Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

EU-copyrightwetgeving ondanks protesten aangenomen

Gisteren heeft het Europese Parlement de Intellectual Property Rights Enforcement Directive (Ipred2) aangenomen, een richtlijn die de lidstaten verplicht om schending van auteurs- en merkrecht strafbaar te stellen.

Justitie, Europa, RechtDe richtlijn werd ondanks fel verzet van allerlei organisaties, zoals de Electronic Frontier Foundation, aangenomen met 374 tegen 278 stemmen bij 17 onthoudingen. Hij schrijft voor dat in alle lidstaten het op commerciŽle schaal schenden van rechten op intellectuele eigendom strafbaar wordt gesteld. De maximumstraf moet minstens vier jaar gevangenisstraf en 100.000 euro boete bedragen. Een amendement om ook niet-commerciŽle schending van auteursrecht verplicht strafbaar te stellen haalde het niet. De kritiek van de tegenstanders richt zich vooral op de vaagheid van de richtlijn. Wat er precies onder 'commerciŽle schaal' moet worden verstaan is niet duidelijk. Ook wordt het 'aanzetten tot' of 'behulpzaam zijn bij' rechtenschending strafbaar, maar niemand weet hoever dit uiteindelijk zal gaan. De critici vrezen dat makers van legitieme websites, internetproviders en mogelijk zelfs bibliothecarissen hier strafbaar door zullen worden.

Europese vlagOok veel lidstaten zijn tegen Ipred2, maar dan om een andere reden. De richtlijn als zodanig vinden ze niet zo belangrijk, maar het feit dat de EU zich gaat bemoeien met het strafrecht staat hen niet aan. Lidstaten hebben hier altijd een vetorecht over gehad, maar het Europese Hof van justitie heeft in 2005 bepaald dat de EU wel degelijk voorschriften op het gebied van strafrecht mag uitvaardigen als dit nodig is voor het realiseren van de gemeenschappelijke markt. Het Nederlandse parlement heeft zich vorig jaar unaniem uitgesproken tegen Ipred2. In een verklaring stellen Eerste en Tweede Kamer dat de Europese Commissie geen enkel argument heeft aangevoerd waarom het voorstel noodzakelijk zou zijn voor de gemeenschappelijke markt. Schending van intellectuele eigendomsrechten is al strafbaar in de hele EU, en het parlement vindt het voorstel dan ook volkomen overbodig. Volgens sommige analisten is Ipred2 vooral een proefballon waarmee de Europese Commissie probeert hoe ver ze kan gaan op het gebied van het strafrecht. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Europese ministerraad alvorens het van kracht kan worden.

Door Arie Jan Stapel

Nieuwsposter / PowerMod

26-04-2007 • 12:56

52 Linkedin Google+

Reacties (52)

Wijzig sortering
"met 374 tegen 278 stemmen bij 17 onthoudingen"

Lijkt met toch duidelijk een meerderheid , en in een democratie telt nu eenmaal de meerderheid.
Veto recht van de leden is juist de grootste miserie die de EU heeft. Dit is al even belachelijk als een amerikaanse president die een veto uitspreekt tegen de amerikaanse senaat. of een veto in de VN veiligheidsraad tegen de algemene vergadering in.

Veto's zijn niet democratisch, Tenzij je zweert bij Ikke, ikke ikke en de rest kan stikke. :r
met dit verschil dat bijna alle lidstaten tegen waren en dus de mensen daar (700 man oid) even iets beslissen wat impact heeft over een heleboel landen waarvan 95% ofzo tegen is...
krom, wat mij betreft mag de EU worden opgedoekt als ze zich met strafrecht gaan bemoeien...
Besef wel dat de (door ons Europeanen met z'n allen gekozen) volksvertegenwoordigers hier met forse meerderheid voor hebben gestemd. Dat is waar dit artikel over gaat.

Als je problemen hebt met wat er namens jou is gestemd moet je misschien eens het Parlementslid bellen of mailen waar jij bij de laatste verkiezingen op hebt gestemd.
De vraag is wie de europese burger het beste vertegewoordigd op dit vlak/punt.
De nationale parlementen, regeringen, het europees parlement of de EU commissie.
Persoonlijk ben ik toch van mening dat de europese parlementariers reeds heel wat goede en objectieve beslissingen nomen de laatste tijd.
De EU af schaffen is gewoon belachelijk , het is gewoon weer eens tijd voor een groepje progresieven (niet nederland deze keer dus) om het voortouw te nemen en weer eens een stap voorwaarts te zetten. Zie schengen en eurozone. En dit dan mischien op de vlakken van defensie, sociale zekerheid, strafrecht, buitelands beleid, imigratie , ... pick one.

Het enige waar ik het mee eens ben is dat het zeker niet kan blijven zoals het nu is.
Met dat verschil dat verkiezingen voor het EP een ontzettend lage opkomst hebben, het EP parlement sowieso eigenlijk niets te vertellen heeft (heeft dat iets met elkaar te maken toevallig?).
Ik vind het dood eng dat een zo ontzettend ondemocratisch orgaan als Europa gaat beslissen over het nationaal strafrecht.
De enige reden dat het nederlandse Parlement unaniem tegen was, is natuurlijk juist vanwege het gevoel 'macht' te verliezen.
terwijl ze tevens vermelden dat het 'niks veranderd'

Feit is echter dat een schending van auteursrecht in nederland al lang een wettelijk vastgelegd misdrijf is waarop gevangenisstraf kan staan (al is dat nu maximaal en half jaar), zonder overigens enige uitzonderingspositie voor niet-commerciele distributeurs.

het is hooguit een 'papieren' machtsstrijd die weinig werkelijk uitmaakt voor de toepassing van auteursrecht.

Overigens, zelf ben ik absoluut van mening dat het zinnig is om een eenduidig en gelijk auteursrcht in de hele EU te hebben, en is het overbodig dat iedere lidstaat zijn eigen uitzonderingen en speciale regeltjes blijft aanhouden...
sterker nog, auteursrecht wordt door de globalisatie sowieso snel een steeds meer 'internationaal recht' dat vastgelegd wordt via internationale verdragsorganisaties
Overigens, zelf ben ik absoluut van mening dat het zinnig is om een eenduidig en gelijk auteursrcht in de hele EU te hebben
Dit is inderdaad een goede ontwikkeling. Echter, deze directive harmoniseert niet alleen, maar is ook strenger dan de gemiddelde wetgeving in de lidstaten.

Netto houdt deze wet in dat de media industrie (film, muziek, software) uit de VS gesponserd wordt ten koste van innovatieve Europese service en technologie providers door de toegenomen risico's.
"is ook strenger "
Dat is ook maar een interpretatie ...

zo kun je lang zoeken naar een onderscheid tussen commerciele en niet-comemrciele overtredingen van het auteursrecht in de huidige auteurswet die in nederland geldt ...

Dat de preciese definitie misschien in de richtlijn erg open staat voor vrije interpretatie en uiteindelijk door jurisprudentie ingevuld zal moeten worden, is idd een kritiekpunt.

maar het is wel degelijk een goed streven dat de wetgever een onderscheid aanbrengt tussen de comemrciele werking van auteursrecht en niet-commerciele vrije verspreiding..
Op dat punt is de Richtlijn juist eerder zeer progressiefe en vooruitstrevend.

(ik heb echter het ide dat de FSF hier een beetje de standaard calimero-houding van een Lobby-organisatie aanneemt, immers, als je 'meer' wilt, moet je vooral ontevreden blijven met wat je bereikt hebt tot nu toe)
DAt doen ze natuurlijk wel.
Wij als stemgerechtigden kunnen net als bij ons parlement, provincie (en eerste kamer daarmee) en gemeente stemmen op onze vertegenwoordigers.

Waar het mij steekt is dat als wij als land tegen zijn, een verdragsorganisatie als de EU kan bepalen wat wij wel en niet mogen....
Daarom is het ook een 'verdragsorganisatie'..
de nederlandse grondwet stelt zelfs dat door Nederland ondertekende verdragen sterker gelden dan onze eigen grondwet..
Dus dat is niet zo vreemd ...

een 'verdrag' waar niemand aan gehouden kan worden, is een loze letter.

Overigens kan de EU lidstaten niet richtlijnen doorvoeren binnen Lidstaten, daartoe hebben ze geen macht ...
een 'Europese richtlijn' is precies wat het woord zegt, een rechtlijn voor wetgeving die de parlementen van lidstaten zelf hebben door te voeren, dus een richtlijn moet altijd opgevolgd worden in nationaal recht voordat het werkzaam wordt ...

Wťl is er in nederland al veel jurisprudentie waarbij rechter al rekening hielden met EU-richtlijnen en hun effect op de nationale wetgeving, die op dat moment nog niet ingevoerd was. (in de Playstation-modchip rechtzaak was bv de uitspraak grotendeels gebaseerd op een EU-handelsrichtlijn; waarbij de rechter overigens juist uitsprak dat modchips zelf toegestaan zijn, maar commerciele handel erin niet).

nederland kan in theorie gewoon weigeren wetgeving aan te nemen die de europese richtlijn toepast, de EU kan hierop hooguit besluiten een boete op te leggen..
iets dat overigens ook nu al vaker gebeurt, angezien het meermaals voorkomt dat landen weigeren bijtijds richtlijnen ook zelf toe te passen.
Onder omstandigheden kun je je wel rechtstreeks op een richtlijn beroepen. Niet in dit geval, want het strafrecht is een staatsmonopolie (uit de bepalingen van de richtlijn vloeien voor de individu geen rechten voort)

Ook kun je wanneer je gedupeerd wordt door het niet tijdig implementeren van richtlijnen, de staat aansprakelijk stellen voor schade die je daardoor lijdt.

Zie voor dat laatste oa de Frankovich en Brasserie du PÍcheur jurisprudentie.
nee, de "Frankovich/Brasserie du PÍcheur" -zaak was een zaak die voor het europees Hof aangespannen werd door iemand die zich benadeeld voelde doordat een lidstaat te traag was met het doorvoeren van een richtlijn ...

het heeft echter met nationale jurisprudentie en in hoeverre een nederlandse rechter de Eruopese Richtlijnen mag meewegen niks van doen, omdat het jurisprudentie is van de Europese gerechtshoven, en juist niet nationaal ...

Er bestaan echter wel ook nedelandse rechtzaken waare en nederlandse rechter ook de werking van een Eruopese Richtlijn meenam, voordat deze omgezet was in de wetgeving van het land zelf:

bv in de Modchip-rechtzaak:
http://www.solv.nl/rechtspraak_docs/Mod%20Chip.pdf
De rechter liet hier de nog niet doorgevoerde richtlijn 2001/29/EG betreffende harmonisatie van de auteurs- en naburige rechten in de informatiemaatschappij zwaarder wegen dan Art 32 Aw:
...[De richtlijn] die geacht moet worden de heersende rechts-opvatting weer te geven, dient de vraag wat de reikwijdte is van art. 32 Aw, mede
aan de hand van die richtlijn te worden beantwoord.
Tja, dat werkt beide kanten op.

Wanneer iets ons bevalt, maakt het geen verschil uit of dit nu met of zonder nationaal instemmen is. Maar als het ons niet bevalt, dan hebben ofwel de landen niets te zeggen. ofwel heeft Europa te weinig "macht" om beslissingen te nemen.
Je kunt nu ook als stad/provincie tegen zijn terwijl het toch landelijk wordt ingevoerd.
Maar 400 personen die 500 miljoen mensen vertegenwoordigen vind ik weer ongelofelijk. Statistisch gezien is dit compleet onverantwoord.
400 is anders al vrij veel. Vergaderen met zoveel mensen is niet eenvoudig en het is niet zo dat het EP het laatste woord heeft
dan maar niet te spreken over china en india... 1.2 miljard mensen vertegenwoordigt door een handje vol rijke mensen (per land)
Ja, maar 400 personen in 1 vereniging(EP) is net zo erg. Als het te groot wordt dan wordt het erg chaotisch.
EU is natuurlijk een onafhankelijk orgaan. Hoeft niet te luisteren naar anderen, of zelfs haar eigen leden.
Waren ze maar onafhankelijk. Dan zouden ze hun oortjes wat minder laten hangen naar de wensen van het bedrijfsleven, zoals ze nu doen.
De eigen leden (ministers van de afzonderlijke landen - raad van Europa) worden ook nogal sterk door de bedrijfslobby beÔnvloed. Bovendien is er op de eigen leden (raad van Europa) zo goed als geen democratisch toezicht, dus de 'eigen leden' zijn onderdeel van het probleem.
Volgens een schatting lopen er overigens 15.000 lobbyisten rond (bron) in Brussel met toegang tot politieke sleutelfiguren, zonder dat altijd bekend is wie die lobbyisten vertegenwoordigen, en door wie ze betaald krijgen.
Dat is niet helemaal waar. Het lobbyen is ook al enige tijd geformaliseerd. Zo kunnen die vertegenwoordigers van de industrie een toegangspas krijgen tot het parlement, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden voor wat betreft de informatie en onderzoeksresultaten waar ze mee aan komen zetten. Houden ze zich daar niet aan, dan wordt die pas weer ingetrokken.
Een beetje een klok-klepel verhaal. Natuurlijk is de EU formeel wel een onafhankelijk orgaan. Verder zijn de leden gewoon landen en niet de ministers van landen. Het beslismodel is afhankelijk van het onderwerp waarover besloten wordt. Er zijn 3 organen:
1. De Europese Commissie, bestaande uit Eurocommisarissen. Dat zijn geen vertegenwoordigers van hun land, maar een soort Europese ministers
2. Het Europees Parlement, 785 rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers uit alle landen
3. De Raad van Ministers, steeds per onderwerp van samenstelling wisselende groep van ministers van alle lidstaten. Dus sprekende over defensie, de ministers van defensie, sprekende over onderwijs, de ministers van onderwijs etc.

Het onderwerp bepaald hoe de beslisverhoudingen liggen. Dat is een ingewikkelde kwestie. Die had met de EU grondwet eenvoudiger moeten worden, maar dat wilden de mensen blijkbaar niet...

De Raad van Europa is weer iets anders en heeft eigenlijk niets met de EU te maken. Zie o.a.: http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_Europa
Dat bij de EU de lobbyisten de dienst uitmaken net als in de VS is bekend. Maar hoe groot zou deze vervuiling van het democratisch proces in Nederland zelf zijn?
Wie betaalt er de EU denk je? Juist... De lidstaten ;).

De EU is helemaal niet onafhankelijk, anders zou het qua buitenlands beleid veel daadkrachtiger zijn.
Wanneer snappen die EU knakkers eens dat ze totaal overbodig en geldverslinden zijn. Het grootste nadeel van ambtenaren is dat ze er ťcht in geloven dat veel regelgeving werkt: ofwel hoe meer ambtenaren hoe beter.

De gewone mens vind het irritant en laat ze tot bepaalde hoogte hun gang gaan. De interesse is ver te zoeken, ik durf te wedden dat van de tig duizend bezoekers van tweakers er wellicht 3 personen zijn die de naam van de EU voorzitter kennen.

Hint: http://en.wikipedia.org/wiki/Barroso
Ik en vele andere zouden graag willen dat het met minder regels toe kan.
Het probleem is gewoon doorgaans kan het niet met minder!
Als je de regel geving niet waterdicht hebt zijn er altijd mensen die er misbruik van maken en wordt het ook moeilijker om miskleunen aan te pakken.
Voorbeeld.
Schaf regels als woonerven en zone's bij scholen af. Iedereen weet immers dat je daar niet hard kan/mag rijden voor de veiligheid van mensen en vooral kinderen. Dus overbodige regel kan best geschrapt worden.

Je voelt hem al aankomen;
Er zijn altijd mensen met haast die jagen vervolgens 50 (na correctie) en zeggen vrolijk ik mag hier 50 dus niets aan de hand.
Ik reed nog 20 CM langs de kinderen dus er is niets gebeurt.
Dan is het heel erg moeilijk voor de politie om dan aan te tonen dat het roekeloos rij gedrag is. Want als die kinderen op 10 meter staan is het toch moeilijk om aan te tonen dat het gevaarlijk is.
Daar heeft de politie dus veel meer werk van -> minder tijd om andere zaken te onderzoeken en dergelijke.

Nog een voorbeeld.
IPV alle APK regel zeg je gewoon de auto moet in goede staat van onderhoud verkeren.
Simpel en duidelijk voor iedereen.
Maar wat is geen goede staat van onderhoud.
Als de auto voor 80% roest is dan is het duidelijk maar waar ligt de grens. Zit er verschil in roest voor dragende delen en sierdelen?
Een auto die er piekfijn uitzien maar zeer slecht is afgesteld waar de katalysator onderweg is gehaald is dat ook goede staat van onderhoud.
Dan komen de "slechte mensen" die pakken een slechte auto, beetje plamuur er op met een kleurtje ziet er weer aardig uit. Wil weer een jaar rijden.
Gevolg ongeval -> had die auto niet eerder van de weg gehaald kunnen worden dit is levens gevaarlijk. Enz.

Zoals zo vaak. De regels zijn er voor de kwaden en de goeden moeten daar onderlijden.
sinds wanneer wordt er door de politie op woonerven en bij scholen gecontrolleerd op snelheid/rijgedrag? Dat doen ze alleen maar op plekken waar flink wat te verdienen. Op plekken waar veel kinderen zijn moeten voetganger door hekken e.d. gescheiden worden van de rest van het verkeer. 1 keer een groot stalen hek rond de school bouwen en je bent klaar, vervolgens een beetje logisch kijken naar de verkeerstromen (zet scholen bv aan het eind van een doodlopende weg).

IPV een APK e.d komt er 1 wet: ieder voertuig op de openbare weg moet verzekerd zijn. Vervolgens is het aan de verzekeraars om de details in te vullen. Een verzekeraar die te soepele regels maakt zal veel moeten uitkeren door meer ongevallen. Een verzekeraar die te streng is verliest klanten. Binnen een paar jaar zal door de marktwerking er een ideale balans gevonden en zolang de overheid zich er verder niet mee bemoeit zal die balans blijven bestaan.

Regels zijn er voor ambtenaren en politici en de rest van de wereld moet daar onder leiden.
En dan vinden ze het nog gek dat er in Nederland tegen een Europese "Grondwet" werd gestemd. Niet zo vreemd als je dignen opgedrongen krijgt waar je geen behoefte aan hebt en je ook nog eens niets tegen kan doen.
Als je het zo wilt zien, ja inderdaad.

Wil je een verenigd Europa, dan moet je geven en nemen, compromissen sluiten, en gemeenschappelijke richtlijnen kunnen en durven formuleren.

De reden dat het Nederlandse parlement destijds tegenstemde heeft niets met de inhoud te maken, maar met het feit dat de EU iets over het strafrecht wil zeggen.

Wat ik niet snap, is het argument van het "proefballonnetje" van de Europese Commissie. Het is immers het Europees Parlement (onze volksvertegenwoordigers!) die voorgestemd hebben. Wil je gaan klagen, ga dan klagen bij degene op wie je gestemd hebt.

Dat de Europese Commissie een ondemocratisch orgaan is, dat is duidelijk. Maar commentaar tegen de EU als zijnde ondemocratisch is hier niet op zijn plaats, gezien het juist het de Tweede Kamer van Europa is die nu ingestemd heeft met het voorstel.
Ik zou inderdaad wel een verenigd Europa willen, maar compromissen die de afgelopen 50 jaar door onze strot zijn gedrukt vind ik nou niet bepaald compromissen. Dat is trouwens kritiek tegen onze volksvertegenwoordigers die de afgelopen 50 jaar hebben zitten slapen.
De 'nee'-stem tegen de 'Europese Grondwet' is in dat opzicht erg goed geweest. De Nederlandse volksvertegenwoordigers zijn eindelijk wakker en bekijken Europese voorstellen wat kritischer.

Het is het 'proefballonnetje' van de Europese Commissie omdat die initiatiefrecht heeft en zodoende het voorstel heeft ingediend. Als ze dat zouden willen hadden ze dit trouwens gewoon direct naar de Raad van Ministers kunnen sturen want het Europees Parlement (onze volksvertegenwoordigers!) hebben praktisch geen enkele mogelijkheid om zo'n voorstel terug te fluiten.
Daarom is jouw vergelijking tussen het EP en de TK ook nogal slecht. De TK heeft op nationaal niveau een boel mogelijkheden om de regering terug te fluiten. Het EP heeft nauwelijks mogelijkheden en hun beslissingen zijn nauwelijks meer dan adviesen.
In Nederland en Frankrijk is door de bevolking massaal tegen meer controle door de (door die bevolking zelf gekozen) vertegenwoordigers gestemd.

Nederland staat achter dit voorstel anders was het niet aangenomen. Het Nederlands Parlement kan er wel tegen zijn, als de Nederlandse Regering haar eigen Parlement negeert is dat een zaak van Nederland, niet van Europa.
De regering heeft hier nog helemaal niets over te besluiten gehad, het was een voorstel van de Europese Commissie aan het Europees Parlement. De nationale regeringen (in de vorm van de Raad van Ministers) moeten zich er nog over buigen.
Oeps, je hebt gelijk, had het niet goed gelezen.
De Europese grondwetten maakte het juist moeilijker voor de commissie om besluiten door te drukken.
Dus Nederland is tegen maar de wet word wel van kracht hier doordat de meerderheid van de landen in de EU er voor zijn. De vraag is dan, hoelang duurt het voordat we EU-wetten krijgen die onze eigen 'progressieve' wetten weer strafbaar maken? Zoals Homo-huwelijk, legale prostitutie, legale soft-drugs, euthenasie, etc.??? :>
Eehmm, Nederland is voor. Alleen het NL Parlement is tegen. Zie de spanning.
Nederland is voor
Waar haal je dat vandaan? Wie is Nederland?
Het Nederlandse parlement heeft zich vorig jaar unaniem uitgesproken tegen Ipred2.
ach, met het CDA en Christenunie aan het bewind zal het niet lang duren voordat de door jou genoemde zaken weer illegaal worden verklaard. dus wat dat betreft zitten de Nederlandse regering en de EC op 1 lijn.
Er zit idd vaagheid in. Is 1 persoon die een gekopieerde film laat zien aan 5 van zijn vrienden die dan voor de snacks zorgen ook commercieel omdat zij in ruil de snacks geven?

Goed, commercieel misbruik alsin, ik kopieer een film en verkoop 10.000 kopietjes a 5 euro het stuk idd iets waar men echt op tegen mag en kan zijn. Maar het is een juridisch onmogelijke taak om ieder individu voor een kleingheidje op de vingers te tikken.

Ik ben over de gang van zaken met betreft invloed van de EU op rechtssytemen van lidstaten skeptisch. Ik vind dat Europese alleen moet gelden als het zich over vergrijpen handeld die voorbij de landsgrenzen gaan en niet over zaken in de lidstaten onafhankelijk.
In veel gevallen is inbreuk op auteursrecht grensoverschrijdend. Als jij een in Engeland gemaakte film kopieert is er al sprake van een grensoverschrijdend delict.

Auteursrecht is bij uitstek een internationaal vraagstuk met economisch belang. Het is dus ook logisch dat er communautair recht over bestaat.
Nederland stemt unaniem nee tegen dit voorstel
Nederland heeft een paar jaar terug ook NEE gezegt tegen de EU.

Kan iemand mij vertellen wat het uitmaakt of wij Nederlanders het ergens mee eens of oneens zijn?

Het wordt er toch wel doorgedrukt.

Geef mij de gulden en nederland maar gewoon terug.
Dat konden we mijlenver zien aankomen. We zijn een klein landje, en kunnen dus niet de rest onze wil opleggen.

Wat me echter wel tegenstaat is dat de reikwijdte van de EU zich steeds verder uitbreid. Waar het ooit zich puur op handel richtte komen er steeds meer regels die ons direct in de prive-sfeer en onze samenleving mengen. Kennelijk bepaald de EU wat er wel en niet mag in ons land, op gebieden die steeds breder reiken dan alleen de handel waar het zich oorspronkelijk op richtte.

Waar ligt de grens, en hoever gaan we onze identiteit inboeten?
Als ik dit zo hoor hoop ik alleen maar dat ze de huidige gang van zaken opdoeken. De mening van de burger is op deze manier al totaal niet meer van toepassing en erg ondemocratisch

En door te zeggen dat wij onze vertegenwoordiger kunnen kiezen is nog een een kul argument. Nederland stelt veels te weinig voor in de EU om ons echt te vertegenwoordigen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Apple iPhone XS Red Dead Redemption 2 LG W7 Google Pixel 3 XL OnePlus 6T (6GB ram) FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Google Pixel 3

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank en Intermediair de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2018 Hosting door True