Advocaat-generaal: Belastingdienst niet bevoegd tot verzamelen kentekens

Advocaat-generaal Niessen heeft in een conclusie aan de Hoge Raad laten weten dat hij van mening is dat de Belastingdienst niet bevoegd is tot het vastleggen en verzamelen van kentekens. Dit gebeurt aan de hand van Automatic Number Plate Recognition, oftewel anpr.

In de rechtszaak staat de vraag centraal of de Belastingdienst het anpr-systeem van de politie mag gebruiken, zo schrijft Niessen in zijn conclusie. Volgens de klager is dit in strijd met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De advocaat-generaal gaat hierin mee en stelt dat het systematisch vastleggen van kentekens inderdaad een inbreuk op de privacy van weggebruikers vormt.

Een dergelijke inbreuk kan vervolgens alleen gerechtvaardigd worden door een wettelijke regeling. De Belastingdienst baseert de bevoegdheid voor het verzamelen van kentekens op een artikel uit de AWR. Volgens Niessen kent het betreffende artikel echter alleen de bevoegdheid toe om 'aan de hand van beschikbare gegevens een aanslag op te leggen'. De advocaat-generaal vervolgt: "Uit niets blijkt dat de Inspecteur aan deze bepaling (systematische) controlebevoegdheden kan ontlenen." Ook uit andere artikelen van de wet zou dit niet op te maken zijn.

Niessen voegt daaraan toe dat als een dergelijke bevoegdheid dan toch uit de wet afgeleid zou kunnen worden, deze zo onduidelijk en zonder waarborgen is geformuleerd dat ook dan geen sprake zou zijn van een wettelijke regeling. De zaak werd aangespannen door een werknemer die een zakelijke auto had en een 'verklaring geen privégebruik' had ondertekend. Zijn rittenadministratie bleek echter niet te kloppen. Dit kon de Belastingdienst opmaken uit kentekenfoto's waarop te zien was dat hij zich op plekken bevond die niet in de administratie voorkwamen.

Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend, maar vormt een belangrijke steun voor het uiteindelijke oordeel van de Hoge Raad. De Belastingdienst slaat sinds 2014 foto's op deze manier op.

Anpr-camera's op een snelweg bij Zwolle. Foto: Google Street View via Rejo Zenger (Bits of Freedom)

Door Sander van Voorst

Nieuwsredacteur

19-08-2016 • 18:57

187 Linkedin

Lees meer

Reacties (187)

187
182
98
13
5
64
Wijzig sortering
Het ergst is dat er een Autoriteit Persoonsgegevens die niets anders doet dan overheidsbeleid legitimeren ipv burgers in bescherming te nemen tegen die overheid.

Dit is weer een voorbeeld waarbij een burger de overheid moet aanklagen om zijn gelijk te halen in plaats dat Autoriteit Persoonsgegevens stappen heeft ondernomen.

Zie ook deze uitspraak eerder deze week:

https://rechtennieuws.nl/...istratie-reisgegevens-ns/

Of dat belastingdienst gewoon gegevens van parkeergarage heeft gebruikt.

https://www.security.nl/p...+opvragen+parkeergegevens


http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/11/pikhetniet.html


Overigens kan het nog veel erger.

Je hebt om gebruik te maken van ondernemersaftrek (eenmanszaak) een minimaal aantal uren criteria, deze moet je aannemelijk kunnen maken.

Stel dat hele steden vol hangen met camera's en gezichtsdetectie gebruikt zou worden (technisch allemaal mogelijk nu) in combinatie met detectie van publieke bronnen (facebook, instagram etc..) dan kan Belastingdienst gewoon uitdraai maken van waar jij allemaal bent geweest en dan moet je per plek uitleggen of je daar voor werk als ondernemer was of niet.

Dat ze met auto's zijn begonnen heeft niet te maken met dat daar meeste "derving" voor Belastingdienst plaatsvind, maar omdat infrastructuur gewoon goedkoper en reeds "sociaal geaccepteerd" aanwezig was ivm verkeerscontrole.

Samenwerking tussen verschillende overheidsorganen is allemaal toegenomen en vroeg of laat zal overheid uit kostenoverweging besluiten dat alle infrastructuur gedeeld mag/moet worden.

[Reactie gewijzigd door totaalgeenhard op 19 augustus 2016 20:59]

Ergens ook wel te begrijpen. Auto's worden momenteel zwaar bevoordeeld/gesubsidieerd van de overheid uit en dit wordt ook zwaar misbruikt (toch in België) zonder dat de overheid enige vorm van controle kan uitoefenen. Niet dat ik voor het gebruik van die camera's voor dit soort doeleinden ben, maar het is ergens wel logisch dat de overheid niet gewoon op het woord van de mensen moet afgaan als ze er geld voor willen terugkrijgen. Rekening rijden en doordat zelfrijdende auto's het eigendom van auto's serieus gaat terugdrijven zouden er echter voor zorgen dat dit probleem zichzelf oplost.
De ANPR-camera's van de politie hangen er voor heel andere doeleinden, en dat is het hele probleem hier. De politie mag die camera's gebruiken, en is aan behoorlijk strenge regels gebonden over welke kentekengegevens ze wel, en welke ze niet mogen bewaren. De Belastingdienst krijgt nu de beschikking over die gegevens via een wat gekunstelde constructie, door gebruik te maken van een regeltje in een wet die daar waarschijnlijk niet voor bedoeld is. De advocaat-generaal zegt nu gewoon tegen de Belastingdienst: als jullie dat willen, zorg dan dat er een wet komt die dat expliciet regelt. En anders zal de Belastingdienst zelf de infrastructuur moeten regelen om kentekens te registreren. Op zich kan dat prima, dat hebben ze namelijk jarenlang gedaan: nog niet zo heel lang geleden kon je regelmatig camera-auto's van de Belastingdienst of Douane langs de weg zien staan om te controleren of iedere auto wel motorrijtuigenbelasting betaalde. Alleen heeft de Belastingdienst die methode wegbezuinigd en zijn ze nu gaan vertrouwen op de gegevens van de politiecamera's. De grote vraag is nu of dat zomaar mag.

Simpel gezegd is dit gewoon en procedure-kwestie: de politie heeft (met de nodige restricties) het recht om kentekens te registreren en te bewaren, en de Belastingdienst ook. Maar als die beide diensten die registraties willen combineren (al is het alleen maar omdat het bottom-line goedkoper is voor de overheid), dan is het maar de vraag of de vergunning voor de politie dat toestaat. Een belangrijk puntje is natuurlijk dat het aantal geregistreerde kentekens door de politie vele malen hoger is dan wat de Belastingdienst zou kunnen registreren.
Je punt snijdt op veel vlakken hout, maar het cruciale in deze zaak is het volgende: weliswaar is de Belastingdienst/Douane, zoals je aangeeft, bevoegd om 'zo nu en dan' camera-auto's op te stellen om te controleren of men netjes de voertuigenbelasting heeft betaald, omdat het hier in feite gaat om niet-structurele, niet-permanente controles. Volgens de wet zou de Belastingdienst niet mogen vastleggen dat jij elke dag tussen 8.00 en 8.15 uur over de A2 rijdt en rond 17.00 uur weer naar huis gaat (nog los van de mate waarin zij gegevens van verschillende camera's aan elkaar kunnen verbinden).

Waar de Belastingdienst de wet volgens de advocaat-generaal daarom overtreedt is, zoals te lezen in de conclusie van het stuk punt 7.32, het systematische en permanente karakter van de controle middels ANPR-camera's. Dusdanige inbreuk op de privesfeer is alleen toegestaan wanneer de wet hierin voorziet (punt 7.34), hetgeen het momenteel niet doet. De Belastingdienst mag weliswaar op basis van haar verzamelde gegevens een aanslag opleggen, maar dan alleen als sprake is van "niet-systematische c.q. niet-gestructureerde waarnemingen in de openbare gelegenheden" (punt 7.36). Daarvan is bij gebruik van ANPR-camera's echter geen sprake. Zodoende is dat op haar beurt in strijd met het EVRM-verdrag inzake het recht op bescherming van het priveleven.

Het gaat kortgezegd niet om de vergunning die de politie heeft, hetgeen jij beweert, maar om het beperkte mandaat dat de belastingdienst hier heeft. Zij mogen niet middels permanente, systematische controles vastleggen waar jij bent geweest met je auto, ook al overtreedt je daarmee wellicht de bijtellingregeling. Hieruit stelt de advocaat-generaal dan ook dat de privesfeer van de persoon in kwestie is geschonden, omdat de gegevens van de Belastingdienst 'oneigenlijk', d.w.z. via middelen anders dan de wet toestaat, verkregen zijn (beetje vergelijkbaar als het verzamelen van bewijs zonder daarvoor een huiszoekingsbevel te hebben).

Afijn, later dit jaar weten we waarschijnlijk meer over het definitieve oordeel van de Hoge Raad. Het advies van de advocaat-generaal wordt over het algemeen behoorlijk zwaar gewogen, dus er is een goede kans op een overwinning op het gebied van privacy.

[Reactie gewijzigd door tomtom137 op 20 augustus 2016 01:26]

Weliswaar is dat juridisch misschien juist. Wat mij enorm steekt is het feit dat iemand zijn administratie niet op orde heeft (volgens het artikel) of mogelijk bewust verkeerd invult om daarmee belastingvoordeel te halen en dat ook nog eens juridisch probeert te verdedigen.

Dat deze meneer op de vingers wordt getikt door de belastingdienst lijkt mij niet meer dan wenselijk!

Wat mij betreft dus zo snel mogelijk dit wettelijk regelen mocht de Hoge Raad besluiten dat dit nu niet juist is.
Of je wel of niet wegenbelasting is nu volledig geautomatiseerd. Misschien gingen ze daar de weg op in de jaren 90, maar nu zinloos geworden. Paar weken geen wegenbelasting of apk en boete ligt automatisch in de bus. Dat was vroeger wel anders, dan betaalde je wanneer het je uit kwam zo ongeveer.
Zwaar bevoordeeld?! Als er ergens veel belasting op geheven wordt is het wel "de auto".
Vandaar dat er allemaal constructies zijn om je wagen als een veel minder belastte verloning van het werk te krijgen. Als je als persoon eentje koopt voor puur privé gebruik, misschien.. Maar dat Is, toch in België, een beperkt deel, gezien dit aan het licht komt via iemand die een auto net te veel privé heeft gebruikt... En dan hebben we het nog niet gehad over verschil in kwaliteit van infrastructuur.

[Reactie gewijzigd door Terracotta op 20 augustus 2016 00:43]

In België zijn de regelingen voor zowel werkgever als werknemer veel aantrekkelijker, heb ik me laten vertellen door Belgische collega's. Niet zo heel relevant in een discussie over de Nederlandse politie en belastingdienst :)
Klopt, een auto in Belgie kost € 10.000,- in Nederland kost dezelfde auto € 16.000,-. Komt vooral door CO2-uitstoot in gram/km. Andere EU doen niet mee aan deze wijze van belastingheffing.
Klopt, een auto in Belgie kost € 10.000,- in Nederland kost dezelfde auto € 16.000,-. Komt vooral door CO2-uitstoot in gram/km. Andere EU doen niet mee aan deze wijze van belastingheffing.
Momenteel CO2. Het betreft de BPM.
Nederland is duurste land in de wereld (ongeveer) wat betreft aanschaf, houden en gebruiken van een auto .

Het een melkkoe van de overheid, waar maar een heel klein percentage van de baten naar infrastructuur terug komt.

Ik weet niet hoe het in België zit, wel heb ik gemerkt dat brandstof bij jullie een stuk voordeliger is, tenminste als je wat verder van de grens gaat tanken.

https://www.berekenjeauto...uurste-autolanden-eu.html

Ze moeten gewoon flat-rate tax invoeren in Europa voor alles, zodat je ook geen subsidies/kortingen en andere zaken meer hebt die je moet controleren en bovendien aan interpretaties open staat die je achteraf alleen kan toetsen bij een rechter.

Als ze dan ook eens percentages gelijktrekken tussen landen, is er gelijkwaardige concurrentie mogelijk. Nu heeft bijvoorbeeld Ierland een lage vennootschapsbelasting, terwijl o.a. Nederland voor miljarden garant staat. Dus oneerlijke concurrentie + grote risico's voor ons.
Ik vind de vergelijking met België altijd lastig... Ja, de brandstof is goedkoper maar de infrastructuur is ook vele malen slechter dan hier. Neem alleen al de berucht slechte kwaliteit van het asfalt daar...

Dat neemt overigens niet weg dat er in Nederland inderdaad dramatisch weinig van de baten naar de infrastructuur gaat.
Wallonië heeft merkbaar slechter asfalt. Maar zo slecht is het in Vlaanderen niet hoor.

Je kunt beter Nederland met Canada vergelijken, veel minder ambtenaren, veel minder belastingen en toch hogere welvaart en betere infrastructuur.
Canada heeft veel minder sociale voorzieningen dan Nederland. Driekwart van wat de automobiliteit aan belastingen betaalt gaat naar de verzorgingsstaat.
Wetgeving moet in theorie zo eerlijk mogelijk zijn en daarvoor moet het alle omstandigheden meewegen. Zo gaat het bij een boete om een straf die bestaat uit financiële pijn. Het doel is niet het verkoop van een product of winstbejag. Als je iedereen dezelfde boete zou opleggen dan veroorzaak je bij sommigen buitensporig veel financiële pijn terwijl de ander zijn schouders ophaalt en geen motivatie heeft om zijn gedrag aan te passen. Mag niet zo zijn dat rijke mensen op deze manier buitenwettige vrijheid kopen door de boetes te kunnen zien als een abonnement op te hard mogen rijden bijvoorbeeld.

Het feit is dat de waarde van een euro aan de onderkant niet dezelfde waarde heeft op het vlak van levensstandaarden als een euro bovenin (basisbehoefte vs. luxe), en dus niet op dezelfde wijze belast zou mogen worden omdat straf en belasting niet gaat om het bedrag maar zoals het woord zeg, 'belasting' en flat rate is voor een arm gezin relatief zwaardere belasting dan voor een rijk gezin. De inkomensverschillen, armoede, geweld en uitbuiting zijn in landen met flat rate altijd hoger. In de praktijk is het al erg lastig om alle factoren van invloed te achterhalen, laat staan per individu te verwerken in wet en regelgeving maar een belastingvrije voet en trapsgewijze percentages zijn een pragmatische middenweg die de wereld iets eerlijker maken. Wat dat betreft is het stelsel hier wat menswaardiger. Enige kritiek die ik heb is soms de kortetermijn vs langetermijn strategie waarbij ondernemerschap onvoldoende wordt gestimuleerd en aan de onderkant nog teveel wordt belast terwijl juist grote bedrijven veel belastingvoordelen hebben.
Ik vind net het kantonaal systeem van Zwitserland heel interessant. In Zwitserland zijn er reuze grote verschillen voor vennootschapsbelasting per kanton. Zo kunnen ze in kantons in de bergstreken veel lagere vennootschapsbelasting heffen op vennootschappen die men daar nodig heeft, dan in Zürich (waar er meer dan genoeg zijn). M.a.w. beleid op maat van de streek.

Een éénvorming Europees beleid zou eigenlijk voor niemand goed zijn. Een grijze massa aan regels die niet aangepast zijn aan de lokale streek, cultuur en beperkingen of voordelen van het landschap.

Bv. een land dat grenst aan een zee van overvloed van een bepaalde vissoort hoef je niet dezelfde visvangstquota's op te leggen als een land dat grenst aan een zee waar diezelfde vissoort bedreigd is.

Dat geldt voor mij ook voor bv. vennootschapsbelasting. Werkgelegenheid door meer bedrijven en startups nodig in een bepaalde streek? Verlaag je vennootschapsbelasting en verhoog een andere belasting.
Bv. een land dat grenst aan een zee van overvloed van een bepaalde vissoort hoef je niet dezelfde visvangstquota's op te leggen als een land dat grenst aan een zee waar diezelfde vissoort bedreigd is.
Visquota's is een heel slecht voorbeeld. Europese unie betaald Afrikaanse landen een fooi zodat Europese visser daar zee mogen leeg vissen en lokale bevolking die op meer ecologische verantwoorde wijze vist niet meer vangt.
Je toont eigenlijk net aan dat een federaal systeem (bv. de EU) voor visquota niet werkt. Dat een confederaal systeem ook niet zou werken, dat kan nog steeds. Maar in wat ik schetste zou de bevoegdheid om fooien te geven aan bepaalde (Europese of niet) vissers, bij de Afrikaanse landen zou liggen. En niet bij de EU of een andere federale overheid. Wat ik schetste zou zelfs betekenen dat die bevoegdheid niet eens bij de Afrikaanse landen maar wel bij de provincies of de kantons in die landen zou liggen. Dus nog twee a drie niveaus meer confederaal dan dat de Europese Unie iets betaalt of beslist.
Ik wilde alleen aangeven dat imperialistische verleden van individuele EU landen nu in een andere vorm door EU word gedaan.


Ander voorbeeld is landbouw, een derde van inkomsten van EU worden als landbouw subsidies vertrekt, terwijl ongesubsidieerde landbouw uit b.v. Afrika hier weinig kans maken. Zodra het wel een kans maakt, dan gaan individuele lidstaten dwarsliggen.

http://www.volkskrant.nl/...rdt-weggespeeld~a3208261/

http://www.boerderij.nl/H...aanse-tomaten-AGD561248W/
Vergelijk de wegen infrastructuur in nederland met belgie. Hun wegennet is in 1973 blijven hangen. Misschien betalen we teveel in nl, maar we hebben de beste wegen van europa. In belgie gaat geen ene cent naar de wegen, in nl tenminste nog een deel.
Snelwegen in Spanje zijn veel beter dan hier hoor.

Maar o.a. wij hebben daaraan via Europa aan meebetaald.
Als alle kosten in het brandstof wordt verwerkt... dan heb je geen belastingdienst meer nodig die na moet gaan of jij wel of niet privé rijdt, geen wegenbelasting meer, etc, etc. Ook de kostenaam voor het controleren wordt lager, is niet meer nodig.
Ook een oplossing, maar men moet naar structureel probleem met belastingen gaan kijken.

Wat heeft het land minimaal aan belastingbaten nodig om acceptabel nivo van diensten te kunnen leveren.

En vervolgens terug rekenen wat daarvoor nodig is.

Afschaffen van allerlei van aftrekposten/subsidies etc.... scheelt in transparantie en kosten.
Auto's worden bevoordeeld?? In NL? Das nieuw voor mij.

In welk opzicht precies? Ik zie wel autorijden op sommige punten minder benadeeld worden maar meer is het niet volgen mij.
Anoniem: 112442
@Flagg22 augustus 2016 01:33
Auto's worden bevoordeeld?? In NL? Das nieuw voor mij.

In welk opzicht precies? Ik zie wel autorijden op sommige punten minder benadeeld worden maar meer is het niet volgen mij.
In het geval van lease auto's klopt dat, tov een eigen auto. IMO een heel slechte regeling ten koste van het milieu.
Ik heb nog meegemaakt dat leasauto's helemaal geen bijtelling hadden, was toen gewoon een leuk extraatje van de baas.

Nu is een leaseauto waar je minder bijtelling over betaald ineens al bevoordelen. Ws alleen in de ogen van iemand zonder lease auto. Ik rij iig de leaseauto niet meer prive vanaf begin dit jaar, omdat ik weiger 230€/m (20% bluemotion variant) te lappen voor een 4 jaar oude auto waar ik nog geen 5000 km/j prive mee rijdt.

Lease auto is leuk als je een saai rothok wil rijden en als je prive geen 2de auto nodig hebt.
Anoniem: 112442
@Flagg22 augustus 2016 11:50
Ik heb nog meegemaakt dat leasauto's helemaal geen bijtelling hadden, was toen gewoon een leuk extraatje van de baas.

Nu is een leaseauto waar je minder bijtelling over betaald ineens al bevoordelen. Ws alleen in de ogen van iemand zonder lease auto. Ik rij iig de leaseauto niet meer prive vanaf begin dit jaar, omdat ik weiger 230€/m (20% bluemotion variant) te lappen voor een 4 jaar oude auto waar ik nog geen 5000 km/j prive mee rijdt.

Lease auto is leuk als je een saai rothok wil rijden en als je prive geen 2de auto nodig hebt.
Ik had een lease auto. Voor mij was het een extraatje van de baas. Ook omdat de baas ook privé binnen Nederland alle brandstof betaalde.
Ik zocht me de auto's met minder bijtelling uit. Voor de prijs waar ik die auto voor reed kon ik geen eigen auto rijden.

Je auto is nu vier jaar oud, maar over x jaar ( max 1, volgens mij lopen lease termijnen nooit langer dan 60 maanden) is het neem ik aan weer een nieuwe.

En je moet er ook aan denkend at als je gene lease auto had, je alles met je eigen auto moet doen, tegen 19 ct per km. Dat vergeten veel lease rijders.
En veel lease rijders hebben eigenlijk geen lease auto nodig maar deze wordt gebruikt om de reiskosten flink te verlagen.
Ja een bijtellingsvriendelijk saai hok is "goedkoop", dan moet je wel een auto kiezen die je anders prive ook zou kopen.

En het adagium "niemand kan voor dat geld een nieuwe auto rijden" geldt alleen voor mensen die uberhaupt een nieuwe auto willen rijden, en die auto is maar heel even nieuw.

Jij krijgt van mij een lease ferrari, kost je wel 2500 euro bijtelling.l per maand maar he, daar kan je geen nieuwe van rijden.
Anoniem: 112442
@Flagg22 augustus 2016 16:45
Ja een bijtellingsvriendelijk saai hok is "goedkoop", dan moet je wel een auto kiezen die je anders prive ook zou kopen.
Ik neem zowel als lease als privé geen dure auto, maar iets dat voldoet, momenteel een Ford Focus Station.
En het adagium "niemand kan voor dat geld een nieuwe auto rijden" geldt alleen voor mensen die uberhaupt een nieuwe auto willen rijden, en die auto is maar heel even nieuw.
Dat geldt niet alleen voor nieuw rijden als. Je € 200,- per maand aan bijtelling hebt, daar kun je inclusief verzekering, onderhoud, wegenbelasting en afschrijving geen eigen auto voor rijden, ook geen van meer dan 5 jaar oud. En daarboven op kreeg ik de privé brandstof betaald, wat bij een eigen auto nooit het geval is.
Jij krijgt van mij een lease ferrari, kost je wel 2500 euro bijtelling.l per maand maar he, daar kan je geen nieuwe van rijden.
Wat moet je met Ferrari, ik ben sowieso geen Ferrari fan daar maak je me echt niet blij mee.

En als lease auto heb ik de goedkoopste auto, bijtelling etc, genomen die goed bij mijn eisen past. Ik heb een Fiesta en een Seat Ibiza station wagen (14% bijtelling dacht ik) gehad, ik had ook iets groters kunnen pakken, maar dat had ik niet nodig en mijn kinderen waren nog jong, dus beenruimte was ook niet belangrijk.
Auto's gesubsidieerd? 8)7
Waarom wordt er geen wetgeving voorgesteld om de opslag van voertuig kentekens bij traject controles te verbieden als er geen boete wordt uitgedeeld? Ik vind NL een soort politie staat worden op deze manier. En dan krijg je nog eens dat andere overheids instanties ook nog eens denken dat zij ook het recht hebben om deze gegevens te gebruiken.

Verbieden die handel!!
Ten eerste Nederland is allang een politie staat, Noord-Korea en China kwijlen met wat we in Nederland al op grote schaal doen.

1) Meta data Internet en telecommunicatie bewaren
2) Camera's bij lands- en gemeente grenzen
3) Camera's op snelwegen
4) Koppeling van gegevens uit verschillende bronnen waaronder private (banken) door overheid
5) Grootste Internet en Telecommunicatie aftap
6) Geautomatiseerde repressie (o.a. belastingdienst en politie)

etc..

Met betrekking tot wetgeving: Nederlandse overheid is al een paar decennia de weg kwijt, in plaatst dat ze denkt dat ze er dankzij ons en voor ons bestaan, is het bezig met controle mechanisme die als sleepnet werkt.

Iedereen is fout en iedereen moeten we controleren.

Privacy was hierbij een sta-in-de-weg maar toen kwamen ze destijds met college persoonsbescherming die niets anders deed (en opvolgers idem dito) dan legitimeren van overheidsbeleid.

In plaatst dat door ons gekozen politici onze belangen behartigen door elke belastingcent met respect te behandelen en daarbij hun eigen overhead en uitgaven drang te minimaliseren (direct/indirect werken +/- 15% van de mensen in Nederland voor semi- overheid & +/-15% die in sociale vangnetten zit...) gaat er ook nog eens elke jaar 0,7% van het Bruto Nationaal Product naar corrupte regimes of naar niet achteraf te controleren zaken.

http://www.volkskrant.nl/...twikkelingshulp~a4192641/

Om maar te zwijgen wat Europa ons kost.

Dat geld dat ze glimlachend (zie politici op televisie) uitgeven moet middels repressieve maatregelen bij ons gehaald worden en in plaatst dat ze dat zoals in de middeleeuwen deden met ridders die dorpen terroriseerden indien ze niet of te weinig betaalden, doen ze dat nu geautomatiseerd. En met een volk die als schapen is afgericht werkt dat goed.

Onze overheid is er niet voor ons, maar om persoonlijke lange-termijn-belangen van politici veilig te stellen. En als je ziet waar voormalige politici terecht komen en hoe die organisaties voordeel hebben gehad bij het beleid van voormalige politici kan je wel voorzichtig spreken van nepotisme.

http://fd.nl/economie-pol...aren-witheet-over-barroso

Het gaat niet om dit specifieke incident, maar in het veel groter plaatje, hoeveel belasting is er nodig om onze land op orde te houden en hoe kunnen we een systeem uitrollen waar fraude en misbruik niet mogelijk is. Flat-tax is de oplossing, gewoon alle regelingen/kortingen/subsidies afschaffen en iedereen gelijk behandelen.

Het is een kwestie van tijd voordat er weer een rechtszaak komt die klasse-justitie ter sprake brengt. Immers diplomaten betalen geen accijnzen op brandstof, wij wel. Grote bedrijven krijgen korting op hun belastingen, wij niet... etc...

Uiteindelijk kiezen wij zelf de mensen die ons benadelen en niet voor onze belangen staan.

En Nederland heeft nog nooit wetgeving aangenomen die in het voordeel van VOLK is, zeker niet op fiscaal gebied. Met Europese wetgeving kijkt onze overheid wat baten zijn, indien het voordelig is zijn we vaak de eerste Europese land die het invoeren en anders laten we het liggen totdat we boetes van Europa krijgen.
Inderdaad is Nederland een controlfreak geworden, men wil alles kunnen controleren.
Echter is dit wel ontstaan door dat er mensen niet eerlijk dingen opgeven of stiekem toch privé gebruik maken en niet voor willen betalen etc., en die mensen roepen vaak ook het hartst dat we een politiestaat zijn/worden (hoeverre ons landje dit al is laat ik even in het midden).

Als de medemens allemaal netjes alles opgeven (ja als brave burger), dan was dit ook niet nodig geweest. Tevens zou er dan meteen veel geld bespaart worden en de belastingdienst minder kosten hebben om de controles niet te hoeven doen.
Maarja, dat is een utopia als we daar in zouden leven.

Griekenland is een goed voorbeeld van belastingontduikers, en zie waar het land van onderuit ging. Inwoners maken hun eigen land kapot om alleen maar op allerlei manieren te zoeken zo min mogelijk belasting te hoeven betalen. Uiteraard wil ik ook niet teveel betalen, maar niet ten koste van alles.

Ik woon zelf in een rijke gemeente, en dat merk ik goed in het onderhoud en welzijn. Wegen, stoepen, gebouwen, alles wordt erg goed en netjes bij gehouden. Ik leef graag in een net en goed onderhouden omgeving ipv anders om. Dat ik daar aan moet meebetalen heb ik begrip voor.

Het gros van de mensheid zal dit helaas nooit inzien of willen inzien en zullen we hier mee moeten leven.
In jouw rijke gemeente zitten ook de meeste mensen die een fiscaal-jurist kan gebruiken. (= dubbelzinnig)

https://www.cbs.nl/nl-nl/...-naar-rijkste-huishoudens

Is dat dan wel eerlijk?

Of een gelegitimeerde manier van nepotisme, waarbij mensen op de pluche in Den Haag de elite behaagd?

Uiteindelijk komt alles wat schatkist aan voordeeltjes uitkeert uit de zak van iemand.

[Reactie gewijzigd door totaalgeenhard op 20 augustus 2016 06:08]

Een fiscaal jurist pluist voor jou uit wat je binnen de grenzen van de wet mag doen om je fiscaliteit de optimaliseren.

Lees voor de zekerheid dit nog eens opnieuw: binnen de grenzen van de wet.

M.a.w. is dit niet dubbelzinnig en is dit volledig eerlijk. Het is namelijk binnen de grenzen van de wet. Dus per definitie eerlijk. Als je een wet niet goed vindt, dan moet je er politiek voor strijden om die wet te veranderen. Tot dan is het gebruik maken van de wet, teneinde je fiscaliteit te optimaliseren, eerlijk. Volledig eerlijk. Terecht ook. Correct zelfs. En in veel gevallen ben je ook verplicht om de paden te bewandelen die een fiscaal jurist of expert je adviseert. Zelfs al zijn die in je voordeel.

Want alles wat in het voordeel van jezelf is, is in het nadeel van een ander.

Die ander mag jouw voordeel niet onrechtmatig van U afnemen. M.a.w. door een bepaald advies te volgen, zorg je ervoor dat die andere (dat kan zijn en is typisch de rechtspersoon achter je bedrijf) jou niet benadeelt. Daar kunnen hoge boetes op staan. En als die andere je bedrijf is, dan komt dat er op neer dat jij dan dus boetes betaalt omdat je jezelf geen voordeel hebt gegeven.

Welkom in het vennootschapsrecht.
Fiscaal-jurist gaat tot aan grijs gebied, waarbij hij voor rechter aannemelijk kan maken dat gebruikte "oplossing" in de geest van de wet is.

Dat is iets anders dan "binnen de grenzen van de wet mag" want daar heb je een boekhouder voor.

Maar mijn opmerking sloeg ergens anders op, namelijk dat juist de mensen die meer te besteden hebben een relatief gezien lagere fiscale druk kennen dan de armen in ons land.
Veel van die regels snap ik wel dat ze onderdoken worden. Zo heb ik zelf een oldtimer van 30 jaar die in de overgangsregeling zit en in de 3 maanden dat ik er niet mee mag rijden heb ik een 2 auto die ik 9 maanden geschorst heb en alleen in de 3 wintermaanden mee rij. Bespaart me 400 piek op jaarbasis. En rij niet meer dan 15k per jaar dus oldtimerverzekering a 4,79 per maand.
Tjonge... wel een heel zwarte kijk op ons mooie landje (en Europa). ;)

Het is natuurlijk niet allemaal perfect, maar als je naar de rest van de wereld kijkt dan doen we het verhoudingsgewijs heel goed, met als resultaat toch een vrij en welvarend land.
Neemt niet weg dat we die vrijheid moeten beschermen en de volksvertegenwoordiging terecht moeten wijzen zodra onze vrijheid en privacy in het gedrang komen. En ik vind het ook van de zotte dat ik zo'n beetje continu wordt gevolgd door de overheid terwijl ik (terecht O-) ) nergens van verdacht of beschuldigd word.
100% veiligheid en 0% criminaliteit zijn een utopie. Leven in een quasi-politiestaat is een veel te hoge prijs voor (mogelijk) een beetje meer veiligheid en minder criminaliteit.
Loop eens een paar maanden rond in Canada en je zult zien dat wat wij normaal vinden dat geheel niet zo is.

We hebben een kwart miljoen gezinnen rond en onder armoede grens win Nederland. En de meeste mensen die een hebben een hypotheek die onder water staat (letterlijk en figuurlijk.)

Nederland is verre van perfect er zitten zulke grote problemen in onze systeem dat afgelopen 10 kabinetten (vanaf Lubbers) alleen maar noodgrepen hebben uitgevoerd om tijd te winnen voordat kaarten huis in zal storten.

En vrijwel geen criminaliteit en veilig voelen is geen volledige utopie je kunt mislukte mensen niet uitsluiten maar in een land als Canada hoef je in de meeste dorpen je deuren niet op slot te draaien.
HIer hoef je in de meest dorpen je huis ook niet op slot te doen hoor,sterker nog ik woon in een redelijk grote "stad" (apeldoorn) en dan in het midden van het centrum en doe ook regelmatig de deur niet op s!ot als ik ff weg ga, en gewoon de scharnieren aan de buitenkant en geen dievenklauwen op de achtedeur.

Mensen zijn vooral goed in zichzelf bang maken, alsof in NL iedere tien minuten als je weg bent een inbreker even kijkt of je de deur wel op slot hebt. 8)7
Ben jij nu al zo snoeihard verwend dat je geen idee meer hebt hoe het leven in een echte politiestaat is?

Dat je NL er mee durft te vergelijken toont wel aan dat je weinig besef hebt hoe verdomd goed je het hier hebt ten opzichte van mensen jneen echte politiestaat.


En iedereen maar rklagen dat de staat alles van je in de gaten houdt en vervolgens zetten diezelfde mensen hun hele hebben houden op faceballs en twitter. |:(

[Reactie gewijzigd door Flagg op 22 augustus 2016 10:02]

Misschien heb je niet door dat wij niet in een democratie wonen.

http://www.nu.nl/associat...ral-pijnlijk-kabinet.html

https://www.europa-nu.nl/..._eu_grondwet_in_nederland

Dat jij de juiste kleur ogen en haarkleur hebt en niet met etnische profilering te maken hebt gehad.

Ik heb toen ik vorige eeuw weleens uit ging, regelmatig gezien hoe hardhandig politie met niet Arische uitziende mensen omsprong.

Wat dat aangaat is er geen verschil met (vermoedelijk) land van herkomst (of hen ouders).


ps: Na de oorlog was iedereen vrijheidsstrijder, voor de oorlog waren we blij met hoe efficient onze overheid administratie was.... tijdens de oorlog hebben wij procentueel gezien de meeste mensen gedupeerd.. en toch leren we slechts op school hoe erg de oorlog was, maar niet wat onderliggende oorzaak was...

[Reactie gewijzigd door totaalgeenhard op 22 augustus 2016 10:32]

Ik denk dat dit het probleem is. De politie mag per de wetgeving enkel de kentekens opslaan/gebruiken in geval van een boete, echter geeft de politie ALLE kentekens aan de belastingdienst voor opslag en dat is gewoon de wet omzeilen want de politie kan alsnog van de belastingdienst de kentekens terug opvragen en de belastingdienst heeft per de wetgeving geen recht op die kentekens.

Voor wat het nu gebruikt wordt maakt niet uit. Drones worden ook goedkoper, als ze rond de $10/stuk kosten kan de overheid gemakkelijk alle inwoners laten volgen en geautomatiseerd beboeten op alles dat je al verkeerd doet - de straat niet juist aan het zebrapad oversteken: EUR100 boete, per ongeluk een rood licht door: EUR 250, SM doen met je vriendin: EUR 2000 en een jaartje of twee in gevangenis voor mishandeling tot de rechtszaak voorkomt. Is er nog een oude wetgeving tegen homofilie of de koningin ergert zich aan het een of ander...?

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 21 augustus 2016 00:45]

Ik snap het hele probleem niet... zonder die camera's boven de weg weet de regering precies waaar ik ben puur alleen al omdat ik constant mijn mobiele telefoon bij me draag...

Ik heb prive een auto en 1 van de zaak. De bedrijfswagen heeft een gps blackbox systeem die elke minuut een log maakt waar ik ben, hoe hard ik rij en welke route ik neem. Ik hoef geen administrataie bij te houden en het hele systeem is waterdicht. Ik blij, de werkgever blij.

De persoon die hier een zaak heeft aangemaakt is gewoon een lompe eikel die de wet probeerde te ontduiken maar dit niet juist heeft aangepakt EN dus gesnapt is. Niet zeiken, betalen.
Simpel.

Privacy discussie staat hier helemaal los van.
Je mobiel zal mogelijk ooit een gebruikt kunnen worden om b.v. je uren criterium te toetsen.

Auto van de zaak is niet persoonsgebonden.

Dat jij die blackbox geen privacy schending vind is je eigen afweging, er zijn verzekeraars bezig om premie op basis van blackbox te bepalen en het zou me niet verbazen dat wij nog meemaken dat je een auto zonder blackbox niet kunt verzekeren.
Als het kan dan zal er gebruik van worden gemaakt.

Je kunt beter de wet zodanig aanpassen dat het niet nodig is om dat op grote schaal te controleren, dan elke techniek weer opnieuw te verbieden voor dat doeleinde.
idd.. Door flat-tax in te voeren.
Gewoon 1 soort bijtelling voor een auto van de zaak i.p.v. zoveel verschillende.. Hoef je ook niet meer op zo'n privacy schendende manier te controleren of mensen frauderen.. Maar dat zal wel niet gebeuren, want wij zijn in Nederland namelijk wereldkampioen geld rondpompen en een heel groot ambtenaren-apparaat in stand houden (werkverschaffing) d.m.v. ontelbare belastingen, subsidies, toeslagen, aftrekposten, uitkeringen etc etc, wat vaak door de complexiteit fraudegevoelig is en dus gecontroleerd moet worden.. En de bijtelling wordt ook nog ge(mis)bruikt voor allerlei politieke milieu-agenda's.. Het mag allemaal wat kosten (in geld en privacy)..

[Reactie gewijzigd door Inflatable op 20 augustus 2016 05:04]

Die privé-kilometerregeling is er niet voor niets. Stel, ik heb privé een leuk goedkoop autootje. Ik ben verkoper van beroep. Mijn baas zegt: met dat barrel ga je niet bij klanten voorrijden, je krijgt een fatsoenlijke auto onder je kont. Moet ik dan ineens een deel loon inleveren (bijtelling) voor iets wat puur zakelijk is? Dat wil ik niet, dus houd ik netjes een registratie bij.

De persoon uit het bericht deed dat ook maar speelde vals. Moet zijn fraude dan maar op mij afgerekend worden? De duizenden wetten, regeltjes en uitzonderingen daarop zijn lastig als ze niet op jou van toepassing zijn, maar daarom niet minder nodig. En ja, dat resulteert in geld rondpompen. Maar dat is het gevolg van de belastingdruk een beetje eerlijk willen verdelen (eerlijk in de ogen van de regeringspartijen van dat moment natuurlijk).
Helemaal mee eens. Als niemand vals zou spelen dan zou deze controle vanuit de Belastingdienst niet nodig zijn. Vooral bijtelling ontwijkende mensen worden er beter van als de Politie en belastingdienst niet mogen samenwerken en dus minder controleren. We hebben het aan de mensen die regels ontduiken te danken dat er extra gecontroleerd wordt. De snijlijn tussen privacy en controle is heel delicaat. Zonder controle zouden ook hier Griekse taferelen scheer en inslag zijn.
Ik ben het met je eens dat die mogelijkheid er inderdaad moet blijven. MAar dan wel 100% fraude ongevoelig. Er wordt daar veel mee gefraudeerd helaas (even een rondje supermarkt, naar het zwembad, etc).

Wat mij betreft mag er een verplicht GPS registratie systeem komen voor iedereen die zegt niet prive te rijden. Iedereen lapt netjes bijtelling, maar doordat er te veel idioten toch frauderen wordt er nu misbruik gemaakt van het ANPR systeem. Overheid blij door geen enkel risico op fraude, wij blij door minder gebruik van onze persoonsgegevens.
Oke, dus de politie heeft de gegevens beschikbaar staan, dan lijkt mij dat de belasting idd gebruik mag maken van deze beschikbare gegevens? het is niet dat de camera's daar speciaal voor de belastingdienst opgehangen zijn.
Nee, want de politie mag de gegevens niet bewaren (of maar heel even). Die dragen ze (daarom) over aan de BD, die dus meende dat wel te mogen. En vervolgens kan die ze weer leveren aan de politie als die ze in een onderzoek nodig heeft.

[Reactie gewijzigd door ATS op 19 augustus 2016 23:47]

De politie mag ze een paar maand bewaren, en de belasting dienst 7 jaar.

Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over of dit ze onderzoek is van de belastingdienst, wat ze niet mogen op basis van dit wetsartikel, of dat dit het verkrijgen van de data op een reguliere manier is.

Ik denk het laatste. ze krijgen gegevens die reeds beschikbaar zijn, en die mogen ze gebruiken.
Op zich ben ik het helemaal eens met de conclusie, alleen de aanleiding van het onderzoek staat me niet aan.
De zaak werd aangespannen door een werknemer die een zakelijke auto had en een 'verklaring geen privégebruik' had ondertekend. Zijn rittenadministratie bleek echter niet te kloppen. Dit kon de Belastingdienst opmaken uit kentekenfoto's waarop te zien was dat hij zich op plekken bevond die niet in de administratie voorkwamen.
Dan ben je toch ook gewoon een zak hooi? Geen bijtelling willen betalen voor persoonlijk gebruik, maar vervolgens wel vrolijk overal heen rijden. Zoek het even lekker uit, gewoon netjes betalen.

[Reactie gewijzigd door Kaastosti op 19 augustus 2016 19:01]

Dan ben je toch ook gewoon een zak hooi? Geen bijtelling willen betalen voor persoonlijk gebruik, maar vervolgens wel vrolijk overal heen rijden. Zoek het even lekker uit, gewoon netjes betalen
Ja die leaserijder is ongetwijfeld een zak hooi.

Maar dat is geen reden voor de Belastingdienst om zich dan maar als een hooiberg te gedragen. Als je wilt bewijzen dat iemand zich niet aan de regeltjes houdt, dan zou het je netjes staan als je dat zelf wel doet.

Natuurlijk voelt het zuur als iemand die zelf overduidelijk fout zat zo'n zaak aanspant, maar de praktijk leert dat dat de enige manier is om de aanpak van de Belastingdienst doeltreffend aan de kaak te stellen. Als de Belastingdienst mensen wil pakken op leasefraude, dan zullen ze de bewijzen daarvoor op legitieme wijze moeten vergaren. Daarvoor kunnen ze best die politiecamera's gebruiken, maar dan moet (volgens de advocaat-generaal tenminste) dus wel de juiste wettelijke grondslag aanwezig zijn - en die ontbreekt vooralsnog.
Om dat soort hooizakken aan te pakken moet de Belastingdienst misschien gewoon eens een inspecteur op pad sturen? In plaats van de 'gemakkelijke weg'.
En die inspecteur gaat achter hem aanrijden de hele week, prima zaak, ik neem aan dat je het met me eens bent dat dat geen oplossing is..

Ontopic: er moet een manier gevonden worden die de pakkans van die "hooizakken" (bijtellingontduikers) verhoogt.
Mijn bescheiden mening hierover is dat op het moment dat je in aanmerking wilt komen voor het niet betalen van bijtelling, je een digitale rittenadministratie moet doen met een soort van zwarte doos. Niet? Dan gewoon bijtelling betalen.

Ik ben me er van bewust dat het niet populair is, maar iedereen moet op dit moment onder die "hooizakken" lijden met hun ontduiken. Dat is ook niet de oplossing.
Privacy inleveren naar aanleiding van een financieel drukmiddel is ook een inbreuk op de rechten en vrijheid die je hebt. Te vaak wordt met een dergelijke omweg een maatregel doorgedrukt onder het mom dat je een keuze zou hebben.

Een recht als privacy zou niet van je bankrekening afhankelijk moeten zijn.
Gewoon de regelgeving aanpakken omtrent leaserijders, tot 500 km is zakelijk... is natuurlijk een rare regeling.

Je kan theoretisch de auto op een auto-ambulance zetten en bij verschillende anpr cameras rijden. Je zal dan te horen krijgen dat je je auto prive gebruikt, terwijl je de 500 km niet gehaald hebt. Kortom deze regelgeving is niet te handhaven en moet dus gewoon weg. Een auto is een auto en hoe je die gebruikt moet niet mogen uitmaken voor de onkosten.

Elke keer weer een andere regelgeving, ook BPM... enige land in Europa kennen we BPM, maar volgens het EU recht is er vrij verkeer van goederen... ja totdat je een auto uit Duitsland haalt...

[Reactie gewijzigd door kritischelezer op 20 augustus 2016 13:24]

Je weet dat een auto basisprijs in nederland lager is als in Duitsland? Als ondernemer betaal je geen bpm.. 3x raden wie er wel bij varen, zoals ik al zei, populair zal het antwoord niet zijn.
Ik weet niets over basis prijzen, maar ik weet wel als ik een auto koop met een grotere motor, ik beter mij kan inschrijven in DE of BE ;)

http://www.autofans.be/ni...ussen-nederland-en-belgie

offtopic: de hybride autos die een actieradius electrisch hebben van 30 km, zijn/waren dan weer goedkoper, terwijl dit natuurlijk niets toevoegd, zijn zelfs zwaarder...

[Reactie gewijzigd door kritischelezer op 20 augustus 2016 15:05]

Als je op dit moment zegt geen privégebruik te doen moet je al een sluitende administratie overleggen.
In hoeverre kan je hier mee sjoemelen?
Is misschien per branche wat afwijkend maar als je bijvoorbeeld in de bouw zit en dagelijks 200Km maakt tussen A en B, dan kan je toch alleen extra rijden als je met de kilometer teller gaat kloten. Tegenwoordig is dat iets moeilijker dan je dashboard uit elkaar trekken er de getalleen een stukje terug draaien...

Begrijp me niet verkeer, bijtelling moet gewoon betaald worden. Doe het zelf ook met tegenzin :+
Je hebt dagelijks 100 KM woonwerk verkeer. Je noteert iedere dag 105 KM (afrondingsfoutje, andere route). Dat levert je 25 KM per weekend op voor boodschappen en dergelijke.
Ja ok heb je een punt.
Maar er even van uitgaande dat die controle systemen niet op de n-wegen staan, enkel snelweg.
Echt honderden kilometer ga je niet pakken met wat creatief "omrijden".
Maar je mag al 500km privé rijden per jaar zonder dat het iets kost. Dan is die 25km per weekend niet nodig voor boodschappen. Of wil je zo graag privé rijden betaal het dan ook gewoon. Als je vaak genoeg rijd is het nog steeds voordeliger als er zelf een aanschaffen.
25 km/weekend * 52 weekenden/jaar = 1300 km/jaar.. met 500 red je het dus niet.
uiteraard kan die sneaky manier je meer km op leveren. Ik geef zelf niet meer dan 25 km/week uit aan boodschappen en andere kleine dingen. Alleen als ik daadwerkelijk echt ergens heen ga. Maar dan red ik het met 1300 km/j ook niet.
ahum, tegenwoordig is dat met die digitale tellers juist supermakkelijk geworden, je hoeft niet eens meer je dashboard uit mekaar te trekken...
Vagcom aan je audi hangen en je kilometers terug zetten. Geen haan die er naar kraait en boekhouding klopt ;-)

Maar dit mag niet heh, beste makkers
Ik wist dat dit vroeger nog zo makkelijk was maar had begrepen dat het tegenwoordig dusdanig gelogd wordt dat je het tellertje wel kan terugdraaien maar dat het wel gelogd wordt.
Zelfde als je laten chiptunen, de hoeveelheid geleverde koppel word gelogd via de bak en de eerste volgende beurt bij de garage vervalt je motorgarantie. Is in ieder geval bij BMW het geval.

Schijnbaar zijn ze dan dus minder ver in dan ik had gedacht ;)
Misschien bij een verdenking even langs de rechter ter toetsing en dan pas het anpr systeem inzetten om vanaf dat moment de verdachte voor een beperkte tijd te controleren?
Zoals het hoort in een rechtsmaatschappij zeg maar. Ja dat kost ook geld. Vrijheid is nou eenmaal niet gratis en het is al een groot goed als het je alleen maar geld kost, en geen bloed.

Overigens is dat hele anpr systeem zelf al fout. Het wordt niet alleen gebruikt om verdachte kentekens te herkennen, ook worden alle gegeven van onschuldige burgers gewoon bewaard. Dat is fout omdat overheden niet met die luxe om kunnen gaan, de verleiding is gewoon te groot.
Waarom denk je dat destijds bij de plaatsing van de camera`s bij Zwolle zo zwaar werd ingezet op terrorisme, kinderporno en kinderontvoering?
Het was echt een "But what about the children!!" vertoning. En nu zit je met de gebakken peren omdat het systeem overal voor gebruikt word, behalve juist dat.
Zwarte doos lijkt me prima. Je mag hem van mij zelfs uitzetten, maar dan zijn de kilometers die je zonder doos rijd automatisch privé.

Dan heb je zakelijk alles goed geregistreerd en privé is je privacy gewaarborgd.
niet helemaal. Hoe zit het belastings gewijs. Een lease-auto steekt in de onkosten van het bedrijf en wordt van de winst afgetrokken => minder belastingen. Privé gebruik ervan is dan subsidiering van de auto vanuit de overheid. De verhouding privé vs werk wordt dan ineens wel belangrijk.
Die kilometerheffing blijft voor mij toch nog altijd de beste oplossing.
Ontopic: er moet een manier gevonden worden die de pakkans van die "hooizakken" (bijtellingontduikers) verhoogt.
Of we kunnen de optie "geen privegebruik" schrappen. Scheelt een hoop gedoe.
Ik gebruik die auto alleen voor werk, ik hoef dan toch zeker geen €3000 per jaar neer te leggen voor het voorrecht om een auto te hebben zeker? Wat komt daarna? Jaarlijks 25% van de nieuwwaarde van je laptop als loon bij schrijven?
Als je die alleen voor het werk gebruikt, hoef jij geen auto te 'hebben'. Je bent bestuurder, het is een werk instrument, net zoals je bedrijf jou moet voorzien in de middelen die je gebruikt.
Als je dan denkt, hé, die kan ik perfect gebruiken voor die paar zaken in mijn privé waar ik een auto voor zou moeten aanschaffen anders, tsja, dat ze daar geld voor vragen is gewoon logisch want het is geen werkobject meer waar geen btw op betaald is en die in de onkosten van het bedrijf steken. Het blijft goedkoper dan een auto kopen voor jou, en er zijn vaak andere vervoersmiddelen die evengoed werken. dus die 500km/jaar daar kom je al ver mee.
Sssst, breng ze nou niet op ideeën daar in Apeldoorn :X
Wat dacht je van een bestelbus die zitten tussen de 300 en 400 euro per maand en je kan nog geeneens je kinderen dan mee nemen.
Dat is dus een luxe zo auto van de zaak.
De bijtelling van de belastingdienst is 25% van de aanschafwaarde, 21% als je een hybride auto hebt. Wat je daarover moet afdragen hangt af van de rest van je inkomen, maar is al snel 50%. Voor een hybride auto van €30.000 betaal je dus al snel €3000 per jaar.

En ja, voor een beperkt aantal auto's is de bijtelling nog lager, maar die waren in elk geval voor mij en mijn werkgever geen optie. Ik vermoed dat ik niet de enige ben.

Je komt in aanmerking voor vrijstelling (geen privégebruik) als je een 2e auto hebt die je wel privé gebruikt. Dat kan de leaseauto van je partner zijn of een prive auto. De regeling is bedoeld voor mensen die hun privé vervoer op een andere manier hebben geregeld en daar ook de kosten voor nemen.

Een auto van het werk is in veel gevallen helemaal geen recht, net zo min als dat het bereikbaar zijn een recht is (ja, ook buiten werktijden) of beschikken over een laptop. Het hoort erbij en wordt van je werkgever verwacht. Die draagt dan ook de kosten daarvoor.

Een beetje kort door de bocht roepen 'gewoon afschaffen dat privé gebruik' doet dus geen recht aan de reden dat mensen een werkauto hebben.

[Reactie gewijzigd door marcwagner op 20 augustus 2016 23:42]

Dat is nauwelijks te doen of wij moeten fors meer belasting gaan betalen om al dat personeel te bekostigen. De vraag is ook maar of een inspecteur wel mag controleren wat iemand doet in zijn vrije tijd, ik zie het verschil niet zo met gebruik van het anpr asysteem.
Het verschil is wel degelijk significant en zit hem, zoals je zelf al aangaf, in de kosten. In de situatie met een inspecteur zal de belastingdienst pas over gaan tot striktere controle als het daar aanleiding toe heeft, juist door de kosten.
In de huidige situatie is het mogelijk om een "simpel" algoritme iedereen te laten controleren, wat op gespannen voet staat met het "onschuldig tot het tegendeel bewezen is" principe (of in elk geval een forse, onredelijke, inbreuk op privacy van automobilisten), zoals uit de uitspraak hierboven is af te leiden. Het kost voor de belastingdienst immers niets extra om het algoritme iedereen te laten controleren of slechts de verdachte gevallen.

[Reactie gewijzigd door 351596 op 19 augustus 2016 19:19]

Niet iedereen wordt gecontroleerd, enkel de kentekens die geregistreerd staan als lease auto's zonder prive gebruikt. Met de overige data wordt niks gedaan. En dit heeft niks te maken met "onschuldig tot het tegendeel bewezen is". Op het moment dat iemand een lease auto neemt en aangeeft deze niet prive te gaan gebruiken moeten de ritten geregistreerd worden. Komen deze ritten niet overeen met de registraties van het ANPR syteem dan kan je post verwachten van de belastingdienst. Dit is niet anders dan wanneer een inspecteur je zou waarnemen die langs de snelweg staat.

Zoals je zelf ook aangeeft zou het met inspecteurs te veel kosten, daarom lijkt de huidige manier me veel beter om inderdaad de belastingdienst goedkoper te houden.

[Reactie gewijzigd door Team-RiNo op 19 augustus 2016 20:00]

Om vast te stellen of een kenteken bij een leasewagen hoort, moet het opgeslagen en gecontroleerd worden. Daar zie ik dus ergens een strijdigheid met wat je verder schrijft.
Juist. En straks gaat iedereen door de database die geregistreerd staat als "jood", "islamiet" of "Aldi-klant". En koopt Lidl die informatie in om reclame rond te sturen. HAllo!
Alles wat langs de ANPR komt wordt toch al vastgelegd, de LIDL gaat die info heus niet krijgen hoor. De belastingdienst vind ik wel wat anders.
En als dat wel gebeurt, komen er weer rechtzaken zoals deze (maar dan in grote getalen)
Dat is nauwelijks te doen of wij moeten fors meer belasting gaan betalen om al dat personeel te bekostigen.
Dus omdat het duurder is mag je de wet overtreden is? Ja zo denken alle criminelen natuurlijk :D Stelen was goedkoper dan kopen, dus ja...
De vraag is ook maar of een inspecteur wel mag controleren wat iemand doet in zijn vrije tijd
Nu controleren ze praktisch iedereen, lijkt me dat als je dat gerichter doet dat per definite een minder groot probleem is :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 19 augustus 2016 19:41]

Hij bedoelt dat iedereen dan meer belasting moet betalen om het extra belasting personeel te bekostigen. Niet alleen de lease rijdende mensen.
Nu moet een deel van de mensen die niet werken ook bekostigd worden.

Het is net als met digitale sleepnetten en flitscontroles, een vorm van bezuiniging, minder mensen, meer vangen. Gewoon weer politie op straat die hufters aanpakken en niet iemand die 4 km te hard rijdt een boete sturen.
Snap ik maar ik vind het een non-excuse. Omdat iets duurder is (voor wie dan ook) kan je niet zomaar rechten aan de kant schuiven.

Waar of wat ik in mn vrije tijd doe gaat de belastingdienst helemaal niks aan. En ik hou al helemaal niet van de manier waarop ze met de politie samen werken. Die mogen die beelden zelf korter opslaan dan de belastingdienst en omzeilen vervolgens de wetten door die beelden dus bij de belastingdienst op te vragen.
Ik ben ook geen voorstander van maar lukraak data verzamelen. Dan zie ik liever dat de belastingdienst niet alle data krijgt, maar alleen gefilterde data.

Alleen kentekens van lease rijders die claimen geen prive km's te maken zijn dan op te vragen. De rest krijgen ze niet eens. En natuurlijk wel toezicht hierop dat ze ook daadwerkelijk alleen die kentekens opvragen.
En hoe zou dat dan in zijn werk gaan? Waar moet de inspecteur controleren volgens jou?
Er moet eerst voldoende reden zijn om iemand verdenken. Vervolgens vraag je toestemming aan een rechter om de verdachte te monitoren. Vervolgens gebruik je het systeem om gericht die nummerplaat te volgen.

Zo simpel als wat.
Zo werkt dat bij belastinginspecteurs niet. Die mogen gewoon iedereen controleren zonder aanwijsbare verdachte omstandigheid. Terecht overigens.

[Reactie gewijzigd door blissard op 19 augustus 2016 22:52]

Uit welke informatie moeten ze dan anomaliën gaan detecteren om aan een reden te komen, het woord van de gebruiker? Kip-ei verhaal.
Hoe deden ze dat vroeger dan. ?
Steekproeven, dossiers manueel nakijken, gerichte acties op zaterdnamiddag aan zee/pretparken/dierentuinen.
Je moet als overheid geen regels bedenken die je niet kan handhaven zonder je tot uitzonderlijke methodes te moeten wenden.

De regel van max 500km privé rijden is dus zo'n regel die je onmogelijk kan handhaven en moet je afschaffen.
Bakje met GPS in die auto... het is toch enkel voor werk doeleinden dat die gebruikt wordt... geen privacy inbreuk.
Of misschien simpeler, gewoon altijd prive bijtelling veronderstellen, ongeacht het aantal KM. Een lager redelijker alternatief is dan misschien mogelijk.
Dat is in België zo, op die manier wordt een auto een verkapte manier van loon geven voor bedrijven. Resultaat:
- De mensen die niet per se een auto willen worden zwaar benadeeld want bedrijven geven liever een dikkere wagen dan een hoger loon bij opslag.
- Mensen hun pensioen gaat erop achteruit want hun 'loon-auto' wordt niet meegerekend als effectief loon dat ze verdiend hebben door al die jaren...
- Een teveel aan auto's op de weg want als enkel het momentaan gebruik begint te tellen (niet onderhoud, aankoop, etc...), dan is de auto goedkoper dan openbaar vervoer.

Laat privé gewoon privé zijn, en werk gewoon werk.
Ook prima, maar koop dan ook een auto voor prive en zeur niet als de belastingdienst je snapt bij toch prive gebruik.
gewoon stoppen met zeiken: camera's zijn van de overheid: alle diensten mogen ze gebruiken om je aan de regels te houden.
Misschien heb je wat gemist. Het hele idee is dus juist dat dat niet mag.

[Reactie gewijzigd door mae-t.net op 19 augustus 2016 21:44]

je weet natuurlijk niet wat het precies is waarom de belastingdienst begon te piepen. Bv. op weg terug van klant klein omweggetje om zijn zoon op te pikken die gestrand was op een station? Misschien soms onderweg van werk naar huis even stoppen bij de supermarkt om boodschappen te doen, enz.

En dat onderstreept ook hoe creepy de belastingdienst is met hun datahonger for that matter. Dit betekend dus dat ze zijn complete rittenadministratie blijkbaar langs de foto's die ze gehamsterd hebben leggen om te kijken waar het afwijkt.
Dat doen ze echt niet zomaar. En even naar de supermarkt, kind brengen/halen vormt in de regel geen probleem (en zal nooit ver van je huis zijn) daar je tot 500KM privé mag rijden ondanks verklaring geen gebruik privé.

Vind het dubbel. Ik hekel het volk wat willens en wetens belasting ontduikt op welke manier dan ook, maar het systematisch vastleggen van je ritten op deze manier kan ook m'n goedkeuring niet wegdragen.
Volledig met je eens!
Een oplossing zou zijn een gps logger verplicht in je "auto van de zaak" wanneer je geen bijtelling daarvoor wil betalen.
Wanneer je de auto ook voor prive gebruik hebt hoef je niks te bewijzen en dus ook geen kastje in de auto en wanneer je je auto volledig zakelijk gebruikt en toch een sluitende ritadministratie nodig hebt is dit alleen ten nadele van de sjoemelaars.
Privacy argument speelt in dit geval niet aangezien de rittenstaat sws moet kloppen.

Tellerstand terugdraaien is nog steeds vrij gemakkelijk en zo ondervang je de fantasieboekhouding of maak je het in ieder geval stukken lastiger om te frauderen.

[Reactie gewijzigd door resteter op 19 augustus 2016 20:16]

"dat doen ze echt niet zomaar" is een aanname van jouw kant.

Laten we even kijken wat ze doen: ze doen preventief alles opslaan klaarblijkelijk van kentekenbewijzen (in feite tracken ze dus een heule berg mensen) in de hoop om af en toe iemand eruit te vissen die een mogelijk wat te min belasting heeft betaald.

Dat is een maatregel die komt van een dienst die wel met multinationals belastingafspraken maakt die ze niet zouden mogen vrijgeven...

Wat ik zie is vreselijk naar en creepy gedrag waarbij een hele berg privacy achteloos aan de kant wordt geschoven. Want hell, als ze toch al alles loggen, dat ze het dan gewoon automatisch invullen op je formulier tegen het einde van het jaar. Scheelt nog een berg onnodige administratie ook. Nu ben je dus mensen vast aan het leggen in een database "in de hoop" dat iemand van ze over de schreef zou gaan.
Een omweg maken voor boodschappen of kinderen ophalen is gewoon privé gebruik. Alle anderen betalen wel netjes voor die zaken.
Of anderen ervoor betalen en of dat netjes is, is nog maar de vraag. Het hele systeem met bijtelling, kilometerboekhouding, etc. vind ik behoorlijk complex opgezet. Dat is dus het gedeelte dat strijdig is met netjes (keurig, geordend). Hoeveel en of anderen daarvoor betalen, is sowieso de vraag. Dat hangt erg van auto en omstandigheden af.
Als de belastingdienst toegang heeft tot deze gegevens is het natuurlijk een koud kunstje om dat tegen de bijtellingsregeling aan te houden. Op een zeker moment kan een systeem prima een rood vlaggetje tonen waar er wellicht iets aan de hand is. Vervolgens moet al een rittenadministratie worden overlegd. En die bleek inderdaad niet te kloppen.

De berijder heeft nu gewoon iets gezocht om onder een dikke boete uit te komen en waarschijnlijk nu ook gevonden. Jammergenoeg.

Ook al ben ik er op tegen dat een instrument als de belastingdienst toegang heeft tot dit soort gegevens, ik kots ook van dergelijke profiteurs die niet wensen te betalen waar de rest van het land dat netjes wel doet. Hard aanpakken wat mij betreft.

Maar ook hier komt het kostenplaatje om de hoek kijken. Zonder toegang tot de anpr is het niet te doen om een systeem vlaggetjes uit te laten delen. Door het hele land inspecteurs neerzetten is ook niet te doen, al hebben ze op zaterdag hier wel eens bij de bouwmarkt staan posten.
Je mag met zo'n verklaring altijd nog tot 500 km per jaar privéritten maken. Maar die buiten de rittenadministratie houden mag uiteraard niet.
Het lijkt me overigens apart dat dat je over een stuk snelweg waar die camera's hangen zou moeten, als je een klein omweggetje maakt langs het station of de supermarkt.
Precies aanpakken die zakken, ik betaal ook netjes die veel te dure bijtelling. Standaard zo'n camera bij de ikea en pretparken.
Je mag als ondernemer geen kantoorinrichting kopen bij Ikea? Ik gok dat Ikea met name bij kleine ondernemers vrij populair is.
Als je bonnen van de kantoor inrichting kan overleggen wel
Zwolle, Amersfoort, Utrecht, Arnhem, Amsterdam... kijk maar eens goed in je achteruitkijkspiegel, ze hangen (toeval of niet? :) ) wel vaak boven de snelweg in de buurt van een Ikea :)
Zo'n anpr zegt niet zoveel. Er rijden duizenden auto's met valse kentekenplaten.
Dan nog... hoeveel van die kentekenplaten behoren tot leaseauto's en hoeveel daarvan hebben een verklaring voor 'geen privégebruik' getekend? Denk dat je dan op een heel klein deel uitkomt.

In al die gevallen is het de moeite om eens een een inspecteur te laten kijken. Uiteraard wel gericht, want alles met mankracht bespeuren is simpelweg niet haalbaar. En die gerichtheid kan nu komen van een anpr systeem.

Althans, dat staat nu ter discussie.
Bij twijfel: beter een schuldige op vrije voeten dan een onschuldige veroordeeld.
En die gerichtheid kan nu komen van een anpr systeem.
Dat is nu juist geen gerichtheid; dat zijn sleepnetmethodes en die dienen verboden te zijn.
Alleen heeft de belastingdienst het voordeel van omgekeerde bewijslast. Jij moet maar bewijzen dat het een andere auto met valse platen is. Als het een handige harrie is die dus platen heeft gejat van een zelfde type en kleur auto dan ben je vrij snel de onterecht de sjaak.
Je gaat je afvragen waarom je überhaupt een administratie bij moet houden als de belastingdienst de gegevens al heeft.

Ze konden het niet leuker maken, maar wel makkelijker, toch?
Dat is dus de consequentie. Of je gaat inderdaad in een politiestaat leven waarin de belasting je elke meter volgt of je accepteert dat er af en toe iemand tussendoor glipt.
Ik weet wel waar mijn voorkeur ligt. En ik vind het eigenlijk wel heel typerend dat blijkbaar de ene boef de andere terecht moet zetten :+

Steel niet van de belastingdienst, de overheid duld geen concurrentie :P

Maar wees niet bang, als dit werkelijk word overgenomen dan word in notime een nieuwe wet aangenomen of een oude aangepast om dit op te lossen.

[Reactie gewijzigd door arbraxas op 19 augustus 2016 20:12]

Waarom maakt het überhaupt uit of ritten privé of zakelijk zijn?

Omdat we loon in natura niet acceptabel vinden?

Die gratis kop thee/koffie/fris of glaswater op je werk is ook loon in natura namelijk.
En terwijl de één heel goedkope koffie/thee/fris/water kan nuttigen op het werk, heeft de ander wel de meest luxe duurste etc..etc...

Maar dat belasten is te complex, vandaar dat ze het niet doen.

Maar we vinden het wel acceptabel dat we belasting betalen waarvan hoogte gebaseerd is op de waarde van het vervoersmiddel dat we gebruiken om van A naar B te komen?

Terwijl brandstof (behalve voor diplomaten in Nederland) grotendeels bestaan uit baten voor diezelfde belastingdienst.... je zou haast denken dat ze het liever kunnen aanmoedigen.

Stel je gebruikt corporate jet om privé ergens heen te gaan, krijg je dan bijtelling op basis van waarde van het vliegtuig ?
Omdat een paar personen een zak hooi zijn mag iedereen worden gecontroleerd.

De overheid beschouwd iedereen als verdachte en wanneer je aan de paramaters voldoet komt de CJIB bij je aankloppen.

Hoe gebeurt vaak genoeg dat de belastingdienst een andere route voor jou uitsstippelt omdat dit volgens hun wijze korter is, terwijl jij als bestuurder een half uur meer tijd kwijt bent met de route van de belastingdienst, of dat er een ellenlange file of wegonderbreking is, een ongeluk gebeurt is, etc.

De belastingdienst is een statische dienst, die geen rekening houdt met omstandigheden en ja dan kan je een andere route hebben gemaakt dan waar de belastingdienst rekening mee houdt.

Dat deze persoon zijn rittenadministratie niet op orde heeft is een andere zaak, echter de belastingdienst is soms heel onbuigzaam, terwijl jij als persoon de reden voor langere route kan bewijzen!!

[Reactie gewijzigd door hallieballie op 20 augustus 2016 14:11]

Geen bijtelling willen betalen voor persoonlijk gebruik, maar vervolgens wel vrolijk overal heen rijden
Heeft vast z'n rittenadministratie niet zo goed bijgehouden en later ingevuld. Wil nog niet zeggen er privé gereden is..
Dat zou ook wel een beetje schreef zijn. Wel willen profiteren van een leaseauto, geen bijtelling willen betalen, maar je niet houden aan de enige voorwaarde die gesteld wordt... de kloppende ritten administratie.

En daar pas werk van maken als er gecontroleerd wordt en je valt door de mand.

Kan me niet voorstellen dat de belastingdienst je aanpakt als er een apart ritje tussen zit, je mag immers sowieso 500km op jaarbasis privé rijden. Er zal echt wel meer aan de hand zijn geweest.

[Reactie gewijzigd door Kaastosti op 20 augustus 2016 17:56]

Als er geen privé kilometers zijn gemaakt dan is het dus belasting over een foutje in de ritten administratie want dan is er normaal geen bijtelling. De auto is dan voor je werk gebruikt, 't zou ook raar zijn als een vrachtwagenchauffeur bijtelling over de vrachtwagen moest betalen.
Een kloppende rittenadministatie is verplicht maar sommige mensen hebben nu eenmaal een hekel aan administratie en die vullen niet elke zakenrit direct in maar omdat de belasting dienst een ritten administratie eist moet die er ook komen. Jammer dat ze niet over dezelfde gegevens beschikken als de belastingdienst want dan was het vast beter ingevuld.
Gewoon de bijtelling in zijn geheel afschaffen (het meest eerlijke, want waarom zou je belast moeten worden als je baas zo graag je auto wil betalen?) óf één (lager) tarief hanteren of je nu wel of niet privé rijdt met je zakelijke auto. Dan hoef je ook geen onnodige privacyschendende en kostbare controles uit te voeren die op de rand van de wet zijn. Waarom kan de 'normale' burger wel zo'n simpele maar doeltreffende oplossing bedenken waar waarschijnlijk veel mensen zich wel in kunnen vinden, maar de politiek niet? Geeft wel aan wat het intelligentieniveau van het huidige politieke bestuur is in dit land.
want waarom zou je belast moeten worden als je baas zo graag je auto wil betalen
omdat dat simpelweg loon is. Een leaserijder die prive zijn auto gebruikt hoeft geen geld uit te geven aan een eigen auto. De hele bijtellingsregeling is zo gek nog niet, al zou je kunnen redeneren dat het raar is om ook na X jaar nog steeds de nieuw waarde te rekenen. Hiermee wordt dus gestimuleerd dat een leasebak na 3 jaar de deur wordt gewezen .... oh wacht.... ook dat levert de staat extra BPM inkomsten op.

Ik zou zeggen, laat mensen hun eigen leaseauto financieren. Baas betaald deel van de lening en de leaserijder rijdt ineens een stuk voorzichtiger, want prive bezit. 3 vliegen in 1 klap. Geen ingewikkelde administratie en dus gesjoemel meer, geen prive inbreuk meer nodig en veiligere wegen (hopelijk)
Geet de belastingdienst nu stoppen met dergelijk gebruik, of komt er een wet dat de BD uit whatever bestand mag putten voor hun controles?
De vraag stellen is hem beantwoorden. Dit is zo'n beetje de enige manier waarop het gedrag van klojo's als de klager in deze zaak aangepakt kan worden en reken maar dat de overheid zorgt dat ze de belastingheffing geregeld heeft. Helaas zullen wij weer een stukje privacy inleveren doordat sommige egoïsten weigeren gewoon netjes aan de algemene voorzieningen mee te betalen.

[Reactie gewijzigd door Vizzie op 19 augustus 2016 22:14]

Tja, verplicht dan gewoon een gps tracker in leasebakken waarvan de gebruiker een geen privégebruik verklaring heeft ingevuld.
Mijn werkgever heeft poolauto's, verbied privégebruik op enkele uitzondering na en heeft een afspraak met de BD dat wij verder geen rittenadministratie bij hoeven houden aangezien wij een blackbox in de auto's hebben. Op basis van de blackbox vraagt de BD met enige regelmaat wel nadere info maar die hoeft nooit erg gedetailleerd of onderbouwd te worden.
Dat laatste waarschijnlijk. Of stoppen totdat er een wet is. Nederland kennende.
Worden deze beelden ook gebruikt om echte criminelen (zoals de Audi- bende) bij te houden?
Als een kenteken wordt gescanned dat als gestolen bekend staat dan wordt er wel actie ondernomen als het een politiecontrole is
Hmm als ik 's avonds de platen van een willekeurige Audi van dezelfde kleur als mijn gestolen RS steel, die er op schroef, volgas naar Duitsland blaas dan is op zijn vroegst de volgende morgen kantoortijd de politie daarvan in kennis gesteld om nog maar te zwijgen van de tijd die er overheen gaat voor dat het systeem geupdate is en er daadwerkelijk een controle is.

Nog voordat er aangifte gedaan is van de gestolen platen zit de crimineel al weer lang en breed in NL met de inhoud van een geldautomaat...
Vervolgens die kentekenplaten in het kanaal mikken en er is geen haan die er naar kraait.

De enige mogelijkheid om dit te voorkomen is een heterdaadje of een (grens)controle. Wanneer je het professioneel aanpakt laat je ook wel ff iemand voor je uit de grens over rijden zonder strafblad en met een schone auto om te kijken of de kust veilig is....
Dat hoeft echt niet van dezelfde kleur audi te zijn. Dit zijn kentenplatencamera's. Lijkt me stug dat ze kleur & model herkennen en matchen met jouw registratiepapieren. Dus nummerplaten van een sloopauto is voldoende.
Sloopauto's zitten in, of nouja zijn uit het systeem van kentekens, dus dit valt iedere 's nachts rondrijdende politieauto op en er worden continu checks op kenteken gedaan... wanneer ze een auto zien rijden met een kenteken er op wat als "gesloopt" te boek staat ga je gelijk aan de kant.

Wanneer een onopvallende auto achter je rijd en ff een kenteken check doet en je Audi is gewoon zwart of grijs en verzekering en belastingen zijn gewoon betaald en alles is in orde dan rijd je gewoon door en merk je er niks van, evenwel wanneer je auto zwart is en volgens het kenteken wit... dan mag je gelijk aan de kant en moet je een serieus sterk verhaal hebben wil je daarmee weg komen.

Die camera's boven de weg maakt het inderdaad niks uit ;)

[Reactie gewijzigd door resteter op 19 augustus 2016 20:35]

Ik weet toevallig van een bevriende ICT-er dat die jaren geleden al bezig is geweest met kleur én modelherkenning van auto's voor een project. Dat was 2011.

Ik neem aan dat dit nu al technisch mogelijk is. En het lijkt me dus niet onvoorstelbaar dat het wordt ingezet.

Ook is bekend dat sommige trajectcontole's tegenwoordig herkennen of je met een aanhanger rijdt (zelfs als deze aanhanger geen ander of wit kenteken heeft).
Klopt. Hoe ik dit weet? Mijn lease auto is ooit gestolen en een maand later terug gevonden.

Daarna heb ik twee weken lang rond kunnen rijden in de auto (op de snelweg en ook nog eens naar het buiteland geweest), waarbij ik zeker vaker gescanned ben.

Na twee weken werd ik na het werk op een zaterdagavond door 7 politie autos van de weg gehaald. Na een hoop gedoe bleek mijn verhaal toch te kloppen. Dat kan twee dingen betekenen; De politie heeft gegevens op meerdere plekken staan en bewaard deze en dat is bij de politie in regio Rotterdam niet goed gegaan.

Of de politie reageert niet altijd op meldingen uit het systeem. Hoe dan ook vraag ik mij wel af hoe er met al die data wordt omgegaan, hoe lang dat bewaard blijft en wie er allemaal bij kunnen.
Ik mis een heel belangrijk punt in het adrtikel. Namelijk: de belastingdienst kan de politie wel om die anpr-gegevens vragen, maar de politie heeft dus helemaal niet het recht om aan dat verzoek te voldoen! Reden genoeg voor de minister van justitie om af te treden; hij is daarvoor verantwoordelijk.
Ik denk de hele regering en de tweede kamer ook. Nieuwe verkiezingen.
En dan gelijk 1e verkiezingspunt het regelen van kastjes voor iedereen die geen belasting wil betalen.
Prima plan.

/end sarcastic mode
Sinds dit jaar kan er een boete van 800.000 euro worden uitgedeeld voor het oneigenlijk gebruik of lekken van persoonsdata. Dit lijkt me wel zo'n zwaar geval.
Hoe zei Benjamin Franklin het ook al weer... iets van: zij die privacy opofferen voor een beetje extra veiligheid, verdienen geen van beiden.
De politie dient de privacy juist te beschermen, i.p.v. zelf op de stoel v.d. rechter te gaan zitten. Het is m.i. een grote misvatting als je vindt dat dit allemaal niet zo belangrijk is.

[Reactie gewijzigd door kimborntobewild op 20 augustus 2016 12:57]

Dit soort zaken gebeurt natuurlijk regelmatig. Iets wordt voor een specifiek doel geinstalleerd en vervolgens door andere partijen misbruikt, lees zonder wettelijke basis.
En waarom kan de politie de audi dien niet volgen via die kamera's?
Het feit dat de AG dit concludeerd wil niet zeggen dat de HR hierin meegaat. Wacht het arrest af ipv ophef om niks veroorzaken.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee