Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor uitbreiding van register studentdata

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt de overheid voor een uitbreiding van een register met gegevens van schoolgaande studenten. Met de wet wordt dat register uitgebreid zodat meer instanties er toegang toe krijgen, maar dat levert risico's op volgens de toezichthouder.

De AP waarschuwt voor de uitbreiding van de Wet register onderwijsdeelnemers. De overheid heeft een voorstel om die wet te wijzigen ingediend zodat er meer instanties toegang krijgen tot gegevens in die database. In het register staan gegevens van scholieren en studenten. Naast hun basisgegevens zijn dat ook gegevens over diploma's en verzuimgegevens.

"De afgelopen jaren zijn verzoeken zijn binnengekomen van diverse instanties om gegevensuitwisselingen mogelijk te maken zodat deze instanties hun taken beter kunnen uitoefenen. Het gaat om verzoeken van onder meer bestuursorganen (waaronder samenwerkingsverbanden passend onderwijs), sectorraden, pensioenuitvoerders en Belgische overheidsinstanties die toezicht houden op verzuim", schrijft demissionair minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven in het voorstel voor de wetswijziging.

De Autoriteit Persoonsgegevens schrijft nu in een brief aan de minister dat het ernstige bezwaren heeft tegen die uitbreiding. "De AP adviseert om de noodzaak van de gegevensverstrekkingen aan aangewezen organisaties nader te onderbouwen in de toelichting, dan wel van de gegevensverstrekkingen af te zien", zegt de waakhond. De toezichthouder vreest dat de overheid 'de controle over de gegevens' kwijtraakt en dat het risico groeit dat persoonsgegevens slecht beveiligd worden als meer instanties daar toegang toe krijgen. Ook is er het gevaar dat de gegevens misbruikt worden voor andere doelen dan oorspronkelijk bedoeld.

De AP stelt dat de gegevens extra gevoelig zijn, omdat er gegevens over schoolverzuim in het register zijn opgenomen. Dat zijn medische gegevens, die volgens de AVG bijzondere persoonsgegevens zijn en dus extra beschermd moeten worden.

Volgens de privacywaakhond moet de overheid beter onderbouwen waarom het nodig is het register uit te breiden. Daarnaast moeten er meerdere maatregelen worden genomen om gegevens te beschermen. Zo zouden alle gegevens geanonimiseerd moeten worden of op zijn minst gepseudonimiseerd. Ook moet het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt, worden uitgebreid. Nu kunnen de gegevens verzameld worden voor 'doelmatigheid van het onderwijs', maar dat is volgens de AP te breed geformuleerd. De AP wil ook dat de overheid nagaat of het altijd nodig is dat medische gegevens uit het register mogen worden uitgedeeld.

De brief is een advies. Dat is niet bindend, maar als de minister het advies naast zich neerlegt, kan de AP een onderzoek beginnen. Als daaruit naar voren komt dat de uitbreiding van het register tegen de Europese privacywetgeving is, kunnen sancties volgen.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

23-11-2021 • 15:36

69 Linkedin

Reacties (69)

69
69
39
3
0
12
Wijzig sortering
Ik ben niet gehinderd door kennis van zaken :P maar ik vraag me af of je in dergelijke registers, die blijkbaar door "belanghebbenden" kunnen worden geraadpleegd, ook zélf in kan zien wie of wat er allemaal in jouw gegevens hebben lopen grasduinen.

Kan zoiets niet via Digid en een soort logboek worden bekeken? En dat je zelf dan ook kan aangeven of je wel of niet iets wil delen?

Het argument is vaak "dan kunnen wij ons werk makkelijker doen". Maar waar is dan het argument "het is mijn data, ik bepaal wat er mee gebeurt"? Of mag dat niet omdat moeilijk?
Artikel 6 AVG geeft meerdere grondslagen voor de rechtmatigheid van verwerking van persoonsgegevens. Wat jij beschrijft zou een verplichting zijn als de verwerking op basis van toestemming gebeurt. Maar hier gaat het waarschijnlijk om een van de andere grondslagen, t.w. een van de volgende 2:

- de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
- de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

Je kan natuurlijk ook niet van de belastingdienst verlangen dat ze je persoonsgegevens niet verwerken, dat zou een mooie boel worden. :)
Je kan natuurlijk ook niet van de belastingdienst verlangen dat ze je persoonsgegevens niet verwerken, dat zou een mooie boel worden.
Nee maar ik zou wel graag eens zien welke gegevens ze allemaal waarvandaan toveren en hoe dat wordt verwerkt tot mijn uiteindelijke belastingaangifte.

Uiteindelijk hangt er natuurlijk een enorm datamodel achter en dat datamodel is nu natuurlijk prima inzichtelijk te maken. Ook de devs hebben een model nodig om mee te kunnen werken dus hoe de datastromen lopen is waarschijnlijk al lang en breed gedocumenteerd.
Kan je dat niet dan? Tenminste, jij doet aangifte en er is zo ver ik weet enkel sprake van vooringevulde gegevens die via de werkgever rechtswege bij de belastingdienst komen. Of mis ik iets?
Financiele instellingen leveren ook separaat zaken aan die vooringevuld worden.
Zo zou het eigenlijk moeten zijn. In een land als Estland is het al zo ingericht. Je ziet daar dan ook dat burgers er veel meer vertrouwen in hebben dat de overheid zorgvuldig met hun gegevens omgaat, juist omdat de controle goed is georganiseerd.

Edit: link naar het initiatief toegevoegd: https://e-estonia.com/sol...rability-services/x-road/

[Reactie gewijzigd door Vuggie op 23 november 2021 16:18]

Maar waar is dan het argument "het is mijn data, ik bepaal wat er mee gebeurt"? Of mag dat niet omdat moeilijk?
Het is niet jouw data. Het is data dat over jou gaat. Klein nuance verschil maar een met grote juridische gevolgen.
[...]


Het is niet jouw data. Het is data dat over jou gaat. Klein nuance verschil maar een met grote juridische gevolgen.
En juis om die reden heet het ook geen data maar persoonsgegevens

Mijn persoonsgegevens slaan altijd op mij en ik heb dan ook altijd privacyrechten

Zelfs als mijn data om een gerechtvaardigde reden zijn verwerkt zou het niet misstaan om me I daarvan op de hoogte te stellen dat zou dan mede zorgen
A dat ik in bezwaar en later bij de rechtbank in beroep kan
B dat ik foute informatie kan doen herstellen
C dat ermeer controle is op juiste en rechtmatige verwerking
Zo een mechanisme is wel degelijk mogelijk (uiteraard). Als voorbeeld is er bijvoorbeeld de “volgjezorg” site.
Daar kan je zelf kiezen welke zorg organisaties jouw gegevens mogen delen. Die moet je zelf toegang geven.
Plus als er een opvraging of uitwisseling is dan wordt dat geregistreerd en krijg je daar een melding van.
Voorbeeld is bijvoorbeeld dat het ziekenhuis (dat jij toegang hebt gegeven) vooraf aan een afspraak een medicijnen opvraging doet bij jouw apotheek (die apotheek die jij ook specifiek toegang hebt gegeven).
Jij krijgt daar dan netjes een melding van. En uiteraard kan je zelf op ieder moment de toestemming per organisatie aanpassen.
Ik word erg moe van de maar niet ophoudende datahonger van onze overheid en instanties. Zouden we ooit nog een keer volksvertegenwoordigers kiezen die wel begaan zijn met de privacy en rechten van burgers in dit land, of is dat inmiddels een pipe dream?
De overheid heeft veel persoonsgegevens nodig om haar taken te kunnen uitvoeren. Daar is helemaal niets mis mee, zolang het democratisch gelegitimeerd is. Dat moet nog gebeuren, dus ik zou zeggen laten we dat afwachten voordat we beginnen te klagen. Hoe dan ook spelen er meer belangen dan het privacy-belang, en we hebben een parlement om die belangen af te wegen.

De volgende quote uit dit artikel viel mij op:
De AP stelt dat de gegevens extra gevoelig zijn, omdat er gegevens over schoolverzuim in het register zijn opgenomen. Dat zijn medische gegevens, die volgens de AVG bijzondere persoonsgegevens zijn en dus extra beschermd moeten worden.
Zo op het eerste gezicht komt mij dit voor als een voorbeeld van het oprekken van normen uit de AVG. Medische gegevens hebben extra bescherming omdat ze iets zeggen over de aard van een aandoening / ziekte: dat zijn gegevens die bovengemiddeld persoonlijk zijn. Ik mag toch hopen dat dat soort gegevens niet in het register staan, en dat er louter verzuimdagen in staan (geen verzuimredenen). Als dat zo is, dan lijkt het mij vergezocht om dit soort gegevens als 'medische gegevens' te beschouwen.

[Correctie: in het wetsvoorstel (gelinkt in het hoofdartikel) zie ik staan: "Gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 30 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming kunnen deel uitmaken van de basisgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend verstrekt aan: (...)
De AP heeft het dus niet verzonnen; het staat gewoon in het wetsvoorstel]

[Reactie gewijzigd door berzerker op 23 november 2021 17:29]

Je kunt wel wat conclusie's trekken op het aantal verzuimdagen (meer, minder dan het gemiddelde) en de dagen zelf. Het Draakje is altijd afwezig de dag na een weekend, en na carnaval (drinken doe ik niet hoor).

En het zou me niets verbazen als er ook een verzuimreden in het register staat. Niet dat het slim is, maar gewoon omdat de ontwerpers daar niet echt over nagedacht hadden.
Klopt, je kan bepaalde beperkte conclusies trekken louter op basis van het aantal verzuimdagen, als je het combineert met aanvullende gegevens. Maar waar ligt de grens? Bijvoorbeeld, moet je registraties van vakantiedagen van werknemers als medische gegevens beschouwen omdat je uit het feit dat iemand vakantie heeft kan afleiden dat hij niet ziek was (ziektedagen tellen immers niet als vakantiedagen)? Het feit dat iemand niet ziek is, is immers ook een gegeven over iemands gezondheid, dus zelfs het aantal gewerkte dagen zou dan een medisch gegeven zijn.

En moet je elke foto waarop een persoon in beeld is behandelen alsof het bijzondere gegevens betreft (waarvoor extra zware eisen gelden volgens de AVG), omdat er raciale gegevens (huidskleur) uit kunnen worden afgeleid, alsmede medische gegevens (bijvoorbeeld of hij in een rolstoel zit of niet).

Ik denk dat het beter is om dit soort begrippen niet te breed uit te leggen, anders schieten ze hun doel voorbij.

[Reactie gewijzigd door berzerker op 23 november 2021 17:08]

Er van uit gaan dat dit alleen medische gegevens betreft is natuurlijk op zich al onjuist. Verzuim kan om meerdere redenen zijn.
Maar wat heeft dat bv met België te maken.
Als je een database op zodanige wijze hebt opgezet dat er in een bepaald veld medische gegevens zouden *kunnen* thuishoren, moet je alle data in dat veld als medische gegevens behandelen. Anders zou je de andere kant op doorslaan ('er staan ook niet-medische gegevens in, dus behandel ik alles als niet-medisch').
Ik heb afgelopen keren iedere keer op de Piratenpartij gestemd maar tot nu toe hebben nog niet genoeg mensen op ze gestemd voor hun een zetel te krijgen.
Same here, hoewel ik bij de laatste verkiezingen voor Volt had gestemd.
Als ze iets minder kinderachtig zouden zijn, zouden ze misschien beter scoren. Maar nu is het een stel wappies bij elkaar die het al nieteens met zichzelf eens kunnen worden. Die discussie liep hier ook.
Er is in dit soort zaken vaak geen 'weg terug', nooit eigenlijk. Eens het er is, is het een blijver. Ik ben met je pessimistisch.
Ik ben er ook bang voor inderdaad, naast dat ik inmiddels behoorlijk pessimistisch ben geworden over onze overheid en manier van politiek in nederland. Maar ik merk ook aan mijzelf dat ik steeds bozer wordt, ik heb alleen geen idee hoe hier als persoon nog wat aan te doen. Ik kan gaan demonstreren maar A) volgens mij helpt dat weining tot niks, en B ) Dan heb je weer de relschoppers die met geweld er een potje van maken, daar hoef ik dus ook niet tussen te staan.

Blijft over apathie, wat weer precies in de kaart speelt van de politiek, lekker mak apatisch volkje is makkelijk regeren.

[Reactie gewijzigd door !GN!T!ON op 23 november 2021 15:48]

Mocht een lidmaatschap van een politieke partij je niet interesseren; Je kan je aansluiten bij of inzetten voor initiatieven die zich buiten de politiek bezig houden met je standpunten, bijvoorbeeld Bits of Freedom.

[Reactie gewijzigd door maxboone op 23 november 2021 16:06]

En natuurlijk gaan stemmen, en anderen motiveren om te gaan stemmen. 1 op de 5 stemgerechtigden stemt niet, en dat is best wel een groot aantal dat anderen voor zich laat stemmen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 november 2021 16:30]

Maar zelfs stemmen lijkt nauwelijks effect te hebben in deze discussie.

en inhoudelijk: waarom zouden pensioenuitvoerders toegang nodig hebben tot deze gegevens? 8)7

Blijft bizar hoe makkelijk privacy verdwijnt.
Vind ik altijd zo'n zwak verhaal. Er moet wel iets zijn om op te stemmen hè. Als je content bent met de 'gemiddelde stem', wat helemaal geen gek idee is zoals het politiek klimaat nu is, dan is er niets mis mee om een ronde over te slaan.

Als er nou echt een grof tekort zou zijn aan stemmen, oké, dan is het een noodzaak. Maar voor nu? Ik kan mij best voorstellen dat mensen 't wel best vinden zo.
Stemmen bij verkiezingen is nooit een "zwak verhaal", mijns inziens. Het is de basis van onze democratie. Niet gaan stemmen, dát is pas een zwak verhaal.
Ik vind dat een zwak verhaal zo van je, je zou eens moeten proberen uit te leggen waarom je die mening hebt, in plaats van van die loze one-liners neerplempen.
Inleveren van verworven rechten is nooit populair (niet in de media, niet bij ambtenaren of managers in het bedrijfsleven). Je schiet er niets mee op en het is werk wat geld en of tijd kost. De kans dat dit autonoom gebeurt is dus nul. Het toevoegen van meer informatie aan een bestaand registers is vrijwel gratis en je kan er goede sier mee maken (kijks ons eens vooruitstreven zijn en <vul willekeurig crimineel feit in> kan opgelost worden. Daarmee heb je het recept voor datahonger gemaakt. Voorheen wilde men wel, maar was het te duur. Zodra er kosten zitten aan het opslaan zal de honger afnemen. Maar ja, wie gaat de overheid belasten met kosten? Zichzelf? Gaat ook niet werken dus.
kan het op zich wel met je eens zijn, maar draai het eens om.
De burger wil ook veel van de overheid om te regelen, te controleren, te faciliteren.
Daar zijn nou eenmaal bepaalde gegevens voor nodig.

De overheid 'moet' vanalles, maar krijg vervolgens op de kop als het daarvoor data/systemen wel koppelen om bepaalde doelen te bereiken waar de burger om roept.

Na de Bulgarenfraude moest er actie worden ondernomen.
Dat is gebeurd zoals we weten. Op een verkeerde manier, maar er moest iets gebeuren en dus is er actie ondernomen. Ook daar heb je gegevens en systemen voor nodig.

Als men dat vervolgens niet wil bind je de overheid de handen op de rug en verplicht je ze te koekhappen zonder handen maar wel met als eis dezelfde performance als zijnde werden handen gebruikt.
"De afgelopen jaren zijn verzoeken zijn binnengekomen van diverse instanties om gegevensuitwisselingen mogelijk te maken zodat deze instanties hun taken beter kunnen uitoefenen. Het gaat om verzoeken van onder meer bestuursorganen (waaronder samenwerkingsverbanden passend onderwijs), sectorraden, pensioenuitvoerders en Belgische overheidsinstanties die toezicht houden op verzuim", schrijft demissionair minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven in het voorstel voor de wetswijziging.
Waarom zouden Belgische overheidsdiensten in Nederlandse gegevens mogen bladeren?
Vanwege de Nederlandse kinderen die woonachtig in België zijn maar in Nederland naar school gaan.
Da's een goede. Wat zegt de leerplichtwet over deze gevallen?
Geen idee, ik ben geen leerplichtambtenaar.
Belgische studenten in Nederland of omgekeerd?
Waarom moet een pensioenuitvoerder bij deze gegevens. De onderbouwing is compleet afwezig.
Dat vraag ik mij ook af en kan geen enkele reden verzinnen wat al absurd is
misschien iets met bijbaantjes ofzo voor pensioenopbouw, geen idee is wel een verre zijstraat.
ik vraag mij toch ten zeerste af wat een pensioenuitvoerder met onderwijsdata van studenten moet. Zelfde geldt voor "samenwerkingsverbanden passend onderwijs" overigens. Bij zo'n laatste orgaan ben ik betrokken geweest en zie werkelijk niet waarom er een gegevensuitwisseling nodig is. Geaggregeerde gegevens per school of jaarlaag kan ik mij iets bij indenken, maar verder ook niet. Die aggregatie zou niet eens door een AP getoetst hoeven worden en kan ook niet tot lekken leiden als de aggregatie bij de bron wordt gedaan.
Ik dacht hetzelfde. En dan is het dit nog enkel maar een greep uit de bak belanghebbenden.

En natuurlijk worden er geen lijsten bijgehouden en natuurlijk zullen de gegevens niet worden misbruikt voor andere doeleinden en natuurlijk zal de bewaartermijn niet worden overschreden.

Wonderlijk genoeg lukt het de overheid om telkens op al deze punten negatief te scoren....

Maar wacht: [denkt/doet/zegt de overheid] "als dat uitkomt bedenken we een nieuwe wet" of zeggen we "foei" (en daarna "ik neem alle verantwoordelijkheid maar die verder niets")

Dus waarom zouden we het vertrouwen in de overheid hebben verloren....?
Gelukkig zijn er nog mensen en instanties die zich wel inzetten tegen dit soort praktijken. Het is wel zorgwekkend dat privacy zo makkelijk aan de kant wordt geschoven wanneer er argumenten komen als: "ter verbetering van service / in belang van veiligheid".

[Reactie gewijzigd door Pingdeft op 23 november 2021 16:51]

zolang teveel mensen er geen moeite mee zou hebben met een knop 'Inloggen met Facebook' op de website van de Belastingdienst zit het probleem vooral bij de gewone gebruiker die wel het gemak wil maar niet de nadelen.
Men wil alles, maar het mag niks kosten.
Waaronder 'pensioenuitvoerders en Belgische overheidsinstanties die toezicht houden op verzuim'
Waarom zouden deze partijen ooit toegang moeten krijgen tot studentengegevens?, maar dan ook ooit....
Wel, ik vermoed dat er Belgische leerlingen in Nederland op school zitten. Als daar probleemgevallen bij zijn willen ze die misschien kunnen monitoren? Ik bedenk ook maar wat.

Van pensioenuitvoerders weet ik het ook niet, maar misschien willen ze controleren of iemand op school zit of niet in verband met afdracht / pensioenopbouw?

[Reactie gewijzigd door uiltje op 24 november 2021 03:44]

Stapje voor stapje weet de overheid straks alles van zijn burgers. Maar wij hebben natuurlijk 'niks te verbergen'. 8)7

De hele AP is straks overbodig geworden, continue berichten over AP die 'waarschuwt dit' en 'waarschuwt dat'. Gaat toch allemaal rechtstreeks de prullenbak in.
Stapje voor stapje weet de overheid straks alles van zijn burgers. Maar wij hebben natuurlijk 'niks te verbergen'.
Maar Ho maar als je een keertje vraagt wat onze Koning eigenlijk verdient, nee dat mag de gewone burger niet weten want dat is privacy.
Da's misschien waar - maar dat is niet wat hij verdiend. :9
Neen, dat is waar. Gezien zijn (in mijn ogen) hondenbaan zou daar nog wel een paar nulletjes achter mogen. (En daarvoor zou ik het nog niet doen).
Hondenbaan? Dat het wellicht niet voor iedereen leuk werk is betekent toch niet dat meer geld noodzakelijk is. Kwestie van vraag een aanbod: nu is het aanbod door erfelijkheid beperkt. Maar als we zouden vragen "wie wil dit werk doen voor een - zeg - een tien-de van dit 'salaris'?" - dan dednk ik toch dat we best wat kandidaten krijgen.
Het werk is op zich nog wel te doen. Maar hoeveel mensen vinden het bijvoorbeeld leuk om te wachten met trouwen tot het halve land (letterlijk) daar een mening over heeft en er een speciale wet voor aangenomen is (en die wet is zelfs nodig als Maxima wel een Nederlandse was geweest).

Wie vindt het leuk om de hele week gevolgd te worden door Papa Razzi en hopen dat de Privé en Story even niets wensen te zeggen over het biertje (teveel) wat je in je studententijd wel eens hebt.

Wie vindt het leuk dat er mensen serieus vragen stellen over de geaardheid van je dochter omdat ze wellicht niet met een vriendje maar met een vriendinnetje thuis zou kunnen komen.

En laten we dan ook eerlijk: er zullen best wat kandidaten over blijven (die het in eerste instantie niet zo erg vinden). Maar zijn die dan ook capabel?

edit:
We hadden het ook niet over 'er moet meer geld naartoe' maar over 'wat hij verdiend' en dat is wat mij meer betreft dan wat hij krijgt. (Terwijl ik zat genoeg mensen ken waarbij dat omgekeerd is).

[Reactie gewijzigd door Het.Draakje op 23 november 2021 17:05]

Alsof veel mensen niet moeten wachten met trouwen? Dan wellicht om andere redenen maar uithuwelijken komt nog steeds voor. Veel mensen moeten sparen - iets wat hij niet echt als een probleem ziet vermoed ik.

gevolgd worden door Papa Razzi? Ja totdat hij het niet meer wil en de geheime dienst of wat dan ook ingrijpt. Een acteur/actrice loopt dit risico ook maar dan ook echt en niet zo halfslachtig. Alsof hij gevolgd kan worden in een prive-vliegtuig.

Vragen over geaardheid: alsof families dat niet zouden doen...

Cabapel: om wat te doen dan? Public relations? Dat kunnen toch best wel meer mensen. Zo bijzonder zijn zijn 'kwaliteiten' echt niet. Zijn job-interview was enkel "ben je de zoon van..."

En dat er meer mensen zijn die minder of meer verdienen. Tuurlijk. Maar deze constructie waarbij enkel erfelijkheid de opvolging bepaalt is totaal niet democratisch natuurlijk.

Al die vermeende nadelen die je noemt zijn bijzonder betrekkelijk.

Maar goed - we dwalen af....
Ik noem het wachten met trouwen, maar het is natuurlijk wat uitgebreider. Inclusief bespreking van al die vrouwen waar je toevallig even mee ingesprek bent geweest. Die zitten daar ook uiteraard op te wachten.

Tja, en dan ben je op vakantie in Griekenland. Heel het land vind er wat van. Als de geheime dienst ingrijpt dan wordt dat besproken in het 8 uur journaal. Want ja, Covid en dan niet thuis zijn, dat kan natuurlijk niet.

Een acteur/actrice loopt dit risico vrijwillig. (En die vinden het vaak ook niet zo leuk). WA heeft geen enkele keuze (gehad). Amalia ook niet. Er zullen best wat families zijn waar geaardheid een onderwerp van gesprek is. Maar niet op het niveau dat het in de dagbladen, de televisie en in de Tweede Kamer besproken wordt.

Als jij denkt dat de koning enkel Public Relations doet, dan denk ik dat je niet echt op de hoogte bent van wat hij allemaal doet. Maar zelf op het gebied van Public Relations, scoort 'de koning' een flink stuk hoger dan 'de president'.

Neen, de erfopvolging is niet democratisch. Maar in mijn optiek is het een heel stuk beter dan die poppenkast van iedere 4 jaar een poppetje verkiezen. En een goed stuk goedkoper. (Waar ik woon worden de kosten van presidentsverkiezingen van volgend jaar geschat op zo'n 800 miljoen euro. Uiteraard afgezien van salarissen voor de nieuwe functionarissen. Terwijl het land beslist een stuk armer is dan Nederland. Zelfs als die schatting overdreven is dan nog praten we, als het over Nederland gaat over ruim meer dan 100 miljoen) .

Een leuke besparing voor een job die, volgens jou, enkel PR is.
je dwaalt af inderdaad. Toch nog een vraag: is er in de Telegraaf al eens een artikel geweest waarin de geaardheid van jouw dochter werd besproken? Inclusief een poll onder de Nederlandse bevolking wat zij er eigenlijk van vinden? }>
En als die dochter een beetje ballen heeft, dat schaft ze die hele poppenkast af zodra het haar tijd is.
Dat kán helemaal niet. Het enige dat een troonsopvolger kan doen is van opvolging afzien, waarmee de persoon zelf en diens nazaten buiten de lijn der successie worden gesteld.

Om de monarchie in Nederland af te schaffen is een grondwetswijziging nodig.
Nee, maar ik krijg dan ook geen 1.5 miljoen van diezelfde malloten die dat willen bespreken.

(overigens heb ik dit wel moeten bespreken omdat mijn dochter een verstandelijke beperking heeft maar dan enkel met hulpverleners, speciaal onderwijs - dus misschien schaalt het wel op naarmate je meer geld krijgt...?)

Ik vind het overigens niet 'kies' (dat breed uitmeten in de tabloids) maar we moeten het niet gebruiken als een motivatie om mensen te betalen.

En stellen dat een president ook geld kost...of zelfs meer....tja....whataboutism?

Stellen dat hij z'n werk goed doet? In vergelijking met wie? Op basis waarvan dan? En wat doet hij dan nog meer?

Laat ik het anders stellen: salaris wordt bepaald aan de hand van een bepaald minimum + wat de werkgever er voor over heeft (dus nog winst kan maken) + schaarste (zijn er veel mensen die hetzelfde kunnen of niet). Die factoren spelen nu niet mee.
een presidentsvergelijking mag dan een whataboutism zijn, maar het is wel het meest voor de hand liggend alternatief ;)
Maar als dit dus zo belachelijk veel geld kost - in dat land dan moet je toch achter je oren krabben dat er dus daar wat mis is? Niet stellen dat een koning dan maar beter is.

Overigens heb ik extra bezwaar tegen een koning omdat de ontstaansgeschiedenis hierachter toch echt gebaseerd is op overheersing van de rijken/machtigen over 'het volk'.
dat kan wel zijn maar ik argumenteer wel vaker dat er eigenlijk weinig veranderd is al die tijd sinds het feodalisme.
We zijn nog steeds verkapte pachters. De overheid heeft het land en de macht.

En of het nou presidentsfamilies zijn of koningen en hertogen: de elite is de elite en die trekt aan de touwtjes ongeacht welke naam het beestje heeft.
idd. De enige verandering die ik kan zien is dat ze tegenwoordig het gepeupel het idee geven dat ze nog iets te in te brengen hebben...
En dat levert dan vervolgens de statements: "als je het er niet mee eens bent moet je anders stemmen of de politiek ingaan" of erger "dan emigreer je toch"
Hoe kom je daarbij? De Koning ontvangt in 2022 €1.007.000.
Dat is nog maar het topje van de ijsberg :P
In 2022 ontvangt de Koning 1.007.000 euro als feitelijk inkomen (de A-component). De B-component voor personele en materiële uitgaven bedraagt 5.125.000 euro.
En daarbij: geen belasting en gebruik van allerlei voorzieningen (die hij dan ook nog kan declareren wellicht).
Pure dwaasheid.
Ja want u zou natuurlijk afstand doen van de extra’s die u verdient.

Ik geef mijn belasting graag aan mensen die een positieve bijdrage leveren.
komt nog bij dat de Koning in de meeste gevallen geen keus heeft. Al zou hij dingen willen, dan nog gaat hij daar niet over maar de Tweede Kamer.
Het is pure jaloezie, of het nu over de koningin gaat die gedwongen wordt of over iemand met evengoed idee die miljonair is.
Deels wel - maar toch ook wel precies waarom dit draadje begon; verdient hij het ook echt?
Dat doet hij dus niet...
En die dwaasheid zit natuurlijk niet bij hem maar bij de rest/het volk/de overheid (moeilijk te zeggen of dit een bewuste keuze was of niet gewoon geregeld door een partij die z'n eigen regels kon opstellen)
Ik bedenk mij dat ik dit soort nieuws best vaak voorbij zie komen, vaak met als argument "om hun taken beter te kunnen uitvoeren".

Het is toch vreemd dat de vraag hiernaar vanuit de genoemde instanties blijkbaar genoeg is om een wetswijziging aan te vragen?

Volgens mij hebben de genoemde instanties op geen enkele manier recht op de betreffende gegevens, en ik mis behalve op Tweakers dan het besef onder mensen dat een dergelijke norm erg kwalijk is.
Haha lees ik het nou goed. Dit is wel ok, maar verschillende instanties trekken aan de bel omdat studieschuld niet is opgenomen in het BKR register en dat dit studenten toch wel lijkt blood te stellen aan behoorlijke risico's. Dat vindt de minister ok om niet te registeren en lost dat niet op door het bv wel toe te voegen en weging studieschuld bij BKR te verlichten. Blijft nu soort shady. Maar bij al het andere kan dat natuurlijk niet.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee