Kroes: huidig auteursrecht is slecht voor Europa

Het huidige, versnipperde auteursrecht in de Europese Unie is slecht voor de Europese economie. Ondertussen profiteren Amerikaanse bedrijven van die situatie. Dat zegt de Eurocommissaris voor ict-zaken Neelie Kroes.

Copyright or copyleft"Hoe kunnen we van bedrijven die in verschillende Europese landen actief zijn, verwachten dat ze succes boeken als ze met 27 verschillende regelgevingen te maken hebben, zelfs als die zijn gebaseerd op Europese regels?", vraagt Eurocommissaris Neelie Kroes zich af tijdens een toespraak bij de denktank Lisbon Council.

"Elke dag dat we geen actie ondernemen, missen we kansen", vervolgt ze. "Consumenten lopen makkelijke, legale toegang tot hun producten mis en de creatieve industrie loopt nieuwe markten, ontdekkingen en kansen mis." Dat terwijl Europese bedrijven moeten concurreren met Amerikaanse platforms, die veel eenvoudiger 'honderden miljoenen' mensen kunnen bereiken. Die bedrijven plukken dan ook de vruchten van de huidige situatie.

Kroes lijkt dus voorstander van een geharmoniseerd, Europees auteursrecht, iets waar het Nederlandse kabinet zich in het verleden ook achter heeft geschaard. Volgens haar wordt momenteel bekeken of de Europese copyrightrichtlijn uit 2001 moet worden gewijzigd. Ook is de World Intellectual Property Organisation aan het bekijken of en waar het auteursrecht moet worden beperkt.

Daarnaast stelt Kroes de retorische vraag of het huidige auteursrecht 'potentieel levensreddend wetenschappelijk onderzoek helpt of juist in de weg staat' en of de regels het 'maken en delen van eigen creatief werk makkelijker of moeilijker maken'. Antwoord op die vragen geeft Kroes niet; onduidelijk is dus of de reikwijdte van het auteursrecht wat Kroes betreft moet worden afgebakend.

Kroes zei eerder al te willen dat het huidige copyrightstelsel op de schop gaat, omdat veel burgers een hekel aan copyright zouden krijgen. "De miljoenen die worden gebruikt voor het beschermen van de auteursrechten, voorkomen piraterij niet", zei de Eurocommissaris destijds.

Door Joost Schellevis

Redacteur

10-09-2012 • 15:15

86 Linkedin

Reacties (86)

Wijzig sortering
Let goed op: Kroes heeft het hier over BUSINESS niet direct over consumenten (hoewel die natuurlijk wel indirect profiteren).

Kroes heeft trouwens in het verleden wel meer over copyight hervorming gesproken, zoek maar eens. Volgens mij wordt ze teruggefloten door de Europese Commissie, die min-of-meer een gezicht moet tonen. Daar zitten ook bean-counter-pro-copyright fanaten tussen (het houden van intellectueel eigendom is onbelast; geen vermogensbelasting, geen houderschapsbelasting, helemaal niets, dus 1.000 jaar copyright kost je geen cent meer dan 10 jaar copyright).

Trouwens, als je ooit eens met zo'n pro-copyright fanaat spreekt, vraag dan eens waarom het zo goed is dat "Happy Birthday To You", (c) 1935, nog steeds auteursrechtelijk beschermd is en dus bij gebruik royalties moeten worden betaald.
Mevrouw Kroes ziet wel dat er een probleem is met het huidige versnipperde auteursrecht.

Maar ik hoor haar niks zeggen over het feit dat we absoluut niet de VS achterna moeten. Inperkingen van het auteursrecht, en dan met name de duur ervan, lijkt mij namelijk wenselijk.

Ik ben echter bang dat zij 'code' spreekt voor: Europees auteursrecht gelijk stellen aan het bizar lang verlengde Amerikaanse auteursrecht.
Er wordt in dit artikel op zich niets gezegd over het verlengen van de geldigheid van het auteursrecht. Het probleem dat Kroes benoemd -de versnippering in 27 verschillende systemen binnen Europa- is er echter een dat zeker wel aangepakt zou mogen worden. Er zijn allerlei producten en diensten die bijvoorbeeld nooit in Nederland beschikbaar komen omdat het simpelweg te veel geld en moeite kost om ze speciaal op deze kleine markt uit te brengen.

Het grootste bezwaar dat ik heb tegen dit op Europees niveau aanpakken is het feit dat de mensen die daar de beslissingen nemen nogal gevoelig lijken zijn voor allerlei lobby activiteiten. Dit zijn wel de mensen die pas na heel erg veel weerstand bereid waren om ACTA te laten vallen. Ik hou mijn hart vast als zij een systeem voor heel Europa zouden mogen opstellen.
Gelukkig voor jou rust dat bezwaar op een niet bestaand probleem. De Commissie neemt in het geheel geen beslissing, ook het Europarlement niet. Lobbyisten zijn er natuurlijk wel, maar als deze alleen in Brussel zouden opereren, dan hadden ze geen resultaten geboekt. Zoals eerder gezegd, in Brussel wordt de beslissing niet genomen.

Politici doen graag overkomen alsof ze maar hebben te doen wat Brussel dicteert, maar zo zit het natuurlijk niet.

Kroes hangt trouwens zelf de lobbyist uit. Ze trekt Europa door met het idee de inwoners en landspolitici warm te maken voor dit idee. Op deze manier kan ze een groter momentum verzamelen voor haar voorstel. Ander voordeel is dat ze bij de lancering van het voorstel niet zo hard meer tegen lobbyisten hoeft op te boksen. Ze zet ze via de burger op een slimme manier buiten spel. Ik weet alleen niet of dat nu de taak van een Eurocommissaris zou moeten zijn.

[Reactie gewijzigd door EektheMan op 10 september 2012 16:06]

Ik weet alleen niet of dat nu de taak van een Eurocommissaris zou moeten zijn.
Ik denk zeker wel dat het haar taak is, om een voorstel te doen die de belangen van beide partijen behartigt.

En een van de taken van Eurocommissarissen is om tot een harmonisatie van wetgeving te komen.
Klopt, ik ben wel blij dat ze het doet. Maar moet een hoge ambtenaar, die vreemd genoeg politiek democratisch verkozen is maar geen macht heeft, daarvoor zorgen? Ik had liever gezien dat onze landelijke politici de burgers in dit soort discussies meetrokken. Zij hebben echte macht. Maar kijkend naar de verkiezingen in Nederland weet je gelijk dat dat maar op een zeer beperkt aantal punten gebeurd. Ik vind het gewoon jammer.
Overheveling van macht zodat we sommige dingen gezamelijk beter kunnen organiseren is een goed iets. We moeten echter voorzichtig zijn met op welke punten we die macht overhevelen en op welke punten niet. Dit is een voorbeeld waar het overhevelen goed uit kan pakken, mits de politiek zich inderdaad niet teveel door de commerciële lobby's laat overhalen. Andere punten waar gezamenlijk organiseren beter gaat zijn, als het zorgvuldig gedaan wordt, zijn defensie, buitenlandse politiek (al verschillen de huidige lidstaten daarover steeds teveel van mening) en alles wat de interne markt bevorderd, zoals producteisen tbv consumentenbescherming, milieu-wetgeving, btw-wetgeving en mogelijk op heel lange termijn sociale zekerheid.

Er zijn echter veel punten waar men macht heeft overgeheveld omdat het gezamenlijk regelen goed was voor de grote bedrijven maar de burger er nauwelijks voordeel van had, bv de euro, omdat het de politici goed uitkwam of omdat dat punt politiek minder gevoelig lag. Op veel van die punten heeft dat nu verkeerd uitgepakt.
Daar ben ik het helemaal met je eens, daarnaast vind ik persoonlijk dat deze mevrouw zeer goed werk levert in haar positie en inziet dat bepaalde zaken niet zijn zoals ze lijken.
Ander voordeel is dat ze bij de lancering van het voorstel niet zo hard meer tegen lobbyisten hoeft op te boksen.
Hoezo? Waarom zou dan ze minder hard tegen lobbyisten hoeven op te boksen?
Er dagelijks gestemd over ik weet niet hoeveel onderwerpen waar je normaal gesproken niets over hoort. Een lobbyist probeerd een select groepje politici te overtuigen een bepaalde stem uit te brengen. Dit gebeurd over het algemeen redelijk geruisloos. Het speelt zich allemaal in een redelijk kleine kring af en de burger bemoeit zich er niet mee.
Maar neem ACTA. Lobbyisten hadden hun werk goed gedaan, er waren voldoende politici bereid om voor te stemmen. Maar het was de anti-lobby gelukt om de stemming onder de aandacht van het publiek te brengen. Politici konden het zich niet meer veroorloven om mee te gaan met lobbyisten die een andere mening verkondigden dan de wil van het volk.

Kroes kent waarschijnlk de wensen van de belanghebbenden rond auteursrechten. Deze wensen komen waarschijnlijk niet overeen met de voorstelling zoals zij die in haar toespraak schetste. Met deze tour mobiliseerd zij niet alleen de burger, maar ze waarschuwd ook de politici alvast dat ze erop kunnen rekenen dat ze in de gaten worden gehouden. Kroes heeft de eerste zet in dit schaakspel en heeft nu dus een grotere kans om het te winnen.
Er zijn voldoende mensen binnen de entertainment industrie die ook een hervorming van het auteursrecht wensen. Langs de ene kant heb je bedrijven zoals een Amazon die er niet in slagen hun muziekdienst naar Europa te brengen vanwege de gefragmenteerde markt mbt auteursrecht, langs de andere kant heb je auteurs die graag veel eenvoudiger en transparanter hun rechten willen innen.

En als je ACTA neemt, dan heeft het volk gewoon zelf ook eens gelobbyed. Het punt is naar buiten gebracht en het volk heeft zijn stem laten horen en heeft druk gezet. Dat is gewoon lobby werk.
Ik snap wel wat je probeert te doen over komen...maar de politici ZITTEN daar voor de wil van het volk (dat ze zich daar vaak niet aan houden is een andere discussie) dus om het "lobbyen" te noemen, vind ik dus een aparte manier van kijken.
yvez, ikzelf ben van mening dat de EC Commissarissen geen of weinig poltitieke macht hebben en dus niet beschouwt kunnen worden als vol politicus. Uiteindelijk kunnen ze namelijk geen stem uitbrengen op het te volgen beleid. Dat doet het EP en de Raad.
Maar daar bestaat een levendige discussie over. Het is maar hoe je het bekijkt.

Vandaar dat ik de acties op dit punt van mevr Kroes zie als een poging tot het verkrijgen van steun bij het volk en de politiek. En zo zie ik het graag. EU burgers die aangezet worden om na te denken over over hun gezamelijke kansen. En niet alleen op lokaal niveau.
Brussel heeft lang geopereerd zonder veel aandacht van de politiek en burger. Kroes doet er goed aan om niet alleen met experts te praten zoals '10 feet high' hieronder aangeeft, maar ook om een discussie aan te zwengelen onder een breder publiek.
En als je ACTA neemt, dan heeft het volk gewoon zelf ook eens gelobbyed. Het punt is naar buiten gebracht en het volk heeft zijn stem laten horen en heeft druk gezet. Dat is gewoon lobby werk.
Het volk is wakker gemaakt en gemobiliseerd door lobbyisten die niet door grote gelden van de industrie gesteund werden. Toch een groot verschil.
De wensen van wat jij 'de lobby' of 'de belanghebbende' noemt. Het vakgebied van Kroes is trouwens de eengemaakte markt, en niet intellectueel eigendomsrecht. Op het gebied van digitalisering en de eenmaking van de markt zijn er ondertussen al heel wat consultaties gebeurd. (Op het gebied van auteursrechten zelf is dat al een tijdje geleden). En daarin komt bijna uitsluitend naar voren dat er vanuit de belanghebben een redelijk unanieme vraag is naar een soepelere en uniforme regelgeving.

De eerste zit in dit schaakspel is al lang geleden gezet. Over het hele onderwerp (dus niet alleen een eengemaakte markt, maar ook over digitalisering in het algemeen) is niet zo lang geleden in Kopenhagen zelfs nog een redelijk groot congress geweest. Als je wil googelen: A Digital Single Market by 2015 A driver for economic growth and jobs Copenhagen, 27-28 February 2012
Wat jij beschrijft is het opzetten van het schaakspel, niet het spel zelf.
Kroes hangt trouwens zelf de lobbyist uit...
Maar met lobby an sich is niets mis, waar wat mis mee is in de huidige situatie mbt lobby is dat het een kwestie is van geld en dat grote bedrijven dus buitensporig veel invloed hebben op politieke besluitvorming. Dat is waaraan wordt gerefereerd als men het heeft over "lobby".
"Politici doen graag overkomen alsof ze maar hebben te doen wat Brussel dicteert, maar zo zit het natuurlijk niet. "

Waarom zou het ons NL-ers moeten boeien of het in andere EU lidstaten anders is geregeld? Als het in NL (vooropgesteld dat er een probleem is) maar goed geregeld is.
En dan nog wat wordt er in de EU aan films geproduceert dat een hit is? Het is de omgekeerde wereld.Je scherpt de copyrights aan en dan krijg je automatisch meer goede films.Ziggo bijv bied HBO als extra aan.Content aanbieden is altijd mogelijk onder de US regels zonder de wet aan hoeven te passen.Hetzelfde als je als wernemer bij een US bedrijf acta en wat nog meer ondertekent terwijl het niet ingevoerd is als wet in de EU.
Die versnippering in 27 landen op zich is niet het probleem, maar wel eventuele verdragen die zijn gesloten tussen die landen en niet-Europese landen.. Neelie kan best willen dat de regels uniform worden maar als er ergens een verdrag op de loer ligt (en reken maar dat die ergens wel verscholen zit..) dan moet het hele systeem wederom op de schop of moeten er weer 'uitzonderingen' op gemaakt worden en zijn we weer nergens.. Dat was juist dat probleem met ACTA, een verdrag tussen landen waar niets meer aan gedaan had kunnen worden.

Neelie moet zich eerst eens gaan richten op die onderliggende problemen en desnoods verdragen ongeldig of verjaard kunnen laten verklaren.
Er zijn allerlei producten en diensten die bijvoorbeeld nooit in Nederland beschikbaar komen omdat het simpelweg te veel geld en moeite kost om ze speciaal op deze kleine markt uit te brengen.
Versplintering van wetgeving is daar niet de oorzaak van, een op Nederland geënt product zal in het Nederlands vertaald moeten worden en voor Nederlanders gemarket moeten worden.

Met Europese uniforme regelgeving zou je een continentbrede dienst kunnen optuigen maar dan zou je nog steeds het probleem hebben dat je van product X misschien niet de rechten hebt voor land Y.
Ik ben echter bang dat zij 'code' spreekt voor: Europees auteursrecht gelijk stellen aan het bizar lang verlengde Amerikaanse auteursrecht.
D'r is best wat aan te merken op mw. Kroes, maar dat ze klakkeloos de Yanks achterna loopt is tot dusver nergens uit gebleken. Ook heeft ze tot dusver veel en vaak de neiging vertoond naar het Europees bedrijfsleven en, tot op zekere hoogte, het volk te luisteren alvorens met wetsvoorstellen te komen.

Wat overigens niet verhindert dat er meer mensen dan alleen zij aan dit proces voor vernieuwing van het copyright te pas komen, en daar zitten vast en zeker ook voorstanders van het Amerikaanse systeem bij.
Wat overigens niet verhindert dat er meer mensen dan alleen zij aan dit proces voor vernieuwing van het copyright te pas komen, en daar zitten vast en zeker ook voorstanders van het Amerikaanse systeem bij.
Inderdaad doel ik vooral dat laatste. Ik wil namelijk zeker niet zeggen dat Neelie Kroes onbetrouwbaar zou zijn, sterker nog, ze is een van de meer integere en kundige politici in Europa.

Maar vooral dat dit iets is om in de gaten te houden. Er zitten hier adders onder het gras. Op dit moment vinden de grote rechthebbenden de status quo wel prima. Misschien niet eens zozeer omdat ze zo het meeste geld verdienen, maar omdat ze zeker zijn dat ze op deze manier veel geld verdienen. Die hebben geen behoefte aan grote opschudding.

Verlenging van het copyright is precies het douceurtje waar zij op naar zoek zijn om zich niet tegen een systeemverandering te gaan verzetten.
Was dit niet dezelfde mevrouw Kroes die bepaalde omstreden downloadwetten in de eerste instantie goed vond?

-- edit --
gevonden:
nieuws: Kroes: EU moet niet overhaast nieuwe regels netneutraliteit invoeren
nieuws: Kroes: geen nieuwe EU-wetten nodig voor netneutraliteit
nieuws: Kroes wil providers geen netneutraliteit opleggen

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 394438 op 10 september 2012 18:46]

Als dat zo was, dan hebben we misschien eindelijk een politicus te pakken die de betekenis van "beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald" begrijpt.

Hoe dan ook heeft Kroes voor mij wel eerder de indruk gewekt dat ze kan nadenken en organiseren, iets dat veel politici zelfs niet lukt als hun leven ervan afhangt.
als ze eerder uitspraken heeft gedaan als 'dat de consument een steeds grotere hekel krijgt aan' mag ik ervanuit gaan dat ze toch wel enigsinds weet, dat er soms onrechtmatig lang copyright op iets rust.. of ze die mening nog steeds heeft nadat tim met de buidel is langs geweest, durf ik niet te zeggen, maar ik zou de devine intervention eeuwig dankbaar zijn als deze vrouw eindelijk eens MEER in plaats van minder motivatie heeft om de 'problemen' op te lossen na zo'n bezoekje.. desnoods uit wraak tegen de smerige lobby spelletjes... als er dan echt geen betere argumenten (die er overigens genoeg zijn) bedacht kunnen worden.
Mevr. kroes spreekt helemaal geen gecodeerd amerikaans. Als ze zo een fan was van de Amerikanen had ze in het verleden MS nooit zo hard aangepakt. Je hoort haar ook niet zeggen dat auteursrecht verlengd moet worden. Je hoort haar spreken over een harmonisering van de wetgeving binnen europa zodat het auteursrecht eenvoudiger word voor bedrijven die binnen de volledige EU handel willen drijven met beschermde werken. Apple heeft in Europa vandaag 27 aparte contracten lopen met platenmaatschapijen. In elk land hebben zij apart moeten onderhandellen en dat is net het probleem dat mevr. Kroes wenst aan te pakken.
Ik hoop er op!

Dat zou namelijk de uitrol van diensten als Hulu en Netflix, eenvoudiger maken, net zoals iTunes Match en Itunes <whatever> in the Cloud.

Nu moeten die aanbieders voor ieder land appart onderhandelen over die rechten, wat de uitrol enorm belemmerd en zelfs compleet kan ondermijnen in sommige gevallen. 1 deal voor heel Europa zou wel eens heel gunstig uit kunnen pakken.
Ik vind het een beetje een onzin argument. Spotify bv. begonnen in Europa, en pas veel later gestart in de US. Het probleem zit hem niet in de auteursrechtenwetgeving maar in de belangenbehartigers en licentiehouders die versnippert door heel Europa zitten. Daar gaat hernieuwde wetgeving helemaal niets aan veranderen. Hulu en Netflix hebben een heel ander issue, namelijk vertaling van de content, dat blijft een probleem voor een klein taaltje als Nederlands.

Mijn verwachting is dat het gelijktrekken van de auteursrechten wetgeving in heel Europa slecht zal uitpakken voor de Nederlander...
Daar gaat hernieuwde wetgeving helemaal niets aan veranderen. Hulu en Netflix hebben een heel ander issue, namelijk vertaling van de content, dat blijft een probleem voor een klein taaltje als Nederlands.
Jawel want Kroes heeft eerder al gezegd dat ze dan denkt aan het verplicht verstrekken van een licentie voor heel Europa i.p.v. per land. Dan heb je dus niet meer te maken met al die partijen, een licentie is een licentie.
Die verplichting zou je ook kunnen doen zonder wijzigingen op het Europese auteursrecht. Die licentie en de Auteursrechten hebben imho erg weinig met elkaar te maken.
Die licentie [voor heel Europa i.p.v. per land] en de Auteursrechten hebben imho erg weinig met elkaar te maken.
Natuurlijk wel. Licenties komen uit het auteursrecht, er is geen Europese Auteurswet.

Het auteursrecht is een rare spaghetti van op het eerste gezicht 'het beschermen van werken' maar vooral 'het regelen van vergoedingen'. Het raamwerk voor het auteursrecht wordt in verdragen opgesteld, de uitvoering per land geregeld.

De details van de uitvoering zijn belangrijk. Sta je bij voorbeeld geen thuiskopie toe, dan hoef je geen vergoedingensysteem te regelen. Sta je die wel toe dan moet je de rechtenhouders compenseren en moet je verzinnen hoe dat gebeurt. Wil je een Europese licentie afdwingen, dan ontkom je er volgens mij niet aan om ook zulke details te regelen.

De rechtenhouder kan zelf natuurlijk wel een Europese licentie verstrekken maar het toepassen van de licentie zal per land verschillen.
Toch vraag ik me af waarom HBO dan wel een streaming service voor bv. Scandinavische landen kan opzetten en in bv. NL niet. Met de vlamingen mee heb je toch een markt van 20-22 miljoen mensen.
HBO is beschikbaar in Nederland als televisiekanaal en als streamingsdienst HBO GO. Hulu en Netflix zijn digitale doorgeefluiken zoals Spotify en iTunes, HBO heeft eigen content waar het sowieso verstandig is om te vertalen, namelijk DVD/Blueray sales. Ook al heb 25 miljoen Nederlandse sprekers dan is daar maar een klein deel dat gebruik zou maken van een dienst zoals Hulu en Netflix, de meeste mensen kijken nog steeds TV op de TV (ook al ben ik daar niet één van).
En zelfs met HBO kan je dan niet alle series bekijken wegens problemen met de rechten hier in nederland.
Waarom moet het vertaald worden?

Ik hoef geen voiceovers, en een ondertiteling is soms fijn maar ik kan best zonder. Waarom kan ik niet gewoon op de Amerikaanse sites van Hulu/Netflix?
Wij Nederlandse kijkers die graag Engelstalige films/series kijken zonder ondertitels is slechts een heel klein percentage van de bevolking. Er zijn teveel mensen die gewoon niet de vaardigheid hebben of gewoon veel te lui zijn.

Je kan niet op de Amerikaanse sites van Hulu/Netflix omdat ze waarschijnlijk gewoon nog niet de licentie hebben (betaald) om dit uit te zenden aan Nederlanders. Als Spotify/iTunes dat wel kan met muziek en HBO met zijn eigen series, dan is dat minder de schuld van de regelgeving en meer de schuld van de luiheid van Hulu/Netflix. Ik heb bv. wel gewoon een abo op Marvel Digital Comics Unlimited, wat wereldwijd gewoon beschikbaar is.
En kon Spotify direct uitgerold worden in heel de EU? Is Spotify vandaag beschikbaar in heel de EU? Neen, en waarom is dat? Net vanwege die gefragmenteerde markt mbt rechten. En ja, dat kan vernieuwde regelgeving wel oplossen.

En hulu en netflix hebben helemaal geen probleem met vertaling, dat is, als het ooit zover komt, de taak van de contentleveranciers. Geef mij trouwens maar originelen ipv gedubde of ondertitelde video.
Dat zou namelijk de uitrol van diensten als Hulu en Netflix, eenvoudiger maken, net zoals iTunes Match en Itunes <whatever> in the Cloud.
Het uitrollen van Netflix, Hulu en HBO of bestaande diensten als iTunes helpen alleen de Europese markt niet. Neem Netflix als voorbeeld, het is een relatief klein bedrijf dat vanuit Californië al hun activiteiten en operations runnen. Ze zijn in de UK en Ierland actief en binnenkort in Scandinavië maar hebben praktisch niemand in Europa in dienst. Daarnaast betalen ze via allerlei constructies amper belasting

Wat ik liever zou zien is dat het Europese auteursrecht toegankelijker (of bij voorkeur afgeschaft) word gemaakt voor Europese bedrijven die vervolgens op deze markt in kunnen springen. Bedrijven die bijdragen aan de Europese economie en binnen Europa mensen in dienst hebben.

De media industrie is al grotendeels in handen van de VS maar met moderne distributie en levering methodes valt ook die markt in hun handen. Dit is juist waar we binnen Europa bescherming voor nodig hebben.
Europa is ook geen voorvechter om Amerikaanse bedrijven makkelijker toegang te bieden op de Europese markt, maar om de concurrentiepositie van Europese bedrijven tov die buitenlandse bedrijven te verstevigen.

Flexibele auteursrechten is inderdaad een punt waarop men op Europees niveau zit te broeden. Oa Teeven heeft zich in die richting laatst nog uitgesproken. Dat idee staat trouwens loodrecht op de richting die Kroes met Europa uit wil gaan. In het idee van Teeven/Hugenholz gebeurt het aanpassen van de auteursrechten tegen de Europese stroom in, op initiatief van de staten.
Films waarop geslachtsdelen van diverse pluimage te zien zijn, zijn inderdaad big business. Overigens hebben die traditioneel zo hun eigen distributiekanalen en voor zover ik weet geen expliciete lobbies.

[Reactie gewijzigd door mae-t.net op 10 september 2012 19:55]

Films waarop geslachtsdelen van diverse pluimage te zien zijn, zijn inderdaad big business. Overigens hebben die traditioneel zo hun eigen distributiekanalen en voor zover ik weet geen expliciete lobbies.
Sterker nog, de porno-industrie is eigenlijk een prima voorbeeld van hoe het (auteursrechtelijk) wél kan.

Miljoenenclaims van een porno-uitgever vanwege copyrightschendingen komen amper voor, terwijl er dagelijks toch echt massa's aan pikante natuurfilms wordt gedownload. Waarom laten ze dan niks van zich horen? Voor een heel groot deel omdat er tóch genoeg mensen zijn die ervoor willen betalen.

Verder zijn ze ook de pioniers geweest van een wereldwijd aanbod over internet, zonder gezeur van vergoedingen op auteursrechten in land X, Y of Z. Als ik wil kan ik zo naar een Amerikaanse porno-site gaan, mijn creditcard trekken en een abonnement afsluiten om het over de hele wereld te kijken en het (vaak zelfs zonder DRM) te downloaden, iets waar de grote media-uitgevers zeker een voorbeeld aan mogen nemen.
Leuke suggestie en ze heeft gelijk maar dit gaat nooit werken, er is gewoon een te grote verdeeltheid binnen Europa
Dan zou de conclusie moeten zijn dat Europa heeft gefaald als economische eenheid.

Het hele circus kost ons voldoende geld, laten ze het dan maar realiseren. Of resultaat, of de stekker eruit (lees: fors snijden in het aantal en de vergoedingen van al die dure jongens). Van mevrouw Kroes krijg ik in ieder geval de indruk dat zij echt werkt en probeert zaken te realiseren. Dat kan niet van iedereen gezegd worden in Brussel....
Van mevrouw Kroes krijg ik in ieder geval de indruk dat zij echt werkt en probeert zaken te realiseren.
De vraag is alleen, voor wie? http://www.nu.nl/internet...lend-netneutraliteit.html

Ik bedoel als je wilt dat Google/facebook DUBBEL (want ze betalen al voor een aansluiting+bandbreedte) moet gaan betalen zodat ik mijn mail kan ophalen is dat toch simpelweg absurd. IK wil die dienst gebruiken, dus IK moet betalen lijkt me...

Ze wil het geld gewoon bij de verkeerde ophalen, de vraag is alleen, waarom dan, wat is het motief om dat bewust bij de verkeerde te gaan halen?

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 10 september 2012 15:34]

Dat maakt wel uit, maar niet in deze discussie. Het gaat er om dat ze zich inzet tegen versnipperd auteursrecht.

Hoe een uniformiteit eruit komt te zien is een andere discussie, daar houd je altijd verschillende meningen.Dat is dan ook niet enkel aan haar te bepalen. Als ze maar zorgt dat er uniformiteit komt. Ook al wordt dat voor Amerikaanse partijen ook makkelijker, prima, als het voor Europese partijen ook maar overzichtelijker en eenduidiger wordt.
Ik snap wel waarom dit er bij wordt gehaald en wat mij betreft past het WEL bij deze discussie.

Je kunt, door haar standpunten van pakweg het afgelopen half jaar te lezen, haar agenda een beetje zien. Het ziet er niet naar uit dat ze voor de hardwerkende burgers bezig is.
ned2 - pvv ontmaskerd, er werd ook verteld dat er meerdere van zulke partijen zijn en dat er zelfs gewoon keihard word gefraudeerd...

maar idd mevrouw kroes lijkt een van de weinige hardwerkende euro-politici te zijn
Welk soort partijen bedoeld i-chat?
Economische eenheid is iets heel anders dan een juridische eenheid.

De stekker uit 'Europa' trekken is zowel op korte termijn als lange termijn een heel duur geintje. Het bestuursorgaan dat nu Europa 'regeert' wordt dan weer vervangen door het oude systeem van diplomaten wat imho geen enkele kosten besparing oplevert.
Het doel van de EU is nog steeds om oorlog te voorkomen tussen landen door middel van economische samenwerking. In die zin is de EU niet gefaald.

Doordat het enkel een samenwerking is, kunnen veel landen hun eigen (democratische) visie bepalen en heeft dat als gevolg dat er een grote verdeeldheid is. Als we daar vanaf willen geraken dan kan je niet anders dan de EU meer macht te geven en aan een soort van Federaal Europa te denken.
Dan zou de conclusie moeten zijn dat Europa heeft gefaald als economische eenheid.
Je hebt deze conclusie blijkbaar getrokken maar los van deze materie.

Ten eerste is er een stelling: versnipperde auteursrechten zijn slecht voor Europa.
Ten tweede is er een stelling: Europa is te verdeeld om auteursrechten te harmoniseren.
Ten derde is er een stelling: Europa is een economische eenheid.

Ga voor jezelf maar na of deze stellingen waar zijn en of je je conclusie nog steeds kunt trekken. Zo ja: bevatten de stellingen voldoende informatie om te zeggen dat het aan Europa ligt en niet aan, bijvoorbeeld, het principe van het auteursrecht?
Kroes heeft ooit een keer gezegd dat miljoenen gespendeerd aan copyright handhaving de piraterij niet tegenhoudt? In Frankrijk heeft de 3-strikes wetgeving wel degelijk effect gesorteerd.

[Reactie gewijzigd door Ceejay op 10 september 2012 15:52]

Ten koste van wat? Criminalisering van je bevolking!

Slippery slope... en zoveel mensen gaan op hun bek.
Want wetgeving mag niet gehandhaafd worden? Als de wetgeving stelt dat je geen auteursrechtelijk beschermde werken mag downloaden zonder toestemming van de rechthebbenden en je doet het toch dan is het toch echt de downloader die van zichzelf een overtreder maakt. Hoe die word opgespoord en bestraft is een andere zaak. Maar overtreed je de wet, dan criminaliseer je jezelf.
afschaffen is de snelst optie ......

Vroeger begon iedereen te zeuren als je niks deelde.... Tegenwoordig delen we alles met elkaar en begint met te zeuren of auteursrecht.

Het afschaffen van het auteursrecht zou er o.a. voor moeten zorgen dat mensen socialeren naar elkaar worden ...
En hoe gaat een schrijver dan leven? Of wordt dat allemaal liefdewerk-oud papier. Om even in onze branche te blijven: afschaffen van auteursrecht op ICT boeken leidt tot boeken die volledig gesponsord worden door de softwarefabrikanten. Al het andere zal niet meer gemaakt gaan worden.
Natuurlijk, want als mensen er niet (steen)rijk van kunnen worden doen ze het niet meer...

Het schrijven van een ICT boek kan zeker voor de wat minder populaire onderwerpen totaal niet uit. Toch zijn er nog genoeg mensen die het doen voor de uitdaging, hun CV of andere niet-financiele redenen.
Juist dergelijke zaken dienen middels Europese wetgeving geregeld te worden. Daardoor wordt de Europese markt een eenheid. Dat is de basis van één Europa.
Het probleem is dat veel van deze economische wetten snijden in de rechten van burgers en bedrijven, en het dus op landelijk niveau nog een keer uitgevochten wordt of een wet er links of rechtsom door gaat komen en hoe die er in details uitziet.

Vergeet niet dat een wet die celstraf op downloaden zet (Duitsland) of afsluiting van je internetverbinding door een ongecontroleerde overheidsinstantie (Frankrijk) of permanente bespionering van je surfgedrag toestaat (Engeland) voor de meeste Nederlanders absoluut onbespreekbaar is. Terwijl zulke wetten en wetsontwerpen er toch echt liggen in de grote EU landen.
Vergeet niet dat een wet die celstraf op downloaden zet (Duitsland) of afsluiting van je internetverbinding door een ongecontroleerde overheidsinstantie (Frankrijk) of permanente bespionering van je surfgedrag toestaat (Engeland) voor de meeste Nederlanders absoluut onbespreekbaar is.
Dat is nog maar de vraag?
Nou, het lijkt me een vraag met een duidelijk antwoord: neen.

EU-wetgeving neigt naar mijn idee vaak naar dezelfde vorm van redelijkheid en kan ons zo beschermen tegen de als voorbeeld genoemde uitwassen.
of de regels het 'maken en delen van eigen creatief werk makkelijker of moeilijker maken'.
Makkelijker of moeilijker dan wat? Als het in het algemeen is dan lijkt het me een inkoppertje: meer restricties, dus moeilijker.
deze vraag kun je natuurlijk 2 kanten uitleggen, maar ik kan in ieder geval zeggen dat de practijk wel lijkt uit te wijzen dat copyright op dit moment vooral aan de kant staat van de grote jongens met dikke buidels, en dat is raar aangzien, het destijds juist is ingevoerd om de arme arties rechten te geven als de rijke stinkerd er met ZIJN werk vandoor ging..
Met dank aan Walt Disney en consorten. |:(
Dezelfde Kroes die ook mobiel internet aan 2 kanten wil laten betalen en zelfs 'voorrang' kan laten inkopen? Daar krijgt ze de volle laag, dan maar via deze kant weer stemmetjes winnen?
Het leuke aan Mv. Kroes vind ik, nu ze geen stemmetjes hoeft te winnen, ze staat voor de europese burger. En ik vind het verfrissend om te zien hoe ze telkens weer zeer verstandig blijkt om te gaan met de rechten van diezelfde burger. Het is gewoon mooi om een liberaal gedachtengoed te zien waar de burger nu eens de vruchten van plukt.
Ik denk dat die laatste quote het hele probleem in ogen van de meeste mensen goed samenvat, aangezien dat in principe weggegooid geld is

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ.

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee