Werkgroep auteursrecht wijst rectificatie-eis Mininova af

De werkgroep auteursrechten van de Tweede Kamer weigert te voldoen aan de sommatie van Mininova om het rapport over auteursrechten te rectificeren. Wel is het rapport op één punt, volgens de commissie 'ter verduidelijking', aangepast.

Mininova stuurde vorige week een sommatie naar de Staat der Nederlanden waarin het rectificatie eiste van het kamerrapport over auteursrechten. Volgens de torrentsite zouden er in het adviesrapport diverse onjuistheden staan en zou de stellingname van de commissie van invloed kunnen zijn op de rechtszaak tussen Mininova en Brein.

De werkgroep auteursrechten heeft nu laten weten dat het niet ingaat op de eisen van Mininova. Volgens de commissie maken juridische stappen van Mininova tegen de overheid geen kans, omdat de uit kamerleden bestaande commissie immuniteit geniet op basis van artikel 71 van de Grondwet. Ook de 'onjuistheden' die Mininova in zijn rectificatie-eis aandroeg, schuift de commissie in een brief aan Mininova terzijde.

Toch is het rapport op één punt aangepast: de commissie erkent dat Mininova een notice and takedown-systeem hanteert, al zou dat volgens de kamerleden niet goed functioneren. Deze wijziging, die is vastgelegd in een herdruk, zou echter slechts 'ter verduidelijking' zijn. Mininova laat in een reactie weten het schriftelijke antwoord van de commissie te zullen bestuderen en op basis daarvan te besluiten of het verdere juridische stappen zal zetten. Overigens werd donderdag bekend dat het vonnis in de rechtszaak tussen Brein en Mininova is uitgesteld tot 26 augustus. De uitspraak stond oorspronkelijk voor 15 juli op het programma.

Wat vind je van dit artikel?

Geef je mening in het Geachte Redactie-forum.

Door Dimitri Reijerman

Redacteur

09-07-2009 • 13:13

52 Linkedin

Reacties (52)

Wijzig sortering
Volgens de commissie maken juridische stappen van Mininova tegen de overheid geen kans, omdat de uit kamerleden bestaande commissie immuniteit geniet op basis van artikel 71 van de Grondwet.
Mevrouw Arda Gerkens (voorzitter van de bewuste commissie) heeft zich blijkbaar eerst eens door een jurist laten inlichten voordat ze domme dingen gaat roepen. Toen het verzoek van Minova net binnen was gooide ze het op de vrijheid van meningsuiting, dat sloeg werkelijk nergens op.

Uit het vorige nieuwsbericht:
Wel laat Gerkens weten dat de inhoud van het rapport naar haar mening valt onder het recht op de vrijheid van meningsuiting van(...)
nieuws: Mininova: werkgroep auteursrecht moet rapport rectificeren

Bij dat bericht maakte ik overigens al melding van artikel 71 grondwet. Ik snap niet dat zo'n commissie meer dan een week nodig heeft om erachter te komen dat ze waarschijnlijk immuniteit geniet.

Stiekem hoop ik wel een beetje dat Minova er een rechtszaak van maakt. Allereerst is het natuurlijk de vraag hoe ze naar de rechter zullen gaan. Aangifte doen wegens smaadschrift (261 wetboek van strafrecht) lijkt me nauwelijks zinvol. De klacht van Minova voldoet nauwelijks aan de omschrijving van het delict en volgens mij geeft artikel 71 grondwet daar ook volledige bescherming. Een aanklacht wordt dus toch geseponeerd.

Een burgerlijke procedure met een onrechtmatige daad( 6:162 Burgerlijk wetboek) is veel interessanter. Artikel 71 beschermt de individuele leden van het parlement. Je kunt natuurlijk wel de staat der Nederlanden als geheel aanspreken, dat is al wel vaker gebeurt, bijvoorbeeld als de staat zijn beloften niet nakomt.

Nu is het in de rechtspraak zo dat de overheid meestal slechts aansprakelijk is voor privaatrechtelijk handelen (bijvoorbeeld een stuk grond verkopen, net als ieder ander), feitelijk handelen en als het regelgeving of beschikkingen betreft. (bijvoorbeeld het weigeren van een vergunning). Het zou echter zomaar kunnen zijn dat als zo'n zaak ver genoeg komt de Hoge Raad 'omgaat'.

Ik moet wel zeggen, de kans is tamelijk klein en als ik Minova moest adviseren zou ik het ze afraden, al was het al vanwege de behoorlijke kosten van zo'n slepende procedure. (kan zo een paar jaar duren)

edit: linkje naar wetten toegevoegd

[Reactie gewijzigd door doeternietoe op 9 juli 2009 14:57]

Waarbij zo'n zaak ondertussen behoorlijk getraineerd en gerekt word door de staat gezien hun (net als bijvoorbeeld Brein) onuitputtelijk bron centen... Bij de staat is dat helemaal erg want die hebben in principe geen financiele limiet. Die zetten er onze fijne betrouwbare (zie Cathuisbrand) lands-advocaat op en die word toch maar betaald van onze belastingcenten.

Helaas heb ik het in mijn naaste omgeving meegemaakt. Voordat de zaak ook maar enigszins voorkwam was het geld van de 'klager' al op. Tig keer brieven heen en weer en elke keer weer een andere kutsmoes. Tevens altijd de maximale termijnen gebruiken en uitstellen vragen. Waarom die uitstellen? Nergens voor, puur om de zaak te frustreren en te rekken. Je zou verwachten dat de overheid er is om de burgers te steunen. Nee niets is minder waar...

Als de staat een zaak aan zijn broek krijgt heb je het hele apparaat tegenover je. En ik vrees Mininova nu ook. Normaal gesproken was er nog wel iemand uit de 2de kamer die iets deed of vragen stelde. Nu zit je met het probleem dat het juist om deze mensen gaat en dan hoeft mininova ook vanuit die kant weinig reactie of steun te verwachten.

Assh*lls Brein hebben blijkbaar weer flink gelobbied... En de partij waar ik nog enigszins wat vertrouwen in had kan de volgende keer dus ook fluiten naar mijn stem.

[Reactie gewijzigd door ManiacsHouse op 9 juli 2009 17:29]

Artikel 71 De leden van de Staten-Generaal, de ministers, de staatssecretarissen en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging, kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergaderingen van de Staten-Generaal of van commissies daaruit hebben gezegd of aan deze schriftelijk hebben overgelegd.
Alhoewel dit artikel daar in van toepassing op de uitspraak en schiftwerken (onderzoeken) die gedaan worden dat betekend niet dat het onderzoek dat is overhandigd niet verworpen kan worden.

Dit onderzoek kan namelijk nog steeds verworpen worden als er blijkt dat het gebrekig is en/of onjuiste stellingen bevat. Vandaar dat dit artikel waarschijnlijk onder de voorwaarde dat aangetoond kan worden dat het onderzoek gebrekig is en/of onjuiste stellingen bevat verworpen kan worden.

Tevens vind ik het eveneens vreemd dat het De Staten Generaal zelf op dit artikel beroep kan doen, waardoor ze eigenlijk alle gedaane onderzoeken en uitspraken hoe onjuist deze ook zijn gerechtelijk onvervolgbaar kunnen maken.

Even offtopic: Zou mooi zijn met Wilders: "Alle immigraten zijn criminelen, stelen onze banen en vernietigen de maatschappij in Nederland" en zich dan beroepen op artikel 71 want deze uitspraak heb ik met m'n eigen partij besproken die onder Staten-Generaal valt.

Edit: Grammatica/spelling helaas niet iedereen is een wonder in de Nederlandse taal

[Reactie gewijzigd door Starke op 9 juli 2009 14:44]

en zich dan beroepen op artikel 71 want deze uitspraak heb ik met m'n eigen partij besproken die onder Staten-Generaal valt.
Die vlieger zou niet opgaan.

Uit 71:
(...)voor hetgeen zij in de vergaderingen van de Staten-Generaal(...)
Wilders maakt wel deel uit van de Staten-Generaal, maar de uitspraak moet wel in de Staten-Generaal gebeuren. Overigens is het inderdaad zo dat Wilders, onder meer op dit artikel, in de Tweede Kamer vaak meer zegt dan in bijvoorbeeld interviews.
Beroep doen op artikel 71 is wel een beetje kortzichtig van de commissie: de kamerleden worden persoonlijk weliswaar beschermd door dit artikel maar Mininova kan alsnog de commissie of de overheid als orgaan aanklagen en eisen dat deze het rapport rectificeert. Het artikel geeft duidelijk aan dat het de personen betreft, die immuun zijn.

Dat artikel 71 is inderdaad belachelijk. Ik word kamerlid en zeg dan tijdens een vergadering dat de holocaust nooit heeft plaatsgevonden en alle homofiele vrouwen dom zijn. Waarom is dit artikel eigenlijk ooit gemaakt?
Dat artikel 71 is inderdaad belachelijk. Ik word kamerlid en zeg dan tijdens een vergadering dat de holocaust nooit heeft plaatsgevonden en alle homofiele vrouwen dom zijn. Waarom is dit artikel eigenlijk ooit gemaakt?
Je "wordt" geen kamerlid, je "wordt gekozen tot" kamerlid. Dit betekent dat er een voor één zetel als een groot percentage aantal Nederlanders achter jou en jouw stellingen staat. Het is van belang voor de democratie dat dit gedeelte van de bevolking gehoord kan worden, via jouw mond. Als hun mening is dat alle homofiele vrouwen dom zijn en zij allemaal de doodstraf moeten krijgen, kan hierover gedisussieerd worden in de Kamer, zonder dat jij persoonlijk daarvoor de klappen moet nemen. Dit is belangrijk, omdat er inderdaad nog wel eens voorstellen komen die bijvoorbeeld het verbod op holocaustontkenning willen schrappen. Om dezelfde reden hebben in de rechtspraak parlementariers, artiesten, cartoonisten, cabatiers en dergelijk nét even een streepje voor boven "sterverlingen" als het gaat om hoever zij kunnen gaan voor ze tot kwetsen overgaan.

Let wel, het wordt wel gereguleerd. Indien jij te ver gaat in je meningen kun je niet door een burger worden aangeklaagd, maar wel door de P-G van de Hoge Raad. Hetzelfde geldt in principe voor rechters; benoemd voor het leven, tenzij de Hoge Raad ze op advies van hun P-G ontslaat (zeer zeldzaam).

De vraag is dus niet of artikel 71 van onze Grondwet bestaansrecht heeft, maar of het verstandig is van de werkgroep zich hierop te beroepen, aangezien het ook op een rechter slechter zal overkomen dan de argumenten van Mininova inhoudelijk te bestrijden en te weerleggen. Hoewel de werkgroep zich dus beroept op artikel 71, en Mininova hen niet direct (dus wel indirect, lees reactie) kan aanspreken, zal de reactie van de werkgroep Mininova zeker niet per definitie in een slechtere positie plaatsen in hun rechtszaak tegen BREIN.

Edit; Hoeft niet persé een groot percentage te zijn, maar het is wél (vrijwel) per definitie een groot aantal.

[Reactie gewijzigd door Obiter dictum op 9 juli 2009 13:54]

Dat artikel 71 is inderdaad belachelijk. (...) Waarom is dit artikel eigenlijk ooit gemaakt?
Volgens onze hoogste rechter:
quote: JB 2002/266 Hoge Raad 's-Gravenhage, 28-06-2002, C01/124HR
De parlementaire immuniteit strekt ertoe de deelnemers aan de parlementaire beraadslaging een optimale uitingsvrijheid te geven, zonder dat zij behoeven te vrezen dat zij strafrechtelijk vervolgd of civielrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden vanwege de door hen gedane uitlatingen.
Daarom is dat artikel gemaakt, omdat het belangrijk is dat ook meningen die controversieel zijn in het parlement besproken kunnen worden.

We hechten in Nederland erg aan onze democratie. Het parlement mag omdat het democratisch gekozen is, meer dan jij en ik. Als ons parlement morgen besluit om de democratie in Nederland af te schaffen en een dictator aan te stellen, dan krijgen ze, weliswaar na een verzwaarde procedure voor grondwetsherziening, hun zin. Er zijn vrijwel geen beperkingen aan de parlementaire democratie in Nederland.
Dit artikel is er ooit gekomen om te zorgen dat het mogelijk is binnen de Kamer te pleiten voor het afschaffen of veranderen van bepaalde zaken. Het gaat dan over dingen, waarvan het strafbaar is om dit te zeggen.

Dit bewuste artikel is dus niet nutteloos, maar wordt hier wel verkeerd gebruikt.
De werkgroep auteursrechten heeft nu laten weten dat het niet ingaat op de eisen van Mininova. Volgens de commissie maken juridische stappen van Mininova tegen de overheid geen kans, omdat de uit kamerleden bestaande commissie immuniteit geniet op basis van artikel 71 van de Grondwet.
Vrij vertaald: we kunnen dus ongestoord laster verspreiden, maar als iemand er ons op wilt aanspreken, verbergen we ons achter politieke 'immuniteit'. Wat een bananenrepubliek leven we toch. :r
Ik wilde net hetzelfde posten, wat belachelijk eigenlijk, dan hoeven ze toch helemaal geen onderzoek te doen maar kunnen ze gewoon zeggen wat ze eigenlijk wilde?

Als onderzoeker moet je in een normale wereld gewoon je onderzoek kunnen verdedigen en als daar echte fouten in zitten (feitelijk bewezen) dan zul je toch ook 'mans' genoeg moeten zijn om daar mee om te gaan.

Hoewel ik wel vind dat mininova het illegaal verspreiden van content makkelijker maakt kan iedere idioot zien dat ze een take down systeem hebben en dat ze het mensen moeilijker proberen te maken om illegale content te verspreiden. Het lijkt er op of de commissie er alleen maar uit was om laster te verspreiden want echt naar de website gekeken hebben ze niet en ik geef mininova groot gelijk in hun klacht. Misschien kunnen ze ipv de onderzoekscommissie aanklagen naar een minister stappen met hun bevindingen die het dan mogelijk kan rectificeren? Hoewel welke minister heeft genoeg ballen om zoiets te doen, niet omdat het hem/haar baad, maar omdat het lulkoek is?
[...]

Vrij vertaald: we kunnen dus ongestoord laster verspreiden, maar als iemand er ons op wilt aanspreken, verbergen we ons achter politieke 'immuniteit'. Wat een bananenrepubliek leven we toch. :r
Die wet is er voor bescherming tegen andere zaken dan deze. Punt is, naar mijn weten is nog nooit iemand daadwerkelijk voor de rechter gesleept voor zoiets. Bovendien kan een kamerlid of commissielid niet vervolgd worden (net zoals een minister of staatssecr), maar de Staat kan wel degelijk aangeklaagd worden voor een rapport wat onjuist is, indien de rechter dan gelijk geeft aan Mininova, moet het rapport gecorrigeerd worden.

Je klaagt dus niet een persoon aan (die imuniteit geniet), maar het gehele instituut. (de Staat der Nederlanden)
En de rechter die over die aanklacht moet beslissen maakt deel uit van de Staat der Nederlanden en/of wordt daar door betaald...veel succes met procederen.
En de rechter die over die aanklacht moet beslissen maakt deel uit van de Staat der Nederlanden en/of wordt daar door betaald...veel succes met procederen.
Er worden genoeg rechtzaken tegen de Staat der Nederlanden gewonnen, dus om te stellen dat een rechter per definitie partijdig is vind ik een beetje slordig.
Een heel mooi recenteijk voorbeeld is het rookverbod, de uitvoerende macht maakt een wet en een rechter(s) schoof het regelrecht van tafel...

@Beuzellarij
Beetje raar opgepent door de commissie je qoute, het is erg misleidend.
Een kamerlid kan je in 'functie' kan je niet veroordelen op basis van politieke en/of wettelijke beslissingen. Wel op privé dingen, b.v. met 250KM/pu over de snelweg jakkeren, dan kan ie zijn rijbewijs ook inleveren.

Maar je kan wél een rechtzaak tegen de staat ofwel overheid beginnen, of het nou politiek of wettelijk is. De Minister of kamerlid die er mee te maken moet ook wel degelijk aanwezig zijn of een afgezantte met een advocaat. De Minister 'spreekt' op dat in naam van de staat/overheid. Wil een Minister niet luisteren naar de uitspraak van een 'lage' rechter zoals Klink kan je er nog een doen, maar het is niet bindend. Daarna kan de naar de Raad van State gaan die een advies orgaan is voor de overheid de de afdeling bestuursrechtspraak kan recht spreken die ook bindend is voor een minister en of burger...

In dit geval is het een commissie geweest, die een rapport heeft gemaakt. Gewoon de commissie voor de rechter slepen en een goede advocaat meenemen en vragen om een rectificatie.

De baas van de Raad van state is overigens Bea, Willem en Maxima zitten ook bij de raad.
Al hebben de leden van het Koninklijk huis geen stemrecht in de Raad, word weegt hun advies wel zwaar. ( Beetje moeite met woorden zoeken, ben moe. Drukke dag gehad)

@Sirblade
http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_State_(Nederland)
Lees dit maar eens door, en geloof me. 2 de kamer en regering zijn niet bepaald vriendjes met de raad van state en de eerste kamer.
Nee, dat is de Trias Politica: Uitvoerende macht (regering), controlerende macht (beide Kamers), rechtsprekende macht (rechters). Het probleem hier is natuurlijk dat je niet de regering kunt aanspreken op een rapport van de Kamer.
Inderdaad... daar het vorige week nog artikel 7 was, blijkt artikel 71 nu veel beter te werken. En dat voor een "objectief" rapport; dan vraag je je toch wel af wat er allemaal nog meer "objectief" wordt onderzocht.
Mee eens. Ik geloof niet dat politieke immuniteit hiervoor in het leven geroepen is. In het artikel staat letterlijk:
Volgens de commissie maken juridische stappen van Mininova tegen de overheid geen kans, omdat de uit kamerleden bestaande commissie immuniteit geniet op basis van artikel 71 van de Grondwet.
Strikt formeel genomen zal dit best kloppen, maar als er aperte onwaarheden worden verkondigd, moet wel de Kamer hen daar op aanspreken. Dat is de taak van die Kamer. Alleen bestaat die commissie vervolgens weer uit Kamerleden.....
Ik vind het onderhand wel genoeg worden met al die rechtszaken tegen torrent sites, maar die rectificatie die Mininova vraagt vind ik een beetje te veel van het goede. Ik bedoel, ze moeten blij zijn. Ze komen alleen maar in het nieuws, dus gratis reclame.
Ze komen op een negatieve wijze in het nieuws. Mininova wil zich schijnbaar niet afficheren met het illegaal verspreiden van bestanden. Waarom is het dan teveel van het goede om een rectificatie te eisen? Als ze menen daarvoor wettelijke gronden te hebben, dan staat het ze vrij het te eisen.
Geert Wilders komt (kwam) ook zo vaak al dan niet negatief in het nieuws. Hij lacht zich dood omdat hij daardoor alleen maar meer kiezers wint.

En als je onder de nederlanders gaat peilen of ze illegaal downloaden erg vinden, zeggen er genoeg nee.
+2Anoniem: 50893
@GWTommy9 juli 2009 13:38
Publiciteit alleen, positief of negatief is geen grond om winst te behalen. Het gaat om de argumenten en de uitvoering daarvan.

Ik zag het stukje van Mininova op het journaal en heb vreselijk zitten lachen. Wij doen niet aan illegaliteit, wij kijken de trackers niet na etc etc. En als je vraagt wat ze verdienen als "bedrijf" dan word het antwoord ontweken.

Maar het is wel de boosdoener en doodsteek voor ze, het commerciele gewin en daar was p2p/mp3/divx etc etc. nooit voor bedoeld geweest. Juist daarom worden torrent sites zo achterna gezeten om de verrijking over andermans rug een halt toe te roepen.

Uiteindelijk gaat het gevecht niet meer om de industrie maar worden velen persoonlijk benadeeld, met name beginnende artiesten die niet eens vertegenwoordigd worden door een maatschappij. Kort gezegd, p2p is zijn doel voorbij geschoten en de grondleggers/voorvechters zijn al lang niet meer van de partij. TPB en Mininova hebben het zelf stuk gemaakt met alle gevolgen van dien. De industrie lacht straks weer in zijn vuistje en kan dan weer hun wil opleggen aan de consument.

Met name dat TPB was verkocht voor 5,5 miljoen euro vond ik schokkend. Had de site dan gewoon offline gehaald en ga niet achteraf beweren dat het geld naar een goed doel toe gaat. Het had van meer klasse getuigd als je je ongelijk had toegegeven.
@ parabellum, ik volg je gedeeltelijk, maar je gebruikt wel een fout argument:
Uiteindelijk gaat het gevecht niet meer om de industrie maar worden velen persoonlijk benadeeld, met name beginnende artiesten die niet eens vertegenwoordigd worden door een maatschappij.
- Als het niet meer om de industrie gaat om wie gaat het dan wel? Zelfs beginnende artiesten horen tot de industrie. Kort gezegd; het gaat wel degelijk enkel om de industrie...

- Beginnende artiesten zijn wel de laatsten die door p2p -netwerken benadeeld worden! Zeker als ze nog geen maatschappij hebben die hun vertegenwoordigen, hoe gaat hun muziek anders gedistribueerd worden? Per postduif?

- De industrie zelf beschermt de beginnende artiest absoluut niet. Beginnende groepen kunnen niet onderhandelen over een goed contract, zelfs de meeste gevestigde artiesten kunnen dit niet. Een beginnende groep krijgt ook enkel een "lening", als de band geen overweldigend succes wordt zijn de meeste kosten toch nog voor de band. Als de groep wel een succes wordt zien ze nog altijd niet veel geld terug. Hoezo beschermen?

Eigenlijk heb je zonder het te weten de vinger op de zere plek gelegd: het gaat wel degelijk enkel om de industrie en hun winst, en allesbehalve om de artiest of de cultuur.

P2P is een goed model om stukken die kosteloos gereproduceerd kunnen worden te verspreiden, en het werk van beginnende of gevestigde artiesten in de huiskamer van elke internetgebruiker te krijgen. De huidige generatie beginnende groepen vindt dit alles behalve erg. Je zou ook kunnen stellen dat torrentsites enkel het nieuwe distributiemodel voor muziek vertegenwoordigen. Op zich waren de muzieklabels ook pioniers in de muziekwereld, die een nieuw model vertegenwoordigen. De platenindustrie is er bv. verantwoordelijk voor dat het traditionele cabaret zo goed als verdwenen is, omdat het nu eenmaal gemakkelijker is om muziek thuis af te spelen dan naar een rokerige zaal te moeten op een voorafgesproken uur. Evenzo is P2P een evolutie die niet tegen te houden is. De muzieklobbies centraliseren de rechten op de meeste hedendaagse muziek tot één blok, en proberen daarmee de markt en de vooruitgang in een wurggreep te houden. Dit is geen wensbaar model. De verschuiving naar P2P komt er toch, meer nog, die is er zelfs al, vooral omdat p2p een beter en eerlijker model is dan het huidige distributiemodel. Ik ben ook voor een bescherming van de auteurs, maar niet voor een bescherming van de industrie zoals die nu is. Een goed uitgedacht p2p model met een eerlijkere verdeling van de rechten zal trouwens de rechten van de auteurs meer beschermen dan in het huidige model. Daarom is het veilig om te besluiten dat dergelijke "meningen" (want een rapport is het niet) van de werkgroep auteursrecht wel degelijk enkel de industrie dient.
Downloaden is niet illegaal |:(

Ik irriteer me mateloos aan foutieve interpretaties. Uploaden is niet toegestaan downloaden wel. Uiteraard zijn er enkele uitzonderingen.
Je ergert je ;).

Waarom komt 'de regering' niet gewoon met een oplossing aan? Zo moeilijk is het toch niet om bijvoorbeeld een website te maken die gewoon alle moderne (en exotische natuurlijk) muziek heeft, waar je dan 50 per liedje betaald?

40 cent naar de artiest, 10 cent naar de website en iedereen is tevreden. Er moeten dan natuurlijk geen restricties aan zitten en cross-platform zijn (dus niet alleen Windows en MAC, maar gewoon elk besturingssysteem dat voor een internetbrowser kan zorgen).
Downloaden is niet illegaal |:(

Ik irriteer me mateloos aan foutieve interpretaties. Uploaden is niet toegestaan downloaden wel. Uiteraard zijn er enkele uitzonderingen.
Downloaden (muziek en films) is gedoogd, in principe is het verboden als je de wet letterlijk naleeft, het is dus in zeker zin wel illegaal, maar word door de vinger gezien zolang het niet te erg word, net als alle andere gedoogden zaken in Nederland.

Als je dan ergert aan iets zorg dan wel dat je weet hoe de vork in de steek steekt . ;)

Edit
Software waar copyright op zit is sowieso illegaal als je dat zonder toestemming download, word niet gedoogd in Nederland!

[Reactie gewijzigd door mad_max234 op 9 juli 2009 18:41]

Hoe kom je er in vredesnaam bij dat het gedoogd wordt? Het downloaden van films en muziek is altijd legaal, ongeacht of er auteursrecht op rust (bron). Het kopiëren van software kan illegaal zijn, afhankelijk van je licentie. Je wordt waarschijnlijk niet veroordeeld als je een kopie van je legaal aangeschafte Vista-DVD maakt (om bijvoorbeeld SP2 te slipstreamen); je hebt immers de licentie om het te gebruiken.
Irriteer je je dan ook mateloos aan jezelf, vanwege jouw eigen foutieve interpretatie?

Downloaden van software is namelijk wel degelijk illegaal en aangezien er nergens stond dat het alleen om films of audio zou gaan, is jouw uitspraak dat downloaden niet illegaal, dus net zo fout als de uitspraak dat het wel illegaal is.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf!
downloaden is niet illegaal en uploaden ook niet het ligt er alleen maar aan wat je download en upload meer niet dan dat :)
Klopt alleen Wilders moet zich verklaren aan zijn stemmers maar Mininova moet zich verklaren aan een rechtbank

Daardoor kan het heel slecht voor hun uitvallen

Ik zeg zorg dat die kamer leden oppleuren ze gaan een beetje leugens verspreiden waarna ze op de feiten worden gedrukt door de media en alsnog koppig niets aanpassen!!
Ze komen op een negatieve wijze in het nieuws.

Maar zelfs een negatief bericht is altijd positieve reclame, namelijk beter dan helemaal geen bericht... en verwacht maar dat ze na dat bericht ook weer meer hits hebben gehad, en dus ook meer reclame inkomsten daardoor..

Mininova wil zich schijnbaar niet afficheren met het illegaal verspreiden van bestanden.

Als ze dat werkelijk willen, dan zouden ze ook echt aktief torrents moeten verwijderen. Als je namelijk nu gewoon naar mininova gaat en daar de frontpagina bekijkt dan ik 99% wat daar nu staat torrents naar illegale bestanden.. Enuh, je weet natuurlijk echt wel dat wanneer ze echt actief deze torrents zouden verwijderen ze meteen mininova ook kunnen opdoeken aangezien niemand dan nog naar mininova gaat...
Ah, dus een onjuist rapport wat straks tegen je gebruikt gaat worden in een rechtzaak door Brein is positief? Rapporten zoals deze kunnen redelijk zwaar wegen, of ze nou juist zijn of niet. Het is tenslotte een onderzoek van de overheid, die zullen vast wel gelijk hebben...
een onjuist rapport wat straks tegen je gebruikt kan worden in een rechtzaak door Brein is positief?
zou de stellingname van de commissie van invloed kunnen zijn op de rechtszaak tussen Mininova en Brein
En als je met een foutief rapport in de rechtbank komt zal die rechter het ook niet zomaar slikken.
Het maakt weinig meer uit... Mininova is al dood naar mijn mening.

Ik ben inmiddels uitgeweken naar andere sites...
Ik had nog nooit van Mininova gehoord. Vorige week toch eens gaan kijken waar al die ophef nou over was, en ze hebben blijkbaar toch wel interessante dingen :)
+1Anoniem: 201901
9 juli 2009 16:10
Is het dan niet de taaken tevens de verantwoording van de commissie, om de kamer van correcte gegevens te voorzien in een rapport? Als de kamer besluiten neemt aan de hand van incorrecte informatie hebben we over een paar jaar weer een miljoenen verslindende parlementaire enquete.
Ook de 'onjuistheden' die Mininova in zijn rectificatie-eis aandroeg, schuift de commissie in een brief aan Mininova terzijde.
Er wordt dus helemaal niet gekeken of ze wel of ze wel of niet juiste informatie verschaffen. Het kan ze dus ook helemaal geen ruk schelen want ze beroepen zich nu al op immuniteit.
Toch is het rapport op één punt aangepast: de commissie erkent dat Mininova een notice and takedown-systeem hanteert, al zou dat volgens de kamerleden niet goed functioneren.
Op basis waarvan trekken ze die conclusie en is dat niet heel erg snel "onderzocht"?
Maar het is mininova die beweert dat er onjuistheden in staan (wat dus in de ogen van de schrijvers niet zo is), en ze hebben aan 1 ding dus werkelijk ook wat gewijzigd...

[Reactie gewijzigd door SuperDre op 9 juli 2009 17:42]

Heb de brief nog eens gelezen van de 'Staat' aan Mininova.

"Mocht uw cliënt naar aanleiding van deze brief overwegen rechtsmaatregelen te
nemen, dan neem ik aan dat u haar zult wijzen op de mogelijkheid dat de Staat en de
leden van de werkgroep zich op artikel 71 Grondwet zullen beroepen en dat de
procedure reeds op die grond zal stranden."


Het zal wel allemaal mogen... Maar je zou ze een rotschop geven met dit soort slotzinnen.
M.a.w. U kunt als burger of bedrijf net zo hard klagen wat u wilt. Wij beroepen on op Artikel 71 en kunt daarmede de kolere krijgen.
Het zeer typisch afbluffende en intimiderende taalgebruik van den Lands-advocaat. Dit soort taal heb ik vaker gelezen bij zaken in mijn naaste omgeving. Altijd in de trend van "wij zijn de staat en wij verzinnen elke keer weer wel wat nieuws".
Maarja, je kunt het ook weer zien als een waarschuwing zodat je niet onnodig geld gaat uitgeven aan de advokaat dat je zeker niet meer terug ziet..
Is het per definitie wel zo dat zij zich kunnen beroepen op dat artikel? Buiten dat, wat er al eerder werd gezegd gaat het hier om een (redelijkerwijs) onafhankelijk en objectief rapport en doet de mening van van deze mensen niet ter zake.

Dat mevrouw Gerkens dingen roept die niet kloppen en zich dan onschendbaar acht zal wel bij wet kloppen. Maar een schoonheidsprijs verdient het zeker niet. In welke hoedanigheid deed zij dat? Zij dient alleen de uitkomst van het rapport te verkondigen en niet haar mening. Mag zij mij of JP of Wilders dan een klootzak noemen? Of valt belediging daarbuiten? Hoe vaak heeft men niet geprobeerd (en ook gedaan) om Wilders voor het gerecht te slepen?

Als nu blijkt dat zij zich beroepen in eerste instantie op vrijheid van meningsuiting is het dus een rapport waar de kamer geen zak aan heeft omdat het puur de mening is van een select gezelschap, al dan niet beïnvloed door Brein, maar die schijn hebben ze inmiddels tegen. Blijkbaar is Brein wel gehoord en Mininova is maar een beetje bekeken.
Dat men zich nu beroept op onschendbaarheid vind ik persoonlijk meer een zwaktebod dan daadwerkelijk de koe bij de hoorns vatten. Laat gewoon ballen zien en ga niet de kamer voorlichten met een rapport waar twijfels over bestaan. Maar nee men drukt gewoon door en doet de burger of in dit geval Mininova (bedrijf) af als een zeurdoos. Typisch overheidgedrag.

Euhm over lobbyen gesproken: http://www.sp.nl/ardagerk...ijs_uit_aan_dj_tisto.html

[Reactie gewijzigd door ManiacsHouse op 9 juli 2009 19:22]

Ik vindt een slechte gang van zaken. Ten eerste is de inhoud van het rapport toch best in lijn met wat er nu aan de hand is al gaat het dan dus niet om een rapport maar meer om de mening van deze werkgroep.

Ik zie niet in hoe deze werkgroep kan oordelen over het wel of niet functioneren van het systeem. Als ze van mening zin dat het niet werkt dan moeten ze daar data voor aanbrengen, het gaat om een belangrijk rapport.

Zo zijn er nog een paar meer punten waarvan ik zeg dat de werkgroep echt te ver gaat.

Ik denk dat mininova ook te panikerig heeft gereageerd, ze dachten zeker ze moeten ons altijd hebben en nu hebben wij hun! Maar zo gaat het dus niet. Ze hadden beter dialoog aan kunnen gaan met deze werkgroep.

/EDIT

Er zijn een paar mensen die zeggen dat ze dat artikel 71 belachelijk vinden. Ipv alle threads een voor een te beantwoorden wil ik hier even reageren.

Artikel 71 is helemaal geen belachelijke wet, het is juist van belang voor iedereen dat parlementariërs optimaal beschermd worden zodat ze niet bang zijn om hun woordje te doen. Die wet is in het leven geroepen om juist openheid en democratie te promoten. Het is er niet voor om parlementariërs een gevoel van untouchables te geven. Op dat punt scoort mevrouw Gerkens toch een dikke onvoldoende en als ze op zo'n manier misbruik maakt van de wet dan is het hek van de dam. Wat volgt? Parlementariërs die zeden delicten vergaan en dan artikel 71 roepen, het lijkt absurd (vooral hier in Nederland) maar het kan dus wel (kijk maar naar het buitenland). Er wordt dan ook verwacht van deze mensen dat ze doen aan zelf regulering, zij zijn de mensen aan de top en zij moeten het goede voorbeeld geven. Als zij het niet doen dan hoeven wij het immers ook niet.

Helemaal untouchable zijn parlementariërs niet. Er zijn nog andere mechanismen die ervoor kunnen zorgen dat deze parlementariërs gedwongen moeten aftreden of dat ze als nog op het matje worden geroepen maar dan moeten ze het toch wel heelerg ver schoppen.

Wat deze groep nu dus doet is onethisch. Wat je kan doen is als je lid bent van een partij die artij een brief schrijven met de vraag of ze dit even willen behandelen in de 2de kamer of je schrijf het 2de kamer lid waar jij op hebt gestemd een brief. Sommige partijen doen tegenwoordig aand twitter, facebook, etc. etc. dus daar zou je ook je heil kunnen zoeken.

Maar als je het er niet mee eens bent, doe in ieder geval iets. Alleen een posting op Tweakers zul je niet ver mee komen. jij komt misschien niet ver maar andere kamerleden kunnen hun er wel op aanspreken en dat heeft wel effect.

[Reactie gewijzigd door SizzLorr op 9 juli 2009 20:53]

0Anoniem: 269599
10 juli 2009 10:18
Natuurlijk, wij zijn de overheid, wij mogen de werkelijkheid verbuigen als dat onze zaak beter uit komt.
Nederland is mij wel erg veel dingen aan het verbieden waarvan de meeste "goed voor de mensen zijn". En in dit geval houdt het een meer dan 50 jaar oud business model in stand dat zowiezo gedoemd is te mislukken maar omdat er nou eenmaal mensen zijn die hier echt bakken en bakken met geld mee binnenhalen......
En 9/10 mensen in die "werkgroep" download zelf net zo hard (of anderen uit hun gezin).
Als dat zo is, zijn ze in ieder geval niet partijdig, want dat argument wordt ook zovaak gebruikt door de mensen die niet tegen hun verlies kunnen.
Koos Spee zal wellicht ook wel eens te hard rijden, maar wat is je punt nu?
Dat ze achter alles en iedereen aanzitten, maar ze zelf altijd "heilig" zijn. Als ze fouten maken is het altijd "geen probleem".
Is dat zo? Nou niet meteen dingen van de daken schreeuwen die je niet kunt bewijzen. Het kan best zijn dat de mensen in die werkgroep echte moraalridders zijn. Nooit door rood fietsen, nooit te hard rijden en al zeker nooit auteursrechtelijk beschermd materiaal kopieren/verspreiden.
Al hoop ik natuurlijk stiekem dat je gelijk hebt en dat dat ooit wordt bewezen.

[Reactie gewijzigd door Piraatje op 9 juli 2009 13:46]

...dan is het natuurlijk wel ZWAAR hypocriet...
Fout. Hypocriet is andere dingen zeggen dan wat je zelf gelooft, om jezelf beter te doen uitschijnen dan je bent.

Een rechter kan dus gerust verkeersovertreders veroordelen, en zelf af en toe eens te snel rijden, zonder hypocriet te zijn. Als hij het toegeeft is dat geen hypocrisie; hij probeert immers zichzelf niet beter voor te doen dan hij is. Rechters en dergelijke zijn dan ook gewoon mensen, en het was onmogelijk geweest hun functie uit te voeren als ze telkens zelf aangevallen werden voor dingen die ze doen in hun presoonlijke leven.

Dat iemand dus niet 100% uitvoert waar hij wel moreel is van overtuigd, betekent daarom dus niet dat hij ongelijk heeft.

Voorbeeldje: Ouders hebben in hun jeugd gerookt, omdat het toen bijna een sociale noodzaak was en de gevaren voor de gezondheid niet zo bekend waren, en nu tikken ze hun kinderen op de vingers omdat ze gerookt hebben. Dat is niet hypocriet, en ze hebben bovendien gelijk. Het had wel hypocriet geweest als ze moedwillig verzwijgen of zelfs ontkennen ooit zelf gerookt te hebben.

Een drugbaron gaat dus niet vrijgesproken worden omdat een rechter ooit wel eens een jointje heeft opgestoken. Het wordt dan ook als zeer laag-bij-de-gronds beschouwd om je eigen daden te proberen minimaliseren door de andere van hypocrisie te betichten.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 77640 op 9 juli 2009 14:52]

[nitpicking]
Vergelijking met de rechter gaat niet helemaal op (aangezien de rechter niet namens zichzelf spreekt). Het voorbeeld met de ouders is ook weer niet iets anders dan de situatie zoals hier beschreven. Je had beter het voorbeeld met de rokende dokter kunnen geven (die een patient adviseert niet te roken).

Dat neemt niet weg dat je geen gelijk hebt met de definitie die je gaf hoor :P (let wel, sommige woordenboeken noemen ook "acties" als basis om iemand hypocriet te kunnen noemen (websters), andere weer niet (oxford))

[/nitpicking]

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee