Rechter: zonder toestemming verspreiden zelfgemaakte ondertitels mag niet

De rechter heeft bepaald dat het maken en verspreiden van zelfgemaakte ondertitels niet kan worden aangemerkt als een zelfstandig werk en dat er dus toestemming nodig is van de rechthebbende van de desbetreffende serie of film.

De rechtszaak werd in 2016 aangespannen door de Stichting Laat Ondertitels Vrij. In de zaak tegen Stichting Brein wilden de ondertitelaars een verklaring van de rechter dat zelfgemaakte ondertitels juridisch moeten worden aangemerkt als zelfstandige werken, die losstaan van de auteursrechtelijke beschermde dialogen uit de desbetreffende film of serie. In dat geval zou geen toestemming nodig zijn van de auteursrechthebbenden van de film of serie om de ondertitels te maken en te verspreiden.

De rechter stelt nu dat dit betoog niet opgaat. Volgens de rechtbank kunnen zelfgemaakte ondertitels weliswaar een zelfstandig werk zijn, maar dat betekent niet dat er om die reden geen toestemming van de maker van de filmtitel hoeft te worden gevraagd voor het vervaardigen en de openbaarmaking van ondertitels. De dialogen uit films en series zijn auteursrechtelijk beschermd. Ondertitels zijn volgens de rechter en beide partijen in de zaak aan te merken als vertalingen. Omdat de Auteurswet een vertaling als een verveelvoudiging aanmerkt, moeten zelfgemaakte ondertitels ook als zodanig worden aangemerkt en is voor het maken en verspreiden van ondertitels toestemming nodig.

De Stichting Laat Ondertitels Vrij heeft ter onderbouwing van zijn standpunten aangevoerd dat het maken en verspreiden van ondertitels valt onder de in de grondwet verankerde vrijheid van meningsuiting. De rechter gaat hierin mee. Intellectuele-eigendomsrechten kunnen volgens de rechter onder omstandigheden ondergeschikt zijn aan een beginsel als de vrijheid van meningsuiting. Er moet dan een belangenafweging worden gemaakt tussen beide. Volgens de rechter kan niet in zijn algemeenheid worden bepaald wat bij zelfgemaakte ondertitels prevaleert: het intellectuele-eigendomsrecht of de vrijheid van meningsuiting. Dit hangt af van de omstandigheden.

In de zaak speelde ook het verwijt dat Stichting Brein bij het handhavend optreden tegen de ondertitelaars in strijd heeft gehandeld met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. Volgens de ondertitelaars is de handelwijze van Stichting Brein daarmee onrechtmatig. Zo vinden ze het niet correct dat Brein niet heeft uiteengezet voor welke auteursrechthebbenden Brein optreedt en hoe ver Breins volmacht strekt om voor de auteursrechthebbenden op te treden. De rechter gaat hier niet in mee en stelt dat het onduidelijk is welke norm Brein heeft overtreden. De ondertitelaars hebben onvoldoende overtuigend kunnen aanvoeren waarom Breins handelwijze onbetamelijk en dus onrechtmatig was.

Op basis van de vorderingen van Stichting Laat Ondertitels Vrij heeft de rechter enkel een bepaalde rechtsverhouding tussen twee partijen vastgesteld; hij bepaalt wat vanuit juridisch oogpunt de juiste waardering van een feitelijke situatie is. In de rechtszaak is dan ook geen schadevergoeding of boete geëist of opgelegd. De stichting van de ondertitelaars hoeft als verliezende partij enkel de proceskosten van Stichting Brein te vergoeden, zoals gangbaar is in civielrechtelijke rechtszaken. Dit vonnis maakt het voor Stichting Brein wel gemakkelijker om in de toekomst individuele partijen die ondertitels maken en verspreiden, aansprakelijk te stellen voor inbreuk op de rechten van de auteurs van filmwerken.

Door Joris Jansen

Redacteur

20-04-2017 • 16:26

203 Linkedin

Reacties (203)

203
176
70
6
0
66
Wijzig sortering
Hoe zit dit dan bij YouTube, met "Bijdragen van de community"?
Want "dialogen uit films en series zijn auteursrechtelijk beschermd" is natuurlijk ook een prachtig ruim begrip.
Dat zit wel anders in elkaar, of je geeft automatisch toestemming als je registreert of je moet het zelf aanzetten voordat het mag. Google heeft hier heus rekening mee gehouden.

Edit: Net snel gekeken, je moet zelf de "contributions" aanzetten, zo kan niemand zonder jou toestemming vertalingen maken. Zo staat Google/YouTube wel redelijk gedekt tegen deze uitspraak.

[Reactie gewijzigd door Iva Wonderbush op 20 april 2017 16:39]

Nog belangrijker, hoe zit het met de automatische vertalers zoals https://azure.microsoft.c...es/translator-speech-api/ .
dat mag, maar je mag het niet delen... Als je hat automatisch laat vertalen heb je de bron op (hopelijk) legale wijze verkregen. Daar doe je mee wat je wil, zolang je ze niet gaat verspreiden.
Met automatische vertalers heb je niets te delen, de applicatie vertaalt on the fly. Kijk voor de grap deze video eens uit 2012 https://www.youtube.com/watch?v=Nu-nlQqFCKg ondertussen heeft Microsoft dus https://azure.microsoft.c...es/translator-speech-api/ uitgebracht.

Het is wachten op de eerste mediaplayer die live de video vertaalt terwijl je aan het kijken bent.

[Reactie gewijzigd door maniak op 20 april 2017 21:42]

Op de teksten/uitspraken in de film/serie berust auteursrecht.
Netzoals de beelden zelf.

Je mag van de beelden een boek schrijven.
Maar dit boek mag je alleen uitgeven als je hier toestemming voor hebt?
Eh, jawel, de maker van de automatische vertaler verstrekt de ondertitel real-time aan de kijker.

Of nu een mens of een machine de vertaling maakt maakt toch niets uit?
Die worden eerst door YT/ uploader goedgekeurd meen ik. Ik heb er wel eens eentje gemaakt.
dit vroeg ik me dus ook af, maar waarschijnlijk staat er ergens in de voorwaarden van YouTube wel iets waarin staat dat alles wat je upload gedeelde rechten met google zijn of iets dergelijks.
Ik zou denken dat daar een impliciete toestemming voor geldt. Volgens mij kan je ook niet iedere video ondertitelen, dus ik neem aan dat de uploader dat zelf aan heeft gezet. Het is misschien een punt wanneer er gebruik wordt gemaakt van al bestaande content (bijvoorbeeld bij CinemaSins of zo, welke stukken gebruikt uit films), maar dan zou je je kunnen beroepen op citaatrecht of fair use.
Wat dacht je van ondertitels reguliere TV.

Als journaal iemand van ondertitels voorziet schenden ze zijn rechten.

Bovendien welke auteurrecht schend is. Vertalen van een dialloog is interpretatie van de vertaler.

O.a. Netflix gaat mensen betalen voor ondertitels dit zou niet mogen tenzij netflix autteursrechten heeft......
Zo vinden ze het niet correct dat Brein niet heeft uiteengezet voor welke auteursrechthebbenden Brein optreedt en hoe ver Breins volmacht strekt om voor de auteursrechthebbenden op te treden.
Jammer dat de rechter hier niets mee doet want dat vind ik eigenlijk wel een interessante kwestie. Brein en Buma/Stemra sturen maar rekeningen en dergelijke, maar niet iedereen is aangesloten bij deze partijen. Lijkt mij dat als ik bijvoorbeeld een radio zender begin (om maar even bij recent nieuws te blijven) en ik alleen muziek stream van artiesten die niet bij deze partijen zijn aangesloten dat ik dan ook geen kosten verschuldigd ben. Immers als ik die wel betaal komen ze niet terecht bij de rechthebbende.

Daar word nu volgens mij grondig misbruik van gemaakt. Ook door Brein. Ze zouden eigenlijk helemaal niet mogen optreden als iemand alleen ondertitels maakt voor films en series van partijen die niet bij Brein zijn aangesloten. Alle geld wat ze met schadeclaims binnen halen blijft immers bij Brein plakken aan de strijkbout.

Gemiste kans om hier eens wat rechtspraak richting Brein te doen.

Niet dat ik het oneens ben met de uitspraak in zijn geheel. Ik vind het een beetje vreemd om vrijheid van menings uiting en eigen werk als argument te gebruiken als je iemand anders zijn werk opnieuw publiceert.
In de basis is Brein vrij open over wie er zijn aangesloten, en wiens rechten ze beschermen, zie https://stichtingbrein.nl/aangeslotenen.php (mogelijk geen 100% volledige lijst).

Als jij een radio station start waarbij je enkel muziek afspeelt van artiesten die niet aangesloten zijn bij Brein zal je Brein ook niet achter je aan krijgen (maar let er wel heel goed op dat die artiesten niet via via toch aangesloten zijn bij Brein).

Ondertitels maken voor films en series van filmmaatschappijen die niet aangesloten zijn bij Brein, daar zal Brein dus ook niet wakker van liggen. Echter vind maar eens zo'n maatschappij die niet toch aangesloten is bij Brein en ook nog eens populaire films / series aflevert die het vertalen waard zijn. Er zijn er vast wel een paar te vinden, maar het gros zal via onderliggende contracten binnen Nederland onder Brein vallen.
De Belgische tegenhanger van BREIN, SABAM, vond het toch geen probleem om geld te innen voor niet bestaande artiesten:
https://nl.m.wikipedia.or...televisieprogramma)#SABAM
SABAM is niet de Belgische tegenhanger van Brein volgens die link, SABAM is deels vergelijkbaar met de Nederlandse Buma/Stemra voor muziek volgens de Wiki die jij linkt (SABAM is wel breder opgezet), en niet Brein. Brein int bijv. ook geen licentie gelden e.d., dat doen de leden van Brein. Brein is slechts de waakhond die mag opdraven wanneer er onregelmatigheden geconstateerd worden.

Het trucje wat ze in dat TV programma daar uitgevoerd hebben zou je hier in Nederland waarschijnlijk ook kunnen uitvoeren bij Buma/Stemra (en ze zullen er mogelijk nog intrappen ook, net als SABAM). Maar Brein doet hier toch echt wat anders.
De Belgische tegenhanger van Brein is het BAF (Belgian Anti-piracy Federation), en niet SABAM. SABAM is de tegenhanger van Buma/Semra, en slaat op muziek.

Kan je trouwens zien op vele DVD's, die irritante intro die je niet kan overslaan :)

[Reactie gewijzigd door xT_Go op 21 april 2017 12:18]

Brein spoort piraterij op en piraterij is een overtreding van de wet. Wie de belanghebbenden achter Brein zijn is dan niet relevant.
Maar Brein is niet de politie en ook geen overheids orgaan. Een rekening sturen voor downloaden van wat MP3's en dreigen met een rechtzaak, als die niet betaald wordt, is afpersing en zou ook op die manier door de rechterlijke macht behandeld moeten worden.
Het enige wat Brein zou mogen, is wat jij en ik ook mogen, dat is een misdaad aangeven bij de politie. Vervolging is dan aan de politie, niet aan Brein. Het recht in eigen hand nemen mag niet, maar wordt vreemd genoeg wel toegestaan als Brein het doet.
Het succes van Brein daarin zit hem in het feit dat mensen bang zijn dat het bedrag veel hoger wordt als het voor de rechtbank komt. Daarnaast, als je schuldig wordt bevonden, probeer dan maar eens ergens aan de bak te komen waar ze een verklaring van goed gedrag en een brandschoon strafblad vereisen...
Volgens mij kan iedereen een civiel rechterlijke procedure starten en dat is volgens mij precies wat brein ook regelmatig doet.
Het versturen van aanmaningen voor vermoedt onrechtmatig gedrag is een ander verhaal.
Je hoeft geen politie te zijn om misdaad/wetsovertredingen op te sporen. Het staat iedereen vrij om te speuren naar overtreders om deze vervolgens aan te geven of er een zaak tegen te starten.
Misschien moet je je toch iets meer verdiepen in wat Brein precies doet. Ze sturen bijv. geen rekeningen.

[Reactie gewijzigd door bytemaster460 op 21 april 2017 16:38]

Belanghebbenden kun je ook nooit achter komen ...
Het is een Stichting, dus ze hoeven absoluut helemaal NIETS te openbaren, zelfs niet hoeveel geld er weg gesluist wordt naar Kuik zijn rekening bv ...
Lijkt mij dat als ik bijvoorbeeld een radio zender begin (om maar even bij recent nieuws te blijven) en ik alleen muziek stream van artiesten die niet bij deze partijen zijn aangesloten dat ik dan ook geen kosten verschuldigd ben. Immers als ik die wel betaal komen ze niet terecht bij de rechthebbende.
Dat betekend niet dat je geen afdracht verschuldigt bent. Het betekend alleen dat je hem wellicht niet aan hen verschuldigt bent. Maar je hebt nogsteeds de artiesten te compenseren voor hun copyrights.
Anoniem: 24417
@Croga20 april 2017 19:16
Niet als die artiesten dat niet hoeven, volgens hun verkozen licensietypen.
Niet als die artiesten dat niet hoeven, volgens hun verkozen licensietypen.
Exact. Want dat is precies het probleem, een derde partij die zich tussen twee partijen zet zonder dat het gevraagd wordt en claimt een vinger in de pap te hebben. U maakt muziek en wil dat zonder kosten via de radio aanbieden? Balen man, wij als derde partij willen dat niet 8)7 . Ik kan mij een zaak herinneren waarbij een radiostation eigen gemaakte muziek ging afspelen en alsnog verplicht was om daarvoor geld af te dragen. Ze hebben daar uiteraard niets van teruggezien.
jep, dat was een bizar geval! droevige situatie
Over het algemeen gaat Brein alleen maar achter spul aan dat in Nederland beschikbaar is. Fansubs van Koreaanse soaps of Japanese Gundam zullen ze niet wakker van liggen.
Waarschijnlijk niet, maar het maakt het wel een stuk lastiger om die te publiceren want de meeste sites zullen hier wel op reageren met een totaalverbod.
[...]
Brein en Buma/Stemra sturen maar rekeningen en dergelijke, maar niet iedereen is aangesloten bij deze partijen.
Brein stuurt alleen rekeningen naar aangesloten artiesten. Let op: naar artiesten. Brein is een organisatie die lobbyt voor auteursrechten, en wordt betaald door de rechthebbenden.

Aangezien een heleboel van de Brein leden een belang bij ondertitels hebben, en dat belang door Brein laten vertegenwoordigen heeft Brein dus in deze bodemprocedure een voor de hand liggende rol.

Bovendien: "De rechtszaak werd in 2016 aangespannen door de Stichting Laat Ondertitels Vrij". Die stichting klaagde Brein aan. Brein had dus geen keus, die werden dit keer aangeklaagd.
Jammer dat de rechter hier niets mee doet want dat vind ik eigenlijk wel een interessante kwestie. Brein en Buma/Stemra sturen maar rekeningen en dergelijke, maar niet iedereen is aangesloten bij deze partijen.
Zie https://stichtingbrein.nl/aangeslotenen.php voor een goede indicatie van wie er aangesloten zijn. (o.a BUMA en STEMRA en ook de MPAA voor de amerikaanse filmproducenten)

[Reactie gewijzigd door TWyk op 20 april 2017 21:54]

Eerder werd uitgesproken dat het delen van een openbaar making van een publieke bron op internet geen nieuwe openbaarmaking is.

De vraag is dus, als je de vertaling maakt van zo'n publiek filmpje, is het dan een nieuwe openbaar making? Zo niet, heb je dan toestemming nodig van de rechthebbende ondanks dat het al voor iedereen vrij toegankelijk is?
Kan Breintje het konijntje eindelijk achter al die karaoke cdtjes aan.
Kan Breintje het konijntje eindelijk achter al die karaoke cdtjes aan.
Karaoke CD's moeten sowieso al gelicenseerd zijn. Je mag geen instrumentale versie van een bekend nummer uitbrengen zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar.

Bron: https://www.theexpertinst...nfringes-song-copyrights/

Of dat in Nederland precies hetzelfde is weet ik niet, maar dit soort dingen zijn vaak wel gelijk tussen NL en VS.
Jammer dat de rechter hier niets mee doet want dat vind ik eigenlijk wel een interessante kwestie. Brein en Buma/Stemra sturen maar rekeningen en dergelijke, maar niet iedereen is aangesloten bij deze partijen. Lijkt mij dat als ik bijvoorbeeld een radio zender begin (om maar even bij recent nieuws te blijven) en ik alleen muziek stream van artiesten die niet bij deze partijen zijn aangesloten dat ik dan ook geen kosten verschuldigd ben. Immers als ik die wel betaal komen ze niet terecht bij de rechthebbende.
Ten eerste, als je een radiozender begint dan kun je je prima laten informeren door Buma/Stemra, Sena en Brein. Naast de informatie op hun websites is een email of telefoontje genoeg om nog meer vragen te stellen en beantwoord te krijgen. Iedereen doet maar alsof het allerlei duistere clubs met boemannen zijn. Ik heb gewoon met de diverse partijen goed telefonisch overleg gehad alvorens een internet radiostation te starten. Ook vragen m.b.t. rechtenvrije muziek en hoe daarmee om te gaan, wat mag en wat moet. En sinds de werkelijke opstart bij vragen ook gewoon contact opgenomen en keurig antwoord gehad op elke vraag.

Hetzelfde geldt voor draaien op feesten en partijen. In het begin wat onduidelijkheid over hoe alles berekend wordt, keurig mijn vragen beantwoord en ondertussen weet ik zelf prima hoe en wat.

En ja, legaal bezig zijn kost nu eenmaal geld. Maar het is echt niet zo exorbitant als men voordoet, in ieder geval niet voor hobbyisten en semi-professionele toepassing. Het geeft toch een prettig gevoel dat alles goed geregeld is. Scheelt voor die paar tientjes (nou ja, oplopend tot een paar honderd voor leuke feesten maar die kosten zijn voor de organisator) een hoop kopzorgen over boetes die kunnen oplopen tot meer dan 40k.
Iedereen weet toch dat Brein al het geld zelf houd.

Is niet sarcastisch.

Overheid moet stoppen met uit besteden van handhaving.

Daar krijg je mafia van.
Begrijp ik nu goed dat Brein een rechtszaak mag voeren namens iemand anders zonder aan te geven wie deze 3de partijen zijn? Als dat zo is kan ik toch ook in mijn eentje elk bedrijf aanklagen zodra er weer iets naar buiten komt en dan zeggen dat ik in naam van getroffen klanten handel maar daar verder geen inzage in geef. Dit lijkt mij een hele rare gang van zaken 8)7
Zoals hierboven al aangegeven, vermeld Brein op haar website voor wie zij werkt. En als je ooit een brief of dagvaarding van ze krijgt, denk ik wel dat ze uiteenzetten in wiens naam of in ieder geval wiens copyright je schendt. En anders vraag je dat even. Ook dat kan. Niemand opereert 'zomaar' uit naam van 'iemand'. Dat gaat niet werken.

Bovendien zijn doorgaans de mensen die zij voor het gerecht slepen gewoon bewust de fout in gegaan natuurlijk. Niemand - een enkele uitzondering daargelaten - schendt onbewust het copyright. Misschien dat in een aantal gevallen onwetendheid aangevoerd kan worden, maar dat is meestal ook een lamme poging om er onderuit te komen.
En als je ooit een brief of dagvaarding van ze krijgt, denk ik wel dat ze uiteenzetten in wiens naam of in ieder geval wiens copyright je schendt.
Die krijg je niet want ze gaan tegenwoordig rechtstreeks naar de rechter voor een Ex-parte uitspraak.
Bovendien zijn doorgaans de mensen die zij voor het gerecht slepen gewoon bewust de fout in gegaan natuurlijk.
Voor diegenen die een website runnen met copyrighted materiaal wel, maar als ze in principe materiaal aanbieden wat rechtenvrij is en waar anderen kunnen uploaden is het al een ander verhaal. Dan moeten ze minimaal een procedure hebben waarlangs het inbreukmakende materiaal verwijderd kan worden, en als inbreukmakend materiaal een substantieel onderdeel dreigt te worden een systeem/procedure om te voorkomen dat dit materiaal er op komt.

Degenen die downloaden via torrents uploaden automatisch ook en maken daarmee ook inbreuk (een zwaardere als het downloaden op zich is). Velen zijn zich daarvan bewust, genoeg ook zijn dat niet.
Niemand - een enkele uitzondering daargelaten - schendt onbewust het copyright.
1) https://www.rt.com/news/police-copyright-child-laptop-690/
2) http://www.geek.com/news/...oading-24-movies-1415467/
3) http://www.foxnews.com/st...or-music-downloading.html
4) https://news.slashdot.org...of-pirating-a-zombie-game
(zelfde case, meer info: http://www.huffingtonpost..._5818c82be4b0672ea68a3e00)
5) http://www.expressandstar...ownloaded-film-laughable/
6) http://www.azfamily.com/s...llegally-downloading-porn
7) http://www.huffingtonpost...oading-porn_n_900484.html
Misschien dat in een aantal gevallen onwetendheid aangevoerd kan worden, maar dat is meestal ook een lamme poging om er onderuit te komen.
8) https://pop-byte.com/gami...ccused-pirating-fps-game/
9) http://www.sfgate.com/bus...A-drops-claim-2586307.php
10) https://www.theguardian.c...ongs-illegally-downloaded
"The individual lawsuits were unbelievably counterproductive," said Christopher Jon Sprigman, co-author of the Knockoff Economy. "The record companies basically bought themselves a huge amount of bad publicity, a few settlements and no real impact on file-sharing."
11) https://betanews.com/2005...ues-deceased-grandmother/
The recording industry's latest assault on file sharing has netted an unusual suspect: a deceased great-grandmother from West Virginia. In a lawsuit filed in January, the RIAA accused 83-year old Gertrude Walton of sharing over 700 pop, rock and rap songs under the alias "smittenedkitten."

What the RIAA didn't know is that Walton had passed away in December following a long illness. Her daughter, Robin Chianumba, has lived with Walton for the past 17 years and told the Charleston Gazette that her mother refused to even have a computer in the house.
5 minuten zoeken op Google. Hier laat ik het maar even bij.
Nee, de rechter heeft alleen aangegeven dat de aanklager niet goed duidelijk heeft gemaakt welke norm er nou is overschreden. De rechter kan geen uitspraak doen over iets waarvan niet duidelijk is welke overtreding er nou is gemaakt.

Klinkt een beetje alsof er een paar amateurs een rechtzaak aan hebben gespannen. Gaan ze natuurlijk nooit winnen van een BREIN. Alhoewel ik dat van tevoren ook al tegen ze had kunnen zeggen. Het is vrij duidelijk dat een vertaling (ondertiteling) gewoon onder auteursrecht valt.
Hoe zit het dan, dat als een filmproducent de ondertitels (of verbeteringen hierin tov de eigen titels) van de DIY-subtitler zonder toestemming gebruikt?
Heeft de DIY-subtitler contactgegevens en licentie- en distributievoorwaarden bijgesloten bij de ondertitels, bijvoorbeeld alleen voor privégebruik, niet voor herdistributie? Pas dan wordt het redelijk dat een commerciële gebruiker van die ondertitels navraag doet. Anders kun je als rechthebbende van het bronmateriaal zoiets in alle redelijkheid verder verspreiden lijkt me.
Begrijp ik nu goed dat Brein een rechtszaak mag voeren ...
Brein werd aangeklaagd. Ze hadden geen keuze.
Ik zie het een beetje als het vertalen van een boek, dat mag ook niet zomaar.
Nee, maar het naschilderen van een kunstwerk mag wel (eigen interpretatie zolang je het maar niet ondertekend met de orignele uitvoerder).

[edit]
https://blog.iusmentis.co...t-een-gekocht-schilderij/
Daarnaast is er speciaal voor schilderijen nog een andere uitzondering. De eigenaar van een schilderij mag dat reproduceren en vertonen, mits hij dat doet “voor zover dat noodzakelijk is voor openbare tentoonstelling of openbare verkopen van dat werk” (artikel 23 Auteurswet). Het mag geen commercieel oogmerk hebben, behalve dat je toegang voor zo’n tentoonstelling mag vragen.

[Reactie gewijzigd door MeNTaL_TO op 20 april 2017 17:03]

En een eigen interpretatie van ondertitels dan, Er staat bijna altijd wel wat fout of een vertaler in die niet in de originele vertaling zit
Je hebt bij ondertitels per definitie een hoge mate van interpretatie.
Je kan een random Engelse zin op verschillende manieren vertalen.
Ik vind het bijzonder twijfelachtig.
Ik vergelijk het met het originele BIOS waar IBM tot op heden eigenaar van is en Phoenix Technologies was het eerste bedrijf met een compleet compatible en legaal BIOS door clean-room reverse engineering.

Het kan dus wel. En dus ook het verspreiden. Want zonder die truuk had iedereen alleen een IBM pc kunnen gebruiken. Laat staan een paar ondertiteltjes namaken en verspreiden.

[Reactie gewijzigd door Bardman01 op 20 april 2017 20:12]

Anoniem: 167912
@Bardman0120 april 2017 20:46
Met deze redenering zou iemand de ondertitels moeten schrijven zonder de film gezien te hebben.
IDD,

maar heb jij dan het clean-room principe begrepen :)
En dat is nu net hoe de meeste films vertaald worden ; )
zolang jij eigenaar van dat schilderij bent kan dat inderdaad. Ga je de mona lisa naschilderen dan is het een ander verhaal. Vraag is wel of de eigenaar van de mona lisa (de italiaanse staat?) het heel erg vind, maar juridisch zouden ze er een probleem van kunnen maken.
Dat mag gewoon. Het auteursrecht op de Mona Lisa is verlopen, omdat Leonardo da Vinci langer dan 70 jaar geleden is overleden.
ondertiteling zonder geluid en beeld:

"Holy shit, did you see that, wow!"
gaat het hier om het personage die:
 • Een explosie ziet
 • Een zombie ziet
 • zich afvraagt of de ander die aflevering op tv 5 jaar geleden zag
 • de 4e muur doorbreekt en aan het publiek vraagt of ze zijn bruine bolus hebben gezien voordat hij doorspoelde
Een boek met alleen dialoog is 1. wss nog maar 12 bladzijdes lang van de 80
2. compleet waardeloos
Teksten worden ook gewoon in boekvorm uitgegeven. Bv debiteuren, crediteuren ISBN 9789023470892, 134 blz.
Ik zou zeggen dat het vertalen van een film niet direct de gehele film verspreid, en nog steeds de volledige film nodig heeft om enig nut te hebben. Bij een boek kan de vertaling onafhankelijk van het origineel worden geconsumeerd.
Ik denk dat je hier eigenlijk de kern van de zaak raakt: Community ondertitels worden vaak verspreid of gebruikt met illegaal gedownload materiaal.

Ik begrijp goed dat het script van een film (en dus ook de vertalingen) gecopyright is, maar ik zie niet hoe het verspreiden van ondertitels alleen schade toebrengt. Je kan ze niet apart kopen, en met ondertitels alleen ben je eigenlijk niets.

Ik heb het gevoel dat dit vooral een actie is om piraten het leven moeilijker te maken. Maar wat gaat dit nu uithalen? Gaan ze alle subtitle sites proberen neer te halen? Ik begrijp de uitspraak van de rechter, maar wat is het doel om hier drama rond te maken om mee te beginnen?
maar ik zie niet hoe het verspreiden van ondertitels alleen schade toebrengt
Echt niet? Een blockbuster wordt in Amerika vrijgegeven maar in Europa nog niet omdat toevallig een Europese blockbuster draait. Je pakt de Amerikaanse versie, doet je vertaal werk en zet dit online. Doordat anderen jouw ondertiteling gebruiken hebben Nederlandse distributeurs direct minder inkomsten. Dit lijkt gewoon terecht en jammer voor de distributeurs maar een deel van de inkomsten wordt gebruikt om minder rendabele films ook te verspreiden. Korte termijn dus puur verlies voor de lokale distributeur, op lange termijn verschraling van het aanbod door kostenreductie ...
Maar dan is het probleem toch de staggered releases? Als ik de film al in Amerika kan kopen is het inderdaad niet vreemd dat mensen het in het buitenland gaan kopen. Je hebt natuurlijk een percentage mensen die het enkel willen kijken met de ondertitels, maar zijn dit dan ook de mensen die speciaal moeite doen om een film of serie in het buitenland te gaan kopen? Mij lijkt het dat mensen die de moeite doen om de film zo rap mogelijk vast te krijgen dit gewoon gaan blijven doen, met of zonder ondertitels.

Ik vind het een raar argument. "Anders kopen ze het product ergens anders" is toch echt niet hetzelfde als "Anders kopen ze het product helemaal niet". Als de producent niet wilt dat dit gebeurt dan moeten ze de content overal gelijktijdig releasen, of region locken. Dit gaat de distributeurs veel meer helpen dan betalende klanten naar de piraterij jagen (want daar kan je natuurlijk altijd en makkelijk je film vinden samen met de juiste ondertitels). In de woorden van Gabe Newell: "Piracy is a service problem". De service in Amerika is blijkbaar beter (lees: sneller) ondanks dat mensen dan nog moeite moeten doen om ondertitels te gaan zoeken.

Deze situatie doet zich trouwens ook voor als er een website gewoon toestemming heeft. De Nederlandse distributeurs worden dus benadeeld door het feit dat ondertitels los beschikbaar zijn, legaal of niet. Dat is dus weer een groot verschil met "standaard piraterij" waar het materiaal wel gewoon beschikbaar is, maar dat het goedkoper/gratis is om het illegaal te verkrijgen.

[Reactie gewijzigd door Niosus op 21 april 2017 00:46]

Als je een film nasynchroniseert kan ik het me voorstellen dat het niet zomaar mag, je vervangt immers een deel van het creatieve werk zonder dat je het werk echt wilt veranderen.

Maar een 'boek vertalen' vergelijken met een film ondertitelen vind ik wel erg ver gaan. Je voegt immers iets toe in een andere taal wat er niet is. Dat je geen geld mag vragen voor een dergelijke ondertitel zonder toestemming kan ik me voorstellen.
Je kunt een auteursrechtelijk beschermd helemaal kapotmaken met slechte ondertitels. Ik kan me juist heel goed voorstellen dat een filmmaker de kwaliteit van de vertaling in eigen hand wil houden of enkel wil uitbesteden aan bewezen goede vertalers. Ik heb vaak genoeg zelfgemaakte ondertitels langs zien komen waarvan de vertaler de film totaal niet begrepen had.
Logische uitspraak. Je bent immers geen eigen werk aan het produceren maar bestaands werk aan het transcriben. Zal er zelf maar weinig van merken. NL Ondertitels gaan de laatste jaren sowieso al bergaf m.b.t. kwaliteit en heb persoonlijk de voorkeur voor Engelse.

Edit:
Zo vinden ze het niet correct dat Brein niet heeft uiteengezet voor welke auteursrechthebbenden Brein optreedt en hoe ver Breins volmacht strekt om voor de auteursrechthebbenden op te treden. De rechter gaat hier niet in mee en stelt dat het onduidelijk is welke norm Brein heeft overtreden.
Dit is dan wel weer raar. Als je wordt aangeklaagd mag je toch weten wie er achter zit? Nu is het idd meer een heksenjacht.

[Reactie gewijzigd door NightFox89 op 20 april 2017 16:32]

Volgens mij geeft Brein dit (grotendeels) vrij duidelijk aan op hun website, het is mogelijk geen 100% volledige lijst, maar geheel onduidelijk vind ik het nu ook weer niet moet ik zeggen.

https://stichtingbrein.nl/aangeslotenen.php
Volgens mij geeft Brein dit (grotendeels) vrij duidelijk aan op hun website, het is mogelijk geen 100% volledige lijst, maar geheel onduidelijk vind ik het nu ook weer niet moet ik zeggen.

https://stichtingbrein.nl/aangeslotenen.php
Maar waar kan ik vinden wie er precies rechthebbende is voor welk werk zodat er onderhandeld kan worden? Dat is alles behalve transparant.
Daarvoor moet je ook niet bij Brein zijn die zullen deze onderhandelingen niet voeren daar zijn ze namelijk niet de partij voor (Brein is de spreekwoordelijke waakhond), maar bij de rechthebbende zelf. Als je in die business zit kan het nooit lastig zijn om te achterhalen wie de rechten bezit. Het zou mij eigenlijk niet verbazen wanneer dit gewoon allemaal op internet te vinden is.

Als je bron materiaal ook uit illegale bron komt dan is het natuurlijk mogelijk allemaal wat lastiger, maar goed waar praten we dan nog over....
Dat uitzoeken is het werk van Buma/Stemra. Jij betaalt aan hun, rechthebbenden kunnen het daar halen. Ja, ze hebben een dominante marktpositie (virtueel monopolie) maar dat is expliciet toegestaan gezien het maatschappelijk nut van zo'n centraal clearinghouse.
Dat uitzoeken is het werk van Buma/Stemra. Jij betaalt aan hun, rechthebbenden kunnen het daar halen. Ja, ze hebben een dominante marktpositie (virtueel monopolie) maar dat is expliciet toegestaan gezien het maatschappelijk nut van zo'n centraal clearinghouse.
Buma/Stemra heeft alleen niet de bevoegdheid om toestemming te verlenen voor een afgeleid werk (zoals een zelfgemaakte ondertitel). Het is niet zo dat je werk legaal wordt als je aan Buma/Stemra afdraagt. Ondertitels zijn ook eerder het domein van de Lira (schrijvers) of Videma (filmmakers) dan van Buma/Stemra die over muziek gaan.

Het verlenen van toestemming voor andere werken kan echt uitsluitend gedaan worden door de originele rechtenhouder.
Het gaat in dit geval niet om een specifieke film en ondertitels, maar om het principe of het verspreiden van eigengemaakte ondertitels legaal is.
Het gaat in dit geval niet om een specifieke film en ondertitels, maar om het principe of het verspreiden van eigengemaakte ondertitels legaal is.
Antwoord hierop: Ja, maar uitsluitend met toestemming van de rechthebbende.

In alle andere situaties niet. En de kans dat de rechthebbende toestemming gaat verlenen voor de eigengemaakte ondertitels is niet heel groot, maar het is ook niet onmogelijk.
Maar zoiets voor ondertitels? Als ze niet bestaan, heb je dan niet het recht om ze zelf te maken in je eigen taal? Bijvoorbeeld...

Algische talen
Alseatalen
Na-Denétalen
Caddotalen
Chimakuumtalen
Chinooktalen
Chumashtalen
Comecrudotalen
Coostalen
Eskimo-Aleoetische talen
Irokese talen
Kalapuyatalen
Kerestalen
Kiowa-Tanotalen
Maidutalen
Muskogitalen
Palaihnihtalen
Pomotalen
Sahaptische talen
Salishtalen
Shastatalen
Sioux-Catawbatalen
Tsimshiantalen
Utitalen
Uto-Azteeks
Wintutalen
Yokutstalen
Yuki-Wappotalen
Yuma-Cochimítalen

Daar maakt de industrie nooit en te nimmer subtitles voor lijkt me.
Mag je dan zelfs niet een "service" verlenen?

Edit P.S. Het sympathiek niveau van Brein is trouwens echt treurig. Sub-Zero. Alleen maar symptoom bestrijding en symbool tactieken. Treurig...

[Reactie gewijzigd door gubyan op 20 april 2017 16:42]

Die service mag je best verlenen, mits je een contract sluit met de rechthebbenden om die service te mogen verlenen voor die doelgroep. Als zij er geen markt in zien, maar jij wel staat het je vrij om de rechthebbenden te onderhandelen over een contract.

Zomaar uit je zelf gaan vertalen en dit zonder toestemming van de rechthebbenden distribueren mag inderdaad niet (in ieder geval in Nederland) zoals dit vonnis laat zien.
Die service mag je best verlenen, mits je een contract sluit met de rechthebbenden om die service te mogen verlenen voor die doelgroep. Als zij er geen markt in zien, maar jij wel staat het je vrij om de rechthebbenden te onderhandelen over een contract.
Het staat ze alleen wel vrij om die onderhandelingen te weigeren, want 'rechthebbenden' doen alleen zaken met elkaar onderling. Het komt bijna nooit voor dat ze een deal sluiten met random derde partijen, al helemaal niet als die in verhouding veel minder draagvlak hebben dan zij zelf.

Dat is ook de oorzaak dat niche-markten er vaak buiten vallen en geen keus hebben, behalve piraterij. Een goed voorbeeld is fansubs van anime.
Dat is iets dat natuurlijk mogelijk zo gegroeid is, en ja, het lijkt me niet eenvoudig om als nieuwkomer daar tussen te komen zonder dat je ze een erg goede deal aanbied.

Maar ooit zijn ze allemaal als nieuwkomer begonnen, ook als niet rechthebbende. Ik verwacht zelfs dat de meeste ondertitel makers nog steeds geen rechthebbenden zijn van de series en films waarvoor ze de Nederlandse ondertitels maken. Ik zit echter niet in de business, dus 100% zeker weten doe ik dat niet.

niche-markten zullen uiteraard lastig blijven, nu ben ik geen anime kenner of fan, maar is dat materiaal sowieso niet grotendeels allemaal illegaal hier (niet alleen de ondertitels, maar ook het bronmateriaal) in Nederland, ik meende namelijk ooit gelezen te hebben dat het overgrote deel uit dat genre hier namelijk niet eens legaal verkrijgbaar is. En als het bron materiaal al niet legaal is, hoef je over de subtitels natuurlijk als niet eens te beginnen.
Heb ineens een idee. Wat nu als je de vertaling maakt en hardop voorleest voor de oudjes? Ben je dan ook in overtreding? :+

Edit: Even serieus, de producenten zouden het moeten toejuichen en proberen voor elke levende taal vrijwilligers te vinden die dit voor ze doen. Ik weet zeker dat er genoeg lui zijn die dit graag voor ze doen. Dan alleen nog maar online distribueren en de ontvanger laten kiezen welke subtitels die wil. Voilá, van een issue naar een oplossing.

[Reactie gewijzigd door gubyan op 20 april 2017 16:54]

Alleen als de ondertitel van een product bagger is gaan de meeste mensen klagen bij de content boer. En die krijgt een slechte naam voor een bagger ondertiteling. En daarom maken ze contracten met echte bedrijven. En nee ik wil niet zeggen dat die perfect werkt afleveren. Maar daar kiezen ze zelf dan voor. Een paar random vrijwiligers vandaan plukken gaat niet werken.
Klopt, Netflix betaald een kleine vergoeding voor vertalingen. Ik hoop dat men verder ontwikkeld en kwaliteit nastreeft. Kunnen we straks Rocky III kijken met Friese ondertiteling bijvoorbeeld.
Je moet ook eerst een "toets" maken. Dus gelukkig is het niet iedere gek.
Heb ineens een idee. Wat nu als je de vertaling maakt en hardop voorleest voor de oudjes? Ben je dan ook in overtreding?
Ja, want leeftijdsdiscriminatie. En je komt er misschien mee weg, maar als je een opname maakt van je voorleessessie, en die verspreidt, ben je net zo goed in overtreding.
Je mag best zelf een ondertiteling maken, je mag hem alleen niet verspreiden zonder toestemming van degene die rechten heeft op de oorspronkelijke tekst.
[...]
De Stichting Laat Ondertitels Vrij heeft ter onderbouwing van zijn standpunten aangevoerd dat het maken en verspreiden van ondertitels valt onder de in de grondwet verankerde vrijheid van meningsuiting. De rechter gaat hierin mee. Intellectuele-eigendomsrechten kunnen volgens de rechter onder omstandigheden ondergeschikt zijn aan een beginsel als de vrijheid van meningsuiting. Er moet dan een belangenafweging worden gemaakt tussen beide. Volgens de rechter kan niet in zijn algemeenheid worden bepaald wat bij zelfgemaakte ondertitels prevaleert: het intellectuele-eigendomsrecht of de vrijheid van meningsuiting. Dit hangt af van de omstandigheden.
Ik begrijp het niet helemaal.
Kan het zo zijn, dat als je ondertitels maakt voor iets, waar de eigenaar geen ondertitels voor wil maken, dat in dat geval de vrijheid van meningsuiting wel prevaleert?
Misschien dus toch wel Brein.
Nog even en gaat BREIN verbieden om jou een andere taal te leren en zomaar een film te gaan kijken in een andere taal,
Heb je geen ondertitels meer nodig, nog afgezien wat in Duitsland gebeurd met na-synchroniseren.
Mag dat dan ook niet meer... Breinfart
Het uitbrengen zonder toestemming niet nee. Maar als je vrouw chinees kan en jij niet. Kan en mag je vrouw prima een ondertitel schrijven voor je. En die mag je ook gewoon gebruiken. Maar niet verspreiden. Niets mis mee in mijn ogen.
Als Taylor Swift nooit een liedje maakt over friet mag je het dan zelf maken?
Ja natuurlijk, maar niet op de muziek van La Swift.
In principe niet nee. Je maakt nog steeds een kopie van ander werk.

Pak een willekeurig populair boek. Grote kans dat die ook nooit is verschenen in die talen. Mag jij hem dan vertalen en gratis online zetten? Kort door de bocht is dat exact hetzelfde.
In principe niet nee. Je maakt nog steeds een kopie van ander werk.

Pak een willekeurig populair boek. Grote kans dat die ook nooit is verschenen in die talen. Mag jij hem dan vertalen en gratis online zetten? Kort door de bocht is dat exact hetzelfde.
Ik vind dat toch niet helemaal het zelfde: met een ondertitel ben je niks zonder de daarbij horende film, dat is toch anders dan een boek?
De ondertitels komen grotendeels overeen met het script. (Alleen de handelingen missen wat dat betreft). Zoveel verschil zit hier niet in.
Een vertaling van een boek uitgeven zonder toestemming is niet ok. Snap ik.
Maar een vertaling voor een film die niet door de producenten zelf van een ondertiteling is voorzien. Wat is daar mis mee? Je hebt al het beeld en een vreemde taal (niet gesproken door de "kijkers/lezers") De studio heeft al besloten niet te vertalen. So... legitieme ruimte lijkt me om voor bevolkingsgroep "Vulcans" een vertaling te maken. Kostenvrij uiteraard.
Gewoon omdat het kan, en niet omdat je er aan wilt verdienen. Dan kun je bij Netflix aan de bak (link even niet aanwezig). Daar vragen ze juist om mensen om lokale vertalingen te maken. Zo kan het ook Brein. Niet in het oude blijven hangen maar innoveren.

Maar misschien is het inderdaad via de "logica" van een intepretatie van bepaalde wetgeving ongewenst. Ik kan daar alleen maar op antwoorden... jammer.

Edit: "Lijkt me ook prima overigens als er Klingoniaanse vertalingen verschijnen, Kapla!" (of zoiets)

[Reactie gewijzigd door gubyan op 20 april 2017 16:48]

Omdat je heel moeilijk in de wet kan opnemen van ''vertaling van Engels naar Nederlands mag niet, maar vertaling van Engels naar XYZ mag wel''

dat er een vraag naar is niet echt relevant.
Misschien moeten ze de wet aanpassen en in het voordeel van de consument. Als een producent niet wil investeren in een ondertiteling; dat het de consument dan vrij staat om dit zelf te realiseren. En natuurlijk mijn andere voorstel.
Anoniem: 310408
@gubyan20 april 2017 17:26
In welk opzicht doet de populariteit van een taal iets ter zake?

En het 'sympatiek niveau van Brein' zal ze aan hun reet oxideren. Het gaat ze erom de belangen van de bij aangesloten leden te beschermen tegen mensen die de wet overtreden. Als je het daar niet mee eens bent ga je naar de rechter zoals hier is gebeurt. Moet je niet zaniken als je verliest.
Ze worden aangeklaagd door BREIN. Voor wie ze dat doen is tussen hen en de opdrachtgever.
Sowieso hebben ze zelf brein aangeklaagd dus dat hele punt gaat sowieso niet op.
Heel goed, maar mag ik dan ook van elke aangeschafte mediadrager in de EU dan alle ondertitels krijgen van alle lidstaten? en niet wanneer ik iets koop in Frankrijk ik alleen Frans en wat andere talen krijg.... mompelt iets met marktbescherming.

[Reactie gewijzigd door GetaGrip op 20 april 2017 16:31]

Nee, want een producent levert het product zoals hij dat wil, zonder verplichtingen aan jou, behalve dan wat hij er expliciet over belooft. Staat er op de doos "met Nederlandse ondertiteling" dan mag je verwachten dat het erin zit. Staat dat er niet, dan heb je pech (of pak je alsnog 'illegale' ondertitels, of piraat je de hele film in 1x, ben je van alle gedonder af).
En toch is het marktbescherming en zijn daar zat Europese regels rond om dat tegen te gaan, te verbieden en te bestraffen... alleen niet voor ondertitels :)
We weten natuurlijk allemaal wat het doel is van ondertiteling...

Heel mooi dat Stichting Laat Ondertitels Vrij zelfgemaakte ondertiteling als zelfstandig werk ziet, echter is er niemand die ondertiteling volledig zelfstandig gaat lezen zonder de film er bij te pakken. In die zin snap ik de argumentatie van de rechter dan ook.

Deze uitspraak zorgt er nu voor dat de weg vrij is gemaakt voor Brein om ook ondertiteling sites en uploaders aan te pakken zodat er minder en minder ondertiteling beschikbaar komt, waardoor er minder en minder films met (Nederlandse) ondertiteling beschikbaar komen waardoor de afzetmarkt van illegale films in Nederland weer wat minder worden.

Wel jammer dat Brein wederom geen open kaart hoeft te spelen hoe hun handelswijze precies in elkaar steekt en welke bevoegdheden ze hebben en namens welke rechthebbenden ze te werk gaan. Daarnaast kan deze uitspraak ook nog eens van invloed zijn (in Nederland) door het recent gelanceerde community-initiatief van google om op Youtube ondertiteling te plaatsen...
Het frustrerende is dat ze symptomen bestrijden in plaats van het probleem aan te pakken. Ik kan me niet voorstellen dat de leden van Brein echt bezwaar hebben tegen ondertiteling. Die ondertitels zijn alleen maar populair omdat het legaal aanbod achter blijft en mensen dus naar illegale bronnen uitwijken.
Als ze nu gewoon zorgen voor een goede beschikbaarheid van nieuwe materiaal dan verdwijnt het ondertitel-"probleem" vanzelf.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 20 april 2017 18:29]

Ik denk dat de leden wel degelijk bezwaar hebben aan ondertiteling. Er zijn zat mensen die een film zonder ondertiteling niet kunnen of willen kijken. Wanneer een film via illegale bron geen beschikking heeft over ondertiteling is die dus niet interessant voor een x aantal mensen. Deze mensen zullen dan eerder uitwijken naar een legale bron.

En zo heeft iedereen weer andere eisen. De 1 is gelukkig met een cam-rip met mono-geluid en de andere neemt enkel genoegen met 1080p Blu-ray rips...
Wanneer een film via illegale bron geen beschikking heeft over ondertiteling is die dus niet interessant voor een x aantal mensen. Deze mensen zullen dan eerder uitwijken naar een legale bron.
Echter(in mijn ogen) zal dit het downloaden niet minderen, aangezien dat de gene die het download toch redelijk wat Engels moet kunnen.
De software zou mss een Nederlands taal pacet kunnen hebben, maar de torrents zelf zullen noch altijd in het Engels beschreven worden.

De Nederlandse usernet maakt maar een klein onderdeel uit van het totale Nederlandse download verkeer.

Dus veel winst zit er niet in.
Deze uitspraak zorgt er nu voor dat de weg vrij is gemaakt voor Brein om ook ondertiteling sites en uploaders aan te pakken zodat er minder en minder ondertiteling beschikbaar komt, waardoor er minder en minder films met (Nederlandse) ondertiteling beschikbaar komen waardoor de afzetmarkt van illegale films in Nederland weer wat minder worden.
Of je leert, net zo als ik, Engels.
Stel dat de ondertitels zullen stoppen. Denk je echt dat dit de aantal illegale downloads flink zal minderen? De meeste mensen die al zo pienter zijn om uberhoupt films te downloaden en subs er bij te zoeken kunnen zelf Engels en doen het latere dan ook vaak voor familie en vrienden.
Die zullen echt niet stoppen met downloaden.
Ook als je Engels spreekt en schrijft kan het handig zijn om ondertitels te hebben.
Zelf vind ik 't wel fijn omdat er bij sommige scenes gefluisterd wordt of er is veel achtergrond geluid waardoor je de dialoog niet goed meer kan horen.
Op die momenten is ondertiteling fijn.
En of het nu Nederlandse ondertiteling is of Engelse boeit niet zo, als het maar begrijpbaar is.
Heel leuk en aardig allemaal, maar als ik dan Spaanse series en anime wil blijven kijken, moet ik dan maar Spaans, Koreaans en Japans gaan leren? En dan maar Russich omdat ik heel graag Spets wil zien? Lekker praktisch.

Buiten dat, Brein is ook lekker bezig. Als ze willen dat ik Spets subs niet download moeten ze de serie hier maar uitbrengen met NL ondertiteling. Maar dan pakt Brein gewoon de site aan, namens de Russische rechthebbenden. Zul je net zien.
Bij films en series mag het niet, maar die lyric sites mogen dan blijkbaar gewoon wel? Natuurlijk wel, daar is de piraterij en 'doel' van zo'n ondertiteling natuurlijk compleet anders en heeft Brein nu een perfect 'situatie afhankelijke' uitspraak te pakken waarmee ze dus mooi mee rond kunnen meppen.

Ze lopen nog steeds hopeloos achter de feiten aan, is het niet het gebrek aan alternatieven, dan is het wel de enorme vertraging dat eindelijk iets in NL uitkomt, en als dat zelfs nog wereldwijd is, zit je weer met ondertiteling.

Maar gezien de uitspraak lijkt dit Nederlands recht? Veel plezier de rest van de wereld aan te pakken.
Lyric sites mogen ook niet. Ze hebben vaak ook een takedown request formuliertje om te voldoen aan de DMCA wet. En zo verdwijnen er wel eens lyrics als een recordlabel dat wil. Er is trouwens ook een lyrics site van de industrie zelf waar dan weer legale lyrics op staan.
Hoe zit het met karaoke? Dat is weliswaar geen vertaling, maar wel ondertitelling.
Geen idee hoe dat in zijn werking gaat, gezien ik toch echt verschillende versies zie van 1 nummer. Bestaat er een officiele karaoke instantie?
De Stichting Laat Ondertitels Vrij heeft ter onderbouwing van zijn standpunten aangevoerd dat het maken en verspreiden van ondertitels valt onder de in de grondwet verankerde vrijheid van meningsuiting. De rechter gaat hierin mee. Intellectuele-eigendomsrechten kunnen volgens de rechter onder omstandigheden ondergeschikt zijn aan een beginsel als de vrijheid van meningsuiting. Er moet dan een belangenafweging worden gemaakt tussen beide. Volgens de rechter kan niet in zijn algemeenheid worden bepaald wat bij zelfgemaakte ondertitels prevaleert: het intellectuele-eigendomsrecht of de vrijheid van meningsuiting. Dit hangt af van de omstandigheden.
Ik begrijp het niet helemaal.
Kan het zo zijn, dat als je ondertitels maakt voor iets, waar de eigenaar geen ondertitels voor wil maken, dat in dat geval de vrijheid van meningsuiting wel prevaleert?
Ik snap echt niet waarom studios niet gebruik maken van de moeite die de vertalingscommunity steekt in het vertalen van de ondertitels. Lijkt mij goedkoper en meer gericht op de kijker om zoiets te doen, in plaats van de community hard af te straffen op deze manier.

[Reactie gewijzigd door guidogast op 20 april 2017 16:51]

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee