Door Joris Jansen

Redacteur

ParkeerWekker voor de rechter

Scanautodetectie-app als boeteontduiking?

26-01-2021 • 17:05

295 Linkedin

ParkeerWekker voor de rechter

Het zal niet vaak voorkomen dat een start-up die pas een half jaar bezig is al zo vaak in het nieuws is geweest. ParkeerWekker is sinds september actief als een dienst voor gebruikers in tien steden om scanauto's te detecteren als ze voorbij hun auto of gebouw rijden, waarna een melding volgt zodat men alsnog het parkeertarief kan voldoen. In de ogen van de gemeente Amsterdam is dit een ongewenste dienst. In november eiste de gemeente dat ParkeerWekker zijn activiteiten staakt, omdat het tegen de regels van het Amsterdamse parkeerbeleid in zou gaan. Er werd ook meteen gedreigd met een rechtszaak. Dat bleek geen loze dreiging: er loopt momenteel een procedure bij de voorzieningenrechter die op 1 februari uitspraak zal doen.

Met name door de stappen van de gemeente heeft ParkeerWekker niet te klagen over publiciteit. Met de aanstaande kortgedinguitspraak zal dat ook niet snel afnemen. In de kern draait het in deze kwestie om de volgende vraag: Is een dergelijke dienst te beschouwen als een handig geheugensteuntje om vergeetachtige, goedwillende automobilisten te helpen alsnog te betalen voor parkeren, of een middel dat doelbewust gebruikers helpt om boetes en de betaling van parkeergeld te ontlopen? Tweakers sprak met oprichter Luis Roman om wat meer inzicht te krijgen in de dienst. In dit artikel zal vooral worden stilgestaan bij de technische werking, de relevante privacyonderwerpen en wat er valt te verwachten van de aanstaande rechterlijke uitspraak.

Het ontstaan van het idee

Neem een studie bedrijfskundige informatica, vergeetachtigheid, interesse in computer vision en een zekere frustratie over de manier waarop boetes via scanauto's worden uitgedeeld. Het resultaat is ParkeerWekker. "Ik liep al lang rond met het idee, al zeker zo'n vijf jaar", vertelt Roman. "Het is een beetje scratch your own itch, het combineren van technologie en een eigen frustratie. In de tijd dat ik studeerde was de theorie van neurale netwerken er al wel, maar was de computerkracht nog niet ver genoeg om het in de praktijk te kunnen brengen. Het gaat vooral om de ontwikkelingen bij gpu's, dat je daarmee veel snelle berekeningen kan maken. In de laatste jaren is dat sterk toegenomen en dus nu kan het wel."

Roman benadrukt niet tegen parkeerregels of parkeerbelasting te zijn, maar wel tegen onnodige boetes en de wijze waarop wordt gehandhaafd. Hij noemt de inzet van de scanauto's een 'geoliede boetemachine'. "Die vinden wij oneerlijk naar de automobilist. Neem een basisschool, waar om 15.00 uur honderdvijftig ouders tegelijk hun kind gaan ophalen. Die scanauto rijdt daar voorbij en kan een heleboel boetes uitdelen en een algoritme ontdekt patronen. Als dat patroon ontdekt is, zal de scanauto steeds vaker langs die school gaan. Het is natuurlijk niet de bestuurder die denkt: ik ga die ouders lekker pakken. Het is het algoritme dat de route bepaalt van zo'n scanauto. Dat maakt het oneerlijk in onze ogen: je zet eigenlijk een machine gemaakt door bureaucraten en ingenieurs in tegen menselijk gedrag. Dan weet je bij voorbaat al wie er gaat winnen. Koude rekenkracht of gedrag van mensen die in de chaos van de dag regels overtreden."

De werking van ParkeerWekker: computer vision

De dienst ParkeerWekker wordt gevormd door een app en een neuraal netwerk dat gevoed wordt door camerabeelden. Een dashcam of beveiligingscamera herkent een scanauto en vervolgens volgt binnen een paar seconden een pushmelding naar de gebruiker. Na het scannen van het kenteken door een scanauto geldt er doorgaans nog een zogeheten handelingstijd waarin de automobilist de tijd heeft alsnog zijn parkeer-app aan te zetten of te betalen bij een automaat. Het idee daarachter is dat er bijvoorbeeld een rij bij een parkeerautomaat kan staan en dat het niet eerlijk zou zijn om een goedwillende automobilist dan toch nog te beboeten. Soms is er na een melding ook sprake van een parkeerwachter die binnen die paar minuten met een scooter komt aanrijden om te constateren of een boete op zijn plaats is of niet. Het gebeurt echter ook dat een boete al meteen wordt opgelegd na een constatering van niet-betalen door de scanauto, zonder dat er nog een handmatige controle aan te pas komt.

Computer vision zijn de twee toverwoorden die het systeem maken tot wat het is. "Je bent eigenlijk aan het labelen", licht Roman toe. "Al tijdens het trainen geef je de computer aan dat iets de uitkomst moet worden. Afhankelijk van hoeveel uitkomsten je wil, label je dan je data. Het algoritme zal dan steeds proberen zo optimaal mogelijk toe te werken naar dat label, dus bijvoorbeeld een scanauto of een gewone auto. Naarmate dat steeds vaker gebeurt, tellen de gemiddelden of de waarden per pixel, op naar een scanauto. Dat begint heel ruw en wordt steeds gedetailleerder."

Het bedrijf gebruikt daarbij een convolutional neuraal netwerk, of cnn. De naam komt van bepaalde wiskundige bewerkingen die op de benodigde vergelijkingen worden uitgevoerd, genaamd convoluties. Bij een convolutie worden twee functies gecombineerd tot een nieuwe functie. Het is te beschouwen als een soort deep neural network waarin niet alle neuronen met elkaar in verbinding staan. Dat reduceert de complexiteit en maakt het netwerk geschikter voor zijn taak van beeldherkenning. Over het algemeen heeft een pixel linksboven in een foto immers weinig te maken met een pixel rechtsonder. Bij cnn's worden afbeeldingen opgedeeld in kleine rasters van goed behapbare stukjes, zodat de complexiteit binnen de perken blijft.

Roman legt uit dat er allerlei filters worden toegepast op de data. "Bijvoorbeeld voor hoekjes, vormen en kleuren. Maar dat hangt heel erg af van welke insteek je kiest. Dit gedeelte van het neurale netwerk hebben we zelf helemaal getraind. Maar daarnaast komt er nog veel meer bij kijken. Zo verwerken we heel veel plaatjes, ik denk wel duizenden beelden per seconde met alle camera's bij elkaar. Dat is eigenlijk een Kubernetes-cluster waarbij je heel makkelijk replica's kan maken van een stukje software. Dat kan je heel goed opschalen. Daar zitten een soort dockercontainers in en die kun je kopiëren zodat ze meewerken aan dezelfde taak. In de backend hebben we dan Redis, een key-value store die voor de beeldverwerking zorgt. Daar worden alle beelden van de camera's in het geheugen opgeslagen en dus niet op disk geschreven, om het snel te houden. Dan gaat een multithreaded Python-script er overheen om de beelden verder te verwerken en langs het getrainde model te halen. Dit alles gaat in bijna realtime, dus als een scanauto voorbij rijdt, heb je een paar seconden later al je melding, zodat de gebruiker bijvoorbeeld zijn parkeer-app kan aanzetten." Zo'n pushmelding kost 1,49 euro per keer.

Populariteit van scanauto's

De opkomst van een dienst als ParkeerWekker hangt rechtstreeks samen met de inzet van scanauto's. Steeds meer gemeenten zetten deze auto's in voor de handhaving van het parkeerbeleid. Met een dozijn camera's op het dak scannen de auto's alle kentekens die in een bepaald gebied in beeld komen. Dat maakt het handhaven een stuk efficiënter op het vlak van aantal te controleren auto's. Hoogleraar Transportbeleid van de TU Delft Bert van Wee zei in 2019 tegen het AD dat het mogelijk is veel meer auto's per uur te controleren, waardoor beboeten goedkoper wordt. Een woordvoerder van de Gemeente Amsterdam gaf aan dat een scanauto ongeveer 1200 scans per uur kan maken, tegenover ongeveer een 70 controles per uur die een medewerker handmatig invoert op een draagbaar apparaat. Ook leidt de automatisering tot meer inkomsten via de naheffingen, simpelweg omdat er meer auto's worden gecontroleerd. Volgens Van Wee is er ook nog een andere positieve bijkomstigheid voor gemeenten: de preventieve werking die uitgaat van scanauto's. Men blijkt minder snel het risico van niet betalen te nemen.

Parkeerboetes via scanauto's en relatief veel succesvolle bezwaarschriften

Geldt ergens een parkeertarief en worden er via een scanauto kentekens gevonden die niet hebben voldaan aan de betalingsverplichting, dan kan een boete volgen. Echter, het kan zo zijn dat iemand net bezig was om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Dat laatste leidt tot verzet vanuit automobilisten, omdat er dan niet altijd even goed rekening wordt gehouden met de omstandigheden van een geval. Dat kan leiden tot onterecht opgelegde boetes. De NOS schreef onlangs dat in 2019 in Rotterdam en Utrecht 75 procent van de ingediende bezwaarschriften tegen door scanauto's opgelegde boetes werd toegekend. Kortom, in die gevallen ging de boete van tafel. In Amsterdam en Den Haag lagen die percentages wat lager, met respectievelijk 66 en 37 procent, maar duidelijk is wel dat een formeel protest tegen boetes door scanauto's kan lonen.

Appjection, een dienst die helpt bij maken van bezwaar tegen verkeersboetes, stelde dat dat komt omdat de menselijke maat ontbreekt. Volgens de dienst is het feit dat de handhaving volledig digitaal plaatsvindt een van de mogelijke verklaringen voor de onterechte boetes. Daardoor worden 'de omstandigheden van het geval niet meer voldoende meegenomen, zoals laden en lossen of het activeren van de parkeerapp of betaalautomaat'. De dienst geeft aan dat er soms ook fouten worden gemaakt met de software van de scanauto's en de registratie van gemeenten, zodat soms iemand met een ontheffing, vergunning of invalidenparkeerkaart alsnog een boete kan krijgen. De gemeente Amsterdam was het niet eens met deze analyse en stelde dat de menselijke maat gewoon aanwezig is. Zo zou er een coulancebeleid zijn en worden 'niet betaalde boetes' handmatig gecontroleerd aan de hand van omgevingsfoto's en foto's van het kenteken. In het geval van twijfel zou een controleur ter plekke gaan kijken.

Gemeente Scanautoboetes Bezwaarschriften Toegekende bezwaren
Amsterdam 551.150 70.513 (13 procent) 46.622 (66 procent)
Rotterdam 345.000 52.000 (15 procent) 39.000 (75 procent)
Den Haag 267.132 35.708 (13 procent) 13.332 (37 procent)
Utrecht 48.067 7205 (15 procent) 5455 (75 procent)

Privacy

Roman erkent dat het niet prettig wonen is in een samenleving waarin je continu het gevoel hebt dat je gefilmd wordt. "Daarbij helpen onze camera's ook niet mee natuurlijk", zegt hij. Maar de oprichter is stellig in zijn oordeel dat er bij ParkeerWekker geen privacyissues aan de orde zijn. "Ons algoritme ziet alleen een auto, of het een scanauto is of niet. Fietsers en voetgangers interesseren ons niet. Die zien we niet en daar doen we niks mee. We negeren het direct, ook omdat het alleen maar meer resources zou kosten voor ons systeem om dat ook nog te gaan te verwerken. Ook kentekens doen we niets mee. Dus we gebruiken helemaal geen data die iemand uniek kan identificeren."

ScanautoVolgens Roman is dat een groot verschil met de gemeente. "Als gemeente weet je op een bepaald moment waar iemand is door het kenteken. En via convenanten worden die gegevens, mits opgevraagd, ook gedeeld met de belastingdienst of de politie. Dat is een bijkomend nadeel van de scanauto. Waar gaan ze het nog meer voor gebruiken? Het begint onschuldig, maar je ziet zo'n doelverschuiving wel plaatsvinden, want die camera's zitten toch al op het dak dus je kan ze ook voor allerlei andere doeleinden gebruiken. Al moeten we niet overdrijven, we leven niet in China."

Het is alleen niet ondenkbaar dat een voetganger of fietser ook toevallig gefotografeerd wordt en zichtbaar is in een shot waarin een (scan)auto wordt gefotografeerd. Dat kan in potentie een privacyissue opleveren, maar volgens Roman is dat in zijn geheel niet aan de orde. "De beelden zijn zo korrelig dat je geen mensen kan herkennen. Bij het inlezen van de beelden maken we ze al kleiner, want dan kost het minder processorkracht om die beelden te verwerken. Ons neurale netwerk heeft niet zoveel details nodig om die scanauto te herkennen. Maar een fietser zal niet eens gezien worden, want de camera herkent alleen auto's. Hij kijkt niet naar fietsers. En als je een reguliere auto erop hebt staan, is dat zo korrelig dat je het kenteken ook niet kan zien. Dus strikt genomen verwerken wij helemaal geen persoonsgegevens, want daar is het te korrelig voor. Het is ook nog een stream aan data, waarbij niks wordt opgeslagen. Daarbij draait het om de vragen of het een scanauto is of een gewone auto. Er valt geen privacy te schenden, want we hebben niks dat uniek identificeerbaar is."

Hoeveelheid gebruikers en eigen camera's

Hoeveel gebruikers Parkeerwekker heeft, wil Roman niet zeggen. Op het moment van schrijven staat op de eigen website dat er 796 boetes zijn bespaard onder gebruikers. Dat zou een totaal boetebedrag van 51.342 euro hebben bespaard. Op een totaal van tien steden waarin ParkeerWekker actief is, is een gemiddelde van ongeveer 80 bespaarde boetes nog niet zo indrukwekkend. Het is dan ook aannemelijk dat de dienst relatief gezien nog in de kinderschoenen staat. Dat zou ook vrij logisch zijn, gelet op het feit dat in Nederland dashcams nog eerder uitzondering dan regel zijn. Tenslotte heb je pas het meeste aan de dienst als je ook echt moeiteloos een camera vanuit je eigen auto kan inzetten en niet hoeft uit te gaan van IP-camera's bij gebouwen en huizen.

Roman erkent ook dat op dit moment dashcams met 4G nog nauwelijks een rol spelen bij ParkeerWekker. Daarom komt de start-up met een eigen camera, die zal werken volgens het plug-and-play-principe en waarvan de accu het acht uur zal volhouden, zodat het niet nodig is het apparaat steeds aan en uit te zetten. De camera wordt momenteel geproduceerd en ontwikkeld. Deze is vooruit te bestellen op de website van het bedrijf, kost 99 euro en zou eind april leverbaar moeten zijn. Op de website geeft de start-up ook instructies voor gebruikers om een eigen IP-camera in te zetten.

Slot: vooruitblik op de rechtszaak

De zitting in de rechtszaal vond plaats op 18 januari. Het betreft een kort geding, waardoor er relatief snel een uitspraak volgt. In principe zal die op 1 februari volgen. De verliezende partij kan vervolgens in beroep gaan en een bodemprocedure aanspannen, wat dan al gauw een jaar of langer zal duren.

Het is op voorhand lastig te zeggen wat de uitkomst gaat worden, maar Roman zegt er positief in te staan. Waarschijnlijk zou iedereen publiekelijk zeggen er met vertrouwen in te gaan, maar in dit geval lijken daar ook wel de nodige objectieve redenen voor te zijn. Internetjurist Arnoud Engelfriet sprak eerder over een 'vervelend geurende dienst' en zei dat er volgens hem een 'asociaal geurtje' aan de app zit. Maar in zijn ogen is het lastig om er juridisch gezien iets aan te doen, wat hij met name stoelt op het staatsrechtelijke beginsel dat een grondrecht niet zomaar ingeperkt mag worden; daar is dan een formele wet voor nodig, oftewel een wet die door de regering en Staten-Generaal is aangenomen.

Het grondrecht in kwestie is hier artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, oftewel de vrijheid van meningsuiting. Want in essentie behelst ParkeerWekker een melding of informatieverstrekking. Engelfriet: "Ik zie gewoon geen kans om een informatieverstrekking te verbieden zonder een expliciete wettelijke basis. Natuurlijk is er een gemeentelijke APV, maar die verbiedt niet dat je meldt waar scanauto's rijden. En de vraag is of zo'n verbod proportioneel zou zijn voor het doel en of er geen reëel alternatief is."

De gemeente Amsterdam lijkt het te gooien op privacyschending en het aanzetten tot belastingontduiking. Dat laatste kan verklaard worden doordat parkeerboetes niet administratiefrechtelijk worden afgedaan, zoals dat gaat bij de meeste snelheidsboetes via de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Dat geld gaat via de zogeheten Mulderbeschikking, ofwel de brief van het CJIB, rechtstreeks naar de centrale overheid. Parkeerboetes in gemeenten worden daarentegen gezien als een naheffingsaanslag en worden dus fiscaalrechtelijk afgehandeld. Daarmee gaat de betaling van een boete naar de gemeente.

Engelfriet wijst erop dat het ontduiken van belasting strafbaar is, maar hij betwijfelt of de gemeentebelasting daar ook onder valt. Bovendien kan je je afvragen of de werkwijze van ParkeerWekker wel voldoet aan het criterium van 'aanzetten tot'. "Dit is niet een situatie van een adviseur die zegt hoe je je aangifte moet doen". Bovendien lijkt er ook een soort precedent te zijn in de vorm van Flitsmeister. Engelfriet denkt dat dat voorbeeld vooral gebruikt zal worden als verdediging dat ParkeerWekker onder de uitingsvrijheid valt, maar hij stelt dat het ontbreken van een wettelijke regeling die dit zou verbieden al genoeg zal zijn als verweer. En dan kun je je ook nog afvragen of deze zaak niet te complex is voor een kort geding en in hoeverre voldaan is aan de spoedeisendheid, een belangrijke voorwaarde bij een kort geding.

Dit artikel kun je gratis lezen zonder adblocker

Alle content op Tweakers is gratis voor iedereen toegankelijk. Het enige dat we van je vragen is dat je de advertenties niet blokkeert, zodat we de inkomsten hebben om in Tweakers te blijven investeren. Je hoeft hierbij niet bang te zijn dat je privacy of veiligheid in het geding komt, want ons advertentiesysteem werkt volledig zonder thirdpartytracking.

Bekijk onze uitleg hoe je voor Tweakers een uitzondering kunt maken in je adblocker.

Ben je abonnee? Log dan in.

Reacties (295)

295
283
141
39
3
116
Wijzig sortering
Ongeacht wat je van de Parkeerwekker en de uitslag straks vindt; uiteindelijk kan natuurlijk iedereen met technische kennis zelf óók zo'n herkensysteem in een middagje in elkaar knutselen.
 • Zorg dat je een mini pc hebt met camera die op de 12v van je auto kan draaien (bijvoorbeeld de Raspberry Pi met 8MP camera board), en die op een of andere manier een 2g of 3g verbinding heeft.
 • Leg een verzameling (waar mogelijk "dashcamperspectief") foto's aan met 1) afbeeldingen van willekeurige auto's en situaties en 2) afbeeldingen van scanauto's. Het is handig om deze foto's te bewaren voor als je later je model wilt verbeteren.
 • Train je machine learning model via bijvoorbeeld Teachable Machine of Lobe met de twee verschillende type afbeeldingen als aparte klasse.
 • Exporteer je model.
 • Installeer Node-RED met een TensorFlow node naar keuze.
 • Maak een flow waarbij je op de voor jou handigste manier een waarschuwing krijgt als TensorFlow een scanauto denkt te herkennen (email, Telegram, MQTT, IFTTT, etc).
Voor de pro:
 • Sla elke keer dat je script een scanauto denkt te herkennen, deze foto op. Was het een false positive, dan kan je 'm gebruiken om je model in de toekomst opnieuw te trainen. Tip: Zorg dat in je notificatie een link staat waarmee je direct aan Node-RED kunt laten weten deze afbeelding apart te houden.
 • In plaats van online je model te trainen, kan je dit natuurlijk ook via Node-RED (of direct via de commandline doen) via de beschikbare TensorFlow libraries.
 • In plaats van alleen image classificationtechnieken te gebruiken (die je vertellen of iets wel of niet op een afbeelding staat), kan je ook image segmentation gebruiken om te vertellen wáár iets op de afbeelding te vinden is. Via de AutoML Vision interface van Google kan je ook een image segmentation model makkelijk trainen.
 • Wissel je (geclassifieerde) dataset uit met anderen om het model zo steeds verfijnder te maken.
Je kunt dit stappenplan ook gebruiken om andere dingen te herkennen. Bijvoorbeeld om een seintje te krijgen wanneer er een geldtransport voorbij rijdt op de live verkeerscamera's van Rijkswaterstaat. Of iets meer op het randje van wat kan; een melding wanneer je kat voor de deur zit of de pakketbezorger de straat in rijdt zodat je alvast naar je voordeur kunt gaan.
+3 voor onderdeel van het probleem zijn en zelfs aanmoedigen?

Elke wet is wel te omzeilen, betekent niet dat we dat maar met z'n allen moeten gaan doen toch?

De (hoge) parkeerkosten zijn er niet om jou te kloten. Die zijn er om mensen af te schrikken die er niet echt hoeven te staan met de auto (denk centrum van een stad). Zodat mensen die écht ergens moeten zijn een plekje hebben om hun wagen te kunnen zetten.

Dit gaat dan misschien maar over 'onschuldig' illegaal parkeren, maar dit is diezelfde egoistische gedachtegang die criminelen hebben waardoor ze 's nachts lekker kunnen slapen.
Apart dat we dat met z'n allen aanjuigen.
De (hoge) parkeerkosten zijn er niet om jou te kloten. Die zijn er om mensen af te schrikken die er niet echt hoeven te staan met de auto (denk centrum van een stad). Zodat mensen die écht ergens moeten zijn een plekje hebben om hun wagen te kunnen zetten.
Dit is een aanname, geen fundamentele waarheid. Precies hetzelfde als de "egoistische gedachtegang die criminelen hebben waardoor ze 's nachts lekker kunnen slapen". Er is nooit aangetoond dat hogere parkeerkosten de parkeerdruk voor inwoners of mensen die in de stad werken verlagen.

Daarnaast leid in Den Haag het parkeerbeleid er juist toe dat ik niet met de auto naar mijn werk kan!
Ik mag maar 2u parkeren, in heel Den Haag, zelfs als ik mijn auto verplaats na 2u naar een hele andere zone. Toch vervelend als ik 4u moet parkeren om mijn werk uit te kunnen oefenen. Ik moet dus wel frauderen om te kunnen parkeren. Dit is voor mijn werk en is dus exact tegenovergesteld van wat jij zegt. Het parkeerbeleid zou er immers voor moeten zorgen dat ik kan werken in de stad.

Alternatieven in het OV? Die rijden die snachts niet meer terug. Parkeergarages?
Die zijn bij mijn werk in de buurt allemaal gesloten snachts.
er zijn toch P+R's waar je heen kan met de auto? Vanuit daar OV? Althans zo is het in Amsterdam geregeld en dat werkt prima.
Klopt! In Amsterdam werkt dat prima. Helaas niet in Den Haag.
Ik kan snachts niet meer met het OV terug en moet dus wel met de auto en de auto helaas parkeren.
Ik werk ook in Den Haag en ben het niet met je eens. Allereerst geldt het maximum '2-uur'parkeren niet door de hele stad. Er zijn plekken waar je 4 uur mag staan of uberhaupt zonder limiet (waaronder de P+R plekken). In de wijken die niet in een parkeerzone vallen, hoef je niet te betalen. Verder zou je eens met je werkgever moeten praten:

De gemeente probeert zoveel mogelijk werknemers van bedrijven en kantoren te stimuleren met het openbaar vervoer te komen. Werknemers die toch met auto komen, moeten in principe op het terrein van de werkgever parkeren. Als er niet genoeg eigen parkeerplaatsen zijn, kan de werkgever een aantal parkeervergunningen in de omliggende wijk aanvragen. Het aantal uit te geven werknemersvergunningen is beperkt. Dit is afhankelijk van het totaal aantal werknemers en de parkeerdruk in de omgeving.
Leuk op papier, in Rotterdam wacht ik al bijna 10jr op een plek in de garage.
Precies dit. Geen enkele ondernemer die ik ken in Den Haag heeft genoeg parkeervergunningen of zelf parkeerplekken. Ben je ZZP'er en werk je in opdracht? Kan je helemaal fluiten naar een vergunning.

Daarnaast, leuk zo'n vergunning, je rijd nog steeds 30 minuten rond op zoek naar een plek.
Dus je ziet al dat er een tekort aan plekken is, en je vindt dat er meer vergunningen uitgegeven moeten worden? Zie je niet dat er een verband is?
slecht geregeld inderdaad dan. Ik had verwacht dat alle grote steden dit wel hadden. Utrecht heeft ook een prima P+R.

Als ik hier kijk - dan zie ik verschillende P+R's van Den Haag waar je 24u zou mogen staan (als ik de site mag geloven?). Dat heb je ws al gezien? (voorbeeld)

Dat neemt niet de OV problemen weg natuurlijk. Komt ws door de lockdown dat het nu slecht(er) geregeld is.

[Reactie gewijzigd door stefanhendriks op 27 januari 2021 11:14]

>Dit is een aanname, geen fundamentele waarheid.

Jawel, dit is wel een fundamentele waarheid, en al lang bewezen door economen en planologen als Donald Shoup. En dat gratis/goedkoop parkeren funest voor je stad is daar is Amsterdam in de jaren '70 ook een voorbeeld van.
Shoup geeft aan dat "gratis parkeren" slecht is o.a. omdat die "parkeerkosten" betaald worden door de gemeenschap, niet door de gebruikers van de parkeerplekken.

Zijn aanname is dus automatisch hiermee dat parkeren nooit gratis zou moeten zijn omdat er altijd geld gerekend wordt om te parkeren. Linksom of rechtsom. Dat is natuurlijk onzin.
Je hoeft geen geld te rekenen om te parkeren. Doe je dat niet gaat zijn hele argument niet meer op, de gemeenschap betaald immers niet voor een klein aantal.

Shoup heeft dus helemaal niets aangetoond en bewezen is zijn theorie dus ook niet. Er is bijv nog nooit een experiment geweest met 2 wijken, evenveel inwoners, evenveel auto's van de inwoners, evenveel toegangswegen, evenveel voorzieningen met als enige verschil de ene wijk betaald voor parkeren en de andere wijk niet. Met als afhankelijke variabele de parkeerdruk.

En denk even logisch na, in Amsterdam Centrum kost parkeren uit m'n hoofd 6 euro per uur.
Kan jij er op zaterdagavond je auto kwijt? Nee. Kan ik zonder rondjes te rijden makkelijk een parkeerplek vinden in Den Haag op zaterdag avond? Nee. Daar doen belachelijk hoge parkeertarieven en een maximum van 2u parkeren dus helemaal niets tegen.

Had je 0 euro betaald zoals in de jaren 70 had je ook niet kunnen parkeren uiteraard maar "parkeerbelasting" is niet de manier om de parkeerdruk in een stad te verlagen. Dat is een loos argument wat gemeentes graag aanhalen om mensen te laten geloven dat het voor hen iets oplost.
Het is enkel een manier om ieder jaar een beetje meer belasting te innen.

Bovendien moeten mensen in de steden altijd zoeken naar een plek wat voor meer verkeer, overlast, herrie, uitlaatgassen etc zorgt. Nog iets wat je niet oplost met "parkeerbelasting". Volgen Shoup treed dit probleem alleen op als er gratis geparkeerd mag worden. Nog een aanname van Shoup dus die helemaal niet klopt in de praktijk. Shoup verdient goed aan z'n theorieen maar ik vind het een prutser.
Jongens, kijk hier ook eens. Een grotere studie over hoe je parkeerbeleid in kunt richten en waar je aan kunt schroeven.
Er is geen twijfel dat parkeerbeleid helpt.

[Reactie gewijzigd door boschhd op 28 januari 2021 15:44]

Ik heb hier ooit 2 verschillende parkeerapps voor gebruikt. Eentje stoppen andere starten. Weet niet of dat nog steeds werkt. Maar idd te zot voor woorden.
Dat werkt niet. Zelfs geld in de meter gooien en daarna op een parkeerapp verder gaat niet.
Dit omdat je kenteken geregistreerd wordt op de meter.
Hier in Zweden kijken sommige scanautos naar de stand van de wielen en waar de ventielen zich bevinden, dat krijg je dan keurig op de bon.
Inderdaad. Het feit dat het "parkeerbelasting" heeft zegt voldoende. De hele reden dat men een rechtszaak start is omdat het ten kostte gaat van de inkomsten. Inkomsten die in de afgelopen jaren astronomisch zijn gestegen en de grens van oplichting al lang en breed zijn gepasseerd.
Mensen komen toch wel naar de stad omdat het nodig is. Laten we ze uitknijpen totdat er een keer echt weerstand komt, dan kijken we wel verder.
Daarnaast is aangetoond dat (verkeers)boetes over het algemeen geen gedragsverandering als gevolg hebben. Daarnaast ben ik van mening dat het betalen van geld om je zonden af te kopen in de kern verkeerd is.
Je auto naast de deur van je werk kunnen parkeren is dan ook helemaal geen recht, maar iets dat een werkgever je zou kunnen aanbieden.Ofwel door op een aftands bedrijventerrein te gaan zitten, of bijvoorbeeld door voor veel geld een mooi pand met eigen plekken te betrekken. Je moet niet boos zijn op de gemeente: het probleem zit tussen jou verlangen te kunnen parkeren bij je werk en je werkgever die dat niet faciliteert. Kort gezegd: zoek ander werk, of zorg dat je zonder auto nar je werk kan. Fietsen, OV, verzhuizen, in Nederland heb je mogelijkheden zat. Ik ben blij dat ik niet hoef te betalen dat jij je auto ergens op straat kan zetten. Ik heb veel liever een extra terras, speeltuin of plein in de buurt dan meer ruimte voor auto's.

Overigens vind ik het een luxe dat ik als ik bij iemand in centrum Amsterdam op bezoek kan gaan gewoon de auto voor de deur kan zetten, en dat kan alleen omdat dat heel duur is. Soms zijn er geen plekken te vinden, dus het zou van mij nog wel wat duurder mogen. €10/uur lijkt me echt niet gek. Soms ga ik met de trein/ov-fiets, dat kan ook. Kost me wel extra tijd en trein is ook niet gratis. Mijn keus, mij hoor je niet klagen. Ik zou ook voor Zoom kunnen kiezen, dat is nog goedkoper.
Nee, het is een tegenactie op het machinaal zonder menselijke input handhaven van de wet. Er wordt niet meer gehandhaafd door de mens maar door de machine. Het is een natuurlijke tegenreactie dat iemand er vervolgens ook maar een zooi technologie tegenaan gooit om dit te counteren.

Voorbeeld: een agent zal je niet van de weg plukken omdat je een vrachtwagen met 105 inhaalde in plaats van met 100. De flitspaal is echter onverbiddelijk, dit is een overtreding van de wet en er volgt een boete, klaar en einde discussie. De OvJ (het menselijke aspect) en de 'boa/agent' die hun naam onder de boete zetten geloven alles wat die flitspaal te zeggen heeft.

Maar vervolgens is men andersom weer boos als er technologie gebruikt wordt tegen de andere partij met het krankzinnige idee dat machines de menselijke taak van wetshandhaving kunnen overnemen. Als men enkel op punt X kijkt naar hoe hard ik reed en niet naar de andere 50 kilometer die ik rij, dan maakt het immers toch niet uit? Als iemand constant 100 rijdt en die paar meter iets te hard zal een menselijke handhaver immers geen boete uitschrijven. Kennelijk boeien die enorme hoeveelheden kilometers niet voor de OvJ want daar wordt niet gecontroleerd, dan kan je er net zo goed te hard rijden. Het is in mijn ogen een volkomen normale reactie op een actie.
Klopt helemaal. Hetzelfde als je een systemen inzet in de rechtbank neerzet, die de gehele dag de activiteit van de rechter 'bewaken' De man of vrouw kan nog zo goed zijn/haar best doen, maar op het moment dat de rechter naar het thuisfront belt, om even te melden dat hij/zij later thuiskomt, wordt een misdaad vastgelegd. Namelijk het verduisteren van rijks eigendom (tijd is geld) Ontslag tot gevolg.
Het gaat er om dat een partij voor de rechter wordt gebracht voor iets dat iedereen zelf ook kan doen. Mijn post is geen aanmoediging om hun voorbeeld te volgen, maar om aan te geven dat je deze praktijk helemaal niet kunt verbieden via een rechter door de aanbieder aan te klagen. Het moet gewoon iets zijn dat mensen niet willen doen, net als thuis wapens maken of stenen uit de grond trekken om naar de politie te gooien.

[Reactie gewijzigd door Skit3000 op 27 januari 2021 10:27]

Klopt, maar wat jij doet is ze een handleiding sturen hoe je het meest efficient stenen uit de grond trekt en in mooie stukjes breekt. En ook nog even de juiste werptechniek uitlicht.

En logisch toch dat het probleem bij de 'bron' aangepakt wordt? Ik durf te wedden dat 99,9% van de gebruikers van deze app bovengenoemde stappen niet gaan uitvoeren voor die paar euro winst.
Dit blijft een techsite waar het openlijk bespreken van zaken als machine learning en hoe het in dit geval zou kunnen zijn toegepast en kunnen worden gerepliceerd gewoon mogelijk moet zijn.

En wat jij als 'bron' beschouwd is een kwestie van perspectief. Hoewel ik het ermee eens ben dat dit voor verkeerde doeleinden kan worden gebruikt en er zeker privacyvraagstukken aan hangen, kan ik mij ook vinden in de argumenten die worden gepresenteerd door ParkeerWekker. In mijn eigen ervaring heb ik ook wel eens een boete opgelegd gekregen in de tijd dat ik van één kapotte naar andere parkeerautomaat liep.
Dat de gemeente stelt dat een menselijke maat wel degelijk wordt toegepast is net zo in twijfel te trekken als de motivatie van ParkeerWekker. Hiermee zou de verregaande automatisering van handhaving net zo goed als 'bron' kunnen worden gezien voor deze kwestie.

Onder aan de streep kan *alle* technologie voor goede als kwade doeleinden worden toegepast. Op een techsite verlangen dat een onderwerp niet vanuit een technisch perspectief wordt besproken, terwijl de legaliteit hiervan expliciet nog niet is bepaald is wellicht niet echt gepast. Iemand hierbij bovendien als 'onderdeel van het probleem' bestempelen wellicht kortzichtig en moralistisch.
Klopt, maar wat jij doet is ze een handleiding sturen hoe je het meest efficient stenen uit de grond trekt en in mooie stukjes breekt. En ook nog even de juiste werptechniek uitlicht.
Klopt, en ik hoop dat de rechter in dit proces dit ook leest en tot de conclusie komt dat er wetgeving moet komen om te voorkomen dat mensen deze methode actief toepassen om parkeerbelasting te ontwijken. Pas dan pak je het bij de bron aan.

Alsjeblieft.
Volgens mij moet een rechter de wet toepassen, wetten maken is iets voor de politiek.
Daarom is er ook de scheiding der machten.
De gemeente Amsterdam vraagt de rechter om de handelswijze van ParkeerWekker te toetsen aan (uiteindelijk) specifieke wetten. Ongeacht wie hier gelijk krijgt, zal de rechter de uitspraak motiveren. Die motivatie kan zijn dat de wet strikt genomen op een bepaalde manier wel van toepassing is, maar redelijkerwijs de lading niet genoeg dekt. De rechter kan dan bijvoorbeeld een uitspraak doen die de criteria aanscherpt (wellicht in het voordeel van één van beide partijen) die andere rechters later kunnen overnemen. Zeker met een specifieke case als dit (mag je een product verkopen waar mensen mogelijk belasting mee kunnen ontduiken) is het wel belangrijk specifieker te kijken naar het doel achter de wet in plaats van de letterlijke woorden. Arnoud Engelfriet heeft eerder een artikel over aanpassingen van de wet door rechters geschreven en ik leg het vast niet helemaal goed uit, dus dat is het lezen waard.
Het hele internet staat vol met voorbeelden over hoe je met machine learning afbeeldingen kan classificeren. Denk als je daar interesse in hebt dat je voorgestelde zaken al wel gevonden had.
Ze kunnen het toch vrij simpel oplossen door in minder opvallende scanautos te gaan rijden? Lijkt me simpeler.
Edit: laat maar, punt wordt al ter vaak gemaakt zie ik

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 27 januari 2021 14:53]

+3 voor het aantonen, dat dit al lang mogelijk is. Waarom zou dit dan niet als dienst aangeboden mogen worden aan mensen die niet de technische 'vernunft' hebben als de Tweakers hier?

Jouw antwoord kan ik al raden, open deur: "Je ontwijkt de wet !"

Antwoord: Nee, je ontwijkt een boete. Dezelfde boete die ik ontwijk op het moment dat een scanauto langs mijn keukenraam rijdt, en ik snel nog even naar de parkeermeter kan lopen als het nodig is.
Een boete die wordt opgelegd om 'onbetaald' c.q. 'illegaal' parkeren tegen gaat.

Beantwoord dan maar deze vragen:
1. Is een boete bedoeld om de schatkist te vullen of om fout gedrag af te leren?
2. Waarom zou een persoon niet de kans mogen krijgen om met een herinnering alsnog te betalen zonder boete? Hoe is dat in jouw ogen solidair naar je medemens?
3. Als iedereen gelijke opties heeft om hier gebruik van te maken, is dat dan niet eerlijker dan een paar slimme koppen, met goeedbetaalde baan, die hier gebruik van kunnen maken?
4. In de geschiedenis wordt altijd geroepen "misbruikers" in praktijk is ELKE VORM van misbruik altijd een fikse minderheid geweest. Ja er gaan zeker een paar mensen handig gebruik van maken. dat is altijd nog eerlijker dan 95% van de nederlanders de optie te verbieden.
Flits scanners mochten ook niet - tegenwoordig heeft elke routesoftware flitser informatie. Precies zelfde discussie.
Waarom zou een persoon niet de kans mogen krijgen om met een herinnering alsnog te betalen zonder boete?
Je kunt van de dienst denken wat je wil, maar dit argument werd idd ook door de maker van ParkeerWekker gebezigd en die gaat natuurlijk helemaal nergens over. Als je een herinnering wil of je wel betaalt voor je plekje, dan hoef je daar geen scanauto's voor te herkennen. Dan kan er gewoon worden gekeken of je lang stilstaat in een parkeerzone. Als je alleen de "herinnering" krijgt op moment dat een boete drijgt, dan is het geen herinnering meer maar gewoon ontwijking.
Dan kan er gewoon worden gekeken of je lang stilstaat in een parkeerzone.
Ja. Dat wil ik. Er zijn periodes dat ik voor mijn werk op onbekende plekken moet komen, en ik vind het vervelend om telkens dat puzzeltje te doen van borden, meters, automaten, onderborden, instructies van wanneer wel of niet, kijken welke van de 10 apps mogelijk deze zone ondersteunt, of vieze coronaknoppen aanraken. Ik wil gewoon in de buurt van de locatie waar ik moet wezen op de eerste de beste mogelijkheid parkeren zonder daarover na te hoeven denken. Bij voorkeur ook dat de app betaalt, als dat moet.

Maar er is geen API die alle parkeerzones in het land aangeeft, en dus geen app die deze taak kan uitvoeren.

Een eventueel verbod op parkeerwekker zou wat mij betreft dan ook pas in moeten gaan als de samenwerkende parkeerbeheerdiensten een parkeerzone-API en bijbehorende automatische betaalapp aanbieden. En het liefst dat ik tijdens het parkeren over de bluetooth hoor: "Je mag hier maximaal 2 uur staan."

Naar mijn mening is deze casus dan ook synoniem aan deze: nieuws: 'Nederlanders vinden illegaal downloaden acceptabel als alternatief o...

Zelf gebruik ik overigens geen parkeerwekker, maar dat is meer omdat ik geen dashcam heb.

[Reactie gewijzigd door Redsandro op 30 januari 2021 01:41]

ParkMobile geeft nochtans gewoon aan in welke parkeerzone je je bevindt. Heeft tot nu toe altijd gewerkt op de plekken waar ik wilde parkeren, maar geen idee of die ook echt alle zones in het land kent.
Hij kent niet alle zones, maar het zullen er intussen meer zijn dan toen ik die app vloekend van mijn telefoon heb gegooid wegens fouten als opeens uitgelogt zijn, niet kunnen inloggen en niet kunnen eindigen met parkeren.

De Stadsparkeren app was stabieler en is volgens mij een superset van locaties van ParkMobile, maar ook deze moet je handmatig activeren en verifiëren.

Op sommige locaties parkeer ik in een parkeergarage ook al is er plek op straat, omdat ik heb ontdekt dat dat wèl volautomatisch gaat. Een camera herkent het nummerbord dat in de app staat en de bomen openen en sluiten automatisch. Betalen gaat automatisch.

Piracy is a service problem.
Dus je bent net zo stellig hierover bij snelheidscontroles?
Waarschuwing voor traject controles?

Had liever gezien dat de gemeente gedwongen zou worden om betere en meer (betaalbare) parkeerfaciliteiten te organiseren. Als je bang bent dat je auto gescand wordt, geef je m een ander kleurtje.

Beetje onzin om techniek te weren, die voor een select groepje al voordeel geeft omdat ze het zelf kunnen bouwen. Enige manier om dit te handhaven is om alle dashcams te verbieden. Voor diegene die daar zn energie in wil steken wens ik veel sterkte.
Dus je bent net zo stellig hierover bij snelheidscontroles?
Waarschuwing voor traject controles?
Stellig waarin? Dat je ook met dat soort dingen niet het argument kunt maken dat dat slechts een herinnering is om je aan de snelheid te houden, ipv dat het gewoon gebruikt wordt om een boete te ontwijken? Ja, dan ben ik daar net zo stellig in ja.

Als je meer leest in mijn post dan is dat puur je eigen invulling. Ik reageerde louter op het specifieke argument dat het een herinnering zou zijn om niet vergeten te betalen, wat ronduit quatsch is.

In het geval van die snelheidscontroles, volgens mij kun je bij de meeste navigatiesoftware wel een instelling doen dat hij een waarschuwing geeft als je X km/u te hard rijdt. Dát is een herinnering. Niet specifiek op het moment dat er gecontroleerd wordt, dat is gewoon een manier om een boete te voorkomen terwijl je op andere plekken wel gewoon "kosteloos" de snelheidslimiet kunt overtreden.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 2 februari 2021 11:29]

Antwoord: Nee, je ontwijkt een boete.
je ontwijkt belastingen. In iedere stad in nederland valt het namelijk onder parkeerbelasting.
Je ontduikt belasting, want die belasting ben je nog steeds verschuldigd op het moment dat je niet gecontroleerd wordt. Bij een boete kun je wel spreken van ontwijking, want dat is sowieso pas iets dat speelt als de overtreding wordt vastgesteld.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 2 februari 2021 11:33]

Die parkeerkosten zijn er in eerste instantie bedoeld om geld binnen te halen voor een gemeente. Want parkeerproblematiek kun je ook anders oplossen. Jij refereert eigenlijk naar het echte probleem, namelijk de dat bewoners hun auto niet kwijt kunnen en dat veel gemeente de binnenstad autoluw willen maken.

Want denk je dat nou werkelijk dat als er een andere oplossing zou zijn voor het parkeerprobleem, zonder dat dit ook zoveel geld oplevert voor de gemeente, dat ze daar voor zouden kiezen? Want parkeerheffing verplaatst hetzelfde probleem alleen steeds verder naar buiten (vanuit het centrum gezien). Daarnaast zouden de faciliteiten in een stad wel dusdanig moeten zijn dat je helemaal niet met de auto naar binnen wil. En dat laatste is ook vaak niet zo.

En trouwens, Skit3000 moedigt niet aan, hij laat alleen zien dat er genoeg technische mogelijkheden binnen handbereik zijn om dit zelf ook te kunnen doen.

Edit: typo, zinsopbouw en link

[Reactie gewijzigd door bed76 op 27 januari 2021 14:07]

Die parkeerkosten zijn er in eerste instantie bedoeld om geld binnen te halen voor een gemeente. Want parkeerproblematiek kun je ook anders oplossen. Jij refereert eigenlijk naar het echte probleem, namelijk de dat bewoners hun auto niet kwijt kunnen en dat veel gemeente de binnenstad autoluw willen maken.
Het echte probleem is niet dat de bewoners hun auto niet kwijt kunnen. Gebrek aan parkeerruimte voor bewoners én bezoekers zijn een symptoom van hetzelfde probleem: gemeenten die falen in hun ruimtelijke inrichting. Als gemeenten toestaan dat voorzieningen (bioscoop, winkels, theater, horeca, musea, overheidsinstellingen) en bedrijven zich zich dicht op elkaar huisvesten in een klein gebied, dan ontstaat er vanzelf een bereikbaarheidsprobleem. In plaats van bestuurlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de ruimtelijk inrichting wordt het probleem afgewenteld op de automobilist. Gemeenten zouden voorzieningen gewoon veel meer moeten spreiden in plaats van alles bij elkaar in een stadscentrum te proppen.
Dank je, je hebt beter verwoord wat ik eigenlijk wilde zeggen.

Het betaald parkeren in een stad, begint vaak wel met de klacht van bewoners in een wijk (dicht tegen de binnenstad aan) dat ze hun auto niet kwijt kunnen. Dan stelt de gemeente betaald parkeren in, in die wijk en dan schuift het probleem een wijk op.

En ik haakte in op Daikirai zijn opmerking dat betaald parkeren er is om mensen die daar niet hoeven te staan met hun auto te ontmoedigen. Maar wat hij niet noemt, is dat er te weinig parkeervoorzieningen zijn op de betreffende locaties.
Dit is inderdaad wat er overal gebeurd. Bedankt voor je aanvulling.

Ik heb daar nog een aanvulling op.
Bij mijn moeder voor de deur ligt de grens voor het betaald parkeren. Alle straten achter haar huis zijn betaald. Haar straat en alle straten ervoor niet. Resultaat? Haar straat staat nu altijd vol waar dat eerst nooit zo was. Bewoners beginnen te klagen. De gemeente organiseert een informatie avond en heel de straat loopt warm voor het vergroten van de betaald parkeren zone met als resultaat dat zodra de zone weer wordt vergroot alle mensen die eerst gratis konden parkeren nu bakken met geld voor een vergunning willen betalen. Ze willen immers zoals eerst bij hun huis kunnen parkeren.

En zo schuift het probleem op als een olievlek. Gemeentes vinden het prima. Die kunnen op deze manier immers mensen overtuigen die eerst prima gratis konden parkeren een dure vergunning te kopen terwijl er eigenlijk geen "tegendienst" geleverd wordt. Crimineel vind ik het en het is zeker niet de oplossing van het parkeerprobleem zoals @ari3 ook al aangeeft.

Het is de gemeente die de ruimtelijke inrichting niet op orde heeft en beloond wordt met extra inkomsten uit parkeerbelastingen.
Ik denk niet dat de gemeenten falen in ruimtelijke inrichting.
Parkeerplaatsen en garages aanleggen is duur en je krijgt er geen enkele economische activiteit voor terug.
Parkeren met te weinig plekken, wat je in elk centrum zult hebben, is overlast voor de mensen die er wonen.
Ook hebben meer mensen een auto sinds het aanleggen van de binnensteden; er _is_ historisch gezien gewoon te weinig ruimte om de huidige toevloed van auto's te laten parkeren. Iets soortgelijks geldt voor de toestroom van auto's die de stad ingaan: het wegennet is er niet op bereid, het is te smal, met staat te vaak stil.
Precies, spot on.

Aanvullend op het voorbeeld in het artikel over parkeren bij de school. Bij de scholen bij mij in de wijk staan overal duidelijk borden: niet parkeren langs de stoep. Wel natuurlijk in de parkeerhavens.
En elke dag (pre-corona) is het weer mis. Volop foutparkeerders, gedrang, gedoe, irritatie; en erger nog: gevaarlijke situaties voor kinderen.
Dus dat daar strakker gehandhaafd wordt is juist een goed punt. Ook als je daar te lang staat, want je hindert daar op dat moment het normale verkeer.

En wat is nou de moeite om een parkeerapp te nemen die je tijdig waarschuwt; of een wekker. Echt, dit is zo'n gezocht argument. Pure opportunisme. Kappen die handel.
Ik vraag mij af of "fout parkeren" door een scan auto opgepakt kan worden?
Fout parkeren is immers niet het zelfde als niet betalen voor je plek.

Off topic, scanauto's zijn misschien handig voor de gemeente maar je mist gewoon de menselijk component en dat is kwalijk. Daarnaast deelt de gemeente liever boetes uit (inkomsten) dan dat ze een probleem oplossen.

Mocht laatst ook een mooie parkeer boeten betalen omdat ik aan het laden/lossen was maar alarmlichten was vergeten. Stond schuin in het vak (vooruit ingereden) om verkeer op de weg (een baan + tram) niet te hinderen omdat de laad/los plek was bezet door een geparkeerde wagen. Na bezwaar werd mij toch even mooi ingepeperd dat parkeergeld altijd voldaan moet worden als je in het vak staat, alarmlichten of niet. Volgende keer ga ik dus vrolijk op de weg staan en blokkeer de hele boel. Als een parkeerwachter langsloopt kan er een dialoog ontstaan waarin ik kan uitleggen wat ik aan het doen ben, dat lukt niet met een scanauto.
Volgens mij in Den Haag, op het moment dat de dienstverlener auto tegen komt die fout staat dan wordt de locatie gemeld bij een meld kamer en komen er boa's naar toe om handmatig de boute uit te schrijven.

En als ik het goed begreep van de buren van mijn ouders, kan de scanwagen daar wel zien of je op de stoep staat en of het daar mag.
Vroeger was dat zo ook zo in Rotterdam. Dan kwamen ze op hun scooters. Tegenwoordig volautomagisch. Aantal onterechte boetes zijn echt torenhoog. Aantal bezwaren zijn maar het topje van de ijsberg, meeste mensen (en ik) nemen vaak die moeite niet.
Ik vind het trouwens vrij pijnlijk dat je een +3 krijgt voor een flamebait waarbij je mij op gelijke hoogte stelt met een crimineel, terwijl uit alles in de post waarop je reageert blijkt dat dit een verdieping is in de hoofdoorzaak van het probleem (namelijk dat het kán) om de discussie op gang te helpen hoe voorkomen kan worden dat mensen parkeren zonder te betalen. Ik snap dat je het niet zo hebt gezien als je het vluchtig door hebt gelezen, maar dat is nog geen reden voor een persoonlijke aanval.
Vat mijn reactie vooral niet persoonlijk op hoor, het was meer een reactie op hoe dit ontvangen werd..
De hoeveelheid +3's en de (toendertijd) enige comments eronder. Zo van "Tof, dankjewel dit ga ik meteen uitvoeren", dat baarde me gewoon wat zorgen.

Ik vind je post inhoudelijk zeker interessant. Maar kreeg inderdaad zelf niet echt de indruk dat deze een standpunt maakte, maar leek me eerder een oproep van 'joh, laten we het zelf maar oplossen dan'.

Kan mijn fout zijn. O+
Snap wel dat dat je zorgen kan baren, al denk ik niet dat het voor de gemiddelde Tweaker financieel waard zal zijn om dit in de praktijk uit te voeren. :) In de tijd die je hier aan kwijt bent kun je ook een betaalde opdracht doen en met de opbrengsten daarvan een week parkeren in de garage bij de Bijenkorf in Amsterdam. :P

Dank je wel voor je uitleg!

[Reactie gewijzigd door Skit3000 op 27 januari 2021 11:08]

Als jij daadwerkelijk gelooft dat de hoge parkeerkosten er zijn om mensen af te schrikken, dan ben je wel heel goedgelovig zeg. Denk je nou echt dat die torenhoge tarieven er niet zijn om gewoon ook lekker geld te verdienen want de mensen die het kunnen betalen die parkeren toch wel.

Dit is niet iets om trots op te zijn.
De (hoge) parkeerkosten zijn er niet om jou te kloten. Die zijn er om mensen af te schrikken die er niet echt hoeven te staan met de auto (denk centrum van een stad). Zodat mensen die écht ergens moeten zijn een plekje hebben om hun wagen te kunnen zetten.
Die hoge parkeerkosten zijn er JUIST om jou te kloten. Hier in Amsterdam haalt de gemeente 10.000 parkeerplekken weg en heeft de uurtarieven met 50% omhoog gedaan. Parkeertarieven is de grootste inkomstenbron van de gemeente Amsterdam.

Sterker nog de gemeente is de grootste kloothommel mbt diefstal in parkeergarages. Weet je nog dat Qpark op de vingers is getikt met de "€ y per x minuten" waarbij je nooit wist wat je nu per uur betaalde en dat je altijd afgerond werd afgerekend? Nou de gemeentes doen dit nog steeds. Kom je aan om 16:01 blijkt dat je je nieuwe unit ingegaan ben voor de komende 20 minuten kan je weer 1,50-3,50 aftikken.

Daarnaast het OV in Nederland is bedroevend slecht en bovendien kneiterduur. Als ik voor een snelle boodschap naar het centrum moet (Bijenkorf of zo) of even naar de Zuidas. Dan duurt het 35-55 minuten om daar te komen met het OV voor een afstand van ~6-10km en het kost € 3,20 heen en € 3,20 terug. Als ik met de auto ga, ben ik er in 10-12 minuten ben 3-5 euro kwijt en ben in 10-12 minuten weer thuis. Om maar te zwijgen over het OV na 1:00, dan moet je met de nachtbussen en gelden er allerlei toeslagen. Voor de avondklok, als ik om 2:00 terug naar huis wilde kost de nachtbus 10-12 euro en de taxi 14-16 euro. Echter de nachtbus doet er ~1-1,5 uur over en de taxi ~15 minuten.

Dus nee laat Groenlinks (en de rest van de Amsterdamse wethouders) lekker in de stront zakken met hun asociale parkeerbeleid en hun ontzettend slechte OV hier in Amsterdam. Ik ben voorstander van ParkeerWekker, ik hoop dat ze vele en vele miljoenen euro's te kort komen.
Zo far fetched is die kat niet. Je kunt zelfs detecteren of de kat iets in zijn bek heeft: https://www.theverge.com/...red-catflap-prey-ben-hamm
Top dankje wel!

Nee, niet voor iedereen is het eens dat die scan auto's los gaan. Vooral als er een regime wordt opgesteld voor auto's. Neem bijvoorbeeld Amsterdam, daar worden amper parkeer vergunningen nog uitgedeeld aan nieuw bouw wijken.

En niet iedereen kan zijn baan uit voeren met een fiets of met het OV. Sommige mensen hebben een auto nodig om hun werk/reis situatie uitdaging op te lossen.

Een voorbeeld, in sommige (nieuw bouw wijken) in Amsterdam krijg je geen parkeer vergunning. Dus ben je verplicht om het normale tarief te betalen van de omgeving. Dat kan bijvoorbeeld 6 of 7,50 per uur zijn. Als je daar de hele dag dus wilt staan is het dikke kassa voor de gemeente, laat staan als je daar de hele week/maand moet staan.

Hier komt het ironische, je kan geen parkeer vergunning krijgen (zelfs als bewoner van deze straat) wat pak een beet 100/200 per jaar is. Maar je kan wel een parkeer abonnement nemen van 1.166,40 euro per maand. De reden hiervoor is dat ze een auto luwe stad willen creëren, maar in plaats van de normale classe auto's zien we dus alleen maar Porche en Range Rovers op de straat staan.
Ik vraag me af of dit mag volgens de camera-wet / GDPR. technologie gewijs is het zoals je aangeeft kinderspel natuurlijk.
Held! Ik heb al vaker gezocht naar hoe dit werkt... Hoewel in mijn stad geen scan auto's rijden, denk ik dat ik met behulp van deze info wel ga hobbyen. 8-)
Ongeacht wat je van de Parkeerwekker en de uitslag straks vindt; uiteindelijk kan natuurlijk iedereen met technische kennis zelf óók zo'n herkensysteem in een middagje in elkaar knutselen.

...
Mooie uitleg. Tnx daarvoor. Maar dit zullen wel heel weinig mensen zijn die dit zo zelf gaan implementeren.

Voor een grotere gebruikers doelgroep zal er toch echt een geprepareerde raspberry os gemaakt moeten worden met getrainde modellen, code op GitHub, en zal er iets van een geprepareerde case moeten zijn icm kabel voor je sigaretten aansteker en camera.

Dan als zelfbouw kitje om wetgeving te kunnen bypassen.

En dan ben je er nog niet want je moet je ook nog iets verzinnen voor je data verbinding.

Misschien kun je maar gewoon beter netjes betalen als je per se je auto wilt parkeren in de stad ;)

[Reactie gewijzigd door L0g0ff op 27 januari 2021 11:39]

Misschien kun je maar gewoon beter netjes betalen als je per se je auto wilt parkeren in de stad ;)
Mee eens!

[Reactie gewijzigd door Skit3000 op 27 januari 2021 09:53]

Ik zou dat graag willen maar in Den Haag kan dat al niet als ik moet werken.
Daar begint het probleem al bij.
Wat een goede uitleg man. Top. Thanks. Ik ga zeker hiermee aan de slag. Met als laatste stap natuurlijk de sms of andere mogelijkheid van communicatie naar je mobiel voor de waarschuwing. Thanks
Klinkt cool! thanks voor de info.Teachablemachine en lobe kende ik nog niet.
Geen gek idee, relatief makkelijk te maken. En stuk voordeliger ga ik zeker een keer bouwen.
Overigens lijkt mij dit net zo illegaal als een vriend in de auto te laten wachten die jouw een sms stuurt als er een scanauto langs rijdt...
Ik denk niet dat het voordeliger gaat zijn. Alle hardware die je nodig hebt, de internetverbinding die je op een of andere manier moet hebben én de tijd die je er in stopt zijn bij elkaar voor veel mensen waarschijnlijk duurder dan de komende tien jaar netjes elke keer een kaartje kopen (afhankelijk van waar je parkeert).
Ik hoop niet dat je er een wilt overvallen, maar het is wel een techniek die nu in het bereik ligt van de gemiddelde doorgewinterde crimineel waar misschien iets meer aandacht naar uit mag gaan. Al zal die als het moet nu toch al gewoon in een geparkeerde auto naar die livestream kijken tot er een voorbij komt en dan de volgende oprit de snelweg op rijden, dus er is niet echt tijdswinst te behalen daar.

[Reactie gewijzigd door Skit3000 op 27 januari 2021 09:53]

Je kan het inzetten voor patroonherkenning.
Ook in ogenschijnlijke chaos zit vaak regelmaat.
Ook als je in een systeem werkt waar gedwongen onregelmatigheden worden ingebouwd, valt daar vrijwel altijd toch een patroon uit te halen.
Dus in plaats van naar die camera te moeten kijken, weet je uberhaupt of jou dinsdag of woensdag bij die oprit moet gaan staan wachten ;)
Ik dacht inderdaad altijd dat waardetransport altijd op willekeurige momenten plaats vindt en bij vervoer van en naar winkels is dat denk ik in grote lijnen ook zo, maar ik weet ook dat er al jaren elke week op een vaste dag om een bepaalde tijd een zwaar Belgisch transport vanaf Schiphol naar het zuiden rijdt omdat ik die simpelweg elke keer tegen kwam. De timing daarvan zal wel af hebben gehangen van een aansluitende vlucht of iets dergelijks, maar dat patroon moet inderdaad wel zo te herkennen zijn.
Mooi verhaal van Parkeerwekker, maar je kunt met je klompen aanvoelen dat het systeem wat Parkeerwekker heeft ontwikkeld mogelijkheden biedt tot het ontduiken van het betalen voor het parkeren. Ook voor de verkortte tijdsduur van het betaald parkeren kan misbruik creatief gebruik gemaakt worden.
Ik ben benieuwd wat de gerechtelijke uitkomst wordt.
Het is geen opduiken maar ontwijken. Je bent namelijk niet verplicht om het parkeergeld te betalen. Het is helemaal legaal om niet te betalen zolang je dan de eventuele naheffing (de boete) wel betaalt. Als het nu tegen de wet was om geen parkeergeld te betalen en de boete een straf voor die overtreding was het een ander verhaal geweest.
Dus dat is technisch anders dan te hard rijden?
Ja, dat is een overtreding en valt onder het strafrecht. Bij parkeren overtreed je de wet pas als je de naheffing niet betaalt.
Dus een parkeerboete is ook geen boete? Of zit ik dan verkeerd?
Een gemeentelijke parkeerboete is een naheffing parkeerbelasting. Je hebt geen parkeerbelasting voor betaald en daar krijg je dan een naheffing over, die je als boete kan zien maar dat niet is.
Zakelijk is dat interessant, want boetes voor verkeersovertredingen zijn geen aftrekbare kosten. Belastingen die betaald worden voor een zakelijke auto (zoals assurantiebelasting en MRB) zijn daarentegen wel aftrekbare kosten. Mij lijkt dat parkeerbelasting, al dan niet in naheffing, ook aftrekbaar is.
Helaas, volgens de Wet Inkomstenbelasting zijn ook naheffingen parkeerbelasting niet aftrekbaar (Art. 3.14, 1c)
Je krijgt een parkeer boete als je fout staat geparkeerd, dus op een plek waar het niet mag. Sta je op een legale plek maar betaal je niet krijg je geen boete maar een naheffing. 2 heel verschillende dingen.
Dus je kunt wel stellen dat achteraf betalen kostbaarder is. ;)
Ja, dat klopt, maar het is vooralsnog volstrekt legaal om middelen toe te passen om je te waarschuwen voor die heffing. Als jij uit het raam kijkt en je ziet parkeerwachters aan komen lopen mag jij ook naar buiten rennen om de auto snel te verplaatsen. je waarschuwingssysteem is dan het naar buiten kijken. Dat zou dan ook niet mogen als je de parkeerwachters niet mag ontwijken.
Behalve in Amsterdam, dat was het iig tot voor kort goedkoper een boete te pakken dan vrijdag avond, zaterdag en zondag ochtend te betalen waarbij je elke dag naar de automaat moest lopen. Uit m'n hoofd 57,50 boete vs. 62 euro als je netjes had betaald van vrijdag avond 6 uur tot zondag 1 uur smiddags.
Ja, tenzij je natuurlijk 3 boetes onder je ruitenwisser vindt, voor elke dag 1. ;)
Dat deden ze dus niet, en ik had ook genoeg weekenden "geluk" en helemaal geen parkeerkosten.
Dan heb je extra geluk want ik heb genoeg auto's gezien in de stad met een stapeltje bonnen. Dat is overigens niet in Amsterdam. Ik zou in die stad niet eens aan een auto beginnen.
Vrij letterlijk ja.

Parkeerheffing is een belasting die de gemeente int. Te hard rijden valt onder schikking via wet mulder.

De “boete” die je krijgt is dan ook een naheffing zoals ook kan gebeuren bij je inkomstenbelasting. Je hebt pas een probleem als je die niet betaald.
Dat van wet Mulder is wel afhankelijk van hoeveel je te hard gereden hebt: geldt alleen tot 40 km/h te hard op de snelweg of 30 km/h te hard op andere wegen, bij mijn weten.
Klopt. Daarboven ga je gelijk door naar officier van justitie. (Indien u langs start komt krijgt u geen €200). Maar dan heb je het dus nog bonter gemaakt dan een naheffing parkeerbelasting dus dat maakt het niet beter ofzo.
Nou... Nee... De verplichting om belasting te betalen ontstaat op het moment dat je de auto parkeert. De naheffingsaanslag bestaat ook uit twee delen. De oorspronkelijke belasting en de verhoging.
Nee, je bent niet verplicht om het parkeergeld te betalen zolang je de naheffing wel maar betaalt. Men heeft dit ooit zo verzonnen om het als belasting te innen omdat de meeste mensen het risico niet nemen. De techniek maakt het nu mogelijk om dat risico flink te reduceren en dat vindt de gemeente natuurlijk niet leuk. Dan hadden ze dus het niet betalen van parkeergeld als overtreding moeten bestempelen.
Als dat allemaal klopt is de aangespannen zaak van de gemeente dus vrij kansloos..
In principe is het kansloos, maar de rechter kan de wet natuurlijk op een bepaalde manier interpreteren dat je zelf wel een bewakingssysteem mag opzetten, maar dat dat bijv. niet op commerciële basis gedaan mag worden. We gaan het zien.
Rechtspraak blijf een apart iets met verschillende rechters die kennelijk aan wetten en regels ook een eigen draai kunnen en mogen geven.. Allemaal zogenaamd volledig onafhankelijk (alsof men geen eigen mening, gedachten en politieke voorkeuren heeft)..
Dat komt vooral doordat men de wetten niet eenduidig maakt. De termen “redelijk” en “billijk” zijn bekende subjectieve termen. Dat zorgt voor verschillende interpretaties maar zorgt er ook voor dat een rechter een oordeel kan vellen op basis van de omstandigheden.
Wetten en regels moeten vooral duidelijk zijn en geen ruimte laten voor verschillende interpretaties als je het mij vraagt, anders werkt je dus willekeur en onrecht in de hand..

[Reactie gewijzigd door Inflatable op 26 januari 2021 22:13]

Gelukkig is die ruimte er vaak wel. Daar waar geen ruimte is in de wet krijgen je toeslagenaffaires.
Probleem in Nederland en ook in de toeslagenaffaire is dat wetten niet aan de grondwet getoetst worden. Men gaat er in NL van uit dat het parlement dat doen. Landen als BE DE hebben een grondwettelijk hof, die wetten een de grondwet toetst en wetten dus ook buiten werking kan stellen als ze in strijd met de grondwet zijn.

Wat je in het artikel leest is dat er dus eerst een wet moet komen om dit aan te pakken. Probleem is dat dat in Nederland kan en die wet dus in strijd kan zijn met grondrechten. Zonder grondwettelijk hof kan Nederland dan zijn gang gaan. De wet kan natuurlijk wet is strijd zijn met EU wetten maar ook dat is een lange weg.

De toeslagenafaire heeft laten zien dat Nederland op dit gebied een bananenrepubliek is. De Politiek doet er niets aan en vraag me af of ze er iets aan gaan doen.
Probleem in Nederland en ook in de toeslagenaffaire is dat wetten niet aan de grondwet getoetst worden.
Het probleem is dat er geen (grond)wettelijk plafond is ingesteld op hoeveel belasting geheven mag worden. In ruime zin zegt het mensenrechtenverdrag wel dat een ieder in staat moet zijn in zijn eigen levensonderhoud te voorzien en dat de staat niet (teveel) mag onteigenen. Echter is in Nederland de belastingdruk nu zodanig dat dit recht grof geschonden wordt: zelf sparen voor een eigen woning of (pre)pensioen is onmogelijk vanwege vermogensbelasting, iets nalaten aan je (klein)kinderen wordt ontmoedigd door hoge (st)erfbelasting, het middelen van inkomen mag slechts over een korte periode van 5 jaren, hoge belasting op inkomens van kenniswerkers zorgen voor braindrain en verminderde werkgelegenheid, enz. Allemaal dingen die iemands recht op vergaren van inkomen en zelfbeschikking beperken.
Jawel, je kunt niet alle soorten situaties afdekken in een wet. Daarom moet er ruimte zijn voor een beoordeling wat redelijk. Zo werkt dat in ieder land, wegens slechte ervaringen met wetten met strakke omlijningen.
In principe mag je de snelheidslimiet niet overschrijden maar gelukkig zit er flexibiliteit in de wet dat de rechter kan oordelen dat wanneer je iemand met een slagaderlijke bloeding vervoert er een excuus is om harder te rijden. Dan kun je in de wet wel een uitzondering maken voor levensbedreigende situaties, maar dan is het begrip “levensbedreigend” weer niet eenduidig. Dan zou je dus voor alle specifieke gevallen in de weten moeten vastleggen wanneer het legitiem is om de snelheidslimiet te overtreden. En dan nog zal je zien dat er situaties zijn waarin het onredelijk is om iemand te beboeten en dat staat dan niet in de wet en dan krijg je een hele onredelijke overheid en rechtspraak. Er moet flexibiliteit bestaan zodat een rechter rekening kan houden met de situatie op dat moment.
Daarnaast heb je nog allerlei wetten die jaren geleden zijn opgesteld terwijl de wereld om ons heen veranderd is en er dus onduidelijkheden ontstaan. Een systeem om burgers te waarschuwen als parkeerwachters in de buurt komen was volstrekt onmogelijk toen de wetten rondom parkeren zijn opgesteld. Een rechter moet het dan doen met de bestaande wet.
Een wet die geen ruimte overlaat voor interpretatie is een wet die binnen enkele jaren als "ouderwets" en "niet toekomstvast" wordt bestempeld. Gelukkig is er ruimte voor dit soort interpretaties om de shift in cultuur goed mee te krijgen. Anders krijg je van die gekke wetten zoals in sommige steden in Amerika nog steeds gelden.
Ik ben geen jurist, maar dit zie je heel vaak in juridische documenten. Die uitweg is er denk ik bewust in gemaakt om uitzonderlijke casussen aan een rechter voor te kunnen leggen.
Wetten zijn soms niet duidelijk en uiteindelijk heb je dan een hoge raad die bepaald hoe je een wet in een bepaalde situatie moet uitleggen.

In dit geval is er geen wet die deze dienst verbied. Maar goed lagere rechters doen soms rare uitspraken en ga er maar van uit dat dit een eerste proces is en dat het uitgevochten zal worden tot de hoge raad. Als het bedrijf daar genoeg geld voor heeft of een advocaat er geld in wil investeren.
Ja, maar dat zeg ik toch ook?
Mwah in zeker zin wel, maar niet per se als ze het op belastingontwijking gooien.
Zeker, maar dat neemt ook niet weg dat gemeentes met dit soort auto’s bewust veel mensen onterecht boetes uitdelen, en je daar dan als burger zelf achter moet komen, aanvechten en kunnen bewijzen dat je nog aan het pinnen was.

Wordt een beetje hard-tegen-hard gespeeld voor mijn gevoel, de gemeente die hun nieuwe geldboom niet wilt kwijtraken, en een bedrijf dat met net niet boete/belastingontduiking geld probeert te verdienen.

Als de gemeente niet zo gierig zou doen, of in ieder geval zou dubbelchecken dat er niet zo ongeloofelijk veel fouten worden gemaakt zou het standpunt van deze appdevelopers in ieder geval een stuk minder sterk zijn.
Er worden niet "bewust" fouten gemaakt. Fouten herstellen kost veel tjid en dus geld. Dat probeer je dus te vermijden, als gemeente.

En "Veel onterecht" is ook relatief. Meer dan 90% van de naheffingen door scanauto's is gewoon "goed".
Er worden niet "bewust" fouten gemaakt. Fouten herstellen kost veel tijd en dus geld. Dat probeer je dus te vermijden, als gemeente.
Ik ben van mening dat als de gemeente op de hoogte is dat hun systeem (veel) onterechte boetes uitschrijft en niet actief bezig is dat te verminderen, de fouten wel bewust gemaakt worden. Zodra de opbrengsten uit onterechte boetes hoger zijn dan de kosten van het herstellen van de fouten, verdwijnt de externe prikkel om de fouten te voorkomen.
En "Veel onterecht" is ook relatief. Meer dan 90% van de naheffingen door scanauto's is gewoon "goed".
Ik vind het vrij veel. 9% van de naheffingen is onterecht. Met een scanauto zijn dat 108 foute naheffingen per dag.
Veel fouten zijn in mijn optiek ook niet verantwoordbaar. Mensen met ontheffingen en vergunningen die boetes krijgen zou niet mogen gebeuren, dit staat gewoon in een database. Boetes in de periode dat je naar een automaat loopt, hoort niet te kunnen, die systemen moeten gewoon met elkaar communiceren.
Boetes tijdens laden/lossen valt nog wat voor te zeggen, daar zit een mate van menselijke factor in die de parkeerwachter moet beoordelen, maar als die lekker met 30 door een straatje kuiert dan is het een stuk minder zichtbaar dat je aan het laden/lossen bent dan wanneer twee wachters door een straat lopen.
Het is maar net van welke kant je het bekijkt. In Utrecht is het aantal niet-betalers flink afgenomen, met ongeveer de helft. Van 29% naar 16%.

Dat lijkt mij vanuit het oogpunt van de brave wél-betaler en vanuit het oogpunt van een eerlijke verdeling van de schaarse ruimte in de stad pure winst.

De bewijslast voor iemand die onterecht een naheffing heeft gehad is ook niet overdreven moeilijk. Dat zie je al wel aan het aantal toegewezen bezwaren. En daar zitten ook coulancegevallen bij, waar de gemeente eigenlijk wel gelijk heeft maar het door de vingers ziet. (Bijvoorbeeld aan de verkeerde kant van de weg)

In de toegewezen bezwaren zitten ook veel mensen die, bewust of per ongeluk, een verkeerd kenteken doorgeven. Maar wel betaald hebben en daarom gelijk krijgen. Dergelijke fouten haalt ook een rondlopende controleur er niet uit.

Overigens, de naheffing mag geen "prijs" hebben die hoger is dan de kosten. En in veel gemeenten liggen de kosten veel hoger dan het bedrag van de naheffing. De controles worden alleen gedaan om de betalingsbereidheid/aangiftebereidheid (het blijft een belasting) te verhogen.
Het is echter wel veel slechter dan gewoon de parkeerwachter, als je het onderzoek naar aangevochten boetes mag geloven wat laatst is gepubliceerd.

Ik vind het dan toch niet netjes van een gemeente dat ze weten dat ze meer false positives hebben, maar toch lekker doorgaan.
En "Veel onterecht" is ook relatief. Meer dan 90% van de naheffingen door scanauto's is gewoon "goed".

Dat kun je niet zo stellen. Je weet alleen het aantal uitgeschreven aanslagen, het aantal bezwaren en het aantal seponeringen door die bezwaren. De rest maakt geen bezwaar maar dat houdt niet automatisch in dat alles daar wel in orde is.
Klopt, het is echter ook niet zo dat alle toegekende bezwaren onterechte boetes waren. Wanneer er iets mis is gegaan met de foto, registratie of zelfs een tikfout dan kan de boete al ongedaan maken ongeachte of deze terecht was. Denk dat we wel kunnen stellen dat de cijfers die hieruit komen een bijna volledig beeld geven met beide argumenten. Dan ligt het aantal foutieve boetes tussen de 5 en 10%, wat waarschijnlijk heel duur zal zijn om te verlagen. Wat het aantal foutieve boetes was van de handmatige manier is mij niet bekend maar dit is het enige alternatief op dit moment en vermoedelijk veel duurder voor de gemeente.
26 januari 2021 18:03
Zeker, maar dat neemt ook niet weg dat gemeentes met dit soort auto’s bewust veel mensen onterecht boetes uitdelen, en je daar dan als burger zelf achter moet komen, aanvechten en kunnen bewijzen dat je nog aan het pinnen was.
Als je nog aan het pinnen was bij de automaat wordt het automatisch ongeldig verklaard. Parkeerwekker maakt gebruik van het feit dat je 5 minuten grace time hebt.

Dus hoe onterecht is een boete dan?
Nou, niet automatisch hoor. Ik heb wel eens een boete gehad terwijl ik gewoon betaald had via de app.

Uiteindelijk heb ik wel mijn geld weer terug gehad. Maar dat ging niet zonder slag of stoot en als ik op de gemeentesite inlog staat die boete er nog steeds.
Als het echt om een geheugensteuntje zou gaan, waarom dan niet op basis van locatie en tijd bepalen of iemand zou moeten betalen en na 5 minuten niet verplaatsen een seintje? Of train het systeem op de borden voor betaald parkeren.

[Reactie gewijzigd door Transportman op 26 januari 2021 17:19]

De kaarten waarop de parkeerzones aangegeven zijn, zijn ook gewoon online te raadplegen (bijvoorbeeld voor Rotterdam, Utrecht). Je hoeft hier dus niet eens echt een neuraal netwerk op los te laten om camerabeelden te verwerken; het kan ook gewoon een app zijn die op basis van die kaarten en geofencing een push-notificatie laat zien dat je een betaald-parkeren zone in bent gegaan...

Dit riekt inderdaad gewoon naar (aanzetten tot) parkeergeld ontduiken, gezien er veel eenvoudigere én minder ingrijpende mogelijkheden zijn... (continu het straatbeeld filmen om die auto te detecteren zal ook niet van harte worden geaccepteerd...)
Mja dat doet flitsmeister en iets als parkmobile dus ook al. Sterker nog. Volgens mij kan flitsmeister al direct starten zonder input. Die hebben al prima herkenning van locatie en het feit dat je auto geparkeerd staat of dat je rijd.
Diensten zoals flitsmeister zijn naar mijn weten verboden in Duitsland. Dat kan in Nederland ook als de wil er is.
Tsja en dan halen ze de flitsers eruit. Prima. Flitsmeister is zoveel meer dan alleen flitsers.

Werkzaamheden, obstakels op de weg, mensen met pech op de vluchtstrook ambulance, pijlwagens, file info, navigatie en dus ook automagisch betaald parkeren.
De app is ook veel te ingewikkeld dat men kan stellen "oh dit is toeval hoor, we zijn echt alleen maar een herinnering".
En wat betreft het Robin Hood-verhaal: op deze manier wordt het juist nog lastiger om te stellen dat je nog bezig was met je app en het kiezen van de juiste parkeerzone.
De technische oplossing wordt dan het onherkenbaar maken van scanauto's. Tja.
En wat dacht je van de kosten? Ik weet niet hoe vaak die scanautos door een straat rijden, maar het lijkt me dat je de push notificaties niet altijd aan laat staan aangezien je dan de hele dag berichten a €1,50 krijgt.

Dus als je deze app aanzet als je parkeert zou je net zo goed je parkeer app kunnen openen om te betalen.

Of ze weten, en maken gebruik van, je locatie en dan heb je dus helemaal geen scanautoherkenning nodig! Op basis van je locatie weten ze of je moet betalen en dat is genoeg om een betaalherinnering te sturen.

De heer Roman lult lekker en juridisch gezien zou hij er (voorlopig) mee weg kunnen komen, maar voor mij is de achterliggende gedachte inderdaad overduidelijk.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 26 januari 2021 19:43]

Eens. Waarom zou die camera 8 uur moeten blijven functioneren. Stel dan een hardwarematige limiet in dat hij bij stilstand na 5 minuten een melding geeft of je al betaald hebt, en daarna gaat hij op zwart.
Zoiets zou gewoon in de Yellowbrick en Parkmobile apps moeten zitten. Nooit begrepen waarom ze die feature niet hebben, het zou ze immers geld opleveren.
Ja, dit is gewoon overduidelijk gemaakt voor mensen (dat wil zeggen, dieven) die niet willen betalen voor geleverde diensten.
Op deze manier met semantisch moeilijk doen zoiets goedpraten vind ik persoonlijk echt belachelijk.
...gedrag van mensen die in de chaos van de dag regels overtreden.
Zijn doelgroep is dus mensen die wel de parkeerregels overtreden. Voorbeelden als ff je kinderen ophalen noem ik nou ook niet een rechtvaardigende chaos. Dan denk ik meer aan die protesten enzo nu, dan kan ik mij voorstellen dat je ff wacht met naar je auto stappen als dat in de buurt is. Hij lijkt wel degelijk tegen parkeerregels te zijn, gewoon aanpakken die hap. Of de scan auto er is of niet moet niet uitmaken, maak dan een app die automatisch parkeergeld betaald als je langer dan x minuten stilstaat op locatie y en hij geen inzittenden detecteert.

Dit is gewoon een bedrijf dat puur bestaat om strafbare feiten te faciliteren en daar aan te verdienen. Dat mag je van mij aanpakken, en de gebruikers ook.
Helemaal mee eens. Ga dan gewoon op de fiets je kinderen ophalen, scheelt ook een hoop van die chaos bij de school. Je kunt idd gewoon een parkeer app. op je telefoon zetten waarin je kunt zien of er betaald parkeren is. Net zoals je voordat je gaat rijden controleert of er genoeg brandstof in je wagen zit.
Als je al moeite neemt om een cam met een 4G verbinding te installeren dan lijkt het me veel eenvoudiger om gewoon normaal te betalen. Dit is idd een business model om te zien wanneer die cam goedkoper wordt dan gewoon normaal betalen voor parkeren.
Laat mij raden, je bent zeker nog nooit vergeten te betalen? Ik wel, mijn werkgever betaalde de parkeerkosten gewoon dus er was voor mij geen enkele reden om niet te betalen maar ik was erg druk met spullen vanuit mijn bus naar binnen brengen en dacht: "ik zal zo de app even aanzetten" maar simpelweg vergeten. Ons huidige belasingwetgeving houd al jaren geen rekening meer met dit soort situaties dus een bezwaar is kansloos. Deze app had mij een hoop geld bespaard.

[Reactie gewijzigd door jbhc op 26 januari 2021 19:55]

Nu moet je dit kastje aanzetten. Kun je beter een app. maken die je attendeert op betaald parkeren ipv scan auto's scant en je een herinnering stuurt als deze langskomt om snel een kaartje te kopen.
Dus omdat jij het vergeet is het iemand anders' (de gemeente) schuld?
Nee, waar lees jij dat ik dat zeg?
Ik geef enkel aan dat het niet betalen niet altijd een bewuste keuze is.
Maar er zijn zoveel wagens aan school dat het niet veilig is met de fiets, dus dragen we liever bij aan het probleem.

En ik denk dat de meeste mensen inderdaad wel zullen vinden dat dit product vooral als doel heeft om zo min mogelijk te moeten betalen, net zoals mensen een Coyote kopen of Flitsmeister installeren om al eens wat vaker te sneller te kunnen rijden ipv zich aan de limiet te moeten houden.
Je hebt in Utrecht best wel wat zones. Waar je betaalt parkeren hebt van 6 tot 11. En dat zijn zones waar de meeste mensen geen eigen parkeergarage, parkeervergunning of parkeerplek hebben. Het tijdstip doet lijken dat dit niks meer is dan burgertje pesten en het feit dat ze al om 6 uur patrouilleren bevestigd dat alleen maar.

Ik betaal graag, maar het is erg krom dat als ik een uurtje wil uitslapen ik de auto of moet verzetten of moet betalen om te parkeren. Het beleid moet langparkeerders straffen. Maar dat zou ook gelukt zijn met een parkeerkaart.
Dus ben jij vóór ambtenaartje pesten, en bereid dáár geld aan uit te geven + mensen de mogelijkheid te bieden overlast te veroorzaken door fout te parkeren, in plaats van te kijken wat voor invloed je kan uitoefenen op het beleid.

Ik snap het ;-)
Maar dat weet je toch ook vantevoren? Bij een parkeerautomaat waar je muntjes in moet gooien staat netjes de eindtijd vermeld, ook als die de volgende dag is. Bij parkeerapps kan je ook gewoon aangeven dat je er staat. Dat is dus niet echt een reden om niet te betalen. Als jij graag wilt "uitslapen" tot 7u, zal je ook tot 7u moeten betalen.
Het is echt heel flauw om het af te schuiven op "burgertje pesten" dat de regels gehandhaafd worden.

Ook scannen/beboeten van ouders die "in het chaotische geheel van je kinderen van school halen vergeten te betalen" vind ik eigenlijk alleen maar goed. Parkeerverboden bij scholen zijn vaak ingesteld om de omgeving veiliger te maken. Als er dan alsnog elke keer auto's staan die "alleen maar even een kind inladen", hou je die onveilige situatie in stand. Als de ouders elke keer beboet worden, bedenken ze zicht op een gegeven moment wel, en parkeren ergens waar het wel mag of halen de kinderen op een andere manier op. Als vriendelijk vragen niet helpt, dan maar maatregelen gebruiken die wel gedragsverandering tot gevolg heeft: tref die mensen in de portemonnee.
Een aantal jaar geleden was illegaal muziek downloaden heel populair, er was toen geen legale manier om makkelijk aan muziek te komen. Nu is dat vele malen minder omdat je gewoon makkelijk legaal muziek kunt streamen.
De wijze waarop de gemeente parkeergeld belast vind ik uit de tijd. Je moet voorruit betalen en omdat je vaak niet weet hoelang je precies weg bent betaal je vaak te veel. De parkeermeters kunnen heel eenvoudig andersom geprogrammeerd worden zodat je achteraf betaalt voor hoe lang je gestaan hebt. Dit is een veel eerlijkere methode en voelt niet alsof je overvallen bent door struikrovers nadat je 2 minuten te laat terug bij je auto bent en er een mooie prent opzit.
Het is ook erg vreemd dat de gemeentes geen parkeer app hebben. Het is toch niet normaal dat je via een commerciële app parkeergeld, met een opslag voor het commercieel bedrijf, aan gemeentelijke belastingen moet betalen. Straks krijg je zeker via facebook je afvalstoffen heffing! Nee net zoals geweld alleen door de politie gebruikt mag worden en niet door een beveiliger, moet belasting alleen door de staat of gemeente geïnd worden en niet door commerciële partijen.
Persoonlijk heb ik ADD, dat is net als ADHD een geheugen en concentratie stoornis, ik kan je vertellen dat dat een héél duur leven als gevolg heeft. Niet uit onwil, asociaalheid of weerzin tegen belastingen maar gewoon simpel vergeetachtigheid. Als je weet dat ca. 5 tot 10% van de mensheid deze symptomen heeft mag je geloven dat deze groep het rechtvaardig vind om een geheugensteuntje te krijgen voordat er weer zo'n dure boete op de mat ligt.
Parkeer belasting betalen vind ik oké als dat op een eerlijke en rechtvaardige manier gaat, dat is nu (nog) niet dus is sta volledig achter elk initiatief om dat aan te pakken. Waarbij ik wil benadrukken dat ik het erg asociaal vind dat gemeenten anno 2021 nog steeds geen parkeerapp hebben waarin je gewoon achteraf betaalt.
just my 5 cents.

[Reactie gewijzigd door goDiegogo op 26 januari 2021 22:00]

Nu parkeer ik de laatste tijd helemaal nergens, maar toen ik nog in Den Haag parkeerde om daar in een kantoor te werken, deed ik dat met een app, Parkmobile. Die zet je dus aan als je aankomt en uit als je weggaat. Dan betaal je dus voor hoe lang je er staat.
Volgens mij kan dit in meer steden. Het vooruit betaal principe is naar mij idee iets van een aaantal jaar geleden, toen er nog geen smartphones waren, je nog van die metalen rondjes in een apparaat moest doen en een bonnetje onder je ruit moest leggen.
Ik zal het je nog sterker vertellen. Yellowbrick is al in 2006 (14 jaar geleden!) begonnen met hun app. Begin 2012 kwam het echt goed op gang met alle grote steden.

Bijvoorbeeld SMS parking begon op 1 november 2011 in Den Bosch en andere steden begin 2012.
Geo tracking.. Laat Google de belastingen innen en het zal een stuk vlotter verlopen. Je moet nog steeds die app aanzetten en nog veel belangrijker, afzetten. Moest hij nu detecteren dat je wegrijd en automatisch afsluit oké nog..
Anoniem: 1330988
@goDiegogo27 januari 2021 08:39
Met alle respect maar ik vraag me wel eens af waar mensen al die afgekorte aandoeningen vandaan halen die blijkbaar het perfecte excuus zijn. Ik ben ook erg vergeetachtig en soms wat rusteloos in mijn hoofd maar ik heb nooit ergens een diagnose kunnen scoren, ook nooit geprobeerd overigens. Met extra zelf-training kun je er wel omheen werken maar misschien komt dat wel omdat ik geen diagnose heb waar ik me achter kan verschuilen. Iets met een self-fulfilling prophecy zeg maar.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 1330988 op 27 januari 2021 08:40]

Helemaal mee eens. De overheid kan het veel makkelijker en minder foutgevoelig maken waardoor mensen niet te veel betalen voor parkeren of het per ongeluk vergeten. Ik heb dan geen ADD of ADHD, maar ook ik vergeet dingen. Ik woon in een klein dorpje in het noorden van het land waar je normaal nergens hoeft te betalen voor parkeren. Wanneer ik dan in een stad kom waar je wel moet parkeren moet ik er ontzettend goed aan denken om de app aan te zetten. Ik heb afgelopen jaren 2 keer een parkeerboete gehad omdat ik simpel weg vergeten was de app aan te zetten en ben nog vaker naar huis gereden terwijl de app nog draaide.. Weggegooid geld, niet omdat ik kwade bedoelingen had of niet wilde betalen voor het parkeren, maar omdat het systeem achterhaald is.
Misschien kan je met een scan-auto ook op nummerplaat & registratiesysteem de normale inning regelen?
Nu is er een complex systeem dat je zelf moet inschatten en onthouden en gebruiken ze de technologie om de boetes te automatiseren.

Ik vraag me ook altijd sterk af hoe het detecteren van scan-autos anders is dan het detecteren van niet-betalende autos. In het geval van de detectie van scan-autos kan ik me inbeelden dat de GDPR gevoelige data die opgeslaan wordt nog lager ligt dan in het geval van parkeer-boete-detectie waar hoogstwaarschijnlijk ook foto-materiaal genomen wordt en nummerplaat geregistreerd.
Dit is in het geval van manuele detectie natuurlijk ook het geval, maar daar zal je waarschijnlijk toevallige passanten niet meenemen en ik zie in de cijfers dat er 8x zoveel gevallen gedetecteerd worden als er parkeerboetes worden uitgeschreven en typisch meer dan 10x zoveel als er effectief correct geïnd kunnen worden.

Ik heb vaak hetzelfde gevoel met trajectcontrole en flitsboetes. De technologie om de snelheid van wagens te beperken (tegenduwende gaspedaal) op basis van GPS informatie bestaat al jaren, maar er wordt meer energie gestopt in het automatisch detecteren dan in het invoeren van de technologie op de correcte plaats.
Waarom zou de gemeente een parkeerapp moeten ontwikkelen terwijl er genoeg op de markt zijn? Ik gebruik Yellowbrick en kan op openbare plaatsen buiten overal terecht.
Het is ook erg vreemd dat de gemeentes geen parkeer app hebben. Het is toch niet normaal dat je via een commerciële app parkeergeld, met een opslag voor het commercieel bedrijf, aan gemeentelijke belastingen moet betalen.
Ik vind het persoonlijk geen probleem dat er een privaat bedrijf is dat dit regelt voor de gemeentes. Anders krijg je weer dat iedere gemeente een eigen app wil/moet, en als je dan veel reist zit je met 5+ parkeer-apps.

Bij mij in de gemeente wordt heel veel door private bedrijven gedaan. Afval ophalen/verwerken, water, gas electra, straatverlichting, openbaar vervoer, televisie, radio, (mobiele) telefonie, straatonderhoud, enz. enz. enz. Allemaal diensten die in principe door overheden uitgevoerd kunnen worden. Waarom zouden gemeentes dit zelf allemaal moeten doen als er bedrijven zijn dit waarschijnlijk efficiënter kunnen doen omdat zij voor meer gemeentes werken.
Als je weet dat ca. 5 tot 10% van de mensheid deze symptomen heeft mag je geloven dat deze groep het rechtvaardig vind om een geheugensteuntje te krijgen voordat er weer zo'n dure boete op de mat ligt.
Ik heb zelf zover ik weet geen ADD, maar is het niet zo dat op ongeveer 100% van de plaatsen waar betaald parkeren is, dat dit met een zwerm aan verkeersborden wordt aangegeven? Misschien dat ik er te simpel over nadenk, en ik bedoel het zeker niet vervelend.
Waarbij ik wil benadrukken dat ik het erg asociaal vind dat gemeenten anno 2021 nog steeds geen parkeerapp hebben waarin je gewoon achteraf betaalt.
Dit hebben zij dan ook aan commerciële partijen afgedragen. Ik heb zelf een yellowbrick-pasje aan m'n voorruit zitten. Ik log in en uit, en betaal dus alleen de tijd (ik denk in staffels van een x-aantal minuten) dat ik ergens sta.
In mijn woonplaats zijn ook een paar plaatsen waar je wel vooraf moet betalen, maar die plaatsen zijn dan ook bedoeld voor kort-parkeren (tot 1 à 2 uur) en zijn ook aanzienlijk duurder dan de garages die een paarhonderd meter verderop zitten. (volgens mij is 14 minuten op zo'n plaats even duur als 1 uur in de garage ofzo). Dit is een manier van de gemeente om het gebruik van de garages te stimuleren.
Heel mooi onderbuikverhaal, maar parkeren zonder te betalen is geen strafbaar feit waar je een boete voor krijgt, maar een belastingaanslag van de gemeente. Je zou het dus hooguit op aanzetten tot belastingontduiking kunnen gooien. Mag ik dan ook geen aftrekposten meer benoemen? Dat kost de staat nl. ook geld...
Topvergelijking, maar niet heus.

Een aftrekpost is een legale en door de overheid bedacht middel om de belasting te verlagen. Dat vindt je wel ongeveer hetzelfde als een belasting gewoon niet betalen zonder dat daar een juridische basis voor is? Zolang je er mee wegkomt, enkel omdat je niet gecontroleerd wordt?
Het aanzetten tot het verminderen van de kans een onvrijwillige extra belasting te mogen betalen ook?
Ja, oke, als je het zo gaat spinnen dan is het al duidelijk dat je conclusie al vaststaat en dat je wel een redenering zoekt die daarbij aansluit, in plaats van andersom.

Net als bij deze meneer van de parkeerwekker, trouwens, om toch even on-topic te gaan. Als je je echt zo'n zorgen maakt om vergeetachtige mensen die niet doorhebben dat hun parkeertijd al verlopen is, dan geef je die melding onafhankelijk van of er een scanauto langskomt. Maar nee, zolang er geen boete dreigt is het allemaal wel prima.
Dat maakt het oneerlijk in onze ogen: je zet eigenlijk een machine gemaakt door bureaucraten en ingenieurs in tegen menselijk gedrag. Dan weet je bij voorbaat al wie er gaat winnen.
Ja, en relschoppers tegenover de ME is ook heel oneerlijk want de ME heeft een waterkanon. Mooi toch? Het lijkt me niet handig dat iedereen die lekker geen belasting wil betalen zou winnen van de overheid.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 26 januari 2021 17:59]

Ik ben niet per se voorstander van meneer Parkeerwekker, maar vind dat zowel zijn argumenten als de argumenten die hier gebruikt worden om hem op z'n nummer te zetten nogal gebaseerd zijn op onderbuikgevoel.
Juist jouw conclusie dat iedereen die probeert boetes te ontlopen aso/immoreel is staat nogal vast bij jou kennelijk. Persoonlijk laat ik liever aan de rechter over of bedrijven hun (tot dusver niet aangetoond illegale) bezigheden mogen voortzetten.
de argumenten die hier gebruikt worden om hem op z'n nummer te zetten nogal gebaseerd zijn op onderbuikgevoel.
...
Juist jouw conclusie dat iedereen die probeert boetes te ontlopen aso/immoreel is staat nogal vast bij jou kennelijk.
Nou, ga maar eens inhoudelijk in op waarom het niet zou kloppen dan. Zowel jouw vergelijking als ook de uitleg van parkeerwekker over vergeetachtige mensen slaat simpelweg nergens op, dat is meer feit dan mening. En het argument van parkeerwekker dat de strijd oneerlijk zou zijn is gewoon niet relevant: handhaving is geen sportwedstrijd waarbij handhaver en overtreder eerlijke kansen zouden moeten hebben.

En ja, dat het aso zou zijn om je verplichtingen niet nakomen enkel omdat je niet gecontroleerd wordt, dat is inderdaad subjectief. Als 99% van de parkerenden netjes zijn parkeergeld betaalt, dan had het hele strenge boetebeleid niet bestaan. Maar nee, weg gaan nota bene geld betalen aan een derde partij om minder aan de gemeente te hoeven betalen, terwijl je dat geld wel gewoon verschuldigd bent. En dan zeuren over waarom het parkeerbeleid zo strak is.

Verder lijk je te impliceren dat ik het níet liever aan de rechter over zou laten of dit illegaal is, maar dat is niet zo.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 26 januari 2021 21:08]

Juridisch is het heel simpel: of je betaalt de heffing direct of je krijgt mogelijk een naheffing. Alle morele argumenten staan daar buiten en parkeerboetes vallen niet onder het strafrecht dus je bent voor de wet geen crimineel als je fout parkeert.
Als je mensen die keus geeft moet je ook niet zeuren dat er een klein groepje is die hun geluk beproeft met optie 2...
Ja, fantastisch, en als ik elke avond lawaai ga maken in de tuin precies binnen de wettelijke grenzen ben ik ook niet in overtreding. "You're not wrong, you're just an asshole", zoals een wijs man ooit zei en nee, dat betrek ik niet op jou, enkel op degenen die dit zelf door willen drijven.

Moreel verantwoord is niet hetzelfde als legaal. De wet volgt morele verantwoording: vinden mensen iets onverantwoord, en heeft dat invloed op de maatschappij, dan wordt er ingegrepen door de wet te veranderen, of te bevestigen door een rechter. De redenering dat het legaal is er morele argumenten er dus buiten staan, is de omgekeerde wereld.
Meneer de Parkeerwekker gaf zelf toe niet op te letten op zijn snelheid. Iemand die regelmatig naar zijn dashboard kijkt (en zou moeten) of nog makkelijker, cruise control zou gebruiken, rijdt niet te hard. Tenzij diegene nooit de borden in de gaten houden en dan sowieso een gevaar op de weg is.
Belastingontduiking is wel strafbaar.
Ik zie dit meer als belastingontwijking. De gemeentes gebruiken middelen om zoveel mogelijk belasting te heffen en burgers proberen zo min mogelijk te betalen. Een vals nummerbord gebruiken of iets in die richting zou belastingontduiking zijn.

Bij dit soort belastingheffing is de overheid wel zeer efficiënt in het heffen en innen van belasting, maar tegelijkertijd lijkt de wil te ontbreken om notoire belastingontwijkers aan te pakken. Sterker nog, we bieden bedrijven hier gewoon gunstige tarieven zodat ze elders miljarden besparen door hier een paar miljoen te betalen. Het is natuurlijk niet één op één met elkaar te vergelijken door een groot aantal factoren die meespelen, maar compliance is niet voor niks één van de grootste vraagstukken van nu bij de Belastingdienst.

Ik vind dit persoonlijk minder erg dan het ontlopen van snelheidsboetes of andere overtredingen die daadwerkelijk gevaar op kunnen leveren. De motivatie achter de handhaving van o.a. het parkeerbeleid is ook de angst dat dingen snel uit de hand lopen in een klein land. Alsof mensen ineens hun auto overal maar parkeren als je als gemeente er niet bovenop zit. In de praktijk is het gewoon makkelijk geld verdienen voor iets dat door scanauto's een zeer lage arbeidsintensiviteit heeft.

Maar ik snap ook dat gemeentes dit niet zomaar accepteren.
Het ligt erg aan de locatie, maar toen parkeren betaald werd in Scheveningen scheelde dat wel erg kwa beschikbaarheid van plekken waar ik toen woonde. Lokale bewoners konden wel vrij goedkoop een parkeervergunning krijgen voor 1 of 2 auto's dus die zullen er niet minder zijn gaan parkeren.

Het is ook gewoon een manier om bepaalde plekken beter bewoonbaar te houden, zeker in drukke steden worden nog wel eens partijen gekozen die in de gemeenteraad stemmen voor het parkeren makkelijker maken voor de locals. Als je denkt dat het puur is om begrotingen te vullen dan snap je weinig van wat gemeenteraden hier vaak in motiveert (die lui verdienen niet meer of minder afhankelijk van de boetes, maar doen wat de bevolking wilt helpt wel hun zeteltje veilig te stellen).

Niet betalen waar het moet is gewoon een overtreding van een plaatselijke verordening. Je wordt er niet strafrechtelijk voor vervolgd maar dat maakt het nog niet belastingontwijking. Belastingontwijking is dat je zo min mogelijk belasting betaald maar wel alle regels volgt (bijv. via organisatorische constructies met BVs in het buitenland etc.), belastingontduiking is als je regels overtreed om minder belasting te betalen en dat doe je als je niet tijdig betaalt.

Als je het moreel bekijkt zie ik het ongeveer hetzelfde als een winkel die niet netjes bij elke verkoop btw afdraagt. Of dat je bewust niet al je inkomsten netjes opgeeft elk jaar.
@svenk91 Het aanhalen van Schevingen triggert bij mij hoe fijn Den Haag het parkeersysteem op heeft gezet. Het begin van de Rijswijkseweg (komende van Haagweg) is overdag gratis parkeren. Zo ken ik meerdere straten in Den Haag. Het betaald parkeren gaat pas in wanneer de bewoners thuiskomen, dus voor Den Haag is het niet een kwestie van geld graaien, maar bewust regulieren van het parkeren zodat de bewoners meer parkeerplekken relatief meer parkeerplekken hebben.
Als Rotterdammer schaam ik mij voor het parkeerbeleid van de gemeente:
 • Aanvraag betaald parkeren wordt gedaan op basis van anonieme klachten van bewoners
 • Door een aansluitende wijk betaald te maken, gaan de mensen van die wijk automatisch in de aansluitende wijken/straten zonder betaald parkeren, waardoor de wijk zonder parkeren ook betaald parkeren moet aanvragen, zodat de bewoners weer in hun eigen straat kunnen parkeren.
 • (Vroeger) gaf Rotterdam aan dat het voordeel van betaald parkeren is, dat sommige bewoners door het parkeerabonnement (€ 10/maand) hun auto zouden verkopen en dan openbaarvervoer of fiets zouden gaan gebruiken. (jaja)
 • Meeste straten waren betaald van maandag t/m vrijdag, Rotterdam is enkele jaren geleden begonnen ook op zaterdag betaald parkeren in te voeren.
 • Bij sommige parkeerplekken (bv. Spangense brug bij Excelsior), is het betaald parkeren overdag en tot en met 23:00 (buiten voetbal wedstrijden is het daar nooit druk)
 • De meeste wedstrijden van Excelsior worden op zondag gespeeld, op zondag hoef je niet te betalen, terwijl bewoners juist heel erg last hiervan hebben als ze zondag ff weg zijn geweest en geen parkeerplek kunnen vinden. Juist de voetbal fans wil je bewegen om met het openbaar vervoer te komen 8)7
 • Heel vroeger was het centrum van Rotterdam betaald parkeren tot 18:00 (winkelsluiting), vervolgens is dat opgehoogd tot 23:00 en vorig jaar is dat volgens mij weer veranderd tot 03:00.
Eind jaren 90 had ik een goede vriend die vertelde dat hij een zomerbaantje bij parkeerbeheer Rotterdam had gehad op de afdeling administratie.
Zijn "collega's" vonden hem toen een uitslover en waren boos geworden omdat hij het werk van 1 week in 1 dag deed.
Kort daarop was er een interview van de directeur parkeerbeheer in de krant ( AD of NRC), waarin de strekking was dat parkeerbeheer Rotterdam winstneutraal was (ze maakten geen winst) en dat hun doelstelling was dat meer mensen binnen een betere parkeerervaring binnen Rotterdam hadden.

Later met die vriend gesproken, dat ik graag het parkeerbeheer van Rotterdam in licentie had willen nemen voor 0 gulden toen, had ik het ook winstneutraal kunnen houden door mezelf een hele leuke salaris te geven :)
In ieder geval zijn ze bij parkeerbeheer Rotterdam een heel eind gedraaid, de laatste personeelsadvertentie die ik enkele jaren onder ogen kreeg, zocht zelf naar een accountmanager met ervaring in winstmaximalisatie :)
Het aanzetten tot het verminderen van de kans een onvrijwillige extra belasting te mogen betalen ook?
Onvrijwillig? Ik heb nog nooit onvrijwillig m'n auto ergens geparkeerd.
Ik wel, op de vluchtstrook langs de A12. Vond m’n auto een mooie plek om te stoppen met werken.

Laatste keer onvrijwillig parkeren was langs een afrit van de A30. Maarja toen stond er zo’n zwarte golf voor me met zo’n lichtkrant achter het raam.
Je zou eens kunnen proberen minder gas te geven. Met een beetje geluk is dat een oplossing voor beide onvrijwillige parkeeracties, want of de stoom nou onder de motorkap vandaan komt of uit de oren van oom agent, beide zijn vermoedelijk niet gewenst ;)
Ziekenhuis parking?
Als bezoeker kan je kiezen wel/niet te betalen voor de parking.
Met spoedopname kan je dat ook nog kiezen. Niemand verplicht me de auto voor de deur te zetten. Maar omdat de afweging dan vast wat moeilijker te maken is, is spoedopname parking hier gratis ;)

Dus nog steeds niet nee.

[Reactie gewijzigd door Dashter op 1 februari 2021 19:52]

Dan heb jij geluk. Wil je bij ons gratis parkeren mag je wel 1-2km stappen. Ik heb het idd heus niet over voor de deur zetten...
Het ziekenhuis ligt in een gebied waar ook de expohallen, hogeschool en bios ligt. Gratis parking is er quasi onbestaande overdag.

Dus nee, dan heb je geen zinnige vrije keuze.
Niks extra aan. De keuze om ergens te parkeren ligt nog steeds bij de bestuurder.
Ik denk het wel.
Daarmee faciliteer je een misdrijf (belasting ontduiken is een misdrijf)
Ik ken niemand die vrijwillig belastingen betaald ...
Als het pure noodzaak was zou het ook een recht zijn, en zouden we in onze verzorgingsstaat zaken geregeld hebben zodat iedereen die 'm niet kan betalen tóch over een auto kan beschikken.

[Reactie gewijzigd door kakanox op 28 januari 2021 23:55]

Met die uitleg zijn dan maar weinig dingen een noodzaak.
Gaat helemaal nergens over en dat weet je ook wel maar je wilt hier wijs doen.
Mooi voorbeeld, sociale huurwoning ... Leg het nog eens uit dat een Noodzaak is dat dak boven je hoofd terwijl ze 10+ jaar op een wachtlijst staat die nog steeds groeit.
Dat laatste is inderdaad een aanfluiting.

Maar als je het verschil tussen jouw metafoor en mijn stelling niet ziet, laten we dan even kijken wat de juridische gevolgen zijn als je beide probeert:

Stop met het betalen van je hypotheek of huur. Je wordt uit je huis gezet, maar je zal zien: We vinden in Nederland samen dat je áltijd recht hebt op een dak boven je hoofd óf een eigen stukje bewoonbaar land. Dat geldt zelfs tegen je wil: daklozen mogen in ons land niet op straat slapen - in veel gemeentes is daarvoor zelfs in de APV geregeld dat je een bestuurlijke boete krijgt als je het toch doet. Zelfs vér buiten de bebouwde kom word je weggestuurd (ja, meermaals geprobeerd. Wildkamperen kan in NL bijna niet).
Ze verwijzen je naar het Leger des Heils of andere organisaties die nachtopvang kunnen bieden. Er zijn groepen die ook daar jammerlijk tussen wal en schip vallen (GHB-verslaafden die niet in een afkicktraject zitten bijvoorbeeld). Mits jij de Nederlandse nationaliteit hebt, gaat er nooit iemand zijn die jou vertelt dat je het recht niet meer hebt om in Nederland te wonen.

Probeer nu eens met 250 km/h door een mobiele snelheidscontrole heen te knallen. Vraag die rechter dan nog eens of jij je auto nódig hebt. Misschien, als je mooie blauwe ogen hebt en nog nooit eerder zoiets belachelijks gedaan hebt, dat de rechter in kwestie rekening houdt met dat jouw situatie moeilijk wordt zonder je rijbewijs.
Maar zelfs beroepschauffeurs ontspringen de dans niet.

En als we dat dan vastgesteld hebben, laten we dan eens kijken wat voor regelingen er zijn om met hulp van lokale overheid aan een woning te komen. Vergelijk dat eens met de regelingen die er zijn om met hulp van die lokale overheid aan een auto te komen; die zijn er niet.

Nog een voorbeeldje: Schulden, bewindvoering, schuldsanering. Geen schuldeiser kan je in Nederland een sociale huurwoning uit jagen, maar ze komen je auto zéker ophalen als je niet betaalt. Sterker nog: een ex-collega die privéschulden had, mocht van zijn bewindvoerder géén leasebak aannemen van onze werkgever, in verband met het risico op boetes of belastingschulden.
Bij schulden oordeelt in Nederland vrij simpel: als je een baan kan krijgen, en je moet daarvoor rijden, dan pak je de fiets maar.

Ergo mijn standpunt: We beschouwen een woning als noodzaak en daar heb je recht op.
Een auto zit in een hele andere categorie; die kan in sommige situaties handig zijn, het beoefenen van een bepaald beroep mogelijk maken of een stuk extra vrijheid bieden, maar nodig is die nooit.

En dan mijn persoonlijke visie (uiteraard op waarheid gebaseerd): Als we die auto nou állemaal enkel en alleen gebruikten waar het leven écht heel moeilijk zou worden zonder, hadden onze kinderen een heel stuk mooiere toekomst.
Moet het je nageven, je hebt het wel heel netjes en duidelijk neer gezet .....
Okay, ik ben om en kan niet anders zeggen dan dat het hout snijd.

_/-\o_
Dit lijkt meer op belastingontwijking.
Maar is het doel van die belastingaanslagen (en dus de inzet van de scanauto's) om te zorgen dat mensen gaan betalen, of te hopen dat mensen niet betalen zodat er nog meer met/aan het parkeren verdiend kan worden? In Amsterdam zijn de parkeertarieven al enorm hoog, dus als iemand nog even snel betaalt is er toch geen probleem?

Dmv Yellowcard, ANWB parkeren, Park-Mobile kun je prima je parkeersessie op afstand starten, dus een herinnering/parkeerwekker dat je kans loopt gescand te worden is dan toch prima? Als de gemeente Amsterdam integer is in hun inzet van de scanauto om te zorgen dat elke bestuurder netjes zijn parkeergeld betaalt, zie ik oprecht het probleem niet. Als de intentie is om zoveel mogelijk overtreders te vinden, zou de gemeente dan zelf niet aangeklaagd moeten worden dat ze er alles aan doet om haar inwoners een extra belastingaanslag op te leggen?
Dan kijrg je wel ongelofelijk veel scanauto's. Zou dat de bedoeling zijn? Nu ja, in ieder geval zijn het al tijden geen diesels meer.
Of we gaan weer over op de ouderwetse parkeerwacht (ben ik wel een voorstander van, die kunnen ook andere dingen in de gaten houden). Of ze gebruiken onherkenbare scanautos.
Apropos onherkenbaar: dan kan zo'n app alle kentekens scannen en in kaart brengen, en zo scanauto's opsporen. Kijken wat de privacyargumenten dan zullen worden...
Nu zijn het parkeerscan autos die gescanned worden maar wat als dit politieauto's worden?
Dat is wat mij betreft een ander verhaal. Die parkeerregels zijn ooit eens opgesteld met het idee dat een paar ambtenaren dat lopend gingen handhaven.

Met die wagens is die handhaving nu opeens veel efficiënter, maar ook minder menselijk. Even de ambtenaar aanspreken met uitleg is er niet meer bij.

Wat mij betreft zouden wetten en regels opnieuw goedgekeurd moeten worden bij zo’n ingrijpende verandering.

Enfin. De app waar het hier om gaat is antwoord op die grote verandering. Bij de politie is zoiets nu helemaal niet ter sprake.

Mocht de politie opeens robocops gaan inzetten zonder wetten daarvoor opnieuw te bekijken dan verwacht ik inderdaad dat mensen die gaan tracken.
Precies mijn gedachte:
Vroeger, met een wandelend parkeerwachtermannetje, mocht je gewoon op straat schreeuwen dat er een controleur rond liep. Om anderen te waarschuwen.

Met een scanauto is ook dat niet verboden. ROEPtoeteren wat je ziet.

Hoewel ik ook wel snap dat dit systeem niet perse de meest eerlijke mensen aanspreekt: Ook ik heb al een paar keer een parkeerboete opgelopen, en waar bezwaar maken niet echt uit zou maken (Vergunningshouderszone waar ik door omstandigheden geen notie van had genomen (vreemd klein stadje, met toch blijkbaar een zone), betaald parkeerzone waarvan ik niet wist dat ie op zondag ook gold, en jawel, 's ochtends verslapen en op maandagochtend half 9 een prent ( terwijl de winkels in die stad op maandagochtend toen nog pas tegen 11 uur open gingen).

Anyhoe: Als parkeerbeheer met scanauto's veel efficiënter werkt, waarom mag een burger ook niet veel efficiënter werken, met een geheugensteuntje?

Ik woon/werk/leef gelukkig vrijwel buiten plaatsen waar je uberhaupt voor parkeren moet betalen, dus zo'n parkmobile achtige app heb ik niet eens. Maar ik vraag mij af hoe ik bezwaar aanteken als ik bij een parkeerautomaat sta waar ik niet met contant geld kan betalen.. wat dan? Dan rij ik verder, maar ben ik misschien wel net gescand.. geen bonnetje, geen bewijs, en toch een foto van mijn auto in een parkeervak.. wat dan?
Ik denk dat de politie er van uit moet gaan dat zoiets op de middellange termijn er zal komen en dat ze het niet kunnen tegenhouden (website bereikbaar via TOR, gehost in Verweggistan, etc) en dan de vraag moet stellen: hoe gaan we hier mee om?
Zijn ze verplicht een opvallende auto te gebruiken? Of mag de scanauto gewoon een willekeurige Golf uit 2007 zijn?

[Reactie gewijzigd door Arokh op 26 januari 2021 21:29]

Dat mag denk ik ook gewoon, maar het is wel een beetje obvious met zo’n unit op t dak ;).
Oke, ja. Dus dan is het een kat en muis spel aan het worden zodat de auto echt onopvallend kan worden.

Wat de parkeertarieven alleen maar verder omhoog zal stuwen, als genoeg mensen weten te ontduiken door dit soort initiatieven. :-)
In België rijden er in enkele zones zwarte politieauto's rond met een nummerplaatherkenningssysteem op het dak: https://images2.persgroep...51550a453bd7f&quality=0.8

Ik ben ze in het echt een paar keer tegen gekomen en ik moet eerlijk zeggen, ook al staat er politie op, je moet al dichtbij zijn voor je het ziet.
Waarom mag ik niet weten hoeveel politieauto's waar rondrijden? Mag er iedere maand aan meebetalen...
Waarom mag ik niet weten hoeveel politieauto's waar rondrijden?
Dat mag je. Maar ik hoef er hopelijk geen tekeningetje bij te maken dat het op grootschalige, routineuze wijze tracken van politie-auto's enkel nuttig is voor doelen die het daglicht niet mogen zien.
Wie zegt dat je dat niet mag weten? Er is nog geen uitspraak, het gaat niet om politieauto's en weten waar een scanauto langs komt lijkt niet het probleem te zijn maar wel wat je met die kennis doet.
Waarom mag een scanauto van handhaving of van de politie wel auto's scannen om te checken of iemand wel 'ingechecked' is op het tijdstip dat de scanauto langsrijdt, maar andersom niet? :? Beiden kunnen een inbraak zijn op de privacy immers, maar het een mag dan wel en het ander niet? :? Kromme redenatie, niet?
Die kun je bij spoedgevallen al in je Flitsmeister app zien/horen aankomen. :+

@frankkie12345 I stand corrected.

[Reactie gewijzigd door Ram-G-maN op 26 januari 2021 17:55]

Geldt alleen voor Ambulances.
Wat denk je daarmee te bereiken? Politieautos zijn ook te herkennen. Leer het systeem om politieautos die aan bepaalde kenmerken voldoen te herkennen en het probleem is niet weg.
Oplossing voor de politie:
Voorzie alle overige auto's van een nep-balk bovenop en de parkeerinkomsten stijgen.
Of gebruik gewoon minder opvallende scanauto's?
Het doel is niet om parkeerboetes uit te delen, maar om te zorgen dat je gewoon parkeergeld betaaldt (net zoals flitscameras en roodlichtcameras er niet staan voor boetes, maar om te zorgen dat je je aan de snelheid houdt en niet door het rood rijdt).
In dat opzicht is het beter dat mensen gewoon parkeergeld betalen (zoals in het eerste geval zou gebeuren, wegens veel controle of zo'n app voor ontduikers die continu afgaat) in plaats van "stiekeme" controles.

Bvb flitspalen en trajectcontroles ga je die ook niet moeilijker zichtbaar maken zodat je er meer kan flitsen, maar die worden juist met grote borden aangekondigd zodat je je aan de regels zou houden.
Als het doel van opvallende scanauto's is laten zien _dat_ er gecontroleerd word snap ik je punt.

Maar in geval van parkeerovertredingen is de 'dader' er al lang vandoor, dus gaat zijn gedrag niet meer aanpassen (tenzij er een vriendelijke reminder komt van Parkeerwekker of een vergelijkbare app).
Aangezien de gemeente niet wil dat zo'n app bestaat is het doel kennelijk gewoon bekeuren. Waarom dat vanuit een opvallende auto gedaan moet worden ontgaat me.
Nee hoor. Het doel is dat iedereen netje betaald voor het parkeren. Niet om te bekeuren.

Mensen stimuleren niet te betalen tot er een controle langs is geweest zorgt er niet voor dat mensen netjes gedurende hun gebruik van d eparkeerplek betalen, maar alleen voor het moment dat dr scanauto langskomt.

Tip voor de ontwikkelaar: zorg ervoor dat de parkeerbetaling automatisch start zodra de scanauto langskomt. En 2 minuten later weer uit gezet wordt, dan hoeft je pas weer te betalen zodra de volgende scanauto langskomt. Dan betaal je nagenoeg niets, en je kunt zo lang blijven staan als je wilt.

Het doel is overduidelijk om geen parkeergeld te betalen, en dat vind ik prima. Maar parkeer dan op een gratis parkeerplek, die zijn er ook. Betaalde plekken kun je het net zo hard mee oneens zijn als je maar wilt, maar gebruik ze dan ook niet. Ik vind restaurants ook te duur, maar ga er toch niet stiekem eten en vlak voor de rekening (controle) komt ertussenuit piepen.
Zover ik weet zijn er mijn stad 2 scanauto's. Dus als ze onopvallende auto's gebruiken kunnen ze er met kentekenherkenning nog steeds herkend worden.

En al zetten ze het camera stuk iedere dag op een andere auto kun je het ding nog herkennen? (hier hebben ze een soort skibox op het dak met de camera's)

[Reactie gewijzigd door borbit op 26 januari 2021 21:16]

Nee, want dan krijgen gebruikers geen melding dat er een scanauto in de buurt rijdt.
Het doel is uiteraard dat er parkeergeld betaald wordt, niet om boetes uit te delen.
(ja toch? :) )
Dat parkeerboetes naar de gemeente gaan is belachelijk, dit zorgt voor een direct belang bij de gemeente om een parkeerbeleid te voeren dat leidt tot boetes (onduidelijke situaties, weinig parkeerplek).

Sinds de introductie van de scanauto's is dit belang nog groter geworden. Er valt meer te verdienen met minder kosten.

En zo kan de gemeente mooie sier maken met autowerende plannen, terwijl de handhaving de kas spekt.

[Reactie gewijzigd door aatos op 26 januari 2021 17:22]

Van onduidelijke situaties komt gezeik en kwijtscheldingen, gemeentes zijn daar echt niet bij gebaat. Weinig parkeerplek is slecht voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid.

Dus ja; als je wil dat je gemeente leegloopt van burgers dan moet je zulk gedrag gaan vertonen.
Natuurlijk kan een gemeente dit niet te ver doordrijven om de door jou genoemde nadelen.

Het belang blijft echter bestaan, en het is aannemelijk dat het beleid er door beïnvloed wordt.

Waarom zouden boetes naar de gemeente moeten? Hoe is dit beter dan naar de staatskas?
Omdat de gemeente de parkeerplekken (en omgeving) moet realiseren en onderhouden.
Daarvoor zijn de parkeerinkomsten. Ben het helemaal met aatos eens dat de boetes niet voor de gemeente zouden moeten zijn. Werkt veel te veel als sluitpost op de begroting, en persoonlijk wil ik geen maatschappij waarbij iedere beweging die ik doe in de gaten gehouden wordt omdat er misschien wel aan mij te verdienen valt als ik eens een foutje maak. (natuurlijk ben ik wel voor ingrijpen tegen zwaar aso gedrag en herhaaldelijke overtredingen maar enige menselijke maat vind ik belangrijker dan 100% de wet afdwingen)
En deze boetes zijn ook gewoon parkeerinkomsten. Je hebt de keuze om te betalen bij aankomst, zoals het hoord, of te wachten tot iemand langskomt en je opschrijft, maar dan zal het meer zijn. In beide gevallen betaal je voor hetzelfde, waarom zouden die inkomsten dan niet naar dezelfde instantie moeten gaan? Het gaat hier nog altijd om het recupereren van gederfde inkomsten voor de gemeentre.

En wil je geen gemeenschap waar je in de gaten wordt gehouden, zet dan even mee sociale druk op diegene die continue de regels aan hun laars lappen.
Er is een groot verschil tussen parkeergeld inkomsten en boetes. Het is 2021 en er wordt nog steeds op hoogst bedenkelijke wijze geincaseerd. Geen gemeentelijke parkeerapp, en geen achteraf betalen voor de werkelijke tijd. De parkeerzuilen zijn kinderlijk eenvoudig andersom te programmeren, eerst kaartje voor bewijs aangemeld en betalen aan einde parkeertijd.
Naar wie zouden de boetes dan moeten gaan? Het is de gemeente die een beleidt uitstippelt over parkeren in de eigen gemeente (of stad), zij stellen de tarieven vast die je moet betalen, zij stellen de boetes vast. Waarom zouden zij de inkomsten dan niet mogen gebruiken?

De gemeente heeft er vooral belang bij dat iedereen gewoon eerlijk betaald voor het parkeren. Mensen die denken het systeem te kunnen omzeilen zorgen voor een grotere parkeerdruk omdat zij zonder deze mogelijkheid mogelijks op een andere manier naar die gemeente zouden komen.
Simpel: naar de staatskas, net zoals de andere boetes.
Dat is toch echt afhankelijk van de boete hoor en wie de vaststelling doet. Boetes die uitgeschreven worden door de gemeente voor de overtreding van regelgeving uitgevaardigd door die gemeente worden gewoon betaald aan ... die gemeente.
Ik weet niet of dat klopt, maar als het zo is, dan speelt ook daar een vergelijkbare belangenverstrengeling.
Wat een onzin, een gemeente is ook overheid.en geen privaat bedrijf dat winst maakt.

Het parkeerbeleid is dan ook om gemeente belasting te heffen op infrastructuur die de gemeente moet voorzien.
Net zoals de wegenbelasting alleen maar gebruikt wordt voor wegen en milieubelasting alleen maar gebruikt wordt voor het milieu zeker?
Dat is niet wat ik zeg. De gemeente moet die infrastructuur voorzien en mag daar belasting op heffen. Net zo als andere gemeente belastingen mag de gemeente zelf beslissen waar die aan word uitgegeven. Mijn hondenbelasting gaat ook niet naar voorzieningen voor mijn hond.
Je betaalt toch al wegenbelasting in Nederland om gebruik te mogen maken van de openbare weg? Maar je moet dus op sommige plekken openbare weg extra betalen om daar je auto een tijdje stil te laten staan en de bedragen daarvoor mag elke gemeente volledig willekeurig zelf bepalen.. Mede daarom is Amsterdam inmiddels de duurste stad ter wereld om te "mogen" parkeren..

https://www.parool.nl/ams...5%2C53%20euro%20per%20uur.

Om trots op te zijn!
Maar die belangenverstrengeling speelt wel. Waarom is er geen gemeentelijke parkeerapp waarin je achteraf kan betalen voor de tijd die je geparkeerd hebt?
Die belangenverstrengeling wordt aangetoond doordat je nog steeds voorruit moet betalen waarbij je dus of te veel betaald of net te weinig en nog een forse boete achterop krijgt.
Of zoals bij ons in de gemeente, een straat waar geen borden of parkeermeters staan maar wel betaald moet worden, ja de meter staat net om de hoek in de andere straat. Iedereen loopt daar een boete op want anders weet je het niet. Dat is allemaal belangenverstrengeling, er wordt geen bord geplaatst want dat scheelt inkomsten.
Omdat dit perverse prikkels geeft. Ze zijn simpelweg niet gemotiveerd om het aantal boetes te verlagen door bijvoorbeeld efficiënter (voor de burger) te heffen. Bijvoorbeeld niet voorruit betalen maar achteraf betalen. En bijvoorbeeld gewoon een parkeer app van de gemeenten, het is 2021 hoor!
Als je gewoon netjes een kaartje koopt (of met een app. betaald per minuut) dan krijg je ook geen boete.
Welke gemeente heeft een app om per minuut te betalen?
Dat gaat bij mij prima met parkmobile of yellowbrick.
Ik vraag gemeentelijke parkeerapp, geen commerciële partij met opslag. Je gaat toch ook geen belasting betalen via facebook.
Die opslag is natuurlijk peanuts.
Als ik in Amsterdam moet zijn en parkeer daar mijn auto, betaal ik met parkmobile. Dus ik start de betaling zodra ik uit de auto stop en stop deze zodra ik weer bij mijn auto ben.
Kosten zijn dus de exacte parkeer minuten + 30 cent transactiekosten Parkmobile.
Parkeren in de plantagebuurt kost 6 euro per uur, ofwel 10 cent per minuut, dus als ik per parkeeractie 3 minuten parkeerkosten bespaar, ben ik dus met een commerciële app goedkoper uit dan wanneer ik vooraf zou betalen, want ik weet echt niet op 3 minuten exact hoe lang ik bij een klant moet zijn.

Ik vind overigens dat een parkeerbeleid er moet zijn om de overlast in de wijken te beperken. Maar veel steden zien het parkeerbeleid gewoon als een inkomstenbron.
Als je gewoon netjes een kaartje koopt (of met een app. betaald per minuut) dan krijg je ook geen boete.
Dat gebeurt blijkbaar dus wel. Letterlijk uit het artikel:
Geldt ergens een parkeertarief en worden er via een scanauto kentekens gevonden die niet hebben voldaan aan de betalingsverplichting, dan kan een boete volgen. Echter, het kan zo zijn dat iemand net bezig was om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Dat laatste leidt tot verzet vanuit automobilisten, omdat er dan niet altijd even goed rekening wordt gehouden met de omstandigheden van een geval. Dat kan leiden tot onterecht opgelegde boetes. De NOS schreef onlangs dat in 2019 in Rotterdam en Utrecht 75 procent van de ingediende bezwaarschriften tegen door scanauto's opgelegde boetes werd toegekend. Kortom, in die gevallen ging de boete van tafel. In Amsterdam en Den Haag lagen die percentages wat lager, met respectievelijk 66 en 37 procent, maar duidelijk is wel dat een formeel protest tegen boetes door scanauto's kan lonen.

Appjection, een dienst die helpt bij maken van bezwaar tegen verkeersboetes, stelde dat dat komt omdat de menselijke maat ontbreekt. Volgens de dienst is het feit dat de handhaving volledig digitaal plaatsvindt een van de mogelijke verklaringen voor de onterechte boetes. Daardoor worden 'de omstandigheden van het geval niet meer voldoende meegenomen, zoals laden en lossen of het activeren van de parkeerapp of betaalautomaat'. De dienst geeft aan dat er soms ook fouten worden gemaakt met de software van de scanauto's en de registratie van gemeenten, zodat soms iemand met een ontheffing, vergunning of invalidenparkeerkaart alsnog een boete kan krijgen.
Als jij binnen die 5 a 10 minuten nadat de scanauto is langsgereden een kaartje koopt (al dan niet via een app.), dan krijg je geen boete. Als de auto precies langsrijdt op het moment dat je bent uitgestapt, dan heb je dus nog 5 minuten.
Dit is ook precies waar de parkeerwekker gebruik van maakt. Van het registreren dat een scanauto voorbij rijdt en je dus binnen 5 minuten een kaartje kan kopen. Ik begrijp dus niet op welke manier in dit geval de parkeerwekker je dan wel helpt? Dan moet je alsnog binnen die 5 a 10 minuten een kaartje kopen (maar dat was je toch al aan het doen?).
Gemeentes zijn ook verantwoordelijk voor het bouwen en onderhouden van parkeerplek. Logisch dat boetes dan ook naar de gemeente gaat, die krijg je omdat je oneigenlijk gebruik maakt van die plekken. Op private parkeerplekken hoort een boete voor te lang parkeren toch ook naar de uitbater gaan?
Gemeentes zijn verantwoordelijk voor vrijwel de gehele infrastructuur in een stad. Toch zijn parkeerboetes de enige uitzondering.

Of iets logisch (vanuit een principieel perspectief) is maakt mij niet zo veel uit. Ik kijk er pragmatisch naar, wat zijn de voordelen en nadelen van verschillende systemen?

Boetes hebben in theorie niet de bedoeling om iets te financieren. Eigenlijk willen we als maatschappij dat er zo min mogelijk boetes hoeven te worden uitgeschreven. Als je de handhaver beloont met de opbrengsten van de boetes creëert dat verkeerde incentives, namelijk het in stand houden van een situatie waarin overtredingen plaatsvinden. Daarom gaan de overige boetes ook niet naar de politie maar naar de staatskas.

[Reactie gewijzigd door aatos op 26 januari 2021 17:41]

Het zijn dan ook geen boetes.
Je betaalt om op een bepaalde plek te staan (per minuut, kwartier, uur...)
Betaal je je ticket niet op voorhand/via een app: betaal je voor een hele dag. Om uit te zoeken wie ergens staat zonder het uurtarief te nemen, hebben ze deze scanauto's.

Het is niet de bedoeling mensen te straffen, maar wel dat je betaalt voor hetgene je verbruikt. Wil je convenience en nergens naar kijken (toekomen wanneer het past en vertrekken wanneer het past, zonder kwijt te zijn met betalingen) => betaal je voor een volle dag. Wil je een beetje gezond met je geld omgaan => betaal je met je app.

Het is pas bij het niet-betalen van de heffing dat het een overtreding wordt. Dan pas spreekt men over boetes.

[Reactie gewijzigd door Terracotta op 26 januari 2021 23:05]

Je moet nu echter niet denken dat de politie gelijk op de stoep staat om een bekeuring uit te delen of zelfs een auto weg te laten slepen. Van een overtreding van de Wegenverkeerswet is namelijk pas sprake als bijvoorbeeld buiten parkeervakken of op de stoep wordt geparkeerd.

Wanneer de auto's gewoon keurig netjes in de vakken staan, is de politie niet bevoegd om op grond van de Wegenverkeerswet op te treden. Er is immers geen overtreding begaan. Bovendien speelt nog mee dat de politie slechts zal optreden in het geval van gevaar of hinder, ook al is strikt genomen sprake van een overtreding.

Bron:
Oprechte vraag: hoe zou jij het dan willen zien? Soort boetefonds? En naar waar moet het geld dan gaan?
dit zorgt voor een direct belang bij de gemeente om een parkeerbeleid te voeren dat leidt tot boetes (onduidelijke situaties, weinig parkeerplek).
Dit geldt toch voor letterlijk alle belastingen, boetes en andere bedragen die je aan overheden betaalt? Ze hebben een inherent monopolie op tal van diensten. Wat is het alternatief? Gewoon lekker iedereen zelf de dienst laten uitmaken? Alles aan bedrijven uitbesteden? Ik weet wel bij welk van die opties uiteindelijk de meest redelijke uitkomst heeft, en welk van die genoemde partijen/groepen gemiddeld genomen het beste morele compas heeft.

En ja, er zal vast een keer een bromsnor zijn die je een boete geeft omdat hij net een slecht jaargesprek heeft gehad. Dat is het leven.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 26 januari 2021 17:58]

Het alternatief is de inkomsten uit boetes te laten vloeien naar een niveau zo ver mogelijk verwijderd van de handhavers. De staatskas dus.

Als zelfs dat niet ver genoeg is dan zou je het geld kunnen vernietigen, zodat de rest van het geld meer waard wordt, en de opbrengst dus wordt verdeeld over alle bezitters van euro's. Maar dat lijkt mij wat overdreven, laten we beginnen met het niet aan de handhavers te geven.

[Reactie gewijzigd door aatos op 26 januari 2021 18:09]

Waarom zou je beiden willen?
Je gebruikt een algemeen goed, waar de gemeente kosten aan heeft (het is grond die ze niet kunnen verkopen/verhuren of gebruiken voor hun inwoners, het dient onderhouden te worden etc...). Het is dan toch logisch dat mensen betalen voor het gebruik aan degene die er de kosten van dragen (de gemeente).

Het zijn geen boetes, het zijn naheffingen.
Ik weet niet waar jij komt, maar overal waar ik kom is de parkeersituatie duidelijk. Bij het binnenrijden van het gebied staan borden, er staan om de zoveel meter borden die wijzen waar de dichtstbijzijnde parkeerautomaat is, dus als dat belang er zou zijn, zou ik wel verwachten dat de situaties iets minder duidelijk zouden zijn.
Boetes (welke dan ook) opnemen in je begroting is belachelijk/verwerpelijk.
Opnemen als meevaller in de resultaten is wat het zou moeten zijn.

Neemt niet weg dat een wielklem of wegslepen veel preventiever werkt dan een boete, maar ja, dan "verdient" de gemeente geen geld meer met handhaven.
Er is ene verschil tussne parkeergeld en naheffing, en echte bekeuringen.
Op de stoep parkeren geeft een bekeuring. Het mag niet.
Niet betalen in een parkeervak geeft een naheffing van de gemeentebelasting.
Dat parkeerboetes naar de gemeente gaan is belachelijk, dit zorgt voor een direct belang bij de gemeente om een parkeerbeleid te voeren dat leidt tot boetes (onduidelijke situaties, weinig parkeerplek).

Sinds de introductie van de scanauto's is dit belang nog groter geworden. Er valt meer te verdienen met minder kosten.

En zo kan de gemeente mooie sier maken met autowerende plannen, terwijl de handhaving de kas spekt.
Het is dan ook geen parkeerboete. Betalen voor parkeren langs de weg is een belasting die de gemeente de parkeerder oplegt. Als je die niet betaalt, dan krijg je een naheffing. Zo staat dat ook op de bon en die wordt uiteraard vermeerderd, zoals dat met iedere belasting gebeurt, die je niet betaald hebt. De gemeente krijgt het dus, omdat het ook het geld is waar de gemeente recht op heeft.
Het is overigens ook zo dat je zelf als parkeerder het kaartje moet kopen. Als je van iemand anders een kaartje krijgt of bijvoorbeeld je bijrijder voldoet de parkeerkosten, dan ben je formeel al in overtreding.
Parkeerboetes (opgelegd door de politie (=justitie)) gaan ook naar de staatskas. Parkeerbelasting niet. Dit gaat wel naar de gemeente.

Je krijgt geen boete van de politie als je te lang op een parkeerplek staat. Die krijg je, bijvoorbeeld, als je ergens parkeert waar het niet is toegestaan of op een manier waarop het niet is toegestaan (want dan bega je een verkeersovertreding).

Ik weet het, het is muggenziften (met tussen-N :) )), maar er is gewoon een verschil tussen een overtreding (boete) en een heffing (belasting). Al voelt het voor de persoon in kwestie als hetzelfde.
En zo kan de gemeente mooie sier maken met autowerende plannen, terwijl de handhaving de kas spekt.
Klopt helemaal. En alle mensen die (aldanniet bewust) niet betalen voor een parkeerplekje doen daar netjes aan mee. Als iedereen gewoon netjes betaalt of niet parkeert op de betreffende plaatsen heeft de gemeente het het zwaarst.
Zo kunnen flitser en radar detectoren ook uitgelegd worden als een moment van oppassen dat mensen plots op de remmen gaan staan en dus ongelukken mee kunnen worden voorkomen. Natuurlijk is deze app om boetes te voorkomen.
Radardetectoren zijn dan ook verboden...
Radardetectoren laten mensen toch juist remmen? Een radar aanzetten was een prima radardetectordetector...
Zou het nog een verschil maken als parkeerwekker een iemand inhuurt om met een GPS-tracker achter de scanauto aan te fietsen?
Gezien het feit dat men relatief dure hardware voor deze dienst wil verkopen, is het in mijn ogen een manier om parkeerboetes te ontduiken. Ik heb zelf recent ook een scanauto gespot (dacht eerst dat het van een navigatiesoftware-bedrijf was). Ik moest snel iets ophalen in de stad en het halen van parkeerkaartje kostte net zoveel tijd, als het ophalen, dus nam ik bewust het risico. Toen ik 2 min. later terug liep, naar mijn auto, was een parkeerwachter al bezig om een bon onder de ruitenwisser te doen. De parkeerautomaat stond op de teruglooproute, dus riep tegen de parkeerwachter dat ik nog een bonnetje aan het trekken was en ging braaf een bonnetje trekken. Maw wees zo sportief en ga geen dingen beweren, die niet kloppen ;-)
Haha held :*)

liegt tegen de parkeerwachter en maant anderen vervolgens om geen dingen te beweren die niet kloppen _/-\o_

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee