Advocaat-generaal bij EU-Hof adviseert uploadfilterverplichting intact te laten

Artikel 17 van de auteursrechtrichtlijn van de EU, waarin de uploadfilterverplichting is opgenomen, hoeft niet te worden geschrapt. Dat adviseert de advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie. Hij toont zich wel kritisch ten aanzien van de reikwijdte van de filterverplichting.

In zijn opinie concludeert advocaat-generaal Henrik Saugmandsgaard Øe dat de eis van lidstaat Polen moet worden afgewezen. Polen vindt dat de verplichting om uploads te filteren, in strijd is met de vrijheid van meningsuiting zoals opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Het land wil vanuit die mening dat artikel 17 wordt geschrapt. Volgens de advocaat-generaal is dit artikel echter niet in strijd met de beginselen van dit Handvest. Hij adviseert het Hof van Justitie om de petitie van Polen af te wijzen.

Saugmandsgaard Øe stelt dat alleen duidelijk inbreukmakende content geblokkeerd mag worden, of zoals dat in het Engels wordt omschreven: manifestly infringing content. Er mag geen sprake zijn van het blokkeren van bewerkt auteursrechtelijk materiaal. Hierbij gaat het om gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal waar bijvoorbeeld iets nieuws aan is toegevoegd. Het kan dan gaan om een parodie of het gebruik van citaten om het werk te beoordelen. Platforms mogen alleen content detecteren of blokkeren die identiek is aan of het equivalent is van het beschermde materiaal van de rechthebbende. In alle minder duidelijke situaties, zoals korte fragmenten die worden gebruikt of bewerkt materiaal, waarbij de uitzonderingen op het auteursrecht ook voorzienbaar zijn, mag geen sprake zijn van een preventief blokkeermechanisme. Daarmee is volgens de advocaat-generaal het risico op overblokkering geminimaliseerd.

Hiermee lijkt Saugmandsgaard Øe ook in te gaan tegen de lijn van de Europese Commissie, die nog niet zo lang geleden met een aantal richtsnoeren kwam over hoe de auteursrechtrichtlijn moet worden uitgelegd. In deze richtsnoeren beschrijft de Commissie dat rechthebbenden de vrijheid krijgen om content die in hun ogen ongeoorloofd online is gezet, aan te merken als content die door de openbaarmaking significante economische schade kan veroorzaken. De vrees is dat rechthebbenden hier volop gebruik van gaan maken, wat zou kunnen leiden tot veel filtering van materiaal dat misschien niet of niet heel stevig inbreuk maakt op het auteursrecht.

Als het Hof van Justitie de lezing van Saugmandsgaard Øe overneemt, betekent dit dat veel of zelfs alle lidstaten terug naar de tekentafel moeten, schrijft Communicia. Dit is een Europese organisatie die uit onderzoekers en activisten bestaat en als doel heeft om het publieke domein te beschermen. De lidstaten moeten dan waarschijnlijk hun wetgeving aanpassen, omdat de door Saugmandsgaard Øe geadviseerde standaard van bescherming van gebruikers en de grondrechten niet overeenkomt met de lagere standaard zoals die in de omgezette richtlijn staat. De vraag is nu nog wel wanneer bepaalde maatregelen om gebruikers te beschermen tegen overblokkering of geautomatiseerd blokkeren afdoende zijn.

Nederland was tegenstander van artikel 17, maar heeft uiteindelijk wel als eerste de regels omgezet, waarbij in feite de tekst van de richtlijn een-op-een is overgenomen. Dat betekent dat de standaard van bescherming te laag is of in ieder geval niet in voldoende mate overeenstemt met de visie van de advocaat-generaal. Vooralsnog is onbekend of het Hof daadwerkelijk aansluit bij de advocaat-generaal. Waarschijnlijk is over een paar maanden bekend of het advies wordt overgenomen.

De nieuwe EU-regels van de in maart 2019 aangenomen en in april 2019 definitief goedgekeurde auteursrechtrichtlijn moeten sinds 7 juni zijn omgezet in alle EU-lidstaten, al is dat nog lang niet overal gebeurd. Dat gebeurt wel vaker bij deadlines voor de omzetting van EU-richtlijnen, maar in dit geval was er de nodige onduidelijkheid, getuige ook deze zaak die Polen is gestart. Tweakers schreef vorige maand een achtergrondstuk over de huidige situatie.

Door Joris Jansen

Redacteur

15-07-2021 • 14:35

73 Linkedin

Reacties (73)

73
69
33
13
0
24
Wijzig sortering
En dan is het wel weer comfortabel als EU-inwoner dat de wereld groter is, en dat er geen oceanen bestaan online. Je kunt als vrijgevochten burger, piraat en/of kritische journalist dus altijd nog terecht bij andere partijen, al heb je misschien een VPN of Tor nodig.
Dit uploadfilter heeft niets te maken met vrijgevochten burgers of kritische journalisten. Er staat niets in deze wet over het blokkeren van meningen of visies van links of van rechts, alleen van auteursrechtelijk beschermd materiaal (dat ook mag worden behouden met een uitbetaling aan de rechthebbende, in plaats van het te blokkeren). Het is een vrij grote gift aan de auteursrechthebbenden, maar van de groepen die jij noemt is alleen de piraat relevant. Het plaatsen van een complete film of muziekalbum op een deelplatform wordt hiermee bestreden, en dat is het. Eigenlijk gaat het verwijderen van deze inhoud alleen maar verschuiven van "na het uploaden / rapporteren" naar "tijdens het uploaden".

Dus wie zo graag wil denken dat "je niks meer mag zeggen tegenwoordig" c.q. "cancelcultuur" c.q. "censuur", is bij dit artikel niet aan het juiste adres.

Er zijn wel nadelen aan zo'n uploadfilter voor copyright, maar dat zit er vooral in dat zo'n filter beter te betalen en implementeren is voor grote partijen dan voor kleine. Een filter als dit zal moeten werken met Machine Learning en behoeft veel expertise, trainingsuren, trainingsmateriaal en dagelijkse updates van het materiaal dat geblokkeerd moet worden (de nieuwste films, muziek, enz). Het speelt dus bijvoorbeeld Google en Facebook in de hand, die daar wel geld voor hebben door de grote schaal, terwijl kleinere partijen er een groot extra obstakel bij krijgen. Voor hen is het misschien niet goed uitvoerbaar. We zullen zien hoe dit loopt in de praktijk.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 15 juli 2021 15:05]

Je hebt gelijk volgens de letter van de EU wet, maar niet in de praktijk. De EFF Gaat er in meer detail op in:

The EU Commission's Refuses to Let Go of Filters
https://www.eff.org/deepl...17-did-not-let-go-filters

Het probleem is namelijk niet de wet, maar handhaving door particuliere bedrijven. Door hen verantwoordelijk en aansprakelijk te maken, zullen ze noodgedwongen veel harder moeten optreden dan daadwerkelijk noodzakelijk. Je zult in de praktijk dus filters gaan krijgen die veel vormen van rechtmatig gebruik zal verbieden, en dat zal dus vooral journalisten en tegendraadse burgers schaden.

[Reactie gewijzigd door Eonfge op 15 juli 2021 15:28]

Ik ben geen voorstander van een filter als dit, begrijp me niet verkeerd. Ik wilde vooral aangeven dat het hier gaat om auteursrecht, niet om zomaar arbitrair filteren van andere soorten inhoud. En deze wet noemt specifiek de gevallen van fair use die wel mogen, en dus niet gefilterd moeten worden. Gebeurt dat wel dan zal in elk geval de uploader dat merken: "Hé, waarom krijg ik nu een melding over auteursrechten terwijl ik gewoon een review upload, of een parodie?". Dat kan dan gemeld worden en in het ergste geval leiden tot een rechtszaak die de platformhouder dan verliest, want de wet spreekt specifiek van het filteren van "overduidelijk inbreukmakende inhoud". Dus er zijn wel stappen om te nemen als er sprake blijkt te zijn van overblokkering.

De reputatie van deze platforms staat ook op het spel: als zij alles blokkeren waar ook maar een seconde aan auteursrechtelijk beschermd materiaal in zit, dan worden steeds meer uploaders en gebruikers het zat. Dus hebben zij er baat bij om precies te zijn in het filteren: niet te veel en niet te weinig. Honderden miljoenen mensen kijken bijvoorbeeld film- en muziekrecensies op Youtube; dat ondersteunen de grote platforms gewoon en zij hebben baat bij zoveel mogelijk dergelijke content. Fouten hierbij kunnen hersteld worden.

Nogmaals, ik wordt niet zozeer blij van dit soort filters maar wil wel even een matigend geluid geven omdat ik niet geloof dat dit nu het moment is waar het hele internet op slot gaat o.i.d., zoals er soms beweerd wordt.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 15 juli 2021 16:04]

Ik ben geen voorstander van een filter als dit, begrijp me niet verkeerd. Ik wilde vooral aangeven dat het hier gaat om auteursrecht, niet om zomaar arbitrair filteren van andere soorten inhoud. En deze wet noemt specifiek de gevallen van fair use die wel mogen, en dus niet gefilterd moeten worden. Gebeurt dat wel dan zal in elk geval de uploader dat merken: "Hé, waarom krijg ik nu een melding over auteursrechten terwijl ik gewoon een review upload, of een parodie?". Dat kan dan gemeld worden en in het ergste geval leiden tot een rechtszaak die de platformhouder dan verliest, want de wet spreekt specifiek van het filteren van "overduidelijk inbreukmakende inhoud". Dus er zijn wel stappen om te nemen als er sprake blijkt te zijn van overblokkering.
Ik ben daar erg skeptisch over. De wet schetst een haast onuitvoerbare situatie. Een beetje grote site kan niet alle uploads door een jurist laten onderzoeken. Die kunnen niet chirugisch opereren, zoals de wet vraagt, maar moeten met een botte bijl hakken.
Dit systeem lijkt spreken op hoe Youtube nu functioneert binnen de Amerikaanse wet. En de Amerikanen zijn veel fanatieker met hun vrijheid van meningsuiting dan wij. Toch zijn er eindeloos veel verhalen van mensen die hun video geblokkeerd of gedemonitiseerd zien worden en in praktijk lukt het vrijwel niemand om daar succesvol bezwaar tegen te maken.
Extra vervelend is dat mensen zichzelf daarom maar extra voorzichtig op gaan stellen om geen geonder te krijgen, ook al heb je eigenlijk gelijk. Zo heb ik al heel veel reviews gezien/gehoord waarin geen seconde wordt gebruikt van het werk dat wordt besproken. Helemaal pijnlijk is het bij videocolleges (die tegenwoordig massaal online verschijnen) waarin een geschiedenisprofessor geen 2000 jaar oud standbeeld durft te laten zien vanwege angst voor een copyrightclaim.
De reputatie van deze platforms staat ook op het spel: als zij alles blokkeren waar ook maar een seconde aan auteursrechtelijk beschermd materiaal in zit, dan worden steeds meer uploaders en gebruikers het zat. Dus hebben zij er baat bij om precies te zijn in het filteren: niet te veel en niet te weinig. Honderden miljoenen mensen kijken bijvoorbeeld film- en muziekrecensies op Youtube; dat ondersteunen de grote platforms gewoon en zij hebben baat bij zoveel mogelijk dergelijke content. Fouten hierbij kunnen hersteld worden
Ik heb toch vaak het omgekeerde gehoord: Youtubers die klagen dat ze hun video's (onterecht) kwijt raken. Een aantal daarvan heeft ook geprobeerd om naar een ander platform over te stappen maar dat lukt meestal niet. Het aantal kijkers op Youtube is zo veel groter dan alle andere videosites samen dat geen enkel commercieel kanaal het zich kan permitteren om niet op Youtube te zitten.
Nogmaals, ik wordt niet zozeer blij van dit soort filters maar wil wel even een matigend geluid geven omdat ik niet geloof dat dit nu het moment is waar het hele internet op slot gaat o.i.d., zoals er soms beweerd wordt.
Ik ben het met je eens dat het niet het doel is om politieke tegenstanders de mond te snoeren of om vrijheid van meningsuiting te onderdrukken, maar ik ben bang dat het wel dat effect zal hebben. De regels zijn zo dat alleen de allergrootsten een kans hebben om er aan te voldoen. Die allergrootsten kiezen er echter voor om niet alle markten te bedienen, met name alles wat controversieel is wordt vermeden. Zo zal je op Youtube geen sex vinden. Dat is op zich niet zo'n probleem omdat er voor die markt genoeg andere sites zijn, maar er is ook veel nevenschade. Video's over borstvoeding zullen al snel tegen zo'n sexfilter aanlopen. En, in tegenstelling tot sex, zal dit onderwerp nooit groot genoeg worden om daar een eigen videoplatform voor op te richten. Dat lijkt misschien een klein dingetje, tot je hoort over het melamine schandaal in China waarbij mensen hun babies giftige "melk" gaven. Een paar video's over borstvoeding waren daar heel welkom geweest, dat had letterlijk levens kunnen redden.

Om er nog een schepje bovenop te doen: We hadden in Nederland ooit een politieke partij voor pedoseksualiteit. Dat was een legale partij, wat je daar verder ook van vindt. Maar ik denk niet dat die ooit een video op Youtube zouden krijgen. Dat is nogal wat voor een politieke partij.

Kennen we trouwens nog die verkiezingsposter van de PSP met een blote vrouw?
Je denkt misschien dat ik nu ga zeggen dat je die niet met Google kan vinden, maar ik heb precies de tegenovergesteld boodschap. Die kun je alleen met Google vinden. Andere zoekmachines (zoals Bing) komen vooral met gecensureerde versies van die poster. Het punt is dat alleen Google in staat is om een filter te bouwen dat zou nauwkeurig is dat "porno" niet mag maar "politiek naakt" wel. Eerlijk gezegd denk ik dat ze handmatig een uitzondering hebben gemaakt voor die iconische poster. Als zelfs Microsoft het niet voor elkaar krijgt dan is de rest van de wereld volkomen kansloos. Het enige wat je realistisch gezien kan doen is naar Google toe gaan en vragen of je hun technologie mag gebruiken.
Je kunt inderdaad wel een duidelijk verschil in bloot zien tussen Google en Bing;
https://imgur.com/a/N3l49Qi

Poster is trouwens ook een goed voorbeeld van morele auteursrechten: De dame, Saskia Holleman, wist niet dat de foto voor een politieke campagne was en moest naar de rechter stappen om haar naam te ontkoppelen van de PSP. De poster van de PSP is dus ook een mooi voorbeeld van vrouwelijke exploitatie.

Gelukkig heeft GroenLinks zich sindsdien wel hard gemaakt voor de seksuele vrijheid van vrouwen. /s :X
Ik ben het met je eens dat het niet het doel is om politieke tegenstanders de mond te snoeren of om vrijheid van meningsuiting te onderdrukken, maar ik ben bang dat het wel dat effect zal hebben
Ik vraag me wel eens af wat de huidige wetgeving voor invloed op de renaissance zou hebben gehad.
Luthers' vertaling van de bijbel zou waarschijnlijk een auteursrecht inbreuk zijn, net als het overschrijven/nadrukken van pamfletten van Erasmus, Rousseau, Voltaire etc.
Kleine drukkerijen zouden niet kunnen bestaan omdat ze niet van alle aangeboden werken elke pagina op inbreuk/plagiaat kunnen controleren.
Youtube is een slecht voorbeeld, want daar zie je nu al hoe talloze mensen de dupe worden van onjuiste copyright claims.
Ik denk dat de auteursrechten systeem van Youtube een sneak preview is hoe dit gaat uitpakken. Ze gedemonetiseren(is dat een woord?!) links en rechts van alles en nog wat met een significante hoeveelheid valse/fraudelente claims.

0,0% vertrouwen in.

[Reactie gewijzigd door Bonobo op 15 juli 2021 17:21]

Het probleem is niet de "significante hoeveelheid false/fraudulente claims" maar het feit dat Google die bedrijven nooit aanpakt op hun valse claims.

Dat creëert een black hole waar die bedrijven in opereren en tot letterlijk chantage kunnen overgaan.

Het issue is vaak dat als het neerkomt op de kleine man, dat bedrijven makkelijker de ban/censuur hamer neerknallen want wat ga je eraan doen als het foutief is... Daartegen als men bedrijven begint aan te pakken, dan komen snel de advocaten uit het houtwerk.

Hierdoor nemen bedrijven zoals Google te vaak meer losse regels voor andere bedrijven, dan voor de consumenten. Voeg er nog eens bij, dat sommige van die bedrijven financieel gelinkt zijn aan Google en dan is de goesting om iets te ondernemen nog minder ( zeker bij management ).
en dat zal dus vooral journalisten en tegendraadse burgers schaden.
Precies dit maakt het zo gevaarlijk. Journalisten moeten vrijelijk hun werk kunnen doen en voor tegendraadse burgers.. tja, wie bepaald wat tegendraads is? Je ziet het nu al overal om je heen gebeuren met cultureel politieke thema's. Kamp A probeert kamp B overal monddood te maken. De waarheid is vervolgens ondergeschikt aan partijdige belangen. Scherp maar eerlijk dialoog is niet meer mogelijk en propaganda is geboren.
Er staat niets in deze wet over het blokkeren van meningen of visies van links of van rechts
Hoe controleer je dat? Hoe weet je welke content is verwijderd en waarom?
Zoals de politieagent die Taylor Swift afspeelde in de hoop niet geupload te worden op Youtube? Nooit er vanuit gaan dat een ander geen misbruik zal maken zoiets als dit. En als het er doorheen is, dan hebben ze er nog alle recht toe ook.

Het copyright trucje is al zo vaak gebruikt om gevoelige content te verbergen, net als dat het recht om vergeten te worden ideaal was voor mensen *kuchpoliticikuch* om selectief bepaalde artikelen te verbergen voor het volk.
Ik denk dat je een beetje naief bent. Dit uploadfilter zou ook gewoon een voet tussen de deur kunnen zijn in de zin dat dit mogelijk de eerste in een reeks uploadfilters is..we zijn hier richting censuur ingeslagen. Er zou bijvoorbeeld een uploadfilter tegen hatelijke berichtjes kunnen komen (iets wat nu ook al onderdeel is van de uploadfilter discussie. Hatelijke berichtjes en dat er iets aan gedaan moet worden is ook iets is waar getroffen politici regelmatig over klagen).
Auteursrecht is het gedeelte van het recht wat voorschrijft waar de vrijheid van uiting eindigt en het recht van exclusiviteit begint. Per definitie. Dus dat is gewoon hetzelfde onderwerp.

Dit is een schaal waar zeer uiteenlopende meningen over bestaan. Wanneer is een parodie, een foto, een tekening, een stuk code, kritiek, satire of een bewerking/vertaling/uitbreiding auteursrechteninbreuk? Dit gaat bijna niet over het geval van een hele film 1 op 1 online zetten, daar heb je niet zulke moeilijke wetten of filters voor nodig, dat mag al niet en wordt al geblokkeerd op ieder groot platform.

Je hebt goed door dat dit een instrument is voor de grote partijen om concurrentie onmogelijk te maken. In ieder geval concurrentie op de content.
En fragmenten uit het nieuws bijvoorbeeld?
Behalve dat niemand je content nog ziet omdat alle grote platforms het blokkeren. Dat is het grote probleem.

Noem tenslotte maar eens nog eens vijf grote videoplatforms a la Youtube waar je zelf je content op kan zetten.
Bitchute, Pornhub (ja, da's een grote), Oddysee, Rumble, Dailymotion.
Pornhub verwijderd een boel, overigens. Zoewel copyrighted materiaal als alles wat te maken heeft met hypnose.
Als die behoefte groot genoeg is om dit soort zaken te bekijken, dan ontstaat er vanzelf een platform waarbij dat wel mogelijk is.
En vervolgens wordt dat platform gewoon geblokkeerd binnen de EU tenzij ze zich aan de regels houden. Want alleen piraten/extremisten/pedofielen houden zich niet aan de regels. En er is natuurlijk helemaal geen overlap van vrijheid van meningsuiting en auteursrechtbreuk waar ieder land andere ideeën over heeft, bijvoorbeeld als je je eigen code schrijft om Youtube-video's te bewaren, of je je eigen tractor repareert, of wanneer je een politicus parodieert, of commentaar geeft op een campagnefilm, of simpelweg journalistiek bedrijft.

Dit is gewoon niet hoe dit werkt. In internetbraches heb je de eerste die met een heel basic product in een niche springt (youtube, uber, amazon, twitter etc.) en al gauw de markt volledig beheerst door op venture capital te draaien en dus geen winst te hoeven maken. De partij met de meeste VC die niet heel domme dingen doet wordt monopolist. Daarna zal deze partij de oude klanten en leveranciers uit de wildwestperiode de rug toekeren, professionaliseren en toetreding van concurrenten onmogelijk maken door het eigen schaalvoordeel en het feit dat gebruikers maar 1 leverancier tegelijk gebruiken en niet de hele tijd heen en weer gaan om hun diensten af te nemen. Aan het eind schrijft deze partij de standaarden waar de nieuwkomers aan moeten voldoen (zodat ze niet kunnen concurreren). Dit wordt dan weer afgedwongen door adverteerders, banken en uiteindelijk de overheid, die liever een grote bekende partij reguleert waar het afspraken mee kan maken om de eigen bevolking te domineren en te bespioneren. Dit principe is al zo oud als de gildes van weleer. De bitchutes van deze wereld zijn don quixotes van onze tijd.

Op Twitter en Facebook heb je zeer strikte regels voor welke mening je mag hebben. Nieuwe concurrenten kunnen zijn hierop onderscheiden (zie gab, parlor etc.). Echter zijn de regels van Twitter, Facebook etc. al gauw omarmd als de minimale standaard door adverteerders. Dus verliezen de concurrenten toegang tot het adverteren, bankbetalingen etc.. Dan heb je natuurijk geen bestaansrecht meer. Parlor is kapotgemaakt doordat hun hoster Amazon, waar Twitter een grote klant is, gestaafd met (niet eens correcte) beweringen van Twitter dat Parlor niet zou modereren op oproepen tot geweld, het bedrijf gewoon een tijd uit de lucht heeft gehaald totdat ze zouden voldoen aan de standaard van het bedrijf waarmee ze proberen te concurreren. En we hebben het nu metdit filter al over een wettelijke verankering, de laatste stap in dit proces, van wat neerkomt op het absurde systeem van content-ID van youtbe maar dan van het hele internet.

Twitter en Facebook zijn de twee grootste voorstanders van verdere regulering van de content op hun websites omdat zij nu de middelen hebben om alles te doen wat je maar kunt bedenken op het gebied van moderatie, maar concurrenten deze investering nooit kunnen opbrengen. Dit is waarom het filter er zal komen. Dit garandeert dat Youtube nooit kan worden onttroond door een concurrent op basis van content alleen.
Vrijheid bestaat alleen als je vaart onder de doodskopvlag. Tegenwoordig ook in paars verkrijgbaar.
Ja buiten de eu. En dat wil je nou juist niet.
Inderdaad.

"Nederland was tegenstander van artikel 17, maar heeft uiteindelijk wel als eerste de regels omgezet, waarbij in feite de tekst van de richtlijn een-op-een is overgenomen."

Het is één grote poppenkast, onze regering en 2e kamer en sinds de 1e kamer gepolitiseerd is spelen zij ook mee in deze poppenkast tegenwoordig.
Tegen voor de Buhne maar als eerste overstag, list leugens en bedrog.

Rutte die na moties van wantrouwen en moties van afkeuring gewoon lak heeft aan alles en iedereen en gewoon blijft zitten, na alle aantoonbare leugens ook vanuit de 2e kamer nog steeds niet word weggestuurd.
Een EU trekpop, het vervelende is dat dit alles nog word gerationaliseerd ook.

Kritische en onderzoeksjournalistiek zijn zo goed als verleden tijd in de nieuwe cancel cultuur, zie voorbeeld Pieter Omtzigt.
We stevenen af op een controle maatschappij en dit soort wetten helpen daar niets bij, media zit voor het grootste deel bij elkaar op schoot onder dezelfde paraplu en "cancelt" alles en iedereen die tegen ze in gaat.

Het heeft veel weg van een complot, spreekwoorden en gezegdes zijn niet zomaar ontstaan en bevatten een hoge kern van waarheid:

Hoe rijker de gek, hoe groter de vrek.
Hoe hoger de geest, hoe groter het beest.
Macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut.

Karaktermoord is tegenwoordig aan de orde van de dag wanneer iemand niet mee buigt of een andere mening te berde brengt.
Vrijheid van meningsuiting is en word steeds verder ingeperkt, ja ik lijk af te dwalen maar dit heeft toch echt alles met elkaar te maken, ook met dit artikel dat over vrijheid en/of het inperken ervan gaat.

Alles word door de EU met overkoepelende wetten dicht getimmerd, het maakt amper nog uit welke wetten en/of regels een EU land zelf maakt, wanneer het de EU niet aan staat maken ze gewoon een overkoepelende wet, gaat een rechter er niet in mee ? dan blijven ze net zo lang herschrijven en beuken tot ze hun zin krijgen.

Soms lukt dat niet maar word het geagendeerd om een paar jaar later weer op te pakken en het op een andere manier te proberen.
Werkelijk alles word overdreven kapot gerationaliseerd, zelfs burgers doen hier aan mee omdat men tegenwoordig denkt overal verstand van te hebben omdat men het op kan zoeken op internet, zelf nadenken en een echt eigen mening vormen word hierdoor steeds schaarser.

Dit is mijn<-- mening (ik zet het er maar even bij)
En voorts ben ik van mening dat social media wereldwijd verboden zou moeten worden..., het is een gifbeker voor de mensheid.
Totdat deze verboden worden om de mum van kindermisbruik of terrorisme
Dan doe je er nog een vleugje Shadowsocks overheen, dat werkt ook prima in China terwijl iedereen en zijn moeder daar geblokkeerd wordt. :)
Tot je bij voorbaat verdacht wordt als je géén gebruik maakt van door de Staat goed gekeurde "open" netwerken.

Kunnen we niet ontcijferen wat je zegt, dan moet je wel versleuteld communiceren en ben je dús staatsgevaarlijk.
Dat duurt gelukkig nog wel even in Nederland. En in China is dit wel aan de hand, althans dat denk ik. Toch gebruiken de mensen daar ook nog VPN en VPSen zodat ze buitenlands nieuws kunnen lezen etc. Dat had ik nooit verwacht met de regels daar, maar toch gebeurt dat daar aan de lopende band. Van 3 Chinese inwoners weet ik zelfs uit eerste hand dat ze dat doen. Dus er lijkt toch een soort gedoogbeleid te zijn ofzo. Ik heb in ieder geval zelf ook nog nooit bezoek gehad en gebruik altijd Shadowsocks als ik daar ben. :P
Dat duurt gelukkig nog wel even in Nederland. En in China is dit wel aan de hand, althans dat denk ik. Toch gebruiken de mensen daar ook nog VPN en VPSen zodat ze buitenlands nieuws kunnen lezen etc. Dat had ik nooit verwacht met de regels daar, maar toch gebeurt dat daar aan de lopende band. Van 3 Chinese inwoners weet ik zelfs uit eerste hand dat ze dat doen. Dus er lijkt toch een soort gedoogbeleid te zijn ofzo. Ik heb in ieder geval zelf ook nog nooit bezoek gehad en gebruik altijd Shadowsocks als ik daar ben. :P
Hoogstwaarschijnlijk kan de Chinese staat wel alles zien wat ze doen via VPN, alleen de landen buiten China kunnen dat niet, met andere woorden, je hebt als Chinees nog geen bal aan VPN.

En zo als het nu gaat zal het niet even duren voordat het in Nederland komt, het gaat nu heel snel die richting op wereldwijd.

[Reactie gewijzigd door AmigaWolf op 15 juli 2021 16:22]

Hoogstwaarschijnlijk kan de Chinese staat wel alles zien wat ze doen via VPN, alleen de landen buiten China kunnen dat niet, met andere woorden, je hebt als Chinees nog geen bal aan VPN.
VPN verkeer kan in China ook geobfusceerd worden zodat het niet lijkt op VPN verkeer. Shadowsocks is een voorbeeld daarvan. Zolang het verkeer maar niet als zodanig identificeerbaar is en de actieve scan van de Great Firewall niets interessants vindt, kom je er gewoon doorheen en blijft de verbinding werken.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 juli 2021 16:36]

[...]
VPN verkeer kan in China ook geobfusceerd worden zodat het niet lijkt op VPN verkeer. Shadowsocks is een voorbeeld daarvan. Zolang het verkeer maar niet als zodanig identificeerbaar is en de actieve scan van de Great Firewall niets interessants vindt, kom je er gewoon doorheen en blijft de verbinding werken.
Het is alleen heel gevaarlijk, want als de regering er achter komt, woord je zwaar gestraft, iets wat we nog niet hebben in het wersten.
Ten eerste is het lastig aan te tonen (verkeer is niet identificeerbaar of lijkt op ander regulier verkeer). Ten tweede is het zo dat als de Chinese regering een specifiek iemand wil naaien, dat dat ook gedaan kan worden zonder dat ze van een VPN afweten.

Als je als China bent, dan accepteer je dat je in een totalitair regime rondloopt en altijd dit risico hebt. Dat geldt voor zowel Chinezen zelf als voor buitenlanders..

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 juli 2021 06:51]

Ja das waar, triest maar waar.
Totdat deze verboden worden om de mum van kindermisbruik of terrorisme
Precies, deze uploadfilterverplichting zou niemand willen hebben, dit is erg griezelig, en werd volop over gewaarschuwd, maar werd zo als gewoonlijk niet naar geluisterd, alles straks wat je upload/download woord eerst gecontroleerd en als het door hun via AI en zo goed gekeurd is gaat het door, nogmaals erg griezelig dit.
Dus als ik 1 frame aan een film toevoeg met de mededeling "Ik geef geef deze film 5 sterren", dan is het goed? Of is 1 frame niet genoeg en moet mijn "recensie" minstens 5 minuten zijn? En mag ik dan aan het begin van mijn "recensie" een opmerking plaatsen als "skip 5 minuten vooruit als je je eigen oordeel wilt vormen"?

Hoe moet een ISP dit ooit (automatisch) beoordelen?
Dit is dan ook het inherente probleem van de wetgeving. "Duidelijk inbreukmakende content". Wat is "duidelijk inbreukmakend"? Voor bedrijven die de content maken (grote entertainmentbedrijven) is alles duidelijk inbreukmakend, als er maar een fragment van een film inzit (zo kunnen ze het spelen). Bedrijven als Youtube moeten daarom alles dat maar een fragment van een film bevat, bij voorbaat filteren.

Maar Youtube zal dat niet zo zien. Dus komt het op een rechtszaak aan. Tot die rechtszaak (en het doorprocederen) een definitieve uitspraak oplevert, zal de wet onwerkbaar zijn, puur vanwege het feit dat die drie woorden "Duidelijk inbreukmakende content" ambigu zijn.

Wat de uitspraak van de rechters hierover zal zijn, geeft waarschijnlijk nog veel meer mogelijke scenario's...
Die rechtszaak gaat er niet komen, want YouTube e.d. worden dus aansprakelijk gemaakt dus YouTube zal preventief alle video-beelden van films blokkeren, want social media bedrijven gaan echt niet het randje opzoeken van de persvrijheid. Ik de praktijk zal je dus zien dat er grote, lukrake, filters komen die voornamelijk impact hebben op journalisten en journalistieke uitingen.

The EU Commission's Refuses to Let Go of Filters (al elders gelinkt)
https://www.eff.org/deepl...17-did-not-let-go-filters

Ik grapte eerder dat piraten nu ook ergens anders heen moeten, maar dat is juist eigenlijk niet het geval: Piraten zitten al op een plek waar de lange arm van Brussel en Washington niet kan komen. Journalisten zullen daar dus ook naartoe moeten.
Brussel en Washington zitten massaal op twitter,

ik was en ben nog steeds verbaasd dat daar zo veel porno op staat 🤡 Zelfs Facebook laat dat niet toe.
Tot die rechtszaak.. een definitieve uitspraak oplevert, zal de wet onwerkbaar zijn

Exact; nog meer juristen en advocaten die gaan parasiteren op de tech sector, maakt niet uit dat de kleine startups het helemaal niet kunnen (veroorloven).
En het gebruik praktisch gebruik onmogelijk gaan maken.
Er zijn nu al TOS' van meer dan 90 pagina's waarbij een enkele overtreding je al je accounts, data, aangekochte software en toegang tot je eigen systeem kan kosten.
Dat adviseert de advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie.
oftewel:
Wij van WC-eend adviseren WC-eend.

[Reactie gewijzigd door mbb op 17 juli 2021 14:19]

Volgens mij kan je deze uitspraak interpreteren als: Ja dan hoeft het niet automatisch gefilterd te worden. Betekend niet dat je geen inbreuk maakt, betekend alleen dat het niet automatisch er uit hoeft te worden gehaald om te voldoen aan deze wet.

Lijkt mij het een stuk makkelijker voor content platformen.
Geen idee hoe een ISP ooit automatisch kan beoordelen of iets inbreuk maakt of niet.
Maar er is voldoende jurisprudentie over wat wel en niet toegestaan is.

Als je een hele film upload dan is er overduidelijk geen sprake van fair-use.

5 stukjes van 30 seconden uit een film van anderhalf uur zal hoogstwaarschijnlijk wel fair-use zijn.

Dus piraterij kan je prima geautomatiseerd aanpakken.
Iemand enig idee of België deze uploadfilter ook gaat implementeren, en wanneer?

Vind er weinig van terug, buiten artikels vanuit 2019.
Jazeker, zie anders de achtergronden die onder het nieuwsbericht hierboven staan. België moet als EU-lidstaat net als alle andere landen de boel ook omzetten in eigen, nationaal recht. Het idee is dus de regels over in de EU (vrijwel geheel) gelijk zijn. Wanneer? Dat was dus officieel al vorige maand, op 7 juni. Maar het is nog een beetje een chaos allemaal, getuige ook deze 'rechtszaak' van Polen over de richtlijn die al lang en breed is aangenomen en al had moeten zijn ingevoerd in alle landen.

[Reactie gewijzigd door Koekiemonsterr op 15 juli 2021 15:03]

straight to communism we go! 8)7
Dit is een direct gevolg van kapitalisme. Mensen met kapitaal (geld, rechten op content) beïnvloeden overheden om het verdienpotentieel van hun kapitaal in stand te houden.
Of ik vat je post verkeerd, maar noem me 1 kapitalistisch bedrijf wat hier voor is. :o

Dat Microsoft zo paniekvoetbal moet doen met het sluiten van accounts, komt ook gedeeltelijk door dit soort wetgeving, je wilt niet in het vizier komen van bepaalde overheidstakken.
Disney lijkt me een makkelijk voorbeeld. Het zou niet de eerste keer zijn dat ze pleiten voor grote auteursrechtenhervormingen.

[Reactie gewijzigd door Jelle E op 15 juli 2021 15:04]

Grote bedrijven uit de film- en muziekwereld lobbyen voor dit soort wetgeving. Geen enkele overheid komt hier spontaan uit zichzelf mee, ze hebben daar toch niets bij te winnen?
Dit komt vooral van de duitse en franse politiek zwaar beinvloed door de entertainment industrie aldaar. En dat is ook wat de EU is..Frankrijk en Duitsland wat de rest hun normen en waarden opdringt.
Een surveillancestaat gaat ook prima samen met kapitalisme hoor, daar heb je geen communisme voor nodig.

Maar goed, weer een maatregel om het grote kapitaal te beschermen. Gek eigenlijk dat dit soort maatregelen altijd veel minder weerstand lijken te hebben dan regels die opkomen voor de burger.
Hoezo is dat gek?

Niemand in de Nederlandse óf de Europese regering zit daar voor de burger. Ze zitten daar allemaal voor zichzelf. Nadat ze klaar zijn met de politiek lekker een dik betaalde hoge positie bij precies de bedrijven die ze steunen met hun regels.
Werk je die toekomstige werkgever te veel tegen? Dan geen miljoenen. Quite the incentive.

Niets vreemds aan.

[Reactie gewijzigd door Jaatoo op 15 juli 2021 15:44]

Communism is a red herring
Polen mag dan een beetje autocratisch zijn, maar in deze zaak ben ik het volledig met Polen eens. Artikel 17 moet geschrapt worden.
ook wel interessant hoe het verwoord word. Polen = slecht, dus hun eis word verworpen.
Maar vervolgens krijgen ze grotendeels hun zin want de advocaat generaal haalt dat uploadfilter totaal onderuit.
Wow, Polen die wat zegt over de bedreiging voor vrijheid van Meningsuiting...
Ik heb net een foto gedeeld van de nieuwe F1 auto op Twitter. Zal iemand vast niet blij mee zijn. Of een foto van een nieuwe iPhone. Nieuwswaarde lijkt me ook een rol te moeten spelen...
Platforms mogen alleen content detecteren of blokkeren die identiek is aan of het equivalent is van het beschermde materiaal van de rechthebbende. In alle minder duidelijke situaties, zoals korte fragmenten die worden gebruikt of bewerkt materiaal, waarbij de uitzonderingen op het auteursrecht ook voorzienbaar zijn, mag geen sprake zijn van een preventief blokkeermechanisme. Daarmee is volgens de advocaat-generaal het risico op overblokkering geminimaliseerd.
Ik krijg het idee dat je met wat creativiteit dus het uploadfilter makkelijk kan omzeilen. Maar toch vrees ik dat de uploadfilters teveel gaan filteren en dat je als uploader lastig een echt persoon te spreken kan krijgen om je gelijk te halen. Net zoals we nu al zien in het geval van het blokkeren van accounts.

reviews: Account geblokkeerd. Wat nu?

Dus een jaar na de uploadfilters kan tweakers weer een mooi artikel maken:
Geblokkeerd door het uploadfilter. Wat nu?
:)
"richtsnoeren"? richtlijnen?
Wat veel erger is dat platformen zelf zitten te bepalen wat fake nieuws is. Het meest trieste voorbeeld is het weghalen van berichten die suggereerde dat het Sars-ncov2 misschien wel in het lab gemaakt is omdat daar wel heel veel indicaties voor waren. Lijkt me juist heel gezond om daar met een massa mensen op te reflecteren zonder gelijk over schapen of wappies te beginnen. Op linkedin zijn ook al tig berichten van professionals over COVID19 of vaccinaties wegehaald zonder duidelijke renderen. Lijkt alleen maar erger te worden.
Met alle respect, het is een opstapeling van problemen die hiertoe leidt. Er is een steeds grotere groeiende groep mensen op deze wereld die over alles zogenaamd hun mening moeten geven terwijl die personen niet over het intellect beschikken om überhaupt de beginselen van het onderwerp te begrijpen. Deze mensen praten alleen maar na wat ze via via horen en geloven daar heilig in zonder enige vorm van onderbouwing ("eigen onderzoek" "complot" "professor (die geen professor is)").
Een logisch denkend mens (naar mijn inzicht) verifieert of de claims kloppen, zelfs zonder enige kennis van een onderwerp is het mogelijk om controle uit te voeren op de aannemelijkheid van een claim.
Dat is de reden waarom "we" gelijk over schapen en wappies beginnen, want dat is precies wat er gebeurt! "Nee ik ben geen wappie en ik ben geen schaap" - om vervolgens precies dat te doen door het gebrek aan eigen inzicht.

Het zou veel beter zijn om uitspraken lekker voor je te houden als je geen verstand hebt over het onderwerp en niet het vermogen hebt om de basis te begrijpen van wat complexere materie. Iedereen heeft recht op zijn of haar mening en deelname, iedereen kan naar mijn mening iets toevoegen aan onze samenleving, maar dit kan alleen als je goed functioneert op jouw eigen niveau. Niemand heeft wat aan blaaskaken die zich bemoeien met dingen die ze niet begrijpen, doe lekker waar je goed in bent. Dan wordt je ook niet gefrustreerd en wordt je ook niet weggezet als persoon die je niet denkt te zijn.

Over je voorbeelden doe ik overigens geen uitspraken en dit is ook niet persoonlijk aan jou gericht, meer een algemeen idee over de situatie die je hier schetst en de ervaringen die ik daar de afgelopen 10 jaar mee heb opgedaan.
Er is een steeds grotere groeiende groep mensen op deze wereld die over alles zogenaamd hun mening moeten geven terwijl die personen niet over het intellect beschikken om überhaupt de beginselen van het onderwerp te begrijpen.
Die mensen zijn er altijd al geweest. Alleen hebben ze nu dankzij techniek en groeiende rijkdom de tijd en mogelijkheid om hun ideeën te formuleren en te delen.
Iets wat enkele decennia terug alleen voor de elite weg was gelegd.

Wat dat betreft lijkt het internet zijn beloften waar te maken. De hoop was altijd dat door met mensen in discussie te kunnen je beter kon leren waarom ze dingen denken en je samen nieuwe inzichten kan verwerven.

Als dit een zo groot probleem is voor westerse liberale democratieën als door sommigen wordt geschetst, dan zullen ook wij helaas over moeten gaan op totalitaire auto/aristo-cratiëen; die lijken hier geen last van te hebben.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee