VVD: privacywet moet uitzondering krijgen voor bestrijden van fraude en misdaad

De VVD wil dat opsporingsinstanties makkelijker informatie moeten kunnen uitwisselen om fraude op te sporen, ook al is dat in strijd met de privacywet. In het conceptverkiezingsprogramma stelt de partij dat 'de bestrijding van misdaad voorop staat, niet privacyregels'.

De VVD wil stevig inzetten op het bestrijden van criminaliteit, maar ziet daar nu obstakels. "Privacyregels bemoeilijken de bestrijding van criminaliteit omdat gegevens over criminelen niet altijd gedeeld kunnen worden", schrijf de partij vrijdag in het conceptverkiezingsprogramma. De partij wil dat er een uitzondering komt op de privacywetgeving zodat er zwarte lijsten kunnen worden opgesteld. Die moeten kunnen worden gedeeld tussen overheidsinstanties en met private partijen. De VVD heeft het daarbij niet alleen over zware misdaad, maar ook over fraude. De partij noemt als voorbeeld ondernemers die schade oplopen door 'gesjoemel met creditcards, verzekeringen en spooknota's'.

Tegelijkertijd wil de partij wel extra regels voor privacybescherming. Het moet mogelijk worden grote techbedrijven in Europees verband op te breken, en de partij wil dat er een wet komt die 'data tot persoonlijk eigendom maakt'. Dat betekent volgens het programma concreet dat techbedrijven moeten betalen voor het gebruik van persoonlijke data.

De VVD wil ook dat het verplicht wordt data van Nederlanders in Europa op te slaan. De partij wil daarnaast investeren in een Europees alternatief voor dataopslag, al noemt het daarbij geen voorbeelden. Europa bouwt aan Gaia-X, een tegenhanger van bijvoorbeeld AWS. Duitsland riep Nederland vorig jaar op zich daarbij aan te sluiten. De VVD was daar destijds enthousiast over.

Beschermen van infrastructuur

In het programma staat ook dat er meer samenwerking moet komen tussen de overheid en het bedrijfsleven om belangrijke infrastructuur beter te beschermen. De reden daarvoor is dat cyberaanvallen steeds groter en heftiger worden. Hoewel de partij ddos-aanvallen niet specifiek noemt is dat wel een voorbeeld van aanvallen die grootschaliger en complexer worden. Inmiddels bestaan er al samenwerkingsverbanden zoals No more DDoS waarbij kennis en informatie wordt uitgewisseld om aanvallen af te slaan. De VVD wil dat de overheid die vitale infrastructuur samen met organisaties gaat beheren, en de minimale beveiligingseisen verhogen. De partij wil ook partijen zoals het Nationaal Cyber Security Centrum en het Defensie Cyber Security Centrum en de inlichtingendiensten versterken om daarbij te helpen.

De VVD wil ook dat Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten landen kunnen 'terughacken'. De partij hekelt het feit dat landen na een hack van een land onder NAVO-regels niet zomaar een cybertegenoffensief mogen starten. De VVD wil samenwerken met Europese landen om daar andere regels voor op te stellen.

De VVD is op dit moment de grootste partij van Nederland en staat in de peilingen ook weer ruimschoots bovenaan.

Door Tijs Hofmans

Redacteur

06-11-2020 • 16:55

171 Linkedin

Reacties (171)

Wijzig sortering
De 'Volks'partij voor 'Vrijheid' en Democratie laat zich weer van haar ware kant zien :{

"Any society that would give up liberty to gain security, deserves neither and will lose both."
– Benjamin Franklin

"If privacy is outlawed, only outlaws will have privacy."
– Phil Zimmermann

Doe het nou gewoon niet.
Ik ben het verder met je eens maar die eerste quote is nou niet echt zo toepasselijk als mensen vaak denken.

https://www.lawfareblog.c...really-said/#.UvvR12RDtZs

Het ging Franklin hier dus niet om de vrijheid van het volk maar de vrijheid van de overheid om belastingen te heffen. Het kopen van de tijdelijke veiligheid was het voorstel van de te belasten familie om de bescherming van de grens te financieren mits de wetgever erkende dat ze geen autoriteit hadden hen te belasten.
Net als de meeste mensen hier vind ik privacy een groot goed. Tegelijk heb ik een tijd werk gedaan in het domein waarover dit standpunt van de VVD gaat: het bestrijden van georganiseerde criminaliteit. Een fictief maar realistisch voorbeeld: een gemeente in Groningen trekt de vergunning in van een coffeeshop omdat de eigenaar veroordeeld is voor geweldsdelicten, mensensmokkel en gewoontewitwassen. In Zeeland heeft diezelfde persoon twee coffeeshops met vergunning, in Limburg bestuurt hij een bouwbedrijf dat opdrachten uitvoert voor de provincie met een omzet van 3 miljoen per jaar en op Texel vraagt hij een subsidie aan voor het bouwen van een zonnepark: 800.000 euro. Die gemeente in Groningen weet daarvan maar mag de andere gemeenten en provincies niet waarschuwen.

Er zijn omwegen voor buiten de huidige wetgeving. Maar ik heb liever dat er in een wet verankerd is wat er mogelijk is zodat die omwegen niet nodig zijn. Want ook privacyvoorvechters zijn het vast met me eens dat iemand waarvan we wéten dat hij een enorme serie strafbare feiten heeft gepleegd, voldoende om geen vergunning te mogen krijgen, niet zomaar naar de volgende plaats moet kunnen verplaatsen alleen omdat informatieuitwisseling niet mogelijk is.

Maar blijf dit tegengeluid bieden he. Mensen zoals ik kunnen ons misschien verliezen in opsporing, preventie en repressie. Dan is het belangrijk dat er andere partijen zijn, ook politiek, die ons scherp houden. En dát is dus wel democratie.
Nu noem je een voorbeeld op waarbij iemand ook strafbaar is, het gaat mensen er juist om dat als de VVD deze wet erdoor zou krijgen ze het altijd kunnen gooien op een verdenking van een strafbaar feit, en wordt je op die manier onterecht slachtoffer van privacyschending zonder dat er ook nog maar enkel bewijs hoeft te wezen voor een strafbaar feit, enkel een verdenking.
Precies dit, we leven in Nederland in een rechtstaat waarbij je pas schuldig bent wanneer de rechter dat bepaald. Wat de VVD eigenlijk bedoeld met: "privacywet moet uitzondering krijgen voor het bestrijden van fraude en misdaad", is, naar mijn mening, als volgt:

"wanneer mensen bij de belastingdienst, of een computer programma wat bijvoorbeeld aan etnisch profileren doet, een vermoeden heeft dat een persoon fraude of een misdaad pleegt, dan mogen zij die persoon, zonder enige vorm van rechtsgang en hardmatig bewijs, veroordelen tot crimineel, en op een zwarte lijst zetten wat gedeeld wordt met verschillende instanties, zodat al deze instanties weten dat wanneer deze persoon een verzoek indiend of met hun wil communiceren, dat ze dan zonder pardon alles kunnen afwijzen, en communicatie kunnen vertragen door niet of later dan een jaar te reageren."

Ik ben zelf al de dupe geworden van dit beleid, wat gewoon al uitgevoerd wordt door de belastingdienst. Als je eenmaal op zo'n lijst staat wordt je bij verschillende instanties gewoon zonder pardon als crimineel behandeld, zonder ook maar even te checken bij de persoon zelf. Aangezien ik niet snapte waarom de belastingdienst, als wel andere instanties, plots bij alle communicatie via telefoon of brief enorm stroef deden, ben ik zelf maar op onderzoek gegaan. Na heel wat zoeken via internet ben ik uiteindelijk bij een interne procedure van hun terecht gekomen, waar inderdaad staat: "In het geval dat ... mag je van grove schuld uitgaan en mag die persoon gezien worden als fraudeur. In dat geval mag je als volgt afwijken van de standaard procedure ... "

Enige voordeel van deze hele ervaring is dat ik nu in ieder geval wel weet op welke partij ik niet ga stemmen. :D
Ik vraag me af of je het document wel hebt gelezen, juist hetgeen wat jij denkt dat het betekent hebben ze namelijk een volledig ander standpunt over:
Het terugbrengen van de menselijke maat in de uitvoering. Er zijn de afgelopen jaren teveel
voorbeelden geweest van burgers en ondernemers die onterecht als fraudeur aangemerkt
werden. De aanpak van fraude mag er niet toe leiden dat iemand die een foutje maakt gelijk
als fraudeur wordt bestempeld. Om dit te veranderen versterken we de interne checks in de
uitvoering en dringen we tegelijkertijd onduidelijk, juridisch taalgebruik terug in de communicatie
van de overheid.
Als ik de tekst van het programma lees vat ik in de context van het document op dat
Een uitzondering op privacywetgeving zodat het mogelijk wordt om zwarte lijsten van fraudeurs
op te stellen en gegevens binnen overheidsorganisaties, en tussen overheden en private
partijen, te delen
betekent dat ze zwarte lijsten willen maken van veroordeelde fraudeurs, iets dat nu niet mag.
Het probleem is dat kennelijk ook op dat niveau men de privacywetgeving niet snapt. Die verbiedt heel weinig, en zegt dat zomaar verwerking van strafrechtelijke gegevens niet kan maar er een wet moet zijn die dat fatsoenlijk regelt.

Met andere woorden, als er een wet is die zegt "we moeten een zwarte lijst van fraudeurs gaan bijhouden" is er niks in de privacywetgeving dat het tegenhoudt.

Als iemand die dagelijks met die materie bezig is, kan ik je garanderen dat ieder artikel of uitroep van een politicus met de inhoud "[super logisch ding dat een duidelijk maatschappelijk nut heeft] mag niet van privacywetgeving, die wetgeving is veel te streng!" fout is. Of omdat het wel mag, of omdat men er gewoon een wet voor moet maken in plaats van het zomaar te gaan doen. Iets dat heel logisch is in een rechtsstaat, en dan is dus het ontbreken van zo'n wet het probleem, niet privacy.

[Reactie gewijzigd door Dasprive op 7 november 2020 15:57]

Inderdaad, precies wat jij zegt, en ook precies wat de VVD zegt.

"Er moet een uitzondering kunnen komen op de privacywet", wat de VVD wil, komt in de uitvoering neer op een wet die de uitzondering regelt. En in het voorstel van de VVD gaat het concreet over (veroordeelde) criminelen, dus er is ook nog sprake van een rol voor de rechter.
Gelukkig, nog iemand die snapt hoe de privacywetgeving werkt - en zoals beoogd
'De verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste van de mens staan. Het recht op bescherming van persoonsgegevens heeft geen absolute gelding, maar moet worden beschouwd in relatie tot de functie ervan in de samenleving en moet conform het evenredigheidsbeginsel tegen andere grondrechten worden afgewogen.' (Zie Overweging 4).

Wat ik alleen niet snap van de VVD is waarom ze in hun conceptprogramma oproepen om een wet te creëren die uitwisseling in het kader van ondermijning (w.o. fraudebestrijding, misdaad e.d.) mogelijk maakt, terwijl precies die wet van de hand van collega Grapperhaus op de planning staat om volgende week in de Tweede Kamer besproken te worden. Tenzij het is om de wens van Grapperhaus en Dekker, om deze wet er doorheen te loodsen, kracht bij te zetten).

Misschien heeft het er mee te maken dat deze - tweede en beter/strikter gedefinieerde - versie van deze 'Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden' de VVD niet ver genoeg gaat. Immers nu moeten ze de samenwerkingsverbanden (RIEC, LIEC, VeiligThuis e.d.) en de bijbehorende verwerkingen van te voren definieren.

En nee....'fishing-expeditions' en 'delen zonder noodzaak' zijn daarbij uitgesloten.

Als ik het me goed herinner hadden zowel de Raad van State als de Autoriteit Persoonsgegeven destijds ( en nu weer ;) nog al wat commentaar op de eerdere versie. (bron kan ik zo snel even niet meer terugvinden).
In deze nieuwe versie zijn doelen dus beter en duidelijker geformuleerd en meer waarborgen opgenomen om te zorgen dat een inbreuk noodzakelijk en niet buitenproportioneel is. En de regels - een wet is nog steeds een democratisch product - nageleefd worden met oog voor alle belangen
- volledig in lijn met de AVG


Edit (links naar bronnen gefixt :)

[Reactie gewijzigd door MadmanX op 16 november 2020 20:20]

Ik heb alleen de gedeeltes gelezen waar het woord fraude in zat, beide paragraphen heb ik dus gelezen.
De eerste paragraaf is precies wat jij zegt, een standpunt, niet meer en niet minder. Wat dat standpunt inhoud is op verschillende manieren te interpreteren, waardoor je dus alsnog niet weet wat ze bedoelen, maar ze wel de vrijheid behouden om hun standpunt om te buigen naar dat wat ze daadwerkelijk willen doen.

Neem bijvoorbeeld: "het terugbrengen van de menselijke maat". Er bestaat geen menselijke maat, dus eigenlijk weet je niet wat ze gaan terug brengen. Een ander voorbeeld: "Versterken we de interne checks". Dit kun je dus ook niet meten, wat betekend dat het van alles kan zijn, bijvoorbeeld versterken door mankracht, maar als de interne instructies die ik gevonden heb het zelfde blijven, kan je zoveel man er op zetten als je wil, maar dat zal de hoeveelheid mensen die verkeerd aangemerkt zijn ook niet terug brengen. Met deze zin zijn ze ook vrij om bijvoorbeeld nog meer persoonlijke gegevens mee te nemen in hun model, wat de kans op etnisch profileren weer vergroot.

Als laatste voorbeeld: "zwarte lijsten van fraudeurs". Wat zijn fraudeurs? zijn dat mensen die door de rechter veroordeeld zijn, of zijn dat mensen die de belastingdienst als fraudeur veroordeeld heeft. Ik begrijp heel goed dat mensen denken dat het om mensen gaat die veroordeeld zijn door de rechter, maar dat staat er niet expliciet bij, en dat is naar mijn mening bewust gedaan, want het kan natuurlijk ook beteken dat ze met frauders verwijzen de mensen die de belasting dienst verdenkt en zonder rechter veroordeeld voor fraude.

Het rare is, als een rechter iemand onterecht de gevangenis instuurd, komt er alsnog een excuus en eventueel schade vergoeding, wat uiteraard ook zo hoort. De VVD erkent nu dat ze onrechtmatig als rechter hebben gespeeld en onterecht mensen als fraudeur hebben veroordeeld, met verschillende gevolgen van dien, maar buiten dat hebben ze er verder niks mee gedaan. Ondertussen sta ik nog gewoon onterecht op die lijst en wordt ik niet anders behandeld, en ben ik ook onnodig door de niet coulante houding van de belastingdienst in de financiele problemen geraakt.

Met nederland als rechstaat snap ik sowieso al niet dat je als politieke partij mag aankondigen dat je zelf als rechter gaat spelen. Het maakt niet uit hoe zij eigenlijk deze standpunten verwoorden, in een rechtstaat mag alleen de rechter iemand veroordelen.
En toch, als iemand veroordeeld is, is diegene als het goed is ook gestraft voor zijn/haar misdaad/overtreding. Is het ethisch gezien dan wenselijk om zo iemand op een zwarte lijst te zetten (zonder dat deze persoon dat weet) terwijl de wettelijke straf zich al voltrokken heeft?
Je mag er niet bij voorbaat van uitgaan dat iemand die in de fout is gegaan, dat daarna weer zal doen.
Een beetje laat om nog aan de discussie deel te nemen, maar vind dat je gelijk hebt: het is een glijdende schaal creëren en dat wil je gewoon niet.
Ook criminelen zijn mensen en die hebben recht op privacy, maar wat ze doen, hun "beroep" zeg maar, dat wil je juist vanaf.
Die persona zou je eigenlijk los moeten bekijken van de rest.
Zoals ik het lees, ben jij slachtoffer geworden in een situatie waarvoor je volgens het voorstel juist legaal aangepakt kan worden in plaats van dat de instanties teruggelopen dienen te worden in de huidige situatie.
De VVD zegt zelf de hele tijd vertrouw op experts, bijvoorbeeld de RIVM,en laat hun hun werk doen. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar in dit geval doen ze juist het tegenovergestelde.

Ik weet trouwens niet of ik je goed begrijp, maar ik zie dit voorstel meer als het legalizeren van wat ze nu eigenlijk illegaal doen, namelijk de rechstaat ondermijnen door zelf als rechter te spelen, waarbij er geen bewijstukken nodig zijn maar gewoon vermoedens, gebaseerd op verschillende gegevens of "experts".

Als je dan door hun veroordeeld wordt, wordt je niet op de hoogte gesteld, terwijl het wel nadelige gevolgen kan hebben voor je. Daarnaast maken ze ook niet bekend welke gegevens er zijn gebruikt om tot die veroordeling te komen, waardoor je als burger met lege handen komt te staan. Voor het zelfde geld hebben ze de achternamen van mensen ook in het model mee genomen, wat natuurlijk niet in het voordeel werkt van Nederlanders die ouders hebben met een immigratie achtergrond.

Ik was daar afgelopen maand ook weer mee geconfronteerd, toen ik bij de GGD een afspraak wilde maken voor een corona test omdat iemand in mijn omgeving positief getest was en ik zelf een droge hoest had. Eerst werd mijn bsn nummer gevraagd, daarna mijn voornaam, en daarna mijn achternaam. Toen ik mijn achternaam zei, kreeg ik direct te horen. "Ben jij wel Nederlands, de corona test is alleen voor Nederlanders hoor". Wat ik vrolijk beantwoord heb met: "Ja mevrouw, ik ben gewoon Nederlands, ik ben hier geboren en opgegroeid, daarnaast praten we al de hele tijd nederlands aan de telefoon en heb ik je net mijn bsn nummer gegeven, wat terug te vinden is in mijn Nederlandse paspoort. Waarop de mevrouw even stil was en toen gewoon weer verder ging met het vragen naar adres gegevens.
Nogmaals, ben het met je eens en bedoel het zelfde al schrijf ik het wat anders.
Als blanke Nederlander heb ik van dat profileren geen last, maar zie het om me heen weleens gebeuren, en ik vind het verschrikkelijk. Heb het zelf andersom meegemaakt toen ik in Azië en de Pacific woonde, dus weet hoe het voelt op je andere uiterlijk en afkomst beoordeeld te worden.
Goede argumenten. Ik vind het lastig. Misschien kun je met een privacyschending juist iemands onschuld bewijzen. Maar toegegeven, dat is vast niet het doel van dit initiatief.

Kanttekening is overigens dat verdenkingen van strafbare feiten, mits in grote hoeveelheden en vergezeld door een klein aantal veroordelingen, wel degelijk impact kan hebben op een Bibob-advies. Het is een precair stukje wetgeving dat krachtig is mits juist ingezet.
Hoe kun je met een schending van privacy iemands onschuld bewijzen? Zonder bewijs is iemand onschuldig.

Dat de AIVD, MIVD, justitie en politie dat graag anders zien weten we al heel erg lang
Er kan natuurlijk best bewijs zijn dat een bepaalde kant op wijst, maar dat juist ander bewijs dat bewijs weer ontkracht.
Dan is het aan de beschuldigde partij alsnog vrij om *zelf* wat privacy vrij te geven om zijn onschuld te bewijzen. Maar let op waar de keuze ligt om die privacy op te geven: bij de persoon zelf, en níet bij de overheid. Zoals het hoort.
Het gaat hier vooral om:
[..] 'de bestrijding van misdaad voorop staat, niet privacyregels'.
en dus niet over Bibob.


Misdaad bestrijding en privacy zijn niet afhankelijk van elkaar. Privacy is een recht (hoort een recht te zijn). Dit is al heel lang het geval (o.a. via briefgeheim). De overheid knabbelt hier beetje bij beetje stukjes af, totdat er niets meer over is. Het streven is volledige controle over alle burgers.

Misdaad bestrijding kan prima zonder dat de burger zijn privacy hoeft op te geven.
Guilty until proven innocent, dat lijkt me geen goed idee.
In het verhaal dat jij hier schetst, is de persoon in kwestie toch een veroordeeld iemand met een strafblad? Dan lijkt het me vreemd als andere gemeentes hier niet van op de hoogte kunnen zijn.

Ik maak me vooral zorgen over het schenden van privacy bij VERDENKING van een strafbaar feit. Daar moeten we op blijven letten.
Zie mijn reactie op Koeitje. Alleen bij een nieuwe vergunningaanvraag, áls daar beleid en personeel voor is, worden iemands antecedenten onderzocht.

Maar je hebt gelijk over wat je zegt over die verdenking. Een risico van ongebreidelde gegevensuitwisseling is dat één besluit bij één gemeente kan betekenen dat iemand nergens meer een vergunning kan krijgen totdat dat eerste besluit door de Raad van State is verworpen. En dat kan lang duren. Ik ben voorstander van een middenweg.
Alleen bij een nieuwe vergunningaanvraag, áls daar beleid en personeel voor is, worden iemands antecedenten onderzocht.
Dus er is gewoon een middelen tekort?
Het is een keuze. Je onderzoekt iedereen diepgravend met bijbehorende privacyschending of je focust je onderzoek op de groep waar de risico's liggen. Voor dat laatste heb je informatieuitwisseling nodig.
Je kan ook een element op het aanvraag formulier opnemen.

"Een antecendenten onderzoek maakt deel uit van de Aanvraag procedure..." Dan is indienen ook toestemming....

Of een V.o.G. met de vragen 1a,c,d 2b,d ....etc. dient overlegd te worden
(de vragen gaan over of er veroordelingen / verdenkingen etc. bestaan tov. een persoon op gebieden van Fraude, Administratie, Besturen, Omgang met mensen (denk aan zwakkeren, kinderen, ...) etc..

De VoG wordt aan de persoon die het onderwerp is toegezonden en kan dan aan de aanvragende instantie overlegd worden. In dat laatste geval is het gebruikelijk dat de kosten van de VoG vergoed worden.
Als de VoG meer vragen oproept dan beantwoord dan kun je ook besluiten het niet in te leveren.
Dus feitelijk is iedereen in NL vogelvrij..., want om info te krijgen hoef je alleen maar verdacht te worden...
Dat is makkelijk te regelen, een op de lijst zetten.

NU kan ook inbreuk gemaakt worden op AVG maar je moet eerste een rechter overtuigen...., er moet dus al bewijs zijn.
Als er in Groningen iets misgaat dan wordt dat een veroordeling... daarna strafblad en mogelijk op een lijst opnemen. De veroordeling is openbaar!....
Dus op Texel kunnen ze maar beter een antecedenten onderzoek doen..., VoG is ook een mogelijkheid.
Je verbeeld slaat als een tang op een varken. Het is niet alsof je door privacy maatregelen niet kan achterhalen of iemand een strafblad heeft bij het aanvragen van vergunningen.
Zijn voorbeeld is anders heel helder.
Je denkt dat bij iedere contact met de gemeente een strafbladcontrole is?
Dus omdat de gemeente (of het rijk) compleet incompetent is, moet er worden gezaagd aan de poten van de grondwet en dus democratie?
Aan de andere kant kon Rik van der Rakt door een 18 jarige asielzoeker worden neergestoken omdat het AZC vanwege privacy niet aan de gemeente mocht doorgeven dat deze gevaarlijk was..
Abdallah A. was al een bekende van de politie. Hij was in het verleden betrokken bij een mishandeling en heeft zich verzet bij een arrestatie. Begin deze maand bleek dat A. een complexe sociaal medische problematiek heeft.

Er was door privacyregels te weinig informatie over de hulpverlening en de huisvesting die de man nodig had. Er was geen inzage in het medisch dossier en er was onvoldoende informatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en het asielzoekerscentrum.
Informatie moet tussen tussen (semi) overheidsdiensten gedeeld moeten kunnen worden. Uiteraard dient hierop streng toezicht te zijn en misbruik van bevoegdheden moet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

Het EPD is een goed iets want het bied de mogelijkheid dat de eerste hulp kan zien dat je allergisch bent voor bepaalde medicatie. Maar het is vervelend als het hele ziekenhuis het medisch dossier van Barbie (of andere bekende Nederlanders) kan lezen..

Aan de andere kant mogen werkgevers officieel helemaal niet werknemers controleren op koorts of hoesten en dit registeren (medische informatie).

Privacy is een goed iets, maar op veel punten slaan we te ver door..
Dat valt bij mij onder incompetentie:

A) hij kwam via andere landen in NL, dus hij had sowieso teruggebonjourd moeten worden
B) imho zouden asielzoekers niet dezelfde rechten zoals privacy moeten hebben, laat staan meer rechten.

Maar het was vooral een reactie op de (fictieve) voorbeelden die werden aangehaald.
Het EPD is een goed iets want het bied de mogelijkheid dat de eerste hulp kan zien dat je allergisch bent voor bepaalde medicatie.
Helemaal onjuist. Wat helpt tegen allergieën is dat jij als persoon informatie bij je hebt over wat voor jouw dodelijk kan zijn, niemand heeft je gehele dossier nodig.
Je laat jouw leven toch niet afhangen van het feit dat de juiste persoon verbinding kan maken met het EPD systeem om te zien of je iets wel of niet kan hebben?

Je argument is een veel geplaatst onzin verhaal wat enkel door mensen verspreid wordt die geen allergieën hebben/hadden.
Of ze doen dat voortaan wel, zodat we geen privacy schendende maatregelen hoeven te nemen omdat gemeentes te lui zijn?
Informeren of informatie inzien zijn beide net zo privacy schendend lijkt mij.
Daarnaast zijn er soms niet eens contactmomenten, dan is het al helemaal wenselijk dat dit pro actief gemeld wordt.
Bender heeft gelijk. Als een gemeente geen Bibob-beleid heeft, of de vergunninghouder heeft al tien jaar een bestaande vergunning, dan wordt er niet zomaar regelmatig een onderzoek gedaan. Vergunningen kunnen ook heel makkelijk worden overgedragen aan een andere vergunninghouder, een bedrijf kan worden overgenomen, andere directieleden aannemen, enzovoort. In die gevallen is er geen nieuwe check en is een tip van een andere overheid waardevol.
Het staat de overheid vrij om onderzoek naar andere bedrijven van een persoon te doen als er in 1 bedrijf door deze persoon gedane fraude is geconstateerd.
Klopt. En dat gebeurt. Maar verschillende overheden mogen elkaar maar beperkt waarschuwen, tippen of informeren.
Mogen we dat dan in de toekomst ook doen met gegevens van de politici en ambtenaren die de wet overtreden? Zoals vergunningen verlenen als dat niet is toegestaan volgens bestaande wetgeving.

En gaan we die politici en ambtenaren dan ook persoonlijk vervolgen? Bij de kleinste overtreding dan graag
Zolang de overheid zoveel fouten maakt vindt ik het prima dat verdachten bescherming genieten, als er een veroordeling is geweest staat hen het middel van de VOG ter beschikking bij nieuwe vergunningaanvragen, net als de bank dit kan doen bij nieuwe leningen e.d.
Dan voeren we toch in dat dit voortaan wel moet?
Een ondoorzichtige lijst waar je geen controle over hebt. Die bij private organisaties terecht kan komen.

Ja een heel goed idee...

Op papier allemaal leuk tot je er onterecht last van hebt. Met dergelijke lijsten vrees ik er voor dat je een soort BKR probleem krijgt leuk op papier maar als het mis gaat kom je er niet vanaf. En tja blijkbaar willen we in Nederland steeds vaker toe naar schuldig tot je schuld bewezen is.
Nog een zwarte lijst? Die hadden we toch al, de belastingdienst houdt dat bij. Zijn ze heel secuur in heb ik gehoord...
Wat je beschrijft lijkt mij uiterst gevaarlijk.

Ook al omdat wat jij beschrijft ook de overheid zelf aan gaat. Die overtreed regelmatig de wet. En mag nog steeds doorgaan, zie de toeslagenwetgeving en de overtreding van wetgeving die daar is gepleegd. Je kunt daar rustig spreken van een werkelijk enorme serie strafbare feiten. Justitie is alleen te beroerd om de ambtenaren te vervolgen.

Maar er zijn ook voldoende andere voorbeelden van wetsovertreding door de overheid.
Mensensmokkel is een strafbaar feit, als ik me goed herriner staat er 6-18 jaar op, en valt vrijwel altijd onder georganiseerde misdaad. Waarom is deze persoon niet in hechtenis genomen en ontdaan van bezittingen?
Fictieve casus, ik heb het de fictieve rechter niet kunnen vragen. Ik begrijp je punt overigens, als de misdaad echt zo erg is dan zou middels een ontnemingsprocedure een poging kunnen worden gedaan iemands bezittingen af te pakken - voor zover verworven middels het plegen van strafbare feiten. Dat is niet makkelijk te bewijzen en het is niet makkelijk om alles te vinden. Veel van die eigendommen hangen achter stromannen. Geloof me, er is een langdurige multidisciplinaire aanpak nodig waarbij strafrecht, bestuursrecht en private inzet (denk aan banken, notarissen, advocaten) nodig is om ook maar een deukje in onze onderwereld te slaan. Er is onvoorstelbaar veel criminaliteit.

En voordat mensen de stoot onder water geven die in de lucht hangt: ja, ook ambtenaren maken fouten of zijn soms zelfs crimineel. Borging van bevoegdheden en bovenal controles op misbruik daarvan is cruciaal.
> "Privacyregels bemoeilijken de bestrijding van criminaliteit omdat gegevens over criminelen niet altijd gedeeld kunnen worden"

Zullen we het dan eens hebben over "verdachten" in plaats van "criminelen". Of, eigenlijk "onschuldigen totdat het tegendeel bewezen wordt".
Dit ja. Je zou maar ten onrechte op een zwarte lijst staan. Er moet sowieso een manier zijn om daar iets aan te doen. Anders wordt als onderbouwing fraude gebruikt om je op een lijst te zetten, maar is daar geen bewijs voor, en dan wordt zonder reden je privacy geschonden.

Wellicht zouden bedrijven ook een vergunning moeten hebben om dit te mogen doen. Met een beroepsmogelijkheid voor burgers.

Dus niet zomaar AVG schenden, maar echt een speciale vergunning om dit te mogen doen. Maar ja, VVD he :+
Hier dacht ik ook al aan wat nou als je onterecht op de zwarte lijst terecht komt! Dit lijkt mij geen goeie ontwikkeling die privacy regels zijn er niks voor niks!
Illegale zwarte lijsten? Een gebrek aan eerlijke onschuld tot het tegendeel bewezen is? Doet me ergens aan denken.
Of "journalisten". De AIVD heeft nogal een handje gehad om privacywetgeving te schenden door journalisten af te luisteren en te volgen.
Toen De Telegraaf in 2006 publiceerde over 'AIVD-geheimen bij de drugsmaffia' ging de AIVD over tot het afluisteren en volgen van de direct betrokken journalisten. Deze kwestie leidde tot een veroordeling van Nederland door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in 2012.
Bron: https://www.netkwesties.n...rengt-bronbescherming.htm

[Reactie gewijzigd door Standeman op 6 november 2020 17:06]

Och VVD presenteert zich graag als "law en order partij".

Het is daarom triest en lachwekkend dat vooral VVD Ministers en staatssecretarissen van "Justitie" het veld moesten ruimen vanwege "onoorbaar gedrag" (crimineel is een ander woord)

Je kon het op een gegeven moment niet meer volgen.
Idd vrij pijnlijk, als je kijkt naar de staat van veel VVD'ers - corruptie (aka vriendjespolitiek) Maar ik leg dit altijd uit als lobbyen aan mn buitenlandse collega's, in Nederland wordt veel gelobbied...
Bonnetjes die tijdelijk niet vindbaar waren beschouw je als lobbyen?
'Lobbyen' zal in ieder geval onderdeel zijn geweest van het...ehm kwijtraken. :) (ondanks de smiley is het natuurlijk dieptriest en zijn het bananenrepubliek praktijken.
Over "verdachten" praten we zodra er door de politie mensen zijn opgepakt.
In de media (van links tot rechts) spreek je over "de jacht op criminelen" en niet over "de jacht op verdachten van criminele daden die onschuldig zijn totdat het tegendeel bewezen wordt".
Zó politiek correct hoeft het nou ook weer niet.
Het is vast binnenkort verkiezingstijd... Anders gaat de VVD nooit praten als de PVV :+
Daar ben ik het zeker mee eens :+
ja net reclame op tv gezien waar ze "criminelen en terroristen" zeggen ging waarschijnlijk hier over.
Trump heeft binnenkort weer wat tijd over, wellicht kunnen ze hem even inhuren voor een paar mooie toespraken.
Groenlinks en D66 zijn uitgesproken pro-privacy. Zeker Groenlinks was ook tegen de sleepwet toendertijd.

Zit er iets in het VVD-campagne-papier waarvan mensen dement worden?
Volgens mij heb je echt geen idee wat communisme is, want GL en D66 zijn dat zeker niet.
D66 heeft voor het leenstelsel gestemd, is voor marktwerking en eigen risico in de zorg, en is tegen het hoger belasten van miljardairs, om maar een paar dingen op te noemen. Ik weet niet precies wat voor een definitie van communisme je hanteert, maar het lijkt erg op deze.
Lol, D66 en GL zijn verre van communistisch.
Wikipedia: GroenLinks is in 1990 opgericht na een fusie van vier kleine linkse partijen: de PPR, de PSP, de CPN en de EVP.
Wat wilt u hiermee zeggen? Oprichting zegt niks over nu.

Als u denkt dat Groenlinks nog steeds communistisch is moet u zicht wellicht eens verdiepen wat het inhoud.

[Reactie gewijzigd door mmjjb op 8 november 2020 01:55]

Ze zijn nooit anders dan communistich geweest. Alleen de kadoverpakking past zich aan aan de huidige tijdgeest.
De klassieke beschrijving is de watermeloen: groen van buiten, maar door en door rood. Paul Rosenmöller was in zijn tijd voor Groen Links een overtuigd maoïst, en té extreem voor de CPN. Halsema daarentegen is een typische liberaal.
Grappenmaker. Als je niet weet wat communisme inhoud doe dan niet alsof.

[Reactie gewijzigd door mmjjb op 8 november 2020 10:21]

Privacy is een groot goed en een belangrijk recht, net als een veilige samenleving dat is en dat zal soms botsen. Daar zal een goede afweging gemaakt moeten worden, maar het lijkt dat de VVD dat niet kan, gezien de recente geschiedenis (toeslagenaffaire, SyRI om maar wat voorbeelden te noemen). En het zorgelijke is, wat als je eenmaal als fraudeur bent aangemerkt terwijl je het niet bent, wat dan?
'Privacy' is #10 in de grondwet, aangezien we er 23 hebben is dat dus ergens in het midden...

Daarnaast spreken grondwet regels elkaar tegen. Regels #1 en regel #2 botsen toch echt met elkaar bv. En vaak zijn grondwetten simplistische uitlatingen over complexe concepten waar zeker veel uitzondering en interpretatie bij komt kijken.

https://www.denederlandse.../hoofdstuk_1_grondrechten
https://www.denederlandse...vdtdwz/artikel_10_privacy
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.
Met andere woorden, wat dat exact inhoud staat in de wet en dat kan prima veranderen. Daarnaast veranderd de grondwet ook regelmatig: https://www.denederlandse...s_herzieningen_1815_heden
Privacy is niet alleen Art 10, maar ook Art 12 (privacy thuis) en 13 (privacy in communicatie).

En gezien de 23 vermoed ik dat je artikelen in de Grondwet boek 1 telt. Alleen, dat zijn niet allemaal rechten van burgers. Art 19 (werkgelegenheid), 22 (volksgezondheid en welzijn) zijn overheidstaken. Tot Urgenda was Art 21 ook nog geen burgerrecht, maar dat artikel is door de Hoge Raad effectief herschreven,
Dan komt de belastingdienst zeker ook op die zwarte lijst. Wat zou het eigenlijk in moeten houden om op die zwarte lijst te staan en hoe kom je daar achter dat je erop staat? Kan je het dan ook aanvechten? We weten allemaal hoe goed de overheid is met hun zwarte lijsten.

Ik ben van mening dat ze best wat moeite mogen hebben met het inzien en combineren van ieder zijn data. Zonder die moeite kunnen ze er iedereen wel even snel op gooien zonder na te denken.
Wat ze eigenlijk zeggen is het volgende'. Als je nu naar de "losse" informatie kijkt herken je soms niet fraude en misdaad die je misschien wel zou herkennen als de informatie samen gebruikt kan worden.

Dit gaat dus niet om verdachten waar te weinig informatie is maar nieuwe verdachten aanwijzen.. Dit maatregel heeft effect op iedereen.. op mij, op jou, je buurman je vrouw etc...

De resultaat is dat dus niemand privacy heeft. Aangezien de data van iedereen bij elkaar gebracht moet worden op te kunnen zien of er iets verdachts eruit springt.
We hebben gezien wat een succes dat soort algoritmen waren bij de belastingdienst.
:+ Zouden VVD leden uitgezonderd worden voor die lijst, of krijgen ze voorrang om op de lijst te komen.

[Reactie gewijzigd door tweaknico op 7 november 2020 12:07]

We vergeten dat wij de werkgever zijn van al die clowns. Het is net als de werknemer tegen zijn baas zegt je moet minder privacy hebben omdat ik iets wil vinden om je op te pakken..

Wat nou als we dit eerst 10 jaar in een test gaan draaien? Iedereen die ambtenaar is valt hieronder? Ambtenaren zijn soort werknemers in de democratie en wij de stemmer de werkgever...
Laat ze maar aantonen dat wat dit opgeleverd heeft in 10 jaar.
Dat klinkt naar mijn idee als allemaal goede plannen. Ik weet dat Tweakers privacy tot heiligdom verheft, maar een plan om vergaarde informatie tussen overheidsinstanties te kunnen delen lijkt me niet meer dan logisch. Het enige wat mij vraagtekens doet oproepen is het kunnen delen van deze informatie met private partijen. Waarom is dat nodig? Het enige wat ik daarbij kan verzinnen is het samenwerken met banken, maar verder?

En daarnaast is het een geweldig ding dat onze overheid inziet dat cruciale infrastructuur beter beschermt moet worden. Allemaal prachtige plannen zo te zien.
En nu verdenken we toevallig cptjibberjabber toch wel niet van het plegen van fraude zeker? Kunnen we al zijn informatie gaan opvragen en inkijken zonder enige vorm van controle of toezicht. En we plaatsen hem/haar maar zeker ook direct op de zwarte lijst die ook door private partijen kan ingezien worden. Dat hij daardoor geen lening meer kan krijgen of zelfs geen toestel meer kan krijgen bij zijn telefoonabbonement dat is ons probleem niet.
Er zijn altijd voorbeelden te verzinnen hoe het mis kan gaan. Maar je kunt er ook vanuit gaan dat het meeste wél goed gaat. Daarnaast kun je ook bedenken hoeveel leed er bespaard kan worden als daders wel worden gepakt omdat ze niet beschermd worden door privacy wetgeving. Misschien wordt Nederland wel een klein beetje veiliger daardoor, voor het overgrote deel van de mensen.
Net als de doodstraf zeker? 'De meeste die we doodmaken waren ook echt schuldig. Dat je zo af en toe een keer een onschuldig persoon doodmaakt moet je maar voor lief nemen.'

En het is inderdaad niet moeilijk om voorbeelden te verzinnen hoe het mis gaat, sterker nog: Die voorbeelden worden waarheid binnen een paar jaar nadat er iets verzonnen is wat de bevolking zogenaamd moet beschermen tegen kinderporno/terrorisme/whatever.
Het issue met deze discussies is dat je een heel eng en extreem voorbeeld schetst en de tegenhanger doet dat ook weer.

Voorbeeld:
Hans doet iets wat niet mag, niet expres, maar wist niet dat dit niet mocht (onbelangrijk wat het exact is).
Hans zijn informatie wordt opgevraagd door de onderzoekende instantie, waarbij controle/toezicht door een derde partij.
Hij wordt op een 'blocklist' gezet, na onderzoek, die niet ingezien kan worden door organisaties/bedrijven die voor de staat werken.
Hans wil bij een andere baas aan de slag, maar die wil een VOG zien. Afhankelijk van wat je verkeerd heb gedaan, is die positief of negatief.
Resultaat: Hans komt niet meer in de branch waarvoor hij gekwalificeerd is aan de slag...

Wat het VVD nu wil is dat als Hans voorheen een Belg was ;-) , deze nu uit het land kan worden gezet als 'criminele asielzoeker'...
Je voorbeeld klopt niet helemaal. Voorheen een Belg betekend nu Nederlander. Dan kun je niet het land uitgezet worden. Alleen bij een dubbele nationaliteit kun je er 1 ontnemen. In heel veel gevallen (er zijn wat uitzonderingen) is naturalisatie gelijk aan je oude nationaliteit verliezen. Aangezien je iemand niet stateloos mag maken kan dat niet.

Als Hans nog altijd Belg is, kan het ook niet zonder meer, want vrij verkeer goederen/personen. Je zou hem persona non grata moeten verklaren.

Qua die VOG: na 7 of 8 jaar krijg je die trouwens gewoon weer, indien zich niets nieuws heeft voorgevallen.
Altijd weer dezelfde onzin als het over privacy gaat.

Dit mag nu niet en ook met nieuwe regels niet zomaar.

Zelfs dan nog zal al snel de conclusie getrokken kunnen worden dat @cptjibberjabber niets verkeer doet ergo er geen zaak is.

Zelfs als cp wél een boef blijkt er en een zaak van gemaakt wordt, wordt dit afgeschoten op onrechtmatig verkregen bewijs.
Privacy is één van de fundamenten onder een democratische rechtstaat, net zoals een vrije pers. Zodra je één afzwakt, doe je dat automatisch ook bij de ander. Stukje voor stukje breek je dan deze democratische rechtstaat af. Daarom is privacy een heiligdom. Net zoals kunnen stemmen.
Klopt als een bus... neem de UK als voorbeeld;
Daar kan jij worden gedwongen je wachtwoorden te geven op straffe van jaren lange celstraffen.. dit zou alleen voor terrorisme gelden.. maar werd even later afgezwakt tot zowat alle misdrijven.
Zo kunnen we allemaal voorbeelden aandragen die je situatie tot werkelijkheid lijken te brengen.

Zo zou je kunnen stellen dat als mensen als Pim Fortuyn, Wilders en Hitler gekozen kunnen worden, dat democratie niet zo een heel goed idee is. Als mensen vervolgens alleen dat voorbeeld als de werkelijkheid gaan zien, dan komt dat die stelling heel goed uit.

Kijk hier eens door de lijst naar tijdelijke wetten en welke ook daadwerkelijk zijn vervallen:
https://www.st-ab.nl/wettenoverige.htm
https://maxius.nl/wetten

Die lijst is een stuk langer dan jou voorbeeld...
Pim, geert en hitler in 1 adem? really?
... Sterker nog zonder privacy Ook wel stemgeheim genoemd bestaat er geen democratie

Natuurlijk moeten overheden samen kunnen werken aan bestrijding van ernstige vormen van criminaliteit
Denk aan georganiseerde misdaad en witwassen van drugsgeld etc

Hét grote probleem is altijd dat overijverige ambtenaren maar al te snel de regels negeren zodat we ongemerkt snel van een rechtsstaat zullen afzakken tot een politiestaat in een orwelliaanse stijl

Wat me nog het meest opvalt is dar de vvd ermee komt, als er toch één groep is die veel te verliezen heeft bij betere sleepnet controle door de AFM en de belastingdienst dan is dat de vvd-achterban
... Sterker nog zonder privacy Ook wel stemgeheim genoemd bestaat er geen democratie
Das een hoop onzin, democratie kan ook prima zonder anonimiteit. Ga maar eens terug naar het begin democratie. Wat je bedoelt is dat het door verschillende mensen wordt gezien als een basis voor de 'moderne democratie', maar zoals dat hoort met een democratie, is niet iedereen het hiermee eens... ;-)

De bureaucratie is sowieso niet gekozen en dus niet democratisch, die is er voordat er iemand is gekozen en die blijft nadat weer een andere is gekozen. Het was zeker niet ongebruikelijk in het verleden dat mensen bijna 50 jaar in die bureaucratie vertoefden en daar zo hun eigen politieke spelletjes speelden.

Wat betreft de VVD achterban (waar ik er niet eentje van ben) was een aantal jaar geleden iedereen die een hypotheek had voor een eigen huis en de VVD tegen de afschaffing was van de hypotheek aftrek... Dat zag je toen heel goed als je de uitslagen van de stemlocaties uitzette tegen de gebieden/gemeentes met (veel) koopwoningen.
Das een hoop onzin, democratie kan ook prima zonder anonimiteit.
Totdat je onder druk wordt gezet om op een bepaalde partij te stemmen. Dat soort smerige praktijken zag je onlangs in de VS gebeuren. Huurbazen die hun huurder dreigen op straat te zetten als ze niet voor Trump zouden stemmen. Het is maar goed dat zulke praktijken verboden zijn en hier worden gehandhaafd.

Dus nee. Geen hoop onzin. Privacy en anonimiteit zijn wel degelijk noodzakelijk voor het goed functioneren van een democratie. Privacy om zelf te kunnen onderzoeken en bedenken waar je op wil stemmen. Anonimiteit om veilig te kunnen stemmen.
Het was er eentje. Daarnaast heeft dat helemaal niet met het stemgeheim te maken. Want wat hij deed is zeggen, als Biden wint wordt de huur verdubbelt, als Trump wint blijft de huur gelijk. En er wordt daar wel degelijk al gekeken of dit wel mag, want het is een vorm van afpersing. Maar heeft helemaal niets te maken met of die stemmen geheim zijn of niet. Daarnaast hanteert oa. Colorado, de staat waar dit speelde, een 'mailballot' iets wat Nederland ook gebruikt bij Nederlanders in het buitenland...
"witwassen van drugsgeld"

a.k.a reguleren en de politie heeft een gigantische berg tijd over om nuttiger te besteden, en de criminelen zitten gigantisch met de handen in het haar.

Alle belastingfraude die tegenwoordig nogsteeds word toegestaan is een vele malen groter probleem.

[Reactie gewijzigd door Sergelwd op 6 november 2020 17:46]

Privacy is niet absoluut. Ze moet zoals alle rechten afgewogen worden tegen andere rechten (en plichten) en tegenover doelstellingen. Zo is het logisch dat je tov de belastingdienst geen absolute privacy hebt, men moet immers de gegevens hebben om de belasting correct te innen of om te verifiëren dat je je inkomsten correct aangeeft.
Die afweging is ooit gemaakt en ligt vast in tientallen jaren oude wetten. Dat er tegenwoordig technische oplossingen bestaan om criminaliteit gemakkelijker op te sporen, betekent niet dat dan de privacyregel ook maar moeten worden afgebroken ten gunste van die techniek. Ik vind het heel raar dat nieuwe technieken als legitimatie gezien worden om privacy te mogen schenden.
Er worden regelmatig aanpassingen gedaan aan (grond)wetten die jaren niet zijn aangeraakt. Juist op privacy vlak zijn juist de afgelopen 'tientalle' jaren veel wijzigen geweest, de AVG is pas 2.5 jaar oud. Die had nooit mogen bestaand volgens jou redenering, die beslissing was immers tientalle jaren geleden al gemaakt. Echter in een paar jaar kan een heleboel veranderen, zaken waar men nooit over had nagedacht, zeker op technologisch vlak. Internet, smartphones, AI, etc. Toen veel van die wetten werden gemaakt was dat pure fantasie. Het is maar goed dat men niet naar jou luistert, anders hadden we nog steeds met de exact dezelfde wetgeving van 1814 gezeten... Wijziging kan in het voordeel zijn en in het nadeel, afhankelijk van wie er aan de macht komt en of het positief of negatief is is een kwestie van perspectief.
Nee, je draait het om. Ik zeg niet dat privacywetten niet mogen wijzigen, ik zeg dat de afweging tussen absolute privacy en opsporing al is gemaakt, maar dat nieuwe technieken geen reden mogen zijn om privacy in te perken. Wat je tegenwoordig vaak ziet is dat men op basis van de technische mogelijkheden privacy meent te kunnen inperken. We hadden het briefgeheim en het was ondoenlijk om alle brieven die in Nederland verzonden werden te openen en na te lezen t.b.v. opsporing. Toen we internet kregen, zag je dat privacy ondergeschikt werd aan techniek. Omdat het toen mogelijk werd om nagenoeg alle digitale verkeer te controleren, meende de overheid dat ook te moeten doen.
Wijzigingen moeten worden gedaan naar wat praktisch en noodzakelijk is. Zo waren er vroeger ook maar heel beperkte regels wat betreft radiografische helicopters en vliegtuigjes, puur omdat het geen issue was. Het was duur, was moeilijk te besturen en de hoeveelheid mensen die er wat mee deden was beperkt, daarmee had je ook amper issues. Nu dat drones goedkoop zijn, wel makkelijk te besturen en er heel veel mensen mee zijn gaan spelen ivm. de eerste twee punten, zijn er ook veel meer issues ontstaan. Daarmee veel strengere regels waardoor nu bijna niemand meer met drones kan spelen zonder aan heel strenge regels te voldoen.

Wat betreft het internet en de overheid, als de wet is opgesteld als briefgeheim en er komen nieuwe dingen uit die hetzelfde doen op een andere manier, betekent niet direct dat wetten daarop toegepast kunnen/mogen worden. Daarom kon men aan beide kanten van de wet met een hoop wegkomen. Nieuwe wetten maken en implementeren kost veel (te veel) tijd.

Die afweging is in het verleden gemaakt op basis van de maatschappij, politiek en de algemene verwachtingen. Die maatschappij/politiek/algemene verwachtingen is natuurlijk onderhevig aan sociale veranderingen, die kunnen beïnvloed worden door tal van zaken, oa. de technologische vooruitgang. Veel van de privacywetten zijn juist veranderd/ingevoerd door die technologische veranderingen. Verwerking van persoonsgegevens was nu niet een super groot issue 70 jaar geleden...

Ik verwacht echt dat er uiteindelijk best wel gesleuteld zal moeten worden aan rechten die we nu voor lief nemen, puur omdat de samenleving veranderd en een hoop van die verandering wordt gedreven door technologie. Is wat de VVD daarmee naar mijn mening een goed idee? Nee! Imho verkeerde motivatie voor de verandering: populistische uitspraken maken om zo een bepaald segment van de bevolking aan te spreken om aan de macht te komen. Dat zijn imho de meest gevaarlijke politieke spelletjes. Dat neemt niet weg dat als de verkeerde mensen op de juiste plekken terecht komen dat ze van alles kunnen aanpassen aan de wetgeving want echt niets is heilig, wat aan de ene kant ook maar goed is, maar aan de andere kant de verantwoordelijkheid neerlegt bij de kiezende Nederlander die imho. niet de meest betrouwbare kiesgerechtigde is als de afgelopen 20+ jaar enige indicatie is. Een huurling mentaliteit (beloof ze veel moois) en een heel kort geheugen (breek je beloftes in een paar minuten na gekozen te zijn en mensen zijn het alweer vergeten bij de volgende verkiezingen).
Het is niet noodzakelijk om privacy verder te schenden als de techniek meer mogelijk maakt. Je kunt privacy ter discussie stellen als de veiligheid gevaar loopt.
Vroeger werden criminelen opgespoord door detectives die kennis hadden.. tegenwoordig wacht de politie dat een verdachte aangeleverd wordt met alle bewijs... Overal hangen camera's maar de oplos percentage is belachelijk klein.

Ik heb in mijn leven 4x een aangifte gedaan alle 4 de keren een standaard brief dat sporen onderzoek niets opgeleverd heeft. Enkel is er nooit een sporen onderzoek gekomen.

1x was mijn scooter gestolen, en zelfs met getuigen dat het in de schuur zou staan van een familie die bekend was bij de politie wilden ze niet gaan kijken.

De meeste terroristen waren al bekend bij de instanties die genoeg informatie hadden enkel niet ingrepen om te kunnen roepen dat ze nog meer informatie nodig hebben.

Ik ben bang dat we langzaam naar een maatschap gaan als die in minority report waar een algoritme een bepaalde kans berekend dat je iets gaat doen en dat je word opgepakt voordat je dat gedaan hebt... Het zijn kleine stappen..
Zoals de VVD nu zegt 'de bestrijding van misdaad voorop staat, niet privacyregels' ben ik het helemaal mee eens.

Privacy een heiligdom? Vraag dat eens in landen waar ze het minder goed hebben dan ons. Daar heeft niemand het over privacy hoor, er zijn veel belangrijkere zaken dan dat. #firstworldsanctuary
Wat de VVD zegt komt toch niet uit :+ ze doen altijd het tegenovergestelde ze geven het alleen een ander naampje.
Het delen van informatie met private bedrijven moet wat mij betreft minimaal zijn, ik heb liever dat de bedrijven data aanleveren en dat de overheid daar dan actief in gaat zoeken. Maar dan graag wel met ambtenaren die een stuk meer integer zijn dan die bij de Belastingdienst (o.a. m.b.t. de toeslagenaffaire), en bijbehorend toezicht.
Integriteit kan door iedereen anders worden ingevuld.
Grapperhaus had af moeten treden wegens het overtreden van de covid-regels bij zijn huwelijk of had op z'n minst de boete van alle aanwezigen moeten ophoesten.

Veel politici kùnnen geen integriteit bezitten gezien het aantal valse beloften; daarnaast raak je ze nooit meer kwijt (schrijnend voorbeeld: Timmersmans en Samson werden door de PvdA-kiezers geheel afgeserveerd bij de laatste TweedeKamerverkiezingen en duiken maanden later op als superdeluxe EU-ambtenaren/klimaatpausen).
De ex-VVDer Nijpels bezit een krottig landhuis in Friesland dat in de verste verte niet klimaat-neutraal is en gaat gewoon door met het promoten van het brakke klimaatbeleid.

De privacy zou moeten worden opgeschort zo lang als er gerede vermoedens zijn van activiteiten die als crimineel beschouwd kunnen worden.
Onder scherp toezicht, vanzelfsprekend.
De VVD wilt dus dat de Staat op legale wijze lak kan hebben aan de privacy regels... toeslagenaffaire soms gemist???
In theorie klinkt het voorstel inderdaad gebalanceerd; want minder privacy verlies tov bedrijven, tegen wat meer privacy verlies tegenover de overheid voor ons aller welzijn. (Wel een raar voorstel voor een liberale partij overigens).
Er zijn echter helaas minstens 3 grote risico's:

- Hoeveel komt er door de coalitievorming, en welk deel? als je pech hebt komt het 'meer rechten voor de overheid'deel er wel doorheen, maar blijft het m'minder rechten voor bedrijven'deel steken. (Zie biijv. de nieuwe zorg wet)

-Dan komt de lobby-groep en de implementatie -fase:uitzonderingen voor buitenlandse overheden, uitzonderingen voor verzekeraars, uitzondering vanwege Europese regels, etc. (bijv. de sleepwet)

En dan komen er nog problemen in de uitvoering; verkeerde technische keuzes, onduidelijke regels voor personeel, beperkingen van de software en laks omgaan met de regels of moedwillig misbruik. (Zie de serie over het UWV 'Kroniek van een faalfabriek' op Geenstijl)
Er gaat veel mis bij de overheidsinstellingen en zeker bij de raadgevende instituten/planbureaus waar de overheden en het parlement blind op varen.
Recent voorbeeld: de subsidie op het verbranden van houtige biomassa.
Die fikkies mogen niet, maar de verleende subsidies blijven staan met als argument "een betrouwbare overheid" (op zich al een lachertje).
Ik vertrouw er maar op dat er geen koppen vallen ;-)
Ik ben absoluut geen expert op het gebied van privacywetgeving (heb 1 keer een korte cursus AVG gehad). Maar ik begrijp dat je gegevens mag verwerken en delen op basis van het criterium 'doelmatigheid'. Je moet dan echter wel zorgen dat je dat op een goede manier doet.

Als dat klopt, dan lijkt het mij dat deze gegevens reeds gedeeld mogen worden tussen allerlei diensten en instanties die een gezamenlijk doel hebben om de misdaad te bestrijden/de maatschappij te beschermen en meer van dien aard. Zolang deze instanties hun zaakjes maar op orde hebben. Ik denk er dan aan dat zij ervoor moeten zorgen dat deze informatie niet bij anderen terecht kan komen en dat informatie van mensen die niet langer verdachte zijn, tijdig wordt gewist.

Als ik bovenstaande goed begrijp (en corrigeer me alsjeblieft als dat niet zo is), dan is dat dus allang mogelijk. Het lijkt erop alsof de VVD nu hoge ogen probeert te gooien met een non-issue. Of probeert de VVD te betogen dat het voor deze instanties niet nodig is om hun zaakjes privacy-technisch op orde te hebben? Scheelt natuurlijk wel een hoop budget en ambtenaren, maar lijkt mij niet wenselijk.

Het komt op mij een beetje vreemd over, allemaal. Als een soort zwaktebod.
Nope.. personalia mogen niet worden gedeeld.. onder geen enkel beding... echter als banken fraude detecteren.. dan mag of sterker nog MOET dit gewoon worden gedeeld.
Dat heb je mis. Persoonsgegevens mogen wel worden gedeeld, maar met een aantal mitsen en maren.

Denk maar eens goed na wat de gevolgen zouden zijn als persoonsgegevens op geen enkele manier meer gedeeld mochten worden. Dan zou zelfs een telefoongesprek niet meer mogelijk zijn.
Daar zitten harde voorwaarden aan vast... waardoor het zowat onmogelijk is.
• 'Fraudehelpdesk moet spooknota's (en dus bewijs) vernietigen'
• Katholieke kerk draagt geen misintenties meer op aan personen uit angst privacy-regels te schenden.
• Verwarde mensen die overlast geven en hulp nodig hebben maar niet in beeld komen want politie, gemeente, woningbouwvereniging, huisarts etc mogen geen info uitwisselen. Dus hoe beoordeel je dan of iemand compleet van het padje is? Groot probleem voor heel de samenleving.
• Zorgverzekeraars mogen tandartsmijdende gezinnen geen brief sturen.
• Schiphol's luchtverkeersleiding beroep zich zelfs op privacy van de luchtverkeer-gesprekken, in een poging incidenten onder de pet te houden.
• Info over notoire winkeldieven, zakkenrollers en ander gespuis mag je nu niet uitwisselen – hoewel hier na overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens enige rek in lijkt te zitten.

Dus ja, ik heb niet speciaal iets met de VVD – of welke partij dan ook – maar nu wordt een fatsoenlijke aanpak door oprechte instellingen, bedrijven, etc soms onmogelijk gemaakt. Dat kan beter.
Die fraudehelpdesk is natuurlijk een gevolg van de falende overheid. Als de politie zelf de fraude-opsporing zou doen, dan hebben ze de wettelijke bevoegdheid om dat bewijsmateriaal te beheren. Alleen, de fraude-helpdesk werkt natuurlijk juist zo goed omdat het geen overheid is.
Ik begrijp niet wat je bedoelt, kun je het iets concreter formuleren?
Die fraudehelpdesk is natuurlijk een gevolg van de falende overheid.
Bedoel je dat de overheid faalt in het geven van voldoende armslag aan de fraudehelpdesk of bedoel je dat de overheid te weinig doet om fraude op internet onder controle te krijgen?

De politie doet toch juist opsporing, ook van fraude en beheert (als je het zo wil noemen) toch altijd het bewijsmateriaal in de zaken die ze onderzoeken?
Wat ik bedoel is dat fraudebestrijding bij de overheid te weinig aandacht krijgt, zeker bij de politie, en dat de fraudehelpdesk in het gat is gestapt wat de overheid open liet. Als de verzenders van die spooknota's meteen de politie, de FIOD, en het UWV op hun dak kregen, dan zou het lang niet zo'n populaire vorm van criminaliteit zijn.
Ah, op zo’n fiets.

Denk dat dit voor veel varianten van criminaliteit geldt. De politie en het CBS en dergelijke zeggen dat zelf ook regelmatig in rapporten, onderzoeken, trendbeschouwingen etc: Dan wordt er een paar jaar veel aandacht aan inbraak-preventie besteed en dan zie je dat dalen, maar bijvoorbeeld auto-inbraken of plofkraken stijgen. Bijna altijd is er een waterbed-effect.

Het is ook een financiële afweging. Er is maar zoveel budget en bijvoorbeeld de zorg wordt al decennia elk jaar flink duurder. Met name de politie heeft de laatste decennia niet de (overigens wel beloofde) uitbreiding qua mankracht gehad en vooral qua opleiding en middelen is er veel te wensen over.
De partij noemt als voorbeeld ondernemers die schade oplopen door 'gesjoemel met creditcards, verzekeringen en spooknota's'.
Is het wel noodzakelijk om hiervoor de privacy te grabbel te gooien? Een spooknota betaal je uit eigen beweging en je weet ook dondersgoed dat deze nota nergens op slaat: Er is niks geleverd waar jij om hebt gevraagd. Ik zie niet in wat dit met privacy te maken heeft.

Om fraude met verzekeringen (tijdig) te signaleren, hebben de verzekeringsmaatschappijen al diverse zaken ingericht, ook daar heb je imho geen inbreuk op de privacy voor nodig. En voor fraude met creditcards is dat niet anders, daar is de vrijwel alle fraude goed te detecteren.
Een spooknota betaal je uit eigen beweging en je weet ook dondersgoed dat deze nota nergens op slaat:
Ik heb begrepen dat dit soort social engineering fraude inmiddels best geavanceerd werkt; als je een NS abonnement hebt, weet je dan of je incasso door NS. N.V of N.S. B.V. geïncasseerd wordt? (antwoord: geen van beide, het gebeurt door OV-Chipkaart). Zeker voor bedrijven kunnen er best een hoop rekeningen zijn elke maand.
Een veel transacties gaan door derde partijen; zelfs officiële pin-automaten staan soms onder vreemde namen op de betaal afschriften.

En als je niet betaald en het blijkt wel een echt bedrijf waar je een contract mee hebt (ook al is het een mogelijk onterechte transactie) dan kom je alsnog op de lijst als wanbetaler.

[Reactie gewijzigd door mbb op 6 november 2020 20:30]

Een spookfactuur wordt niet betaald met een incasso. Dan zou het incasso fraude zijn, een veel groter risico voor de bank. Want jij kunt nog maanden later de incasso storneren en heb jij je geld terug.

Wanneer je de administratie op orde hebt, is er altijd een opdracht en komt later de factuur. Geen opdracht? Dan wordt de factuur ook niet betaald. Dat is ook de reden dat veel facturen een opdrachtnummer of referentie moeten bevatten.

Fraude met de POS komt nauwelijks voor. Wanneer dat toch gebeurd gaan de banken en politie hier als een stel dolle honden achter aan. Zeer kleine kans dat je hiermee weg komt
en de partij wil dat er een wet komt die 'data tot persoonlijk eigendom maakt'. Dat betekent volgens het programma concreet dat techbedrijven moeten betalen voor het gebruik van persoonlijke data.
Dit laat bij mij wel wat alarmbellen afgaan. Hoe kan zoiets ooit geïmplementeerd worden? Dat kan bijna niet. Dat moet dan vast zoiets worden als de thuiskopieheffing maar dan voor bedrijven. Bedrijven moeten geld in een fonds storten wat dan na aftrek van veel overhead kosten wordt teruggeven aan.. de burger? De overheid? Ik zie geen enkele manier waarop dit gaat werken. In het slechtste geval is het juist een legitimering voor big tech om privacy problemen af te kopen en vrolijk verder te gaan met nog meer verzamelen, nu mag het immers.
Een bedrijf als tweakers, webwinkels, bezorgdiensten etc moet gewoon je mailadres en wat voorkeuren kunnen opslaan – met jouw toestemming uiteraard, zolang ze het niet gaan uitwisselen met jan en alleman.

Maar het lijkt me redelijk dat je bij de echte 'data groothandels' in persoonsgegevens, die compleet drijven op persoonsgegevens, zoals Google en Facebook, vrij gemakkelijk een percentage van de omzet kunt laten uitkeren aan de bewuste personen.

Google en Facebook hebben al jaren complete betaalsystemen dus dat is het obstakel ook niet. Ze houden al duizenden eigenschappen van je bij dus die ene voor het monetaire tegoed wat je opgebouwd hebt, kan er ook nog wel bij.
Maar “de bewuste personen” dat is dus iedereen. Want ook als je geen klant bent wordt je wel getrackt. Als het geaccepteerd wordt om te betalen en die gegevens te mogen gebruiken, dan kan dat snel opgevat worden als een legitimatie om de data te mogen verzamelen. “We betalen er immers netjes voor”. Een soort afkopen van de opt-in verplichting. En dat is juist niet wat we willen!
Helemaal mee eens, dat data alleen met toestemming mag worden verzameld. Dat is ook precies waar de VVD voor pleit, als ik de tekst lees.

Uiteraard ook eens dat dit niet kan en mag worden opgevat als legitimatie om dit toch te doen, bij mensen die niet eens een account hebben. Dus moet hier wettelijk iets voor geregeld worden, beter dan nu het geval is. Nu wordt dit in feite al jaren gedoogd. Dit zegt iets over hoe ver de wetgeving achter loopt op de dagelijkse realiteit.

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee