Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Essent mogelijk door internetter voor de rechter gedaagd

Als Essent niet binnen enkele dagen op een verzoek tot schadevergoeding reageert, wordt het bedrijf door internetgebruiker mr. Emile Franssen voor de rechter gedaagd. De dagvaarding ligt al klaar en kan direct worden verstuurd als het bedrijf de door hem gestelde termijn laat verlopen. Franssen zegt schade te hebben geleden doordat Essent zonder even af te bellen niet op kwam dagen, terwijl was beloofd dat er een monteur naar de niet-functionerende internetverbinding van @Home zou komen kijken. Intern was de afspraak geannuleerd, maar dat was niet aan hem doorgegeven. Franssen, die een juridisch advies- en incassobureau heeft, zat daardoor voor niets een aantal uren thuis te wachten. Hij stelt dat hij daardoor inkomsten mis is gelopen.

EssentToen hij middels een aangetekende brief verhaal ging halen bij Essent, hoorde hij niets. Pas toen hij nog een brief stuurde kreeg hij een reactie, waarin hij gewezen werd op het feit dat de algemene voorwaarden van Essent aansprakelijkheid wegens inkomstenderving uitsluiten. Omdat de monteur uiteindelijk toch langs was geweest, was het wat hun betreft einde verhaal. Nu, inmiddels enkele brieven later, heeft Franssen er genoeg van en heeft hij Essent gevraagd om alle gegevens die zij hebben over de tussen hen gevoerde correspondentie aan hem te verstrekken. Naar eigen zeggen gaat het Franssen niet om het geld, maar om het principe. Het ergert hem dat grote bedrijven denken er met een 'sorry' vanaf te kunnen komen. Zo werkt het niet volgens hem.

Door Henk-Jan de Boer

27-09-2003 • 16:49

110 Linkedin Google+

Submitter: dolfijn999

Bron: Dagblad van het Noorden

Reacties (110)

Wijzig sortering
Ik heb me de laatste tijd al flink bezig gehouden met AV ("AV') en de wettelijke beperkingen in consumentenzaken. Deze zaak is dan ook erg interessant voor mij, ik hoop zeker dat tweakers.net ook de uitkomst nog even meepikt als het zover is.

Het algemene stramien bij AV is vrij simpel. Je moet de AV voor of bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing verklaren maar veel belangrijker, terhandstellen. Dat is in gewoon Nederlands de AV domweg overhandigen aan de wederpartij. Dit terhandstellen is een vrij strikte eis. Alleen in de gevallen waarin terhandstellen redelijkerwijs niet mogelijk is kan je volstaan met een verwijzing naar gedeponeerde AV of iets dergelijks. Deze uitzondering is niet snel van toepassing, denk aan het telefonisch sluiten van overeenkomsten of AV die qua inhoud de dikte van een goed leesboek hebben. Als je het terhandstellen achterwege laat, kan de wederpartij de AV vernietigen. Dat kan hij door een gewone buitengerechtelijke verklaring. Een belletje, maar beter, een brief is voldoende daarvoor. In de praktijk zal je alleen die bedingen vernietigen die nadelig zijn voor jou als wederpartij. Dat kan anker 1 zijn waarvoor deze Essentklager voor gaat liggen, mits de AV dus niet terhand zijn gesteld terwijl dat wel zou moeten.

Dan de zwarte en grijze lijst. Op deze lijsten staan een aantal bedingen die of onredelijk bezwarend zijn of vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn. Zwart is altijd onredelijk bezwarend en grijs wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Een bedrijf kan natuurlijk altijd proberen aan te tonen dat in een gegeven geval een beding op de grijze lijst wel redelijk is. Het gevolg van het onredelijk bezwarend zijn van een beding in AV is dat de consument zo'n beding kan vernietigen met een simpele mededeling aan het bedrijf, waarmee het beding zijn gelding verliest.

De uitsluiting van aansprakelijkheid is geregeld in de grijze lijst. Een uitsluiting van aansprakelijkheid die ertoe leidt dat een bedrijf of een derde voor een deel of helemaal bevrijd wordt van een wettelijke plicht tot schadevergoeding wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn. De vraag is of de uitsluiting van aansprakelijkheid zo ver gaat dat het een wettelijke plicht tot schadevergoeding beperkt en zo ja, of deze uitsluiting door Essent in het gegeven geval redelijk is.

Het beding in kwestie heb ik kunnen vinden: 11.4 Essent Kabelcom is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade (waaronder begrepen gederfde winst, immateriële schade en schade van derden) die de Abonnee lijdt of zal lijden verband houdende met of voortvloeiende uit de Overeenkomst.

De wet kent een aantal bepalingen over schadevergoeding. Denk aan schadevergoeding op basis van wanprestatie (niet of niet goed presteren door Essent) of onrechtmatige daad. In dit geval lijkt mij al snel sprake van wanprestatie aan de kant van Essent waarvoor in principe schadevergoeding in beeld kan komen. De consument moest een tweede keer thuiszitten waardoor je wel kan beargumenteren dat hij de eerste keer onverrichte zake thuis zat zonder centjes te kunnen verdienen. In die zin heeft de consument dan ook schade geleden. De beperking van aansprakelijkheid door Essent in de AV beperkt dan ook een wettelijke schadevergoedingsplicht op basis van wanprestatie (even voorbijgaand aan causaliteit etc). De volgende vraag is dan of het beding wellicht toch redelijk is in dit geval.

Je moet een aantal dingen onderscheiden bij het exonereren van aansprakelijkheid in AV. Het is niet voor niets dat dit soort bedingen op de grijze lijst zijn gekomen en niet op de zwarte lijst. Verschillende factoren van belang zijn:
-verzekerbaarheid van het risico;
-oorzaak van de schade (bv. eigen schuld Essent of derde hulppersoon);
-aard van de schade (letselschade of vermogensschade).

Het beding in kwestie sluit een bepaalde soort schade uit, namelijk in dit geval inkomstenderving. Het betreft een zogenaamde algemene exoneratieclausule. Deze is alleen te verdedigen in die gevallen waarin de uitvoering van de overeenkomst voor de ene partij risico's met zich meebrengt die in geen verhouding staan tot de prestatie van de andere partij. Denk daarbij aan een beleggingsadvies. Zonder een exoneratie zou het niet goed mogelijk zijn deze dienst te leveren binnen het wettelijke systeem van aansprakelijkheid.

Een exoneratie betekent een afwijking van het normale systeem van wettelijke aansprakelijkheid. Een aantal voorbeelden illustreren waarom je af zou willen wijken van deze wettelijke regels:
-het risico voor het bedrijf gaat zijn draagkracht te boven. Zonder exoneratie zou hij de overeenkomst niet aangaan;
-het risico is beter te verzekeren door de wederpartij;
-tegenover de exoneratie staat een prijsvoordeel voor de wederpartij;
-gevallen waarin de schade een voorspelbaar karakter heeft gekregen, omdat deze schade vaak optreedt. De wederpartij kan dit schaderisico dan inschatten en verdisconteren in de prijs en/of verzekeren.

Omdat in dit geval sprake is van een consumententransactie kan je wel stellen dat het fenomeen contractsvrijheid nauwelijks een rol van betekenis kan worden gegeven in dit geval. Een exoneratie zal in dat geval al snel onredelijk zijn. Alleen punt 1 en 3 uit de opsomming hierboven zou een reden kunnen zijn om een exoneratie te gebruiken.

In dit geval is een snel antwoord op de vraag of de exoneratie werkt of niet niet te geven. Alle omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen. In dit geval betreft de exoneratie niet een beperking van de hoofdverplichting van de overeenkomst (het leveren van Internet). Dit spreekt voor het gebruik van de exoneratie. Daarentegen is het risico niet zo groot dat dit de continuiteit van het bedrijf of de rentabiliteit van het bedrijf bedreigt. Dit spreekt weer tegen het gebruik van de exoneratie. Bovendien lijkt het mij een risico dat te verzekeren is en bovendien ligt de oorzaak van het onstaan van de schade overduidelijk bij Essent. Deze schade is bovendien goed voorzienbaar. Er zit echter wel een wanverhouding in de te leveren prestatie (repareren internetverbinding) en de schade. Het is maar net hoe de rechtbank of de kantonrechter aan gaat kijken tegen al deze omstandigheden. Ik durf er eerlijk gezegd niet een harde stelling over in te nemen. Aan de ene kant heeft Essent flink wat steken laten liggen en komt gevoelsmatig deze schade ook voor risico van Essent, aan de andere kant is het claimen van winstderving door verlies aan inkomen ook wel een beetje ver van mijn bed show. Als deze zaak gewonnen wordt door deze consument kunnen we een stortvloed van zaken verwachten in deze richting waarbij de te leveren prestatie qua waarde toch flink lager is ten opzichte van het risico. Ik moet nog zien of een rechter deze dijk in de AV wenst te breken :)

Voor bovenstaand verhaal heb ik uitputtend gebruik gemaakt van een boekje over AV van mr. Jongeneel c.s. De titel weet ik helaas niet.
Je zou toch hier -1, te lang verhaal gaan modden. ;)

Maar het lijkt me dat door het lakse optreden van Essent ze hun goede wil verspeeld hebben en dit zwaar zal wegen in deze rechtszaak.
En als het schering en inslag is dat ze hun afspraken zonder doorgeven afzeggen dat zit er iets fout in hun procedures en zullen zie die moeten aanpassen want anders worden ze nog veel vaker voor de rechter gedaagd als deze rechtzaak door ze verloren wordt.
En voor de consumenten hoop ik dit eigenlijk wel want ik denk wel dat wel dat we allemaal wel weten dat Essent het toch beter had moeten doen.

Gelukkig is de hedendaagse consument assertief genoeg om tegen grote bedrijven op te durven nemen.
off topic

smaakt dat ? zo'n woordenboek :?
tja, die kerel heeft wel ergens gelijk, maar om nou een rechtzaak aan te spannen vanwege één gemiste afspraak vind ik wel te veel van het goede.
Natuurlijk kan een groot bedrijf als Essent niet voor elke fout volledige aansprakelijkheid op zich nemen, dit is gewoon financieel niet haalbaar. Als elk bedrijf(je) dit deed dan ging het nog veel slechter met onze economie: de rechtzaken zouden dan de pan uit reizen en (kleinere) bedrijven zouden failliet gaan.
Hoe groter een bedrijf, hoe meer dingen er fout kunnen gaan. Bedrijven zijn zo goed als de mensen die er werken. Die kerel had de voorwaarden moeten lezen, hij was gewaarschuwd. Achteraf gaan klagen vind ik kinderachtig.
Dit neemt niet weg dat Essent gewoon heeft zitten blunderen IMHO, een formeel excuus is zeker op zijn plaats!
tja, die kerel heeft wel ergens gelijk, maar om nou een rechtzaak aan te spannen vanwege één gemiste afspraak vind ik wel te veel van het goede.
Mr. Franssen was al boos omdat z'n internetverbinding niet werkte, dan komt er een monteur niet opdagen, en dan krijgt hij ook in eerste instantie geen antwoord, ik kan me best voorstellen dat die man een rechtzaak aanspant.
uhm leuk en aardig wat je zegt, maar als voorwaarden in strijd met de wet zijn, kan meneer ze 100x lezen, maar zijn ze gewoon niet geldig.
als we het verhaal even omdraaien:
jij bent niet thuis als ze langskomen: dan kunnen ze ineens wel voorrijkosten ed claimen, waarom zou dit andersom dan niet kunnne?
Deze meneer zal ik denk ik niet ver komen met zijn rechtsgang. Ten eerste is de fout erkend door Essent, en is er alsnog een monteur langsgekomen. Ten tweede beroept Essent zich op haar ondersteuningsvoorwaarden, iets wat deze meneer had kunnen weten.

En nu ff informeel: Laten we wel wezen, mensen denken teveel dat bepaalde zaken af te dwingen zijn. Vergeet niet, men betaald ergens tussen 50-100 euro in de maand voor een 'breedbandverbinding'. Mensen moeten gewoon beseffen dat het een 'best-effort' product is. Voor de meeste kabelbedrijven is ISP-en nog altijd een verliesgevende dienst. Ze kunnen uiteraard de prijzen bijstellen op wel winstgevende niveau's, maar dan zal 97% zeuren over te hoge prijzen...
Huurlijnen op deze snelheden kosten vele malen meer, dan zijn er wel garantie's en SLA's en dan kan je idd zaken claimen als de leverende partij nalatig is geweest.
Met dit verschil kan je natuurlijk niets goedpraten, maar je kan er wel op z'n minst vanuit gaan dat dingen nooit 100% vlekkeloos verlopen...

Als ik meneer was zou ik gewoon m'n conclusies trekken over de service van Essent, en dan eventueel opzoek gaan naar een andere aanbieder.
Franssen zegt schade te hebben geleden doordat Essent zonder even af te bellen niet op kwam dagen, terwijl was beloofd dat er een monteur naar de niet-functionerende internetverbinding van @Home zou komen kijken.
Volgengs mij gaat het er niet om dat het een best-effort product is. Waar het om gaat is dat er beloofd is dat een monteur op een bepaalde dag zou langs komen. Op die dag moet je dus zelf thuis zijn om de monteur te ontvangen. Ik vind het niet meer dan redelijk dat het bedrijf de afspraak had moeten afzeggen. Als ze dat gedaan hadden dan had de man met zijn baas kunnen regelen dat hij een andere dag vrij was. Dat hebben ze niet gedaan. Hierdoor moet hij nu twee vrije dagen op nemen. Dat is een meer dan strik noodzakelijk was.

Essent heeft een overeenkomst gesloten met de heer Franssen. Op een gegeven moment functioneerde dit product niet meer. Essent is vervolgens oveengekomen om een monteur te laten komen op een bepaalde dag. Intern is de afspraak met de monteeur geannuleerd, maar dit heeft men nooit door gespeeld naar de heer Franssen. Hier gaat het dus niet om overmacht, maar om schuld. Daarom zijn zij toerekenbaar. Essent beroept op haar algemene voorwaarde waarin vermeld staat dat ze inkomstenderving uitsluiten. Omdat het hier echter om schuld gaat geld dit exoneratie beding niet. De heer Franssen staat, naar mijn mening, volledig in zijn recht om de geleden schade, die het gevolg was van het feit dat de monteur niet is langs is gekomen terwijl dit wel was afgesproken, te verhalen op Essent.

edit:
Reaktie op goessie toe gevoegt


De heer Franssen heeft twee kosten posten. De eerste is het verlies van zijn inkomsten voor die dag. De tweede zijn de juridisch kosten, waarvan hij een gedeelte kan verhalen op Essent.

Stel dat een monteur twee dagen nodig zou hebben om de verbinding te maken. In dit geval zou de heer Franssen geen twee maar drie (of meer) vrije dagen nodig hebben. Twee dagen voor de monteur om zijn werk te doen en een (of meer) om te wachten op een monteur die nooit zal langs komen.

Vele zullen in vergelijkbare gevallen inderdaad het abbodement opzeggen. Dit doen ze uit praktiesche overweging. Het is goedkoper om het abbodement op te zeggen en in de tussentijd te voldoen aan de eigen verplichtingen, dan het is om een rechtzaak aan te spannen. Het bedrijf zal in deze periode niet of onvoldoende aan haar verplichtingen voldoen. Is dat rechvaardig?
Feitelijk gezien heb je gelijk. Als een rechter exact volgens de wet zou handelen, zou hij idd deze heer gelijk geven. Maar dan? Welke schade heeft hij dan precies geleden? Alleen een dag salaris gemist? Maar het gaat niet alleen om feiten maar ook om relativering van het geheel, en dan kan een rechter heel anders beslissen.

Voor hetzelfde geldt had op de afgesproken dag dat de monteur langs had moeten komen de verbinding alsnog niet gewerkt, en had men een paar dagen later weer terug moeten komen om het alsnog werkende te krijgen. Dan had het mr. Franssen alsnog 2 vrije dagen gekost voordat zijn internetverbinding uiteindelijk werkende was...

Ik probeer zeker niets goed te praten voor Essent (of mr. Franssen 'af te kraken' zoals verderop wordt beweerd), maar als je dan zo ontevreden bent over hun (wan)prestatie dan beďndig je toch gewoon je abo? Het gaat hier niet om miljoenendeals of tonnen misgelopen inkomsten, het gaat hier om een vrije dag en een simpele internetverbinding. Why even bother?
Voor hetzelfde geldt had op de afgesproken dag dat de monteur langs had moeten komen de verbinding alsnog niet gewerkt, en had men een paar dagen later weer terug moeten komen om het alsnog werkende te krijgen. Dan had het mr. Franssen alsnog 2 vrije dagen gekost voordat zijn internetverbinding uiteindelijk werkende was...
ben ik met je eens, maar dan was in ieders geval de 1e afspraak nagekomen en werd er een 2e afspraak gemaakt. Afspreken doe je met 2 partijen, en die zijn (als de afspraak gemaakt is) het met elkaar eens.

Nu was de afspraak niet nagekomen, of in dit geval niet afgezegd. (hetzelfde in mijn ogen) dus vind ik dat mr. Fransen gelijk heeft.
Ik vrees dat Essent het niet tot een rechtzaak laat komen maar zal proberen het af te kopen. Als een rechter de man gelijk zou geven zou dat Essent (en veel andere bedrijven) veel te veel geld gaan kosten. Beter dus om deze keer stilzwijgend de gederfde (of is het gedorven?) inkomsten te vergoeden.
Ik ben geen jurist, maar een schikking mag je toch weigeren?
Stel even dat meneer 3 uur ŕ 25 Euro is misgelopen en Essent biedt 100 Euro, dus nog een uur extra, ben je dan verplicht om dit aan te nemen? Of mag je zeggen: "Nee", gewoon om het tot een rechtzaak te laten komen en op die manier een precendent te maken?

Sowieso moest er maar eens goed gekeken worden door de rechterlijke macht naar alle 'Algemene Voorwaarden' en onmiddelijk een dwangsom van 50.000 Euro per dag opleggen als er juridisch onjuiste zaken instaan. Hoewel dit waarschijnlijk wel weer een stortvloed van aanklachten oplevert, met als gevolg nog meer criminelen die amper straf krijgen... Fgezien van het feit datmen er het personeel niet voor heeft.
Als hij het voor het principe doet wijgert hij het waarschijnlijk...
Bedrijven kunnen niet zomaar dingen in algemene voorwaarden opnemen. En al zeker niet tegen consumenten. In het Wetboek bestaat een zogenaamde "blacklist". Hierin staat onder andere dat je niet in je algemene voorwaarden op kan nemen dat je niet aansprakelijk voor schade kan worden gesteld (in zoveel woorden).

Juridisch is dit wel interessante case. Als client in het gelijk wordt gesteld kan dit grote gevolgen hebben voor dit soort bedrijven...
Volgens hetzelfde wetboek bestaat een overeenkomst uit rechten en plichten. Een partij kan niet alleen rechten voorschijven en de plichten uitsluiten. Dit moet in de redelijkheid liggen waarbij beide partijen gelijkwaardig zijn. Een rechter moet deze redelijkheid toetsen.

Het niet nakomen van een afspraak en het niet op tijd vermelden hiervan, kun je gewoon bot zien als contractbreuk en hieruit volgen kosten als je er speciaal voor vrij moest nemen (omgekeerd hebben ze wel dichtgetimmerd, wees maar eens niet aanwezig). Ook het 5 minuten van te voren afmelden (behoudens overmacht) valt onder deze catergorie.

Ik hoop dat de zaak voor de rechter komt. Een uitspraak hoe de consument dit dicht moet timmeren zou wel welkom zijn.

Ikzelf bel altijd 24 uur van te voren even om de afspraak te bevestigen. Vaak blijkt dan al of je wel of niet bent ingeplanned. Geef ook altijd aan wat je voorkeur heeft en wanneer ze niet meer langs hoeven te komen (na 12:30 heb ik een afspraak met een klant, voor die tijd moeten jullie er zijn). Dit sluit namelijk meteen juridische problemen uit als je 's ochtends aanwezig moest zijn maar men wil 's middags leveren.
Nu is hij toevallig zelf jurist, maar normaliter begint iemand niet zo'n zaak omdat de kosten niet opwegen tegen de baten. Het gaat dus duidelijk wel om het principe. Die man besteedt er ook veel tijd aan die hij echt niet terugkrijgt.

Ik vind het een goede zaak dat bedrijven op hun verantwoordelijkheid gewezen worden. Iemand niet op de hoogte stellen zoals in dit geval is gewoon niet netjes punt. Voorwaarden hebben niets met zorgvuldig omgaan met mensen te maken.

Zoals met alle mensenwerk kunnen er fouten gemaakt worden, maar veel grote bedrijven kunnen best wel eens een lesje in nederigheid gebruiken.

Uiteindelijk zal het luttele bedrag wat geëist wordt in het niet vallen bij de slechte publiciteit...
Goeie set! Ik hoop dat Essen de man schadeloos moet stellen van de rechter.

Als je een afspraak maakt met een bedrijf dan mag je verwachten dat die nagekomen wordt.

Als dan, in dit geval de monteur, niet komt opdagen loop je schade op. Deze moet vergoed worden. In deze verloren tijd had deze man dus kunnen werken en geld verdienen.

Als Essent gewoon even gebeld had dat ze het niet gingen redden dan was er niets aan de hand geweest.

Zal die grote bedrijven eens leren om normaal met hun klanten om te gaan.
Hij heef idd wel een punt, want mijn schoonouders hebben bijvoorbeeld 3 maanden geleden een dure breedbeeld tv gekocht van Philips. Deze was kapot en (om het kort te houden..) ze hebben nu nog steeds geen nieuwe gekregen. Ze zitten nog steeds met een vervangtoestel :(

Dat zal ze leren! }>
Dat is iets compleet anders....

Dan gaat het over het product zelf, hier gaat het om de tijd dat ie ONNODIG heeft staan te wachten, niet om het niet/slecht werken van een product.

Over de TV, de handelaar heeft recht op 3 pogingen om de klachten te herstellen, daarna kan je pas eisen voor een ander product of je geld terug....
De tijd (3maanden) is inderdaad lang al betwijfel ik dat de TV al 3 maanden achter elkaar weg is, denk dat je bedoelde dat de TV nu 3 maanden "oud" is.
Ik vind deze aktie zo gek nog niet. Als jij niet komt opdagen bij de rijschool .... kun je ook dokken (voorbeeld uit een ver verleden).

Waarom dan inderdaad niet voor essent. Ik had laatst een probleem met mijn boiler (niet met essent), afspraak gemaakt, wordt er een verkeerde afspraak aan de andere zijde gemaakt, waardoor de verkeerde mensen komen opdagen. Leuk, mooi een hele middag voor spek-en-bonen thuis gezeten. Let wel, ik heb per jaar maar 24 vakantie dagen, geen ATV of andere extra dagen. Dan zit je op daar niet op te wachten. Als ik wat fout doe, mag ik ook terug komen en zie maar hoe je het regelt.

Als dan van jou word verwacht dat je voor bepaalde dingen thuis blijft en je niet vlak bij je werk woont, dan kan dit behoorlijk in je vakantiedagen snijden en helemaal als je gedurende een bepaalde periode zo'n 65 uur per week werkt.
Ik ben het dan ook zeer eens met deze Emile Franssen, die helaas door meerdere personen bij de reacties worden afgekraakt. Hij is ondertussen wel bezig met het zetten van een actie/trent, waardoor bedrijven gedwongen worden om op afspraken en correspondentie te correct te reageren. En dit laatste zal lijden in een afname van het aantal klachten als het weer is gaat over een monoploist als bijvoorbeeld .... UPC ..... want dan moet je de reacties hier is lezen..

Je had afgelopen zomer hetzelfde met operaties in ziekenhuizen, waar mensen even van te voren de operatie cancelen, omdat het zo'n mooi weer is. Wel, die mogen ze van mij ook de rekening sturen en opnieuw achteraan laten sluiten bij de wachtlijst.
Algemene voorwaarden gaan nooit boven wetgeving uit.

@Stephan:
Of iemand juridisch gelijk heeft wordt -gelukkig- nog altijd bepaald door een rechter, als iemand vind dat hem onrecht wordt aangedaan, is daar een rechtzaak voor bedoeld.
Maar ik ben bang dat wetgeving Essent niet aansprakelijk stelt voor inkomstenderving.

Dat neemt niet weg dat het natuurlijk niet netjes is van Essent.

Alhoewel, bedrijf en klant hadden een mondelinge overeenkomst die niet is nagekomen door het bedrijf.
De vergoeding van gederfde inkomsten is zelfs uitgesloten in de algemene voorwaarden. Toch is de vraag of Franssen dan meteen geen kans meer maakt. Het is namelijk nog maar te betwijfelen of die clausule uit de voorwaarden van toepassing moet worden geacht op alle handelen van Essent (dus ook het maken van reparatie-afspraken met klanten) of alleen op de internetverbinding.

Ik kan mij voorstellen dat er in de voorwaarden staat dat Essent niet garandeert dat je altijd verbinding hebt, en als je *door het uitvallen* van de verbinding inkomsten mist (daar zit het causale verband dat bijvoorbeeld bij onrechtmatige daad in art. 6:162 BW ge-eist wordt), dat ze het *dan* niet vergoeden. Dat is eventueel begrijpelijk, omdat het om techniek gaat en daar kun je nou eenmaal niet altijd garanties voor geven. Ik denk ook dat een dergelijke clausule in algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend geacht zal worden en dus niet vernietigbaar of nietig is.

Daarmee is echter nog niet gezegd dat wanneer Essent afspraken maakt met een klant om te komen repareren, dat ze dan gewoon zonder tegenbericht af kunnen laten weten. Franssen heeft klaarblijkelijk schade geleden *door* het niet op komen dagen van de monteur! Eenvoudig geredeneerd kan dat of als onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) of als wanprestatie (6: 74 BW) aangemerkt worden. Stel dat de clausule in de algemene voorwaarden óók op dit geval ziet, dan zou die naar mijn idee voor vernietiging door de rechter in aanmerking komen, omdat hij onredelijk bezwarend is voor de consument. (6:237 BW)

Kort samenvattend: het kan natuurlijk niet zo zijn dat een groot bedrijf in zijn algemene voorwaarden zet dat inkomstenderving niet vergoed wordt, en dat ze zich daarna als hufters gedragen omdat ze die inkomensschade toch niet hoeven te vergoeden. Iedereen die hier dus wil stellen dat deze Franssen geen schijn van kans heeft, wil ik toch vragen terughoudend te zijn. De uitkomst is natuurlijk uiterst onzeker, maar het is allerminst uitgesloten dat de eiser hier gewoon gelijk krijgt! Als je bij voorbaat het tegengestelde beweert, dan ga je te kort door de bocht. :)
Redelijk basisprincipe in ons rechtboek: gemaakte afspraken moeten worden nagekomen.

Nu kan er sprake van overmacht zijn, maar ik neem aan dat Essent genoeg telefoonlijntjes heeft liggen om meneer even op te bellen.

Essent zat gewoon fout, in plaats dat ze het toegeven....hadden ze zich deze negatieve publiciteit bespaard. Die paar euro's die de beste man zou krijgen weegt niet op tegen deze negatieve publiciteit en tegen de kosten als de uitspraak openbaar wordt gemaakt en deze door iedereen zal worden gebruikt.

Ik wens dan overigens ook chello veel sterkte :D
Redelijk basisprincipe in ons rechtboek: gemaakte afspraken moeten worden nagekomen.
Jawel, maar de afspraak dat er inkomstenderving word vergoed (en DAAR gaat de rechtzaak over, niet over dat de monteur niet kwam) is dus niet gemaakt, volgens de woordvoerder.
Vergis je niet in "die paar euro's". Franssen is eigenaar van een juridisch advies- en incassobureau en werkt vast tegen een extern uurtarief van 200 euro per uur of iets dergelijks. Na een middagje niet werken claimt hij vast de kosten van 12 tot 5, hetgeen neerkomt op 1000 euro. Ik kan er de helft naastzitten, maar het geeft wel aan dat zo'n schadeclaim meer is dan een paar tientjes.

Hoe vaak heb je niet zelf al meegemaakt dat er iemand bij je moest langskomen en vervolgens niet kwam opdagen? Het kost je zomaar een halve vrije dag en het is knap frustrerend als dat voor niets is.
in artikel 11 van de algemene voorwaarden van essent,word gezegd dat er geen aansprakelijkheid
is tengevolge van een niet werkende internet verbinding.
maar het gaat hier om het feit dat de man een hele middag zat te wachten,inplaats van geld te verdienen.
in dat geval zou de man wel eens gelijk kunnen krijgen
:)

zo heb ik een paar jaar geleden een hele middag op upc staan wachten :(
toen heb ik maar adsl genomen,waar ik achteraf heel blij om ben :o

edit/superdeboer was me voor :z
klopt.
Alleen is het niet strafbaar om niet op een afspraak te verschijnen.
mariusj -> Dat misschien niet, maar een vergoeding zou wel op z'n plaats zijn.

De orthodontist stuurt ook gewoon een rekening als ik niet kom hoor :)

Dan kan ik ook niet zeggen dat hij stilzwijgend accoord is gegaan met de eamelink medische behandelingen algemene voorwaarden waar instaat dat ik afspraken mag verzuimen zonder af te zeggen...

Die man zou eigenlijk gewoon een rekening moeten sturen :)
Deze gebruiker is akkoord gegaan met de voorwaarden van Essent, waarin staat dat derving van inkomsten nooit op hun kunnen worden verhaald. Volgens de wet klopt dit gewoon. Deze meneer heeft ongelijk hoewel ik het ook een rotstreek van Essent vind...
Dat je akkoord gaat met "algemene voorwaarden" wil nog niet altijd zeggen dat die dan maar altijd kloppen. Als er ACHTERAF blijkt dat het niet redelijk is wat gesteld word in die voorwaarden,of in strijd is met het wetboek, dan kan de rechter die voorwaarden, of een deel daarvan nietig verklaren en ondanks dat je getekend hebt kun je dan toch gelijk krijgen.

Men zet er vaak van alles in... maar dat wil niet altijd zeggen dat dit ook klopt... zelfs niet als je er voor getekend hebt.

Zie vooral het stukje van superdeboer hier boevn.
Zeer duidelijk en waar :)
Volgens jou kan een bedrijf dus echt vanalles in de voorwaarden zetten...

Dus als bv in de voorwaarden staat dat je geen recht op vergoeding hebt, ook al ligt internet er maandenlang uit, dan accepteer jij dat?

Gelukkig is zo'n voorwaarde al snel nietig verklaard door een rechter.

Veel bedrijven zetten dingen in de voorwaarden die wettelijk niet door de beugel kunnen en dus gewoon niet geldig zijn.
je kan niet niet akkoord gaan, tekenen voordat je internetverbinding aangezet wordt.
Essent claimt in haar AV niet aansprakelijk te zijn voor (vervolg)schade als gevolg van het uitvoeren van de overeenkomst. Maar is de klacht juist niet gebaseerd op het feit dat ze de overeenkomst niet hebben uitgevoerd?
Ik erger me echt aan mensen die hun reactie editen om dan hun antwoord op reacties er bij te plakken.. Het thread systeem is gemaakt zodat je gewoon weer op die reactie kan reageren... zo maak je d'r alleen maar een zooi van.
Naar eigen zeggen gaat het Franssen niet om het geld, maar om het principe.
Het gaat hem niet om het geld, maar hij wil wel schadevergoeding?

Yeah... het gaat dus wél om geld.

Beetje overdreven om voor zoiets pietluttigs een rechtzaak te beginnen, iedereen kan fouten maken.
het gaat vast om zijn eigen naamsbekendheid..

Naar mijn mening heeft die meneer Franssen gelijk, niks zeikerd, jullie vinden het net zo nep als je zit te wachten op een afspraak met een monteur die gewoon niet langskomt (ik zal geen namen noemen).
Een schadevergoeding hoeft geen geld te betekenen.

Het kan ook betekenen dat Essent de voorwaarden van @Home zó moet veranderen, dat klanten bij herhaling van dit soort fouten (niet afbellen en niet komen opdagen) een financiële compensatie krijgen.
Beetje overdreven om voor zoiets pietluttigs een rechtzaak te beginnen, iedereen kan fouten maken.
Bij @Home is het pietluttig, en bij Chello terecht??
Bij deze bedrijven is het bekend dat de klanten achter de providers aanlopen en niet andersom... slechte zaak!
Maar misschien is het een schadevergoeding van ¤100 dan is het dus wel om het principe, als het straks om ¤ 10.000 euro gaat dan word het wat anders.

Ik hoop dat hij iig gelijk krijgt, dat betend iig dat klanten iets meer voor het zeggen krijgen.
Als het hem om het principe gaat, en hij krijgt bv 10000 euro toegewezen, dan is hij netjes als hij dat bedrag doneert aan een stichting als het rode kruis, doe een wens, greenpeace of iets in richting.
Als je een juridisch advies- en incassobureau hebt, hoef je het denk ik niet voor het geld te doen. Als je voetballen heel leuk vindt en je wordt er supergoed in en iemand wil je betalen om het te doen, doe je het toch ook niet opeens (in eerste instantie) voor het geld?
incassobureau is behoorlijk low life jongen.
Niet echt de dikke verdieners, varierende van geflipte juristen tot knokploegjes met een pak aan.

Mr Fransen is duidelijk mediageil anders was dit bericht niet eens hier terecht gekomen.
Dat hij vwb de zaak gelijk heeft doet daar niets aan af.
Alleen de manier waarop hij zijn gelijk haalt is wat extrovert ;)
Als je geen schadevergoeding eist, wat wil je dan eisen? Natuurlijk eis je wat geld, ook al gaat het om het principe. Of hij nu daadwerkelijk schade heeft gelopen of niet, hij heeft wel zitten wachten op iemand die van tevoren al niet zou komen.
Wat wil je dan doen ? Een rechtszaak beginnen en dan alleen eisen dat je "gelijk" krijgt ? En echt verdienen doet hij ook niet, want het is een schadeloos stelling...

Je hebt natuurlijk wel een beetje gelijk, hij had ook heel symbolisch 1 euro schadevergoeding kunnen vragen :o Zou wel mooi zijn geweest :)
nee het gaat om het principe dat hij voor zoeits geld moet krijgen en niet een slap excuus.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Apple iPhone XS HTC U12+ dual sim LG W7 Google Pixel 3 XL OnePlus 6 Battlefield V Samsung Galaxy S10 Google Pixel 3

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank en Intermediair de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2018 Hosting door True