Politie noemt experiment kunstmatige intelligentie bij cold cases positief

De eerste resultaten van het gebruik van kunstmatige intelligentie bij cold cases zijn volgens de Nederlandse politie positief. Het doel is om kunstmatige intelligentie te gebruiken om cold cases te rangschikken en zo uit te zoeken welke cases mogelijk opgelost kunnen worden.

Minister Grapperhaus van Justitie schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van cold cases. Vorig jaar werd bekend dat de Nederlandse politie van plan was om kunstmatige intelligentie in te zetten bij cold cases, zaken die de politie niet heeft kunnen oplossen, ook niet na grondig speurwerk. NOS.nl publiceerde daarover in mei.

Het doel van de inzet van kunstmatige intelligentie is om een ranglijst te maken van alle cold cases en zo te bepalen welke zaken waarschijnlijk de meest kansrijke sporen voor nader onderzoek bevatten. In de eerste fase van het experiment is gebruikgemaakt van data van enkele tientallen cold cases die gedigitaliseerd zijn. Deze gegevens zijn in een aparte politiedatabase geplaatst en met tekstmining en machine learning is de software getraind in het herkennen van forensische sporen.

De politie heeft de betrouwbaarheid en validiteit van de uitkomsten getoetst op enkele cold cases waarvan eerder handmatig een forensische screening is gedaan. Volgens de Kamerbrief zijn de eerste resultaten van het experiment positief. Er zijn momenteel ruim 1700 cold cases in Nederland. Dat zijn onopgeloste moorden of doodslagzaken, of zeer ernstige delicten waar een straf van twaalf jaar op meer op staat.

Of en wanneer het systeem in de toekomst daadwerkelijk zal worden ingezet, is nog niet bekend. De politie zegt dat nog niet in te kunnen schatten. De politie onderzoekt samen met het OM of en hoe de techniek kan worden doorontwikkeld. Als het systeem er daadwerkelijk komt, zal er altijd een menselijke beoordeling en beslissing volgen voor het in behandeling nemen van cold cases die zijn geselecteerd door de kunstmatige intelligentie.

Uit de brief blijkt ook dat de korpschef van de politie heeft besloten om gegevens te bewaren die volgens de bewaartermijn uit de Wet politiegegevens vernietigd hadden moeten worden. Volgens de korpschef is de bewaartermijn te kort voor coldcase-onderzoeken. Hoewel de gegevens niet zijn vernietigd, heeft de korpschef toegang tot de gegevens beperkt. Er zijn zogenaamde poortwachters aangewezen, alleen zij hebben toegang tot de data.

Minister Grapperhaus steunt de aanpak van de korpschef en stelt dat het momenteel beter is om de onvolkomenheid van de naleving van de wet te accepteren, omdat zo voorkomen wordt dat data vernietigd wordt die bij kan dragen aan cold cases. Eerder is aangekondigd dat de Wpg herzien wordt om een 'beter evenwicht te vinden voor het belang van een goede taakuitvoering en het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer'.

Door Julian Huijbregts

Nieuwsredacteur

04-02-2019 • 14:31

57 Linkedin

Reacties (58)

58
53
36
14
5
11
Wijzig sortering
Mooie ontwikkeling. Het is al wel langer duidelijk dat AI kan worden ingezet om patronen te ontdekken die voor mensen lastig te zien zijn.
De FIOD gebruikt ook AI om criminele netwerken in kaart te laten brengen. Mooi dat het nu ook kan bij zaken waar er nog nabestaande zijn die jaren later nog met vragen zitten.
Kijk naar de zaak Nikkie Verstappen waar na bijna 20 jaar toch nog iemand wordt gevonden. De wereld zou te klein zijn als de politie zou verklaren dat bepaalde gegevens vernietigd zijn vanwege de Wpg.
Dus goed dat dan van bepaalde bepaling wordt afgeweken om het hogere doel te dienen. Ja, ze volgen de Wpg niet maar er wordt wel zorgvuldig met de data omgegaan. Je kan wel krampachtig aan een wet je houden maar als hij niet werkt moet je die aanpassen. Gelukkig wordt daar nu ook naar gekeken.

[Reactie gewijzigd door chrisborst op 4 februari 2019 15:40]

Dat je de Wet wil aanpassen, prima, maar dan toch wel in de juiste volgorde: EERST wijzigen, daarna je pas je gedragingen aanpassen. Een korpschef die feitelijk zegt: "Nou, die wet komt me niet zo goed uit, daar doe ik even niet aan", dat kan gewoon niet.
Hoezo? Als er een wet is waar een duidelijke fout in zit, gaan we toch niet wachten tot er jaren later die is aangepast? Helemaal niet als de gevolgen erg groot kunnen zijn. Het gaat namelijk wel om ernstige misdrijven. En dan gaat het belang om de dader te pakken boven de eventuele schending van Persoonlijke levenssfeer. Staat ook in het artikel: "Eerder is aangekondigd dat de Wpg herzien wordt om een 'beter evenwicht te vinden voor het belang van een goede taakuitvoering en het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer'.
We gedogen ook wiet wat volgens de wet ook niet mag, dus zo zwart-wit is het niet.
Als er een wet is waar een duidelijke fout in zit, gaan we toch niet wachten tot er jaren later die is aangepast?
Ja dat doen we wel. Welkom in Nederland, waar we democratisch zijn en we een trias politica hebben.
Gaan we hier nou echt wetsovertredingen door onze eigen politiemacht accepteren? Het moet niet gekker worden in dit land!
Als iedereen het erover eens is dat dit het juiste is om te doen, wat is het probleem dan?

Het staat je overigens nog altijd vrij om een zaak aan te spannen en een rechter zich hierover te laten buigen...
Dat het volgens de wet niet mag, dat is het probleem. Dat is in ons regeltjesland altijd het probleem, maar dat betekent niet dat je dan zelf maar mag kiezen wanneer je een regel volgt en wanneer niet. Zo werkt het nou eenmaal.

Ik moet een zaak aanspannen, omdat onze politiemacht zich niet aan de wetten in dit land houdt?
Iedereen heeft de vrijheid om de regels wel of niet te volgen. Zo kun jij 's avonds ook gewoon door rood rijden.

Dat je die keuze hebt wil niet zeggen dat je "zelf maar mag kiezen" er kunnen wel degelijk consequenties aanzitten als je de wet niet volgt. In dit geval heeft het de minister van justitie aangegeven dat hij de wet niet zal handhaven. Dit is niet anders dan een agent die besluit je geen boete te geven als je op koningsdag een leeg blikje bier op de grond gooit wat feitelijk strafbaar zou zijn. Je kunt er dan ook vanuit gaan dat de korpschef dit eerst heeft afgestemd en niet "zelf maar even doet waar hij zin in heeft omdat hij denkt boven de wet te staan".
Dit is niet anders dan een agent die besluit je geen boete te geven als je op koningsdag een leeg blikje bier op de grond gooit wat feitelijk strafbaar zou zijn.
Als dit artikel en het blikje hetzelfde is, dan kunnen we hier beter stoppen met de discussie denk ik, het einde is al zoek. Dat het beide een strafbaar feit is, dat klopt. Maar ik mag toch hopen dat je zelf ook wel begrijpt dat een wetsovertreding door een trias politica onderdeel *iets* zwaarder zou moeten wegen?
Dat ontken ik ook niet, ik geef alleen even aan dat dingen niet zo zwart wit zijn als men hier schetst. Elke vorm van nuance wordt achterwege gelaten.


Dat "een trias politica onderdeel *iets* zwaarder zou moeten wegen?" Klopt. En deze case is dan ook zwaarder gewogen is dan iemand die een blikje op de grond gooit.

Het is allemaal puur perspectief en marketing. Als het persbericht eerst door de minister was verstuurd waarna de korpschef het zou steunen, dan had de comment section er heel anders uitgezien.
Als iedereen het erover eens is dat dit het juiste is om te doen, wat is het probleem dan?
Hoi, ik ben het er niet mee eens dat dit het juiste is om te doen.
Dit dus precies. ik vind het wat anders als enkele burgers de wet niet zo precies nemen, maar grote organizaties vind ik een heel ander verhaal al helemaal als die organizaties juist deel zijn van ons politieke systeem en scheiding der machten.
Het is niet de bedoeling dat we eigen rechter gaan spelen. Dat wetten niet altijd uit komen wil niet zeggen dat je ze dus maar kan of zelfs mag negeren. Ze zijn er namelijk ook om helderheid te scheppen in wat wel en niet is toegestaan. Het kan zelfs grote gevolgen hebben als het tot een proces komt, met vrijspraak tot gevolg.
Hoezo? Als er een wet is waar een duidelijke fout in zit, gaan we toch niet wachten tot er jaren later die is aangepast?
Natuurlijk wel. :)
We gedogen ook wiet wat volgens de wet ook niet mag, dus zo zwart-wit is het niet.
En als we daar niet zo laks in waren geweest, hadden we daar inmiddels ook fatsoenlijk beleid en passende wetgeving voor gehad, in plaats van dat we nu al x aantal jaar allerlei rare situaties en fratsen accepteren onder het mom van gedoogbeleid :+

Als ergens duidelijke fouten in zitten, moet dat met enige daadkracht zo snel mogelijk recht worden getrokken. Het is dan toch immers duidelijk? Dan kan het ook niet moeilijk zijn dat als hamerstuk even écht te regelen. Als dan blijkt dat een situatie toch wat meer haken en ogen heeft, heb je dan tenminste niet allerlei ongemakkelijkheden en overtredingen die weer rechtgepraat moeten worden. Het probleem is niet zozeer dat er te weinig gedoogd wordt, het probleem is dat er te lang wordt gedaan over dit soort correcties nadat de herziening al is aangekondigd.
Ik vind de wet inkomstenbelastig ook duidelijk fouten bevatten. Ik betaal geen 0%. Ik ga niet wachten tot die later is aangepast. Niet door rood rijden en licht op de fiets komen mij ook niet zo goed uit en vind ik duidelijk fout.
Het gaat namelijk wel om ernstige misdrijven. En dan gaat het belang om de dader te pakken boven de eventuele schending van Persoonlijke levenssfeer.
Punt is hier natuurlijk wel dat de AI -of zo schijnt het- gaat worden ingezet als een zwarte doos met de bedoeling zodoende allerlei (ethische) checks and balances te ontduiken die gaandeweg decennia niet voor niets in het leven zijn geroepen.. Checks en balances die niet een klein beetje bijvangst in een cold-case onderzoekje beschermen, maar die alle mensen beschermen. Een groot deel immers, zoals men zelf aangeeft, is betrokken op mensenrechten.

En wel specifiek: De privacy, wat hier toch wel wat kort-door-de-bocht, en dus u en alle andere mensen denigrerend, wordt afgedaan als louter iets abstracts, zijnde "de bescherming van de persoonlijke levenssfeer"
> Foei(!) Grapperhaus steunt zo een compromis ten koste van een onvervreemdbaar* recht. - Als je mens bent; heb je mensenrechten. Dat gaan we niet 'balanseren' met het tekort aan handjes bij de taakuitvoerders.

* Mensenrechten kunnen een mens niet ontnomen worden, in de zin zoals de Europese Unie dit bijvoorbeeld in 2006 aanhaalde in haar EU-actieplan ter bestrijding van terrorsime:
" A. overwegende dat de mensenrechten ononderhandelbaar, ondeelbaar en onvervreemdbaar zijn en dat de belangrijkste opgave van de democratie de bescherming van de vrijheid en van de grondrechten van burgers is, en dat de strijd tegen het terrorisme geen rechtvaardiging kan zijn voor de ontwikkeling van een wetgeving die gevolgen kan hebben welke strijdig zijn met deze doelstelling,"

[Reactie gewijzigd door BStorm op 5 februari 2019 00:58]

Het punt is dat de wet al aangepast gaat worden, maar dat uitvoering van de huidige wet zou betekenen dat je alle data van de laatste tig jaar gaat vernietigen zodat je het hele cold case team kan OPDOEKEN omdat er geen cold case data meer over is.

De geest van de wet is duidelijk, de letter gaat daarop aangepast worden en de korpschef handelt daarnaar: volkomen terecht dus.
Het geval van Nikkie geeft weer eens aan hoe hinderlijk die destijds doorgeslagen privacy-liefde was voor politie-onderzoek: de verdachte/dader had 'ooit een sex-misdrijf bekend' maar hoe of wat is niet meer duidelijk omdat het dossier meteen na de uitspraak in de shredder ging.

Ik erger me aan mensen die roepen 'beter 10 moordenaars vrij dan 1 onterecht veroordeelde'. Het zal je eigen kind maar zijn dat daar dood ligt.
Het doel van deugdelijke rechtspraak moet imo zijn om zowel false positives als false negatives zo laag mogelijk te houden, het is onzin om je compleet blind te staren op een van beide en daarbij de ander tot absurde proporties te laten uitgroeien.
Ik erger me aan mensen die roepen 'beter 10 moordenaars vrij dan 1 onterecht veroordeelde'. Het zal je eigen kind maar zijn dat daar dood ligt.
Het doel van deugdelijke rechtspraak moet imo zijn om zowel false positives als false negatives zo laag mogelijk te houden, het is onzin om je compleet blind te staren op een van beide en daarbij de ander tot absurde proporties te laten uitgroeien.
Die ergernis komt dus voort uit het feit dat je dat laatste zelf doet.. Het moge immers overduidelijk zijn dat de verhouding [Feitelijke moordenaars -versus- Alle mogelijk onterecht voordeelbaren] nu eenmaal zwaar scheef zit(!!)

> Dat gevoel van proportie is dus dik in orde bij de mensen die zeggen (meestal niet 'roepen' zoals jij aangeeft)
" 'beter 10 moordenaars vrij dan 1 onterecht veroordeelde' " (jouw quote)

>> Er ZIJN gewoon veel meer onterecht-veroordeelbaren (slachtoffers van privacy-ontneming) dan moordenaars. Dàt is waar dat effect van proporties vandaan komt. Dàt is de kern van het privacy-probleem van deze tijd. - Mensen denken aan dat "Het zal je eigen kind maar zijn dat daar dood ligt." ..Terwijl de meeste mensen feitelijk helemaal geen dode kinderen hèbben!

De proporties liggen effectief dichter bij 150.000 staat tot 1 (er sterven maar ~120 mensen per jaar door moord in Nederland) dan die 10:1 die je uit de losse pols schudde. Wanneer je beide dus verrekent: Acceptatiegraad à 1 onterecht veroordeelde 'leverde' volgens jouw sentimentsperceptie 10 moordenaars in het cachot.. dan kom je dus op 15,5 miljoen moordenaars die gepakt kunnen worden door 'maar 1,5 miljoen' onschuldigen. Terwijl er dus uberhaupt per jaar maar 120 moorden plaatsvinden in Nederland. Waarvan allicht meerdere ook nog door dezelfde moordenaar(-ster) trouwens. Kortom, jouw gevoel voor proportie laat te wensen over.

Gezien er slechts 120 moorden worden gepleegd per jaar, is de correcte observatie dus de volgende:
--Beter jaarlijks 120 moordenaars vrij, dan 16.986.355 onschuldigen continu beroofd van hun mensenrecht op privacy.--


Bedenk dit de volgende keer je weer begint over "het is onzin om je compleet blind te staren op een van beide en daarbij de ander tot absurde proporties te laten uitgroeien. " Want de proporties zijn nu eenmaal zoals ze zijn - zo heel veel moordenaars zijn er gelukkig helemaal niet :Y)
Je vergeet een wegingsfactor in je vergelijking: de ernst van een loslopende moordenaar staat in geen vergelijk met een "continue beroving van je mensenrecht op privacy" . Waar voor zeker 16 miljoen onschuldigen de beroving volkomen ongemerkt voorbij zal gaan, is een loslopende moordenaar een concreet gevaar voor de omgeving en een complete minachting voor het rechtsgevoel van de gemiddelde Nederlander.
Een wegingsfactor vraagt natuurlijk wel om een grondslag. Een persoonlijke perceptie van "ernst" is een mening; een uiterst wankele grondslag dus.

Daarbij staat objectief het feitelijk wegnemen van de rechtszekerheid inzake bescherming van eenieders mensenrecht op privacy tot geen verhouding tot het "rechtsgevoel" van de gemiddelde Nederlander. Daarbij impliceer je dat je:
1.In de hersenpan van 'de gemiddelde Nederlander' kunt kijken, en
2. Dat dat rechtsgevoel(sic) bij die gemiddelde Nederlander voortkomt uit diens perceptie van veiligheid.

Ik zou je er tot slot op willen wijzen dat de perceptie van veiligheid, zeker die van de 'gemiddelde Nederlander' veel méér beïnvloedt wordt door nonsens als de kwaliteitsjournalistiek(:+) van massamedia dan door feitelijk gevaar.

PS: Je schrijft onterecht van minachting van de gevoelens van anderen want argumenteert tegen mijn juist zeer concreet berekende verheldering van zaken met "Waar voor zeker 16 miljoen onschuldigen de beroving volkomen ongemerkt voorbij zal gaan, is een loslopende moordenaar een concreet gevaar voor de omgeving en een complete minachting voor het rechtsgevoel van de gemiddelde Nederlander."
> Dat getuigt -vooruit, impliciet- niet van een fatsoenlijke mate van respect. Jegens mij, maar ook jegens de maximaal 986.355 onschuldigen aan wiens onvervreemdbare belang u en passant voorbij gaat. Niet dat dat respect nodig is of door mij verwacht wordt op dit forum, maar het klemt wel met de eigen insteek.
Enfin, u had het over rechtsgevoel, wat overlopende emotie was dus allicht niet door u te vermijden; hetgeen u vergeven zij :Y)

[Reactie gewijzigd door BStorm op 11 februari 2019 15:10]

Gezien er slechts 120 moorden worden gepleegd per jaar, is de correcte observatie dus de volgende:
--Beter jaarlijks 120 moordenaars vrij, dan 16.986.355 onschuldigen continu beroofd van hun mensenrecht op privacy.--
Vooropgesteld dat de politie zich in principe gewoon aan de wet zou moeten houden, klopt jouw vergelijking toch echt van geen kanten. Het gaat hier niet over het 24/7 bespioneren van de gehele bevolking, het gaat over data die door de politie gericht verzameld is tijdens een onderzoek. Dus de enige mensen die slachtoffer zijn, zijn degenen die (bijvoorbeeld) verhoord zijn tijdens een buurtonderzoek na een moord. Het verslag van dat verhoor wordt nu langer bewaard dan eigenlijk zou mogen. Da's niet netjes, dat klopt, maar de verwoording "16.986.355 onschuldigen continu beroofd van hun mensenrecht op privacy" slaat nergens op. Je hebt gelijk dat het over "onschuldigen" gaat, maar alle andere woorden zijn volkomen overdreven.
Oh, en de crimineel die niet vrijuit gaat omdat het bewijsmateriaal niet vernietigd is. Hoewel ik het belangrijk vind om ook de rechten van criminelen te eerbiedigen (geen onnodige privacy-inbreuken, geen lijfstraffen, etc.), trek ik toch echt de grens bij het "recht op vroegtijdig vernietigen van bewijsmateriaal".

[Reactie gewijzigd door robvanwijk op 5 februari 2019 19:08]

Ik denk dat het aantal keren dat privacy-wetgeving de opsporing daadwerkelijk schaadde zeer, zeer beperkt is.
Het is meer dat het zonder de privacy-wetgeving gemakkelijk wordt om snel en gemakkelijk maar onzorgvuldig onderzoek te doen, en dat is niet wenselijk.

Daarnaast is de hoeveelheid leads die verloren gaat door gepruts vele en vele malen groter dan wat er verloren gaat door privacy-wetgeving.
Bijvoorbeeld Nikki: er was een oudere pedo mee op kamp maar deze werd destijds niet onderzocht als verdachte 'want dat zou maar onrust geven'. Vele jaren later hebben ze 'm volgens mij opgegraven voor een DNA-check, en hij was het niet, maar ze hadden het dus veel eerder uit kunnen sluiten al was het voor de ouders.
Idem voor de Utrechtse serieverkrachter. Er waren al toen de eerste serie verkrachtingen werd gepleegd getuigen die de dader aanwezen, maar die leads gingen verloren. Uiteindelijk is hij veroordeeld voor een klein deel van de verkrachtingen die hij had gepleegd, de rest van de zaken had de politie verprutst.

tldr: we hebben beter politiewerk nodig, niet minder privacy.
Ja, ze volgen de Wpg niet maar er wordt wel zorgvuldig met de data omgegaan.
Ze volgen de wet niet die bedoeld is om zorgvuldig met onze gegevens om te gaan, maar ze doen dit wel zorgvuldig?! Ik ben blij dat ze zo zorgvuldig de wet overtreden.
Je kan wel krampachtig aan een wet je houden maar als hij niet werkt moet je die aanpassen.
Ik kan je nog wel een paar artikelen opnoemen die niet voor mij werken. Dus dan mag ik die zonder pardon overtreden?

Ik snap werkelijk niet hoe je zo kan denken. De wet worden hier openlijk overtreden en je doet alsof dat een goed ding is. Vind jij daadwerkelijk dat de gegevens van onschuldige mensen langer bewaard mag worden dan wettelijk is toegestaan alleen maar omdat de politie dat nodig acht? Het is dat je er niet achter kan komen van wie die gegevens zijn anders zou ik die mensen van harte aanraden om zowel de korpschef als de minister voor het gerecht te slepen.
Ik vind dat je dit niet bepaald zwart-wit kan bekijken.

Natuurlijk is de wet er niet voor niks maar je kan onmogelijk zeggen dat het een slechte ontwikkeling is dat er op deze manier criminele activiteiten en misdaden kunnen worden opgelost.

Ik vind het vooral krampachtig alu-hoedje gezwets “want als ze dit doen om ons land veiliger te maken, dan is het hek compleet van de dam en wordt al mijn persoonlijke data gebruikt om een groot social-rating systeem tegen mij te maken” “illuminati confirmed!”

Je haalt alleen je eigen standpunt onderuit: “gelukkig kan je de gegevens niet aan personen herleiden”. Dat is toch heel de kern van het verhaal? Jouw privacy is nog altijd gewaarborgd in de zin dat het dusdanig verwerkt wordt dat het niet aan jou als persoon te herleiden valt..

Kijk naar de huidige GDPR/AVG. Heel het doel ervan is dat je handelt in de doelstelling en geest van de wet, niet in de letter, dat is namelijk niet te handhaven enerzijds en streeft ook compleet aan het doel voorbij.
Mijn gevoel precies!
Je haalt alleen je eigen standpunt onderuit: “gelukkig kan je de gegevens niet aan personen herleiden”. Dat is toch heel de kern van het verhaal?
Dat zeg ik niet. Ik zeg dat wij niet weten om welke personen het gaat, simpelweg omdat ze geen lijstje met namen opgeven van wie de data is.

Verder vind ik het overtreden van deze wet een glijdende schaal en geen alu-hoedje gezwets. Nu staan we dit toe onder het mom van het oplossen van een cold-case maar als er straks andere redenen worden bedacht waar jij het niet mee eens bent dan is het te laat om er nog iets van te zeggen. Wat nu als er tussen deze data iets wordt gevonden wat helemaal niets met deze cold-case te maken heeft? Mag dat dan gebruikt worden in een rechtszaak?
Mooie ontwikkeling. Het is al we langer duidelijk dat AI kan worden ingezet om patronen te ontdekken die voor mensen lastig te zien zijn.
Niet alleen dat, maar de hoeveel papierwerk wat er nu ligt aan cold cases zou erg veel tijd nemen om dit allemaal door te gaan.
Verder snap ik de ironie dat ze gegevens nog willen bewaren ivm bewaartermijn. Maar voor 'slachtoffers' dan wel nabestaanden is het natuurlijk hartstikke fijn als hier nog een verdachten en zelfs een veroordeling uit gehaald kan worden.
Is dat wel zo fijn voor de nabestaanden?
Als de misdaad een lange tijd geleden is gepleegd, dan is de kans groot dat de nabestaanden 'er overheen' zijn (nee, je raakt er nooit echt overheen, maar het is niet meer het primaire onderwerp van de dag). Als dan jaren later de zaak weer geopend wordt komt alles weer terug naar boven.
tientallen cases zijn gebruikt om een ranglijst te maken? maar je hebt toch veel meer data nodig om een AI te trainen? of onderschat ik hoeveel data 1 case bevat?
^Dit was ook het eerste wat ik dacht.
Nog een keer voor alle duidelijkheid. Een minister die accepteert dat een korpschef de wet aan zijn laars lapt is totaal bizar. Tenzij we het met zijn allen niet zo erg vinden als het democratisch rechtssysteem verdwijnt of erger nog gecorrumpeerd wordt. Doe anders maar een dictatuurtje ofzo. Dit voorval is helaas niet het enige in de recente geschiedenis...
met tekstmining en machine learning is de software getraind in het herkennen van forensische sporen
Klint toch een beetje als alle bestaande leesbare teksten doorzoekbaar in een database stoppen en dan de gebreken in verwijzingen naar bijbehordend bewijsmateriaal of getuigenverhoren proberen te vinden.

De gipsafdruk die volgens het etiketje op 1-1-1985 is afgenomen op een grasveldje staat in de computer als afgenomen op 1-1-1970 met als locatie datzelfde grasveldje, maar was nooit aan de case gekoppeld. Of de getuigen had het over een geluid in de nacht maar de tekst van het onderzoek wijst er op dat het rechercheteam soortgelijke verklaringen wel hadden herkend maar niet had uitgelopen.

Als we dan toch verbeteringen willen, laat dan maar eens onderzoeken wat de meest voorkomende oorzaken zijn dat de onderzoeken niet tot een resultaat hebben geleid of het te veel tijd kostte. Waar de politie nu vooral mee schermt is dat het tijdrovend is. Tijd is een van de makkelijkste excuses om het onderliggende probleem te verhullen.

[Reactie gewijzigd door kodak op 4 februari 2019 15:31]

Het artikel legt m.i. niet zo goed uit, waar nou eigenlijk naar wordt gezocht en waarom daar machine learning voor wordt ingezet. Een eerder persbericht hierover geeft wat meer info: https://www.politie.nl/ni...in-oude-politiezaken.html.

De kern is dat er door nieuwe (DNA-)technieken bijvoorbeeld nieuwe informatie uit bestaande sporen gehaald kan worden, maar dat van buitenaf niet eenvoudig te bepalen is, of een dossier wel dergelijke kansrijke sporen bevat. Het handmatig analyseren van een dossier kost vijf tot dertig dagen om te bepalen, of het überhaupt kansrijk is, de computer kan dat vele malen sneller.
Onwettig handelen van de Politie wordt door verantwoordelijke minister gedoogd.
Wow.
Ik begrijp je uitspraak volledig en dit is inderdaad een bijzondere case, maar ik begrijp hem vanuit het cold case team helemaal. Hoeveel cold case zaken zijn er niet opgelost nadat de techniek om DNA te matchen ontwikkeld was? Als deze politiegegevens volgens een wet waren vernietigd was dit nooit gelukt. Mogelijk dat met nieuwe technieken van de toekomst nog meer cold cases uit het verleden opgelost kunnen worden. Dan kan men zich afvragen of de bewaartermijn binnen deze wet niet aangepast kan worden naar een tijdspanne van bijvoorbeeld de verjaringstermijn van een dergelijke zaak.
Prima als hier bijvoorbeeld een wetswijziging om wordt voorgesteld, maar om de gebruikelijke dooddoener - die doorgaans op burgers gericht wordt! - maar even te citeren: als je het niet met de wet eens bent, dan moet je maar voor een wetswijziging gaan ageren, en geen eigen rechter gaan spelen.

Wat hier gebeurt schept een heel gevaarlijk precedent. Die wetten zijn er niet voor niets; als ze zomaar genegeerd kunnen worden door de machthebbende partijen in een land, zonder dat daar consequenties voor zijn, dan staat niets misbruik in de weg.

Dit is nog veel belangrijker bij wetten die het handelen van een overheidsorganisatie beperken dan bij wetten die het handelen van burgers beperken; de overheid heeft namelijk de middelen én de macht om grootschalig misbruik te veroorzaken, en dat heeft de gemiddelde burger niet.

[Reactie gewijzigd door svenslootweg op 4 februari 2019 15:43]

Echter zal een wetswijziging tijd in beslag nemen en is de huidige wet al geldig, wat zou betekenen dat de data per direct verwijdert zou moeten worden.

Dan rest de vraag; vind jij dat men de gegevens vandaag nog moet verwijderen?
Dit is niet anders dan bij welke andere wetswijziging dan ook; en doorgaans is het de burger die daar de (vaak nadelige) consequenties van ondervindt. Dan krijg je te horen dat "ja, zo werkt het nu eenmaal, dit is de wet zoals hij nu is".

Maar nu het om een beperking aan het handelen van een overheidsorganisatie gaat, is dat ineens een probleem? Dit is meten met twee maten.

Ja, een wetswijziging neemt inderdaad tijd in beslag. Dat is niet voor niets; er moet overwogen worden of de voorgestelde wijziging wel proportioneel en redelijk is, en of deze geen onredelijke inbreuk maakt op de rechten danwel het levensgenot van burgers. Daar is dat proces voor.

Om dan op voorhand maar even te besluiten dat "we wel gaan doen alsof de wet al veranderd is", dat gaat dus volledig voorbij aan die overweging of de wijziging wel redelijk is en geen inbreuk maakt. Zo kun je álle wetsovertredingen wel goedpraten; "ja, misschien verandert de wet ooit wel dat het wel mag, en dit komt handiger uit".

Dat is natuurlijk geen zinnige manier om met de wet om te gaan, en als dit niet getolereerd wordt van burgers, dan moet het net zo goed niet getolereerd worden van overheidsorganisaties.
Hoewel ik het opzich met je eens is het natuurlijk niet zo zwart wit. Er zit ook een moralistische kant aan. En daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook oude wetten die nog bestaan maar niet gehandhaafd worden.

Daarnaast heb je ook mijn afsluitende vraag niet beantwoord;)
Het langer bewaren, heeft bij cold cases weinig impact. Immers, pas wanneer er een verdachte in beeld komt, dan wordt daar pas wat mee gedaan.

Wat ik echter wel afvraag; kan de verdacht tijdens zijn proces niet eisen dat deze gegevens niet gebruikt en vernietigd moeten worden? En daarmee dus zijn eigen hachje gered wordt.
Is dat al voorgekomen?
Het langer bewaren, heeft bij cold cases weinig impact. Immers, pas wanneer er een verdachte in beeld komt, dan wordt daar pas wat mee gedaan.
Dat ligt er maar net aan wat voor gegevens er bewaard worden. Daar is dat proces van wetswijziging onder andere voor; om vast te stellen of het wel zo is dat het bewaren van die gegevens weinig impact heeft, en wat voor waarborgen daarvoor nodig zijn.
Wat ik echter wel afvraag; kan de verdacht tijdens zijn proces niet eisen dat deze gegevens niet gebruikt en vernietigd moeten worden? En daarmee dus zijn eigen hachje gered wordt.
Is dat al voorgekomen?
Op papier kun je bezwaar maken tegen vervolging op basis van gegevens die de politie niet had mogen hebben. In de praktijk worden dergelijke bezwaren nogal eens weggewuifd en niet serieus genomen. En als verdachte sta je in de pers nou ook niet bepaald sterk om dat in de openbaarheid te brengen.

[Reactie gewijzigd door svenslootweg op 4 februari 2019 20:14]

Ik neem aan dat die wow sarcastisch is? :)
"Uit de brief blijkt ook dat de korpschef van de politie heeft besloten om gegevens te bewaren die volgens de bewaartermijn uit de Wet politiegegevens vernietigd hadden moeten worden."

Lekker dan, dat dit de mensen zijn aan wie we, O ironie, de handhaving van de wet hebben uitbesteed.
Tot er een (cold)case is die ivm zijn leeftijd word weggepleurd, en jij als familie van het slachtoffer eigenlijk geen grijntje hoop meer hebt op duidelijkheid van wat er ooit afgespeeld heeft. Op de volgende regel staat letterlijk: Volgens de korpschef is de bewaartermijn te kort voor coldcase-onderzoeken.

[Reactie gewijzigd door Gor1lla op 4 februari 2019 15:01]

Dan moet de korpschef zijn best doen om het bij de Tweede Kamer aanhangig te maken en niet zelf de wet gaan overtreden. Punt. Zo makkelijk is het.
Zal best dat die meneer de bewaartermijn te kort vindt (misschien vind ik dat zelf ook wel). Maar zo werkt de Wet niet. Hij kan, via de Tweede Kamer, dan proberen/lobbyen om de Wet veranderd te krijgen. Maar gewoon 'Ik heb maar even besloten dat die Wet niet geldt voor mij,' dat kan gewoon echt niet. En als het wel kan, dan beslis ik nu dat ik, vanaf morgen, vind dat ik geen belasting meer hoef te betalen.
Volgens de korpschef is de bewaartermijn te kort voor coldcase-onderzoeken
Volgens 3raser is de maximale snelheid op snelwegen te laag om op tijd thuis te kunnen zijn. :+
Jammer dat niet meer mensen tussen regels door kunnen kijken en alles zo zwart wit zien. Alle mensen die gelijk doordraaien als het over een privacy wet gaat waar ze nog en eens zo snel direct mee in contact zullen komen.

Dit gaat verdomme over mogelijk gruwlijke moordenaars alsnog achter de tralies krijgen en mensen nog hoop op gerechtigheid geven.
Kunstmatige Intelligentie (AI) bestaat niet! Waarschijnlijk wordt hier Machine Learning bedoelt.
Langzaamaan wordt het de serie "Person of interest" IRL. Nu nog Cold Cases, straks Future Cases.
Is het Systeem Risicoanalyse al lang mee bezig.
Private Sex Club in uw stad. Hier vindt u een paar voor hete seks
Zoek me op http://sexclub.gq/alena.gubernova
Prachtig dat dit weer AI wordt genoemd. Bestaat helaas niet. ;-)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee