Wiskundedocent is veroordeeld voor hyperlinks naar studieboeken

Een oud-wiskundedocent die op zijn website linkte naar illegale kopieën van uitwerkboeken, is daarvoor veroordeeld. Hoewel het niet gaat om auteursrechtinbreuk, is de hyperlink 'in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid' en dus niet toegestaan.

Het gerechtshof in Amsterdam schrijft dat in zijn uitspraak, waar IE-Forum over bericht. De wiskundedocent moet verwijzingen naar antwoordvellen die horen bij wiskundeboeken van ThiemeMeulenhoff en Noordhoff van zijn website verwijderen, op last van een dwangsom. Ook moet hij de proceskosten betalen.

Volgens de uitgevers was de docent ook de persoon die de illegale kopieën van de antwoordboeken, die leerlingen kunnen gebruiken voor uitwerkingen van opdrachten, op downloadsites heeft geplaatst. Een lagere rechter achtte dat ook bewezen, maar in het hoger beroep werd geoordeeld dat daar onvoldoende onderbouwing voor is. "Het staat niet vast dat hij de werken openbaar heeft gemaakt", aldus de advocaat van de docent, Heleen Koudstaal.

Ook acht het gerechtshof de hyperlinks naar het educatieve materiaal geen auteursrechtschending. Desalniettemin is de docent wel onrechtmatig bezig, oordeelde het gerechtshof, omdat hij mensen die de boeken wilde downloaden 'in vergaande mate behulpzaam' was. Daarmee handelde hij 'in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer' van mensen wordt verwacht. Dat de wiskundeleraar geen winstdoel had bij het plaatsen van de hyperlinks, maakt daarbij niet uit.

De wiskundedocent voerde in de rechtszaal nog aan dat het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal in Nederland toegestaan is, en dat het faciliteren daarvan dus ook toegestaan zou zijn. Daar gaat het gerechtshof echter niet in mee: die stelling 'kan in zijn algemeenheid niet als juist worden aanvaard', schrijft het gerechtshof.

De zaak doet denken aan de zaak tussen Playboy en GeenStijl. Weblog GeenStijl linkte naar foto's van Britt Dekker uit dat tijdschrift. In die zaak ging het volgens de rechter wel om auteursrechtinbreuk. Een hoger beroep in die rechtszaak loopt nog.

Door Joost Schellevis

Redacteur

15-01-2013 • 16:16

209 Linkedin

Reacties (209)

209
209
177
19
3
1
Wijzig sortering
Het gaat hier om de heer T.amerongen, zijn website was ook op mijn middelbare school erg populair. Ontzettend jammer dat de rechtbank een dergelijke uitspraak doet. Het heeft me erg geholpen destijds.

Het arrest:
http://home.kpn.nl/vanam0...rechtshof%2015-1-2013.pdf

Topic over de procedure:
http://home.kpn.nl/vanam0...van%20een%20procedure.htm

De desbetreffende website:
http://home.hccnet.nl/t.amerongen/

De betreffende pagina op de website (Nu nog online, wie mirrort hem? :)):
http://home.hccnet.nl/t.a...kingen%20Hoofdstukken.htm

[Reactie gewijzigd door Torrentus op 15 januari 2013 16:25]

De nog bestaande antwoordbladen zijn door hem zelf gemaakt lijkt het. De officiele antwoordmodelen zijn verwijderd (?)
Good Guy Amerongen.

Zovaak na de les of net voor een proefwerk nog die site geopend. Helaas is bakken met geld belangrijker dan goed onderwijs.

Waarom krijg je bij studieboeken eigenlijk niet standaard gewoon PDF's van het lesmateriaal? Hoeven docenten ook geen boekjes te scannen of kopieren.
rechts klikken, opslaan als? ;)
Deze leraar doet dus zijn best om zijn leerlingen te helpen en hen daarbij van de nodige documenten te voorzien. Hij gebruikt deze documenten toch op de manier waarvoor ze zijn bedoeld? Hij handelde 'in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer' van mensen wordt verwacht. Als ze nou eens beginnen met begrijpelijke regels op te stellen in plaats van deze vage begrippen. Het doet me een beetje denken aan de vaagheid van patenten, hoe vager ze zijn geformuleerd hoe makkelijker het is om weer een rechtszaak te beginnen en weer wat geld te verdienen. Een leraar aanklagen en hem de kosten laten betalen omdat hij lesgeeft op een manier die een of ander groot bedrijf niet bevalt? Het moet niet veel krommer worden hier in Nederland.
De regels zijn heel duidelijk. Downloads mogen, maar verspreiden, en helpen bij verspreiden, zijn verboden.

De docent is veroordeeld omdat hij auteursrechten schend/helpt te schenden. Niet omdat hij op een andere manier lesgeeft!
Je redenering is gestoeld op de aanname dat uploaden hetzelfde is als openbaarmaken (dat is het woord dat in de auteurswet staat). Maar is dat wel zo? In het geval van een radiouitzending wel, daar onderneem ik een actie (uitzenden) waardoor anderen de content kunnen verkrijgen zonder daar verder iets voor te doen.

Maar in het geval van uploaden is dat anders. Het uploaden is nog geen verspreiden (=openbaarmaken). De downloaders maken zelf de kopie van wat jij geupload hebt (de actie ligt niet bij jou, maar bij hen). Dus volgens de letter van de auteurswet is uploaden helemaal niet illegaal. En downloaden ook niet, want we hadden al geconstateerd dat het maken van een kopie voor eigen gebruik toegestaan is.

Dus hoe die rechter er in vredenaam bijkomt om iemand te veroordelen voor uploaden is een een heel groot raadsel. De wet niet goed geinterpreteerd. En dat 'meewerken aan' of 'mogelijk maken' is al helemaal een juridische draak, ongelooflijk dat er geen advocaten bovenop duiken om die vonnissen te laten vernietigen.
@ AHBdv
Hoe verklaar je dan dat het artikel aangeeft dat deze meneer niet schuldig is aan auteursrechten schending? ik citeer:
"Ook acht de rechtbank de hyperlinks naar het educatieve materiaal geen auteursrechtschending. Desalniettemin is de docent wel onrechtmatig bezig, oordeelde de rechtbank, omdat hij mensen die de boeken wilde downloaden 'in vergaande mate behulpzaam' was. Daarmee handelde hij 'in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer' van mensen wordt verwacht. Dat de wiskundeleraar geen winstdoel had bij het plaatsen van de hyperlinks, maakt daarbij niet uit."

Er staat dus dat hij in 'vergaande mate' hulpzaam is geweest bij de verspreiding van de documenten. Ik zou zeggen: jongens, kom op. Deze man is leraar! die documenten zijn toch bedoelt om les mee te geven, wat boeit het nou of hij deze op zijn usb stick zet of op een of andere site zet om ze zo overal aan te kunnen.
Verder zeg ik niet dat hij op een andere manier les geeft, maar dat hij les geeft op een manier die die grote bedrijven zien als iets wat vervolgt moet worden, die documenten zijn ten slotte voor de leerlingen.

Edit: typefout.

[Reactie gewijzigd door Terrorjoekel op 15 januari 2013 21:51]

De leraar in kwestie had geen one-man actie moeten ondernemen. Zijn intenties zijn nobel (studenten geld laten besparen) maar niet legaal (inkomstenderving uitgever). Helaas was zijn actie niet een vorm van een 'hiaat' in de wet gebruiken. Het zou beter zijn geweest om dit in goed overleg met het bestuur van de school en uitgever te doen.

Tenminste, zo zou het moeten zijn. Geen schoolbestuur dat zich eraan waagt en geen uitgever die geld wil laten schieten. Met een onbegonnen en oneerlijke strijd als gevolg. En zo worden one-man acties geboren en zie je dit steeds frequenter.

Zelf heb ik in het verleden het 'toevallige' pech gehad dat al het studiemateiaal vernieuwd werd. Wel heel vreemd dat dat ieder jaar voor iedere klas waar ik naar toe ging gebeurde... Ik kon werkelijk bijna geen boek van mijn oudere buurmeisje overnemen, terwijl zij die ook al duur had moeten aanschaffen. Lesmateriaal is niet goedkoop.
Anoniem: 114984
17 januari 2013 15:33
De oorzaak van alle huidige ellende wordt vooral door de wetgever en de rechters snel vergeten.

Heeft iemand al eens nagedacht over de waanzinnige lengte hiervan, en geprotesteerd,
het auteursrecht blijft geldig tot 70 jaar na de sterfdag van de auteur (~160 jaar? obstructie)
Dit zijn vrije rechten geweest, Copyright was oorspronkelijk maar 15 jaar optimaal geldig,
maar nu zijn extra ~145 jaar VRIJE rechten toege-eigend, gestolen dus, van de burger/consument, waardoor iedereen gewoon strafbaar kan worden gemaakt? [RECHTERS hebben zitten slapen?]

Daarmee handelde het WTO-WIPO 'in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer' van mensen en vooral RECHTERS en REGERINGEN wordt verwacht.

Nu hebben we eindelijk een goed effectief zoeksysteem, via de computer en internet,
waardoor veel informatie te vinden is, gaan we dit saboteren en vooral hinderen
door corrupte gekochte en gedwongen amerikaanse handels-wetgeving,
onterecht gekoppeld aan cultuurwetgeving en invoering hiervan wereldwijd via
gekoppelde illegale handelsverdragen, met daarbij strenge handelssancties (301 list)

http://www.gendo.nl/blog/...meer-kapot-dan-je-lief-is
Auteursrecht maakt meer kapot dan je lief is. Submitted by arjen on Sun, 2008-05-04 12:18
* auteursrecht * cultuur * digitale duurzaamheid * erfgoed

In een artikel in de krant van 17 april maken Martin Bossenbroek en Hans Jansen duidelijk waarom de het auteursrecht de ontwikkeling van een landelijke digitale bibliotheek in de weg staat.

Om een werken in een dergelijke bibliotheek op te nemen en via Internet te ontsluiten is het
onder de bestaande wetgeving noodzakelijk alle mogelijke rechthebbenden te achterhalen
en hun toestemming te verkrijgen. Dit is in veel gevallen praktisch volstrekt onhaalbaar.
De auteurs noemen een treffend voorbeeld van een exemplaar van Panorama uit 1921
waar tientallen freelancers aan hebben meegewerkt.
De namen van al deze personen achterhalen, bepalen of hun sterfdag voor of na 1937 ligt
(het auteursrecht blijft geldig tot 70 jaar na de sterfdag van de auteur)
en dan alle mogelijke erfgenamen vinden vormt een berg administratief werk
dat zo'n Panorama onbetaalbaar maakt om online beschikbaar te stellen.
Het eindresultaat is dus dat het exemplaar van de Panorama in papieren formaat bewaard blijft
en niemand het kan gebruiken voor onderzoek of onderwijs over de recente geschiedenis van Nederland.
De feitelijke beschikbaarheid van het werk voor de samenleving is effectief tot nul gereduceerd.

Nog erger is het met zeldzame nitraatfilms die niemand uit angst voor de auteurswet
durft te digitaliseren en die binnen enkele decennia uit elkaar zullen vallen.
Voor eeuwig verloren. En da's gek. Want het doel van auteursrecht wetgeving is tenslotte
het stimuleren van de creatie en verspreiding van de werken van de menselijke geest
ten behoeve van de samenleving (en niet zoals de BUMA's van deze wereld het recht
om geld te drukken door uitgevers).

De vraag roept zich op of de samenleving dan daadwerkelijk gebaat is
bij een auteursrecht dat zich uitstrekt tot 70 jaar na de dood van de auteur.
Het zicht op financiële beloning zal na de dood de auteur niet meer stimuleren
tot het maken van nieuw creatief werk.

Bovendien zit de bulk van de verdiensten in de praktijk in de eerste paar jaar
na initiële publicatie, dit was 100 jaar geleden al zo maar geldt
in de snelle economie van vandaag des te meer.

Uit een onderzoek van de Cambridge universiteit van dat jaar (15-09-2005)
blijkt dat een beschermingsperiode van 15 jaar de economisch optimale balans geeft
tussen de financiële belangen van auteurs en de vrije beschikbaarheids belangen
van de de samenleving als geheel.
Auteursrecht is een door de overheid kunstmatig gecreëerde schaarste met een doel.
Dat doel wordt echter in deze eeuw duidelijk niet gediend door de wetten die er voor gemaakt zijn.

Waarom is het auteursrecht zo lang?

Lawrence Lessig heeft daar uitgebreid over geschreven, maar in het kort komt het neer op
ordinair lobbyen van uitgevers en de muziek- en filmindustrie
(ik heb het altijd tekenend gevonden dat ze zichzelf een industrie noemen,
in de geadopteerde naam geen enkele schroom over hun eigen gebrek aan schoonheid en creativiteit).

Sinds het ontstaan van auteursrecht in de 18e eeuw
(voornamelijk een gevolg van de uitvinding van de boekdrukkunst)
is de lengte van het auteursrecht stapje voor stapje verlengt
van de oorspronkelijke 14 jaar naar 70-jaar-na-de-sterfdag-van-de-auteur.
EN NIEMAND HEEFT GEPROTESTEERD TOEN DEZE VRIJE RECHTEN AFGEPAKT WERDEN!
WANT DEZE VRIJE BURGERRECHTEN ZIJN TOCH O ZO GOED BESCHERMD TEGEN STELEN?
We zijn zonder protest opgezadeld, met een onwerkelijke te lange tijdsduur van Copyright!

Met de komst van instellingen als de World Intellectual Propertery Organization (WIPO)
(de grootste legaal stelende Amerikaanse instelling in Zwitserland, wordt dit met name Amerikaanse model wereldwijd opgelegd. Om lid te mogen worden van de WTO, en dus te kunnen genieten van lage invoertarieven in westerse landen worden regeringen gedwongenhet WIPO verdrag te ondertekenenen zitten dan opgescheept met een auteursrecht [(C) Corrupt Copyright] dat het hergebruik van hun cultureel erfgoed in gevaar brengt.

Wellicht is het tijd dat Nederland weer eens de de leiding neemt op het gebied van
de verspreiding van intellectuele werken zoals we dat ook in de 18e eeuw deden.
Toen waren in Nederland gedrukte opruiende, boeken medeverantwoordelijk voor
de Franse revolutie (uitspraken over cake speelden ook een rol).

Het beschikbaar maken van kennis en cultuur voor de samenleving is duidelijk
niet gediend bij de huidige wetgeving.

De oplossing is niet een nog complexer stelsel van vergoedingen zoals Ewoud Sanders
in een reactie in het NRC voorstelt maar een fundamentele herziening
van de doelstelling en werking van het auteursrecht.

Het onderzoek van Lawrence Lessig, de Free Culture beweging en het recente onderzoek
uit Cambridge geven allemaal de goede richtingen aan. Nu nog een paar beleidsmakers
met het lef de samenleving te dienen in plaats van de uitgevers- en muziekindustrielobby.

Dit werk valt, net als al mijn publieke werk, onder een Creative Commons licentie.
Want het grootste risico dat een auteur vandaag de dag kan lopen
is niet dat je werk 'gestolen' wordt maar dat je werk niet gelezen wordt.
Share & enjoy! * arjen's blog

PS. Wie doet hier nu eindelijk eens AKTIEF hier iets tegen?
want zodoende is er bijna geen goede "gratis" PUBLIC DOMAIN meer over!
Anoniem: 335382
16 januari 2013 10:53
Stelletje debielen. Het zou mij geheel niks verbazen als de examencijfers van wiskunde omlaag gaan volgend jaar. Ik zit zelf in mijn examenjaar Wiskunde B en af een toe zou ik niet weten wat ik zonder die site zou moeten doen. Aan alleen het antwoord heb ik niks, dan snap ik niet wat ik fout gedaan heb. Snel maar even alles opslaan.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 335382 op 16 januari 2013 11:24]

Vroeger (opa vertelt, ben pas 32) hadden we ook geen website met alle antwoordenboeken gepubliceerd. Je kreeg les, had dan 20-30 minuten voor jezelf in de klas waarin de sommen kon maken en vragen kon stellen aan de docent. Daarna was de les voorbij en maakte je de rest van het huiswerk thuis. Als je daar niet uitkwam vroeg je dat een dag of 2 later aan de docent of belde je een bevriende medeleerling op. Ik heb ook geregeld sommen met groepjes van 2-3 gemaakt, waarin je elkaar uitlegde waarom antwoord X het juiste antwoord was. Het is echt klinkklare onzin dat je een antwoordboek nodig hebt om wiskundesommen te maken. Vroeger waren die boeken ook puur voor de docent bedoeld, als kind kon je het niet eens kopen (want er was nog geen bol.com).

Ik vind het zo bizar dat er nu ineens van alles bijgehaald wordt om het gedrag van deze docent maar goed te praten. Treurige verhalen alsof iedere middelbare scholier met z'n krantenwijkje met moeite een wiskunde antwoordboek van 10-15 euro (check zelf de prijs maar) kan kopen. Ouders dragen natuurlijk niks bij en de prijzen van boeken worden om overtuigend over te komen maar even verdubbeld. Verder wordt alles omlaag gemod wat enigszins kritisch is op deze leraar. Geheel zonder nadenken wordt geroepen dat boeken gratis moeten zijn, want kennis opdoen is belangrijk (met dat laatste ben ik het mee eens) en dat uitgeverijen uitzuigers zijn die woekerprijzen hanteren.

"Heb je zelf wel 's gestudeerd" werd me wat verder naar boven gevraagd. Ja, dat heb ik. En ik had een bijbaan + maandelijkse bijdrage van mijn ouders om huur, eten, energierekening, boeken, collegegeld, verzekeringen e.d. te betalen. Moet alles je hele leven maar komen aanwaaien ofzo? We zijn in Nederland zo goed geworden in het afschuiven van onze verantwoordelijkheden. Als iets te duur wordt, had de overheid maar voor gratis moeten zorgen. Niet bedenkend dat alles wat gratis is linksom of rechtsom toch wel weer door de belastingbetaler betaald wordt.

Al die niet-nadenkene pubers moeten eens antwoord geven op de vraag: hoe maak je deze boeken gratis dan? Als dat zou kunnen, zou ik helemaal voor zijn. Ik zie ook wel dat bijstandsmoeders dit niet kunnen opbrengen, maar het is niet alsof de klassen vol zitten met kinderen van bijstandsmoeders. Er wordt hier bovengemiddeld veel (ik overdrijf niet als ik zeg 80%) geclaimd dat studieboeken totaal onbetaalbaar zijn.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 17 januari 2013 06:32]

'in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid'

Kan iemand mij uitleggen wat hier mee bedoeld word?
Ja. De wet probeert niet 100% exact voor te schrijven wat zorgvuldig is in elke situatie. In plaats daarvan mag de rechter beoordelen wat in een gegeven situatie zorgvuldig is. Dat voorkomt dat voor miljarden hypothetische situaties bepaald moet worden wat zorgvuldig is.
Ja leuk. In plaats daarvan wordt de kleine man dus continue met rechtzaken om de oren geslagen door big business die genoeg geld hebben om aan hun advocatenvriendjes uit te geven.
De docent heeft een voorbeeldfunctie en ik kan me best voorstellen dat je als overheid niet wil dat kinderen op de middelbare school al leren dat je niet hoeft te betalen voor auteursrechtelijk werk.
De docent heeft een voorbeeldfunctie en ik kan me best voorstellen dat je als overheid niet wil dat kinderen op de middelbare school al leren dat je niet hoeft te betalen voor auteursrechtelijk werk.
Het probleem met auteursrecht is dat op dit moment het systeem niet in het voordeel is van de schrijver of muzikant maar van de uitgever. Deze maken ongelofelijke winsten terwijl de daadwerkelijke bedenker maar een fractie van de opbrengst krijgt. Als je het mij vraagt is dit de omgekeerde wereld, als iemand een degelijk boek schrijft of goede muziek maakt zou die persoon daar zelf de vruchten van moeten plukken, de uitgever zou degene moeten zijn die een fractie van de opbrengsten krijgt.
Anoniem: 80466
@Cogency15 januari 2013 20:05
Dat betekent in essentie dat je je zo gedraagt dat je geen schade veroorzaakt bij anderen tenzij dat een bepaalde noodzaak heeft.
Voorbeelden onrechtmatige daad en in acht te nemen zorgvuldigheidsnormen

De rechter bepaald aan de hand van concrete omstandigheden van het geval of een handelen of een nalaten een onrechtmatige daad oplevert. Doorslaggevend is de beantwoording van de vraag of het handelen of nalaten schending is van een maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm.

Uit de praktijk blijken de navolgende gedragingen maatschappelijk onzorgvuldig te zijn.
•Gevaarzetting
•Hinder
•Beroepsfouten
•Onrechtmatige publicaties
•Oneerlijke concurrentie

Definitie;
zorgvuldigheidsnorm
zorgvuldigheidsnorm: ongeschreven norm, zorgzaamheid die betaamt aan de rechtsgenoten onderling in hun maatschappelijke omgang t.o.v. gerechtvaardigde belangen


Kortom in dit geval, onrechtmatige publicatie, een begrip dat door de rechter naar alle kanten uitgelegd kan worden....
Dat grote bedrijven niet genoeg verdienen aan studieboeken, en dat een leraar die studenten denkt te helpen door antwoorden te publiceren daar de dupe van wordt.

Dat noemt men tegenwoordig "zorgvuldigheid"

Zorgvuldig alles onderuithalen wat niet instant cash oplevert.
De overheid blijft maar bezuinigen op het studie-budget... Deze man verdient een lintje inplaats van een claim!
Maar moet de studieboekenindustrie daar dan maar de dupe van worden? Wordt de rekening dan maar daar neergelegd? Als de overheid gaat bezuinigen en ik heb minder geld te besteden, dan rechtvaardigt dat nog geen diefstal. Wat als deze man tips had gegeven hoe je boeken uit een fysieke winkel kon jatten, vond je het dan ook normaal?

Zijn straf staat volledig los van wat de regering met het onderwijs doet. Ik ben het met je eens dat het voor de lange termijn _heel_ slecht is om te bezuinigen op onderwijs). We worden aan alle kanten voorbijgerend door Aziaten die op de basisschool al leren programmeren en in wiskunde uitblinken, terwijl pabo-docenten een reken- en taalachterstand blijken te hebben. De gemiddelde eerstejaars student kan niet eens 4x8 uitrekenen zonder z'n zakjapanner te pakken. Maar nogmaals: dat rechtvaardigt aanzetten tot diefstal nog niet.
Ik denk ook dat het bv goed zou zijn als bepaalde docenten bv. Auteursrechtenvrije oefenopgaven zouden creeren en deze met een Creative Commons licentie vrijgeven zodat ze vrij en gratis verder gebruikt mogen en kunnen worden...

Als echter mensen dat niet doen en deze opgaven geschapen worden door commerciele uitgeverijen die hun personeel daarvoor ook betalen en verdienen aan de ditributie, moet je ook erkennen dat je niet van dat commerciele werk gratis moet willen profiteren.

Hoezeer ik ook voor 'open source' bent, je kunt een uitgeverij die wél commercieel content schept en uitbaat niet zomaar tegen hun wil dwingen door hun werk gratis te gaan verspreiden (of in dit geval kan niet bewezen worden dat die persoon zélf dat uploadde, vermoedelijk zullen deze files op publieke filesharing-sites gestaan hebben; maar ook in dat geval is een hyperlink wel een vorm van 'toegankelijk maken')

[Reactie gewijzigd door RM-rf op 15 januari 2013 20:06]

die zijn er dus al, ook op de website van de persoon in kwestie: http://home.hccnet.nl/t.a...kingen%20Hoofdstukken.htm
Die website heeft m'n wiskundig bestaan op de middelbare school gered. Wat een prachtsite!
Hoezeer ik ook voor 'open source? bent, je kunt een uitgeverij die wél commercieel content schept en uitbaat niet zomaar tegen hen wil dwingen door hun werk gratis te gaan verspreiden
Ze hoeven niks zelf te doen, niemand wordt gedwongen om z'n werk gratis te verspreiden, dat doen anderen wel. Dat klinkt misschien flauw maar er is wel degelijk een groot verschil. De uitgevers krijgen nu iets (wettelijke bescherming). We nemen niks af maar we stoppen met cadeautjes uitdelen.

Je denkt vanuit de vanzelfsprekendheid van copyright. Dat is echter geen natuurwet maar een menselijke constructie. Deze wet geeft auteurs extra bescherming. Die bescherming krijgen ze niet zomaar, het is om de hele maatschappij er beter van te laten worden. Daarom zijn er ook zoveel uitzonderingen voor studiedoeleinden. Als die afspraak tussen auteurs en samenleving niet meer werkt (omdat er allerlei uitgevers en distributiemaatschappijen tussen zitten die de winst van de auteurs inpikken zonder dat de samenleving er iets voor terug krijgt) dan moeten we die afspraak heroverwegen.
Het spijt me zeer, maar als iemand auteirsrechterlijke uitgaven verspreid die eigendom zijn van iemand anders, is dat wél een schending van iemands rechten...

of jij dat verder niet 'natuurlijk' vind is irrelevant... het zou ook erg natuurlijk zijn om je buurman de kop in te slaan; in de natuur doen dieren dat ook. maar tóch heeft de mensheid bepaalde wetten gemaakt die dingen scheppen en bv eigendom is er één van.

Nogmaals... als iemand gratis verspreidbare content wil hebben ben ik er enorm vóór...
Bv. voor onderwijs lijkt me dat een zeer goede zaak, als onderwijs-content ook geschapen wordt voor het publieke domein en verspreid onder een CC-licentie
Maar dan wel content die ook onder die voorwaarden gemaakt is .
als de maker _niet_ instemt met gratis verspeiding, moet je daarvoor ook respect hebben, en is het schenden van de voorwaarden waar een auteur die werken voor maakt.


Juist als er méér moeite gedaan wordt wél vrij verspreidbare content te maken, zal de macht van bv uitgeverijen steeds verder gebroken worden en dat zou imho een goed iets zijn, maar enkel als er dan wel een goed functionerende creatie van vrij beschikbare content ontstaat.

Als echter die 'vrijheid' enkel gebaseerd is op mensen die niet willen betalen voor de moeite die bv redacteuren en editors steken in goede werken en die daar ok hun levensonderhoud uit zouden moeten kunnen halen..
zou die vrijheid vooral een vorm van negatief parasiteren zijn op mensen die ook hun levensonderhoud moeten kunnen verdienen.
Het spijt me zeer, maar als iemand auteirsrechterlijke uitgaven verspreid die eigendom zijn van iemand anders, is dat wél een schending van iemands rechten...

of jij dat verder niet 'natuurlijk' vind is irrelevant... het zou ook erg natuurlijk zijn om je buurman de kop in te slaan; in de natuur doen dieren dat ook. maar tóch heeft de mensheid bepaalde wetten gemaakt die dingen scheppen en bv eigendom is er één van.
Copyright is bedacht; het is een setje afspraken. We zouden die afspraken kunnen veranderen, bijvoorbeeld als blijkt dat ze niet meer werken zoals bedoelt.
Eigendom is ook een 'afspraak'... Geeft dat jou het recht zomaar iets uit de woning van je buurman mee te nemen omdat jij zijn eigendom niet erkent?

Ik vind alles best als je zegt dat bv auteurs zouden moeten werken aan content die vrij beschikbaar en distribueerbaar zou moeten zijn.

Enkel kun je niet opeens zeggen dat inhoud die door andere auteurs geschreven zijn en waarop zij rechten hebben, opeens bést door jou buiten hun toestemming in jouw bezit mag overgaan omdat _jij_ toevallig geen zin hebt hen voor hun werk te betalen?

Wat voor mening je verder ook kunt hebben over de noodzaak van bv Onderwijs-werken in Publiek Domein (wat ik in de basis deel).
Dat te baseren op diefstal en te zeggen dat je best het werk van mensen die ervoor betaald willen worden mag distribueren, is verkeerd...

Vergelijk het met de software wereld en hoe het met 'open source' en Free Software is.
Free Software is _niet_ de crackerscene en illegale distributie van proprietaire programma's... Juist in de software wereld hebben otnwikkelaars het ook zover gebracht dat toepassingen ontwikkeld worden waarbij er bewust gekozen worden voor een model van 'vrije' Auteursrechten
Eigendom is ook een 'afspraak'... Geeft dat jou het recht zomaar iets uit de woning van je buurman mee te nemen omdat jij zijn eigendom niet erkent?

Ik vind alles best als je zegt dat bv auteurs zouden moeten werken aan content die vrij beschikbaar en distribueerbaar zou moeten zijn.

Enkel kun je niet opeens zeggen dat inhoud die door andere auteurs geschreven zijn en waarop zij rechten hebben, opeens bést door jou buiten hun toestemming in jouw bezit mag overgaan omdat _jij_ toevallig geen zin hebt hen voor hun werk te betalen?

Wat voor mening je verder ook kunt hebben over de noodzaak van bv Onderwijs-werken in Publiek Domein (wat ik in de basis deel).
Dat te baseren op diefstal en te zeggen dat je best het werk van mensen die ervoor betaald willen worden mag distribueren, is verkeerd...

Vergelijk het met de software wereld en hoe het met 'open source' en Free Software is.
Free Software is _niet_ de crackerscene en illegale distributie van proprietaire programma's... Juist in de software wereld hebben otnwikkelaars het ook zover gebracht dat toepassingen ontwikkeld worden waarbij er bewust gekozen worden voor een model van 'vrije' Auteursrechten
Je mist een stap. De persoon waar je op reageert geeft aan dat het misschien nodig is om de gemaakte afspraak te wijzigen in het maatschappelijk belang, Dit is niet te vergelijken met een eigendom van je buurman. Stel een particulier heeft op een of andere manier de eigendomsrechten van een druk stuk doorgaande weg in handen...hoewel we met zijn allen eens zijn dat eigendom niet zomaar weggenomen moet worden is het hier in het maatschappelijk belang dat iedereen over dat stuk weg kan rijden,

Verder, er is altijd één iemand die het eerst op het idee komt dat een situatie misschien niet ideaal is, of misschien een groepje mensen. Dat één persoon besloten heeft niet te willen betalen is niet relevant, zeker aangezien het waarschijnlijk niet waar is (ik denk niet dat er iemand is die met veel plezier veel geld neerlegt voor schoolboeken...), het gaat om het maatschappelijk belang.

Het probleem is dat het hier gaat om een ongelofelijk corrupte industrie. Ik weet niet of het overal gebeurt, maar ik weet dat er scholen zijn die van uitgeverijen een zak geld krijgen om [i]hun[i/] boeken te verplichten en niet die van de concurrent. Ook word er zoals gesteld bij nieuwe uitgaves van dezelfde boeken soms niet meer gedaan dan het wijzigen van de volgorde van de opgaven met hier en daar een verandering in een cijfertje. Neem even een stap achteruit en bekijk het geheel: tenzij het gaat om nieuwen ontdekkingen binnen het bepaalde vakgebied, verandert de kennis toch niet die in het boek zou moeten komen? Hoe kan men dan ieder jaar prompt met een 'vernieuwde editie' op de proppen komen? Als ik glazen aanmaaklimonade verkoop, is het dan ook ineens een nieuw product als ik in plaats van eerst de siroop, eerst het water in het glas doe? En weer nieuw als ik het om-en-om in het glas doe?
Je kunt echter niet eerst overtredingen gaan maken, en na een veroordeling zeggen 'goh, eigenlijk moeten we de hele wet maar gaan wijzigen' ten nadele van iemand die grote commerciele belangen heeft gebaseerd op zijn rechten...
De uitspraak volgt op een eerdere uitlating van diezelfde persoon. "Ze hoeven niks zelf te doen, niemand wordt gedwongen om z'n werk gratis te verspreiden, dat doen anderen wel. "
Oftewel, mensen die werken onder een commerciele licentie aanbieden, mogen deze rechten niet meer uitoefenen, iedereen mag hun wrk vrij kopieren... daarin ga ik niet mee, dat zie ik als diefstal... iedereen die niet zijn werken vrij wil geven of delen met iedereen, moet dat recht hebben


Punt is hier niet dat 'vrij beschikbare content' verkeerd zou zijn, maar vooral dat mensen die ervoor kiezen hun auteursrecht te doen gelden, ook het rcht daarop hebben...
Open Source is geen 'dwang-verplichting' aan iedereen om zomaar alles vrij te moeten geven, maar moet ook de merwaarde in de vrijheid vinden van mensen die ervoor kunnen kiezen.

Eigendomsrechten kun je niet zomaar 'intrekken', als een overheid dat doet is het ook een vorm van diefstal...
(en waar in het verleden regeringen zulke dingen deden, gedwongen eigendommen introkken, betroffen het altijd onprettige en ondedrukkende regimes)

nogmaals, het is heel goed mogelijk dat er bv bewust meer beleid gemaakt wordt om onderwijs-materiaalé vrij beschikbaar te maken... ook bv onderwijsinstellingen bv bewust ervoor kiezen dat het materiaal dat hun leerlingen moeten gebruiken onder een CC-lientie zou moeten vallen, welke vrije verspreiden mogelijk maakt...
Ik juich dat ook toe.

enkel kun je geen enkele auteur die zelf werken kiest te publiceren onder een commerciele licentie zomaar dwingen deze vrij te geven voor gratis distributie..
dat zou een zware schending van de rechten van auteurs zijn en zelf al een vorm van diefstal...


Alles leuk en aardig dat mensen graag willen dat content vrij verspreidbaar is... ikzelf ben daar ook voor...

onprettig wordt het echter wél als een bepaalde groep mensen het aan anderen gaat opleggen dat deze door henzelf gemaakt werk opeens niet meer zou mogen beschermen.


natuurlijk staat de Uitgeverij-industrie bloot aan ontzettend veel kritiek en een merendel ervan is terecht...
Enkel moet e opassen om dan maar te roepen dat we best zonder kunnen, zonder een oplossing ervoor bedacht te hebben waarom auteurs, editoren, correcteurs en redacteuren hun werk nog zouden doen en vervolgens hooguit een tijd parasiteren op ooit op commerciele basis ontwikkeld materiaal dat nu zomaar 'gestolen' mag worden, maar wel ooit proprietair ontwikkeld werd en toen betaald..


Prima dat er ook Vrij beschikbare content kan otnstaan, maar die moet vrijwillig ontstaan ên doordat daar ook een basis voor ontstaat (bv Wikipedia is een erg goed en positief instituut dat bewijst dat het best mogelijk is met vrije licenties content te ontwikkelen van een aardig hoog niveau, alhoewel ook daar merkbaar is dat kritiek altijd kan)..
maar wikipedia heeft ook een bewust beleid tégen het schenden van aurteursrechten, en respecteert ook de wens van sommige auteurs om onder andere publicatievoorwaarden te publiceren (ook als dat betekent dat wikipedia die content niet mag aanbieden en zelf moeite moet doen eenzelfde soort van inhoud zelf te schrijven of de plek leeg te laten).

En natuurlijk, de onderwijs-wereld is allemaal verschrikkelijk .. iedereen wil geld verdienen... enkel, aan alle jonge lerlingen die misschien net aan het leren zijn wat deze wereld is:
Dat is niet enkel bij onderwijs zo, maar in de hele wered draait het voor een groot deel erkeleijk erom hoe en of je je brood kunt verdienen

[Reactie gewijzigd door RM-rf op 16 januari 2013 15:23]

Anoniem: 276318
@RM-rf16 januari 2013 15:57
"Eigendom is ook een 'afspraak'... Geeft dat jou het recht zomaar iets uit de woning van je buurman mee te nemen omdat jij zijn eigendom niet erkent?"

Copyright is toch echt iets heel anders. Monopolies zijn verboden, copyright is een voorwaardelijke uitzondering op dat verbod. Copyright is een uitzondering die verdient moet worden, geen recht.
"Je denkt vanuit de vanzelfsprekendheid van copyright. Dat is echter geen natuurwet maar een menselijke constructie. Deze wet geeft auteurs extra bescherming. Die bescherming krijgen ze niet zomaar, het is om de hele maatschappij er beter van te laten worden."

Precies: het is bedoeld om innovatie te stimuleren: als het juist als netto effect heeft dat innovatie wordt tegengewerkt omdat nieuwe generaties niet aan studiemateriaal kunnen komen moet de wet herzien worden. Copyright is een monopolie, een monopolie hebben is geen recht het is zelfs verboden, tenzij je kunt aantonen dat je de maatschappij alsnog helpt en daarom is copyright een gift die ook weer afgepakt kan worden als het voordeel teveel naar de kant van de auteurs opschuift.
Dit heb ik werkelijk nooit gesnapt. Een eigen alternatief maken voor een commerciëel iets heeft toch hetzelfde effect als gewoon het commerciëel iets kopiëren :?

Situatie A:
Commerciëel product wordt gekopiëerd en "illegaal" verspreid, uitgever verdient er geen geld aan en wordt "de dupe"

Situatie B:
Commerciëel product wordt vervangen door creative-commons/open-source. Uitgever verdient er geen geld aan en wordt "de dupe"

Wat is dan het verschil? Ik zie namelijk geen verschil voor de uitgever en de schrijvers
Het verschil is dat A door iedereen uitgevoerd kan worden die een bestandje kan uploaden, terwijl B creatieve geesten vereist die eigen opgaven bedenken. A is kopieren/jatten/namaken, B is eigen inzicht gebruiken. Het is toch erg dat je dat onderscheid niet ziet? :X
Het verschil is dat A door iedereen uitgevoerd kan worden die een bestandje kan uploaden, terwijl B creatieve geesten vereist die eigen opgaven bedenken. A is kopieren/jatten/namaken, B is eigen inzicht gebruiken. Het is toch erg dat je dat onderscheid niet ziet? :X
En als ik nu het commerciele product bekijk, en dan een beetje herschrijf? Is het dan opeens mijn eigen werk? Kan ik het dan opnieuw uitgeven?

Je doet er heel makkelijk over, maar het is niet zo zwart-wit als het soms lijkt.
Maar moet de studieboekenindustrie daar dan maar de dupe van worden? Wordt de rekening dan maar daar neergelegd? Als de overheid gaat bezuinigen en ik heb minder geld te besteden, dan rechtvaardigt dat nog geen diefstal. Wat als deze man tips had gegeven hoe je boeken uit een fysieke winkel kon jatten, vond je het dan ook normaal?
De studieboekenindustrie krijgt wat ze toekomt. Dat wereldje is helemaal verziekt door commercie. Het is heel gewoon geworden dat studieboeken ieder jaar een nieuwe versie uitbrengen met een paar kleine maar irritante verandering zodat het niet meer mogelijk is om de boeken van vorig jaar 2e hands te verkopen. Verder worden werkboeken en websites ingezet om er voor te zorgen dat je zo min mogelijk hebt aan een tweedehands studieboek.

Vroeger kon je goedkoop aan studieboeken komen door ze over te nemen van je voorgangers. Tegenwoordig wordt dat steeds moeilijker gemaakt en de prijzen blijven stijgen. Logisch dat docenten op zoek gaan naar andere oplossingen om hun leerlingen een goede opleiding te geven.
"Maar moet de studieboekenindustrie daar dan maar de dupe van worden?"

De studieboeken industrie kan geen geld verdienen aan studenten want studenten hebben dat geld gewoonweg niet, niet met de prijzen die gehanteerd worden. Het is hetzelfde als gedownloade, geprinte boeken uitdelen in Ethiopie: de uitgever verliest er helemaal niets door omdat Ethiopiers toch geen geld hadden om de boeken te kopen.

De studieboekenindustrie is zelf ook verkeerd bezig door te denken dat de overheid wel even hun tafeltje spreidt door de meest idiote prijzen te betalen voor boeken, zelfs e-books (die niet geprint en getransporteerd hoeven te worden en dus veel goedkoper horen te zijn, maar dat niet zijn in de praktijk).

Je kunt makkelijk 2 wiskundigen, een wiskundeleraar en een onderwijsinspecteur samen een wiskundeboek laten schrijven en accrediteren voor minder dan 2 ton, dit zet je dan online en voila, minder dan een euro per kind per e-book, maar nee, we moeten natuurlijk allemaal 20 euro betalen per e-book want er moet per se een tussenpersoon bij zitten die 1900% winst moet maken want anders kan ie geen tweede huis in Spanje kopen en een echte baan nemen da's te veel werk...
Je zult je ook moeten afvragen of je dat wat de Aziaten doen wel zou willen. Er zijn zo ontzettend veel beroepen die we allemaal hard nodig hebben. Als je daar alle basics meteen al op de basisschool e.d wil gaan geven kan een kind geen kind meer zijn want daarvoor is geen tijd. Dat je enige basiskennis erin wil stampen is tot daar aan toe maar je moet niet naar de situatie waarin het een wedstrijdje wordt en helaas is dat iets wat vrij snel gebeurd. Wij Nederlanders zijn goed in bepaalde zaken en niet goed of minder goed in andere zaken. Soms is het gewoon een kwestie van erkennen dat je ergens niet goed in bent, soms is het een verbeterpuntje. Dat betekent dat je zult moeten accepteren dat je op sommige punten voorop loopt en op anderen voorbij gesjeest wordt. Wiskunde is een goed voorbeeld waar we gewoon niet goed in zijn en die Aziaten juist weer wel. Het heeft dan geen zin om ze te evenaren.
inderdaad deze man word hier de dupe van terwijl hij iets goed doet beloond zou het moeten worden.
Daar waar internet criminaliteit door veel mensen aan den lijve word ondervonden daar zien wij wat voor zaken onze staat de voorkeur geeft. }>

[Reactie gewijzigd door superrutger op 15 januari 2013 16:25]

En niet alleen de man wordt de dupe, ook de leerlingen en in zijn algemeenheid de kwaliteit van het onderwijs op die manier. Blijkbaar zijn auteursrechten belangrijker dan een beetje goed onderwijs.
Hopelijk menen jullie dit niet he? Als auteursrecht niet belangrijker zou zijn dan onderwijs en we dus alle studieboeken gewoon een digitaal kopietje alleen zouden gebruiken dan zou niemand zelfs maar de moeite doen om kwaliteits studie materiaal te maken (want je zou alleen 1 enkel kopietje weten te verkopen).

Wat het *echte* probleem met deze uitspraak is dat de docent is veroordeeld voor het plaatsen van een link, terwijl de veroordeling zou moeten zijn voor het uploaden van het materiaal (en als niet bewezen kan worden dat hij dat was, dan zou hij sowieso niet moeten worden veroordeeld). Of je zou de leerlingen kunnen veroordelen voor het downloaden van het materiaal (boeken weet ik even niet zo snel de nederlandse wet over... maar in de meeste landen is het onrechtmatig downloaden van materiaal verboden)... maar het veroordelen van iemand voor het zeggen *waar* iets illegaals te vinden is... is gewoon fout fout fout. Want als je daarmee begint... waar hou je dan op?

[Reactie gewijzigd door David Mulder op 15 januari 2013 17:09]

Daar heb je geen gelijk in. Neem bijvoorbeeld het www.khanacademy.org iniatief (dat $2m USD van Google gewonnen heeft) waar Salman Khan ooit mee begonnen is en nu tevens zijn full-time baan is. Hoge kwaliteit educatie voor iedereen die er intresse in heeft beschikbaar.

Khanacadamy is niet de enige. Zo heb je ook MIT OpenCourseWare en zijn er individuën die graag hun kennis delen zonder er iets voor te willen hebben.
"Hopelijk menen jullie dit niet he? Als auteursrecht niet belangrijker zou zijn dan onderwijs en we dus alle studieboeken gewoon een digitaal kopietje alleen zouden gebruiken dan zou niemand zelfs maar de moeite doen om kwaliteits studie materiaal te maken (want je zou alleen 1 enkel kopietje weten te verkopen)."

Als de overheid me 50.000 euro geeft (een fractie van wat de aanschaf van studieboeken nu kost) poep ik wel een paar degelijke studieboeken uit. Het is echt onzin om te denken dat mensen het alleen maar doen als ze royalties per verkocht boek krijgen. Sterker nog, de types die voor dat soort winsten gaan vertrouw ik het maken van studieboeken liever niet toe, dat soort mensen zijn veel te makkelijk om te kopen door bedrijven dus je kunt er niet op vertrouwen dat zij een zo objectief mogelijk boek schrijven.

Daarnaast had de wiskundeleraar 100% gelijk dat downloaden is toegestaan in Nederland, daar betalen we immers allemaal heffingen voor op mediadragers. Downloaden verbieden en tegelijk een kopieerheffing hanteren is pure diefstal.

Tenslotte: als we gaan eisen dat studenten al hun materiaal voor de "marktprijs" (of wat daarvoor moet doorgaan, de werkelijke kosten liggen veel lager) kopen hebben we straks of een stuk minder studenten of hogere belastingen. Studenten hebben dit materiaal nodig en kunnen het zelf niet betalen, dus iemand anders zal moeten betalen anders gaan de schrijvers van studieboeken gegarandeerd failliet wegens gebrek aan vraag.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 276318 op 15 januari 2013 19:05]

spot on!

"Sterker nog, de types die voor dat soort winsten gaan vertrouw ik het maken van studieboeken liever niet toe, dat soort mensen zijn veel te makkelijk om te kopen door bedrijven dus je kunt er niet op vertrouwen dat zij een zo objectief mogelijk boek schrijven."

^ dit ook! ik wou dat meer mensen dit doorhadden.. ik trek deze realisatie graag even door naar het bankwezen; "we moeten wel enorme bonussen geven, anders trekken we de beste mensen niet aan". fout! met enorme bonussen trek je juist mensen aan die *zelf* zoveel mogelijk geld willen verdienen, ipv mensen met hart voor de zaak.</offtopic>
Helemaal mee eens.

Om een voorbeeld te geven:
Hier op TU Eindhoven en waarschijnlijk op alle universiteiten, worden elk jaar van veel studieboeken de opgaven gehutseld en hier en daar wat getalletjes gewijzigd zodat studenten praktisch verplicht worden om nieuwe edities aan te schaffen. Dit is toch 100% winstbejag?
Dan denk ik dat er een belang zit van de TU of haar leraren in de verkoop van de boeken.
Een paar hoogleraren die auteurs van betreffende boeken zijn misschien?

Zoja, tijd om dat eens bij Radar o.i.d. aan te kaarten.
Hopelijk meen je dit niet he? Dan gaan we Amerika achterna waar men met 2 ton dollar studieschuld er van school af komt. Met een bachelors degree en vervolgens werkend bij de McDonald's.

Opleiding is een sociaal aspect van de samenleving. Daarin horen kwalitatief goede boeken aangeboden te worden ipv verkocht aan studenten. Zodat onze kennis die opgedaan is weer aan onze jongere generatie doorverteld mag worden. Zo krijg je een hoog opgeleid land waarbij men voor iedereen de kans bied om te leren. In plaats van alleen de rijken hebben toegang tot de beste opleidingen.

Het is toch absurd dat je van je eigen kinderen wilt profiteren? Dat is letterlijk wat hier gebeurd! Nee! Die jongere generatie moet juist verzorgd worden ipv. leeggeroofd tot loon/leenslaaf.

PS. Wikipedia anyone?

[Reactie gewijzigd door Phoenix_the_II op 15 januari 2013 17:13]

PS. Wikipedia anyone?
Wikipedia is GEEN voorbeeld van kwalitatief goede informatie! Er bestaan studies dat tot 60% van de artikels op wikipedia verkeerde feiten bevatten.
Zowel menselijke fouten als sabotage als grappen makers, zo heeft op de wikipedia pagina van Zuid korea 'gangnam style' als national anthem gestaan.

Niemand werkt gratis, gratis bestaat niet. Dan krijg je dingen als facebook, waar jij niet de 'koper' bent maar het product dat verkocht wordt (voor reclame inkomsten bv).

Ga jij (ik zeg maar wat) een jaar lang 8u per dag aan een boek werken over stof die jij goed kent, zonder daar betaald voor te worden?

[Reactie gewijzigd door kluyze op 15 januari 2013 19:35]

Anoniem: 410695
@kluyze15 januari 2013 23:02
Ik ben dan een van die gekken die dat wel doet. Samen met het gros van de academische wereld werk ik aardig wat uit op papier, zonder daar voor betaald te worden. Natuurlijk ook omdat je moet publiceren en je je niet kan beperken tot een verslag over je onderzoek. Niettemin gaat het veel verder dan weerslag van eigen onderzoek en wat strikgenomen 'moet' volgens mijn mandaat. Dat terwijl diezelfde tijdschriften/boeken waarin de stukken verschijnen massa's geld kosten. Dat kan volgens mij écht anders (en er is ook een beweging in die richting, hetzij zeer traag). Een groot deel van mijn onbetaalde tijd wordt gespendeerd aan schrijven, dus ik zie niet in waarom er geen degelijke studieboeken geschreven kunnen worden zonder dat daar zware vergoedingen tegenover staan. Vooral omdat het zeker niet meer nodig is ze te laten drukken.
Zo'n verkondigingen duiden echt op geïndoctrineerd kapitalisme; natuurlijk zijn er mensen die hard willen werken zonder ervoor betaald te worden. Wat denk je wat vrijwilligerswerk en altruisme inhouden?

Ja er zijn een handjevol grappenmakers op Wikipedia. Geef de massa een open muur, en er zal na een tijdje graffiti op staan. So what? Dat betekent niet dat de overgrote meerderheid er alleen maar onzin op pleurt.

Schrijvers en uitgevers moeten tegenwoordig niet alleen tegen elkaar concurreren, maar ook tegen de hobbyist die plotseling zijn vrije tijd steekt in het schrijven van wikipedia artikelen en websites. Het antwoord van de uitgevers is nog harder gaan trollen met copyright. Trek eens een modern leerboekje open en je zult verbaasd zijn wat voor troep er soms in staat :)
En dan zijn de boeken die sommige scholen op de lijst hebben staan meestal ook nog eens slecht tot matig van kwaliteit.

En meestal zitten er bepaalde contracten achter dat kan haast niet anders ook bij informatica(hbo) bij ons denk ik soms serious kiezen jullie voor dit boek terwijl er boeken zijn die 2 sterren hogere reviews hebben op amazon. Is ook de reden dat ik niet eerder een boek koop dan 1.5/2 weken nadat het vak is begonnen.
Reviews op Amazon is wel het laatste waar ik op af ga om de kwaliteit van een studieboek te beoordelen... goede kans dat de vele sterren komen omdat het 'zo lekker wegleest', terwijl nu net de voor de studie relevante, maar moeilijke details in dat 1-ster-boek WEL staan en in de rest niet.

(Waarmee ik niet wil zeggen dat de boeken bij jullie op het HBO de juiste zijn, maar wel dat het argument 'amazon heeft boeken over hetzelfde onderwerp met 2 sterren meer' me niet overtuigen van het feit dat ze minder/slecht zijn)

[Reactie gewijzigd door aikebah op 15 januari 2013 23:58]

Wikipedia onbetrouwbaar?

Onzin!

En als je gaat zeggen dat dit niet betrouwbaar is omdat het op wikipedia staat, check voor de grap de referenties
@David Mulder en Phoenix_the_II, allebei

Het is een beetje een middenweg. Naar mijn idee hebben jullie het nu over twee uitersten. Natuurlijk moet een bedrijf dat studiemateriaal maakt zichzelf in leven houden. Gratis is overdreven. In dat opzicht schiet jij door. Maar inderdaad schiet ook David behoorlijk door. Nu wordt er met de pet naar gegooid terwijl er boeken worden gemaakt die in feite half af zijn, maar die voor de hoofdprijs worden verkocht, met voor de docent enkele beperkte oplagen van uitwerkingen die de leerlingen niet kunnen inzien, zodat ze ook niet zomaar kunnen bekijken of ze het fout doen en zoja, wat ze fout doen. Dat is én de hoofdprijs vragen én nog steeds een Amerikaans niveau van onderwijs (derdewereldland-niveau) aanbieden. Bij een aangekocht boek horen controle-middleen te zitten. Zit dit er niet bij, dan is het de verantwoordelijkheid van de docent ervoor te zorgen dat leerlingen alsnog kunnen controleren. Het is niets anders dan wat je mag verwachten van een docent. De man hier is enkel schuldig aan het voldoen van zijn verantwoordelijkheid, en vanwegen het grote geld is hij hierom afgestraft.
Wat ik wel met David eens ben is dat het linken naar materiaal al neigt naar doorslaan. Neigt naar SOPA-praktijken, waar zelfs linken naar een website met illegaal materiaal niet was toegestaan (en in de praktijk linken naar ook maar een vorm van social media). Link naar Youtube? Aanklacht! Dan haal je het niveau van het internet behoorlijk snel naar beneden richting 1992.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 15 januari 2013 17:29]

Zoals ik hieronder al schrijf klopt het dat er van alles mis is met de schoolboeken industrie en dat zul je mij ook echt niet horen ontkennen (lees die comment liever eerst maar). Wat volgens mij niet klopt (misschien lees ik het artikel verkeerd) is dat in plaats van dat ze gewoon antwoord boeken kochten (wat gewoon kan) hij dus een scan maakte en die uploade op een file sharing website. Dus er was wel degelijk een manier hoe hij die "controle-middelen" voor z'n leerlingen kon regelen. En als de prijs te duur was... ja, dat is een afweging die je in de vrije markt moet maken (je kunt 1 nakijk boekje hebben die je tijdens de les rond laat gaan... en als het echt heel erg is, kun je een ander schoolboek kiezen).
Kennis behoort vrij beschikbaar te zijn. Waarom moeten er zoveel verschillende boeken over dezelfde leerstof zijn? Of waarom moeten ze zoveel, of ueberhaubt geld kosten?

Studiematteriaal is iets waar de overheid voor op mag draaien. En niet alleen de Nederlandse, maar de wereldweide. Elke overheid mag een bepaald gedeelte van zijn budget voor onderwijs appart zetten voor boek materiaal, let wel, de inhoud. Hier kan je een paar knappe koppen van betalen die dit ook continue bij houden.

Dit kan je tegen kostprijs (lees gratis) verspreiden onder scholen en dus leerlingen. Voor geprint matteriaal geld het zelfde, tegen kostprijs.

Iedereen heeft recht op kennis ook de armste van de armsten. Kennis is van allemaal voor allemaal. Wist je dat een groot gedeelte van de studieboeken niet eens te copyrighten valt? Omdat feitelijke informatie niet ge-copyright mag worden.

Wat die docent deed was misschien in zwaar grijs gebied, de straf hiervoor is veels te hoog.
Het probleem is dat "zoveel verschillende boeken over dezelfde leerstof" slechts door een zeer select aantal uitgevers op de markt wordt gebracht (althans in Nederland). Deze marktmonopolisten draaien al decennia de scholen, de studenten en hun ouders een financiële poot uit voor een product dat na eeuwen van bestaansrecht (in casu: gebonden stapel papier, voorzien van harde omslag) in de 21ste eeuw z'n bestaansrecht aan het verliezen is.

In het kielzog van publicatie d.m.v. online content en eBooks is het verdedigen van archaïse verdienmodellen en bestrijden van de vrijheid van meningsuiting en informatievergaring op basis van antieke wetgeving ten koste van alles (persoonlijke vrijheden, grondrechten) klaarblijkelijk geoorloofd. Dat geldt in rechtzaken tegen downloaders, maar ook tegen het hyperlinken naar gepubliceerd materiaal, het embedden van audio/videostreams en informeren over kennis die dus open en bloot beschikbaar is gesteld op het internet. Een ieder die zich er aan schuldig maakt is vroeg of laat de l*l, tenzij je Google heet.

En zolang onze democratische gekozen normen en waarden door volslagen digibete nitwits als een Opstelten en een Teeven worden 'verdedigd' tegen dit soort dinosauriërs van de moderne tijd, zie ik het nog somber in. Tenzij de hoger beroepzaken tegen de Pirate Bay-blokkade, het GeenStijl-hyperlinken en dit soort goedbedoelde initiatieven nou eindelijk eens een vonnis verkrijgen die recht doen aan de 21ste eeuwse opvattingen en moderne maatschappij. 2013 zal het leren.
Het valt niet onder de copyright maar wel onder het auteursrecht.

Het probleem met schoolboeken is dat ze bijna jaarlijks veranderen, beter gezegd: ze veranderen periodiek een klein beetje zodat de uitgevers weer flink kunnen verdienen aan een nieuwe lichting scholieren en studenten.
Copyright is de engelstalige naam voor auteursrecht.

Verder hoort studiemateriaal openbaar en tegen kostprijs (die digitaal dus heel laag zal zijn) toegankelijk te zijn, gesponsoord of verzorgd door de staat.
Een goed opgeleide bevolking is in ons aller belang, zowel economisch als sociaal en daarom is het belang van de studenten tot vrije toegang tot kennis groter dan dat van een drukkerij.

Marktwerking in onderwijs, in de zorg, privatisatie op het spoor, gas, electriciteit, waterleiding.. Allemaal elementaire voorzieninging die de staat nooit had moeten afgeven. We zijn een beetje te ver doorgeslagen in het economisch liberalisme. Dingen die van ons allen waren zijn verkocht en nu kunnen we er extra voor betalen want er moet winst gemaakt worden.
Helemaal mee eens
wij als nederlanders hebben er geen enkele baat bij dat er winst belang bij dingen als zorg en nuts bedrijven aanwezig is.


(had je graag een +2 willen geven)
..welke vrije markt?..volgens mij is een uitgever een monopolist van die uitgaves.....m.a.w. je kunt dus ook niet naar een ander aangezien het schoolbestuur ook nog 's voorschrijft wat en van wie je moet kopen/lenen/huren....
Wat het *echte* probleem met deze uitspraak is dat de docent is veroordeeld voor het plaatsen van een link, terwijl de veroordeling zou moeten zijn voor het uploaden van het materiaal (en als niet bewezen kan worden dat hij dat was, dan zou hij sowieso niet moeten worden veroordeeld).
Je kunt ook zeggen dat het een probleem is dat het publiceren van de link door de rechter niet is beoordeeld als inbreuk op het auteursrecht.Het illegaal publiceren van de auteursrechterlijke content is namelijk niet alleen afhankelijk van het uploaden van de daadwerkelijke files maar ook van de publicatie / het verspreiden van de links.
de uitspraak tegen Geenstijl maakte wel eerder dat punt.
Degene die de link verspreid wetende dat daar auterusrechterlijk beschermde werken worden verspreid is in feite een essentieel onderdeel in de verspreiding van de werken en kan dus in die benadering ook gezien worden als iemand die actief participeert in de verspreiding van werken.
Volgens mij is er geen enkele wapenwinkel of fabrkant veroordeeld omdat mensen hun producten gebruiken voor schietpartijen, dit terwijl ze winst maken op iedere verkoop. Dus het is misschien toch wel een beetje dubieus om een schoolleraar, zonder winstoogmerk, te veroordelen omdat hij een link plaatst die studenten eventueel zouden kunnen gebruiken om wiskunde uitwerkingen te verspreiden onder niet-studenten (de rechter dacht blijkbaar dat Nederlandse jongeren voor de lol uitwerkingen van wiskunde oefeningen lezen).

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 276318 op 15 januari 2013 22:58]

DE kwestie is dus dat de rechter het plaatsen van een link naar auteursrechtelijk beschermd werk als onrechtmatig in het maatschappelijk verkeer heeft aangemerkt. De rechter vindt dus dat het van mensen die een hyperlink plaatsen naar informatie van derden, eerst bij die derden moet uitzoeken dat deze de rechten hebben om die informatie inderdaad te verspreiden.
Volgens mij heeft de rechter niet helemaal de consequenties van deze uitspraak afgewogen om te kunnen bepalen of het plaatsen van een hyperlink als zodanig altijd een onrechtmatige daad oplevert. Nu is dus elke hyperlink een onrechtmatige daad.
Ik hoop dat jij de stelling dat copyright de basis is van kwaliteitsonderwijs niet meent? De universiteitsinstellingen zorgen veelal voor eigen geschreven leerstof werken, opdat het betaalbaar blijft voor de leerlingen. De kennis is dus aanwezig, alsmede redenen om zo'n boeken te schrijven. Zeker als het g aat over wetenschappelijke leerstof van middelbaar niveau is't meeste al aanwezig op een wikipedia. De leerkracht zou zelf genoeg kennis in huis moeten hebben (aka een diploma in zijn vakdomein) om de fouten uit de artikelen van dit niveau te kunnen halen. Niets houdt leerkrachten tegen om zelf materiaal te maken voor de leerlingen (aka incentief om een werk te schrijven...)
Copyright is zeker niet de basis van kwaliteitsonderwijs, maar zeker wel de basis van kwaliteits onderwijs materiaal. Ik bedoel, ik ben net een half jaar bezig aan m'n studie en nu al zijn we bezig met stof die *veeeel* dieper gaat als wat je op wikipedia ooit zult vinden. Dat is stof waar iemand jaren in heeft gestoken om alle relevante informatie bij elkaar te zamelen en dat in een goed geschreven boek te stoppen. Nu moet ik zeggen dat boeken *veeeeeeel* te duur zijn en hebben bepaalde boeken een soort van monopolie positie, want de docent kiest boeken uit waarbij het hem *niks* uitmaakt of ze goedkoop of duur zijn waardoor de vrije markt niet goed werkt (en dus zou de overheid daarbij moeten ingrijpen), maar dat haalt niet weg dat zonder copyright je sowieso geen materiaal zou hebben (want wikipedia zelf is ook weer gebaseerd op kennis uit dergelijke boeken).
Pas echter op dat je niet woekerprijzen voor antworden en uitwerkingen gaat goedpraten. Het boek mag nog zo goed zijn, als je voor 100 euro een half boek verkoopt en de andere helft nog eens voor 300 aanbiedt, dan ben je gewoon fout bezig. Ik verwacht volledige informatie, en niet de helft van iets goeds.
Als je ervan uit kon gaan dat het geld naar de auteur gaat, zou je stelling nog kunnen kloppen. Hou er echter rekening mee dat dit, vooral wanneer het over gespecialiseerd materiaal begint te gaan, zeker niet altijd het geval is. Er zit een hele marketing achter die te hard verstrengeld geraakt is met de academische wereld. Je schrijft gratis omdat je die publicaties in gerenomeerde boekenreeksten en tijdschriften nodig hebt binnen je loopbaan. Voor diezelfde boekenreeks/tijdschriften die doorgaans gratis bijeen geschreven zijn, wordt wel veel geld gevraagd aan de lezers...
Puur op copyright: zolang iemand maar refereert naar mij als auteur, is het zelfs in mijn voordeel wanneer mijn teksten overgenomen worden.
Wat het *echte* probleem met deze uitspraak is dat de docent is veroordeeld voor het plaatsen van een link, terwijl de veroordeling zou moeten zijn voor het uploaden van het materiaal (en als niet bewezen kan worden dat hij dat was, dan zou hij sowieso niet moeten worden veroordeeld). [...] maar het veroordelen van iemand voor het zeggen *waar* iets illegaals te vinden is... is gewoon fout fout fout. Want als je daarmee begint... waar hou je dan op?
Helemaal mee eens, ik vind de recentelijke veroordelingen ivm. linken naar illegaal materiaal zeer zorgelijk. De rechter erkent dat het niet verboden is, maar heeft de linker toch veroordeeld omdat hij 'in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer van mensen wordt verwacht' zou hebben gehandeld. De reden dat dit soort zaken niet verboden zijn is nu juist dat we als samenleving hebben besloten dat mensen dit soort informatie vrij mogen verspreiden, ook al heeft dat bepaalde negatieve consequenties voor de samenleving.

Stel dat een krant schrijft dat in een bepaalde buurt illegale handel in wapens of drugs plaatsvind, dat het in bepaalde delen van Drenthe zo vredig is dat veel mensen hun deur 's nachts niet op slot doen, dat bepaalde software een beveiligingslek bevat, of dat je vanaf een bepaalde website illegale software kan downloaden. Hoewel al deze informatie bepaalde mensen op verkeerde (criminele) ideeën kan brengen, hebben we in dit land (gelukkig) de vrijheid om dit soort informatie te verspreiden zonder bang te moeten zijn voor vervolging.

Overigens is linken naar een site waar boeken kunnen worden gedownload een vreemde eend in de bijt, omdat dat legaal is. Het is dan ook stuitend dat deze rechter inderdaad heeft vastgesteld dat er naar materiaal wordt gelinkt dat legaal mag worden gedownload, maar de leraar toch heeft veroordeeld. Ik denk dat ik binnenkort Tomtom maar eens ga aanklagen. Hoewel het op zich niet strafbaar is dat dit bedrijf automobilisten die van Amersfoort naar Amsterdam moeten aanraadt over de A1 te gaan, sta ik er wel elke dag door in de file. Ik wil alle bedrijven die informatie verspreiden over het bestaan van de A1 aansprakelijk gaan stellen het fileleed waar zij aan bijdragen. Bizar…
Eigenlijk een uitspraak redelijk in lijn met het Aaron Schwartz verhaal.
Info die, als je student bent, en een universiteit of uitgever veel geld betaalt voor een opleiding wel beperkt "gratis" mag inzien maar o wee als je alles wil inzien.
Verschil is natuurlijk dat die info bij JSTOR gegenereerd was met overheidsgeld en hier door een boekenmafia uit algemene kennis is samengesteld...... 8)7
We dreigen op voorhand met 35 jaar cel en 1 miljoen boete, vervolgens mag je blij zijn met 1/10 van die straf...
Afgezien dat de beste man hier niets illegaals gedaan heeft maar toch tot proceskostenvergoedingen gedwongen wordt, waarbij vrouwe Justitia de wet uitlegt hoe het haar uitkomt en het grote geld beschermt.
Ik weet nog uit mijn tijd hoeveel verzet er was tegen de boekenfondsen waar je de schoolboeken kon huren.....want die verdienden geld over de rug van de uitgevers...... |:(
Guess what; vroeger had je monniken die het overschreven, toen boekdrukkunst,veel later kopieermachines en nu digitale bestandjes, kopieren is van alle tijden en zal nooit verdwijnen.
De uitgeverijen gaat het idd alleen nog maar om de winst en blijven hangen in de middeleeuwen, want een betaalbaar digitaal alternatief wordt ook hier niet geboden.

Maar we gaan er dus naar toe dat iedereen zijn mond houdt en bepaalde zaken voor criminelen en vermogenden wel bereikbaar zijn.
Omdat de hardwerkende mens geen risico gaat nemen tegen het grote geld als het uiteindelijk min of meer vrijgesproken wordt maar de langdurige proceskosten moet ophoesten.
Want mond op mond een link doorgeven of zeggen welke zoekterm je moet gebruiken zal binnenkort ook wel strafbaar gesteld worden en bestraft worden als uitlokking.
"Nee ik weet niet waar een coffeeshop is (ben je plots dealer), de wallen? (zie je me aan voor vrouwenhandelaar ofzo) Nee ik weet niets van de illegale praktijken van mijn buurman want dan ben ik medeschuldig....etc."
Gekker kunnen we het niet maken denk ik

Tijd voor een omwenteling en massaal protest.
En is er al een hulpfonds voor die man?
Of een algemeen fonds dat dit soort absurditeit-slachtoffers helpt?

(specialistische zelf uitgevonden)Kennis is macht maar algemene (en door overheidsgelden ontwikkelde) kennis is van ons allemaal lijkt me

[Reactie gewijzigd door Teijgetje op 16 januari 2013 04:08]

maar het veroordelen van iemand voor het zeggen *waar* iets illegaals te vinden is... is gewoon fout fout fout. Want als je daarmee begint... waar hou je dan op?
Wat dacht je van de zaak FTD en spotplanet? Misschien een iets grotere zaak, maar in feite hetzelfde. Het enige wat FTD deed was laten zien waar zich iets 'illegaals' bevindt. En dit werd schijnbaar illegaal bevonden.
Het belangrijke punt in deze is dat het zowel hier, als bij FTD overduidelijk is dat het op illegale verspreiding gaat, en dat deze links substantieel bijdragen in de verspreiding.

Dat betekent bewuste medeplichtigheid aan illegale verspreiding.

Het lijkt me logisch dat bewuste medeplichtigheid aan een overtreding, óók een overtreding is.
Ja je hebt gelijk, het is fout.

Wat ik ook fout vindt is een boek verkopen met opgaven, om vervolgens de antwoorden er los bij te verkopen, a woekerprijs.

In sommige industrieen heet dat koppelverkoop.
Ik vind dit nogal een dubieus geval omdat het boeken met uitwerkingen betreft. Als de docent nu het hoofdwiskundeboek op internet had gezet, het boek met de uitleg en de opgaven erin, vind ik het terecht dat hij wordt veroordeeld. Dan maak je inbreuk op originele, creatieve werken. Bij uitwerkingen vind ik dit echter een ander verhaal, de opdrachten zelf zijn wel een creatief werk bedacht door de auteurs van het boek, maar de uitwerking volgt wiskundige wetten en zou je daardoor niet als een creatief werk op kunnen vatten.

Daarnaast is het natuurlijk zo dat, vooral havo- en vwo-scholen, veel te weinig geld krijgen voor de boekenpakketten. Dan is het logisch dat er beknibbeld wordt op niet essentiële zaken als werkboeken en antwoordenboeken. Sterker nog, op de meeste scholen worden geen antwoordenboeken meer gegeven en moet je die zelf maar googelen.

Ik kan me trouwens vaag iets herinneren over een kopieregeling voor scholen, maar daar kan ik zo gauw niks over vinden. Deze rechtzaak kan echter wel als precedent gaan dienen en daarmee vrijwel elke middelbare school in gevaarlijk vaarwater brengen. Op praktisch elke school krijg je wel kopietjes van boeken waar maar één hoofdstuk van nodig is of die de docent toevallig tegenkwam en waarvan hij dacht dat het een goede aanvulling op de stof uit het gewone lesboek zou zijn.
Er zijn ook andere verdien modellen als boeken aan de studenten verkopen. Zo zou de school licenties af kunnen nemen maar vooruit...

Ik vind het schandalig dat deze man veroordeeld wordt voor het delen van deze info, waar de antwoorden voor een duurbetaald boek sowieso al meegeleverd zouden moeten worden. Het belang van de enkele grote voor de grote groep kleinen.
De kwaliteit van studieboeken is nu ook al twijfelachtig met al die druk op onderzoekers om vooral te publiceren. We hebben in korte tijd nu al diverse wetenschappelijke schandalen gehad waarbij er gesjoemeld is om maar iets naar buiten te kunnen brengen. Daarnaast nodigt snel geld en het verdienen van veel geld ook niet bepaald uit tot het maken van een kwaliteitsproduct.

Het komt er dan ook op neer dat de uitgeverijen e.d. ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Het schrijven van studieboeken is namelijk maar 1 onderdeel van het gehele proces, het moet ook gedrukt en uitgebracht worden. Dat gebeurd nu al steeds vaker digitaal. Meestal zijn het ook docenten zelf die hun eigen studiemateriaal schrijven en dat dan ook gewoon doen uithoofde van hun functie. Het gaat dus bij lange na niet altijd om mensen die het schrijven van studieboeken als beroep en dus als inkomen hebben!

Overigens is het niet hebben van auteursrecht geen oplossing omdat je dan plagiaat mogelijk maakt. Dan krijg je dingen die bij elkaar zijn geknipt en geplakt. De kwaliteit van verslagen, scripties en hoe je het noemen wilt daalt dan ook aanzienlijk en daarmee dus ook de kwaliteit en hoeveelheid kennis die we hebben.
Als dat zo zou zijn zouden we ook geen wikipedia hebben. Er zijn meer dan genoeg niet-financiele motieven om kennis aan papier toe te vertrouwen en met anderen te delen, bijvoorbeeld omdat het gewoon hartstikke leuk is. Zo hadden meerdere van mijn hoogleraren op de universiteit hun eigen lesmateriaal. Dat was van uitzonderlijk hoge kwaliteit en voor iedereen gratis te downloaden.

Aangezien veel van dit soort zaken maar 1x opgeschreven hoeven worden en dan jaren meekan, lijkt het me - de marketingkunde van grote uigevers daargelaten - vrij waarschijnlijk dat schoolboeken op de middellange termijn gewoon allemaal gratis en vrijelijk beschikbaar zijn en gewoon door de betrokken docenten up-to-date wordt gehouden.
Het feit is dat deze man het blijkbaar nodig achtte om een website als deze op te zetten om zijn studenten te helpen. Je gaat me niet vertellen dat deze man hier geld aan verdiende of rijk van werd. Hij probeerde leerlingen te helpen, daar heeft het land profijt van. Het feit dat deze leraar het nodig achtte betekend dat deze middelen niet goed beschikbaar zijn en er dus iets niet goed is.

In plaats van een probleem als deze op deze manier aan te pakken kan er ook vanuit een andere hoek naar dit probleem worden gekeken. Namelijk in plaats van bedreiging als een kans.

Maar nee, de man wordt zwart gemaakt voor het helpen van zijn leerlingen en het tonen van een mogelijkheid om het leerproces in Nederland te verbeteren. Spijtig dat het op deze manier op is gelost. Toch hoop ik ergens nog dat er mensen zijn met invloed die door dit soort berichten wakker worden geschut.
Perfecte beschrijving van de situatie:
Gelinkt he, dus niet op zijn eigen site gepubliceerd. En de schoolboekenindustrie, u weet wel, de kennismonopolisten die om het jaar een nieuwe druk van op zich perfect herbruikbare, peperdure schoolboeken eruit knallen op een gegarandeerde afzetmarkt, vond dat niet zo leuk.
http://www.geenstijl.nl/m...ninquisitie_sloopt_w.html
Alleen al de stelling dat auteursrecht belangrijker zou moeten zijn dan onderwijs laat zien dat hebzucht bij jou (@David Mulder) voorop staat.

Mensen doen moeite om kwaliteits studie materiaal te maken zodat de lezers goed worden onderwezen. Er zijn zat idealistische wetenschappers die dit zonder winstoogmerk zouden doen.

Jouw aanname dat marktwerking (nota bene in de publieke onderwijssector) leidt tot kwaliteits studie materiaal slaat dus helemaal nergens op.

Jouw realiteit is er eentje waarbij je eerst geniet van een gedegen en gesubsidieerd onderwijssysteem, om daarna te kapitaliseren op datzelfde onderwijssysteem.
Dat is pas fout fout fout.

Zoals Isaac Newton zei: If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.

Rust in Vrede Aaron Swartz, moge alle kennis vrij beschikbaar zijn voor alle mensen!!!
Als auteursrecht niet belangrijker zou zijn dan onderwijs en we dus alle studieboeken gewoon een digitaal kopietje alleen zouden gebruiken dan zou niemand zelfs maar de moeite doen om kwaliteits studie materiaal te maken
Oh ja? Hoe verklaar je dan initiatieven als wikidoc, wikiwijs, OpenCourseWare en dergelijke?
Uh ja, deze boeken zijn een bundeling van formules welke NIET auteursrechtelijk beschermd zijn.
Dat je voor de boeken moet betalen is prima.
Misschien kunnen derden de uitwerkingen op een andere manier uitleggen en misschien wordt het wel tijd wiskundige informatie te bundelen op een website en dit in meerdere talen beschikbaar te maken. M.I. is het uit de tijd dat we hier nog voor moeten betalen. De vergelijkingen en formules zijn niet eigendom van ThiemeMeulenhoff en Noordhoff deze zijn nl door veelal al lang overleden onderzoekers gemaakt. Te gek voor woorden dat we bv moeten betalen voor de stelling van Pythagoras ed.
Misschien is dat juist wel de crux. Makers van studiemateriaal moeten dat eens enkel digitaal gaan verspreiden en een jaarlicentie verkopen aan een universiteit.

Onze wereld verandert en dat verwacht een andere aanpak. Daar doen we overal aan mee behalve als het om geld gaat. Te idioot voor woorden.
En toen werd de leerling later schrijver van studieboeken en kreeg hij ineens geen brood op de plank omdat iedereen die boeken gratis uitdeelde via websites.

Ik ben de laatste die zal zeggen dat de huidige auteursrechten goed werken, maar dat betekent nog niet dat je ineens maar recht hebt (of zou moeten hebben) om iets waar iemand veel tijd in heeft gestoken gratis te mogen gebruiken.
Allicht is het toch niet zo'n héél gek idee om de overheid de verantwoordelijkheid te geven voor het produceren van studiematerialen, daar scholing toch een van de primaire behoeften is voor een beschaafde en ontwikkelde maatschappij. Raar dat niemand het over die mogelijkheid heeft.
Anoniem: 24417
@brunoj15 januari 2013 19:58
goed punt :) en wat mij betreft mag dit ook gelden voor medicijnen.
Jij wilt zeker ook dat kopiëeraparaten en scanners uit bibliotheken en scholen verdwijnen?

De afgelopen decenia wordt er al keihard gekopiëerd uit leerboeken.

Met digitale bestanden heeft de autoriteit er veel meer controle op; dat is dan ook het enige verschil
Daarom ook dat de rechter hier geoordeeld heeft dat er geen auteursrechten zijn geschoinden. Hoezo auteursrecht? Heb je het artikel wel gelezen?
Je moet zelf ook eens beter lezen. De rechter oordeelt dat het linken naar de bestanden geen auteursrechten schending is. De auteursrechten zijn echter wél geschonden door degene die de bestanden online gezet heeft. En linken naar die bestanden is een facilitering van die schending, en derhalve verboden.

Er heeft dus wel auteursrechten schending plaats gevonden, alleen niet door de links alszodanig.
Inderdaad, ik weet nog dat er vroeger een site was waarop ik altijd snel even keek voor mijn natuurkunde of scheikunde uitwerkingen. Hartstikke handig, veel duidelijker dan wanneer het klassikaal behandeld werd, en ik kon het rustig nalezen..

Helaas werd die site toen ook onderuit gehaald, door "auteursrechten".
Dat niet alleen, maar als tweakers goed quote doe ik dat nu ook:

is de hyperlink 'in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid' en dus niet toegestaan.

Maatschappelijke zorgvuldigheid?

Onder welke steen leeft deze rechter. Door een grote meerderheid wordt het eerder als normaal gezien dan als iets illegaals. Of dat goed is is een andere vraag. Maar met dat argument kan je niet iemand veroordelen voor iets wat (bijna) iedereen normaal vind.
Anoniem: 109989
@Kevinp15 januari 2013 20:26
lol 'maatschappelijke zorgvuldigheid' die houden we erin :P Dat kan je overal wel op toepassen :) Beschrijving zorgvuldigheid: met veel aandacht en nauwkeurig. 99% van alles wat er in onze samenleving gebeurd is on zorgvuldig :P

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 109989 op 15 januari 2013 20:29]

Deze regel staat gewoon in het burgerlijk wetboek. De vraag is echter of de rechter hier wel een zuivere afweging gemaakt heeft. Is het redelijk om van iemand die informatie op het web aantreft en hier naar wil linken, te eisen dat die eerst napluist of dergelijke informatie niet strijdig is met het auteursrecht? Het uitzoeken van de rechtehebbenden op auteursrechtelijk beschermd werk is bijzonder moeilijk (allen om die reden zijn veel publicaties nog steeds niet gedigitaliseerd). Het is volgens mij onredelijk om aan een link plaatser te vragen om dat allemaal uit te zoeken. Het is aan de auteursrechthouder om dat uit te zoeken, en indien er schendingen plaats vinden de onterechte distributie aan te pakken en niet via een omweg de persoon die naar iets verwijst.
Het was voor de docent die zelf de werkboeken heeft, overduidelijk dat de informatie illegaal verspreid werd.

Sterker, het is vrijwel zeker dat de docent zelf (een deel van) de informatie geplaatst heeft! Hij had admin rechten op de site, en informatie die alleen hij had, kwam ook op de site terecht!

Ik denk dat dat ook heeft meegespeeld bij de afweging van de rechter.
Tenzij je rekent dat over het algemeen de boeken van de bekende uitgevers van schoolboeken gemiddeld een stuk duurder zijn dan de goedkopere varianten die vaak ook nog eens beter zijn. De grote uitgevers rusten domweg op hum machtspositie waarbij ze nauwelijks vernieuwen.

Overigens is het puur een besparing voor de leerling aangezien bij bijna alle scholen de schoolboeken apart worden betaalt.

Ook is het domweg zetten van links naar dit soort boeken natuurlijk geen goede zaak, en hoort een docent niet aan te sporen tot downloaden van illegale bron voor dit soort boeken.

[Reactie gewijzigd door qlum op 15 januari 2013 17:18]

Ik kan wel merken welke schoolboeken jij hebt gebruikt, je schrijft het toch echt als nauwelijks.

On topic:

Persoonlijk vindt ik dit nergens op slaan, als ik een mail naar mijn gitaardocent stuur met daarin een mp3tje van een nummer, uiteraard met copyrights, wordt daar niks tegen gedaan, maar als een docent een linkje plaatst wel??

Alhoewel een docent uiteraard weer wel een voorbeelds-positie heeft...
Die link ging niet naar één leerling, maar naar duizenden. Een nogal belangrijk verschil.

Een copietje van een pagina van het boek aan één leerling geven is gewoon toegestaan.
Als de school natuurlijk betaalt heeft voor reprorecht.... ;)
@Juzzby:

En "vindt ik" schrijf je zonder t aan het einde. Toevallig bij elkaar in de klas gezeten?

[Reactie gewijzigd door Frentik op 16 januari 2013 02:13]

Ja ja, dieven en helers verdienen volgens jou een lintje?
Waar moet dat heen met deze wereld. Als tuig als helden worden beschouwd....
Schuif alles maar lekker op een hoopje, daar wordt de wereld beter van!

Deze man deelde puur antwoordvellen , waardoor leerlingen ze later nog eens kunnen bestuderen, iets wat me alleen maar gunstig lijkt voor de prestaties.

Enig idee hoeveel geld onderwijs zou kosten als elke leraar Engels of Nederlands alle hand-outs zou betalen?
In het laatste jaar Engels kregen we al weet ik veel hoeveel prints van grammatica en stijlfiguurboeken, had de leraar Engels dat uit eigen zak moeten betalen? Want de scholen hebben in Nederland nauwelijks nog geld voor fatsoenlijk onderwijs.
Die antwoordvellen worden door de uitgever gemaakt en zijn te koop via de studieboekhandel. Ze zijn bedoeld voor docenten maar er wordt niet gecontroleerd wie ze kopen.

Lees ook eens wat Grrrrene hieronder zegt.
Ja, maar de school/leraar mag ze wel kopieren, en uitdelen. Of leerlingen mogen ze overschijven. Maar een linkje naar deze dingen dat mag niet?

Lekker hypocriet dus. Je met het wel delen/kopieren, als het maar neit digitaal gaat.

Dus wel lekker 100'den bomen omzagen voor wat blaadjes. Maar digitaal nee, dat mag niet.
Het lastige is dat hij de link niet enkel deelde met zijn eigen leerlingen op zijn eigen school, maar met de gehele wereld. Hij kan best het recht hebben gehad om deze uitwerkingen (op papier) met zijn eigen leerlingen te delen (als dat zo geregeld is met de uitgever of in de wet), maar het recht om ze met de gehele mensheid te delen had hij niet. Of je dat nu ethisch vindt of niet, zo is de wet.

(Even geheel los van de discussie of het linken naar de bewuste bestanden legaal of illegaal is, want dat is nu juist het dubieuze in deze zaak.)
Daar betalen ze ook voor, en we noemen het reprorecht.. Ieder bedrijf betaald daarvoor.
Wat een kort door de bocht .
Zulke auteurs rechten organisaties willen zelfs al geld zien als je een zangboekje kopieert door de scanner. Zo ver willen ze het drijven
Anoniem: 342185
15 januari 2013 21:21
Antwoord boeken zijn ook, veels te duur.
Wiskunde boek is meestal 60 euro en dan antwoord boek 30 euro..
Even een snelle check op Bol.com levert boekenprijs van 41 euro (havo/vwo deel 1) tot 54,90 euro (vwo A/C). Uitwerkingen zijn 9,55 (2 vwo deel 1) tot 14,50 (3 vwo deel 1) per stuk. Je school bestelt natuurlijk een wat groter aantal boeken en kan daarmee best korting bedingen, dus de prijzen die je noemt lijken me onwaarschijnlijk hoog.
Vreemd, in mijn schoolboeken staat vaak dat je geen kopiën mag maken voor verspreiding. Maar anderszijds lijkt het mij wel logisch dat dat mag als jij zelf in het bezit bent van dat boek. Als de betreffende docent toevallig een kast vol wiskunde antwoordenboeken had liggen, mocht hij het dan wel verspreiden?
In het hoger beroep is uitgekomen dat er onvoldoende bewijs was dat de docent de kopieen had geupload (kopie voor verspreiding). Er is dus door de leerlingen dus ook volledig legaal een thuiskopie gedownload, hen treft dus ook geen enkele blaam.

Als de docent toevallig een kast vol van die aangeschafte boeken heeft liggen dan mag hij die natuurlijk gewoon uitdelen (er is immers geen sprake van een licentie op een boek, je bezit een kopie van het origineel waar je voor betaald). Een kopie ervan uitdelen is dan al weer een stap te ver aangezien de docent dan een kopie voor verspreiding maakt. De leerlingen is nog steeds niets te verwijten als ze die aan namen, er is namelijk nog steeds sprake van het hebben van een thuis kopie.

De docent is dan ook veroordeeld voor het aanwijzen van een plek waar deze kopieen te verkrijgen waren. Blijkbaar heb je een soort van maatschappelijke plicht om in te dat dat niet kan.

Het klinkt mij meer als een gentlemans agreement of een grijs gebied waar je uit fatsoen weg blijft dan iets waar je daadwerkelijk voor veroodeeld word. Blijkbaar is dat niet het geval. Ik had nog nooit gehoord van maatschappelijke zorgvuldigheid.
Verspreiding is illegaal... Helpen bij verspreiding is dat ook! Daar is niks raars aan.

Verder is het trouwens overduidelijk dat de docent zelf de kopieen geupload had. Uit de uitspraak:
[ Appellant ] is de enige is die links naar de desbetreffende servers aanbiedt. Uit zijn reacties op berichten in zijn gastenboek blijkt dat hij het in zijn macht heeft problemen op de servers op te lossen.
Toch opmerkelijk dat alleen hij links naar die server heeft, en hij ook admin rechten heeft...

Daarom dat de uitgever dan eens de proef op de som neemt:
Noordhoff heeft [ Appellant ] 12 oktober 2009 anoniem de uitwerkingen van de negende editie van Moderne Wiskunde VWO D hoofdstuk 3 toegezonden, die nog niet op internet stonden. Binnen enkele uren zijn deze uitwerkingen daarna op internet verschenen. Aan de hand van dit een en ander concluderen Noordhoff c.s. dat het niet anders kan dan dat [ Appellant ] de uitwerkingenboeken op internet heeft geopenbaard
Daarmee is het voor iedereen duidelijk dat de docent zelf (ook) de uploads verzorgde.
Blijkbaar juridisch nog niet 100% onomstotelijk bewezen... maar ik denk in dit geval eerder dat de rechter soepel wilde zijn, en hem alleen een straf voor het faciliteren wilde opleggen, en de daadwerkelijke auteursrechten schending voor één keer door de vingers wil laten zien.

Hij is er dus gelukkig vanaf gekomen. Hij had heel goed voor directe auteursrechten schending veroordeeld kunnen worden! En dan zou de straf hoger uitpakken!
Als je in bezit bent van het boek, heb je nog geen recht om het te verspreiden. Daarvoor moet je schriftelijke toestemming van de uitgever (in de meeste gevallen is die in het bezit van de rechten) hebben. Dit is vergelijkbaar met films, die mag je ook niet openbaar maken zonder toestemming van de rechthebbende.
Maar dat is toch vreemd? Als docent wil je graag je leerlingen wat leren, ik neem aan dat deze docent uitwerkingen zelf wel had (net als de leerlingen) maar die leerlingen gewoon wou helpen door te zeggen dat ze ook op internet staan waardoor ze één boek minder naar school hoeven mee te nemen. Ten behoeve van de kennis en wetenschap vind ik dat dit gewoon toegestaan moet worden. Auteursrechten en octrooien (zoals ze nu worden ''misbruikt'') houden innovatie en kennisverbreding alleen maar tegen.
Desalniettemin is de docent wel onrechtmatig bezig, oordeelde de rechtbank, omdat hij mensen die de boeken wilde downloaden 'in vergaande mate behulpzaam' was. Daarmee handelde hij 'in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer' van mensen wordt verwacht. Dat de wiskundeleraar geen winstdoel had bij het plaatsen van de hyperlinks, maakt daarbij niet uit.
Eigenlijk gewoon auteursrecht dus, maar rechters weten ook dat als dat de uitspraak zou zijn, dat er dan veel mensen boos gaan worden en zeggen dat het ''Nederlandse auteursrechtenpotje'' op de schop moet.

Naar mijn mening is het belangrijker om het toekomstbeeld en potentiële kansen van jongeren te verbeteren dan het octrooiensysteem te misbruiken.

Ik vind dat het meneer niet aangerekend mag worden dat hij naar de antwoordenboekjes (die overigens al online staan) linkt. Het is eigenlijk zeggen van: Hier en hier is iemand doodgeschoten. Wil je het zien? dan moet je er maar zelf naartoe gaan.

Overigens lijkt deze (volgens torrentus genoemde) heer van Amerongen docent te zijn op het Hageveld college in Heemstede. Zie dit plaatje http://home.hccnet.nl/t.amerongen/Getal%20en%20Ruimte.htm

[Reactie gewijzigd door Frozen op 15 januari 2013 16:44]

Maar dat is toch vreemd? Als docent wil je graag je leerlingen wat leren, ik neem aan dat deze docent uitwerkingen zelf wel had (net als de leerlingen) maar die leerlingen gewoon wou helpen door te zeggen dat ze ook op internet staan waardoor ze één boek minder naar school hoeven mee te nemen.
Waarom neem je dat aan? Dat blijkt nml niet uit het artikel. Zoals ik het interpreteer hebben die leerlingen het boek niet hoeven te kopen omdat ze de illegale kopie van de docent al konden downloaden. Prachtig dat ze hun rug dan niet hoeven te blesseren door onzinnige kilo's boeken mee te slepen naar school, maar het blijft zuur als je als uitgever een leermethode opzet en er vervolgens niks voor terugkrijgt omdat een docent (nota bene!) je werk zelf koopt en ter download aanbiedt aan zijn studenten.

Wat denk je, dat uitgevers liefdadigheidsinstellingen zijn? Schoolboeken kosten gewoon geld en er zit meer tijd in dan je zou denken.
Ten behoeve van de kennis en wetenschap vind ik dat dit gewoon toegestaan moet worden. Auteursrechten en octrooien (zoals ze nu worden ''misbruikt'') houden innovatie en kennisverbreding alleen maar tegen.
Hoe verdient een uitgever zijn leermethode dan terug? Moet hij maar gratis uit liefdadigheid auteurs inhuren die leerzame oefeningen bedenken in hun vrije tijd?
[...]
Eigenlijk gewoon auteursrecht dus, maar rechters weten ook dat als dat de uitspraak zou zijn, dat er dan veel mensen boos gaan worden en zeggen dat het ''Nederlandse auteursrechtenpotje'' op de schop moet.

Naar mijn mening is het belangrijker om het toekomstbeeld en potentiële kansen van jongeren te verbeteren dan het octrooiensysteem te misbruiken.
Octrooien en auteursrecht zijn echt twee compleet verschillende zaken. In een ideale wereld zouden boeken en kennis inderdaad gratis te vergaren zijn, maar zo werkt het niet. Iemand moet die boeken schrijven, drukken, inbinden en distribueren. Dat gaat niet gratis ofzo 8)7
Waarom neem je dat aan? Dat blijkt nml niet uit het artikel. Zoals ik het interpreteer hebben die leerlingen het boek niet hoeven te kopen omdat ze de illegale kopie van de docent al konden downloaden. Prachtig dat ze hun rug dan niet hoeven te blesseren door onzinnige kilo's boeken mee te slepen naar school, maar het blijft zuur als je als uitgever een leermethode opzet en er vervolgens niks voor terugkrijgt omdat een docent (nota bene!) je werk zelf koopt en ter download aanbiedt aan zijn studenten.
Dit neem ik aan op basis van ervaringen. Weet je hoe veel het kost om te studeren? Heel veel geld, het moet aantrekkelijk worden gemaakt om te leren, zonder kennis kunnen we niets in de toekomst. Terug naar reden, wie zegt dat de docent een illegale kopie aanbied? Als je op de website had gekeken dan had je gezien dat hij linkt naar een website waar zelfgemaakte uitwerkingen staan. Zelfgemaakt, en dus niet afkomstig van een uitgever. Daarom mag hij deze wel aan zijn leerlingen geven. http://home.hccnet.nl/t.a...kingen%20Hoofdstukken.htm
Hoe verdient een uitgever zijn leermethode dan terug? Moet hij maar gratis uit liefdadigheid auteurs inhuren die leerzame oefeningen bedenken in hun vrije tijd?
Zoals uitgevers horen te doen, dingen uitgeven. Terug naar hierboven, als het illegale kopieën zijn geweest, a la. Maar het zijn zelfgemaakte uitwerkingen.
Octrooien en auteursrecht zijn echt twee compleet verschillende zaken. In een ideale wereld zouden boeken en kennis inderdaad gratis te vergaren zijn, maar zo werkt het niet. Iemand moet die boeken schrijven, drukken, inbinden en distribueren. Dat gaat niet gratis ofzo
Het principe is hetzelfde, iemand bedenkt/maakt iets, diegene is de baas over die kennis (eventueel tegen betaling). Maar voor het onderwijs vind ik dat vreemd zie
Naar mijn mening is het belangrijker om het toekomstbeeld en potentiële kansen van jongeren te verbeteren dan het octrooiensysteem te misbruiken.
@hieronder
Uitzoeken of dat waarvoor hij terrechtstond wel degelijk noordhoff's uitwerkingen waren of niet zal ik niet gaan doen. Maar het is hoe dan ook een schandelijke uitspraak: Een miljoenenbedrijf wat zijn geld verdient door leerlingen op te leiden met behulp van hun boeken gaan een man aanpakken die docent is en eigenlijk de tussenpersoon is van Noordhoff. Het is toch gewoon vreemd dat een docent geen antwoordenboeken online mag zetten terwijl hij wel het boek van hen gebruikt en zelf waarschijnlijk ook de antwoorden heeft? Of hij deze nou op het bord schrijft of met zijn website naar een plek linkt (waarbij de plek niet van hem is) waar ook de antwoorden staan. Het blijft geldklopperij ten nadele van de toekomst van nederland, namelijk zijn studenten.

[Reactie gewijzigd door Frozen op 15 januari 2013 18:08]

Gezien de uitspraak van de rechter, ging het wel degelijk om de uitwerkingsboeken van de uitgever, en niet om eigen uitwerkingen.

Zie bijvoorbeeld:
2.4 Met grief II betoogt [ Appellant ], kort gezegd, dat op de uitwerkingenboeken geen auteursrecht rust.
Het hof neemt tot uitgangspunt dat van een auteursrechtelijk beschermd werk sprake is indien het gaat om een eigen intellectuele schepping van de maker die de persoonlijkheid van deze weerspiegelt en tot uiting komt door de door deze gemaakte vrije creatieve keuzen.
Niet in geschil is dat de les- en werkboeken van Noordhoff c.s. werken zijn als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet (Aw). Maar volgens [ Appellant ] geldt dat niet voor de daarbij horende uitwerkingenboeken. Volgens hem kunnen wis- en natuurkundige vraagstukken maar tot één juist antwoord leiden. De standaardberekeningen die daaraan ten grondslag liggen, zijn door wetenschappers en niet door Noordhoff c.s. bedacht. Noordhoff c.s. voeren daartegenover aan dat het niet slechts gaat om het uiteindelijke antwoord op een vraagstuk maar ook om de selectie van de te behandelen onderwerpen, de beschrijving van de uitwerking en de lay-out daarvan.
Het gelijk is aan de zijde van Noordhoff c.s. Niet alleen bij het formuleren van de lesstof en de opgaven moet de maker creatieve keuzen maken, maar ook bij de wijze van uitwerking van de opgaven kan dat het geval zijn.
Dat er uiteindelijk maar één goed antwoord is, doet daar niet aan af. Anders dan de rechtbank, heeft het hof kennis kunnen nemen van één van de methodes, te weten Moderne Wiskunde. De uitwerkingenboeken daarvan moeten worden gekwalificeerd als werk in vorenbedoelde zin. [ Appellant ] heeft niet aangevoerd dat de gedeponeerde uitwerkingenboeken niet representatief zijn voor die van alle andere onder 2.2.1 genoemde methodes. Het hof kan daarom als vaststaand aannemen dat alle uitwerkingenboeken waar het in dit geschil om gaat, werken zijn in de zin van artikel 10 Aw. De tweede grief slaagt dus niet.
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BY8420

[Reactie gewijzigd door AHBdV op 15 januari 2013 17:14]

Als iemand die net vorig jaar is geslaagd voor N&T heb ik de afgelope 5 jaar veel gebruik van deze site gemaakt.
Waar de wiskunde boeken inderdaad linken naar zelfgemaakte uitwerkingen, weet ik nog goed dat de uitwerkingen van de boeken curie en Systematische Natuurkunde die op deze website werden gelinkt de officieele uitwerkingen waren.
Daaarom zijn destijds ook alleen de uitwerkingen van scheikunde en natuurkunde offline gehaald, aangezein deze niet eigen materiaal waren

EDIT: iets meer verdiept

[Reactie gewijzigd door leopod op 15 januari 2013 23:04]

Deze uitspraak sluit gewoon perfect aan met die tegen bijvoorbeeld TPB, FTD e.d.

Faciliteren van auteursrechten schending, maakt je medeplichtig aan de schending, en is daarmee dus verboden. Volkomen logisch en correct.

Het zijn nu de antwoordenboeken... maar het hadden net zo goed de leerboeken kunnen zijn. Hadden we het dan nog steeds goed gevonden?

Het kost heel veel tijd en moeite om boeken te schrijven. Het salaris van de auteurs moet terugverdiend worden in de prijs van het boek. Als iedereen de boeken maar download, dan worden er simpelweg geen leerboeken meer geschreven.

Enne.... boeken schrijven voor het onderwijs is geen vetpot! Daar wordt je echt niet rijk mee.
OK, maar dan is het vreemd dat je langs de ene kant in je vonnis zet dat er geen auteursrechten zijn geschonden (kan men wel auteursrechten hebben op leerstof wiskunde?) maar langs de andere kant ga je dan wel straffen voor het faciliteren ervan.
Natuurlijk kun je auteursrechten hebben op een leerboek wiskunde. Immers, de manier waarop je iets uitlegt, is een creatie van de auteur, en niet onderdeel van de wiskunde.

zoals de rechtbank ook aangeeft:
Niet alleen bij het formuleren van de lesstof en de opgaven moet de maker creatieve keuzen maken, maar ook bij de wijze van uitwerking van de opgaven kan dat het geval zijn. Dat er uiteindelijk maar één goed antwoord is, doet daar niet aan af.
Als je twee wiskunde boeken met elkaar vergelijkt, zul je compleet andere boeken zien, ondanks dat er uiteindelijk hetzelfde in behandeld wordt. Zodoende overduidelijk dat je daar auteursrechten op hebt.

De links opzichzelf schenden geen auteursrechten. Die schending vindt veel eerder plaats, namelijk bij het kopieren en uploaden van de boeken.
De links faciliteren de eerdere schending.
Het zijn nu de antwoordenboeken... maar het hadden net zo goed de leerboeken kunnen zijn. Hadden we het dan nog steeds goed gevonden?
Ik wel... we hebben het in het verleden jarenlang zonder auteursrecht gered, dus met een beetje minder bescherming zal het in de toekomst ook wel lukken. We hebben alleen nog een paar extra van dit soort uitspraken nodig voordat men daarvan overtuigd raakt.
[...]


Ik wel... we hebben het in het verleden jarenlang zonder auteursrecht gered, dus met een beetje minder bescherming zal het in de toekomst ook wel lukken. We hebben alleen nog een paar extra van dit soort uitspraken nodig voordat men daarvan overtuigd raakt.
Nounou, "in het verleden". We hebben het over bijna 200 jaar geleden joh. Ver voor de tijd van internet, printers en andere manieren om een boek eenvoudig te vermenigvuldigen zonder medeweten van de auteur. Ik hoor een hoop mensen roepen dat boeken gratis moeten worden, maar gratis bestaat niet in deze wereld. Volgens diezelfde logica kun je legaal zwartrijden, want openbaar vervoer zou toch gratis moeten zijn? Eigenlijk zouden primaire levensbehoeften als stroom, gas, water, riolering e.d. ook gratis moeten zijn. Dat wil nog niet zeggen dat je in je recht staat om die bedrijven die dat leveren (monopoliepositie of niet) maar niet meer te betalen!

Ik heb nog geen enkele uitleg gezien hoe dat dan moet werken, die gratis studieboeken? Initiatieven met een website, gemaakt door een docent, juich ik toe, vergis me niet, maar voorlopig zullen die kwalitatief goede studiemethodes niet vervangen. En als scholen echt van studieboeken afwillen, moeten ze investeren in dictaten. Een systeem dat op menig universiteit al onderdeel is van veel vakken. Voor veel vakken heb ik niet eens boeken hoeven kopen omdat het dictaat al goed genoeg was. Maar goed, dan moet je met het huidige lerarentekort ook nog eens leraren een leermethode laten uitwerken.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 16 januari 2013 07:57]

Deze uitspraak sluit gewoon perfect aan met die tegen bijvoorbeeld TPB, FTD e.d.

Faciliteren van auteursrechten schending, maakt je medeplichtig aan de schending, en is daarmee dus verboden. Volkomen logisch en correct.
Maar.. een boek downloaden voor studiegebruik is geen inbreuk op het auteursrecht. Het is namelijk een recht van de kopieerder en een uitzondering in de auteurswet.

Verder is het ook geen facilitatie want
"Het staat niet vast dat hij de werken openbaar heeft gemaakt", aldus de advocaat van de docent, Heleen Koudstaal.


Kortom, waar is deze leeraar dan schulding aan? Doorbreken van de macht van het geld? De status quo?
[...]

Maar.. een boek downloaden voor studiegebruik is geen inbreuk op het auteursrecht. Het is namelijk een recht van de kopieerder en een uitzondering in de auteurswet.
Dat klopt en daarom worden die leerlingen die gedownload hebben ook niet vervolgd.
Verder is het ook geen facilitatie want
"Het staat niet vast dat hij de werken openbaar heeft gemaakt", aldus de advocaat van de docent, Heleen Koudstaal.
Daar gaat het ook niet om. Om het downloaden te faciliteren hoef je het niet zelf aan te bieden. Zie ook de zaak rond TPB en GS bijvoorbeeld. Je helpt kinderen aan een illegaal exemplaar dat ze (kun je niet bewijzen, hoogstens aannemelijk maken) anders hadden gekocht.

En dan nog vind ik het zo'n gezeur om die uitwerkingen. Vroeger had ik ook geen uitwerkingenboek bij mijn wiskundeboek. Je moest de opgaven maken (huiswerk of voor jezelf werken in de klas: studiehuis) en als je er niet uitkwam belde je een slimmere leerling uit de klas of wachtte je tot de les de volgende dag om uitleg te krijgen hoe je dat wiskundig probleem wel kon oplossen. Ik vraag me ook af of alle kinderen wel met zo'n uitwerkingenboek kunnen omgaan. Zouden er niet luie kinderen in de klas zitten die de uitwerkingen overschrijven en zo niks leren, maar wel lekker snel klaar zijn zodat ze kunnen gaan computeren?
Kortom, waar is deze leeraar dan schulding aan?
Faciliteren :*

En dat gezeur op uitgevers... Als dat zo'n lucratieve business was, begin dan zelf een uitgeverij en bied je boeken ver onder de huidige marktprijs aan? Mijn vader heeft meegewerkt aan een leermethode Engels voor Wolters Noordhoff (zo heette het destijds nog) en als je dan ziet hoeveel docenten er meewerken aan zo'n boek, die allemaal een X-bedrag per opgave krijgen, snap je ineens waarom het niet zo eenvoudig en goedkoop is om een leermethode uit te geven. Maar goed, het is makkelijk schoppen tegen de grote boze uitgever die zijn boeken maar niet gratis wil aanbieden :P Tot het een keer over jouw creatieve werk gaat dat gekopieerd wordt...

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 16 januari 2013 08:11]

Volledig mee eens.

Dit gebeurt alleen maar omdat de uitgevers zelf niet meegaan met de tijd.

Als je elk boek een unieke code geeft waarmee je in kan loggen op de website van de uitgever en het boek inzien kan je dit voorkomen en bied je een extra service.
Uitgevers kunnen inderdaad meegaan met de tijd en losse hoofdstukken aanbieden maar als ze het niet doen geeft dat niet het recht om het maar te verspreiden. Je mag ook geen iPad stelen omdat je hem te duur vindt voor wat je krijgt. Je kan toch ook naar een andere uitgever als deze uitgever klote is? Je hoeft hun boeken niet te kopen (Het is een voorbeeld en vind het zelf ook belachelijk dat deze meneer dit bedrag moet betalen. Ik ben zelf heel erg van het "downloaden mag stijl")

[Reactie gewijzigd door tweakerbwoy op 15 januari 2013 22:49]

Het verschil is dat er niks wordt gestolen.

Die studenten moeten gewoon de boeken aanschaffen voor hun opleiding en zijn dus in bezig van een origineel exemplaar.

Dat is anders dan een iPad stelen.

Het is meer vergelijkbaar met het kopen van een software licentie en vervolgens de cd image downloaden.
1 2 3 ... 6

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee