'Nederland scoort goed op privacy ten opzichte van 7 andere EU-landen'

De Universiteit Leiden concludeert in een onderzoek dat zij in opdracht van het WODC heeft uitgevoerd, dat Nederland het goed doet op privacygebied in vergelijking met zeven andere Europese landen.

In het onderzoek is gekeken naar verschillende aspecten die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens. Zo werden Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Roemenië en Italië onderling vergeleken op het gebied van onder meer beleid, wetgeving en toezicht. Daarbij zou Nederland het 'in de meeste gevallen bovengemiddeld goed doen'. De federale overheid van Duitsland zou het over het algemeen nog iets beter doen, stellen de onderzoekers van eLaw.

Een van de conclusies van het onderzoek is dat Nederlanders een hoge mate aan bewustzijn en zelfredzaamheid hebben ten aanzien van de bescherming van hun persoonsgegevens. Dat zou onder meer komen door de aandacht voor het onderwerp in de media en de politiek. De nadruk van het debat zou echter vaak liggen op het thema privacy tegenover veiligheid. In andere landen is meer aandacht voor innovatie en grondrechten. Aan de andere kant maken Nederlanders zich weinig zorgen over de frauderisico's van het online achterlaten van hun gegevens.

Cijfers zijn gebaseerd op Eurobarometer 431

Ook keken de onderzoekers naar de toezichthouders in de verschillende landen. Daarbij kwam naar voren dat de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens goed bekend is bij burgers en dat het personeel, het budget en de boetebevoegdheden vergelijkbaar zijn met die in de andere onderzochte landen. De helft van de Nederlandse burgers zou weleens van de toezichthouder hebben gehoord. Daar staat tegenover dat de organisatie volgens de onderzoekers niet wordt gevreesd en dat ze nauwelijks aan klachtenbehandeling doet. Dat de waakhond niet wordt gevreesd, zou in de toekomst kunnen veranderen door hogere boetes en strengere handhaving.

Verdere conclusies zijn dat Nederland goed is voorbereid op de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die volgend jaar van kracht wordt. Een verbeterpunt is onder meer dat privacy- en burgerrechtenorganisaties meer budget en bekendheid kunnen gebruiken.

Door Sander van Voorst

Nieuwsredacteur

05-10-2017 • 11:16

137 Linkedin

Reacties (137)

Wijzig sortering
Het rapport kan misschien het beeld opwekken dat het relatief heel goed gaat met onze privacy.
Ikzelf ben in absolute termen vrij sceptisch over een aantal zaken. Bijvoorbeeld.Om bijvoorbeeld dit laatste uit te lichten:
De rol van de toezichthouder, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegvens onder leiding van voorzitter Alleid Wolfsen zou een belangrijke moeten zijn in het beschermen van de Nederlandse privacy.
De onderzoekers hebben daar ook naar gekeken:
Ook keken de onderzoekers naar de toezichthouders in de verschillende landen. Daarbij kwam naar voren dat de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens goed bekend is bij burgers en dat het personeel, het budget en de boetebevoegdheden vergelijkbaar zijn met die in de andere onderzochte landen. De helft van de Nederlandse burgers zou weleens van de toezichthouder hebben gehoord. Daar staat tegenover dat de organisatie volgens de onderzoekers niet wordt gevreesd en dat ze nauwelijks aan klachtenbehandeling doet. Dat de waakhond niet wordt gevreesd, zou in de toekomst kunnen veranderen door hogere boetes en strengere handhaving.
Wat ze niet hebben uitgelicht, is dat de leiding van de Autoriteit Persoonsgegevens op dit moment behoorlijk de schijn van belangenverstrengeling tegen zicht heeft.
De voorzitter Aleid Wolsen combineert zijn functie naast met 12 nevenfuncties ook met de rol van voorzitter raad van toezicht muziekrechtenorganisatie Senapfd. Daarmee heeft hij een dubbele pet op. De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens onder andere de verantwoordelijkheid heeft "Rechtmatigheidsverklaringen" uit te geven aan organisaties die privé-gegevens van mensen verzamelen via methoden die anders strijdig zouden zijn met de wet. En wordt tegelijkertijd (dik) betaald door Sena een dochterclub van BREIN die belang heeft bij een uitzonderingspositie door de AP.

Die "Rechtmatigheidsverklaring" heeft de AP ook onlangs verleent aan Brein & DutchFilmWorks. Die mogen zonder mensen toestemming te vragen (iets wat anders wel moet) en ook zonder mensen te informeren (iets wat anders ook moet) grootschalig persoonlijke gegevens verzamelen die tot individuele burgers herleidbaar zijn, dankzij de toestemming van de AP.

Als burger voel ik mij extreem onprettig bij zulke sterke schijn van belangenverstrengeling in een van de belangrijkste instituten als het gaat om onze privacy bescherming.

[Reactie gewijzigd door 3x3 op 5 oktober 2017 15:20]

En wordt tegelijkertijd (dik) betaald door Sena een dochterclub van BREIN die belang heeft bij een uitzonderingspositie door de AP.
SENA is geen dochterclub van BREIN.

SENA is de vertegenwoordiger van muzikanten en muziekproducenten (vaak wordt BUMA gezien als vertegenwoordig van muzikanten maar Buma vertegenwoordigt componisten en tekstschrijvers) die zich bezig houdt met het innen van vergoedingen voor producties van muziekproducenten.

Brein is een vertegenwoordiger van bijna de gehele entertainmentindustrie en houdt zich bezig met bestrijding van inbreuk maken op de rechten van bij Brein aangesloten leden (waar SENA er 1 van is)
Neemt niet weg dat het voor SENA gunstig is als BREIN die verklaring heeft.

Sowieso zou Brein helemaal niet zo’n verklaring moeten krijgen. Als bedrijven waar ik mij vrijwillig aanmeld hem niet krijgen, dan wil ik ook niet dat bedrijven waar ik mij niet vrijwillig aanmeld wel mijn informatie kunnen verwerken.
Het is heel logisch dat Brein deze verklaring krijgt omdat de overheid gekozen heeft om rechthebbenden zelf op te treden tegen inbreuk op hun rechten. Het zou bizar zijn om dan te zeggen dat voor het optreden tegen inbreuk dat Brein geen persoonsgegeven mag verwerken van inbreukmakers
Brein mag van mij ook best gegevens verzamelen om haar werk te kunnen doen. Dat ik echter niet op de hoogte wordt gesteld van die verwerking vind ik kwalijker.
Moeten we wel massaal tegen die sleepwet gaan stemmen. Anders komen we mogelijk als laatste straks uit de bus.. Ofwel, 'Nederland scoort [NU NOG] goed op privacy ten opzichte van andere EU-landen'
Als het referendum komt gok ik toch dat een groot aantal mensen voor gaat stemmen. Want terrorisme is oh zo eng en groot probleem en ik heb niks te verbergen. De geeks en wat beter geïnformeerd personen zoals wij weten wel beter, maar de gemiddelde persoon? Om niet de gemiddelde persoon te beledigen , maar als ik kijk naar mijn omgeving en mijn oudjes dan is wel duidelijk dat ze niet veel weten van technologie en denken "oh ik heb niks te verbergen". Uitleggen? Ho maar of zoals mijn oom zei : "Ze doen tegenwoordig zo moeilijk allemaal". De gemiddelde persoon snapt het niet goed genoeg en gaat helaas gewoon voor de sleepwet stemmen. Zelfs de politici in de tweede kamer weten niet genoeg, zie maar eens Kees Verhoeven die dat zelfs noemde. Luisteren naar anderen en advies nemen uit de security wereld? Nope, roep maar gewoon een oplossing die simpel lijkt en het volk wel gerust stelt.

Als we kijken naar hoeveel mensen verkocht worden door Wilders die ook simpele woorden roept voor ingewikkelde problemen dan weet ik het wel wat er gaat gebeuren bij een stemming...
Er zijn ook mensen die er wel degelijk verstand van hebben en toch voor de wet zullen zijn. Dit betekent niet meteen dat ze er minder kennis van hebben, maar een andere mening over hebben.
Dat zullen geen rationele mensen zijn.

Kosten/baten analyse en je weet dat het zinloos is.

De paar incidenten die we hebben gehad waren te voorkomen geweest als politie haar werk had gedaan. En daarvoor was geen enkele bijzondere wet / ministerieele toestemming voor nodig.

Je gaat tegen overgestelde krijgen teveel informatie en niemand die er iets nuttigs uit kan halen. Behalve voor politieke doelen...

Uit eindelijk is het kunnen monitoren van kleine groep over de massa het doel. En dan moet men zoch afvragen of inleveren van vrijheid dat wel waard is.

Als iedereen rationeel over het onderwerp gaat nadenken komen we misschien wel tot de conclusie dat we 3 tot 5 incidenten met 100 doden en paar honderd gewonden moeten accepteren en zodoende qua structurele kosten (en baten) en inperking vrijheid en privacy beter af zijn.

Wat vrijwel allen recente incidenten in het westen aantoont dat vrijwel iedereen al reeds bekend was bij overheden en dat ze het toch niet konden voorkomen.

En Las Vegas toont wederon aan dat lone wolf al helemaal niet opvalt. Zelfs bij inwonend vriendin niet.

Overigens hebben andere landen geen camera's langs gemeente en landsgrenzen staan die iedereen filmt. En gebruikt belastingdienst in andere landen niet je parkeer gegevens tegen je.

Privacy is heel betrekkelijk en uitkomst van dit onderzoek komt overheid goed uit.
"Kosten/baten analyse en je weet dat het zinloos is".

"Als iedereen rationeel over het onderwerp gaat nadenken komen we misschien wel tot de conclusie dat we 3 tot 5 incidenten met 100 doden en paar honderd gewonden moeten accepteren en zodoende qua structurele kosten (en baten) en inperking vrijheid en privacy beter af zijn"


Sorry, maar hier ben ik het ronduit oneens met je. Als er ook maar de kans is dat er 1 dode kan worden voorkomen door een willekeurige woonwijk af te luisteren, dan teken ik 100 van de 100 keer voor het afluisteren.

Ik vind de wet die voorgesteld is niet specifiek genoeg en te vaag, en er moet zeker nog een hoop aan gesleuteld worden.

Maar het idee dat mijn privacy belangrijker is dan het potentieel om doden en gewonden te voorkomen gaat voor mij gewoon echt niet op.


(hiermee bedoel ik niet dat de wet zoals voorgesteld op de huidige manier goed is en levens kan gaan redden en doden kan voorkomen, maar mijn principe hiermee staat wel)

[Reactie gewijzigd door milanosie op 5 oktober 2017 12:56]

Deze reactie begrijp ik. Ik probeer dan ook een tegenargument te bedenken. Volgens mij is privacy fundamenteel voor een vrije samenleving. Word vaak ook uitgelegd als het recht om met rust gelaten te worden. Mij lijkt het absurd om deze rechten van 17+ miljoen mensen zwaar in te perken om maar te kunnen zeggen dat er alles aan gedaan is, zonder dat je ooit weet of dit werkelijk effect heeft.

Inderdaad word bij discussies dit direct tegenover een aantal slachtoffers gezet. Die vergelijking is meestal niet eerlijk, maar stel dat, in het uiterste geval, dat er toch een incident voorkomen was door vergaande maatregelen. Dan vind ik dat misschien nog wel acceptabeler dan het alternatief. Dat alternatief wat ook risico's met zich mee kan brengen.
Een tegenargument zou kunnen zijn dat informatie plotsklaps een doodsvonnis kan beteken in sommige gevallen. pre-nazi duitsland was er geen enkele reden voor joden om niet ergens hun geloof vast te leggen, niks te verbergen toch? Ze konden onmogelijk weten dat die informatie later hun lot zou bezegelen.

Ook is het lastig om dit soort systemen weer af te breken. Nu gebruiken ze het om terroristen op te sporen, straks om van alles in de gaten te houden. Ja, het is dan gemakkelijker om allerlei overtreders aan te pakken (waarom stoppen bij moord? zijn huiselijk geweld, psychise mishandeling of oplichting ook niet zaken die levens ruïneren?) maar het zou ook beteken dat we nooit meer écht vrijuit kunnen spreken zonder dat het ergens wordt vastgelegd en met de wetenschap dat er iemand meeluistert.

Er zijn genoeg gedocumenteerde verhalen van mensen die 'red flagged' werden en op allerlei lijsten terecht kwamen omdat hun surfgedrag 'verdacht' was. Je zal maar uit je bed gelicht worden door de DSI omdat je een beetje verdacht gegoogled hebt. En ja dat scenario is onwaarschijnlijk maar de kansen dat je omkomt in een terroristische aanslag zijn ook nihil.

Het is ook al vaak genoeg vastgesteld dat mensen die de mogelijkheid hebben dit soort systemen te gebruiken ze inzetten voor persoonlijke doeleinden, de verleiding blijkt moeilijk te weerstaan.

Al met al is het argument eigenlijk doodsimpel. Burgers hebben recht op privacy en dit soort 'programma's' ondermijnen dat. Daarnaast kunnen we onmogelijk voorspellen hoe dit soort systemen in de toekomst worden ingezet en of ze dan meer levens redden dan ze kosten.

[Reactie gewijzigd door casd18 op 5 oktober 2017 19:39]

Ik vind de wet die voorgesteld is niet specifiek genoeg en te vaag, en er moet zeker nog een hoop aan gesleuteld worden.
Dan neem ik aan dat je tegen zal stemmen als het referendum komt, en momenteel je handtekening hebt gezet om het referendum te laten komen.
Want een nee bij dat referendum is de enige kans om nog aan de wet te sleutelen, anders wordt hij ingevoerd zoals hij nu is.
Want een nee bij dat referendum is de enige kans om nog aan de wet te sleutelen, anders wordt hij ingevoerd zoals hij nu is.
Dat moet dan wel een sterk overweldigend nee zijn. De politiek heeft al heel duidelijk gemaakt dat ze ten eerste niet willen dat er een referendum komt en ten tweede de wet toch doodgewoon gaan invoeren mocht de uitkomst van het referendum nee zijn.

De enige mogelijkheid die er is om de wet tegen te houden is dat het nee zo overweldigend is dat de politieke partijen nattigheid gaan voelen en bang worden veel kiezers kwijt te raken.

Klein problem daarbij is dan weer dat we net verkiezingen hebben gehad en dat het dus nog lang duurt voor de volgende verkiezingen. Dat kan de gedachtegang van de politieke partijen in de richring duwen van "Ach, dat zijn de kiezers wel weer vergeten tegen de tijd dat de volgende verkiezingen komen.".

Dus nee moet toch minstens een twee derde meerderheid zijn voordat de politiek nattigheid gaat voelen denk ik. Persoonlijk acht ik de kans echter zeer klein dat er zo overtuigend nee zal worden gestemd.
Maar waarom geven we dan niet ook meer uit aan de zorg, daar red je ook mensen. Je kan dan altijd meer blijven doen en meer blijven uitgeven. Aanslagen zijn altijd een risico, dat verantwoord nog niet elk tegenmiddel. Doodgaan hoort bij het leven, dat zullen we moeten accepteren. Het draait hier meer dan om alleen privacy, maar ook de extra kosten.

[Reactie gewijzigd door t link op 5 oktober 2017 13:55]

Denk je echt dat er doden worden voorkomen?

Politie weet van dodenlijsten en staan er soms zelfs bij en doen er niets aan...


http://www.at5.nl/artikel...toe-bij-liquidatie-hillis

En dat is allemaal zonder veel te ver gaande high tech wetgeving.

Zonder dat ik het kan/wil onderbouwen kan ik me best voorstellen dat opsporing en inlichtingen onwille van resources en wet- & regelgeving best wel e.a. door de vingers willen laten gaan.

Terwijl in zaken waarin hun werk uitvoeren doden had kunnen voorkomen ze gewoon verzaakt hebben.

Alleen bij chip in onze hoofd en realttime monitoring via Ai die meteen in mag grijpen kun je dat voorkomen. Maar wat te doen met iemand die als toerist hierkomt en geen chip in kop heeft?


Lees deze artikelen eens:
https://www.rtlnieuws.nl/...rama-alphen-niet-voorzien

https://www.ad.nl/binnenl...-wel-vergunning~a257dfaa/

In beide gevallen had politie de wetenschap om op te treden en deed men dat niet.

Bij liquidatie van Hillis stond men er bij en keek men er na... en liet men bovendien schutter vluchten....

[Reactie gewijzigd door totaalgeenhard op 5 oktober 2017 14:56]

Je weet niet wat zulke informatie op langer termijn voor gevolgen kan hebben. Het is mogelijk dat informatie die nu geen direct gevaar voor jou persoon oplevert dit in de toekomst wel zal doen.
Als iedereen rationeel over het onderwerp gaat nadenken komen we misschien wel tot de conclusie dat we 3 tot 5 incidenten met 100 doden en paar honderd gewonden moeten accepteren en zodoende qua structurele kosten (en baten) en inperking vrijheid en privacy beter af zijn.
Het is ook maar net wat we weg kunnen rationaliseren.
Na één van de aanslagen in Londen (met een auto inrijden op uitgaanspubliek en met een mes op mensen insteken) waren er die avond (een uitgaansavond) méér verkeersslachtoffers dan slachtoffers van de terreuraanslag. Dat werd op TV gezegd door de vader van één van die slachtoffers, die schande sprak dat een wekelijkse 'terreurdaad' door dronken automobilisten genegeerd werd, terwijl een incidentele terreurdaad een week lang het nieuws beheerst.

Na de terreuraanval in Barcelona was het omgekeerde het geval. Daar werd een groot deel van de stad afgegrendeld, waardoor er in de statistieken een flinke dip was in het aantal verkeersslachtoffers.
Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers elk jaar in Nederland is meer dan ALLE aanslagen in Nederland bij elkaar in de laatste 50 jaar (en waarschijnlijk nog langer)

Echter dat ze daar geen serieus werk van maken, hoor je niemand over aangezien we die honderden (> 600 in 2015, en 2016) gewoon accepteren als "rest risico".

Bovendien zou je met dat aanpakken mensen moeten gaan beperken in hun leven en kosten/baten zou onevenredig zijn.

Maar zodat het over terrorisme/kinderporno gaat praten we niet meer over kosten/baten maar moet alles maar zonder dat het resultaat in oog zal worden gehouden... om maar te zwijgen over straffen.

Als je terroristen niet levenslang kunt opslaan of doodstraf en je dit niet kunt doen met pedo's stel je je willens en wetens (achteraf) de samenleving bloot aan een risico en in die context is het belachelijk dat je om sleepnet gaat vragen, terwijl de achterdeur wagenwijd openstaat.
Ik vind het niet prettig om een pakketje te ontvangen van het overheid van:
"Wil je deze camera's en microfoons plaatsten in huis, we gaan je alleen afluisteren als jij een terrorist bent of in een wijk woont waar een terrorist zit."

Ik vind dat thuis een plek is waar je doen wilt zonder dat je wordt meegekeken.
Wat je thuis doet moet je zelf weten.
Maar zodra je naar buiten gaat. Ja internet is buiten. Kom je in een ander speelveld.
Ze krijgen meer bevoegdheden tot bijvoorbeeld hacken die te vaag zijn, dat is toch echt niet buiten je huis.
In dat geval is het geen sleepnet, waar hierover geklaagd wordt. Maar een doelgerichte actie bij 1 verdachten.
Dat is gewoon niet waar, het gaat hier over de sleep(net)WET. die is veel breeder dan alleen het sleepnet.
Niet waar ze mogen ook alle personen die met jou verbonden zijn hacken. Bijvoorbeeld de dropbox van je collega omdat je een gedeelde map zou kunnen hebben.
*dingdong* "Meneer, ik heb hier een kastje voor uw (camera van reporter zoomt in). Wilt u dit tussen uw telefoonlijn plaatsen? Mochten er terroristen -etc-. "

Daar zou je best een mooi spotje van kunnen maken. En wat je er ook inhoudelijk van vindt, het geeft wel de situatie een stuk duidelijker weer voor mensen met wat minder affiniteit.
Een ander speelveld, maar geen vrijplaats voor de overheid.

In de wet staat dat je in de publieke ruimte het recht hebt anoniem en onbespied te zijn. Natuurlijk zijn daar uitzonderingen op, maar daar kleven allerlei voorwaarden aan. Zonder een heldere grondslag mag jij niet worden gevolgd of afgeluisterd.
Nee internet is in je huis.

Je smart tv, je beveiligins camera's, je dvr, je pc, je thermostaat, water, warmte, warmwater en electriteit meter elke telefoon en elk apparaat die je van afstand kunt bereiken mag men binnen de muren van je huis gebruiken.
Zeker, maar mijn punt was meer dat de gemiddelde persoon dat zeker niet heeft en massaal voor gaat stemmen.

Ben sowieso niet voorstander van referendums. Groot gedeelte stemt op onderbuikgevoel en niet denkend aan de gevolgen...
niet denkend aan de gevolgen...
En daar zit het hem in (wat mij betreft). Dat de mensen die momenteel in het kabinet zitten er geen misbruik van zullen maken zegt nog niets over de opvolgers in de toekomst.
Een degelijke overheid voor het dienen van het volk zou haar volk tegen diezelfde overheid moeten beschermen. Vind ik. Lijkt me. Logisch toch ? Alleen gaat men blijkbaar altijd uit van vertrouwen.. Dat moet maar eens stoppen. We hebben niet voor niets het concept regels/wetten uitgevonden.

[Reactie gewijzigd door BastiaanCM op 5 oktober 2017 13:17]

In dit geval kan 80% van stemmend nederland beter thuis blijven zij volgen enkel de politiek 2 weken voor de verkiezingen omdat de media je er mee dood gooit.

Net zoals; het CDA rechts tijdens de verkiezingen links in de kamer. Natuurlijk moeten er consessies gedaan worden bij het vormen van een kabinet echter dit is de houding van zon partij als het CDA.

Partijen vermijden ook grote onderwerpen bij de debatten vooraf aan de verkiezingen zoals migranten opvangen, de Eu en Euro, meer of minder macht naar de EU of ik noem maar wat standpunten omtrend referenda had vooraf aangegeven als Cda, D66 en VVD het raadgevend referendum de nek om te draaien.

Het zou de politiek zoveel eerlijker en ook demcratischer maken als partijen transparanter zijn ipv A zeggen B voorleggen en uiteindelijk onder Z een handtekening zetten.


En ik blijf het zeggen als je langzaam de demos cratos van de bevolking af pakt dan blijft er voor de burger op langer termijn alleen geweld over want; ik wordt niet gehoord maar mag wel krom liggen en dit hele circus betalen.

[Reactie gewijzigd door downcom op 5 oktober 2017 12:49]

Het zou de politiek zoveel eerlijker en ook demcratischer maken als partijen transparanter zijn ipv A zeggen B voorleggen en uiteindelijk onder Z een handtekening zetten.
Waarom zou de politiek eerlijker en transparanter zijn dan de gemiddelde Nederlander, die in de kroeg A zegt, tegen zijn vrouw B zegt, tegen de kinderen C belooft en achter ieders rug om lekker Z doet?
De politiek komt er mee weg, omdat iedereen in zijn hart weet dat hijzelf geen haar beter is. Alleen zijn de belangen in de politiek iets groter dan die in een huishouden.
definitie van Volksvertegenwoordiger?

Daarnaast ik vind dat veel partijen grof verkiezingsbedrog hebben gepleegd en de media werkt dit in de hand (zelfs onze staatsomroep) Bepaalde gevoelige onderwerpen voor de verkiezing juist niet uit de weg gaan nu weet de helft van de bevolking nog niet waar het op gestemd heeft en dat met het dus bedrog en vooral geen democratie.

Het gaat niet om wat goed en fout is daar gaat de politiek niet over maar punten als EU, Migratie, Zorg, Politie en defensie of te denken van het raadgevend referendum?

Deze punten zijn nu toch echt hot bij het bespreken van de formatie maar waarom niet tijdens de verkiezingen en als er al iets wordt gezegd wordt het niet nagekomen.

Dit maakt de politiek zoals het zich nu manifesteerd alles behalve democratisch.

En daar zijn veel mensen bang voor de ogen van de burger zullen steeds verder open gaan op die beroeps struisvogels die ook elke andere toon hier omlaag voten.
Het is toch echt zwaar overtrokken om met geweld te gaan reageren als je woont in het land met ongeveer de meeste welvaart van de hele wereld en met een zeer gelukkige bevolking. Daarvoor ga je honderden jaren aan beschaving weghalen omdat je wat onderbuikgevoelens en angsten hebt over de EU of vluchtelingen die als je naar de cijfers kijkt totaal overdreven zijn. Als dat de burger zogenaamd is, weet ie half niet meer hoe goed ie het heeft (hoewel ik net geloof dat de gemiddelde persoon dit van plan gaat zijn alleen een paar extreme gekken).
Gelukkig stemmen de meeste mensen niet met hun onderbuik tijdens "normale" verkiezingen.... 8)7 8)7
Maar dan zijn er tenminste meerdere 'smaken' waar die onderbuiken een warm gevoel bij kunnen krijgen. Die keuze wordt dan toch iets meer geïnformeerd gemaakt dan een 'simpele' ja/ nee keuze, waar vrijwel alle schreeuwers op dezelfde keuze zitten.
Voor zijn wil niet zeggen geen kritiek en opmerkingen. Zelfde als tegen ook goede punten in de wet kunnen zien.
Het is een afweging van voor en nadelen. Het voor kamp roept heel hard wat er goed is. Het tegen kamp roept en schopt nog harder wat er niet goed is. Gevolg is dat de hakken in het zand gaan aan beide kanten.
Dat ben ik niet met je eens. Ik ben er geenszins van overtuigd dat deze wet überhaupt nodig is, want ik heb nog geen enkele terroristische aanslag gezien -- zowel in Nederland als daarbuiten -- waarbij de reden waarom deze kon plaatsvinden was dat de relevante instanties niet beschikten over de juiste informatie. Telkens weer is het probleem dat ze er niets mee doen, o.a. vanwege bezuinigingen, soms wegens informatie-overdaad, soms vanwege gebrekkige samenwerking tussen instanties. En dat heeft niets te maken met deze wet. Dus welk probleem lost dit op? Ik zie "voorstanders" daar niets over zeggen, terwijl dat toch echt de fundamentele vraag is. Leuk dat ze dan "kritisch voor" zijn, maar mijns inziens zijn alle voorstanders die niet eerst die kwesties aanpakken (en daarnaast kijken naar de rol van onze bijdrage aan allerlei invasies van andere landen) onderdeel van het probleem.
De enige redenen waarom deze wet er is gekomen zijn a., omdat de veiligheidsdiensten [=WC-Eend] roepen dat ze binnen de wet meer willen mogen (zodat ze de data niet meer hoeven te kopen bij onze buurlanden, waar die spionage op de eigen bewoners al wel 'mag'), en b., onze politici hen graag meer bevoegdheden geven, om redenen waar ik niet over wil speculeren.

[Reactie gewijzigd door foppe-jan op 5 oktober 2017 12:30]

Dus wel! Heb je kritiek en opmerkingen, waarom moet je dan voor zijn? Iedereen wil in principe dan terroriste wordt aangepakt, zodat er geen onschuldige slachtoffers meer vallen bij aanslagen. Maar dat is geen reden om dan maar voor een crappy wet te zijn.
Interessant betoog, maar ik twijfel er wel aan hoor... Als je ook maar 10 minuten gaat verdiepen in de WiV dan lijkt mij dat elk normaal denkend mens wel door heeft dat dit geen goede wet is. Laten we hopen dat men dan tegen gaat stemmen.. Of zoals je zou kunnen zeggen: Help us, referendum. You're our only hope.
Ja dat hoop ik ook, maar je hebt teveel geloof in de gemiddelde persoon. Ik ben bang dat het toch niet zo goed gaat uitpakken, tenzij er massaal informatie komt dat goed te begrijpen is.
Ik denk dat het nog wel meevalt. En zie bijvoorbeeld deze site van (opvallend) de NOS.. Best goed gedaan lijkt mij voor Jan de Loodgieter..: https://lab.nos.nl/projects/privacy/

Overigens is democratie nu eenmaal de stem van het volk. Als je daar aan gaat twijfelen of niet mee eens bent tjah, zet mij er dan maar neer als ruler for all. :)
Ik ben niet een fan van referendums en democratie als ik zie hoe mensen stemmen.

Ik heb mijn neef heel hard moeten overtuigen om nou eens verder te kijken dan zijn arm lang was. Hij wou simpelweg PVV stemmen "want die spreken nog geen politieke bullshit en begrijpelijke taal". Nou man man man, politieke is niet makkelijk , dat andere partijen moeilijke worden gebruiken wil niet zeggen dat ze bullshit praten. Uitleggen dat een geloof verbannen betekent dat de grondwet moet worden veranderd? "Wat is een grondwet? Doe niet zo moeilijk dat kan toch prima als je het wil. EU uit? Kan toch makkelijk wat hebben we eraan dan, merk jij er iets van elke dag?". Ja hij heeft zeker geen flauw idee waar het over gaat en alsnog stemt hij erover. Misschien is mijn familie een beetje ignorant maar ook de gemiddelde persoon denkt helaas zo...

Laat staan het Oekraïne referendum? Waar ging het over en wat is er gebeurd? Denk dat je gemiddelde persoon het ook niet meer weet. Lekker dan toch?
Democratie wordt ook wel genoemd als de minste slechte van de slechte bestuursvormen. Overigens vond ik dat het Oekraïne referendum wel een succes was hoor. Zag dat veel mensen zich goed verdiepte in de materie. Veel beter dan ik had verwacht. Zaaltjes zaten vol, mensen lieten zich informeren. Dat is democratie op volle toeren. Natuurlijk heb je altijd "ja ik ken die en die deed het niet" maar eigenlijk mag je zo niet argumenteren.
Ik schrok vooral van de hoeveelheid mensen die tijdens interviews de volgende vraag als volgt beantwoordden:

Waar gaat het Oekraïne referendum over?
Of ze bij de EU mogen komen, toch?
Ik schrok meer van Pechtold. Die had het niet gelezen maar wel voor gestemd in het parlement en fel voorstander.

Daarnaast was het verdrag wel een springplank naar uiteindelijk lidmaatschap.

Visum vrij reizen, militaire samenwerking, en een tal van economische maatregelen om het land klaar te stomen.
Een associatieverdrag is vaak een opmaat naar volledige lidmaatschap. En in de behandeling van het associatieverdrag met Oekraïne is de vraag meerdere malen gesteld, "is dit een opmaat naar volledige lidmaatschap?". Dit is in Europa altijd halfzacht ontkent, maar men heeft uitdrukkelijk geweigerd dat bindend vast te leggen.

Tegelijkertijd maakte Oekraïne er geen geheim van dat volledig lidmaatschap hun doel is.

Op die manier kan ik die mensen geen ongelijk geven dat ze dat denken. Hebben de geachte politici het zelf naar gemaakt.
Door wie lieten ze zich informeren, is dan de vraag.
Het volk heeft altijd gelijk, ook al neemt het een besluit waar jij het niet mee eens bent.

Dat heet democratie.

Het probleem in Nederland is, dat de politiek zo arrogant is geworden dat de burger zich niet meer gehoord voelt. En dus niet meer betrokken is.

Maar als wij 6x per jaar een bindend referendum zouden hebben in plaats van 1x per 4 jaar een stel achterkamerpolitici moeten kiezen, dan zou die afstand veel kleiner worden.

Ik stoor mij vreselijk aan bijvoorbeeld D66, die met de mond democratie beleidt maar daarmee stopt als er hen onwelgevallige uitslagen uit komen.

Oekraïne was idd een rancuneus gebeuren. So what? Hopelijk gebeurt hetzelfde met de sleepwet van de PvdA, want die moeten we niet hebben.

Het is toch ook onbegrijpelijk dat notabene de PvdA hier mee komt... Mond vol over burgerrechten etc...
Als het toch een 'rancuneus gebeuren' was, dan denk ik toch ook dat men niet al teleurgesteld mag zijn over het feit dat de materiele gevolgen voor die andere 600 miljoen burgers, die de representatieve democratie wel respecteerden, beperkt blijven tot een hol inlegvel.

Het debat is vooral heel erg veel gegaan over Poetin, over lidmaatschap, over de corrupte staat, over de MH-17, over Oost-Oekraine en de krim of over het optreden van Van Baalen en visa-vrij reizen. Zaken waar het verdrag in meerderheid niet over ging. Tegenstanders poneerden, met name in de vorm van Baudet, allerlei onzin en voorstanders wisten op geen enkel moment dat te weerleggen of op hun eigen punten te overtuigen. Nu is overtuigen ook moeilijk als succes niet gegarandeerd is, maar de inspanning er van twee partijen wel degelijk is. Basale kennis over Europese handelspolitiek, de totstandkoming van internationale verdragen en het functioneren van associatieakkoorden ontbrak bij prominente voor- en tegenstanders. Datzelfde zagen we ook na afloop met een overdreven nat. focus op het inlegvel, maar waar waren onze media toen in juli jl. de oekraine-top was ? De interesse daarvoor was ongeveer net zo groot als voor de voortgangsrapporten over visa-vrij reizen die al sinds 2009 gepubliceerd werden, om maar eens iets te noemen.

Ik heb me nog niet heel erg verdiept in de WiV, maar ik zie dezelfde tendensen terugkomen. Allerlei wilde stellingen en gemakkelijke beelden. Ik begrijp satire heus wel, maar zo'n item over Plasterk afgelopen zondag bij Lubach blijft toch kleven. Ik heb me nog niet heel erg verdiept in de WiV en heb slechts basale kennis over de achterliggende techniek en haar mogelijkheden. Aan de andere kant begrijp ik ook de technologische barrieres waar inlichtingendiensten tegen aan lopen. Ik heb de eerste informatie inmiddels gedownload, maar ik vraag mij oprecht af of ik bijv. de 95 pagina's van de Q&A die de regering heeft opgesteld (voor de kamerleden) moet doorworstelen. Wat ik wel weet is dat veel van de 'ingegraven' meningen dat niet zullen doen, evenals een groot deel van de mensen die op de automatische piloot naar de stembus lopen.

Ik prefereer een zorgvuldig parlementair debat, op de inhoud en met ruimte voor nuance, verbeteringen, amendementen, novelles die plaats vinden in de plenaire zaal, in AO's en schriftelijke vragen. Dat lijkt mij uiteindelijk zorgvuldiger dan het volgende rancuneuze gebeuren.
Is al die technische kennis van de sleepwet nodig?

Ik zie liever dat een onafhankelijk instituut vaststelt wat de risico's van de sleepwet zijn, wat de effectiviteit ervan is m.b.t. het doel van terreurbestrijding, en hoe groot het risico is als we het niet invoeren.

Verder zou er ook naar alternatieve manieren van terreurbestrijding gekeken kunnen worden, zoals immigratiestop uit risicolanden.

Eigenlijk zeg je dat ook: we moeten vooraf veel beter geïnformeerd worden.

Politici kunnen we hier niet alleen over laten beslissen, want het politieke spel leidt meer dan eens tot ongewenste compromissen (koehandel). En daar is de sleepwet te belangrijk voor.

De rancune is een zeer gevaarlijk symptoom dat we alleen kwijtraken door burgers meer te betrekken bij de besluitvorming, en juist niet door ze nog meer te negeren.
Mond vol over burgerrechten etc...
Mondvol over 'burgers rechten afnemen' komt meer in de buurt.
Het volk heeft altijd gelijk, ook al neemt het een besluit waar jij het niet mee eens bent.

Dat heet democratie.
Democratie betekent dat het volk regeert, daar heeft gelijk hebben niets mee te maken.
Een nuancering... Ik denk dat we allebei ongeveer hetzelfde bedoelen. ;)
Als mensen zich zouden verdiepen in beleid en wat uiteindelijk in wet- & regelgeving terecht komt, zouden politici niet zo hypocriet zijn.

Het feit dat ze (na 1) raadgevend referendum het willen afschaffen spreekt al boekdelen.

Je krijgt de overheid die je verdiend.
Bewijs per intimidatie.
Als mensen niet warmlopen voor het privacy-argument kan je het waarschijnlijk het beste verkopen als pure geldverspilling. Onze veiligheidsdiensten verdrinken nu al in de data die ze hebben, het is compleet zinloos om ze nog meer te laten verzamelen - dat kost alleen maar geld en speelt daarnaast criminelen in de hand door het aantal datalekken en verborgen achterdeuren te verhogen.
Is het eigenlijk berekend hoeveel het gaat kosten? ik denk dat als je concreet maakt hoeveel mensenjaren je zou kunnen redden per jaar door dat geld in de zorg zou steken je best wat mensen kan overtuigen als je dat nummer tegenover het totaal aantal verloren jaren door aanslagen in nederland oid zet. volgens mij zijn er bijna geen aanslagen in nederland, ik bedoel het iig in die richting belichten om het contrast te laten zien. maar als je het op die manier belicht zien mensen heel goed dat dat geld eigenlijk beter ergens anders besteed zou kunnen worden.

[Reactie gewijzigd door t link op 5 oktober 2017 12:32]

Mooi betoog, wel jammer van het einde waar er toch nog even een smeer naar Wilders moet. Grap daar is dat de problematiek waar hij oplossingen voor zegt te hebben, problematiek is waar andere partijen al jaren verschillende oplossingen voor zeggen te hebben maar al jaren zonder succes. Daarom zijn zijn meer kort door de bocht maar misschien wel effectieve aanpakken misschien ook wel zo populair.

Bij de situatie rond de sleepnetwet is er geen probleem, maar wordt dat gemaakt. Hele andere situatie dus.

Verder kun je en hoeft je ook niet van burgers te verwachten dat ze van alles, alles af weten. Techneuten weten hier veel vanaf, maar er zijn ook onderwerpen waar de gemiddelde tweakers weer geen zak van snapt.

Wat belangrijk is, is dat bij zulke vraagstukken er een goede en onderbouwde subjectieve uitleg komt.
Effectieve aanpakken? Je bedoelt onrealistische ideeën die onderbouwd zijn op angst en populistische geroep? Die dan weer verder een kosten berkeningen gegeven zijn van een enkele lijntje en niks geargumenteerd. Lees dat partijprogramma eens , we moeten grondwetten om gooien en onrealistische punten doorhalen die weer een paar jaar later terug gedraaid kunnen worden.
Ik ken hun ideeën, ben het met sommige eens, met andere niet.

Sinds wanneer is het willen dan grondwetswijzigingen eigenlijk iets dat niet mag? Er zijn veel partijen die voor wetten zijn waarvoor een grondwetsherziening nodig is. Dan hoor ik nooit dat het niet zou mogen.

Maar pak even een 'kort door de bocht' oplossingen als uit de EU en grenscontroles invoeren (disclaimer, ik ben zelf niet voor structurele grenscontroles), mensen uit bepaalde landen niet toelaten en degene die zich misdragen uitzetten. [Een aantal van de zaken die de PVV wilt.]

Als dat strikt zou worden uitgevoerd zou het heel veel problematiek rondom immigratie oplossen. De oververtegenwoordiging in criminaliteitscijfers zou afnemen naar onder het landelijk gemiddelde. Dat kan bijna niet anders dan effectief zijn als dat je doel is.

Dit is tevens een problematiek waardoor de bestaande partijen al jaren roepen oplossingen te hebben, maar al jaren zonder veel succes.

Dat kan dus een goede terechte reden zijn voor mensen die dit een belangrijke problematiek vinden om op die partij te stemmen. Andere partijen hebben jaren de kans gehad om het op nette genuanceerde manieren te proberen en hebben gefaald.

Verder is een opmerking als "Je bedoelt onrealistische ideeën die onderbouwd zijn op angst en populistische geroep?" natuurlijk een erg inhoudsloze kreet. Voorstanders van de sleepnetwet zouden net zo gemakkelijk dat kunnen zeggen over de tegenstanders. Om toch maar even een bruggetje naar het topic te maken.
mijn reactie op mensen die zeggen niks te verbergen te hebben

- Waar gaan je kinderen naar school?
- Hoe laat zijn ze klaar met school, en hoe laat worden ze opgehaald?

Vaak gaan mensen dan wel een beetje flippen omdat je dan aan hun kinderen komt, als ze het dan nog niet doorhebben

1940-1945: De duitser vonden het wel nuttig dat bepaalde dingen werden bijgehouden de jaren ervoor. Vonden de joden ook er "fijn".

De meeste mensen hebben dan wel door dat ze zeker wel wat te verbergen hebben, gaan er over nadenken en snappen het beter. Binnenkort maar eens de familie inlichten over dit referendum :)
En juist die oudjes zou je kunnen laten inzien dat dit soort dingen een probleem zijn. Zij die nog de oorlog hebben meegemaakt kun je verbanden laten zien met hoe de Duitsers werkten en dat wij alles zo goed op orde hadden. Neem 'de muur' erbij en alles dat gecenseerd werd in die tijd. Het is niet helemaal hetzelfde maar het kan zo uitdraaien.
"ik heb niks te verbergen" maar als ik weet dat ik gevolgd wordt ga ik me toch ineens anders gedragen ... Dat is toch best wel een inperking van de vrijheid en van wie je mag zijn als persoon.
Zover ik weet is deze sleepwet al ingevoerd.
Nee, hij is goedgekeurd door beide kamers. Invoering is per 1/1/2018, en daarom kan er ook een referendum over worden gehouden. Dat kan namelijk alleen bij wetten die wel zijn goedgekeurd, maar nog niet ingevoerd. Helaas heeft de geniepige overheid een 'spoed' clausule in de wet laten zetten waardoor deze per 1/1/2018 al wel ingaat, ook al is er een referendum afgedwongen. Gaat interessant worden.
Ontzettend jammer dat Estland in dit onderzoek niet is meegenomen.

Verder staat er in het rapport zelf (moet je dus eerst even downloaden):
Landenselectie
In dit onderzoek staat de positie van Nederland centraal. Daarnaast zijn de volgende
landen in dit onderzoek betrokken: Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Ier-
land, Frankrijk, Roemenië en Italië. Deze landen zijn geselecteerd opdat een spreiding
aanwezig is op verschillende selectiecriteria. Daarbij gaat het om een strenge/soepele
houding ten opzichte van privacybescherming.....
Huh?
Je gaat onderzoeken hoe In Nederland de privacy is geregeld ten opzichte van een aantal andere Europese landen, maar de keuze van de landen waarmee je jezelf gaat vergelijken baseer je (onder meer) op hoe diezelfde privacy is geregeld? Dat is hetzelfde als WC-Eend de concurrentie uit te laten zoeken bij een vergelijkende warentest.
Ook al heeft Universiteit Leiden die keuze zelf gemaakt, en dus niet de opdrachtgever WODC, het klinkt niet erg wetenschappelijk als je al vooraf bij de landenselectie eenzelfde criterium hanteert dat je juist wilt onderzoeken.

En nogmaals, Estland had er ook bij moeten zitten.
Pleit je er nou voor dat er een aselecte steekproef had moeten zijn? Dat had gekund, maar dat is strijdig met je opmerking dat Estland er sowieso bij had moeten zitten.
Haha, nee ik pleit juist niet voor een steekproef.
Maar als je zoals nu tóch een steekproef doet en niet alle landen onderzoekt (wellicht uit kostenoogpunt), dan moet die natuurlijk wel aselect zijn. Nu is er dus sowieso al sturing gegeven aan de uitslag door privacy (het aspect dat dus onderzocht werd) al vooraf als criterium mee te nemen bij de selectie van landen.

Als Estland niet in een aselecte steekproef had gezeten, hadden ze het toch moeten onderzoeken omdat het zo'n bijzonder geval is qua digitale ontwikkeling. Dat neem je in een onderzoek dan mee als bijzonder geval, en verwerk je niet in die steekproef. Wanneer je zover digitaliseert als Estland, dan móét je wellicht juist meer aandacht aan privacy geven, om het werkbaar te houden. Het is interessant om te zien of dat dan ook het geval is.
TNO heeft het vooronderzoek uitgevoerd en dit is sturend geweest voor welke landen verder onderzocht zouden worden door de Universiteit Leiden. In dit document wordt deze keuze door TNO toegelicht. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar er zijn wel meerdere externe experts, verschillende instanties (en ook het WODC, discutabel...) geraadpleegd. Kortom, als je niet kiest voor een aselecte steekproef, dan is dit wel een methode om alsnog een gefundeerd onderzoek uit te kunnen voeren. Op pagina 43 van dit verslag staat dat toch vrij uitgebreid toegelicht.

En inderdaad, het doel was om de situatie van Nederland te vergelijken met verschillende landen binnen de EU. Aangezien er niet zoveel landen zijn, en er maximaal zo'n 6 landen onderzocht konden worden, vonden de onderzoekers het nodig om een selecte steekproef te doen om te zorgen dat er zowel West- als Oost-Europese landen bijzaten, en genoeg informatie beschikbaar was enz. Je roept wel dat deze methode niet goed is, maar hoe hadden ze dan die 6/7 landen moeten selecteren? Aselect? Dan krijg je een grote kans dat er een scheve verhouding ontstaat. Dat wetenschappers in onderzoek altijd lichtelijk sturing geven aan de uitslag is overigens geen geheim, veel onderzoek gebeurt binnen de referentiekaders die desbetreffende wetenschappers hanteren.
TNO heeft het vooronderzoek uitgevoerd en dit is sturend geweest voor welke landen verder onderzocht zouden worden door de Universiteit Leiden. In dit document wordt deze keuze door TNO toegelicht.
Uit jouw linkje:
De volgende criteria zijn opgesteld voor de selectie van de landen:
 1. Spectrum van landen die bekend staan om strenge en soepele houding ten opzichte van privacybescherming
 2. Land met vergelijkbare benadering van gegevensbescherming als Nederland
 3. Land met andere benadering van gegevensbescherming dan Nederland
 4. Maturiteit van landen op het gebied van privacybescherming
Er is dus een bewuste keuze gemaakt om het hele spectrum, vrij vertaald van erg goed tot erg slecht (vooraf dus al bepaald) mee te nemen. Dat zegt echter niets over hoeveel landen zich bijvoorbeeld in de 'erg goed' of 'erg slecht' zone bevinden, om maar wat te noemen. Vervolgens wordt er wel een conclusie getrokken 'Nederland scoort goed op privacy ten opzichte van andere EU-landen'.

Overigens had Tweakers het getal '7' voor 'andere EU-landen' in de titel moeten zetten, zoals ook in het officiële rapport staat. Dat dekt veel beter de lading, omdat de lezer zonder die '7' impliciet uitgaat van alle EU-landen.

[Reactie gewijzigd door Beuzelarij op 5 oktober 2017 14:55]

Ik begrijp je punt, maar er is een verschil tussen kwaliteit en mate van privacy-schending en de houding van deze landen. Tuurlijk is dit sterk verweven, maar het onderzoekt dus in feite meer: "zijn de landen met een andere sociale context omtrent privacy beter of minder goed in privacywaarborging dan NL?".

Om even een ander voorbeeld te noemen, iedereen weet dat in USA iedereen het prima vindt als de Federalen (FBI) hun gegevens krijgen, maar op hun achterste benen gaan staan als de lokale politie dit doet. Een onderzoek als deze kijkt dan dus verder dan deze sociale context en gaat dit objectief onderzoeken. Tuurlijk is er een bewuste keuze gemaakt, maar nogmaals, hoe hadden ze anders hun keuze moeten maken?
En met die titel, 100% met je eens.
Als er geen tijd/geld is om álle landen te onderzoeken zal je een keuze moeten maken. Als wetenschapper heb je vaak te maken met grenzen aan wat realistisch mogelijk is qua onderzoek. Dan is het vooral zaak om vast te leggen welke keuzes je hebt gemaakt en waarom. Precies zodat anderen kunnen zien waar de zwakke plekken zitten die misschien aanvullend onderzoek nodig hebben.
Tot op zekere hoogte is het een kwestie van de vakkennis en ervaring van de onderzoekers. Die komen niet helemaal blanco bij dit onderzoek binnen, ze zijn natuurlijk al veel langer met het onderwerp bezig en weten wel zo'n beetje hoe de wetgeving in de verschillende landen op elkaar lijkt.

Waarom zou je Estland er graag bij hebben? Omdat hun overheid zo ver is met digitalisering? Dat kan namelijk ook heel nadelig zijn voor de privacy. Misschien dat Estland juist te veel afwijkt van Nederland om goed vergelijkingsmateriaal te zijn.
Het woord goed is niet passend. Minder slecht zal bedoeld worden. De privacy is zoals we zelf ook al wisten overal slecht geregeld.
Net als zo vaak als hier gezegd wordt, we denken er aan, maar privacy in de ware zin van het woord is er nauwelijks meer. Alleemaal min of meer bewust voor wat gemak. En mee willen doen in de maatschappij. We zijn al niet meer verbaasd wanneer er weer eens data gelekt is. Camera's in binnensteden vinden we al 'normaal'.
Het onderzoek was beter geweest met de vraag: is er een land waar je privacy nog steeds gewaarborgd is.
Laten we dat zo houden en teken op https://sleepwet.nl/
En niet vergeten om te stemmen op politieke partijen die privacy hoog in het vaandel hebben.

https://www.privacybarome...d_van_de_barometer_-_2017
Is al een beetje veroudert zo te zien. VNL bestaat niet meer en FVD, die geloof ik privacy hoog in het vaandel heeft staan, staat er niet tussen.
Ah, volgens mij is de bar-o-meter gebaseerd op stemgedrag. We weten eigenlijk nog niks van FvD, omdat ze pas net in de kamer zitten. Vandaar.
+3 - Zou toch jammer zijn als die wet er komt.

[Reactie gewijzigd door toxicunderGroov op 5 oktober 2017 11:57]

Wat zegt dat getal van de Y-as nou in de eerste afbeelding? Ik snap er helemaal niets van. Is hoger nou beter of slechter? 8)7
Het gaat om het risico om slachtoffer te worden. Lager lijkt me dus wel beter ;) Ik weet dan niet precies wat het "waargenomen risico" kwantitatief betekent, maar kwalitatief lijkt me "lager is beter".
Aha, oke. Thanks.
Blijft toch vaag om je er iets bij voor te stellen... 40% risico vind ik echt nog bizar hoog klinken eigenlijk.

En ik dacht dat Duitsland en Zweden wel een stukkie verder waren met privacy en dat soort zaken!

[Reactie gewijzigd door Kliko op 5 oktober 2017 11:34]

Als dat het risico is procenten is, dan zouden we het internet meteen moeten sluiten.
Als ik die tabel zo zie, vraag ik me meteen af wat er in Godsnaam in Frankrijk aan de hand is!
Noodtoestand sinds Charlie Hebdo. Nog immer.
Oei, ernstig dat dit nog steeds speelt...
Hmm en België staat niet eens op de grafiek, wat moet ik daar -als Belg- van denken?
Dat je niet binnen de 7 geteste landen valt, staat ook gewoon in het artikel welke landen er onderzocht zijn.
Dus dat Europees gemiddelde is gebaseerd op dit onderzoek in 8 landen en moet dus representatief zijn voor de 28 lidstaten in de EU? Ben niet overtuigd of de gekozen populatie wel degelijk relevant is om algemene Europese conclusies te trekken.
Population is the entire pool from which a statistical sample is drawn. The information obtained from the sample allows statisticians to develop hypotheses about the larger population. Researchers gather information from a sample because of the difficulty of studying the entire population.
Op het titel na wordt er enkel onderling met die 7 (of 8) landen vergeleken.

Waar zie jij een Europees gemiddelde staan? Gemiddeld binnen de landen die zijn getest doen we het goed.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 5 oktober 2017 11:56]

Het lijkt erop dat er in België geen gevolgen hangen aan het beoefenen van fraude: Anarchy in Belgium!
Is dit nou heel toevallig dat dit rapport nu uit komt?
Vanuit een overheidsinstelling?
Over privacy en hoe goed dat blijkbaar in NL beschermd is?
Op het moment dat er een initiatief loopt tot een referendum aangaande (o.a.) grootschalige privacyschending?
Of heb ik verkeerde hoedje op?
Niet helemaal toevallig, omdat privacy steeds meer een discussiepunt is in de samenleving. Al mag het van mij nog meer besproken worden. Het onderzoek meldt dit als aanleiding:
Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie op 26
november 2014 werd in de Tweede Kamer door de leden Schouw (D66) en Oosenbrug
(PvdA) een motie ingediend.12 In deze motie wordt de regering verzocht een onderzoek
te laten uitvoeren naar de positie van Nederland met betrekking tot de bescherming
van de privacy van de burgers in objectieve vergelijking met andere landen binnen de
Europese Unie
(blz. 15)

Verder kan je ervan uitgaan dat een onderzoek in opdracht van het WODC door een gerenommeerde Universiteit in Nederland wel objectief is uitgevoerd, binnen de kaders van de wetenschap. Het WODC is slechts sturend hierin en besteedt dit onderzoek daarom uit aan instanties als TNO en Universiteit Leiden. Bovendien, de tijdsspanne van dit onderzoek verraadt al dat het niet "even snel uit de mouw geschud" kan zijn voor dit referendum.

edit:
Geschud* ipv. geschudt

[Reactie gewijzigd door nino_070 op 5 oktober 2017 13:36]

Ik had graag willen zien hoe Nederland ten opzichte van Spanje scoort.
Spanje is juist vaak in het nieuws als het gaat om privacy. Zo kwam het bijv. door de Spaanse wetgeving dat het vergeet-me-recht ingevoerd werd bij Google. Om de haverklap deelt de Spaanse Autoriteit Persoonsgegevens ook boetes uit in de vele honderd duizenden euros aan Google, Facebook, en dergelijke.
Sterker nog, ze onderzoeken nu zelfs of ze de Catalanen boetes gaan geven die persoonsgegevens illegaal hebben gebruikt bij de illegale referendum van 1 oktober. (bron)
Je kunt ook naar Duitsland kijken. Dat heeft een van de strengste privacywetgevingen van de EU.
Tot dat die sleepwet er door is. Dan scoren we een heeeel stuk lager imo.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ.

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee