'Belgische onderzoeksrechter wilde websites Apple blokkeren' -update

Een Belgische onderzoeksrechter zou gewild hebben dat providers websites van Apple blokkeerden. Hij had daarvoor een verzoek gestuurd naar onder meer Belgacom en Telenet, maar trok het verzoek later weer in, omdat hij dacht daarmee ook iTunes te blokkeren.

De bedoeling van de blokkade van de website was te voorkomen dat Apple zijn producten zou kunnen verkopen aan Belgische consumenten. De onderzoeksrechter wilde die maatregel nemen, omdat Apple consumenten volgens de federale overheid misleidt over garantie op producten. Met de blokkade wilde de onderzoeksrechter Apple dwingen klanten beter te informeren.

De blokkade mag volgens een Belgische wet uit 2003, die regelt dat de Koning een ' beperking van het vrije verkeer van een dienst van de informatiemaatschappij' kan opleggen om de rechten van consumenten te beschermen.

De onderzoeksrechter diende het verzoek in, maar trok het vorige week weer in, schrijft De Standaard op basis van bronnen. Hij was bang dat met de blokkade huidige klanten ook diensten als iTunes niet meer zouden kunnen gebruiken. Hij bezint zich nu op andere maatregelen tegen Apple, maar het verzoek om blokkade van de websites toont aan dat hij denkt aan relatief zware maatregelen.

Met welke informatie Apple klanten zou misleiden en welke maatregelen de onderzoeksrechter nu zou nemen tegen Apple, is nog onbekend. Apple heeft juist vorig jaar zijn garantieregeling aangepast. Eerst kregen Belgische klanten een jaar garantie, nu zegt Apple dat consumenten twee jaar wettelijke garantie hebben, zoals Europese richtlijnen voorschrijven.

Update, 11:58: Alinea toegevoegd met informatie uit de Belgische wet die deze blokkade mogelijk had gemaakt.

Door Arnoud Wokke

Redacteur

04-03-2014 • 08:51

112 Linkedin

Reacties (112)

112
97
71
17
2
11
Wijzig sortering
Als je andere nieuwsartikelen over deze kwestie leest, dan merk je dat het ineens beter doordacht is en logischer klinkt dan wanneer je dit artikel leest.

Enkele citaten uit belgische kwaliteitsgazetten:
Apple zou de Belgische consument misleidende informatie geven over de garantie van zijn producten. Daarom stapte de FOD Ecnomonie naar een onderzoeksrechter, die bekijkt welke maatregelen tegen het Amerikaanse technologiebedrijf genomen moeten worden.

De wet op de garantie zegt dat elke Belgische consument die een product koopt recht heeft op twee jaar wettelijke garantie. Apple heeft echter nog een tijd maar één jaar garantie gegeven. Wie twee jaar garantie wilde, moest bijbetalen. Vorig jaar paste Apple zijn website aan. Daarop staat nu een document dat zegt dat elke Belgische consument recht heeft op twee jaar wettelijke garantie.

Maar of dat volstaat, valt te betwijfelen. De onderzoeksrechter wilde de websites van Apple dus laten blokkeren, omdat in de Grondwet staat dat het vrij verkeer van elektronische dienstverleners kan worden beperkt, als blijkt dat de consument niet beschermd is.
bron: http://www.tijd.be/nieuws...rt?highlight=apple&ckc=1#
De federale overheidsdienst Economie stapte naar een onderzoeksrechter omdat hij vermoedt dat Apple de Belgische consument misleidende informatie geeft over de garantie op zijn producten. De onderzoeksrechter wilde aanvankelijk zo ver gaan om de sites van Apple te blokkeren.

Verschillende bronnen bevestigen aan De Standaard dat een Brusselse onderzoeksrechter een vordering heeft geschreven waarin hij aan de internetproviders, zoals Belgacom en Telenet, vraagt om de sites van Apple te blokkeren zodat de Belgische consument via die weg geen producten van de elektronicagigant meer zou kunnen kopen.

De vordering kwam er nadat de federale overheidsdienst (FOD) Economie naar de onderzoeksrechter was gestapt, ‘omdat de economische inspectie van mening is dat Apple de consument misleidt in zijn informatie over de garantie’, zegt Chantal De Pauw woordvoerster van de FOD Economie. Dat gebeurde al vorig jaar, maar raakte nu pas bekend.

De wet op de garantie, uit 2005, zegt dat elke Belgische consument die een product aankoopt recht heeft op twee jaar wettelijke garantie. Dat is het gevolg van een Europese richtlijn die de klanten beter moest beschermen tegen de praktijken van gsm-fabrikanten. Maar Apple bleef de regels nog een tijd aan zijn laars lappen door maar één jaar garantie te bieden. Wie twee jaar garantie wilde, moest bijbetalen.

Vorig jaar paste Apple zijn site wat aan. Daarop staat nu een document dat elke Belgische consument recht heeft op twee jaar wettelijke garantie. Maar of dat volstaat, valt te betwijfelen.

De onderzoeksrechter wilde de websites van Apple dus laten blokkeren, omdat in de Grondwet staat dat het vrij verkeer van elektronische dienstverleners kan worden beperkt, als blijkt dat de consument niet beschermd is.

Hij zou echter vorige week op zijn vraag zijn teruggekomen en aarzelen hoe het verder moet. Blijkbaar zou het besef gegroeid zijn dat het onhaalbaar is om de sites van Apple te blokkeren zonder dat ook andere diensten, zoals iTunes, niet meer zouden werken.
bron: http://www.standaard.be/cnt/dmf20140303_01008307

Dit kan beter Arnoud, straks beginnen mensen je te verdenken van partijdigheid.

[Reactie gewijzigd door RuddyMysterious op 4 maart 2014 09:27]

Dit kan beter Arnoud, straks beginnen mensen je te verdenken van partijdigheid.
Integendeel, ik vond mijn collega van De Standaard niet zo best op dreef in dit artikel.

Laat ik uit het artikel citeren:
Maar of dat volstaat, valt te betwijfelen. De onderzoeksrechter wilde de websites van Apple dus laten blokkeren
Hoezo valt dat te betwijfelen? De wet vraagt om twee jaar garantie, Apple gaf dat lang niet, en geeft het nu wel. Als je dat in twijfel trekt, geef dan een bron en argumentatie. Deze claim in dit artikel heeft nu beide niet; ik kan dat niet zomaar opschrijven, want de formulering doet vermoeden dat het een conclusie is van de auteur zelf.

Nogmaals uit het artikel:
De onderzoeksrechter wilde de websites van Apple dus laten blokkeren, omdat in de Grondwet staat dat het vrij verkeer van elektronische dienstverleners kan worden beperkt, als blijkt dat de consument niet beschermd is.
Ik heb de Grondwet erbij gepakt en ik kon niets van die strekking vinden, dus dit heb ik wederom uit het artikel weggelaten. Check het zelf; als jij iets vindt van deze strekking hoor ik het graag. Het lijkt me ook een heel concrete bepaling voor in een Grondwet; meestal gaat dat over grondrechten, niet over straffen op overtredingen van bepaalde wetsartikelen.

Dat Apple zijn website vorig jaar aanpaste, staat in het artikel. Ook de informatie over de onderzoeksrechter en de FOD kun je daarin teruglezen. Ik vind dus juist dat De Standaard met claims komt die lastig houdbaar zijn.

Het is mijn werk om uit bronartikelen informatie waar mogelijk te verifiëren. Ik geloof dat de informatie van De Standaard vanuit Belgacom of Telenet komt, al kan ik dat niet bewijzen; De Standaard heeft die informatie gecheckt bij de FOD en die bevestigen dat ze het bij de onderzoeksrechter hebben gelegd.

Omdat ik de info verder niet kon verifieren, staat de info over de gewilde blokkade in het artikel niet als feit, maar als gerucht met 'zou' en een kop tussen aanhalingstekens. Ik zou daadwerkelijk niet weten waarom je me zou verdenken van partijdigheid, DevilsProphet. Ik zou willen dat je de artikelen uit de 'kwaliteitsgazetten' even kritisch zou benaderen als mijn artikel.

Sowieso is dat een wijze levensles: neem nooit informatie uit media voor waar aan, maar probeer waar mogelijk eerst te kijken of het waar is - en als dat niet kan of het aannemelijk of mogelijk is. Ik ben blij te zien dat je dat in elk geval ten aanzien van mijn artikel hebt gedaan. Geen enkel medium is vrij van fouten.

Edit: Mocht je willen zoeken in andere Belgische wetten dan de Grondwet, kan dat hier. Ook daarin kon ik de bepaling waarover De Standaard spreekt niet vinden.

[Reactie gewijzigd door arnoudwokke op 4 maart 2014 10:19]

Uit het artikel in de papieren krant blijkt dat het gaat om "de wet van 11 maart 2003, betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet."

Zoeken in http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm op Numac 2003011126
dank, dat is de passage die ik dus niet kon vinden. Ik ga hem even toevoegen aan het artikel :)

Overigens vloeit die woord niet voort uit de Grondwet. Artikel 77 van de Grondwet bepaalt dat
De Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat zijn gelijkelijk bevoegd voor :
1° de verklaring tot herziening van de Grondwet en de herziening van de Grondwet;
2° de aangelegenheden die krachtens de Grondwet door beide wetgevende Kamers dienen te worden geregeld;
3° de wetten bedoeld in de artikelen 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 tot 131, 135 tot 137, 140 tot 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1, derde lid, § 4 en § 5, 169, 170, § 2, tweede lid, § 3, tweede en derde lid, § 4, tweede lid, en 175 tot 177, evenals de wetten ter uitvoering van de voormelde wetten en artikelen;
4° de wetten aan te nemen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid, evenals de wetten ter uitvoering hiervan;
5° de wetten bedoeld in artikel 34;
6° de wetten houdende instemming met verdragen;
7° de wetten aangenomen overeenkomstig artikel 169 om de naleving van internationale of supranationale verplichtingen te verzekeren;
8° de wetten op de Raad van State;
9° de organisatie van de hoven en rechtbanken;
10° de wetten tot goedkeuring van samenwerkingsakkoorden tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten.
Kortom: Artikel 77 regelt geen consumentenbescherming etc, maar simpelweg de grondslag om deze wet te mogen invoeren :)

[Reactie gewijzigd door arnoudwokke op 4 maart 2014 12:00]

Waar ze overigens laat mee waren, aangezien de Europese richtlijn die hier in wet werd omgezet al van 2000 dateert. Maar goed, dat is dan weer typisch Belgisch.

De reden dat die wet van toepassing is, is omdat Apple zijn sites blijkbaar in Ierland host. Aangezien er geen reactie kwam vanuit Ierland op een vraag uit België, wou de onderzoeksrechter dus een blokkade opleggen.
"Hoezo valt dat te betwijfelen? De wet vraagt om twee jaar garantie, Apple gaf dat lang niet, en geeft het nu wel. "

Volgens het artikel :

"Daarop staat nu een document dat zegt dat elke Belgische consument recht heeft op twee jaar wettelijke garantie.

Maar of dat volstaat, valt te betwijfelen."


Het valt te betwijfelen of dat voldoende is. Met andere woorden wat de journalist bedoelt is dat het de vraag is of een document voldoende is om de consument te informeren en of het misschien niet gewenst is dat dat duidelijker wordt vermeld.

En dat is een terechte voetnoot.

".....want de formulering doet vermoeden dat het een conclusie is van de auteur zelf."

Als het een conclusie is van de auteur zelf had de rechter zich er ook niet over ontfermd, of wel?


"Dat Apple zijn website vorig jaar aanpaste, staat in het artikel."

De vraag lijkt me meer of deze aanpassing voldoende is. Tenminste, dat is wat ik eruit begrijp.
Het valt te betwijfelen of dat voldoende is. Met andere woorden wat de journalist bedoelt is dat het de vraag is of een document voldoende is om de consument te informeren en of het misschien niet gewenst is dat dat duidelijker wordt vermeld.
Dat vermoed ik ook, maar het staat nergens en is dus een aanname. Misschien is het document wel voldoende, maar informeert Apple klanten te weinig in andere stappen van het garantieproces. Dat weten we niet.
Als het een conclusie is van de auteur zelf had de rechter zich er ook niet over ontfermd, of wel?
Je redeneert omgekeerd: de FOD en onderzoeksrechter weten zeker dat Apple klanten voldoende informeert., de auteur betwijfelt of de aanpassing in juni voldoende was geweest. Als de auteur had geweten dat de FOD zich hierop beroept, had hij zeker geweten dat het onvoldoende is en had er gestaan 'Maar dat volstaat volgens de FOD niet' of 'dat volstaat niet'.

Omdat er geen twijfel is over of Apple klanten voldoende informeert, kan die twijfel volgens mij alleen komen of deze redenering ten grondslag ligt aan de beslissing van de FOD. Ik kan alleen concluderen dat de auteur niets gehoord heeft over waarom de FOD en de rechter vinden dat Apple niet voldoet aan de garantieregels en op deze manier een educated guess in zijn artikel plaatst.

[Reactie gewijzigd door arnoudwokke op 4 maart 2014 11:02]

Ik kan alleen concluderen dat de auteur niets gehoord heeft over waarom de FOD en de rechter vinden dat Apple niet voldoet aan de garantieregels en op deze manier een educated guess in zijn artikel plaatst.
Ik denk dat je inderdaad gelijk hebt, het wordt ook wat verwarrend op deze manier zonder het complete verhaal.
Anoniem: 167912
@Brazos4 maart 2014 13:27
"Daarop staat nu een document dat zegt dat elke Belgische consument recht heeft op twee jaar wettelijke garantie.

Maar of dat volstaat, valt te betwijfelen."[/i]

Het valt te betwijfelen of dat voldoende is. Met andere woorden wat de journalist bedoelt is dat het de vraag is of een document voldoende is om de consument te informeren en of het misschien niet gewenst is dat dat duidelijker wordt vermeld.
die redenering houdt geen steek: elke inwoner van het land wordt verondersteld de wetten van het land te kennen. Als de wet zegt dat er 2 jaar garantie moet zijn zie ik niet in waarom de fabrikant niet aan zijn plicht voldoet door het zo te vermelden.
Als de wet in een bepaalde formulering of vorm voorziet zou het artikel dat op zijn minst mogen melden zodat de lezers begrijpen waar het over gaat. Ik snap na het lezen van 3 verschillende artikels over het onderwerp alleszins nog altijd niet wat nu juist het probleem is.

edit: dit toont volgens mij een groot probleem aan binnen de hedendaagse journalistiek: iedereen kopieert maar artikels van elkaar zonder dat iemand blijkbaar de moeite neemt om die onderzoeksrechter even proberen te bellen om uitleg te vragen. Is dat niet de taak van een journalist?

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 167912 op 4 maart 2014 13:28]

Anoniem: 112442
@arnoudwokke4 maart 2014 10:26
Laat ik uit het artikel citeren:

Maar of dat volstaat, valt te betwijfelen. De onderzoeksrechter wilde de websites van Apple dus laten blokkeren

Hoezo valt dat te betwijfelen? De wet vraagt om twee jaar garantie, Apple gaf dat lang niet, en geeft het nu wel. Als je dat in twijfel trekt, geef dan een bron en argumentatie. Deze claim in dit artikel heeft nu beide niet; ik kan dat niet zomaar opschrijven, want de formulering doet vermoeden dat het een conclusie is van de auteur zelf.
Je laat dit dus nu klakkeloos weg. Hierdoor krijg je in mijn ogen een het zelfde effect als het spelletje waarbij in een rij van personen de een de ander een verhaaltje door verteld waarbij aan het einde van de rij het verhaaltje helemaal verdraait eruit komt dan aan de eerste persoon verteld werd.

Je bent zelf een artikel aan het citeren. Dan lijkt het me dat je dan ook alle informatie geeft mogelijk met een noot van twijfel. En een goed journalist zou de echte reden/informatie willen hebben en er zelf achteraan gegaan zijn.
Je bent zelf een artikel aan het citeren. Dan lijkt het me dat je dan ook alle informatie geeft mogelijk met een noot van twijfel. En een goed journalist zou de echte reden/informatie willen hebben en er zelf achteraan gegaan zijn.
Dat heb ik gedaan - maar daar kwam niets uit over waar deze passage vandaan kwam. En nee, iedereen die artikelen citeert laat info weg en voegt zelf info toe; dat is de kern van journalistiek. Je kan gebruik maken van informatie van anderen, maar je doet dit niet klakkeloos en je doet het niet zonder in elk geval te trachten eigen informatie, interpretatie en insteek aan toe te voegen.

De enige plausibele verklaring is dat de auteur op basis van de hem beschikbare info heeft geconcludeerd dat de FOD en onderzoeksrechter achter Apple aangaan, omdat de huidige garantieregeling onvoldoende is. Deze zin legt echter een verband met de aanpassing van afgelopen zomer. Juist dat verband kan ik niet hard maken of ergens uit afleiden.
Jaren geleden bij de aankoop van een Mac mini (2009?) een telefonisch contact met Apple Belgie gehad om de 1 jaar vs. 2 jaar garantie aan te kaarten. Wettelijk gezien is 2 jaar verplicht maar hun voorwaarden vermeldden maar 1 jaar garantie.

Toen ik aanhaalde dat als puntje bij paaltje komt, elke rechtbank mij 2 jaar zou toekennen kreeg ik als reactie "Ja, maar dan moet u wel eerst een rechtszaak beginnen, zonder rechtszaak krijgt u van ons maar 1 jaar".

Was gelijk de eerste en laatste keer dat ik iets van Apple kocht.
Waarbij Apple Belgie dan wel de verkopende partij moet zijn natuurlijk.

Ik heb ook slechte ervaringen met garantie. Ik heb mijn Shuffle toentertijd twee maal teruggebracht naar de winkel omdat deze een 'red ring of death' had. De eerste keer was het met een factory reset 'verholpen', maar twee maand later kwam het probleem weer terug. Uiteindelijk was de conclusie van de medewerker dat het niet te verhelpen was en niet de schuld van Apple was maar van mij. Ook voor mij het eerste en laatste Apple product.

Het is natuurlijk anekdotisch, maar mij hebben ze als klant al verloren. Dit verhaal is van een tijd terug en toen was de garantieafhandeling van Apple over het algemeen een stuk beroerder. Inmiddels schijnen ze daar aardige verbeteringen op gedaan te hebben. Overigens kun je je afvragen waarom ze met 150 miljard dollar in kas ze uberhaupt nog moeilijk zouden doen over garantie.
Was direct via de website van A gekocht, dus ze waren idd verkopende partij.

Was toen gelukkig wel zo slim geweest om de minimale versie te kopen qua geheugen en hdd, en er zelf de nodige onderdelen bij te stoppen (want die kosten bij hen natuurlijk ook veel meer dan elders).

Ik heb wel ondervonden dat A producten een betere 2e hands prijs opleveren dan gewone hardware.

Ik denk dat ze moeilijk doen/deden, gewoon omdat ze ermee wegkomen/kwamen. Bedrijfsmentaliteit.
"nu zegt Apple dat consumenten twee jaar wettelijke garantie hebben, zoals Europese richtlijnen voorschrijven."

Heel mooie woorden, maar ik krijg nog altijd sommige meldingen dat bepaalde iphones maar 1 jaar garantie hebben (gestuurd via Dynafix), Afhankelijk van welke provider/leverancier ze komen.

Iedereen dus helemaal niet gelijk voor de wet bij Apple.

Dus excuseer mij dat ik het redelijk amusant vind dat mensen al per direct overtuigd zijn dat Apple de 2 jaar garantieregel 100% toepast.. 8)7
Je maakt hier nu de denkfout die 95% van de mensen hier maken.

Apple != verkopende partij.

In NL is het zo geregeld dat de garantie verstrekt dient te worden door de winkel waar het toestel is aangekocht. Als jou iPhone dus van T-Mobile of Vodafone afkomt, zijn zij verantwoordelijk om jou 2 jaar garantie te geven. Niet Apple. Sterker nog; het feit dat je in het eerste jaar voor ieder Apple product direct bij Apple terecht kunt is een dienst die ze helemaal niet hoeven te verlenen. Ze kunnen je in theorie rechtsreeks naar de verkopende partij terug sturen.

Alleen als je via Apple.nl of een officiële Apple store koopt geldt die wetgeving ook voor hen. En daar houden ze zich ook netjes aan.
Wettelijk correct, akkoord,

Maar als herstel centrum van allerlei merken is er maar 1 merk die er zo "correct" overgaat. Er bestaat ook nog altijd zoiets als goodwill, en die extra moeite van het merk om betere (en duidelijke!) service te geven.

Als Apple bekend staat voor kwaliteit, waarom bieden dan bv Nokia en Samsung 2 jaar en 2 weken fabrieksgarantie, zonder die rare dans?

[Reactie gewijzigd door egnappahz op 4 maart 2014 13:59]

Die service bieden ze vaak in hun eigen winkels. Kijk maar eens naar de comments hier boven, Apple is vaak heel coulant met dit soort gevallen.

En daarbij gaat dit artikel over een rechter. Het enige waar een rechter naar moet kijken is wat wettelijk verplicht/strafbaar is. Niet of het een goede service is ja of nee.
Wettelijk correct, akkoord,
Lijkt me duidelijk dan.

Wat betreft service en goodwill heb je zeker een punt. Maar zo lang Apple zich aan de wet houdt is die beslissing aan Apple, niet aan de rechter. Die dient zich er netjes buiten te houden en dus niet websites te willen blokkeren omdat het beleid klantonvriendelijk zou zijn. Het is de keuze van de consument met welke fabrikant hij/zij in zee gaat en als ondersteuning belangrijk is dan loopt die vanzelf naar de door jou genoemde concurrenten.

[Reactie gewijzigd door ari op 4 maart 2014 10:47]

Anoniem: 538291
@ari4 maart 2014 15:03
waar het om gaat is dat Apple zijn klanten verkeerd INFORMEERT.

lastig woord voor de apple fans blijkbaar, als ik hier even door de reacties lees.
Als ( bv. ! ) Apple ergens op zijn website een document zet waarin ze aangeven dat je 2 jaar garantie hebt, maar ze dragen dat verder nergens anders uit en smeren consumenten extra onnodige garantie aan dan informeren ze de consument dus verkeerd. Iedereen heeft het over de daadwerkelijke garantie en/of service, maar dat is voor deze zaak helemaal niet relevant
Afhankelijk van welke provider/leverancier ze komen.
Zucht.....Voor de zoveelste keer!

Volgens de consumenten wet is de verkoper verantwoordelijk voor het verlenen van de wettelijke garantie!

m.a.w. in jouw voorbeeld is de provider de verkoper en is het niet Apple maar de provider die de fout ingaat.

[Reactie gewijzigd door Carbon op 4 maart 2014 10:16]

Anoniem: 14038
@egnappahz4 maart 2014 09:27
Per overtreding 500 euro boete opleggen en dan zijn die geintjes wel over?
maar toch geeft de apple warranty check nog steeds niet aan als je nog garantie hebt volgens onze richtlijnen.

ik meld er geregeld een aan voor reparatie vanuit werk en het blijft altijd 1 jaar
Ik meen me te herinneren dat de twee jaar garantie enkel voor consumenten geldt. Bedrijven kunnen inderdaad minder garantie krijgen.
Ik vraag me wel af waarom bedrijven minder 'garantie-tijd' krijgen dan consumenten.
Heb het zelf voorgehad met m'n eerste macbookpro, als ik 'm privé had gekocht hadden ze m'n scherm onder garantie vervangen, maar omdat ik 'm op m'n zaak gekocht had ging dat dus niet :'(
Omdat je als bedrijf bvb mag onderhandelen over verminderde garantie (omdat je zelf je onderhoud/herstelling wil doen) tov lagere aankoopprijs.

Als men consumenten een lagere prijs wil geven in ruil voor minder garantie, zou minder/geen garantie de standaard worden en wèl garantie een grote meerprijs betekenen.
En die garantie geldt ook alleen voor de WINKEL van apple (online store, fysieke winkels). De fabrikant apple hoeft helemaal geen garantie te verlenen.
Anoniem: 524877
4 maart 2014 08:56
Ik ben zelf altijd zeer te spreken over de garantie van Apple. Zeker nu ze een eigen Apple Store in Amsterdam hebben. Had laatst een probleem met me telefoon ging er naar toe en kreeg ter plekke een nieuw toestel mee. Daarin tegen kon ik het ook via mijn telefoon provider doen. Echter zou ik het toestel dan 4 weken kwijt zijn. Dat is wel vervelend. Maar nu was ik hem niet kwijt. Moest alleen thuis de data terug plaatsen. Was binnen 15 minuten gedaan.
Het gaat niet om de service die ze verlenen, die is prima in orde.

Apple zegt dat ze wereldwijd 1 jaar garantie geven op hun producten.
En dat mag net in Europa, hier is het wettelijk geregeld dat elke consument 2 jaar garantie dient te krijgen.
Apple zegt dat ze wereldwijd 1 jaar garantie geven op hun producten.
En dat mag net in Europa
Dat mag wel want die 1 jaar is de garantie die je van Apple als producent krijgt en dat is volkomen legaal.

Hier gaat het om de wettelijke garantie die de verkoper moet bieden.

Apple is tevens de verkoper als je via de (online) AppleStore koopt.

In dat geval hanteert Apple de wettelijke garantie voorwaarden en dat staat ook keurig op de site!

Voor Nederland: Apple producten en Nederlands consumentenrecht

Voor België: WETTELIJKE GARANTIE VAN DE VERKOPER

Als je op die laatste link klikt dan lees je het volgende:

Op grond van de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek hebben consumenten onder meer het recht om van de verkoper de gratis herstelling of vervanging te bekomen van producten die een gebrek aan overeenstemming vertonen binnen 2 jaar vanaf de levering, mits de rechtsvordering wordt ingesteld voor het einde van die termijn of binnen 1 jaar na de ontdekking van het gebrek (indien deze termijn langer is).

[Reactie gewijzigd door Carbon op 4 maart 2014 09:53]

Anoniem: 112442
@Carbon4 maart 2014 09:48
[...]


Dat mag wel want die 1 jaar is de garantie die je van Apple als producent krijgt en dat is volkomen legaal.

Hier gaat het om de wettelijke garantie die de verkoper moet bieden.

Apple is tevens de verkoper als je via de (online) AppleStore koopt.

In dat geval hanteert Apple de wettelijke garantie voorwaarden en dat staat ook keurig op de site!

Voor Nederland: Apple producten en Nederlands consumentenrecht

Voor België: WETTELIJKE GARANTIE VAN DE VERKOPER
Je weet net als Tweakers niet wat de reden is. Uit de bron site.
Vorig jaar paste Apple zijn site wat aan. Daarop staat nu een document dat elke Belgische consument recht heeft op twee jaar wettelijke garantie. Maar of dat volstaat, valt te betwijfelen.
Ik neem aan dat een rechter zoiets niet zonder reden doet.
"... keurig op de site". Pas sinds vorig jaar. In hoeverre die informatie ook wordt toegepast in de praktijk in geval van directe aankopen bij Applestores, is in het licht van dit topic relevanter.
Pas sinds vorig jaar
Het stond er al veel langer op de site maar met een wat andere bewoording, lees: teveel juridisch jargon.
Waarom zou Apple niet de verkoper zijn?
Het gaat voornamelijk om het feit dat ze proberen om onder hun 2 jaar garantie als verkoper uit te raken.

De wet op de garantie, uit 2005, zegt dat elke Belgische consument die een product aankoopt recht heeft op twee jaar wettelijke garantie. Dat is het gevolg van een Europese richtlijn die de klanten beter moest beschermen tegen de praktijken van gsm-fabrikanten. Maar Apple bleef de regels nog een tijd aan zijn laars lappen door maar één jaar garantie te bieden. Wie twee jaar garantie wilde, moest bijbetalen.

Bron: http://www.standaard.be/cnt/dmf20140303_01008307

Het gaat wel degelijk over aankopen die op bij apple zelf gebeurde.
Waarom zou Apple niet de verkoper zijn?
Apple is de verkoper als de de spullen gekocht zijn via de (online) AppleStore.
In alle andere gevallen is Apple niet verantwoordelijk voor het verlenen van de wettelijke garantie.
En in Nederland zo nodig nog langer.
En wat heeft dat te maken met de algemene voorwaarden of de wettelijke garantie termijn, of zelfs maar met Apple in België?
Anoniem: 524877
@EgMaf4 maart 2014 09:03
Apple hanteert hier dezelfde garantie als daar.
Niet dus, hun voorwaarde in België zijn anders dan die in Nederland (ze zijn veel strenger hier) én België heeft ook een andere wetgeving dan Nederland als het op garantie aankomt. Deze situaties zijn niet vergelijkbaar.
Regelgeving welke op Europeesch niveau is afgesproken dient men zich sowieso aan te houden
Nee, er was al een tijd verschil in de voorwaarden, daar ze in NL al een ander traject hadden gevolgd dan in BE. Feit is dat Apple er alles aan deed (en eigenlijk nog behoorlijk doet) om van de vastgestelde 2 jaar af te wijken.
Klopt, door je bijvoorbeeld een Applecare pakket aan te smeren. Ik ken meerdere mensen die op de Apple servicedesk hebben gewerkt, en ze worden daar vooral afgerekend op het aantal mensen dat ze Applecare aan weten te smeren. Kan je technisch nog zo goed zijn, als je ze niet genoeg Applecare verkoopt is daar de uitgang :/
lol leuk dat je doet alsof je het weet, maar leg dan eerst maar eens uit hoe het dan wel zit want voorlopig weet ik van mjin ervaring met call centers, dat deze zaken wel degelijk aan de orde zijn en zul je met bewijzen moeten komen dat apple hier de blinkende uitzondering is...
Die bewijzen ga je niet krijgen, aangezien iedereen die bij applecare daar niet zomaar over mag vertellen.
Want jij weet het beter dan mensen die er gewerkt hebben?
simpel gezegd, ja.

edit: ga er maar van uit dat ik van 1e hand weet hoe de targets er bij applecare uit zien.

[Reactie gewijzigd door Kek op 4 maart 2014 11:47]

simpel gezegd, ja.

edit: ga er maar van uit dat ik van 1e hand weet hoe de targets er bij applecare uit zien.
Dan doen ze het tegenwoordig anders maar pak hem beet 4 jaar geleden ging het puur om de verkoopcijfers. Op een helpdesk :')
Garantie is natuurlijk niet hetzelfde als service.

Dat de service van de Apple winkel beter is dan de service van je provider is leuk maar waar het de rechter om ging is óf het toestel wel (kosteloos) gemaakt zou worden.
ik vind het ook wel prima service. Ik had mijn iphone 5 vanaf release, een maand geleden kreeg ik er problemen mee. heb ik em naar een apple repair centre gebracht en ik kreeg gewoon een nieuwe. viel binnen garantie zeiden ze :) mijn telefoon was toen dus ook anderhalf jaar oud.
ik vind het ook wel prima service. Ik had mijn iphone 5 vanaf release, een maand geleden kreeg ik er problemen mee. heb ik em naar een apple repair centre gebracht en ik kreeg gewoon een nieuwe. viel binnen garantie zeiden ze :) mijn telefoon was toen dus ook anderhalf jaar oud.
Waarschijnlijk woon je ook in Nederland?
In Nederland weten we niet hoe de garantie in België afgehandeld wordt.
Je kunt er niet stilletje vanuit gaan dat dat overal het zelfde is.
Apple Store doet er ook niet zo moeilijk over, maar als het via een andere winkel gaat doet apple wel moeilijk.
Dat komt omdat Apple geen garantie hoeft te leveren als het om een andere winkel gaat (buiten de 1-jaar fabrieksgarantie). Je hebt een koopovereenkomst met de winkel waar je het hebt gekocht, zij zijn ook verantwoordelijk om jou garantie te geven, niet de fabrikant.
Anoniem: 225253
@Eswip4 maart 2014 11:02
Dat komt omdat Apple geen garantie hoeft te leveren als het om een andere winkel gaat (buiten de 1-jaar fabrieksgarantie). Je hebt een koopovereenkomst met de winkel waar je het hebt gekocht, zij zijn ook verantwoordelijk om jou garantie te geven, niet de fabrikant.
Ik dacht dat een garantie geldt in elke winkel, eender waar je hem gekocht hebt en dat de fabrieksgarantie minimaal 2 jaar moest zijn?
fabrieksgarantie is 1 jaar. "winkelgarantie" is 2 jaar.

Als je dus bij een andere winkel je iPhone hebt gekocht, dan kan je het eerste jaar zonder problemen bij Apple zelf aankloppen, buiten de winkel om. Dan krijg je ook direct een nieuwe iPhone mee van Apple.

Gaat die iPhone echter weer stuk, en je gaat dan naar Apple toe, dan zeggen ze: ga naar de winkel.
En bij die winkel zien ze dan een andere serienummer en ben jij de pineut.

Als je bij Apple had gekocht, kreeg je ook na dat ene jaar gewoon een nieuwe iPhone mee.
Anoniem: 167912
@kmf4 maart 2014 13:17
fabrieksgarantie is 1 jaar. "winkelgarantie" is 2 jaar.

Als je dus bij een andere winkel je iPhone hebt gekocht, dan kan je het eerste jaar zonder problemen bij Apple zelf aankloppen, buiten de winkel om. Dan krijg je ook direct een nieuwe iPhone mee van Apple
dat is misschien wel zo, maar dat is dan een geste van apple naar de consument toe. Ze zijn dat wettelijk niet verplicht, het is de winkelier die de garantie naar de consument moet verzorgen.
het was geen officiele apple store. gewoon een kleine telefoonwinkel waar een apple repair centre bij in zat. kweet dus niet hoe officieel dat was :P
had de telefoon daar ook niet eens gekocht. ze hebben hem opgestuurd en binnen een week had ik een nieuwe.
Met gewoon een import- of verkoopverbod is hij er toch ook al. Wel prima dat de rechter de strijd aan durft en niet z'n oren laat hangen naar de grote partijen.
Maar dat is toch ook de bedoeling van een rechter? Dat hij niet warm of koud wordt van de persoon of bedrijf, maar naar de feiten kijkt en daar naar handelt?

Voor de rest ben ik zeker blij dat hij dit aan wilt pakken. Apple blijft er maar omheen draaien elke keer en zorgt met zijn mentaliteit en vage omschrijvingen en aanbevelingen voor Apple care er toch voor dat zeker de helft nog steeds denkt dat ze maar een jaar garantie hebben.
Ja, het is inderdaad de bedoeling. Helaas loopt het in de praktijk niet altijd zo...
"Beetje vreemd dat ie direct met maatregelen begint zonder eerst te melden wat ze volgens hem nog fout doen. "

Dit speelt al heel lang. Apple heeft al meerdere waarschuwingen gehad de afgelopen paar jaar. Dus van direct maatregelen is geen sprake.
Apple heeft al meerdere waarschuwingen gehad de afgelopen paar jaar.
En daar hebben ze zich ook aan gehouden:
Met welke informatie Apple klanten zou misleiden en welke maatregelen de onderzoeksrechter nu zou nemen tegen Apple, is nog onbekend. Apple heeft juist vorig jaar zijn garantieregeling aangepast. Eerst kregen Belgische klanten een jaar garantie, nu zegt Apple dat consumenten twee jaar wettelijke garantie hebben, zoals Europese richtlijnen voorschrijven.
Dus waar gaat dit nu over ?
Ik vermoed omdat ze zich niet wensen te houden aan de europese 2 jaar garantie. Als een apple product na 1 jaar stuk gaat is het altijd miserie troef om dat nog onder garantie hersteld te krijgen.
Er staat juist dat ze zich daar sinds vorig jaar wel aan houden.
Ze houden zich er niet aan. Na de upgrade naar ios7 werkte de wifi van mijn echgenote haar 4S intermitterend en daarna niet meer. Alle mogelijke fixes geprobeerd en uiteindelijk net als vele anderen tot de conclusie gekomen dat de chip fried was.

Nu kwam de aap uit de mouw: Toestel was gekocht bij Mobistar die op dat moment het alleenverdeelrecht hadden en we zaten in jaar twee. Mobistar verwijst naar Apple en Apple verwijst naar Mobistar. De ombudsman heeft proberen te bemiddelen maar kon geen druk zetten. Uiteindelijk hebben we klacht ingediend bij de federale overheidsdienst Economische Zaken en heeft mijn echtgenote de reparatie zelf betaald. Een jaar later is de zaak nog lopende...
Wat is hier raar aan? Je moet in alle Europese landen je garantieprobleem afhandelen bij de verkopende partij (in het 2e jaar).

Zoals jij het schetst houdt Apple zich gewoon aan de Europese regels. Apple én de verkopende partij zijn in het 1e jaar na aankoop aanspreekbaar mbt garantieproblemen (althans Apple verleent deze dienst, officieel zouden ze het niet hoeven doen). In het 2e jaar is alleen de verkopende partij over. Daarom is het ook slim om bij Apple zelf je toestel te kopen, dan kun je de volledige 2 jaar bij ze aankloppen.

Je hebt je toestel gekocht bij Mobistar, dus zij zijn aansprakelijk.


@vampke
Je hebt gelijk, dat bedoelde ik ook, maar het staat er misschien wat ongelukkig, doordat ik wilde verduidelijken dat Apple in het 1e jaar wel meewerkt aan garantieproblemen als zij niet de verkopende partij zijn. Dit is een service/dienst die ze verlenen, maar die, zoals je terecht opmerkt, wettelijk niet nodig is. :)

[Reactie gewijzigd door SidewalkSuper op 4 maart 2014 13:15]

Wat is hier raar aan? Je moet in alle Europese landen je garantieprobleem afhandelen bij de verkopende partij in het 2e jaar.
dat is zo, maar dat is ook zo in het eerste jaar hoor!
Als consument koop je een produkt bij winkelier A, waar de winkelier zijn voorraad iPhones inslaat doet niet ter zake. Ik ga als consument een contract aan bij de winkelier en heb geen rechtstreekse zaken met apple. Apple mag perfect met winkeliers een 1-jaar garantie afspreken (opleggen), het is dan aan de winkeliers om het tweede jaar aan de klant te geven.
De 2 jaar garantie geldt namelijk enkel voor consumenten niet voor zakelijke klanten.
Je moet nooit bij de fabrikant zijn voor je garantie maar altijd bij de verkoper. Met hem heb je immers een overeenkomst gesloten.

Dat fabrikanten ook garantie aanbieden is coulance, maar ze hebben geen verplichtingen.
Ik vind dat toch straf.
Apple verkoopt toch aan Mobistar en is, dus Mobistar koopt rechtstreeks aan Apple.
Dus moet Apple twee jaar garantie geven aan Mobistar.
Op die manier heeft de klant toch altijd recht op twee jaar garantie.
Apple moet Mobistar vergoeden en Mobistar vergoedt dan de klant.
Ik zie hier echt niet het probleem van in, de klant moet altijd vergoed worden het maakt niet uit waar hij koopt.
Grappig genoeg heb ik dat dus gehad bijna 2 jaar na aanschaf gewoon de apple store binnen gehobbeld en aangegeven dat het mainboard stuk was hun gekeken en gelijk vervangen binnen 3 dagen terug en zonder kosten ik moest alleen wel een formulier teken met een verzoek voor Europese garantie en daar was all. Een reparatie van 500 euro keurig gedekt voor de garantie.
Die ervaring heb ik niet. In m'n MacBook ging een fannetje stuk. Afgegeven bij een Apple Store en enkele dagen later kon ik em weer ophalen. De kosten voor het vervangen vielen onder de Europese garantieregels.
Ik heb bij men Macbook Pro NA 2 jaar problemen gekregen. Dus er was totaal geen spraken meer van garantie en ik had ook geen Applecare. Het bleek het mainboard te zijn en was een gekend probleem. Ze hebben met toen totaal kosteloos een nieuw mainboard geplaatst dat tot op heden nog altijd probleemloos werkt.
En daar hebben ze zich ook aan gehouden:
Ja en nee. Er blijkt nu alsnog iets niet in orde te zijn. Wat dat precies is wordt helaas niet duidelijk, maar dit zijn geen "directe maatregelen". Het is niet uit te sluiten dat de vermeende overtreding iets te maken heeft met eerdere uitspraken, echter ook niet aan te tonen.
Business as usual waar Apple zich trouwens ook schuldig aan maakt.
Goed zo, 3 keer garantie nodig gehad 3 keer voor gekende problemen, in belgie binnen de 2 jaar en maar 1 keer half geholpen zonder extra te moeten bijbetalen .

Gelukkig was de andere 2 keer via bedrijf en gingen de kosten (100+€) elke naar daar.

Apple garantie in belgie is een ramp en schaad hun naam .

[Reactie gewijzigd door k995 op 4 maart 2014 09:25]

Bedrijven hebben in tegenstelling tot particulieren om één of andere reden maar recht op 1 jaar wettelijke garantie in België, iets waar ik met HP en Dell producten ook al tegenaan gelopen ben.
Dit was niet via een bedrijf gekocht, maar ik gekocht en facturen verhaald op bedrijf.

Particuliere garantie dus.
Ik kan niet voor België spreken, maar in Nederland is het als volgt:
- Apple Store en online: 2 jaar garantie bij Apple zelf
- MediaMarkt/telco's etc: 1e jaar bij Apple zelf en 2 jaar bij de verkopende partij
Dit is ook niet helemaal volgens de wet. De wettelijke garantie ligt altijd bij de verkopende partij. Mediamarkt moet gewoon garantie verlenen tijdens de levensduur van het product. Die twee jaar termijn geldt helemaal niet in Nederland.

Een telefoon kan makkelijk 3 jaar mee, dus moet er drie jaar garantie geleverd worden.

[Reactie gewijzigd door Adlermann op 4 maart 2014 09:46]

Nee er moet binnen die 3 jaar dan adequaat op een garantieaanvraag worden gereageerd. Valt redelijkerwijs te verwachten dat na drie jaar de accu het een stuk minder lang volhoud, dan is het niet zo dat deze kosteloos vervangen moet worden ofzo. (Na 3 jaar zitten de meeste toestellen tegenwoordig op ongeveer 1200 cycli). Nee de MM moet dan een redelijk voorstel doen. En kosteloos is het dan vaak niet. De levensduur van het toestel wordt hierdoor verlengd en daar mag de klant dan ook best wat voor betalen.
Het is maar wat je bij Apple verstaat onder "garantie". Een tweedehands hersteld toestel van iemand anders aanbieden onder de naam "refurbished" noem ik geen garantie. Ik wil mijn eigen toestel terug, en dan ook nog eens hersteld.
Ja? Ik denk dat je beter af bent met een refurb toestel. Volledig nieuwe behuizing en batterij. En waarschijnlijk beter getest dan diegene die van de band rollen.
Niet akkoord, heb al eens een refurbished iPhone teruggekregen die er slechter uitzag als diegene die ik had ingestuurd.
Onzin. Refurb iPhones worden allemaal voorzien van nieuwe accu's, nieuwe behuizingen, nieuwe digitizer/LCD module en nieuwe software. Van buiten zijn ze niet te onderscheiden van nieuw en van binnen is er ook vrij weinig te zien.
En toch is de prijs lager (special deals) en zijn de garantievoorwaarden aangepast bij deze toestellen. Dat moet dan toch gebaseerd zijn op een (verwachte) mindere kwaliteit en levensduur tov nieuwe iPhones?
het is logisch dat de garantievoorwaarden zijn aangepast. Ik heb zelf na een half jaar een nieuwe iPhone 5 mogen ontvangen. Dit toestel kan hardware technisch gezien dus ook een half jaar langer mee gaan dan oorspronkelijk de bedoeling was bij aankoop (accu houd er namelijk een keer mee op). Dit betekent dat het nieuwe toestel (met een ander serienummer) dus ook een andere garantie termijn heeft. Deze duurt meestal tot het eind van de garantie termijn die je bij aankoop had.

Ook is de prijs lager, omdat het feitelijk toestellen zijn die niet 100% nieuw meer zijn. Zo heeft het opslag geheugen al enkele cycli gehad en dat zorgt voor slijtage. Voor een garantieclaim maakt dat niet veel uit als het refurb toestel ongeveer uit dezelfde batch komt. De klant zal er dan in de verwachte levensduur niet veel van merken. Gaat het echter om een toestel wat je van Apple direct koopt (op de refurb pagina dus). dan zit er natuurlijk wel een verschil in als je opslag al enkele tientallen tot honderden keren is volgeschreven. dat kan de levensduur verkorten dus daarom is de aangepaste prijs ook vrij redelijk in dat opzicht.

kort samengevat is een refurb Phone voor garantie doeleinden een hele goede oplossing aangezien de klant er niets van merkt. Voor nieuw koop geldt een aangepaste prijs en dat vind ik zelf meer dan redelijk.
Dan was het een inruilertje. ;)
Als je een kapot apparaat aanbiedt onder garantie, dan is het aan de verkopende partij om te bepalen hoe ze je probleem oplossen. Dat kan zijn door jouw eigen apparaat te repareren, je een nieuwe exemplaar van hetzelfde model te geven, of soms (als je geluk hebt) een nieuwer model. Maar ook door je een ander apparaat van gelijke of hogere kwaliteit / waarde aan te bieden. Zolang jij er niet slechter door af bent staan al die mogelijkheden open. Je hebt dus niet per se recht om je eigen apparaat terug te krijgen. Dit geldt niet alleen voor Apple maar voor elk bedrijf.
Regelmatig gehoord bij kennissen vroeger. Ze kregen 1 jaar garantie en mits bijdrage werd dit verlengd naar 2 jaar garantie. Wat natuurlijk volledig haaks stond tegen het europese garantiesysteem dat sowieso al 2 jaar moet bieden. Een van mijn kameraden was dan teruggegaan om dit te vragen, en kreeg een vage uitleg dat die garantie toch niet hetzelfde was en blabla...

Het is eigenlijk belachelijk dat dit al tot vorig jaar geduurd heeft alvorens het veranderd werd. Dit grapje had al meer dan 5 jaar geduurd.
Ik moet wel zeggen dat als er iets mis is met mensen hun iphone, dat als je nog in garantie zat het vaak wel correct werd hersteld of vervangen.

(Zelf een android gebruiker en heb geen apple producten).

Ik ben wel benieuwd welke misleiding er nu nog zou zijn. En een importverbod of zo lijkt me "eenvoudiger" en correcter dan een blokkage van de websites.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee