Citizen Lab; vrijheidsstrijders op het world wide web

BBC News brengt ons een artikel over Citizen Lab, een groep internetactivisten onder leiding van professor Ron Deibert van de universiteit van Toronto. Het doel van de groepering is het gebruik maken van computertechnologie om de strijd voor mensenrechten over de gehele wereld te ondersteunen. De groepering werd in 2001 opgericht door de professor en geeft onderdak aan experts van verschillende disciplines zoals informatica en politicologie. Het is de bedoeling dat de verschillende disciplines elkaar aanvullen en ondersteunen waar dat nodig is. Professor Deibert schaart zijn groepering onder de noemer hacktivisme, een combinatie van computerkennis die ook wordt gebruikt voor hacken en activisme op politiek en sociaal front.

Voor de oprichting van zijn groep virtuele vrijheidsstrijders heeft de professor zichzelf verzekerd van sponsoring van non-profit organisaties en steun van de universiteit van Toronto, waar de groepering gelegerd is in een van de kelders op de campus. Op dit moment concentreren deze mensen zich op OpenNet Initiative, een project waarmee men probeert te achterhalen of, hoe en waarom regeringen het hun burgers onmogelijk maken om bepaalde websites te bezoeken. Met kennis van de gebruikte technologie is het dan mogelijk om de beveiliging te omzeilen, zodat de burgers toch een blik kunnen werpen op de gecensureerde informatie. Allereerst gaat de groepering na of de binnengekomen meldingen van onbereikbare websites wel echt te wijten zijn aan blokkering op het niveau van de regering, vanaf daar gaat men na hoe en waarom dit gebeurt.

censuurOm dit te kunnen bereiken maakt Citizen Lab gebruik van alle mogelijke vormen van hardware, software en programmeerkunsten. De kennis van het team beperkt zich niet alleen tot politieke of technische kwesties; ook bijvoorbeeld talenknobbels zijn welkom om de buitenlandse websites te screenen en te ontdekken waarom deze door de overheidsinstanties geblokkeerd worden. Graeme Bunton, een lid van Citizen Lab, noemt het een moeilijke kwestie om te beslissen of de blokkering wel of niet gegrond is. Als voorbeeld haalt hij Saudi Arabië aan, dat zegt bepaalde sites te blokkeren om de islamitische cultuur te beschermen. Aan de ene kant is hij van mening dat elke burger recht heeft op vrije informatie, aan de andere kant vindt hij dat er een balans gevonden moet worden tussen informatievrijheid en de bescherming van de eigen cultuur.

Door Tamara van Hal

Nieuwsposter

18-04-2004 • 13:37

31 Linkedin

Bron: BBC News

Reacties (31)

31
30
19
9
0
3
Wijzig sortering
@ freaky

jij zegt dat je blij bent dat ze dergelijke dingen hier nog niet doen, maar wie zegt dat ze dat niet doen?

ik bedoel, censuur is er juist voor bedoeld om bepaalde dingen niet naar buiten te laten komen.

Dus als er een site heel snel word gesloten door een of andere instantie nadat ie net online is gekomen, zul je er waarschijnlijk nooit weet van krijgen dat ie ooit bestaan heeft.
Je hebt het nieuws omtrend lindows/linspire wel erg slecht gevolgd (of je snapt er niks van), als je zegt dat dat censuur is.

De merknaam is verboden, niet de informatie op die site.
Neehoor, een rechter had bepaald dat Nederlanders ook niet meer naar die site mochten
Misschien zit je cultuur uberhaupt niet zo goed in elkaar als een websiteje d'r zo gevaarlijk voor is :/. Ben toch blij dat ze dergelijke digen hier (nog) niet doen.

Persoonlijk vind ik dat iedereen het voor zichzelf maar moet beslissen. Het is niet zo dat veel informatie niet toegankelijk was voor het internet, het is/was alleen een stuk lastiger.
Anoniem: 68106
@freaky18 april 2004 17:33
Ben toch blij dat ze dergelijke digen hier (nog) niet doen.
Ben je daar zo zeker van? Een paar jaar geleden kwam Yahoo in Frankrijk in de problemen omdat ze bepaalde (racistische) websites niet van hun database konden halen.
En probeer voor de grap op veilingsite Ebay.com naar items met het woord "hitler" of "nazi" in de beschrijving te zoeken... je krijgt als europeaan (of in ieder geval nederlander) altijd de melding "0 items found", terwijl er wel degelijk items te koop staan (hoeft niets schokkends te zijn, boeken over WO2, bijvoorlbeeld).
Anoniem: 91561
18 april 2004 15:31
Hier wil even enige nuances in aanbrengen.

Nu de meeste kennis via het internet te vergaren valt, of/en personen makkelijk benaderd kunnen worden om deze kennis te verspreiden, is het in mijn optiek, nu een verworven recht geworden voor iedereen. Niemand uitgezonderd.

Dat overheden langzaam reageren hoef ik denk ik niet uit te diepen. Dat overheden nu bedenkelijk kijken dat informatie, snel via het internet, bij de burgers bekent is, vind ik niet meer dan een logisch gevolg van het fenomeen Internet.
De overheden die in het verleden hun burgers niet zo snel/makkelijk informeerden (voor wat voor reden dan ook), zullen nu echt andere strategien moeten bedenken om dat, nu, te voorkomen.

Ik denk dat dat maar ten dele opgaat. Totaal verbieden zal niet mogelijk blijken te zijn.
er zijn jammer genoeg nog steeds overheden die dat echter wel denken, dat totaal verbieden, DE oplossing is. Op den duur is de verboden info, toch wel bij de burgers bekent.
Het indoctrineren van burgers, werkt alleen als er ook intensieve controle plaats kan vinden. Met het internet als info-data bank, valt die controle dus weg. Het zogenaamde beschermen van (het communisme of de Islam of (vul hier zelf wat in ))
is eigenlijk een roep om wat is geweest te willen behouden. Jammer genoeg is dat vaak gestoeld op het behouden van macht en/of geld.

Mogelijk zien we in de komende jaren dat voorheen gesloten gemeenschappen zoals bijvoorbeeld China en overwegend islamitische landen hun beleid gaan aanpassen.
Zoals ik eerder heb vermeld, overheden werken traag, maar zijn niet stom. Ze zullen hun beleid op dit gebied, aanpassen conform hun wensen die mogelijk zijn, in hun optiek in ieder geval.

Het ontoegankelijk maken van informatie die, mogelijk, publiekelijk toegankelijk is (websites enzo), is alleen mogelijk op zeer korte termijn. Uiteindelijk is alles op het internet te lezen.
Dit kan tegenwoordig echt niet meer gezien worden als zeer geheim. Je leest tenslotte ook niet de memo's van je directeur, alhoewel na enige inspanning dit wel tot de mogelijkheden behoort.

Overheden zullen eerst de botte bijl methode hanteren en (bijna) alles verbieden, echter dat zal niet lang werken. Uiteindelijk zal er best wel een werkend model uitkomen, denk aan eigen software enzo, maar uiteindelijk tot de conclusie komen dat wat geheim is, niet op een internet-pagina thuis hoort.

Het initiatief van professor Ron Deibert, juig ik toe. Verboden sites of ontoegankelijke sites, zal zeker mensen prikkelen om toch, die onbereikbare info, in te zien. Het zal een duidelijk signaal geven naar de overheden toe......."Let op! het gaat niet alleen meer om je eigen burgers. De hele wereld kijkt mee".

Dat een Uni in Amerika dit initiatief heeft genomen, zal zeker bijdrage aan de invloed van dit initiatief. Het legt gewicht in de schaal.

Er zullen altijd dossiers/memo's/websites ontoegankelijk zijn voor mensen. Om echter een grote groep mensen uit te sluiten van kennis, die op het internet verkrijgbaar is, zal denk ik niet lukken.

Je ziet deze verandering met name in het Communistische China.
Ze hebben geprobeerd om alles te verbieden (is niet gelukt), ze proberen eigen software te schrijven om onafhankelijk te zijn (wat ten dele zal lukken) maar uiteindelijk zullen de overheden in China tot de conclusie komen dat een werkbaar model ,of moet ik zeggen, een controleerbaar model, een aanpassing vereist conform de rest van de wereld.

Alles zomaar verbieden lukt niet. Beperkt toegankelijk maken zal ten dele werken (hackers en nu de prof dus ook) maar geheel open info aanbieden, geeft bij mij grond voor het idee van.....wat wordt er mij niet verteld?

Om weer helemaal tot de point te komen........
Professor Ron Deibert heeft een goed initiatief.

Echter er van uitgaan dat alles maar dan ook alles op het internet voor iedereen maar dan ook iedereen beschikbaar moet zijn, is een utopie.
Ook voor ons in Nederland. We hebben niet voor niets verkiezingen waarbij wij als burgers, mensen kiezen om het land, voor ons, te besturen. De bekende weg van verspreiden van informatie via de media, kranten maar ook de websites van de overheid werkt op dit ogenblik goed.

Concluderend ...

Er zullen altijd websites zijn die niet voor iedereen te lezen zijn ...

De inpact van het internet op het beleid van overheden inzake de informatie richting de burgers, zal strukturele aanpassingen vereisen ten aanzien van hun burgers ...

Het verworven recht van informatie vergaring via het internet is niet meer terug te draaien ...

Ten slotte....
Het idee om sites die niet toegankelijk zijn voor het grote publiek te kraken, teneinde er achter te komen waarom die site niet voor het grote publiek beschikbaar is, lijkt mij gewoon nieuwschierigheid naar wat verboden is.

Wat ik echter niet uit het artikel kan halen, is de verwerking/opslag en andere prive gegevens die worden vergaart door het team van professor Ron Deibert.

Is dus de info die hij of zijn team vergaren, zomaar voor iedereen toegankelijk?
Of heeft ook deze mogelijkheid restrikties? De prof wil graag de ontoegankelijke sites op, maar wat doet hij met de verkregen info?

Just my thougts
niet de VS, maar Canada.
offtopic:
[quote]
Mogelijk zien we in de komende jaren dat voorheen gesloten gemeenschappen zoals bijvoorbeeld China en overwegend islamitische landen hun beleid gaan aanpassen.
[/quote]

Van de 21 Arabische landen hebben er geloof ik 1 land restricties op bepaalde sites dus... generalisatie is zo leuk...
Daarnaast heb je China, Cuba, Iran en Noord Korea die restricties (volgens mij) hebben.


Wat ze mogelijk ook kunnen bedoelen met restricties op het internet zijn misschien bijvoorbeeld de sites waarin je zo een kant en klare handleiding voor bommen en diverse kan vinden. Of websites waar andere illegale activiteiten gebeuren. En dan is dit initiatief wel slecht.
Anoniem: 63491
18 april 2004 18:29
Tja, het is opzich best van de zotten af dat sommige landen bepaalde sites niet mogen bezoeken, laast zag ik dat ook ergens op een amerikaanse site, daar mocht je nota bene open source software niet downloaden als je uit een land kwam waar amerika handelsembargo's mee heeft. Dat slaat toch nergens meer op:S

Opzich vind ik dat je vanuit elk land gewoon heel het internet moet kunnen bekijken, onafhankelijk van je cultuur of wat dan ook. Informatie moet vrij zijn voor iedereen. Maar er zal 1 probleem zijn, het zou kunnen dat je dan ook online oorlog krijgt tussen landen die de sites van elkaar gaan slopen.
Ik vind dat dit soort praktijken zeer storend kunnen werken. Toegegeven, er kunnen een hoop goede zaken mee bereikt worden, maar wie geeft deze groepering het recht deze beslissingen te nemen?

Neem bijvoorbeeld de laatste alinea, daarin staat al dat ze het zelf moeilijk vinden om dit te beslissen. Ze moeten dit dus ook helemaal niet beslissen, ze moeten eerst met die regeringen gaan praten.

Dit komt op mij echt over als zo'n typisch Amerikaanse actie: Laten we onze normen en waarden overal ter wereld opdringen, of het goed is of niet.

Edit: Sorry hoor, maar wat is hier nou weer overbodig aan!?
Anoniem: 90533
@j.meijers18 april 2004 14:14
Wie geeft een overheid het recht om websites te blokkeren? Vrijheid van informatie/meninguiting is belangrijk!

Ik ken ook een paar mensen uit islamitische landen, die kunnen dus op heel veel sites niet komen, schande!

Goed initatief!!
Ik vind het eerder onethisch dat een regering websites ontoegankelijk maakt voor hun burgers, dan een externe groepering die die burgers helpt bij het toegang verschaffen tot die informatie. Wat geeft die regering het recht om hun burgers die informatie te ontnemen? Vaak zijn de regeringen ook niet democratisch gekozen, en deze vorm van censuur geeft dat soort regeringen een middel om hun eigen macht in stand te houden / vergroten. Geen goeie zaak, als je het mij vraagt.
Dit komt op mij echt over als zo'n typisch Amerikaanse actie
Toronto ligt in Canada.
Ok ok, Noord-Amerikaans dan ;)

Edit: Overigens is het volledig correct wat ik zei, ook al is dit in Canada, dan kan het nog steeds een typisch Amerikaanse actie zijn, maar dit keer niet door Amerikanen maar door Canadezen uitgevoerd. (Sorry, ben een man, dus heb ik altijd gelijk ;))
Aan de ene kant is hij van mening dat elke burger recht heeft op vrije informatie, aan de andere kant vindt hij dat er een balans gevonden moet worden tussen informatievrijheid en de bescherming van de eigen cultuur.
Dat is toch helemaal niet aan de regering om uit te maken. Elke burger heeft recht op vrije meningsuiting, en mag bekijken wat hij wil.

Natuurlijk zijn er sites die verkeerd zijn en bijvoorbeeld echt geweld tegen bepaalde geloven oproepen, maar ook dat lijkt me meer het werk van de host of ISP om die uit de lucht te halen.

Ik vind dat iedereen zelf mag bepalen naar welke informatie hij kijkt en de regering totaal geen recht heeft om mensen informatie te onthouden (zolang het geen geweld enz. oproept)

@Secoh:
Je hebt gewoon de universele humanitaire rechten. Helaas zijn die nog niet door alle landen van de wereld ondersteund voor zover ik weet. Maar als regeringen die niet ondersteuning vind ik dat echt te erg voor woorden. Iedereen is gelijk en heeft gelijke rechten, in het leven en ook op internet. Er zou geen regering mogen zijn die daar nog iets tegen in zou mogen brengen.
Dat is toch helemaal niet aan de regering om uit te maken. Elke burger heeft recht op vrije meningsuiting, en mag bekijken wat hij wil
Denkfout.. dat is in Nederland misschien zo, maar dat wil niet zeggen dat het overal zo is.
Denkfout.. dat is in Nederland misschien zo, maar dat wil niet zeggen dat het overal zo is.
Zegt de 'Universele verklaring van de Rechten van de Mens' je iets?
Ons recht op vrije meningsuiting is iets minder als algemeen aangenomen wordt. Zeggen dat "Alva een toffe peer was." kan nog wel, vervang Alva door een soortgelijk Duits persoon uit de 20e eeuw en je hebt de poppen aan het dansen.

Je mening mag je alleen uiten als deze niet discriminerend is (art. 1 vd Grondwet), wat in princiepe juist een mening is! (Met een mening ventileer je een bepaalde gedachte waarmee je iets prefereerft boven iets anders: Intel / AMD, Linux / Windows, Islam / Christendom, VVD / D66).

Volgens mij heb je in NL alleen recht op vrije nieuwsgaring. Daardoor kan je wel discriminerende sites in het buitenland lezen, maar is het hosten van deze sites in NL verboden (weer art. 1).
Zolang je je meningen goed verwoord en met argumenten geeft kan er een helehoop.

Botte opmerkingen maken over geloven of andere dingen kan iedereen daar is geen kunts aan, maar
1. je bereikt er niets mee
2. je lokt er aggressie mee uit

Dat er mensen zijn die met geweld reageren als je ergens je mening over geeft op een beargumenteerde en nette manier ligt aan die mensen en hun opvoeding en normen en waarden.

Dat je niet mag discrimineren houdt gewoon in dat je andere mensen of dingen niet minderwaardig mag noemen of wat dan ook, dat is iets heel anders dan een beargumenteerde mening geven alleen veel mensen vergeten dat. Het is ook redelijk dunne grens denk ik soms.
Lijkt een beetje op CyberArmy (www.cyberarmy.com).
Slightly offtopic, maar toch:
Zomaar een interessant stukje over taboes/censuur:

http://www.paulgraham.com/say.html
Past precies in het straatje van Bush. Hij is al een poosje bezig met zijn kruistocht om de hele wereld te bekeren en Amerikaan te maken. Nu wil Ron dus in dezelfde kruistocht meemarcheren en probeert via hack-kunsten tegen de wensen van bepaalde overheden in te gaan.

Zonder enige vorm van begrip of open-mindedness, wordt er dan maar weer gezegd dat censuur wereldwijd niet zou moeten zijn toegestaan en dat ze die censuur met hack-kunsten wel eens om zeep zullen brengen. Belachelijk initiatief en zou wat mij betreft net zo goed in de kiem gesmoord mogen worden als dat dat met de oorlogen in Afghanistan en Irak had moeten gebeuren.

Ik hoop dat dit soort mensen, nu Irak een behoorlijk fiasco aan het worden is, eindelijk eens zullen inzien dat het Amerikaanse, democratische, christelijke model niet naar elk land gekopieed kan worden.
Anoniem: 34424
@Zonique19 april 2004 08:59
Canada...
tiepfoutje....

"Dede kennis van het team beperkt zich"
moet zijn
Deze kennis van het team beperkt zich...

/tiepfoutje

EDIT
Is al aangepast
/EDIT

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee