Europees Parlement stemt voor e-Privacy-verordening met cookiemuurverbod

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de e-Privacy-verordening. Daarmee zijn de nieuwe regels, die onder meer cookiemuren verbieden en WhatsApp strengere regels opleggen, dichterbij gekomen. Met de instemming is de regelgeving echter nog niet definitief.

De regels zorgen ervoor dat de privacyregels die gelden voor providers, ook gaan gelden voor aanbieders van elektronische communicatiediensten. Daarmee doelt de regelgeving op partijen als WhatsApp en Skype. Zo moeten deze aanbieders de geheimhouding van communicatie kunnen garanderen, zodat het onderscheppen of aftappen van gegevens alleen kan gebeuren met de toestemming van de gebruiker.

Verder moet de regelgeving een einde maken aan cookiemuren door gebruik te maken van browserinstellingen, waarmee gebruikers kunnen aangeven of ze tracking toestaan. Ook tracking via wifi moet aan banden worden gelegd.

D66, fel voorstander van de regelgeving, is blij met de instemming van het parlement. "De zware lobby van een deel van de marketingindustrie die koppig vasthoudt aan een achterhaald business model, heeft niet gewerkt. Voortaan bepaalt de gebruiker", aldus Europarlementariër Sophie in 't Veld.

Het Europarlement stemde donderdag in met de verordening en heeft daarmee een mandaat om onderhandelingen te voeren. De positie werd vorige week bepaald door de LIBE-commissie van het parlement. De Raad van Ministers, met ministers uit alle lidstaten, moet de wetgeving nu nog goedkeuren. Het kan gebeuren dat de Raad de regels afzwakt of andere wijzigingen voorstelt.

Door Arnoud Wokke

Redacteur

26-10-2017 • 15:06

111 Linkedin

Reacties (111)

Wijzig sortering
Wauw, dat klinkt heel goed. Te goed om waar te zijn wil ik haast zeggen, maar dat doe ik niet, want het is dringend nodig. De huidige situatie is rottig, dat weet iedereen. Helemaal niemand wordt gelukkig door de cookiemuren en vrijwel niemand wordt er veiliger van.

De politiek heeft zich laten ringeloren doordat bedrijven hun gebruikers onder druk zetten: alles accepteren of wegwezen! Als individu is het heel erg moeilijk om daar tegen in te gaan. Je wil niet weten hoe vaak ik al heb moeten uitleggen dat ik X niet wist, of niet op feestje Y was, omdat ik niet op Facebook zit. De nadelen van weigeren zijn op korte termijn duidelijk. De nadelen zie je pas op lange termijn. Daar kunnen onze menselijke hersenen niet zo goed mee overweg, dan kiezen we altijd voor de korte termijn.

Het voelt een beetje als de maffiabaas die in de rechtbank zegt "Dat 'an offer you cant refuse' bedoelde ik natuurlijk niet letterlijk. Natuurlijk had Pietje kunnen weigeren. Dan hadden we hem voor z'n kop geknald, maar hij kon gewoon weigeren hoor! Eigen keuze."

Individuele bedrijven kunnen het wel anders willen, maar die krijgen dan moeite om nog te concurreren met hun collega's met minder scrupules. Zo iets moet je voor de hele markt in één keer regelen zodat iedereen met dezelfde kosten/nadelen te maken krijgt. Dan blijft de onderlinge verhouding tussen bedrijven in ieder geval gelijk.

De wet moet wel slim worden geschreven, zodat het van toepassing is op alle trackers, net als de Nederlands "cookiewet". Als ze alleen cookies aan banden leggen dan stapt het wereldje morgen over op een andere vorm van tracking.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 26 oktober 2017 15:28]

Naast jouw 'vrije cookiekeuze' stel ik ook 'recht op trackinginstellingen' opgeslagen in websiteaccounts voor.
Ik denk dat het beter is als het gewoon altijd verboden wordt om hey surfgedrag van personen te tracken over meerdere websites heen. Alleen binnen een website mag een organisatie dan nog het surfgedrag volgen.
Mede de reden waarom ik slechts 1 site per keer bezoek en dan weer uitlog en cookies en shit laat ruimen. Ik bezoek toch al niet zoveel sites dus het is geen moeite.
Er zijn ook extensies die automatisch cookies kunnen wissen als je het tab sluit, zoals Self-Destructing Cookies.
Dank. Daar ga ik naar op zoek.
Hartstikke goed bezig, maar we hebben echt die wet nodig, want cookies worden steeds meer vervangen door server-side tracking systemen. Dit komt omdat steeds meer mensen adblockers gebruiken.

"Blocking third party scripts (no matter how intelligently) is addressing a problem from 2008 - it does little to address the problems we face in 2017 and beyond. You see, the adtech industry started to move away from third party technologies some time ago in an attempt to circumvent changes to the European ePrivacy Directive (2002/58/EC) in 2009 which outlawed the use of third party tracking technologies without consent. Those who seek to exploit our privacy and track our online behaviour came up with a number of solutions to circumvent the law including server side tracking" -bron
Het is op zich waar dat een website zelf mijn gegevens kan inwinnen en die zelf kan doorsturen naar een tracker. Maar dat is wel meer werk dan gewoon even zo'n third-party-scriptje inladen, voor de website. En als je (selectief) javascript blokkeert van de website, houd je ook een hoop tegen. Dus het is niet alsof het allemaal zo makkelijk gaat.
OffTopic: Je reactie is me uit het hart gegrepen.
Ik zou BETALEN om de hufters die mijn instellingen bewust NIET respecteren een ge-automatiseerd bericht te sturen waarom ik hun site niet bezoek en wil bezoeken. Het is mij zinloos gebleken hier serieuze mails, poll-requests, etc aan te wijden.
DO NOT TRACK. NEE=NEE. Etc.. Snappu?
Onduidelijk is of website gebruikers mogen weren als ze geen cookies accepteren. Soms zie je dat de site niet gebruikt kan worden zonder cookies. Hopelijk wordt het verboden om cookie te vereisen bij bezoek van een site.
Dus jij wilt liever voor ieder e-mailtje dat je bij Gmail leest opnieuw inloggen. Of liever cookies verplicht toestaan zodat ze kunnen zien wie je bent.
Dat soort cookies waren onder de oude regels ook gewoon toegestaan zonder cookiemuur...
Waarom niet? Inloggen kost een paar seconden.

Ik ben geen sukkel: al dat "gemak" wordt betaald met mijn data. En die data is bedoeld om gebruikers meer geld uit de zakken te kloppen.
Zo moeten deze aanbieders de geheimhouding van communicatie kunnen garanderen, zodat het onderscheppen of aftappen van gegevens alleen kan gebeuren met de toestemming van de gebruiker.
Maakt dat de sleepwet dan ook illegaal? Europese regelgeving staat boven landelijke regelgeving.
Maakt dat de sleepwet dan ook illegaal? Europese regelgeving staat boven landelijke regelgeving.
TL;DR: Nee.

Het staat in 2 zinnetjes uitgelegd in het voorstel:
Wanneer de verwerking van elektronische-communicatiegegevens door aanbieders
van elektronische-communicatiediensten binnen het toepassingsgebied van de
verordening valt, dient te worden voorzien in de mogelijkheid voor de Unie of de
lidstaten om onder specifieke voorwaarden bepaalde rechten en verplichtingen bij wet
te beperken indien een dergelijke beperking een noodzakelijke en evenredige
maatregel in een democratische samenleving vormt ter bescherming van specifieke
openbare belangen, waaronder de nationale veiligheid, de landsverdediging, de
openbare veiligheid, het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van
strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming
tegen en de voorkoming van bedreigingen voor de openbare veiligheid en andere
belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de Unie of van een lidstaat, met
name een belangrijk economisch of financieel belang van de Unie of een lidstaat, of
een taak op het gebied van controle, inspectie of regelgeving die verbonden is aan de
uitoefening van het openbaar gezag voor deze belangen. Deze verordening mag
derhalve geen afbreuk doen aan het vermogen van de lidstaten om wettelijk toegestane
interceptie van elektronische communicatie te verrichten of andere maatregelen te
nemen, indien die noodzakelijk en evenredig is ter bescherming van de
bovengenoemde openbare belangen, in overeenstemming met het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, zoals uitgelegd door het Hof van
Justitie en het Europees Hof voor de rechten van de mens.

[Reactie gewijzigd door Iknik op 26 oktober 2017 16:20]

het scheelt dat HET EVRM nu wel van toepassing kan worden verklaart bovendien is er een behoorlijke limitatieve opsomming gegeven van wat er mag (dus als iets niet genoemd wordt mag het ook niet... )

ik som ze even op:

* een noodzakelijke en evenredige maatregel in een democratische samenleving : dit moet men desgevraagd dus kunnen aantonen.
verder mag het uitsluitend worden gebruikt voor:
de nationale veiligheid, de landsverdediging en de openbare veiligheid
ten eerste bewijs zoiets maar eens, en te tweede leg maar eens uit waarom ziets ingrijpend dan nodig is in verband met subsidiariteit

het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van
strafbare feiten (dus is hier het 'verdachte' begrip van toepassing en nog steeds ook wat hierboven staat natuurlijk)

of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming
tegen en de voorkoming van bedreigingen voor de openbare veiligheid en andere
belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de Unie of van een lidstaat,

dit zou wel eens zo vaag kunnen blijken dat de rechter hier snel fikse banden aan legt,

met name een belangrijk economisch of financieel belang van de Unie of een lidstaat, of een taak op het gebied van controle, inspectie of regelgeving die verbonden is aan de uitoefening van het openbaar gezag voor deze belangen. Deze verordening mag
derhalve geen afbreuk doen aan het vermogen van de lidstaten om wettelijk toegestane interceptie van elektronische communicatie te verrichten of andere maatregelen te nemen, indien die noodzakelijk en evenredig is ter bescherming van de bovengenoemde openbare belangen,

TLDR; er mag dan beoogd zijn dat de sleepwet hier geen last van zal hebben, maar in conjunctie met het EVRM kun je hier nog best wel zaken mee van tafel vegen of eisen dat men de wetmatigheid ervan aantoont.
"indien die noodzakelijk en evenredig is ter bescherming van de
bovengenoemde openbare belangen"

Alleen worden die 'openbare belangen' totaal uit hun verband gerukt, en is er nog nooit gekeken naar de noodzaak/proportionaliteit verhouding.
Tegenwoordig moet iedereen bang gemaakt worden voor terrorisme wat in Nederland haast/totaal afwezig is, laat staan in de grootte dat daar echt belangrijke mensenrechten voor moeten worden geschonden.

Imo gaat de privacy en de veiligheid hollenderwijs achteruit, aangezien ik er vanuit ga dat alles wat providers, overheden ed. allemaal bewaren/profileren ongetwijfeld ook word gedeeld en ontvreemd door/met vele andere landen.

Nog even los van de funtion creep die vroeg of laat gaat toetreden.
Zo is in America de FISA ook aan een update toe en zijn er al voorstellen geweest om alle intelligence ook voor normaal politiewerk te mogen gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Sergelwd op 26 oktober 2017 16:57]

Tip: Doe dan de TL; DR gewoon boven het stuk dat te lang is :Y)
Maakt dat de sleepwet dan ook illegaal? Europese regelgeving staat boven landelijke regelgeving.

Nee, want beide zaken hebben niets met elkaar te maken. Sleepnet geeft veiligheidsdiensten het recht bepaalde media af te tappen. Of de inhoud die over die media gaat versleuteld is of niet, is volledig onafhankelijk daarvan. Vandaar ook dat ik de sleepnet wetgeving nooit zo'n groot probleem vondt, want met goede encryptie is er niet zo heel veel aan de hand.

Sterker nog, indien de wetgeving daadwerkelijk zo uitgevoerd gaat worden - wat ik heel sterk betwijfel - zou de privacy wetgeving het werk van veiligheidsdiensten heel moeilijk maken. Immers Skype zou bijvoorbeeld net als WhatsApp end-to-end encryptie moeten gaan toepasssen. Ik voorspel echter dat de uiteindelijke uitwerking en daarmee ook nationale wetten zoals ingevoerd, minder stellig zijn, en non-end-to-end encryptie gewoon toestaan, juist omdat dan gerechterlijke bevelen (hetgeen men niet moet verwarren met de sleepnet) gebruikt kunnen worden om de inhoud alsnog te zien.

Immers, het doel is "privacyregels die gelden voor providers, ook gaan gelden voor aanbieders van elektronische communicatiediensten". Echter providers hebben geen enkele verplichting hun data on-aftapbaar te maken. Er zijn wel wetten betref providers die de privacy van burgers moet beschermen tegen derden. De termen onderscheppenen aftappen, zijn denk ik daarom wat misleidend, want ik denk niet dat men dat zelf moet voorkomen, maar enkel toegang door non-bevoegden. Maar ik laat me graag corrigeren als iemand meer weet.
Dat zou toch schitterend zijn, maar kan het me haast niet voorstellen. Net alsof de AIVD in een keer alle taps stopt, ik zie het niet gebeuren. Ik denk dat de overheid dan echt ondergronds gaat en je dan ook hier in Nederland van die "NSA schandalen" krijgt. Nu maar hopen dat iemand van de familie Snowden bij de AIVD werkt! :P
Wat ik begrijp, is dat websites nu de browserinstelling over privacy moeten gaan respecteren, en dan niet nog eens extra vragen of de bezoeker cookies wil accepteren.

Als ik dus DNT aan heb staan, dan krijg ik niet langer een vraag van een website of ik cookies wil toestaan, maar een mededeling dat de website niet functioneert, en of ik eerst even DNT uit wil zetten. Probleem is dat (zover ik weet) DNT nu niet per website aan of uit gezet kan worden. Ik moet het nu dus voor alle websites uit zetten, óf voor alle websites aan, maar dan moet ik accepteren dat een aantal websites niet te gebruiken zijn, ook als ik vind dat die mij wel mogen tracken. Of ik moet bij elke pagina mijn browserinstellingen aanpassen :-(

Ik neem aan dat dit probleem op termijn wel opgelost zal worden, doordat de browsers een DNT-instelling per site krijgen.
Ik denk dat er wel meer problemen aan DNT zijn :)

Volgens mij is er geen consistente mening over wat het precies betekent of welke gevolgen het zou moeten hebben. Daarnaast is het niet alleen in huidige browers niet per domein in te stelen, het is ook nog eens een alles-of-niets instelling. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 'geen tracking voor de eigen webstatistieken' vs 'geen internetbrede tracking via dat advertentienetwerk'.

Er zijn ook een aantal verdienmodellen die heel erg leunen op het hebben van op zijn minst een beetje tracking. Bijvoorbeeld de grote hoeveelheid 'affiliate links' die je o.a. richting Amazon ziet, op kleine sitejes die zo proberen een alternatief voor banners te hebben. Overigens is deze specifieke tracking wel grotendeels puur binnen het domein van de specifieke winkel (in dit geval amazon.com) mogelijk, waardoor het waarschijnlijk wel blijft bestaan.

Overigens is dat 'alles of niets' ook relevant bij vrijwel alle tracking blockers (wellicht ook veroorzaakt door o.a. Doubleclick, door veel - ook website specifieke zaken - via in 1 centrale cookie te ontsluiten, ipv per website waar ze draaien). Of ze blokkeren niet zozeer de cookies, maar de volledige set requests (en worden daardoor in principe vaak gelijk ook bannerblockers).

Hoedanook, het is een grote chaos geworden in de afgelopen 20 jaar; de DNT-header en de cookiemuren en -meldingen hebben daar niets aan veranderd. En ik verwacht niet dat deze nieuwe wetgeving dat nou heel erg gaat verbeteren, wellicht dat wel de chaotische kluwen wat heen en weer geschoven zal worden. Sterker nog, sinds de uitgave van de 'cookiewet' is het 'cloud based hosting' e.a. alleen maar verder gegroeid, waardoor er o.a. alleen maar meer potentiele tracking plekken zijn ontstaan.
Dat los je in de praktijk op door DNT uit te zetten en een trackingblocker naast je adblocker te gebruiken, eventueel zeurmeldingen zoals op tweakers gaan in de element hider. Sites die me proberen te pesten met dit soort grappen krijgen alleen maar minder informatie binnen.
Hoe gaat die tracking weigering in de praktijk uitpakken? Krijg je dan op tweakers ipv een popup dat je cookies moet toestaan een popup dat je tracking moet toestaan om binnen te komen? Dan moet men het weigeren van tracking-weigerende gebruikers meteen ook verbieden, anders schieten we er niks mee op.
Zo moeten deze aanbieders de geheimhouding van communicatie kunnen garanderen, zodat het onderscheppen of aftappen van gegevens alleen kan gebeuren met de toestemming van de gebruiker.
Dus aftappen door de overheid zelf wordt dan ook verboden? Ik geloof nooit dat ze dat bedoelen.

[Reactie gewijzigd door Morgan4321 op 26 oktober 2017 15:15]

Website en browser verplichting om keuze van bezoeker/gebruiker te respecteren.

Als je cookie vrije site versie moet hebben lijkt me.evident anders discrimineer je.

Cookiewall had geen zin zorgde alleen maar voor irritatie.

[Reactie gewijzigd door totaalgeenhard op 26 oktober 2017 15:18]

Het gaat niet om alle cookies, het gaat om tracking-cookies. Ofwel, facebook-cookies, analytics cookies, adsense cookies, etc. Andere cookies, zoals bijvoorbeeld login cookies, zijn gelukkig geheel toegestaan.
Het gaat niet om alle cookies, het gaat om tracking-cookies. Ofwel, facebook-cookies, analytics cookies, adsense cookies, etc. Andere cookies, zoals bijvoorbeeld login cookies, zijn gelukkig geheel toegestaan.
Login cookie weleens bekeken?

Je hebt geen cookies nodig.
Lijkt me sterk dat iemand verplicht kan worden om een cookie vrije versie van zijn site aan te bieden. Het bezoeken van een website is geen fundamenteel recht of iets dergelijks...

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 26 oktober 2017 15:22]

Het is ook geen recht om iedereen maar overal te volgen...

[Reactie gewijzigd door jongetje op 26 oktober 2017 15:29]

Klopt maar een site bezoek je toch vrijwillig?

Zolang er maar duidelijk wordt aangegeven dat er cookies gebruikt worden...
Precies, ik bezoek die ene site vrijwillig, dus cookies van die ene site accepteer ik ook wel. Echter krijg ik vervolgens volledig zonder instemming ook nog een zwik cookies van andere sites door mijn strot geduwd. En dáár gaat het @jongetje volgens mij om.

Je hoeft mij niet lastig te vallen over die ene cookie die je zelf zet en die bijhoudt dat ik ingelogd ben of dat ik de site in het Engels ipv Nederlands wil zien. Daar heb ik geen moeite mee. De cookies van die Facebook/ Twitter/ youtube/ etc knoppen die je op je site hebt gezet, die zijn het probleem.
En dus moet de EU geen websites aanpakken maar Google, Facebook en Twitter. En dan vooral Google want dat is de allergrootste dataslurper ter wereld met advertenties, analytics, android, chrome, google.com , youtube enz.

[Reactie gewijzigd door HansvDr op 26 oktober 2017 17:00]

Doen ze toch ook? Google, Facebook en Twitter vallen ook gewoon onder deze nieuwe do-not-track regelgeving. Het gaat juist voor hen interessant zijn om hier actie op te ondernemen omdat anders hun knoppen van een behoorlijk groot aantal websites gaan verdwijnen omdat die anders niet meer aan deze regelgeving voldoen.

[Reactie gewijzigd door Zyppora op 26 oktober 2017 17:08]

Zodra Google, Facebook en Twitter stoppen met tracking is 95% van de websites er ook mee gestopt. Tracking gebeurt op heel veel websites via Google Adds, Google Analytics, Google Fonts, Google Captcha, Google CDN, YouTube embed, Facebook knop, Facebook Reacties, Facebook embed, Twitter knop, en Twitter embed. Dus pak die gewoon aan.

[Reactie gewijzigd door HansvDr op 26 oktober 2017 17:13]

Ik heb nu ook al standaard 3rd party cookies uitstaan, zelfs Chrome voor Android ondersteund dat ondertussen.
Dat is inderdaad de technische oplossing voor het probleem. Nu komt er eindelijk een juridische oplossing zodat we niet meer bang hoeven te zijn dat de technische oplossing door de benadeelden aangepakt kan worden [insert hier een linkje naar het artikel waarin ABP in Duitsland aangeklaagd wordt, of het linkje naar het artikel waarin EasyList een adverteerder van zijn blocklist moet halen]
Dat klopt, het moet wel bij cookies van die ene site blijven maar je kunt mensen/bedrijven niet dwingen om een cookievrije website te maken als ze dat niet willen. Zulke eisen kun je denk ik alleen stellen als je gewoon betaald voor de dienst.
Mensen dwingen iets te doen dat ze niet willen.. Sommige mensen willen héél graag dronken achter het stuur kruipen en dan veel te hard gaan spookrijden enzo. We hebben mensen echt wel 'gedwongen' om dat niet te doen. En die eis kon best gesteld worden; dat heet wetgeving.

En als blijkt dat OnacceptabelePraktijk.nl dan de deuren moet sluiten.. so be it. Erg mag best eens wat gesnoeid worden op internet. En als dat censuur is.. akkoord, zorg dan dat er een cookiemuur of iets voorlangs komt met een boodschap gelijkend op die van sigaretten: Het faciliteren van deze overtreder (OnacceptabelePraktijk.nl) beschadigt ù en andere even zwakke gebruikers op het internet. - Doneer X bedrag compensatie (accijns) aan uw overheid [hier] en ga door met uw schadelijke bezoekje. Of: [Klik hier om mij te redden uit deze rommel.]

Dus; uitbaters van websites moeten gewoon accepteren dat het rücksichtslos verhandelen van gebruikersdata aan jan-en-alleman géén core-business kan zijn. Immers; jij bent dan überhaupt niet degene die waarde toevoegt, dat zijn diegenen die jouw klantgegevens inkopen en er iets mee doen.

En prima als website-houders dan gaan zeggen; ja maar onze core-business is dat we 'onpartijdige' data-broker zijn. Maar dan val je wel onder andere wetgeving; je moet dan in- én verkopende partijen (dus je inkopers en je 'klanten'/bezoekers) wijzen op -onder andere- exact welke data zij concreet afstaan/accepteren iedere keer dat er iets verhandelt wordt (Dwz: Iedere transactie via de bezochte website, inclusief de geautomatiseerde varianten zoals ad space auctioning), én er moeten wettelijke kaders gehandhaafd worden m.b.t. bewaartermijnen, specifiek toegestaan en verboden gebruik, én een handhaafbare beveiligde plicht op doorverkoop onder én mèt dezelfde voorwaarden..

En dan blijkt alle data vergaring opeens minder aantrekkelijk :X

[Reactie gewijzigd door BStorm op 26 oktober 2017 16:48]

Mensen dwingen iets te doen dat ze niet willen.. Sommige mensen willen héél graag dronken achter het stuur kruipen en dan veel te hard gaan spookrijden enzo. We hebben mensen echt wel 'gedwongen' om dat niet te doen. En die eis kon best gesteld worden; dat heet wetgeving.
Zeer slechte vergelijking. Aangezien je dronken achter het stuur iemand onvrijwillig dood kunt rijden. Iemand die jouw site bezoekt doet dat volledig vrijwillig en zonder gevaar voor eigen of iemand anders' leven. Dat we kunnen verbieden dat jij iemand fysiek letsel kan toedienen door jouw gedrag is totaal iets anders dan waar we het hier over hebben.

We hebben het hier over het leveren van een dienst in ruil voor gegevens. De uitbater moet inderdaad transparant zijn over wat er allemaal verzameld wordt en wat ermee gedaan wordt maar een dergelijke constructie moeten we niet willen/kunnen verbieden.

We kunnen wel allemaal gaan roepen dat het verzamelen van gegevens zo slecht is maar we moeten wel beseffen dat gratis niet bestaat. Als we willen blijven internetten zonder voor elke site te gaan betalen moeten we concessies doen want anders is de koek snel op. We moeten daarnaast ook niet alleen aan het belang van de eindgebruiker denken maar ook aan het belang van de uitbater, iedereen moet tenslotte brood op de plank krijgen.
Wat de vergelijking betreft: Abstractie
We hebben het hier over het leveren van een dienst in ruil voor gegevens. De uitbater moet inderdaad transparant zijn over wat er allemaal verzameld wordt en wat ermee gedaan wordt maar een dergelijke constructie moeten we niet willen/kunnen verbieden.
>> Deze e-verordening zal, voor zover geïmplementeerd in wetgeving "een dergelijke constructie" noodzakelijk gaan maken. > Oppassen dat je niet teveel oorzaak en gevolg verwart hè :X

Tot slot: Gratis bestaat wel degelijk.
En als jou baas morgen vraagt of je die dag ff gratis aan het werk gaat onder het mom van altruïsme ga jij dat doen? Je hoeft geen rekeningen te betalen en monden te voeden... Oké.

In zo'n wereld zou ik ook wel willen leven maar dat gaan we nooit meemaken. We kunnen alleen hopen dat we ooit in zo'n utopie kunnen leven.

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 26 oktober 2017 19:14]

En als jou baas morgen vraagt of je die dag ff gratis aan het werk gaat onder het mom van altruïsme ga jij dat doen?
Die baas en ik hebben een contract en het is niet te vergelijken.
De websitebouwer bouwt die site uit eigen beweging, niemand die er om vroeg of hem heeft gedwongen.
Ik wil zijn hobby niet bekostigen en al helemaal niet door mijn gedrag te laten vastleggen en doorverkopen.
Wat een bijzonder slechte redenering is dat. Diensten kosten gewoon geld. Als je gebruik maakt van een dienst betaal je ervoor. Als je gebruik maakt van een website betaal je er ook voor, is dat zo vreemd?

Wat BStorm zegt over altruïsme is de grootste onzin, niemand werkt voor niets. Ook mensen die hun geld verdienen op het internet niet.
Hoe vrijwillig is een bezoekje belastingsite?
Lijkt me sterk dat iemand verplicht kan worden om een cookie vrije versie van zijn site aan te bieden.
1. Je schrijft een wet die zegt dat er van elke site een cookievrije variant moet zijn.
2. ???
3. Profit

Je kunt het aanbieden van een produkt of dienst best aan bepaalde eisen laten voldoen. Gebeurt overal.
Je schrijft een wet die zegt dat er van elke site een cookievrije variant moet zijn.
Dat implementeert iedereen door als cookie-vrije versie een statische pagina aan te bieden "deze site werkt alleen met cookies".

En dan is jouw volgende voorstel waarschijnlijk eisen dat beide versies hetzelfde zijn, maar dat kan natuurlijk helemaal niet; de versie met cookies gebruikt die dingen ook ergens voor, dus zonder cookies kun je niet dezelfde pagina aanbieden.

Dus ja, juridisch gezien kun je best een wet maken die zegt dat iets moet, maar technisch gezien is die eis helemaal niet haalbaar (en bij de nieuwspost over de nieuwe wet schrijven we met zijn allen honderden klachten over hoe onnozel politici zijn dat ze niet snappen dat dat nooit gaat werken...).
Dat implementeert iedereen door als cookie-vrije versie een statische pagina aan te bieden "deze site werkt alleen met cookies".

En dan is jouw volgende voorstel waarschijnlijk eisen dat beide versies hetzelfde zijn, maar dat kan natuurlijk helemaal niet; de versie met cookies gebruikt die dingen ook ergens voor, dus zonder cookies kun je niet dezelfde pagina aanbieden.
Het wetsvoorstel dat er ligt, zit gelukkig wat beter in elkaar dan de zwart/wit-situatie die jij schetst.

Het stelt dat het uitlezen of opslaan van informatie -- Let wel; alle soorten informatie. De wetstekst limiteert zich niet tot enkel cookies! -- uit/op de randapparatuur van de gebruiker of het gebruik van processorkracht op de randapparatuur van de gebruiker (hallo; bitcoin-miners) in zijn algemeenheid niet toegestaan is.

Daarna stelt het een aantal uitzonderingen. Allereerst is er een uitzondering voor informatie of processor-gebruik wat uitsluitend het functionele doeleinde van het bieden van de internet society service, d.w.z. de website of -applicatie, dient.

Een andere uitzondering is wanneer een gebruiker expliciet toestemming gegeven heeft voor deze mogelijkheid, voor een strikt afgebakend doeleinde. Hieronder valt onder meer het moeten vragen om toestemming voor tracking doeleinden.

De definitie voor toestemming die daarbij gehanteerd dient te worden is conform verordening 2016/679/EU Artikel 4-11 en het geheel van Artikel 7.

Deze artikelen stellen dat toestemming vrijelijk -- d.w.z. zonder verdere afhankelijkheden -- gegeven moet zijn, en artikel 7-4 stelt expliciet:
Bij de beoordeling van de vraag of de toestemming vrijelijk kan worden gegeven, wordt onder meer ten sterkste rekening gehouden met de vraag of voor de uitvoering van een overeenkomst, met inbegrip van een dienstenovereenkomst, toestemming vereist is voor een verwerking van persoonsgegevens die niet noodzakelijk is voor de uitvoering van die overeenkomst.
Dat is het gedeelte wat een cookie-muur en soortgelijke oplossingen die gebruikers welke niet akkoord gaan de toegang weigeren, incl. de oplossing die jij hier schetst, wettelijk verbiedt.

We hebben het hier tenslotte in beide gevallen ook over verordeningen, en niet richtlijnen. Verordeningen zijn direct van kracht in alle EU lidstaten. Dat wil dus zeggen dat lidstaten niet af kunnen wijken en zwakkere definitie van 'toestemming' kunnen gaan hanteren.


De e-Privacy verordening verbiedt trouwens indirect ook het detecteren van ad-blockers en het om een ad-blocker heen werken.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 26 oktober 2017 20:37]

> Bij de beoordeling van de vraag of de toestemming vrijelijk kan worden gegeven, wordt
> onder meer ten sterkste rekening gehouden met de vraag of voor de uitvoering van een
> overeenkomst, met inbegrip van een dienstenovereenkomst, toestemming vereist is voor
> een verwerking van persoonsgegevens die niet noodzakelijk is voor de uitvoering van die
> overeenkomst.

Dat is het gedeelte wat een cookie-muur en soortgelijke oplossingen die gebruikers welke niet akkoord gaan de toegang weigeren, incl. de oplossing die jij hier schetst, wettelijk verbiedt.
Maar wat betekent "noodzakelijk" precies? Wat gebeurt er als een website-aanbieder zegt "het aanbieden van deze site kost me geld, dus is het noodzakelijk dat ik inkomsten genereer; ik kan alleen genoeg inkomsten ophalen als ik tracking cookies plaats zodat het advertentieplatform dat ik gebruik me veel meer geld uitkeert"? Ik neem aan dat ie daarmee niet onder de verplichting uitkomt om toestemming te vragen, maar ik zou niet graag de rechter willen zijn die moet oordelen of dat onder "vrijelijk gegeven toestemming" valt.

Bedenk wel, als het detecteren (en bezoekers "straffen" voor het gebruik) van ad-blockers verboden wordt, dan is er geen enkele manier om inkomsten te genereren uit je bezoekers. Je gaat toch ook geen wet maken die winkels verplicht om klanten zelf te laten kiezen of ze de gewone prijs betalen of hun producten voor de inkoopprijs meenemen? Waarom is het in dat geval wel acceptabel om te verwachten dat "bezoekers" meebetalen aan de huur van het pand, de verwarming en verlichting, de salarissen van medewerkers, etc., etc.?

Ik ben zonder meer voorstander van de verplichting om tracking cookies (en dergelijke) verplicht opt-in te maken. Maar ik denk dat een verbod op "ads of je bent hier niet welkom" uiteindelijk averechts werkt; daarmee zul je websites de facto dwingen om een pay wall ("betalen of je bent hier niet welkom") te implementeren.
Je kunt het aanbieden van een produkt of dienst best aan bepaalde eisen laten voldoen. Gebeurt overal.
En je kunt aan het gebruik van jouw (veelal gratis) dienst ook eisen stellen aan de gebruiker, niks mis mee.
En je kunt aan het gebruik van jouw (veelal gratis) dienst ook eisen stellen aan de gebruiker, niks mis mee.
Niet als de wetgever zegt dat dat niet mag.
En waarom zou iemand dan nog een gratis dienst leveren? Als de EU zo'n achterlijke regel zou maken sterft het internet uit of moeten we voor letterlijk elke website gaan betalen.

Zoiets moeten we niet willen, eigendom is een belangrijk recht waar niet teveel aan getornd moet worden.

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 26 oktober 2017 16:13]

Altruisme

Overigens: Gratis delen is iets dat mensen al sinds jaar en dag in de genen zit. Het hele 'my precious'-gedachtegoed is een uitvloeisel van concurrentielust en daarmee -per definitie- iets dat de productiviteit van de kudde vermindert. Echt waar, samenwerken levert véél meer op. Wetenschappers zeggen dit overigens zo: De Knowledge<->Sharing Paradox
De wereld draait niet op altruïsme. Jij gaat ook niet gratis aan het werk. Wij leven in een kapitalistische wereld en dat gaat de komende decennia niet veranderen.
Ik doe niet alles gratis ja, maar toch ook heel veel wel hoor. En daar gaat het uiteindelijk om: Maak een afweging op kwantiteit in plaats van kwaliteit (zoals wat nu veel gebeurt 'op de markt').

Want wat je nu ziet is dat er steeds iemand verzint dat de kwaliteit nog wel iets minder kan om toch maar plaats te maken voor óók nog die persoon (lees bedrijf) zijn/haar bedrijfsmodel. En op die manier kachelen we loeihard achteruit met z'n allen; steeds meer van steeds minder goede producten/diensten/.. En de vuilnisbelten (de put van vergetelheid op het internet) groeit gestaag door.

Case in point: Kijk eens naar FOSS (free open source software), dat is een ideëel uitgangspunt dat producten van een acceptabele kwaliteit oplevert. Toen dat eenmaal enige tijd liep kregen we daarnaast ook LOSS ('libre' open source software): Een dikke middelvinger naar de ideële roots, want 'er moet brood op de plank bier gedronken worden, en niks is immers gratis - ook bier niet' > Opeens was OSS iets dat met behoud van onverholen winstbejag kon meeliften op de schone schijn van FOSS. En voortaan moest FOSS maar concurreren met LOSS, terwijl het twee fundamenteel verschillende takken van sport betreft; het één gaat om het spel, het ander om de knikkers. Dat GNU/FSF dan mee gaat met een Less-thanGPL was helemaal schandalig, maar goed 'geld stroomt toch wel waar het niet gaan kan' - zullen ze gedacht hebben.

[Reactie gewijzigd door BStorm op 26 oktober 2017 19:36]

Jij werkt niet 40 uur in de week gratis. Iemand die een website als bron van inkomen heeft kan dat dus ook niet gratis doen want zoiets kost hem veel geld.

Het idee van altruïsme is geinig maar de hele wereld zou op z'n kop gezet moeten worden voordat zoiets kan werken en de mens is daar überhaupt te egoïstisch voor.
Hé je reageerde sneller dan ik mijn originele post aanpaste (met een voorbeeld); da's lastig, waarvoor mijn excuus.

Dan inhoudelijk: Ik vind ook dat niemand tegenwoordig nog zo stom zou mogen zijn om te willen leven van een website. Maar da's mijn mening ;)

Overigens werk ik tegenwoordig regelmatig 40 uur (en langer) in de week 'gratis' (het is leuk werk) - Ik kan mij dat prima veroorloven. En ook bij mijn vorige baantje (big4(IT-)Consulting) werkte ik regelmatig tegen ±1/3 van wat een fair salaris was geweest. (Ik ben bijvoorbeeld drie projecten achtereen aan (verschillende) klanten geleverd alsof ik drie of zelfs vier schalen meer verdiende dan ik feitelijk deed. :+ En ook de projecten daarvoor heb ik zelden -op niveau- gewerkt, maar daarvan mocht ik dan niet zelf mijn contracten inzien&verbeteren (legal was altijd overwerkt :) - of zo leek het.) of was de remuneratie niet direct verbonden aan dat wat geleverd werd (-moi- dus).)
Leuk dat jij de luxe hebt dat je het je kunt permitteren om gratis te werken, dat betekent dus dat je al genoeg geld verdient met andere zaken om je rekeningen te betalen en je gezin te onderhouden.

Helaas is het voor de meerderheid zo dat ze niet kunnen leven als ze gratis zouden werken. Jij bent een uitzondering.

Je kunt niet van andere mensen verwachten dat ze ook gratis arbeid leveren, dus ook niet van mensen die de websites bouwen en onderhouden die jij gebruikt. Ergens moet het geld vandaan komen en als het niet door de verkoop van jouw gegevens is zul je gewoon geld moeten betalen.

Als ik geen geld verdien kan ik niet eten en kan ik dus ook niet werken.

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 26 oktober 2017 20:06]

Dat klopt (en zou wat mij betreft hier en daar best anders kunnen). Dat wil niet zeggen dat er geen zaken zijn die echt gratis zijn of dat in ieder geval benaderen. Ook die sites of organisaties kunnen niet zonder subsidie of sponsoring, maar er zijn modellen voor. Denk aan Wikipedia, maar offline aan liefdadigheidsorganisaties als Oxfam, het Rode Kruis of Artsen zonder Grenzen.,Als mensen iets belangrijk vinden kunnen ze (binnen de beperkingen die ze hebben) ervoor kiezen om bij te dragen in de instandhouding. Niet alleen financieel, maar ook als vrijwilliger.
Ook dat is niet gratis, iemand betaalt ervoor om die sites ergens te hosten, vandaar dat Wikipedia zo vaak om geld vraagt bijvoorbeeld. Iemand moet uiteindelijk voor de stroom en bandbreedte en hardware etc. betalen :)
Dat geef ik in mijn reactie ook aan. Maar ik kan er van gebruik maken omdat jij of anderen ervoor kiezen het mogelijk te maken. Dus er zijn gebruikers voor wie de site gratis is.
En waarom zou iemand dan nog een gratis dienst leveren? Als de EU zo'n achterlijke regel zou maken sterft het internet uit of moeten we voor letterlijk elke website gaan betalen.
Dat is iets heel anders. Jij zei dat de overheid geen eisen kan opleggen aan de aanbieder van een dienst, maar dat kan wel. Of het zinnig is om dat te doen is een tweede.
Zoiets moeten we niet willen, eigendom is een belangrijk recht waar niet teveel aan getornd moet worden.
Als privacy-inbreuk noodzakelijk is om een dienst te kunnen laten draaien moet die dienst verdwijnen, dat is mijn basis-instelling. Privacy is in de basis belangrijker dan financieel gewin.

[Reactie gewijzigd door Iknik op 26 oktober 2017 16:20]

Als privacy-inbreuk noodzakelijk is om een dienst te kunnen laten draaien moet die dienst verdwijnen, dat is mijn basis-instelling. Privacy is in de basis belangrijker dan financieel gewin.
Als iemand vrijwillig een beetje privacy inlevert om in ruil daarvoor een gratis dienst te gebruiken is dat een individuele keuze en is daar niks mis mee. Als het maar duidelijk is welke gegevens je afstaat en wat ze er mee doen is daar helemaal niets mis mee. Zomaar alle cookies of alle gegevensverzameling verbieden zou de ondergang van het internet zoals wij het kennen betekenen.

Niets is gratis in deze wereld dus als de optie om te betalen met gegevens niet meer bestaat zullen we voor elke website keihard moeten gaan betalen, daar zou ik niet vrolijk van worden.
Als het maar duidelijk is welke gegevens je afstaat en wat ze er mee doen is daar helemaal niets mis mee.
Maar dat is helemaal niet duidelijk. Dat gaat allemaal via-via-via via brokers en weetikwat, en niemand heeft er controle over wat waar terecht komt en wie er wat mee doet. En het is ook niet een beetje, het wordt alleen maar meer en meer en meer en meer. Dat is een heilloze weg.
Niets is gratis in deze wereld dus als de optie om te betalen met gegevens niet meer bestaat zullen we voor elke website keihard moeten gaan betalen, daar zou ik niet vrolijk van worden.
Welnee. Wat er gaat gebeuren is dat de commerciele jongens die niks toevoegen behalve een hoop rotzooi gaan verdwijnen, en daar ben ik echt totaal niet rouwig om. De meeste interessante sites zijn de sites die niet hun primaire inkomstenbron uit de site halen, sites die nu ook al op 'liefdadigheid' of goodwill draaien of voorlichtingssites van overheden en bedrijven. En ja, er kan best hier en daar een goede site over de kop gaan die het niet meer kan rooien zonder tracking, maar als de markt (eerst via ad- en trackingblockers, en later via wetgeving) vraagt om daarmee op te houden hebben ze ook geen businesscase en dus ook geen bestaansrecht meer.

[Reactie gewijzigd door Iknik op 26 oktober 2017 16:38]

De meeste interessante sites zijn de sites die niet hun primaire inkomstenbron uit de site halen, sites die nu ook al op 'liefdadigheid' of goodwill draaien of voorlichtingssites van overheden en bedrijven.
De site die je nu bezoekt draait ook niet op liefdadigheid of goodwill... Geen enkel van de meest gebruikte sites op het internet doet dat.
De site die je nu bezoekt draait ook niet op liefdadigheid of goodwill... Geen enkel van de meest gebruikte sites op het internet doet dat.
Nochtans durf ik met stelligheid te beweren dat Tweakers binnen een maand of twee op kan doeken als alle mensen die nu gratis en voor niets de artikelen op de site van discussie voorzien; de pricewatch met spots en reviews voorzien; en het achterliggende GoT forum levendig houden, daar ineens mee op zouden houden.
Klopt helemaal. Mensen bezoeken Tweakers ook voor de inhoud die erop gezet wordt door de andere bezoekers. Door deze wisselwerking kan mens advertenties op de site verkopen en daarmee geld verdienen.
De site die je nu bezoekt draait ook niet op liefdadigheid of goodwill... Geen enkel van de meest gebruikte sites op het internet doet dat.
Weet ik. Wat is je punt?
Haha, jaja niemand gaat voor crappy sites betalen, diegenen die betaalmuren en cookie crap gebruiken zullen een eenzame dood sterven, weg ermee.
En waarom zou iemand dan nog een gratis dienst leveren?
Niet. Gewoon stoppen of niet aan beginnen. Het is geen plicht / er is niet om gevraagd / vaak overbodig.
En hoe zou het internet er dan nog uitzien volgens jou? Je realiseert je dat Tweakers dan bijvoorbeeld niet zou bestaan? Google, Youtube, Facebook etc. ook allemaal niet...
Als er vraag genoeg is dan ontstaat er wel aanbod, in één of andere (legale) vorm. De uitkomst staat in die zin al vast. Wat je dan nog -gelooft- over Tweakers, Google, Youtube, Facebook, etc.. is een waarde oordeel.

Ik heb dus ook wel mijn mening over die websites (ik kan wel zonder) maar.. maakt die echt wat uit? > Het gaat erom dat we wetten accepteren die niet de kwantiteit (het wel dan niet bestaan van een aantal websites) reguleren, maar de kwaliteit. Dus een handhaafbare, democratische ofwel in dit geval een 'ge-E-verordoneerde' standaard voor de moreel bezien onwenselijkste-nog-net-acceptabele houding in het 'economisch' (het (on-)ethisch) handelen van uitbaters van websites.

Natuurlijk bestaat er ook zoiets als een zwarte markt, maar ik verwacht niet dat we dezelfde wildgroei aan click-bait door persbericht recyclers gaan terugzien als deze verordening daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. En dàt is waar hem de echte pijn zit; dat mensen onder ogen gaan moeten zien dat -oppervlakkige- informatie met een sausje van welke hoeveelheid persoonlijke inzet dan ook gewoon.weinig.geld.waard.is. In het gunstigste geval levert dat een banaliteit die dan even in mode is en zelfs kunst genoemd kan worden - Zelfs als ze in dozijnen door één of ander 'platform' je strot in gedoseerd wordt (met onderbrekingen voor de 'ster' ;) ).
Of je schrijft gewoon een wet die het probleem oplost i.p.v. anderen met de problemen op te zadelen?
Of je schrijft gewoon een wet die het probleem oplost i.p.v. anderen met de problemen op te zadelen?
Mijn reactie was op de opmerking dat het onmogelijk zou zijn om iemand te verplichten zijn dienst (website) aan bepaalde eisen (geen cookies) te laten voldoen. Dat is pertinent onwaar, dat kan prima.

Maar, wat zou jouw optie dan zijn om het probleem op te lossen?
Ik denk sowieso dat dit probleem niet geheel opgelost kan worden.

De meest voor de hand liggende oplossing is het verbieden van tracking op zich. Echter, één van de redenen waarom dit nooit zal gebeuren is dat dit nog steeds geen globale wetgeving zou zijn waardoor bedrijven buiten Europa een flink concurrentievoordeel kunnen behalen.

Naar mijn mening is het enige wat er in deze situatie gedaan kan worden het informeren van burgers over tracking en manieren om dit zoveel mogelijk tegen te gaan.

Natuurlijk ben ik geen voorstander van (de soms vergaande) tracking maar ik denk dat er op het moment niet meer tegen gedaan kan worden. Wanneer gebruikers goed geïnformeerd zijn kunnen zij zelf besluiten wat zij wel of niet bekijken op internet eventueel gebruikmakend van de huidig beschikbare functionaliteiten, waaronder dus het aan/uit zetten van cookies (want dit bestaat al jaren in alle grotere browsers).

[Reactie gewijzigd door Jaatoo op 26 oktober 2017 16:16]

wat pertinent onwaar is, is dat bedrijven heus wel door blijven gaan met diensten aanbieden als er niet genoeg geld meer mee te verdienen is zoals jij en velen met jouw schijnen te denken. zodra user-tracking en advertising van het internet verdwijnt krijg je
OF paywalls voor elke site,
OF porno-babbers om de anderhalve zin,
OF pagina's die zo slecht zijn dat frontpage-express betere pagina's uitpoept.

[Reactie gewijzigd door i-chat op 26 oktober 2017 16:42]

Iedereen klikt toch wel op die knop om die balk te laten verdwijnen. Dus nee, dat is gewoon een irritante blokkade op de usability.
Dus aftappen door de overheid zelf wordt dan ook verboden? Ik geloof nooit dat ze dat bedoelen.
Waarschijnlijk met de opmerking behoudens in de wet bepaalde gevallen.
Probleem is dat dat dus niet kan. Of je beveiliging is zo dat het niet afgeluisterd kan worden OF je kan de geheimhouding niet garanderen. Geheimhouding garanderen met uitzonderingen bestaat niet.
Ook de opmerking om cookiemuren te verbieden komt op mij vreemd over. De verplichting moet verdwijnen, maar het is natuurlijk gewoon een overlay/ melding vanuit de website zelf. Als je als website zijnde je gebruikers hiermee wil blijven lastigvallen staat je dat vrij. Willen ze dat gaan verbieden, dan graag ook die overlays die je vragen om in te schrijven voor de mailing lists, registratie op websites, betaalmuren, etc.
Ook de opmerking om cookiemuren te verbieden komt op mij vreemd over. De verplichting moet verdwijnen, maar het is natuurlijk gewoon een overlay/ melding vanuit de website zelf.
De cookiemuur wordt verboden omdat toestemming die op zo'n manier verkregen wordt, niet rechtsgeldig is. Toestemming wordt gedefinieerd zoals zijnde in verordening 2016/679/EU. Die verordening stelt dat toestemming vrijelijk verkregen moet worden.

Een dienst waarvoor toegang tot persoonsgegevens niet vereist is, verborgen houden achter het geven van toestemming tot toegang van die gegevens, wordt daarbij aangekaart als zijnde niet-vrijelijk gegeven toestemming. En tracking cookies zijn bij uitstek bedoeld om herleidbaar te zijn tot een uniek persoon, en zijn daardoor gekwalificeerd als (afgeleid) persoonsgegeven.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 26 oktober 2017 20:58]

je dan op tweakers ipv een popup dat je cookies moet toestaan een popup dat je tracking moet toestaan om binnen te komen?

Het gebruik van de term cookies was altijd al verwarrend, omdart het nooit om cookies ging. Cookies zelf zijn nooit verboden. Tracking was dat. Cookies is echter met afstand de meest dominate vorm van tracking, waardoor alle bestaande wetgeving betreft tracking en privacy heel verwarrend geassocieerd werd met 'cookies'. Maar cookies voor non-tracking doeleinden zijn nooit verboden geweest, en andersom tracking via andere methoden mag al vandaag niet zonder toestemming.

Veel websites echter wilden om een combinatie van technische en non-technische redenen dit onderscheid niet maken, en maakten dus maar een algemene cookie-melding.

In de nieuwe richtlijn verandert niet echt heel veel op dit specifieke punt, behalve dan dat men kennelijk browser fabrikanten wil verplichten een feature in te bouwen die een tracking-voorkeur meegeeft, en EU websites verplichten deze voorkeur te respecteren. Dus meer hoe men omgaan met het concept toestemming van de gebruiker vragen, dan datgeen waar toestemming voor gevraagd moet worden zelf. Ik hoop dat dit geen technisch drama wordt. En wat als een browser niet deze nieuwe voorkeur meestuurt?

Ik weet dat dit soort richtlijnen nog uitgebreid door EU ambtenaren uitgewerkt wordt, en daarna lidstaten allemaal lekker hun eigen (non-uniforme :() uitleg eraan mogen geven, maar ik ben sceptisch over de uitwerking. Immers hét probleem van de huidige wetgeving is dat juridische en technische realiteit niet goed aansluiten.
"De zware lobby van een deel van de marketingindustrie die koppig vasthoudt aan een achterhaald business model, heeft niet gewerkt. Voortaan bepaalt de gebruiker", aldus Europarlementariër Sophie in 't Veld.
Huh?
En ze was toch zo'n voorstander van het opheffen van privacy?
Immers was ze ook blij met het vrijgeven van bankgegevens. (PSD2)
D66 profileert zich als privacy vriendelijke partij maar dat is onder Pechthold zwaar verwaterd. Ik heb er ooit op gestemd maar dat gaat voorlopig niet meer gebeuren. :(
nou, vriendelijk...
Laagste plaats aan de 'positieve' kant.
En deze site neemt geen EU standpunten mee. (alleen stemgedrag 2e kamer)
https://www.privacybarome...d_van_de_barometer_-_2017
Waar die hoge score van GL met hun gedram over kilometerheffing vandaan komt ontgaat me enigzins. Of tellen ze dat niet mee als privacy vraagstuk?
" Zo moeten deze aanbieders de geheimhouding van communicatie kunnen garanderen, zodat het onderscheppen of aftappen van gegevens alleen kan gebeuren met de toestemming van de gebruiker."

Dat lijkt me een vreemd statement. En ook weer raar t.o.v. telecom providers die miljarden voor een licentie moeten betalen en wettelijk verplicht zijn mee te werken aan tappen zonder dat hun klant toestemming geeft.
Iets met wassen en een neus. :P
Ik kan ook echt niet geloven dat dit erdoor heen komt, maar ik blijf hoop houden.
Overal gaat de privacy eraan en nu ineens een plan wat daar rechtstreeks tegenin gaat.
Werd tijd. Nou zo snel mogelijk de boel ook daadwerkelijk bekrachtigen.
als ik nou geen tracking toesta, kom ik dan alsnog op de website, of krijg ik gewoon niets te zien, ook geen muur?
Gewoonlijk is het dan over en uit, "U kunt deze service alleen gebruiken als U akkoord gaat met de voorwaarden". Oftewel het blijft onzin, je moet dus blond akkoord gaan met alles, anders is ongeveer elke site (inclusief Tweakers) onbruikbaar. Zoals gebruikelijk ben je beter beschermd door de wet dan door de 'voorwaarden'.
dan is deze verordening dus ook weer zinloos. de eu zou zich beter kunnen richten op het inperken van tracking ipv tracking legaal dichttimmeren.
Als je weet hoeveel de 'grote bedrijven' bereid zijn te betalen voor hun EU lobby ben je verbaasd dat ze zelfs dit al goedgekeurd hebben... Dat dichttimmeren gaat nog wel even niet gebeuren, kost teveel reclame-inkomsten (= winst, dus 0.03% winstbelasting direct in de Nederlandse schatkist...)

Daarnaast: mag je dan ook geen login-gegevens meer onthouden, en moet iedereen dus elke restart inloggen? Da's eenzelfde wet, en met dezelfde data-opslag, waar je impliciet toestemming voor gegeven hebt...
tenzij je daar toestemming voor geeft mag je login straks niet onthouden worden nee. goed idee voor de website beheerders: maak het alles of niets, wil je automatische sign on dan moet je ook al onze third party tracking accepteren muhahaha

gelukkig kan je browser nog de credentials voor je invullen. moet je wel een apart pw voor gebruiken want iedereen die bij je pc kan haalt die pws er zo uit.
Gebruiker krijgt de regie, klinkt goed!
Aan de andere kant ben ik bang voor de zogenaamde pay-wall in plaats van de gehate koekjesmuur.
Je kunt er vergif op innemen dat veel mensen de instellingen standaard op niet volgen en geen koekjes zullen zetten.

Aan de andere kant: ik klik nooit bewust op adds, enkel een keer per ongeluk. Deze zijn dus voor mij per definitie irrelevant. Bedrijven die nog steeds een pay-per-click hebben zijn dus aan mij geen cent rijker geworden.

Gewoon adds tonen op basis van type website zonder tracking komt dan weer terug vermoed ik. Ga je naar T.net? Dan krijg je daar de hardware aanbiedingen. Ga je naar de sport-afdeling van Telegraaf? Voetbalschoenen en dikke TV's. Ook al zoek ik enkel de tussenstand van biljart.

Minder gericht, maar privacy-vriendelijk. En voor wie de tracking toestaat verandert er niet veel dan.
Aan de andere kant: ik klik nooit bewust op adds, enkel een keer per ongeluk. Deze zijn dus voor mij per definitie irrelevant. Bedrijven die nog steeds een pay-per-click hebben zijn dus aan mij geen cent rijker geworden.
Ik vermoed dat het hele 'gericht adverteren' sowieso een cargo cult is. Ik denk dat iedereen (die er belang bij heeft) gelooft dat het werkt maar dat dat wel meevalt.

Laatst hoorde ik iets over sites die stiekem bitcoins mineden bij bezoekers, met behulp van javascript. Dat lijkt me eerder iets als websites geld willen verdienen (maar dan wel netjes melden aan de gebruiker, uiteraard), en daar heb je ook geen tracking voor nodig. Dan kan dat hele ad-gebeuren terug naar waar het hoort, /dev/null.

[Reactie gewijzigd door Iknik op 26 oktober 2017 15:52]

Mja. Leuk allemaal, maar er verandert effectief vrij weinig; wat wel verandert is dat omdat de elektronische diensten worden aangemerkt als telco zij opeens aan veel meer eisen moeten voldoen met betrekking tot het verzamelen en afstaan van gegevens aan de overheden. Juich dus niet te hard, dit is echt niet voor ons burgers gedaan en niet internationaal te handhaven.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee