'T-Mobile mag iPhone niet meer verkopen' - update

Volgens directeur Jan Bartels van de Stichting Batterijen mogen de iPhone en de iPod Touch binnenkort mogelijk niet meer in Nederland worden verkocht. Een nieuwe wettelijke regeling verbiedt de verkoop van elektronica zonder verwijderbare accu.

De nieuwe regeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat accu's, die vaak schadelijke stoffen bevatten, niet tussen het gewone afval belanden. Artikel 13a van de regeling verbiedt de verkoop van elektronica 'indien de ingebouwde batterijen en accu's niet eenvoudig uit de apparatuur gehaald kunnen worden.' Bovendien moet volgens diezelfde regeling in de gebruiksaanwijzing staan hoe de accu verwijderd kan worden, en dat is een voorwaarde waaraan de iPhone en de iPod Touch eveneens niet voldoen.

T-Mobile mag de huidige voorraden vermoedelijk wel opmaken, zegt Bartels, wiens stichting de importeurs van batterijen en accu's helpt met het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. "In de regeling staat ook dat als producten al in Europa geïmporteerd zijn, ze verkoopbaar blijven. Dat zal hiervoor ook wel gelden."

Nieuwe voorraden uit de fabriek in China importeren is echter beslist niet meer toegestaan, zegt Bartels. "De regeling is daar duidelijk over: de import van electronica met accu's die moeilijk verwijderbaar zijn, mag niet meer. Zo simpel is het." De regeling kent wel enkele uitzonderingen: bij medische apparatuur en kinderspeelgoed is het bijvoorbeeld niet wenselijk dat de batterijen er makkelijk uitgehaald kunnen worden.

De regeling geldt alleen voor producten die na 26 september, toen de regeling van kracht werd, Nederland binnenkwamen, zegt Jac Rinkes, hoogleraar consumentenrecht aan de Universiteit van Maastricht. "Deze regeling kan niet met terugwerkende kracht gaan gelden, dat zou heel raar zijn."

Rinkes verwacht bovendien dat de inspectiedienst van het ministerie van Vrom soepel met de nieuwe wet zal omgaan. "Deze regeling kwam tot stand naar aanleiding van een Europese richtlijn. Dat betekent dat de regering van bijvoorbeeld Slovenië en Letland ook een dergelijke regeling hebben ingevoerd. Daar is echter het recyclingsysteem een stuk minder goed dan in Nederland. Als de apparaten met accu's gemakkelijk ingezameld kunnen worden, zal Vrom denk ik minder streng zijn."

T-Mobile en Apple hangt desondanks een boete boven het hoofd als ze de iPhone in Nederland blijven verkopen. Hoe hoog die boete zal zijn, is vooralsnog niet duidelijk: de Europese richtlijn die aan de Nederlandse regeling ten grondslag ligt, schrijft alleen voor dat de boete een 'afschrikwekkend' effect dient te hebben. Bartels hoopt dat er snel een rechtszaak over de regeling komt: "Dit is een regeling met vérstrekkende gevolgen. Een gerechtelijke uitspraak maakt misschien duidelijker hoe verstrekkend die gevolgen precies zullen zijn." T-Mobile, dat nog altijd de enige officiële leverancier van de iPhone in Nederland is, kon vrijdagmiddag nog geen reactie op het bericht geven.

Update dinsdag 14:30: Jan Bartels benadrukt in een telefonische reactie dat de regeling een derde uitzondering kent naast medische apparatuur en kinderspeelgoed: 'data-integriteit'. Als het verwijderen van de accu dataverlies tot gevolg heeft, hoeft het apparaat geen makkelijk verwijderbare accu te hebben. Apple zal zich mogelijk kunnen beroepen op deze uitzondering in het geval van de iPhone en de iPod Touch.

Import iPhone verboden

Door Arnoud Wokke

Redacteur

10-10-2008 • 16:47

273 Linkedin

Reacties (273)

273
213
34
14
1
1
Wijzig sortering
Volgens mij is dit verhaal een storm in een glas water. Ik las een zelfde bericht op het forum van AppleInsider, waarin men dezelfde conclusie trok naar aanleiding van een artikel waarin wordt beweerd dat deze nieuwe wet zegt dat het een vereiste is dat batterijen "can be readily removed". Vervolgens heb ik wat research gedaan naar deze wet op de website van de Europese Commisie. Hieruit blijkt dat deze wet al vanaf 1991 van kracht is, in 2006 al een keer is uitgebreid en nu inderdaad wat aanpassingen heeft gekregen. Grappige is alleen dat de eis dat batterijen "can be readily removed" al van kracht was in 1991, iets is aangepast in 2006 en ik verder geen nieuwe toevoeging kan ontdekken in de aanpassingen van 2008.

Directive regulation 1991:
Article 5
Member States shall take measures to ensure that batteries and accumulators cannot be incorporated into appliances unless they can be readily removed, when spent, by the consumer.

Directive regulation 2006:
Article 11
Removal of waste batteries and accumulators
Member States shall ensure that manufacturers design appliances in such a way that waste batteries and accumulators can be readily removed. Appliances into which batteries and accumulators are incorporated shall be accompanied by instructions showing how they can be removed safely and, where appropriate, informing the end-user of the type of the incorporated batteries and accumulators.

(bron: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/)

Ook kan je hier vinden wat er wordt verstaan onder "readily removed", en het komt er op neer dat de fabrikant mag bepalen of de batterij door de eindgebruiker of door een professional verwijderd dient te worden. Aangezien Apple een return policy hanteert voor de iPod en de iPhone lijkt het mij dus dat er niets aan de hand is.

What does "batteries and accumulators can be readily removed" mean?
End-users or professionals (e.g. appliance service centres, waste treatment facilities) should be able to remove batteries from appliances. The instructions showing how the batteries can be readily and safely removed should also specify who, in the view of the manufacturer, is the best person to safely remove the battery.
AppleInsider had inderdaad de nodige feitelijke onjuistheden in het verhaal die jij hier rechtzet.
Het enige aspect waar jij geen rekening mee houdt: Europese richtlijnen hebben, als ze van kracht worden, geen juridische waarde in de lidstaten.
De richtlijnen moeten door de lidstaten binnen de gestelde termijn (in het geval van de richtlijn uit 2006 twee jaar) in de eigen nationale wet worden opgenomen. Dat is in Nederland precies binnen die termijn gebeurd, namelijk op 26 september. De frase over makkelijk verwijderbare batterijen is daar in de wetgeving gekomen en is daarom dus pas sinds twee weken geleden geldig.
Dat geldt ook voor de uitleg van 'readily removed'. Dat is een uitleg die niet komt van het Europees Parlement (die de wet aanneemt) of de Commissie (die de wet bedacht) en is dus een interpretatie: niet noodzakelijkerwijs de juiste (ik weet het, dit is verwarrend). Bovendien is het niet de uitleg van de Nederlandse wetgever (die de wet immers anders kan interpreteren).

Vandaar dat Bartels ook tegen mij zei dat hij hoopte dat er een rechtszaak zou komen over deze regeling: dat zou duidelijkheid kunnen scheppen in hoe deze wet moet worden geinterpreteerd. Dan weten we of het een storm is in een glas water :)
Waar het om gaat is artikel 14
Artikel 14
Na artikel 13 van de Regeling beheer
elektrische en elektronische apparatuur
wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 13a
1. Het is verboden elektrische en elektronische apparatuur in te voeren, voor handelsdoeleinden voorhanden te hebben, aan een ander ter beschikking te stellen of uit te voeren indien de ingebouwde batterijen en accu’s niet eenvoudig uit de apparatuur gehaald kunnen worden.

2. Een gebruiksaanwijzing bij apparatuur vermeldt:
de wijze waarop de batterijen en accu’s uit de elektrische en elektronische apparatuur gehaald kunnen worden; informatie over het type batterij of accu, dat in de elektrische en elektronische apparatuur is ingebouwd.
Een producent of distributeur levert bij de elektrische en elektronische apparatuur, waarin batterijen of accu’s zijn ingebouwd, een gebruiksaanwijzing die voldoet aan het tweede lid.
Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing wanneer een permanente verbinding tussen de elektrische en elektronische apparatuur en de batterij of accu vereist is voor de continuïteit van de stroomvoorziening vanwege:
de veiligheid en de prestaties;
medische redenen;
de data-integriteit.
Blijft de vraag wat men verstaat onder "eenvoudig te verwijderen"
Anoniem: 42901
@Carbon10 oktober 2008 17:47
"de data-integriteit."

Dit is een interessant punt, want indien de batterij bepaald vluchtig geheugen actief houdt(ook als een toestel uitstaat, bijvoorbeeld een interne klok die de tijd bijhoudt), dan zou dit volgens mij een argument kunnen zijn om aan deze regeling te ontsnappen.
"de data-integriteit."

Dit is een interessant punt, want indien de batterij bepaald vluchtig geheugen actief houdt(ook als een toestel uitstaat, bijvoorbeeld een interne klok die de tijd bijhoudt), dan zou dit volgens mij een argument kunnen zijn om aan deze regeling te ontsnappen.
Dan is dat alsnog een minpunt voor apparaten als de iPhone. De meeste, zo niet alle WM-based apparaten hebben naast hun standaard batterij ook een extra knoopcel-achtige oplossing waarmee voorkomen wordt dat het apparaat bij het leegraken van de standaard (afneembare) batterij z'n geheugen leegdumpt.
Niet echt. Een telefoon vereist geen continue stroomvoorziening voor data integriteit. Je contacten staan op Flash en kunnen dus zonder stroom maar misschien dat je de datum en tijd opnieuw moet instellen.
Nee, het gaat er namelijk niet om dat de accu verwisselbaar moet zijn, maar eenvoudig verwijderbaar. Het moet dus zo zijn dat de consument de accu eenvoudig kan verwijderen zodra het product versleten is, om de accu los in te kunnen leveren. Op dat moment is jouw argument geen issue meer, omdat het product wordt weggegooid.
Ja, maar bij een iPod lijkt het mij wel vrij duidelijk, ik denk niet dat de gemiddelde consument weet hoe de batterij van een iPod moet worden vervangen ;)
Het gaat niet om het vervangen maar het verwijderen (tbv recycling) van de accu.

Het verwijderen mag dus destructief zijn mits het maar eenvoudig is en de fabrikant de procedure in de handleiding vermeldt.
Schroeven eruit, mes ertussen en uit elkaar scheuren :)
Ik vindt het een goede wetgeving, nu nog een wetgeving dat de fabrikant reserve onderdelen voor een redelijike prijs moet verkopen zo'n accu kost immers vaak meer dan het toestel zelf tegenwoordig.

Ik vindt het persoonlijk niet meer dan normaal dat de accu van een electronische toestel gemakkelijk door de gebruiker verwisselbaar is. Als ik iets koop dan verwacht ik dat de levensduur van het apparaat langer is dan 1 jaar.

En wat nu als na 1 jaar de accu kapot is?
Laten repareren? Dus niet!
In de prullenbak? Meesten mensen denken dan niet na en gooien hem zo bij het normaal afval, schadelijk!

Het is de grootste onzin dat electronica met ingebouwde accu niet verwisselbaar is door de gebruiker. De fabrikant zelf zegt al dat ze de levensduur van een accu niet kunnen garanderen, ze geven er immers geen garantie op. Een niet verwisselbare accu is niks anders dan een truck van de fabrikant om de levensduur van het aparaat te verminderen en mensen te dwingen steeds meer te kopen en dus de afval berg groter te maken.

Apple is voorbeeld nummer 1 maar er zijn genoeg andere fabrikanten die dit doen.
ELK bedrijf moet rekening houden met elke feature van het product.
Is het goedkoop, is het klantvriendelijk, is het millieu vriendelijk.
Apple heeft niet om het millieu gedacht en dus is het ook hun eigen schuld. Ik vind het daarbij dus ook goed dat de iPhone niet meer verkocht mag worden.
Wat een onzin:

http://www.apple.com/hotnews/agreenerapple/
http://www.apple.com/iphone/specs.html (Zie "Environmental Status Report")

Apple heeft 3 jaar geleden aangegeven meer aan een groen te doen. Ze zijn hard op weg alle producten environment-friendly te maken en hebben in 2008 al meer %'en gerecycled dan Dell of HP en de doelstelling is in 2010 meer te recyclen dan Dell en HP nu bij elkaar doen.

Apple niet aan het millieu gedacht? Het is prima dat je kritisch op artikelen reageert, maar onderschrijf je feiten met bronnen.

Als je iets wilt roepen, zeg dan dat Greenpeace nog steeds vind dat de iPhone 3G niet groen genoeg is. Daar kun je ten minste een discussie over hebben over of je het daar mee eens bent of niet.
Goeie zaak. Dit dwingt de fabrikanten om de batterijen gemakkelijk vervangbaar te maken, zodat de gebruikers niet steeds een beroep op hun dure service moeten doen. Ooit al eens een batterij vervangen in een oude iPod? Dat ding openkrijgen zonder te beschadigen is niet vanzelfspreken (ik doe het met plectra). Zo'n batterij kost niet veel geld, dus het zelf doen is geen probleem. Als je het via het servicekanaal doet kost het je echter evenveel als een nieuwe mp3 speler.
Ik vind het helemaal geen goede zaak, als een verwijderbare batterij zo belangrijk voor je is, dan moet je gewoon een ander product kopen. Doen genoeg mensen dat, dan komt er vanzelf wel een versie met verwijderbare batterij. Dit soort onbeduidende, oncontroleerbare wetten zorgt er alleen maar voor dat de producten duurder verkocht gaan worden (of helemaal niet meer), dat er verschillen ontstaan tussen lidstaten die wel controleren en handhaven en lidstaten die dat niet doen (zoals in het artikel al gemeld wordt), en dat de concurrentiepositie van verschillende lidstaten daardoor scheef trekt.

Het argument voor deze wet is wat mij betreft even belachelijk als kinderlijk: net alsof ik een apparaat met verwijderbare batterij niet met batterij en al weg kan flikkeren. Sowieso is het allang verplicht electronische apparatuur bij een verzamelpunt (stort bijvoorbeeld) in te leveren, dus deze wet voegt wat dat betreft niks toe. Los daarvan kan (volgens mij) Apple de batterij van de iPhone gewoon wisselen als hij stuk is. Dus er is gewoon geen noodzaak, en volgens mij geen meetbaar positief milieueffect, slechts een nieuwe mogelijkheid om bedrijven boetes op te leggen voor het overtreden van de wet.

In mijn optiek grossiert de EU in dit soort onbenullige symboolpolitieke wetten, feelgood politiek, niet te handhaven, effect onmeetbaar, maar wel ladingen papierwerk, en uit publieke middelen gefinanceerde praatgroepjes etc. Er zijn hele lijsten te maken van dit soort waardeloze wetgeving, tot aan de discussie dat er op stoplichten ook symbooltjes van vrouwen moeten komen in het kader van de discriminatiebestrijding...

Dat de EU zich eens gaat concentreren op daadwerkelijk relevant milieubeleid, zoals duurzame energie, het verplicht stellen van roetfilters, dat soort dingen. Of een gezamenlijk defensiebeleid. Beter op elkaar afgestemde belastingwetgeving. Het sociale stelsel in landen waar daar nog verbetering mogelijk is... Genoeg te doen, en dan krijg je dit soort grappen.

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 10 oktober 2008 17:12]

Je hebt er blijkbaar geen idee van hoeveel giftige chemischie meuk er in het europese afval systeem terecht komt precies door waar deze nieuwe wet tegen probeert op te treden.
Steek bijvoorbeeld eens een schep in de grond rond Napels. Dat zal nie accuut opgelost worden door deze wet, maar het is een stap in de goede richting.
Onzin, alleen maar omdat een probleem bestaat wil dat nog niet zeggen dat het invoeren van een of andere willekeurige wet dit gaat oplossen. Denk je nou echt dat er ook maar 1 iPhone batterij minder in het milieu terecht komt door zo'n wet (bij wijze van spreken natuurlijk, het verschil zal in ieder geval verwaarloosbaar zijn)? Mensen die het iets interesseert leveren dat ding sowiewo netjes in via het klein chemisch afval (wat nu dus ook al verplicht is dus, vergeet dat ff niet), en mensen die er helemaal niks om geven pleuren die verwisselbare batterij gewoon nog steeds bij het oud vuil als ze een nieuwe nodig hebben. Sterker nog, als je de batterij verwisselbaar maakt wordt de kans zelfs groter dat mensen vaker de batterij van het apparaat gaan vervangen en er dus _meer_ batterijen in het milieu terechtkomen.

Wetgeving is niet altijd de oplossing, zou de EU de inzameling van apparaten met een accu serieus willen gaan bervorderen dan zouden ze gewoon overal inzamelpunten kunnen instellen, net als bij gewone batterijen.

Verder denk ik dat je het aandeel milieuvervuiling door weggegooide iPhones of andere apparaten zonder verwijderbare accu zwaar overschat, elke dag wordt er waarschijnlijk het 1000-voudige aan batterijen weggegooid dat nu per jaar aan iPhones in de prullenbak belandt. En dan heb ik het nog niet eens over alle apparaten die _wel_ een verwijderbare batterij hebben, maar nog steeds in het afval terechtkomen. Zoals ik al zei: misschien moet de EU zich daarmee bezig gaan houden, bijvoorbeeld door oplaadbare batterijen te subsidieren en het geld daarvoor over de prijs van gewone batterijen te verdelen. Of ze zouden eens kunnen stoppen met 2x per jaar voor 12 miljoen de hele toko te verhuizen van Brussel naar Straatsburg omdat de Fransen zich graag belangrijk vinden, waarschijnlijk bespaart dat zoveel energie dat het milieu daar meer bij geholpen is.

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 10 oktober 2008 19:09]

Volledig mee eens. Er zijn tonnen producten die geen verwijderbare accu hebben. Zijn die dan schadelijker voor het milieu? Nee, ik dacht het niet, want die moeten even goed in de speciale bak. Als mensen die dingen in de vuilbak gooien, doen ze dat net zo goed met gewone batterijen.
Dat ze eens met iets zinnigs komen...
Precies ja, tonnen produkten die allemaal aangepast moeten worden. Een goede zaak. Het gaat hier niet alleen om Apple.
Bovendien gaat het niet alleen om weggooien maar ook om de produkten makkelijk van batterij te kunnen verlossen bij het afval verwerkingspunt.
@johnbetonschaar
Denk je nou echt dat er ook maar 1 iPhone batterij minder in het milieu terecht komt door zo'n wet
Misschien had je het nog niet door, maar die Europese richtlijn geldt voor alle apparaten met accu (exclusief medische apparaten of die voor kinderen, waar losneembare accu's juist gevaar kunnen opleveren). Dat zal de life cycle van al deze apparaten flink verlengen, men doet dus langer over een apparaat alvorens die weg te gooien. Daarin zit dus ook een aardig effect op het klein houden van de afvalberg, en in de besparing in de jaarlijkse energie die wordt verbruikt bij productie en verwerking van dit soort producten.
Zoals ik al zei: misschien moet de EU zich daarmee bezig gaan houden, bijvoorbeeld door oplaadbare batterijen te subsidieren en het geld daarvoor over de prijs van gewone batterijen te verdelen.
Deze richtlijn zal toch wel een behoorlijke stimulans zijn voor de accufabrikanten, zowel qua verkopen als ontwikkeling. Op zich geeft deze richtlijn dus hele mooie kansen.
Of ze zouden eens kunnen stoppen met 2x per jaar voor 12 miljoen de hele toko te verhuizen van Brussel naar Straatsburg omdat de Fransen zich graag belangrijk vinden,
Ja, trots leidt inderdaad tot behoorlijk onzinnige en irrationele daden, en deze volksverhuizingen zouden heel veel energie schelen. Maar goed, alle beetjes helpen :)
Je vergeet voor het gemak even dat wat jij als "onbenullige symboolpolitieke wetten" ziet door andere mensen als prima wetgeving wordt gezien, ik geef toe dat het mileu beleid van de eu en nederland 3x niets is maar opzich zegt dat niets of de kwaliteit van andere wetgeving.
Ja tuurlijk zijn er voldoende mensen die blij zijn met dit soort wetten, daar zijn ze ook voor bedoeld. Wat niet wil niet zeggen dat het ook maar iets bijdraagt aan een oplossing. Persoonlijk hecht ik meer aan daadwerkelijk relevant beleid dan aan onbeduidend idealisme, als ik zo om me heen kijk is er nog genoeg werk aan de winkel, jammer dat mensen (kiezers) zich tegenwoordig zo makkelijk laten overtuigen van het nut van nieuwe regeltjes en wetten...

Ik denk in ieder geval serieus dat er veel betere manieren zijn om te zorgen dat er minder batterijen in het milieu terecht komen, bijvoorbeeld dus door het gebruik van oplaadbare batterijen stimuleren. Is geen EU wet voor nodig volgens mij...
Het vervangbaar maken van een batterij brengt wel met zich mee dat er weer een klepje moet komen oid. Dit klepje kan er vervolgens weer voor zorgen, mits goed afgesloten, dat er stof binnen in het apparaat komt. Ook dat kan niet wenselijk zijn.

Verder is dit wel een zure voor Apple denk ik. De iPhone en iPod Touch zijn juist zo neat afgewerkt aan de achterkant en nu zou een nieuw ontwerp, als ze dat al gaan doen, er voor kunnen zorgen dat die mooie afwerking wel eens de laatste kan zijn.

Maargoed, blijkbaar zal het wel nodig zijn. Vond het destijds ook zo jammer dat er geen Samsung 204B ( dacht dat die het was ) te koop was hier, omdat er schijnbaar teveel lood in het hele scherm verwerkt zou zijn. Mijn Dell staat nu nog steeds, een jaar of 2 zeker denk ik, gewoon op mijn bureau en ik denk dat het opzich ook wel meevalt. Zolang je de apparaten die defect zijn maar op de juiste plek brengt als ze kapot of op zijn is er volgens mij niet zo'n probleem.
Ik heb genoeg problemen met stof gehad met apparaten, maar nog nooit omdat er stof achter het batterijklepje was komen te zitten 8)7.
Maar ik betwijfel of het er echt van gaat komen, moet het eerst zien... Dik kans dat dit nog herzien wordt.
Via het batterijklepje kan het achter je scherm komen. Ik heb nog helemaal geen last van stof achter me ipod touch scherm en het lijkt me logisch dat het gebrek aan openingen hier verantwoordelijk voor is.
Anoniem: 152769
@svenk9111 oktober 2008 13:30
ik heb nog geen enkele GSM gehad waar ik last had van stof op m'n scherm, en ik heb er verschillende gehad met verwisselbare covers en met niet verwisselbare covers...

toestellen die last krijgen van stof achter hun scherm zijn gewoon slecht ontworpen, niet meer dan dat.
Hoezo een klepje... De batterij moet aan het eind van de levensduur van het apparaat makkelijk verwijderd kunnen worden. Als dat kan door een deel van de behuizing los te maken door het loshalen van 1 schroefje of een afbreekbare bevestiging of iets dergelijks, dan is het ook goed.

Een mooie uitdaging voor Apple (en andere producten) om hier een mooie oplossing op t verzinnnen.
Waarom lees ik dit dan op mijn Samsung 204B?
Dit klepje kan er vervolgens weer voor zorgen, mits goed afgesloten, dat er stof binnen in het apparaat komt. Ook dat kan niet wenselijk zijn.
Wat een domme B/S. Er zijn zoveel apparaten met klepjes en die werken prima. Moet Apple maar een goed sluitend klepje ontwerpen, moet niet zo heel moeilijk zijn dunkt me.
het is anders wel vaak een zwak punt in het design, als in dat het gevoelig is voor beschadigingen en de buitenkant minder stevig maakt.
Ik ben zelf wel een voorstander ben van verwijderbare accu, maar ik ben ook erg beniewd hoe Apple hier op zal reageren.
Die maken gewoon een verwijderbare accu.
Europa vraagt om geen broomhoudende vlamvertragers. Apple knikt amen.
Europa komt met de ROHS eisen. Apple klinkt amen.
Greenpeace klaagt over giftige behuizingen. iMac wordt aluminium.
Niet altijd direct, maar in ieder volgend product van Apple zitten meer Europese regels verwerkt dan Amerikaanse. Europa zet immers de standaard op dit vlak.
Sterker nog; ik vraag me af of Nederland niet weer eens een regel probeert te handhaven die niet getoetst is tegen het Europese Recht. Er zijn wel meer regels in NL te vinden (zoals de variabele BPM/bijtelling op auto's) die door het Europese Hof ook als onwettig wordt gezien.

Tijd voor Apple & T-Mobile om naar de rechter te stappen, lijkt me.
"Deze regeling kwam tot stand naar aanleiding van een Europese richtlijn.
lijkt me dat deze regeling dan wel getoetst is tegen het Europese Recht?
Heel erg versimpeld gezegd: Een richtlijn is op zich geen regel maar een instructie over ongeveer hoe en ongeveer wanneer een regel moet gaan gelden in de lidstaten. De richtlijn zelf kan in strijd zijn met het Europese Recht (de verdragen). Ook de nationale wet / regel, gemaakt naar die richlijn kan in strijd zijn met het Europese recht of zelfs met die richtlijn zelf (een verkeerde interpretie). Een richtlijn is een besluit vanuit de Europese unie. Het Europese Hof toetst besluiten aan het Europese Recht.
Wat toetsing heb je helemaal gelijk, echter een richtlijn is wel een europese wet. Men noemt het alleen richtlijn omdat het dan niet zo dwingend klinkt in de oren van burgers.
Anoniem: 68905
@MAX340010 oktober 2008 18:03
Nou een collega van me ging laatst naar de Amerikaanse Ambassade hier in Amsterdam, en daar MOEST je perse de accu uit je telefoon halen anders kwam je niet binnen. Er was dus inderdaad iemand met een iPhone en die kon dus of naar huis of de iPhone buiten ergens tijdelijk verstoppen...

Dus ja het kan wel een amerikaans product zijn, maar zelfs zij zijn blijkbaar niet blij met niet verwijderbare accu's.
die collega heeft genoeg waarschuwingen van te voren gekregen dat hij geen elektronica mee moest nemen; toen ik daar was mocht je niets meenemen; ook niet met de accu eruit.
Apple zegt: Nou dan verkopen we de iPhone toch niet meer in Nederland.

Vervolgens gaan duizenden burgers klagen bij de regering. Apple en T-Mobile kaarten vervolgens de boel aan bij de europese commissie (doel van europa was een uniforme set van regels). Die fluit vervolgens Nederland weer terug en wordt de regeling versoepeld en daarna is de iPhone weer verkrijgbaar.

Overigens heeft Apple destijds aangegeven dat de accu niet vervangen kan worden zodat daarmee imitatie accu's (brandgevaarlijk) voorkomen kunnen worden.
Overigens heeft Apple destijds aangegeven dat de accu niet vervangen kan worden zodat daarmee imitatie accu's (brandgevaarlijk) voorkomen kunnen worden.
Dat is natuurlijk een smoes van Apple om hun systeem maar gesloten kunnen houden, zovwel letterlijk als figuurlijk.
Ik snap niet waarom Apple op dat gebied het product gesloten wil houden. De enige reden die ik kan bedenken, is dat Apple het gewoon te lelijk vindt. Je ziet bij heel veel producten van Apple, dat ze zo min mogelijk schroefjes en knipjes aan de buitekant van hun electronica willen, puur omdat het er anders niet uitziet.
Ook een reden is dat de batterij capaciteit dan een stuk minder zal zijn voor een bepaald volume.
Je hebt een stevige omhulling om de batterij zelf nodig en de ruimte in het apparaat.
De buitenklep kan natuurlijk dezelfde buitenkant zijn zoals deze nu al is, maar binnenin heb je ook een extra wandje nodig om de binnenkant van de telefoon af te schermen van het batterijvak om te voorkomen dat gebruikers de interne elektronica kan beschadigen.
Ik snap niet waarom Apple op dat gebied het product gesloten wil houden. De enige reden die ik kan bedenken, is dat Apple het gewoon te lelijk vindt.
Ik heb er nog één voor je: een nieuwe batterij kun je alleen bij een Apple store laten vervangen, tegen een door Apple vastgestelde prijs/tarief.
Ze zijn in ieder geval niet 'groen' bezig op die manier ;)
Correct, en vooral letterlijk: Het design van de iphone zou namelijk niet echt verbeteren moesten er klepjes inzitten om hem te openen, en gezien Apple's design-ego zullen ze dat niet gauw doen :p

Ik verwacht dan ook geen iPhoneverkoop meer in NL als dit toegepast gaat worden.
Typisch puberale prietpraat. Je bent absoluut geen engineer anders ventileerde je zulke dwaze ongefundeerde uitspraken niet. Het is pure onwil, technisch is het perfect mogelijk dezelfde formactor te behouden.
"Vervolgens gaan duizenden burgers klagen bij de regering."

Ik zie toch echt geen mensen de straat op gaan omdat ze geen iPhone meer kunnen kopen. De mensen die het ding dan echt willen hebben zullen gaan importeren.
Mensen moeten NADENKEN het is tevens in hun eigen belang het voorkomt uitbuiting door bedrijven als appel die zodra de accu kapot is alleen bij hun een accu kunt laten vervangen. Ik ben groot voorstander van dit soort Europese wetgeving niet alleen maakt het het scheiden van chemisch afval makkelijker het zorgt er tevens voor dat consumenten niet meer afhankelijk zijn van de accu vervangingsregelingen van de producenten. Accu's zijn tegenwoordig wel beter dan vroeger maar zijn vaak nog de grootste beperking van het apparaat hoe makkelijker deze vervangen kunnen worden hoe meer mensen de accu vervangen i.p.v. een nieuw apparaat aanschaffen.
"Uitbuiting", sorry hoor maar overdrijf je nu niet een klein beetje? Alsof alle accu's binnen de gemiddelde gebruiksduur van het apparaat kapot gaan, en iedereen daardoor verplicht wordt veel te veel te betalen voor een vervanging.

Overigens, wat een sensatiekop weer boven dit artikel.
Niet meer in Europa dan, het is Europese regelgeving.

En eigenlijk vind ik het ook wel kloppen, het is niet meer van deze tijd dat een accu niet meer verwijderd kan worden.
Er zijn tientallen typen telefoons. Dat de Iphone wegvalt zal ze een zorg wezen. Weinig kans dus. Het product is toch een beetje een buitenbeentje op de markt dankzij de exclusieve verkoop van de Iphones.
Tja, dat word dan een IPhone met verwisselbare batterij...
Helaas, het gaat hier niet om een verwisselbare of vervangbare batterij/accu maar om een verwijderbare. Dat is een groot verschil. Wat deze regel zegt is dat je, zonder al te veel moeite, de accu van het apparaaat moet kunnen scheiden zodat deze appart ingeleverd kunnen worden. De regel zegt (en verplicht) niets over de mogelijkheid om dan een nieuwe accu te plaatsen. Het verwijderen van de accu mag dus destructief zijn.

Voorbeeld: Je Philips scheerapparaat. In de handleiding van het apparaat staat wel beschreven hoe je hem eenmalig kan openkamen. Je breekt hierbij wat af van de behuizing en de waterdichte verzegeling wordt beschadigd.
Hierdoor kun je geen nieuwe accu plaatsten en hem weer dichtschroeven.

Bij de iPhone zal het waarschijnlijk hetzelfde worden. 1 keer openmaken en daarna kun je de accu en iPhone los inleveren.
de nieuwe wet gaat wel ff wat verder als wat jij beschrijft, de behuizing moet namelijk met een schroevedraaier of klik mogelijkheid geopend en weer gesloten worden.
Zou een adendum bij de handleiding dan voldoende zijn?
Als het destructief mag zijn lijkt het mij niet zo moeilijk.
De iPhone 3G kan geopend worden met een schroevendraaier. Dus destructief kan je nu al te werk gaan.
Ik vind dat van het scheerapparaat een beter voorbeeld! van de iPhone en iPod, wist ik niet eens dat de accu niet vervangbaar was.

Nieuwe Titel, Phillips kan geen waterdichte scheerapparaten meer leveren..
Deze titel klopt inderdaad niet, in de gemiddelde handleiding van Philips is zelfs te lezen hoe je de batterij er uit kunt halen
Deze titel klopt niet.

Waterdichte scheerapparaten kun je met een schroevendraaier openen door een gemiddelde consument.

Een Braun tandenborstel is een ander verhaal, maar daar zit een instructie (sinds jaar en dag) bij hoe je de accu kunt verwijderen. Aangezien je een tandenborstel niet zo vaak als een portable muziek speler moet opladen. Kan het best zo zijn dat de accu van een Braun scheerapparaat pas "versleten" is als het apparaat "versleten" is.

Dit zijn twee links:
Hoe je een accu van een 1ste generatie iPhone vervangd
Hoe je accu van een 3G iPhone vervangt

De 3G is een behoorlijke verslechtering tov de 1ste iPhone.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 112442 op 10 oktober 2008 18:56]

Mijn tandenborstel op AA batterijen werkt heel erg goed hoor. En hij heeft nog wel lang onder water gelegen in de wasbak. Een goede rubber afsluiting hou het wel.
En er was zelf een nokia die je onder water kon. Dat is wel grappig als je die in een bier glas doe en dan er naar toe belt met tril functie.
denk je nu echt dat Apple een nieuwe productielijn opent enkel omdat men in Nederland een extra wet aanneemt?

Het resultaat wordt dus eerder iets als geen iPhone meer in Nederland :p
Het is een nieuwe Europese wet.
Niet alle landen gaan er nog in mee, maar dat komt binnenkort wel.
Voor alleen nederland komt er vast geen nieuwe iphone nee, maar voor heel europa gaan ze mischien wel overstag.
Laten we het hopen, het vervangen van een ipod accu is duurder dan een nieuwe ipod. Te belachelijk voor woorden.
Anoniem: 239727
@trogdor11 oktober 2008 12:53
Ongeveer. Het is een Europese richtlijn, en richtlijnen zijn (in tegenstelling tot richtsnoeren) bindend. Alle EU landen dienen de richtlijnen, op welke wijze dan ook, in te passen in het nationaal recht binnen een gestelde termijn. Dus heel binnenkort zal de regel inderdaad gelden in alle EU lidstaten.

Aangezien er in de EU ongeveer 400 miljoen potentiële iPhone en iPod klanten wonen, denk ik wel dat Apple 't één en ander zal gaan aanpassen aan de producten. Overigens is het sowieso belachelijk dat Apple zo moeilijk doet met accu's, maar dat terzijde.
Anoniem: 92624
@trogdor11 oktober 2008 14:53
blijkbaar gaat het mensen (en ook bewuste tweakers) echt alleen maar om de HEBBE HEBBE HEBBE..

Een apparaat met een accu die je niet kan vervangen is (potentieel) bijzonder slecht voor het milieu.

Een grote groep mikt die dingen gewoon in de prullenbak als ze kapot zijn! Nu zullen ze bij moderne vuilverwerkingsstations de rekenmachines, ipods etc er nog wel uithalen en apart behandelen, maar blijkbaar gaat dat in andere (onderontwikkelde) Europese landen niet zo!
Heel lekker als er ergens een berg afval ligt.. het regent.. batterij barst open..het regent nog eens.. zware metalen lekken in de bodem.. verspreiden zich in een groot gebied en komen uiteindelijk zelfs in het oppervlakte water (of nog erger: drinkwater!)..

Koeien drinken uit diezelfde sloten... Gewassen worden besproeid met datzelfde water.. etc.. Heel langzaamaan vergiften wij onzelf!

Hier heeft Apple gewoon niet goed nagedacht..

Ik vind het echt krom dat esthetica boven milieu wordt gesteld!
Alsof een gladde achterkant zo 'nodig' is???? BOEIE!!!

Of neem het landschap.. er staan wel om de zoveel honder meter grote 'electriciteitsmasten' , maar als ze naast iedere electriciteitsmast een windmolen willen plaatsen, begint iedereen te gillen over horizon vervuiling..
Typisch NIET Nederland, binnen de Europesche wetgeving loopt Nederland over het algemeen (het gros) van de nieuwe Europa wetgevingen altijd achter, Nederlanders zijn een uitzondering op de regel:
Denk maar aan de "Verboden Roken in Openbare Gelegenheden", elk land had hem al praktisch gezien ingevoerd, en wie zijn de laatste? Frankrijk en Nederland.
211-Lokatie herkenning wetgeving, wie zijn de laatste: Romenië, Hongarije, Polen en Nederland.
ISP-Client logging bewaar plicht, wie is de laatste? Nederland en nog 2 anderen.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan...
lithium polimeer accu's kunnen toch (nog) niet zinnig gerecycled worden, je hoeft ze echt niet in te leveren met je penlites mee, want bij die recycling worden lipo's ook gewoon in de grijze bak geflikkerd.. beste manier is namelijk om ze gewoon te verbranden, tis grotendeels plastic en oplosmiddel, en het kleine beethe lithium dat erin zit komt wel in de filterinstallatie van de vuilverbrander op zn plek.
Anoniem: 146814
@dtech12 oktober 2008 11:38
Denk je nou echt dat als ik een kapotte iphone zou hebben (hij is bijvoorbeeld per ongeluk in de blender terechtgekomen :Y) ) dat ik 'm dan naar de mileustraat ga brengen? Toedeledokie, hij gaat gewoon de afvalbak in. En daarvandaan direct de verbrander in.

Verwijderbaar of niet, de praktijk is dat de batterij gewoon op dezelfde manier het afval in verdwijnt.

Het enige resultaat wat dit zal hebben is dat de iphones nog duurder zullen worden omdat:
1) apple nu speciaal voor de wetgeving een productlijn moet opzetten
2) apple nu een inkomstenbron (nl batterij vervanging) moet missen, en dat ergens op gaat verhalen.
Apple maakt al behoorlijk veel winst op de iPhone, maar denk dat ze evengoed wel de prijs verhogen.
Volgens mij (thans in mijn omgeving wel) verzamelen de meeste mensen nog altijd netjes batterijen/accu's.
Anoniem: 147258
@bonus11 oktober 2008 12:29
@bonus: typisch nederland om dit soort zaken op tijd te signaleren! Nu kan er nog actie op worden ondernomen.

edited

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 147258 op 11 oktober 2008 12:29]

volgens mij is het juist een goede regeling, dus wat is dan het probleem?
Ben ik het niet mee eens. Niet bij alle producten is het wenselijk om de accu/batterij door iedereen te laten vervangen (zoals er vroeger problemen waren met ontploffende nokia namaak batterijen). Deel van de iphone is ook het mooie afgewerkte geheel, en dat wordt gewoon minder als je de accu vervangbaar maakt, dit weet je al bij aankoop.
Dat is me ook een redenatie.. :? Dus omdat er fabrikanten zijn die slechte namaak accu's maken moeten we binnenkort dat risico maar zien te voorkomen door accu's niet meer verwisselbaar te maken?
Het is gewoon een goede regeling zowel voor het milieu als voor de consument..
Bij een ingebouwde accu zul je namelijk eerder geneigd(of verplicht) zijn een apparaat weg te gooien als de accuduur achteruit gaat.

Mooi afgewerkt? Sinds wanneer zou je een telefoon niet meer net zo mooi af kunnen werken als de accu bereikbaar moet zijn? Er is altijd wel een manier te vinden.. Desnoods maken ze de hele achterkant afneembaar.

[Reactie gewijzigd door MaZeS op 11 oktober 2008 15:05]

Tot jij net die iPhone hebt waar de batterij na een tweetal maanden al slecht is, lees binnen 2,3 uur leeg is. Dan ben je de *%*, want dan kan je een nieuwe aanschaffen.

BTW: men kan tegenwoordig echt wel de batterij vervangbaar maken zonder dat het opvalt, dus dan ziet het er nog altijd afgewerkt uit.

[Reactie gewijzigd door DarkTemple op 11 oktober 2008 11:46]

en een telefoon geld onder jouw redenering omdat.....

mijn SE telefoontje is toch ook voorzien van een losse accu waarom zou dat dan niet kunnen met zo'n luxe telefoon???/
Daar deze regel op europees niveau gaat gelden, denk ik wel dat Apple een nieuwe productlijn zal opzetten.
Ik had al ergens gelezen dat Apple hier dus wel mee bezig gaat, als ik nog ergens de bron kan vinden zal ik het nog laten weten.
Geen iPhone verkoop is niet echt een optie, een nieuwe productielijn ook niet echt, zal Apple niet met een regeling komen dat je een bedrag o.i.d. ontvangt wanneer je je iPhone als ie kapot is inlevert i.p.v. weggooid?

Is het trouwens niet zo dat vrijwel alle mp3 spelers ook niet meer verkocht zouden mogen worden? Ik ken geen mp3 spelers met een klepje om de accu te verwijderen, en ben zoiets ook nog nooit tegen gekomen in de handleiding.
Mijn creative MuVo van 1.5 GB heeft gewoon een vervangbare batterij achter een klepje, ze zijn er dus wel.
Creative Zen van mijn GF ook...
Hmm, mijn sony hd3 heeft geen klepje en mijn creative zen x-fi zelfs geen schroeven, dus ik denk niet dat die te vervangen is, en ik weet iig zeker dat vrijwel niemand dat gaat doen mocht het mogelijk zijn...
Hier heb ik de sony nw hd3, daar staat in de gebruiksaanwijzing hoe je de batterij kan verwijderen om gescheiden in te leveren ;)

rtfm :9
Als na een jaar gebruik je batterij al maar 70% meer meegaat sinds het begin, dan komt bij mij al de jeuk op om er een nieuwe in te steken hoor.
Heb hier een oude laptop die zelfs geen seconde meer kan op de batterij.
De regeling is pas ingegaan. Al in gevoerde voorraden mogen nog verkocht worden MAar geen nieuwe import orders. Dit geld ook voor elke andere apparaat voor volwassenen met geintergreerde accu.

Dus koop snel ene uit resterende stock, als je van plan was binnen kort er een te halen.
PS3 controllers ook niet meer geloof ik, zit wel een schroefje op maar ik heb geen handleiding gezien hoe ik de batterij moet vervangen (al kan i kdie ook gemist hebben offcourse).
Nou, even controleren voordat je zoiets zegt mag natuurlijk wel. In de meegeleverde handleiding staat naast een uitleg over het vervangen van de harde schijf, ook hoe je de batterij uit de controller moet halen.

Zie pagina 19: http://www.playstation.com/manual/pdf/PS3-01-1.6_1.pdf

[Reactie gewijzigd door Grauw op 10 oktober 2008 21:54]

Apple maakt geen enkel draagbaar product waarvan de accu zelf te verwijderen is. Dit zal die arogante lui daar eens wakker schudden. En de meeste goedkope mp3 spelers werken op een (oplaadbare) AAA battarij.
Apple maakt geen enkel draagbaar product waarvan de accu zelf te verwijderen is.
Ik geloof dat jij een iets of wat gebrekkige kennis hebt met betrekking tot de producten die Apple produceert. Ik wil je bij deze graag even wijzen op de MacBook (de gewone) met verwijderbare en vervangbare accu.
Ik kan toch echt de accu uit mijn gloednieuwe macbook draaien hoor....
Jij wilt je iPhone op AAA batterijen? Weet je hoeveel groter die krengen zijn?
Het ook +/-tien stappen terug in de evolutie van de accu/batterij.

Dat is een beetje zeggen dat onze boeren weer met ossenploegen het land moeten gaan bewerken, omdat de goedkope chinezen dat ook doen...
Anoniem: 26230
@MeMoRy11 oktober 2008 01:21
Waar heeft hij aangegeven dat hij een iPhone op AAA batterijen wilt? Hij heeft het over 'goedkope mp3 spelers' dat die erop werken.

En hoezo 10 stappen terug in evolutie? AAA batterijen is een standaard en je kan zelf kiezen welke kwaliteit&capaciteit batterij je kan kopen. In veel gevallen zul je zelfs meer capaciteit kunnen krijgen per oppervlakte dan een standaard meegeleverd accu.
Nadeel 1: Als nu de accu na een jaar kapot gaat, gooit Apple het op slijtage/onkundig gebruik. Het loont de moeite dan niet om er tegenin te gaan.

Nadeel 2: Een proprietary accu levert extra inkomsten op voor de fabrikant.

Twee redenen (voor Apple) om niet over te stappen op vervangbare standaarden.
Anoniem: 201824
@Joseph10 oktober 2008 17:18
Ik denk niet dat Apple erom maalt, en dus ook geen Iphone met verwisselbare batterij gaat maken. Misschien als ze weer een nieuwe versie uitbrengen, maar het wordt geen tussentijdse aanpassing om de Europese markt tegemoet te komen.
nou, ga er maar vanuit dat als Apple de iPhone niet in europa kan verkopen dat er snel een nieuw type op de markt komt, europa is toch een behoorlijk afzetmarkt...
Ja maar zo gemakkelijk ligt dat niet hoor. Voor zo'n onbelangrijk detail als een klepje zal Apple zijn iPhone zwaar moeten restylen. Apple gaat niet zomaar de achterkant in twee snijden. Ik weet niet juist waar de batterij zit in mijn iPhone maar ik ga er wel van uit dat ze niet op een plaats ligt die handig is om de batterij te vervangen. De batterij die nu gebruikt wordt zal ook al niet zo gemakkelijk te vervangen zijn dus dit betekend een heleboel R&D voor een klepje want de iPhone moet even dun blijven, even stijlvol en het belangrijkste die klep moet goed vastzitten. Ik verwacht echt geen iPhone die als die op de grond valt de batterij er uit wordt gekatapulteerd.
Anoniem: 112442
10 oktober 2008 16:57
Dit is niet alleen Nederlands iets maar iets binnen de EU.

http://hothardware.com/Ne...e-iPhone-Battery-Changes/

Apple zal dit we jammer vinden, dan verliezen ze bron van inkomsten in de vorm van het vervangen van de accu.
An iPhone battery replacement program could be considered a cash cow for Apple ($79.95 + 6.95 shipping).
Maakt niet uit aangezien zo'n verlies wel te verrekenen valt in de verkoopprijs.

Dat terzijde ondanks het een goed initiatief is, vraag ik me af hoevaak men zich de moeite neemt om een accu uit een mobieltje te halen en vervolgens af te leveren bij het chemisch afval? Verder vraag ik me af of een GSM an sich niet meer (en misschien wel schadelijkere) stoffen bevat behalve een accu. Het beste zou natuurlijk zijn dat alle electronische rommel naar het milieupark gaat echter zeker klein spul zoals een mobieltje of bv een afstandsbediening verdwijnt vermoedelijk toch eerder in een prullenbak.
De regeling kent wel enkele uitzonderingen: bij medische apparatuur en kinderspeelgoed is het bijvoorbeeld niet wenselijk dat de batterijen er makkelijk uitgehaald kunnen worden.
Kinderspeelgoed? http://tweakers.net/nieuw...e-iphone-3g-verkopen.html

@ hieronder
... bij kinderspeelgoed is het juist een uitzondering op de regel. (en mag het dus wel)

De ironie van mijn post is ook juist dat intertoys het ding verkoopt/gaat verkopen,... een >speelgoed winkel<. (en als je de iPhone als speelgoed zou zien het dus geen probleem zou zijn dat de accu niet eruit gehaald kan worden)

[Reactie gewijzigd door Tyoi op 10 oktober 2008 16:57]

Kinderspeelgoed in zijn algemeenheid maar dus ook voor de iPhone. In dit geval voldoet de iPhone dus 2x aan het criterium (door Intertoys bedacht): en het is kinderspeelgoed en het heeft geen verwijderbare batterij.
Het is juist geen kinderspeeldgoed, alleen speelgoed.

Je moet bij de Intertoys minimaal 6 jaar zijn. iets zegt mij dat ze met kinderspeelgoed speelgoed <3 jaar bedoelen, voor die koters die beter niet aan de accu kunnen gaan sabbelen ;)
Op zich ben ik voor de regeling, maar wat ik vooral niet kan verkroppen is dat dit in zo'n korte tijd is besloten. Bij dergelijke regelingen zou imho rekening gehouden moeten worden met de verwachte economische levensduur van een product. Je dwingt Apple nu om maatregelen te nemen, die ze niet hadden voorzien. Het is oneerlijk een bedrijf zo in een hoek te drijven. De iPhone 3G wordt nog immer verkocht en zal dat het komende jaar ook nog worden. Ik stel voor dat pas bij het uitbrengen van een nieuw product rekening gehouden dient te worden met de nieuwe regelgeving. Dit is simpelweg geen eerlijke regeling. Stichtingen met goede bedoelingen zijn prima, maar hun methodes staan haaks op ons systeem imho.
Je dwingt Apple nu om maatregelen te nemen, die ze niet hadden voorzien.
De iPhone 3G is in tegenstelling tot z'n voorganger heel eenvoudig te openen (kwestie van 2 schroefjes) de accu is ook niet meer gesoldeerd maar zit via een stekkerje aan de PCB.

Conclusie, een kleine uitbreiding in handleiding (hoe verwijder ik de accu) is voldoende om aan de richtlijn te voldoen.

Nogmaals de richtlijn verplicht geen verwisselbare maar eenvoudig verwijderbare accu's!

[Reactie gewijzigd door Carbon op 11 oktober 2008 11:53]

Ik hoop met je mee dat het zo simpel is. ;)

Als het namelijk een wijziging aan de PCB of casing betreft, dan is Apple verder van huis. De impact door het herontwerp kan erg groot zijn en er zal toch iets moeten worden gedaan met de huidige voorraden die voor Nederland bedoeld waren. :)
1 2 3 ... 9

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee