Privacyinstanties uit EU hebben sinds invoering avg 95.000 klachten ontvangen

De nationale privacywaakhonden uit de EU-lidstaten hebben sinds de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming meer dan 95.000 klachten binnengekregen. Deze klachten komen onder meer van burgers die stellen dat hun rechten op grond van de avg zijn geschonden.

De Europese Commissie stelt dat zij trots is op het feit dat de EU 'de modernste databeschermingsregels ter wereld heeft' en dat deze regels een 'wereldwijde standaard aan het worden zijn'. Daarbij wijst de Commissie onder meer op de recente verklaring dat de Japanse privacyregels gelijkwaardig zijn aan die van de EU, wat betekent dat persoonsgegevens zonder nadere eisen tussen de EU en Japan kunnen worden uitgewisseld. De Commissie stelt dat er op internationaal niveau duidelijk sprake is van pogingen om te komen tot een modern databeschermingsregime, iets dat 'data-uitwisselingen faciliteert en handel ondersteunt'.

De Commissie laat in de vorm van een infographic weten dat er nu in totaal bij alle nationale privacyautoriteiten uit de verschillende EU-lidstaten 95.180 klachten zijn binnengekomen. De meeste klachten gaan over telemarketing, wervende e-mails of videosurveillance. In december liet de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens weten dat het sinds de invoering van de avg al bijna 10.000 privacyklachten heeft ontvangen. De Europese Commissie meldt niet hoe die 95.180 zijn verdeeld over de lidstaten.

Op grond van cijfers van de European Data Protection Board, een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders samenwerken, meldt de Commissie dat er tot nu toe drie boetes zijn opgelegd op basis van schendingen van de avg. Een van de drie boetes springt er daarbij uit: de Franse privacywaakhond legde Google onlangs een boete van 50 miljoen euro op, omdat het zoekbedrijf onvoldoende duidelijkheid verschaft als gebruikers toestemming moeten geven voor gepersonaliseerde advertenties. De overige twee boetes zijn met 20.000 en 5200 euro relatief klein en zijn opgelegd door respectievelijk de Duitse en de Oostenrijkse autoriteit.

Het aantal meldingen van daadwerkelijke lekken waarbij persoonsgegevens op straat komen te liggen, ligt op 41.502. Bedrijven die hiermee te maken krijgen zijn verplicht om hier binnen 72 uur melding van te maken.

De algemene verordening gegevensbescherming werd op 25 mei vorig jaar van kracht. Omdat het een verordening is, is deze rechtstreeks geldend in de nationale rechtsordes van de EU-lidstaten en is er voor de invoering geen aparte, nationale wet nodig. Om de avg te handhaven moeten lidstaten echter wel sommige van hun nationale wetten in lijn brengen met de regels van de avg. Dat is bij de meeste lidstaten al gebeurd, maar nog niet bij Bulgarije, Griekenland, Slovenië, Portugal en Tsjechië.

Door Joris Jansen

Redacteur

25-01-2019 • 21:05

73 Linkedin

Reacties (73)

73
64
30
4
0
21
Wijzig sortering
Voor zij die zich afvragen hoe het kan dat er van de 95.180 nog maar 3 boetes zijn gekomen:

- Zeker in het begin van GDPR vielen niet alle klachten onder GDPR. Hoewel die klachten mogelijk de richtlijnen van GDPR schenden, kan een wet natuurlijk niet retroactief worden ingeroepen. Dus een groot deel van de vroege klachten kan daardoor al gewoon ongeldig zijn verklaard.
- 95.180 klachten betekent niet 95.180 unieke klachten. Dit kunnen ook meerdere klachten over hetzelfde probleem zijn. Je kan als individu wel een klacht indienen, maar als iemand anders dat ook doet betekent dat niet dat die klachten cumulatief zijn. Ook hier kan men niet meermaals worden aangeklaagd voor hetzelfde feit.
- GDPR is nog maar een kleine 8 maanden in werking, en ja, dit soort onderzoeken duren nu eenmaal niet maar een week.
- De infographic toont ook dat een onbekend deel van die 95k mogelijk valt onder de eerdere privacywetgeving, maar de data maakt geen onderscheid tussen de oude en de GDPR. Dit zijn dus dan weer mogelijk geldige klachten die weldegelijk terecht gesteld kunnen worden, maar simpelweg niet onder GDPR vallen en dus ook niet "ten gevolgen van GDPR" zijn, wat de 3 boeten in dit artikel wél zijn.

En misschien nog wel de belangrijkste:
GDPR overtreden resulteert niet alleen maar in boetes. Zeker voor kleinere bedrijven zijn nog andere bestraffingen mogelijk. En grote kans dat een merendeel van het deel dat wel geldig is onder GDPR van de 95k hieronder vallen. Bedrijven kunnen een waarschuwing krijgen in geval van een eerste overtreding of een geval waar GDPR per ongeluk niet werd gerespecteerd.

Bedrijven kunnen ook audits op hun dak krijgen waarbij er met de regelmaat van de klok wordt gecontroleerd of de problemen zijn verholpen en het bedrijf blijft voldoen aan GDPR. Ten derde kan een bedrijf ook een verbod krijgen op het verzamelen, verwerken of verwijderen van data in zijn geheel. Voor GDPR om direct met boetes te beginnen moet je al eerder een bedrijf zeker grootte zijn of er gewoon je voeten aan vegen.

Er zijn nog talloze andere factoren die hier meespelen. Maar stellen dat slechts 3 klachten van de 95k hebben geleid tot een bestraffing is gewoon een erg misleidende claim.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 26 januari 2019 00:53]

Zeker in het begin van GDPR vielen niet alle klachten onder GDPR. Hoewel die klachten mogelijk de richtlijnen van GDPR schenden, kan een wet natuurlijk niet retroactief worden ingeroepen. Dus een groot deel van de vroege klachten kan daardoor al gewoon ongeldig zijn verklaard.
De wetgeving loopt al tot 2016 terug. Enkel actieve handhaving vanuit toezichthouders is pas in 2018 gestart.
Een EU die zegt dat volkeren er niet meer toe doen is in feite anti-democratisch. Want in democratie zijn bestuurders vertegenwoordigers van het VOLK en niet het omgekeerde waarin het volk weer de werkslaven wordt van de elite. Maar de elite zegt (inmiddels al 50 (!) jaar onafgebroken immigratie in Nederland), werkslaven kunnen we overal vandaan halen, dat houdt de lonen laag. Door de factor arbeid overvloedig te houden is de factor kapitaal almachtig.
M.i. is dit een hoop misplaatste overdrijving, de EU wordt juist aantoonbaar steeds democratischer aangezien de macht van het Europarlement blijft groeien - het enige orgaan wat wij rechtstreeks kiezen en wat dus het dichtste bij de wil van het volk staat. Zowel de Europese Raad als de Europese Commissie worden niet door ons maar door onze regeringen gekozen en zijn dus minder democratisch, maar klachten daarover zou je dus in eerste instantie op ons kabinet moeten richten. Ook wat neoliberale bewegingen in Europa betreft ben je in Den Haag aan het juiste adres; Nederland is met zijn VVD-regering nl. aanvoerder van deze bewegingen in de EU waar in andere landen sociaal beleid veel hoger op de agenda staat. De gewone man / arbeider c.q. je burgerrechten worden op dit moment in 'Brussel' dan ook een stuk beter vertegenwoordigd dan in Den Haag. De GDPR is hier een prima voorbeeld van.

[Reactie gewijzigd door droner op 26 januari 2019 15:01]

Dat zijn vaagheden "de EU wordt juist aantoonbaar steeds democratischer"

Het europarlement is nog een grotere particratie dan ons systeem, en daarbij hebben mensen zo weinig vertrouwen in de EU dat de meesten niet de moeite nemen om te gaan stemmen, en wat daar zit heeft totaal geen mandaat van de bevolking. Wat de bevolking wil wordt juist keihard door deze clubs geneerd. Daarom moeten we van dit ondemocratisch waterhoofd af. Europese samenwerking is zeker belangrijk maar als vrije landen, en niet doordat volkeren verdragen en europese wetgeving krijgen opgedrongen waarmee hun eigen wetten buiten werking worden gesteld en we er niet meer over te zeggen. Verdragen die de belangen van grootkapitaal dienen. Dat is gewoon geen goede zaak. Tijd om in te zien dat deze club niet werkt.

De Europese commissie wordt door regeringen gekozen. Waar zijn de stemmingen dan zo dat wij mogen weten wie wie op wie gestemd heeft. Nee alles is geheim. Sterker nog in Brussel worden allerlei dingen beslist onder geheimhouding die weggehouden worden van ons parlement. Wordt ons parlement wel ingelicht dan moeten ze zelf weer geheimhouding beloven.

Zo kan het gebeuren dat een Europese ambtenaar een massale fraude ontdekt, netjes doorgeeft aan de Europese instantie voor toezicht en vervolgens onslagen wordt en juridisch achtervolgd. Dit is geen democratie en een schending van de rechtsstaat en de soeverereiniteit van volkeren.
Daarom moeten mensen die verkiezingen eens wat serieuzer nemen, de EU verbeter je nl. van binnenuit. Opheffen is geen optie, de economische en de politieke voordelen zijn veel te groot, de EU is als machtsblok van levensbelang voor de hele wereld als bolwerk van mensenrechten, burgerrechten, vrije informatie, hoe minder eenheid hoe minder kracht je samen hebt, dat zou totaal onwenselijk zijn en koren op de molen van niet-democratische krachten in de wereld die staan te popelen om de Europese landen weer ouderwets uiteen te spelen. Ruim zeventig jaar vrede en een nooit eerder geziene mate van gemiddelde welvaart binnen de unie is uniek, een gi-gan-tisch succes van onschatbare waarde.

Naast het Europarlement kun je ook via de Nederlandse regering invloed uitoefenen maar dat doet ook helemaal niemand, de EU staat bij mensen totaal niet op de kaart - tsja dan is het achteraf gemakkelijk klagen dat je niet genoeg inspraak hebt of je niet gekend voelt. Anti-europese krachten maken handig gebruik van zo'n sentiment terwijl wij en de EU juist meer betrokkenheid vanuit de burger nodig hebben in plaats van goedkoop te klagen en met de vinger te wijzen naar wat er mis gaat.

Bovendien blijft de ontwikkeling die ik aanstip staan: het Europarlement is steeds machtiger, dwingt ook steeds meer transparantie af bij de Commissie, kortom de democratische structuur van de EU ontwikkelt zich in prima richting. We zouden er met z'n allen europabreed veel meer aan hebben als de neoliberale wind uit Den Haag eens een keer stopt te waaien.

[Reactie gewijzigd door droner op 27 januari 2019 15:12]

Ruim zeventig jaar vrede en een nooit eerder geziene mate van gemiddelde welvaart binnen de unie is uniek, een gi-gan-tisch succes van onschatbare waarde.
Dit is altijd zo'n mooi argument. Er is geen tegenbewijs te leveren omdat het een unieke situatie is, dus wordt er maar aangenomen dat dit komt door de EU.\
Naast het Europarlement kun je ook via de Nederlandse regering invloed uitoefenen maar dat doet ook helemaal niemand
Ik kan mij nog een paar belangrijke referenda herinneren waar er keihard nee werd gestemd maar elke keer ja werd gedaan.... Euro... grondwet... oekraine....
Bovendien blijft de ontwikkeling die ik aanstip staan: het Europarlement is steeds machtiger, dwingt ook steeds meer transparantie af bij de Commissie, kortom de democratische structuur van de EU ontwikkelt zich in prima richting. We zouden er met z'n allen europabreed veel meer aan hebben als de neoliberale wind uit Den Haag eens een keer stopt te waaien.
Bewijs?

[Reactie gewijzigd door PlowKing op 28 januari 2019 09:43]

[...]Ik kan mij nog een paar belangrijke referenda herinneren waar er keihard nee werd gestemd maar elke keer ja werd gedaan.... Euro... grondwet... oekraine....
Kort door de bocht redeneren, het Oekraïnereferendum was een strikt Nederlandse aangelegenheid en dus géén Europees referendum, democratisch gezien logisch dat die paar duizend mensen die hier het verschil maakten hun zin niet internationaal door konden drukken, terwijl er toch wat gedaan is met de uitslag - ondanks dat het bovendien slechts een raadgevend referendum was waar een kabinet zich niks van aan hoeft te trekken en wat het nu ook niet had moeten doen, aangezien de tegenstemmers dat vooral deden op basis van oneigenlijke en ronduit slechte argumenten.
Bewijs?
Wat een vraag zeg.. dan ben je dus echt totaal niet op de hoogte, sorry hoor. Begin eens met het bestuderen van het Verdrag van Lissabon.

Ongeïnformeerdheid ligt te vaak verscholen onder kritiek op de EU, heel vreemd is dat niet - onbekend maakt onbemind. Omdat we amper weten hoe de EU in elkaar zit is het ook erg gemakkelijk voor populisten om ons gek te maken met allerlei 'de elite onderdrukt ons' verhalen. Advies: breng jezelf op de hoogte en trap daar niet in. In het verleden was de EU een ontransparante bende waar o.a. Hans van Buitenen zich (deels tevergeefs) enorm voor ingespannen heeft, intussen is er echt nog steeds veel te verbeteren maar zijn er ook flinke stappen gemaakt. Spookverhalen voorkomen dat we ons kunnen focussen op de zaken die echt aandacht kunnen gebruiken, dat is een gemiste kans.
Ja slaat mijn euro en grondwet referenda over omdat?
Wat een vraag zeg.. dan ben je dus echt totaal niet op de hoogte, sorry hoor. Begin eens met het bestuderen van het Verdrag van Lissabon.

Ongeïnformeerdheid ligt te vaak verscholen onder kritiek op de EU, heel vreemd is dat niet - onbekend maakt onbemind. Omdat we amper weten hoe de EU in elkaar zit is het ook erg gemakkelijk voor populisten om ons gek te maken met allerlei 'de elite onderdrukt ons' verhalen. Advies: breng jezelf op de hoogte en trap daar niet in. In het verleden was de EU een ontransparante bende waar o.a. Hans van Buitenen zich (deels tevergeefs) enorm voor ingespannen heeft, intussen is er echt nog steeds veel te verbeteren maar zijn er ook flinke stappen gemaakt. Spookverhalen voorkomen dat we ons kunnen focussen op de zaken die echt aandacht kunnen gebruiken, dat is een gemiste kans.
Mooi, dat er papiertjes zijn die zeggen dat A gedaan moet worden. Hoe vaak is het al niet voorgekomen dat verdragjes niks waard bleven?
Ja slaat mijn euro en grondwet referenda over omdat?[...]
Omdat je te gemakkelijk met termen smijt die irrelevant zijn, deels zelfs nieteen bestaan. Je hebt het daarbij over Nederlandse aangelegenheden waar de Nederlandse regering op een bepaalde manier mee omgaat. Klachten dien je dan in Den Haag te deponeren, niet in Brussel.
Mooi, dat er papiertjes zijn die zeggen dat A gedaan moet worden. Hoe vaak is het al niet voorgekomen dat verdragjes niks waard bleven?
Het mandaat van het Europarlement is daar uitgebreid, de besluitvormingsstructuur aangepast. Dat is niet zomaar een papiertje wat iemand zou kunnen negeren.

Hoog van de toren blazen met ongefundeerde kritiek, vreselijk zinloos maar o zo populair.

[Reactie gewijzigd door droner op 28 januari 2019 13:42]

Omdat je te gemakkelijk met termen smijt die irrelevant zijn, deels zelfs nieteen bestaan. Je hebt het daarbij over Nederlandse aangelegenheden waar de Nederlandse regering op een bepaalde manier mee omgaat. Klachten dien je dan in Den Haag te deponeren, niet in Brussel.
Want politici zijn ineens veel beter vor de burger als ze niet democratisch worden verkozen?
Hoog van de toren blazen met ongefundeerde kritiek, vreselijk zinloos maar o zo populair.
En blindelings alles geloven en iedereen belachelijk maken is ook populair ;)
Waar héb je het over? Dit klinkt als een hoop populistisch geneuzel met een laag waarheidsgehalte.

Het is helemaal mooi dat je vervolgens klaagt dat de EU Google niet aanpakt onder een artikel waarin omschreven staat hoe dat wél gebeurt.

Als je concrete en onderbouwde kritiek hebt op de AVG of hoe deze toegepast wordt (zoals bijvoorbeeld het tekort aan mankracht bij privacywaakhonden), prima. Maar van dit soort onsamenhangend geklaag wordt niemand beter.

[Reactie gewijzigd door svenslootweg op 26 januari 2019 13:40]

Ja symboolpolitiek.

Geloof jij dat een bedrijf een bedrijf dat 130 mrd inkomten heeft, wakker ligt van die boets van de EU.
Dat is maar een fractie van wat ze aan belasting ontduiken.

Kijk eens even naar het tempo waarin Google groeit.
De boete 5% van de jaar omzet WERELDWIJD.... (niet de winst).
20 van deze boetes en je heebt GEEN OMZET voor een jaar.....
Hoe betaal je dan je DC's stroom en koeling....

[Reactie gewijzigd door tweaknico op 28 januari 2019 11:51]

Eenmalig! Niet voor al die jaren dat ze belasting ontdoken hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie. Dat lijkt veel maar voor Google is dat zelfs jaarlijks nog geen probleem omdat hun Winst aanzienlijk hoger ligt, alleen keren ze die niet uit, want ze stoppen alles in vermogensgroei. Zo maken ze geen slapende honden wakker en kunnen ze nog sneller groeien en nog meer winst maken voor de aandeelhouder. Ze zijn in een paar jaar tijd van een paar honderd miljard naar bijna een triljard gegroeid. (Dat kan je zien als ingehouden winst)

Ik wil gewoon dat Google elk jaar 40% belasting betaald over toegevoegde waarde. Niet eenmalig 5% betaalt. Dat is een hoop geld maar voor Google een grabbel. Velen zijn geen economen, ze zien een groot bedrag en dan is het wow! Maar het is echt niet meer dan symboolpolitiek. De EU wilde Google een lage beslasting laten betalen (Waarom lager dan Europese/nationale bedrijven?) en zelfs dat is weer uitgesteld. Dat uitstel levert al meer geld op dan deze boete. Vestzak, broekzak. Zo worden we weer bij de neus genomen.

Begrijp dat wat een kapitaal is voor een, voor een ander slechts een fooi is. In Denemarken doen ze daarom boetes afhankelijk maken van inkomen. Daar heeft iemand ooit een boete gehad van een paar ton voor te hard rijden. Een maandinkomen voor één kleine overtreding. Bij Google praten we niet over één kleine overtreding, maar massale voortdurende overtredingen. En zelfs dan is dit een zwaar vertekend beeld omdat de EU gewoon niet de wetgeving heeft om veel van Google's gedrag tot overtreding te maken.

Gewone mensen kunnen grote getallen niet begrijpen. Stalin zei ooit eens: Een dode is een tragedie, honderd doden is een nationale ramp, een miljoen doden is een getal. Zo is het. We lopen ons druk te maken over homodiscriminatie maar staan toe dat onze machthebbers in andere landen legio onschuldige mensen doden en hopen mensen verwonden en traumatiseren op basis van leugens. Het is juist dat oeverloze gemoraliseer over details dat mensen blind maakt voor de grote misstanden.

Begrijp dat democratie eigenlijk op dorpsniveau (polis) ontstaan is en niet kan bestaan in grote centraal geregeerde staten. Dat is nu juist wat de Grieken onderscheidde van hun aartsvijand Perzië en later het Romeinse Rijk. Toch hebben de Grieken door de samenwerking tussen hun stadsstaten zich heel lang kunnen handhaven. Eigenlijk was Alexander de Grote het begin van het einde. En zo is de EU voor de Europese landen het begin van het einde. Je moet echt de geschienis lezen. Dit is niet nieuw, dit een herhaling, alleen herhaalt de geschiedenis zich steeds met een andere aankleding. Daardoor lijkt het heel anders. Maar dezelfde principes over macht en machtsverdeling liggen hieronder.

Je kan keihard aantonen dat wij er slechter van worden, in een paar decennia tijd is het gemiddeld eigen vermogen van de Nederlander gedaald van 140.000 naar 4000. Hoe komt dat? Doordat de EU-verdragen het heel moeilijk maken om immigatie te weren. Daar groeit de bevolking constant, waardoor de factor arbeid overvloedig blijft en de lonen laag. Sta je dat niet toe dan stijgen de lonen en eisen mensen weer hogere lonen, vaste banen met goede voorwaarden, en zelfs kortere werktijden in een overspannen arbeidsmarkt. Want dan is de factor arbeid machtig. Dan heeft het individu macht. Door constante automatisering in combinatie met migratie wordt de factor arbeid onmachtig gemaakt. En als je weinig macht hebt dan kan je ook niet een groot deel van de winst naar je toetrekken, ook al doe jiij feitelijk het werk. Daarom worden rijken steeds rijker en armen steeds armer. Het EU beleid speelt daarin een centrale rol.

Wie is het volk? Is dat de meerderheid van de bevolking of mogen minderheden de dienst uit maken. Wie durft te beweren dat de dictatuur van de minderheid ethischer is dan die van de meerderheid is een dwaas. Daarom proberen de machthebbers een beeld te schetsen dat blanke Europeanen geen slachtoffers zijn van de Nazi's maar blanke racisten zijn waartegen de minderheid ander minderheden moet beschermen. Maar de hele slavernij en andere ellende is altijd door diezelfde elites georganizeerd. Juist de koopmansstand zijn altijd de grootste boeven geweest. Veel mensen kunnen ook niet zien dat Nederland al tijden een immigratie-industrie heeft waar dik geld verdiend wordt en waar de managers vaak PvdA en CDA partijleden zijn. We worden geregeerd door kortzichtig eigenbelang, maar het volk wordt als dom en gevaarlijk afgeschilderd, terwijl die alleen maar in het geweer komen als het water ze aan de lippen staat.

Het is tijd voor een nieuwe reveil (wakker worden). De socialisten hebben indertijd ook de bevolking wakker geschud. Daarom hebben we het zo goed gehad na de oorlog. Want na de oorlog was er een ontzettende haat tegen de elite ontstaan die in de sixties ook explodeerde. Gevolg was een eerlijke verdeling van de welvaart, die inmiddels weer is afgebroken. Want de socialistische leiders uitgezonderd SP profiteren nu zelf van het systeem en verdedigen de status quo. Ze verdienen immers bakken met geld.

Ook al luistert niemand naar mij, deze zaak loopt vanzelf op de klippen. Dat laat de geschiedenis zien. De vraag is of je liever nu ingrijpt en daarvoor een kleine prijs betaalt, of de zaak weer volledig uit de hand laat lopen en een grote prijs betaalt. De EU is gebaseerd op fundamentele onjuiste uitgangspunten, je kan dat niet hervormen, het groeit juist steeds schever. Je kan het alleen afbreken en iets beters er voor in de plaats bouwen. Een bureaucratie laat zich niet hervormen van binnenuit. Het eindresultaat is altijd nog erger. Je kan het alleen hervormen als je er machtige man boven zet, zoals in de VS of China. Dat gaat bij dit old-boys-netwerk nooit gebeuren.

Het is veel constructiever om na te denken hoe wij de Europese samenwerking op een gezondere manier kunnen opzetten, waarbij de nationale politici ook de nationale belangen blijven dienen. Daarvoor moet ook onze eigen particratie weer hervormd worden tot een representatieve democratie. Ja, het is een lange weg en daarom moeten we daar nu mee beginnen en geen tijd verspillen aan een bureaucratie die onmachtig is in haar eigen vlees te snijden. Dat zal de old-boys-club nooit doen.

Nee als de burger klaagt (bijvoorbeeld over milleu of aardbevingen door gaswinning) dan zien ze daar een excuus in om de burger zwaarder te belasten. Simpel voorbeeld: Waarom heeft NAM die het gas heeft gewonnen, al die tijd nooit een schadevergoeding betaald, en wordt het nu weer op de belastingbetaler geschoven? Ons systeem is echt verziekt. Dat degenen die er op gedijen dat niet vinden spreekt vanzelf. Die zeggen: Jullie begrijpen ons niet. Ik begrijp ze maar al te goed. De mening van een mens volgt bijna altijd zijn eigen belang.

[Reactie gewijzigd door Elefant op 28 januari 2019 12:52]

Niet zo relevant, belasting issue in privacy atrikel.

Maar goed als Google belasting zou betalen dan moet je niet denken dat dit in de EU zou gebreuren, maar in de USofA... Dus netto resulaaat van al je "maatregelen", Op z'n best EUR 0,- mar waarschijnlijker een zwaar negatief resultaat.
Dat is niet zo, want ze willen hier actief zijn en dus bepalen wij de voorwaarden waaronder. Wij bepalen de regels en als ze dat niet bevalt dan gaa ze maar. Zo heeft China het ook gedaan. Dag Google, Google maar op. Ondertussen hebben ze al weer een samenwerking met China over uitwisselen van technologie gesloten. Maar in China blijft de overheid de baas en niet Google

Maar laten we even fatalistisch aannemen dat je Google geen belasting kan laten betalen. De belangrijkste zaak ook niet dat we Google belasting laten betalen maar buitenlandse multinationals van de Europese markt weren. Dat was ooit de grondslag van het idee van een Euroese markt zonder binnenmuren. Geen binnenmuren maar wel een beschermende buitenmuur om een grote markt die zo op eigen benen kan staan.

Echt Europa is groot genoeg om op eigen benen te staan en heel comfortabel te leven. De VS trouwens ook. Het is de welvaartsverdeling die het echte probleem is en die steeds slechter wordt naarmate het kapitaal zich verder concentreert. Daar zijn grote corporaties en multinationals het uitvloeisel van. Uiteindelijk is gewoon de burger de baas, maar daar moet hij wel bewust van zijn anders wordt hij uitgebuit.

Bedrijven als Google wil je weren, niet alleen om privacy redenen wat al reden genoeg is, maar ook om economische redenen.

Ik zie jullie wel alles afwijzen, maar jullie argumentatie wisselt tussen niet onderbouwd optimistisch vooruitgangsgeloof en nu dan weer fatalisme. Allebei is verkeerd. Gewoon de dingen benoemen zoals ze zijn en de aloude principes weer in ere herstellen. Niet voor niets begint val van beschavingen altijd met een waardenverval. Tegenwoordig kan je beter spelen van waardenvervalsing. Er mag alleen nog maar gepraat worden over bijzaken die moraalridders steeds boos opvoeren.

Bertolt Brecht was een sociaal bewogen man:
"Erst kommt das Fressen, und dann kommt die Moral"

"Was sind das für Zeiten, wo
Ein Gespräch über Bäume (de rijken) fast ein Verbrechen ist
Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!
"

Hem wordt ook toegedicht:
"Wie vecht, kan verliezen. Wie niet vecht, heeft al verloren."

[Reactie gewijzigd door Elefant op 28 januari 2019 15:14]

Je blijft op die boetes hamaren terwijl hierboven wordt aangegeven dat boetes niet de enige maatregel zijn. Verder vraag je je wel af wat het heeft gekost, maar niet wat de uitvoering daarvan heeft opgebracht. En een verbeterde privacysituatie die voor het eerst in tijden een blok kan vormen tegen de expansie van dataverzamelingstechnieken uit hoofdzakelijk de VS is mij wel enkele procenten uit de begroting waard.

Andere regelgeving die geen geld heeft opgebracht zijn is bijvoorbeeld het stelsel van vakbonden, of het recht tot protesteren. Kost de maatschappij in de begroting alleen maar geld. Maar het is een onbetaalbaar goed recht voor de samenleving.
Ze doen niet wat ze moeten doen. Er zijn twee goede mogelijkheden. Of je laat iets door de overheid doen. Of je laat het door de vrije markt doen. In beide gevallen is er een sterk controle van de overheid om te zorgen dat er geen ongewensten private machtsconcentraties ontstaan. Want grote machtsverschillen leiden vanzelf tot allerlei misbruik.

Ik wil geen boetes, ik wil dat alle achterstallige belasting in een keer wordt geind. Ik wil dat Google net zo veel belasting betaalt als een normaal bedrijf en ik wil dat haar marktaandeel terug gebracht wordt tot iets van 20% (en daar blijft) zodat andere bedrijven een kans krijgen. Lukt dat niet via de vrije markt dan moet de overheid maar bedrijven oprichten. China is het gelukt, maar onze EU bureaucratie doet alleen aan symboolpolitiek, ze wil de multinationals helemaal niet aanpakken het is een old-boys-club die baantjes in Brussel en hoge bestuursposities bij bedrijven verdelen. Voor hen geldt: hoe groter de bedrijven, hoe meer ik verdien.

Jij brengt niet voor niets een algemene bewering. Je kan niet aangeven hoe Googles macht reeel wordt teruggedrongen omdat Google zijn macht alleen maar uitbreidt. En dat doen ze met het belastinggeld dat ze ontduiken. Je moet eens berekenen wat ze te weinig betaald hebben in vergelijking met een normaal nationaal bedrijf, de bedrijven die dit soort multinationals verdringen.

De EU is een bureaucratie, die kan zichzelf helemaal niet hervormen. Door zich boven de landen te stellen kunnen de landen haar ook niet meer hervormen. Dit is een wederoprichting van het Romeinse Rijk, alleen zit het waterhoofd nu niet in Rome maar in Brussel (Omdat elites in Duitsland en Frankrijk het elkaar niet Gunnen en België aan beiden grenst). Dat is altijd de droom geweest van machthebbers in Europa.

Maar de struktuur van de EU is een stuk slechter als die van de VS. Ook de VS is nog steeds een vereniging van staten die nog steeds aanzienlijke eigen bevoegdheden hebben. Maar in de VS kan het volk een president kiezen die boven de centrale bureaucratie staat en den zaak opruimt. Zo neemt elke president zijn eigen topamtenaren mee. Voor de bureaucratie is iemand als Trump een gruwel, maar het Amerikaanse volk wil nadrukkelijk een president die de macht heeft om de boel te hervormen. En ze willen meer dan ooit een president die de bezem er door heen haalt omdat ze ook het grootkapitaal en de kliek in Wallsrteet zat zijn.

Europa wordt door een kliek geregeerd en het parlement zit er vooral voor de vorm. In de loop van de tijd is de EU alleen maar ondemocratische geworden en is de macht van de landen stelselmatig afgebroken. Het idee dat alles beter wordt is een wishful-thinking. Meer dan symbool politiiek zal er niet uitkomen omdat bureaucratieeen niet in hun eigen vlees snijden. En nationale politiici zullen daar niet op aandringen, omdat de EU hun eigen carriere is. Nee we gaan niet wachten daarop want ondertussen trekken ze alleen maar meer macht naar zich toe.

Om onze democratie te beschermen tegen de corrumperende invloed van grote bedrijven en EU zouden volksvertegenwoordigers verboden moeten worden om daar ooit in dienst te treden. In plaats daarvan zouden ze een baan bij de eigen overheid moeten kunnen krijgen, tenzij ze ongeschikt zijn bevonden. Onze democratie wordt compleet uitgehold door grote belangen.

Wij worden stapje voor stapje steeds meer door het buitenland geregeerd. Het is een verkeerd iets dat jouw bestuurders in het buitenland zitten, want dan kan je ze als volk niet meer te verantwoording roepen en dat is precies wat gebeurd. Toen Nederland een carte blanche moest tekenen om miljarden te leveren aan de EU als dat nodig was om Griekenland te redden, wat op zich al verboden zou moeten zijn, stond daar ook nog eens in dat degenen die het uitvoerden nimmer ter verantwoording konden worden geroepen voor enige rechtbank. Gewoon waanzinnig machtsmisbruik.

Mensen wordt eens wakker en laat je niet leiden door algemene leuzen als EU is goed en voorkomt oorlog. Dat zijn kletsverhalen. de EU is een constructie van het groot-kapitaal die de nationale politici om haar vingers windt met vette baantjes, en dat geldt net zo goed voor het parlement dat daar zit om de schijn van democratie te scheppen.

[Reactie gewijzigd door Elefant op 28 januari 2019 11:42]

Het is niet de EU die van Nederland een belastingparadijs maakt he, dat is heel gewoon de VVD, de EU probeert dat belastingshoppen nou juist te voorkomen met strengere, EU-brede regels, Nederland ligt daarbij steevast dwars omdat we liever de belastingpiraat uithangen. Je kritiek zou je dus beter aan Den Haag kunnen richten dan aan Brussel.
Zo werkt het spel. De nationale politici schuiven kritiek door naar de EU en de EU weer terug naar de nationale politici (kastje naar de muur). Ondertussen speelt het allemaal onder één hoedje.

Onze politici zijn echte Europeanen hoor, en er wordt gefluisterd dat er voor Rutte mogelijk een hele hoge positie in het verschiet ligt in Europa. Misschien wel die van Junker. Een gladderik (Mister Teflon) als Rutte wordt in Europa echt gewaardeerd. Ik vind hem ook echt een fenomeen. Goed, Thorbecke zal zich omdraaien in zijn graf voor het verkwanselen van zoveel liberale principes, maar een zekere bewondering voel ik wel voor zijn kwaliteiten. Hij is echt slim. Dat kan ik van veel andere mensen niet zeggen.
Wij kiezen neoliberalisme, we krijgen dus een neoliberaal Nederland en een minder sociale EU door onze neoliberale invloed daarop. Dat mannetjes als Rutte de dienst uitmaken hebben wij totaal aan onszelf te danken en als die ook nog doorgeschoven worden naar de EU mag de totale EU de Nederlandse kiezer 'dankbaar' zijn voor zijn stemgedrag. Veel klagen over de EU en intussen zelf de boel ondermijnen, dat is op het moment zo'n beetje onze rol in het geheel. Kortom: hand in eigen boezem zou m.i. een aardig devies zijn.
Daar moet je juist doorheen kijken. Dat zou zo zijn in echte democratie. Maar particratie is slechts de schijn van democratie. Wij hebben geen vrije keus, wij worden gedwongen partijen te kiezen die mensen naar voren schuiven. Waarom stemmen velen VVD. Omdat de socialistische partijen de burger al decennia keihard verraden hebben door het accent van inkomenspolitiek naar minderhedengeknuffel te verleggen. CDA heeft ook een linkse achterban, maar het bestuur is altijd even rechts als de VVD (Ook Buma wilde weer overtuigd de vennootsbelasting afschaffen). D66 willen alleen maar op het pluche zitten en geld naar hun eigen achterban schuiven. Groen Links is veranderd in een heruitgave van de PvdA. (Ja bevolkingsdruk opvoeren is goed voor het millieu).

De partijen die wel iets anders willen aan de linker en rechter kant worden buitengesloten van regering als extremisten waardoor ze alleen machteloos kunnen roepen. In dit manipulatieve systeem moet je niet zeggen: jullie hebben Rutte gekozen. Er is namelijk alleen sprake van een vrije keuze als onder de aan jou geboden keuzen iets zit waar je je in herkent.

Daarbij worden in de particratie bijzaken heel hoog en emotioneel opgespeeld en als belangrijk voorgesteld en de belangrijkere zaken als geld en inspraak worden stilletjes in achterkametjes geregeld en buiten de discussie gehouden.

Wij kiezen geen neoliberalisme, stiekem zijn VVD, CDA, D66, PvdA, Groen Links allemaal neoliberale partijen geworden. De burger weet niet eens wat neoliberalisme is. Het heeft weinig met liberalisme te maken, want de vrije markt wordt door de overheid niet in stand gehouden. Alles waar neo- of nieuw voor staat is een vervalsing. Nieuw Links is een vervalsing van het socialisme en staat niet voor de belangen van de werkers maar voor minderheden. Neocons zijn geen conservatieven die conservatieve waarden hooghouden maar zijn eerder libertarisch en oorlogzuchtig.

Ondertussen is al dat neo- gewoon verkapt corporatisme. Het grote geld regeert en creert steeds grotere machtstructuren waarin de kleintjes worden ingekapseld door de plaatselijke elite om te kopen met een goedbetaalde vervolgcarriere. Is het nieuw? Bestudeer dan eens het Romeinse Rijk. Of bestudeer hoe de Engelsen een gigantisch land als India konden uitzuigen door de lokale elite aan zich te binden.

Maar jij zegt, het is de schuld van de gewone man. Ik denk dat je dan eens heel hard in de spiegel moet gaan kijken, want ik zie het jou alleen maar verdedigen. Zo bewijs jij de gewone mens ook geen dienst.

Er is een heel simpel principe: De grootste verantwoordelijkheid (en dus ook schuld) ligt bij de grootste machthebbers. De burger heeft zo langzamerhand niets meer te vertellen. Hem de schuld geven omdat hij een paar jaar terug een kruisje bij een partijnaam heeft gezet is een bedrog om hem dit te laten accepteren. Zo hebben de Romeinen dit bedacht. Want in Rome zat ook alle macht bij de rijke senatoren en hun families. De partijdemocratie gaf het volk een schijn van inspraak. Zo zal ook onze regering af en toe even water in de wijn doen als het volk in opstand komt (en vervolgens alsnog de maatregelen in andere vorm doorvoeren of alleen maar uitstellen).

Laten we de Democratie eens herstellen! Als we alleen maar onderling blijven twisten komen we nergens. Dat is ook de bedoeling van de machtskliek: Verdeel en heers. Iemand als Wilders heeft veel terechte bezwaren maar hij polariseert te veel lagns de verkeerde lijnen. Misschien heeft hij dat niet door. Het is heel simpel, onze samenleving is boven alles een gevecht om de pegels. De rest is afleiding. Heeft het volk goed inkomen dan heeft ze ook macht in andere zaken, want alles draait om geld en het volk heeft dan bestedingsmacht. Dan wordt ook belangrijk wat het volk van het millieu vindt of criminele migranten. Want ze heeft macht.

[Reactie gewijzigd door Elefant op 28 januari 2019 14:34]

Ook nu nog kunnen in Nederland nl. heel gemakkelijk partijen opgericht worden die gewoon blijvertjes in de politiek kunnen worden, soms enorm bepalend kunnen zijn, daarvan hebben we zelfs in het nieuwe millennium voldoende voorbeelden kunnen zien dus ik vind je kritiek op de democratie misplaatst, de democratie is levendiger en opener dan ooit, wij geloven wat we willen geloven en kiezen vervolgens wat we willen kiezen. Dat politici niet altijd even betrouwbaar zijn is van alle tijden en nu ook echt niet erger dan het ooit geweest is. In plaats van elkaar op te hitsen over zogenaamde complotten waar we allemaal niks aan kunnen doen moeten we zelf verantwoordelijkheid nemen, zelf idealen vormen, leren informatie, politici, partijen en partijprogramma's op waarde te schatten - en vervolgens actief deelnemen aan het politieke proces, zowel nationaal als europees.

Verder m.i. ook een hoop waarheid in je betoog.
Lees ik het goed? Bijna 100.000 klachten resulteren in maar 3 (drie!) boetes? Is het hele AVG-gebeuren daarmee gedegradeerd tot een papieren tijger?
Dit zijn de drie hoogste boetes. Verder worden er nu nog voornamelijk waarschuwingen uitgedeeld. Kleine bedrijven krijgen vaak niet eens een waarschuwing, maar een melding wat ze niet goed doen. Het is wel de bedoeling dat die bedrijven binnen redelijke termijn aanpassingen doorvoeren om alsnog aan de wet te voldoen.
Van de 10 000 meldingen zullen er ook nog veel in onderzoek zijn. Het percentage wat gegrond is, is nog niet bepaald. In de meeste landen zijn de privacy waakhonden ook nog niet op volle sterkte. Als de aanloop periode voorbij is en de waakhonden zijn op volle sterkte, dan zullen er vast meer boetes volgen.

Wel goed dat de AVG zich verder over de wereld uitbreidt, maar er hoeven maar een paar landen te zijn (Tuvalu bijv) die de wet niet erkennen en de slechteriken verhuizen massaal daar naar toe.
Nee ze hebben de wet 2 of 3 jaar geleden ingevoerd met een uiterlijke ingangsdatum van 25 mei en iedereen wachtte tot het laatste moment. Daarnaast zijn er niet genoeg controleurs en handhavers.

Nu krijgt iedereen en zijn moeder uitstel en kan jouw privacy gewoon geschonden worden zonder consequenties. Bedrijven konden wel een waarschuwing krijgen dacht ik.

Lekker gewerkt Den Haag/Brussel!
Dat is de negatieve versie van de feiten. Het positieve is dat het wel degelijk effect heeft.

- Privacy waakhouden slijpen effectief hun messen. Een organisatie in Frankrijk heeft Google een boete opgelegd van 50miljoen euro wegens desinformatie rond privacy. Dit kunnen ze omdat er eindelijk een juridisch kader is. Dit is nog maar het begin.

- cloudopslag is Europeser geworden. Grote bedrijven hebben effectief hun cloud data naar Europa verschoven en cloud diensten zoals Amazon en Microsoft hebben effectief servers verplaats/gebouwd op het Europese vaste land.

- Dankzij de cloud shift naar Europa is er veel meer data op Europees grondgebied. Wat letterlijk wil zeggen dat Amerikaanse diensten zoals de NSA geen directe toegang meer hebben tot deze servers (VS wetgeving is hier niet van toepassing), en de wiretabs van de backbones die naar de USA lopen zijn bevatten bijgzvolg minder sensitieve data.

- Zelfs Tech-startups in bijv de medische sector kunnen geen iso norm of CE markering krijgen als hun data onversleuteld of onveilig wordt opgeslaan. EU opslag is zelf een must.

- De wetgeving is revolutionair, geen enkele grootmacht heeft privacy ooit zo serieus genomen.

- Grote tech bedrijven zoals Google, Amazon, Facebook, Linked in, Microsoft, Apple zijn allemaal meegegaan in deze shift. Bij grove fouten kunnen ze effectief geband worden of toch tegengewerkt. Want de wetgeving heeft effectief een juridische stok achter de deur.

- De gdpr wetgeving zorgt op zijn minst voor een mentaliteitswijzeging. Bedrijven die aangeklaag worden ondervinden negatieve aandacht. Schandalen krijgen meer mediaaandacht, burgers zijn zich meer bewust van hun handelingen etc.

Dit alles is een begin, een positief begin. Zonder deze start was er niets gebeurd. En het is nodig.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 26 januari 2019 00:39]

Het is maar wat je gelooft. Ik herinner me nog dat de AH ongemerkt thuis-wifi-netwerken van klanten te probeerde in kaart te brengen om deze te gebruiken als extra identificatiesleutel.
Voor zover ik weet is daar niemand voor gearresteerd.
Ik kan hier niets over vinden. Was dit voordat de AVG in werking trad? Dan valt het namelijk niet onder de AVG (immers, die kan niet retroactief van toepassing zijn) en zijn dus ook de boetes in de AVG niet van toepassing.
Dit was dus voor de AVG / GDPR ;-) Fijn dat je het met de wet eens bent dat dit anders moet!
Nee ze hebben de wet 2 of 3 jaar geleden ingevoerd met een uiterlijke ingangsdatum van 25 mei en iedereen wachtte tot het laatste moment. Daarnaast zijn er niet genoeg controleurs en handhavers.

Nu krijgt iedereen en zijn moeder uitstel en kan jouw privacy gewoon geschonden worden zonder consequenties. Bedrijven konden wel een waarschuwing krijgen dacht ik.

Lekker gewerkt Den Haag/Brussel!
Net zoals dit voor veel wetten geldt en neem als voorbeeld het feit dat er in Nederland 1000 en 1 wetten zijn maar handhaven in heel veel gevallen op een laag pitje staat, bijvoorbeeld een enorm tekort aan politieagenten/wetshandhavers waardoor heel veel criminele zaken onopgemerkt en/of onbestraft blijven.
Zelfs enorm veel aangiftes zo de prullenbak in gaan en agenten soms zelfs bang zijn omdat er geen backup is of gewoon pas heel laat aankomt, maar als het om boetes gaat en dan vooral hoge boetes kan er altijd gehandhaafd worden...

Ik denk dat er ook veel te veel wetten zijn en worden gemaakt om alles goed te kunnen handhaven.
Okee ik drijf een beetje af maar toch...
Zo lees ik het ook inderdaad. Volgens mij heeft men er totaal nog geen grip op.
Natuurlijk zitten er ook ongegronde klachten bij en alles moet wel onderzocht worden.
Het moet geen me-to gaan worden dat je op voorhand afgeslacht wordt...

Wat ik wel een enge vermelding vind is dat de EU het blijkbaar prima vind om persoonsgegevens
met Japan uit te wisselen, omdat Japan gelijksoortige regels hanteert. Sorry? Brrrr...
Wat ik wel een enge vermelding vind is dat de EU het blijkbaar prima vind om persoonsgegevens
met Japan uit te wisselen, omdat Japan gelijksoortige regels hanteert. Sorry? Brrrr...
Dat is inderdaad het idee, er is een verdrag/overeenkomst die waarborgen heeft zodat het inderdaad "goed" gaat met de data beide kanten op. Er kan dus ook vanuit hier bijvoorbeeld een klacht ingediend worden in Japan en die moet dan verwerkt worden. Het tegenovergestelde geldt ook. Je zou als bedrijf kunnen stellen dat je nu dus net zo voorzichtig met Japanse data om moet gaan als EU data.

En Japan is ook niet het enige land, waar dit voor geldt, en ook niet de laatste. De volgende zou misschien Zuid Korea zijn.
Nee, de EU stelt dat je in Japan dezelfde juridische garanties kan krijgen/krijgt als in de EU m.b.t. de opslag van data.

Gevolg is dat je geen aparte toestemming aan de eigenaar van gegevens hoeft te vragen, toestemming volgens EU regels zou in de praktijk hetzelfde moeten zijn. Dat betekent niet dat je zomaar gegevens mag verkopen aan een Japans bedrijf.
Wat ik wel een enge vermelding vind is dat de EU het blijkbaar prima vind om persoonsgegevens
met Japan uit te wisselen, omdat Japan gelijksoortige regels hanteert. Sorry? Brrrr...
Laten we even heel duidelijk zijn in het feit dat Tweakers hier wel héél érg kort door de bocht gaat met hun beschrijving van wat die overeenkomst inhoud.
Het gaat wel een stuk verder dan alleen erkennen dat de Japanse garanties voldoende zijn. Japan heeft destijds tijdens de onderhandelingen over het vrijhandelsverdrag met de EU (waar datauitwisseling ook een onderdeeltje van is) speciaal een bureau opgezet om GDPR gerelateerde klachten van EU burgers te kunnen verwerken.

De GDPR is ondertussen een goed voorbeeld van het zogeheten “Brussels Effect” geworden. Bedrijven en landen buiten de EU volgen de EU niet omdat het moet maar omdat het hen voordeel oplevert.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 26 januari 2019 01:38]

Anoniem: 368883
@ShaiNe25 januari 2019 22:06
Het is niet omdat er een klacht is, dat die ook gegrond is...
Natuurlijk. Maar 3 van de 100.000 (0,003 %) is wel heel weinig...
In theorie kunnen er ook maar 3 problemen zijn geweest waar dus 100.000 klachten over binnen komen...

Maar goed volgens mij was het in het begin heel flexibel en kwam je er met een waarschuwing van af (en moest je het probleem oplossen). Als overgang van geen regelgeving naar wat het nu is.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 26 januari 2019 22:16]

Maar goed volgens mij was het in het begin heel flexibel en kwam je er met een waarschuwing van af (en moest je het probleem oplossen). Als overgang van geen regelgeving naar wat het nu is.
Goede kans inderdaad. En het zal me ook niks verbazen als ze gewoon niet wisten (of weten) hoe ze het aan moeten pakken.
Men heeft wel gezegd dat men niet meteen boetes ging geven. Het lijkt me belangrijker dat het bedrijf waartegen de klacht is er concreet wat mee doet. Ik heb ook te maken met de AVG en zie bedrijven best wel serieuze inspanningen doen om er aan te voldoen. De wetgeving mocht daarna ook wel best wat concreter (ook naar de burger toe).
Ik denk dat dit ook bewust is omdat wanneer men direct veel boetes uit gaat delen dat er direct enorm veel weerstand komt tegen de AVG nu deze nog erg vers is.
Dat willen ze natuurlijk voorkomen, het gaat hier om bedrijven en die wil men natuurlijk wel zoveel mogelijk te vriend houden... (kuch)
Lees ik het goed? Bijna 100.000 klachten resulteren in maar 3 (drie!) boetes? Is het hele AVG-gebeuren daarmee gedegradeerd tot een papieren tijger?
Drie boetes is verdomd weinig, maar ik weet niet hoeveel uitspraken er zijn geweest.
Als het gros van die zaken nog in behandeling is, zegt dat getal niet zo veel als het lijkt.

Een papieren tijger is het niet. denk ik.
Wat ik in mijn praktijk zie is dat datalekken en inbreuken op de regels in productie omgevingen heel serieus genomen worden, tot de top aan toe. Ontwikkel- en test omgevingen zijn doorgaans een heel ander verhaal, daar zie ik veel ongeredigeerde productie kopieën, domweg omdat de kosten van deugdelijke anonymisering verbazend hoog zijn, en de baten onzeker. Het is nieuw terrein, een paar vonnissen verder lost zich dat wel op.
We zullen zien of de EU het lef heeft om uiteindelijk bedrijven de Europese markt te ontzeggen.
Sterker nog: een organisatie/bedrijf die een businessmodel heeft dat gebaseerd is op misdrijven is een criminele organisatie. Voor zo'n bedrijf werken is dan al strafbaar als 'lidmaatschap van een criminele organisatie'.
Ik zie dan eerlijk gezegd weinig verschil tussen het handelen in drugs en het handelen in persoonsgegevens.
Anoniem: 156876
25 januari 2019 22:06
Hoeveel procent van de klachten zijn ongegrond omdat ze de regels eigenlijk niet snappen? Ik gok minstens 80%. :+
Ik mijn praktijk was het letterlijk 100%. 53 klachten, alle 53 niet eens in behandeling genomen omdat de klager de wet niet snapt. In een enkel geval het ik zelf iets laten veranderen omdat ik dacht dat de klager in de letter van de wet ongelijk had maar wel een probleem aanduidde. Deze week op ene congres sprak ik met een jurist van een groot (zeer grote) ISP en die zei dat ze meer dan 6.000 klachten hadden ontvangen waarvan er maar 5 in behandeling zijn genomen en die zijn alle 5 afgewezen. Kost natuurlijk allemaal wel klauwen met geld.

Wil je een bedrijf pesten? Gewoon elke week iets melden. Kan werkelijk totale nonsense zijn, werkelijk alles. Maar dan moet de autoriteit reageren, contact op nemen met het bedrijf, reactie afwachten, beslissen of ze het in behandeling nemen, het bedrijf van die beslissing op de hoogte brengen.... Kost ons ongeveer 6 uur per week. Totaal voor lul. De klager, zelfs als duidelijk is dat hij met zijn 5de klacht (de voorwaarden waren niet beschikbaar in het Fries , serieus) alleen maar uit is op pesten betaald niets. De klanten wel.
CHECK !
Kleine anecdote

Een klant nam contact op met de administratie van één van onze installatiebedrijven.
Ze had post gekregen van een voor haar onbekend bedrijf, en omdat het over haar alarmsysteem ging, werd ze ongerust
In de brief stonden niet alleen haar gegevens van thuis, maar ook haar werktelefoonnumer, haar prive gsm, en zelfs die van kennissen ( die OOK via die installateur een alarmsysteem hadden )
De medewerker daar kreeg het niet uitgelegd, en ze kwam dus bij mij terecht.
Na 5 minuten dreigen, razen en van Kassa, consumentenbond tot de EU mocht ik ook reageren.

* Mevrouw, u heeft een alarmsysteem, aangesloten door bedrijf X - die verbind met onze meldkamer"
* als er iets gebeurt, moeten we U en /of uw contactpersonen bellen, dat lijstje heeft u zelf ingevuld
* misschien handig dat als er ECHT iets aan de hand is, we uw adres ook aan de politie kunnen geven ?

Ze had iets gehoord over data delen door bedrijven en misbruik, en had gewoon helemaal niet door dat ( buiten haar eigen toestemming ) sommige gegevens ook best wel belangrijk kunnen zijn.
:+ en het meest verontwaardigd was ze nog wel, dat haar nummers op het formulier geprint waren, maar de directe aankiesnummers politie/brandweer 'gecensureerd'
Waarom mogen die haar nummer wel weten, en zij dat van hun niet ?
* Mevrouw, ze zitten netjes te wachten achter 0900-8844 en 112 voor u ... 24u per dag

Oh, dank u ...
Ik weet niet of ik er blij mee ben dat persoonsgegevens zonder nadere eisen tussen de EU en Japan kunnen worden uitgewisseld.
Waar niks mee gedaan wordt
Ik ben vooral benieuwd hoe lang ze er over doen. Paar maanden geleden een klacht ingediend (zie artikel van December dat in bovenstaand artikel gelinkt staat). Na een telefoontje met wat aanvullende vragen en de opmerking dat ze er naar gingen kijken omdat het inderdaad een schending was: helemaal niets meer over gehoord. ;(
Ik kreeg ook zo'n telefoontje met aanvullende vragen, en een week of twee, drie later kreeg ik weer een telefoontje waarin ze mij precies vertelde wat er afgesproken is met de andere partij en tot welke datum ze hadden om aanpassingen te maken. Vond het wel mooi dat ze mij op de hoogte hielden.
Overigens zie ik net dat de partij zijn beloften maar voor de helft is nagekomen (waren twee probleempunten, een is opgelost). Eens kijken hoe het werkt als ik aangeef dat het tweede punt nog steeds open staat terwijl de termijn verstreken is.
Hm, dat is wel relaxed en erg snel in contract met mijn klacht. Was dat een klacht tegen een Nederlandse partij of net als mij internationaal? Indien dat laatste, dan moet ik er zelf maar weer eens achteraan bellen. :P
Tegen een Nederlandse.
Er zijn nog 91.132 wachtende voor u??
Nou het zou grappig genoeg min of meer zomaar kunnen. Immers moet je bij de Nederlandse AP een klacht indienen. Die gaat vervolgens er eerst zelf naar kijken (wachtrij.). Dan gaan ze de DPA in het land van herkomst aanschrijven waar de zaak ongetwijfeld ook weer in een stapel terecht komt. In mijn geval waren dat Frankrijk én Finland en omdat de policy zo verrekte vaag was, was het ook niet meteen duidelijk welke van de twee nu eigenlijk verantwoordelijk is. :X

Dan ben je dus al door 3 DPA's heen, allen met hun eigen wachtrij. Dan moeten ze onderling inderdaad nog gaan besluiten wie er verantwoordelijk voor is, weer een wachtrij. Dan gaan ze kijken of ze het boeiend genoeg vinden om er iets aan te doen. Weer een wachtrij. En zo ja: *dan* pas komt het op een stapel terecht waarin, als je dan eindelijk aan de beurt bent, er actie wordt ondernomen zoals het aanschrijven van het bedrijf en eventueel, indien er geen acceptable oplossing komt of geen reactie, een boete uitschrijven.

Ik had zelf dan ook niet verwacht dat dit van de een op de andere dag geregeld zou zijn, maar ik heb intussen geloof ik ruim 2 maanden helemaal geen enkele status-update gehad. Dan vraag je je toch af: zijn ze er nog mee bezig en hebben ze het druk, of is ie gewoon in de prullenbak geknikkerd? Terugkoppeling zou fijn zijn, zullen we maar zeggen. Maar ALS ze er al mee bezig zijn: dan gok ik dat het nog rustig op z'n minst tot einde van dit jaar duurt voordat er enig resultaat geboekt gaat worden met wijzigingen om de schending te stoppen. Als ze besluiten er iets mee te doen.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 25 januari 2019 22:40]

Ik vermoed dat je uiteindelijk wel een reactie krijgt, ze hebben je gebeld voor meer info, dus er is een case nummer aangemaakt.
Volgens hun eigen wetgeving MOETEN ze hier terugkoppeling op geven, alleen wanneer.....?
Goed vergelijkbaar voorbeeld is het COA, die moet binnen een bepaalde termijn reageren op een asielaanvraag, of boete betalen.. te druk, dus maar boetes betalen.
Ik had zelf dan ook niet verwacht dat dit van de een op de andere dag geregeld zou zijn, maar ik heb intussen geloof ik ruim 2 maanden helemaal geen enkele status-update gehad. Dan vraag je je toch af: zijn ze er nog mee bezig en hebben ze het druk, of is ie gewoon in de prullenbak geknikkerd? Terugkoppeling zou fijn zijn, zullen we maar zeggen. Maar ALS ze er al mee bezig zijn: dan gok ik dat het nog rustig op z'n minst tot einde van dit jaar duurt voordat er enig resultaat geboekt gaat worden met wijzigingen om de schending te stoppen. Als ze besluiten er iets mee te doen.
Ik meen me te herinneren dat er een aantal termijnen zijn gedefinieerd waarbinnen de toezichthouders klagers moeten informeren over wat ze hebben gedaan. Zou me niks verbazen als dat gewoon op de site van de AP terug te vinden is. En de fase "onderzoek loopt" kan natuurlijk best lang duren, zeker zoals jezelf al aangeeft als er meerdere landen bij betrokken zijn. In die fase verwacht ik persoonlijk niet dat je regelmatig status updates zult ontvangen. Men zal eerst zeker willen zijn van hun zaak alvorens iets te communiceren.
Leuk, waarom houden de meeste nederlandse sites zich er niet aan? Rtl, talpa al die weer sites....Als je naar een site surft moet je met een klik aan kunnen gven welke cookies je wel of niet wilt hebben dit is bij deze sites niet mogelijk, dom lulverhaal en ook links naar sites waar je niks mee kan, maw overtreding van de avg....
Een reden om nog een blik ambtenaren open te trekken om dit 'in goede banen' te leiden.
Nouja de authoriteit persoonsgegevens is wel compleet zijn tanden verloren als je het aan mij vraagd. uberhaupt zouden nederlandse authoriteiten proactief moeten controleren, niet passief. aanvraag voor woonbestemming? betaal maar 300 euro en er komt een inspecteur kijken of het huis voldoet aan alle veiligheidsnormen voor een woning. we hebben lang genoeg gewacht op de private sector om zelfregulerend te worden. ze doen het niet, en ze willen het ook gewoon niet. zolang ze met de grens flirten en wij het accepteren kunnen ze een paar centen besparen terwijl ze met onze levens spelen. dat is onacceptabel in mijn ogen.
Nee, eerst een commissie instellen om te onderzoeken wat de juiste groepsgrootte hiervoor is.
Hoho, niet zonder eerst een commissie in te stellen die bepaalt welke voorwaarden het vooronderzoek voor het bepalen van de acceptabele waarden en budget is van een eventuele commissie voor het onderzoeken van wat de groepsgrootte is voor het bepalen van investeren van manuren voor privacy.

Het liefst door een commercieel bureau waar de eerste en tweede kamer kennissen of toekomstige banen in hebben.
Een en al ellende. Veel werk geweest voor mijn klanten. En wat doet iedereen nu op al die sites met irritante popups. Gewoon akkoord klikken want na 100 x ben je het wel zat.
Dat is niet het probleem van de wetgeving.
Dat is het probleem van de Kwalitatief Uitermate Teleurstellende opzet van 'die sites'.

Alles moet opt-in en expliciet zijn. En opties of processen om toestemming in te trekken of in beginsel niet te verstrekken moeten even duidelijk; prominent; makkelijk bereikbaar; etc. voorgelegd worden aan gebruikers als opties of processen die wel toestemming geven.

Als een website privacy-gevoelige opties standaard aangevinkt heeft staan; of een optie tot afwijzing niet minstens even toegankelijk presenteert als de optie tot toestemming, dan is deze gewoon in overtreding en dient deze aangepakt te worden.
Gaat niet alleen om die popups maar ook privacyverklaringen e.d. Nonsence. Als je gewoon zegt je moet je aan de wet houden ben je er ook. Iedereen schrijft namelijk hetzelfde daarin. Als je afwijkingen hebt o.k. doe daar dan wat mee. Veel te ingewikkeld gemaakt.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee