Door Arnoud Wokke

Redacteur

Een einde aan strikte netneutraliteit: trager YouTube en sneller Netflix?

27-10-2015 • 16:32

158 Linkedin

Netneutraliteit

De geschiedenis van netneutraliteit in Nederland begon op 21 april 2011. Op die dag kondigde KPN aan dat het bezig was met een 'chatheffing', waarbij het extra kosten in rekening zou gaan brengen voor het gebruik van chatdiensten als WhatsApp. Dat idee viel niet goed bij het publiek en bij de politiek. Die laatste zette haast achter een voorstel om, in de zomer, netneutraliteit vast te leggen in de wet.

Netneutraliteit is het principe dat alle bits en bytes op internet gelijk zijn en dat providers dus geen onderscheid mogen maken bij de doorgifte van internetverkeer. Het geldt als basisprincipe van het internet. De praktische uitwerking is dat providers geen diensten mogen blokkeren of vertragen. Ook het omgekeerde geldt; in Nederland mogen providers nu geen snellere verbinding leveren voor dienst A dan voor dienst B simpelweg omdat de provider een contract heeft met A.

Inmiddels was ook de Europese politiek bezig met het vastleggen van netneutraliteit in een verordening. Europese politiek werkt vaak niet bijster snel en daarom heeft het even geduurd, maar het was al snel duidelijk dat het geen gegeven was dat de Nederlandse netneutraliteit gehandhaafd zou blijven. Neelie Kroes, destijds de verantwoordelijke Eurocommissaris, kwam in 2014 met een voorstel dat een einde zou maken aan de strikte netneutraliteit in Nederland ten gunste van een zwakkere versie.

Nu is het dan zover; het Europees Parlement stemde dinsdag in met de Europese, zwakkere netneutraliteit. Daarmee krijgt Nederland dus een zwakkere versie, maar onder meer België krijgt voor het eerst een vorm van netneutraliteit. Dat alles gaat uiterlijk op 30 april 2016 in. Tweakers dook in de Europese regels om erachter te komen wat die voor ons gaan betekenen.

Het aangenomen voorstel

Een Europese verordening komt niet zomaar tot stand. Het is een complex proces waarin het niet vreemd is dat politici van mening veranderen. Dat gebeurde in dit dossier ook. In april 2014 stemde een meerderheid van het Europees Parlement nog voor de 'Nederlandse' netneutraliteit; dinsdag bleek ineens de meerderheid te porren voor de veel zwakkere vorm van het voorstel.

Het gaat zo: de Europese Commissie, vergelijkbaar met het kabinet in Nederland, stuurt een voorstel voor een verordening naar het Europees Parlement, dat vergelijkbaar is met de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer. Als het Europees Parlement het voorstel zonder aanpassingen aanneemt, gaat het langs de Raad van Ministers, de vergadering van alle betrokken ministers van lidstaten, en daarna is het klaar.

Als het Parlement echter aanpassingen aanneemt, zoals het deed door te stemmen voor de 'Nederlandse', strikte netneutraliteit, dan gaat het gewijzigde voorstel terug naar de Commissie. Die gaat onderhandelen met de Raad van Ministers en stuurt vervolgens weer een voorstel terug naar het Parlement.

Europees Parlement

Officieel heeft het Parlement dus het laatste woord, maar in de praktijk moet dat Parlement het eens worden met de Commissie en de Raad van Ministers. Dat verklaart ook de wijziging van standpunt. De strikte netneutraliteit kreeg niet de steun van de Commissie en de Raad. Als het Parlement dit voorstel had afgekeurd, zouden de onderhandelingen weer zijn begonnen en had het nog langer geduurd.

Het voorstel zelf is online na te lezen. Het regelt netneutraliteit en de afschaffing van roaming in heel Europa. Dat is op zich een vooruitgang van de huidige situatie, omdat netneutraliteit tot dusver alleen in Nederland kracht van wet heeft, maar in de rest van de Benelux en andere lidstaten van de EU niet.

De kern van de verordening zit in artikel 11 van het aangenomen voorstel. Hoewel de tekst politiek klinkt, is het duidelijk wat de bedoeling is.

Verkeersbeheersmaatregelen die verder gaan dan dergelijke redelijke verkeersbeheersmaatregelen doordat zij specifieke inhoud, toepassingen of diensten, of specifieke categorieën inhoud, toepassingen of diensten blokkeren, vertragen, wijzigen, beperken, ermee interfereren, degraderen of daartussen discrimineren, moeten worden verboden, behoudens de in deze verordening opgenomen gerechtvaardigde en nader omschreven uitzonderingen.

Providers mogen dus, zelfs om het internetverkeer goed te beheren, in principe geen inhoud, toepassingen of diensten beperken, blokkeren, vertragen of wijzigen. Dat is op zich duidelijk genoeg, maar het venijn zit in de staart; er zijn uitzonderingen. Nu is dat niets nieuws; in de Nederlandse wet voor netneutraliteit zit ook een uitzondering. Zo mogen providers als het druk is bepaald verkeer tijdelijk vertragen. Uiteraard moeten providers ook gehoor geven aan rechterlijke uitspraken om bijvoorbeeld The Pirate Bay te blokkeren.

Providers mogen geen inhoud beperken, blokkeren of vertragen, maar er zijn uitzonderingen

Een van de uitzonderingen die de Europese verordening toevoegt, is de mogelijkheid om verkeer te blokkeren als een situatie van extreme drukte dreigt. In de Nederlandse wetgeving mag dat alleen als het al druk is. Dat zou echter niet vaak moeten voorkomen, zo is in de regelgeving te lezen.

Die situaties kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een technisch falen, zoals nietbeschikbaarheid van de dienst wegens gebroken kabels of andere infrastructuurelementen, onverwachte veranderingen in de routing van het verkeer of grote toenames van het netwerkverkeer door noodsituaties of andere situaties waarop de aanbieders van internettoegangsdiensten geen invloed hebben. Dergelijke congestieproblemen zullen zich naar alle waarschijnlijkheid niet frequent voordoen, maar kunnen ernstig zijn en zijn niet per definitie van korte duur

Een van de meest omstreden bewoordingen in de verordening gaat over de uitzondering voor specialistische diensten. Daarbij staan voorbeelden als overheidscommunicatie en m2m-communicatie. Dat is omstreden, omdat veel m2m-communicatie verloopt via reguliere dataverbindingen, bijvoorbeeld 2g.

De nationale regelgevende instanties moeten onderzoeken of en in hoeverre deze optimalisering objectief noodzakelijk is om een of meer specifieke en cruciale kenmerken van de inhoud, toepassingen of diensten te waarborgen en het mogelijk te maken de eindgebruikers een overeenkomstige kwaliteitsgarantie te bieden, eerder dan algemeen voorrang te geven aan vergelijkbare inhoud, toepassingen of diensten die via de internettoegangsdienst beschikbaar zijn en aldus de op de internettoegangsdiensten toepasselijke bepalingen inzake verkeersbeheersmaatregelen te omzeilen.

Kortom, in Nederland zal bijvoorbeeld de ACM een grote stem hebben in wat wel en niet mag. Daarmee hangt veel af van organisaties als de ACM bij het daadwerkelijk in praktijk brengen van de regels en hoe streng netneutraliteit echt zal zijn.

Kritiek: vier punten

Er is veel kritiek op dit voorstel. De Amerikaanse privacy-organisatie EFF noemt vier gaten, 'loopholes', in de wetgeving. Zo kunnen providers diensten behandelen als 'specialistische diensten', waardoor ze buiten de normale regels vallen. Wat er dan precies onder die specialistische diensten kan vallen, is echter niet gedefinieerd. Bovendien verbieden de regels 'zero rating' niet, waarbij een provider tegen betaling kan besluiten dat muziek via Spotify niet van de databundel van gebruikers afgaat, maar via concurrent Deezer wel. Daardoor zou het lastiger worden voor kleine bedrijven om de concurrentie aan te gaan.

Ook is de Europese regelgeving ruimer op het gebied van netwerkmanagement. Providers mogen onder de Nederlandse wetgeving bepaald internetverkeer afknijpen als het heel druk is, met de Europese regels mag dat ook als ze verwachten dat het druk zal worden. Tot slot mogen providers internetverkeer prioriteren op basis van het type verkeer, waardoor bijvoorbeeld versleuteld verkeer trager kan gaan of netwerkverkeer vanuit games juist sneller.

De website SaveTheInternet.eu, een initiatief van diverse organisaties, heeft ongeveer dezelfde kritiekpunten. Deze gaten hadden gedicht kunnen worden met amendementen, maar het Parlement heeft die dinsdag allemaal verworpen.

Gevolgen: onbekend

Wat er nu eerst gaat gebeuren is dat de verordening kracht van wet krijgt in de Europese Unie. Dat kan snel. In tegenstelling tot sommige andere regelgeving uit Europa hoeven nationale overheden de regels niet te verankeren in eigen wetten, een proces waar ze dan een paar jaar de tijd voor krijgen. Nu gebeurt dat niet en gaan de regels dus volgend jaar al in.

De effecten zijn lastig te voorspellen. Volgens Rejo Zenger, onderzoeker bij privacy-organisatie Bits of Freedom, is het te verwachten dat providers de grenzen van de regelgeving gaan opzoeken. "Dat zagen we in de afgelopen jaren al bij de strenge netneutraliteit in Nederland, toen providers op verschillende manieren hebben geprobeerd om te kijken hoe streng die echt was. Nu zullen ze dat denk ik opnieuw gaan doen."

Wie weet gaat een mobiele provider weer nadenken over
een chatheffing
Zo kunnen providers proberen om bijvoorbeeld Netflix toegang te geven tot een snellere verbinding dan YouTube, waardoor klanten het idee krijgen dat de betaaldienst snel werkt. Ook kunnen providers Spotify bevoordelen ten gunste van concurrenten als Google Play Music, Apple Music en Deezer. En wie weet gaat een mobiele provider weer nadenken over een chatheffing.

Hoe de tekst van de verordening precies zal worden uitgelegd, is aan de Berec, de koepelorganisatie van toezichthouders, waartoe de ACM in Nederland behoort. Dat gebeurt bovendien per lidstaat, waardoor er nog altijd een kans bestaat dat de regels in Nederland strenger zullen zijn dan bijvoorbeeld in Duitsland. Daarbij kunnen rechters zich nog uitspreken in specifieke zaken, waardoor er jurisprudentie ontstaat over hoe de regels precies moeten worden opgevat. Dat is echter een proces waar vaak lange tijd overheen gaat, omdat zaken in beginsel niet bij hoge rechters komen.

Gebouw ACM

Tot slot

Nederland was enkele jaren geleden voorloper op het gebied van netneutraliteit. Aan de ene kant is het goed dat netneutraliteit nu in de Europese regelgeving wordt vastgelegd, waardoor de regels gelden voor een veel groter gebied, en uiteraard is het een goede zaak dat heel Europa onderkent dat netneutraliteit op het internet een groot goed is.

De implementatie laat vooral veel vragen over. Critici gaan uiteraard uit van het slechtste en denken dat bedrijven de grenzen van de regels zover kunnen oprekken dat het mogelijk wordt om Netflix te bevoordelen ten koste van YouTube of omgekeerd. Aan de andere kant is het duidelijk dat er nog veel ruimte is voor interpretatie, bijvoorbeeld door toezichthouders als de ACM. De beslissing van het Europees Parlement dinsdag is dus geen einde, maar een begin. Hoe netneutraliteit er in Europa echt uit zal zien, blijft dus nog even een groot vraagteken.

Wat vind je van dit artikel?

Geef je mening in het Geachte Redactie-forum.

Reacties (158)

Wijzig sortering
Is het niet gewoon een kwestie van een provider kiezen die wel netneutraliteit garandeert?
Het enige dat een provider kan doen is met zoveel mogelijk partijen peeren en ze allemaal met overcapaciteit aansluiten. Dan zijn ze neutraal. Dat garandeert echter niet dat de data die ze aangeleverd krijgen ook neutraal is. Je kunt moeilijk met elke leverancier op de hele wereld peeren, je bent dus voor een groot deel afhankelijk van tussenpartijen als Cogent, HE, Zayo, etc.

Als die tussenpartijen ergens een dealtje sluiten om de ene dienst voor te trekken op de andere kun je daar als Nederlandse ISP niks meer aan veranderen. In het begin kun je misschien van leverancier wisselen. Later zul je genoodzaakt zijn extra te betalen, en aan het eind van het liedje kom je er gewoon niet meer onderuit tenzij je jezelf uit de markt prijst.

Dat laatste is niet onbelangrijk. De meeste mensen kan netneutraliteit namelijk helemaal niets schelen. Ik zit momenteel in het buitenland en hier worden goedkope simkaartjes aangeboden waarbij Facebook, WhatsApp en een aantal andere diensten onbeperkt gebruikt kunnen worden. Voor de rest van het internet geld een limiet van een schamele 150MB. Deze SIM is 6 keer zo goedkoop als een SIM met 1GB data. 3 keer raden welke SIM hier goed verkoopt.

En dat is denk ik nog maar het begin. Als Facebook het dataverkeer op deze manier rendabel kan subsidieren krijg je straks gewoon gratis Facebook SIM's, misschien zelfs wel inclusief smartphone voor een symbolisch bedrag (om misbruik te voorkomen.) Laten we wel wezen: de beste manier om mensen op Facebook vast te houden is door ze van het Internet af te halen. (Denk ook aan hun internet.org project.)
Dan moet die optie er natuurlijk wel zijn. Ook nog praktisch wezen. Dus niet de "keuze" hebben voor 2mbit ADSL of 500mbit kabel.
Dat ja. In plaats van zich druk te maken over wat er over de draadjes loopt zouden de overheden er goed aan doen om, ten eerste, de markt te bewaken, en ten tweede er zorg voor te dragen dat de consument een goede keuze kan maken.

De overheid zou zich er voor in moeten zitten om concurrentie te faciliteren, zodat het daadwerkelijk uitmaakt wat de consument doet. Op dit moment heb je zo'n beetje keuze tussen KPN en UPS/Ziggo. Hoe je het ook wentelt of keert, je gaat bijna altijd in zee met een dochter van KPN.

Er is op zich niets mis mee dat het net niet neutraal is, het neutraliteit mes snijd namelijk aan twee kanten, ze kunnen Youtube of Whattsapp niet afknijpen, maar ze kunnen ook geen lage latency garanderen voor dingen als IP telefonie en games. Het is belangrijk dat de consiment een keuze heeft, zodat wij de macht hebben om te bepalen wat wel en wat niet door de beugel kan.
Er is op zich niets mis mee dat het net niet neutraal is, het neutraliteit mes snijd namelijk aan twee kanten, ze kunnen Youtube of Whattsapp niet afknijpen, maar ze kunnen ook geen lage latency garanderen voor dingen als IP telefonie en games.
Wie zegt dat IP telefonie (in zijn geheel) over het Internet moet gaan?

Waarom accepteren we gewoon niet dat sommige informatiedragers minder betrouwbaar zijn dan anderen? Dat is tenslotte de hele opzet van Ethernet en TCP/IP: of je doet extra moeite zodat je pakket uiteindelijk wel aankomt, of je accepteert dat die stilletjes gedropt wordt omdat het niet belangrijk genoeg is.
Het is belangrijk dat de consiment een keuze heeft, zodat wij de macht hebben om te bepalen wat wel en wat niet door de beugel kan.
En dat heeft de consument niet als er effectief maar twee keuzes zijn voor het gros van de Nederlanders (Ziggo of KPN).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 27 oktober 2015 21:28]

Wie zegt dat IP telefonie (in zijn geheel) over het Internet moet gaan?
Lijkt me wel fijn voor je gesprek dat alle pakketjes de zelfde weg nemen en in de zelfde volgorde aankomen. VIOP gaat vrijwel altijd over UDP. Best effort is hier key je wil niet dat je gesprek stopt omdat er gewacht wordt totdat er een ontbrekend pakket aankomt. Niet het hele gedeelte van de weg hoeft idd trouwens over het internet te gaan. De siptrunk is b.v. geen deel van het internet.

[Reactie gewijzigd door dezwarteziel op 27 oktober 2015 23:05]

Al zal een provider van vast internet het al een stuk moeilijker hebben om afknijpen van diensten te verantwoorden. Een continu grote drukte op zijn netwerk hoord niet, dan heeft het netwerk een groter probleem en zal het sowieso klanten gaan kosten.
Maar hoezo inspecteert mijn provider wat ik over mijn verbinding stuur., alleen dat vind ik al erg zat.
Je provider kent ook de IP-adressen van YouTube, Facebook, WhatsApp, ... hij hoeft dus heus niet "in" je packets te kijken (DPI) om te weten wat wat is. Het verhaal is complexer tussen twee willekeurige IP-adressen, maar voor de populaire diensten gaat dat heus niet op.
Ze weten niet wat je over jouw verbinding stuurt maar ze weten wel welke ip adressen en tijden, ook hoeveel je verstuurt weten ze, dat is ook nodig om
het netwerk goed te kunnen beheren.
Vroeger had je ook onbeperkt mobiel internet. Toen sms niet meer populair werd zag je ineens dat alle providers alleen dure mb's verkopen. Dus ik denk niet dat er veel te kiezen gaat zijn.
onbeperkt mobiel internet is met de huidige techniek niet houdbaar. Waarom zou ik thuis een vaste internetverbinding nemen als ik mobiel sneller kan surfen en er ook onbeperkt mee kan downloaden? Maar ondertussen neem je wel capaciteit in op een medium dat veel minder bandbreedte heeft dan bekabelde netwerken.
Nou, hier in Finland is onbeperkt internet op mobiel gewoon de norm (geen databundels en/of fair use policies), en ik ken zat mensen die thuis in plaats van een kabel/adsl abonnement een USB modem met SIM kaart en 4G connectie hebben, zeker onder de studenten. Dus technisch is het zeker haalbaar, zelfs in een groot en dunbevolkt land als Finland.
Idd en ook nog voor een redelijke prijs
Of: juist in een groot en dunbevolkt land. Het aanleggen, onderhouden en upgraden van bijvoorbeeld DSL-netwerken zal daar relatief erg duur zijn. Bovendien zorgt die dunne bevolking ervoor dat het 3G/4G netwerk niet zwaar belast word.
Technisch is het zeker wel haalbaar met de huidige technologie (hogere freqenties en veel meer small/pico/nano cells). Echter waarschijnlijk niet aan de prijzen die we nu kennen.
Er is nog heel veel capaciteit in de lucht. In tegenstelling tot dat koper paartje dat onder je voortuin ligt.
In tegenstelling tot die koperpaartjes in je voortuin, maar hoe denk je dat die pico/nano cells aan het internet geknoopt worden?

Als het niet met koper is dan misschien wel met glasvezel, maar die kan ook je voortuin in.
Dan moeten providers gewoon snellere vaste verbindingen geven voor een lagere prijs en goede hardware leveren zodat ze ook een buiten-de-deur-netwerk kunnen opzetten dat heel stabiel is en net zo goed werkt als 3g/4g, dus wat bijvoorbeeld ziggo doet met openstellen van hotspots maar dan met betere dekking.

Dan kan je en via de draad en draadloos een goede snelheid halen.

Ook zouden providers kunnen overwegen om mobiele telefonie en vast internet te koppelen zodat je dat bij 1 provider afneemt en je van hun (hopelijk) stabiele netwerk gebruik kunt maken via het telefoonnetwerk of andere netwerken.
Ook nu nog is er onbeperkt mobie internet hoor. Ligt er maar aan in welk land je woont.
Sja, wat is dan die netneutraliteit die gegarandeerd wordt precies? We hebben al zo goed als geen concurrecntie op het gebied van providers in Nederland, zowel mobiel als voor vaste aanbiedingen. Effectief gezien heb je twee a drie partijen, die in het verleden al eerder onder toezicht hebben gestaan over mogelijke kartelvorming.

Ik ga er per definitie niet van uit dat zij het beste met de klanten voor hebben en waarom zouden ze ook? Ze mogen nu toch ook bepaalde beperkingen gaan opleggen? Dit is de natte droom van ieder bedrijf, je biedt een mindere versie van je product aan voor exact dezelfde prijs, maar om het vervolgens op het peil van het oude product te brengen, ben je ineens verplicht om allerlei extra's en premiums af te sluiten, uiteraard tegen meerprijs.

Ik vind dit een zeer, zeer kwalijke ontwikkeling en ik hoop dat er dan ook heel snel alsnog een striktere variant wordt doorgeduwd!
Dit begint al bij de Internet Exchange punten ( -IX ) dus heeft het niets met provider te maken.
Wat ik in dit artikel mis (en dat andere ook) : Waarom mogen wij niet (en Slovenie is ook strenger dan dit voorstel, had ik ook ergens gelezen) niet strenger zijn dan de andere landen?

En een voorbeeld wat meer appels met peren vergelijken is maar, erg offtopic.: In Frankrijk mag je niet met oortjes fietsen en rijden. In Nederland wel. Waarom mag Frankrijk daar dan wel strenger in zijn? Dat klopt dan toch ook niet met Europese regelgeving?
Er zit een verschil tussen verordeningen en richtlijnen.

Een verordening is een bindend besluit dat van kracht is in heel de EU: dit houdt in dat het landen het niet zelf in wetgeving hoeven te vertalen voordat het geldig is. Gevolg hiervan is onder meer dat het snel relatief snel van kracht kan zijn – zoals genoemd in het artikel – en dat er dus geen mogelijkheid is om als lidstaat zelf strengere regels in te voeren bij het schrijven van de eigen wetten.

Richtlijnen stellen een doel vast dat lidstaten met eigen wetgeving dienen te bereiken. Daarmee mag je dus wel verder gaan dan de richtlijn zelf.

Zie ook: http://europa.eu/eu-law/d...g/legal-acts/index_nl.htm
Ik zal maar als eerste advocaat van de duivel spelen:

Helemaal terecht dat als er een kabel breekt, youtube even op zwart gaat ten faveure van mijn internetbankieren. Of dat mijn betaalde netflix soepeler streamt dan gratis youtube.

En de macht van de consument? Kom maar op met die chatheffing, dag KPN hallo andere provider. Wie betaald bepaald. Welkom in de 21e eeuw, de tijd van onbeperkt mobiel internet is voorbij. Tuurlijk kunnen de groten de kleinen uit de markt drukken, maar de consument kiest goedkoop. Hallo Aldi die zijn personeel uitbuit, dag buurtsuper die voor sociale cohesie zorgde.

Jij en ik hebben de portemonnee in handen, laat die dan spreken als je het echt zo belangrijk vind! Ik ben alleen bang dat we hiermee vooral zullen laten zien hoe hypocriet en goedkoop onze volksaard is.
En dus mogen providers weer pakketjes gaan "lezen".

Dat is zoiets als PostNL mijn brieven opent om inhoudelijk te beoordelen hoe belangrijk de brief is voor mij en afhankelijk daarvan vanwege de "drukte" die zij zelf veroorzaakt hebben door mensen weg te bezuiningen even gaat bepalen wanneer ze het dan wel bezorgen.

Investeer liever in een beter netwerk en neem vakkundig personeel in dienst die klanten wel naar behoren kunnen helpen om de dienst zo goed mogelijk aan te kunnen bieden.

Nehhh ik betaal voor een dienst en niemand moet gaan bepalen wat ik belangrijk vind en al helemaal geen pakketjes lezen om mijn internet gebruik te prioriteren.

We worden al genoeg bespioneerd en geprofileerd en dit is weer typisch zo'n beslissing waarvan die types in de politiek of bewust alvast de deuren voor hun na-politiek carrière open zetten, of daadwerkelijk te stom zijn om te begrijpen waarop ze precies gestemd hebben, of simpelweg de deuren voor heimelijke informatievergaring ver genoeg openzetten.
En dus mogen providers weer pakketjes gaan "lezen".
nee, je verbind met het ip van een dienst, die dienst beoordelen ze, niet wat je bij die dienst doet/kijkt/etc...
Juist, en hoe denk je dat de dienst bepaald wordt dan? Deep packet inspection is dus één van de redenen geweest dat het balletje in 2011 al aan het rollen is gegaan.
kan aan mij liggen maar DPI is in deze irrelevant... want de boodschap is dat de dienst van een bepaald IP geleverd wordt. Welke video er in het "packet" zit maakt niet uit, het komt vanaf een bepaald adres wat een dienst levert die (in dit geval) onnodig veel bandbreedte opslurpt.
Strikt genomen is dat niet nodig. PostNL maakt ook al lang onderscheid tussen verschillende post-stromen. Zeker in drukke periode's, zoals rond de kerst. Dan wordt de gebruiker geacht rouwbrieven en andere spoedeisende post apart in te leveren. Ook pakketpost volgt een alternatief traject.

Digitaal zal dit natuurlijk heel anders geregeld moeten worden, maar volledig tegen het principe ben ik niet. Echter, dan heb ik het wel heel specifiek over soorten dataverkeer en niet over de "gesprekspartners". Of het nou Youtube of Netflix is, het zijn beiden videostreams en zouden dus gelijk behandeld moeten worden. En dat laatste is dan weer lastig te bepalen zonder deep packet inspection vrees ik; je kunt aan de header niet zien welk protocol het is, alleen wie de geadresseerde is. Dat zou haast vragen om een extra vlaggetje 'content-type' in de IP-header, al is dat ergens ook weer vragen om misbruik natuurlijk.
Het verschil is dus, dat de klant bepaalt hoe hij zijn post laat behandelen.
Doet hij dit niet bewust en specifiek, dan kan niemand aan de buitenkant zien hoe spoedeisend het is.

Wat zij nu voorstellen is om alle brieven open te maken en dat zij gaan bepalen wat wel en niet belangrijk is ;)
Ik ben bang dat je een belangrijk punt over het hoofd ziet. Al meerdere keren is gebleken dat de telecom providers in Nederland achter de schermen afspraken maken. Verhoogt KPN de prijzen, dan doet Vodafone dat ook, etc. Toen de chatheffing ter sprake kwam, was al snel duidelijk dat ze dat allemaal zouden doen. En zo zal het in de toekomst ook gaan. Je kunt wel zeggen dat wij als consument kunnen stemmen met onze portemonnee, maar in het huidige speelveld heb je als consument de keuze tussen meerdere kommetjes met poep. Het enige verschil is de kleur van het kommetje.
Daar heb je een punt, maar gezien we het over een discussie op Europese schaal hebt, ga ik daar voor het gemak even aan voorbij. De essentie van het verhaal is dat bepaalde diensten nu eenmaal belangrijker zijn. In de trein mag de NS ook youtube/videodiensten blokkeren om de rest van de reizigers te laten facebooken/twitteren/browsen. In het artikel, en mijn comment, heb ik het ook over het voorbeeld dat als één kabel breekt (en er dus een acuut bandbreedte probleem ontstaat) ik wel wil kunnen internetbankieren/emailen oid en vind dat dat dan belangrijker is dan dat mijn buurman youtubefilmpjes, porno of netflix kan kijken. Jij niet?
Het interesseert mij geen bal wat mijn buurman doet met iets waar HIJ voor betaald heeft en ik zal je een geheim verklappen: het gaat jou ook niets aan wat jouw buurman doet met zijn internet verbinding. Wie weet kijkt hij wel youtube filmpjes omdat hij risicoanalyses maakt adhv extremistische groeperingen en de door hen geposte filmpje op youtube of verdient hij zijn brood middels youtube en kan hij daardoor klanten verliezen.

Misschien werkt hij wel voor Netflix weet jij veel. Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom niemand voor een ander kan bepalen waarom het ene belangrijker is dan het andere en al helemaal niet door simpelweg Youtube vs Telebankieren af te zetten alleen maar door IP en/of deep packet inspections. Het zijn allemaal excuses voor een falend backup beleid of andere redenen die we wellicht niet eens kennen.

ps
Als ik via mijn kabel internet geen verbinding kan maken, dan doe ik dat via mijn mobiel of tablet. En als het echt heeeel belangrijk is bel ik de bank, of als het mogelijk is ga ik even bij hen langs.
Jij beweert dat op het moment dat bandbreedte schaars wordt iemand net zoveel recht heeft om een youtube filmpje te kijken als een e-mail te versturen of bankzaken te regelen? Betaal een rekening niet op tijd en je verliest je baan/huis/auto/telefoonabonnement, wat als de dokter jouw MRI scan niet door kan mailen voor een tumor die je hebt? Wat voor serieus staat er in jou wereld op youtube?

Ik ben niet geïnteresseerd wat iemand op you/porntube kijkt, maar durf wel te stellen dat het niet echt relevant kan zijn. En nogmaals DPI is hier niet van toepassing! Door dat aan te halen vind ik je behoorlijk paranoia klinken.

Daarnaast blijkt dat je niet snapt waarover het gaat of hoe de wereld in elkaar steekt, banken en bedrijven sluiten filialen en hebben crappy openingstijden. En als de kabel er uit ligt kom je nergens met je mobiele verbinding.. je weet wat een backbone is? Je bent alleen mobiel tot de eerste antenne daarna gaat toch echt alles door kabels. Bovendien hebben kabels zoveel bandbreedte dat het in eerste instantie over mobiel internet zal gaan in de praktijk. 4G is leuk, glasvezel veel leuker.

PS sorry voor de toon maar het is dronkenvollemaan en daar word ik fanatiek van. PPS Ben ik nou zo slim of...
PPS sorry voor die laatste opmerking, maar ik meen hem wel
Het eerste punt is dat jij een specifieke casus beschrijft: de totale bandbreedte wordt opeens erg beperkt (kabel breekt) en al het andere verkeer dan online bankieren en email is overbodige luxe.

Het tegenargument is dat jij dat niet kunt bepalen en, principieel, niet mag bepalen. Wat nou, om er een absurd voorbeeld tegenaan te gooien, als ik dringend op Youtube moet kijken hoe je een Heimlich manoeuvre uitvoert? Jij weet niet waar andere mensen/organisaties het internet allemaal voor gebruiken en hoe kritiek hun toegang tot het net is.

En dat is meteen ook het principiële punt: niemand kan in absolute termen stellen dat hun gebruik en hun gebruik alleen voorrang zou moeten hebben. De politie en veiligheidsdiensten zullen het van zichzelf denken, de medische hoek en de brandweer vast ook wel maar jij vindt jouw online bankieren belangrijker.

Het tweede punt is dat netneutraliteit de bandbreedte open houdt niet alleen voor de huidige gebruikers/het huidige gebruik maar ook voor de toekomst. We weten niet wat volgend jaar de nieuwe sterren aan het internet firmament zijn maar we weten wel dat er naast de Googles, Facebooks en Amazons gegarandeerd ruimte moet zijn. Misschien doe jij jouw bankzaken volgend jaar wel helemaal anders of gebruik je geen email meer.
als jij op zo'n moment youtube nodig hebt voor de heimlich... kom op zeg. Als de persoon die stikt niet in de buurt is van iemand die dat kent, sorry hoor maar dat heet gewoon pech. Voor hetzelfde geld is er sowieso niemand in de buurt.

Maar je tegen argument, dat ik het persoonlijk niet kan bepalen prima, maar dat er iemand is die dat wel zou kunnen en mogen, dat staat voor mij vast. Er is toch ook besloten dat een ambulance/brandweerauto voorrang heeft? Of ben jij zo iemand die dan lekker in de weg blijft staan omdat hij ook wegenbelasting heeft betaald? Ik mag toch hopen van niet.

Lees even goed en je ziet dat ik bankieren als VOORBEELD gebruik. Laten we dan de meldkamer van 112 gebruiken, is youtube dan nog steeds belangrijker?
Je snapt het punt nog steeds niet,
Je komt met voorbeelden die voor allerlei doeleinden gebruikt kan worden die even, en in sommige gevallen zelfs belangrijker kunnen zijn, maar dat je dat gewoon niet kan beoordelen dmv DPI of IP of wat dan ook zonder de context te kennen. Het zijn dus oplossingen voor problemen die bedacht zijn voor alles behalve wat ze pretenderen te zijn.

De meeste rekeningen krijgen van te voren en hoef je nooit op stel en sprong te betalen en dan heb je volgens mij grotere problemen dan (tijdelijjk) geen internet hebben.

Het enige bedrijven die overigens met mijn zegen hun dienst mogen filteren zijn mijn gas/energie en waterleidingsbedrijf om letterlijke de kwaliteit te verbeteren :D

Er zijn allerlei redenen om ergens fysiek langs te moeten kunnen gaan. Als dat niet kan, dan wil ik geen zaken doen met zo'n bedrijf/bank...maar dat is een persoonlijke afweging.
En als de kabel er uit ligt kom je nergens met je mobiele verbinding.. je weet wat een backbone is?
In die situatie heeft niemand internet en heeft DPI nog steeds geen zin :D
PS sorry voor de toon maar het is dronkenvollemaan en daar word ik fanatiek van. PPS Ben ik nou zo slim of...
PPS sorry voor die laatste opmerking, maar ik meen hem wel
Geen probleem hoor! Heb ik ook wel eens :) De wereld zit nou eenmaal complexer in elkaar dan een gemiddeld mens kan bevatten.

Daarom waardeer ik je uitleg en je visie. Daar leer ik ook weer van :)
waarom nou toch weer DPI...dat staat helemaal los van deze discussie. Maar ik begrijp goed dat dat dus jij nooit wat online gekocht hebt, of zal kopen omdat je een fysieke winkel waar je langs kunt gaan als harde eis stelt?
Je trekt onjuiste conclussies adhv aannames. Er zijn zat online winkels waar je ook desgewenst langs kunt gaan. Het is allemaal veel simpeler dan je denkt :)

DPI staat niet los van deze discussie, hoe graag ik dat ook samen met jou wil.

[Reactie gewijzigd door SB[NL] op 28 oktober 2015 12:10]

Weer gebruik je die drie letters zonder aan te willen/kunnen hoe dat volgens jou relevant is. Leg aub uit, of geeft toe dat je ongelijk hebt, want welles nietes zijn we te oud voor denk ik.

Trouwens, wat hebben jouw water- en gasbedrijf met in godsnaam met internet en netneutraliteit te maken? Als ze al zijn aangesloten (slimme watermeter? bestaat die al?) heb je het over kilo- ipv terrabytes aan informatie, die kun je zelfs met rooksignalen nog doorsturen.
Ik kan uitgebreid ingaan op hoe de politiek met een simpele ogenschijnlijk nietszeggende stap eerdere afspraken omzeilt om toch controversiële wetgeving op een later tijdstip toe te passen onder het mom van ander regime en het is echt nodig. In plaats daarvan geef ik je 2 woorden en dan mag je zelf uitzoeken wat ik er mee bedoel: Sofinummer en Burgerservicenummer.

DPI zal via een omzeiling mogelijk worden omdat isp's aan gaan voeren dat mensen met proxies/Tor/vpn's/encryptie werken waardoor zij hun target adres kunnen maskeren.

Toegift: Wij zullen nooit tornen aan de hypotheekrenteaftrek.

Of te wel wat vandaag gezegd wordt is morgen politiek (zogenaamd) niet meer haalbaar.
Bij rekeningen moeten bedrijven zelfs wettelijk verplicht een reminder sturen en de client in kwestie minstens 2 weken de tijd geven om alsnog te betalen.
Klopt, tenzij de aanvoerder van het verhaal geld moet overmaken aan een "loan shark" 😁

Ik wilde het al aanhalen, maar het wordt al snel een te uitgebreid verhaal 😉 vandaar dat ik aangeef dat je dan waarschijnlijk grotere andere problemen hebt.
Als het echt zo vol zou zitten... hoezo is dat nu niet zo dan?
Providers verdienen voldoende om desnoods voor verbeteringen te zorgen.
Het probleem is dat vodafoon en tele2 geen landelijk dekkend netwerk hebben, ze huren dit bij kpn wholesale, zodra de prijzen bij kpn omhoog gaan dan gaat de huur ook omhoog bij
wholesale, dit berekenen vodafone en tele2 dus door aan hun klanten.
Dan heb je nog de dochters van kpn, die gaan sowieso mee met elke prijs verhoging.
Wat jij zegt zou wel moeten kunnen in een gezonde markt, maar daar hebben we niet echt mee te maken vrees ik. Hoeveel échte aanbieders zijn er in Nederland? KPN en Ziggo zijn veruit de grootste. De meeste anderen zijn dochterondernemingen van een van deze partijen. Er zijngerust wel andere aanbieders hoor (weliswaar allemaal met een vele malen kleiner aandeel in de markt), maar geloof je werkelijk dat in een industrie die al jarenlang onder verscherpt toezicht staat, omdat er in het verleden te vaak gerommeld is met prijsafspraken, de consument hierin echt nog keuze gaat hebben?

Naar mijn mening was de manier waarop het hier geregeld was de beste oplossing voor de consument. De oplossing die vanuit Europa wordt aangedragen, heeft gerust wel goede kanten, maar is meer op de zakelijke opties voor bedrijven gericht en heeft veel minder oog voor de belangen van de consument. Let er even op, dat Europa hiervoor de hulp van experts heeft in moeten roepen (want laten we wel wezen, die europarlementatiërs hebben geen bal verstand van ICT of telecom...), maar waar komen die experts vandaan? Juist, uit de telecomindustrie... Eén van de partijen die er JUIST belang bij heeft dat deze beslissingen zijn genomen...
prima, mee eens, maar politiek gaat altijd uit van de ideale situatie. Dat de rest van onze samenleving zo is ingericht dat lobbyisten een onevenredig aandeel in de besluit vorming hebben is het probleem wat aangepakt moet worden. Laten we daar werk van maken, zodat de wet goed toegepast kan worden.

Zie het als Apple/Google/Starbucks die altijd wel een maas in de wet vinden om geen belasting te betalen... Daar moeten we dat soort bedrijven expliciet voor straffen, niet de rest van het continent. (Zie de reactie van de auto-industrie op het Volkswagen schandaal, schandeloosch!) Laten we net als IJsland (in de bankencrisis) consequenties aan acties verbinden en de verantwoordelijken de bak in gooien. Hoezo to big to fail? To big to be prosecuted bedoelen ze... Dit soort onetisch gedrag zal nooit met wetten te ondervangen zijn zolang bedrijven budgetten ter grootte van landen hebben.

Dit soort ellende zorgt juist voor vergroting van de kloof tussen burger en politiek, omdat de burger niet snapt dat politiek/wetgeving aan (lands/continentale)grenzen gebonden is waar bedrijven geen rekening mee hoeven te houden vanwege allerlei vrijhandelsverdragen. Vanuit ons Nederlandse perspectief is het misschien een stap terug, maar voor de andere 27 lidstaten een enorme stap voorwaarts, kut voor ons ja... Maar daar gaat het niet om. Bedenk wel dat hiermee een akkoord gesloten is dat eindelijk roaming afschaft (ook al is dat ook jaren te laat) Wederom Chapeau voor de lobbyisten (met wederom een budget waar je een heel land van kunt runnen)

PS sorry, alcoholfanatisme bereikt met de volle maan en tijd van de nacht een hoogtepunt
Alleen KPN en Ziggo... in sommige gebieden zelfs Caway.. maar keuzes zijn er niet.
En gelukkig is er extreem veel keuze in onze oligopolie, dus de providers lopen nu al te beven.

Of niet.

De macht van de consument bestaat alleen in een sterk gereguleerde markt waar kleine uitdagers de grote marktleiders continue dwingen tot scherpe keuzes.

We staan door deze vrij te interpreteren wetgeving waarschijnlijk alleen maar onze portemonnee uit te kloppen elke keer als we iets specifieks willen, want hoewel er niets op papier staat is er in Nederland altijd al een stilzwijgende prijsafspraak geweest tussen de grote 3. Dit gaat nu alleen maar erger worden, omdat ze nu door de loopholes een juridische onderbouwing kunnen maken. Dat kost jaren om weer recht te breien.
dus hebben we het over een andere wet, iets met mededinging/verboden prijsafspraken... leuk om er wat anders bij te halen wat er aan raakt, maar niet relevant in deze discussie.
Dan moet je wel concurrentie hebben en dat hebben wij in NL echt niet meer.
Daarnaast betaal ik voor 120Mbit lijn... dan bepaal IK waarin ik dat besteed, geen dropneus of miljardairtje.
want 120 Mbit op youtube of netflix heb je ook echt wat aan... bij die snelheden is je provider niet de limiterende factor |:(
Maak ik toch ff lekker uit of ik dat zinvol vind of niet?
Ik kijk het allemaal met argusogen aan, blijf het raar vinden dat er opeens (of naja, over de loop van de laatste 2-3 maanden) zo'n ommezwaai is geweest binnen het Europarlement, we waren het er toch allemaal over eens dat het voortrekken/opzij duwen van bepaald internet verkeer een vorm van oneerlijke concurrentie is?

Ik heb een beetje het vermoeden dat wat mensen geld toegeschoven hebben gekregen om hun mening bij te stellen, maar ik hoop van harte dat dat slechts een hersenspinsel is. :?
Het EP heeft niet de feitelijke macht die ligt bij de commissie.

<quote>
Officieel heeft het Parlement dus het laatste woord, maar in de praktijk moet dat Parlement het eens worden met de Commissie en de Raad van Ministers. Dat verklaart ook de wijziging van standpunt. De strikte netneutraliteit kreeg niet de steun van de Commissie en de Raad. Als het Parlement dit voorstel had afgekeurd, zouden de onderhandelingen weer zijn begonnen en had het nog langer geduurd.
</quote>
Het EP heeft wel degelijke de feitelijke macht. Als zij een voorstel blokkeren dan is het ook effectief gedaan met dat voorstel. Neem bijvoorbeeld ACTA dat gestrand is in het EP omdat er nooit nog een meerderheid voor te vinden zou zijn. Hopelijk kunnen we dat herhalen met TTIP.
Tja, wat is macht. Als de EC iets wil kunnen ze blijven zeuren tot het erdoor komt. Het EP kan hier niets aan doen. Het EP heeft niet de macht dit te kunnen stoppen en het is dan maar een kwestie van tijd tot parlementariërs niet op hun hoede zijn en het voorstel doorgedrukt wordt (wat hier mogelijk gebeurd is?).

Maar misschien nog verontrustend is dat als het EP besluit dat er strengere regels moeten komen tegen lobbyisten, dat de EC dan gewoon kan zeggen dat het EP maar in de stront moet zakken. Wie heeft dan echt de macht?

Het laatste woord hebben is niet hetzelfde als de macht hebben.
Dit maakt me legitiem bang voor de toekomst van ons internet.
Ik ben hier ook bang voor. Zeker met TIPP.
Ik denk dat het min of meer uit dezelfde hoek komt, als is de schaal waarop TTIP van toepassing is niet te vergelijken met de reikwijdte van wetgeving mbt netneutraliteit binnen een klein landje. Zonder wettelijk verplichte netneutraliteit kan een ISP content inhoudelijk evalueren en constateren dat er te weinig aan wordt verdiend om er bandbreedte aan te besteden.
Uiteindelijk komen we dan in de situatie dat degene met het meeste geld altijd vooraan mag staan. In het ergste scenario laat men dat idee doorwerken op particulieren. Wie geen geld heeft heeft dan ook geen recht van spreken en kan de mond gesnoerd worden. Imho een voortzetting van de aanval op onze vrijheden van meninguiting en informatie (in de volksmond "war on terrorism").
Ik zeg: wakker worden iedereen. Hebben we de produkten van bedrijven waarvoor netneutraliteit in de weg zou staan eigenlijk wel nodig? Want daar ligt als je het mij vraagt het probleem. Hier horen principes zwaarder te wegen dan geld.

[Reactie gewijzigd door blorf op 27 oktober 2015 17:11]

Hier horen principes zwaarder te wegen dan geld.
Alleen jammer dat het merendeel er anders over denkt. Zodra het geld kost, zijn zelfs mensenlevens niet meer belangrijk.
Inderdaad.

Specifiek: de combinatie zou gewoon betekenen dat we hier tot het einde der tijden aan vast zitten, aangezien het binnen TTIP waarschijnlijk is dat je als bedrijf een overheid mag aanklagen als ze een wet aanpassen die voor hen negatieve (financiele) gevolgen heeft. Dat laatste is in dit geval heel erg duidelijk.
Ik vrees ook dat onder invloed van het hyperkapitalisme de keuzevrijheid en de prijsniveau's van digitale diensten onder druk kunnen komen te staan, en dat nieuwe partijen het zullen afleggen tegen de grote gevestigde bedrijven, die voorrang voor zichzelf zouden kunnen afdwingen.

Maar: Volgens mij hebben we als eindgebruikers toch nog wel de nodige macht. Wanneer bedrijven zaken introduceren waarmee wij er duidelijk op achteruit gaan, dan kunnen we misschien met de portemonnee stemmen in de richting van bedrijven die het wél goed doen. Of via social media en media-aandacht een hoop negatieve PR creëren waardoor bedrijven overstag kunnen gaan. Of ben ik nu te naïef?
Het wordt alleen lastig als alle providers hetzelfde beleid t.a.v. netneutraliteit hanteren. En er zijn minder providers dan je denkt, want de (vaste) netwerken zijn bijna allemaal direct of indirect in handen van KPN of Ziggo.
Ik ben benieuwd of ik op een gegeven moment men eigen ISP kan worden of zelf een persoonlijk blok aan IP's kopen en zelf men snelheid bepalen alles OM een ISP om (dat je dan aan een landelijk ISP zit? ipv commercieel?)
Dan zul je een UTP kabel in de AMS-IX (Backbone router) te Amsterdam moeten prikken. Kost geloof ik wel wat omdat uberhaupt te mogen. Nog maar niet te spreken over hoe je 182km aan straten gaat opbreken tot aan je eigen huis. En een even lange UTP kabel plus repeaters zien te bestellen+betalen. Maar dan zou je de AMS-IX ook weer "ISP" kunnen noemen.

Beter laat je dat hele connectivity verhaal aan bijvoorbeeld Ziggo over. Die bestaan niet voor niks ;)
Door de koppel verkoop bij de stemming heb je dus binnen 1 a 2 jaar, goedkoop internet tijdens je 3 weken in het EU-buitenland en hogere kosten/horkerig internet de overige 49 weken.
Wat een farce vanuit NL standpunt.
Dat is ren beetje kort door de bocht.
Ik ben vaak in België, ook wel in Duitsland, Frankrijk.
Voor mij gaan de nieuwe roaming regels wel degelijk voordeel bieden.

Of dat opweegt tegen de eventuele problemen die ontstaan door verminderde netneutraliteit durf ik niet te zeggen
Dus binnekort kan BREIN en MPAA en RIAA met een voorstel komen om alle torrent verkeer te blokkeren en dat van de providers bij de rechter afdwingen ?
Ach, daar maak ik me helemaal geen zorgen om. Er zal dan heus wel iets slims worden bedacht om die beperkingen te omzeilen.

Je moet maar zo denken; iedere actie die de entertainment- en copyrightlobby uitvoert resulteert in het evolueren van gebruikte online technologieën en zorgt er bovendien voor dat de gemiddelde internetter steeds handiger wordt. Vervolgens wordt het steeds moeilijker om piraterij aan banden te leggen; al is het maar omdat er (o.a. vanwege encryptie) steeds meer rekenkracht nodig is om verzonden / ontvangen gegevens te decoderen.

Er zullen altijd mensen blijven die media voor niks willen 'consumeren'. Dat zijn potentieel misgelopen inkomsten die ingecalculeerd moeten worden in de omzet van filmstudio's en platenlabels. Het enige dat je kunt doen is de eventuele gevolgen beperken. Geheel voorkomen lijkt me niet mogelijk en bovendien niet rendabel.

Om te beginnen moet de entertainmentindustrie ophouden met regiobeperkingen. Dat is al vele jaren achterhaald. Veel content komt ook simpelweg niet beschikbaar in Europa en / of Nederland. Als je de betreffende productie dan illegaal download kan de rechthebbende dan niet spreken van misgelopen inkomsten; de betreffende content was via de legale (spreek : 'betaalde') wegen sowieso niet beschikbaar voor de betreffende downloader.

Wat mij betreft mogen ze in de westerse wereld ook langzamerhand stoppen met het uitbrengen van DVD's en blu-ray's. Het zorgt enkel voor een hoop afval. Er moet gewoon gezorgd worden dat films online te streamen zijn nadat de bioscoop-termijn verstreken is.
Simpele VPN en voila ... wat ze willen blokkeren / limiteren kunnen ze opeens niet meer zien :P

Zo is het blijkbaar al bij sommige Amerikaanse ISP's in bepaalde steden/plekken.. Dat ze sneller internet hebben met de VPN aan.. 8)7

[Reactie gewijzigd door SmokingCrop op 27 oktober 2015 17:30]

Wat helaas wel kan is dat een provider bepaalt om alle versleutelde bits te vertragen of te blokkeren.
Hm inderdaad, maar dat zal wellicht minder snel gebeuren omdat er veel meer werknemers/zakelijke mensen er onder gaan lijden dan dat kleine percentage mensen die weten dat ze een VPN kunnen gebruiken om die limiet voorbij te gaan.

Als het zo ver zou komen, dan is dat wel heel erg.. :/

[Reactie gewijzigd door SmokingCrop op 27 oktober 2015 19:49]

Toch zie je dat al wel. Hier in Ierland staat er bij UPC (Nu Virgin Media) al in de voorwaarden dat je eigenlijk geen VPN mag gebruiken (bron, artikel 12), en bij mijn huidige provider ook.

Dus eigenlijk mag je niet thuiswerken, zogenaamd omdat hun andere klanten daar last van zouden hebben (wtf :? ). Dat slaat natuurlijk nergens op, dus er zal wel wat anders achter zitten. Ik hoop dat dit nu wel verboden gaat worden onder deze nieuwe regelgeving, maar ze mogen het dus nog wel throttlen begrijp ik.
Er zijn inderdaad genoeg oplossingen te bedenken. Je merkt nu ook dat overheden al moeilijk beginnen te doen omdat steeds meer mensen hun bestanden / verbinding versleuteld. Persoonlijk vind ik dat een goede ontwikkeling.

Die drogreden dat encryptie terrorisme in de hand zou werken vind ik grote onzin en weegt in mijn beleving sowieso niet op tegen de inbreuk van privacy en criminalisering van de overige 99,99% van welwillende burgers die geen kwaad in de zin hebben.
Inderdaad, dit soort dingen leidt ertoe dat iedereen massaal aan de encryptie gaat.
Waardoor het werk van de overheid alleen maar zwaarder wordt, des te meer legale dingen via encryptie, des te moeilijker om het "terrorisme" eruit te filteren.
Een rechter zal daar ook niet zomaar op ingaan, want torrent wordt ook erg veel voor legale dingen gebruikt (denk aan verspreiden van Linux distributies, bijvoorbeeld).

BREIN en soortgelijke stichtingen zijn ook niet almachtig, en we leven gelukkig nog steeds in een democratie met een werkend rechtsysteem... ze proberen uiteraard de wet zo te interpreteren dat het hun goed uitkomt, maar dat doet ook elke willekeurige advocaat in elke willekeurige rechtzaak.
Zolang Brein nog ex parte vonnissen kan afdwingen en servers in beslag kan nemen zonder gerechtelijk bevel wat zonder meer strafbaar is en ondertussen daar nauwelijks consequenties van ondervindt en door kan gaan met hun clandestiene praktijken zou ik niet te hard willen roepen dat we een werkend rechtssysteem hebben of dat Brein niet almachtig is of in ieder geval boven de wet staat.
Kom op, ga eens in Afghanistan of Syrië wonen, en vertel me dan wat je van Nederland vindt... natuurlijk is géén enkel land perfect, maar ik denk eerlijk gezegd dat Nederland nog steeds vrij hoog staat in de lijst van beste landen om te leven.

Als iemand zich door BREIN benadeeld voelt, kan die ook gewoon een procedure starten tegen ze, en als men er dan achter komt dat BREIN fout handelde, dan kunnen ze ook aangepakt worden, zoals ook is gebeurd in het laatste door jou genoemde artikel (servers zijn door een deurwaarder van de eigenaar terug in beslag genomen, en er zijn zelfs nog kamervragen over de kwestie geweest).

[Reactie gewijzigd door Micio Nero op 28 oktober 2015 12:10]

Toe maar, kamervragen... en wie bij Brein is ontslagen als gevolg van deze actie? Wie heeft er een fikse boete betaald? Wie heeft Brein officieel berispt waarbij toekomstige overtredingen nog zwaardere consuquenties hebben?

Dat is het probleem; er is even wat ophef, maar er gebeurt uiteindelijk niets mee.
BREIN handelt altijd fout.
+1Anoniem: 310408
@majetta27 oktober 2015 17:57
Dus binnekort kan BREIN en MPAA en RIAA met een voorstel komen om alle torrent verkeer te blokkeren en dat van de providers bij de rechter afdwingen ?
Ja, net zo goed als jij dat kan doen. Je zal dan wel met argumenten moeten komen waarom dit illegaal volgens onze wet is. Omdat dat niet zo is zal de zitting voor jou (maar ook voor Brein) een hele korte zijn.

Dit heeft niet veel met piraterij te maken maar met diversificatie van telco die zich trachten te onderscheiden van anderen. Dit deden ze op manieren die de Nederlandse politiek niet correct achte. Nu zijn er weer enkele openingen en we moeten gewoon even afwachten hoe de partijen daarmee om zullen gaan. Ik deel de doem meningen van velen hier (zonder enige onderbouwing) niet. Telco moeten ook om hun imago denken en mensen weten nu veel beter wat netneutraliteit is. Ermee adverteren zal veel opleveren!
Dat heeft nu eens niets met netneutraliteit te maken. Zouden ze vandaag ook al kunnen. In vele landen is bijvoorbeld toegang tot TPB al door de rechter verboden.
Ik vraag me wel eens af welke belangen er nou behartigd worden daar in dat europa, ik zie steeds vaker dat bedrijven boven de burgers wordt gesteld. Het is wel duidelijk hoe de toekomst er langzaamaan uit gaat zien, macht aan de bedrijven en de normale burger wordt aan alle kanten uitgeknepen. TTIP nog zo'n voorbeeld, bedrijven boven lokale wetgeving via het ISDS. :r
Ik vraag me wel eens af welke belangen er nou behartigd worden daar in dat europa...
Kijk, dat vind ik nou een goede vraag. Meer specifiek: hoe komt de (niet gekozen) Europese Commissie ertoe om de (naar mijn mening verstandige) wijzigingen die het (gekozen) Europees Parlement wenst, naar de prullenbak te verwijzen?
En welke (niet zichtbare) krachten zorgen ervoor dat de Euopese Commissie zo handelt, ondanks dat dit niet in het voordeel lijkt te zijn van de inwoners van Europa?

Dat zijn voor mij vragen waarop journalistiek nederland wel iets dieper mag ingaan.
Vele politici hebben de ballen verstand van hetgeen waar ze over moeten beslissen en laten zich daarom informeren door mensen om hun heen en de industrie. Ook heb je dan nog het gelobby en de macht van de industrie die soms nogal wat gewicht leggen in besluiten. En, nogal discutabel, een regering achter de regering.
Maar hoe dan ook, het is wel duidelijk dat de burgers ondergeschikt zijn bij onze volksvertegenwoordigers, kapitalisme boven alles.
Vele politici hebben de ballen verstand van hetgeen waar ze over moeten beslissen en laten zich daarom informeren door mensen om hun heen en de industrie. [...]
Waarbij diezelfde industrie/bedrijfsleven vaak ook nog een toekomstige werkgever is voor veel politici :X
en welke (niet zichtbare) krachten zorgen ervoor dat de Europese Commisie zo handelt
In dit geval is het niet zo onzichtbaar volgens mij. Dit hadden we aan kunnen zien komen. Want heeeeeel toevallig is ook besloten de roaming kosten per 2017 op te heffen. Dus daar hebben de providers nu een mooi nieuw verdienmodel voor terug gekregen.
Niet enkel in Europa , je eigen Regering stelt winst al boven inkomen.
Belasting op winst is omlaag gegaan maar belasting op inkomen fors gestegen.
Dus de belangen van de gemiddelde Burger in Nederland leggen het af tegen de belang van de werkgevers.
Het is toch altijd al raar geweest dat je als heel land mensen in de politiek stemt en uiteindelijk dingen kunnen gebeuren waar het hele volk het niet mee eens is. Alsof de politiek een leverancier is zoals Microsoft, je weet nog niet wat het probleem is maar je weet vaak wel al van te voren wat hun oplossing gaat zijn.
Het is al een tijd geleden dat er een stevig protest op het binnenhof is geweest zou je haast denken hé :*)

Ik zal es even op GOT gaan kijken of iemand er zin in heeft.
Op het binnenhof protesteren heeft weinig zin in deze hoor. Je zult naar Brussel moeten om jezelf hoorbaar te maken.
Ik kies het binnenhof voor de nostalgie. Luisteren naar de bevolking daar zou ik niet meer op rekenen ;)
Wellicht. Maar een demonstratie hou je niet alleen om de heren en dames politici/regenten/technocraten je opinie te laten horen.

Je houdt een demonstratie ook om je medeburgers bewust te maken van je standpunten.

In dat licht is een demonstratie op het binnenhof internationaal een heel stuk minder nieuwswaardig dan een demonstratie in Brussel. Al helemaal niet als je heel wat mensen op poten krijgt, uit verschillende lidstaten.
En dan krijg je zulke reactie's als dit van onze vrienden van brussel
Quote "“I do not take my mandate from the European people.”"

http://www.independent.co...harge-of-it-a6690591.html
Simpel samengevat: in nederland gaan we als burger er een heel stuk op achteruit
Als providers misbruik gaan maken van de versoepelde regeling wel ja.
Het hele punt is dat het dan geen misbruik meer is.
Je bedoelt 'Wanneer', neem ik aan? Het is in het verleden al gebeurd, toen is dat aan banden gelegd. Nu worden die banden losser gelaten, dus staat de deur weer wagenijd open om opnieuw de grenzen op te zoeken...
+1Anoniem: 109640
27 oktober 2015 16:41
Ik weet wat de gevolgen zijn, als de Europese commisie/parlemant zo blijft door zetten, zonder enige democratie inleg, waar mensen niks over kunnen zeggen of geen invloed op hebben omdat als we toch vragen voor een referdum , dan is het automatisch niet bindend want ze weten donders goed dat ze niet voor onze stem uitkomen.

Zware sociale onrust als deze weg als ze we deze weg blijven bewandelen naar Rome of wel Brussel

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 109640 op 27 oktober 2015 16:42]

Zolang de niet langs Democratische weg aangestelde Europesche Commissie het voor het zeggen heeft .
Is Democratie in Europa een loos woord.
Gelukkig is het EP wel aan de poten van hun stoel aan het zagen.
zware sociale onrust over netneutraliteit? Democratische inspraak? Ben jij wel gaan stemmen is mijn eerste vraag dan. En wil jij dan ook op elk onderwerp gaan inlezen en meestemmen, of het nu gaat netneutraliteit of nieuwe regels rond bemesting in landbouwzones? En ga je dat dan ook op alle niveaus doen die tussen je lokale gemeente en de EU inzitten? Zelfs al zou je 24/7 teksten gaan lezen in al de materie die behandeld word dan zou je nog niet meekunnen met wat er allemaal beslist word.

Waarom willen we altijd een bindend referendum als we een beslissing tegenkomen die we zelf niet willen aanvaarden maar staan we aan de andere kant te vloeken wanneer er verkiezingen zijn dat we weer mogen/moeten (in belgië) gaan stemmen?
Ik stem altijd.
Maar nu moet je me geen woorden in de mond gaan leggen dat we voor onderwep een referdum moeten gaan starten daar hebben we een gekozen parlament voor
Ja een gekozen parlament die onze stem vertegenwoordigen en niet van de bedrijven.

Dat noemen we dus Democratische inspraak of anders kunnen we net zo goed 150 CEO's van de grootste bedrijven neer plaatsen in onze parlament.

En voor je me op de linkse toer ga gooien, ja bedrijven hebben rechten maar er is duidelijke scheidingslijn tussen belangen van het volk en de maximalisatie van de winst van bedrijven. Wat tegenwoordig totaal is door geschoten. Publieke middelen "infrastructuur etc"worden ingezet om onderzoek te sponseren maar tegelijk belasting ontwijken.
Dat kan je bij mij niet goed praten.
Dat laatste is waarschijnlijk omdat velen voelen dat gaan stemmen totaal geen verschil uitmaakt, je moet al een keuze maken tussen partijen die geen van allen eigenlijk op alle punten overeenkomen met jouw mening en dan is de kans nog groot dat ze de punten waar je je wel in kan vinden na de verkiezingen overboord gooien.
Een bindend referendum zou wat dat betreft wel een verschil uitmaken maar dit komt onze machthebbers niet zo goed uit.

Ik ga zelf nooit stemmen ook al ben ik Belg en woon ik nu nog in België en voor mij is het omdat ik weiger dat iemand anders mij gaat vertegenwoordigen. Als er een bindend referendum zou zijn over iets waarover ik genoeg weet om er een goede mening over te hebben zou ik bv wel gaan stemmen. Ken meerdere mensen die zo denken, maar meesten hebben angst om niet op te dagen aan het stemlokaal en moeten dus tijd verspelen voor iets wat als een complete poppenkast aanvoelt. En dan gaan dit soort mensen inderdaad staan vloeken ook al zouden ze wel vrijwillig opdagen voor een referendum.
De democratie wordt hier prima uitgelegd en toegepast.. Vergeet niet dat we met bijna een half miljard in onze unie zijn en dat er meer dan 27 andere culturen ook hun zegje doen. Niet iedereen is zo van het polderen als wij. Daarnaast ACM, onze lokale politiek kan nog heel wat bijsturen, maarja Nederlanders schreeuwen liever dan bij te dragen aan oplossingen. Het is weer eens alemaal Rutte zijn schuld...
+1Anoniem: 109640
@Alxndr27 oktober 2015 18:44
Oh echt, ik heb geen talloze burger organisatie's horen roepen dat ze voor deze afgezwakte nep neutraliteit waren, eerder tegen.

En ook al schreeuwen we ( 3 miljoen handtekeningen) dan krijgen we Quote "“I do not take my mandate from the European people.”"

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee