parlement binnenkort wordt ontbonden. Gevreesd wordt dat België hierdoor grote achterstand zal oplopen bij de uitrol van het 5g-netwerk.

Door Michel van der Ven

Nieuwsredacteur

06-02-2019 • 12:39

191 Linkedin

Submitter: x3n0ph0n

Reacties (192)

192
167
55
9
2
84
Wijzig sortering
Hoezo vertraging? Als je nu gewoon die frequenties veilt (daar is iedereen het wel over eens) en daarna ruzie maakt over de verdeling van de centen. Dan laat je de burger tenminste niet de dupe worden van je ruzie.
Klopt, maar dan hebben de deelstaten geen 'leverage' meer. Door het nu te blokkeren, is het gemakkelijker om dat geld te krijgen dan achteraf.
Hoezo niet, zet dat geld dat de veiling oplevert op een geblokkeerde rekening en ga dan de verdeelsleutel uitzoeken. Nu "gijzelen" de deelstaten dit project en de burgers zijn er de dupe van.
Tja als het allemaal zo eenvoudig was.

Laat ik nu gokken dat er regels zijn over afspraken verdelingen. De waalse overheid lag vorig jaar ook nog dwars in een EU handelsverdrag met canada.

België is wat dat betreft gewoon een zooi met federale overheid en dan weer vlaams waals en brussel. Deze structuur kost de belastingbetaler in België als een vermogen extra in verglijking tot andere landen die deze onzin niet hebben.

Het heeft zoals gewoonlijk allemaal weer met geschiedenis te maken vlaanderen wallonië, het is qua geweld niet zo erg als katholiek en protestant noord Ierland maar die taal en vooroordelen. Helaas zal dat nog wel generaties duren voordat ze verstandig worden.
Het heeft zoals gewoonlijk allemaal weer met geschiedenis te maken vlaanderen wallonië, het is qua geweld niet zo erg als katholiek en protestant noord Ierland maar die taal en vooroordelen. Helaas zal dat nog wel generaties duren voordat ze verstandig worden.
Het probleem is dat we al verstandig zijn, en niet over ons heen laten (willen) lopen. Bij de Walen is dat hetzelfde. En op internationaal niveau gebeurt dat ook. Een voorbeeld dat mij binnen valt: de ijzeren rijn. Er zijn ongetwijfeld nog duizend voorbeelden te vinden, ook tussen andere landen die een vriendschappelijke band hebben.

Het zijn overigens niet hoofdzakelijk de Belgen zelf die mekaar in de haren willen vliegen, het is naar mij inzien vooral de politiek die er kiezers mee wil winnen met iedereen tegen elkaar op te zetten. Het is niet zo dat als hier in Vlaanderen een Waal komt dat we hem scheef aankijken. En als wij in Wallonië op restaurant gaan wordt er ook niet in ons eten gespuwd (voor zover ik weet :P ).
Het is gewoon belachelijk.
Het Brussels gewest had een minister van landbouw, terwijl er daar maar 1 enkele landbouwer aktief was 8)7 .
In een TV repportage kwam die ene landbouwer dan verklaren dat hij wel speciaal was, omdat hij een minister voor zichzelf had.
Nu is deze persoon overleden, ik vraag me af of er nu nog altijd een minister van landbouw is in Brussel.

Buiten dat is het ook verschrikkelijk inefficiënt, geldverspillend en het stopt de vooruitgang, zoals aangetoond met dit artikel over 5G.
De politicy steken elkaar liever messen in de rug en bedenken de ene belasting na de andere ipv iets positiefs te doen voor de normale burger.
Achteraf het geld nog krijgen gaat heel lastig worden als niet onmogelijk. Dus ik snap deze actie wel.
Maar inderdaad de burgers zijn de "dupe" aan de andere kant 4G is al zo snel en in het begin betaal je toch een premium voor 5G qua toestellen en abbonementen zie ook hoe dat bij 4G ging. Kortom hoeveel last hebben de burgers er van als het 1-2 jaar later komt?

Er zijn geen 5G telefoons op de markt en voordat de goedkope 100-200 modellen het ook hebben zijn we denk ik zo 2-3 jaar verder.
Ja precies, nu is de druk hoger. Als je het geld opzij zet tot je het er over eens bent dan is alleen dat geld zelf de inzet. Nu speel je met de economische toekomst van je land. Verwerpelijk, maar absoluut een veel grotere stok om mee te slaan dan alleen het geld zelf.
...geld...
Daar ligt de kern van het probleem. Dat is ook de reden waarom tweede/derde wereldland op verschillende vlakken het westen met een rotsnelheid aan het inhalen zijn.


Er worden frequenties geveild, dat is lucht.
Die frequenties zijn in het leven geroepen zodat er geen cowboy-taferelen ontstaan en partijen niet alleen een redelijke kans hebben, maar ook dat de kans van slagen redelijk hoog is.


Bij de vorige veilingen was in verschillende landen het geld al uitgegeven voordat het binnen was, en ook reden voor verschillende onderzoeken of er niet afspraken zijn gemaakt,
nieuws: Verenigd Koninkrijk onderzoekt tegenvallende opbrengst 4g-veiling

Nu zet Belgie alweer de volgende stap door het niet als eenmalige baten te zien en vervolgens te kijken wat er mee gedaan kan worden.
Ze leggen al de claim op de inhoud die er doorheen zal gaan.
Ach je kan er ook voor kiezen om alle overheidsmedewerkers geen salaris te geven tot de kwestie opgelost is.

aanvullende notitie: Ik vind het een extreem verwerpelijk concept dat een ruziende overheid van duizenden werknemers salaris kan achterhouden en dat neem ik ALLE partijen evenveel kwalijk.
je hebt niet veel ervaring met de belgische overheden volgens mij. :+
Nee, zijn er ook veel te veel van. Stuk of 5 ofzo?
1 federale
1 Vlaamse (Vlaams gewest + Vlaamse gemeenschap)
1 Waals gewest
1 Brussels hoofdstedelijk gewest
1 Franstalige gemeenschap
1 Duitstalige gemeenschap
Thanks, maar waarom Waals en Franstalig apart? Is heel Wallonië niet Franstalig?
De gemeenschappen en gewesten zijn twee verschillende entiteiten. Gewesten gaan over grondgebonden bevoegdheden (Vlaanderen, Wallonië, Brussel over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, landbouwbeleid, handel, ...), gemeenschappen over persoonsgebonden bevoegdheden (Duitstalige gemeenschap, Franstalige gemeenschap, Vlaamse gemeenschap over bijvoorbeeld onderwijs, cultuurhuizen,...). De Franstalige gemeenschap is dus bevoegd voor de Franstaligen in Wallonië (en niet de Duitstaligen, hoewel die ook in Wallonië wonen), maar ook voor de Franstaligen in Brussel. Vlaanderen heeft al vrij snel bij het ontstaan van dit systeem besloten om gewest en gemeenschap samen te voegen met één regering en één parlement. Nederlandstalige Brusselaars vaardigen bijgevolg ook vertegenwoordigers af naar het Vlaams parlement. Bij een ontwerp van decreet (een voorstel van wet) wordt dan aangeduid of het om een gemeenschaps- of een gewestbevoegdheid gaat. In het laatste geval mogen de Brusselaars niet meestemmen.
Nederlandstalige Brusselaars vaardigen bijgevolg ook vertegenwoordigers af naar het Vlaams parlement.
Ben je òf Nederlandstalig, òf Franstalig? Wat nu als je in Brussel woont en je spreek beide talen perfect? Moet je je per se bij 1 van de 2 taalgemeenschappen voegen?

Pff, lastig hoor, Nederlandstalig inwoner in een Franstalige stad (Brussel) die eigenlijk in Vlaanderen ligt.
De institutionele organisatie van Brussel is een ongelooflijk kluwen, en wat te ingewikkeld om hier uit te leggen: https://www.vgc.be/over-d...-institutionele-landschap
De algemene principes zijn:
- Er is geen "subnationaliteit", dwz dat de overheid je in principe niet gaat vragen tot welke gemeenschap je behoort. Je kiest gewoon uit het aanbod dat er is. Je kan dus perfect naar een Nederlandstalige school gaan (Vlaams geld), een Franstalige toneelvoorstelling (geld van de Franse gemeenschap) etc.
- Er zijn domeinen waarin het onderscheid niet kan worden gemaakt, waarvoor men de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie in het leven heeft geroepen.
- Hoe die financieringsstromen lopen wordt geregeld in de bijzondere financieringswet, die door de jaren heen zo ingewikkeld is geworden dat er een heel leger ambtenaren niets anders doet dan berekenen hoe het geld moet lopen.
- Vlaanderen investeert proportioneel heel veel geld in Brussel tov haar aandeel in de bevolking (vooral in onderwijs, er is een politiek bedrag afgesproken genaamd de Brusselnorm, waarbij ze 5% van haar budget in Brussel investeert wat proportioneel overeenkomt met 30% van de Brusselse bevolking, terwijl Vlamingen eigenlijk maar 10% van de bevolking zijn). De oorzaken hiervoor zijn ideologisch (Vlaanderen beschouwt Brussel als een Vlaamse stad) en praktisch (het Franstalig onderwijs is zo waanzinnig slecht dat veel Frans- en anderstaligen naar het Nederlandstalig onderwijs gaan).
Bedankt. Lastig verhaal.
We hebben een stukje oorlogsbuit. De Oostkantons zijn ook Wallonië. Ze spreken er in de praktijk ook wel veel Frans hoor.
Bovendien is er ook nog een verschil in bevoegdheden voor gewesten (economie, mobiliteit) en gemeenschappen (bv. Onderwijs).
Brussel is hoofdzakelijk franstalig, maar van oorsprong (eigenlijk nog maar vertel dat maar eens aan een Franstalige Brusselaar ;p) een Vlaamse/Brabantse stad. Je gaat toch Brussel niet bij "Wallonië" voegen hoop ik :o

Zodoende is er echt wel een verschil tussen Wallonië (geografisch) en "Franstalig". Het Franstalig gewest bepaald veel voor de Duitstalige gemeentes. Echter hun onderwijs en taalgebonden rechten hebben ze echt nog wel onafhankelijk (hoewel in de praktijk ze ook door de PS worden gedomineerd en meermaals in praktijk de slippendrager waren van de franstaligen .. )

Kortom: niets is simpel in België en men slaagt er telkens malen erin om het enkel nog complexer te maken (kijk maar naar onze Senaat .. niet meer verkozen maar afschaffen?? no way dat zou sommige politiekers hun "zetel" kosten. Nu volledig bepaald door de politieke partijen zelf .. "as it should be" .. Democratie alla EU eigenlijk ;( . Voor deze verandering waren dat de enige poltiekers die landelijk konden verkozen worden. Rechtstreeks verkozenen is een lelijke term in Belgische politiek :D
Op een totale bevolking van 10 miljoen telt Belgie 4 miljoen actieven en 6 miljoen niet-actieven, dat is een oneerbiedige term voor een mix van schoolgaande kinderen, gepensioneerden, huisvrouwen en werklozen. Anders gezegd: in die terminologie zijn er 40% actieven en 60% niet-actieven. Sociaal bekeken is dergelijke berekening voor discussie vatbaar, maar financieel niet, want het zijn de 40% actieven die bijdragen voor de sociale zekerheid, waar de andere 60% ook van kan meegenieten. In Vlaanderen ligt de werkzaamheidsgraad – het aandeel van de werkenden in de bevolking tussen 15 en 65 jaar – op 63,4%, in Wallonië is dat 55,4% en in Brussel 53,9%, wat voor het land een gemiddelde oplevert van 59,9%. Ter vergelijking: Duitsland haalt 65,7%, het gemiddelde van de EU-lidstaten is 63,8%. Conclusie: België telt verhoudingsgewijze minder actieve inwoners dan de buurlanden

waarvan EEN MILJOEN ambtenaren het zal nooit iets worden met dit land zelfs de politiekers bedriegen hun eigen inwoners,
Hangt er van af wat je overheid noemt. In principe begint dat al op gemeentelijk niveau. Dan heb je de provincies. Dan heb je de gewesten en gemeenschappen en dan het federale niveau. In vlaanderen zijn het gewest en de gemeenschap samengevoegd. Daarnaast heb je het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Het Waalse gewest, de Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.
Ja idd. Met al die zakkenvullers gaat het geen bal voorruit
7 om precies te zijn maar in principe zijn het er maar 6. xD Je krijgt dat aan werkelijk niemand ooit uitgelegd, behalve de politici zelf dan...
Mooi, ben ik al bijna 10 jaar ontwikkelaar of software...
Maar ik doelde vooral op het waarom en het nut van deze regeringen/parlementen/gemeenschappen,... Waarom een landje als België er zoveel moet hebben terwijl grotere landen omrond ons het minstens met de helft minder doen.
En voor de volledigheid ik woon al men hele leven in België.
ik ben ook Belg en deel je mening. Moest je eens weten wat voor kosten dit met zich meebrengt. De belastingsdruk is hier al zo hoog en toch lukt het hen nog niet om rond te komen en zaken snel af te handelen.
Dus de burger wordt de dupe terwijl 5G nog niet eens een groot ding is? Een paar plekken in de VS en daar houdt het op. Pas over een 4-5 jaar is 5G de nieuwe 4G, dus tegen die tijd is het meer van belang om 5G aan te kunnen bieden, dus hoeft er niet a la minuut geveild te worden.
Dupe is misschien een groot woord. 5G werkt deels ook op de bestaande frequenties en heeft niet als doel om sneller mobiel internet aan te bieden, maar vooral om meer gebruikers terzelfde tijd te kunnen bedienen.
Precies. En juist dát lijkt me in België niet eens zo'n probleem, want het aantal 4G-gebruikers is qua verhouding een stuk lager dan Nederland of de VS (om maar even een paar voorbeelden te noemen). Dus 5G heeft helemaal geen haast daar.
Dit is een kip/ei verhaal.
Nu wordt het verbruik kunstmatig laag gehouden door de kleine bundels en hoge tarieven. Uiteraard dat het verkeer dan navenant laag is.
Toch wel. Technische stagnatie loopt tegenwoordig hand in hand met economische stagnatie. De technische infrastructuur speelt een primaire rol in de Westerse samenleving en industrie.

Daarnaast overzie je vermoed ik niet de enorme bureaucratie die gepaard gaat met de oplevering van frequenties, waardoor een vertraging zoals deze kan leiden tot een enorme kettingreacties aan vertragingen en België hiermee een enorme connectiviteitsterugval kan ervaren.
5G is qua bandbreedte die het mogelijk maakt toch wel iets meer dan een simpele upgrade. Het geeft totaal nieuwe mogelijkheden die verder gaan dan alleen wat facebooken/spotifyen. Dus het afzetten tegen het huidige aantal 4G-gebruikers is niet een echt goede referentie in die zin dat het de nieuwe mogelijkheden helemaal buiten beeld laat (denk bv. aan dingen als medische diagnose die vanuit een ambulance al wordt doorgestuurd naar het ziekenhuis, misschien kun je zelfs al de hartslagmetingen live doorsturen als je iemand met een hartaanval snel moet brengen). Dit zijn echter ontwikkelingen die België voor zichzelf vakkundig stil gooit door dit gepruts over wat centen en het geharrewar wat ze al altijd hebben gehad tussen hun verschillende regeringen/gewesten/districten/vlaams<>waals.
Het 4g netwerk is snel genoeg voor medische diagnose (hartslag).
Voor een hoop andere toepassingen trouwens ook. Ik zal het wel niet goed zien, maar er lijkt wel een hype.
5G biedt een stuk lagere latency, waarmee het technisch gezien (beter) binnen handbereik komt om zeer tijd-kritische toepassingen op afstand te gaan doen. Denk aan aandeelhandel, chirurgische ingrepen of autonoom verkeer. Het heeft nog meer voordelen en daardoor andere toepassingsgebieden, maar deze voorbeelden haakten aan op wat polthemol zei. 5G draait dus juist niet alleen om snelheidswinst.

[Reactie gewijzigd door Knetterkaars op 6 februari 2019 16:37]

ik snap dat het nog 'ver weg' is voor jou. maar een groot bedrijf wat zo iets moet uitrollen, wil graag eerst uitzoeken welke apparatuur ze nodig hebben. die in een pilot testen. Dan bestellen (en verspreid leveren, kosten efficent). Monteurs, service desks, marketing opleiden. En daadwerkelijk uitrollen.

De tijd die er overheen gaat om het bij de burger te krijgen, is 5 jaar een prima tijd om dit bovenstaande plus alles wat ik zelf nog vergeet, netjes en 'enterprise' waardig klaar te stomen.
Hoeveel tijd denk je dat er nodig is om de veiling te organiseren?
Waarna vervolgens de winnende partijen een aanbesteding moeten doen om aan de juiste aparatuur en zendmasten te komen
Waarna de zendmasten uitgebreid moeten worden met de aparatuur

Dan is een doorlooptijd van vier jaar zeker niet vreemd.

Destijds met 3G was de veiling in 2000, de eerste aansluitingen in 2003 en was er een verplichting van 60% dekking in 2007.
Na het veilen zal de uitrol ook nog jaren duren.
Als ze, zoals in een reactie waarop ik reageerde gesteld, gebruikmaken van de 4G-frequenties, dan duurt de uitrol echt geen jaren.
Alle hardware in de gsm masten vervangen
Punt is alleen dat 'die paar jaar wanneer 5G het nieuwe 4G is' door het uitstellen verder naar achteren schuift.
De burger is sowieso de dupe want wie betaalt uiteindelijk de kosten die voor die frequenties gemaakt zijn? ;)
Als de burger dat niet uiteindelijk zou betalen aan de telecoms, dan zou diezelfde burger datzelfde bedrag aan de overheid betalen.
Tenzij je gelooft dat ambtenaren dat geld in eigen zak steken ipv dat dat wordt gebruikt om voorzieningen voor de burgers mee te financieren.
En uiteindelijk dus elke klant dat mobiel internet heeft, wat @aaahaaap's hele punt is.
Via een veiling wordne de kosten doorberekend in 5G abonnementen. En kan de overheid door deze inkomsten belangen zoals inkomstenbelangen en BTW lager houden. Hiermee kun je als burger en klant kiezen of je er wel of niet aan mee wilt betalen. Die keuze of je iets wel of niet wilt is een belangrijke vrijheid, een groot goed dat we niet zomaar moeten opgeven. Daarom kunnen we dit soort gezamelijkheden als de frequentieruimte veel beter veilen dan weggegeven.
Maar dat is helemaal niet het punt wat in deze thread aan de orde is... Het gaat erom dat de kosten die de providers maken voor het bemachtigen van de frequentie(s) uiteindelijk toch echt doorberekend worden aan de klant.

Een veiling heeft niet als doel de frequenties voor een zo laag mogelijk bedrag te verkopen aan de providers; immers de hoogste bieder voor een frequentie wint... Dus hoe dat te maken heeft met inkomstenbelangen (welke inkomstenbelangen? Die van de directeur van de ISP? :?) en de BTW laag houden, geen idee...
Heel simpel, de overheid heeft een bedrag X aan belastinginkomsten nodig. Komt er minder uit veilingen dan wordt er meer aan andere belastingen opgehaald. Het verschil tussen 5G gebruiker betaalt of alle burgers betalen. En ik hecht erg aan de vrijheid om zelf te kunnen kiezen waar ik voor betaal, daarom vind ik veilen beter, veilen zorgt er voor dat ik kan kiezen of ik een bepaalde "belasting" wel of niet betaal.
Dat snap ik, maar dat is dus niet het punt wat hier gemaakt wordt. Hier wordt gezegd dat de klant (is degene die de dienst afneemt) uiteindelijk betaald, ook hetgeen de ISP heeft afgedragen als bedrag voor de frequentie. Dat de een dat zegt als 'de burger' en de ander als 'de burger die 5G afneemt', is de tweede weliswaar specifieker, maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer; de burger betaald uiteindelijk de kosten terug.

Ik trek dat wat verder, uiteindelijk gaan veel meer burgers het terugbetalen; je praat over miljarden die omgaan voor die frequenties, die de early adopters echt niet in hun eentje kunnen ophoesten; daar gaan dus meerdere jaren overheen en dus een grote(re) groep klanten dan aanvankelijk aangegeven, dat je veel beter kan spreken van 'de burger' dan ' de burger die de dienst afneemt', uiteindelijk hebben veel mensen ook een mobiel abonnement, die zullen uiteindelijk ook meebetalen, om te voorkomen dat de abonnementen teveel stijgen of te hoog zijn of worden.
Hier een ander woord voor de beladen woord "dupe". Hoe je het ook bekijkt. Al is het geen hoge nood, uiteindelijk is de burger wel benadeelt. Voor de burger maakt het niet heel veel verschil tussen 4G en 5G. Maar de diensten van 5G waar de burger indirect gebruik van kan maken is wel groot. En wachten totdat 5G al een groot ding is, ben je schromelijk te laat! En het kip of ei verhaal gaat ook niet op. (Internationale) Bedrijven staan in de rij voor 5G. En zij willen het graag op tijd weten waar en wanneer.

Wat dacht je hier van:

- De automotive-industrie is al in opkomst en willen maar al te graag 5G (5GAA) in gebruik nemen. Mooie voorbeeld en wat 5G kan doen voor sommige Europese landen meer naar elkaar te laten groeien zoals Bulgarije, Griekenland en Servië: 5G netwerk tussen de steden Thessaloniki, Sofia en Belgrado, wauw!

- En paar plekken in VS en daar houdt het op?... Wat dacht je van Korea en Japan?
- Etc.
Pardon? Ik begrijp niet wat je wilt zeggen. En je aantijging naar mij is met alle eerbiedigheid best wel best onnozel.
De enige onnozele ben je zelf..
Zou je 5G gezondheidsonveiligheid kunnen onderbouwen aub? ipv iemand zomaar onderuit te halen zonder een normaal gesprek? Want dat doet een onnozele.. (met extra puntjes op het einde om jezelf in te dekken :+ )

De automotive-industrie met elektrische auto's zou juist één van de grootste oplossingen kunnen worden tegen stadsvervuiling. Een revolutie zelfs.
Lees eerst dit aub!
https://support.google.com/chrome/answer/95617?hl=nl

Ik heb je gemeld over je trol gedrag en vooral over verwijzing naar onveilige website voor de Tweakers gebruikers.
Lol, zielig mannetje meld jij dat maar, als dat een onveilige site haha, zegt genoeg over jou verstand vsn zaken.

de enigste trollen hier zijn diegene die 5g verheerlijken en de rest lopen te minnen.

[Reactie gewijzigd door ChAiNsAwII op 15 februari 2019 17:02]

Hey radicaal mens. Je weet wat ze zeggen over iemand die een ander zielig mens noemt.
Als je goed leest dan verheerlijk ik 5G niet, jij schuift dat in mijn mond. Maar alls 5G een uitkomst bied om stadsvervuiling tegen te gaan win je op gezondheidsgebied meer mee dan 5G te verbieden.

En aangezien ik probeer om een normaal gesprek te voeren en probeer jou gedachten te begrijpen, deel ik je mening. Hier zo een veiliger en betrouwbaarder website die je in alle haast met opzoeken gemist hebt en automatisch de bovenste link deelde:

INTERNATIONAL APPEAL Stop 5G on Earth and in Space:
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

Geen dank :+

En even in het kort: Als we wereldwijde luchtvervuiling niet tegengaan, en onze dierbare ozon laag verdwijnt, dan komen er veel en veel gevaarlijkere stralingen dan 5G in je hersencellen terecht.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ozone_layer

Succes met je gevecht tegen 5G! Niets tegen idealisme maar hopelijk wel op een beschaafde manier.
De ozon laag is juist al jaren aan t groeien, de cfk's die de ozonlaag deden aantasten zijn al heel wat jaren verboden. Maar dank je voor de moeite.
Misschien omdat we de afgelopen 20 jaar eindelijk iets tegen doen? En waar 5G zelfs heel erg mee kan helpen om de ozon-hole versneld te verkleinen? Of wil je nu echt een wedstrijd starten met jouw aantal aangeleverde bewezen studies van 5G vs aantal bewezen studies luchtverontreiniging vs gezondheid?

De ozon is maar één ding om ons te beschermen van straling buiten af. Er zijn nog zelfs veel gevaarlijkere aspecten van de heel-al waar jouw "5G probleem" peanuts is. Maar potentieel een gevaar voor ons aarde kunnen worden. Op dit moment en afgelopen 20 jaar is luchtverontreiniging erg zorgelijk!

Ow, een tip voor jou: Steek aub je kop niet in de magnetron!

En nog een tip: geen reactie van jou terug aub! Kost alleen maar extra WiFi vervuiling, krijg ik koppijn van. Dank U!

Ps. Het is goed dat je kritisch blijft, dus kudo's aan jou! zolang het maar onderbouwt is.
Of de burger wordt ontzien als blijkt dat over een paar jaar de frequenties in andere landen weer te duur verkocht zijn en de kinderziektes uit de techniek gehaald zijn bij introductie in België.
De overheid is de burger. Deelstaat regeringen zijn ook democratisch gekozen. En als je als Belg op een partij stemt die continu ruzie maakt en een enorme tering hekel heeft aan alles dat niet Waals/Vlaams/Brussels is...

Overigens heeft België deelstaat regeringen omdat in de jaren 80 er bijna Balkan toestanden ontstonden.
De overheid is de burger.
Dat zou je zeggen, maar denk nog even aan de poging tot dividend afschaffing. Welke Nederlandse partij had dat ook alweer in het programma staan? En wie zou er beter van worden?
De dupe?
Is dat wel de juiste woordkeuze?
Het leven ziet er echt niet slecht uit zonder 5G volgens mij.
zo werkt belgië helaas niet...
Tsja, daar moet men eerst helaas alles zo frustreren dat niets meer werkt.... Nu is Tweakers geen politiek forum, maar hier een linkje: https://www.nrc.nl/nieuws...kte-staat-1562249-a369599

disclaimer: ik wil hier geen politiek statement maken, maar de eerste alinea illustreert een paar symptonen "De onbestuurbaarheid van Brussel – 19 burgemeesters, zes politiezones"
Ik denk niet dat je zo'n disclaimer nodig hebt. België is een apart land. Zo hebben zij bijvoorbeeld er ook best wel lang over gedaan om een regering te vormen. Het "wij tegen zij" gevoel speelt daar nog sterker dan in veel andere samenlevingen. Dat helpt niet als een land zo gesegmenteerd is op macro en microniveau.

Neem ook de titel van dit artikel. De Telecomminsister spreekt over een "ordinaire centenkwestie". Zulk taalgebruik zal ook niet meehelpen om op korte termijn samen de nuances te vinden, ongeacht of het correct is of niet.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 6 februari 2019 13:18]

Neem ook de titel van dit artikel. De Telecomminsister spreekt over een "ordinaire centenkwestie". Zulk taalgebruik zal ook niet meehelpen om op korte termijn samen de nuances te vinden, ongeacht of het correct is of niet.
Misschien even wat toelichting rond de situatie van Philippe De Backer. Hij heeft enkele weken geleden aangekondigd te stoppen met politiek. Hij is nog jong, en ambitieus. Als ik hem op de radio/TV hoorde kwam hij over als iemand die overtuigd was om wantoestanden aan te kunnen pakken. Bijvoorbeeld de Facebook kwestie toen hij staatssecretaris van privacy was. Veel van die dingen heeft hij niet kunnen realiseren, omdat politiek politiek is.

Nu wil hij zich toeleggen op zijn andere passies: wetenschap en ondernemen. Lees: hij is dat politieke gezwets kotsbeu. Vandaar dat hij geen schade voor zijn verdere politieke carriere moet vrezen, en geen blad voor de mond moet nemen. Samen met het beu zijn van politieke spelletjes komen er dan de woorden "ordinaire centenkwestie" uit zijn mond (of zijn vingers in dit geval). Het zal mischien niet helpen, maar het is waarschijnlijk wel de waarheid.
Juist zulke mensen zijn een aanwinst voor de politiek. Jammer dat hij er dan uitstapt, wel begrijpelijk. Maar zo blijven we zitten met de oude gevestigde ver van de bevolking afstaande meuk zitten.
Het "wij tegen zij" gevoel speelt daar nog sterker dan in veel andere samenlevingen. Dat helpt niet als een land zo gesegmenteerd is op macro en microniveau.
De EU in het klein.
De regering is gevallen, en binnenkort zijn er verkiezingen, alle nuances zijn dus van de tafel, het gaat nu enkel nog om visibiliteit en punten scoren bij potentiële kiezers.
Na de verkiezing is de mening van de kiezer ineens niet meer belangrijk, en gaan ze over tot de orde van de dag, namelijk het bedienen van hun bevriende lobbygroepen en de burger nog wat extra belastingen door de strot duwen.
Als ik jong was, was ik idealistisch en lid van een politieke jongerenbeweging, nu, 40 jaar en verscheidene regeringen later, weet ik wel beter.
Parijs heeft ook tig burgemeesters, is Frankrijk dan ook een mislukte staat? En in Almere zijn ook meerdere politiezones, is Nederland dan ook een mislukte staat?

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 6 februari 2019 13:27]

Oei, dat zijn een hoop appels en peren bij elkaar, maar hier toch een reactie. Parijs heeft zo z'n eigen problemen, net als Almere of wat voor oord dan ook... En een stad is ook geen staat (behalve stadstaten). Wat klaar gesteld mag worden is dat Belgie een enorm wij-zij bolwerk is en daar een gigantisch probleem mee heeft.

Eigenlijk is het statement (niet de mijne) "failed state" iets waar je in vele semantische discussies iets mee kan. Ik denk dat de struktuur van het land (dat zie ik als "staat") Belgie niet past met het land zelf. Dat uit zich in het wij-zij gedoe dat er heerst. Er zullen vast heel veel dingen goed gaan, maar het zijn vaak kleine dingen die op den duur toch grote uitwerkingen kunnen hebben. Het onderwerp van dit artikel is een mooi voorbeeld.
"Oei, dat zijn een hoop appels en peren bij elkaar, maar hier toch een reactie. Parijs heeft zo z'n eigen problemen, net als Almere of wat voor oord dan ook... En een stad is ook geen staat (behalve stadstaten). Wat klaar gesteld mag worden is dat Belgie een enorm wij-zij bolwerk is en daar een gigantisch probleem mee heeft."

Ik zei ook niet dat een stad een staat is, maar het door jou gelinkte artikel heet "Is België een mislukte staat?" waarop jij een argument over Brussel aanvoerde, dus vatte ik dat op als dat jij vond dat dat een goed voorbeeld was van de mislukte staat. En daarom noemde ik dus twee andere steden met gelijkaardige problemen als voorbeeld.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 6 februari 2019 13:42]

Zelfs naar Belgische normen is Brussel een uitzonderlijk geval dankzij politiek cliëntelisme en incompetentie.
Van de week ook in het nieuws: transportbedrijven die boetes krijgen als gevolg van brakke tolkastjes. Het bezwaar tegen de boete wordt in mei 2021 behandeld! 8)7
Hoezo rechtstaat. Hoezoe behoorlijk bestuur? Hoezo rechtzekerheid?
Er is geen rechtstaat meer, laatste nieuws nog meer bezuinigingen op rechtbanken.
Hou dat aluminium hoedje op en je zit safe.
Hoop dat jij als eerste wat krijgt, bijdehandje..
Only in België. Ook niet heel gek met de manier waarop dat land gerund wordt. Tweetalig, overheden, deelstaten. Schiet niet op. Maar waarom het dan voor jaren vertraging moet zorgen snap ik nog minder. Hoeveel uren moet hier over gediscussieerd worden (geld dat de belastingbetaler betaalt) voordat er een besluit op tafel ligt waarmee iedereen tevreden is?
Only in België.
Welnee, verruim je blik eens wat. België is een makkie in vergelijking met sommige andere landen.
Ook niet heel gek met de manier waarop dat land gerund wordt.
Verhuizen geen optie?
Tweetalig, overheden, deelstaten. Schiet niet op.
Verschrikkelijk toch. Weet je wat, laat ons teruggaan naar de tijd van de marken, de graafschappen, de heerlijkheden, de gouwen, de parochies, de meierijen, de bisdommen, de gemeenten, de provincies en de kantons - uiteraard allemaal met hun eigen bestuur. Dat was pas goed te behappen.

België is er alleen maar eenvoudiger op geworden, maar blijkbaar is het voor sommigen nog steeds te ingewikkeld. Aan wie ligt dat dan eigenlijk, vraag ik me af.
Anoniem: 167912
@Mr7776 februari 2019 21:09
België is er alleen maar eenvoudiger op geworden,
Dit vergt toch wat meer uitleg, we hebben met 9 (10?) regeringen de meest belachelijke, gecompliceerde staatsstructuur ter wereld.
tja het is hoe je het bekijkt, moeilijk moeilijker, moeilijkst. ik vondt belgie niet makkelijk in vergelijking met nederland.
waarmee iedereen tevreden is?
Dit is grotendeels het probleem, zo'n besluit zal er nooit komen. Er zal op zijn hoogst een besluit komen waarmee de meeste partijen kunnen leven, maar tevreden zullen ze allemaal nooit worden. Hiervoor zijn de belangen te verschillend.
offtopic: drietalig (Duits)

ontopic:
Belgie verwacht er niet veel van...
als te zien is wat hier in nederland verdient is op de 4G licenties kan er misschien best wat meer verwact worden dan maar €680 miljoen.
Oh wacht foutje

[Reactie gewijzigd door 911GT2 op 6 februari 2019 14:10]

Omdat er verkiezingen aankomen in mei, daarna zullen er regeringen moeten zijn gevormd op zowel het federale niveau als in alle deelstaten (wat geen sinecure zal zijn), de nieuwe ministers zullen zich moeten hebben ingewerkt in de dossiers, en een standpunt hebben bepaald. Pas daarná kan er überhaupt begonnen worden met een nieuw overleg.
Tjah, voor een deel ook veroorzaakt omdat de samenstelling op de verschillende niveaus niet homogeen is. Dat heeft zijn positieve punten, maar kan dus ook voor problemen zorgen.
In dit dossier heet het dan een centenkwestie, maar het eigenlijke probleem zit in de versnippering van de bevoegdheden.
Je zit met federale bevoegdheden, en op regionaal niveau met bevoegdheden voor de gewesten en voor de gemeenschappen. (Is dus ook nog een verschil :P )
En dan krijg je van die zaken als buitenlandse handel bij de gewesten, maar buitenlandse zaken federaal.
In dit dossier, telecom federaal, maar de milieuwetgeving rond straalverbindingen gewestelijk.
Wie er nu in dit dossier dwars ligt en meer centjes wil zien, geen idee. Veel kans toe dat een gewest de opbrengst hoger inschatte, en met dit bedrag reeds rekening hield in een begroting.
Maar stel dat men die veilingen gewestelijk zou houden. Vlaanderen, dicht bevolkt, redelijk vlak en op zich een makkelijke bodem op kabels in te verwerken. Wallonië, dun bevolkt, met de meeste mensen langs rivierdalen, en een rotsachtige ondergrond. Brussel, dicht bevolkt, doch een populatie die verarmd is, veel hoogbouw, doch een zeer strenge regelgeving.
Waar gaat de telecomsector het meest (willen) geven voor een licentie?
Dit heet een centenkwestie net omdat men de politici hun handen niet willen verbranden aan de kloterij dat het Belgische politieke landschap is. Zoals je hebt aangestipt.
Maar ik hoor niemand bij de overheden lobbyen voor eenmaking van de overheden. (fed en gewestelijk), want men wil eerder versnippering (zie NVA)
Ik ben blij dat ik uit dat land nagenoeg gevlucht ben.
je bent dan nog wat beleidsniveau's vergeten:
district
gemeente
provincie
gewest
gemeenschap
nationaal
Benelux
Europees
Nu ja, in de praktijk hebben 4 uit die lijst weinig te beslissen. Districten, provincies, gemeenschap (in Vlaanderen althans) en Benelux stellen in de praktijk niet zo heel veel voor. Benelux nog het meest, maar dat is toch vrijwel altijd een positieve samenwerken, niet echt blokkeren (dat kan eigenlijk ook niet)
Tweetalig is het probleem niet, de onderlinge communicatie daarentegen... meertaligheid kan sowieso geen probleem zijn, want dan hadden wij in Nederland ook een probleem: https://nl.wikipedia.org/wiki/Talen_in_Nederland
... meertaligheid kan sowieso geen probleem zijn, want dan hadden wij in Nederland ook een probleem:
Ik heb echter wel de indruk dat Friezen, Zeeuwen, Limburgers en nog zo wat bij de overheden wel Nederlands begrijpen en zelfs kunnen spreken. Dat is in Belgie vaak wel anders.
kom hier maar wonen
Als jij een mooie sociale huurwoning voor me kan regelen in Vlaanderen (liefst Antwerpen, maar een andere stad is ook goed), dan graag :)
Het spijt me maar ik zie het verband niet zo goed. Je opmerking dat tweetaligheid geen probleem kan zijn duidt in mijn opinie op ontwetendheid, en heeft niets met de talen in nederland te maken. In nederland is er maar een officieele taal ( als ik fries even in het midden laat). In belgie zijn het er drie, waarbij een groot gedeelte franstaligen weigeren vlaams te
Spreken, of het simpelweg niet kunnen, totdat je ze uischeldt. Onderliggend aan de taligheid ligt een verdeeldheid in de belgische bevolking, men is xenofoob van zichzelf. En dat uit zich oa door de onwil om samen iets te beslissen. Tweetaligheid is niet de oorzaak, maar een gevolg

[Reactie gewijzigd door flossed op 7 februari 2019 08:18]

Kan je dat onderbouwen? Vele conflicten in België zijn door de geschiedenis heen toch wel ten minste een deel toe te schrijven aan taalverschillen. Als we allemaal 1 taal spraken, bestond de grens Vlaanderen/Wallonië niet eens.
ik woon hier en ervaar het dagelijks.
Fries, Limburgs en Nedersaksisch zijn naast het Nederlands de officiële talen in Nederland, dus 4 officiële, 1 meer dan in België. Een deel van de Friezen en Limburgers heeft toch wel wat moeite met Nederlands, maar goed, je hebt gelijk dat ze het in principe wel een beetje kunnen en dat dat in België iets anders is.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 7 februari 2019 17:57]

Dat je moet overleggen en dat je er vervolgens ook de optie is er niet uit te komen zegt veel over de bestuurders maar niet over het systeem. Praten en overleggen is echt heel normaal. Er samen uit komen ook. Er samen niet uitkomen is een gebrek aan wil.
Dat is met alles in België alles is hier duur betaald voor 99% zeveren en uiteindelijk afvragen en elkaar blamen dat het de ander zijn schuld is dat we achterop zitten en als het dan nog eens kan, afvoeren ook.
Ja, want dat gebeurt enkel in België... ;)
Shutdown, anyone?
M'ja betalen hier meer voor die onnozelaars dusja ;)-
Onbegrijpelijk die hele zever...
Langs de ene kant klaagt de politiek dat er meer innovatie moet zijn en dat de tarieven moeten zakken.
Maar als het erop aan komt dan blokkeren ze innovatie en veilen ze frequenties aan de hoogste bieder, wie gaat dat op het einde van de rit betalen? 8)7
Blokkeren ze innovatie? De overheid maakt toch juist spectrum vrij voor 5G en stelt de (technische) voorwaarden op waardoor de aanbieders zonder storing 5G diensten kunnen aanbieden? Dat doen ze niet gratis.
Als je een veiling aankondigt maar niet laat doorgaan dan blokkeer je toch dat het spectrum gebruikt wordt, neen?
De blokkade komt er niet door de veiling zelf, eerder door hoeveel er van het opgebrachte geld naar wie gaat... iets wat bijv. na verkoop van een geërfd huis ook kan gebeuren. Alleen wil men hier niet verkopen voor men akkoord is over de verdeelsleutel
Zelf heb ik nooit gesnapt dat een frequentie veilen zoveel geld kost. 8)7
Vraag en aanbod. De hoop is altijd dat er meer bieders zijn dan kavels. Dat drijft de prijs automatisch omhoog want iedereen wil de beste kavel hebben (ze zijn dan ook niet altijd gelijk). Heb je een slechte kavel of helemaal geen heb je een groot probleem. Heb je echter evenveel of meer kavels dan geïntereseerden dan ga je dus met een minimumprijs werken.
Okee? Zet in gedachten de veilingprijs eens op een schamele 1 Euro per MHz. Wat gaat er dan gebeuren denk je en wat is dan het eindresultaat?
idd snap eigenlijk nog steeds niet dat er dubbel-dubbel betaald moet worden door providers....eerst de frequenties....daarna bij de gemeentes leges betalen voor de antennes zo verdienen alle lagen van de overheden er aan en hoeven er bijzonder weinig voor te doen!
Men kan dan wel een simpele tweet de deur uit doen maar het echte probleem is natuurlijk gewoon het gezeur van de deelstaten in de algemene vorm. Of het nu over 5g gaat of elk ander onderwerp, iedereen misgunt elkaar. Philippe doet daar net zo hard aan mee om de andere weer de schuld te geven. Dit is gewoon de strop voor België keer op keer.

Op elk niveau zie je dit terug komen, of het nu lokaal bij bedrijven is waarbij medewerkers niet met elkaar kunnen opschieten en/of zelfs bedrijven niet met elkaar willen samenwerken.

Het is geen centenkwestie. Het is een gigantisch sociaal probleem. Dit zeg ik vanuit het perspectief waarbij ik eigenlijk bar weinig met België te maken heb maar er zelf ook af en toe last van heb. Ik voorzie ook niet dat dit binnenkort is opgelost of überhaupt ooit beter gaat worden.
Nederlands bij Nederland, Frans bij Frankrijk.
Ja, en Zwitsers bij Zwitserland? Wat een simplistische gedachtegang is dat toch... Als Vlaanderen ooit bij Nederland gaat, verhuis ik als de bliksem naar ergens diep in Wallonië en zet ik geen voet in Vlaanderen meer.

Laat de boel nu maar mooi zoals het is, ondanks de bakken kritiek van de onwetenden. Kakken op België is nu eenmaal de nationale sport in het noordelijke buurland, maar dat neem ik er graag bij zolang we maar netjes gescheiden kunnen blijven.
Ik ben het helemaal met je eens en ik kom nota bene uit je noordelijke buurland ;)
Ja bij Nederland zou ik ook NOOIT meer willen horen, ben juist blij dat ik daar weg ben, het land van de eindeloze betutteling en wereldkampioen in het bedenken van dingen die verboden zijn.
Bij Nederland? Ben je gek man? Wat voordeel zouden we daar uit halen?
Om te beginnen zou je er al twee van de grootste wereldhavens bijkrijgen. Dan zouden er 4 in Nederland alleen al geconcentreerd zitten. Dat geeft je echt wel wat meer slagkracht wanneer het op wereldhandel aankomt. Nederland zou echt niet meer te passeren vallen. Het aantal Nederlandssprekende in 1 land zou ook opkrikken tot zo'n 25 miljoen. Nog steeds geen cijfers als Frankrijk en Duitsland, maar toch niet slecht.
4 havens, je rekent ook luchthavens mee, neem ik aan? Of welke zeehavens naast Rotterdam en Antwerpen mis ik nog?

Overigens lijkt het mij een prima idee, Vlaanderen bij NL! Wallonië bij Frankrijk, Brussel van de EU, of anders Wallonië.
Ik weet niet hoe groot de haven van Amsterdam is, maar Zeebrugge is toch behoorlijk groot. Ik dacht zelfs groter dan Antwerpen omdat dat een echte zeehaven is.
"Het aantal Nederlandssprekende in 1 land zou ook opkrikken tot zo'n 25 miljoen. Nog steeds geen cijfers als Frankrijk en Duitsland, maar toch niet slecht."

Als je van 1 land uitgaat wel ja, maar als je het hele Koninkrijk der Nederlanden meeneemt en dán de Nederlandssprekenden in België meerekent, dan kom je op een hoger cijfer.
44 miljoen, om precies te zijn: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_taalgebied

:+

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 6 februari 2019 14:47]

Kijk, nog beter dan! Thx voor de correctie! :)
Alle kosten van overheid kunnen weg, overheid as a service, en we krijgen eindelijk normale aanbestedingen voor deftige wegen.

Meer overheid zorgt altijd voor minder output, meer discussie. Kijk maar naar onze 4 (ja effing 4) ministers van milieu die het allemaal vertikten om naar een conferentie te gaan over het milieu: http://www.standaard.be/cnt/dmf20181009_03822328

Het moment is gekomen om maar beter gewoon te stoppen met belasting te betalen, want het staat momenteel gelijk aan het in een bodemloze put gooien.
een gigantische haven toevoegen aan het land? extreme doorvoer van vracht naar het zuiden? hoofdstad van Europa?

Best wel veel te halen hoor bij onze vlaamse vrinden.
Die haven kunnen we gewoon opdoeken en alles naar Rotterdam doorvoeren. Dan kan de schelde weer terug een natuurgebied worden. Doorvoer is onmogelijk te verbeteren zonder een enorme structurele investering rond Antwerpen, Brussel en de aansluiting Antwerpen-Brussel-Rotterdam.

Daarnaast zijn er gigantische culturele en sociaal economische verschillen tussen Vlaanderen en Nederland. En ik woon er vrij dicht bij en werk er regelmatig, dus ik denk wel dat ik redelijk zicht heb op de verschillen tussen Nederland en België. Eerlijk gezegd denk ik dat de verschillen tussen Nederland en Duitsland kleiner zijn.
Brussel hoort niet bij Vlaanderen.
Even lastig doen.
Brussel ligt wel in Vlaanderen, maar behoort er niet toe. }>
Hmm kijk eens goed op de kaart Brussel ligt wel degelijk in vlaanderen dat is nu net een van de grote problemen van de walen die vinden dat brussel toch al franstalig is en maar bij walonie moet gevoegd worden.

http://www.educatief.diek...emeenschappen__talen.html

[Reactie gewijzigd door moske op 6 februari 2019 13:53]

Het gaat er niet om of Brussel in Vlaanderen ligt, maar wie het bestuurt. Vlaanderen bestuurt Brussel niet.

Er is een verschil tussen "ligt in" en "behoort bij"...

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 6 februari 2019 14:28]

BHG bestuurt zelf voor grondgebonden bevoegdheden.
Voor de persoonsgebonden bevoegdheden voor Nederlandstalige Brusselaars bestuurt Vlaanderen wel degelijk, via de VGC.
ja daarom is brussel een appart gewest met een apparte regering en de al de gevolgen die daar bij horen.
dus het hoort niet bij vlaanderen en niet bij walonie.

en hierdoor komt het dus dat er in belgie 7 regeringen zijn hoe absurd het ook is

vlaams
waals
duits
brussels
federaal
provinciaal
en natuurlijk gemeentelijk

[Reactie gewijzigd door moske op 11 februari 2019 10:40]

Lolwut? Brussel behoort niet tot Vlaanderen, ook al ligt het er misschien wel in. Maar "liggen in" is niet hetzelfde als "behoren tot".

Hier zie je ook duidelijk dat het een aparte regio is: https://en.wikipedia.org/...language_areas_of_Belgium
"The three regions are:

the Brussels-Capital Region (Brussels; French: Région de Bruxelles-Capitale, Dutch: Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
the Flemish Region (Flanders; Vlaams Gewest)
the Walloon Region (Wallonia, Région wallonne, Wallonische Region)"

"Additionally, there is a governor of Brussels-Capital, analogously to provinces."

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 6 februari 2019 14:34]

Vlaanderen is geen provincie.

België bestaat uit gemeenschappen en gewesten.
Voor gewestelijke materies (grondgebonden, bijv. een weg of bouwvergunning), zijn de gewesten bevoegd. Er zijn drie gewesten: Vlaanderen, Brussel, Wallonië.
Voor gemeenschapsmateries (persoonsgebonden, bijv. onderwijs of kinderopvang), zijn de gemeenschappen bevoegd: De Nederlandstalige gemeenschap, de Franstalige en de Duitstalige.

Op het grondgebied van Brussel voeren de Nederlandstalige en de Franstalige gemeenschap hun bevoegdheden uit.

[Reactie gewijzigd door Quilt op 6 februari 2019 14:56]

Ook niet overdrijven hé.
Wat maakt dit "extreem belangrijk"?
Anderen hebben het hier al beter uitgelegd dan ik. Maar sta me toe om Sh0t1991 te quoten.
Technische stagnatie loopt tegenwoordig hand in hand met economische stagnatie.
Kom kom...
"extreem belangrijk" is nog iets anders dan dat.

Dijkenbouw, mobiliteit, gezondheidszorg, onderwijs. DAT is extreem belangrijk.
Dat is volgens mij een logische denkfout. Het is niet omdat andere dingen ook belangrijk zijn dat een ander ding niet ook belangrijk kan zijn. Je hebt trouwens een goede economie nodig om bovenstaande dingen te verwezenlijken in deze wereld. Dit werkt natuurlijk langs beide kanten, goed onderwijs draagt zeker bij tot een goede economie bijvoorbeeld.

De denkfout die je volgens mij dus maakt is: Fallacy of relative privation.

Of struikel je enkel over het woordje extreem? Dat is een subjectieve interpretatie.

[Reactie gewijzigd door mendax op 6 februari 2019 17:51]

Ik struikel over “extreem”. Dat lijkt me wel duidelijk in mijn vorige antwoorden.
Cool, maar wat is nu eigenlijk de meerwaarde van deze discussie? Het enige wat je doet is de punten die ik aanhaal langs de kant schuiven.

Ik zal het wel mis hebben, maar je laatste reply oogt redelijk arrogant.
Geen idee wat het doel is.
Ik zeg enkel dat ik de extreme belangrijkheid niet inzie. Mag het?
Ik weet ook dat stilstaan achteruitgaan is, maar ik blijf erbij. Een uitstel van een klein jaar voor de implementatie van iets als 5G is geen extreem probleem.
en Duits bij... Duitsland?
En wat met Brussel?
En wat met de Duitstalige gemeenschap?
Brussel is autochtoon sowieso 90% Franstalig, die ben je liever kwijt dan rijk, en geef Eupen en Malmedy gewoon terug aan .DE, dat scheelt een pak kosten.
Malmedy is Franstalig hoor, 1 van 2 Franstalige gemeenten in de Oostkantons.
Edit: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Oostkantons

[Reactie gewijzigd door bandidoloco op 7 februari 2019 15:09]

Waals lijkt op Frans, maar is niet hetzelfde. En Vlaams verschilt ook hier en daar van het Nederlands, maar helemaal West-Vlaams. En wat wou je doen met het Duitstalige deel?

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 6 februari 2019 13:35]

En wat wou je doen met het Duitstalige deel?
Laten zoals het is. Gedogen. We koesteren Friesland en Limburg ook.
Daar zit ook een probleem. De meeste walen willen niet bij Frankrijk, ze hebben vlamingen nog liever dan fransen. net zoals die paar duitstaligen in belgie dacht ik ook niet naar duitsland willen. alles zit muurvast
Maar waarom zou het verdeeld moeten worden? In Friesland is Fries ook de algemeen gesproken taal, op Bonaire is Papiaments de algemeen gesproken taal... moet Nederland dan ook maar alles afstaan aan andere landen waar ze beter bij passen? En op Puerto Rico is Spaans de meest gesproken taal, moet de VS het dan maar afstaan aan Spanje?

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 6 februari 2019 13:36]

"Ze" is vrij veralgemeend, het is niet alsof er 200 jaar geleden referenda georganiseerd werden, dat zou een keiharde "remain" opgeleverd hebben.
Die tijd heeft nooit bestaan. Wallonië heeft Vlaanderen nooit in leven gehouden.

De bron:
"Volgens professor economische geschiedenis Juul Hannes is er zelfs nooit een omgekeerde steun geweest, t.t.z. van het zuiden van het land naar het noorden. Ook niet in de hoogdagen van de Waalse metallurgie. In de negentiende eeuw, tussen 1832 en 1912, betaalde een gemiddeld Vlaams gezin 16,7% meer 'personele' belasting en 25,4% meer erfenisrechten dan een Waals gezin. Wallonië was toen de derde rijkste regio van de wereld en Vlaanderen lag onder de armoedegrens."

TLDR: Vlaanderen was altijd een wingewest.

[Reactie gewijzigd door Quilt op 6 februari 2019 20:40]

Wallonië heeft Vlaanderen nooit onderhouden. Vlaamse kinderen uit arme gezinnen verhuisden op jonge leeftijd naar Wallonië om daar voor hongerlongen als het vuil van de straat behandeld te worden.
Doe misschien eens een boek open nu en dan.
En zo is het! België doet bepaalde dingen beter en bepaalde dingen slechter, en dat geldt ook voor Nederland. Sterker nog: dat geldt voor de meeste landen. De meeste landen doen wel iets beter of slechter dan je eigen land.
Zal wel iets te maken hebben met een herstructureringsplan bij Proximus, waar de overheid hoofdaandeelhouder in is :D
Bij de veiling van de 4G frequenties waren er 3 licenties beschikbaar en had de overheid gehoopt op 4 bieders. De 4e bieder is er toen op het laatste moment uit gestapt, waardoor de overige 3 providers (waaronder dus Proximus) de licentie aan de minimumprijs gekregen hebben (die wat mij betreft al hoog genoeg was, deze hele veilig is gewoon een extra belasting die de burgers uiteindelijk zullen mogen betalen).
Ik vermoed eerder dat de overheid nu zeker wil zijn dat er meer bieders zijn dan licenties (met een 4e speler waar al zo veel over gepraat is), zodat ze zeker de hoofdprijs kunnen binnenhalen...
Niks aan de hand hoor. Nu stapt Belgie gewoon in als de techniek een jaartje meer uit de kinderschoenen gegroeid is.

Meer consumenten hebben dan een telefoon met 5g mogelijkheden. De zendmast mogelijkheden zijn duidelijker. en in de tussentijd wordt de 4G capaciteit ook op sterkte gebracht.

En omdat de techniek wat volwassener is dan is de kans dat een nieuwe provider meebiedt ook wat groter. Dus wellicht ook opbrengst.

Je hebt gelukkig geen shutdown van 1 mannetje, nee in belgie zijn veel meer mensen daarvoor nodig. ;)
Ja maar om tot een oplossing te komen zit je ook met meerdere partijen die compromis maken ook nooit gezien hebben op de lagere school ...
Verzet van de deelstaten is wettelijk correct. Dit valt toch onder artikel 35 vd grondwet?
Is tevens een grondgebonden bevoegdheid. Regio's zijn bevoegd.

Gezien de lolletjes die BHG (normen) en Schaarbeek (antennetaks) uithalen, snap ik ook dat de solidariteit zoek is.
Typisch weer een groot voordeel van de Belgische Staat te verdelen in die gewesten en gemeenschappen... Te belachelijk voor woorden... 4 ministers die moeten overeenkomen over zoiets (net zoals bv. klimaat) terwijl het gewoon van nationaal en zelfs internationaal belang is.
Indien artikel 35 correct ingevuld zou worden zoals de grondwet het voorziet, zouden de regio's gewoon hun ding kunnen doen.
Klinkt als typisch België dat wederom zijn infrastructuur niet op orde krijgt:
-de kwaliteit van de wegen is erbarmelijk
-de stroomvoorziening is op verschillende plekken niet gegarandeerd
-het treinverkeer loopt alles behalve soepel met een aanzienlijk lagere stiptheid dan bijv in NL
-WIFI in de trein/bus is nooit van de grond geraakt en plannen zijn relatief recent afgeschaft "omdat toch iedereen draadloos internet op de telefoon heeft".
-internet dichtheid en snelheid heeft jaren achtergelopen op onze noorderburen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee