Door Arnoud Wokke

Redacteur

Tussen angst en vertrouwen

Hoe Nederland omgaat met Huawei en 5g

05-12-2019 • 13:35

83 Linkedin

Hoe Nederland omgaat met Huawei en 5g

Weinig onderwerpen in tech zijn al decennialang zo politiek beladen als mobiele netwerken. Sinds overheden doorkregen hoe belangrijk ze zijn, is er aandacht voor. Wat dacht je van de omstreden umts-veiling in 2000? De heibel rond de bouw van 3g-masten rond 2006? Nu voegen we een nieuw hoofdstuk toe aan dit boek: de ophef rond Huawei-apparatuur in 5g-netwerken. Dat hoofstuk moet nu een sluitstuk krijgen in Nederland, want de regering heeft eindelijk haar plan gepresenteerd hoe we in Nederland zullen omgaan met 5g-apparatuur uit diverse landen, Huaweis 5g-apparatuur dus.

Terug in de tijd

Laten we een stukje teruggaan in de tijd. Huawei bestaat sinds 1988, maar is pas sinds begin deze eeuw langzaam uitgegroeid tot een speler van wereldformaat. Rond de komst van 4g speelde het bedrijf zichzelf in de kijker met wat 'single-RAN'-apparatuur heet. Dat is antenneapparatuur waarmee providers verschillende frequenties kunnen dekken zonder fysiek verschillende antennes nodig te hebben. Hoe minder apparatuur nodig is, hoe aantrekkelijker dat is.

Huawei legde zich in de afgelopen zes jaar volop toe op de ontwikkeling van 5g-apparatuur door veel geld aan r&d te besteden. Met succes: het staat bekend als de beste 5g-apparatuur op de markt, naast dat het een goedkope optie is.

Wat er dan beter is? Door de combinatie van meer frequenties en functies, en door het gemakkelijker te maken om frequenties te stapelen, hebben providers met Huawei-antennes minder zendmasten nodig om een gebied te dekken met dezelfde kwaliteit. Dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Als een provider meer zendmasten moet neerzetten, stuit dat vaak op moeilijkheden met de vergunning, protesten van buurtbewoners en zo meer. Iedereen wil een goed mobiel netwerk, niemand wil overal zendmasten zien.

Het probleem zit hem niet in de apparatuur per se. Providers testen alle apparatuur die ze in gebruik nemen grondig en zijn ervan overtuigd dat niemand hun netwerk ongemerkt kan binnendringen, maar er zijn twijfels bij Huawei. Het is een Chinees bedrijf. De Chinese maatschappij zit anders in elkaar, en overheid en bedrijven zijn door het communistische systeem in het land veel meer vervlochten dan hier. Huawei geldt als 'national champion' op het gebied van telecom en krijgt daarom veel steun van de overheid met lucratieve contracten en hulp bij het vinden van personeel. Oprichter Ren Zhengfei maakte carrière in het Chinese leger.

Huawei ontkent dat het ooit voor de Chinese overheid heeft gespioneerd, maar kan uiteraard niet uitsluiten dat de overheid het daar in de toekomst toe zal dwingen. China zit al in een handelsoorlog met de VS, een toekomstig conflict met Europese landen als Nederland is niet uit te sluiten. Die zorgen zijn niet nieuw. Al sinds eind vorige eeuw zijn er vragen rond de relaties tussen Huawei en de Chinese staat, en Huawei ontkent al sinds die tijd dat het bedrijf in handen is van de staat of voor de Chinese overheid spioneert. De eigendomsstructuur is onbekend; Huawei is heel spaarzaam met het naar buiten brengen van informatie, een zwijgzaamheid die brandstof is voor sceptici.

Een plek in de digitale infrastructuur van andere landen is immers aantrekkelijk als er ooit een conflict komt. Als er in Beijing een killswitch voor het mobiele internet van Nederland staat, denk je dan dat de Chinese overheid die zou gebruiken? Het zou ontwrichting van de Nederlandse maatschappij betekenen. Als de mobiele netwerken niet meer werken, zou dat diep ingrijpen in het dagelijks leven. Behalve dat we zelf onderweg niet meer kunnen mailen, appen, instagrammen of tiktokken, zijn veel diensten afhankelijk van mobiel internet: openbaar vervoer, pinapparaten in winkels en supermarkten, en nog veel, veel meer.

Nokia, een dorp in Finland

Of de angst voor een Chinese killswitch terecht is of niet, niemand zal ontkennen dat als alle mobiele netwerken offline gaan, dat grote gevolgen heeft voor het dagelijks leven van elke Nederlander. Het is in een conflict of handelsoorlog een ongelooflijk effectief drukmiddel. De redenering is deze: als land wil je het beheer over belangrijke infrastructuur niet uit handen geven. En als je het toch uit handen wilt geven, doe je dat aan bondgenoten. Er zijn alternatieven voor Huawei: Nokia uit Finland en Ericsson uit Zweden.

Het beleid dat Nederland gaat voeren

Begin juli kwamen de verantwoordelijke ministers, Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Mona Keijzer van Economische Zaken, met een brief waarin het beleid werd uitgestippeld. De belofte was dat er voor het einde van het jaar een Algemene Maatregel van Bestuur zou komen die precies omschrijft welke eisen de overheid stelt aan providers die Huawei-apparatuur willen gebruiken.

5g-mmWave van Ericsson

Die Algemene Maatregel van Bestuur is er nu. Het beleid is ongeveer dit: in de kern van de netwerken mag geen apparatuur staan uit een land dat 'de intentie heeft een in Nederland aangeboden elektronisch communicatienetwerk of -dienst te misbruiken of uit te laten vallen'. Dat klinkt een beetje vaag, maar in feite is de keuze heel simpel. Er zijn drie of vier grote leveranciers van dit soort apparatuur: Huawei en ZTE uit China, Ericsson uit Zweden en Nokia uit Finland. Zweden en Finland zijn niet omstreden, China is dat wel. De regering benadrukt dat het niet om een land hoeft te gaan; banden met een terroristische organisatie vormen ook genoeg reden voor uitsluiting.

Het verbod geldt ook voor landen waar providers kunnen worden gedwongen om data met overheden te delen. "Het bestaan van nauwe banden of invloed kan zich bijvoorbeeld uiten in de aanwezigheid van wetgeving die bedrijven verplicht medewerking te verlenen aan buitenlandse inlichtingendiensten. Bij deze beoordeling zal afstemming plaatsvinden met de NCTV en kan de minister uiteraard gebruikmaken van informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten." Dat lijkt erop te wijzen dat Amerikaanse leveranciers misschien ook afvallen. Onder de Patriot Act kunnen die immers worden gedwongen tot medewerking met inlichtingendiensten. Maar dat is te kort door de bocht, want de minister schrijft ook. "Is de partij die de dienst of product levert afkomstig uit een land met een actief offensief inlichtingenprogramma gericht op Nederland en Nederlandse belangen of een land waarmee de Nederlandse relatie dusdanig gespannen is dat acties die Nederlandse belangen aantasten, voorstelbaar zijn?" Alleen als die vraag ook met 'ja' te beantwoorden is, is volgens de nieuwe regels het verbod van toepassing.

De regels gelden alleen voor de kern van het netwerk. "Eerst worden de kritieke onderdelen in kaart gebracht. Dit zijn de onderdelen waarvoor geldt dat de leverancier uitgebreide toegang tot gevoelige locaties, gevoelige ict-systemen, vitale infrastructurele installaties of werken krijgt, waarbij misbruik een nationaal veiligheidsrisico kan vormen. […] De kritieke onderdelen waar dit voor geldt, worden vervolgens aangewezen […] waarmee de reikwijdte van de verplichting om uitsluitend gebruik te maken van vertrouwde leveranciers tot die aangewezen onderdelen is beperkt."

Vermoedelijk hebben providers daarop aangedrongen. Immers, KPN is al zijn masten aan het overzetten op Huawei-apparatuur en T-Mobile heeft die apparatuur al langer. Natuurlijk is het mogelijk om alle zendmasten weer te voorzien van Scandinavische apparatuur, maar dat is een kostbare operatie en zou een paar jaar duren. Bovendien hebben zendmasten geen 'uitgebreide toegang' tot gevoelige gegevens en locaties, maar wel tot het netwerkverkeer van individuele klanten. Met toegang tot zendmasten is het bovendien mogelijk een deel van het netwerk te laten uitvallen.

Nederland staat niet alleen in deze kwestie. De Europese Telecomraad deelt de conclusies en raadt lidstaten aan om aanvullende maatregelen te nemen. "De Raad erkent de noodzaak om gezamenlijke beveilingsmaatregelen te nemen […] zodat belangrijke componenten, zoals componenten die kritiek zijn voor nationale veiligheid, alleen afkomstig zijn van betrouwbare bedrijven." Andere landen zijn ook bezig met maatregelen om Huawei uit de kern van mobiele netwerken te weren.

Maar wat vindt Huawei hiervan? De fabrikant laat aan Tweakers weten dat het geen problemen heeft met de AMvB. Woordvoerder Janet Doorduin: "Huawei is voorstander van nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen binnen de sector en overheid om de veiligheid en de beschikbaarheid van netwerken te vergroten. Huawei hecht grote waarde aan een gelijk speelveld in Europa voor alle leveranciers. Dit is waar het kabinet zich eerder ook voor heeft uitgesproken. Huawei wil door middel van hoogwaardige technologie een bijdrage leveren aan de digitalisering van Nederland en de aanleg van het 5G netwerk in Nederland. Deze Algemene Maatregel van Bestuur geeft de ruimte om dit mogelijk te maken. Huawei benadrukt dat veiligheid van onze producten en diensten onze voortdurende, hoogste aandacht heeft."

Tot slot

Deze zaak is een wirwar van belangen. Huawei wil zoveel mogelijk apparatuur verkopen, de regering wil het land veilig houden en Nederlandse bedrijven niet te veel in de weg zitten. Nederlandse providers willen een goed netwerk bouwen en tegen een goede prijs apparatuur daarvoor kunnen inkopen, om uiteindelijk aandeelhouders tevreden te stellen.

Dit beleid lijkt een compromis tussen al deze belangen. De deur gaat niet helemaal dicht voor Huawei en het bedrijf doet prima zaken in Nederland. KPN had al eerder aangekondigd alle zendmasten om te bouwen van Ericsson naar Huawei en is daar inmiddels mee bezig. Dat duurt tot 2021. VodafoneZiggo houdt het voorlopig vooral bij Scandinavische apparatuur. T-Mobile heeft zijn netwerk al jaren geleden in beheer gegeven aan Huawei en gebruikt vooral apparatuur van die leverancier.

Deze maatregel is een compromis tussen angst en vertrouwen. Het wachten is nu op de reacties elders in de wereld. De VS had het liefst gezien dat Nederland helemaal geen apparatuur van Huawei en ZTE zou toestaan; het is waar de regering-Trump naartoe wil. Europa is dat duidelijk niet van plan en Nederland volgt de Europese lijn. Providers willen op hun beurt vooral beginnen met het aanbieden van 5g. De eerste 5g-telefoons zijn er al en volgend jaar komen er nog veel meer. Dat is waarom deze regels juist nu naar buiten komen. In Nederland kunnen providers zich, nu dit achter de rug is, eindelijk klaarmaken voor het 5g-tijdperk.

Reacties (83)

Wijzig sortering
China kent een vorm van staatskapitalisme dat al heel oud is en heeft te maken met het confucianistisch idee dat handelaren nooit rijkdom kunnen creëren, maar handel slechts een middel is om rijkdom te verdelen. Vandaar dat handelaren in de confucianistische wereldbeeld helemaal onderaan bengelden nog net boven de slaven. Boeren waren veel belangrijker, omdat ze voedsel voor het rijk produceerden. Helemaal bovenaan stond de Zoon des Hemels (de keizer) en daaronder de ambtenaren die door een rigoureus examensysteem geselecteerd werden om de beste te selecteren, een vorm van meritocratie, en de geleerden/leraren. Al tijdens de Han-dynastie werd de (giet)ijzer en de zoutindustrie genationaliseerd en vielen direct onder het gezag van de keizerlijke ministerie: het eerste voorbeeld in de geschiedenis van staatskapitalisme dat doordringt tot het heden met conglomeraten zoals Huawei. Het heeft China door de eeuwen heen altijd voorspoed en rijkdom voortgebracht en relatieve stabiliteit, iets wat in Europa toentertijd nauwelijks voorkwam door continue (burger)oorlogen en conflicten (land, religie, invallen). Dit principe is zodanig doorgedrongen in de Chinese mind set in de cultuur en manier van denken door de eeuwen heen, dat je dit in het achterhoofd moet houden, waarom er zulke machtige en grote bedrijven zijn zoals Huawei.
Confucianisme werd lang aangehaald als een van de culture factoren waarom China niet moderniseerde. Volgens die redenatie zou het gebrek aan individualiteit de creativiteit en competitie drang in de weg staan. Ditzelfde idee werd later opnieuw gebruikt om 'opkomende' economieën zoals Singapore te duiden. Ze kunnen kleding maken, elektronica kopiëren, maar nooit wedijveren met de innovatieve Westerse tech sector door een gebrek aan individualiteit.

Nu gebruik jij het om te verklaren waarom er staatskapitalisme bestaat waar we zo bang voor zijn omdat het onze telecom sector domineert.

Het wordt overigens ook gebruikt om de instabiliteit van het Chinese systeem te analyseren. De Zoon des Hemels doctrine houdt in dat de keizer verantwoordelijk is voor voor en tegenspoed. Als de gigantische economische groei stokt, wat onvermijdelijke gaat gebeuren als de economie 'volwassen' is en de bevolking verder vergrijst, dan verliest de huidige regering zijn mandaat. Want dat mandaat heeft nog Zoon des Hemels doctrinaire trekjes.

Nu is dat alles enigszins plausibel, maar de crux: Neem het met een flinke schep zout dit soort culturele verklaringen.

[Reactie gewijzigd door Kelin op 5 december 2019 14:57]

Volgens die redenatie zou het gebrek aan individualiteit de creativiteit en competitie drang in de weg staan. Ditzelfde idee werd later opnieuw gebruikt om 'opkomende' economieën zoals Singapore te duiden. Ze kunnen kleding maken, elektronica kopiëren, maar nooit wedijveren met de innovatieve Westerse tech sector door een gebrek aan individualiteit.
Het doet me erg denken aan het meester-gezel systeem dat we hier lang hebben gehanteerd. Aan het begin van je carrière was je het hulpje van een of andere "profesional". Na een tijdje rotklusjes doen mocht je zelf ook wat gaan helpen en het werk van de meester nadoen. Pas als je goed in staat was om het werk van de meester na te doen mocht je zelf meester worden en eigen werk maken. Pas ruim nadat je zelf carrière had gemaakt kreeg je zelf ruimte om je eigen ideeën en creativiteit te laten zien.
"Laat eerst maar eens zien dat je het kan, voordat je het gaat veranderen" was de gedachte ongeveer.
Tot op zeker hoogte werkt het nu ook nog zo, eerst ga je naar school, dan doe je een stage, dan begin je op een junior functie en pas veel later kun je je eigen koers varen.
Oftewel, het is allemaal heel normaal.
Het wordt overigens ook gebruikt om de instabiliteit van het Chinese systeem te analyseren. De Zoon des Hemels doctrine houdt in dat de keizer verantwoordelijk is voor voor en tegenspoed. Als de gigantische economische groei stokt, wat onvermijdelijke gaat gebeuren als de economie 'volwassen' is en de bevolking verder vergrijst, dan verliest de huidige regering zijn mandaat. Want dat mandaat heeft nog Zoon des Hemels doctrinaire trekjes.
Een goede(?) reden om de media kort te houden een geen vrije nieuwsgaring toe te staan zodat de staat het beeld kan bepalen. "Crisis? Nee hoor, dat is alleen bij u in de straat zo."
Nu is dat alles enigszins plausibel, maar de crux: Neem het met een flinke schep zout dit soort culturele verklaringen.
Helemaal waar, directe noodzaak wint het altijd van traditie en cultuur. Als je honger hebt dan ga je op zoek naar eten, ongeacht wat je cultuur daar over zegt.
Sorry maar dit is echt onzin.

Ook tijdens de Han periode had je rijke handelaren en die handelaren die handelde om er zelf beter van te worden. Ook in China werken mensen niet contineu vrijwillig om andere te helpen. Dat is een communistish sprookje.

Je verhaal over de zoutmijnen klopt deels. Maar dat was niet slleen in China. In Europa waren belangrijke bedrijven zoals zoutmijnen van de staat. En dat is logish want zout was in die tijd redelijk waardevol. De zoutmijn van Ston in Croatie b.v was ook van de koning/baron die daar regeerde. In Nederland zag je dat ook met de staatsmijnen en de VoC. De oude egyptenaren en romeinen deden ook aan staatsbezit.

En bedrijven als Huawei zijn zo groot geworden omdat China de fabriek van het westen is geworden. Hierdoor hebben ze geinversteerd in een paar economishe hotspots om zo hoogopgeleide mensen te hebben (want de uni daar is gratis als ik me niet vergis) Op die paar hotspots na is China straatarm en gezinnen buiten de grote steden leven in absolute armoede. Als het westen geen zaken zou doen met China was het net zo'n vervallen hole als Noord Korea.
Universiteit is helemaal niet gratis in China.
Studenten kunnen wel renteloze leningen krijgen, die ze dan moeten afbetalen als ze afgestudeerd zijn.
Onderwijs is gratis tot 15-16 jaar, de hogere jaren worden als voorbereiding op de universiteit beschouwd, en zijn ook betalend.
Hoewel je verhaal over het Chinese ideaal wel klopt is de praktijk toch wel degelijk anders.
Dus hoe we het ideaal in ons achterhoofd moeten houden terwijl de werkelijkheid anders is en het tegelijkertijd niks zegt over het succes van Huawei is me een raadsel.

China had veel mensen beschikbaar die voor hongerlonen ons werk wilde uitvoeren. Slaven dus inderdaad, met lage productiekosten als gevolg om onze producten te maken. Nu we die kennis hebben overgedragen zijn ze in staat het zelf te doen en kunnen de slaven werken voor de rijke Chinezen waarbij weinig van jouw aangegeven idealistische stelsel wordt gevolgd.

Huawei zal vast geholpen zijn vanuit dit ideaal (staatskapitaal), maar is gewoon groot geworden door het benutten van die enorme markt, goedkope productie (slaven) en goede investeringen in R&D, net als Apple in de US of Samsung in Z-K etc ... Of zijn die ook zo groot geworden dankzij confucianisme? Nee, dat is kapitalisme ten top.
Het is eerder een wonder dat China, met zo'n omvang en aantal inwoners, niet al veel langer een grote wereldmacht is met mega bedrijven. Dat is vooral dankzij de kennis van het westen en die af te kijken (gelijk hebben ze), niet omdat het confucianistische systeem hier zo geweldig bij hielp.

Je kunt beter in je achterhoofd houden hoe een land met zoveel potentieel nog geschaard gaat met zoveel armoede en schending van mensenrechten. Nee, van dat ideaal is weinig terug te zien. Verdeel en heers is de werkelijkheid en niet "de rijkdom verdelen", want daar zijn ze in China nu juist bij uitstek heel slecht in.

En die historie over stabiliteit ... ik kan je ook een aantal hoofdstukken geven over tijden die helemaal niet stabiel waren. Gooi daar nog bij dat "wij" in Europa in die tijd ook vochten voor vrijheid, rechten en idealen. Hoe vaak heeft China dat gedaan? En handelaren waren zowel in de Han periode als later in bijv de Yuan Dynasty (Marco Polo) echt knetter rijk. Dus ik weet niet welke voorbeelden je hebt dat het ideaal ook werkelijk praktijk is geweest?
Mooi, kan meteen op Wikipedia.

Maar de rijkdom, het is een ontwikkelingsland dus hoezo kan je zeggen dat het rijkdom bracht als nog steeds heel veel delen het land straatarm zijn naast die paar hotspots die jij ziet als het "China". 8)7

Ze hebben nog wel even het voordeel van goedkope arbeid en ze nemen het niet zo nauw met regels. Laten we het maar niet gaan hebben over oneerlijke concurrentie en staatssubsidie t.o.v. het buitenland.

Ze kunnen verder prima producten maken die ze deels "gejat" hebben van westerse bedrijven. Slecht? Nee dat niet want dat doen wij ook wel maar volgens de regels.
Ze krijgen er dus veel gedoe mee zoals je nu dus al ziet, ook al proberen Chinese bedrijven veel "rijkdom" te vergaren.

leuke info, de smartphone ontwikkeling van Samsung worden nu groots gedaan in India". Samsung Fab Noida.
Mooi, kan meteen op Wikipedia.
citation needed.
Door de combinatie van meer frequenties en functies, en door het gemakkelijker te maken om frequenties te stapelen, hebben providers met Huawei-antennes minder zendmasten nodig om een gebied te dekken met dezelfde kwaliteit. Dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Als een provider meer zendmasten moet neerzetten, stuit dat vaak op moeilijkheden met de vergunning, protesten van buurtbewoners en zo meer. Iedereen wil een goed mobiel netwerk, niemand wil overal zendmasten zien.
5G heeft echter meer zendmasten nodig dan 4G.
En volgens het 'Antenneconvenant' (wat wel eind dit jaar moet worden vernieuwd) mogen er antennes geplaatst worden zonder vergunning.

van Wikipedia:
Voor een hoge dekkingsgraad zijn voor 5G meer antennes nodig dan voor de voorganger 4G. Nederlandse gemeenten hebben in het Antenneconvenant afgesproken dat antennes voor dekking van mobiele netwerken zonder vergunning mogen worden geplaatst. Het convenant uit 2012[40] verloopt eind 2019 en er moet in datzelfde jaar een nieuwe versie komen
Moest er bij 5G niet bij elk bushokje en telefoonpaal een extra zender geplaatst worden?
Ik ben benieuwd hoe dat nieuwe convenant besloten gaat worden.
[...]

Moest er bij 5G niet bij elk bushokje en telefoonpaal een extra zender geplaatst worden?
Ik ben benieuwd hoe dat nieuwe convenant besloten gaat worden.
Dit verhaal wil ik wel een beetje nuanceren. Bij 5G heb je eigenlijk 3 soorten frequenties. Low-band (700-900MHz), mid-band (1400MHz-3600MHz) en high-band (26GHz-36GHz). De low- en mid-band techniek werkt bij 5G hetzelfde als bij 4G. De air interface is volledig gelijk. Wat wel een verschil is is dat bij 5G bepaalde mimo technieken worden ingezet.

Het verhaal dat op elke hoek van de straat en elk bushokje een antenne moet worden geplaatst is alleen een ding bij de hoge mid-band tot high-band frequenties, en dan zelfs alleen op op al die plekken meerdere gigabits aan capaciteit te kunnen halen, iets wat ik binnen nu en 5 jaar zeker niet zie gebeuren (misschien met uitzondering van een aantal plekken in hele drukke steden). Zonder deze super-lokale antennes kun je nog prima een goed dekkend en performerend netwerk opbouwen.
Top, bedankt voor je heldere uitleg :)
Jij ook @ApexAlpha

[Reactie gewijzigd door kevlar01 op 5 december 2019 14:08]

Dat heeft niet zo zeer met 5G te maken maar meer met de frequenties waarop 5G wordt uigerold: de 700mhz zal even ver komen met één antenne dan 4G op 800mhz nu ongeveer.

Maar omdat voor 5G ook de 3,5Ghz band beschikbaar komt, in NL na 2022 pas, moeten er veel antennes komen. 3,5Ghz zit namelijk tussen de frequenties van Wifi in (2,4Ghz en 5Ghz), en we weten alllemaal wel hoe snel signalen op deze frequentie vervallen.

Die 3,5Ghz zijn dus meer voor op drukke pleinen in de stad, waar inderdaad veel antennes zullen komen op elke straathoek om de dekking te bereiken die nodig is.

Je hebt dus gelijk dat we veel meer antennes nodig hebben in de toekomst, maar dat komt dus door het gebruik van hogere frequenties die minder ver komen, een natuurverschijnsel. En niet doordat het 5G protocol inherent meer antennes nodig heeft.

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 5 december 2019 14:16]

vergeet de lantaarnpaal niet ;)
5G heeft op zich niet meer zendmasten nodig. Voor extra capaciteit kan op drukke plaatsen extra (hoge frequentie) antennes bijgeplaatst worden maar daar is voorlopig geen behoefte aan.

Het antwoord op de vraag wie de beste 5G apparatuur levert ligt aan wie je het vraagt. Andere hebben ook al zeer succesvolle (proef) 5G projecten lopen kunnen ook frequenties en functies stapelen en combineren. Ik denk dat het verschil meer zit in makkelijk grote projecten met veel installaties afhandelen. Nokia en Ericsson hebben daar geen mensen voor en moeten die uit dezelfde pool van subcontractors halen. Als alle 3 de netwerken geen radio van Huawei mogen gebruiken dan gaat dat de uitrol van 5 zeer vertragen.
Ik hoor allemaal spookverhalen van vogels die naast masten uit de lucht vallen. Nu heb ik me niet enorm verdiept in de waarheden hiervan, is er iemand die me op de hoogte kan brengen van wat er nu speelt omtrent 5g en de onveiligheid van straling hierover?

Ben nooit zon voorstander van mensen die roepen dat het allemaal slecht voor je is, maar ik ben nu wel geïnteresseerd in hoe dit nu echt zit.

(ja ik kan googlen maar hoor liever iets van iemand die al die lappen tekst al eens gelezen heb).
Het is 'magnetron' straling en zeggen dat het mostly harmless is, is naïef. Er is veel meer zendvermogen nodig en/of meer masten in verband met de veel hogere frequentie en kleiner zendbereik.
Het mogelijk gevaar zit hem in het verstoren van het bioelektrisch systeem en afweersysteem.

https://www.fiercewireles...lans-over-radiation-rules
https://blogs.scientifica...on-to-believe-5g-is-safe/
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

[Reactie gewijzigd door Manke op 5 december 2019 22:01]

Dank voor deze reactie :)
De verhalen hierover zijn nep. 5G is niet veel anders dan enige andere vorm van radiosignaal, alleen op iets andere frequenties.
Artikel hierboven gelezen? Nep is het zeker niet, het is 'binnen de norm'...
De straling van 5G is te verwaarlozen. Er was een tijd discussie over, waaronder het vogelverhaal, maar dit had echter een andere oorzaak (weet ik niet meer wat het was hoor).
IIRC weer meting gebruiken althans in de VS de zelfde frequentie als 5G vandaar het probleem/discussie
Tijdens het hele vogelverhaal waren er helemaal geen 5g tests ;)

Verder is 5g, in ieder geval voor de 'low band' en de 'mid band' (de banden waarop op dit moment ook 4g en 3g opereren), gewoon hetzelfde als 3g en 4g. Natuurlijk wel met wat nieuwere / andere modulatietechnieken, mimo, maar qua 'straling' verder hetzelfde.

Alleen de hogere frequentiebanden (26-36Ghz) hebben duidelijk meer antennes nodig (óf meer zendvermogen), maar het gaat echt niet zo zijn dat het hele land hiermee vol gehangen zal worden. Bovendien kunnen meer antennes (die dichterbij zijn) juist zorgen voor een lager benodigd zendvermogen (ook voor wat betreft het zenden van jouw apparaat naar de antenne), dus mogelijk zou 'straling' daardoor zelfs minder kunnen worden .

[Reactie gewijzigd door eymey op 5 december 2019 14:40]

Ik heb deze een keer gezien, daar komen die vogels ook aan bod.
Vooral de vele "bewijzen" die de complottheorie denkers vaak aanhalen worden hier op de korrel genomen. Je kunt altijd wel je eigen "wetenschappelijk onderbouwde studie" verzinnen om bv aan te tonen dat de aarde plat is.

https://www.youtube.com/watch?v=5INncTirp94
Ja er zijn al actie groepen "straling gekkies" net als toen met de introductie van 3G, toen kwamen er ook actiegroepen als "STOP UMTS"

Deze mensen zijn schijnheilige hypocrieten, die wel graag een moderne smartphone willen hebben als de zendmast maar niet in de buurt komt te staan.

Toch zullen ze dit niet tegen houden.

Denk je nu echt als iets gevaarlijk is voor de volksgezondheid dat plaatsing word toegestaan.

Echt niet.

[Reactie gewijzigd door LEX63 op 6 december 2019 22:32]

Er zijn drie of vier grote leveranciers van dit soort apparatuur: Huawei en ZTE uit China, Ericsson uit Zweden en Nokia uit Finland. Zweden en Finland zijn niet omstreden, China is dat wel.
Wat ik persoonlijk vreemd vind is dat er wordt uitgegaan dat Zweden en Finland niet omstreden zijn, waarop is dat gebaseerd? Misschien heeft Nokia wel Amerikaanse backdoors of is dat vooraf onderzocht...?
Nope, en daarom is de hele redenatie dat producten uit China bij voorbaat onveiliger zouden zijn dan Europese producten, waarvan soms onderdelen nota bene in China worden gemaakt :+ uiterst dubieus.
En het is vooral naïef. Er zijn talloze andere spionagepraktijken die minder opvallen en ook nog eens veel meer informatie kunnen opleveren. Kortom: Ik doe mijn voordeur ook op slot, maar als een inbreker er perse in wil, is er altijd wel een andere weg...
Ik vind het toch altijd vreemd dat zo veel tweakers hier doorgaans helemaal los gaan op het belang privacy (ik zeg niet dat jij dat doet hoor), maar zodra het gaat over het uitsluiten van een Chinese partij, waarbij het meerdere malen is aangetoond dat het zich schuldig maakt aan (industriële) spionage, komen de argumenten naar boven daar het allemaal niet zo erg is, dat mensen toch wel binnenkomen als ze écht willen, et cetera.

Iedereen begrijpt dat andere landen ook niet altijd heilige boontjes zijn, maar zo bont als China maakt niemand het. Meer dan terecht om bedrijven om die reden uit te sluiten, wat mij betreft.
Ook andere landen maken zich schuldig aan industriële spionage. En als er 1 land is dat rechten met voeten treed is het wel de VS. Niet in eigen land, maar buitenlanders zijn kanonnenvoer voor ze, die tellen niet.

Als er 1 land is waarvan er bewijs is dat ze spionagespul inbouwen is het de VS. Die moet dus buiten worden gesloten.
Ik raad je aan het boek 'Cyber Spies' van Gordon Corera een keer te lezen. Ja, ook de VS en haar bondgenoten spioneren, maar nergens is het zo geïnstitutionaliseerd als in China.
Ik zou zeggen dat het andersom is.

Als er 1 land is dat spionage tot kunst heeft verheven is het de VS, en veel landen werken er nog aan mee ook. In de VS zijn bedrijven verplicht om zaken aan te leveren, en dat mogen ze niet aan anderen doorgeven.
De Amerikanen zijn groot geworden door industriële spionage.
https://interestingengine...cas-industrial-revolution
En nu verwijten ze China dat ze hetzelfde doen.

Bovendien heeft de US regering via het internationale betalingssysteem SWIFT, een zicht op alle grote transakties, ze zijn dus perfekt op de hoogte welk bedrijf aan welke prijs iets aankoopt, en kunnen daar hun voordeel mee doen.
waarbij het meerdere malen is aangetoond dat het zich schuldig maakt aan (industriële) spionage
Ik ken een paar goede redenen waarom ik Huawei geen fijn bedrijf vind. Hun ondersteuning is slecht en hun software zit vol fouten. Verder heb ik genoeg bewijs gezien dat ze zich weinig aantrekken van internationale afspraken. Maar spionage staat niet erg hoog op de lijst. Ik ken één geval waarin ze een stuk van een robot om schermen te testen hebben gestolen. Daarbij vind ik het opvallend dat ze niet hun techniek hebben gebruikt om het netwerk af te tappen of zo iets, maar een gewone dief.

Ik wil het niet bagatelliseren maar ik zie ook niet zo heel veel verschil met wat andere grote techbedrijven doen. Dat is allemaal niet goed en moet bestraft te worden, maar de focus lijkt wel erg op Huawei te liggen.

Als het bewijs zo overtuigend is dat er gespioneerd wordt dan zou iemand wel eens wat naar buiten mogen brengen.

Nogmaals, ik ben geen fan van Huawei en probeer hun gedrag niet goed te praten. Dit is geen oproep om toch maar Huawei te kopen. Er zijn genoeg redenen om die spullen niet in huis te halen. Maar tot iemand overtuigend bewijs van spionage geeft vind ik dat verhaal eigenlijk maar afleidend. Ik raad mensen af om Huawei te gebruiken omdat het onbetrouwbare zooi is.
China is niet onze bondgenoot, En China is een wereldmacht die op elke manier mogelijk zijn burgers onderdrukt.
De VS is ook alleen in naam een bondgenoot.

En de VS onderdrukt de eigen burgers niet, dat doen ze alleen met niet Amerikanen
Alleen in naam? Grappig, ik zal eens in Duitsland kijken of er ook Chinezen rondom Ramstein airbase lopen dan, ipv louter Amerikanen. En waarom leasen we geen tanks uit China? Dat zal vast een berg geld schelen...

Mocht je denken, 'wat lult hij nou'

https://en.wikipedia.org/wiki/Ramstein_Air_Base
https://www.nrc.nl/nieuws...-met-de-duitsers-a3957562

Toch zo gek niet, die NAVO.

Denken dat dit bondgenootschap ook maar in de verste verte vergelijkbaar is met wat handel met Chinezen is de meest van de wereld losgeslagen gedachte die ik hier op Tweakers steeds maar weer lees. 'Want de VS is ook fout'... man man man, wat een oneindige naiviteit. Emigreer naar Rusland als je het zo met totalitaire regimes op hebt, zou ik zeggen, het gaat daar best goed met vriendje Poetin en onderdrukking. Of log gewoon ook in bij de Oeigoeren die momenteel iets meemaken dat wij kennen van de Joden uit 40-45 inclusief strafkampen. Of vlieg eens naar Hong Kong.

Un-fucking-believable die oogkleppen. Echt waar, er zijn geen andere woorden voor. Je hebt simpelweg ongelijk en snapt de wereld niet.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 6 december 2019 11:17]

Hoeveel mensen heeft de VS wereldwijd vermoord? Miljoenen. Veruit de meesten onschuldige burgers.

Je bent naief en vind de VS geweldig blijkbaar, mat de CIA ontvoerders, de CIA die democratische regeringen omver trapt omdat er olie is en ook omdat de regering socialistisch is.

China en Rusland zijn ook fout bezig, maar lang niet zo erg en ook bij lange na niet op de schaal van de VS.
Hoeveel levens heeft NL eigenlijk genomen robd de VOC tijd? Hoe zat het met slavernij en onderdrukking in door ons bezette gebieden??

Nogmaals lees eens een boek. Niemand heeft schone handen en ook nu nog maken we burgerslachtoffers in conflictgebieden.

Overigens is de manier waarop je compleet aan tegenargumenten voorbij gaat het handelsmerk van een troll. Daarmee val je dus in een heel verdachte categorie. Het klinkt vervelend, en dat is het ook, maar er valt niets anders van te maken zeker met je laatste alinea. De VS sluiten niet een deel van de bevolking op om ze te hersenspoelen bijvoirbeeld.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 6 december 2019 18:52]

Volledig mee eens. En zolang ook Nederland er aan mee werkt moeten Nederlanders hun mond houden over China.

Ook Nederland heeft zeer vuile handen, en ook nu werkt Nederland nog mee met de onderdrukking van mensen. Pas als Nederland stopt en verontschuldigingen aanbied aan de slachtoffers en eigenlijk enorme schadevergoedingen gaat betalen kan Nederland en de inwoners iets over een ander zeggen.

Ik heb de boeken gelezen. In tegenstelling tot Duitsland wenst Nederland geen verontschuldigingen aan te bieden en ook geen schadevergoedingen te betalen tot de slachtoffers dood zijn, en het liefst de kinderen van de slachtoffers ook.
Je post bevestigt alleen maar hoe weinig je weet. Je leest duidelijk heel selectief.

Ik ben klaar hier.
Goed, naievelingen moeten niet teveel schrijven.
Gebeurt spijtig genoeg wel maar het valt niet te vergelijken met de intensiteit en schaal waarop ze het in China doen.

De VS mag zijn problemen wel hebben maar als we tussen een wereldmacht moeten kiezen waarbij we ons aan moeten sluiten is de keuze wel makkelijk gemaakt denk ik.
Moet ik alle landen waar de VS is binnengevallen zonder aanleiding nog een keer opnoemen? Met miljoenen die onderdrukt werden daarna.

Europa moet het zelf doen, en alle banden met de VS kappen.
Turkije is NAVO lid.

De USA is wereldmacht omdat het oorlog voert. En wij zijn bondgenoot omdat we weten dat je beter aan de goede kant van die macht kan staan, we hebben op ons continent nogal wat ervaring opgebouwd namelijk. En we weten ook allang dat het de beste kans is om onze waarden te verdedigen en behouden.

Voor het alternatief kun je een kijkje nemen in Afrika en het Midden Oosten waar China met miljarden aan subsidie invloed koopt en 'bondgenootschappen' smeedt. Daar wordt nog even dunnetjes onze kolonisatietijd overgedaan met alle ellende die daarbij hoort. En binnen de EU dumpt China scheepsladingen met kankerverwekkende plastic troep waar je nul garantie of controle op hebt.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 6 december 2019 11:24]

Turkije is NAVO lid.

De USA is wereldmacht omdat het oorlog voert. En wij zijn bondgenoot omdat we weten dat je beter aan de goede kant van die macht kan staan, we hebben op ons continent nogal wat ervaring opgebouwd namelijk. En we weten ook allang dat het de beste kans is om onze waarden te verdedigen en behouden.
Dat is niet waar. Wereldmacht: https://www.encyclo.nl/begrip/wereldmacht
Dat is hoe machtig een staat is zijn invloed over de hele wereld te doen gelden. Dan kun je afdwingen bijv als je militair en/of economisch machtig is. De USA is de grootste macht en dat komt niet door oorlog voeren maar door een machtige industriële en militair complex.
Wij zijn bondgenoten omdat we een veiligheidsovereenkomst hebben hoe fout of goed het ook mag zijn.
Voor het alternatief kun je een kijkje nemen in Afrika en het Midden Oosten waar China met miljarden aan subsidie invloed koopt en 'bondgenootschappen' smeedt. Daar wordt nog even dunnetjes onze kolonisatietijd overgedaan met alle ellende die daarbij hoort. En binnen de EU dumpt China scheepsladingen met kankerverwekkende plastic troep waar je nul garantie of controle op hebt.
Pardon? er is betaald voor alles! Ben jij elke dag AH aan het koloniseren? heb je een huis gekoloniseerd als je hebt verkocht? Wil je zeggen dat de koloniale machte vroeger alles gekocht hebben ipv geroofd?
En binnen de EU dumpt USA scheepsladingen met genetische gemanipuleerde en kankerverwekkende troep.
https://www.theguardian.c...uilty-of-poisoning-farmer
https://www.bbc.com/news/world-europe-48253577
Dan zijn we het denk ik alemaal met elkaar eens, we hebben allemaal bloed aan ons handen. Dus kijk naar de verschillen, want het is een zgn 'choice of evils'. En dan zie je dat we met de VS een veel betrouwbaarder en gelijkwaardige relatie hebben dan met Rusland of China.

Voorbeelden te over. De VS schiet geen passagiersvluchr met landgenoten uit de lucht, bijvoorbeeld.

Dat er nu iets verandert in die relatie is waar, maar dan is de oplossing niet om met totalitaire regimes allerlei verbanden aan te gaan, maar juist om zelf een machtsblok te vormen waarin wij onze eigen waarden WEL kunnen uitdragen. En dat blok heet de EU.

Maar tot het moment daar is... hebben we de Amerikaanse verzekeringspolis keihard nodig. Nog steeds zie ik erg weinig urgentie om dat werkelijk te veranderen. Daar zou je je druk om moeten maken ipv de mate van rattengedrag dat wereldmachten onderscheidt.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 7 december 2019 09:32]

Dan zijn we het denk ik alemaal met elkaar eens, we hebben allemaal bloed aan ons handen. Dus kijk naar de verschillen, want het is een zgn 'choice of evils'. En dan zie je dat we met de VS een veel betrouwbaarder en gelijkwaardige relatie hebben dan met Rusland of China.

Voorbeelden te over. De VS schiet geen passagiersvluchr met landgenoten uit de lucht, bijvoorbeeld.
China schiet ook geen passagiersvluchten met landgenoten uit de lucht EN China schiet ook geen passagiersvluchten van landgenoten van andere landen uit de lucht. Dat doet de USA namelijk wel en dat is absoluut gezien is dat wel gelijkwaardig. Voor ons is het misschien 'niet zo erg' maar elk 'landgenoot' is gelijkwaardig ook al is dat een landgenoot van een ander land. Wie dat niet beaamd staat echt aan de foute kant.
Dat er nu iets verandert in die relatie is waar, maar dan is de oplossing niet om met totalitaire regimes allerlei verbanden aan te gaan, maar juist om zelf een machtsblok te vormen waarin wij onze eigen waarden WEL kunnen uitdragen. En dat blok heet de EU.

Maar tot het moment daar is... hebben we de Amerikaanse verzekeringspolis keihard nodig. Nog steeds zie ik erg weinig urgentie om dat werkelijk te veranderen. Daar zou je je druk om moeten maken ipv de mate van rattengedrag dat wereldmachten onderscheidt.
We hoeven nergens verbanden aan te gaan. We zitten in de EU omdat het ons voordelen biedt althans zo is aan ons verkocht. Het is wat het is.
En nee we hebben Amerikaanse verzekeringspolis absoluut niet nodig net als Ierland of Zwitserland. Als Europese blok zijn we sterk genoeg tegen Rusland. Militaire risico van China is 0,0%, nooit militair hier geweest en zal ook hier nooit komen vanwege geografische ligging. Andersom wel Europese koloniale verleden is niet eens zo lang geleden.
Gelukkig hebben wij geen ambitie om wereldmacht te worden en doen wij ook niet aan de rattengedrag van de grootmachten.
PS het is ook een idee om niet alleen vanuit onszelf te kijken maar ook vanuit de andere kant of dat terecht is. Is het terecht Rusland een risico is voor ons? Waarschijnlijk wel maar zijn wij een risico voor Rusland? Dat is is nog veel meer. Sinds de einde van de koude oorlog is de NAVO steeds meer richting Rusland geschoven. In alle redelijkheid zou ik zeggen dat de Russen eerder zorgen moeten maken dan wij.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 143912 op 7 december 2019 18:11]

Naar mijn mening wilt de regering helemaal niet het land veilig houden. Want het gaat net zo hard in zee met Amerikaanse hardware waarvan al door Snowden en The Guardian is bewezen dat deze vol zitten met backdoors.

Maar van Huawei wordt het afgelopen jaar zoveel onzin verspreid zonder ook maar met daadwerkelijk bewijs te komen. Ja, ik begrijp volledig dat je voorzichtig moet zijn met Chinese hardware, maar waar is de voorzichtigheid met Amerikaanse hardware? Nergens hoor je die verhalen meer terwijl het in 2013 zo'n heet topic was dat encryptie meer en meer ingeburgerd werd.

Dat Grapperhaus nu een backdoor wilt in encryptie en de Nederlandse overheid een Algemene Maatregel van Bestuur heeft ingevoerd juist nadat hij in de US overleg heeft gevoerd hierover doet schijnbaar niemand een belletje rinkelen?

Er is geen enkele onafhankelijke instantie die onze regering hierop controleert of alle binnengekomen apparatuur (die hun dus goedkeuren of zelfs providers willen doen verplichten te gebruiken) wel veilig is, dus ze hebben volledig vrijspel. Wij moeten er maar vanuit gaan dat onze regering het maar goed op heeft met ons, terwijl heden ten dage wel duidelijk is dat onze regering ook flinke steken laat vallen in allerlei opzichten. Maar we doen net alsof ze in dit onderwerp volledig te vertrouwen zijn.

Ik ben dusdanig achterdochtig dat ik denk dat al deze maatregelen die vandaag duidelijk zijn geworden onderdeel is van een groter plan en dat is totale controle van je eigen bevolking. En encryptie hoort niet bij dat plan. Ook dat we allemaal 100 moeten rijden op de snelweg onder het noemer stikstofcrisis is alleen maar een voorop gezet plan om de controle ervan uit te laten voeren dmv trajectcontroles over het hele land. Oftewel, het hele land komt onder cameratoezicht te staan.

Ik weet dat mijn alu hoedje veel overuren draait en dat dat hier op T.net niet altijd gewaardeerd wordt. Maar waar ik in 2012 al voor waarschuwde (zie mijn oude postings) komen allemaal een voor een uit. En ik weet zeker dat mijn wichelroede over deze kwestie ook de juiste kant op staat :'(
Ook dat we allemaal 100 moeten rijden op de snelweg onder het noemer stikstofcrisis is alleen maar een voorop gezet plan om de controle ervan uit te laten voeren dmv trajectcontroles over het hele land. Oftewel, het hele land komt onder cameratoezicht te staan.
Dat heeft weinig met elkaar te maken want de bestaande trajectcontroles zijn er ook gekomen zonder stikstofcrisis. Trajectcontroles zijn simpelweg effectiever, goedkoper en kosten vooral minder manuren van de politie dan met een flitser langs de weg. Alles wat uren kost bij de politie is wegbezuinigd.

Ik denk dat je alu-hoedje eerder oplicht bij de vele ANPR-camera's. Maar die staan er al jaren.

Het hele auto's volgen is bijzaak geworden, want met (mobiel) internet kun je mensen en wat ze doen veel beter en makkelijker volgen.
Opzich zou je helemaal geen apparatuur van chinese bedrijven moeten gebruiken. Het gebruik van zendmasten van Huawei brengt nog steeds een risico met zich mee, misschien kan je met een bepaald signaal de zendmast uitschakelen en daarmee nog steeds het hele netwerk platleggen, geen werkende zendmast is natuurlijk geen werkende verbinding.
Chinese bedrijven uitsluiten uit alleen kritieke infrastructuur geeft geen enkele garantie dat ze het netwerk niet meer zouden kunnen platleggen als china dat zou willen als je voor zogenaamde niet kritieke onderdelen, zoals de zendmasten zelf, nog steeds chinese apparatuur gebruikt, een zendmast is niet zo goed een kritiek onderdeel, want zonder dit onderdeel kan je natuurlijk geen verbinding opbouwen.
Misschien zijn er aliens die alles kunnen uitschakelen.

Laten we de eerste die afluisterspul heeft ingebouwd maar eens weren. De VS dus.
Tuurlijk, aliens zou ook kunnen! ;)

Maar mijn antwoord is alleen ter informatie dat het technisch zou kunnen, zendmasten met een bepaald signaal zichzelf uit laten schakelen, mits men dat zou willen en inbouwt, wellicht niet realistisch, maar technisch gezien wel mogelijk.
Door alsnog zendmasten van een verdacht bedrijf te nemen die je weert in de zogenaamde kritieke achterliggende infrastructuur geeft geen enkele garantie dat je daarmee veilig bent, zendmasten zijn net zo goed een kritiek onderdeel, want je kan niet zonder, en door de draadloze communicatie net zo goed onderhevig aan vijandige aanvallen, wellicht makkelijker zelf omdat je van elk punt in het bereik van een zendmast een killswitch signaal zou kunnen zenden om de mast uit te schakelen als zoiets is ingebouwd.
Je bent het dus met me eens dat Cisco en andere Amerikaanse bedrijven per direct uit de Nederlandse infra gegooid moet worden.

Want het is technisch mogelijk
Je begrijpt het niet. Het is vreemd om huawei te weren in de kritieke infrastructuur, maar er wel zendmasten van te nemen gezien dit ook een kritiek onderdeel is en zelfs potentieel gevoeliger om uitgeschakeld te worden door vijandige statelijke actoren. Dat is wat ik zeg, maar nu dan even korter en misschien wel duidelijker deze keer voor jou :D .

Cisco mag dan een amerikaans bedrijf zijn, maar voldoet niet aan de beschrijving om fabrikanten te weren, ik quote uit artikel:
Het verbod geldt ook voor landen waar providers kunnen worden gedwongen om data met overheden te delen. "Het bestaan van nauwe banden of invloed kan zich bijvoorbeeld uiten in de aanwezigheid van wetgeving die bedrijven verplicht medewerking te verlenen aan buitenlandse inlichtingendiensten. Bij deze beoordeling zal afstemming plaatsvinden met de NCTV en kan de minister uiteraard gebruikmaken van informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten." Dat lijkt erop te wijzen dat Amerikaanse leveranciers misschien ook afvallen. Onder de Patriot Act kunnen die immers worden gedwongen tot medewerking met inlichtingendiensten. Maar dat is te kort door de bocht, want de minister schrijft ook. "Is de partij die de dienst of product levert afkomstig uit een land met een actief offensief inlichtingenprogramma gericht op Nederland en Nederlandse belangen of een land waarmee de Nederlandse relatie dusdanig gespannen is dat acties die Nederlandse belangen aantasten, voorstelbaar zijn?" Alleen als die vraag ook met 'ja' te beantwoorden is, is volgens de nieuwe regels het verbod van toepassing.
"Is de partij die de dienst of product levert afkomstig uit een land met een actief offensief inlichtingenprogramma gericht op Nederland en Nederlandse belangen of een land waarmee de Nederlandse relatie dusdanig gespannen is dat acties die Nederlandse belangen aantasten, voorstelbaar zijn?"

De VS zal iedereen de nek omdraaien als het ze uitkomt. Industriële spionage werkt de VS regering van harte aan mee. Heb je wel eens bedrijfsmatig met de VS en haar pionnen te maken gehad? Ik wel. Ik zal dan ook nooit meer zaken met ze doen, we hebben onze afnemers verboden onze producten en afgeleiden naar de VS te exporteren, en ik zal er ook nooit meer naar toe gaan.

De VS is gevaarlijk voor ieder land, Ze zijn zeer agressief met afluisteren, EN Cisco is een bewezen inbouwer van afluisterchips.
Ik zal zeker niet ontkennen dat amerikaanse bedrijven ook gebruikt worden door de amerikaanse geheime diensten voor spionage, maar voor onze politiek zal het weren van amerikaanse bedrijven niet zomaar van toepassing worden.
Maar ik kan me goed voorstellen dat het weten van grote amerikaanse bedrijven net zo goed beredeneert kan worden als voor chinese bedrijven... alleen amerika, dat ligt gevoeliger als bondgenoot...
En dat is dus de hypocrisie van politiek.
En het is in België zelfs al in de praktijk gebracht.
Enkele jaren geleden werd de Belgische telecom operator gehacked door de UK, met behulp van de US.
Ze zijn op heterdaad betrapt, maar toch blijft men die landen vertrouwen, terwijl China de zondebok is.
De VS propagandamachine werkt op volle toeren, en behaalt zijn doelstellingen.
Er zijn drie of vier grote leveranciers van dit soort apparatuur: Huawei en ZTE uit China, Ericsson uit Zweden en Nokia uit Finland.
En waar is Samsung? Die leveren toch ook 5G-apparatuur? Zijn toch ook één van de grotere spelers op het vlak van 5G?

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 5 december 2019 13:57]

Waar heeft Samsung dan een telecom netwerk staan?
In ieder gecal in Zuid-Korea:
When South Korea launched its 5G network, all carriers used Samsung, Ericsson, and Nokia base stations and equipment, except for LG U Plus, who also used Huawei equipment. Samsung was the largest supplier for 5G base stations in South Korea at launch, having shipped 53,000 base stations at the time, out of 86,000 base stations installed across the country at the time.
(van de 5G-wikipedia)

Ook in India, bij de operator Jio gaat volgens planning Samsung gebruikt worden.

Wellicht nog meer, dat weet ik niet.
Een base station wordt doorgaans niet tot het core netwerk gerekend. Maar eerder access netwerk, dicht bij de antenne.
Jammer dat we hier zelf niet over mogen oordelen, en opportunistisch om te denken dat Europa het wel weet. Ik vind het persoonlijk een minder slimme keuze, en had graag anders gezien. Tevens ben ik geneigd te denken dat we hier nog wel eens op terug gaan kijken. En we tot een andere conclusie dan deze zouden komen.

Ik heb er 0 vertrouwen in dat onze regering weet wat het doet (en zou willen snappen hoe het beter kan) en onze veiligheid in gedachten heeft als het deze keuze maakt. Ik denk dat het vooral kijkt naar China en het niet eens zo'n gek idee vind hoe men daar met haar burgers om gaat. Als ze het daar kunnen en doen met deze apparatuur dan hebben we dat tig alvast maar binnen.

Nederland over 50 jaar, ik ben heel benieuwd.
Ik denk dat het vooral kijkt naar China en het niet eens zo'n gek idee vind hoe men daar met haar burgers om gaat.
Bedoel je dan de concentratiekampen voor Oeigoeren, het vernietigen van de Tibetaanse cultuur, of de hoofdbanden die controleren of je niet de verkeerde gedachtes hebt?
[...]

Bedoel je dan de concentratiekampen voor Oeigoeren, het vernietigen van de Tibetaanse cultuur, of de hoofdbanden die controleren of je niet de verkeerde gedachtes hebt?
of dat het ook niet zo'n gek idee vind als we kijken hoe USA omgaat met vernietigingskampen in het midden oosten en langs de Mexicaanse grens
Het verbod geldt ook voor landen waar providers kunnen worden gedwongen om data met overheden te delen. "Het bestaan van nauwe banden of invloed kan zich bijvoorbeeld uiten in de aanwezigheid van wetgeving die bedrijven verplicht medewerking te verlenen aan buitenlandse inlichtingendiensten.
Elke nederlandse telecom provider heeft ook een verplichting om data met de overheid te delen. Lees dit maar eens: https://en.wikipedia.org/wiki/Lawful_interception

En Nederland deelt haar informatie ook met andere overheden.
Zondag met Lubach heeft er een maandje geleden ook een gedeelte aan besteed. Informatief, maar ook erg vermakelijk:
https://www.youtube.com/watch?v=iUBxVe0j7Ow&vl=nl-NL

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee