Zeventig procent Nederlandse downloaders zegt gedrag te veranderen bij verbod

Zeventig procent van de downloadende Nederlanders zegt minder illegaal te downloaden of er zelfs compleet mee te stoppen zodra dit strafbaar wordt. Dat blijkt uit een rapport dat is opgesteld door adviesbureau Considerati in opdracht van de belangenvereniging Filmproducenten Nederland.

downloaden piraterijHet rapport bestaat uit een combinatie van een consumentenonderzoek dat keek naar het illegale downloadgedrag van mensen en de resultaten van een zes maanden durende meting van het aantal illegale downloads via p2p-netwerken. Bij die meting werd het downloaden van 25 Nederlandse en internationale films uit de netwerken van Bittorrent en Edonkey gevolgd. Onder de films bevonden zich titels als The Hobbit: Desolation of Smaug, Spijt en Twelve Years a Slave.

De respondenten vulden de vragenlijst in voordat het downloadverbod actief werd; ze gingen bij het beantwoorden uit van een verbod dat gehandhaafd zou worden. In Nederland is sinds april een downloadverbod van kracht, maar individuele downloaders worden niet aangepakt. Bij het ingaan van het downloadverbod gaf bijna 85 procent van de Tweakers aan zich weinig van het verbod aan te trekken.

Onder de respondenten die zeggen compleet te stoppen met het illegaal downloaden van films, is het percentage het hoogst bij jongeren; 29 procent geeft aan er compleet mee te stoppen zodra er een downloadverbod komt. Iets meer dan een kwart van de Nederlanders zei in het afgelopen jaar ten minste één film te hebben gedownload of gestreamd uit illegale bron. Onder 16- tot 24-jarigen lag het percentage dat films uit illegale bron haalde het hoogst; 56 procent van de respondenten in deze leeftijdsgroep liet weten wel eens een film illegaal te downloaden. In 2008 lag dit percentage nog op 18. Daarnaast kochten Nederlanders in het afgelopen jaar minder dvd's; het percentage respondenten dat zegt dvd's te kopen nam af van 46 tot 31,6.

Downloaders Minderjarige
downloaders
Meerderjarige
downloaders
Ja, ik zou stoppen met downloaden 19,6% 29,0% 17,6%
Ja, ik zou veel minder gaan downloaden 24,6% 25,0% 24,5%
Ja, ik zou iets minder gaan downloaden 26,9% 19,0% 28,5%
Ja, ik zou evenveel blijven downloaden,
maar gebruikmaken van technieken om
niet betrapt of geïdentificeerd te worden
16,4% 17,0% 16,3%
Nee, ik zou me niet anders gedragen 12,6% 10,0% 13,1%
N 573 100 473
“Vraag: als downloaden en streamen van films uit niet-legale bron zou worden verboden en er dus ook straffen aan verbonden zouden zijn, zou dat invloed hebben op uw downloaden of streamen van films uit die bronnen?”

Uit de vragenlijst blijkt ook dat het grootste deel van de respondenten het niet eens is met een downloadverbod. In totaal was 53,8 procent tegen een dergelijk verbod en 33,3 procent voor. Belangrijkste reden voor het illegaal downloaden of streamen van films is volgens het onderzoek onder consumenten dat er niet voor betaald hoeft te worden. Twee andere belangrijke redenen zouden zijn dat de desbetreffende film nog niet beschikbaar is in Nederland en dat het illegaal downloaden wordt gezien als makkelijke manier om films toe te voegen aan een verzameling.

De zes maanden durende meting van het aantal illegale downloads via p2p-netwerken toonde aan dat de 25 gevolgde films in totaal goed waren voor zo'n 2,9 miljoen unieke illegale downloads. Niet alle 25 titels zijn echter gedurende de volle zes maanden gevolgd, waaruit opgemaakt kan worden dat het werkelijke aantal unieke downloads uit illegale bron nog hoger ligt. De gemonitorde internationale films werden, met een totaal van 1,66 miljoen unieke downloads, meer gedownload dan de Nederlandse producties; deze werden iets meer dan 600.000 keer illegaal verkregen. MarkMonitor, dat de meting uitvoerde, schat dat dit aantal op jaarbasis rond de 5,1 miljoen ligt.

Uit de cijfers heeft Considerati de conclusie getrokken dat er in Nederland per jaar in totaal minimaal 61 miljoen films illegaal worden gedownload. De onderzoekers hebben echter rekening gehouden met een 'substitutieratio'. Deze houdt in dat er per 10 gedownloade films 3,2 films minder via legale wegen worden bekeken. Omdat de gemiddelde verkoopprijs voor een dvd op 9,31 euro ligt en die van een video-on-demand-stream op 4,99 euro, komt het totale verlies voor de Nederlandse filmindustrie volgens het adviesbureau neer op 78.439.290 euro per jaar. De totale omzet verkregen uit het thuis bekijken van films bedroeg in 2013 256,6 miljoen euro, terwijl dit in 2009 nog 312 miljoen was.

Door Taco Blauw

Stagiair

16-06-2014 • 16:14

218 Linkedin

Reacties (218)

218
211
172
17
5
4
Wijzig sortering
http://www.nationalebedri...jf/3476237/Considerati-BV
Considerati BV is actief in de Technisch ontwerp en advies branche. De organisatie is gevestigd aan de Artemisstraat te Amsterdam. Momenteel is er 1 medewerker werkzaam.
Iemand heeft goed verdiend :')

Lekker dodgy ook nog:
Adres op contactpagina (http://www.considerati.co.../praktische-informatie-2/) is anders dan bij de Linked-In (http://nl.linkedin.com/company/considerati?trk=ppro_cprof)

Oftewel belangenvereniging "Filmproducenten Nederland" (vroeger NVS, btw) doet gewoon met dit in elkaar geknutselde onderzoek aan stemmingsmakerij.
Als je het postadres op de site opzoekt (http://www.considerati.com/contact-us/) en je dat opzoekt op google maps, kom je uit op een huis midden in een woonwijk. Geloofwaardig....
Enkele opmerkingen:

Het onderzoek nuanceert zichzelf: "Het is echter complex om op basis van consumentenonderzoek uitspraken te doen over oorzakelijke verbanden, zeker wanneer oorzaak en gevolg (in dit geval downloaden en legale consumptie) in werkelijkheid in wisselwerking met elkaar staan." Waarmee ze impliciet zeggen: neem dit alles met een korreltje zout. Goed punt.

De steekproef is genomen via het LISS-panel, wat gebruikt wordt voor allerlei sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Op zich lijkt me dat redelijk betrouwbaar.

Alleen is slechts 48% van dat panel bereid gevonden de enquête in te vullen. Dat is 52% uitval. Ten eerste is dat een zeer grote uitval. Ten tweede is het in sociaal-wetenschappelijke kringen algemeen geweten dat uitval geen toeval is. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de groep mensen die de enquête niet heeft ingevuld vooral bestaat uit fervente downloaders die zich niet laten afschrikken door een verbod, bijvoorbeeld. En dat kan een onderzoek fundamenteel vertekenen.

Naast het feit dat de oorzakelijkheid van 'verbod -> minder downloaden' niet vast staat, is de grote uitval in dit onderzoek het grootste punt van kritiek. Nog meer omdat men in het onderzoek zelf vermeldt: "Het is onze ervaring dat het aantal afgebroken vragenlijsten sterk wordt verminderd door de belofte van een uit te keren vergoeding bij volledige invulling van de vragenlijst. De respons op de uitgezette vragenlijsten is doorgaans hoog (75% of hoger)."

...tsja :)

Wat niet uitsluit dat mensen hun gedrag toch aanpassen na het invoeren van een verbod. Dit onderzoek toont dit niet wetenschappelijk aan, maar ik acht het wel waarschijnlijk. De vraag is alleen hoeveel men het gedrag aanpast, en of dat aangepaste gedrag doorheen de tijd dan behouden blijft.

Het onderzoek zelf: http://www.filmproducente...n%20CentERdata%20IViR.pdf

[Reactie gewijzigd door TheBlackbird op 16 juni 2014 18:09]

Het valt me op dat er weinig mensen zijn die echt inhoudelijk het rapport lezen, of de moeite nemen het te doorgronden. Schekker [16.42] is nog constructief, maar het meeste gaat over WC-eend of waarom deze groep geen recht van spreken heeft. Waar bijna niemand naar kijkt is naar de methodologische verantwoording van de onderzoeken.

Als ik het rapport "omdat het gratis is" bekijk, zie ik semi-wetenschappelijk werk. Definities worden niet (volledig) uitgewerkt, er wordt sterk selectief gekozen voor een meetrichting en categorie, en er wordt ook selectief gerapporteerd. Met deze gegevens wordt vervolgens statistiek bedreven waardoor je op grote getallen komt als 61 miljoen downloads. Een nietszeggend getal als je niet hebt uitgewerkt wat een download is [click, downloaden van een tracker, of volledig binnenhalen van een bestand], je dit enkel bij p2p-verkeer meet [is enige meetbare downloadmethode] en vervolgens op basis van eerdere onderzoeken waarop zeker methodologische kritiek aangemerkt kan worden gaat vergelijken en extrapoleren. Vergelijkingen in lijstjes (zoals op pagina 15, "Wanneer wij deze cijfers omrekenen per hoofd van de bevolking, dan zien we dat Nederland wereldwijd op de 10e plaats staat voor wat betreft het downloaden uit illegale bron.") zijn fijn voor een samenvatting of een advies, maar dus niet altijd juist. Of ook leuk: op basis van 25 [willekeurige] films is het downloadgehalte XXX, gemiddeld zijn eer jaarlijks 350 films, dus wordt het totale gedownloade films XXX gedeeld door 25 maal 350.

Dan doet men [gelukkig] om ook de positieve en/of semi-negatieve kanten van downloaden te belichten, wat men Sampling noemt. Daar worden ook veel getallen over gegeven, maar [gelukkig] ook opgemerkt dat er schaars onderzoek naar is. Maar natuurlijk mag er wel een conclusie worden gegeven, volledig gebaseerd op één onderzoek bij 2200 huishoudens en men komt op een verdringsgetal van 0,32. [Hierover verderop meer] Ofwel: voor elke 100 downloads uit illegale bron worden er 32 minder uit legale bron geconsumeerd.

Vervolgens gaat men door naar een kostenberekening, die zoals nogmaals benadrukt moet worden gefundeerd is op onbetrouwbare gegevens. Daaruit leren wij dat de gemiddelde marktprijs € 9,53 is [5 euro vod-stream, 10 euro dvd, 16 blu-ray, gemiddeld op relatief omzetdeel, die vermenigvuldigd moet worden met de eerder genoemde 61.000.000 downloads [die je met alle nullen moet uitschrijven voor een extra dramatisch effect] om tot een totaal van 581 miljoen euro [wat je dan niet met allemaal nullen uitschrijft] schade [omzetderving] te komen. Dit getal moet eerst nadrukkelijk worden gemeld, om het vervolgens te corrigeren voor sampling [zie hierboven], waardoor we uitkomen op ... [je zou zeggen 581 x 0,32] ... drie aparte bedragen en een totaal van ... 78,4 miljoen inclusief de BTW.

Afsluitend geeft men een stukje perspectief, dat het werkelijke cijfer feitelijk vast hoger ligt [het betreft immers enkel gemeten P2P-verkeer], haalt het eerder genoemde onderzoek aan waarin 78,4 miljoen euro omzetderving in 2013 werd genoemd op een totaal van 256,6 miljoen euro en stelt vast dat dit ongeveer een derde is. Men maakt vervolgens een verwarrende opmerking over een definitie-inclusie en concludeert dat meer dan een kwart van de potentiële omzet verloren gaat door downloaden uit illegale bron. [Waar ik zou beargumenteren dat dit eerder een derde is]

Ten slotte roept men nog iets volledig uit context over het rapport hierboven, stelt een vraag, stelt de vraag andersom, en geeft geen antwoord op beide. En het rapport wordt afgesloten met wat statistieken zonder bron. [Het totale rapport gebruikt welgeteld 11 bronnen, waarvan op één sterk wordt geleund.]

Kortom: methodologisch valt er flink wat aan te merken op het rapport "Omdat het gratis is" . Er is sprake van selectief gebruik van onderzoeksgegevens en gegevensverzameling, men gebruikt vage/onverklaarde definities en onduidelijk/onjuiste rekenmethoden. Er is een zeer dunne wetenschappelijke verantwoording door het gebruik van een beperkte hoeveelheid bronnen of het ontbreken daarvan, en er worden onvolledige of onjuiste conclusies getrokken.

Kijken we naar het in het voorgenoemde vaak aangehaalde rapport "Alleen maar nette mensen", dan stemt het de lezer qua methodologische verantwoording duidelijk vrolijker. Maar ook hier kunnen kanttekeningen geplaatst worden.

Mogelijke knelpunten/bedreigingen van validiteit op volgorde van ' zwaarte':
 • De centrale onderzoeksvraag hint naar een causaal [oorzaak-gevolg] verband. Er wordt enkel gebruik gemaakt van een vragenlijst [enquête] als onderzoeksinstrument, dus causaliteit kan per definitie niet worden vastgesteld. De onderzoeksvraag is daardoor eigenlijk onbruikbaar.
 • De onderzoekers komen niet specifiek terug op hun centrale onderzoeksvraag en deelvragen.
 • De onderzoekers zijn niet kritisch naar hun eigen onderzoek, stellen geen onderzoeksresultaten ter discussie of geven een optie voor vervolgonderzoek.
 • Als steekproef wordt gekozen voor het LISS Panel, een door de Universiteit van Tilburg, TNO en CenterData opgezet onderzoekscentrum met ongeveer 5000 huishoudens. Zeg maar, de niet-commerciële variant van Maurice de Hond. Voor de meeste onderzoekers een prettige database om te gebruiken vanwege zijn/haar betrouwbaarheid door een zo groot mogelijke vergelijkbaarheid met de samenleving, zoals ook in het onderzoek op pagina 4 benoemd. Echter, als ik als kenmerk het gemiddelde netto inkomen [bijna de helft van de mensen heeft een huishoudinkomen van hoger dan 3000 per maand] vergelijk met de gegevens uit Statline, dan zit dat met 2250 euro voor de rijkste categorie in Nederland er flink boven. Je kunt je dan afvragen of er in de populatie gebruikt door het LISS Panel niet sprake is van selectie. Een voorbarige, maar niet onmogelijke, beïnvloeding van de cijfers kan optreden als de 2200 mensen die de vragenlijst invulden flink rijker zijn dan de gemiddelde Nederlander. Immers, als je meer geld hebt, kun je ook meer geld uitgeven aan de aanschaf van een film.
 • De vragenlijst gebruikt voor dit onderzoek is niet gevalideerd. Er kan dus niet met zekerheid gezegd worden dat de vraag ook meet wat hij moet meten. Hierdoor zijn meetresultaten niet zeker, omdat mensen een vraag anders kunnen interpreteren dan hij bedoeld is, waardoor cijfers sterk positief of negatief kunnen afwijken.
 • Verder is interessant om op te merken dat gemiddeld [slechts?] 15,9% van de mensen films uit illegale bron bekijkt en slechts 28% dat ten minste deed [fig 2.1, pag 6]. Terwijl er outliers [mensen die volgens het onderzoek onredelijk veel films downloaden/bekijken, terwijl ik dat wel mogelijk acht] verwijderd zijn die deze gegevens sterk zouden beïnvloeden.
 • Er kan - zoals ook door de onderzoekers opgemerkt - niet vergeleken worden tussen eerder onderzoek omdat daar andere definities en categorieën zijn gebruikt, toch doet men een poging zonder daarbij statistische correcties te doen.
 • Opmerkelijk: uit figuur 4.2 kan je afleiden dat er wel bereidwilligheid is onder filmkijkers voor het betalen van makers van films, maar niet voor het extra betalen van de filmindustrie. [Nb. Bij de vragenlijst wordt een "geen mening" als antwoordcategorie gehanteerd naast de "niet eens, niet oneens". Daaruit kan je ook min of meer aflezen dat men geen idee heeft hoeveel de filmindustrie er nou aan verdient.]
Totaalconclusie [bezien t.o.v. Tweakers-artikel]
Wat het meest belangrijke resultaat is uit het goed doorlezen van dit onderzoek is dat DE KOP VAN HET ARTIKEL IS PERTINENT ONJUIST. Er staat: "Zeventig procent Nederlanders zou bij verbod minder of niet downloaden", dit moet natuurlijk zijn: "Zeventig procent downloaders zou bij verbod minder of niet downloaden". Ook zou het voor de volledigheid fijn zijn als Tweakers dezelfde definities hanteert als de aangehaalde rapporten. [Derving in het rapport versus verlies bij Tweakers] Dat maakt niet alleen voor de juistheid van het artikel maar ook voor de inhoud van de reacties hierboven uit en vooral ook voor de beeldvorming voor alle lezers.

Verder is op te maken dat het rapport "Alleen maar nette mensen" beduidend beter is opgezet dan het rapport "Omdat het gratis is". Dat laatste, waarop alle downloadcijfers en (dervings)kosten zijn gebaseerd, mag rustig als onbetrouwbaar worden weggezet. Met een kritische blik zijn genoeg fundamentele onderzoeksbedreigingen te achterhalen die de resultaten sterk kunnen beïnvloeden die anders maar weer eens klakkeloos worden overgeschreven.

[Reactie gewijzigd door Smen op 16 juni 2014 18:53]

Goed stuk, goed geschreven en goed onderbouwd. Complimenten!
Ik zie met name een rapport geschreven door advocaat adviseur stagiaire Nathalie Falot, tien pagina's tekst opgeblazen tot een rapport van 25 pagina's, waar ook de partner zijn naam op heeft gezet. Maar waarom er nou zoveel aandacht wordt gegeven aan deze publicatie...? Ik begrijp het niet.

[Reactie gewijzigd door S0epkip op 17 juni 2014 08:30]

"Dat blijkt uit een rapport dat is opgesteld door adviesbureau Considerati in opdracht van de belangenvereniging Filmproducenten Nederland."

Ik krijg een beetje een Wij van WC-eend gevoel..
Jammer dat Tweakers zelf niet dezelfde poll onderaan het nieuwsartikel heeft staan. Ik heb namelijk hetzelfde gevoel..
Aan de andere kant:
 • Tweakers publiek is verre van representatief. En vooral met een dergelijk onderwerp waar meningen sterk over verschillen zul je nergens het modernistische idee van objectiviteit bereiken. Als een universiteit het doet is het eigenlijk gewoon een student. En studenten maakt het meestal niks uit als er links en rechts dingen worden toegeëigend zonder betaling en is de kans dus ook groot dat hij het zelf zal doen.
 • Het onderzoek kun je gewoon beoordelen op z'n inhoud, als je er problemen mee hebt kun je daar gewoon expliciet op wijze.
Hoe dan ook, in principe klinkt het "het onderzoek" redelijke solide. Het belangrijkste is op te merken dat ze er van uit gaan dat het verbod gehandhaafd wordt (en dat is waar je de partijdigheid merkt). Als je weet dat je de politie op je dak krijgt als je illegaal streamt en download geloof ik best dat mensen er mee stoppen. Natuurlijk heb je daar een gigantisch privacy probleem, maar dat even negerend is er geen reden om dit niet te handhaven terwijl andere zaken wel gehandhaafd worden. En sowieso, op z'n minst mag ik nu iemand aanklagen als hij mijn muziek steelt, los van of Brein dat nou voor me zou doen of niet.

[Reactie gewijzigd door David Mulder op 16 juni 2014 17:22]

Dat laatste zinnetje is nou juist waar de discussie over zou moeten gaan, ipv criminaliseren. Cultuur kun je niet stelen. Die erf je, of kopiëer je. Alleen als ik inbreek en jouw computer steel, met jouw muziek, is er sprake van diefstal..

veel mensen schuilen zich snel achter het verhaal van de 'underdog' muziekant die nu schijnbaar geen kans maakt, omdat hij geen geld verdient met de verkoop van zijn muziek. Het is en blijft 'maar' muziek.. en ik vind dat zeikerig bands als Metallica, die dit soort iniatieven voor strengere maatregelen doorgaans steunen, maar eens minder wat moeten snuiven. .Dan gaan je centjes een stuk langer mee. De hoeveelheid geld die zij in enkele jaren hebben verdient, zou mij - mijn (toekomstig) gezin - mijn hele familie - en de toekomstige 2 generaties kunnen voeden (zolang niemand een drugs of gokverslaving heeft). Dus bespaar me de morele aspecten, dat je 'eindelijk iemand mag aanklagen'. Als je muziekant bent, speel je voor anderen en als anderen willen dat je voor ze speelt, dan hoef je je ook geen zorgen te maken om geld. als mensen niet willen dat je voor ze speelt, moet je misschien andere carríere zoeken.

Ik ga niet én geld betalen per apparaat, en per muzieknummer, of per CD voor een soort goedadigheidsinstelling voor kansloze muzikanten.
Ik ga niet én geld betalen per apparaat, en per muzieknummer, of per CD voor een soort goedadigheidsinstelling voor kansloze muzikanten

En dat is je goed recht, maar geeft je niet het morele recht om het dan maar 'gratis' te downloaden.

Als je de prijs-kwaliteit niet goed vindt, neem het product dan niet af. En begrijp me niet verkeerd, de prijs-kwaliteit is naar mijn smaak ook vaak erg slecht (al is dat niet altijd de artiest zijn schuld, maar vaak ook de industrie die hun marges er boven op zetten). En ook vind die Metalica een stel zeikerts.

Er zijn anno 2014 gelukkig genoeg alternatieven om legaal gratis of heel goedkoop allerlei muziek te kunnen luisteren.
Ongelooflijk bekrompen denkwijze.

Je bagatelliseert muziek als geheel.
Je bagatelliseert het 'probleem' door enkel naar een goedverdienende band te kijken.
Je bekritiseert wat muzikanten doen met hun geld.
Je vertelt hoe een muzikant geld moet verdienen.

Zullen we dat ook doen met jou? Hoe zou jij het vinden dat je vanaf morgen niet meer serieus genomen wordt in je beroep? En als je dan zegt dat je rond wil komen, dat ze je dan vertellen dat je misschien wat minder aan computers moet uitgeven? Of dat je maar andere manieren moet vinden om geld te verdienen.

"Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet."

Edit: hieronder. Ik zeg ook niet dat ik het eens ben met het huidige verdienmodel. Het aanpakken van het illegaal downloaden zoals dat nu gebeurt is symptoonbestrijding, en geen oplossing. Ik begrijp het dan ook best dat mensen downloaden, en ik ben ook geen heilig boontje.

Het probleem wat ik heb met de post waarop ik reageer is dat de poster doet alsof het een verworven recht is om alle muziek te mogen downloaden omdat de industrie een stel grootverdiendende drugsgebruikers heeft. Dat vind ik getuigen van een gebrek aan respect voor alle muzikanten.

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 17 juni 2014 14:26]

Ongelooflijk bekrompen denkwijze.

Je bagatelliseert muziek als geheel.
Je bagatelliseert het 'probleem' door enkel naar een goedverdienende band te kijken.
Je bekritiseert wat muzikanten doen met hun geld.
Je vertelt hoe een muzikant geld moet verdienen.
Het zijn wel de muzikanten en vooral de platenmaatschappijen van die goedverdiendende bands, die het hardst lopen te zeuren dat hun muziek wordt gedownload. Ze zitten vast in een verdienmodel wat uit de jaren 70 stamt.

Van de kleinere artiesten die het voor hun dagelijks brood doen, en voor een deel ook voor de liefde van de muziek, hoor je op zijn minst niks, op zijn hoogst alleen positieve geluiden over downloaden. Het is immers gratis reclame. Een liedje willen pluggen op de radio kóst geld, datzelfde liedje ergens op internet slingeren is gratis en je bereikt een groter publiek.
Ik denk dat in deze tijden intellectueel eigendom veel waard is. Als ik een muzikant zou zijn en mijn muziek op iTunes zet om te verkopen, dan zou ik het raar vinden dat mensen claimen dat gratis te mogen downloaden. Het is immers niet stelen. Ik denk om deze reden dat de vergelijking met het stelen van fysieke goederen niet zo meer op gaat. Daarnaast.. wie ben jij om te vertellen wat een muzikant met zijn geld zou moeten doen.
Ten eerste, een muzikant is niet hetzelfde als een artiest. Er zijn genoeg songwriters die hun geld verdienen met het schrijven van nummers ipv optredens geven en lekker stoer doen. Dus hou alsjeblieft met je "O ik ben zo arm en metallica is zo rijk"-gezeur op, want hoe je dat ook went of keert is dat geen rechtvaardiging van wat dan ook. Naja, behalve misschien als je ook aan het strijden bent voor communisme, dan zou het nog kunnen (en voor de duidelijkheid, indien dat het gedachtegoed is waaruit je opereert heb ik daar absoluut respect voor, maar ik heb de indruk dat je dit alleen selectief toepast op dingen die je uitkomen, mocht dat niet zo zijn, dan mijn excuses).

Cultuur erf je inderdaad, en dat is ook waarom iemand ergens in de vorige eeuw het geniale idee heeft gehad om copyright niet onbeperkt geldig te maken. Nu zijn er wat idioten ook geweest die dat hebben verlengd onder druk van de entertainment lobby, maar goed, je hebt absoluut gelijk dat cultuur geërfd moet worden, maar dat betekend geenszins dat de creatie van intellectueel goed onbetaald moet zijn. Hoe dan ook, er moet een balans worden gevonden hoeveel jaar copyright moet blijven gelden, persoonlijk vind ik dat het wel wat minder mag en dat ook software op een bepaald moment in het publieke domein moet vallen, maar het idee an sich van copyright en intellectuele eigendommen is gewoon solide en betekend geenszins dat cultuur niet geerfd kan worden.
Ik ga niet én geld betalen per apparaat, en per muzieknummer, of per CD voor een soort goedadigheidsinstelling voor kansloze muzikanten.
Niet vergeten, per apparaat betaal je alleen zoveel als de muziek industrie verliest door kopieën binnen de huiselijke kring. Dat was ook de kritiek van de EU, als Nederland die heffing zo hoog zou maken dat het echt alles af zou vangen zou het wel kunnen, maar zou dat het te oneerlijk maken tegenover mensen die minder kijken/luisteren/etc.

[Reactie gewijzigd door David Mulder op 16 juni 2014 21:04]

Uit illegale bron downloaden is iets anders dan stelen. Als ik iets uit een winkel steel, dan is dat product niet meer te verkopen. Als ik een kopie uit illegale bron download, dan kan er nog altijd evenveel verkocht worden. Of dat ook gebeurt, is een tweede, maar de mogelijkheid is er wel.

Los daarvan vind ik dat het downloaden uit illegale bron gewoon moet stoppen. Onbetaald downloaden vanwege gemak of beschikbaarheid terwijl het niet mag, is natuurlijk van de zotte. Ik ga ook niet te hard rijden op de snelweg en vervolgens klagen over de boete omdat ik 160 lekkerder vind rijden dan 120.
Los daarvan vind ik dat het downloaden uit illegale bron gewoon moet stoppen. Onbetaald downloaden vanwege gemak of beschikbaarheid terwijl het niet mag, is natuurlijk van de zotte. Ik ga ook niet te hard rijden op de snelweg en vervolgens klagen over de boete omdat ik 160 lekkerder vind rijden dan 120.
Wie bepaald wanneer iets dat zo door de maatschappij geaccepteerd is niet mag? De tweede vraag is, is het wel echt "onbetaald" ? We betalen voor ons internetlijntje, we betalen op elk stuk apparatuur en media een thuiskopieheffing, we kopen ook nog steeds gigantische hoeveelheid muziek, films, games. Al deze maken elk jaar weer meer omzet dan het jaar ervoor. Dit bewijst gewoon dat wanneer men de kwaliteit goed vind dat het nog steeds gekocht word.

Ik ben daar één van, wanneer ik iets mooi vind koop ik het. Maar dan moet ik wel weten of ik het mooi vind. Een kledingstuk kan je toch ook eerst gratis passen?

Men denkt altijd maar dat men meer films, muziek, games gaat kopen als het illegaal downloaden niet meer kan. Ik zou niets meer kopen dan ik nu doe, sterker nog ik zou minder kopen. Wellicht zie ik jaren na release van een film deze een keer op TV en beslis dan dat ik hem wel wil kopen. Maar ik koop niets waarvan ik niet weet of ik het wel wil hebben. Al is die kans zeer klein aangezien de commerciële tv al verpest is door het gegraai van de hele industrie. De laatste keer dat ik de TV aangehad heb is met het voetval van afgelopen week, daarvoor al zeer lang niet meer. 15/20 min een programma kijken en dan 5 tot 10 min reclame is toch van de zotte.

Waar ik dan wel weer voor ben zijn diensten zoals spotify, netflix etc. Alleen het grote nadeel bij Netflix en alle soortgelijke diensten zie je nu al ontstaan. Netflix koopt niet alle series/films, dus bepaalde series/films zul je alleen bij een concurrerende dienst kunnen kijken. Ik kan niet elke maand 50 euro voor mijn internet/tv lijn, 10 euro voor Spotify, 10 euro voor Netflix, 10 euro voor Hulu, 10 euro voor extra sportzenders, etc etc etc betalen. (de bedragen kunnen afwijken, het is maar een indicatie)

Al deze diensten zijn leuk maar eigenlijk wil ik gewoon alles kunnen zien wat ik op dit moment ook kan downloaden bij één dienst waar je dan een redelijk bedrag voor betaald. Met die versnippering aan diensten krijg je dus per dienst een mager aanbod en je gaat met een gemiddeld loon ook niet meerdere diensten afnemen. Dit is gewoon mogelijk, ik kan het zelfs op een iPad (denk aan MovieBox)

[Reactie gewijzigd door Typecast-L op 17 juni 2014 08:54]

maar dat even negerend is er geen reden om dit niet te handhaven terwijl andere zaken wel gehandhaafd worden.
Natuurlijk is er een reden om het niet te handhaven, namelijk prioriteit en capaciteit bij de politie. Wil je echt dat er politie en OM capaciteit wordt gebruikt om downloaders op te pakken en te vervolgen, ik hoop het niet! Er is zelfs onvoldoende capaciteit om achter inbrekers aan te gaan.

Eerlijk is eerlijk, ik zou ook minder downloaden. Simpelweg omdat ik nu ook zooi download wat ik nooit kijk.

Neemt niet weg dat dit onderzoek ook weer een gevalletje 'lies, damned lies and statistics" is.

Kijk, niets houd brein nu tegen om downloaders aan te klagen; het is illegaal bevonden en ze kunnen dus een civiele zaak starten. In het verleden is wel gebleken dat het de entertainment industrie meer imago schade heeft toegebracht dan het ze heeft opgeleverd. Zodra ze daar in Nederland mee beginnen, zeg ik mijn spotify en netflix abonnement op en ga ik nooit meer naar de bios. Voor mij zijn er genoeg andere entertainment branches die niet zo aggressief zijn tegen hun (potentiele) klanten.

[Reactie gewijzigd door Abom op 16 juni 2014 21:22]

[...]

Natuurlijk is er een reden om het niet te handhaven, namelijk prioriteit en capaciteit bij de politie. Wil je echt dat er politie en OM capaciteit wordt gebruikt om downloaders op te pakken en te vervolgen, ik hoop het niet! Er is zelfs onvoldoende capaciteit om achter inbrekers aan te gaan.
Dat zullen ze nooit doen.

Intellectueel eigendomsrecht is niet onderdeel van het Wetboek van Strafrecht, dus de politie zal echt niet wakker liggen van een paar downloadertjes.

De hele uitspraak 'downloaden is strafbaar' is dus pertinent onjuist. Het is een onrechtmatige daad, iets wat alleen civielrechtelijk aan te pakken is. En dat maakt het al totaal niet te vergelijken met diefstal.
offtopic:
Belachelijk de moderatie altijd bij Tweakers waar een juiste reactie die tegen de mening van de gemiddelde tweaker gaat, gelijk gedownmod wordt. De moderatie moet op basis van de relevantie en juistheid van de bijdrage zijn en de reactie hierboven is een relevante toevoeging aan de discussie.


Ik denk dat de stellingen redelijk extreem opgesteld waren in de vragenlijst om te kunnen lobbyen voor een downloadverbod.

De grote vraag is natuurlijk hoe de opvolging van zo'n verbod gebeurd. Als gewone individuele downloaders ook worden aangepakt centraal vanuit de politie dan zou ik inderdaad ook stoppen met downloaden, dan kijk ik die serie of sportevenment wel niet. Als er alleen maar grote uploaders (de meeste persberichten gaan nog steeds over grote uploaders bijna nooit downloaders) worden gepakt of er is zo'n 3 stappen systeem dan zou ik gewoon doorgaan met downloaden.
Stelen kun je prima gebruiken om naar piraterij te verwijzen. Ja, er zijn sommige definities die een component hebben waar het origineel van bezit veranderd, maar meestal kom je meer in de buurt van:
Diefstal is een strafrechtelijk delict dat bestaat uit het op onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit nemen van andermans eigendom.
(source: http://nl.wikipedia.org/wiki/Diefstal )
 • Is het onrechtmatig? Ja
 • Is het eigenhandig? Ja
 • Neem je het in bezit? Ja, je bent dan wel niet auteur ervan en wettelijk mag je het dan ook niet verspreiden, maar als ik zeg "Ik heb alle muziek van X" zal niemand me vreemd aankijken, want dat is nou eenmaal hoe men naar bezit kijkt (of het wettelijk nou een licentie is of nog iets veel vagers in zo'n geval als een illegaal kopie).
 • Is het van andermans eigendom? Volgens velen: Ja (de vraag is dan of intellectual property bestaat, maar de argumenten daartegen zijn net zo goed van toepassing op het traditionele concept van eigendom Excuus, ik dacht aan bepaalde argumenten die ik laatst had gehoord, er zijn inderdaad ook wezelijke verschillen zoals correct aangekaart door deadinspace)
Dus nee, het gaat niet om bladmuziek, maar wel om muziek, software of andere zaken die ik digitaal maak ipv fysiek.

[Reactie gewijzigd door David Mulder op 16 juni 2014 20:26]

WvS zegt wat anders dan Wikipedia:
Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
Keyword: wegneemt. Bij diefstal neem je iets weg, maw. de rechtmatige eigenaar heeft het niet meer. Die vlieger gaat bij piraterij simpelweg niet op, er is geen eigendom van de rechtmatige eigenaar weggenomen.
Anoniem: 300525
@Zyppora16 juni 2014 18:39
wegnemen hoeft geen diefstal te betekenen. Stelen wel. Wat dat betreft zou stelen een goed werkwoord zijn voor de beschrijving.
Maar wat mensen die wetten interpreteren vaak vergeten is dat het om de context draait en dat de hele wettekst in ogenschouw genomen moet worden. "wegnemen, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen," is duidelijk gedefinieerd en heeft een specifiekere betekenis dal alleen het woord "wegnemen".

Het gevaar van piraterij met het woord stelen (of diefstal) te bestempelen bestaat erin dat er een wettelijke context aangegeven wordt, die vervolgens weer door bepaalde organisaties misbruikt zal worden.

Intellectueel eigendom kan cultuurdodend werken en degenen die rechten exploiteren zijn meestal niet degenen die het oorspronkelijke werk hebben gecreëerd.

Zelf ben ik principieel tegen intellectueel eigendom en vind dat je per inspanning beloond mag worden. Ik vind het van de zotte dat bijvoorbeeld de rechten van het nummer bittersweet symphony (the Verve) geëxploiteerd worden door de Roling Stones omdat er een sample in het nummer zit van een liedje dat meer dan 30 jaar ervoor uitgebracht was. Jagger en Richard cashen nog elke keer terwijl Ashcroft (en zijn band) al het werk hebben gedaan. 50/50 was niet genoeg voor die greedy old bastards. Als je de lyrics van het lied kent en begrijpt zie je helemaal de ironie ervan in.
Anoniem: 300525
@slb16 juni 2014 23:22
Ik ben zelf muzikant. Als ik heb zitten "zwoegen" op een track voor 2 maanden, wil ik graag dat het mijn eigendom blijft.

Aan de andere kant geef ik vaak tracks vrij van rechten weg...

Extremisme en exploitatie, macht en "greed" zijn gewoon menseigen helaas.
Wacht, jij bent één van die mensen die in normaal taal gebruik consequent alleen de wettelijke definities gebruikt? Ik heb even rondgekeken en een aantal van je comments gelezen, en lijkt er toch echt niet op. M'n punt was nou net dat als je veel definities leest je wel degelijk stelen als werkwoord kunt gebruiken om naar piraterij te verwijzen. Wettelijke definities waren reeds van nature altijd overdreven expliciet, en vandaar dus ook dat diefstal in de meeste wetgevingen legaal gezien niet ook op piraterij sloeg (al heb ik wel laatst een artikel zien langskomen die een paar landen naar voren droeg waar het technisch gezien wel is afgehandeld als sub klasse van de diefstallen, simpelweg omdat in de taal diefstallen veel breder zijn). Hoe dan ook, alles waar ik op reageerde was dat Slurp kritiek had op mijn gebruik van het woord stelen in de zin
En sowieso, op z'n minst mag ik nu iemand aanklagen als hij mijn muziek steelt, los van of Brein dat nou voor me zou doen of niet.
Alsof dat alleen op materiële zaken kon slaan, en of je het leuk vind of niet, in normaal Nederlands word het werkwoord stelen ook gebruikt voor intellectuele eigendommen.
Vindt het totaal niet relevant of het nu betitelt kan worden als "diefstal".

Wat meer van belang is is in hoeverre we het van belang vinden dat content creators voor elke copie van elke gebruiker moeten worden gecompenseerd. Dit is niet eenvoudig te beantwoorden.

Er is een probleem als niemand voor digitale producten wil betalen, daardoor worden toekomstige creaties misschien ontmoedigd. Dit is het aller belangrijkste.

Ik zie niet in waarom iemand het alleenrecht op ideeën of informatie kan opeisen, maar het is wel van belang dat er voldoende motivatie en financiële zekerheid is voor artiesten, kunstenaars en wetenschappers zodat ze hun creaties kunnen maken. Er zijn ook vaak tijdslimieten aan rechten, zodat de makers de tijd hebben om hun investering terug te verdienen + extra. De vraag is of dat korter kan. In de medische wereld is dat al een stuk korter. Daar zien ze de noodzaak wel in van patenten, maar ze willen niet dat een bedrijf te lang een monopoly op een medicijn heeft, want dat houd de prijs kunstmatig hoog.

Ze mogen ook best goed verdienen daaraan, maar de vraag is hoeveel redelijk is. Een populaire popband die al multimiljonair zijn krijgen van mij geen cent meer. Maar ik betaal graag voor kleine artiesten die niet financieel onafhankelijk zijn.

Ook ga ik niet meerdere malen voor de zelfde content betalen, zoals dat vaak met films gebeurd; eerst bioscoop, dan video/dvd/br. En als er een nieuwe technologie uitkomt die niets met de film zelf te maken heeft (zoals bijvoorbeeld dvd/br, streams, downloads) dan vindt ik het ook onredelijk om voor de film nogmaals te betalen. Betalen voor de nieuwe techniek die gemaakt is prima, maar niet nogmaals voor de rechten van de film.

Ik zelf pleit dan ook voor downloaden met gezond verstand. Wees je bewust wie het gemaakt heeft en bepaal of die jouw geld verdient. En uiteraard telt daar ook in mee of je het je kunt veroorloven. Er is niets mis mee als je extra content (onbetaald) downloadt als je dat anders nooit gekocht zou hebben. Wat wel belangrijk is is dat je betaald voor content die je belangrijk vindt.

Edit: typos

[Reactie gewijzigd door Gerkos op 17 juni 2014 01:39]

Mooi betoog, ik ben het met je eens, begreep niet dat je een -1 had
Het gaat niet zozeer om de definitie die ik eraan overhoud, maar meer waaraan gerefereerd wordt wanneer er een rechter aan te pas komt. Wordt nog leuk als Brein aankomt met 'volgens wikipedia is het wél stelen hoor!'. Wat denk je dat die rechter dan gaat zeggen?

Het feit dat sommige groeperingen diefstal en piraterij aan elkaar gelijkstellen, wil nog niet zeggen dat dat wettelijk gezien dan ook maar zo is, noch dat dat dan ineens 'normaal Nederlands' is.
Wacht, maar je moet wel even dan dingen samen nemen.

Onrechtmatig? Ja(mogelijk)
Eigenhandig? Ja, zeker wel, maar als ik het nou download voor mijn buurman en andersom?
Is het eigendom van andere? Ja.

Maar als ik het mij toe-eigen dan is alleen het eigendom niet van mij, dus heb ik het ook niet toe geëigend.

Natuurlijk is dat lastig, maar iets digitaal stelen lijd niemand onder (direct) waar dat analoog wel altijd zo is.

Daarnaast heeft piraterij nog altijd het robin hood verhaal. Iets van de Rijken gebruiken door de Armen.

En daar zit het probleem, wanneer deze industrie zich met normale bedragen zou vermaken (voor ene middelmatige acteur betekend dat dus hard werken voor een modaal salaris). En een goede acteur krijg een paar tot per jaar. En een top acteur misschien nog iets meer, maar daar moeten er niet veel van zijn.

Mensen zijn dan sneller genegen geld te betalen.

Een ander goed voorbeeld van een zieke industrie.
Esmee Denters. Groot geworden door de fans en gratis muziek op Youtube. En nu moet ik gvd betalen voor de CD? Ik zou dan toch zeggen, zak toch in de stront. Ik maak je groot en nu moet ik ineens betalen.
Dus omdat zij muziek maakt die jij mooi vind, moeten al die mensen; muzikanten, studio verhuurder, programeurs, managers, achtergrond zangers, maar gewoon gratisd op komen draven. zodat CD fabrikanten de CD gratis kunnen persen, (online) winkels gratis uitdelen etc etc????

Ik vind het zo'n lapswans! Mensen werken zich in het zweet voor die muziek, willen er een boterham aan overhouden, en nee ze heten niet allemaal Tiësto die miljoenen per dag binnenschuift. En dan nog is er een heel team achter zo'n persoon die geen cent krijgt als er niets gekocht wordt.

Ja ik download ook wel eens muziek, maar da's echt zelden. Geef nogsteeds de voorkeur aan CD (al probeer ik die natuurlijk ook zo goedkoop mogelijk te scoren via eBay of Amazon e.d.)
Voor muziek, ja zekers. Films is anders. Maar muziek vind ik reclame. Zeker op de radio. Het geld moet je verdienen door te werken. Bekendheid door te investeren (cd's weg geven of verkopen tegen een vrijwillige bijdrage)

Daarna heb je concerten of optredes waar je geld voor kan vragen en krijgt.

Nu heb ik voldoende aan muziek uit de radio dus voor mij maakt het niet uit. Maar het is wel vreemd dat dit de enige industrie is die op oude wetten en regels blijft leunen om de burgers uit te persen.
Voor muziek, ja zekers. Films is anders. Maar muziek vind ik reclame. Zeker op de radio. Het geld moet je verdienen door te werken.
Dat is exact wat de studio muzikanten, programmeurs, promotors e.d. doen.. Hard werken.
Die studiomuzikanten staan echt niet bij de festivals omdat ze beroemd zijn geworden door in het achtergrondkoortje van Justin Bieber te zingen.... "WOWWWW.... daar heb je de achtergrond zangeres van Justin, laten we haar handtekening vragen. En kijk daar loopt zijn plugger... laten we een handtekening vragen en een voorstel doen tot een live optreden"

Waar worden zij van betaald? Niet tijdens de concerten.

Ook de keyboard programmeur van Trijntje Oosterhuis wil graag geld zien, om de hypotheek van zijn doorzon rijtjes huis te betalen. Of dacht je dat hij ook in een MTV Cribs woont?

[Reactie gewijzigd door LessRam op 16 juni 2014 22:16]

En die betaalt Trijntje maar lekker een paar 100 euro voor een paar uurtje werk.

Mooi dat je programmeurs er bij haalt. Want als je ziet hoeveel gratis code er te vinden is dan blijkt toch wel dat het wel gratis kan.

De loodgieter wordt ook betaald. Maar niet elke keer dat jij de WC door spoelt. Een artiest wel. Dat is toch vreemd.
Wat een belachelijke vergelijking. Neen, de loodgieter wordt niet betaald zodat jij de wc door kan trekken. Daarop zit ook geen auteursrecht. Patenten zitten verder op voldoende andere zaken die met toiletten te maken hebben als je het zo graag daarover wil hebben. En als jij toiletten wil maken, ga je gang, maar dat geeft je ook nog niet het recht om ze GROHE te noemen.

En prima dat jij niet wil betalen voor muziek of films, maar dan nog blijft het nog steeds aan de makers en uitvoerders om de keuze te maken of ze hun muziek gratis willen geven/spelen. Die keuze kan jij niet voor hun maken.
Op de basisnoten ook niet, maar uiteindelijk is alles afgeleid van 4 accoorden en elkaar dat is allemaal al jaren oud. Toch weet iemand copyright op copyright op copyright aan te vragen dat is wel vreemd.
Ik ben het in de basis met je eens, maar er zijn toch wat kosten die betaald moeten worden. Als je CD's weggeeft, moet de artiest dan deze kosten dragen?
Zoals LessRam al aangaf zijn er heel wat mensen die bij het produceren van een CD betrokken zijn, daar stap je toch net iets te makkelijk overheen.

Ik vind het niet erg om te betalen voor NIEUWE muziek, maar vind wel dat muziek na een paar jaar in het publieke domein moeten komen. Dat maakt het ook makkelijker voor bands om als een soort copycat te beginnen en zich verder te ontwikkelen.

Vroeger was het ook allemaal niet zo problematisch en was het normaal dat een nummer door verschillende bands werd uitgebracht. De populairste werd het best verkocht, en dat was het. Moet je eens kijken hoeveel uitvoeringen van het nummer "Don't let me be misunderstood" uitgebracht zijn. Laatst kwam ik op meer dan 50 artiesten.

Nee het intellectueel eigendom mag wat mij betreft zo in de prullenbak.
Ik vind dat een radio er best voor mag betalen als ze er zelf geld mee verdienen. Maar dan niet nog een keer vangen als die radio zich toevallig op een werkplek bevind. Of in een winkel waar veel mensen de liedjes liever toch niet zouden horen
"Diefstal is een strafrechtelijk delict dat bestaat uit het op onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit nemen van andermans eigendom."

(source: http://nl.wikipedia.org/wiki/Diefstal )

Is het onrechtmatig? Ja
Is het eigenhandig? Ja
Is het van andermans eigendom? Volgens velen: Ja (de vraag is dan of intellectual property bestaat, maar de argumenten daartegen zijn net zo goed van toepassing op het traditionele concept van eigendom)
Is het "in bezit nemen"? Nee.

Het "eigendom" in "intellectueel eigendom" slaat er op dat de eigenaar bepaalde zeggenschap heeft over wat er met zijn werk mag gebeuren. Iemand die een muziekstuk kopieert om er zelf naar te luisteren wordt daarmee nog geen (al dan niet terechte) auteursrechthebbende - hij neemt er dus geen bezit van.

Overigens vind ik je opmerking dat argumenten tegen intellectueel eigendom net zo goed van toepassing zijn op het traditionele concept van eigendom compleet onterecht. Een fysiek voorwerp kan - over het algemeen - maar door één persoon tegelijk gebruikt worden, en kan van dat gebruik bijvoorbeeld ook slijten. Gebruik van dat voorwerp door anderen kan de eigenaar dus belemmeren in het gebruiken van zijn voorwerp.

Iets als een muziekstuk daarentegen kan door de hele wereld gekopieerd en beluisterd worden zonder dat de eigenaar een greintje minder van het origineel hoeft te genieten. Dat maakt die twee zaken toch echt fundamenteel anders.
My bad, je hebt gelijk, ik zat te denken aan de standaard argumentatie je vaak hoort over "Informatie is vrij!", "Bitjes kennen geen meester" (pijnlijke vertaling trouwens) en dat soort argumenten. Je hebt gelijk dat er een wezenlijk verschil is tussen intellectuele en traditionele werken.
Is het "in bezit nemen"? Nee.
Heb m'n orginele comment ook op dit vlak uitgebereid. Je hoeft geen auteursrechthebbende te zijn om ergens van bezit te nemen, want anders zou in normaal taalgebruik dingen zoals "Ik heb alle muziek van Michael Jackson op itunes" totaal ongemogelijk zijn. Nu als je daarnaast kijkt naar bezit als een rechtsconcept (wat op zich niet per se relevant is voor een discussie over normaal taalgebruik waarmee dit allemaal begon) dan krijg je een definitie als de volgende
Bezit is in het Nederlands vermogensrecht het houden van een goed voor zichzelf (art. 107 eerste lid, Burgerlijk Wetboek Boek 3 (BW 3)). Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is.
En zeker als je kijkt naar mensen die aan piraterij doen waar we het hier over hebben dan hebben zij de feitelijke macht over hun kopie en gedragen zich als de eigenaar ervan.
Je slaat de belangrijkste woorden wel gemakkelijk over, namelijk "..in bezit nemen van.."

In het voorbeeld 'zakenrecht' is het: het in bezit nemen van een roerende zaak die aan niemand toebehoort en daardoor eigenaar van die zaak worden.

Een downloader van een bestand neemt het niet af en wordt niet eigenaar maar maakt een (onrechtmatige) kopie. Iets waar jij nooit iets van zult merken, dat is in mijn mening het grote verschil.

Veel media zou ik nooit gekocht hebben als ze niet 'gratis' verkrijgbaar waren.
Als het een goed product was vertel ik het door en zal iemand anders het daardoor misschien wel kopen. Als je dit op grote schaal bekijkt zal dit veel artiesten/films/series bekend(er) maken waaruit weer extra winst vloeit. Niet handig om dit tegen te gaan als je het mij vraagt.
Tweakers heeft die poll nog niet zo heel lang geleden al eens geplaatst:
poll: Ga je nu minder downloaden?

De uitkomst was dat bijna 85% zich er niets van aantrekt. En dat is op basis van iets minder dan 38.000 stemmen. Aan de andere kant is het publiek (van Tweakers) wel anders natuurlijk, dus ook op basis van die poll kan je moeilijk conclusies trekken.

Een onderzoek dat uitgevoerd wordt door een partij waarvan je weet dat ze het liefst een bepaalde uitkomst hebben kan ik ook niet echt serieus nemen. Ik kan me absoluut niet voorstellen dat de filmindustrie naar buiten komt met het bericht dat volgens onderzoek de meeste mensen zich niets zouden aantrekken van een downloadverbod.

Aan de andere kant is het misschien ook wel weer flauw om je min of meer gelijk te verbergen achter het argument dat het onderzoek is gesponsord door de filmindustrie en dat daardoor de uitkomst per definitie niet kan kloppen. Andersom geldt misschien ook wel dat "we" gekleurd zijn en daarmee dus ook niet neutraal tegen de kwestie aan kijken.

Als ik het neutraal probeer te bekijken, dan kom ik niet veel verder dan: steek minder tijd en geld in dit soort onderzoeken en meer in het zorgen dat je de markt zo goed mogelijk bedient. Linksom of rechtsom moet je zorgen dat je aanbod aansluit op de wensen van de consument. Dat gaat gelukkig de goede kant op, maar de boel lijkt nu wel te versplinteren (heb je een abonnement op HBO, of op Netflix, of op NLZiet, of allemaal, of...?) dus ik vrees dat het laatste onderzoek nog niet gedaan is.

[Reactie gewijzigd door Cyphax op 16 juni 2014 16:38]

Als ik het neutraal probeer te bekijken, dan kom ik niet veel verder dan: steek minder tijd en geld in dit soort onderzoeken en meer in het zorgen dat je de markt zo goed mogelijk bedient. Linksom of rechtsom moet je zorgen dat je aanbod aansluit op de wensen van de consument. Dat gaat gelukkig de goede kant op, maar de boel lijkt nu wel te versplinteren (heb je een abonnement op HBO, of op Netflix, of op NLZiet, of allemaal, of...?) dus ik vrees dat het laatste onderzoek nog niet gedaan is.
De markt is helemaal niet verplicht om goed op de wensen van de consument aan te sluiten! Als zij de markt slecht zouden willen bedienen zou het resultaat simpelweg moeten zijn dat minder mensen hun producten afnemen (op legale en illegale weg). Als Marvel besluit hun volgende film voor een miljoen dollar per stuk te verkopen is dat ook gewoon hun goed recht. En ja, dat zou betekenen dat ik en jij die film nooit zullen zien. Concurrentie in een dergelijke markt betekend inderdaad dat je versplintering krijgt, ik heb zelf Netflix en geen TV en dat betekend simpelweg dat ik bepaalde dingen niet kan kijken. Ik zou meer kunnen betalen om meer te kunnen zien, maar ik vind het wel welletjes zo. Punt blijft: Ik heb geen recht op die andere dingen, het is een dienst die ik al dan niet kan afnemen. (Disclaimer: ik gebruik wel hola.org ... op zich ook een thema an sich of dat wel of niet etisch en economisch te verantwoorden is, ik denk van wel, maar ik erken dat het geen uitgemaakte zaak is)
De markt is helemaal niet verplicht om goed op de wensen van de consument aan te sluiten! Als zij de markt slecht zouden willen bedienen zou het resultaat simpelweg moeten zijn dat minder mensen hun producten afnemen (op legale en illegale weg).
De "markt" (de bedrijven) bestaan louter om winst te maken. Als ze zichzelf in de voet schieten door de wensen van de consument te negeren, dan verdienen ze het om over de kop te gaan ten faveure van een concurrent die het beter doet. Toch hebben ze het jarenlang volgehouden, wat ergens misschien verwonderlijk is. Anyway: als ze winst willen maken, dan zijn ze wel degelijk verplicht om daar iets voor te doen, anders raakt zo'n bedrijf z'n bestaansrecht kwijt.
(Het woord "verplicht" heb je overigens zelf geintroduceerd; ik heb dat niet geschreven.)

Ze hebben er jaren weinig mee gedaan, met als mogelijk gevolg dat veel (niet alle) mensen zijn gaan kiezen voor de minder legale weg. Niet alleen om het geld; ook voor het gemak. Daarbij is er wereldwijd best wel een financiële crisis geweest waarvan je je kunt afvragen of ie wel voorbij is nu.
Als Marvel besluit hun volgende film voor een miljoen dollar per stuk te verkopen is dat ook gewoon hun goed recht.
Dat mogen ze best, maar wat ze dan niet mogen is iets anders dan hun eigen keuzes de schuld geven als het niet verkoopt.
Overigens is dat een goede manier om je aandeelhouders weg te jagen en dan is het gauw gedaan met je films.
Punt blijft: Ik heb geen recht op die andere dingen, het is een dienst die ik al dan niet kan afnemen.
Dat is ook zo. Ik heb ook niet anders beweerd. Tegelijkertijd is het ook zo dat de industrie graag elke download als verloren inkomsten beschouwd en ook dat is te zwart/wit. Het is niet eenzijdig allemaal en de wereld is al helemaal niet zwartwit. :)
Ik ga hier even de gehate vergelijking met echte diefstallen maken. Stel nu dat ik de maker ben van GPU's ofzo, en dit is de grap, in deze alternate reality zijn dieven ook nog eens zo vriendelijk dat ze exact zoveel geld laten liggen als de resources kosten om de GPU te maken. Nu, in mijn magazijn heb ik een bijna oneindige voorraad liggen die ik exact allemaal zal kunnen verkopen (ook met digitale intelectual property heb je exact zoveel als je verkoopt), en ze komen binnen, stelen de helft van deze voorraad, laten het geld liggen en verkopen hem door voor de kostprijs. Nu zit ik met de andere helft van de voorraad en moet die gaan verkopen... maar wat blijkt nu: veel minder mensen hebben nog interesse in mijn werk, want het lijkt onredelijk veel duurder te zijn dan de andere kopieën die voor de kostprijs waren verkocht. En dan wil je echt zeggen dat ik als bedrijf me niet mag beklagen dat deze dieven m'n GPU voorraad heeft gestolen 8)7 . Ik als bedrijf wil winst maken, dus ga ik dan mijn winstmarge op m'n GPU's omlaag trekken om toch nog soort van te kunnen concurreren? Natuurlijk niet, want dat is de dood van je bedrijf waarschijnlijk, mogelijk dat je eerst nog probeerd je marge zoveel mogelijk weg te schaven (zie de muziek industrie), maar uiteindelijk is de realiteit dat je niet kunt concurreren met dingen die voor de kostprijs worden verkocht (of dat nou gratis zoals met piraterij of voor meer is zoals met mijn GPU's van hierboven).
Dat mogen ze best, maar wat ze dan niet mogen is iets anders dan hun eigen keuzes de schuld geven als het niet verkoopt.
Dus ze moeten zichzelf de schuld geven dat ze moeten vechten tegen oneerlijke concurrentie? Lolwhat? Dat kun je toch hopelijk niet menen?
Dus ze moeten zichzelf de schuld geven dat ze moeten vechten tegen oneerlijke concurrentie? Lolwhat? Dat kun je toch hopelijk niet menen?
Tuurlijk kan ik dat wel menen, maar als jij alles zo zwartwit blijft zien, dan kan ik me wel voorstellen dat je dat gek vindt.
Er zijn meer redenen om te downloaden dan "ah gratis". Netflix doet het niet voor niets goed. Spotify doet het ook goed. Ik zie om me heen vrij veel mensen daar betaalde abonnementen afnemen en minder of niets downloaden. Waarom is dat, denk jij? Ik denk dat de prijs niet te hoog is, en het gemak van het product groot genoeg, plus de kwaliteit goed genoeg is.
Er zullen altijd wel mensen blijven downloaden omdat ze niet willen betalen voor die muziek, of films. Maar die mensen gaan dat echt niet ineens wél doen als ze niet meer kunnen downloaden.

Er is echt wel tegen te concurreren, namelijk door te bieden wat de mensen willen hebben. Dat zien we door het succes van diensten als Spotify en Netflix (en HBO, en Hulu, en vast nog wel een paar anderen) en ik hoop dat ze niet uit het oog verliezen wat de consument wil, en ook wat de consument niet wil.
Voor wat betreftt je laatste opmerking:
De onderzoekers hebben echter rekening gehouden met een 'substitutieratio'. Deze houdt in dat er per 10 gedownloade films 3,2 films minder via legale wegen worden bekeken.
In dit onderzoek is men er in ieder niet vanuit gegaan dat elke download een verloren aanschaf is.
[...]

De markt is helemaal niet verplicht om goed op de wensen van de consument aan te sluiten! Als zij de markt slecht zouden willen bedienen zou het resultaat simpelweg moeten zijn dat minder mensen hun producten afnemen (op legale en illegale weg).
Ja dat is toch ook gebeurd. CD en DVD verkoop is ingestort. Maar in plaats van inspelen op deze ontwikkeling op de markt(mensen kopen minder fysieke media) door bijvoorbeeld zich aan te sluiten bij Netflix, Spotify of met een eigen dienst komen proberen ze door het manipuleren van wetgeving de vraag-kant (consument) in plaats van de aanbod kant (zich zelf) te sturen.

En dat klopt niet...

Netflix, HBO, Spotify, ze hebben allemaal bewezen dat mensen best bereid zijn te betalen voor muziek, ONDANKS dat ze dit ook gewoon gratis kunnen downloaden.

Dus, kappen met die wetgeving aan passen om een oud business model in stand te houden en ga eens concurreren!
Ten eerste zou ik willen vragen of je deze comment even zou kunnen lezen. Spotify, Netflix, etc. zijn allemaal diensten die dus moeten concurreren met extreem oneerlijke concurrentie. Ze redden het net aan, maar tal van artietsen klagen dat Spotify niet genoeg opleverd en op Netflix zul je niet veel nieuwe films vinden. De reden dat uberhaupt mensen voor Netflix betalen in kringen om mij heen is dat mensen zich toch wel ofwel moreel of legaal bezwaard voelen bij traditionele piraterij. En vroeger was het zo dat Netflix makkelijk was, maar ik zag laatst een nieuwe streaming torrent client bij een vriend waar ik U tegen moest zeggen... dus zelfs dat is niet eens meer ten volle waar. Hoe dan ook, als we een manier zouden vinden om piraterij legaal te straffen zonder grote privacy inbreuken dan zou je pas echte concurrentie krijgen. De populairdere media zullen dan waarschijnlijk inderdaad van de goedkope kanalen zoals Spotify en Netflix verdwijnen (bye bye AAA series) maar dat deel van de media wat blij is met iedere kijker en luisteraar die ze weten krijgen zal wel hevig met elkaar concurreren. Maja, dan zul je wel als consument keuzes moeten maken die je nu niet hoeft te maken.
Hoe dan ook, als we een manier zouden vinden om piraterij legaal te straffen zonder grote privacy inbreuken dan zou je pas echte concurrentie krijgen.
En dit is precies wat er mis is met jou, de media industrie en anderen die continu over piraterij klagen: het is er. Leer ermee leven.

Kijk nou eens naar VS. Daar klagen ze mensen aan voor enorme sommen geld om voorbeeld te stellen. Werkt het? Nee.
Frankrijk. Daar sluiten ze internet piraten na 3 keer af van het internet. Werkt het? Nee.

Het internet, en daarmee te mogelijkheid om te downloaden, is er. En denken dat je daar iets aan kan veranderen, of dromen over utopia's waar je dit kan verbieden of waar mensen uit zichzelf niet meer downloaden is doelloos.

Elke innovatie op het gebied van media is geprobeerd om tegen te houden. Van de piano roll tot het downloaden van muziek via internet. Met alles van opnemen van radio met cassettes tot kopiëren van DVD's ertussen in. En, is het gelukt? Nee.

Denken dat je piraterij nog tegen kan gaan is net zo dom als mensen die denken dat je het gebruik van wiet kan tegengaan door het te verbieden.

Het enige wat je kan doen is proberen om mensen die nu downloaden iets beters aan te bieden. En dat doen veel bedrijven gelukkig ook.
Spotify, Netflix, etc. zijn allemaal diensten die dus moeten concurreren met extreem oneerlijke concurrentie. Ze redden het net aan,
Netflix doet het erg goed hoor: klik.
Daarnaast heeft Netflxi nu meer dan 13 miljoen abonnee's wereldwijd. HBO zit al over de 110 miljoen. Volgens mij klopt je zin 'ze redden het net aan' niet helemaal.
maar tal van artietsen klagen dat Spotify niet genoeg opleverd
Betere muziek maken -> meer luisteraars -> meer betaald.
Netflix zul je niet veel nieuwe films vinden.
Klopt. En weet je waarom? Omdat (verreweg de meeste) films worden geproduceerd door de grote bedrijven. Precies dezelfde bedrijven die willen dat jij €25 per DVD betaald. Series als House of Cards en Game of Thrones zijn zeer hoogwaardige producties. Gemaakt voor en uit opbrengsten van streaming abonnee's. In de toekomst zullen Netflix, HBO en anderen ook films gaan maken.
Kijk nou eens naar VS. Daar klagen ze mensen aan voor enorme sommen geld om voorbeeld te stellen. Werkt het? Nee.
Nope, omdat de kans dat je gepakt word zo klein is dat tal van mensen het riskeren. Niettemin zag je in de VS wel relatief meer mensen die bereid waren voor legale diensten te betalen, al kan dat net zo goed komen door gewoon een andere vorm van de consumptie cultuur.
Frankrijk. Daar sluiten ze internet piraten na 3 keer af van het internet. Werkt het? Nee.
Behalve dat het detectie systeem voor geen meter werkt... na een jaar hadden ze maar 1 iemand afgesloten als ik me het nieuwsartikel goed herinner.
Het internet, en daarmee te mogelijkheid om te downloaden, is er. En denken dat je daar iets aan kan veranderen, of dromen over utopia's waar je dit kan verbieden of waar mensen uit zichzelf niet meer downloaden is doelloos.
Doelloos? Als je downloaden accepteert als zijnde de realiteit en er stopt tegen te vechten is er maar 1 consequentie: het volledig afsterven van alle industrieën die digitale producten leveren (er zijn een paar uitzonderingen op service vlak, maar die even terzijde). Denk je dat zelfs Netflix en Spotify enige kans zouden maken van overleven als p2p diensten volledig geaccepteerd zouden worden? Ik bedoel maar, waarom zou iemand Spotify gebruiken ipv Grooveshark? Twee opties: 1) het is makkelijker want je kunt je app rechtstreeks in de app stores vinden of 2) je voelt je moreel bezwaard bij Grooveshark. Op alle andere vlakken is het gelijk... Grooveshark heeft volgens mij zelfs meer muziek dan Spotify.Dus ieder klein beetje wat we er tegen vechten helpt.
Denken dat je piraterij nog tegen kan gaan is net zo dom als mensen die denken dat je het gebruik van wiet kan tegengaan door het te verbieden.
Dus we moeten alles maar toestaan? Laten we ook stoppen de snelheidsregels op de wegen weghalen, of weet je wat, alle verkeersregels zullen niet meer gehandhaafd worden. Anti-competitie regels werken ook niet goed, dus laten we monopolien ook maar niet meer verbieden. En oh ja, belasting ontduikers, die komen er toch wel mee weg, laten we dat ook maar niet meer verbieden. 8)7 Natuurlijk kun je als overheid beslissen dingen te verbieden. En sommige zijn makkelijker en sommige moeilijker te handhaven want meestal er vooral aan ligt in welke mate de reden tot het verbieden in de lange termijn of de negatieve externaliteiten ligt.
Het enige wat je kan doen is proberen om mensen die nu downloaden iets beters aan te bieden. En dat doen veel bedrijven gelukkig ook.
En hier bewijs je dat je m'n comment dus toch niet hebt gelezen, iets beters aanbieden dan iemand die het voor de kostprijs kan aanbieden is per definitie niet mogelijk. Dat is alleen mogelijk omdat er nu wel degelijk tegen de 'dieven' word gevochten. (e.g. om het voorbeeld van Grooveshark aan te halen: je zult het tenminste niet in de Appstore vinden (en ja, ik weet dat Grooveshark nu nog door de mazen van de wet valt doordat ze zogenaamd DCMA-complaint zouden zijn... |:( ... maar goed, is gewoon wachten tot die rechtzaak eindelijk over is. ))
Netflix doet het erg goed hoor: klik.
Daarnaast heeft Netflix nu meer dan 13 miljoen abonnee's wereldwijd. HBO zit al over de 110 miljoen. Volgens mij klopt je zin 'ze redden het net aan' niet helemaal.
Overtuigend als je een grafiekje pakt uit 2011, maar goed, herinner je je nog dat Netflix z'n prijs verhoogde met een dollar? Dat was puur en alleen omdat ze anders niet rondkwamen en in het rood zouden zijn komen staan of minder content hadden moeten afnamen. Niet eens winst maximalisatie of wat dan ook, maar pure noodzaak om rond te komen. Eerst werd nog een groot deel van Netflix gefund door de dvd rental dienst die ze hadden, maar die is ondertussen ook op stervens na dood, dus nee, eenzijdig zeggen dat het o zo goed met ze gaat kan ik echt niet. En HBO subscribers is nog grotendeels vanwege het TV model, dus ook een nauwelijks relevante stellingname. Net met wat gatteltjes gespeeld van The Motley Fool en als ik geen reken fouten heb gemaakt dan puur voor de US hebben ze rond de 10 maanden aan subscriber inkomsten nodig om voor de content te betalen... geen flauw idee of House of Cards daar ook tussen valt.
Betere muziek maken -> meer luisteraars -> meer betaald.
En iedereen die net aan goed genoege muziek maakt? Momenteel is Spotify voor veel muzikanten een reclame platform geworden en moeten ze hun inkomsten verdienen als artiesten op een podium. En straks als VR een beetje populair word zal dat ook steeds minder en minder verdienen.
Klopt. En weet je waarom? Omdat (verreweg de meeste) films worden geproduceerd door de grote bedrijven. Precies dezelfde bedrijven die willen dat jij €25 per DVD betaald. Series als House of Cards en Game of Thrones zijn zeer hoogwaardige producties. Gemaakt voor en uit opbrengsten van streaming abonnee's. In de toekomst zullen Netflix, HBO en anderen ook films gaan maken.
Nee, niet echt, alle nieuwe films behalve de paar die Netflix aanschaft juist omdat ze nieuw zijn vind je niet op Netflix. Maar goed, laat ze lekker €25 vragen, als je het dat niet waard vind, kijk het dan gewoon uberhaupt niet. Zelf kan ik gewoon genieten van goedkope B kwaliteit films als het plot leuk genoeg is (no matter how bad the cgi O-) ), dus ik zou die €25 er niet voor over hebben, maar er zijn genoeg mensen die dat er wel voor over hebben, laat ze lekker :Y) .

Wat je niet moet vergeten: We leven in een cultuur waar media zo ongeveer het meest belangrijke goed is geworden in de praktijk. Een groot deel van de mensen vind hun levensmotivatie/levensdoel in het kijken van films en series. Kan stom klinken, maar het is de realiteit. Mensen hebben God afgezworen als iets ouderwets van de vorige eeuwen, en je hebt nu zo ongeveer twee groepen over: "ik zoek het spirituele diep in mezelf" en de groep "Ik kom thuis na werk en val neer achter de tv om series en films te kijken". Voor het aantal afnemers en vraag naar deze producten is de content industrie eigenlijk verbazend klein.
Ten eerste zou ik willen vragen of je deze comment even zou kunnen lezen. Spotify, Netflix, etc. zijn allemaal diensten die dus moeten concurreren met extreem oneerlijke concurrentie. Ze redden het net aan, maar tal van artietsen klagen dat Spotify niet genoeg opleverd en op Netflix zul je niet veel nieuwe films vinden.
Hierbij moet je even een belangrijke kanttekening maken:

Artiesten klagen over te weinig inkomsten door Spotify. Platenmaatschappijen hoor je daar niet over.

Platenmaatschappijen klagen over verlies van inkomsten door downloaden. Artiesten hoor je daar niet over.
De markt is helemaal niet verplicht om goed op de wensen van de consument aan te sluiten!
Daar houden zich dan ook goed aan.
ik heb zelf Netflix en geen TV en dat betekend simpelweg dat ik bepaalde dingen niet kan kijken.
Laten we het er op houden dat jij geen dingen gratis wil hebben en nu al helemaal niet nu het ook illegaal en verboden is.
Nobel.

Het downloadverbod verandert overigens minder aan het uitwisseln an sich. Het mag alleen niet meer via internet. Gelukkig is er de NAS.
Het grote verschil zit hem er in dat daar niet de voorwaarde werd gesteld dat het verbod gehandhaafd zou worden. Dus je hebt zowel een partijdig publiek (iedereen behalve de programmeurs hier op tweakers lijkt tegen het downloadverbod te zijn), als een heel andere soort vraag.
zelfs vele programmeurs zijn niet voor dat verbod.... hier, ( in vrang-krijk :s ) heeft dat weinig mensen tegen gehouden, dus "lies, damn lies and statistics" zal hier dan ook vt zijn.... op z'n hoogst gaan d'r weer velen terug naar de 80's, maar dan hd's ipv cassettes op dubbele snelheid / floppies.
hier, ( in vrang-krijk :s ) heeft dat weinig mensen tegen gehouden, dus "lies, damn lies and statistics" zal hier dan ook vt zijn.
Niet alleen in Frankrijk. Niemand kan mij wijs maken dat er op de rest van de wereld niet gedownload werd, toen het in NL nog niet verboden was. Waarbij downloaden dus alleen maar in NL gebeurde en uploaden vermoedelijk ook op vele andere plekken.
Precies als het wordt gehandhaafd.

Als jij iedere keer dat je te hard rijd een stroomstoot krijgt rij je dan nog te hard? Of direct een boete?

Nee natuurlijk niet.
Het grote verschil zit hem er in dat daar niet de voorwaarde werd gesteld dat het verbod gehandhaafd zou worden. Dus je hebt zowel een partijdig publiek (iedereen behalve de programmeurs hier op tweakers lijkt tegen het downloadverbod te zijn), als een heel andere soort vraag.
Er ontbreekt hier nog steeds één groot onderdeel in de vraagstelling.

We weten nu (misschien) wel dat mensen minder willen gaan downloaden als het verbod wordt gehandhaafd, maar dat betekent niet direct dat ze daardoor meer gaan kopen. Misschien gaat iedereen wel meer boeken lezen uit de bibliotheek.

Hoe je het ook wendt of keert, er zal niet spontaan meer geld zijn om muziek/films te gaan kopen als het downloadverbod wordt gehandhaafd.
Omdat dit technologie nieuws is. Ja we weten dat het niet klopt, maar moet je het dan maar negeren?
Toen de PVV door het extreem eurosceptische onderzoeksbureau, de gevolgen van het herintroduceren van de gulden lieten berekenen, hebben alle nieuwssites die ook opgepakt, dat terwijl vrijwel niemand dit onderzoek vertrouwde.

Uiteindelijk zijn dit soort polls niet representatief, maar ook op een site als deze niet. Hier zullen mensen geinformeerd hun keuze maken, daar juist niet.

Maar dat is hem het ook gelijk, zelfs als je een representatieve uitslag zou hebben, zou deze binnen een jaar weer achterhaald zijn. Want waarom zouden mensen stoppen? Omdat ze bang zijn voor boetes enz. Maar wat gebeurd er dan? Mensen zullen zich gaan informeren, zullen gaan zoeken naar andere opties.
De gebruikers die je hier veelal vindt, zal hun familie- en vriendenkring gaan informeren. En voor je het weet download iedereen weer.
Omdat dit technologie nieuws is. Ja we weten dat het niet klopt, maar moet je het dan maar negeren?
Even kort door de bocht genomen: Ja.

Een journalist en een redactie horen het principe van 'hoor en wederhoor' toe te passen en dus niet elk stuk 'nieuws' te publiceren wat via persberichten naar ze toe wordt gepubliceerd.

Als een bericht duidelijk niet waar of ongeloofwaardig is, dan moet het gewoon worden geschrapt. Tenzij het om bijvoorbeeld een advertorial gaat, maar dan moet er ook duidelijk bij staan dat het een gesponsord bericht is.

Als je dat niet doet dan val je heel snel terug in de rol van papegaai en doorgeefluik van persberichten van anderen, en kan iedereen jou als krant dus in principe laten vertellen wat zij willen dat je vertelt.
Maar je zegt nu dat het niet waar of ongeloofwaardig is. Ik zeg dat ze niet representatief zijn en dat de cijfers niet helemaal kloppen.

Vergis je niet, deze cijfers zijn niet compleet onzin. Met alternatieven voor muziek (Spotify enz) en films/series (Netflix enz), terwijl je voor games goedkope alternatieven hebt (Steam deals, key sites), zal downloaden echt wel een stuk minder worden als het strafbaar is.

Het is heel moeilijk om goed te pollen, als je bijvoorbeeld binnen de politiek kijkt, waar ze daar dol op zijn, dan gebruiken ze heel veel informatie, daar is het niet simpele percentages enz. Als zij merken dat de gemiddelde Groenlinkers percentueel minder vaak meedoet dan een VVD'er, dan zal iedereen die GL zegt te stemmen, zwaarder wegen dan iemand die zegt VVD te stemmen, om zo goed mogelijk in te schatten hoe een partij er voor staat.
Dat doen ze hier niet, ze zullen altijd het gunstigste pakken, maar waar de waarheid ligt, dat weten we niet.

En nogmaals, dat percentage gaat echt wel hoog uitvallen. Ik zie het al gebeuren op een verjaardag, zo'n oude knar die net van (schoon/klein)zoon heeft geleerd hoe die moet downloaden, en opeens hoort dat het illegaal is geworden, waarop een ander zegt: "Oh ik gebruik gewoon Netflix, paar euro per maand en ik kan kijken wat ik wil en hoef nooit te downloaden".
Maar je zegt nu dat het niet waar of ongeloofwaardig is. Ik zeg dat ze niet representatief zijn en dat de cijfers niet helemaal kloppen.

Vergis je niet, deze cijfers zijn niet compleet onzin. Met alternatieven voor muziek (Spotify enz) en films/series (Netflix enz), terwijl je voor games goedkope alternatieven hebt (Steam deals, key sites), zal downloaden echt wel een stuk minder worden als het strafbaar is.
Dat is in deze minder relevant: Ik probeerde vooral duidelijk te maken dat de belangrijkste taak van een nieuwsredactie en een journalist, het berichten van de waarheid is en die van zo veel mogelijk kanten waar mogelijk te belichten.

Als een artikel duidelijk gekleurd is hoort het niet klakkeloos te worden overgenomen, maar er moet duidelijk gemaakt worden dat het om een gekleurde bron gaat.
Maar dat staat er toch ook. Direct aan het begin staat: "Dat blijkt uit een rapport dat is opgesteld door adviesbureau Considerati in opdracht van de belangenvereniging Filmproducenten Nederland."

Vooral dat stukje "in opdracht van de belangenvereniging" maakt het duidelijk dat het gekleurd is, zonder ook werkelijk te zeggen dat het gekleurd is, zou je dat namelijk wel expliciet zeggen, dan ben je zelf heel gekleurd bezig.
Het is een beetje makkelijk om elk onderzoek wat iets onderschrijft wat de meeste tweakertjes niet fijn vinden af te doen als propaganda van het "andere kamp", de Tweakers zijn meestal niet zo kieskeurig als een artikel iets lijkt te bevestigen wat hen wèl aanstaat.
Dit zou het artikel zeker in context plaatsen. Een pol op deze site is ook niet representatief, maar ik vertrouw dat meer dan dit "onderzoek".
Precies! Ook de vraagstelling met bijbehorende antwoorden sturen het resultaat een bepaalde richting op. Vier keer een optie "Ja, <argument>...." tegenover één keer de optie "Nee". Dat is een bekend psychologisch trucje.

Waarom ook niet meteen de vraag,: Wanneer je niet zou downloaden, zou je de film kopen? Met daaronder vier maal "Nee, <argument>..." en één keer "Ja" als antwoord.

Dit onderzoek dienst puur als basisopzet voor de lobby (handhaving en verdere invoering van een verbod), dat is overduidelijk tussen de regels door te lezen.
We hebben gezien wat het verbod op the piratebay heeft gebracht. Meer downloads.
Ook mis ik de optie: Ja, ik pas mijn gedrag aan: ik ga meer downloaden.

Want ik denk dat de kans groot is dat dat nu gaat gebeuren: zolang de pakkans klein is, zo veel mogelijk binnenhalen.
Anoniem: 467883
@Nas T16 juni 2014 23:57
Wil deze post van RoestVrijStaal die onderaan in de pagina staat toch even omhoog trekken door 'm te quoten. De reactie op die post van stijnvankampen is ook erg interessant. Beiden lijken me baanbrekend:

-----------------------------------------------------------------------------

http://www.nationalebedri...jf/3476237/Considerati-BV
Considerati BV is actief in de Technisch ontwerp en advies branche. De organisatie is gevestigd aan de Artemisstraat te Amsterdam. Momenteel is er 1 medewerker werkzaam.
Iemand heeft goed verdiend :')

Lekker dodgy ook nog:
Adres op contactpagina (http://www.considerati.co.../praktische-informatie-2/) is anders dan bij de Linked-In (http://nl.linkedin.com/company/considerati?trk=ppro_cprof)

Oftewel belangenvereniging "Filmproducenten Nederland" (vroeger NVS, btw) doet gewoon met dit in elkaar geknutselde onderzoek aan stemmingsmakerij.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 467883 op 17 juni 2014 00:50]

Wat ook wel handig zou zijn, een legaal alternatief om series te downloaden.

Of je nu kijkt bij iTunes, Amazon, Sony, overal mogen Nederlanders NIET downloaden. Ja, dan werk je het illegale ook wel beetje in de hand :X
Daarnaast downloaden wij volgens mij net zoveel als in andere westerse landen, waar je wel een downloadverbod hebt. Waarom zouden wij braver zijn dan onze buren?
Als je de reële cijfers wilt hebben dan zou je als onderzoeker kijken naar wat onze buren doen en daar je argumenten vandaan halen om een downloadverbod te rechtvaardigen. Waarschijnlijk was het verschil niet voldoende om iets mee uit te kunnen richten.
Iedereen geeft hier aan dat dat ook niet representatief zou zijn. Maar dat geeft wel mooi aan dat een onderzoek niet veel hoeft te zeggen als het niet juist onderbouwt word.

Dus Tweakers, plaats even een poll erbij.
Anoniem: 120693
@gassie12316 juni 2014 17:49
Dus Tweakers, plaats even een poll erbij.
Lijkt me vrij overbodig aangezien de uitslag hier net zo voorspelbaar zou zijn als op het partijforum van 50Plus.

Heb je het onderzoek even bekeken? Waaruit blijkt dat dit onderzoek niet representatief zou zijn? Omdat dat hier iemand met de WC eend kwam? Voor zover ik het kan zien (maar ben geen statisticus) lijkt het me correct opgezet en zijn er geen aanwijsbare(!) redenen om het onderzoek te vertrouwen anders dan de opdrachtgever.
Hmm, de opdrachtgever is niet onverdacht maar de conclusie is desondanks niet zo verrassend. Het plegen van strafbare feiten gaat gewoon gepaard met mogelijke gevolgen. Als je geen Tweaker bent die zich met allerhande proxies 100% veilig en onbespied waant dan maak je wellicht toch een andere afweging: Is het gratis bekijken van de laatste blockbuster een levensbehoefte die me een strafblad waard is of kan ik misschien toch ook zonder? ;)

Het onderzoek was veel interessanter geweest als er even was doorgevraagd inzake die substitutieratio. Knap suf om daar een aanname voor te nemen.

Uit mijn studietijd ken ik mensen die een obsessieve verzameldrift hadden, die downloaden veel meer dan ze überhaupt keken/beluisterden. Dat is met de huidige internetsnelheden vast niet minder geworden. Dat de filmindustrie 80 miljoen bij kan schrijven zo snel het verbod effectief wordt lijkt me dan ook zeer sterk.
Was toch al wel een "soort van" pol geweest toen het nieuws bekend was, wel minder opties maar zeker Tweakers representatief :) :
nieuws: Kabinet: Nederland heeft per direct downloadverbod
Anoniem: 114984
@buzzert_nl17 juni 2014 13:11
Er zijn via P2P nu zelfs al jaren gewoon "overheids" instellingen (file ipfilter) die gewoon zaken met virussen etc blijven uploaden En dit mag volgens de Amerikaanse wetgeving, leuk om te weten. http://www.zeropaid.com/n..._filtering_with_utorrent/
Anti-P2P organizations are actively polluting P2P networks with fake peers, which send out fake or corrupt data in order to waste bandwidth and slow down file transfers.

At its worst, when downloading major copyrighted torrents, as much as a fourth of the peers you are connected to can be attributed to various Anti-P2P agencies.

There is also a much more serious side to this. Once you’ve established a connection to one of these fake "peers", your IP has been logged and will most likely be sent to the RIAA/MPAA!
http://www.p2pnet.net/story/3346

In Duitsland en Engeland zijn er speciale advocaten buro's die zich gespecialiseerd hebben op het incasseren van boetes op hun eigen (on)wettelijke manier.
http://drs-software.com/profil.php
DigiRights Solution GmbH is a global enterprise headquartered in Darmstadt, Germany.

http://torrentfreak.com/i...-than-legal-sales-091009/
Illegal Downloads 150x More Profitable Than Legal Sales

Maar ja deze (media) industrie heeft zijn eigen aparte (niet) denk-maar wel graai- wijze, en heel grote oogkleppen op, en denkt dat de tijd stil heeft gestaan, en nieuwe betere technieken, die zelfs nog beter zijn dan de prachtige boekdrukkunst (verspreiding van kennis en cultuur) gewoon ontkend blijven worden, en zelfs met gekochte wetgeving bestreden moet worden.
Je ziet het ook aan de oude CD en DVD normen die inmiddels geheel achterhaald zijn, en geen zinnig mens koopt nog ongecomprimeerde zaken op CD en DVD. Er zijn inmiddels veel betere
en handigere concepten, waarbij tot 10 x zoveel in goede kwaliteit opgeslagen en afgespeeld kan worden, maar als je het niet weet ? Tot voor kort kon je geen auto's met een mp3 autoradio in Amerika kopen. Intussen zijn de verantwoordelijke mensen een stuk wijzer geworden, maar opzettelijke tegenwerking van vernieuwing blijft gewoon duren.

Ze willen niet snappen dat gratis reclame op goede zaken zoals al jaren bekend is (mond op mond reclame) en het kunnen bekijken of het de juiste kwaliteit en de goede compressie betreft, zorgt voor meer omzet door de eerlijke consument, die al jarenlang bedonderd is geworden ! Als je niet weet dat het bestaat zul je het nooit (kunnen) kopen :) Misschien moeten de gewone steeds maar betalende burgers eindelijk eens een Echte kopersstaking
houden. Daar leert men uiteindelijk wel van !
Je hebt hierin helemaal gelijk en als je de aantallen ondervraagde bekijkt is het al helemaal twijfelachtig.
573 ondervraagde waarvan er precies 100 minderjarig was.
Dus 1 jongere is 1 procent terwijl bijna 5 ouderen nodig zijn om 1% te maken.
Wil zo'n onderzoek geloofwaardiger overkomen dan moet je minimaal 3 tot 5 duizend mensen nemen van over heel Nederland verspreid en niet alles van uit 1 plaats.
Je hebt hierin helemaal gelijk en als je de aantallen ondervraagde bekijkt is het al helemaal twijfelachtig.
573 ondervraagde waarvan er precies 100 minderjarig was.
Dus 1 jongere is 1 procent terwijl bijna 5 ouderen nodig zijn om 1% te maken.
Ehm, dus? Dat betekent dat zo'n 17.5% uit het onderzoek minderjarig was. Hoeveel procent van de mensen in Nederland denk je dat minderjarig is?

Als je naar cijfers van het CBS kijkt, dan zie je dat zo'n 20% van Nederland minderjarig is. Niet ver van die 17.5% dus.
Wil zo'n onderzoek geloofwaardiger overkomen dan moet je minimaal 3 tot 5 duizend mensen nemen van over heel Nederland verspreid en niet alles van uit 1 plaats.
Waarom moet je minimaal 3 tot 5 duizend mensen nemen? En wat is het nou, minimaal 3000 of minimaal 5000?

Ik denk dat je het aantal benodigde respondenten nogal overschat. Het is met statistiek prima uit te rekenen hoeveel mensen je nodig hebt voor een bepaalde zekerheid in je antwoord. Hier bijvoorbeeld staat een online rekenhulp voor dat soort dingen. Als je daar invult dat je op 16mln mensen (heel Nederland) een antwoord wil met 5% foutenmarge en 95% zekerheid, dan komt daar uit dat je maar 385 mensen nodig hebt.

Verder hebben er aan dat onderzoek 2212 mensen meegedaan (274 minderjarigen, 1938 meerderjarigen); die 537 uit de Tweakers samenvatting zijn de "downloaders" uit die 2212.

Ik vraag me ook af waar je "alles uit 1 plaats" vandaan hebt, want ik heb niets kunnen vinden wat daar op duidt. Wel staat in het onderzoek:
Als basis voor de opbouw heeft het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een aselecte steekproef van (ruim) 10.000
adressen uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) getrokken. Uiteindelijk is 48%
van de oorspronkelijke steekproef bereid gevonden om deel te nemen aan het panel.
Wat juist suggereert dat het geografisch gewoon braaf gespreid is.

Kijk, dat je de onafhankelijkheid van zo'n onderzoek in twijfel trekt snap ik. Maar doe dat dan op basis van zinnige argumenten in plaats van onderbuikgevoelens. Stel kritische vragen over de toonzetting van de enquêtevragen of begeleidende media (een enquête na een documentaire over het oprollen van een piraterijnetwerk zal waarschijnlijk andere resultaten produceren). Of trek het verband tussen antwoorden in een enquête en het daadwerkelijke gedrag van mensen in twijfel. Maar zeuren over 17.5% minderjarigen? Meh.

[Reactie gewijzigd door deadinspace op 16 juni 2014 18:58]

Ehm, dus? Dat betekent dat zo'n 17.5% uit het onderzoek minderjarig was. Hoeveel procent van de mensen in Nederland denk je dat minderjarig is?

Als je naar cijfers van het CBS kijkt, dan zie je dat zo'n 20% van Nederland minderjarig is. Niet ver van die 17.5% dus.
Je gaat hier de mist in aangezien dat alle minderjarigen betreft. Het lijkt me lastig om een enquête af te nemen bij baby's en peuters...

Een enquête invullen bij minderjarigen komt dus neer op 14 tot 17 jaar. Slechts 23% is überhaupt onder de 20 jaar. Dus no way dat die 17% een representatieve weerspiegeling van de samenleving is...

Als dit vaker voorkomt bij dit bureau dan hebben ze zelf statistiek niet begrepen en maken ze zelf wat leuks van de cijfers ;).

Los daarvan is het de vraag hoe nuttig een representatieve afschildering van de bevolking in dit geval is. Het lijkt me zinniger om eerst een betere uitsplitsing te maken van wie er nu precies veel downloaden (en dan een zinnigere dan meerderjarig/minderjarig want dat is wel erg grof en niets zeggend).

Dus dan ga je eerst vragen hoe veel download u... Vervolgens splits je je conclusie op basis van dit aantal. Daarnaast ga je ook vragen over hoe veel inkomen deze groep beschikt. Met name dat laatste is een cruciaal ingrediënt om überhaupt iets te kunnen concluderen over de waarde van het verlies.

Stel 90% van de downloaders houdt 20 euro per maand over, dan kun je nooit op 80 miljoen komen. Geld dat er niet is kun je niet uitgeven.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 16 juni 2014 21:05]

Anoniem: 120693
@wolkewietje16 juni 2014 17:53
573 ondervraagde waarvan er precies 100 minderjarig was.
Mmmm je weet hopelijk wel dat ongeveer 1/6 van de bevolking minderjarig is? Dus dat de groep daarin een prima afspiegeling was van de bevolking? Het was geen onderzoek op minderjarigen gericht...
Ja vooral de cijfers die weer eens uit het niets getrokken worden. Iedere download is een gemiste verkoop doet het al jaren populair, terwijl het een feit is dat veel van de gedownloade films anders gewoon niet bekeken zouden worden. Ik kan immers mijn euro's maar 1x uit geven, en als ik 100 gedownloade films zou kijken dan zou dat bijna1000 euro zijn. Ik ken niet veel mensen die zoveel per jaar aan films uitgeven.

Er word hier boven ook het argument nog niet in Nederland te zien aangehaald, daar bij kun je dus ook aannemen dat mensen alsnog deze film zouden kunnen kopen. Ik doe dat namelijk regelmatig, vooral als ik een film in de bios gemist heb. Dan download ik de film en koop ik achteraf als nog de bluray.

Al met al inderdaad een onderzoek dat helemaal in het straatje van de bevoordeelden valt, prachtig.
Ben het met je eens dat een gedownloade film niet 1:1 overeenkomt met de gemiste inkomsten, maar het zorgt wel voor vermindering van de inkomsten daar de behoefte er is om een film te kijken; het alternatief van downloaden is o.a. kopen maar dit is niet bij iedereen haalbaar (1000 euro p.j.) dus worden de films bijv. bekeken op een TV zender. Deze zender koopt de film en krijgt er via reclame inkomsten van. Kost de consument ook niets (terwijl die 100 films kijkt) maar het levert wel wat op (voor zowel de film industrie als de tv zender).
Ja vooral de cijfers die weer eens uit het niets getrokken worden. Iedere download is een gemiste verkoop doet het al jaren populair, terwijl het een feit is dat veel van de gedownloade films anders gewoon niet bekeken zouden worden. Ik kan immers mijn euro's maar 1x uit geven, en als ik 100 gedownloade films zou kijken dan zou dat bijna1000 euro zijn. Ik ken niet veel mensen die zoveel per jaar aan films uitgeven.
Daar hebben ze gewoon rekening mee gehouden:
De onderzoekers hebben echter rekening gehouden met een 'substitutieratio'. Deze houdt in dat er per 10 gedownloade films 3,2 films minder via legale wegen worden bekeken.
Toegegeven, ik weet niet hoe ze die 3.2 hebben berekend, maar gemiddeld gesproken zou dat wel eens kunnen kloppen inderdaad.
Ja vooral de cijfers die weer eens uit het niets getrokken worden. Iedere download is een gemiste verkoop doet het al jaren populair,
dit is ook een populiare uitspraak van de anti lobby.
Voor zij die niet lezen.
De onderzoekers hebben echter rekening gehouden met een 'substitutieratio'. Deze houdt in dat er per 10 gedownloade films 3,2 films minder via legale wegen worden bekeken.
Ik ben bij die zin dan ook maar ineens gestopt met lezen.

Als iets gemakkelijk en gratis is gaan maar heel weinig mensen daar echt mee stoppen. In de eerste maanden kan het misschien wat effect hebben, maar zodra het schrikeffect weg is gaat dat effect imo snel verdwijnen.
Het gaat overigens vooral om gemakkelijk. Als het gemakkelijker zou zijn om legaal te kijken zouden mensen daar best wat geld voor over hebben. Er is ook genoeg te winnen op dit gebied.

* Compleet aanbod op één plaats
* Automatisch synchroniseren met verschillende devices, inclusief positie
* Ondertitels meeleveren

Die eerste is denk ik nog het belangrijkste. Op EZTV staan alle series op één plaats...
En toch is dat niet waar imho. Kijk bijvoorbeeld naar de iTunes Music Store. Bestaat al meer dan 10 jaar. Zeer eenvoudig in gebruik, enorm uitgebreide bibliotheek en toch maakt het geen deuk in het downloaden van muziek. Net hetzelfde met Spotify. Zovelen die het gebruiken (maar artiesten krijgen er amper iets van terug) en toch merk je ook daar geen daling van het aantal illegale downloads.

Netflix is nu beschikbaar in NL, en ik vermoed dat het aantal videos dat gedownload word in NL amper gedownload is.

De legale diensten spreken vooral een ander downloadpubliek aan. Een publiek dat wel schrik heeft voor de illegale downloads.
Ik ben sinds Spotify toch echt gestopt met muziek downloaden.. Spotify is nog veel makkelijker en scheelt me een partij schuifruimte :)
Mbt films en series is er m.i. nog geen volwaardig alternatief, maar zal een kwestie van tijd zijn. Max 10 euro/maand voor alle films,series.. dan zeg ik mn newsgroup abbo op en heb ik ineens heel veel ruimte over op mn NAS :P
Een publiek dat wel schrik heeft voor de illegale downloads.

Niet alleen scrhik, maar ook mensen die geen 'moeite hebben' te betalen voor content. Als de prijs-kwaliteit goed is, ben ik er best bereid voor te betalen.

En zo niet, neem ik het product niet af. Dan kijk ik gewoon niet naar de film. Kijk ik hem over 2 jaar wel, wanneer het ergens gratis legaal uitgezonden wordt of via 'on demand' abbonementen van mijn kabelprovider uitgezonden wordt. Of wanneer de DVD in de ramsh bij de kasa van het Kruitvat of zo ligt.

Geloof het of niet, er zijn ook mensen die downloaden principieel onjuist vinden, (zelfs al zijn de media aanbieders/tussenhandel niet zelden onsympatiek/graaiers).

Maar bijvoorbeeld 10 euro voor een CD inclusief legale MP3 download, is dat te nu echt te duur? Dat is wat Amazon ruwweg rekent. Wil je slechts 1 nummer is het ongeveer de prijs van 1/3 kopje koffie ...
Als iets gemakkelijk en gratis is ...
Niet alleen dan. Noem een verbod dat goed werkt. Bellen in de auto ? Op de fiets. Door rood rijden; te hard rijden. Roken. Noem maar op. Het gehele wetboek wordt overtreden.
Het downloaden van software is al jaren illegaal en gebeurt ook vrij massaal. Dat er wellicht meer legale software (OS, Office, etc) verkocht wordt (voor mijn gevoel), ligt meer aan de online licentiechecks dan aan een veranderende moraal. Vroeger werkte een illegale Windows of Office net zo goed als de legale variant, maar tegenwoordig is het eigenlijk bijna onwerkbaar.

Een collega van me wil nog altijd geen legale Windows, ondanks dat de illegale versie die op die computer staat continu voor problemen zorgt 8)7 Sommige mensen leren het nooit ;)
Het rapport klopt sowieso niet. Omdat als je geen internet had wist je waarschijnlijk ook niks van een dergelijke film af. Vaak wordt je door reclame op websites of via torrentsite met RE en previews geattendeerd op een film waarvan je niet eens wist dat het bestond. Het downloaden kan vaak impulsief zijn omdat het je wel wat lijkt. Dus het internet wat je informatie verschaft waarvan je het bestaan niet wist, kan je naar mijn inziens niet terug rekenen naar gemiste omzet. Want nogmaals geen internet = geen reclame is geen awerness. De tijd dat we de filmladder bij een bioscoop meenamen is allang geweest. En als film maatschappij doe je niets anders dan reclame maken voor je film via internet.. Dan wort misschien getrigerd om hem even mee te pakken . Dus kortom reclame maken is goed.. Maar gemiste omzet berekenen kan gewoon niet. Think about it.
Anoniem: 467883
@buzzert_nl17 juni 2014 00:37
...

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 467883 op 17 juni 2014 00:38]

Een verbod betekent niets als het niet gehandhaafd wordt en er gestraft wordt voor het overtreden van het verbod.

Mijn inschatting:
Blijf je illegaal downloaden ondanks een verbod: Ja (99%)
Blijf je illegaal downloaden met 50% kans op een boete van 500 euro? Nee (99%)
De cijfers wijzen uit dat dit absoluut niet het geval is. Zelfs bij actieve belemmering van het benaderen van TPB bleef het aantal downloaders stabiel. De enige manier om piraterij tegen te gaan is door goedkope, goed werkende, alternatieven te bieden zoals een Spotify dat doet.
Enige wat ze ermee doen is mensen dwingen meer moeite te doen. Al moet ik terug naar CDtjes wisselen met vriendjes a la twilight.

Ik heb het gehad met spellen kopen waar je achteraf maar 2 uurtjes in stopt omdat het of bugged is, nooit afkomt of gewoon zwaar zuigt. Zelfde voor films en series waarbij ik als consument door hoepels moet springen om ze te kunnen kijken. Of gefrustreerd genoeg raak door hun anti-piraterij meuk, dat ik het product toch nooit zou kopen.

SimCity pre-launch gekocht, en alsnog heb ik het getorrent, gewoon voor het geval dat. Heb ik in ieder geval een kopie die werkt mocht EA mij weer de middelvinger geven. (RA2 servers nog geen 2 jaar na launch offline gooien bv, hufters).
En voor de buis hangen of 30 diensten af nemen om films en series te kunnen kijken is echt niet meer van deze tijd, ze (de mediamaatschappijen) komen zelf maar met een goede oplossing.
Precies.. En daarnaast heb ik simpelweg een hoop minder over voor de gemiddelde blockbuster. Je kan er geen prijs op plakken die iedereen zal betalen en aangezien ik mensen hbo zie nemen puur voor game of thrones (€180,- per jaar 8)7 ) zal het legale aanbod voor mij gewoon nooit aantrekkelijk worden..
En kom nu niet met de dooddoener kijk het dan niet want ik kijk deze serie zelfs gratis nog niet.
De series die ik nu volg daar heeft 99.95℅ van Nederland nog nooit van gehoord en daarom zou ik er jaren voor moeten wachten??

[Reactie gewijzigd door Sergelwd op 16 juni 2014 17:52]

Wat mij betreft maakt het geen verschil. Zolang er geen zinnige alternatieven zijn blijf ik downloaden. En nee, Netflix valt daar niet onder, die uploadt de meeste series nog steeds per seizoen, en niet per episode, dus de laatste episode bekijken is geen optie. En ook hebben ze [insert random Japanese series here] niet. Mijn favoriete boekenserie is nog steeds gevandaliseerd met Adobe DRM, die het onleesbaar maakt op bijna elk apparaat dat geen variant op Windows draait. Zolang de media industrie consequent downloaden uit illegale bron aanmoedigt blijf ik het ook doen. Ik doe mijn games en muziek tenminste nog legaal, dus daar mogen ze zich dan maar op verheugen. Illegaal is vooralsnog in de meeste gevallen te makkelijk en werkt te goed.

Ik betwijfel trouwens dat, als die 70% er inderdaad ook zo over denkt, of dat niet de brave Hendrikjes zijn die toch al maximaal 1 film per jaar downloaden. De doorgewinterde downloader gaat volgens mij echt niet vanwege een dom verbodje van de ene dag op de andere over naar slechtere alternatieven, of zelfs helemaal geen alternatief, aangezien een legaal alternatief in enorm veel gevallen niet bestaat.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 16 juni 2014 16:26]

Downloaden is een breed begrip, constant download je namelijk wanneer je op internet zit. Wanneer je niet zou downloaden zou je ook niets zien. Bijvoorbeeld een website, een kopie staat in je cache, gedownload dus.

Downloadverbod is stupide. Wanneer ze een downloadverbod willen moeten ze:
a) Geen materiaal via internet verspreiden/verkopen
b) Geen DVD's uitgeven of via andere media die te rippen zijn

Ofwel, dan blijft alleen de bios over......

'Probleem' is de techniek, technieken kunnen ze niet verbieden (gelukkig). Je kunt het downloaden alleen voorkomen door er niet te zijn. Daarnaast is het erg vreemd dat het dan voor muziek en film geldt, er is toch ook geen downloadverbod voor plaatjes, software waarop ook copyright zit. Vind het toch wel erg vreemd dat de filmindustrie en muziekindustrie deze uitzonderingen kunnen maken of willen maken.

De vraag is ook, hoe gaan ze dat ooit controleren. Om dit goed te doen zou er een programma moeten draaien op je PC wat natuurlijk niet te tolereren valt. Wat gebeurd er als ik per ongeluk op een link klik en zit ineens naar een film te kijken, is dat dan ook strafbaar? Wanneer ik naar YouTube kijk, is dat dan ook strafbaar? Of ik klik op een link en wordt naar de piratebay omgeleid, is dat dan ook strafbaar? Zou helemaal wat moois worden, heb je per ongeluk ergens op geklikt, krijg je ineens een rekening in de bus.

De film en muziekindustrie wil graag dat je voor elk poep en scheet je portemonnee trekt (on-demand) en zo de kunstmatige winst die ze verloren hebben met mediaverkoop te handhaven. Het grappige is dat je de artiesten (bijna) nooit hoort klagen over dat kopiëren omdat ze daardoor ook populair kunnen worden. Promotiemateriaal dus en ze verdienen hun geld met optredens en concerten. Dat vergeet de platenmij een beetje heel erg. Film moeten ze dan alleen in de bios laten zien, hou je de bios ook nog in leven maar ja, dat willen ze ook weer niet! Ze willen de moderne tijd maar deels accepteren.
Film en muziek kopie mag geen eigendom meer zijn. Probleem met muziek en video is dat er niets speciaals meer aan is zoals bijvoorbeeld een mooie LP-hoes. Ze moeten het 'verloren' geld ergens anders zoeken.

Dit onderzoek is alleen maar een bangmakertje. Dit is een verloren strijd en ga je niet tegen met een downloadverbod. Je kan toch niet de schuld leggen bij de downloader, wanneer het er niet staat kan je het ook niet downloaden dus wanneer het er wel staat is niet een probleem van een downloader. Het is een probleem van de AANBIEDER.

[Reactie gewijzigd door codebeat op 17 juni 2014 00:46]

Wat zijn de straffen als je wordt gepakt bij het downloaden en het verspreiden van films? Voor de individuele downloader is er geen verschil, die wordt toch niet gepakt.

[Reactie gewijzigd door Koninkje op 16 juni 2014 16:20]

Die zijn er (voorlopig) nog niet...
Over schending van auteursrechten staat het volgende in de wet:
Hij, die opzettelijk inbreuk maakt op eens anders auteursrecht, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
Bron: http://wetten.overheid.nl...ldigheidsdatum_16-06-2014
Artikel 31. Ik weet niet zeker of een van de subartikelen misschien beter past, omdat mijn lawyer-speak niet je-van-het is, maargoed, het is wettelijk vastgelegd. Het hele "downloadverbod" was ook niet veel meer dan een correctie van het Europese hof: een Nederlandse rechter bepaalde dat het geen auteursrechtenschending is als je een kopie maakt van iets dat een "evident illegale bron" is (en daarmee zou het dan onder de thuiskopieregeling vallen die dat legaalmaakt). Dat is overruled door Europa en daarmee valt een download uit evident illegale bron niet meer onder de regeling thuiskopie.

[Reactie gewijzigd door Cyphax op 16 juni 2014 17:04]

Over schending van auteursrechten staat het volgende in de wet:

[...]

Bron: http://wetten.overheid.nl...ldigheidsdatum_16-06-2014
Artikel 31. Ik weet niet zeker of een van de subartikelen misschien beter past, omdat mijn lawyer-speak niet je-van-het is, maargoed, het is wettelijk vastgelegd.
Even heel belangrijk: Dit staat dus in het Burgerlijk Wetboek. Er wordt vanaf Artikel 31 wel melding gemaakt van strafbare feiten, maar er is niet duidelijk gespecificeerd wie het zou moeten handhaven. Justitie zal het niet gaan doen omdat dat voor zo'n organisatie veel te veel rompslomp is.
Hah, Ik download gewoon door. Helemaal gezien de "downloaden is verboten" wet voor ons consumenten eigenlijk geen zak veranderd heeft.

Dankzij Netflix ben ik een heel stuk minder gaan downloaden. Maar in zelfde periode als deze wetgeving. Mijn paar 100GB per maand minder zal wel op de stapel "Download minder want verbod" gegooid worden.

The Hobbit desolation of Smaug toevallig afgelopen weekend download en gekeken :)

[Reactie gewijzigd door batjes op 16 juni 2014 16:18]

Eigen keuze... Maar dan zometeen ook niet gaan piepen mocht het gebeuren dat je aangeklaagt wordt door de industrie... Iets met billen en op de blaren zitten.
Al zouden ze achter consumenten aangaan, sinds Netflix val ik niet meer in de categorie zware gebruikers van TPB :P Duurt denk ik wel even voor ze bij mijn IP komen op hun lijstje.
Prachtig voorbeeld van het feit dat het toegankelijk maken van legaal aanbod belangrijker is dan het verbieden van downloaden. En... het aanbod van Netflix is goed, maar het kan nog veel beter (er mist nog genoeg en soms loopt het achter bij de releases in bijv. Amerika). Als de filmindustrie nou eens z'n tijd en geld gaat steken in het makkelijk beschikbaar maken van content voor een goede prijs, in plaats van in het inhuren van adviesbureaus-met-commercieel-belang en lobbyen voor downloadverboden, dan zouden het aantal illegale downloads pas écht hard afnemen.

Misschien moeten we Netflix eens vragen of ze een onderzoek willen sponseren naar de afname van downloads als gevolg van legaal aanbod... ;-)
Netflix is atm de enige partij die echt moeite in stopt om mij een oplossing te geven die ik een beetje zoek. Als ik het zo volg, ze hebben echt veel moeite gedaan om de nederlandse Netflix vol te krijgen, zo veel zelfs dat er series zijn waar wij mee voorlopen op de amerikaanse netflix terwijl het een amerikaanse serie is, hah! (Boondocks seizoen 3 zitten downloaden want stond niet op US Netflix, bleek het op NL Netflix te staan. Download verwijderd en maar zo gekeken (ondanks dat de download kwaliteit beter was))

Zelfs al zou Netflix 2 keer zo veel kosten zou ik het nog waard vinden. Ik ben niet gelimiteerd aan device, kan overal kijken waar ik wil, wanneer ik het wil. En dat met 4 mensen tegelijk. Als ze inderdaad die miljarden die in anti-piraterij gepompt word geinvesteerd hadden in een Netflix-achtige oplossing. Hadden ze die miljarden kei en keihard al lang terug verdient.

Ik volg het niet en het intereseert me vrij weinig, maar ik heb zo'n vermoeden dat de hele media wereld gerunt word door bejaarde fossielen. Is er echt niemand snugger genoeg om dat gat op te vullen en nog meer geld te verdienen?
Ik kan niet geloven dat ze zo kortzichtig zijn dat hun niet inzien dat hun markt binnen 20 jaar helemaal ingestort is.

[Reactie gewijzigd door batjes op 16 juni 2014 16:41]

Helemaal gezien de "downloaden is verboten" wet voor ons consumenten eigenlijk geen zak veranderd heeft.
Volgens mij is daar geen (Nederlandse) wet voor en heeft het kabinet dit alleen mondelijk uitgeroepen omdat ze op de vingers zijn getikt door Brussel.
Zolang het aanbod te klein blijft voor "single" films of enkele afleveringen zoals bijv. Game of Thrones. Dan zal ik blijven downloaden.
Ik hoef geen HBO pakket te hebben om alleen Game of Thrones te kijken.

Ook heb ik Netflix thuis, maar daar is het aanbod om te huilen van de hedendaagse films/series.

Verzin een soort spotify achtige dienst waarbij ze maar enkele uren achterlopen op de nieuwste series en films. Dan zou ik hier wel voor willen betalen.
Eens, ik denk dat 90% van de mensen dan stoppen met downloaden. Ik ben er een van
Klopt, in
Amerika is het illegaal verklaard, sindsdien word daar nog nauwelijks gedownload en daarom dat die Hollywood filmsterren nu zoveel geld kunnen verdienen.
dus gebruikt iedereen daar VPN.
Je ziet nog weinig amerikaanse IP'S!
Dus werkt dan?
t is net als China , daar heb je de GFW , maar 34% gebruikt XOR+proxy gevolg om de boel te paseren word niet gemeten dus is er niet :)
Spotify had in het begin ook een bedroevend aanbod hoor, dat krijg je nu eenmaal als je internationaal per land aparte licenties moet aanschaffen. Het is de entertainment industrie die diensten zoals Netflix en Spotify tegenhouden, maar Netflix zal net als Spotify nog enorm groeien ( mede ook door de snel groeiende hoeveelheid Netflix original producties die ze al aanbieden ).

Het ligt dus niet aan het platform en een netwerk/producer zoals HBO zal NOOIT lopende series aan andere aanbieders verkopen. Dan zou HBO zich de kaas van de boterham laten eten, want het is niet de goedkoopste aanbieder en toch breken ze keer op keer kijkcijfer records.
films hoeven van mij niet meteen te zijn trouwens, gewoon tegelijk met de bluray/verhuur release lijkt mij zeer redelijk. -+ een maand of 3 na de bioscoop release.
1 2 3 ... 9

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee