Overheid breidt thuiskopieheffing uit naar usb-sticks en wearables

Vanaf 2018 tot en met 2020 moeten consumenten ook thuiskopieheffing betalen op usb-sticks en wearables. Daarnaast gaan enkele bestaande tarieven omhoog. Zo moet per smartphone vanaf 2018 4,70 euro in plaats van 3,50 euro heffing betaald worden.

De overheid heeft de tarieven voor de thuiskopieheffing van 2018 tot 2020 bekendgemaakt. Deze zijn vastgesteld door overlegorgaan Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding, of SONT. De huidige tarieven zijn in oktober 2014 vastgesteld en eindigen op 31 december 2017.

Bij de nieuwe regeling eindigt de thuiskopieheffing op cd-r en dvd-r. Deze blanco mediadragers waren tot 2012 de enige producten waarop thuiskopieheffing werd geheven. In 2013 werd het aantal apparaten waarvoor vergoeding in rekening werd gebracht flink uitgebreid, met pc's en smartphones. Het stelsel van heffingen is ingesteld om auteursrechthebbenden voor thuiskopieën te compenseren.

Voor de komende twee jaar breidt de overheid het aantal producttypen waarvoor de heffing geldt, opnieuw uit. Voor usb-sticks geldt een heffing van 60 eurocent per stuk. Volgens de overheid 'laat onderzoek zien dat er een substantieel aantal thuiskopieplichtige werken wordt opgeslagen op usb-sticks'. Daarbij wordt verwezen naar het Privékopiëren editie 2017-onderzoek dat Kantar Public in opdracht van de SONT heeft uitgevoerd, maar dat niet publiekelijk beschikbaar lijkt.

Daarnaast geldt een heffing van 1,20 euro voor wearables met opslagmogelijkheid. Uit het Kantar-onderzoek zou blijken dat veel wearables van muziekbestanden voorzien worden en de markt is volgens de overheid nu zo groot dat een heffing 'gepast' is.

De overheid gaat ook in op het gebruik van cloudopslag om bestanden op te slaan. Hiervoor zou ook een vergoeding moeten gelden, maar deze is verwerkt in de heffing voor producten die meestal gebruikt worden om online opslag te benaderen, zoals de laptop, tablet, smartphone. Opvallend genoeg gaat de heffing voor pc's, laptops en tablets omlaag, maar die voor smartphones stijgt in verhouding wel flink.

De thuiskopievergoeding voor settopboxen met harde schijf gaat omhoog van 3,50 naar 3,80 euro. NLConnect, dat de belangen van de kabel- en telecombedrijven behartigt, noemt de verhoging onterecht. "Kijkers hebben immers al betaald voor de lineaire uitzending en kunnen die veelal ook legaal terug kijken via replay of online. Het is vreemd om dan specifiek voor lokale opslag op settopboxen nog een aanvullende heffing te vragen. De schade voor rechthebbenden van lokale tv-opnames is dermate minimaal dat deze helemaal buiten de heffing moeten worden gehouden."

Tarieven thuiskopieheffing
Categorieën Voorwerpen Thuiskopievergoeding 2015 -2017 2018 -2020
Cd-r & dvd-r €0,02 -
E-reader €0,70 €0,80
Externe hdd/ssd €0,70 €0,60
Draagbare audiospeler/videospeler €1,40 €1,20
Smartphone/ telefoon met mp3-speler €3,50 €4,70
Tablet €3,50 €2,60
Desktop/pc/notebook/server/mediacenter €3,50 €2,60
Settopbox met harde schijf / hdd-recorder €3,50 €3,80
Usb-stick - €0,60
Wearables met opslagmogelijkheid - €1,20

Wat vind je van dit artikel?

Geef je mening in het Geachte Redactie-forum.

Door Olaf van Miltenburg

Nieuwscoördinator

27-10-2017 • 14:31

464 Linkedin

Reacties (464)

-14640445+1206+237+35Ongemodereerd177
Wijzig sortering
Is de wet hier eigenlijk niet strijdig met zichzelf?
Want als ik het goed begrijp is downloaden verboden. Dus er zouden geen thuiskopieën mogelijk moeten zijn, werkelijkheid is natuurlijk anders. Maar aan de andere kant gaan ze wel de heffing uitbreiden over de thuiskopieën. In principe kan je toch geen heffing instellen op iets dat verboden is, of gedogen ze het downloaden hiermee?
Dit is inderdaad precies het eerste wat ik ook dacht. Volgens mij is de wet Thuiskopie in strijd met het huidige oordeel van de EU betreffende downloaden en gebruik van auteursrechtelijke media. Het is daarom, in mijn beperkte wettelijke visie, niet meer toegestaan om een thuiskopie te maken, dan wel op te slaan.

Derhalve mag je er vanuit gaan dat de Thuiskopieheffing geen ander nut heeft dan geld binnen te harken voor de overheid. Begrijp me niet verkeerd, ik vind het helemaal niet erg om belasting in Nederland te betalen. Belasting is nodig om een hoop zaken in ons fijne landje te bekostigen.

Maar in dit geval vraag ik mij sterk af of dit ook niet in strijd is met EU wetgeving...
Je betaalt de heffing voor een thuiskopie uit legale bron. Een DVD die legaal op de markt is gebracht, of een kopie die daar legaal van is gemaakt, mag je nog steeds kopiëren. Dus is in de ogen van de amusementsindustrie de heffing nog steeds zinnig.

De overheid verdient geen cent aan de heffing, hij gaat tot op de laatste cent naar Stichting de Thuiskopie, een stichting die helaas meermaals negatief in het nieuws is gekomen opdat ze de geïnde bedragen niet netjes verdelen.
Het probleem is dat je (praktisch) geen DVD zal vinden zonder beveiliging. Beveiliging mag je bij het kopiëren niet omzeilen. Oftewel, praktisch geen enkele DVD zal legaal te kopiëren zijn, waarmee we weer aankomen bij het punt of het nog wel te rechtvaardigen is om een kopieheffing te betalen voor iets waar je legaal geen gebruik van kunt maken. Dit geldt natuurlijk ook voor CD's met beveiliging en digitale bestanden met DRM.
Ik heb dit ook al regelmatig gesteld hier, in gerelateerde nieuwsberichten, dat de overheid/mediaindustrie momenteel feitenlijk steelt van de burger. Dit zou eigenlijk eens getoetst moeten worden bij een europese instantie die daarover kan/mag oordelen.
mee eens, maar hoe? Misschien dat hier wat tech-juristen zich over kunnen buigen?

Ik denk dat je voor een proefproces eerst een HD met thuiskopieheffing, en een bij die instantie aangesloten film met DRM moet kopen.
Dan zal je die film-uitgeven moeten aanschrijven voor het verwijderen van de DRM/DRM-loze versie. Pas als die dat weigert heb je een case om bij de stichting thuiskopieheffing te klagen. En alleen als die weigert die film uit hun betalings-reeks te halen kunnen ze aangeklaagd worden voor medeplichtigheid aan fraude. En dan zal de rechter er nog mee moeten instemmen.
Pas daarna kun je (alla BREIN) met ex-partes alle overige DRM-films gaan aanklagen.
Maar ik ben geen jurist, mogelijk is er een makkelijkere methode?
Dan lijkt het me simpel.
Wel DRM geen vergoeding uit de ruif van thuis kopie.
Geen DRM wel een vergoeding van thuis kopie.
Immers met DRM voldoet de CD niet meer aan de voorwaarden om nog legaal gekopieerd te worden. En dat is precies waarvoor de thuis kopie heffing bedoeld is.
En vervolgens heb je alles netjes betaald en mag je dankzij DRM alsnog die kopie niet maken. 8)7
Je kan inderdaad beargumenteren dat DRM onwettelijk is.
Nee, het feit dat je een kopie MAG maken betekent niet dat de uitgever het mogelijk MOET maken. De heffing is een soort belasting geen exacte vergoeding voor wat je hebt gekopieerd, net zoals heel veel belastingen die je betaalt. Ik betaal veel te veel afvalstoffenheffing in een eenpersoonshuishouden. Een huishouden met vijf man betaalt te weinig. Dat is hoe de belastingheffing nu eenmaal werkt. Ik betaal premies voor voorzieningen die ik nooit gebruik.
Echter dezelfde logica geld voor de uitgever; dat ze geld via thuiskopie MOGEN vragen betekend niet dat ze geld via thuiskopie MOETEN vragen.
Echter als je geld vraagt voor een dienst, moet je die dienst wel aanbieden.

Gemeentes mogen geen afvalheffingen vragen als ze het afval niet komen ophalen. En die die voorzieningen gebruik je misschien nu niet, maar als je er ooit terecht beroep op doet moeten ze je wel accepteren omdat je in Nederland belasting hebt betaald.
Het is geen geld voor een dienst. Het is een heffing. Heffingen werken heel anders en die hoeven niet in verhouding te staan met jouw persoonlijke gebruik. Als je hoofdbewoner van een huis bent betaal je afvalstoffenheffing, ook als je geen afval zou aanbieden. Zo werken heffingen nu eenmaal.
Zo werken heffingen dus niet: heffing is per definitie wel voor een dienst. In tegenstelling tot een belasting.
Je hebt gelijk dat het niet met persoonlijk gebruik te maken heeft. Het heeft echter wel te maken met kosten van de aanbieder.
Dus als (theoretisch) de gemeente geen afval ophaalt (maar door privaatpartij laat doen), mogen ze geen afvalstoffenheffing rekenen.
Hetzelfde geld dus voor de thuiskopie: het maakt niet uit of je er gebruik van maakt. Het zou wel uit moeten maken of de uitgever de mogelijkheid tot thuiskopie bied, om in aanmerking voor de heffing te komen.

https://www.rijksoverheid...astingen-heft-de-gemeente
De heffingen heten ook wel rechten, tarieven of leges. De gemeente mag niet meer heffen dan de begrote kosten die gedekt worden met de heffing. Het geld dat u betaalt voor deze heffingen gebruikt de gemeente dus direct om de kosten te dekken. Voorbeelden van heffingen zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.
http://www.belasting-info...-belastingen-hoe-zit-dat/
De heffingen heten ook wel rechten, tarieven of leges. De gemeente mag niet meer heffen dan de begrote kosten die gedekt worden met de heffing. Het geld dat u betaalt voor deze heffingen gebruikt de gemeente dus direct om de kosten te dekken. Voorbeelden van heffingen zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.
...
Klopt, heb me ongelukkig uitgedrukt. Wat ik bedoelde is dat de heffing niet wordt vastgesteld door een prijsberekening per kopie, maar dat het een gemiddelde prijs is om de gemaakte thuiskopieën af te dekken.
Afvalstoffenheffing moet je ook betalen ook al maak je er geen gebruik van.
Als de overheid zou eisen dat je een kopie MOET kunnen maken, gaat gewoon de heffing omhoog. Dan gaat het aantal thuiskopieën omhoog en dus moet de heffing per drager ook omhoog.
Ik ben het er helemaal mee eens dat die heffing op de schop moet omdat deze uit het analoge tijdperk stamt, maar we moeten ook niet schijnheilig zijn.
Ja het is nogal krom. Geen kopietje mogen maken van je eigendom zonder daar extra voor bij te moeten betalen, compleet van de pot gerukt. Maar daarnaast nog erger, als je helemaal geen "thuiskopie" maakt op dat medium moet je er toch voor betalen.
het is dan ook niet je eigendom, maar alleen het product met een licentie om het op een bepaalde manier te mogen gebruiken (wat naar mijn idee ook erg achterhaalt is, maargoed). maar het is inderdaad wel erg dat als je geen kopie maakt dat je er dan alsnog voor betaald
Het recht op gebruik dat je krijgt gaat dan ook over het geluid op de drager.
Je mag daar voor jezelf een backup van maken.
die licentie bepaalt in principe wat je wel en niet mag, en vaak mag je inderdaad wel een backup maken.
Het is je recht volgens de Copyrights regelgeving. (uitsluitend voor eigen gebruik!!!).
Je hebt het recht om een kopie te maken, mits je bij het maken van die kopie geen beveiligingen omzeilt. Er is echter geen plicht voor de rechthebbende om kopiëren mogenlijk te maken, te faceliteren. Ofwel, je hebt in principe een recht, maar geen mogenlijkheid om daar gebruik van te maken in de meeste gevallen.
Als je een recht hebt moet je het kunnen uitoefenen, anders is het geen recht.
Dat klopt, zo was die wet van origine bedoelt.
Maar er was al eerder sprake van of die wet nog nut heeft en van de tijd is, toen werd beoordeelt dat er regelmatig gedownload werd, en schaardde dit dus ook onder het mom van een "thuiskopie" te maken. Echter hebben ze nu bepaald dat downloaden niet meer gedoogd wordt, en gewoon illegaal is.

Dus ze vonden een excuus om die wet in leven te houden, maar dat is inmiddels ook alweer weggevallen.

En nu gaan ze prijsverhogingen doorvoeren (waar is dit in hemelsnaam op gebaseerd? worden er nu dan meer thuiskopieën gemaakt dan eerst? lijkt me erg stug, eerder omgedraaid) en het uitbreiden naar meer apparaten.

Het is overigens ook nog steeds illegaal om beveiligingen van bijv Blu-Ray te omzeilen zodat je er een kopie van kan maken, maar je betaald er wel heffing voor ....
jup, de enige terechte thuiskopie-heffingen zouden voor Linux-distro's en CC-muziek zijn - maar ik denk niet dat die kunnen claimen. Al zou ik het wel ooit geprobeerd hebben als ik iets als Ubuntu Nederland was.
Dat zou al helemaal niet terecht zijn gezien dat open source is/vrij te gebruiken.
BTW gaat naar de overheid...En aangezien dit geintje prijsverhogend werkt, krijgt de overheid derhalve ook meer BTW binnen.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 28 oktober 2017 11:09]

Het geld wordt niet eens binnengeharkt voor de overheid. De thuiskopieheffing wordt binnengeharkt voor het bedrijfsleven.

Prachtige constructie als je zo'n bedrijf bent, je laat heel de bevolking jou geld geven, voor niets en het mooiste is, de bevolking kiest hier zelf voor 8)7 er is geen enkele reden waarom die thuiskopieheffing nu nog zinvol is.

[Reactie gewijzigd door batjes op 27 oktober 2017 15:43]

illegaal downloaden is verboden, maar ik mag gewoon een kopie voor thuisgebruik maken van mijn aangekochte muziek hoor. Dat is waar deze heffing voor is.

(of de heffing dan nog terecht is vind ik ook nog wel een discussie waard trouwens)
Als je daadwerkelijk een kopie maakt voor jezelf dan heb je al betaald voor de media, maar dan betaal je dus extra voor de tweede drager. Waarom? Dat mag Joost weten.
Je moet het zo zien:
Omdat ze jou 'gunnen' dat je geen tweede kopie (officiele legale versie uit de winkel) hoeft te kopen.
Eigenlijk zou je een 2e CD/DVD etc moeten kopen als je een 'backup' wilt. Maar je koopt dit af door de thuiskopieheffing te betalen op blanco media.

BTW, ik ben het er ook echt niet mee eens, ik snap alleen wat ze ermee bedoelen.

Ik denk dat er grondig onderzoekt dient te komen naar het 'officiele' thuis kopieëren om te zien hoevaak dit voorkomt op legale basis. Ik denk namelijk dat bijna niemand thuis legale kopieën maakt op blanco media. Met dit onderzoek zou je deze wet keihard onderuit kunnen halen op wettelijke basis.

[Reactie gewijzigd door Triblade_8472 op 27 oktober 2017 14:48]

Ik meen me ook te herinneren dat de thuiskopieheffing volledig zou verdwijnen. Rond 2011 was daar iets om te doen geloof ik. Juist omdat de heffing voornamelijk gebruikt zou worden om het downloaden goed te praten. "Ja, downloaden mag eigenlijk niet, maar we betaling heffing dus dan staan we quite". Download werd illegaal verklaard en daarmee zou de heffing geen bestaansrecht meer hebben. Het is gewoon een makkelijke manier van geld verdienen en dat heffen ze niet graag op natuurlijk.

Edit: Uit 2011 - Behalve de thuiskopieheffing op cd's en dvd's moet ook een heffing op andere apparaten, zoals telefoons, usb-sticks en dvd-recorders, of internetabonnementen is volgens Teeven gaan verdwijnen. De achterliggende reden is 'omdat daarmee het auteursrecht als het ware in één keer wordt afgekocht en het onrechtmatig gebruik wordt gelegaliseerd'. Het kabinet wil juist een downloadverbod in de wet opnemen. Over illegaal downloaden is veel te doen geweest maar sluitende wetgeving is hierover in veel gevallen niet.

De gezamenlijke brancheverenigingen pleiten al jaren voor het geheel afschaffen van de Thuiskopieheffing. De partijen vinden dat zowel consumenten als artiesten de dupe zijn van een achterhaald systeem. Ten onrechte wordt er daarbij namelijk van uitgegaan dat informatiedragers, zoals CD's en DVD's automatisch worden gebruikt voor het kopiëren van muziek en films. De heffing varieert van € 0,14 euro per CD tot € 0,60 euro voor een blanco DVD. Veel nieuwe technologieën maken het nu bovendien mogelijk dat artiesten direct een vergoeding krijgen voor hun werk.


Een zelfde minister stelde nog dat nieuwe heffingen onwenselijk waren. In 2014 zijn de bestaande heffingen verlaagd en nu komen er nieuwe heffingen bij. Overigens werd in 2011 ook nog gesproken over het opheffen van de beperkingen van auteursrechtlicenties binnen de Europese Unie. 1 licentie voor héél de EU in plaats van voor elk land afzonderlijk. Nobel dat we toe nog waren :+

[Reactie gewijzigd door SomerenV op 27 oktober 2017 15:10]

Alsof een heffing, belasting oid in dit land ooit zal verdwijnen .... Hoe naief moet je zijn als mens om te denken dat zoiets gebeurt.
Het CDr verhaalis omdat het wellicht meer kost qua administratie dan dat er binnen komt want vrijwel niemand gebruikt dat meer en de jongste generatie weet niet eens wat het is.

Nee, in Nederland gaat iets er NOOIT meer af, soms lijkt dat zo maar dan krijgt het een andere naam of komt het ergens anders terug.
Beetje het nieuwe regeerakkoord, extra btw op oa voedsel die wel snel ingevoerd kan worden en de inkomsten belasting verlaging moet men nog even zien want oa de belastingdienst moet dat nog rond krijgen en kan dus wel tot 2020 duren als het uberhaupt komt.

Er zijn op deze manier heel veel kwartjes van Kok te vinden en velen zullen nog volgen.
Waarom moet het recht op een reserve kopie via een heffing op apparaten worden betaald? Eigenlijk zou de verkoper de prijs van zijn produkt moeten verhogen. Immers alleen de koper kan een kopie maken.

In mijn geval zit mijn hele schijf vol met zelfgemaakte foto's. Hierop heb ik zelf de rechten!
En dan ontstaat er weer een discussie door mensen die nooit een kopie maken maar daar dan wel voor betalen tijdens de aanschaf...
Dan betaal je in ieder geval heffing over het kopiëren van het product dat je koopt, tegenover dat je betaald voor het kopiëren van een product dat je nooit gekocht hebt of gaat kopen.

Wat nou als ik graag backups van mijn pc-data maak, maar letterlijk nooit naar muziek luister of films kijk (of in ieder geval het nooit kopieert)?
Het is beiden even oneerlijk, of je nu muziek legaal koopt en nooit kopieert of dat je lege dragers nooit voor auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruikt. Men kiest er dan toch voor om de drager te belasten met deheffing.
Vind ik niet, ik vind dat zoiets wel op het product zelf moet zitten. Dan betaal je extra voor je product, maar dan mag je er ook kopietjes voor je zelf van maken (als je het dan niet gebruikt is dan nog steeds even zonde, maar het hoort in ieder geval bij het product dat je afneemt). Klinkt prima.

Koop ik een usb stick betaal ik extra omdat er een kleine bevolkingsgroep is die daar wel eens een gekopieerd muziekje op zet, dat vind ik nergens op slaan. Bovendien is er ook genoeg media met uitgebreide licenties, zodat je er sowieso al een kopie van mag maken, maar desondanks blijf je heffingen betalen.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 28 oktober 2017 13:08]

Een kleine bevolkingsgroep die wel eens een gekopieerd muziekje erop zet? Dat is gewoon schijnheilig.
De thuiskopie wordt in 9 van de 10 gevallen ingezet om een kopietje te maken van een geleende CD en niet voor een eigen kopie van de muziek die door jou is gekocht. Er is dan niets mis met de heffing op de lege drager i.p.v. op het origineel.
En daar zou ik dan eens graag cijfers van willen zien want ik geloof er geen hol van. Ze voeren de prijzen nu ook op, dus blijkbaar krijgen ze nog niet genoeg, waarop is dat gebaseerd? Volgens mij betekend het gewoon dan mensen niet zo vaak meer losse informatiedragers kopen (dus de inkomsten teruglopen, betekend dus ook dat mensen minder kopiëren), maar dat is uiteraard speculatie van mijzelf.

En dat is het punt nu ook een beetje. Het is al zo'n vage regeling (hebben ze niet in andere landen) waarvan niet duidelijk is waarvoor het precies dient. Ja, de inkomsten die misgelopen zou kunnen zijn als iemand ipv dezelfde muziek 2x te kopen het 1 keertje kopieert voor zichzelf (wtf, waarom is dat een probleem?). Maar waar is dat dan op gebaseerd? En waarom nu dan duurder? Je betaald dus in principe ook extra voor de muziek die uit landen komt waar deze regeling niet eens is. Hoeveel mensen kopen hedentendaags nog een cd-album, en converten die zelf (of lenen hem uit) naar mp3 om op een stick ofzo te zetten? De meeste mensen zullen dat tegenwoordig gewoon online aanschaffen (waar de heffing dus niet van toepassing is, tenzij je strikt in Nederland uitgegeven muziek koopt EN de mogelijkheid krijgt dit lokaal op te slaan op een losse informatiedrager (dus geen streams)) of torrenten (wat sowieso illegaal is, en dus niks met deze wet te maken heeft).

Dusja, dan is er dus wel iets mis door het op de drager te doen. Als ze de heffing alleen op cd-albums ed. die verkocht worden in Nederland (en het dus niet zit op import producten, muziek die niet in Nederland uitgegeven wordt), dan klopt het een stuk beter. Ze vangen er nu altijd geld voor, want er wordt geen onderscheid gemaakt waarvoor je het gebruikt, het komt (in mijn mening, uiteraard) dus veel minder vaak voor dat de wet WEL van toepassing is, dan NIET.

Een paar jaar verder, en echt niemand koopt nog cd-albums of whatever, maar dan blijven ze wel geld vangen over de informatiedragers. Als de verkoop van de producten waar de wet op van toepassing is terugloopt, dan zouden die inkomsten logerwijs ook moeten teruglopen. Nee, dit hebben ze heel slim aangepakt, en dat ze nog een verhoging er doorheen krijgen is helemaal zot.

Het uitlenen argument gaat enkel op voor fysieke informatiedragers, dus originele cd-albums ed. Als ik een muziekje op iTunes koop, dan kan ik dat op geen legale manier aan jou uitlenen, dus hiervoor geld het ook niet (een feit dat ze zelf heel erg duidelijk hebben gemaakt dat het dus niet downloaden legaliseert).

Bovendien is de thuiskopie stichting al meermaals onder vuur komen te vallen wegens onduidelijkheid over de uitbetalingen (en dat nog steeds niet duidelijk is). Dat geld lijkt gewoon te verdwijnen en niet gebruikt te worden waarvoor het is bedoeld.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 30 oktober 2017 10:34]

Goed idee - lijkt me trouwens impliciet in de kosten zitten waarin het inherent is aan het gebruik. Zoals offline bbackups van online media (Netflix) en DVD's die in geen enkel modern apparaat passen,
Echter omdat er DRM op zit mag je ze toch niet 'kopieren' ondanks dat je heffing betaald...
Maar als we toch bezich zijn, kunnen we dan geen muzak-tax op de 'beste hits' heffen? Hoe vaak ik al last gehad heb van liederen die in mijn hoofd bleven hangen omdat ze voor de zoveelste keer in de winkel voorbij kwamen, dat kost me gewoon tijd.
Simpel, je betaald dan voor het gebruik van die kopie op dat apparaat.
Ik snap dat het niet direct jou woorden zijn en dat je het maar uitlegt. Maar 'gunnen', echt totaal het verkeerde woord.

Ze forceren je nu op talloze producten extra heffingen te betalen, voor het geval je heel misschien eens in je leven een keer een kopie voor prive gebruik zou maken. Dus er wordt je niks gegund, je wordt bij voorbaat gewoon gestraft voor het geval je iets doet wat praktisch niemand nog doet.

Dit is echt totaal niet in verhouding met eventuele inkomsten die gemist zouden zijn hierdoor (al valt dit punt zelf al te betwisten). En ze lopen het nog te verhogen ook, niet normaal.

Een fatsoenlijk onderzoek zou wou mooi zijn, waar baseren ze deze prijsverhogingen op? Ongelooflijk dat zoiets er maar doorheen gedrukt wordt zonder enige onderbouwing.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 27 oktober 2017 15:09]

Wat mij betreft geeft de overheid hiermee aan dat je gewoon mag downloaden. Het downloadverbod is 100% in strijd met deze heffing en zal juridisch volgens mij geen stand houden als er iemand een (proef)proces zou gaan voeren. In de praktijk zal niemand dat doen, want onbetaalbaar. Hypocriete zooi.
Nee, de heffing heeft een heel ander doel dan het dekken van gedownloade muziek of films. De heffing bijt het downloadverbod niet. De hoogste rechter heeft juist bepaald dat de thuiskopieheffing niet gezien kan worden om het downloaden te rechtvaardigen. Daarmee staan ze dus los van elkaar.
Kortom, die rechter probeert dus recht te praten wat zo krom is als een hoepel...
Nee, helemaal niet. Als je objectief kijkt naar waar de thuiskopieheffing ooit voor bedoeld is, kun je niet anders concluderen dat die nooit voor het downloaden uit illegale bron bedoeld kan zijn.
Daarnaast is er nog de redelijkheid. Op een lege cd kon je één cd kopiëren en dan had je een redelijke vergoeding betaald voor de kopie. Nu kun je op één USB stick 25.000 albums plaatsen en dan is die paar euro heffing gewoon niet meer in proportie.
Als jij die 25.000 albums gewoon aangeschaft hebt is geen enkele heffing daar bovenop in proportie. Ook niet als jij die USB-stick daar helemaal niet voor gebruikt, maar voor bijvoorbeeld eigen opnames, foto's documenten en whatever. Dan noem ik het ronduit diefstal.
Zo zitten heffingen nu eenmaal in elkaar. Iedereen betaalt er gewoon aan mee. Kijk maar eens op je loonstrook. Die staat ook vol heffingen voor voorzieningen die je nooit zal gebruiken. De basis van de afvalstoffenheffing is voor iedereen ook even hoog of je nu 1 kg of 500 kg buitenzet.
Dat soort heffingen zijn dan ook prima, dat zijn kosten die er nu eenmaal zijn. Dat is voor maatschappelijk goed enzo.

Maar dit gaat om commerciële instellingen die nu geld vangen omdat ze vinden dat ze iets mislopen. Vind ik toch heel iets andes en ik vind niet dat heffingen "nu eenmaal zo in elkaar steken". Dat is wel een erg makkelijke manier om het goed te praten.
Via de belastingen betaal je ook mee aan geld dat vervolgens bij commerciële instellingen terechtkomt. Bij de thuiskopieheffing zie je het op de rekening van je USBstick staan waardoor er verontwaardiging over ontstaat, maar dat mediabedrijven geld van de staat krijgen om hun papieren krant in stand te kunnen houden zie je niet. Als dat geld via een heffing op je internetabonnement werd geïnd, dan was de verontwaardiging waarschijnlijk net zo groot.
Ik ben ook tegen die heffing op lege media en usb-sticks, maar als we dat willen afschaffen moet als dit soort steun aan commerciële bedrijven worden gestaakt.
Je betaald dus voor het gebruik van die kopie op de nieuwe drager. Alternatief wordt dan alles dubbel of trippel kopen. Dan is dit toch beter?!

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 28 oktober 2017 11:26]

Nee, want ik heb de rechten al betaald om naar de muziek te mogen luisteren, op welke drager deze dan staat is irrelevant. Daar een extra heffing voor betalen is gewoon diefstal. Ook omdat ze er van uit gaan dat er altijd content op staat waar rechten op rusten zoals muziek. Als je die drager voor andere doeleinden gebruikt zoals eigen data, foto's, documenten, etc, dan betaal je voor iets wat je niet gebruikt en dat is per definitie verkeerd.
Het is een wettelijk recht dat je een tweede exemplaar maakt van je unieke stuk dat je rechtmatig in bezit hebt.... daar is geen gunnen aan.
En dat recht is er altijd geweest. (maken van een backup...) dat was met oudere dragers minder nodig dan met moderne dragers maar toch.
Ik vind dat er dan ook thuiskopie heffing moet worden gevraagd voor pakken printerpapier, kopieerapparaten, scanners, fotocamera's en eigenlijk alles dat een duplicaat van een ander object kan maken. Vooral 3D printers. Want tsja je zou zomaar je eigen pennenbakje kunnen kopieren en dan loopt de Bruna 3 euro aan inkomsten mis. /bs sarcasme modus uit
Ik vind dat er dan ook thuiskopie heffing moet worden gevraagd voor pakken printerpapier, kopieerapparaten, scanners
Dat gebeurt al als je bedrijfsmatig een kopieermachine hebt. Die heffing op 3d printers komt er ook wel, als er genoeg van in omloop zijn.
Ja, maar dat is het issue. Mensen worden op het moment 'afgestraft' omdat ze een medium kopen, niet zozeer een apparaat waarmee je het kopieren mogelijk maakt. In dit geval zou je dus kunnen stellen dat je 'thuiskopieheffing' niet zit op je 3D printer, maar op je filament.

Als ze een heffing willen doen, doe dat dan op DVD branders of net wat, maar daarvoor is het 'taxen' van je medium waarschijnlijk veel te lucratief.
een heffing op elke USB-poort? Breng ze niet op ideeën alsjeblieft!
Mee eens. Deze heffing zou niet op dragers moeten komen, wat nu het geval is. Hij zou er helemaal niet moeten zijn, maar als er dan toch ergens een heffing op moet: op het apparaat dat je instaat stelt de kopie te maken. Dus cd-speler, printer, kopieermachine, scanner, settopbox met opname-functie etc. En daar bij kunnen apparaten uitgesloten worden die geen interface hebben om aan te sluiten op pc, zoals de CD speler van je audiosets. Ik heb geen cd-speler dus kan ook geen cd's rippen. Hoeft ook niet want ik gebruik alleen maar Spotify. Wat drm beveiligd is en die mijn geld doorstorten naar de uitgevers. Films netzo. Ik heb geen dvd/blu-ray spelers of settopboxes die op kunnen nemen.

Dit bericht geeft alleen maar aan dat de uitgeverslobby elleboogdiep in de politiek zit. En ja, hierdoor krijg ik een rechtvaardigheidsgevoel waarmee ik voor mezelf goed kan praten dat ik recht heb op een film/boek uit illegale bron naar keuze als ik eens iets aanschaf waar heffing op zit. Omdat ik er anders geen gebruik van zou maken en dan is het immers weggegooid geld.
Ja maar de Bruna loopt nog geen miljarden mis omdat ze jaren lang aan conservatieve verdienmodellen vasthouden terwijl de wereld al 4x 180 graden gedraaid was. En de Bruna kan beter veel geld investeren in het drm'en van haar pennenbakjes, zodat die thuiskopie niet legaal gemaakt kan worden. Dat er vervolgens geen pennen in het pennenbakje meer passen is dan natuurlijk niet het probleem. Dat is de 3D printer die wél werkende pennenbakjes maakt. Gratis. Illegaal.
de bs mode ging niet uit :+
Als de wereld 4x 180 graden gedraaid is zijn we dus voor de tweede keer terug bij af.
Dat dacht ik ook al... 8)7
Als jij beschermde objecten gaat printen die 1 op 1 afgeleid zijn van iets wat bij de Bruna ligt ben je net zo goed in overtreding. Probeer op Thingiverse maar iets te vinden waar copyright op zit, wordt er gauw genoeg afgehaald. En terecht. Als je iets wil dupliceren gebruik je maar een goedgekeurd ontwerp hiervoor, of je ontwerpt zelf iets.
Nee hoor, zolang je het voor prive gebruik doet, zijn de regels echt heel anders dan voor commerciele doeleinden. Net zo goed als je dat een boek over mag schrijven, een film mag naspelen (en opnemen), of zelf een Ferrari mag bouwen.

Verkopen, vertonen, of anderzins commercieel gebruiken is waar de streep is getrokken. En dat geldt op veel meer terreinen. Je mag ook patenten zelf namaken; maar opnieuw, niet commercieel op de markt brengen.
Haha, zoiets is er uiteraard al, het magische reporecht. Vooral voor bedrijven, je betaalt per werknemer.
Klopt. Gelukkig heeft reprorecht nog een opt-out. Je kunt er dus van afzien (en krijgt dan nog wat 'Fear, Uncertainty, Doubt' achtige brieven achteraan dat je vanaf dat moment 'on you own' bent, en dat het nog wel eens heel slecht met je kon aflopen mocht je alsnog beschermd materiaal reproduceren.).

Dat kan met de thuiskopie heffing niet. Leuk voor als je stickjes laat maken met je bedrijfslogo erop, waar die presentatie van zojuist op staat als handout. Beetje sneu...
En klei, voor het geval je eigen potjes gaat bakken. Oh en ook meel, voor het geval je je eigen brood ga bakken.
Oh wacht, dit gaat over de media lobby, hmmm.. Zit er al heffing op muziekinstrumenten? Voor het geval je liever je eigen gitaar rifjes speelt in plaats van naar een stream te luisteren, zijn ook duidelijk gemiste inkomsten.

Gaat nergens over.
Voor zover ik weet wordt printerpapier door de consument niet grootschalig gebruikt om er auteursrechtelijk beschermd materiaal mee op te slaan. Daar hoeft dus geen thuiskopieheffing op.

Voor kopieerapparaten betalen bedrijven al een heffing; het reprorecht. Een thuiskopie heffing zou dus dubbelop zijn.

Een scanner scant alleen maar en slaat niets langdurig op. De opslag gebeurt op een datadrager en daar wordt de thuiskopie heffing voor betaald.

Idem het fototoestel of videocamera, die nemen beelden op, slaan ze tijdelijk op op een SD of CF kaart en de uiteindelijke beelden worden bewaard op een HD of andere datadrager waar de thuiskopie heffing over wordt geheven.

Een 3D printer wordt voor zover ik weet ook weinig gebruikt voor het langdurig opslaan van auteursrechtelijk beschermd werk. Je kan het er misschien mee namaken, maar daar heeft de thuiskopieheffing niets mee te maken.

Dus ik snap eerlijk gezegd het sarcasme in je reactie niet helemaal.
Klopt, dat reprorecht wordt apart afgerekend en moet jaarlijks voldaan worden.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 28 oktober 2017 11:17]

inderdaad, fotografen en grafisch vormgevers zouden geld kunnen verdienen aan alle printjes die van hun documenten/afbeeldingen worden geprint.
In artikel 16c van de Auteurswet staat dat iedereen voor eigen oefening, studie en gebruik een kopie mag maken van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst: de thuiskopie.
Sinds een uitspraak van het Europese Hof van Justitie op 10 april 2014 (C-435/12) geldt dat de bron van een kopie legaal moet zijn, 'illegale downloads' zijn niet meer toegestaan.


M.a.w. het gaat zo'n beetje alleen nog over kopieen van eigen materiaal of van iemand anders. Downloaden had ik me nog kunnen voorstellen, maar de vraag om een kopietje van een cd van me heb ik al een jaartje of 20 niet meer gehoord. Typische melkkoe dus, maar misschien kunnen we beter geen slapende ambtenaren wakker maken, voor je het weet komt er een streamtax.
Maar je wordt wel overal beperkt om die kopie te maken. Je mag de kopie dus niet meer downloaden uit illegale bron. De legale bronnen zijn meestal voorzien van drm. Iets dat je ook niet mag 'kraken'.

Zit er eigenlijk thuiskopieerheffing op papier?
Haha, "de bron van een kopie moet legaal zijn" is wel een interessante. Dan maakt iemand een rip van zijn legaal gekochte DVD en uploadt die. Dan is de bron legaal. :+ Maar goed, dat is natuurlijk weer anders verwerkt. Maar zo enkel dat lezende is het wel een grappige gedachte. :)

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 27 oktober 2017 15:05]

Het hangt er vanaf of de plek waar je naartoe uploadt het geüploade materiaal legaal mag verspreiden. Zo ja mag je rustig daarvan downloaden. Bijvoorrbeeld op Youtube is het meeste dat je daar vindt legaal. Dat mag je dan downloaden en als vergoeding daarvoor betaal je een thuiskopieheffing.
De thuiskopie is er voor eigen gebruik, dus als je een legale bron aan de wereld beschikbaar stelt aan de hele wereld valt dat gewoon buiten de thuiskopieheffing.
Daarnaast is een legale kopie nog geen legale bron. De thuiskopie gaat over een legale bron en niet over het kopiëren van een legale kopie.

[Reactie gewijzigd door bytemaster460 op 27 oktober 2017 18:55]

De stream tax is al onderweg... Het heet een beetje anders, de Link tax.
Voor alle links op het internet moet op allerlei portals de juridische status voor worden vastgelegd en rechten worden afgedragen aan rechthebbenden. Als dit niet eenduidig te bepalen is dan moet de link geblokkeerd worden. (Censuur, momenteel lopen daar procedures in de EU om deze regelgeving in lokale wetgeving vast te laten leggen.)
Zie ook save the link:
https://savethelink.org/eu

Dit zou ook gevolgen kunnen hebben voor bv. beschikbaarheid van Open Source software.

[Reactie gewijzigd door tweaknico op 27 oktober 2017 15:50]

Absurd idee. De schrijvers hebben nog nooit van forums gehoord zeker?
Zeker wel, ook die moeten geaudit worden.... en als ze het zelf niet op poten kunnen zetten moet dat via een systeem dat bv. bij Microsoft, Facebook oid gehost wordt.

De politici en ambtenaren die het bedacht hebben vonden dat (onder invloed van grote partijen in de Copyright lobby) slechts wat bijkomende schade. In ieder geval van veel minder belang dan dat dat van de uitgevers zoals Walt Disney... en vul maar in.
Nu alleen nog een opslagtax voor de opslag die het gestreamde materiaal inneemt, per GB af te rekenen aan het einde van iedere maand, of het standaardbedrag voor iedere Nederlander die een stream abbo had kunnen hebben. Het moet wel eerlijk blijven.
Het betreft een omslag over alle producten waar mogelijkerwijs inbreuk gemaakt kan worden op auteursrechten. De bedragen zijn opzichzelf niet schokkend hoog. Mocht je echter als particulier ooit in rechte worden aangesproken denk ik dat deze heffing wel degelijk ingebracht kan worden. Ik denk dat de aanpassing in de wetgeving ten aanzien van downloaden meer gericht is om actieve verspreiding van auteursrechtelijk materiaal door consumenten tegen te gaan dan het an sich downloaden. Door torrents is het echter vaak downloaden en uploaden welke hand in hand gaan. Typisch geval van symbolische wetgeving met voor de doorsnee consument weinig impact of gevolgen vooralsnog.
Niet schokkend hoog? Het betreffen bedragen van 1 tot enkele procenten (bij goedkopere mobieltjes). Dat vind ik voor een heffing 'voor niets' best veel.
Het lijken kleine bedragen, maar als je alles bij elkaar optelt zijn het gewoon miljoenen wat even van de burger wordt afgeroomd... Zijn gewoon criminele praktijken. De hypocrise regeert weer, dat is wel duidelijk.
Als ik het goed heb begrepen is het onder de nieuwe wetgeving nog altijd toegestaan om een 'thuiskopie' te maken. Dit is dan ook waar deze compensatie over gaat. Buiten dat vind ik het hele idee vrij idioot...
Het gaat niet om downloaden (dat is geen thuiskopie) maar om bijvoorbeeld een gekocht album van je pc op een usb-stick te zetten.
Of in vroeger tijden: een gekochte cd kopiëren om in je auto af te spelen :)
Ik denk dat je elpee bedoelt! :)

CD speler (wisselaar) had ik al vrij vroeg in mijn auto zitten, maar platenspeler nooit gezien. (al schijnt dat wel bestaan te hebben).
Het maken van een thuiskopie is niet gelijk aan het downloaden van muziek, films of software.
De thuiskopiewet stamt nog uit de tijd dat streamingdiensten zwaar ondervertegenwoordigd waren, en CD's en DVD's de markt beheersten.

Het maken van een thuiskopie is niets meer of minder dan het kopiëren van een CD of DVD (informatiedrager) voor eigen (thuis) gebruik, zoals ter backup.

Al met al moet je nu dus over nóg meer accessoires heffingen gaan betalen, terwijl de kans dat er daadwerkelijk muziek op komt te staan steeds kleiner wordt. Prima lobbywerk vanuit de muziekindustrie...
thuiskopie = een kopie van een origineel wat je bezit en het kopie bijvoorbeeld in je auto gaat gebruiken...niet voor downloads! (dat is hoe de overheid het uitlegt!)
Hoe de overheid het uitlegt is ook hoe het in elkaar zit....
Alleen is dat inmiddels voor piet snot.

Het is vergelijkbaar met het betalen voor het recht op gevonden te worden waar ik maandelijk facturen voor krijg. (ie. factuur voor niet geleverde en ook niet gevraagde diensten, maar als je er een betaald zit je wel aan een jarenlang abonnement vast volgens de 6 punts letters onder aan de pagina.)
ZO ook dit, het juridisch landschap is al iets veranderd, van downloaden mag, maar er moet wel een vergoeding voor zijn.... is het nu Downloaden mag NIET, maar de vergoeding blijft....

Of het tijdelijke kwartje van Kok op de brandstoffen. Niets is zo bestendig als een tijdelijke overheidsmaatregel. Met name zodra er gelden/informatie richting de overheid gaan rollen.
Acht de fossiele brandstoffen verdwijnen binnenkort, dus het kwartje ook.
Zo is het ook bedoeld.
De meesten leggen het nog steeds uit als een vergoeding voor het illegaal downloaden, waarvoor het niet is bedoeld.
met thuiskopie bedoelen ze de kopie die je legaal mag maken van dingen die je op CD ofzo hebt
Kan zijn dat ze dat daarmee bedoelen. Om daar een heffing over te rekenen is dan sowieso hypocriet, want als jij die CD hebt gekocht, dan heb je het recht gekocht om er naar te luisteren. Als je die kopieert naar een USB-stick of je smartphone omdat er in je auto geen CD-speler meer zit, luister je nog steeds naar dezelfde muziek waar jij al rechten over heb betaald toen je de CD kocht. De heffing blijft zo krom als een hoepel dus.

[Reactie gewijzigd door Tranquility op 27 oktober 2017 17:40]

Dan kan jij vinden maar zo werkt de wet gewoon niet. Als je een CD koopt heb je betaald om DIE CD te mogen beluisteren. Bij de aankoop van een CD koop je geen licentie op het mogen beluisteren van die muziek.
Kan zijn dat ze dat daarmee bedoelen. Om daar een heffing over te rekenen is dan sowieso hypocriet, want als jij die CD hebt gekocht, dan heb je het recht gekocht om er naar te luisteren. Als je die kopieert naar een USB-stick of je smartphone omdat er in je auto geen CD-speler meer zit, luister je nog steeds naar dezelfde muziek waar jij al rechten over heb betaald toen je de CD kocht. De heffing blijft zo krom als een hoepel dus.

Twee zaken:

1) de thuiskopie is ook voor zaken die je niet gekocht hebt, maar leent van een vriend. Het maken van een kopie van een CD van een vriend is ook toegestaan. En dan wordt het opeens een stuk duidelijker.

2) anders dan mensen denken of moreel vinden (en ik geef mensen niet eens ongelijk) is het kopen van een CD geen onbeperkte licentie op het overal onbeperkt kunnen afspelen. Je hebt het recht die muziek van de CD te beluisteren, doch niets meer. Je bezit niet de rechten op kopieren van de muziek. Dat is wat de thuiskopie je geeft, maar daar moet je dus wel voor betalen (via die heffing)
ja dat strijd ik zeker niet af , ben voor één keer blij dat ik in belgie woon :)
Je bent een beetje blijven steken in het verleden...
De thuiskopieheffing is ingesteld om auteurs te compenseren voor het feit dat mensen een kopie maakten van van iets dat ze al bezaten. (een cassettebandje van een LP etc).
Dat was ruim voordat het internet & mp3 downloaden bestond.

We hadden in Nederland een tijd lang de mazzel dat downloaden van internet gezien werd als een kopie maken van een CD van een (verre) vriend. (En dus legaal was).

Je mag nog steeds een kopie maken van een CD (rippen naar Flac ofzo), en die op een USB stick zetten (of je telefoon, of je mp3 speler, etc, etc). DAAR is de thuiskopieheffing voor.

Ik heb meer problemen met het verbod op omzeilen van kopieerbeveiligingen. (Je hebt namelijk het recht een veiligheidskopie te maken, maar de producent mag het je onmogelijk proberen te maken. De consument is hier dus minder goed beschermd dan de producent)
De thuiskopieheffing is ingesteld om auteurs te compenseren voor het feit dat mensen een kopie maakten van van iets dat ze al bezaten

Misverstand, de thuiskopie is ook voor het kopieren van content die ze expliciet niet bezaten.

Het begon ooit met een kopie van wat bladzijden uit een boek, en ging vervolgens verder met het maken van een opname van d eradio via een tape. Maar wat velen niet beseffen is ook het lenen van een CD van een vriend en daar een kopie van jezelf maken is volstrekt legaal in Nederland.

Je moet wel de kopie zelf maken, en mag geen kopie vane en kopie maken, en nog wat van dat soort beperkingen, maar het gaat expliciet veel verder dan backups of kopieen van eigen bezit.
"Je moet wel de kopie zelf maken, ..." Mag je het internet gebruiken om die kopie te maken? B.v. opslaan in de cloud of van een vriend ophalen uit de cloud en dan kopiëren naar je HD?

Persoonlijk denk ik dat de industrie beide mogelijkheden zal afkeuren. Vraag is hoe de wetgever hierop zal reageren (waarschijnlijk omgekocht sorry omgelobbyd door de industrie).
Mag je het internet gebruiken om die kopie te maken? B.v. opslaan in de cloud of van een vriend ophalen uit de cloud en dan kopiëren naar je HD?

Dat zijn hele goede vragen, waar helaas weinig gerechterlijke uitspraken over zijn gedaan.

Dat is natuurlijk ook, omdat vrijwel niemand it doet. Als men download download men vrijwel altijd uit illegale bron, en niet van een legale bron.

Maar het is een interesante case, want hoe komt die data in de cloud? Zelden zullen aangekochte MP3's rechtstreeks in bijvoorbeeld OneDrive of DropBox komen. Dus die bestanden daar zullen vrtijwel zeker al een thuiskopie zijn van de oorspronkelijke koper. En die mag je niet legaal kopieren ... Maar dat is puur mijn redenatie.

Mocht je hierop willen antwoorden dat dat aantoont dat de huidige wetgeving nodig aangepast moet worden aan de technische realiteit, ben ik het geheel met je eens. Maar nog in de politiek, nog in de industrie en ik vrees ook nog in de bevolking is hier animo voor. Immers, voor je het weet heb je thuiskopie-heffing op cloudstorage, dus pas op naar waar je vraagt 8-)
interessante visie!
De vraag is waar die heffing nu voor is, voor het kopieren van eigen muziek naar dat medium of ook voor het copieren van andere muziek die je niet zelf hebt gekocht maar bv van je buurman leent om op dat medium te zetten.

Bij de eerste kan je je afvragen of je nu echt nog wel extra heffing moet betalen als je al je muziek als mp3 koopt en gebruikt, bij het downloaden moet je het toch echt op een medium gaan zetten. (hd of mp3 speler)

Bij het copieren van muziek die je niet zelf hebt, kan je je afvragen of dat dan nu dus legaal is om te doen, je hebt immers betaald bij aanschaf van dat medium om er muziek op te zetten.
De 2e methode was waar de heffing voor bedoeld was.
Maar inmiddels mag dat niet meer.
Laten we verder gaan. Kan je stellen dat door het betalen van de thuiskopieheffing, je plots dus alles mag verspreiden? Want je hebt er toch tenslotte voor betaald?
Verspreiden mag zo wie zo niet zonder dat je toestemming hebt van de rechthebbenden (Openbaar making)
Waarom betaal ik dan? Als het niet mag moet ik ook niet preventief 'beboet' worden.
Voorbeeld: een vriend koopt een CD en betaalt. Jij leent die CD en maakte en kopie voor jezelf.

Dat is - tot grote verbazing van velen - volstrekt legaal in Nederland. Die heffing op CD's vergoede de rechthebbende voor het feit dat jij een kopie voor jezelf maakte.

Anno 2017 maken we geen kopieen van CD's meer, maar kopeien van USB en andere media. Dus is het logisch dat de heffing van CD's verdwijnt, en op USB sticks ingevoerd wordt. Dit besluit is dan opeens een stuk logischer, al blijft de hoogte van de heffing en de keuze waar wel en waar niet te heffen inherent arbitrair.

Maar mensen die kritiek hebben, beseffen vaak het alternatief niet. Of andersom, beseffen niet wat het recht is dat ze krijgen dankzij die hefingen. Dankzij die hefingen kun je in Nederland zonder angst voor vervolging kopieen maken van muziek. In veel andere landen mag dat geheel niet, en kun je allerlei enge platenmaatschappijen etc achter je aan krijgen. In Nederland gebeurd dat enkel indien je bewust gaat downloaden uit illegale bron of als je een handeltje gaat beginnen en zaken aanbieden. Maar muziek van vrienden kopieren is dus volledig legaal (mits binnen de grenzen van de thuiskopie wetgeving).
je plots dus alles mag verspreiden? Want je hebt er toch tenslotte voor betaald?

Verspreiden niet, wel kopieren voor jezelf uit legale orginele bron.

Merk op dat dat 3 zaken zijn:
- verspreiden mag niet, dus geen kopie voor een ander, wel een kopie voor jezelf maken. ("thuiskopie")
- legale bron, dus een kopie van illegaal aangeboden content blijft illegaal.
- orgineel, dus geen kopie van een kopie. In de digitale tijd onzinnig, maar een historisch iets uit de tijd dat koppieen analoog waren.
Is de wet hier eigenlijk niet strijdig met zichzelf?
Want als ik het goed begrijp is downloaden verboden. Dus er zouden geen thuiskopieën mogelijk moeten zijn
Het gaat ook niet om downloaden, het gaat om zelf legaal een kopie te mogen maken van gekochte CD's etc.
Met de komst van Spotify en Netflix zie ik voor mijzelf helemaal geen noodzaak meer voor fysieke dragers. Bovendien bieden Spotify en Netflix de mogelijkheid om de nummers offline op te slaan.
Wat mij betreft is deze heffing dan ook al een beetje achterhaald.
Is de wet hier eigenlijk niet strijdig met zichzelf?
Want als ik het goed begrijp is downloaden verboden. Dus er zouden geen thuiskopieën mogelijk moeten zijn,
Kopieren kan en mag nog steeds. Downloaden niet meer, maar je kunt alle collecties van je hele omgeving kopieren. Thuiskopie bestaat nog. Overigens heb ik zoveel gedownload toen het mocht, dat ik nog jaren voort kan met uitpakken, rubriceren en beluisteren.
En dat voor een luttel bedrag per terabyte.
Is de wet hier eigenlijk niet strijdig met zichzelf?
Want als ik het goed begrijp is downloaden verboden


Dit heeft niets met downloaden te maken, maar met het wettelijk recht vane en thuiskopie. Ofwel, je klopt een CD en hebt het recht om een MP3 kopie te maken op je USB stick dankzij deze heffing. Immers via die heffing heb je de rechten betaald zodat je niet lastig nog eens individueel moet betalen.

Anders dan veel mensen denken is kopieren doorgaans niet illegaal. Juist vanwege deze heffingen. Dankzij deze heffingen mag tapen van de radio, een CD kopieren van de bibliotheek, backup maken van je MP3 bestanden, etc.

Downloaden is een ander verhaal, daar de aanbieder geen rechten heeft voor verspreiding. Dus jouw download an sich was niet strafbaar, maar het feit dat het een download van een illegaal aangeboden werk is én iets is wat in de praktijk downloaders goed beseffen.
Bij de nieuwe regeling eindigt de thuiskopieheffing op cd-rom en dvd-rom. Deze blanco mediadragers waren tot 2012 de enige producten waarop thuiskopieheffing werd geheven. In 2013 werd het aantal apparaten waarvoor vergoeding in rekening werd gebracht flink uitgebreid, met pc's en smartphones. Het stelsel van heffingen is ingesteld om auteursrechthebbenden voor thuiskopieën te compenseren.
De thuiskopieheffing was een acceptabele zaak toen er nog geen downloadverbod was. Een kleine compensatie voor de vermeende inkomstenverliezen door rechthebbenden. Zo mocht het natuurlijk nooit officieel gezegd worden, maar dat was wel waarom hij ooit kon worden ingevoerd.(En waarom omringende landen geen thuiskopieheffing kennen).

Intussen is downloaden illegaal en is streaming aan de orde van de dag. Daarmee zou een einde moeten komen aan de thuiskopie-heffing. De realiteit is dat de legale gebruikers namelijk helemaal geen "thuis-kopien" maken, maar gewoon een licentie nemen en streamen wanneer ze van hun media willen genieten.

Het verhogen van de heffing van de smartphone is helemaal schandalig. Wie kopieert er nou een opname van een legaal gekochte DVD naar zijn smartphone? En zoals eerder gezegd, voor muziek zal de legale handel allemaal in streaming zitten.
Ik vindt de thuiskopieheffing een vreemde zaak.
Er wordt steeds meer gestreamt, en steeds minder gedownload of illegaal verspreid.

De heffing zou ik verder gerechtvaardigd vinden als het makkelijk wordt om netjes een kopie te kunnen maken, en er zouden geen kopieer beveiligingen aanwezig moeten zijn.
Als dat zo is, dat iedereen makkelijk een goede kopie kan maken voor thuis gebruik, die volledig hetzelfde werkt als het origineel, dan vindt ik een thuiskopieheffing gerechtvaardigd.

Maar ik heb al jaren geen CD of DVD meer gekocht, niet omdat ik download, maar omdat ik stream.
Muziek: Spotify e.d.
Video: Netflix e.d.
Games: Steam e.d.
Nou inderdaad, we betalen vrijwel allemaal 10 euro voor spotify en 10+ voor Netflix. Maar thuiskopieheffing gaat omhoog, erg vreemd. is er ook bekend hoe de geldstromen gaan vanuit de organisatie?

ik ken dan ook nog weinig mensen die thuis op de PC hun muziek op een SD kaartje zetten om vervolgens muziek te luisteren op hun toestel of ander apparaat.
Nou ik ben er zelf wel een van die liever offline content heeft en die de bestanden waaronder muziek en films verspreid onder verschillende apparaten.

Ik vind streaming niet altijd makkelijk omdat je altijd afhankelijk bent van een internet verbinding.
Ook is ( vooral bij muziek ) de kwaliteit toch net even iets minder.

Maar dat allemaal gezegd hebbende ben ik zeker geen voorstander van thuiskopieheffing, tenminste niet op deze manier.
Laat de producent zelf maar bewijzen dat ze schade lijden doordat mensen een thuis kopie zouden maken.
Begrijpelijk wanneer je voor kwaliteit kiest inderdaad, maar zoals @roundlet ook al aangeeft kun je de muziek en films offline downloaden.

ik vraag me dan ook af hoeveel % van de gebruikers die muziek luisteren op hun telefoons/tablets dan ook daadwerkelijk nog muziek op hun telefoon zetten gekopieerd van een CD.
mijn hele iTunes account staat op mijn telefoon, zijn zo een 2500 nummers en alle aangekochte nummers gaan daar bij, tevens een backup op OneDrive, die ik overal kan streamen. Al zal ik altijd kiezen voor direct via mijn telefoon afspelen.
Films met vakantie gaan op mijn tablet of DL Netflix series. Maar er gaat niks boven lokaal kijken.
Thuis verloopt de hele handel via mijn server. Ook die kan eventueel streamen naar mijn telefoon met PLEX, zowel Films als Muziek.
Mooiste vind ik nog wel dat ze schijnbaar denken/vinden dat mensen allemaal muziek op hun 'wearable' zouden zetten... Welke mafkees is dat dan?! Wie zet er nou muziek op z'n smartwatch??? Hebben die dingen uberhaupt genoeg geheugen om dat te verantwoorden en hebben die uberhaupt een 3,5" jack voor je oordoppies?... oh wacht, bluetooth natuurlijk. :+
Als ik casual muziek luister dan is dat altijd via Spotify Premium met vele afspeellijsten offline beschikbaar (thuiskopie?). En als ik de tijd neem om een favoriet album te luisteren dan komt deze van 7digital.nl. Is de thuiskopie dan de tweede keer dat ik het album bij ze download? Of de keer dat ik het album naar mijn telefoon kopieer. En hoe leid dit tot schade?
Offline playlists zijn geen thuiskopie; het is onderdeel van de licentie/dienst die je bij Spotify afneemt. Het is pas een thuiskopie als je van deze offline playlist de muziekbestanden of audio zou kopiëren buiten de app om.
Als je Spotify als voorbeeld neemt, kan je gewoon alles offline luisteren. Dus ben je niet afhankelijk van internet.

Weet zelf niet hoe dat bij Netflix geregeld is maar kan mij voorstellen dat meerdere aanbieders van streaming deze mogelijkheden aanbieden
Netflix biedt tegenwoordig ook de mogelijkheid om (bepaalde) afleveringen te downloaden.
Dit is voor de industrie en de overheid gemakkelijker. De belastingbetaler betaald wel...of het terecht is of niet...

Ik maak overigens wel kopieën van mijn Blu-ray's op schijf om via mijn htpc af te spelen.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 28 oktober 2017 10:43]

En daar is heel veel discussie over gevoerd. Omdat DVD en Bluray kopieerbeveiliging hebben is het maar zeer de vraag of dit juridisch is toegestaan. Er is onvoldoende jurispudentie over, dus op dit moment zou je daar terecht in kunnen volhouden omdat de wet onvoldoende duidelijk (getoetst) is. Draait allemaal om definities van wat een doeltreffende maatregel is als kopieerbeveiliging.

De een zegt een omdat er een-knops ripprogramma's bestaan is de kopie even makkelijk te maken als de schijf afspelen met normale afspeelsoftware. Dus is de kopieerbeveiliging niet (langer?) doeltreffend en daarmee de kopie toegestaan. De ander zegt dat in juridische zin de kopieerbeveiliging alsnog als doeltreffend bezien wordt.

Ik ben dan ook heel benieuwd naar de grondslag voor deze thuiskopieheffing inmiddels. Volgens mij zijn alleen cd's, radiouitzendingen en youtube streams zonder beveiliging te kopiëren, maar de nieuwe bedragen lijken me veel te hoog om alleen die kleine zaken te vergoeden.

Als er thuiskopie heffing geld gaat naar filmstudio's dan krijg je natuurlijk wel een heel interessante casus, want die zijn eigenlijk al niet meer op te nemen dan :?... ben blij dat ik geen jurist ben!
OruBLMsFrl in 'nieuws: Bedrijf claimt kopieerbeveiliging uhd-blu-ray te kunne...

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 28 oktober 2017 17:11]

Je hoeft het niet te kraken. Ik kan gewoon een hele Blu-Ray naar de schijf kopiëren als ik wil. Het gaat om die onzinnige filmpjes en reclame wat je eruit haalt. Zodra beveiliging gekraakt is, is het toch niet meer doeltreffend?!
johan leeft nog in 1980 en heeft nog geen veelste groot 4g bundel en een plusminus 200mbit verbinding thuis?
Nou, ik zie de thuiskopieheffing als een gedoogmiddel om in de praktijk lekker films op mijn usb-stick te zetten.

Lekker puh. :(

Nee, flauw, het is bedoeld voor thuiskopieën.

[Reactie gewijzigd door AndromedaM31 op 27 oktober 2017 16:50]

Ik gebruik het bij de aanschaf van vinyl, dan download ik gelijk een torrent van de LP voor op mijn telefoon.

Dus als je gewoon oude technologie gebruikt maak je ook weet gelijk gebruik van oude wetgeving. En ik mag dus lekker blijven thuiscomputer...
Een thuiskopie maken is iets anders dan een torrent binnen hengelen ;)
We moeten een systeem vinden dat er bij het downloaden niet gekopieerd wordt, maar de de kopie gemaakt wordt als de bits jouw huis doorvliegen naar de volgende gebruiker.

Dan download je niet, maar je maakt een thuiskopie. Toch?

Alle gekheid op een stokje, we moeten terug naar een systeem waar we erst kennismaken met elkaar en dan een kopie maken. Dan is het een echte thuiskopie en die hoort legaal te zijn.
Ik vind het inderdaad ronduit slecht.
Ik gebruik USB sticks alleen nog maar voor werk of om mijn eigen beeldmateriaal door te geven van vakanties of evenementen.

SD zit alleen in m'n telefoon om Netflix of Spotify offline op te slaan. Dus waarom betalen voor iets wat al betaald is of mijn eigen eigendom is.
Dat doen alleen mensen die geen spotify oid hebben.
Ik zet nog steeds muziek op mijn telefoon en PC i.p.v. Spotify of iets dergelijks. :)
is t niet gewoon een kwestie doordat niemand meer cdtjes koopt er gewoon te weinig geld binnen komt?
Want is er bewijs dat het geld van die heffing ooit terecht komt bij de rechthebbenden?
Dat zal maar zo! In het begin stadium van de thuiskopieheffing werkte ik voor KPN en wist ik dat ze naar enkele maanden tv's van 40.000 op het kantoor hadden. Waar dit voor nodig was heb ik nooit geweten. Sinds dien geen fan van de organisatie, het doel wat ze voor ogen hadden was wel oké. Tot nu...
Er wordt steeds meer gestreamt, en steeds minder gedownload of illegaal verspreid.
Je weet dat technisch gezien, streamen ook gewoon downloaden is en een kopie is van het origineel op de betreffende server...

En de thuiskopie heffing stamt niet uit het CD/DVD tijdperk, maar uit het bandjes, VHS en Xerox tijdperk...
Ik vind het niet alleen vreemd maar ook heel dom vanuit het oogpunt van de muziek/filmindustrie gezien. Even helemaal afgezien van de discussie of het nou terecht of onterecht is roepen ze hiermee een enorm onderbuik gevoel op bij veel mensen waardoor ze alleen nog maar meer een afkeer krijgen voor filmmaatschappijen en platenmaatschappijen (terwijl vast niet elk bedrijf of artiest hier achter zal staan).

Alleen aan de reacties hier kun je dat al aflezen.
De thuiskopieheffing is nooit bedoeld als een impliciete downloadtoeslag. Deze heffing was er ook al veel eerder dan het massale downloaden. Zo is het onder het thuiskopierecht ook legaal om bijvoorbeeld een geleend werk van de bibliotheek te kopiëren. Echter is een download al een lokale kopie van een onrechtmatige bron, en vandaar dat de thuiskopie hier niet voor geldt. Zie ook: http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/thuiskopie/
Ben het volledig met je eens.
De hele onderbouwing van deze heffing rammelt al sinds dag 1 en elke vorm van kritiek op deze ordinaire belastingheffing wordt met on-samenhangende em aantoonbaar onzin-argumenten van tafel geveegd.
Maarja, onze "Roverheid" toont steeds weer hoe onbetrowbaar ze is door bij allerlei regelingen en afspraken achteraf de spelregels te veranderen ( bij-telling volledig electrische auto's, salderings-regeling zonnepanelen wordt naar verluid met 3 jaar teruggeschroefd etc ). |:(
Het gaat niet direct om downloaden. Ook als jij een CD koopt (ja dat gebeurt nog), en je ript de CD naar MP3 bestanden voor op je telefoon, horloge of USB stick voor in de auto, geldt dit daar ook voor. Of als jij een kopie maakt van je legaal gekochte DVD, of deze ript naar USB voor het afspelen op TV. Dáár is het ooit voor bedacht.

Dat hele blind staren op downloaden wordt zo onderhand vermoeiend.
Het blindstarten op iemand die een CD ript voor zijn MP3 speler ook (en eigenlijk is downloaden precies dat, alleen heeft iemand anders de cd al geript en in plaats van lopen naar die persoon download je het, voor die thuiskopieheffing hoef je het origineel niet te hebben).
Ik betaal maandelijks keurig voor mijn muziekstreamingdiesnt en ik vind het ook erg ouderwets en gierig dat ik dan ook nog voor mijn telefoon, horloge, tablet, apple tv en computer moet betalen om het af te spelen. Dat 5x een bedrag voor hetzelfde: niks, want ik had al betaald voor mijn content... die ik niet kan kopiëren vanwege DRM. Dus serieus, hoezo thuiskopieheffing?!

[Reactie gewijzigd door iAR op 27 oktober 2017 15:02]

Ja, maar het gaat niet om jouw persoonlijke situatie en wat je doet: het gaat om wat de gemiddelde consument doet en daar betaal je voor. Dus al betaal je maandelijks allerlei bijdragen en zet je nooit een mp3 op wat voor opslagmedium dan ook, dan moet je toch betalen.

Dat dit op basis is van een geheim onderzoek vind ik overigens wel discutabel.
Ik vind dit erg ver gaan omdat je volgens deze logica ook geld kan gaan vragen voor… van alles en nog wat.

Onderhoud van sportvelden via een aparte heffing op sportschoenen bijvoorbeeld, ook als je er nooit komt.
Daar betaal je ook voor waarschijnlijk: via de gemeentelijke belastingen. Net zo goed als je voor de publieke omroep betaald via de algemene belastingen. Vroeger was dat "eerlijk" als kijk- en luistergeld, maar dan betaal je als tv/radiobezitter weer mee voor een legertje controleurs. Daarnaast: hoe nuttig is het om zoiets in stand te houden wanneer 99% van de bevolking een radio of tv heeft?

Dus tja.. het leven is blijkbaar niet eerlijk.. :P

[Reactie gewijzigd door Atomsk op 27 oktober 2017 19:02]

Het gaat niet eens om eerlijke verdeling van de kosten, het gaat om willekeur en nieuwe excuses om mensen geld af te troggelen. Gemeenten hebben de neiging sportclubs te sponsoren, dat klopt, maar dat is een voorspelbaar bedrag en gaat niet via een aparte heffing op consumentengoederen. Je betaalt niet twee keer een sportclubheffing als je twee paar sportschoenen koopt.

Ik ben niet bij voorbaat tegen elke vorm van belasting maar we betalen op dit soort producten al 21% belasting. Wat we betalen met geld waar al 30, 40% inkomstenbelasting over betaald is. Daar moet het maar een keer van kunnen. Als er voor muzikanten een extra heffing bij mag, waarom dan geen extra heffing op bier, zakdoekjes of pindakaar om andere 'cultuur' te betalen? Of sport, of ter compensatie van winkeldiefstal, of om de tekorten bij het leger aan te zuiveren?
Dat voorbeeld van winkeldiefstal is wellicht het beste voorbeeld.
De content-eigenaars zien een thuiskopie blijkbaar als diefstal.
Als er bij elke eindrekening bij de supermarkt een extra heffing zou komen van een paar cent voor het geval je ook wat in je jaszak zou steken, zou de wereld te klein zijn.
Sinds dat het downloaden uit illegale bron onrechtmatig is heeft deze heffing geen bestaansrecht meer.
De schade van winkel diefstal wordt gewoon aan jouw door berekent in de product prijzen en dat zouden de content eigenaars ook moeten doen en niet zo iets als thuis kopie heffing in stand houden.
Straks betallen we heffing om te ademen .... Zie ik Rutte nog wel bedenken lol
Zoals bezuinigingen invoeren maar ondertussen even een paar ministeries erbij maken en hernoemen wat miljoenen kost. Denk je dat dit geld van de kopie heffing bij de rechthebbende binnen komt? Gaat gewoon in de zak van onze overheid.😂😂😂
De overheid is niemand en dat is meteen ook een belangrijk onderdeel van het probleem. De gemeente is een verzameling mensen die het over van alles oneens zijn, de Provincie ook, de Rijksoverheid ook, de EU ook. Daarom werkt het niet en gaat het ook nooit werken. Zelfs de meest toegewijde ambtenaar voelt zich niet verantwoordelijk voor wat 'ze' besloten hebben – waar bij 'ze' een stel ministers is die over een paar jaar, als de gevolgen van hun besluiten in het gunstigste geval een beetje duidelijk zijn geworden – alweer weg zijn.

Deze hele 'democratie' is één grote farce en de macht komt steeds verder van huis te liggen. Dat gaat een keer goed mis.
De gemiddelde consument koopt geen cd's meer om te rippen die streamt tegenwoordig.
Je denkt serieus dat dit draait om de heffing voor kopieën?


Dit is gewoon kas spekken niks meer niks minder
Geheim onderzoek...hmmm...Zou dat niet het geheim onderzoek kunnen zijn geweest van de Europese Unie waaruit bleek dat downloaden nauwelijks invloed had?!

Wat is er nu gemakkelijker geld verdienen voor de industrie en de overheid dan gewoon verhogen van de bedragen?!
Precies, op basis is van een geheim onderzoek! Waarom is de nieuwe regeling misschien in strijd met dat onderzoek, dat lijkt er sterk op? Ik kopieer niks, download niks en USB-stickjes heb ik al genoeg!!
Ik denk dat we met z'n alle massaal een claim in moeten dienen bij de overheid dat we graag wat thuiskopieheffing budget gecompenseerd zien naar ons zelf.

Heb vandaag toch zeker 4 bestanden die ik zelf gemaakt heb (mijn copyright dus) naar verschillende media van mezelf gekopieerd.

Als het aantal boeit trek ik nog wel 5M kopieetjes. Kom maar op met die compensatie.
Klopt.

SONT. De O van overleg, alleen de klant, jij en ik, is niet vertegenwoordigd in dit orgaan. Zij geven advies, wordt blijkbaar klakkeloos overgenomen door de overheid.
En zo betaal je dus, in mijn geval, 12 keer voor hetzelfde.
Tel ik de 200 gebrande cd's die hier nog ergens in huis zwerven maar niet mee.
5x het bedrag voor hetzelfde is natuurlijk overdreven. Het gaat hier om een eenmalig bedrag en hoe vaak je muziek op een storage zal zetten staat hier verder los van. Ook is het zo dat iemand anders mag geen kopietje van een cd maken voor jou. Maar leen jij deze cd (wat wel mag) mag je weer wel een kopietje maken voor jezelf. De wetgeving is er een beetje krom in en ze slaan ook wel door op welke apparaten ze allemaal heffing vragen. Vooral omdat naar mijn weten de thuiskopie heffing alleen naar Nederlandse artiesten gaat.
Eh… ik denk niet dat het 'officieel mag' een kopietje maken van een geleende CD.

Als dat mag, wat blijft er dan nog over van het copyright? In ieder geval te weinig om heffingen op CD's te rechtvaardigen.
Op grond van artikel 16b en 16c Auteurswet 1912 mag men enkele exemplaren van een werk maken voor eigen oefening, studie of gebruik. Dit heet een thuiskopie. Een dergelijke kopie mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Het is niet vereist dat je het origineel zelf gekocht hebt om een thuiskopie van een werk te mogen maken.

Bron
OK, dit wist ik niet, maar hier staat ook dat je dan betaalt via een vergoeding die de fabrikant moet betalen.

Dus blijkbaar vind de wetgever het een acceptabele vergoeding, wat er nu betaald wordt op lege CD's en dergelijke. Waarom is het dan ineens een probleem als het niet om een thuiskopie gaat? Het gaat toch door de bank genomen om precies dezelfde muziek, video, etc?
Het is ook zo krom als een hoepel dat de buurman geen kopie mag maken voor mij maar wel dat ik hem leen en zelf een kopie maak. Zelfde bron, zelfde resultaat.

Maar de hele auteurswet is best wel krom. Als bedrijf betaal je bv ook heffingen voor kopieerapparaten (terwijl veel bedrijven niet eens kopietjes maken van beschermd materiaal). Als bedrijf moet je dan zelf je geld terug vragen en ligt het bewijsvoering bij het bedrijf. 8)7
Ik heb zelf een bedrijf en herinner me dat ik hiervoor jaren geleden een soort van aanmaning kreeg, terwijl ik niet eens een kopieerapparaat had. Maar ik loop al wat langer mee en ben er gewoon nooit op ingegaan. Uiteindelijk nog een paar brieven gehad en niets meer van vernomen. Ik begreep ook dat dit gebeuren later is afgezwakt. Ik heb nu zo'n multifunctional en daar zou je best van alles mee kunnen kopiëren maar toch hoef ik daar geen heffing voor te betalen etc.
Het gaat er in de wet om dat je dan zelf moeite hebt gedaan om de kopie te maken.
Eh… ik denk niet dat het 'officieel mag' een kopietje maken van een geleende CD.
Het is niet verboden. Leen, kopieer en geniet.
Theoretisch zou het kunnen zijn dat hij 1 liedje op zowel zijn 1: telefoon, 2: horloge, 3: tablet, 4: apple tv en 5: computer wil afspelen. Dan betaald hij wel degelijk 5x.
Maar het bedrag is eenmalig voor een apparaat. Of je nu elke maand 1, 200 of 2000 nummers op die apparaten zet. Je betaalt dan wel voor 5 apparaten, maar niet 5x voor de muziek die je koopt. Neemt niet weg dat ik het bij elkaar te gek voor woorden vind.
Maar de wetgeving is sowieso raar. Om naar de radio te luisteren, betaal ik direct gezien niks. Maar als er een radio op het werk staat, moet de werkgever wel een periodiek bedrag betalen aan een of andere stichting.
Maar wanneer je nu vijf USB sticks nodig bent voor een project of dergelijke betaal je 5x thuiskopieheffing terwijl je je eigen werk er op zet. Ongeacht wat voor werk.
Dat is inderdaad een nadelig feit. Helaas kunnen alleen bedrijven dit soort heffingen terug krijgen
Welkom in de wereld van de melkkoetjes :D
Ben t helemaal met je eens, als je al betaald voor meerdere zaken en dan dit nog eens er boven op.
De enige die hier een voordeel aan hebben, is de politiek die graag geld ontvangt.
De stichting vat ik nog wel, die beschermen de content makers van de muziek en films

edit;typo en laatste regel

[Reactie gewijzigd door Nympho op 27 oktober 2017 15:39]

De thuiskopie heffing gaat niet naar de politiek of een overheidsorgaan maar naar een stichting.
Klopt helemaal (aangepast hierboven ;) ), maar wie maakt de regeltjes ervoor en wie ontvangt de btw ervoor?
Zelfs Teeven die er toen over ging, zei; t is voor een jaar maar, maar wat blijkt, t is nu nog aan de orde.
Persoonlijk vindt ik t een beetje krom, als ik een cd/dvd koop en ik wil deze afluisteren op mijn pc/mediaplayer/autoradio etc, waarom moet ik op al die apparaten kopie heffing betalen? Ik heb die cd.dvd toch al gekocht en is dus 100% van mij.
En nu op me usb stick dadelijk ook nog eens? Die dingen zijn er juist gekomen om makkelijker je software en andere bestanden mee te nemen naar de plek waar je t gaat gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Nympho op 27 oktober 2017 15:39]

Ben het ook roerend met je eens dat ze er in doorslaan. Sowieso met de huidige streaming diensten, ken ik nog maar weinig mensen die muziek op opslag zetten. Mn autoradio (met usb en sd card reader), horloge en smartphone staat geen enkel nummer meer op, alles gewoon lekker streamen
Sowieso met de huidige streaming diensten, ken ik nog maar weinig mensen die muziek op opslag zetten.
IK. Ik stream nul en heb terabytes aan harddisk met muziek. Dankzij de periode van download.
En uiteraard kun je nog immer content vergaren zonder internet.
Als je iemand kent die iemand kent die het heeft, kun je het ook hebben :)
Principes zijn mooi, maar ik streep ze weg tegen het mogen opslaan van muziekcollecties voor een paar luttele euro's.
Je betaalt voor het gebruiksrecht op een bepaalde drager, niet voor het bezit want de content is immers niet van jou.

Wat ik eigenlijk nog veel krommer vind is dat als ik bijv een dvd in de winkel koop dat het gebruiksrecht alleen geld op die drager. maar ik betaal dan toch voor het gebruiksrecht van de content zou ik dan denken ongeacht op welke drager. maar zo werkt het dus niet.

Ik zou er dus voor zijn, als dat natuurlijk allemaal mag en kan, om te betalen voor het gebruiksrecht van de content, net zoals ik met Netflix doe
Dat gebruiksrecht zijn toch maar een eenzijdige voorwaarden?
Zoals ik het zie ben je gewoon vrij om het te kopiëren of wat dan ook, en proberen ze in Nederland hier alsnog een slaatje uit te slaan.

[Reactie gewijzigd door Sergelwd op 27 oktober 2017 16:52]

Sterker nog, ik meen me een artikel van PC-Active te herinneren van járen geleden waar de redacteur hard kon maken dat als je een CD ript, je niet alleen een heffing schuldig was vanwege de kopie, maar ook op alle tussenstations, dus temp files op je harddisk, de buffer in je CD-brander, et cetera.
Zoals hieronder ik ook betoog.

Dat rippen van DVD's en CD's.... wie doet dat nou nog. Nou mag ik redelijk voorop lopen, maar in mijn vriendenkring ken ik echt *niemand* meer die dat nog doet.

Nou ja, een iemand dan, die haalt CD's met klassieke muziek uit de bibliotheek en kopieert die, omdat voor dat type muziek geen goede streaming bronnen zijn.

Maar op time-shifting met de digitale recorder na is het streaming/cloud-based voor en na. Apple Music/iTunes, Spotify, Netflix en dergelijke. Daar is het idee van 'thuiskopie' (dus dat je hem op een willekurige medium afspeelt) al in afgekocht (of door DRM afgedekt).

@roda_djavulen
Haha :-) Lekker old-skool. Mijn vraag is: ben jij de norm, of de minderheid?

@WhatsappHack
Ik zal het hem eens vragen. Het is niet mijn muziek, dus we hebben het er niet dagelijks over, dit voorbeeld was ook alweer van een tijdje geleden. Hij vond destijds Spotify voor zijn doeleinden nogal mager, iig.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 27 oktober 2017 15:12]

Nou ja, een iemand dan, die haalt CD's met klassieke muziek uit de bibliotheek en kopieert die, omdat voor dat type muziek geen goede streaming bronnen zijn.
Nou... Spotify heeft anders echt een zeer uitgebreide collectie klassieke muziek.
Ik kan me haast niet voorstellen dat als het in de bibliotheek en/of CD-winkel ligt/te bestellen valt dat het dan niet op Spotify staat met misschien een paar uitzonderingen. o0
Ik weet niet hoe het met Spotify zit, maar klassieke muziek past vaak niet goed in de digitale wereld. De conventies en gebruiken zijn heel anders. Het begint al met simpele dingen als het correct tonen van meta-informatie. Klassieke orkesten spelen typisch speelt van een componist die al lang dood is en geen deel is van het orkest, onder leiding van een dirigent. Zowel componist, orkest als dirigent moeten duidelijk vermeld worden, anders hebben liefhebbers er niks aan. Als je alleen pop-muziek kent dan gaat dat nooit lekker passen. Zo zijn er nog meer aspecten waarin klassieke muziek anders is dan pop-muziek. Als je daar geen rekening mee houdt dan is je dienst gewoon niet geschikt voor klassieke muziek. De muziek is er technisch wel, maar serieuze liefhebbers zullen overslaan. Net zoals je voor goede Sushi niet naar een wokvreetschuur moet gaan.
Maar ik zie bij Spotify ook gewoon prima wie het uitvoerend orkest is en onder leiding van wie? :)
Zo kan ik meerdere versies vinden van Mozart's Reqiuem (al is de zoekfunctie een beetje brak, toegegeven) die verschillende uitvoeringen kent. Waarvan er een paar echt tenenkrommende verzieking zijn van het "origineel", overigens. :P
Inderdaad, Spotify vermeldt zowel de componist als de uitvoerende artiest als losse objecten bij de artiest. Je kan bijvoorbeeld zoeken op 'artist:"Wolfgang Amadeus Mozart"' om alle uitvoeringen van zijn muziek te vinden of zoek op 'artist:"Wolfgang Amadeus Mozart" AND artist:"Berliner Philharmoniker"' om alleen de uitvoeringen van dit specifieke orkest te vinden.

Je kan filteren op artist, track, album, year, genre, label, isrc (music id code), upc (barcode), user, podcast en zelfs op mood al lukt dat niet altijd. En queries combineren met AND, OR en NOT.

Meer info:
Spotify Search (incompleet)
Aanvulling
Spotify voegt toe en verwijderd links en rechts klassieke muziek en er zit geen lijn of logica in. De rede dat ik heb opgezegd. Als continu je playlist half worden verwijderd houdt het gewoon op.

En je gaat er heel verbaasd over zijn dat zeker de helft van wat ik heb gekocht aan muziek niet op Spotify staat, alleen soms een week.
Waarom koop je dan niet via playstore? Dan kun je wel je muziek exporteren voor pc en mobiele dragers.
Noem me ouderwets maar ik rip nog wel eens CD's om naar mijn smartphone over te hevelen :)

@Keypunchie Denk niet dat ik de norm ben, maar zoals ik hieronder mij lees zijn er nog wel meer die rippen. Wat gamebuster zegt, vind ik ook een groot voordeel van kopen ipv streamen.

[Reactie gewijzigd door roda_djavulen op 27 oktober 2017 15:28]

Ik koop 2e hands CDs voor een euro of 2, rip ze naar FLAC naar mijn smartphone. Altijd beschikbaar en "mijn eigendom". Streaming diensten zijn leuk, maar je kan je grote muziek-collectie die je hebt opgebouwd op Spotify niet terugluisteren over X jaar. Althans, daar heb je geen garantie voor.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 27 oktober 2017 15:08]

Precies, ik koop ook nog altijd CDs en rip deze vervolgens voor het USB stickje in mijn auto.
Als het daadwerkelijk om een thuiskopieheffing gaat, is het dan niet logisch er om die heffing af te dragen over dvd's en cd's? Dan betaalt iedereen die mogelijk een thuiskopie maakt de heffing af, maar worden gebruikers die opslagmedia gebruiken voor het bewaren van eigen materiaal niet onnodig belast. Lijkt me met het oog op proportionaliteit de beste oplossing voor iedereen.
Ik rip mijn officieel gekochte blu-ray's naar mkv, zodat ik ze kan afspelen via mijn htpc. Er zijn nog genoeg mensen die het zo doen. Voordeel is dat ik dan binnen 5 sec een film heb draaien, zonder reclame en troep, in HD beeldkwaliteit, hd geluidskwaliteit en de juiste ondertiteling(indien nodig).

Nu heb ik naast het kopen van Blu-ray's ook een Netflix abonnement. Die gebruik ik ook niet zo vaak want Netflix is meer van de series dan van de films.
Maar ook daarvoor geldt, wie DOET dat nog? Dat hele rippen is toch allang achterhaald, en dat is precies wat Keypunchie bedoelt.

Er zijn nu zoveel streaming-alternatieven waarbij je betaalt voor download en streamen, en die maken inmiddel zo'n groot deel uit van het totaal, dat deze thuiskopieheffing volstrekt achterhaald is.

Om met jouw woorden te spreken: 'dat hele blindstaren op illegaal kopiëren wordt zo onderhand vermoeiend'
Maar ook daarvoor geldt, wie DOET dat nog?
IK. Wekelijks. Al jaren.
Ik ook, voor zowel cd's alsook voor Blu-ray's. Mocht er iets gebeuren, altijd handig om het origineel nog te hebben. ;)
Tevens kan ik de rip naar flac nog bewerken met replaygain of wavegain en er metadata in plaatsen.
Waarna ik vervolgens flac, wav of whatever kan laten maken indien gewenst.
Inderdaad, je bent veel flexibeler en je hebt de kwaliteit zelf in de hand!

Ik ga ook altijd voor flac, kun je zo omzetten naar wave en mp3 indien nodig. Flac is overigens gewoon een gezipte wavebestand.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 28 oktober 2017 11:05]

Ik ga ook altijd voor flac, kun je zo omzetten naar wave en mp3 indien nodig.
En met je bestanden kun je ook nog lekker experimenteren met kanalen scheiden naar dts, of pielen met lossy.wav en lossy.flac. De hobby is mij die paar dubbeltjes wel waard.

Er staat overigens externe hdd /ssd genoemd, maar het zal ook wel voor interne schijven gelden.
Yup, alle schijven worden inmiddels belast.
Maar een CD of DVD kopiëren voor thuisgebruik kan al jaren niet meer, sinds er kopieerbeveiliging op zit. (Ja, die is wel te kraken uiteindelijk, maar dit is natuurlijk niet te doen voor de gemiddelde consument.) Een weg daaromheen was natuurlijk het downloaden van een eigen kopie, maar dat mag nu niet meer. En wordt ook steeds omslachtiger, openbare torrentsites zijn behoorlijk op hun retour.
Oh jawel hoor. Gewoon afspelen op een radio met flink wat volume en vervolgens het geluid opnemen met je smartphone.

Althans, zo neemt m'n dochter (7) wel eens muziekjes en delen van het Jeugdjournaal op ;)
ja maar dat is alleen nuttig als je absoluut geen waarde Hecht aan de kwaliteit van de muziek.

zelfs met de beste car hifi systemen, zal het nog steeds niet in de buurt van cd kwaliteit komen.
Klopt en ik gruwel ervan, maar m'n dochter vind het goed zat.

(En die heeft óók gewoon Spotify via het family-abonnement op haar afgetrapte S3 Neo'tje)
zullen we het maar houden op.....een kinderhand is gauw gevuld :)
Oh dat zeker. Gelukkig wel, op die leeftijd. En het is wel creatief gebruik maken van de mogelijkheden die je hebt.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 27 oktober 2017 18:54]

die eerste opmerking zal ik maar negeren, gezien dat te achterlijk voor woorden is |:( |:(

als je idd tevreden bent met gemiddelde muziek op een standaard stereo of tv, dan is spotify prima, maar voor de echte audiofiel is dat nowhere good enough.
als je idd tevreden bent met gemiddelde muziek op een standaard stereo of tv, dan is spotify prima, maar voor de echte audiofiel is dat nowhere good enough.
:)
En daarom stream ik ook niks. Het is internet-radio en leuk als behang. Dat is alles.

De dubbeltjesheffing stelt mijn geweten gerust als ik weer eens wat GB's verplaats. Er is voor betaald.
Het rippen stelt niet zoveel voor. Recoden is wat lastiger (zeker als je settings wilt tweaken) en redelijk nodig als je blu-rays ript (tenzij je 30-50GB voor een film geen probleem vind natuurlijk).
Afhankelijk van de film, rip je een blu-ray in 30 tot 45 minuten in HD beeld en geluid en de juiste ondertiteling.

Sommige rippers recoden een 3d film bijv. Dan ben je echt uren bezig.
DVD/CD rippen naar mobieltje komt niet of nauwelijks voor. Bij het gebruikelijke streamen (Spotify, etc.) wordt al een abo betaald. Kopieerheffing is diefstal.
Het is ooit bedacht als vergoeding voor het downloaden.
Dat ik eventueel een kopietje maak voor in de auto of iets dergelijks daar loopt de artiest geen inkomsten door mis. Ik heb zijn product al gekocht en zou nooit een tweede exemplaar kopen voor gebruik in de auto.

Ik betaal tegenwoordig netjes voor Spotify en Netflix die beiden lokaal opslaan mogelijk maken (en dus ook gewoon legaal is). Waarom zou ik dan nog moeten betalen?
Ik zie die noodzaak echt niet meer.
Het is ooit bedacht als vergoeding voor het downloaden.
....
Nee, het bestond al voordat Internet er was. Toen betaalde je een hefting op cassettebandjes omdat je daar een kopie op kon maken voor eigen gebruik van een LP of cassetteband de je zelf aangeschaft had.
Nee ik vind het hengelen naar gemiste inkomsten heel erg vermoeiend. Ik heb niet eens meer een CD speler. Waarom betalen waar ik geen gebruik van maak? Als het geld nog goed besteed zou worden dan heb ik er nog vrede mee maar zelfs dat blijkt buitengewoon dubieus.
Dan zou een bluray rippen ook niet zo moeilijk moeten zijn, maar de software zou dan gewoon meegeleverd moeten worden.
Fout!
Je mag vanuit de wet een kopie voor eigen gebruik maken maar de industrie hoeft het niet gemakkelijk voor je te maken. Kromme wetten maar zo werkt het nu eenmaal.
Dan downloadt men maar he. Dat is dan de keuze die ze je geven.
Ik heb heel de gedachtegang van thuiskopie nooit begrepen.
Je koopt media (film, muziek, ebook, game, ...) op een onbetrouwbaar medium (CDs en DVDs krassen snel en nemen veel plaats in).
Stel ik maak er een digitale kopie/backup van en goei het origineel weg.
Als iemand mij een logisch en juridisch antwoord kan geven waarom ik dan moet gaan betalen voor mijn digitale kopie/backup, die dan eigenlijk niet meer de kopie/backup is, aangezien de originele bron niet meer bestaat.
Is er een wettelijk kader dat stelt dat wanneer je media koopt op een bepaald medium, je enkel nog die media mag consumeren vanaf het dat medium? Het is dan aan de eisende partij om te bewijzen dat ik illegale kopieen heb (onschuld tot tegendeel bewezen, onmogelijk om een negatief feit te bewijzen enzovoort ?).

Heel die thuiskopie regeling zit vol logische gaten en is er enkel geraakt met dank aan lobbying van bedrijven als BUMA/STEMRA, SABAM, ... als compensatie voor illegaal downloaden. Dus laten we niet flauw doen, waarom deze heffing bestaat.
Voor het digitale tijdperk, was er ook geen auteursheffing op tapes omdat je dat zou kunnen gebruiken om je kameraad zijn cassetje of cd to kopieeren.

[Reactie gewijzigd door laibalion op 27 oktober 2017 15:49]

Je hoeft het origineel niet te bezitten. Je mag ook de cd geleend hebben en daarvan een rip maken.
Ik ga ervan uit dat jij dus nooit hoeft te bewijzen hoe je aan jouw kopie bent gekomen. Als een rechthebbende jou wil aanklagen omdat je een kopie uit illegale bron hebt, dan zal de bewijslast toch bij die rechthebbende liggen lijkt me.

NB: Als het gaat om een civiele zaak ligt dat wellicht anders. Dan is de vraag of je akkoord gaag met een schikkingsvoorstel of dat je het daadwerkelijk voor de rechter wilt laten komen.
Ja ik ben er zo'n een, hoe gaat de overheid dan weten dat ik dat doe? En hoe gaan ze deze kosten in rekening brengen?
Dat downloaden nu illegaal is zegt niet dat het ook niet meer gebeurd, de vermeende inkomstenverliezen zouden dus nog steeds bestaan, ze zullen dit argument dus nog steeds gebruiken.
Er zijn ook benzinedieven in dit land. Zullen we een extra heffing op auto's gaan invoeren, zodat de pomphouders schadeloos kunnen worden gesteld?

Immers, zonder die auto's kunnen mensen geen benzine stelen.

Het is gewoon heel raar om mij als eerzaam burger te vragen om te gaan betalen voor de (vermeende) kosten van iets dat illegaal is.
Dat hoeft niet, want die kosten zitten gewoon in de brandstofprijs verwerkt. Net als de kosten van jatwerk in supermarkten, zit gewoon in de aanschafprijs.
Probleem hier is dat de hardwareverkopende partij en de dervende partij niet een en dezelfde is.
Overigens ben ik het er mee eens dat dit volslagen achterhaald is.
Maar als je deze vergelijking doortrekt is hier de dervende partij toch de muziekindustrie die de gedorven inkomsten kan verwerken in de cd/licentieprijs? Hoezo heb je dan een heffing nodig op allerlei apparaten waarvan 99% waarschijnlijk nooit een thuiskopie gaat zien?

Daarnaast vind ik het ook interessant hoe ze de gedorven inkomsten bepalen. Totaal ondoorzichtig, waarschijnlijk omdat het geheel onmogelijk is om hier ook maar een grove schatting van te maken... Rare, rare regeling.

[Reactie gewijzigd door Kevinns op 27 oktober 2017 22:03]

Er zijn ook benzinedieven in dit land. Zullen we een extra heffing op auto's gaan invoeren, zodat de pomphouders schadeloos kunnen worden gesteld?

Immers, zonder die auto's kunnen mensen geen benzine stelen.
Nee, we doen het anders. We laten benzine stelen gewoon oogluikend toe! En als de pomphouders dan zeuren dat ze inkomsten mislopen dan zeggen we dat ze maar live moeten gaan optreden of hun winkeltje bij de pomp aantrekkelijker moeten maken om daar hun geld me te verdienen. Kom op zeg, in deze tijd gaan we echt niet betalen voor de benzine als de auto al zoveel kost. Die benzine komt trouwens eigenlijk gewoon uit de grond dus is het sowieso al belachelijk om daar voor te gaan betalen.

Zo ongeveer wordt er over muziekanten, schrijvers en filmmakers en hun rechten gedacht hier op Tweakers...
Charles, je maakt een leuke vergelijking. Eerst even on topic: de filmindustrie is gewoon verkracht door Amerikaanse praktijken van winstmaximalisatie. Je graait wat je kan graaien. (Dit is overigens ook overgewaaid naar andere sectoren). En zo betaal je dubbel of meer voor een hetzelfde product.
Je kan het beter vergelijken met een pak melk. Ik koop die bij de supermarkt, zet hem in mijn koelkast en elke keer dat ik dan een glas melk pak, moet ik er weer voor betalen. En dan kan t soms ook nog zo zijn dat je helemaal geen melk drinkt en er toch voor betaalt.

Off-topic: de benzine is gewoon duur omdat ze daar ook kunnen vragen wat ze willen. Ik weet niet of je hebt gezien hoe de olieindustrie heeft gedraaid de afgelopen jaren maar die zijn stinkend rijk geworden. De marges waren nogal breed dus. Niets mis mee opzich, behalve dat een complete beschaving er afhankelijk van is. Dus ze vragen voor de benzine waar ze mee wegkomen. En de politiek zal er helemaal geen reet aan doen, want als ze meer vragen, wordt er ook meer belasting betaalt in de vorm van BTW en accijnzen. Je staat er dus ongeveer alleen voor.

Kortom, beide sectoren wordt ontzettend veel verdiend en worden we eigenlijk gewoon uitgebuit. Dan is het niet zo heel gek dat er een weerstand groeit?
We laten benzine stelen gewoon oogluikend toe! En als de pomphouders dan zeuren dat ze inkomsten mislopen dan zeggen we dat ze maar live moeten gaan optreden of hun winkeltje bij de pomp aantrekkelijker moeten maken om daar hun geld me te verdienen.
Deze vlieger gaat niet op. Het zijn de platenmaatschappijen die rechthebbende zijn op opnames, niet de artiesten. Die platenmaatschappijen investeren in een artiest (meestal in de vorm van een lening die de artiest zelf moet terugbetalen), en verdienen ook nog geld aan distributie. Dat is allemaal leuk en aardig, maar ik beschik zelf over de middelen voor distributie en heb de platenmaatschappij daar helemaal niet voor nodig. Waar je de platenmaatschappij voor nodig hebt is het voorfinancieren van een opname, en, nogmaals, dat is een lening aan de artiest. Dat geld krijgen ze bij een redelijk succesvolle artiest dus gewoon terug, en bovendien krijgen ze het exclusieve recht op distributie. Maar dat recht is economisch gezien niks waard als ik dat zelf ook kan. En daar zit 'm het grote pijnpunt, het grote verdienen voor de platenmaatschappijen gaat op een manier die uit de digitale steentijd komt. Logisch dat ze dat niet willen opgeven - vanuit hun oogpunt, maar niet vanuit het mijne.

Om jouw vergelijking kloppend te maken is het de Shell die gaat klagen omdat ik mijn mobiliteit niet langer uit benzine hoef te halen, maar zonnepanelen op mijn dak heb om de stroom voor mijn elektrische auto op te wekken. En dat terwijl Shell een exclusieve licentie op 'mobiliteit' (in de vorm van een concessie op olievelden) van de overheid heeft gekregen! Dat kan toch niet! Shell is met zijn benzine toch de producent van mobiliteit! Dat mag ik dan toch niet zomaar zelf doen!

Maar denk even wat verder (wat bij energie al heel wat meer gebeurt dan bij auteursrecht), waarvoor betalen we Shell? Niet omdat we ze zo aardig vinden, maar omdat ze iets leveren dat we nodig hebben. Maar als jij iets in je achtertuin hebt liggen dat je gratis kunt gebruiken, of je kunt het kopen bij Shell, wat ga jij dan doen? Ga jij dan zeggen 'joh, die jongens hebben grof geld betaald voor hun concessie, die moeten dat wel kunnen terugverdienen dus ik blijf gewoon benzine kopen', of zeg je 'fuck it, vette pech, dan had je maar op moeten letten, met je tijd mee moeten gaan en zonnepanelen moeten gaan verkopen'? Dat is namelijk hoe het overal werkt.

Laten we wel wezen, de inkomsten uit opnames zijn voor de meeste artiesten relatief peanuts. De platenmaatschappijen - die rechthebbende en dus eigenaar van die opnames zijn - strijken het meeste ervan op. Een opname is voor een artiest zo ongeveer wat een reclamefolder voor de Jumbo is: promotiemateriaal. En betaal jij de ontwerper van die reclamefolder? Nee, dat doet de Jumbo. En betaalt de Jumbo voor elke keer dat er iemand in een folder kijkt? Nee, die betalen 1x voor de hele bups en daarmee basta. En gaat de drukker mensen aanklagen die kopieen van die folders verspreiden? Nee. De Jumbo dan, want die heeft per slot van rekening geinvesteerd in die folders? Ook niet - integendeel, zelfs.

Dus, wie zou de platenmaatschappij moeten betalen voor die opnames? De artiest. En dan per keer dat er iets wordt afgespeeld? Nee, 1x voor de hele bups. Je spreekt vooraf een prijs voor de opname af, daarmee is de kous af en is de artiest eigenaar van die opnames, niet de platenmaatschappij. En net zoals de Jumbo er niet wakker van ligt dat er kopieen van zijn folders verspreid worden zullen de meeste artiesten er niet wakker van liggen dat er kopieen van die opnames verspreid worden - sterker, het levert ze alleen maar meer bekendheid en dus hogere ticketprijzen voor optredens op.

Je kunt het ook anders zien: wie heeft er belang bij om die platenmaatschappij het distributierecht op die opnames te geven? Het belang van die platenmaatschappij is alleen maar dat ik alleen bij hun terecht kan voor die opname. Dat belang leidt er dus toe dat ze er alles aan zullen doen om de mogelijkheden die ik of anderen hebben om zelf te distribueren - internet - te gaan controleren. Wil ik dat? Nou, nee, dankjewel.

[Reactie gewijzigd door Iknik op 27 oktober 2017 17:37]

Als we toch bezig zijn ook maar direct een winkeldiefstal-heffing invoeren?

Waneer je iets koopt betaal je 3% toeslag ter compensatie van artikelen die eventueel door andere "klanten" niet worden afgerekend... |:(
Dat betaal je dus al. Al zo lang dat er gejat wordt uit winkels zit dit in de verkoopprijs meegerekend.
Mee eens, het is een belachelijke constructie maar dat is het altijd al geweest.
behalve dan dat ze voor het verbod niks konden doen, en je het gewoon legaal mocht doen. nu is het illegaal, en hoeven ze om die reden die heffing niet meer te doen.
maar die heffing is voornamelijk voor bijvoorbeeld rippen van cd naar je pc (THUISKOPIEheffing), en dat mag nog steeds, en dus houden ze die heffing er nog wel een poosje in.

[Reactie gewijzigd door mjz2cool op 27 oktober 2017 15:14]

Dat downloaden nu illegaal is zegt niet dat het ook niet meer gebeurd, de vermeende inkomstenverliezen zouden dus nog steeds bestaan,
Tuurlijk gebeurt dat nog steeds. Lees alhier over usenet, sickbeard, couchpotato, rar en par. En de NASsen die dat allemaal schijnen te kunnen en doen.
Daar wegen die paar euro's niet tegenop.
Maar dan nog deugt deze constructie niet. Nu moet iedereen betalen terwijl niet iedereen illegaal download. En waarom moet de overheid geld inzamelen voor het zogenaamde verlies van copyright eigenaren? Als er bij jou iets gestolen wordt betaalt de hele samenleving daar ook niet voor via een heffing van de overheid (zoiets gaat via de verzekering)... Dit is gewoon een handige extra inkomstenbron.

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 27 oktober 2017 22:22]

Het geld gaat naar een Stichting, niet naar de overheid.

Je kunt ook aan je content komen zonder internet. Leen de collectie van een ander en kopieer.
Kopieren kon al voordat het internet bestond. Ik heb cassettes die ouder zijn dan de gemiddelde Tweaker hier, bij wijze van spreken.

En die paar dubbeltjes stellen mn geweten gerust als ik weer eens enige tietallen albums naar een harde schijf sleep. Ik heb betáald.! :)
De thuiskopie is een heerlijke hobby en niet te duur.
Ik bestel/koop in ieder geval nooit meer een usb-stick in Nederland, dan maar bij dx.com en paar weken (of dagen in geval van mvproduct) wachten.

De inkomsten zullen denk ik verder dalen.

[Reactie gewijzigd door twicejr op 27 oktober 2017 15:05]

Er is juist geoordeeld door de rechter dat de Thuiskopieheffing niet bedoeld was voor downloads. Het is dus een beetje gek om te stellen dat die heffing zou kunnen vervallen omdat er nu een downloadverbod is.
De heffing is bedoeld ter compensatie van thuiskopieën: kopieën die je zelf maakt van eigen exemplaren of van geleende exemplaren van vrienden of bekenden. Niet van op internet beschikbaar gestelde exemplaren aan miljoenen mensen.
De thuiskopieheffing is een heel redelijk bedrag ter compensatie.
[...]
Zo mocht het natuurlijk nooit officieel gezegd worden, maar dat was wel waarom hij ooit kon worden ingevoerd.(En waarom omringende landen geen thuiskopieheffing kennen).
Natuurlijk mocht het wel zo gezegd worden. Dat is namelijk de hele basis van de thuiskopieheffing en dat is in iedere uitleg van die heffing te lezen. In omringende landen was het dan ook altijd verboden om een kopietje te maken van een LP op cassette of een CD te kopiëren. De thuiskopieheffing was/is in Nederland een heel goedkoop middel om een legale kopie te kunnen maken.
Het verhogen van de heffing van de smartphone is helemaal schandalig.
Inderdaad, die voor portable audio/video spelers gaat van 1,40 naar 1,20,
en die voor smartphones van 3,50 naar 4,70. De enige reden om er media bestanden op te zetten is toch dat een smartphone ook een portable audio/video speler is. Waarom dat verschil dan? O wacht, er worden waarschijnlijk een stuk meer telefoons verkocht. :Y)

Ook fijn, de heffing op USB sticks is gebaseerd op een onderzoek in opdracht van SONT zelf 8)7
Iets doet me vermoeden dat deze heffing het resultaat is van een lobbygroep die er voordeel aan heeft. Vooral het non-transparante karakter is verdacht.

Daarbij wordt verwezen naar het Privékopiëren editie 2017-onderzoek dat Kantar Public in opdracht van de SONT heeft uitgevoerd, maar dat niet publiekelijk beschikbaar lijkt.
Volledig mee eens; echter het is nu een mooie melkkoe. Geld wordt opgehaald en verdwijnt in andere potjes. Om de overheid te overtuigen, moet de vraag van deze zaken worden weggenomen.

Oplossing: koop je spullen bij een buitenlandse (maar wel Europese) webwinkel en er komen geen taks-inkomsten meer binnen.
Door al deze taksen, maar vooral de toeslagen. Koop zelf al jaren, geen harde schijven meer in Belgie, alles in het buitenland.
Er zijn EU landen, die ook stukken goedkoper zijn zonder al die extra heffingen. Maar als je wat kan plannen: buiten Europa is het nog leuker. Laatst trip naar Kuala Lumpur waar een 6 Tb WD Red schijf slechts 150 € kostte. Snelle memory sticks en geheugenkaartjes met talloze gigabytes, worden rond je oren gegooid... 8-)
En gaat je buiten-EU schijfje stuk? Geen probleem, want WD hanteert internationale garantie (ik dacht tot 5 of 8 geregistreerde schijven -out of regio- per consument). Netjes... _/-\o_
Dus eigenlijk zeg je koop ze illegaal in het buitenland bij een Europese webwinkel die zich niet aan de wet houdt. Europese webwinkels die leveren aan Nederland, moeten die thuiskopie ook afdragen. Als zij of jij niets opgeven hierover, is dat een strafbaar feit.
Lijkt me sterk dat dit illegaal zou zijn: de heffing wordt geheven over in Nederland verkochte goederen. Ali heeft niets met de Nederlandse wetgeving te maken en ook de meeste Europese landen kennen afaik geen thuiskopieheffing dus op welk punt zou dit illegaal zijn?
Dat een ander land het niet kent, wil niet zeggen dat een bedrijf zich niet moet houden aan lokale wetten. Ali heeft wel degelijk te maken met Nederlandse wetgeving, zo moeten zij ook netjes invoerrechten e.d. betalen. Volgens de thuiskopie site:

De betalingsverplichting
Volgens de Auteurswet ontstaat er een betalingsverplichting op het moment van fabricage en/of invoer. Van partijen die geen contract aangaan met Stichting de Thuiskopie is derhalve een onverwijlde opgave en betaling vereist op het moment van fabricage en/of invoer. Het nalaten van het doen van opgave is in strijd met de artikelen 16c lid 2 e.v. Auteurswet, hetgeen onrechtmatig is jegens Stichting de Thuiskopie en de door haar vertegenwoordigde rechthebbenden en bovendien een strafbaar feit oplevert (artikel 35c van de Auteurswet).
Je roept wel heel stellig dat het een strafbaar feit is, maar ik vraag het me af. De Wet zegt het volgende:
quote: Auteurswet Art. 16c
2. [...] De verplichting tot betaling van de vergoeding rust op de fabrikant of de importeur van de voorwerpen, bedoeld in het eerste lid.
3. Voor de fabrikant [...]. Voor de importeur ontstaat deze verplichting op het tijdstip van invoer.
Hetgeen natuurlijk de volgende vraag oproept: Als ik bij Amazon.de een usb-stick bestel, ben ik, danwel Amazon, danwel de vervoerder ook "importeur"? Ik betwijfel het.
 • De Auteurswet zelf definieert het begrip helaas niet.
 • In het dagelijks taalgebruik is een importeur een bedrijf dat (of een bedrijfsmatig handelend persoon die) goederen vanuit het buitenland invoert.
 • Bijvoorbeeld de Wet op de vaste boekenprijs definieert "importeur" als:
  degene die [objecten] die in andere landen dan Nederland zijn uitgegeven in Nederland in het handelsverkeer brengt
  (ook hier weer dus het bedrijfsmatige aspect / handelsoogmerk).
 • Art. 16c lid 2 spreekt over "voorwerpen", meervoud. Ook dat lijkt erop te wijzen dat hier invoeren als bedrijfsmatige activiteit gezien wordt (want bij een privé-persoon zal het vaker om een enkel voorwerp gaan).
Terug dus naar de vraag: Ik bestel een usb-stick bij amazon.de en laat die bezorgen, is er dan een "importeur" die afdracht verschuldigd is?
 • Ik sluit mijn koop in Duitsland. Vanaf dat moment is de usb-stick van mij. Hij is uit het handelsverkeer, en als ik hem verder naar Nederland vervoer (of laat vervoeren), doe ik dat niet bedrijfsmatig of met handelsoogmerk, ben ik dus geen importeur, en dus ook geen vergoeding verschuldigd.
 • Amazon is als verkoper sowieso geen vergoeding verschuldigd, en bovendien, Amazon verkoopt mij de stick in Duitsland, naar de Duitse wetgeving. Zij voeren de stick ook niet in in Nederland met het doel om hem hier in het handelsverkeer te brengen (de stick is immers al verkocht aan mij), dus geen importeur, dus geen vergoeding verschuldigd.
 • De transporteur brengt de stick weliswaar Nederland binnen, maar daarmee niet het handelsverkeer in (immers, de stick was al, en blijft van mij als privé-persoon). Ook deze is dus geen importeur.
Mijn conclusie: niemand in het verhaaltje is "importeur" in de zin van de wet, en dus is ook niemand een vergoeding verschuldigd. Niks illegaals aan.

[Reactie gewijzigd door tympie op 27 oktober 2017 23:12]

Op tweakers zelf

Al staat er verder niks over buiten Europa, maar als ik Amazon de voorwaarden lees
The recipient is the importer of record and must comply with all laws and regulations of the destination country. Orders shipped outside of the United States may be subject to import taxes, customs duties and fees levied by the destination country. The recipient of an international shipment may be subject to such import taxes, customs duties and fees, which are levied once a shipment reaches the recipient's country. Additional charges for customs clearance must be fulfilled by the recipient; Amazon has no control over these charges, nor can Amazon predict what they may be

Je bent dus zelf verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten. Overigens is het niet zo zeer dat je importeur bent, maar wel degene die het product importeert. Als ik een auto koop in Duitsland en importeer naar Nederland, mag ik zelf de BPM regelen e.d.

[Reactie gewijzigd door RebelwaClue op 27 oktober 2017 23:53]

Als ik de uitspraken van het EU-hof goed begrijp, is het dus (uit de zaken Thuiskopie vs. Opus en Austro Mechanica vs Amazon) zo dat de Nederlandse rechter de Nederlandse wet dusdanig mag interpreteren dat bij een dergelijke koop op afstand de verkoper de verschuldigde is, en daarnaast dat een eventuele heffing die de verkoper al in bijvoorbeeld Duitsland betaald heeft, niet betekent dat ze bij levering aan een Nederlandse klant niet alsnog ook een Nederlandse heffing hoeven te betalen (ze kunnen hooguit de reeds in Duitsland betaalde heffing terugvorderen).

Mjah, jammer. Nou ja, blijft in ieder geval volgens mij nog staan dat als ik die usb-stick bij Amazon bestel, hooguit Amazon iets fout doet en niet ik ;)

BPM wordt overigens gewoon geheven op degene die de auto op kenteken laat zetten (en dat staat los van import). Da's heel wat anders dan een algemene importheffing op informatiedragers.
Oh maar ik heb ook geen probleem ermee dat iemand een strafbaar feit zou plegen. Ik pleeg zelf genoeg strafbare feiten op dagelijkse basis. Het is dan ook alleen een constarering en geen oordeel. Overigens loopt de overheid geen geld mis, de thuiskopie heffing gaat NIET naar de overheid.
En ik zeur helemaal niet over wat de overheid zou mislopen, ik verduidelijk alleen maar de feiten. Namelijk dat het een strafbaar feit is. Wat ben jij een kortzichtig mannetje door gelijk te gooien met oordelen over mijn persoon. Dit zegt ook meer over jou dan over mij, bah.
Het verhogen van de heffing van de smartphone is helemaal schandalig. Wie kopieert er nou een opname van een legaal gekochte DVD naar zijn smartphone? En zoals eerder gezegd, voor muziek zal de legale handel allemaal in streaming zitten.
Inderdaad, en het wordt ook door iedereen geaccepteerd.

Het is eerder door bedrijven aangevochten. Oordeel te hoge thuiskopieheffing in hoger beroep vernietigd
Wat mij het meeste verbaasd op dit moment is dat ik legaal een copy van een film mag maken bij Netflix. Dus ik betaal voor een dienst die mij aanbied om een offline copy te maken.
Waarom moet ik dan hier nog thuiscopyheffing over betalen? Dit is toch al verrekend in het Netflix model?
Dus betaal ik het indirect 2x.

Ook blijf ik het niet begrijpen dat het maken van een backup van een medium (cd/dvd/blueray) dus nu ook belast is. Ook al gebruik ik hem niet om direct af te spelen maar alleen bij het kapot gaan van de eerste originele medium. Ik krijg namelijk geen enkele garantie op mijn mediadrager (ja meerdere malen gehad dat deze stuk gingen maar nooit mocht ik hem omruilen omdat gemeld werd dat het aan mijn speler lag of dat ik hem verkeerd in de hoes had gedaan of welk ander argument dan ook)
Dit geldt ook voor cardridges van consoles zoals de NES enzo. Het maken van een backup wordt dus nu belast.

Heel vreemd en misschien dat iedereen dat geld dat ze zouden moeten betalen collectief aan een goede advocaat moeten geven die namens ons allemaal definitef een einde maakt aan deze onzin.
Iedereen kopiert zijn DVD's, een gooit ze dan in de prullebak, want anders kun je er niets mee? Past niet in de USB-poort van tv's, niet in de NAS en niet in de SD-poort van de telefoon?
Maar dat mag eigenlijk niet want je doorbreekt DRM, dus die uitgevers hebben geen recht op thuiskopie-heffing.
Dan kopen we toch gewoon allemaal bij aliexpress? Geen btw of thuiskopieheffing...
"(En waarom omringende landen geen thuiskopieheffing kennen)."

In Duitsland en Oostenrijk hebben ze iig een vrijwel identieke oplossing.
Dit geld gaat helemaal niet naar de overheid. In plaats van te miepen kun je je ook informeren.
Jammer dat er nergens vermeld wordt dat het om exclusief btw prijzen gaat. Dat is namelijk wel zo.
En dus vangt de overheid ook meer BTW... ;) :+ :(
De logica achter de vergoedingen ontgaat me een beetje ...

E-reader (2GB opslag) ... €0,80
Externe hdd/ssd (4TB opslag) ... €0,60
Tablet (64GB opslag) ... €2,60

Externe harde schijven met gigantisch veel opslagruimte worden met 0,60 eruocent gering belast, terwijl een tablet met in het algemeen weinig opslagruimte vele malen zwaarder wordt belast. Willekeur regeert.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Thuiskopieheffing

"In principe moet de heffing ook worden betaald als het gaat om het kopiëren van materiaal waarvan de kopieerder zelf het auteursrecht bezit (bijvoorbeeld zelfgemaakte foto's). Het is mogelijk om voor dit zogenaamde 'professionele gebruik' een ontheffing aan te vragen. Houders van een vrijstelling dienen bovendien jaarlijks een afkoopsom aan de stichting te betalen."

Bovenstaande even geleend van WIKI ... vet gedrukte is toch enigzins tegenstrijdig ...
Of ik snap het niet ... Ondanks ontheffing tóch betalen ...

[Reactie gewijzigd door TheToolGuy op 27 oktober 2017 22:47]

Sorry maar vind die hele thuiskopie heffing echt belachelijk, schandalig zelfs.
Hiermee zegt de overheid eigenlijk dat wij allemaal potentieel crimineel zijn en waarschijnlijk/vermoedelijk illegaal content gaan downloaden. dit was ten tijde van het download gedoog beleid misschien relevant maar inmiddels mag dit wel geschrapt worden.
Nee, thuiskopieheffing is niet ter compensatie van illegaal content downloaden.
De thuiskopieheffing compenseert auteurs en artiesten voor kopieën van hun muziek en films voor privégebruik. De vergoeding bestaat uit een heffing op lege cd’s en dvd’s.
Een thuiskopie is:
Op grond van artikel 16b en 16c Auteurswet 1912 mag men enkele exemplaren van een werk maken voor eigen oefening, studie of gebruik. Dit heet een thuiskopie. Een dergelijke kopie mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Het is niet vereist dat je het origineel zelf gekocht hebt om een thuiskopie van een werk te mogen maken.
Maar dat betekent dus automatisch dat het downloaden via bijvoorbeeld nieuwsgroepen is toegestaan, nietwaar?
Het is niet vereist dat je het origineel zelf gekocht hebt om een thuiskopie van een werk te mogen maken.

[Reactie gewijzigd door FricoRico op 27 oktober 2017 14:44]

Nee, downloaden uit illegale bron valt niet onder de thuiskopie-exceptie. Dit is door de Europeese rechter bepaald.

Je kunt wel bijvoorbeeld een DVD lenen van een kennis die de dvd heeft gekocht. Daar mag je dan een kopie van maken.

Je mag (waarschijnlijk*) niet een door deze kennis gekopieerde DVD lenen en daar weer een kopie van maken. De kopie van de kennis was voor eigen oefening, studie of gebruik, uitlenen aan jou valt daar niet onder.

* ik zeg waarschijnlijk omdat deze casus nog niet onder een rechter is geweest.
Maar bij mij gaan er vrijwel direct een aantal vragen spelen, wat misschien 'common sense' hoort te vallen. De wetgeving lijkt niet te specificeren wanneer iets een illegale bron is;

Moet ik de persoon waarvan ik het download persoonlijk kennen? Als die persoon waarvan ik het download is het dan wel een illegale bron? Moet het altijd gaan om een fysieke kopie? Wat als ik een vriend laat downloaden vanaf Google Drive, is het dan een download of een illegale bron?

Bovenal, ben ik verplicht om te achterhalen wat de bron was?

Er zijn zoveel randvoorwaarden waar geen duidelijkheid over is. De thuiskopie heffing zou wat mij betreft nogal vaag. Als ik alleen vanaf mijn eigen bronnen mag kopiëren, hoezo moet een artiest dan gecompenseerd worden voor deze kopie? De artiest verliest hier geen inkomsten door, want uiteidenlijk betaal je tegenwoordig voor een licentie. Als ik bij iTunes een nummer koop dan kan ik het ook naar allerlei devices 'kopiëren'.
Wat als ik een vriend laat downloaden vanaf Google Drive, is het dan een download of een illegale bron?
Je kunt alleen een thuiskopie maken van een werk dat je zelf legaal ontvangt (bv radio) of in je bezit hebt.
 • Als een vriend een kopie maakt van jouw cloud dan maakt hij dus geen kopie van een werk dat hij zelf in zijn bezit heeft maar een kopie van een wekr dat jij in je bezit hebt en is het dus geen thuiskopie.
 • Als jij een kopie maakt van jou cloud naar iemand anders dan is het niet een kopie voor eigen gebruik en dus ook geen thuiskopie.
Als je dit soort uitspraken doet kun je jezelf maar beter eerst inlezen.
Het is perfect mogelijk om een geleende cd te kopiëren namelijk, of dit nu in de cloud staat of niet.
Misschien dat het niet mag volgens de voorwaarde maar dat heeft weinig invloed.
Je 2e voorbeeldje is wel iets lastiger omdat je dan niet zelf je kopieën maakt.

[Reactie gewijzigd door Sergelwd op 27 oktober 2017 17:01]

Bij een geleende CD is de muziek dus wel op dat moment legaal in je bezit (ook al is dat tijdelijk).
En die mogelijkheid heb je ook bij een clouddienst.
En die mogelijkheid heb je ook bij een clouddienst.
hoe dan ?

[Reactie gewijzigd door TWyk op 27 oktober 2017 17:10]

Iemand bij je laten inloggen en rippen?
Feitelijk is de bron altijd legaal dus is heel je betoog vrij zinloos. 8)7
Een bron is in dit geval het exemplaar dat je kopieert, niet de oerbron.
Wat is een oerbron? 8)7
Geloof niet dat een bron iets anders betekend dan de oorsprong.
Het gaat erom wat de term "bron" in de betreffende wet betekent. Dat ligt gewoon vast en dat is het exemplaar dat gekopieerd wordt. Daar verandert een taalpurist niets aan.
Heb de orginele wetstekst niet doorgespit omdat ik daar nu geen tijd voor heb.
Maar op http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/thuiskopie/ staat dit:
"Het ontbreken van de eis dat het origineel legaal moet zijn, kan er dus toe leiden dat van een illegale bron legale privié-kopieën worden gemaakt, voor zover de overige voorwaarden die artikel 16c stelt in acht worden genomen. De beperking inzake privié-kopieëren staat het niet toe dat zo'n kopie wordt afgegeven of wordt openbaar gemaakt. Het heeft mijn voorkeur dat alleen van een legale bron een privé-kopie wordt gemaakt. "

Wat jij zegt word zover ik weet nergens genoemd, en met een bron kan echt alleen de oorspronkelijke film/cd oid betekenen, juist bij een wetstekst lijkt me dat nogal van belang.
Als jij een Windows cd ging kopiëren en het programma vroeg naar de source disk, ging je toen ook met Microsoft bellen of je het allereerste exemplaar van Windows even mocht lenen?
Laten we het niet kinderachtiger maken dan dat het is...
Je kunt wel bijvoorbeeld een DVD lenen van een kennis die de dvd heeft gekocht. Daar mag je dan een kopie van maken.
Je mag (waarschijnlijk*) niet een door deze kennis gekopieerde DVD lenen en daar weer een kopie van maken.
Je kunt derhalve de gehele collectie van wie dan ook kopieren. Familie, vrienden, kennissen, collega's, buren, passanten, fonotheek en ieder ander. Voor het overige kraait er geen haan naar als er een kopie van een kopie wordt gemaakt. Heerlijk tijdverdrijf; en nog makkelijker kopieer ik een harddisk van een ander. Wie belet me dat.
Nee, want letterlijk de zin daarna verteld ons:
Het downloaden uit illegale bron valt echter niet (meer) onder deze wetsartikelen. Hoewel onze wet altijd zo werd uitgelegd, heeft in april 2014 het Hof van Justitie bepaald dat een auteurswet geen downloaden uit illegale bron mag toestaan. Nederland heeft dus een downloadverbod.
Iets heeft maar 1 bron, en aangezien het meestal niet om met andere acteurs nagespeelde films gaat is de bron feitelijk altijd legaal.
De bron in de wet waar het om gaat is het exemplaar dat gekopieerd wordt.
En dat zegt?
Er word enkel over de bron gesproken en daar komen kopieën indirect altijd vandaan.
Nee, als je de wet leest zal je zien dat je "bron" nooit kan interpreteren als het allereerste exemplaar
Nee, want de kans is bijna 100% dat een download van nieuwsgroepen illegaal is en dat is via een andere wet verboden. Maar als ik het zo lees mag je dus wel naar een vriend toe, daar alle cd's rippen (= kopie) en dan dus onbetaald muziek luisteren, voor thuisgebruik.
Eigenlijk wel gek... van als ik een cd download, gebeurt precies datzelfde alleen dan via een internet vriend.
Dat hangt ervan af....

Als de muziek met een Creative Commons licentie op de nieuws groep is gezet dan mag er veel, afhankelijk van de voorwaarden van de CC gekozen licentie.

De meeste films en muziek worden NIET onder CC op nieuws groepen geplaatst.
Als er inhoud op een niet door de rechthebbenden op een mepaald medium is geplaatst is er sprake van illegale bron...
DVD kan ook illegale bron zijn als de rechthebbende bepaald heeft dat het uitsluitend gestreamed mag worden.
Maar is dat maken van een thuiskopie in de meeste gevallen mogelijk dan? Voor zover ik weet zit er op alle CD's en DVDs van de afgelopen 15 jaar wel een vorm van DRM/kopieerbeveiliging waarmee dat zonder geavanceerde tools niet mogelijk is... Om van streamingsdiensten nog maar niet te spreken.
Kan me dus ook niet voor de geest halen in welke gevallen je een thuiskopie zou kunnen maken eerlijk gezegd. Dat het dan mag is leuk maar als het niet kan maar wel gewoon doodleuk de heffing handhaven en zelfs verhogen vind ik belachelijk.

[Reactie gewijzigd door deraco96 op 27 oktober 2017 15:03]

Kan me dus ook niet voor de geest halen in welke gevallen je een thuiskopie zou kunnen maken eerlijk gezegd.
Simpelweg het opnemen van een TV programma op je PVR is al meteen het maken van een thuiskopie.
Dus al iemand bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd van de Champions League opneemt om te bekijken als hij wat later thuiskomt dan is dat een thuiskopie.
Op gewone CD's zit geen kopieerbeveiliging. Er is wel mee geëxperimenteerd maar dat was geen succes omdat heel veel spelers die cd's niet afspeelden.
Eigenlijk gedogen ze met deze heffing het downloaden.
Eigenlijk gedogen ze met deze heffing het downloaden.
In elk geval het verkrijgen van een kopie. En wie bewijst dat mijn thuiskopie niet van een cd komt ?
Voor de tarieven en voorwerpen van de thuiskopievergoeding voor 2018 zijn de feitelijke tarieven voor
de jaren 2015–2017 als vertrekpunt gehanteerd.

Evenals in het Besluit op Hoofdlijnen van 12 oktober 2012 en het besluit van 7 oktober 2014 is gekozen
voor een regeling die sober is voor wat betreft:
a) de tarieven in relatie tot de prijzen van de dragers, om marktverstoring, ontduiking en vraaguitval
te voorkomen en
b) de totale lastendruk, waarbij ook is gekeken naar trends elders in Europa.

Het is toch ongelooflijk dat de kosten bepaald worden op basis van de feitelijke tarieven voor de jaren 2015 - 2017. Het mooie is dat er wel gekeken is naar trends elders in Europa. maar de streaming van muziek en films is hun dan niet opgevallen!?

Wauw!
Dus ik betaal al voor illegale content? Raar.
Als ik een kopie wil maken van een gekochte game/dvd werkt die kopie ook niet eens. Je betaald voor lucht.

[Reactie gewijzigd door rejer op 27 oktober 2017 14:51]

Games en software zijn op een andere manier beschermd dan muziek, films, boeken en afbeeldingen. Daar mag je geen kopie of backup van maken voor eigen gebruik tenzij nadrukkelijk in de licentie staat vermeld dat dat wel mag.
Kortom; nóg een reden om USB-sticks via AliExpress te kopen. Wat een onzin; ik ga toch geen heffing betalen op opslagmedia waar mijn eigen privégegevens op staan ??
En dan 32GB kopen terwijl je denkt 128gb te kopen zeker?

Je hebt tot nu toe ook heffing betaald op CD-R(W)'s en DVD-R(W)'s (maarja, wie koopt die nog?), waar je toch ook net zo goed privégegevens op kon zetten? Ik heb een aantal keer backups gemaakt op DVD-tjes in ieder geval! In principe zijn USB-sticks weinig anders dan CD'tjes en DVD'tjes.

Het zal nu wel uitgebreid worden, omdat ze inkomsten mislopen door gedaalde verkoop van CD-/DVD-R.
Tsja ach, in NL kan je ook wat kopen bij een nep-bedrijf van oplichters.

Nee hoor, die CD's/DVD's kocht ik alleen nog in Duitsland, want daar was geen thuiskopieheffing. Is wel al een tijd geleden ja. Maar nu is het China dus. Geen enkel probleem. Ik bestel er ook tablets, desktops, mediaspelers en laptops. Werkt allemaal perfect en voor de helft of een derde van wat zoiets hier kost.
En de douane heeft nooit je aankopen er een keer uitgevist voor importkosten en BTW?!!!
Nee, de EU is namelijk een vrijhandelszone. Dus met de DVD's uit Duitsland nooit een heffing/BTW.

Uit China wel. Maar dan is het nog steeds veel goedkoper dan iets uit NL. Soms zijn in NL alleen de portokosten al hoger dan het hele product uit China. :)

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 426269 op 29 oktober 2017 10:49]

Daar behoort China niet bij....Lees de kommentaren, velen halen goedkoop spul uit China, wat eventueel belast kan worden.
Ja, dat weet je allemaal van tevoren. Op iets van boven de -zo uit mijn hoofd- de 22 euro kan BTW bij komen. En dan automatisch ook nog 13,25 inklaringskosten. Maar ja, op een laptop van 480 euro die hier iets van 1500 euro kost, maakt dat niet zo uit. En ze specificeren vaak de vervangingswaarde van het artikel op het pakket, dat is een mindere waarde dan de verkoopprijs. Dus dat scheelt dan ook weer.
Dan kan het inderdaad wel uit, zelfs met de extra kosten.
En de douane heeft nooit je aankopen er een keer uitgevist voor importkosten en BTW?!!!
Het enige wat je betaalt is BTW als je uit China electronica aanschaft. Er is geen importheffing. Het kan wel gebeuren dat de vervoerder afhandelings kosten vraagt. Dit is meestal een vast bedrag van EUR10 - EUR15.

[Reactie gewijzigd door 26779 op 29 oktober 2017 11:01]

Je betaald meestal importkosten, BTW en de douane kosten. Loopt meestal flink op.
Importkosten/heffing op computers en onderdelen is 0%
https://www.belastingdien...j_invoer_internetaankopen
Onder de 20€ waarde hoef je in België niets te betalen.
Dan vraag je gewoon je geld terug :)
Je ben immers beschermd via aliexpress.

Op ebay is dat probleem echter veel groter en ben je minder beschermd tenzij je met cc of paypall besteld al ligt daar de bewijslast een stukje lastiger.


En ik heb nog nooit heffing op cd,dvd betaald ik importeerde gewoon een doos uit duitsland en die deelde we over alle vrienden en familie.
Koste nog geen kwart van wat het hier kostte en was exact hetzelfde.
Het was zelfs een tijd goedkoper als inkoop bij de distributeur...
Klopt. Duitsland is gewoon EU, dus nooit een heffing/BTW als je spullen uit Duitsland koopt.
Het is maar 60 cent op een stick die tegenwoordig flink wat data kunnen opslaan, het is niet alsof je elke maand 10 USB sticks koopt.

Ik koop het ook van Ali hoor, maar omdat de basisprijs gewoon veel lager is, die kopieheffing kan me gestolen worden, merk jij nou echt die 4 euro 2,60 euro op je 2000 euro desktop?

[Reactie gewijzigd door xeonzs op 27 oktober 2017 14:39]

Het is maar 60 cent
Die 60 cent heeft totaal geen nut. Ik snap niet waarom je het gaat vergelijken met 2000 EUR. In plaats van een goedkope USB stick van +/- 7 EUR betaal je nu 7.60 EUR. Waarom? Het maakt bar weinig uit dat het bedrag mee valt. Waarom zou een USB stick belast moeten worden? Auteursrecht is iets wat de staat al geeft (mogelijk maakt). Als het soms niet geldig is waarom zou hiervoor gecompenseerd voor moeten worden?
Omdat ik mijn voorbeeld op dezelfde manier opblaas zoals hier de 60 cent word opgeblazen, het is allebei een bedrag wat je echt niet gaat missen, als je het realistisch bekijkt zal de heffing niet in ons leven verdwijnen, dus in dat opzicht gaan ze er heel netjes me om dat het zeer acceptabele heffingen zijn.

Edit:
Blijkbaar heb ik een onpopulaire mening door dit gewoon hartstikke okay te vinden, ik snap niet dat hier zo een probleem van gemaakt word, het principe van de heffing is raar okay, maar als je moeilijk gaat doen over 60 cent of tot 4 euro op 1000+ euro machines dan vind dat je toch echt gewoon iets zoekt om over te klagen.

[Reactie gewijzigd door xeonzs op 27 oktober 2017 14:59]

Het gaat de mensen niet om het (lage) bedrag, maar om het principe. Dat (alweer) de burger onterecht geld wordt afgeroomd. Al die kleine bedragjes bij elkaar wordt een gigantisch miljoenenbedrag wat dan misschien niet naar de overheid gaat maar onterecht naar de artiesten. Keer op keer zie ik dat artiesten helemaal niet zielig zijn maar allemaal stuk voor stuk schathemel rijk zijn. Prima, mogen ze van mij als ze echt getalenteerd zijn, maar ze moeten niet betaald worden van mijn centen als ik helemaal niks met die betreffende muziek of film/serie heb en dus onterecht daar voor moet gaan betalen, ook al is het "maar" een paar cent, punt!
[...]
miljoenenbedrag wat dan misschien niet naar de overheid gaat maar onterecht naar de artiesten.
Ik zou het nog niet eens zo'n probleem vinden als het daadwerkelijk naar de artiesten zou gaan (genoeg die het geld wel goed kunnen gebruiken, ze zijn lang niet allemaal schathemeltjerijk), maar teveel blijft bij die organisaties aan de strijkstok hangen. Dat heeft een paar jaar terug een keer het nieuws gehaald en na een golfje van publieke verontwaardiging is dat weer uit het publieke bewustzijn verdwenen.
Nou ja ik betaal tig keer een heffing en dat terwijl ik NOOIT naar muziek luister.
Niet erg netjes lijkt mij.

Gelukkig download ik naar hartenlust omdat i via verschillende manieren die gasten al genoeg support.
Ze zijn immers stinkend rijk geworden door reclamegelden en andere onzin zoals sponsoring wat de consument uiteindelijk betaald.

Het word gewoon hoog tijd dat ze eens stoppen met janken en beseffen hoe goed ze het hebben.
Het is jammer dat de consument zon super irritant gewoontedier is en een dicipline heeft van jan met de korte achternaam. Anders zou het een mooi initiatief zijn om eens een jaar geen film te kijken geen serie te kijken geen muziek te luisteren. kijken wat die rijke lui er dan van vinden.
De pure hebberigheid van deze super rijke mensen is gewoon misselijkmakend.

Laat ze eens leren met geld omgaan dan zijn ze ook een stuk gelukkiger misschien.
Het gaat natuurlijk om het principe, je wordt alvast gestraft voor iets dat je mogelijk gaat doen. Dat is natuurlijk belachelijk.
+1Anoniem: 62011
@porn*27 oktober 2017 19:52
Aan de andere kant kun je nu gewoon alles kopiëren omdat je niet 2x voor hetzelfde gestraft kunt worden.
Het is geen vrijbrief voor illegale content en het is niet echt nuttig om al je fysieke media dubbel te kopieren, puur omdat het kan ;)
Waarom niet. Je betaald voor legale content en heffing. Dus de heffing is om illegale content te legaliseren.
Gewoon massaal geld terug gaan vragen dan kost het ze meer geld dan dat het oplevert.
Dat snap ik, het principe van de heffing is onzin, maar het niet alsof de heffing belachelijk hoog is en zoals ik probeerde aan te tonen is het niet alsof je er dagelijks tegen aan loopt.
Nee, een eurootje hier, een eurootje daar...
Het valt niet op, maar aan het eind van het verhaal kost het toch aardig wat. (Of meer: Brengt het aardig wat geld in het laatje)
+1Anoniem: 426269
@xeonzs27 oktober 2017 14:59
Voor eentje is het niet erg inderdaad. Ook al koop ik zelf dat soort dingen natuurlijk ook via Ali in China. Want het gaat mij om het principe. Ik ga niet 200% voor iets betalen als ik het elders voor de helft kan krijgen. En zeker niet als dit door onzinheffinfen, belastingen en regels van de overheid komt.

Maar voor winkels die die dingen verkopen is het wel jammer. Zeker als je gespecialiseerd bent in het verkopen van opslag en geheugen. Ik weet nog dat Opus direct bij de invoering van de thuiskopieheffing direct verkaste van Bodegraven naar Duitsland. Daar heb ik destijds nog erg veel besteld. Jammer voor het NL bedrijf en de NL werknemers, en de overheid die geen BTW en vennootsschapsbelasting meer kon incasseren. Iets met deksel op de neus bij teveel willen hebben.
En het erge is, je mag niet meer films en music illegaal downloaden want dat is een paar jaar geleden verboden gemaakt, en toch geld willen hebben voor spullen waar het op kan allemaal.

[Reactie gewijzigd door AmigaWolf op 27 oktober 2017 18:07]

Ja precies !
Zou hetzelfde zijn als een Cjib bedrag standaard op een nieuwe auto ivm mogelijk toekomstige snelheids overtredingen en natuurlijk de reguliere boetes in stand houden.

Welkom in Nederland. Belasting, heffing, accijns, opcenten, bijdrage, btw, en ga zo maar door.
Ja dit is weer typisch nederland.
Wat een onzin; ik ga toch geen heffing betalen op opslagmedia waar mijn eigen privégegevens op staan ??

Maar betaal je dan wél het volle pond elke keer als je een auteursrechterlijk bescherm bestand op slaat?

Dat is immers het idee: je betaalt een klein bedrag voor de media ipv een los bedrag per keer.

Merk overigens op, dat met papier het ook al zo werkt, maar dan iets van 50 a 60 jaar. Elk stukje papier gemaakt of geimporteerd in Nederland heeft ook een heffing ivm kopieren.
Leuk verhaal .... Als je namelijk een dergelijk bestand erop zet ben je in overtreding en wilt Brein hard optreden !
Kortom, je betaald voor niets want je koopt hier niets mee af en je blijft strafbaar.
Kortom diefstal door de staat nog voor een strafbaar feit is gepleegd.

De staat doet er niks aan want die verdiend leuk hieraan (btw).
dubbelup

[Reactie gewijzigd door bamboe op 27 oktober 2017 14:46]

Alleen jammer dat bijna alles wat je koopt via AlieEpress rotzooi is.
USB-sticks die een stuk langzamer zijn dan geadverteerd en binnen no-time datacorruptie of defect.
Complete onzin. 95% van de spullen zijn exact hetzelfde als wat hier in nederland voor 2 tot 20 keer zoveel te koop is alleen staat er dan geen onzinnig vaak lelijk merkje of logotje op.

Ik heb meer dan 300 pakketjes uit china besteld de afgelopen 6 jaar en op een paar dingen na werkt alles nog steeds zoals het hoort en was alles gewoon goed.
De paar dingen die niet goed waren heb ik gewoon mijn geld voor terug gekreken of een vervangen exemplaar gekregen.

En ik heb hier 5 usb sticks liggen van sandisk bij de mediamarkt en bcc vandaan. allemaal kapot. Dat is nou eenmaal een probleem met usb sticks ongeacht waar ze vandaan komen zijn de meeste ruk.
Tja we hebben uiers dus waarom zou je er niet aan zuigen he.

Iedereen gaat er op vooruit zolang je maar niets koopt dan word je weer in rap tempo uitgekleed.

Ik importeer al jaren spul en het is bijna allemaal goed en dat wat niet goed is krijg je geld voor terug.
Raar het dat nederlandse winkels falliet gaan.

En wat daar niet te halen is halen we gewoon in duitsland waar ook alles goedkoper is.
Als de douane je pakt betaal je het dubel en dwars weer terug. Als je daar veel besteld pakken ze je er zeker wel een keer tussenuit. Let wel: online betalingen kunnen al vanaf 21 euro ofzo belast worden...

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 28 oktober 2017 11:37]

Dat weet zo een beetje iedereen wel ondertussen he, maar meeste keren betaal je niks voor iets laten komen uit China of zo, heb maar 1x import kosten moeten betalen van iets uit China, en ja ik koop ook dure spullen uit China.
Het gaat natuurlijk voornamelijk om die smartphoneheffing die ze omhoog hebben geknikkerd. Bijna 5 piek bovenop elke smartphone.

Schandalige praktijken trouwens. Ten eerste kregen we een tijd geleden het bekende downloadverbod, waardoor die thuiskopieheffing had moeten verdwijnen. Ten tweede zijn streamingdiensten de laatste jaren explosief gestegen. Volgens mij is het downloaden van MP3's juist steeds minder geworden.
Thuiskopie heffing is niet voor illegaal downloaden, maar om toe te staan dat je een legaal gekochte cd / dvd / bluray zelf op een USB stick (etc) mag kopiëren. Maar ook daarvoor is het achterhaald gezien bijna niemand nog fysieke media koopt.
Dat is de uitleg nadat het downloadverbod is ingevoerd ja, maar die uitleg is nog krommer dan Quasimodo.

Daarvoor werden downloads wel degelijk meegerekend: nieuws: Thuiskopieheffingen gaan omlaag door downloadverbod

En aangezien niemand meer fysieke media koopt en downloaden ook steeds minder gangbaar is, is het natuurlijk krankzinnig om de heffing op smartphones omhoog te gooien.
Nee zo zit het niet. De uitspraak van het Europese Hof betekende dat de thuiskopieheffing nooit een compensatie is geweest voor downloads uit illegale bron. Er is geen downloadverbod van kracht geworden ná deze uitspraak maar door deze uitspraak blijkt het er altijd te zijn geweest.
Maar blu-ray's hebben toch een kopieer beveiliging, waardoor je ze helemaal niet kan kopiëren?
Dus hoe zit dat dan?
0Anoniem: 426269
@9071027 oktober 2017 15:04
Yupz, de directeuren met riante salarissen, luxe kantoren, luxe auto's en het personeel moeten natuurlijk wel betaald blijven worden. Bij afnemende aantallen zal dan de prijs van de heffinf blijkbaar omhoog moeten. :(
1 2 3 ... 7

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee