Overheid: straling 4g ver onder de norm

Volgens de Nederlandse overheid zorgt de uitrol van 4g-netwerken in Nederland er niet voor dat bestaande stralingsnormen worden overschreden. Dat blijkt uit tests die met een in werking zijnde 4g-mast zijn uitgevoerd.

Het bewuste onderzoek werd uitgevoerd door het Antennebureau in opdracht van het Agentschap Telecom, een overheidsorganisatie die zich bekommert om het gebruik van het mobiele spectrum in Nederland. Het Antennebureau heeft metingen uitgevoerd in Amsterdam rondom een werkende 4g-mast en gemeten hoeveel straling deze uitzendt.

De stralingsintensiteit, uitgedrukt in volt per meter, werd gemeten op verschillende frequenties: de 800MHz-, 900MHz-, 1800MHz- en 2100MHz-band. Daarbij bleven de gemeten waarden ver onder de gestelde normen per frequentie. Hiermee probeert de overheid waarschijnlijk aan te geven dat er aan de uitrol van 4g in Nederland geen gezondheidsrisico's kleven.

In België zorgen de stralingsnormen wel voor problemen bij de uitrol van 4g, al gaat het hierbij vooral om Brussel. De strenge normen in de Belgische hoofdstad zorgen er volgens verscheidene providers voor dat de uitrol van een dekkend 4g-netwerk niet mogelijk is. Vooralsnog hebben de meeste providers hun 4g-aanbod geconcentreerd in andere steden. Het is echter aannemelijk dat de normen op termijn worden aangepast.

Door RoD

Admin Mobile

04-04-2013 • 19:52

108 Linkedin

Reacties (108)

Wijzig sortering
Het is een van de gevolgen van een moderniseringstraject dat de risico's van maatschappelijke en technologische innovaties 'ongrijpbaar' worden voor de massa.
Dat hoeft geen probleem te zijn, maar zorgt wel voor een vertekenend beeld soms (zie ook de reactie van editoor).

Technologische ontwikkelingen zijn vaak zo complex, dat er hele specifieke specialisaties nodig zijn om deze te kunnen snappen. Dit in tegenstelling tot vergelijkbare trajecten voor de algemene modernisering, waar een leek best de processen waar de wereld waar hij in leefde kon snappen.

Want dat is de samenleving waar wij ons nu in bevinden. Veel van de zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn (internet, stroom, telefoon, etc) hebben een immens complexe technologische achtergrond waar je lang voor gestudeerd moet hebben om het volledig te snappen. Onze politiek is ten dele technocratisch ingevuld om deze verandering in beleid mee te kunnen nemen.

Dit heeft wel als gevolg dat niet iedereen op zichzelf onderzoek moet gaan doen naar dit soort zaken. Het 'wetenschappelijk vertrouwen' dat jarenlang voor vooruitgang heeft gezorgd is jammer genoeg weg, doordat internet het mogelijk maakt voor mensen om zichzelf 'specialist' te noemen, en dat mensen wetenschappelijke artikelen kunnen lezen en (mis)-interpreteren.

Laten we de telecomproviders (diegenen die er baat bij hebben dat er 'soepelere' normen komen), beleidsmakers en beleidsontwikkelaars (de wetenschappers die de normen bepalen) hun werk laten doen. Wij hoeven hier niet in te interveniëren. Dit is af te raden, omdat geen van ons die kennis heeft. (Als er hier toevallig een tweaker is die hier wel onderzoek naar doet: dit is niet voor jou). Er zijn hier reacties die een score hebben van +2 +3 doordat iemand toevallig creatief aan het Googelen is geslagen. Zo zou dat niet moeten zijn.

Kan iedereen nu alsjeblieft stoppen met het herhalen wat er op Google wordt gezegd en een beetje vertrouwen hebben in de wetenschap? Het gaat ons een hoop helpen.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 321548 op 4 april 2013 20:53]

Even simpel een beetje vertrouwen hebben in de wetenschap. Helaas is dat in de huidige globale samenleving waar gigantische bedrijven grote invloed uitoefenen op regelgeving geen simpele kwestie meer. Op alle gebieden, en met name volksgezondheid, worden onderzoeken gemanipuleerd en gekleurd ten gunste van het grote geld.

Ik ben het stellig met je eens dat de gewone burger geen autoriteit meer bezit op gebied van kennis omtrent technologische regelgeving, maar de burger kan niet stilzwijgend toekijken en alles aannemen. Een actieve, onderzoekende houding is gezond in deze tijd, en misschien wel essentieel om de roekeloos groeiende industrie af en toe tot de orde te roepen.
+10! Dankzij naïviteit is er al veel onheil in de wereld gebeurd, helaas is dit in deze tijd niet anders!
Het valt de luiheid en onkunde van de gemiddelde mens aan te rekenen dat er zoveel misvattingen bestaan. Iedereen kan met internet en enige basiskennis zelf bronnenonderzoek doen. Mensen en corporaties die vanuit eigen belangen invloed en macht willen uitoefenen op beleid zullen er altijd zijn. Het is aan de bevolking om zich daartegen te wapenen. Dat begint niet met het leunen op autoriteiten maar met eigen onderzoek verrichten en bronnen kritisch beoordelen. Helaas is dit steeds minder de norm.

De MTV-generatie is groot geworden en komt niet verder dan hapklare brokken slikken. Dit klinkt wellicht wat gechargeerd maar het verklaart wel waarom autoriteiten steeds verdergaande invloed hebben en waarom de gemiddelde burger diit ook stilzwijgend toestaat. De welvaart in de wereld gaat gestaag achteruit ten behoeve van een kleine elite. Af en toe komt (een deel van) het volk in opstand maar zonder resultaat want het verhaal met de klok en de klepel is dusdanig ingewikkeld gemaakt dat men in de gemiddelde discussies, zeker online, geen steek verder komt dan wat loze kreten en een boel emotie. Het steeds weer terugkerende gedoe rond elektromagnetische straling is daar een schoolvoorbeeld van. Mensen bevechten elkaar in plaats van het systeem. De elite spint alleen maar garen bij deze afleiding.

Het volk krijgt de leiders die ze verdient. Dat is in onze eeuw onveminderd het geval. Dus als je iets hebt aan te merken op wat voor instituut dan ook in de maatschappij kijk dan eerst en vooral naar jezelf en vraag je af hoe jij het met je mede-wereldburgers het zover hebt laten komen, en bovenal, wat je eraan kunt doen om het te veranderen. Kom op voor jezelf en speel niet de lam geslagen, zogenaamd machteloze onderdaan. Begin aan je eigen basis door een beter begrip van de wereld om je heen, wetenschappelijk en maatschappelijk. Dan pas kun je verder komen.
Ik snap je punt niet, er zijn hier mensen die denken dat het schadelijk is en er zijn andere mensen die weten dat het niet zo is en dat mbv google snel kunnen uitleggen. Het is alleen maar goed als men zich inleest, zeker om onwaarheden te verbeteren!

Dat het jouw niks interesseert moet je zelf weten, maar als men zich wilt informeren moet je dat alleen maar aanmoedigen. Let wel: het moet dan wel goed gebeuren, en niet zomaar een dubieuze site voor waarheid aannemen.

En hoewel ik het ermee eens bent dat je nooit moet denken dat je het beter weet dan de wetenschappers, moet je wel altijd twijfelen aan de politiek. Denk bijvoorbeeld aan Thorium reactors, zowel de publieke als de politieke mening daarover zijn compleet ongefundeerd.

[Reactie gewijzigd door StelioKontos op 4 april 2013 21:37]

Dus domweg de wetenschap geloven is in jouw ogen beter dan 'een beetje googlen'..... Dan ben jij vast geen wetenschapper! :D
Achja en anders doen ze toch wat ze deden na de ramp in Japan met de kerncentrale. De norm voor radioactiviteit in voedsel gewoon wat verhogen. Dan bestaat het probleem ook niet meer. Blijkbaar.
Sorry?

Wil je nu beweren dat niet ioniserende elektromagnetische straling te vergelijken is met radioactiviteit? Voor jou, en een ieder die zich hierin enigzins wilt verdiepen:

http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/

Korte samenvatting, elektromagnetische straling treed op, daar waar stroom/spanning aanwezig is. In sommige apparaten nog meer (denk aan een magnetron, deze gebruikt deze straling om bijv. je eten op te warmen). Alle elektrische apparaten en de draden hiervan, genereren zo'n veld. Daarnaast komt deze straling al sinds oudher voor: tijdens onweer/bliksem worden veel grotere en sterkere velden opgewekt dan je doorgaands hebt van een paar masten. Maar denk ook aan het magnetische veld dat om de aarde hangt dat ervoor zorgt dat een kompas naar het noorden doet wijzen en dat o.a. vogels hiervan gebruik maken om hun "weg" te vinden.

Om je een vergelijking te geven, er zijn ook vormen van ioniserende straling. Makkelijk voorbeeld is röntgenstraling. Het grote verschil is, dat een ioniserende straling, genoeg "kracht" heeft, om moluculaire verbindingen af te breken. Vandaar dat röntgen straling, doch dat het handig is, vrij schadelijk kan zijn bij langere/veelvuldige blootstelling. Maar let wel dat hier dus totaal geen sprake van is, bij elektromagnetische straling.

Ook is het flauw dat het nu ineens een probleem kan zijn. Want voor mobiele telefonie en nog voor Wi-Fi, waren er al radio's die gebruik maakten van de AM/FM frequenties, die in principe op dezelfde soort technieken berusten: elektromagnetische straling. Mensen moeten inzien dat deze straling al lang bestond voor wij er waren, zal bestaan wanneer wij wegzijn en in deze kleine hoeveelheden geen kwaad kunnen. Kijk je moet natuurlijk niet, direct naast zo'n mast gaan staan, net zoals je niet je hoofd in een magnetron zou moeten steken. Maar het is erg "kinderachtig" om er een probleem van te maken, terwijl voor de laatste honder jaar (minstens) we al allerlei apparaten en technieken toepassen die deze straling net zo goed opwekken, zonder dat er ooit gezondheids problemen zijn opgetreden.

De enige daadwerkelijke biologische gevolgen (dus niet gezondheids risico, nuance), is het zelfde als wat een magnetron gebeurt: verwarming. Nu zijn de frequenties dusdanig laag en het overgradegen V/m zodanig miniem dat het voor een mens gewoon domweg niet waarneembaar is, niet in positieve zin, zeker niet in negatieve zin. Ook is er aangetoond dat langdurige blootstelling aan de huidige hoeveel straling die er is gewoon niet schadelijk is.

Dus zelfs als de norm verhoogd wordt zullen er nog geen schadelijke gevolgen zijn (mits deze natuurlijk niet buiten proportioneel zullen zijn) en om deze te vergelijken met radioactieve straling getuigd van kinderachtigheid, verdiep je een beetje in de materie voor je dit soort uitspraken doet.

[Reactie gewijzigd door Nazanir op 4 april 2013 20:49]

Voor mobiele telefonie concludeert IARC uit onderzoek, dat het bestaan van een oorzakelijk verband met het ontstaan van kanker niet kan worden uitgesloten. De conclusie leidt volgens de procedures van IARC tot de 2B-classificatie “mogelijk kankerverwekkend”.
Link naar kennisplatform.nl

Geen idee of het vergelijkbaar is, maar de Nationale Gezondheidsraad concludeert dat internationaal onderzoek een statistisch verband heeft aangetoond tussen het wonen in de buurt van hoogspanningslijnen en een verhoging van de kans op leukemie bij kinderen tot 15 jaar. Link naar GGD
Link kennisplatform
Ik vraag me af waarom bij onderzoek naar mobiele telefonie vaak alleen naar verwarming van de hersenen wordt gekeken. Leiden hoogspanningsmasten ook tot verwarming? En zo nee, hoe zijn de onderzoeks resultaten voor hoogspanningsmasten dan verklaarbaar?

[Reactie gewijzigd door pmeter op 5 april 2013 11:16]

Misschien een beetje zeikerig, maar volgensmij is ioniserende straling niet gedefinieerd door het op kunnen breken van moleculen, maar door het ioniseren van atomen (dus genoeg energie kunnen geven aan een gebonden electron om aan een atoom te ontsnappen, zodat deze een netto lading krijgt en een ion wordt). Maar in de praktijk komt het ene natuurlijk vaak op het andere neer. De grap is alleen dat dit bij EM-golven geheel wordt bepaald door de frequentie van de straling en niet door de hoeveelheid/dosis die je krijgt. Zoek maar eens het foto-elektrisch effect op, ook daar geldt dat pas bij een bepaalde drempelwaarde van de frequentie er interessante dingen gaan gebeuren, en zendmasten zitten op veel lagere frequenties dan ioniserend genoemd kan worden. Het enige effect is dus (zoals Nazanir al zegt), energieoverdracht maar de rethermalisatie is toch veels te snel om atomen/moleculen te verneuken, tenzij je natuurlijk zoveel vermogen pompt dat ook op macro-schaal de temperatuur hard omhoog gaat (zoals in een magnetron). Zolang de dosis laag genoeg is om mijn hersenen niet meer dan een halve graad ofzo te verwarmen, heb ik geen bezwaar tegen mijn hoofd tegen een zendmast aan houden.

Oh, en radioactieve straling bestaat natuurlijk niet, materialen zijn radioactief als ze stralen, maar het idee dat straling zelf radioactief is een beetje gek.
EM straling is iets anders dan alfa of beta straling. Nu er na 20 jaar nog steeds geen onderzoek is geweest dat onomstotelijk heeft bewezen dat EM straling een gezondheidsrisico vormt zou ik toch zeggen dat de kans heel klein is dat je hier iets aan over houdt.

Nu zijn er honderden clubjes die ook tegen chem-trails demonsteren die vast wel een onderzoek kunnen laten zien maar ik ben alleen geinteresseerd in peer-reviewed gepubliceerde onderzoeken...dan wordt het een stuk moeilijker he <sigaarsmiley>

[Reactie gewijzigd door Maks op 4 april 2013 21:01]

Dan moet je toch echt opnieuw een natuurkunde les volgen. Elektromagnetische straling kan zeer zeker gevaarlijk zijn voor de gezondheid, vooral als je richting de ioniserende kant gaat - waar gamma-straling ook onderdeel van is.

Het is echter gevaarloos met de voltages waarin menselijke applicaties van toepassing zijn, zoals 4g communicatie en AM/FM radiozenders. Maar in sommige applicaties is het nog steeds gevaarlijk, zoals je magnetron en atoombommen (gamma-straling).

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 249623 op 4 april 2013 22:15]

Magnetronstraling zit heel dicht bij GSM-frequenties en is daarom vér vér verwijderd van alles wat biologische reacties kan opwekken.
Het gevaarlijke aan microgolven (tussen de 25-38 mm) is dat ze water doen trillen, oftewel opwarmen. Dat is ook het basis principe van een magnetron: je maakt het water in het eten warm.

Waarom denk je dat een (fatsoenlijke) magnetron niet aan gaat als je het deurtje niet dicht hebt? Het is uitermate gevaarlijk als jij in de weg van de golven zit.

PS.

Biologische reacties zijn niet van toepassing, je immuun systeem, dat is een biologische reactie.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 249623 op 5 april 2013 12:12]

Het opwarmen van water is pijnlijk, maar niet het grootste gevaar. Het eerste en meest serieuze gevaar van magnetronstraling is het effect op het zenuwstelsel: een paar seconden lang je arm in een magnetron steken is meer dan genoeg om levenslange zenuwschade aan te richten.
Nonsense, elke radiofrequente straling wekt warmte op (o.m. in water).

De keukenmagnetron zit op die frequentie omdat dit kleine ovens toestaat en met een magnetron (de buis zelf) zeer efficiënt DC omgezet kan worden in rf.

Radartechnici werken met aanzienlijk grotere vermogen en die leggen ook niet zomaar het loodje. ;)
Natuurlijk moet je niet als een idioot ermee omgaan, maar dat geldt voor meer zaken.
Bij rf straling aandacht schenken aan ogen en je 'nootjes'. De rest kan wel wat hebben.
Het kan wel degelijk chemische (niet biologische) reacties veroorzaken. Hoe denk je anders dat de magnetron eten aan de kook kan brengen? Ik heb wel eens een kip wit zien worden in de magnetron omdat ik hem er iets te lang in had bij het ontdooien. Dat is toch zeker wel een chemische reactie. Die wordt in dit geval dan door de warmte veroorzaakt, die weer een gevolg is van een fikse hoeveelheid energie op een klein punt concentreren, maar een chemische reactie is het. De hoeveelheden die een telefoonmast op één plek veroorzaakt zijn natuurlijk niet te vergelijken klein. En hogere golflengtes kunnen veel makkelijker reacties veroorzaken, natuurlijk, op een gegeven moment zit je in het deel waarbij elektronen worden weggetikt. Dat kan magnetronstraling niet.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 5 april 2013 04:35]

Dat je kip wit werd komt omdat je het hebt gekookt. Een magnetron doet niets anders dan water verhitten, en als je dat lang genoeg doet dan gaat het dus koken. Gooi maar eens een stukje kip in een pannetje kokend water, dat word ook gewoon wit. De enige chemische reactie die je ziet is het denatureren van de eiwitten, als je dat al een chemische reactie zou kunnen noemen. Dit proces verschilt in je magnetron echter in geen enkel opzicht van het koken in water op je (gas)fornuis. Alleen de warmtebron is anders.
Een magnetron verwarmd door het hoge vermogen. De frequentie van de opgewekte elektromagnetische golven heeft niet veel invloed.
Oke je hebt gelijk, ik hoef niet mijn natuurkunde lessen opnieuw te volgens zoals je suggereerde. Maar inderdaad, ioniserende straling is gevaarlijk, echter is dat met deze zendvermogens en frequenties niet aan de orde.

Als dat wel het geval was dan staat het dus vast dat dit een groot gevaar is. En Aham dat weet ik ook niet precies, ik ben ook wel benieuwd op basis waarvan ze dat hebben gedaan (moet wel te vinden zijn denk ik :) )

Edit\ Oké Nazanir heeft een duidelijk stukje geschreven, dat bespaart mij een hoop typwerk hehe, bedankt.

[Reactie gewijzigd door Maks op 4 april 2013 20:32]

Nu er na 20 jaar nog steeds geen onderzoek is geweest dat onomstotelijk heeft bewezen dat EM straling een gezondheidsrisico vormt zou ik toch zeggen dat de kans heel klein is dat je hier iets aan over houdt.
Toch heeft de International Agency for Research on Cancer (IARC), onderdeel van de WHO, gsm-straling geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend voor mensen (classificatie 2B). Er was blijkbaar wel genoeg wetenschappelijk bewijs om die beslissing te maken.
Als we het niet 100% kunnen uitsluiten dan is het dus mogelijk ...

Daarvoor heb je geen wetenschappelijk bewijs nodig, maar is meer het gevolg van gebrek aan wetenschappelijk bewijs dat het niet schadelijk is.
Als we het niet 100% kunnen uitsluiten dan is het dus mogelijk ...

Daarvoor heb je geen wetenschappelijk bewijs nodig, maar is meer het gevolg van gebrek aan wetenschappelijk bewijs dat het niet schadelijk is.
Nee, zo werkt het niet want dan kun je wel alles als mogelijk kankerverwekkend classificeren (wat niet gebeurt), zelfs als er geen aanwijzing voor is. De IARC heeft de classificatie weloverwogen gemaakt op basis van wetenschappelijke feiten.
Met zulke lage waarden hoef je de norm uiteraard niet te verhogen.
Als in Nederland de straling VER onder de norm is en bij Belgie de normen erg streng zijn, hoe streng is onze norm dan? Dat verschil wil ik dan wel eens weten. In het artikel over Belgie staat 1,5 volt per meter? En de Nederlandse?

Bovendien vindt ik het vreemd dat de normen zo verschillen. Ik neem aan dat de gezondheidsinstituten toch ongeveer dezelfde waarden gebruiken als het gaat om hoeveelheid straling. Als de verschillen zo groot zijn lijkt me daar iets niet te kloppen.

[Reactie gewijzigd door Rabbitto op 4 april 2013 19:56]

Deze waardes staan in de bron:

Norm:

800 MHz 39 V/m
900 MHz 41 V/m
1800 MHz 58 V/m
2000 MHz en hoger 61 V/m

Metingen 100m vanaf de antenne:

817 MHz - LTE (4G) 0,135 V/m
937,6 MHz - GSM 900 0,216 V/m
1811,2 MHz - GSM 1800 0,253 V/m
2137,3 MHz - UMTS 0,268 V/m

Het is een nog al minimaal onderzoek, maar op het eerste gezicht valt het wel mee.
Waarom altijd die ophef rondom straling? Keer op keer wordt er weer een onderzoek ingesteld en het resultaat is nooit dat de (volks)gezondheid in het geding is. Straling is niks vreemds, het is onzichtbaar en meetbaar. Waarom denken we dat de overheid dit nooit voldoende aan banden kan leggen?

Ook hier zien we weer: de gestelde normen worden bij lange na niet overschreden. Waarom zou je twijfelen aan de norm? Denkt iemand dat de overheid daar niet (periodiek) kritisch naar kijkt? Ik heb altijd het idee van aluminium hoedjes :+ als ik commentaar hoor over straling en gevaar.
Je wilt niet weten wat er nog meer heerscht..
Alles wat we uberhaupt kunnen meten binnen dit universum is 0,001 van het overige waar we nog geen flauw benul van hebben.

[Reactie gewijzigd door A87 op 4 april 2013 21:00]

En wie is er dood aan gegaan/ziek van geworden?
Vergis je niet, de overheid doet vrij laconiek over straling omdat daar een enorme lobby achter zit.
Ook hoogspanningsmasten geven veel straling vrij, zoveel zelfs dat Essent uit voorzorg al jaren bezig is met ontruimen van gebieden waar hun nieuwe netwerk boven de grond komt, en hebben ze speciale teams in dienst om bewoners en gemeenten voor te lichten, en nee, ze geven niet voor niets zoveel geld uit om alleen mensen te sussen.
De nieuwe frequenties en sterkten van de 4G zenders zijn van dusdanige aard dat ze wel degelijk schade kunnen veroorzaken maar met name bij mensen die gevoelig zijn voor electromagnetische straling (en daar komen er steeds meer van).
Bomen en planten hebben er in elk geval wel last van, bepaalde typen bomen.
Al een aantal mensen die ik ken hier in Amsterdam hebben in elk geval maatregelen genomen tegen UMTS en 4G nadat er veldsterktemetingen gedaan waren in hun huis (nog geen 100 meter van een mast op dezelfde hoogte).
En wel hiermee: http://www.vitalitools.nl/nl/biologa/g-es.php
De gevolgen van straling van deze hoeveelheid zijn nog lang niet bekend, maar gezond kan het in elk geval niet zijn.
Ik heb al 5 jaar een GSM (900+1800) + UMTS (3G, 2100MHz) antenne op mijn dak staan (KPN), idem op het pand naast mij (Vodafone) en op een flat schuin tegenover mij (T-Mobile). Zendervermogen is per opstelpunt 3x40Watt (zover ik weet) maar vanwege de gerichtheid van de antenne (3x120 graden) is het ERP vermogen enkele kW's op piekmomenten (zeker niet continue!). Nog nooit heb ik enige last gehad van deze masten, niet in mijn gezondheid, niet met duizeligheid of oververmoeidheid en ook niet met instoring op coax, CAT of audiokabels. Daar was ik in het begin wel erg bang voor (extra afgeschermde coax gelegd + SFTP CAT6) maar zelf de meest billige coax heeft alleen last van sterke FM zenders in de buurt, niet van die 2G/3G masten.
Wel staat er bij die Vodafone mast op het dak een bordje dat je de mast niet op minder dan 2 meter moet naderen op ooghoogte als deze in werking is. Straling neemt kwadratisch af bij verdubbeling van de afstand, dus de straling zakt erg snel in. Op zich is dat ook wel logisch aangezien 2G/3G/4G duplex verbindingen zijn; de handset moet ook terug kunnen 'praten'. Een handset heeft nooit meer dan 2W zendvermogen (max) dus voor een zendmast heeft het geen nut om met (buitensporig veel) meer vermogen te zenden aangezien de handsets dan met hun beperkte retourpad niet meer hoorbaar zijn, plus stoort het naburige cellen in het netwerk.

[Reactie gewijzigd door TDeK op 5 april 2013 10:15]

Vergeet niet dat dit het vermogen op de zendmast opgeteld is over meerdere banden/kanalen. de mast blaat dus niet met de volledige 40 watt naar jouw telefoon maar met een deel ervan omdat de rest van het vemogen naar andere kanalen gaat.


Ik snap niet hoe je het in een berekening zover kan krijgen dat je van 40 watt, enkele kilowatts kan maken ? 40 watt er uit gericht is imho nog steeds 40 watt hoe maak je daar meer van ?
Ik snap je gedachte ivm de wet van behoud van energie, maar een gerichte antenne heeft een hogere Gain dan een omnidirectionele antenne. Die 40W wordt met x dB versterkt waardoor in een bepaalde richting het ERP vermogen hoger is dan dat wat de versterker puur uitstuurt. Zie hier.
Hoe jij omhoog gewaardeerd wordt met een post over "mensen die gevoelig zijn voor EM straling" (bestaat niet) en een link naar een of ander vaag bedrijf dat profijt probeert te trekken uit aluhoedjes is me een raadsel... meestal wordt hier toch korte metten gemaakt met spammers.
Jammer dat mensen geen vertrouwen hebben in de wetenschap en vervolgens blind vertrouwen op op malafide sites zoals vitalitools die alleen maar op geld uit zijn.
Dit doet mij denken aan een programma een tijd geleden waarin werd gesproken met bewoners van een flat die allerlei klachten hadden na de plaatsing van masten op het dak. De klachten varieerden van hoofdpijn en duizeligheid tot spierklachten en slaapstoornissen. Het mooie van het verhaal: de antennes waren niet eens operationeel. Hier werden ook een aantal bewoners mee geconfronteerd, die zaten flink met de mond vol tanden.
Ja en wie is er niet dood aan gegaan??? Dat weet je evenmin... dat de overheid dit niet zou willen blootleggen zou kunnen zijn omdat ze 4 miljard euro ophalen alleen al bij kpn??

Ondanks dat iedereen roept het zal allemaal wel mee vallen blijf ik mijn vraagtekens zetten bij al die straling... het is in ieder geval zeker niet gezond voor je.

Zoals gewoonlijk gaat er weer veel te veel geld mee gemoeid om zomaar klakkeloos de overheid te kunnen geloven.
Het is niet verkeer om "de overheid in de gaten te houden", alleen moet je dat wel doen op basis van feiten. Niet op vage onderbuikgevoelens, onwetendheid en rare samenzweringstheorieën.
Bij onweer wordt meer (en gevaarlijkere) straling gegenereerd dan alle masten in Nederland bij elkaar. Denk aan X-ray en Gammastraling stuk erger dan wat 4G 3G en 2G
Dat kan misschien zijn, maar er is in Nederland niet constant onweer, terwijl de straling van masten dat wel is. Al met al loop je daardoor veel meer risico om straling van masten op te vangen dan van onweer.
Daarbij komt dat onweer nogal oncontroleerbaar is ;-)

Ik geloof niet dat de masten op dit moment een gevaar voor de volksgezondheid zijn, maar bij nieuwe technologie weet je natuurlijk niet wat je kan verwachten.

[Reactie gewijzigd door martennis op 5 april 2013 13:24]

Misschien ooit eens een groot schip gezien met radar, of antennes daar mag je niet naast gaan staan wanneer hij in gebruik is.

Als onweer op je inslaat ben je dood.
"Als onweer op je inslaat ben je dood."

Wat is dit voor een vergelijking dan?
Ik heb in mijn dienst periode veel met radio's en antenne's gewerkt.
Het waren welliswaar 125,400 en 1000w bakken.
Maar als de radio aan stond ging ik niet in ieder geval niet naast de antenne's staan.

Je krijgt er in ieder geval hoofdpijn van en je zou er onvruchtbaar van worden. Of dat 2e baker praatjes zijn ben ik nooit achter gekomen.
Anders blijf jij de hele dag voor de antenne staan, het gaat meer om de plaatsing, afstand en line of sight.
Ja 100 meter is veilig onder welk vermogen/hoeveel gebruikers, volgens mij zat bij je voorouders de boxer te strak ?

Vroeger zat er lood door de brandstof, is ook niks mis mee.
Ik heb jaren gewerkt voor een fabrikant van mobiele telefoons, en we deden stralingsmetingen en ik was mede verantwoordelijk voor de nederlandse handleiding waarin we waarschuwden voor straling, om onszelf in te dekken tegen gezondheidsklachten.

In veel handleidingen van verschillende merken staat dat je de telefoon niet te dicht bij je hoofd moet houden, vooral niet bij babies en peuters.

Licht, radiogolven, rontgen en gamma stralen zijn allen hoog energetische straling van verschillende frequenties, en we weten allemaal dat rontgen en gamma stralen gevaarlijk zijn, je DNA beschadigen en kanker kunnen veroorzaken.

Daarom dat ze nu niet zoals vroeger rontgen films maar foto's maken met zeer kortstondige straling om schade te beperken.

Dus het is niet een kwestie van wel of niet schadelijk, maar de mate waarin, vandaar dat er dus ook normen worden opgesteld.

Het is een geleidende schaal, dus als je meer straling toestaat, zullen er procentueel meer mensen klachten krijgen of aan kanker overlijden, maar hetzelfde geldt voor de fijnstof die je inademt, het eten dat je eet en water dat je drinkt, waar ook procentueel allerlei chemicalien, hormonen, zelfs cocaine in zit.

Maar roepen dat het flauwekul is, is niet waar..En reopen dat je naast een antenne woont en geen klachten hebt, is net zo als roepen dat je opa zijn hele leven heeft gerookt maar nooit longkanker heeft gekregen. Het gaat om kansen en risico's. Die zijn slechts paar procenten, maar op een gehele bevolking gaat het om tientallen mensen.
+1Anoniem: 126717
@Nas T4 april 2013 20:50
Waarom altijd die ophef rondom straling? Keer op keer wordt er weer een onderzoek ingesteld en het resultaat is nooit dat de (volks)gezondheid in het geding is. Straling is niks vreemds, het is onzichtbaar en meetbaar. Waarom denken we dat de overheid dit nooit voldoende aan banden kan leggen?
Ik denk dat de overheid in dit geval klagers voor wilde zijn. Ongetwijfeld zijn er ook actiegroepen die er op aangedrongen hebben, dus wellicht was het niet geheel vrijwillig.
Zie ook de ophef/onzin over 2G/3G masten en hoogspanningsleidingen.
Waarom denken we dat de overheid dit nooit voldoende aan banden kan leggen?
Belangrijker: waarom blijven mensen denken dat het gevaarlijk is?
Omdat het vreemd en ongrijpbaar is. Het is overal om ons heen maar niemand kan het zien. Zeker omdat de term EM-straling nieuw is gaat het in mensen hun hoofd spoken en krijgen ze kwalen omdat ze denken dat ze er kwalen van krijgen.

Dat we altijd al worden gebombardeerd door straling maakt dan niet uit. (Zo uit mijn hoofd, pin me er niet op vast:) Alleen zonlicht is al 120 W/m2. Er zijn zelfs mensen die vrijwillig EM straling opnemen door onder een zonnebank te gaan liggen.
Hetzelfde kun je ook zeggen van infrarood licht en ultrasonoor geluid. Maar niemand die daar bang voor is.
0Anoniem: 338693
@Nas T4 april 2013 22:29
Verander straling in stofdeeltjes (luchtvervuiling). Het is schadelijk en verkort je levensduur. De huidige normen zijn gewoon te hoog, maar ja: de economie moet blijven draaien! Dus we gaan echt niet van 130 km/h terug naar 80 km/h.
Verander straling in goudstukken en je bent rijk en leeft langer!

Overigens is het een veldsterktemeting. Er straalt niets. Het electromagnetisch veld golft door je heen. Net als het wateroppervlak niet straalt als je er een steentje in gooit.
De lokale veldsterkte verandert als er data wordt gezonden, net zoals de hoogte van het wateroppervlak op een punt wanneer de golf van het steentje voorbij komt.

Van bliksem ga je ook niet dood (tenzij jij de geleider bent).
Mensen die het verschil niet zien tussen straling en "straling", de ene is ioniserende gammastraling (die dodelijk is), en de ander is hoogfrequente radiogolven (die niets met je doen).

Misschien omdat het woord "straling" wordt gebruikt, en dat direct wordt geassocieerd met "radioactieve straling", terwijl zelfs dat niet per se ioniserend hoeft te zijn, laat staan de "straling" (radiogolven dus) die uit je mobieltje komen. Of de 8 miljard andere radio-based communicatiesystemen.
Zelfs UV licht is gevaarlijk. Krijg je huidkanker van.
+1Anoniem: 510479
@schaafkaas4 april 2013 22:35
Ik heb zelf metingen gedaan in mijn woning op ongeveer 100 meter van UMTS mast en die komen overeen met de waardes die schaafkaas noemt. Of het meevalt daar ben ik niet zeker van. Ik ga toch maatregelen nemen om de straling in de woning te verminderen.
Waarom? Heb je aanwijzigingen dat het je gezondheid bedreigt? En wat zijn die aanwijzingen dan?

Het "eng vinden" is natuurlijk vervelend, maar dat is niet echt een reden. Als je naast een kerncentrale woont, hoef je je huis ook niet in te pakken met lood, ook al zou je dat misschien graag doen.

[Reactie gewijzigd door _Thanatos_ op 5 april 2013 02:15]

Als ik naast een kerncentrale woonde zou ik er wel wat tegen willen doen, maar dat wasmeer in de trant van verhuizen omdat het uitzicht zo lelijk is.
Niet vanwege de straling mag ik hopen. Want als er ioniserende (gevaarlijke dus) straling uit een reactor komt, dan is er sowieso een probleem, hoe ver je er ook vandaan woont :)
Wie bepaalt die normen? Dat staat niet in het onderzoek.
Wat heeft bestraling nu hiermee te maken?
Het gaat over radiogolven en ja die bestaan al 100 jaar.
Nou, eigenlijk bestaan ze al bijna 14 miljard jaar... Maar dié radiogolven (en ioniserende straling ook trouwens) hoor je nooit iemand over. Het is altijd de stralingen die we zelf maken, die niet eens krachtiger zijn.

Het is maargoed dat de massa niet weet dat er miljarden nutrinos per seconden door de aarde heen schieten. Dat zou massapaniek worden.

[Reactie gewijzigd door _Thanatos_ op 5 april 2013 21:10]

Die normen zijn ongeveer zo tot stand gekomen:
Bij experimenten komt er uit dat er schade is als de straling meer dan 50V/m is
Overheid in NL zet de norm op 10% daarvan, 5V/m
Een ander land als België gaat nog lager zitten, en zet de norm op 1,5V/m

Vervolgens komen er zendmasten met een 2V/m veldsterkte. In Nederland is er niks aan de hand. In België worden honderden mensen ziek van de straling.
Omgekeerd placebo effect.
Dat heet nocebo, BTW.
Een goed leesbaar artikel over het nocebo-effect, en ook in de combinatie met (wifi)straling. Het wordt tegenwoordig “idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields,” oftewel I.E.I.-E.M.F. genoemd.
http://www.newyorker.com/...worry-ourselves-sick.html

Overigens is het interessant dat mensen die beweren 'elektrosensitief' te zijn, gevoelig dus voor elektromagnetische straling, en daardoor hun huizen aanpassen met alu-folie en soms zelfs speciale verf (http://kloptdatwel.nl/2013/04/03/duur-verfje/), niet kunnen voelen of er een elektromagnetisch veld aanwezig is, wanneer ze daarvoor geblindeerd worden.

Zet je een kartonnen doos over een wifi-router waar men zojuist nog over beweerde dat men daar last van had, dan kunnen ze niet meer zeggen of die aan of uit staat.

Wat mij betreft is dit bericht dus eigenlijk alleen bedoeld voor mensen die zich ongerust maken, en niet voor Tweakers die weten dat er niets aan de hand is. De dosis-respons test (gecontroleerd voor warmte) die resultaat oplevert ben ik zeer benieuwd naar.

Addendum: Eigenlijk moeten we het er helemaal niet meer over hebben: http://kloptdatwel.nl/201...eluid-of-door-propaganda/
Short version: In Australië staan windmolenparken waar niets aan de hand is. Behalve bij precies die parken waar veel heisa wordt gemaakt over dat het geluid van windmolens schadelijk zou zijn. Alleen in die gebieden komen mensen aanzetten met lichamelijke klachten.

[Reactie gewijzigd door MaartenKoller op 4 april 2013 22:00]

Dat leesvoer gaat over een "60-Hz electric field of 300 V/m
Da's wel effe andere koek dan een WiFi routertje.
Objective: We sought direct evidence that acute exposure to environmental-strength electromagnetic fields could induce somatic reactions (EMF hypersensitivity).
Hmmm ze wisten al voordat ze begonnen wat ze wilden dat de uitkomst van het onderzoek zou zijn.
@ MaartenKoller
Ik geloof ook niet zo in de alluhoedjes theorie! Maar goed de manier waarop jij je mening presenteert kan ik niet echt achterstaan! Ik denk dat we deze invloeden op dit moment nog niet kunnen onderzoeken het menselijk lichaam is zo complex en de invloed is zo klein dat er 1000 andere parameters zijn die mogelijk een verandering teweeg kunnen brengen!

Je kan moeilijk 1000 mensen in het pikkedonker (licht is ook straling en dus een parameter) voor 40 jaar in een kooit van Faraday stoppen aan de infuusvoeding en "bestralen" met wifi. En nog eens met 1000 mensen exact hetzelfde doen en deze niet "bestralen".

Vind je bronnen nou ook niet echt dat je noemt wetenschappelijk. Maar goed das een hele andere discussie!

@ joopv
Interessante materie alleen onderzoek is wel heel brak opgezet, vind je niet? Beetje raar, dat een toch vooraanstaand blad dit artikel gebruikt.

Het gaat hier om veel hogere voltages/meter (300 V/m continue en 1000V/m piek) wat zij als typische omgevingsstraling aangeven, mijn inziens (maar goed ik heb geen phd in neuroscience) moet je dan toch je schedel tegen een telefoonmast houden. Wat ze zelf eigenlijk ook wel beetje aangeven als ze de rest van de signalen in de ruimte kwantificeren!

Ze gebruiken een proefpersoon die zichzelf gediagnostiseerd heeft. Volgens mijn statistiek lessen is dat niet heel veel om een hypothese statistisch te kunnen accepteren of verwerpen. Daarnaast zijn de gebruikte statistische toetsen (zover ik dat kan beoordelen) ook niet heel sterk toetsen die een zeer eenduidig antwoordt geven. Misschien is de uitkomst gewoon toeval?
Ik ben het niet met je eens dat het lichaam zo complex is dat we deze invloeden op dit moment nog niet kunnen onderzoeken, of omdat het effect zo klein is. Om een klein effect te meten moet je je aantal proefpersonen vergroten. Ongenuanceerd kan je zeggen dat op dit moment de halve wereldbevolking meedoet in het 'wifi'-experiment. We zouden dus juist een kleine toename in (aantoonbare) lichamelijke klachten moeten kunnen zien als deze veroorzaakt zouden worden door wifi. Bij mijn weten is die toename er niet.

Als er al een effect zou zijn, dan is dat blijkbaar zo zo miniscuul klein dat je je er geen zorgen over hoeft te maken. Deelnemen aan het verkeer is vele malen gevaarlijker (vliegverkeer helemaal om het even op straling te houden).

Als ik mij niet vergis schaart de WHO het mogelijke gevaar van wifi/telefoniemasten-straling in dezelfde categorie als waarin koffie zich bevindt.

Ik wil overigens ook nog opmerken dat de door jou voorgestelde proef wel uitgevoerd kan worden met dieren.

Maargoed, misschien moet ik mijn standpunt nuanceren en niet meer beweren dat er geen enkele schade is/zal zijn maar dat mensen bewust maken van dit feit juist het schadelijkste is wat je kan doen én hoe dan ook schadelijker dan de wifi-straling is. Vanwege het nocebo-effect.

Mijn bronnen verwijzen naar (mijns inziens) leesbare stukken die weer wel linken naar meer wetenschappelijk onderbouwde stukken (niet iedereen wil er meteen mega diep induiken natuurlijk).

Het onderzoek van @joopv vind ik erg interessant. Mijn kennis van het elektromagnetisme reikt echter niet zo ver dat ik er iets zinnigs over kan zeggen zoals jij dat nu doet. Ik heb wel ooit TMS (Transcraniale Magnetische Stimulatie) gedemonstreerd gezien en weet ook wel dat je daarmee hersenen kan beinvloeden. Is dit ongeveer eenzelfde sterkte/vergelijkbare straling?
Ik ga het onderzoek in elk geval even voorleggen aan wat kennissen die er meer over kunnen zeggen dan ik. Wellicht kom ik er spoedig op terug. Om het onderuit te halen of mijn ongelijk toe te geven ;)

Addendum: Dat de proefpersoon zichzelf als gevoelig heeft 'gediagnostisceerd' of eigenlijk gewoon heeft bestempeld, maakt haar toch de ideale proefpersoon? Als iemand het zou kunnen voelen dan is zij het wel. Wel zou het interessanter zijn geweest als ze ook iemand in de opstelling hadden gezet die een zelfbeweerd non-elektrosensitief persoon was. Had je dan ook effecten gezien wist je dat je gewoon een opstelling had gemaakt die 'iedereen' zou kunnen voelen en dus niets zegt over of iemand wel of niet elektrosensitief is/kan zijn.

[Reactie gewijzigd door MaartenKoller op 5 april 2013 12:42]

Niet de Belgische, maar de Brusselse normen. Daarnaast heb je in principe maar één paranoïde bestuurder nodig die zomaar de normen ophoogt en je zit met een stad waar je slechte mobiele ontvangst hebt. Strengere normen betekend niet automatisch dat daar een goede reden achter zit en we in de rest v/d wereld allemaal "gekookt worden in de straling" oid.
De normen zijn extreem streng in het Brusselse gewest. Voor zover ik weet had dit meer een politieke achtergrond dan een wetenschappelijke.

http://datanews.knack.be/...article-4000131042141.htm

[Reactie gewijzigd door ReneX op 5 april 2013 11:21]

0Anoniem: 509303
@Rabbitto15 april 2013 16:41
Onze norm (vrijbriefje) staat op 20.000.000 microwatt. Dat is 20.000.000 keer hoger dan de Duitse bouwbiologische richtlijnen.

Onder de Nederlandse norm... haha!
De masten zijn het probleem ook niet. Alleen als no'n ding in je achtertuin hebt staan, moet je je daar zorgen om maken. Het grootste probleem blijft natuurlijk Dec telefoons en wifi routers omdat deze apparaten dag en nacht aan staan. Op korte termijn lijken ze niet gevaarlijk te zijn (<10 jaar), maar op langere termijn is daar nog niet zoveel over bekend. Daar is nog geen onomstotelijk bewijs dat het kanker veroorzaakt of andere ziektes. Zelfde verhaal als met Aspartaam, waar je op korte termijn ook geen kanker van krijgt maar op lange termijn is dat zeker niet uitgesloten, waar dat bij roken wel algemeen bekend is. Er is een website die een muis met een aspartaam dieet laat zien, die na een jaar een enorme kanker gezwel heeft, dan baart dat mij dat wel een beetje zorgen of dat spul wel of niet gezond is. Het zal nog heel lang duren voordat er duidelijk antwoord op is. Als een persoon kanker heeft, is het bijna onmogelijk te kunnen achterhalen naar waar het vandaan komt. Helaas de realiteit waar we mee te maken hebben.
Het grootste probleem blijft natuurlijk Dec telefoons en wifi routers omdat deze apparaten dag en nacht aan staan. Op korte termijn lijken ze niet gevaarlijk te zijn (<10 jaar), maar op langere termijn is daar nog niet zoveel over bekend.
Sorry? We voeren al sinds de 19e eeuw uitvoerig onderzoek uit naar straling uit het hele electro-magnetische spectrum, en we staan al sinds de mens rondloopt bloot aan natuurlijke straling uit dat hele spectrum. De lange termijn effecten van frequenties en intenties aan electro-magnetische straling zijn wel degelijk duidelijk inmiddels. En wat we als mens aan electro-magnetische straling toevoegen tegenwoordig valt nog steeds compleet in het niets ten opzichte van de natuurlijke straling waaraan we gedurende ons leven bloot staan.

Wat we weten: alles >= ultraviolet is ioniserend en dus carcinogeen alles < ultraviolet is niet ioniserend en dus niet carcinogeen. Het enige effect dat vastgesteld kan worden gerelateerd aan electro-magnetische straling < ultraviolet is opwarming.

Electro-magnetische straling is geen magisch iets. Kijk het electro-magnetisch spectrum na en stel vast waar de échte schadelijke straling zich bevindt. En stel dan vast dat de GSM en/of WiFi straling waar men blijkbaar zo bang van is helemaal aan de andere kant van dat spectrum zit. Voorbij zichtbaar licht, tussen infrarood en radio in.
Het gaat om de hoeveelheid. Van een grote dosis water ga je ook dood, ook al zijn wij hier van afhankelijk. Misschien een vreemd voorbeeld, maar zet dezelfde muis op een suiker of zout dieet en na een jaar is hij ook ten dode opgeschreven.
Elektromagnetische straling vergelijken met een stof is als appels en peren. Er zijn bv stoffen die het lichaam niet afbreekt en dat kan zelfs in extreem kleine dosis na jaren voor problemen zorgen.
Elektromagnetische straling zorgt echter ter plekke voor een effect. Het lichaam "bewaart" de straling niet.
Straling kan pas schade aanrichten wanneer het zo krachtig is, dat het ioniserend vermogen heeft. Onlangs is er vastgesteld dat dit zeker niet het geval is, dus vanwaar al die ophef?
Dat is ook weer niet helemaal waar. De straling van een magnetron kan wel degelijk schade aanrichten (sterker nog, daar is het voor bedoeld), maar is geenszins ioniserend.
Op afstand valt het wel mee, maar als je in een penthouse of bovenin woont en die mast staat op je dak, dan kan ik me best voorstellen dat je koppijn kunt krijgen.

Heb in 2004 een baan gehad bij een bedrijf die grote WIFI afstanden overbrugde met allerlei richt antennes, die moesten dan weleens geconfigureerd worden en was niks makkelijkers dan op je werkplek, maar koppijn dat je van die dingen kreeg. Niet normaal.
Op je dak valt wel mee hoor; die masten stralen naar de zijkant en nauwelijks door het dak zelf; dus wat je oppikt is grotendeels reflectie van omliggende gebouwen die véél meer radiogolven meekrijgen.

Wifi-richtantennes mogen in Nederland alleen met lage vermogens worden gebruikt officieel he, zeker niet om vermogens die koppijn kunnen veroozaken :X

Overigens zou het interessant zijn voor TNO om mensen te vinden die koppijn ervan krijgen en bij wie dat blind aan te tonen is. Je hebt vast geen zin om contact met ze op te nemen? :P
Op de flat van mijn schoonouders kwam ook een GSM mast ... (overigens is de veldsterkte er onder niet zo hoog ivm de stralingsrichting, dwz niet eens "vol bereik").

Direct na plaatsing kwamen er diverse gezondheidsklachten van mensen er recht tegenover (andere flat). Nou kan je deze klachten best serieus nemen, en ze werden misschien ook wel veroorzaakt door de GSM mast - maar in ieder geval niet door de straling - aangezien de mast nog niet actief was.

De conclusie zou hier kunnen zijn dat de vorm van GSM antennes mensen ziek maakt ...
En nu wachten op het onderzoek dat 100% aantoont dat mensen van de vorm niet ziek worden ;-)
+1Anoniem: 255129
5 april 2013 10:00
In een ander draadje, dat ging over Wifi in Groningen verliep de discussie ook in de wel/niet sfeer en werd men het eigenlijk niet eens over de vraag of het nu wel of geen kwaad kan om blootgesteld te worden aan de radiogolven van netwerken.
Ook de ene organisatie zegt dat het wel kwaad kan(kankerverwekkend), de andere zegt dat er niets aan de hand is.
Ik weet niet wat ik geloven moet maar ik ga maar aan de veilige kant zitten:
Ook in dat andere draadje postte ik over twee oudere collega's die jarenlang (20-25 jaar(?)) veel mobiel belden voor het werk en beiden rond hun 55ste jaar een hersentumor bleken te hebben aan de zijde van hun 'telefoonoor'. Misschien toeval, maar voor mij net te veel toeval.
Gelukkig werd het bij beiden op tijd ontdekt en konden de tumoren worden verwijderd en hebben ze het op dat moment beiden overleefd.
Een van de twee is later alsnog aan kanker overleden...

Hoe dan ook, ik bel alleen mobiel als het niet anders kan, en mijn mobieltje staat meestal uit, maar ik heb het ook niet bedrijfsmatig nodig.
Roken is ook jarenlang als "onschadelijk" betiteld, ongeveer totdat de verzorgingskosten de inkomsten niet meer dekten en er preventiever mee omgegaan moest worden.

Stellen dat men niet precies weet wat dit (em-straling) doet op lange termijn zou beter zijn dan te stellen dat het onschadelijk is, want ruim binnen de norm. Stralingseffecten van hoogspanningsmasten zijn al genoemd, dat is veel vermogen met een lage frequentie, dus weinig invloed op mensen.

Bij die norm kun je ook je twijfels uiten, want inmiddels zijn er 10-tallen frequenties die ruim binnen "de norm" vallen. Volgens mij moet je dat gewoon bij elkaar optellen, rekening houdend dat verschillende frequenties verschillende (door wetenschap bewezen, want daardoor is er een norm gezet) effecten hebben op mensen. Dus een afgewogen optelling en dan kijken of het binnen een omvattende norm valt.
Bij deze straling wordt beter opgelet door meer kennis. In die tijd dat roken onschadelijk genoemd werd was er veel minder kennis over. Ik vind dat je dat niet zo 1 op 1 kan vergelijken.
+1Anoniem: 510529
5 april 2013 10:47
Er moet gekeken worden naar het verschil in de norm tussen Nederland en Brussel. Eurocommissaris Kroes streeft naar een Europa dat vooruitstrevend is binnen de wereldwijde mobiele industrie. Is het dan niet van belang om overeenstemming te bereiken over de regelgevingen binnen Europa?

De discussie over straling wordt breed gevoerd, zie ook: http://linkd.in/Z5P1Cj.
Sterker nog, elke gemeente (lees: stad) kan strengere regels opstellen. EU stelt voorlopig alleen nog maar richtlijnen vast, zie het als minimum eisen.
(Bij een "stralings"norm is "maximum" dus de minimum eis, een strengere eis, dus een lagere maximum veldsterkte, mag altijd door de landen zelf bepaald worden.)
Was er niet ergens een voorval dat mensen van een legerbasis die onder de korte golf masten woonden veel meer kanker hadden?
En je kunt vast ook ergens het tegengestelde vinden ..

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee