BKR maakt gratis digitale inzage in gegevens mogelijk na kritiek van AP

Het Bureau Krediet Registratie maakt het voor consumenten makkelijker om online hun gegevens te bekijken. Daarvoor golden eerst nog restricties, maar na kritiek van privacywaakhond AP heeft het BKR het proces versimpeld.

Het BKR meldt dat burgers die hun kredietgegevens willen opvragen voortaan geen identificatiebewijs op de post hoeven te doen. Volgens het BKR gebeurde dit om identiteitsfraude te voorkomen, maar de Autoriteit Persoonsgegevens had hier kritiek op. De waakhond waarschuwde dat het BKR geen burgerservicenummer mag vragen voor een verzoek. In plaats daarvan stapt het BKR nu over op iDIN, het identificatiesysteem dat ook banken gebruiken.

Er worden in de toekomst ook geen beperkingen meer gesteld aan het aantal keren dat iemand een gratis inzageverzoek mag doen. Het BKR hanteerde aanvankelijk een norm van één gratis verzoek per jaar, maar die beperking verdwijnt. Ook gaat het BKR voortaan inzicht geven in 'externe registers' waar consumenten wellicht in staan. Dat zijn registers zoals het Political Exposed Persons en het sanctieregister. Alle aanvragen kunnen voortaan ook digitaal ingediend worden in plaats van alleen per post.

Het BKR kwam vorig jaar in opspraak door de strenge eisen die het stelde aan het opvragen van gegevens. Het Bureau zou dat alleen schriftelijk toestaan, en gebruikers moesten bij meer dan één aanvraag betalen voor een inzageverzoek. De Autoriteit Persoonsgegevens stelde dat dat tegen de Algemene Verordening Gegevensbescherming in ging. Het BKR zegt de regels nu te wijzigen om te voldoen aan de privacywet.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

01-05-2019 • 15:03

185 Linkedin

Submitter: hgkertjed

Reacties (185)

185
182
120
5
0
29
Wijzig sortering
Waarom wordt hiervoor iDIN en niet DIGID gebruikt?
Zoals te lezen in de bron;

Op dit moment is er nog geen door de overheid gesanctioneerde uniforme digitale identificatiemethode. Dit draagt bij aan inefficiency en begripsverwarring waarvan uiteindelijk de consument de dupe is. BKR roept daarom de overheid en politiek op, om hier snel werk van te maken.


BKR is geen overheid, en alleen overheid en zorg mogen gebruik maken van BSN en DigiD
Dat is flink balen. Ik heb bewindvoering en dus geen internetbankieren.

(Want ING kan niet leefgeldrekening en beheerrekening van elkaar afkoppelen in de online omgeving, belachelijk, ik weet het..)
(WTF? Vraagje - is het vrijwillige bewindvoering (dus niet gedwongen door rechter ivm schulden), en zo ja, had je voor de bewindvoering een 'digitale' rekening al? Zo ja, dan is het ontzettend vreemd als de ING de leefgeldrekening en beheerrekening niet uit kan splitsen. Of vraag anders de bewindvoerder om de leefgeldrekening bij een andere bank te stallen)
Een vriend van me zit met hetzelfde probleem. In zijn geval ging het om vrijwillige bewindvoering. Blijkbaar hebben banken voorheen nooit nagedacht over vrijwillige bewindsvoering en is het dus gewoon niet mogelijk in de systemen. Het lijkt er ook niet op dat dit echt prioriteit heeft. Hij is nu 3 jaar verder en het is nog altijd hetzelfde namelijk, in de eerste maand had hij het al gemeld. Blijkbaar is vrijwillige bewindvoering dusdanig onbekend, of mensen durven er niet voor uit te komen zelfs al is het maar naar een anonieme bankmedewerker, dat er weinig klachten over komen.
Ik werk bij Rabobank en daar is het sowieso wel mogelijk om in het internetbankieren autorisaties per rekening te wijzigen zodat een onderbewindgestelde wél zijn leefgeldrekening kan zien, maar niet de beheerrekening. De bewindvoerder kan beide rekeningen dan weer wel zien. Of wij de codes voor afwijkende beschikking/bevoegdheid ook plaatsen bij vrijwillige onderbewindstelling durf ik zo niet te zeggen, maar middels een volmacht kun je de ‘bewindvoerder’ wel inzicht geven in je rekening(en) (en de beheerrekening dan in je eigen internetbankieren laten ontkoppelen).
ING/Postbank kan het niet, en daar had de OP het over.
En @Sandro!
Reageert op de post van @MueR dat zijn verhaal niet helemaal klopt. De Rabo biedt de mogelijkheid van inzichten scheiden van rekeningen wel.
Maar ING niet, dat is iig bij die vriend van me het probleem
Dat klinkt mij als een mooie reden dus om over te stappen; uiteraard wél even de ING laten weten wáárom je overstapt zodat ze wellicht in de toekomst het wél zullen fixen.
Banken zijn net als game publishers, als het ze niet in de portemonnee raakt dan boeit het ze gewoon niet. ;)
ING afzwaaien en Rabo rekening openen?
Ok, is wel even wat rompslomp maar is te doen.
Vraag dan meteen aan Triodos of het daar ook kan, en zo ja, stap naar hen over. Weet je tenminste zeker dat jouw geld niet wordt belegd in wapens of teerzanden, niet op wordt uitgegeven aan sportteams van vele miljoenen, en niet in kolossale bonussen aan de directie wordt uitgekeerd.
(Nee, ik heb geen aandelen, ik vind het gewoon een goede bank. En o ja, ASN-bank - die ook een een groen image probeert te hebben - is gewoon onderdeel van SNS.)
Volgens de algemene voorwaarden kan het ook nog steeds per post.
De Consument is verplicht om bij de aanvraag gebruik te maken van het door BKR op haar Website ter beschikking gestelde Aanvraagformulier. De Consument kan het Aanvraagformulier via elektronische weg als per post aan BKR toesturen.
Kunt nog steeds gewoon bij de BKR je gegevens opvragen
Tip ...probeer het bij de Knab bank
Ik kan toch gewoon inloggen bij m'n zorgverzekering met DigiD?
Dat staat er toch ook?
Waarschijnlijk omdat het BKR geen overheidsinstantie is. DigiD is uitsluitend bedoeld voor de overheid en gekoppeld aan je BSN.
Ja, en nee. DigiD kan enkel authenticatie uitvoeren op basis van het burgerservicenummer. Omdat niet-overheidsinstanties het BSN niet als zodanig mogen gebruiken - als ze het überhaupt al mogen opslaan, kunnen en mogen ze dus geen DigiD gebruiken.
Hoe zit het dan met zorgverzekeringen, pensioenfondsen die ook digid gebruiken?
Die gebruiken DigiD voor het deel van hun werk waarin ze overheidstaken uitvoeren (bijvoorbeeld bij je zorgverzekering voor de basisverzekering). Daardoor zijn ze zelfs verplicht DigiD de gebruiken.
Inderdaad. Daarom kan je bij bijvoorbeeld Waternet inloggen met je DigiD voor je waterschapsbelasting, maar moet je apart inloggen voor je drinkwater rekening.
Hahaha ja dat is nou dus een perfect voorbeeld van waarom het totaal achterlijk is om je DigiD 'overheid-only' te hebben. Dat je DigiD gekoppeld is aan je BSN betekent toch niet dat andere bedrijven er geen gebruik van mogen maken? Waarom kan dat niet gewoon net zoals met iDeal/paypal/betaal modules op websites een soort door de overheid voorziene authenticatie service zijn?
Waternet/whatever bied een loginportaal welke inhaakt met de DigiD service/server van de overheid en die koppelt terug aan de website dat jij (als persoon) bent ingelogd met een bepaalde identificatiesleutel die verder compleet los staat van je BSN?

Ben ik nou zo achterlijk of is de overheid gewoon zo achterlijk? :?
Dat is ook zo ongeveer hoe DigiD werkt bij mijn weten. Het is dan ook geen technische beperking maar beleid. Waarschijnlijk is dat beleid een van de redenen geweest dat de banken in Nederland met iDIN begonnen zijn.
Overheid is niet achterlijk, ze hebben dit allang door maar het duurt gewoon lang. Idensys zou dit probleem moeten oplossen, het punt is gewoon dat DigiD alleen een BSN kan leveren als gebruiker id en aangezien er allemaal regels zijn aan het verwerken van een BSN is het gewoon niet mogelijk voor sommige bedrijven om daarvan gebruik te maken.
Het BSN is een bijzonder persoonsgegeven, wat alleen verwerkt mag worden als daar een wettelijke basis voor is. In het geval van de zorgverzekeraar is dit geregeld via de "Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg"
Voor de pensioenfondsen is dit geregeld via de pensioenwet (artikel 94)

Voor het BKR is dit naar mijn mening onwenselijk, omdat er dan een koppeling moet ontstaan tussen BSN en kredietcontract en er dus bij iedere lening vanaf €250 een BSN gedeeld gaat worden. Als de wetgever het zou willen, zou er wel een koppeling mogelijk kunnen zijn waarbij het BSN niet gedeeld hoeft te worden met de kredietverstrekker. Kredietverstrekker verstrekt aan het BKR het nummer van het legitimatiebewijs, naam en geboortedatum en BKR koppelt dit op de achtergrond aan het BSN via de GBA, maar ik denk dat hiervoor de politieke wil ontbreekt. Het is namelijk een oplossing voor iets wat geen probleem is,
Het BSN is een bijzonder persoonsgegeven,
Dat is het sinds 25 mei 2018 (je weet wel iets met AVG) niet meer, maar is nou net de wettelijke verankering voor gekomen.
Voor het BKR is dit naar mijn mening onwenselijk, omdat er dan een koppeling moet ontstaan tussen BSN en kredietcontract en er dus bij iedere lening vanaf €250 een BSN gedeeld gaat worden.
Dat gaan ze nooit krijgen zolang er geen wettelijk kader is.
Maar met de ontwikkelingen van de WDO komen er wel ontwikkelingen dat de Overheid er naar toe wil naar een Authenticatiemiddel dat geleverd wordt door de overheid en afhankelijk van de verzoeker tot authenticatie bepaalde persoonsgegevens gaat leveren.
Dat zijn de geluiden die ik gehoord heb bij de voorbereiding tot deze wet en de mogelijke doorontwikkeling op latere termijn. Dit heeft alles te maken met eID en eIDAS.
Ollie doet (o.a.) iets met eIDAS, DigiD/routeringsvoorziening, SDG voor zijn werk

[Reactie gewijzigd door ollie1965 op 1 mei 2019 22:48]

Maar een zorgverzekering heeft het ook en is geen overheid toch?
@Theelepel88 noemde dan ook overheid en zorg in het bericht waar je op reageert. Meer precies is @djiwie: DigiD mag (semi-moet) gebruikt worden bij contact met burgers door een orgaan vanuit haar wettelijke taak. Maar dat bekt voor de meeste mensen niet zo lekker :)
Gok omdat BKR geen overheid is.
Gok omdat BKR geen overheid is.
Zorgverzekeraars ook niet. Toch kan je daar met DigID inloggen.
Een zorgverzekering is wettelijk verplicht en met zaken als zorgtoeslag etc is het van belang dat de overheid hier inzicht in heeft. De overheid heeft aanzienlijk minder te zeggen over de leningen die ik afsluit en er is geen reden voor hen om dit in te zien ivm schending van privacy.
Is niet helemaal waar. Elke bank moet aan het einde van het jaar de stand van je rekeningen doorgeven aan de belastingdienst. Staat ook netjes vooraf ingevuld.

Banken en verzekeraars mogen je alleen niet identificeren adv je BSN, ook al weten ze die wel.
Is niet helemaal waar. Elke bank moet aan het einde van het jaar de stand van je rekeningen doorgeven aan de belastingdienst. Staat ook netjes vooraf ingevuld.
"De overheid" is niet 1 overheid. Er zit strikte scheiding tussen wat iedere overheidsinstelling mag doen met de gegevens die men heeft. Dat wil dus zeggen dat de gegevens die de Belastingdienst van je heeft, niet naar ieder overheidsorgaan doorgespeeld/ter beschikking gesteld mogen worden.
Banken en verzekeraars mogen je alleen niet identificeren adv je BSN, ook al weten ze die wel.
Eigenlijk mogen ze je BSN niet weten, want ze mogen het ook niet gebruiken.
DigiD wordt ter beschikking gesteld voor de overheid en zorg, BKR is geen van twee.
Je moet gebruik mogen maken van een BSN nummer (zie een korte verklaring ) welke in een wet verankerd is.

iDIN is een vorm van authenticatie welke mogelijk is, maar ze hadden net zo goed eIDAS, iDensys of iets anders kunnen kiezen.
DigiD is volgens mij alleen voor (semi-)overheid. BKR is gewoon een stichting commercieel bedrijf.
BKR is een stichting, geen commercieel bedrijf.
Alleen is dit nieuwsbericht er juist omdat het wel een erg commercieel ingestelde stichting is was. :P
Die geld als water verdient
Alleen mag het geen dividenden of winsten uitkeren. Al het overtollige geld moet ten dienste aan het primaire proces worden uitgegeven.

Maaarrrrrr de bestuurders kunnen best een factuur voor ‘onkostenvergoeding’ indienen en uitbetalen.
Aan het statutaire doel van de stichting bedoel je, welke je geheel zelf kan formuleren.
Omdat het BKR een onafhankelijk orgaan is dat volledig los staat van de overheid. Anders zou iedere stichting, vereniging etc. wel toegang kunnen aanvragen tot DigiD. Daarnaast biedt DigiD wel wat meer informatie aan het BKR (BSN bijv.) wat via IDIN niet verstrekt wordt.

Zorgverzekeringen bijvoorbeeld hebben direct te maken met BSN e.a. belangrijke informatie waardoor toegang via DigiD vereist is.

[Reactie gewijzigd door DarkForce op 1 mei 2019 15:15]

Zorgverzekeringen bijvoorbeeld hebben direct te maken met BSN e.a. belangrijke informatie waardoor toegang via DigiD vereist is.
Banken ook. Toch kan je daar niet met DigID inloggen.
Banken voeren geen overheidstaak of door de overheid opgelegde taak uit.
Tenzij je de poortwachtersfunctie rondom witwassen, belastingontduiking, fraudes en sancties ziet als eigenlijke overheidstaken :*)
Dat lijkt me meer het handhaven van bestaande regels en erop toezien dat je die zelf zeker niet overtreedt.
Maar zit inderdaad op de grens.
Irrelevant, er moet alleen een wettelijke basis zijn voor het verwerken van het BSN en die is er bij banken, maar banken vonden dat er met het IDIN product geld te verdienen was, en hebben dat vermarkt en gebruiken dit, waarschijnlijk om te zorgen dat de marktpenetratie van IDIN hoog blijft, en de kosten voor henzelf laag. Zij hebben dus om bedrijfseconomische en strategische redenen gekozen om geen DigiD te faciliteren. Ze mogen dat wettelijk wel.
Misschien goed om dit eens te lezen:
https://www.digid.nl/over-digid/wie-doen-mee/
Dit zijn overheden en organisaties die een overheidstaak uitvoeren (zoals ziekenhuizen of zorgverzekeraars).
Welke organisaties het BSN mogen gebruiken is bij wet geregeld. Ook is geregeld met welk doel het BSN gebruikt mag worden.
In het algemeen is bepaald dat overheden het BSN mogen gebruiken bij het vervullen van hun overheidstaak. Daarnaast zijn er wetten voor het gebruik van BSN bij andere organisaties dan overheden zoals zorg, werkgevers en banken. Banken voeren het BSN om bijvoorbeeld het deposito garantiestelsel uit te voeren en rond de rijksbelastingen (denk aan de vermogensbelasting). Dit wil echter niet zeggen dat banken het BSN voor andere doelen mag gebruiken.
Aan de andere kant, als je bij Ottto een tv koopt op afbetaling, dan zou je als comsument ook raar kijken als je een BSN moet opgeven.

[Reactie gewijzigd door Verder op 2 mei 2019 13:54]

Anoniem: 156876
@Hulliee1 mei 2019 15:11
Omdat DigID enkel voor overheid en zorg is.
Omdat je geen DigiD helaas alleen beschikbaar is voor overheidsinstanties en organisaties die een overheidstaak uitvoeren (ziekenhuizen, zorgverzekeraar, etc). Alles buiten dat mag niet aansluiten bij DigiD.
Wat is eigenlijk het verschil tussen die? En waarom kan het niet een systeem zijn?
DigID is met name bedoelt voor overheidszaken. BKR is een private organisatie vandaar dat iDIN logischer is.
DigiD gebruikers zijn overheden en organisaties die een overheidstaak uitvoeren (zoals ziekenhuizen of zorgverzekeraars).
Omdat BKR geen overheidsinstantie is, dus niet mag/kan authenticeren via DigID.
Ten minste, dat lijkt mij een valide reden. Misschien dat er nog andere redenen zijn.
Omdat het BKR geen overheidsinstelling is en daarom geen DigiD mag gebruiken.
Het zou wel kunnen als ze een uitzonderingspositie krijgen. Maar daarvoor moet de wet worden aangepast.
Je krijgt een error als je in wilt loggen via iDin.

HTTP Error 500.0 - Internal Server Error
The page cannot be displayed because an internal server error has occurred.

Most likely causes:
IIS received the request; however, an internal error occurred during the processing of the request. The root cause of this error depends on which module handles the request and what was happening in the worker process when this error occurred.
IIS was not able to access the web.config file for the Web site or application. This can occur if the NTFS permissions are set incorrectly.
IIS was not able to process configuration for the Web site or application.
The authenticated user does not have permission to use this DLL.
The request is mapped to a managed handler but the .NET Extensibility Feature is not installed.

Things you can try:
Ensure that the NTFS permissions for the web.config file are correct and allow access to the Web server's machine account.
Check the event logs to see if any additional information was logged.
Verify the permissions for the DLL.
Install the .NET Extensibility feature if the request is mapped to a managed handler.
Create a tracing rule to track failed requests for this HTTP status code. For more information about creating a tracing rule for failed requests, click here.

Detailed Error Information:
Module ManagedPipelineHandler
Notification ExecuteRequestHandler
Handler System.Web.Mvc.MvcHandler
Error Code 0x00000000
Requested URL http://BKRWEBSITE:80/inzage-in-uw-kredietoverzicht/identificatiemethode/persoonlijke-gegevens
Physical Path C:\inetpub\wwwroot\BKR.Website\inzage-in-uw-kredietoverzicht\identificatiemethode\persoonlijke-gegevens
Logon Method Anonymous
Logon User Anonymous

More Information:
This error means that there was a problem while processing the request. The request was received by the Web server, but during processing a fatal error occurred, causing the 500 error.
View more information »

Microsoft Knowledge Base Articles:

294807
Het feit dat je dit als foutmelding te zien krijgt is al zo fout!
Dit verschaft mogelijke aanvallers met behoorlijk wat informatie:
- Doelsysteem is Windows
- .NET framework wordt gebruikt.
- Er is een reverse proxy waarschijnlijk die SSL offloading doet.
- Website files staan blijkbaar in de inetpub default folders

En waarschijnlijk nog heel veel meer, als je de headers ook gaat bekijken.
Kunnen we dat niet gelijk even melden als een datalek? ;)
Inmiddels aangepast naar:
Helaas is onze website vanwege een technische storing momenteel niet bereikbaar. Probeert u het alstublieft later nog eens.
Solliciteer bij BKR!
Heb het zojuist zelf even geprobeerd, maar dat ging zonder problemen. Misschien een tijdelijke storing?
Welke bank heb je gebruikt?
Iedereen is het aan het proberen n.a.v. de nieuwsitems hierover.
Ik denk dat ze het een beetje druk hebben met al die tweakers die het even moeten proberen :D . Bij mij lukte het na de tweede poging wel iig. Wel erg lelijk dat ze geen fatsoenlijke foutafhandeling hebben en gewoon een IIS pagina met de volledige fout info tonen. Dat is volgens mij niet echt een best practice. Geeft een beetje te denken bij een organisatie die privacy gevoelige informatie van miljoenen mensen bijhoud.

[Reactie gewijzigd door jmzeeman op 1 mei 2019 15:24]

Ik krijg dezelfde melding, welke bank heb je gebruikt? In mijn geval ING. (Misschien heeft het daar mee te maken?)

Ook zie ik dat je een "0" Off-topic / Irrelevant waardering krijgt maar dat lijkt mij niet terecht.
Blijkbaar gaat er toch echt iets niet goed.

[Reactie gewijzigd door Gohan040 op 1 mei 2019 15:18]

Ik zit ook bij de ING en kreeg dezelfde foutmelding. Ik heb nog een keer ingelogd en daarna kreeg ik een scherm waarin ik mijn gegevens verder in kon vullen.
Thanx voor de info.
Ik ga het morgen nogmaals proberen, ik blijf een foutmelding krijgen.
Altijd al vreemd gevonden waarom je moet betalen of wachten om je eigen informatie op te vragen.
Voor degenen die zich afvragen waarom je je eigen informatie zou willen opvragen, een goed voorbeeld is het vooraf toetsen van je eigen kredietwaardigheid voor een hypotheek. Daarmee controleer je of er geen onverwachte zaken zijn die roet in het eten kunnen gooien bij de hypotheekaanvraag.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 1 mei 2019 15:15]

En dat is geen overbodige luxe. Zo had bij mij de ING een al ruim 10 jaar opgezegde rekening met flink roodstand-limiet, verzuimd af te melden bij het BKR. Dit kon maar op het nippertje rechtgetrokken worden om mijn hypotheekaanvraag op tijd goedgekeurd te krijgen.

[Reactie gewijzigd door Lapa op 1 mei 2019 16:06]

Dat is soms zo krom.
Zus had het met een creditcard, kon geen hypotheek krijgen. Credit card opgezegd, nu wel, hypotheek aangevraagd. En erna de creditcard weer aangevraagd. Lekkere bureaucratie soms :)
Ja inderdaad. Ik wilde m'n limiet verhogen naar 5000 vanwege vakantie in de USA. Just to be sure, volgens mij doen ze alles daar met een creditcard. Kon maximaal naar 2500, vanwege BKR registratie. Oh ja, mobiel abonnement natuurlijk. Ga ik checken: waarde 600 euro 8)7 |:(
Ja inderdaad. Ik wilde m'n limiet verhogen naar 5000 vanwege vakantie in de USA. Just to be sure, volgens mij doen ze alles daar met een creditcard. Kon maximaal naar 2500, vanwege BKR registratie. Oh ja, mobiel abonnement natuurlijk. Ga ik checken: waarde 600 euro 8)7 |:(
Er wordt niet gekeken naar het kredietbedrag, maar naar het aflossingsbedrag.
Er wordt een theoretische maandelijkse financiële ruimte berekend dat gebruikt kan worden voor periodieke aflossingen, die past bij jouw situatie (o.a. inkomen, vaste lasten en levensonderhoud). Wanneer die theoretische financiële ruimte vol zit of overschreden wordt, dan kun je geen nieuw krediet krijgen. Dan maakt het niet uit of je € 600 in 12 delen betaalt of een veel groter bedrag over een langere periode. Het maakt ook niet uit of je nog maar één aflossing hoeft te doen voordat het krediet is afgelost.
Je kunt bij een aantal banken van te voren geld storten op je creditcard en op die manier kunstmatig je limiet ophogen. Heb je nu dus een limiet van 1000 en wil je een limiet van 5000 vanwege je vakantie dan kan je 4000 euro op je creditcard storten. Moet je het geld wel hebben natuurlijk O-)

Omgekeerd kan je eventueel saldo weer terug laten storten naar je betaalrekening. Als je bijvoorbeeld iets besteld hebt via creditcard en dat geretourneerd hebt stort de verkoper het bedrag meestal terug via de manier waarop je betaald had. Dan staat er ineens een bedrag op je creditcard en dat kan je dus terug laten storten op je betaalrekening.

Overigens stort de bank in een aantal gevallen het ook automatisch terug. Je moet je voor dit soort dingen dus goed informeren bij jouw bank.
Hm goeie! Ff checken hoe dat zit :)
Zus had het met een creditcard, kon geen hypotheek krijgen.
Dan had ze een kredietkaart met schuld. Een kredietkaart zonder schuld (maandelijks direct afbetalen) kent geen BKR registratie.
Ja was een Creditcard waar ze iets van 5.000 rood mee kon staan, dus op zich wel begrijpbaar. Maar aan andere kant zo lomp dat na de hypotheekvraag dat ding weer terug kan aanvragen, dus hypotheek doet moeilijk over andere leningen, maar creditcard heeft daar zelf geen problemen mee.

Het is ook niet dat de hypotheekverstrekker er op terug komt als ze zien dat je alsnog een creditcard heb aangevraagd ofzo, dus het is eigenlijk maar een wassen neus.

Het gaat enkel om de registratie, niet waar die registratie voor staat.
ik heb in 2017 een (ingewikkelde) brief gekregen van International Card Services dat ze mijn creditcard nu niet meer als doorlopend krediet gingen zien, maar zoals @The Zep Man beschrijft: maandelijks afbetalen. Dat gebeurde daarvoor ook al (automatisch), maar na die brief/formele omzetting is mijn credit card niet meer als krediet bij BKR geregistreerd. Zag ik vandaag in 'mijn BKR', toch handig :)
Ja maar dat is juist het hele probleem: niet de registraties die het BKR bijhoudt zijn het probleem maar de hypotheekverstrekkers die het vertikken een goede, individuele beoordeling te maken of ze iemand een hypotheek willen geven.

Er staat nergens in de wet dat je iemand met een BKR registratie geen hypotheek mag verstrekken, maar dat is wel wat de hypotheekverstrekkers blindelings doen.
Een hypotheekverstrekker zal een hypotheek niet blindelings weigeren bij een BKR registratie. Tenzij de registratie is voor wanbetalen.

Een (geregistreerd) krediet heeft echter een heel ander invloed dan de meeste mensen denken.
Wanneer je maximale hypotheek bij jouw situatie (o.a. inkomen, vaste lasten en kosten levensonderhoud) bv. € 100.000 is en je hebt een ander krediet van € 10.000, dan betekent dat niet dat er € 90.000 voor je hypotheek over blijft. Je maximale hypotheek wordt berekend op basis van het bedrag dat jij per maand beschikbaar hebt voor de aflossing. Een aflossingsruimte van € 500 per maand levert bv. een maximale hypotheek op van € 100.000. Wanneer je voor je krediet van € 10.000 al € 250 per maand af moet lossen, blijft er nog maar € 250 per maand over voor een hypotheek en is je maximale hypotheek plotseling nog maar € 50.000. Wanneer jij dan een hypotheek wilt hebben om een huis van € 80.000 te kopen, kan je hypotheekverstrekker niets anders dan je die hypotheek te weigeren.
Dat snap ik (over hoeveel je kan lenen, en is volkomen terecht.

Het lijkt echter in de verhalen die je overal (ook hier) leest dat hypotheken redelijk blindelings geweigerd worden bij een negatieve registratie, bijvoorbeeld voor wanbetalen, ongeacht hoe die ontstaan is, de grootte, of het terecht is etc.

Ik leer graag bij over de criteria die hypotheekverstrekkers hanteren voor negatieve registraties en hoeveel moeite ze doen om maatwerk te leveren voor het klassieke voorbeeld van iemand die ooit een factuur van bol.com vergeten is ofzo en daardoor een notering als wanbetaler heeft maar voor de rest nooit een probleem heeft gehad.
Ja, een negatieve registratie voor wanbetalen is redelijk fataal.
Het probleem is dat er geen goede manier is om al die gevallen goed te beoordelen. Bij het BKR staat alleen die registratie en de aanvrager van de hypotheek zweert natuurlijk altijd op zijn eigen mooie blauwe ogen dat het een vergissing was, onterecht of één keer te laat een rekening van een tientje betaald omdat ie toevallig net op vakantie was.
Dozen vol bewijsmateriaal aanslepen helpt ook niet, want het is lastig, zo niet onmogelijk, om vast te stellen of het volledig is, of het vals is of dat het wel op die registratie betrekking heeft.
Nou ik heb precies zelfde meegemaakt met de bijenkorf card. Stond sinds aanvraag altijd ingesteld op direct afbetalen maar alsnog was ik geregistreerd bij BKR. Hypotheek aanvraag werd pas behandeld na opzeggen van cc
Anoniem: 426269
@SYQ2 mei 2019 11:05
Bedankt voor deze info. Ik zat er onlangs nog over te denken deze te nemen. Dan maar een andere zonder BKR! :)
Herkenbaar. In mijn geval was het een hypotheekverstrekker die na verkoop van een woning een regeling met mij had getroffen voor afbetaling van de restschuld. Die betalingsregeling is tot de letter gevolgd, maar iemand had bij het BKR doorgegeven dat ik een wanbetaler was, waarbij ik een A2-registratie op mijn naam kreeg. Zonder melding en compleet onterecht, want er was immers een betalingsregeling waaraan netjes werd voldaan. Dat zijn leuke trajecten om door te moeten maken als je denkt alles netjes op de rit te hebben en je bezig bent met een hypotheekaanvraag...

Uiteindelijk wel opgelost doordat de mensen bij die hypotheekverstrekker zelf de melding mochten verwijderen, maar daar heeft het BKR ook een stokje voor gestoken door het verwijderen niet meer toe te staan (Zijn ze daarover overigens al eens teruggefloten?)

[Reactie gewijzigd door Smuey op 1 mei 2019 16:05]

Je zegt wel dat het onterecht is, maar voordat je een betalingsregeling aangaat is er eerst een achterstand geweest en daar ben je voor geregistreerd als wanbetaler. Dat je later een regeling hebt getroffen maakt dus niet uit.

Ik zat in eenzelfde situatie en ondanks dat bkr en de bank zeiden dat ze het beide maar raar vonden dat ik geregisteerd stond wilde ze het er beide niet afhalen.
Heb toen via een rechtzaak behandeld door Dynamiet de verwijdering ge-eist en gewonnen.

Kon ik gelukkig toch een nieuw huis kopen :)
Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Bijvoorbeeld bij de belastingdienst, kun je standaard gebruik maken van een betalingsregeling als je een hoog bedrag moet terugbetalen. Een betalingsregeling betekent dus zéker niet dat er per definitie een betalingsachterstand geweest is.
Klopt, zoals ook met je eigen risico tegenwoordig, maar dan krijg je geen A2 codering. Omdat je geen schuld hebt gehad.
Je zegt wel dat het onterecht is, maar voordat je een betalingsregeling aangaat is er eerst een achterstand geweest en daar ben je voor geregistreerd als wanbetaler. Dat je later een regeling hebt getroffen maakt dus niet uit.
Als er een regeling is getroffen had het een A1, en uiteindelijk een H melding moeten zijn, geen A2.
Klopt was bij mij ook, maar dan nog geldt die A2. Degene die hem aanmeld moet hem er ook afhalen. Zolang dat niet gebeurd gaan ze van die A2 codering uit.
De betalingsregeling is in gang gezet vóór de verkoop. Er is helemaal geen sprake geweest van een betalingsachterstand, daarvoor zijn namelijk aparte coderingen. Lees anders even die link over coderingen, dan had je kunnen zien dat er een verkeerde (en overigens de meest vervelende van alle mogelijke coderingen!) is aangemaakt. Er is gewoon een fout gemaakt en daar is dus blijkbaar geen controle op en dát is dus bijzonder kwalijk!
Je stelt dat er een regeling was getroffen voor een restschuld toch? Maar het was mij niet duidelijk dat je voor het ontstaan van de restschuld al een regeling had getroffen.
Anoniem: 426269
@Lapa2 mei 2019 11:04
Ja, daar zeg je wat. Ik zie nu hier bij mij ook ING Roodstaan bij de BKR erbij staan, voor 2000 euro.

En het zal wel niet zo werken dat die 2000 euro van je hypotheekbedrag af gaat, zoals i.p.v. € 200.000,- slechts € 198.000,- kunnen lenen. Het zal wel je maandelijkse termijn dwarsbomen van de hypotheek, zodat er niets meer overblijft voor een hypotheek ofzo.
Inderdaad, plus ook de combinatie dat je niet weet wie jou gegevens (zonder explecite toestemming) opvraagt bij het BKR.
...Of inschiet. Want dat kan namelijk nog steeds: iemand een registratie geven zonder wederhoor of zelfs maar een notificatie. Verwijderen is vervolgens bijzonder lastig en wordt te vaak nog lastiger gemaakt door het BKR zelf.

[Reactie gewijzigd door Smuey op 1 mei 2019 15:33]

Ik neem aan dat je daar een bedrijf voor moet hebben?
Ik had een BKR notering waarvan zelfs het BKR zei dat ze mij dat niet toeschreven en niet eens op mijn overzicht hebben gezet. Want het BKR had vastgesteld dat het niet mijn persoonsgegevens zouden zijn (was een voor mij onbekend adres) en dus hebben ze uit "privacy oogpunt" die notering niet aan mij doorgegeven.

Via de bank heb ik met iemand wel rechtstreeks inzage kunnen krijgen en daar stond dus een notering op een adres wat het BKR niet op mijn overzicht had gezet. M.a.w. BKR gaf aan mij schriftelijk door dat er geen noteringen waren, maar de bank weigerde een aanvraag omdat zei wel een notering zagen.

Doordat de bank mij wel heeft willen doorgeven wie de notering had geplaatst kon ik daar achter aan.
Het BKR weigerde de notering te verwijderen (terwijl ze zelf wel vonden dat die niet bij mij hoorde) en gaven aan dat alleen diegene die de notering heeft gedaan deze kon verwijderen. Dat is mij uiteindelijk gelukt doordat ik die partij heb gecontact en na wat wellus-nietus hadden ze aangegeven het toch niet hard te kunnen maken, en is de notering pas door die voor mij verder onbekende partij verwijderd.

Dit geeft maar aan hoe onbetrouwbaar BKR is. Het is gewoon een database waar Jan en alleman naar kan wegschrijven dat jij wanbetaler bent. En diegene waar je eventueel een geschil mee hebt, is ook de enige die de notering weer weg kan halen. Fijne positie zit je dan in.
Mooie case voor de Ombudsman of Kifid.

[Reactie gewijzigd door PcDealer op 1 mei 2019 21:32]

Waarom, als jij geld bij mij leent waarom zou ik dat dan niet moeten kunnen registreren?
Het bkr is niet bedoeld voor mensen die elkaar geld lenen. Gaat natuurlijk om bedrijven
BKR is bedoeld om krediet te registreren. Waarom zou dat particulier niet mogen/kunnen.

Ik bedoel je moet al vanaf 250 euro bij een mobiel registreren.
Omdat als iedereen het kan, dan kan ik, als ik een hekel heb aan bijvoorbeeld jou, een dikke bkr registratie erop knallen, en dan kan jij je droomhuisje niet meer kopen.
Ja, maar dat is nu ook al zo.

de BKR zou actief moeten melden als iets wordt opgevraagd of toegevoegd. Maar ja een private instelling...

Als bedrijf zijnde kan je toch hetzelfde doen?
Er is een verschil tussen als een persoon ff wat info invult of namens een bedrijf zomaar wat invullen.
Inderdaad. Een beetje maf. Het zijn mijn gegevens waarmee ze geld verdienen, dus moet ik die te allen tijde gratis in kunnen zien. Helemaal als het digitaal is. Ik kan me voorstellen dat het vroegâh geld moest kosten omdat zij de boel moesten afdrukken en opsturen, maar nu is er geen excuus meer.

Het is heel handig om zo nu en dan eens te kijken. Bij mij was er ooit een grappenmaker die mij ten onrechte had aangemerkt als wanbetaler, op basis van één late betaling. Het vlaggetje had inmiddels al weg moeten zijn, maar was 'vergeten'. Dit was jaren geleden, maar het kan je zomaar een hypotheek kosten en kan het droomhuis aan je neus voorbij gaan omdat je eea niet op tijd in orde krijgt.
Dus zeer zeker handig een aan te bevelen voordat je aan zoiets begint. Je bent dan beter voorbereid en kan indien nodig op tijd actie ondernemen.
Inderdaad. Een beetje maf. Het zijn mijn gegevens waarmee ze geld verdienen, dus moet ik die te allen tijde gratis in kunnen zien. Helemaal als het digitaal is. Ik kan me voorstellen dat het vroegâh geld moest kosten omdat zij de boel moesten afdrukken en opsturen, maar nu is er geen excuus meer.
Het BKR zal waarschijnlijk aanvoeren dat het de gegevens zijn van het bedrijf waar jij een lening hebt afgesloten of een betalingsachterstand hebt opgelopen. En dat die gegevens primair bedoeld zijn voor andere bedrijven waarbij jij een periodieke betalingsverplichting aan wilt gaan. De vraag of het jouw gegevens zijn of gegevens over jou maar van anderen kan een aardig juridisch steekspel opleveren.

De kosten die voor een gegevensuitvraag gerekend werden zullen niet puur de kostprijs zijn geweest, maar gedeeltelijk ook de BKR zelf hebben bekostigd. Die geldstroom valt nu weg, dus zullen ze de kosten voor de bedrijven moeten verhogen die zaken willen registreren of inzage willen.
Dat verhaal van die achterstand was geen kritiek op BKR, maar een illustratie van het nut om die gegevens in te zien. Dat BKR er niets aan kan doen als de kredietverstrekker niet zorgvuldig is, snap ik. Zo heb ik het ook helemaal niet geschreven.

Dus resumerend: het is nuttig om in te zien, en die gegevens zijn van mij, dus moet IK er niet voor moeten betalen. Iedereen zou zo nu en dan moeten kijken hoe ze te boek staan bij het BKR. Ook de mogelijkheid tot rood staan bij de bank of je private-lease auto staan er als krediet vermeld.
Of de website is nog niet aangepast of je moet nog steeds betalen om je gegevens via Idin in te zien:
Hoe vraag ik een BKR-registratie op?
Het BKR is verplicht om aan u als consument inzicht te geven in uw eigen registratiegegevens. U kunt een overzicht van uw gegevens opvragen via de website van het BKR. Dit kan zowel kosteloos als tegen betaling. Wat is het verschil?

Tegen betaling opvragen
Vanaf € 4,95 kunt u vrijwel direct inzage krijgen in uw kredietgegevens. Na betaling krijgt u doorgaans binnen enkele uren online inzage in uw gegevens. Daarnaast ontvangt u per post een papieren overzicht.

Om u te kunnen identificeren maakt het BKR bij het opvragen van uw BKR-registratie gebruik van iDIN. IDIN is een identificatiesysteem dat ontwikkeld is door banken voor consumenten. Na controle van uw persoonsgegevens via iDIN krijgt het BKR een goedkeuring. Na deze goedkeuring geeft het BKR u online inzage in uw kredietgegevens.

Klik hier om uw BKR-registratie op te vragen.

Gratis opvragen
Uw gegevens gratis bekijken is voor consumenten die niet direct inzage willen hebben. Daarnaast moet u bereid te zijn om de nodige administratieve handelingen te verrichten. Op de website van het BKR kunt u een formulier downloaden en dat invullen en in combinatie met een kopie van uw identiteitsbewijs per post versturen naar het BKR. Binnen 4 weken ontvangt u schriftelijk een overzicht met uw kredietgegevens.

[Reactie gewijzigd door SED op 1 mei 2019 15:38]

Wie zou het dan moeten betalen?
Zo kunnen we wel eeuwig semantisch lullen ;)
Niks semantiek, dit is de kern van de zaak, en deze totaal verkeerde denkwijze is waarom zoveel bedrijven het fout doen.

Gegevens over een natuurlijk persoon zijn in de huidige EU wetgeving onlosmakelijk verbonden met die persoon. Je kan als organisatie hoogstens gebruiksrecht hebben. Denk aan een licentie voor software.

[Reactie gewijzigd door Cio op 1 mei 2019 16:40]

Wat maakt dat uit. Gegevens over mij of mijn gegevens. Zeker omdat iedereen kan doen wat hij/zij wil en er geen feedback is moet je er toch iets aan kunnen doen.
Volgens de NOS vervalt wel een andere dienst:
Overigens zijn niet alle wijzigingen positief voor consumenten. De dienst om op te vragen welke bedrijven je gegevens hebben opgevraagd, is juist komen te vervallen. Volgens de woordvoerder was dat een dienst die veel geld kostte en nu het BKR geen geld meer mag vragen, is die dienst dus niet meer beschikbaar.
Nu ben ik niet helemaal op de hoogte van de ins en outs van de AVG, maar ik dacht dat ik niet alleen mijn gegevens op zou moeten kunnen vragen, maar ook met wie die allemaal gedeeld worden. Maar dat kan dus niet meer.
Oh? Net nog ingelogd en gezien dat de Rabobank nog steeds vrijwel elke maand mijn bkr-registraties opvraagt, misschien krijgen alleen mensen die afgelopen maanden een keer betaald hebben nog te zien welke bedrijven je gegevens hebben opgevraagd?

In elk geval belachelijk dat de Rabobank elke maand een check doet, en dat alleen maar omdat ik mijn hypotheek bij ze heb. Heb er achteraan gezeten om daar opheldering over te krijgen, kreeg toen reactie van een "adviseur dagelijkse bankzaken particulieren", die wist eerst ook niet wat er aan de hand was en vond het maar een vreemd verhaal, maar met een print screen van mij beloofde ze het uit te zoeken en toen ze terugbelde vertelde ze dat de Rabobank dat sinds een tijdje bij iedereen doet met een hypotheek. Best wel belachelijk als BKR zelf zegt dat je registratie alleen wordt gecheckt als je een hypotheek wilt afsluiten, maar niet als je er een hebt ... lieg dan niet zo hard of sta banken niet toe continu je gegevens op te halen.

Wat ook kan is dat ik de komende maanden niet meer te zien krijg dat de Rabobank maandelijks mijn bkr-registraties bekijkt omdat ze meer klachten hebben gekregen over het feit dat ze de bkr-registraties misbruiken en dan is dit een mooie manier om onder de klachten uit te komen natuurlijk ...
Zojuist eens geprobeerd, inderdaad je identiteit bevestigen met iDin. Een bevestigings email was er binnen 1 minuut maar daar staat in vermeld dat ik binnen 1 a 2 dagen een nieuwe email krijg met informatie hoe ik bij mijn gegevens kan komen. Nog steeds niet het toppunt van klantvriendelijkheid dus al is het een flinke verbetering.

"Wanneer kunt u uw gegevens inzien
We nemen uw aanvraag in behandeling. De verwerking van uw aanvraag duurt gemiddeld 1-2 werkdagen. U krijgt hier vervolgens bericht over via de mail met informatie hoe u uw gegevens kunt inzien."

[Reactie gewijzigd door HMaans op 1 mei 2019 15:16]

Eigenlijk bizar als je bekijkt dat het hele 'opvragen' van gegevens niets anders is dan een simpele SELECT FROM-query.

Tenzij ze die informatie nog altijd ergens in een archiefkast hebben staan, maar dan zijn ze wel erg stom bezig.
Volgens mij wel iets moeilijker, want jij hebt (voor hun) geen UID :)

Gezien de snelheid waarmee de meeste mensen hun gegevens krijgen, vermoed ik dat ze bij de meeste mensen geautomatiseerd initialen+gebdat+adres kunnen koppelen. En dat het langer kan duren als er ambigue records zijn, waarbij mogelijk iemand handmatig moet kijken
Volgens mij wel iets moeilijker, want jij hebt (voor hun) geen UID :)
Als je inlogt via iDIN toch wel? Dan zou je (in principe) compleet geautomatiseerd bij je eigen records moeten kunnen.

Het is toch gek dat ik dat bij mijn energieleverancier wel kan om mijn fakturen te bekijken, maar bij een organisatie zoals het BKR niet.
Nee, via iDIN krijgen ze misschien je Bancair Identificatie Nummer (weet ik niet zeker), dat alleen bestaat in de context van iDIN). Sowieso krijgen ze van via iDIN van je bank de attributen: Naam, Voorletters, Geboortedatum, Geslacht, Geboortedatum, Adres. Niet je BSN, bv.

Het probleem is dat BRK hun gegevens van verschillende plekken binnen krijgt, en die niet allemaal de zelfde UID hebben of verstrekken over jou. Ze zouden dolgraag elkaar jouw BSN doorgeven, maar dat mag niet.

Als bv een geldverstrekker hun vertelt "Jan Jansen heeft een lening", dan krijgen ze van die geldverstrekker niet mijn BIN maar alleen de Naam/Adres/Woonplaats-gegevens (en geb.dat). En eventueel je oude adresgegevens. Geen unieke ID zoals je BIN of BSN.

Die combinatie van attributen maakt wel dat het vaak makkelijk is te zien dat "Jan Jansen bij de Rabobank" de zelfde is als "Jan Jansen bij T-mobile" of "Jan Jansen die net inlogt om zijn gegevens op te vragen". Maar stel nou dat je energieleverancier met hun brakke systeem bij BKR doorgeeft dan "J JANSEN" op "Wil. van Pruisenw. 104" een betalingachterstand heeft... dan moeten zij slim gaan uitzoeken dat het om de zelfde persoon gaat als "Jan Jansen" op "Wilhelmina van Pruisenweg 104".

Je energieleverancier heeft het voordeel dat alle afdelingen gebruik maken van jouw klantnummer (hopelijk). Dus afdeling aansluitingen heeft het over klant 304585, afdeling facturen koppelt jouw betaling aan klant 304585 en marketing schrijft op dat klant 304585 benaderd is voor een verlenging. En als een afdeling dat niet doet, krijgen ze van centraal management/de informatie-architect op hun flikken.
Die combinatie van attributen maakt wel dat het vaak makkelijk is te zien dat "Jan Jansen bij de Rabobank" de zelfde is als "Jan Jansen bij T-mobile" of "Jan Jansen die net inlogt om zijn gegevens op te vragen". Maar stel nou dat je energieleverancier met hun brakke systeem bij BKR doorgeeft dan "J JANSEN" op "Wil. van Pruisenw. 104" een betalingachterstand heeft... dan moeten zij slim gaan uitzoeken dat het om de zelfde persoon gaat als "Jan Jansen" op "Wilhelmina van Pruisenweg 104".
Sommige ouders vinden het grappig om een tweeling namen te geven die beginnen met dezelfde voorletter. Bv. Jan en Jaap. Dan heb je dus totdat één van beiden het huis verlaat bv. twee J. Jansen's geboren op dezelfde datum, op hetzelfde adres wonen. Die zijn dan voor veel instanties niet uit elkaar te houden. Dat kan (ook wanneer de adressen al verschillend zijn) tot grote problemen leiden.
Herkenbaar :)
Ik had een Jasper bij mijn studie die om het jaar ingeschreven stond bij de studie van zijn tweelingbroer Joris op de zelfde universiteit. De verloskundige had hun moeder nog gewaarschuwd..
Bij je energieleverancier meld je jezelf aan en krijg je een klantnummer.

Bij het BKR zijn de bedrijven klant en worden je gegevens op basis van een intern ID opgeslagen. Andere bedrijven en ook je bank (waarmee je met iDIN inlogt) hebben dat interne ID niet. Wanneer de gegevens die iDIN niet meteen een match opleveren met één unieke persoon in hun database zal er iets uitgezocht moeten worden.

Een handige ID om alles aan te koppelen zoals het BSN mogen ze daar niet voor gebruiken. En niet elk bedrijf dat jouw schuld of krediet bij het BKR registreert heeft jouw BSN.
En gelukkig maar, het BSN mag ook niet zomaar door elk bedrijf worden verwerkt.
Het zal wel asynchroon/batchgewijs worden verwacht afhankelijk van de beschikbaarheid/drukte op het systeem worden uitgevoerd.
Anoniem: 120539
@Stoney3K1 mei 2019 17:03
Tenzij ze die informatie nog altijd ergens in een archiefkast hebben staan, maar dan zijn ze wel erg stom bezig.
Kennelijk is het niet voor eenieder even makkelijk. Ook ik heb mijn gegevens opgevraagd.
Bevestiging zo goed als direct ontvangen, en binnen een minuut nog een mail met:
Uw aanvraag voor het inzien van uw BKR-gegevens kan niet automatisch worden verwerkt. Dit betekent dat er nog handmatige handelingen moeten worden verricht om de inzage correct samen te kunnen stellen. Wij maken uw aanvraag zo snel mogelijk voor u in orde. U hoeft zelf niets te doen.
In werkelijkheid had ik het vorige week met 5 minuten. Duurt dus niet 1 a 2 werkdagen
Ik had het net opgevraagd en had mijn gegevens binnen 1 minuut inzichtelijk.
Maar als ze zeggen 5 minuten en het komt pas na 10 minuten wordt er weer lekker geklaagd.
Ik heb hier vorige maand nog voor betaald en toen moest ik ook 1 a 2 dagen wachten. daar is dus niets aan veranderd helaas.
Aangezien BKR een private organisatie is, zijn ze dan ook verplicht een verwijderingsverzoek te respecteren volgens de AVG?
Nee: https://www.bkr.nl/veelge...rtoe-een-verzoek-indienen
Daarnaast is in artikel 23 van de AVG een aantal algemene uitzonderingen opgenomen op de rechten van betrokkenen. Het artikel biedt organisaties de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden geen gehoor te geven aan verzoeken van betrokkenen.

Zij moeten dan voor dat verzoek een belangenafweging maken waaruit blijkt dat hun belangen (of de rechten en vrijheden van anderen) zwaarder wegen dan het privacyrecht van de betrokkene.
(bron)
Dat opent wel de weg voor verzoeken om aantoonbaar onjuiste registraties te laten verwijderen. Daar is geen ander belang bij betrokken.
Voor zover ik begrijp wijst het BKR nu altijd naar de partij die iets heeft laten registreren.
Het zou eens tijd worden dat die organisatie de boel eens grondig op de schop moet gooien. Ontransparant, onverklaarbaar hoge kosten en belachelijke wachttijden (2 weken wachttijd tot je je gegevens, na betaling uiteraard, via de post binnen krijgt... Dat is toch niet meer van deze tijd!). Dat moet gewoon niet mogen, zeker een organisatie die gegevens beheert die van zo'n groot belang zijn niet!
Met een beetje meer bedenktijd voor een grote aanschaf zou die hele club wellicht niet eens nodig zijn.
Vorige week nog voor betaald. Nooit iets gezien van een gratis verzoek, kan dat ook niet echt terug vinden.

Maar in ieder geval altijd een heel vreemd iets gevonden dat je er voor moet betalen.
vorige week was het 'gratis verzoek' ook redelijk verstopt, en moest je er nog voor een papieren brief sturen.
Anoniem: 426269
1 mei 2019 15:56
"Helaas is onze website vanwege een technische storing momenteel niet bereikbaar. Probeert u het alstublieft later nog eens."

Net proberen in te loggen / iDin door te spelen via ING. Na de tan code hebben ingevoerd voor de verzending, krijg ik deze fout op de BKR website...
Hier ook:

Helaas is onze website vanwege een technische storing momenteel niet bereikbaar. Probeert u het alstublieft later nog eens.
Anoniem: 426269
@Geim2 mei 2019 10:29
Nu doet ie het wel. :)

"We nemen uw aanvraag in behandeling. De verwerking van uw aanvraag duurt gemiddeld 1-2 werkdagen. U krijgt hier vervolgens bericht over via de mail met informatie hoe u uw gegevens kunt inzien."

Nou, de e-mail kwam nog geen minuut later en ik kon meteen mijn gegevens inzien, handig. :)

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 426269 op 2 mei 2019 10:33]

Helaas, nog steeds niet.
Nog verrassende zaken bij je overzicht?
Anoniem: 426269
@Geim2 mei 2019 13:10
Alleen ING Roodstaan 2000 euro doorlopend krediet. Hmmmm... Kweenie of dat onhandig zou kunnen zijn bij de aanvraag van een hypotheek. Maarja, mijn huidige hypotheek is net vorige week afgelost. :)
Hypotheek van een collega is afgewezen, had een auto met private lease van ~300 Euro, scheelde 60.000 Euro op de hypotheek.
Kom er nog steeds niet door. Zal het vanavond laat eens proberen.
Anoniem: 426269
@Geim2 mei 2019 14:09
Ja shit, dan baal je wel zeg. Stel dat er nog 36 termijnen zijn van die 300 euro, da's € 10.800 totaal en dan scheelt het € 60.000 op je hypotheek. Dan beter maar in 1x die private lease geheel aflossen en er vanaf zijn.

Dat private lease kan in sommige gevallen dan wel voordeliger zijn (bij A segment auto's wat meer dan bij C segment volgens mij) en/of wat meer zorgenvrij rijden (nou ja, een Hyundai of Kia heeft ook 5 of 7 jaar garantie), maar dit soort ongein wordt dan vaak wel vergeten. Daar zit je dan met je private lease Yaris/Clio/Polo die elk jaar 20% afschrijft, terwijl de huizenprijs de afgelopen jaren elk jaar 10% omhoog ging. ;) Voor 5000 euro heb je die auto's 2e hands van 4-5 jaar oud (tenminste, een paar jaar geleden). :)
Klopt en als je dan beide nog een mobieltje hebt met een abbo van 40 Euro scheelt dat ook zo weer 5000 Euro.
Vreemde is als je eenmaal die hypotheek hebt, maakt het niets meer uit. Neem je gewoon die Aygo van €200 per maand en een nieuwe iPhone voor €50 per maand.
Helaas werkt het opvragen nu helemaal niet.

Daarnaast is duidelijk te zien dat het BKR vergeten is de foutmeldingen op hun IIS server te configureren; een lelijke, standaard, internal server error inclusief details van de IIS installatie.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee