Apple verliest rechtszaak tegen securitybedrijf dat iOS virtualiseert

Apple heeft zijn rechtszaak tegen Corellium deels verloren. De techgigant spande die aan omdat Corellium iOS-emulatie aanbiedt voor onder andere beveiligingsonderzoek. Dat vond Apple een inbreuk op zijn auteursrecht, maar daar ging de rechter niet in mee.

Corellium biedt beveiligingsonderzoekers een gevirtualiseerde iOS-omgeving in de browser, met speciale pentestingsoftware erbij. Onderzoekers kunnen daarmee efficiënter zoeken naar kwetsbaarheden in de beveiliging van die hard- en software dan met een fysieke iPhone, bijvoorbeeld door snel van iOS-versie te wisselen.

Apple claimt dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op zijn auteursrechten, maar Corellium en de rechter zien dat anders: het product van de start-up is geen concurrent voor Apple, maar een gereedschap dat Apples producten juist ten goede komt. Dat schrijft The Washington Post.

Apple stelde ook dat het gevaarlijk zou zijn als de Corellium-tools in de verkeerde handen terechtkomen en dat Corellium zonder enig keuringsproces zijn software verstrekt aan klanten. Het bedrijf ontkende dat en ook daarin ging de rechter mee.

De federale rechter stelt Apple wel in het gelijk wat betreft een DMCA-claim. Corellium heeft Apples beveiligingslagen die het creëren van Corelliums software belemmeren, omzeild en dat is een overtreding van de Digital Millennium Copyright Act, die het omzeilen van drm verbiedt.

Apple had in 2018 de intentie om Corellium in te lijven, volgens de rechtbankdocumenten. Toen gesprekken daaromtrent op niets uitliepen, ging de iPhone-fabrikant over tot de rechtszaak. Sinds juli deelt Apple zelf speciale iPhones uit aan beveiligingsonderzoekers, waarmee ze kwetsbaarheden kunnen vinden.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

30-12-2020 • 10:10

119 Linkedin

Submitter: bertware

Reacties (119)

119
108
87
7
0
10
Wijzig sortering
Een gevalletje van hoe geef ik nieuws een 'spin'...

Eerst vier alinias die de lezer op een zeker spoor zetten en dan de 5e over de DMCA claim, waar Apple wel op wint. Hiermee wint Apple namelijk alsnog.
Hiermee wint Apple namelijk alsnog.
Niet echt, het enige wat ze gewonnen hebben is dat de DMCA-aanklacht blijft staan, en later behandelt gaat worden.

ORDERED that:
1. Apple’s Motion for Partial Summary Judgment [DE 470] is DENIED;
2. Corellium’s Motion for Summary Judgment [DE 464] is GRANTED IN PART
AND DENIED:
a. The Motion is granted on the copyright claims, to the extent the Court finds that
Corellium’s use of iOS constitutes fair use;
b. The Motion is denied regarding the DMCA claim.
3. No later than January 11, 2021, the parties shall each file a status report notifying


https://www.courtlistener...pple-inc-v-corellium-llc/
Ja, maar dan heeft @Cergorach nog steeds gelijk. Tijdens deze zitting is de zaak niet inhoudelijk behandeld. Zowel Apple als Correlium hadden een verzoek ingediend voor een oordeel op basis van de wet. Als al duidelijk is wat de regel van de wet is dan hoef je dat niet nog eens uitbundig te behandelen.

Het enige wat er is gebeurd is dat de rechter het verzoek van Apple voor een gedeeltelijk samenvattend oordeel heeft afgewezen en het verzoek van Correlium voor een totaal samenvattend oordeel gedeeltelijk heeft toegewezen.

Dat wil dus zeggen dat een deel van Apple's klacht is afgewezen omdat het niet past in de wet, MAAR een ander deel (het DMCA deel) moet nog worden behandelt. Dus het kan nog steeds gebeuren dat de rechter Apple gelijk geeft voor dat deel en dan heeft Apple zijn doel nog steeds bereikt. Het is nog te vroeg om nu te stellen dat Correlium heeft gewonnen of dat Apple heeft verloren zoals wordt gesuggereerd in de titel en 4/5 van de tekst.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 30 december 2020 11:26]

Tijdens deze zitting is de zaak niet inhoudelijk behandeld.
Voor een deel is dat wel gedaan.
Correlium heeft een motie ingediend voor "Summery Judgement", wat inhoud dat bij het behandelen van die motie inhoudelijk wordt gekeken naar de zaak op basis van de bekende feiten, en er wordt direct een uitspraak gedaan als de motie wordt toegewezen.
En dat heeft de rechter gedaan mbt de copyright claim.
The Motion is granted on the copyright claims, to the extent the Court finds that Corellium’s use of iOS constitutes fair use;
Voor een summary judgement wordt er aan het begin alleen naar feiten gekeken en wordt er niks inhoudelijk behandeld. Je mag de rechter een brief sturen waarin je uitlegt op basis van feiten waarom jij vindt dat jou verzoek toegewezen moet worden en dan zal de rechter er naar kijken, meer niet. Inhoudelijk behandelen zou betekenen dat er een zitting moet zijn waar beide partijen een zegje kunnen doen en die is er niet. Er zijn op dit moment alleen nog maar documenten en verzoeken, geen zittingen.
Een zitting is niet noodzakelijk om inhoudelijk naar een zaak te kijken, dat is juist het hele idee achter een summary judgement
Ja, en nee. Bij een summary judgement zit een heel belangrijk verschiln ten opzichte van het behandellen van een zaak ten gronde, en direct ook de reden waarom een zaak meestal ten gronde wordt behandeld. Bij een summary judgement geeft een partij zijn visie van de feiten en verklaard op eer dat deze juist zijn zonder dat de tegenpartij deze eenvoudig kan weerrleggen. Bij een zaak ten gronde zal de partij evenwel moeten aantonen dat de feiten zoals deze gepresenteerd zijn correct zijn en krijgt de tegenpartij kansen om tegenargumenten te geven.
Een van de (belangrijkste) eisen voor het uitvoeren van een summary judgement is dan ook dat er geen gegrond betwistbare feiten zijn.


Aanvulling: voor degene die meer wil weten over een summary judgement:
https://www.youtube.com/watch?v=9tbL9424rHc
Na 10 minuten komt de motion to summary judgement ter sprake, maar het geheel krijgen geeft een beter beeld.
Een behandeling van een summary judgement:
https://www.youtube.com/watch?v=BEJWT0VZE8I

[Reactie gewijzigd door Zer0 op 30 december 2020 12:51]

Bij een summary judgement geeft een partij zijn visie van de feiten en verklaard op eer dat deze juist zijn zonder dat de tegenpartij deze eenvoudig kan weerrleggen
Dat is niet waar. Het gaat bij summary judgement niet om de visie van de feiten van 1 partij, het gaat om de feiten waar geen dispuut over is, de stellingen waar beide partijen het mee eens zijn, en op basis van de ongedisputeerde feiten wordt dan de wet toegepast. Als er gedisputeerde stellingen/feiten zijn die van belang zijn in toepassing van de wet, wordt summary judgement afgewezen.

Je hebt ook nog dismissal. Als een partij dismissal aanvraagt, worden alle stellingen van de tegenpartij als waar genomen, en gekeken of gebaseerd op de eigen feiten van de andere partij zijn zaak in het water valt. Het is een verzoek van "zelfs in het beste geval voor de andere partij kunnen deze claims nooit toegekend worden, dus wijs ze nu meteen af, dan hoeven we er gedurende de rest van de rechtszaak niet meer over te praten." De aanname van juistheid geld alleen voor dat verzoek, dus het is niet zo dat een partij dan het er bij neer legt. Alle claims die niet door dismissal weggeveegd worden zullen later normaal behandeld worden.

[Reactie gewijzigd door wild_dog op 30 december 2020 12:55]

Volgens mij begrijp jij het woord inhoudelijk niet zo goed. Nogmaals, er wordt alleen gekeken naar feiten.
Feiten zijn inhoud.....De inhoud van een rechtszaak zijn juist de feiten, de rechtspraak is juist gebaseerd op het behandelen van feiten, niet vermoedens, gevoelens etc.
Je wordt ook veroordeeld voor een feit, niet voor je bruine haar, je mooie toespraak etc.
Als een Amerikaanse rechtspraak spreekt over inhoudelijke behandeling, gaat het over afwegen van de stellingen van beide partijen en kijken welke van de aangeleverde "feiten" geloofwaardiger is als partijen tegenstrijdige feiten aanleveren, of claimen dat "feiten" van de ander niet juist zijn. Dismissal en summary judgement zijn geen inhoudelijke behandeling aangezien deze afwegingen niet worden gedaan.

De één neemt 1 set feiten en kijkt of de claims behorende bij die feiten zonder oppositie zelfs mogelijk zijn, de ander neemt de feiten, niet de stellingen, waar beide partijen het over eens zijn en past de wet toe daarop gebaseerd. Afwegen van stellingen en geloofwaardigheid van feiten, de 'inhoudelijke behandeling', komt daar niet aan te pas.
Ik ben maar een leek, maar als de geloofwaardigheid van feiten in het geding is, zijn het dan wel feiten?
Of is de geloofwaardigheid van degene die deze feiten aandraagt in het geding?
Dat laatste voornamelijk.

Getuigen 1 claimt dit.
Getuigen 2 claimt wat anders.
e-mail verkeer ondersteunt de verdediger.
betalings-afschriften ondersteunt de klager.

Afwegen wiens verhaal dan geloofwaardiger is, gegeven het bewijs dat zij kunnen voordragen, is de inhoudelijke behandeling.

Summary judgement is zeg maar 'Contract X bestaat, klager zegt dat het links om gelezen moet worden, verdediging dat het rechts om gelezen moet worden. Rechter bepaald hoe het daadwerkelijk gelezen moet worden'.
Inhoudelijke behandeling is bijvoorbeeld iets als "Klager claimt dat zijn contract X met clausule A voor gaat, verdediging claimt dat zijn contract Y met clausule B voor gaat."

Een redelijk goed voorbeeld van iets dat op summary judgement kan worden afgehandeld: Wizards of the coast heeft aangegeven geen goedkeuring meer te geven aan manuscripten, en auteur claimt dat dit contractueel niet is toegestaan.
Een redelijk goed voorbeeld van inhoudelijke behandeling noodzakelijk:
Werknemers die een vakbond probeerde op te zetten zijn ontslagen. Werkgever claimt dat dit was omdat ze sliepen tijdens het werk. Werknemers claimen dat dit was als wraak tegen het vakbond initiatief, en dat zij alleen tijdens hun 10 minuten pauze sliepen, wat was toegestaan. Dat ze sliepen is dus een ongedisputeerd feit, hoe lang ze sliepen en de daadwerkelijke reden voor ontslag zijn gedisputeerd en moet worden vastgesteld door de 'fact finder' tijdens inhoudelijke behandeling. De fact finder is vaak de jury in Amerika.

[Reactie gewijzigd door wild_dog op 30 december 2020 16:03]

Dismissal en summary judgement zijn geen inhoudelijke behandeling aangezien deze afwegingen niet worden gedaan.
Hou er rekening mee dat een motion to dismiss aan het begin van het proces plaats vindt, en een motion for summary judgement vind pas plaats na de discovery fase. Dan hebben beide partijen al informatie aangeleverd, en gereageerd op de tegenpartij.
De eerste fase van de procedure begint met een schriftelijke ronde: de indiening van een complaint en een daarop te geven inhoudelijke reactie. Deze schriftelijke stukken ("pleadings") kunnen een naar onze maatstaven vrij globale inhoud hebben. Na indiening van deze stukken vangt de pre-trial discovery aan: het in principe door beide partijen zelfstandig en in beginsel zonder tussenkomst van de rechter vergaren van bewijs. Dit vergaren van bewijs betreft niet alleen het vergaren van schriftelijk bewijs. Partijen kunnen elkaar verzoeken om erkenningen te doen ("requests for admission"). Zij kunnen lijsten met te beantwoorden vragen ("inter-rogatories") uitwisselen. Zij kunnen buiten aanwezigheid van de rechter getuigen doen horen ("deposition of witnesses") en zij kunnen verzoeken om verstrekking van documenten ("requests for documents") uitwisselen.
De één neemt 1 set feiten en kijkt of de claims behorende bij die feiten zonder oppositie zelfs mogelijk zijn,
Er is wel degelijk oppositie mogelijk gedurende het discovery proces, die begint met de "pleadings", één van de klagende partij, de "complaint", en één van de beklaagde partij, de "answer"
een zitting is niet noodzakelijk als die inhoud en de relevantie van die inhoud overduidelijk is.

stel je voor: er is ingebroken door een blonde man met lang krulletjeshaar, ik ben aangehouden op verdenking maar ik kan door het aanleveren van een medische verklaring aantonen dat ik kaal ben (en niet door de tondeuse). komt er dan nog een inhoudelijke behandeling ter zitting of zou mijn brief aan de rechter voldoende zijn?

straks gaan we nog steggelen over de vraag of de lucht blauw en gras groen is....
Niet het beste voorbeeld: kale mensen kunnen ook af en toe krulletjespruiken dragen :D

Eigenlijk is kaal zijn dan zelfs een voordeel als er een opsporingssignalement rondgaat. Even snel van pruik wisselen ;)
Jep, ik mis de consequentie van de dmca uitspraak?
Die is moeilijk te vinden, maar dit betreft een jury uitspraak. Omdat de DMCA mogelijk geschonden is, is de aanklacht niet van tafel en gaat de zaak over 2 weken verder. Er is dus nog geen definitieve uitspraak.
Een reactie van Apple naar de gebruikers toe zou voor Apple een hele opgaaf zijn. Dat doen ze namelijk niet zo gauw, het is meer van inlijven en dan verbeteren en kijken of het dan nog nodig is. De verdieping raakt steeds sleetser.

Ik begrijp dat Correlium zelfstandig wil blijven, goede keus van ze.
Dat gevoel had ik er ook bij toen ik artikel hier op tweakers las. Vreemd genoeg is een overname niet gelukt en dreigen ze nu vreemd genoeg bij beide bedrijven met lawsuites. Sterker nog ze zijn al in de weer ermee, bij een mislukte poging om tot een overeenkomst te komen ten gevolgen van. Uiterst vreemd. Het siert Apple niet, vind ik.
De eerste zin van het artikel zelf geeft meteen aan dat beide partijen deels in het (on)gelijk zijn gesteld...
Hiermee wint Apple namelijk alsnog.
Grappig hoe je de titel verwijt het nieuws een spin te geven, om daarna zelf een even misleidende uitspraak te doen :+
Tis toch nieuws van 29-12 in de WP? Dan is er nix aan het handje.
Helemaal mee eens, de eerste zin van het artikel staat meteen haaks op de clickbait titel...
Je hebt gelijk en zal het corrigeren voor je ;) .

[Reactie gewijzigd door Lord Anubis op 30 december 2020 16:28]

ok, dus in eerste instantie zag Apple vermoedelijk dus wel wat in wat Corelium aan het doen was, tenzij ze het wilden gaan opkopen om een stille dood te laten sterven.

maar toen bleek dat Corelium niet geinteresseerd was in overname, gaan ze over tot aanklagen.....zo van if we can't have it, nobody can......goed dat Corelium gewonnen heeft.
Dat is een beetje kort door de bocht. Je bent als copyrighthouder volgens mij verplicht om je rechten te beschermen. Je mag niet het ene wel toelaten en het ander niet. Hetzelfde geldt voor patenten. Stel dat ik een patent heb op iets, en ik zie dat jij mijn patent ongelicentieerd gebruikt, ben ik verplicht daar op te handelen, anders kan ik mijn patent kwijt raken.

Edit: Ter verduidelijking: Ik zeg dus nadrukkelijk niet dat je je copyright kan kwijtraken als je je rechten niet actief beschermd (wat wel het geval is bij patenten). Ik geef alleen aan dat je je rechten 'moet beschermen'. Je staat een stuk zwakker als je de ene wel toelaat en de ander niet.

[Reactie gewijzigd door lenwar op 30 december 2020 11:09]

copyright-myths
If you don’t defend your copyright you lose it.

Not true. Copyright protection is never lost, unless you’ve explicitly given it away or the copyright has expired.
Losse zinnen quoten schiet niet echt op als het werkelijke antwoord een stuk genuanceerder is.

Nee, je verliest nooit je copyright rechten zolang deze geldig zijn, maar...
Note though, in many countries there is a statute of limitations for copyright lawsuits. For instance, if you were aware of a defendant’s infringement of your copyright on some specific date, you have three years from that date to file a lawsuit.
Oftewel, je moet wel inbreuk op je copyright aanvechten want wanneer je te lang wacht met het aanvechten van de inbreuk dan kan je er niets meer tegen doen en krijgt de inbreuk plegende partij eigenlijk een soort van de rechten om er gebruik van te mogen maken. Dat geeft nieuwe/andere inbreuken geen vrij spel uiteraard... maar het aanvechten moet je dus zeker wel.
For instance, if you were aware of a defendant’s infringement of your copyright on some specific date, you have three years from that date to file a lawsuit.
Betekend niet dat je het kwijt bent. Je kan alleen die partij niet meer voor die overtreding aansprakelijk stellen. Daarom kon ik het gewoon weglaten aangezien het niets toevoegt
In dat specifieke geval voor die inbreuk kan je niets meer beginnen, wat dus in de praktijk betekent dat je het voor dat specifieke geval kwijt bent. En is dus vrij belangrijk om te vermelden want je kan het dus niet meer aanvechten, oftewel niets doen kan absoluut in het nadeel werken.
Je hebt 3 jaar vanaf het moment dat je weet dat er inbreuk gepleegd word. Je hoeft niet vanaf het moment vanaf inbreuk te reageren, je kunt niet in de keuken meekijken. Helaas "lenen" er veel bedrijven bij anderen om maar te zien of ze er mee weg komen. Het beschermingssysteem is eigenlijk andersom bedoeld, dat je vooraf kunt zien of je inbreuk maakt en iemand moet benaderen voor een licentie. Gelukkig wordt dat ook veel gedaan, maar nog niet genoeg, vandaar de vele rechtzaken.
maar als je daar zo bang voor bent lees: ik gebruik jouw copyright in mijn werk,

dan kun jij 3 dingen doen.

1> je doet niets want wat ik met jouw werk doe schend kennelijk jouw belang niet, je loopt het risico om later er alsnog iets van te vinden in ieder geval niet tegen mij.

2> je klaagt me aan want je denkt dat je anders je rechter kwijt raakt, het is niet dat je er last van hebt maar ach liever mij belangen schaden dan de jouwe....

3> je neemt contact met me op en geeft aan dat je zorgen maakt over jouw belangen, en stelt voor om een gebruiksrecht overeenkomst op te stellen ... vervolgens ben je vrij om samen te onderhandelen over de woorden de tekst en de vergoeding die overigens prima null kan zijn.

In het derde geval is die overeenkomst dus bindend en je kunt er bijvoorbeeld in bepalen dat:
- het gratis gebruiksrecht duurt zolang de normen van goed fatsoen en de autheur zijn goede naam in stand worden gehouden,
- dat de gebruiker het alleen mag gebruiken voor niet-commerciële doelen,
- dat het gebruiksrecht automatisch stopt na x of y tijd,

of elke andere bepaling die je wilt afspreken.
Ik heb ook niet gesteld dat je je copyright kwijt raakt (patenten wel overigens), maar dat je verplicht bent het te beschermen. Ik snap overigens wel dat ik suggereerde dat je het kwijt kon raken met mijn patent-vergelijking. Ik zal hem even benadrukken :)
maar dat je verplicht bent het te beschermen
Je hoeft het niet te beschermen, alleen als je het te lang aankijkt in een specifiek geval kun je daar later niet op terug komen. Dat is juist waar het om ging boven in:
Je bent als copyrighthouder volgens mij verplicht om je rechten te beschermen.

[Reactie gewijzigd door pookie79 op 30 december 2020 12:02]

Ik zie je die opmerking over patenten nu al een paar keer maken. Leg eens uit waar je op doelt.
Maar in plaats van aan te klagen kun je toch ook een bedrijf benaderen met een deal waarin je een licentie aanbied?
Licentie opzetten en aanbieden kost meer dan gelijk krijgen van een rechter lijkt me?

Zo zie ik het (als ik een kille ondernemer zou zijn) voor me, ik stap na de rechter klaag je aan dat je misbruik maakt van mijn software, afdwingt dat je er mee stopt en een vergoeding moet betalen, daarna kunnen we wel een gesprek starten voor eventuele licenties.

Eerst de concurrenten (kleinere organisaties) kapot procederen, zorgen dat ze geld kwijt raken aan/door zo'n rechtszaak en je kunt je concurrent voor minder overnemen. Of ze gaan zelfs failliet en je kunt ze dan nog goedkoper overnemen.

Aan de andere kant, wanneer de rechter Apple geen gelijk geeft, kunnen ze alsnog een licentie opstellen/afnemen. Geen verlies voor Apple in beide situaties lijkt me? Proces kosten worden toch wel gemaakt, hooguit zullen ze dan een 'kleine' vergoeding aan Corellium moeten betalen om deze te vergoeden, wat voor Apple wisselgeld is.
De nuance ligt er denk ik in dat je je copyright op zich niet verliest, maar dat je het moeilijker maakt om het te verdedigen als je dat maar sporadisch doet. Niet handhaven zorgt voor een hellend vlak.

Stel je voor dat je als fotograaf er nooit wat tegen doet als iemand je foto's gebruikt op internet, met de gedachte dat ze er toch niks aan verdienen en dat het niet zo'n probleem is. Op een gegeven moment gebruiken steeds meer websites jouw foto, en er zijn sites bij die geld opleveren door advertenties of door producten te verkopen. Dan is er iemand die begint jouw foto te drukken op t-shirts om te verkopen. Dat gaat je te ver en je spant een zaak aan. Je zal dan moeten gaan uitleggen waarom je het wél goed vind dat iemand geld aan je foto verdiend door hem op een website te tonen die geld oplevert door advertenties, maar níét als iemand er geld aan verdiend door t-shirts te verkopen met die foto erop.

De advocaat van de andere kant zal je namelijk alle gevallen voor de voeten gaan gooien waarin je je copyright niet hebt verdedigd, en jij moet de rechter dan uitleggen waarom het in dit geval wél belangrijk is om te handhaven. Als je gewoon áltijd strak handhaaft neem je 'de overkant' in de toekomst al direct dit argument uit handen.
jij moet de rechter dan uitleggen waarom het in dit geval wél belangrijk is om te handhaven. Als je gewoon áltijd strak handhaaft neem je 'de overkant' in de toekomst al direct dit argument uit handen.
Dat argument houdt echter in beginsel al geen water, omdat er geen wettelijke plicht is om te handhaven en het kiezen om niet te handhaven geen verdere wettelijke gevolgen heeft buiten het feit dat de originele copyright-inbreuk kan verjaren en je op specifiek die ene inbreuk niet meer kunt reageren.

Als de wederpartij je dit argument voor de voeten speelt, dan is het correcte antwoord niet om er tegenin te gaan en je te verdedigen, maar om dat vieze spelletje niet mee te spelen en in plaats daarvan bovenstaande terug te gooien.
onzin, zo werkt copyright helemaal niet, iedere reproductie van een copyrighted werk is strafbaar zonder toestemming van de rechthebbende. dus als ik 100 websites gedoog en de 101ste niet dan is dat mijn goed recht ... in principe hoef ik daar niet eens een reden voor te geven.

het zou wel kunnen dat de rechter er gehakt van maakt als mijn beweegreden tegen de wet is, bijvoorbeeld als mijn enige reden om juist deze website aan te pakken is omdat de eigenaar ervan een donkere huid heeft, of homoseksueel is. - je moet daarbij wel opmerken dat het rechtsvermoeden aan mijn kant staat, dus: ik heb gelijk tenzij ik dat bewijsbaar overduidelijk niet heb.

[Reactie gewijzigd door i-chat op 30 december 2020 13:38]

Je haalt 2 dingen door elkaar. Een merk kan je verliezen als je het niet actief beschermt. Dus als je je fruitwinkel Apple Shop of iets met een appel logo doet is dat van toepassing. Patenten zitten anders in elkaar.
Nou dat is niet helemaal correct. Als je je merkenrecht verliest is er altijd wat bijzonders aan de hand. Veelal is gebrek aan verdediging geen noemenswaardige factor, ookal denken mensen van wel.

Een goed voorbeeld is de term 'googlen'. Omdat dat gemeengoed is geworden is er geen tot weinig recht meer uit te halen voor Google. Als hun concurrent of anderen die term gaat gebruiken, heeft Google minder te vertellen dan voor dat googlen gemeengoed werd. Dat had Google niet kunnen voorkomen met verdedigen. Dat is het nadeel van succes. Je kunt je merkenrecht of auteursrecht echt niet zomaar verliezen als je het een keer laat gaan. Wel sta je minder sterk als je iets voor langere duur toestaat en te laat ingrijpt tegen diezelfde partij. Zo kennen alle 'verliezen van auteursrecht/merkrecht' situaties uitzonderlijke omstandigheden. De meest voor de hand liggende is het gebrek aan gebruiken van je merk. Dan verliest ie ook waarde.
Met merkenrecht bescherm je je merk, zoals de naam aangeeft. Dit dient om te voorkomen dat een concurent een gelijkaardig merk kan neerzetten en op jouw succes kan meeliften. Het is niet omdat in bepaalde talen het werkwoord googlen is ontstaan dat daarmee Google zijn merkrecht verloren heeft. Het type van merkrecht dat Google heeft, zijnde een nietszeggende naam (weliswaar gebasseerd op een bestaande wiskundige term) maakt net dat hun merkrecht enorm sterk staat. Een fruitwinkel die het merkrecht Apple Store probeerd vast te leggen staat dan weer zeer zwak en dat zal afgewezen worden. En niet omdat er een IT bedrijf met de naam Apple bestaat.

Bij merkrecht in de VS is er trouwens een expliciete eis dat je ook aantoont dat je van plan bent om het merk te gebruiken in commerciële context. Als je het merk op zich niet gebruikt dan vervalt het merkrecht automatisch en als dit duidelijk is bij aanvraag dan zal de aanvraag afgewezen worden.
jij haalt ook 2 dingen door elkaar, je merk schrijf je namelijk in in categorieën

ik mag mijn fruitwinkel dus wel degelijk de Apple Store noemen maar mijn hifi/audio/computer winkel niet.
Dat wil ik je echt wel zien eens doen. Waarom denk je dat er geen fruitwinkels bestaan die Apple Store heten? Maar vooral doen, ik wil zien hoe het afloopt.
Copyright kan je niet kwijtraken (behalve door ouderdom). Je bent in de war met merkenrecht, als jij je merk niet beschermd kan het z'n uniekheid verliezen.
Dat is het geval voor trademark infringement, niet copy right.
ok, dus in eerste instantie zag Apple vermoedelijk dus wel wat in wat Corelium aan het doen was, tenzij ze het wilden gaan opkopen om een stille dood te laten sterven.
Apple zag vermoedelijk heel wat in Corellium aan het doen was. Volgens mede-hackers werkte Corellium met uit de fabrieken gestolen developers-versies van de iPhone, iets wat door oprichter Chris Wade altijd wat lacherig is ontkend. (ja, wel eens in handen gehad maar nooit gekocht, ha ha...)

Deze Chris Wade stond ook voor jaren onder verscherpt toezicht omdat hij voor de rechtbank heeft toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan cyber crimes. Fijn als zo iemand zich richt op de veiligheid van jouw telefoon.

En als kers op de taart: Trump heeft Wade volledig gratie verleend voor die cybercrimes. Nu geeft Trump vooral gratie aan personen die veroordeeld zijn voor onfrisse zaken die hem persoonlijk hebben bevoordeeld of beschermd of waar hij in de toekomst nog van kan profiteren.

Kunnen we binnenkort een alarmerend rapport van beveiligingsbedrijf Corellium verwachten dat er belangrijke aanwijzingen zijn dat de stemmachines inderdaad op grote schaal gemanipuleerd zijn in het voordeel van Joe Biden?

Dat Apple aan Corellium heel weinig speelruimte geeft is echt volkomen te begrijpen.
Apple is bij wet verplicht dit te doen, doe je dit niet... dan kan jij je hele auteursrechten verliezen.
Dat is dus complete onzin. Dat fabeltje gebruiken bedrijven en fanboys zoals van Apple heel actief om het preventief ruimen van opkomende concurrenten goed te praten. Die hebben vaak niet de financiële middelen om zich te verdedigen tegen een bedrijf met een paar honderd miljard op de bank, dus ze schikken en sluiten of worden overgenomen. Het is ook een goede manier om grotere concurrenten flink onder druk te zetten en een waardevol marketingmiddel. Allemaal zaken waarvoor het auteursrecht initieel niet bedoeld is, maar met genoeg geld openen al die deuren wel.
Ik vroeg me al af waarom geen linkje naar je bron plaatste, maar geen zorgen, heb 'm gevonden:

Letterlijk de eerste zin na jouw quote:
But you will not “lose” your copyright. All other infringements are still open for you to act against.
Je bent duidelijk aan 't trollen 8)7
Dus je bent niet verplicht bij wet, maar als je specifieke gevallen te lang laat gaan kun je aan die specifieke gevallen minder doen. Dat is heel anders dan een wettelijke verplichting en al helemaal anders dan het verliezen van je hele merkenrecht.

Je weet de dingen wel dik aan te dikken om ze in je straatje te proppen hoor.
Dat is te kort door de bocht en klopt niet geheel. Daarbij dan begin je eerst met die rechtszaak, je probeert ze niet eerst over te kopen.
Zie de rest van de thread, dat is dus niet relevant in dit geval want het gaat hier om een DCMA-claim.

Daarbij zal de rechter vermoedelijk zwaar meewegen dat Apple het pas een probleem vond toen ze de zaak niet voor een appel en een ei konden kopen.
voor een Apple en een ei...

Ook zijn de begrippen 'maatschappelijk belang' en 'fair use' nog niet van tafel, het feit dat de DMCA hier speelt en er beveiligingen zijn gekraakt/omzeilt staat, maar of dat ook onrechtmatig is gebeurd moet nog worden bewezen.

Voor zover ik de Amerikaanse wet ken, is een beoordeling ten gunste van Apple in de VS wel een stuk aannemelijker dan hij in de EU zou zijn geweest. Hier zijn begrippen als: ' fair use, gerechtvaardigd belang en maatschappelijk belang' een stuk sterker.

[Reactie gewijzigd door i-chat op 30 december 2020 13:48]

Apple had in 2018 de intentie om Corellium in te lijven, volgens de rechtbankdocumenten. Toen gesprekken daaromtrent op niets uitliepen, ging de iPhone-fabrikant over tot de rechtszaak.
Zo dan, niet goedschiks, dan maar kwaadschiks? Het feit dat Apple de boel wilde overnemen wilt toch wel wat zeggen over de werkwijze van het securitybedrijf. Of zou Apple tijdens de overname iets tegen zijn gekomen waardoor de deal afketste en naar de rechter stapte?
Of bedrag was te laag en ze wilde meer zien, zijn er best wel grote bedragen zijn met het vinden van gaten.
Of ze zijn niet geïnteresseerd in Apple zoals met snapchat toen tegen Microsoft?
eh jij gaat er automatisch vanuit dat het het security bedrijf was dat dwars lag? Letterlijk niets kritisch denken dat het misschien ook Apple zou kunnen zijn (of beiden). ?
Of het zegt wat over de werkwijze van Apple.

Sommige dingen wil je liever achter gesloten schermen houden dan uitvechten in een rechtbank. Als je wilt dat een bedrijf stopt met waar het mee bezig is, maar je wil dit niet af laten dwingen door een rechter en het is hun gehele bedrijfsmodel dus ze zullen het nooit vrijwillig stoppen, dan blijft het bedrijf opkopen en het zo dwingen te stoppen over.

Een groot voordeel van opkopen is dat je ook eigendom van de IP krijgt, dus als een ander bedrijf een alternatief maakt nadat je de boel afgebroken hebt, dan kan je hen aanklagen voor copyrightschending (voor de virtualisatietech, niet voor iOS). Intussen kan je het personeel vast ergens kwijt als je zo groot als Apple bent en het vaardige programmeurs met iOS-kennis en een achtergrond in beveiligingsonderzoek zijn.

Klinkt gewoon als een tactische zet, maar als bedrijfseigenaar moet je dan dus wel het om het geld doen, als je een ideologische achtergrond hebt en je bedrijf wilt zien slagen of je bent trouw naar je klanten dan werkt zo'n overname niet.
Ik vind dit toch een vreemde gang van zaken. Uit het artikel van The Washington Post:
The judge in the case ruled that Corellium’s creation of virtual iPhones was not a copyright violation, in part because it was designed to help improve the security for all iPhone users. Corellium wasn’t creating a competing product for consumers. Rather, it was a research tool for a comparatively small number of customers.
Dus je mag copyright negeren als je goede intenties hebt en/of geen concurrent bent voor de oorspronkelijke maker?

Begrijp me niet verkeerd. Het is natuurlijk hartstikke goed wat Corellium doet. Deze dienst zal uiteindelijkhet iOS platform nog verder kunnen dichttimmeren/veiliger maken, maar als je het puur op copyright van de software zet, vind ik het vreemd dat het is toegestaan.
Dus je mag copyright negeren als je goede intenties hebt en/of geen concurrent bent voor de oorspronkelijke maker?
Nee dat staat er niet. Er staat "Corellium wasn’t creating a competing product for consumers. Rather, it was a research tool for a comparatively small number of customers."

M.a.w. Corellium heeft geen nagels van Apple nagemaakt. Corellium heeft hamers gemaakt om op Apple's nagels mee te kloppen. Hamers waarop Apple geen copyright heeft.
M.a.w. Corellium heeft geen nagels van Apple nagemaakt. Corellium heeft hamers gemaakt om op Apple's nagels mee te kloppen. Hamers waarop Apple geen copyright heeft.
Mooie vergelijking :)
Maar ik denk toch dat zij diezelfde nagels hebben nagemaakt (de iOS emulatie) en hamers ter beschikking hebben gesteld om vervolgens op die nagels te timmeren.

De hamers zijn hier niet ter discussie, maar de nagemaakte nagels.
Dat lijkt me dan een toepassing van de Fair Use uitzonderingen in copyright law van de VS.

M.a.w. als er geen andere mogelijkheid is om zo'n hamer te maken dan om enkele van die Apple-nagels te integreren in de hamer, dan zijn er uitzonderingen.
Ik vind het raar dat Apple deze zaak verliest.
Apple biedt iOS niet aan voor licentie, je mag het enkel op een iDevice draaien.
Een vergelijking zou zijn als een bedrijf een gevirtualiseerde Xbox of PS aan zou bieden.
Die mag je ook enkel op een Xbox of PS draaien (of een development kit).
Ook het aanbieden van een VM met een Microsoft Windows OS, zonder daar een licentie voor af te nemen bij Microsoft mag niet.
Dus waarom zou dit wel mogen?
Als eindgebruiker mag je prima een OS van een console zelf draaien. Genoeg emulators die je de mogelijkheid geven de originele Firmware in te laden bv i.p.v. de nagebouwde. Het verspreiden van die firmware is niet echt legaal en het lijkt er op dat ze in dat grijze gebied aan het spelen zijn, ze verspreiden het niet direct, maar maken het wel beschikbaar voor anderen.
Als eindgebruiker mag je prima een OS van een console zelf draaien.
Nee dus.
Uit de Xbox license agreement:
Quote:
The Xbox Software is licensed to You, not sold. You are licensed to use the Xbox Software only as pre-installed in Your Xbox Console or Authorized Accessory, and updated by Microsoft from time to time. You may not copy or reverse engineer the Xbox Software.
Ik zie hier niet in staan: Je mag de Xbox software gewoon op je eigen niet-Xbox hardware draaien.

Voor de Sony Playstation 5:
Quote:
Afhankelijk van de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst, verleent SIE Inc u een niet-exclusief, niet-commercieel recht om de Systeemsoftware uitsluitend te gebruiken op uw PS5-systeem.
Ik zie hier niet in staan: Je mag de PS software gewoon op je eigen niet-PS hardware draaien.

Voor beiden is er ook geen uitzondering voor 'als je het enkel thuis doet'.
(Het is natuurlijk wel zo dat de kans dat MS of Sony achter jou aangaat als jij het voor elkaar krijgt om in je uppie het OS op je eigen niet-console hardware te draaien, zonder dit op internet beschikbaar te maken, nogal klein is).
Dat iets in een agreement staat maakt het niet ook wettelijk afdwingbaar. Dat ze geen ondersteuning en garantie verlenen als jij die software op iets anders draait is duidelijk en logisch, maar het is niet een strafbare handeling als jij thuis die software op je koelkast of android box aan het draaien krijgt.
Dat staat in de voorwaarden van alle consoles, op op de recente is het behoorlijk lastig gemaakt door MS/Sony om uberhaupt aan de firmware te komen, laat staan ze elders te kunnen draaien. Dat is ook hun goed recht.

De spelregels voor eindgebruikers voor het gebruik van de firmware zijn hetzelfde als voor het gebruik van ROMs. Als jij het origineel in bezit hebt, mag je er mee doen wat je wilt(behalve verspreiden). Nu verschilt dit per land, maar wij hebben de thuiskopie (wat wettelijk decoratief is, gezien je eigenlijk geen beveiliging mag omzeilen, waardoor je dus eigenlijk nergens een thuiskopie van mag maken, we hebben er dus niets aan, maar betalen er wel voor)

Vooral Nintendo is hier al een jaar of 35 de legale strijd voor aan het voeren en heeft eigenlijk niets weten te bereiken. Nu valt me op dat alleen mijn GBA emulator die mogelijkheid heeft van de Nintendo emulators die ik heb.

[Reactie gewijzigd door batjes op 30 december 2020 15:59]

Hoezo maakt Corellium IOS veiliger?, het wordt door overheden en andere schimmige partijen gebruikt om Iphones te hacken en zerodays te vinden voor eigen gebruik, niet om als eerst aan Apple door te geven.
omdat het ook gebruikt wordt door white hat hackers ;-)

@PPie
Dat maakt niet uit in heel dit verhaal en nog minder op mijn antwoord. En waar staat dat dat niet in hun voorwaarden staat trouwens?

[Reactie gewijzigd door Yoshi op 30 december 2020 13:57]

Als ze white hat hackers willen faciliteren had Corellium heel eenvoudig in hun voorwaarden kunnen opnemen dat gevonden bugs aan Apple gemeld moeten worden.
(Dat een gebruiker dat wellicht niet doet, maakt in deze niet uit. Je mag ook niet te hard rijden, autofabrikanten zetten dus in de gebruiksaanwijzing dat je je aan de verkeersregels moet houden en daarmee is het klaar voor de fabrikant).
Mooie uitspraak en daarnaast iets wat sneu, niet kunnen overnemen en dan maar met rechtzaken bombarderen.

Ook wel weer logisch, maar toch.
Zo zwart wit is het niet natuurlijk. Iets kan interessant zijn voor Apple maar ook tegelijkertijd "illegaal" in iemand anders handen. Dit kan bijvoorbeeld een tool zijn die het werk in de Apple Stores verlicht maar daarom wil je nog niet dat iedereen zo'n tool kan gebruiken.

Het is hetzelfde als ik bij je kom aankloppen en vertel dat ik een loper heb uitgevonden die op het slot van je deur past. Wanneer jij hem niet koopt heeft wel nog iemand toegang tot je huis ...
Wat voor impact heeft het toekennen van de DMCA-claim voor Corellium?
Als ze de DMCA schenden, dan zullen ze moeten stoppen. En gezien Apple ze meermaals gewaarschuwd heeft, kunnen ze zich denk ik niet meer beroepen op een safe haven provisie en zal een forse boete kunnen volgen als Apple dat eist.
Ze zouden het moeten aanmoedigen, dat virtualisen van macos.
Ik zie een verdienmodel waar Applie multi-cpu motherboards verkoopt met hun nieuwe M1 SOC specifiek voor dit doeleinde...

en dan hoeven de cloud providers niet meer van die rare sprongen te maken zoals dit ;
https://www.techradar.com...-aws-but-not-the-apple-m1
Dit gaat over het virtualiseren van iOS, niet macOS.
De reden dat AWS nog geen M1 aanbiedt is deze gewoon er pas net zijn.
Sinds juli deelt Apple zelf aan beveiligingsonderzoekers, waarmee ze kwetsbaarheden kunnen vinden.
Hmm, dan toch liever een onafhankelijke tool zonder enige verplichtingen naar Apple toe. Wat houdt Apple tegen om deze toestellen niet meer te leveren aan mensen die niet meegaan in hun visie?
Apple en andere bedrijven hebben doorgaans belang bij het feit dat bugs gevonden worden. Apple is natuurlijk een bedrijf dat dingen graag in eigen hand houdt, maar het is goed mogelijk dat ze goede of betere mogelijkheden bieden dan zo'n concurrent die actief tegengewerkt wordt door Apple. Dus tja, uit principe heb ik liever... maar als je in praktijk geld wilt verdienen en resultaten moet boeken, dan zijn die telefoons van Apple zelf misschien zo raar niet.
Voor apple is het ook van belang hun status als veilige telefoon te behouden. Dat ze dus nu controle daarover verliezen zal hen wellicht ooit reputatieschade opleveren. We weten al dat bugs in apple minder waard zijn dan in android, omdat de beveiliging van android steeds meer op orde komt terwijl die van apple stilstaat en ze nog steeds veel in de kern hebben ingebakken (zoals messaging, browser e.d.) zodat je veel aanvalspunten hebt. Als er dus wellicht veel beveiligingsrisicos gevonden worden en daarover gepubliceerd wordt zonder filtering van apple lopen er wellicht klanten weg, want argument "apple is veiliger" kan niet meer op.
Ik weet niet per se of het klopt wat je zegt (android veiliger dan apple), maar het doet me denken aan het interview met Zoom-man Magnus Falk dat vandaag op deze site staat. Ze hadden een non-disclosure met bug-hunters, maar dat bleek net van deze tijd.
Ik zeg niet dat android veiliger is, ik zeg dat bugs in android meer waard zijn, was laatst nog een artikel over hier op tweakers. Ik zeg dat android hun beveiligingszaken steeds meer op orde krijgt met de updates en de loskoppeling van onderdelen.
Dat fabrikant A vooruit gaat met zijn beveiliging zegt nul over die van bedrijf B. Of Apple stil staat of niet, weten jij en ik niet want we werken er niet.

Je kunt m.I. hooguit iets vinden (en dat is een persoonlijke mening, geen feit) van hetgeen je leest en hoort.
Bron dat dat inderdaad daardoor komt en niet omdat de markt voor Android gewoon vele malen groter is?
nieuws: Zerodium-prijs Android-bug is met 2,5 miljoen dollar voor eerst hoger...

Hier wordt genoemd dat Android dus steeds beter wordt (t.o.v. eerdere Android versies) en dat er veel meer iOs kwestbaarheden worden gevonden tegenwoordig (t.o.v. hoeveel er werden gevonden een paar jaar geleden).
Van concurrentie zullen beiden alleen maar beter worden. Maar Apple doesn't play well with others. Als het een kind was zaten ze al in het jeugdzorg circuit, maar als bedrijf wordt het nou eenmaal beloont.
Als het een kind was zaten ze al in het jeugdzorg circuit,
Goud dit! En houdt die gedachte vast als je ook andere bedrijven beoordeeld, bijvoorbeeld wanneer ze geen belasting betalen. Of wanneer we het hier op tweakers hebben over monopoliemacht. Ik vind dat er dan vaak wordt vergoelijkt. 'Ze willen gewoon...' of 'Het is hun recht om...' en ondertussen gedragen veel bedrijven zich alsof ze geen onderdeel zijn van samenlevingen, of ze zijn zo schijnheilig en leugenachtig over hun goede bedoelingen dat een persoon erom opgesloten zou worden.
Een betere vraag is tegenwoordig; 'welk bedrijf gedraagt zich wel netjes?'

Apple vertrouw ik enkel op hetgeen wat ze zeggen. Dus al ze zeggen 'we doen a niet', doen ze a niet. B t/m z... Blijft een Amerikaans bedrijf. Facebook (als tegenvoorbeeld) heeft keer op keer bewezen niet te vertrouwen te zijn. Andere bedrijven wisselend.

Dus... Welk bedrijf kunnen we wel als 'goed' aanmerken?
Het is tegenwoordig populair om alles in twijfel te trekken. M.I. Komt dat doordat o.a. Facebook en Google ons als product zijn gaan gebruiken, maar dat is mijn mening.

Gevolg is kennelijk dat geen enkel bedrijf of persoon meer vertrouwd wordt. Overal ‘zal wel iets achter zitten’ of ‘ja maar, wat als....’. Complot theorie in de maak. Ach.

Als een bedrijf als apple zegt dat ze jouw vingerafdruk of face óp je device opslaan i.p.v. op een centrale server, dan roepen hele volksstammen dat dat niet zo is en dat ze álles van je weten.

Maar vervolgens alles wel gratis willen hebben en dus bijv. Allerlei diensten van Facebook en Google afnemen. Die júist van jouw gegevens leven. Dat je er (nog) nIets van merkt is natuurlijk ideaal, want gratis is goed, toch?

En op zich is het goed om niet alles direct aan te nemen en goed op te passen. Maar het slaat m.I. wel volledig door.

Kijk bijv. Naar die irritante cookie meldingen. Vrijwel Niemand leest ze en klikt ze weg. 3 mensen op deze aarde lezen ze wel, de rest niet. Het doel van die meldingen kan ik het niet meer mee eens zijn, privacy is belangrijk en velen (me included) kunnen niet zien dat ze wellicht over x jaar ineens een baan mislopen omdat ze jaren terug iets op Facebook o.i.d. gezet hebben.

Maar als het doel het verhogen van de privacy en het zoveel mogelijk info over data verzameling aan de user geven is, dan werkt het toch voor geen meter als diezelfde user elke cookie melding meteen dicht smijt?
En dan over een jaar de Tweakers headline: "Apple luisterde gesprekken af van bughunters" 8)7

Ik weet het: aluhoedjestijd, maar tegenwoordig sta je van niks meer versteld.
Ik zou er niet per se van versteld staan. Of ze passen gewoon hun voorwaarden aan: gebruik je onze tools, dan moet je alle info delen = onze software rapporteert automatisch terug aan ons.
In principe is het al raar dat Apple op deze manier controle heeft op onderzoek van dit soort software. Dat maakt de partijdigheid op z'n minst twijfelachtig.

Natuurlijk is het Apple hardware, maar met zoveel gebruikers en zoveel aanwezigheid in de markt vind ik het heel belangrijk dat er onafhankelijk onderzoek gedaan kan worden. Dat is ook het mooie van Android, dat krijgt automatisch al de hele openheid mee omdat de basis open source is en kan dus ook goed gecontroleerd en onderzocht worden.
anders kost het heel veel werk om de bugs te repareren als ze ernstig genoeg zijn.
Als ze ernstig genoeg zijn blijkt het spreekwoord 'vertrouwen komt te voet en gaat te paard'. Ook Apple's reputatie kan stuk. Als naaktfoto's van celebreties ineens door echte grote gaten beginnen te lekken, en hackers ineens echt door je camera meekijken en je alledaagse gesprekken afluisteren is het snel gedaan met ze. Dat pikt niemand.
Had Apple nu juist dat specifieke onderzoek door de Amerikaanse geheime dienst niet tot het uiterste gefrustreert door geen toegang te geven?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee