Vlaamse regering wil verkoop vastgoed digitaliseren

De Vlaamse regering wil de verkoop van vastgoed digitaliseren met het Project Vastgoedinformatie. Volgens de Vlaams minister-president Jan Jambon moet dat het koop- en verkoopproces van vastgoed sneller en eenvoudiger maken.

Alle gegevens die notarissen en makelaars nodig hebben om een huis te verkopen moeten volgens Jambon tegen eind 2022 in enkele muisklikken terug te vinden zijn bij de Vlaamse overheid. "Als deze data beschikbaar is in een grote databank, dan kan een verkoop al binnen een aantal werkdagen afgerond worden", zegt de minister-president, die tevens ook Vlaams minister van digitalisering is, bij Radio 2.

Jambon hoopt dat hierdoor de tijd tussen de beslissing om een aankoop te doen, en de effectieve koop, veel korter zal worden. "Dit initiatief zal onze economie alleen maar ten goede komen", aldus de minister-president. "Voor heel wat mensen is de digitalisering een logische volgende stap in de samenleving", aldus Jambon.

Het Project Vastgoedinformatie kadert in een groter Vlaams digitaliseringsplan. Vlaanderen wil met dat plan werk maken van de digitalisering op verschillende domeinen zoals onderwijs, werk, inburgering, lokaal bestuur en de digitale uitsluiting van sommigen vermijden. Volgens een studie van de Belgische Koning Boudewijnstichting, blijkt dat 40 procent van de Belgen risico loopt op digitale uitsluiting. Ongeveer 32 procent van die groep heeft 'zwakke digitale vaardigheden' en 8 procent van de Belgen zou geen internet gebruiken.

De digitale ongelijkheid zou ook financiële ongelijkheid in de hand werken en de kloof tussen arm en rijk doen groeien. "We moeten vermijden dat er mensen zijn die digitaal mee zijn, en mensen die digitaal niet mee zijn", aldus Jambon.

Door Jay Stout

Redacteur

05-01-2021 • 15:13

146 Linkedin

Reacties (146)

Wijzig sortering
Hopelijk wordt dan meteen ook de rol van de notaris ingeperkt. Die is onnodig duur. Het is de federale overheid niet gelukt (Koen Geens :( ), ben benieuwd of het Vlaamse lukt.

[Reactie gewijzigd door uip op 5 januari 2021 15:22]

Ze ("Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat") hebben wel Biddit opgezet.
Lekker digitaal tegen elkaar opbieden alsof het eBay is (compleet met timer die bij elk nieuw bod reset).

Eens de winner met hoogste budget bekend is kan de notaris z'n maximale ereloon opstrijken. }>
Helaas op Biddit mag de verkoper het laatse bod (de winnaar) ook weigeren... dus niet echt alsof het eBay is dus.

[Reactie gewijzigd door EntityX op 6 januari 2021 16:01]

Ik vind enkel een verwijzing terug naar een geval waar de notaris wegens "juridische redenen" de hoogste bieder kan weigeren. M'n ebay-referentie was meer het opbieden tegen elkaar.

Offline kan je de geïnteresseerden ook tegen elkaar uitspelen maar heb je geen dergelijk doorgedreven game-ificatie met realtime feedback.
Inderdaad. Ze zetten het online met een lage prijs om veel volk te lokken.
Laten dan de mensen tegen elkaar opbieden. En als het hoogste bod hun niet aanstaat annuleren ze de verkoop. Ondertussen moet je wel al een lening hebben afgesloten want alle boden zijn bindend zonder opschortende voorwaarden.

Ikzelf heb nog nooit geboden, maar wel eens een keer een huis gevolgd via biddit.
Volgens mij gaat dat ook zo bij een "normale veiling". Als eigenaar kun je een bod weigeren als je het te laag vindt. Dan houden ze een zo genoemde "tweede zitdag" en kun je opnieuw bieden.

Je kan nog altijd niemand verplichten om iets te verkopen lijkt me.
Als alles digitaal gaat, is een notaris dan nog wel nodig?
Ik zie het nut van een notaris nog steeds in, die moet adviseren bij de verkoop en jou als koper of verkoper beschermen.
Uiteindelijk zal jij als koper documenten tekenen die je eigenlijk ontzettend veel geld kosten waar de (ver)koper amper snapt wat hij/zij aan het ondertekenen is.

Komen er geschillen dan is jouw notaris je aanspreekpunt om dat geschil uit te klaren of als er onduidelijkheden zijn in de akte jou adviseren om al die legale tekst te kunnen begrijpen (en wat veel mensen vergeten, ook na de verkoop jouw aanspreek punt is).

Het is hiervoor waar ik een notaris voor wil betalen, maar niet om achter documenten aan te lopen die door de ongestructureerde overheid veel tijd en moeite kosten om bijeen te sprokkelen.
Als het gros van de documenten centraal beschikbaar staan dan is de tijd die verloren gaat bij een verkoop aan opzoekwerk langs beide kanten fel gereduceerd, gaat de verkoop een pak sneller (dan nu 3 maand) en zal alles hopelijk goedkoper worden (zoals de notaris als de overheid zijn administratieve kosten voor inschrijving, hypotheek enz).


Bij mijn aankoop waren er belangrijke dingen waarvoor mijn notaris uitleg kon geven zoals bij de gedeelde muren, wel of niet beschermd onroerend goed, al die legale complexe teksten voor de aanvraag van mijn lening, dat alle wettelijke documenten er waren...

[Reactie gewijzigd door SMGGM op 5 januari 2021 16:05]

Het zou uiteindelijk natuurlijk fijn zijn als zulke overeenkomsten gewoon in normale taal opgeschreven kunnen worden. Als je simpelweg gewoon "de lijntjes" kunt volgen om te zien of je wel of niet een spijker in een buitenmuur mag slaan, dan kan je buurman het ook en krijg je er ook geen geschil over. Of tenminste, dan krijg je een geschil nadat je weet dat je in je recht staat in plaats van dat je een geschil hebt en dan bij de notaris langs moet om te vragen wie in haar rechts staat.
Het probleem met gewone taal schrijven is dat voor een rechtbank teksten ontleed worden en hun betekenis in vraag gesteld word waarbij je in een juridisch steekspel van woorden terecht komt.

"Beide partijen komen overeen tot verkoop van de woning"

Wie zijn dat, beide partijen? Is dat de bakker? De slager?
De woning, wat is dat juist? De bakstenen? De grond? Het vruchtgebruik? De naakte eigendom? Het tuinhuis?
Wanneer is dat juist overeen gekomen?
Wat is er juist overeen gekomen?

De bedoeling is net zodat er zo min mogelijk tussen de lijntjes gelezen kan worden want hoe meer dat mogelijk is, hoe meer discussie, hoe meer je voor de rechtbank staat om een oordeel te krijgen wat er nu wel of niet tussen de lijntjes staat.

Dus dan schrijf je tekst waar zo weinig mogelijk aan de verbeelding overgelaten word en dan krijg je meer zoiets:

Tussen:
Enerzijds Partij A; zoals beschreven in artikel 1;
Andezijds Partij B, zoals beschreven in arikel 2;

Gelet op artikel 86 van het wetboek ...
Gelet op ...
Gelet op ..

Op vijf februari tweeduizend eenentwintig ofwel 05/01/2021
op locatie van Notaris ... te vul volledig adres is

Zijn overeengekomen tot volgende overeenkomst

De aankoop van, lange beschrijving, veel tekst blabla
Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, zelfde als dat programmeertaal of ICT niet in normale taal is voor de gemiddelde gebruiker/mens.

Zo behouden ze het vakgebied en heb je de mensen altijd nodig. (of t nou artsen, makelaars of ICT mannen zijn).
Niet helemaal eens met @itlee en @sprankel.

Uit een (Nederlands) model koopovereenkomst.
6.2 Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen die op de onroerende zaak rusten, e.e.a. voor zover blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande notariële akten van levering en/of van vestiging van een beperkt recht op de onroerende zaak, dan wel blijkend en/of voortvloeiend uit een afzonderlijke notariële akte.
Verkoper heeft van al deze notariële akten de letterlijke tekst (in kopie) aan koper ter hand gesteld.
Koper verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van deze akten.
Verkoper heeft aan koper medegedeeld dat de volgende publiekrechtelijke beperkingen op de onroerende zaak rusten: ………….
Koper verklaart deze bijzondere (publiekrechtelijke) lasten uitdrukkelijk te aanvaarden.
Los van dat dit voor veel mensen onleesbaar is, waarom staat hier een opsomming van alle plekken waar iemand nog een beding op de onroerende zaak kan hebben in plaats van letterlijk een lijst met wie dat allemaal zijn en waar zij een claim op hebben? Die gegevens moet de verkopende partij namelijk toch al leveren, blijkt uit de zin "koper verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van deze akten". Je zou dus ook op kunnen schrijven "de muur van de uitbouw van de buren staat op het te kopen stuk grond, maar is eigendom van de buren en zij mogen jouw grond betreden om schade te herstellen of voorkomen". Het bekt niet alleen lekkerder, het dekt ook gelijk af wie verantwoordelijk is voor deze muur (de buren) en wie er iets aan op mogen hangen (in dit geval alleen de buren) en wanneer de buren toegang mogen hebben tot deze muur.
Dat gebeurd niet omdat makelaars doorgaans lui en incompetent zijn en tegen de minste moeite hun provisie willen opstrijken. Daarom kwakken ze de hoognodige gegevens in een modelcontract en laten het de koper en verkoper lekker uitzoeken.

Het mooiste voorbeeld van makelaarswanpraktijken is dat een aankoopmakelaar standaard een percentage van de koopprijs als provisie rekent en daarmee geen enkele incentive meer heeft om een goede prijs te onderhandelen voor zijn cliënt (mochten de marktomstandigheden dat al toelaten...). Elke euro bespaard voor de koper gaat ten koste van zijn eigen inkomsten.
En bovendien, alsof hij meer werk zou moeten verzetten voor de koop van een duur huis versus een goedkoop huis...

[Reactie gewijzigd door Raafz0r op 8 januari 2021 20:28]

@Skit3000 & @Raafz0r

Van het moment je zelf een tekst begint te schrijven loop je risico want je zit met een contract of juridische overeenkomst die nog nooit getoetst is in een rechtbank. Ook al heb je geen enkele fout gemaakt, je verliest de jurisprudentie waardoor je u in een zwakkere juridische positie zet.

Immers als je hetzelfde contract gebruikt als altijd dan zijn daar al historische rechtszaken geweest waarbij er reeds bepaald is door een rechter hoe die tekst geïnterpreteerd moet worden en dat het contract rechtsgeldig is. Je kan immers in een overeenkomst schrijven wat je wilt, indien deze ingaat tegen de wet, dan kan dit als gevolg hebben dat heel de overeenkomst ongeldig is.

Maar als er reeds uitspraken zijn waarbij hetzelfde model overeenkomst gebruikt is, dan is het lastig om de bepalingen in dat contract aan te vechten, immers als een rechter daarop ingaat dan zegt die dat in alle voorgaande rechtzaken waar datzelfde model overeenkomst gebruikt heeft men foutief geoordeeld heeft. Dat noemt men dan jurisprudentie, in vorige rechtzaken is meermaals bepaald dat overeenkomst 6.2 rechtsgeldig is en hoe het geïnterpreteerd moet worden, dan gaat de tegenpartij serieus uit de hoek moeten komen of een rechtbank weigert zelfs de zaak te laten voorkomen.

Als je dus zelf een overeenkomst begint te schrijven, correctie, als je daar duur betaalde advocaten voor neemt, dan loop je tevens het risico dat je ergens iets over het hoofd ziet. De reden dat je daar advocaten voor nodig hebt, je moet de wetgeving heel goed kennen, anders ga je gegarandeerd fouten maken en dan heb je het zeker hangen.
Los van dat dit voor veel mensen onleesbaar is, waarom staat hier een opsomming van alle plekken waar iemand nog een beding op de onroerende zaak kan hebben in plaats van letterlijk een lijst met wie dat allemaal zijn en waar zij een claim op hebben?
Omdat een modelovereenkomst begint met versie 1. Dan komt er een uitspraak waarbij iemand iets gekocht heeft en er in geslaagd is kosten te verhalen op de vorige eigenaar, dat hoeft maar 1 rechtzaak in Nederland te zijn => versie 2 waarin expliciet dat scenario uitgesloten word. Dan is er nog een rechtzaak waarbij de rechter oordeelt niet in te gaan op de eiser maar wel aangeeft dat een bepaald artikel voor interpretatie vatbaar is => versie 3. Die model overeenkomsten worden aangepast in functie van eerdere uitspraken of eerdere rechtzaken.
"de muur van de uitbouw van de buren staat op het te kopen stuk grond, maar is eigendom van de buren en zij mogen jouw grond betreden om schade te herstellen of voorkomen"
Dit levert je sowiezo een rechtzaak op. Wie is er verantwoordelijk voor die muur? Er staat niet in je tekst dat de buur die muur moet onderhouden enkel dat hij de grond mag betreden om herstellingen uit te voeren. Is die muur wel vergund? Moeten de buren pacht betalen voor het gebruik van die grond? Mag die muur daar wel staan? De grond betreden, onder welke voorwaarden? Mag de buur zo even beslissen zondagnacht met een graafmachine over de grond te rijden en daarbij de volledige tuin omver te rijden? Er staat dat ze de grond mogen betreden, er staat niet dat de eigenaar van de grond hem toegankelijk moet maken, wat als de eigenaar planten voor die muur heeft gezet? Wat als de waterafvoer van het dak van die muur hinder geeft bij de eigenaar van de grond?

Voor jou lijkt die tekst logisch maar jij leest héél veel tussen de lijntjes en tussen de lijntjes lezen wilt zeggen uitvechten voor een rechtbank. Als kinderen een probleem hebben dan roepen ze er de juf erbij, als grote kinderen een probleem hebben dan roepen ze er de rechter bij. Al helemaal bij een buren geschil maar ook daarbuiten, reken niet op gezond verstand bij de partijen, de meeste rechtszaken ligt de uitspraak al lang vast voor er nog maar een woord gezegd is voor de rechter.
Dank je voor je diepgaande uitleg. Ik kan alleen bevestigen dat in het modelcontract van onze woning meer ruimte voor interpretatie is over het stukje muur dat bij de buren op de grond staat, dan mijn zelf geschreven voorbeeld en dus zeker meer dan alle details die jij daar nog eens bij op somt. Het gaat me ook niet om de lengte van de tekst of wie dat schrijft (er kunnen nog steeds modelcontracten bestaan, maar dan dus in begrijpelijke tekst), maar dat het leesbaar zou mogen zijn óf in ieder geval zo beschreven dat je ook zonder notaris die het uitlegt, een advocaat die iets uitzoekt, of een rechter die een uitspraak doet, kunt nagaan wat er precies is afgesproken. En aangezien ik snap dat je niet elke situatie expliciet kunt benoemen, zou blijft het prima om naar wetten e.d. te verwijzen, maar die moeten dan eenzelfde vertalingsslag ondergaan, etc. Dus mijn gedachte was niet dat een makelaar even snel iets in elkaar flanst en onder je neus schuift, maar dat er integraal naar gekeken wordt. In het allerbeste utopische geval kom je uit op een scenario waarbij rechters niet meer nodig zijn om recht te spreken.
Ik begrijp perfect wat je zegt maar dan kom je op het probleem van hoe de wet is geschreven wat bij de wetgevende macht ligt, lees politiek. En daar zit je met exact hetzelfde probleem: 60 jaar geleden is een wettekst geschreven waarbij je niet wilt dat de wetgevende macht even beslist de oude wettekst in de vuilbak te gooien en met een vers blad begint.

Je ziet dat ook met GDPR wetgeving, totaal nieuwe wetgeving waarbij heel veel vraagtekens bestaan over hoe iets geïnterpreteerd moet worden. Zo moet een bedrijf de nodige security maatregelen treffen om privacy gevoelige gegevens te beveiligen. Maar wat is dat dan juist, "de nodige security maatregelen"?

De reden dat de wetgevende macht bij GDPR niet geschreven heeft, "het moet beveiligd zijn met SHA256" is dat tegen het moment die wettekst goedgekeurd is en tegen dat iemand een rechtzaak start, daar zit zoveel vertraging op dat SHA256 tegen dan vermoedelijk al compleet gedateerd is waarbij iedere keer die wet aanpassen aan de laatste nieuwe security standaard veel tijd en gezever oplevert waarbij je continu achter de feiten aanloopt.

De wetgevende macht is dus vooruitziend geweest en heeft met opzet niet in de wet opgenomen wat de "nodige security maatregelen" dan juist zijn, men laat het met opzet over aan het oordeel van een rechter.
Echter zolang er geen uitspraken zijn wat rechters verstaan onder de "nodige security maatregelen" is daar geen antwoord op te geven, je hebt jurisprudentie nodig, eerdere uitspraken om te weten dat je al minstens pakweg SHA 128 moet gebruiken omdat 3 jaar ervoor een uitspraak was waarbij een rechter dat toen zo geoordeeld had.

Als de wetgevende macht dus zegt, we schrappen een volledige wettekst en we schrijven hem compleet nieuw dan is heel die wetgeving nieuw waarbij het afwachten word hoe rechters die gaan interpreteren, hetzelfde verhaal als bij GDPR maar in dit geval nog erger, je gaat wetten herschrijven die al lang gebruikt worden, die al lang toegepast zijn, waar 60 jaar rechtszaken en uitspraken over bestaan. Zeker voor bedrijven is dat zeer ongunstig, als men niet zeker weet wat men kan verwachten bij eigendomsrecht omdat zonet heel de wet opnieuw is geschreven, dan denk je wel 3 keer na voor je een fabriek van 200 miljoen euro begint te bouwen. En wat als de wetgevende macht een foutje maakt en een rechter oordeelt dat alle historische overeenkomsten ongeldig verklaard kunnen worden op basis van de nieuwe wetgeving?

Je zit dus met wetteksten van 60 jaar oud die enkel waar nodig wat aangepast worden door de wetgevende macht waarbij de wet, juridisch gesproken dan, duidelijk moet zijn voor rechters. Heel veel oubollig taalgebruik, woorden die in de gewone taal al 40 jaar niet meer gebruikt worden, ga maar door. Binnen het juridisch systeem word die taal echter continu toegepast dus daar geeft dat niet zo een groot probleem, als buitenstaander is dat inderdaad een ander verhaal.

Bestaande wetving volledig herschrijven is nog veel gevaarlijker dan je model overeenkomst opnieuw schrijven, je kan het volledige rechtssysteem ontwrichten als je hier fouten maakt. Echter gezien de model overeenkomsten geschreven worden op basis van wetteksten en historische uitspraken gebaseerd zijn op die wetteksten, dan krijg je veel oubollig taalgebruik en woorden die in de normale spreektaal niet meer gebruikt worden maar wel terugkomen in je model overeenkomst.

Edit: toevoeging:

Dan kan je natuurlijk aangeven, ooit gaan die wetten toch eens moeten herschreven worden, ooit gaat dat taalgebruik toch echt compleet gekkenwerk worden? Daarvoor moet je in Engeland zijn, de oudste wet daar dateert van ergens in 1200 waarbij het rechtsysteem in Engeland pas echt oubollig te noemen is.

Dit is een gevolg omdat Engeland al lang Engeland is en door de vrede in Europa begin je hetzelfde effect te krijgen in Nederland of België. Historisch gesproken werden wetten volledig opnieuw geschreven nadat het volledige overheidsapparaat vervangen werd. Het moment de provincie België zich van Nederland afscheurt en onafhankelijk word op dat moment kon het net onstane België met een vers blad beginnen.
Huidig Nederlands recht gaat verder terug bij het ontstaan van Soeverein Vorstendom der Vernedigde Nederlanden.

In realiteit is ons rechtssysteem helemaal niet voorzien op een samenleving die pakweg 500 jaar in vrede leeft waarbij geen revoluties, oorlog of andere gebeuren waarbij je even een totaal nieuw land opzet, want dat is het moment je pas echt even heel je wetgeving opnieuw kan schrijven.

[Reactie gewijzigd door sprankel op 9 januari 2021 00:53]

Super geschreven, dank je wel. Ik kan je niet modereren maar dit verdient een +3
... zelfde als dat programmeertaal of ICT niet in normale taal is voor de gemiddelde gebruiker/mens.
Ha ha, zou jij een programma in gewone mensentaal willen schrijven?
Dat zou een interessante compiler worden.
In andere landen zijn er compleet andere procedures om vastgoed te verkopen die véél goedkoper én sneller zijn. België is gewoon een grote bureaucratische rommelhoop waar advocaten, politiekers en notarissen veel te veel aan verdienen.
Het verschil is dat in België de notaris aansprakelijk kan worden gesteld bij problemen, wat niet is in het buitenland, waardoor zij meer risico dragen en daarvoor moeten betaald worden. Heb ik hier onlangs gelezen.

[Reactie gewijzigd door RuddyMysterious op 6 januari 2021 15:55]

en in de praktijk gebeurt dat dus amper, om niet te zeggen nooit, maar het geld ben je wel kwijt, idem voor de registratierechten van de eventuele hypothecaire lening
De reden waarom het amper gebeurt is nu net omdat het notariaat haar werk doet.

Het notariaat is preventief recht. Als het tot een rechtszaak moet komen dan wil dat eigenlijk zeggen dat een notaris zijn of haar werk niet heeft gedaan.
Een notaris die advies geeft? Dan ben je dus al te laat eigenlijk want als je daar zit moet je tekenen. Dan is alles ter kennisgeving en heb je het maar te slikken. Dat hij/zij juridische teksten beter begrijpt dat is waar maar veel onroerend goed heeft niet zo veel uitzonderingen / bijzonderheden.
En dat hij nuttig is om administratieve rompslomp te regelen? Tja - die rompslomp moet dus juist vermeden worden.
Je moet dan ook niet naar een notaris gaan als je je handtekening op het bod al heb geplaatst hé. Een notaris is er ook om raad te krijgen voor het tekenen (want immo verkopers zijn opdringerig en "verplichten" soms wel bizarre dingen).
Nog voor ik een bod heb ondertekend heb ik even met een notaris aan tafel gezeten om de valkuilen van een bod even te bespreken. Ik heb dan ook wat zinnen toegevoegd aan het bod om problemen te vermijden in de toekomst.
Okay - dat is echter wel ongewoon dacht ik (de notaris al eerder zien). En ik vermoed dat bij de aankoop van onroerend goed het grootste risico niet zozeer juridisch van aard is maar eerder economisch.
En dankzij de overspannen huizenmarkt hoor ik steeds meer dat beperkende voorwaarden vanuit de koper komen te vervallen omdat andere kopers een bepaald risico dan maar wel nemen en de verkoper dan dus gewoon de koper kiest die de minste voorwaarden stelt. Ook geen goede zaak maar beperkt nog meer de mogelijkheden om valkuilen te vermijden (of je moet het dan gewoon niet kopen).
ik weet niet of het zo ongewoon is. Toen ik een paar jaar eerder een huis probeerde te kopen, wees mijn notaris erop dat er verscheidene aanpassingen waren op het huis die vergunningloos gebouwd waren. Daarom heb ik toen afgezien, omdat ik anders de aanpassingen zou moeten laten afbreken of zelf laten vergunnen.
Een goede notaris helpt je echt heel veel.
Dat is idd mooi. Ik heb 5 maal onroerend gekocht en daarbij was de notaris alles behalve behulpzaam.
Je hebt zeker een punt als het over advies gaat, maar dan wil ik de notaris per uur voor advies betalen. Nu betaal ik duizenden euros voor een overeenkomst (die ik volledig begrijp trouwens) die heel makkelijk met minder rompslomp afgehandeld zou kunnen worden. De notarissen waar ik al mee te maken had doen trouwens weinig van dit werk zelf. Ze hebben mensen in dienst die alle admin en opzoekingen voor hem/haar doen. Wat is de meerwaarde van de notaris zelf dan? Inderdaad het eerder genoemde advies, maar daar wens ik geen bulk hoog bedrag op te betalen, eerder een uurloon zoals voor een advocaat. Het beroep van notaris zoals het nu bestaat is een reliek uit het verleden. Eentje die dringend gemoderniseerd mag worden.
Hahaha, wat een ideële kijk op een notaris en/of makelaar.
Bij onze koop moest ik de verkopers bij het tekenen van het voorlopige contract uitleggen wat onze clausules in de bieding betekenden, want dat had hun verkoopmakelaar nog niet gedaan.
Het concept van het definitieve koopcontract heb ik twee keer ter verbetering terug moeten sturen naar de notaris omdat ze de feitelijke informatie onjuist hadden overgenomen. Ondanks dat ik ze rijkelijk betaal bieden ze echt geen advies hoor.

De notaris is voor zulke transacties echt een nutteloze kostenpost.
De blockchain is als het ware een digitale notaris.
Een blockchain gaat je de tekst die op een akte staat niet uitleggen. Blockchain is een technologie die je de zekerheid geeft dat niemand zomaar iets kan wijzigen.
In Nederland of België is er een zeer groot vertrouwen in ons huidig systeem en over het algemeen een vertrouwen in de overheid waardoor een blockchain op zich niet nodig is.

Voor landen met veel corruptie of waar de overheid niet te vertrouwen is kan een blockchain wel een oplossing zijn.

Een notaris zijn job zal met blockchain nog steeds nodig zijn (tenzij jij het zelf op de blockchain gaat zetten).
Uiteindelijk is dat wat een notaris ook voor je doet, die is de persoon tussen de overheid en jijzelf om door de kluwen heen te geraken.
Daarnaast zal een notaris je ook bijstaan bij geschillen en adviseren in wat je eigenlijk aan het tekenen bent (want het is niet gewoon een stom document dat je tekent hé).
Je zou de notaris als de "oracle dienst" kunnen zien die een smart contract triggered om de asset van eigenaar te verplaatsen. Maar bij voldoende vertrouwen... is een blockchain inderdaad overkill.
Exact. Blockchain is bij uitstek geschikt om die hele sector van notarissen overbodig te maken, mits de controles die ze nu uitvoeren ook gestandaardiseerd (ook de input!) en geautomatiseerd gedaan kunnen worden
O, maar het notariaat is slimmer dan dat. Ze laten hun kaas niet van hun brood halen en hebben biddit opgezet, een online verkoopkanaal. Lumineus idee, want die app automatiseert alles, maar het ereloon van de notaris (door de overheid vastgelegd) blijft behouden alsof alles manueel gebeurt.

Veel politieke vriendjes, die notarissen ;)
Een prijs voor de verkoop van een woning staat vast en dit is ook meteen de reden waarom het voor biddit dezelfde prijs is.

Als globaal gezien alle acties die een notaris moet doen gereduceerd wordt, dan kan je klagen om de vaste tarieven voor de (ver)koop van een woning te verlagen.
https://www.dewaele.com/nl/advies/notariskosten-hoeveel
nee hoor, maar het zullen wellicht sowieso alleen notarissen zijn die het mogen. Gezien de stevige voet die ze gewoonlijk zetten voor hervormingen moet ik het allemaal nog zien, en zeker dan de voordelen die dat voor burgers in de praktijk zal hebben.
Ja die blijft nodig want digitaal of 'analoog' is namelijk niet de vraag. De vraag is wie het onderzoek doet op allerlei deelgebiedjes. Makelaars bijvoorbeeld praten hun klant naar de mond en spelen mooi weer, terwijl de (ver)koopcontracten soms niet deugen, juridisch gezien. Daar helpt blockchain niet bij.
Ook andere zaken zoals betalingen haperen soms, en de banken spelen óók vaak mooi weer naar hun klanten. Dan zeggen ze A tegen de klant en B tegen de notaris. Gebeurt gewoon.
Het is een harde wereld. Ik maak het mee (nee ik ben geen notaris). Veel klanten krijgen daar niks van mee en denken dat alles op rolletjes liep. Ze moesten eens weten!

Zonder notaris is het al snel beter om een advocaat in de hand te nemen, net als in sommige andere landen, en dat doet de tegenpartij dan ook. Die kosten minimaal zo veel geld.
die notarissen zouden ze eigenlijk min of meer moeten laten overschakelen op de vrije markt. Dan zal hun nut onmiddelijk duidelijk zijn. Ik denk dat zo een middeleeuws systeem waarin je als buitenstaander niet in raakt beter op termijn meer door digitale dienst verlener vervangen word en dan ook voor realistischere prijzen.
Ik denk dat dat stuk misschien wel iets te kort door de bocht is. De werkzaamheden aldus dat artikel zijn: Kopiëren, stempel erop zetten, opsturen en klaar aldus dat artikel.

Ze kunnen het kennelijk ervoor vragen? Voel je vrij om een opleiding tot notaris te volgen en een notariskantoor te beginnen, die goedkoper is!
Ze kunnen het kennelijk ervoor vragen?
Niet echt een argument als de overheid verplicht langs een notaris met vastgelegde kosten te gaan. De ene notaris kost geen eurocent meer dan de andere. 'het ervoor kunnen vragen' is hier niet aan de orde, is het zo opgelegd. Het is geen prijs die vraag-aanbod tot stand gekomen is oid.
Voel je vrij om een opleiding tot notaris te volgen en een notariskantoor te beginnen, die goedkoper is!
Zo werkt notaris worden niet. Je moet geselecteerd worden door een commissie. Lees: connecties hebben. Je mag dus ook geen goedkoper kantoor opzetten, jouw prijzen zijn vastgelegd.

[Reactie gewijzigd door Dashter op 5 januari 2021 15:43]

Zo werkt notaris worden niet. Je moet geselecteerd worden door een commissie. Lees: connecties hebben. Je mag dus ook geen goedkoper kantoor opzetten, jouw prijzen zijn vastgelegd.
Connecties moeten hebben is het verleden (vroeger was notaris meer dan nu een vader op zoon situatie). De dag van vandaag zijn er examens en die zijn zwaar genoeg dat er (meestal) voldoende mensen niet door zijn. Je moet wel een bestaand kantoor kunnen overnemen. Want het aantal notarissen per arrondissement is vastgelegd (er moet dus een plaats vrijkomen).

De overname van zo'n kantoor kan vele miljoenen Euros kosten. Maar banken staan te springen om U de nodige leningen daarvoor te geven (je hebt een gegarandeerd hoog inkomen en een de facto monopolie, m.a.w. ze weten dat jij die lening aankan. Bovendien wil een lokale bankdirecteur uiteraard goede contacten met de lokale notaris(sen) onderhouden).

Bron, de nicht hier is notaris. Die had trouwens geen connecties toen.

[Reactie gewijzigd door freaxje op 6 januari 2021 12:17]

Dat is toch eigenlijk van den zotte? Garantie op hoog inkomen is het gevolg van monopolie positie en die positie moet je aankopen met of veel eigen geld (dus alleen voor de rijken) of hoge lening (ook vaak alleen voor de rijken).
Dat die examens zwaar zijn is niet relevant - als je geen beschikking hebt over veel geld heeft het toch geen zin...
Vervolgens is de toegevoegde waarde van een notaris (bij huis aankopen) heel beperkt. Hij/zij controleert of de administratie klopt... en dat bestaat uit toegang tot bepaalde systemen (die alleen de notaris krijgt....) om gegevens op te vragen.
Ja dat is uw mening. Een notaris doet trouwens nog veel meer dan vastgoed he (vennootschapsrecht, erfenissen, en zo verder)

Bovendien is niet ieder vastgoeddossier eenvoudig. En dat is al helemaal niet zo in de jungle die België's vastgoed patrimonium is. Wie eigenaar is van wat is helemaal niet altijd zomaar vanzelfsprekend. De notaris moet bv. ook de schulden van verkoper en koper in kaart brengen en één en ander hierin nakijken.

Ik denk dat je je ook vergist in de totale prijs en wat voor de notaris is. Die 10% zijn registratierechten. Dat zijn belastingen die de notaris door stort naar de staat. Ik geloof dat de notaris zon 2000 euro bruto verdient aan een vastgoeddossier. Dat is goed verdiend, maar gezien de rechtsaansprakelijkheid vind ik dat toch niet veel (als ik als zelfstandig programmeur een project doe waar ik nadien levenslang aansprakelijk voor ben, dan mag mijn klant absoluut een gelijkaardig bedrag verwachten voor één werkdag - en eigenlijk zelfs heel veel meer)

ps. Zo'n kantoor overnemen is duur omdat je ook meteen een klantenbestand hebt. Koop maar eens een winkel over. De eigenaar zal ook een bedrag vragen daarvoor (goodwill, etc). Het is niet enkel voor de rijken: banken geven die lening sowieso (als je er door was en als er een plaats vrijkomt). Mijn nicht bv. was (toen) niet rijk. Eerder in tegendeel. Trouwens, wanneer je die winkel overneemt dan zal dat ook door een notaris begeleid worden. Dat is hun luik vennootschapsrecht.

ps. Die examens (en studietraject er naar toe) zijn heel erg veel moeilijker dan bijna iedereen kan inbeelden. Ik denk dat rechter worden eenvoudiger is. Rechters gaan dan ook meestal er van uit dat de notaris het wel weet (notariaat is preventief recht. Maw de notaris voorkomt dat er een rechtszaak moet komen: die documenten zijn juist en de notaris is er aansprakelijk voor ook - het komt dan ook maar zelden voor dat dat eens niet zo is of was. De rechtszekerheid over bv. eigendom is in België dan ook zeer hoog).

[Reactie gewijzigd door freaxje op 6 januari 2021 12:27]

Ik geloof zeker dat sommige vastgoed dossiers complexer zijn. Maar het ging mij om de constructie waarbij een monopolie wordt vastgelegd / opgelegd.
Een bestaand kantoor (of winkel) overnemen is natuurlijk niet goedkoop - maar een nieuw kantoor opzetten op een goedkope locatie met weinig personeel kan dus niet eens. Dat kan bij een winkel natuurlijk wel. Nu ben je dus ook afhankelijk van het stoppen van een ander. En dat is weer vaak afhankelijk van de leeftijd van de zittende notaris...

De complexiteit van de studie bestrijd ik ook niet (en geloof ik ook wel) maar kan geen reden zijn om een monopolie-positie te krijgen.

Dat jouw nicht niet rijk was is goed om te horen (niet omdat ik niet wil dat ze niet rijk is natuurlijk ;) ). De reden dat ze een lening kreeg komt dus door de monopolie positie waarbij de bank dus garantie heeft dat de lening zal worden terugbetaald (met rente!). Maar op die manier is de bank dus weer de lachende derde; die lening kost flink wat aan rente natuurlijk.
Dus om even het landschap te schetsen: notarieel juristen zijn er niet met de duizenden per jaar. De meesten hebben dus reeds een job bij een bestaande notaris.

Wanneer die notaris op pensioen gaat, dan wil dat personeel natuurlijk hun werk behouden. M.a.w. is zo'n overname door een nieuwe notaris dan ook handig. Ook omdat het personeel van de vorige notaris uiteraard veel dossierkennis heeft over de bewoners rondom de vestigingsplaats van de oude notaris.

Een nieuwe notaris vindt dit meestal ook handig want op zeer korte tijd heel veel notarieel juristen vinden is niet eenvoudig. En als nieuwe notaris zal je vrijwel meteen gigantische bergen werk hebben (notarissen werken trouwens vrijwel allemaal heel erg hard en hebben heel erg veel werk).

ps. Die oude notaris wil natuurlijk ook een goed pensioen en dus verkoopt hij zijn kantoor niet goedkoop. Is dat terecht? Ik weet het niet. Mijn nicht zal hetzelfde kunnen doen wanneer zij op pensioen gaat. Dus ja. Maakt het dat eenvoudig voor beginnende notarissen? Waarschijnlijk niet. Is de bank de winnaar? Ja maar de bank is altijd de winnaar. Wanneer jij een vastgoedlening aangaat is de bank net zo goed op het einde de winnaar. En toch heb je hun financiële diensten nodig. Tenzij je al geld hebt natuurlijk.

Het werkt ook net hetzelfde bij overnames van winkels: jij koop dan de goodwill (het klantenbestand) over. Daar wordt soms veel veel meer dan bv. het vastgoedpand e.d. voor gevraagd. De notaris zijn kantoor is een bedrijf zoals een ander (vaak een BVBA of een NV). Dus dat werkt net hetzelfde.
Mwah, heb behoorlijk kunnen dealen met de notaris die ik gebruikt heb. Tarieven vergelijken op internet (zit zomaar een paar honderd euro verschil in), beetje bluf, en ja, ook een beetje reizen en niet die notaris in dat luxe pand in mijn woonplaats.
In België? Lijkt me straf.
Dat is tegenwoordig zo in Nederland.
In België is het nog zo als 20 jaar geleden bij ons: vaste door overheid opgelegde prijzen.
Welkom in de echte wereld, dit zeg ik als ondernemer die 15 jaar geleden deels in het vastgoed ben gestapt.
Ik kocht wat panden om te verhuren, dus naar een notaris en vroeg hem naar de kosten.
Daar werd ik een beetje misselijk van, ik heb die beste man aangekeken met de vraag of hij gek was.
Dan moet ik maar notaris worden, want je steekt mij als ondernemer niet de gek aan.
Ik heb dit zelf betaald en ik ben geen bank nodig, mijn eigen geld waar ik ook kneiterhard voor gewerkt heb en nog steeds voor werk.
We zijn inmiddels 16 panden verder, zonder een makelaar en bank, dus ook geen notaris, rot op met de vriendjespolitiek.
De Hema doet het al zeven jaar ;)

https://notarisservice.hema.nl/

Voortaan een notarisakte op het lijstje naast nieuwe onderbroeken, gebak en een rookworst.

[Reactie gewijzigd door Andros op 5 januari 2021 16:02]

Het gaat hier over België
Argh
100.000 euro? Dat is echt degoutant veel !
Sorry voor de off topic comment, maar wat is degoutant toch een mooi woord. ik moest het even opzoeken als hollander, maar ik hoop dat deze in mijn hoofd blijft plakken :)
Het is een frans woord en het betekent 'wansmakelijk'.
Dit is een federale materie, Vlaanderen kan dar niks aan doen voor zover ik weet.
Enerzijds: Ja een notaris is idioot duur.
Anderzijds: Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat een notaris ook een soort advocaat is die jouw belangen verdedigt, wat je ook veel geld kan doen besparen.
Ze zijn doorgaans notaris, advocaat, bemiddelaar, curator, verhuurder, verkoper en makelaar... met een monopolie en privileges.Probeer jij maar is notaris te worden. Degene die dan toch wat tegen de stroom proberen ingaan en willen moderniseren worden tegengewerkt door hun eigen federatie.

Dat zie je hier ook: ze willen alles sneller doen en automatiseren. De overheid (belastingbetaler) gaat vanalles in een databank voor ze bijhouden. Maar over hun ereloon verlagen lees je niets voor :z
Leuke link alleen jammer dat men het over bruto kosten heeft. Hier gaan namelijk nog kosten van personeel af. Een notaris werkt niet alleen maar heeft aantal mensen in dienst.
De werkelijke netto inkomsten zullen dan een stuk lager liggen. Neemt niet weg dat zelfs netto het een heel leuk inkomen geeft.

via de kruispuntbank in België kun je winstcijfers gratis opvragen. Meeste notarissen hebben een bv.
Heb er net willekeurig snel 3 opgezocht.

Brutowinst 800.000 netto na belastingen 275.000
ander 688.000 na belastingen 173.000
weer een 1.600.000 na belastingen 674.000

In de jaarcijfers kun je ook aantal medewerkers zien.
In bovengenoemde cijfers zit normaal ook al het salaris van de notaris.

Notaris is dus zeker een heel leuk beroep.
Knack onderzocht de jaarrekeningen van een veertigtal notarissen in Vlaanderen, en keek naar hun winst per jaar, na aftrek van personeelskosten voor hun medewerkers en na afschrijvingen, maar wel voor het betalen van belastingen. Het gaat dus om brutobedragen.
Personeel kost is er in het artikel toch al af?
Bij bruto zijn die kosten en niet af bij netto wel.
Zoals hierboven geschreven kun je de cijfers van notarissen die een bv hebben gewoon via de kruispuntbank opvragen. Daar zie je dan netjes omzet - dan kosten daaraf en de netto winst na belastingen.
Knack onderzocht de jaarrekeningen van een veertigtal notarissen in Vlaanderen, en keek naar hun winst per jaar, na aftrek van personeelskosten voor hun medewerkers en na afschrijvingen, maar wel voor het betalen van belastingen. Het gaat dus om brutobedragen.
Het enige dat er dus nog afgaat zijn inkomstenbelasting/winstbelasting. Alle overige vaste lasten zijn er dus al vanaf gehaald.

[Reactie gewijzigd door Hatsjoe op 5 januari 2021 15:51]

Die cijfers kun je zoals ik gedaan heb zelf ook nakijken via de kruispunt bank, openbaar voor iedereen zichtbaar.

Als het om een bvba gaat weet je ook niet welk salaris een notaris zichzelf geeft maar zie je alleen totaal aan loonkosten.

Als ik de genoemde bedragen bekijk met de steekproef die ik zelf gedaan heb dan liggen de netto bedragen na belastingen toch een heel stuk lager. Ze zijn nog steeds hoog maar knack heeft de top er misschien uitgehaald.

Zoals gezegd je kan dit zelf controleren kost je paar minuten via de kruispuntbank.
Dus wat in je in nederland als kopen aan de overheid betaald (overdrachtsbelasting 2%) wordt in belgie via de notaris afgeroomd lijkt het?
Nee niet echt. Verschil in Nederland is dat je de notaris in Nederland betaald op basis van gemaakte kosten onafhankelijk van de waarde van je huis.
In België betaal je notariskosten op basis van de waarde van je huis, ca 1%. Dus huis van 1 miljoen kost je 10.000 euro aan notariskosten, een huis van 200.000 2.000 euro.
Nu is het natuurlijk zo dat de kosten van de notaris voor een huis van 1 miljoen niet hoger liggen dan van 20.000.

De overdrachtsbelasting betaal in je zowel nl als be aan de notaris, die stort dat door aan de overheid.
In NL ligt die overdrachtsbelasting nu wel stukken lager dan in BE.
Hmm, ik vernam van een Belgische collega dat je op 10% moest rekenen wat bovenop de aankoop komt, maar dat is dan kennelijk anders.Iets anders dan de notaris zou er niet zijn.
Notaris is grofweg 1%, 10% is wat de overheid krijgt. d.w.z je had 5 en 10% en dat is recent verlaagd naar dacht 1 tarief van 7%.
Neemt nog steeds niet weg dat kosten notaris ook door overheid bepaald worden en die dus echt te hoog zijn in vergelijking met bijv Nederland. Maar zo zijn er nog wel meer zaken apart in België
Dank je voor de verheldering.
Hier vrees ik dus voor. Er wordt bewust niet over 'goedkoper' gesproken... Denk dat de lobby daarvan te groot is. Erfenis is nog zo een voorbeeld waar de FOD financieen alle info al heeft, maar de verantwoordelijk legt bij de notaris om het bewijs te leveren. Dit om zichzelf in te dekken. Notarissen klagen hier wel over, maar onderwijl hebben ze toch lekker te preseteren dossierkosten en aktekosten.

Belgie en goedkoper worden, zal niet snel gebeuren gezien het stemgedrag van de schaapjes hier.
Ook dit is weer een beetje bullshit, je kan geen loon van een werknemer vergelijken met de inkomsten van een notaris kantoor. Zowat elk kantoor heeft minstens 1 of meerdere medewerkers voor administratief werk. Die mensen hun weddes moeten ook betaald worden. Alsook een kantoor, ontvangsruimte etc.

Ik zal zeker niet zeggen dat ze niet goed hun brood verdienen maar dat kan gezegt worden voor vele beroepen. Wat het verschil natuurlijk maakt dat niet zomaar iedereen notaris kan worden en de zaken waar een notaris voor nodig is ben ik mee eens dat dit wel eens aan de tand mag worden gevoeld.

Echter je moet wel appels met appels vergelijken.
De hoop of verwachting dat automatisering een oplossing is voor kosten is misschien te makkelijk gemaakt. Over kosten is vaak al discussie en daar geeft het artikel waar je naar verwijst een duidelijke onderbouwing bij dat ze eigenlijk doorgeefluiken of copycenters. Maar hoe zorgt dit soort automatisering dan voor de oplossing dat het goedkoper zou worden? Want als dat doorgeven of copycenter zijn nu al niet genoeg is om de prijzen te veranderen, hoe zorgt dan meer van hetzelfde voor een verandering in de kosten? En dan ook nog eens waar jij op hoopt? Want met hetzelfde gemak om iets als voordeel te willen zien gaan de prijzen misschien wel juist omhoog (want automatiseren kost ook investering)
De notarissen moeten gewoon weg. Toen de kinderen het huis uit waren overwogen mijn echtgenote en ik om ons huis te verkopen en een kleiner huis in de plaats te kopen. Dan ben ik de kosten eens gaan berekenen en kwam op een verlies van 25000€. Exact dat is de reden dat Belgen zich niet kunnen permitteren dichter bij hun werk te gaan wonen en dus maar elke dag in de file gaan staan.
Mooi streven maar in sommige gevallen moet er ook nog onderzoek door notaris gedaan worden, schoon grond verklaring, zijn er misschien problemen met gemeente qua planning. Is het huis in België wel vergund of zijn er overtredingen van bouwvoorschriften (heel normaal in België)
Als koper moet je er op kunnen vertrouwen dat alles in orde is en het is de taak van de notaris om daar voor te zorgen.
Dat dit proces wel sneller kan is op zich een goede zaak.

Wie in België zit zoek bijv eens op geopunt.be daar kom je heel veel info tegen over een woning.
In ons geval zijn we ooit naar woning gaan kijken die op het randje van overstromingsgebied zat. Ene kant van de straat niet andere wel. Sterker nog het zou toekomstig overstromingsgebied worden, daar wil je geen woning.
Op geopunt.be kun je perceel nameten, info over buurt, scholen, wegen en geluidsbelasting. Sat foto's van verschillende jaren. Een must voor iedere woningkoper die zich goed wil informeren.
Dit klinkt allemaal goed maar in zeer veel gevallen zijn dit geen zaken die de notaris doet. Het enige wat een notaris gaat doen is de bestaande documente opvragen. Indien er geen bouwovertredingen gekend zijn gaat hij het goed niet gaan inspecteren en dit aftoetsen met de plannen en vergunningen bv.

Het klink misschien aannemelijk dat hij dit zou doen maar dat is dus niet. De grootste meerwaarde van een eigen notaris bij een aankoop (kost ook niet meer) ipv de notaris van de koper is het advies dat hij kan geven over de geldende rechten en plichten.

Het opzoeken van de omgeving en of deze al dan niet geschikt is voor jou is volledig jou eigen taak. Daar zijn bronnen zoals Geopunt dan ook perfect voor. Het verder toegankelijk maken van dit type data voor de gewone burger kan ik enkel maar achter staan.

Ik ben ook van menig dat een notaris bij de gemiddelde woning verkoop slechts een kleine meerwaarde bied, net zoals een makelaar in mijn ogen. Het is echter ook belangrijk om een onderscheid te maken in de kosten die aan de notaris worden betaald. Grootste brok van de centen worden gewoon doorgestort naar vadertje staat en een andere blok is bij veel aankopen het beschijven van de hypothee en/of mandaat.
Klopt grootste kosten gaan idd naar de staat.
Neemt niet weg, zie mijn link hieronder na even 3x in de kruispuntbank jaarcijfers opvragen dat de marges bij een notaris toch wel heel hoog liggen in vergelijking met andere beroepen.

Je kan je ook de vraag stellen of er wel voldoende concurrentie is, het lijkt er op van niet.
De vraag is ook of prijzen kunstmatig hooggehouden worden waardoor het er op kan lijken dat er sprake is van prijsafspraken.
Nu moet ik ook zeggen dat ik merk dat in België de oudere generatie totaal niet bezig is met kijken en zoeken naar goedkopere mogelijkheden. Het is vertrouwd dus zal het wel goed zijn en kijkt men niet naar de prijs. Bij jongere generatie veranderd dat gelukkig.
Natuurlijk worden de prijzen kunstmatig hoog gehouden. Notaris moet zowat het best beschermde beroep zijn in België.
troost je: ik geloof dat het in Nederland en Duitsland niet anders is... Apotheker is ook een leuk beroep...
In Denemarken en Zweden komt er echter geen notaris aan te pas bij aankoop huis. Het papierwerk wordt gewoon geregeld door de makelaar die betaald wordt door de verkoper, bij verkoop uit de hand kun je zelfs gewoon eigenhandig alle papieren in orde brengen en opsturen naar de overheid (belasting is dan ca 1% bovenop waarde huis). Het kan dus echt wel veel goedkoper en het is ook veel sneller dan hoe het er nu aan toe gaat in België.
Een bank valt tegenwoordig ook wel in dit groepje, je ziet dat er bijna geen lokale locaties meer zijn, maar in de kosten van een klant zijn weinig veranderingen, straks heb je nog maar 1 persoon nodig dit vanuit thuis een bank run, alles staat dan digitaal op een gehuurde server waar die zelf geen omkijken naar heb.
Juist - ook zo'n vreemde constructie. Een overheid die er juist voor moet zorgen dat bedrijven geen monopolie positie krijgen, regelt dat bepaalde bedrijven dat blijven / mogen zijn (monopolist in een bepaalde regio). Lang leve de lobby met veel geld - wat ze automatisch hebben vanwege de monopolie.
Wenselijk voor de burger? Nee, nooit. Want hoe erg zou ik het vinden als er X notarissen naast elkaar zitten (die wel netjes hun certificaten hebben en dus hun werk goed kunnen doen)? Die moeten dan met elkaar concurreren op prijs en service. Precies wat de klant wil.
Notaris is qua bescherming in beide landen zo goed als gelijk, maar in België betaal je rustig 3 of zelfs 5x zoveel voor de notaris voor een woningoverdracht. Belgische Notarissen behoren tot de best betaalde notarissen in de wereld, daarmee vergeleken zijn de Nederlandse notarissen maar arme sloebers. 100.000 voor belastingen maar na aftrek alle andere kosten per maand voor een notaris in België is geen uitzondering.

[Reactie gewijzigd door Groningerkoek op 7 januari 2021 13:34]

Straffer nog, voor zeer veel van de transactie is hun loon vast bepaald en maakt het niet uit bij wie je gaat. Zeker indien het over vastgoed transacties gaat. Dus de enige die lonen bepaald is de staat.
Een notaris is een ambtenaar, met een vast loon. Elk dossier dat hij afwerkt geeft recht op een 'commissie'.
Was het maar met vastloon. Een notaris is een zelfstandige die enorm veel geld kan verdienen doordat die niet in de vrije markt hoeft te werken. Doordat meer en meer digitaal is geworden is zijn werk makkelijker en zijn marges hoger en hoger.
dat is (in ieder geval in nederland) niet waar, Notarissen zijn Bijzonder Ambtenaar (net als de keuringsmonteur van je auto) en voor heel erg veel van de transacties die zijn doen. Bijv bepaalde verklaringen afgeven rekenen ze gewoon een door de wet bepaald tarief.

Op het moment dat jij een notaris om raad vraagt en hij iets voor je uit moet zoeken is hij geen notaris maar een zeer bekwaam juridisch adviseur en mag dus vragen wat zijn uren waard zijn.

Dat hun 'wettelijke tarieven' redelijk hoog zijn klopt overigens wel en dat is ook met een doel, deze mensen moeten volgens de geldende strategie genoeg verdienen om 'niet omkoopbaar' te zijn, dat zelfde geldt bijvoorbeeld ook voor rechters
Maar een notaris heeft nog steeds geen vast loon. Daar reageerde ik op. Hij hanteert vaste tarieven maar kan oneindig verdienen als hij meer werk doet. Heel anders dus dan een standaard ambtenaar.
Alsof het hebben van veel geld leidt tot niet omkoopbaar zijn - ook zo'n raar idee. Betekent alleen maar dat rijke mensen dus wel de notaris kunnen omkopen...
Veel van die standaard zaken doet de notaris niet eens zelf. Het is voldoende om 1 'echte' notaris te hebben (net zoals bij apothekers) en de taken uit te besteden aan goedkoop personeel (dat dit zogenaamd onder zijn supervisie doet).

Totaal achterhaald en stupide systeem als je het mij vraagt.
Je hebt duidelijk geen idee hoe het notaris systeem in Belgie werkt..
Ik denk dat we langs elkaar praten. Ik las jouw reactie als een notaris heeft een vast salaris per maand zoals iedere andere ambtenaar. Ik reageerde met mijn referentie artikel dat dit niet zo is. Wat ze in rekening mogen brengen staat vast, wat ze verdienen niet. Voor mijn gevoel zijn ze dus een stuk meer richting zelfstandige ondernemers dan een normale ambtenaar.
Een notaris heeft een vaste wedde en verder komen daar extra's bij die hij/zij krijgt of mag afhouden van dossiers...
Maar juist de makelaar die weinig tot niets toegevoegd (al verkopende of aankoop- makelaar) kost een flinke duit. Blijft bijzonder...
Wellicht dat digitaliseering hier ook wat aan kan veranderen (geen makelaars meer nodig). Want de (verkopende) makelaar loopt bijna geen risico maar wordt wel exorbitant hoog betaald.
Ik denk ook dat de notaris weinig toevoegt, en ook een makelaar niet, overigens.
Een huis is duur, dus prima dat er regels gesteld worden aan de informatievoorziening,
ter bescherming van de consument.
Een beetje sneu voor de beroepsgroepen natuurlijk...
Nooit meer die extra "makelaar meters"... :+

[Reactie gewijzigd door Geekomatic op 5 januari 2021 16:43]

Het is dat de notaris verplicht is, anders had ik hier geen cent aan gegeven. Het koste een uur (ex reistijd) omdat hij twee maal toe mijn naam verkeerd schreef, om een document te ondertekenen in een bijna niet te lezen lettertype, om daarna even 1000 euro te overhandigen. Achteraf had ik dat moeten worden, kun je wel makkelijk rijk worden.

Het zal bij andere zaken een groter belang zijn, dat snap ik ook, maar de tijd die het ze kost en de prijs die ze vragen, staan niet op 1 lijn.
Dat is inderdaad het argument van alle notarissen waarom ze "hun pré" rechtvaardigen. In praktijk zijn er maar heel weinig situaties waarbij het werk van de notaris niet geautomatiseerd kan worden.

De notaris gaat je niet beschermen tegen overstromingsgebied, hij moet je enkel informeren, en zal een "waterparagraaf" toevoegen. Verder gaat zijn rol niet. Hij zal je zeker niet tegenhouden om te kopen want dan is hij zijn centen kwijt :)
Ik vraag me af of al die notarissen niet verschrikkelijk last van Imposter Syndrom hebben. Ik zou me echt schamen voor zulke facturen voor administratieve klusjes.
Ik denk niet dat Notarissen daar last van hebben aangezien ze hun werk (uiteraard) super belangrijk vinden. Zou je als kandidaat Notaris wel gevoelig zijn voor "Imposter Syndrom" dan wordt je natuurlijk nooit Notaris, daar zorgen de andere Notarissen dan wel voor. Het is een gesloten/besloten clubje en dat willen ze natuurlijk graag zo houden.
Dan moet je je mss eens verdiepen in wat de notaris daarvan krijgt. Ik ben de laatste om te zeggen dat een notaris maar een zielig loon heeft maar de officiele kosten die hij moet aanrekenen gaan naar de staat, niet naar hem. Hij krijgt trouwens maar een relatief klein stukje van dat alles.

In Belgie is een notaris een ambtenaar. Die moet ALTIJD gratis werken zolang hij geen documenten moet tekenen of opmaken. Iets opzoeken of informatie verschaffen behoort tot zijn diensten die hij GRATIS moet aanbieden. Hij krijgt immers elke maand zijn ambtenaar loon.

Weinig mensen lijken dat te weten, maar een notaris moet ter beschikking staan van de bevolking, en dit in principe gratis (in Belgie).
welke ambtenaren zijn 'hoofdelijk' en 'strafrechtelijk' aansprakelijk voor iedere transactie die zij goedkeuren.

het is makkelijk scooren als je geen flauw idee hebt waarover je praat een Belgische variant op powned of de telegraaf gaat je daarbij niet helpen op je punt te maken.

maar ook voor de politiek is het makkelijk scoren, voor elke fout die zij maken krijgen ze hooguit een standje in een of ander parlement en misschien worden ze zelfs ontslagen en krijgen ze jaren lang aan wachtgeld terwijl ze gelijktijdig aan de slag kunnen in een of ander bestuur (telenet of belgacom schijnen bij jullie populair te zijn om oud-politiekers te dumpen heb ik begrepen?)
Overgens gebeurt hetzelfde hier in Nederland maar dan bij KPN, Schiphol/KLM of de NS
Ik noem ze geen ambtenaar. Ik geef alleen aan dat het salaris niveau alleen al aangeeft dat dit geen standaard ambtenaar is met een vast salaris. Ook mijn ervaring met notarissen is meer zakelijk en zie ze daardoor totaal niet als ambtenaar die standaard formulieren behandeld.
Heb ik ergens gezegd dat dat systeem 'redelijk' of 'aanvaardbaar' is ? Ik heb er enkel op gewezen dat een notaris een ambtenaar is en dat alles wat die krijgt of kan krijgen wettelijk geregeld is.

Dat er over die regelgeving heel veel valt te zeggen is weer wat anders.
Dan zijn we het met elkaar eens. Zeker nu meer en meer digitaal gaat is het tijd voor een reboot van het vak. Er is zeker waarde die een notaris levert, ook voor particulieren!
Waar haal je het dat ze ambtenaar zijn? Mijn schoonzus is kandidaat notaris en dit is een zuiver zelfstandig beroep. Het zou een ambtenaar job moeten zijn ja met een deftig loon maar nu is het een zéér streng beschermd en gemonopoliseerd zelfstandig beroep en het woord gratis mag je vergeten hoor.

En ja een notaris verdient schandalig veel in België en niet in relatie tot kunde of risico.
Hopelijk raakt je schoonzus aan haar officiele erkenning, want zonder mag ze geen enkel officieel document afleveren...

Want ofwel weet ze niet waar ze mee bezig is, maar meer waarschijnlijk heb je er gewoon geen idee van..

Notaris
De notaris is zowel een openbare ambtenaar die bevoegd is om authentieke akten te verlijden, te bewaren en er afschriften van te verstrekken, als een juridische raadgever. De notaris komt tussen in heel wat domeinen: huwelijken, echtscheidingen, de koop van een onroerend goed, een erfenis na overlijden,…

De notaris wordt benoemd door de Koning.
De partijen kiezen vrij hun eigen notaris.

https://www.notaris.be/woordenboek/N/notaris

[Reactie gewijzigd door 680x0 op 5 januari 2021 17:16]

Je verwisselt enkele zaken. In België betekent ambtenaar een statuut in loondienst versus een zelfstandig statuut. Een notaris in België is een zelfstandige punt aan de lijn daar kan geen discussie over bestaan want deze is niet in loondienst van de overheid.

Het feit dat dit met een lakje vernis als "openbaar" ambtenaar wordt aangemerkt is gewoon een taalkundig iets. Het is niet omdat je benoemd wordt dat je hiermee in loondienst staat hé.

Laat aub het zielige insinueren over bekwaamheid achterwege.
In Belgie is een notaris WEL een ambtenaar in loondienst. Punt aan de lijn.

Het is hier ALTIJD al zo geweest en nog moeten er mensen zijn die het tegendeel beweren.

Een notaris in Belgie krijgt maandelijks een wedde en staat in principe gratis ten dienste van de bevolking. Informatie over nalatenschappen, erven, testamenten, enz moet hij GRATIS verlenen op vraag van burgers. Pas wanneer hij 'daden' moet verrichten of documenten opmaken mag hij daarvoor 'kosten' aanrekenen.

Of zoals een advocaat het uitlegt :

"Hoewel een notaris enerzijds een openbare ambtenaar is, wordt hij niet beschouwd als een ambtenaar van de regering maar veeleer als een ambtenaar van de wet."

https://www.elfri.be/rech...n-administratieve-verheid
Als jij dan toch blijft spreken van loondienst kan je dit dan eens verhelderen?
De verloning is namelijk niet vast maar variabel.
Als een notaris geen enkele akte verlijdt krijgt hij geen inkomen.

Een aantal zaken zijn min of meer standaard tarieven maar dat maakt hem nog niet in loondienst.

Zijn inkomen is recht evenredig met het aantal aktes en de geldelijke grootte van de aktes.

Ik heb trouwens enkele notarissen als patiënt en voor de mutualiteit hebben deze toch wel degelijk het statuut van zelfstandige...

Vind je misschien ook dat ik als huisarts ook een ambtenaar ben omdat ik in principe voor 95% met overheidsgeld betaald wordt en benoemd ben door de overheid?

Anyhow ik ga er geen verdere moeite meer in steken lets agree to disagree.

[Reactie gewijzigd door -AzErTy- op 15 januari 2021 22:55]

Een zelfstandige die door de koning moet worden benoemd en zich verplicht aan een OPGEGEVEN standplaats moet houden?

Dat is volgens u een zelfstandig statuut ?

"Notarissen worden benoemd door de Koning. Ze blijven aangesteld tot de leeftijd van zeventig jaar (tot 2017 67 jaar). Vanaf de leeftijd van 69 jaar worden zij beschouwd als ontslagnemend, waardoor de vervangingsprocedure in werking treedt. Een notaris blijft evenwel ook na zijn 70e verjaardag in functie tot de eedaflegging van zijn opvolger.

Omdat een notaris de enige ambtenaar is die rechtsgeldig akten kan verlijden, heeft hij een zogenaamde ministerieplicht. Dit houdt in dat zij of hij verplicht is haar of zijn dienst te verlenen telkens daarom wordt gevraagd. Een notaris mag met andere woorden geen opdrachten weigeren.

Iedere notaris moet kantoor houden (tot 2017 "verblijf houden" genoemd) in de standplaats hem door de Koning aangewezen. Notarissen die zich hier niet aan houden, worden zwaar gesanctioneerd, daar zij als ontslagnemend worden beschouwd. De minister van Justitie kan dan op advies van het gerecht een vervanger voorstellen aan de Koning. In de regel mogen notarissen hun ambt enkel uitoefenen binnen het gerechtelijk arrondissement waarin hun standplaats is gelegen. Uitzonderlijk mogen notarissen ook buiten hun ambtsgebied optreden in de gevallen waarbij partijen persoonlijk moeten verschijnen maar fysiek niet in staat zijn zich te verplaatsen naar het kantoor."

Ziet een ZZP'er in Nederland zo uit ? Denk het niet... In Belgie dus ook niet...
Waar haal je het dat ze ambtenaar zijn? Mijn schoonzus is kandidaat notaris en dit is een zuiver zelfstandig beroep.
Ik ben geen Belgisch jurist maar ik kan je verzekeren dat het notarisambt in de meeste EU-lidstaten wel ongeveer gelijkelijk is geregeld. In het Nederlandse recht staat het er zo:
Wet op het Notarisambt:

Art 2.1 Het ambt van notaris houdt de bevoegdheid in om authentieke akten te verlijden in de gevallen waarin de wet dit aan hem opdraagt of een partij zulks van hem verlangt en andere in de wet aan hem opgedragen werkzaamheden te verrichten.

Art 3.1 De notaris wordt als zodanig bij koninklijk besluit benoemd. In het besluit wordt de plaats van vestiging aangegeven.
Notarissen zijn openbaar ambtenaar en ondernemer.
is dat in Nederland dan ook zo? Want hier verdient een notaris flink wat en doet (bij huizen verkoop) vrij weinig. Zelf al meegemaakt dat iets bij de aankoop van onroerend goed iets niet in orde was en dan krijgt de assistent te horen "foei" en vervolgens blijft de onregelmatigheid bestaan.
Onregelmatigheid: verkoper had de complete meterkast losgehaald en meegenomen en ander geval waarbij de verkoper nog niet begonnen was met verhuizen en de huissleutels had vergeten - deze verkoper was niet helemaal in orde maar toch, juist van de notaris verwacht je dan dat deze kan optreden maar nee...
Er zijn idd paar argumenten bij gevestigd recht van overpad en dat soort zaken. Niet echt spannend maar moet soms onderzocht worden.

als je bijv wel eens naar Amerikaanse programma's kijkt zie je dat het daar binnen paar dagen overgeschreven is, zelfs zonder notaris. Risico ligt dan bij de koper. In die verbouwshows zie je dan soms dat aanbouw illegaal is. Men moet dan opnieuw vergunning aanvragen of de boel afbreken. Dan kun je niet op de verkoper of hier de notaris terugvallen. Die zijn daar overigens ook voor verzekerd.

Maar onder de streep voor de meeste woningverkopen komt er weinig aan kosten bij kijken voor een notaris.
Niets wat een ambtenaar niet zou kunnen. De enige reden waarom ze zoveel geld vragen is omdat ze het kunnen, niet omdat ze het waard zijn.

Een woning in overstromingsgebied gaan ze je niet voor waarschuwen, daar is het dan al te laat voor (voor het compromis heb je geen notaris nodig en deze is bindend).
Voor België is het eerder:
https://eservices.minfin.fgov.be/ecad-web/#/

Zelf ben ik wel voorstander voor een site waar al deze informatie beschikbaar is. Dan weet je als koper al direct waar je overal rekening mee moet houden als je op zoek bent naar een huis.
Het lijkt inderdaad te ontbreken aan duidelijkheid waarop beschikbaarheid van gegevens en het aantal dagen gebaseerd zou zijn, of hoe realistisch het is om het over 2 jaar zover te laten zijn. Maar als ik het zo lees gaat het daar niet echt om en denk ik dat die 2 jaar waarschijnlijk meer een manier is om duidelijk te maken dat er haast bij is. Het doel is dat er burgers en overheden niet digitaal achter blijven en de overheid zo snel mogelijk verder moet digitaliseren. En zo te merken is er op dat gebied gelukkig ook al veel gedaan. Maar het zou wel vreemd zijn als bepaalde benodigdheden gegevens zelfs in 2023 nog niet eens digitaal verwerkt worden omdat bepaalde overheden of bedrijven daar geen prioriteit aan geven.
Jambon hoopt dat hierdoor de tijd tussen de beslissing om een aankoop te doen, en de effectieve koop, veel korter zal worden. "Dit initiatief zal onze economie alleen maar ten goede komen,
Mwah. In een markt waarin appartementen jaar na jaar 5% duurder worden terwijl de lonen dat al even niet doen gok ik dat er andere drempels zijn om die aankoop te maken.
De Belgische mediaanprijs voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing bedroeg 220.000 euro. Voor een huis in open bebouwing betaalde men 315.000 euro.

Wat een verschil met nederland: https://www.huizenzoeker.nl/woningmarkt/
Onze belastingsystemen werken ook anders. Vastgoed is bij jullie duurder, andere dingen zouden dan weer goedkoper zijn. We hebben ook nogal een streng economisch verschil tussen Vlaanderen en Wallonië...

Ik probeerde het verschil in inkomen op te zoeken en kwam uit bij statbel en CBS. Het lijkt me sterk dat jullie gemiddeld meer dan 50% meer verdienen maar.. daar lijkt het op?
Vergelijk ook de belastingsschalen van de verschillende landen. Dan zie je dat in Nederland veel minder belastingen worden afgehouden tov België. Tot 68.508 € betaal je bv. 37,10 % in Nederland. Dit is één van de redenen waarom ik (als Belg) in Nederland werk. Ik hou een stuk meer over per maand.

https://www.belastingdien...021-nog-niet-aow-leeftijd

[Reactie gewijzigd door ddkiller0900 op 5 januari 2021 16:20]

:X

Ter vergelijking die van België, voor hen die meelezen:
Schijf 1 € 0 tot €13.540 25%
Schijf 2 € 13.540,01 t/m € 23.900 40%
Schijf 3 € 23.900,01 t/m € 41.360 45%
Schijf 4 Meer dan 41.360,01 euro 50%
Er is natuurlijk een groot verschil tussen de vraagprijs en de betaalde prijs. Meestal is de uiteindelijke prijs 10% minder dan de vraagprijs.
De gemiddelde overbieding is 8% in Nederland.
Duh? Als je tegenwoordig de vraagprijs niet biedt, doe je niet meer mee. Zeg maar rustig vraagprijs +5%
Niet in nederland

Zelfs in bijv. Groningen mag je flink over de prijs bieden als je het huis wilt hebben. Er is een slecht aanbod en een enorme vraag.
Ik vind dit nog erg lage prijzen. Doe er maar 20.000 bij in mijn streek om te beginnen.
Al is het niet enkel de koop. Wie kan er 850 EUR huur (zonder kosten) betalen voor een appartement met 1 slaapkamer?
Lijkt me ook dat het laag is, maar ik ga statbel niet tegenspreken. Ik heb ook best veel te renoveren panden gezien op immoweb die in principe goedkoop zijn, maar dan ben je achteraf nog veel tijd en kosten kwijt. Voor de statistieken zijn die panden echter wel goedkoop.
Wat is hier nou -1 aan? Het wordt steeds achterlijker hier.
Geen zorgen ze geven nog steeds gratis hypotheken weg tegen verlies rente om de huizenprijzen uit de pan te laten rijzen. Moet toch wat doen om de economische crisissen te stimuleren zodat de rijksten straks alles weer goedkoop op kunnen kopen en er een stel sjonnies met levenslange hypotheekschuld zitten.
Maar de meeste tijd ben je toch niet kwijt met het wachten op de notaris? In mijn beleving duurde het hypotheek-proces het langst, en dat was dan (in mijn geval) al 100% digitaal.
Mijn hypotheek was letterlijk in 2 dagen geregeld; Maar ook daarvoor dient de Notaris een akte te maken en gezien hun mager loontje duurt dat wel even natuurlijk ... (belgie)
Dat is vast voor jullie beiden in nederland? Want ik kan me voorstellen dat onze zuiderburen zaken iets minder goed hebben geregeld.
In België met een Belgische notaris en lokale bank :)
Mijn hypotheek was op één dag geregeld bij KBC. Inclusief korting.

1.64% op 25 jaar vast, dit was toen .08% onder het normale tarief.
Notariaat is vrij nutteloos als je blockchain gebruikt, waarom niet net hier op inzetten? Notaris is veel te duur, net als de oveschrijfkosten bij een transactie. Voor een huis van 250k moest ik bijna 30k cash ophoesten, en dan was dit nog niet eens het voorschot dat nodig was voor het huis maar puur notariskosten en overdrachtbelasting.
Overdrachtsbelasting is 2% dus 5.000,- Ik vraag mij af hoe jij een notaris hebt kunnen vinden die 25.000,- vraagt voor een huis van 250.000,- Gangbare prijs ligt tussen de 1.000,- en 2.000,- daarvoor.

Of je hebt de getallen onjuist of je bent simpelweg opgelicht.

En Blockchain klinkt leuk, maar wie mag gegevens overdragen? Als iedereen dat mag dan is misbruik veel te gemakkelijk.
In Nederland is die 2% ja, in het bureaucratische belgenlandje is veel meer.

En gegevens draag je over via tokens die alleen banken of notariaten mogen gebruiken. Dan hebben die ook nog een hobby ;) Blockchain is iig een stuk minder foutgevoelig en betrouwbaarder naar de toekomst toe dan het huidige systeem.

[Reactie gewijzigd door matthewk op 6 januari 2021 08:59]

Tenzij anders vermeld ga ik er altijd van uit dat een post betrekking heeft op Nederland.

En inderdaad België is ongelofelijk duur vanwege de registratierechten maar daar gaat een andere manier van gegevensopslag niets aan veranderen.
Een andere manier van gegevensopslag die een bureaucratisch en vooral status-gerelateerd beroep vrijwel overbodig maakt zou WEL voor een forse kostenverlaging kunnen zorgen ;)

Als ik het me goed herinner had ik 7k aan notariskosten.
Ik weet niet hoe dit in België is geregeld maar in Nederland zou dit niet te doen zijn omdat elke notaris zijn archiefbakken moet doorspitten op alle aktes voor bijvoorbeeld Erfdienstbaarheden, en dan zijn er nog dingen die niet apart bij een Notaris zijn vastgelegd maar wel in de vaak zeer oude koopcontracten voorkomen.
Mijn partner werkt als notarieel juriste en ik heb steeds het gevoel dat zij meer doen dan de notaris bij een verkoop..... toen we ons appartement kochten leek het ook alsof de notaris even een halfuurtje een verhaal kwam doen en klaar..... in welke mate de voorbereiding in zijn handen lag, stel ik me toch wat vragen..... Uiteraard zijn er zo tig sectoren waar het zo werkt maar aangezien er hier toch geen commerciële belangen/concurrentie geldt lijkt me dit toch anders.....

Een testament laten maken (lees: een halfuurtje dicteren aan de notaris wat er in moet) kost je 300 euro.
Ter vergelijking: 1U bij de tandarts met wat foto's en twee vullingen laten plaatsen kost je een pak minder..... En die tandarts is ook duur maar heeft materiaal te betalen.... Een notaris enkel zijn oren, een pen en de inschatting dat je niet gedrogeerd bent en wilsbekwaam bent..... Ok, wat kort door de bocht maar toch :D

[Reactie gewijzigd door falcon186 op 5 januari 2021 16:32]

Meteen is dat ook weer een anti-fraude maatregel. Hoe-ra(ar).
Verplichting via notaris gaan om huis aan te kopen moet afgeschaft worden eens dit digitaal systeem er is. Laat de mensen de keuze. Er zijn genoeg landen waar geen notaris aan te pas komt bij aankoop woning. Waarom zou men een notaris moeten betalen voor bijvoorbeeld overdracht binnen familie. Voor de documenten gebruik je dan standaard documenten die eenvoudig op te maken zijn. Heb dit al allemaal zelf gedaan in Scandinavië.. is echt niet moeilijk. Waarom zou het hier niet kunnen als het daar wel kan. Veel service met je ook niet verwachten voor het geld dat je betaald, werd beter geholpen door een standaard ambtenaar in het buitenland.. en dit zonder drie maand te wachten op een antwoord!

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ.

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee