Raad van Europa: meer privacy nodig door privacyschending geheime dienst

Landen moeten strengere privacyregels introduceren en de geheime diensten aan banden leggen. Daarvoor pleit de Raad van Europa, een adviesorgaan. De activiteiten van de geheime diensten zijn in strijd met de mensenrechten, aldus de Raad.

Er zouden regels moeten komen, zowel nationaal als internationaal, die garanderen dat de mensenrechten worden gerespecteerd, aldus de Raad van Europa - een adviesorgaan dat losstaat van de Europese Unie en geen juridische bevoegdheden heeft. Op dit moment is dat niet zo, tekent de Raad aan: de activiteiten van de geheime diensten zijn volgens het orgaan in strijd met het recht op privacy, vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid en het recht op een eerlijke rechtszaak. De Raad concludeert dat op basis van de onthullingen van NSA-klokkenluider Edward Snowden.

Leden van de Raad van Europa - waaronder Nederland, maar ook het Verenigd Koninkrijk, middelpunt van de Snowden-onthullingen, en toehoorder de Verenigde Staten - zouden met wetgeving moeten komen die het op grote schaal verzamelen van persoonlijke gegevens strafbaar maakt, adviseert de Raad. Verzameling zou enkel mogen met toestemming van de persoon in kwestie, of als er een concrete verdenking op hem of haar rust.

Dat zou betekenen dat ook de Nederlandse dataverzameling door de overheid niet door de beugel kan. Op dit moment moeten providers metadata over hun klanten - wie belt met wie, wie is waar op welk moment - een halfjaar tot een jaar opslaan. Ook uploaden internet- en telecomproviders elke dag hun voltallige klantenbestand naar de politie. Het gros van de mensen wier gegevens worden opgeslagen, is onschuldig.

Het maken van 'backdoors' in software zou volgens de Raad verder 'strikt moeten worden verboden'. Ook zouden de geheime diensten moeten afspreken dat ze buitenlanders hetzelfde behandelen als burgers van het land zelf; op dit moment is dat niet zo. Nederland verstrekte gegevens over satellietcommunicatie door buitenlanders bijvoorbeeld in bulk aan de Verenigde Staten, terwijl dat bij data van Nederlanders niet had gemogen.

Volgens de Raad van Europa moeten geheime diensten weliswaar data kunnen verzamelen over vermeende terroristen en criminelen, maar toont onderzoek in de Verenigde Staten aan dat grootschalige dataverzameling daar niet bij helpt en die zelfs kan tegenwerken, omdat geld dat is bedoeld voor de inlichtingendiensten wordt gestoken in nutteloze dataverzameling. Ook internationale samenwerking met andere inlichtingendiensten is nodig, erkent de Raad, maar daarbij moeten de mensenrechten worden gerespecteerd, en dat gebeurt volgens de Raad nu niet.

De Raad is bezorgd dat de geavanceerde capaciteiten van de geheime diensten zullen worden misbruikt door overheden die het minder goed voorhebben met burgers. Het is goed mogelijk dat extreme partijen aan de macht komen, tekent de Raad aan. De opstellers van het rapport, onder leiding van het Nederlandse Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, zijn ook bezorgd over de vergaande dataverzameling door bedrijven. De verzamelde gegevens kunnen immers worden misbruikt door de geheime diensten.

Het is niet waarschijnlijk dat de aanbevelingen van de Raad van Europa worden overgenomen. Zeker na de aanslagen in Parijs klinkt de roep om bredere bevoegdheden van de geheime diensten. Nederland werkt bovendien al langer aan wetgeving die de geheime diensten juist meer bevoegdheden geeft. Zo mogen ze straks ook ongericht struinen in data die over internet wordt verstuurd, wat op dit moment enkel nog gericht mag.

Door Joost Schellevis

Redacteur

26-01-2015 • 16:53

95 Linkedin

Reacties (95)

95
80
55
2
0
12
Wijzig sortering
En het mooie is dat wij zelf deels meegeholpen hebben door bijv. te stemmen op partijen die het niet zo nauw nemen met juist de punten die aangegeven worden of hier geen EU-gericht beleid of standpunt voor voeren. Geen weerwoord betekent iets te vaak dat het er gewoon komt en het gewoon gedaan wordt. Je mag jezelf als burger echt wel afvragen hoe lang het gaat duren voordat de partij waarop jij stemt hier eens échte standpunten in neemt en écht stappen maakt die matchen met wat er in de wereld gebeurt. Zo lang dat niet gebeurt, loopt de politiek steeds achter en wij als burger steeds meer risico.

Tijdens de afgelopen Europese verkiezingen kon je wel bijv. op https://ep2014.bof.nl/ kijken naar standpunten en hoe de partijen met diverse digitale vraagstukken omgaan. Zeker de quotes (of missen van) uit de verkiezingsprogramma's zijn interessant aangaande dit nieuwsbericht, bijv:
Het CDA besteedt in haar verkiezingsprogramma geen aandacht aan vrijhandelsverdragen in relatie tot mensenrechten.

[Reactie gewijzigd door Venator op 26 januari 2015 17:17]

En het mooie is dat wij zelf deels meegeholpen hebben door bijv. te stemmen op partijen die het niet zo nauw nemen met juist de punten die aangegeven worden of hier geen EU-gericht beleid of standpunt voor voeren. Geen weerwoord betekent iets te vaak dat het er gewoon komt en het gewoon gedaan wordt.
Da's mooi gezegd, maar in de praktijk koop je er niet veel voor. Ik heb niet voor die partijen gestemd maar wat je er voor betaalt is een ongewenst of onbekend standpunt op andere vlakken. Er is vaak geen partij die aan al je standpunten voldoet, en als die er is dan zal deze polderen en water bij de wijn doen. Uiteindelijk is je invloed nihil en ben je beter af je standpunt in de media te verkondigen.

[Reactie gewijzigd door Durandal op 27 januari 2015 03:27]

[...]Uiteindelijk is je invloed nihil en ben je beter af je standpunt in de media te verkondigen.
En is de invloed van die media dan zoveel groter? Er zijn ontelbare kranten, sites en forums waar mensen hun invloed proberen uit te oefenen, maar door die gigantische hoeveelheid kanalen treedt versnippering op, waardoor je eigenlijk ook weinig bereikt.
Daarnaast zie je ook dat mensen alleen nog maar media lezen die hen welgevallig is. Ook dat helpt niet om een alternatief standpunt bij anderen te introduceren.
ja het is daar oneindig keer groter van zero,zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero naar zero,zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero nine %

op die politici heb je alleen vat als het over locale aangelegenheden gaat, of je draait zelf mee in die corrupte zakkenvullerij.
Maar de gewone burger kan veel meer bereiken via de media, want dat is waar zij nog gevoelig aan zijn.

Sorry dat ik zo negatief ben over de politiek, maar ik ben het geloof in hen volkomen kwijt.
Democratie is ook enkel goed wanneer het goed gaat maar als er serieuze veranderingen nodig zijn kom je nergens met een consensus politiek.
Jammer genoeg kijken de meeste mensen niet eens naar de standpunten van partijen.

[Reactie gewijzigd door ivanjacob op 26 januari 2015 19:16]

Wat betreft politiek en privacy vind ik dit wel een mooie site om in de gaten te houden:

https://www.privacybarometer.nl/

Als je kijkt naar de stand van zaken (2012) dan is het al erg bedroeven (zie barometer). Wat was dan de keuze voor ons als kiezer?

Sowieso staan er best bedroevende berichten met betrekken tot privacy, bijvoorbeeld dat verzekeraars eisen in contracten met huisartsen volledige inzage te krijgen in het electronisch patienten dosier. Je weet wel, dat super handige en veilige dossier waar nooit onbevoegden toegang zouden krijgen.

Het is nog niet zover, maar het gaat met zulke kleine stappen, en slinkse afleidingen (zoals Je Suis Charlie) dat als je er niet op let, het je niet eens op valt! En als je erover begint hoor je al snel dat je je aluminium hoedje af moet zetten!

En dat ... is toch een treurige zaak en helaas de realiteit ...
100% helemaal mee eens. Trefwoorden in Nederland: PvdA, CDA, VVD, PVV.

Denk de volgende keer na voor je op een grote partij stemt: er is geen enkele grote "oude bekende" partij in Nederland die privacy (en dus veiligheid en democratie) van haar burgers serieus neemt.

De harde waarheid is echter dat burgers pas wakker zullen worden, wanneer de enorme macht van veiligheidsdiensten tegen een groot deel van het volk gebruikt worden en niet alleen tegen individuen zoals nu het geval is. We zijn (net als in de jaren '30) weer hard op weg om onze veilige democratie helemaal in de soep te laten lopen. We zijn daar als volk, gezien ons stemgedrag, ook echt wel 100% zelf verantwoordelijk voor.

En natuurlijk de docu die iedereen moet zien (en niet velen zullen zien):
https://www.youtube.com/watch?v=F4YOEHI8ctw

//edit: oh de ironie van bovenstaande super belangrijke video op youtube:
Unfortunately, this video is not available in your country because it could contain music from UMG, for which we could not agree on conditions of use with GEMA.

[Reactie gewijzigd door GeoBeo op 27 januari 2015 01:51]

Slightly off-topic:
En ironisch genoeg is het altijd dat partijen die zichzelf als vrijheidspleiters bekronen, juist totaal de andere richting op gaan (zie de VVD en de PVV in dat lijstje). Als een partij het woord vrijheid in z'n naam gebruikt, horen voor mensen de waarschuwingssignalen af te gaan.
Anoniem: 399807
@Venator27 januari 2015 10:11
Er is te veel group think in Europa om mee te gaan in wat de Raad van Europa zegt.

Je weet wat group think is toch? Het probleem is dat de meerderheid van de mensen in de EU aan group think lijden.
Dat wat de Raad van Europa roept, roepen de privacy activisten, en mensenrechten organisaties al jaren. Alleen doet de Raad van Europa, dat timing technisch nou net op het (verkeerde) moment, dat de terreurdreiging, volgens die zelfde geheime diensten die door de Raad van Europa noemt in hun betoog, het grootst is. Frankrijk heeft pas nog de bevoegdheden, van de geheime diensten verder uitgebreid. De rest van Europa zal ook wel volgen. Met hun geheime diensten..... :X
Het is juist het goede moment om te wijzen op de andere kant van het verhaal, voor het evenwicht, zodat we niet doorslaan één kant op.
Je hebt gelijk, Maar de geheime diensten maken helaas van de politieke gelegenheid gebruik, lopen nu al de deur plat bij hun ministeries van Financiën, om nog meer geld. De Fransen zijn al overstag gegaan, en hebben de budgetten van hun veiligheidsdiensten verhoogd. sle
De vraag is dan echter niet of dit een goed moment is of niet, maar wat er nog meer nodig is voordat we tot evenwicht komen, in plaats van het doorslaan wat 'Soldaatje' hierboven benoemd.

Dat is iets wat ik me ook al een tijdje afvraag. Kan de huidige manier van omgaan en verkrijgen van big data überhaupt tegengehouden worden of binnen de perken gehouden worden, of is big data zo belangrijk dat de meningen van de velen toch genegeerd worden en/of in het niets vallen bij zulke beslissingen van overheden.

Voor het antwoord weet ik niet genoeg van politiek. Misschien kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?
Wanneer de overheid opnieuw een stukje van onze privacy afpakt, leert de praktijk dat dit niet zo maar weer wordt teruggedraaid.
Het wordt dus alleen maar meer.
Maar als dat de conclusie is, waar komen we dan uit. En wat gaan we er nu aan doen? Welke keuzes maak je vanaf nu zelf?
Big data is als een digitale drugs, en werkt verslavend bij overheden, geheime diensten, ze kunnen/willen niet méér stoppen met verzamelen, en willen daardoor steeds meer, meer dan ze kunnen analyseren.
Dit is juist het goede moment:
-terreur daden worden altijd aangegrepen om meer privacy schendende maatregelen te nemen
-een terreurdaad toont aan dat alle vergaande maatregelen die er nu al zijn schijnbaar niet gewerkt hebben.
Klopt helemaal, echter zijn veel mensen geneigd om gauw te roepen dat ze graag een stukje privacy opofferen voor meer veiligheid. Dit terwijl uit onderzoek is gebleken dat meer spionage niet tot meer veiligheid leid.

Vanuit de hoek van de geheime diensten zeker wel iets om nu de druk op de politiek op te voeren om deze onderbuikgevoelens even flink op te voeren zodat ze meer budget krijgen.

Het vervelende is dat deze hier waarschijnlijk mee zullen instemmen en wij zo steeds meer privacy mogen inleveren zonder dat we daar zelf ook iets voor terugkrijgen. De geheime diensten daarentegen krijgen steeds meer data over ons en kunnen dit gebruiken op elk willekeurige manier dat ze maar zouden willen.

Wat ook in het stuk naar voren komt is dat toekomstige regimes mogelijk deze data ook anders gaan inzetten dan waar ze nu worden verzameld. Waarbij de meest gruwelijke voorbeelden uiteraard zonder probleem zo zijn te verzinnen.
Als ik kijk naar de uitspraken die David Cameron onlangs heeft gedaan kun je heel veel van je rechten vergeten. De Britse premier lijkt achter iedere boom nu een vijand te zien, zorgelijk want de laatste keer dat we dit zagen was in de landen van het voormalig Warschau-pact. En om eerlijk te zijn, als je een vergelijking probeert te maken tussen wat Cameron wil en waartoe de Stasi destijds in staat was, kom je er al snel achter dat de afluisterpraktijken in het oostblok nog in het niets vallen met wat Cameron wil bereiken. Onze dagelijkse communicatie geschiedt momenteel grotendeels digitaal en meneer wil daar overal ongelimiteerd onvoorwaardelijk toegang toe hebben...
Ik wil de aanslagen in Frankrijk niet bagatelliseren, maar is heel nuchter gezien slechts 0,0001% van de mensen die jaarlijks wegens een onnatuurlijke dood om het leven komen. Als je het mij vraagt is het nog verder uitbreiden van de veiligheidsdiensten een investering die zich niet terugwint, draconisch en een inbreuk op de mensenrechten is en waarvan ik het nut überhaupt betwijfel...

[Reactie gewijzigd door dvtxc op 26 januari 2015 18:22]

Het eide zegt genoeg: Het is niet erg waarschijnlijk dat de aanbevelingen van de Europese Raad zullen worden overgenomen.

Verder commentaar lijkt me overbodig, het hele artikel is overbodig. De raad kan populair iets roepen, het wordt niet uitgevoerd dus verder met de order van de dag, privacy schenden door overheden.
En om eerlijk te zijn, als je een vergelijking probeert te maken tussen wat Cameron wil en waartoe de Stasi destijds in staat was, kom je er al snel achter dat de afluisterpraktijken in het oostblok nog in het niets vallen met wat Cameron wil bereiken.
Maar betrek dan ook de tijdsspanne en de vooruitgang sindsdien. In de afgelopen 25-30 jaar zou de StaSi ook vorderingen hebben gemaakt en net zo erg zijn als Cameron en Opstelten nu.
Ik wil de aanslagen in Frankrijk niet bagatelliseren, maar is zijn heel nuchter gezien slechts 0,0001% van de mensen die jaarlijks wegens een onnatuurlijke dood om het leven komen.
Bagatelliseren hoeft niet, maar het wereldwijde alarm was ook overdreven. Stille tochten, protesten en ander rumoer want er zijn 12+ mensen omgekomen bij een aanslag. Het is erg, maar waar was men met de wereldwijde verontwaardiging bij de MH17 of IS- of Boko Haramaanslagen. ?
(...)
Bagatelliseren hoeft niet, maar het wereldwijde alarm was ook overdreven. Stille tochten, protesten en ander rumoer want er zijn 12+ mensen omgekomen bij een aanslag. Het is erg, maar waar was men met de wereldwijde verontwaardiging bij de MH17 of IS- of Boko Haramaanslagen. ?
En jij was ten tijde van MH17 even een week of twee offline? Ik heb meer dan genoeg beelden van en over wereldwijde verontwaardiging gezien. Half Facebook was ernstig onder de indruk van hoe wij met deze doden omgingen.

Uit deze reactie blijkt eigenlijk wel hoe kort ons geheugen tegenwoordig is...
Eigenlijk klopt het wel wat Katsunami hierboven zegt. Als het niet in een westers land gebeurt maakt het niet te veel indruk. Wij maken ons eventjes druk om een aanslag met een paar slachtoffers en een neergehaald vliegtuig. Wellicht bij vergissing.
Heel erg, en heel erg vervelend.
Het punt is wel dat de Stasi altijd als slecht werd betiteld, terwijl Cameron nog veel verder wil gaan.

De 12 mensen die omkwamen staan symbool voor de vrijheid van meningsuiting. Zoals jij nu ook op dit forum je mening kunt uiten zonder gevaar voor een aanslag.
Dat symbool was MH17 niet, hoe gruwelijk de aanslag ook was.
Dat is niet nét op een verkeerd moment. Dat is politiek bedrijven op hoog niveau. De Raad krijgt nu de mogelijkheid om er wat van te zeggen, voor gewin op ander vlak. "Zeg er nu wat van, dan handelen we het meteen af en krijg jij waar je al eerder om vroeg." Ik gol dat het iets op die manier is gegaan. Nu hiermee komen is immers als ijs verkopen met -10. Heeft geen enkele zin, je weet het, maar je kan achteraf toch zeggen: "we hebben het toch geprobeerd, aan mij lag het niet!"
Anoniem: 80466
26 januari 2015 17:21
Leden van de Raad van Europa - waaronder Nederland, maar ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, middelpunt van de Snowden-onthullingen - zouden met wetgeving moeten komen die het op grote schaal verzamelen van persoonlijke gegevens strafbaar maakt, adviseert de Raad. Verzameling zou enkel mogen met toestemming van de persoon in kwestie, of als er een concrete verdenking op hem of haar rust.
Als dat verbod dan ook maar opgaat voor private partijnen zoals Facebook of Google.
Landen zijn veel erger, die maken wetgeving. Google en Facebook niet. Bovendien is er geen opt-out mogelijk bij de overheid.

[Reactie gewijzigd door calvinturbo op 26 januari 2015 20:07]

De overheid probeert burgers te beschermen terwijl commerciële organisaties privacy schenden om te exploiteren
Dat is de gedachte, maar intussen is de beveiliging bij de overheid verschrikkelijk, dwingen ze je om je encryptiesleutels af te geven (mee te werken aan je eigen veroordeling), willen ze de encryptiesleutels van Facebook, Google en Whatsapp hebben etc..
maar intussen is de beveiliging bij de overheid verschrikkelijk
De beveiliging bij de overheid is zo verschrikkelijk dat er nog nooit een centrale database met persoonsgegevens is gecompromiteerd terwijl de centrale overheid en bijbehorende overheidsorganisaties hele privacygevoelige databases hebben met inkomensgegevens, uitkeringsgegevens en strafdossiers.
En als ze straks encyptiesleutels willen hebben voor individuele opvragingen in een opsporingsonderzoek via een rechter dan vind ik dat wel acceptabel.
Niet voor massale uitvraag natuurlijk.
Meestal hebben overheden al genoeg aan de (niet encrypted gegevens van de bedrijven (business records) zoals IP adressen, emailadressen, en accountgegevens of lokaties van gebruikte GSM masten.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 80466 op 27 januari 2015 11:19]

Iets te simpel denk ik. Die grote bedrijven kopen veel macht via hun lobby. Wat denk je dat er gebeuren zou als Microsoft, waar de overheid op draait, raar gaat doen?

Daarnaast, overheden liggen in bed met twee partners. Het bedrijfsleven aan de ene kant, want daar zitten banen en de overheid geilt op banen maken...en aan de andere kant de wetenschap, waar men de kennis uitvindt waarmee tech-bedrijven producten en diensten kunnen maken...en dus banen kunnen creëren.

De overheid is geen neutrale partner omdat partij politiek betekent dat je als partij altijd zo veel mogelijk banen wilt creëren want daar win je kiezers mee. M.a.w. men wil 'economische groei'. En dat betekent volgens o.a. Pechtold, hier vast populair vanwege dat zijn partij nogal voorstander is van hi-tech economie en de nadruk op de techno-economie, dat we vooral moeten inzetten op die tech-campussen.

En vooral je hele leven blijven leren. Erg vermoeide lui, die politici. Ik wil Pechtold dan wel eens broden zien bakken in een broodfabriek.

Enne...wie willen hier allemaal graag een baan? En zo zijn mensen zelf ook weer schuldig. Wij kopen banen met stemmen, althans, hopen dat deze of gene partij dat voor ons regelt. Het maakt niet uit, allemaal willen ze economische groei, dus banen groei.

Onze samenleving is dus in de basis al stuk.
Ben het wel met je eens dat het niet fraai is wat FB en Google doen.
Echter heb je daarbij nog wel een keuze of je gebruik maakt van de producten die deze aanbieders je bieden. Wanneer alle data door de overheid opgeslagen word bij voorbaat dan word je effectief van het web afgesloten omdat elke beweging die je daar wel maakt gemonitord word.

Overigens is dit de zoveelste stap die de overheid graag wil nemen om onze privacy in te perken.

Camera systemen boven de snelweg die braaf elke auto scannen en direct nummerplaat herkenning uitvoeren om vervolgens niet deze data te wissen wanneer er geen match is met een gezochte auto maar deze braaf op te slaan om vervolgens precies te kunnen achterhalen waar en wanneer ik ergens was zonder dat er ook maar enige aanleiding voor bestaat om dat te achterhalen.

De camera systemen die zo'n beetje op elke hoek van elke straat in Nederland inmiddels hangen.
Onder het mom van veiligheid uiteraard. Echter bestaat een programma als opsporing verzocht nog steeds en worden er niet meer misdaden opgelost. Ondertussen word wel iedereen die een kopje koffie bij je komt halen braaf gefilmd.
VPN'etje iemand? Ik denk dat je, als je op die manier met de onschuldige burgers om gaat om die (relatief) enkele schuldige burger te vinden, snel grote groepen mensen richting dit soort beveiligde(re) verbindingen jaagt. Als je al niet eens onderscheid kan of wil maken tussen een onschuldige of schuldige burger nog vóórdat je in iemand's digitale privé rommel gaat zitten snuffelen, dan is het einde zoek in mijn ogen.

Tuurlijk snap ik dat het lastig kan zijn om uit te zoeken of iemand al-dan-niet schuldig is zonder aan z'n privé gegevens te zitten, maar als je letterlijk lukraak en ongericht berichten e.d. mag lezen van iedereen die zich op 't internet begeeft, dan schend je in mijn ogen al gelijk 2 belangrijke punten in mijn ogen: onschuldig tot schuldig bewezen, en het belang van privacy voor het grote gros van de wereld.
Uiteraard zijn de technische middelen er om dit soort praktijken moeilijk te maken. Meer nog: ik push ondertussen hardnekkig bij vrienden om apps als redphone en whisperpush te installeren. Niet dat ik "terroristische aanslagen raam" (sidder ende beef), maar principieel op wil komen voor mijn recht tot briefgeheim.

Privacy = vrijheid, en je kan als burger niet spreken over een vrije samenleving (het hemelse Westen), als je in eenzelfde zin privacy doodverklaart.

Maar dat belet niet dat de legislatuur dergelijke tools kan verbieden.

Da's waar David Cameron enkele weken terug voor opkwam: alle beveiligde chatapplicaties moeten een backdoor krijgen. De logische vervolgstap is alle technologie zonder backdoor, simpelweg te verbieden.
We leven nu in een tijd waarin vrijelijk monitoren normaal wordt gevonden door onze overheden en een een (grote?) groep 'brave burgers' vindt dat prima terwijl ze roepen "ik heb niks te verbergen"..

Je kunt dan wel VPNs en End-to-end encryptie gaan gebruiken, maar dan ontstaat bij de 'brave burgers' en overheid de indruk dat jij vast wel iets fouts aan het doen bent, want waarom scherm je anders je PRIVE data af.

Vroeger bestond er nog zoiets als briefgeheim (http://nl.wikipedia.org/wiki/Briefgeheim_%28juridisch%29), oftewel jouw persoonlijke communicatie is prive, tenzij er gericht onderzoek naar je wordt gedaan. Maar omdat nu computers werk uit handen nemen, is het mogelijk om iedereen alvast preventief te screenen. Dat zoiets technisch mogelijk is wil nog niet zeggen dat je het ook moet doen...

Een land waarin al je communicatie door de overheid wordt gecontroleerd is niet echt een vrij land toch? Want volgens mij past zoiets beter bij fascisme dan bij onze democratie...
Ik ben het volledig met je eens.
Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen voor hun vermeende veiligheid hun privacy willen opgeven.
De privacyschending zelf is een aantasting van onze veiligheid.
Waar ik ook erg bang voor ben is dat de overheid middels haar diensten mensen als jij, die uit principe hun rechten verdedigen, gaan volgen omdat je blijkbaar meent dat je iets te verbergen hebt.

Dus het feit dat je voor je rechten opkomt wordt als bewijs gezien van het 'feit' dat jij wel eens een vervelende kerel kan zijn, dus fout bent.

Van mensen wordt op dat moment eigenlijk verondersteld dat zo dom behoren te zijn m.b.t. hun eigen rechten. Zo worden die rechten als het ware vanuit de overheid toegestaan en zijn niet langer onvervreemdbaar. Maar je hebt ze alleen als je dus niet snapt waarom ze belangrijk zijn.
Vooralsnog heb ik dan ook niets te verbergen, noch te delen.
(Iedereen steekt 'kattekwaad' uit, maar niet van dergelijk kaliber dat ongericht onderzoek op z'n plaats is. Zullen ze wel heel sterke advocaten mogen bovenhalen om te verklaren met welke vermoedens ze daadwerkelijk mijn deur in stampen)
Met die insteek hoef je helemaal geen angst te kennen om op te komen voor je rechten.

Het gevaar zit hem in nu dingen verkondigen die later tegen je kunnen gebruikt in een 1984-esque regime. Ik zou liever verhinderen dat het zo ver komt.

Tot vandaag is gebruik van encryptie niet bij wet verboden.
Het creeren van precedenten waarmee mensen - louter om hun gesteldheid op privacy - geviseerd en verdacht worden van criminele activiteit, is een krachtig middel om het volk bewust te maken van de ganse problematiek.

Worden privacy-tools per wet verboden, dan is het niet langer tijd voor dit principieel 'protest', want dat protest breekt op dat moment de wet. Maar dan komt de vraag of de wet dient om ons te 'beschermen', dan wel te beperken.

Kijk, wij zijn brave burgers. Dat heeft ons in de eerste plaats in deze situatie gebracht. Als we niet onze koers veranderen, verandert 'hun' koers eveneens niet.
Kennis is macht, schreeuw het van de daken, kom op voor waar jij fundamenteel in gelooft. voor het nog-meer-te-laat is.

(- ben 'm een beetje aan het editten want te impulsief geschreven)

[Reactie gewijzigd door sanderdbe op 27 januari 2015 18:45]

Hoe lang mag dat nog? Er is nu al druk op betalingsproviders (creditcards en paypal enzo) om geen zaken te doen met VPN-leveranciers die veel gebruikt worden voor bittorrent.
Volgens mij was het Cameron die zei dat beveiligde verbindingen verboden moesten worden. Dus zeg dan maar dag dag naar je legale VPN.
Nee, David Cameron is de baas van de conservatieven. Dat is dus de rechtse club... en niet de linkse ;)
Ik weet het... En dat verbaast me juist. Hoe kan zo iemand zich nog rechts liberaal (kleine overheid, weinig regels, veel vrijheid) noemen?
Alle kanten lijden aan double think en group think.
Inderdaad. Het lijkt wel een soort van branchevervaging onder de politieke partijen.
Alsof je bij de autodealer een kilo spareribs haalt, en bij de schoenmaker een leuke videokaart.
Anoniem: 628318
26 januari 2015 19:38
Email/Whatsapp en andere niet-openbare communicatie moet onder het briefgeheim vallen en mag alleen na een gerechtelijk bevel pas mogen worden afgetapt. Verbod op websited blokkeren zonder gerechtelijk bevel. Netneutraliteit aanscherpen, providers moeten puur een doorgeefluik zijn.

Ik zou graag zien dat we juist die kant op gaan. Lijkt wel alsof we teruggaan in de tijd naar het iedereen is schuldig tot het tegendeel is bewezen.
Voor een brief moet je betalen, voor email die je dat indirect via je provider, maar voor onderhoud van het www en whatsapp betaal je doorgaans (direct) niets. Waar niet voor betaald wordt is het lastig om een 'geheim' af te eisen.

Dat er niets voor betaald wordt is volgens mij gelijk ook de reden dat 'briefgeheim' voor de digitale tegenhanger onmogelijk is. Tenzij dat internet een nutsvoorziening wordt, in overheidshanden, zullen zulke regels er ook nooit komen. Je moet zelf voor de beveiliging zorgen. En dat is voor email al niet eenvoudig/gebruiksvriendelijk (ik vermoed dat zelfs heel veel mensen niet weten hoe het moet).

Beveiliging kost geld, te beginnen met een certificaat. En daar gaat het al soms mis. Denk maar aan de Diginotar...Dus ook daar kom je op een (semi)overheidsinstantie uit of een andere, te controleren partij. Dat zijn vaak niet de snelle zakenjongens.

De privacy strijders zijn toch vaak ook wat links-achtige rakkers met een wat anarchistisch verleden. Ze roepen misschien wel de juiste dingen, maar zijn zelf ook niet het toonbeeld van betrouwbaarheid.
Voor een brief moet je betalen, voor email die je dat indirect via je provider, maar voor onderhoud van het www en whatsapp betaal je doorgaans (direct) niets. Waar niet voor betaald wordt is het lastig om een 'geheim' af te eisen.
Je betaald echter wel voor de data doorgifte. Daarbij is het niet de bedoeling dat iemand in je pakketjes gaat sniffen zeker niet van de provider uit die zijn slechts bezorger. Dat is bij een fysieke pakketdienst ook niet toegestaan. Of jij dan een whatsapp bericht, e-mail of een willekeurig ander digitaal document met deze services verstuurd maakt verder niet uit. Gratis is het sowieso niet. Of jij moet een internet provider hebben die je elke maand een rekening van 0 euro stuurt, de mijne stuurt elke maand netjes een rekening van tenminste 42,00 euro zonder verbruikskosten( telefonie) uiteraard . Daarbij moet ik zelf voor de hardware zorgen om gebruik te kunnen maken van de aansluitingen telefonie,internet en tv. Ergo, het woord gratis komt bij mij niet op als ik over het verzenden van data over internet nadenk.
Ik betaal voor mijn mailbox (en ja... dat doe je uiteindelijk ook voor je hotmail, gmail, outlook-adressen). Ik betaal voor mijn internetverbinding. Dus ik zie mail (of andere communicatie over internet) niet als 'gratis'... of het zou iets als FB messenger moeten zijn. Maar dat gebruik ik niet.
En ook reactie op Blue_Airplane:

Je betaalt niet voor hotmail/gmail. Heb daar ooit een rekening voor gehad. De prijs die je aan deze partijen betaald is privacy. Zij snuffelen jouw email door, en verdienen door advertenties.

Ik heb zelf geen idee hoe het precies zit, maar je betaalt zelf alleen aan je provider. Wie de hele internet backbone betaald (bijv. een knooppunt als AMX) is me onduidelijk. Een provider betaald ook voor toegang. Maar tussen knooppunten ligt ook (energie slurpende) infrastructuur. Die infrastructuur kent zoveel eigenaren, dat een equivalent van briefgeheim nauwelijks mogelijk is.

Overigens hoorde ik dat een postbode ook geen eed meer af hoeft te leggen. Vroeger kreeg een postbode ontslag bij onterecht openen van een (gesloten) brief. Of dat nu nog zo is? Bestaat het briefgeheim nog wel??
Anoniem: 601896
26 januari 2015 16:55
Probleem bij mensenrechten die gerespecteerd moeten worden is dat ze vaak zeer breed uitlegbaar zijn.
Nee, het probleem met mensenrechten is, dat de wet over personen (dus niet mensen, dode entiteiten) gaat. Een bedrijf kan ook een persoon hebben.
We worden als mens geboren en pas bij registratie van geboorte wordt je persoon (latijn=masker) aangemaakt. En dat dus bijna niemand deze kennis heeft, want dan is het duidelijk dat de overheid zelf crimineel is en helemaal niets over ons mensen te zeggen heeft; enkel over de door henzelf gecreeerde personen.
Volgens de mensenrechten heeft ieder mens recht op een persoon. Maar dus niet de plicht!! En dat doet de overheid dus met elke contact; ons tot persoon/slaaf degraderen. Met je ID identificeer je je met de persoon, niet als mens.
Spreidt deze kennis voort!

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 7346 op 27 januari 2015 18:50]

Jammer dat alleen instanties die geen macht hebben dit vinden, maar slechts kunnen adviseren.
Je kan denken dat je er toch niets aan kan veranderen en blijven mokken dat er niets veranderd.
Een ding is zeker, de gevestigde partijen hebben lang niet de aandacht voor dit onderwerp dat het verdiend.

Of je gaat je aktief bezighouden om in ieder geval je omgeving bewust te maken en helpen met zorgen dat ze beter opletten hoe je omgeving met privacy omgaat.
Je kan lid worden van een stichting die de digitale rechten van burgers verdedigd.
Je kan ook uitzoeken welke partijen werkelijk in de praktijk ook privacy vriendelijk gedrag vertonen en dat mee laten tellen tijdens het stemmen.
Het lijkt allemaal weinig maar hoe meer mensen je beinvloed hoe meer die anderen ook weer gaan beinvloeden. Uiteindelijk kan daar de politiek niet omheen.
Deze reactie zegt alles:

"Neoliberal government is a racket to rob the poor and working people and to oppress them in every way possible. Neoliberals don't give a damn and in fact find civil and human rights to be anathema to their demand for total obedience. Of course mass surveillance is illegal and cannot exist in a democratic country which the US-UK-EU are not. There is nothing legitimate about governments who carry out mass surveillance. They are corrupt and authoritarian sycophants to oligarchs."

http://www.theguardian.co...man-rights-council-europe
Amen brother!

Ja, helaas is dit ook wat ik ongeveer denk. De geschiedenis leert dat we als mensheid niks van geschiedenis leren. En de geschiedenis leert ons ook dat er altijd mensen zullen zijn die macht misbruiken. Tel deze twee feiten bij elkaar op... En dan weet je wat er vanzelf een keer gaat gebeuren. En machtsmisbruik gebeurd al op grote schaal, zoals je quote hierboven al aangeeft. Al gebeurd het nu heel langzaam aan. De overheid is net een wurgslang; als je even adem haalt, trekt ie het strakker. Pas als het echt strak zit beseffen we dat we wat moeten gaan doen... maar dan is het te laat!! En lukt het niet meer.

Helaas leert de geschiedenis ook nog eens, dat de massa pas in actie komt als ze er bijna allemaal last van hebben.
Anoniem: 7346
@bed7627 januari 2015 18:54
Ja, wat vertellen we onze kinderen en helaas zullen de meeste moeten erkennen dat ze erbij zaten en keken maar TV.... Ik was zojuist bij de demonstratie op het Malieveld van Break the System, wat worden de mensen die hun mond wel opentrekken toch gecriminaliseert. Stond weer zo ongelovelijk veel ME en uiteindelijk hebben de infiltranten van politie weer eens zelf rotzooi geschopt zodat de ME mocht ingrijpen van ongekozen burgerdictator Van Aartsen. Bilderberger 2005......

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 7346 op 27 januari 2015 18:55]

De opstellers van het rapport, onder leiding van het Nederlandse Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, zijn ook bezorgd over de vergaande dataverzameling door bedrijven. De verzamelde gegevens kunnen immers worden misbruikt door de geheime diensten.
Wanneer er geld bij gemoeid is (en dat is er: economische spionage) en er zijn geen afschrikwekkende middelen (geen toezicht), dan heb je een lage pakkans en een grote kans op winst. Er zal misbruik van worden gemaakt.
Zeker na de aanslagen in Parijs klinkt de roep om bredere bevoegdheden van de geheime diensten. Nederland werkt bovendien al langer aan wetgeving die de geheime diensten juist meer bevoegdheden geeft.
Het zijn niet de beperkingen van de huidige bevoegdheden die ervoor zorgden dat de aanslagen niet onderschept konden worden. De redenatie van de overheid: het werkt totaal niet. Laten wij daarom exact hetzelfde op een grotere schaal doen in plaats van iets anders verzinnen. Wat was het ook alweer over de definitie van waanzin? |:(

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 26 januari 2015 17:12]

Het afluisteren van mensen is al jaren lang op grote schaal gebeurd en het heeft tot aan de onthullingen van Snowden geduurd totdat hier echt actief iets tegen begonnen is. Het is nu nog steeds aan de gang en het breidt zich alleen maar meer uit. Steeds meer data wordt op steeds grotere schaal verzameld en uitgewisseld door verschillende instanties. Ik denk niet dat wetten hiertegen iets tegen gaan doen. Er zullen altijd gaten in wetten blijven waar via geopereerd wordt, en anders verwacht ik niet dat wetten bepaalde instanties echt gaan tegenhouden om ofwel de data niet alsnog te vergaren (wellicht met toestemming van verschillende commisies/ministers) of via andere middelen/partijen te verkrijgen

[Reactie gewijzigd door Daantjeeuh op 26 januari 2015 17:10]

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee