Plasterk wil dat scholen lesmateriaal in wiki-vorm gieten

Minister Plasterk van Onderwijs wil de effectiviteit van het onderwijs vergroten en de kosten van schoolboeken verlagen door lesmateriaal in wiki-vorm aan te bieden. De digitale stof zou uitsluitend door docenten aangepast moeten worden.

Het plan voor de zogeheten Wikiwijs zou nog deze kabinetsperiode vorm moeten krijgen. Net als bij Wikipedia moet de content voor iedereen gratis opvraagbaar zijn, maar uitsluitend onderwijzend personeel zou lemma's mogen toevoegen of aanpassen. Ook kunnen docenten zaken als opdrachten en proefexamens aan Wikiwijs toevoegen, zo is het plan van de minister. Omdat uitsluitend docenten leerstof kunnen toevoegen of aanpassen, zou de inhoud op niveau blijven. Docenten zouden echter niet verplicht zijn om bijdragen te leveren.

Plasterk noemt het plan voor elektronische schoolboeken een 'revolutie in leermiddelen' en heeft als einddoel voor ogen dat al het lesmateriaal, van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, in deze vorm opvraagbaar wordt. De eerste onderwerpen op de 'onderwijswiki' zouden binnen twee tot drie jaar online moeten verschijnen. De minister geeft wel toe dat er goed gekeken moet worden naar eventuele problemen rondom het auteursrecht, maar alleen al vanwege de besparing aan papier zou Wikiwijs de moeite van de overheidsinvestering waard zijn.

Door Dimitri Reijerman

Redacteur

04-12-2008 • 15:57

102 Linkedin

Reacties (102)

Wijzig sortering
Gister gezien bij P&W inderdaad. Ik vind dat hij daar een hele goede weg inschiet. Waarom zouden docenten meerdere malen per jaar het wiel opnieuw uitvinden, goede kennisdeling voorkomt dit. De tijd die een docent steekt in het maken van een oefententamen kan hij beter steken in het uitdiepen van de stof voor de snellere leerlingen of het ondersteunen van de zwakkere leerlingen.

Ook kunnen docenten elkaars lesstof beoordelen, verbeteren en overnemen. Net als wikipedia, maar dan met een betere peer-review. Van alle docenten wordt immers verwacht dat ze hun lesstof onder de knie hebben.

_/-\o_ Hulde voor degene die dit verzonnen heeft.
Ik vind dit juist een slecht idee.

Ten eerste verleg je de verantwoordelijkheid van lesmateriaal van gespecialiseerde onderzoekers naar docenten.
Dit heeft meerdere belangrijke gevolgen.
Zo zullen niet alle docenten tijd of zin hebben om de wiki up to date te houden.
Dit betekent weer dat een handjevol random docenten de boel van content gaat voorzien en de rest ja en amen roept (alsof ze tijd hebben om een hele wiki door te lezen en op volledigheid/juistheid controleren).
Dan krijg je gedoe rondom hoeveelheid stof die op de wiki te vinden is in verhouding tot het lesmateriaal dat bij een leerling bekend moet zijn.
Er zit maar zoveel tijd in een schooljaar DUS zul je de kennis moeten afkappen en wegabstraheren.
Maar hoe leg je het balans. Wie legt het balans.
Als je als school meer aandacht wilt besteden aan wiskunde ipv aardrijkskunde dan heb je een probleem.
Of je maakt je eigen wiki, of je maakt een selectie uit een bestaande, veelomvattende wiki.
Het eerste voorstel is niet erg handig ,waarom hebben we immers een wiki in het leven geroepen.
Het tweede voorstel betekent dat een docent/school aan de hand van een wiki moet gaan bepalen wat ze belangrijk vinden en dan die zaken zo herformuleren dat het in een schooljaar past. Dit legt extra druk op scholen en docenten (die toch al geen tijd hebben) om hun eigen kennis te vergelijken met de 'master' wiki (die altijd kan veranderen) om te zien of er dingen aangepast moeten worden.

Dit in cotrast met lesboeken/systemen die al getuned zijn, waar bedrijven achter zitten die al het werk al voor je doen.

Dat brengt me op het volgende punt.
Het is maandag.
Een docent in utrecht geeft een toets op voor vrijdag over hoofdstuk 5 biologie, ga maar leren van de wiki.
Op woensdag past een docent in Woerden de Biologie Hoofdstuk 5 wiki aan.
De helft van de leerlingen in Utrecht leert het materiaal voor woensdag en de helft leert het een dag van tevoren :P .
De docent heeft de toets afgelopen zaterdag gemaakt en gaat dus uit van de oude kennis.
Achteraf blijkt dat de helft van de leerlingen een onvoldoende heeft gehaald omdat blijkt dat de text op de wiki veranderd was.
Nu is het zo dat die docent uit Woerden iets had gelezen in een tijdschrift en aan de hand van dat artiekel de wiki aangepast. Het gaat om een mogelijk fundamenteel nieuw inzicht in de biologie en hij vond het een mooie theorie die zeker in de wiki moet worden opgenomen.
Helaas bleken de onderzoekers een foutje te hebben gemaakt in hun berekeningen en wordt de theorie 2 maanden later ongegrond verklaart.
Dit is een situatie die makkelijk kan voorkomen.
Dan vraag ik me af:
-wie bepaalt welke kennis 'stabiel' genoeg is om in de wiki opgenomen te worden.
-hoe weet de docent uit Utrecht dat er een verandering gaat plaatsvinden aan de tekst waarover hij/zij de toets heeft gegeven.
-hoe weet een docent welke kennis klopt volgens huidige standaarden (deze docent kent het atiekel uit dat tijdschrift niet). Moet de docent er van uitgaan dat alle updates aan de wiki een verbetering zijn?
-Hoe beoordeel je iemands kennis van een tekst als die tekst veranderd kan raken.
-De leerlingen komen er samen met de docent achter dat de tekst op de wiki veranderd is. Beide groepen leerlinen vinden dat zij een voldoende horen te krijgen (en terecht). Dan heb je dus 2 groepen leerlingen opgeleid tot een 'voldoende' waarbij de ene groep beschikt over een uitgebalanceerdere kijk op de kennis, en de andere sterk gekleurd is door iets wat niet waar blijkt te zijn. Beide groepen krijgen de stempel 'Ok'.

En dit is nog maar 1 van de problemen die kunnen optreden in zo'n systeem.
Ik denk dat ik wel een paar pagina's kwijt kan over waarom dit een belachelijke manier van aanpakken is.

Ik vind dus dat ze degenen die dit verzonnen heeft aan de galg moeten hangen.
Dat onze Plasterk dat fabeltje gelooft zegt veel over zijn gebrek aan kennis mbt internetgerelateerde zaken. De interpretatie van wat een wiki is en wat het kan betekenen, welke dynamiek er ontstaat door editen etc etc is volkomen onjuist en zal niet passen in het onderwijs (maar kan WEL passend gemaakt worden met alle gevolgen van dien...we zullen dan over 10 jaar er achter komen dat alle leraaren Of overspannen zijn Of gewoon geen aandacht besteden aan de wiki waardoor de kwaliteit van het ondewijs achteruit gaat)

Volslagen idioot idee naar mijn mening,..,.,

[Reactie gewijzigd door koelpasta op 4 december 2008 22:19]

Je gaat er nu van uit dat de wiki het enige leermiddel is op de school. Ik denk dat het vooral als hulpmiddel gebruikt kan worden, voor eigen onderzoek op bepaald terein thuis. Werkstukken verslagen etc. Nu moet men op zoek naar informatie op het grote boze internet en de informatie daarop is niet controleerbaar. Nu komt er een afgesloten deel waar kundige mensen de informatie beheren.

Dus ik denk dat er zo meer tijd besteed kan worden aan het schrijven van een verslag/rapport i.p.v. het zoeken en beoordelen van de informatie.
Ik ben docent natuurkunde en ben erg blij met dit initiatief. Je moet docenten niet onderschatten, zij zijn de experts. De huidige schoolboeken (waarin overigens ook veel fouten te vinden zijn) zijn slechts tools voor de docent en zo is dat met een wiki ook. Het mooie van een wiki is dat je meer keus hebt en de informatie die jij graag wilt presenteren en jij belangrijk vind eruit kan pikken.
Je moet docenten niet onderschatten, zij zijn de experts
Goh, en ik altijd denken dat docenten degene waren die net niet goed genoeg voor 't bedrijfsleven waren :P
Je moet docenten niet onderschatten, zij zijn de experts

Met alle respect maar bij experts denk ik toch meer aan mensen als Stephen Hawking, Robbert Dijkgraaf en Freeman Dyson om er eens een paar te noemen.

Eerlijk gezegd denk ik dat veel docenten zichzelf overschatten. :*)
"Het mooie van een wiki is dat je meer keus hebt en de informatie die jij graag wilt presenteren en jij belangrijk vind eruit kan pikken."

Je hebt welliswaar meer keus maar wat weet je werkelijk over de kwaliteit van de informatie in de wiki?
Heb jij de tijd om alles wat er staat na te gaan en te refereren aan nieuwe ontwikkelingen als er vanuit zoveel kanten informatie wordt ge-edit?
Sterker nog, weet jij op enig moment welke tekst er op de wiki staat zonder het op het internet te controleren? En hoevaak zul je dit moeten controleren zodat je ervan kunt verzekeren dat waar je naar verwijst er ook werkelijk nog is?

En dit is nog maar een begin...

Een wiki als lesmateriaal is leuk NAAST andere bronnen van kennis (al dan niet online).
Maar als hoofdbron is het een onstabiel gebeuren dat tot veel problemen zal leiden.

Mischien begreep je het idee ook anders.
De leerlingen worden geacht zelf (in opdracht van docent) op de wiki te kijken.
Je KUNT de wiki ook gebruiken door zelf een selectie te maken en dat te editen en dat aan de leerlingen overhandigen, maar dat was niet het idee.
Het idee is om de wiki een directe plaatsvervanger te laten zijn van een lesboek.

Dit gaat ernstig veel energie kosten vanuit de docenten-community.
En dat is slecht, heel erg slecht.
En wat dacht je van compensatie (of het gebrek eraan) voor al deze extra inzet en de motivatie om de kennis op peil te houden en wat voor gevolgen dit gaat hebben voor de kwaliteit van het materiaal op langere duur als niemand er meer zin in heeft om het aan te passen.
Commerciele makers van schoolboeken zijn veel meer gedreven om te blijven vernieuwen EN hebben resources om dit ook te doen (hier verdienen zij immers geld aan).
Het gebruiken van leerboeken heeft een aantal belangrijke voordelen waar het besparen van papier niet tegenop weegt. Sowieso leert en leest het makkelijker, zoals hierboven meerdere malen genoemd. Daarnaast is voor mij een belangrijk punt dat de stof vast staat. Een docent geeft hoofdstukken op voor een toets, of hij nou bekwaam is in het uitleggen ervan of niet. De stof blijft onveranderd in het boek en is over het algemeen 99% betrouwbaar. Een leerling kan zich altijd verdedigen met behulp van het boek en de opgegeven stof, als hij een slecht cijfer haalt.

Dit is gelijk het grootste struikelblok van het voorgestelde digitale onderwijsmodel. De docent geeft stof op die elke dag verandert kan worden, en waarvan de betrouwbaarheid compleet afhankelijk is van de bekwaamheid van de docenten.

Hier komt natuurlijk nog eens bij dat er enorm geïnvesteerd zou moeten worden in het volstouwen van scholen met computers. Ook lijkt het me totaal niet verstandig om het leren van toetsen afhankelijk te maken van de internetverbinding. 8)7

Het is een prima idee om dit project naast de huidige leervorm te laten draaien als een soort extra verdieping voor de leerling. Zolang het de schoolboeken maar niet vervangt.
Ik denk dat een wiki zeker een goed initiatief is, mits het mogelijk is dat elk halfjaar of jaar een bepaalde versie/revisie wordt aangeboden die besteld kan worden. Ik vind het papier-bespaar argument onzin zolang er geen apparaten zijn waarmee gemakkelijk gelezen kan worden (e-inkt?).
De veranderlijkheid van stof is niet zo'n groot probleem. Elke wiki heeft versie-beheer. De leraar kan dus een bepaalde "druk" voorschrijven, en eventueel bij belangrijke verbeteringen naar een nieuwe versie overstappen.
Het lijkt me een goed plan om dit neer te zetten. Echter moet het geen vervanging worden van het reguliere onderwijs.
Leren vanaf een beeldscherm is nog altijd minder effectief, tenminste dat is mijn ervaring en van medestudenten die ook veel op internet moesten leren. Mijn ogen worden vermoeider van een uur beeldschermlezen dan een uur boeklezen.


Plasterk voert aan dat het kosten besparend werkt, maar je verplicht ouders hier wel om een computer + internet aansluiting te bekostigen. Ook zullen op de scholen meer computers moeten komen om alle digitale leerplekken te creëren.

Al met al een ontwikkeling die al een tijdje is ingegaan op Universiteiten en Hogescholen, maar ook daar zie je dat het nog veel nadelen kent. Veel leerlingen en docenten printen nog steeds alles uit. Bijvoorbeeld om aan te strepen wat belangrijk is binnen een grote lap tekst.

In mijn eigen beleving: een wetenschappelijk artikel van 50 pagina's ga ik echt niet op het beeldscherm lezen. Het aanstrepen tijdens lezen gaat nog altijd lekkerder op papier.
Papier sleep je overal mee naar toe, ook in de tuin. Nu is WIFI en UMTS bijna overal, maar dat betekent nog niet dat je overal kan inloggen op je Intranet sites van je school/universiteit.

Voorbeeld van bijvoorbeeld artikelen op Scopus: je universiteit heeft er een abonnement op. Vanaf je huisaansluiting is het vaak niet mogelijk, of via vele omwegen mogelijk om hier artikelen op te zoeken. Praktijk is dus dat je het alsnog gaat uitprinten om het thuis of andere rustige plek te lezen.

Al met al een goede ontwikkeling, maar er moet sterk rekening gehouden worden met de nadelen...
Over intranet: Iedere fatsoenlijke onderwijsinstelling heeft een goede VPN waarmee je overal ter wereld directe toegang hebt tot het intranet, en ook meteen de licensies van de instelling overneemt.

Verder over het verplichten tot kopen van computer: In nederland is het volgens mij tegenwoordig nauwelijks meer mogelijk zonder computer+internet al je zaken te regelen. Denk aan internetbankieren, belastingaangifte, etc etc. Het is tegenwoordig toch wel vrij standaard dat dat allemaal via internet gaat. Ik denk dat de kosten voor een computer geen grote drempel zullen vormen voor dit idee.

En dat het beeldschermen zijn: Daar wen je aan. Vooral met fatsoenlijke schermen is het niet vermoeiend om je stof van je computer af te lezen ipv papier, alhoewel dit natuurlijk zeer persoonlijk is. Ik heb de afgelopen 4 jaar nauwelijks boeken gebruikt, enkel als goed naslagwerk, maar als het in digitale vorm beschikbaar is gebruik ik dat liever. Ten eerste voor het gemak: geen gerommel met blaadjes die kwijt raken, geen geklieder in mn boek wat ik niet weg kan halen, etcetera. Dit is wel erg persoonlijk, maar ik denk dat de huidige generatie scholieren weinig moeite heeft met veel achter een computer zitten.

offtopic:
Volgens mij zijn er maar weinig mensen die een wetenschappelijk artikel van 50+ pagina's volledig van begin tot eind doorleest! De meeste mensen scannen en pikken de relevante informatie eruit, tenminste, dat is mijn ervaring.
Het lijkt me een prachtig idee. Wat je wel krijgt, is een probleem met hoe de informatie precies moet worden aangeboden. Mijn vader is leraar Duits, en heeft een aantal jaren geleden een leergang (mede) geschreven, waarin de grammatica op een behoorlijk andere manier werd aangeboden dan in de meeste andere leergangen. Hij vond uiteraard zijn manier beter, een andere docent zal het weer op een andere manier willen. Hoe krijg je het voor elkaar dat dat allemaal op 1 lijn komt? Misschien meerdere pagina's waar hetzelfde op uitgelegd staat? Maar hoe hou je je informatie dan consistent?

Dit terzijde, ik blijf het een topidee vinden.
Als het goed is blijft de stof (de grammatica) hetzelfde. Dus op welke manier je het uitlegt, zou weinig uit moeten maken. Route A en route B kunnen op dezelfde plaats eindigen.

Daarvoor zou je inderdaad meerdere manieren kunnen gebruiken, verspreid over verschillende pagina's. Om het overzichtelijk te houden neem je verwijzingen op naar de andere manieren, en daarmee kun je de informatie ook consistent houden.
Anoniem: 239654
4 december 2008 16:42
Ik ben het eens met RobbertSH, dat een wiki een ondersteunende functie moet gaan krijgen in plaats van een vervangende.

Persoonlijk heb ik in het verleden weinig moeite gehad met schoolboeken. Als ik me echt in bepaalde materie wil gaan verdiepen lees ik liever een (papieren) boek, dan dat ik een internet pagina of zelfs een pdf lees. Als de boeken je eigendom zijn kun je er krabbeltjes bijzetten of postits gebruiken.

Ik zou een wiki zien als een handig opzoekmateriaal van de al bestaande leerstof. Bijvoorbeeld als je wat details over een onderwerp op wilt zoeken, maar je weet niet precies meer waar het in het boek staat.

Overigens schoolboeken zijn op een bepaalde manier geschreven. Dat vind je persoonlijk prettig of niet prettig lezen. Als je een onderwerp niet goed begrijpt kun je naar de wiki gaan om het daar op een andere manier uitgelegd te krijgen. Daar zou ik erg het voordeel voor leerlingen in zien. Soms kan het helpen bij het begrijpen van leerstof om het op verschillende manieren (en bewoordingen) uitgelegd te krijgen.

Maar nogmaals vind ik niet dat een wiki de schoolboeken kan/mag vervangen. Om de redenen die in vorige reacties al zijn aangegeven. Een ondersteunende functie zou ik echter prima vinden. Dit zou denk ik veel leerlingen kunnen helpen.
Om helemaal over te stappen op alleen een wiki lijkt inderdaad ook niet fijn. Het lijkt me handiger de wiki te gebruiken om het materiaal te verzamelen, waarbij leraren elkaar kunnen aanvullen, verbeteren of op en andere manier helpen. Eens in de zoveel tijd wordt er dan een boek van gemaakt. Het is zelfs mogelijk om alle boeken op e-paper te zetten. Dan heb je de voordelen van papier en computer, en het gaat meerdere jaren mee en de boeken die erop staan kunnen elk schooljaar geupdate worden. Zo kan je makkelijk nagaan wat er in een vorige editie staat, zodat een leraar niet snel even wat kan veranderen om zijn gelijk te halen.

Het lijkt me zeker nog geen goed idee dit helemaal afhankelijk te maken van het internet. Want als ergens onderweg een storing zit kan je je lesmateriaal niet meer doornemen. Plus dat je altijd een computer moet hebben om te leren, waarbij je vervolgens iets anders gaat doen op dat ding. En elk boek zelf uitprinten is ook stukken duurder dan een boek kopen.

Op zich bied een wiki vele mogelijkheden. Zo kan er meer ruimte voor extra uitleg zijn (er is nou eenmaal geen limiet van een x aantal pagina's) terwijl voor degene die het al begrijpt het verhaal kort kan blijven. Verder kan de stof beter up-to-date gehouden worden en kunnen fouten makkelijker verbeterd worden.

Hopelijk gaat de minister niet teveel de tegenovergestelde kant op.
Maar wat is er dan met het scorm formaat gebeurd waarin veel e-learning materiaal al in beschikbaar is (veel ook internationaal) ??

http://nl.wikipedia.org/w...nt_Object_Reference_Model

Of moet al dat materiaal omgezet worden naar dat wikiwijs formaat ? Lekkere klus

Het amerikaanse ministerie van defensie heeft dit formaat opgezet en veel universiteiten en hoge scholen gebruiken deze 'scorm packages' in hun digitale/elektronische leeromgevingen (ala blackboard, moodle etc etc). Ook in nederland.

Wil de nederlandse overheid zich nu niet aan internationale standaarden meer gaan houden ? Een elektronische leeromgeving zou dan toch grondig moeten worden aangepast.

Zie ook www.adlnet.gov
Vergeet het papier bespaar argument. Dat is de minst zinnige reden om dit project te doen.

Dit project biedt docenten een hoop vrijheid om zelf te kiezen welk lesmateriaal ze willen gebruiken. Momenteel moeten ze 1 keer een boek kiezen, en daar zitten ze dan vaak jaren aan vast. Voor zo'n boek betaal je dan al snel 40 euro, ook als je er maar 1 hoofdstuk uit leest.

Er zijn geen perfecte boeken. Hoe moeilijker het onderwerp, hoe wenselijker het is om meerdere bronnen te kunnen gebruiken. Zo'n Wiki biedt dan een hoop mogelijkheden om het bestaande lesmateriaal aan te vullen.

Docenten kunnen ieder jaar (of desnoods ieder blok) hun lesmateriaal samenstellen, en scholen kunnen het dan goedkoop laten drukken. Voor een euro of 20 krijg je een prachtig gedrukt en gebonden boekje. Dat is dan helemaal op maat gemaakt voor de lessen van dat jaar. Als docent heb je dan nog een paar honderd euro per klas over om aan anderen lesmiddelen te besteden.

Nu werken veel scholen met boekenfondsen, om de kosten nog een beetje te drukken. Het nadeel daarvan is dat je jarenlang aan hetzelfde boek vast zit, en de leerlingen er zuinig op moeten zijn en niet in hun boek mogen schrijven. Ook moet je aan het einde van het jaar gaan controleren of iedereen wel goed op z'n boeken heeft gepast.

Met op maat gemaakt lesmateriaal kun je iedere leerling z'n eigen boek geven, dat hij helemaal mag volschrijven, en aan het einde van het jaar gewoon mag houden.
Ik vind het een goed initiatief, alleen een beetje tegenstrijdig. Op school mogen we wikipedia niet eens als bron gebruiken (wat ik begrijp), en op deze manier wordt de complete lesstof in wikivorm gegoten. Natuurlijk is het feit dat alleen leraren artikelen kunnen bewerken een soort zekerheid, maar het is nog steeds geen waterdicht concept, en ik vraag me ook af hoe ze zoiets willen controleren.
Op school mogen we wikipedia niet eens als bron gebruiken (wat ik begrijp), en op deze manier wordt de complete lesstof in wikivorm gegoten.
Ik vind het persoonlijk niet vreemd dat je wikipedia niet als source mag gebruiken. Hoe handig en leuk Wikipedia ook is, het is en blijft een bij elkaar geraapt zooitje met informatie. Als jij bijvoorbeeld een studie medicijnen volgt en je moet informatie hebben over, goh, DNA van Texels schapen, kom je hier uit: http://nl.wikipedia.org/wiki/Texelaar_(schaap)

Een leuke samenvatting, leuk voor een spreekbeurt, maar niet erg bruikbaar voor hoger onderwijs. Mocht je al _wel_ wat nuttigs vinden, dan prikkelt Wikipedia zelden tot zelf-onderzoek.

Ik vergelijk 't vaak met een collega die me vraagt: hoe leg ik een reverse SSH tunnel aan naar host B? Ik kan hem natuurlijk het commando spellen, maar veel beter is het om hem te verwijzen naar `man ssh`. Dat klinkt een stuk lulliger, dat zeker, maar zelf zoeken naar informatie heeft z'n voordelen. In dit geval zou de collega zo maar extra opties kunnen vinden, die ik niet als belangrijk zou achtten voor zijn probleem (IPv6, bijv.).

Verder is "een wiki vorm" natuurlijk absoluut niet hetzelfde als "wikipedia", maar dat gaf je aan 't einde van je post ook al aan. Het gaat, m.i., met name om het samenwerken aan documenten die informatie bevatten.
Nee precies, en leraren zelf hebben ook niet altijd gelijk, dus zou je al een kennisexamen voor leraren af moeten nemen voordat ze edit-rechten krijgen hierop.
Alsof alles wat in boeken staat 100% waarheid is.... Vaak is dat ook maar een eenzijdige kijk op een bepaald onderwerp en nooit de gehele waarheid.
De op de universiteit wel gebruikte uitdrukking "iemand iets pedagogisch verantwoord voorliegen" heeft dan ook wel enige grondslag hoor. Het wordt bv. gebruikt als studenten aankomen mjet foute conclusies als ze redenaties uit Bohrmodel te ver doortrekken.
Zelfs wikipedia vermeld dat je hen niet als (enige) bron mag gebruiken, niet zo vreemd dus dat het niet mag op school. Je moet wikipedia dan ook als een startpunt aanzien om verder onderzoek te doen aangezien normaalgezien alle bronnen waar een lemma op gebasseerd is staan aangegeven.
Dit vind ik nogal ver gaan, het verdigitaliseren schaad het onderwijs in mijn ogen. Leraren kunnen nu onder het motto "het staat op internet" belangrijke zaken van zich afschuiven. Ik vind het dat het de taak van de leraar moet zijn om scholieren kennis bij te brengen. Dat werkt niet in een vrijblijvende omgeving als internet.
Sorry hoor, maar dat vind ik echt onzin. Het is de bedoeling dat de lesmethodes gedigitaliseerd worden. Dus dan komt wat nu in de boeken staat, (ook) op internet te staan. Nu kunnen ze dan toch gewoon zeggen dat het in het boek staat?
Anoniem: 271482
@ath925 december 2008 10:18
Euhm, ik heb begrepen dat de gemiddelde MBO-onderwijzer op elke vraag die hij niet weet(omdat bijscholing genegeerd word, vooral in de techniek) met "kijk maar op google" als standaard antwoord geeft, terwijl hij verder gaat met koffie drinken, en op elke ingeleverde opdracht gewoon een 7 zet, al zou je een harkpoppetje op papier tekenen en je naam verkeerd schrijven.

Ook schijnt de gemiddelde docent tegenwoordig meer een hekel aan zijn leerlingen te hebben dan interesse in onderwijs te geven, en ze maar laat lopen, vandaar dat je mensen van dedicated IT-opleidingen ziet die als ze al kunnen rekenen, nog nooit van hexadecimaal of binair gehoord hebben, en de enige term die ze kennen binnen hun vakgebied "RSI" is, ongeveer net zoiets als een loodgieter met twee linkerhanden of een blindegeleidenhond voor een stomdove.
Dit soort problemen hebben niks te maken met digitaal of analoog lesmateriaal, dit zijn gerwoon elementaire misstanden die men zelfs in Somalie niet zou mogen accepteren van een docent.
Dit soort problemen hebben veel te maken met vorm van het lesmatriaal omdat de eene soort lesmatriaal een hele andere indruk achter laat als de andere.

Ik zit zelf op het Horizon College voor een ICT opleiding maar het begint hier steeds meer op zo'n LOI opleiding te lijken. Een doe-het-zelf opleiding.
Als je een leraar vraagt hoe iets werkt wordt er ook vaak gezegd: dat staat in je online studie matriaal.

Geweldig hoor dat competitie gericht onderwijs! Van de 3 klassen waar me mee begonnen is er nog wel 1/3 over.
Wanneer komen er eens een paar mensen met gezond verstand in den haag ipv die zakkenvuller die overal op willen besparen! |:(

[Reactie gewijzigd door redstorm op 5 december 2008 13:32]

Ik ben het in principe helemaal met je eens. Het punt achter het plan is echter ook dat er via die Wiki best practices worden uitgewisseld. En dat zou eraan bij kunnen dragen dat docenten juist weer hun vak gaan uitoefenen, omdat ze geïnspireerd raken door het goede voorbeeld van anderen.

Het probleem in het "nieuwe" onderwijs is dat het de docent vaak met kl*tenmateriaal ieder jaar weer diezelfde projectjes laat uitvoeren, wat hem dan weer reduceert tot een soort grensrechter.

We hoeven geen wonderen te verwachten van dit plan. Die komen er pas als er een gezond evenwicht is gevonden tussen competentiegericht en "klassiek" onderwijs. Ik denk dat dit plan daaraan kan bijdragen.

offtopic:
Dat van die zakkenvullers is een beetje flauw. Zoveel verdienen ambtenaren en bewindslieden niet. Daarvoor moet je in andere sectoren werken
Anoniem: 234016
@3V3RT4 december 2008 16:07
Dat is onzin, als een leraar werk wil afschuiven kan dat nu ook : "Het staat in het boek".
Dat heeft niets met het aanbieden op internet te maken.

Het is de taak van de leraar om de leerlingen interesse bij te brengen en ze te helpen en sturen.
Taak van de leraar is om een kind te helpen bij het leren. Te ondersteunen, elke docent die zegt "het staat toch in het boek" of "het staat toch op het inet" zijn slechte docenten. Ze zijn er om te helpen. Als een kind het niet begrijpt of er niet uit komt, dient er niet gewezen te worden. Maar dient er actie ondernomen te worden.
Dat zou de taak moeten zijn ja. Het gaat nu niet over MBO onderwijs in dit artiekel, maar daar heb ik toch negatieve ervaring betreffende het onderwijs.

Ik heb tijdens mijn opleiding voornamelijk met PHP gewerkt. Ik verwacht niet dat een docent alles van PHP weet, maar wel van programmeer logica. Je vraagt iets over logica, algoritmen of objectgeoriënteerd werken... en het antwoord was _altijd_ "Kijk maar op het internet". Geen goede zaak natuurlijk!

Dit zal natuurlijk niet bij iedere docent zijn, het risico is er echter wel en groot genoeg om bij stil te staan.
Taak van de leraar is om een kind te helpen bij het leren. Te ondersteunen, elke docent die zegt "het staat toch in het boek" of "het staat toch op het inet" zijn slechte docenten.
Welkom in de wereld van 'competentiegericht onderwijs'. Het idee is goed, maar wordt te vaak als excuus gebruikt om een leraar minder uurtjes daadwerkelijk les te laten geven.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 4 december 2008 18:42]

Je vergeet dat het voor veel ouders elk jaar lastiger wordt om de kosten voor de schoolboeken op te brengen. Vroeger (toen ik nog op school zat) kon je nog bij Van Dijks schoolboekenhuis boeken huren. Kan ook tegenwoordig niet meer, omdat veel scholen de laatste druk vereisen en daardoor de meeste boeken maar 1 jaar meekunnen.

En vroeger kreeg ik ook genoeg stencils van de leraar omdat iets niet in het boek stond. Ik geloof dat er dit jaar ook met het wiskunde een grote groep leerlingen was die aangaven dat zij een deel van de opdrachten uit het examen nog nooit hadden gehad op school..

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee