Door Tweakers

Tweakers HQ

We passen de cookiewall aan en maken abo's trackingvrij

06-04-2021 • 13:00

656 Linkedin

Vandaag introduceren we de optie om Tweakers vrij van thirdpartycookies en thirdpartytracking te gebruiken via een van onze abonnementen. Iedereen die de site bezoekt krijgt de eerste keer de keuze om cookies te accepteren of een van onze abonnementen af te sluiten, die per vandaag allemaal standaard vrij zijn van thirdpartytracking. Met die keuze voldoen we aan de wetgeving rondom online trackingcookies, al is dit wat ons betreft zeker niet het eindpunt. Daarover verderop meer.

We beseffen dat we laat zijn met het aanbieden van een trackingvrije optie en daarvoor bieden we onze excuses aan; dat hadden we veel eerder moeten doen en we hadden jullie beter moeten informeren over wat er achter de schermen gebeurde. We kunnen ons goed voorstellen dat jullie je afvragen waarom het zo lang heeft moeten duren; daar willen we graag wat meer uitleg over geven.

De nieuwe cookiewall met optie om een abonnement af te sluiten
Cookiescherm voor abonnees
De cookiebalk die ingelogde abonnees te zien krijgen. Voor hen is het mogelijk om optionele cookies van derden aan of uit te zetten.

Wat er allemaal gebeurd is

De laatste jaren heeft een deel van jullie ons veelvuldig gewezen op de discussie rondom de legaliteit van cookiemuren en uitspraken van bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens. Die ontwikkelingen hebben we zelf ook op de voet gevolgd en we hebben er ook artikelen over gepubliceerd. Ons moederbedrijf DPG Media heeft er lange tijd voor gekozen om voor al haar sites de cookiewall te behouden. Dat gold dus ook voor ons. Pas eind vorig jaar is hier verandering in gekomen en is DPG overgestapt op een keuzescherm.

Waarom is Tweakers niet meegegaan in dat keuzescherm? We hebben voorafgaand aan die wijziging onderzocht wat het effect zou zijn van een venster waarin je kunt kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. Uit ons onderzoek bleek dat jullie dan in groten getale voor ‘nee’ zouden kiezen, veel vaker dan bij een gemiddelde website. We snappen dat, maar in de huidige situatie heeft het niet-accepteren van thirdpartycookies als gevolg dat wij onze banners in de huidige vorm niet meer kunnen serveren. Dat zou dan betekenen dat Tweakers dusdanig veel inkomsten verliest dat de site en content eronder gaan lijden. Daarin verschilt Tweakers wezenlijk van andere DPG-sites, waar een groot deel van de bezoekers alle cookies accepteert en het effect minder sterk is.

We begrijpen het als je de nieuwe optie om te kiezen voor een trackingvrij abonnement geen ideale oplossing vindt; ook wij vinden het niet ideaal. Het is voor nu wel de enige optie die het mogelijk maakt om Tweakers trackingvrij te bezoeken en tegelijkertijd waarborgt dat het platform in zijn huidige vorm kan blijven draaien. Maar wat ons betreft is dit niet het eindpunt, maar een tussenstap.

Waar we naartoe werken is namelijk een Tweakers zonder thirdpartytracking en daar werkten we het afgelopen jaar al aan. Omdat online privacy belangrijk is en omdat we vinden dat gebruikers hierin zelf moeten kunnen kiezen. We geloven dat we ook zonder thirdpartytracking interessant kunnen zijn voor adverteerders en dat we dat voor elkaar kunnen krijgen zonder dat het voortbestaan van Tweakers in het geding komt. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de richting is die we op moeten.

We hebben het afgelopen jaar met meerdere partijen hierover om tafel gezeten. Om te beginnen met Google, het bedrijf achter het advertentieplatform dat door ons en een groot deel van het web wordt gebruikt. Ook hebben we gesproken met onze adverteerders, om uit te leggen wat dit voor hen in de praktijk zou betekenen. Niet iedereen stond van meet af aan te springen van enthousiasme, maar naarmate de gesprekken vorderden, kreeg het plan steeds meer momentum. We waren ervan overtuigd dat we dit snel konden realiseren. Die inschatting was fout. We hebben te lang geprobeerd om deze ultieme oplossing voor elkaar te krijgen en daarbij te lang gewacht met aanpassingen doorvoeren op de kortere termijn.

De technische uitdaging

Er bleken verschillende kinken in de kabel te zitten, vooral op technisch vlak. Te lang dachten we dat het met de huidige infrastructuur en back-endsystemen mogelijk was om dezelfde banners te serveren als we al deden, maar dan zonder het plaatsen van trackingcookies. De eerste technische tests waren hoopgevend, maar toen we gingen kijken naar een definitieve implementatie, bleek dit toch niet zo gemakkelijk als gedacht.

Het probleem zit in de manier waarop advertenties tegenwoordig opgebouwd zijn. Vroeger ging het om simpele plaatjes. Die kunnen in theorie zelf gehost worden waardoor we er verzekerd van zijn dat er van externe domeinen geen cookies gezet worden. Tegenwoordig worden veel banners echter dynamisch opgebouwd op basis van HTML5. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om realtime prijzen of aanbiedingen in een banner te tonen. Omdat HTML5-banners in feite code kunnen bevatten die weer extern kan communiceren, kan de adverteerder mogelijk beschikking krijgen over privacygevoelige data en er ook voor kiezen trackers in te bouwen. Lang niet elke adverteerder doet dat, maar we kunnen het op dit moment technisch gezien niet compleet uitsluiten.

Richting een thirdpartytrackingvrij Tweakers

Een speciale projectgroep is met diverse partijen in gesprek over een oplossing voor deze problemen zodat we Tweakers zonder thirdpartytracking kunnen draaien. Deze groep zal periodiek updates plaatsen in het daarvoor bestemde topic. Als er mensen in de community zijn met specifieke technische kennis over ad-servers die denken hierin bij te kunnen dragen, dan horen we dat heel graag in dat topic.

Voor het beantwoorden van vragen over het beleid zijn vanuit het managementteam @Bart Zoetmulder en @WoutF beschikbaar, voor specifieke vragen over de implementatie zijn @jelle. en @crisp in de reactiethread hieronder en in het topic actief.

Reacties (656)

Wijzig sortering
Tranen schieten mij in de ogen bij het lezen van dit stuk! werkelijk waar, hoe kun je dit de gebruikers door de strot duwen? Betalen voor een beetje privacy?!

Bij deze gaat Tweakers.net van de whitelist af en bekijken jullie het maar, na 2 jaar met deze oplossing komen? Dan is het vragen om...

Daarnaast mag dit draadje wel als sticky BOVENAAN op de frontpage komen, maar ook dit zullen jullie wel niet doen, bang dat meer mensen jullie blocken en daardoor de $$$ mislopen..

Walgelijk!
Je betaalt niet voor privacy, je betaalt voor de content op de site, en dat doe je ofwel met geld ofwel met je data. Lijkt mij volstrekt redelijk, zolang er nog geen mogelijkheid is om reclame op de site zonder tracking te implementeren. En zodra die mogelijkheid er wel is, wordt dit een systeem om een keuze te bieden tussen betalen of advertenties voorgeschoteld krijgen (wat dan, zonder tracking, los staat van privacy).

Wat had jij dan als oplossing in gedachten (los van reclame zonder tracking, want dat blijkt nog niet haalbaar) die Tweakers inkomsten geeft?
zolang er nog geen mogelijkheid is om reclame op de site zonder tracking te implementeren
Die mogelijkheid is er al vanaf dag 1 - advertorials. Zeg maar net zoals het in een papieren krant gebeurt - Adverteerder betaalt geld, tweakers geeft boodschap weer. Adverteerder weet niet wie bezoeker is. Zo simpel als het maar kan.

Uiteraard levert dat minder geld op dan een manier waarop de adverteerder precies weet wie waar precies hoe lang naar gekeken heeft, en dat zal het ook altijd blijven. Maar doen alsof het niet kan is onredelijk.

Bijkomend effect: als non-tracking ads de norm zijn (in GDPR landen), dan worden ze vanzelf lucratiever (Wet van vraag en aanbod). Dat Tweakers de boot zo lang heeft afgehouden qua tracking (ik ging er eigenlijk vanuit dat je daar ook voor betaalde bij abbo hier) vind ik op zijn minst onsympathiek te noemen.

[Reactie gewijzigd door sab op 8 april 2021 12:48]

Bijkomend effect: als non-tracking ads de norm zijn (in GDPR landen), dan worden ze vanzelf lucratiever (Wet van vraag en aanbod)
Ik snap die redenering niet helemaal. Tweakers is in dit geval de aanbieder van advertentieplekjes op hun website en adverteerders betalen daarvoor. Meer websites drie tracking vrije ads aannemen betekent dus meer aanbod.
De AVG stelt "Websites moeten toegankelijk blijven bij weigeren tracking cookies". Nu zie ik dat je alleen kan klikken op "Ja", of een abonnement nemen voor nee. In essentie is het nu van een cookie wall een paywall geworden?
De toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens moet 'vrijelijk' gegeven kunnen worden. Doordat er een keuze wordt geboden, kan iedereen zijn toestemming vrijelijk geven. AP benoemt toegang na betaling overigens expliciet als mogelijkheid:
Weigert iemand tracking cookies? Dan moet u deze persoon toch toegang geven tot uw website of app, bijvoorbeeld na betaling.
https://autoriteitpersoon...lefoon-tv-en-post/cookies
De toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens moet 'vrijelijk' gegeven kunnen worden. Doordat er een keuze wordt geboden, kan iedereen zijn toestemming vrijelijk geven. AP benoemt toegang na betaling overigens expliciet als mogelijkheid:

[...]

https://autoriteitpersoon...lefoon-tv-en-post/cookies
Ondertussen is er in mei 2020 een uitgebreide richtlijn voor het interpreteren van de term 'toestemming' onder de AVG/GDPR aangenomen door het European Data Protection Board (EDPB); de overkoepelende organisatie die boven alle landelijke toezichtsautoreiten staat en waar al deze autoriteiten zitting in nemen.

In deze richtlijn staat een relevant en expliciet voorbeeld:
Example 6: A bank asks customers for consent to allow third parties to use their payment details for direct marketing purposes. This processing activity is not necessary for the performance of the contract with the customer and the delivery of ordinary bank account services. If the customer’s refusal to consent to this processing purpose would lead to the denial of banking services, closure of the bank account, or, depending on the case, an increase of the fee, consent cannot be freely given.
Dus toestemming voor tracking en profilering die gegeven moet worden omdat anders de dienstverlening stopgezet wordt; of de prijs voor de dienstverlening omhoog gaat, moeten volgens dit overkoepelende orgaan niet gezien worden als vrijelijk gegeven.

Een interpretatie van de EDPB kan gezien worden als gaand boven de interpretaties van een landelijke autoriteit waar deze tegenstrijdig zijn. Landelijke autoriteiten mogen namelijk eigenlijk niet op vrije voet uitspraken doen in zake de interpretatie van de AVG/GDPR als er sprake is van mogelijk conflicterende interpretatie - zoals hier het geval is. In die gevallen moet de uitspraak gekeurd zijn door de EDPB. Kiest een autoriteit er voor om dat toch voortijdig te doen, of leggen ze de conclusies van de EDPB naast zich neer, dan ontstaat een dispuutsituatie en is de EDPB alsnog gerechtigd om de bindende uitspraak te doen. Dat is zo bij wet in de AVG/GDPR geregeld om er voor te zorgen dat de interpretatie van deze wet EU-breed consistent is.


Met andere woorden: fijn dat de AP vindt dat er bij het geven van een betaalde optie wel sprake is van vrijelijk gegeven toestemming ... maar de waakhond-der-waakhonden op EU niveau vindt nog steeds van niet - en de EU-interpretatie moet hierin prevaleren.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 6 april 2021 21:05]

Belangrijke nuance in je quote:
"This processing activity is not necessary for the performance of the contract with the customer and the delivery of ordinary bank account services."
Nou draait Tweakers voor zover ik weet wel degelijk op advertentie inkomsten en abonnees, dus is het voor zover ik het begrijp wel degelijk toegestaan geen optie te bieden om cookies te weigeren.
Bezoek jij Tweakers om gepersonaliseerde advertenties te zien? Nee?, dan is het dus niet nodig voor de service die Tweakers aanbiedt (heel kort door de bocht, maar vangt wel de essentie).
Mwah met de bank heb je een contract en betaal je voor een specifieke dienst. Dus kan je stellen dat de tracking niet primair nodig is voor die dienst. Ik heb geen afspraken met tweakers, er is dus ook geen sprake van een service of dienstverlening lijkt me.

Je bent vrij om je tech nieuws ergens anders te genieten 😉

[Reactie gewijzigd door Madthijs op 7 april 2021 15:27]

Klopt en tweakers is vrij om geen website aan te bieden, maar zodra dat wel gedaan wordt gelden er wetten.
Maar er staat nergens in de wet dat dit niet mag. Alleen voor *noodzakelijke* content kan je uit de wet afleiden (lijkt redelijke interpretatie) dat er geen rechtmatige toestemming kan worden verleend: er is immers geen realistische optie om toestemming te weigeren. Maar bij Tweakers doet die situatie zich vanzelfsprekend niet voor. Andere sites bieden vergelijkbare content, dus je kan daarheen. Als blijkt dat die vergelijkbare voorwaarden stellen (die hebben immers ook inkomsten nodig), dan is dat ofwel een teken dat wat jij kennelijk wil niet haalbaar is, ofwel het is een gat in de markt (in welk geval ik zou zeggen: duik erin!).
Er staat letterlijk in de wet dat het niet mag. Hoe kom je erbij dat de AVG alleen geldt voor "noodzakelijke" content? Wat is "noodzakelijke" content überhaupt?
Waar in de wet staat dat dan? Als je zoiets roept, voeg dan gelijk even toe waar dan staat. Bij mijn weten is dit allemaal interpretatie van artikel 4(11) AVG ("„toestemming” van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;"), vandaar dat ook steeds wordt teruggegrepen op beleidsregels en opinies etc: de wettekst is helemaal niet zo concreet. Maar die beleidsregels en opinies hebben geen wettelijke status en zijn per saldo bedenksels van organisaties die er belang bij hebben om alles zo beperkt mogelijk uit te leggen, want (cynisch gezegd) daarmee worden zijzelf belangrijker...
Uit de wettekst (link in mijn reactie hieronder ergens)
42) ...Toestemming mag niet worden geacht vrijelijk te zijn verleend indien de betrokkene geen echte of vrije keuze heeft of zijn toestemming niet kan weigeren of intrekken zonder nadelige gevolgen.
En ook
(43) ...De toestemming wordt geacht niet vrijelijk te zijn
verleend indien geen afzonderlijke toestemming kan worden gegeven voor verschillende persoonsgegevensverwerkingen ondanks het feit dat dit in het individuele geval passend is, of indien de uitvoering van een overeenkomst, daaronder begrepen het verlenen van een dienst, afhankelijk is van de toestemming ondanks het feit dat dergelijke toestemming niet noodzakelijk is voor die uitvoering.
OK, dit komt uit de *overwegingen* van de AVG, niet uit de wettekst zelf. De overwegingen zijn bedoeld om de achtergrond van de wettekst te verduidelijken maar is zelf geen onderdeel van de wettekst (die begint na overweging 173).
Maar hoe dan ook; ook hier blijft het een kwestie van interpretatie. Is er een niet-'vrije keuze' en 'nadelige gevolgen' als er sprake is van een dienst waar je helemaal geen gebruik van *hoeft* te maken? Hoe is het nadelig voor jou om Tweakers niet te gebruiken? Als Tweakers jou een dienst aanbiedt, waarom zou dat niet onder voorwaarden mogen? Bij mijn weten blijkt nergens uit dat wie een dienst online aanbiedt, die voor iedereen moet open stellen, maar dat lijkt wel jouw uitgangspunt te zijn. Tweakers mag er dus voor kiezen betaling (in geld of in data) voor haar diensten te verlangen, en de toestemming *daarvoor* wordt niet door de AVG geregeld. Pas daarna, dus als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens voor wie kiest voor betaling met data, komt de AVG om de hoek kijken. En dan valt niet in te zien waarom de toestemming tot het verwerken van de data niet vrijelijk gegeven is: het vloeit immers logisch voort uit de keuze die je zelf eerst hebt gemaakt (namelijk dat je wil betalen met je data).
Bij mijn weten blijkt nergens uit dat wie een dienst online aanbiedt, die voor iedereen moet open stellen, maar dat lijkt wel jouw uitgangspunt te zijn.
Mijn uitgangspunt is dat wanneer je een dienst aanbiedt je mensen niet mag uitsluiten alleen op basis van of ze jouw privacyinbreuk accepteren (dat is wat de overwegingen hier uitleggen). Je moet een vrije keuze hebben om die te weigeren.
OK, dit komt uit de *overwegingen* van de AVG, niet uit de wettekst zelf. De overwegingen zijn bedoeld om de achtergrond van de wettekst te verduidelijken.
Nu ben je echt op slakken zout aan het leggen. Dit soort uitleg is precies waar rechters naar kijken bij het beoordelen van "de intentie van de wet". Als de wet niet klopt met deze intentie, dan moet de wet aangepast worden, niet de intentie.

We kunnen ook in de echte wettekst kijken. Dan zien we bijvoorbeeld:
Artikel 6
Rechtmatigheid van de verwerking
1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoorijdelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
Waarbij de definitie van verwerking wordt gegeven als:
2) „verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
En toestemming:
11) „toestemming” van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;
Met andere woorden, deze wet geldt voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt. Dus als je dat doet dan moet je eraan voldoen en je kunt je niet verschuilen achter "maar mensen hoeven mijn dienst niet te gebruiken".
Mijn punt was dat de AVG helemaal niet van toepassing is op de vraag of een dienstverlener ervoor mag kiezen betaling (in geld of in data) voor haar diensten te verlangen. Ik ken geen wet die dat verbiedt, dus ik ga er vanuit dat dat mag. Nogmaals: de AVG wordt pas *daarna* toepasselijk, mits tenminste wordt gekozen voor betaling met data. En dan valt niet in te zien waarom de toestemming tot het verwerken van de data *niet* vrijelijk gegeven zou zijn: het vloeit immers logisch voort uit de volledig vrije keuze die je zelf eerst hebt gemaakt (namelijk dat je wil betalen met je data in plaats van met geld).

M.a.w. je kan niet eerst kiezen voor betaling met je data (een keuze waarop de AVG niet van toepassing is), en vervolgens op grond van de AVG toestemming weigeren voor het verwerken van je data, want dan had je in de voorgaande stap voor betaling met geld moeten kiezen. M.i. kan je dus niet volhouden dat de toestemming niet vrijelijk is gegeven.

Nogmaals, dat zou anders zijn als aan die *voorafgaande keuze* niet vrij zou zijn: dat zou dan immers in de vervolgstappen (waarop de AVG van toepassing is) doorwerken. Maar dat doet zich hier niet voor, want er zijn zat alternatieven, en dan kan je je dus wel degelijk (om jouw woorden te citeren) verschuilen achter "maar mensen hoeven mijn dienst niet te gebruiken".

Jouw uitleg komt er (als ik het goed zie) toch op neer dat een dienstverlener zijn diensten gratis moet verlenen als de afnemer niet wenst te betalen. En als je het dan toch over de intentie van de wet hebt: dat is evident niet de intentie van de AVG.

[edit: de vraag is dan natuurlijk nog wel welke data precies gebruikt mag worden en voor welke doelen; daar is de AVG natuurlijk volledig op van toepassing. Maar tot een volledige intrekking van de toestemming kan dat m.i. niet leiden.]

[Reactie gewijzigd door berzerker op 9 april 2021 11:12]

Zie de reactie van @R4gnax hierboven.

[...]
Hierover schrijft het EDPB ook over. Het feit dat er nog andere partijen binnen de markt bestaan die (wellicht) gelijkende diensten bieden, maakt bij een verzoek om toestemming waar toegang tot de dienst geweigerd wordt als toestemming niet wordt gegeven, deze toestemming niet vrijelijk gegeven. Andere diensten zijn geen wezenlijk alternatief dat resulteert in een vrije keuze.
Het gaat hier niet om de vraag of toegang kan worden geweigerd bij afwezigheid van toestemming voor gebruik van persoonsgegevens (dat is waar jouw citaat over lijkt te gaan), maar over de vraag of betaling kan worden vereist voor toegang, en zo ja, of betaling met data dan een alternatief voor betaling met geld mag zijn.

Dat toegang kan worden geweigerd aan wie überhaupt niets wil betalen lijkt mij evident, dat doen zoveel partijen (denk aan Netflix).
Precies. Je mag prima zeggen dat je moet betalen, maar je mag dat niet doen dmv privacy, dat is precies wat deze wet vastlegt, dus ik heb geen idee wat de discussie is.
Mwah met de bank heb je een contract en betaal je voor een specifieke dienst. Dus kan je stellen dat de tracking niet primair nodig is voor die dienst.
Betaald of onbetaald maakt geen verschil voor het verlenen van een dienst.
Of verwerking van persoonsgegevens in de vorm van tracking nodig is valt onder de definitie "strikt noodzakelijk" en hierover schrijft het EDPB dat deze term in haar strikte interpretatie genomen moet worden. Dwz de verwerking van de gegevens van een afnemer is onoverkomelijk nodig om de levering van de dienst zelf te realiseren voor die ene afnemer. Dat de gegevens nodig zijn om het gekozen bedrijfsmodel winstgevend te maken en de dienst te kunnen blijven aanbieden is hierin niet relevant.
Ik heb geen afspraken met tweakers, er is dus ook geen sprake van een service of dienstverlening lijkt me.
Die afspraken heb je wel; dat zijn de algemene voorwaarden die ook op de website terug te vinden zijn. En verder hoeft een dienst niet betaald te zijn, zoals ik eerder al schreef.
Je bent vrij om je tech nieuws ergens anders te genieten 😉
Hierover schrijft het EDPB ook over. Het feit dat er nog andere partijen binnen de markt bestaan die (wellicht) gelijkende diensten bieden, maakt bij een verzoek om toestemming waar toegang tot de dienst geweigerd wordt als toestemming niet wordt gegeven, deze toestemming niet vrijelijk gegeven. Andere diensten zijn geen wezenlijk alternatief dat resulteert in een vrije keuze.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 8 april 2021 09:22]

Belangrijke nuance in je quote:
"This processing activity is not necessary for the performance of the contract with the customer and the delivery of ordinary bank account services."
Nou draait Tweakers voor zover ik weet wel degelijk op advertentie inkomsten en abonnees, dus is het voor zover ik het begrijp wel degelijk toegestaan geen optie te bieden om cookies te weigeren.
Behalve dat de EDPB ook aangeeft dat bij noodzaak tot het kunnen uitvoeren van de overeenkomst (Sidenote: waar denk je dat de algemene voorwaarden van Tweakers.net onderdeel van zijn?) de definitie 'strikt noodzakelijk' gehanteerd moet worden.

Dat houdt onder andere in dat "zonder deze inkomsten is ons bedrijfsmodel niet levensvatbaar" geen excuus is.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 7 april 2021 16:40]

Tracking Cookies zijn helemaal niet nodig voor advertenties.

De aloude papieren krant had ook geen tracking cookies, maar wel advertenties.

Het tweakers publiek is vrij duidelijk te omschrijven voor een potentiele adverteerder. Daar heb je echt geen tracking cookies voor nodig.

IMO zit T.net hier echt wel aardig fout. Wellicht dat het langs de randjes van de wetgeving net aan mag, maar het gaat zeer zeker in tegen de geest van de wet.
Aloude papierkrant had:
- Verkoop cijfers, dus duidelijk inzicht in hoeverre het onder de snuffert van de lezer komt. Kan niet zonder tracking cookies.
- Tot een kwart van de ruimtes bedekt met reclame of zie volgende punt. Kun je indenken hoe tweakers eruit zou zien als het zou inkleden als een krant, denk dat uitgangs url over 90% naar adblock is. Laat staan dat nog iemand zou whitelisten.
- Aanschafprijs, afhankelijk van de hoeveelheid reclame uitingen ging ook de prijs mee. Dus hoe minder reclame, hoe hoger de aanschafprijs.
- Aanschafprijs. Al gehad, ja nog eens, een basis bedrag voordat er iets van de content geconsumeerd is door de klant. Dus payway / pay per view, hoe je het ook wilt noemen in huidige webvorm.
- Duidelijk publiek en geen alternatieve concurrenten. De tracking van de kranten was goed genoeg omdat er niet beter te krijgen was. Zekerheden die ze hadden waren oplage cijfers en een doelgroep, meer kon een adverteerder niet vragen want het was er niet. Dat is nu totaal anders, als je nu niet meedoet loop je alle grote reclames mis, want een Samsung gaat niet zonder resultaten voor paar miljoen adverteren, zeker niet omdat de middelen om het te meter er gewoon zijn.

Kranten en websites vergelijken is dus echt totale manke appels en peren vergelijking. Het probleem is ook niet zozeer tweakers, maar de gierige Nederlander die vind dat hij de content gratis moet kunnen krijgen. En de grote toezichthouder staat enkel aan de kant van de zuinige krent, lekker rustig op onze belastingcenten de regels voorschrijven terwijl ze zelf zeker zijn van inkomsten.
Niets is gratis in het leven, ook de content op internet niet. Dus waarmee wilt u afrekenen data of geld? Dat zouden mensen normaal moeten vinden, niet de boel omdraaien.
Je kan prima pageviews bijhouden zonder tracking. Je kan zelfs adclicks bijhouden zonder tracking. Duckduckgo kan het ook zonder tracking.

Je hebt tracking alleen nodig om de advertenties te personaliseren. Zeker bij een site als tweakers, met een een duidelijk omschreven publiek, is de toegevoegde waarde van gepersonaliseerde advertenties minder groot.

Los van de toegevoegde waarde zou personaliseren van ads en tracken van users uberhaupt verboden moeten zijn, aangezien de maatschappelijke kosten veel te groot zijn, maar ik snap ook wel dat T.net niet roomser dan de paus kan zijn.
Page views dat wel, maar resulteert het ook? Dat is het probleem eraan. Adverteren is een miljoenen bussiness, maar dan wil een adverteerder wel weten of zijn aanpak slaagt. Geld tegenaan gooien en hopen op het beste is geen optie.

Daarnaast is targetting een belangrijk aspect. En ja we zijn een duidelijke doelgroep, maar kunnen hele verschillende aankopen voor ogen hebben. Hoe beter getarget de ad, hoe eerder een adverteerder er geld voor uitgeeft omdat de kans van slagen hoger is. Dus ook hiermee, een grote adverteerder gaat niet in zee met "computergekkies" als doelgroep, dat voldoet niet.

Hoe zijn er maatschappelijke kosten aan gepersonaliseerde advertenties? Ik zie liever een telefoon of laptop die ik net bekeken heb als een random inlegkruisjes reclame zoals op TV. Dus hoor graag waar het probleem daarin zit. Ik heb altijd de optie om niet langer die reclame in beeld te krijgen.
Hoe zijn er maatschappelijke kosten aan gepersonaliseerde advertenties?
Er zijn natuurlijk grote privacyproblemen met tracking, bovendien is targeting/personalisatie een van de uitingsvormen van de zgn 'filterbubbel'. Dat laatste is IMHO een van de grootste problemen van de huidige tijd. En m.i. een van de grootste bedreigingen van onze democratie.

Ja dat klinkt overdramatisch, maar ik denk wel dat het echt zo is. Nou is gepersonaliseerde reclame wellicht de onschuldigste variant van dit verschijnsel, een stuk onschuldiger dan de hypemachine van youtube/facebook recommendations, maar het blijft een filterbubbel. WMB zou de hele filterbubbel niet moeten bestaan, en de enige manier om te voorkomen dat die filterbubbel er is is tracking voorkomen.
Nee, niet natuurlijk. Anders had ik de vraag niet hoeven stellen. En er heel abstract omheen te praten is geen antwoord, wat zijn de maatschappelijke problemen van gepersonaliseerde ads? Die bestaan namelijk niet of nauwelijks, laat staan dat ze groot van aard zijn. Ook onze democratie heeft fouten, een daarvan waarom ik al 4/5 keer niet heb gestemd is dat het volk niet kiest wat het beste is voor het land, maar voor zichzelf. Als extreem voorbeeld noem ik altijd afschaffing van belasting, dat is enorm slecht voor een land, maar iedereen zou voor zijn. Dus als een dergelijke targeting zorgt dat er fouten naar boven komen in onze democratie, moeten we die gaan aanpakken. Dan is de targeting enkel het licht geweest wat die fouten naar boven heeft gebracht, maar ook via een andere weg hadden ze naar boven kunnen komen of zelfs misbruikt. De targeting is niet de reden achter de fouten.

Vervolgens spring je van ads over op gepersonaliseerde nieuwsfeeds/videofeeds. Dat is al een heel andere sport, maar ook daar is een hele discussie over mogelijk. We slikte het jaren lang omdat we het fijn vonden, totdat het effect ervan te groot wordt en wordt er steen en been over geklaagd. Youtube/Facebook doen dit niet voor eigen gewin, ze willen niet dat je een bepaalde gedachtegang aanleert, dat is de voorkeur van de gebruiker zelf, enige dat zij doen is die voorschotelen. Dat noemen we een service. Als dit niet wenselijk was geweest hadden we jaren geleden al geroepen dat het niet zo kon en waren deze twee niet zo groot geworden als dat ze nu zijn. Het is de makkelijke weg om de schuld bij de grote bedrijven te leggen op het moment dat het niet meer uitkomt.
Als losstaand voorbeeld, als in de jaren 90 in de bibliotheek binnenkwam en er stonden 3 boeken die voor jou uitgekozen waren. Hoeveel mensen denk je nog dat doorliepen om een ander boek te halen? Vrijwel niemand, dat was een service geweest. Na 5 jaar lang dat gedaan komen ze erachter dat dezelfde 20 boeken 1000 keer zo vaak worden uitgeleend als andere en ze meer in dat genre/schrijver gaan aanschaffen, dan gaan mensen klagen dat ze geen breed aanbod meer hebben. Dat is toch vreemd? Dat is gepersonaliseerd op de eindgebruiker, tot het de eindgebruiker niet meer zint dan is het de schuld van de aanbieder. Die doen echt niet bewust het verkeerde, dan raken ze klanten kwijt.
Andere discussie dan ad targeting, maar ook daar de consequenties van het jaren lang gebruik maken van die geweldige feature maakt het mede onze eigen schuld dat het zo is geworden. Niet die van Youtube of Facebook. Zelf consequenties dragen voor je keuzes. De filterbubbel is een menselijk product, wat Google en Facebook in hun algoritmes hebben verwerkt.
Dank voor je uitgebreide reactie. Ik denk echter dat wij het niet eens gaan worden.

Als jij geen privacy problemen ziet met tracking, dan liggen onze meningen te ver uiteen.

Als jij van mening bent dat targeted ads en filterbubble iets compleet anders zijn, en niet 2 kanten van dezelfde medaille, dan liggen ook daar onze meningen te ver uiteen om elkaar te overtuigen denk ik ;-)

Nog 1tje dan, om het af te leren ;-) :
> Youtube/Facebook doen dit niet voor eigen gewin, ze willen niet dat je een bepaalde gedachtegang aanleert,

Ze doen dit natuurlijk wel voor eigen gewin. Ze gaan namelijk voor maximale 'engagement', gemeten met hoe lang iemand op de site blijft. In de hoop dan meer ads te kunnen vertonen. dat is hun businessmodel. Hun raison 'dêtre, zeg maar.

En nee, het kan de algoritmes niet schelen welke kant jouw gedachtengang op gaat. Er zit op die directe manier geen kwade opzet achter de radicaliserende effecten van YT/FB (en anderen natuurlijk). De algoritmes gaan gewoon voor wat het beste werkt om iemand's aandacht vast te houden. En hoe extremer de content hoe beter dat gaat, gemiddeld gezien. YT/FB zullen niet doelbewust mensen een kant op sturen. Maar of het doelbewust is of niet doet niet ter zake, het effect is er. Het is een negatieve feedback loop, niet niet doelbewust zo opgezet is, maar waarvan de effecten wel stteds duidelijker beginnen te worden. En waar we als maatschappij iets aan zullen moeten gaan doen.

Jouw eigen voorbeeld van de bibliotheek onderschrijft m.i. juist precies wat ik probeer te zeggen: tracking en targeting leiden tot een scheefgegroeid aanbod en zijn slecht voor de maatschappij als geheel.

toch weer een lang verhaal ;-)
Een discussie hoeft wat mij betreft niet te eindigen in 1 standpunt waar we beide achter staan. Alleen al meer begrip voor elkaars standpunt maakt een discussie waard, en zorgt ervoor dat de door jou beschreven filterbubbel minder krachtig wordt, omdat we niet alleen ons eigen standpunt bekijken maar ook dat van een ander. Dus nee, ik denk niet dat we het eens gaan worden, maar verrijking van kennis en standpunt is in mijn optiek nog wel belangrijker dan het "eens" te zijn.

Wat betreft privacy zullen we te veel verschillen, ben ik het met je eens. Ik zeg niet dat er geen privacy issues bestaan, maar wel van een muis overal een olifant wordt gemaakt. Zelfs publiekelijke informatie (die je zelf openbaar hebt gezet) wordt vaak onder privacy schending geschoven. Daar ben ik niet van, moet wel je daadwerkelijk raken of gaan raken in de toekomst, anders is het ook niet waard om je boos over te maken.

Ja filterbubbel en adtartgeting liggen zeker in hetzelfde spectrum, of zijn twee zijde van de mediale, hoe je het wil noemen. Dit is niet juist beschreven in mijn vorige bericht, dus verwarring daarin is door mij. Maar zijn niet een het hetzelfde, ze zijn gebaseerd om dezelfde menselijke neiging om iets te volgen. En daarbij gevoelig zijn zichzelf de andere kant van het verhaal te negeren of minder goed te bekijken. Om even oneerbiedig te zeggen: kuddegedrag (we zijn nu eenmaal een sociaal kuddedier vanuit biologisch oogpunt). Maar hier ligt wat mij betreft juist de crux.

De filterbubbel is een effect dat al bestond. Dat is niet gecreëerd door YouTube of facebook. Zelfde geldt voor het stuk beïnvloedbaarheid door ads, dat zit al in de mens. Enige dat deze "tools" (Youtube/Facebook en google ads) doen is het aan het licht brengen. Dat wil dus niet zeggen dat het probleem ligt in die "tools", maar nog altijd in het onderliggende, dus menselijk gedrag. En als we daar nu eerlijk over blijven kunnen we daarin evolueren, leren om daar niet/minder gevoelig voor de zijn. Zodat deze, maar ook toekomstige tools dit gedrag niet langer kunnen misbruiken, noem het een menselijke bugfix. Door het op de tools te gooien wordt het een probleem van die partijen, wordt het daaruit gesloopt. Maar het onderliggende probleem blijft bestaan, waardoor een derde partij die mogelijk 0 ethische verantwoording af hoeft te leggen het ook kan gaan misbruiken. Dan hebben we het pas echt over maatschappelijk probleem.
>is in mijn optiek nog wel belangrijker dan het "eens" te zijn.

Kijk, daar zijn we het dan iig wel eens ;-)
Evenzo zijn we het eens dat de oorsprong van het gedrag in de menselijk kuddegeest zit.
> De filterbubbel is een effect dat al bestond. Dat is niet gecreëerd door YouTube of facebook.

Maar wel een effect dat door de sensatiezoekende algorithmes van YT/FB (die ik even als metafoor voor alle social media met hetzelfde businessmodel gebruik, ook twitter valt daar natuurlijk onder, en nog meer bedrijven) zeer versterkt wordt. 'De waarheid' zoals die nu door zoekresultaten (waaronder ook ads) wordt gepresenteerd is veel gepersonaliseerder dan dat hij ooit geweest is.

Natuurlijk had je vroeger ook een filterbubbel, bv door op welke krant je geabbonneerd was. Maar het is nu wel veel sterker, en er zit ook minder rem op het promoten van echt bizarre ideeën. Een algorithme kan het niet schelen of iets bizar is, als het maar clicks oplevert.

Wetende dat de mens gevoelig is voor kuddegedrag, zou je imho je maatschappij toch moeten proberen in te richten op een manier dat er zo min mogelijk misbruik van die eigenschap wordt gemaakt.
Een bank is een betaalde service waar je als klant bepaalde plichten (en rechten) hebt, en de bank verplichtingen heeft de beloofde en verwachte diensten te leveren bij het als klant nakomen van deze verplichtingen. Dit is een geheel andere situatie als een website waar er veel minder tot geen contractuele verplichtingen zijn. Als Tweakers bijvoorbeeld morgen besluit op te doeken, is het geenszins verplicht een compensatie te leveren naar haar bezoekers. Een bank kan dit niet zomaar.
Een bank is een betaalde service waar je als klant bepaalde plichten (en rechten) hebt, en de bank verplichtingen heeft de beloofde en verwachte diensten te leveren bij het als klant nakomen van deze verplichtingen. Dit is een geheel andere situatie als een website waar er veel minder tot geen contractuele verplichtingen zijn. Als Tweakers bijvoorbeeld morgen besluit op te doeken, is het geenszins verplicht een compensatie te leveren naar haar bezoekers. Een bank kan dit niet zomaar.
Het voorbeeld wat ik aanhaal staat als punt 33 in de richtlijn van het EDPB, ter verduidelijking van het voorgaande punt 32. Punt 32 stipt in haar formulering middels een additionele bijzin nogmaals aan dat onder het uitvoeren van een contract ook het leveren van een arbitraire dienst valt. Dat is ook waar het bieden van een openbare website onder valt.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 8 april 2021 09:07]

De AP is er niet heel duidelijk over wat mij betreft, want ze zegt ook (zelfde pagina)
Geldige toestemming
De AVG stelt strenge eisen aan geldige toestemming. Een belangrijke eis is dat mensen vrij moeten zijn om toestemming te geven. En dus ook om toestemming te weigeren. De AVG ziet toestemming niet als ‘vrij’ als iemand geen echte of vrije keuze heeft. Of als diegene toestemming niet kan weigeren zonder nadelige gevolgen.

Bij een cookiewall hebben websitebezoekers geen echte of vrije keuze. Weliswaar kunnen ze tracking cookies weigeren, maar dat kan niet zonder nadelige gevolgen. Want tracking cookies weigeren, betekent dat ze geen toegang krijgen tot de website. Daarom zijn cookiewalls onder de AVG verboden.
In het geval van betaling, kun je toch echt niet zeggen dat je toestemming kan weigeren zonder nadelige gevolgen.

[Reactie gewijzigd door hoeksmarp op 6 april 2021 13:19]

Onze juristen redeneren dat een bezoeker die geen toestemming geeft voor trackingcookies, geen aanzienlijke negatieve gevolgen ondervindt, maar hooguit het voordeel misloopt om kosteloos kennis te kunnen nemen van de inhoud van de website. Dat gevolg wordt dan weer ondervangen door de mogelijkheid te geven om tegen betaling de website te kunnen bezoeken zonder trackingcookies.
Onze juristen redeneren dat een bezoeker die geen toestemming geeft voor trackingcookies, geen aanzienlijke negatieve gevolgen ondervindt, maar hooguit het voordeel misloopt om kosteloos kennis te kunnen nemen van de inhoud van de website. Dat gevolg wordt dan weer ondervangen door de mogelijkheid te geven om tegen betaling de website te kunnen bezoeken zonder trackingcookies.
Is dat niet gewoon een omslachtige manier om te zeggen: "Tweakers is een betaalde dienst. Als je niet met geld wilt betalen mag je ook met je privacy betalen."?
Zonder daarover een waardeoordeel te vellen overigens, maar ik noem een koe gewoon graag een koe.
Dat is een bijzonder nauwe, kleine en strikte interpretatie van de wet. De geest van de wet wordt duidelijk expres genegeerd in een poging toch een en ander op te kunnen dringen.

Laat dat nou ook de reden zijn waarom cookiewalls überhaupt zijn ontstaan: een bekrompen manier van de wet uitleggen en interpreteren.

De geest van de wet is: voor tracking cookies moet je opt-in toestemming krijgen. Zolang die niet worden opgedwongen; zijn cookiewalls etc niet nodig. Met andere woorden: cookiewalls zijn een keuze van de website eigenaar, niet van de wet.
Onze juristen redeneren dat een bezoeker die geen toestemming geeft voor trackingcookies, geen aanzienlijke negatieve gevolgen ondervindt, maar hooguit het voordeel misloopt om kosteloos kennis te kunnen nemen van de inhoud van de website.
Met die onderbouwing kun je dus gewoon weer een cookiewall optuigen, want dat zijn bij iedere website de enige(/maximale) negatieve gevolgen.
Ik denk dat die redenering enkel opgaat wanneer de kostprijs van een abonnement onredelijk duur is (waardoor niemand dat abonnement zal nemen, en iedereen de cookies accepteert).

Maar Tweaker's abonnementen (vanaf 1 Euro per maand) zijn volgens mij op om het even welke manier niet onredelijk duur.
Dat lijkt me niet. Het staat Tweakers natuurlijk vrij om de website betaald te maken, maar je kunt toch niet met droge ogen beweren dat moeten betalen voor dezelfde content geen negatieve gevolgen zijn. Er staat nergens in de wet dat deze negatieve gevolgen aanzienlijk moeten zijn. Dat laatste voegt DPG er voor het gemak aan toe.

Uit de wettekst
42) ...Toestemming mag niet worden geacht vrijelijk te zijn verleend indien de betrokkene geen echte of vrije keuze heeft of zijn toestemming niet kan weigeren of intrekken zonder nadelige gevolgen.
En ook
(43) ...De toestemming wordt geacht niet vrijelijk te zijn
verleend indien geen afzonderlijke toestemming kan worden gegeven voor verschillende persoonsgegevensverwerkingen ondanks het feit dat dit in het individuele geval passend is, of indien de uitvoering van een overeenkomst, daaronder begrepen het verlenen van een dienst, afhankelijk is van de toestemming ondanks het feit dat dergelijke toestemming niet noodzakelijk is voor die uitvoering.
Volgens mij is het allemaal niet zo ingewikkeld, en heb je als website 2 keuzes:

1. Je maakt een deel van de website -volledig- betaald. Die content is dan alleen voor abonnementhouders, en niet niet "te koop" door privacy in te leveren.
Hiermee voorkom je dat een gebruiker verschil ervaart tussen wel/niet tracking cookies accepteren. Geen abonnement is geen content.

2. Je maakt de website (gedeeltelijk) openbaar.
Wat je openbaar hebt, moet met en zonder tracking cookies op dezelfde manier beschikbaar zijn.
Hiermee voorkom je dat een gebruiker verschil ervaart tussen wel/niet tracking cookies accepteren.

Het is verboden om de gebruiker te laten kiezen tussen cookies of een abonnement.
Het is OF een abonnement, OF een vrije keus tussen wel/geen cookies zonder verschil voor de gebruiker.

[Reactie gewijzigd door Zynth op 7 april 2021 13:44]

Dacht dat het abonnement van 1 euro weg zal vallen. Dan is het 3,75 per maand, wat ook nog geen zo'n enorm bedrag is.

Maar dan krijg ik het gevoel dat ik betaal voor veel zaken die ik nooit nodig zal hebben. In het overzicht staan er nu zaken als "Speciale Abonneedag op Tweakers HQ", "Voorrang bij kaartverkoop Tweakers-evenementen", "Live je eigen statistieken inzien", ... Die zaken heb ik allemaal niet nodig

Ik heb zoiets van "geef mij maar dat abonnement met een beetje korting voor de zaken die ik niet nodig heb". Dus mocht dat abonnement van 1 euro blijven bestaan voor (ik zeg maar iets) 2 euro zonder overbodige extra's, dan sluit ik het onmiddellijk af.
Dacht dat het abonnement van 1 euro weg zal vallen. Dan is het 3,75 per maand, wat ook nog geen zo'n enorm bedrag is.
Voor mij persoonlijk wel een reden om het abbonement op te zeggen. Voor mij was het abbonement altijd een blijk van steun. Ik vond 3,75 het net te veel worden, zoveel haal ik er persoonlijk niet uit. Het is leuk om het een en ander te lezen, maar als ik het niet lees mis ik het ook niet. Ik heb Tweakers (niet lullig bedoelt!) niet nodig en het voegt los van wat plezier voor mij persoonlijk weinig toe. Dat heb ik overigens met 99% van alle websites die ik bezoek. Het helpt ook niet dat de meeste berichten op tig andere kanalen ook verschijnen. Dan is de waarde van dergelijk nieuws voor mij niet heel groot.

Tracking blokkeer ik toch al wel, daarvoor ga ik geen abbonement afsluiten. En als Tweakers dat niet leuk vind, of een willekeurige andere site: gooi mijn account dan maar weg.
Ben je met Privacy Badger en uBlock Origin volledig beschermd tegen tracking op Tweakers.net? Hypothetisch gezien zeg maar...
Waarom hypothetisch? Tweakers werkt zelfs prima als je alleen 1st party scripts toelaat met uBlock origin en uMatrix (of NoScript). Verder "accepteer" ik met een script automatisch de cookies maar die worden (samen met alle andere meuk van Tweakers) na mijn bezoek gewist met Cookie AutoDelete. Als ik in wil loggen doe ik dat in een private session.

Dit soort bullshit is voor mij al maanden geleden de stekker uit mijn abo geweest.

[Reactie gewijzigd door u34186 op 6 april 2021 22:23]

Omdat ik geen zin heb in de bijna onvermijdelijke discussie over de morele kant van het blokkeren van advertenties (en trackers). Maar goed om te weten dat het in feite nog steeds optioneel is om trackers te accepteren. De laatste tijd begonnen er ook al een tijdje Coolblue 'advertenties' (lees: niet-werkende banners van Coolblue) door uBlock Origin heen te lekken...

Wat voegt het inloggen in een private session trouwens toe als je standaard al trackers en cookies blokkeert en verwijdert?
Leuk! Straks voor elke website die ik gebruik een euro per maand betalen. Heb je wel eens in je geschiedenis gekeken hoeveel websites je bezoekt?

(Tracking)cookies accepteren of betalen is een hele rare manier om een website te runnen. Ik heb altijd het idee dat het niet zo goed gaat met websites als ze dit soort ‘rare’ fratsen uithalen.
Nemen jullie zelf contact op met het AP om dit te dubbelchecken dan? Jullie juristen kunnen het ook fout hebben.
Voor zover ik weet gaat het AP niet verder dan het geven van een algemene normuitleg (https://autoriteitpersoon...lefoon-tv-en-post/cookies). Daarin staat de mogelijkheid tot betaling expliciet genoemd. (En handhaving natuurlijk).

[Reactie gewijzigd door jelle. op 6 april 2021 13:32]

De Nederlandse autoriteit persoonsgegevens heeft geen jurisdictie in België. Keurt de Belgische privacycommissie dit goed?

Of wordt er eerder uitgegaan van het standpunt "gewoon niet vragen", zoals alle websites van DPG Media wiens cookiemuur expliciet verboden is? (opt-out + dark patterns)
Vooropgesteld: ik ben geen jurist. Waar wij ons (deels) op baseren is de normuitleg van AP, wat in feite een interpretatie is van de AVG. Daarin staat dat je bezoekers toegang moet geven tot een website als hij de trackingcookies weigert, bijvoorbeeld na betaling (link). Simpel gezegd betekent die normuitleg: als je je hieraan houdt, dan overtreed je geen regels. We gaan er voor nu vanuit dat de Belgische autoriteit dezelfde interpretatie hanteert. Als zij een andere interpretatie hanteren, moeten we dat natuurlijk opnieuw bekijken.
Jullie hebben een DPO; laat die dan alles beantwoorden.

Feitelijk heeft Tweakers (op het moment dat ik het bekeek na publicatie van dit artikel) een cookiewall en is zodoende in overtreding.

Er is namelijk geen mogelijkheid de cookies niet te accepteren en in te loggen. Ergo, er is op dit moment geen optie de site te gebruiken zonder cookies te accepteren. Althans, niet bij mij, als zou ik willen.

Daarnaast publiceert de AP een stukje extra duiding, naast heeeeel erg veel wat al door de Europese 'waakhond' is gepubliceerd. Maar dat heeft de DPO ongetwijfeld getoetst samen met de Tweakers club.
Pas wel op: de contactgegevens van de FG/DPO van DPG Media die op de site staan zijn niet de contactgegevens van de FG. Dus als je iets wil communiceren dat onder de wettelijke geheimhoudingsplicht van de FG zou moeten vallen raad ik je aan om eerst de echte contactgegevens op te vragen. Ik heb al verzocht om de contactgegevens op de site aan te passen naar de echte contactgegevens.
Dan zijn ze dus al in overtreding!
Wanneer snappen bedrijven en instellingen het nu eens dat de FG open en vrijelijk benaderbaar moet zijn zonder een CISO/Privacy Officer (of nog erger) een callcenter er tussen.
VGZ, OHRA en FBTO hebben hier ook al een handje van en hen hier op gewezen.
VGZ heeft recent van de AP nog een brief gekregen door een melding van mij (ach was een zaak van eind 2018, ambtelijke molens draaien traag maar degelijk).
In dat geval zou ik onmiddellijk melding doen bij de AP.

DPO is de term volgens de EGDPR; vertaalt is het de FG. Ik zou het ronduit schandelijk vinden als de genoemde DPO de Tweakers website niet de FG is (dus de DPO).

En dat hoort ondubbelzinnig duidelijk en eenvoudig vindbaar vermeld te worden op de website.
Wat is de 'FG' eigenlijk? De discussie is vanuit mijn gezichtspunt vrij onduidelijk door alle onbegrepen afkortingen. Maar goed, 'carry on' ;-)
Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO in het Engels).
We hebben dit op FOK! ook in eerste instantie gehad. Dat kon echter op zéér weinig sympathie rekenen, waarna we dat weer hebben teruggedraaid. Nu kunnen onze users gewoon kiezen tussen wel of niet cookies accepteren.
Ik zie dat helaas nog niet zo snel aangepast worden. Zoals eerder in het topic over de cookie wall op GoT zijn adverteerders niet happy als er geen tracking toegestaan is. Het levert namelijk minder op. Verwijzend naar mijn post op 18 maart en de quote van het forum hieronder.
De eerste technische tests waren hoopgevend, maar toen we gingen kijken naar een definitieve implementatie, bleek dit toch niet zo gemakkelijk als gedacht. Sterker nog, er zouden naast het verdwijnen van tracking nog andere dingen flink veranderen in de manier waarop adverteerders banners maken en aanleveren. Zo zouden dynamische banners, waar bijvoorbeeld realtime prijzen in staan of waarbij de inhoud wordt aangepast aan de pagina waarop hij wordt getoond, niet meer mogelijk zijn. Dat bleek voor verschillende adverteerders een brug te ver.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/66464386

Gezien de snelheid en mentaliteit waarmee dit huidige traject is afgerond verwacht ik de komende jaren helaas geen aanpassing. Wat ik hier uithaal is dat ze geld willen verdienen zolang de juristen aangeven dat het mag of dat het risico van aanpakken laag genoeg is (zie cookiewall ook nog lang heeft bestaan).

Je kunt merken dat Tweakers een nieuwssite over tech is geworden i.p.v. een techsite met nieuws.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 6 april 2021 21:37]

Dat citaat lees je mogelijk verkeerd. De brug te ver voor adverteerders is namelijk dat dynamische HTML5 banners met bijvoorbeeld realtime prijzen niet meer getoond zouden kunnen worden. Dat zijn dus bepaalde kwaliteitseisen vanuit adverteerders en niet omdat tracking an sich meer zou opleveren. Tracking zelf is niet zozeer het probleem en de meeste adverteerders beseffen heel goed dat trackingcookies ten dode zijn opgeschreven. Alleen kunnen wij bij HTML5 bannering niet uitsluiten dat er geen trackingcookies meekomen, zoals in het plan is toegelicht:
Het probleem zit in de manier waarop advertenties tegenwoordig opgebouwd zijn. Vroeger ging het om simpele plaatjes. Die kunnen in theorie zelf gehost worden waardoor we er verzekerd van zijn dat er van externe domeinen geen cookies gezet worden. Tegenwoordig worden veel banners echter dynamisch opgebouwd op basis van HTML5. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om realtime prijzen of aanbiedingen in een banner te tonen. Omdat HTML5-banners in feite code kunnen bevatten die weer extern kan communiceren, kan de adverteerder mogelijk beschikking krijgen over privacygevoelige data en er ook voor kiezen trackers in te bouwen. Lang niet elke adverteerder doet dat, maar we kunnen het op dit moment technisch gezien niet compleet uitsluiten.
Dus je adverteerders zijn de baas en maken de regels? Nee, ze spekken je rekening, dus volg je :F
En mij boeit het totaal niet hoe een van die reclameboeren denkt, laat ze aub bij mij aan de deur komen met mijn NEE/NEE stikker, dan wijs ik ze heel wijs de deur en de weg. Op het internet blok ik die idioterie die er zogenaamd ingeslopen is, het mooie verdienmodel :F Had Femme in het begin gelijk een abbo gemaakt en zo groot geworden, geen probleem, dan is het een eigen keus. Maar opgedrongen reclames overal te kust en te keur, daarom blok ik en dan miep men omdat hun verdienmodel in de problemen komt? _O-

edit; typo

[Reactie gewijzigd door Nympho op 7 april 2021 21:02]

Zijn dat die reclamebanners die je altijd op andere site krijg nadat je de des betreffende site al bezocht hebt? Dus in andere woorden reclame waar je niks aan hebt, omdat het de winkel laat zien waar je net geweest bent met de producten waar je net al naar gekeken hebt.

Of zijn dit verschillen in prijzen die sommige zaken hanteren aan de hand van je tracking profiel?
Nee, zoals ook in het .plan staat draait het in de meeste gevallen ook helemaal niet om tracking. Een van de redenen voor adverteerders om HTML5 banners te gebruiken is dat deze dynamisch opgebouwd kunnen worden. Dus in feite kunnen ze hun hele productcatalogus hierin tonen, maar zelf bepalen welke producten met de bijhorende prijzen op welk moment worden getoond. Of dit bijvoorbeeld afstemmen op de content van de website, want Tweakers werkt al vrij lang met contextual advertising.
Je ziet toch hoe ongelofelijk flawed dit argument is: dit is de Tweakers interpretatie van een klein stukje van ambigu statement op de website van de AP. Is dit het definitieve bewijs dat de cookiemuur juridisch niet verboden is volgens de GDPR? Absoluut niet. Stel de AP in Nederland zal Tweakers niet vervolgen of het nu mag volgens de Nederlandse wet of niet: is de interpretatie van de GDPR in België hetzelfde? Daar kan je niet schuilen achter de AP.

[Reactie gewijzigd door HuRRaCaNe op 6 april 2021 14:19]

Je ziet toch hoe ongelofelijk flawed dit argument is: dit is de Tweakers interpretatie van een klein stukje van ambigu statement op de website van de AP. Is dit het definitieve bewijs dat de cookiemuur juridisch niet verboden is volgens de GDPR? Absoluut niet. Stel de AP in Nederland zal Tweakers niet vervolgen of het nu mag volgens de Nederlandse wet of niet: is de interpretatie van de GDPR in België hetzelfde? Daar kan je niet schuilen achter de AP.
Of ze sluiten gewoon vrije toegang uit voor alle belgen en bieden alleen nog toegang tegen betaling dan ben je namelijk ook van het gez* af. En als je denkt dat zoiets niet mag? kijk dan eens naar netflix en hun content...

Ik zie hier weer een hoop tweakertjes die hun eigen belangen zo verwoorden dat het net op 'wetgeving' begint te lijken omdat: 'het kan toch niet zo zijn dat mijn belang niet door de wet wordt gediend, ik betaal belasting dus mijn wil/nood/belang == wet..

Zo werkt het natuurlijk niet, vervolgens wordt er heel duidelijk gelinkt naar een uitleg van de AP waarin duidelijk staat dat 'bijvoorbeeld na betaling' er mogelijkheden zijn om de keuze te bieden tussen paywall of tracking - Echter dan is het ineens ja maar hogerliggende wet (AVG) verbiedt dat ... dus AP moet....

het is een beetje hypocrisie ten top hier, De AP zegt iets dat niet strookt met 'onze' wil dus vragen we de AP (want weten niet beter) om nadere uitleg en doen net of we de uitleg die er is niet hebben gelezen en doen alsof DPG het dan maar zelf heeft verzonnen (want die juristen).

Ik hoop natuurlijk vooral dat tweakers zo snel mogelijk een manier vind om definitief at te rekenen met tracking, maar ik hoop ook enorm dat tweakers niet bepaalde financiële bronnen laat liggen waardoor we straks nóg vaker copy-paste niews krijgen zonder verdere factchecks of journalistieke inhoud. het is (en blijft) natuurlijk ook gewoon een kwestie van kiezen of delen.
het is een beetje hypocrisie ten top hier, De AP zegt iets dat niet strookt met 'onze' wil dus vragen we de AP (want weten niet beter) om nadere uitleg en doen net of we de uitleg die er is niet hebben gelezen en doen alsof DPG het dan maar zelf heeft verzonnen (want die juristen).
Omgekeerd heeft DPG jarenlang de uitspraken van de AP inzake de niet-geldigheid van cookie-walls structureel genegeerd als zijnde een "verschil in interpretatie van de wetgeving" -- maar zodra de AP een uitspraak doet die een kleine maas open laat om met een halve betaalmuur te werken, springt men er bovenop en wordt die uitspraak ineens als het steekhoudende argument gepresenteerd waarom deze opzet conform wetgeving zou zijn.

Dus inderdaad: hypocrisie ten top hier. Maar niet van de kant waar jij aan zit te denken.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 7 april 2021 08:21]

het is een beetje hypocrisie ten top hier
Hoe je hier ook in staat, het valt niet te ontkennen dat Tweakers.net zelf, al jaren, veel aandacht besteedt aan alles wat ook maar een beetje met online privacy etc. te maken heeft. Dan is het niet vreemd dat de vaste bezoekers ook kritisch zijn naar tweakers.net zelf toe en een waterdicht verhaal verwachten. Niet iemand die namens t reageert in de trant van 'ik ben geen juridisch medewerker dus ik weet het ook niet'.
Daarom zeg ik ook dat het een interpretatie is. Daarnaast hebben onze juristen hier natuurlijk ook naar gekeken voor een juridische onderbouwing. We verschuilen ons niet achter AP maar het is wel een interpretatie waar we ons nu (deels!) op kunnen baseren. Of dat de juiste interpretatie is, is voor zover ik begrepen heb uiteindelijk aan een rechter. Maar die jurisprudentie is er (nog) niet, ik denk deels omdat AP niet handhaaft (?).
Of dat de juiste interpretatie is, is voor zover ik begrepen heb uiteindelijk aan een rechter.
Dat is nog een andere optie dan artikel 36 of via de FG helpdesk. Als dit pad gewenst is door Tweakers kan ik wel een template-klacht schrijven die meerdere betrokkenen bij de AP (of de GBA) kunnen indienen. Lijkt mij niet de meest efficiente benadering, maar ik doe het graag.
Ik denk dat een template klacht geen slecht idee is. Overigens weet ik niet of de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit minder overwerkt is dan de AP. Misschien is het zinvoller om het aan hen te vragen.
Ik denk dat er nog manieren zijn die voor alle betrokkenen veel effectiever kunnen zijn als het gaat om het verkrijgen van normuitleg. Maar het staat elke betrokkene vrij om een klacht in te dienen. Ik denk dat dat een vraag aan o.a. @jelle. is of dat een serieuze suggestie is voor nu of dat we beter eerst een minder vergaande benadering kunnen hanteren.

Het is niet onwaarschijnlijk dat de AP binnenkort start met handhaven. Verschillende toezichthouders hebben de handhaving tijdelijk opgeschort om partijen de kans te geven om compliant te worden. De CNIL heeft net aangekondigd om de handhaving te starten. Grote kans dat de timeing hiervan ongeveer gelijk loopt tussen de toezichthouders. https://www.cnil.fr/fr/no...ment-cnil-actions-a-venir

[Reactie gewijzigd door Floort op 6 april 2021 15:28]

Ik weet niet precies wat je met een minder vergaande benadering bedoelt, maar mijn collega's en ik zijn niet de aangewezen personen om over juridische zaken uitspraken te gaan doen. Zoals je aangeeft ben je zelf al in contact met onze juridische afdeling, dus ik adviseer je om dat verder met hen op te pakken.
Ik weet niet precies wat je met een minder vergaande benadering bedoelt, maar mijn collega's en ik zijn niet de aangewezen personen om over juridische zaken uitspraken te gaan doen. Zoals je aangeeft ben je zelf al in contact met onze juridische afdeling, dus ik adviseer je om dat verder met hen op te pakken.
Dat is een ongemakkelijke situatie voor jullie omdat de juridische afdeling van DPG niet met betrokkenen wens te communiceren. Ik heb de FG een aanbod gedaan om samen om normuitleg te vragen. Wat daar uitkomt zal ik op het forum delen. Maar mijn verzoek was oprecht: als het via de rechter laten verlopen een serieuze suggestie is kan ik zoveel mogelijk van de lastige punten in de klacht-template verwerken zodat jullie ook het voordeel hebben dat daar duidelijkheid over komt.
Voor zover je verzoek dan nog niet beantwoord was: wij zijn niet de aangewezen personen om te beslissen welke route wenselijk is, dat is onze juridische afdeling. Jouw aanbod staat al bij hen uit.
Ik lees tussen de regels de stappen die je eventueel wilt doen en de antwoorden van Tweakers (niet DPG juristen zoals Jelle het zegt)

@jelle. ik hoop dat DPG op het voorstel van @Floort in kan/wil gaan, anders kan het zijn dat er hier een aantal Tweakers zelf gaan handelen naar de AP (zowel NL als B ), de procedures die dan gaan lopen duren even maar krijgen wel een definitief karakter. De vraag is of DPG zich publiekelijk in dit middelpunt wilt bevinden.

[Reactie gewijzigd door ollie1965 op 6 april 2021 16:32]

Of dat de juiste interpretatie is, is voor zover ik begrepen heb uiteindelijk aan een rechter. Maar die jurisprudentie is er (nog) niet, ik denk deels omdat AP niet handhaaft (?).

Dat is nou precies de reden dat jullie het zo kunnen doen. Je bedoelt eerder, onze juristen hebben iets gevonden, waar niet op wordt gehandhaafd en daarom kunnen we dit doen. Blijkt het onrechtmatig? Dan zullen de opbrengsten al opwegen tegen de AP boete, als die er al ooit zou komen.

Achteraf makkelijk verkondigen, we zaten fout maar het was onze ‘interpretatie’. Blijft scheef voor soort website die jullie zijn. Maar we slim gevonden, redelijk ten opzichte van alle tweakers? Nee niet echt.

[Reactie gewijzigd door Quintiemero op 6 april 2021 15:48]

Tja, dan verwijs ik graag naar hoeksmarp in 'plan: We passen de cookiewall aan en maken abo's trackingvrij' om te voorkomen dat ik ook als een bandje iets ga herhalen. De circel lijkt me daarmee rond, Tweakers heeft huiswerk wat mij betreft.
In principe is Tweakers 'Nederlands' en heeft het in eerste instantie met de Autoriteit Persoonsgegevens te maken.

Desalniettemin richt Tweakers zich ook expliciet op 'Vlamingen' (laten we a.u.b. geo-politieke-, taal- en andere kwesties buiten beschouwing laten). En daarmee is het tenminste discutabel indien er niet aan de wet- en regelgeving volgens de GBA wordt voldaan als 'grootste elektronica- en technologiewebsite van Nederland en België'.
Is Tweakers uit op Europese aandacht?

Ik zie het nut niet van deze manier van reclame maken. Volgens mij graaft de gemiddelde tweaker zich dieper in. En de bezoekers die Tweakers wel wil schrikt men af. Reclame maken in een sandbox hoeft toch ook weer niet zo moeilijk te zijn. Profiling gebeurt hoe dan ook met gegevens zoals het IP verzamelen en doorlinken naar ‘buyables’. Doe eens een onderzoek met één van de welbekende enquetes of men überhaupt wel iets koopt via de research van Tweakers?!

Ik denk dat Tweakers baalt van de grote getale ad-blockers & pi-holes onder de bezoekers.
Ik denk dat Tweakers baalt van de grote getale ad-blockers & pi-holes onder de bezoekers.
Terwijl dit soort geneuzel dat juist aanjaagt! :o
Helaas heb ik de cijfers niet maar ik durf de aanname te doen dat diezelfde groep met adblockers en pi-holes ook verantwoordelijk is voor directe en indirecte clicks in de pricewatch. Ten eerste omdat de gemiddelde tweaker goed verdiend en dat graag aan tech uitgeeft en ten tweede graag mensen helpt op het gebied van techniek.
Ik heb de FG van DPG Media vandaag toevallig aangeboden om eventueel gezamelijk contact op te nemen met de AP om om normuitleg te vragen. De FG mag dat namelijk wel. Ook kan Tweakers/DPG Media onder artikel 36 van de AVG de AP raadplegen. Ook daarvoor zie ik meer dan genoeg aanleiding.
Dat was er een die ook al wilde gaan bewandelen, je bent me voor.

Maar daar ben ik bij jou eigenlijk niet verbaast over :)

Hoe stelde de FG zich eigenlijk op in het feit dat hij transparant en onafhankelijk je vraag moest beantwoorden?

[Reactie gewijzigd door ollie1965 op 6 april 2021 16:49]

Nee, dat moet de community denk ik zelf doen. Al jaren gebruiken ze een illegale cookiewall en matsen wij ze omdat we niet moeilijk doen.
Nu komen met zo'n belachelijke optie.
Daarom heb ik ook een tip bij het AP ingediend, hoop dat meer tweakers dit doen zodat hier duidelijkheid in komt.
heb ook de AP ingelicht. Ben benieuwd wat hier uit gaat komen.
je weet natuurlijk dat de AP kampt met flinke onderbezetting en dat ze hun tijd beter kunnen besteden aan privacy-blamages van bijvoorbeeld de Belastingdienst(toeslag affaire), of de GGD (verkoop patientendata) dan aan een lullige website voor computernerds????

Als je zo graag iets gedaan wilt krijgen doe het dan echt stom en stap gewoon direct naar de rechter?
Lullige website voor computernerds?

I think not. Tweakers is deel van DPG media. Volgens mij is DPG een van de grootste nieuwsbronnen binnen Nederland.

DPG gebruikt volgens mij verschillende van haar platformen om te testen wat mogelijk is.
Als DPG over een maand iets heeft van ja dit werkt wel lekker op tweakers, laten wij het overal uitrollen. Als mensen voor het eerst op onze site komen kunnen ze meteen geld uitgeven aan ons. Of wij tracken ze lekker los. In beide gevallen win.

[Reactie gewijzigd door Tjidde op 6 april 2021 16:02]

Onze juristen redeneren dat een bezoeker die geen toestemming geeft voor trackingcookies, geen aanzienlijke negatieve gevolgen ondervindt, maar hooguit het voordeel misloopt om kosteloos kennis te kunnen nemen van de inhoud van de website.
Wat een ongelovelijk niet-tweakers waardig antwoord. Jullie zoeken de rand van de interpretatie op in het nadeel van jullie bezoekers! Jullie zoeken niet het beste voor de community, jullie kijken hoever jullie kunnen gaan bij de community die deze website mede vorm heeft gegeven.

Juist een website als Tweakers zou de andere kant op moeten redeneren en andere websites moeten aanspreken op precies het gedrag wat jullie nu zelf laten zien.

Met alle respect voor de aanwezigen hier die onder vuur liggen: ook ik vind het een arrogante houding van Tweakers.
De website is duidelijk te groot geworden en het komt over dat wordt geprobeerd met deze take it or leave it mentaliteit en "betaalde premium content" de website te kunnen blijven vullen voorbij het natuurlijk evenwicht dat de website met alle bezoekers heeft.

Een tech-community die juristen nodig heeft om de bezoekers te vertellen dat het niet kunnen bezoeken van de website een "voordeel mislopen" is ... kom op zeg.
Wat een ongelovelijk niet-tweakers waardig antwoord. Jullie zoeken de rand van de interpretatie op in het nadeel van jullie bezoekers! Jullie zoeken niet het beste voor de community...
Is het wel helemaal eerlijk omdat zo te zeggen?

De AP is er voor het beschermen van de privacy. Is het ook bedoeld om content creators te verplchten hun content gratis weg te geven?

Het beste voor de community is een platform dat voldoende inkomsten krijgt zodat in ieder geval de kosten kunnen worden betaald.
De community vormt de helft van Tweakers. Zonder community geen Tweakers. De community buitensluiten maakt Tweakers een nog legere huls dan het al geworden is.
En zonder Tweakers geen community. Tenzij jij zin hebt om op eigen kosten en in je eigen tijd iets vergelijkbaars op te zetten ;)
Er zijn bestaande sites die al een community hebben. Hoeft niets voor in elkaar gezet te worden.
Ja, en het komt allemaal gratis en voor niets.
Het komt in elk geval met een betere cookie consent dan Tweakers dat momenteel doet met hun take it or leave it mentaliteit.
[...]
Jullie zoeken de rand van de interpretatie op in het nadeel van jullie bezoekers
[...]
Met alle respect voor de aanwezigen hier die onder vuur liggen: ook ik vind het een arrogante houding van Tweakers.
Voordat je van 'jullie' en 'Tweakers' één eenheid maakt: aan het antwoord van Jelle te lezen is hij het er ook bepaald niet mee eens. Dit zal buiten de invloed van individuele redacteuren liggen.
Jelle voert het woord in deze dus jullie en Tweakers gaat in dit geval prima op.
"Jullie zoeken de rand van de interpretatie op in het nadeel van jullie bezoekers!" dat krijg je als ze juristen erbij gaan betrekken. Daar gaat het altijd fout.
Om heel eerlijk te zijn, wat een verschrikkelijke domme mensen hebben jullie daar dan rond lopen als dat de conclusie is die jullie wisten te trekken. Lekker makkelijk om te zeggen "voordeel mislopen". Als elke website dit nou gaat hanteren als uitgangspunt dan houden we straks geen internet meer over (wat nu al min of meer gaande is).

Het (toenmalige vrije) internet is ooit ontstaan met uitgangspunt om zo veel mogelijk bezoekers in de wereld te voorzien van informatie. Laat nou net commerciële bendes zoals o.a. Tweakers met dit soort praktijken er een bende van maken.

Gelukkig zijn er nog wel voorstanders van het vrije internet die voordeel uit bijv. Patreon en dergelijke diensten halen of gewoonweg donaties. Dit zaakje stinkt.

Niks persoonlijks Tweakers ik vind de rest wat jullie doen mooi, maar hiermee zetten jullie toch wat mij (en ik hoop met mij, velen anderen) een dwaze stap. Hiermee slaat Tweakers toch de plank echt helemaal mis.

[Reactie gewijzigd door witkop525 op 6 april 2021 16:31]

De tijd van "het (toenmalige vrije) internet" ligt al twee decennia achter ons.

Het internet is geen vrijstaat of wilde westen meer. Er zijn nu wetten en regulatie waar bedrijven als tweakers zich aan dienen te houden. Wetten en regulatie zijn een constante kostenpost, iets wat je als niet-bedrijf op deze schaal niet of moeilijk kan dragen zonder ergens concessies te maken.

U wilt het tweakers van vroeger terug? Drie hobbyisten die nagenoeg gratis een professionele website hosten? Maar wel conform AVG, etc?

Succes.
Waarom een site in de lucht houden als het een constante kostenpost is? Dat is slechte bedrijfsvoering.
Als zomaar stoppen niet kan moet er toch iets zijn dat op een bepaalde manier winst genereert. Daar kun je de kosten tegen wegstrepen.
Waarom een site in de lucht houden als het een constante kostenpost is? Dat is slechte bedrijfsvoering.
Als zomaar stoppen niet kan moet er toch iets zijn dat op een bepaalde manier winst genereert. Daar kun je de kosten tegen wegstrepen.
En dat doen ze dus met ofwel reclame ofwel een betaalde dienst. Dus wat is het probleem nou precies?
Volgens mij heeft niemand hier problemen met reclame maar over de trackers.
Natuurlijk eerst hwi samenvoegen en nu deze streek.
Er ontstond in het topic al een kleine beweging 'ik reageer niet meer inhoudelijk'. Ik sta daar volledig achter, een fuck-you naar de community jaagt ze alleen maar weg. Er wordt al jaren niet meer geluisterd naar de gebruikers, prima maar verwacht dan ook dat de goodwill op kan raken.
Uiteraard. Nu kunnen tweakers niet gemakkelijk naar een Nederlandstalig alternatief overstappen.
Voor niets gaat de zon op. Het gratis internet bestaat niet en heeft nooit bestaan. Er is alleen een generatie opgegroeid met een vertekend beeld van de werkelijkheid omdat ze gratis dachten te krijgen, maar betaalden met data / privacy.

Nu komen er regels waardoor dat niet meer mag en zal dat "gratis" internet dus op een andere manier betaald moeten worden. Dat kunnen sites zijn die door belastinggeld betaald worden (overheid, publieke omroepen), dat kunnen liefdadigheidssites zijn (een persoon / organisatie / bedrijf betaalt de boel zonder daar iets terug voor te verwachten) en bij de rest zal je als internet gebruiker meer en meer voor de keus gesteld worden: betalen met geld of met privacy / data.

Ik moet zeggen dat ik deze oplossing prima vind. Die paar euro per maand is het mij wel waard (minder dan 2 koffie, waar hebben we het over?). In ieder geval beter als bij de Volkskrant...heb je een betaald abonnement (stukken duurder dan tweakers) en alsnog advertenties in de app.
Tweakers had vroeger helemaal geen trackingcookies, als ze gewoon de NPO-route nemen, reclame weer verkopen naar doelgroep ipv google Ads zijn die cookies ook niet meer nodig.

Daar is het nog meer gaan opleveren ook.
In het topic over dit onderwerp heeft mijn collega toegelicht wat het lastige is aan de route van STER (NPO). Dat is inderdaad een partij waarmee we in gesprek zijn. Overigens passen we contextual advertising al heel lang toe, dus dat is niet zozeer de oplossing voor het probleem waar we nu mee zitten.
En alle bezoekers hebben nog steeds 100% toegang tot die informatie.

Wil je niet met je cookies betalen? Neem dan een abonnement.
Meen je dat? Zit het zo in elkaar? Ik ben blij dat je het even samenvat...
Klinkt als iemand die voor een baas werkt. Je snapt toch ook wel dat er ergens geld mee verdiend moet worden.
geen aanzienlijke negatieve gevolgen ondervindt, maar hooguit het voordeel misloopt om kosteloos kennis te kunnen nemen van de inhoud van de website.
Maar je kunt dus helemaal niet op de website, hoezo is dit geen aanzienlijk negatief gevolg ? Je kunt er gewoon niet op...
Dat is natuurlijk open voor interpretatie, maar ook zonder een bezoek aan Tweakers kun je gewoon door met je leven.
Als bijvoorbeeld een gemeentewebsite een dergelijke implementatie zou doorvoeren, waardoor je dus geen subsidies kunt aanvragen ofzo, dan is dat eerder een aanzienlijk negatief gevolg.
Zeker, maar dat zou dus betekenen dat dit alleen maar voor overheidsinstanties zou gelden, en dat lijkt me niet de intentie van de AVG.
Het lijkt mij juist precies de intentie. Je wilt de burger beschermen met deze wetgeving maar niet direct commerciële partijen in het harnas jagen. De implementatie van Tweakers is alleen nogal 'hard' te noemen.
Je wilt de burger beschermen met deze wetgeving maar niet direct commerciële partijen in het harnas jagen.
Commerciële bedrijven krijgen steeds meer macht, dat is de laatste jaren maar al te pijnlijk gebleken. De GDPR en de AVG zijn hard nodig om burgers te beschermen tegen de bedrijven waar maar 1 ding telt. Ik hoop dus ook dat dit (mede) de intentie is. :)
Commerciële bedrijven krijgen steeds meer macht
Je kunt niet alle commerciele bedrijven op deze manier beoordelen. De meeste uitgevers van nieuws, kranten etc die moeten rondkomen van advertenties op een website verdienen amper genoeg om de kosten te dekken.
De meeste uitgevers van nieuws, kranten etc die moeten rondkomen van advertenties op een website verdienen amper genoeg om de kosten te dekken.

Ach ja, die arme uitgevers... Die hadden vorig jaar slechts 129 miljoen euro winst... Amper genoeg om de kosten te dekken...
https://www.rtlnieuws.nl/...eakers-winst-coronacrisis
Dat is 1 voorbeeld, van een bedrijf dat veel inkomsten haalt uit andere bronnen dan advertenties. En dat uit aan artikel met als kop: "Uitgever DPG reserveert gehele winst voor opvangen klap coronacrisis"

Geloof me, als jij een website wilt maken met kwalitatief goede inhoud en moet rondkomen van Google Ads dan zal dat niet meevallen.
Eerlijk, op 1.64 miljard omzet is 129 miljoen netto winst niet hoog.
Bij hun ligt ook het probleem niet. Het probleem ligt bij de advertentieboeren die overal hun trackers opplakken.
Er zijn veel mensen die klagen over trackers en gepersonaliseerde advertenties.

Ik heb het probleem nooit zo begrepen.

Een goede website maken met goede content kost geld. Als het geld uit advertenties moet komen dan kan je niet zonder gepersonaliseerde advertenties.

Het verschil in opbrengst tussen het vertonen van random ads aan random bezoekers en het vertonen van gepersonaliseerde ads is echt levensgroot. Als adverteerder is het nagenoeg onmogelijk om geld te verdienen met ads als je je doelgroep niet kunt targetten. En dan kan je natuurlijk zeggen: "Dat is mijn probleem niet." Maar als ik als adverteerder niets verdien aan adverteren dan zal ik daarmee moeten stoppen. En de website zal helemaal niets meer verdienen.

Ze zouden natuurlijk ook de ad prijzen flink kunnen verlagen. En als compensatie 2x zoveel ads laten zien op 1 pagina. Waarbij het grootste deel van de ads dan zal bestaan uit niet relevante rommel wat mensen zeker ook zal irriteren.
Hoe zat het dan volgens jou toen advertenties niet gepersonaliseerd waren? Toen werd er geen geld verdiend aan websites?
Gaan we dan niet terug naar de begindagen van het internet ?

Ik adverteer zelf vrij veel. Het success van een campagne is afhankelijk van targetting. Doe je dat fout dan leg je er geld op toe. Als je het goed doet dan bestaat de mogelijkheid dat je meer verdient dan je uitgeeft aan de advertenties.

Sommige mensen zien "success" dan al als je 10% meer verdient dan je uitgeeft aan de advertenties.

Er lijken wel eens mensen te zijn die denken dat als je bv E 1000 uitgeeft aan advertenties dat je zonder targetting bv E 2000 kunt verdienen, en met targetting E 3000, en dat om die reden targetting niet nodig is, omdat het enkel de zakken van bedrijven spekt. Maar dat is echt niet hoe het werkt.

Op het moment dat advertenties in een bepaalde niche veel opleveren dan zal dat meer adverteerders treken, waardoor advertentietarieven omhoog gaan, en het grootste deel van je winst op zal gaan aan advertentiekosten.

Een realistisch voorbeeld is dat als je bv E 1000 uitgeeft aan ads, je optimaal je best doet met targetting, retargetting en alle andere truukjes je bv E 1100 verdient, waarvan dus E 1000 opgaat aan de ads, en er uiteindelijk E 100 over blijft. En als je dat zonder targetting zou proberen dan leg je er enkel geld op toe.

Ik zou als adverteerder echt niet weten hoe ik winstgevend zou kunnen adverteren zonder targetting.
Ik adverteer zelf vrij veel. Het success van een campagne is afhankelijk van targetting. Doe je dat fout dan leg je er geld op toe. Als je het goed doet dan bestaat de mogelijkheid dat je meer verdient dan je uitgeeft aan de advertenties.
...
Ik zou als adverteerder echt niet weten hoe ik winstgevend zou kunnen adverteren zonder targetting.
Ik geloof dat als je targeting fout doet, je weinig succes hebt, maar heb je getest of je personalized targeting nodig hebt of dat bijvoorbeeld targeting op basis van alleen de website of alleen de zoekopdracht minder effectief is? Uiteraard moet je dat dan ook "goed" doen.

Bovendien vraag ik me af of je het succes van een advertentiecampagne direct kunt vertalen in opbrengsten. Hoe bereken je die opbrengsten dan? Alleen de mensen die jouw advertentie aanklikken en meteen iets kopen? Dan vergeet je alle opbrengsten van mensen die later terugkeren of de herhaalde aankopen. Of zelfs de aankopen van mensen die de ad hebben gezien, maar niet hebben geklikt en toch jouw zaak hebben onthouden.
Je hebt ook de optie om geen site op te zetten als je geen reclame wil serveren ;)
Eerlijk, kan je site niet bestaan zonder inkomsten van reclames, vaya con dias dan, genoeg andere alternatieven waar het wel kan.
Femme is ook begonnen met een servertje huren voor €3,50 p/mnd op zijn zolderkamertje zonder reclames, dus het kon/kan wel ;)
O wacht, je komt dan met het argument, we zijn 20 jaar verder. Ja ind en wij (vele tweakers) hebben al aangegeven dat we de troep niet willen en de hele zooi blokken, en dan krijgen we het toch :F
En nu is tweakers verkocht aan DPG en hangen we aan het touw, maar 2 keuzes om de site te bezoeken, accepteren de cookies of paywall, 3e keuze is gewoon wegblijven.
Je wil mijn cookies? redtube/xnxx etc draaien lekker mee op de achtergrond, stuur me maar adv.`s voor porn.
Als het geld uit advertenties moet komen dan kan je niet zonder gepersonaliseerde advertenties.
Want?
Ik geloof dat ik dat hierboven net heb uitgelegd ;)
Nee, niet echt. Je herhaalt de stelling nogmaals in een wat uitgebreidere uitleg en komt tot slot ook nog met een alternatief op de proppen dat meteen je stelling weerlegt.
Nouja, ok.
Als jij een verdubbeling van het aantal ads op een pagina, waarvan het grootste deel van die ads bestaan uit advertenties voor maandverband ziet als een goed alternatief voor gepersonaliseerde advertenties dan heb je gelijk.
Maar ik denk niet dat veel mensen het met je eens zijn.
Of je doet gewoon iets geks zoals advertenties plaatsen die matchen met de content van de pagina. Review van een moederbord? wat advertenties van moederborden, CPU's die daarbij passen etc.

Gerichte reclame hoeft niet te betekenen dat de adverteerder alles over mij hoeft te weten om een gepaste reclame te tonen, die kan ook gewoon 1+1 doen en beredeneren dat als iemand een artiekel leest over bepaalde content dat die persoon ook interesse heeft over die bepaalde content.
Het klinkt leuk, maar ik denk niet dat dat in de praktijk erg goed zal werken. Voor veel produten zal het moeilijk zijn een juiste pagina te vinden, en wat voor advertenties zet je in een online krant zoals bv de Telegraaf of Volkskrant? Reclame voor vuurwapens bij een artikel over een moord? Ook een reclame voor vuurwapens bij een artikel over een liegende politicus? Reclame voor condooms bij een artikel over sexueel misbruik? Retargetting is helemaal onmogelijk op deze manier. En wat te doen als ik wil adverteren met een product, niet op het moment dat jij het al wilt kopen, maar voordat jij op het idee komt dat je het misschien wel zou kunnen gebruiken? Heel veel advertenties vallen in die laatste categorie.
Het klinkt leuk, maar ik denk niet dat dat in de praktijk erg goed zal werken. Voor veel produten zal het moeilijk zijn een juiste pagina te vinden, en wat voor advertenties zet je in een online krant zoals bv de Telegraaf of Volkskrant? Reclame voor vuurwapens bij een artikel over een moord? Ook een reclame voor vuurwapens bij een artikel over een liegende politicus? Reclame voor condooms bij een artikel over sexueel misbruik? Retargetting is helemaal onmogelijk op deze manier. En wat te doen als ik wil adverteren met een product, niet op het moment dat jij het al wilt kopen, maar voordat jij op het idee komt dat je het misschien wel zou kunnen gebruiken? Heel veel advertenties vallen in die laatste categorie.
Maar Tweakers is geen krant, het is een site for tech fanaten die ook nieuws rapporteerd. De doelgroep is in grote lijnen dus al duidelijk zonder ook maar enige vorm van tracking te hoeven gebruiken.
Abonnementen helpen de kranten etc ook niet echt meer.
Je kunt niet alle commerciele bedrijven op deze manier beoordelen.
Waar doe ik dit ? :+
Ik zeg verderop ook: "tegen de bedrijven" niet alle maar de :P
Ik was volledig van hetzelfde idee tot ik nu net de bedenking maakte of het wel een negatief gevolg is dat je niet op de website kan. Heb je persoonlijk een negatief gevolg aan het feit dat je niet op de site kan? Het is niet dat het je geld kost of zo, als je niet op de site kan.

Let op, is maar iets dat me een paar seconden te binnen schoot. Is verder niet echt over nagedacht of zo. Binnen minuut of twee kan ik er volledig anders over denken ;)
Nouja daar heb ik ook over nagedacht, maar dat zou alles wel erg simpel maken. Dan gaat elke website zichzelf als onbelangrijk verklaren en gewoon illegaal verder. Het lijkt mij dus dat je het in het kader van de website zelf moet plaatsen en niet als samenleving. Anders wordt het allemaal wel erg filosofisch :P
Misschien is het wel zo simpel. Het kunnen lezen van de website biedt vele voordelen (van persoon tot persoon) maar het niet lezen heeft daarom geen negatieve gevolgen. Er zijn miljarden mensen die deze site nooit lezen en er geen nadelige gevolgen van ondervinden.

Maar is inderdaad misschien wel iets te filosofisch ;)
Hoewel het waarschijnlijk wel zo misbruikt/gebruikt (*) wordt door tweakers

(*) schrappen wat niet past
Het blijft chantagepolitiek.
Je kan het ook anders bekijken: er is geen gratis versie meer.

Wel jammer, een site als tweakers lijkt mij juist geschikt voor content gerichte reclame.
Die gratis versie is er echter wel, maar alleen als je cookies accepteert. Het is Tweakers inderdaad toegestaan om de hele boel achter een paywall te stoppen, maar dat is niet wat ze doen. Ze stoppen de gratis versie achter een cookiewall en je kunt mij niet wijsmaken dat dat wettig is.
ik snap het probleem niet zo goed,

1: hoe moet tweakers.net morgen nog bestaan als jij er niet voor wilt betalen en als sponsoren niets terugkrijgen voor hun geld en dus ook niet willen betalen.

JA tweakers kan op termijn zelf usertracking gaan doen binnen de site (of zelfs op basis van je 'ingelogde' profiel kijken naar welke forumposts of nieuwsartikelen jij kijkt zodat je kunt aangeven welke reclames je wilt zien maar ook DAARVOOR geld dat er toestemming vereist is.
Dat zulke tracking minder ingrijpend is dan wanneer google zoiets voor 1000en websites doet moge duidelijk zijn maar het BLIJFT targeting. Als je dat niet wilt zijn er maar 2 duidelijke opties porn-reclame of paywall
Sinds wanneer is de enige mogelijkheid om te adverteren inclusief tracking? Ik heb er nul problemen mee dat tweakers advertenties laat zien, waar ik problemen mee heb is alle tracking die ermee gepaard gaat.
Adverteren zonder tracking is voor de meeste van onze adverteerders het probleem niet. We kunnen echter met de huidige wijze van banners serveren niet voorkomen dat er getracked kan worden. Helaas kunnen we technisch nog niet voorzien in een bannersysteem dat gegarandeerd trackingvrij is maar wat wel voldoet aan de andere eisen van onze adverteerders, onder andere met betrekking tot dynamische data in banners.
Maar tegelijkertijd doen jullie er ook niets aan om te voorkomen dat er trackers worden gebruikt. Als jullie die stap hadden genomen saß dit "het is technisch niet mogelijk" argument een stuk geloofwaardiger. Bovendien bieden jullie niet de keuze om bepaalde tracking te weigeren, dus het gaat niet alleen om "oeps een adverteerder track de gebruikers van tweaker".
Het is niet onmogelijk natuurlijk, maar als adverteerder wil je graag een acceptabele ROI en je campagnes optimaliseren. En zonder tracking is dat gewoon veel moeilijker om te doen.
Hoewel het natuurlijk ook aan de adverteerder is om z'n zaken op orde te hebben. Zorg dat je klanten retargeting van jou oké vinden en track enkel je ads van deze personen. Dan weet je nog niet aan wie je mag serveren, maar als je iemand iets serveert die jouw cookies oké vind kun je ze wel nog jouw beste af geven. Wat dan natuurlijk enkel interessant is voor grote spelers met een breder aanbod aan producten en of diensten.
Hoe weet je dat? Ik heb geen enkel onafhankelijk onderzoek gevonden wat daadwerkelijk aantoont dat je als adverteerder beter kunt investeren in targeted advertenties. Ik moet daarbij aantekenen dat ik niet veel verder ben gegaan dan de eerste pagina's in een google scholar search, maar toch.
Die gratis versie is er echter wel, maar alleen als je cookies accepteert
Da's alsnog niet gratis, alleen betaal je niet met geld.
Erg flauw dit altijd, je snapt zelf ook wel dat men doorgaans met 'gratis' aan geld refereert.
(en @hoeksmarp)

Waarom reageren jullie op mijn reactie dat dit flauw is of dat ik wel begrijp wat er bedoeld word, terwijl de originele post van @hoeksmarp juist direct ingaat tegen de opmerking van @Bas Boss waarin hij zegt dat er geen gratis versie meer is? Dat is toch precies wat hij bedoelt als hij zegt dat er geen gratis versie meer is, dat je dus linksom of rechtsom ergens mee betaalt? Waarom is dát verbeteren, wat jij dus deed hoeksmarp, dan niet "flauw" of "je snapt toch wel wat er bedoeld wordt"?

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 6 april 2021 15:51]

Je hebt gelijk, je kunt de opmerking van @Bas Boss op twee manieren lezen:

"Je moet de gratis versie negeren"

of

"Bij de 'gratis' versie betaal je met je privacy"

Echter in beide gevallen geld dat hier een discussie gaande is over de AVG en daarvoor is het (volgens mij) wel degelijk van belang dat er een gratis versie is. Vandaar dat ik reageerde.
Prima, je weet wat ik bedoel.
Tweakers kan van ze lang zal ze leven niet achter een paywall. Kan me niet voorstellen dat er genoeg betalende tweakers zijn.. het is geen landelijk dagblad.
Ik zeg toch ook niet dat ze het kunnen doen? Ik zeg dat ze het mogen.
Zelfs hardware.info blad de nek om gedraaid ;)
Dit is een gevalletje het glas is half vol of half leeg.
Er is wel degelijk een nadeel want alle content die tot nu toe 'gratis' was is nu niet meer toegankelijkt.
alle content die tot nu toe 'gratis' was is nu niet meer toegankelijkt.
• en als ze morgen failliet zijn ook niet,
• als ze morgen alles achter een paywall gooien ook niet.

waarom mag een paywall wel en een coockiewall niet, zelfs als de wet na de hoogste toetsen (op eu niveau) inderdaad zo wordt uitgelegd dan is die wet gewoon flawed. want waarom mag ik wel ernstig nadeel hebben bij de groenteboer: als je niet betaalt, verhonger je maar, maar mag dat niet bij de 'best buy guide': als je geen tracking toestaat of wilt betalen dan zoek je maar een andere website om pc's te vergelijken. En dat terwijl iedereen wel begrijpt dat het nadeel (honger) veel erger is dan het nadeel (geen pc nieuws).
Als ze morgen failliet zijn was er blijkbaar niet genoeg vraag naar de diensten en nieuwsberichten die Tweakers biedt om mensen ervoor te laten betalen. En aangezien Tweakers.net t.o.v. dingen zoals scalping ook deze mentaliteit aanneemt, zeg ik dan gewoon: marktwerking.

Ik heb jaren gratis gebruik kunnen maken van de website, en ik ben niet overtuigd dat er nu zoveel meer wordt geboden dat ik er maar eens voor moet gaan betalen. De groenteboer heeft me overigens niet jarenlang gratis groenten gegeven om er vervolgens wél geld voor te gaan vragen (of het alternatief, een tracking chip in je bloemkool 8)7 ).

Laat me maar weten waar ik fout zit.
Natuurlijk is het hun recht om voor alles te laten betalen, maar in de afgelopen hebben ze continue gevraagd of je bereid was om te betalen voor de 'in depth' content. Maar nu gooien ze alles dicht onder de mom van 'we moeten aan de cookiewet voldoen' en daar zit het probleem omdat er nu een groot nadeel is gekomen voor iedereen geen cookies wil, en ook niet voor de extra content wil betalen.
En dat is dus na deze reactie ook precies wat ik ga doen, naar een andere website zoeken.
Onze juristen redeneren dat een bezoeker die geen toestemming geeft voor trackingcookies, geen aanzienlijke negatieve gevolgen ondervindt, maar hooguit het voordeel misloopt om kosteloos kennis te kunnen nemen van de inhoud van de website.
Met andere woorden: ze redeneren dat een bezoeker nooit nadelige gevolgen ondervindt als ze geen toestemming voor cookies geven? Redeneren ze dat alleen voor tweakers, of voor het internet in het algemeen? :| 8)7 Als dat zo zou zijn, is die hele passage uit AVG toch een enorme wassen neus?
12 euro of usertracking, tja hoeveel is jouw privacy je eigenlijk waard?

waarom moet het altijd uit de portemonnee van een ander komen het internet wordt volwassen het is geen free-as-in-beer-for-everyone meer. Als je dat wel wilt staat het je vrij om je eigen GatherOfFreeloaders.net te beginnen en daar je eigen nieuwsgaring te verschaffen.

De wet is er om normen en waarden te handhaven en excessen te weren, maar hoe is jouw privacy niet meer waard dan 12 euro?
Mijn privacy is veel meer waard dan 12 euro, dat begrijp je zelf ook wel. Je beredenering is niet compleet.

Het is namelijk maar de vraag of ik (en anderen) tweakers daarvoor willen betalen terwijl ik er niks meer voor terugkrijg dan de afgelopen 20 jaar. Ik mis die plotselinge meerwaarde waar die plotselinge 12 euro tegenover staat. Tweakers hoeft van mij niet verder te groeien, het is prima zoals het nu is. Reclames zijn ook prima, maar ik hoef niet getracked te worden daarbij. Zoek het geld lekker op andere vlakken en laat de privacy van de bezoekers daar buiten.

In de praktijk echter zal het de meeste mensen over 2 maanden niks meer kunnen schelen en is het allemaal "normaal" geworden. Ik weet zeker dat dit als voorbijgaand risico besproken is in de meetingruimtes. En dat is juist wat je niet verwacht van deze website, het valt daarom extra op.
Betaal gewoon die 12,-. #doetochnietzomoeilijkallemaal
Op het moment dat je als Tweakers.net aangeeft dat je beste argument is (en ik parafraseer); "Onze juristen zeggen dat we weg komen met deze dubieuze interpretatie van privacy wetgeving.", ben je klaar. Dan ben je zo ver verwijderd van de kern van je bedrijf (lees: community en gebruikers), dat het wachten is tot je gebruikers (lees: inkomstenbron) zich verplaatst naar een beter alternatief.
Als mijn reactie zo is overgekomen dan neem ik dat bij deze terug, want zo bedoelde ik dat niet. Ik wilde slechts een (summiere) toelichting geven op dat onze juristen van mening zijn dat deze oplossing wettelijk is. Maar veel belangrijker vind ik dat het juridische stuk natuurlijk niet de kern is van het verhaal en ook helemaal niet hét argument is om hiervoor te kiezen. Het is uiteindelijk een duivels dilemma en dat hebben we uitgebreid toegelicht in het .plan hierboven.
Ik snap dat je dit zegt, en ik wil graag geloven dat dit waar is. Echter spreken daden luider dan woorden. Zoals in het .plan wordt aangegeven is de tweakers community zich bovengemiddeld bewust van de waarde van privacy, maar Tweakers.net kiest nu voor een beneden-gemiddeld-privacy-vriendelijke oplossing; betaal met euro's of je privacy.

Ook uit het .plan blijkt dat het gemis aan inkomsten van advertenties zonder tracking te groot zal zijn en een alternatief niet technisch haalbaar bleek. Maar om vervolgens het probleem bij de community te leggen, vind ik niet passend. Al helemaal is de afsluiting van het .plan pijnlijk, hierin wordt de community vervolgens wel gevraagd om gratis hun expertise te delen...

Er moeten toch betere oplossingen zijn. Als je kijkt naar de hoeveelheid geld er omgaat in platformen als Twitch.tv, micro transactions in (mobile) games en donaties aan sterke communities met een gezamenlijk doel, moet er een betere alternatief te vinden zijn door de slimme mensen van Tweakers.net en haar community. Maak het uitgeven van geld leuk en zinvol, in plaats van het afdwingen onder druk van iemands privacy. Ik hoop van harte dat we daar zo snel mogelijk komen.
Heb al moeite met die hele redenatie, deze interpretatie lijkt ook niet de intentie van de wet.
Maar goed, zelfs dan een tegenargument, wat als iemand dat niet kan betalen? Dan is t dus wel betalen of stikken.
Ah ja, 'voordeel mislopen' als tegenhanger van negatieve gevolgen. Dat is zoiets als een overheid die te weinig belasting betalen ivm een energiezuinige auto of zonnepanelen 'subsidie' noemt.

Slaat natuurlijk nergens op.
In de wet wordt nergens gesproken van "aanzienlijke negatieve gevolgen".

Uit de wettekst
42) ...Toestemming mag niet worden geacht vrijelijk te zijn verleend indien de betrokkene geen echte of vrije keuze heeft of zijn toestemming niet kan weigeren of intrekken zonder nadelige gevolgen.
Ik weet niet hoe dit juridisch in elkaar steekt, maar dit alles klinkt alsof DPG hard op zoek is geweest naar een verantwoording om iets te doen wat eigenlijk niet mag. Hebben jullie juristen als opdracht gekregen om een reden te zoeken waarom dit is toegestaan of is ze gevraagd of het toegestaan is?
En juristen denken te weten wat het beste is? Gaat natuurlijk nergens over. Ben het voor 100% met Virtuozzo eens. Ik kom hier ook vooral om wat te leren. Voor clickbaits ga ik wel naar Nu.NL of wat dan ook..
"Want tracking cookies weigeren, betekent dat ze geen toegang krijgen tot de website. Daarom zijn cookiewalls onder de AVG verboden."

Is het echt zo moeilijk ?
Tracking mag niet zonder opt-out/in.
Als toegang tot een voorheen gratis website mislopen geen nadeel is, wat is dan wél een nadeel volgens deze wet?
Okay, dan vorder ik bij deze dat jullie per direct al mijn opgeslagen data wissen. Zowel bij Tweakers als bij DPG en ik kom hier nooit meer terug. Waar kan ik een dergelijk verzoek indienen?
In onze voorwaarden (artikel 12) staat de procedure hiervoor uitgelegd. Je reageert overigens op een juridische onderbouwing van de huidige implementatie. Ik zeg dat er even voor de zekerheid bij omdat dat niet echt de kern is van deze boodschap, die staat namelijk in het .plan zelf (met ook een uitleg waarom we deze keuze maken).
Dat staat ergens in deze thread uitgebreid vermeld. Zoek maar naar het woord 'lite', dan vind je het wel.
+1Anoniem: 74499
@jelle.7 april 2021 05:17
hoe lul je iets recht wat krom is.....echt....vraag het de juristen!

Deze site mag verdwijnen. Mijn account gaat einde van de maand de prullebak in.
Ja, ik werk voor Tweakers. In tegenstelling tot op het forum wordt dit niet vermeld bij mijn avatar of naam (tenzij je doorklikt naar mijn profiel).
In het artikel staat toch duidelijk
Voor het beantwoorden van vragen over het beleid zijn vanuit het managementteam @Bart Zoetmulder en @WoutF beschikbaar, voor specifieke vragen over de implementatie zijn @jelle. en @crisp in de reactiethread hieronder en in het topic actief.
Hij mag dus gewoon, in naam van tweakers, reageren
De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens heeft geen jurisdictie in België of in de andere Europese landen waar Tweakers.net beschikbaar is. Hoe zit het daar? Dit is gewoon verboden volgens de wetgeving. Geen enkele site van DPG Media voldoet trouwens aan de wetgeving: tracking is wettelijk verplicht opt-in, niet opt-out. Deze betaalmuur veranderd daar niks aan.
Zover ik begrepen heb is binnen de EU op dit moment de AP van waar het bedrijf zich gevestigd heeft verantwoordelijk voor dat bedrijf. Voorbeeld: De AP van Ierland doet bijvoorbeeld te weinig, vervolgens worden veel tech bedrijven (vaak in Ierland gevestigd) totaal niet aangepakt.

Theoretisch heb je gelijk, in praktijk heeft de AP van 1 land het behoorlijk voor het zeggen.

Verder kan de Nederlandse AP het prima mis hebben. Pas na vele uitspraken door rechters weet je pas echt wat kan en wat niet kan. Juristen die je inhuurt geven bijna nooit echt zekerheid, vaak blijft het in waarschijnlijkheden (grijze gebieden).
En dat gedrag van de Ierse AP wordt vervolgens gechallenged door personen (Schrems I en Schrems II) en de AP van Duitsland is onder de radar al zijn commentaar aan het leveren in het samenspel van de AP's in de EU. Zo heeft een (ik dat de Duitse) AP ook mankracht aangeboden/gezegd ik neem het wel van je over omdat je het zo druk hebt Ierland.

Nee, die grote bedrijven komen er (uiteindelijk) niet mee weg.

Eerst Microsoft in NL (en dus EU), nu weer Google in NL (en dat krijgt zijn staartje ook naar de EU).
Who's next? Ik heb er ieder geval al een paar in gedachten (volg de pikorde).
Ik heb geen idee (ianal).
Dit is m.i. toch echt een serieuze dick-move van Tweakers.

De juristen van Tweakers volgen blijkbaar het nieuws over dit onderwerp niet want anders zouden ze dit advies niet hebben kunnen geven. Vanuit EU/NL-regelgeving is de algehele trend toch echt wel te zien dat het tracken zonder gevolgen moet blijven. En 'moeten' betalen zijn daadwerkelijk wel nadelige gevolgen van de optie om niet getrackt te worden.

De regel met betrekking tot de nadelige gevolgen heeft meer te maken met cross-site tracking binnen domeinen. Zodat sessies meegenomen kunnen worden van bijvoorbeeld. mail.domein.nl naar calendar.domein.nl, enz. Het niet tracks leidt nl. tot nadelige gevolgen want je zal dan op elk subdomein opnieuw moeten inloggen. (Een functionele escape in het tracking verhaal)
Tracking v.w.b. third party advertisements is ongewenst en moet je zonder nadelige gevolgen kunnen blokkeren.

Ik ken wel mensen binnen de AP en zal deze casus bij hen aanhangig maken. M.i. gaat Tweakers hier net een stap te ver. Maar IANAL. :)

[Reactie gewijzigd door Ferruginous Hwk op 6 april 2021 15:54]

Goed bezig kerel, tweakers gaat hier inderdaad te ver in!

Voortaan maar tweakers bezoeken met incognito mode want heb geen zin om met hun mijn gegevens te delen. Te triest voor woorden gewoon.
En gewoon uBlock Origin installeren, zoals iedereen, natuurlijk.
Er zijn er meer hier in de beantwoording van dit nieuwsbericht die de AP van binnen kennen of opdrachten voor hen uitvoeren. En sommige redacteuren zouden dat ook kunnen weten als ze sommige communicatie met hen terug zouden lezen met een andere bril.
En toch lijken ze er voor te kiezen (DPG) om hun gekozen koers te behouden en "in the picture" het onderwerp van gesprek te worden. Prima als dat hun keuze is, maar straks niet .... (vul zelf maar in).
Dit alles toont maar aan hoe door en door verrot het hele internet is geworden door de tracking maffia.

Ik waardeer het dat jullie geprobeerd hebben om advertenties zonder tracking te serveren. En ik geloof ook echt dat jullie duidelijke content profiel voldoende moet zijn om relevante advertenties zonder tracking te tonen.

Maar zelfs een bedrijf als DPG kan Google niet tot verandering dwingen. En dan heb je nog de honderden/duizenden andere bedrijven die van tracking hun specialisme hebben gemaakt.

Ik maak er zelf een gewoonte van de cookie Wall in te stellen en wat je dan ziet is soms schrikbarend. 'Weigeren' knop die niet werkt, opeens noemen ze tracking 'Legitimate Interest', enorme lijsten waar je doorheen moet. Het is duidelijk dat de EC hier echt op moet doorzetten.

En tot die tijd is het ook aan de gebruiker: neem een browser die tracking blokkeert of plug ins heeft die dat doen. Hoewel de mafia daar ongetwijfeld weer een weg omheen gaat vinden.
De maffia gebruikt - bij de moeilijkere doelen die trackers blokkeren - vaak fingerprinting volgens mij.

De EFF heeft een fantastische webpagina opgezet waar je zelf kan testen, hoe goed / slecht ze je kunnen tracken:

https://coveryourtracks.eff.org/

Daar kan je door-klikken naar "finger-printing"; ik kan niet zo makkelijk een link vinden om te delen. Maar als je een resultaat-tabel met 3 regels hebt, staat op de onderste regel links het woord "finger-printing", daar kan je dan op kilkken en dan staat uitgespecificeerd hoeveel bits aan informatie je "finger-print" heeft.

Schokkende resultaat is, dat ze vinden dat ik goed beveiligd ben tegen tracking, maar dat binnen hun "database" van 250 000 fingerprints, die van mijn browser uniek is !!!

[Reactie gewijzigd door kidde op 6 april 2021 13:46]

Goede plugin hiervoor is Fingerprint spoofing als je dat naast Privacy Badger hebt draaien zit je wel redelijk goed
Best wel bizar welke data de browser zelf allemaal verstuurd en via JS allemaal op te vragen is...

Met dit soort Features heb je geen cookies meer nodig. :+

[Reactie gewijzigd door rene_fb op 6 april 2021 18:18]

Maar zelfs een bedrijf als DPG kan Google niet tot verandering dwingen. En dan heb je nog de honderden/duizenden andere bedrijven die van tracking hun specialisme hebben gemaakt.
Natuurlijk kunnen ze dat wel: door geen Google advertenties te gebruiken. Maar dat kost geld. Als bij een bedrijf de keuze op tafel komt over winst of privacy is bij het overgrote deel van de bedrijven de keuze rap gemaakt. Maar stellen dat ze geen verandering kunnen afdwingen is onjuist. Als genoeg grote bedrijven zouden switchen naar een andere partij zou Google wel eens gaan nadenken om advertenties zonder tracking te gaan aanbieden.
Ik maak er zelf een gewoonte van de cookie Wall in te stellen en wat je dan ziet is soms schrikbarend. 'Weigeren' knop die niet werkt, opeens noemen ze tracking 'Legitimate Interest', enorme lijsten waar je doorheen moet. Het is duidelijk dat de EC hier echt op moet doorzetten.
Meestal staat er voor "Legitimate interest" ergens een knop "obejct all" of iets dergelijks, maar die durven ze wel eens op een rare plaats te verstoppen.
Ik denk dat het recente voorbeeld van Australië aantoont dat wetgeving noodzakelijk is. En daar kwam die wetgeving er vooral doordat bijna alle media in handen zijn van hetzelfde bedrijf dat de regerende partij in zijn broekzak heeft.

Uiteraard kan Tweakers gebruik maken van andere advertentie servers. Alleen gebruiken die ook allemaal vormen van tracking en profiling. En bovendien kunnen de advertenties ook allerhande ongein bevatten.

En dat van die legitimate interest is precies wat ik bedoel. Of de weiger knop is moeilijk/niet te vinden of doet het gewoon niet. Dat kom ik regelmatig tegen.
Dus wat tweakers doet mag niet als ik het goed begrijp of begrijp ik het fout ?
Mag gewoon en is bij nationale en internationale persgroepen redelijk normaal. Je kunt bij kranten ook vaak slechts enkele artikelen gratis bekijken en daarna is het betalen of helemaal niet in kunnen zien. Er zijn echter ook kranten die geen gratis content bieden en slechts uitsluitend na betaling. Bij Tweakers betaal je ook: met je privacy of met geld
Ik vraag het me af. Of je third party tracking als een soort van "privacy-gijzeling" mag inzetten om een verdienmodel aan op te tuigen. De voorbeelden die jij geeft zetten content achter een paywall, dat mag uiteraard gewoon, het is jouw content en als jij daar geld voor wilt vragen: geen probleem.

Maar die krantensites vragen nog gewoon, gratis of niet gratis website, of ze third party cookies mogen plaatsen. Dat doen ze ongeacht of ze aan je verdienen of niet. Je kunt uiteraard als "perk" van een betaald abonnement advertenties uitschakelen en "deel knoppen" of hidden pixels, etc. Maar of je kunt zeggen "of je laat je tracken door derde partijen, of je betaald ons geld" lijkt mij een donkergrijs gebied, at best.

Het voelt toch echt als een moderne variant van de oude mafia-truuk, betalen voor "bescherming" anders zorgen we wel dat je hier wegblijft. Dit laat een hele zure nasmaak na over de website, alsof ze niet weten wie hun doelgroep is.
het kunnen weigeren maar toch aanbieden van tracking is gewoon een fout in de wet,

het is een beetje het zelfde als verhuurder van een huis zeggen: u mag dit huis huren maar elke eerste maandag van de maand heb ik het recht .... op uw echtgenote. en dan in de AVG zetten, nuja, ALS er een alternatief is dan mag het misschien ineens toch wel, maar dan moet die arme ziel wel dom genoeg zijn om het juiste vinkje aan te kruisen op het huurcontract. Je weet dat niemand (met een goed stel hersenen) daar ooit serieus op in zou gaan maaaar, als het een vrije en geïnformeerde keuze is dan mag het?

dan mocht die Duitser een paar jaar geleden zijn vriend TOCH opeten?

Aan de andere kant: tracking cookies zijn nu niet bepaald te vergelijken met canibalisme of het herenrecht
Bij Tweakers betaal je ook: met je privacy of met geld
En dat is volgens mij exact wat volgens de AVG niet mag. Wat die andere persgroepen doen, is inderdaad prima, maar toegang weigeren omdat je geen cookies accepteert is volgens mij niet toegestaan.
Nee, volgens de juristen van Tweakers mag het wel, want er staat niet expliciet in de wet dat het niet mag. :+
Sterker nog, er staat zelfs expliciet in vermeld dat dit wel mag.
Er staat niet expliciet in de wet dat dit mag, dat staat alleen maar in een interpretatie van de AP.
Ongeacht of het mag of niet, er is ook nog de keuze om het vervolgens wel of niet te doen. Tweakers beredeneert nu in het nadeel van de bezoekers. Diezelfde bezoekers die grote delen van de content leveren.
Wat Tweakers nu doet mag wel volgens de interpretatie van de wetgeving door zowel de eigen juristen als de AP.

[Reactie gewijzigd door Blokker_1999 op 6 april 2021 13:45]

Het probleem is dat de AVG voor heel veel bedrijven onduidelijk is, zo ook voor Tweakers.net.
Wil je duidelijkheid hebben over de juiste interpretatie, moet je het AP benaderen echter zijn die behoorlijk onderbemand en zal je niet snel terugkoppeling krijgen.
Ik kan me voorstellen dat Tweakers.net het vervelend vindt, dat het voor hun niet duidelijk is of het toegestaan is wat ze nu doen met de cookie/paywall.

Zullen we als community allemaal een melding over deze cookie/paywall maken bij het AP, hoe meer vragen hierover gesteld worden, hoe sneller Tweakers.net de bevestiging krijgt dat ze daadwerkelijk aan de wet voldoen.
Als betrokkene kan je zo de AP opbellen (088 - 1805 250) met een vraag. Bijvoorbeeld of een website die toestemming vraagt om te tracken de knop om de toestemming in te trekken ver weg mag stoppen op de website. Of je kan vragen of als persoonsgegevens zijn verzameld met toestemming voor marketingdoeleinden en je trekt de toestemming in of de verzamelde gegevens dan ook verwijderd moeten worden. Op dat soort vragen krijg je als betrokkene meestal zo antwoord van de AP en die vragen zijn ook van toepassing op Tweakers. De FG van DPG Media heeft ook de optie contact op te nemen met de AP voor vragen waar zij met enige eigen expertise ook niet uitkomt. Daar zou een FG ook als het goed is vrij vlot antwoord van moeten krijgen.

Dus als jij wil weten of wat Tweakers doet mag kan je dat gewoon vragen. Als je de AP een tip geeft hoor je er waarschjinlijk niks van terug. Als je wilt dat de AP actie onderneemt kan je beter een klacht indienen. Dat is hetzelfde formulier, maar ergens in het begin kan je kiezen tussen een tip en klacht. Als DPG Media vragen heeft zijn daar dus ook opties voor. Voor zover het onduidelijk is voor DPG Media is dat dus nergens voor nodig.
Nee, het mag inderdaad niet, maar dit is een geval van het opzoeken van de grenzen ok ze selectief te interpreteren want er ligt verschil tussen recht hebben en recht krijgen voor de gebruiker.
.. Dus is het inderdaad zoals @CopyCatz segt in essentie een paywall geworden. Je betaald met je geld of met je privacy. Ik zou het bijna lachwekkend noemen als het niet zo triest was. En dan nog in het artikel trots beamen dat Tweakers aan de wet voldoet. Bah
Maar ze voldoen nu ook, eindelijk, aan de wet. Of het moreel en ethisch juist is doet op dat moment niet ter zake, daar gaat wetgeving dan weer niet over. Verder is het een verbetering op de oude situatie waarbij je een cookiewall had zonder mogelijkheid om cookies te weigeren.
Maar ze voldoen nu ook, eindelijk, aan de wet.
Dat ontken ik ook niet. Tweakers.net voldoet bij deze zover ik weet inderdaad aan de wetgeving. Daarmee is ook werkelijk alles gezegd, want de manier hoe is niet om naar huis over te schrijven. Dáár gaat het (mij en andere tweakers) dus om, hoe onethisch / immoreel de huidige gang van zaken is
Wat ik vooral zie zijn mensen die zeggen: ik wil niet betalen en ik wil niet getracked worden. Dat dit nadelig is voor de inkomsten van deze website, dat interesseert mij niet, we hebben voorstellen genoeg gegeven voor alternatieve inkomstenbronnen en die worden genegeerd dus het is hun eigen schuld.

Waarbij die alternatieve voorstellen dan meestal gaan over dingen als merchandising waarbij de kosten voor de Tweaker een stuk hoger liggen, terwijl de inkomsten alles behalve stabiel zijn. Want wees nu eerlijk. Hoe vaak ga jij een T-shirt of hoodie kopen? Een nieuwe koffietas? Hoeveel rommel wil je in huis halen om ze te ondersteunen? En dan mag het ineens wel geld kosten, maar een goedkoop abbonement is te veel want dan krijg je vaak het gevoel dat je er niets voor terugkrijgt.
Zelf heb ik een beetje mixed feelings over het abonnementen stelsel op Tweakers.net
Ik snap heel goed dat Tweakers.net ook geld moet verdienen, maar ergens heb ik er een beetje moeite mee.
Een aantal jaar ben ik abonnee geweest, omdat ik de inhoud van Tweakers.net wel oké vond.
(De wijzigingen van de laatste tijd rondom plus artikelen hebben ervoor gezorgd dat ik het abonnement heb opgezegd)

In de tussentijd zijn er een aantal zaken gewijzigd en niet allemaal ten goede.

Een steeds groter wordend .adv gehalte, het is leuk dat Apple, Samsung of Oppo een nieuwe telefoon uitbrengen, maar moet dat 4 keer terug komen?
Eerst de geruchten over de nieuwe iPhone 12, daarna de aankondiging van het launch event, daarna het launch event en daarna de verkoopstart.

Berichten worden steeds vaker compleet gekopieerd van andere bronnen, wat pijnlijk duidelijk wordt doordat er dezelfde taalfouten inzitten als in de bron.
Wanneer de bron een vertaling had gemaakt van een Engelstalige bron, worden de vertaalfouten ook meegenomen.

Artikelen die steeds oppervlakkiger worden en niet zoals vroeger dieper op de materie ingaan.

Introductie van plus artikelen, waarvoor je een nog duurder abonnement moet nemen.
De plus artikelen zijn (of althans waren in het begin) vaak columns en bij inhoudelijke berichten moet de inhoud voornamelijk komen van de comments van de lezers.
Ik kan het niet meer met je eens zijn. Dank voor je uiteenzetting. Ik hoop dat ze je post uitprinten op Tweakers HQ en er elke dag even naar kijken om zich te herinneren wat voor website dit eigenlijk ooit was.
Dan is het wachten op een zaak, er is vast een juridische tweaker die hier zin in heeft. De jurisprudentie zal het dan gaan uitwijzen, verwacht dat de redelijkheid en billijkheid dit als onredelijk ziet: niks zien of betalen!
Wat een gezeur. Jij wilt juridische stappen gaan zetten tegen het platform dat al die jaren al een community voor ons vormt? Voor niets gaat de zon op. Artikelen schrijven zichzelf niet en het serverpark draait ook niet op een toegedragen 'warm hart'. Iedereen moet eten.
Die Tweakers is al een tijdje dood. Ik snap dat het aantrekkelijk is om te professionaliseren, zeker voor DPG, maar winstbejag is negatief gecorreleerd met klantsympathie. Je kan niet lang teren op het verleden als je nu dit soort anti-consumeracties uitvoert.
Laten we wel eerlijk zijn, Tweakers forceert deze oplossing. Als iemand het daar niet mee eens is, dan is dat ook helemaal hun recht. Of je nu 'community' bent of niet...

We praten hier namelijk over een wetgeving die burgers moet beschermen. Dat gebeurd al erg lange tijd niet bij Tweakers (cookiemuur). Met deze stap verbeterd Tweakers hun cookiemuur door daar een betaalmuur van te maken. Ze hopen nu dat hun standpunt houdt maar daar komt men natuurlijk maar op 1 manier achter.
Nee ik niet, maar er is er vast een.
Ik moest het accepteren om überhaupt dit bericht te kunnen lezen. Wat is dat voor bizarre wereld?
had het niet beter kunnen wegpennen...

tweakers krijgt wat nare trekjes de laatste paar jaar
Bijvoirbeeld na betaling.
Eenmalige betaling? Abbo? Is dit uitgezocht? Tweakers loopt al jaren met een illegale cookiewall te pronken, ik vind dat ze de community tegemoet kunnen komen door een eenmalige betaling in te stellen.
Dat heeft het AP niet gespecificeerd. Zodra de nieuwe abonnementen straks live zijn, komt het goedkoopste abonnement overeen met de gemiste inkomsten uit advertenties (die uitgezet moeten worden ivm trackingcookies).
Is dat het supporter-abonnement van 1 euro per maand?
Nu nog wel, straks is dat het nieuwe Hero-abonnement. Totdat Plus live gaat, blijft het mogelijk om een Supporter-abonnement af te sluiten. Dit abonnement loopt vervolgens in elk geval tot einde looptijd (1 jaar) door, ongeacht de introductie van nieuwe abonnementen.
Dit is dus nu tijdelijk 1,- en daarna 4,- (looptijd van één maand - 3 bij twee jaar)?
Klopt. Supporters krijgen echter ook de mogelijkheid om gedurende hun looptijd al over te stappen naar een Plus-abonnement (aanbieding voor huidige abonnees van €3,75 per maand, maandelijks opzegbaar). Daarover worden ze t.z.t. nog geïnformeerd.
Het lijkt mij heel waardevol om goed te communiceren wat nu de daadwerkelijke bedragen worden. Door de alle "wanneer dit" en "mogelijkheid om" heb ik het niet helder wat de kosten zijn

https://tweakers.net/info/abonnementen/
&
plan: Update Tweakers-abonnementen - Van Premium naar Plus en de maandprijzen

12 euro per jaar is naar mijn mening nog te doen. Maar 45,- wordt al behoorlijk spannend.
Als de trend betalen per website wordt, dan loopt dit grapje de spuigaten uit.
Klopt helemaal. We komen binnenkort met een update, maar willen daarvoor eerst de karmakortingen rond hebben. Zodra we dit rond hebben zul je de update op de frontpage en in het Plus-topic zien. Daarnaast willen we ook alle huidige abonnees persoonlijk informeren over wat dit voor hun abonnement betekent.
Het lijkt mij vooral een goede optie, om heel snel met een 10 euro/jaar abbonement te komen waarbij je dus nog wel advertenties krijgt, maar die advertenties niet getarget zijn dmv: trackers.

Ik kan me namelijk prima voorstellen dat je met bedrijven als alternate prima afspraken kunt maken over het tonen van advertenties zonder verdere tracking tegen een ander prijs model, de misgelopen inkomsten kun je dan prima (deels) terughalen door een abonnementsprijs ...

De duiding op dergelijke advertenties lijkt me dan duidelijk: die is natuurlijk gewoon gelinkt aan producten die relevant zijn aan het nieuwsartiekel of bestbuy systemen en andere tweaker-waardige artikelen.

Redelijk relevantie advertenties storen me doorgaans niet zo veel, maar als je dan met een klein bedrag onder bepaalde (vooral) 3rd-party tracking uitkomt is dat misschien wel z'n prijs waard. J
Je hebt dan gewoon een hybride vorm.

[Reactie gewijzigd door i-chat op 6 april 2021 16:25]

Dat soort contextgerelateerde advertenties hebben we nu al op Tweakers. Het probleem zit 'm ook niet in dat adverteerders zo graag willen vasthouding aan tracking. Ze weten allemaal dat het binnenkort helemaal afgelopen is met trackingcookies. Alleen krijgen wij het nu (technisch) nog niet voor elkaar om die contextuele advertenties uit te leveren zonder cookies, door een beperking in systemen. Dat is wel ons uiteindelijke doel. In die zin heeft een abonnement dat puur gericht is op "trackingvrij" geen waarde, wat dat is iets wat we voor iedereen op Tweakers willen, ongeacht of je een abonnement hebt.

[Reactie gewijzigd door jelle. op 6 april 2021 16:52]

Je hebt toch contact (en contract) met adverteerders? Als je gewoon daar inzet dat ze geen tracking mogen hebben in de html5 ads dan is het juridisch toch oké? Dat is voor de meesten hier voldoende lijkt me, dan heb je die hele cookiemuur ook niet meer nodig (want als er trackingcookies worden geplaatst is het de adverteerder die contractbreuk pleegt).
Dat is een goede suggestie en inderdaad ook een optie die we aan het onderzoeken zijn. De vraag hierin is echter wie er uiteindelijk verantwoordelijk is voor wat er precies op onze website wordt getoond en of dergelijke afspraken juridisch haalbaar zijn. Als we daar een update over hebben zullen we die in het topic over dit onderwerp plaatsen.
Naja, prima. Dan ga ik maar voor andere opties :
Trackers blokkeren en dit doorgeven bij het AP.
"Vrije" toestemming is slechts een van de eisen. Zo blijkt uit overweging 32 ook dat de toestemmingsvraag niet onnodig verstorend mag zijn voor het gebruik van de dienst. Of uit artikel 7(3) dat het intrekken van de toestemming net zo makkelijk moet zijn als het geven ervan. Nu is het een behoorlijke zoektocht om de toestemming in te trekken. Een verbetering ten opzichte van het niet kunnen intrekken, maar absoluut niet goed genoeg. Toestemming is echt een ingewikkelde grondslag.
Het is in elk geval geen bewuste keuze geweest om het intrekken van toestemming een "behoorlijke zoektocht" te maken. Als je suggesties hebt hoe dit beter/duidelijker kan, dan kijk ik graag wat er mogelijk is :)
Dat is het vervelende van een toestemmingsmuur: ongeveer de enige manier om te voldoen aan die eis is er een toestemmings-intrekmuur achter op te stellen. Dat klinkt misschien onredelijk, maar dat zou je ook over de toestemmingsmuur kunnen zeggen. Dat vereiste is in de AVG opgenomen om te voorkomen dat mensen in een fuik belanden: makkelijk erin, moeilijk eruit. In en uit moeten even makkelijk zijn. Vandaar dat ik me niet zo druk maak om de "vrije" toestemming in deze context: er zijn andere voorwaarden waar je aan moet voldoen die cookiemuren ook vrijwel onmogelijk maken. Ik heb wel suggesties, maar die beginnen met het schrappen van de toestemmingsmuur.

Edit: Ik heb ook wel suggesties die dicht in de buurt komen. Zo kan er ook een toestemmings-intrekknop bovenin de menubalk komen. Maar dan moet natuurlijk de toestemming wel echt ingetrokken worden. Dat betekent dat deze intrekking ook gecommuniceerd moet worden naar alle trackers die met die toestemming als grondslag persoonsgegevens hebben verzameld en deze gegeven moeten worden verwijderd als er geen andere grondslag meer is. Maar ik verwacht niet dat dat uberhaubt gaat gebeuren, dus de plaats van het knopje maakt dan niet zoveel uit in de praktijk.

[Reactie gewijzigd door Floort op 6 april 2021 14:57]

De AP benoemt ook duidelijk dat er bij de keuze een mogelijkheid tot weigeren van cookies moet zijn:
Dat betekent dat u uw bezoekers of gebruikers de mogelijkheid moet geven om tracking cookies te weigeren. Bijvoorbeeld door een informatiebalk of pop-up aan te bieden met een duidelijke keuze tussen ‘ja’ en ‘nee’. U mag geen cookies plaatsen voordat de bezoeker een keuze heeft gemaakt.
"Abonnement afsluiten" is verre van hetzelfde als "Nee ik wil geen cookies".
Dat je vervolgens geen content toont en alleen een optie tot abonnement afsluiten zou kunnen, maar dat hoort niet al in de cookie/pay wall te gebeuren.

Tevens het volgende probleem. Voor mij tenminste. Ook het inzien van je eigen profiel staat nu achter deze cookie / pay wall. Moet ik nu gaan 'betalen' (op welke manier dan ook) om prive berichten in te mogen zien?
jullie zetten bezoekers tussen een cookiewall en een paywall. je betaalt dus ofwel met je privacy ofwel met geld. maken jullie nog ff een grafzerk voor de vrije bezoekers of wordt het een anoniem massagraf?
Klopt. Betalen met geld of je privacy.

De mogelijkheid om de cookies te weigeren door er geld voor te vragen mag volgens de AVG. Er staat niet specifiek in dat de gebruiker de cookies gratis moet kunnen weigeren helaas.
Vind dit zo'n rare opmerking. Wel een kwalitatief goede site verwachten, maar niet mee willen werken door bij te dragen aan een vergoeding voor de makers?

Als je de site zo belangrijk vind, als je privacy, betaal je. Als je de site zo belangrijk vindt, maar je privacy minder, dan cookies. Als je kwalitatief goede sites niet belangrijk vindt, zoek je een andere site op, of ga je zelf zoeken naar het nieuws dat je boeit.

Keuze zat
Vind dit zo'n rare opmerking. Wel een kwalitatief goede site verwachten, maar niet mee willen werken door bij te dragen aan een vergoeding voor de makers?
Nu leg je hem woorden in de mond.

Ik verwacht een kwalitatief goede site en wil best mee werken aan een vergoeding voor de makers. Ik heb geen enkel probleem met advertenties zolang ze;
- Veilig zijn (dus geen gebruik maken van massale 3rd party netwerken als Google aangezien daar regelmatig, ook hier, malware advertenties voorbij komen)
- Ik niet voor de advertentie hoef te betalen met mijn gegevens (dus geen tracking cookies)

Beiden zijn zonder meer mogelijk. Zo heeft het in het verleden namelijk ook gewoon gewerkt. Zoals iemand hier onder al opmerkt; Tweakers is uitermate geschikt voor content-gerelateerde advertenties en die hebben helemaal geen tracking cookies nodig.

Ze stellen dat ze enorm veel tijd en moeite steken in het realiseren hiervan maar de bottomline is: Ga terug naar hoe het 10 jaar geleden was en alles is opgelost. Dat hoeft geen enorm veel tijd en moeite te kosten. Gewoon revert to (build van 10 jaar geleden) en je bent klaar. Van daar uit kun je dan verder ontwikkelen naar wat je maar wilt maar je basis principes zijn op zijn minst behouden.
ware het niet dat:

A: door massa-coockies de markt voor advertenties is verslechters en de waarde is gedaald,
B: mensen deels advertentie-moe zijn geworden waardoor een add relevanter dan voorheen moet zijn voordat de adverteerder er ook iets aan gaat verdienen.
C: dat tweakers.net aanzienlijk is gegroeid en dus meer kosten maakt dan vroeger, waardoor er ook meer inkomsten nodig zijn.

Trackerloze advertenties is natuurlijk een mooie droom, en hopelijk wordt het ook zeker waarheid, al dan niet in een soort hybride/half-paywall vorm.

Maar de wereld is niet stil blijven staan, en als we het met zijn allen 10 jaar lang konden slikken dat onze privacy werd geschaad waarom nu dan INEENS niet meer? is dat dan nog wel recht door zee?
Maar de wereld is niet stil blijven staan, en als we het met zijn allen 10 jaar lang konden slikken dat onze privacy werd geschaad waarom nu dan INEENS niet meer? is dat dan nog wel recht door zee?
Tweakers geeft zelf aan dat ze geen "wel/niet cookies" doen omdat de meeste tweakers dan "niet" zullen zeggen.
Op diezelfde manier stel ik dat de meesten hier, omdat ze die keuze niet hebben, dan maar een addblocker installeren.
Resultaat: Nog minder inkomsten dan wanneer men tracker-/malware-loze advertenties zou hebben.

De wereld is niet stil blijven staan. De meeste tweakers weten heel goed hoe ze hun privacy moeten beschermen en hun PC veilig moeten houden. Dat doe je door alles te blokkeren wat een gevaar oplevert en advertenties zoals die hier gebruikt worden staan met stip bovenaan die lijst.

Ik gok dat cookie-/malwareloze advertenties wel eens een betere business case zouden kunnen zijn dan de troep die ons nu geserveerd wordt.
Echte Tweakers weten dat wel. Het zijn echter niet alleen tweakers die hier komen. De meesten zullen gewoon de cookies accepteren. Dat is men al gewend van zoveel andere sites. Ik denk niet dat er veel abonnementen afgesloten gaan worden.
als we het met zijn allen 10 jaar lang konden slikken dat onze privacy werd geschaad waarom nu dan INEENS niet meer?
Spreek voor jezelf. Velen hier zullen al jaren lang een ad-blocker draaien.
waarom nu dan INEENS niet meer?
Omdat Tweakers INEENS het mes op de keel zet: betalen of cookies, of anders geen toegang. Met als uitleg een verwijzing naar de uitspraak van de advocaten.

Nou, het waren 20 fijne jaren, succes ermee. Ik kom over een jaar nog wel eens kijken of het beleid dan weer wat vriendelijker is geworden.
Dus je wordt niet gevraagd, dan is het prima. Je betaald dan automatisch met je data. Wordt er aan de deur gevraagd of je wilt betalen met geld of data is het een probleem?
Zo heeft het in het verleden namelijk ook gewoon gewerkt
Tja, zo kun je alles wel downplayen. Dat maakt het niet ineens een reële optie. Vroeger kreeg je op Youtube ook veel meer per view dan nu. Dan kon je met 10k kijkers al een leuk maandsalaris krijgen. Tegenwoordig heb je bijna wel een miljoen views op meerdere video's nodig, wil je er een beetje van kunnen leven. Mensen negeren veel meer advertenties en zijn immuun geworden voor tactieken die vroeger wel werkten. Wat is de laatste keer geweest dat je bewust op een advertentie hebt geklikt (dus niet omdat de content net wat verschoof)?

Feit blijft dat de omzetten uit advertenties al jaren dalen en tracking 1 van de middelen is geworden om nog enigszins wat geld te verdienen. Het klinkt leuk om content-gerelateerde advertenties te krijgen, maar hoe effectief zijn die anno 2021 nog? Ik vind het erg makkelijk om te stellen dat Tweakers niet heeft uitgezocht wat wel of niet werkt.

Daarnaast is de site van 10 jaar geleden echt niet goed genoeg om je nu nog goed te onderscheiden van de rest. Waarom denk je dat allerlei kranten het zo lastig hebben? Onderzoeksjournalistiek is een stuk lastiger te verkopen online dan in een krant. De headline en de eerste paragraaf zijn meestal voldoende voor velen en die worden rustig door het hele internet gekopieerd. Je scoop weet in het eerste uur nog wel wat mensen te trekken, maar daarna lezen ze het nieuws gewoon elders.

De wereld is een stuk veranderd in de afgelopen 10 jaar. En dan heb ik het nog niet gehad over de security die veel meer kost dan 10 jaar geleden.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 6 april 2021 16:10]

Probleem aan deze mening is dat het dus enkel naar jezelf kijkt en het hele probleem uit de weg gaat. Het gaat niet om dat Tweakers jou graag advertenties wil tonen. Elke website wil het liefst advertentie vrij zijn, journalistiek gezien. Het gaat tweakers om geld verdienen, ads zijn een van de weinige inkomsten bronnen die tweakers heeft.

Je bericht geeft duidelijk weer dat je geen inhoudelijke kennis hebt. En hopelijk neem je dat niet als persoonlijke belediging, want je bent niet de enige hier. Sterker nog, ik heb na heel veel reacties door te lezen maar enkeling gevonden die enigszins sympathie hebben voor keuze van tweakers.
- Veilig zijn (dus geen gebruik maken van massale 3rd party netwerken als Google aangezien daar regelmatig, ook hier, malware advertenties voorbij komen)
Het netwerk van Google is een logistieke tool, niet de bron van alle advertenties. Dit is dus net alsof je zegt ik wil niet op rubberen banden rijden want heb gehoord dat er regelmatig bij iemand ergens een knapt.
Google is één bron van advertenties, maar google als bron zal denk ik extreem laag staan als bron van malware, dat zijn andere leveranciers die je weer in je Google Ad's plugt.
- Ik niet voor de advertentie hoef te betalen met mijn gegevens (dus geen tracking cookies)
Dit samen met het eerste punt kom je op mijn eerste punt. Tweakers toont geen advertenties om het tonen van advertenties. Ze doen het omdat het geld oplevert. Bij een generieke ad (met tracking) zijn de inkomsten van een advertentie een 50-voud van streng getargete campagnes. Ga je ook nog de tracking onder generiek weghalen dan zul je broodkruimels overhouden, iets waar tweakers niet op kan draaien. Een grote adverteerder zal dan ook niet snel met je in zee gaan, want het is maar gokken wat eruit gekomen is, iets wat ze bij de concurrenten wel kunnen uitlezen.
Probleem van jouw mening is dat je de basale vraag ontwijkt. Je bericht geeft duidelijk weer dat je geen inhoudelijke kennis hebt. En hopelijk neem je dat niet als persoonlijke belediging want je bent niet de enige hier, inclusief de eigenaren van deze website.

De vraag gaat niet over geld. De vraag gaat over wat het doel van een website is. De stelling die jij poneert is dat het belang van de adverteerders groter is geworden dan het belang van de lezers. Daarmee stel je dus dat Nieuws niet meer het product is van deze website. Deze website verdient geld met de privé gegevens van gebruikers. Daarmee zijn jij en ik dus het product geworden en de adverteerders zijn de klanten geworden.

Daarnaast;
Het netwerk van Google is een logistieke tool, niet de bron van alle advertenties. Dit is dus net alsof je zegt ik wil niet op rubberen banden rijden want heb gehoord dat er regelmatig bij iemand ergens een knapt.
Google is één bron van advertenties, maar google als bron zal denk ik extreem laag staan als bron van malware, dat zijn andere leveranciers die je weer in je Google Ad's plugt.
Je gaat aan het basale probleem voorbij: Tweakers kiest er voor een derde partij te gebruiken om hun advertenties te serveren. Waar die vandaan komen is irrelevant. De derde partij, de logistieke tool, zorgt er voor dat Tweakers geen controle meer heeft over welke advertenties er voorbij komen en daarmee dat ik in gevaar ben. Verwerp de derde partij en Tweakers heeft die controle wel weer. Het probleem is dus wel degelijk Google.
Dit samen met het eerste punt kom je op mijn eerste punt. Tweakers toont geen advertenties om het tonen van advertenties. Ze doen het omdat het geld oplevert. Bij een generieke ad (met tracking) zijn de inkomsten van een advertentie een 50-voud van streng getargete campagnes. Ga je ook nog de tracking onder generiek weghalen dan zul je broodkruimels overhouden, iets waar tweakers niet op kan draaien. Een grote adverteerder zal dan ook niet snel met je in zee gaan, want het is maar gokken wat eruit gekomen is, iets wat ze bij de concurrenten wel kunnen uitlezen.
En om weer terug te komen op mijn punt: DUS zijn wij geen klanten meer van tweakers maar producten. Het belang van de adverteerder wordt voor het belang van de lezer gesteld. ZEKER aangezien targetting op deze website zeer eenvoudig mogelijk is zonder mijn privé gegevens te hoeven delen.

Er zit een principiele denkfout bij iedereen die de argumenten gebruikt die jij gebruikt. Je praat over symptoombestrijding terwijl er een fundamenteel moreel probleem achter zit. En dat probleem is dat lezers van websites geen gebruikers meer zijn maar producten. In feite is het hele internet verGooglified. En dat is levensgevaarlijk zoals we al hebben kunnen zien bij zaken als de toeslagenaffaire, de IND affaire, de Cambridge Analytica affaire en noem er zo nog maar een hele stapel. Privacy is enorm belangrijk en de manier waarop Tweakers daar mee om gaat is laakbaar.
Wij zijn klanten van Tweakers, we betalen met ons geld of data. Simpeler kan het niet. Een adverteerder is in die vorm ook een klant, die betaald voor de plekjes om advertentie te plaatsen. Hoe mooier het plekje hoe beter, hoe meer te meten hoe meer centen je overhoud, en nogmaals dat is geen verwaarloosbaar verschil, dat is een 50-voud of meer weet ik uit ervaring.

Nee, ik pretendeer nergens dat de adverteerder belangrijker is, maar er wordt dus niet benoemd dat de eind uitkomst zoals jullie hem voorstellen (nog geen cent voor 1000 advertenties waarbij meeste gebruikers ook nog eens adblock erop hebben staan) dat het einde voor tweakers is. De adverteerder zal dat weinig uitmaken, die plakt zijn stikkers wel ergens anders neer en je wordt daar net zo hard getrackt als dat dat hier zou gebeuren. Dus nogmaals, ja het kan zonder tracking, maar dat maakt adverteren niet interessant, dan kun je ze beter weglaten want kost het enkel tijd en mogelijk bezoekers. MAAR tweakers kan niet zonder die inkomsten, dus ze moeten wel! Tenzij je gewoon voor de content betaald, maar daar zijn we te krenterig voor (ik wel).

Nee ik ben niet snel beledigd, dus dat je denkt dat ik geen ervaring heb, dat is dan aan mij om beter te weten. Ik heb aan de inkoop kant gezeten, mijn brood werd betaald door de centjes uit ads en anders was er geen werk geweest. Zelfde geldt voor tweakers, maar blijkbaar ziet liever iedereen tweakers verdwijnen als dat ze geld verdienen hier. Om hun "privacy", dat is niet zonder reden een begrip zonder concrete betekenis. Je kunt het veel groter maken dan het is. Vuist regel: nooit dingen digitaal maken die je niet wilt dat mensen weten. De rest ben je nu eenmaal de sjaak, want ja het internet is 80% van Google. Dus zelfs als je niet meedoet weet Google precies wat je doet omdat ze indirect aan een profiel koppelen. Dingen erbij trekken als toeslagenaffaire, maakt je case trouwens niet sterker, dat had niets met "het grote boze internet" te maken, maar keuzes en fouten bij Belastingdienst.

Edit: Ben trouwens wel benieuwd hoe jij weet dat tweakers hun eigen inkoop van advertenties al dan niet doet. Ben namelijk redelijk zeker dat DPG daar een eigen afdeling voor heeft. Zoals duidelijk beschreven in het artikel zijn ze bezig geweest het om te zetten, en is dat lastig geworden door de huidige vorm van ads. Die is veel dynamischer als een paar jaar terug. Google heeft er nog altijd niets mee te maken (waarschijnlijk), die blijven gewoon de logistieke tool. Een ad systeem zelf opbouwen is het wiel opnieuw uitvinden, waarna nog meer adverteerders huilend wegrennen.

Edit2:
TLDR;
"De vraag gaat over wat het doel van een website is. " Het is een bedrijf, die willen geld verdienen, tweakers doet dat door interessante artikelen te maken en daarbij betaling te vragen aan de lezer in vorm van data of geld. Liefdadigheidsinstellingen die het voor de kostprijs doen bestaan niet, zelfs "goede doelen" zijn daar verre van.

[Reactie gewijzigd door DerDee op 15 april 2021 00:06]

Maar een groot deel van die kwalitatief goede site is toch de user generated content? Dus als je veel bijdraagt dan help je de site toch al door waardevoller te worden?

Zonder GoT, V&A, reviews, shop reviews, reacties onder de nieuws artikelen, nieuws submits, aanpassingen op de PW, ect. van users is T.net niet meer dan een schil met wat nieuws en een PW.

Nu word ik geacht het product te zijn (actieve community) én moet betalen met privacy óf geld :?

Voor mij persoonlijk daalt dan wel de drive om actief te zijn aangezien het me sowieso iets moet gaan kosten (naast tijd, ect dus geld of privacy) om anderen te helpen op GoT of om ene reviews te kunnen schrijven :?
Ik ben het met je eens. Er zijn al zoveel voorstellen gedaan om bijvoorbeeld mensen die meer actieve bijdrages leveren te vrijwaren van die trackers/opzichtige banners. Daarvoor zou je naar het karmasysteem kunnen kijken en regels opstellen van x-reviews/jaar of x-forumposts/jaar o.i.d. want deze statistieken hebben ze allemaal.
Laten we hopen dat hetgeen ze nu met dit artikel doen inderdaad een tussenstap is, maar het is nog steeds buigen of barsten (betalen met een abbo of banners+tracking). Overigens als ik inlog krijg ik niet dat schermpje te zien wat ze in de 2e screenshot laten zien waarin je optionele cookies kunt aan/uitzetten. Ik logde in en ik kon nog steeds alleen kiezen tussen accepteren of abonneren. Hier blijft uBlock Origin, Ghostery, Disconnect, Privacy Badger en Decentral Eyes de default. Helaas hebben ze het nu zo slim gedaan dat grote, opzichtige Coolblue banners, die zichtbaar zijn bij zowat elke pricewatchlisting die je je kunt bedenken, gewoon door de uBlock heen komen. Selecteren en zappen werkt niet; bij een refresh van de pagina verschijnen ze gewoon weer. Dat je een ad-beleid hebt is tot daaraan toe, maar Tweakers doet nog een schepje erbovenop en omzeilt dan de adblockers op hun beurt weer. Dit is gewoon actief beleid.
Ook @RSilience @Deathchant
Ik heb ook de coolblue banners gehad en afgelopen vrijdag werkte het Notificaties icoontje op tweakers opeens niet meer. Na wat uitzoekwerk bleek dat door uBlock Origin te komen, door de built-in "uBlock filters" (uAssets) filterlijst. Na dit gemeld te hebben zijn hier aanpassingen voor gedaan in de filterlijst en werkt het Notificaties icoontje weer.
Het bleek dus dat men bezig was met het wegkrijgen van de coolblue banner en dat een oplossing dus niet goed werkte met als bijwerking dat het Notificaties icoontje niet meer werkt. Later zag ik dat men weer een aanpassing heeft gedaan en sindsdien zie ik de coolblue banners niet meer.
Wellicht even in uBlock Origin de filter lists cache purgen en opnieuw updaten.

Edit
@Deathchant Als je uBlock Origin gebruikt hoef je eigenlijk geen Ghostery, Disconnect en Privacy Badger meer te gebruiken, dat is allemaal dubbelop.

[Reactie gewijzigd door Rudie_V op 6 april 2021 15:01]

Goeie tip! Die uAssets heb ik helemaal niet ertussen. Ik heb de uBlock filters – Badware risks 1.410 used out of 1.411 waar die uAssets in de "code" staat.
Het notificatieicoontje had ik inderdaad ook last van (nu niet meer), en op de mobiele website via Android kon ik ook linksboven het menu niet meer accessen (dat werkt ook weer nu).
EDIT: ik gebruik al die addons just to be sure that nothing slips through the cracks :) Ik heb toch een SSD, dus performance impact voel ik niet.

[Reactie gewijzigd door Deathchant op 6 april 2021 15:18]

Welke versie van uBO gebruik je? uBO heeft 5 built-in filterlijsten, desnoods wel op het +je klikken om ze allemaal te zien te krijgen, en bij mij zijn ze allemaal aangevinkt. De filterlijst waar ik het over had is de "uBlock filters" lijst, de codenaam is uAssets en verwijst naar https://github.com/uBlockOrigin/uAssets/issues . De "uBlock filters – Badware risks" is weer een andere filterlijst, deze geeft bij jou "1.410 used out of 1.411", bij mij zijn het er "1,385 used out of 1,386". Apart dat het verschilt.

https://github.com/gorhil...locking-mode:-medium-mode
3rd-party filters pane:

All of uBlock Origin's filter lists: checked (alle 5 dus)
EasyList: checked
Peter Lowe’s Ad server list: checked
EasyPrivacy: checked
Online Malicious URL Blocklist‎: checked
Versie uBlock Origin v1.34.0. Dit zijn mijn 5 built-in filters:
1) uBlock filters - 28.336 used out of 28.500
2) uBlock filters – Badware risks - 1.409 used out of 1.411
3) uBlock filters – Privacy - 125 used out of 126
4) uBlock filters – Resource abuse - 72 used out of 72
5) uBlock filters – Unbreak - 1.542 used out of 1.542

EDIT: de overige filters:
Ads (3/3)
1) AdGuard Base - 49.776 used out of 52.729
2) AdGuard Mobile Ads - 5.953 used out of 6.027
3) EasyList - 40.688 used out of 63.663

Privacy (2/2)
1) AdGuard Tracking Protection - 17.187 used out of 17.635
2) EasyPrivacy - 15.455 used out of 22.639

Malware domains (2/2)
1) Online Malicious URL Blocklist - 6.973 used out of 6.973
2) Spam404 - 7.055 used out of 7.196

Annoyances (7/7)
1) AdGuard Annoyances - 35.558 used out of 37.569
2) AdGuard Social Media - 10.991 used out of 12.757
3) Anti-Facebook - 64 used out of 68
4) EasyList Cookie - 0 used out of 19.320
5) Fanboy’s Annoyance - 26.523 used out of 57.894
6) Fanboy’s Social - 0 used out of 23.845
7) uBlock filters – Annoyances - 4.057 used out of 4.071

Multipurpose (3/3)
1) Dan Pollock’s hosts file - 15.027 used out of 15.506
2) MVPS HOSTS - 6.861 used out of 8.730
3) Peter Lowe’s Ad and tracking server list - 2.534 used out of 3.568

Regions, languages (33/33) - die ga ik hier nu even niet alle 33 onder elkaar zetten, you get the point ;)

[Reactie gewijzigd door Deathchant op 6 april 2021 15:31]

Versie uBlock Origin v1.34.0. Dit zijn mijn 5 built-in filters:
1) uBlock filters - 28.336 used out of 28.500
2) uBlock filters – Badware risks - 1.409 used out of 1.411
3) uBlock filters – Privacy - 125 used out of 126
4) uBlock filters – Resource abuse - 72 used out of 72
5) uBlock filters – Unbreak - 1.542 used out of 1.542
Nummer 1 is de lijst waarover ik het had, die veroorzaakte problemen met de Notificaties icoon(opgelost) en daarin zit ook de fix voor die coolblue banner. Bij mij werkt het in ieder geval, want ik zie ze niet meer. Alle 5 deze uBO lijsten horen aangevinkt te zijn.
Bij mij werkt het vermoedelijk nu tijdelijk; nadat ik een force update had gedaan van uBlock filters kreeg ik ze nog steeds te zien. Ik heb in MyFilters de volgende regels toegevoegd waardoor het in eerste instantie lijkt alsof ik nu geen coolblue/bol/kameraexpress banners meer krijg:

||tweakers.net/i/gin-impacts-improve_FiJEpx_DpMkFcmhmnlhdial=/1280x400/*
||tweakers.net/i/knobs_tTCxgv_CMsE1jehapigcjnk=/1280x400/*
||tweakers.net/i/pain-quota-jack_CxNzzl_QPo7Bebiikgencff=/1280x400/*
||tweakers.net/i/tear-quark_ofFlLI_TdJOHoggnocbgdfp=/1280x400/*
||tweakers.net/i/backup-hectic_plbKpT_Q0mdsockiepfpadk=/1280x400/*
||tweakers.net/i/yack-wabble_YOvoeb_ldbXwenlloehmhif=/1280x400/*
||tweakers.net/i/wanted-korea_hUfytO_hHcmKpjahjknpngc=/1280x400/*
||tweakers.net/i/march-driver_yDSBFG_BOws8ibmknlphail=/1280x400/*
||tweakers.net/i/xeric_MFoNJO_Ttkh1feomkfdileg=/1280x400/*
||tweakers.net/i/files-jaw_nJKxfX_Mesy3cdkhapomgcg=/1280x400/*
||tweakers.net/i/yeast-jaw_yzridd_dkyZqochookfhamo=/1280x400/*
||tweakers.net/i/tear_EGWJQy_OTpsIkafgilfdkmd=/1280x400/*
||tweakers.net/i/hectic-clair-vapor_otPuHv_2kJSkkjgfcoopffg=/1280x400/*
||tweakers.net/i/godfather-impacts-sale_XehVjH_6KWo0mifleicbkde=/1280x400/*
||tweakers.net/i/wagon_PkfjVo_J6ZjDlhfdcdddogh=/1280x400/*
||tweakers.net/i/*=/1280x400/filters:max_bytes(102400):strip_icc()/i/*.jpeg

Met even een slag om de arm dat de dikgedrukte regel (de laatste) eigenlijk door de * alles zou moeten filteren (maar ik weet niet of dat zo werkt, ik ben geen programmeur).

EDIT: wat een rare namen achter die eerste /i/ ook :S "wanted-korea" en "godfather-impacts-sale" 8)7

[Reactie gewijzigd door Deathchant op 6 april 2021 15:43]

Het lastige is dat je zo bezig blijft met deze networkfilters. De namen veranderen constant, die worden juist automatisch gegenereerd. Op hardware.info heb je hetzelfde en daarvoor had ik een hele rij cosmetische filters, maar die heb ik niet meer nodig want ook hardware.info staat op de "uBlock filters" lijst.

Misschien kan je een ticket aanmaken voor deze filterlijst:
https://github.com/uBlockOrigin/uAssets/issues
Zie DM

[Reactie gewijzigd door Deathchant op 6 april 2021 16:45]

Ik denk wel dat het de statische zonder trackers zijn, of niet?

Ik kan die ook laten verschijnen/verdwijnen door 'Acceptable Ads' toe te staan of te blokkeren in m'n blocker, namelijk, met subvinkje bij 'Only allow ads without third-party tracking'. Argument voor die uitzondering is dat het ad-bedrijven stimuleert om trackingvrij te werken, omdat die dan wel worden getoond terwijl de rest wordt geblokkeerd.

Ik heb die optie in meeste browsers toegestaan - zolang het niet beweegt, geluid maakt of trackt, vind ik het acceptabel, zodra het een of meer van die dingen doet, hebben ze het voor zichzelf verpest :+
Als ik jou was zou ik je instellingen van Ublock nog even controleren. Ik heb deze banners niet.
Ik heb zojuist weer 2 coolbluebanners geblocked:

! 2021-04-06 https://tweakers.net
||tweakers.net/i/pain-quota-jack_CxNzzl_QPo7Bebiikgencff=/1280x400/filters:max_bytes(102400):strip_icc()/i/8598108127.jpeg$image
||tweakers.net/i/pain-quota-jack_CxNzzl_QPo7Bebiikgencff=/1280x400/filters:max_bytes(102400):strip_icc()/i/7443285841.jpeg$image
||tweakers.net/i/pain-quota-jack_CxNzzl_QPo7Bebiikgencff=/1280x400/filters:max_bytes(102400):strip_icc()/i/5933362628.jpeg$image

Maar na refresh blijven ze terugkomen. Lijkt net alsof de banner dan elke keer een nieuwe naam krijgt waardoor je natuurlijk bezig blijft. Alles achter /i weghalen wordt de website onbruikbaar.

EDIT: wat ik heb gedaan is achter de laatste /i een * gezet. Nu blijft het wel weg:
||tweakers.net/i/pain-quota-jack_CxNzzl_QPo7Bebiikgencff=/1280x400/filters:max_bytes(102400):strip_icc()/i/*

Maar nu komt er links een vierkante banner van bol.com niet met de afmetingen 1280x400 ofzo, maar hij is wel zo zichtbaar:
||tweakers.net/i/tear-quark_ofFlLI_TdJOHoggnocbgdfp=/1280x400/filters:max_bytes(102400):strip_icc()/i/8449086244.jpeg$image

Dus weer achter de eerste /i een andere naam/variabele naam.
Dus de volgende banner is wederom zichtbaar, eerst onder pain-quota-jack en daarna onder tear-quark:
||tweakers.net/i/pain-quota-jack_CxNzzl_QPo7Bebiikgencff=/1280x400/*
||tweakers.net/i/tear-quark_ofFlLI_TdJOHoggnocbgdfp=/1280x400/*

Dus door alles achter die 1280x400 te blocken werkt het, maar het verschijnt iedere keer weer onder een aparte variabele/naam. Dus dan blijf je bezig.
Erg intrusive.
Eigenlijk zou je dit als regel moeten kunnen toevoegen (maar dat pakt ie niet):
||tweakers.net/i/*/*=/1280x400/*
zodat alles wat onwenselijk is weggefilterd wordt. Ik ben helaas geen programmeur, dus ik weet niet hoe ik dat het beste kan doen, want nu heb ik bijvoorbeeld al 20x e.e.a. geblocked en steeds gerefreshed en nu lijkt T.net even te stoppen met banners pushen. Dus kep ook het vermoeden dat het allemaal aan IP adres gekoppeld is.

[Reactie gewijzigd door Deathchant op 6 april 2021 15:17]

Maar hoe denk je dat de community tot stand is gekomen? Daar is toch ook veel geld en tijd in gaan zitten om de mensen naar de site te krijgen, om de frameworks op te zetten waarbij gecommuniceerd kan worden, etc. Denk je dat zo'n comments-component gratis is? Alleen al de bandbreedte is enorm en dan is dat nog los van het werk wat erin zit om dat functioneel te krijgen en aan te passen aan de wensen van de site en community.

Ik snap het de bijdrage is in principe ook geld waard, maar het is niet alsof Tweakers niks heeft gedaan om je zover te krijgen die bijdrage ook daadwerkelijk te willen leveren.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 6 april 2021 16:00]

Ik vind de site zeker belangrijk en wil gerust een vergoeding betalen maar niet op deze manier en wat er nu wordt aangeboden. Daarnaast is DGPmedia gewoon bezig met winst maximalisatie (Verkapt als gezond rendement). Er zijn zat andere opties vanuit de community gekomen om Tweakers meer inkomsten te laten genereren. Uiteindelijk heeft Tweakers zelf besloten om deze zelfbedachte optie in te voeren. ​

Daarnaast ben ik actief op het forum en maak ik zo nu en dan een product review, dat levert Tweakers ook geld op waar ik niks direct voor terug krijg of zie.
Een vergoeding voor de makers is acceptabel, maar betalen met je privacy zou nooit acceptabel moeten zijn. Voor niemand niet. Dat de adverteerders de laatste jaren veel te veel vrijheid hebben gehad (lees: genomen) in het plaatsen van allerlei tracking-shit, heeft er nu voor gezorgd dat de AVG zo ver moet gaan als het nu doet. Waren ze wat normaler met tracking omgegaan, dan was die hele AVG er misschien niet eens geweest.

Het is nu aan de adverteerders en uitgevers om er inderdaad voor te zorgen dat er geen tracking meer plaatsvindt en er toch normale advertenties getoont kunnen worden. Zodra dat weer het geval is, zullen de adblockers vanzelf minder gebruikt gaan worden.
Is prima acceptabel en als je dat niet vind -> betalen.
Omdat voor niets de zon op gaat. Take it or leave it zeg maar.
Nou dan ook geen gratis input van tweakers meer waar Tweakers wel van profiteert.
Zal een dooie boel worden hier.
Andersom werkt dat natuurlijk hetzelfde, daarvoor schijnt de karma store te komen.
Dat ligt er maar net aan hoe je het interpreteert..
Jij zegt:
Er staat niet specifiek in dat de gebruiker de cookies gratis moet kunnen weigeren

Maar je kunt het ook omdraaien
Er staat niet specifiek in dat de gebruiker de cookies enkel betaald moet kunnen weigeren

Ik snap dat men geld moet verdienen om te kunnen blijven draaien, maar niet (gedwongen) over de rug van mijn privacy.

En nu wil ik best betalen en zou dus voor €1,- pm "Controle over reclame-uitingen" hebben...
Wat dat dan ook mag inhouden...
Maar je krijgt dan alsnog de youtube bagger reclames over je heen
* De YouTube-speler biedt momenteel geen oplossing waarmee we voor abonnees kunnen voorkomen dat er advertenties worden getoond. Het is daarom momenteel niet mogelijk om controle te hebben over de reclame bij de video's van Tweakers.
.

Daarnaast zag ik ook dat je, als je meer betaald (dus duurdere abonnementen) je méér kans maakt op prijzen dan iemand die geen abonnement heeft of enkel het goedkope abonnement?
Grotere kans op prijzen bij het meedoen aan winacties
https://tweakers.net/info/abonnementen/

Met een duurder abbo "koop" je dus een "grotere kans"? Volgens mij mag dat wettelijk helemaal niet.

[Reactie gewijzigd door Thasaidon op 6 april 2021 18:12]

De grotere winkans is een functionaliteit die we in de nieuwe abonnementen schrappen, zie Update Tweakers-abonnementen - Van Premium naar Plus en de maandprijzen.
Dat artikel had ik nog niet (goed) bekeken. Dank je.

Maar als ik NU naar tweakers.nl ga, krijg ik de keuze "cookies accepteren" of "abonnement afsluiten".
Ga ik dan naar "abonnement afsluiten" staat daar nog steeds die optie bij.
Wellicht handig dat als jullie dan niet alleen de "cookiewall" aanpassen, maar ook de abonnementen pagina?

[Reactie gewijzigd door Thasaidon op 6 april 2021 18:28]

Die wijziging gaat eigenlijk pas in zodra de nieuwe abonnementen gelanceerd wordt. Dan wordt ook de hele aboshop verbouwd en komt Plus erbij te staan. Dus technisch gezien is het nu nog mogelijk het "oude" abonnement af te sluiten. Ik snap waar de verwarring vandaan komt, als de timing beter had gekund dan hadden we daar ook liever voor gekozen ;)
Ik snap 'm, dank je.
Maar het was idd beter geweest als jullie de nieuwe abonnementen samen met de nieuwe "cookiewall" hadden gedaan.
Laten we eerlijk zijn, er is gewoon een derde alternatief en dat is het heft in eigen handen nemen met betrekking tot tracking cookies: zelf blokkeren.
Mag dat wel? Ga je dan niet tegen de gebruiksvoorwaarden van de website in? Je gaat immers akkoord en vervolgens blokkeer je ze. Ze gedogen het vaak, maar dat is ook vervolgens de reden dat veel sites het onmogelijk maken om bepaalde content te consumeren. Ook dat jaagt natuurlijk weer bezoekers weg, maar als je er toch nooit iets aan kunt verdienen, is dat de moeite vaak wel waard. En het is niet alsof er voor Tweakers zoveel alternatieven zijn, zeker qua grootte van de community.
"Door een technisch probleem op mijn computer worden cookies van Tweakers.net en een aantal andere websites niet opgeslagen."

Gewoon zomaar een alternatieve interpretatie van zelf blokkeren, in de stijl van DPG Media hun interpretatie van de privacy-wetgeving. O-) Daar kan je toch niks tegenin brengen?
Hij is toegankelijk. Als je betaald ;) Daar staat immers niets over in. Hij is toegankelijk zonder cookies.

Typisch een bedrijfs besluit toch. Een maasje in de wet zoeken en die gebruiken in je voordeel. Dat is wat de overname veroorzaakt heeft. Geld moet rollen maar wel hun kant op. En ondertussen input van je gebruikers over artikelen vragen...

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 6 april 2021 13:13]

Na 3 jaar hebben ze eindelijk een manier gevonden om het geld te krijgen zonder de wet te breken.
Na 3 jaar hebben ze eindelijk een manier gevonden om het geld te krijgen zonder de wet te breken.
Dat valt nog te bezien.
Inderdaad. Want de Belgische autoriteit en tal van andere hebben al duidelijke vonnissen uitgesproken over de cookies. En je moet als bezoeker ten alle tijde niet functionele cookies kunnen weigeren. Als dat niet kan is het een flagrante overtreding en hiervoor geld vragen in de vorm van een abonnement is niet toegelaten. Als Belg heb ik trouwens al klacht neergelegd bij de GBA.
Dan zou feestboek en elke andere site dit in principe ook kunnen doen. Gewoon een abbo van 100 euro per maand vragen als men cookies niet wil accepteren en dan heb je altijd een "toegankelijke optie" naast de cookies. Tweakers zit keihard de mazen in de wet te zoeken en voor een "community driven tech site" beginnen ze nu gewoon super corporate te worden. Uitbreiden, HWinfo overnemen en vervolgens gaan huilen om geld. Voor mij uBlock aan en ghostery op Tweakers vanaf nu.

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 6 april 2021 13:46]

Met adblockers krijg je nog gewoon fallback adds te zien. Wel zonder tracking van de adds zelf.
Vreemd. Normaal gesproken word de addblocker gedetecteerd en krijg je afbeeldingen als ads voorgeschoteld.
Dan moet je je instellingen nakijken. Met Adblock Plus zie ik nl. ook niks.
Exact dit, volgens de EDPB mag dit helemaal niet omdat je min of meer (gedwongen) toestemming geeft voor cookies, en dus overtreed tweakers gewoon de europese wetgeving hiermee
Gedwongen toestemming? Nee, vanaf heden heb je een keuze die je tot vanmiddag niet had.
Gedwongen als in: zonder te accepteren heb je geen toegang tot de website
zonder te accepteren heb je toegang tot het afsluiten van een abbonement waarna je zonder te accepteren kunt blijven surfen op deze site. De AP noemt toegang met betalen expliciet als mogelijkheid.
Op de website met richtlijnen van de AP wordt overigens ook het tegenoverstelde gezegd dat betalen of accepteren ook niet goed is, nogal tegenstrijdig. Verder als ik de EDPB richtlijnen leest lijkt mij dit niet vallen onder "valid consent".
Gedwongen om te betalen of gedwongen om weg te blijven... Lekkere keuze _/-\o_
Je wordt gedwongen om te betalen (met geld of cookies) of weg te blijven. Prima keuze.
Nou daar hebben ze ook een excuus op gevonden, staat in dit topic: We passen de cookiewall aan en maken abo's trackingvrij

Bijvoorbeeld hier:
[message=66470870,noline]dylan111111 schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 19:31[/message]:
[...]


[...]


Kennelijk wel, er wordt letterlijk gezegd dat Tweakers het (tijdelijke) geld belangrijker vindt dan de privacy van zijn gebruikers. Anders was die "Nee" knop er wel gekomen. Had dan de keuze gemaakt om de trackers tijdelijk uit te zetten zodat er druk binnen de organisatie staat om het binnen een bepaalde tijd op te lossen bijvoorbeeld.

Nu wordt er weer verteld dat er onderzocht gedaan wordt naar een manier van cookies zonder thirdpartytracking. Als je terug kijkt op de afgelopen 2 jaar dan mogen we blij zijn als er over 5 jaar iets concreets over is. Niet dan?

Maar goed, verder reageren op dit topic is in mijn ogen zinloos want het besluit is al genomen om voor een bepaalde "tijdelijke" oplossing te gaan die waarschijnlijk nog heel lang zo zal blijven. Tweakers gaat dus van een cookiewall naar een paywall waar je betaalt met je privacy of je keiharde centen.

Goed gedaan hoor en succes met dat (.plan) frontpage artikel hierover.

[Reactie gewijzigd door Vorkie op 6 april 2021 13:11]

In feite wel, al kun je natuurlijk gewoon browser plugins gebruiken die trackingcookies weigeren.
Het is nog meer sneaky en onduidelijk. Als je klikt op 'heb je al een account' kom je niet verder, je moet en zal de cookies (opnieuw?) accepteren. Het regeltje heb je al een account log dan hier in doet iets anders veronderstellen.
Dan is het toch simpel, ublock origin of een andere adblocker installeren. Ze willen blijkbaar zelf niet anders.
En dat is dus de reden waarom ik cookies, scripts en ad blokkeer van Tweakers. Zolang zij zich niet aan de regelgeving houden richting mij, hoef ik dat ook niet te doen richting hun.

[Reactie gewijzigd door Slavy op 6 april 2021 13:21]

Maar toch wel de nieuwsberichten lezen en de content consumeren. Op welke manier betaal jij voor de genoten diensten?
Velen dragen bij door op het forum te helpen of suggesties te doen of op een andere manier waardoor de userbase over de jaren enorm is gestegen en dat brengt weer opbrengsten met zich mee.

Als de community om zeep geholpen word zal tweakers sterven. Zo simpel is het.
Dat kost toch ook allemaal geld. Als niemand meer op de banners klikt komt er niets binnen en zijn er alleen maar kosten.

Die community is leuk maar volgens mij heeft deze website gewoon een winstoogmerk.
Er klikt al bijna niemand meer op banners. Ze worden meer betaald voor weergave en dus naamsbekendheid dan mensen die moedwillig door klikken op een banner.
Ik kan verkeerd zijn maar ik dacht dat er op het forum geen banners of reclame was, net omdat net dat gedeelte door de gebruikers zelf wordt "opgebouwd".
De site zelf wordt samengesteld door eigen redacteurs (die al dan niet kopiëren/plakken van andere bronnen)

Ik dacht dit in één van de vorige topics over abonnementen, banners, ... ter sprake is gekomen
Alleen houden ze zich vanaf nu wel degelijk aan de regelgeving. Zowel de eigen juristen als de AP geven aan dat wat ze nu doen is toegestaan. Dat jij dat niet leuk vindt betekend nog niet dat het niet mag.
En waar is de optie om cookies te weigeren welke verplicht is? Juist.
Dat is de optie waarbij je een abbonement afsluit. Iets wat door de AP expliciet wordt genoemd als toegestane mogelijkheid. Je mag geld vragen voor het trackingvrij aanbieden van je website.
Trackingvrij aanbieden is nog altijd anders dan cookies weigeren. Dat je trackingvrij je site aanbiedt wilt niet zeggen dat er geen cookies worden geplaatst. Dat je aangemeld blijft op Tweakers is ook een cookie. Daarentegen ben je als site verplicht toegang tot je website te geven, ook als cookies geweigerd worden.
Cookies weigeren gaat specifiek over trackingcookies, omdat daarmee persoonsgegevens verwerkt worden. Die regels gelden niet voor functionele en analytische cookies. Wel moeten bezoekers daarover geïnformeerd worden (welke cookies dit zijn, welke doel ze dienen etc).
Op precies die pagina's staat uitgelegd wat trackingcookies zijn en waarom je die moet kunnen weigeren. En er staat ook:
Hoe vraag ik als organisatie toestemming zonder cookiewall?
Heeft u een website, app of andere dienst waarbij u tracking cookies inzet? Dan moet u toestemming vragen aan uw bezoekers of gebruikers voor deze tracking cookies. U mag dit volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet doen met een cookiewall (cookiemuur).

Dat betekent dat u uw bezoekers of gebruikers de mogelijkheid moet geven om tracking cookies te weigeren. Bijvoorbeeld door een informatiebalk of pop-up aan te bieden met een duidelijke keuze tussen ‘ja’ en ‘nee’. U mag geen cookies plaatsen voordat de bezoeker een keuze heeft gemaakt.

Weigert iemand tracking cookies? Dan moet u deze persoon toch toegang geven tot uw website of app, bijvoorbeeld na betaling.
Mag ik als organisatie een cookiewall gebruiken?

Nee, dat mag niet. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een cookiewall (cookiemuur) niet toegestaan. Dat komt omdat u met een cookiewall géén geldige toestemming kunt krijgen van uw bezoekers of gebruikers voor het plaatsen van tracking cookies.

https://autoriteitpersoon...cookiewall-gebruiken-7111

[Reactie gewijzigd door Slavy op 6 april 2021 14:19]

Denk dat je zelf niet de volledige pagina hebt gelezen. Op dezelfde pagina heb je er net onder:
Weigert iemand tracking cookies? Dan moet u deze persoon toch toegang geven tot uw website of app, bijvoorbeeld na betaling
https://autoriteitpersoon...ng-zonder-cookiewall-7112
Gewoon ja clicken en de boel spoofen. Lekker puh en het speelt de appbouwers in de kaart.

In principe wil ik dan niet meer op een advertentie clicken zodat het gekocht via Tweakers wordt vermeld. Dat is toch in de hoofdmoot een verdienmodel.

Kranten bedienen zich ook van gratis items en premium artikelen. Ik denk niet dat de huidige wetgeving afdoende is om de gebruiker niet in de boom te jagen.

Waarom moet een gemiddelde website meer dan 100 cookies loslaten om te zien wat een surfer uitspookt?

Beste Tweakers jullie belanden in een kat en muis spel. Als jullie premium items gaan aanbieden is dat volgens mij een goed idee. De website middels een gedegen paywall for privacy komt rechtstreeks uit de ideeënbus van Apple. En Apple schaamt zich niet om dit op allerlei nieuwe methodes waar ze zelf niet verantwoordelijk voor zijn uit te buiten en te gelde te maken.
NIET correct de Belgische autoriteiten stellen duidelijk dat je niet functionele cookies moet kunnen weigeren zinder kosten. In Duitsland gaan ze nog een stap verder en geldt dat zelfs voor interne websites van bedrijven.
In de Nederlandse Telecommunicatiewet is een vrij ruime uitzondering op het toestemmingsvereiste gecreëerd om zaken zoals cookies voor statistische doeleinden zonder toestemming toe te staan. In België is die uitzondering er niet. Dat betekent dat voor de Belgische bezoekers Tweakers mogelijk voor meer cookies toestemming moet vragen en mogelijk meer cookies uit moet zetten voor betalende abonnees.

Persoonlijk ben ik wel blij met de uitzondering die we in Nederland hebben gecreëerd, maar er bestaan serieuze twijfel of Nederland die uitzondering wel had mogen toevoegen in de wet. Maar die discussie is waarschijnlijk achterhaald zodra die nieuwe ePrivacy verordening er eindelijk is.
Kon dat de afgelopen jaren?
Blijf het jammer vinden om te zien hoe dit uiteindelijk is opgepakt. Allereerst om als tech-site ruim twee jaar met een cookiewall te zitten, wat gewoon niet mag. Vervolgens komt er verandering en wordt er op de letter voldaan aan de wet, maar de community krijgt een spreekwoordelijke middelvinger en mag gewoon gaan betalen om niet getracked te worden. En dat voor een site waarvan de community juist de backbone is van het geheel.
Ik vind dit inderdaad een zeer erg zwakte bod van Tweakers. Meerdere jaren de wet overtreden, en dan kom je met zo een oplossing waarvan ik toch sterk mijn twijfels heb of dit een echte vrije keuze genoemd kan worden.

Er word weer eens gewoon de link gelegd tussen inkomsten en tracking cookies. Dit was de kans geweest voor Tweakers om te laten zien dat het gewoon kan zonder tracking. Advertenties kunnen prima zonder deze rotzooi en dit is ook niet opkomen voor je community, en laten we wel wezen Tweakers is niets zonder de community.

Had gewoon tracking vrije advertenties genomen, en advertentie vrij voor betalende leden. Maar nee, Tweakers is er niet voor de community, maar voor DPG Media. Meerdere jaren illegaal bezig zijn en dan komen met een vingertje naar de letter van de wet, in plaats van het boete kleed aan te trekken en een voorbeeld stellen aan andere sites hoe het ook zou kunnen.

Teleurstellend, maar ik vind dat Tweakers zich nu van het recht om te zeuren over adblockers en dergelijke heeft afgezien.
De oplossing die jij aandraagt is ook precies waar we naar toe willen. Alleen lukt dat nog niet door technische beperkingen, dat staat vrij uitgebreid in het .plan beschreven:
Er bleken verschillende kinken in de kabel te zitten, vooral op technisch vlak. Te lang dachten we dat het met de huidige infrastructuur en back-endsystemen mogelijk was om dezelfde banners te serveren als we al deden, maar dan zonder het plaatsen van trackingcookies. De eerste technische tests waren hoopgevend, maar toen we gingen kijken naar een definitieve implementatie, bleek dit toch niet zo gemakkelijk als gedacht.

Het probleem zit in de manier waarop advertenties tegenwoordig opgebouwd zijn. Vroeger ging het om simpele plaatjes. Die kunnen in theorie zelf gehost worden waardoor we er verzekerd van zijn dat er van externe domeinen geen cookies gezet worden. Tegenwoordig worden veel banners echter dynamisch opgebouwd op basis van HTML5. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om realtime prijzen of aanbiedingen in een banner te tonen. Omdat HTML5-banners in feite code kunnen bevatten die weer extern kan communiceren, kan de adverteerder mogelijk beschikking krijgen over privacygevoelige data en er ook voor kiezen trackers in te bouwen. Lang niet elke adverteerder doet dat, maar we kunnen het op dit moment technisch gezien niet compleet uitsluiten.
Leuk verhaal. Maar ondertussen kan elke andere site dat wél. En dan heb ik het niet over de site van een bakker, maar ook grote tech sites die stikken van de dynamische reclame banners.

Leuk verhaal, dit is púúr abonnees kloppen. Beetje als Microsoft die mensen forceerde naar Windows 8.1, “oeps dat was niet de bedoeling” maar ondertussen wel een grote update base hebben en daarmee kunnen pronken.
Oprechte vraag: als je voorbeelden hebt van andere websites die dynamische banners uitleveren zónder trackingcookies (of bijvoorbeeld nadat je de cookies geweigerd hebt), dan ben ik daar heel benieuwd naar. Zou namelijk interessant voor ons zijn om te praten met dit soort partijen.
Que? Voor dynamische contextuele advertenties zonder noodzaak voor tracking zijn zelfs opensource softwarepakketten te vinden? Met wie moet je dan praten? :P
Zoals? We zouden willen praten met zowel partijen die dit technisch mogelijk maken als websites die hiervoor een oplossing gevonden hebben.
Dat begrijp ik, maar het is niet gisteren dat besloten is wat wel en niet mocht.
En ook niet toen het verbod op de cookiewall in ging.
En het lijkt mij ook niet dat Tweakers de enige is met dit probleem.

En ik denk ook dat veel mensen bereid waren om Tweakers te supporten op verschillende manieren, maar door keuzes die er gemaakt worden verspeel je gewoon goodwill tot het moment dat je met een daadwerkelijke oplossing komt.

Privacy is een grondrecht, maar de laatste jaren word het steeds meer een voorrecht voor de meest welvarende mensen. Mensen die het niet breed hebben worden op alle vlakken gedwongen om hun privacy op te geven om maar deel te kunnen nemen aan wat een normale maatschappij zou zijn.

U wilt gebruik maken van uw grondrechten? De betaalautomaat is om de hoek.

Wat als er dadelijk gezegd word dat deze keuze toch niet legaal is zoals de juristen het voorspiegelden? Gaan we dan terug naar de cookie wall die niet mag of gaan we gewoon door met het de keuze optie die toch niet echt een keuze is?
Tsja, dat juist Tweakers, toch van oorsprong een site (en community) die een beetje techiek, en het "tweaken" ervan niet schuwde, niet bij machte is om dit te fixen binnen een acceptabele termijn, vind ik wel wat van. Zeker omdat er hier met enige regelmaat artikelen en achtergronden worden gepubliceerd over dit type onderwerp, en dan vaak ook wel met een bepaalde kritische inslag. Zegmaar haaks op de geest van dit artikel. Jullie worden nu als het ware op jullie eerder gebouwde morele sokkel gehesen, en die blijkt door mijn bril, toch wel wat lager dan gedacht.

Niet dat ik denk of vind dat jullie dit met die veel in de IT gehoorde, maar o zo onvindbare "druk op de knop" maar "even" moeten fixen, het zal vast tijd en moeite kosten, zeker nu in pandemietijd er in sommige branches aardig wordt gesnoeid in online advertentiebudgetten, maar het is dus ook 2 jaar op een plank blijven liggen.
En daarnaast:
 • Probeer maar in te loggen als betalend abonnee zonder eerst de cookies te accepteren. Hier moet ik eerst accepteren en dan kan ik pas inloggen. Zie niet hoe vooraf de schifting met betalende abonnees wordt gemaakt.
 • Er is geen optie m.b.t. cookie en/of tracking vrij. Ook niet betaald. Er is een abonnement mogelijk met 'Controle over reclame-uitingen*'.
 • Zowel het 'cookiebeleid' als het 'privacybeleid' volgens de 'algemene voorwaarden' is incorrect. Zowel inhoudelijk als juridisch. Als 2 willekeurig voorbeelden: retentie persoonsgegevens na verwijderen account is voor meerdere uitleg vatbaar / in het algemeen vaag en verwijzingen naar websites van derden i.p.v. ondubbelzinnig uitschrijven wat en hoe er wordt verwerkt.
En daarom vanaf vandaag Tweakers.net alleen nog via een Private Window en log ik alleen in als ik wil reageren. En anders haal ik het nieuws wel elders vandaan. Ik heb geen enkele website ooit toestemming gegeven behalve voor functionele cookies (waar helemaal geen toestemming voor gevraagd hoeft te worden).
Als je vind dat jij recht hebt op een trackingvrij Tweakers dan blokkeer je alle trackers toch gewoon. Dat is niet leuk voor Tweakers maar als je in betalen geen zin hebt dan zijn er weinig andere mogelijkheden.
Wat is eigenlijk het verschil tussen "alle trackers blokkeren", en "third party cookies" niet toestaan middels instellingen van je webbrowser (in mijn geval Firefox?)

Heb zelf al een hele tijd browsers waar third party cookies geweigerd worden, ook op mijn werk-PC. Was het dan al onmogelijk voor Tweakers-adverteerders om mij via HTML5 advertenties te tracken?
Sommige trackers gebruiken first-party cookies en tracken je niet zozeer over verschillende websites, maar kunnen wel over data van je beschikken. Trackers blokkeren gaat dus verder dan alleen 3rd-party cookies blokkeren.

Het probleem is wel dat een browser niet goed onderscheid kan maken of iets nou echt een tracker is of niet. Wij gebruiken bijvoorbeeld een betaalde variant van Usabilla voor gebruikerssurveys die voldoet aan GDPR richtlijnen en waar we ook geen consent voor hoeven te vragen. Met andere woorden: in onze implementatie is het een 3rd-party tool, maar geen tracker. Toch zullen de meeste tracking/adblockers dit blokkeren.
Je hebt geen cookies nodig om bijvoorbeeld je locatie, tijdzone etc te achterhalen. Cookies kunnen zeker helpen om je betere reclames op basis van o.a. je geschiedenis weer te geven, maar google weet zo veel van je, dat ze dat niet meer nodig hebben. Met de specs van je computer en je instellingen kun je bijvoorbeeld al heel goed bepalen wie iemand is. Zie bijvoorbeeld https://amiunique.org/ en https://coveryourtracks.eff.org/ om te kijken hoe uniek je bent.
Precies, ik heb dan ook alle coockies uitgeschakeld voor de meeste sites inclusief Tweakers. Daarnaast gebruik ik PiHole om (bijna) nergens advertenties te zien omdat die voor mij totaal niet relevant zijn. Omdat ik het wél belangrijk vind op de hoogte te blijven heb ik een betaald abonnement op Tweakers, zodat deze kan blijven bestaan. Ik heb ook een betaald abonnement op een nieuwssite omdat ik onafhankelijk nieuws belangrijk vind. Als meer mensen gaan beseffen wat de waarde van 'gratis' is, heeft Tweakers ook geen probleem meer.

[Reactie gewijzigd door freakandel op 6 april 2021 13:25]

Dit heeft niets te maken met vinden dat je recht hebt op iets. Dit gaat erom dat wat Tweakers hier doet op zijn best een maas in de wet en op zijn slechts onwettig is (ik vermoed het laatste, maar daar zijn de juristen van DPG het dus niet mee eens). Het is Tweakers hun goed recht om te zeggen dat de website niet toegankelijk is voor niet-betalende personen, als Tweakers van mening is dat we er geen recht op hebben, want Tweakers (DPG) heeft hier iets te vinden, maar zodra de website wordt aangeboden, moet voldaan worden aan de wet en dat staat hier ter discussie.
Tja, de omgekeerde (internet)wereld?!
Je kunt ook alle cookies (m.u.v. je sessie-id) continu verwijderen (via een plugin). Mochten ze hier serverside nog iets mee doen qua tracking dan is dat probleem ook verholpen :-).
Ik zelf was voorheen trots betaald lid van Tweakers, maar de laatste veranderingen en prijsverhogingen hebben mij doen beslissen om een normaal lid te worden. Ik mis nu wel de plus artikelen, maar gelukkig mag ik nog wel gratis deelnemen aan het forum en V&A, het geen ik toch wel het meeste doorzoek.

Kan me voorstellen dat voor andere leden de veranderingen mogelijk wel als positief ervaren, maar voor mij is de lol er steeds meer af. Het ligt voor mij niet zo zeer aan Tweakers zelf, maar meer aan het moederbedrijf dat graag winst wil maken (heb ik het idee).
En wie kiest ervoor om met een (moeder)bedrijf in zee te gaan? ^^

Ik wil maar zeggen: dat tweakers aan een bedrijf hangt hebben ze zelf gekozen. De verantwoordelijkheid erover mag dus ook bij hen liggen.

[Reactie gewijzigd door David19x op 6 april 2021 13:45]

Dat kan wederom komen vanwege financiële redenen die verder geheel te begrijpen zijn natuurlijk. Personeel moet ook een bak koffie kunnen nuttigen.
Maar ben benieuwd waarom de oude abonnement structuur niet voldoende was. Was het omdat er te weinig winst gedraaid werd, of was het omdat er niet rond van de komen was. 2e zou ik begrijpen, 1e zou ik toch wel een beetje kwalijk vinden (graaicultuur).
De start van de plus artikelen heeft me doen overwegen om betaald gebruiker te worden, totdat ik de betreffende artikelen las. Die waren vrijwel zonder uitzondering van een dermate laag journalistiek niveau dat ik het, persoonlijk, een belediging voor de al betalende abonnees vindt.
Ik als betalend lid had het nooit erg gevonden dat niet betalende leden dezelfde content in konden zien. Ik betaalde destijds (tot enkele weken geleden) om Tweakers te steunen en niet voor extra's.
Maar juist alles achter betaalmuren e.d. plaatsen en nu dit weer, heeft me doen besluiten te stoppen als betaald lid. En ik denk dat velen met mij zo zullen denken.
Tweakers steun(de) je, omdat het je digitale thuis is, maar het moederbedrijf sloopt beetje bij beetje mijn fijne thuis en daar kan een leuk ogende community manager ook weinig aan fixen. Zo lang het moederbedrijf er achter zit dat in mijn ogen puur voor de winsten wil gaan, zal de community pas op de laatste plaats komen helaas.
Ze hebben al meerdere keren heel duidelijk te kennen gegeven, vooral ook rondom Plus, dat de community en bijdragen op de FP ze eigenlijk geen ene moer kan schelen. Immers is betalingen ontvangen belangrijker en tig andere sites van DPG kunnen het ook prima zonder community, dus moet Tweakers dat ook kunnen.
Het kost toch ook gewoon geld om content te maken, en de community e.d. te onderhouden? Het draait ook nog ergens op, nietwaar?
Geld verdienen kan prima zonder moreel verwerpelijke zaken als tracking en de handel in privé data waar tweakers dus nu aan mee werkt.

Advertenties != tracking van privé data.
90% van al onze banners ziin contextueel; wij kunnen in principe prima leven met banners zonder tracking. Echter kunnen we met de huidige middelen tracking niet voorkomen en toch banners serveren met de dynamiek (daar bedoel ik geen tracking mee, maar bijvoorbeeld wel dynamische data zoals actuele prijzen) waar onze adverteerders om vragen.
Op deze planeet? Vraag me dan of waar mijn mede Tweakers in Gods naam hun centjes mee verdienen.
Advertenties zijn ongericht bijna niks waard
Gericht ook niet. Komt vaak als mosterd na de maaltijd.
Voor jou wellicht, maar niet wat adverteerders willen betalen
Men verdient juist aan de community. Vooral op de frontpage en gathering. Het is een symbiotische relatie, geen parasitaire vanuit de community. En men heeft ook helemaal niets tegen geld verdienen. Wel tegen de manier waarop en dat er nu net wordt gedaan alsof bijdragen vanuit de community niets waard zijn en dus prima ook achter een paywall geknald kunnen worden om nóg eens extra geld aan te verdienen aan het werk van anderen dat zij gratis ter beschikking stellen/delen hier.
Vergeet sponsors niet. En reclame inkomsten middels advertorials. Dit is geldklopperij. Zowel de betaalde privacy en plus artikelen. Tweakers begint verrot te raken.
Ik denk niet dat iemand dat ontkend. Tweakers kan ook de stekker eruit trekken, dat is hun goed recht. Of alles achter een paywall gooien. Een cookiewall is toevallig wat ze volgens de wet niet mogen doen. De juristen van DPG mogen dan zeggen dat dit geen cookiewall is, maar daar zou ik wel eens een rechter over willen horen oordelen.
Ja en "gericht" adverteren zou op deze site niet zo moeilijk moeten zijn... dat hoeft echt niet per gebruiker bij te worden gehouden.
Laat advertenties zien die bij het onderwerp passen en klaar zou ik zo zeggen. Of is dat te simpel gedacht?
Het gros van de banners op onze site is al contextueel. Dat is technisch het probleem ook niet. Het probleem is dat we met de huidige adserver niet kunnen garanderen dat dynamische banners daadwerkelijk zonder tracking zijn.
Ach zo! Dank voor je antwoord :)
Ben het niet echt met deze stelling eens.

De community krijgt echt niet de middelvinger van Tweakers.

Er wordt actief gezocht naar andere oplossingen, en dat kun je van 95% van de populaire websites niet zeggen.

Edit:
Bovendien wordt er duidelijk over gecommuniceerd en wordt de discussie niet uit de weg gegaan. Meer kun je haast niet van Tweakers verwachten.

[Reactie gewijzigd door B0KIT0 op 6 april 2021 14:14]

“ Bovendien wordt er duidelijk over gecommuniceerd en wordt de discussie niet uit de weg gegaan.”

Huh? Er is juist barslecht over het hele debacle gecommuniceerd en de discussie is geruime tijd in alle opzichten gefrustreerd gebleven tot men in de problemen kwam.
We leven in een vrije wereld. Als je denkt een groot deel van de community naar een nieuwe site te kunnen verleiden staat niets je in de weg dit op te zetten. Ik denk wel dat je zwaar onderschat hoeveel tijd (en geld) erin gaat zitten een site als Tweakers te voorzien van relevante content. Dit zal ergens van betaald moeten worden.
Beetje jammer dat de reactie van Szwoar wordt gelocked door een mod.
"Deze reactie is door een moderator gefixeerd. Modereren is niet mogelijk."
Ik vind het een sneue rotstreek. Ik ben nu zo'n 20 jaar bezig op Tweakers.net, het is m'n dagelijkse routine. Ik heb een hoop content geschreven, zonder enig verdienoogmerk. Sterker nog: de HW112 artikelen op de frontpage van een paar jaar terug was ik zo oververmoeid van dat ik niet eens meer de kosten gedeclareerd heb. Tot zover mijn carriere als professioneel free-lance schrijver ;). Overigens ben ik misschien wel een redelijk bekende tweaker maar zijn er diverse tweakers die makkelijk orde-groottes meer content tikken op dagelijkse basis.

De tracking was altijd al sneu. Drogredenen worden al jaren aangevoerd en nu is het moment hier: betalen zul je, met je privacy of met je geld.

Ik ben er nog steeds van overtuigd dat beiden niet nodig zijn. Ik vind het een te makkelijke optie om te roepen 'ja tweakers klikken te vaak op nee'. Hoepel toch op joh. Dit was de plek waar we acties hebben gevoerd op het internet. Waar de pricewatch ooit vrijwilligerswerk was. Waar ooit advertenties zelf gehost werden (als ik het me goed herinner). Zeg nou niet dat Tweakers geen toffe oplossingen kan bedenken voor moeilijke problemen. Dat doen we namelijk al ruim 20 jaar hier.
Het is een pijnlijk voorbeeld van een breder fenomeen: surveillance capitalism.

Zie Surveillance Capitalism
En voor beeld: TegenLicht had een aflevering over dit onderwerp met de "uitvinder" (Shoshana Zuboff) van de term.
Als reden wordt er dan gegeven. We moeten nu wel iets doen, we zijn er zelf ook niet blij mee (zeggen we dan) en gaan op zoek naar een oplossing.

De afgelopen jaren is er genoeg tijd geweest om een creatieve oplossing te bedenken. En vanuit de bezoekers denk ik dat we aardig loyaal zijn geweest om bepaalde cookies / trackers nog wel toe te laten (ofwel Tweakers te whitelisten). Maar ik denk dat dat nu echt wel over is. De keuze betalen of betalen (met je privacy of met geld) is makkelijk gemaakt, ik accepteer de cookies maar alle blockers gaan weer aan!

Ik zie ook werkelijk niet in hoe deze optie die nu live staat inkomsten kan garanderen en kan verhogen. In mijn ogen gaat dit eerder een tegenovergesteld effect hebben, maar goed er zal de afgelopen paar jaar onderzoek naar gedaan zijn :+

Er ontstond in het topic al een kleine beweging 'ik reageer niet meer inhoudelijk'. Ik sta daar volledig achter, een fuck-you naar de community jaagt ze alleen maar weg. Er wordt al jaren niet meer geluisterd naar de gebruikers, prima maar verwacht dan ook dat de goodwill op kan raken.
Dank dat je ook een comment hebt neer gezet _/-\o_
Het wordt tijd dat men eens inziet dat wij de tweakers zijn en niet die opkopende "mediagroepen".
Mails naar de waakhond van vele tweakers, zijn onderweg.
Vragen m.b.t. cookies voor abonnees:

Staat "Alles accepteren" in de pop-up gelijk aan "Cookies accepteren" in accountinstellingen? En "Alleen noodzakelijk" dus gelijk aan "Toestemming intrekken"? Dat wordt mij niet duidelijk uit die pagina in accountinstellingen, die is namelijk zwart/wit (alles accepteren of niets), in tegenstelling tot de pop-up (alles of alleen noodzakelijk).

Daarnaast zie ik dat cookies van o.a. Webtrekk, Snowplow, Tentacles, etc. staan onder de categorie "functionele cookies". Waarom? Deze cookies lijken mij niet-essentieel, en ik zou verwachten deze dus niet te hoeven krijgen als abonnee.

[Reactie gewijzigd door P1nGu1n op 6 april 2021 13:14]

"Alles accepteren" staat inderdaad gelijk een "Cookies accepteren" op de cookiemuur. Je kan in de popup echter zien wat er onder optioneel consent valt en daar ook nog keuzes in maken in tegenstelling tot de cookiemuur. Banners vallen hier expliciet niet onder; daarvoor hebben abonnees nog een extra vinkje op de instellingen pagina.

Functionele en analytische cookies mogen gewoon gebruikt worden zonder consent. Voor die laatste gelden wel wat extra regels mbt verwerkingsovereenkomst, anonimisering van IP-adressen e.d. maar daar voldoet onze implementatie aan.
Webtrekk zou als je betaald niet meer mogen m.i.z.:
Webtrekk GmbH is a German company that offers marketing analytics and customer intelligence software. With Webtrekk, companies can connect, analyze and activate user and marketing data across all devices. Since 2019 Webtrekk is part of the marketing technology service provider, Mapp.
Edit:
Ik las denk te snel "marketing data across all devices" wordt blijkbaar zonder persoonlijk tracking gedaan. Ik denk zelfs dat als je echte analytics wilt deze een must is. Geen rare fratsen zoals bij google zodat ze niet snel geblocked worden en je echte data overhoud.

[Reactie gewijzigd door pookie79 op 6 april 2021 14:43]

Dank voor de transparantie en uitleg. Ik kan er na het lezen hiervan wel meer begrip voor opbrengen dat jullie ook bepaalde (inkomsten) keuzes moeten maken.

Ook we een mooie inschatting/ervaring dat de meeste Tweakers niet zo maar ‘accept all’ zullen klikken :)
Yep maar dat het internet draaiende wordt gehouden door advertenties vinden veel mensen geen leuke boodschap :'(
Je kan prima adverteren op doelgroep zonder te tracken. Bij tv reclame wordt je niet continu gevolgd bijvoorbeeld. Toch is het adverteren daar succesvol. In plaats van elke persoon te volgen kijken ze bijvoorbeeld naar welke doelgroep een programma aanspreekt. Hetzelfde is mogelijk voor advertenties, kijk naar de doelgroep in plaats van elke persoon exact te volgen.

Je opmerking over advertenties is onnodig omdat je prima advertenties kan tonen zonder alles en iedereen te volgen.
Als je door de forumthread gaat lezen kom je veel meer uitleg tegen van waarom die third party tracking wel degelijk nog een must is voor advertenties. Vele advertenties gaan zich toespitsen op zeer specifieke producten. Ga bijvoorbeeld naar de pricewatch, open daar een willekeurig product en de kans bestaat dat je een advertentie voor exact dat product te zien krijgt. Dat is enkel en alleen mogelijk als je informatie deelt met die derde partij.

Schakel je dat uit, dan krijg je veel minder gerichte reclame, en daar willen de adverteerders dan weer niet zomaar in meestappen op dit moment. Hoe gerichter men reclame kan sturen, hoe doeltreffender (volgens marketingjongens) en dus hoe meer men er wenst voor te betalen.

Je spreekt nu van TV, maar wist je dat o.a. Telenet geëxperimenteerd heeft met meer gerichte reclame? Dat bij een testgroep een tijd lang reclame werd getoond tijdens de reclameblokken van commerciële zenders die op maat was gemaakt voor dat gezin adhv hun kijkgedrag? Ook daar zien we dus dat men meer en meer naar gerichte reclame wenst toe te werken.

Kan je advertenties tonen zonder tracking toe te passen? Uiteraard. Maar de inkomsten zullen veel lager zijn.
Als je door de forumthread gaat lezen kom je veel meer uitleg tegen van waarom die third party tracking wel degelijk nog een must is voor advertenties.
Het is een must zoals bepaald door adverteerders. Dat is een "wij van WC-eend" gehalte. Ik reageerde op een reactie die net deed alsof zonder tracking er geen advertenties mogelijk zou zijn. Dat is echter prima mogelijk.
Ga bijvoorbeeld naar de pricewatch, open daar een willekeurig product en de kans bestaat dat je een advertentie voor exact dat product te zien krijgt. Dat is enkel en alleen mogelijk als je informatie deelt met die derde partij.
Op die pricewatch pagina kunnen er prima advertenties getoond worden voor dat product. Hier is totaal geen tracking voor nodig. Dat andere websites je volgen en volgens advertenties tonen, ja, dat wordt mogelijk gemaakt door tracking. Echter is het adverteren van dat product nog prima mogelijk.
Je spreekt nu van TV, maar wist je dat o.a. Telenet geëxperimenteerd heeft met meer gerichte reclame?
Dat doet nog steeds enorm weinig af aan wat ik heb gezegd. Natuurlijk willen adverteerders zoveel mogelijk verkopen, etc. Het is hierop goed dat tracking bij wet bijvoorbeeld onmogelijk wordt gemaakt.
Waarom zou context-gebaseerde reclame niet werken wanneer ik een pricewatch pagina bezoek? Dat je de reclame-servers producten categorieën etc toestuurt prima, maar geen tracking-cookie/pixel/favicon dingen.

Verder willen marketing-mensen is gericht adverteren vast top, maar innovatie voor een ander doel dan reclameinkomsten (zoals bv privacy nav tracking) verwacht ik dan ook niet van ze. Dat zal dus van onszelf met evt hulp van STER, Google? en misschien Tweakers?? af moeten komen.

Wie weet wil DPG daarna ook niet achter de feiten aanlopen en zich richten op een leidende rol met hun nieuwe innovatieve machine-learning/ai/awesome context-reclame-oplossing(en).
Als je door de forumthread gaat lezen kom je veel meer uitleg tegen van waarom die third party tracking wel degelijk nog een must is voor advertenties. Vele advertenties gaan zich toespitsen op zeer specifieke producten. Ga bijvoorbeeld naar de pricewatch, open daar een willekeurig product en de kans bestaat dat je een advertentie voor exact dat product te zien krijgt. Dat is enkel en alleen mogelijk als je informatie deelt met die derde partij.
Je zegt hier heel bot dat tracking cookies moeten omdat adverteerders dat zo willen.
Je spreekt nu van TV, maar wist je dat o.a. Telenet geëxperimenteerd heeft met meer gerichte reclame? Dat bij een testgroep een tijd lang reclame werd getoond tijdens de reclameblokken van commerciële zenders die op maat was gemaakt voor dat gezin adhv hun kijkgedrag? Ook daar zien we dus dat men meer en meer naar gerichte reclame wenst toe te werken.
Luister, als het aan de reklameboeren lag dan had iedereen een chip in zn hersenen waarmee ze je direct hun product kunnen laten kopen. En totdat dit een werkelijkheid is zullen ze blijven pushen voor meer inmenging in je koopgedrag.
Maar de inkomsten zullen veel lager zijn.
Die inkomsten zijn al laag omdat de reklameboeren gretig zijn. Internetreklames betalen veel minder dan b.v. tv reklames terwijl ze vaak veel groter en veel specifieker bereik hebben. Het is pure oplichting en de situatie die we nu hebben komt enkel en alleen omdat we dit toelaten en de reklameboeren ermee wegkomen.
Dat kan wel, maar je moet eens bedenken hoeveel meer je voor reclame op tv zou kunnen vragen als je de adverteerders de optie kunt geven dat hun advertentie alleen aan een specifiek gedeelte van de kijkers getoond wordt. Advertenties zonder tracking leveren nou eenmaal minder op.
Verder: Tweakers is zoals in het artikel vermeld bezig met het optuigen van een omgeving zonder tracking advertenties, als deze af is zal je die optie dus ook krijgen, al kan ik me bedenken dat er dan meer advertenties op de site zullen staan dan wanneer je tracking cookies wel accepteert.
Ja, maar daar wringt het natuurlijk ook: als Tweakers genoeg zou nemen met inkomsten uit tracking-loze reclame en de site met bv. een paar mensen minder te exploiteren zou dat prima kunnen. Maar Tweakers kiest er voor de inkomsten uit advertenties te maximeren door mensen te gaan tracken.
De meerwaarde van Tweakers zit volgens mij ook voornamelijk in de community (comments + forum) - die comments doneer ik met alle plezier, maar ga dan niet lopen zeuren dat ik advertenties blokkeer.
Waarom zou Tweakers genoegen moeten nemen met minder inkomsten?
Als ze meer inkomsten hebben kunnen ze meer mensen inhuren om meer en beter nieuws en meer en betere site features te kunnen verzorgen.
De Tweakers community mag dan voor jou voor veel meerwaarde zorgen, het levert alleen geen geld op. Als Tweakers alleen een forum was dan was het waarschijnlijk al lang weg geconcurreerd door Reddit o.i.d., ik denk dat de frontpage en de artikelen die daar op geplaatst worden voor veel bezoekers zorgen, maar nieuws artikelen maken kost ook geld.
Sls je de gevolgen van sociale targeting zoals bv. in de Netflix docu "the great hack" uitgelegd worden ziet zet je wel vraagtekens bij de moraliteit van het ongelimiteerd opslaan van data over personen.
Even met de kanttekening dat ik zelf niet zo fundamentalistisch ben kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die targeting immoreel vinden (net als milieuvervuiling of uitbuiting).
Er zijn talloze legale, maar immorele manieren waarop Tweakers ook geld kan verdienen, maar dat doen ze ook niet hoop ik.

Ik vond Tweakers in 2005 ook al prima. Bij de meeste nieuwe dingen heb ik een beetje 'meh' gevoel.
Dat kan wel, maar je moet eens bedenken hoeveel meer je voor reclame op tv zou kunnen vragen als je de adverteerders de optie kunt geven dat hun advertentie alleen aan een specifiek gedeelte van de kijkers getoond wordt.
Ik reageerde op een opmerking dat advertenties niet mogelijk zou zijn als je tegen tracking bent. Ik ben alleen daar op in gegaan. Natuurlijk zouden adverteerders veel meer mogelijkheid willen hebben, ook op tv. Via internet is veel mogelijk, veel meer dan via tv. Ga je hierin niet mee dan kan je mogelijk weggeconcurreerd worden als andere bedrijven er wel in mee gaan.

Uit onderzoek bleek dat een grote groep niet gevolgd wilt worden. Als bedrijf heb je toch een risico dat het uiteindelijk per wet geregeld gaat worden. Daarnaast is dat ook tegelijk een voordeel, indien bij wet niemand (in b.v. heel de EU) meer mag tracken dan kan er ook geen concurrentieverschil zijn tussen bedrijven die wel of niet tracking toestaan.

Wat ik wel vermakelijk vind is dat jarenlang tracking technisch niet anders kon. En nu toch een trackingloze omgeving. Tja.
Sterker nog: tracking is meestal mosterd na de maaltijd, toch betalen adverteerders er wel meer voor.
Heb je toevallig informatie over hoe advertenties zonder tracking betalen voor websites? Ik ben helaas niet thuis in die wereld.

De redenatie van Tweakers en de bijbehorende oplossingen vind ik ook plausibel en lijken me dan ook redelijk.
Tv reclames worden wel gericht uitgezonden. Het is wat Yangwenli zegt, de realiteit is dat als je een website bezoekt, je op andermans computer meekijkt. Dat brengt voor diegene kosten met zich mee. Dat het altijd gratis leek, wil niet zeggen dat dat zo is. Als eindgebruiker heb je er op internet gewoon weinig mee te maken.

Niet dat ik je reactie echt kortzichtig vind, maar heb je een bron voor het hele "kijken naar de doelgroep" relaas? Is dit niet eigenlijk de realiteit zoals je die zelf wil zien?
Tv reclames worden wel gericht uitgezonden.
Sorry, je bron ondersteunt je statement niet. Tientallen jaren worden ze niet gericht uitgezonden. Nu is er een test voor opt-in bij 1 aanbieder. Dat is totaal anders dan je opmerking: "tv reclames worden wel gericht uitgezonden".
Dat brengt voor diegene kosten met zich mee. Dat het altijd gratis leek, wil niet zeggen dat dat zo is.
Nu herhaal je weer precies de persoon waarop ik reageerde: tracking en advertenties zijn verschillende zaken.
Niet dat ik je reactie echt kortzichtig vind, maar heb je een bron voor het hele "kijken naar de doelgroep" relaas?
Ik dacht dat het algemene kennis is? De advertenties rondom Formule 1 zijn totaal anders dan rondom een "verbeter je huis" programma. Nooit gemerkt?
Sorry, je bron ondersteunt je statement niet. Tientallen jaren worden ze niet gericht uitgezonden. Nu is er een test voor opt-in bij 1 aanbieder. Dat is totaal anders dan je opmerking: "tv reclames worden wel gericht uitgezonden".
https://nederlandsmediani...iseerde-reclame-invoeren/

https://moneytalk.knack.b...de%20individuele%20kijker.

nieuws: KPN stopt met gepersonaliseerde reclame

In Belgie is dit inmiddels mainstream, in Nederland is KPN inderdaad inmiddels gestopt met de testen van gepersonaliseerde reclames in samenwerking met Talpa.
Nu herhaal je weer precies de persoon waarop ik reageerde: tracking en advertenties zijn verschillende zaken.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik je reactie aanvankelijk niet goed gelezen heb en ben het met je eens dat tracking niet de norm moet zijn. Google is groot geworden door advertentietechnologie en wordt geassocieerd met tracking. Nota bene zij haken binnen een paar jaar af van third party tracking en stappen over op FLoC.

In grote lijnen komt dit overeen met het tradidionele advertentiemodel. Advertentie op demographics, en niet op persoonsgebaseerde tracking. Wat dit betekent en of dit een goede ontwikkeling is, is nog onduidelijk Je kan je afvragen wat de motieven zijn van een bedrijf met de proporties als Google om af te stappen van de technologie waar ze voor zover ik weet rijk mee geworden zijn.

Wel is duidelijk dat binnen nu en een paar jaar Chrome alle third party cookies actief gaat blokkeren. Ik denk wel dat tenzij je over de technologie beschikt om dit winstgevend te maken, het alsnog zeer simplistisch gesteld is dat je kijkend naar het advertentielandschap van vandaag kan zeggen dat advertenties plaatsen op je website zonder tracking nog steeds winstgevend genoeg is.
https://business.techpuls...rsonaliseerde-tv-reclame/

Gepersonaliseerd is natuurlijk iets anders dan tracking.

[Reactie gewijzigd door LordMike op 6 april 2021 16:20]

Hoe wil je het internet dan draaiende houden? Als je hier door de comments leest zijn velen ook niet bereid om te betalen. Mensen willen de dag van vandaag blijkbaar alles gratis hebben en hoe men op een goede, betrouwbare manier inkomsten kan genereren, dat interesseert hen niet.
Mensen denken vandaag de dag kennelijk dat een populaire website (of social channel) hebben recht geeft op een goed, betrouwbaar inkomen.
Wel eens van ondernemersrisico gehoord?

Als je klanten niet willen betalen is er misschien wat mis met je product. Om dan de privacy van je klanten te grabbel te gooien bij de grote advertentieboeren vind ik nou ook niet echt "goed en betrouwbaar".
De klanten willen wel betalen: dat zijn de adverteerders.

Probleem in jouw verhaal is dat de gebruikers die niet met geld willen betalen ook niet met hun data willen betalen en dan nog steeds als klant behandeld willen worden. Iemand die wel de dienst wil maar op geen enkele manier wil betalen is geen klant, dat is een kostenpost ;)
Je vergeet even voor het gemak dat de main draw van Tweakers (en veel andere sites) is dat mensen comments achterlaten. Ik betaal wel met inzichtvolle reacties ;)
Ik wil best advertenties zien maar het loopt de spuigaten uit met de irritante manier van weergeven de laatste tijd en de hoeveelheid.

Misschien moeten sites is beter nadenken daar over.
Ik wil als klant zeker wel betalen. Heb nog gewoon een abonnement op de VI. Krijg ik netjes elke week thuis. MET advertenties. Nu is VI (net als Tweakers) een doelgroep waar je redelijk gericht op kan adverteren en zo'n pakje papier zou wel iets duurder geweest zijn zonder advertenties.
Ik vind het juist heel goed dat mensen eens zien dat gratis niet bestaat: het kost geld om de tweakers-site te hosten en om de schrijvers te betalen.

Dat geld moet ergens vandaan komen: in dit geval van adverteerders of van gebruikers.

De gebruiker kan kiezen of te betalen met geld of met een stukje privacy zodat de adverteerders bereid zijn (meer) te betalen.

Dit is juist wat mij betreft overal verplicht zou moeten worden: betalen met geld voor content en dan geen advertenties en tracking of niet betalen met geld maar met privacy en dan wel advertenties en tracking.

Iedereen zou juist overal deze keuze moeten hebben en er duidelijk met de neus op gedrukt moeten worden dat je linksom of rechtsom betaalt voor de content die je tot je neemt. Misschien dat er dan wat meer mensen zich bewust zouden zijn van de manier waarop de meeste sites met privacy omgaan.
Je vergeet optie 3. Context based advertenties. Geen verlies aan privacy en niet betalen. En er zijn voldoende inkomsten mee te genereren.
Als dat inderdaad voldoende inkomsten genereert ben ik het helemaal met je eens dat ook mooi...en laat dat nou net zijn waar Tweakers naar toe wil!

Alleen de rest van de wereld is er nog niet zo op ingericht blijkbaar, maar ik hoop dat het ze lukt en dat ze zwarte cijfers blijven schrijven (of dat ze niet roder worden als ze nu rood zijn).

Overigens zou ik zelfs dan heel graag zien dat het verplicht is om te kunnen betalen om geen advertenties te hoeven zien.

[Reactie gewijzigd door Vizzie op 6 april 2021 15:10]

Ik zeg ook niet dat dat nu direct moet. Maar Tweakers vond het ook geen probleem af twee jaar lang illegaal te tracken en illegaal inkomsten uit de gebruikers te halen. Dus dan mogen ze best nu een tijdje compenseren terwijl ze wat harder inzetten op alternatieve vormen.
Dank voor de transparantie en uitleg.
Vooropgesteld: ik ben niet tegen reclames maar ik vindt het juist een hele rare uitleg... Eigenlijk staat er "Wij konden niet wat alle andere sites wel doen." En nergens staat (zoals ik het lees) waarom het bij hen zo veel moeilijker is dan bij anderen. Alleen maar algemeen waarom een bepaalde manier lastig bleek te zijn...
Dat staat er wel:
Waarom is Tweakers niet meegegaan in dat keuzescherm? We hebben voorafgaand aan die wijziging onderzocht wat het effect zou zijn van een venster waarin je kunt kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. Uit ons onderzoek bleek dat jullie dan in groten getale voor ‘nee’ zouden kiezen, veel vaker dan bij een gemiddelde website. We snappen dat, maar in de huidige situatie heeft het niet-accepteren van thirdpartycookies als gevolg dat wij onze banners in de huidige vorm niet meer kunnen serveren. Dat zou dat betekenen dat Tweakers dusdanig veel inkomsten verliest dat de site en content eronder gaan lijden. Daarin verschilt Tweakers wezenlijk van andere DPG-sites, waar een groot deel van de bezoekers alle cookies accepteert en het effect minder sterk is.
Wat andere sites doen, is geen advertenties tonen aan bezoekers die cookies weigeren. Waar wij naar toe willen is om wel advertenties te tonen omdat dit noodzakelijke inkomsten zijn, maar dan vrij van trackingcookies (dan hoeven er ook geen toestemming voor te vragen).
Wat andere sites doen, is geen advertenties tonen aan bezoekers die cookies weigeren
Ik wil er geen welles niets spelletje van maken maar de veel sites zeggen dan juist:
Je krijgt nog evenveel reclame alleen worden die niet gepersonaliseerd.

Dit doen ze omdat anders inderdaad sommige denken dat als ze weigeren helemaal geen reclames meer hoeven te zien.

Edit:
Maar ik begrijp wel dat Tweakers eerder cookies zouden weigeren. Zeker als het opgedrongen wordt. Ik heb jullie onderzoek niet gezien dus ik weet niet of mensen die zouden weigeren niet ook veel eerder blokkers installeren en of het verschil met mensen die geen blokkers installeren ook veel vaker op nee klikken in vergelijking met andere sites.

Links om of rechtsom is het lastig en je moet een keuze maken. Ik denk dat de meesten dat wel snappen. Een goede uitleg waarom accepteren kan dan ook goed helpen. Voor Tweakers maakt men graag een uitzondering. Ik denk dat de meeste een beetje geïrriteerd zijn omdat ze al 2 jaar een oplossing zoeken en als het dan komt gaat het echt op het randje zitten. En die randen opzoeken maakt de goodwill kapot, wat juist inderdaad zal leiden dat men juist eerder zullen weigeren of zelfs blokkeren.

[Reactie gewijzigd door pookie79 op 6 april 2021 14:33]

Ik ben oprecht benieuwd of je voorbeelden hebt van deze sites, want het zou voor ons heel interessant zijn om te kijken hoe ze die advertenties dan trackingvrij uitleveren :)
Doet de Ster reclame dit niet? Ik heb onlangs een podcast geluisterd van de technoloog met als gast iemand van de ster reclame. Ik meen me te herinneren dat het hier ging over trackingvrije reclame puur gebaseerd op de inhoud van artikelen.
Klopt! Contextvrij adverteren doen wij zelf ook al op Tweakers, maar STER heeft inderdaad met een eigen ad server een oplossing gevonden om ook advertenties uit te serveren die tracking vrij zijn. Daarom zijn we ook met deze partij in gesprek, zie voor meer uitleg https://gathering.tweaker...message/66807596#66807596.
Ik moet toegeven dat ik ze niet zo uit mijn hoofd weet. Maar ik ben het zeker regelmatig tegengekomen. Die tekst verzin je niet zomaar. Oorspronkelijk alleen in apps (gemakkelijker, gaat volgens mij direct via googel api) maar later op het web. Als ik er weer een zie zal ik hem naar je toesturen!

[Reactie gewijzigd door pookie79 op 6 april 2021 14:57]

Ehm, op zich is het een beetje stuk... Ik krijg een cookiewall met 3 opties: accepteren, abonnement afsluiten en 'heb je al een account klik hier om in te loggen'. Dat laatste knopje doet exact helemaal niets. Klik ik op 'cookies accepteren' dan heb ik 15 regels in een geel vlak dat ik al ingelogd ben.
Ja dat is om in te loggen als je al een abonnement hebt. Heb je geen abonnement: dan moet je verplicht op accepteren klikken óf verplicht op betalen klikken. Er is geen middenweg.
Alleen weten wij dat dus niet, nu lijkt het net alsof die link kapot is.
Wat fatraaij ook zegt: dat weten wij niet, en dat staat er ook niet.
Als je niet bent aangemeld dan brengt de laatste link je naar de aanmeldpagina, maar als je geen abbonement hebt, moet je nog altijd een keuze maken over hoe je in de nieuwe situatie wenst om te gaan met cookies.
Maar dan moet de optie om in te loggen er natuurlijk niet staan. Nu leek het net alsof ik was uitgelogd, en dat inloggen niet werkte.
Als ik klik dat ik al een account heb, kom ik op de login. Daarna kreeg ik de optie niét meer om te kiezen of ik cookies wil of niet.

Blijkbaar had ik al eens op accepteren geklikt en krijg je die dus niet meer. Je voorkeur zit op profiel niveau.

[Reactie gewijzigd door C-Gate op 6 april 2021 13:43]

Gewoon de bookmark https://tweakers.net/my.t...ion=https://tweakers.net/ gebruiken om in te loggen.
Dan krijg je de irritante popup niet voorgeschoteld.
"Pas eind vorig jaar is hier verandering in gekomen en is DPG overgestapt op een keuzescherm. Waarom is Tweakers niet meegegaan in dat keuzescherm? (...) Uit ons onderzoek bleek dat jullie dan in groten getale voor ‘nee’ zouden kiezen, veel vaker dan bij een gemiddelde website. We snappen dat, maar in de huidige situatie heeft het niet-accepteren van thirdpartycookies als gevolg dat wij onze banners in de huidige vorm niet meer kunnen serveren. Dat zou dat betekenen dat Tweakers dusdanig veel inkomsten verliest dat de site en content eronder gaan lijden. "

Zodra het om geld gaat, gaan alle morele normen en waarden overboord.
Ik neem aan dat jij ook gewoon wilt dat deze site blijft bestaan? Leuk om tweakers de les te lezen maar een oplossing zie ik niet in je post.

Het bijhouden en hosten van een site kost gewoon geld en ik geloof niet dat tweakers geschikt is voor het wikipedia model waarbij ze af en toe om een donatie vragen om te kunnen blijven bestaan aangezien het onderdeel van een bedrijf is dat probeert winst te maken.
Oplossingen zijn al vaker geopperd in topics zoals deze: We passen de cookiewall aan en maken abo's trackingvrij en deze: Het grote Tweakers Plus topic
Maar deze worden telkens afschoten met de bekende dooddoeners 'hebben we al geprobeerd', 'gaat nooit werken', 'hoe zie je dat voor je?'.
Geld kun je net zo goed verdienen zonder gebruikers volledig te tracken. Tweakers spreekt een bepaalde doelgroep aan. Dan kun je heel makkelijk zonder Big Brother taferelen gebruikmaken van targeted advertising. Op Tweakers hebben ze echt al die trackers niet nodig om uit te vinden dat de nieuwste monitor van merk X relevanter is voor het gros van de gebruikers dan een lingeriesetje van merk Y.
Dus als jouw baas morgen besluit om je minder te gaan betalen ga jij daar niet om klagen? Natuurlijk draait het om geld, draait het om inkomsten. Hoe anders wil je personeel, gebouwen, infra, ... betalen?
De vraag is; hoe wordt dat geld besteedt? Laten we dat eens onder de loep nemen. Heeft T.net bijv. daadwerkelijk 5 marketing en 10 sales medewerkers nodig? Hoe heeft T.net al die andere jaren gedraaid?
Ga terug naar de basis, draai elk dubbeltje om en vraag je af 'hebben we dat nodig?'.
Ja tweakers moet echt nog dagelijks ploeteren om ergens een server te kunnen plaatsen... Zucht..

https://www.villamedia.nl...streamingdienst-in-belgie
Die gingen al bij de overname de deur uit omdat het vanaf dat moment puur om het geld draaide. Die overname moet immers terug verdiend worden het liefst gister nog.
Ik accepteer cookies op Edge en nu krijg ik de vraag ook niet meer op Firefox.

Dat zou je toch per browser in moeten stellen lijkt me.

Edit:
Voor de duidelijkheid, Websites zoals oa Nu.nl regelen dit per browser. Doorgaans weiger ik zoveel mogelijk cooikesh*t. Maar als ik toch perse een filmpje wil zien op Nu dan moet je dan je voorkeuren wijzigen. Daar voel ik natuurlijk niks voor dus dan heb ik een portable browser waar die ik enkel voor dergelijke rotzooi gebruik om zo'n filmpje toch te kunnen zien. Daar kan ik dan ook zonder probleem de cookies van die browser wissen om weer met een schone lei te beginnen.

Omroep Brabant is ook zo'n leuke. Bij een artikel waar men 3 foto's aan plakt kun je de 1e foto niet bekijken vanwege je voor hun nadelige voorkeursinstellingen, maar foto 2 en 3 kun je zo aanklikken en vergroot bekijken. Hoezo de plank volledig misslaan met die onzin?

Dat hele cookiegedoe is een grotere pain voor de bezoekers van websites dan voor de websiteeigenaar.

[Reactie gewijzigd door Frappuccino op 6 april 2021 18:13]

Als je ingelogd bent worden de cookievoorkeuren op accountniveau opgeslagen, vandaar dat je de melding niet in andere browsers krijgt.
Niet noodzakelijk. Waarom zou je dat per browser willen instellen? Tweakers vraagt aan jouw als gebruiker toestemming. Van zodra jij die geeft en je bent aangemeld dan wordt de instelling op alle browsers op al je devices netjes mee overgenomen zodat je niet overal opnieuw toestemming moet gaan verlenen. Dat deden ze met hun oude cookiewall ook al.
Oh, dat is best wel makkelijk. Thanks, Tweakers!
dat is typisch inderdaad.
Waarom? Cookievoorkeur kun je toch ook gewoon in je profiel opslaan als je ingelogd bent? Waarom moet dat oer se per browser? Daarmee verandert je voorkeur toch niet?
Over spijkers op laag water zoeken gesproken :')
Heb je ze al gevonden?
Kan het me niet meer herinneren :+
Waar is de optie om cookies helemaal niet toe te staan? Betalen om niet getracked te worden, absurd.

[Reactie gewijzigd door Luca op 6 april 2021 13:15]

Cookie autodelete + privacy badger + ublock origin ;-)
Ik keek net in chrome en stond eigenlijk verbaasd over hoeveel cookies er in m'n browser opgeslagen stonden. Ik weet weer genoegt.
Bedankt , net geïnstalleerd; had alleen privacy badger
uBlock werkt ook op youtube. Heb je geen advertenties in en tussen filmpjes meer ;)
https://gathering.tweaker...message/66463636#66463636

WoutF schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 11:16:
We begrijpen het als je dit geen ideale optie vindt; ook wij vinden het niet ideaal. Als alternatief is door ons onderzocht wat het effect van een venster zou zijn waarin je kunt kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. Uit een test blijkt dat jullie dan in groten getale voor ‘nee’ zouden kiezen, veel vaker dan bij een gemiddelde website. We snappen dat, maar in de huidige situatie heeft het blokkeren van thirdpartycookies als gevolg dat ook de banners niet meer werken. Dat zou dat betekenen dat Tweakers dusdanig veel inkomsten verliest dat de site en content eronder gaan lijden.
Je betaalt voor het lezen van de website. Of met geld, of met je data. Niet ideaal inderdaad, gezien voorheen je oogbollen op advertenties ook betaling genoeg waren.
dat doe je clientside :-)
1 2 3 ... 12

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee