Door Joris Jansen

Redacteur

Einde aan ongelijk behandelen van data?

EU trekt teugels aan in strijd tegen zerorating

14-06-2022 • 06:00

35 Linkedin

Inleiding

Zijn de dagen van zerorating in de EU nu echt geteld? Daar lijkt het wel op. Zerorating is de praktijk waarin providers bepaalde datastromen niet in rekening brengen, zodat die data bijvoorbeeld niet van iemands mobiele bundel afgaat. In het kader van het streven naar netneutraliteit was dit altijd al een heikel onderwerp. Dat was bijvoorbeeld ook in Nederland, toen toezichthouder ACM in 2017 een zeroratingzaak tegen T-Mobile verloor.

Providers maken er graag gebruik van omdat het hen aantrekkelijker kan maken voor klanten. Critici vinden dat dit ingaat tegen het idee dat alle datastromen gelijk moeten worden behandeld en dat zeroratingplannen de concurrentie op een onheuse manier kunnen schaden. Als bepaalde diensten een zerorating krijgen, betekent dat vaak dat de eigen diensten van de provider of die van grote techbedrijven aantrekkelijker worden. Er zijn bijvoorbeeld providers in Europa die het gebruik van WhatsApp of Facebook niet laten meetellen voor de mobiele bundel van klanten. Dat maakt het gebruik van deze diensten een stuk aantrekkelijker en maakt het lastiger voor opkomende concurrenten om een voet tussen de deur te krijgen.

Deze discussie zal vermoedelijk nooit geheel verdwijnen, zeker niet in een land als de Verenigde Staten. Wellicht dat er binnen de EU langzamerhand wel een einde aan komt; het lijkt er namelijk op dat Berec, de koepelorganisatie van nationale Europese toezichthouders waar onder meer de ACM in Nederland en het BIPT in België deel van uitmaken, met nieuwe strengere richtsnoeren komt die zerorating zullen verbieden. Dat zou in lijn zijn met een aantal uitspraken die de hoogste EU-rechter in september vorig jaar deed. In dit artikel wordt ingezoomd op die uitspraken, de conceptrichtsnoeren die Berec al heeft gepubliceerd, in hoeverre er nog mazen in de wet zitten en wat dit in de praktijk zal betekenen voor zerorating.

Bannerfoto: Eoneren / Getty Images

Zerorating: laisser-faire gaat richting zero tolerance

We zullen hier niet uitgebreid stilstaan bij alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren rondom netneutraliteit en zerorating in de EU. Om de aanstaande aanscherping toch te duiden, staan we onder meer stil bij enkele zaken, waaronder de Nederlandse rechtszaak tegen T-Mobile.

Sinds eind april 2016 geldt de Open Internet Regulation, ofwel de Europese netneutraliteitsregels. Onder andere door KPN's toepassing van deep packet inspection op mobielinternetverkeer, had Nederland al in 2011 een streng verbod op zerorating opgenomen in de Telecommunicatiewet. Zero tolerance voor zerorating, zo luidde het Nederlandse regime. Kon dit standhouden?

De testcase kwam in 2016 en 2017. T-Mobile begon in oktober 2016 met een dienst waarmee mobiele gebruikers met bijvoorbeeld een databundel van 6GB of hoger naar ongeveer 25 verschillende muziekstreamingdiensten konden luisteren zonder dat de provider daarvoor data in rekening bracht. Deze zogeheten Datavrije Muziek-dienst werd als zerorating gezien. De ACM was hier niet blij mee en oordeelde eind december 2016 dat de dienst in strijd was met de netneutraliteitsregels. T-Mobile vond echter dat het de Europese netneutraliteitsregels niet schond en dat in die regels geen categorisch verbod op prijsdiscriminatie stond. De rechter gaf de provider gelijk en oordeelde in het nadeel van de ACM. De rechtbank verzorgde ook een stevige oorwassing voor de Nederlandse politiek, omdat die 'tegen beter weten in' een verbod in de Nederlandse wet had opgenomen, terwijl een expliciet verbod op prijsdiscriminatie niet in de netneutraliteitsverordening stond. Dat laatste kwam onder andere doordat de meeste lidstaten, vooral Zuid-Europese landen, al dan niet door een lobby van grote telecombedrijven, geen strenge netneutraliteit wilden.

Veel lidstaten deden dan ook niet veel op het vlak van handhaving. Als er wel juridische zaken ontstonden, leidde dat net als in de Nederlandse T-Mobile-zaak niet tot een verbod. In Duitsland kwamen Deutsche Telekom en Vodafone met hun eigen zeroratingopties: StreamOn en Vodafone Pass. Dit zijn initiatieven die een zerorating geven aan gehele categorieën van diensten en apps, zoals videostreamingdiensten of muziekdiensten.

Bundesnetzagentur, de Duitse toezichthouder, oordeelde dat de regimes van Vodafone en van Deutsche Telekom in grote lijnen voldeden aan de Europese regels en dat er slechts kleine aanpassingen nodig waren. Bij deze oordelen baseerde het Bundesnetzagentur zich ook op de toenmalige richtsnoeren van de Berec uit juni 2020 over de implementatie van de EU-netneutraliteitsregels. Daarin wordt zerorating dus niet bij voorbaat verboden, maar wordt het min of meer overgelaten aan een beoordeling per geval, waarbij factoren als transparantie, discriminatie en eerlijkheid een rol spelen. De oordelen van het Bundesnetzagentur waren niet onverwacht, want ze waren in lijn met het toen geldende regime.

Het Bundesnetzagentur maakte twee maanden geleden een draai. De zeroratingopties StreamOn en Vodafone Pass werden verboden. De toezichthouder vond dat deze opties de netneutraliteitsregels overtraden, omdat ze data niet gelijk behandelden. Nieuwe marketingactiviteiten rondom StreamOn en Vodafone Pass moeten per 1 juli gestaakt worden en zijn vanaf dat moment niet meer af te nemen. Providers hebben tot eind maart 2023 om lopende contracten met bestaande klanten te beëindigen. De toezichthouder rechtvaardigt deze ietwat ruimhartige implementatie van het verbod door te wijzen op het 'grote aantal klanten dat getroffen zal worden'.

Hoe kwam de Duitse toezichthouder tot dit afwijkende, nieuwe oordeel? Dat vindt zijn oorsprong in drie grotendeels identieke uitspraken die het Hof van Justitie in september vorig jaar deed. Daarin werd geoordeeld dat Vodafone Pass en StreamOn niet in lijn zijn met de principes van netneutraliteit zoals verwoord in de Open Internet Regulation, maar ook dat het concept van zerorating in strijd is met de verplichtingen van artikel 3 lid 3 uit de verordening, waarin de verplichting voor providers staat omschreven dat al het verkeer op gelijke wijze moet worden behandeld.

Berec komt met hernieuwde richtsnoeren

Berec logoDe eerdergenoemde richtsnoeren hebben geen wettelijke status en zijn niet bindend, maar vormen een nadere uitleg van en toelichting op de regels in de verordening. Ze bestaan vooral uit aanbevelingen voor de nationale telecomtoezichthouders van alle lidstaten, omdat deze autoriteiten belast zijn met het toezicht op de naleving van de regels en het handhaven. De richtsnoeren moeten vooral bijdragen aan een consistente en uniforme toepassing van de verordening, zodat providers en andere betrokken partijen zekerheid hebben over het regelgevende kader waar ze aan moeten voldoen.

De bestaande richtsnoeren lieten nog duidelijk ruimte voor zerorating en dat strookt niet meer met de uitspraken van het Hof van Justitie van begin september 2021. Dat betekent dat de richtsnoeren moeten worden geüpdatet. Daar heeft Berec zich vorige week tijdens een bijeenkomst in Cyprus over gebogen.

Het proces om tot nieuwe richtsnoeren te komen, is vorig jaar al in gang gezet. In dezelfde maand van de uitspraken van het Hof van Justitie riep Berec stakeholders op om hun ideeën te delen over de interpretatie van de uitspraken en wat dat betekent voor zerorating. Deutsche Telekom gaf aan dat het Hof van Justitie het niet bij het rechte eind had en vond dat Berec deze uitspraken min of meer moest negeren. Facebook en Vodafone betwisten niet zozeer de juridische houdbaarheid van de uitspraken, maar betoogden dat de vonnissen enkel een oordeel velden over heel specifieke typen van zeroratingaanbiedingen en dat er dus geen algemeen verbod werd uitgesproken op de zeroratingtarieven. Vodafone vond dan ook dat zeroratingtoepassingen, met daarbij de differentiatie van het in rekening brengen van het dataverkeer, nog steeds van geval tot geval moeten worden beoordeeld.

Gewijzigde conceptvoorstellen en kritiek

In maart kwam Berec met een eerste voorlopige versie van de geüpdatete richtsnoeren. In een nader document over de nieuwe richtsnoeren herhaalt de EU-koepelorganisatie de kern van de drie rechtszaken van september 2021. Het ging daarbij om zeroratingopties waardoor het verkeer dat door specifieke categorieën van applicaties niet wordt meegeteld voor het datavolume van de bundel van de klant. Het Hof acht dit dus in strijd met het principe van gelijke behandeling, omdat niet al het verkeer gelijk wordt behandeld. Op basis van deze conclusie van het Hof heeft Berec aanpassingen doorgevoerd.

Het is duidelijk dat het algemene principe van gelijke behandeling veel meer de boventoon voert en dat er beduidend minder ruimte is voor afwijkingen. Berec heeft zich aangesloten bij de algemene, strenge lijn van het Hof. Opties zoals StreamOn en Vodafone Pass zijn dus ook op grond van deze conceptrichtsnoeren in strijd met de regels.

Er blijft nog wel ruimte voor application-agnostic zero-rating. Dat zijn gevallen waarin een provider ervoor kiest om data niet mee te laten tellen voor de limiet, ongeacht waar de klant de data voor gebruikt. Een voorbeeld daarvan is de Indiase operator Aircel die enkele jaren geleden met het Free Basic Internet-initiatief kwam. Dat gaf nieuwe prepaidklanten 500MB vrij te besteden data voor de eerste 90 dagen na activatie. Dit initiatief werd afgezet tegen het Free Basics-initiatief van Facebook, wat klanten enkel toegang gaf tot een beperkt aantal sites dat onder controle van Facebook stond. Soms zie je in zeroratingcategorieën die wel door de beugel kunnen een samenwerking tussen twee bedrijven. Een voorbeeld daarvan is het Equal Rating-project van Mozilla. Dat bedrijf bracht in 2015 samen met Orange goedkope op Firefox OS draaiende smartphones uit in enkele Afrikaanse landen. Daarbij hoorden onbeperkte tekstberichten en 500MB data per maand voor een half jaar.

Barbara van Schewick, een juridisch hoogleraar bij de Stanford Law School, verwelkomt het bovenstaande, maar toont zich kritisch op een specifiek punt. Volgens haar zijn de conceptrichtsnoeren niet duidelijk in het verbieden van zeroratinginitiatieven die 'nog schadelijker zijn dan de soorten die duidelijk verboden worden'. Dit is een probleem, omdat volgens Van Schewick providers in het verleden hebben laten zien dat ze alleen stoppen met slecht gedrag als het ondubbelzinnig wordt verboden. Volgens de hoogleraar laat het concept in drie gevallen ruimte om de regels te omzeilen, omdat er in deze gevallen geen duidelijk verbod wordt uitgesproken:

1) providers die hun eigen apps en diensten een zerorating geven;

2) providers die worden betaald door appmakers om hun apps een zerorating te geven;

3) providers die een populaire dienst uitkiezen om een zerorating te geven zonder daar een officiële overeenkomst over te tekenen met die dienst.

Van Schewick stelt dat dit kan leiden tot 'absurde resultaten'. Volgens haar kunnen StreamOn en Vodafone Pass zelfs ontkomen aan het stellige verbod in de conceptrichtsnoeren als T-Mobile en Vodafone alle apps van derde partijen uit het zeroratingprogramma gooien en alleen hun eigen apps erin houden. Ze komt dan ook met een waarschuwing. "Tenzij Berec de dubbelzinnigheid in de richtlijnen wegneemt, zullen providers zich waarschijnlijk bezighouden met nog ergere vormen van zerorating en regelgevers dwingen kostbare tijd en gerechtelijke middelen te besteden aan het aanvechten van duidelijke schendingen van netneutraliteit."

Slot

Voor het streven naar netneutraliteit is het tegengaan van discriminerende zerorating belangrijk, bijvoorbeeld omdat zeroratingplannen de macht van dominante marktpartijen verder kunnen verstevigen, wat ten koste kan gaan van innovatieve, kleinere partijen.

Het beperken van discriminerende zerorating heeft ook directe, gunstige gevolgen voor consumenten. Van Schewick benadrukt dat zeroratinginitiatieven alleen aantrekkelijk zijn voor klanten als datalimieten laag zijn en data duur is. Stel, er is geen limiet en data is goedkoop, dan is fors datagebruik geen echte factor in financiële zin en zal een plan waarin bepaald verkeer niet meetelt niet zo heel interessant zijn.

Volgens Van Schewick is in het verleden al gebleken dat als discriminerende zerorating wordt verboden, providers daarop reageren door de datalimieten te verhogen en de prijs voor data te verlagen. Dat stimuleert gebruikers om zonder zorgen het internet te gebruiken zoals ze willen, waarbij mobiele providers vooral hopen dat hun eigen diensten daarbij zitten. Bovendien zullen start-ups zich bij een dergelijk verbod richten op het maken van betere applicaties, in plaats van een deel van hun inspanningen te richten op het mogen toetreden tot zeroratingprogramma's van providers.

Dat providers hogere databundels instellen als een toezichthouder of rechter een bepaald zeroratingplan verbiedt, was in februari 2015 zichtbaar toen KPN voor bestaande en nieuwe klanten de mobiele databundels fors verhoogde. Onlangs was dat ook zichtbaar bij Vodafone in Duitsland. Daar verhoogde de provider de datalimieten van bundels met maximaal 25 procent, terwijl de prijzen niet omhoog gingen. Van Schewick stelt dat dit een duidelijke reactie is op de uitspraken van het Hof van Justitie waarin Vodafone Pass werd verboden.

Het is nu wachten op Berec. Grotere bedrijven zullen ongetwijfeld proberen om via lobbyisten invloed uit te oefenen, in de hoop dat er geen al te streng verbod komt. De grote vraag is dan ook in hoeverre er een ondubbelzinnig, veelomvattend en duidelijk omschreven verbod wordt verwerkt in de richtsnoeren. En of er daarmee straks nog ruimte is voor providers om discriminerende zeroratingplannen te blijven ontplooien.

Dit artikel kun je gratis lezen zonder adblocker

Alle content op Tweakers is gratis voor iedereen toegankelijk. Het enige dat we van je vragen is dat je de advertenties niet blokkeert, zodat we de inkomsten hebben om in Tweakers te blijven investeren. Je hoeft hierbij niet bang te zijn dat je privacy of veiligheid in het geding komt, want ons advertentiesysteem werkt volledig zonder thirdpartytracking.

Bekijk onze uitleg hoe je voor Tweakers een uitzondering kunt maken in je adblocker.

Ben je abonnee? Log dan in.

Reacties (35)

35
35
12
2
0
23
Wijzig sortering
Ik woon tegenwoordig in Colombia en hier is het goed te zien waarom zero rating slecht is. Je kan hier data paketten kopen van minder dan 1 euro waar de data waarschijnlijk op is voordat de telefoon klaar is met opstarten. Maar Whatsapp, Facebook en Instagram zero rated.
Dit heeft ertoe geleid dat iedereen en alles hier Whatsapp gebruikt. Afspraak met de dokter maken? Whatsappje sturen. Tafel reserveren bij een restaurant? Whatsappje sturen. Etc, etc.
Ook veel lokale winkeltjes hebben geen website, maar ze verkopen hun spullen op Instagram.

Veel mensen hier hebben niet genoeg geld om een abbonnement te nemen met genoeg data voor de maand. Die kunnen dus niet overstappen op Telegram of Signal. En tja, als Whatsapp minofmeer verplicht is, dan gaan mensen niet iets anders proberen.
Door de zero rating hier heeft Meta echt een monopolie op chatapps.
Toch ook wel weer de schuld van de ISP die zo lui is om geen alternatieven toe te voegen in de zero rating lijst. Vgm doet tmobile dit ook met spotify, maar geen van de andere grote partijen, apple music, deezer, tidal, etc.
Misschien is het ook een deal/overeenkomst met zo'n partij, waar sommige niet in geïnteresseerd zijn (dus dan is het niet de fout van de ISP)
Meta betaald om zero-rated te zijn. Tuurlijk is het de schuld van de ISP om geld aan te nemen voor dat, maar zolang er geen wet is die dat verbied, gaan de ISPs geen nee zeggen tegen extra geld.

Dus imo zou zero rating verboden moeten zijn , tenzij je een hele categorie zero rate zonder er geld voor te vragen.
Ah, dat wist ik niet. Als je het op die manier bekijkt, is het inderdaad een ticket naar meer gebruikers.
Dus imo zou zero rating verboden moeten zijn , tenzij je een hele categorie zero rate zonder er geld voor te vragen
Klinkt leuk, maar is in de praktijk niet haalbaar. Voorbeelden:

Apple deed niet mee aan de zero-rating, omdat daarvoor een overeenkomst nodig was, die ze niet wilden tekenen. Dat betekent dat er dus voorwaarden aan waren die voor hun niet acceptabel waren. Operators kunnen dus zeggen dat zero-rating voor elk bedrijf open staat, maar er stiekum voorwaarden aan verbinden waardoor bedrijven 'vrijwillig' kiezen om er niet aan mee te doen.

Verder: hoe garandeer je dat alle diensten uit een categorie ook inderdaad onder de zero-rating vallen ? Dat kan niet. Zelfs niet zonder extra voorwaarden. Stel dat jij een kleine muziekdienst uit Tibet, met tibetaanse muziek wilt luisteren. Kleine kans dat die op de lijst staat...

En zelfs al kunnen de klanten zelf de gewenste muziekdiensten aandragen, die dan op verzoek ge-zero-rate worden, dan is er grote kans dat andersoortige diensten zich gaan vermommen als muziekdienst, om zo ook onder zero-rating te kunnen vallen. Daarom moeten er dus voorwaarden zijn voor muziekdiensten, en dan kom je weer terug bij het eerste punt. En het tweede - want de kans dat een tibetaanse streamingdienst een contract gaat tekenen met een nederlandse operator, in een taal die ze niet, of niet goed beheersen, is klein, zeker omdat ze hier maar enkele klanten zullen hebben.
Ik zat gisteren op een vlucht van Amsterdam naar Azië van KLM, op die vlucht werden via wifi ook een aantal internet pakketten verkocht. 1 was gratis voor een uur, met tekstberichten via bekende Messenger apps, maar geen foto's of video's versturen. Het goedkopere pakket kon je alleen surfen op het web, en de duurdere kon je alles, Netflix YouTube, VPN noem maar op.

Onder welke regels valt dit? Zal dit mogelijk verboden worden met deze nieuwe regels?
"Pursuant to the Chicago Convention, aircraft have the nationality of the State in which they are registered." link
Dus een vliegtuig is een bepaald grondgebied. Ik weet niet hoe wetten en regels van dat grondgebied dan gelden en gehandhaafd worden.
Zoals ik het ooit begreep (excuus als ik het verkeerd heb en corrigeer mij aub) gelden de regels van het land waar het vliegtuig opstijgt.
Idd, zoiets is het of de regels van het land waaronder het vliegtuig vliegt. Laatst vloog ik met Veuling en daar moesten we een mondkapje op, een paar recalcitrante Nederlanders weigerden dat (tegelijk grappig en dom gezicht) en toen werd gezegd dat de Spaanse regels in het vliegtuig golden en als ze het er niet mee eens waren ze uit mochten stappen (of anders eruit werden gezet) en met KLM vliegen.
https://www.britannica.co...rrences-on-board-aircraft
This, together with the realization that with the constant increase in air traffic the incidence of offenses on board aircraft was bound to rise, led to the conclusion in 1963 at Tokyo of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, obliging the contracting states to extend their criminal law and jurisdiction to aircraft of their registry when they are outside national territory. The convention furthermore gives the aircraft commander power to ensure law and order on board his aircraft and to disembark any offender in any contracting state in which the aircraft lands.
Dus land van registratie, tenzij er andere overeenkomsten zijn gesloten. Wet lease bijvoorbeeld is complex, zie voor een uitgebreide analyse https://scholarlypublicat...ccess/item%3A2915218/view

[Reactie gewijzigd door The Third Man op 14 juni 2022 12:00]

precies, anders zou je op ieder stukje traject of tussenlanding onderworpen zijn aan andere nationale regels. Dat kan gewoon niet in de praktijk
Het vliegtuig had een PH- registratie nummer, en op foto's zie ik de Nederlandse vlag en de Europese vlag. Hij is dus duidelijk in Nederland geregistreerd
De Europese wetgeving is van toepassing in Europa. Een vlucht naar Azië is sowieso voor een groot deel buiten Europa. Ik verwacht trouwens niet dat dit verboden gaat worden onder de nieuwe regels, er is gewoon sprake van beperkte capaciteit in een vliegtuig. En daar kunnen dan vervolgens gewoon limieten gesteld worden en prijsverschillen aan gehangen worden.
Er is ook beperkte capaciteit op elke andere lijn. De vlucht begint of eindigt in de EU en met een EU maatschappij. Ik vermoed dat de regels ook voor vluchten gaan gelden. Prijsverschillen kan prima op data of snelheid. Niet op type data.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 14 juni 2022 07:17]

Thuis op de WhatsApp poort een proxy server op zetten en dan over die poort vanuit het vliegtuig je browser met je thuis proxy verbinding 🤐
Je kan wel degelijk YouTube streamen op de surf pakket, of zelfs op de messaging pakket.

Alleen hoe ver je komt met de 0.5mbit die je krijgt bij de surf pakket, of de extreem geknepen messaging pakket is de vraag :'), Spotify lukte bij mij wel netjes tho in data saver mode
In het kader van netneutraliteit is niet alleen zero-rating belangrijk maar ook de verbindingen en de kwaliteit daarvan naar bepaalde landen/werelddelen. Naar de Amerika zijn de verbindingen prima met veel bandbreedte en relatief weinig hops, naar Azie is het veel minder waardoor Aziatische bedrijven veel minder goed kunnen concurreren met Amerikaanse bedrijven. De regel zou moeten zijn dat als een provider X bandbreedte en Y ping heeft naar de VS dan moet die provider dat ook hebben voor Japan. Dat voorkomt dat bepaalde landen bevoordeeld worden tegenover anderen.
De kwaliteit naar de verschillende landen/werelddelen is afhankelijk van de infrastructuur (onderzeese kabels). Een provider heeft daar geen invloed op.
Naar de VS lopen nu eenmaal meerdere kabels, naar Japan lopen slechts twee verbindingen.
Precies, daarom moeten de investeringen in infrastructuur verdeeld worden over alle landen/werelddelen en niet primair naar de VS. Een provider heeft hier wel invloed op: zij kopen immers connectiviteit in en kunnen dus kwalitatieve eisen stellen aan die connectiviteit.
Precies, daarom moeten de investeringen in infrastructuur verdeeld worden over alle landen/werelddelen en niet primair naar de VS. Een provider heeft hier wel invloed op: zij kopen immers connectiviteit in en kunnen dus kwalitatieve eisen stellen aan die connectiviteit.
Ik snap niet dat dit uitgelegd moet worden. Of ben je aan het trollen ?

Als je zegt dat de concurrentie uit Japan geen mindere bandbreedte en ping mag ervaren dan bedrijven uit de VS, dan geldt dit logischerwijs voor alle landen. Dus ook voor Eritrea, of Namibië. Dus moet er naar elk land ter wereld een hoge-kwaliteit verbinding zijn. Anders kunnen ze niet concurreren met de VS. Dat is hetzelfde als zeggen dat er van elke stad in NL naar elke andere stad een direkte snelweg moet lopen, zodat bedrijven uit Nieuweschans even goed kunnen concurreren als bedrijven uit Utrecht. Dat klinkt belachelijk, en dat is het ook.

Ten tweede: providers hebben helemaal het geld niet om naar iedereen ter wereld een hoge-kwaliteit verbinding te leggen (en dat was nodig, anders kunnen ze in dat land niet concurreren met landen die een betere verbinding hebben). Of ze moeten de prijzen verhogen, en dan kom jij hier klagen over de hoge prijzen voor internet, en voor mobiele abonnementen. En dan zal de kwaliteit van de verbinding van de VS omlaag gaan, omdat daarin voorlopig niet geïnvesteerd wordt - want er zijn altijd landen met een slechtere verbinding. Resultaat: jouw Netflix kwaliteit gaat omlaag, en dan kom jij hier waarschijnlijk weer daarover klagen.

Net zoals consumenten, als jij, moeten providers kiezen waaraan ze hun geld uitgeven. En ze kiezen afhankelijk van wat de klanten willen / nodig hebben. Zodra de vraag naar bandbreedte richting (bijv.) Eritrea omhoog gaat, komt er vanzelf een bedrijf (of de Eritreese overheid) die het zakelijk verantwoord vindt om een betere verbinding aan te leggen. Zo geef jij je geld ook uit. Ik wed dat jij, voor het gemak, en omdat het goedkoper is, heel vaak koopt bij grote winkelketens / bedrijven. Dat is ook niet eerlijk, want bijvoorbeeld de kleine kruideniers kunnen niet concurreren als iedereen bij AH koopt, of Lidl, etc.
Er is geen centrale (overheids)instantie die die kabels aanlegt. Ze worden gewoon aangelegd ale de behoefte daaraan groot genoeg is. Als er veel internet verkeer is tussen Amerika en Japan en de bestaande kabel kan dat niet meer aan, dan komt er gewoon een extra kabel.
Een kabel rechtstreeks van Europa naar Japan is geografisch domweg niet mogelijk.
Ipv Japan kan je ook Australië, Oceanië en Afrika lezen.
De datastroom tussen Europa en Amerika is nu eenmaal verreweg de grootste, wat meer kabels rechtvaardigt.
De regel zou moeten zijn dat als een provider X bandbreedte en Y ping heeft naar de VS dan moet die provider dat ook hebben voor Japan.
Behalve dan dat diezelfde "ping" (latency dus) naar "de VS" en naar Japan fysiek al niet mogelijk is. NYC ligt een flink stuk dichterbij dan LA - dus zelfs naar "de VS" heb je al problemen. En zelfs LA ligt nog dichterbij dan Tokyo (niet veel, maar toch). Zelfs al zou je lijnrechte glasvezel kunnen spannen tussen Amsterdam, NYC, LA en Tokyo dan is het gewoon fysiek onmogelijk om dezelfde latency naar NYC als naar LA of Tokyo te hebben. Je zult de afstand moeten overbruggen en voorlopig* zijn we daarvoor gebonden aan glasvezel, wat betekent dat je minimaal zo'n ~45ms nodig hebt om een packet van Amsterdam naar LA te sturen. Naar Tokyo kost je nog eens ~1,5ms en NYC is slechts zo'n 29ms.

Vervolgens zijn die kabels simpelweg niet kaarsrecht en heeft een gemiddelde provider gewoon geen controle over 99,99% van "het internet" waar ze verbinding mee moeten maken. 99,99% is dan nog optimistisch, daar moeten nog wat negens achter.

Om Japan ook maar even als voorbeeld te houden, de snelste route zou rechtstreeks van hieruit naar het oosten zijn. Maar dan moet je wel door o.a. Oekraïne, Rusland, Kazachstan, Mongolië en China. Ik ga er van uit dat ik niet uit hoef te leggen waarom daar best wel wat haken en ogen aan zitten? Dus dat verkeer neemt inderdaad een langere route.


Bandbreedte is een ander verhaal, maar dat is over het algemeen ook niet het probleem, althans niet op het hoogste niveau. Het is meestal binnen specifieke landen dat er problemen optreden. Er is in principe voldoende bandbreedte tussen het Afrikaanse continent en Europa (voor het huidige verkeer tenminste), maar helaas is de situatie in veel Afrikaanse landen zelf gewoon slecht (op vele vlakken...), dus wat wil jij dan dat een Ziggo of KPN daar aan doet? Laat staan Freedom of Tweak?
* totdat we de wetten van de natuur herschrijven of we er achter komen dat wormgaten bestaan en we ze ook kunnen maken :+
Daar is maar 1 oplossing voor, en dat is alle verkeer vertragen tot het net zo langzaam is als de langzaamste verbinding.

Gefeliciteerd, je hebt net het internet om zeep geholpen.
Het lijkt me redelijk dat je een hoeveelheid bandbreedte van de markt kan afnemen zonder daarbij gecontroleerd te worden waar je deze bandbreedte voor gebruikt. Als de bandbreedte te duur is, dan moet je zelf kunnen bepalen waar je deze wel of niet voor inzet.

Die zelfde logica geldt natuurlijk voor alles, en daar hebben mensen nog wel eens moeite mee.

Neem bijvoorbeeld energie in plaats van bandbreedte. Het lijkt me redelijk dat je een hoeveelheid energie van de markt kunt afnemen zonder daarbij gecontroleerd te worden waar je deze energie voor gebruikt. Of het nu is om waterstofgas te elektrolyseren, aluminium te maken, een website te hosten/browsen of bitcoin te minen; als een energiebron niet door de beugel kan, dan moet de bron verboden worden voor iedereen.

Gelukkig dacht de EU er ook zo over, tegen het zere been van Zweden.

[Reactie gewijzigd door Redsandro op 14 juni 2022 13:38]

Het verbieden van bepaalde verbruikers is echter de normaalste zaak ter wereld ook voor de EU zonder dat daarbij de bron van de energie wordt geraakt. Als een producent geen stofzuiger van 1.000W mag produceren, waarom zou een ander dan wel POW coins mogen minen terwijl er hier op Tweakers al jarenlang wordt geroepen dat er een prima alternatief is met POS.
Wat bedoel je met "prima alternatief"? Wist je dat Vattenfall de grootste voorstander van PoW is? Misschien interessant om ook eens naar hun argumenten te kijken.

Nogmaals, deze discussie horen we helemaal niet te hebben, net als de discussie of ik nu wel of niet een andere prijs mag rekenen voor bandbreedte van Spotify of Facebook. We zijn in Europa voor Netneutraliteit. Of het nu het Internet of het Elektriciteitsnet is.

[Reactie gewijzigd door Redsandro op 14 juni 2022 23:29]

Een verkoper zal het nooit een goed idee vinden als je hem grote klanten wilt afnemen :P
Even een nuancering:
De oude richtsnoeren laten zero-rating toe voor een bepaald type data. Alle aanbieders van dat type data moeten toegang hebben tot die zero-rating. Bij T-mobile kunnen alle muziek streaming diensten zich aanmelden voor de zero-rating. Er worden daardoor geen aanbieders voorgetrokken of achtergesteld.
De Duitse Vodafone-pass maakt niet voldoende duidelijk wat de diverse typen data inhouden en het is niet duidelijk of elke dienst per type aanspraak kan maken op de zero-rating. Vodafone heeft wel vooraf een selectie gemaakt.
Het nieuwe richtsnoer laat zero-rating niet toe, maar is alleen bindend zodra dat in de nationale wetten wordt vastgelegd.
en maakt het lastiger voor opkomende concurrenten om een voet tussen de deur te krijgen.
Misschien zouden we moeten denken aan een beginner zero rating. Kleine of nieuwe bedrijven mogen wel aanmelden voor zero rating maar grote bedrijven dus niet. Dit geeft de kleine bedrijven bedrijven nog meer kans.
Dus een whatsapp laat in landen waar zij marktaandeel wil veroveren een medewerker een nieuw bedrijf beginnen dat lekker veel klanten krijgt door zero-rating, en na een jaartje neemt whatsapp het bedrijf over en integreert de dienst in whatsapp..
Die kans zit er inderdaad in dat grote bedrijven de kleine overnemen. Maar met zo een gedachtegang hoeft de zero rating ook niet afgeschaft te worden. Want waarom een kleine bedrijf de kans geven als ze toch niet lang overleven / zelfstandig blijven?
Verkopen is normaal altijd een keuze. Maar in mijn voorbeeld worden bedrijven door een groot bedrijf opgezet met geen enkele ander doel dan om op te gaan in een grotere.
Kans ?! Dat gebeurt al vele vele jaren, alle grote bedrijven vreten de kleinste op, van supermarkt tot internet providers, werkelijk op alle vlakken, globalisatie, liberalisering, marktwerking, en het gaat maar door…
Kans ja. Het gebeurt heel vaak inderdaad maar het hoeft niet. Maar er is geen wet dat dit moet. Ze kiezen zelf voor snelle cash. Fairphone is bijvoorbeeld ook een kleine speler op de telefoon markt. Toch is die nog niet opgekocht door een grote bedrijf zoals Google of Samsung.
We zijn beter af met "bijna gratis data" denk ik. Dat het niet uitmaakt of je ge-zero-rate bent of niet.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee