Smartphoneleveringen lagen in februari 38 procent lager dan vorig jaar

Volgens de analisten van Strategy Analytics werden er in de maand februari 38 procent minder smartphones geleverd dan dezelfde maand een jaar eerder. Het bedrijf noemt het 'de grootste daling ooit in de geschiedenis van de wereldwijde smartphonemarkt'.

De totale hoeveelheid smartphoneleveringen in februari 2020 was 61,8 miljoen eenheden, tegenover 99,2 miljoen eenheden in februari van 2019. De analisten verwachten ook dat de maand maart een zwakkere maand zal zijn ten opzichte van vorig jaar. "Het zal een periode zijn die de smartphone-industrie gauw wil vergeten", stelt Neil Mawston, kopstuk van Strategy Analytics. De becijferaars leggen de schuld bij de uitbraak van het coronavirus.

Specifiekere cijfers staan niet in de bekendmaking, maar het bureau spreekt van 'duikende vraag en aanbod in China, inzakkend in Azië en verzwakt in de rest van de wereld'. Men linkt wel naar een vollediger rapport, maar die site is op het moment van schrijven niet bereikbaar.

Het coronavirus zorgde in Azië voor niet alleen verminderde vraag door terughoudendheid vanwege de ziekte, maar ook voor verminderde productie. Meermaals zijn fabrieken in dat werelddeel tijdelijk gesloten om te voorkomen dat het virus zich verspreidt onder werknemers. Het epicentrum van het coronavirus ligt momenteel in Europa.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

21-03-2020 • 13:32

118 Linkedin

Reacties (118)

118
115
42
5
0
50
Wijzig sortering
Er zullen nog veel gelijksoortige berichten volgen. Het is niet anders en zodra er grip komt op het virus, kan er wel eens een aankoopgekte ontstaan. Zit zelf te kijken voor een nieuwe iMac, maar stel dat nu nog even uit.

[Reactie gewijzigd door no_way_today op 22 maart 2020 08:14]

Aankoopgekte?

Eerlijk gezegd lijkt me dat niet. We zullen eerst door een dal gaan, voordat we eruit klimmen. Een recessie is nagenoeg gegarandeerd, de vraag is vooral hoe lang die zal duren.

Als je even lekker wilt doemlezen.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 21 maart 2020 19:07]

De recessie wordt vooral veroorzaakt door de media die een recessie voorspellen. Dat leidt tot een verminderd vertrouwen bij consument en producent. De beweging is er wel, maar deze wordt versterkt doordat de media de emoties van mensen bespelen.

Zo zijn er genoeg voorbeelden waar een internationale recessie op vergelijkbare landen een heel verschillend effect had omdat In het ene land veel nuchterer gereageerd werd, en de bevolking veel optimistischer bleef. Een recessie wordt namelijk boven alles veroorzaakt door verminderd consumentenvertrouwen.

Door direct te gaan rondgalmen dat er een recessie aankomt, worden bedrijven voorzichtiger met hun investeringen, werknemers gaan rekening houden met ontslagen en stellen grote aankopen uit, en zo kom je in een neergaande spiraal terecht. Blijft iedereen nuchter en denkt, we gaan straks gewoon op oude voet verder dan is er niet meer dan een tijdelijke dip.

Een extra probleem van deze tijd is dat speculanten steeds grootschaliger proberen te verdienen op neergang en die ook zelf proberen te veroorzaken of versterken. Allerlei financiële instrumenten ooit ontwikkeld om je wapenen tegen grote veranderingen, zijn daardoor veranderd in uitlokkers van die veranderingen (Denk o.a. aan opties).

Helaas is de mens van nature meer gespitst op signalen van gevaar en spelen de media daar grootschalig op in en dikken het nog wat extra aan om meer aandacht te trekken. De competitie maakt dat de een niet voor de ander wil onder doen er nog een schepje bovenop doet. En ook al beperkt men zich tot betrouwbare voorlichting, de voortdurende herhaling van alle kanten heeft voor mensen ook een sterk alarmerend effect. Alarmbellen die maar blijven afgaan, maken mensen erg onrustig.

Het zou veel beter zijn als berichtgeving over dit soort zaken exclusief aan een overheidsinstantie werd overgelaten. Dan krijg je minder verwarring en de boodschap kan veel helderder worden overgebracht en je kan de paniekreacties vermijden. Dat mensen al snel massaal gaan hamsteren is bijvoorbeeld een paniekreactie. Ik vind het niet vreemd als alle media 24/7 lopen te tetteren over het gevaar. Ze maken er een semi-oorlogstoestand van.

Dan hebben we Robert ten Brink en andere emotievampieren die er direct programmma's van maken en leed benadrukken om zichzelf tot verlosser te bombarderen en met grote beeldschermen door het land gaan (Oma ik mis je zo). De media willen steeds emoties ontlokken omdat mensen nu eenmaal heel primair op het zien van emoties reageren, daarmee sluit je de ratio kort, en komt direct bij het gevoel. De rationele boodschap wordt dan niet meer goed gehoord.

Ik krijg echt het idee dat de huidige generatie het gevoel heeft dat ze nu een soort oorlogssituatie meemaken. Ze hebben echt geen idee, wat een echte oorlog inhoudt. Wat is een crisis eigenlijk? Een crisis is als mensen hysterisch worden. Worden ze niet hysterisch dan is het geen crisis. Praten over crisis is dan ook een uitnodiging om hysterisch te worden. Wie niet mee gaat in de angst begrijpt het gevaar niet.

Mensen waren daar vroeger beter tegen bestand. Waarom? Omdat ze meer ellende meemaakten. Zo hebben mijn grootouders verschillende kinderen verloren. Dat was in die tijd meer regel dan uitzondering. Ze bewaarden hun verdriet in stilte want ze moesten verder want ze hadden nog andere kinderen om voor te zorgen. Daardoor was er meer aanvaarding. Wat je vroeger vaak hoorde van oudere mensen was: Je gaat wanneer je tijd is gekomen. Daar moet je niet druk om maken.

Het paradoxale is dat ons systeem de zekerheid flink heeft opgevoerd, maar dat dit juist tot groter gevoel van onzekerheid leidt als er iets gebeurd. Mensen zijn er niet aan gewend en kunnen er niet mee overweg. Psychisch zijn ze kwetsbaarder geworden. Ook het direct omringen van mensen met aandacht heeft positieve en negatieve effecten. Het versterkt het gevoel van slachtofferschap. Een verstandige moeder weet dat je een kind dat valt niet moet gaan troosten, omdat ie dan gaat huilen bij elke val, terwijl een ander kind gewoon opkrabbelt en verder gaat. Zo hebben we nu mensen geleerd om zich slachtoffer te voelen. Mensen voelen zich al slachtoffer als zich onder een groep kunnen scharen.

Dat maakt het voor de bestuurders niet gemakkelijker. Behalve dat ze de concrete problemen moeten managen, zijn ze nog meer tijd kwijt om de emoties van de mensen te managen. Daarom zie je dat in landen met vergelijkbare problematiek minder of meer vergaande maatregelen gekozen worden om aan de verwachtingen van het publiek te voldoen. Als die (vaak opgezweept door media) meer bescherming eisen moet je zinloze maatregelen nemen om ze tevreden te stellen. Dat is weer een andere vorm van symboolpolitiek.

Dat de oppositie er munt uit probeert te slaan met felle kritiek, vind ik niet erg fraai. Bij een nationale "crisis", wil je juist verantwoordelijkheid tonen door een eensgezinde opstelling. Het vinden van de juiste oplossing is ten slotte geen politiek probleem en elke regering zal snel experts om zich heen verzamelen om samen tot een goed beleid te komen. Alleen als een regering haar eigen experts negeert, kan je terechte kritiek uitoefenen, anders zit je gewoon bij te dragen aan de paniek. Voor Rutte is dit politiek gezien wel een geschenk uit de hemel, want hij is een crisismanager par excellence, die zijn kwaliteiten zo goed kan tonen.

Het enige wat ik me afvraag is: Heeft men tijdig bedrijven benaderd om de productie van mondkapjes en alcoholgel op te schalen dan wel te starten? Bij een pandemie zijn tekorten onvermijdelijk tenzij je toevallig die zaken in grote hoeveelheden produceert voor de export. Het viel mij op dat in China een bedrijf als notabene Huawei direct mondkapjes ging produceren. Mondkapjes en alcoholgel lijken me nu bepaald geen hightech producten die bedrijven niet snel op grote schaal kunnen gaan produceren. Het zou misschien slim zijn om bij de ingang van supermarkten een mondkapje te verstrekken en bij de in- en uitgang de handen met alcohol uit een dispenser te kunnen ontsmetten. En op vergelijkbare manieren op werkplekken. Met dat soort eenvoudige vrij goedkope middelen kan je ook een lockdown voorkomen.

[Reactie gewijzigd door Elefant op 22 maart 2020 12:10]

Goed essay.

Met betrekking tot de economie, echter, onderscheidt goed dat hoe je zou willen dat de wereld zou zijn en hoe hij is, twee verschillende dingen zijn.

Het is een beetje als iemand die bang is voor honden. Je kunt wel heel rationeel doen en zeggen “Je hoeft niet bang te zijn voor deze hond, hij is heel lief en bijt niet”, maar daar wordt een persoon echt niet minder bang van.

Zelfde nu voor de economie. Je kunt zeggen wat je wil, dat het irrationeel is, maar dit is hoe mensen reageren.

Overigens, dat betekent niet dat er *niets* aan te doen valt. Net zoals dat mensen met angst minder bang zijn voor een hond aan de lijn of achter een stevig hek: maatregelen kunnen een flink verschil maken in de impact.

Wat dat betreft heb ik wel vertrouwen in de economische overheidsmaatregelen, ook op termijn. Nu maar eerst de verspreiding zoveel mogelijk stoppen, de ziekenhuizen helpen de vloedgolf te verwerken en naar een ‘normale’ situatie te kunnen.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 maart 2020 10:27]

Daarom zeg ik ook dat de informatie voorziening beter exclusief aan een overheidsorgaan kan worden overgelaten, Die gaat niet rondbazuinen, je moet niet bang zijn. Die vertelt gewoon heel zakelijk wat de stand van zaken is en welke maatregelen mensen moeten nemen. Daarmee voorkom je verwarring en onzekerheid, een bombardement van informatie die alles veel groter en erger laten lijken.

In feite is het zo dat wij de ernst van dingen direct afleiden aan de hoeveel aandacht die er aan gegeven wordt en verder aan de nonverbale communicatie (zoals toon) en dus emoties en niet aan de rationele bewoordingen. Media voeren juist de emotie op tot het summum. Voor mij reden om geen TV meer te kijken en de eerste tien pagina's van de krant maar snel om te slaan. Het is een complete overload.

Hoewel media pretenderen informatieverstrekkers te zijn zijn ze door de commerciële inslag steeds meer emotievampieren geworden. Emoties verkoopt en blijft verkopen, niet de hoeveelheid bytes aan nuttige informatie. Al snel voegen nieuwe berichten nog nauwelijk iets nuttigs toe. Maar je kunt eindeloos blijven inzoomen op het leed van steeds nieuwe gevallen.

Ik vind dat de regering verstandige maatregelen neemt met betrekking tot de crisis. Dat wil je los koppelen van het economische beleid dat ze voert, dat blijf ik intriest vinden. Hoe gemakkelijk er even 100 miljard kan worden vrijgemaakt als de productie in gevaar komt, staat in schril contrast met hoe zuinig er gekeken wordt als er eenmalig een paar miljard moet worden vrijgemaakt om de pensioenen blijvend met een paar jaar te verlagen.

Weer een mooi voorbeeld hoe grootschalig we geflest worden door de parasieten die al duizenden jaren op het hoofd van de bevolking leven. Miljarden vrij maken wilde Rutte wel jaar in jaar uit voor de rijken door de vennootschapsbelasting te verlagen. Dat dit ook duizenden levens kost door mensen die eerder overlijden doordat ze langer moeten doorwerken en vergelijkbare effecten heeft als de coronacrisis kunnen mensen niet doorzien.

Dus praat me niet over verstandig economisch beleid, daar is geen sprake van. De middenstand wordt finaal afgebroken, de rijken zijn de onroerendgoed markt aan het opkopen. Dat zijn enorme bewegingen met grootschalige effecten en een logisch gevolg van de steeds schever groeiende welvaartsverdeling die gaat leiden tot een nieuwe financiële crisis waarna het grote geld helemaal massaal alles goedkoop gaat opkopen (investeringsfondsen bewaren er al kapitaal voor). Zeg niet dat het niet te voorzien was. Het is alleen de hebzucht die blind maakt.

Overigens is de verstandigste economische maatregel die ze nu kunnen doen, geld aan de burger geven zoals men in China en VS doet. Niet omdat de burger dat nodig heeft, want zijn consumptie ligt juist lager, maar omdat dit straks het herstel flink bevordert en de economie sneller overeind laat komen.

Sowieso is de EU een fout orgaan omdat het vooral direct en via overheden subsidie aan bedrijven geeft wat per saldo gewoon geld aan de rijken geven is. Dat leidt niet tot extra investeringen omdat de koopkracht en dus vraag er niet door bevordert wordt. Daarom hebben die duizenden miljarden van de ECB ook geen economische groei gebracht, ze hebben alleen de zaak nog wat schever getrokken. Subsidie is helemaal geen goed instrument, het werkt juist marktverstorend en mag alleen bij uitzondering worden toegepast, maar de EU heeft het uitdelen van geld juist tot hoofdbeleid gemaakt. De rijken het geld, de burger meer regeltjes.

Een goed economische beleid zou zijn als je het mensen gemakkelijker maakt zelfstandig te werken en de winst en aandeel van het midden en klein bedrijf bevordert. Dat zorgt voor brede welvaart. Maar hier krijgen corporaties belastingvrijstelling (als ze al niet mogen ontwijken) en energie en bedrijfsterreinen voor half geld. Kunnen ze meer lokale werkgelegenheid afbreken. In Nederland zitten een half miljoen zelfstandigen in de schulden en de overheid doet geen reet voor ze. Schulden blijven 20 jaar achtervolgen. Dat leert ze het wel af. Hadden ze maar voor de slavenhouders van het grootbedrijf moeten gaan werken.

[Reactie gewijzigd door Elefant op 22 maart 2020 15:58]

Goede stukken beiden, en daarom kijk ik juist geen nieuws of facebook etc.

Men wordt helemaal gek gemaakt, het is gewoon een virus
Goed stuk. Het blijft natuurlijk belachelijk dat voor een bepaald soort crisis wel veel geld vrijgemaakt kan worden (denk aan de bankencrisis) terwijl het geld dat wordt vrijgemaakt ook nog eens naar degene gaat die meer verdiende vanwege het zogenoemde hoge risico.... welk verhoogd risico?

Klinkt net zo stom als: "niet de man in het dure harnas aanvallen - da's adel - die mag niet dood". Maar dat het voetvolk werd uitgemoord maakte niet uit. Grappig was dat ze dit op een gegeven moment aan hun laars lapten. Helaas was toen de reactie van de adel om helemaal niet meer deel te nemen aan de veldslag.
Ze waren dus al beter beschermd (paard + harnas en stonden achteraan) en zelfs dan nog werden ze ontzien.

Wel nu; vervang "adel" door "echt rijk" en je ziet hetzelfde. Die nemen al lang geen deel meer aan de veldslag (lees: bevinden zich op de werkvloer / moeten zelf inkopen doen). Maar de winst de behalen ligt vele malen hoger terwijl het risico afwezig is.
De elite doet al duizenden jaren niet anders dan systemen scheppen waarmee ze de rijkdom van het volk kan aftappen en die vervolgens weer herverdeelt over het volk om zo de macht uit te oefenen. Dat is al begonnen met de paleisculturen in het bronzen tijdperk. Mensen beseffen onvoldoende dat zo lagen parasieten groeien die leven op het werken van de bevolking. Ze eisen alsmaar hogere productie van hun werkslaven. Het is nooit genoeg. Nooit meer zullen we in evenwicht of harmonie leven.

Door zich de productiemiddelen grootschalig toe te eigenen stellen slavendrijvers zichzelf voor als nobele werkverschaffers terwijl ze mensen maximaal onder druk zetten om voor hun verdienste te werken. Dat inkomen van mensen nu kosten van werkgevers heet, spreekt boekdelen over in wiens perspectief wij gedwongen worden te denken.

Door het mensen heel moeilijk te maken nog zelfstandig inkomen te verdienen, scheppen ze een afhankelijkheid waar de meesten niet meer aan kunnen ontsnappen. De overheid die het volk moet beschermen verandert steeds meer in een overheid die een instrument wordt van de elite.

De EU is de grootste recente stap daarin omdat de elite via de EU de landen heeft gedwongen tot een neoliberale staatsinrichting waarvan de principes geheel het grootkapitaal dienen en niet meer de volkeren. De EU zelf doet twee zeer onwenselijke dingen: Regels maken die de soevereiniteit van landen afbreken en de grenzen tussen landen slechten. En belasting heffen die weer als subsidie aan bedrijven wordt uitgedeeld dat zo weer bij de elite terecht komt.

Wie wat ouder is weet dat we in Nederland vroeger afwisselend linkse en rechts kabinetten hadden. Wat deden de linkse kabinetten? Die zorgden dat de staat de belastinginkomsten van de burgers weer terug gaf aan de burgers in de vorm van allerlei voorzieningen. Daardoor was het heel goed leven. Wat deden de rechtse kabinetten steevast als ze aan de macht kwamen? Heel hard roepen dat links geldverspillers waren om vervolgens miljarden te geven aan subsidies aan bedrijven. Dat leidde steeds tot enorme verkwisting die niets opleverde. Lees maar eens over Rijnschelde Verolme en Nederhorst staal. Het waren ook steeds de rechtse kabinetten die de staatsbegroting niet op orde hadden en tekorten schiepen.

Wat de EU nu doet is precies was die rechtse kabinetten deden, eindeloos subsidie uitdelen en zo de zakken van de rijken spekken. Doordat veel politici eigenlijk bureaucraten zijn en liefst hun carrière royaal betaald willen voortzetten in Brussel, zijn het allemaal Europeanen geworden. De nationale politiek is gecorrumpeerd door de EU. Daarom zijn VVD, CDA, D66, PvdA, Groen Links nu allemaal neoliberale partijen geworden die hun eigen grondslagen hebben afgelegd.

Wij zijn in Nederland de afgelopen 40 jaar enorm achteruitgeboerd ondanks dat ons nationaal inkomen in reële termen gewoon is door gestegen. Dat geld is stelselmatig afgetapt door de elite. Mensen als Rutten hebben zelf nog heerlijk kunnen studeren op een ruime studentenbeurs en er zes over kunnen doen met veel studentenfeesten, maar dat is verleden tijd.

Wat nog schadelijker is, is dat inkomen en bezit steeds schever verdeeld raken. De bevolking die vroeger eigen huizen had en spaargeld op de bank had, heeft nu hypotheekschulden en nauwelijks nog eigen vermogen. In de toekomst worden het huurders, nu de rijken het onroerend goed gaan opkopen. Ze mogen ook niet meer ophouden met werken als ze genoeg verdiend hebben maar worden gedwongen door te werken tot hun pensioen. Ze zijn langzaam maar zeker weer werkslaven geworden die in een afhankelijk positie zijn geduwd. Ze geen baas meer in eigen land.

Volkeren mogen niet eens meer hun eigen identiteit beschermen. Onder het mom van "niet discrimineren" en "mensenrechten" moeten ze accepteren dat de slavenhouders hun werkvee overal vandaan halen. Ze moeten toekijken hoe buitenlands kapitaal alles opkoopt. De media die vroeger waren zelfstandige ondernemingen met een eigen kijk op de maatschappijinrichting. Deze zijn allemaal opgekocht door conglomeraten en verspreiden allemaal dezelfde moraal. Wie er tegenin durft te gaan wordt persoonlijk afgebrand en als gevaar voorgesteld.

Het is niet zo dat de politici in een complot zitten. Het is geen samenzwering. Het is een langzame scheefgroei doordat de elite als van ouds netwerken vormt die hun macht gebruiken om hun macht te vergroten. Het groeit min of meer organisch steeds verder scheef. Dit is een beweging die in de geschiedenis vaker is gezien. Het wordt wel aangeduid met de "de Ijzeren wet van de oligarchie" die stelt:
dat alle organisatievormen, onafhankelijk van het democratische of autocratische gehalte in het begin, onvermijdelijk oligarchisch worden. Deze sociologische wet werd geformuleerd door de Duits-Italiaanse socioloog Robert Michels en sluit aan bij de elitetheorie van Pareto en Mosca.
Wat kunnen we daarmee. Nou heel simpel. Wil je voorkomen dat een samenleving steeds verder afglijdt dan moet de bevolking zich organiseren en actief tegendruk uitoefenen. Zonder tegendruk gaat het mis. Daarom is zowel fatalisme als politieke desinteresse erg schadelijk. Mensen moeten gewoon weer massaal in het geweer komen. En daarvoor moeten ze zichzelf organiseren. Er eerst moet er een bredere bewustwording ontstaan en een begrip in welke situatie we ons historisch bevinden en waar we naar toe bewegen.

Wat je zegt klopt helemaal, en dat zijn symptomen van de nieuwe machtsverhoudingen die aan het groeien zijn. Het misbruik wordt steeds openlijker en dat is een gevaarlijk teken. Ook de miljardair-presidenten in de VS zijn een teken. En het kan nog veel schever worden want dat was het vroeger ook. Met het systeem van herders en schapen kan je mensen vergaand uitbuiten. In verleden tot de gemiddelde leeftijd van de arbeider tot 30 was gedaald. De nieuwe technologie biedt ongetwijfeld mogelijkheden om mensen nog langer onder controle te houden. Mensen willen realiseren dat als ze dit willen keren de tijd nu is, morgen zijn de machtsverhoudingen alleen maar schever geworden.

Het positieve is dat je ook wil begrijpen dat deze zorgen heel breed leven, ook steeds meer mensen in de hoogste posities trekken aan de bel. Het geldt voor mensen van alle culturen en landen. Het is belangrijk dat die mensen elkaar gaan vinden een gezamenlijke beweging vormen die herstel zoekt voor autonomie van landen en volkeren. Alle volkeren zijn hier slachtoffer van. Wereldwijd is de afbraak van natuur en cultuur in volle gang. De werkelijke rijkdom van deze wereld zit in diversiteit niet in eenheidsworst die grootkapitaal uit VS en EU ons op willen dringen om hun winsten te maximaliseren. Er zal een beweging moeten groeien die mensen verbindt niet scheidt. Want voor machthebbers geldt: Verdeel en Heers.

Hoe meer mensen hierover gaan nadenken en discussiëren hoe beter. In het verleden zijn zo hele bewegingen ontstaan in koffiehuizen. En die groepen kunnen dan weer eigen media oprichten om hun gedachten te verbreiden, eerst in eigen kring daarna daarbuiten. Daar heb je tegenwoordig geen drukpers meer voor nodig. Uiteindelijk zullen de mensen het zelf moeten doen. Is er niet genoeg interesse dan is de tijd niet rijp en komt het nog niet van de grond. Maar zoiets als Brexit geeft aan dat er best een brede onderstroom van ontevredenheid aan het groeien is.

[Reactie gewijzigd door Elefant op 23 maart 2020 18:12]

helaas kan deze planeet het helemaal niet aan dat we eindeloos kopen, kopen... zolang de economie op winst gebaseerd is gaat het sowieso op den duur niet goed. corona laat alleen maar zien hoe idioot weinig buffer er in het systeem zit.

jou brede welvaartsidee is totaal niet duurzaam helaas

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 maart 2020 12:18]

Je maakt een denkfout, brede welvaart heeft eerder een matigend effect op de consumptie. Dat komt omdat de mens zich sterk vergelijkt met anderen. Is de welvaart evenwichtiger verdeeld dan worden juist de kleine verschillen belangrijker.

Het beste wat het rijke westen had kunnen doen doen is de vergrijzing accepteren als een godsgeschenk. Niet alleen aan ons maar de hele wereld. Want als samenleving zijn wij weer de luis op het hoofd van ander volkeren. Hoe meer mensen hier in hoge welvaart leven, hoe meer wij andere volkeren direct en indirect belasten.

Wanneer mensen weer mogen werken voor eigen verdienste, wanneer wij weer louter gaan produceren voor eigen consumptie. Wanneer wij mogen stoppen met werken als we genoeg verdiend hebben. Dan gaan we minder lang werken, minder produceren, minder grondstoffen gebruiken. Dat is een zegen voor de mens hier, andere volkeren en hele ecologie op Aarde.

Onze machthebbers willen echter niets van bevolkingsafname weten. Bevolkingsgroei is juist de motor achter steeds grotere productie, rijkdom en macht. Dat is al duizenden jaren zo en religie geworden. Gaat heen en vermenigvuldigt u. Het verbod op homofilie is dan ook gebaseerd op het verbod op verspilling van zaad. Zoals Onan ondervond die weigerde de vrouw van zijn overleden broer zwanger te maken en liever zichzelf bevredigde (onaneren). God sloeg hem dood.

Mensen denken alleen maar dat dit in de moderne tijd anders is, door wat woordjes uit hun vocabulaire te schrappen. Welnee de onderliggende logica is niet veranderd. Ze worden nog net zo grondig gemanipuleerd als vroeger alleen op andere manieren. Geen bezoek meer aan grote theaters voor een wekelijkse portie indoctrinatie, de moraal komt nu via de media thuis in eindeloze herhaling en veroordeling.

Dat het niet anders kan, is deel van de leugen die men wil laten geloven. Daarom worden primitieven volkeren ook razendsnel bekeerd, hun land geroofd en dezelfde slavernij opgelegd. Mensen mogen niet zien dat je ook heel vrij en gelukkig kan leven buiten ons systeem. Minstens zo belangrijk als mensen indoctrineren dat ze het beter hebben is zorgen dat andere volkeren het niet beter hebben. Zo wordt China nu als een groot gevaar gezien. Daar krijgen mensen het rap beter. Dat past niet bij het beeld van de onderdrukte mens die onze machthebbers zo graag schetsen.

Wat we willen begrijpen is dat het systeem wat wij nu hier hebben geen kapitalisme is maar corporatisme. Dat is niet hetzelfde, dat zijn tegenpolen. Maar men stelt het tegenwoordig voor als het zelfde, mede omdat Marx stelde dat kapitalisme onvermijdelijk tot corporatisme leidt. Dat doet het ook tenzij je een overheid hebt die voorkomt dat de verhoudingen steeds schever groeien.

Het grote geld gaat echter vanzelf de overheden corrumperen als die haar beperkingen opleggen. Onze particratie is door het laten prevaleren van partijbelang van minderheden bij uitstek geschikt voor die manipulatie en we zien hoe onze waarden en daarmee begripsvorming gestaag worden vervalst. Dat gaat grotendeels onbewust.

Daarom heb ik meer vertrouwen in een getrapte democratie waarbij mensen vertegenwoordigers van eigen niveau kiezen die ze kennen, die weer vertegenwoordigers uit hun midden kiezen en zo verder tot de top. Als je zorgt dat een groot deel van de bevolking politiek actief blijft (In China doen ze dat door verplicht partijlidmaatschap voor een op de zoveel werknemers) dan creëer je een systeem dat op hoger niveau minder gemakkelijk laat corrumperen, want mensen neigen er toch steeds naar de beste uit hun (bekende) kring te kiezen. Democratisch leiderschap wil je baseren op het idee van primus inter pares.

Mensen partijen laten kiezen of direct mensen in hoge posities geeft ruimte voor grote manipulatie omdat men die mensen niet kent, men stemt dan op het imago dat die mensen zich aanmeten. Dat maakt politici tot toneelspelers. Ondertussen zijn het de minderheidsbelangengroepen die de meest loyale en beste toneelspelers naar voren schuiven en die heel misleidend "volksvertegenwoordigers" noemen. Volgens wetenschappelijk onderzoek zijn ze bij de eerste onderhandelingen na de verkiezingen hun beloften aan het volk al weer vergeten.

Dit is een systeem dat een enorme verspilling in de hand werkt, het is zelfs zo ziek dat het inkomen voor de werkenden als inefficienty wordt voorgesteld, en absurde kapitaalkosten als maximale opbrengst. Alle waarden worden omgedraaid als je zieke machthebbers de moraal laat bepalen. Die zien dat zelf ook niet, die leven in hun eigen wanen van grootsheid. Zoals CEO Hamers en zijn wolven van ING, die niet begrijpen dat je geen stervoetballer bent omdat je grootschalig werkgelegenheid afbreekt. En dat Hamers winst heeft gemaakt voor de aandeelhouders zal vooral te maken hebben met de dertig miljard die de belastingbetaler heeft mogen ophoesten om zijn frauderende witwassende bank weer gezond te maken. Maar hij was boos, en wordt nu CEO van een bank voor ultrarijken die hem hem tien miljoen per jaar betalen. Want zo een gewetenloze geldwolf is natuurlijk een maatje. Die kan je vertrouwen.

Wanneer worden we eens wakker? En dan niet door in jouw fatalisme en onmacht te vervallen. Onze overheid kan heel goed de zaak ten goede keren als ze weer zelfstandigen en midden en kleinbedrijf gaat bevorderen die wel belasting betalen. Door weer infrastructuur in eigen hand te nemen en te zorgen dat daar een veelheid van spelers op actief zijn. Door de export weer in handen te geven van nationale bedrijven die hier produceren en niet het werk naar andere landen verplaatsen. Ja de economische groei en extreme handelsoverschot zal dan dalen. Maar wat heb je daaraan als die heel eenzijdig in de zakken van de rijken verdwijnt en de verhoudingen schever maakt en je als burger opgezadeld wordt met grote woningnood. Dat vermomt juist de achteruitgang.

Een economie die niet op winst is gebaseerd is te radicaal en dat hoeft ook niet. Als je mensen in staat stelt zelfstandig hun geld te verdienen, dan zijn ze lang niet zo hebzuchtig, dan als je er een slavenhouder boven zet die een bonus geeft aan de uitslover die het hardste werkt en zo de zaak tegen elkaar uitspeelt. Jij bent de grootste uitslover, jij krijg promotie.

Nee van nature stoppen de meeste mensen met werken als ze genoeg hebben, zoals een dier ook ophoudt met eten als hij genoeg heeft. Het is door dit uitgekiende systeem, dat wij maar door blijven werken en consumeren tot we er bij neer vallen. Denk je ook niet: Wat een idioten als schaatsers jaren lopen trainen om een tiende seconde van hun tijd af te halen? Bereid zijn daar vroeger voor te sterven? Dat is waanzin die wij normaal zijn gaan vinden omdat ons systeem dit promoot. De grootste uitslover krijgt een medaille omgehangen en zijn ego wordt geboost en anderen worden aangezet tot bewondering en tegelijkertijd jaloers gemaakt. Maar is dit de zin van het menselijk bestaan. Nee dat is wat slavenhouders laten geloven dat de zin is. Veel gemanipuleer met emotie.

Mijn brede welvaartsidee is de enige dat duurzaam is. Ons oligarchische systeem heeft het nog nooit langer volgehouden dan tot de volgende revolutie omdat de zaak vanzelf steeds schever groeit. Als we werkelijk de aarde willen redden dan moeten we echt naar een systeem dat de welvaart eerlijker verdeelt en mensen ook weer lokale verantwoordelijkheid laat nemen. Dat kan alleen in minder grootschalige lokale economie. Anders krijg je die onzinnige papieren handel in milieuquota's.

Om nogmaals terug te komen op de getrapte democratie. Waar in het Westen de welvaartsverdeling stelselmatig schever groeit (en het snelst tijdens elke crisis) daar is in China niet alleen de welvaart enorm toegenomen, de welvaartsverdeling is minder scheef geworden. In plaats van China nu zo snel mogelijk te slopen wat onze machthebbers in brede kring willen, willen wij als mensheid juist kijken of het niet een beter alternatief kan bieden.

Vertrouwen dat ons systeem de mondiale problemen gaat oplossen is wensdenken. Eerder is het zo dat onze machthebbers de eigen problematiek van uitbuiting over wereld zijn gaan exporteren. Toen de bevolking hier door het gevaar van socialisme niet verder kon worden uitgebuit is men andere landen internationale handel op gaan dringen wat bij die landen steevast tot eenzelfde scheve welvaartsverdeling heeft geleid. Een rijke door het westen gesteunde in grote luxe levend elite en een verarmde bevolking die steeds vaker de benen neemt of de natuur verder gaat kaal slaan.

[Reactie gewijzigd door Elefant op 22 maart 2020 14:36]

helaas kan deze planeet het helemaal niet aan dat we eindeloos kopen, kopen... zolang de economie op winst gebaseerd is gaat het sowieso op den duur niet goed. corona laat alleen maar zien hoe idioot weinig buffer er in het systeem zit.

jou brede welvaartsidee is totaal niet duurzaam helaas
Dat is precies het probleem waar de hedendaagse economie mee kampt. Er zijn te weinig gezonde bedrijven die zelf maandenlang op hun eigen buffers kunnen teren. De enige echte branche die tot dusver recht tot klagen heeft, is de horeca en luchtvaart (deels, omdat hun wel degelijk buffers hadden kunnnen aanleggen, met het vermogen dat ze hebben).

Zo verbaasd het me bijv. dat in de voetbalwereld, clubs beginnen te miepen dat ze binnenkort de miljoenensalarissen van spelers niet meer kunnen betalen.... terwijl ze wel tientallen zo niet honderden miljoenen over de balk kunnen smijten om een speler vast te leggen.
Goed stuk.

"Dat de oppositie er munt uit probeert te slaan met felle kritiek, vind ik niet erg fraai. Bij een nationale "crisis", wil je juist verantwoordelijkheid tonen door een eensgezinde opstelling. "

Hier ben ik het hartgrondig mee oneens. Onze democratie geldt niet alleen bij mooi weer, maar ook als het stormt.

Als je naleest welke foute informatie de RIVM de wereld in heeft geslingerd, dan ben ik heel blij met een oppositie die het beleid aan de kaak stelt.

https://www.elsevierweekb...is-in-tweets-rivm-743404/

"Voor Rutte is dit politiek gezien wel een geschenk uit de hemel, want hij is een crisismanager par excellence, die zijn kwaliteiten zo goed kan tonen."

Het kan voor Rutte een geschenk uit de hemel zijn, maar imho is het tijdperk Rutte definitief voorbij. Rutte is te eigenwijs voor de functie en stelt de verkeerde prioriteiten (economie first).

Hij moet continu zijn mening draaien omdat hij de verkeerde besluiten neemt.
Vorige week verkondigde hij dat Nederland de scholen niet sluit, in tegenstelling tot andere Europese landen.
Daar komt hij zelf niet op terug, maar laat de draai aan zijn ministers over. Waarom geeft hij het niet zelf toe?
Dat hij er mee weg komt maakt hem een goed politicus maar geen goede premier.

En dan die groepsimmuniteit. Dat had heel Nederland niet goed begrepen van Rutte en van professor van Dissel, die Rutte graag "Jaap en zijn mensen" (sic) noemt. Buitenlandse experts noemen het zeer onverstandig.

Een premier die de RIVM napraat zonder zelf na te denken is geen echte leider, maar iemand die zich indekt. En de RIVM dekt zich weer in met informatie van Europese instanties.

"Het enige wat ik me afvraag is: Heeft men tijdig bedrijven benaderd om de productie van mondkapjes en alcoholgel op te schalen dan wel te starten? "

Verder hebben we de afgelopen maanden geen extra maatregelen genomen. De mondkapjes zijn op, er is een tekort aan ic-bedden en beademingsapparatuur en er zijn te weinig testen voorhanden. Allemaal zaken waar de oppositie om heeft gevraagd, maar wat werd weggelachen (zoals altijd).

Dit is dus wanbeleid.

Nu is geen goed moment om Rutte te vervangen. Maar als de ergste storm voorbij is, mogen hij en zijn kabinet wat mij betreft weg.
Goed stuk.

"Dat de oppositie er munt uit probeert te slaan met felle kritiek, vind ik niet erg fraai. Bij een nationale "crisis", wil je juist verantwoordelijkheid tonen door een eensgezinde opstelling. "

Hier ben ik het hartgrondig mee oneens. Onze democratie geldt niet alleen bij mooi weer, maar ook als het stormt.

Als je naleest welke foute informatie de RIVM de wereld in heeft geslingerd, dan ben ik heel blij met een oppositie die het beleid aan de kaak stelt.

https://www.elsevierweekb...is-in-tweets-rivm-743404/
In dit soort zaken moet je algemeen belang laten prevaleren. Rust bewaren is belangrijker dan vlooien afvangen. Dit is niet het moment om politiek te bedrijven. Dat Rutte een goede beurt maakt omdat hij Vader des vaderlands mag spelen, dat moet je hem gunnen.

Daarbij werkt de regering toch echt samen met experts, en zit de oppositie een beetje te filosoferen door appels met peren te vergelijken. Dat andere landen andere maatregelen genomen hebben is toch echt een drogreden. Dat China bijvoorbeeld een lockdown gedaan heeft, was daar juist omdat de gezondheidszorg compleet overweldigd werd. Daarom wil dat niet zeggen dat dit hier juist is.

Ik erger me er wel aan dat men dan een sneer geeft aan China omdat wij heel superieur proportioneel handelen en China natuurlijk disproportioneel omdat het onderdrukkers zijn. Puur dom geklets. China heeft net zo goed proportioneel gehandeld alleen was de situatie daar anders.

Men heeft hier verstandig gehandeld en zich stilletjes voorbereid. Waar men hier mogelijk tekort geschoten is, in het produceren van mondkapjes en alcoholgel. Laat ze zich liever schamen en wat dankbaarheid tonen dat China ze een lading mondkapjes heeft geschonken. Wat dat betreft wordt ik doodziek van de kleinzieligheid van onze machthebbers. Je zal toch eens moeten toegeven dat een ander ook iets goeds doet. Nee, dat is teveel een aantasting van de eigen vermeende volmaaktheid. Dat is kinderachtig en onwaardig.

Regeren is misschien wel vooruitzien, maar het is niet in de glazen bol kijken. Je gaat een patiënt ook niet preventief opereren, als misschien niet nodig is. Het is in deze situatie helemaal niet verkeerd om te baseren op "voortschrijdend inzicht". Een verwijt maken dat dit leidt tot veranderlijke adviezen, toont zelf weinig begrip. Eerlijk gezegd zou ik eerder bang worden van leiders die gelijk bazooka op een mug gaan schieten, want dood is dood. Dat is nu juist een pure emotiepolitek en geen rationeel beleid.

Nee. dit is niet het moment om felle oppositiepolitiek te bedrijven, dit is het moment om de rangen te sluiten. Het is symptomatisch voor het verval dat de verhoudingen zo bitter worden dat men dit niet meer kan. Dat voortdurend zwart maken en op de persoon spelen, nodigt uit tot wraakacties. In de VS kan zien hoe dan het hele systeem desintegreert.

Maar een ding wil men wel in de gaten houden. Als binnenlandse partijen tegen elkaar opgezet worden zitten daar bijna altijd buitenlandse machthebbers in te stoken (Nee niet Rusland). Een natie is verzwakt als partijen zelfs in nationale crisis elkaar niet meer kunnen vinden. Dat is zeker ook de schuld van de zittende partijen met hun moraliserende veroordelingen en persoonlijke aanvallen. Ze doen net alsof ze zelf rationeel en gematigd zijn, maar zijn zelf niet bereid tot normale samenwerking. Dat volk kent zichzelf ook niet. Dat soort dedain krijg je nu typisch als partijen te lang op het pluche zitten.

[Reactie gewijzigd door Elefant op 22 maart 2020 19:05]

We kunnen in elk geval constateren dat de voorbereiding onder de maat was. En daar mag de oppositie de regering best op afrekenen.

Democratie is juist nu van groot belang.

Vorige week waren de scholen niet gesloten, nu wel. Dat komt door het democratisch proces.

Je bevolking beschermen tegen onzekerheid door net te doen alsof de politiek consensus heeft bereikt vind ik buitengewoon verontrustend. Ik heb liever een stevig debat over de voors en tegens van de maatregelen die de regering neemt én nalaat.

Democratie is niet voor bange mensen.

Ik word pas echt bang als iemand als Rob van Wijk vindt dat we de democratie maar even moeten afschaffen. Dat vind ik een engere mening dan voor een lock-down zijn omdat Italië dat ook doet.

https://www.trouw.nl/opin...de-coronacrisis~bd14af34/

"Kamerleden hebben nu een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij moeten aan leiderschap legitimiteit geven. Zij moeten zich achter de leider scharen ook al delen zij zijn politieke mening of zijn aanpak niet."

Dus als hier alles lekker loopt wordt er een toneelspel opgevoerd dat "democratie" heet. Nu het spannend is, wordt het afgeschaft.

Dat gaan we dus (gelukkig) niet doen.
Rob van Wijk neem ik al decennia niet meer serieus. Die man is zo pro-Amerikaans dat ze hem wel een dubbel paspoort mogen schenken. "Our man in the Netherlands".

Ook zijn terloopse opmerking over Uruzgan getuigt hiervan. Hij gaat er even aan voorbij dat terecht partijen Nederland niet deel wilden laten nemen aan deze zinloze leugenachtige missie en dat het compromis alleen maar diende om te verhullen dat ze voor Amerikaanse pressie bezweken waren. Onze deelname werd gevraagd om iets te legitimeren wat niet deugde. Volgens Rob van Wijk is de les dat we volgende keer braaf doen wat de Amerikanen ons opleggen. (good show Rob!)

De kop van het stuk vind ik neigen naar "conspricacy-denken": "Wilders en Baudet verstoren bewust de aanpak van de coronacrisis".

Als hij het woord "bewust" eruit had gelaten had ik wel mee eens kunnen zijn. Maar Wilders en Baudet zulke villeine motieven toedichten, zegt meer iets over het vijanddenken van Rob van Wijk. Baudet is redelijk onervaren en Wilders motief zal ook niet zijn om de aanpak te verstoren, maar om zichzelf in de picture te spelen.

Voor mijn gevoel halen alle twee daarmee bakzeil en zullen de andere partijen flink in vuistje lachen om deze domheid. Als je constant het label opgeplakt krijgt een onnadenkende schreeuwer te zijn wat moet je dan beslist vermijden? Dit was juist het moment om kritiek te weerleggen door broederlijk samen te werken en vriendschappelijk mee te denken, niet om het aangeplakte beeld te bevestigen en recht in de kaart van de tegenpartij te spelen. Politiek is een slangenkuil.
Als Baudet en Wilders hun politieke rol niet mogen oppakken, waarom zouden we dan nog belastinggeld besteden aan de TK?

Of ze zich wel of niet in de picture willen spelen maakt niet veel uit. Dan wil elke politicus.
Rob Jetten wil een andere toon in de TK.
Lodewijk Asscher wil klappen voor de verpleegkundigen.
Jesse Klaver wil een kaarsje voor het raam.
Wilders wil een discussie over het bereiken van groepsimmuniteit.
Baudet wil een discussie over een tijdelijke lock-down om tijd te winnen.

Iedere politicus heeft zijn eigen manieren.
Hoezo mogen ze het niet? Ze doen het toch? Ik zeg alleen dat ze niet zo dom moeten zijn zichzelf in de voet te schieten. Politiek is ook een kwestie van timing. Je moet weten in te schatten wanneer je je in moet houden en wanneer je los kan gaan.

Er is een verschil tussen aanvullende maatregelen aanreiken en roepen dat het regeringsbeleid totaal verkeerd is en de regering bewust bezig is mensen op te offeren. Dan kan je beter een kinderboerderij bezoeken en voor de camera jonge geitjes wat melk geven.

Ja je mag dit roepen en dan diskwalificeer je je zelf in de ogen van de meeste mensen. Rutte is zo slim om het dan als een heel geduldige vader nog een keer uit te leggen aan de wat minder begaafde kinderen. Hem zul je ook niet horen zeggen dat Wilders en Baudet een gevaar zijn. Die conclusie laat hij heel slim anderen trekken. Politiek is een spel, je moet wel een beetje slim zijn. Niet zoals Willem Alexander die weer dagen te laat komt aankakken met zijn toespraak. De toespraak zelf was wel goed, als je niet beter wist zou je denken dat hij het meende.

Living the Lie.

[Reactie gewijzigd door Elefant op 22 maart 2020 19:31]

Tja, die toespraken van Rutte en de koning... Ik kan er geen 20 seconden naar luisteren. Het lukt me gewoon niet.
;)

Edit
Ik zit net naar tv te kijken en hoor dat Rob Jetten vindt dat PVV en FvD politiseren.
Rob Jetten is zelf aan het politiseren door telkens PVV en FvD aan te vallen. Niet inhoudelijk, maar puur op de man spelend.

De werkwijze van Rob Jetten is simpel maar effectief. Door je politieke vijand weg te zetten als verstoorders van het politieke proces (de toon van de PVV, niet achter de "leider" staan), kunnen ze genegeerd worden. De media trapt er met twee voeten in.

Viroloog Ab Osterhaus waakt ervoor om openlijk achter PVV en FvD te staan, maar het komt er momenteel feitelijk op neer: het kabinet loopt weken achter de feiten aan, wilde nu weer afwachten, maar Ab Osterhaus heeft feitelijk hetzelfde standpunt als PVV en FvD.

We kunnen het dus als volgt samenvatten: om politieke redenen kregen PVV en FvD, ondanks onweerlegbare argumenten, in de TK geen poot aan de grond, en dit zal vele mensenlevens kosten.

[Reactie gewijzigd door andreetje op 22 maart 2020 23:01]

Dat gaan we nu zien. Als dat inderdaad zo afloopt dan boeken PVV en FvD misschien winst, al onderschatten ze dan Rutte. Maar het is natuurlijk de vraag wie het beter ziet. Je zal als kabinet toch afgaan op wat heersende mening is onder virologen. Het kan zijn dat Ab Osterhaus het beter ziet, maar ook niet.

Het lijkt me geen goed beleid om maar op de grootste onheilsprofeet af te gaan. Weet je nog dat we voor 4 miljard vaccins hebben ingeslagen voor de Mexicaanse griep die ze zo weer weg konden pleuren? De farmaceutische industrie was er blij mee.

Ik kan niet anders voorstellen dat een lockdown een van dingen is die steeds op tafel ligt. Dat men besluit dit niet toepassen zal ook zijn argumenten hebben. Een daarvan zal ongetwijfeld zijn dat geen een land preventief een lockdown heeft gedaan. Ook China en Italie hebben dit pas gedaan toen de zaak onbeheersbaar dreigde te worden, niet eerder. De andere landen kiezen ervoor de zaak onder controle te kunnen houden zonder lockdown.

Een directe lockdown is ook niet zo gemakkelijk omdat zoiets voorbereiding nodig heeft. Het is gemakkelijker de maatregelen steeds verder op te voeren en zo organisaties de tijd te geven voor aanpassingen. En dan zit je nog met de acceptatie onder de bevolking. Er zijn nu al mensen die corona-feestjes vieren omdat ze het zwaar overdreven vinden. Hoe zullen mensen reageren als er geen directe aanleiding gezien wordt. Hoe kun je je dan verweren tegen de aantijging dat je overdrijft? Ze zullen zeggen je steekt een paraplu op terwijl het niet regent.

Daarbij is het vrij lastig om mensen opgesloten te houden. Vandaag zie je dat mensen massaal naar parken en strand zijn gegaan. Ja logisch, je zit met de kinderen thuis en die worden op een bepaald moment ook onhandelbaar en willen er uit. En hoelang houdt je die lockdown vol? Tot er geen zieken meer zijn? En als er dan toch weer besmettingen optreden dan weer opnieuw lockdown? Of wil je mensen desnoods maanden misschien wel jaren opgesloten houden tot er een geneesmiddel of vaccin is?

Al die tijd blijft de bevolking uiterst kwetsbaar omdat ze geen immuniteit ontwikkelen. En immuniteit ontwikkel je alleen door besmet te raken of een vaccin. Beter is om de zwakkeren te isoleren en de anderen juist gefaseerd besmet te laten worden. Die worden dan immuun en vormen dan een steeds groter schild voor de kwetsbaren. Dat daarbij mensen overlijden, is toch echt iets dat je moet accepteren. Je wil ook beseffen dat een aanzienlijk deel van die doden ook gewoon gaat omvallen zonder Corona, zeker de bejaarden die al op omvallen staan.

Daarbij is het ook een financieel plaatje. Het is een verkeerd idee dat je tientallen miljarden extra gaat investeren om wat extra mensen te redden. Waarom? Omdat je dan totaal geen besef hebt hoe onze maatschappij in elkaar zit. Als er een extra ambulance van een paar ton moet komen, wordt ook uitgerekend hoeveel levens dat op jaarbasis extra redt, als dat er niet genoeg zijn komt ie er niet. En dat geldt voor alle voorzieningen die levens redden. Ofwel een leven heeft gewoon een prijs. En die prijs is geen miljoen. Dus als ons land nu 100 miljard uitgeeft om het virus te bestrijden dan is dat per mensenleven al veel hoger dan we normaal bereid zijn te betalen.

Sommige mensen zullen dan gaan roepen dat een mensenleven onbetaalbaar is, maar je kan ook zeggen dat het pervers is dat wij miljoenen spenderen om een leven hier te redden waar je met dat geld duizenden levens elders zou kunnen redden. Daarbij is het zo dat je niet alleen mensenlevens telt maar ook wat de redelijke levensverwachting van die mensen is. Veel van de kwetsbare mensen zullen sowieso geen lange levensverwachting meer hebben. Moet je een miljoen stoppen om het leven van een hoogbejaarde te rekken waar je met dat geld voorzieningen kan leveren die veel betekenen voor veel meer mensen?

Als je al die dingen op een rijtje zet, dan is het niet meer een rekensommetje: wie redt de meeste levens. Dan wordt het een heel stuk complexer.

Waar ik me liever boos om zou willen maken is dat we na jaren broekriem aanhalen om de schulden af te lossen nu in een klap weer terug bij af zijn en weer als land diep in de schuld zitten. Laten we nu de rijken en de corporaties eens gaan laten meebetalen. De ontweken belasting eens gaan innen en anders hun bedrijven nationaliseren en ze verder van de markt weren. Het moet een keer afgelopen zijn alle lasten maar op de belastingbetalende burger te leggen. Want dat is Rutten weer aan het doen.

Vandaag wat berichten over twee bedrijfjes die op eigen initiatief op kleine schaal mondkapjes en alcohol produceren. Dat bevestigt dat het kabinet hierin niet goed vooruit gezien heeft. Want dit hadden ze vanaf dag één grootschalig kunnen aanzwengelen, zeker met voorbeelden uit andere landen.

[Reactie gewijzigd door Elefant op 23 maart 2020 21:29]

Ik ben het met je oneens. Ik houd mijn reactie kort, want anders wordt het een boekwerk. ;)

1. Het gaat niet om politieke winst voor PVV en FvD, maar wat het beste voor de samenleving is. Ons kabinet Rutte heeft ernstig gefaald.

2. Preventie mag geld kosten. Hadden we nu maar voldoende tests gehad, en mondkapjes en beademingsapparatuur. Die kosten idd veel geld. Vier miljard voor ongebruikte vaccins klinkt als veel, maar onze overheid laat de Rijksbegroting jaarlijks met 10 miljard stijgen.

3. In Zuid-Korea, Taiwan en Singapore hebben ze een veel succesvollere aanpak dan wij. Uit ervaring met SARS. Gevolg? Veel minder slachtoffers.

https://www.google.com/am...n-response-to-coronavirus

4. De bevolking moet tegen zichzelf beschermd worden. Idioten hou je toch, en die moet je bestraffen. Het is maar waar de prioriteit ligt. In België laten ze filmpjes zien van patiënten met corona. Dat werkt, want dan wordt zichtbaar hoe ernstig het is.

5. We zijn van plan om 1.500.000.000 euro uit te geven aan de energietransitie. Daar zou ik me meer zorgen over maken dan over de kosten voor de bestrijding van Corona.

6. Dit draait niet alleen om de levens van 80-plussers. Iedereen die weken op de IC gelegen heeft komt daar slecht uit. Corona laat schade achter. Maar ook jongeren gaan er dood aan als ze al iets onder de leden hebben.
In feite berekent groepsbesmetting dat een flink deel van onze bevolking (waaronder familie en vrienden) zal lijden en sterven. Ik vind dat onaanvaardbaar en het is imho onnodig.

7. Wij hebben de strijd met de multinationals voorgoed verloren. De belastingen die landen heffen zijn een race to the bottom.
Ik vind dat je goede argumenten hebt. Ik heb er ook van geleerd en ik vind het waardevol wat je schrijft en waardeer ook dat je de moeite blijft nemen om te reageren.

Ik ben ook niet tegen Baudet. Ik hoop van harte dat zijn beweging groeit zodat we wat gezond tegenwicht krijgen, en de echte politieke discussie weer van de grond komt, want dat is hard nodig. We moeten echt over de fundamenten van de samenleving gaan praten, want die groeien helemaal scheef.

Maar daarvoor is meer nodig dan goede argumenten, daarvoor is realiteitszin nodig en politieke behendigheid. Zo heeft Wilders zichzelf buiten spel gezet door een onnodig polariserende opstelling en door er een godsdienstkwestie te willen maken (daar liggen zijn Amerikaanse sponsors).

In een land als Nederland waar polderen tot een cultuurgoed is geworden, zet je zelf dan buitenspel. Toen hij het kabinet liet vallen over principiële zaken was het doek. Onderschat de zittende politici niet, die zijn gepokt en gemazeld, en weten precies hoe ze een tegenstander moeten laten struikelen. Dat Wilders en Baudet überhaupt opgekomen zijn, geeft aan hoe diep de onvrede zit, anders zouden ze slechts splinterpartijen zijn. Maar dan moeten ze we wel goed met de populariteit kunnen omgaan.

Ik zie ook de waarde van de argumenten wel. Maar waar je erg voor moet waken in de politiek is een al te principiële opstelling omdat je in de politiek daarmee al snel in een niche terecht komt. Ons systeem wordt namelijk beheerst door toneelspelers die een eigen voorstelling van zaken geven en inspelen op wat mensen (vaak emotioneel) geloven en willen geloven. Dat is vaak niet de waarheid. Zeker niet als je mensen stelselmatig en langdurig brainwasht in valse voorstellingen.

Daarbij moet je rekening houden met ingewortelde ideeën, die sterk op emoties berusten: Het is heel oud gegeven: In tijden van nood sluiten de rangen. Die daar niet aan mee doen worden al snel gezien verraders en ondermijners. Zo denkt het volk nu eenmaal. Zo zijn machthebbers steeds in staat om oorlogen te voeren onder leugens. Daarom kon in de VS niemand zijn stem verheffen na 9/11 en ook in de jaren er na niet (We stand behind our boys). In tijden van nood schaart iedereen zich achter de leider.

Zeker in de politiek moet je je gevechten heel slim kiezen. Je moet alleen gevechten aangaan waarbij je op de steun van het volk kan rekenen. Het gaat er niet om of je mijn argumenten accepteert. Het gaat er om dat ik laat zien dat er zo veel ruimte is voor discussie dat je Rutte nooit van zijn voetstuk zult halen. En daarmee verlies je omdat het volk achter zijn leider blijft staan.

Bovendien doorzien mensen nog steeds niet wat men aan het doen is. De elite gebruiken crisissen steeds in hun voordeel. In crisissen verdienen ze het meest. In crisissen letten mensen niet meer op het geld. Maar beste André, in de politiek draait ALLES om geld. Dat probeert men alleen met alle macht buiten beeld te houden met een hoop moreel gezwam.

Voor Rutte die een lakei is van het grootkapitaal is ook deze crisis weer een manier om miljarden van het volk afhandig te maken. Wat willen de EU-bazen al jaren? Als je goed opgelet hebt, willen ze de rente omhoog krijgen, zodat de banken weer als vanouds lekker gaan verdienen op hun schuldschepping die iedereen gegijzeld en in afhankelijke positie houdt. Maar de burger wil na de laatste crisis van zijn schuldenlast af, daar heeft de overheid ze ook zelf toe aangezet. Want het werkt net als vissen: je gooit je net uit, en haalt er weer binnen als het vol zit. Zo stopt men iedereen in de schuld, en dwingt ze vervolgens weer tot aflossing.

Maar de rente wilde niet overeind komen. Ze doen nu een aantal dingen die de rente geforceerd omhoog gaan brengen. Ze gaan alle landen in Europa weer massaal in de schuld laten stoppen. Tegelijkertijd zie je dat het grootkapitaal door migratie te bevorderen en het onroerend goed op te kopen, de huren en huizenprijzen laat exploderen. Mensen zullen weer grotere hypotheken moeten gaan nemen. En dat zorgt vanzelf dat de rente weer omhoog komt en het grote verdienen weer begint. En wij maar druk maken over een uit de kluiten gewassen griepvirus.

Even de feiten: 80% van de mensen die sterven is boven de 80! Twee derde van die mensen is al ziek en het Coronavirus is niet meer dan en contribuerende factor. Wanneer meerder factoren samen de dood veroorzaken is het onjuist een factor als doodsoorzaak aan te wijden.

Mensen gaan dood. Dat hoort bij het leven. Als ik 80 ben en mijn familie wil een half miljoen bij elkaar brengen om mijn leven te redden, dan zeg ik toch echt. Jongens geen denken aan, gebruik dat geld liever om te zorgen dat je kinderen een goede start maken en om ze uit problemen te helpen. We gaan nu een hele generatie in de schulden stoppen om het leven te rekken van relatief klein aantal mensen voor wie het leven vaak al een lijden geworden is. Ik vind dat buitenproportioneel. Er is belangrijkers dan lang leven: LEVENSGELUK. Het eerst willen de slavendrijvers wel want ze willen maximale productie, het tweede interesseert ze geen zier. Mijn buurman die kreeg te horen dat hij terminaal was en nog halfjaar tot en jaar te leven had, kreeg daarna een brief in de bus dat hij nog voor 30% kon werken.

Baudet zou er beter aangedaan hebben om te doen wat het volk wil: eendracht tonen, en zijn volle aandacht geven aan de besteding van het geld dat Rutte even los maakt. We gaan even 100 miljard vrij maken. Maar waar komt die 100 miljard straks echt terecht? Met een fractie van dat geld zou je de jonge generatie weer een studiebeurs kunnen geven. Met financiële zekerheid kunnen ze dan ook weer politiek actief worden. Daarom hebben het afgeschaft en gezorgd dat studenten nu enkel nog tijd hebben voor studie, en zorgen om studieschulden. Daarmee is de grootste bron van politieke vernieuwing verdwenen. Waarom is Baudet politiek actief kunnen worden? Omdat hij gelukkig wel de luxe had om er als student goed over na te kunnen denken. Kijk eens wat één persoon dan al oplevert!

Let op het GELD. Alles draait on GELD. Zonder geld kan je geen sociale samenleving overeind houden, GELD IS MACHT. GELD GELD GELD. Mensen als Rutte zijn goochelaars die grote bewegingen maken met de ene hand (crisis) om zo de kleine beweging te maskeren waar het werkelijk omgaat (geld wegsluizen). Als je dat niet snapt, ga je tegen windmolens vechten.

Het gaat er niet om dat geld voor ons gezonde sociale mensen niet het belangrijkst is, het gaat erom dat wij in een systeem leven waarin geld leidend is gemaakt. Als politieke partijen in het geheim onderhandelen gaat het maar om één ding: Hoeveel geld kan ik naar mijn achterban schuiven. Zo zal D66 die zijn achterban hoog in het onderwijs heeft zitten daar het geld naar toe schuiven. Niet voor beter onderwijs maar meer verdiensten aan de top waar overhead soms wel 80% van het geld opmaakt.

Daarom is bij elke vraagstuk of het nu Corona is of iets anders de vraag steeds: Wat is de invloed op de geldstromen. Zogenaamd wordt het namelijk altijd aan "goede doelen" besteedt. Maar die zijn niet meer dan een kapstok. De inefficiëntie van de overheid komt ook niet door de ambtenaren maar door de mate waarin geld oneigenlijk wordt besteed. Ze verdwijnen in projecten waar geld aan de strijkstok blijft aanhangen, vaak via uitbestedingen.

Ik denk dat wij over veel dingen gelijk denken, maar ik ben een erg pragmatische denker. Baudet is een verdienstelijke filosoof maar hij zal snel moeten leren om dat te combineren met pragmatisch denken, wil hij iets kunnen veranderen. Hij hoeft daarbij zijn principes niet te verraden, hij moet alleen veel slimmer zijn gevechten kiezen. Je moet steeds kijken: Kan ik hier een meerderheid van de bevolking achter krijgen. Zo niet, laat maar zitten. Dan zul je eerst de bevolking bewuster moeten maken, dan pas kan je ze er achter krijgen.

[Reactie gewijzigd door Elefant op 24 maart 2020 18:55]

Mooie reactie!

Ik denk dat wij idd over heel veel zaken eens zijn.

Hoewel ik FvD als (tegen-)beweging waardeer, lijkt Baudet soms wel de grootste vijand van FvD. Idd, meer pragmatisme zou welkom zijn.

"We gaan nu een hele generatie in de schulden stoppen om het leven te rekken van relatief klein aantal mensen voor wie het leven vaak al een lijden geworden is."

Hier worden wij het denk ik niet over eens. Ik snap wat je wilt zeggen (geld is eindig, en moet je iemand die het leven moe is tot het oneindige in leven houden?).

Maar Corona maakt ook niet-bejaarden flink ziek. Het kan blijvende schade aan de longen geven. Het kan je invalide maken, wat ook het geval is als je weken op de IC gelegen hebt.

Ik denk dat groepsimmuniteit een zeer gevaarlijk experiment op de bevolking is. Drie weken lock-down was imho de beste manier. Maar goed, daar zullen we waarschijnlijk nooit achter komen. ;)
Begrijp, ik wil mijn geliefden ook niet kwijt raken, niemand wil dat. Maar begrijp dat je dat het beste doet door proportioneel te handelen. Als wij zeggen: We investeren geen half miljoen in een extra ziekenauto als dat niet minimaal 14 levens per jaar redt. Dan sterven ook gewoon jonge mensen die gered hadden kunnen worden. Als wij zeggen 99% betrouwbaarheid is genoeg, dan heb je 1 op 100 ongelukken en bij 10.000 gevallen misschien weer 10 doden. Vaak zijn we zelf bereid nog veel grotere risico's te nemen met onze gezondheid.

Waarom voelt dit nu zo anders? Door de enorme media aandacht die focust op het aantal doden. Ook zonder corona crisis komen er in Nederland elke dag 400 mensen om. Niemand die daar druk over maakt, ze staan er niet bij stil. Je gaat je pas druk maken als het heel dicht bij komt. En dat komt het als het groot in de aandacht komt. Zo krijg je een misvormde risicoperceptie. Zo is gevaar om te sterven door van een keukentrapje te vallen veel en veel groter dan door een terroristische aanval. Maar wat wordt tot ziek makens toe onder de aandacht gebracht?

De Amerikanen hebben in Irak half miljoen mensen gedood in de laatste oorlog. Maar je zult nooit een foto van een van hun vers gemaakte lijken zien. Nee, dat wordt uit de aandacht gehouden. Zo zullen ze ons ook niet laten zien hoe nabestaanden na een van onze bommenmissies de verkoolde overblijfselen van hun dierbaren letterlijk van het asfalt moeten schrapen. De aanblik vergeet je nooit meer als je dat gezien hebt. Nee we praten alleen over terroristen, sorties, succespercentages en op aandrang over "collateral dammage".

De machthebbers laten ons leven in valse perceptie van de wereld door eenzijdig en onevenredig de aandacht te leggen. Onze politici zijn spindokters die weten hoe je bevolking kan sturen en van de belangrijk zaken kan afleiden.

Willen we iets verbeteren aan onze werkelijkheid dan moeten we steeds heel bewust blijven wat echt van belang is, de verhoudingen in de gaten houden, en tegelijkertijd goed begrijpen in welke perceptie de mensen leven. Die twee moeten we dichter bij elkaar zien te brengen. En wat roept de regering dan: Jullie verspreiden "fake news", jullie misleiden de mensen. De meest gewetenloze mensen beschuldigen anderen van wat ze zelf doen. Niet alleen plak je de ander zo een verkeerd beeld op, je maakt de (tegen)beschuldiging krachteloos. Mensen zeggen dan: dat zegt hij alleen maar om onder zijn eigen schuld uit te komen.

Te weten hoe dingen in elkaar zitten, te weten wat mensen denken, is nog steeds niet genoeg. En je wil ook je eerlijkheid behouden, dat is een absolute must, want anders worden je fouten direct uitvergroot en ga je nog sneller ten onder. Jij kan niet met dezelfde middelen terugvechten.

Ik vind het niet verkeerd dat FvD opgehangen is aan Baudet. In tegendeel, een beweging kan niet zonder boegbeeld. Die heb je echt nodig. Baudet is uitzonderlijk. Hij is een jonge intelligente leider en hij heeft charme, hij is integer, en hij is de OPRICHTER. Hij heeft niveau en weet dingen goed te verwoorden en vervalt niet in straattaal. Hij heeft nog vol op ruimte en tijd om zich te ontwikkelen. Hij maakt fouten en moet nog wat bijschaven maar vallen en opstaan hoort er bij.

En vergis je niet in de kracht van een filosoof. D66 is ook groot geworden door een filosoof: Hans van Mierlo. Die droeg de partij en zorgde dat ze op koers bleven. Het is juist zaak om als één man achter Baudet te blijven staan, alleen zo kan hij kracht ontwikkelen. Het idee om er een brede beweging zonder sterke leider van te maken is een vergissing. Het was juist een enorme misser van Henk Otten om je eigen partij te willen onthoofden. Hij liet zijn eigen hoge ambities te veel spelen. Kijk eens wat er gebeurde toen Pim Fortuyn weg was, ze gingen rollend over de straat. Er is geen FvD zonder Baudet en die komt dan ook nooit van de grond.

De beweging wil zich door interne discussie verder ontwikkelen tot een breed maatschappelijke beweging wil het het verschil gaan maken. Daar is tijd voor nodig. Je wil geduld hebben. Juist snel succes leidt tot snelle neergang. Zo wordt nooit blijvende verandering bereikt, daarvoor is echt een bewustzijnsverandering in de samenleving nodig. Een plant moet eerst stevig wortel schieten, anders kan het geen boom worden.

In dit corona gebeuren moeten we ons niet te veel vastbijten. We moeten er alleen van leren. En we moeten op het GELD letten. Voetbal draait niet om waar de mensen staan maar waar de de bal is. Alles draait om het GELD. Milieu draait om geld, onderwijs draait om geld, sociale zorg draait om geld, en vooral ten bate van wie het geld wordt uitgegeven. Daarom willen we ook weg uit deze EU, die draait om subsidie en dat is een kapstok om geld uit te delen aan de rijken. Elke "goede zaak" zullen ze onmiddellijk aangrijpen om er weer een nieuw subsidieproject van te maken. Achteraf is de conclusie dat het helaas niet geholpen heeft. Onjuist, het hoofddoel is volledig bereikt, mensen hebben hun zakken kunnen vullen. Het oneigenlijk verkregen geld zal dan ook nooit terug gevorderd worden.

[Reactie gewijzigd door Elefant op 24 maart 2020 18:21]

Wederom een goed stuk.

Ik kan er eigenlijk weinig tegenin brengen.

Je ziet met corona dat de rol van de EU eigenlijk uitgespeeld is. Er worden op nationaal niveau maatregelen genomen. Niet de EU-leider maar Rutte houdt een speech. Elk land doet zijn eigen ding. En zo hoort het.
Er wordt opnieuw een poging gedaan om de rijke landen uit te kleden t.b.v. Italië, Spanje en Griekenland. Niks nieuws dus. Wij moeten "solidair" zijn met landen die weigeren om zelf hun shit op orde te brengen.

Het D66 van van Mierlo is grondig verwoest door Pechtold, Jetten en Ollongren. Er is niet meer van over dan een aftreksel van GroenLinks.

De EU zelf en de uitsluiting van PVV en FvD zijn anti-democratisch. De linksliberalen schreeuwen hun Godwins. Ik denk dat het tijd is voor een conservatieve stroming die de macht krijgt.

Globalisering, open grenzen en immigratie mogen nooit het doel zijn. Daar betalen we een te hoge prijs voor.

De media spelen ook een grote rol in alles wat er gebeurt. Waarom wordt Mark Rutte na jaren van visieloosheid en slecht beleid nog steeds gesteund?
Mooie essay maar ben het echt niet met je eens.

Recessie wordt niet veroorzaakt door de media. Als winkels dicht moeten en aandelen kelderen en bedrijven niet kunnen leveren (goederen of diensten) heeft dit niks met de media te maken.

Berichtgeving over de situatie overlaten aan de overheid? Wel ja, hef de persvrijheid dan maar helemaal op. Het is ten eerste met alle social media niet mogelijk en ten tweede volledig onwenselijk. Persvrijheid is een belangrijke verworvenheid van het vrije westen en een onlosmakelijk onderdeel van de wijze waarop we onze maatschappij hebben ingericht.

De huidige generatie heeft. Op een uitzondering na, geen oorlog bewust meegemaakt. We kunnen dus in feite de huidige situatie niet vergelijken met een oorlogssituatie. Maar een oorlog nu is ook totaal niet vergelijkbaar met een oorlog 80 jaar geleden, zoals alles anders is dan 80 jaar geleden. Hou zou een oorlog eruitzien als B.V. Rusland nederland zou binnenvallen? Het vergelijk met een oorlog is in zekere zin helemaal niet verkeerd, want het is het dichtste bij een oorlogssituatie die we ons kunnen voorstellen.

Oh en mondkapjes zijn er voor medisch personeel. Als je gewoon afstand bewaart met andere mensen heb je geen mondmasker nodig. Mondmasker geeft vals vertrouwen. Je gezicht niet aanraken helpt wel. Je handen ontsmetten wel. En bij supermarkten hier wordt dan ook al voorzien.

Oh en als mijn dochter valt en huilt geef ik ze een knuffel zodat ze weet dat er iemand is om haar te troosten en weet dat er iemand is als ze zicht slecht voelt. Zo groeit een kind op in vertrouwen en liefde.
Dat er reële uitval effecten in de productie en aanbod zijn zal niemand ontkennen, maar recessie ontstaat primair door toekomstverwachtingen en vetrouwen. Die worden sterk door psychologische factoren bepaald en daar spelen media zeker een rol in.

De persvrijheid in het gedrang? Dat zie ik als ongenuanceerd zwart wit denken. Ik maak me meer zorgen over wat er met Julian Assange gebeurt, dan dat nood soms wetten breekt.

Oorlogstoestand? Ga eens in Syrië kijken

Kusje er op en verder spelen. Troosten, want anders "groeit een kind niet op in vertrouwen en liefde". Dat zie ik meer als het rationaliseren van gevoelens waar nieuwe generaties zo sterk in zijn.

[Reactie gewijzigd door Elefant op 23 maart 2020 13:38]

Lang verhaal maar je slaat de spijker op z’n kop. Angst zaaien mbt het virus, roepen dat er een recessie komt etc etc. Ik word er echt moe van.. vaak denk ik van;”Zal ik voorlopig maar geen nieuws meer kijken/lezen?” Maar dat blijft toch lastig met alle ontwikkelingen mbt het virus en politiek gezien..
De recessie wordt niet veroorzaakt door de media maar wel door het feit dat momenteel het merendeel van de economie plat op zijn buik ligt. Heel wat bedrijven lopen momenteel enorme schade op en gaan eens de crisis over is enorm moeten besparen. Zelfde voor de overheid die nu miljarden euro's rondstrooit: er gaan volgend jaar een boel extra belastingen of besparingen volgen ( toch zeker in Belgie waar de overheidstekorten al gigantisch waren ) . Het resultaat van dit alles: recessie.
Eens, vooral wat betreft dat een recessie en crisis meestal zijn aangepraat.
Wel een een paar kleine detaïls.
Zo hebben we nu mensen geleerd om zich slachtoffer te voelen. Mensen voelen zich al slachtoffer als zich onder een groep kunnen scharen.
We hebben naast een zich soms overal opstortende organisatie voor slachtofferhulp echter ook altijd een groep mensen met echte problemen die geen hulp krijgen. voorbeelden zijn te vinden bij mensen met PTSS, borderline, depressie e.d. We hebben de laatste paar jaar een verschijnselen gezien die vroeger nooit voorkwamen
- schietpartij in een winkelcentrum
- zelfmoordaanslag op koninginnedag
- toenemend aantal zelfmoorden en pogingen daartoe, met name onder jongeren
Bekend zijn ook de in de USA steeds vaker voorkomende shopping-mall shootings, school-shootings en schietpartijen bij bedrijven.

Dat is - kort door de bocht genomen - het gevolg van de het aan hun lot over laten van mensen die hulp nodig hebben, en van de steeds verdergaande individualisering in de maatschappij, globalisering en toenemende zelfzucht, hebzucht, en graaicultuur.

I mijn tienertijd waren er in Nederland of België geen zwervers. Ja in Londen kon je ze vinden, en in Parijs. Tegenwoordig heeft ieder dorp er. Ook dat is het gevolg van het feit dat de samenleving zich steeds minder met anderen bezig houdt.
Een verstandige moeder weet dat je een kind dat valt niet moet gaan troosten, omdat ie dan gaat huilen bij elke val, terwijl een ander kind gewoon opkrabbelt en verder gaat.
Soms moet het juist wel, vooral in het begin. Het verschilt ook van persoon tot persoon en van geval tot geval. Er zijn er inderdaad die voldoen aan wat je beschrijft, maar normaal gesproken zal dat kind zelf laten merken of het wel of geen behoefte heeft aan. Dat kind zal een stuk sneller opkrabbelen als het weet dat wanneer het je echt nodig heeft, je er ook bent. Degene die het vanaf het begin altijd zelf heeft moeten doen, lijkt misschien iets meer zelfredzaam, maar zal ook eerder geneigd zijn keuzes te maken die harder zijn en geen rekening houden met anderen.
Zo hebben mijn grootouders verschillende kinderen verloren. Dat was in die tijd meer regel dan uitzondering.
Mensen kregen toen ook meer kinderen, soms veel meer kinderen, dus als er een dood ging kwam dat ook veel minder hard aan als nu. Je ging ook al met 15 werken en tegenwoordig moet je toch wel minimaal MBO gedaan hebben wil je überhaupt fatsoenlijk werk kunnen vinden en er zijn genoeg mensen met een voltooide HBO of WO-opleiding die uitgerangeerd zijn omdat werkgevers ze niet meer willen.
Dat betekent dat je een langer deel van je leven moet studeren en dus je ouders veel meer in je moeten investeren als vroeger. Veel kinderen kunnen mensen zich tegenwoordig toch minder veroorloven als vroeger.
Het paradoxale is dat ons systeem de zekerheid flink heeft opgevoerd, maar dat dit juist tot groter gevoel van onzekerheid leidt als er iets gebeurd.
Hoe meer je hebt, hoe meer je kunt verliezen.
Dat maakt het voor de bestuurders niet gemakkelijker. Behalve dat ze de concrete problemen moeten managen, zijn ze nog meer tijd kwijt om de emoties van de mensen te managen.
Dat is altijd al zo geweest. Massapsychologie werd al duizenden jaren toegepast voordat het woord is bedacht.
Dat de oppositie er munt uit probeert te slaan met felle kritiek, vind ik niet erg fraai. Bij een nationale "crisis", wil je juist verantwoordelijkheid tonen door een eensgezinde opstelling. Het vinden van de juiste oplossing is ten slotte geen politiek probleem ...
Ik zie heel weinig oppositie die ergens munt uit probeert te slaan. Ja er komt kritiek van twee partijen, maar die is terecht. Accepteer de kritiek, doe er iets aan en ga door. Het vinden van de juiste oplossing is misschien een technocratisch en geen politiek probleem, maar als de politiek verantwoordelijken er op technocratisch gebied falen, dan moet dat gezegd kunnen worden zodat het probleem aangepakt kan worden.

Om er één uit te lichten, het totaal gebrek aan testmaterialen en beschermingsmiddelen. Nederland en België hebben een tekort aan mondkapjes. Nederland te juigen als er ergens 140.000 gedoneerd worden (een druppel op een gloeiende plaat volgens ziekenhuizen) terwijl België er 500.000 krijgt geleverd van de 4.500.000 die ze besteld hadden. Maar overal in de TV-journaals zie ik beelden uit het buitenland waar letterlijk iedereen mondkapjes draagt, in Italië, in Spanje, In Frankrijk, in Columbia, in Venezuela. Nergens lijken ze een tekort te hebben, maar hier gaat men patiënten niet meer kunnen behandelen door het gebrek aan mondkapjes. Dat zelf laten maken van mondkapjes had veel eerder opgestart moeten worden.

Als tweede punt, groepsimmuniteit met 50-60% van de bevolking besmet, is volledig onrealistisch. Merkel had het al over 70% maar als je [url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Groepsimmuniteit]Wikipedia[/quote] leest dan heeft men het bij de bof over 75-86%, bij de meeste andere ziektes over 80-86% en bij mazelen en kinkhoest over respectievelijk 83-94% en 92-94%. Richtlijn van de WHO voor inentingen is 90% en het RIVM streeft zelf naar 95% (jaarverslag 2011).
Kortom, Rutte staat hier maar wat vanuit zijn nek te lullen en liegt de bevolking voor.
Voor Rutte is dit politiek gezien wel een geschenk uit de hemel,...
Klopt. dit betekent een grote opruiming in de verzorgings- en verpleegtehuizen, een gigantische besparing op de AOW en op termijn (na die 3 jaar dus) ook in de gezondheidszorg.

De werkelijke boodschap is dat men deze aanpak kiest om
- de economie zo min mogelijk te schaden
- de zorgsector niet uit zijn voegen te laten barsten door overbelasting zoals in Italië
De rest is voor de buhne. Er was in 2012 al bekend dat de volgende SARS-CoV-epidemie wereldwijd zou gaan en het huidige verloop van de SARS-CoV2-besmettingen, de COVID-19-epidemie, verloopt precies volgens het scenario dat toen op papier is gezet. In het document uit 2012 staat ook dat er 3 pieken zullen zijn en dat het gehele gebeuren 3 jaar zal duren.
link: https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf

Dit betekent ook dat dit de wereld ingrijpend en permanent zal veranderen. Privacy zal niet meer bestaan. In Denemarken is onlangs een wet aangenomen dat zodra er een vaccin gevonden is, iedere Deen verplicht gevaccineerd zal moeten worden. Sterker nog, middels een amendement is er één artikel uitgehaald, waarin stond dat de politie invallen zou moeten doen in huizen van weigeraars om ze tot inenting te dwingen. Reizen zal ook onmogelijk worden, toerisme wordt afgeschaft, enkel vrachtverkeer zal nog mogen doorgaan.
En dat zal waarschijnlijk China de grote verliezer maken van dit hele debacle.

Hoe meer inzicht we krijgen over dit virus,
hoe meer we beseffen dat het relatief meevalt.

Men ging uit van een sterfte van ruim 4%, alleen loopt dat nu langzaam terug naar minder dan 1% omdat de besmettingshaard zo extreem hoog is maar dat het weer hoofdzakelijk de zwakkeren waaronder de ouderen treft.


Mijn vermoeden is dat er binnen enkele weken massaal met de vinger naar China wordt gewezen en dat alleen al om een deel van de belastingen terug te halen importheffingen komen die extreem zullen zijn.
Het sterftecijfer valt mee, maar veel patiënten komen wel op de IC terecht. Dus als die piek te groot is en er niet genoeg IC-bedden zijn, gaat het sterftecijfer helaas weer omhoog.

Laten we hopen dat het uiteindelijk alsnog meevalt en we er na deze crisis voor zorgen dat wel voor de volgende pandemie wél goed zijn voorbereid (en dat de Chinese overheid niet weer eerst een maand alles in de doofpot probeert te stoppen).
Misschien eerst de eetgewoonten van mensen corrigeren ipv. altijd het dierenrijk de schuld geven van virussen.
"besmettingshaard zo extreem hoog is". Wat is een hoge besmettingshaard? Uitbraak in Nepal?
Ik weet het niet hoor. Een jaar of 2 geleden was een nieuwe smartphone een gigantische upgrade. Nu is het veel subtieler geworden. Niet gek dus dat de markt wat meer begint te verzadigen.
Dit inderdaad. Als ik voor hetzelfde geld als het geld waarvan ik mijn tweejaaroude smartphone heb gekocht iets nieuws wil komen, kom ik op iets vrijwel gelijkwaardigs uit.
Een mobiele telefoon is op een gegeven moment (tussen de 3 en 5 jaar?) ook afgeschreven.
Kom op, als je ze gewoon gebruikt voor bellen, whatsapp en af en toe wat internetten kun je er gewoon 10+ jaar mee doen.
Dat is nu ook weer overdreven. Updates krijg je namelijk niet zo lang van de fabrikanten.
Heb je die persee nodig dan? Als je er alleen mee belt/whatsapp heb je die updates niet nodig. Mijn galaxy s2 werkt nog prima.
Voor veiligheid, ja. Bankzaken doe je ook meer en meer via de smartphone al is het maar even je saldo bekijken of contactloos betalen. Dat gaat niet meer als het OS versie niet meer ondersteunt wordt door de bank/google etc.
Er zullen nog veel gelijksoortige berichten volgen. Het is niet anders en zodra er grip komt op het virus, kan er wel eens een aankoopgekte ontstaan.
Denk niet dat dat gaat gebeuren. Het eerste wat er gaat gebeuren als er grip komt op het virus, is dat bedrijven gaan kijken hoe en tot hoever ze in de kosten moeten gaan snijden.
> Het eerste wat er gaat gebeuren als er grip komt op het virus, is dat bedrijven gaan kijken hoe en tot hoever ze in de kosten moeten gaan snijden.

doen ze nu al
Als niet iedereen werkeloos is tegen die tijd :X
Inderdaad. Ik denk dat toch veel mensen dan gaan hamsteren op hun spaargeld (onzekere tijden, etc).
Wat gehamsterd wordt, gaat in de toekomst toch wel geconsumeerd worden? Nu kopen is straks niet hoeven te kopen. 't Lijkt me niet alsof mensen 6 broden uit de vriezer direct in de GFT bak gooien omdat toch blijkt dat hamsteren niet nodig was.
Anoniem: 162126
@Chris.nl21 maart 2020 15:35
Brood droogt in de vriezer gewoon uit in een week of twee a drie.
Een gezin eet wel meer dan 2 broden per week, dus dat uitdrogen zal niet gauw gebeuren. Ik ben alleen en eet al 2 broden per week.
Dat mag ik hopen, wij eten met twee al meer dan 2 broden/week
Brood bevat gek genoeg nauwelijks essentiele voedingsstoffen. Het is niet ongezond, zelfs lekker en vult goed, erg goed met vanalles te combineren en lekker makkelijk maar eigenlijk eten we met zn alleen echt idioot veel brood gezien het feit dat het nauwelijks essentiele voedingstoffen bevat en de meesten die dit eten zitten hele dag op school of achter een bureau, bewegen veel te weinig om de koolhydraten van al dat brood te kunnen gebruiken (wordt allemaal omgezet naar suiker, wat je lichaam al helemaal niet nodig heeft).

En brood, zelfs volkoren is ook nog eens vezelarm. Iets mag nl. volkoren heten als het 6 gram (van de 100) vezels bevat. Dat is peanuts. Een voorbeeldje: hennepzaad bevat makkelijk meer dan 30% vezels en kan je ook met heel veel dingen combineren. Kost ook nog eens minder land en minder energie om te produceren.

/offtopic :)

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 21 maart 2020 16:35]

Brood niet ongezond? De glycemische index van brood is hoog. Donkerbruin brood is zelfs gezoet met caramel.

Veel mensen verdragen geen brood.
Een grote groep is zelfs allergisch.
En een deel van de bevolking gaat dood door het eten van brood.

Ik stel brood op dezelfde hoogte als koekjes. Lekker snelvoer, weinig voedingswaarde en je hebt na twee uur een suikerdip.

https://www.bol.com/nl/p/...ocialshare_pdp_androidapp
Je hebt heel veel soorten brood natuurlijk. En er zijn altijd uitzonderingen. Er zijn ook mensen die allergisch zijn voor ei. Dus dat is natuurlijk geen argument.

Je instelling is niet slecht omdat we veel teveel graanproducten eten. Maar je overdrijft wel. Natuurlijk heb je zoet wit brood wat nog erger is dan een koekje.

Het juiste brood dat niet gezoet en gekleurd is kan prima in mate gegeten worden, mits je levensstijl daar ook op is afgestemd. Dus helemaal niet elke dag of als vast ontbijt.

Zo eet ik veel minder koolhydraten dan de meesten, het is slechts een klein onderdeel van mijn avondeten en nog kleiner bij de lunch (helemaal niet voor ontbijt). Tenzij ik een uur hard heb gefietst én een uur intensief heb gesport die dag. Dan eet ik die dag oa een beetje zuurdesem brood dat met 1 type graan is gemaakt (spelt of rogge) en waar geen suiker, kleurstof of andere nonsens aan is toegevoegd. Komt neer op +/- 3x per week.

Ipv veel koolhydraten eet ik heel veel meer vetten (superbelangrijk, wel de juiste) en eiwitten en vezels.

Ook een leuk boektip: Genius Foods van Max. Alles volledig onderbouwd met recent wetenschappelijk onderzoek incl verwijzingen.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 22 maart 2020 14:12]

Van vetten krijg je geen tandbederf, stijgt je bloedsuiker niet en raakt de alvleesklier niet uitgeput.

En vetten hebben we nodig. Zonder vetinname gaan we dood.

Dus ik ben zeker met je eens dat vetten gezond zijn.

Misschien overdrijf ik wat door brood te vergelijken met koekjes. Maar als ik de collega's de hele dag door op brood zie kauwen, dan zie je wat dertig jaar foutieve informatie over voeding doet. Zes keer per dag een suikerpiek, gevolgd door een insulinestoot....
Hoeveel mensen zouden hierdoor diabetes hebben gekregen?

Bij het frietje werd ons wijsgemaakt dat de vette mayonaise weggelaten moest worden. De realiteit is, dat mayonaise gezond en friet ongezond is (koolhydraten, nachtschade product, acrylamide).

Ik denk dat wij wel redelijk op één lijn zitten. Maar ik denk ook dat de westerse mens zichzelf ziek eet aan koolhydraten. Ik geloof ook niet zo in de heilzame werking van vezels. Als je een normale darmwerking hebt, heb je ze niet nodig. Het zijn onverteerbare dingen die de darmwand beschadigen. Ik zou zeggen, neem ze met mate.
Ik eet weinig brood, maar als ik dan eens een sneetje uit de vriezer haal is het verre van droog. Zal dus wel liggen aan het soort brood.
Inderdaad. Ik denk dat toch veel mensen dan gaan hamsteren op hun spaargeld (onzekere tijden, etc).
Moet je die wel hebben natuurlijk, VEEL mensen hebben geen spaargeld, vooral die geld krijgen van UWV of de gemeente, die mogen geen spaargeld hebben, want als er iets gebeurd krijgen ze niks omdat ze spaargeld hebben ook al is het maar heel weinig omdat je maar weinig geld krijg van UWV of de gemeente.

https://www.ad.nl/economi...r=https://duckduckgo.com/

https://www.nu.nl/sparen/...eschikbaar-spaargeld.html

https://www.youtube.com/watch?v=dQq-_9HkXEk
Mensen bewaren hun geld niet altijd op een bank he, ook beetje nutteloos met bijna 0,02% spaarrente.. desnoods zwart erbij hebben geklust. Wat nu bijna niet meer kan. Maar iedereen heeft vast wel een spaarpotje met contant geld ergens.
Natuurlijk, maar ook veel mensen hebben dat nog geen eens, al helemaal niet vaak als je een uitkering heb, of een hele lage loon heb, dan is het tegenwoordig bijna onmogelijk, alles is zo duur geworden in de laatste +/- 20 jaar.
Alles is helemaal niet duur geworden, meeste is juist in verhouding veel goedkoper geworden.

Als ik verschillende mensen hoor die weten hoe het 50/60 jaar geleden was in Nederland dan is er veel welvaart gekomen ten opzichte van toen.

Vele Nederlanders vergeten gewoon dat we gewoon meer luxe hebben als toen. Enkele voorbeelden.
- Velen huren een hovenier, glazenwasser, schoonmaker in en laten hun auto wassen in de wasstraat, vinden we allemaal vrij normaal
- We vinden het vrij normaal als we minstens 1x per jaar op vakantie kunnen.
- Meerdere computers in huis is normaal, ja een smartphone, tablet, laptop is gewoon een "computer".
- De gemiddelde starterswoning is tegenwoordig zowat groter als waarmee de oudere generatie is mee geëindigd...

Dus is het allemaal zo duur geworden, ik denk het niet we kunnen gewoon veel meer, dat kon destijds echt niet.
- o.a. geen vakantie ieder jaar
- alles zelf doen, zelfs de band plakken, remschijven vervangen het was allemaal vrij normaal dat we dat niet uit gingen besteden, want geen genoeg inkomen.
- kleine woningen waar je met 5/6 personen moest slapen en een eigen slaapkamer was vaak alleen toe bedeeld aan de oudste...

Dat is de reden dat iedereen nog steeds niet veel geld overhoudt, want we geven het veel meer uit aan luxe die we heel logisch vinden, dat was 50 jaar geleden dus heel anders...

Wat ik nu echter wel verwacht is dat we de komende jaren dat misschien allemaal niet meer zo zelf sprekend vinden en dat we alles weer opnieuw moeten gaan opbouwen wat onze oudere generatie heeft gedaan destijds voor ons (ben zelf 30er)

Ben benieuwd waar het heen gaat maar ik verwacht dat we na het verslaan van het virus nog heel hard moeten vechten om ook maar iets van de luxe wat we nu zijn gewend terug te krijgen. Want dat noodfonds moet gewoon weer terug betaald worden...

[Reactie gewijzigd door arjentjuh op 21 maart 2020 17:01]

Idd, ik erger mij aan mensen die zeggen dat alles te duur is. Maar om de 2j nieuwste smartphone, 3 x op reis per jaar, om de 5j nieuwe wagen kopen, iedere week 2 keer op restaurant, dure merkkleding kopen wanneer er geen solden zijn want dan vinden ze niets, hun kinderen ook in merkkleding enzo, en dan klagen ze dat de huur te hoog is en daardoor niet kunnen sparen :s

Als je dan opmerking maakt over hun levensstijl dan ben je jaloers en hebben we het gewoon gekregen van onze ouders en dat we daardoor wel een huis hebben kunnen kopen :s

De meeste mensen zien niet in dat men vroeger geen volledig afgewerkte nieuwbouw kochten maar er zelf deel per deel afwerkten. Niet onmiddellijk een terras en oprit en keuken van 25k.

En dat men 15j met dezelfde wagen reed en op reis ging in eigen land en dit 1 keer per jaar.
Maar je haalt er wel wat uiterste uit, ik ken evengoed gezinnen waar ze helemaal niet op vakantie gaan, waar ze als de de prijs van een grafisch rekenmachine zien achterover vallen. En alle kinderen hun werk dienen te doen op 1 pc. Om de vijf jaar nieuwe auto, ga ze dat daar maar eens zeggen. En nu mag jij twee keer raden welke gezinnen deze crisis het hardste gaan voelen. In welke gezinnen er eerste de c4 wordt afgeleverd (want vaak arbeiders)
Als je in Vlaanderen met 2 fulltime gaat gaan werken dan kom je niets te kort als je verstandig omgaat met het geld.

Een gezin met 2 fulltime verdieners heeft snel 3000€ netto. Daarmee lukt het volgens mij wel deze personen hebben dus geen klagen.

Wij hebben onlangs een huis gekocht en hebben bewust een buffer voor 2j de lening te kunnen af betalen wanneer we beiden zouden werkonbekwaam zijn. Daarvoor moeten we luxe opgeven maar dat heb ik er voor over.

Ik de situatie niet van de mensen die jij kent, 1 ouder gezin, ziekte, ongeluk gehad, scheiding. In die gevallen is het inderdaad heel moeilijk om rond te komen. En mag er meer steun zijn maar de profiteurs moeten er van tussen.

Nu ook in België, iedereen die tijdelijk werkloos is door corona krijgt 200€ deze maand voor energie en water te betalen. Is bullshit. Ik hoef dit niet! Waarom iedereen?? Ik en mijn vriendin hebben ongeveer 5000€ netto per maand. Ik ben nu tijdelijk werkloos maar wij kunnen dat overbruggen, geef dan 300€ aan de mensen die het echt nodig hebben ipv iedereen.
Zet het dan eventjes aan de kant tot de overheid met de rekening komt voor al deze maatregelen.
Aangezien jullie goed jullie brood verdienen zal je daar sowieso disproportioneel in bijdragen.
Geef het dan weg aan een goed doel. Het is administratief te lastig te bepalen wie het wel en niet kan gebruiken, daar is nu geen tijd voor.
Dat begrijp ik ook, maar het is geld geven dat ze dan later terug nemen via belastingen. Ofwel kan men het nu geven en dan achteraf kijken naar het gezamenlijk inkomen
klopt wat je daar zegt, het zijn altijd andere situaties en verder ben ik het met je eens :)
Ge moet maar eens naar de keuring gaan met de auto en denk dan eens aan vroeger. Of de prijs van brood en andere voeding dat is duidelijk veel duurder geworden. Ik weet nog goed hoe vol mijn winkelkar vroeger was een wat er nu voor veel meer geld nu nog in ligt.
Maar er zijn ook dingen die veel beter koop geworden zijn, denk aan een laptop, computer geheugen, een harde schijf enz. Vroeger waren vooral electronics veel duurder. Ik ben 68 en weet het nog goed hoor.
in de jaren vijftig vorige eeuw ging bijna 50% van het gezinsinkomen op aan voedsel, dat is nu nog zo'n 14%...
Ja, maar hoeveel verdiende je vroeger? Zonder zwartwerk er bij te rekenen. Ik weet dat mijn vader gestart is aan 120bf/u wat toen goed betaald was. In mijn bedrijf starten technische schoolverlaters aan 16,75€. Dus de loonkosten van alles moeten ergens doorgerekend worden.

Bepaalde dingen waren vroeger gewoon onbetaalbaar bv reizen naar het buitenland met een vliegtuig. Mijn ouders konden dat niet betalen als men 20 was.

En ik blijf erbij 2 fulltime verdieners komen zeker rond in België. Maar er gewoon een gebrek aan kennis om met geld om te gaan. Iedereen wil alles terwijl het vroeger ook zo niet was.

Toen jij uw eerste huis kocht, was dat dan een volledig afgewerkte woning van A tot Z of heb je zelf nog veel gedaan?

Bij veel mensen ligt de prioriteit verkeerd. Bv, een jongeman op het werk blijft liever bij zijn moeder wonen omdat hij anders niet kan leven. Leven= 3 reizen per jaar, 4 festivals, om de 2j nieuwe smartphone, om de 5j andere wagen, om de 2 weken naar restaurant en cinema. Hij zegt dat het niet mogelijk is om nog een huis te kopen en te leven. Tja ik denk dat zo leven en een huis kopen nog in geen enkele generatie is gelukt.
Het klopt wel hoor je vertelt. Weet ge dat ik toen ik mijn huis bouwde 7,5% betaalde op mijn lening. Wij kregen toen wel een bouwpremie waardoor het iets beterkoop leek. Ik had alles uitgerekend toen ik begon te bouwen en dan ging plots de btw van 19% naar 21% dat maakte mijn bouw serieus duurder. Er waren dingen die toen duurder waren maar de echte noodzakelijke dingen zijn nu duurder. Denk aan electriciteit, water, brandstof. Diesel kostte toen maar de helft van benzine en nu op basis van leugens en hebzucht is diesel even duur. Water betalen we in België tenminste aan 2 maal. 1 maal voor wat je gebruikt en 1 maal voor de afval. We verdienen nu inderdaad meer en met 2 is het zeker te doen als we ons verstand gebruiken, de lonen zijn flink gestegen maar de pensioenen stijgen niet zo snel.
Ja bij hoge rente staat vastgoed lager dan wanneer de rente laag staat.

electriciteit, water, brandstof, zijn idd duurder maar het product is niet veel duurder enkel de taksen die erop gevraagd worden is duurder. Nu wij hebben geluk we zijn niet aangesloten op het waternet waardoor we veel besparen. (Het nodige stadswater weegt niet op tegen het vast recht die je sowieso moet betalen)

Nu de pensioenen zijn idd aan de lage kant. Mijn mening daarover is dat de laagste inkomens hun levensstandaard moeten kunnen behouden. Mensen die heel hun leven veel hebben verdiend moeten zelf zorgen om hun luxe aan te houden dus. Men kan niet verwachten dat de staat 2000€ netto of meer geeft. Ik zou zeggen pensioen voor iedereen bij volledige carrière = gelijk aan minimum loon + x van% erbij zodat de laagste inkomens hun standaard behouden en de rest zorgt zelf voor hun 'luxe'.
Alles is helemaal niet duur geworden, meeste is juist in verhouding veel goedkoper geworden.
Sommige dingen zijn in verhouding goedkoper geworden, andere duurder.
Als ik verschillende mensen hoor die weten hoe het 50/60 jaar geleden was in Nederland dan is er veel welvaart gekomen ten opzichte van toen.
50/60 jaar geleden. Inderdaad is heel veel afhankelijk van met welke periode dat je vergelijkt. De crisis van 2008 was niets vergeleken met die van de jaren 30. Feit is wel dat de huidige generatie de eerste naoorlogse generatie is, die niet meer welvarender is als de vorige generatie, integendeel, de huidige generatie is minder welvarend, heeft meer schulden als de voorgaande.
- Velen huren een hovenier,
Dat zijn er echt niet zoveel hoor, misschien alleen bij jou in de straat.
glazenwasser,
Die bestaat ook al decennia.
schoonmaker
Ook dat is een kleine groep. Vroeger had echter iedere welgestelde familie wel een dienstmeisje. Meisjes die 15 werden gingen massaal als dienstmeisje ergens werken.
laten hun auto wassen in de wasstraat,
Op steeds meer plaatsen mag je op straat je eigen auto niet meer wassen. Je moet dus wel naar een wasbox of wasstraat.
We vinden het vrij normaal als we minstens 1x per jaar op vakantie kunnen.
Dat gaat op voor een hele grote groep, maar er is ook een hele grote groep die daar het geld echt niet voor heeft.
- Meerdere computers in huis is normaal, ja een smartphone, tablet, laptop is gewoon een "computer".
Klopt. Maar tegenwoordig is een computer dus noodzakelijk voor allerlei taken; belastingaangifte, solliciteren, schoolopdrachten, met de corona-crisis word ook bij de basisschool, groep 3 op afstand les gegeven via zo'n ding.
- De gemiddelde starterswoning is tegenwoordig zowat groter als waarmee de oudere generatie is mee geëindigd...
Dat hangt echt af van wat je als starterswoning aanmerkt. De huizenprijzen zijn vanaf pakweg 2000 gigantisch gestegen en de eenvoudige/goedkope woningen het meest. Dat betekent dat wie een huis kan kopen, al snel naar een groter huis kan. Aangezien door strengere regels steeds minder mensen een huis kunnen kopen, betekent dit automatisch ook dat degenen die dat nog wel kunnen dus behoorlijk meer verdienen en dus voor iets groters kunnen gaan. De eenvoudige huizen worden steeds meer door beleggers opgekocht en voor de huur bestemd, waar ze uiteraard zullen moeten opbrengen, dus voor de bewoners duurder zullen zijn. De huidige influx van arbeidsmigranten versterkt dit. Men deelt een huis op in 4 en verhuurt het dan aan totaal 3 keer de oude prijs.
... we kunnen gewoon veel meer, ...
Technisch kan er veel meer en dat betekent dat sommigen dingen goedkoper geworden zijn.
- o.a. geen vakantie ieder jaar
Laatste was 2012, die daarvoor 2008 en 2006. Dalende lijn dus.
- alles zelf doen, zelfs de band plakken, remschijven vervangen het was allemaal vrij normaal dat we dat niet uit gingen besteden, want geen genoeg inkomen.
Tegenwoordig zijn auto's zo gemaakt dat je het niet meer zelf kunt. Overal heb je tegenwoordig een computer voor nodig. Daarnaast is de samenleving individualistischer. Als je auto vroeger kapot ging, kon je die op je gemakje proberen zelf te repareren, maar in de tussentijd met een collega meerijden naar het werk. Tegenwoordig probeert men carpooling te promoten maar dat lukt niet echt. Ook je auto tijdens de reparatiewerken op straat laten staan is ook niet meer geaccepteerd. Weglekkende olie betekent een milieudelict.
- kleine woningen waar je met 5/6 personen moest slapen en een eigen slaapkamer was vaak alleen toe bedeeld aan de oudste...
Zoals ik al aangaf, het licht er aan met welke periode je vergelijkt. In de jaren 30-40-50-60 waren ook de gezinnen groter, maar ook de kindersterfte.
Dat is de reden dat iedereen nog steeds niet veel geld overhoudt, want we geven het veel meer uit aan luxe die we heel logisch vinden, dat was 50 jaar geleden dus heel anders...
Tegenwoordig wordt je veel meer verleid door reclame op TV, radio, e.d. en ook groepsdruk is nadrukkelijk aanwezig. Je noemde dat de smartphone een computer is .. klopt, en heel je omgeving communiceert uitsluitend nog met zo'n ding, dus als jij geen whatsapp en messenger hebt, val je overal buiten.
Wat ik nu echter wel verwacht is dat we de komende jaren dat misschien allemaal niet meer zo zelf sprekend vinden en dat we alles weer opnieuw moeten gaan opbouwen wat onze oudere generatie heeft gedaan destijds voor ons (ben zelf 30er)
Ga er maar vanuit dat er steeds minder op te bouwen valt. Vanwege de energietransitie, de bevolkingstoename, de druk op de voedselproductie, de opwarming van het klimaat, de migratieproblematiek, zal er steeds minder te verdelen zijn met steeds meer mensen.
Ben benieuwd waar het heen gaat maar ik verwacht dat we na het verslaan van het virus nog heel hard moeten vechten om ook maar iets van de luxe wat we nu zijn gewend terug te krijgen. Want dat noodfonds moet gewoon weer terug betaald worden...
Dat noodfonds moet inderdaad betaald worden ... door de consument, de belastingbetaler, door loonmatiging, en door extra belonen van degenen die aan het hoofd van overheden en bedrijven ons uit de crisis helpen.
Ik niet. Waarom zou ik. Heb gewoon mijn spaarrekening en wat aandelen. Ja ik weet dat ik geen rente pak over mijn spaargeld, maarja, vroeger was die 400 euro natuurlijk leuk die je kreeg op je spaargeld toen er nog 2% rente was, al ga je daar absoluut niet anders van leven. Wat is 400 euro op een jaar, een leuke extra. Ik vind die lage rente helemaal prima, want heb ook pas een hypotheek afgesloten met 1.5% rente.
Lage rente betalen op je hypotheek vindt niemand erg, maar het betekent ook dat je spaargeld, pensioenpot, lijfrente etc die op rente gebaseerd zijn, minder waard worden, want de inflatie is intussen al lang gewoon weer meer dan 2%.

Huizen worden des te harder duurder, want tja, schaarste en lage rente dus mensen kunnen meer lenen…

Die lage rente duurt al jaren.. de huizenprijzen zijn mede daardoor weer verder kunnen stijgen.. tot straks de rente ooit nog eens omhoog gaat, als de ECB stopt met die kunstmatige geld-bij-toveren-acties. Dan zijn de hypotheken ineens onbetaalbaar. Allemaal niet zo handig.
Nadeel van lage rente is dat de huizen duurder worden :)
Maar als de hypotheek afbetaald is heb ik tonnen om o.a. mijn vervroegde pensioen van te bekostigen. Ik zit er niet mee, liever mijn maandlasten hoog doordat ik veel aflos van mijn schuld, dan hoge maandlasten omdat ik veel rente betaal.
Komt op hetzelfde neer ;) het verschuift gewoon. Bv in Vlaanderen is vastgoed 6% boven de prijs. Dus wanneer de rente terug stijgt dan zakt de waarde van het vastgoed.

Ik leen momenteel aan 0,95% op 20j
Geld op de bank zetten doe je ook voor je eigen veiligheid. Vroeger werd er nog wel eens een koopman overvallen na een marktdag, dat wil je echt niet mee maken.
VEEL ja, maar de meesten zijn helemaal niet van UWV afhankelijk en veruit de MEESTEN hebben juist veel vermogen, alleen niet liquide.

Probleem is inderdaad dat een groot deel van het vermogen in bedrijfspensioenen zitten. De meest schimmige en laatste "slechte" financiele producten. De meesten accepteren dit product blind wanneer ze een contract tekenen. Alsof je de supermarkt binnenloopt maar niks mag kiezen, je krijgt 1 groente, 1 koolhydraat en 1 eiwit toegewezen. Het slaat helemaal nergens op.
En dat terwijl je wettelijk gezien dit product mag weigeren en je eigen pensioen kan verzorgen, bijvoorbeeld deels in een pensioen-lijfrenterekening (komt vrij op de pensioenleeftijd) en deels via andere methodes die wel beschikbaar zijn voordat de wettelijke pensioenleeftijd is bereikt.
In de Participatiewet staat alleen dat bij de aanvraag er geen sprake mag zijn van vermogen boven de gestelde grens. Eenmaal toegekend is er geen cap. Voor de WW is er voor zover ik weet qua vermogen geen restrictie, wel is de uitkering afgetopt.

Zie hier voor een uitgebreide uiteenzetting: https://gathering.tweaker...message/51828223#51828223.
Het zal niet zo erg zijn dat iedereen werkloos is. Maar er zal best wel weer een shake-out komen van bedrijven die het niet trekken. Als je ziet hoeveel bedrijven de afgelopen week min of meer overvallen zijn doordat mensen thuis moesten gaan werken, dan zegt dat ook wel wat over de mate van digitalisering. Bedrijven die daar al verder mee waren kunnen redelijk makkelijk doorwerken zoals gebruikelijk. Die hebben dus nu al een voordeel.
Ik denk niet dat men direct massaal telefoons gaat kopen. Als we nog allemaal een job hebben denk ik dat bedrijven zoals IKEA het goed gaan doen. Een nieuw interieur is wat de meeste mensen zal boeien want ze gaan er 24/7 op gekeken hebben.
Op verre vakantie gaan we niet, dat zal nog even moeilijk liggen. Maar een nieuw interieur? Ik denk toch dat we naar buiten gaan.
Ik hoop dat we met z’n allen op vakantie gaan in eigen land om zo onze economie een flinke boost te geven. Dat hebben we wel nodig na deze pandemie.
Zie veel negatieve berichten, maar denk dat de waarheid in het midden ligt. Deze terugval is enorm, en laat zien dat heel China op slot stond. Hoewel er zeker gesneden zal gaan worden, geloof ik niet in 38% baan verlies. Maar het kan zeker een stevige stap terug worden. Zodra mensen weer de straat op mogen, en winkels weer opengaan, gaat er vast een herstel optreden. Bovendien, komt er in veel landen 5G aan, en heeft met het vele thuiswerken, iedereen gezien hoe afhankelijk we zijn van internet en mobiel. Geef het een jaar en de wereld ziet er een stuk beter uit.
Het kan ook zijn dat smartphones zien vaak hetzelfde uit. En ook wat een nieuwe smartphone aanbiedt is niet veel nieuwer als een van vorig jaar. Mijn reden voor wachten. De EU is bezig een wet binnen te brengen waarvan zelf reparatie veel makkelijker wordt. Dus een accu vervangen kan misschien zelf, of veel makkelijker i.p.v. belachelijke prijzen betalen om de accu te vervangen.
Dat lijkt me niet, de recessie stond al aan de deur te kloppen voordat het corona virus er was.
Huh? Dit en komend jaar stond er gewoon groei voor de deur. Sommigen doen aan wensdenken .
Die groei komt (of kwam?) door de beursbubbel, mensen geven geld uit dat ze niet hebben omdat hun aandelen meer waard zijn, na het barsten van de bubbel krimpt de economie. Zie vastgoedcrisis, dotcom bubbel enz.
Eens zien hoeveel iedereen wil uitgeven als ze hun job kwijt zijn en hun aandelen plots nog de helft waard zijn.
Vooral ongeïnformeerd als het om economie gaat, de meerderheid denkt dat we nog op een goudstandaard zitten.
Heel veel mensen zitten nog in de ontkenningsfase, houden nog vast aan het beetje hoop dat het wel weer goed komt, maar in hun achterhoofd weten ze wel beter.
Ze hebben in 2008 besloten uitstel van executie te kiezen en zo lang mogelijk op te rekken ipv systeembanken om te laten vallen. Maar het probleem is niet opgelost en het word kunstmatig in stand gehouden. In de VS publiceren ze de (volledige)cijfers niet eens meer van hoeveel geld de per jaar in het systeem pompt word. Normaal gesproken is je geld dan waardeloos op de internationale markt aangezien de waarde op marktwerking is gebaseerd. Als je niet weet hoeveel er in omloop is kan je ook de waarde niet bepalen. Maar omdat ze wereld reservemunt zijn kunnen ze het op deze manier nog wat langer rekken.
Net als dat de gemiddelde burger niet weet dat de overheid in 2018 alleen al honderden miljoenen hebben verdient ( verdient ja) aan het lenen van geld, de overheid verdient geld door geld te lenen, en het gaat zo goed met de economie, overheid opscheppen over het inlosses van staatsschuld, vertellen er niet bij dat dat komt door het lenen van meer geld.
Hmmm, dit zal niet het eerste nieuwsbericht zijn waarbij Corona (deels) verantwoordelijk is voor een verminderde productie.

Wanneer je speciek in NL kijkt, Vodafone, KPN, T-Mobile, ze hebben allemaal al maatregelen aangekondigd betreffende hun fysieke winkels.
Dat heeft vooral met veiligheid voor hun personeel te maken. Hun business is juist gegroeid de laatste 2 weken.
Voor een bedrijf als Umicore is dit ook een tegenvaller.

Umicore is een bedrijf dat aan urban mining doet. Urban mining is het terug winnen van grondstoffen uit afgedankte spullen. Ik heb online een video gezien waarin gesteld werd dat er door bedrijven als Umicore gretiger gekeken wordt naar de afgedankte mobieltjes dan naar de afgedankte computers die binnen komen.

Aan de andere kant vind ik het wel goed dat de afvalberg nu wat minder snel groeit, want de analyse is dat in de toekomst slechts 30 tot 40% van de grondstoffen terug gewonnen kunnen worden door urban mining.
Iedereen is thuis aan het opruimen, misschien komen er nu wel meer oude mobieltjes binnen dan gebruikelijk.
Er zijn ook gewoon bedrijven die hier weer stinkend rijk van worden he, de 1 zijn dood is de ander zijn brood, reken daar ook zeker bepaalde aandelen in de verschillende takken.
Dat klopt. Aandelen van bedrijven die nu gewoon door kunnen werken doordat het voor hun business eigenlijk niet uitmaakt waar mensen zitten doen het redelijk goed.
Wellicht dat fabrikanten nu weer eens hun prijzen laten dalen, na zo lang de smartphones elk jaar steeds flink duurder hebben laten worden. Het is nou niet de reden die je wil voor lage prijzen, maar het zou iets positiefs (voor de consument) kunnen zijn.
Vergeet dat maar gauw. Dan moet er wel een hele grote wereldwijde verandering zijn en die zie ik nog niet.
Als er niet geproduceerd wordt heeft verlagen van de prijs geen effect natuurlijk. Het zou eerder andersom gaan.
Denk het niet, want je kan letterlijk met elk budget een smartphone kopen, alleen niet met elk budget de allerduurste.
Niet zo gek met die idiote prijzen...
naast het feit dat het virus de component fabrikanten plat heeft gelegd, is er ook nog het gebrek aan vernieuwing. De modellen die wel iets van vernieuwing hebben zijn absurd geprijsd. Het is op t moment gewoon niet nodig een nieuwer model te halen omdat de nieuwe modellen nauwelijks beter zijn dan de huidige...
Coronavirus of niet, als de topmerken hun topmodellen telefoons uitbrengen voor bedragen van 900 euro, 1100 of zelfs 1350 euro, dan ben ik gewoon minder snel bereid om gelijk er 1 te kopen, ook al ben ik aan het kijken voor een nieuw model mobieltje.
Anoniem: 498327
22 maart 2020 08:01
Als ik op YouTube een S20 Ultra qua camera verslagen zie worden door een 5 jaar oude 950XL, dan heeft deze daling niks met Corona te maken, maar meer met gevalletje van het padje af bij Samsungs RenD.
Lijkt me sterk verhaal want dan zou die 950XL bijna alle telefoons verslaan. Of de review is biased of het is slechts op één enkel detail beter.

Maar 1350,- voor een telefoon vragen en de camera zo hypen kun je inderdaad zien als zo'n gevalletje. Alleen Apple kan dat met de iPhone Pro Max.

Anderzijds heeft de dalende verkoop niets met highend modellen te maken want die worden relatief toch weinig verkocht. De verkoop zit hem voornamelijk in de budget en midrange toestellen.
Ik heb net 1 week 2× de Galaxy S20 Ultra mijn vrouw heeft er ook eentje :)

Ik zag zelf hoe druk het was in de T-Mobile shop en er toch heel veel mensen een Galaxy S20 kwamen ophalen
En volgende week de regering de schuld geven omdat het aantal coronagevallen maar blijft stijgen....
Doen ze zelf, Nederlands zijn erg eigenwijs. Binnen blijven, dus we gaan zaterdag shoppen en op het strand lopen.

Dan maar volgende week lock-down. Valt alleen niet te handhaven hier.
Schijnt dat je daar hele mooie onscherpe foto’s mee kunt maken.
Voorals nog heb ik deze problemen niet geconstateerd en komen de foto's bij mij haar scherp uit met de 108 megapixels het is wereld van verschil met mijn Galaxy S8+. Geen enkel probleem.

Er is onlangs een zeer grote update verschenen door Samsung waar de problemen rondom de camera al wordt aangepakt

[Reactie gewijzigd door van der Berg op 21 maart 2020 17:29]

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee