Door Hayte Hugo

Redacteur

Roaming uit en toch kosten

Ongewenst dataverkeer in het buitenland

13-05-2019 • 08:08

370 Linkedin

Roaming uit?

Stel, je gaat met vakantie naar Marokko. Je doet voor vertrek netjes roaming in het instellingenmenu van je smartphone uit. Zo gebruikt je telefoon immers geen data en hoef je dus ook niet bang te zijn dat je een torenhoge rekening van je provider krijgt. Je wil echter ook niet geheel onbereikbaar zijn, dus gebruik je wifi voor je internetvoorziening. Op die manier denk je gratis of voor weinig geld van internet gebruik te kunnen maken en voor de rest van de Marokkaanse zon te kunnen genieten.

Toch krijg je halverwege je vakantie opeens een sms'je van je telefoonprovider. Je hebt tachtig procent van de maximale buitenbundelkosten van 61,50 euro bereikt. Je negeert het en gaat uit van een fout, maar later, bij thuiskomt blijkt dat je tijdens je reis data hebt verbruikt. Het zijn maar kleine stukjes data, tientallen keren per dag een paar kB, maar voor je provider telt iedere byte mee. Uiteindelijk moet je dan ook gewoon de 61,50 euro aan de provider betalen. Je vriendin die mee was ook, want zij heeft precies hetzelfde meegemaakt.

Dit is geen fictief verhaal, maar een tip van een Tweaker die ons de wenkbrauwen deed fronsen. Want als je roaming uitzet op je telefoon, is er geen dataverkeer meer als je in het buitenland bent, zo namen ook wij aan. "Nee hoor, dit is een bekend verhaal", reageert Youfone, de provider van de vakantieganger. Wat volgt is een serie telefoongesprekken en mailwisselingen met verschillende providers, waakhonden en organisaties binnen- en buiten de Benelux. Om alvast een tip van de sluier op te lichten: er is een probleem met roaming buiten de EU, maar iedereen heeft een andere verklaring voor waar het aan ligt.

Onze zoektocht begon bij de provider van de tipgever: Youfone. Misschien was het slechts een tijdelijk, technisch probleem of juist een bewuste keuze van de provider. "Het komt helaas bekend voor", reageerde Youfone-coo Sjors Hendriks toen we hem vroegen naar de problemen met roaming.

Youfone logoZendmasten

"Het komt voor dat telefoons verbinding maken met datanetwerken, zelfs als roaming is uitgeschakeld via het instellingenmenu van de smartphone. Dat gebeurt vaak als er tussen 3g en 4g wordt geschakeld of als op een iPhone Wifi-assistent aanstaat. Dan wordt er toch, hoewel roaming uitstaat, heel kort een dataverbinding met een mast gemaakt. Dat kan ook zijn als je van mast naar mast wisselt. Dit kunnen wij technisch niet voorkomen, tenzij we actief in ons netwerksysteem bij al onze klanten dataroaming buiten de EU uitzetten. Begin februari hebben we dan ook besloten om dit te doen. Vanaf 7 februari doen we dat voor nieuwe klanten, bij bestaande klanten wordt dat gefaseerd gedaan. We kunnen dat niet in één keer voor alle klanten doen, omdat ons systeem niet geschikt is voor zware belastingen van wijzigingen. Het gebeurt dus batchgewijs elke nacht."

Hendriks geeft aan dat Youfone-klanten nu ook in de Mijn Youfone-omgeving dataroaming buiten de EU uit of aan kunnen zetten. Daardoor kunnen gebruikers bij wie het nog niet automatisch is uitgeschakeld, dataroaming buiten de EU uitzetten. Als Youfone-klanten buiten de EU toch willen roamen, kunnen ze in die Mijn Youfone-omgeving ook aangeven tot welke limiet dit moet kunnen, geeft Hendriks aan. Die range gaat van vijftig tot duizend euro.

Hoe vaak het voorkomt dat klanten onbedoeld dataverkeer hebben tijdens het roamen, kan Hendriks niet zeggen. "Het komt niet heel vaak voor. Ik kan niet zeggen dat het altijd gebeurt als je in het buitenland bent. Ik denk dat er bepaalde netwerken zijn die de kosten van heel kleine sessies niet doorbelasten, maar ik kan niet zeggen welke netwerken of landen dit wel of niet doen."

Wel moet gewezen worden op de manier waarop Youfone de datakosten in rekening brengt. Deze worden namelijk per sessie van 100kB berekend. Tien sessies van 10kB worden bij Youfone dan ook niet gezien als 100kB, maar als tien keer 100kB, ofwel 1MB. Daardoor liepen de kosten van onze tipgever ook sneller op. "Wij rekenen af per 100kB; dat is hoe we werken", zegt Hendriks. "Dat concept kan ik niet aanpassen. Wel is het zo dat deze gevallen niet standaard zijn. We kunnen mensen die hiermee te maken hebben, dan ook aanraden om contact op te nemen met onze klantenservice. Meestal passen we dan ook een coulanceregeling toe waarbij we een deel van de kosten voor onze rekening nemen." De tippende tweaker heeft van deze coulanceregeling gebruikgemaakt. YouFone benadrukt dat het een virtuele provider is en de kosten doorberekend krijgt van de provider van wiens netwerk YouFone gebruik maakt, KPN.

Simpel logoSimpel

Als dit serieus zo is, waarom is dit dan niet breed bekend? Klopt het verhaal van Youfone wel? Want dan zouden andere providers er ook mee te maken hebben, toch? Van alle gecontacteerde Nederlandse providers herkende alleen Simpel het verhaal, al had het wel een andere lezing over de oorzaak van het probleem. Volgens directeur e-commerce en klantenservice Youri Treur ligt het aan de 'combinatie van de software van de telefoon en de communicatietechniek 4g'.

"Daar zijn wij vorige zomer zelf ook achtergekomen, toen een klant zich bij ons meldde, en toen zijn we er ook ingedoken, want het is wel echt heel raar. Uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat als je al actieve internetsessies hebt, deze na het uitzetten van roaming gewoon actief blijven. Dus je zegt in feite tegen je telefoon dat hij vanaf 'nu' geen datasessies meer moet starten, maar wat al aan de gang is, zet je daarmee niet uit. We gingen er allemaal vanuit dat dat wel het geval was. Elke app en je telefoon als zodanig kunnen het internet aanspreken."

Treur geeft het voorbeeld van een gebruiker die WhatsApp onlangs heeft gebruikt en de app nog open heeft staan op een toestel. "Als die sessie openstaat en je zet dataroaming op je telefoon uit, zou je verwachten dat die sessie niet meer plaatsvindt. We zijn er achtergekomen dat die sessie actief blijft. In dat geval is het opnieuw starten van je telefoon goud; dan maak je alle apps en datasessies dood. Die starten dan ook geen nieuwe datasessies meer op, want roaming staat nu uit."

Volgens Treur zou de mogelijkheid om te bellen over 4g ook problemen opleveren. "Het gaat dan niet om de dataverbinding van het bellen; die wordt namelijk niet in rekening gebracht. Wat je telefoon wel doet, is bij de mast controleren of het VoLTE kan gebruiken. Dan kan je telefoon een paar kB's gebruiken."

Alle smartphones

Onze tipgever gebruikte een iPhone, maar dat maakt volgens Treur niet uit. "We dachten dat er verschillen tussen de besturingssystemen zaten, maar dat bleek niet zo te zijn. Het is heel vervelend; dit heeft niemand bedacht. Je zet data uit op je telefoon en dan ga je ervan uit dat het uitstaat. Wij als Simpel kunnen natuurlijk niets in je telefoon doen. Als jij data verbruikt en dat komt via onze netwerkpartners bij ons door, kunnen we niet zien waarvoor die data is gebruikt en of je het wilde gebruiken of niet."

Om het probleem voor de Simpel-klanten te voorkomen, heeft de provider het in de Mijn Simpel-omgeving mogelijk gemaakt om internet in het buitenland aan of uit te zetten. Daarnaast zegt Treur dat de provider klanten informeert over het probleem. Treur zegt verder dat hij het heeft aangekaart bij de ACM en dat hij vindt dat Europa iets aan dit euvel moet doen.

Treur gaf ook meteen antwoord op een andere vraag: waarom is dit verhaal niet eerder naar buiten gekomen? Het antwoord daarop is tweeledig. Ten eerste duurt het volgens Treur in veel landen buiten de EU langer voordat 4g-netwerken zijn opgezet. Aangezien het probleem volgens Treur alleen bij 4g speelt, valt het ook meer op naarmate die technologie meer wordt toegepast.

De tweede kant van de verhaal betreft de verschillende werkwijzen van providers. Providers als Youfone en Simpel werken buiten de EU vrij eenvoudig. Als je data verbruikt, moet je ervoor betalen tegen een vast bedrag per een bepaalde hoeveelheid bytes. Grotere providers, zoals T-Mobile en KPN, werken met een passenstructuur. Daar krijg je in het land van aankomst per sms een aanbod voor hoeveel data je voor een bepaalde tijd wil kopen. Tot je een datapas afneemt, kun je geen data verbruiken, hoogstens om naar de site van je provider te navigeren.

Roaming (Galaxy Nexus, Android 4.0)Europa en verder

Van alle benaderde providers herkenden de Belgische providers Orange en Proximus het probleem. Orange claimt dat er problemen bij telefoonfabrikanten zijn aangekaart en dat deze inmiddels zijn opgelost. Proximus zegt 'de nodige maatregelen' te hebben getroffen waardoor Proximus-klanten hier niet mee te maken krijgen. "Onze oplossing is waterdicht en wij hebben er geen klachten over ontvangen. Wij willen echter geen zorgen voor onze klanten creëren; daarom doen wij er geen verdere uitspraken over."

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt herkent de uitspraken van Simpel, maar meldt niets over lopende onderzoeken, ook niet of er een onderzoek loopt. Wel kregen we het advies om het na te vragen bij de Europese Commissie. Die zegt in een reactie geen problemen met roaming en 4g te kennen. Ook het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie en de Belgische consumentenbeschermer Test Aankoop kennen de beschreven problemen niet. De Britse waakhond Ofcom wel, al gaat het om 'een beperkt aantal' klachten. Deze organisatie doet op dit moment ook geen onderzoek naar de klachten.

De Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten, een handelsblok van zes Arabische landen, doet wel onderzoek naar het probleem. Adel Darwish, hoofd van de afdeling internationale betrekkingen van de telecomwaakhond van Bahrein, zegt dat dit onderzoek nog niet duidelijk maakt of het probleem aan de telefoons of aan de providers ligt. Overigens zegt hij dat het roamingprobleem 'niet vaak voorkomt'.

Pdp-context

Voor Jan van Rees van consultancybureau Inwilution zijn de problemen eveneens bekend. Van Rees werkt wereldwijd met telecomproviders om mobiele netwerken in landen op te zetten. Hij zegt dat het kan voorkomen dat applicaties pdp-contexten willen opzetten, ook al heeft de gebruiker dataroaming in de telefoon uitgezet. Via een pdp-context kan een dataverbinding, ofwel een datasessie, worden opgezet. Bugs in het toestel kunnen er eveneens toe leiden dat deze pdp-contexten worden opgezet, ondanks een in de telefoon uitgeschakelde roaminginstelling.

Tegelijk zegt Van Rees wel dat de problemen met apps die deze pdp-contexten willen forceren, inmiddels grotendeels zijn opgelost. Toestelfabrikanten of appmakers hebben hiervoor updates uitgebracht. Daardoor zouden de problemen een stuk minder voorkomen dan voorheen. Van Rees stelt dat deze problemen 'jaren geleden' meer speelden en ook bij 3g een probleem waren.

Hoeveel telefoons kampen met de bugs die pdp-context toestaan ondanks het uitschakelen van roaming, kon Van Rees niet zeggen. "Ik heb geen onderzoek gedaan naar hoe vaak dit voorkomt, maar ik weet wel dat dit speelt. Dit zijn gewoon dingen die in de telefoonindustrie voorkomen, dat er bugs in de toestellen sluipen. Of dat fabrikanten bepaalde dingen of instellingen anders opvatten."

Providers ook last

Hoewel klanten door deze bugs onverwachte kosten kunnen ondervinden, hebben providers er volgens Van Rees ook last van. Als klanten zonder datategoed of -bundel naar het buitenland gaan en hun telefoons vanwege de roamingbugs pdp-contexten proberen op te zetten, is er een dataverbinding van het buitenlandse naar het Nederlandse netwerk. Afhankelijk van hoe de provider met deze pdp-contexten omgaat, kan de Nederlandse provider deze verbindingen blokkeren. De klant krijgt in dat geval dan ook geen internettoegang.

De apps of telefoons kunnen deze pdp-contexten echter herhaaldelijk proberen op te zetten, waardoor er veelvoudig dataverkeer is tussen het buitenlandse netwerk en het Nederlandse. De buitenlandse provider verhaalt dit dataverkeer op de Nederlandse provider. De Nederlandse provider kan er dan volgens Van Rees voor kiezen deze kosten zelf te betalen of ze te verhalen op zijn klanten. Misschien is dit dan ook wat speelt bij klanten die roaming uitschakelen op hun telefoon, maar alsnog dataverbindingen en -kosten krijgen. Van Rees herkende niet de claim van Youfone dat het wisselen tussen datamasten internetverkeer zou opleveren. Het verhaal van Simpel dat roaming bestaande datasessies niet onderbreekt, wordt door Van Rees evenmin herkend.

Lastige conclusie

Hoewel Van Rees hiermee een duidelijk en technisch inhoudelijk verhaal geeft, strookt het niet helemaal met wat Simpel en Youfone vertellen. Dat maakt dat onze conclusie zowel lastig als eenvoudig is; we weten dat er een probleem is, alleen kunnen we niet met zekerheid aanwijzen waar het aan ligt. Enerzijds hebben we datasessies die misschien tot problemen leiden. Anderzijds is er het argument van de wisselende datamasten.

Het eerste hebben we vergeefs geprobeerd te testen met een OnePlus 6 in België. Zodra wij de grens over waren en op roaming gingen stopte al ons dataverkeer meteen. Het tweede konden we niet testen, omdat onze meetapp NetCapture dit dataverkeer niet oppikte. Het zou dan ook goed kunnen dat hier de oorzaak ligt. Het verhaal over de pdp-contexten komt ook niet overeen met wat wij in België hebben getoetst, al kan dat ook aan het gebruikte toestel liggen. Volgens Van Rees is dit namelijk een fout die alleen in bepaalde toestellen optreedt.

Onze OnePlus 6 pakte om 15:46 een Belgisch netwerk op, daarna zagen wij geen dataverkeer meer

Deze makkelijke conclusie is echter wat ons betreft geen fijne conclusie, integendeel: het is vrij frustrerend. We hebben drie logisch klinkende redenen voor het roamingprobleem, maar kunnen niet met zekerheid aanwijzen welke reden de juiste is. Het is ook niet zo dat we helemaal niets weten. Dat er een probleem is dat vervelende gevolgen kan hebben, is duidelijk. Het is immers nooit leuk als je onverwachts tientallen euro's aan je provider moet betalen terwijl je ervan uitging volledig juist te handelen.

De knop om roaming aan of uit te schakelen blijkt dan ook niet helemaal te doen wat je ervan zou verwachten. Daarom wordt gebruikers die in het buitenland niet willen roamen, geadviseerd om het in de systemen van de provider uit te schakelen. Dan zou het probleem volgens de providers niet moeten optreden. Van Rees zegt daarnaast dat het uitschakelen van mobiele data in de telefoon ook zou moeten voorkomen dat deze dataverbindingen optreden. Het probleem speelt niet bij alle providers, omdat die ten opzichte van elkaar afwijkende werkwijzen hanteren. Wel valt op dat er voor zover bekend geen Europese organisatie is die hier onderzoek naar doet. We hebben ook Apple en Google voor dit verhaal benaderd. Zij hebben nog niet inhoudelijk gereageerd.

Wat nog rest is jullie, de community. Mochten jullie meer weten over de in dit verhaal beschreven problemen, dan zijn we daar meer dan benieuwd naar.

Update, 22-05: YouFone wilde twee dingen benadrukken na publicatie. Ten eerste gaat het alleen over roaming buiten de EU en ten tweede krijgt het de kosten doorberekend van KPN. Dat is toegevoegd aan het artikel.

Reacties (370)

Wijzig sortering
Het verbaasd mij helemaal niets dat dit vooral bij Youfone fout gaat. Youfone heeft bepaalde processen zo ingericht dat deze extra geld kosten zonder dat de klant dit doorheeft, het is hun verdienmodel.

Zelf 2 jaar geleden mee te maken gehad, op vakantie in Frankrijk ontving ik om 11:00 een SMS dat ik op 80% van mijn internetbundel zat. Om 11:15 ontving ik een SMS dat ik op 100% zat en heb ik direct de roaming uitgeschakeld en mijn toestel opnieuw opgestart. Om 11:45 kreeg ik een SMS dat mijn maximale buitenbundelkosten van 61,50 bereikt was. Dit terwijl ik roaming uit had en ingesteld had bij Youfone dat ik niet buiten mijn bundel kon komen.

Toen ik enige tijd later de factuur ontving bleek ik al een dag eerder door mijn databundel te zijn. En dus ook eerder mijn limiet van 61,50 te hebben geraakt, ondanks het aan hebben staan van het kosten plafond.

Kreeg ik een wazige verklaring dat plafonds in het buitenland niet werken (bij elke andere provider werkt dit wel) en dat dit gecommuniceerd werd. Dat klopt, ik had om 11:16 een mail met de waarschuwing. Die kon ik natuurlijk niet meer lezen zonder internet, en was vooraf ook niet bekend.

Uiteindelijk heb ik niet betaald en na dreigementen van Youfone heb ik de Geschillencommissie Telecom ingeschakeld. Youfone had blijkbaar besloten dat ze fout zaten, want enkele dagen voor de zaak behandeld zou worden wilden ze schikken door 50% van de buitenbundelkosten te vergoeden. Dat heb ik geweigerd en ineens was 100% mogelijk. Aangezien ik € 50 moest betalen voor de Geschillencommissie (die krijg je terug als je wint) heb ik ze verteld dat ze die ook moesten vergoeden en dat ik anders met vertrouwen uitzag naar de behandeling van de zaak.

Lang verhaal kort, niet lang voor de behandeling van de zaak was het allemaal geen probleem en enkele uren later had ik € 50 op mijn bankrekening staan en een creditfactuur. Uiteraard moest ik nog wel een incassobureau van mij afslaan, ze waren het vergeten door te geven....

Voor mij was 1 ding duidelijk, nooit meer Youfone. Er klopt niets van wat ze zeggen, ze zorgen bewust dat zaken niet werken en brengen de klant onterecht allerlei kosten in rekening. En ik herken deze kronkels die ook in dit artikel benoemd worden allemaal. Het is allemaal de schuld van een ander, ze kunnen het niet oplossen en de klant is simpelweg de pineut.

[Reactie gewijzigd door Drardollan op 13 mei 2019 11:54]

Hier een voorbeeld met een Galaxy S7.

Volstrekt geen data verbruikt voor eigen gebruik, de dataverbinding stond zelfs uit. Maar blijkbaar worden toch constant korte sessies opgezet vanwege de in het artikel genoemde technische oorzaken.
Youfone rond deze handvol kb's af op 100kb en incasseert zo even 72 euro 8)7

[Reactie gewijzigd door Drogo op 13 mei 2019 12:38]

Ik heb precies hetzelfde gehad met Youfone in Israël en Japan. Bundel van 10, factuur 34. Nu het groot nieuws is reageren ze begripvol, als je ze als individuele klant benaderd is het allemaal lastig.

[Reactie gewijzigd door MSI2 op 13 mei 2019 20:59]

Zou me niets verbazen als die oplichters bij YouFone dit helemaal niet zo erg vinden. Ze lijken er naar mijn mening alles aan te doen om geld bij hun klanten weg te trekken. Ik ben zelf ook helaas al 2x slachtoffer geworden van hun slechte service.

- Enige provider die datasessies afrondt per 100kb (bron)
- Enige provider die niet de Gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik (TMD) niet heeft ondertekend (Hierdoor hoeft YouFone haar klanten geen waarschuwingsbericht te sturen wanneer de 80% en 100% van de databundel is bereikt).
- App die pas na een dag je dataverbruik update.

[Reactie gewijzigd door Zaanone op 13 mei 2019 22:49]

Maar dan zou er dus ook data afgesnoept worden van je bundel als je gewoon in NL bent (of een ander land in de EU), toch? Dus feitelijk is dit een onzichtbaar kostenpost waar youfone misbruik van maakt. Is dat wel legaal?
Ja ! Je verbruikt ook daadwerkelijk data, dus dan mag het ook berekend worden.
Dat het geen data is die je letterlijk zelf genereert, of opvraagt, maar dat het data is die je toestel technisch nodig heeft (of in elk geval: denkt te hebben) dat doet er niet toe.

Het probleem hier is dat die data in roaminggebieden ogenschijnlijk uit staat, maar toch uit je toestel lekt.

'Gewoon' in de 'data-aan'-stand worden de MB's óók verbruikt, maar daar zie je ze niet tenzij je er naar gaat zoeken. Dit omdat je daar verbruik uit je bundel verwacht én omdat het om (relatief) hele kleine aantallen bytes gaat.
Tja alles kost data, ook bereikbaar zijn aangezien 4G gewoon IP based is. Maar dit wordt natuurlijk niet in rekening gebracht als internetkosten, omdat eerlijke providers dit gewoon eruit filtreren.
Ja je provider heeft wel kosten hierdoor, maar daar betaal je dan ook abonnementsgeld voor. Dit is niet alleen voor een bel/internetbundel, maar ook voor alle andere onkosten die niet direct voortvloeien uit de handelingen van de gebruikers.
Zijn gewoon zakkenwassers bij YouFone, niks meer, niks minder.
Maar als je een Youfone abo hebt dan tikken die 100kb's per keer het toch aardig aan met je bundel lijkt mij, ook als je het niet gebruikt. Lijkt mij niet eerlijk.

[Reactie gewijzigd door Cybergamer op 13 mei 2019 22:45]

Daar ben ik het niet mee eens. Het vaststellen of iets mag of niet komt volgens mij voor rekening van de provider. Bij een Wifinetwerk gaat dat ook zo, eerst aanmelden, daarna gaat pas de tijd/dataverbruik in.
Idd kronkels:
"Wij rekenen af per 100kB; dat is hoe we werken", zegt Hendriks. "Dat concept kan ik niet aanpassen
Dat is een drogreden. Dat hij het niet aan kan passen en dat het is "zoals we nu eenmaal werken" betekend niet dat het daarom redelijk is, gedraai idd. Ik zou er geen klant willen zijn, bij zo'n bedrijf en ook zou ik er niet willen werken.
YouFone is een virtuele provider, die krijgt info ook op een bepaalde manier aangeleverd (van de partijen waarmee zij samenwerken), dat kunnen ze niet zelf wijzigen inderdaad.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 13 mei 2019 13:37]

Dat kunnen ze prima regelen, het is maar wat ze afspreken en hoe ze de gegevens verwerken. Andere MVNO's als Simpel Ben.nl en RobinMobile kunnen het ook tenslotte.

Het is geen kwestie van niet kunnen, het is een kwestie van niet willen. En dat is te verklaren, ze verdienen er goud geld aan.
Het is geen kwestie van niet kunnen, het is een kwestie van niet willen. En dat is te verklaren, ze verdienen er goud geld aan.
Niet willen betwijfel ik. Een dergelijke wijziging (van kB naar kleiner) kan best een grote wijziging zijn. Systemen moeten immers ook anders gaan rekenen en wat doe je dan met de oude data? Dus nee, zo'n aanpassing lijkt simpel, maar is dat in de verste verten.
Ze noemen het een concept, maar het is gewoon een bedrijfsregel.

Het is niet net als een reis naar de maan om het aan te passen. En ze kunnen de oude data laten zoals deze is.

Gewoon rekenen wat de klant werkelijk verbruikt, en niet "afronden" op 100x zo veel. Dan is het probleem al voor 99% opgelost.
Het is niet net als een reis naar de maan om het aan te passen. En ze kunnen de oude data laten zoals deze is.
Dat verbruik scheelt dan opeens nogal (namelijk een factor 100), maar prima als je dat wilt laten staan... ;)
Gewoon rekenen wat de klant werkelijk verbruikt, en niet "afronden" op 100x zo veel. Dan is het probleem al voor 99% opgelost.
En nogmaals, dat is afhankelijk van hoe een YouFone en Simpel dat aangeleverd krijgen vanuit hun leveranciers. Vandaar dat ik zeg dat aanpassen nogal makkelijk is gezegd dan gedaan. :) Daar gaat sowieso minimaal een week of 2-3 overheen, aangezien een developer (van 100 euro per uur) er aan moet gaan zitten werken om te zorgen dat het systeem met zowel de oude als de nieuwe data goed overweg kan. Vervolgens duurt het dus ook even vooraleer het live gaat... Kijk vervolgens ook naar de impact dat een dergelijke aanpassing heeft; als je veel klanten hebt is de kans op fouten op de oude data veel groter en moet je dat ook weer recht gaan breien. Maar kijk ook naar wat het oplevert; je kunt je klanten een net wat specifiekere gebruiksspecificatie geven... Of dat al die moeite waard is... Ik betwijfel het zeer.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 13 mei 2019 18:31]

Voor de klant is het zeker de moeite waard. Die krijgt geen onterechte rekening.

Youfone had het al lang geregeld kunnen hebben want ze weten dit al enige tijd.

Als je als provider geen geld hebt om bugs op te lossen (laten we het zo maar noemen), dan kun je er beter direct de stekker uittrekken (iets met waardeloze bedrijfsvoering).
Voor de klant is het zeker de moeite waard. Die krijgt geen onterechte rekening.
Nou, een onterechte rekening als je dan op 100 of 1 kilobyte moet gaan zitten uitvechten, op bundels met vele gigabytes ga je je doel ook wel heel erg ver voorbij, denk je ook niet? Beetje overdreven.
Als je als provider geen geld hebt om bugs op te lossen (laten we het zo maar noemen), dan kun je er beter direct de stekker uittrekken (iets met waardeloze bedrijfsvoering).
Als consument vindt jij het een bug, maar dat is het voor de techniek er achter zeker niet.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 13 mei 2019 18:43]

Wanneer iemand een rekening gepresenteerd krijgt terwijl de roaming uitstaat, en deze een fikse rekening gepresenteerd krijgt omdat 1 KB "afgerond" wordt op 100 KB, dan noem ik dat een bug.

Het zou natuurlijk ook criminele inhaligheid kunnen zijn, dat sluit ik niet helemaal uit. Maar voorlopig geef ik ze het voordeel van de twijfel.

Zoals hier links en rechts in de commentaren wordt uitgelegd, krijgt de provider de data aangeleverd zoals deze werkelijk is: in KB. En zou de klant ook dienovereenkomstig gefactureerd moeten worden.
Het is niet zo eenvoudig voor Youfone om dat aan te passen. Het dataverbruik wordt geteld door hun MVNE, en als die het niet willen aanpassen, dan kan Youfone op zen kop gaan staan, dan gebeurt het niet.

Verander dan van MVNE, hoor ik je zeggen? Dat houdt in dat elke klant een nieuwe sim moet krijgen, en daar komen ook een hoop problemen bij kijken, kan ik je uit ervaring vertellen.
Hmm. Dan kunnen we slechts gissen waar het probleem zit. Youfone laat zich er niet over uit.

Maar ik blijft het raar vinden dat 1 KB als 100 KB wordt gefactureerd, en waarschijnlijk weten de klanten hier ook niet van. Zo wordt "goedkoop" "duurkoop".
Maar ik blijft het raar vinden dat 1 KB als 100 KB wordt gefactureerd
Dit doet me zóóó denken aan 2008. Toen zaten we ook al met afrondingsproblemen: Per minuut betalen grote ergernis mobiele bellers.
De maanden daarna was het juist een race van de providers wie het snelst per seconde af zou gaan rekenen.

Wie weet gaat dit weer gebeuren...

[Reactie gewijzigd door T-men op 14 mei 2019 10:20]

Precies! Vaak moet er even wat aandacht voor komen, en dan lukt het plotsklaps toch.
Ben het volledig met je eens.
Ook al heb je bundels van vele GB's, het gaat om dit stukje;
Deze worden namelijk per sessie van 100kB berekend. Tien sessies van 10kB worden bij Youfone dan ook niet gezien als 100kB, maar als tien keer 100kB, ofwel 1MB
Anders gezegd. Als ik naar de supermarkt ga om 1 KG appels te halen in mijn sessie (die 5 minuten die ik in de supermarkt doorbreng), kan je me niet factureren voor 10KG appels.

Stel; Als een sessie maar 1 seconde duurt. In 1 seconde krijg je een miezerig stukje data van 3kB. Dan ben je dus factor 33 data kwijt in je sessie. Is hier transparantie over ?

Hoe lang duurt een sessie ?
Met de info hier voor handen heb ik de indruk dat ze Teleena als MVNE gebruiken. Teleena telt dataverbruik in blokken van 100kb, en geeft door aan Youfone hoeveel blokjes daarvan gebruikt werden.
Youfone krijgt de CDRs van KPN gewoon in kilobytes aangeleverd en bepalen zelf hoe ze dit afronden.

Youfone maakt verlies op de abonnementen. Op buiten bundel verbruik verdienen ze hun geld.
Dat pleit ze niet vrij.
Als ze data aangeleverd krijgen die niet bruikbaar is dan is dat hun probleem en moeten ze uitvechten met de toeleverancier, niet met hun klanten.
Je kunt je afvragen in hoeverre het 'niet bruikbaar' is. de partij waarmee de third party providers werken kunnen wellicht de (internet) verbruiksinformatie in kilobytes krijgen. Dan kun je bij die partijen hoog en laag springen, maar betekend niet dat ze het voor jou gaan aanpassen naar bytes bijvoorbeeld.

Het systeem erop aanpassen lijkt misschien simpel, maar is dat niet. Hoe ga je om met alle bestaande data, bijvoorbeeld? De verbruiksinformatie is dusdanig veel, dat update je ook niet in vijf minuten of zo.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 13 mei 2019 16:55]

verwijderd

[Reactie gewijzigd door Halfscherp op 13 mei 2019 17:56]

Die 100kb doet mij heel erg aan Teleena als MVNE denken, Hollandsnieuwe had hetzelfde probleem voordat ze overschakelden naar het netwerk van Vodafone.
Dat valt prima op te lossen. In plaats van naar boven af te ronden kunnen ze ook naar beneden afronden. 10 kB verbruikt op een dag? Dat is dan 0 eenheden, niet 1. Of 310 kB? 3 eenheden, niet 4. Daar hebben ze dus geen medewerking van andere partijen voor nodig.
Ik heb een tijd geleden onderzoek gedaan naar de manier van integratie van MVNO's op het netwerk van de MNO (hierbij specifiek vragen dekking gerelateerde vragen gesteld).

Samenvattend is dat KPN verschillende manieren van integratie gebruikt, 'MVNO Light' en 'MVNO Heavy'. Bij een 'MVNO Heavy' integratie heeft de MVNO zelf een core netwerk gekoppeld aan het netwerk van KPN.

Uiteraard heb ik ook MVNO's de vraag gesteld in welke manier van integratie gebruiken, toevallig is Youfone de enige die hier een duidelijk antwoordt op gaf. Youfone maakt gebruik van een MVNO Light integratie, dit betekend dus dat, zover ik begreep Youfone geen eigen core netwerk geïntegreerd heeft op het radionetwerk van KPN. Het kan dus ook misschien contractueel vastgelegd zijn dat de afronding op 100 kb gaat ipv 1 kb omdat Youfone geen eigen core netwerk heeft.

Bij eventuele interesse kan je mij een PM sturen en kan ik je de link sturen waar het online staat.
Het kan dus ook misschien contractueel vastgelegd zijn dat de afronding op 100 kb gaat ipv 1 kb omdat Youfone geen eigen core netwerk heeft.
Wellicht een selectieve quote nu, maar dit is precies een van de redenen waarom ik het eerst vaag omschreef als dat er een reden voor is dat het niet kan, van 100kb naar 1kb. Gezien ik verder weinig weet van de inner workings (althans, bij KPN <-> YouFone). Uiteindelijk droeg ik een aantal opties aan, waarvan ik dacht dat het zou kunnen zijn. Maar contractueel kan ook. Al is daar natuurlijk ook een fix voor, immers 2 nullen toevoegen en klaar. Maar dat maakt dan weer geen verschil voor de facturatie.
Bij eventuele interesse kan je mij een PM sturen en kan ik je de link sturen waar het online staat.
Komt er aan, hier ben ik zeker in geïnteresseerd!
Ook voor mij is dit een bekend probleem geweest. Daarna ook besloten om lekker bij Youfone weg te gaan.

https://gathering.tweaker...message/57349199#57349199
Youfone heeft bepaalde processen zo ingericht dat deze extra geld kosten zonder dat de klant dit doorheeft, het is hun verdienmodel.
Haha, daarmee wordt dat roamen dus een soort 'afroamen'. ;)
Helemaal mee eens. Deze zin in het artikel geeft het ook weer:
"Dit kunnen wij technisch niet voorkomen, tenzij we actief in ons netwerksysteem bij al onze klanten dataroaming buiten de EU uitzetten. Begin februari hebben we dan ook besloten om dit te doen."

Met andere woorden: wij kunnen dit niet oplossen tenzij we het oplossen |:(
Daar ben ik het niet mee eens. Ik als telefoongebruiker wil zelf vrijheid of ik in het buitenland roaming aanzet of niet. Het liefste op mijn telefoon, dus ik wil de vrijheid om roaming uit te hebben staan, maar als ik gestrand ben en een tankstation zoek het toch even op mijn telefoon kunnen aanzetten om Google Maps te openen.

Dan wil ik niet dat Youfone ergens diep in hun instellingen, die alleen per 4G toegankelijk zijn, universeel heeft besloten om roaming voor alle klanten uit te zetten. Dat is een oplossing voor een probleem die de symptomen bestrijdt, en niet de kern van het probleen.
Ik weet dat je bij T-Mobile sowieso de dataverbinding wordt geblokkeerd, zoals het artikel meldt. Het enige wat je kan doen is een T-Mobile site bezoeken of de T-Mobile app openen waarop je dus die verbinding kunt inschakelen. De site opent overigens automatisch als je 4G aanzet. Dat vindt ik wel een hele nette manier, zo houdt je toch controle en loopt het niet uit de hand
Het verschil is dat t-mobile deze kosten dus betaald, en pas door berekent aan de klant zodra die hiermee akkoord gaat (een bundel koopt)
T-mobile moet natuurlijk wel de kilobytes betalen zodat deze site getoond kan worden.
Ik snap dat budget providers zoals youfone en simpel deze kosten volledig doorrekenen aan de klant en niet uit eigen zak willen betalen.
Echter voor de klant is een oplossing zoals T-mobile het doet wel gebruiksvriendelijker: altijd roaming aan, alleen alle sites blokkeren behalve de T-mobile site.

[Reactie gewijzigd door Jimbolino op 14 mei 2019 00:14]

Of T-Mobile voor die data moet betalen zal er misschien wel aan liggen. Ik denk dat ze veel afspraken hebben gemaakt met buitenlandse providers. "Als wij dit bij jullie netwerk mogen, dan mogen jullie dat ook bij ons netwerk."

Dat is iets wat een Simpel of een Simyo niet zal kunnen doen. Wanneer een persoon met een buitenlandse simkaart hier komt kan die namelijk niet op het Simpel of Simyo netwerk voor zover mij bekend is (correct me if im wrong). Maar wel op bijvoorbeeld het T-Mobile netwerk.

Maar het zal natuurlijk ongetwijfeld ook een geldkwestie zijn. Ook bij de budget providers moet het licht branden.
Correct. MVNO's kunnen dit niet zelf regelen, echter in de regel maken MVNO's gebruik van IMSI reeksen die geregistreerd staan onder de vlag van de MNO via waar ze aangesloten zitten. Dus Youfone nummers zullen door buitenlandse providers gewoon herkend worden als KPN en Simpel als T-Mobile nummers op basis van de in de IR-21 gebroadcaste IMSI reeksen.

Dat je automatisch op zo'n website komt wordt dus bepaald door de MNO en niet door de roaming operator.

Ik ben niet helemaal thuis in de roaming agreements (Ik werk bij een MVNE dus wij hebben niet onze eigen roaming agreements, zijn onderhevig aan die van de MNO's waar we mee werken) maar voor zover ik weet zijn die roaming agreements niet mutually exclusive/inclusive. Roaming agreements zijn in ieder geval redelijk complexe meuk omdat het veelal niet 1 op 1 tussen operators gaat, meeste operators maken gebruik van interconnect carriers als BICS en GCC (Deutsche telekom), dat soort dingen kunnen best grote invloed hebben of hoe hoog de prijs van de roaming calls op wholesale niveau zijn.
Ahh ik zie wat je bedoelt. Zo had ik er nog niet over nagedacht.
Het beste zou zijn als de klant zelf de controle heeft over de roaming instellingen. En dat is ook een van de hoofdpunten van het artikel 8)7
Gelukkig kan sinds juni 2017 dit niet meer gebeuren, gezien de bundels die je hebt ook binnen de Europese grenzen vallen. De bundel die je dus in NL hebt, heb je dan dus ook in landen als Frankrijk.
Waarschijnlijk ben je dan dus in Frankrijk geweest voordat dit actief was, nu zou het geen gedoe meer mogen opleveren in elk geval; nieuws: Roamingkosten zijn vanaf juni 2017 binnen Europa definitief verleden ....
Dit was in juli/augustus 2017.

Dus dat gebeurd wel, het gebeurd juist als je (zoals ik al zei) door je internetbundel heen gaat en hun plafond daarvoor werkt enkel in Nederland en niet in het buitenland.

Dit was letterlijk wat Youfone mij mailde op 28 augustus 2017:
De berichten inzake 80% en 100% zijn verzonden bij het bereiken van je bundellimiet in Nederland. Verbruik in het buitenland valt hier niet onder, ook na verdere controle van je verbruik kom ik hierin geen berekeningsfouten tegen. Je plafonds zijn enkel bedoeld voor gebruik in Nederland, dit zijn ze al sinds de invoer. De kosten zijn dan ook correct berekend. Van een creditering van de kosten kan dan helaas ook geen sprake zijn.
Dit was in juli/augustus 2017.
Voor de meeste providers dus juni. Dat weet ik namelijk 100% zeker, omdat ik toen naar de 24 uur van Le Mans (ook Frankrijk dus) ben geweest en nooit een rekening heb gehad (van KPN) omdat ik "gewoon" in de bundel bleef. Ik mag hopen dat Youfone dat destijds ook op tijd geregeld heeft gehad, omdat het een Europese wet is die dit bepaald heeft. Zie ook het artikel dat ik reeds gelinkt heb. ;)
Dus dat gebeurd wel, het gebeurd juist als je (zoals ik al zei) door je internetbundel heen gaat en hun plafond daarvoor werkt enkel in Nederland en niet in het buitenland.
Op het moment dat je in het buitenland zit, heb je inderdaad geen plafonds. Zou wat zijn als dat ook bijgehouden of opgehaald moest worden in Nederland (daar wordt het immers bijgehouden), terwijl jij met spoed ergens naar toe moet bellen of wat dan ook. ;) Dus nee, plafonds werken enkel in NL inderdaad voor Nederlandse mobiele nummers.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 13 mei 2019 14:37]

Sorry, maar je hebt niet echt een idee of je leest niet goed.

Ik heb nergens beweerd dat er geen bundels waren, we gingen in dit geval door onze bundel heen zoals ik al 2x schreef. Die bundel was gewoon in de hele EU beschikbaar sinds ik meen mei (YouFone had het vroeg geregeld). YouFone had dat dus prima op tijd geregeld, zolang je maar binnen je bundel bleef.

In het buitenland heb je bij veel providers gewoon een plafond, dat is zelfs bijzonder eenvoudig te regelen omdat al het internet verkeer via Nederland gaat. Ook als je in het buitenland bent gaat al je verkeer via Nederland, en is dus eenvoudig te monitoren. Dat blijkt ook wel, elke andere provider die ik ken heeft gewoon een werkend plafond. Hoe denk je anders dat die SMS berichten van 80% en 100% komen die ik noemde?

Ik citeer even wat willekeurige providers:
Simpel:
Plafond instellen

Door gebruik te maken van je abonnement in het buitenland kun je extra kosten maken. Het is raadzaam om een Plafond in te stellen. Met ons Plafond heb je maximale controle over je maandelijkse kosten. Het Plafond stel je zelf in op Mijn Simpel. Zodra je het Plafond bereikt hebt, wordt je simkaart geblokkeerd voor uitgaand en inkomend verkeer dat zorgt voor extra kosten.
https://www.simpel.nl/vakantie

Ben.nl
Heb je MB Pauze aanstaan, ben je in een EU-land en is je internetbundel verbruikt? Dan wordt je simkaart automatisch geblokkeerd voor mobiel internet. Wel zo handig, want zo voorkom je buiten de bundel kosten!
https://www.ben.nl/service

T-Mobile
Op reis binnen de EU

Met je abonnement of PrePaid kun je jouw internetbundel gebruiken in de EU , IJsland en Noorwegen, zonder extra kosten. Zijn je GB’s op? Kies dan voor beperkt verder internetten op lage snelheid (zonder extra kosten) of koop een aanvuller voor direct weer snel internet. De aanvuller is geldig in Nederland en de EU. Bijvoorbeeld: Je hebt 3 GB in je abonnement. Dan kun je 3 GB in Nederland en de EU, IJsland en Noorwegen gebruiken.
https://www.t-mobile.nl/k...iel/buitenland?path=hub-2

KPN
Zijn je MB's op?
Dan wordt je internet langzamer. Je hebt nooit internetkosten buiten je abonnement.
https://www.kpn.com/mobie.../buitenland/binnen-eu.htm
Precies om die reden weggegaan bij Youfone (en de rest in mijn omgeving ook).
Het artiekel bevestigd je verhaal, bij KPN/T-Mobile speelt het niet zichtbaar voor de klant doordat ze hun systemen anders opgezet hebben versus bij Youfone/Simpel waar het probleem wel speelt.
Ik zie dat de meeste kritiek gericht is op Youfone.
Wat zijn de ervaringen met Simpel?
Mijn partner heeft Simpel en is tevreden, maar nu moet ik zeggen dat we sinds het gebeuren met YouFone niet meer voor langere tijd in het buitenland zijn geweest, en de korte keren dat we wel weg waren hadden we goede wifi.

Bij Simpel kan je in ieder geval wel buitenland aan/uit zetten en een plafond instellen.
Bij Simpel zijn de instellingen wat eenvoudiger - je hebt meer controle en komt niet voor onverwachte kosten te staan. Het enige waar ik me soms aan erger is "Welkom in België! Je blablabla [...]" SMSjes omdat ik in België verblijf en het systeem het blijkbaar nodig vindt om me regelmatig het riedeltje te sturen. Nouja, kan ik mee leven.
Dat is raar. Dit staat op de website van Youfone:

"Activeer eenvoudig een dataplafond via de Extra diensten in MyYoufone om onverwachte extra kosten te voorkomen.

Met een dataplafond word je internetverbinding automatisch geblokkeerd als de volledige databundel is verbruikt. Uiteraard kun je altijd extra data bijkopen voor de rest van de maand. Let op, het dataplafond is alleen geldig in de EU."

bron: https://www.youfone.nl/sim-only/dataplafond
Het zou kunnen dat na mijn problemen deze aanpassing is gekomen. Ik heb namelijk ook een klacht ingediend bij de ACM. Ook heb ik meer klanten op de social media langs zien komen met klachten.

Ik had er misschien bij moeten zetten dat dit de situatie van 2017 was, ondertussen kunnen daar natuurlijk zaken aan gewijzigd zijn.

Sorry als dat niet duidelijk was.
Mijn vader had een vergelijkbaar verhaal in Vietnam. SMS gekregen direct uitgezet en toch extra kosten. Alleen geen Youfone maar KPN en het bedrag was een orde hoger |:( .

Als ik het verhaal lees wijt ik het niet aan de Nederlandse providers alleen. Voor de buiten-Europese providers zijn die rijke Europeanen ook melkkoeien die ze maar wat graag uitmelken. Je kan mij niet wijsmaken dat de datakosten zo groot zijn. Een tiende is al teveel.

Ik ben al blij dat we het tegenwoordig niet meer zo hebben in Europa dankzij Nelie Kroes. We zouden ook wereldwijd een cap op de roaming datakosten moeten hebben. het enige wat enigzins reëel is, zijn dure satellietdataverbindingen of heel misschien echte afgelegen plaatsen maar dan zou ik 4g niet verwachten.

Daarbij komt dat ik het opzetten van een dataverbinding niet bij de data zou willen tellen. Die verrekenen ze dan maar in of iets hogere nettodatakosten dan wel een hoger abonnement.
Youfone. Tja. Ik heb een keer 112 moeten bellen in Luxemburg. Wonder der wonder werd ik daarvoor aangeslagen, het was namelijk €1 per minuut. Het grappige was dat het nummer 11209020***(en nog meer) in mijn afrekening stond. Ze bleven volhouden dat ik niet naar 112 gebeld had maar naar een lokaal nummer.
Ook gingen ze niet in dat er geen enkel betaald nummer met 112 begint in de EU en waarom ik dat op mijn specificatie had.

Na heel veel steggelen en dreigen met de geschillen commissie heb ik het teruggekregen.
Het ging zeker niet om het geldbedrag, maar om het principe. Het moet overal gratis zijn. Ze houden nog steeds vol dat ik geen 112 gebeld hebt, maar goed je kan ook eigenlijk niks van de klantenservice verwachten daar.
Ik werk bij een andere provideren zeker jaren geleden hadden de meeste bedrijven nog geen "real time" verbruiksnotificaties. Dit zorgt dat verbruiksmeldingen vertraagd binnen komen en je inderdaad soms al buiten je bundel was voor je je melding kreeg.

Hier was de afspraak, als je kon zien (en dat kon je) dat de sms/mail later was uitgestuurd dan de daadwerkelijke overschrijding van de bundel dan kon je dat gewoon crediteren.

Anno 2019 hebben de meeste providers wel real time meldingen. Tuurlijk, het blijven systemen die ook bugs kunnen bevatten waardoor het wel eens mis gaat, maar om nou te zeggen dat dit een verdienmodel is om de mensen op kosten te jagen dan vraag ik me af uit welke aluminium hoed je dat haalt.

Het is voor een provider ook een feest (sarcasme) tijdens de vakanties als door bugs in telefoons datasessies worden opgezet die niemand wilde. Genoeg cases waarbij je gaat testen in een ander toestel/andere software versie/andere app en het probleem niet meer te reproduceren valt. En dan toch krijgt de provider de schuld terwijl het echt iets is wat de gebruiker/telefoon veroorzaakt.

Wel vind ik het kort door de bocht van Youfone dat ze anno 2019 nog steeds per 100kbper sessie afrekenen, dan gaan die "spooksessies" snel een hoop geld kosten.

Er is trouwens ook wel een groot verschil tussen Roaming en Dataroaming. Roaming is helemaal niet erg, je wilt per slot van rekening wel kunnen bellen als je in het buitenland bent bij noodgevallen. Als je Roaming volledig uitzet heb je geen netwerk en kan de provider ook geen sessies berekenen die er niet zijn. De functie dataroaming is het daadwerkelijk gebruik van data terwijl je roamed (op een niet van origine zijnde netwerk gebruiken) en is ook weer een functie van het toestel.

Standaard mag je alles, of je het gebruikt is aan jezelf.
Ik werk bij een andere provideren zeker jaren geleden hadden de meeste bedrijven nog geen "real time" verbruiksnotificaties. Dit zorgt dat verbruiksmeldingen vertraagd binnen komen en je inderdaad soms al buiten je bundel was voor je je melding kreeg.

Hier was de afspraak, als je kon zien (en dat kon je) dat de sms/mail later was uitgestuurd dan de daadwerkelijke overschrijding van de bundel dan kon je dat gewoon crediteren.

Anno 2019 hebben de meeste providers wel real time meldingen. Tuurlijk, het blijven systemen die ook bugs kunnen bevatten waardoor het wel eens mis gaat, maar om nou te zeggen dat dit een verdienmodel is om de mensen op kosten te jagen dan vraag ik me af uit welke aluminium hoed je dat haalt.
Ik ben ook gewend dat dergelijke kosten gewoon gecrediteerd worden. Ik snap dat systemen soms achterlopen en heb er ook geen moeite mee als er iets fout gaat. Vaak gaat het vanzelf goed, soms moet je even bellen.

Even bellen (en later mailen) resulteerde er in dit geval in: "Niet ons probleem, u moet gewoon betalen". Tot aan incassobureau's aan toe. Terwijl ik aantoonbaar had dat er dataverkeer gerekend werd voor de notificatie per SMS en mail. En zelfs hun eigen MyYoufone waar ze heen verwezen was niet juist. Ik heb er 8 keer over gebeld en meer dan 30 mails aan vuil gemaakt.

Als je de overige reacties leest herkennen heel veel mensen het. Het komt dus niet zomaar uit een hoedje.

Dat het bij jullie anders gaat, dat is fijn om te horen. Zo zou het altijd moeten gaan.
Ik weet dat dit een late reactie is op een ouder nieuwsbericht, maar ik wil even melden dat ik momenteel een vergelijkbaar scenario meemaak. Terwijl ik in Italië (EU-land) ben, zijn er op bepaalde dagen (bijvoorbeeld van 11 t/m 14 april 08:40 uur) datakosten doorberekend, en krijg ik pas op 14 april om 08:44 uur een SMS met daarin een waarschuwing dat ik op 80% (!) van mijn databundel zit en dat ik word beschermd tegen hogere kosten, behalve als ik zelf een SMS verstuur.

Ik heb vandaag gebeld en gemaild met Youfone, weet nog niet wat de uitkomst is, die zal ik laten weten. Maar ik voel me hier ook allerminst prettig bij.
Treur stelt: "Wat je telefoon wel doet, is bij de mast controleren of het VoLTE kan gebruiken. Dan kan je telefoon een paar kB's gebruiken."

Ik deel die conclusie niet. Een handset 'weet' of hij VoLTE kan gebruiken doordat het netwerk de 'VoPS (Voice over PS Session) indicator meestuurt (plus er is sprake van whitelisting van operator codes in de toestel software). Als een handset de VoPS indicator ziet dan zal het proberen een PDP-context met default bearer op te zetten naar deze APN, hierover zal het VoLTE signaleringsverkeer lopen. Tevens zal er per gesprek een dedicated bearer worden opgezet op de IMS APN, waarover het spraakverkeer loopt. (voorwaarde hiervoor is dat de IMS APN in het HSS profiel van de SIM staat, anders faalt uiteraard het opzetten van de IMS pdp context, maar in dat geval had de VoPS indicator al niet gestuurd moeten worden)

Geen enkel VoLTE/IMS verkeer loopt over de standaard APN. Er is mij geen 'VoLTE check" bekend die op de standaard internet APN verkeer zou kunnen genereren. En al het dataverkeer op de IMS APN zou niet als regulier internet verkeer op de factuur mogen worden zoals Treur al terecht zegt.
Ik vraag me af of het alleen een roaming probleem is. Ik had een Tele2 pre-paid sim voor mijn dochter in een iPhone waarop mobiele data uit stond (de telefoon was alleen bedoeld om buitenshuis mee te bellen en sms-en). Toch verbruikte de telefoon in Nederland ongeveer 10 euro data per week (pre-paid tarief was 2,5 euro per mb). Het bleken gprs verbindingen en de enige manier om alle mobiele data te stoppen was door localhost in de APN instellingen te zetten.

[Reactie gewijzigd door mauzzz op 13 mei 2019 13:44]

Dat zal bij veel partijen niet helpen. Als jij een ongeldige APN in je toestel zet (of deze leeg laat) dan zal het netwerk deze afwijzen en in veel gevallen de 'default APN' toewijzen. Dit is een optie in het netwerk en het hangt van het netwerk af of dat aan staat op niet.
Dat vraag ik me ook af.

Hier idem; iPhone met prepay Simyo. Elke dag op vaste tijdstippen een beetje dataverbruik, ook al ligt de telefoon binnen wifibereik. Het 'systeem' was de boosdoener, de dataverbinding van alle apps heb ik al eens uitgezet.

Ik dacht eerlijk dat het aan de iPhone lag. want niet op een android met prepay, maar dat was geloof ik Hema (dus KPN ipv T-Mobile).

Met roaming kun/kon je heb beter zien door de (hoge) kosten. Ook met prepay sijpelt het tegoed weg.
Je bent niet de enige met dit probleem, mijn vriendin was het pas geleden ook al opgevallen!
Eindeloos forums afgezocht, maar nooit iets nuttigs kunnen vinden... Wel veel tips over databesparing.

Nu maar een abonnementje er bij.
Je bedoelt: "Ik heb het probleem ook, maar heb geen oplossing kunnen vinden" ?
Dat klopt. Het bleek lekken; 3 keer per dag op vaste tijdstippen. Niet veel, maar genoeg om iedere keer het tegoed leeg te trekken.
De nadruk van veel reacties ligt hoofdzakelijk op het uitschakelen van mobiele data en/of data roaming. Dat is niet voldoende. 4G vereist een dataverbinding, ongeacht of je dat als gebruiker wilt of niet. Zelfs met beide opties uit en 4G aan zul je, ook in het buitenland, altijd een dataverbinding hebben (al zie je dat niet op het toestel). Omdat dat een 4G vereiste is, moet je dus 4G ook helemaal uitschakelen! Daarmee ben je je dataverbinding echt kwijt. 3G en 2G kennen deze eigenschap niet en kunnen dus gebruikt worden zodat je voor telefonie (en SMS) bereikbaar blijft.
Het advies om een "foute" APN, of zelfs helemaal geen APN in te stellen is een slechte. Een toestel dat door een verkeerde of niet ingevulde APN niet online komt, blijft continu proberen een verbinding op te zetten. Niet fijn voor je batterij en zelfs geen garantie dat (door APN correctie in het roaming netwerk) je geen data verbinding krijgt.

Het juiste advies indien je geen mobiele data in het buitenland wilt gebruiken, zou dus moeten zijn:
1. Niet rommelen met je APN's;
2. Tijdig (nog in NL) 4G uitzetten (en 3G aanlaten);
3. Data roaming uit.
Mobiele data kan aanblijven zodat bij terugkomst in NL alles gelijk weer werkt (maar dan met 3G snelheid natuurlijk totdat je weer 4G aanzet).
Als ik mobiele data uitschakel op m'n telefoon gaat de 4G verbinding automatisch uit.
Nee, @Duit in zakje heeft gelijk: zolang jij 4G aan hebt staan blijft er onder water een zogenaamde 'default bearer' actief naar de packet-gateway in het LTE netwerk. Hier ontkom je niet aan, LTE zonder default bearer bestaat niet. Ik heb dit net op een iPhone XS, een Pixel 3 en een OnePlus 6T getest (ik heb toegang tot onze eigen packet-gateway in het LTE netwerk) en je houdt onder alle omstandigheden een dataverbinding. Echter, als ik mobile-data uitzet dan blijft de byte counter voor in- en out- bytes keurig op 0 staan, ook al is de dataverbinding actief. Er van uitgaande dat de MNO of MVNO netjes NAT doet op de packet-gateway (en dat is zo ongeveer wel de standaard modus operandi) dan kan er dus ook geen verkeer geïnitieerd vanaf de interwebs naar je toestel worden gestuurd (met een publiek IP adres zou dat wel kunnen en dus zou je ongewenst dataverbruik kunnen hebben).

Wat ik niet heb kunnen testen is of deze toestellen met mobile-data aan maar roaming-data uit zich in het buitenland ook netjes gedragen en inderdaad geen byte aan data versturen, maar ik vind dit wel heel interessant dus die test ga ik zeker eens opzetten. Ik heb tot nu toe nog geen signalen gezien dat een mobiel toestel zich op 4G en tijdens roaming met roaming-data uit zich niet netjes aan de blokkade houdt.

Mocht het toestel toch enkele bytes versturen dan kan dit inderdaad bij sommige operators een CDR triggeren en als die operator een afrondbeleid op 100 Kbyte heeft dan kost je dat dus (elke keer) 100 Kbyte.

Maar: zien is geloven, als ik het kan repliceren dan zal mijn volgende actie meteen zijn om dat 'gelekte' verkeer in de core te capturen om zodoende eens te kijken wat voor verkeer het precies is. To be continued...

Overigens klopt het dat in jouw toestelscherm geen actieve dataverbinding te zien is, maar dat wil niet zeggen dat ie er ook echt niet is ;-)
Toch vermoed ik dat we hier wel op de goede weg zitten. Ik had dit verhaal ook al veel vaker gehoord, maar het, net als de meesten, al snel gegooid op vermoedelijke gebruikersfouten. Ik had het zelf ook nog nooit meegemaakt, en zit regelmatig buiten de EU. Daar maak ik altijd gebruik van een lokale SIM in het tweede SIM slot van mijn telefoon en switch al het mobiele dataverbruik naar die SIM voordat ik geland ben.

Nu zie ik toevallig van twee weken geleden hetzelfde issue, bij KPN. Het gaat maar om 2 cent, verbruik in de USA, tarief is EUR 2,50/MB, dus het zou, afhankelijk van de gebruikte afrondingsmethode, gaan om 4 tot 11.99kb in 10 dagen. Dit dus terwijl al mijn data in die periode afgehandeld is door de lokale SIM, ik zou dus 0 verwachten.

Het enige verschil met voorgaande keren is dat ik nu een telefoon heb die op de SIM die niet actief is voor data ook 4G doet (Galaxy S10+). Daarvoor was het een S8+ die op de niet-data SIM alleen 2G/3G doet. Ik begin dus een link te vermoeden met VoLTE. Mocht je bij KPN werken, dan zou je mijn aansluiting best kunnen gebruiken om eens wat in de logs te graven. Ik ben vooral benieuwd wanneer die paar kb data verbruikt is en of we dat kunnen correleren aan iets specifieks, bijvoorbeeld bel- of SMS activiteit die op dat moment ook op die SIM plaats vond.
Ik heb net een test gedaan door een SIM aan te passen zodat het voor het toestel lijkt alsof hij roamt binnen Nederland (toestel toont dan een R). Het toestel krijgt dan inderdaad geen data zolang 'roaming' onder network settings uit staat. Hierbij heb ik het toestel een tijdje aan laten staan en gereboot met 'roaming' uit. Vervolgens kijk ik op onze packet-gateway (die verantwoordelijk is voor het tellen van de inkomende en uitgaande bitjes en het genereren van de CDRs die we voor billing gebruiken).

Resultaat:

Pixel 3: geen bit door de dataverbinding als data-roaming uit staat.
Motorola One: idem
OnePlus 6T: idem
iPhone Xs: trapt niet in mijn roaming truuk en denkt gewoon op het thuisnetwerk te zitten, waarschijnlijk omdat de countrycode gelijk is gebleven.

Vooralsnog kan ik dus geen scenario reproduceren waarbij het toestel denkt te roamen en waarbij ik met data-roaming uit toch een klein beetje dataverbruik door het netwerk zie gaan.

En nee, ik werk niet voor KPN maar voor een virtuele operator.
Zelfde meegemaakt tijdens een vakantie naar Jamaica. Provider Youfone, telefoon Nokia 8. Op Schiphol op roaming gezet en uitgezet. Bij de tussenlanding op de Dominicaanse Republiek met de WiFi van het vliegveld verbonden. Daarna op Jamaica alleen WiFi van het hotel gebruikt.

Later een rekening van Youfone gekregen, tientallen blokjes van 100kb data, zowel op de Dominicaanse Republiek als Jamaica.

Het verhaal van Simpel klopt dus niet. De telefoon is gereboot dus zou geen actieve sessies meer moeten hebben.
Misschien dat ik de materie niet helemaal snap, maar als je in het buitenland geen mobiele data wilt gebruiken, dan schakel je mobiele gegevens toch uit? Ik zou de roaming-instelling compleet ongemoeid laten. Sterker nog, is roaming niet nodig om in het buitenland telefonisch bereikbaar te zijn?

Kortom, roaming aan/mobiele data uit, me dunkt.
Wanneer je de (data)roaminginstelling op je telefoon uitschakelt, zeg je tegen je telefoon dat deze geen (data)verkeer mag onderhouden met netwerken anders dan die van je provider in je thuisland. Met andere woorden, wanneer (data)roaming uitstaat, zou je telefoon geen dataverkeer mogen hebben als je in het buitenland bent. Nu blijkt dus dat je telefoon achter de schermen alsnog dataverbindingen aan kan gaan, ook al is die instelling uitgeschakeld. Dus in theorie zou je mobiele data niet uit hoeven zetten, want je hebt (data)roaming al uitgeschakeld. Maar zo schijnt het toch niet helemaal te werken.

Over je vraag of roaming niet nodig is om in het buitenland telefonisch bereikbaar te zijn: dat lijkt af te hangen van hoe de roaminginstelling in je telefoon werkt. Naar mijn weten gaat de roaminginstelling in moderne smartphones voornamelijk over data. In mijn Lumia 950XL (al is Windows 10 Mobile hier waarschijnlijk niet het beste voorbeeld) heb ik alleen een optie om dataroaming uit te schakelen. 'Normaal' roamen kan ik niet uitschakelen.
Netwerk roamen kan je enkel voorkomen door in de instellingen 1 provider vast te zetten.
Dus de auto netwerk selectie uit, en handmatig een provider kiezen.
Dit is al vanaf het begin van de gsm tijd en in de grensstreek een standaard instelling om hoge kosten te voorkomen.
Pas nadat er geen extra kosten meer in rekening werden gebracht voor het bellen naar/vanuit het buitenland (Duitsland/België) is deze instelling in de vergetelheid geraakt.
Je hebt helemaal gelijk.

Roaming is niets anders dan het gebruik maken van een ander netwerk dan het thuisnetwerk van je simkaart. Sinds er mobiel internet bestaat, is er de optie dataroaming bij gekomen. Dat is onderdeel van roaming.
Bij Dataroaming maakt het toestel gebruik van de instellingen bij gegevensgebruik(mobiele data). Als dus de mobiele data uit hebt staan, dan kan je ook niet dataroamen.
Stiekem pakken ze daar een hoop geld mee natuurlijk, ik had een keer een tussenlanding in Zwitserland oeps daar telt EU tarief niet, 16.50 per mb en binnen 2 sec een sms dat m'n data geblokkeerd was. Kun je nagaan als die blokkade maatregel nooit was ingevoerd, die heeft me echt al een paar keer gered van een rekening van honderden, misschien wel duizenden euros.

En dan is 61.50 nog teveel, beter maken ze daar 10 euro van ofzo.
Je moet Europese providers niet de schuld geven voor de dure prijzen die de Zwitserse providers rekenen. De Nederlandse providers krijgen een rekening geserveerd en dat geld moet ergens vandaan komen. Het zijn de Zwitsers die hier lekker verdienen omdat ze zich niet aan de Europese regels voor maximumkosten bij roaming hoeven te houden.
Maar dan zouden de prijsverschillen denk ik niet zo idioot zijn.
https://www.dailybits.be/...land-valstrik-smartphone/

Tussen de 3,00 en 14,52 euro per MB. (één provider zelfs binnen de EU-bundel? :Y) )
Ik heb bijv vodaphone red business en daar zit zwitserland gewoon in het tarief.

Wie zegt dat men in zwitserland dan 16,50 per mb doorrekend aan Nederland of andere landen.
Probleem is dat het voor de klant niet te controleren is welk tarief er betaald moet worden.
Sterker nog buiten de eu gelden er geen eu regels en kan jou eu provider dus in rekening brengen wat ze willen per mb.
Zwitserland is geen EU land, maar valt wel onder de Europese Vrijhandels Associatie. De meeste providers rekenen voor Zwitserland dus het buiten-EU tarief. Vodafone rekent 'm gewoon binnen-EU.
En dat vind ik prettig en bindt mij aan een provider waar ik verder niet zo van gecharmeerd ben :X
Elke provider behalve T-Mobile rekent geen geld voor Zwitserland. mvno simpel die op het netwerk van T-Mobile zit doet dit vreemd genoeg weer niet en rekent zwitserland tot de EU, maar deze valt ook niet onder T-Mobile waar Ben dat wel doet.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 13 mei 2019 09:58]

Elke provider behalve T-Mobile rekent geld voor Zwitserland.[...].
Dat lijkt mij feitelijk onjuist nu ik aangeef dat Vodafone Zwitserland als EU-roaming afhandelt en @daanb14 dat ook voor KPN aangeeft. Dat laatste gecheckt en dat klopt idd.
Type foutje, tussen rekent en geld moest geen staan ;) .
In ieder geval dan Vodafone NL.

Vodafone Duitsland rekent Zwitserland er niet bij.
Ik heb de optie voor 5,99 per dag / 19,99 per week een easytravel bundel te nemen (dan is je normale bundel ook in de niet EU landen geldig. Zelfde prijzen gelden ook voor bv. De VS)
Elke provider behalve T-Mobile rekent geen geld voor Zwitserland.
Hangt puur van het abonnement af. T-Mobile heeft ook abonnementen waar Zwitserland wel inbegrepen is.
Misschien hele oude abonnementen, maar sinds 2017 niet meer.
Welke dan? Ik ken ze niet.
Dat is wel grappig, want Tele2 (nu van T-Mobile) zegt op hun site dat ze Zwitserland binnen de EU-Bundel rekenen.
Voor alle Tele2 abonnementen geldt dat je internetbundel/databundel geldig is in de hele EU en in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Je kunt dus internetten, bellen en sms’en in de EU met de bundels die je gewend bent te gebruiken in Nederland.
https://www.tele2.nl/klan...ternet-in-het-buitenland/
Klopt maar dat was daarvoor ook al. Ze staan nog steeds deels los van elkaar hé.
Ook bij KPN valt Zwitserland binnen het EU dataroaming principe. Waar ik verder van gecharmeerd ben is dat KPN geen kosten rekent voor bellen naar andere EU-nummers. Als je dicht bij de grens woont en best wel wat familie in Duitsland hebt, dan is dat toch wel heel erg handig. Mag ik trouwens vragen waarom je niet zo gecharmeerd bent van Vodafone?

[Reactie gewijzigd door daanb14 op 13 mei 2019 12:05]

Dan moet je wel het onbeperkt bellen abbonement hebben als ik me dat goed herinner. Anders kan dat wel geld kosten.
Dat is waar. Hier een linkje naar de voorwaarden: https://www.kpn.com/mobie.../buitenland/binnen-eu.htm
Buiten de EU gelden geen EU regels, maar binnen de EU opereert je provider die zich dus wel aan de EU regels moet houden. Ze kunnen je dus niet zomaar alles aftroggelen.
Ik denk toch dat de Europese providers daar juist een hoop mee verdienen. Waarom is het dan wel ineens goedkoop als je vooraf een bundeltje koopt. Bijv Proximus voor 5 euro heb je 80 mb per dag in Marokko. Zonder bundel is het 16.50 per mb.
Waarschijnlijk is het voor de providers hetzelfde: ze kopen een bundel bij de Zwitserse providers, alles daarbuiten krijgen ze een dikke rekening voor.
Waarschijnlijk is het voor de providers hetzelfde: ze kopen een bundel bij de Zwitserse providers, alles daarbuiten krijgen ze een dikke rekening voor.
Aannames, aannames, aannames...

Stel providers hebben inderdaad 'bundels' ingekocht, dan zijn die toch sowieso niet per klant?

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 13 mei 2019 09:58]

We doen hier allemaal aannames, toch? Daarom zeg ik waarschijnlijk.

[Reactie gewijzigd door gjmi op 13 mei 2019 09:56]

Wat is er waarschijnlijk aan?
Zoveel mogelijkheden zijn er niet. Dat geld moet ergens blijven, waar anders dan bij één van deze partijen?
Bij dit soort dingen denk ik dan waarom hebben we EU als we die niet gebruiken om dit soort misbruik te bestrijden. Laat Zwitserse consumenten maar dezelfde prijs betalen als wij dan zou ik zeggen in de hele EU. Dan piepen ze wel anders... misschien te makkelijk en zitten er veel maar'tjes aan. (ik ga er hier wel vanuit dat de nederlandse providers geen belachelijk hoge marges hebben hierop. Wat natuurlijk ook zeker een mogelijkheid is)

Hetzelfde met CO2 belasting, dat moet op Europees niveau ingevoerd worden zodat bedrijven niet gewoon verhuizen en daarbij landen waar geen CO2 belasting is extra belasten bij het exporteren van producten naar de EU.

[Reactie gewijzigd door GVeen op 13 mei 2019 11:11]

Er is al een Europese CO2 belasting, in de vorm van het ETS. De hele reden dat er allerlei nationale regels bovenop komen is omdat een aantal landen de huidige EUA’s niet duur genoeg vinden.
Sorry hoor, maar "misbruik" is wel een sterk woord voor dit probleem.

Het kan natuurlijk zijn dat de providers er wel van wisten, maar aangezien ze ontkennen dit moedwillig gedaan te hebben om jouw centjes te pakken is het een stap te ver om van misbruik te spreken.

De bedrijven die van "een" probleem wisten omtrent 4G hadden allemaal uiteenlopende verklaringen die niet met elkaar streven, dat is wel verdacht maar ik denk eerder dat de woordvoerders gewoon niet technisch genoeg waren om de precieze aard uit te leggen en/of de 'machthebber' binnen het bedrijf het zelf ook niet helemaal snapte maar uit ging van de woorden van de technische afdeling.

Proximus heeft immers al voordat Tweakers bij ze verhaal haalde dit verholpen? Dus misschien waren die anderen er gewoon niet helemaal bij met hun hoofd, maar dat zal mede te danken zijn aan de technische kant van het verhaal.

Ik zou ze niet gelijk op de brandstapel gooien. Dat ze onderzoeken doen zegt al genoeg van hun (goede) intenties. Als ze echt kwaad wouden hadden ze ook wel op andere manieren aan de bak gekunnen*.

(*off-topic, gekund of gekunnen ... mijn gevoel zegt toch echt 'gekunnen' voor de bovenstaande zin, maar deze zin zal wel een van de weinige goed klinkende uitzondering kunnen zijn. Wie vindt hem kunnen? oh en "wouden" is ook verkeerd zie ik net :P)

[Reactie gewijzigd door Yezpahr op 13 mei 2019 15:39]

Het probleem dat bij 4G roaming kleine beetjes data door lekken en de uitleg daarvan stond hier niet zozeer ter discussie. Het ging ons/mij om de onredelijk hoge kosten voor roaming in zwitserland die daar gewoon permanent gelden.
Oohw, jouw reactie was dus in een zeeeer lange thread, voor mij leek het even alsof je op het artikel reageerde en niet op een andere post vanwege de 'thread indent' .... mijn foutje :P
Ik heb een T-Mobile abo en daar zit Zwitserland in de "Zone 1" landen waar je binnen je abonnement gratis internet en belt.
Het klopt dat Zwitserland binnen de Zone 1 valt, maar Zone 1 betekent niet gratis internetten en bellen binnen je abbonement. Als je PRIJS ZWITSERLAND naar 5545 stuurt zie je wat de prijs is en die is vrij hoog (Zone 1 is wel de goedkoopste categorie van alle landen buiten de EU).

En de travel & surf pas is € 14,99 voor 1GB of € 24,99 voor 2GB

Als je een oud Stel Samen en Stel Bij abbonement valt Zwitserland wel binnen de EU tarieven.

[Reactie gewijzigd door MarnickS op 13 mei 2019 20:29]

Goed punt.
Bellen binnen dit land, naar Nederland, de rest van de EU en de USA is gratis. Gebeld worden, sms versturen en ontvangen is gratis. Je kunt in de EU 20 GB internet per maand gebruiken. Voorwaarden staan op t-mobile.nl/aw1l Groeten, T-Mobile
Misschien is mijn deal afwijkend omdat ik zakelijk unlimited internationaal heb (abo was eerst 80 euro ofzo, maar werd flink afgeprijsd enkele maanden voordat “gratis roamen in de EU” werd geïntroduceerd).

[Reactie gewijzigd door t_captain op 13 mei 2019 21:52]

Kijk, en toen ik die SMS stuurde met mijn Go abonnement uit 2017 (5GB internet) kreeg ik dit:
Bellen binnen dit land, naar Nederland en de rest van de EU kost 0,23 p/m, gebeld worden kost ook 0,23 p/m. Sms versturen kost 0,06 p/b, sms ontvangen is gratis. Zorgeloos mobiel internetten? Zet dataroaming aan en koop een Travel & Surf pas op https://t-mobile.nl/roaming Groeten, T-Mobile
Is dat zo?
Toen GSM werd geïntroduceerd door KPN (heel lang geleden) was het eerste jaar bellen in Zwitserland een paar cent per minuut en 1 gulden in Nederland. (hierdoor werd voor mij duidelijk hoeveel marge er zit op roaming bij KPN)
Dat het nu duurder is kan ook zijn omdat de NL providers veel te hoge tarieven rekenen. De historie geeft aan dat deze versie logischer is.
Sorry, maar dat ligt echt aan je provider want KPN en Vodafone hebben geen roaming kosten in zwitserland.
(https://www.kpn.com/mobie.../buitenland/binnen-eu.htm)
(https://www.vodafone.nl/opreisindeeu/)

t-mobile vind overigens dat zwitserland niet in de EU zit...

[Reactie gewijzigd door ControlFreak op 13 mei 2019 10:09]

Zwitserland zit ook helemaal niet in de EU dus wat T-Mobile volgens jou 'vindt' is gewoon een feit. Europa ~= EU.
@mark-k daar heb je helemaal gelijk in, maar dat is dus niet voor elke provider zo en dus ligt het specifiek aan de provider die je kiest of je roaming hebt in zwitserland of niet...

maar dat moet je ook verder goed oppassen met bijvoorbeeld een San Marino, Monaco, Andorra, Vaticaanstad en Liechtenstein. (en dat is voor T-Mobile soms wel EU en soms niet EU)

[Reactie gewijzigd door ControlFreak op 13 mei 2019 10:43]

maar dat moet je ook verder goed oppassen met bijvoorbeeld een San Marino, Monaco, Andorra, Vaticaanstad en Liechtenstein. (en dat is voor T-Mobile soms wel EU en soms niet EU)
Officieel ook allemaal geen EU-landen. Vaticaanstad heeft overigens geen eigen mobiel netwerk dus daar zou je geen probleem mee moeten hebben.
Klopt maar Ijsland/Liechtenstein/Noorwegen en San Marino is geen onderdeel van de EU maar toch valt toch in je bundel met T-Mobile...

T-Mobile heeft het zelfs zo dat Andorra en Monaco alleen maar in je bundel vallen als je het contract voor 1 januari 2018 hebt afgesloten, daarna vallen ze er buiten... Lijkt mij gewoon slechte service van een provider
Vodafone nemen. Die zijn wat guller daarmee.
Vodafone is wel weer duurder en heeft ook nog een minder netwerk en slechtere klantenservice.
T-Mobile heeft dan wel weer de Travel & Surf pas die goedkoop is vergeleken met andere providers.
De situatie rond Noorwegen, Zwitserland en Turkije (!) is inderdaad voor veel mensen niet duidelijk en velen denken dat alledrie tot de EU behoren, wat niet zo is. Qua roaming valt Noorwegen (en IJsland en Liechtenstein) wel onder de RLAH regeling (als onderdeel van de EER/EEA) maar Zwitserland als land in Europa (maar geen onderdeel van de EU of EER/EEA) niet.

Turkije ligt voor een klein deel in Europa maar voor het overgrote deel in Azie. Echter is ze wel lid van de Raad van Europa en de NAVO, maar niet van de EER/EEA of de EU. Leuk man, al die organisaties en "samenwerkingen"....


edit: correctie, Noorwegen is niet langer vrijblijvend onderdeel van RLAH, met dank aan @Rex

[Reactie gewijzigd door Odie op 13 mei 2019 19:41]

Zwitserland verschilt per provider. Mijn provider (Telfort) behandeld Zwitserland als een EU land, dus ik heb probleemloos data kunnen verbruiken tijdens een week wintersport in Zwitserland dit voorjaar. Maar inderdaad, andere providers zien het als buiten-EU land.
Volgens mij zien alle KPN-merken Zwitserland als onderdeel van de EU. Noorwegen ook overigens. Alles dat in de EEA zit óf op z’n minst de single market, lijkt bij KPN in het pakket te zitten.
Alle landen die in de EEA zitten vallen onder de EU Roaming Verordening. Daarom kun je in Noorwegen en Ijsland altijd gratis roamen. Zwitserland zit niet in de EEA dus daar kun je niet gratis roamen.
Providers kunnen natuurlijk er wel voor kiezen om Zwitserland en andere randgevallen (Andorra/Monaco/Kroatie) in dezelfde groep te gooien als de EU landen, maar het is niet verplicht.

[Reactie gewijzigd door Rex op 13 mei 2019 15:39]

Kroatië is nou net geen randgeval, want dit land is al enkele jaren een volwaardig lid van de EU!
Heb ook niet gezegd dat het verplicht is, enkel dat het het geval is bij KPN. :) Vandaar ook de geaccentueerde of.
Ik vulde je alleen maar aan. :)
Ik zou graag willen dat ze daar 0.0000001 eurocent van maken. Dat is symptoombestrijding, maar als ik verwacht dat ik 0 euro uitgeef en iets, en dan toch 10 euro moet betalen, slaat dat natuurlijk nergens op. Als ze toch een bedrag kunnen linken aan zo'n blokkade, waarom dan niet zo laag mogelijk? Mensen die roaming uitzetten zouden qua bedrag toch ook op 0 zitten?

Ik vind het raar dat de klant hier naar om moet kijken en een oplossing moet verzinnen.
Die oplossing is er al lang en lekker " ouderwets " .
Namelijk je data helemaal uitzetten. Net als vroegah, toen je al moest uitkijken als je in de buurt van de Duitse / Belgische grens kwam.
Ik doe het standaard als ik het niet zeker weet, of nog niet heb uitgezocht. Ik wil in elk geval niet afhankelijk zijn van een automatische functie, die zoals blijkt toch niet vlekkeloos is.
Zoals dit artikel ook aangeeft, de argeloze tourist blijft een melkkoe.

[Reactie gewijzigd door arbraxas op 13 mei 2019 11:45]

En daar ligt het probleem: De consument moet maar geen gebruik meer maken van hetgeen hij gebruik van wil maken, omdat z'n portemonnee helemaal leeggeroofd wordt.
Het werkt niet zoals je er van mag verwachten. Dus dan vind ik "zelf iets verzinnen om het tegen te gaan" niet de oplossing. Ja, het helpt je even verder, maar dat is niet de bedoeling. Bedrijven zeggen dat je met roaming uit geen kosten meer hebt. Dan moet dat ook gewoon zo zijn.
Het is idd raar dat jij als klant daar een oplossing voor moet verzinnen.

Tijdje terug was in in het buitenland en mijn data deed het niet, telefoon wel.
In andere telefoon deed data wel, dus begin je te zoeken.

Wat bleek om de ene of andere reden was in mijn telefoon het verkeerde toegangspunt voor data ingesteld. Stond dacht ik op .hollandsenieuwe.nl terwijl dat op mijn provider moest staan.
Toe ik dat veranderde bleek data dus weer te werken.

Vraag me dus af als je op je telefoon roaming uitzet en daarnaast je toegangpunt voor data verwijderd of het bovengenoemde probleem dan ook opgelost is.
Sommige providers rekenen Zwitserland bij de EU dus dan heb je geluk. De Belgische Mobile Vikings deed dat bijvoorbeeld. Dat heeft me veel geld bespaard. Maar het blijft een feit dat Zwitserland geen EU lidstaat is en helaas niet altijd meesurft met EU regels. (ik heb zelf gewoond in Nederland, Belgie en Zwitserland)

[Reactie gewijzigd door Menhir op 13 mei 2019 09:34]

Dat is vreemd. Ik ben vaak in Zwitserland en krijg dan altijd de melding dat dat nieuwe binnen de EU roaming regel ook gewoon daar geldt. Heb nooit extra kosten gehad, gebruik altijd gewoon 3G/4G daar.

Edit: Ik zie al dat dit besproken is.

[Reactie gewijzigd door Ulas op 13 mei 2019 11:25]

Netwerkpartners pakken daar een hoop geld mee, Simpel niet.
Providers hebben onderling afspraken voor de kosten die ze elkaar in rekening brengen. Probleem is echter dat er voor roaming buiten de euo geen regels op maximum tarieven zijn.

Het kan dus goed zijn dat provider a in Nederland met provider b in Marokko afspraken heeft dat ze 1 euro per mb betalen, maar provider A jou gewoon 16 euro per mb in rekening kan en mag brengen.
Als klant weet je niet wat de werkelijke kosten van jou provider zijn en jou provider kan jou dus gewoon uitmelken als het om data buiten de EU gaat.
Ik had precies hetzelfde in mijn doorreis, was ik me totaal niet van bewust :D Zag opeens een hogere rekening...
Hoewel ik de uitleg begrijp kan ik me toch niet onttrekken aan het gevoel dat sommige providers hier op de een of andere manier toch weer een slaatje uitslaan om het achter de feiten aan lopen van de afgelopen jaren (leest u mee KPN?) enigszins goed te maken.

Maar goed, dat is een onderbuikgevoel.
Samenvattend :
Je gaat op reis, maar wil geen data gebruiken - zet roaming buitenland - uit

Omdat jouw toestel ( provider onafhankelijk ) dus nog steeds contact zoekt met netwerken, ligt dat aan de provider ?

Nu niet meer van toepassing omdat EU roaming in de bundels hangt, maar als ik in het buitenland ben ( nu dus buiten EU ) gaat mijn toestel in vlieg-mode, wifi only
Mensen die mij willen bereiken sturen een mail/messengerberichtje, krijgen ze vanzelf antwoord
Als ik het artikel zo eens doorneem is de strekking van het verhaal *juist* dat je, provider afhankelijk, nog altijd roaming charges om je oren krijgen kunt ondanks uitzetten in het toestel....
Maar dat zijn niet de 'thuis' providers, maar de externe.

Vandaar, als je roaming uit zet, heb je geen data nodig ... kan je net zo goed héél je mobiele data uitzetten.
( en men vergeet dat je vaak ook de setting 'bellen via 4G' aan hebt staan )
Ja, zo kan je de consument wel de schuld geven voor een probleem dat niet door de consument veroorzaakt werd.
Omdat jouw toestel ( provider onafhankelijk ) dus nog steeds contact zoekt met netwerken, ligt dat aan de provider ?
Nee, wat aan de provider ligt is het doelbewust misbruik maken van deze 'bug'.
Als klanten zonder datategoed of -bundel naar het buitenland gaan......
De Nederlandse provider kan er dan volgens Van Rees voor kiezen deze kosten zelf te betalen of ze te verhalen op zijn klanten.
Op het moment dat ik een rekening krijg voor een dienst waar ik niet om gevraagd heb of niet een contract voor afgesloten heb zal ik die ook niet betalen.
Beetje van de zotte, hetzelfde zou zijn dat de glazenwasser per ongeluk jouw ramen zeemt i.p.v. de buren en bij jou geld komt halen, want ja, we hebben ze toch gezeemd.

[Reactie gewijzigd door Goldwing1973 op 13 mei 2019 09:04]

Je vergelijking met de glazenwasser gaat niet op. Het ligt een stuk complexer dan dat. Het is niet een probleem dat de provider een dataverbinding opzet, het is jouw telefoon die jouw intentie (geen dataverkeer gebruiken) niet respecteert.

Je hebt wel een overeenkomst ('een contract getekend') met je provider over de kosten in het buitenland. Als jouw telefoon dingen doet die je niet verwacht, kun je niet zonder meer de rekening bij de provider neerleggen.
Als jouw telefoon dingen doet die je niet verwacht, kun je niet zonder meer de rekening bij de provider neerleggen.
Wat als je provider jou van die telefoon heeft voorzien?
Het is aan de provider om te zorgen dat je geen toegang hebt tot diensten waar je niet om gevraagd heb.
Dat het systeem tussen providers brak is, is niet het probleem van de klant.
Als de provider iemand aansprakelijk wil stellen, dan moeten ze aankloppen bij de fabrikanten van de telefoons, zeker als de provider dezelfde toestellen ook in z’n assortiment heeft.
De fabrikanten respecteren blijkbaar niet de uitvoer van de instelling “roaming” of “no data”.
Je hebt wel een overeenkomst ('een contract getekend') met je provider over de kosten in het buitenland. Als jouw telefoon dingen doet die je niet verwacht, kun je niet zonder meer de rekening bij de provider neerleggen.
In datzelfde contract staat ook dat je geen toegang hebt/gebruik wil maken van data verkeer.

[Reactie gewijzigd door Goldwing1973 op 13 mei 2019 12:34]

Het is consumentonvriendelijk. Fouten in de dienstverlening (als in: zaken waar niet om gevraagd wordt) moeten niet geschoven worden op de eindklant. Laat de industrie dit oplossen.
Ik heb het idee dat dit wederom bij de budgetboeren voorkomt, heb dit nog nooit meegemaakt (reis veel, ook buiten EU) en ook nooit gehoord. Moet wel toegeven dat de mensen die ik wat beter ken ook gewoon op de A netwerken zitten (T-mobile/Vodafone/KPN).

En mocht dit door de ‘passen structuur’ zijn, dan voeren die budgetboeren dat ook maar in, al is het maar 1 pas ‘ik wil internet-pas’.

[Reactie gewijzigd door slijkie op 13 mei 2019 08:20]

Youfone levert via het KPN netwerk.
Dat zou zo maar kunnen dat dit soort dingen eerder bij budgetboeren is. Ik weet niet of het nu nog is maar Youfone belaste eerst ook de activatie SMS voor iMessage door. Dat is een smsje naar de UK wat de iphone zelf stuurt. Dat kost dan gewoon 40 cent of zo. Nu gebeurde dit volgens mij alleen bij een herstart van de telefoon en gelukkig hoeft dat bij een iphone bijna nooit. Maar viel me toen ook al op toen we net youfone hadden.
Heb dit toen opgezocht en de grote providers rekenenen deze kosten niet door aan de klant, telfort bijvoorbeeld ook niet, maar sommige virtuele providers dus wel.

Buiten dat vind ik die data afrekening van 100kb per sessie ook twijfelachtig. Betekend dit dat voor ieder appje we ook 100kb erbij krijgen? Toen we naar youphone over waren gingen we ook meteen over de databundel heen ondanks dat we deze 50% hoger hadden staan en voor mijn gevoel hetzelfde gebruik. Het is vrijwel niet te controleren wat ze bedoelen met een sessie.

Neemt niet weg dat we nog steeds youphone hebben omdat ze goede prijzen hebben.

[Reactie gewijzigd door wiene op 13 mei 2019 22:02]

Ik heb ooit Hollands nieuwe gehad die ook per 100kb rekent en daar heb je veel MB's nodig uit je bundel, was geloof ik iets rond de 20% die gewoon verstookt werd met die ongein.
Als elk appje in een aparte sessie gebeurd kost het je inderdaad per appje 100kb
Zo werkt het niet, je datasessie blijft gewoon open staan tot er een netwerk-technische of administratieve reden is om hem af te breken. Het is niet zo dat na elk WhatsApp of iMessage of Telegram bericht wat je stuurt er een PDP context (de 'sessie') wordt afgesloten.
Dat zeg ik, als het in aparte sessies gebeurt kost het je 100kb. Normaal zou je dat niet tegenkomen.
Oh ok, ik dacht dat je de mogelijkheid impliceerde dat het zo zou werken. Vandaar mijn reactie :)
Zo'n SMS is een gewone SMS die expres/openlijk (automatisch?) wordt verstuurd, en het gevolg van je eigen telefoon/app keuze. Dan vind ik t wel acceptabel als dat ook gewoon in rekening wordt gebracht.
De afronding per 100kB is ook expres/openlijk, daar ga je mee akkoord bij accepteren contract. Dat bijv elk appje, al is het maar 1 smiley, 100kB kost, hoort daarbij en kan je van tevoren verwachten.

Maar dit roaming geval is dus helemaal niet zo expres/openlijk, omdat het ook gebeurt als je juist roaming expliciet uit zet, bij zowel Apple/Android, en men het er ook niet over eens is waar t aan ligt.
Al sluit dat niet uit dat het te maken heeft met het lowbudget-aspect.
Laat ik eerlijk zeggen dat ik nog nooit van die activatiesms voor imessage had gehoord totdat we er een factuur van kregen. Snap ook niet dat apple een sms nodig heeft om imessage te activeren maar dat terzijde.

De 100kb wist ik van tevoren en maakt me ook niks. Ik heb geen inzage in wanneer een sessie wordt afgekapt. Daarmee is het niet transparant.

Maar goed ze zijn goedkoop en snel en doordat we dit nu weten ga ik vrijwel niet over de bundel meer heen, of met iets buiten bundel. Verder zeker tevreden.
Dan moet het wel duidelijk zijn dat die sms wordt verstuurd, en je moet die sms dan ook terug kunnen vinden. Ik heb zelf ook gebruik gemaakt van imessage toen ik nog een iphone had, maar ik heb nooit die sms gezien. Ik heb alles onbeperkt, dus dat maakt dan niet, maar het is niet je eigen keuze dat die sms gestuurd wordt zonder je medeweten.
Daar kan je netwerk weinig aan doen (mag misschien niet eens door net neutraliteit), Je moet klagen bij je telefoon en app fabrikant.

[Reactie gewijzigd door Jaco69 op 14 mei 2019 09:11]

Wat Jaco69 zegt, het wordt expres/openlijk verstuurd door jouw software, dat is "de bedoeling".
Als jouw software je niet duidelijk genoeg informeert over het automatisch gegenereerde verbruik, is dat een probleem van de software.
Het lijkt erop dat ie zo'n activatie SMS maar 1 keer stuurt, en je dan inderdaad informeert dat dat geld zou kunnen kosten met een popup.
Maar sommige mensen hebben er last van dat ie bij elke boot opnieuw moet SMSen, maar dat is dan een bug in (wederom) jouw software/ecosysteem.

Uiteraard kan de telecom niet garant staan voor de werking van alle software/app issues, iig van mij mogen ze voor elke bit/sms/minuut hun gewone tarief vragen, ongeacht hoe jouw apparaat dat verbruik genereert.
Mocht dit roaming probleem ook aan de software van de klanten blijken te liggen, dan vind ik overigens evengoed dat de telecoms daar niet verantwoordelijk voor zijn, maar dat is nog niet duidelijk.
Ik ook, op het KPN netwerk en een 6GB bundel voor mij veel te veeel! Zelfs zwervend door Spanje en ik had nog over. En vaak goede dekking in 4G. Andere ramshboeren zoals Tele 2 laten alleen roamen op 3G in het EC 'buitenland' Dus heb ik het roaming probleem als light user niet ondervonden.
Ja maar staat verder los van KPN, dus alle roaming tarieven of instellingen zijn anders dan KPN.
Dan zit je alsnog op een a-netwerk.
Daar gaat het niet om, in Nederland roam je op een a merk. Maar buiten de EU zijn budget providers erg duur. Ze onderscheiden zichzelf in lage prijs maar alles wat daar buiten komt is dus duurder dan de 3 grote providers.
Hij heeft het over budgetboeren en A netwerken. Ik vermoed dat hij bij budgetboeren de scheiding tussen al dan niet kosten in rekening brengen legt. Ik heb het bij KPN ook nog nooit meegemaakt dat er onuitlegbare dingen in rekening zijn gebracht. Deze kwestie is blijkbaar wel onuitlegbaar, gezien er minstens 3 verschillende technische verklaringen voor zijn. Ik vermoed dat er vanuit de ACM wel een heldere wijze van handelen gaat komen. Voor iedereen goed. Zoals het nu gaat schept enkel onbegrip en onduidelijkheid, misschien kan de techniek er niks aan doen. Maar bij je provider uitschakelen van data lijkt geen verkeerde oplossing tot die tijd :)
Dus A-providers en budget-providers zijn correctere benamingen. Met name het feit dat deze A-providers eigen netwerken hebben, en daarmee een betere onderhandelingspositie mbt tarieven.
Niet Providers maar Operators is de juiste Engelse term voor netwerk beheerders.
Spreek ik Engels? Er zijn wel meer Engels klinkende woorden die in het Engels iets anders betekenen.
Spreek dan geen Engels.
Het irriteert me, vandaar.
Ik spreek Nederlands, dat is mijn punt. En in het Nederlands hebben we leenwoorden die iets anders betekenen dan in de originele taal. Of heb je soms ook een probleem met het woord prima als het wordt gebruikt als goed in plaats van eerste?
Het helemaal geen probleem met leenwoorden als ze goed gebruikt worden.
Beetje klok klepel verhaal en zo 2000. Het is internet service provider dus ook xxx provider voor elke winkel. Nee dus. Erg gedateerd en niet meer doen als je wat slimmer wil overkomen.
Graag gedaan. ;)
Dat is wel wat kort door de bocht.

Het feit dat ze de zendmasten en wat bekabeling van KPN gebruiken, wil niet per definitie zeggen dat het 'achterland' ook van KPN is (mogelijk wel in de rekencentra van KPN, maar waarschijnlijk wel eigen apparatuur), of dat er dezelfde instellingen worden gebruikt binnen dat "echte" KPN netwerk.
Ook mijn ervaring.

Ikzelf zit al jaren bij T-Mobile en kom geregeld in China (dus buiten de EU). Nog nooit een vreemde factuur gehad. Ze hebben al zo lang als ik me kan herinneren (zeker 2010) data roaming by default uit staan. Al moet ik zeggen dat tegenwoordig ik ook gewoon mobiele data uitschakel en mijn band terug zet naar 2G om batterij te besparen in China.

Afgelopen winter was ik voor het laatst in China. Onderweg er naartoe was mijn telefoon in het vliegtuig aan gegaan ergens boven Rusland. Ik heb automatische taken ingeregeld, en vergeten uit te schakelen |:( Maar toen had de foon verbinding gemaakt met een luchtvaart netwerk en zag 17kb gecommuniceerd. Maar hier nooit een factuur voor gekregen achteraf. Ook in de app heb ik dit nooit terug gezien.

Misschien is het ook een keuze van de provider om elke scheet door te belasten, of communicatie om een link te behouden te zien als noodzakelijk en daarom onbelast te laten.
Al moet ik zeggen dat tegenwoordig ik ook gewoon mobiele data uitschakel
Same here, als ik geen data wil, zet ik de mobiele verbinding uit, ipv roaming
( makkelijker te bereiken ook )
Ik heb met VodaFone wel eens een rekening gehad van zo'n maritiem netwerk. Dat was in de EU ergens boven Noorwegen (binnenlandse vlucht). Die kreeg ik dus wel doorbelast, was ook enkele kb's en kostte iets van 7,50. Na een klacht heb ik die terug gekregen (ik was tenslotte gewoon in de EU).
Bij de A boeren gebeurt dit ook. As we speak bewaar ik al 6 dagen mijn data, die spaar ik op voor een weekje Portugal maar van de 5000 mb die ik heb zijn er nog 4992 over. Verdampt.

Tmobile.
Wauw, je bent 8MB kwijt?
Het gaat er niet om dat dat zo dramatisch veel MB's zijn, het gaat erom dat er ongewenst alsnog data wordt gebruikt zonder dat daar door het toestel (en dus de gebruiker) toestemming voor is gegeven.
Hoe 'bewaar' je die? Heb je data helemaal uitgezet op je telefoon via de instellingen of gebruik je geen data door niet te internetten, geen Youtube & Spotify te gebruiken, etc?
Mobiele data uit en alleen WiFi.
Mmm apart. Ik verwacht dat ze bij T-Mobile eenvoudig kunnen opzoeken wanneer deze datasessies plaats hebben gevonden.

Dit lijkt me in ieder geval een onderzoek waard.
Alles uit, ook de WiFi assistentie en er lekken nog steeds MB’s weg. Bijzonder. Gaat me niet om die paar MB’s maar meer over hoe dat kan. Nu 4991. Vanmorgen nog 4992.
Ik heb dit zelf in de VS gehad met een A netwerk.
Aangezien er ook nog een dagbundel aanstond heeft dit grapje mij €5 per dag gekost voor gemiddeld 10kb |:(
1 2 3 ... 11

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee