Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Translink deelde reisgegevens studenten met DUO voor fraudebestrijding

Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, gaf reisgegevens door aan DUO. De dienst vraagt om deze gegevens om studenten op te sporen die frauderen met een uitwonende beurs. Dat gebeurde zonder tussenkomst van een officier van justitie, wat wel zou moeten.

Translink zegt dat het inderdaad aan 'vijf à tien verzoeken per week' gehoor gaf en gegevens deelde met DUO. De Volkskrant schrijft dat dit doorging totdat een van de studenten een rechtszaak begon, omdat de privacyregels overtreden zouden zijn. De rechter gaf de student gelijk en legde hem geen boete op. DUO wil tegen het vonnis in beroep gaan. De organisatie vindt dat er voor het opvragen een juridische basis aanwezig is, namelijk de Algemene Wet Bestuursrecht.

Ook zouden er geen gegevens van willekeurige studenten opgevraagd worden, maar zou dit gebeuren op basis van een risicoprofiel. Op deze manier spoorde DUO in 2013 ongeveer 3300 frauderende studenten op aan de hand van 7000 opvragingen. Over het totale aantal opvragingen kon DUO niets zeggen tegen de krant. Ook Translink is van mening dat er een juridische basis aanwezig is, omdat DUO de rol van toezichthouder heeft. Daardoor zou het bedrijf verplicht zijn om de gegevens op verzoek af te staan.

De reizigersorganisatie Maatschappij voor Beter OV zegt tegen de krant dat 'de privacy van ov-gebruikers op straat ligt' en heeft aan de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd een onderzoek te beginnen. Een woordvoerder van de organisatie zegt: "De privacy van de ov-gebruiker is bij Translink, en dus bij alle vervoersbedrijven in Nederland, niet in goede handen." Daarnaast vraagt hij zich af of gegevens van meer mensen met derden zijn gedeeld zonder dat daar een officier van justitie aan te pas is gekomen.

Voorlopig maakt DUO geen gebruik van het middel om reisgegevens op te vragen totdat de Centrale Raad van Beroep zich over het beroep heeft gebogen.

Door Sander van Voorst

Nieuwsredacteur

22-08-2017 • 08:31

390 Linkedin

Submitter: ATS

Reacties (390)

-13900378+1183+237+35Ongemodereerd161
Wijzig sortering
7000 opvragingen en dan 3300 frauderende studenten is niet mis. Dat betekent dat het risicoprofiel in ieder geval goed is. Het is namelijk zaak om aan te kunnen tonen dat het daadwerkelijk met opzet gebeurd en niet een vergissing. Dat kan dus in minder dan 50%. Zeker in de vorm van een toezichthouder dient er juist met privacy goed te worden omgegaan.

Afgezien daarvan kan en mag dit niet getolereerd worden. Privacy dient, ondanks de fraude, nog steeds gerespecteerd te worden. Hoe goed de data analyse wellicht ook werkt.

[Reactie gewijzigd door South_Styler op 22 augustus 2017 08:40]

Het is een fabel dat persoonsgegevens alleen door een OvJ opgevraagd mogen worden. Ook toezichthouders mogen dat, zogeheten BOA's dus. Die mogen in sommige gevallen zelfs je huis in, zonder je toestemming. Feit is wel dat deze inbreuken allemaal wettelijk zijn vastgelegd, en behoorlijk nauw ook. Die wettelijke uitzondering is in het geval van DUO veel minder hard te maken, simpelweg omdat die wettelijke uitzondering niet specifiek is vastgelegd.

Zo hebben toezichthouders wel een algemene inlichtingenvorderingsbevoegdheid, maar die moet redelijk zijn en proportioneel. Dat staat óók in de Algemene Wet Bestuursrecht, die Duo hier aanhaalt. Je kan je afvragen of dat hier het geval is.

Er zijn voor Duo echter meer hobbels op de weg. Een bijzonder lastige hobbel is de Wet bescherming persoonsgegevens. Die is op basis van een Europese richtlijn en zegt in artikel 9 dat je persoonsgegevens (wat deze reisgegevens en namen en rugnummers van studenten zijn) niet voor een ander doel mag gebruiken dan waarvoor je ze verzameld hebt. Een uitzondering op dat begrip kan, maar dan moet het gaan om veiligheid van de staat, strafbare feiten en de voorkoming/opsporing daarvan (hier horen nog allerlei andere regels bij, waaronder een OvJ) én gewichtige economische belangen vd staat.

Het lijkt erop dat Duo het hier gooit op die 'gewichtige economische belangen', maar het lijkt me sterk dat dat hier van toepassing is. Gezien de andere inbreukgronden (misdaad, veiligheid van de staat), lijkt het me niet waarschijnlijk dat de kosten van frauderende studenten kunnen worden geclassificeerd als 'gewichtig', maar die beoordeling is dus aan de rechter. Die heeft hier blijkbaar geoordeeld dat het niet het geval was.

Edit: Hier is trouwens de volledige uitspraak te lezen: http://deeplink.rechtspra...d=ECLI:NL:RBDHA:2017:5165

[Reactie gewijzigd door Supremes op 22 augustus 2017 09:57]

Volgens mij biedt artikel 43 lid b Wbp meer ruimte dan jij zegt: " b. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten; " Dit vereist niet ook nog een gewichtig economisch belang als toets. Zodra er strafbare feiten in beeld zijn, is de verwerking die daarvoor nodig is, uitgezonderd van de doelbinding. Die lijst uit 43 is een of/of/of lijst.
Als je de uitspraak leest, dan heeft de student zich wel beroept op handelen in strijd met de Wbp, maar DUO zich enkel verweerd met de AWB. Omdat ze zich enkel op de AWB beroepen, kan de rechter door het betreffende artikel aan de eisen van het EVRM te toetsen, concluderen dat de AWB geen rechten geeft op inmenging in de persoonlijke levensfeer, waarna direct de conclusie volgt.

De vraag is waarom DUO dat artikel 43 niet ingezet heeft. Dat is namelijk wél een uitzondering zoals bedoeld in het EVRM. Ik denk dat het antwoord is, dat ze zich wegens gebrek aan opsporingsbevoegdheid niet op lib b kunnen beroepen.
Ik ben cynischer dan jij; ik denk dat het is omdat vrijwel niemand dat artikel 43 ooit serieus bekeken heeft. De handboeken etc over de Wbp gaan er zelden tot nooit op in, en al helemaal niet vanuit de behandeling van artikel 9.

Ik denk dat als het alleen zou gelden voor partijen met opsporingsbevoegdheid dat het dan niet in de Wbp hoeft, dat valt dan immers onder wetten als de Wet politiegegevens. Volgens mij is artikel 43 echt ook voor de civiele partij.

Het wil er bij mij ook niet echt in dat je verkregen persoonsgegevens gewoon niet voor een aangifte mag gebruiken omdat je dat niet hebt gezegd bij verkrijging.
Of je verkregen gegevens voor een aangifte mag gebruiken, die vraag speelt hier niet, omdat er nooit sprake is geweest van een aangifte. Zelfs al zou er sprake geweest zijn van een aangifte, dan is de vraag of je verstrekte gegevens mag gebruiken (ik zou zeggen van wel), een andere dan of Translink de gegevens mag verstrekken (ik zou zeggen van niet).

Het strafrecht is hier geheel overgeslagen en ik denk dat alleen om die reden artikel 43b niet van toepassing is: DUO is niet bezig met het voorkomen, opsporen en vervolgen van strafbare feiten (mogen ze ook niet, opsporingsvergunning), maar met het opleggen van bestuursrechtelijke sancties.

Zouden ze aangifte gedaan hebben, dan denk ik dat de uitkomst anders was geweest: Politie en openbaar ministerie hebben meer bevoegdheden.
Die mogen in sommige gevallen zelfs je huis in, zonder je toestemming.
Dus de belastingdienst (FIOD-ECD) en politie moeten wachten op goedkeuring van de (hulp) Officier van Justitie maar een BOA staat daarboven? In tegendeel, een BOA is niets meer of minder dan een opsporingsambtenaar. In het merendeel van de gevallen staan deze nog onder de politie, maar er zijn BOA's die ook bevoegdheden hebben die de politie ook heeft.

Een opsporingsambtenaar is gewoonweg iemand die orde en handhaving als basis heeft. Een BOA krijgt over het algemeen zelfs helemaal geen bevel van de OvJ of hOvJ dit in tegenstelling tot de politie.

(zie ook Buitengewoon opsporingsambtenaar).

In principe vind ik het persoonlijk 'erg jammer' dat er inzake dit soort frauduleuze cases niemand is aangewezen die tussen Translink en Duo fungeert en de afwegingen mag maken om in geval van fraude, DUO in dezen op de hoogte te brengen. Nu kan men zeggen, ja maar privacy. Het enige wat privacy teweeg heeft gebracht is dat veel criminele activiteiten moeilijker aan te pakken zijn daar de privacy veelal boven alles staat.
" Het enige wat privacy teweeg heeft gebracht is dat veel criminele activiteiten moeilijker aan te pakken zijn daar de privacy veelal boven alles staat. "

Uhuh, want "jezelf kunnen zijn", "kunnen stemmen op wie jij denkt dat het land moet besturen", of "verzekerd kunnen worden ondanks dat je ziek bent" zijn eigenlijk maar criminele activiteiten die we beter maar kunnen aanpakken.

What the * man. Hoe denk je dat een democratie zal fungeren als de overheid van alles en iedereen alles weet en hierop kan inspelen, denk je dat een zittende macht zijn macht dan nooit nog kwijt zal raken? En denk je dat het dan nog een democratie mag heten? Of hebben we daar wellicht andere woorden voor?
En dit is geen koffiedik kijken meer. Trump is reeds begonnen met anonieme tegenstanders op het internet op te sporen, lazen we laatst hier op tweakers.

[Reactie gewijzigd door Funkymonk3y op 22 augustus 2017 16:49]

Met BOA bedoel ik een toezichthouder. Bijvoorbeeld die toezichthouders die naleving van de Drank- en Horecawet moeten controleren. Die mogen gewoon woningen in hoor, zolang het maar nodig is voor de uitoefening van zijn taak. Anders zou je gewoon een café kunnen runnen voor minderjarigen waar gerookt mag worden, zolang de eerste ruimte waar mensen binnenkomen je woonkamer is. Dit staat ook wettelijk vastgelegd in de Drank- en Horecawet (art. 42), maar ook andere toezichthouders hebben deze bevoegdheid.

Het is natuurlijk logisch dat wanneer zo'n ambtenaar bijvoorbeeld ziet tijdens zo'n huisbezoek dat jij de zakken met XTC tot aan het plafond hebt gestapeld, dat niet zomaar gebruikt mag worden in een strafzaak. Dat zou immers een onjuist gebruik van de bevoegdheid zijn, en is dus ook verboden.
Ho even... onder BOA staat mij bekend een stadswacht, een conducteur, een boswachter en dergelijke. Allemaal ademende en denkende personen. Dat een bestuursorgaan als DUO ook BOA kan zijn is nieuw voor me. Hoe zit dat?
De medewerkers van DUO zijn géén BOA's, er is geen aanwijzingsbesluit daarvoor. Maar ze hebben als ambtenaren van een controlerende instantie wel bevoegdheden onder de Algemene Wet Bestuursrecht om bij bedrijven informatie te vorderen. Daarvoor hoef je geen BOA te zijn.

De ambtenaren van de FIOD zijn bijvoorbeeld wél aangewezen als BOA, uiteraard specifiek met bevoegdheden voor hun taak. Ze mogen je dus niet beboeten voor zwartrijden in de tram :)
BOA is een afkorting van Buitengewoon opsporingsambtenaar.

Hiermee wordt dus eigenlijk bedoeld dat het niet gaat om de standaard politie groepen.
Artikel 2
1 Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is een schriftelijke machtiging vereist, tenzij en voor zover bij wet aan rechters, rechterlijke colleges, leden van het openbaar ministerie, burgemeesters, gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders de bevoegdheid is toegekend tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner. De machtiging wordt zo mogelijk getoond.
Bron

In de praktijk echter, wordt een dergelijke schriftelijke machtiging echter veelal niet aan BOA's verstrekt maar wordt de BOA ondersteund met bijvoorbeeld een politieagent die op zijn beurt een dergelijke machtiging heeft verkregen of de OvD. Het is namelijk ook niet de taak van een BOA om bijvoorbeeld drank of drugs op te sporen in een woning.

Er is trouwens wel een enorme onderscheid tussen een woning en een horecagelegenheid. Een horecagelegenheid mag een BOA betreden en zijn functie uitoefenen wanneer het zijn taak betreft. Diezelfde BOA mag alleen niet, als het zijn functie niet is, een woning betreden tenzij er wordt voldaan aan bepaalde eisen.
Die mogen in sommige gevallen zelfs je huis in, zonder je toestemming.
Opsporingsambtenaren die door DUO zijn gemandateerd mogen alleen met toestemming binnenkomen.
Het weigeren van een bezoek door een opsporingsambtenaar kan leiden tot intrekken van de studiefinanciering bijvoorbeeld als er een redelijke aanleiding was voor zo'n huisbezoek (een goed risicoprofiel kan die aanleiding zijn). Een anonieme tip van een derde niet !

[Reactie gewijzigd door TWyk op 22 augustus 2017 12:02]

Het is je bekend dat de Nederlandse registratiedrift van persoonsgegevens het de nazi's heel gemakkelijk heeft gemaakt om alle Joden van hun bed te lichten? In andere landen moest men synagogebezoek in de gaten houden, letten op Joodse symbolen, zoeken naar Joodse namen. In Nederland stonden op de gemeentehuizen gewoon de kaartenbakken klaar met namen, adressen en familiegegevens.
Privacy voorkomt veel meer leed dan dat het veroorzaakt.
"Het enige wat privacy teweeg heeft gebracht is dat veel criminele activiteiten moeilijker aan te pakken zijn daar de privacy veelal boven alles staat."

Het is andersom. Doordat de overheid en bedrijven exorbitant veel persoonlijke gegevens opvragen, opslaan verwerken worden er betere privacy tools ontwikkelt. En inderdaad kunnen ook criminelen deze gebruiken.

Helaas ontstaat hierdoor de situatie dat privacy tools in verband worden gebracht met criminaliteit en gaat de overheid (en bedrijven) er vervolgens vanuit dat privacy en privacy tools crimineel/fout zijn.

De balans is gewoon compleet weg, van beide kanten want hoe harder bedrijven en overheid een kant in leunen, des te zwaarder gaan privacy organisaties de andere kant in leunen om in balans te blijven.
Die mogen in sommige gevallen zelfs je huis in, zonder je toestemming
Geef eens een bron.
Hoe ik het lees is dat DUO dus eigenlijk een 'query' op de database kan uitvoeren en de gegevens van het resultaat gaat uitpluizen. Oftewel, ze hebben onterecht in de reisgegevens van duizenden mensen zitten neuzen.

Dit is krankzinnig. In de eerste plaats moet Translink juist de privacy van haar gebruikers ten alle tijden verdedigen totdat er een rechter zegt dat ze de gegevens moeten delen. En in dat geval zou Translink zich moeten afvragen of het niet teveel gegevens verzamelt, want wil je dat je klanten in de problemen komen bij allerlei instanties doordat jij teveel gegevens verzamelt? Translink hoort geen verlengstuk van DUO te zijn. Hun taak is het uitgeven van de OV-chipkaart en privacy zou het allerbelangrijkste moeten zijn zijn.

In plaats daarvan is het een wassen neus. Een doorgeefluik. Een gecentraliseerde overzicht aan alle reisgegevens van mensen die gebruik maken van het OV en die door verschillende instanties benaderd kan worden.
En het is nog veel waanzinniger als je weet dat DUO ondertussen flink verdient aan studenten die hun reisproduct niet op de juiste manier hebben opgezegd (dat is namelijk een wat verwarrend proces: opzeggen op de website is niet genoeg, je moet ook nog naar de juiste soort automaat om het daadwerkelijk te voldoen.)
Zij moeten per 2 weken FLINK betalen, ook als ze er niet mee reizen. De reisgegevens zouden gebruikt kunnen worden om aan te tonen dat men er inderdaad niet mee reist, en dat die enorm hoge boete dus niet terecht is omdat er geen misbruik gemaakt wordt, maar dat wordt als 'te moeilijk' weggezet.

Gek hoe het wel kan om mensen in de problemen te krijgen, maar niet om ze te helpen.
als je weet dat DUO ondertussen flink verdient aan studenten die hun reisproduct niet op de juiste manier hebben opgezegd

Als iemand die inmiddels al enige tijd geleden is afgestudeerd wil ik deze uitspraak graag nuanceren. Dit valt mijns inziens onder stemmingmakerij. Ook al heb ik zelf ook de nodige ervaring met DUO waarbij de administratieve afhandeling niet goed verlopen is, wil dit nog niet zeggen dat de organisatie vogelvrij is en zonder enige onderbouwing afgeschoten mag worden.

Je zegt dat het proces verwarrend is.
Hier is de website van de DUO en de pagina waarop zij uitleggen hoe je het reisproduct moet stopzetten.
Onder "wat moet je doen?" staan welgeteld TWEE stappen, waarvan de ene ook nog de controlestap is. Dat je naar een automaat moet gaan staat vrij duidelijk uitgelegd. Van mensen die studiefinanciering hebben ontvangen en dus redelijk opgeleid zijn mag je toch wel verwachten dat zij dit nog kunnen volgen?

Je zegt dat studenten FLINK moeten betalen. Het gaat om 97 euro per halve maand. Ja, dit is veel geld voor iemand die net klaar is met studeren, maar om nou te zeggen dat het veel geld is?
NS abonnementen. Een "altijd vrij" abonnement kost voor een particulier 333 euro per maand, dus 166,50 per halve maand. Laten we zeggen dat de overheid ook nog eens korting krijgt vanwege volume en het feit dat je OV studentenreisproduct niet onbeperkt geldig is (de hele week door), dan is 97 euro nog vrij realistisch. Let wel, dit is geld dat zij aan de overige vervoerders moeten betalen, zo zijn de afspraken nu eenmaal met de andere vervoers en daar kan DUO weinig aan doen. Moet DUO dan bij elke student een procedure starten om namens deze (lakse) student het geld terug te vorderen bij tientallen vervoerders, iets wat veel meer geld kost (administratieve kosten, aangezien mensen van alle betrokken bedrijven hier tijd in moeten steken)?

Verder is je veronderstellling dat het DUO hier winst op draait ook een verkeerde aanname. Het is geld dat rechtstreeks naar de vervoerders vloeit. Misschien moet je het vergelijken met de hypothethische situatie waarbij studenten als onderdeel van de studiefinanciering een telefoonabonnement krijgen met onbeperkt bellen, sms' en en data. DUO sluit deze abonnementen af bij Vodafone, KPN, T-Mobile, etc. Ook als het abonnement daadwerkelijk niet gebruikt wordt (wat eenvoudig aan te tonen is), moet je nog steeds betalen, aangezien jij de verantwoordelijke partij bent om een en ander stop te zetten, want zo is de overeenkomst nu eenmaal.

Je bent afgestudeerd, je bent een volwassen persoon, het is tijd om je eigen verantwoordelijkheid te nemen en je niet langer te verschuilen achter "ja, maar ik snap het niet" of "ja, maar niemand heeft mij bij het handje genomen en mij stap voor stap alles uitgelegd"

Nagenoeg alle studenten snappen dit, maar om de een of andere manier zie jij aanleiding om de schuld toch bij DUO te leggen.

[Reactie gewijzigd door Eskimo0O0o op 22 augustus 2017 09:49]

De cijfers bewijzen anders: er zijn echt veel studenten die boetes oplopen doordat het opzeggen niet werkt op de manier dat ze verwachten. En als gebruikersinterface-designer: als de gebruikers het vaak fout doen, is dat een fout in mijn design. Kan ik nog zo vinden dat mijn systeem goed werkt en dat de gebruikers het anders moeten vinden - de gebruikscijfers zijn doorslaggevend, niet mijn oordeel.
En aangezien dit steeds opnieuw en al jarenlang veel studenten in de problemen brengt, deugt het proces niet.
Je bent afgestudeerd, je bent een volwassen persoon, het is tijd om je eigen verantwoordelijkheid te nemen en je niet langer te verschuilen achter
Dat is echt een bizarre instelling van de overheid om te hebben. Het straalt iets ontzettend minachtends uit - de overheid die de macht heeft en die de burger van alles en nog wat op kan leggen. Maar de burger is er niet voor de overheid, de overheid is er in eerste plaats voor de burgers. We hoeven niet te 'testen' op straffe van boete of men al die dingen wel doorleest. Ik bedoel - DUO stelt zich met die boetes hier op als een dubieuze sportschool die incasseert over abo's die niet op de juiste manier zijn opgezegd. Dat is al onsympathiek bij die sportscholen... de overheid heeft absoluut geen business om haar burgers net zo te behandelen.

Het zijn dienstverlenende instanties, geen bedrijven die een verdienmodel hoeven te baseren op de onoplettendheid van mensen.

En 97 euro per twee weken is veel geld voor een product waar men aantoonbaar geen gebruik van maakt.
Juist als die reisgegevens worden doorgeploegd, kan de regelgeving hierom gewoon eenvoudig aangepast worden zodat mensen die de kaart niet hebben gebruikt, geen boete meer hoeven te krijgen omdat ze er niet mee gereisd hebben. Dan stel je als overheid de redelijkheid voorop. Onoplettendheid is niet hetzelfde als doelbewust misbruik, en hoeft dus ook niet op dezelfde manier bestraft te worden.
De cijfers bewijzen anders: er zijn echt veel studenten die boetes oplopen doordat het opzeggen niet werkt op de manier dat ze verwachten.
Kijk hier kunnen we het over eens zijn. Waarom krijgen we niet 1 maand van te voren een mail of brief met hoe en wanneer we moeten opzeggen. Dit kan beter!

Daarnaast ken ik ook genoeg studenten die expres pas later hun OV opzeggen omdat het goedkoper is dan het alternatief... Die moet je wel uit je cijfers filteren.
En als gebruikersinterface-designer: als de gebruikers het vaak fout doen, is dat een fout in mijn design. Kan ik nog zo vinden dat mijn systeem goed werkt en dat de gebruikers het anders moeten vinden - de gebruikscijfers zijn doorslaggevend, niet mijn oordeel.
En aangezien dit steeds opnieuw en al jarenlang veel studenten in de problemen brengt, deugt het proces niet.
Wat haal je veel begrippen door elkaar.
Ik denk dat mensen het proces heel goed begrijpen, ze zijn alleen te laat met opzeggen.
Dus die interface waar jij over klaagt is daar denk ik niet debet aan, dus ook geen fout in je design.
Gewoon je informatie voorziening richting je klant beter inrichten.
Waar baseer je dat op, dat mensen het proces goed begrijpen? Als ik zie hoevaak er op diverse plaatsen vragen gesteld worden over hoe het allemaal werkt, is mijn conclusie toch echt dat het proces niet begrepen wordt. Dat is bij lang niet iedereen onwil, meer een gebrek aan ervaring met abstracte bureaucratische processen. Het is ook echt redelijk tegenintuitief dat je kaart wel op afstand geblokkeerd kan worden, maar dat je dit toch zo omslachtig moet doen.

(Wat betreft het expres te laat inleveren: zie ook mijn andere reactie, dat misbruik kan nu gerichter aangepakt worden door de kosten alsnog in rekening te brengen bij die ex-studenten.)

Wat betreft betere informatievoorzieningen: dat is haast altijd een teken dat je design nog niet goed genoeg is, en je dat probeert te compenseren met extra 'informatievoorziening' (meestal zonder veel effect trouwens.)
Zo heel af en toe kan het niet anders, maar meestal wel.
Waar baseer je dat op, dat mensen het proces goed begrijpen? Als ik zie hoevaak er op diverse plaatsen vragen gesteld worden over hoe het allemaal werkt, is mijn conclusie toch echt dat het proces niet begrepen wordt. Dat is bij lang niet iedereen onwil, meer een gebrek aan ervaring met abstracte bureaucratische processen. Het is ook echt redelijk tegenintuitief dat je kaart wel op afstand geblokkeerd kan worden, maar dat je dit toch zo omslachtig moet doen.
Je opent google
Je typt in " ov chipkaart stopzetten"
--> werkelijk de eerste hit is het antwoord.

Als je dit als afgestudeerde student nog niet kan, dan twijfel ik niet of ik jou bij mijn bedrijf in dienst wil hebben. Dan is het antwoord gewoon keihard nee.
(Wat betreft het expres te laat inleveren: zie ook mijn andere reactie, dat misbruik kan nu gerichter aangepakt worden door de kosten alsnog in rekening te brengen bij die ex-studenten.)
Uhm als we de tendens in dit topic zien en jouw voorstel kom ik op 1 en 2 uit.
1/ als de ov chipkaart automatisch stop wordt gezet, zoals je aangeeft, dan heb je dit probleem niet.
2/ In ditzelfde topic staat privacy hoog aangeschreven, dan kan je dit dus niet opsporen.
Wat betreft betere informatievoorzieningen: dat is haast altijd een teken dat je design nog niet goed genoeg is, en je dat probeert te compenseren met extra 'informatievoorziening' (meestal zonder veel effect trouwens.)
Zo heel af en toe kan het niet anders, maar meestal wel.
Wat heb jij met het woord design?
Laat mij eens een interface design van jou zien dat zo in detail gaat dat informatie voorziening regelt?
Dat ga je niet hebben want jou design beschrijft alleen de interactie met het kanaal website.
Anders is je design gewoon te groot om werkbaar te zijn.

Daarnaast is het nog de vraag of DUO deze informatie voorziening moet leveren. De instelling waar jij je onderwijs volgt weet veel accurater wanneer jij klaar bent en wanneer jij je OV-chipkaart niet meer mag gebruiken.
Je opent google
Je typt in " ov chipkaart stopzetten"
--> werkelijk de eerste hit is het antwoord.
Ja, als je de exact juiste vraag weet is het niet erg ingewikkeld. Zoals meestal echter is het niet het vinden van een antwoord, maar het formuleren van de vraag waar mensen tegenaan lopen. Of het uberhaupt weten dat er een vraag is. Het vereist bv ook dat je je bewust bent dat de fysieke kaart apart is van het reisproduct. Juist door dit soort dingen, die impliciete aannames die vanuit een bepaald perspectief heel logisch zijn, maar totaal niet aansluiten bij hoe anderen hetzelfde waarnemen, gaat communicatie vaak mis. Veel informatie is perfect te volgen als je het al begrijpt... maar niet als je er niet bekend mee bent.

Plus dat je dit soort dingen vaak moet doen op het moment dat je redelijk ingrijpende veranderingen aan het doormaken bent: het is makkelijk om in het abstracte te denken aan het opzoeken van hoe je je ov-chipkaart moet stopzetten, maar het is ook heel goed mogelijk dat er ondertussen een afstuderen, diploma, verhuizing en nieuwe baan spelen, en dan glipt het er ineens tussendoor.
(En dat oa door verhuizingen, maar ook door fouten bij DUO, de waarschuwingen lang niet altijd aankomen bij de ex-student.)

Het voelt vast heel goed om jezelf een schouderklopje te kunnen geven dat jij dat allemaal wel kunt en daar geen fout in maakt, maar... wat wil je dan met je maatschappij? Dit is toch iets waarvan we gewoon kunnen zorgen dat het goed loopt? Wat schieten we er nou mee op om mensen te beboeten voor niets anders dan een stom administratief foutje zonder dat het voordeel oplevert?
2/ In ditzelfde topic staat privacy hoog aangeschreven, dan kan je dit dus niet opsporen.
True, maar mijn argument was het omgekeerde: als DUO toch al een lijntje naar Translink heeft opgezet, kunnen ze dit meteen meenemen en kunnen ze zich daarvoor in elk geval niet meer verschuilen achter allerlei excuses.
Wat heb jij met het woord design?
Laat mij eens een interface design van jou zien dat zo in detail gaat dat informatie voorziening regelt?
Dat ga je niet hebben want jou design beschrijft alleen de interactie met het kanaal website.
Anders is je design gewoon te groot om werkbaar te zijn.
Dat zijn een boel aannames! :)
Daarnaast is het nog de vraag of DUO deze informatie voorziening moet leveren. De instelling waar jij je onderwijs volgt weet veel accurater wanneer jij klaar bent en wanneer jij je OV-chipkaart niet meer mag gebruiken.
Eh... dit soort dingen is het bestaansrecht van DUO. Dat is hun taak.
Ja, als je de exact juiste vraag weet is het niet erg ingewikkeld. Zoals meestal echter is het niet het vinden van een antwoord, maar het formuleren van de vraag waar mensen tegenaan lopen. Of het uberhaupt weten dat er een vraag is.
Aangezien er elk jaar veel mensen tegenaan lopen en dit onderwerp elk jaar weer in de politiek voorbijkomt is er aardig wat aandacht voor.
Ik durf dus rustig te stellen; dat niet weten wat de vraag is en of er wel uberhaubt een vraag is je als student aardig wat que's gemist hebt. In mijn geval was het ook niet dat ik het niet wist, maar dat ik het tijdstip verkeerd had.
Het voelt vast heel goed om jezelf een schouderklopje te kunnen geven dat jij dat allemaal wel kunt en daar geen fout in maakt, maar... wat wil je dan met je maatschappij?
Ik deed het dus niet goed wat ik meerdere keren heb geschreven als antwoord op jouw stukje, dus je let blijkbaar niet op.

Wat ik wil met de maatschappij, een brief en email 1 a 2 maanden van te voren met een duidelijke instructie en datum waarvoor je die instructie moet uitvoeren. Daarna eigen verantwoordelijkheid. Geen betutteling of door fouten van DUO te vroeg stopzetten van een ov chipkaart.
Dit is toch iets waarvan we gewoon kunnen zorgen dat het goed loopt? Wat schieten we er nou mee op om mensen te beboeten voor niets anders dan een stom administratief foutje zonder dat het voordeel oplevert?
Zoals ik al eerder zei is dat te simplistisch gedacht.
Zo werkt de wereld niet met echte bedrijven die geld willen verdienen en die gewoon niet denken aan iets als een klant gemakkelijk maken om een foutje te vergoeden.
2/ In ditzelfde topic staat privacy hoog aangeschreven, dan kan je dit dus niet opsporen.

True, maar mijn argument was het omgekeerde: als DUO toch al een lijntje naar Translink heeft opgezet, kunnen ze dit meteen meenemen en kunnen ze zich daarvoor in elk geval niet meer verschuilen achter allerlei excuses.
Als je dit true vindt, dan kan dat lijntje dus niet hergebruikt worden.
Dan moet dat lijntje weg.
Dat zijn een boel aannames! :)
Vindt je dit al een boel aannames? Lol dan raad ik je aan niet mijn werk te komen doen.
Laat staat bij de overheid gaan werken. ;)

Daarnaast is het gewoon boeren verstand icm ervaring dat een interface design geen volledig ov-chipkaart opzeg proces beschrijft met alle informatie stromen er in uitgewerkt. Daar heb ik geen aanname voor nodig.
Eh... dit soort dingen is het bestaansrecht van DUO. Dat is hun taak.
Whahahaha...
Echt? Denk je dat de DUO dat doet als bestaansrecht?
:9~ :9~ :9~
Dat is echt een bizarre instelling van de overheid om te hebben. Het straalt iets ontzettend minachtends uit - de overheid die de macht heeft en die de burger van alles en nog wat op kan leggen. Maar de burger is er niet voor de overheid, de overheid is er in eerste plaats voor de burgers.
Dit vat je verkeerd op. Eskimo0O0o zegt dat je na het studeren oud en wijs genoeg bent om je eigen verantwoordelijkheid te nemen, juist zonder dat de overheid zich hier veel mee bezighoudt. Ik ben het met je eens dat het stopzetten makkelijker zou kunnen, wellicht zelfs automatisch, maar daarmee zeg ik niet dat ik het niet zorgelijk vind dat mensen te beroerd/lui zijn voor een dienst, waar ze zolang, elke dag weer gebruik van maken, even op een internetpagina te kijken hoe je het stopzet.
Da's meestal precies hoe onnodig slechte systemen in stand gehouden worden: met vele excuses waarom het niet beter hoeft. Zo leggen we de lat bij zowel de overheden als bij de techniek lekker laag: we creeren een systeem waarin de professionals niet per se echt goed hun verplichtingen na hoeven te komen (DUO maakt ook fouten, maar daar krijg je dan als student bv niet 97 euro per 2 weken voor...), maar we wel meteen klaar staan om mensen af te kraken als ze iets vergeten.
Zelfs terwijl daar dus geen technische noodzaak voor is.

Ik vind dat een slecht idee voor een maatschappij, een maatschappij die bureaucratie en regels stelt voor mensen, en die bestraffen stelt voor het gewoon redelijk inrichten van een systeem. Dat is toch geen samenleving waar je in wilt wonen? Toen het Oostblok nog de boeman was, was dat toch precies waar wij zo op tegen waren, zo'n controlerende, starre, dogmatische en controlerende staat?

En ik vind het beschamend als IT'er: het is gewoon slecht werk en men schuift de verantwoordelijkheid daarvoor af.
Da's meestal precies hoe onnodig slechte systemen in stand gehouden worden: met vele excuses waarom het niet beter hoeft. Zo leggen we de lat bij zowel de overheden als bij de techniek lekker laag: we creeren een systeem waarin de professionals niet per se echt goed hun verplichtingen na hoeven te komen
Welke verplichtingen?
Daarnaast is dit iets wat door de politiek beslist wordt, vorig jaar was er nog een debat over het automatisch stopzetten van de OV-chipkaart. Dat kan een DUO niet zelf bepalen blijkbaar...

Wat wel vaak fout gaat en ook in mijn geval, is de onduidelijkheid wanneer je je ov-chipkaart moet stopzetten. Ondanks dat ik hem niet gebruikte heb ik hem pas de maand dat ik afstudeerde stopgezet. Blijkbaar was dat te laat, want het moest een maand eerder... Echt te raar voor woorden, maar die informatie had ik graag pro actief gekregen zodat ik niet hoef te gokken.

Of in mijn geval, ik had hem zelf stop moeten zetten, want ik gebruikte hem toch sporadisch tot niet.
(DUO maakt ook fouten, maar daar krijg je dan als student bv niet 97 euro per 2 weken voor...), maar we wel meteen klaar staan om mensen af te kraken als ze iets vergeten.
Zelfs terwijl daar dus geen technische noodzaak voor is.
Een OV-chipkaart is een wettelijk betaalmiddel en heeft kosten. Dit heeft niets te maken met een fout door de vingers zien, maar wie betaald de door de gemaakte fout ontstane kosten?
Degene die de fout maakt, of de Nederlandse belastingbetaler?
Of het instituut dat onduidelijk is?
En ik vind het beschamend als IT'er: het is gewoon slecht werk en men schuift de verantwoordelijkheid daarvoor af.
Als IT'er snap ik dat ik vaak met functionele specificaties moet werken waar ik niet achter sta. Daar is niets beschamends aan, want een IT'er kan die beslissingen vaak niet eens maken. Ik kan hooguit wat voorstellen bij de functioneel designer of de opdrachtgever.

Dus ik weet niet hoe lang jij IT'er bent, maar je snapt het spelletje niet in ieder geval.
Een OV-chipkaart is een wettelijk betaalmiddel en heeft kosten. Dit heeft niets te maken met een fout door de vingers zien, maar wie betaald de door de gemaakte fout ontstane kosten?
Dat is niet waar. De boete is ontstaan omdat in de tijd van de papieren ov-kaart, ex-studenten hun kaart gebruikten om goedkoop te blijven reizen. Voor de conducteurs was er in die tijd geen enkele mogelijkheid om aan een kaart te kunnen zien of deze ingeleverd had moeten worden. Ook was er achteraf nooit te bepalen of iemand wel of niet had gereisd met de kaart. Misbruik kon dus zo goed als niet opgespoord worden, en de enige realistische manier was een hoge boete als borg / ontmoediging daartegenover te zetten. Niet ideaal, maar wel de best mogelijke oplossing op dat moment.

Met de introductie van de ov-chipkaart geldt dit echter niet meer!
Sindsdien zou de omslachtige stap van het apart inleveren van je 'product' uberhaupt geen issue meer hoeven te zijn, gewoon blokkeren vanuit de centrale zou genoeg moeten zijn. Maar daarnaast is het dus mogelijk om achteraf alsnog na te gaan of er al dan niet misbruik van de kaart is gemaakt.
We zouden nu dus veel meer toe kunnen naar het in redelijkheid verhalen van de kosten op de ex-student: bij iemand die alleen maar vergeten is om het stop te zetten bijvoorbeeld niet meer dan adminstratiekosten, maar iemand die het gebruikt heeft om dagelijks van Amsterdam naar Maastricht te reizen kunnen dan de werkelijke reiskosten verhaald worden.

Daarmee wordt het systeem eerlijker: het maakt misbruik nog minder aantrekkelijk, omdat je er niets mee wint (waar het nu nog altijd aantrekkelijk kan zijn om zwart te reizen op de kaart, omdat de boete lager is dan je reiskosten.)
En het staat meer in verhouding als het enige dat er aan de hand was dat iemand niet de laatste stap van het beeindigen van de ov-studentenkaart heeft doorlopen, maar daar aantoonbaar nooit misbruik van gemaakt heeft.

Dat is volgens mij precies waar de overheid voor hoort te staan: in redelijkheid beleid voeren.
Dat is niet waar. De boete is ontstaan omdat in de tijd van de papieren ov-kaart, ex-studenten hun kaart gebruikten om goedkoop te blijven reizen. Voor de conducteurs was er in die tijd geen enkele mogelijkheid om aan een kaart te kunnen zien of deze ingeleverd had moeten worden.

Met de introductie van de ov-chipkaart geldt dit echter niet meer!
Dat iets niet zo hoeft te zijn betekend het niet dat het niet waar is.
Je denkt veel te simplistisch.

De ov bedrijven hebben er geen belang bij om te controleren of jij nog gebruik maakt van je OV-kaart.
Die willen gewoon geld zien voor hun product of je hem nu gebruikt of niet.
Dus er zijn wel degelijk kosten.

Dat je dit in de toekomst kan veranderen door het kabinet hier een besluit over te laten nemen is iets anders. (wens situatie, geef ik eerlijk toe)
Daarmee wordt het systeem eerlijker: het maakt misbruik nog minder aantrekkelijk, omdat je er niets mee wint (waar het nu nog altijd aantrekkelijk kan zijn om zwart te reizen op de kaart, omdat de boete lager is dan je reiskosten.)
En het staat meer in verhouding als het enige dat er aan de hand was dat iemand niet de laatste stap van het beeindigen van de ov-studentenkaart heeft doorlopen, maar daar aantoonbaar nooit misbruik van gemaakt heeft.

Dat is volgens mij precies waar de overheid voor hoort te staan: in redelijkheid beleid voeren.
Leuk zo'n visie van de overheid, echter ver bezijden de waarheid.
Gewoon al door het simpele feit dat er 17 miljoen mensen hier wonen waarvan er best wel veel anders denken over belangrijke onderwerpen zoals de ov chipkaart voor studenten.

Daarnaast zijn er veel dingen mogelijk. Echter wat als de DUO een fout maakt of een instelling een fout maakt en je OV chipkaart wordt ten onrechte geblokkeerd? Dan zit jij weer met de problemen. En voordat DUO alles weer goed heeft staan ben je 2 maanden verder. 2 maanden OV chipkaart niet gebruiken is veel geld om voor te schieten. Moet je ook nog alles goed bewaren en je afvragen of je het geld ooit wel terug krijgt.

Er zitten veel haken en ogen aan de situatie die jij schetst, vooral veel fout senario's door de loopbaan van een student heen. Het is niet zo simpel als jij doet voorkomen.
Eskimo0O0o zegt dat je na het studeren oud en wijs genoeg bent om je eigen verantwoordelijkheid te nemen, juist zonder dat de overheid zich hier veel mee bezighoudt.
Alleen vertelt incaz je net dat je dan als student afhankelijk bent van informatie die je niet krijgt van instanties die het je wel zouden moeten kunnen vertellen.
Je verwelkoming in de maatschapij is dus dat je in de krochten van de nederlandse ambtenarij moet duiken om een kans te maken je zooi uberhaupt geregeld te krijgen.
Onder "wat moet je doen?" staan welgeteld TWEE stappen, waarvan de ene ook nog de controlestap
Maar waarom moet je überhaupt iets doen ? DUO weet wanneer je stufi afloopt, dan kan je toch automatisch de bijhorende OV-kaart deactiveren. De enige reden die ik kan verzinnen om dit niet automatisch te doen is omdat de boetes lekker veel gratis geld opleveren.
Op school moet ik mij toch ook afmelden als ik klaar ben/stop?
Mijn internetabbononent moet ik toch ook stopzetten als ik verhuis, "ze weten toch dat ik er niet woon.".
Mijn verzekering moet ik toch ook stop zetten als ik geen voertuig meer heb?

Dit is toch gewoon een bevestiging vanuit de gebruiker. Zo raar is dit toch niet?
De reden die ik kan bedenken is een overeenkomst beëindigen doir de gebruiker.
Op school moet ik mij toch ook afmelden als ik klaar ben/stop?
Nee, op school moet je je elk jaar opnieuw inschrijven, als je dat niet doet dan stopt het vanzelf.
Mijn internetabbononent moet ik toch ook stopzetten als ik verhuis
Als je Internet + TV + Bellen hebt, dan hoef je toch ook niet je TV, Telefoon en Internet los van elkaar op te zeggen, je zegt 1 keer op en alles stopt. Die OV-Studentenkaart is onderdeel van je stufi, slaat dus nergens op dat je die los moet opzeggen.
Die OV-Studentenkaart is onderdeel van je stufi, slaat dus nergens op dat je die los moet opzeggen.
Neen, een OV kun je aanvragen zonder stufi te ontvangen. Het is zelfs zo dat ná het aflopen van de stufi (5 jaar meestal) je nog een jaar met OV kunt reizen. Dit is dus een los product.
"Op school moet ik mij toch ook afmelden als ik klaar ben/stop?"

Nee dat hoeft niet. School weet dat je je diploma hebt behaald, en zal automatisch je uitschrijven.

Ik ben het wel met je eens een bevesting van de (oud-)student niet verkeerd is. Maar waarom moet deze (oud-)student het 2x bevestigen.

zowel op de duo website als bij een kaart automaat op een station. (ik kwam niet eens meer op het station toen ik klaar was met studeren.. daar speciaal heen moeten reizen om mijn kaart te kunnen deactiveren.)
(ik kwam niet eens meer op het station toen ik klaar was met studeren.. daar speciaal heen moeten reizen om mijn kaart te kunnen deactiveren.)
Een hoop supermarkten en andere winkels hebben tegenwoordig ook een chipkaartapparaat. Met een beetje moeite (5 sec googlen naar de dichtstbijzijnde automaat) had je die tijd/afstand kunnen besparen...
De OV-studentenkaart is een 'verlengstuk' van de studiefinanciering. Dus het is absoluut logisch dat als je geen recht meer hebt op studiefinanciering, dat je OV-studentenkaart ook beeindigd wordt. Dat je daarvoor apart naar een paal moet is tot daaraantoe, maar waar het hier om gaat is dat DUO dus wel de moeite neemt om door deze gegevens te pluizen om fraude op te sporen, maar dat ze het te moeilijk vinden om deze gegevens te gebruiken om aan te tonen dat je geen misbruik hebt gemaakt van je OV-studentenkaart. DUO heeft met deze (belachelijke!) case dus aangetoond dat ze dat wel zouden kunnen.

En dan nog, hoe tonen ze die fraude precies aan dan? Als ik een kamer heb en een uitwonende beurs, maar wegens omstandigheden reis ik toch elke dag naar mijn ouders, dan pleeg ik toch geen fraude? Ik ben toch niet verplicht om aan DUO uit te leggen waarom ik precies welke reis maak?
De OV-studentenkaart is een 'verlengstuk' van de studiefinanciering. Dus het is absoluut logisch dat als je geen recht meer hebt op studiefinanciering, dat je OV-studentenkaart ook beeindigd wordt.
Dat is het helaas niet omdat in bepaalde gevallen je langer recht hebt op je ov kaart. Maar ook dat kan je natuurlijk registreren. Het is absurt dat je het product van je kaart moet laden, en een lui stukje administratief werk, maar laten we ook niet vergeten dat het bij álle over producten zo werkt.

Maar ook om terug te gaan naar het onderwerp: het is echt niet oké dat duo iemands reisgegevens kan opvragen. Het is heel persoonlijk en gevoelige informatie die verkeerd kan worden gekoppeld aan andere profielgegevens.
Moet je je tegenwoordig ook aanmelden voor de kaart? Dan is opzeggen namelijk ook logisch. Ik meen me te herinneren dat ik 'm vroeger gewoon automatisch thuis gestuurd kreeg toen ik 16 werd, dan is automatisch stopzetten ook het bijpassende proces.
Stufi en OV zijn 2 verschillende zaken.

Stufi verloopt bij standaard HBO opleiding na 4 jaar.
Je mag gebruik maken van je OV voor 5 jaar. (1 jaar langer. mits je nog steeds studeert)
OV is onderdeel van je stufi. Je moet ook op de DUO site checken of ie correct is opgezegd en als je het vergeet komt de rekening ook van DUO.

[Reactie gewijzigd door Aaargh! op 22 augustus 2017 11:26]

Werkt het systeem niet zo dat een reisproduct op een OV chipkaart simpelweg een bepaalde houdbaarheidsdatum heeft, en dat deze alleen te veranderen is op het moment dat je dat langs gaat bij 1 van de automaten? Het aparaat van de conducteur controleert alleen maar wat er op die kaart staat, niet wat er centraal staat geregistreerd (dan zou je een probleem hebben wanner je even geen netwerkverbinding hebt). Deactivatie _kan_ dus alleen maar door fysiek iets met de kaart te doen, en werkt niet door iets te veranderen in een centraal systeem.

De volledige kaart blokkeren schijnt wel te kunnen, maar dan heb je de poppen aan het dansen als mensen er nog geld op hebben staan.
Deactivatie _kan_ dus alleen maar door fysiek iets met de kaart te doen, en werkt niet door iets te veranderen in een centraal systeem.
Waarom niet ? Dat kan toch automatisch gebeuren als je de kaart langs een paal/poortje haalt ? Ze kunnen per slot van rekening ook automatisch opwaarderen als je onder de €20 saldo komt, dus waarom dan niet automatisch producten toevoegen/verwijderen.

[Reactie gewijzigd door Aaargh! op 22 augustus 2017 12:05]

Maar wat als je toch doorgaat?
Zo heb ik net 1 dag voor de zomervakantie eens een 'GO' gekregen van een school dat ik er welkom was.
Dit is allemaal met de aanname dat mensen weten wanneer ze hun product stop moeten zetten, terwijl dit niet echt makkelijk te achterhalen is. Voor prestatiebeurs en dergelijke word het bijna in elke mail genoemd, maar het reisproduct is een kriem om te achterhalen of je daar nog recht op hebt. Zeker met de verschillende stelsels die er zijn op dit moment
Het is niet aan de afnemer van een dienst om te controleren of het opzeggen is gelukt. Ik denk dat een rechter daar ook niet in meegaat. Het is natuurlijk van den zotte dat je dat zelf moet controleren. En ongeacht wat een rechter er van zou zeggen is het een zoveelste geval van wel de lusten niet de lasten.
En de boete wordt nog veel hoger vanaf 2018 150 euro https://nos.nl/op3/artike...rgeet-stop-te-zetten.html Vooral het feit dat als je hem niet gebruik dat je dan alleen de eerste maand boette moet betalen van in totaal 150 euro is voor mij een goede toevoeging, de mensen die het dan niet expres doen worden niet te hard gestraft.

[Reactie gewijzigd door Zenix op 22 augustus 2017 11:19]

De boete die je moet betalen is 90 euro per 2 weken. Dus 180 per maand. Sommige studenten doen dit bewust niet omdat ze voor hun werk moeten reizen met het OV en de 180 per maand boete goedkoper is dan een echt maandabonnement naar de plaats waar hun werken.

Over het ingewikkelde opzeg-systeem ben ik het niet met jou eens. Het systeem om op te zeggen werkt namelijk exact hetzelfde als de manier om het aan te vragen. Je meld je aan/af op het internet en schrijft het product dan bij/af van je OV kaart bij een fysieke machine. Met andere woorden, als je slim genoeg bent het product te activeren dan ben je ook slim genoeg het te deactiveren.
Van de mensen die hun kaart expres niet opzeggen, kan gewoon gezien worden dat ze de kaart wel hebben gebruiken (want de reisgegevens kunnen dus worden ingezien!) en die kan men gewoon een rekening sturen voor de werkelijk gemaakte kosten. Meer dan 194 euro als ze meer dan dat reizen.

Het is echt absurd dat mensen die onoplettend zijn maar geen misbruik maken van de kaart, er net zo vanaf komen als mensen die wel expres misbruik maken van die kaart. Dat lijkt me niet redelijk, en kan beide kanten op eenvoudig worden aangepast.

"Over het ingewikkelde opzeg-systeem ben ik het niet met jou eens. Het systeem om op te zeggen werkt namelijk exact hetzelfde als de manier om het aan te vragen. "

Het is omslachtig en behoorlijk veel omslachtiger dan je zou verwachten. Immers - als je kaart kwijt is kan die ook gewoon op afstand worden gestopt. Dus waarom die extra stap? Dat is echt eerst en voornamelijk slecht design, die de tekortkomingen van de techniek bij de mensen legt. Als IT'er schaam ik me voor dat soort oplossingen. Goede IT hoort niet in de weg te zitten, maar zaken juist eenvoudiger te maken.
Je kan van alles absurd vinden, maar dit is hoe het bedrijfsleven en zeker de overheid werken. Sterker nog, simpeler dan dit wordt het zelden.

Als je hier al moeite mee hebt, krijg je nog een zware tijd als afgestudeerde. De Staat gaat er bijvoorbeeld ook van uit dat je het volledige wetboek van strafrecht kent én je aan die regels houdt. Een correcte belastingaangifte is in de eerste plaats ook jouw pakkie an. Als je de interface, toelichting, klantenservice en gang van zaken van DUO slecht en absurd vindt, moet je die van de Belastingdienst of een gemeente eens ervaren. Ik vrees dat je je verwachtingspatroon flink zal moeten bijstellen.

Eigenlijk gaat een vergelijking tussen de overheid en de rest van de wereld sowieso niet op omdat dat vrijwel altijd commerciele bedrijven zijn die aan je verdienen en de klantvriendelijkheid en service die je noemt en verwacht daar al ingeprijst zijn bij de aankoop. Daar betaal je dus gewoon zelf voor. Prima, maar daar is bij de overheid vaak geen of veel minder geld voor. Probeer maar eens een bestemmingsplan aan te laten passen, zelfs maar een klein detail ervan kost gemiddeld járen en veel bureaucratisch gedoe.

BOL.com heeft een betere klantenservice dan DUO omdat dat een manier is om meer te verkopen en dat is het doel van het bedrijf. Het doel van DUO is: zo efficiënt mogelijk de wet uitvoeren. Daar is de prijs van DUO dan ook naar.
Da's een keuze natuurlijk, of de overheid zo werkt. Als wij vinden dat dit moet veranderen, dan kan dat veranderen. Als we blijven beredeneren waarom het niet hoeft te veranderen, gaat er niet zoveel veranderen of wordt het erger.

Overigens kan ik van de gemeente niet anders zeggen dat die juist enorm veel moeite steken in het verbeteren van zaken. Het kan dus best - het is maar of je het wilt of niet. Klantvriendelijkheid is helemaal niet zo moeilijk... maar je moet het belangrijk vinden. Zolang mensen het fijn vinden om de studenten te kunnen straffen voor hun onoplettendheid gaat het niet veranderen.

(Maar uiteindelijk he, is dat systeem helemaal niet efficient, want de frictiekosten van al die bureaucratie zijn enorm. We worden daar als samenleving niet beter van.)
Da's een keuze natuurlijk, of de overheid zo werkt. Als wij vinden dat dit moet veranderen, dan kan dat veranderen. Als we blijven beredeneren waarom het niet hoeft te veranderen, gaat er niet zoveel veranderen of wordt het erger.
1) Hoe groter een organisatie, hoe logger. 2) Er zijn een miljoen ambtenaren in Nederland. Trek zelf je conclusies. Ik zeg niet dat er nooit wat veranderd bij de overheid, maar het gaat heul langzaam. Eenmaal een vaste baan als ambtenaar gaan de meesten nooit meer weg naar het bedrijfsleven. Ze kunnen ook bijna niet meer ontslagen worden, met name de oude garde, zelfs al maken ze het soms behoorlijk bont. Kortom de mensen die er zitten, zitten er voor het leven. Dat helpt ook niet echt als je de interne cultuur wil veranderen.
Overigens kan ik van de gemeente niet anders zeggen dat die juist enorm veel moeite steken in het verbeteren van zaken.
Onze gemeente is ook enorm klantvriendelijk. Alleen duurt het intussen wel 8 maanden om een klein stukje grond van ze te kopen, want daarvoor moeten twee ambtenaren een handtekening zetten... Andere keer zijn we met een bedrijfje dik 5 jaar (!) bezig geweest met de gemeente en provincie om een vergunning te krijgen voor een uitbreiding van een bestaande camping. Of die keer dat we in een half jaar tijd vier(!) keer bij een commissie van de gemeente langs moesten voor de schets/tekening van een dakkapel goedgekeurd werd. Wat uiteindelijk gewoon weer de eerste tekening was ;(
Het kan dus best - het is maar of je het wilt of niet. Klantvriendelijkheid is helemaal niet zo moeilijk... maar je moet het belangrijk vinden.
Zeker, waarom zou het niet kunnen?Alleen op één of andere manier merk ik er bijzonder weinig van, dus blijkbaar vinden veel ambtenaren het niet zo belangrijk. Een paspoort verlengen gaat prima hoor, maar zodra er iets meer bij komt kijken wordt het al gauw een zaak van oeverloos gezever. Raakt je geduld dan een keer op en wordt je tenslotte wat geïrriteerd, dan loop je al gauw tegen een 'Wie doet me wat?'-houding aan. Daarbij is het geen geheim dat bij allerlei rijksoverheiden zoals DUO, de Belastingdienst, Justitie, politie en defensie bezuiniging op bezuiniging is gestapeld de laatste 15 jaar. Dat helpt meestal ook niet.
Zolang mensen het fijn vinden om de studenten te kunnen straffen voor hun onoplettendheid gaat het niet veranderen.
LOL
(Maar uiteindelijk he, is dat systeem helemaal niet efficient, want de frictiekosten van al die bureaucratie zijn enorm. We worden daar als samenleving niet beter van.)
'Frictiekosten' bestaat wel maar is wat anders dan je denkt. Het zijn eenmalige kosten bij een verandering, zoals een fusie tussen bedrijven. Je gebruikt het hier eerder als een soort 'irritatiekosten'.
Inderdaad, inmiddels is het 97 euro per halve maand trouwens dus 194 per maand, maar dat was nog altijd een stuk goedkoper dan de 410 euro die de NS voor een abonnement vraagt dus ik was wel blij met die regeling van de DUO.
Kleine randvoorwaarde is dat dit niet bij alle fysieke machines kan, dit heb ikzelf helaas op de pijnlijke manier moeten ervaren.
Eigenlijk is dat natuurlijk frauderen, al snap ik de gedachten gang heel goed. Mogelijk zou ik hetzelfde gedaan hebben. Scheelt toch een hoop geld per maand en als student heb je het vaak al niet breed. Neemt niet weg dat het eigenlijk niet door de beugel kan natuurlijk.
Studenten zijn prima in staat de procedure te lezen en te begrijpen om hun OV-kaart stop te zetten 'Te moeilijk' vind ik echt een kul opmerking. Dat er studenten zijn die te laks zijn om het op tijd te regelen en daardoor een boete krijgen vind ik dan een stuk aannemelijker.

Lang geleden moest je hem ook inleveren en als je dat niet deed dan was dat inderdaar bijzonder duur voor twee weken.
Studenten moeten inderdaad prima zelf in staat zijn hun OV-kaart stop te zetten, maar moet Translink/DUO ook niet prima in staat zijn om de OV-kaart stop te zetten zodra iemand er geen recht meer op heeft?

Dat lijkt me nou juist het voordeel van een kaart waarop " producten" geladen kunnen worden.
Klopt, en technisch is dat volgens mij ook gewoon mogelijk. Immers kan je ook op afstand een OV-chipkaart blokkeren.
De hele kaart wel, maar alleen 1 reisproduct op die kaart niet. Dan zou je mensen dus verplichten een nieuwe OV chipkaart aan te schaffen (a 11 euro) na afloop van de geldigheid van dat reisproduct, om vervolgens andere reisproducten en eventueel saldo weer op de nieuwe kaart te zetten.
Technisch mogelijk maar niet de verantwoordelijkheid van DUO. Als je verhuist zegt Ziggo ook niet automatisch de kabel op, dat moet je zelf doen.
Ja joh waarom zou je de kaart eens gebruiksvriendelijk maken, nee joh laten we reizigers informatie verzamelen en verkopen.
En dadelijk worden ze gehacked en weten hoop terroristen welke treinen wanneer belangrijke figuren reizen zodat ze mooie aanslagen kunnen voorbereiden.
Ik denk niet dat DUO de verantwoordelijkheid wil nemen voor alle administratie. Ik weet niet hoe het tegenwoordig zit, maar vroeger werd een uitschrijving wel eens later doorgegeven. Als student moet je echt niet zo miepen. Je krijgt een product, je moet je aan wat regeltjes houden en dan is er niets aan de hand.
Studenten, ik incluis, zijn gewoon door de bank genomen stik gemakkelijk en behoorlijk opportunistisch. Weten zij veel dat het constant zoeken van de oorzaak voor falen buiten jezelf (externaliseren) een serieuze vermelding in het handboek voor de psychiatrie is (DSM-V)? Dus beste student, schouders eronder de rest van je werkzame leven zal het grootbedrijf en de overheid zijn uiterste best doen om regeltjes voor je te verzinnen waarvan het nut direct in de praktijk aangetoond kan worden, maar wat aan de tekentafel wel een goed idee leek. Dus wat is er voor nodig dat dit systeem gaat lopen als een Zwitsers uurwerk en DUO de verantwoordelijkheid voor de administratie kan nemen?

[Reactie gewijzigd door Sandwalker op 22 augustus 2017 15:53]

Als DUO verantwoordelijkheid voor hun administratie zou nemen zou dat een enorme verbetering zijn.
Ik heb vaak genoeg gezeik met ze gehad en heb ze zelfs een keer voor de rechter moeten dagen (na ja DUO gaf het op toen de dagvaarding kwam) om een fout aan hun kant te laten oplossen.
Ah ja narcistische persoonlijkheid geloof ik (mijn moeder is psycholoog).
Het is een onnodig moeilijk pauperproces waarbij er geen drol wordt gedaan om het makkelijker te maken (geen belang bij). Ik zat in Japan voor een half jaar toen ik het moest opzeggen en was niet in staat om naar een automaat te gaan. Heb dit duidelijk aangegeven en geweigerd ook maar iets te betalen. Uiteindelijk toch aanmaningen gekregen tot aan een incassobureau toe om te gaan betalen. Nadat ik alle communicatie en mijn verhaal bij dit incassobureau neer heb gelegd gaven die mij gelijk.
Dan had je dat moeten doen voordat je naar Japan ging. Lijkt me gewoon een voorbereiding op je reis (waarvoor je je studie hebt onderbroken neem ik aan).
Kan toch gebeuren dat je zoiets in je enthousiasme bij het regelen van je reis naar Japan totaal vergeet. En wat als je onverwacht langer in een land blijft hangen? Ga je dan je kaart opsturen naar je mams en die gaat het dan voor je regelen? Zoiets moet ook gewoon telefonisch na controle van gegevens, of via een ingelogde omgeving kunnen. Als je duidelijk aangeeft: zeg de boel voor me op want ik ben er niet toe in staat, moet dat gewoon geregeld kunnen worden voor je. Het lijkt wel bewuste onwil bij sommige bedrijven, komt echt zwaar klantonvriendelijk over.
Helemaal mee eens dat dit technisch zou moeten kunnen.

Aan de andere kant is hij blijkbaar met een studie begonnen en heeft besloten om dit voor een tijd te stoppen om naar Japan te gaan. Dan hoort het stopzetten van studiefinanciering, OV kaart, abonnement op de sportschool etc. daar toch gewoon bij.
Doet niets af van het daadwerkelijke probleem wat een opzichzelfstaand probleem is. Er zijn allerlei redenen te bedenken waarbij men niet in staat is om fysiek de abonnement stop te zetten, maar sommige instanties/bedrijven hebben er maling aan en zijn gewoon opzoek naar inkomsten over de rug van anderen.
Was daar te afstuderen en ik wist niet dat mijn ov op dat moment zou aflopen. En zelfs al had ik dat wel geweten, lekker boeiend. Het moet gewoon mogelijk zijn (iig in zo'n situatie) om zoiets op afstand stop te zetten. Daarin kreeg ik uiteindelijk gelijk.

Is het ook niet bij wet verplicht dat je een abbo kan opzeggen op dezelfde manier als dat je het hebt afgesloten? (Wet van Dam) En dat je het abbo hebt moeten activeren bij een machine is wat anders dan dat je het abbonnement hebt moeten afsluiten bij een machine! Online afsluiten = online mogelijk moeten opzeggen en dat is nu dus niet het geval. Is hierin al eens een uitspraak geweest?
Om maar even flauw te doen:
Ik wist niet dat mijn ov op dat moment zou aflopen
Dat is niet het probleem van DUO, dat is een voorwaarde van je abbonement en dat hoor je gewoon te weten.
En zelfs al had ik dat wel geweten, lekker boeiend.
Zeker boeiend. Daarom zat er een incassobureau op je dak. Dat is precies wat @Systemlord Max bedoeld met studenten die te laks zijn. Je weet dan dat je recht op het abbo afloopt en dat daar een boete tegenover staat als je die niet stop zet. Maar je doet het niet want: "Lekker boeiend, het gaat niet op een makkelijke manier".

Verder ben ik het met je eens, het zou gewoon online met bijv. je DigID/Studielink moeten kunnen. Of dat wettelijk ook zou moeten weet ik niet, geen verstand van.
Te laks? Nee.

Het is namelijk goedkoper om een studenten abbo mét boete door te laten lopen dan zelf een abonnement af te sluiten. Zie het als goedkoop(er) lenen.

Toch bijzonder dat de boete lager is dan de normale kosten van het product |:(

P.S. Onze OV is dan ook echt overpriced!
Snap werkelijk waar niet wat je verwarrend vindt aan de procedure om je reisproduct stop te zetten. Werkelijk waar echt flauwe kul wat je roept.

Als je geen recht meer hebt op het product is het toch normaal dat er een boete volgt? En waarom is deze hoog? Je kan namelijk inchecken en heel Nederland doorreizen. Enig idee wat dit mag kosten volgens OV-tarieven? Dan maakt het niet uit of je wel of niet gebruik hebt gemaakt van het reisproduct.
En uitgerekend bij deze doelgroep zou je toch verwachten dat ze toch over enige intelligentie beschikken en in staat zijn dit te snappen. Dus inderdaad flauwekul. Ik gok dat de daadwerkelijke "flow of events" is dat ex-studenten het gewoon vergeten, en vervolgens oorzaken gaan zoeken om hun eigen straatje schoon te vegen.

Wat ik wel altijd opvallend vind is dat de meeste mensen nooit moeite hebben bij "ingewikkelde" processen die in hun voordeel werken.
Als je geen recht meer hebt op het product is het toch normaal dat er een boete volgt?
Het is dus helemaal niet altijd duidelijk wanneer je er wel of geen recht op hebt.
Is de boete dan nog steeds terecht?
Het is zeker wel duidelijk wanneer je er recht op heb. Dit geeft ook gelijk aan wanneer je er geen recht meer op hebt.

Het is gewoon een kwestie van willen zoeken en vinden. Men kan toch ook vinden wanneer ze recht hebben op een vergoeding (geld) of toeslag?

Let op: bij de link even doorlezen naar onder. Reisproduct valt onder studiefinanciering, omdit te krijgen moet je voldoen aan voorwaarden (verband met reisproduct)

[Reactie gewijzigd door TripleTech op 22 augustus 2017 14:41]

Het is zeker wel duidelijk wanneer je er recht op heb.
Ik bedoel het natuurlijk niet in algemene zin.
Ik bedoel het specifieke moment waarop de kaart niet meer geldig is volgens het DUO.
Dat kan ik nergens in jouw link terugvinden.
Sterker nog, er staat helemaal niks over het voorval dat je geen recht meer hebt.

Als ik dan in het zoekveld "studiefinanciering opzeggen" invul dan krijg ik 1 compleet non-relevant antwoord.
Als ik zoek op "studiereisproduct opzeggen" dan krijg ik geen resultaten terug.
Lekker handig, die link van jou. ;)
Mijn excuses, ik had aangenomen dat het algemeen bekend is dat wanneer er voorwaarden worden gesteld voor het recht hebben op, je recht vervalt als je niet meer voldoet aan de voorwaarden. Laat ik het maar opsommen, dan wel benoemen. Recht vervalt bij;

- Het verlopen van je recht op financiering;
- Je langer studeert dan de nominale looptijd van de studie (bij mbo niveau 3/4 is dit 7 jaar, niveau 1/2 zolang je staat ingeschreven).

Tevens zijn er ook keuzes, als;
- De student af ziet van zijn recht of dit tijdelijk stopzet (financiering);
- De student in het buitenland gaat studeren en zodoende geen gebruik wenst te maken van zijn recht.

Een snelle zoektocht brengt de volgende link en link
Toen ik stopte maakte ik expres een foto van het annuleren van het reisproduct.. het is al vaker gebeurd dat die krengen die goed werkten namelijk.
Daar gaat het niet om, met verwacht dat alles uit zichzelf gaat omdat het aanvragen vaak ook zo gebeurd en niet iedereen heeft zulke paaltjes in de buurt.
Heb zelf eens meegemaakt dat ik 30+ minuten moest lopen naar een winkeltje om mijn kaart op te laden.
edit: Niet alle paaltjes zijn btw na 17:00 uur toegankelijk...

[Reactie gewijzigd door Sammiejj op 22 augustus 2017 12:22]

Dat is maar net hoe dat gebeurd. Het kan best zijn dat ze van één persoon alle reisgegevens krijgen. Als het dan ~50% is, hebben ze echt een goed risicoprofiel.

Behalve privacy is er ook nog zoiets als gemeenschapsgeld en schade. Fraude kost best veel. Daar hoef je niet alle middelen voor in te zetten, maar als het gerichte opvraging zijn is niet een heel zwaar middel.

In dit geval lijken het mijn inziens gerichte opvragingen en zou een officier van justitie/rechter er zeker wel mee akkoord gaan. Big data mining is anders, dan is het mijns inziens onterecht en gaan de studenten vrijuit bij de rechter.
Het punt is dat die privacybezwaren er al waren voordat de OV-chipkaart werd ingevoerd. Maar dat waren aluhoedjes: Translink zou privacy als topprioriteit hebben. 'Wij koppelen alleen persoonsgegeven aan kaartgegevens om service te verlenen aan reizigers. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is.'

Maar zoals je van tevoren al kon verwachten is het weer eens een verlengstuk van justitie en andere instanties die de gegevens van gebruikers goed kunnen gebruiken en slaan ze precies genoeg gegevens daarvoor op.
Daarom is het ook zo oliedom van Translink dat ze niet hebben gevraagd om een gerechtelijk bevel van DUO. Ik ben het met je eens dat een OvJ dat waarschijnlijk moeiteloos zou hebben verkregen.
Je zou ook kunnen zeggen dat het oliedom van DUO was om geen gerechtelijk bevel aan te vragen. Of dat het dom is dat de gegevens niet worden geanoniemeseerd worden. Of dat het dom is om een toezichthouder en uitvoeringsinstantie in 1 partij (DUO) te regelen (indien dit zo is).

Privacy moet je beschermen, het beschermt zichzelf niet.
Hoe ik het lees is dat DUO dus eigenlijk een 'query' op de database kan uitvoeren en de gegevens van het resultaat gaat uitpluizen. Oftewel, ze hebben onterecht in de reisgegevens van duizenden mensen zitten neuzen.
Zoals ik het begrijp doet DUO dat verzoek bij Translink, en gaat Translink zoeken.
DUO zegt; "Zeg Translink, volgens mij woont Jantje nog gewoon thuis in Zandvoort en niet uitwonend op kamers in Amsterdam, zoek dat is op".
Translink gaat dan neuzen in hun eigen database en stuurt terug:
"Kijk, Jantje checkt van maandag tot vrijdag constant in heen en weer tussen Zandvoort en A'dam."

Nog steeds niet goed dat Translink zomaar privacy gegevens doorgeeft zonder tussenkomst van een officier van Justitie, maar het is volgens mij niet zo dat DUO zelf vrij mocht snuffelen in de database.
Nee, dat is naar mijn weten niet wat een risicoprofiel inhoudt. Een risicoprofiel wordt opgesteld, dus bijvoorbeeld: 'reizigers die nadat ze hebben aangegeven uitwonend te zijn gegaan nog steeds dagelijks 's ochtends van hun oude woonplaats naar hun opleiding reizen en 's middags/'s avonds terug'.

Vervolgens krijgen ze op basis van dat risicoprofiel een resultaat terug en kunnen ze de reisgegevens uitpluizen. Op die manier omzeilen ze het willekeurige verhaal, want ze halen geen willekeurige gegevens op, maar alleen die van 'risicogevallen'. En uit die gegevens blijkt dat minder dan de helft daarvan daadwerkelijk fraudeert.

Hoe zouden ze anders in de eerste plaats bij Jantje uitkomen?

Het is dus niet 'vrij snuffelen' als in alle records bekijken, maar wel als een soort 'query' uitvoeren aan de hand van een risicoprofiel.
Ze kunnen ook bij Jantje uitkomen omdat zijn officiele post nog steeds naar het ouderlijk huis gaat, en zijn hogeschool/universiteits inschrijving op dat adres staat, en er verdachte/onduidelijke omstandigheden zijn rond de inschrijving bij de gemeente.
Ik zeg maar wat; niet bestaand adres opgegeven als "kamer". Of dat er 5 studenten zijn die frauderen met hetzelfde adres als hun "kamer". Et cetera.

Dat kan het risicoprofiel opbouwen aan de hand waarvan ze bij Translink om reis gegevens vragen.

Maar zoals ik al zei, dat is hoe ik het lees. Het valt zeker ook anders te interpreteren.
Oh, maar ik denk dat ze dat óók doen ;) .

Al denk ik dat ze in veel die gevallen de reisdata niet eens nodig hebben en dat de reisdata ideaal is om de fraudeurs te zoeken waarbij de inschrijvingen juist wel goed zijn gegaan.

Probleem blijft dat er met de OV-chipkaart een monster is gecreëerd waarvan je vooraf wist dat er gebruik gemaakt gaat worden van de reisgegevens voor zaken die niks met het vervoeren van mensen te maken hebben. En dat zodra er geen fundamentele beveiligingsmiddelen voor de privacy zijn, dat daar veelvuldig gebruik van gaat worden. De reizigers zijn ook niet de klanten van Translink, dus de privacy zal nooit de topprioriteit voor ze hebben. De topprioriteit zijn de partijen waarmee ze zaken doen.

Het toont ook weer eens het gevaar aan van het centraliseren van data.

Zij hadden als doel reizigers met één OV-chipkaart bij alle vervoerders in alle vervoersmiddelen in Nederland te laten reizen. Dit is uniek in de wereld.
Yup, nergens in de wereld kunnen ze je dus overal zo gemakkelijk volgen als hier in Nederland.
Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Toen ik begon met studeren was dat voor een deel nog vóór de intrede van de OV-chip, zeker als student was dat veel beter.
Kon toen een plastic kaartje halen voor week of weekend-ov, en dan wandelde je gewoon de bus of de trein in, niks in/uit checken want het is toch gratis.
Heb later met de OV-chip nog een boete gehad voor niet inchecken... terwijl ik gratis reisde op studenten-OV op dat moment. 8)7

En ook inderdaad ivm privacy vindt ik het een belachelijk ding, maar je hebt/had niet veel keuze als je een studenten OV wil(de) gebruiken. ;(
Als DUO hetzelfde werkt als het UWV hebben zij al snel een risico profiel.. als het UWV 2 mensen telt in huis en 3 tandenborstels ziet in de badkamer ben je al fraudeleus bezig volgens het UWV en wordt een eventuele uitkering direct gestaakt.
Hoe komt DUO dan aan een dergelijk goede score? Wat voor gegevens krijgt DUO verder dan binnen waaruit fraude moet blijken?
Aller eerst denk ik dat je de spijker op zn kop hier slaat met je voorbeeld.
Ook ik ben er niet van gediend dat mijn privacy op straat komt te liggen maar gelukkig is hier geen sprake van omdat Duo gerichte aanvragen doet over een persoon bij translink en vraagt niet alle gegevens op.
Echter wil ik wel een kanttekening plaatsen bij je conclusie.
Nog steeds niet goed dat Translink zomaar privacy gegevens doorgeeft zonder tussenkomst van een officier van Justitie, maar het is volgens mij niet zo dat DUO zelf vrij mocht snuffelen in de database.
Ik snap nog steeds niet waarom een OvJ eraan te pas moet komen. Volgens translink is DUO namelijk de toezicht houder.
Misschien is het hier niet een gebruikelijke toezichthouder in de vorm van kwaliteitseisen of risico beperking bij opslag van gevaarlijke stoffen, maar het is zeker een toezichthouder van het free-riderprobleem of het dilemma van de collectieve actie. waarbij mensen ten onrechte een collectieve dienst ontvangen (namelijk een uitwonende beurs ipv een thuiswonende beurs).

@BarôZZa ik denk ook dat ze een makkelijker een risico profile kunnen op stellen, bijvoorbeeld door na te vragen bij de gemeente (dit geval Zandvoort) of je bent uitgeschreven en in de nieuwe gemeente (Amsterdam) of je bent in geschreven. Echter is het bewijs er dan nog niet dat je nog steeds thuis woont, dat kunnen ze pas aantonen als ze echt zien dat je elke ochtend op de trein stapt van Zandvoort naar Amsterdam.
Ik heb me zelf niet verdiept in de legale termen, maar las ergens anders in de reacties hier dat de rechter heeft aangegeven dant DUO wel een toezichthouder is, maar geen opsporings-instantie, en dat ze dus niet zonder tussenkomst van OvJ zomaar privacy gegevens mogen gaan opvragen.
( @WillySis was dat: )
Dat is ook de rede die de rechter aangaf nadat een student klaagde.
DUO is wel toezichthouder, maar geen opsporingsinstantie.

[Reactie gewijzigd door Arashi_NL op 22 augustus 2017 11:21]

Precies. Toezichthouder is niet hetzelfde als opsporingsbevoegd toezichthouder.

Zelfs als je opsporingsbevoegd bent, moet er een OvJ zulke verzoeken goedkeuren. Hierboven wordt wel gesteld dat een agent of BOA niet altijd goedkeuring hoeft af te wachten maar dat geldt alleen in extreme gevallen, waarbij het grote gevaren kan voorkomen. Mogelijke fraude met OV valt daar zéker niet onder.
Blijft belachelijk. Als je dus dagelijks naar een station in de buurt van je ouderlijk huis reist, om wat voor reden dan ook, dan komt DUO langs en mag je dat gaan uitleggen. Je kan je als student dus eigenlijk niet vrij bewegen in Nederland, je moet je reisgedrag verantwoorden richting DUO.

Ik kan me genoeg situaties voorstellen waarbij je vergelijkbaar reisgedrag vertoont als iemand die fraudeert maar waarbij er geen sprake is van fraude. Stel je gaat net op kamers, en een van je ouders wordt ernstig ziek. Je gaat dus een paar keer per week langs omdat elk bezoekje het laatste kan zijn, en je blijft daarvoor af en toe overnachten.

Wat is de volgende stap ? Alle studenten maar een enkelband om, en dat je dan gekort gaat worden op je stufi als ze vinden dat je te veel in de kroeg zit ?
Kijk je kan ook overdrijven hé. Als ik in de winkel allerlei spullen in mijn jas steek heb ik ook de wet niet overtreden totdat ik de deur uit loop. Maar dan ga je ook niet raar opkijken volgens mij als de beveiliging van de winkel even komt informeren wat je aan het doen bent.

Bepaalde feiten kunnen bij elkaar opgeteld een verdacht beeld geven, en aan de hand daarvan moet dan onderzoek gedaan worden.
Als dit volgens de regels gebeurd, oftewel, als DUO dit netjes via de officier van Justitie had gedaan is daar niks mis mee.
Het zal dan ook wel eens blijken dat studenten met dergelijk verdacht gedragspatroon wél netjes op kamers wonen, daarom hebben ze het in het artikel ook niet over een 100% resultaat qua onderzoek tov boete.

Jij doet nu net alsof reizen vanaf ergens in de buurt van je ouderlijk huis onmiddelijk en zonder verder omkijken leidt naar een boete van DUO. 8)7
Bepaalde feiten kunnen bij elkaar opgeteld een verdacht beeld geven
Precies, en nu moet je dus als student continue op de hoede zijn en oppassen dat je niet per ongeluk verdacht gedrag vertoond.
Je hóeft die kaart niet te gebruiken hè? Het is optioneel.

Accepteer je die, dan accepteer je ook de voorwaarden.

Bekijk het eens andersom: Jij werkt voor een club/afdeling die studenten een OV-dienst moet geven, en je bent verantwoordelijk voor inname als ze er geen recht (meer) op hebben.

Oh ja, en er is geen bodemloze put met geld om het te regelen. Het moet eigenlijk kostenloos.
Waarom? Als je niks illegaals doet mag je zoveel verdacht gedrag vertonen als je wilt. :/
Je bent nog altijd onschuldig tot het tegendeel is bewezen, en als je dus niks illegaals doet valt er niks
te bewijzen.
Bij DUO is het andersom.. heb meegemaakt dat zij willens en wetens verkeerde gegevens gebruikten waardoor mijn stuffi voor 4 maanden werd gestaakt.
Heb zelfs bewijzen gestuurd en daar wilde het UWV NIETS van weten, ga maar naar de rechter werd mij verteld.
Interesse in een alu-hoedje? Ik heb ze in de aanbieding deze week.
Het artikel waarop je reageert hier gaat zelfs over een rechtzaak die is gewonnen door de student, in dit geval over de privacy schending. :O
DUO is de instantie die het meest voor de rechter wordt gedaagd! Nog meer dan de belastingdienst.
Die cijfers zeggen genoeg............
Bij elke opsporing heb je vals positieven. Daar waar dat gebeurt leg je dat inderdaad maar even uit aan DUO.
Kleine moeite om onterechte uitkeringen van gemeenschapsgeld (dus ook het jouwe) terug te dringen.
Waarna je tegen een muur van onwil op loopt tot je rechtsbijstand zich ermee gaat bemoeien....
Been there, got the T-shirt.
Ik mag hopen dat een instelling als Duo niet vraagt "zoek dat is op", maar dat ze gewoon Nederlands gebruiken....
Dit is ook precies de reden dat ik niet meedoe aan OV-Chipkaarten en dergelijke, er kan op geen enkele manier duidelijkheid gegeven worden over de veiligheid van onze gegevens.
Ben ook benieuwd hoever de informatiedrift zich nog voort gaat zetten naar andere basale diensten waar je eigenlijk niet zomaar zonder kan.
Waar ik nou benieuwd naar ben is wat dit Translink heeft opgeleverd. Daar wordt helemaal niet over gesproken maar dat lijkt mij het dingetje waar het eigenlijk om draait. Beheer je gegevens van personen die op wat voor manier dan ook de wet overtreden, mag je daar dan aan verdienen? In mijn ogen moeten er dan eerst een aantal belangrijke maatschappelijke principes overboord.
Translink krijgt hier niets voor. Alleen betekende weigeren een kans op een rechtszaak en dus extra kosten.
Men heeft dus gewoon voor de gemakkelijkste weg gekozen.
DUO maakte gebruik van de wet Openbaarheid van bestuur, en legde nogal de nadruk op het feit dat ze toezichthouder zijn. Die wet is echter voor bestuurlijke zaken, niet voor persoonsgebonden gegevens. Dat is ook de rede die de rechter aangaf nadat een student klaagde.
DUO is wel toezichthouder, maar geen opsporingsinstantie. Eigenlijk een zelfde verhouding als Stichting BREIN. Alleen is DUO ook een uitvoerende instantie, waardoor ze zelf direct boetes op kan leggen.

Voor wie een boete van het DUO opgelegd krijgt: Altijd protesteren! Lang niet alle boetes zijn terecht.
Ik vind dat best voor overheidsgeld gecontroleerd mag worden. Wat ik niet akkoord vind is dat winsten gemaximaliseerd worden door bijvoorbeeld systemen niet te koppelen, waardoor bijv. de reiskaart niet automatisch wordt stopgezet.

offtopic Daarnaast mag wel genoteerd worden dat Translink mega winsten draait, dankzij die anonieme pasjes wat opzichzelf al een schande is.
In dit verhaal zijn die "anonieme pasjes" wel erg ironisch :+
Dus jij wilt dat overheidssystemen aan systemen van particuliere bedrijven worden gekoppeld?

En qua "megawinsten": 13 miljoen in 2016. Dat is 0,5 cent per transactie....
"Translink heeft in vijf jaar tijd € 55 mln winst gemaakt. Het bedrijf uit Amersfoort verdient vooral aan de verkoop van de ov-chipkaart, zo schrijft het AD.
De ov-chipkaart wordt verkocht voor € 7,50 per stuk terwijl de productiekosten van de kaart op 88 cent liggen." bron FD.

Als particuliere bedrijven overheidstaken uitvoeren vind ik dat an sich geen probleem. Zeker niet als daarmee belastingfraude tegengegaan wordt die uiteindelijk oa door mij opgehoest moet worden.
Daarnaast vind ik als een bedrijf namens de overheid de betalingen moet regelen dat dit met iets meer dan kostentarief moet zijn en niet als doel winst maken. En daar lijkt het wel op.
Dat is het gevolg van die religie genaamd 'marktwerking'.
En leuk zoals bij mij gebleken dat die kaarten met saldo na een paar jaar niet meer te gebruiken zijn op het moment dat je als niet frequente OV reiziger weer eens een keer overweegt in die schijt zooi te stappen, ik begrijp die omzet wel.
Kun je weer één af andere dure dagkaart of nieuwe chipkaart aanschaffen, worden wel prijzige ritjes zo, wat een ruk systeem.

[Reactie gewijzigd door 119961 op 22 augustus 2017 15:27]

Privégegevens vallen niet onder de WOB.
O.a. daarom duurt een WOB-verzoek altijd zo lang: al die privégegevens in de documenten moeten eerst onleesbaar worden gemaakt.
En translink is geen overheid en valt oook niet onder de WOB
DUO maakte gebruik van de wet Openbaarheid van bestuur
Nee, van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB, niet WOB). Compleet andere wetgeving.

En BREIN erbij halen is onzinnig. DUO is een Zelfstandig Bestuurs Orgaan, dus overheid, en BREIN is een particuliere organisatie.
[...]

Nee, van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB, niet WOB). Compleet andere wetgeving.

En BREIN erbij halen is onzinnig. DUO is een Zelfstandig Bestuurs Orgaan, dus overheid, en BREIN is een particuliere organisatie.
Oh ja? Ik kan DUO niet vinden in het register.

https://almanak.zboregister.overheid.nl/overzicht_op_alfabet.

En die vergelijking met Brein vind ik dan ook wel passend. En valt ook in de categorie van 'voormalige arrogante' overheids bedrijven. Met de nadruk op arrogant en overheid. Want dat hoort, zeker in deze tijd in één zin.
Dat is ook maar een klein lijstje. Er zijn naar schatting zo'n 600 ZBO's in Nederland. " Naar schatting" want niemand weet het precies. ZBO is nu eenmaal geen exacte term. Er is geen overkoepelende "ZBO wet" of zo.

BKR is een grensgeval van een ZBO. Ze vervullen niet direct een wettelijke taak, maar banken hebben een wettelijke verplichting om bij een BKR-achtige instantie aangesloten te zijn. DUO is duidelijk meer overheid dan BKR. Brein is net zoveel ZBO als een willekeurige ping-pong vereniging.
Vond ik inmiddels ook, Ik vermoed dat de regering lanzaam het lijstej aan het afbouwen is omat er teveel aandacht naar uit gaat.
Een nieuw lijstje: agentschappen, komt uiteindelijk op hetzelfde neer, vergelijkbaar 'groot' maar idd nog steeds niet het aantal wat het was. geen idee waar ze blijven.

Maar beide, ZBO en agentschap vallen direct onder een ministerie en zijn zelfstandig. Waar de rest heen is gegaan ben ik nog niet achter. Maar duidelijk is wel dat 'ze' het proberen verstoppen om het maar maatschappelijk aanvaardbaar te houden. Als je ziet hoeveel geld van onze belasting centen naar dat soort toko's gaat weet je meteen waar een oud minister gaat werken na minister te zijn geweest. Een paar jaar terug was dat een eenvoudig sommetje 250 miljard belastinginkomsten waarvan dan 150 naar ZBO's. Zou mij niet verbazen als dat percentage nu nog hoger ligt. Want er is nog nooit een regering geweest die minder dan zijn vorige heeft uitgegeven, nog nooit.

Maar oplichters blijven het, zeker in vergelijk met bv IJsland waar de verantwoordelijke minister in het bankschandaal gewoon het gevang in gaan is. Hier krijgen ze een directeurs baan bij een bank en vervolgens mag hij ook nog eens formateur spelen. Onbegrijpelijk.
BTW Duo staat in het rijtje agenschappen en niet meer bij de ZBO's waarvan ik zeker weet dat ze daarin gestaan hebben
BREIN en DUO hebben beiden geen opsporingsbevoegdheid en kunnen beiden nooit zonder tussenkomst van een rechter privacy gegevens opvragen. Dat de een overheid is en de ander particulier deed even niet terzake.
Waar ik nou benieuwd naar ben is wat dit Translink heeft opgeleverd.
Waarom zou ze dit iets moeten opleveren? Als jij van een toezichthouder een opdracht krijgt om gegevens aan te leveren, dan staat daar over het algemeen geen vergoeding tegenover, je hebt het maar te doen. Kennelijk heeft de rechter hier bepaald dat Duo hier niet in de rol van toezichthouder optrad.
De rechter heeft er pas naar gekeken nadat een student het aanhangig heeft gemaakt. Dat is wat er mis is. TransLink was gewoon veel te voortvarend met "ja hoor, hier zijn de gegevens..."
Waarschijnlijk krijgt Translink gewoon de standaard vergoeding van minimaal €13,13 per verzoek. Dit is iig ook de vergoeding die justitie dient te betalen ter compensatie voor een tabverzoek.

Naar mijn mening had DUO dit via rechter moeten spelen. Zelfs justitie en de belastingdienst dienen via een rechter of OvJ toestemming te krijgen voor onderzoek.
Translink had niet zo meewerkend hoeven zijn, bang voor een rechtzaak is natuurlijk onzin. Als er een vonnis ligt dan pas mag DUO officieel een verzoek indienen. Translink had echt geen straf gekregen terwijl het een officieel vonnis afwacht.

Wederom bevestigd Translink dat het niet de juiste partij is voor de uitvoering van het OV-kaart debacle.
(Dit voornamelijk voor de reiziger want overheid en bedrijfsleven profiteren natuurlijk wel heel erg van dit volg-systeem).
47% is dan misschien een heel goed resultaat voor Duo, maar daar staat tegenover dat 53% van de keren er onterecht gegevens zijn gedeeld. Met andere woorden: de gegevens van 3700 onschuldige burgers zijn aan Duo gegeven.

Je kan het dus ook zo bekijken: het delen van de gegevens gaat vaker onterecht dan terecht.
Laat ik beginnen door te zeggen dat ik het in beginsel met je eens ben dat dit soort gegevens niet gedeeld moeten worden, althans niet zomaar. Dat neemt niet weg, dat door het delen van deze gegevens er binnen het "risicoprofiel", wat dat ook mag inhouden, een 47% score behaald is. Een score die m.i. zeer goed te noemen is. De overige 53% heeft niets gemerkt van deze actie, is blijkbaar wél conform de regels bezig en heeft niets meer te vrezen. Het enige wat gedeeld wordt zijn de persoonsgegevens in combinatie met reispatronen en dat allemaal om fraude aan de kaak te stellen. Gerechtvaardigd in mijn optiek. Fraude bij DUO, of elke overheidsinstantie wat dat betreft, is diefstal van mijn zuur betaalde belastinggeld.
Studenten denken slim en vogelvrij te zijn, maar ze moeten leren dat er gewerkt moet worden voor geld, en dat fraude niet de oplossing is.
Dat neemt niet weg, dat door het delen van deze gegevens er binnen het "risicoprofiel", wat dat ook mag inhouden, een 47% score behaald is.
Die 47% houdt concreet in dat ze fraude met 0.015% van het uitgekeerde geld hebben weten te bestrijden.
Met illegale middelen wel te verstaan.
De cijfers zijn van 2013, das al een paar jaar geleden. In het artikel staat "Over het totale aantal opvragingen kon DUO niets zeggen tegen de krant." Dat is lekker vaag.
Niet kunnen, mogen of willen, das nogal een essentieel verschil.

Is dit fysiek niet mogelijk? Houden ze dit niet bij? Hoe weten ze het rendement dan? Dat lijkt me sterk.

Niet mogen zeggen? Dat zou kunnen, dat de wet het niet toelaat. Maar waarom dan wel de cijfers van 2013 produceren?

Blijft over niet willen. De enige reden die ik kan verzinnen dat ze het niet willen, is dat de cijfers van 2013 redelijk rooskleurig zijn en de andere jaren dit zwaar tegenviel.
Dat zie je toch echt verkeerd. Het feit dat jij niet schuldig bent doet niets aan de terechtheid van de verdenking.
Ja de duo-term "risicoprofiel" is arbitrair. Daar zou een hogere juridische macht iets over moeten zeggen en wel/geen goedkeuring voor geven.
Ik ben het helemaal met je eens.
Ik vind dit een beetje een redenering "95% van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt door nuchtere weggebruikers".

In aanloop van opsporing ontkom je er niet aan dat je af-en-toe een onterechte verdachte hebt.
Ik vind een score van 53% "onterecht" dit al veel beter dan de sleepnetwet die nu in het nieuws is!

Het is natuurlijk wel belangrijk dat de gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, en daarna vernietigd worden.
Ook mag je van een onderzoeker verwachten dat hij discreet met de gegevens omgaat (dat staat ook gewoon in de Wet bescherming Persoonsgegevens). Dus dan valt het m.i. met de privacyschending wel mee.

Ikzelf kreeg ooit ter diagnose met grote hoeveelheden banktransacties. Ik ging op zoek naar de punten en komma's waardoor het inlezen fout ging. Heel soms dacht je "wat een groot bedrag". maar verder keek ik er helemaal niet naar. Terwijl ik vantevoren verwacht had dat ik nieuwsgieriger zou zijn...
"Op deze manier spoorde Duo in 2013 ongeveer 3300 frauderende studenten op aan de hand van 7000 opvragingen. Over het totale aantal opvragingen kon Duo niets zeggen tegen de krant."
Vraag me af of het idd bijna 50% succes rate is, of dat ze iets meer dan 2 opgravingen per frauderende student moesten doen voor een overtuigend bewijs. Omdat er ook een "totaal aantal opvragingen" is dat wij niet kennen.
Dan kan je toch beter de uitwonende beurs afschaffen en huursubsidie voor studenten toestaan? Dan kunnen ze samen in een woning en de kosten delen. Wel op de reet zitten dat ze de woning netjes houden(doen de meeste studenten ook wel op wat korpsballen na), en deze hele zooi is opgelost.

Het huidige systeem met kamers, die door huisjesmelkers zwaar over de echte prijs worden verhuurd, en poespas met DUO loopt toch de spuitgaten uit op het moment.
Precies dit. Zolang er nog met vele miljarden aan belastingvoordelen voor multinationals rondzweven zonder een effectieve bestrijding moeten deze initiatieven per direct en definitief worden afgeschoten. De koppeling van gegevens is precies hetgeen dat het vertrouwen van de burger in de overheid zo sterk ondermijnt. Het valt ook op dat DUO hier zo voortvarend kan zijn tegen individuen maar dat die voortvarendheid tegenover grotere partijen er niet is. Er is nogal wat mis in het beroepsonderwijs; laat ze zich daar maar mee bezig houden ipv een paar honderd euro per studentje links en rechts.

Ik bedoel hoeveel mensen hebben hier hoeveel uur ingestoken en wat is nou helemaal de winst? 3300 studentjes is een pietluttig bedrag, daar renoveer je nog niet eens een kantoortje voor. Het is hetzelfde als gemeenten die kosten noch moeite sparen om uitkeringsfraude te bestrijden. Netto resultaat is werkverschaffing en misschien een paar miljoen euro per jaar. De inbreuk op ieders privacy en algeheel welbevinden is echter veel schadelijker voor de samenleving, want het raakt juist de groepen die al onderaan de ladder staan.

Dit is de uitvoering van rechtvaardigheidsgevoel op de slachtoffers die het minst weerstand bieden. Dat zet toch wat vraagtekens bij die rechtvaardigheid. Het is bijzonder hypocriet zolang je het niet op iedereen, ongeacht de partij, toepast. Zelfs binnen de OV-chipkaart wereld is nog van alles bijzonder kut geregeld, zoals het inchecken per vervoerder terwijl dat aan de andere kant van de Noordzee al decennia lang niet nodig is. De self service is samen met de extra kosten van de OV chip volledig bij de burger neergelegd terwijl het wordt uitgebaat door een commerciele partij met winstoogmerk. Het is allemaal zo ontzettend krom, om misselijk van te worden. Diezelfde overheid die de verantwoordelijkheid had over de OV chip en dat grondig heeft verkloot, klopt nu aan bij de gebruikers om geld op te halen.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 22 augustus 2017 12:24]

Het zijn geen 7000 opvragingen. Volgens DUO gaat het om 377 opvragingen in 2013. Er zijn in 2013 bij 7000 controles in 3300 frauderende studenten gevonden. DUO doet, volgens het betreffende artikel, naast de opvragingen bij TranslInk ook andere controles (oa "... zogeheten 'tandenborstelcontroles' ") om frauderende studenten op te sporen.
Gek zeg, voorheen werd dit niet bijgehouden ...

En nu wordt het gebruikt voor iets waar de gebruiker van de kaart geen explicite toestemming heeft gegeven. Dan wel dat hij gedwongen is akkord te gaan als hij gebruik wil maken van openbaar vervoer.

Dat is gek. Dus er moet een dienst komen die automatisch elke dag een verzoek in dient om de reisgegevens te wissen?
Te gek voor woorden toch?

Waarom mag Translink data delen zonder dat per geval de persoon die het betreft hier toestemming voor moet geven en dat deze elk moment ingetrokken kan worden.
7000 opvragingen en dan 3300 frauderende studenten is niet mis.
Dat is een hoog percentage detectie inderdaad. Echter de (indirecte) ervaring die ik heb met DUO is dat dan van die 3300 er zeker de helft niet fraudeerde.

Toen ik studeerde kende ik iemand die niet thuis woonde (had ruzie met zijn laatst levende ouder die niet wilde dat hij studeerde) en meerdere keren door DUO als thuiswonend werd aangemerkt (en dan werd het 'teveel' ontvangen de studiefinanciering teruggevorderd).

Naar hetgeen er toen in de kranten stond over fouten die er toen gemaakt werden bij DUO was hij echt niet de enige waar het steeds bij fout ging.
"vijf à tien verzoeken per week"

"Op deze manier spoorde Duo in 2013 ongeveer 3300 frauderende studenten op aan de hand van 7000 opvragingen"

Dat gaat niet samen.
En enkel verzoek kan natuurlijk gewoon meerdere studenten/gebruikers betreffen, maar 5 à 10 verzoeken per week klinkt natuurlijk veel beter dan gemiddeld 135 verzoeken per week.
Dus 7000/40 studieweken / 5 dagen =
35 verzoeken PER DAG
Het staat dan ook wat onhandig in het stuk hierboven.

In de krant staat:
Duo vindt opsporing van frauderende studenten van groot belang omdat er veel gemeenschapsgeld mee is gemoeid: al in 2013 bleek uit ruim 7.000 controles dat 3.300 studenten fraudeerden.
De cijfers uit 2013 lijken niet tot stand gekomen te zijn met behulp van opgevraagde reisinfo, ook omdat pas in 2014 de ov-chipkaart is ingevoerd bij de NS.

[Reactie gewijzigd door SqueakyClean op 22 augustus 2017 09:49]

Volgens de nederlandse wiki is de ov chipkaart in 2012 landelijk ingevoerd. De losse papieren kaartjes zijn later verdwenen, maar dat doet er hier niet toe.
Losse kaartjes bestaan nog steeds.... Ik koop ze regelmatig

[Reactie gewijzigd door ReneWouters op 22 augustus 2017 09:53]

De huidige losse kaartjes zijn one-time use NFC kaarten. Je moet er nog steeds mee inchecken.

Dit integenstelling tot de oude losse kaartjes die geknipt werden.
De huidige losse kaartjes zijn one-time use NFC kaarten. Je moet er nog steeds mee inchecken.
Daarom moet je ook niet meer met de trein reizen.
2013 is 4 jaar geleden, kan me voorstellen dat het aantal aanvragingen steeds meer wordt, de opmerking van Translink geeft er geen jaartal bij :) Kan me voorstellen dat DUO ook een zo'n optimistisch mogelijk beeld wil schetsen en daarom met een 4 jaar oude verhouding komt en als ze die van vorig jaar nemen ze een slechter resultaat boeken. Vind het in ieder geval niet kunnen...
Het aantal opvragingen wordt juist minder, omdat het thuiswonend/uitwonend onderscheid is vervallen toen de studiebeurzen zijn afgeschaft twee jaar geleden. Het lijkt er meer op dat in 2013 er zo'n 135 opvragingen per week waren, en dat daar nu nog 5 à 10 per week van over zijn.
Volgens mij MOET je akkoord gaan met delen van informatie van de OV kaart, als je er een wilt activeren. Nu kan je met een anonieme OV kaart inloggen, maar je moet een businesscard of OV product van DUO op een OV kaart koppelen, en dan moet je het delen van info accepteren.
Wie had dit nou toch kunnen bedenken toen de OV-chip werd ingevoerd?

Het digitaal registreren van je reis met je persoonsgebonden OV-kaart heeft tot gevolg dat jouw specifieke, persoonlijke, reisgedrag inzichtelijk wordt en die informatie is geld waard.
Hoe voorkom je dat deze gegevens met derden worden gedeeld? Die zekerheid kun je alleen bieden als ze in zijn geheel niet worden opgeslagen.
De lijst van mensen die dit voorspelden is erg lang.

Het is immers in ons Big Brother land zo dat als iets gebruikt kan worden om mensen te volgen, het vroeg of laat blijkt dat dit gebeurt zonder de vereiste toestemming.
Voor mij dus alleen reizen met een anonieme chipkaart, maar dat is natuurlijk niet realistisch als je afhankelijk bent van de trein.

Voorwaarde zou dus moeten zijn dat je anoniem kunt reizen zonder meerkosten.
En zelfs de anonieme kaart werkt enkel bij opwaarderen met contant geld.

Maar dat is ook het idee, niemand behoort anoniem te zijn in de ogen van de overheid.
Want anonimiteit staat gelijk aan terrorisme/pedofilie/{insert random buzzword}

Maar zolang niemand iets te verbergen heeft, wordt het enkel erger.
"En zelfs de anonieme kaart werkt enkel bij opwaarderen met contant geld."

en reken d'r maar op dat er op elk contant-ov-opwaardeer-maat een camera gericht staat om te registreren wie daar 'anoniem' gebruik van wenst te maken.
Voor mij dus alleen reizen met een anonieme chipkaart, maar dat is natuurlijk niet realistisch als je afhankelijk bent van de trein.
Niet meer met de trein gaan dus. Of je koopt steeds via Blokker of AH van die dagkaarten
Voorwaarde zou dus moeten zijn dat je anoniem kunt reizen zonder meerkosten.
Dat willen ze niet want dan kunnen ze je niet meer volgen.
Mee eens, zelfs oneigenlijk verkregen bewijslast wordt over het algemeen gewoon gebruikt. Dat er achteraf dan straf volgt is dan gewoon een kosten baten analyse.

hoezo bananen republiek?
De lijst van mensen die dit voorspelden is erg lang.
Voorspelden? Het was de hele opzet van het invoeren van die OV kaart.

Dat, en het makkelijker in kaart kunnen brengen van het persoonlijke reisgedrag van de reiziger om zo de planning beter te kunnen doen (maar dat laatste was meer het verkooppraatje)
Het is immers in ons Big Brother land zo dat als iets gebruikt kan worden om mensen te volgen, het vroeg of laat blijkt dat dit gebeurt zonder de vereiste toestemming.
Daar gaan we inderdaad steeds verder naar toe.
ach moet je nagaan als er geen cash meer is. alleen nog maar betalen via pin of creditcard
Compleet eens. Daar ben ik zelf laks genoeg in om er niks mee te doen, maar als je kijkt naar zo'n mooi programma als Hunted (NL), dan zie je hoe belachelijk vaak je in de picture bent als je gewoon je dingetje doet.
Natuurlijk is dat pas een direct probleem als je op de vlucht bent, maar het zet je wel aan het denken.
Jammer alleen dat Hunted zo fictief als de neten is, het realtime volgen wat hun doen is de komende tijd nog nagenoeg onmogelijk, achteraf kunnen ze veel zien, maar realtime zien waar jij pint met het camera beeld erbij, de politie zou blij zijn als t zo makkelijk werkt :P
Als zij weten waar je loopt, is dat wel te doen..
Uhm ik? Dit is is namelijk precies de reden dat ik een ANONIEME prepaid OV kaart heb. Zolang dat nog mag van de overheid. :*)

Kijk gemak betaal je met je privacy hè. Kijk maar naar Google.
Dus als student kan je beter met de auto - maar ja, dan worden de gegevens van Rijkswaterstaat wel opgevraagd. Conclusie: ga fietsen: kost minder en is gezonder. ;)
Wees dan ook consequent en accepteer als student ook geen gratis rijden en betaal in cash voor de treinkaartje.
Het digitaal registreren van je reis met je persoonsgebonden OV-kaart heeft tot gevolg dat jouw specifieke, persoonlijke, reisgedrag inzichtelijk wordt en die informatie is geld waard.
Dat was ook de hele opzet van die OV-kaart. Dat, en het makkelijker in kaart kunnen brengen van het persoonlijke reisgedrag van de reiziger om zo de planning beter te kunnen doen (maar dat laatste was meer het verkooppraatje)
Hoe voorkom je dat deze gegevens met derden worden gedeeld?
Niet, want daar is het voor ontworpen.
Daardoor zou het bedrijf verplicht zijn om de gegevens op verzoek af te staan.
Dat zou altijd door een rechter moeten worden beoordeeld.
Je quote selectief.
Ook Translink is van mening dat er een juridische basis aanwezig is, omdat Duo de rol van toezichthouder heeft. Daardoor zou het bedrijf verplicht zijn om de gegevens op verzoek af te staan.
Een toezichthouder heeft een andere status en bevoegdheden. Verder geldt ook nog de uitspraak van de Hoge Raad in het Lycos/Pessers arrest:
In 2005 bepaalde de Hoge Raad in de zaak Lycos vs. Pessers dat hosting provider Lycos de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) moest afgeven van een klant die de eiser, Pessers, beledigd zou hebben. Het Gerechtshof kwam eerder met deze toets:
  • de mogelijkheid dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is, is voldoende aannemelijk;
  • de derde heeft een reëel belang bij de verkrijging van de NAW-gegevens;
  • aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens te achterhalen;
  • afweging van de betrokken belangen van de derde, de serviceprovider en de websitehouder (voor zover kenbaar) brengt mee dat het belang van de derde behoort te prevaleren.
In een situatie waarin aan al deze eisen is voldaan, is het volgens de HR redelijk om te eisen dat de provider de adresgegevens van de klant afgeeft.
Het ging hier om NAW gegevens van een klant van een provider, maar ik zie wel parallellen. Het eerste criterium spreekt voor zich (reisgegevens zijn privacy gevoelig), het tweede ook (fraude aanpakken), de derde is lastig, de laatste maakt in deze niet zo veel uit. Het zou dus aan DUO zijn om het argument neer te leggen dat er geen minder ingrijpende manieren zijn om frauderende studenten op te sporen. Ik denk zelf dat ze die niet rond gaan krijgen.

[Reactie gewijzigd door the_shadow op 22 augustus 2017 09:13]

je bankgegevens gaan ook naar de belastingdienst, net als je salaris gegevens... Daar zit geen rechter tussen hoor..
De belastingdienst heeft expliciet speciale bevoegdheden gekregen om deze gegevens te mogen verwerken.
geven we die DUO ook!?
Dat zou altijd door een rechter moeten worden beoordeeld.
Dan hoop ik dat je bereid bent meer belasting te betalen want dan moeten er duizenden rechters bij.
Het is echt niet te geloven. Er wordt maar gewoon gedaan en we kijken wel of we gestraft worden. Alles terugdraaien en alle boetes terugbetalen door DUO. En direct voorkomen dat dit nog mag. Trans link heeft helemaal niks met de overheid te maken. Waarom zou de overheid deze gegevens moeten inzien? Er zijn ook andere manieren om hier achter te komen, maar dat kan niet vanuit je luie bureaustoel in Groningen natuurlijk...
Het is echt niet te geloven. Er wordt maar gewoon gedaan en we kijken wel of we gestraft worden.
Inderdaad, al die studenten die misbruik maken van hun beurs en maar denken dat ze er mee wegkomen. ;)
Ja precies. Weet je wat we doen? We koppelen ook gewoon de ANPR gegevens van de Politie van heel Nederland weer aan de belastingdienst. Die 3 leaserijders die de regels overtreden moeten gepakt worden! En wat is privacy nou eenmaal? 7(8)7
Ze moeten van die gegevens afblijven en lekker zelf op pad gaan als ze dit willen aanpakken. Alles moet maar aan elkaar gekoppeld staan, is helemaal nergens voor nodig. En nu kan je er nog tegen in, als we straks toelaten dat het "gericht" is, gaat het straks met een automatisch systeem die gelijk toestemming vraagt en heb je een volgend sleepnet. Die instanties hebben niks met elkaar te maken en dat wil ik graag zo houden. En met big data worden deze profielen alleen nog maar groter en de overheid heeft al meerdere keren laten blijken niet met de verantwoordelijkheid om te kunnen gaan. Dus afschaffen die handel en weer lekker op straat surveilleren, of zelf camera's op strategische plekken neer hangen.
Denk toch dat DUO hier meer verantwoordelijk wordt verwacht dan studenten, then again als je die studenten meer verantwoordelijk acht zegt dat ook genoeg over DUO :+
Wat je zegt "Overheid"

Het is toch te gek voor woorden dat een overheids instelling deze fout begaat, en het is niet de eerste keer.
Frauderende studenten mogen geld houden na onbevoegde controles
En de overheid zijn we allemaal, dus realiseer je dat het jouw (belasting) geld is dat middels fraude wordt opgestreken. Vind het altijd wat dubbel, aan de ene kant willen we privacy bewaken, maar voor een iemand die verdacht is van iets strafbaars geldt dat dan weer niet.
De nuance is dat we met zijn alle moeten bepalen wie wel en wie niet iemands privacy in welk geval mag schenden om informatie over strafbare feiten boven tafel te krijgen.

De rechter heeft bepaald dat dit niet mag, omdat het nu niet aan de door de overheid "zelf" opgelegde regels voldoet. Er zijn dan 2 mogelijkheden:
1. Niet meer doen, laten frauderen of op een andere manier (minder efficient) proberen op te sporen.
2. Regels aanpassen.

In dit specifieke geval (dus controleren of iemand echt uitwonend is) vind ik het niet zo gek dat die databases even tegen elkaar worden gehouden.
Laat het duidelijk zijn, ik vind dat deze mensen gepakt en bestraft moeten worden. Alleen waar ik mij over verbaas is de manier van opsporing, waarvan je van te voren had kunnen bedenken dat dit in een rechtszaal geen stand zou houden. En van mij mogen ze nog meer data poolen en vergelijken, ik heb niks te verbergen.
En de overheid zijn we allemaal, dus realiseer je dat het jouw (belasting) geld is dat middels fraude wordt opgestreken.
En hoeveel kosten worden er gemaakt om die fraude op illegale wijze op te sporen?
Zo'n frauderende student kost de samenleving in ieder geval ongeveer 200 euro per maand.
Nou wil ik wel eens de andere kant horen. Wat waren de kosten voor dit onderzoek?

Om even het beeld wat meer te schetsen, het DUO zelf snoept al zo'n 250 miljoen euro af van het belastingpotje om zichzelf in stand te houden. Dit staat dus nog los van wat ze aan studenten uitkeren.
De studenten die gepakt zijn zijn verantwoordelijk voor zo'n 0,6 miljoen aan fraude.
Dus die fraude is 0.24% van de interne omzet van het duo.
Zet duidelijk geen zoden aan de dijk.

Moeten we echt willen dat onze privacywetten op illegale wijze worden genegeerd door ambtenaren die zelf redelijk veel van ons belastinggeld eisen?
Ik durf te wedden dat als die organisatie beter in wordt gericht dat er ordes van grotte meer geld over is, ondanks de enkele frauderende studenten.
Je vragen weet ik het antwoord niet op, jij wel?
En maken die antwoorden (wat het ook is) echt uit?
Het oplossen van een inbraak of een beroving levert de overheid to ook geen geld op? Ik hoop/neem aan dat er wel een afweging is gemaakt v.w.b. kosten en opbrengst. Dat zou juist een argument voor het koppelen van die data zijn want het lijkt me een vrij goedkope manier om veel mensen in een keer te controleren. Dat het blijkbaar niet mag is misschien een reden om de regels bij te stellen. Blijkbaar verhinderen die regels effifientie en we moeten afwegen wat we belangrijker vinden: privacy of efficientie.

Die ambtenaren zitten er niet om jou te pesten, alleen om fraude op te sporen. Daar worden ze volgens mij gewoon marktconform voor betaald. (anders zouden er niet zoveel wervings campagnes van de overheid zijn).

Ik durf te wedden dat als die organisatie beter in wordt gericht dat er ordes van grotte meer geld over is, ondanks de enkele frauderende studenten.
Zo kansloos dit soort factfree geroeptoeter.
Je vragen weet ik het antwoord niet op, jij wel?
En maken die antwoorden (wat het ook is) echt uit?
Ja, die maken heel veel uit.
Het gaat hier namelijk om het idee van proportionaliteit.
Dat wil zeggen, wat kost het probleem de maatschapij en wat kost het oplossen van het probleem de maatschapij.
Die twee dienen in verhouding te zijn zodat op zn minst de bestrijding niet meer kost dan het probleem dat bestreden wordt.
In dit geval zijn de kosten puur in euro's uit te drukken en kan zo'n vergelijking goed gemaakt worden mits de juiste cijfers voor handen zijn.
Blijkbaar verhinderen die regels effifientie en we moeten afwegen wat we belangrijker vinden: privacy of efficientie.
Ja, maar je moet je blijven afvragen of het niet gekkenwerk is om steeds meer persoonlijke rechten op te geven om dat ene kleine stukje efficientie er nog in te pushen.
Want ik geloof niet dat die frauderende studenten werkelijk een probleem zijn.
Ze maken (back of envelope) zo'n 0.25% uit van de interne kosten die DUO maakt en slechts 0.015% van het totaal aan bedragen die het duo uitkeert.
Hier wordt dus eigenlijk amper iets mee bereikt.
Die ambtenaren zitten er niet om jou te pesten, alleen om fraude op te sporen.
Ja, en die dienen zich dus gewoon aan de wet te houden. Iets dat ze blijkbaar niet deden.
Zo kansloos dit soort factfree geroeptoeter.
Ja? Jij weet dat ze superefficient te werk gaan en dat alle 250 miljoen dat ze jaarlijks krijgen om hun organisatie te betalen allemaal goed besteed wordt?

[Reactie gewijzigd door koelpasta op 22 augustus 2017 13:20]

" Jij weet"
Ik weet het niet, maar jij ook niet.. " ik durf te wedden" vind ik niet echt een onderbouwing en een beetje flauw om een organisatie en een groep mensen zonder onderbouwing weg te zetten. Ik ga liever van goede wil uit, ik kan me niet voorstellen dat mensen naar hun werk gaan met de bedoeling inefficient te zijn.
Ik ga liever van goede wil uit, ik kan me niet voorstellen dat mensen naar hun werk gaan met de bedoeling inefficient te zijn.
Helaas kun je met enkel goede wil geen bedrijf aanvoeren.
Ik snap verder dat ik het niet heb gestaafd maar een efficientieslag van 0.25% op kosten lijkt me in bijna elk bedrijf realiseerbaar.
In dit geval zijn de kosten puur in euro's uit te drukken en kan zo'n vergelijking goed gemaakt worden mits de juiste cijfers voor handen zijn.
Niet helemaal mee eens: het kan ook gaan om principes als eerlijkheid en rechtvaardigheid. Als burgers weten dat het geld goed wordt besteed, ontstaat er meer vertrouwen in het systeem, bereidheid om belasting te betalen, draagvlak voor het studiefinancieringsstelsel etc. Dat zou je ook winst kunnen noemen.

(NB: ik zeg niet dat ik dat per se doorslaggevende argumenten vind, ik zeg alleen dat je de kosten/baten niet uitsluitend in geld uit kunt drukken.)
Ja, daar heb je gelijk in. Ik heb het bewust iets vereenvoudigt. Er is namelijk ook het omgekeerde effect, dat als de overheid teveel doordramt dat mensen zich ongemakkelijk gaan voelen.
Het probleem is niet of het wel of niet mag. Het mag wel maar het moet wel met tussenkomst van officier van justitie. en daarnaast heeft Translink idd niet met de overheid te maken. Ze geven aan dat DUO een toezichthouder is en dat ze daarom de gegevens deelde met hun.
Het mag wel maar het moet wel met tussenkomst van officier van justitie
En dus mocht het niet, want dat is niet gebeurd. En dat is het probleem, een groot probleem in mijn ogen. Als we straks met ze alle beslissen dat het wel zonder tussenkomst van de rechter kan, is het hek van de dam natuurlijk. Dan ga ik mijn ruzies ( heb er nu geen ;) ) ook oplossen zonder tussenkomst van de rechter.
En dan is het einde zoek. Die regels gelden net zo goed voor DUO, als dat die voor mij gelden! En dat is niet voor niks.
Dat het niet mag is nu wel duidelijk.

Dat DUO de reisgegevens van studenten "hoort" in te kunnen zien is een discutabel punt maar waar ik zeerzeker voorstander van ben.
Dat onze regelgeving daar niet op aansluit is momenteel een probleem.

Zou het niet mogelijk zijn om alle studenten die gebruik willen maken van de studenten OV-chipkaart een akkoordverklaring moeten ondertekenen dat DUO de reisgegevens kan inzien ter voorkoming van fraude?
(...Dus niet iedere helpdesk medewerker van DUO.)

Echter, een groter probleem wat jij wellicht probeert aan te kaarten is dat iemand bij DUO gemakkelijk gegevens bij translink kan opvragen.
Ik vraag mij dan ook af of dit ook zo gemakkelijk gaat voor reishistorie van niet studenten en wie dan wel niet deze gegevens kan aanvragen bij Translink...
De wetgever zou dat inderdaad kunnen bepalen, maar waarom moelijk doen met zo'n akkoordverklaring? De wetgever kan het ook direct regelen, zonder het papierwerk van die akkoordverklaringen.

Je zorg ovr wie nog meer reisgegevens kan opvragen lijkt me tercht. Concreet: de Belastingdienst zou ook best interesse kunnen hebben, gezien hun eerdere onderzoek naar leaseauto's (ook een onderzoek of reizen wel woon-werk verkeer was). En Translink zou ongetwijfeld die gegevens overhandigd hebben, want de Belastingdiesnt is nog meer dan DUO onderdeel van de overheid.
Die voorwaarden zouden simpelweg ongeldig zijn
wet > voorwaarden.
Wel, het gaat hier om het controleren of bepaalde toeslagen (van de overheid, dus van ons) terecht zijn. Niet over een ruzie met je buurman..

Je belasting gegevens mogen ook gecontroleerd worden, zonder tussenkomst van een officier van justitie, maar ze mogen dan weer niet de kenteken gegevens van de camera's op de wegen gebruiken omdat die met een ander doel waren neer gezet. Persoonlijk snap ik de redenatie wel, het is een bescherming tegen een te machtige overheid, maar het vreemde vind ik altijd wel dat de overheid die regels zo zou kunnen afschaffen als ze zouden willen, dus wat voor bescherming biedt het nu echt!?
Niet, heb je de tekst wel gelezen?
Dat gebeurde zonder tussenkomst van een officier van justitie, wat wel zou moeten.
ik doelde met "wel" hier geen wellis nietis discussie uit te lokken, maar een nuance aan te geven in de zin van "well", maar dan met een "l" te weinig ... my bad..
Owwww jazeker wel! Dit is van een vorige situatie: https://nos.nl/op3/artike...onbevoegde-controles.html

Als ik iets open had staan bij DUO, was ik er direct met gestrekt been in gegaan na dit nieuws. Ik zou nu direct een zaak aanspannen en eisen dat alles teruggedraaid wordt. De mogelijkheid ligt er nu en daar hebben ze zelf voor gezorgd. Als ze het nou in eerste instantie goed hadden gedaan, hadden ze gewoon kunnen innen! Maar nee, lekker weer schijnheilig via de achterdeur. Ik hoop dat het ze een hoop kosten oplevert en dat de studenten vrijuit gaan. Dat is het spelletje wat DUO gespeeld heeft, en die hebben ze nu voor de tweede keer verloren. En zeker omdat het de tweede keer is, vind ik dat ze daar ook direct wel even het heel beleid mogen doorlopen om misschien nog meer misstanden aan de kaak te stellen!
ze waren in de veronderstelling
Heel erg leuk voor ze! Ik was in de veronderstelling dat ik 300KM/h mocht rijden op de A12. En dan achteraf, he stom, ik mocht maar 120, sorry!
Het is illegaal verkregen bewijs, en als dat ook uit het hoger beroep blijkt, hoop ik dat DUO vaak wordt aangeklaagd door (ex) studenten. Als we dit soort dingen gaan accepteren, gaat het gewoon veel vaker mis en is elke instantie straks in "de veronderstelling". Ik betaal graag wat meer belasting, als hier het recht maar zegeviert! En we gaan hier niet onze wetten maar even uit de weg, omdat "het meer geld kost."
Sorry, maar zo simpel is het allemaal niet. Het is een uitvoerend overheids orgaan, en dan kan het zijn dat daar dus andere regels voor gelden, het is in rechtsland niet allemaal zo zwart/wit als jij doet voorkomen. De borden op de weg geven aan wat de maximale snelheid is, daar is weinig twijfel over, om je rijbewijs te halen heb je de regels voor weggebruik moeten leren, en daarbij leer je dus dat de maximale snelheid in nederland (tegenwoordig) 130km/u is, dus waar je ook rijdt, als jij meer dan 130km/u rijdt weet je zeker dat je fout zit. enige verwarring kan tegenwoordig wel op de snelweg zijn tussen 100/120/130, want dat wil soms nogal verschillen per stuk.

Ik betaal helemaal niet graag wat meer belasting, aangezien het recht hier helemaal niet heeft gezegeviert, de student is onder het frauderen uit gekomen en dat is te achterlijk voor woorden. Als de rechter nu had besloten dat de instantie fout zat maar de boete wel had gehonoreerd dan had ik het pas zegevieren genoemd.
Zolang het bewijs niet vervalst is, maakt het mij dus totaal niet uit hoe men aan het bewijs is gekomen, als daarmee onoverkomelijk de schuld bewezen kan worden. Dat degene die het bewijs verkregen heeft nog wordt afgestraft op de manier waarop het verkregen is, vind ik een hele andere zaak.
Te gek voor woorden dat zoveel criminelen door dit soort achterlijke onzin er mee weg kunnen komen (en dus uiteindelijk onze maatschappij nog heel veel meer kost).
Als de rechter nu had besloten dat de instantie fout zat maar de boete wel had gehonoreerd dan had ik het pas zegevieren genoemd.
Het is illegaal verkregen bewijs, dus ongeldig, dus einde discussie daarover!
Of ze het nou weten of niet, dat maakt helemaal niks uit. Jij hoort de wet te volgen en als je dat niet doet is je bewijsmateriaal ongeldig. Het is gewoon heel simpel allemaal. En dan gaan we zeker geen boetes honoreren, ben je helemaal gek geworden? :X

Verder vind ik je beredenering dat ik moet weten hoe ik op de snelweg moet rijden ook een beetje raar. Dat klopt dat ik dat moet weten en daar heb ik ook voor geleerd. Maar ik mag toch aannemen dat als jij met persoonsgegevens gaat werken, je ook precies weet wat daarvoor de regels zijn! En dan kan je wel zeggen dat wisten we niet, dat lijkt mij geen antwoord in deze. Het lijkt mij dat je dit van te voren al gaat toetsen. Maar nee hoor, er moet eerst weer een burger naar de rechtbank en oowww wat zijn we weer onschuldig. Waar was de AP? Waar was het legal team van Translink? Ook die zou ik er bij aanklagen trouwens, want die overtreden dus hun eigen voorwaarden. "Ja, maar wij dachten dat het goed was."
Waanzin is het!
Niks alle boetes terugbetalen, die studenten hebben gewoon gefraudeerd, dat vind ik dus veel ergerlijk dan dat Translink gegevens aan DUO heeft gegeven.
Dat is dan best wel dom.
Het gedrag dat translink en duo ten toon spreiden kan veel meer schade doen aan onze maatschapij omdat beide bedrijven veel meer invloed hebben in onze maatschapij en met enorm veel privacygevoelige informatie omgaan.
Tuurlijk zijn er andere manieren om er misschien achter te komen, maar liever dat dit op zo'n goedkope manier zoals deze gedaan wordt, dan dat het ons nog meer belastingcenten kost om die frauderende criminelen aan te pakken.
Ik durf te wedden dat dat hele onderzoek veel meer heeft gekost dan die 0.3 procent frauderende studenten.

Je geeft hier relatief belangrijke rechten op om een relatief klein probleem op te lossen.
Dit is precies hoe staatsfacisme zich ontwikkelt.
Tuurlijk zijn er andere manieren om er misschien achter te komen
Die andere manieren zijn toevallig wel legaal. Dat tegenover de hier beschreven middelen die illegaal zijn.
Illegaliteit bestrijden met illegaliteit is best wel zot als je pretendeert een rechtsstaat te hebben.
Maar jij keurt dat blijkbaar goed omdat je je ergert...?
Sorry hoor, maar de relatie tussen translink en DUO is wel even wat anders als bv translink en welke commerciele partij dan ook.
Ja dus? :)
Wordt deze zaak niet legaler van hoor ...
waarvan dus zelfs de advokaten van Translink dachten dat het ok was omdat het een uitvoerende overheidsinstantie is.
Daarbij kun je je ernstig afvragen of de advokaten wel goed onderzoek hebben gepleegd aangezien de rechter deze bedrijven heeft teruggevloten. De advokaten hadden het dus mis.
En nee, dat is niet hoe een staatsfacisme zich ontwikkelt, dit is hoe chaotische/wilde westen samenleving zich ontwikkelt
Als overheidsinstanties wetten breken om kruimels van criminaliteit op te ruimen dan begint dat toch echt op staatsfacisme te lijken.
, de crimineel komt er mee weg..
Er zullen altijd wel criminelen met dingen wegkomen. De vraag is of je tot op het bot moet gaan om dat allemaal te voorkomen. Concreet gezegd, mag je zelf wetten breken om andere wetbrekers te pakken?
Wat is een rechtstaat als criminelen zomaar door kunnen gaan met wat ze doen, dan kunnen we net zogoed helemaal niets meer doen en alles maar zn gang laten gaan.
[sarcasme] Ja joh, laten we politie en justitie maar helemaal afschaffen als we criminaliteit niet 100% kunnen oplossen. [/sarcasme]
Ik weet niet of je het begrijpt, maar politie en justitie heeft nog nooit in hun bestaan 100% van de misdaad weten uit te bannen. Is gewoon niet mogelijk, bestaat in feite niet. Zeker niet als je ook nog pretendeert een open samenleving te voeren.
Wat je je moet afvragen is welke doelstellingen dan wel haalbaar zijn en hoeveel resources dat de maatschapij kost danwel oplevert.
Dat geklets in absolute termen is vrij onzinnig omdat het een utopie betreft.
Lichtelijk offtopic.
Ik ken iemand die nu studeert en het eerste stuk van zijn reis op de fiets aflegt, omdat hij bang is dat ze anders zouden kunnen herleiden dat hij niet uitwonend is. De stad waar hij de OV pakt zit tussen de stad waar hij daadwerkelijk woont en de stad waarin hij ingeschreven staat. Hij betaald ook netjes schijnhuur die hij uiteraard zo goed als volledig terugkrijgt. Dat is z'n leefgeld. De studiefinanciering zet hij (ondanks de lage) spaarrente op z'n spaarrekening. In het nieuwe stelsel is er geen bijverdiengrens dus werkt hij ook twee-drie dagen in de week. In vier jaar hoopt hij 25K te hebben gespaard/geïnvesteerd.
Hij praat het goed door het te zien als een investering vna de staat/maatschappij in hem.
Hij praat het goed door het te zien als een investering vna de staat/maatschappij in hem.
Zo ken ik er nog wel een paar :X Zeker door alle trucs die hij uithaalt, is het wel heel erg duidelijk dat hij zich er bijzonder goed van bewust is dat hij de boel aan het belazeren is. Ik zou bijna zeggen dat je in dit soort situaties ook de ouders aan zou moeten pakken, ipv alleen het thuiswonende kind.
Waar slaat dat op? Alsof ouders altijd alles weten van hun kids.
Denk eraan dat wij met zijn allen meebetalen aan zijn 25k. Jij bent dus getuige van een overtreding (of is dit een economisch misdrijf?) en kunt dit gewoon melden. In mijn ogen ben je niet veel beter als die persoon. Geef ze een vinger en ze nemen je hele hand. Wat gaat die persoon in de toekomst doen? Frauderen met belasting? Met wat anders?
En dit lieve jongens en meisjes is nu exact waarom studie financiering is afgeschaft.

Ik geloof dat Pechtold 10 jaar lang kunstgeschiedenis heeft gestudeerd.
Creatieve slimmeriken blijven bestaan en tonen de fouten in het systeem aan. Het hoort erbij en heeft ook weer zijn charme, imo. Het is aan de overheid om met werkbare regelingen te komen. Investeren in opleidingen kunnen prima worden gedaan door de overheid, aangezien ze veel meer kunnen terugverdienen door meer inbare belastingen op navenant hogere salarissen later. Daar heeft liberaal Nederland een streep door gehaald (nu uit eigen zak betalen), wat de samenleving in zijn geheel op lange termijn geen goed doet (minder sociale mobiliteit, minder solidariteit, lager arbeidspotentieel). Kan je ook van alles van vinden. Ik sta dan toch aan de kant van de student, waar ongetwijfeld ook creatievelingen tussen zitten - en natuurlijk sluitende, handhaafbare wet- en regelgeving introduceren! :)
Naar mijn idee zou de OV chipkaart voor studenten een soort van trajectvrij kaart moeten zijn van diens woonadres naar de universiteit. Iemand die gewoon het woonadres opgeeft heeft er baat bij maar iemand die zegt bij zijn/haar tante te wonen die toevallig niet in de buurt woont zal moeten lappen voor de reis om colleges te volgen. Daarnaast moet zo'n studenten OV-kaart naar mijn idee gewoon kunnen worden ongezien door de overheid. Als werkgever kan je toch ook de gegevens van je business cards inzien? En wil je als student privacy, dan kan je altijd een kaart ernaast aanhouden waar de overheid dus niet zomaar in hoort te neuzen.
Dat krijg je ervan als je mensen privacy onvriendelijk OV in duwt. Mijn werkgever betaalt me een km vergoeding maar kan niet zien of ik niet toevallig bij een kannis in de buurt van de klant overnacht heb. Het interesseert hem denk ik ook niet echt wat.
Maar voor die km vergoeding controleert hij vast wel van waar naar waar je precies gaat? Issue hier is dat ze studenten proberen op te sporen die zeggen dat ze op plek a wonen, maar in werkelijkheid op plek b wonen..
Hij weet waar ik woon (volgens de gemeente, staat op de VOG die ik nodig had) en hij ziet me elke dag bij de klant en hij weet dus waar ik heenga. Of ik ook altijd slaap op het adres waar ik ingeschreven sta wordt niet gecontroleerd.
maar gelukkig doet de belastingdienst dat dan wel weer.. (tenzij het belast wordt uitgekeerd)
De belastingdienst controleert niet echt hoeveel km ik zakelijk reis. Ook niet via ANPR camera's want de huidige klant zit in Duitsland. Ze kunnen hooguit matchen of de km stand van mijn auto bij onderhoudsbeurten groter of gelijk is dan het aantal opgegeven km, maar dat klopt ook niet altijd als ik een leenauto meekrijg bij onderhoud.

[Reactie gewijzigd door Morgan4321 op 22 augustus 2017 10:40]

Jij gaat er van uit dat elke student maar op éen locatie les krijgt.
Goed punt inderdaad.
Het is maar een idee en eigenlijk zou het inderdaad mogelijk moeten zijn om meerdere trajecten te kunnen vergoeden...
En dat kost qua administratie meer dan ze gewoon een globale OV-kaart geven :X
Penny wise, pound foolish noemen ze dat.
Ik wil niet teveel ingaan op de implementatie van een idee maar een universiteit of hogeschool kan bijvoorbeeld simpel de locaties opgeven waar colleges of tentamens worden afgenomen.

Tuurlijk komen er andere problemen bij kijken en op administratief gebied gaat er een hoop mis bij de overheid.

Maar logischerwijs zou het heel vreemd zijn indien een landelijke ov-kaart goedkoper is dan het aanpassen van een reisgebied....
Het zijn niet alleen de collegeplekken, maar ook evt excursies, stage, afstuderen, etc
Voor elke student apart......
Zoals altijd met dit soort dingen, er zijn pro's en con's. Enige waar ik echt bezwaar op zou hebben is als dit niet geautomatiseerd gebeurd, maar dat een medewerker van Duo persoonlijk jouw reisgeschiedenis gaat analyseren.

In princiepen betaalt de Duo jouw abonnement, dus vind ik het niet heel gek als ze willen controleren of hun gift correct wordt besteed.
Het gaat niet om het abonnement van de OV kaart. Het gaat erom dat ze studenten opsporen die zogenaamd niet meer thuis wonen, terwijl ze wel thuis wonen. Voorbeeld:
Toen ik student was studeerde ik in Eindhoven, het eerste jaar reisde ik iedere dag vanaf mijn woonplaats naar Eindhoven.
Na een jaar ben ik naar Eindhoven verhuist, mijn reisgewoontes zijn vervolgens veranderd, van iedere dag ging ik af en toe een weekend naar mijn ouders, daarom heb ik toen mijn week OV omgezet naar weekend OV.

Als iemand niet meer thuis woont, maar wel iedere dag van plaats X naar zijn/haar opleiding gaat in plaats Y dan is dat al verdacht, op die manier kunnen ze goed studenten opzoeken. Ik weet niet hoe het zit tegenwoordig aangezien vrijwel alles een lening is (behalve de aanvullende beurs die wordt berekend op het inkomen van de ouders van de student), maar voorheen was het verschil tussen thuiswonend en uitwonend ongeveer €400 per maand. Dat kost dus 12*400 4800 per frauderende student per jaar.

Daarnaast is algemeen bekend dat hier breed mee gefraudeerd was, aangezien vaker in het nieuws kwam dat hier amper op gecontroleerd werd en als er dan een keer een steekproef gehouden werd kwam in het nieuws dat ongeveer 50% fraudeerde, wat in dit onderzoek ook haast het geval is (3300 van de 7000).

Ik denk dat als Duo wil controleren op fraude en ze kijken naar studenten die niet thuis wonen, maar wel een week abonnement hebben, dat ze al een groot deel van de niet fraudeurs uitsluiten (mensen die dus uitwonen en een weekend abonnement hebben).
Week-OV voor uitwonend zegt niet zoveel.
Dat had ik ook in de jaren dat ik stage liep en afstudeerde.
Anders werd dat wel erg duur :Y)
Als DUO gewoon een vast bedrag per student (eventueel op basis van inkomen en/of inkomen ouders) zou betalen, zouden ze zich niet moeten moeien met waar een student wanneer is...
Behalve dan dat er nog al een verschil in persoonlijke uitgaven is wanneer je thuis of uitwonend bent, iets waar DUO rekening mee houdt. Zou je iedereen evenveel betalen, dan kan de student die lekker thuis bij mammie en pappie blijft wonen flink sparen van het gekregen geld, terwijl de student die op kamers woont zich a) nog dieper in de schulden moet steken dan nu, en b) aan 1 of meer bijbanen moet om zijn studie te bekostigen. Geld zou niet de motivator moeten zijn om een universiteit ver of dicht bij huis te kiezen.
In België kan een student die onvoldoende middelen heeft om een kot/kamer te huren op de vrije markt bij zijn onderwijsinstelling terecht voor een gesubsidieerd(e) kot/kamer (ik weet niet hoe het op dit moment zit met de bedragen, maar toen ik 15 jaar geleden afstudeerde kostte dat ongeveer 1/3 van de 'normale' prijs). Op die manier voorkom je dergelijke problemen ook, zonder mensen te moeten volgen.
Dit vaste bedrag is dus de basisbeurs en de eventuele aanvullende beurs is jouw idee van de compensatie voor het inkomen (als dit lager is dan de zogenoemde ondergrens).

Het gaat er hier niet om waar ze zijn, maar waar ze zeggen te wonen en waar ze daadwerkelijk wonen. En dan maakt het inkomen van je ouders vrij weinig uit. Sommige studenten leven namelijk buiten de deur nog steeds van het geld van hun ouders (ongeacht hun inkomen), en sommigen betalen het zelf.
Dus dat betekend dat die studenten die buiten de deur leven gemiddeld sowieso meer te besteden hebben (hogere basisbeurs). En dat de studenten die zogenaamd buiten de deur leven dus al helemaal een hoop te besteden hebben.
Natuurlijk mogen ze dat controleren, maar dan wel specifiek bij mensen die ze verdenken van fraude. Niet alle gegevens van alle studenten binnenhalen en dan gaan grasduinen naar mogelijk fraudegevallen. Je gaat ook niet een huiszoeking doen in een hele straat als je een fraudeverdachte op het spoor bent.
Maar wat is bewijs in deze? Als je vaak de woonplaats van je ouders bezoekt en zelden je opgegeven adres?
Wat weet je dan?
Misschien fietst die student doorgaans van kamer naar Univ. En gaat hij vaak met OV naar oude woonplaats naar ouders, vrienden etc. Zelfs al zouden dat reizen terug om 7 uur s ochtends zijn, dan kan de student bij zijn oude schoolvriend(in) zijn blijven slapen. Als vrienden of als relatie. Of omdat diegene slaapt bih ouders in t weekend of na avondje tapbijbaan ofzo.
En ga je vaak naar een andere stad? Wat zegt dat? Kan een stage zijn, een onderzoek, een bijbaantje, vrienden?
Ik vind interpretatie ook nogal een ding met dit soort gegevens.
Men heeft geen rechtmatig bewijs aangezien DUO die reisgegevens helemaal niet mag krijgen. Men kan zich beter richten op het fraudebestendiger maken van het systeem i.p.v. ieders privacy te scheden.
Hoe zie je dat voor je dan? je kunt je in principe op elk adres inschrijven, dit is juist een mooie manier om te controleren of je er ook daadwerkelijk vandaan reist. Wat mij betreft een prima manier, is en blijft tenslotte overheidsgeld waarvoor het werkende deel belasting betaald.
Hoe men dat moet oplossen weet ik niet, maar het schenden van privacy is nooit een excuus omdat je anders de fraude niet kunt bestrijden.We hangen immers ook niet in ieder huis camera's op omdat het anders lastig is om huiselijk geweld op te sporen.
Als jij elke ochtend naar college reist vanaf het adres van je ouders terwijl je hebt opgegeven op jezelf te wonen in een ander deel van de stad (of zelfs een andere stad/dorp en daardoor meer studiefinanciering te krijgen). Dan lijkt me dat toch vrij duidelijk?
Bij een opsporingsrate van 3300 op 7000 is kun je best wel spreken van een redelijke verdenking.
Zo werkt het niet. Je moet gericht opsporen bij een redelijke verdenking. Niet iedereen zijn privacy aantasten. De goedwillenden behoren niet de leiden onder de opsporing van kwaadwillenden. is buiten de digitale wereld ook niet zo.Overheidsinstanties vallen ook niet een hele wijk binnen om fraude op te sporen. Enkel omdat het digitaal is meent men ermee weg te kunnen komen.
Er wordt hier toch juist gericht opgevraagd.
Er zijn 600.000 studenten met een OV kaart.
Van slechts iets meer dan 1% worden gegevens opgevraagd.
Nee, er wordt opgevraagd op basis van risicoprofiel, niet op basis van persoon.
Jij zei:
Niet iedereen zijn privacy aantasten.
En dat doen ze dus ook niet mbt tot deze gegevens omdat ze maar 1 procent van de populatie opgevraagd hebben.

DUO heeft een rol waarin diverse controles moeten worden uitgevoerd op het verstrekken van uitkeringen aan studenten waaronder de controles op uitwonend zijn van de student.
Zo zal DUO ook inschrijvingsregisters van gemeentes controleren voor alle studenten die zich bij DUO inschrijven met een bepaald adres omdat dat binnen hun takenpakket valt en ze kunnen uiteindelijk zelfs huisbezoeken doen op door studenten opgegeven adressen om deze te controleren.
Het controleren van reisgegevens van de door DUO gefinancieerde OV studentenkaart valt qua privacy in tussen die beide controlemechanismen.
Jij zei:
Niet iedereen zijn privacy aantasten.
En dat doen ze dus ook niet mbt tot deze gegevens omdat ze maar 1 procent van de populatie opgevraagd hebben.
Bijdehandje. :9

Je zei net zelf:
Bij een opsporingsrate van 3300 op 7000 is kun je best wel spreken van een redelijke verdenking.
Dan is er dus in 3600 gevallen een privacyinbreuk geweest. ( moeten ze dat risicoprofiel maar goed maken ) En in 3300 gevallen is er onrechtmatig bewijs gebruikt. Nou dat gaat goed hoor bij DUO! 8)7
Dan is er dus in 3600 gevallen een privacyinbreuk geweest. ( moeten ze dat risicoprofiel maar goed maken )
Bij geen enkele opsporingsmethode zal 100% vvan de verdachten veroordeeld worden dus opsporing zal altijd gepaard gaan met inbreuk op privacy die niet leiden tot een veroordeling.
Dat is in beperkte mate dus acceptabel omdat opsporing altijd gepaard gaat met privacyschending.

[Reactie gewijzigd door TWyk op 22 augustus 2017 13:00]

In beperkte mate... Dus jij vind meer als 50% "beperkte mate"?
Ja, 50% lijkt me een heel goede score.
Ik denk dat de politie bijvoorbeeld niet meer dan 10% - 20% van hun verdachten veroordeeld weet te krijgen.
Daar wordt dan dus bij meer dan 80% van de verdachten die onderzocht worden de privacy geschonden.
Ja maar dan wordt je aangehouden. Hier zit een of andere wanker achter z'n bureautje in Groningen door je reisgegevens te grasduinen, lijkt mij zeer onwenselijk. Ik vind het ook echt raar dat je dit recht praat en met de politie vergelijkt...
Ja maar dan wordt je aangehouden
Nee de politie doet ook onderzoek naar verdachten die niet zijn aangehouden.
De meeste verdachten zullen juist niet worden aangehouden.
Zeker niet als uit onderzoek blijkt dat ze geen misdrijf gepleegd hebben.
Maar hun privacy is dan al wel geschonden door het onderzoek.
Iedereen is overdreven, maar het blijft een sleepnetmethode. Het is een vorm van surveillance die we niet moeten willen: verdachtmaking op basis van risicoprofielen. Als dit op moslims wordt toegepast is de wereld te klein maar als het onwetend opd e achtergrond wordt toegepast op studenten is het volgens sommigen geoorloofd.
In princiepen betaalt de Duo jouw abonnement,
Nee, de belastingbetaler betaalt de student. (duo keert alleen uit)
En de belastingbetaler betaalt ook het duo.
En ik kan je zeggen dat het duo ongeveer 1000x meer belastinggeld krijgt alleen al voor hun organisatie dan wat de studenten bij elkaar weten te frauderen.
Met andere woorden, als het duo 0.1% efficienter zou worden dan is dat geld weer terugverdient.
Is het dan nog steeds zo'n goed idee om het duo illegale activiteiten te laten ontplooien om belastinggeld te sparen?

Verder wordt de verhouding nog schever als je de fraudeurs vergelijkt met wat het duo zoal uitkeert.
Wat studenten bij elkaar krijgen is ongeveer 4 miljard.
De frauderende studenten frauderen voor een bedrag van 0.00006 miljard.
Dat komt neer op 0.015% van de totale uitkeringen van het duo.
En om dat te dekken wordt naar illegale middelen gegrepen.
Zoals altijd met dit soort dingen, er zijn pro's en con's.
Wat mij betreft fietsen de cons over de pros heen en lachen ze in hun gezicht uit.

[Reactie gewijzigd door koelpasta op 22 augustus 2017 12:34]

Lol van privacy. Als mensen misbruik maken van het goeds wat ons land te bieden heeft; aanpakken!
Aanpakken ok, maar toch op z'n minst volgens de gestelde regels. En dat is in dit geval dus niet gebeurd.
Agreed het is natuurlijk naïef om geen officier erbij te hebben geroepen. Nu is het allemaal onrechtmatig verkregen.
Ja, met als kans dat de frauderende student er mee weg komt ook.
ja, liever dat een frauderende student er mee weg komt dan dat twee organisaties onderling zonder mandaat en controle mijn privacy verkwanselen!
Wat vind je dan precies privacy? Het is toch niet zo dat iemands gegevens voor iedereen openbaar zijn gemaakt? Een controlerende instantie heeft een andere database (onrechtmatig) gebruikt om te controleren of mensen niet frauderen. Ik lees nergens dat ze verder iets met die gegevens hebben gedaan of openbaar hebben gemaakt!?
Het probleem is niet dat gegevens (nog) verder openbaar zijn gemaakt, het probleem is 1.) dat er gegevens zijn gedeeld tussen twee instanties zonder wettelijke basis (of althans op een wettelijke zeer dun ijs-basis), en 2.) dat niet duidelijk is wat er allemaal nog meer is gedeeld, en 3.) dat het neigt naar een sleepnet methode: we gooien een net uit ("Geef ons eens alles wat je over een hele grote groep studenten hebt"), en gaan vervolgens in onze database verder zoeken.
Dat mag niet, omdat er dan teveel onschuldige bijvangst is.

Los hiervan, wat TransLink doet, ruikt naar Functioncreep.
Zelf vind ik dat zolang die methodes voor een specifiek (afgesproken) doel gebruikt worden dat het niet zo'n probleem is. We willen dat ze fraude opsporen (althans ik wel, en anderen ook, anders waren ze er niet), wat is dan precies het probleem zolang ze het alleen daarvoor gebruiken en het verder niet delen.

1. Natuurlijk als het niet mag, dan mag het niet, maar dan kunnen de regels aanpassen2
2. Dat is een non-argument, is er aanleiding om te denken dat dat wel zo is?
3. en wat dan nog? De politie doet niet anders als ze bijvoorbeeld alcohol controle doen. Waarom is het erg dat je controle, met steekproeven of sleepnet uitvoert? Is een snelheids controle (traject controle) ook een sleepnet en is dat erg?
Wat vind je dan precies privacy? Het is toch niet zo dat iemands gegevens voor iedereen openbaar zijn gemaakt? Een controlerende instantie heeft een andere database (onrechtmatig) gebruikt om te controleren of mensen niet frauderen. Ik lees nergens dat ze verder iets met die gegevens hebben gedaan of openbaar hebben gemaakt!?
De term privacy wordt ten onrechte als paraplu gebruikt.
Privacy zou moeten zijn ( mijn 2cts ) "het zelf kunnen beslissen hoe, waar en wat je deelt met de buitenwereld"

Ik zou me aangetast voelen als achter mijn rug om, zonder geldige eigen OF gerechtelijke toestemming, mijn gegevens worden gedeeld met anderen.
Of dat nu DUO en Translink is, of Jantje en Klaasje die tegen een willekeurige voorbijganger vertellen waar ik woon.

Als ik iets 'verkeerds' doe ( fraude ) en Translink kan helpen met de opsporing, dan is dat prima, maar niet zonder rechter en gedegen onderbouwing.
Maar ga dan eens in op de analogie van snelheids controles? Daar doet de politie toch niet anders dan iedereen controleren? Er is afgesproken dat die gegevens daarna weer weg gegooid worden, en in dat geval vind ik dergelijke controles niet zo'n probleem.

Dat in dit geval de regels niet goed zijn gevolg is door de rechter bepaald, in dat geval mag het dus niet..dat is evident, maar als de regels wel goed gevolgd waren, waarom is het dan zo'n probleem om iedereen (zonder tussenkomst van een rechter) te controleren op het niet frauderen?
Een verkeerscontrole is iets anders dan twee instanties die niet aan elkaar gelinkt zijn, en data uitwisselen.

Jij besluit op een route te rijden, die openbaar is.
Op die route heeft de overheid ( in de persoonlijkheid 'politie' ) de controle op de wetgeving.
Dit doen ze door flits / trajectcontroles

Als jij niet onderhevig wil zijn aan die controle's, ga je die weg niet op ( of je houdt je aan de regels )
In jouw analogie kom je op een dingetje dat Ikea een foto maakt van jouw auto in haar ondergrondse garage, en die openstelt aan de belastingdienst om lease-fraude op te sporen.
Vergis je niet in de controles die de belastingdienst ZELF doet, op parkeerterreinen van de Efteling / Ikea, dat is één instantie ( belasting controleert op belasting )
Mee eens, dat geldt zeker voor trajekt kontrole!
Instanties moeten zich wel aan de wet houden, maar fraude opsporen moet wel efficiënt kunnen gebeuren, anders zien de fraudeurs zich in hun praktijken beloond.

Als ongeveer de helft van de personen(studenten) die zich in hun profiel bevindt, vindt ik dat toch wel een hoog getal, dus zo slecht doen ze het niet.
Niets aan fraude bestrijding doen, laat een land langzaam maar zeker naar de afgrond sturen!
Alleen had DUO het moeten voorleggen aan de instantie die over het delen van privacygevoelige gegevens gaat. Justitie dus. Als je met een opgeheven vingertje wil wijzen moet je natuurlijk wel zelf aan de spelregels houden.
DUO heeft simpelweg het recht niet om te beschikken over die gegevens zonder tussenkomst van justitie.
Let wel, niet alleen DUO zit hier fout, Translink had ook nooit zomaar die gegevens mogen verstrekken.
Dat hadden ze inderdaad moeten doen, gezien de uitspraak van de rechter. Uiteraard moeten overheids instanties zich ook aan de regels houden, maar die zijn niet zo zwart wit. Zoals hieronder opgemerkt mag bijvoorbeeld de belastingdienst (een controlerende -> opgeheven vinger? instantie) wel jouw bankgegevens opvragen zonder tussenkomst van een rechter. Hoe die nuance precies ligt weet ik niet. iemand?
Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. De dienst had op hun vingers getikt moeten worden (alhoewel ze wel in de veronderstelling waren dus dat ze een rechtelijke basis hadden) maar de student had zeker niet de boete vrijgesproken moeten worden. Wat mij betreft mag men de rechter uit zijn ambt zetten voor deze uitspraak. Sowieso is hier Translink de boosdoener, niet DUO, Translink geeft zomaar zonder een kik de gegevens. Overigens is het sowieso al te gek voor woorden dat Translink miljoenen winst maken met een dienst waar ze helemaal geen winst mee mogen maken.
Onrechtmatig verkregen bewijs is niet geldig. Dus konden ze niet bewijzen dat de student fraudeerde, dus werd hij vrijgesproken. De rechter heeft netjes zijn werk gedaan, in tegenstelling to Translink en DUO.

Dus waar jij het idee vandaan haalt dat de rechter gestraft moet worden?
Omdat je het niet eerlijk vindt dat die student vrijuit gaat? Onderbuikgevoelens en volksgerichten zijn niet hoe de rechtspraak hier werkt, gelukkig.
OK, op welke grond dient de rechter dan uit zijn ambt gezet te worden? Ik neem aan dat je die mening van je goed kan onderbouwen, zonder gebruik te maken van 'Ik vind...' en 'Je kon toch zien dat hij schuldig was'...
Wat mij betreft mag men de rechter uit zijn ambt zetten voor deze uitspraak.
Waarom? Deze rechter heeft de enige juiste uitspraak gedaan in deze zaak.
Onrechtmatig verkregen bewijs is geen bewijs.
Bewijs is bewijs ongeacht de manier waarop het verkregen is, dat degene die het bewijs op een illegale manier verkregen is hiervoor gestraft wordt is een andere zaak, maar het bewijs is er. dus ik vind dat de rechter niet de juiste uitspraak heeft gedaan als het aankomt op onze samenleving, want nu komt er een crimineel weer mee weg (yep, een student die fraudeert is een crimineel).
Bewijs is bewijs ongeacht de manier waarop het verkregen is, dat degene die het bewijs op een illegale manier verkregen is hiervoor gestraft wordt is een andere zaak, maar het bewijs is er. dus ik vind dat de rechter niet de juiste uitspraak heeft gedaan als het aankomt op onze samenleving, want nu komt er een crimineel weer mee weg (yep, een student die fraudeert is een crimineel).
De reden dat onrechmatig verkregen bewijs niet toegelaten wordt, is omdat zonder de juiste proceduregang er te sterke mogelijkheden zijn om bewijs te manipuleren of bij te verzinnen. Dat is iets wat je nog minder graag hebt.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 augustus 2017 20:12]

Ben ik toch blij dat het rechtssysteem in werkelijkheid anders in elkaar steekt. Als onrechtmatig verkregen bewijs zou worden toelaten is het einde zoek.

Ik zie de inbreuk op de privacy van deze student als niet proportioneel. Function creep werd genoemd. Dat zag je natuurlijk aankomen toen in en uitchecken werd verplicht. Sowieso onzin. Je kunt ongelimiteerd reizen. Waarom in en uitchecken?
want nu komt er een crimineel weer mee weg (yep, een student die fraudeert is een crimineel)
Volgens mij hanteer je een zelfbedachte definitie van het woord crimineel.
Criminaliteit is een feit dat middels het strafrecht afgedekt is.
En volgens mij wordt dit geval niet als zodanig in de wetboek van strafrecht vastgelegd. (doe anders een link als je het gevonden hebt)
Het is volgens mij een civielrechtelijke situatie tussen een persoon en een bedrijf.

Dus, nope, een frauderende student is geen crimineel.
Je kunt wel je eigen definitie van woorden hanteren maar dat breit je uitspraken nog niet goed.
gaat het hier niet om valsheid in geschrifte en is dat niet een strafbaar feit en ben je dan niet dus crimineel?
(just asking)
gaat het hier niet om valsheid in geschrifte
Ik denk van niet omdat de desbetreffende student niks op papier heeft gejokt ofzo.
Valsheid in geschrifte is het bijvoorbeeld als je op een officieel document een leugen plaats of dat hele document namaakt ofzo.
Het is al een tijdje terug dat ik gestudeerd heb, dat was nog in de tijd van papier, en toen moest ik toch echt zelf aangeven dat ik "uitwonend" was. Dat dat nu via internet of op een andere manier digitaal gaat doet daar niet zo veel aan af. Dat "geschrifte" hoef je (gelukkig) niet zo letterlijk te nemen..
Het is al een tijdje terug dat ik gestudeerd heb, dat was nog in de tijd van papier, en toen moest ik toch echt zelf aangeven dat ik "uitwonend" was.
Ik heb er nog wat naar gekeken maar de wet kijkt vooral naar het vervalsen van hele documenten. Ik moet zeggen dat ik de wetstekst niet helemaal begrijp.
Het kan gaan om het compleet namaken van een document alswet het valselijk opmaken van een document.
De vraag die ik nog heb is wat er met het 'opmaken' van een document wordt bedoelt. Is dat ook een vragenformulier invullen bij het DUO? Betekent het hetzelfde als opstellen?

Ik vind het moeilijk te zeggen wat precies de juridische status is van het formulier van DUO.
volgens mij komt het er gewoon op neer dat als je ergens je gegevens invult (officieel, bijvoorbeeld voor een dergelijke uitkering) en je er je handtekening (digitaal of niet) onder zet en je dat bewust onwaar hebt gedaan, dan mag dat niet.. (maar ik ben techneut, geen jurist)
Nee, onrechtmatig verkregen bewijs is geen bewijs. Dat is de basis van onze rechtstaat, en dus van onze samenleving.
Met zo'n houding als die van jou denk ik dat je je beter thuisvoelt in een land als Turkije of China dan hier in Nederland. Daar nemen ze het niet zo nauw met de rechtmatigheid van bewijsvoering tenslotte.
Liever nog dat beide er niet mee wegkomen.

Hoe werd dit in het verleden gecontroleerd? Mannetje de student laten volgen? Dat is toch nog negatiever voor de privacy?
Ja en nee.
Ja: als je een "Mannetje" de student laat volgen ziet deze meer dan alleen startpunt A en eindpunt B.
Nee: Je hebt voor elk van deze acties een "mannetje" nodig, met de huidige methode kunnen ze gewoon de gegevens opvragen, zo kan één "mannetje" veel meer mensen tegelijkertijd doen. En dat risico wordt steeds groter. Nu gaat het om 5 a 10 verzoeken per week (wat ik best veel vindt overigens) maar op deze manier kan het natuurlijk makkelijk geautomatiseerd worden tot het punt waar elke student netjes gecontroleerd wordt.

Prima dat ze op deze manier frauderende studenten aanpakken maar wel met tussenkomst van de officier van justitie en niet lukraak op eigen inzicht.

Nu ben ik ook benieuwd naar hoe ze het risicoprofiel opgesteld hebben.
Prima als je fraude aan wil pakken, maar doe het dan op een manier die we met z'n allen hebben vastgelegd in onze wetten. Partijen die wetten aan hun laars lappen dienen hard gestraft te worden. Maar ze zeggen nu waarschijnlijk "oeps, foutje" en ze komen er mee weg.
Inderdaad. Translink systems kan bij uitgifte van de kaart de student laten weten dat alle reisgegevens gedeeld kunnen worden met duo bij het vermoeden van misbruik. Daarvoor kan je de student laten tekenen. Ook netjes om de student meteen een bericht te sturen zodra die gegevens zijn gedeeld.

[Reactie gewijzigd door Rolf op 22 augustus 2017 08:52]

Voor zover ik weet kun je grondrechten niet met contracten overrulen, dus zou een dergelijke clausule in een contract, wanneer door een rechter getoetst, ongeldig verklaard worden.
maar de privacy wet zegt volgens mij juist dat het ok is als je het van te voren aangeeft. Vraag is of het toegestaan is dat een dergelijke overheids voorziening ook zo'n clausule mag bevatten. Zoiets als: Je krijgt wel kinderbijslag, maar dan maken we je gegevens openbaar. Zal vast iets met redelijkheid en billikheid zijn :-)
Welke grondrechten hebben we hier mee te maken? als van te voren duidelijk is aangegeven dat de gegevens gedeeld kunnen worden met deze instanties dan is dat voldoende. Jij kunt zelf beslissen wel of niet dan gebruikt te maken van de dienst. tja wil je dat niet dan zul je dus zelf maar helemaal moeten betalen voor die OV. beter dan de fraude die ze nu plegen terwijl wij wel weer steeds meer belasting mogen betalen.
Het is natuurlijk een beetje naïef om te stellen dat 'je zelf kan kiezen, door alles maar gewoon even zelf te betalen'. De gemiddelde student heeft het nou niet bepaald ruim geloof ik.
Of hebben alleen rijke studenten (lees: rijke paps en mams) het recht om hun privacy te behouden?
Nee, juist, en als je totaal niet zit te frauderen dan is er ook helemaal niets aan de hand, honderdduizenden studenten waar geen verzoek voor gedaan is. De verzoeken worden sowieso schijnbaar al gedaan als er reden voor is om de betreffende student te controleren.
Jouw vervoer wordt betaald voor een groot deel door ons als belastingbetaler, dan mag daar deze controle rustig tegenover staan.
Verzoek of geen verzoek, Translink heeft jouw informatie dan al, en geeft die blijkbaar aan iedereen die een beetje z'n tanden laat zien (in plaats van een uitspraak van een rechter).

Ik denk trouwens dat we niet heel ver uit elkaar staan qua mening hierover hoor. Vind zelf ook dat zaken gecontroleerd moeten worden (studeer al vrij lang niet meer, en betaal al vrij lang andermans OV ;)).
De manier waarop echter, en de borging van privacy, vind ik net zo belangrijk. Misschien nog wel iets belangrijker.

Teveel overheidsinstanties hebben nogal een honger naar data van personen. Deze data wordt lekker in databases gepompt, maar zodra er een bedrijf langs komt met tanden, wordt er niet genoeg (geen) energie gestoken in het beschermen van die personen, alleen in het hachje van het bedrijf zelf.

Er zijn genoeg voorbeelden hierover; de politie die autoweg camera's te lang bewaart, ook al is er een rechterlijke uitspraak over geweest dat ze verwijderd moeten worden. Of de belastingdienst die gegevens zonder rechter opvraagt..

Het wordt pas écht eng als een stichting als BREIN informatie over iemand begint op te vragen, zonder rechter, bij ISP's of hosting bedrijven (je weet wel, die in beslag genomen servers destijds?) en deze uit angst voor een rechtszaak gewoon worden meegeven.

Zucht, om het over de beveiliging van bedrijven nog maar niet te hebben.. :|
nieuws: Derden kunnen reisgegevens anonieme ov-chipkaart volgen

[Reactie gewijzigd door sarcast op 22 augustus 2017 11:16]

Verzoek of geen verzoek, Translink heeft jouw informatie dan al, en geeft die blijkbaar aan iedereen die een beetje z'n tanden laat zien (in plaats van een uitspraak van een rechter).
Nou, zo simpel geven ze die niet, er is nu 1 overheidsinstantie waar zij sowieso mee samenwerken de gegevens aan gegeven hebben.
Nee, dat mag niet.

En de verzoeken worden gedaan op het moment dat er een verdenking is, dan kan DUO gewoon een verzoek bij de OvJ leggen, en indien gehonoreerd kunnen ze controleren.
Nu slaan ze die stap over, onder het mom van fraude.

En over niet al te lange tijd wordt van iedereen maar preventief het reisgedrag gecontroleerd, want stel je voor dat je fraudeert.
Ja, ik vind dat deze controle dan wel daartegenover mag staan.

En de stap was dus overgeslagen omdat ze zelf een uitvoerend overheids orgaan zijn en daarmee dus in dit geval niet nodig was om dat via een OvJ te laten gaan, zoals je kunt lezen dachten de advokaten van Translink dat dus ook, dus er is wel degelijk wat onduidelijkheid over wat zij wel/niet mogen.
Het is allemaal niet zo zwart wit als jij denkt, vele wetten zijn sowieso voor meerdere interpretaties vatbaar, en daarom moet er dan ook een rechter aan te pas komen om daar zijn/haar interpretatie aan toe te kennen (want dat is en blijft het gewoon, de mening van de rechter).

Nou, ik zou het niet erg vinden als bij studenten met een beurs voor uitwonende het standaard gecontroleerd wordt ja (automatisch zonder tussenkomst van een persoon).
Dan heb je er vast ook geen moeite mee dat van leaserijders elke rit geregistreerd wordt om te controleren of ze niet frauderen met de privékilometers.
Yep, ook geen probleem mee, zodra een leaserijder aangeeft dat hij/zij geen privekilometers maakt en daarmee geen bijtelling dan mag (hell, moet) wat mij betreft elke rit geregistreerd worden. Als jij er alleen voor je werk gebruik van maakt moet dat helemaal geen probleem zijn, wil je het niet, dan betaal je maar de bijtelling.
Hey SuperDre, je zou echt een topambtenaar zijn in de DDR! :P

Die gasten waren ook van die enorme controlfreaks die alles van iedereen wilden weten omdat iedereen gegarandeerd wel eens iets fout doet.

Je moet je dan wel afvragen of dat een prettige samenleving was om in te leven.
Nee dus. Als student heb je geen andere keus omdat je anders niet op school komt.

Of zou een student dan maar niet moeten studeren?
Zolang dat binnen de kaders van de wet gebeurt. Rechters of enig andere vorm van toezichthouders kunnen soms wel lastig zijn en het process lang laten duren maar we leven in een rechtstaat.

Als we hierop uitzonderingen op gaan maken, waar leggen wij een grens? Terroristen zonder process opsluiten? verzekeringen die inzage heeft in je medisch dossier? Dat kan namelijk ook een hoop goed (en natuurlijk super slecht)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Apple iPhone SE (2020) Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 4a CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True