Rechter: Lycos moet NAW-gegevens klant verstrekken

Lycos moet de naam-, adres-, en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) vrijgeven van een klant die daar een website houdt. Dat is de uitkomst van een kort geding dat door een postzegelhandelaar tegen Lycos werd aangespannen. Deze drijft een professionele handel met een omzet van enkele tonnen euro's per jaar. Een deel van zijn verkopen doet hij gewoonlijk via eBay. Op de gewraakte site bij Lycos werd de postzegelhandelaar beschuldigd van oplichterij. De handelaar ontkende en wilde de schade die hij leed door verminderde omzet, verhalen op de maker van de website. Daarvoor moest hij wel weten wie dat was. Hij stuurde een mailtje naar de site en omdat hij daar niets op hoorde verzocht hij Lycos om de NAW-gegevens van hun klant. Toen hij die niet kreeg spande hij een kort geding aan tegen Lycos om de gegevens te bemachtigen.

Ministerie van JustitieOp die manier zou de handelaar de maker van de website zelf voor de rechter kunnen slepen. Het verweer van Lycos was, dat in eerdere rechtszaken reeds uitgemaakt is dat providers er recht op hebben om zo min mogelijk belast te worden met aanvragen van NAW-gegevens door derden. Verder stelde Lycos dat het onrechtmatig jegens zijn klanten zou zijn om persoonlijke gegevens over te dragen, omdat dat in strijd is met privacywetgeving. De rechter erkent dat in het kort-gedingvonnis, maar vindt dat het niet zo mag zijn dat deze houding van een provider ervoor zorgt dat een gebruiker door kan gaan met onrechtmatig gedrag, zonder dat iemand die daardoor schade lijdt hem daarop kan aanspreken. Onrechtmatig handelen kan volgens de rechter dus het opheffen van anonimiteit rechtvaardigen:

LycosOp zich is ook juist dat een provider er recht en belang bij heeft om zo min mogelijk belast te worden met het opvragen door derden van NAW-gegevens, doch een en ander neemt niet weg dat een provider niettemin op grond van de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, gehouden kan zijn zijn medewerking te verlenen als hij ervan in kennis wordt gesteld dat een van de gebruikers van zijn computersysteem door middel van diens homepage onrechtmatig handelt.

Door Henk-Jan de Boer

02-10-2003 • 16:54

29 Linkedin

Submitter: RvE

Bron: Rechtspraak.nl

Reacties (29)

29
29
24
6
2
1
Wijzig sortering
Hopelijk kunnen BREIN en Buma/Stemra hier niet gemakkelijk gebruik van maken, door direct bij de Provider aan te kloppen en de NAW-gegevens te vragen.. Al hoewel dat natuurlijk een andere zaak is..

Maar voor dit soort doeleinden lijkt me het wel goed, dat een bedrijf dat wordt zwart gemaakt zich kan verdedigen tegen diegene die zijn bedrijf zwart maakt door die andere aan te klagen!

Edit: die site van diegene die het bedrijf zwart maakt is leeggehaald sinds 4 augustus:
Site removed to avoid legal actions!!
Met Google cache staat hetzelfde..

Maar dit stond erop volgens de aanklacht:
"Have you been ripped off by [eiser]@home.nl on E-bay join our quest for justice!!
How does he work?
You buy a small lot. Which he ships directly. So he gains your trust. You feel confident to buy a more expensive lot. That's when he strikes. He will keep your money and no stamps for you!
That's not all. According to some of his victims he also sends fakes. Have you been ripped off and you want also to publish your story? Mail your story to stopthefraud@hotmail.com
Edit2:
Na het lezen van de uitspraak vind ik dit:
6.3 Veroordeelt Lycos in de kosten van dit geding, tot op de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van [eiser] begroot op € 273,20 aan verschotten en € 703,-- aan salaris voor de procureur.
Is het nu zo dat Lycos kosten en salarisverlies moet gaan betalen aan de eiser :?

Reactie op Superdeboer:
aha, nu snap ik het ;) Gewoon de kosten van het proces voor de winnende partij!
Tot op zekere hoogte heb je wel gelijk.

Maar wat nou, als die persoon inderdaad kan aantonen dat meneer een oplichter is ? Ondertussen zijn wel de persoonsgegevens van de websitehouder bekend gemaakt. Slechte zaak als je het mij vraagt, zeker als de van oplichting beschuldige partij er op een wat andre manier mee om gaat dan uitsluitend het aanspannen van een rechtzaak. Voorlopig ben je dan wel behoorlijk vogelvrij verklaard ...............

Innocent until proven guilty ......... maar dat moet dan wel 2 kanten op werken hè. Dus degene die beschuldigd mag het bewijzen, zo niet dan heeft ie een probleempje. Maar als er wordt gesteld dat het valse beschuldigingen zijn, mag de andere partij dat ook aantonen natuurlijk.
Als meneer inderdaad een oplichter is, dan zou de maker van de website gewoon de weg van de rechter hebben moeten volgen en zich niet verschuilen achter de anonieme beschuldiging op een site. Tenminste, ik neem aan dat dat de onderliggende gedachte is. Als je zulke zware beschuldigingen wilt uiten dan moet je dat openbaar doen. Tegen een website zonder naam en adres is geen verdediging mogelijk. Daar gaat het hier om: beschuldigen mag, maar dan wel met open vizier. En als de provider kan meewerken om dat vizier te openen, dan moet hij dat dus doen.
Innocent until proven guilty ......... maar dat moet dan wel 2 kanten op werken hè. Dus degene die beschuldigd mag het bewijzen, zo niet dan heeft ie een probleempje. Maar als er wordt gesteld dat het valse beschuldigingen zijn, mag de andere partij dat ook aantonen natuurlijk.
Vergeet niet dat het hier niet om een strafrechtelijke, maar om een civiele zaak gaat. Daar geldt niet: "onschuldig tot het tegendeel is bewezen", maar: "wie stelt, bewijst". Dus wat jij beweert in het proces, moet je kunnen bewijzen.

De handelaar stelt niet primair dat hij valselijk beschuldigd wordt, hij zegt alleen dat hij schade lijdt. Dat zal hij moeten stellen en bewijzen in een nieuwe rechtszaak. Als het inderdaad zover komt, dan zal de websitehouder het verweer moeten voeren dat de beschuldigingen wel terecht zijn. (Als die daar de guts voor heeft.) Daar zal hij - en niet de handelaar - dan dus ook bewijs voor moeten leveren.

Dat had dus anders gekund, dan had de websitemaker niet zo'n lafhartige site moeten maken, maar meteen naar de rechter stappen en zeggen: die kerel belazert mij en vele anderen. Dát had hij dan moeten bewijzen, maar zo sterk stond hij misschien niet. :)
Hopelijk kunnen BREIN en Buma/Stemra hier niet gemakkelijk gebruik van maken, door direct bij de Provider aan te kloppen en de NAW-gegevens te vragen.
Als het goed is blijft het downloaden van enkele nummers door particulieren gewoon legaal in Nederland, als het parlement de Telecomwet wijzigt. In dat geval zullen Brein, BSA en Buma/Stemra dus niet de moeite nemen om een zaak te beginnen. Wel interessant is natuurlijk op welke manier de aanbieders aangepakt kunnen worden. Misschien dat deze zaak daar inderdaad een handvat voor geeft. De tijd zal het uitwijzen.

Het is natuurlijk wel goed om te zien dat de rechter duidelijk de grens van de vrijheid van meningsuiting aangeeft. Die vrijheid is niet onbeperkt en dat kan ook niet. Als jij onterecht iemand zwart maakt, dan is het logisch dat je daarop aangesproken kan worden. Ik denk dat het juist is dat een provider dan niet eraan in de weg staat dat jij je aanspraken via de rechter geldend kunt maken.

Als je een omzet van enkele tonnen maakt en dat daalt omdat een of andere kerel onterecht zegt dat jij een oplichter bent, dan is hij gewoon schadeplichtig. Gelukkig wel. Naar mijn mening een goede uitspraak al met al. :)

Edit @ Klovan hierboven: salaris van de procureur, ofwel de procesvertegenwoordiging. Dat zijn gewoon proceskosten (niet advocaatkosten!) die door de verliezende partij betaald moeten worden.
Simpel.

Pietje wil Mr. X voor het gerecht slepen. Mr. X verschuilt zich achter Klaasje. Er is gerede twijfel (er daar zit het em in) dat Mr. X een strafbaar feit heeft begaan. Klaasje heeft hiervan kennis genomen en is daardoor verplicht mee te werken, anders is hij schuldig aan obstructie van de rechtsgang.
Waarom haalt lycos niet gewoon de site in kwestie weg, zoals ze bij abuse meldingen wel vaker doen? (en naar mijn mening horen te doen) Ik snap niet dat ze de gegevens weggeven... Dat gaat te ver.
Met het weghalen van de site (wat de houder overigens zelf dus op 4 augustus al heeft gedaan) heeft de postzegelhandelaar z'n schade toch nog niet vergoed? Als Lycos de site weghaalt start die gast een accountje bij wat voor gratis webhoster dan ook... maar daar heeft de handelaar z'n gederfde inkomsten niet mee terug. ;)
Maar denkt iedereen nou dat hij zo'n haatvolle site voor niets gemaakt zou hebben? Hij zal wel degelijk onrecht behandeld zijn. Ik handel ook veel op EBay en het is nog nooit gebeurde dat iemand me oplichtte, maar als dit gebeurt is diegene ook nog niet jarig.
Het bovengenoemde bedrag is ook wel extreem. Eigenlijk moet lycos gewoon tussenpersoon spelen en het zo oplossen.

Verder hoop ik niet dat er nu om niets een rechtzaak word aangespannen.
Anoniem: 93191
@Kevinp2 oktober 2003 17:07
Ik vind het niet extreem. Die kerel loopt inkomsten mis! Het gaat er dus om dat die man de gegevens van de eigenaar heeft zodat hij die kan gaan aanklagen. Op die manier kan hij een schadevergoeding gaan eisen.
nog geen €1000 extreem ? wat moet je dan wel niet denken bij bedragen als €1.000.000 of een veelvoud ervan? of neem je als basis de €5 zakgeld per week die je vroeger kreeg, of de €1.500 salaris die je krijgt.

kijk ook eens naar het bedrag dat de eiser krijgt: €273.20 ongeveer de kost van een kortgeding en dan heeft ie z'n advocaat nog uit eigen zak betaald. hij mocht dus nog een paar honderd euro meer vragen en die had hij waarschijnlijk ook gekregen, omdat lycos zich niet gewillig had opgesteld, maar koppig afwachtte tot hoever de man zou gaan.
Anoniem: 83181
2 oktober 2003 17:42
Het mooiste ervan is dat die postzegelhandelaar geen verlies heeft gelede door die website, hoe groot is de kans nou dat je die website ziet op lycos EN postzegelverzamelaar bent? Ik geef de handelaar wel gelijk.

Je kan volgens mij niet een website maken wat illegaal is (in dit geval, iemand voor lul zetten) en dan niet opgepakt kunnen worden omdat de je je verdedigt met die privacywet dat je ISP geen NAW gegevens mag geven...
Deze drijft een professionele handel met een omzet van enkele tonnen euro's per jaar.
geen verlies lijden?
Anoniem: 83181
@mheikens2 oktober 2003 17:45
daar heb je opzich wel gelijk mee, maar kan hij wel aantonen dat het door die website komt en niet omdat sommige verzamelers ermee gestopt zijn :Y)
Dat is dus pas een vraag voor een vervolgzaak, als die handelaar de websitehouder heeft kunnen achterhalen. Dan moet namelijk het artikel van Onrechtmatige Daad (art. 6:162 BW) afgelopen worden om te bepalen of de websitehouder schadeplichtig is.

Eén van de vereisten daarvoor is het bestaan van causaliteit tussen de schade en de daad die die schade veroorzaakt zou hebben. Er moet dus een 'redelijk' oorzakelijk verband bestaan tussen die twee. Het is aan de partijen om dat te stellen en te bewijzen of om dat te ontkrachten. Het is aan de rechter om er uiteindelijk een oordeel over te vellen.

Hier is het echter dus helemaal nog niet aan de orde. ;)
Aan de andere kant je heb ook zoiets als vrije mening uitting.
Als iemand als prive persoon op z'n site zegt dat Bill Gates een zak met slacht afval is en z'n bedrijf discutable dingen doet mag dat, ook al zijn ze (officieel) niet daarvoor berecht (wel voor andere dingen) , jouw mening is jouw mening en niet die van iemand anders.... :Y)

Het is anders als je in een krant/TV/radio of zo iets een journalist/BN'er iets ongegrond roept , Anders zou ik problemen kunnen krijgen(prive persoon) als ik zeg dat Balkende II een groottere ramp is dan paars en fortuin bij elkaar voor de lage middenklassen en lager......
Terwijl Balkenende niet berecht is of ooit word .....
:(

Wie trekt zich er wat van aan als iemand iets beweerd op een site (het schaad hooguit zijn eigen image), het zou anders zijn als iemand een foto van iemand in een buurt/bedrijf ophangt met de mededeling dat iemand "in" voor wisselende contacten op een parkeerdplaats ergens langs een snelweg , dat is smaad :r

En wat die juridische onderbouwing ,,,, het zou als je de amerikaantjes hun gang laten gaan kunnen straks niet meer van die grappige/melige/flauwe anti M$ moppen/afbeeldingen/beeldspraken maken op het werk / op verjaardagen/verendingleven etc.... |:( of een privé homepage .......: :'(
Aan de andere kant je heb ook zoiets als vrije mening uitting.
Als iemand als prive persoon op z'n site zegt dat Bill Gates een zak met kluiven is en z'n bedrijf discutable dingen doet mag dat , ookal is officieel zijn ze niet daarvoor berecht (wel andere dingen)
Is dit vrije meneingsuiting? weten we niet want er moet nog een rechtszaak komen, en dat kan alleen als de gedaagte te vinden is.

In dit geval moet je dus wel zijn naw gegevens geven. Hetzelfde zal gelden als een platenmaatschappij jou een proces wil aan doen, dan zal je provider deze naw gegevens in het vervolg dus ook door moeten spelen. Maar dit zal een uitzondering zijn. Met een goede reden bestaat er geen privacy.
Anoniem: 14038
@[Roland]2 oktober 2003 17:29
Vrije meningsuiting mag, maar smaad dan weer niet. ;)

Dit is wel moeilijke materie zeg.

Iemand denkt dattie genaaid is door een eBay handelaar en zet dit verhaal op een gratis Lycos site en die handelaar pikt dat niet.

Waarom zet die persoon er niet bij wie hij is? Dan had Lycos dit gedonder niet en wie naait hier nu wie?
Anoniem: 65268
@[Roland]2 oktober 2003 19:47
Hetzelfde zal gelden als een platenmaatschappij jou een proces wil aan doen, dan zal je provider deze naw gegevens in het vervolg dus ook door moeten spelen.
Ligt eraan wanneer en waarom die platenmaatschappij dergelijke gegevens wil hebben.

* Voor marketingdoeleinden? vast niet.
* Voor het ip-nummer van iemand die volgens hun illegaal hun eigendom verspreid? Nogal zwakke zaak, waarbij het enige bewijs door de eisende partij wordt aangevoerd en er niet te controleren is hoe dit verkregen is.
* De persoon achter een anonieme website die hun naam op een dusdanige manier door het slijk haalt dat ze aanzienlijke schade oplopen? Waarschijnlijk wel.
Maar dit zal een uitzondering zijn.
Deze zaak kan heel goed het begin van jurisprudentie voor soortgelijke geschillen zijn en daarmee dus juist geen uitzondering.
Met een goede reden bestaat er geen privacy.
Hier moet je heel voorzichtig mee zijn. Wanneer is een reden een 'goede'?
Als jij zonder juridische onderbouwing zou beweren dat microsoft discutabele dingen doet en microsoft kan bewijzen dat ze daardoor inkomsten misloopt zal je toch moeten dokken.
Anoniem: 93191
2 oktober 2003 16:59
Je kan iemand geen oplichter gaan noemen als iemand daar niet voor berecht is.
Het is natuurlijk niet zo dat oplichting niet heeft plaatst gevonden totdat het door de rechter is bevestigd.
Volgens mij kun je iemand best oplichter noemen, maar dat moet je bij de rechtbank dan natuurlijk wel kunnen verdedigen.
Je kan iemand wel zo noemen, het is alleen beter als je er "vermeende oplichter" van maakt, zodat je als nieuwsbron objectief blijft. :)
Natuurlijk is er vrije meningsuiting. Maar er is ook zoiets als laster, en daar kan je je alleen tegen verdedigen als je weet wie de laster verpreid. Niets hindert je in het ventileren van je mening, maar iemand moet zich wel kunnen verdedigen tegen de dingen die je zegt. Als blijkt dat je mening neerkomt op laster, en de ander daar schade van ondervind, dan is het toch niet meer dan logisch dat daar een schadevergoeding tegenover staat?

[edit: is reactie op dj.verhulst]
Tja, ik heb zelf ook wel wat Lycos accountjes (gehad) maar nooit mijn echte NAW gegevens ingevuld (a, teveel werk b, kun je alleen maar last van krijgen).

Ik vraag me dus sterk af of deze zaak ooit opgelost gaat worden door de NAW gegevens... (ok, misschien logt Lycos ook wel ip adressen en dan zouden ze er nog iets aan kunnen hebben..)
De man die de website gemaakt heeft is ook niet echt slim bezig, hij had gewoon niet ze eigen gegevens in moeten vullen en de site op een buitenlandse server moeten hosten, dan is het een stuk moeilijker om aan gegevens van de maker te komen :)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee