Rechtszaak VS dreigt patentwereld op zijn kop te zetten

Kort geleden is bij het Amerikaanse Hooggerechtshof een zaak van start gegaan tussen de bedrijven Medimmune en Genentech. De uitkomst van deze rechtszaak zou belangrijke gevolgen kunnen hebben voor het Amerikaanse patentrecht in de toekomst. Aan de orde is de vraag of een bedrijf dat een licentie heeft genomen op een bepaalde gepatenteerde technologie, alsnog de geldigheid van dat patent kan aanvechten. Alle lagere rechtbanken hebben deze vraag ontkennend beantwoord, met als argument dat er vanwege de licentie geen geschil is en er niets aan te vechten valt.

Hamer, patent, rechtbankMedimmune maakt al lange tijd Synagis, een medicijn met monoclonale antilichamen voor te vroeg geboren kinderen. Het is met een omzet van meer dan een miljard dollar per jaar het best verkopende product van het bedrijf. In 2001 claimde Genentech dat Synagis inbreuk maakte op één van zijn patenten. Medimmune ontkende dit en beweerde bovendien dat het patent van Genentech ongeldig was. Bij een rechtszaak zou Genentech echter mogelijk een voorlopig verbod kunnen krijgen op de verkoop van Synagis. Aangezien Medimmune dat risico niet wilde lopen, heeft het bedrijf onder protest een licentie op de technologie van Genentech genomen.

PatentIn 2003, toen de verkoop van Synagis steeg, en daarmee ook de afdracht aan Genentech, besloot Medimmune alsnog de geldigheid van het patent bij de rechter te gaan aanvechten. Het bedrijf kreeg nul op het rekest: er was geen conflict, dus een rechtszaak was niet mogelijk. Medimmune zou dit conflict wel kunnen creëren, door Genentech niet langer te betalen, maar dan kwam de handel in Synagis weer in gevaar. Medimmune wilde nu juist het patent kunnen aanvechten zonder dit risico en probeerde het bij hogere rechtbanken. Overal kreeg het bedrijf ongelijk en de zaak ligt nu bij het Hooggerechtshof. Het feit op zich dat dit hof de zaak in behandeling wilde nemen toont al aan hoe belangrijk deze is, want van de circa 8000 patentzaken die het Hooggerechtshof jaarlijks krijgt voorgelegd, worden er maar 100 in behandeling genomen.

Volgens deskundigen zal het toewijzen van de claim van Medimmune de positie van patenthouders verzwakken. Over het feit of dit wenselijk is of niet lopen de meningen uiteen. Voorstanders van de claim vinden toewijzing ervan een goede zaak, omdat het het aanvragen van allerlei triviale patenten ontmoedigt. Zelfs na het nemen van een licentie kunnen ze worden aangevochten en terechte patenten doorstaan de rechterlijke toets toch wel. Tegenstanders menen dat patenthouders nu hogere bedragen zullen moeten vragen voor licenties, omdat ze rekening moeten houden met hoge juridische kosten voor het alsnog aanvechten van het patent. Ook zou de grotere kans dat een patent wordt aangevochten dit minder waard maken, waardoor innovatie zou worden ontmoedigd. Er wordt verwacht dat het Hooggerechtshof uiterlijk juni volgend jaar uitspraak zal doen.

Patenten

Door Arie Jan Stapel

Nieuwsposter / PowerMod

09-10-2006 • 20:43

36 Linkedin

Bron: Baltimore Sun

Reacties (36)

36
36
25
7
0
8
Wijzig sortering
Anoniem: 169406
9 oktober 2006 20:50
Eindelijk een mogelijkheid om het absurde patentsysteem in de VS aan de kaak te stellen. Ik meen dat dergelijke zaken al eerder aangebracht zijn bij het hooggerechtshof, maar tot nu toe allemaal niet in behandeling genomen zijn.

Het mogelijk maken van het aanvechten van een patent na het verkrijgen van een licentie erop zou de macht van partijen met triviale patenten een stuk kleiner maken, nu is het nog zo dat wanneer je een (onterecht) patent ergens op hebt, je partijen kan dwingen te stoppen met inbreuk maken op jou patent, of een licentie erop te nemen voor veel geld. Het alternatief is een langdurige rechtzaak/procedure om het patent ongeldig te laten verklaren, maar in de tussentijd kan het bedrijf in kwestie wel gedwongen worden de inbreuk op het patent stop te zetten.
Dat je geld kunt verdienen aan een patent is toch juist het idee erachter? Je krijgt dan betaald voor iets wat je zelf bedacht hebt, of je hebt het recht erop overgekocht.
Bedrijven als Philips bestaan hier juist van.

Patenten zijn nodig, al is de amerikaanse regelgeving af en toe erg kort door de bocht. Maar dat heeft meer met de rechtspraak te maken dan met de regels zelf. Immers komt het in de VS er vaak op neer, dat hoe meer geld je hebt, hoe groter de kans is dat je wint. Meer geld = meer/betere advocaten.
Het is hier niet de vraag of je geld mag verdienen aan de patenten die je bezit, maar het is de vraag of je je patent als afpersing-middel mag gebruiken.
Kortom mag het "je neemt nu een licentie, of je mag je product niet meer verkopen" nu wel of niet.

@RoelandK:
Nu even de situatie-schets waarbij de patenthouder de bad-guy is.
Bedrijf X heeft een goed lopend product, wat gelijk hun core-business is. Stoppen is vrijwel zeker faillisement.

Bedrijf Y heeft zo gauw mogelijk nadat X het product op de markt bracht een patent aangevraagd op een onderdeel wat noodzakelijk is voor Y's product.

Y klaagt X aan wegens patent-schending.
Netto komt dat neer op "neem onze dure licentie, anders moet je stoppen met je product gedurende de rechtzaak, hoger beroep etc."

Is het dan nog steeds "de wet" of is het dan "afpersing" ?
De afpersing schuilt hem in de validiteit van je claim. Wat als jij ten onrechte claimt dat bedrijf X inbreuk maakt op jouw patent. Als jij je foute claim doorzet en dreigt dat je naar de rechtbank gaat om te dwingen dat bedrijf X hun produktie stopt kun je afdwingen dat bedrijf X een licentie bij je neemt, ondanks dat je claim op niets gebaseerd is.

Afpersing dus.
Hier wordt het geloof ik anders om bedoeld.

Het bedrijf basseerd in eerste instantie niet iets op een bestaande patent. Maar het patent wordt aangemaakt nadat een bepaald product op de markt is.
dat is geen afpersing dat is de wet.

Ikheb een patent op idee Y

bedrijf X ontwikkeld een product wat gebaseerd is op Y


ik wil dit aantonen maar ondertussen bedrijf x blokkeren

dat is toch geen afpersing? dat is gewoon mijn goed recht.
De kern van jouw betoog zit hem in "Als". RoelandK gaat er gewoon vanuit dat de claim terecht is. Door er een "Wat als..."-verhaal van te maken kan jij mooi jouw punt maken maar doe je RoelandK wel tekort.

Ik zou ymvv aanklagen, RoelandK. Hij baseert een voorbeeld op jouw voorbeeld ;).
@Witchhammer:
Dat is niet mogelijk. Zodra een product op de markt is, kan er geen patent meer worden aangevraagd op de technologieen die erin gebruikt worden. Niet door het bedrijf dat het product op de markt brengt, en ook niet door enig ander bedrijf. Er is dan "prior art" en mocht er per ongeluk toch een patent op worden toegekend, dan is dat ongeldig vanwege die "prior art".
Het is dan namelijk geen nieuw idee meer!
@FrankL:
Maar het probleem is nu dat er in de praktijk dus toch patenten toegekend zijn die eigenlijk ongeldig zijn vanwege prior-art.
Dus er worden bedrijven (eigenlijk onterecht) gedwongen om een licentie te nemen of te stoppen met de productie.

Kortom in de praktijk werkt het dus niet (goed).
Anoniem: 87832
@TD-er10 oktober 2006 08:29
De afpersing zit 'm niet in de rechtmatigheid van de claim.

Het probleem is het rechtssysteem.

Het patenthoudende bedrijf kan (en zal, doorgaans) bij het begin van de rechtzaak een voorlopig (vaak minstens een half jaar; rechtzaken gaan langszaam en kunnen vrij makkelijk langdurig uitgerekt worden) verbod aanvragen op de verkoop van het ter discussie staande product.

In de regel zal de rechtbank dit toe kennen aangezien met er vanuit gaat dat een patent waarschijnlijk rechtmatig is (het is tenslotte door het patentburo "gekeurd") en er door verkoop van het product schade wordt gedaan aan de patenthouder.

Als je als patenthouder nou zorgt dat licentiekosten lager zijn dan de verliezen die het verkopende bedrijf zou maken door verloren verkoop/klanten, dan heeft een verkopende bedrijf financieel gezien geen andere keuze dan de licentie te betalen.

Je zou als aangeklaagd bedrijf de strijd aan kunnen gaan voor een eerlijk resultaat, maar een eerlijk resultaat heeft weinig nut als je al failliet bent tegen de tijd dat je gelijk krijgt.
Reactie op FrankL:

Dat is nu juist het "leuke" van de amerikanse patent regelgeving.
Die kijken bijna niet naar geldigheid of Prior art of iets dergelijke.
Bedrijf is de eerste, die geef je het patent. Is een ander bedrijf het er niet mee eens dat vecht je dat voor de rechtbank maar uit.
Maar zolang de rechtzaak loopt is het vaak mogelijk om de inbreuk stil te leggen. Het product mag niet meer verspreid worden.
Om te voorkomen dat je het product niet meer mag maken is er dus een licentie genomen op een patent dat mogelijk ongeldig is.
Nu gaat het er dus om of je ondanks de licentie toch een rechtzaak mag beginnen zodat je niet onnodig moet betalen.
Net niet helemaal. In de VS is het gemakkelijk, in vergelijking met Europa, om een octrooi te krijgen. Daarna kun je in een "kort geding" procedure een verbod krijgen voor het op de markt brengen van een product.
Voorbeeld: Apple maakt met iPod inbreuk op een octrooi op witte bediening, mijn octrooi, ik start rechtzaak, en grote kans dat deze niet op inhoud wordt getoetst door de rechter.

Ik kan Apple dan dwingen om het product van de markt te nemen.

Apple kan zich dat niet veroorloven, en koopt een licentie bij mij voor 10 cent per iPod.
Daarna zou Apple de geldigheid van mijn octrooi niet meer kunnen aanvechten.

Ik hoop dan ook dat de uitspraak positief is, en dat er wel degelijk aangevochten kan worden, zodat dit soort octrooien niet meer lonend zijn.

De VS kan een voorbeeld nemen aan de Duitse octrooiwetgeving, waarbij er daadwerkelijk een toets plaatsvind op "prior art"

<edit> te laat! </edit>
"In de VS is het gemakkelijk, in vergelijking met Europa, om een octrooi te krijgen"

Ik ken alleen het geval van de Neem tree, een boom die in india al eeuwen op een bepaalde manier toegepast wordt, medicinaal of als bestrijdingsmiddel. Op een bepaalde bestaande bereidingswijze heeft een bedrijf vrolijk patent op aangevraagd. Wie moest er toen voor de rechter aantonen dat dit patent onterecht was omdat de methode al bekend was?

Dat is echt bewuste een poging geweest een markt in handen te krijgen. Dat mag van mijn altijd aangevochten worden.
Als het minder duidelijk ten onrechte is is het lastiger.

In deze zaak had de patenthouder het 'onder protest' gebruiken nooit moeten accepteren. Door dat beding vind ik dat het *met terugwerkende kracht* aangevochten mag worden.
Bedrijven als Philips bestaan hier juist van.

'n Beetje meer krediet voor Philips zou op zijn plaats zijn... Ze doen ietjes meer als "bestaan van hun patenten".
een patent zou je ALTIJD moeten kunnen aanvechten, of je het patent in licentie hebt of niet.
In het bericht, en dat feit is mij al langer bekend, staat dat wanneer een rechtszaak aangespannen wordt tegen een bepaald product(vanwege patentinbreuk), het betreffende product tijdens de loop van de rechtszaak niet verkocht mag worden. Dat is simpelweg een machtsmisbruikmiddel. De enige reden dat deze regel bestaat, is vanwege het feit dat als het zo is dat er inbreuk op een patent wordt gemaakt, er tijdens de rechtszaak nog steeds inbreuk op wordt gemaakt.
Maar daarentegen valt het ook te zeggen dat het product juist verkocht mag blijven worden, omdat onbewezen wordt geacht dat het product daadwerkelijk een patent schendt.
Door deze regel worden, zoals ook vermeld in het bericht, afkoopsommen geschikt, zodat er geen rechtszaak aangespannen wordt. De situatie die hierdoor is gecreëerd, is duidelijk een niet bepaald "eerlijke", iets waar het rechtssysteem juist voor moet staan.

Daarom lijkt het mij gewoon de enige oplossing tot zoveel problemen dat de regel nietverkopentotrechtszaakklaar af wordt geschaft.
Klopt, het principe "onschuldig tot het tegendeel is bewezen" wordt door deze regel geschonden.
Eventueel zou het wel kunnen dat als door de rechter toch schuldig bevonden wordt aan het schenden van het patent, dat je dan een wat hoger bedrag aan licentiekosten moet betalen, omdat je het wat langer 'gebruikt' hebt, maar dat gaat weer tegen het principe in dat wetten/regels nooit met terugwerkende kracht worden uitgevoerd.
Je zou dan namelijk de rechtzaken zo lang kunnen rekken dat je dus de patent-houder failliet laat gaan aan proces-kosten.

Blijft lastige materie.
Dat principe geldt alleen bij criminele zaken, niet bij burgelijk recht. Als klager dien jij te bewijzen dat jouw standpunt het juiste is.
Toch is wel een beetje vreemd, als je bedenkt dat het hier om 'eigendomsrecht' gaat, is het een beetje vreemd dat degene die zomaar een eigendom claimt over bv een product dat een ander maakt, dit zomaar toegewezen krijgt, en de producent over zijn eigen product moet gaan bewijzen dat de gene die het bezit 'claimt' dat niet rechtmatig doet....

Alsof jouw huis opeens geclaimed wordt door een ander persoon en in de tussentijd voordat jij kunt bewijzen dat het werkelijk jouw huis is, kun je zomaar op straat gezet worden ..

In dit geval was het de producent die zich gedwongen voelde toch huur te gaan betalen voor zijn eigen huis, om iig te voorkomen uitgezet te worden, maar de rechter bepaald vervolgens dat _omdat_ er huur betaald is, dat je geen eigendom meer zelf kunt claimen...

Dat zou natuurlijk een leuke business worden voor wat huisjesmelkers die met wat breedgeschouderde mannen lukraak 'huur gaan incasseren' en dan nog niet eens strafbaar zouden zijn maar een leuke business opz kunnen zetten: waarlijk het 'recht van de sterkste'...

Het grootste probleem is natuurlijk in deze niet zozeer de patenten zelf, de bedrijven die deze aanvragen..
de bottleneck zit in het feit dat er één institutie is die, niet gehinderd door enige concurrentie, en slechts deels door wetgeving, patenten mag toewijzen.
Het USPTO heeft een monopolie op de patenten-toewijzing en misbruikt dit (zo weigeren ze klachten over patent-misbruik officieel te onderzoeken en laten dat aan de rechter over, ondanks dat er wel een klachtenprocedure is, verdwijnen die klachten enkel in een diepe lade en wordt er niks door het USPTO mee gedaan)...

De Federal Trade Commitee was al een anti-trust onderzoek begonnen tegen het patentbureau, maar dit is voornamelijk door politiek gelobby ook stilgevallen in 2003 en gebleven bij wat oppervlakkige kritiek, waar ook in hun onderzoek al genoeg aanwijzingen waren voor structureel misbruik.
http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/alerts/invnalrt.htm
Anoniem: 158516
@Tijger10 oktober 2006 13:04
@RM-rf

Leuk voorbeeld!

Maar stel eens:
Erik de Eigenaar (van het huis) komt terug van vakantie en merkt dat Karel de Kraker in zijn huis woont en de sloten heeft verandert. Erik trekt naar de rechtbank. In dit geval is het rechtvaardig dat Karel de toegang tot zijn huis per direct wordt ontzegd.

Maar...
Erik de Eigenaar heeft ruzie met Bert de Buurman. Bert trekt naar de rechtbank met de claim dat die recht heeft op Erik zijn huis (volkomen onterecht natuurlijk). In dit geval zou het wel héél erg onrechtvaardig zijn dat Erik per direct de toegang wordt ontzegd.

Wat ik wil aantonen is dat de realiteit vaak ingewikkelder is dan de theorie.

Bovenstaand huis-voorbeeld kan je ook invullen met:
Hugo de Huisjesmelker
Patrick de Patentbureau-CEO
Pipo de Clown
....

Het probleem zit em vooral in de trage verwerkingstijd door Vrouwe Justitia.
Maar als we moeten wachten tot de politiek een nieuw rechtvaardig patentsysteem in elkaar heeft gebokst, kunnen we onze kleinkinderen vertellen dat de mensen vroeger nog posts plaatsen op een nieuwsforum.
Het huidige systeem beschermt mensen met een "goed" octrooi (die zijn er dus ook!) tegen misbruik van derden, die bewust het octrooi schenden en gedurende de rechtzaak (die jaren kan duren) gewoon door mogen gaan met inbreuk maken. Dat is ook geen gewenste zaak.

Overigens staat in veel licenties een clausule dat de licentienemenr geen rechtzaak zal starten tegen de licentiegever.
Volgens mij klopt er iets niet in de tekst.

De tekst begint namelijk met:
...van start gegaan tussen de bedrijven Medimmune en Genentech....
Om vervolgens verder te gaan met:
Medimmune maakt al lange tijd Synagis ... In 2001 claimde Genentech dat Synagis inbreuk maakte op één van zijn patenten.
Zoals ik het lees claimt Genentech (bedrijf) dat een medicijn indruk maakt op een van zijn patenten, maar het bedrijf Medimmune maakt de inbreuk toch (met het medicijn)? De tekst die hier staat (als je hem nog een paar keer leest) heeft namelijk betrekking op beide bedrijven...

Volgens mij moet er dus staan:
In 2001 claimde Genentech dat Medimmune inbreuk maakte op één van zijn patenten.
De zaak als zodanig speelt al jaren. De zaak voor het Hooggerechtshof (waar het hier over gaat) is pas onlangs begonnen.
Anoniem: 177370
9 oktober 2006 21:57
Genentech is een van de grootste spelers in de de DNA sequencing met nog een ander bedrijf. Ze hebben niet alleen een enorm pak DNA patenten, maar ook een heleboel patenten omtrent het verwerken van DNA.

Ze zoeken naar genen die belangrijk zijn bij het verhelpen van bepaalde ziekten en proberen die te patenteren. In het geval van Genentech maken ze er ook zelf medicijnen van.

Dit soort werk kost miljoenen en vereist grote investeringen en daarbij het nemen van even zo grote risico's. De pharmaceutische industrie is ook zeker heel smerig, er wordt een heleboel vals gespeeld of geprobeerd iemands patenten af te pakken etc..
Ja, dat zal best, maar ondertussen liggen er kinderen in het ziekenhuis en zijn 2 bedrijven aan het ruziën over wie aan hun medicijnen mag verkopen...
De wereld heeft maar rare prioriteiten. Ik hoop dat een rechter dat ook in ziet en iets aan dat patent doet. Tis toch van de zotte dat mensenlevens minder waard zijn dan geld :r
Onzin, als je kon lezen had je gezien dat de productie geen moment in gevaar is gekomen, bovendien als er geen geld meer verdient kon worden aan medicijnen dan valt ook het hele idee achter onderzoeken weg. Met als gevolg dat niemand meer iets doet om ziektes op te lossen.

Nu zijn er hier ongetwijfeld simpele zielen die gaan roepen dat de overheid dit kan doen, ik zou zeggen, migreer lekker naar Noord-Korea en koester daar je idealen.
Ik stel me een paar opties voor: 1. Tijdens de rechtzaak mag geen van de beide partijen verkopen waar het patent om gaat. 2.Tijdens de Rechtzaak mogen beide verkopen. De partij die wint krijgt echter de complete zaak betaald van de tegenpartij plus de winst die tijdens de rechtzaak is gemaakt. Kan de tegenpartij niet betalen dan wordt dit aangevuld door 'het huis'. 3. we schaffen Patenten af en besparen daarme enkele miljarden euros
Anoniem: 146814
9 oktober 2006 23:24
Waarom moeilijk doen? Dan MAAK je toch een geschil. Zet een BVtje op (juridisch afgedekt) en laat die 1 pil per dag produceren met "gepatenteerde technologie". Tadaa, het geschil is er, en je kan.

Minimale inspanning, maar juridisch voldoende om deze rare gang van zaken te omzeilen.
Grote bedrijven die vechten om patenten...
Als onterecht gebruik wordt gemaakt van het patent wordt toch een schadevergoeding betaald die in verhouding staat met de omzet, dus zo'n rmap is het niet dat de productie doorgaat...

Dit soort patenten lijken me veel werk, vooral omdat het gespecialiseerd is :S Gaat weer jaren duren en geld kosten, Genentech kan dat risico best lopen Medimmune misschien niet. Dus een oneerlijke positie om vanuit te vechten.
Bij een rechtszaak zou Genentech echter mogelijk een voorlopig verbod kunnen krijgen op de verkoop van Synagis.
Genentech moet hier Medimmune worden.
Genentech krijgt het verbod, en het wordt aan Medimmune opgelegd. Ik geef toe, je kunt het ook anders opvatten.
die namen 'Medimmune' en 'Genentech' klinken nogal futuristisch... (lekkere off-topic opmerking, of niet!)
bedrijf z wil niet meer geld afdragen aan bedrijf x, gaat dus gewoon (weer) om geld/meer winst :r
Ben je communist ofzo? Waar denk je dat een geschil tussen bedrijven anders om zou gaan? Tuurlijk gaat het om geld.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee