Provincie Noord-Holland gaat rechter vragen of datacentrum Microsoft illegaal is

De provincie Noord-Holland start een handhavingsprocedure tegen Microsoft vanwege een groot datacentrum in Hollands Kroon. De provincie wil weten of het datacentrum illegaal is omdat het geen rechtmatige vergunning heeft, al is niet bekend wat de gevolgen zijn als dat blijkt.

De provincie stapt naar de rechter vanwege het datacentrum in Middenmeer dat op industrieterrein Agriport A7 in de gemeente Hollands Kroon staat. Microsoft heeft daar al een datacentrum staan, en kreeg in januari een vergunning voor de bouw van een tweede centrum. Die vergunning kreeg Microsoft van de gemeente Hollands Kroon, maar daar is de provincie niet blij mee. NH Nieuws schrijft dat de provincie wil weten wie het gezag heeft over de bouw van datacentra.

De gemeente Hollands Kroon vond dat zij als gemeente die beslissing mocht nemen. De provincie liet echter door de landsadvocaat uitzoeken of dat wel klopte. Die concludeert dat er 'onvoldoende aanknopingspunten zijn om te bepalen of de provincie of de gemeente bevoegd gezag is'. De provincie is van mening dat zij zelf verantwoordelijk is voor de plaats van datacentra, terwijl Hollands Kroon blijft volhouden dat het om een gemeentelijke verantwoordelijkheid gaat. Om uitsluitsel te krijgen, stapt de provincie naar de rechter.

De uitspraak van de rechter bepaalt of de vergunning voor het datacentrum rechtmatig is. Als inderdaad de provincie over de plaatsing gaat, is de huidige vergunning en die voor de bouw van het tweede centrum mogelijk onrechtmatig. Het is niet duidelijk wat dat in de praktijk betekent voor het bestaan van het datacentrum. Naast Microsoft heeft ook Google een datacentrum staan in Middenmeer; ook daarvoor zijn de gevolgen onbekend.

Het plaatsen van datacentra in Nederland wordt op dit moment door gemeenten geregeld, maar daar komt de laatste jaren steeds meer kritiek op. Gemeenten zouden sneller kunnen zwichten voor de macht en het geld van grote techbedrijven en al sneller overgaan tot het plaatsen van datacentra, terwijl die vaak op bezwaren van omwonenden kunnen rekenen. Ook verbruiken datacentra veel stroom die anders door huishoudens en lokale industrieën wordt gebruikt.

Datacenters in Hollands Kroon - Afbeeldingen: Google Maps

Wat vind je van dit artikel?

Geef je mening in het Geachte Redactie-forum.

Door Tijs Hofmans

Redacteur

04-03-2021 • 09:31

220 Linkedin

Submitter: TutanRamon

Reacties (220)

Wijzig sortering
Het algemeen belang komt hierbij om de hoek kijken. De eenmaal gebouwde datacenters kunnen niet zomaar gesommeerd worden om op te houden. Dat station is redelijkerwijs gepasseerd.

Mogelijk dat het om een pro forma gaat waarbij kritisch gekeken gaat worden naar een gemeente die belang heeft bij de status van de komst van een datacenter. Het belang valt mogelijk beter uit te leggen, algemeen belang, als de energie consumptie beter te verantwoorden valt.

Alle belangen, voors en tegen worden uitgelijnd. Een lakmoesproef betreft de adaptatie van datacentra.
Als saaie jurist is de zaak simpel weer te geven:
Voor de nu afgegeven vergunning gaat het om interpretatie van het Besluit omgevingsrecht. Dat is geen kwestie van belangen maar van bevoegdheid. Dat is geen afweging maar een ja/nee. Het feit dat ze er zelf niet uitkomen is overigens wel interessant te noemen.

Voor de al afgegeven vergunningen geldt dat de bezwaartermijn vermoedelijk verlopen is (ik weet het niet, maar het lijkt mij logisch). In dat geval is de vergunning onherroepelijk en kan deze dus niet zomaar weer ter discussie worden gesteld.

In de artikelen 2.31 en 2.33 van de Wet algemene bepalingen staan de situaties omschreven dat intrekking mogelijk is. Die situaties zullen hier niet aan de orde zijn vermoedt ik. Als terzijde: De gemeente kan dan wel eens schadeplichtig worden, maar daarbij speelt zoveel mee dat ik dat niet kan voorspellen.

De vraag of bij een beoordeling achteraf je ook tot de conclusie had kunnen komen dat het volstrekt onwenselijk is dat de vergunning is verleend doet hierbij eigenlijk nooit terzake. Burgers moeten bij kapitaalinvesteringen kunnen bouwen op de besluiten van de overheid.
Dat burgers moeten kunnen vertrouwen op besluiten is een ding, maar als de investering al plaats gaat vinden voordat vergunnungen rond zijn en ook niet duidelijk is of die vergunningen wel afgegeven mogen worden nog een ander. Het zou een zooitje worden als investering en regels negeren beloning krijgt door voorkeur voor bepaalde wetten en uitkomsten te hebben boven wat als andere regels democratisch is afgesproken. Het lijkt me niet de bedoeling van de wetgever om selectief voorkeuren te hebben om via de mazen van de wet en handhaving de eigen zin van investeren en besturen door te drukken.
Overigens ook reactie op @DefaultError
Je haalt twee dingen door elkaar: In situaties waarin de vergunningen rond zijn en onherroepelijk mag een burger erop vertrouwen.

Waar voorafgaand aan dat moment de burger investeert is dat op eigen risico. Dat eigen risico duurt in NL overigens langer dan het afgeven van de vergunning, totdat definitief besloten is op het eventuele (hoger) beroep (en dus de vergunning onherroepelijk is) blijft het op eigen risico.

Maar er was volgens het bericht sprake van een aantal bestaande (en ik lees daarin onherroepelijke) vergunningen. Deze kunnen niet eenvoudig worden aangetast.
Als ik een bewering hoor dat iets niet eenvoudig is vraag ik me af waar dat uit blijkt. Mogelijkheden vooraf al als niet eenvoudig beschouwen maakt het er hoe dan ook niet eenvoudiger op. Uiteindelijk komt het er natuurlijk op neer hoe de betrokkenen er over oordelen, dus ik ben benieuwd welke overwegingen ze zelf hebben (of laten liggen).
Burgers hebben een recht om bezwaar te maken bij een voorstel van de gemeente wanneer een vergunning wordt afgeven. Dat wordt officieel via allerlei kranten maar ook online bekend gemaakt. Ook de media zal dit niet ongemerkt voorbij laten gaan zeker met de komst van een grote naam.

Het blijkt dat de gemeente heeft staan te trappelen om een grote speler de gemeentegrenzen binnen te halen. De vraag is ook hoe de bewoners van zich hebben laten horen en wat hun argumenten zijn. De wet is zoals omschreven van toepassing en om de vergunning uit te stellen moet je goed voorbereid zijn met mogelijk een jurist of advocaat.

Burgers moeten inderdaad kunnen bouwen op besluiten van de overheid en aan de overheid is ook een taak om deze mensen in een soortgelijk process te betrekken. Een enquete, webinar, klankbord en politieke interesse.

Deze zitting gaat naar mijn inzicht om de essentie van het ongebreideld toelaten van datacentra in het algemeen. Ook deels vanwege hoge energie behoefte en het bekostigen van infrastructuur. Gaat het tijd worden dat deze kwesties worden aangestuurd door een platform met kennis van zaken.
Dit is een andere situatie. Waar, wat en hoe gebouwd kan worden ligt vast in een bestemmingsplan. Daarin staat keurig vastgelegd wat wel/niet mag en dit is op provinciaal niveau vastgelegd. Wat nu gebeurd is heel apart omdat dit immers vastgelegd is, lijkt het alsnog dat de provincie hier terug van probeert te komen. MS heeft in de eerste instantie jaren getrokken om het bestemmingsplan zo aangepast te krijgen dat zij daar hun ding mochten doen, dit is uiteindelijk toegestemd waardoor op gemeentelijk niveau de vergunningen worden afgegeven.

Bezwaar staat overigens hier los van of dit nou gebeurd voor of na een welstands nota omdat betalingen uitermate rigide zijn vastgelegd. Dus al zou dit niet via de gemeente verlopen maar de pronvincie maakt dit niets uit. Maar wederom, het is wonderbaarlijk dat provincies hier uberhaubt denken hier iets van te kunnen zeggen.

Ik heb zelf een behoorlijk aantal aanvragen ingediend inclusief een aantal bestemmingplan wijzigingen en ik heb dit nog nooit meegemaakt. Zelfs niet bij grote projecten zoals een ziekenhuis. Neemt niet weg dat je hun support wel nodig hebt voor vergunningen en gunningen die op provinciaal niveau verlopen maar dat staat hier los van.

Overigens is dit natuurlijk ook wel bevorderlijk voor (internationale) bedrijven om zo'n dure projecten in NL te starten. Dit is wel weer Nederlands op z'n breedst waar de bureaucraten lekker aan het werk zijn voor hunzelf in plaats van de indiener die de leges mag betalen.
Dit is een andere situatie. Waar, wat en hoe gebouwd kan worden ligt vast in een bestemmingsplan.
Zo was het in het verleden altijd geregeld, maar sinds begin dit jaar hebben we de nieuwe Omgevingswet. Die vervangt heel veel oudere wetten. Sindsdien is er voor de bouw van een datacentrum (of een woonhuis) geen bouwvergunning meer nodig, maar een omgevingsvergunning. De basisgedachten van de omgevingswet zijn als ik het in mijn eigen woorden samenvat als volgt:
 • Minder wet- en regelgeving, meer samenhang tussen alle regels
 • Eén loket voor de aanvrager, dus niet meer vergunning X bij de gemeente, vergunning Y bij de provincie en ontheffing Z bij het waterschap
 • De overheden moeten meer gaan samenwerken en meer meedenken met de aanvrager. Uitgangspunt is dat er wordt gedacht vanuit het standpunt hoe iets wél kan in plaats van zoek het maar uit hoe je aan al onze voorwaarden kunt voldoen. Sleutelwoord: participatie. Dit vraagt een heel andere houding van de overheden. Let wel: dit betekent niet dat er nu alleen maar ja moet worden gezegd!
 • Bevoegdheden worden zo laag mogelijk neergelegd (dus meer bij gemeenten, en bevoegdheden verschuiven van Rijk naar provincie en van provincie naar gemeente)
 • Nu meer voor alles een vergunning, maar meer via randvoorwaarden
Wat je nu ziet gebeuren is dat provincie Noord-Holland worstelt met haar nieuwe rol. Enerzijds wil ze haar rol vervullen om regionaal/provinciaal aan inrichtingsplanning te doen. Grote datacentra, windmolenparken, clusters met landbouwgebied, natuurontwikkeling- dat zijn allemaal thema’s die een gemeente niet zelf moet/mag plannen, omdat ze de gemeentegrenzen overstijgen. In haar nieuwe heeft de provincie gelijk dat zij iets mag gaan vinden van de locaties toekomstige (!) datacentra.

Anderzijds laat de provincie tenenkrommend oud gedrag zien - van die samenwerking met andere overheden geeft de provincie totaal geen blijk. Net als voordat de Omgevingswet in werking trad is de burger/ondernemer degene die hier last van heeft. In plaats van dat er met de ondernemer (Microsoft) wordt meegedacht, zet de provincie zijn hakken in het zand en geeft alleen maar aan wat er niet mag. De vraag ‘maar wat kan dan wel?’ of ‘hoe zou het wel kunnen?’ slaat de provincie geheel over. Daarmee laat ze zien dat ze nog weinig heeft begrepen van de gedachten achter de Omgevingswet.
Niet helemaal juist: de ingang van de omgevingswet is vanwege de coronacrisis naar 1 januari 2022 verplaatst (is uitstel afstel?), de omgevingsvergunning bestaat nu inmiddels meer dan 10 jaar (al komt het neer op een samenvoeging van de oude bouwvergunning met het hele pakket aan milieuvergunningen wat daarvoor nodig was)
Grote datacentra, windmolenparken, clusters met landbouwgebied, natuurontwikkeling- dat zijn allemaal thema’s die een gemeente niet zelf moet/mag plannen, omdat ze de gemeentegrenzen overstijgen. In haar nieuwe heeft de provincie gelijk dat zij iets mag gaan vinden van de locaties toekomstige (!) datacentra.
Er is nog een regeling waar de Gemeente geen en de Provincie geen of weinig mee van doen heeft en dat is de Rijkscoördinaten regeling. Dan beslist de minister (windmolens, energiecentrales en energieinfra) wat betreft de locatie, maar dat is hier niet aan de orde.

[Reactie gewijzigd door Fagussylvatica op 4 maart 2021 12:58]

Een bestemmingsplan heeft een dynamisch verloop. Kijk bijvoorbeeld naar wijkvernieuwingen waar nu een ander format is toegepast. Een bouwplan wordt met nieuwe inzichten uitgerold. Verhuur en sociale woningbouw heeft meer belang dan koop omdat het algemeen anders niet uit leggen valt. Dit wordt merendeels op bestuurlijk niveau uitgewerkt en lijkt mij wel logisch.
Een bestemmingsplan is alles behalve dynamisch omdat aanpassingen via de provincie verlopen. Dit zijn trajecten die 10 jaar kunnen duren alvorens iets is vastgelegd. Echter dit staat los van wat op gemeentelijk niveau hoe dat wordt ingevuld. Als iets als "industrieel" is ingericht dan is het daarmee af voor de provincie. Dus nogmaals het is hier heel vreemd dat de provincie denkt iets in te willen brengen.
De provincie wil dit alsnog kunnen verkopen ook als blijkt dat we met een opsteker als een datacenter de pienterste van de klas willen zijn. De vraag is of de PR op orde is.
Voortschrijdend inzicht neemt een ander route en heeft wel eens een kabinet in verlegenheid gebracht met het resultaat tot demissionair handelen. De economie zet je voor het blok en gemeentes handelen hier zo goed mogelijk naar.

[Reactie gewijzigd door DefaultError op 4 maart 2021 10:43]

Het bestemmingsplan wijzigen kan soms best snel, maar soms duurt het inderdaad jaren. Voor aanpassingen van bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom is de route langs de provincie lang niet altijd nodig. Dat is afhankelijk van de omvang van het perceel en de aard van de aanpassing. Van industrieel naar wonen is bijvoorbeeld aan de gemeente, andersom aan de provincie.

Ik vermoed dat het proces dat nu gestart wordt vooral een proefproces is om de grenzen in bevoegdheden van de gemeenten beter vast te leggen. Het perceel waar het datacenter is gebouwd had als omschrijving "agrarisch/industrie", maar in een deel van de documenten wordt gesproken van "agrarische industrie". Die laatste term bestaat officieel niet.
Wat dat betreft denk ik dat de impact heel wat verder gaat. De basisvraag is: wanneer is een gemeente wel en niet bevoegd om een vergunning af te geven in het geval van dit soort bouwwerken. Nu is het een datacenter, maar dit geldt bijvoorbeeld ook voor windmolenparken, grote distributiecentra, enzovoorts. Vaak gebeuren dit soort (grotere) ontwikkelingen in overleg met de provincie, maar hier is dat blijkbaar niet gebeurd, en dus wordt er gekeken wie er (en waarom) bevoegdheid in heeft. Goede zaak lijkt me, tot op heden is het klaarblijkelijk nog niet nodig geweest om dit te doen (omdat de besluitvorming vaak samen met de provincie gebeurd).

En helemaal eens, die datacentra blijven wel staan, maar het gaat inderdaad om het vaststellen van bevoegdheden.
Het is maar goed ook dat er kritische burgers zijn die bij de les blijven en vragen durfen stellen.
Mooi dat we in een land wonen waar dat kan :)
Bouwwerken mbt het halen van het klimaatakkoord worden dmv het Nationaal Programma RES gepland. Diverse gemeentes zijn onderdeel van een energieregio (in totaal heeft Nederland 30 van deze regio's) en die moeten peilen waar zonne- en windmolenparken gebouwd kunnen worden. Het nationaal programma zorgt dan voor de afstemming tussen de regio's onderling en het rijk.
Dat durf ik niet zeggen. Als blijkt dat een vergunning nooit had afgeleverd mogen worden kan dat wel degelijk grondslag zijn om te eisen dat de activiteiten worden stopgezet, en ik denk niet dat dat kansloos is bij een rechter. Indien dat zou gebeuren dan zal MS ongetwijfeld een miljardenclaiml indienen tegen diegene die de vergunning heeft afgeleverd.
Zoiets heb ik in Nederland nog nooit zien gebeuren, de staat doet altijd wel erg z'n best in Nederland om het dan achteraf te legaliseren door bestemmingsplannen aan te passen of te spelen met de vergunningseisen.
nee, maar het kàn wel gebeuren...
Maar handiger is dan dat een provincie bijv. een boete kan opleggen voor een onvergund gebouw... kassa kassa...
én dan nog eens kan eisen dat er een nieuwe vergunning wordt aangevraagd om zich in regel te stellen, wat ook weer geld kost
en wie zou die boete dan moeten betalen? deze is verstrekt door de overheid zelf. Dus uiteindelijk komt het uit dezelfde pot vandaan.
En wat heeft het voor zin om een nieuwe vergunning aan te vragen? Bij afkeur zal Microsoft echt niet zomaar zeggen, "ok, we stoppen en leveren de grond weer netjes op zoals het was". Die rekening wordt dan weer netjes neergelegd bij de eerste vergunningverstrekker, wat dus weer van de grote hoop af komt.
Kunnen ze beter handelen zoals al die in de fout gaande ministers, gewoon sorry zeggen en doorgaan.
In het geval van illegale bebouwing word je toch meestal gesommeerd om de bebouwing te verwijderen? (Al is bij illegale woningbouw de drempel om te verwijdering te eisen natuurlijk een stuk lager dan voor een datacentrum van een paar honderd miljoen)
Dat gaat echt never nooit niet gebeuren. Woningen die bv. 20cm te hoog zijn of een halve meter te ver naar voor of naar achter zijn geplaatst worden al niet afgebroken omdat de schade dan te groot. Dan gaan ze echt geen honderden miljoenen kostend datacenter afbreken.

Niet alleen is dat zonde van het geld van zowel de bouw als de sloop.. het is ook qua milieu onhandig en het zet ook de overheid in een heel slecht daglicht.. Want als dat 1x gebeurt denkt iedere ondernemer wel 20x naar voor hij weer iets in de provincie Noord-Holland wil gaan bouwen. Want dan is blijkbaar een vergunning ook niets meer waard.

Komt bij dat Microsoft hier ' ter goede trouw ' heeft gehandeld. Onze rechtstaat zal niet toestaan dat Microsoft hier de dupe zal worden van een dispuut tussen 2 lokale overheden.

[Reactie gewijzigd door Tozz op 4 maart 2021 13:55]

Wat niet in dit artikel staat (en daar wel in thuis hoort):

In 2018 hebben de advocaten van een amerikaanse geldschieter al laten weten dat de weg die het gemeentebestuur ingeslagen had niet kon.

Dan had m.i. het gemeentebestuur en Microsoft een pas op de plaats moeten maken en het eerst goed uitzoeken/regelen en niet koste-wat-het-kost door moeten douwen. Als het goed is, is de bouw nog niet gestart want dat zou niet mogen zonder vergunning. (Vergunning afgegeven in Januari).
Precies, en dat is waar je je voor wilt behoeden. Voor en tegen is datgene wat in een rechtsgang wordt afgewogen.
algemeen belang is echter anders op gemeente niveau, provinciaal en landelijk.

zo worden de baten (lokale bannen, banen bij de bouw, opbrengsten grond, digitale infrastructuur etc..) anders afhankelijk van op welk niveau je kijkt

De nadelen (landschapsvervuiling, stroom verbruik) zijn ook op ieder niveau anders.

Het lijkt mij goed dat de rechter goed gaat kijken wie de vergunning zal moeten verlenen. Als een andere overheid de vergunning zal afgeven zal dit ongetwijfeld ook leiden tot een andere besluitvorming voor toekomstige centra.
Bij een datacenter zijn lokale banen te verwaarlozen is al bekend. Dus qua 'opbrengsten' heb je er vrijwel niets aan.
De organisatie zelf pocht dat het om maar liefst 17000 banen in totaal gaat, dat is natuurlijk een schijntje (en gezien ook de huidige manier van werken überhaupt, helemaal niet gezegd dat die mensen ook daadwerkelijk in die gemeente of zelfs maar in Nederland zitten)

En wat betreft het 'digitale infrastructuur' belang: Wat is het nut er van voor de Nederlandse economie dat er in Nederland servers staan die een website leveren voor klanten die elders op de wereld zitten en producten leveren aan die klanten in de elders op de wereld zitten, maar ondertussen wel Nederlandse groene stroom opmaken? (die dan wellicht via een sluwe dubbeltelling dan ook nog 2x als 'groene stroom' telt?)

Dit klinkt me allemaal heel erg Maurice de Hond-achtige gehypte nonsens
Ik kom die 17000 niet tegen, we 12800

"In totaal creëren de Nederlandse datacenters anno 2019 maar liefst 12.800 banen"

Nu hebben de meeste datacenters zeer weinig personeel. Ik ben ik meerdere datacenters geweest waar normaal geen personeel aanwezig is. Als je er in mag heb je een pasje, anders kom je er niet in. Ook bij datacentra waar wel personeel aanwezig is, ook de grotere, is er bijna geen personeel. Ik ben vaak zat langs Google bij de Eemshaven gereden, dat er bijna geen auto op het terrein stond, tijdens kantoor uren. Ook voor de Corona tijd.
gek, in aan het DC eemshaven werken toch echt een man of 30.
Eigenlijk elk DC dat ik ken heeft in ieder geval beveiliging rondlopen, en meestal ook wel iets van hands on engineers. Naast natuurlijk de administratieve staf.
gek, in aan het DC eemshaven werken toch echt een man of 30.
En hoeveel datacenters heb je dan nodig om aan de 17000 te komen??? En welke oppervlakte moet je dan volbouwen? En hoeveel energie kost dat?
Inderdaad, een man of 30. Dat zijn echt weinig mensen.

Ik ben in zat DC's geweest waar geen beveiliging was (behalve vanaf afstand), geen administratieve staf, geen hands on engineers.
Je wilt niet de rode loper uitleggen en ondertussen ten onder gaan aan je eigen succes. Dat zou men op bestuurlijk niveau wel kunnen inschatten is de verwachting.
Het kan wel ervoor zorgen dat het de volgende keer anders gaat.
Zo is het. Een reis van 1000 km begint met één stap.
De eenmaal gebouwde datacenters kunnen niet zomaar gesommeerd worden om op te houden. Dat station is redelijkerwijs gepasseerd.
Waarom zou dat niet kunnen? Ik ziet er niet zo goed in maar in basis, als het "illegaal" gebouwd is moet het toch gewoon weer opgeruimd worden. Als iemand een schutting verkeer plaatste moet die ook weggehaald worden.
Kapitaal vernietiging heeft dat en de overheid kan dat moeilijk verkopen. Het probleem is de format waarmee gemeentes de rode loper uitleggen om in dit geval big tech uit te nodigen. De buurt is hier tegen in beroep gegaan en met goede argumenten. Kan een gemeente beter het gesprek aangaan met in ieder geval de mensen die een datacentrum in hun achtertuin krijgen.
Ik vind het persoonlijk veel moeilijker te verkopen dat die regels voor burgers wel gelden maar niet voor bedrijven. Dat zou dus betekenen dat bedrijven gewoon kunnen gaan bouwen zonder vergunning en dan automatisch beschermd worden ook al mocht het überhaupt niet, lijkt mij een hele rare situatie.

Ik zou dan een overheid verwachten die zegt "kom maar door met die bulldozers" en achteraf de rekening mij het desbetreffende bedrijf neerlegt.

Regels gelden voor iedereen, handhaving ook?
Ik vind het persoonlijk veel moeilijker te verkopen dat die regels voor burgers wel gelden maar niet voor bedrijven. Dat zou dus betekenen dat bedrijven gewoon kunnen gaan bouwen zonder vergunning en dan automatisch beschermd worden ook al mocht het überhaupt niet, lijkt mij een hele rare situatie.
In dit geval ligt het wat genuanceerder natuurlijk. Ten tijde van de bouw was er gewoon een geldige vergunning. Nog steeds trouwens, er is nog geen uitspraak.
Er was wel een vergunning maar als de gemeente deze niet had mogen verlenen dan zou deze nooit geldig zijn geweest.
Maar het zou volstrekt onredelijk zijn om Microsoft hier de dupe van te laten worden. (en kan Hollands Kroon gelijk de artikel 12-status gaan aanvragen)
De vraag is dan of Microsoft er van uit had mogen gaan dat de gemeente gerechtigd was om die vergunning te verlenen of dat ze dat zelf nog een onderzoeksplicht hadden.

Want het gaat hier niet om iets kleins als een schuurtje van een particulier maar een enorm datacenter van een multinational.
De vraag is dan of Microsoft er van uit had mogen gaan dat de gemeente gerechtigd was om die vergunning te verlenen of dat ze dat zelf nog een onderzoeksplicht hadden.
Meestal kan je dit soort vergunningen op één plek aanvragen, in dit geval dus waarschijnlijk de gemeente en niet de provincie. Als de gemeente de enige plek is waar de betreffende vergunning aangevraagd kan/kon worden, dan mag MS er toch wel van uitgaan dat die gemeente ook gerechtigd is om hem te verstrekken...
Er zijn x procedures waar een gemeente zich aan houdt. Een hele molen aan raderen en blauwdrukken voor er brood gebakken gaat worden. Ook in deze kwestie is een vergunning afgeven wat door de raad is goedgekeurd. Deze zittingen zijn openbaar en worden uiteindelijk getoetst. Als er in een eerder stadium een oplettend iemand dit had aangekaart dan zou de uitkomst mogelijk anders zijn geweest. Zo hebben we met z’n allen verantwoordelijkheid om je stem te laten gelden.

Ook een buur zou een praatje kunnen houden met het oog op de hoogte, lengte en de kleur met betrekking tot bouwplannen. Staat ook vastgelegd in de reglementen voor huiseigenaren. Is deze vergunningsplichtig, staat deze vast zodat je met alle goede wil een schutting kunt plaatsen.
De regels gelden voor burgers en bedrijven, om even op jouw schutting terug te komen. Stel jij hebt keurig een vergunning gekregen en had geen enkele reden om te twijfelen of dit door de juiste instantie is afgegeven, en later komt de gemeente met "ja, die hadden wij niet af mogen geven" Als jouw schutting dan weer weg moet krijg jij alle centjes terug van de gemeente want jij was ter goeder trouw en de gemeente zat fout.
Hier is al meer over te doen geweest. Stond vorige maand ook al een heel stuk over in de krant. Een van de problemen waar de provincie zich toen over moest beraden is het feit dat dit naar hun inzien over de gemeentes heen gaat. Die zien hier echter een mooie kans om de gemeentekas flink te spekken. En dat doet Hollands Kroon erg mooi, die hebben er straks 2 van MS, 1 van Google en ook Amazon zou daar gaan bouwen.

Daarbij speelt er natuurlijk nog iets: Zo'n datacenter gebruikt giga veel stroom. Amazon heeft al de halve capaciteit van het nog te bouwen windmolenpark Hollands Kust Noord opgekocht, dat totaal 3,3 miljard kWh per jaar moet gaan leveren. Als alle datacenters in Hollands Kroon zo'n verbruik hebben, kan je 4 miljoen huishoudens daarop laten draaien. Daarvoor zal echter op provinciaal en landelijk niveau wel infra aangelegd moeten worden. Infra die voor rekening van o.a. de provincie en de staat komt.

Nog afgezien van de milieu effecten. Je hebt nu dus 1 kleine gemeente die net zo'n hoog stroomverbruik hebben als de helft van de rest van Nederland. Ergens kan je dat natuurlijk niet verkopen, we hebben problemen met het leveren van voldoende capaciteit en in 1 uithoek wordt heel veel verbruikt.
Nederland is in dat opzicht bezig met energieneutraal opgewekte stroom, hoe valt dat het beste te verkopen. Mogelijk met een harde eis en koppeling aan windparken en los van gas en kolen. CO2 neutraal? In mijn ogen is dit geen eenvoudige casus want de infrastructuur van het stroomnet die betaald gaat worden door de provincie komt uit de staatskas. Die vraag zal beantwoord moeten worden.

Kan de staat dit opbrengen en wat brengt de toekomst met deze energiebehoeftige datacentra. Valt er een model te bedenken met restwarmte of productie van waterstof.
Het is niet " illegaal " gebouwd. De vergunning is verstrekt. Dat maakt de bouw legaal. Als de vergunning ten onrechte is verstrekt, doordat lokale overheden over elkaar heen struikelen.. dan is dat jammer, maar is niet meer het probleem van Microsoft. De vergunning in onherroepelijk.

Dat is dan iets voor die lokale overheden om onderling lekker uit te vechten.
Algemeen belang bestaat niet zomaar uit het maar negeren van regels en risicovolle investering door bestuur of ondernemers. Vergeet namelijk niet dat het toch maar negeren en risico nemen juist niet alleen doel heeft om algemeen belang te dienen. Daar zijn juist die regels en procedures voor, niet het negeren en maar risico nemen.
Als men een ander belang wenst dan is het forcere via regels negeren en maar risico nemen daar geen redelijke weg voor en dat is op kosten en verantwoordelijkheid van de overtreders, niet de belanghebbenden die zich wel aan de regels houden.
Als de bestuurders en ondernemers algemeen belang willen dienen horen ze de regels te respecteren en anders eerst te wijzigen, niet anderen op te zadelen met hun foute beslissingen en investeringen.

[Reactie gewijzigd door kodak op 4 maart 2021 13:46]

Het algemeen belang? Wat dacht je van het belang van de Noord-Hollanders? Zo'n datacentrum zorgt voor weinig voordelen voor de Noord-Hollanders. Zo is de toegenomen werkgelegenheid in vergelijking met de oppervlakte lachwekkend buiten proportie, terwijl het landschap vervuild is. Je had er net zo goed windmolens en zonnepanelen kunnen neerzetten. Net zo lelijk.
Bij dit center speelt ook nog eens hoe het van stroom voorzien wordt. Is dit niet het center dat de groene stroom van het grote windmolenpark krijgt? Subsidies gaan dus indirect naar Microsoft. Ik denk dat dat ook wel speelt voor de provincie.
Pro Forma is volgens mij het verkeerde word. Dat is een dag in het proces (meestal de eerste procesdag) waarbij afspraken en worden gemaakt over de rest proces. Ook worden er vaak planningen gemaakt voor de rest proces.

Het is denk ik beter te omschrijven als proefproces. De provincie creeert jurisprudentie voor de toekomst. Mochten ze winnen hebben ze in de toekost een voet om op te staan in vergelijkbare gevallen. Bovendien kan je dan achteraf makkelijker onderhandelen met MS en de Gemeente Hollands Kroon over wat de doen met het datacenter. Het zal ongetwijfeld blijven staan maar er zal vast een of ander compromis uitrollen dat MS extra gaat investeren in een duurzaam project of iets in die richting.
Datacenters:
☑ Is er wereldwijd behoefte aan?
☑ Is het milieuvriendelijker dan het alternatief op global level?
☑ Heeft het economisch toegevoegde waarde voor Nederland?
☑ Is er ruimte voor?

Indien alle vragen positief beantwoord zijn: doen.
Onzinnig om te denken dat het niet plaatsen van datacenters in Nederland iets oplost voor ons of voor het klimaat. In the cloud werken is aanzienlijk milieuvriendelijker dan dat iedereen zijn eigen serverrack plaatst. Bovendien wordt dit veel gebruikt in de dienstensector, die als sector doorgaans ook nog eens veel milieuvriendelijker is dan de goederensector. Het enige alternatief is dat je dit door FAAMG in andere landen laat plaatsen. Maar dan vaak minder milieuvriendelijk. En zo verdient Nederland er ook nog iets aan.
☑ Is de groene energievoorziening voor een multinational zwaar gesubsidieerd door de Nederlandse burger terwijl diezelfde multinational hier bijzonder weinig belasting betaalt?
☑ Is de werkgelegenheid die deze data centers opleveren veel kleiner dan beloofd?
☑ Zijn de mooie beloftes over het milieuvriendelijk gebruiken van de restwarmte allemaal onhaalbaar of onrendabel gebleken?
Daarop voortbordurende:

☑ Betekent het opgebruiken van geleverde groene stroom door deze data-centres dat Nederland verhoudingsgewijs geen moer opgeschoten is met herwinbare energie-voorzieningen op te zetten en we weer vanaf nul opnieuw kunnen beginnen met het aanleggen van nog meer windparken en solar farms om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen?
☑ Betekent dit dat de burger nog zwaarde belast wordt om de eigen woning zuiniger te maken, omdat de politiek bang is voor de economische gevolgen van het aanpakken van de daadwerkelijke grootvervuilers?

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 4 maart 2021 13:24]

Je eerste argument is makkelijk scoren, maar dat gaat voor elke industrie op natuurlijk. Ik noem maar wat, het distributiecentrum van Bol gebruikt ook die zwaar gesubsidieerde stroom. En idem voor Hoogovens/Tatasteel.. Aldel (Aluminium fabriek in Delfzijl) en zo zijn er natuurlijk nog tienduizenden bedrijven die veel stroom verbruiken die in handen zijn van buitenlandse eigenaren.

Als dat een probleem is dan kun je er ook op in gaan zetten om deze fabrieken het land uit te werken, door bijvoorbeeld belastingen te verhogen. Maar dat willen we ook niet.

Werkgeledenheid zal zo'n datacenter niet enorm opleveren, dat klopt. Maar het helpt natuurlijk wel. Er zit weinig personeel in zo'n datacenter zelf.. Maar het zijn toch snel weer een paar handjes vol aan 'kwaliteits' banen op toch een betrekkelijk klein perceel. Daarmee bedoel ik dat het een baan is die een bepaalde opleiding vereist, versus bijvoorbeeld een bloembollenplukker wat wel echt lage lonen arbeid is. Daar redden we onze economie niet mee zeg maar.
Deels geef ik je gelijk. Maar het grote verschil is dat data centers echt heel veel stroom gebruiken t.o.v. bedrijven als bol.com. Tatasteel is een ander verhaal natuurlijk. Maar voor die partijen geldt in ieder geval nog dat ze wel echt veel werkgelegenheid opleveren en daardoor ook veel belasting wordt afgedragen in NL. Een datacenter verbruikt heel veel stroom maar levert echt bijna niets op aan werkgelegenheid en dus inkomstenbelasting.

Data centers op zich zijn wel nuttig voor werkgelegenheid in het algemeen (SaaS bedrijven bijvoorbeeld), maar niet voor werkgelegenheid in de omgeving. Sterker nog, als ik me goed herinner wordt een deel van die data centers gebruikt voor hosting voor het midden oosten en niet eens voor Europa...
Ik denk dat het klopt wat je zegt.. Maar moet dan het kantelpunt voor een zware energieverbruiker puur liggen bij het aantal FTE dat het oplevert? Is dat de enige graadmeter?

Zo'n datacenter levert indirect misschien meer op dan we denken. Betere infrastructuur, goedkopere infrastructuur wellicht. Een "cloud connect" aansluiten vanuit bv. Diemen naar dit datacenter zal goedkoper zijn dan wanneer ik dat wil doen vanuit Duitsland, simpelweg omdat de afstand lager is.

Lagere afstand is lagere kosten, daarmee kunnen we misschien een mooiere offerte neerleggen voor een lead met als resultaat dat niet Duitsland maar Nederland met zo'n lead er van door gaat.

En wie weet.. Misschien is zo'n partij als Microsoft ook wel bereid om een kleine premium te betalen op de kWh prijs. Of kan Microsoft simpelweg volstaan door de energie direct te kopen van de fabrikant (de uitbater van bv. windmolens) zonder het op de energiemarkt te moeten verhandelen. Daardoor heeft misschien ook de uitbater van de windmolens een hoger rendement, waardoor we nog meer kunnen vergroenen.

[Reactie gewijzigd door Tozz op 11 maart 2021 11:22]

Volgens mij is het echte probleem dat het voor een dichtbevolkt klein land als Nederland al moeilijk genoeg is om aan de gewenste beperking van co2 uitstoot te voldoen. Laten we die windparken dan op zijn minst gebruiken voor energie die we zelf nuttig gebruiken en niet voor het hosten van servers voor het Midden Oosten...

Straks hebben wij als land boetes of moeten we andere beperkingen invoeren (woningbouw verminderen of voor *heel* veel geld oude woonwijken gasvrij maken om maar een voorbeeld te noemen) om aan de normen te voldoen terwijl we 'zinloos' groene energie weggeven aan Microsoft. Zinloos omdat die data centers voor het grootste deel helemaal niet hier hoeven te staan. Als die voor het Midden Oosten bedoeld zijn, zet ze dan ook daar neer, zonne-energie genoeg lijkt me. De enige reden dat voor NL is gekozen is lagere kosten. En dat is weer grotendeels omdat dat windmolenpark door ons gesubsidieerd is.
Een wethouder die lak heeft aan de omwonenden en een data center die de energie gebruikt voor prijzen waar iedere burger van zou dromen uit windmolens gesubsidieerd vanuit belastingcenten van burgers die de overlast voor lief dienen te nemen en waar deze inwoners ten einde raad nu zich tot de provincie bestuurders hebben gewend en deze de rechtmatigheid van de vergunning laten onderzoeken is niet meer als hun taak, ongeacht de uitkomst lijkt mij een juiste volgorde. Het oorspronkelijke Agriport voor grootschalige kascomplexen met regelingen voor verkoop van overtollige energie en warmte lijkt mij ver voorbij het oorspronkelijke agrarische bestemmingsplan te liggen
Kan je die eerste zin nogmaals opschrijven, maar dan dusdanig geformuleerd dat wij normale stervelingen hem wel snappen?
Deze zin is in de late avond geschreven en duidelijk te lang en moest beter. Excuse. Mijn mening wordt hier duidelijk verwoord https://youtu.be/j0rUyXu_2wU
Wanneer de vergunning onrechtmatig blijkt te zijn afgegeven, en achteraf alsnog zal worden ingetrokken, staan de advocaten van Microsoft al op de stoep van kantoor, provincie Noord-Holland en gemeente Hollandse Kroon om voor Microsoft een forse schadeclaim in te dienen.

[Reactie gewijzigd door Astrix op 4 maart 2021 10:04]

Met dat datacenter gebeurt niets, die blijft lekker staan waar die staat, Microsoft kon er vanuit gaan dat de gemeente hiertoe bevoegd was dus als dat ding al weg zou moeten dan moet de overheid alle kosten hiervoor vergoeden en dat gaat never nooit niet gebeuren. Dit is meer om wettelijk duidelijkheid te creëren voor toekomstige gebeurtenissen.
Ambtenaren... Bezigheidstherapie.

Weer een hoop geld in rechtzaken, terwijl iedereen weet dat het datacentrum gewoon blijft staan.

Gaat er gewoon om wie die aanvraag centjes beurt.

Edit: gezien de vele -1 even een toelichting. Ik heb genoeg zaken meegemaakt waarbij een provincie bestuurder of andersom een wethouder zich voorbij gelopen voelde en zijn gelijk wilde halen. Ipv nu goed vast te gaan leggen hoe het in de toekomst moet, gaan we zaken die niet meer terug gedraaid kunnen worden aanpakken. Terwijl je de oorzaak moet aanpakken. Niet het gevolg. Nu is het gewoon gemeenschap geld over de balk gooien. Maar dat is mijn mening.

[Reactie gewijzigd door DutchBee op 4 maart 2021 10:19]

Dit is geen bezigheidstherapie, dit is een belangrijk vraagstuk over welke overheidsinstantie de vergunningen regelt en de verantwoordelijkheid draagt.

Een bedrijf valt altijd maar onder 1 Bevoegd Gezag. Dat is meestal de gemeente, maar er zijn uitzonderingssituaties, waarbij bijvoorbeeld de Provincie het Bevoegd Gezag is.

Voorbeelden hiervan zijn grote industrie met veel emissies (IPPC), chemische industrie (RIE-4) of bedrijven met een hoge risicokwalificatie voor bedrijfsongevallen (BRZO).

De meeste bevoegd gezagen hebben hun activiteiten tegenwoordig uitbesteed aan Regionale Uitvoerings Diensten of Omgevingsdiensten, maar sommige gemeenten doen het nog zelf. Er zijn echter slechts een beperkt aantal Omgevingsdiensten in Nederland, welke de expertise hebben om bijvoorbeeld RIE-4 en IPPC te kunnen vergunnen. Expertise die eigenlijk nooit in een gemeente aanwezig is. Daarom vallen dat soort bedrijven onder de Provincie, zodat een kundige Omgevingsdienst de vergunningsaanvragen en handhaving behandeld.

De vraag is dus of (grote) datacenters onder een van deze uitzonderingen valt. Hollandse Kroon vindt kennelijk van niet, terwijl de Provincie Noord-Holland het daar niet mee eens is.

Kijken we naar bijvoorbeeld datacenters in Flevoland of Groningen, dan vallen die onder het Bevoegd Gezag van de Provincie en niet van de desbetreffende Gemeente.
Beetje kort door de bocht denk je niet? Dit heeft wellicht ook een grote impact op toekomstige beslissingen. Als er bepaald wordt de gemeente dit niet op zich zelf had mogen beslissen betekent dat wellicht dus een hoop voor toekomstige afgifte van dergelijke vergunningen.
Wat je lijkt te zeggen is dat jij al weet wat een rechter gaat uitspreken. Of je bent waatzegger van beroep of je bent eerder zelf vooringenomen. In beide geen toon je niet aan waarom je gelijk zou hebben of het normaal zou zijn hoe je reageert over rechters of provincie.
👏🏼👍🏽
Ik kan me niet voorstellen dat die leges nou zo veel zijn dat je als provincie zegt "Oké laten we nationale stennis schoppen". Als je graag wilt kan je het volgens mij opzoeken 😉
Die leges zijn hoog genoeg dat wethouders hun nek gaan uitsteken om ze zelf binnen te hengelen en op die manier de gemeentekas te kunnen spekken. Hoeft voor de provincie niet interessant te zijn, maar het wordt wel een grote puinzooi als iedere gemeente op eigen houtje gaat bepalen dat er zo'n kolos mag worden gebouwd.

Hier in de regio wil men al jaren een stuk braakliggend terrein bebouwen, maar ligt o.a. de provincie telkens dwars omdat men binnen de molenbiotoop, zoals dat zo mooi heet, wil bouwen. Probleem: Een van de molens is van het hoogheemraadschap en vervult nog altijd een noodfunctie.

De gemeenteraad heeft niet direct belang bij de molen. Alhoewel ik vind dat droge voeten aardig direct zijn, valt dat niet onder hun jurisdictie en spreken zij daar simpelweg het hoogheemraadschap op aan. Kortzichtig? Absoluut. Mja, zo werkt politiek vaak.
Er zijn plannen voor uitbreidingen en nieuwe datacentra. Daar is het wel relevant voor.
En toch zijn de datacentra wel nodig. Alles gaat tegenwoordig online, dat moet ergens verwerkt worden.
En toch zijn de datacentra wel nodig. Alles gaat tegenwoordig online, dat moet ergens verwerkt worden.
Wat een ruk argument is dit elke keer weer. Ja, datacentra worden gebruikt. Veel ook. In de hele wereld. Dus waarom pompen we Nederland helemaal vol met die dingen? No way dat al die datacentra die er nu staan alleen maar voor Nederlands gebruik zijn. Wij staan lekker de boel te hosten voor half europa en de grond te verkopen aan datacentra terwijl we staan te springen om ruim 330.000 huizen die maar niet gebouwd worden. Laat ze daar gewoon huizen neerzetten.

Om nog maar even niet te spreken over de windmolenparken die erbij worden gezet waar trots over wordt verteld dat ze "wel 400.000 huishoudens aan stroom kunnen leveren" maar waar eigenlijk gewoon alles wordt opgevreten door dergelijke datacentra. (Bron: https://www.dagelijksesta...room-gaat-naar-microsoft/)

[Reactie gewijzigd door glennoo op 4 maart 2021 09:48]

Bijzonder kortzichtige reactie weer. We hebben genoeg weilanden in Nederland, dus waarom is het zo'n ramp als er 1 weiland gebruikt wordt voor een datacentrum? Als er echt zo'n enorme woningnood was kan je evengoed het weiland ernaast volgooien met huizen. Blijkbaar is er iets anders in Nederland gaande waardoor mensen niet in Hollandse Kroon willen wonen, maar microsoft er wel een datacentrum wil plaatsen.

Ten tweede, de hele wereld gebruikt groene stroom, en de hele wereld helpt mee aan de productie ervan. Het maakt geen reet uit of die stroom dan door een datacentrum wordt gebruikt of door een woonwijk. Sterker nog, zet deze datacentra maar naast het windmolenpark dat de benodigde stroom opwekt, dan heb je minder verlies op het transport van de stroom.

Of wil je liever dat dit datacentrum in Polen wordt gehost, waar de lokale bruinkolenmijn even een tandje harder gaat stoken om de stroom goedkoop op te wekken, ohja en oeps alle vakantie foto's van mijn zus zijn ineens verwijderd omdat in Polen een wet is aangenomen dat bedrijven in Polen geen foto's mogen hosten waarop homoseksualiteit afgebeeld is? Doe mij maar de datacentra in één van de meest politiek stabiele landen van Europa, dan weet ik tenminste zeker dat ze veilig zijn. Er zijn genoeg redenen om kritisch te kijken naar de bouw van deze datacentra, op het gebied van subsidie of natuur, maar de argumenten die jij aandraagt zijn nou juist niet het probleem.
Niemand zeurt over datacentra omdat ze zo veel ruimte in beslag nemen, de kritiek erop heeft te maken met het enorme stroomverbruik. Er worden overal in Nederland gigantische windmolenparken gebouw om extreem ambitieuze Europese klimaatdoelen te kunnen halen. Deze projecten worden met miljarden euro's gesubsidieerd door de overheid om die doelstellingen te halen. Maar omdat er tegelijkertijd vele energievretende datacentra worden neergeplempt pal naast die windmolenparken, is het eindresultaat dat er onder de streep geen enkele vooruitgang is geboekt, maar dat we juist nog verder verwijderd zijn van het halen van die klimaatdoelen, omdat energiesslurpende datacentra ook moeten blijven draaien als het windstil is of stormt.

Dat energieverbruik kan echt enorm zijn. RTL Nieuws meldde dat alleen al de geplande datacentra in Zeewolde straks 2 tot 3 keer meer stroom nodig hebben als de hele stad Amsterdam. En da's nog maar een van de vele geplande projecten. Er worden meer en meer datacentra gebouwd, er moeten meer en meer megawindmolenparken worden gebouwd om al die nieuwe datacentra (op papier in ieder geval) van groene stroom te voorzien, er worden miljarden euros aan subsidies hieraan gespendeerd en het eindresultaat is dat we qua klimaat verder van huis zijn dan als we zowel die windmolenparken als de datacentra niet hadden toegestaan.
Nederland en Polen met elkaar hier vergelijken is onzinnig. Er zijn genoeg degelijke alternatieven. Desondanks zou ik het sowieso niet op land willen. Wat mij betreft bouwen ze een soort van booreiland op zee waar ze datacentra op bouwen, of op de zeebodem. Ik geloof dat Microsoft al met dat laatste experimenteert.

De opwekking van stroom die ervoor moet gebeuren is ook wel degelijk een redelijk argument. Je gaat helemaal voorbij aan de hitte die zowel door de productie van de stroom als de datacentra wordt opgewekt. Daarnaast zorgen deze datacentra ervoor dat er minder stroom is voor onze huishoudens waardoor we of nog meer grond moeten opofferen voor stroomproductie of in het buitenland moeten inkopen. Gegarandeerd dat die bedrijven ook nog eens een lagere prijs betalen dan een huishouden doet. Beweren dat het niet uitmaakt of een datacentrum of een woonwijk stroom opslurpt slaat helemaal nergens op. Dat maakt binnen een afgebakend terrein als Nederland wel degelijk uit.

Het gaat niet om 1 enkel datacenter dat de stroom gebruikt van een paar duizend huishoudens of om een enkele vierkante kilometer. Het gaat om vele die ons als land ook nog eens haast geen fuck opleveren aan werkgelegenheid of belasting. Die grond inzetten voor woningbouw zou veel meer opleveren voor de economie.
Blijkbaar is er iets anders in Nederland gaande waardoor mensen niet in Hollandse Kroon willen wonen, maar microsoft er wel een datacentrum wil plaatsen.
Vergeet niet dat woningbouw in Nederland meer gemeen heeft met een Sovjet-planeconomie dan met een markt van vraag en aanbod. Hollands Kroon ligt in een regio die tot krimpregio verklaard is (op basis van bevolkingsprojecties die ook nog wel eens foutief willen zijn), iets wat daardoor een self-fulfilling prophecy is geworden omdat een gemeente daardoor nog nauwelijks woningen mag ontwikkelen (dus als er mensen willen wonen terwijl de woningmarkt momenteel oververhit is hebben ze pech).

Zeeland is op dezelfde manier tot krimpregio verklaard, maar onder invloed van toegenomen thuiswerken als gevolg van de coronacrisis ziet Zeeland nu opeens een forse bevolkingstoename. Dat soort trends kunnen niet zomaar voorspeld worden en daarom is het ook ronduit treurig dat regio’s zomaar afgeschreven worden als krimpregio waar je dan maar een datacentrum kan dumpen.

[Reactie gewijzigd door field33P op 4 maart 2021 14:22]

Omdat Nederland enorm goede verbindingen heeft met de rest van de wereld, en vooral Europa en Amerika. De grond waarop deze gebouwd worden zal ook nooit bedoeld zijn voor de bouw van woningen. Het niet plaatsen van die DCs heeft dus geen enkele invloed op de woningmarkt.
Omdat Nederland enorm goede verbindingen heeft met de rest van de wereld, en vooral Europa en Amerika. De grond waarop deze gebouwd worden zal ook nooit bedoeld zijn voor de bouw van woningen. Het niet plaatsen van die DCs heeft dus geen enkele invloed op de woningmarkt.
Indirect heeft het wel degelijk via tenminste twee wegen invloed.

Ten eerste verslinden data-centra enorm veel stroom waardoor het lokale net tegen overbelasting aan komt te zitten en er zonder verdere investeringen in uitbreidingen daarvan geen ruimte is om extra woningen; commercie of industrie aan te sluiten. Dus het remt de bouw en handhaaft de schaarste.

Ten tweede zijn er klimaatdoelstellingen waar NL zich aan moet houden, en onze politici hebben het complete waanzinbeeld in hun bovenkamer dat we besparingen het beste kunnen afhandelen via investeringen in woningen; het sluiten van vervuilende energie-centrales; en het extra bijbouwen van herwinbare energievoorzieningen.

Bestaande woningen gaan dus van het gas af en moeten aan de (stroomverslindende) warmte-pomp; nadat ze eerst ook nog eens goed geisoleerd zijn, uiteraard. En misschien een kwak zonnepanelen op het dak erbij. Dat zijn extra investeringen die nodig zijn om bestaande woning te moderniseren. Deze kosten spelen direct een rol in de huizenprijzen middels energie-labels.

Ondertussen gaan we energiecentrales die de bulk van de stroom leveren sluiten; en het beetje herwinbare energie wat we daarvoor terug laten komen, wordt linea-recta opgeslokt door de data-centra. Dus netto moeten we nog meer besparen door - want uiteraard zet de politiek stug dezelfde idiote gedachtenlijn door - nog meer en nog breder de woningbezitters te belasten met het moeten doorvoeren van extra verbeteringen. Versterkend effect, dus.

En ondertussen blijven we bij compenseren door de horizon vervuilen met meer en meer extra windparken en solar farms. Dat op zich is trouwens eigenlijk ook nog een indirecte derde reden:

De aanleg van windparken beperkt ook de aanleg van woonwijken. Je kunt simpelweg vanwege de herrie die die dingen maken, niet al te dicht daarop een woonwijk aanleggen. Daar zijn in heel Europa geluidsnormen voor mbt de gezondheid van de bewoners in de omgeving en de normen in Nederland zitten op het moment al bij de meest krappe (dwz minste tussenruimte vereist) en er gaan al stemmen op dat de vereistte afstand eigenlijk verruimd moet worden vanwege de gezondheidsrisico's die aan continu aanwezig laag-frequent geluid zitten.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 4 maart 2021 13:13]

Bij energieprojecten wordt altijd (helaas) gesproken in 'stroom voor huishoudens' terwijl dat nooit de realiteit reflecteert omdat:
 • Huishoudens maar 20% van het totale elektriciteitsverbruik zijn
 • Als je het totaal opgesteld vermogen van elektriciteitsproductie in Nederland bij elkaar optelt kom je uit op '35 miljoen huishoudens' volgens die logica
Nu zie je denk ik waarom die vergelijking met huishoudens mank gaat. De realiteit is dat de meeste geproduceerde stroom (80%) niet naar huishoudens gaat. Of die stroom nou uit gascentrales of windmolens komt maakt niet uit.

(Dit even ongeacht het argument voor de ruimte voor datacenters in NL, wat mijn inziens wel een goed argument is om niet voor heel Europa hier alles te hosten)

[Reactie gewijzigd door japie06 op 4 maart 2021 10:06]

Ongeacht de ruimte voor datacenters.. gebruiken deze centers wel een heele grote hoeveelheid stroom... zeg er komt eens 20% extra verbruik / c02 uitstoot bij in ons land... dit is net zoveel als alle huishoudens... alleen dan voor een paar datacenters.. deze 20% moeten we vervolgens weer compenseren met andere dingen om de totale uitstoot terug te dringen... intussen zit iedereen te investeren in warmtepompen/zonnepanelen... om de 20% van de huishoudens terug te kunnen dringen naar 5-10%... dikke investering voor 10% winst terwijl we aan de andere kant nog veel sneller 20% verlies boeken... dat schiet niet op natuurlijk.. Dus hiernaast zullen andere sectoren, als bv huizenbouw en boeren nog
extra moeten inleveren om dit weer te compenseren...

Uiteindelijk moeten we dus allemaal inleveren om het niveau recht te kunnen trekken wat nog meer uit balans is gebracht door de grootverbruikende datacentras... en we krijgen er niks voor terug.
Wat een onzin, hier ligt midden in de stad al jaren een terrein braak waar honderden woningen zouden moeten komen die al 10 jaar geleden daar hadden moeten staan, de onwil/onkunde van de politiek om het huizenprobleem aan te pakken heeft niks van doen met datacenters.

Daarnaast is de enige manier om enige zekerheid te hebben dat we de privacywetgeving kunnen afdwingen is om de data allemaal lokaal te houden, dat gaat juist om de bedrijven die die datacenters hier bouwen.

Los van het feit dat de investeringen die nodig zijn in een goede infrastructuur voor zowel data als stroom voor die centra ook voordelen voor de rest heeft. En tussen de windparken, zonnecellen, hier en daar wat getijde-opwekking en een paar kerncentrales hebben we bergen aan op te wekken schone energie. Als die groenen niet zo dwars zouden liggen omdat een windmolen stress zou kunnen opleveren voor een vis of vogel zouden we hierin al lang grote stappen hebben kunnen zetten.
Als er iets een ruk argument is dan is het toch wel:
Laat ze daar gewoon huizen neerzetten.
Komop zeg, het kost 1% van de landbouwgrond om 1 miljoen extra huizen bij te bouwen, een extra datacenter van Microsoft doet daar niks aan af... Ook is het een onzin argument om te beginnen over de opgeleverde groene stroom, wil je niks meer bij bouwen omdat het stroom kost? Dan daarbij is het stroomnet 1 netwerk waarbij groene stroom etc bij elkaar komt. Die groene stroom kan dus nog steeds gebruikt worden voor huishoudens. Zo kun je ook zeggen dat het slecht is dat mensen een elektrische auto voor de deur hebben staan omdat een electrische auto ook gemiddeld evenveel stroom als een huishouden verbruikt...

Ontwikkeling moet doorgaan, en niet stil gelegd worden vanwege onzin plannen als een "Bestemmingsplan" en "Oh nee m'n groene stroom word meer gebruikt". Ik snap werkelijk de ophef over deze datacenter voor geen procent.
Dus elke server die in Nederland staat maar niet voor Nederland gebruikt wordt verbieden? Een soort PVV datacentra? Wat een ruk argument.
Je bent lekker een potje populair aan het doen en van alles en nog wat door elkaar aan het halen.

#1 Datacenters worden gebouwd op grond die is geregistreerd als bouwgrond voor bedrijven. Huizen worden niet gebouwd op terrein die als dit type grond zijn geregistreerd, tenzij de hele planning wordt omgegooid. We hebben bedrijfskavel, woon-werkkafels, recreatiekafels en woonkafels (waarschijnlijk ook anderen die hier niet zo relevant zijn), je kan niet zomaar het een op het ander doen.
#2 Het huizen issue heeft niets met de hoeveelheid beschikbare grond te maken, dat is er zat. De huizen die nodig zijn worden echter niet gebouwd omdat niemand het geld wil investeren. Bij het datacenter wordt het geld door het bedrijf direct geïnvesteerd. Als jij €60 miljard ophoest, plus de kosten voor de grond kunnen die huizen prima gebouwd worden.
#3 We hadden een 'ministerie van volkshuisvesting' welke is opgehouden te bestaan op 14 oktober 2010, het moment van overgang van Balkenende IV naar Rutte I. Twee jaar later deed Stef Blok (VVD) het er een beetje bij, maar dat hield 5 jaar later ook geheel op en Stef Blok maar wat trots dat hij een heel ministerie heeft laten verdwijnen...
#4 Wie moet die huizen dan precies kunnen betalen? Ik ben zo een twaalf jaar geleden vertrokken uit Amsterdam Noord, maar zie nu woningen (flats) die traditioneel als sociale huurwoningen werden verhuurd te koop staan voor enorme bedragen (van een kwart- tot een half-miljoen euro)! Wat ontwikkelaars nu nieuw bouwen, stijgt ver uit boven wat de doorsnee koper wil/kan betalen.
#5 Enorm prijsverschil tussen bedrijfs en woningen grond, deze grond is van de gemeenten en die zorgen met dergelijke prijzen natuurlijk er zelf voor dat men liever bedrijfsgrond koopt dan woongrond. Er is zelfs zoveel bedrijfskavels/woon-werkkavels dat hier Zeewolde ze in de afgelopen jaar nog steeds beschikbaar zijn en langzaam, langzaam, worden gevuld. Bv. dat datacenter wat hier nu geplaatst wordt zit op een bedrijfsterrein waar aan de andere kant nog heel veel kavels leeg zijn.
#6 Locatie, locatie, locatie. Een hoop mensen willen pertinent dicht bij werk wonen, wat betekend dat dit vaak in gebieden is die extra duur zijn en niet betaalbaar voor de mensen die er zouden moeten gaan wonen.

Interessant artikel: https://www.trouw.nl/econ...3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Een leuk feitje. Flevoland heeft nu zo een ~170.000 woningen, dat zou drie keer zo veel moeten worden en dan heb je het woning probleem 'opgelost'. Almere heeft ~84.000 woningen en Lelystad ~40.000. We kunnen er dus zo een 6x van die steden bijbouwen. Het enige wat het rijk hoeft te doen is daar de planning voor aan te passen, maar die vinden dat de gemeenten dat maar zelf moeten regelen. Wanneer is Nederland voor het laatst een nieuwe stad begonnen? Lelystad (1967) en Almere (1976)

ps. We zijn niet alleen Nederland meer, we zijn Europa, dat is bv. ook de reden waarom we gemeentebelastingen storten op bv. de Deutsche bank, die kwam als beste uit de bus bij de Europese uitbesteding... Als men wil dat dit veranderd, dan moet er wetgeving worden aangepast die niet strijdig is met de Europese wetgeving. Echter heeft Frankrijk wel netjes voldoende huizen kunnen bouwen. Persoonlijk denk ik eerder dat je moet kijken naar de politiek die zorgt dat er wel voldoende woningen zijn ipv. dergelijke datacenter projecten te gaan verbieden (of alle twee). Ik zie een VVD centrisch kabinet echt niet de staat bij het handje nemen en 'zorgen' dat de inwoners voldoende woning, faciliteiten hebben, die hebben zo iets van "Daar zorgt de vrije markt wel voor!", waarvan de experts al wisten dat het waanideeën waren en nu in de praktijk ook zo blijkt te zijn. Maar de VVD is aan de macht gekomen door juist de huizen bezitters van dat moment te lokken met beloftes over de hypotheek aftrek.
Het huizen issue heeft niets met de hoeveelheid beschikbare grond te maken, dat is er zat. De huizen die nodig zijn worden echter niet gebouwd omdat niemand het geld wil investeren
De nieuwbouwmarkt is net zoals de markt voor bestaande woningen oververhit. Op een nieuwbouwproject is er meestal ook binnen een paar weken volledig ingetekend.
Maar dan moet de developer al de investeringen hebben gedaan in de grond, het ontwerp, goedkeuringen, etc.
Je vergeet nog even het feit dat door de stiktstofproblemen hele vergunningstrajecten voor woningbouw stil zijn gelegd. Er komt nauwelijks meer wat los. En dan kan er opeens wel een datacenter gebouwd worden?
Lijkt me dat er niet meteen iets mis is met een exportproduct :D.

Maar ik hoop toch dat we grote industrie - waar dit met z'n stroomverbruik ook onder valt - op een niveau vergunnen (= coördineren) waar wat meer overzicht en kennis van zaken beschikbaar is dan bij de gemeenteambtenaar.

Als elke gemeente maar wat doet, hoe is dan ooit tijdig in regionale / landelijke infrastructuur te voorzien? (In dit geval: stoomvoorziening.)
Weet je wel waar het is? Mensen willen allemaal in de randstad wonen en de overheid stimuleert dat. Nog meer mensen op elkaar en dan verbaasd zijn dat de verkeersdrukte daar toeneemt.

Ik ben voor hoor om juist hier en in het noorden en oosten van Nederland huizen te bouwen. Maar dan moet de overheid ook zorgen dat juist daar bedrijven zich vestigen. Anders staat alles straks leeg.

Daarbij gaat dit hele punt mbt het datacenter vooral over het energie verbruik van dat ding.
Nederland is dan ook een van de hoofd aansluitingen van zee kabels voor EMEA. Soort van Rotterdamse haven voor Europa.
Het is een economische hoogstandje voor ons.
Waar de data uiteindelijk heen gaat is irrelevant want internet heeft geen land grenzen.
Wat en nog dommer idee is denken dat er überhaupt ook maar 1 huis in Nederland voorzien wordt van stroom door windmolens.
Zo werkt het stroomnet niet, alles wordt op een hoop gegooid en men kan af nemen wanneer ze willen.
Of het nou windmolens, zonnepanelen, kolencentrales of kerncentrales zijn maakt geen moer uit. Wat jij uit je stopcontact krijgt is van alles een beetje dus "grijze stroom".
Het gaat er niet om wat je uit je stopcontact krijgt, het gaat erom dat we als Europa met elkaar een energiebeleid hebben waarin afspraken staan over oa CO2 uitstoot in de toekomst. In plaats van de groene stroom voor onze bestaande energielast in te zetten gaat deze dus deels naar de nieuwe datacenters waardoor er per saldo niets verandert en wij nóg meer windmolens moeten bouwen.

Verder was ik in de veronderstelling dat we economisch naar verhouding weinig terugkrijgen voor de datacenters. Welk hoogstandje doel je op? Ik blijf mij afvragen waarom we als land de rode loper uitrollen voor dit soort initiatieven.

Ze moeten ergens staan en we maken er wereldwijd allemaal gebruik van. Maar daar zou je als landen en uni's onderling afspraken over kunnen maken zodat je daar ook wat voor terug krijgt.
Het punt is dat er in een bepaald land een bepaalde som aan elektra wordt opgewekt. In ons land is dat een mix van stroom uit fossiele bronnen en stroom uit hernieuwbare bronnen. Momenteel wekken we in Nederland een bizar klein gedeelte van onze stroom op met hernieuwbare bronnen, terwijl we de afspraak hebben gemaakt dit aandeel te vergroten.

Om dit te doen worden er door het hele land windmolenparken en zonnepanelen neergezet, vaak met overheidssubsidie. Dit geld is bedoeld om het aandeel groene stroom voor Nederlandse woningen en bedrijven te vergroten.

Dus op het moment dat er een subsidie door de (lokale) overheid wordt uitgegeven om een windmolenpark aan te leggen, klinkt dat als goed nieuws; We kunnen met dat geld een x aantal mWh's opwekken. Maar dan gaat er een of andere gemeente mee aan de haal; He, we hebben een x aantal mWh's 'over', die kunnen we wel verkopen aan een bedrijf dat baat heeft bij een label 'wij gebruiken groene stroom'. Dus komt er een gebouw in Nederland BIJ dat er niet zou zijn gekomen als die groene stroom niet aan ze beloofd was. Sterker nog, de subsidie die is verleend is opgegaan aan een Zweeds bedrijf dat zijn stroom nu levert aan een Amerikaans bedrijf. Daar heeft geen Nederlands huishouden ook maar een beetje profijt van gehad, maar er wel aan meebetaald.

Ja ik weet dat de stroom uit de windmolens niet letterlijk naar dat datacentrum gaat, en ja, we kopen ook stroom in van andere landen en we exporteren ook het eea. Op die manier kun je dus niet meer zeggen dat iets of iemand louter groene stroom gebruikt. Maar het is een feit dat er in een land een bepaalde opbrengst is en een bepaald verbruik. En op het moment dat je met de opbrengst die je extra krijgt ook al meteen het verbruik verkoopt aan een buitenlandse partij ben je er netto gezien dus geen fluit mee opgeschoten.

Ik haal mijn info uit de aflevering van Zondag met Lubach overigens; item dat precies over dit datacentrum gaat
De data centers zullen hoe dan ook gebouwd worden. Het is totaal niet relevant waar het staat.
Al bouw je ze op de Noord pool zal het nog altijd invloed hebben op het globale natuur.
Land grenzen is een mensen ding en ook alleen wij mensen trekken er wat van aan.
Als er voor gekozen wordt om NL te gebruiken om het zo "groen" mogelijk te maken is dat nog altijd beter dan in een ander land maar dan aan een kolencentrale gekoppeld. Dat vervuilde lucht komt ook deze kant op hoe je het went of keert.
Ja ik zie dan ook dat we onszelf verkopen. We hebben straks allemaal een klap vd molen, en een een heleboel hardeschijven die ze straks op de maan gaan zetten. Wij gek en zij gelukkig
Ik denk dat hij het zo bedoeld.
Een vd grootste internetknooppunten.
Of je maakt fouten die een verwarrende zin geven, want de d versus t van eerder, daar viel ik niet over. Een klein maar belangrijk verschil.

Maargoed, zodra je mensen gaat vergelijken met nazi's, heb je het argument verloren. Ik had al gelijk, en nu ga je er ook nog op zo'n manier tegenin. Dus wie is er nou de narcist heh? Een van ons twee, maar ik niet.
Zit je nou echt elke keer aan een Godwin te denken als iemand je voor taalnazi uitmaakt? Had je hoger ingeschat maar blijkbaar is jouw taal niveau ook niet al te best.
Mijn taalniveau (één woord) is prima.
Tuurlijk blijft het leuk om expres fouten te maken zodat jij je er aan stoord. Het is gewoon te makkelijk als je geen dikke huid heb. 😂
Dat zegt toch meer over jou dan over mij.
LMAO na twee dagen moet je toch nog even reageren.
Het komt allemaal wel goed hoor sneeuwvlokje.
Ik zie een notificatie. Wat kan mij het schelen hoe oud die is? Het feit dat jij er tóch nog ff overheen moet pissen, geeft wel aan hoe erg je op je teentjes getrapt was, dat iemand er wat van zei. Je zet jezelf nu alleen wel een beetje voor lul.

Maargoed, gewoon een zalfje erop, en leren van je fouten. Volgende keer geen spatie gebruik, maar spatiegebruik.
Gebrek aan grond is het huizen probleem niet. Rij een rondje flevoland en genoeg plek waar je half almere kan copy/pasten
Klopt, maar dat hoeft geen datacenter in Nederland te zijn voor het verzorgen van services in Afrika. Dat laatste omdat Nederland politiek en energievoorziening zeer betrouwbaar is.
Waarom niet, Afrika maakt veel producten (heel veel groente en fruit, grondstoffen etc) voor ons, waarom zouden wij dan geen datacentra voor Afrikaanse klanten mogen hebben? Overigens is dat niet zo, je maakt die centra zo dicht mogelijk bij de klant. Deze datacentra zijn voor west europese klanten.
Overigens is dat niet zo, je maakt die centra zo dicht mogelijk bij de klant. Deze datacentra zijn voor west europese klanten.
Nee, deze datacenter gaat inderdaad serveren voor Afrika en Midden-Oosten. Zie ook dit filmpje van Lubach op Zondag; https://youtube.com/watch?v=OiPoR9OvD0Y

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 4 maart 2021 10:58]

Wij hebben geen datacenter voor Afrikaanse klanten. Microsoft heeft een datacenter.
ze maken al die dingen ook niet voor ons natuurlijk, kwestie van exportproducten, daar krijgen ze ook wat voor, het is niet zo dat wij ook wat terugkrijgen voor die ruimte/stroom die we hier gaan verspillen aan die centra.
Zo werkt handel. Zij hebben iets wat wij nodig hebben, in ruil daarvoor betalen wij.
Een datacenter is net als een opslagunit waar andermans spullen staan. Echter is deze datacenter niet van Nederland maar van Microsoft.
En <insert_belastingdeals_met_multinationals_rant>
En zoveel belasting levert dit niet op. Het is niet zo dat er elke dag vrachtwagens met bitjes de poort in en uitrijden en geïmporteerd engeëxporteerd worden.
De vraag is wel een beetje of je moet willen dat gemeenten de vergunning mogen afgeven zonder toestemming van de provincie. Datacentra zijn belangrijk, maar Microsoft wil ze op voor hun strategische plekken neerzetten, terwijl dat niet persé goed is voor de gemeenschap. De random gemeente ambtenaar zwicht sneller voor een gladde Microsoft vertegenwoordiger dan een commissie van ambtenaren die het voor de hele provincie regelen.
Landelijk is ook niet echt wenselijk.
De druk van 8.000.000 mensen in de randstad zorgt ervoor dat alle leuke dingen daar gebeuren,
en dat de niet leuke dingen gebeuren waar zei er geen last van hebben. Er werd niet voor niks gesproken over een kernreactor in Groningen. Waarom niet in amsterdam of rotterdam dan staat ie teminste dicht bij de vervuilers/gebruikers? Er is door de landelijke politiek voor enkele honderden miljard gerooft uit de groningse bodem. En er wordt moeilijk gedaan over de kosten van het herstellen van een paar huizen.
Nee, belangrijke besluiten moet je zo lokaal mogelijk houden.

( woon zelf niet uit groningen, en kom er ook niet vandaan.)
Waarom in Groningen?
1. Het land is veel goedkoper dan in de buurt van de randstad.
2. Er wonen minder mensen omheen en op grotere afstand waardoor eventuele overlast beperkt kan worden tot een kleine groep in plaats van een grote groep.
Met die redenering plaats je alle viezigheid in Groningen, en maak je de mensen daar derderangs burgers. Het is gewoon niet eerlijk om alle investeringen in de randstad te plaatsen, en alle viezigheid in de provincies.
Maar ja, we vinden het prima om miljarden te investeren in een paar kilometer metrolijn, maar voor het zelfde geld honderd kilometer hogesnelheidslijn aanleggen naar Groningen kan niet (want dan maakt de winstgevendheid van de lijn ineens wel uit).
Ik ben ook een groot voorstander van investeren in buiten de randstad. De voorbeelden van jou vind ik inderdaad ook raar dat het zo gebeurd.

Ik zou dolgraag buiten de randstad wonen (ik ben nog aan het zoeken naar een leuke woning). Ik zou het heel goed begrijpen waarom dat soort dingen in die omgeving gezet worden en zou er persoonlijk niet voor protesteren. Ik snap namelijk dat het geen optie is om in de randstad te plaatsen.
Ik zou er ook geen moeite mee hebben.
MITS: de mensen daar eerlijk gecompenseerd worden.
Waarom zou het op gemeentelijk niveau 1 ambtenaar zijn en op provinciaal niveau een commisie? En waarom zou een gemeente wel mogen beslissen over een fabriek, maar niet over een datacentrum? Waar ga je de grens trekken? Hoe ga je die bepalen?
MS wilt een DC op groene stroom en zo goedkoop mogelijk. In Zeewolde gebeurd op moment hetzelfde. Techgigant wilt een DC op groene stroom van windmolens. De windmolens worden neer gezet met 900 miljoen subsidie waardoor de stroom goedkoop is voor het DC.
Provincies zijn niet veel meer dan een nutteloze tussenlaag. Doe het landelijk of doe het lokaal.
Wellicht dat ik ben verziekt door het mismanagement binnen de gemeente waar ik woonachtig ben, maar ik heb soms mijn twijfels over de hoeveelheid verantwoordelijkheden die gemeenten tegenwoordig hebben en de 'capabelheid' (om het zo even oneerbiedig te zeggen) van de gemiddelde ambtenaar bij die gemeenten.

Volgens mij is toch al vaak gebleken dat bepaalde, vaak complexe, materie simpelweg niet geschikt is voor een gemiddelde gemeente-ambtenaar om over te beslissen. Mijn punt is dat het soms beter is om een paar goede mensen bij elkaar te laten beslissen die wellicht iets verder weg staan van het vraagstuk dan mensen die weliswaar dichtbij staan maar simpelweg niet goed daarover kunnen beoordelen.

Begrijp mij niet verkeerd, er gaan in alle lagen van de overheid dingen goed én slecht. Maar bij sommige onderwerpen heb ik liever dat iets hoger geplaatste ambtenaren over bepaalde zaken beslissen dan mijn buurvrouw Loes die in de gemeenteraad zit voor een lokale partij. Zeg maar zoiets.

Disclaimer: ik wil hier absoluut niet beweren dat alle ambtenaren bij de Gemeente slechte ambtenaren zijn, integendeel. Ik geloof ook zeker dat er in bepaalde scenarios voordelen zijn bij lokaal beslissen. Ook in de hoogste kringen van de ambtenaren zal ruimte zijn voor verbetering, maar naar mijn mening gaat besluitvorming in bijv. de tweede kamer er iets proffesioneler aan toe dan in een gemiddelde Gemeenteraad.
Men wil duidelijkheid wie het nu eigenlijk voor het zeggen heeft. Ik kan mij niet voorstellen dat de beslissing op zich teruggedraaid wordt. Het zal meer gaan om duidelijkheid voor toekomstige beslissingen.
Ik vrees dat het er (mede) om gaat wie de bak met geld krijgt, gemeente of provinciebestuur.
Welke bak met geld? Met het afgeven van een vergunning is amper geld gemoeid.
Welke bak met geld? Met het afgeven van een vergunning is amper geld gemoeid.
De spreekwoordelijke zak met smeergeld.
Naar Lubach, ook wel bekend onder de noemer: reisje naar San Fransisco.
Geen idee hoeveel, maar ik gok dat een datacenter meer geld opbrengt dan een gemiddelde woning. Ik denk zelf dat het ook een geldkwestie is en eindigt niet met alleen een vergunning.
Microsoft staat er toch!? :-) andere partijen tuinen erin :-)
Ik denk dat als de vergunning ongeldig wordt verklaard het datacenter wel weg moet. Maar MS zal misschien een schadeclaim indienen bij de gemeente, want die hebben MS de indruk gegeven dat ze mochten bouwen.
"Uitspraak inderdaad toegekend ivm verkeerd gebruik van de wet, maar om een jojo effect te voorkomen is de uitvoering ..." :+
gezien de bedragen die ermee gemoeid zijn betekent het dat Hollands Kroon gelijk naar de minister van BZK kan stappen om artikel 12-steun aan te vragen
Ook ivm de avg/gdpr in eu moet duidelijk zijn dat een aantal dingen niet buiten een beepaalde geo mogen staan of zelf niet buiten een bepaald land mogen komen te staan dus zijn dcs idd nodig microsoft heeft ook nog een aantal ec locaties rond schophol in lease volgens mij
En toch is het belangrijk dat de Nederlandse wetten en regelgeving gevolgd worden, en dat afspraken met direct betrokkenen nagekomen worden.
Uiteraard. Maar dit lijkt eerder op een actie van de provincie door de ophef. Terwijl heel Nederland wel meer en meer online wil.

De provincie had veel eerder moeten handelen.

[Reactie gewijzigd door HansvDr op 4 maart 2021 11:49]

"Als het kalf verdronken is, dempt met de put"
Dit is typische Nederlandse ambtenarij. Het is achteraf handelen, wanneer er media-aandacht is geweest. Want waarom waren ze er de eerste keer niet bij? Wat probeert men te bereiken nu het 2e vergunning al is verleent?
Want waarom waren ze er de eerste keer niet bij?
Ze waren er de eerste keer wél bij; ze hebben een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan van de gemeente.
Dit is typisch internet, reageren zonder kennis van zaken.
Dat is toch ook juist een functie van journalistiek? Als alle autoriteiten feilloos waren en democratie en alle bijbehorende instituties perfect zouden werken, ja dan was media-aandacht niet nodig. Maar in zo'n utopie leven we niet 😉. Het is allemaal mensenwerk, dat worden fouten gemaakt. Dit is juist een mooi voorbeeld dat we in Nederland vrije media hebben die daadwerkelijk effect hebben.
Ik vind het vooral bizar dat er blijkbaar niet duidelijk geregeld is of de gemeente dan wel de provincie hier de vergunning hoort te geven.
Ik vind het vooral vreemd dat, zoals ik de bewoording in dit artikel lees, de provincie vooral valt over het feit dat het om datacentra gaat. Als het een andere vorm van industrie was, was het dus blijkbaar geen probleem geweest. En het zou mij dan weer verbazen dat wetgeving zo specifiek is.
Datacentra zijn uniek door a) het enorme stroomgebruik en b) het gegeven dat ze gebouwd worden in gemeentes waar tegelijkertijd grote windmolenparken worden neergezet.

De gevolgen hiervan overstijgen daarmee niet alleen het gemeentelijk niveau, omdat energiemaatschappijen fors moeten investeren in het energienet, maar heeft ook landelijk gevolgen omdat ondanks miljardensubsidies in groene energie Europese klimaatdoelen niet gehaald kunnen worden omdat bij elk nieuw windmolenpark ("groene stroom voor 100.000 woningen!") tegelijkertijd een nieuw datacenter wordt gebouwd met een energiebehoefte van meer dan 100.000 woningen.
Dat is denk ik vooral gerelateerd aan de provincie Noord-Holland. In Pumerend is dezelfde discussie gaande op een kleinere schaal. Een stuk land mag van de gemeente Purmerend bebouwd worden met een vrijstaand huis danwel een 2-onder-1-kap maar de provincie ligt dwars en wil dat daar een kleinschalig flatgebouw wordt neergezet !
Gevoelsmatig zeg ik: er is iemand die zijn macht wil laten gelden ten kosten van alles :X
Provincies zijn dan ook een NIMBY-bolwerk. Niet verwonderlijk gezien het takenpakket van de provincie, waarbij woningbouw meestal geen overweging is voor de kiezer terwijl de provincies tegenwoordig idiote eisen kunnen stellen omdat ze in de waan leven dat we op het punt staan het laatste stukje ongerept Nederland vol te bouwen.
Ik denk dat je met wet en regelgeving altijd achter de feiten aan blijft lopen.
Dat is het resultaat van een logge, bureaucratische besturing die niet mee kan komen met de snelle ontwikkeling van technologie. Je ziet het eigenlijk in elk aspect dat met tech te maken heeft: wet- en regelgeving is vaak reactionair. Een rechtbank moet dan maar andere wetten proberen te interpreteren alsof ze bedoeld waren voor dit soort problemen. Resultaat: het juridisch precedent wordt toegepast op zaken waar een regel of wet wordt aangehaald die er niets mee te maken heeft, die wet wordt aangepast om maar mee te komen met de tijd. Vervolgens vindt de techindustrie wel weer een manier om een andere oude wet te misbruiken.

Het punt is dat er in de besturing zo weinig rekening gehouden wordt met dit soort ontwikkeling dat problemen ermee pas gesignaleerd worden als het al veel te laat is. Best case scenario hier is dat Microsoft en Google een paar miljoen boete betalen, maar datacentre blijft echt wel staan.
Dit is wel geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor). Met deze wetgeving wordt geregeld wie het bevoegd gezag is voor het behandelen van een omgevingsvergunning. Alleen is het blijkbaar voor deze situatie lastig om dat te bepalen.
Maakt het voor de planeet uit WIE de opgewekte groene stroom gebruikt? Nee. Bedankt Microsoft voor de werkgelegenheid, leg meer zonneparken/windmolens/kerncentrales aan en zet Nederland op de kaart als dé bestemming voor high tech industrie.
In zoverre dat deze dozen van microsoft nu op de NL-rekening CO2 uitstoten.
Om onze afspraken te halen, moeten we dus weer ergens anders compenseren.
Dus laat ze die zooi lekker elders plaatsen!
Als ze kiezen voor grijze stroom ja. Maar door de geproduceerde warmte terug te leveren in de vorm van stadsverwarming, kun je dat compenseren. En zoals gezegd, wie de groene stroom danwel grijze stroom vebruikt, maakt geen bal uit. En de plek waar het wordt opgewekt, verandert niet.
Er is daar alleen even geen stad om het aan te leveren ;) Klein detail wellicht.
En als je het niet verbruikt, hoef je het niet op te wekken. Geen CO2 uitstoot dus.
Tuurlijk is er wel stad. Het is Nederland. Overal waar je bent, ben je in de buurt van een stad. Klein landje heeft zo zo'n voordelen ;)

En CO2 uitstoot ja, ALS het grijze stroom is (en het wordt opgewekt met een CO2-producerende centrale). Los hiervan kun je een energiecentrale niet zomaar even terugschroeven. Zo makkelijk is dat niet. Zelfde geldt voor het opwekken van duurzame energie - ook dat kun je niet zomaar even "uitzetten" als het niet gebruikt wordt.
Het is wel nogal markant dat we Nederlandse huishoudens (die niet altijd het geld en/of leencapaciteit hebben om te verduurzamen) verpletteren met torenhoge energierekeningen terwijl de belastingbetaler wel de energierekening voor een Microsoft of Google betaalt. Op globale schaal wordt dat datacentrum wel gebouwd, maar op lokaler niveau is het principe debiel.
Kunnen we niet gewoon een wet doordouwen die grootstroomverbruikers verplicht om voor groene stroom te betalen? Zijn we meteen van dat gezeik af. Geen discriminatie, geen gedoe. Wat voor ander overlast geeft zo'n datacentrum? Ik ga er vanuit dat ze zich gewoon aan geluidsnormen moeten houden en er komt bijna geen verkeer vanaf, er werken juist heel weinig mensen per vierkante meter.
Als zo'n datacentre een beetje slim wordt gebouwd, kan de geproduceerde warmte zelfs worden teruggegeven in de vorm van stadsverwarming. Dan is het dus nóg groener.

[Reactie gewijzigd door _Thanatos_ op 4 maart 2021 10:30]

"Alleen: het is niet waar. De restwarmte van Microsoft, tussen de 25 en 35 graden Celsius, is veel te koud voor de kassen. Hergebruik was wellicht mogelijk geweest als het datacentrum met een moderner (en dus duurder) type koeling was gebouwd, maar nu waait de restwarmte gewoon het IJsselmeer op. Waarom heeft de wethouder geen eisen gesteld aan de bouw? "

https://www.nrc.nl/nieuws...es-en-datacentra-a4001882
35 graden is meer dan voeldoende voor een warmtepomp (een omgekeerde airconditioner) om het te "concentreren" tot bijv 50 graden.
Als zo'n datacentre een beetje slim wordt gebouwd, kan de geproduceerde warmte zelfs worden teruggegeven in de vorm van stadsverwarming. Dan is het dus nóg groener.
Voor welke stad? Die paar boerderijen die er in de omgeving staan?
Het is Nederland. Een klein land. Er is altijd wel een stad in de buurt ;)
Lijkt me niet heel efficient om 30km a 50km warmte leiding naar het dichtbij zijnde stad aan te leggen. Of denk jij dat dat rendabel is?
Geen idee. Buizen kunnen geisoleerd worden. En een beetje warmte is beter dan geen warmte?
Daar komen ze nu mee, het is al heel lang bekend dat dat datacenter er komt en nu gaat de provincie zich roeren. Vanwege de ophef? Dat had men zich moeten realiseren toen de plannen er waren. Je gaat niet zomaar een datacenter afbreken omdat de de vergunningen niet kloppen. Misschien wel goed voor de duidelijkheid. Er zijn genoeg grondboeren die geld ruiken, nu zeewolde, maar het zijn te ingrijpende projecten (footprint) om het aan een lokale wethouder en grondbezitter over te laten.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee