Dutch Filmworks krijgt toestemming gegevens uploaders vijf jaar te bewaren

De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens heeft filmdistributeur Dutch Filmworks toestemming gegeven om privégegevens van torrentgebruikers te verzamelen en voor maximaal vijf jaar op te slaan.

Die vijf jaar valt samen met de termijn waarbinnen een bedrijf een schadevergoeding mag vorderen. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat de filmdistributeur goede waarborgen heeft ingebouwd voor de gegevensverwerking en acceptabele bewaartermijnen hanteert, blijkt uit het besluit.

DFW heeft in oktober al een proef gedaan met het verzamelen van ip-adressen van uploaders. De distributeur zoekt torrents op van films waarop het auteursrecht heeft en bekijkt welke mensen die film online uitwisselen. Vervolgens wil DFW bij providers de naw-gegevens van die klanten opvragen en ze een schikkingsvoorstel sturen, waarna ze moeten betalen of voor een rechter moeten verschijnen. Sinds april 2014 geldt in Nederland een downloadverbod voor auteursrechtelijk beschermde content.

Brein en DFW zullen afstemmen welke torrents ze in de gaten houden, om te voorkomen dat uploaders dubbel een schikkingsvoorstel krijgen. Brein let vooral op mensen die als eerste een film uploaden en vervolgens blijven seeden, terwijl DFW alle torrentgebruikers die films van het bedrijf uitwisselen wil achterhalen.

Als DFW ip-adressen heeft verzameld, geeft het bedrijf zichzelf drie maanden om een verzoek naar de provider voor naw-gegevens te sturen. Gebeurt dat niet, dan vernietigt de distributeur de gegevens. Als DFW de provider om gegevens verzoekt, is de bewaartermijn vijf jaar. Volgens DFW is dat nodig, omdat providers de naw-gegevens niet zomaar geven en de distributeur dus een gerechtelijke procedure moet starten. DFW schat in dat het lang kan duren.

Het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens is definitief, maar er is een mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Dat moet binnen zes weken. AP heeft het besluit in de Staatscourant gepubliceerd en een uitleg op de eigen site gezet. DFW heeft een protocol voor de verwerking van persoonsgegevens gepubliceerd.

Wat vind je van dit artikel?

Geef je mening in het Geachte Redactie-forum.

Door Arnoud Wokke

Redacteur

07-12-2017 • 14:41

670 Linkedin

Reacties (670)

Wijzig sortering
IANAL, maar ik vraag me af of dit niet op gespannen voet staat met de aankomende GDPR.

Hierin staan onder meer opgenomen:
-Expliciete consent voor het bewaren van persoonlijke gegevens (waaronder IP-adressen)
-"Recht om vergeten te worden"

In het geval van DFW lijkt me dat a) ze geen consent hebben gevraagd aan de uploaders om hun persoonlijke gegevens op te slaan en te bewerken en b) lijkt het me sterk dat DFW akkoord gaat met het wissen van gegevens van uploaders, als dat gevraagd wordt.

https://www.eugdpr.org/
Dat staat niet op gespannen voet met de aankomende GDPR of met de huidige wetgeving.

Dit nieuwsbericht gaat over het toestemmingsbesluit obv artikel 31(1)(b) en 31(1)(c) van de Wet bescherming persoonsgegevens.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2017-07-01

Daar staat dus inderdaad dat als men wil verzamelen zonder te melden (dus in het stiekum, wat dan volgens een ander artikel in die wet niet mag), de AP ze daar toestemming voor kan geven en dan mag het gewoon.

Als er een recht van een ander in het geding is, zoals bijvoorbeeld het fundamentele recht op (intellectueel) eigendom, dan geldt er een uitzondering voor een hoop van de huidig geldende regels rondom gegevensbescherming, ook op Europees niveau. Zie artikelen 13(1)(g) en 20 van de Richtlijn Gegevensbescherming.
http://eur-lex.europa.eu/...=CELEX:31995L0046&from=en

Nu komt er inderdaad een GDPR waar de standaardregels strenger worden. Maar die uitzondering van hierboven zit er ook nog in. Sterker nog. Vergelijk artikel 23 GDPR even met die andere artikelen. Ze hebben naast alleen "rechten van anderen" te noemen, er nu zelfs een extra letter bij gezet om het nog duidelijker te maken: "civielrechtelijke vorderingen". (artikel 23(1)(i) en 23(1)(j).
http://eur-lex.europa.eu/...TXT/?uri=CELEX:32016R0679

[Reactie gewijzigd door MoresM op 7 december 2017 17:45]

Volgens mij mag je ook nog persoonsgegevens bewaren, mits je daar een valide reden voor hebt. Bijv omdat je het nodig hebt om de dienst aan die persoon te leveren (wat niet het geval is bij dfw, maar als voorbeeld.)

Bij GDPR moet je als organisatie wel alle persoonsgegevens kunnen overdragen, als iemand dat vraagt.

Ben benieuwd of dat voor DFW ook geldt als jij en ik bij hun aankloppen met: “Mag ik alle gegevens inzien die je van mij hebt opgeslagen?” :?
Artikel 23 GDPR, wat ik hierboven noem kan, onder dit soort omstandigheden, het hele hoofdstuk 'Rechten van de betrokkene' inperken (art 12-22), dus ook het recht op inzage van artikel 15. Zelfs de plicht van de verwerkingsverantwoordelijke om een inbreuk te melden waarbij de gegevens van betrokkenen een hoog risico kunnen lopen (art 34), kan omwille van een civielrechtelijke vordering opzij worden geschoven. Zelfs een deel van de basisbeginselen uit artikel 5 kan worden weggeschreven.
Begrijp ik het goed dat ze beide alleen richten op torrent en Brein zich gaat richten op uploaders en seeders en dat DFW zich gaat richten op downloaders.
BREIN verzamelt al een tijdje IP-adressen, maar concentreert zich naar eigen zeggen inderdaad op de grootschalige verspreiders om als het ware de oorzaak aan te pakken ipv de symptomen. DFW gooit het net wijd uit en lijkt daarmee vooral een afschrikeffect te willen creeëren.

Allebei gebruiken ze Duitse "onderzoeksbedrijven" die al jarenlang 24/7 torrents monitoren met gemodde clients. (Hoewel ik me altijd graag inbeeld dat Tim Kuik alle IP-addressen in z'n uTorrent peer-lijst overtypt in Notepad.)

[Reactie gewijzigd door MoresM op 8 december 2017 01:02]

Lol @ Tim Kuik :+

Zou trouwens een bak zijn .. klop je aan bij DFW "hoi wat heb je allemaal van mij?" -krijgt heel dossier met downloadgeschiedenis te zien- .. "oeps, okay, en klik nu op delete" .. -klik- .. "tof! Heej de mazzel" :)
Doen, maar dan vooral aankloppen bij het ministerie van veiligheid en justitie voor je verzoek, die hebben deze elkaar helpende partijen (brein, sena, dfw) in de vorm van interne relaties (!) of (!) dezelfde person(en) (!) als die bij ACM (!) aangewezen als verantwoordelijke partij om deze tak van sport in de markt uit te voeren.

En de grootste grap is nog dat het geld is VAN de consument als accijns, btw, leges, opgeld, licenties dat binnen afzienbare tijd (maanden) met een kleine overhead (zeg > 97.5% uit te keren) NAAR de rechthebbende partijen zou moeten gaan. Elke flippo in de diverse besturen kan meerdere salarissen inkoppen, vraagt zijn linkerhand tegen kosten wat zijn rechterhand in een comissievergadering zou kunnen onderzoeken. Volledig wegautomatiseren al die clubs! Inclusief Tim Kuik: laat dat lekker aan de officier van justite na het doen van een aangifte...
Wettelijke grond en zelfs bedrijfsbelang staan er ook in. Dit bij een AP toetsen is altijd slim, anders zou je achteraf weer aangeklaagd kunnen worden. Recht om vergeten te worden is natuurlijk ook niet van toepassing als ze een procedure tegen jou hebben lopen, net als de bedrijfsadministratie waar je in moet blijven staan. Als zij alleen een IP adres hebben wordt dat verzoek ook lastig. AP zegt dat er een geldige verwerkingsgrond is, dat zal met de GDPR niet anders zijn, DFW is direct belanghebbende.

Heel ander verhaal worden die kredietscore firma's die heimelijk van 10 miljoen Nederlanders een kredietwaardigheid beoordeling bepalen. Die zijn geen directe belanghebbende en hebben veel en veel meer persoonsgegevens dan alleen een IP adres...
En net zoals de belastingdienst, die gebruikt IMHO dezelfde argumenten, echter mogen ze nog eens geen bijvangst laat staan voor langere dan een paar maanden opslaan noch gebruken..

Een potje golfen of een goede massage doen altijd wonderen! Opletten heren ambtenaren van de belastingdienst, dat kunt U beter ! Als oefening daag ik jullie uit om een organogram, peroonsrelaties, zakelijke relaties en geldstromen van al deze clubjes in kaart te brengen, inclusief wettelijke financiele kaders. The soap continues!
Een ip adress dat je van je ISP krijgt is toch dynamisch? Het kan toch zijn dat mijn modem vandaag een ander ip heeft dan vijf jaar geleden? Stel dat Dutch Filmworks vier jaar lang ip's verzameld en bewaard om dan een proces te beginnen, hoe weten ze dan zeker van wie al die ip's waren op het moment van de mogelijke inbreuk?

[Reactie gewijzigd door Kefke op 7 december 2017 17:38]

Datmaakt toch niet uit.
Een provider weet ook wat jij op 3 januari 2014 voor ip had .
In de handen van de Internet provider wordt de koppeling van een dynamisch IP-adres aan een bepaalde klant gezien als een verkeersgegeven (zie artikel 1.1 en 11.1b Telecommunicatiewet). Artikel 11.5(1) tot 11.5(2) Telecommunicatiewet stelt dat verkeersgegevens moeten worden verwijderd of geanonimiseerd zodra ze niet meer nodig zijn voor het overbrengen van de communicatie of facturering.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009950/2017-07-01#Hoofdstuk11

Dit is verder niet gedefinieerd, het lijkt er dus op dat Internet providers in NL momenteel zelf een beetje mogen bepalen hoe lang die verkeersgegevens nodig zijn.

Je zou natuurlijk zelfs al kunnen beargumenteren dat opslag van de historie van dynamisch IP-adres <--> klanten koppeling geen nut meer heeft voor het "overbrengen van de communicatie" zodra er een ander dynamisch IP aan de klant wordt toegewezen. Daarnaast betalen we nagenoeg allemaal flat-rate internet dus voor facturering zijn die gegevens ook niet nodig.

Maargoed, hier zijn dus geen duidelijke regels/richtlijnen voor in NL, theoretisch gezien zou de Internet provider de verkeersgegevens erg lang kunnen bewaren totdat een rechter of een wet definieert wanneer verkeersgegevens geen nut meer hebben voor het overbrengen van de communicatie.


Ter vergelijk: in Duitsland mogen ze de koppeling dynamisch IP <--> klant slechts 7 dagen bewaren na toewijzing van een ander dynamisch IP. De handhavingspraktijken in Duitsland zijn hier ook op ingericht.

[Reactie gewijzigd door MoresM op 8 december 2017 10:07]

Zou dat betekenen dat het vanaf mei, met inwerkingtreding van de GDPR kan eisen dat na elke maand (na de facturering en de betaling ervan) je IP-gegevens verwijderd worden? Je hebt dan als consument immers het recht om al jou gegevens te laten verwijderen. Dan krijg je een kat-en-muisspel met de toko's als DFW en Brein wie het eerste om de gegevens vraagt.
GDPR spreekt over persoonsgegevens, Telecommunicatiewet over verkeersgegevens. (Zie mijn reactie onder TDMC hierboven mbt uitzonderingen GDPR)

In de handen van een willekeurige website (of bijv. BREIN) zijn jouw IP-gegevens slechts een persoonsgegeven. In de handen van de dienst die jou toegang verschaft tot communicatienetwerken (bijv Ziggo), is jouw IP-adres naast een persoonsgegeven ook een verkeersgegeven.

In de Telecommunicatiewet staat dus over verkeersgegevens het volgende:

Niet nodig voor de factuur of voor technische redenen ivm het maken van een internetverbinding? ---> verwijderen/anonimiseren.

Hoewel er in Nederland geen uitspraak over is gedaan spreekt het vrijwel voor zich dat wanneer je een vast bedrag per maand betaalt voor je internet, je gebruikte IP-adres niet van belang is voor de facturering. Wanneer je provider je factuur opstelt op basis van de hoeveelheid data die is verbruikt is dat anders.

Dat betekent dus dat historie van koppeling dynamische IP-addressen <---> klanten slechts kan worden bewaard op de grond dat het noodzakelijk is voor het overbrengen van de communicatie.

Onder lid 5 van artikel 11.5 Tw wordt wel nog "verkeersbeheer, behandeling van verzoeken om inlichtingen van klanten, opsporing van fraude" genoemd. Maar het is dus een beetje vaag.

[Reactie gewijzigd door MoresM op 8 december 2017 10:27]

Erger nog, je kunt jezelf niet vrijwaren dat je het niet was aangezien deze interproviders deze gegevens niet dienen en niet mogen bewaren voor 5 jaar. Aangezien de gegevens bij DFW niet notarieel per drager bij binnenkomst van de bron ten dien tijde zijn geannotteerd is iedereen behalve de DFW de sjaak. Als tenminste DFW onomstotelijk kan aantonen dat transaktie X ten tijde 4 jaar 3 maanden en 17 dagen geleden onomstotelijk door jou persoonlijk onder jouw juridisch gezag op die lokatie zijn uitgevoerd.

Technisch, praktisch, juridisch allemaal voor alle partijen ondoenlijk. Als grote blaaskapel wint echter diegene met de grootste rij advocaten op de bank, de grootste koperfanfare en de diepste portemonnee het van de eenvoudige consument. Spinoff zijn alle posters van dit concert de komende tijd via advertorials op tweakers te bewonderen...
Meestal niet eigenlijk.
Nogal onhandig lijkt me als je een ftp server wil hosten of zo, moet je elke dag je IP adres naar de buitenwereld updaten alleen zodat ze je kunnen blijven vinden.
Het gebeurt wel, maar meestal is het gewoon een static IP.
Hoewel de interval tussen de wisselingen van dynamische IP-adressen een beetje willekeurig is, krijgt de consument in NL officieel bijna altijd een dynamisch IP.

Wil je servers opzetten of heb je een statisch IP voor je bedrijf nodig dan moet je dat meestal aanvragen.

Mbt het bovenstaande:

Als je contracteert voor een specifiek IP-adres maakt dat adres deel uit van je contract. Dat betekent dat jouw IP-adres opgeslagen moet worden zolang je contract loopt, omdat het nodig is voor het "overbrengen voor de communicatie". In tegenstelling tot dynamische IP adressen hebben dynamische bij de provider dus geen houdbaarheidsdatum tenzij je van provider wisselt.
Vanaf januari bewaren ze ook al je data. zit daar copyrighted materiaal tussen, dan ga je aan de hoogste boom en zul je betalen. Wat DFW betreft. :/
We kunnen wel allemaal achter een VPN duiken, maar is het dat wel waard ? Welke DFW producties zijn dusdanig goed dat je ze perse zou willen zien ? Ik denk dat die op één hand te tellen zijn; misschien nog wel minder.

In mijn beleving biedt DFW niets aan waarvoor ik het risico zou willen nemen om tegen de lamp te lopen. Niet mét VPN en ook niet zonder...
Wat zijn de risico's met een VPN? Wat mij betreft zou dit een goede oplossing zijn omdat niet alle series op Netflix beschikbaar zijn en ik zo nu en dan nog wel een film download.
Veel providers die VPN's aanbieden garanderen dat ze geen gegevens bewaren. Als ze die belofte echt nakomen dan kan je gewoon doorgaan met downloaden als je een VPN gebruikt.
Tja, ik weet niet wat een virtual server op meerdere lokaties in verweggistan kost ? Voor de sport zou je daar 4.9 sekonde van heepie en heepie kunnen neerzetten als download. Als iedere tweaker meedoet hebben we zo de schijven van dfw vol ;)
Maar serieus: met al deze akties zijn de consumenten en de artiesten de sjaak. De advocaten en mooipraters vullen hun zakken. Is dat nou echt wat de regering wil ?
DFW doet nauwelijks aan producties. Ze doen voornamelijk aan distributierechten van (buitenlandse) films in Nederlands. Ze zijn een van de oorzaken van de schrale content in de Nederlandse Netflix.
Dit is al vele malen genoemd, maar DFW biedt niet alleen eigen films aan. Ze hebben ook distributierechten op veel films uit het buitenland, waaronder films uit de VS.

Bron: https://pro-labs.imdb.com/company/co0024325

[Reactie gewijzigd door Weltschmerz op 8 december 2017 08:07]

vijf jaar. Volgens DFW is dat nodig, omdat providers de naw-gegevens niet zomaar geven en de distributeur dus een gerechtelijke procedure moet starten. DFW schat in dat het lang kan duren.
Hoeveel binnenlandse gerechtelijke procedures voor iets simpels, zoals NAW gegevens, hebben daadwerkelijk 5 jaar geduurd? Dat maximum kon waarschijnlijk met gemak 3 jaar korter. :X
Een bodemprocedure met hoger beroep kan die termijn van 2 jaar overschrijden. Ik denk dat hun angst vooral was dat als ze 1 of 2 jaar zetten, providers de procedures gaan traineren totdat die bewaartermijn gehaald werd. Daarna zou DFW haar procesbelang kwijt zijn geraakt.
Lopende procedures hebben bijna altijd een opschortende werking op de bewaartermijn op voor de zaak relevante gegevens. Indien niet automatisch dan wel omdat een van de partijen dat gedurende de procedure eist en de rechter dat vanzelfsprekend toe zal wijzen.

Die 5 jaar lijkt me meer te maken te hebben met de maximale 5 jaar die ze hebben om schadevergoeding te vorderen. Als DFW die mogelijkheid open wil houden moeten ze natuurlijk wel het bijbehorende bewijsmateriaal ook 5 jaar kunnen bewaren.
En het geeft ze de mogelijkheid dossiers aan te leggen van gepakte torrentgebruikers met een detailhistorie tot 5 jaar terug. Dat is handig om te hebben als ze in herhaling mochten vervallen.
Hoe lang moet de provider de IP/Klant gegevens bewaren. Volgens mij is dat toch ook maar 6 maanden.
Dus waarom mag DFW dan 5 jaar!?
De daadwerkelijke reden is waarschijnlijk dat ze hopen binnen 5 jaar een wet te kunnen doorvoeren waardoor iedereen op die lijst strafbaar is met terugwerkende kracht.
Het is al strafbaar, of je het daar nu mee eens bent of niet. Dat ten eerste.

Daarnaast kan je in het strafrecht zaken niet met terugwerkende kracht strafbaar stellen in Nederland vanwege het legaliteitsbeginsel.
Wat ik mij afvraag is als je nou niet akkoord gaat met de schikking en het komt voor de rechter, hoe kan DFW of het brein nou 100% onomstotelijk aantonen dat JIJ(persoon niet IP adress) inbreuk hebt gemaakt op hun ip.

SWS hoe tonen ze aan dat het "bewijsmateriaal" onvervalst/onaangepast is? het maken van een logfile waarin staat dat ip adres x deel uit maakte van swarm Y en een x aantal bytes van intellectueel eigendom heeft verstuurd. lijkt me vrij eenvoudig. Hoe tonen zij aan dat die informatie klopt/juist is?
Dat is nog onduidelijk. DFW heeft aangegeven uit te gaan van een verschuiving van de bewijslast. Dat houdt dus in dat als DFW aantoont met behulp van de ISP dat jouw IP-adres heeft getorrent, jij dan moet bewijzen dat jij dat niet kan zijn geweest. Bijvoorbeeld omdat je niet thuis was. Het is nog maar afwachten wat er bij de rechter gaat gebeuren.

Wel kunnen we het een beetje vergelijken met andere EU landen. Daar zie je dat ze een oplossing hebben gevonden:

In Duitsland wordt iets dergelijks gehanteerd. Daar moet je als aangesprokene aannemelijk maken dat iemand anders piraatje speelde op jouw internetverbinding (bijv. je kind of een hacker) en dat aannemelijk maken is kennelijk in de praktijk helemaal geen moeilijke taak. Dan ben je niet meer verantwoordelijk voor de kosten, maar slechts voor het zorgen dat er niet meer wordt getorrent op jouw verbinding. (Je wordt dan verwacht te Stören, oftewel een stokje te steken voor de torrentactiviteiten op jouw netwerk.)

De accuraatheid van het bewijsmateriaal wordt in Duitsland meestal geverifieerd door onderzoek van de gebruikte monitorsoftware zoals 'GLADII' door bijv. een patentenbureau.

In Frankrijk is jouw hele aansprakelijkheid gebaseerd op het feit dat JIJ als internetafnemer moet zorgen dat jouw verbinding niet wordt gebruikt voor torrents. Als dat dan toch gebeurt en jij was niet de schuldige, kan het zijn dat je een boete krijgt omdat je je internetverbinding niet goed hebt beveiligd, of bijv. omdat je je kinderen niet hebt verteld dat ze niet mogen downloaden.

In Frankrijk wordt zover ik weet altijd dezelfde Franse onderzoeksdienst + software gebruikt, dus daar is het aantonen van de werking hiervan niet echt een terugkomend iets, tenzij de software geupdate wordt.

[Reactie gewijzigd door MoresM op 8 december 2017 10:04]

Ze zullen er wel een notaris op zetten of zo. Anyway, dat zal bij de eerste rechtszaak getest gaan worden.
Wordt lastig... maar angst leidt tot schikking.
iemand een lijst met alles waar dfw met hun handjes in gaatjes aan het rondroeren is?
Dus vrij veel ruk films.
Ze zeuren dat ze inkomsten mislopen vanwege uploaders.
Maar dit zijn grotendeels vrij slechte films.
Films waar het gros van het publiek niet voor zou betalen.

Dus ze hebben een punt maar ze overdrijven flink.
Zou toch nog eens verder kijken en filteren op release jaar bijvoorbeeld. http://www.boxofficenl.ne....asp?page=release&id=2017

O.a:
Pirate of the Caribbean, Fate of the Furious, Dunkirk, FFifty Shades Darker, Guardians of the Galaxy Vol 2, Thor: Ragnarok, Kong: Skull Island, Spider-Man Homecoming, Kingsman The Golden Circle, Wonderwoman en nog een hele beste lijst meer. Hier zitten echt wel een goeie hoeveelheid triple A films tussen.
Het gaat om de Dutch FilmWorks films en daar vallen de door jouw genoemde titels niet onder.
Zoals inmiddels hier en daar gezegd is hun catalogus qua omvang toch aardig groot door de distributierechten die ze in handen hebben. Dat Boxoffice linkje is verre van compleet. Misschien dat ik het nog weet te vinden maar zag ergens ongeveer 2500 titels.

Zie hier Leon: the professional, The Fifth Element, Shawshank Redemption en ongeveer 850 stuks meer:
https://pro-labs.imdb.com/company/co0024325

Je zou maar ff zin hebben in zo'n filmpje :o

[Reactie gewijzigd door croiky op 8 december 2017 12:09]

Een paar goede, niet overdrijven.

Maar als je er een download en ze weten een zaak hard te maken tegen je voor de rechter, wat moeten ze dan eisen? 10 euro gemiste inkomsten?

Ik zie het in redelijkheid nog niet gebeuren.
Zou toch nog eens verder kijken en filteren op release jaar bijvoorbeeld. http://www.boxofficenl.ne....asp?page=release&id=2017

O.a:
Pirate of the Caribbean, Fate of the Furious, Dunkirk, FFifty Shades Darker, Guardians of the Galaxy Vol 2, Thor: Ragnarok, Kong: Skull Island, Spider-Man Homecoming, Kingsman The Golden Circle, Wonderwoman en nog een hele beste lijst meer. Hier zitten echt wel een goeie hoeveelheid triple A films tussen.
Je linkt nu naar alle in 2017 in Nederland uitgegeven films van alle distributeurs. Aan het eind van de lijst zie je dat de distributeurs van bijv. de top 10 UPI, Disney (WDS), Fox en Warner Bros (WB) zijn. De eerste van DFW kom je pas op nr. 19 tegen (The Hitman's Bodyguard).
Er zijn maar weinig films waat het gros van het publiek interesse in heeft. Wat is daar dus je punt? Niemand kan met zekerheid zeggen of ze al dan niet inkomsten mislopen. Maar wat we wel met zekerheid kunnen zeggen is dat uploaders in NL hun rechten schenden. Mogen zij dan niet meer opkomen voor hun rechten?
Hun beweren dat ze jaarlijks tientallen miljoenen mislopen vanwege het illegaal downloaden.
bron: https://www.rtlnieuws.nl/...t-op-illegale-downloaders

Natuurlijk is het onmogelijk om dit met zekerheid te zeggen, maar hun beweren het en als ik hun aanbod zo zie dan betwijfel ik het, aangezien het een vrij slecht aanbod is.
Los van het verschrikkelijke misbruik van het woordje 'hun' (bezittelijk), in plaats van zij (persoonlijk), heb je een redelijk punt.
Het liegen of opzettelijk verdraaien van de werkelijkheid voor winst-maximalisatie is een uitwas van het Intellectueel-eigendomsrecht die met de dag meer naar het onwenselijke riekt. toch heeft Blokker een punt. Downloaden mag niet meer, en hoezeer dat ook niet klopt, aangezien we nog steeds een toeslag betalen op media-dragers. vind ik dat we Eerst de wet moeten aanpassen, en dan pas moeten gaan downloaden (of niet als het IP-recht eerlijker gemaakt wordt).

persoonlijk zou ik kiezen voor: korter-durende periodes van 'alleen recht' daarna langere periodes van fair-pay (een vaste vergoeding voor iedereen die maar betaald, of dat nu RTL is of netflix. en daarna gratis privé gebruik maar wel kosten voor commercieel gebruik. die periodes kunnen per soort verschillen,
Tuurlijk mogen ze hun recht verdedigen, maar als ze zeggen dat ze geld mis te lopen is de grootste onzin. Hier een verstopt Europees onderzoek.
Dan is het waarschijnlijker dat ze hierin investeren om kennis op te doen om vervolgens die kennis uit te baten middels consultancyklussen voor andere partijen...
Of ze overschatten hun films.
Misschien denken ze dat Soof zo goed was dat elke Nederlander hem had gezien als er geen illegale kringen bestonden.
Logan Lucky staat er ook tussen, niet verkeerd.
Je zal maar een boete krijgen voor Ushi Must Marry.. je zou geld toe moeten krijgen dat iemand hem uberhaubt gezien heeft ;)
Je zal maar een boete krijgen voor Ushi Must Marry.
Het gaat over UPloaden en dat is bij deze film wel degelijk een boete waard.
Ook voor de makers trouwens.
Is het niet ook zo dat zij mogen optreden namens grote Amerikaanse distributeurs zoals Universal?
Is het niet ook zo dat zij mogen optreden namens grote Amerikaanse distributeurs zoals Universal?
Nee, Universal is in principe hun concurrent, vertegenwoordigd in Nederland door United International Pictures (UIP).
Wow... ik ben een actief film verzamelaar en ik ken 4 van de films in die lijst... wat is dat voor puinzooi die ze verdedigen ?
Als ik de lijst van films zo zie dan denk ik dat ze hun geld beter kunnen spenderen aan betere kwaliteit films dan die B-Movie's die ze nu hebben.
Heb toch het gevoel dat torrents wel 'passé' zijn ondertussen. Er zijn behoorlijk wat goeie alternatieven. En nee, dat is verre van zaligmakend en als je álles wil zien betaal je je een ongeluk, maar films kijken is simpelweg geen fundamenteel récht wat je hebt. Althans, niet gratis. Als je problemen hebt met wachten tot een film op dvd/bluray beschikbaar is, kun je 'm ófwel digitaal vast al wel huren vóór die tijd, of je kijkt 'm in de bios - anders heb je simpelweg *pech*. Of je wacht op de release op TV. Kan natuurlijk ook nog.

Downloaden omdat je het dan gratis kan zien is tamelijk sneu. En nee, er zijn géén geldige smoezen om te downloaden ("ik ben bang van bioscopen", "maar iederéén doet het", "je moet bijblijven", "deze staat over 4 maanden pas op Netflix en ik moet 'm NU zien").
Wil je mij een legaal alternatief geven waarbij ik alle films die je in die popcorn time screenshot ziet kunt kijken?
Abonnement nemen op:
 • HBO
 • Netflix (i.c.m. VPN's i.v.m. regio-locks)
 • Pathé Thuis
 • Videoland
 • Amazon Prime
 • Film 1
 • Disney
/ sarcasm

Mensen die altijd zeggen dat het allemaal volstrekt legaal zien, zijn zelf de moraalridders die doen alsof ze nog nooit een film hebben gedownload. Of in t verleden nooit muziek hebben gedownload.
Wil je echt kunnen zien wat je wilt zien, heb je een abbo nodig op bovenstaande diensten.

Plus zaken die er niet te zien zijn, op Blu-Ray kopen wat je alweer 20 euro kost.
Daar is een heel mooie campagne "Kijk niet zo Moeilijk" voor opgezet. Helaas is de website www.film.nl wel moeilijk. Alles is hier als een vergaarbak bij elkaar gekwakt. Wil je een film kijken dan krijg je de optie om hem te kopen, te streamen of een ticket voor de bioscoop te kopen. Leuk initiatief maar werkt voor de gemiddelde klant totaal niet. Wat dat betreft weet de industrie totaal niet wat klantvriendelijkheid inhoudt.

Er wordt altijd maar geschermd met geld mislopen etc. Maar het ligt gewoon aan hun distributiesysteem dat zo versplinterd is als wat. We hebben teveel verschillende streamingdiensten. Je moet voor alles maar een abonnement afsluiten. Als ze nu eens de koppen bij elkaar gaan steken en een gezamenlijke streamingdienst opzetten met een goede verdeelsleutel per film/maatschappij. Dat zou al een heel stuk klantvriendelijker zijn. Maar dat zal helaas wel nooit gaan gebeuren.
Leuk initiatief maar werkt voor de gemiddelde klant totaal niet.
het systeem werkt ook niet goed. als ik bijvoorbeeld "supernatural" zoek dan krijg ik season 7(ze zijn nu bij 13) dus dat is 6 jaar geleden...
Verder is een van de links ook nog niet meer in assortiment(prijzen kloppen ook niet).
Net even een serie opgezocht van netflix "dynasty" bijvoorbeeld. Staat wel in hun lijst maar zodra ik hem klik krijg ik een 404 pagina.
Ik vind het ook jammer dat het geen opensource project is ofzo. Dan zouden we teminste nog kunnen proberen om het geupdate te houden.
Het kost heel veel geld + verschillende abonnementen is gewoon irritant. Naar mijn mening heeft dit alles 2 kanten (even over downloaden, in plaats van uploaden: het mag niet, de makers hebben geen inkomsten maar aan de andere kant: meer films kijken (digitaal) is voor veel abonnementen betalen, dvd's en blurays zijn duur (niet altijd), €10-15 uitgeven voor een film die je maar 1 keer ziet vind ik te veel geld.

Er zijn nou eenmaal veel mensen die weinig geld hebben (helaas zoals ik) en hoe moet ik al die abonnementen betalen om alles wat ik wil zien te kunnen zien? Ik heb Netflix, maar die alles is daarop te zien. Disney gaat zijn films van Netlfix verplaatsen naar zijn eigen streamingsdienst. Als je Netlfix wil gebruiken en Disney films wilt blijven zien: al 2 abonnementen. Die organisaties zoals Brein lopen maar te ''zeiken'' dat het niet mag. En dat snap ik, maar als mensen niet zo heel veel geld hebben kunnen ze geen dvd's kopen dus gaan ze downloaden. Als die mensen zouden stoppen met downloaden, dan maken ze nog geen winst. Alles is en word te duur. Als je nou lekker rijk ben kan je (alle) films kopen die je wilt, maar niet iedereen is rijk.

Er moet een oplossing komen, waarbij bijvoorbeeld er 1 hooguit 2 of misschien 3 streamings diensten zijn met al het aanbod voor niet niet al te hoge prijs. Om abonnementen onder Netflix (samenwerkingen) waarbij je als je films van Disney wilt kijken een paar euro per maand betaald of iets dergelijks. Ze zeuren, maar de prijzen blijven hoog. Als iemand het niet met mij eens is prima, mocht je reageren erop: oke maar hou het cool =D
Een oplossing zou zijn dat we kappen met de streaming-diensten als menu's, en deze a la carte aanbieden. Dus betalen, in centen, voor wat je kijkt. De nieuwe Transformers film op release kijken? 3 euro. Is hij uit de bios? 1,50. Is hij meer dan een jaar oud? 80 cent.
En je houdt ze als je ze koopt. Moet je eens kijken hoeveel ze gaan verdienen met zulke praktijken. Voor die prijzen koopt iedereen zich gek. Zo heb je op Steam veel mensen met een spellenbibliotheek van 500+ games. Dit is alleen omdat het makkelijk en rendabel is.
Of inderdaad dat. Zolang het maar niet te duur is (zoals in de winkel) en aantrekkelijk voor iedereen. Maar goed zeer waarschijnlijk gebeurd zoiets niet, brein en als die andere blijven klagen zonder een goeie oplossing voor iedereen, beide partijen.
Ik ben het met je eens dat de prijs van media omlaag kan (zelfs moet als men legale consumptie wil stimuleren), maar zoals je het hier opschrijft is het alsof je media als een eerste levensbehoefte ziet. Media is een luxe.

Hoewel verre van ideaal, kun je voor weinig geld natuurlijk nog gewoon reclame op tv kijken, met tussendoor films, series en hart van Nederland.
Dat was niet de bedoeling, ik zie het ook als luxe en niet als eerste levensbehoefte. Soms kan ik dingen per ongeluk net iets anders neerzetten dan ik bedoel.
Ja dat is wel zo inderdaad. Tis net wat iemand wilt. Ik kies liever voor Netflix zonder reclame dan tv met. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met dat deze generatie te verwend is en te veel luxe heeft.
Het hele idee achter een economie is dat er schaarse goederen zijn, en mensen een bepaald besteedbaar inkomen hebben. Dat beperkte besteedbare inkomen vormt als het ware een restrictie, consumenten kunnen niet ALLES kopen. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Ieder doet dat voor zich. Leef je van een Balkenende-salaris, dan zal het geen probleem zijn om vele abonnementen naast elkaar te hebben. Leef je van minder geld, zul je meer en duidelijkere keuzes moeten maken, om niet in de schulden te geraken.

Mensen kunnen niet zomaar 365 huizen kopen, en iedere dag van het jaar in een ander huis wonen.
Mensen kunnen niet zomaar 12 auto's kopen, en iedere maand van het jaar in een andere auto wonen.
Oh, Jantje wil graag in een groot paleis met 325 vertrekken wonen. Waarom geven we het Jantje niet gewoon cadeau?

Met entertainment is het niet anders. Iedere vorm van entertainment kost geld. Een TV-abonnement kost geld. Een abonnement op Film 1 kost geld. Een abonnement op Netflix kost geld. Een DVD kopen kost geld. Een Bluray kopen kost geld.
Alle vormen van entertainment kosten geld, en dus zal de consument keuzes moeten maken. Niet alles kan bekeken worden. Hoe hoger je besteedbaar inkomen, of hoe meer je bereid bent te betalen, hoe meer entertainment je kunt kopen.

"Maar ik wil gewoon ALLES kijken, roept Jantje!!"
Ja, ik zou ik ook wel een wagenpark willen met 36 Ferrari's, 20 Porches, en 10 Mercedessen. Plus een zomerpaleis, winterpaleis, 36 privé-zwembaden, en 500 woningen. Maar daar heb ik helaas het geld niet voor.
"Ja maar ik weet dat ik niet het geld heb om ALLES te kijken, maar ik wil toch alles kijken hoor!!"
Tjah, criminaliteit is van alle tijden.
Het hele idee achter een economie is dat er schaarse goederen zijn
Nee het idee achter een kapitalistische (want dat bedoel je) economie is dat iedereen altijd zijn bezit probeert te maximaliseren en dat veroorzaakt prijsdruk en dus concurentie en dus efficientieverbetering en dus prijsdaling en kwaliteitstijging.
Het idee is niet dat er schaarse goederen zijn, dat is slechts een gegeven.

En fysieke goederen zijn dat ook. Schaars.
We kunnen Jantje zijn wishlist niet kado doen omdat te duur is, en dat komt omdat het schaars is, en dat komt omdat de arbeid en grondstoffen daarvoor schaars zijn.

Digitale goederen zijn echter niet schaars. Nog minder schaars dan zeewater. Arbeid en productiekosten zijn slechts initieel, en gaan daarna in het oneindige naar nul.
Digitale producten worden kunstmatig schaars gehouden, en hiermee breken de producenten met het economisch beginsel. Er wordt dus rijkdom gecreeerd zonder dat daar noemenswaardige kosten of prestaties tegenoverstaan. Dat wringt, en de markt (tegenwoordig de consument op internet) zal er alles aan doen om dat te corrigeren en de daadwerkelijke kosten te betalen, welke de laagste kostprijs is.

Dat kan je crimineel noemen, maar dat is het gevolg van ons kapitalistisch systeem.
Voor dit soort reacties zou er een score van +4 moeten zijn. Je hebt helemaal gelijk en slaat de spijker op zijn kop. Het feit dat de overheid nu specifiek een bepaalde industrie bescherming geeft voor malpraktijken is volstrekt onacceptabel. Er is in Nederland altijd specifiek geen downloadverbod geweest en geen vervolging van downloaders omdat het de contentindustrie alle motivatie ontneemt om een product aan te bieden tegen een realistische prijs en in de vorm die de consument wil.

Als ik een fysiek product produceer en aanbied tegen een onredelijke prijs of wanneer de specificaties van het product niet naar wens van de consument zijn dan ga ik als aanbieder op termijn gewoon failliet. De contentindustrie bied een te duur product aan in een model die de consument niet aanspreekt en krijgt vervolgens bescherming van de overheid en de wet om zich tegen haar eigen klanten te keren.

Het is echt volstrekt onacceptabel en walgelijk dat we nu hier in Nederland ook vervolging krijgen van individuele downloaders. Het is aan de industrie om hun model en product aan te passen en de consument op natuurlijke wijze de motivatie om op zoek te gaan naar illegale alternatieven te ontnemen.

[Reactie gewijzigd door Sorcerer op 8 december 2017 04:44]

Dit soort reacties kunnen ook discussies uitlokken met figuren die dan stellen "dat het stelen is" en dan krijg je zo'n discussie. Dan kan het geheel al snel verdwijnen naar 0 of -1. Het is net hoe de wind waait.

Feit is ook dat dingen als trademark, copyright, patent, licenties niet per definitie in elk kapitalistisch systeem bestaan. Dat zijn monopolieposities die door de staat zijn verkregen.

Het fenomeen heet overigens zero-marginal cost en het is inherent aan data, en als je gewoon torrent download via VPN of een nieuwsserver dan heb je het ook zo binnen zonder te betalen en zonder dat DFW jouw IP adres heeft. Bovendien kan het ook zo zijn dat iemand jouw lijntje misbruikt om ongure dingen te doen. Dit is een extra reden om geen Tor exit node te draaien. Tenzij je een dikke huid hebt.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 9 december 2017 00:18]

Dat er door de digitalisering makkelijker aan aanbod kan worden gekomen betekent niet dat iedereen er ook zomaar over zou moeten beschikken. Er zijn mensen die hiervoor gewerkt hebben en als er veel mensen zijn die het willen hebben (en dan bedoel ik niet in de trant van: oh, leuk om te hebben) dan mag daar best voor betaald worden en de bedenker mag hier dan best geld aan verdienen.
In een hoop gevallen is het zo dat bepaalde producten maar een beperkte "houdbaarheid" hebben.
Een artiest die nu bekend is kan over 10 jaar uitgerangeerd zijn.
Een auteur die nu goed boeken schrijft kan helemaal uitgeblust zijn over 10 jaar.
Een sporter die nu successen viert is over 10 jaar te oud.
Zulke mensen hebben vaak dus maar een beperkte tijd waarin zij hun geld kunnen verdienen en daar moeten zij dan de rest van hun leven op teren.
Ik heb er dus niets op tegen dat zulke mensen een deel van hun leven veel geld binnenharken omdat het op dat moment verdiend is. Wat ik wel jammer vind is dat er organisaties tussen zitten die het grootste deel hiervan afromen waardoor er voor de artistieke mensen zelf dus niet veel overblijft. Dat is het grote probleem van de hele entertainmentindustrie van de laatste 30 jaar.

Een ander probleem waar we mee zitten, en wat jij zo mooi illustreert is het idee dat we overal recht op hebben en dat dus gewoon moeten krijgen. En ja: dat neigt weldegelijk richting criminaliteit!
Huren/kopen via iTunes is vaak ook wel een optie. En inderdaad, anders gewoon kopen op DVD/bluray. Ja dat kost geld. Newsflash: een hóóp dingen in het leven kosten geld als je dat wil, en dat is nou precies wat ik zeg: het is geen fundamenteel récht om iets gratis te mogen zien/lezen.

Als je simpelweg een nieuwe film wil zien moet je gewoon schuiven met die centen. Zo simpel is het. Betaal voor wat je gebruikt. Zo niet? Jammer voor je. "Doe wat je niet laten kunt, en láát wat je niet doen kunt".
Ja en nee. Je zegt "Betaal voor wat je gebruikt" maar met abonnementen betaal je ook voor wat je niet gebruikt. Dat is nu net het idee, waarom kunnen we niet betalen voor wat we willen hebben? Ik denk dat hier niet gevraagd wordt om alles gratis te krijgen. Er wordt simpelweg gezegd dat men niet altijd een pak van 3 paprika's wil kopen voor 1,50, als ik 80 cent kan betalen voor een losse. Als men alleen maar van die pakketten aan gaat bieden in de supermarkt ben je dan voor een gevarieerde maaltijd ook opeens 25 euro kwijt. En daar zit het hem nu in. We willen consumeren, en de mensen die hier klagen willen controle over hun maaltijden.
Overigens snap ik je argumentatie, maar het heeft zin om deze dingen te willen en er wat van proberen te maken, anders krijgen we die vooruitgang nooit.
Dat is wat iTunes doet; films 'los' verkopen. Series ook trouwens. Maar dan miept men weer dat 80 cent wel érg veel is omdat je het op illegale manier tóch wel gratis gaat krijgen. Wát is dan een eerlijke prijs?
Ik vind 80 cent een erg goede prijs. Als minimum zelfs. Ik had ergens anders op deze pagina geschreven dat een nieuwe film van mij 3 euro mag kosten, misschien zelfs 6 voor de blockbusters, maar dat ze gewoon snel genoeg in prijs moeten dalen en geregeld aanbiedingen moeten hebben.
Steam is een goed voorbeeld, naar mijn mening. Als ik dan bijvoorbeeld naar Electronic Arts kijkt, die ook zijn eigen ding heeft opgericht en voor DLC's een "puntensysteem" hanteert die je moet kopen met geld, zie ik dat ik daar zo weinig interesse in heb dat ik daar niets meer van koop. Die ben ik gewoon gaan negeren, helaas, want ze hebben nog wel toffe spellen.
Werkt iTunes ook op Windows? En hoe is het aanbod? Houd je de films (binnen iTunes)? Of huur je ze?
iTunes werkt prima op Windows. Hoe het precies zit met aankopen van films weet ik niet; je kunt ze kopen maar volgens mij ook huren. Heb echter geen Apple TV om ze op TV af te spelen, en films kijken doen we hier thuis normaliter met z'n allen, dus in de praktijk doe ik dat niet. Ik neem aan dat dat onder Windows wel gewoon goed zit verder. Zelf heb ik al een Film1 abonnement en Netflix en af en toe huur ik eens wat via Ziggo zelf :-)

En ik speel games van bijv. EA gewoon voor de leuk. Lootboxes kopen doe ik niet aan .. ik speel 'vanilla' en af en toe DLC zoals van Zelda en Mario Kart en zo - die wil ik dan wel kopen puur omdat het singleplayer is. (Uitgezonderd Mario Kart, maar die game speel ik zo veel dat het 'uit' kan)

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 8 december 2017 08:35]

U heeft het over fundamenteel recht. Volgens mij is het gratis delen van zaken meer fundamenteel dan er geld voor vragen.

Juist voor het beperken van verspreiding van content zijn wetten nodig, en wordt de gemeenschap beperkt ten gunste van (het alleenrecht van) een maker.

Sterker nog, een samenleving heeft helemaal geen fundamenteel recht nodig om te delen, het is een kenmerk van het mens zijn.

Sterker nog, zonder te delen waren wij hooguit apen gebleven.
Waar wordt bepaald dat alles maar gratis moet zijn dan? In zo’n samenleving zul je op z’n minst goederen voor diensten kunnen ruilen. Jij bent ergens goed in. Dan mag je die klus voor mij doen in ruil voor eten of onderdak.
Dan kan ik er ook nog eentje: supply and demand. De muziek industrie heeft ook ondertussen wel ontdekt dat je voor niet meer dan 15 euro per maand 40 miljoen liedjes kan delen en anders wordt echt niet iemand lid. Voor film is het 15 euro per dienst, niet compleet aanbod, en we hebben het dan per dienst echt niet over miljoenen films en series. Jij doet toch ook gewoon wat je wilt? Je wilt geen (slechte) advertenties, en gebruikt bijvoorbeeld een Pi-hole.
Pi-Hole nog niet, maar ga ik wel eens checken. AdblockPlus gebruik ik wél omdat Edge nou eenmaal zo gruwelijk traaaaag is en reclametroep het alleen maar erger wordt.
Hiermee maak je dus wel ook gratis / onbetaald gebruik van websites die door adblock geen inkomsten meer krijgen. Het is geen fundamenteel recht om elke website lekker soepel te kunnen bezoeken. Indien je dat niet bevalt dan bezoek je die website maar niet.

Mijn inziens is dit in elk geval lekker hypocriet. Inkomsten van de rijke en onwillende media industrie als zoete koek happen én ervoor opkomen... maar een website die je gratis mag bezoeken omdat ze hun inkomsten zodanig inrichten dat het gratis blijft... die steel je hun brood wel?!

Leukste voorbeeld blijft IMO HBO;
Ik hád een abbonnement op hun dienst. Blijkbaar wilde ze mijn geld niet meer want ze willen enkel nog met Ziggo werken... ze hebben ook HBO Now vooral niet in NL aangeboden... tsja, ik wil wél GoT zien voordat alles en iedereen me de uitkomst al geeft verteld. Blu-Ray komt pas veel later... dus ja ik snap dat mensen dat b.v. Gaan downloaden.

Ik download ook wel eens wat maar véél minder dan voorheen. Muziek nooit meer: er zijn prima alternatieven voor een eerlijke prijs (mag wmb nog wel wat meer).

Waar blijft de “all-you-can(/want-to)-watch” dienst voor van mijn part 75€ p/m? Bied het op zijn minst aan... of werk samen met een dienst als Netflix -> HBO aanbod erbij? 15€ p/m maar dan wel via 1 dienst voor het gemak.

Maar goed. Je zal het vermoedelijk toch niet met mij eens worden. Hoeft ook niet natuurlijk! Echter valt er mijn inziens niet alleen de downloader wat te verwijten.

“Je steelt toch ook geen auto”
Nee... maar mocht ik een OLED TV kunnen printen dan deed ik het ;)
Maar geloof me; Game of Thrones is op bluray een stuk goedkoper dan een jaarabonnement op HBO ;-) en ja, dat komt inderdaad later uit... en dat is jammer, maar HBO heeft in Nederland verder te weinig aantrekkingskracht gehad lijkt me.
Waarom? Er zijn genoeg legale alternatieven. Het is geen grondrecht om die serie gratis te mogen kijken.

Mijn buurman heeft een BMW. Ik een Canta. Mag ik nu zijn BMW jatten omdat ik ook graag een auto wil? Of heb ik simpelweg pech dat ik geen dure auto ter beschikking krijg?

Je had HBO, nu niet meer, dan koop je die serie die je wil zien gewoon zelf. Is nog goedkoper dan een jaarabonnement op HBO óók. Win-win.
Zeg uh moraalridder, beetje iemand zijn inkomsten ontnemen door ads te blocken, foei!
het is geen fundamenteel récht om iets gratis te mogen zien/lezen.
Uit praktische overwegingen ben ik het met je eens. Dat wil zeggen: ik wil ook graag betaald worden voor mijn werk.

Iets meer filosofisch vind ik echter dat ook copyright eigenlijk geen fundamenteel recht is - zeker nu copyrights vaak langer leven dan de auteur van een werk.
European Charter of Fundamental Rights bevat het recht op eigendom in artikel 17.

Onder lid 2 van dat artikel is Intellectuele Eigendom inbegrepen. Auteursrecht valt hieronder.

EDIT:
Auteursrecht heeft wel een hele lange levensduur en misschien is aanpassing daarvan benodigd. Maar om nu te zeggen dat (Intellectueel) eigendom geen fundamenteel recht is gaat wel ver.

[Reactie gewijzigd door MoresM op 8 december 2017 13:28]

Die 75 jaar hebben ze onlangs (in 2004) pas bedacht trouwens. Daarvoor was het 25 jaar.
De bijbel is geen geldend recht. Wetten en verdragen waarin grondrechten worden beschermd wel.

De ECFR is wellicht wat omstreden omdat het wordt gezien als een doorgedrukte versie van de EU grondwet waarvoor we "nee" hebben gestemd.

Echter onze eigen grondwet bevat natuurlijk ook gewoon het recht op eigendom. Ook artikel 1 van het 1e Protocol van het EVRM beschermt het recht op eigendom. Je begrijpt dat als we geen wetten hadden (of 'toevallige' lijstjes, zoals je ze noemt), instanties zoals BREIN er net zo goed voor zouden kunnen kiezen om een paar kerels in te huren die je deur intrappen en je computer meenemen.

[Reactie gewijzigd door MoresM op 8 december 2017 13:31]

De bijbel is geen geldend recht. Wetten en verdragen waarin grondrechten worden beschermd wel.

De ECFR is wellicht wat omstreden omdat het wordt gezien als een doorgedrukte versie van de EU grondwet waarvoor we "nee" hebben gestemd.
Daarin zie je wel even over het hoofd dat een wet niet per sé vast hoeft te leggen wat moreel juist is en wat niet.

Er zijn immers genoeg wetten (ook in NL) die moreel twijfelachtig zijn maar waarvan toch door de politiek is besloten dat het een wet moet worden.
Grondrechten en de grondwet zijn toch echt vrij stabiel en weinig onderhavig aan de nukken van de politiek.
Grondrechten en de grondwet zijn toch echt vrij stabiel en weinig onderhavig aan de nukken van de politiek.
Helaas zijn ook 'grondrechten' en de 'grondwet' niet altijd een volledige representatie van wat moreel juist hoort te zijn. Of op zijn minst een bepaalde implementatie ervan. Dat blijven gewoon afspraken die we in het verleden (bewust) met elkaar hebben gemaakt, geen universele verklaring van wat precies goed of kwaad is.

Je kan best beargumenteren dat intellectueel eigendomsrecht een (moreel) grondrecht is, maar welke morele rechtvaardiging is er om dat eigendomsrecht tot een eeuw na de dood van de auteur aan te houden?

[Reactie gewijzigd door Stoney3K op 8 december 2017 14:14]

[...]


Je kan best beargumenteren dat intellectueel eigendomsrecht een (moreel) grondrecht is, maar welke morele rechtvaardiging is er om dat eigendomsrecht tot een eeuw na de dood van de auteur aan te houden?
Ik volg niet helemaal op welk punt moraliteit deze discussie binnen is gekomen. Hoewel ik in mijn eerder gewijzigde reactie ook aangeef dat ik 70 jaar na dood auteur te lang vind, heb ik voor zover ik weet verder geen uitspraak gedaan over de moraliteit van fundamentele rechten.

Mijn eerste reacties op @bitbiljet en @edwardk dienden enkel om de feitelijke situatie aan te geven dat Auteursrecht = Intellectueel Eigendomsrecht = Eigendomsrecht = grondrecht.

Tenzij we overeen komen dat werken etc geen Intellectueel Eigendom meer zijn spreken we igv Auteursrecht nog altijd over eigendom.

[Reactie gewijzigd door MoresM op 8 december 2017 14:29]

[...]


Ik volg niet helemaal op welk punt moraliteit deze discussie binnen is gekomen.

Mijn eerste reacties op @bitbiljet en @edwardk dienden enkel om de feitelijke situatie aan te geven dat Auteursrecht = Intellectueel Eigendomsrecht = Eigendomsrecht = grondrecht.
Ik wilde er alleen duidelijk mee maken dat 'grondrecht' niet per definitie gelijk staat aan 'rechtvaardig'. Al is het maar omdat het ene simpelweg een juridisch begrip is en het andere een ethisch begrip.

Het mag duidelijk zijn dat we proberen om daar veel overeenkomsten tussen te krijgen, maar "Het is rechtvaardig want zo staat het in de (grond)wet!" gaat nu eenmaal niet altijd op.
Ik wilde er alleen duidelijk mee maken dat 'grondrecht' niet per definitie gelijk staat aan 'rechtvaardig'. Al is het maar omdat het ene simpelweg een juridisch begrip is en het andere een ethisch begrip.
Het was ook niet mijn bedoeling om de boodschap grondrecht = moreel verantwoord te verkondigen.
Het mag duidelijk zijn dat we proberen om daar veel overeenkomsten tussen te krijgen, maar "Het is rechtvaardig want zo staat het in de (grond)wet!" gaat nu eenmaal niet altijd op.
Dat snap ik. Maar praten we dan over de moraliteit van het recht op eigendom? De meeste filosofische stromingen waar ons sociale contract op is gebaseerd erkennen dat de behoefte aan eigendom juist één van de grootste redenen is dat dat sociale contract er is gekomen.

Of doel je erop dat Intellectueel Eigendom wellicht niet als eigendom moet worden gezien?

Even iets heel anders. Zelf pleit ik voor Alternative Compensation Schemes: makers krijgen betaald, wij mogen content downloaden en we hoeven niet in de fundamenten van onze samenleving (eigendom) te graven. Check linkje:
https://www.ivir.nl/proje...to-copyright-enforcement/
Er is ook nog steeds geen mogelijkheid om 1080p netflix op Linux te kijken.
Dat is een feit dat Netflix een OS als Linux volledig laat stikken.
Omdat Linux op de desktop ook een vrij marginaal platform is (en de gebruikers ervan weten wel hoe ze moeten dualbooten). Dan kan je beter je middelen ergens anders aan besteden.
Omdat Linux op de desktop ook een vrij marginaal platform is (en de gebruikers ervan weten wel hoe ze moeten dualbooten). Dan kan je beter je middelen ergens anders aan besteden.
Welk OS dat deze diensten wel ondersteunen is legaal gratis op een zelfbouw pc te krijgen? Geen.

Dus multibooten is een non-oplossing
Ik laat me niet gek maken. Dan maar gewoon downloaden via VPN. :Y)
Er is toch wel gewoon HD Netflix op Linux, alleen niet DRM spul zoals UHD4k 2160p content voor macOS/Linux? (nieuwsgierig)
Alleen in 720p, voor 1080p kan je alleen op Mac en Windows.
wat een onzin toch niet.. sorry om te horen.
Je argument klopt niet 100%. De keuze die je hebt als je alles wil zien is inderdaad om abbonnementen af te sluiten bij alle verschillende diensten. Het alternatief is om er vrede mee te nemen dat je niet alles kan zien en je tot één of twee van de diensten te beperken.

Zelf heb ik momenteel alleen Netflix. Hoewel ik daarmee bepaald niet alles kan zien wat ik graag zou willen zien is het aanbod voldoende om me bezig te houden. Ik download dus ook niet meer, in tegenstelling tot vroeger toen er nog geen Netflix e.d. was.

Neemt natuurlijk niet weg dat je een punt hebt: met al die verschillende diensten die in veel gevallen maar heel weinig bieden wordt het een duur grapje. Er zijn maar weinig gebruikers die een betaalbare dienst waar je de content van alle verschillende contentproviders op hoge kwaliteit voor een vast (redelijk) bedrag kan bekijken niet zouden omarmen. Het hoeft echt niet gratis, maar het oude verdienmodel is dood. Dat de contentaanbieders dit niet zien en allemaal met hun eigen diensten komen (als ze uberhaupt al een online aanbod hebben), en halstarrig vasthouden aan regio-locks is inderdaad een treurige situatie. Dat wil niet zeggen dat je dan maar moet downloaden.

[Reactie gewijzigd door Cronax op 7 december 2017 18:08]

Dat wil niet zeggen dat je dan maar moet downloaden.
Niet om het downloaden goed te praten, maar als je 'mee gaat' zoals jij, wat voor signaal stuur je dan naar de maatschappijen? "Je vindt dit een prima praktijk, dus we gaan er mee door", aldus de aanbieder (Netflix e.d.). Wat is het alternatief? Helemaal stoppen met films en series kijken?

Dit is niet aanvallend bedoeld, ben gewoon benieuwd waar we uit komen met deze discussie : ) Ik zou graag meer aanbod willen zien van films en tv, zoals Bluray, maar dan digitaal. Dingen die je digitaal koopt en houdt. Dit is er echter niet.
Je kan het natuurlijk op twee manieren bekijken. Het perspectief wat jij schetst is één kant: door 'mee te gaan' en geld te geven aan een beperkte aanbieder geef je het signaal dat je de praktijk prima vindt en ze er mee door kunnen gaan.

Een ander perspectief is dat je door een aanbieder te steunen die al een redelijke diversiteit aan content van verschillende aanbieders bundelt, en ondertussen geen geld te geven aan aanbieders die alleen hun eigen content tonen, je het signaal afgeeft dat je bereidt bent om voor content te betalen, maar niet via een veelvoud aan verschillende platformen. Ik denk dat dit signaal best duidelijk afgegeven wordt door een groot deel van de consumenten: ik ken een boel mensen met een Netflix account maar mensen die een provider-specifiek platform zoals HBO aanschaffen zijn erg schaars.

Wat 'kopen en houden' betreft, ik moet zeggen dat mijn standpunt daar met de tijd veranderd is. Vroeger wou ik ook graag de content hebben om te gebruiken zoals ik wil. Tegenwoordig vind ik het prima als ik niet echt de eigenaar ben, als ik het maar kan consumeren als ik daar zin in heb. Netflix is wat dat betreft niet ideaal, veel materiaal wordt door licentiegeneuzel weer weggehaald na een tijdje.

We hebben dus zeker nog een weg te gaan, maar als we helemaal niet voor content betalen dan blijven de content providers denk ik roepen dat we gewoonweg weigeren te betalen, terwijl het eigenlijk alleen om de prijs gaat.
Goede punten : ) Zeker ook over het ondersteunen van aanbieders die niet alleen hun eigen zaken aanbieden.

Er rest me nog wel de vraag wat je bedoelt met "Vroeger wou ik ook graag de content hebben om te gebruiken zoals ik wil. Tegenwoordig vind ik het prima als ik niet echt de eigenaar ben, als ik het maar kan consumeren als ik daar zin in heb." Wil je er dan wel telkens opnieuw voor betalen? Ik bedoel, Steam is ook officieel maar een plek waar je dingen huurt. Als Valve de stekker er uit trekt zijn al je spellen weg, maar toch voelt het meer als eigendom. Ze zullen bijvoorbeeld nooit spellen uit je bibliotheek verwijderen ook al is het spel uit de Steam winkel gehaald. Maar je kunt consumeren zoveel je wilt, nadat je er eenmaal voor betaald hebt.
Dat hangt er dan van af wat je bedoelt met 'telkens opnieuw er voor betalen'. Een maandelijkse subscription vind ik prima en dan mag ik ook best de toegang tot de content verliezen als ik geen actieve subscription heb. Een steam-achtig model impliceert dat je alsnog per film/aflevering moet betalen voor de content, ik heb liever gewoon onbeperkte toegang voor een vast bedrag per maand, want je kan er op wachten dat de prijs per 'item' dan al snel stevig wordt...

Natuurlijk wil dat wel zeggen dat het hele regio-lock gebeuren en licentiegeneuzel wat mij betreft z.s.m. moet verdwijnen, anders gaat een dergelijk model zoals gezegd nooit echt goed werken.
Kodi an zich valt hier niet onder. Die vage add-on die je hebt geïnstalleerd mogelijk wel. De naam van Kodi gaat kapot door dit soort add-ons........
Kodi gebruikt veelal Russische streams. Die worden niet via torrents binnen gehaald, maar echt gestreamed. Neemt niet weg dat het een illegale bron is, maar niet zo riskant als Popcorn Time.
'Kodi' gebruikt helemaal niks. De illegale add-ons die mensen zelf installeren, of die sjacheraars voorinstalleren op apparaatjes waar Kodi op draait dan weer wel.
En daarom houdt ik het simpel, die apparaatjes gebruiken gewoon Russische streams. Maar thanks voor het verduidelijken :-).
Kodi is geen apparaatje. Tevens levert geen apparaatjes

Enkel individuelen verkopen Kodi met hardware en een stel dubieuze addons.
Die niet beschikbaar zijn via de normale wegen in Kodi.
Klopt, maar de meerderheid koopt wel die mediaspelers (Raspberry Pi's voorgeïnstalleerd met Kodi), dus zij zien het als een Kodi apparaat.
Ikzelf gebruik ook Kodi op de slaapkamer, maar om 'bepaalde' add-ons te installeren moet je inderdaad naar bepaalde dubieuze repo's grijpen, maar had laatst ook al iemand die vroeg waarom veel streams niet werkte, was het inderdaad gewoon een Raspberry Pi, met Kodi, en dus de bekende add-ons. Dan ga ik al niet eens helpen.
Hoe iemand iets noemt of ziet is niet relevant, een eend blijft een eend, ook al noem je hem olifant ;)
Pathe thuis heeft geen abonnement. Sterker nog, als je een Pathe Gold abonnement hebt krijg je niet eens korting op pathe thuis.

Leuke is dat het aanbod op Pathe Thuis vrij slecht is en dat deze (voor HD) ook nog eens duurder zijn dan de films nieuw in de bios.

Ik heb zelf 125 euro tegoed gekregen met mijn nieuwe televisie dus heb er al een aantal euro's aan mogen uitgeven.
+1Anoniem: 498327
@xoniq7 december 2017 16:33
Ik koop alleen maar Blu-Rays. En ik ben minder kwijt dan aan een heel slaatje abonnementen. Neem ik nog niet mee dat ik de helft weer doorverkoop.
Nee dit is hypocriet,

Europees onderzoek dat de schade ontkracht. En dan dit soort draconische maatregelen treffen. Alsof we nog geen bureaucratie genoeg hebben
Heb je toevallig ook nog ideeën wat betreft VPN aanbieders die niet je internetsnelheid met 98% omlaag brengen? Dat zou pas een uitkomst zijn. :)
Ik gebruik Mullvad, weinig problemen met de doorvoer.
thx, ik zal eens kijken.
Het is natuurlijk ook goed om te kijken of VPN's gevestigd zijn in een land met uitleververdragen, en of zij in hun EULA hebben staan dat ze bij verzoek jouw data doorspelen of niet. Althans, zoiets heb ik eens gelezen. Ik ben niet de meest ervaren persoon met downloaden en VPN's : )
ALTIJD checken of de leverancier van een VPN gezeteld is in een 14-eyes-land! zo ja, dan zal het bedrijf logs MOETEN kunnen overleggen als daarom gevraagd wordt door de autoriteiten.
https://www.my-private-ne...s-country-something-know/

[Reactie gewijzigd door poktor op 9 december 2017 03:18]

Private internet Access is een goede VPN provider welke ook uit de VPN test goed uit de bus komt. En is "maar" 3 euro in de maand. :) Ik behoud hiermee zowel mijn torrent snelheid als Usenet snelheid i.c.m. SSL.

[Reactie gewijzigd door DukeN op 7 december 2017 19:06]

Schrijven we erbij, cheers.
Kan ook aan uw router liggen. De meeste huis tuin en keuken routers hebben het veel te zwaar met de encryptie om uw bandbreedte volledig te benutten. Ik haal mijn volle bandbreedte over mijn VPN verbinding. Mijn router is een APU2C4 met Pfsense er op. VPN via NordVPN.
Dank voor het advies, het is nogal drama met dat spul hier. Dus wie weet ligt het daaraan. Normaal downloaden gaat prima met 7mb/s.
Als ik mijn vpn aan heb staan begint netflix te janken dat ze mij geen content aanbieden omdat er een vpn aan staat. Ook al ik een nederlands ip adres kies. Is hier om heen te werken?
Een VPN gebruiken die niet op een blocklist staat.
Of gewoon schijt hebben aan de blocklist en terug gaan downloaden. Ze willen mn geld niet? Jammer dan. Als ze betalende klanten gaan tegenwerken... ;)
Dit inderdaad. Jammer dan, zwengelen we gewoon usenet of bitttorrent weer aan en hebben we in no-time alles binnen ZONDER DRM of opgelegd verplichte reclame. Heerlijk! :*)
Geen idee. Heb de VPN alleen ingeschakeld op de machine waar ik wel eens op download. Dus niet op router ofzo. En ja, Netflix heeft alle VPN's in de ban gedaan, wordt dus lastig.
Heb expressvpn en bij sommige locaties werkt netflix gewoon, bij vele idd niet.
Maar goed als je een nederlandse netflix abbo hebt is er als je de nederlandse netflix wil zien geen reden je vpn aan te zetten.

Voor alle overige zaken vpn aan en aangezien de vpn provider geen logs bijhoud dus ook geen idee wie wat doet.
Er is een VPN dienst die hier omheen werkt genaamd ExpressVPN, zodra een VPN offline gehaald wordt (als in, geblokkeerd door Netflix, niet daadwerkelijk offline) proberen ze een nieuwe op te zetten die het wél doet.
Heb ook express vpn maar dat werkt maar voor een paar landen./ Ze ondersteunen dat bijv voor usa, canada, uk, duitsland en nog een paar. Niet voor ieder land trouwens.

Aparte was laatst hun DE Darmstad server genomen en kwam toen op netflix Roemenië uit. Die had vrij veel actuele series sommige pas 1 week oud.
Klopt, ook nordvpn heeft een aantal servers die gewoon werken voor VS content.
Ja precies mijn idee :p.
Netflix (i.c.m. VPN's i.v.m. regio-locks)
Het omzeilen van de regios gaat ook in tegen het auteursrecht, is daarmee net zo illegaal als het illegaal downloaden (wat dan logischer wijze ook mijn voorkeur geniet).
heh jammer dan en leuk geprobeerd van ze :)
In het geval van 3D blu-ray's of UHD blu-ray's vaak 30-35 euro per stuk!
of 5 jaar wachten en alles in de uitverkoop als blueray boxset kopen. Scheelt erg veel ruimte in de kast, ik spreek uit ervaring :) Los van de kosten is al dat gerommel met abonnement ook niet zaligmakend. Als je materiaal in het buitenland koop kun je ook alles zien zonder die brein brainwash reclames, helaas beroof je de artiest achter de brein jingle van inkomsten (DIE BETALEN ZE NU EENS WEL, NIET ZOALS EERST 0 CENT MAG IK HOPEN !!!?)
Neen, brein heeft nog nooit 1 artiest betaald!
Dat is slechts een aanname. Bron?
Precies bron graag van ALLE informatie van betalinge aan versus de inkomsten en achtergehouden middelen.
De copyrightinfringement van brein op de jingle die ze gebruiken heeft voor zover ik het bedrag herinner 38kE gekost in een rechtzaak. Ik kan helaas daar niet zo 123 de echte details of het artikel bij vinden.
Volgensmij via Film.nl (zoekmachine voor legaal aanbod), hier kun je bijna alle films getoond in de screenshot vinden. Goedkoop is natuurlijk anders, maar je vroeg om een 'legaal alternatief' ;)
Misschien had ik even na moeten gaan voordat ik die vraag stelde, het zijn niet de allernieuwste films :p.
Maar inderdaad, voor ~5 euro per film staat daar een hele zooi op zo te zien (ofja, links naar andere aanbieders). Nu mis ik bijvoorbeeld wel de nieuwe Kingsman :p

[Reactie gewijzigd door spNk op 7 december 2017 15:04]

Dat is zeker waar! Het zal nooit perfect worden voor consumenten, maar het is nu ook zeker alles behalve onbetaalbaar. Zoals eerder beschreven door een mede-tweaker, er is (helaas) geen recht (voor consumenten) op het verkrijgen van de meeste recente internationale films en series voor een betaalbare prijs. Natuurlijk zou ik het liever anders zien, maar we hebben te maken met internationale industrieën die gemaakte afspraken over hun aanbod vooral economisch af zullen wegen.

Kingsman: The Golden Circle komt helaas pas uit naar digitale platformen op 12 december 2017. De Bluray is echter al wel enige tijd beschikbaar, waarschijnlijk om het verkoop ervan te stimuleren tot de digitale uitgave van de film tijdens kerst.

Bron: http://onvideo.org/digital-release-dates/

[Reactie gewijzigd door pepijn809 op 7 december 2017 15:38]

Voor de Kingsman kan je nog naar de bioscoop ;-)
Heb hem reeds gezien, ging meer om het idee :p.
Tenzij hij er misschien een andere mening op naslaat. Of hem slechter vind dan deel 1 maar nog steeds genoeg plezier ondervind om hem te kijken. Of de ervaring leuk genoeg vind. Of... Of... Of... Meningen kunnen verschillen.
Het is geen RECHT om alle films te kunnen bekijken.
Je kiest er zelf voor om te downloaden.
Ik kies er alleen voor aan auteurs en producenten te betalen. Belastingen is helaas verplichte last,

Partijen die de kijkervaring qua tijdsduur en content niet inhoudelijk verbeteren die mij geld kosten, mogelijk mijn gegevens opslaan, mogelijk mij schade kunnen berokkenen (het is makkelijker om te 'bewijzen' dat je iets wel hebt gedaan dan ontkennen met een situatie waar je niets mee te maken hebt), nee voor die partijen zijn de SM clubs uitgevonden. Daar betaald men vrijwillig entreegeld of lidmaatschap en kan men in beslotenheid zonder dat de maatschappij er last van heeft zijn fantasieen uitleven...

Graag zie ik technieken en juripredentie tegemoet die de kijkbeleving en beloning maximaliseren, van consument naar producent en vice versa. De huidige trend leidt imho niet in die richting. Consument en producent komen steeds verder van elkaar ten gunste van graaiers, grotere kosten en drm gedoe (nu zelfs houdbaarheid films op dvd/blueray (!)) bij wel betalers en nog meer lapmiddelen ten gunste van de graaiers.
Je gebruikt wel heel voor woorden, maar zegt eigenlijk niets...

Het is simpelweg geen RECHT om te mogen kijken.
Vind je de prijs te hoog: kijk dan niet
Vind je het te lastig te verkrijgen: koop dan niet
Heb je een hekel aan een distributeur/kanaal/dienst: neem dan niet af

Het is erg simpel.

Tegenwoordig denkt iedereen alles maar instant en tegen een zo laag mogelijke prijs te MOETEN kunnen krijgen.
Je hebt 100% gelijk in je redenering, helaas is mijn opmerking kennelijk niet bij je aangekomen. Ik ageer niet op film en copyright, maar het distributiemechanisme, de politiek, wetgeving, en partijen. Dan nog eens lezen..
Op twee of drie uitzonderingen na kun je ze allemaal huren/kopen in de iTunes store van Apple.

Veel kijkplezier!
Goede tip! Ga ik vanavond even heen om Lucy te kijken .... Oh ... Wacht ..... 8)7
Daarnaast een hoop films die de bioscoop überhaupt voorbij gaan en direct in online diensten belanden.
https://www.film.nl/films/lucy.html

Alsjeblieft, genoeg bronnen waar je de film Lucy kan zien. Legaal
Inderdaad, verschillende bronnen waar ik geen abonnement op heb. Behalve dan Apple. Daar kan je de film huren, voor één dag, voor 4 euro. Even 2 films kijken, en dan ben je alweer bijna kwijt wat je bij een abbo kwijt bent.
Lucy was wel op netflix...
Lucy was wel op netflix...
Had je hem daar kunnen kijken...
Ja, alleen ben ik 'm daar verder nooit tegen gekomen, want ik heb geen idee welke films er wel en niet op komen. Of wanneer ze weer verdwijnen. Of je zit midden in een serie, gaat die serie eraf, ook leuk.
Dat klopt wel ja. Helaas gaan sommige films of series wel snel weer weg bij netflix. Hebben ze waarschijnlijk slechts een tijdelijke licentie.
De film...is :
mannelijke woorden
de appel, de film, de koning, de man, de stoel, de strijd, de trap

Hem kun je vervangen voor de film...

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 9 december 2017 15:15]

Haha, maar de vraag is niet zozeer wat je wilt kijken, maar wat je bedoelt met lucy. Als je het cellofaan bedoelt kijk je in het licht naar hem, de film. Iets zegt mij echter dat je haar hebt gezien. Zeer waarschijnlijk ooh haar haar.

[Reactie gewijzigd door tweazer op 10 december 2017 09:06]

Beide, de film en haar...
Dan heb je officieel gezien helaas maar simpelweg gewoon pech
En waarom is dat tamelijk sneu? Ik ga 2 keer per maand wel naar de bioscoop en ik heb een Netflix abonnement maar ik download nog echt wel films en series. Waarom? Omdat ik al genoeg geld uitgeef aan de filmindustrie en heb nog wel andere dingen te doen met mn geld. Geen idee of torrents passé zijn, denk dat het wereldwijd meevalt aangezien ik altijd meer dan genoeg seeds en peers heb. Heb dus ook geen smoes nodig, ik bepaal zelf wel of ik me in dit geval aan de wet hou of niet.
Heb dus ook geen smoes nodig
Maar dan is:
Waarom? Omdat ik al genoeg geld uitgeef aan de filmindustrie en heb nog wel andere dingen te doen met mn geld.
Toch gewoon de smoes? ;)
Altijd die rationaliseringen: 'het is te duur', 'anderen doen het ook', 'de film branche lokt het uit' etc. ipv dat iemand gewoon eerlijk zegt 'Ik wil niet betalen'...
Overal geldt de wet van vraag en aanbod, behalve in de content industrie. Steam en Spotify hebben laten zien dat je met een goed verdienmodel en gemak voor de gebruiker prima legaal bezig kunt zijn. De filmindustrie wil hier gewoonweg nog steeds niet aan en biedt geen goed aanbod aan de gebruiker. Die kiest er nog steeds voor om tijd kwijt te zijn aan torrentsites, te moeten zoeken naar de juiste subs, dubieuze sites vol reclame af te struinen om een bepaalde film te zien. En toch is dat blijkbaar populairder dan de legale alternatieven die geboden worden, dan deugt daar iets niet.
Die kiest er nog steeds voor om tijd kwijt te zijn aan torrentsites, te moeten zoeken naar de juiste subs, dubieuze sites vol reclame af te struinen om een bepaalde film te zien.
Dat deed men jaren geleden, nu gebruikt men couchpotato/radarr/sonarr/nzbget/autosub etc en is er geen omkijken naar nodig.
Ja, wij weten hoe dat werkt. Een groot deel van de freebies niet, die download nog gewoon ouderwets zoals het destijds is geleerd :)
Een groot deel van de freebies niet
Die kunnen ook lezen, en gebruiken gewoon één van de vele handleidingen die er te vinden zijn.

[Reactie gewijzigd door Zer0 op 8 december 2017 00:00]

Je mist een / voor je tweede 'quote'.

Hoor in mijn omgeving toch veel mensen die nieuwsgroepen veel gedoe vinden en geen zin hebben te betalen voor een newst-server.
Je kan Steam en Spotify niet met elkaar vergelijken aangezien de meeste content op Steam betaald is.
En als ik het de laatste tijd zo lees gaat het niet zo erg goed met Spotify.
Niks tegen Spotify, ik ben er erg tevreden mee en betaal netjes voor premium maar ik denk dat er genoeg mensen zijn die de gratis versie gebruiken en ik zie daar nou niet echt een verdien model in.
Ze zullen het moeten hebben van andere zaken zoals de verkoop van merchandising.
Zolang er geen grof geld te verdienen valt (bij Spotify) zullen de maatschappijen niet veel gaan veranderen om het voor ons beter te maken.
Steam heeft laten zien dat een succesvol platform zichzelf in de problemen werkt. Vele AAA titels zijn vandaag niet meer te krijgen omdat uitgevers de tussenpersoon er zoveel mogelijk tussenuit willen. En Spotify heeft nog geen enkel jaar winst gemaakt. Hoe lang kan dat nog blijven duren denk je? Daarnaast tonen zij ook net weer aan dat mensen het liefst gratis willen. Twee derde van spotify gebruikers neemt een gratis abbo, daarnaast zien we dat diensten zoals een Spotify en Netflix heel veel misbruik zien van hun familie abbonementen. Niet direct hun probleem zolang de rechthebbenden er niet over klagen maar toont opnieuw aan dat mensen liever zo min mogelijk betalen dan een prijs waar heel de keten van kan overleven.
Mbt tot je opmerking met Steam en AAA: je hebt gelijk! Je hebt naast Steam nu Origin, Ubisoft, Blizzard etc etc....

Echter: je betaalt per product wat je gebruikt, ongeacht de wir-war aan platformen... niet per platform een fee! En dat is waar die film industrie nou in verschilt: je moet betalen voor het platform an sich ipv de inhoud, ongeacht of je er nou wel of niet veel gebruik van maakt (of je moet je steeds aan- en af melden en alles timen met de series die er voor jou toe doen: te veel micro management en gevoelsmatig ook niet fijn).

Ik wil gewoon een HBO account hebben waar ik niks voor betaal en dan een seizoen/aflevering van GoT kopen/huren als het voorbij komt en ik er zin in heb bv. ipv non stop betalen voor die paar dingen die boeien.

[Reactie gewijzigd door BaT op 8 december 2017 00:12]

Vele AAA titels? In procenten valt dat enorm mee. In absolute nummers nog meer. Je mist Electronic Arts games. Welke nog meer?
Steam en Spotify hebben laten zien dat je met een goed verdienmodel en gemak voor de gebruiker prima legaal bezig kunt zijn.
Ware het niet dat Spotify helemaal geen goed voorbeeld is gezien Spotify nog steeds geen winst maakt.
Een van de bronnen: https://www.onemorething....ify-140-miljoen-mijlpaal/
er was ook nog een wet die geld als volgt als je de film in kwestie betaald hebt dvd of bluray dan zou je voor de wed een copie mogen maken.
maar wist niet zoals in de tekst vermeld staat dat het vanaf 2014 als was.ze kunnen het 5 jaar vasthouden kijk dat wis ik ook al niet.
Er zijn maar een handjevol goede films uitgekomen de laatste 10 jaar. Als de filmindustrie gewoon al die films gratis maakt en zelf de content toont of bied via zijn eigen site dan wil ik best graag 15 min reclame kijken om de 30 min en op die manier betalen, beter iets dan niets toch?

[Reactie gewijzigd door iganinja op 7 december 2017 21:21]

Een handjevol? Ik heb alleen in 2017 al meer dan 30 films gezien die ik een 8 (en enkele een negen) geef, uit de ruim 120 titels van dit jaar die ik zag. En dat is voor de voorgaande jaren niet anders.

Of je zoekt op de verkeerde plekken, of je hebt echt een heel, heel unieke smaak die met vrijwel niets dat gemaakt wordt overeen komt.

Verplicht reclame kijken is voor mij overigens een absolute no-go, ik betaal er desnoods veel voor om te voorkomen, maar dat ze d optie aanboden is prima. Ik heb er immers ook geen last van dat er spotify free gebruikers zijn

[Reactie gewijzigd door john milton op 8 december 2017 09:19]

Nou een unieke smaak valt wel mee aangezien ik sinds begin jaren 90 meeste A en B films heb gezien.
Wat ik tegenwoordig mis is een goede achtergrond muziek bijvoorbeeld een orkest of opera die de sfeer creëren. En special effects van tegenwoordig lijkt wel alsof je een teaser kijkt van een game, het ziet er ontastbaar uit, te nep in de meeste films. Meeste A films blijven een kopie of remake van oudere films niets is orgineel meer van humor tot drama etc. Vroeger ging ik vaak naar de bios maar na veel teleurstellingen ben ik afgehaakt.

Nou ik zoek niet op de verkeerde plekken als je al alleen de top30 van imbd films van 2017 bekijkt die uiterst kritische beoordelingen delen dan begin ik al te zuchten. Te simpel allemaal niets dat mijn hersenen een impuls van bevrediging/voldoening geeft.

Wat betreft de reclames waar ik het over had dat is maar een idee als bijvoorbeeld de film industrie een website begint met 100miljoen volgers dan kunnen zij al aardig wat centjes ontvangen door middel van reclames om de verdwaalde kijkers van torrentsites over te halen. Op internet zal altijd wel illegale manieren zijn van downloaden. Advies geven aan seeders of leechers zullen zij nooit serieus nemen totdat je zelf met content komt die je gratis aanbied icm reclames.

En dan kunnen ze nog altijd premium accounts toevoegen net als pornosites maar niet te veel restricties voor gratis gebruikers max 1080p met reclames en voor premium gebruikers 4k resolutie voor 2euro per view niet te overdreven duur die genieten het zonder reclames, als je al 5millioen viewers heb per 4k film ontvangen ze al 10million per film. Als ze 10 goede films hebben dan verdienen ze al gauw 100m van de premium viewers. Daarnaast niet de reclame verdiensten vergeten.

Kijk bijvoorbeeld naar steam hoe zij een uitstekende manier van piraterij aanpakken blijkbaar kan het wel dus.
Tijd voor filmhuis dan :)

Check Mubi misschien eens een keertje, daar zul je niet gauw IMDb toppers tegenkomen waar het grote publiek warm voor loopt. En erg betaalbaar. Voor wie Netflix te mainstream vindt, is dat echt een uitkomst.
Hahaha dat is geen smoes maar een reden ;) En wil het ook gewoon niet betalen :*)
Je hebt zeker geen kinderen die je ALTIJD even bezig moet houden omdat brein die jingle op nederlandse produkties plakt ? Wat mij betreft zou er een melding op moeten komen hoe lang de brainwash preflight duurt.

Uit ergernis zet ik soms een paar dvd spelers met verschillende films tegelijk aan. Kan ik met een hdmi switch die klojo's alsnog te slim af zijn..
"Ik heb wel wat anders te doen met m'n geld". Ja, dus? En dat geeft je dan het recht om gratis films te gaan kijken? Ik heb ook wel wat beters te doen met m'n geld, en toch moet ik belasting betalen. Ook maar ontduiken omdat ik daar even geen zin in heb?

De filmindustrie kost geld ja. Je hobby kost ook geld. En nogmaals, dat geeft je niet het récht om iets dan maar gratis te kijken want 'ik betaal al genoeg voor andere legale content'.
Als ik het recht zou hebben, was het niet strafbaar. En zeg ook nergens dat ik dit recht heb. Maar ik heb wel het recht om een keuze te maken om het illegaal te doen en het risico te lopen dat ik een boete zou krijgen. Net zoals ik zelf het recht heb om boven de maximum snelheid te rijden en een bekeuring te riskeren. Belasting ontduiking doe ik ook wel eens (in de vorm van zwart werken), voel ik me niks schuldig om.

Of ben jij zo'n brave boer die 100% opgeeft aan de belasting, nooit te hard rijdt, altijd netjes je hand uitsteekt op de fiets als je afslaat, nooit wild geplast, etc. Ik word altijd moe van die moraal ridders.
Waarom zou ik dat *niet* doen? Waarom zou ik een boete voor wat dan ook willen riskeren?

Stel dát ik een bekeuring ergens voor zou krijgen. Da's gewoon zonde van m'n geld. Voor 10km te hard kun je 2 aardige games scoren tegenwoordig, doe ik dat liever. En m'n hand uitsteken op de fiets doe ik voor m'n eigen veiligheid wel ja, zeker als ik het niveau van de gemiddelde automobilist hier zie. Die kijken anders toch niet op of om. (Overigens is je handen uitsteken daar óók geen garantie voor...).

Prima dat je moe van me wordt, maar de énige manier om te f'kken met 'het systeem' is door je er exact aan te houden, dan maakt niemand je wat. Het is een enorme vrijheid om niet continu over je schouder te hoeven kijken of wat je doet niet iemand opvalt. Je niet continu hoeven af te vragen of je niet toevallig gepakt kan worden voor belastingfraude, een onverwachte aanslag krijgt of wat dan ook.

Punt met te hard rijden is niet zozeer dat JIJ een bekeuring krijgt, maar als je door roekeloos gedrag MIJ aanrijdt, heb IK een probleem, niet jij. Want het zal je worst wezen, anders had je je wel aan de verkeersregels gehouden. En tuurlijk, als je aangereden wordt met 130 op de snelweg ben je net zo dood als wanneer je met 180 aangereden wordt, maar met die redenatie stappen nog steeds redelijk wat mensen straalbezopen achter het stuur. "Ach, met 2 biertjes gaat die blaastest tóch niet af, dus dat kan wel. Heck, wat is de kans op een controle, 4 biertjes éxtra kan ook wel, ik ben een goeie chauffeur, na mij de zondvloed, regels gelden maar lekker voor anderen".

En zó gaat de wereld naar de knoppen.
Nu krijg ik amper bekeuring omdat ik gewoon goed oplet (en waze helpt). Maar wel grappig dat je aanneemt dat ik roekeloos hard rijd. Er is een verschil tussen 150 waar je 130 mag en 180 waar je 130 mag. En met 27 jaar het rijbewijs durf ik wel te zeggen dat ik kan inschatten wanneer ik verantwoord harder kan (dus nee geen 50 te hard, maar bv 20 te hard). Drinken doe ik niet (dus ook niet drinken en rijden), maar sowieso altijd nuchter achter het stuur en appen doe ik ook niet tijdens het rijden. Neemt niet weg dat veel anderen dit wel doen overigens, waar ik ook een fel tegenstander van ben (drinken en rijden en appen tijdens rijden dus).
Ik kijk ook niet over mn schouder, absoluut niet zelfs. Niet bang dat ze me voor het downloaden pakken maar al zeker niet voor belastingfraude. Die paar keer dat ik es zwart werk.
Ik moet toegeven dat ik één keer om 3.30 uur ‘s nachts hier in t dorp in de auto zat en de 1-baans rotonde verkeerd om gereden heb, met de klok mee dus. Gewoon om te voelen dat je leeft. Maar ja. Wel eerst 5x gekeken of er niet toevallig een fietser zat. Living on the edge.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 8 december 2017 06:43]

Hahaha het mag dan offtopic zijn, je reactie is geweldig. Dank je voor dit geweldig stukje humor
Oei! Heb je toen ook achteruit linksom de rotonde genomen ? Anders kun je die bullet in je bucket list niet aftikken ! Een variant is 'al moonend', stereo op 10 'oh jodeljongen', lichtkogel en sinterklaas mijter in de aanslag, toeterend een kopje T leuten, maar dan tijdens spitsuur in een grote stad ...

die staat :)

[Reactie gewijzigd door tweazer op 9 december 2017 02:13]

Poeh hee.... om dát allemaal te onthouden moet ik toch écht tijdens het rijden wel constant op m’n tablet kijken om je reactie te lezen hoor, anders sla ik per ongeluk een van de stappen over!
Er viel niet veel te zien in die stream, m'n auto zat vol met wietdampen van de 3 joints die ik tegelijk opgestoken had.

/sarcasm :P
aar ik heb wel het recht om een keuze te maken om het illegaal te doen
|:(

Nee, dat recht heb je niet... dan zou het namelijk niet illegaal zijn.
Zolang het nog mijn gedachten en mijn keuzes zijn, heb ik alle recht om te doen wat ik wil (en daarvan de consequenties te accepteren). Zodra ze kunnen hersenspoelen of een of andere mind control apparaatje ontwikkelen, dan pas verlies ik het recht om keuzes te maken.
Zo werkt recht niet, als iets als onwettig bestempeld is heb je niet het recht om daar voor te kiezen, je bent hooguit vrij om die keuze te maken.
Je hebt gelijk, verkeerde woordkeuze en doelde ook niet op het juridisch recht meer het filosofisch recht. Maar vrij is idd een betere verwoording
Ben het helemaal met je eens! meer mensen zouden eerlijker tegen zichzelf en kritischer naar de overheid (nieuwe wetten) moeten zijn. Dan zouden we nu juist betere wetten hebben, die beter kloppen met moraal ;)
een van de grondbeginselen is keuze vrijheid hoor. Ook om iets fout te doen. Recht van keuzevrijheid maakt de keuze echt niet legaal of illegaal. Hoogstens doet dat de uitvoering van een keuze.

Voorbeeld:

Ik kies er voor om de koning te bevlekken !
Dit zou je in je beredenering redelijkerwijs een celstraf kunnen opleveren.

Dat ik in de praktijk een zonnetje teken op een wang in de libelle levert mij hoogstens een glimlach van een disgenoot op...

Cogito ergo sum !

verkeerd vertaald : "ik geloof dat ik ben" :)
De enigen die het recht hebben om te hard te rijden zijn de mensen die beroepshalve een voertuig mogen besturen terwijl het blauwe zwaailicht in gebruik is.
En dan alleen in de uitoefening van hun functie.

[Reactie gewijzigd door SvenHe op 7 december 2017 20:32]

Ook zonder blauw zwaailicht overigens. Politie is vrijgesteld van die wet. Andere hulpdiensten niet.

Politie vooral om verdachten niet af te schrikken met sirenes maar wel snel ter plaatse moeten zijn.
Nee hoor. in je achtertuin of je weiland mag je wel tot de lichtsnelheid. Sneller mag ook nog, maar vziw is dat wat lastiger..

Je bedoelt de openbare weg. Ook meen ik mij te herinneren dat bevoegd personeel juridisch nog eens niet verplicht is tot het voeren van waarschuwingszwaailichten en/of - geluid, maar dat het wel wordt verzocht om niet de openbare orde verder te verstoren en dat het mag als het de diensverlening van de openbare orde verbetert.
Een aantal agenten is een tijdje geleden er achter gekomen dat ijsjes halen in belastingbetalertijd niet onder dat regime valt..
Ik ben het met je eens dat geen van de smoezen die jij noemt geldige redenen zijn om te downloaden. Maar gratis willen kijken is ook niet het argument. Ik wil best betalen om een film te kijken, maar dan moet dat wel in verhouding staan tot wat er geleverd wordt. In dat verband vind ik een bioscoopbezoek tegenwoordig achterlijk duur (ruim 12 euro voor een kaartje voor Thor Ragnarok laatst), dus dat doe ik alleen nog maar bij films die ik echt wil zien. Daarnaast betaal je je door de versplintering van de markt blauw aan abonnementen op streaming diensten.

On-demand een film huren via mijn provider voor 3 tot 5 euro vind ik prima te doen, maar het aanbod laat soms erg te wensen over. "Kopen" op deze manier zal ik nooit doen, 12 euro vind ik gewoon teveel geld zolang je geen fysiek medium of een download krijgt die je misschien een keer kan uitlenen of meenemen om bij een ander te kijken. Voor dat geld wil ik toch echt meer invloed hebben op de drager en niet een recht verkrijgen dat bij de grillen van de uitgever wordt ingetrokken, bijvoorbeeld als ze de stekker uit de service trekken of gewoon failliet gaan.

Dus ja, ik download af en toe nog wel eens iets.
Ja, maar dán krijg je weer de volgende discussie. Wat staat voor jou in verhouding? 12 euro vindt je teveel (is ook wel veel geld, daar niet van...). Maar stel dat een film in de bios 5 euro gaat kosten, en 6 voor de 3D-versie waarbij je het (passieve) brilletje mag houden. Dat zou voor mijzelf prima acceptabel zijn. Maar voor anderen is 2,50 acceptabel. En waarom €2,50 betalen als Popcorntime gratis is? En ga zo maar door.
De prijs zou ik inderdaad graag over discussiëren, maar die discussie is er helemaal niet. Dan bedoel ik natuurlijk met partijen die er toe doen zoals de aanbieders, dat ik hier met jou een discussie voer is leuk maar zal niets veranderen aan de situatie.

Zoals ik al aan geef vind ik de prijzen die momenteel voor een bioscoopbezoek of de "koop" van een film op een streaming dienst worden gerekend te hoog. De prijzen van huur/eenmalig kijken vind ik acceptabel. Maar mijn punt over het aanbod is eigenlijk het belangrijkste, ik zal de uitspraak van Gabe Newell hierover er maar weer eens bij halen:
"In general, we think there is a fundamental misconception about piracy. Piracy is almost always a service problem and not a pricing problem. For example, if a pirate offers a product anywhere in the world, 24 x 7, purchasable from the convenience of your personal computer, and the legal provider says the product is region-locked, will come to your country 3 months after the U.S. release, and can only be purchased at a brick and mortar store, then the pirate's service is more valuable. Most DRM solutions diminish the value of the product by either directly restricting a customers use or by creating uncertainty."
Ik geef je volledig gelijk: ik mis de discussie over prijsbepaling, differentitatie van film content (niet de verpakking, dvd/bluray/bioscoop etc).
Stel dat ik een film 100 keer in de bioscoop heb gezien, elke scene weet te citeren, Wanneer heb ik genoegd betaald ? Hoe verhoud zich deze situatie met kopen voor thuisgebruik ? En onderweg in de auto met 320x240 pixels, een illegale screener, een preview, een film van 1, 5,10,15,etc jaar oud ? En enkel alleen de muziekscenes ?

Ik zie alleen maar meer graaiers, minder prijsdifferentiatie. Jammer. Ik koop het ooit wel eens in de uitverkoop over een jaar of 10, 20. Teveel nu al om te kijken en zien, los van nieuwe, laat staan illegale (?) content..
Of het nu 5, 15, of 25 euro is. Ik denk ook niet dat het echt het punt is. Ik ben het wel met je eens ergens. Kijk, wat niet mag, mag niet. Simpel als dat. Ik vind verder dat het wel jammer is dat we een licentie betalen voor het afspelen onder strikt voorbehoud iets heel anders dan 'ik koop het fysiek', wat de indruk geeft dat het ons eigendom is: wat het niet is. Hoe dan ook, zomaar data opslaan en sorteren - hopelijk worden hier geen fouten in gemaakt. En hopelijk lekken hun databases enzo niet uit.
Ik weet dat je bij de koop van een schijfje geen eigenaar wordt van de inhoud en dat je daar nog steeds slechts een licentie voor koopt. Maar je bent wel eigenaar van de drager en dat geeft je bepaalde vrijheden die je bij streaming diensten gewoon niet hebt. Wat mij betreft is dat een stap achteruit.

Verder heb je gelijk, de prijs is niet het meest belangrijk. Zoals ik hier al aan haal: "Piracy is almost always a service problem and not a pricing problem."
Ik weet wie deze wijsheid verzonnen heeft, vast en zeker eoa papieren jurist ergens (niet jouw kant uit sarcastisch bedoeld). Heeft iemand ooit wel eens een bekraste echte dvd/bluray kunnen omwisselen voor een nieuwe (zonder recht van bon/aankoop uit te oefenen) ? Je hebt de licentie al betaald, het papier, plastic en aluminium kost maar 0.20 euro ?
Heeft iemand al eens copyright heffing terug kunnen krijgen na het shredden van een harddisk ?
Downloaden omdat je het dan gratis kan zien is tamelijk sneu. En nee, er zijn géén geldige smoezen om te downloaden ("ik ben bang van bioscopen", "maar iederéén doet het", "je moet bijblijven", "deze staat over 4 maanden pas op Netflix en ik moet 'm NU zien").
Ik zie zo vaak dat Netflix in Nederland een serie toont van S1 - S5 terwijl er 7 seizoenen zijn. Als ik 5 seizoenen heb gekeken en wil het af kijken dan download ik dat toch mooi. Vind ik persoonlijk geen slecht excuus.
Of je koopt de rest op bluray/dvd. Dat is het legale alternatief. Ik zit óók te wachten op het volgende seizoen van The Flash op Netflix. En ja, die wordt op TV uitgezonden momenteel dus die kan ik op zich wel opnemen en later kijken.
Gewoon 2e hands alles kopen, komt er alsnog niks in het laatje van de grote film bedrijven. Kan je net zo goed downloaden, is nog beter voor het milieu ook!

En als die toch op TV komt, waarom niet downloaden? Of je neemt het op, en knipt de reclame eruit, zelfde effect!

[Reactie gewijzigd door Becquerel op 7 december 2017 15:56]

Nou, dat is dan wel een dingetje idd.
Als iets op tv is kun je het net zo goed opgenomen hebben en de reclames doorspoelen. En via de belastingen wordt de zender toch al betaald, of je download of niet.
En via de belastingen wordt de zender toch al betaald, of je download of niet.
Dat is alleen bij de NPO zenders?
Ja, de commercielen hoef je sowieso toch niet te betalen?
Ja, de commercielen hoef je sowieso toch niet te betalen?
Als je gewoon coax hebt, heb je maar 8 kanalen ofzo, als je betaald meer. Dus voor de commerciele moet je wel betalen.
Zat series waarbij dit niet gebeurt (op tv komen of zelfs in Nederlandse winkels), en is toch totale onzin dat je voor 1/2 seizoenen een dikke dvd/bluray box moet kopen...
Waarom is dat laatste dan onzin? Je consumeert iets, dan is het toch normáál dat je daarvoor betaalt? Wat geeft je het récht om iets gratis te mogen gebruiken?
Het gaat niet om gratis gebruiken, het gaat er om dat ik een abonnement koop dat daar een serie in zit en dat ie niet compleet is. Dan moet ik een box kopen met vaak meerdere seizoenen voor maar 1 seizoen... dat vind ik dus onzin
Nog steeds geen reden om dan maar te downloaden :)
Zeg ik dat dan? En daarnaast, ik wil downloaden niet goed praten maar de filmstudio mist dat geld echt niet hoor. Zelfde met die artiesten die huilie huilie doen als hun muziek wordt gedownload, 99% van die artiesten heeft bakken geld.
Wat nog vervelender is dat aflevering 8 (nieuwste seizoen) van The Arrow, DC Legends, Supergirl en The Flash achter elkaar gezien moeten worden anders klopt het verhaal niet! En laat die van de Flash nou precies zo vallen dat je halverwege blijft hangen want die heeft Netflix dus nog niet online staan. Das zo ruk gewoon dat je inderdaad naar niet legale alternatieve gaat zoeken.
Dat was bij die oude seizoenen ook al zo (lang leve DC ...). En je weet al jaren vantevoren dat aflevering 7 (of 8, ben de tel kwijt) van elk seizoen een crossover is ;)

(Diggle had eerst een dochter, toen ineens een zoon, dat is verder helemáál niet verklaard behalve als je Legends of Tomorrow/Flash/Supergirl gekeken zou hebben rond die tijd).

En ja, die Crisis on Earth-X van 4 afleveringen en dat er per show een aflevering kwam, is inderdaad ellendig. Maar ik heb de tijd niet om álle DC shows te gaan kijken ...
Dan zit je met 2 seizoenen op blu-ray. Als die serie van netflix af is zit je weer met een halfbakken serie...
Ik ben het grotendeels met je eens, maar ik begrijp niet waarom acteurs miljoenen moeten verdienen i.p.v. een ton of een half miljoen...
Simpel toch? Blijkbaar verdienen ze het omdat het kan. En hoe kan dat? Omdat zoveel mensen er naar (willen) kijken. Kijkt niemand meer gaan ze vanzelf failliet of lopen de zaken aanzienlijk slechter. Dat zorgt uiteindelijk voor kostenverdeling die meer in balans is omdat er minder direct binnen komt of nog te halen is via de achterdeur (wanneer niemand meer download).

Dit is met zoveel producten, werknemers en bedrijven zo. In het bedrijfsleven wordt van binnenuit ook niet/beperkt gereguleerd als er genoeg winst te verdelen is, dat is alleen bij de overheid en bestuurders... Balkenende norm etc. De mensen vliegen er pas uit of krijgen minder zodra de zaak minder goed loopt. Dus mijn inziens stem je met je gedrag indirect en mogelijk pas met effect over de hele lange termijn over hoe dit soort bedrijven hun business runnen. Wel heb ik een hard hoofd in dat het bij de entertainmentindustrie snel zal gebeuren, want mensen willen hun gedrag helemaal niet aanpassen... de reacties onder dit soort artikelen zegt mij genoeg. We houden dit zelf in stand.
Nee dat is nergens voor nodig. Vraag minder geld voor een kaartje en je hebt vollere zalen. Acteurs hebben geen miljoenen nodig.
Tja wel meer mensen hebben naar mijn mening geen miljoenen, tonnen of 10k per maand nodig. Maar toch krijgen ze het. Wat wil je er aan doen? Het enige wat helpt is hun werk niet meer waarderen, dus niet meer kopen, niet meer kijken, niet meer gebruiken, etc. Hier zit geen verschil of nu het een dure kapper is, dure supermarkt, dure autogarage, advocaat of acteur... principe blijft hetzelfde.

Voor de entertainmentindustrie is goedkope kaartjes en volle zalen hetzelfde als dure kaartjes en halfvolle zalen. Inkomst is nagenoeg hetzelfde in jouw voorbeeld. Dit is daarom gewoon het probleem in stand houden. De enige winst is hier voor de bioscoopliefhebber dat deze vaker en naar meer films kan gaan omdat de prijs lager is en voor de bioscoop dat hij meer popcorn kan verkopen. Maar dat is naar mijn mening een hele andere discussie. Dat gaat meer over het (eigen) gewin van het publiek+bioscoopeigenaar i.p.v. wat de acteur verdient en wat er aan te doen is als dit teveel is.

[Reactie gewijzigd door Aardwolf op 9 december 2017 00:56]

De wat kan je er aan doen - niets attitude, vind ik niks.

Als meer mensen de mening dragen dat zoveel geld verdienen onzin is dan kan dat op de lange termijn meer bereiken dan mensen laten inhouden met het idee dat ze toch niets kunnen bereiken.
Er zijn helaas geen goede alternatieven voor goede kwaliteit geluid.
Ik ben nog geen dienst tegen gekomen die DTS-HD, DTS-MASTER of Dolby ATMOS film aanbied.

Persoonlijk vindt ik het DVD concept echt te bizar voor woorden, nog steeds 20-25 euro voor een blu-ray die je 1 of max 2x kijkt.
Betaal zelf wel voor Netflix maar het aanbod in Nederland is echt bedroevend, zeker als je meeneemt dat er is de USA 3x ons aanbod is.
Jawel hoor, de bioscoop bij je in de buurt doet dat prima :) en anders bluray wel, in een hoop gevallen.
De bioscoop in mijn buurt (relatief grote stad in zuiden van het land) loopt anders behoorlijk achter qua apparatuur. En is koploper qua prijs (minimaal een tientje voor vrijwel alle films, meestal 12-13 euro, standaard prijs dus geen Atmos etc). Dit terwijl ik een stad verderop gemiddeld 1-2 euro minder uitgeef voor films met beter beeld en/of geluid. En daar de consumpties ook nog eens gemiddeld een euro goedkoper zijn. Daar moet ik dan echter wel 30 km voor rijden...

Nee hoor, de keuze vind ik niet geweldig.

[Reactie gewijzigd door porn* op 7 december 2017 19:05]

Heb sinds een jaar een thuisbioscoop dus vandaar dat ik geinteresseerd ben ik die kwaliteit.
Klopt wat je zegt hoor Blu-ray heeft bijna altijd het best mogelijke geluid. Jammer dat streamingdiensten achterlopen op dit vlak.
*Dat* is zo. Maar dat lijkt vooralsnog een bandbreedte-dingetje te zijn. Netflix support wel 4K maar het schijnt (ik ben niet zo van de a/v techniek) dat het een lagere bandbreedte is met meer compressie dan dat een bluray leveren kan. Logisch ook wel, maar bandbreedte voor streamingdiensten zijn de bottleneck lijkt me.
Ik verwacht het ook, de meeste bluray films zijn 25+ gb dus dan zit je al snel aan 5-10 mb/s.
Waarom het dan niet als optie bieden? Youtube heeft toch ook de mogelijkheid automatisch terug te vallen op lagere kwaliteit als de throughput niet hoog genoeg is? En een beetje internetverbinding tegenwoordig is al snel 50Mbit, geloof dat ik al op 180 of zoiets achterlijk zit (gewoon simpel middenmoot kabel abo).
Blu-ray rip kan dat wel...Film en geluid in full hd!
Er zijn ook geen redenen voor downloaden maar toch gebeurt het. Ook door mij. Noem het luiigheid of gierigheid of gemakkelijkheid.
Ik merk dat ik door Netflix veel minder download. Doorgaans films niet meer, want veel is toch echt bagger, daar wil ik mijn geld niet eens aan uitgeven. Download je een film waarvoor je wel wilde betalen dan kan dat niet echt meer.
Ik download wel weer meer Nederlandse TV. Door Netflix ben je ook weer verwend, en als omroepen e.d. geen "Netflix app" aanbieden dan is een download toch weer makkelijker.
Overigens is downloaden toch nog wel heel gewoon. Van die tijdverdrijf series als Will & Grace of Big Bang komen automatisch binnen. Maar ik mis ze uiteindelijk niet als ze er niet meer zouden zijn.
Het is ook tamelijk sneu om de media-multinationals hun oligopolie te laten exploiteren als ze al decennia lang niet investeren in distributiemethoden maar in plaats daarvan liever overheden omkopen om het copyright elke 30 jaar met 30 jaar te verlengen, en particulieren vervolgen die content bootleggen voor eigen gebruik.

Er is geen optie waarbij iedereen wint. Of deze bedrijven winnen en de consument verliest omdat de prijzen te hoog zijn, of de bedrijven verliezen wat inkomsten.

[Reactie gewijzigd door Origin64 op 7 december 2017 15:15]

Vind je dat sneu?

Ik vind het sneu dat verschillende series en films nog lang niet in Nederland te zien zijn maar allang uit zijn gebracht..
Op Netflix verdwijnen dingen. Disney komt met eigen streaming dienst, dus verdwijnt de Disney assortiment uit Netflix en dergelijke. Andere bedrijven kunnen dit ook doen. Als ik aanbod wil zien uit USA netflix moet ik of een VPN huren of daar fysiek heen gaan. Zelfde met alle andere streaming diensten. Er zijn zelfs films / series die er nooit op zullen kopen. Vervolgens moet ik maar hopen dat de bedrijven netjes om gaan met mijn gegevens en er geen reclame is(Hulu, ik kijk jou aan). Vervolgens miet ik dus gemiddeld 70 euro per maand gaan betalen voor HBO, Netflix, Pathe Thuis, Amazon Prime, Film 1, Disney etc en dan nog steeds kan ik niet alles kijken. Tevens heeft Netflix jaren niet gewerkt omdat ik Linux draaide en de implimitaties van Silverlight bagger waren, ook heb je bij Netflix alleen goede kwaliteit mits je via de app kijkt, maar niet via de browser. HBO is niet mogelijk voor mij omdat ik geen Ziggo heb. Er zijn teveel problemen gecreëerd met DMCA bescherming die een obstakel vormen voor een eingebruiker om legaal te kijken. Ik wil best iets betalen voor gemak, maar niet om vervolgens maar 0,001% van het aanbod te kunnen zien.
Ook voor offline diensten geld dit, als je DVDs etc koopt, die vergaan, dan moet je iets wat je al had opnieuw kopen. Dan is de oplossing kopieer DVDs, maar dat is natuurlijk ook van der zotte. Ook moet er dan een DVD / Bluray speler gekocht worden alleen om een film te kijken.

Dus kan je wel moreel uit de hoogte doen, maar sinds er geen beter alternatief is, zal downloaden nog wel even blijven bestaan.

[Reactie gewijzigd door Becquerel op 7 december 2017 15:32]

Als het iets is dat helemaal niet op legale wijze te verkrijgen is?
En het is wel iets dat je graag zou willen zien?

Netflix biedt het niet aan.
DVD's zijn er niet van te koop in Nederland.
Momenteel heb ik zelf meer dan genoeg aan Netflix, maar er zijn genoeg series die niet in Nederland te zien zijn. Of te koop.
Importeren vanuit het buitenland dan toch? Bestel je een bluray in Duitsland, Australië of China of weet ik 't waar..
Als het iets is dat helemaal niet op legale wijze te verkrijgen is?
En het is wel iets dat je graag zou willen zien?
Dan heb je gewoon pech?
Dat recht heb je, maar wil niet zeggen dat het gratis beschikbaar moet worden gesteld. Je moet kunnen kijken wat je wil, in die zin mag geen censuur worden toegepast. Maar niemand heeft het over kosteloos. Bibliotheken zijn openbaar maar boeken kosten geld, lidmaatschap van een bibliotheek ook.

Zou ook fraai zijn. Dan verkoop ik mn tv en declareer ik al mn bioscoopbonnen voor 3x in de week want het is mijn grondrecht 😜

Spotify kan gratis, een krant kun je delen, Netflix trouwens ook maar ook dat is een luxe. TV betaal je via de belastingen en kost verder niks.

Internet is voor communicatie wél een dingetje. Je kan niks meer zonder DigiD dus is dat op zich wél een grondrecht; dan zou ik pleiten voor een basisaansluiting van 4Mbit down/1Mbit up voor iedereen en wil je méér, dan koop je dat zelf maar via een abonnement.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 7 december 2017 21:06]

Het is wel degelijk een fundamenteel recht, en dat is ook juist waarom het zo erg is dat criminele kopieërders de producenten kapotmaken.
Nee, het is geen recht om iets dat niet beschikbaar is in de regio waar je leeft, dan maar ergens anders gratis download. Je consumeert iets, dus betaal je ervoor.
Ik download omdat ik SVP gebruik. Ik ken geen legale (online) alternatieven waarbij SVP wel werkt of die iets vergelijkbaars doen. En ik vind de video smoothing die het doet subliem dus ik wil echt niet meer terug van 144fps naar 24fps. Anders had ik voor series uit europa/amerika in ieder geval wel al op netflix gezeten, m'n ouders hebben een account waar ik ook gebruik van kan maken.
LG en Sony hebben een alternatief voor SVP ingebouwd in hun TV's.
Inderdaad.

Gewoon via de grote cloud aanbieders werkt veel beter als je dan toch wilt downloaden. :Y)
In de toekomst moet ik toch maar eens gaan kijken of een film van DFW is voordat ik ga downloaden.

Niet omdat het nu geregistreerd wordt, maar ik kijk net naar een lijst van DFW en de films die ik herken vond ik zwaar slecht. Dan ben ik daar in ieder geval wat minder tijd aan kwijt. :)

En voor elke andere film die ik download kijk ik er 3 in de bioscoop. Ik hoop dat een aantal distributeurs (die wel goede films hebben) het niet erg vinden als ik af en toe een film download als ik net te laat ben voor de bios bijvoorbeeld.
Ik download niet, ik back-up alleen maar voor het geval dat de russen of de koreanen los gaan.
Ooit zullen jullie me dan dankbaar zijn dat ik al deze juweeltjes gered heb van de ondergang.
Btw, ik bekijk ze niet, ik die alleen maar kwaliteitscontrole.
Sorry hoor maar dat is natuurlijk onzin. Het internet is de bibliotheek van Alexandrië. Alle entertainment van de afgelopen 40 jaar staat er op. Van Japan tot Frankrijk.

Legale kanalen zijn er voor veel dingen niet.
Bang makerij. Mocht ik nog ergens verkeer via http lekken en ooit een brief thuis krijgen > https://thatoneprivacysite.net/ - laat Brein en kornuiten lekker stressen.
Het gaat niet om http verkeer lekken. Je weet als je torrent gewoon niet welke seeds/leechers fake zijn, en alleen maar loggen dat je een bepaalde torrent wil downloaden:
http://iknowwhatyoudownload.com
Jammer dat het niet terug gaat tot oktober.
Kan je even toelichten wat die site doet? De site is zo traag met time-outs dat ik niet duidelijk krijg wat er te halen is.
Het is een site waarop je verschillende VPN aanbieders kan vergelijken.
Zelf torrent ik (vrijwel) niet meer, ik heb Netflix en HBO dus dat is eigenlijk niet meer nodig, maar ik vindt dit een walgelijke ontwikkeling. De overheids organisaties die pirating bestrijden (dus niet BREIN, de spelen eigen rechter) moeten gewoon beter te werk gaan dan, niet filmstudio's de mogelijkheden geven om gegevens op te slaan.
Zelf torrent ik (vrijwel) niet meer, ik heb Netflix en HBO dus dat is eigenlijk niet meer nodig, maar ik vindt dit een walgelijke ontwikkeling. De overheids organisaties die pirating bestrijden (dus niet BREIN, de spelen eigen rechter) moeten gewoon beter te werk gaan dan, niet filmstudio's de mogelijkheden geven om gegevens op te slaan.
Ik torrent ook zo goed als niets meer, de afgelopen 3 maand geen film binnengehaald.
Hoewel ook ik het zorgelijk vindt als partijen op deze manier achter personen aan gaan durf ik wel te stellen dat ze GEEN eigen rechter spelen.

Brein stuurt je een schikkingsvoorstel, het is aan jou om daarmee akkoord te gaan of niet, doe je dit niet dat zal het tot een rechtzaak komen en dan beslist de rechter! Niet Brein.
Dat iedereen akkoord gaat met de schikking is wat anders, dat geeft alleen maar aan dat mensen weten dat ze fout zitten.
Dat iedereen akkoord gaat met de schikking is wat anders, dat geeft alleen maar aan dat mensen weten dat ze fout zitten.
Onzin. Een grote en machtige stichting zoals Brein, met steun van politiek en filmmaatschappijen, geeft bij voorbaat een burger al weinig kans. Rechtsbijstandverzekeringen verzekeren geen conflicten die gaan over intellectueel eigendom. Zo ook niet dit. Je maakt dus al gauw aanzienlijk meer kosten dan het schikkingsvoorstel inhoudt en hebt geen enkele garantie dat je niet aansprakelijk bent, zelfs al ben je onschuldig. Het risico is gewoon enorm.
Onzin. Een grote en machtige stichting zoals Brein, met steun van politiek en filmmaatschappijen, geeft bij voorbaat een burger al weinig kans. Rechtsbijstandverzekeringen verzekeren geen conflicten die gaan over intellectueel eigendom. Zo ook niet dit. Je maakt dus al gauw aanzienlijk meer kosten dan het schikkingsvoorstel inhoudt en hebt geen enkele garantie dat je niet aansprakelijk bent, zelfs al ben je onschuldig. Het risico is gewoon enorm.
Het is geen onzin, als jij ineens zo'n schikking in de brievenbus krijgt en je kan aantonen dat je niet gedownload hebt dan is er niets aan de hand. Tuurlijk, het kost je wat moeite want je zal er actief achteraan moeten gaan, maar een knappe rechter die Brein gelijk geeft als je kan bewijzen dat je niet gedownload hebt.

Daarbij DFW verzamelt de ip adressen van mensen die actief downloaden, daar komt je IP niet zomaar tussen.
En mocht je een VPN dienst aanbieden of iets in die geest dan doe je er slim aan een log bij te houden, doe je dit niet dan weet je ook dat je risico loopt.

@EpicKip
Het is eigen rechter spelen in o.a. het opslaan van gegevens. Op mijn werk moeten we al voorzichtig zijn met verwerken van bepaalde gegevens ivb. met Autoriteit persoonsgegevens, toch wordt er voor een filmstudio een speciale regel gemaakt die zegt dat ze de gegevens op mogen slaan. En hoe komen ze aan die gegevens? Dan moet je toch wel wat speurwerk doen want de filmstudio is niet de eigenaar van de torrent site...
Nog steeds is dat geen eigen rechter spelen, lees het artikel nou eens. Ze hebben toestemming gekregen van De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens, dit staat letterlijk in de kop van het artikel. Als ze eigen rechter zouden spelen dan zouden ze niet eens om toestemming gevraagt hebben.

Nogmaals, ik vind het ook allemaal te ver gaan. Maar je kan niet zomaar roepen dat ze zich niet aan de regels houden en of eigen rechter spelen, dan moet je ook met bewijzen komen.

[Reactie gewijzigd door Axewi op 7 december 2017 15:32]

Het is geen onzin, als jij ineens zo'n schikking in de brievenbus krijgt en je kan aantonen dat je niet gedownload hebt dan is er niets aan de hand. Tuurlijk, het kost je wat moeite want je zal er actief achteraan moeten gaan, maar een knappe rechter die Brein gelijk geeft als je kan bewijzen dat je niet gedownload hebt.
Brein zal moeten aantonen dat jij hebt gedownload, niet dat jij dat niet gedownload hebt. De eiser die stelt bewijst. Het probleem hier alleen mee is dat als de rechter deze zeer dubieuze vorm van bewijs accepteert (lijstje ip adressen met wat NAW buiten providers om) je dus met een bewijsprobleem zit. Je kunt helemaal niet bewijzen dat je niet hebt gedownload. Wat moet je aanbieden? Browsegeschiedenis? Ip logs van je provider? Alles kan incorrect of incompleet zijn. Het is nog maar de vraag of een provider hieraan meewerkt voor jou.
Daarbij DFW verzamelt de ip adressen van mensen die actief downloaden, daar komt je IP niet zomaar tussen.
Met het spoofen van IP adressen is dit juist wel mogelijk. Daarnaast kan er misbruik worden gemaakt van jouw lijn. De bewijskracht is op z'n minst betwijfelbaar.

Ik vind deze heksenjacht zeer kwalijk en gezien de dreigende insteek met schikkingen is er vrijwel geen controle op het proces. Je zou wellicht met een goede rechtsspraak wat verdediging kunnen bieden. Maar of deze er dus zo ooit komt is maar de vraag.

[Reactie gewijzigd door Rabbitto op 7 december 2017 18:47]

Tot op zekere hoogte ben ik het met je eens.
Maar laten we dan zorgen dat deze instanties gecontroleerd worden maar laten we niet van te voren al gaan roepen dat ze zich niet aan de regels houden. Want met alles wat we tot nu toe gezien hebben lijkt het er toch behoorlijk op dat brein zich gewoon aan de wet houd.
Oh, op dit moment houdt Brein zich zeker aan de wet. Ze zitten wel op het randje en hebben verdomd veel moeite gedaan om de wet zo ver mogelijk op te rekken. Verder weigeren ze om inzicht te geven in hoeveel ze nou precies uitkeren van het geld wat ze innen, aan wie ze dat doen en hoe ze tot hun verdeelsleutel komen.

Je noemt Brein een instantie. Dat is niet de juiste term. Het is een stichting, geen instantie. Daardoor is het gelijk ook een stuk minder makkelijk om ze te controleren: een instantie moet zich verantwoorden maar een stichting heeft daar een stuk minder last van.
[...]

Het is geen onzin, als jij ineens zo'n schikking in de brievenbus krijgt en je kan aantonen dat je niet gedownload hebt dan is er niets aan de hand. Tuurlijk, het kost je wat moeite want je zal er actief achteraan moeten gaan, maar een knappe rechter die Brein gelijk geeft als je kan bewijzen dat je niet gedownload hebt.
Leg mij uit, Hoe bewijs je precies dat je iets NIET gedaan hebt?
Ik begrijp niet zo goed waarom mensen dom proberen te spelen. Jullie weten hoe dit werkt: schikking dwingt je tot helemaal niks, je mag het gewoon negeren en het aan de rechter overlaten.

Brein ziet het als jouw IP-adres opduikt in torrent-clients (want openbaar). Dat is voldoende bewijslast om in ieder geval bij jou aan te kloppen en te vragen wat er is gebeurd. Dan is het aan jou om te bewijzen dat je er niks mee te maken hebt. Bijvoorbeeld door degene die het wel heeft gedaan een schuldbekentenis te laten ondertekenen. Als je dat niet kan, en geen tegenargumenten hebt, staat Brein sterker voor de rechter. Dat geldt in alle zaken die voor de civiele rechter komen.

Hou op met dom spelen. Er is juridisch geen speld tussen te krijgen en om nou de hele Nederlandse rechtspraak te schofferen omdat je zo slecht tegen je verlies kan vind ik kinderachtig. We downloaden massaal, we kennen de regels, accepteer de consequenties in plaats van elke kans te grijpen om slachtoffertje te spelen.
Ik speel niet dom, ik stel een vraag (waar jij ook geen antwoord op geeft) Hoe bewijs je dat je iets NIET gedaan hebt?
Gelukkig werkt het nederlands rechtsysteem (wat ik kennelijk schoffeer) zo dat je onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is. Je hoeft dus niet te bewijzen dat je niks gedaan heb, de tegenpartij moet bewijzen dat je WEL wat gedaan hebt.

Ik ben geen jurist, en downloaden doe ik ook al een tijdje niet meer, maar ik vind dit soort ontwikkelingen gewoon slecht/beangstigend. Wat nou als je kind een leuke sinterklaasfilm download/popcorntimed, dan moet ik het maar normaal vinden dat ik daarvoor (tot maximaal 5 jaar na dato!) een schikkingsvoorstel moet betalen?

Weet jij nog wie je 5 jaar geleden je wifi wachtwoord hebt gegeven?

[Reactie gewijzigd door telskamp op 7 december 2017 16:40]

Dat werkt dus niet zo. Bewijslast binnen civiel recht is niet gelijkwaardig aan het strafrecht. Brein heeft een heel plausibel verhaal om bij jou uit te komen (IP-adres), en dan is het aan jou om je daar tegen te verweren. Dat kan op verschillende manieren, inclusief een schuldbekentenis als je zeker weet dat iemand anders het heeft gedaan op jouw Wi-Fi. Als je dat niet kan staat Brein sterker en wint Brein.

Daar kan je van alles bij halen, IP spoofing, virussen, maar zo kan je eindeloos doorgaan met het ontwijken van het Nederlands recht. Je kan het aandragen in de rechtszaak hoor, ik ben benieuwd naar de reactie.

Ik vind het inderdaad schofferen (niet persoonlijk, maar algemeen, enkele reacties) van het Nederlandse rechtssysteem dat hier wordt gedaan alsof dit iets ridicuul is. Alle vormen van uitleg worden op Tweakers gepareerd met extremen en rare voorbeelden om maar net te doen alsof wij het slachtoffer zijn. Maar downloaden in Nederland is spelen met vuur, en dan kan je de vingers branden. Ik download dagelijks voor vele gigabytes en weet dat ik ook eventueel een schikking zou kunnen ontvangen.
Ik ben het met je eens. Wat ik wel frappant vind is dat de Nederlandse overheid het downloaden van films jaren lang heeft gedoogd en je nu ineens een schikking in de bus kunt krijgen. Laat ze eerst maar eens een waarschuwing sturen, veel digibeten die ik ken downloaden nog vaak een filmpje en zijn zich totaal niet bewust van het feit dat het inmiddels sinds 2014 al verboden is.
Ik ben het met je eens. Wat ik wel frappant vind is dat de Nederlandse overheid het downloaden van films jaren lang heeft gedoogd en je nu ineens een schikking in de bus kunt krijgen.
Daar heeft de Nederlandse overheid verder niet zo veel mee te maken. Die hadden oorspronkelijk een eigen gedoogbeleid, maar dat is door Brussel (EU) ongeldig verklaard. De Nederlandse overheid staat tamelijk machteloos tegenover dat besluit.
Hoe is het feit dat zij ergens iets in een database hebben staan bewijslast? Volgens mij is dat niets meer dan een bewering. Naar mijn idee ontbreekt de bewijslast in zijn geheel. Iedereen kan wel roepen dat ze mijn ip adres ergens gelogd hebben, maar dat wil niet zeggen dat het zo is.
Hoe is het feit dat zij ergens iets in een database hebben staan bewijslast? Volgens mij is dat niets meer dan een bewering.
Sowieso is het civiel recht. Partij A beweert het ene en partij B dan doorgaans het tegenovergestelde en de rechter oordeelt wie de beste argumenten heeft. Als eiser zal Dutch Film Works er dan ook wel voor zorgen dat ze aan kunnen tonen hoe ze die gegevens verzamelen. Praktisch gezien zal het er wel op neerkomen dat ze een organisatie in de arm nemen die zich specialiseert in (inter)network monitoring en met logs en een bijbehorende beschrijving hoe die logs tot stand zijn gekomen de rechtszaal inkomt. Als jij daar niets anders tegenin kan brengen dan 'iedereen kan wel een IP adres in een database zetten' dan gaat dat de rechter niet overtuigen van je gelijk.
Een ip-adres zegt dan nog niets over hetgeen je gedownload hebt. Dat kan best iets zijn geweest waar brein totaal niets mee te maken heeft.
Hoe doen ze dat bij andere zaken? Pc in beslag nemen en doorspitten. contact zoeken met de ISP en die gegevens laten overdragen naar de rechter. En in het geval dat jij een dienst levert draag je netjes de logs over. Nogmaals, voor dit soort zaken huur je een advocaat in die ervaring heeft op dit gebied, daar ga je niet zelf mee lopen prutsen.

Ik snap wat je wilt zeggen hoor, het is voor een bedrijf als brein gesneden koek om dit soort zaken te voeren, dit ben ik met je eens! Het is dus op zijn minst "klote" als ze jou onterecht beschuldigen maar dat betekent tocht echt niet dat je per defenitie kansloos bent.

Wat betreft de kosten: https://www.rijksoverheid...kosten-van-een-rechtszaak
Daar zullen ook mogelijkheden voor zijn om die terug te krijgen.
De aanklager moet nog altijd jouw schuld bewijzen, jij niet jouw onschuld. Het bewijs dat jij als verdedigende partij overlegd is alleen bedoeld om het "bewijs" van de aanklager te weerleggen. Je bent en blijft onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Het blijft een hekelige situatie, waarbij Brein en soortgelijke organisaties enorm veel macht hebben, een verdediging bekostigen tegen die partijen zullen de meeste particulieren op zijn minst moeite mee hebben.
+2Anoniem: 310408
@glowman7 december 2017 16:45
En daarom hebben de paar mensen die het risico namen om het wel voor de rechter te laten komen steun kregen van de community. Maakte ze niets minder schuldig en ze gingen allemaal voor de bijl.

Laten we elkaar geen mietje noemen en gewoon eerlijk zijn. Als Brein een schikkingsvoorstel stuurt doen ze dat alleen met een behoorlijke hoeveelheid bewijs en je zou wel een enorme stommeling zijn om je door de rechter voor het vijfvoudige te laten veroordelen. En alleen daarom schikt vrijwel 99% van de mensen, niet omdat Brein zoveel macht heeft (hebben ze gewoon niet) of omdat de rechters op de hand van Brein zijn (zijn ze niet, Brein is verre van populair in die kringen).

Het is ronduit schandalig dat de overheid wetgeving maakt die iets verboden maakt maar er gewoon niets aan doet om die wet te handhaven. Het aan 'slachtoffers' overlaten om de schuldige op te sporen is te gek voor woorden als je er even rustig over na denkt. Alsof ik zelf de inbreker die mij heeft bestolen moet opsporen. Als Brein ballen heeft sturen ze een rekening naar de overheid voor het uitvoeren van taken die de overheid niet wil doen. Hou in de gaten dat er ook nog altijd een zaak tegen de overheid loopt hierover. Eenzelfde zaak in Duitsland en Portugal lijkt sterk richting de copyrighthouders te gaan. Als de overheid daar niet meer doet om zijn wetten te handhaven zullen ze een deel van de schade moeten gaan betalen.
De tweede alinea is mooi want daar draait het om en mensen vergeten dat wel eens. Het is niet zo dat ze voor een enkele download een brief versturen.

Het laatste stuk is vreemd.
Je hebt het over handhaven maar is dat noodzakelijk ?. In dit geval niet. Je gebruikt denigrerend het woord slachtoffers maar het zijn rechthebbenden. Je hebt dus geluk dat ze geen aanklacht indienen tegen de overtreder maar dit via een schikking doen. Want in zon geval zou de downloader door het OM worden aangeklaagd en een boete en straf kunnen eisen en je veroordeeld kunnen worden NAAST een civielrechtelijke procedure met schikking.

Ook jij hebt als benadeelde recht om onderzoek te doen naar een inbreker BINNEN de regels van de wet. Ook Brein heeft deze te volgen. Als je je niet aan die regels houd zet de rechter je eventuele zaak meteen weer buiten.

Zou jij echt willen dat de staat (van belastinggeld) een eigen organisatie/internet politie gaat opzetten die het downloaden gaat vervolgen ?? En dat is dan met een boete en mogelijke straf. Is lekker makkelijk dan ook voor de rechthebbenden want als je al veroordeeld bent dan is een civielrechtelijke zaak voor schadevergoeding ook een eitje. Al zijn het verschillende zaken.

Brein voert helemaal geen taak van de overheid uit. Ze halen hun recht.
Dat de overheid een wet niet handhaaft in de welke wijze jij dan ook denkt geeft je nog niet het recht om die wet dan maar te overtreden.
Het is ronduit schandalig dat de overheid wetgeving maakt die iets verboden maakt maar er gewoon niets aan doet om die wet te handhaven.
De overheid heeft duidelijk gemotiveerd waarom die keuze is gemaakt: Geen belastinggeld uitgeven aan zaken die geen maatschappelijk belang/algemeen goed dienen. Als ze dat wel zouden doen (en dat hebben ze in het verleden ook gedaan) zou iedereen weer op zijn achterste poten staan omdat er belastinggeld uitgegeven wordt om de winst van het bedrijfsleven te maximaliseren. Los daarvan vertrouwt het hele civiel recht erop dat partijen in staat zijn onderling tot een schikking te komen en dient er uitermate voorzichtig omgesprongen te worden met het geweldsmonopolie dat met het strafrecht samenhangt.
Dat doen ze toch? Ze komen met logs aanzetten waarbij er vanaf jou ip adres een bepaalde film gedownload of geupload werdt.

De ISP koppelt het ip adres aan diegene die het abonnement afneemt, en die persoon die mag uitleggen dat hij op dat moment dat ip niet had, of dat iemand anders gebruik maakte van zijn ip.

En ja, in gevan van spoofing is dat een lastig klusje dat ontken ik niet. Maar het is dus niet zo dat er zomaar een brief verstuurt wordt of je even wil dokken.
Ja en ben je inderdaad gespoofed en dan? Ik krijg een schikkingsvoorstel van hun van €1000,- euro. Ik moet betalen of het voor laten komen. Ik heb geen idee hoe ik zou moeten bewijzen dat ik het niet gedaan heb. En dan ben ik ook nog een IT-er (generalist weliswaar), waarmee ik meteen de schijn al tegen heb.

"Ja, edelachtbare, mijn IP zal wel gespoofed zijn, want ik heb die film niet gedownload". "Meneer dat kan wel zijn, maar hier in de logs van de klagende partij staat dat u het wel gedaan hebt". Heeft enig ander bewijs, behalve uw woord dat u dit niet gedaan heeft?"

Volgens mij ben je kansloos, en is het goedkoper om te betalen (in tijd én geld), ook al ben je niet schuldig. Want de kans dat zij een rechter kunnen overtuigen van jouw schuld, is groter dan dat jij kunt bewijzen dat het niet zo is.

Ik hoor hier een hoop idealisten/juristen praten die denken dat recht er in Nederland toe doet. In Nederland wordt de WET getoetst, niet RECHTgesproken. Ze zouden rechters i.m.o. ook beter wetsprekers kunnen noemen.
Sorry maar ik denk dat de ISP met meerdere informatie kan zien dat jij op dat moment dat IP adres in gebruik had. Zomaar spoofen is niet mogelijk.

Zeggen "zal wel gespoofed zijn " tegen een rechter heeft 0.0 kans. Dan zal je (advocaat) hier werk van moeten maken en dit moeten kunnen onderbouwen met log's van de ISP of van jezelf of whatever.

En dan nog is er iets als eigen verantwoording zoals dat je router gehacked zou zijn enzenz... Dan kan er ook nog worden gediscussieerd of je niet verzuimt hebt in je plicht om te zorgen dat je een deugelijk netwerk hebt waar dit niet in voor kan komen ( ook omdat je zelf al aangeeft je kennis hebt van het fenomeen en de consequencies )
Stel dat zoiets gebeurt (ik heb nog geen artikelen langs zien komen dat brein zomaar iemand te pakken had) maargoed het kan weldegelijk.

Als jij dat schikkingsvoorstel krijgt is dan je eerste reactie "Ik betaal wel"? Mijn eerste reactie zou toch zijn om informatie in te winnen.
Ik hoor hier een hoop idealisten/juristen praten die denken dat recht er in Nederland toe doet. In Nederland wordt de WET getoetst, niet RECHTgesproken. Ze zouden rechters i.m.o. ook beter wetsprekers kunnen noemen.
Maar dit is iets anders dan de stelling waar ik op reageerde.
Ik reageerde simpel weg op het feit dat brein eigen rechter speelde en dat is dus niet zo.
Als de rechter een foute uitspraak doet is dat nog niet de schuld van brein.
Klopt hoor, ik zou ook eerst informatie inwinnen, en zelfs met die instantie gaan bellen, hoe ze hier bij komen etc. Maar waarschijnlijk zullen ze niet heel dienstverlenend zijn naar iemand die ze hebben aangeklaagd.

Ik doe idd wel wat aannames, maar die baseer ik ook op wat ik hoor/lees en zelf heb meegemaakt (ik heb wel een verkeersovertreding laten voorkomen die niet klopte). En als ik dat extrapoleer, dan geef ik ons weinig kans mochten we onschuldig voor een rechter komen.

En als reactie op rechters; ja dat was meer algemeen punt op meerdere reacties die gelezen heb, niet specifiek als reactie op jouw post.
Ja en ben je inderdaad gespoofed en dan?
Dan legt DFW hun bewijs neer en jij legt het bewijs neer dat een IP adres bij een torrent download prima te spoofen is. Maar aangezien dat niet het geval is sta jij effectief met lege handen en zal je volledig terecht in het ongelijk gesteld worden.
Ze krijgen toestemming om zelf te gaan zoeken... Als er bij mij ingebroken is mag ik ook niet zelf achter de dief aan jagen met de zelfde rechten als een agent. Dat is naar mijn mening voor eigen rechter spelen, maar dan met toestemming van de rechter.
Nogmaals, ze hebben die rechten ook niet en ze doen ook niet alsof.
Ze sturen een schikking, als je daar niets mee doet dan komt het vanzelf bij de rechter.

Verder gaan vergelijkingen altijd mank maar oké ik zal mee doen.
Als jij weet wie er ingebroken heeft bij jou dan mag jij prima die persoon een brief sturen met het verzoek om je spullen terug te brengen of zoals in dit geval te vergoedden. En doet de dief dit niet mag je nog steeds de boel aandragen bij de politie.
Die gaat dan alsnog uitzoeken of die persoon wel echt de dief is en zo ja of deze vervolgt moet worden.

eigenrichting / eigen rechter spelen : strafrecht - het recht in eigen hand nemen, zonder de daartoe geëigende rechtsgang te bewandelen. ~ is niet toegestaan. Art. 44 Boek 5 BW en 41 WvSr - Zie ook: tegenstelling rechtsingang / venue en court

[Reactie gewijzigd door Axewi op 7 december 2017 15:41]

Het is illegaal om mensen te traceren etc. (ivb. met privacy) hoe komt brein er dan achter waar ik woon? Normale mensen mogen dit niet zomaar.

En daarnaast, als het al illegaal is om te traceren laat staan dat het legaal is om mijn verkeer te bekijken. Dit zijn dus echt wel "extra rechten" waar ze totaal geen recht op hebben.
Het hoe staat ook in het artikel en ook in oudere berichten over bijvoorbeeld brein.
Ze kloppen aan bij je ISP en vragen om je naw gegevens zodat ze je een schikking kunnen sturen.
Werkt de ISP niet mee dan stappen ze naar de rechter (daar is hij weer) en die gaat dan oordelen of die gegevens afgestaan moeten worden.

Ook jij mag bij een ISP aankloppen om iemand zijn NAW gegevens te krijgen, en ook jij mag naar de rechter stappen als de ISP niet meewerkt. En als je voldoende bewijs hebt dan zal ook jij het voor elkaar krijgen.

Als laatste, ze bekijken je verkeer niet, ze downloaden simpelweg dezelfde torrents en kijken welke nederlandse IP's deelnemen in de swarm. Ook jij kan dat doen in je eigen torrentclient.
Hoe weten ze in de eerste plek dan dat ze bij mijn ISP moeten zijn? (dat ze mij moeten hebben). Hiervoor hebben ze dus al speurwerk gedaan ofwel mij getraceerd... Illegaal dus.
Hoe weten ze in de eerste plek dan dat ze bij mijn ISP moeten zijn? (dat ze mij moeten hebben). Hiervoor hebben ze dus al speurwerk gedaan ofwel mij getraceerd... Illegaal dus.
Meen je dit serieus? Of wil je het gewoon niet zien?
Providers kopen IP blokken in, elk IP is dus gekoppelt aan diegene die het ingekocht heeft. Deze moet dan ook weten waar het ip gebruikt wordt.

Je kan op http://watismijnip.nl/ toch ook gewoon zien bij welke provider je zit? Of ga je die site nu ook aanklagen.

@Hans1990
Kan wil nog niet zeggen dat het mag danwel rechtmatig gebeurd is.
Dat is nou juist het hele punt. De manier hoe Brein werkt is dus WEL rechtmatig. Ze vragen netjes aan iedereen om mee te werken, krijgen ze een nee (wat mag) dan gaan ze naar de rechter.
Zien bij welke ISP een IP adres hoort is openbare publieke informatie, en is dus heel makkelijk op te zoeken (kun je zelf ook doen). Dit is onder andere terug te zoeken in de database van RIPE (voor Europese IP's)
+1Anoniem: 310408
@EpicKip7 december 2017 16:34
Hoe weten ze in de eerste plek dan dat ze bij mijn ISP moeten zijn? (dat ze mij moeten hebben). Hiervoor hebben ze dus al speurwerk gedaan ofwel mij getraceerd... Illegaal dus.
Dus jij denkt dat torrent downloaders niet te traceren zijn door iedereen die er ook maar iets van weet? Is niets illegaals aan. Er zijn veel torrentclients die je gewoon de IP's laten zien van de mensen die van je downloaden.

Welke nitwit je daarvoor nog plusjes geeft ook........
Dat je een IP overal kunt zien weet ik ook wel, maar om dat te koppelen aan een download is een ander verhaal. Je moet actief zoeken naar mensen die downloaden.
Flauwekul..
Ik kan ook "speuren" op internet of waar dan ook voor publieke gegevens die herleiden naar jouw.
Ook zij zijn aan regels gebonden en zullen in een rechtszaak moeten aangeven hoe ze aan het bewijs zijn gekomen. In elk geval zal je advocaat dit toetsen of eventueel laten toetsen door de rechter.
Ze moeten ergens aan verbonden zijn om te zien dat ik torrent want dat zie je niet zomaar. Makkelijkste is dat ze zelf torrenten wat tegen de wet is. Daarnaast, met IP spoofing kan iedereen zich voordoen als iedereen, hoe zou ik dan mijn onschuld bewijzen...
Er is veel meer nodig dan alleen maar je IP adres.
Ga er maar vanuit dat de IT afdeling van Brein ook niet zomaar een paar sukkeltjes zijn die maar een beetje lopen te kloten.
Er zou een grotere kans zijn als ze op basis van 1 download iemand meteen aanklagen, en dat doen ze niet. Voordat je de brief echt krijgt staat bijna als een huis vast dat er op dat modem veelvuldig dingen zijn gedaan.
@Axewi Kan wil nog niet zeggen dat het mag danwel rechtmatig gebeurd is.

[Reactie gewijzigd door Hans1990 op 7 december 2017 16:17]

Het gebeurd rechtmatig want met onrechtmatig bewijs sta je zo weer buiten .
Als een rechtzaak wordt gestart dan zal je advocaat zeker wel een check doen of de feiten waar jij voor wordt aangeklaagd is verkregen met rechtmatig bewijsmateriaal. In dit geval zorgen dat hij een kopie krijgt van de provider met het verzoek tot de NAW gegevens. De provider heeft al zelf bepaald of ze de gegevens zouden geven op basis van de aangedragen bewijzen van Brein e.d.
Als een dergelijke instantie de gemiddelde burger een schikkingsvoorstel stuurt, is dat niet gewoon een vrijblijvend verzoek. Bij een gemiddelde burger komt dat over alsof er als het ware ineens een paar hells angels van 2m hoog en 100kg voor je neus staan. Die kunnen je ook best iets "verzoeken". maar waarschijnlijk komt zo'n verzoek toch iets minder vrijblijvend over.

Als je als instantie weet dat je zo over komt, hoor je daar rekening mee te houden. Maar meestal wordt er juist misbruik van gemaakt. dat is ook wat incasso bureau's doen bij veel lager opgeleide mensen.
Als een dergelijke instantie de gemiddelde burger een schikkingsvoorstel stuurt, is dat niet gewoon een vrijblijvend verzoek. Bij een gemiddelde burger komt dat over alsof er als het ware ineens een paar hells angels van 2m hoog en 100kg voor je neus staan. Die kunnen je ook best iets "verzoeken". maar waarschijnlijk komt zo'n verzoek toch iets minder vrijblijvend over.

Als je als instantie weet dat je zo over komt, hoor je daar rekening mee te houden. Maar meestal wordt er juist misbruik van gemaakt. dat is ook wat incasso bureau's doen bij veel lager opgeleide mensen.
Waarom zou dat zo overkomen?
Als ik straks thuis kom en er ligt een brief op de mat van Brein waarin staat dat ik vorige week film x heb gedownload en of ik even €xxxx,- wil betalen omdat ze anders naar de rechter stappen, dan leg ik die brief naast me neer en ga ik een hapje eten.
De volgende dag bel ik er wel achteraan om eens te horen hoe ze dat zo hebben. De allerlaatste reactie die ik zou hebben is "Shit, snel betalen".

Incasso bureau's zijn wat anders dan brein nogmaals vergelijkingen gaan bijna altijd mank.
Deze bureau's kopen oude rekeningen op en proberen deze alsnog te innen waardoor het vaak voorkomt dat de juiste persoon al verhuist is o.i.d.
[...]
De volgende dag bel ik er wel achteraan om eens te horen hoe ze dat zo hebben. De allerlaatste reactie die ik zou hebben is "Shit, snel betalen".
De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Aan de ene kant denk ik niet dat iemand snel geneigd zal zijn schuld te bekennen als ze onterecht beschuldigd worden. Dat gaat gewoon te sterk tegen het gevoel van rechtvaardigheid in. Aan de andere kant zie ik ook cijfers uit de VS waarin 90 procent van de rechtszaken met een plea bargain wordt geschikt, en veelal omdat het minder riskant is dan daadwerkelijk de gang naar de rechter maken. Het hangt maar net van de uitvoering van het systeem af.
Welk sleepnet? Ze verzamelen gegevens man deelnemers aan de swarm. Hier zitten per definitie geen onschuldige derden tussen.

Dit neemt niet weg dat ik het wel een uiterst dubieuze zaak vind en het lijkt me zeer sterk dat providers zomaar even NAW gegevens gaan overhandigen.
Provider geven dit ook niet zomaar..
De provider hoort (!) ook te toetsen of de aanvrager voor de NAW gegevens genoeg bewijzen heeft van het vermeende downloaden.
Sinds er een uitspraak is van de rechter of de rechtmatigheid van deze verzoeken zijn providers gewoon gebonden aan de uitspraak.
Tuurlijk, die uitspraak is er echter nog niet.
Jammer. Maar die is er wel.
Bron? Niet om dat ik je in twijfel trek, maar ik had er nog niets van gehoord dus ben erg benieuwd.
Hier word gesproken over het Lycos/Pessers arrest : https://stichtingbrein.nl/nieuws.php?id=459
Dit is het arrest : https://uitspraken.rechts...id=ECLI:NL:HR:2005:AU4019

Is al oud maar expliciet erover kan ik niet zo snel meer vinden. Ik weet in elk geval zeker dat er geen discussie meer mogelijk is bij de provider om NAW gegevens te vertrekken. Wat het vroeger altijd strandde met de privacy clausule of dat ze geen partij zijn omdat ze enkel doorgever zijn, zijn in elk geval geen valide redenen meer om zon aanvraag te weigeren.

Ik denk dat het vertrekken wel aan regels is gebonden en dat er door Brein een zekere bewijslast word aangeleverd zodat de provider kan toetsen of het een rechtmatig verzoek is.Vermoed dat die standaard inmiddels ruim bekend is bij zowel provider als Brein en het voor de provider een kostbare zaak gaat worden als ze niet voldoen aan een eerdere uitspraak van de rechter in deze.
Het Lycos/Pessers arrest ken ik. Ze zullen dan echter wel met goeie argumenten moeten komen en tevens laten zien dat ze geen andere mogelijkheid hebben om NAW gegevens te ontvangen en er zwaarwegende belangen zijn. "Doe mij eens NAW want Lycos/Pessers" is dan gewoonweg niet voldoende. Er zijn er wel die het proberen maar die worden doorgaans afgeketst.

De vraag die dan gaat spelen is in hoeverre het downloaden van een film dusdanig zwaarwegend is dat de privacy van de klant hiervoor geschaad mag worden. Zelf betwijfel ik dat.
Ik betwijfel dat ook. Denk ook de reden dat brein zich enkel richt op de groot overtreders. Denk dat bij het vervolgen van personen voor het bekijken van 1 film er een nieuwe rechtzaak zal komen die de afweging maakt hierover tov de privacy.
Ip’s van buitenlandse personen ?! De Nederlandse authoriteit heeft hier helemaan geen zeggingsschap over.
Hoezo? Het staat je vrij om de dief op te sporen en onder bestuursrecht een zaak te beginnen om te schikken over de geleden schade. De dief verdwijnt dan alleen niet achter de tralies zoals onder strafrecht. Daar heb je de politie en het OM voor nodig.
Mag ik daarvoor aftappen etc.? Of in geval van brein etc. zelf gaan torrenten om anderen te vinden... Ik mag niet torrenten dus waarom mogen hun dit wel? Normaal mag alleen politie dit soort dingen doen (denk aan lok sites voor pedofielen met kinderporno oid. er op die onder controle van politie zijn).
Daarbij DFW verzamelt de ip adressen van mensen die actief downloaden, daar komt je IP niet zomaar tussen.
Volgens het artikel mogen ze dit alléén van uploaders toch, dus zolang je alleen download is dit niet van toepassing.
Mijn fout, dat komt omdat het vorige artikel van DFW over downloaders ging.
nieuws: Dutch Filmworks gaat in oktober illegale downloaders opsporen en late...
Als je aan torrents doet, doe je doorgaans automatisch beide.
Zijn het idd de uploaders of seeders waar ze achteraan gaan.

Iedereen die een torrent gebruik zal ook uploaden (seeden als hij completed is), maar er is natuurlijk maar 1 echte uploader van de torrentfile.

Ik zie rotjochies al via hun telefoon op elk open wifi netwerk DFW films downloaden.. zullen er heel wat mensen schrikken als ze zon brief in de bus krijgen.
Ik constateer dat jij 2017-10-12 mijn software illegaal hebt gedownload. Dat blijkt uit dit logbestand dat ik hier heb, met jouw IP erop. Heb jij bewijs dat je dat niet hebt gedaan? Hier is mijn schikkingsvoorstel: €1000, anders stap ik naar de rechter

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 7 december 2017 16:21]

Lever me maar bewijs aan, en als ik me daar niet in kan vinden dan mag je naar de rechter stappen :)

Ik snap niet dat mensen hier zo moeilijk over doen en\of zich van de domme houden.
Ja het was fijn\handig dat we onbeperkt konden downloaden, en ja er zijn nog niet voldoende goede\betaalbare alternatieven maar we weten toch allemaal dat het niet mag.

gewoon je verlies nemen en niet meer downloaden of wel downloaden en ook je verlies nemen als je wel een brief op de mat krijgt.
Okee, en nu heb ik je router WW gekraakt en zit lekker view jouw Wifi te downloaden. Bewijs maar eens dat jij dat niet zelf gedownload heb. Of een proxxy virus op je PC, verzin het.

Je kan een negatieve niet bewijzen.
100% bewijzen gaat je niet lukken, je kan wel aanemelijk maken dat jij het niet was.

1- je mediadragers laten nakijken op de film waar het over gaat.
2- laten zien dat je je best gedaan hebt om je pc virus vrij te houden.
3- laten zien dat je je best gedaan hebt om je wifi te beveiligen.
etc.
Je gaat zo'n zaak niet alleen aan lijkt me (dat zou niet erg slim zijn), hiervoor zul je iemand in de arm nemen die je erbij helpt.

De rechter is ook niet binair, deze zal per zaak kijken hoe het zit. En ja, ons rechtsysteem is niet perfect dus ook hier zal wel een keer een fout in gemaakt worden, maar nogmaals, dat is dan nog steeds niet de schuld van brein.

[Reactie gewijzigd door Axewi op 7 december 2017 17:04]

Je gaat zo'n zaak niet alleen aan lijkt me (dat zou niet erg slim zijn), hiervoor zul je iemand in de arm nemen die je erbij helpt.
Daarvoor is een jurist/advocaat noodzakelijk met een gemiddeld uurloon van 150-200eu. Als die te veel uren maakt is het ongeacht je onschuld financieel interessanter om te schikken (niet alle kosten zullen verhaald kunnen worden). Dat is hetgeen deze constructie onrechtvaardig kan maken, dat onschuldigen gedwongen worden te schikken. Krijg je een schikking en heb je daadwerkelijk gedownload dan speelt dat probleem niet.
Je zal inderdaad iemand in de arm moeten nemen als je je gelijk wil bewijzen. Een advocaat dus. Die je niet via je rechtsbijstandsverzekering kan betalen want die dekken dit soort zaken expliciet niet. Heb je enig idee wat de tarieven zijn voor zo'n advocaat? Dan is het al snel goedkoper om maar gewoon te betalen.

Je kan nog zo hard gelijk hebben, maar als je zonder advocaat in de rechtzaal staat tegenover de advocaat van dienst van Brein dan leg je het gewoon af, tenzij je zelf toevallig advocaat bent en gespecialiseerd bent in de materie. Brein heeft al genoeg bewijs geleverd om de zaak te starten en vervolgens is het aan jou om het tegendeel te bewijzen. Da's bijna niet te doen. Mediadragers laten nakijken is natuurlijk nutteloos want je hebt de content natuurlijk allang weer verwijderd. Alle andere argumenten die je naar voren brengt worden door een professioneel advocaat gemakkelijk gebagatelliseerd of ontkracht.
Hier is mijn bewijs! Hier een slice uit mijn log-file:

TCPLOG 2017-10-12T12:23:44.98 56.156.33.56:6881 block 0001/7899 my-software-for-windows-10-pro-64bit-NL-NL-kraken-cracked-.magnet
TCPLOG 2017-10-12T12:23:45.20 56.156.33.56:6881 block 0002/7899 my-software-for-windows-10-pro-64bit-NL-NL-kraken-cracked-.magnet
TCPLOG 2017-10-12T12:23:45.33 56.156.33.56:6881 block 0003/7899 my-software-for-windows-10-pro-64bit-NL-NL-kraken-cracked-.magnet
TCPLOG 2017-10-12T12:23:46.12 56.156.33.56:6881 block 0004/7899 my-software-for-windows-10-pro-64bit-NL-NL-kraken-cracked-.magnet

Even erbij fantaseren dat dat jouw IP is.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 7 december 2017 18:03]

Guilty until proven innocent.
[...]

Het is geen onzin, als jij ineens zo'n schikking in de brievenbus krijgt en je kan aantonen dat je niet gedownload hebt dan is er niets aan de hand. Tuurlijk, het kost je wat moeite want je zal er actief achteraan moeten gaan, maar een knappe rechter die Brein gelijk geeft als je kan bewijzen dat je niet gedownload hebt.
En hoe moet ik dat aantonen dan?
Door te laten zien dat die film niet ergens op een medium van mij staat?
Zoals hieronder ook al wordt aangehaald is IP spoofing ook mogelijk... Als jou IP in die lijst staat, probeer dan een rechter maar wijs te maken dat jij het niet was.
Voor zover ik weet ben ik hier nog steeds onschuldig tot het tegendeel is bewezen, als dan een IP adres al voldoende is om schuldig bevonden te worden zet ik daar toch sterk mijn vraagtekens bij...

Daarnaast vraag ik me ook sterk af wie DFW gaat controleren of de gestelde regels ook gehandhaafd worden. Worden IP adressen ook daadwerkelijk na 3 maanden verwijderd als er geen verzoek is ingediend bij een ISP? Of moet ik DFW maar op hun blauwe ogen geloven dat ze dat doen...
Dan mogen ze mij ook op mijn blauwe ogen geloven als ik zeg dat ik het niet was...
Ze hebben toestemming gekregen van De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens
Dit is eigenlijk nog wel het ergste. Dat DFW geld wilt zien, prima. Dat wil ik namelijk ook en ik kan ook geen goede films maken, net als DFW. Maar dat de Nederlandse overheid in de vorm van AP hierin meegaat door te stellen dat een private entiteit vijf jaar lang persoonsgegevens mag bewaren is ronduit absurd.

Ik twijfel dus ten sterkste of de bescherming van mijn persoonsgegevens wel goed zit bij een entiteit als de AP.

Maar ja, wat doe je eraan...?
Over vijf jaar weet ik echt niet meer of ik in oktober wat gedownload heb. Ik weet geeneens of ik router wel aanhad of überhaupt thuis was. Hoe kan ik mezelf verdedigen na zo'n lange tijd.
Hoe toon jij aan dat je iets niet hebt gedownload? Ik bedoel.. nieuwe harde schijf erin en zeggen "kijk, geen log bestanden" werkt natuurlijk niet. Wat had je in gedachten, gewoon je systeem eventjes afgeven en toestemming geven om alle persoonlijke log bestanden van je ISP te delen (volgens mij hoef je niet iets te doen waarmee je jezelf kan impliceren, dus waarom zou je)
Mensen die worden aangeklaagd door BREIN weten donders goed dat ze fout zitten en dat ze een rechtszaak zeer waarschijnlijk zullen verliezen. Liever een schikking betalen dan alle geleden schade plus juridische kosten van beide partijen.

Aldus de woorden van Tim Kuik tijdens het gastcollege dat hij maandag bij ons op de hogeschool gaf
En dat is dus een 100% win/win voor Breintje en anderen die in deze business zitten. Ze weten dat 100% van Nederland wel eens ooit iets gezien heeft online, al is het een Youtube stream. En met een (dreig) brief in de bus gaat men toch snel schikken om ook publiek niet de schaamte te hoeven voelen door sociale media of PR berichtjes etc. Je voelt je niet sterk in je schoenen (zelfs al ben je onschuldig bijv.) Het zijn grote sterke mensen met ervaring met het leegplukken van anderen. En zelf ben je bijv. nog nooit in deze situatie geweest. Ik betwijfel dat er iemand naar een rechter gaat, behalve eventueel een jurist of journalist die nieuwsgierig is hoe dat af zal lopen.
Het is eigen rechter spelen in o.a. het opslaan van gegevens. Op mijn werk moeten we al voorzichtig zijn met verwerken van bepaalde gegevens ivb. met Autoriteit persoonsgegevens, toch wordt er voor een filmstudio een speciale regel gemaakt die zegt dat ze de gegevens op mogen slaan. En hoe komen ze aan die gegevens? Dan moet je toch wel wat speurwerk doen want de filmstudio is niet de eigenaar van de torrent site...
ip adressen zijn gewoon in te zien via de torrent client. Je kunt ook ip adressen zien van iedereen die op dat moment aan het seeden/leechen is. Tuurlijk wordt het lastiger als er gebruik wordt gemaakt van een VPN, maar goed. Daar is dus weinig speurwerk voor nodig. Het mooiste is nog dat veel torrentclients zelfs de landsvlag naast het ip adres toont zodat je meteen ziet of iemand uit NL een bepaalde torrent aan het binnenhalen/uploaden is.

Of ik het ok vind dat ze dit soort data verzamelen is een ander verhaal. Ip spoofing is namelijk zo simpel als het strikken van je veters.
Veel seedbox providers hebben servers staan in Amsterdamse datacenters, dus dit hoeft niet altijd te bekenen dat je meteen een Nederlandse klant te pakken hebt.
Als ze te zien zijn in de torrent client moeten ze er dus actief achter aan, actief proberen mijn gegevens te verzamelen. Dit is precies mijn punt.
En waarschijnlijk mogen ze ook actief er achter aangaan. Alsof de politie niet sporen na een misdrijf mag zoeken, omdat ze dan actief gegevens verzamelen over de dader. Wel objectief alle punten bekijken he, niet alles is de hype van privacy waarborging.
En waarschijnlijk mogen ze ook actief er achter aangaan. Alsof de politie niet sporen na een misdrijf mag zoeken, omdat ze dan actief gegevens verzamelen over de dader.
Dat is dus mijn punt, de politie heeft extra rechten omdat ze opereren vanuit de overheid. Dit zouden die andere partijen niet mogen hebben.
Ja als je t zo bekijkt idd wel. Mijn vraag is dan altijd, als BREIN en consorten zo’n torrent aanzetten (ik neem aan dat je de torrent actief moet hebben wil je de ip adressen kunnen zien) dan zijn zij toch net zo illegaal bezig? Hetzelfde vind ik van het aanbieden van kinderporno door de politie. Ze hosten zelf kinderporno om kinderporno te bestrijden, hmm beetje tegenstrijdig noem ik dat. Dat klinkt een beetje als niemand mag alcohol drinken behalve ik, want ik kan je daarmee laten zien wat de gevolgen ervan zijn.
Brein, en DFW hebben in deze gevallen, als vertegenwoordigers de rechten om dit te doen.
DFW vertegenwoordigt wie dan? Volgens mij enkel hen zelf. En het gaat er niet om of het mag of niet, het is gewoon onethisch om maar data te verzamelen van torrentdownloaders. En daarnaast weet je niet eens zeker of een bepaald ip adres wel bij daadwerkelijk van die persoon is (zie mijn verhaaltje over ip spoofing hierboven, dit is echt doodeenvoudig).
DFW vertegenwoordigt ook films van buitenlandse partijen. Dit gaat dus niet alleen om films die DFW zelf maakt / produceert oid.
Dutch Filmworks purchases film licenses and releases these in the Benelux, and has a distribution library of over 2,500 titles.[1] Large titles distributed by Dutch FilmWorks include Exorcist: The Prequel,[5] The Grudge, the Ice Age franchise, The Aviator, Unleashed, The Final Cut and Saw, as well as Dutch products such as the television series Westenwind and the film 06/05.[6]
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_FilmWorks
Hoop crap titels in ieder geval. Maar goed, het is totaal zinloos om achter dat klein percentage up/downloaders te gaan. Het gros download al lang niet meer en de uploaders zijn vaak op 2 handen te tellen. Ze kunnen beter hun geld steken in zaken als: “hoe kunnen we ervoor zorgen dat die illegale downloader de content legaal gaat bekijken?”.

Er is jaren geleden een onderzoek gedaan naar download gedrag en wat bleek? Het waren juist de downloaders die het meeste geld uit gaven aan legale content. Dat klinkt tegenstrijdig, maar ik ken er zelf ook veel die films downloaden, maar vervolgens wel een abo op ziggo/hbo/foxsports/netflix en/of een andere dienst hebben. (En dan bedoel ik meerdere diensten tegelijk en niet een enkele dienst)

Ik ken daarintegen ook heel veel mensen die nooit downloaden en zelfs Netflix te veel geld vinden kosten, maar vervolgens vragen die mensen wel aan anderen of ze toevallig een film voor ze kunnen downloaden.
Totaal niet, BREIN zal goedkeuring krijgen van haar leden om via Torrent bepaalde downloaders te traceren. Is ook meerdere malen aangegeven door de directeur van BREIN in interviews (ze hebben ontheffing). Eenzelfde verhaal voor politie, die opsporingsbevoegdheden heeft.
Kreeg ik maar ontheffing voor mijn bedrijfje als ik die zou starten, maar ik lobby niet.
Ja precies! Zo zijn er ook bekende zaken van mensen die werden overgehaald om te smokkelen door undercover agenten. Dit waren die mensen nooit van plan maar door aandringen doen ze het toch... Wie zit hier fout dan? Naar mijn mening de agent, maarja. En hetzelfde idd. voor wat jij zegt, ze zijn rustig kinderporno aan het verspreiden (lijkt me sterk dat ze toestemming van kind/ouders hebben) om het te bestrijden, moet dat allemaal maar gewoon kunnen?
Als ze te zien zijn in de torrent client moeten ze er dus actief achter aan, actief proberen mijn gegevens te verzamelen. Dit is precies mijn punt.
Op het moment dat jij een torrent client draait meldt die zich actief aan bij andere torrent clients zoals die van Brein, je kan dus prima beargumenteren dat het initiatief bij jou lag. Daarnaast zijn privacy regels nooit bedoeld om je te beschermen tijdens onrechtmatige handelingen, met andere woorden: een redelijk vermoeden van een onrechtmatige daad is genoeg aanleiding om jouw persoonsgegevens op te slaan. Het belangrijkste probleem is dat het risico bestaat dat er ook gegevens van onschuldige personen op worden geslagen.
Dan torrenten ze dus zelf en gaan ze tegen de wet in, maar zij mogen dit wel....?
tja het probleem is natuurlijk: 'rechtsongelijkheid'. als ik het geld niet heb om elke maand 3 verschillende video-diensten te betalen hbo netflix en pathé thuis.

dan heb ik natuurlijk ook geen geld om me in de rechtzaal te verdedigen. om je een idee te geven: een claim van 10k euro kost me in rechtzaal al 223 euro aan grifierecht. dat is een 'vergoeding die iedereen MOET betalen om uberhaubt door de rechter gehoord te worden' is de eis van brein hoger dan 1250 (wat ze natuurlijk prima kunnen doen om je nog meer te pesten, dan wordt dat bedrag zelfs 470 euro...

kortom bijna 500 euro betalen of brein heeft automagisch direct gewonnen.

wilt u daar een advocaat bij? - geen probleem, die mag u natuurlijk zelf betalen.

Heel misschien wil de raad voor de rechtsbijstand nog een advocaat-stagiair toevoegen tegen een gereduceerd tarief. maar dan kun je in veel gevallen beter zelf je verdediging voeren, ik gok dat je dan meer kans maakt ....

uiteindelijk is er voor onvermogenden maar één keus, schikken! of het nu terecht is of niet..
Waarom zou een advocaat-stagiair jou niet goed kunnen verdedigen? Een advocaat-stagiair is geen stagiair die bij een advocaat werkt maar een advocaat die nog onder verantwoording van een patroon valt. Aangezien het er een heel nieuw gebied gaat ontstaan is voor iedere advocaat de ervaring 0. Anderzijds moet eerst worden afgewacht wat de ISP's gaan doen en op welke schaal Brein (DFW is lid van de stichting Brein dus noem ik het beest bij zijn naam) gegevens gaat verzamelen.
dat geeft alleen maar aan dat mensen weten dat ze fout zitten.
of dat ze weten dat ze niet op kunnen tegen de duur betaalde advocaten van brein.
Nu nog een abonnement op:
 • Pathé Thuis
 • Videoland
 • Amazon Prime
 • Film 1
 • Disney
(Veel mensen die geen Ziggo kunnen/willen gebruiken, kunnen per definitie ook geen HBO kijken.)

En daarnaast je reguliere TV abonnement.

[Reactie gewijzigd door xoniq op 7 december 2017 15:08]

Persoonlijk heb ik mijn TV abonnement juist opgezegd (niks interessants voor mijn gevoel) en doe ik gewoon Netflix, Amazon en YouTube. Bevalt goed.
TV abonnement kan ik bij Ziggo niet opzeggen, zit vast bij een internet abonnement, zelfs zakelijk.
Daarom heb ik ook Ziggo opgezegd en gewoon aangemeld voor ADSL/ VDSL. Tegenwoordig zijn er op heel veel plaatsen acceptabele snelheden te behalen en persoonlijk heb ik ook geen 400Mb/s meer nodig. Ik wil best een minuutje langer wachten. Scheelt me nu ongeveer 400 per jaar.
Moah, ik heb wel kabel, maar meer omdat ze hier gewoon nog geen glas hebben (west Friesland), ADSL is bij mij gewoon achteruitgang. Dan ga je naar 30 Mbit; down. Dat is absurd.
Je kunt eens vragen aan KPN of ze willen bundelen (2e aderpaar gebruiken als dit er is). . Dan haal je al richting de 60Mbit. Dat is voor heel veel zaken eigenlijk voldoende.

Ik verwacht rond de 70Mbit te behalen. Heb eerder mijn router gelimiteerd op een 60Mbit en voor twee weken volgehouden. Netflix/ Amazon, downloaden, internetten (van alles door elkaar ging prima). Natuurlijk merk je dat het soms iets langer wachten is. Maar daartegen staat ook een lagere prijs.
Bij KPN betaal je 39 euro voor internet only. Bij Ziggo 43,50 (zelfde snelheden) met TV. dus ik vind 4,5 euro niet echt een verschil van 400 euro per jaar?

Ga je bij KPN naar 100 mbit (wat je dus niet haalt...) betaal je 44. Bij Ziggo is het volgende pakket 51,50 per maand, maar wel een downloadsnelheid van 200 mbit en upload van 20 ipv 10. En met TV, misschien kijk je dit nooit, maar je hebt wel de optie..)

Verschil is dus aanzienlijk minder, tenzij je appels (KPN goedkoopste pakket) met peren (ziggo duurste pakket) gaat vergelijken 8)7

Conclusie blijft dat KPN goedkoper is, maar dan krijg je er ook minder voor terug. Dus ja, is het dan goedkoper? :+
Bij KPN betaal je 39 euro voor internet only. Bij Ziggo 43,50 (zelfde snelheden) met TV. dus ik vind 4,5 euro niet echt een verschil van 400 euro per jaar?

Ga je bij KPN naar 100 mbit (wat je dus niet haalt...) betaal je 44. Bij Ziggo is het volgende pakket 51,50 per maand, maar wel een downloadsnelheid van 200 mbit en upload van 20 ipv 10. En met TV, misschien kijk je dit nooit, maar je hebt wel de optie..)

Verschil is dus aanzienlijk minder, tenzij je appels (KPN goedkoopste pakket) met peren (ziggo duurste pakket) gaat vergelijken 8)7

Conclusie blijft dat KPN goedkoper is, maar dan krijg je er ook minder voor terug. Dus ja, is het dan goedkoper? :+
Bij KPN betaal je 39 euro voor internet only. Bij Ziggo 43,50 (zelfde snelheden) met TV. dus ik vind 4,5 euro niet echt een verschil van 400 euro per jaar?

Ga je bij KPN naar 100 mbit (wat je dus niet haalt...) betaal je 44. Bij Ziggo is het volgende pakket 51,50 per maand, maar wel een downloadsnelheid van 200 mbit en upload van 20 ipv 10. En met TV, misschien kijk je dit nooit, maar je hebt wel de optie..)

Verschil is dus aanzienlijk minder, tenzij je appels (KPN goedkoopste pakket) met peren (ziggo duurste pakket) gaat vergelijken 8)7

Conclusie blijft dat KPN goedkoper is, maar dan krijg je er ook minder voor terug. Dus ja, is het dan goedkoper? :+
Ik zei niet dat ikzelf bij KPN zit.
Ik had het basispakket bij Ziggo en ga naar het standaard pakket naar NLE.

Ik heb van anderen weleens de informatie gekregen dat als je ver woont en je een 2e aderpaar hebt KPN dit wel eens wil bundelen. Hoe dit precies is weet ik niet. Daar kan KPN meer over vertellen die is immers de hoofdprovider. Er zijn een paar zusterproviders waar je vervolgens ook hetzelfde product maar dan goedkoper kunt afnemen (meen Telfort. Of je dan ook 400 bespaart dat weet ik niet maar het is het uitrekenen vaak waard..

Ja je krijgt er minder voor terug. Je betaald ook minder. Dus ja je hebt een besparing. :) Echter de hoeveelheid besparing... Even rekenen. Verschilt vaak per situatie

[Reactie gewijzigd door Cave_Boy op 7 december 2017 16:13]

30Mbps absurd?
Nee hoor, daar is prima mee te leven...
Meestal ligt de bottleneck bij de server en niet bij de client..

Tenzij je 20 torrents tegelijk will draaien maar dan krijg je andere issues..
Als vrouw uitgebreid aan het Netflixen is, en ik een online game speel, en daarnaast we meerdere telefoons en laptop op het netwerk hebben aangesloten, dan is 30 Mbps best karig hoor.
Netflix gebruikt maar 7Mbps voor HD content (https://help.netflix.com/en/node/87 3GB*8*1024=24576 Mbit per uur= 6.826666666666667 Mbps ), weet niet wat je game verstookt maar lijkt me niet dat de throughput het probleem is..
Latency en congestion zal eerder het probleem zijn..
De bottleneck bij de server voor 30Mbit? Denk het niet.
Bijna alle CDNs/Clouds krijgen het prima voor elkaar 400-500MBit vol te gooien. En daar gaat het uiteindelijk toch om, grote software downloads en uploads van backups en dergelijke.
Als ik kijk naar bijvoorbeeld download.com dan krijg ik toch echt maar 2.5-3 Mbit/s terwijl ik een 30Mbit/sec verbinding heb.
Dat is dan ook wel een heel slecht voorbeeld, denk meer akamai/google/microsoft/openconnect/cloudflare en dergelijke. Dus Steam, Autodesk en Adobe software downloads en dergelijke, en ook bestandsdownload vanaf Google Drive en OneDrive. (Dropbox niet want dat zijn karige bazen).

En denk dus ook aan up en download van en naar AWS, G Cloud en Azure (Europa regio's).

[Reactie gewijzigd door EraYaN op 8 december 2017 13:35]

OK fair enough.. download.com was het eerste wat in mij op kwam om het te testen..
Ik kom het bij wel meer websites tegen namelijk..
Tenzij je zelf een NAS/VPN server hebt die moet uploaden naar buiten. Die 30Mbps is dan niet te doen. Voor het uploaden van een torrent maakt het geen zak uit hoe snel de verbinding is. Daar heeft de gebruiker absoluut geen last van.
? we hebben het over 30Mbps down, mis ik nou iets of heeft jouw voorbeeld daar niks mee te maken? :?
Lol, vanwege het lage getal had ik gedacht dat het om up ging. 30 down is al helemaal niet meer te doen, zeker met meerdere gebruikers, probeer dan nog maar eens een 4k filmpje op YouTube te bekijken.
In veel landen is 30Mbps standaard hoor, vaak nog veel lager... NL is een van de voorlopers qua internetsnelheden.. https://www.fastmetrics.c...tion-speed-by-country.php

Netflix gebruikt maar 7Mbps voor HD content, 4K is 16Mbps (7GB*8*1024=57344 Mbit per uur= 15.928888888888889 Mbps), op zich dus prima te doen.. de meeste huishuidens zullen niet meerdere 4K TVs hebben hangen..
Klinkt erg 2010 allemaal, vooruit lopen betekent glas en dan zit je niet op een schamele 30Mbps, ik weet niet wat je up dan is maar dat zal helemaal droevig zijn.
Mijn up is idd niet supersnel nee (5.5Mbps)

Maar 2010 is heel erg overdreven, zelfs in NL is gemiddelde snelheid maar 17Mbps... let wel wat er geadverteerd word is niet wat er in praktijk ook geleverd word..
http://www.telegraph.co.u...ternet-connection-speeds/
https://www.fastmetrics.c...tion-speed-by-country.php
Mijn 100-100 glas geeft ook daadwerkelijk 100 - 100
Bij welke provider zit je?
NLE. Deze doet geen bonding naar mijn weten. KPN doet dit wel en Telfort meende ik ook maar wete ik niet zeker
Telfort doet niet aan pairbonding. Hoogste wat je kan halen is VVDSL met profielen van 111/33.
Ik heb via de kabel 200Mb. Met ADSL zou ik in Noord-Limburg max 40 halen. (geluk omdat ik in een wat groter dorp woon. Verderop halen ze 10Mb)
Glasvezel? wat is dat?
Disney troep (not a fan) hoef ik niet, videoland en amazon prime hebben (volgens mij) overlappend content met netflix/hbo dus die hoef ik ook niet.

Maar wat je zegt klopt zeker, tegenwoordig om 'alles' te kunnen zien moet je 6 abonnementen hebben... Beetje van de zotten natuurlijk.
Mja, ik ga elk jaar naar Star Wars in de bioscoop, ben ook geen Disney fan, maar alles van Star Wars is straks enkel via de Disney dienst te bekijken.
woon je in amerika?
dat disney films alleen beschikbaar is via hun geldt alleen voor Amerika, en daarnaast hadden ze gezegd dat het goedkoper dan 10 euro wordt omdat de aanbod kleiner is.
De pilot is in de US ja, dat noemt men gefaseerd uitrollen, dus uiteindelijk is het gewoon globaal.
maar je noemt het alsof het nu al zo is..het kan nog jaren duren en daarbij een pilot kan falen en kunnen ze terug gaan naar netflix.
maar alles van Star Wars is straks enkel via de Disney dienst te bekijken
Wel in de ruime zin, het kan inderdaad jaren duren, we zien wel hoe het loopt. Komen alleen maar meer diensten bij.
Nu nog een abonnement op:
 • Pathé Thuis
 • Videoland
 • Amazon Prime
 • Film 1
 • Disney
(Veel mensen die geen Ziggo kunnen/willen gebruiken, kunnen per definitie ook geen HBO kijken.)

En daarnaast je reguliere TV abonnement.
ik zie het hier niet echt tussen staan want daar ging het om :P
Dat geld voor heel Netflix. De US heeft altijd 100% Netflix aanbod. Nederland alleen minder... dus niet meer, dus geen Disney...
Alleen als je het rare idee hebt dat je per se alles moet kunnen zien...
Want wie wilt er nu niet eventjes 1500 euro plus per jaar betalen, ..
De rechtszaken die DFW (en BREIN overigens ook) hiervoor aanspant vallen niet onder het strafrecht, maar onder het civiele recht. Daar heeft de overheid niets mee van doen.
DFW beschermd zijn/haar eigendom en nu doen ze het op een manier die de APG heeft goedgekeurd, zodat ze in een volgende civiele rechtszaak weer wat sterker staan.
Heel zwart-wit gezegd, is dit precies hetzelfde als wat Nintendo doet als er een Mario-kloon/emulator op het internet komt te staan.
Een inpopulaire actie bij het publiek, maar nodig om het eigendom te beschermen.

Keur ik daarmee de actie van DFW goed, nee absoluut niet, maar civielrechtelijk staan ze wel in hun recht.

[Reactie gewijzigd door walteij op 7 december 2017 15:12]

BREIN stuurt je brieven met dreigementen over rechtszaken als je ze niet betaald, ookal is geen enkele film/serie van hun. Ze gaan uit eigen initiatief mensen lastig vallen. Hoe je het ook bekijkt, dit is niet 'ok'.
"Ze gaan uit eigen initiatief mensen lastig vallen"

Correctie, dit doen ze namens bij hun aangesloten organisaties, zeker niet op eigen initiatief.
https://stichtingbrein.nl/wat-is-brein.php
Ze zoeken actief naar mensen om lastig te vallen. Dat dit uit opdracht is ok, maar ze zitten achter mensen aan... en op welke criteria? Als er een miljoen mensen torrenten en 1000 krijgen een brief, hoe is dat dan eerlijk?
Dus volgens jou mag er pas opgetreden worden als de pakkans 100% is?

Ik kan ook 100 keer te hard rijden. Als ik dan een keer een boete krijg is die ook niet oneerlijk omdat de andere 99 onbestraft bleven.
"en op welke criteria?"

Eh, de criteria dat je illegaal bezig bent? Daarnaast pakken ze alleen uploaders, verkopers van illegale mediaspelers en verspreiders illegale content op het internet aan.

Jan met de pet is, voor zover ik weet, nog niet door Brein benaderd omdat hij/zij een keer een film heeft gedownload.

Overigens hebben ze ook gewoon een mooi formulier op de website waar melding gedaan kan worden van illegale activiteiten dus ze "zoeken" niet alleen naar illegale zaken, ze krijgen ze ook in de schoot geworpen door mensen die er iets tegen willen doen.

[Reactie gewijzigd door DdeM op 7 december 2017 15:29]

Jan met de pet is, voor zover ik weet, nog niet door Brein benaderd omdat hij/zij een keer een film heeft gedownload.
Ik hoorde laatst wel van iemand dat dit gebeurt, tot in hoeverre dit waar is weet ik natuurlijk niet.
Niet iedereen die te hard rijdt krijgt een boete, ga je dan het oneerlijk argument ook tegen de politie gebruiken?
Wel als iedereen op die weg te hardt rijdt, ze die andere mensen voorbij rijden om mij te bekeuren.
Hey zal ik eens wat grappigs vertellen, dit gebeurt echt. Regelmatig snelheidscontroles bij mij in de straat, maar na 5 auto’s houden ze pauze en iedereen die dan te hard rijdt komt er dan gewoon mee weg. Hetzelfde vind ik overigens van alcoholcontroles die ook maar selectief gebeuren. Ik bedoel houd je een controle? Houd dan iedereen aan!!! Het meest frapante vind ik nog dat taxi chauffeurs vaak veel te hard rijden, maar dat ze geen van allen echt worden aangehouden. Doordat de controles recht voor mijn deur zijn hoor ik ook wat ze zeggen en bij taxi chauffeurs gaat het meestal zo: hey kerel alles goed? Ah rijd maar door, fijne avond nog!

Dit gebeurt echt vaak en enorm selectief. Waar ze vaak alleen de mensen met een “duurdere” auto aanhouden en de rest gewoon door laat rijden (die hoeven niet eens te blazen en zelfs niet de afzetting in te rijden).
Zijn hoofd punt is dat ze geld verzamelen voor dingen die niet van hun zijn, eigenlijk zouden zij daardoor ook aangeklaagd moeten worden, want ze verrijken zichzelf op kosten van andere auteur rechten organisaties .

Misschien gaan ze dan hun werk wel goed doen.
Eh... Die andere auteur rechte organisaties zijn juist aangesloten bij Brein -_-
Ik bedoelde artiesten die niet aan gesloten zijn

Je blijft naast de feiten lezen, het punt is dat zij ook geen nette(illegale) zaken doen
Ze doen niets voor artiesten die niet (indirect) aangesloten zijn, dat is juist het hele punt.

En als jij voorbeelden hebt van de illegale zaken die ze doen zou ik die graag willen zien (met bron).
HBO in Nederland? Of bedoel je Ziggo Movies & Series XL ?
Ik dacht namelijk dat HBO niet meer beschikbaar was en Ziggo een deel van het aanbod overgenomen heeft.
HBO is in Nederland inderdaad niet meer actief.
Als je niet bij Ziggo zit, kun je hier geen gebruik van maken.
Is Amazon Prime met HBO abonnement verkrijgbaar in Nederland?
Nee. Wel Amazon Prime, maar niet met HBO.

Overigens is Amazon Prime ook niet veel. Er staan een stuk of 10 series met Nederlandse ondertiteling op. De rest is zonder en dat vind ik niet ontspannen kijken.
HBO (Nederland) zit bij Ziggo Movies & Series XL in ja. Ik heb dan ook toevallig Ziggo.
Welke overheidsorganisatie? En sinds wanneer heeft BREIN een eigen rechtbank?
Welke overheidsorganisatie? En sinds wanneer heeft BREIN een eigen rechtbank?
1. Dat weet ik dus niet, anders had ik ze wel bij naam genoemd. Er is een wet tegen pirating dus er zou vast wel een overheids iets op zitten.

2. Rechtbank hebben ≠ eigen rechter spelen
Het strafrechtelijke deel valt gewoon onder justitie. Als je van mening bent dat het inbreuk ernstig genoeg is dan kan je gewoon aangifte doen. Je moet er alleen wel rekening mee houden dat er alleen opgetreden zal worden als er een publiek belang is (volksgezondheid bij vervalsing medicijnen of economie bij criminele organisatie die auteursrechten schend).

Het civielrechtelijk deel wordt logischerwijs niet door de overheid afgehandeld. Dat er een wet is en een rechter die uitspraak doet wil nog niet zeggen dat de overheid er voor verantwoordelijk is. Dat is nu net het verschil tussen strafrecht en civiel recht. Beetje teleurstellend dat dit zo weinig bekend is terwijl het toch wel tot de fundamenten van de samenleving behoort.
De enige manier om mensen te vinden die tegen de pirating wet in gaan moet je de wet overtreden (zelf torrenten oid.) dus vind dat nogal vreemd dat dit door een niet-overheidsinstelling gedaan wordt.
Torrenten is alleen illegaal als dat zonder toestemming van de rechthebbende gebeurt. Aangezien de betreffende partij tevens ook de rechthebbende is kunnen ze gewoon nooit onrechtmatig handelen. Daar heb je toch echt twee partijen voor nodig.
Ten eerste is Brein niet de rechthebbende partij, daar werken ze alleen mee samen. En nogal onzinnig dat ik een film oid. mag verkrijgen van een illegale source omdat de maker van de film dat prima vindt...
Beetje slimmerik gebruikt VPN....Dan heb je toch nergens meer last van?
En welke VPN dienst kan je gebruiken, waarvan je zeker weet dat ze niets loggen en door verkopen?
Nou, vooral, welke VPN is gratis en heeft een snelheid die hoog genoeg is dat hij kan streamen? Want meeste VPN aanbieders vragen of geld, of hebben erg lage snelheden. En als je dan toch al geld betaalt voor VPN kun je net zo goed geld betalen voor Netflix en het legaal kijken (zoals ik maar doe).
Ik betaal 5 euro voor een VPN, maar heb ook gewoon Netflix. Er zijn gewoon series en films die niet via legale wegen te zien zijn, of enkel door nog 5 abonnementen afsluiten van gemiddeld 15 euro per stuk. Dan is een VPN van 5 euro toch een stuk goedkoper. En daarnaast gebruik ik de VPN geregeld ook op mijn telefoon wanneer ik op een publiek WiFi netwerk zit.
Doordat series niet op de legale manier te verkrijgen zijn geeft dit jou dan als gebruiker alsnog het recht om het jezelf toe te eigenen? Lijkt mij niet.

Mag ik je even eraan herinneren dat films, series of welke digitale content dan ook nog steeds onder luxe ( goederen) valt. Zonder deze luxe goederen kan jij je aardig redden in leven. Helaas vergeten mensen dit en gaan deze nieuwe primaire waardes van het leven opstellen door dingen toe eigenen die niet van hun zijn en tevens vinden ze dat normaalste zaak van wereld.

[Reactie gewijzigd door aliberto op 7 december 2017 18:48]

nee daar heb je een punt , maar dit zegt ook hoe de industrie bezig is .
ze klagen steen en been dat ze niet genoeg zouden verdienen en dat er illigaal gedownload word, maar ondertussen zorgen ze ook niet dat het product in die gebieden verkrijgbaar is .
en ja ze moeten dat niet , maar een goeie zakenman ziet dat die producten gedownload worden en dat er dus interesse voor is .. en een goeie zakeman zorg dan ook dat de producten daar te verkrijgen zijn,

ja illigaal downloaden is illigaal maar als de industrie nu is een keer zorgt dat producten hier te verkrijgen zijn op een makkelijkere manier verdienen ze en meer geld en word er minder gedownload.
de industrie heeft geld en macht zat om een dienst in het leven te roepen waar gewoon het overgrote deel te krijgen is , dat levert ze zat geld op en is iedereen blij, maar ze zijn te laks daarin en willen veel te veel geld vangen voor producten die kwa prijs en kwaliteit heel ver van elkaar liggen.

we zitten bijna in 2018 en het vervoer van cds dvds is niet meer nodig , dus distributie kan voor heel weinig geregeld worden . maar de industrie blijft hangen in de jaren 80 en dat is gewoon niet van deze tijd.
maak een product zet het op een server en iedereen in de wereld kan er naar kijken tegen een vergoeding geld komt weer met bakken binnen en het probleem is opgelost.
als de industrie natuurlijk normale prijzen vraagt, en niet de hoofdprijs , want dat is het probleem van de industrie die willen meer meer meer en meer en daarna nog meer .
met muziek kan het ook dus waarom niet met films.
Als het gratis is, weet je zowiezo dat jij als gebruiker het product bent. Dus die valt af.
Tja, dat kan een keuze zijn he. Wellicht eerst een launch page met advertenties, of desnoods doen ze wat met je data. Tja...
Het hele idee van een VPN is dat je data geheim blijft.

Als het je niet uitmaakt wat een bedrijf met je data doet kun je er bijna net zo goed geen installeren.
In dit geval wil je dat specifiek 1 partij je gegevens niet krijgt.

Een willekeurige VPN buiten de EU enkele voor je downloads voldoet dan al.
Wij als klanten weten het niet :) Dus VPN is geen optie.
True, maar bij een betaalde VPN weet je dat toch eigenlijk net zo goed niet? Of een gratis VPN nu zegt dat ze je data niet gebruiken of eentje waar je 5 euro per maand voor betaalt...
Als er ervoor betaalt, moeten ze hun beloftes waarmaken, anders is het een ondeugdelijk product. Dan heb je iig een poot om op te staan als er een zaak uit komt.
Klopt, daarom is de enigste oplossing een eigen VPN server ergens opzetten.
Mensen die torrents gebruiken i.c.m. VPN gebruiken dat meestal omdat Netflix volgen hun te weinig aanbod heeft op films. Iets waar vrijwel elke dienst nu te weinig kan.
En qua series lopen ze vaak een seizoen achter of het is alleen content van Netflix zelf.

Dus wat jij heel braaf doet, gaat niet voor iedereen op.
Vraag & aanbod is hierbij de kern van de zaak.
als je dan toch al geld betaalt voor VPN kun je net zo goed geld betalen voor Netflix en het legaal kijken
Dat is waar. Mits Netflix nu biedt wat ik nu wil zien en in ieder geval nu via een torrent te halen valt
Nou, vooral, welke VPN is gratis en heeft een snelheid die hoog genoeg is dat hij kan streamen? Want meeste VPN aanbieders vragen of geld, of hebben erg lage snelheden. En als je dan toch al geld betaalt voor VPN kun je net zo goed geld betalen voor Netflix en het legaal kijken (zoals ik maar doe).
Is dat zo, een Standaard Netflix abonnement kost je al € 11,- per maand en dan kan je ruim de helft niet zien in Nederland, dan heb je nog Amazon Prime kost ook €84,- per jaar en anders €9,30 per maand, Amazon Prime Video is €7,60, dan heb je nog Hulu Plus wat €6,75 kost per maand, en dan nog HBO en ga maar zo door, en dan ben je vele malen meer kwijt dan een jaar abonnement op VPN, wat maar €5 a €7,- per maand cost.
Dat blijft natuurlijk een gok, maar het geeft wel een extra drempel, wat voor zulke bedrijven teveel tijd en geld kost om dat per individu te doen. Nederlandse IP-adressen filteren is natuurlijk veel simpeler en kan je een complete sheet bij de ISP's neergooien om de gegevens op te vragen.
Ik zie het volgende al voormij, Dutch Filmworks zet zelf een gratis VPN dienst op...
Daarom zal ik nooit een gratis VPN nemen, die hebben immers toch altijd een verdienmodel, is het niet via abonnementsgelden dan wel via de privacy.
En wat als men een betaalde dienst op zet onder een andere naam? kan immers allemaal.
Wie zal het zeggen. Met alle partijen die ze al hebben overgehaald/gedwongen om mee te werken zie ik het nog wel te gebeuren dat ze een VPN provider zover weten te krijgen mee te werken om zo een rechtszaak te voorkomen. In het verleden bestond de verwachting dat internet providers zich wel zouden vestigen in landen waar ze ongrijpbaar/onkwetsbaar waren, maar daar is in de praktijk ook vrijwel niets van terecht gekomen.
zeker bestaat niet in het leven als je afhankelijk bent van anderen! maar als een bedrijf de garantie geeft dat ze niet loggen...en dat toch doen...heb je grond voor een rechtszaak (bij betaalde VPN's natuurlijk, gratis heeft geen enkele garantie!)
Stel, Bedrijf X, welke VPN diensten leverd.
Als zijn VPN servers op AWS heeft staan, zelf heeft die alle logs uitgezet en eventuel syslog nog laten loggen naar /dev/null.

Dan heeft Bedrijf X idd voldaan aan zijn beloofte, maar AWS heeft wel logs.

En jij gaat een rechtzaak beginnen, als jij weet dat je zelf al illegaal bezig was?
Meneer de rechter, door dat Bedrijf X toch logs had, heb ik nu een schikkeings voorstel van Dutch Filmworks. Ik wil een schade vergoeding zien.
dan kan AWS nog steeds niet bewijzen dat ik die ene film heb gestreamd....er gaat natuurlijk veel meer verkeer dan alleen dat van mij overheen (maar AWS ziet alleen de totalen)....en dat is nou net waarvoor ze de VPBN provider nodig hebben...maar die heeft geen logs...garandeert men aan mij! een heeft geen NL vestiging...
Je eigen VPN die draaid op een gehuurde VPS, ergens in Rusland. Moet je alleen geen 200mbit/s verwachten, maar dat is doorgaans ook nergens voor nodig.
Een eigen VPN server opzetten ergens buien EU is idd een goed begin.
Want? Ook met jouw VPN heb je een exit IP. Als men de hoster vraagt om te kijken wie de houder is van de server waar de VPN op draait, ben je alsnog gewoon de sjaak.
Theoretisch idd wel maar zoveel moeite gaan/kunnen ze helemaal niet doen :Y)

Het is gewoon bekend welke IPs in NL gebruikt worden. Dus van die torrents die ze in de gaten houden noteren ze die en leggen dat lijstje bij de providers. Voordat ze buitenlandse VPNs gaan benaderen zijn we 10 jaar verder :) En die zijn nergens toe verplicht...
Daar heb je ook gelijk in. Maar ik denk, dat dit nog wel veilig is voor dit moment.
Die betaal je dan weer in bitcoin.
Je weet niets zeker, behalve dat er een paar zijn die het zeker doen.
Zie ook de site van https://thatoneprivacysite.net/vpn-comparison-chart/
Misschien leuke review voor Tweakers: VPN provider test
Privacy kun je niet testen, zonder een grondige screening van de aanbieders.
De gene waar je geld voor betaald, het zou voor hun (die VPN leveren/bedrijven) slechte reclame zijn als mensen er gepakt woorden omdat ze je gegevens weg geven aan regeringen/bedrijven en ga maar zo door, dat gaat hun dan een hoop geld kosten en dan gaan ze snel failliet, als de mensen daar snel weggaan.
TunnelBear een nieuwe VPN houdt je echt goed geheim een aanrader!
Tunnel beer laat volgens mij P2P niet toe.
https://thatoneprivacysite.net/2017/11/10/tunnelbear-review/

Raad het niet aan.

Ik zie het wel vaak als reclame nu bij youtubers. Zelf vond ik de snelheid ook erbarmelijk.
Geen last van snelheidsproblemen. Ik haal meestal ruim boven de 100Mb/s met een beer.

Alleen op vakantie in Japan was het janken. De review geeft dat ook al aan voor Hong Kong, wat relatief dichtbij is. Echter 0,0Mb/s is gewoon niet waar in mijn geval. Het was traag, maar niet zó traag.
Dat is echt pauper ken jij misschien eentje die echt goed werkt want ik zoek nog andere?
TunnelBear verbied P2P filesharing. Mocht je een VPN daarvoor zoeken kun je dus beter verder zoeken.
Kan je wat meer uitleg geven, van je claim?
Het heeft een zogeheten kill switch. Zodat er niet achterhaalt kan worden dat je een VPN aanzet.
Kan je die kill switch uitleggen?
Als je een verbinding maakt met een VPN nadat het bijvoorbeeld uitvalt dan zijn er enkele seconden dat je IP al uitgezonden wordt. Tunnelbear versleutelt jouw verbinding door tot die weer aan staat.
Op die manier. Dank je.
nordvpn
expressvpn
tunnelbear
etc.
Moet je wel je killswitch in orde hebben. Of je nooit vergissen. En dan maar hopen dat je VPN provider de boel niet vrijgeeft.
Inderdaad en specifiek kiezen voor een VPN die niet logt.
https://nordvpn.com/nl/features/strict-no-logs-policy/

Goede ervaring mee, snelheid is dik in orde.
Via een dergelijk overzicht ben ik ook uitgekomen op NordVPN ;)
Anders zou ik het hier natuurlijk niet noemen.
Via een dergelijk overzicht ben ik ook uitgekomen op NordVPN ;)
Anders zou ik het hier natuurlijk niet noemen.
Begrijp ik. Maar ik ben van mening dat iedereen die keuze voor zichzelf moet maken met de meest objectieve en actuele informatie van het moment.
Mullvad, komt er prima uit, en 5 euro per maand.
Zowel NordVPN en Mullvad komen er bij da beste uit precies na even door het tabelletje te scrollen.

Business ethics zijn niet goed bij NordVPN, maar ik weet niet goed hoe belangrijk dat is . . .
Maakt het nog uit of iemand inlogt op een bepaald land anders dan Nederland?

[Reactie gewijzigd door kippengaas op 7 december 2017 16:07]

Maakt het nog uit of je je nog inlogt op een bepaald land of is Nederland ook prima?
Ik zeg niet dat ik het doe of dat jij het moet doen, maar een VPN end-point in een ander land zou opsporing juridisch en forensisch een stuk lastiger maken, gebaseerd op het gekozen land.

Dit is omschreven voor educatieve doeleinden. Ik wil natuurlijk niemand aanzetten tot (potentieel) illegaal gedrag. O-)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 7 december 2017 16:06]

Zeggen dat ze niet loggen en niet loggen is ook nog een puntje. Hoe weet je dat ze de waarheid spreken.
Je kiest bij de VPN provider uiteraard niet voor een Nederlands IP adres. Dan is de kans toch beduidend minder groot dat ze moeite gaan doen om je identiteit te achterhalen. Ze weten niet op voorhand of de klant van een VPN provider een Nederlander is of een buitenlander waar ze niets tegen kunnen beginnen.
Ik vermoed dat het ook niet de soort gebruikers zijn waar ze achteraan gaan.

Je ziet er ook als voorbeeld een plaatje van popcorn erbij staan, het zal meer de doelgroep zijn die dat soort software gebruiken (lekker makkelijk, dus veel onvermoedende gebruikers).
Is dat plaatje zoveel zeggend? Die is er toch gewoon door Tweakers op gezet?
Nee dat niet, heeft denk ik ook niks met het artikel te maken. Ik zie het ook niet meer als een voorbeeld, maar denk ik wel die gelijk de spijker op zijn kop slaat. Het is met name dat soort diensten dat ze proberen te bestrijden.

De piraten die weten waar ze mee bezig zijn (door oa. minstens een vpn te gebruiken) zijn sowieso te lastig om op grote schaal te pakken, kan beter de doorsnee thuisgebruiker aanpakken, makkelijk doelwit.
Iets wat Brein tot nu toe nog niet deed, maar DFW dus wel gaat doen.
DFW is lid van de Stichting Brein.

Btw. weet iemand wat de volledige catalogus is van DFW? (Staat vrij weinig op de site van DFW) en de lijst die hier elders is vernoemt is onvolledig want DFW distribueert ook tv-series.. Welke tv series vallen hier onder?
DFW heeft in eerdere berichten ook aangegeven downloaders aan te pakken die hun films 'downloaden'. Dat houdt dus ook in; kijken via Popcorn Time of welke variant dan ook.

Als je geen VPN gebruikt, deze films dus links laten liggen:

http://www.boxofficenl.ne...g.asp?page=distrib&id=DFW
In de tekst staat anders dat DFW alle gebruikers die via Torrent content waar zij rechten op hebben down- en uploaden willen aanpakken, dus ook de gebruikers die Torrent gebruiken via VPN. Ook die zijn immers illegaal bezig. Als ze dan ook nog eens kunnen aantonen dat zij de VPN gebruiken enkel om Torrents te downloaden en eventueel ook te uploaden, dan denk ik dat de straf zelf wat zwaarder is, want dan gebruik je de VPN willens en wetens om illegale praktijken te doen en op die manier hoopt er aan te ontkomen.
Dan is het maar te hopen dat de VPN-provider inderdaad geen klantgegevens heeft. ;) Daar doet het plaatje natuurlijk niets aan af.
Gewoon een ander land kiezen dan Nederlands kiezen als je verbind met VPN. Dan heb je ook dat laatste probleem van mogelijke klantgegevens getackeld.
Een buitenlandse VPN staat dus niet garant voor 100% veiligheid, juist van klantgegevens niet. ;)
Dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat als je met een buitenlandse server verbind je geen zorgen hoeft te maken over Dutch Filmworks aangezien zij alleen achter Nederlandse IP-adressen aan zullen gaan. Ik schreef het misschien niet helemaal duidelijk.

[Reactie gewijzigd door Lennyz op 7 december 2017 22:08]

Ik snap dat je een buitenlandse VPN bedoelde, ik bedoel alleen maar aan te geven dat een VPN ook zeker niet de holy grail is, zodat je kan blijven illegaal down- en uploaden. DFW kan in andere landen natuurlijk net zo goed actief gaan jagen op IP-adressen vanuit dat land. DFW Benelux b.v. zal dat allicht niet doen, maar wellicht schakelen ze daarvoor een dependance kantoor in of misschien zelfs een derde partij; aangezien DFW van diverse films de rechten beheert in meerdere landen en sommige zelfs voor heel Europa. ;)

En dan heb je landen zoals Duitsland en Frankrijk. In Duitsland mag door advocaten pro-actief gehandeld worden en gebruikt men daarvoor zogenaamde honeypots. in Frankrijk heb je de 3 strikes wetgeving, dus die landen zijn niet zo interessant, ook niet voor een VPN-verbinding. ;)

Los van het feit dat het werkelijke probleem natuurlijk de manier van content distributie is. Dergelijke zaken zouden allemaal niet nodig hoeven zijn als content wereldwijd goed beschikbaar zou zijn en tegen een redelijke prijs! ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 8 december 2017 10:07]

In landen zoals Duitsland en Frankrijk worden torrentgebruikers ook beboet. Krijg je geen problemen als je verbindt met een VPN server in een van die landen?
Beetje slimmerik gebruikt VPN....Dan heb je toch nergens meer last van?
En dan geen nederlands toegangspunt gebruiken, want dan gaan ze wellicht via de vpn provider gegevens opvragen en zit je nog niet goed. En je moet uitzoeken onder welk rechtsgebied de provider valt.
En een kill switch is ook wel handig, dan wordt het verkeer gestopt als de vpn verbinding wegvalt.
Meest veilige is niet downloaden en uploaden. Heb je ook geen zorgen.
Beetje slimmerik gebruikt VPN....Dan heb je toch nergens meer last van?
Die slimmerik moet toch inloggen bij de provider zoals een news server aanbieder en daar zijn jouw gegevens bekend.
Hmm is dat zo? Ik laat me graag corrigeren hoor, ben geen expert.

Maar als ik via PIA naar een torrent site zou gaan, dan zien anderen daar enkel het IP adres van de PIA server in het land via ik inlog. Daar kunnen ze helemaal niets mee. In de eerste plaats heeft PIA geen logs, en dan nog gaan ze niet meewerken aan een verzoek vanuit Nederland.

Wat nieuwsserver betreft: Brein ziet nooit wie wat download. Dat kan alleen als de nieuwsserver logs bijhoudt en die vrijwillig van IEDEREEN overhandigt aan Brein. En dat mag niet volgens mij (ze mogen wel met een IP adres in de hand gericht vragen, maar niet alle ip adressen en dan kijken wie wat heeft gedownload). Brein heeft geen opsporingsbevoegdheid, het is gewoon een private club.

Daarnaast, los van bovenstaande: persoonlijk download ik bijna niets meer.. heb Netflix en daar heb ik meer dan genoeg aan.

[Reactie gewijzigd door jelleeelco op 8 december 2017 17:10]

1 2 3 ... 7

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee