Apple-chiparchitect vertrekt naar Microsoft

Microsoft heeft een ontwerper van processors in dienst genomen, die voorheen bij Apple aan chips werkte. Naar verluidt gaat de chiparchitect aan processors voor datacenters werken. Eerder in januari vertrok een belangrijke chipontwerper van Apple naar Intel.

Mike Filippo werkte van mei 2019 tot begin dit jaar bij Apple als chiparchitect, maar heeft de overstap gemaakt naar Microsoft om daar als Chief Compute Architect in dienst te treden, blijkt uit zijn LinkedIn-pagina.

Filippo werkte in het verleden bij AMD en Intel als chiparchitect en werkte voordat hij bij Apple aan de slag ging tien jaar bij Arm. Daar was hij onder andere de lead architect van de Neoverse V1, Cortex-X1 en Cortex A-78.

Volgens Bloomberg gaat de chiparchitect bij Microsoft aan de slag bij de Azure-divisie om processors voor datacentertoepassingen te ontwerpen. Net als Amazon en Google ontwerpt Microsoft zelf chips voor servers, om de processors te kunnen optimaliseren voor zijn eigen datacentertoepassingen.

Het is het tweede vertrek van een vooraanstaande chipontwerper bij Apple in korte tijd. Eerder in januari bleek dat Jeff Wilcox naar Intel vertrok. Hij gaf leiding aan Apples Mac System Architecture-divisie en was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de M1-socs.

Door Olaf van Miltenburg

Nieuwscoördinator

13-01-2022 • 08:17

78 Linkedin

Reacties (78)

78
77
30
5
0
42
Wijzig sortering
Wat ik me afvraag. Hebben mensen zoals Mike geen non-concurrentie beding in hun contract of iets dergelijks?
Iemand als Mike hebben een schat aan kennis waar elk bedrijf goud geld voor zou betalen. Je zou als bedrijf niet willen dat hij overstapt naar een concurrent.
Ik herinner me dat dit al uitvoerig besproken werd in vorig nieuwsitem:
nieuws: Hoofdontwikkelaar Apples chipdivisie vertrekt naar Intel om aan socs ...
Als je als bedrijf niet wil dat je werknemer naar een ander bedrijf vertrekt moet je dus zorgen dat zijn arbeidsvoorwaarden interessant genoeg zijn dat hij wil blijven. Dat hele concurentie beding is iets typisch Nederlands en wat mij betreft al jaren een doorn in het oog. Nederland zou er goed aan doen om dit wettelijk af te schaffen.

Je mag gewoon geen bedrijfsinformatie mee nemen naar een ander bedrijf dat is prima bescherming zat voor bedrijven en in meeste landen gewoon de norm. Maar personen belemmeren waar ze mogen werken is gewoon beperking van vrijheid! Ik blijf mij verbazen dat dit gewoon mogelijk is hier in ons “vrije” land.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 13 januari 2022 08:39]

Een non concurrentie beding is meer een afschrikwekkend iets voor de werknemer, in de meeste gevallen zet de rechter er uiteindelijk toch een streep door.
Een geheimhoudingsplicht werkt natuurlijk wel, maar een werknemer verbieden zijn vak uit te voeren strandt dus meestal bij de rechter.
Er wordt absoluut niet altijd een streep doorgezet bij de rechter, maar wel vaak afgezwakt. Onredelijk beperkende bedingen zijn niet rechtsgeldig, maar dat betekent zeker niet altijd dat ze in het geheel niet gelden. Je moet bij het tekenen er in ieder geval niet vanuit gaan dat het een loos statement is, want dat is een rechter zeker niet altijd met je eens.
Een NDA is voornamelijk om bedrijfsgeheimen te beschermen. De man in kwestie zou bijvoorbeeld in overtreding zijn (en dat zou de rechter ook vinden) wanneer hij binnen wandelt bij Microsoft met de tekeningen van de Apple M1 onder zijn arm. Die documenten behoren tot het bedrijfsgeheim en daar mag hij dan ook niet meer over beschikken zodra hij uit dienst treedt bij Apple. Hier bestaat geen enkele dubbelzinnigheid over.

Wat niet beschermd is onder het NDA is de persoonlijk opgedane kennis. Gedurende zijn tijd bij Apple zal hij vast het een en ander aan kennis hebben opgedaan waardoor de Apple M1 zo'n ongewoon hoge prestatie kan neerzetten met zo'n laag verbruik. Zelfs zonder de exacte tekeningen heeft zo'n persoon natuurlijk wel een hoop kennis in grote lijnen hoe de baanbrekende prestaties van de nieuwe Apple M1 tot stand zijn gekomen, en hoe hij diezelfde innovaties in een andere architectuur zou kunnen toepassen.

Dit is het grijze gebied waar moeilijk te bepalen is waar de grens ligt tussen vakkennis en bedrijfsgeheim. Enigszins vergelijkbaar is het ontvangen van bijscholingen en/of cursussen gefinancierd door je werk. Door die bijscholingen en cursussen wordt je een waardevoller werknemer voor je baas, want je hebt meer kennis/kunde tot je beschikking. Stel dat je besluit naar een andere werkgever te gaan, zou je dan die opgedane kennis uit die bijscholingen en cursussen niet meer mogen gebruiken bij je nieuwe baan, omdat die kennis is opgedaan door de investering van het vorige bedrijf waar je werkte?

Toch blijft het wrang voor je vorige werkgever, want jij zit nu bij een ander bedrijf beter werk te verrichten dan dat jij zou hebben kunnen doen zonder die cursussen. Het wordt helemaal zuur wanneer het geen cursussen zijn, maar kennis van zaken is die het bedrijf een heel eind boven de concurrentie heeft geplaatst. Want was jij bij het eerste bedrijf gebleven, zou die voorsprong rustig nog een paar jaar kunnen duren. Nu kan het vorige bedrijf er redelijk vanuit gaan dat jouw nieuwe werkgever ook over deze innovatieve kennis beschikt. Tuurlijk, het zijn geen exacte tekeningen, maar de kennis om tot een vergelijkbare innovatie te komen is er. Dus niet alleen zijn alle cursussen weggegooid geld bij je vorige werkgever zodra jij ontslag neemt, jij bent, als werknemer van een ander bedrijf, een risico op hun marktpositie.

Dit is niet echt een oplosbaar probleem. Specialisten hebben altijd voorgaande kennis wat maakt dat ze specialist op een bepaald gebied is geworden. Zodra iemand brede kennis krijgt van een innovatief concept, is dat persoon ook direct een gevaar voor je marktpositie wanneer dat persoon besluit uit dienst te treden en bij een concurrent te gaan werken. De enige juiste methode om hiermee om te gaan is om te proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat één persoon teveel weet. Als de innovatie niet is bereikt door het werk van één persoon, maar door vijf personen die elk afzonderlijk van elkaar hebben gewerkt, dan is je product redelijk veilig zolang je concurrent niet al die vijf mensen in dienst neemt. Niettemin zullen er altijd weer mensen zijn die het project als geheel samen moeten voegen tot één eindproduct die, met voldoende randkennis, alsnog het gevaar samenvatten in één persoon.

[Reactie gewijzigd door naarden 4ever op 13 januari 2022 12:50]

Ik weet niet precies waar je op reageert, maar voor 'normale' cursussen zijn er aparte overeenkomsten gebruikelijk om kosten van cursussen (deels) terug te betalen als je binnen een bepaalde termijn na de cursus je werkgever verlaat. Specialistische kennis kun je natuurlijk niet echt 'ontleren', maar dat is een risico wat je als werkgever nu eenmaal hebt.
Raar idee dat je een medewerker niet de kennis wil laten opdoen om een innovatie te te bewerkstelligen maar dat je alle kennis zo veel mogelijk wil spreiden zodat niemand precies weet hoe het nu eigenlijk echt werkt.
Een leuk verhaal maar dat resulteert al snel in onmogelijke situaties waarbij niemand precies weet hoe dingen werken en als ze een keer niet werken zo als verwacht iedereen op Jantje moet wachten die toevallig een paar weken op vakantie is... totaal onwerkbaar.

Een veel betere oplossing is om de kennis juist in het team zo veel mogelijk te delen. Dat betekent dat je nooit een persoon hebt die alles weet want de meeste moderne systemen zijn daar simpel weg te complex voor, iedereen heeft een specialiteit maar weet ook genoeg van wat de andere doen om bij te springen als het nodig is of dingen op te lossen als er toevallig iemand een paar dagen niet is.
Ik heb in zeer grote bedrijven gewerkt waar een iemand "alle" kennis had van een bepaald deel van een systeem. Ze waren net even minder dan god, konden alles doen deelde geen informatie en toen andere mensen eenmaal dat deel van het systeem begonnen te doorgronden (ondanks hevige tegenwerking van deze lokale god) bleek dat deze persoon bar weinig kennis van het systeem had en nog veel minder werk verzette. Al snel werd duidelijk dat de meerderheid van de problemen met het systeem niets te maken hadden met het systeem maar de incompetentie van deze god...
Kennis niet met een team delen maar beperken is zeer onverstandig, het maakt mensen onmisbaar en hun werk en beweringen oncontroleerbaar. (toen god eenmaal boos werd omdat ik misschien wel iets gezegd had over incompetentie en problemen veroorzaakt door kortzichtigheid, domheid of onwil en hij weigerde het systeem nog aan te raken was het op eens heel stabiel) Hij nam twee weken later ontslag.

Te veel weten is onzin, ik heb met mensen gewerkt die echt helemaal nooit bepaalde delen van het systeem aanraakten voor hen werk maar dankzij discussies met andere mensen in andere teams zo veel wisten van het systeem dat ze architecten op problemen wisten te wijzen in delen van hun ontwerp. Zeer ervaren gebruikers uit konden leggen waarom bepaalde acties niet mogelijk waren en zelfs de precieze wet wisten te noemen die een verzoek om het systeem te verbeteren zou overtreden. Dit terwijl ze niets anders dan IT support waren en dus eigenlijk gewoon het systeem af en toe uit en weer aan zette. (ik heb lang genoeg in IT support gewerkt om te weten dat niet helemaal correct is maar toch ook lang niet altijd de slechtste oplossing is)
Ik weet ook niet waar ik 'altijd' zeg. Meestal != Altijd
Je wekt de inruk dat een concurrentiebeding meestal niet rechtsgeldig is en dat is juridisch gezien niet per se correct. Of je dan 'meestal', 'vaak' of 'altijd' gebruikt is niet echt relevant. Geen advocaat zal adviseren: 'oh, meestal wordt er een streep doorgezet bij de rechter, laat maar komen die rechtzaak'.

IANAL, maar in beginsel is een arbeidsovereenkomst (als het goed is) getekend met je volle verstand. Je hebt dus zelf aangegeven dat je het eens bent met zo'n beding als je er je handtekening onder zet, daar hecht een rechter vaak wel enige waarde aan.

Natuurlijk de rechter weegt ook de positie die je hebt, die zal voor een vooraanstaand chiparchitect anders oordelen dan een vakkenvuller van 16 jaar oud. Gelukkig mag een concurrentiebeding tegenwoordig uberhaupt niet meer voorkomen in het contract wat zo'n vakkenvuller doorgaans tekent.

[Reactie gewijzigd door PatrickH89 op 13 januari 2022 12:10]

en dat is juridisch gezien niet per se correct.
Dat is ook niet echt een gelukkige formulering.
Ik heb het ook in mijn contract staan, ik zit bij een detacheringsbureau, ik wil over naar de klant. De klant zegt als hij niet mag komen, hoeven we niemand meer van jullie te hebben (de klant is in deze een grote multinational waar redelijk aantal consultants zitten). Spelletje is gespeeld. Misschien wel vervelend dat de klant dan hun 'tanden' laat zien, maar als dat de enige manier is om het in werking te stellen dan is dat maar zo.

[Reactie gewijzigd door Netrunner op 13 januari 2022 09:24]

En dat is doordat veel werknemers zich blind staren op dit concurentie beding. Het concuentie beding kan je inderdaad verbieden om bij een andere detacheerder in dienst te gaan maar kan je nooit verbieden om bij een klant in dient te treden. Dit is wettelijk afgevangen in de wet WAADI artikel 9a (wet arbeids allocatie door intermediairs) https://wetten.overheid.n...1-01#Hoofdstuk3_Artikel9a.
Artikel 9a. Belemmeringsverbod
1 Degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt legt geen belemmeringen in de weg voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst na afloop van de terbeschikkingstelling tussen de ter beschikking gestelde arbeidskracht en degene aan wie hij ter beschikking is gesteld.

2 Elk beding in strijd met het eerste lid is nietig, met uitzondering van een beding op grond waarvan door degene aan wie de arbeidskracht ter beschikking is gesteld een redelijke vergoeding verschuldigd is aan degene die de arbeidskracht ter beschikking heeft gesteld voor de door deze verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de desbetreffende arbeidskracht.
Leg ze deze wettekst voor via een brief van de rechtsbijstand of een advocaat en je concuratie beding om bij de klant in dienst te gaan (ook als dit een termijn na het stoppen van de opdracht vermeld) is niets meer waard.
Dat kan nog wel eens van pas komen, thanks!!
In dat geval zal je werknemer bij de volgende contractronde met die klant de regel opnemen dat jouw klant geen werknemers mag overnemen, op straffe van boete X.

Dat is vaste prik waar ik zelf werk. Je doet niks met concurrentiebedingen richting de medewerker, dat houdt geen stand. Maar een B2B afspraak dat elke overname 2 ton kost kan je rustig maken.

Overigens, als een klant het bij mij zo hard speelt voor een overname dan kunnen ze de boom in.

[Reactie gewijzigd door KelvinX op 13 januari 2022 09:39]

Ik weet bijna wel zeker dat een werknemer dat niet met die woorden in een contract mag opnemen, dat valt zo ver ik het weer onder het belemmeringsverbod waar @bakvis het ook al over had. Het verbod zal nooit stand houden voor een rechter, wat ik nog weleens zie is dat er een clausule in voorkomt dat als er werknemers worden overgenomen dat er een realistische vergoeding tegen over moest staan.

Het belemmeren van van de carrière van een werknemer is een groot recht hier in Nederland.
Die afspraken worden aan de lopende band gemaakt. De carriere van een medewerker hangt niet aan één bedrijf dus er wordt niets belemmerd. Maar daarmee ben je al een stap verder in de discussie: wat er in de praktijk gebeurt is dat bedrijven niet mogen vragen of medewerkers over willen stappen ("actieve werving" is het toverwoord). Dat kan je onderling afspreken en gewoon op papier zetten.

Een ingehuurde medewerker die zelf graag wil overstappen of een (open) sollicitatie doet kan je dan ook gewoon weigeren. Dat is geen belemmering of discriminatie: als bedrijf mag je uiteindelijk zelf weten wie je aanneemt en waarom.

Als een klant toch besluit om aan een medewerker te trekken en deze over te nemen, kan dat een clausule zijn waaronder het ingehuurde bedrijf kan besluiten alle samenwerking op te zeggen, al dan niet vergezeld van een opzegboete in de richting van de klant. Ook dat staat de carriere van de werknemer niet in de weg.
Idd, dat soort afspraken worden regelmatig gemaakt de vraag blijft natuurlijk hoe hard beide partijen het willen spelen (soms zijn de spelregels juist ook onderdeel van het contract tussen beide partijen).
Laatste keer dat dit gebeurde was de klant gewoon simpel zei: prima, jullie willen ons niet als klant, dan gaan we maar naar iemand anders opzoek. Toen was het snel klaar voor het consultancybureau die wilde echt niet deze klant kwijtraken en ons als onderaannemer. De klant wilde een van ons in dienst nemen om de consultancybureau beter te kunnen managen. Dit was bij een van de grotere financiële bedrijven in Londen.
N=1, maar een oud collega van mij is bij een wissel van de ene detacheerder naar de andere wel degelijk teruggefloten door de rechter.

Uiteindelijk werkt ie wel waar ie wil werken, omdat de nieuwe werkgever een hele brij aan B.V.-tjes heeft*. Op die manier zouden ze hem gewoon doorschuiven naar de volgende als er weer een rechtszaak zou worden verloren.

*Paar jaar terug al weer, dacht dat het zoiets was.

En dan heb je het gewoon over wat suffe software development. Echt te bizar dat dit mogelijk is.
Meestal, maar het kan soms echt wel in stand gehouden worden. Daarnaast heeft niet iedereen zin om die rechtsgang te gaan maken, dus kiezen mensen vaak ervoor om zich eraan te houden. Het is gewoon een wettelijk toegestaan middel en ook al is het meestal afschrikkend bedoeld, wat mij betreft moet het gewoon afgeschaft worden.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 13 januari 2022 10:34]

Concurrentiebeding had ik ook.

Allereerst had ik die pagina niet getekend dat was niemand opgevallen (of dat kan helpen weet ik niet). Daarnaast verliest de werkgever bijna altijd als hij op basis van zo’n ‘anti concurrentiebeding’ gaat procederen. Hoe dat in Ca werkt weet ik niet.

[Reactie gewijzigd door klonic op 13 januari 2022 08:55]

Er zijn altijd zoveel haken en ogen aan een concurrentiebeding dat het vrijwel nooit stand houdt of dat je de allerbeste in de wereld niet krijgt als je daar te moeilijk over doet als werkgever.
Probleem is dat concurrentiebeding vaak pas een issue wordt bij vertrek. En dan is het jij als werknemer die moet strijden tegen een bedrijf met een leger juristen. Dan kan je sterk staan, het kan je ook veel kosten. En daar spelen ze gretig op in.
In de IT lijkt het juist gezond om af en toe eens gezond om te veranderen. Als werkgever ben je dan zeker dat de kennis niet bij één persoon zit en bij nieuwe mensen geven ook nieuwe inzichten en gaat bias tegen. Als werknemer heb je het voordeel dat je hierdoor nieuwe kennis opdoet en nieuwe inzichten krijgt.
In mijn ervaring is werken in een gebalanceerde, productieve en goede sfeer net zo belangrijk als salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ik weet niet hoeveel chip design teams Apple heeft, en hoe dicht die met elkaar verweven zijn, maar de reden van vertrek kan van alles zijn. Van persoonlijke redenen, betere voorwaarden bij Microsoft ("weggekocht"), tot interne stroevigheid bij de afdeling (of zelfs conflict) waardoor iemand verder gaat kijken. Als de afdeling niet zo groot is, dan is verder kijken vaak buiten de deur.

Bedrijfsinformatie mag je inderdaad niet meenemen. Maar in de techniek is het hebben van blauwprinten niet erg zinvol. Microsoft heeft immers niet dezelfde supply chain als Apple, en die supply chain voor ICs e.d. is niet bepaald general purpose. Al die informatie en design rules gaat dan echt ten onder aan de concepten, architecturen en ideeën van een product. En die zitten waarschijnlijk grotendeels wel in iemands brein (hoewel zijn eigen "naslagwerk" natuurlijk dan ontbreekt).

[Reactie gewijzigd door Hans1990 op 13 januari 2022 10:49]

Werken in een gebalanceerde, productieve en goede sfeer vallen ook gewoon onder arbeidsvoorwaarden. Net zoals aantal vrije dagen en mogelijkheid tot doorgroeien en het krijgen van cursussen etc.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 13 januari 2022 11:35]

Onzin, als ik 10 jaar aan een zelfde chip werk die steeds iets verder wordt verfijnt maar weinig meer doet dan dat dan lijkt het me logisch dat ik op een gegeven moment als er iemand langs komt die mij vraagt een nieuwe chip te bouwen waar ik veel meer vrijheid heb ik daar zeker wel naar wil luisteren.

Arbeidsvoorwaarden zijn een leuk idee maar er is een limiet, Apple zal de man vast een flinke zak geld bieden en Microsoft wat meer, maar ook zijn kennen hun grenzen.
Er zijn altijd uitzonderingen maar ook een Microsoft kan niet een oneindig hoog bedrag betalen of meerdere auto's en huizen als signing bonus weg geven bijvoorbeeld. Zo werkt dat niet, de voorwaarden zijn voor veel van dit soort mensen niet zo zeer het inkomen (dat is al jaren zo ruim dat zo lang het niet minder wordt het gewoon goed is) de extra's zo als verzekering (het is Amerika) is ook bij alle bedrijven gewoon goed geregeld voor dit soort posities een signing bonus zal er vast zijn en een paar honderdduizend is echt niet zo een heel groot probleem als ze iemand graag willen hebben. Maar daarna is het veel meer de nieuwe uitdaging en de vrijheden of nieuwe technologie waar mee gewerkt wordt die mensen overtuigen om van baan te veranderen.

Het idee dat je niet zo maar over mag stappen naar de concurrentie is eigenlijk helemaal niet zo gek. Denk je eens in de leider van een belangrijk team vertrekt om bij een concurrent een nieuw team op te zetten en raad eens wat het eerste is dat hij/zij doet? Goede mensen aan nemen en wie zijn de eerste mensen waar hij/zij mee zal praten (als er geen beperkingen waren) juist de goede mensen uit het vorige team want deze mensen ken je door en door...
Dan zou je zo maar een heel team in een keer over kunnen nemen (althans de goede mensen uit het team) en alles dat je hoeft te doen is een flinke zak geld op tafel gooien.

Om deze reden is er een rem op gezet en kunnen deze mensen gewoon bij het andere bedrijf aan de slag maar moeten ze eerst een paar maanden wachten. Dit maakt het heel erg lastig voor een concurrent met diepe zakken om even een heel team te slopen door simpel weg de krenten uit de pap te vissen en jouw met de mindere goden achter te laten.

Maar dat is bescherming van bedrijven ten kosten van de werknemers... echt waar? Als ik laten we zeggen KPN lastig wil vallen en even hun netwerkbeheer team overneem waarna zij met nieuwe mensen en minder kundige mensen al snel in de problemen komen klanten verliezen en misschien zelfs wel de deuren moeten sluiten als ik steeds maar weer de goede mensen bij hun weg weet te halen (ook uit andere teams). Dan zijn er heel erg veel meer werknemers die hun baan verliezen dan er eventueel benadeeld worden door zo'n concurrentie bepaling.
Daar naast is zo'n bepaling ook een onderhandelingspunt voor de werknemers als ik mijn flexibiliteit in moet leveren dan gaat jouw als werkgever dat geld kosten. Net als ik mijn weekend in moet leveren als ik bijvoorbeeld in ploegen diensten werk, dat doe ik echt niet zonder dat je mij meer betaald.
Dus is er uiteindelijk echt iemand die hier minder van wordt, niet de werknemer die zo'n contract tekent niet de werkgever die zo'n contract aanbied en niet de rest van het bedrijf dat dankzij dit soort constructies meer zekerheid heeft dat een concurrent niet gewoon het bedrijf sloopt door de beste mensen binnen een paar maanden allemaal weg te kopen waarna het bedrijf instort.

Ik denk dat je de markt of niet zo goed begrijpt of niet helemaal door heeft waarom zo veel internationale bedrijven top mensen zien vertrekken die wat anders willen doen om pas 6 a 9 maanden later bij een concurrent een mooie titel te krijgen en feitelijk een zelfde baan accepteren. Die maanden zijn echt niet omdat ze op zoek zijn gegaan naar zich zelf of zo dat is gewoon omdat internationaal zeker voor top posities en al helemaal in de tech industrie diet soort bepalingen heel erg gewoon zijn. En zeker niet een typisch Nederlands iets.Het grote verschil is dat we in Nederland sommige dingen bij de naam noemen waar internationaal vaak een iets minder directe bewoording gebruikt wordt.
Je hebt een heel lang verhaal alleen sla je in de eerste regels al de plank mis. Zorgen dat je werknemers genoeg leuke nieuwe en innoverende dingen mogen doen is ook een arbeidsvoorwaarde. Als jij je mensen 10 jaar lang aan dezelfde chip laat werken zonder enige uitdaging dan doe je als werkgever iets verkeerd.

Ik weet niet hoe jullie erbij komen dat arbeidsvoorwaarden alleen maar over geld gaan?
Arbeidsvoorwaarden zijn absoluut niet alleen geld helemaal waar. Maar als werkgever heb je weinig mogelijkheid om mensen een nieuwe uitdaging te bieden als je ze nodig hebt om bijvoorbeeld Windows te onderhouden, of een processor verder te ontwikkelen. Het is een product dat eigenlijk alleen maar evolutie ziet en weinig revolutie. Kijk naar de Zen architectuur of de Core architectuur. Er is weinig nieuws onder de zon zo lang als je daar aan vast zit, natuurlijk zijn er verbeteringen en zo maar het is niet een green field project waar je van af de grond af een nieuwe architectuur of een nieuw OS mag ontwikkelen.

Het idee dat je het fout doet als werkgever als je iemand weinig uitdagingen kan bieden omdat je de komende jaren nog de bestaande technologie moet onderhouden is natuurlijk onzin het is een zeer normale situatie waar zeer veel werkgevers simpel weg niet aan kunnen ontkomen.
Ik denk dat in dit soort gevallen het juist andersom is. Mike is zo goed in zijn vak en Apple wilde hem waarschijnlijk graag in dienst, dan kan Mike zeggen ik wil in mijn contract hebben staan dat ik bij ontslag (van mijn of jullie kant) altijd kan gaan werken waar ik wil. Uiteraard dan wel met een geheimhoudingsplicht over Apple zaken.
Je kan je ook afvragen in hoeverre Microsoft en Apple elkaars concurrenten zijn. Ja, ze werken beiden aan hetzelfde type product, maar qua productvraag kom je niet in elkaars vaarwater. Van Intel naar AMD is aan de andere kant weer een ander verhaal.

Geheimhoudingsclausules is weer een ander ding.
Sorry, maar dit raakt kant noch wal. Apple en MS zijn gigantische concurrenten van elkaar. Met name met oog op AR (waar elke techgigant momenteel aan werkt en MS een duidelijke voorsprong heeft) is dit bepaald nog niet uitgedokterd.
MS is zo groot, dat het tegelijkertijd wel en geen concurrent is van Apple.

In dit geval gaat de persoon in kwestie werken aan chips voor Microsoft's serverdivisie. Aangezien die hun producten niet aan anderen verkoopt, maar inzet in hun eigen datacenters, concurreren die niet met de Apple hardwaredivisie (voor zover Apple al een rol speelt op de servermarkt... dat doen ze eigenlijk al jaren niet meer).

Azure en iCloud zijn geen concurrenten.
Apple's iWork (Pages, Numbers en Keynote) kun je moeilijk met een strak gezicht concurrenten van MS Office noemen.

Surface-laptops en tablets zijn dan weer wel directe concurrenten van Apple's productgamma. Maar daar gaat deze meneer niet voor werken (tenzij MS alleen maar "zegt" dat hij voor de serverdivisie aan de slag gaat en men stiekem aan een Surface met een eigen ARM-APU werkt natuurlijk.... we kunnen dromen!).
Die kennis zal in eerste instantie idd voor de serverdivisie ingezet worden, maar dat betekend niet dat het niet kan resulteren in een consumentenchip. De M1 is ook begonnen als A4 in 2010.
Als je de prijs van een doorsnee Surface Laptop bekijkt, dan begint het productieve spul op dezelfde prijzen als een Macbook Air. En Microsoft heeft ook laptops van 2k+ euro, zoals de Macbook Pro's. Ze bedienen dus wel degelijk dezelfde markt. Want gaming monsters zijn de Surface devices ook niet; die zetten net zoals Apple productiviteit en effectiviteit echt voor op.

Microsoft maakt ook een Surface tablet/laptop met Pentium of entree level hardware, maar eigenlijk is dat Microsoft's reactie op een iPad denk ik.

[Reactie gewijzigd door Hans1990 op 13 januari 2022 10:40]

Dat lijkt mij ook, er zijn er maar weinig in de wereld zoals hij. Dan gaat hij zichzelf niet in de voet schieten door zich te binden aan een bedrijf.
Je kunt altijd onderhandelen als je ergens gaat werken en niet akkoord gaan met een standaard contract. Zou sowieso adviseren om dit ook voor jezelf te doen. Daarnaast is concurrentie beding bij vertrek is een blok aan het been, maar altijd af te kopen.

Ik denk dat er in dit geval geen sprake van standaard contract is.
Mag niet in Californië. Wellicht een van de redenen dat Silicon Valley ontstaan is - je kunt talent relatief makkelijk wegkapen van andere bedrijven…
Wegkapen? Je huurt gewoon medewerkers in. Marktwerking heet dat. Waarom zo'n negatief woord eraan hangen?
In CA is het toch wel echt een kwestie van specifiek het talent dat bij concurrenten werkt benaderen, dus 'wegkapen' lijkt me best een relevante benaming.
Inderdaad, het was tenslotte in de context van een mededingingsbeding. Maar ik heb er persoonlijk ook geen issue mee, hoor, het was gewoon de correcte term ;-)
Dat moet welhaast als gevolg hebben dat de salarissen per persoon flink verschillen en astronomisch kunnen worden; overstappen is relatief gemakkelijk, dus wat een werkgever nodig hebt is zorgen dat de gewilde medewerkers komen/blijven.
Wat moeten ze dan? Natuurlijk mogen ze hun werk niet meenemen. Maar van een chip architect kun je moeilijk verwachten dat ze dan maar broodjes gaan bakken oid.
Wellicht chips bakken :*)
Dit soort supersterren in de business mogen hun eigen voorwaarden invullen op het contract.
Take it or leave it. Genoeg bedrijven waar hij meer dan welkom is.
Kan ook zijn dat er genoeg kennis is overgedragen aan andere mensen.
Krijg niet het idee dat Apple er zoveel ophef over maakt.
Het zou ook niet goed staan als ze openlijk ophef maken over het verlies van een medewerker. Sterker nog, als je daar dan openbaar over tekeer gaat heb je risico dat je vervolgd wordt. Apple was toch een van de schuldige partijen in een recent kartel tussen high-tech bedrijven die hadden afgesproken van elkaar geen medewerkers te gaan werven.
Vaak zit er wel een concurrentie beding in hun contract met een boete daartegenover. Wat alleen ook vaker gebeurt is dat de boete dan weer vergoed wordt door de nieuwe werkgever. Uiteindelijk is de technische kennis meer waard dan een boete van een paar (tien) duizend.
Ik weet precies wat je bedoelt. En ja je hebt gelijk.
Maar anderzijds is zo'n beding grotendeels een wassen neus.
Mike laat namelijk zijn geheugen en kennis niet achter bij Apple.
Zoals iedere werknemer groeit hij. En die groei neem je mee.
Hij zal een Apple design zeker niet 1 op 1 gaat toepassen bij de concurrent, maar de gedachte over het design wel.
Hij gaat echt niet met 386SX ontwerpen komen omdat hij alle voorgaande kennis 'vergeten' is.
In dit geval zie ik ook niet Apple en Microsoft met elkaar concurreren toch. Zelfs als zo'n concurrentie beding is getekend het is geen brede veto recht.
Zo'n beding is nooit absoluut. Het kan zijn dat er een bedrag betaald is om dit te omzeilen, maar hoe veel zullen we nooit weten.
Al die bedrijven zitten in Californië, en juist daar zijn concurrentie bedingen normaliter niets rechtsgeldig.
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-compete_clause#California

Daar profiteren deze bedrijven van, doordat ze bij elkaar mensen weg kunnen halen, maar daardoor kunnen ze er ook nadeel van ondervinden.

Uiteraard kunnen er wel geheimhoudingsclausules zijn, en deze zullen er ook vast zijn.
Zo’n non-compete is heel spannend op TV. Maar in het echt heb je als bedrijf weinig kans dat dit stand houdt in de rechtszaal. Je hebt het recht om je beroep uit te oefenen waar je wil.
Dat geeft ook indirect aan dat Apple toch iets aparts heeft gedaan met z'n M1 chips. Er zijn ook al meerdere mensen van Apple vertrokken naar bedrijven die ook chips ontwikkelen.

Dit is niet de eerste.
Zoals hier door GERMEY wordt aangegeven, een korte Google zoekopdracht "non-compete clause silicon valley" geeft aan dat dit niet is toegestaan in California. Dit geldt overigens niet voor NDA's.
Je kan iemand moeilijk werk weigeren.
Zou betekenen dat als je een keer voor een chip merk heb gewerkt dat je nooit meer aan de bak kan.
Basis risicomanagement is dat je maatregelen neemt wanneer mensen en kennis wegvallen op belangrijke posities. Het is zeer aannemelijk dat Apple daar uitvoerig rekening mee houdt en de ontwikkeling van hun programma’s niet in gevaar komt.
Of hebben MS en Intel er erg veel geld voor over, of er is een andere reden waarom 2 key personen in korte tijd vertrekken uit Apple's ARM ontwikkeling.

Mike Filippo:
(Bij ARM, Wat ie bij Apple deed weet ik niet anders dan Architect)
Hoofdarchitect van Neoverse V1 (ook bekend als Zeus), Arm's eerste CPU met SVE-capaciteit
- Lead architect van Cortex-X1 Cortex A-78 mobiele CPU's, Neoverse N1 infrastructuur-gerichte CPU, Hercules-AE, Arm's volgende generatie Automotive-Enhanced CPU, Cortex-A76AE, de eerste generatie van Arm's Automotive-Enhanced high-end Split-Lock en Dual-Core LockStep (DCLS) CPU's gebouwd voor autonoom rijden en andere veiligheidstoepassingen, Cortex-A76, 2018 high-end mobiele CPU gericht op autonoom rijden en andere veiligheidstoepassingen, Cortex-A72, 2015 64-bit mobiele/infrastructuur CPU, Hoofdarchitect van Cortex-A57, ARM's eerste generatie 64-bit CPU, CCN-504 en CCN-508 - 16-CPU en 32-CPU interconnects gericht op high-end networking en server markten.
Medebedenker van AMBA 5 CHI, ARM's volgende generatie cache-coherente AMBA-architectuur

Jeff Wilcox:
Directeur van het Mac-systeemarchitectuurteam dat alle systeemarchitectuur, signaalintegriteit en stroomintegriteit voor Mac-systemen omvatte. Leidde de overgang voor alle Macs naar Apple Silicon, te beginnen met de M1-chip, en ontwikkelde daarvoor de SoC en systeemarchitectuur achter de T2-coprocessor.

Dat moet pijn doen
Dat deze vertrekken zo dicht bij elkaar liggen doet mij vermoeden dat Apple er rekening mee hield in de zin dat deze mensen contractueel verbonden waren om tot minstens X maanden na de lancering van de M1 bij Apple in dienst te blijven. Dat kan in het arbeidscontract maar makkelijkers is om hun aandelen te laten ‘vesten’ X maanden na een bepaalde datum.

Een bedrijf op dit niveau zal er ervaring mee hebben dat mensen vertrekken na het einde van zo’n afspraak en er dus al rekening mee hebben gehouden.
Ik betwijfel of zo een beperking in Californie legaal is, of er zou een bonus aan moeten hangen, als je periode X blijft krijg je Y aandelen.
Soms is het ook gewoon de uitdaging. Bij een fabrikant die een achterstand heeft proberen de race weer gelijk te trekken óf zelfs voorbij te streven.

Dichter bij huis kan ook, meer geld, meer waardering, Apple die hem niet echt meer nodig heeft etc. Alles is denkbaar.
Dat eerste vergeten veel mensen. Apple zit nu in de uitvoeringsfase van een behoorlijke transitieperiode. Hoe soepel de M1 migratie voor gebruikers ook is gegaan: achter de schermen gaat dat gewoon gepaard met een flinke portie chaos en 'brandjes' die geblust moeten worden. Sommige mensen functioneren op hun best in zo'n situatie, maar zodra alles een beetje rustiger wordt gaan ze op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Misschien is het vertrek van deze meneer een teken dat het bij Apple intern heel goed gaat nu ;)
Dat was het eerste dat ik dacht.
Het is saai om bij een "winnaar" te zitten of langdurig succesvol te zijn.

Dit soort mensen willen "pijn", problemen oplossen, dingen bereiken. Voor mij als ontwikkelaar ervaar ik dat ook (ik ben net niet van het niveau van Mike vrees ik). Nieuwbouw is saai, maar shit in productie -hence, problemen oplossen- is heerlijk.
Ik heb het idee dat met de M1 de rek uit de Apple ARM architectuur er wel een beetje uit is. Je ziet duidelijk dat voor de Pro en Max er een enorme hoeveelheid aan transistors tegen aan gesmeten wordt om de performance op te krikken. Daar zit een limiet aan.

Dus de mensen die er aan gewerkt hebben zijn klaar voor een nieuwe uitdaging.
Hebben deze mensen geen last van een non-compete regeling? Ik vind het maar opvallend dat al deze belangrijke werknemers van de een op de andere dag bij de concurrent aan de slag kunnen.

Er zal wel een flinke zak geld tegenover moeten staan, zeker :+ Al vraag ik me af of je dat als Apple bijv. uberhaubt moet willen, geld lijkt me toch niet echt iets relevants in dit soort gevallen.


edit: blijkbaar vroeg @Luchtbakker zich hetzelfde af, ~1 minuut eerder :Y)

[Reactie gewijzigd door MaartehhM op 13 januari 2022 08:56]

Niet in California, daar zijn dat soort bepalingen heel lastig te handhaven voor de (ex) werkgever.
Kennis komt niet alleen van individuen.
Hebben deze mensen geen last van een non-compete regeling? Ik vind het maar opvallend dat al deze belangrijke werknemers van de een op de andere dag bij de concurrent aan de slag kunnen.
Bekijk het eens van een andere kant.
Apple betaalt Mike plotseling een heel karig loon. Mike kan niet vertrekken omdat hij 5 jaar niets met CPUs mag doen. Hij mag zelfs niet met software doen. Nee hij is geen programmeur maar heeft zeer zeker wel erg veel inzage in de iOS roadmap van Apple.

(Voor de duidelijkheid, het is een fictief voorbeeld. Ik neem aan dat Apple Mike altijd prima betaald heeft)
Intel probeert Apple niet voorbij te laten komen in de chiprace, dat is duidelijk. Waarschijnlijk is het overnemen van twee topontwikkelaars de goedkoopste manier.
Eh, deze meneer gaat naar Microsoft.
If I'm cut, why not bleed? It would be a sad error in judgement, General Solomon, to mistake me for a corpse.
Krijg een beetje Kane-vibes bij het zien van zijn foto :P
Maar goed, Intel zal er blij meer zijn, hopen dat daar wat goeds uit komt.
Is heel normaal dat ze elkaars mensen wegkapen. Kan me nog herinneren dat Apple een CPU ingenieur bij Samsugn weg heeft gekaapt jaren geleden.
https://gizmodo.com/apple...ner-to-build-cust-5951051

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee