Recht staat uitlenen van e-books door bibliotheken niet toe - update

Het recht dat bibliotheken hebben om fysieke boeken tegen een vergoeding uit te lenen geldt niet voor elektronische varianten. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Bussemaker die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Volgens de minister heeft de wet die voorziet in het uitlenen van boeken door bibliotheken alleen betrekking op fysieke exemplaren, zo blijkt uit de kamerbrief. Ook een Europese richtlijn die over het uitlenen van boeken gaat beschrijft alleen fysieke varianten. Daardoor hebben bibliotheken geen recht om digitale boeken uit te lenen; dit zou dan een schending van het auteursrecht betekenen.

Daarnaast wijst minister Bussemaker erop dat het uitlenen van e-books door bibliotheken ervoor zorgen dat uitgevers inkomsten mislopen. Daardoor kunnen bibliotheken geen digitale boeken gaan uitlenen zonder hiervoor contracten te sluiten met contenteigenaren. Daardoor lijkt het onwaarschijnlijk dat bibliotheken een noemenswaardig aanbod van e-books op kunnen zetten.

Aanvankelijk had de overheid nog plannen om een landelijke bibliotheek op te zetten die zich zou toeleggen op het uitlenen van e-books. Dat plan lijkt dus nu van de baan te zijn. Overigens heeft Amazon in de Verenigde Staten wel een uitleendienst voor digitale boeken opgezet.

[update 7 maart]: Volgens Carla van Lomwel van Stichting Bibliotheek.nl heeft de brief van de minister onnodig voor verwarring gezorgd en was de brief alleen een juridische toetsing van de huidige situatie. Zo worden e-books in Nederland volgens Van Lomwel niet als boek gezien, maar als dienst en valt het uitlenen van e-books daarom niet onder de uitzondering op de Auteurswet. Wel kunnen bibliotheken met uitgevers onderling contracten afsluiten over het tijdelijk ter beschikking stellen van e-books. En dat is volgens Van Lomwel ook de huidige praktijk. "Bibliotheken blijven dus in de gelegenheid om e-books uit te lenen", aldus Van Lomwel in een reactie aan Tweakers. Op de site van Bibliotheek.nl staat meer informatie over het uitlenen van e-books.

Door RoD

Admin Mobile

26-02-2013 • 19:17

113 Linkedin

Reacties (113)

113
110
79
13
1
15
Wijzig sortering
Nou, ik heb de brief dus gelezen en nergens wordt verwezen naar een wetsartikel dat het auteursrecht beperkt tot het uilenen van alleen fysieke werken. De nadruk wordt gelegd hoe zielig het is voor de uitgevers en de wet wordt in het vage gelaten.
Deze brief riekt mij dan ook sterk naar de entertainment lobby.

Verder, als het dan verboden zou zijn, dan vallen mijns insziens CDs er ook onder, en die worden al jaren uitgeleend.
Vallen die er niet onder dan kunnen die ebooks ook op CD of SD kaart worden gezet; leen 50 boeken, de Bieb zet ze op een CDtje, stuurt hem op, en na 50 x 3 weken stuur je deze terug. Kosten; 2 euro bijdrage in het CDtje, en natuurlijk je abbo.

Sinds wanneer is het relevant voor het auteursrecht op welk medium een werk staat?
Um, er wordt meerdere keren verwezen:
Onderzocht is of het uitlenen van digitale werken (e-lending) door openbare bibliotheken onder de regeling van het leenrecht in de Auteurswet kan vallen en of het Europese auteursrechtelijke kader ruimte laat voor een wettelijke uitzondering in het auteursrecht.
Het onderzoek geeft de volgende bevindingen:
• Uit de tekst en de geschiedenis van de huidige Auteurswet moet de conclusie
worden getrokken dat de wet alleen betrekking heeft op het uitlenen van stoffelijke (fysieke) exemplaren van werken en geen ruimte laat voor e- lending;
• Ook de Richtlijn verhuurrecht en uitleenrecht, die het leenrecht voor de lidstaten van de Europese Unie heeft geharmoniseerd, lijkt beperkt te zijn tot de uitleen van materiële exemplaren en laat daarom waarschijnlijk geen ruimte voor aanpassing van de Nederlandse wet;
• Behalve de Richtlijn verhuurrecht en uitleenrecht is ook de Auteursrechtrichtlijn van 2001 van belang. Deze bevat een limitatieve lijst van toegestane wettelijke beperkingen van het auteursrecht, waaronder ook enkele beperkingen voor openbare bibliotheken. Geen van deze bepalingen biedt de bibliotheken de ruimte om aan hun leden e-books online ter beschikking te stellen;
En de nadruk wordt gelegd hoe zielig het is voor de uitgevers? Het enige wat er op dat punt wordt benoemd is de volgende korte passage.
Ten aanzien van de economische gevolgen geeft het rapport aan dat een aantrekkelijk uitleenaanbod van e-books kan leiden tot omzetderving bij commerciële partijen. E-lending door openbare bibliotheken kan daarentegen ook positieve effecten voor marktpartijen hebben, doordat via dat aanbod nieuwe groepen consumenten kunnen worden bereikt en lezers interesse kunnen ontwikkelen voor de aanschaf van e-books.
Naast een eventuele omzetderving meldt mevrouw Bussemaker ook dat het mogelijk is dat er nieuwe lezers worden aangetrokken.

Doe nou niet of je iets heel anders hebt gelezen..

[edit] De nadruk in de hele brief ligt juist op het feit dat er volgens de wetgeving geen ruimte is om een beperking in te stellen voor openbare bibliotheken.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 449482 op 26 februari 2013 20:03]

Weer hetzelfde systeem, we hebben al twee voorbeelden gehad, films, muziek en nu boeken!
Hebben we intussen al wat bijgeleerd, NEE! We kunnen wel de repressie vervolmaken!
Goh ja, hoe had ik dat nou kunnen vergeten, (C) Copyright, Auteursrechten, etc. die zijn veel belangrijker dan de gewone RECHTEN (van vrijheid van kennis en kultuur) van ALLE gewone mensen. GOH, daar moeten we dus maar eens EXTRA op gaan letten want dat geboefte kan met de huidige nieuwe technologie gemakkelijk alles downloaden(waarvan wij menen dat het ons bezit is, dat gaan we dus stelen noemen?). Reclame maken waardoor artiesten en producten meer bekendheid krijgen, gaan we gewoon ontkennen, dat is er niet! Tenslotte gaat het onze gerespecteerde tusengeschoven eigenlijk overbodige stichtingen (minstens 28 stuks in NL ,waarschijnlijk nog veel meer?) alleen maar om onze goedbetaalde baantjes, en ons luxe leventje, zo lang mogelijk in stand te blijven houden, het is jammer dat we nog iets moeten afgeven aan de makers van de produkten (1%), waar wij de mond steeds van volhebben.

De BREIN adolescenten kun je hieraan herkennen. Liegen en onwaarheid vertellen, klagen en verbolgen zijn als ze de waarheid horen, want dat willen ze helemaal niet. Zij vertellen de absolute waarheid, jullie stelen en downloaden alles, wij weten het vooral altijd beter, en vooral steeds weer verwijzen naar het corrupt gemaakte (C) Copyright, Auteursrecht, en hun misleidde uitvoerders, rechters en advokaten. (van ~15 jaar naar ~170 jaar verlengt? zonder echte controle?). Rechters kijken alleen maar of het zo in de wet staat :). Iets anders hoeft een RECHTER niet te doen, is ook steeds de uitspraak? Vandaar dat Vrouwe Justitia ook geblindoekt is! Alle grove profiteurs verwijderen, gaat het beste door gewoon weer opheffen van het (tijdelijke) (C) Copyright, Auteursrecht en het echte gebruik waar het oorspronkelijk voor bedoeld en ingesteld was!
Eens gaat het er toch van komen! Resistance is Futile. Time & Sense wil at last prevail.
Ik kan echt geen enkele reden bedenken waarom e-books niet uitgeleend mogen worden, maar fysieke boeken, dvd's en cd's wel. Het is echt dom gelul om te zeggen dat de uitgevers inkomsten mislopen doordat bibliotheken e-books gaan uitlenen. Als dat het argument is, waarom worden fysieke boeken dan wel uitgeleend? OK, je kunt nog aanvoeren dat drm met tools vaak wel te verwijderen is en een fysiek boek kopiëren veel werk is, maar moderne scanners met pageturners maken het ook mogelijk om een fysiek boek in te scannen. Maar hoe zit dat dan met cd's?

Of heeft de muziekindustrie zich inmiddels neergelegd bij de macht van de consument die het OF tegen geringe betaling bij de bieb leent OF gratis via internet downloadt?

Erg triest dat onze minister voor dit soort lobbywerk gevoelig is en zo'n slecht beargumenteerd verhaal houdt :/
Dat is het argument volgens mij ook niet echt. Zie bijvoorbeeld
Harald Müller, (2012) "Legal aspects of e-books and interlibrary loan", Interlending & Document Supply, Vol. 40 Iss: 3, pp.150 - 155

De auteur komt tot de conclusie dat uitlenen van ebooks momenteel simpelweg eerder als reproductie dan als uitlenen te zien is, en daarom dus onder verschillende regelgeving valt.

[Reactie gewijzigd door begintmeta op 27 februari 2013 09:35]

Zie mijn reactie betreft DRM. Fysiek is juridisch heel anders dan digitaal.
>Daarnaast wijst minister Bussemaker erop dat het uitlenen van e-books door bibliotheken ervoor zorgen dat uitgevers inkomsten mislopen.

Geldt dit niet ook voor het uitlenen van 'gewone' boeken?
Exact. Bussemaker moet niet zeggen "dit is hoe mijn ambtenaren de auteurswet interpreteren", maar "wat willen we, en hoe zullen we dat in de wet vastleggen?". De Kamer en het Kabinet maken wetten, dus laten ze dat dan vooral gaan doen; de interpretatie lijkt me voor hen van ondergeschikt belang: daar zijn rechters voor.

Ik vind zelf dat electronische boeken niet anders zijn dan fysieke boeken of cd's en computerspellen, die bibliotheken nu al uitlenen, dus het moet toegestaan worden. Dat mislopen van inkomsten valt ten eerste heel erg mee (voor zover überhaupt onderzocht), en ten tweede is dat inderdaad geen argument: waar het om gaat is, "is het goed voor de maatschappij dat mensen bij de bibliotheek boeken kunnen lenen, ja of nee?".

[Reactie gewijzigd door Cerberus_tm op 26 februari 2013 20:07]

Klopt dat de minister haar wetten moet maken, maar dan moet men allereerst op de hoogte zijn van wat de huidige wet voorschrijft. Daarna komt het proces van nieuwe wetten maken, die nog weer getoetst moeten worden aan internationale verdragen etc etc. Voorlopig is stap 1 gezet, en de conclusie is dat voorlopig e-books niet uitgeleend mogen worden. De Tweede Kamer is nu aan zet om te bepalen of dat wenselijk is of niet.
Het probleem is natuurlijk dat een bibliotheek van een bestseller misschien drie of vier fysieke exemplaren heeft staan, terwijl je elektronische boeken in principe ongelimiteerd uit kunt lenen. Het lijkt me logisch dat een uitgever liever niet heeft dat het hele ledenbestand van een bibliotheek tegelijk 50 tinten grijs kan lezen. Dan valt het verschil tussen kopen en lenen compleet weg.
Volgens mij is dat via een DRM-constructie prima te regelen: een bieb koopt bijvoorbeeld 3 exemplaren. Het DRM staat dan drie uitleningen van 4 weken per stuk toe. Pas na die tijd, of bij eerder 'inleveren' van het boek kan het opnieuw worden uitgeleend. Bij inleveren of na 4 weken wordt het boek op de reader ontoegankelijk. Klaar is Kees?
sterker nog zo werkt het nu al :)

hoewel je destijds dat ik het probeerde een boek niet eerder terugbrengen.. Alles liep via adobe technologie bij ons (Dordrecht).

Overigens zijn er (of waren er een jaar geleden) nog geen normale boeken, alleen studieachtige boeken e.d. die je dan ook nog eens via een totaal onduidelijke website moest zien te vinden.
is helaas nog steeds zo. Je kan boeken niet zoeken op titel of auteur. Idioot systeem, ik bespaar me de moeite verder.
ach, dan krijg je toch weer gezeur van mensen die niet snappen dat een e-book uit voorraad is, en kan je het hen kwalijk nemen?

We leven nu eenmaal in een hier-en-nu-en-liefst-gratis maatschappij vol ongeduldigen. Mag je zoveel wetten voor verzinnen als je wil, zal niets aan veranderen.
Volgens mij leven we in een maatschappij waarin mensen niet meer snappen, waarom er kunstmatige schaarste wordt gecreeërd op digitale goederen. Ik snap dat de kosten op niet-digitale goederen vergoed moeten worden en dat elke tussenhandelaar daar zijn stukje winst op pakt, maar in het huidige tijdperk is het niet meer te verantwoorden dat voor elke kopie de volle pond betaald moet worden.

Als ik thuis een auto kon kopieëren, dan zou ik dat zeker doen! En dat is heel wat anders als stelen.
Waarom niet een systeem zoals Spotify of Deezer voor boeken? (Of zoals het idealiter zou moeten zijn.....)
Ik betaal per maand een vast bedrag om boeken te kunnen "lenen"/"inzien",
de "provider" van de e-books kijkt vervolgens op het einde van de maand welk boek het meest gelezen is, en de auteurs krijgen navenant uitbetaald.

[Reactie gewijzigd door Vers73 op 27 februari 2013 02:56]

Werkt de gewone bieb ook niet zo? Vast abonnement, en daarvoor kun je boeken lenen. Bij de bieb hier om de hoek was dat een paar jaar geleden zo in ieder geval...

Wel zie ik dan een grote toename van kopiëren ontstaan, zodat TPB wordt overladen met de geleende e-books.

Dit is trouwens weer een typisch voorbeeld hoe regeringen (zowel nationaal als internationaal) omgaan met het digitale tijdperk en de 60 jaar oude wetten. De in de jaren 60 geboren heren zijn deels digibeet en snappen niet dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om iets goed aan te pakken. Sadly enough.
Anoniem: 114984
@Vers7327 februari 2013 20:26
Vreemde ideeen overnemen? Net als Itunes, Spotify EEN (1) liedje in belabberde kwaliteit durven aanbieden en verkopen. Terwijl ze dat gemakkelijk helemaal anders hadden kunnen regelen, dat liedjes verkoop per stuk werkt niet (meer) Er zijn zelfs heel veel verzamelingen van allerlei ook (vrije?) oude muziekstukken,als ze die nu eens uitbrachten in een FLAC of gecomprimeerde goede kwaliteit, samen op/met een kleine mp3speler. Zo maar een voorbeeldje? Daar help je de muzikale ontwikkeling van mensen mee, en zelf verdien je er dan ook aan. Dat is nuttig werk! Repressie is en blijft een zielloze weg!

Doorgaan met onzinnige zaken blijven doen?
Dan kun je bij boeken natuurlijk ook PER Hoofdstuk gaan verkopen? Jongens we gaan weer opnieuw en we blijven weer jarenlang Cashen! (geholpen door zielig doen, en de politieke lobby-politiek van gezellig samenzijn, en liegen en bedriegen.
mensen die slim genoeg zijn om een e-book reader te gebruiken zullen dit systeem ook wel snappen ;)
Bij een goede administratie (lees systeem) is een e-boek niet beschikbaar als de max bereikt is. Het hoeft geen probleem te zijn. Willen laten werken is het nu wel.
ik denk dat je gelijk hebt, er is geen enkele reden om geen digitale boeken uit te lenen, die limieten van max 3 uitgeleende exemplaren kun je ook in een biebliotheek app stoppen, het het moeiste is nog... boet uit, volgende lezer krijgt het naar zijn ereader... zelfs al is het drie uur snachts...

het niet meer hoeven onderhouden van opslag loodsen voor stoffige boeken en de bijhorende bieb-miep zou de staat miljoenen aan subside gelden schelen... DAT alleen al lijkt me genoeg reden om de wet anders te interpreteren. over 10 jaar zou er geen papieren boek meer hoeven worden opgeslagen op kosten van de gemeenschap...

hoe dat verder in de maatschappij moet worden gezet is dan nog een ander punt van discussie...
Dat is maar de vraag. Als er een bedrag wordt betaald voor het lenen van een boek door een lezer is dit misschien juist wel de toekomst voor boeken. Als de uitgever voor elk exemplaar dat uitgeleend wordt een bedrag ontvangt zie ik het probleem niet.
Misschien moeten we ons sowieso maar eens afvragen of dit soort uitgevers nog wel nodig zijn... Dit kan prima met de auteur geregeld worden...
En dat is nu net een boek die je liever niet fysiek wil lenen van andere vrouwen die hem al 'gebruikt' hebben... E-books blijven proper.
Anoniem: 449482
@jvvj26 februari 2013 19:25
Vast wel. Maar voor fysieke boeken is er een beperking in de auteurswet geregeld, voor e-books is die er niet.

Maar daarentegenover staat dan (de volledige reactie op dat punt):
Ten aanzien van de economische gevolgen geeft het rapport aan dat een aantrekkelijk uitleenaanbod van e-books kan leiden tot omzetderving bij commerciële partijen. E-lending door openbare bibliotheken kan daarentegen ook positieve effecten voor marktpartijen hebben, doordat via dat aanbod nieuwe groepen consumenten kunnen worden bereikt en lezers interesse kunnen ontwikkelen voor de aanschaf van e-books.
Het probleem is eigenlijk gewoon dat er nog geen wet- of regelgeving is met betrekking tot e-books. Bibliotheken zullen nu dus zelf moeten gaan onderhandelen over contracten, wie weet wat daar uitkomt.
Waar staat precies in de wet dat dit alleen voor fysieke boeken geld? Ik weet dat er in de auteurswet aparte wetgeving is die geld voor software, maar ebooks zijn geen software, anders waren we ook allang tegen de lamp gelopen met downloaden vanuit een illegale bron. Is de wet veranderd? En zo ja, sinds wanneer?
Waar staat precies in de wet dat dit alleen voor fysieke boeken geld?
Dat staat er niet. Artikel 15 gaat over uitlenen: http://wetten.overheid.nl...#HoofdstukI_i6_Artikel15c
Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het uitlenen als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder 3°, van het geheel of een gedeelte van een exemplaar van het werk of van een verveelvoudiging daarvan die door de rechthebbende of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht, mits degene die de uitlening verricht of doet verrichten een billijke vergoeding betaalt. De eerste zin is niet van toepassing op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12° tenzij dat werk onderdeel uitmaakt van een van gegevens voorziene informatiedrager en uitsluitend dient om die gegevens toegankelijk te maken.
Echter, dat artikel 10, eerste lid, 12° is computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal, ofwel software en de source code. Een eBook kun je moeilijk een computerprogramma of voorbereidend materiaal noemen, dus ik snap niet welke uitzondering er bedoeld wordt. In artikel 10 of 15 staat namelijk verder niets over een uitzondering voor fysiek materiaal. Het staat er zelfs andersom: alles kan uitgeleend worden behalve software.

edit: ik heb misschien wel een verklaring. In de wet wordt bij het uitlenen gesproken over een exemplaar. Helaas wordt er in het digitale domein altijd gekopieerd, het is onmogelijk een 'exemplaar' van een ebook uit te lenen aan een lezer, je maakt immers altijd een kopie bij het downloaden. In die zin kun je dit dus niet zonder meer toepassen op ebooks.

[Reactie gewijzigd door ktf op 26 februari 2013 21:07]

Maar je kunt van fysieke boeken en tijdschriften ook kopietjes maken in de bibliotheek.
Verschil is natuurlijk wel dat er een reproheffing op het kopieerapparaat is gezet.
Wellicht op Ebooks een reproheffing invoeren?

Het zijn de naweeën van een systeem (uitgevers e.d.) dat aan het omvallen is. Distributie gaat steeds meer langs elektronische weg ipv fysieke kanalen. De tussenhandel is aan het vervallen, auteurs kunnen hun boeken direct aan de man brengen. Vroeger had je waterstokerijen, kolenbezorgers en mijnwerkers. Die zijn vervangen door de introductie van aardgas (en electriciteit) in de Nederlandse huizen.
Correct. E-boeken zijn media zoals geluid en bewegende beelden.
En hoe zit dat dan met dvd's en cd's die worden uitgeleend bij de bibliotheek?
Bij mijn weten gaat er per leenperiode een vergoeding naar de recht hebbenden.
Ik zou verwachten dat dit ook voor e-books geregeld kan worden.
Mee eens: goedkope "compulsory licensing" zou nog mee te leven zijn. Maar om bibliotheken afhankelijk te maken van die gigantische commerciële conglomeraten (want dat zijn de meeste grote uitgevers), nee dank U.
Door het niet uitbuiten van een monopolie of kartel lopen uitgevers ook inkomsten mis. Dus misschien moet die minister minder naar de lobby luisteren en meer naar het volk, daar hebben we immers de regering voor gekozen. Het auteursrecht dient de burger niet de industrie, raar dat het soms andersom lijkt.
Mee eens, dit is inderdaad precies het probleem. Auteurs- en octrooirecht zijn ook monopolies; het idee erachter is dat een monopolie uiteindelijk zo'n grote stimulus is voor auteurs* en uitvinders** dat ze daardoor meer en betere dingen maken dan zonder monopolie. Daar is echter bijna geen bewijs voor, en er komen steeds meer aanwijzingen dat het tegendeel het geval is, maar goed. Het enige en uiteindelijke doel van deze rechten is dat ze de maatschappij ten goede komen, niet de rechthebbenden: die horen slechts een middel te zijn. Deze monopolies hebben zelf ook weer directe negatieve gevolgen uiteraard, doordat daardoor dingen vele malen duurder worden en minder goed beschikbaar, en auteurs en fabrikanten enorm belemmerd worden.

*) Ik heb auteursrecht op deze post, louter en alleen door hem te publiceren, volgens de conventie van Bern: daarom vind ik "auteursrecht" in het huidige systeem een overdreven term.

**) Heel erg veel octrooien, vooral in America, zijn totale onzin en waardeloos, zie de octrollen aldaar (patent trolls). Maar ook de afgeronde hoeken van Apple o.i.d. zijn geöctroyeerd, zelfs in Europa. Zo iemand vind ik geen "uitvinder".

(Als je een telefoon wilt maken in America zijn er op dit moment ca. 200.000 actieve octrooien op het gebied van mobiele telefonie en benodigd technologieën. Die zou je allemaal moeten kennen om niet keihard gesued te worden. Alle octrooirechtsadvocaten in America bij elkaar zouden er geloof ik 4 jaar over doen om die allemaal goed door te nemen: dat systeem is totaal mislukt en extreem schadelijk voor de maatschappij.)
Ik denk dat je dit moet zien in een vorm dat een bieiotheek een populair boek 20x dient aan te schaffen en 20 'uitleenlicenties' moet afnemen. Maar een digitaalboek, hoeveel heeft de bibliotheek hiervan in de omloop? Je kan een digitaalboek (inprincipe) niet maar 1x uitlenen per keer, en bijt fysieke boek ben je er zeker van dat deze terug komt (het bestand heeft dat niet persee)

Het 'uitlenen' van bestanden is natuurlijk zo makkelijk nog niet tenzij je iets kan streamen (video/audio) of er mogelijk een groot platform komt zoals itunes voor een openbare bibliotheek
vreemd: uitgevers verkopen hun boeken aan de Ned. Bibliotheekdienst, en krijgen daarnaast ook nog een uitleenvergoeding. Dat is dus dubbel op.
Dat is een argument dat je in honderden situaties kan aanhalen...

Door het gebruik van wagens als taxi lopen autofabrikanten inkomsten mis, door het verhuur van gereedschap (bijvoorbeeld Boels) lopen gereedschapsfabrikanten inkomsten mis (en dat kan je doortrekken naar elke vorm van verhuur).

In de praktijk heeft een auto/gereedschaps/...-fabrikant geen enkel recht om zich daartegen te verzetten. Waarom heeft de contentindustrie dat recht wel? Ook alle andere te verhuren objecten hebben een ontwikkelkost (deels technisch, deels creatief).

Waar ik wél voorstander van ben is dat een bibliotheek, net zoals dat met fysieke objecten praktisch gezien moet, ook maar één exemplaar tegelijk mag uitlenen per aangekocht exemplaar. Op die manier moet een populair boek meerdere keren aangekocht worden (of de lezer moet lang wachten eer hij aan de beurt is), waardoor de vraag en de inkomsten voor de auteur gebalanceerd blijven.
Daar ben ik het niet mee eens, een bibliotheek vervult namelijk een maatschappelijke functie. De wereld verandert en kennis en informatie kan wereldwijd in een mum van tijd gedeeld worden.

Daar zul je je als auteur en uitgever bij neer moeten leggen. Uitgeverijen spreken graag van de nadelige aspecten (inkomstenderving), maar hebben het nooit over de voordelen van digitale distributie (kosten) en de winstmarges hierop.

De vragen zijn: Wat leveren bibliotheken op? (maatschappelijk gezien) Hoeveel mensen heeft een abonnement bij de bibliotheek? Hoe hoog is de werkelijke inkomstenderving door bibliotheken?

Het afzetgebied van de boeken is nu ook wereldwijd en zonder noemenswaardige transportkosten. Alles wordt vluchtiger, dat geldt voor alle media, boeken incluis. Er is een transitie gaande, daar zul je je verdienmodel op moeten aanpassen. Doe je dat niet, dan kun je het met kunstgrepen proberen te forceren, maar op de lange duur is dat een verloren zaak.
Daarnaast wijst minister Bussemaker erop dat het uitlenen van e-books door bibliotheken ervoor zorgen dat uitgevers inkomsten mislopen.
Niet alleen onze rechters maar ook onze ministers zijn dus schijnbaar zo digibeet als een 110 jarige baksteen, mijn hemel wat een domme conclusies weer.

Het uitlenen van digitale en fysieke boeken verschilt op geen een enkele manier van elkaar behalve het medium. Het is en blijft een tijdelijke licentie om het boek te mogen lezen, in wat voor vorm dan ook.

Dat copyrightmaffia dat graag anders ziet is wat anders maar dit soort uitspraken bevestigd alleen maar dat deze clubs een veel te grote vinger in de pap hebben als het op zogenaamd onafhankelijk beslissingen aan moet komen van overheid op welke schaal dan ook.
Klopt niet helemaal. In het rapport staat:

Ten aanzien van de economische gevolgen geeft het rapport aan dat een
aantrekkelijk uitleenaanbod van e-books kan leiden tot omzetderving bij
commerciële partijen. E-lending door openbare bibliotheken kan daarentegen
ook positieve effecten voor marktpartijen hebben, doordat via dat aanbod
nieuwe groepen consumenten kunnen worden bereikt en lezers interesse
kunnen ontwikkelen voor de aanschaf van e-books.


Oftewel, Tweakers gaat kort door de bocht. Het was netter geweest als zowel de inkomstenderving als het genoemde voordeel werden genoemd door Tweakers. Nu krijg je als lezer inderdaad eerder een vertekend beeld.

Daarnaast wordt het volgende genoemd in de brief:
Dit betekent dat het uitlenen van e-content door openbare
bibliotheken zal moeten plaatsvinden op basis van contractuele afspraken tussen
betrokken partijen zoals auteurs, uitgevers, rechtenorganisaties, distributeurs en
bibliotheken.

Oftewel: het recht staat wel degelijk toe dat er e-books worden uitgeleend in de bibliotheek, maar enkel indien men gebruik maakt van andere wegen dan het leenrecht.
En dan is een digitaal boek (voor de consument iig) nog eens vrijwel net zo duur als de papieren versie, dus zou je denken dat ze juist meer winst maken.
En dan heb je ook het idee dat je eigenaar bent van een ebook? Fout, je betaalt voor een licentie.
En door het vermaledijde DRM is deze licentie beperkt in tijd.
Hierdoor is er in de visie van de Belastingdienst geen sprake van verkoop, maar van verhuur.
Aangezien verhuur een dienst is, komt het ebook hierdoor in het hoogste BTW tarief van 21%.
En de consument heeft liever een fysiek object (boek) dan een PDF'je (of wat voor formaat dan ook). Mensen willen best betalen voor digitale bestanden, maar de vraag naar fysieke producten blijft bestaan. Bij de huidige generaties toch.
Anoniem: 411142
@CobraVE27 februari 2013 00:13
Tja, surprised? Only in Holland kan je dit soort digitale dinosauriërs verwachten.
Geen wonder dat mensen downloaden, als alle legale alternatieven worden gedwarsboomd.
Het is ook lachwekkend dat de ebookcollectie van de gemiddelde tweaker groter is dan fysieke collectie van de buurtbibliotheek. En laten we het maar niet hebben over de elektronische collectie....

En dan te bedenken dat Amerika de bibliotheken zelfs een afspraak met zinio hebben gemaakt waardoor je als biebabonnee ook toegang hebt tot de collectie tijdschriften van zinio.
alle legale alternatieven worden gedwarsboomd.
alternatieven zoals het het ding kopen?
Mijn leerkracht Nederlands zei vroeger er iets niets zo een grote zonde dan een boek in de kast te laten liggen en laten te vergaan.

Hij las dan ook enkel boeken van uit de bibliotheek. Wat ook logisch is.. Hoe vaak lees jij hetzelfde boek..?

Ze kunnen desnoods een nationaal bibliotheek applicatie maken voor android/ipad/.. met een tijdslimiet per boek .. Als de bib 1 boek uitgeleend heeft van zijn 10 boeken dan is deze tot periode x niet meer uit te lenen.. Werkt toch juist hetzelfde met "echte" boeken..?

[Reactie gewijzigd door Icekiller2k6 op 26 februari 2013 22:48]

of lenen uit de bibliotheek. De overheid geeft zelfs subsidie aan bibliotheken om jongeren (ik meen tot 16 jaar) te voorzien in een gratis lidmaatschap.

Lezen is namelijk goed voor de ontwikkeling en opbouw van de woordenschat. Helaas is dat iets wat je pas veel later beseft en daarom moet je op school bij de taalvakken al decennia verplicht boeken lezen..

Lessen om taal achterstanden weg te werken bestaan vooral uit het lezen van boeken. Taal achterstanden zorgen ervoor dat iemand minder snel kan lezen en daardoor kan zo iemand veel moeilijker de lessen volgen met als gevolg minder goede cijfers..
@Kamiquasi,
Dat is een idiote vergelijking. Als je kijkt naar het verschil in kosten moet je niet vreemd opkijken dat mensen dan maar de minder legale weg (die in NL nog wel legaal is zover ik weet) gaan gebruiken.

Dat kan je wel ethisch fout noemen enzo, maar het is de praktijk. We hebben het over een verschil in kosten ergens tussen een factor 10 en 100, je gaat me niet serieus vertellen dat je dat normaal vindt. Ik heb toevallig van de week nog gezocht of ik ergens ter wereld een BETAALDE e-book bibliotheek kon vinden met een beetje collectie. Dus niet de rechtenvrije gratis e-book biebs, maar ik wil gewoon betalen voor een e-book bibliotheek. Antwoord: die is er niet.

Dus ja dan mag je gokken wat mijn plan B is.
alternatieven zoals het het ding kopen?
Welk ding, het papieren boek? Zo'n ding wat na een keer lezen ruimte inneemt en staat te verstoffen op een verder nutteloze kastplank? Zo'n ding waarin je niet eens fatsoenlijk kunt zoeken?
Lezen en herverkopen op bol of marktplaats.
van heel veel titels zijn er niet eens ebooks verschenen, dus die keuze heb je vaak niet.
Gelukkig zijn er mensen die boeken scannen en bijvoorbeeld op usenet zetten. Ik ben het helemaal eens met Jan de Boekenslachter.
'...dat als een boek nog in de handel is, en een auteur er nog geld aan kan verdienen, het digitale product goed beschermd moet worden, maar als een boek uit de handel is, stel het dan voor niet commercieel gebruik beschikbaar.' en 'Maar laten we voor die auteursrechtenkwestie vooral snel een werkbare oplossing vinden, want de Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft hele reeksen sporttijdschriften gedigitaliseerd, maar die staan nog steeds niet online vanwege de auteursrechten. Doodzonde.'

Zelf vind ik dat het auteursrecht persoonsgebonden zou moeten worden (auteur) en niet overdraagbaar. Na de commerciële periode (verdienperiode) zouden de werken in het digitale publieke domein opgenomen moeten worden. En met werken bedoel ik niet alleen boeken en tijdschriften, maar ook muziek, films en software (source).
En ook hier gaat het weer deels stuk op een "richtlijn", wat absoluut niet hetzelfde is als een wet.

Naar mijn idee is mevrouw Bussemaker niet goed bezig. Dit is bericht nummer twee al in twee dagen over deze minister die Nederland weer een stukje dichter naar de afgrond drijft.

De stap om geen e-books uit te lenen, wat prima met bepaalde software of Apps te doen zou zijn, drijft mensen richting het grijze circuit. En daar wordt nog meer geld door misgelopen.
Dit is ook niet waar. Het gaat om zowel het auteursrecht en een Europese richtlijn.

Ik snap niet waarom deze brief Nederland naar de afgrond drijft. Het bevestigt alleen of bibliotheken wel of niet e-books mogen uitlenen op basis van huidige wet- en regelgeving. Dit omdat er een wet in de maak is, de bibliotheekwetgeving. Deze brief is dus enkel een verduidelijking aan de 2e kamer over huidige stand van zaken omtrent bibliotheekwetgeving.

Beter nog, Bussemaker is juist erg goed bezig. Ze stelt:
het uitlenen van e-content door openbare
bibliotheken zal moeten plaatsvinden op basis van contractuele afspraken tussen
betrokken partijen zoals auteurs, uitgevers, rechtenorganisaties, distributeurs en
bibliotheken. Met deze bevindingen en conclusies houd ik rekening bij de
aangekondigde bibliotheekwetgeving, die u na de zomer krijgt toegezonden.

Oftewel, ze zorgt ervoor dat er geen conflicten optreden met de nieuwe bibliotheekwetgeving en bestaande wetten en richtlijnen. Wat uiteraard erg goed is!

Dus, voor de mensen die niet mijn hele post willen lezen: Bussemaker concludeert dat uitlenen van e-books kan, maar dit moet via contracten met de uitgevers en dit is in mijn ogen positief.

Nou, sypie, kan je nog een keer vertellen welke afgrond je bedoelt?
Bussemaker concludeert dat uitlenen van e-books kan, maar dit moet via contracten met de uitgevers en dit is in mijn ogen positief.
Dat uitlenen via contracten kan (en gebeurt) natuurlijk ook al jaren.

Ik snap alleen niet waarom die contracten niet door een landelijk centraal punt de ' e-bieb' zouden worden afgesloten. Je ziet bijvoorbeeld dat Universiteitsbibliotheken voor hun e-library diensten veel contracten moeten afsluiten. Contracten onderhandelen en beoordelen kost behoorlijk wat (juridische) moeite (en dus geld). Centraliseren kan dan wel efficient zijn.

Voor de algemene beschikbaarhed van literatuur/cultuurgoederen zou het in mijn ogen goed zijn om bibliotheken positie te geven vergelijkbaar met die met betrekking tot tastbare boeken

[Reactie gewijzigd door begintmeta op 27 februari 2013 20:25]

Anoniem: 114984
@Miks27 februari 2013 21:44
Het is geen afgrond ! Het is een zwart gat geworden, en alle partijen (vooral de uitgevers!) zijn het erover eens geworden dat ze op de goede weg zijn? Heel vreemd allemaal!
Beter nog, Bussemaker is juist erg goed bezig. Ze stelt:
het uitlenen van e-content door openbare
bibliotheken zal moeten plaatsvinden op basis van contractuele afspraken tussen
betrokken partijen zoals auteurs, uitgevers, rechtenorganisaties, distributeurs en
bibliotheken.
...

Oftewel, ze zorgt ervoor dat er geen conflicten optreden met de nieuwe bibliotheekwetgeving en bestaande wetten en richtlijnen. Wat uiteraard erg goed is!

Dus, voor de mensen die niet mijn hele post willen lezen: Bussemaker concludeert dat uitlenen van e-books kan, maar dit moet via contracten met de uitgevers en dit is in mijn ogen positief.
Dus jij vindt dat 'op basis van contractuele afspraken tussen
betrokken partijen zoals auteurs, uitgevers, rechtenorganisaties, distributeurs en
bibliotheken'
een positief ding is?
Zie je het al voor je? Bibliotheken (publiek belang) in overleg met al die partijen die ieder hun eigen -al dan niet commerciële- belangen hebben. Dan weet je toch al wat daaruit gaat komen: De ene uitgever gaat misschien wel mee, de ander niet, Pietje wil dit, Klaasje dat en uiteindelijk ontstaat er een grote impasse.

Nee in mijn ogen is dit een laffe zet van de minister, zij schuift de boel vooruit zegt eigenlijk:"Zoek het maar lekker zelf uit, ik doe niets zolang u mij niets aangeeft en ik ga mijn handen hier zeker niet aan branden.".

Terwijl het eigenlijk heel simpel is: de bibliotheek vervult een maatschappelijke functie en commercie heeft daar niets mee van doen.
Hoe zit dit met videotheken dan? Die lenen toch films uit, fysiek. Maar er zijn ook steeds vaker die het niet meer fysiek doen. Ik neem aan dat dat via hetzelfde recht gaat.
Om te voorkomen dat e-books niet worden doorgeleend is er een zogenaamd digital rights management (DRM) van toepassing. Kort gezegd is dit het recht waarin wordt bepaald dat er maar één houder is voor een e-book ( de bibliotheek bijvoorbeeld ). Dit geldt niet voor fysieke dingen zoals een DVD van de videotheek. Daar kunnen rechten op films gekocht worden voor distributie

Edit: Deze voorwaarden vallen onder het consumentenrecht. DRM is ingebrand in dit recht en zal dus contractueel moeten veranderen.

[Reactie gewijzigd door Ps3gamer91 op 26 februari 2013 19:43]

Deze vorm van DRM is een symbolische beveiliging die er heel simpel af te slopen is.
Daarnaast levert het voor de bonafide koper erg veel beperkingen op.
Gelukkig komen er steeds meer uitgevers die 'watermerk DRM' ofwel 'Social DRM' gebruiken om hun ebooks te beveiligen en waar de ebookkoper geen last van heeft.
Anoniem: 126717
@fjjl26 februari 2013 20:06
Hoe zit dit met videotheken dan? Die lenen toch films uit, fysiek.
Bibliothen doen dat ook, ik maar er elke week gebruik van. En dan (los van de brein filmpjes) krijg je een waarschuwing dat <blah> niet uitlenen <blah>. Maar dat doen ze dus wel, en ik neem aan legaal.
Ze hebben vast geen vertrouwen in hun eigen beveiligingssysteem
e-books uitlenen moet je niet vergelijken met papieren boeken. Muziek liep tegen exact dit probleem aan en toen is men overgegaan van het uitlenen van cd's naar 'uitleen'-diensten zoals Spotify, waar een kleine commissie wordt betaald aan de eigenaar van de muziek voor elk gedraaid nummer.

Hetzelfde principe is toepasbaar op boeken, alleen dan met een hogere commissie per boek omdat boeken per stuk duurder zijn.
Verschil tussen boeken en muziek is dat je makkelijk een grote hoeveelheid muziek kunt consumeren (een nummer duurt slechts enkele minuten) terwijl een boek wat langer nodig heeft. Ik lees denk ik max 1-2 boeken per maand. Veel mensen nog minder gok ik. De prijs moet dus dan wel erg laag zijn om het de moeite waard te maken, anders koop ik het boek wel.

En hé, waar zijn de kosten relatief laag om boeken te lenen? De bibliotheek.
Mijn zoontje (11) leest makkelijk een a twee boeken per dag weg en heeft zelf nu een flinke bibliotheek. Mijn nichtje idem dito. Als er een nieuw deel van leven van een looser is, is dat binnen een uur gelezen.

Ik heb lp's en cd's die je niet makkelijk consumeert en eigenlijk een aantal keer moet beluisteren voordat je de muziek kunt bevatten, bijvoorbeeld Opeth, Steve Wilson/Porcupine Tree, Tool, Zappa (conceptional continuity) etc. Niet de oppervlakkige hapklare meuk dus.

Maar met het digitaliseren is content wel vluchtiger geworden. Daarom zou een microvergoeding bij ebooks (ipv de volle mep) imo beter op zijn plaats zijn.

Dan heb ik het niet eens gehad over bijvoorbeeld muziek en boeken uit een niet al te ver verleden, die niet eens meer te koop zijn (zowel fysiek als digitaal) ook niet in bibliotheken te vinden, maar gelukkig nog wel te vinden zijn op usenet en torrents.

Ik denk dat een van de kerntaken van een bibliotheek zou moeten zijn de boeken te digitaliseren, archiveren en toegankelijk te maken. Met name de boeken die uit de fysieke collectie gehaald worden.
dan word het dus tijd om eens te kijken of wetten niet eens aan vernieuwing toe zijn.

het is hoog tijd dat we stoppen met papier verspillen aan boeken.
de technologie is daar en papier is niet meer wenselijk met de huidige staat van de planeet maar zoals gewoonlijk worden we weer eens belemmerd door rijke lui die meer en meer willen en de wet met bijbehorende papierschuivers.

Daarnaast wijst minister Bussemaker erop dat het uitlenen van e-books door bibliotheken ervoor zorgen dat uitgevers inkomsten mislopen

mag ik bij deze deze ouderwetse minister er even op wijzen dat bij gebrek aan legale manieren de gemiste inkomsten aleen maar groter worden omdat we het dan gewoon downloaden ipv huren bij de bieb....

deze hele denkwijze is zo enorm achterhaald en het word dan ook tijd dat het lampje gaan branden en dat ze eens inzien waarom er gedownload word.
alles is te duur dus kopen doen we het toch niet en als we het wel doen betalen we zo veel dat we ipv 4 artiesten een euro toe te schuiven 1 artiest 4 euro krijgt.
geld kan maar 1x uitgegeven worden als die rijke stinkerds nou eens met een kwart miljoen per jaar genoegen nemen ipv met een miljoen betekend dat dat er 4 artiesten betaald worden ipv 1.
en dan nog hebben ze meer dan genoeg voor hun luxe leventje over.

iets meer delen iets minder gierig zijn en het probleem is opgelost alle artiesten worden betaald de consument kan 4 items ipv 1 kopen dus hoeft minder te downoaden en de entertainment industrie blijft even groot zonder krampachtig ouderwets te hoeven doen.
Er zijn ook nog mensen die niet alles op een schermpje willen lezen. Ikzelf lees liever een boek op 'the old fashioned way' -> papier dus. Dat zal altijd zo blijven.

Het kan dan wel hartstikke handig zijn allemaal, maar de charme van een boek blijft. Ook al staat ie in de kast :) Willen we dan echt alles digitaal hebben?
Het zou fijn zijn als je de keuze had. Voor iedereen wat ie wilt.
Op koopartikelen ben ik een zwaar tegenstander van DRM. Op huurartikelen zoals dit is het prima zolang het me niet in de weg zit (moet dus met alle grote OS'en en E-readers samenwerken)
ja en de charme can een classic auto blijft ook en een v8 corvette die 2 op 1 rijd vind ik ook geweldig maar het is gewoon niet meer van deze tijd.

ik vind een tafel uit 1 stuk masief hardhout ook erg mooi aar ook dat is niet van deze tijd.

we moeten dat als zogenaamd slimste wezen op aarde eindelijk eens gaan realiseren.

net als dat er in deze wereld al genoeg goud in omloop is voor iedereen en we daarvoor dus niet natuur hoeven te vernietigen.

charmes blijven maar gezond verstand zou daar bovenuit moeten komen.
E-books uitlenen zou juist een uitkomst zijn. De boeken kunnen niet kapot gaan, een bibliotheek kan nooit zonder zitten, ze worden (neem ik aan) automatisch geblokkeerd/verwijderd als de tijd verstreken is... Beter dan dat het nu is geregeld. E-books zijn in veel gevallen even duur als een normaal boek, en ik heb zelf stiekem liever een "echt" boek dan een digitale kopie (ik koop ook liever CD's of platen dan ze via iTunes o.i.d. te kopen). Tenzij de elektronische variant goedkoper is natuurlijk, wat zou worden bewerkstelligd met zo'n leensysteem.

Als je voor +- 50 cent een boek voor een maand o.i.d. zou kunnen gebruiken op je e-reader zou dat echt geweldig zijn. Je kan dan gewoon vanuit je luie stoel boeken lenen en lezen.

[Reactie gewijzigd door Thomas op 26 februari 2013 21:19]

Helemaal mee eens. Sterker nog 1 tot 2 euro voor een aantal weken zou ik ook probleemloos betalen. Dat is heel veel meer dan wat ik bij een bieb kwijt zou zijn, maar daar heb ik geen problemen mee.

Jammer genoeg kan je op dit moment dat bedrag nog eens met een factor 10 vermenigvuldigen omdat ze willen dat je het permanent koopt, waar ik helemaal niet op zit te wachten.
Het 'niet meer digitaal uitlenen beleid' is al sinds begin dit jaar doorgevoerd voor Daisy ROM's in de gemeente Utrecht. Betekent concreet wel voor mijn dochter dat ze geen boeken meer lezen voor haar lijst. Gevolg is nu dat ik wel met de scanner bezig ben hele lappen tekst in te scannen en in Kurzweil format zit te persen (en dan weer text to speech gebruik voor het voorlezen).

Je moet je ook in het digitale tijdperk wel afvragen hoe je naar de educatie van je kinderen kijkt. Digitale middelen hebben een plek, en het zomaar roepen dat het uitlenen (tegen een vergoeding!) de inkomsten schaadt is wel heel erg eenzijdig gedacht.
Kan je dochter niet terecht bij het Loket Aangepast Lezen?
Anoniem: 114984
@kdw206027 februari 2013 21:12
Daisy rom en afspeler zijn / WAREN dus nu al jaren in gebruik bij slechtziende en blinden!
(C) Copyright, Auteursrecht etc en allerlei verzonnen nieuwe bijkomende zaken verhinderen nu dat Daisy roms (boeken in luisterbare uitvoering) nog zomaar gebruikt mogen worden! Ook weer een uitspatting van ~15 jaar ooit naar ~70 jaar na de dood auteur (kan oplopen tot ~170 jaar gedwongen stilstand) Leuk he, als je gehandicapt bent, zoek je het zelf maar weer lekker uit? Ga maar wat anders doen? Wat dan? Als je blind/slechtziende bent, ben je tegenwoordig helemaal overbodig geworden.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee