'OpenBSD steelt code', aldus Linux-ontwikkelaar

Michael Buesch, ontwikkelaar van de Linux-driver voor de aansturing van draadloze netwerkchips van Broadcom, beschuldigt OpenBSD-ontwikkelaars van het stelen van programmacode. Hoewel beide besturingssystemen open source zijn, gebruiken ze verschillende licenties.

Linksys WRT54GS met Broadcom bcm43xx-chipBroadcom, fabrikant van diverse netwerkchips waaronder diverse chips voor draadloze netwerken, heeft geen opensourcedrivers beschikbaar voor Linux en andere opensourcebesturingssystemen. Ontwikkelaars van de Linux-kernel hebben daarom een eigen driver ontwikkeld voor Broadcom-chips uit de bcm43xx-serie, die is gebaseerd op de Windows-driver voor deze chips. Dit proces is, wegens diverse copyrightbeperkingen en een verbod op reverse-engineering in de VS, gebeurd in twee afzonderlijke teams. Het eerste team onderzocht de Windows-driver en schreef hier gedetailleerde technische documentatie over. Het tweede team schreef, op basis van deze documentatie, een Linux-driver die werd vrijgegeven onder de GPL.

Buesch ontdekte dat de driver voor Broadcom-chips in OpenBSD stukken broncode bevat die identiek zijn aan de broncode in de Linux-driver. Aangezien OpenBSD-code is gelicenceerd onder de BSD-license, die minder restricties oplegt dan de GPL, is dit niet zondermeer toegestaan. Buesch heeft aangegeven dat hij open staat voor een eventuele aanpassing van de licentie voor OpenBSD, maar wel in samenwerking met de OpenBSD-ontwikkelaars. Theo de Raadt, de projectleider van OpenBSD is niet erg te spreken over de publieke aanpak van Buesch: 'Vanwege een paar kleine GPL-problemen gebruik je ferme taal om de inspanningen van een enkel persoon voor de BSD-gemeenschap te verstoren. Je hebt geen persoonlijke e-mail gestuurd naar de ontwikkelaar, je bent gelijk 'publiek' gegaan'. Hij vindt ook dat Buesch moet stoppen met het werk dat eigenlijk door Broadcom moet worden gedaan.

Door Martin Sturm

Nieuwsposter

06-04-2007 • 21:03

58 Linkedin

Bron: The Inquirer

Reacties (58)

58
57
46
19
7
3
Wijzig sortering
Marcus, de OpenBSD ontwikkelaar heeft de GPL'ed code gebruikt als referentie. Tijdens de ontwikkeling stond de code (inclusief delen van de GPL versie) in een publieke CVS repository.
Buesch ontdekte dit en schreef een publiek mailtje naar de Marcus waarin hij de code gestolen had en de GPL geschonden had. De toon van dit mailtje was (naar mijn menig) overdreven. Marcus heeft daarop ALLE code verwijderd, inclusief zijn eigen code. Daarmee zijn alle eventuele GPL problemen opgelost. Het is mij echter niet helemaal duidelijk of de GPL wel geschonden was omdat de code nog niet echt vrijgegeven was (het was nog volop in ontwikkeling).

De grote discussie gaat nu over of Bluesch wel redelijk gehandeld heeft. Hij had het waarschijnlijk beter af kunnen handelen in een privé mailtje. Hij heeft echter besloten om Marcus publiekelijk van diefstal te beschuldigen. Dit word door veel mensen (terecht) niet gepikt.
Hier is het begin van de discussie te lezen:
http://thread.gmane.org/g...el.wireless.general/1558/

* Floort staat duidelijk aan de kant van de OpenBSD ontwikkelaars.
Anoniem: 156850
@Floort6 april 2007 22:27
Ik zie niet echt in, wat het er toe doet, dat de OpenBSD driver nog niet in werking was. Kopieren is kopieren.

Meneer De Raadt heeft natuurlijk gelijk, wat de communicatie betreft. Maar meneer De Raadt is zelf ook niet zo sterk in respectvolle communicatie ten opzichte van andere operating systems. Hij heeft de neiging om z'n suprioriteitsgevoel nogal te etaleren. Ook hier moet hij weer even kwijt dat zijn OS het "cleanste" OS is wat betreft violations.

Moeilijk soms collegialiteit.
Kopiëren is kopiëren, maar volgens de GPL mag je zowat alles doen met de code zolang je aanpassingen maar niet uitgeeft. In privé gebruik mag je doen wat je wilt.

De code op de CVS server was enkel bedoeld voor de ontwikkeling van de driver zelf. Niet om (in een aangepaste vorm) te verspreiden.

Om Theo de Raadt aan te vallen vanwege zijn communicatie vind ik een beetje zwak en voegt weinig toe aan de discussie. Ik moet toegeven dat hij niet altijd even vriendelijk reageert op mensen, maar daar is meestal ook een rede voor. Hij is altijd altijd erg sterk overtuigd van zijn mening, maar ik heb hem er nooit op kunnen betrappen dat hij ongelijk had.
Die CVS server is publiek toegankelijk, dus valt dat onder verspreiden / uitgeven.

Theo De Raadt is wel de laatste die anderen mag onderwijzen hoe wel of niet te communiceren. Het is niet voor niks dat veel gebruikers en zelfs bedrijven OpenBSD de rug hebben toegekeerd als gevolg van zijn houding en communicatie.

Gelijk hebben is leuk, maar het gaat om gelijk krijgen.
Nou, ik weet niet wat jij overdreven vindt aan dat mailtje van Buesch, maar mijns inziens is hij juist zeer redelijk. Hij draagt zelfs gelijk een oplossing aan (toestaan in een 'case-by-case' situatie) terwijl hij daar absoluut geen verplichting toe heeft.

Dat gedeeltes van de code gekopieerd was lijkt me overigens duidelijk, anders was het ook niet gelijk verwijderd enz.
Inderdaad, ik zie ook niet in waarom dit overdreven zou zijn. Meer nog, als hij de e-mail niet naar alle betrokkenen had gestuurd dan had de kans bestaan dat alsnog een derde partij zoals een bedrijf de gevoelige code van BSD onwetend had gebruikt in een closed-sourceproduct. Dat zou voor alle partijen een veel groter probleem vormen als dan ontdekt wordt dat het gesloten product GPL-code bevat terwijl de fabrikant dacht dat het BSD-code was...

Ik ben van mening dat:
* Buesch juist gehandeld heeft,
* Marcus juist gehandeld heeft door de code te verwwijderen,
* Theo De Raadt niet zo snugger was door een flame war te starten want dat zal zijn community niet goed doen. Ik zou er niet van verschieten moest Marcus beslissen om nu aan de Linux-driver te werken.
De overdreven reactie zit voornamelijk in het feit dat Buesch besloot het eerste mailtje publiek te maken door het op een hele trits mailing lists te plaatsen. Dat, in combinatie met de inhoud van de mail, maakt het vrij duidelijk dat een oplossing niet hoog op zijn agenda stond, maar dat Buesch meer interesse had in het aan de schandpaal nagelen van een ontwikkelaar uit een ander kamp.
Humbug, hoe valt iemand die in een open wereld openlijk duidelijk maakt dat opensource code openlijk in de gemeenschap niet wordt toegepast zoals de bedoeling is zonder inhoudelijk ook maar een aanval te doen op de distributie zelf nu aan te wijzen als iemand uit is op het aan de schandpaal nagelen van een ontwikkelaars van een ander kamp? Terwijl hij nog openlijk oplossingen aandraagt ook...

Daarbij: waarom is het bij sommige personen belangrijker dat het gaat om een mogelijke schandpaal nagelen, andere haat/liefde en spreken over kampen ontwikkelaars dan over de manier van toepassing van opensource code?
Wat mij opvalt is dat de openBSD aanhang er vooral op hamert dat discussie hoort te gaan om het correct handelen van de eigenaar van de code en niet de handelingen van het openBSD team. En dat vind ik binnen de opensource gemeenschap een regelrechte aanfluiting van waar de gemeenschap voor staat: openheid en eerlijkheid.

Als iemand in de opensource gemeenschap mogelijke fouten maakt rond de toepassing van andermans code mag dat ook in de openheid duidelijk gemaakt worden. Wie in de open wereld alleen wil werken bij de lusten en de eventuele lasten wil afdekken en afschuiven zit er nmm op de verkeerde plaats.
Als ik van mening ben dat jij mij onrecht heb gedaan, lijkt het mij toch wel integer om jou hier eerst direct van in kennis te stellen.

In plaats daarvan heeft mijnheer Buesch het direct over straat lopen roepen, en de naam van de ontwikkelaar in kwestie geschaad waar deze in alle waarschijnlijkheid niet ten kwade trouw geweest is. Getuige zijn snelle en adequate reactie.

Het had dan mijns inziens netter geweest als ze dit gewoon onderling hadden opgelost zonder de halve wereld hier van op de hoogte te stellen.

edit:
Ik heb even gezocht naar het gewraakte mailtje, het blijkt (zoals gemeld door RedShift) niet zo erg te zijn als het lijkt. Het hele verhaal is opgeblazen door 'The Inquirer', T-net en de heftige reactie van Theo de Raadt.
Dat gaat naar mijn mening alleen op als het om een prive kwestie gaat. Maar hier is het een zaak waarbij de hele gemeenschap betrokken is omdat het voorval onder publieke licenties op een open distributie ging. Daardoor betroffen het niet enkel een zaak tussen de eigenaar van de software en de persoon die fout zat maar ook de rest van de gemeenschap.

Ik vind het wel heel erg scheef dat opensource ontwikkelaars kennelijk zich wel de heerlijkheden van de openheid toeeigenen voor distributie van software en kennis, maar bij het maken en betrapt worden op een fout vervolgens het geheel achter gesloten deuren wensen te houden om wat te kunnen "regelen".

Ook het afschuiven op "schaden van een goede naam" is bezopen. Want wie maakte hier nu de fout?! Mag dat niet duidelijk worden dan in een open gemeenschap? Mag iemand die openlijk een fout maakt daarvoor dan niet openlijk over worden aangesproken? Je kan dan uiteraard discussieren wat de impact is van een nogal felle uithaal, maar dat noem ik toch echt risico van hoe personen zo'n bericht naar eigen inzicht wensen te vertalen naar een achterliggende betekenis.
misschien overbodig, maar de driver was nog niet eens werkend in dit stadium (dit komt ook naar boven in de thread op gmane). m.i. was de code _wel_ vrijgegeven, omdat deze op een publiek toegankelijke cvs-server stond, op zich de enige 'fout' die je marcus zou kunnen aanrekenen.

* tech-no-logical staat aan dezelfde kant als Floort.

edit : meer leesvoer van openbsd.misc (waar ik 't het eerst zag) : http://marc.info/?t=117580002900004&r=1&w=2
Ontwikkelaars van de Linux-kernel hebben daarom een eigen driver ontwikkeld voor Broadcom-chips uit de bcm43xx-serie, die is gebaseerd op de Windows-driver voor deze chips. Dit proces is, wegens diverse copyrightbeperkingen en een verbod op reverse-engineering in de VS, gebeurd in twee afzonderlijke teams. Het eerste team onderzocht de Windows-driver en schreef hier gedetailleerde technische documentatie over. Het tweede team schreef, op basis van deze documentatie, een Linux-driver die werd vrijgegeven onder de GPL.
alsof dit de juiste manier is, dit is ook gebruik making van een maas in de wet, je mag niet via reverse-engineering een driver bekijken en herschrijven, dan splits je je toch in 2 groepen...
Is opzich ook niet echt netjes te noemen,
persoonlijk vind ik, als je zoiets uithaalt, dat je ook niet moet gaan liggen zemelen over een ander..
Is opzich ook niet echt netjes te noemen
Maar wel legaal. en dat maakt het in elk geval koosher genoeg om door bedrijven geaccepteerd te worden.

Het is ook niet netjes dat men willens en wetens opensource ontwikkeling tegenhoudt, en men moet terugvallen op dergelijke oplossingen. Opensource besturingssystemen vormen inmiddels een vrij aanzienlijke doelgroep (goed, wireless misschien niet zo), en daar mag je toch wel wat aandacht aan besteden, al was het maar door fatsoenlijke documentatie over je productie beschikbaar te stellen zodat men in elk geval een fatsoenlijke driver kan bouwen. Die documentatie hebben ze voor intern gebruik sowieso.
Anoniem: 156850
@2bmws6 april 2007 22:07
Nee, dat is geen maas in de wet.

Je mag niet van een binary proberen de code te achterhalen en deze vervolgens kopieren.

Je mag wel beschrijven wat een programma, driver etc. doet en dan vervolgens zelf een programma schrijven (met je eigen code), dat vervolgens hetzelfde doet. Dus bijvoorbeeld een open source driver, die opdrachten van het OS naar dezelfde hardwareopdrachten vertaalt, als de propriety driver.

Het opsplitsen in twee teams is niet eens strict noodzakelijk. Maar het voorkomt dat de uiteindelijke schrijvers (team 2) ten onrechte beschuldigd worden van het kopieren van code.
Dat is volgens mij clean room design. Word ook wel de 'Chinese wall' techniek genoemd: je plaatst een muur tussen het 'reverse engineeren' en het maken van de eigen implementatie. Zo voorkom je dat er (onbewust) code word gekopieerd :)
Dit is ook hoe PC-DOS, DR-DOS en vele andere O/S'en zijn ontwikkeld.
Iemand keek naar MS-DOS en bestloot dat het beter kon.
Microsoft heeft echter niet -alle- funkties binnen MS-DOS gedocumenteerd, dus moet je zelf maar de code gaan analyseren en een eigen versie schrijven.

BIOS'en werden ook op deze manier gemaakt...

Samba (v2, de killer app voor Linux binnen bedrijven) is geschreven door te kijken wat voor verkeer er doro een netwerk gaat en een eigen programma te schrijven wat het nabootst.
(v3 is, geloof ik, gebaseerd op de CIFS standaard.)
Windows File Sharing -zelf- is weer 'gebaseerd op' Server Message Block (van Digital, geloof ik).
De fout ligt in eerste instantie bij broadcom inderdaad en hameren op licenties vind ik ook zielig en dan direct naar het publiek stappen is ook niet nodig; ligt het aan mij of lijkt het er gewoon op dat hij een hekel heeft aan openBSD ?
Of je nu wel of geen hekel hebt aan OpenBSD (of welke *BSD dan ook) is natuurlijk niet relevant voor de copyright-overtreding.

Het is nu eenmaal een feit dat het derden niet toegestaan is om code die onder de GPL uitgebracht is, opnieuw onder de BSDL uit te brengen. Ik zie dus ook niet in waarom het hameren op licenties zielig is.

[small]Disclaimer:
* Anoniem: 84390 Penguin gebruikt NetBSD en Linux :)[/small]
Wat me opvalt, is dat hier veel mensen uit puur technisch opzicht reageren. Zwart-wit.

En vanuit zwart-wit opzicht is deze linux-dev natuurlijk perfect in zijn recht. Hij heeft gelijk.

Maar vanuit menselijk standpunt is dit een grove fout. Als je twee communities hebt die hard aan het werken zijn, dan begin je niet te vitten over zoiets. En zeker niet publiek. Je mailt vriendelijk naar de developer: heb jij mijn code gebruikt? Ik vind het een kinderachtige reactie, en het heeft veel weg van ruzie stoken.
Ik zie dus ook niet in waarom het hameren op licenties zielig is.
Vreemd, want toen SCO hamerde, toen werd er in Linux kringen nog heel anders over gedacht.

edit:

@Little Penguin
Ik doelde eigenlijk meer op de mensen die hier regaeren op T.Net. Of daar "belangrijke personen" tussen zitten durf ik je niet te zeggen. ;)
Heb je referenties, welke belangrijke personen uit de GNU en/of Linux wereld hebben dit gezegd?

Er is nooit gezegd dat SCO geen copyright op haar eigen code heeft - hoewel de Unix/System V copyrights zeer waarschijnlijk van Novell zijn.

Wat wel gezegd is, dat is dat SCO geen bewijs gaf en de bestanden waar het nu over ljkt te gaan, is vooral onderdeel van de (POSIX) API.
SCO beweerde copyright te bezitten, maar heeft rechtzaak na rechtzaak verloren. Het was een ware soap. De claims van SCO waren onterecht.
tja, de BSD ontwikkelaar had iets voorzichtiger moeten zijn, de linux ontwikkelaar had het beter ook eerst zo proberen te regelen.

De fout bij broadcomm leggen vind ik verkeerd. Er zijn op dit moment zoveel bedrijven die geen *nix drivers hebben en als ze gesloten drivers leveren (zoals ati en nvidia) is het nog niet goed. Zelfs onder Windows zien we tegenwoordig al driver problemen.
Nvidia levert wel drivers... Ati juist niet.
En eigenlijk leveren juist meer en meer bedrijven drivers, en voor de servermarkt is het meer dan gewoon dat er drivers in de omloop zijn. Eerder b-merken zoals broadcam die willen nog wel eens (misschien vanwege gebrek aan mankracht) bij laten om linux drivers te ontwikkelen. Tevens een beetje raar dat Theo de Raadt acht dat Broadcomm dit zou moeten oplossen, hij zou toch wel beter moeten weten.
Tevens een beetje raar dat Theo de Raadt acht dat Broadcomm dit zou moeten oplossen, hij zou toch wel beter moeten weten.
Theo is als geen ander iemand die eerst heel hard begint te bleren, en dan pas gaat nadenken. (wat ie overigens ook wel erg goed kan)

Z'n vrij agressieve manier van communiceren is overigens de reden dat ie destijds uit NetBSD is gedonderd, en toen OpenBSD is begonnen.... dus de pot verwijt de ketel vind ik.

Theo heeft een klein beetje gelijk, bedrijven janken om het hartst als hun hardware niet goed ondersteund wordt, maar zelf meewerken, ho maar. Nvidia en ATi/AMD doen dat wel een stuk beter. Goede documentatie geven, eventueel onder NDA, aan een OpenSource developer is meestal voldoende. Er zijn ook genoeg hardware toko's die OpenSource developers in dienst hebben, om de brug te vormen tussen propietary (meestal code die ze zelf ook niet hebben geschreven) en Open Source, of zelfs de bron van de propietary code onder NDA aan een developer geven, zodat die een opensource versie kan maken. (al dan niet tegen betaling)
Theo is als geen ander iemand die eerst heel hard begint te bleren, en dan pas gaat nadenken. (wat ie overigens ook wel erg goed kan)

Z'n vrij agressieve manier van communiceren is overigens de reden dat ie destijds uit FreeBSD is gedonderd, en toen OpenBSD is begonnen....
Hoewel de basis van je verhaal klopt zitten er wel een paar grote fouten in. Theo de Raadt is namelijk niet uit het FreeBSD project gegooit, maar is (inderdaad na onenigheid) uit het NetBSD project gezet.

Overigens was Theo wel een van de oprichters en de naamgever van het NetBSD project...
Theo de Raadt is namelijk niet uit het FreeBSD project gegooit, maar is (inderdaad na onenigheid) uit het NetBSD project gezet.
oops, je hebt gelijk, sorry
zowart in iedere server steek tegenwoordig wel een broadcom chip dus om het meteen een b-merk te noemen.
zowart in iedere server steek tegenwoordig wel een broadcom chip dus om het meteen een b-merk te noemen.
Dat zegt niet alles. De technische werking van Broadcoms vind ik namelijk ook soms ver beneden peil... Intel chips zie ik veel liever voor m'n NIC's.

Broadcom is niet echt een B merk, maar ook niet echt A klasse. Dit verschilt echter weer erg per serie chips...
Het zou je niet misstaan als je je stelling kwam onderbouwen. Broadcom de schuldige? Dat is te vergelijken met de bewering van een berover dat zijn beroving komt omdat de bank hem geen geld wilde lenen.

Broadcom mag dan geen drivers leveren, het is nog altijd de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar om te zorgen dat er geen beschermd materiaal ongevraagd en foutief gebruikt wordt.

De opensource wereld is niet hetzelfde als een wereld waar je alles maar kan doen wat je zelf dunkt. Waarom denk je anders dat er licenties zijn? Omdat je je er niets van aan hoeft te trekken als je er geen zin in hebt?

Bij mij vallen de openlijke opmerkingen over het verkeerde gebruik niet in de categorie "openbsd pesten". Het is opkomen voor eerlijkheid en de openheid van de gemeenschap. Ontwikkelaars willen code van een ander gebruiken in een open gemeenschap? Dan mogen ze ook openlijk te horen krijgen als ze fouten maken. Als ze alleen van de voordelen willen genieten en bij hun fouten willen verschuilen achter geslotenheid zitten ze op de verkeerde plaats. Ongeacht voor welk open systeem ze dan ook ontwikkelen.
hoezo? Broadcom is een commercieel bedrijf dat (jammer voor jou) zelf mag kiezen voor welk platform ze drivers maken

indien Broadcom denkt geen extra geld te verdienen door Linux drivers te maken, tja, pech dan
Anoniem: 63780
@catfish7 april 2007 02:32
Ze kunnen ook specificaties vrijgeven, dat kost hun geen cent en ze krijgen dan ook nog de chips verkocht aan linux gebruikers doordat de community zelf drivers ervoor kan schrijven.
en dat gaat jan-met-de-pet wat schelen?

erger nog, weet jan-met-de-pet uberhaubt waar die broadcom chippies inzitten?

en waar komt het geld vandaan?

nee, gewoon blijven reverse engineeren totdat ze aan het marktaandeel zien dat het slimmer zou zijn. komt wel goed, kijk naar de groei aan hardwareondersteuning (videokaarten vooral) onder linux de laatste paar jaar... en bovendien, op zo'n manier kom je minder agressief/aanvallend over.
Anoniem: 197965
7 april 2007 08:49
Het is een beetje jammer dat zo weinig mensen de reden kennen voor de terughoudenheid van WiFi fabrikanten met Linux en Open Source.


Vanwege FCC regels mogen fabrikanten in de VS niet zomaar hun drivers open source maken. Gebruikers vann dergelijke apparatuur zouden dan bv. heel makkelijk het vermogen op kunnen voeren en het apparaat zou dan de wettelijke bepalingen overtreden. Het is echt geen pure onwil. Recent is nog gemeld dat grote Linux organisaties hierover om de tafel gaan met overheid en fabrikanten.

Dus Broadcom direct verwijten niet te willen is veel te kort door de bocht.
Het is een misverstand te denken dat de open source gemeenschap de fabrikanten wil dwingen tot het uitbrengen van open source drivers.
Wat de gemeenschap TERECHT verlangt van de fabrikanten is de documentatie van de interfaces naar de hardware, zodat ze zelf een driver kunnen schrijven.

Vroeger (tachtiger jaren) was het gebruikelijk dat je bij je computer een stapel boeken geleverd kreeg waarin exact beschreven stond hoe alle hardwarecomponenten werkten en met elkaar gekoppeld waren. Ik heb hier nog een rijtje van zulke boeken staan.
Het is toch te grijs voor woorden dat je tegenwoordig een stuk hardware koopt, zonder dat de fabrikant bereid is om je te vertellen hoe je het moet gebruiken? Ze zeggen gewoon: "Hier heb je een driver voor Windows. O, je gebruikt geen Windows? Nou, dan heb je pech!"
In feite koop je een stuk hardware, en ontzegt de fabrikant jou het recht om te weten hoe je die hardware-component kunt gebruiken.

Als ze gewoon de programming interface van de hardware publiceren zou elk platform zelf een driver kunnen ontwikkelen.
Ik denk dat de meeste fabrikanten dit ondertussen ook wel inzien en zelf Linux support aanbieden (of op zijn minst niet tegenwerken).

Waarom Apple, Microsoft en Linus is niet een keer gaan samenzitten voor een universeel driver-model is mij een raadsel. De fabrikanten van hardware kunnen dit makkelijk opdringen aan Microsoft. In het slechtste geval maak je een universale en transparante layer om met het OS te communiceren.
Dan zouden ze op hun minst closed-source drivers kunnen aanbieden voor Linux (net zoals de meeste Windows-drivers).
Maar er zijn toch fabrikanten die hun driver open-source gemaakt hebben of vergis ik mij? Realtek, Atheros, Prism of Intel (deze laatste maar deels dacht ik) bijvoorbeeld. Heeft dat dan geen gevolgen voor die bedrijven?

Ik dacht dat de reden was dat fabrikanten hun firmware dan moeten open stellen en dat dit meer details vrijgeeft dan ze leuk vinden. Maar dat slaat natuurlijk op niet veel omdat dat net zo goed voor andere hardware geldt, waar minder problemen zijn.
Maar er zijn toch fabrikanten die hun driver open-source gemaakt hebben of vergis ik mij? Realtek, Atheros
Atheros is juist één van de fabrikanten die geen Open Source drivers kunnen uitbrengen. Hun hardware kan op hogere frequenties zenden en ontvangen. Dit moet van de FCC softwarematig beperkt worden, op een manier die niet makkelijk te omzeilen is (dus geen Open Source!).

Het MadWifi project levert de drivers voor atheros kaarten. Die driver is voor 90% Open Source. Het binary deel wat de hardware support Atheros zelf actief. Je bent zo helaas wel afhankelijk van de goodwill van 1 fabrikant, en de systeemarchitecturen waarvoor deze binary blob beschikbaar gesteld wordt.

Op zich is het niet erg om afhankelijk te zijn. Je levert alleen wel precies hetgene in waardoor Open Source groot geworden is, nog steeds bestaat, en mensen er vrij aan meewerken: zelfredzaamheid.
Dat over de FCC is een van de grootste fabeltjes die er rond gaat in discussies waarom bedrijven niet meewerken. De FCC heeft namelijk geen enkele bevoegdheid om opensource software tegen te werken of bedrijven daarop verplichtingen op te leggen.

Het grootste probleem is nog altijd als eerste de onbereidheid van bedrijven om tijd en geld te investeren en ten tweede de problemen dat ze dan productgeheimen moeten prijsgeven die ze niet willen of kunnen vrijgeven. Zo is Texas Instruments een van de voorbeelden van makers van de chipsets voor draadloze communicatie die nimmer opensource toestaan omdat ze anders hun defensie contracten overschreiden.
Wellicht dat de verschillende open source communities dit voortaan onderling eerst moeten proberen op te lossen. 't Gebeurt namelijk ook andersom, bv een paar jaar geleden toen code van FreeBSD met gestripte copyright notices in Linux was opgenomen: http://slashdot.org/bsd/01/09/24/1432223.shtml

Uiteraard is de inbreuk op het auteursrecht onder geen beding goed te praten.
Dit was geen geval van GPL code die in de OpenBSD kernel terecht is gekomen. Er stonden delen van de GPL'ed code op de CVS server van OpenBSD bij een driver die nog niet uitgebracht was.
Wat is er erg aan dat iemand zijn eigen werk wil beschermen en dat publiekelijk laat weten aan de personen die er een loopje mee nemen? De opensource wereld is groot en behoorlijk vrij, maar ik vind het niet meer dan normaal dat ook daar regels nageleefd moeten worden. En juist omdat het zo vrij is is het ook niet vreemd dat een discussie over verkeerd 'lenen' van de codes in de openheid gehouden wordt.

Bij wie het verkeerd valt zijn nu heel toevallig de personen die aan de verkeerde kant van de streep zitten. Die willen het niet in de openheid hebben, proberen de boel te bagatelliseren en de aandacht van hun fouten af te leiden naar een ander onderwerp. Dat komt mij erg bekend voor van buiten de opensource wereld. Het valt mij bar en bar tegen van projectleider Theo de Raadt dat hij op deze manier met het probleem om gaat. Het is pure zakelijke politiek geworden en doet de gedachte achter open handelen geen eer aan. Jammer, heel erg jammer.
Volgens mij is het woord "stelen" hier absoluut niet toepasselijk.

GPL houd heel kort door de bocht in dat je het mag gebruiken zolang het onder GPL blijft.

OpenBSD wordt onder een andere licensie uitgegeven, maar dan is het nog geen stelen, dan is het simpelweg de GPL overtreden.

Even een commentaarregeltje in de driver source ("//This code is released under the GPL" oid) en probleem opgelost.
Even een commentaarregeltje in de driver source ("//This code is released under the GPL" oid) en probleem opgelost.
Dit behoort niet tot de mogelijkheden. Een GPL driver kan geen onderdeel vormen van een BSD kernel omdat dan de gehele kernel onder de GPL gelicenseerd dient te worden en dat is niet de bedoeling. Dit relateert aan de wijze waarop drivers binnen het OS geintegreerd zijn en de wijze van distributie van het geheel.
Mwah, valt wel mee denk ik. Volgens mij kan je een driver best als een apart stuk software zien. Ik heb geen eerstehands ervaring met OpenBSD maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat drivers niet dynamisch geladen kunnen worden. (Waarmee ze imho een compleet losstaand stuk software zouden zijn)
Nee, dit gaat bij de GPL niet op. Daar is de LGPL, de library-GPL of lesser-GPL voor bedacht. Een GPL-component staat dit niet toe, en wat dit betreft is de vergelijking van steve balmer, 'OSS is cancer' niet helemaal uit de lucht gegrepen.
@BeF-Bacchus : de licentie die een ontwikkelaar aan zijn code koppelt dekt de gehele lading en het gebruik. Alle gevolgen die uit de code voortkomen, zoals het gebruiken van een resulterende driver, vallen daarmee ook onder de licentie. Een licentie verliest niet de waarde door het gebruik, maar krijgt juist waarde door de toekenning. Immers, als je de code niet had gehad had je het resultaat ook niet kunnen gebruiken.
Even een commentaarregeltje in de driver source ("//This code is released under the GPL" oid) en probleem opgelost.
Zo werkt het niet, heel de OpenBSD kernel valt onder 1 licentie, niet onder meerdere: de BSD licentie. Daarnaast is het zo dat als je naar GPL code linkt, die code ook GPL dient te zijn (of automatisch wordt - dat hoor je wel eens).

Dit is niet het geval met de LGPL, maar zeker wel met de GPL licentie.

Daarnaast wil je het natuurlijk ook niet, dan krijg je straks een kernel waarbij in het uiterste geval ieder afzonderlijk component onder een andere licentie valt, om nog maar te zwijgen over het feit dat een hoop licenties elkaar behoorlijk bijten. Een tamelijke administratieve nachtmerrie.
Anoniem: 185882
6 april 2007 22:18
Die gasten van bcm43xx zien die driver ook een beetje als hun geestekindje. En zijn ook trots op hun werk, dat is logisch.

Maar dat neemt niet weg dat hun reactie op deze manier natuurlijk een beetje verkeerd valt.

Ik zie Linux / BSD opensource ontwikkelaars liever samen werken, dan dat ze elkaar 'met vorken te lijf gaan' :Y) Als 'je' begrijpt wat ik bedoel.
Ik zie Linux / BSD opensource ontwikkelaars liever samen werken, dan dat ze elkaar 'met vorken te lijf gaan' Als 'je' begrijpt wat ik bedoel.
Je hebt helemaal gelijk. En gelukkig gebeurt die samenwerking ook vaak genoeg. Tussen Linux en de BSD's is het soms wat lastig, omdat je met de hele re-license issue zit (soms is dat terecht een issue), tussen de BSD's onderling wordt heel veel code gesynced.
Rare opmerking van De Raadt. Bluesch moet stoppen met werk wat Broadcom (inderdaad) hoort te doen, maar het is wel ok om dat werk te 'lenen'?
Nu ben ik het niet eens met de manier waarop Theo de Raadt deze zaak probeert af te handelen. Maar een ding is mij opgevallen: Theo heeft nergens direct gezegd dat het ok is dat de code zo toegepast is. Dat onderwerp dekte hij tot nu toe af door het gebeuren rond het voorval te projecteren op totaal andere onderwerpen. Je kan daar natuurlijk in proberen te zien of hij het wel ok vond hoe de ontwikkelaars met de code zijn omgesprongen, maar dat blijft gissen naar de waarheid.
Heeft iemand hier de origineel email wel gelezen? Daarin zie je dat Michael Buesch heel gematigd te werk gaat en ik zie niet in waarom Micheal Buesch eerst de BSD auteur moest contacteren.
Heeft iemand hier de origineel email wel gelezen?
Ik heb de hele thread gelezen, en ik kan wel zien dat de mail van Michael, hoewel in beginsel zeker terecht, in het verkeerde keelgat kan schieten.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee